Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilHøringer og afgørelserpilAktuelle høringerpilHøring af forslag til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark

Høring af forslag til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark

Region Syddanmark fremlægger nu forslag til Råstofplan 2020 i offentlig høring i otte uger i perioden 1. februar – 29. marts 2021. Læs høringsmaterialet og kom med dit høringssvar.

I Region Syddanmark indvindes årligt mellem 5 og 7 millioner kubikmeter råstoffer. Råstofferne anvendes til byggeri, veje, diger og anden infrastruktur. Regionen har til opgave at gennemføre kortlægning af råstoffer og udarbejde den overordnede planlægning for den fremtidige indvinding på land. Det sker i en råstofplan.

Regionsrådet besluttede i december 2018, at den gældende råstofplan, Råstofplan 2016, skulle revideres. Proceduren for udarbejdelsen af en ny råstofplan er fastlagt i Råstofloven. Du kan se planprocessen her (åbner nyt vindue).

På baggrund af råstofforsyningssituationen, de indkomne idéer og forslag fra entreprenører, erhvervsliv, lodsejere, borgere og myndigheder og regionens egen råstofkortlægning, har regionsrådet udarbejdet et forslag til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark.

Forslaget sætter rammerne for den fremtidige indvinding og forsyning med råstoffer i regionen. Råstofplanen indeholder regionsrådets strategi for den fremtidige forsyning med råstoffer, indsatsområder, retningslinjer for råstofindvinding, en redegørelse for ressourcesituationen og afgrænsning af grave- og interesseområder. Både regionen og kommunerne er bundet af råstofplanen i planlægning og administration. Gennem råstofplanen skal det sikres, at der er balance mellem behovet for råstoffer og hensynet til natur, miljø og levevilkårene for befolkningen lokalt, hvor råstofferne indvindes.

Forslag til Råstofplan 2020 sendes i høring i perioden 1. februar – 29. marts 2021.

Se høringsmaterialet

Du kan høringsmaterialet på siden Forslaget til Råstofplan 2020 (åbner ny side). På siden er der link til:

  • Dokumenter, der er i høring
  • Planteksten
  • Kort med grave- og interesseområder
  • Rapporter fra miljøvurderingen af planen
  • Regionsrådets svar på bidragene fra idéfasen
  • Regionens begrundelser for valg af nye grave- og interesseområder

Send dit høringssvar

Alle er velkomne til at indsende kommentarer til forslaget til råstofplan 2020 og til den tilhørende miljørapport. Regionen har sendt besked om høringen direkte til offentlige myndigheder, ejere af boliger og beboere indenfor eller i umiddelbar nærhed til nye graveområder, lodsejere hvis ejendom påvirkes af ændringer i planens områder, samt dem der har bidraget med idéer og forslag til planen.

Du kan sende høringssvar via regionens høringsportal (åbner ny side).

Sidste frist for at afgive høringssvar er d. 29. marts 2021 kl. 23.59.

Se indkomne høringssvar

Alle indkomne høringssvar bliver offentliggjort på regionens hjemmeside. Der kan gå nogle dage fra høringssvar bliver indsendt, til de offentliggøres.

Se listen over de indkomne høringssvar (åbner ny side).

Deltag i borgermøder

Region Syddanmark ønsker åbenhed og dialog, og derfor inviterer regionen til borgermøder i høringsperioden, hvor alle interesserede kan høre mere om forslaget til råstofplan, stille spørgsmål og give deres mening til kende. På grund af Covid19-situationen afholdes møderne digitalt.

På siden rsyd.dk/råstofmøde kan du information om programmet for møderne og om hvordan du kan deltage.

Efter høringen

Regionsrådet vil på baggrund af de indkomne høringssvar færdiggøre Råstofplan 2020 for Region Syddanmark. Den endelige råstofplan forventes vedtaget af Regionsrådet i sommeren 2021.

Ofte stillede spørgsmål

Har du spørgsmål til råstofplanen eller ting, du undrer dig over i forhold til råstofindvinding generelt, så kan du muligvis finde svar på siden ofte stillede spørgsmål om råstofplaner.

Film om Råstoffer i Region Syddanmark

Se en kort film om, hvad råstoffer er, hvad de bruges til, og hvilken rolle Region Syddanmark spiller i forhold til råstoffer og planlægning.

Kontakt

Har du spørgsmål til høringen, kan du kontakte Region Syddanmark e-mail: raastofplan@rsyd.dk. Du kan også  ringe på tlf.: 2054 5440 mandag til torsdag kl. 9.00 - 14.30. 


Siden er sidst opdateret 10-02-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring