Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Vinylklorid i Grindsted Å

Fakta om vinylklorid i Grindsted Å
Hvor mange kilo af det kræftfremkaldende stof vinylklorid strømmer der egentlig ud i Grindsted Å hvert år? Nogle medier har konsekvent anvendt tallet 100 kg pr. år, mens andre taler om 235 kg om året.

Sandheden er, at begge tal er rigtige. Begge tal stammer i øvrigt fra et forskningsprojekt udført af DTU’s (Danmarks Tekniske Universitet).

Den mest koncentrerede del af forureningsfanen strømmer til Grindsted Å over en kort strækning. Ser man alene på denne strækning, er udsivningen af vinylklorid 100 kg/år.

Ser man derimod på hele den strækning af åen, der er påvirket af forureningsfanen, så er den samlede mængde 235 kg om året. Så taler man om den samlede mængde vinylklorid, der hvert år strømmer ud i Grindsted Å, er det korrekte tal altså 235 kg/år.

Det højeste målte indhold af vinylklorid i åen er 21 μg/l (vandkvalitetskriterium 0,05 μg/l), hvilket svarer til en overskridelse af kriteriet for god vandkvalitet med en faktor 420. Det gennemsnitlige indhold i åen er ca. 5 μg/l svarende til en overskridelse af kriteriet med en faktor 100.

Vinylklorid i Kærgård Klitplantage
Forureningen i Kærgård Klitplantage stammer ligesom forureningerne i Grindsted fra det tidligere Grindstedværket, og også her er vinylklorid et stort problem.

Her strømmer der årligt 1.400 kg vinylklorid under klitfoden via grundvandet. Det bliver gradvist nedbrudt til 1.200 kg, når det kommer op på selve stranden i de små strandsøer og pytter og yderligere ned til 800 kg i selve havet.


Det målte indhold af vinylklorid i havvandet ud for Kærgård Strand er 3,28 μg/l (vandkvalitetskriterium 0,05 μg/l), hvilket svarer til en overskridelse af kriteriet for god vandkvalitet med en faktor 66.

I de små strandsøer og pytter mellem klitfoden og havet er der et endnu mere koncentreret indhold af vinylklorid på helt op til 340 μg/l. Når koncentrationerne er så høje sammenlignet med havet, skyldes det, at vinylkloriden hurtigt bliver fortyndet af de store mængder vand i havet. Mængden af vinylklorid i strandsøerne og pytterne svarer til 6.800 gange vandkvalitetskriteriet for havvand.

Der er badeforbud ud for stranden på en 1.400 meter lang strækning, ligesom der er tydeligt skiltet på begge sider af det forurenede område på stranden, hvor det frarådes at bevæge sig ind på det forurenede område.

Vinylklorid er et farveløst, brændbart, giftigt og kræftfremkaldende stof med et kogepunkt på −13 °C. Vinylkloriden i forureningsfanen fra fabriksgrunden er dannet ved nedbrydning af klorerede opløsningsmidler, som er blevet brugt i store mængder på Grindstedværket, og som også er blevet brugt i store mængder på bl.a. renserier.

 


Siden er sidst opdateret 17-04-2018.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |