Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilOm Region SyddanmarkpilJob og uddannelsepilSundhedsfaglige videreuddannelserpilSpecialuddannelser for sygeplejerskerpilSpecialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje - Region Syddanmark

Specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje - Region Syddanmark

Video der beskriver anæstesi specialuddannelsen
 

Uddannelsen er to årig og udbydes én gang årligt med start 1. september. Under uddannelsen kræves fuldtidsansættelse på et klinisk uddannelsessted.
I Region Syddanmark uddannes årligt ca. 20 sygeplejersker fordelt på regionens seks uddannelsessteder.
Det kræves som minimum dansk autorisation og to års klinisk erfaring svarende til fuldtidsansættelse i sygehusafsnit.


Specialuddannelsen i anæstesiologisk sygepleje er tilrettelagt på baggrund af Bekendtgørelse om specialuddannelse for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje BEK nr. 95 af 07/04/2017 (PDF)

Specialuddannelsen er en teoretisk og klinisk specialuddannelse, hvor sygeplejersken tilegner sig faglige kvalifikationer og personlige kompetencer mhp. at varetage funktionsområdet for anæstesisygeplejersker. Struktur og organisering er beskrevet i National Uddannelsesordning 2018 (PDF)


Uddannelsens struktur og indhold
Specialuddannelsen er forankret i klinisk praksis og foregår vekslende mellem praksisudøvelse, teoriforløb og øvrige uddannelsesaktiviteter.
Uddannelsens varighed er 24 måneder, som er inddelt i fire kliniske perioder.

Det kliniske uddannelsesforløb er nøje tilrettelagt med mål for de enkelte perioder samt løbende kompetencevurdering ved kompetencekort og reflektions- og formidlingsopgaver samt klinisk-teoretiske temadage.

Den teoretiske uddannelses består af ca. 200 timer fordelt på 12 moduler i et forløb sideløbende med den kliniske uddannelse.
De første 10 teorimoduler er hovedsaglig af naturvidenskabelig karakter. De starter efter 3 måneders klinisk erfaring og afsluttes efter ni måneder med en national skriftlig prøve.
Den teoretiske uddannelse afsluttes med to moduler, som har fokus på kvalitetsudvikling samt tværprofessionel koordinering og samarbejde.

Specialuddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave, der skal omhandle en klinisk problemstilling indenfor den anæstesiologiske sygeplejepraksis.

Ansøgning
Uddannelsesstillinger opslås på Region Syddanmarks jobportal én gang årligt i maj måned.

Såfremt du har en udenlandsk anæstesiologisk specialuddannelse kan du søge om ”Anerkendelse til funktion som anæstesisygeplejersker i Danmark”.

For yderligere informationer kontakt Sus Thorsen 
 


Siden er sidst opdateret 28-06-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring