Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Region SyddanmarkpilPresse og nyhederpilArtiklerpilAugust 2021pilSundhedscenter i Haderslev udvides
1. spadestik sundhedscenter Haderslev

Udvalgsformændene Bo Libergren (th), Udvalget for det nære sundhedsvæsen, Region Syddanmark, Børge Koch, Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, Haderslev Kommune, og Thies Mathiasen (tv), Psykiatri- og socialudvalget, Region Syddanmark, tog de første spadestik til udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev 12. august.
Sundhedscenter i Haderslev udvides

17-08-2021 | Af Jane Birch Larsen

De første spadestik til udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev blev taget 12. august. Tilbygningen kan tages i brug i 2022.

Arbejdet med at udvide Sundhedscenter Haderslev er nu gået i gang. Det blev markeret med et arrangement 12. august, hvor de tre udvalgsformænd Bo Libergren, Udvalget for det nære sundhedsvæsen, Region Syddanmark, Børge Koch, Udvalget for Sundhed og Forebyggelse, Haderslev Kommune, og Thies Mathiasen, Psykiatri- og socialudvalget, Region Syddanmarkde tog de første spadestik. 

Sundhedscenteret skal udvides med 650 kvadratmeter, og det betyder, at der blandt andet bliver plads til lægeklinik, gynækolog, mammografiscreening, videokonsultationslokaler og en udvidelse af den kommunale sygeplejeklinik.

Udvidelse styrker nærhed og sammenhæng

Bo Libergren (V), formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Syddanmark og medformand i den politiske styregruppe for Sundhedscenter Haderslev, glæder sig over, at udvidelsen af sundhedscentret nu går i gang.

- Det er fantastisk, at vi nu får mulighed for at samle endnu flere sundhedstilbud i centret, og jeg glæder mig over, at der blandt andet er plads til mammografiscreening og flere praktiserende læger. Jo flere aktører, vi samler i huset, jo større mulighed har vi for at øge samarbejdet på tværs af forskellige tilbud – hvad enten det drejer sig om regionale, kommunale eller private sundhedstilbud. I sidste ende er det med til at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen til gavn for borgerne.

Også Thies Mathiasen (DF), formand for Psykiatri- og socialudvalget i Region Syddanmark, er begejstret for, at sundhedshuset får lov at vokse sig større.

- Det enestående ved sundhedscenteret i Haderslev er jo, at der er et særligt fokus på mental sundhed. Mennesker med sindslidelser har ofte brug for både regionens ambulante behandlingstilbud og kommunens sociale tilbud, og for dem betyder det rigtig meget, at tilbuddene er samlet på et sted. Det glæder mig, at sundhedshuset er så stor en succes, at der er grundlag for en udvidelse.

Byggeriet forventes færdigt i august 2022. Som det sidste bliver væggene mellem det eksisterende sundhedscenter og den nye bygning nedbrudt. Det sker for at genere færrest muligt af sundhedscentrets brugere og medarbejdere.
Fakta

Sundhedscenter Haderslev blev taget i brug i 2018 og rummer praktiserende læger, børnelæge, fodterapi, øjenklinik, jordemodercenter, lokalpsykiatri, socialpsykiatri, lægevagt, sundhedspleje, rusmiddelcenter, røntgen, sygeplejeklinik og sundhedstilbud under Sundhedssamarbejde og Forebyggelse.

Med udvidelsen bliver der plads til lægeklinik, gynækolog, mammografiscreening, videokonsultationslokaler og en udvidelse af den kommunale sygeplejeklinik.

Cirka 300 borgere besøger dagligt sundhedscentret på en hverdag. Derudover kører en del af centrets medarbejdere ud til borgerne, så reelt er sundhedscentret dagligt i kontakt med flere end de 300 borgere.

Økonomi

Udvidelsen på de 650 kvadratmeter koster i alt 13,76 mio. kroner. Beløbet er sammensat af 7,28 millioner kroner i puljemidler fra Sundheds- og Ældreministeriet, 5,74 millioner kroner i kommunal egenfinansiering og 0,74 millioner kroner i regional egenfinansiering.

Fordelingen af finansieringen hænger sammen med, hvor mange kvadratmeter henholdsvis kommune og region får i den nye tilbygning.


Siden er sidst opdateret 17-08-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring