Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

National uddannelse for gastroskoperende sygeplejersker

1-årig uddannelse til gastroskoperende sygeplejerske. Uddannelsen er en overbygning til uddannelsen som koloskoperende sygeplejerske.

Målgruppe

Sygeplejersker, der har gennemført den nationale uddannelse til koloskoperende sygeplejerske, og som har

  • minimum 1 års klinisk erfaring som koloskopør og
  • selvstændigt udført minimum 300 koloskopier

Uddannelsen

Uddannelsen består af en teoretisk del (A) og en praktisk del (B)

A. Teoretisk del

Er et 3-dags internat kursus. Den teoretiske del afsluttes med en skriftlig mutiple choice eksamen, der afsluttes med bestået/ikke bestået.

B. Praktisk del

Den praktiske oplæring indledes med 2 x ½ dags simulatortræning i gastroskopi. Det er de enkelte sygehuse/hospitaler der skal etablere denne træning.

Afdelingen udpeger en mentor for sygeplejersken, som er fast supervisor i oplæringsperioden. Mentoren skal være speciallæge i kirurgi eller medicinsk gastroentrologi. Mentor følger sygeplejersken under hele forløbet, og er ansvarlig for at 

  • der føres logbog 
  • planlægges kompetent sidemandsoplæring
  • sikre eksamensparathed indenfor 1 år.

Den praktiske del som foregår som sidemandsoplæring efter mesterlærerprincippet i egen afdeling. Sidemandsoplæringen skal ske af en speciallæge i kirurgi eller medicinsk gastorentrologi og/eller en læge på sidste del af hoveduddannelsen indenfor samme specialer.

Der skal i alt gennemføres 100 gastroskopier ved sidemandsoplæring

Den praktiske del afsluttes med praktisk eksamen, hvor kursisten skal gennemføre 3 gastroskopier, der godkendes af en censor.

Varighed

Uddannelsen skal samlet være afsluttet indenfor 1 år
 


Siden er sidst opdateret 06-11-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring