Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

1. Indledning

Region Syddanmarks Digitaliseringsstrategi fastslår: at borgere, patienter og medarbejdere kan være sikre på, at deres data ikke ødelægges, forvanskes eller misbruges. Samtidig skal alle vitale IT-systemer og IT-infrastruktur sikres mod nedbrud. Derfor fastlægges nu rammerne for at leve op til disse mål i form af Region Syddanmarks strategi for cyber- og informationssikkerhed.

Som borger, patient eller medarbejder i Region Syddanmark skal man kunne have tillid til, at regionen behandler og opbevarer oplysninger og data forsvarligt. Både borgere, patienter og medarbejdere skal kunne stole på, at oplysningerne opbevares forsvarligt, at de kan tilgås, når det er nødvendigt for behandlingen og, at oplysningerne er korrekte, så behandlingen sker på det rette grundlag.

Trygge og sikre rammer handler derfor også om cyber- og informationssikkerhed.

På informationssikkerhedsområdet arbejder regionen målrettet med implementering af persondataforordningen og de dertil knyttede sikkerhedsstandarder, der prioriteres meget højt, og at der i forlængelse af den nationale sektorstrategi fokuseres på NIS direktivet, GDPR og ISO 27001 som basis for den generelle kapacitetsopbygning på informationssikkerhedsområdet.

IT sikkerhed omfatter også cybersikkerhed. Det vil sige beskyttelse mod de sikkerhedsbrud, der opstår som følge af angreb mod data eller systemer via en forbindelse til et eksternt net eller system. Arbejdet med cybersikkerhed fokuserer således på håndtering og forebyggelse af sårbarheder i regionens IT-løsninger og infrastruktur – herunder forbindelse til internettet.

Det fremgår af Digitaliseringsstrategien- og af nærværende strategi, at der allerede er taget en række initiativer i regionen for at øge cybersikkerheden. Det er imidlertid et område under konstant udvikling og der er et kontinuerligt behov for at styrke og udvikle indsatserne indenfordette område.

Nærværende strategi omfatter både cyber- og informationssikkerhedsområdet. Men som det fremgår nedenfor vurderes arbejdet omkring informationssikkerhed at være i god gænge. I konsekvens heraf vil vægten i denne strategi være på cybersikkerhed og på videreudvikling af de initiativer der allerede er taget/implementering af nye initiativer på dette område.

I digitaliseringsstrategien er afsat 10 mio. kr. til finansiering af initiativer til styrkelse af IT sikkerheden. I regionens budget for 2020 er der afsat yderligere 20 mio. kr. til investering af de foreslåede initiativer samt 4 mio. kr. til afledte driftsudgifter.


Siden er sidst opdateret 21-07-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring