Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Undersøgelse af udeluften i tre områder i Grindsted

Link til rapporten ”Undersøgelse af udeluften i tre områder i Grindsted, januar 2019”

 

Undersøgelse af udeluften i tre områder i Grindsted, januar 2019

Formålet med undersøgelsen har været at afklare, om der er en risiko ved at opholde sig udendørs i Grindsted.
 

Undersøgelsen skulle belyse, om eventuel afdampning fra den jord- og grundvandsforurening, som det tidligere Grindstedværket har forårsaget, påvirker udeluften i tre udvalgte områder i Grindsted. Undersøgelsen omfattede målinger af udeluftkvaliteten ved de tre områder i byen, som vurderes at være mest forurenet – henholdsvis ved Grindsted Å, ved den gamle losseplads samt rundt om fabriksgrunden ved Grindstedværket.
 

Grindsted udeluft 2019

 

Udeluftmålingerne blev udført i perioden 15. til 29. oktober 2018, hvor vejrforholdene var gunstige i forhold til at vurdere, om der sker afdampning fra underliggende forurening i jord, poreluft og grundvand til udeluften i de tre undersøgelsesområder.
 

Alle prøver blev analyseret for oliestoffer og klorerede opløsningsmidler, herunder vinylklorid. Der blev ikke fundet overskridelser af Miljøstyrelsens afdampningskriterier for de målte stoffer – med undtagelse af benzen. Indholdet af benzen lå lige over afdampningskriteriet, men på niveau med hvad der er almindeligt baggrundsniveau i udeluft.
 

Der findes en række kilder, som kan bidrage til benzen i udeluften, som fx luftemission fra trafik, industri m.v. og som dermed påvirker det ”naturlige” baggrundsniveau.
 

Rapporten konkluderer, at der ingen risiko er ved at opholde sig på de tre undersøgte områder, hvor risikoen for afdampning til udeluften vurderes at være størst. Ligeledes konkluderes det, at afdampning fra forurening i jord og grundvand ikke udgør en risiko i forhold til at opholde sig udendørs i Grindsted.

 

 


Siden er sidst opdateret 07-09-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring