Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilRegional UdviklingpilMiljø og jordforureningpilStore jordforureningerpilForureningerne i Grindsted BypilOversigt over rapporterpilMålinger af vandføringen i Grindsted Å (Vandføringen medianminimum i Grindsted Å, sep. 2013)

Målinger af vandføringen i Grindsted Å (Vandføringen medianminimum i Grindsted Å, sep. 2013)

Vandføringen medianminimum i Grindsted Å

I forbindelse med kortlægningen af strømningsforholdene i grundvandet omkring forureningskilderne viste det sig hensigtsmæssigt også at klarlægge de hydrologiske forhold i Grindsted Å. I et sideløbende Teknologiudviklings-projekt om risikovurdering af overfladevand påvirket af punktkildeforurening, som blev udført af Orbicon A/S og DTU-Miljø i samarbejde med Region Syddanmark for Miljøstyrelsen, ville øget viden om vandføringen i åen også være af stor værdi for en efterfølgende risikovurdering.


I rapporten præsenteres detaljerede medianminimum-vandføringer for en delstrækning af Grindsted Å fra umiddelbart opstrøms byen til ca. 5 km nedstrøms Engsøen. Medianminimums-vandføringen steg fra ca. 1330 l/s ved Tingvejen til ca. 1685 l/s ved Eg.


Det bemærkes, at rapporten er udarbejdet som en ”teknikerrapport”, hvilket forudsætter, at læseren har kendskab til de udvalgte å-systemer samt de betegnelser og fagudtryk, som anvendes inden for det hydrologiske og specielt det hydrometriske fagområde.


Siden er sidst opdateret 28-08-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring