Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Bæredygtighed lokalt og globalt

Tønder Handelsskole vil sammen med tre andre sønderjyske ungdomsuddannelser skabe bedre og mere attraktive (erhvervs)uddannelser. Det skal ske ved at bevidstgøre elever og kursister om betydningen af de 17 Verdensmål både globalt og lokalt for derigennem at give dem viden og kompetencer, så de i deres uddannelsesforløb og i deres fremtidige virke kan handle adækvat i forhold til FN´s Verdensmål i almindelighed og i særdeleshed i forhold til de 11 mål, der har størst relevans i forhold til Region Syddanmarks målsætninger. I sammenhæng hermed lægger projektet sig op ad de anbefalinger og konklusioner, som fremgår af ”(Ud)dannet til bæredygtighed – en ny fortælling om erhvervsuddannelser” udarbejdet af Ungdomsbyen for den danske UNESCO-nationalkommission.

Projektet vil via samskabelse mellem uddannelse, erhverv og FN´s Verdensmål motivere og dygtiggøre unge mennesker i Region Syddanmark, så de kan handle både med hjerne og hjerte i forhold til ”bæredygtighedsudfordringerne”. Dette vil ske ved at inddrage FN´s Verdensmål i undervisningen i alle fag via en lang række konkrete undervisningsforløb, ligesom verdensmålene skal indgå i studieture, Company Programme og i den almindelige dagligdag. Et særligt element bliver at uddanne og motivere særligt engagerede elever til at blive ”bæredygtighedsambassadører”.

Projektets indsats

Projektet ønsker at sætte fokus på bæredygtighed på fire sønderjyske ungdomsuddannelser for at gøre uddannelserne mere attraktive for de unge, motivere flere til at gennemføre en uddannelse samt give de unge handlekompetence til et bæredygtigt samfund.

På flere af ungdomsuddannelserne, særligt i Sønderborg, arbejdes der allerede med FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, men der er behov for at arbejde mere systematisk med bæredygtighed i uddannelserne og i skolernes drift og i større omfang.

Projektet vil derfor arbejde systematisk med at integrere FN’s verdensmål i de forskellige undervisningsaktiviteter på skolen og i den daglige drift. Faggrupper af lærere skal i samarbejde med afdelings-/uddannelsesledere justere eller nyskabe undervisningsforløb, så FN’s verdensmål bliver integreret i alle fag, på studieture, ved virksomhedssamarbejder og i deres entreprenørskabsaktivitet Company Programme. Der skal etableres et korps af elever, der skal være bæredygtighedsambassadører og alle skoler skal udarbejde en strategi- og handleplan for deres arbejde med FN’s verdensmål. Endelig skal FN’s verdensmål være synlig i skolens drift fx ved ressourceforbrug og affaldshåndtering.

Den primære elevrettede indsats består i integreringen af FN’s verdensmål i samtlige fag og i en række flerfaglige forløb. I alt skal der udarbejdes 1000 undervisningsforløb med FN’s verdensmål. Alle elever vil derfor skulle arbejde med FN’s verdensmål i en række fag og sammenhænge.

Forventede resultater

  • De deltagende skoler har formuleret en bæredygtighedsstrategi, som dækker alle sider af uddannelsesinstitutionernes virke herunder i alle uddannelser, kantinedrift, energiforbrug m.m.
  • Elever, der består deres uddannelse, vil have grundlæggende viden om FN´s verdensmål, så de i deres videre livsforløb kan opnå handlekompetencer.
  • 80 % af de deltagende elever kan se sammenhænge og kompleksiteten mellem bæredygtighed på det lokale, regionale og globale niveau
  • 80 % af eleverne vil opnå en viden og få kompetencer til, at de kan handle adækvat i forhold til de tre bæredygtighedsdimensioner. Dvs. at de skal kunne forholde sig reflekterende og kritisk over for bæredygtighedsdagsordenen - og på den baggrund foretage personlige valg og beslutninger.
  • Frafaldet vil mindskes med 10% pga. øget motivation hos eleverne

Projektet gennemføres i perioden 1. august 2020 til 30. juni 2023 og fik den 22. juni 2020 tilsagn fra regionsrådet om støtte på 2.459.592,00 kr.


Siden er sidst opdateret 15-07-2020.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap