Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Danske Regioner: Konflikt vil lamme hospitaler

12-03-2018 | Af Danske Regioner

Hvis overenskomstforhandlingerne ender med strejker og lockout, vil det lamme landets hospitaler, når strejkerne rammer helt essentielle hospitalsfunktioner. Omkring 80.000 regionsansatte vil ikke kunne udføre deres arbejde som følge af strejke og lockout.

Hvis læger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og portører med flere går i strejke på landets hospitaler, vil hospitalerne langt fra kunne fungere som normalt. Der vil for eksempel mangle anæstesilæger til at lægge bedøvelse, portører til at transportere patienterne, læger til at betjene røntgenudstyr og sygeplejersker til en række opgaver, mens steril- og vaskecentraler ikke vil kunne levere det nødvendige udstyr.

På den baggrund har Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) i dag klokken 12 oversendt lister til de faglige organisationer over, hvor og hvordan strejkerne vil blive mødt med lockout.

Op mod 80.000 regionsansatte på hospitaler, sygehuse og regionsgårde vil blive berørt af strejke og lockout.

Psykiatrien, abortsamrådssekretariaterne, akutlægebilerne og udgående palliative teams vil ikke være omfattet af lockout. Livsvigtige operationer og andet akut som fødsler og kræftbehandling vil stadig blive udført.

Ingen er tjent med konflikt

”Som jeg hele tiden har sagt, håber jeg virkelig ikke, at forhandlingerne ender med strejker og lockout, for det er hverken borgere, patienter, medarbejdere eller arbejdsgivere tjent med. Sundhedsvæsenet er en grundpille i den danske velfærd, og fra regionerne vil vi arbejde hårdt på at nå en løsning,” siger Anders Kühnau, formand for RLTN, og tilføjer:

”Men som arbejdsgiver kan vi altså ikke sidde med hænderne i skødet, når de faglige organisationer reelt lammer hospitalsdriften. De 10-15 procent, som organisationerne meget målrettet har udpeget til strejke, er uundværlige for resten af hospitalsdriften. Hvis man ikke kan tage et røntgenbillede, bruge rent udstyr, lægge bedøvelse eller transportere patienterne, bliver hospitalet jo sat ud af drift.”

Bevægelse på begge sider af bordet

Medarbejdere på en stribe hospitaler og sygehuse i alle fem regioner vil derfor blive berørt af en potentiel lockout.

”Alle de kontroller og behandlinger, hospitalerne burde udføre i en periode med strejke, forsvinder jo ikke op i den blå luft – de skal udføres senere. Derfor kan vi ikke forsvare at bruge skattekronerne på, at de resterende medarbejde ikke kan udføre deres arbejde.

Det er der simpelthen ikke råd til. Konflikt er på ingen måde en økonomisk fordel for regionerne, men vi må begrænse skaderne af den meget omfattende strejke mest muligt,” siger Anders Kühnau og supplerer:

”Der må komme bevægelse på begge sider af forhandlingsbordet, så vi undgår strejker og lockout. Sundhedspersonalet udfører hver eneste dag et stærkt stykke arbejde, så lad os nu sørge for en fornuftig aftale.”

 
Fakta

I Region Syddanmark er nedenstående instututioner omfattet af lockout- og blokadevarslet:

• Odense Universitetshospital
• Sygehus Sønderjylland – Sønderborg - undtaget er dog: MOK – Fælles forskningsenhed for molekylær diagnostik og klinisk forskning
• Friklinikken – Grindsted - undtaget er dog: Klinisk Funktion
• Sygehus Lillebælt – Middelfart
• Syddanske Vaskerier – Odense
• Regionshuset. Gælder samtlige enheder som organisatorisk tilhører Regionshuset - undtaget er dog:

Projektorganisationen for Nyt OUH samt medarbejdere i Bygningsafdelingen, der har Nyt OUH som primær arbejdsopgave og som fysisk er placeret er placeret sammen med Projektorganisationen for Nyt OUH,

AMK Vagtcentral,

Tandlægevagten Syd- og Sønderjylland og Tandlægevagten Fyn

Kvalitet og Forskning for så vidt angår patientvejeledere.

Udover de nævnte undtagelser er følgende områder heller ikke Ikke omfattet af lockout- og blokadevarslet er – uanset om de organisatorisk henhører under én af de oplistede enheder:
• Psykiatrien
• Abortsamrådssekretariaterne
• Det præhospitale område, herunder akutlægebiler og akutbiler
• Udgående palliative teams
 


Siden er sidst opdateret 12-03-2018
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring