Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Boring vest for banegravsdepotet (dec. 2013)

Boring nedstrøms banegravsdepotet

 

For at opnå større viden om, hvordan forureningen i grundvandet fordeler sig i dybden nedstrøms banegravsdepotet er der udført en midlertidig boring vest for depotet. Der er taget prøve af grundvandet for hver anden meter fra grundvandsspejlet (ca. 4 meter under terræn) til boringens bund (33 meter under terræn). Grundvandsprøverne er analyseret for tungmetaller og chlorerede opløsningsmidler.

 

I prøverne påvises indhold af tungmetaller, hvor koncentrationer af bly, chorm, nikkel og zink overskrider Miljøstyrelsens kvalitetskriterium for grundvand. For chrom og nikkel påvises overskridelser i næsten alle prøver, mens overskridelserne for bly og zink kun ses i få prøver. Der påvises også indhold af chlorerede opløsningsmidler i prøverne, men koncentrationer overskrider ikke Miljøstyrelsens kvalitetskriterium for grundvand.

 

Resultatet af analyserne viser ikke en tydelig dybdemæssig afgrænsning af forureningsfanen fra banegravsdepotet.  


Siden er sidst opdateret 28-08-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring