Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

4. Nationalt fokus på cyber- og informationssikkerhed

Cyber- og informationssikkerhed er et nationalt anliggende med mange opgaver på tværs af sektorer. Der etableres derfor modeller for fælles overvågning, og digitaliseringsstrategien har et nationalt fokus.

Danske Regioner, KL og staten godkendte ved indgangen til 2019 sektorstrategien for cyber- og informationssikkerhed på sundhedsområdet.

Sektorstrategien tager ligeledes afsæt i de fire kategorier: forudse, forebygge, opdage og håndtere.

Sundhedssektoren bliver stadig mere sårbar over for trusler mod cyber- og informationssikkerheden.

Et vidt forgrenet it-landskab med både store og små aktører, der afspejler opgavedelingen mellem regionerne og primærsektor. Organiseringen i sig selv med især mange mindre og individuelle aktører, øger kompleksiteten. Derfor etableres med strategien en koordination på tværs af hele sektoren, således at informationer og trusler og risikovurderinger deles bredt blandt regioner, kommuner og øvrige aktører.

Medarbejdere har vidt forskellige forudsætninger for brug af it, herunder kendskab til og indsigt i it-sikkerhed. Alene i Region Syddanmark er der over 24.000 ansatte, hvoraf kun et fåtal har it og it-sikkerhed som deres primære arbejdsområde. Samtidig er driften præget af øget afhængighed af velfungerende udveksling af data på tværs af afdelinger, sygehuse og med kommuner og almen praksis, samt øvrige aktører. Med sektorstrategien sættes fokus på både awareness overfor medarbejdere og tværgående øvelser i håndtering af cybersikkerhedshændelser.

Både i Region Syddanmark og sektoren generelt ses en større mængde af ældre it-systemer, der ikke er udviklet med sigte på aktuelle sikkerhedsstandarder. Desuden er der betydelige mængder medico-teknisk udstyr, der ikke omkostningseffektivt kan udskiftes, alene for at øge itsikkerheden.

Der etableres derfor modeller for fælles overvågning og indberetning, til brug for såvel varsling som håndtering af sikkerhedshændelserne, når de opstår. Endelig vurderer Center for Cybersikkerhed, at risikoen for cyberkriminalitet i sundhedssektoren er meget høj – dette gælder særligt i forhold til kriminelles ønsker om at udnytte sårbarheder til økonomisk afpresning samt trusler rettet mod forskningsdata.


Siden er sidst opdateret 21-07-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring