Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden


Region SyddanmarkpilPolitikpilHøringer og afgørelserpilTidligere afgørelserpilTillæg til tilladelse til indvinding af råstoffer på matr. nr. 16i Hesselmed Hgd., Ål i Varde Kommune

Tillæg til tilladelse til indvinding af råstoffer på matr. nr. 16i Hesselmed Hgd., Ål i Varde Kommune

Region Syddanmark har truffet afgørelse i sagen, og meddeler hermed tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på på matr. nr. 16i Hesselmed Hgd., Ål i Varde Kommune. Tillægget til tilladelsen kan ikke træde i kraft, før klagefristen er udløbet, og alle klagemuligheder udtømt.

Tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding til Billum Vognmandsforretning Aps

Region Syddanmark har behandlet en ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på landjorden. Tilladelser til erhvervsmæssig råstofindvinding meddeles i henhold til Råstoflovens § 7 stk. 1.
Region Syddanmark har truffet afgørelse i sagen, og meddeler hermed tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 16i Hesselmed Hgd., Ål i Varde Kommune

Hent en kopi af tilladelsen (PDF)

Klag over afgørelsen

Der kunne klages over regionens afgørelse indenfor 4 uger efter, at afgørelsen annonceres offentligt

Fristen for at klage var fredag den 28. oktober 2016 kl. 23.59.


Hvem kan klage?

Kredsen af klageberettigede fremgår af Råstoflovens § 15. Klageberettigede er :
• Adressaten for afgørelsen
• Offentlige myndigheder
• En berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker
• Lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen
• Landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø
• Landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser
• Enhver med en individuel, væsentlig interesse i afgørelsen.
 

Sådan klager du over en afgørelse

Klagen skal sendes til Natur -og Miljøklagenævnet gennem Klageportalen. Du kan finde et link til Klageportalen på forsiden af Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
Du kan også læse om vejledning i at klage og om betaling af klagegebyr på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside.
 


Siden er sidst opdateret 02-11-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring