Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Boring i plantagen nord for banegravsdepotet (sep. 2016)

Notat over udførelse af Geoprobeboring VP201
 

For at få bedre viden om den naturlige grundvandskvalitet i området ved banegravsdepotet er der udført en midlertidig boring i plantagen nord for depotet. Der er taget prøve af grundvandet for hver to meter fra grundvandsspejlet ca. 2 meter under terræn til ca. 25 meter under terræn. Grundvandsprøverne er analyseret for tungmetaller, chlorerede opløsningsmidler og en række stoffer med entydig tilknytning til Grindstedværkets produktion fx sulfonamider og barbiturater.
 

Analysen af vandprøverne påviser ikke indhold af chlorerede opløsningsmider eller stoffer med tilknytning til Grindstedværket. Der påvises forhøjede indhold af flere tungmetaller fra 22 – 25 meter under terræn og forhøjede indhold af nikkel i næsten alle prøver. Det vurderes dog, at de forhøjede indhold af tungmetaller skyldes naturlige processer i jorden.

Resultaterne fra analysen af grundvandsprøverne fra denne boring og andre boringer ved banegravsdepotet vil blive brugt til at vurdere omfanget af udvaskning af tungmetaller fra banegravsdepotet.


Siden er sidst opdateret 28-08-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring