Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Sundhedskoordinationsudvalget (SKU)

 

Sundhedskoordinationsudvalget er et politisk udvalg, der udarbejder udkast til den sundhedsaftale, der efter sundhedsloven skal indgås mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i regionen.

Sundhedskoordinationsudvalget understøtter, at regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen kan godkende sundhedsaftalen.

Herunder skal sundhedskoordinationsudvalget blandt andet:

  • Opstille målsætninger for udviklingen af sundhedsområdet generelt i regionen
  • Følge op på sundhedsaftalen. Herunder en gang årligt gennemgå aftalen og vurdere behovet for at revidere dens indhold
  • Vurdere udkast til regionens sundhedsplan
  • Drøfte emner med relevans for sammenhængen i patientforløb

Læs bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler på retsinformation.dk.

Deadlines for møder i SKU 2021

Dagsordenspunkter og bilag skal fremsendes til Koordinationsgruppen senest datoen angivet som deadline i skemaet nedenfor.
 

Mødedatoer

Deadlines

Torsdag d. 11. februar

Kl. 14.00-16.00

Onsdag d. 13. januar

Onsdag d. 5. maj

Kl. 14.00-16.00

Onsdag d. 31. marts

Onsdag d. 23. juni

Kl. 14.00-16.00

Torsdag d. 25. maj

Onsdag d. 27. oktober

Kl. 14.00-16.00

Tirsdag d. 21. september

Onsdag d. 1. december

Kl. 14.00-16.00

Tirsdag d. 2. november

 

Dagsordner og referater

Dagsordner og referater for Sundhedskoordinationsudvalgets møder:

Medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget

I henhold til Sundhedsloven er der nedsat et sundhedskoordinationsudvalg med deltagelse af repræsentanter udpeget af:

  • Regionsrådet 
  • Kommunekontaktrådet i Region Syddanmark
  • Praktiserende Lægers Organisation i Region Syddanmark

Se medlemmer af Sundhedskoordinationsudvalget

Forretningsorden for Sundhedskoordinationsudvalget

Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark er nedsat jfr. § 1 i bekendtgørelse nr. 679 af 30/05/2018 om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler.Læs forretningsorden for Sundhedskoordinationsudvalget

 


Siden er sidst opdateret 05-05-2021
Tværsektorielt samarbejde

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring