Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Forslag til Råstofplan 2020

Illustration til Råstofplan 2020, der viser tegning af gravko

På denne side findes de dokumenter, der indgår som en del af Forslag til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark.

Desuden findes link til de høringssvar, regionen har modtaget under indkaldelsen af idéer og forslag til indholdet i Råstofplan 2020.

Nederst findes link til miljørapporter fra konkrete områder.

Forslag til Råstofplan 2020

Forslaget til råstofplan består af en plantekst og kort med de områder, der indgår i planen. Desuden er der en rapport, der beskriver miljøvurderingen af planen.
 

Bidrag fra idé-fasen

Revisionen af råstofplanen startede med en offentlig høring i otte uger fra d. 4. februar til 1. april 2019. I denne periode har entreprenører, erhvervsliv, lodsejere, borgere og relevante myndigheder indsendt 62 høringssvar forslag og idéer til råstofplanlægningen. De bidrag, regionen har modtaget under høringen, er inddraget i udarbejdelsen af forslaget til Råstofplan 2020.

Du kan se de indkomne bemærkninger til indkaldelsen af idéer og forslag i regionens høringsportal (åbner nyt vindue). Regionsrådets svar på de indkomne bemærkninger kan ses i dette høringsnotat (åbner nyt vindue).

Udlæg af nye råstofområder

Du kan finde regionsrådets forslag til hvilke ønsker til graveområder, der skal med i forslaget til Råstofplan 2020 i dette dokument:

Regionsrådets vurdering af potentielle råstofområder (pdf-fil)

I forbindelse med indkaldelsen af idéer og forslag til indholdet i forslag til Råstofplan 2020 har regionen modtaget en række ønsker til nye graveområder. Som en del af miljøvurderingen af den samlede råstofplan er der udarbejdet miljørapporter for de arealer, der potentielt kan udlægges som nye graveområder.

Miljørapporten for hvert enkelt potentielle råstofområde beskriver den sandsynlige miljøpåvirkning, hvis der graves råstoffer på arealet.

For at vurdere hvilke ønsker til graveområder, der skal indgå i forslaget til Råstofplan 2020, har regionsrådet foretaget en afvejning efter råstoflovens § 3.

Med afsæt i miljøvurderingerne af hvert enkelt område, en vurdering af råstofressourcen på arealet og behovet for råstoffer, er der foretaget en samlet vurdering af, hvilke områder der skal indgå i forslaget til Råstofplan 2020.

Du kan finde miljørapporter for de miljøvurderede, potentielle nye graveområder nederst på siden.

Justering af eksisterende graveområder

En række eksisterende tilladelser til råstofindvinding er placeret helt eller delvist uden for de eksisterende graveområder. Regionen har vurdere, om der er behov for at lave mindre justeringer af graveområdernes afgrænsning, så hele tilladelsesområdet ligger inden for graveområde. De steder, hvor regionen har vurderet, at det er hensigtsmæssigt at justere graveområderne, er der foretaget en screening for at vurdere, om der er behov for at udarbejde en særskilt miljørapport. Screeningerne kan findes nederst på siden efter miljørapporterne.

Planproces

Regionsrådet besluttede på møde d. 17. december 2018 at revidere den gældende råstofplan, Råstofplan 2016. Du kan finde Råstofplan 2016 her (åbner nyt vindue).

Proceduren for en revision af råstofplanen er fastlagt i Råstofloven. Du kan se planprocessen her (åbner nyt vindue). 

Forslaget til Råstofplan 2020 har været i høring fra 1. februar  til 29. marts. Høringen kan ses på regionens hjemmeside.

Under høringen blev der afholdt fire digitale borgermøder. Læs mere om borgermøderne, se hvordan du deltager og find program.

Efter høringen tager regionen stilling til de indkomne høringssvar.

Miljørapporter for konkrete områder

Tryk på linket for at hente miljørapporten som pdf-fil.

Potentielle områder for sand, grus og sten

Fyn

Trekantområdet

Sydvestjylland

Sønderjylland

Potentielle områder for klæg til vadehavsdiger

Potentielle områder for teglværksler

Screeninger af justerede graveområder

Fyn

Trekantområdet

Sydvestjylland

Sønderjylland


Siden er sidst opdateret 30-03-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring