Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilPolitikpilHøringer og afgørelserpilAktuelle afgørelserpilSreeningsafgørelse: Ikke krav til miljøvurdering matr. nr. 6a Gøddinggård, Nørup

Sreeningsafgørelse: Ikke krav til miljøvurdering matr. nr. 6a Gøddinggård, Nørup

Region Syddanmark har på baggrund af den gennemførte screening vurderet, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Der er derfor ikke krav om en miljøvurdering, og der skal derfor ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport i forbindelse med ansøgningen om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på ovenstående ejendom 

 

Hent en kopi af afgørelsen (pdf)

Hent en kopi af screeningsskemaet (pdf)

 

Klage over afgørelsen

 

Der kan klages over regionens afgørelse indenfor 4 uger efter, at afgørelsen annonceres offentligt.

Fristen for at klage er  den 27. november 2018 kl. 23.59.

Hvem kan klage?

Kredsen af klageberettigede fremgår af VVM-lovens § 50

·         enhver med retlig interesse i sagens udfald

·         landsdækkende foreninger og organisationer, der som formål har beskyttelsen af natur og miljø eller varetagelsen af væsentlige brugerinteresser inden for arealanvendelsen og har vedtægter eller love, som dokumenterer deres formål, og som repræsenterer mindst 100 medlemmer

Sådan klager du over en afgørelse

Klagen skal sendes til Miljø -og Fødevareklagenævnet gennem Klageportalen. Du kan finde et link til Klageportalen på forsiden af Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.
Du kan også læse om vejledning i at klage og om betaling af klagegebyr på
Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til sagen er du velkommen til at kontakte Miljø og Råstof-afdelingen på miljoe-raastoffer@rsyd.dk

 

 


Siden er sidst opdateret 31-10-2018.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |