Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vandel Grusgrav_450

Regionsrådet har som mål, at alle fire områder i Syddanmark; Trekantområdet, Sydvestjylland, Sønderjylland og Fyn skal være selvforsynende med råstoffer mindst 24 år ud i fremtiden, da det er dyrt og miljøbelastende at transportere sten, sand og grus over større afstande.
Nye graveområder på Fyn

07-11-2014 | Af Thomas Laursen

Der er behov for mere sand, sten og grus på Fyn i de kommende år. Derfor indstiller miljøudvalget i Region Syddanmark til, at regionsrådet godkender to nye graveområder i Ålsbo og Leby.

På Fyn graves der i øjeblikket for lidt sand og grus til at være selvforsynende med materialer til byggeri og veje. Derfor har Region Syddanmarks udvalg for miljø, jordforurening og råstoffer imødekommet et ønske om at udvide et eksisterende graveområde ved Ålsbo i Assens Kommune og et ditto ved Leby på Ærø.

Indstillingen fra udvalget skal endeligt godkendes af regionsrådet.

Regionsrådet har en målsætning om, at de fire delområder, Sønderjylland, Sydvestjylland, Trekantområdet og Fyn, skal være selvforsynende med sand, sten og grus i mindst 24 år ud i fremtiden.

- Som helhed har vi ressourcer nok til at dække behovet i regionen, men i den gældende råstofplan fra 2012 er målet ikke opfyldt på Fyn. Ulempen ved at skulle transportere sand, sten, grus og ler over lange afstande er, at det gør byggeprojekterne dyrere, lige som det hverken er godt for miljøet eller trafikken at have tonstunge lastbiler til at køre længere end højst nødvendigt, siger Jørn Lehmann Petersen (S), formand for regionens udvalg for miljø, jordforurening og råstoffer.

De to tillægsansøgninger til Råstofplan fra 2012 har været i de lovpligtige otte ugers høring, og her indkom der for begges vedkommende et høringssvar fra lokale museer med ønske om en arkæologisk forundersøgelse, inden gravningen påbegynder. Det har udvalget i begge tilfælde imødekommet.

De miljømæssige og trafikale problemer omkring såvel Ålsbo som Leby er relativt set mindre end andre steder i regionen. Det skyldes, at der er stor afstand til nærmeste beboelse og gode vejforhold.


Siden er sidst opdateret 10-11-2014
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring