Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Regionsrådet - Referat - 26. juli 2016

Mødedato
26-07-2016 kl. 15:00 - 19:40
 
Mødested
Regionsrådssalen
 
Deltagere
 
 • Stephanie Lose, V
 • Poul-Erik Svendsen, A
 • Thies Mathiasen, O
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Jørn Lehmann Petersen, A
 • Pia Tørving, A
 • Bente Gertz, A
 • Poul Andersen, A
 • Pierre Topaz, A
 • William Jensen, A
 • Simon Hempel-Jørgensen, A
 • Meho Selman, A
 • Peter Christensen, A
 • Andrea Terp, A
 • Kristian Grønbæk Andersen, B
 • Lasse Krull, C
 • John Lohff, C
 • Poul Sækmose, C
 • Hans Winther, F
 • Ida Damborg, F
 • Marianne Mørk Mathiesen, I
 • Niels Erik Søndergaard, O
 • Søren Rasmussen, O
 • Holger Gorm Petersen, M
 • Bjarne Jensen, O
 • Bo Libergren, V
 • Preben Jensen, V
 • Preben Friis-Hauge, V
 • Sonny Berthold, V
 • Carsten Abild, V
 • Thyge Nielsen, V
 • Mette Bossen Linnet, V
 • Tage Petersen, V
 • Hans Philip Tietje, V
 • Peder Hvejsel, V
 • Ulrik Sand Larsen, V
 • Herdis Hanghøi, V
 • Jens Møller, V
 • Henning Ravn, V
 • Vibeke Syppli Enrum, Ø
 • Andreas Lund Andersen, Ø (midlertidigt medlem)

 • Afbud
   
 • Karsten Uno Petersen, A
 • Bente Gertz, A
 • Pierre Topaz, A
 • Meho Selman, A
 • Hans Winther, F
 • Bjarne Jensen, O
 • Preben Jensen, V

 •  

  Luk alle punkter Referat
   

  1. Fremtidig ambulancedrift i Region Syddanmark


  Sagsnr.  
  1. Fremtidig ambulancedrift i Region Syddanmark
  fold dette punkt ind Resume
   

  Der skal træffes beslutning om, hvordan den fremtidige ambulancedrift på Fyn, i Sydvestjylland og i Sønderjylland sikres på kort og langt sigt, hvis BIOS erklæres konkurs.

  fold dette punkt ind Sagsfremstilling
     
  fold dette punkt ind Indstilling
   

  Indstilling 1 – om aftale med kurator om overtagelse af driften

  Det indstilles

  at der indgås aftale med kurator om midlertidig videreførelse af driften af ambulancetjeneste på Fyn, i Sydvestjylland og i Sønderjylland.

  Indstilling 2 – om principbeslutning om fremtidig driftsstrategi 

  Det indstilles,

  at der træffes principbeslutning om at søge at hjemtage ambulancedriften med henblik på at etablere permanent regional drift af ambulancetjeneste på Fyn, i Sydvestjylland og i Sønderjylland.

  Indstilling 3 – bemyndigelse til at indtræde i boet efter BIOS

  Det indstilles,

  at koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til på Region Syddanmarks vegne at garantere de nuværende medarbejdere i BIOS deres løntilgodehavender (inkl. tillæg) fra og med datoen for skifterettens konkurs-erklæring, samt at indgå aftale om garantistillelse for julilønnen (såfremt dette efterfølgende viser sig nødvendigt) og endeligt at dække medarbejdernes berettigede bagudrettede lønkrav, såfremt disse ikke dækkes af Lønmodtagernes Garantifond.

  Indstilling 4 – om øvrige forhold  

  Det indstilles,

  at koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til, efter aftale med formandsskabet, at indgå aftaler med eksterne leverandører/parter om ekstra midlertidige beredskaber i 2016/2017

  at der i forbindelse med hjemtagning udmeldes en særlig fastholdelsesbonus i form af en ekstra månedsløn (grundløn) i forbindelse med udbetaling af månedsløn for december 2017 for medarbejdere ansat i den regionale ambulancetjeneste den 1. januar 2017.

  at der i forbindelse med hjemtagelsen konstitueres en ny direktør for den regionale ambulancetjeneste, som sammen med en ambulancechef udgør den overordnede ledelse

  at koncerndirektør Rikke Vestergaard bemyndiges til at opruste vagtcentralen midlertidigt indenfor en ramme på 1 mio. kr.

  at Region Syddanmark i efteråret 2016 indleder drøftelser om at øge antallet af redder-elever

  at igangværende uddannelser og indgåede aftaler om uddannelse fastholdes

  at regionsrådet løbende orienteres om status, herunder de økonomiske implikationer af hjemtagningen, herunder konsolidering

  fold dette punkt ind Beslutning i Regionsrådet den 26-07-2016
   

  Flere regionsrådsmedlemmer gjorde indledende opmærksom på, at det er urimelige arbejdsvilkår, at regionsrådsmedlemmerne ikke har haft mulighed for at forberede sig forud for mødet, idet mødematerialet først foreligger til selve mødet.  

  Regionsrådsformanden tilkendegav stor forståelse for synspunktet men tilkendegav også, at hun har svært ved at se, at det kan være anderledes i den foreliggende situation, da sagen er uopsættelig. Det blev aftalt, at synspunkterne føres til protokol.

  Regionsrådsrådet fik herefter læsepause frem til k. 16, hvorefter regionsrådet fik en gennemgang af det udleverede notat.

  Regionsrådsmødet blev suspenderet kl. 18.35 med henblik på gruppemøder efterfulgt af forretningsudvalgsmøde.

  Regionsrådsmødet blev genoptaget kl. 19.05.

  Regionsrådet stemte om et ændringsforslag fra Nye Borgerlige og Liberal Alliance: at den fremtidige ambulancedrift i Region Syddanmark konkurrenceudsættes hurtigst muligt. For forslaget stemte 2 (Nye Borgerlige og Liberal Alliance). Imod forslaget stemte 31 (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre). Forslaget bortfaldt hermed.

  Herefter stemte regionsrådet om indstilling 1. Indstillingen blev vedtaget med 31 stemmer (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre).  2 Nye Borgerlige og Liberal Alliance stemte imod.

  Regionsrådet vedtog indstilling 2 med 30 stemmer for (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre. 2 (Nye Borgerlige og Liberal Alliance) stemte imod. 1 undlod at stemme (Socialistisk Folkeparti).

  Regionsrådet vedtog indstilling 3 med 30 for (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten og Det Radikale Venstre. 2 (Nye Borgerlige og Liberal Alliance) stemte imod. 1 undlod at stemme (Socialistisk Folkeparti).

  Regionsrådet vedtog indstilling 4 vedtaget med en tilføjelse om, at regionsrådet forelægges en orientering om status hver måned. 31 stemte for (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Det Radikale Venstre) og 2 stemte imod (Nye Borgerlige og Liberal Alliance).

  Regionsrådet besluttede, at i forhold til den kortsigtede proces om konkurs inddrages formandsskabet som følgegruppe, og formandsskabet inddrager gruppeformændene.

  Bente Gertz, Pierre Topaz, Hans Winther, Bjarne Jensen, Preben Jensen, Meho Selman og Karsten Uno Petersen deltog ikke i sagens behandling. Jørn Lehmann Petersen deltog delvist i mødet men ikke i afstemningen.

  fold dette punkt ind Bilag
   

   


  Siden er sidst opdateret 26-07-2016.
  Kontakt Region Syddanmark

  Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring