Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Psykiatri- og socialudvalget - Referat - 18. juni 2019

Mødedato
18-06-2019 kl. 14:00 - 17:00

Mødested
Psykiatrien i Esbjerg, Gl. Vardevej 101, Esbjerg

Deltagere
 • Thies Mathiasen, O
 • Morten Brixtofte Petersen, B
 • Bente Gertz, A
 • Pia Tørving, A
 • Annette Blynél, F
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O
 • Gitte Frederiksen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Ulrik Sand Larsen, V

 • Afbud
 • Pia Tørving, A
 • Anne-Marie Palm-Johansen, O

 • Luk alle punkter Referat


  1. Besøg på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg - med fokus på de særlige pladser og retspsykiatrisk behandling
  2. Udmøntning af budget 2019 til træningstilbud til forældre til ADHD-patienter
  3. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2020
  4. Visionsoplæg til syddansk infrastruktur for personlig medicin
  5. Inspirationsfase - Psykiatrien i Nyt OUH
  6. Kvalitetssikring af rengøringen på sygehusene 1. halvår 2019
  7. Ombygning ved Børne-Ungehusene, Udby - status på projekteringen
  8. Mødekalender 2019
  9. Eventuelt
  10. Ny psykiatriplan 2019 - kapacitet og organisering


  Sagsnr. 18/11537
  1. Besøg på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg - med fokus på de særlige pladser og retspsykiatrisk behandling
  fold dette punkt ind Resume

  Psykiatrisk Afdeling Esbjerg rummer både almene psykiatriske sengepladser samt de særlige pladser, som blev åbnet 1. januar 2019. På de almene pladser behandles en stor del af de retspsykiatriske patienter, som ikke kan rummes i afdelingen i Middelfart.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Særlige pladser i Esbjerg

  Psykiatrien i Region Syddanmark åbnede i marts 2018 de første særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle. Den 1. januar 2019 åbnede der syv særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. Antallet af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg øges til 17, når der åbnes 10 pladser åbnes i sommeren 2019.

   

  Retspsykiatriske patienter 

  Udover de særlige pladser modtager Psykiatrisk Afdeling Esbjerg, grundet pres på de almene senge i Psykiatrisk Afdeling Vejle, både retspsykiatriske patienter fra eget optageområde samt for Vejle-afdelingens optageområde. I 2018 havde Psykiatrisk Afdeling Esbjerg svarende til 8 senge (ved 100 % belægning) belagt med retspsykiatriske patienter. Der samarbejdes med retspsykiatrien i forhold til behandlingen, herunder med den retspsykiatriske distriktspsykiatri i forhold til den ambulante opfølgning efter udskrivelse.

   

  Afdelingsledelsen viser rundt på de særlige pladser i Esbjerg og vil derudover orientere om behandlingen af retspsykiatriske patienter i afdelingen.

   

  Status for de særlige pladser

  Anmodninger:

  Status for anmodninger om indstilling til de særlige pladser i Region Syddanmark er pr. 27. maj 2019, at:

  • Der er hidtil i 2019 modtaget 11 anmodninger.
  • Anmodningerne kommer fra 9 kommuner i Region Syddanmark, og én kommer fra Region Syddanmark (Psykiatrisygehuset).
  • 9 anmodninger er indstillet til en plads, mens 2 anmodninger behandles 29. maj 2019.

   

  Oversigt over udviklingen i anmodninger er vedlagt som bilag.

   

  Belægning:

  11 patienter på de særlige pladser, 6 på Psykiatrisk Afdeling Vejle og 5 på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. Der er derudover reserveret en plads på Psykiatrisk Afdeling Vejle og en plads på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. Der er indskrevet én patient siden status på mødet 14. maj 2019.

   

  * 1. januar 2019 åbnede 7 pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 18-06-2019

  Til orientering.

   

  Pia Tørving og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/21944
  2. Udmøntning af budget 2019 til træningstilbud til forældre til ADHD-patienter
  fold dette punkt ind Resume

  Med budgetaftalen for 2019 har regionsrådet prioriteret midler til at udvikle og gennemføre individuelle træningsforløb for børn og unge, der lider af ADHD (Attention-Deficit Hyperactivity Disorder).

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Børn og unge med ADHD udgør en stor patientgruppe i børne- og ungdomspsykiatrien. ADHD medfører, at børn og unge er udfordret af uopmærksomhed, impulsivitet og hyperaktivitet. Børnene har ofte svært ved at planlægge og prioritere og lider ofte under en nedsat skolepræstation som øges med tiden, efterhånden som skolekravene stiger, mens forældrestyringen bliver mindre.

   

  Traditionelt tilbydes forældrene til disse børn gruppeforløb sammen med andre forældre. Som supplement til de eksisterende tilbud indføres nu individuelle træningsforløb.

   

  Forældretræningsprogrammet skræddersys til det enkelte barns og families behov i et individualiseret behandlingsforløb gennem otte sessioner, så der er fleksibilitet og fokus på de vanskeligheder, der er til stede hos det enkelte barn. Målgruppen for programmet er børn i alderen 3-11 år, som er den aldersgruppe, forældretræningsprogrammet er målrettet til, og hvor der er evidens for effekten.

   

  Træningstilbuddet bygger på erfaringer fra Region Midtjylland, hvor et forskningsprojekt har vist, at individuel og målrettet træning har bedre effekt og giver forældrene teknikker til at træne deres barns færdigheder og til at få en lettere hverdag med barnet i familien.

   

  De afsættes 2,2 mio. kr. årligt til ansættelse af to medarbejdere på hver af de to børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Region Syddanmark.

   

  Begge afdelinger fra børne- og ungdomspsykiatrien har aktuelt medarbejdere under uddannelse til at varetage forældretræningen.

   

  Psykiatrisygehuset påbegynder implementeringsprocessen efter regionsrådets behandling i august 2019 og med allokering af midler fra den 1. oktober 2019. Psykiatrisygehusets oplæg til implementering af træningstilbud til forældre til ADHD-patienter er vedlagt.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatri- og socialudvalget anbefaler over for regionsrådet:

   

  At oplæg til implementering af træningstilbud til forældre til ADHD-patienter godkendes.

   

  At Psykiatrisygehusets budget tilføres 0,917 mio. kr. i 2019 og 2,2 mio. kr. i 2020 og frem.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 18-06-2019

  Psykiatri- og socialudvalget anbefaler indstillingen over for regionsrådet.

   

  Pia Tørving og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/11928
  3. Udvælgelse af indsatsområder på sundhedsområdet for 2020
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en sundhedsplan for Region Syddanmark.

  I den forbindelse blev det besluttet, at der skal gennemføres en årlig proces, hvor

  der politisk udvælges en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet,

  der skal sættes særligt fokus på i det kommende år. I april 2019 tiltrådte regionsrådet

  et forslag til den politiske proces for arbejdet med at udvælge indsatsområder for

  2020, og denne proces indledes nu med drøftelser i de respektive udvalg.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Regionsrådet vedtog i september 2017 en sundhedsplan, hvis primære opgave er at

  beskrive den måde, hvorpå pejlemærker og visioner omsættes til konkrete initiativer og forbedringer på sundhedsområdet i Region Syddanmark. Det vil sige, at sundhedsplanen

  skal bidrage til at vise, hvor der løbende skal sættes ind med nødvendige initiativer på det somatiske og psykiatriske område, og hvad der skal prioriteres i de løbende forbedringer. Sundhedsplanen kan ses i sin helhed via følgende link: www.rsyd.dk/wm505744

   

  Som en del af sundhedsplanen gennemføres en årlig proces, hvor der politisk udvælges

  en række temaer og indsatsområder på sundhedsområdet, der skal sættes særligt fokus

  på i det kommende år. Indsatserne dækker både det somatiske område, det psykiatriske

  område, det nære sundhedsvæsen og samarbejdet med kommunerne og praksissektoren. Regionsrådet tiltrådte i december 2018 indsatsområder for 2019.

   

  Der er udvalgt følgende indsatområder for 2019:

   

  Pejlemærke

  Indsatsområde

  Sammenhæng til budgetforlig, indsatsområder 2018 og øvrige

  Region Syddanmark er borgernes og patienternes region

  1) Patientinddragelse:

  Tilfredshed med inddragelse i behandling

  Videreudvikling af indsats for 2018

   

  2) Udbredelse af erfaringer fra Center for Fælles Beslutningstagning

  Videreudvikling af indsats for 2018, Budgetforlig 2019

   

  3) Frivillighedsstrategi

  Budgetforlig 2018

  Indsatsområde 2018 (arbejdsproces er i gang)

  Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter

  4) Patientrettigheder 90 % opfyldelse af udredningsret

  Budgetforlig 2018

  Indsatsområde 2018

   

  5) Hygiejneindsats – nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner

  Budgetforlig 2019

  Indsatsområde 2018

   

  6) Reduceret brug af tvang

  Budgetforlig 2019

  Indsatsområde 2018

   

  7) Kliniske kvalitets- databaser

  Indsatsområde 2018

   

  8) Patientansvarlig læge

  Indsatsområde 2018

   

  9) Akutplan

  Nyt indsatsområde 2019, koordination med Danske regioner

   

  10) Fødeplan

  Budgetaftale 2019

  Svangreudspil fra Danske Regioner

   

  11) Ny Psykiatriplan

  Budgetaftale 2019

  Region Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

  12) Rammepapir ved røg, kost og motion

   

  Budgetaftale 2019

   

  13) Rammepapir vedr. arbejdsmarkedstilknytning

  Budgetaftale 2019

   

  14) Fælles kompetenceudvikling med kommunerne

  Nyt indsatsområde 2019

   

  15) Samarbejde mellem sygehuse og praksissektoren

  Indsatsområde 2018

   

  16) Forebyggelse af uhensigtsmæssige genindlæggelser

  Budgetaftale 2019

  Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling

  17) Digitaliseringsstrategi

  (udbredelsespulje)

  Budgetforlig 2019

  Danske Regioners strategi

  (arbejdet er igangsat)

   

  18) Forskningsstrategi

  Indsatsområde 2018

  Region Syddanmark drives med vægt på klare visioner og spilleregler, samt stabil og decentral drift

  19) Proaktiv indsats målrettet patienter med gentagne indlæggelser

  Budgetforlig 2019

   

  20) ”Samme dag under samme tag” – tilbud om flere ambulante ydelser på én og samme dag.

  Budgetforlig 2019

  Region Syddanmark er en god arbejdsplads

  21) Efter- og videreuddannelse af læger

  Budgetforlig 2019

  (Arbejdet er igangsat)

   

  22) Kompetenceudviklingsplaner

  Budgetforlig 2019

  (arbejdet er igangsat)

   

  23) Ansatte på særlige vilkår

  Budgetforlig 2019

   

  24) Ledelsesudvikling

  Budgetforlig 2019

   

  25) Syddansk Forbedringsmodel

  Indsatsområde 2018

   

  Indsatområderne for 2019 kan findes i sin helhed via følgende link:

  https://regionsyddanmark.dk/wm512532#punktnavn22

   

  Processen for udvælgelse af indsatsområder for 2020 indledes nu med drøftelser i de respektive udvalg med henblik på at få input fra udvalgene til det videre arbejde med indsatområderne.

   

  Opmærksomheden skal henledes på, at mange af indsatserne, der blev udvalgt for 2019 er langsigtede indsatser, som bør videreføres i 2020-2021. Det gælder eksempelvis i forbindelse med frivillighedsstrategien, akutplan, udbredelse af erfaringer fra Center for Fælles Beslutningstagning, samt indsatser i forhold til rammestyring og nærhedsfinansiering.

   

  Ligeledes skal sygehusene i 2020 og 2021 implementere nyt EPJ system samt nyt RIS/PACS system (røntgensystem). Implementering af disse systemer er meget store ledelsesmæssige opgaver, og vil have stor betydning for arbejdsgange og driftstilrettelæggelse.

   

  Hertil kommer, at flere sygehuse har store opgaver i relation til indflytning i nye bygninger. Det gælder OUH, som er i gang med at forberede indflytning til Nyt OUH, ligesom det gælder

  Sygehus Sønderjylland og Sydvestjysk Sygehus, der planlægger ibrugtagning af nye byggerier i primært 2020.

   

  For psykiatrien gælder, at der er en psykiatriplan under udarbejdelse. Det må forventes, at denne plan sætter rammen for indsatser i de næste år. Hertil kommer, at der skal etableres nybyggeri i Odense i sammenhæng med Nyt OUH.

   

  I budgetaftalen for 2019 er besluttet at Region Syddanmark skal arbejde for at understøtte FN’s verdensmål.  Forretningsudvalget har besluttet hvilke verdensmål, som regionen konkret skal arbejde med og der har været en proces i alle udvalg i forhold til konkrete indsatser

   

  Psykiatri- og socialudvalget har drøftet verdensmålene på udvalgets møde den 5. februar 2019. Her konstaterede udvalget at igangsatte indsatser og den kommende psykiatriplan tages en række initiativer, der støtter op om FN’s verdensmål.

   

  Udvalget pegede på, at mål nummer 3 vedrørende Sundhed & Trivsel understøttes på psykiatriområdet ved budget 2019 og landsdækkende initiativer på tvangsområdet, akutområdet, de sværest syge, børn og unge og retspsykiatrien samt det strategiske grundlag og den danske kvalitetsmodel på socialområdet.

   

  Udvalget pegede endvidere på, at mål nummer 10 om mindre ulighed understøttes, ud over af budget 2019 initiativer og psykiatriplan, af den kommende sundhedsaftales målsætninger (i forhold til reduktion i dårlig mental trivsel, mindske overdødeligheden og forbedre tilknytning til uddannelser og arbejdsmarkedet) og mindre ulighed.

   

  Det vurderes også, at der vil være mulighed for at skærpe nogle af de eksisterende indsatser således, at disse eksempelvis mere tydeligt bidrager til at reducere ulighed i sundhed. Det

  gælder eksempelvis i forhold til samspil mellem somatik og psykiatri, tværsektorielle indsatser og kommunikation med patienter og pårørende.

   

  Endelig skal bemærkes, at der er udkommet en række sundhedspolitiske udspil fra Danske Regioner. Konkret er der i forbindelse med generalforsamlingen lanceret to nye udspil: Hjertesundhed og Sundhed for Børn og unge. Hertil kommer en række tidligere udspil blandt

  andet i forhold til personlig medicin og akutplan samt de mere overordnede udspil fra Danske regioner, i form af ”Sundhed for alle” samt ”Sundhed for livet”. De overordnede udspil kan

  findes via følgende links:

   

  https://www.regioner.dk/media/4671/sundhed-for-alle-vision-for-et-baeredygtigt-sundhedsvaesen-final.pdf

   

  https://www.regioner.dk/media/4709/sundhed-for-livet-forebyggelse-er-en-noedvendig-investering.pdf

   

  Der vil givetvis komme nye landsdækkende relevante indsatsområder på sundhedsområdet i forbindelse med indgåelse af aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2020. Ligeledes må der forventes en stigende interesse i udbredelse af gode

  initiativer både regionalt og nationalt.

   

  Regionsrådets valg af indsatsområder for 2020 betyder ikke, at alle arbejdsområder og nødvendige indsatser er dækket. Der er således en lang række af områder, der skal følges

  op på i Region Syddanmark, både på det psykiatriske og det somatiske område, og som vil

  have politisk og ledelsesmæssig fokus og opbakning, uanset om de indgår blandt de temaer,

  der udvælges politisk i løbet af 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse, med fokus på hvilke indsatsområder fra 2019, der kan videreføres i 2020, samt

  om der er nye temaer og indsatser, der kan indgå i arbejdet med at udvælge i indsatsområderne for 2020.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 18-06-2019

  Drøftet. Udvalgets bemærkninger indgår i det videre arbejde.

   

  Pia Tørving og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/12595
  4. Visionsoplæg til syddansk infrastruktur for personlig medicin
  fold dette punkt ind Resume

  Visionsoplægget ”Sammen om individuel behandling” beskriver, hvordan en sammenhængende infrastruktur for personlig medicin skal etableres for at understøtte, at personlig medicin udbredes og anvendes klinisk i Region Syddanmark.

   

  Centralt i udviklingen og anvendelsen af personlig medicin står etableringen af et syddansk datastøttecenter. Datastøttecenteret skal understøtte arbejdet og bygge bro mellem forskellige fagfolk og -miljøer og til den omfattende viden, der kan hentes i databaser, biobanker m.v. – til gavn for behandlingen af den enkelte patient.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Patientforløb, hvor udredning og valg af behandling foretages via en mere detaljeret og omfattende karakteristik af patienten, kalder man ”personlig medicin”. På baggrund af forskning laves en mere detaljeret kortlægning af kombinationer af patientgrupper og sygdomstyper. Med personlig medicin målretter man altså behandlingen ved at kombinere en omfattende viden om den enkelte patient med detaljeret forskningsviden om patientgrupper. Et vigtigt element i personlig medicin er gen-analyser, men mange andre elementer spiller også en rolle i valget af behandling for den enkelte patient.

   

  Udviklingen og anvendelsen af personlig medicin er i gang på flere områder. Regeringen og Danske Regioner har i samarbejde formuleret den nationale strategi for personlig medicin 2017-2020, der er nedsat en bestyrelse for denne nationale strategi, Nationalt Genom Center er etableret, og senest har Novo Nordisk Fonden bevilget ca. 1 mia. kr. til helgenom-sekventering i Danmark.

   

  På regionalt plan har Region Hovedstaden sammen med Region Sjælland etableret en såkaldt Østdansk Infrastruktur for Personlig Medicin. Der arbejdes tillige på at få vedtaget en hensigtserklæring, hvor regionerne og universiteterne i Vestdanmark giver udtryk for, at de deler en stærk ambition om at fremme udviklingen og udbredelsen af Personlig Medicin til gavn for patienterne.

   

  Region Syddanmarks politiske strategier og pejlemærker lægger vægt på, at regionen er aktivt med i front i forhold til udvikling, innovation og forskning. Regionsrådet har fastlagt innovations- og forskningsstrategier, som en øget indsats inden for personlig medicin naturligt vil ligge i forlængelse af. De første konkrete skridt tog regionsrådet med budgetaftalen for 2019, hvori der blev sat midler af til arbejdet med yderligere tilpasning af visse typer kræftbehandling til den enkelte patients genetik.

   

  I Region Syddanmark har der under inddragelse af repræsentanter for regionens relevante faglige miljøer og sygehusledelser i foråret 2019 været arbejdet på et visionsoplæg for en syddansk infrastruktur for personlig medicin: ”Sammen om individuel behandling”. Visionsoplægget beskriver, hvordan en sammenhængende infrastruktur skal etableres for at understøtte, at personlig medicin udbredes og anvendes klinisk, overalt, hvor det kan styrke og forbedre diagnostik, behandling og rehabilitering – alt sammen til gavn for dem, det hele drejer sig om: patienterne! Visionsoplægget skal dermed blandt andet ses i forlængelse af det forslag til udbygning af personlig medicin i Region Syddanmark, som regionsrådet blev præsenteret for på budgetseminaret i marts 2019.

   

  ”Sammen om individuel behandling” skal ses som Region Syddanmarks første skridt på vejen til at gøre personlig medicin til en naturlig og integreret del af udredning, diagnostik og behandling for patienter, ligesom personlig medicin skal indgå i den udviklings- og forskningsindsats, der skal forme og lægge kimen til fremtidens udredning og behandling.

   

  Brugen af personlig medicin fordrer først og fremmest, at nødvendige data kan samles, behandles og tolkes. Derudover skal data gøres virksomme i klinisk brug, og patienten skal have tilstrækkelig støtte til valg af behandling. Det er vigtigt, at der er faglige netværk, som understøtter udviklingen inden for disse nævnte aktiviteter. Udviklingen og anvendelsen af personlig medicin forudsætter, at de nødvendige indsatser prioriteres, og i den sammenhæng er etableringen af en datastøtte-funktion central: Datastøttecenter Syd.

   

  Vedlagt findes visionsoplæg til syddansk infrastruktur for personlig medicin ”Sammen om individuel behandling” og budget for etablering og indledende drift af Datastøttecenter Syd. Materialet behandles ligeledes på sundhedsudvalgets møde den 25. juni 2019.

   

  På mødet deltager overlæge Claus Havregaard Sørensen, Psykiatrisk Afdeling Odense og præsenterer visionsoplægget.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til drøftelse.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 18-06-2019

  Drøftet. Oplæg vedhæftet.

   

  Pia Tørving og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 19/20036
  5. Inspirationsfase - Psykiatrien i Nyt OUH
  fold dette punkt ind Resume

  Som forberedelse til udbuddet af den kommende psykiatriske afdeling i Nyt OUH har Syddansk Sundhedsinnovation stået for en inspirationsfase, hvor der i januar 2019 er opsamlet erfaringer fra andre psykiatribyggerier samt Psykiatrisk Afdeling i Odense. Efterfølgende har en række nøglepersoner fra psykiatrien været på inspirationstur til Aabenraa, Ballerup, Slagelse, Aarhus og Vejle for at få inspiration til det kommende projekt i Odense. Afslutningsvis er konklusionerne samlet op i et inspirationskatalog, som også har været præsenteret for patient- og pårørenderåd samt LMU.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Grundlaget for etableringen af den psykiatriske afdeling i Odense som en del af Nyt OUH stammer tilbage for psykiatriplanen fra 2007 samt generalplanen for psykiatrien fra 2009. Heraf fremgår, hvordan Region Syddanmark vil om- og nybygge en række psykiatriske afdelinger. De fleste af projekterne er gennemført, og psykiatrien i Nyt OUH er således det sidste større byggeri fra generalplanen.

   

  Målet med projektet i Odense er at etablere en psykiatrisk afdeling, hvor erfaringerne fra både egne og andres psykiatriprojekter inddrages. Samtidig skal projektet afspejle de beslutninger, der ligger til grund for den kommende psykiatriplan. Samlet set er målsætningen derfor, at der dermed er et grundlag for at etablere de nye fysiske rammer på et nyt og opdateret grundlag, der bedst muligt afspejler de rammer som både patienter, pårørende, samarbejdsparter, personale m.fl. har brug for. 

   

  Projektstyregruppen har derfor besluttet, at projektet i Odense skal indledes med en inspirationsfase, hvor man netop inddrager erfaringerne og lader sig inspirere af andre. Inspirationsfasen består både af dataopsamling/interviews og af en inspirationstur.

   

  Den overordnede overskrift for inspirationsfasen er ”Patienten først” og inspirationsfasen/-turen er således bygget også op omkring nedenstående syv temaer

   

  Syddansk Sundhedsinnovation har stået for hele inspirationsprocessen og herunder udarbejdet en erfaringsopsamling hvor en række patienter og personale/ledere i de psykiatriske afdelinger i Odense, Vejle, Aabenraa og Esbjerg er blevet interviewet. Dermed er både erfaringer fra de nye afdelinger samt erfaringer og ønsker fra psykiatrisk afdeling i Odense med som en del af grundlaget for etableringen af den nye afdeling i Odense.

   

  På den efterfølgende inspirationstur har medarbejdere og ledere fra psykiatrisk afdeling i Odense, psykiatriledelsen, Service i psykiatrien, Syddansk sundhedsinnovation og projektorganisationen for byggeri besøgt nye psykiatriske afdelinger i Aabenraa, Ballerup, Slagelse, Aarhus og Vejle.

   

  Inspirationsfasen er afsluttet med to dages workshops, hvor temaerne ligeledes har været omdrejningspunktet. På baggrund af hele inspirationsfasen er der udarbejdet et inspirationskatalog, hvor der inden for hvert at de syv temaer er en række prioriteringer og konklusioner, der kan medvirke til at være den røde tråd gennem projektet og således understøtte, at den kommende afdeling er funderet på et opdateret grundlag.

   

  Der er både forhold omkring anvendelse/fordelingen af arealer i den kommende afdeling, hvor fokus er på at fordele flere kvadratmeter til opholdsarealer både ude og inde til de patienter, der ikke har mulighed for at forlade afdelingen. Tilsvarende at man sikrer, at patienter, som ikke har mulighed for at forlade afdelingen, også har aktivitetsmuligheder.

   

  Et andet fokusområde er ønsket om en afdeling, hvor personalet er mest muligt til stede hos patienter, forstået på den måde, at man som personale eksempelvis har mulighed for at lave dokumentationsarbejdet sammen med patienten i såkaldt frontoffice, der er indrettet til formålet, så personalet skal trække sig tilbage til et kontorområde for at foretage denne dokumentation. Samtidig giver frontoffice generelt mulighed for at mere tilgængelighed, idet der ikke er en afskærmning mellem patienter og personale, så det også føles mere naturligt at kontakte personalet.

   

  Endvidere er det et generelt fokus på, hvordan man bedst muligt kan sikre aktivitet og stimuli til alle patienter, hvordan arealerne bedst muligt fordeles, så flest muligt kan drage nytte af eksempelvis sansestimuli rum. Generelt er der således et stort fokus på, hvordan arealer og funktioner placeres mest hensigtsmæssigt i forhold til både patienter og personalet.

   

  Ét af nøglerummene i huset er ”enestue med eget bad/toilet”, og på baggrund af inspirationsturen er det besluttet allerede nu at etablere en såkaldt mock-up, hvor der i fuld skala bygges en sengestue med tilhørende bad/toilet, så personale og patienter har mulighed for at vurdere og teste fordele og ulemper ved denne sengestue og derved understøtte udbudsmaterialet bedst muligt. Sengestuen er inspireret af sengestuerne i Ballerup.

   

  Som en del af opfølgningen på inspirationsprocessen har Syddansk sundhedsinnovation udarbejdet et inspirationskatalog, der er også præsenteret for patient- og pårørenderådet fra Odense, ligesom det er præsenteret for det lokale medudvalg. På denne måde er det således hensigten at informere og få forankret projektet bredest muligt og derved også få flest mulige relevante perspektiver på den kommende afdeling i Odense.

   

  Nedenfor fremgår de syv temaer og nogle af de konklusioner, der kan knyttes til de enkelte temaer på baggrund af inspirationsfasen.

   

  Tema 1: Deeskalerende miljøer anno 2022, patientens og medarbejderens perspektiv

  ?         Glas – Ønske om en mere velafbalanceret brug af glas.

  ?         Materialevalg/stoflighed - Ønske om at bryde med det hvide/kliniske ved brug af naturfarver og træ.

  ?         Rumlighed - tilbagetrukne døre ind til sengestuerne samt brug af varierende lofthøjder/ loft til kip.

  ?         Fællesområder i afsnit – Ønske om afgrænsning af opholdsområde og brug af nicher.

  ?         Atriumgårde - Ønske om stier, samt mulighed for sollys samt overdækning.

  ?         Farver og udsmykning – Ønske om brug af naturfarver og naturmotiver/tapeter.

   

  Tema 2: Principperne for åben/lukkede integrerede afsnit

  ?         Arealfordeling mellem åben og skærm – enighed om forholdsmæssig mere plads i skærm samt placering af fællesområder i skærm ved de først sektionerede stuer. Prioritere atriumgårde til skærm.

  ?         Aktiviteter og faciliteter i skærm – Sansestimuli, motion, stillezoner/nicher, udeadgang og VR.

   

  Tema 3: Enestue med eget bad/toilet

  ?         Standard patientstue og bad – Enighed om at fuldskala teste patientstue og bad fra Ballerup.

  ?         Fleksstue og badeværelse – Skal kunne dække særlige behov. Præcis udformning, antal og placering skal afklares i videre proces.

   

  Tema 4: Patientophold og aktivitet (Ønskede aktivitetsmuligheder)

  ?         Aktiviteter i patientstuen - Brug af interaktiv skærm og plads til fordybelse, kreativitet, læsning m.m.

  ?         Aktiviteter i/helt nær front office - Ophold i små panorama-nicher og generelt plads til hygge, afslapning, socialisering, spille spil, være kreativ, invitere til nærhed og spille musik.

  ?         Aktiviteter i resten af afsnittet – Sanserum, Spiseområde, VR faciliteter, plads til god modtagelse.

  ?         Aktiviteter i afdelingens fællesområde - Patientdrevet kiosk, Café, Motionsmulighed.

  ?         Aktiviteter i afsnittets udeområde - muligheden for at komme ud og ryge 24/7

  ?         Aktiviteter i afdelingens fælles udeområde – Stier til at gå og løbe (med bænke), vildmarksbad.

  ?         Aktiviteter som kan foretages på 1. sal - journalisere og ringe til eksterne (tæt på afsnit), ADL køkken, motion/gymnastiksal, familierum, rum til undervisning/behandling/test, ECT behandling.

   

  Tema 5: Personaleområdet

  ?         Front office – Tilslutning til front office integreret med patient-opholdsrummet, og placeret lige op ad de øvrige personaleområder. Enighed om behov for at ”øve front office” inden flytningen.

  ?         Back office – Funktionslederkontor og back office lige ud til front office, med bagdør pga. sikkerhed.

  ?         Samtalerum/møderum og birum – mindst 2 samtalerum (flexrum) pr 16 senge. Uenighed om behov for spiserum til personalet.

   

  Tema 6: Det gode lys og den gode akustik

  ?         God akustik – Ønske om god akustik og effektiv lydsikring til patientstuer og sanserum.

  ?         Døgnrytmelys – ved alarm skal lyset skrues op i området, og der skal kunne suppleres med læse/aktivitetslys.

   

  Tema 7: One size fits all

  Der er en række specialbehov, der skal kunne imødekommes i afdelingen – særligt i forhold til ældre og spiseforstyrrede patienter. Konkrete behov og løsninger afhænger af overordnet valg om henholdsvis specialeopdelt eller postnummeropdelt afdeling. Opsamlingen beskriver specialbehov.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 18-06-2019

  Til orientering. Der var forslag om at besøge afdelingerne i Skejby og Ballerup. Oplæg vedhæftet.

   

  Pia Tørving og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/61506
  6. Kvalitetssikring af rengøringen på sygehusene 1. halvår 2019
  fold dette punkt ind Resume

  Region Syddanmark har modtaget resultaterne af den eksterne rengøringskontrol, foretaget på Region Syddanmarks fem sygehuse i 1. halvår 2019. Resultaterne forelægges psykiatri- og socialudvalget til orientering.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  For at sikre og udvikle høj rengøringskvalitet på regionens sygehuse har Region Syddanmark siden 2013 gennemført eksterne, uafhængige kontroller af rengøringen to gange årligt.

   

  Kontrollerne gennemføres som stikprøvekontroller ud fra to fagligt anerkendte og bredt anvendte kvalitetsstandarder. Kvalitetsstandarderne beskriver henholdsvis krav til den generelle rengøringskvalitet (kvalitetsstandarden DS/INSTA 800) og krav til rengøring med henblik på forebyggelse af smitte og infektioner (hygiejnestandarden DS 2451-10). Alle fem sygehuse i Region Syddanmark er omfattet af kontrollen.

   

  Region Syddanmark har modtaget resultaterne for 1. halvår 2019. Samtlige sygehuse opnår særdeles flotte resultater på den generelle rengøringskvalitet, hvor de, udover at opnå en godkendt kontrol, har godkendelsesprocenter, der ligger mellem 97,8 % og 100 %. I alt er 1.104 af 1.115 lokaler blevet godkendt på kontrollen af den generelle rengøringsstandard.

   

  På kontrollen af rengøringen på de punkter eller flader, hvor det er sandsynligt, at der kan ske smitte, ses en flot fremgang for Sygehus Lillebælt. Sydvestjysk Sygehus og Psykiatrisygehuset fastholder de gode resultater fra de seneste kontroller. De tre sygehuse opnår en godkendt kontrol for 1. halvår med godkendelsesprocenter fra 95 % til 99 %.

   

  Sygehus Sønderjylland og Odense Universitetshospital/Svendborg Sygehus opnår en godkendelsesprocent på henholdsvis 91 % og 92,7 % og har dermed et højt kvalitetsniveau på hygiejnestandarden, men godkendes ikke på standarden. OUH viser dog en flot forbedring fra sidste rengøringskontrol. I alt er 1.053 ud af 1.115 lokaler blevet godkendt på hygiejnestandarden.

   

  Hovedresultaterne fremgår af tabellen:

   

  DS/INSTA 800 (kvalitetstandard)

  DS 2451-10 (hygiejnestandard)

  2019

  1. halvår

  2018

  2. halvår

  2019

  1. halvår

  2018

  2. halvår

  %

  %

  %

  %

  Sygehus Lillebælt

  100

  98,5

  95,0

  93,0

  OUH

  97,8

  97,8

  92,7

  88,6

  Sygehus Sønderjylland

  99,5

  97,5

  91,0

  96,0

  Sydvestjysk Sygehus

  99,0

  99,0

  95,5

  95,0

  Psykiatrisygehuset

  99,5

  99,5

  99,0

  98,0

  >93/93,5 %: Kontrollen er godkendt  >90 %: Kontrollen er tæt på godkendelse 0-90 %: Kontrollen er ikke godkendt

   

  Af bilag 1 ses en oversigt over udviklingen siden 2013. Flere oplysninger kan findes i den vedlagte rapport, bilag 2.

   

  Psykiatrisygehuset

  Rengøringskontrollerne i psykiatrien i Region Syddanmark foretages på de ni enheder, hvor der foretages døgnbehandling. Psykiatrisygehuset fik godkendt 199 ud af 200 lokaler på rengøringskvaliteten og 198 ud af 200 lokaler på punkter, hvor det er sandsynligt, at der kan ske smitte.

   

  Psykiatriens rengøringsresultater ligger på et stabilt højt niveau. Det er på trods af, at rengøringen af lokalerne i psykiatrien ofte er udfordret af, at patientgrupperne adskiller sig væsentligt fra de somatiske patienter og har en anden type ophold på sygehuset. Derfor er der særlig stor fokus på ryddelighed og korrekt opbevaring af effekter.

   

  Høje krav med ekstra fokus på patientnære områder

  Rengøringsstandarderne stiller høje krav til rengøringen, særligt på rengøringen af de lokaler med krav til særlig høj hygiejne som f.eks. operationsstuer, fødestuer og undersøgelsesrum, hvor undersøgelserne omfatter et klinisk indgreb.

   

  Kravene er sat så højt, at det ofte er ganske små observationer, der betyder, at et lokale ikke godkendes. Det kan for eksempel være et enkelt hår på siden af et bord eller på undersiden af en toilet-forhøjer eller en efterladt tråd fra en aftørringsklud eller en lille blodplet på bagsiden af apparatur på en operationsstue. Mere skal der ikke til, for at et lokale bliver afvist, selv om det i øvrigt fremstår rent. Så kravene er meget høje.

   

  Desuden har Region Syddanmark valgt et øget fokus på højhygiejniske lokaler, som derfor udgør en større andel af lokalerne i kontrollen, end det som standarden foreskriver. Det er derfor samlet set store krav der stilles til sygehusene for at bestå en kontrol, hvilket skal ses i relation til det høje niveau som sygehusene leverer.

   

  Region Syddanmark har den 12. juni 2019 udsendt en pressemeddelelse om resultaterne af den eksterne rengøringskontrol for 1. halvår 2019. Pressemeddelelsen fremgår af bilag 3.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 18-06-2019

  Til orientering.

   

  Pia Tørving og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Sagsnr. 18/28047
  7. Ombygning ved Børne-Ungehusene, Udby - status på projekteringen
  fold dette punkt ind Resume

  Regionsrådet meddelte i oktober 2018 anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til køb af ejendommen Udby Behandlingshjem med henblik på etablering af 20-24 døgnpladser med intern skole. Af punktet fremgik det, at regionsrådet senere ville blive forelagt en anlægssag, idet Udby Behandlingshjem skal gennemgå en omfattende renovering for at sikre moderne og tidssvarende rammer.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Som led i Region Syddanmarks målsætninger for fremtidens boliger samt langsigtede plan for modernisering af boliger og andre bygninger på socialområdet i Region Syddanmark, senest godkendt af regionsrådet i 2011, meddelte regionsrådet den 29. oktober 2018 anlægsbevilling på 4,5 mio. kr. til køb af Udby Behandlingshjem. Området Udby Behandlingshjem ombygges fremadrettet til et voksenafsnit samt børn og unge afsnit.

   

  1. etape for området er at få samlet Region Syddanmarks eksisterende børnetilbud under

  Specialcenter Sydjylland, afd. Børnehusene, Middelfart samt ungetilbuddet Møllebakken, Ringe i en samlet enhed med skolefaciliteter i nærmiljøet i mere tidssvarende forhold, der tilgodeser de forskellige børns/unges individuelle behov, og hvor familien og medarbejdernes arbejdsmiljø også er tænkt ind.

   

  Børnehuset i Middelfart er et botilbud til børn og unge i alderen 3-20 år, der har nedsat funktionsevne samt udfordringer på det kognitive, følelsesmæssige og sociale område, og Møllebakken, Ringe er et bo- og skoletilbud til børn og unge i alderen 10-20 år. Målgruppen er børn og unge med markante og ofte multible problemstillinger, typisk i form af sociale, emotionelle, kognitive og/eller psykiatrinære vanskeligheder.

   

  Med udgangspunkt i de eksisterende bygninger på Behandlingshjem Udby etableres gode fysiske rammer, hvor målgruppen samles på samme matrikel med en tilhørende skolefunktion i særskilt bygning, således at det opleves, at man går i skole, og boligforhold dermed er den hjemmelige base.

   

  Endvidere giver en gymnastiksal fleksible muligheder for fysisk aktivitet året rundt. Personalet arbejder ud fra en fælles base, og der etableres fælles faciliteter for Børn-Unge samt Voksenafsnit i forhold til administrationsenhed, mødefaciliteter, fælles storkøkken, samlingssal og udvalgte aktivitetsrum.

   

  De nye faciliteter tilgodeser, at der tilbydes boligforhold som i en familie, det vil sige et værelse med direkte adgang til badeværelse samt relevante legemuligheder inde og ude. Værelserne giver i størrelse og indretning mulighed for, at det er naturligt, at forældre opholder sig med barnet på barnets eget værelse. Der etableres stuer til aktiviteter og opholdsrum for børnene i åben forbindelse med gangarealer, hvor det er muligt henholdsvis at skærme og åbne op.

   

  Generelt indtænkes fleksibilitet og teknologiske løsninger, som kan være til hjælp for det enkelte barn og den unges behov.

   

  Det samlede bygningsareal eksklusiv kældre er 3.675 m2 jf. BBR, heraf udgår boenheder til Børn og Ungehusene 1.454 m2, skoleafsnit 531 m2, fælles faciliteter 684 m2 og Voksenafsnittet etape 2 1.006 m2. Nævnte bygningsarealer er ekskl. små bygninger som skure/garage/udhuse m.m.

   

  De samlede udgifter til etape 1 af ombygningen af Børn og Ungehusene vil andrage 22,690 mio. kr.

   

  Skolefaciliteterne forventes at kunne tages i brug ultimo 2019, og den øvrige ombygning forventes at kunne tages i brug ultimo 2020. Projektet, inkl. andel af udgifter til køb af ejendom, forventes gennemført uden forhøjelse af den gældende takst.

   

  Der vil på et senere tidspunkt blive forelagt sag for regionsrådet vedrørende det tidligere omtalte voksenafsnit, når der foreligger en plan herfor.

   

  Sagen er behandlet i anlægs- og innovationsudvalget den 6. juni 2019 og forelægges regionsrådet til beslutning den 24. juni 2019.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 18-06-2019

  Til orientering.

   

  Pia Tørving og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/134
  8. Mødekalender 2019
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  Psykiatri- og socialudvalget har godkendt følgende mødekalender for 2019:

   

  • Tirsdag den 13. august 2019, kl. 15-17, regionshuset
  • Tirsdag den 17. september 2019, kl. 13-15, regionshuset (sundhedsudvalgsmøde kl.15.00)
  • Tirsdag den 8. oktober 2019, kl. 14-16, retspsykiatrien i Middelfart
  • Tirsdag den 12. november 2019, kl. 15-17, børne- og ungetilbud ved Udby
  • Tirsdag den 3. december 2019, kl. 13-15, regionshuset
  fold dette punkt ind Indstilling

  Til orientering.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 18-06-2019

  Til orientering.

   

  Pia Tørving og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 19/134
  9. Eventuelt
  fold dette punkt ind Resume
  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
  fold dette punkt ind Indstilling
  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 18-06-2019

  Udvalget drøftede planlægning af brugerforaene.

   

  Psykiatrisygehuset orienterede om personsag, ombygning af Retspsykiatrien i Middelfart samt opfølgning på rapport om mentalundersøgelser.

   

  Pia Tørving og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.


  Sagsnr. 18/53230
  10. Ny psykiatriplan 2019 - kapacitet og organisering
  fold dette punkt ind Resume

  Den nye psykiatriplan skal indeholde en fremtidssikret plan for kapacitet og organisering af døgnbehandlingen. Der er beskrevet forskellige langsigtede og midlertidige scenarier, som kan løse udfordringer med pres på sengene i trekantsområdet og flere retspsykiatriske sengedage.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling

  På baggrund af drøftelser i regionsrådet, psykiatri- og socialudvalget, de afholdte café-møder og psykiatrikonferencen arbejder administrationen med den samlede plan – centreret omkring de seks temaer. På møde i psykiatri- og socialudvalget den 13. august 2019 fremlægges udkast til den samlede psykiatriplan til høring med henblik på regionsrådets endelige beslutning om at sende psykiatriplanen i høring den 26. august 2019.

   

  Den nye psykiatriplan skal indeholde en fremtidssikret plan for kapacitet og organisering af døgnbehandlingen. Psykiatri- og socialudvalget har som en del af deres temadrøftelser i forbindelse med psykiatriplanen drøftet kapacitetstemaet på mødet den 23. april 2019. Det blev her aftalt, at sygehuset beskriver mulige scenarier, der kan løse udfordringerne.

   

  Data peger på to overordnede udfordringer i forhold til sengekapaciteten:

  • Pres på trekantsområdet: Psykiatrisygehuset er udfordret af høj belægningsprocent i afdelingerne i Vejle og Middelfart, og den demografiske udvikling peger på befolkningstilvækst i trekantsområdet frem mod 2028.
  • Stigning i antallet af indlagte retspsykiatriske patienter: Opgørelser over antallet af sengedage blandt retspsykiatriske patienter har de seneste år været stigende. På trods af åbning af 14 retspsykiatriske senge i juni 2018 har de retspsykiatriske patienter fyldt 22 senge i almenpsykiatrien i 2. halvår 2018.

   

  Der er faglige ambitioner om et styrket samarbejde med OUH på spiseforstyrrelsesområdet, som også skal indtænkes.

   

  Løsninger af udfordringerne er indbyrdes afhængige, og der ses følgene tre samlede langsigtede løsningsscenarier:

   

  • Løsningsscenarie 1:
   • Retspsykiatrisk afsnit i Esbjerg, via konvertering af et alment afsnit.
   • Ekstra alment afsnit i Vejle, via flytning af de særlige pladser fra Vejle til Odense.
   • Fælles somatisk /psykiatrisk sengeafsnit til behandling af patienter med spiseforstyrrelse.

   

  • Løsningsscenarie 2:
   • Retspsykiatrisk afsnit i Middelfart, via konvertering af det almene afsnit.
   • Ekstra alment afsnit i Vejle, via flytning af de særlige pladser fra Vejle til Odense.
   • Fælles somatisk /psykiatrisk sengeafsnit til behandling af patienter med spiseforstyrrelse.

   

  • Løsningsscenarie 3:
   • Retspsykiatrisk afsnit i Odense, via konvertering af et alment afsnit.
   • Ekstra alment afsnit i Vejle, via flytning af de særlige pladser fra Vejle til Odense.
   • Fælles somatisk /psykiatrisk sengeafsnit til behandling af patienter med spiseforstyrrelse.

   

  Uanset valg af løsning er der varierende grader af både anlægsinvestering og driftsudgifter. De enkelte løsningsscenarier, fordele og ulemper samt økonomiske konsekvenser er beskrevet i vedhæftede bilag.

   

  På baggrund af en vurdering af det faglige aspekt, geografisk spredning og organisatorisk robusthed samt økonomi og tidsperspektiv er løsningsscenarie 1 samlet set vurderet mest hensigtsmæssigt.

   

  Alle de langsigtede løsningsscenarier er tidsmæssigt afhængige af indflytning i NYT OUH i 2022. På kort sigt er der derfor brug for midlertidige løsninger, som kan sikre, at problemstillingerne hurtigt afhjælpes. Mulige midlertidige løsninger er brug af pavilloner eller etablering af sengeafsnit i et tidligere sengeafsnit i Odense. De midlertidige løsninger er ligeledes beskrevet i vedhæftede notat.

  fold dette punkt ind Indstilling

  Det indstilles, at psykiatri- og socialudvalget drøfter de langsigtede og midlertidige løsningsforslag i forhold til udfordringerne på kapacitetsområdet.

  fold dette punkt ind Beslutning i Psykiatri- og socialudvalget den 18-06-2019

  Drøftet. Det blev aftalt, at alle partier primo juli giver administrationen en tilbagemelding på resultatet af deres drøftelser om kapacitet og organisering. Oplæg vedhæftet.

   

  Pia Tørving og Anne-Marie Palm-Johansen deltog ikke i sagens behandling.

  fold dette punkt ind Bilag

  Siden er sidst opdateret 19-06-2019.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring