Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilRegional UdviklingpilMiljø og jordforureningpilStore jordforureningerpilForureningerne i Grindsted BypilOversigt over rapporterpilSupplerende undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra det tidligere Grindstedværket, januar 2019

Supplerende undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra det tidligere Grindstedværket, januar 2019

Link til rapporten: ”Supplerende undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra det tidligere Grindstedværket, januar 2019”
 

Region Syddanmark har foretaget en supplerende undersøgelse for at afklare, om Grindsted-forureningerne udgør en risiko for indeklimaet i boliger.
 

Regionen udførte i 2011 en lignende undersøgelse i området mellem fabriksgrunden og Grindsted Å. Undersøgelsen fra 2011 tog imidlertid ikke højde for huse med kældre, hvor det forurenede grundvand står tæt ved jordoverfladen.
 

Den supplerende undersøgelse blev udført i fem udvalgte områder i Grindsted by, som er markeret på figuren herunder. Undersøgelsesområderne blev udpeget på baggrund af resultaterne fra tidligere undersøgelser og kendskabet til forløbet af forureningen i grundvandet.
 

Undersøgelserne blev udført på offentlige arealer (langs fortove, veje, grønne områder, i kloakker osv.).

Grindsted 1


I alt 320 poreluftprøver i de fem områder blev indsamlet. På baggrund af screeningsresultaterne blev 86 prøver sendt til akkrediteret laboratorieanalyse. Der blev som minimum udtaget en-to prøver til analyse tæt ved hver enkelt boliggrund i de undersøgte områder.
 

Resultatet af undersøgelsen viser, at der i to poreluftprøver blev påvist et indhold af det klorerede opløsningsmiddel PCE (perklorethylen), der kan udgøre en risiko for indeklimaet i den nærmeste bolig.
 

Link til rapporten: ”Videregående forureningsundersøgelse - Ådalen 1, 7200 Grindsted, januar 2019”

Resultatet af en undersøgelse på den aktuelle boliggrund viser, at der heller ikke her er en risiko for afdampning til indeklimaet i boligen.
 

I de øvrige 84 prøver ligger indholdet af PCE under 60 gange afdampningskriteriet for PCE og dermed væsentligt under det niveau, hvor der er risiko for afdampning til indeklima i boliger.
 

Der er påvist overskridelser af afdampningskriterier for andre stoffer, herunder blandt andet vinylklorid.
 

Koncentrationerne i de udtagne prøver er dog alle på et niveau, hvor de ikke udgør en risiko for afdampning til indeklimaet i boligerne i de undersøgte områder (under 100 gange Miljøstyrelsens afdampningskriterier).

 

Undersøgelse i 10 kloakbrønde

Undersøgelsen har desuden omfattet målinger i 10 udvalgte kloakbrønde. I seks af de 10 undersøgte kloakbrønde er der påvist koncentrationer af primært klorerede opløsningsmidler, herunder vinylklorid, som overskrider Miljøstyrelsens afdampningskriterium.

Resultaterne af kloakundersøgelsen er overdraget til Billund Kommune, som er ansvarlig myndighed for kloakkerne.
Grindsted2


Siden er sidst opdateret 07-09-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring