Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilHøringer og afgørelserpilAktuelle høringerpilHøring af forslag til regional udviklingsstrategi 2020-2023

Høring af forslag til regional udviklingsstrategi 2020-2023

Den nye regionale udviklingsstrategi 2020-2023, Fremtidens Syddanmark, skal afløse den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19, Det Gode Liv som vækstskaber.

Udviklingsstrategien er et fælles afsæt for den regionale udviklingsindsats i de næste fire år. FN’s verdensmål sætter rammen for at udvikle Fremtidens Syddanmark som en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig region.

Forslaget til den nye udviklingsstrategi er bygget op om seks strategispor og har FN’s verdensmål som ramme. Strategien er blevet til i et bredt samarbejde og i dialog med parter i hele regionen.

Strategien skal være med til at sikre, at den regionale udvikling går den rigtige vej, under hensyn til de udfordringer og muligheder der er i Syddanmark. Samarbejde og partnerskaber er centrale i den strategien og i arbejdet med at sikre og udvikle Syddanmark som et attraktivt sted at arbejde, bo og leve i – ligesom den grønne omstilling og klimaområdet har fået en fremtrædende plads.

Høringsmateriale

Afgiv dit høringssvar

Du kan afgive dit høringssvar ved at sende en mail til fremtidenssyddanmark@rsyd.dk
Høringsperioden løber fra den 9. oktober 2019 til den 17. januar 2020.

Indkomne høringssvar

De indkomne høringssvar vil  indgå i det samlede beslutningsgrundlag for regionsrådets endelige stillingtagen til strategien.
Høringssvarene vil ikke blive offentliggjort her på siden.

Høringsudkastet er sendt i høring til de myndigheder og organisationer m.v., der fremgår af vedlagte høringsliste. Høringen er dog åben for alle.

Spørgsmål

Spørgsmål til høringsprocessen kan rettes til strategisekretariatet:
Specialkonsulent Helene Mikkelsen tlf. 29201979 eller mail: hbm@rsyd.dk
Chefkonsulent Jeppe Kristensen tlf. 51641013 eller mail: Jeppe.Kristensen@rsyd.dk

 


Siden er sidst opdateret 14-10-2019.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |