Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilRegional UdviklingpilMiljø og jordforureningpilStore jordforureningerpilForureningerne i Grindsted BypilOversigt over rapporterpilAfværgeprogram for afværgeforanstaltninger efter Jordforureningsloven overfor forureningsfanen fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund

Afværgeprogram for afværgeforanstaltninger efter Jordforureningsloven overfor forureningsfanen fra det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund

Afværgeprogram, Grindsted (PDF)

 

Forureningerne på det tidligere Grindstedværkets fabriksgrund har medført, at der strømmer forurenet grundvand fra fabriksgrunden mod Grindsted Å. Forureningen når undervejs ned til en dybde af ca. 70 m under jordoverfladen, inden den igen stiger op mod overfladen og strømmer ud i åen. En stor del af forureningen strømmer ud i åen tæt på det tidligere Renseanlæg Vest, Svinget 12, Grindsted.

 

Region Syddanmark har jf. regionsrådets budgetaftale for 2019 (https://www.regionsyddanmark.dk/dwn688801) besluttet at afklare mulighederne for at etablere et midlertidigt afværgeanlæg, der væsentligt kan reducere udstrømningen af forurenende stoffer til Grindsted Å. I denne rapport er resultaterne af denne afklaring beskrevet i et såkaldt afværgeprogram.

 

I afværgeprogrammet er de mest egnede afværgeløsninger forsøgt identificeret gennem en proces, som omfatter:

 

·       indledende screening til identifikation af mulige afværgeløsninger

·       detaljeret screening med sammenligning af potentielt egnede afværgeløsninger

·       detaljeret analyse med en mere dybtgående vurdering af metoderne både teknisk og økonomisk.

 

Den detaljerede analyse omfatter fire anlægsløsninger, som alle indeholder følgende procestrin:

 

1.       Oppumpning af forurenet grundvand og drænvand, som skal renses.

2.       Forrensning af det forurenede vand gennem sandfilter for at fjerne jern og mangan.

3.       En Avanceret Oxidations-Proces (AOP) for nedbrydning af organiske miljøfremmede stoffer i det forurenede vand gennem en særlig AOP-reaktor. Fire forskellige AOP-løsninger er beskrevet.

4.       Efterfiltrering gennem kulfilter til fjernelse af rester af iltningsmidler og eventuelle restprodukter af miljøfremmede stoffer i vandet.

5.       Bortskaffelse af det rensede vand til enten Grindsted Å, grundvandet eller til spildevandssystemet.

 

Overordnet vurderes det, at alle fire løsninger potentielt kan rense det oppumpede grundvand og drænvand fra forureningsfanen fra fabriksgrunden i Grindsted. Der er dog usikkerhed omkring renseeffektivitet for alle metoder.

 

Økonomi-overslag for de fire løsninger viser, at udgifterne til projektering og anlæg ligger på 6,8 – 8,7 mio. kr., mens de årlige driftsudgifter vil være 1,3 – 2,0 mio. kr. Det anbefales, at der gennemføres laboratorietest af de fire løsninger til vurdering af bl.a. renseeffektivitet, før der foretages en eventuel detailprojektering.


Siden er sidst opdateret 07-09-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring