Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPolitikpilUdvalg og hvervpilØvrige råd og udvalgpilSundhedsbrugerrådet (inkl. patientinddragelsesudvalget)

Sundhedsbrugerrådet (inkl. patientinddragelsesudvalget)

Sundhedsbrugerrådet er et dialog- og debatskabende forum i relation til den forebyggende, behandlende og rehabiliterende sundhedstjeneste og medvirker til at formidle kontakt mellem borgerne og de politiske organer.

Funktion og opgave

Sundhedsbrugerrådet er ét af Region Syddanmarks tre brugerfora med deltagelse af regionsrådets medlemmer. Sundhedsbrugerrådet er et dialog- og debatskabende forum i relation til den forebyggende, behandlende og rehabiliterende sundhedstjeneste og medvirker til at formidle kontakt mellem borgerne og de politiske organer.

Sundhedsbrugerrådet kan udtale sig om overordnede spørgsmål på sundhedsområdet, som regionsrådet, sundhedskoordinationsudvalget eller andre forelægger for rådet eller på eget initiativ udtale sig om sagsområder.

Efter ønske fra brugerorganisationerne er patientinddragelsesudvalgets opgaver integreret med sundhedsbrugerrådets, hvor medlemmerne af patientinddragelsesudvalget er faste medlemmer. Rådet varetager således patientinddragelsesudvalgets opgaver jf. Bekendtgørelse om patientinddragelsesudvalg, f.eks. inddragelse i drøftelse af emner inden for praksisplaner og sundhedsaftale.

Medlemmer

Sundhedsbrugerrådet har 23 medlemmer, fordelt på følgende måde:

Regionsrådsmedlemmer:

Medlemmer fra patientinddragelsesudvalget:

Medlemmer fra øvrige patient- og pårørendeorganisationer:

 

 


Siden er sidst opdateret 11-05-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring