Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilPresse og nyhederpilArtiklerpilArtikelarkivpilNyheder 2016pilNovember 2016pilRegion Syddanmark sætter kurs mod nye pejlemærker
pejlemærker

Region Syddanmark sætter kurs mod nye pejlemærker

29-11-2016 | Af Kristoffer Voigt Rasmussen

Otte nye pejlemærker skal sætte fælles mål for arbejdet i Region Syddanmark på tværs af regionens opgaver. Arbejdet med pejlemærkerne er foregået i tæt samarbejde med regionens samarbejdspartnere, der alle er kommet med vigtige input.

I en organisation, der spænder fra sociale tilbud til regional udvikling og psykiatri- og sundhedsområdet, eksisterer der mange strategier, visioner og politikker.

Derfor vælger regionsrådet i februar 2016, at der skal udarbejdes pejlemærker for regionen – og de er netop blevet vedtaget.

Pejlemærkerne tager udgangspunkt i de eksisterende strategier og sætter nogle overordnede mål, som hele regionen skal arbejde efter - på tværs af arbejdsopgaver og fagområder.

De otte pejlemærker skal udpege fællesmængden

Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) forklarer behovet for de nye pejlemærker:

- Vi er en organisation med cirka 25.000 medarbejdere, der arbejder med meget forskellige områder, og på hvert af disse områder arbejder vi sammen med meget forskellige samarbejdspartnere. Pejlemærkerne kan være med til at sikre en rød tråd i vores arbejde på tværs af de forskellige arbejdsområder - på trods af vores forskelligheder.

Regionsrådsformanden understreger, at pejlemærkerne ikke erstatter de eksisterende strategier, visioner og politikker, men i stedet fungerer som en overbygning, som også fremtidige strategier kan sigte mod.

Tæt samarbejde med kommunerne

Pejlemærkerne er udarbejdet i tæt samarbejde med personale- og brugerorganisationer, kommuner og enheder i regionens organisation, og der er kommet mange gode input ud af processen.

Regionsrådsformand Stephanie Lose uddyber:

- Det har været rigtigt givende at have samarbejdspartnerne så tæt på vores arbejde, og vi har fået kvalificeret vores pejlemærker yderligere takket være dem.

Næste skridt er konkretiseringen

Den åbne proces samt regionens ambitiøse pejlemærker bliver vel modtaget i kommunerne.

De udtrykker stor interesse i det videre arbejde med pejlemærkerne, og påpeger, at regionen har opstillet nogle meget ambitiøse og interessante mål. Kommunerne giver også udtryk for, at konkretiseringen nu er næste vigtige skridt.

En pointe som Stephanie Lose er helt enig i:

- Vi har ikke lavet pejlemærkerne til blot at ligge i skuffen. Pejlemærkerne skal ud og virke. Det vil sige, at de skal integreres i det daglige arbejde og i forbindelse med udviklingsprocesser, og det arbejde sætter vi nu i gang.

I alt indkom 30 høringssvar til pejlemærkerne.

Medarbejderne føler sig lyttet til

Pejlemærkerne har været behandlet i regionens MED-system, der skal sikre medarbejdernes medindflydelse og medbestemmelse.

Næstformand i regionens hovedudvalg Lone Rasmussen er glad for at blive involveret:

- Vi har oplevet en meget åben dialog, hvor vi som medarbejdere har fået mulighed for at blive hørt tidligt i processen, og jeg synes, vi er endt med nogle fine pejlemærker. Næste skridt bliver at få dem ud og virke i organisationen.

Region Syddanmark vil nu begynde arbejdet med at få pejlemærkerne i brug i det daglige arbejde i regionen. 
Fakta

Overskrifterne på de otte pejlemærker er…:

 

  1. Region Syddanmark er borgernes og patienternes region
  2. Region Syddanmark stræber efter at gøre det bedste for borgere og patienter
  3. Regions Syddanmark prioriterer udvikling af det nære og sammenhængende sundhedsvæsen
  4. Region Syddanmark gør nytte af regionale styrker og bidrager til nationale dagsordener
  5. Region Syddanmark spiller en aktiv rolle i forskning, innovation og udvikling
  6. Region Syddanmarks enheder drives i sammenhæng og med gensidige forpligtigelser
  7. Region Syddanmark drives med vægt på klare visioner og spilleregler samt stabil og decentral drift.
  8. Region Syddanmark er en god arbejdsplads

 

Download (PDF) pejlemærkerne i deres helhed.


Siden er sidst opdateret 30-11-2016
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring