Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Boring øst for banegravsdepotet (okt. 2014)

Boring opstrøms banegravsdepotet
 

For at opnå større viden om det grundvand, der strømmer til området, hvor banegravsdepotet ligger, er der øst for depotet udført en midlertidig boring. Fra grundvandsspejlet til boringens bund er der taget prøver af grundvandet for hver anden meter. Prøverne er analyseret for tungmetaller, chlorerede opløsningsmidler, kulbrinter og en række stoffer med entydig tilknytning til Grindstedværkets produktion fx sulfonamider og barbiturater.

 

Ved analyse af vandprøverne påvises indhold af tungmetaller, hvor koncentrationer af cadmium, nikkel og zink overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterium for grundvand. Der påvises desuden indhold af medicinske stoffer samt chlorerede opløsningsmidler og kulbrinter i prøverne, men kun i én prøve påvises en svag overskridelse af Miljøstyrelsens kvalitetskriterium for grundvand.

 

På baggrund af resultaterne vurderes det, at der øst for banegravsdepotet findes en forureningskilde med tilknytning til Grindstedværkets produktion. Mest sandsynlige kilde vurderes at være Grindstedværkets renseanlæg.


Siden er sidst opdateret 28-08-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring