Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Medarbejderpolitikker

Vi har en række medarbejderpolitikker, det kan være relevante for dig at orientere dig i, hvis du overvejer at søge et job hos os. 

Politikkerne bygger på et mål om at være en attraktiv arbejdsplads med udvikling og trivsel i fokus. Eksempler er personalepolitikken, arbejdsmiljøpolitikken eller vores livsfasepolitik.

Personalepolitik

At være en god arbejdsplads er et af pejlemærkerne for Region Syddanmark. Det sikrer vi ved at basere ledelse og samarbejde på regionens personalepolitiske værdier:

  1. Ordentlighed i det vi gør og siger
  2. Vækst i fagligheden
  3. Rum til fornyelse og begejstring

De 3 overordnede værdier danner platformen for regionens arbejde med personalepolitikken og bidrager til løsning af vores kerneopgaver. 

Hent folder med personalepolitikken (pdf)

Arbejdsmiljøpolitik

Arbejdsmiljølovgivningen og regionens lokalaftale er grundlaget for arbejdsmiljøarbejdet i Region Syddanmark. Ambitionerne for arbejdsmiljøarbejdet fremgår af arbejdsmiljøpolitikken.

9 grundlæggende principper for arbejdsmiljøet i Region Syddanmark udgør arbejdsmiljøpolitikken.

Hent folder med arbejdsmiljøpolitikken og læs om de 9 principper (pdf)

Rygelov og rygning

Et røgfrit arbejdsmiljø på alle arbejdspladser er det, regionen aktivt ønsker at bidrage til med rygepolitikken. Derfor har vi en fælles tværgående rygepolitik, der indebærer, at arbejdstiden er røgfri, og alle regionens arbejdspladser er røgfrie.

Se den Fælles tværgående rygepolitik i Region Syddanmark (pdf)

Politik for kompetenceudvikling

Alle medarbejdere skal have de kompetencer, der skal til for at imødekomme borgernes og patienternes behov og forventninger.

Politikken for kompetenceudvikling skal understøtte arbejdet med en kontinuerlig udvikling af medarbejdernes faglige og personlige kompetencer og sikre en høj faglig standard.

Læs om systematisk og målrettet kompetenceudvikling i Politik for kompetenceudvikling (pdf)

Det sociale kapitel

Politikken for trivsel, fastholdelse og ansættelse på særlige vilkår i Region Syddanmark kaldes Det sociale kapitel. 

3 temaer er vigtige:

  1. Det gode arbejdsmiljø med fokus på trivsel og sundhed gennem forebyggende indsatser
  2. Fastholdelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne
  3. Integration og ansættelse af medarbejdere med nedsat arbejdsevne eller ledighed

Hent folder om Det sociale kapitel og læs om de 3 temaer (pdf)

Livsfasepolitik

Rekruttere, fastholde og udvikle medarbejdere i alle aldre og livsfaser er det livsfasepolitikken handler om. Medarbejdernes forskellige ønsker til at få arbejdsliv og privatliv til at fungere i forskellige faser af livet er i fokus.

Seniorfasen er et særligt opmærksomhedspunkt i politikken i forhold til at fastholde de kompetencer, som de erfarne medarbejdere repræsenterer.

Hent folder om livsfasepolitikken (pdf)

Hent Gode historier om livsfasepolitik i hverdagen, og læs om hvordan livsfasepolitikken bliver brugt på arbejdspladsen (pdf)

Orlovspolitik

Alle i faste stillinger kan søge orlov i Region Syddanmark. Den enkelte medarbejder har dermed gode muligheder for tilrettelægge sit arbejdsliv og privatliv, så det harmonerer bedst muligt. Du kan f.eks. søge om orlov til uddannelse eller til frihed med familien. Orloven aftales mellem arbejdsgiver og arbejdstager. Orlovspolitikken omfatter orlov, der ikke er beskrevet i overenskomsten.

Hent pjece om orlovspolitikken (pdf)

Retningslinjer ved organisationsændringer

Ved større organisationsændringer og reduktion af stillinger er der helt særlige retningslinjer for, hvordan det skal håndteres. I processen skal borgere fortsat have den optimale service og medarbejderne skal kunne have tillid til, at processerne gennemføres på en god måde, og at medarbejderne føler sig inddraget og som en medspiller.

Flytning eller lukning af en afdeling kan være eksempler på en større organisationsændring, hvor der skal ske reduktion af stillinger.

Hent folderen og læs om håndtering af større organisationsændringer og reduktion af stillinger (Pdf)

Ytringsfrihed

Som offentligt ansat har du frihed til at sige din mening – også om forhold på din arbejdsplads. Demokrati og åbenhed er grundlæggende værdier i vores samfund.

Når offentligt ansatte deltager i den offentlige debat med viden og synspunkter, er det medvirkende til et velfungerende demokrati.

I Region Syddanmark mener vi, at det er med til at skabe værdi for regionen og vores samfund, når regionens ansatte deltager i den offentlige debat. Det bidrager til at frembringe nuancerne og højne det faglige niveau i debatten.

Hent folder om ytringsfrihed og læs om de grundlæggende rammer for ytringsfriheden (Pdf)

 


Siden er sidst opdateret 08-09-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring