Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Grindsted - budgetforlig 2019
Ekstra millioner til miljøområdet

26-09-2018 | Af Thomas Laursen

Regionsrådet har som en del af budgetforliget afsat 18,3 millioner kroner ekstra til miljøområdet over de kommende tre år. Størstedelen går til oprensningsforsøg i Grindsted by og Kærgård Klitplantage, og der er også afsat midler til en evt. opfølgning på den kommende sundhedsregisterundersøgelse i Grindsted.

Et stort flertal i regionsrådet i Region Syddanmark vedtog mandag 24. september budgetforliget for 2019, som giver midler til en række initiativer på miljøområdet. I alt er der afsat 18,3 millioner kroner ekstra over de kommende tre år.

Den største post på 10 millioner kroner går til Grindsted-forureningerne. Formålet med bevillingen er at undersøge og afprøve mulighederne for at reducere belastningen af Grindsted Å. Erfaringerne fra pilotprojektet skal danne grundlag for en permanent indsats over for de dele af Grindsted-forureningerne, der kan udgøre en trussel for mennesker og miljø.

Aftaleparterne er også enige om at reservere et beløb på tre millioner kroner til en opfølgning på sundhedsregisterundersøgelsen i Grindsted. Hvis registerundersøgelsen giver anledning til at afdække en eventuel overhyppighed af visse sygdomme i byen, kan man altså gå direkte videre med en dyberegående sundhedsundersøgelse af én eller flere sygdomme.

Kærgård-forsøg kan fortsætte

I Kærgård Klitplantage, hvor forureningen også skyldes det tidligere Grindstedværket, kan de igangværende forsøg med oprensning af grundvandet under gruberne fortsætte. I første omgang er afsat 2,5 millioner kroner til at gennemføre en runde biologisk behandling i demonstrationsanlægget i grube 3.

Derudover er der bevilliget 1,7 millioner kroner til at undersøge og beregne grundlaget for, hvad der skal til for at starte tilsvarende oprensningsforsøg i gruberne 1, 2 og 4. Pengene til Kærgård Klitplantage skal ifølge budgetaftalen bruges inden udgangen af 2018.

Rent grundvand

De seneste måneders mange fund af pesticidrester i vandboringer landet over har presset både vandforsyninger og kommuner i forhold til at sikre tilstrækkeligt med rent drikkevand. Derfor vil regionsrådet afsætte én million kroner til at oprette flere partnerskaber med kommuner, vandforsyninger og andre aktører om at beskytte større dele af drikkevandet mod pesticidforureninger.

Regionsrådet prioriterer partnerskabsmodellen, da grundvandsbeskyttelsen er delt mellem flere forskellige myndigheder og aktører. Gennem et tæt samarbejde sikres en helhedsorienteret indsats til gavn for grundvandet og samtidig opnås typisk en mere effektiv indsats.

39 af regionsrådets 41 medlemmer står bag budgetforligsaftalen. Kun Enhedslistens to medlemmer står udenfor.

Link til budgetforliget


Siden er sidst opdateret 26-09-2018
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring