Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilÅbne postlister

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

14. februar 2019

Udgående

 • Til Ejendomsforeningen Skolegade 68: V2-afgørelse, Skolegade 68, 6700 Esbjerg.pdf
  77275/19
 • Til Borgere, Theilgaard Ejendomme og Ejendomsforeningen Skolegade 68: Bilag - Kortbilag V2-afgørelse- Kronprinsensgade 17 og Skolegade 68.pdf
  77281/19

13. februar 2019

Indgående

 • Fra Middelfart Kommune: Nørregade 144, Ejby - udtalelse ønskes
  76705/19
 • Fra Tønder Kommune, afgørelse om ikke at meddele påbud, Hydrovej 6, 6270 Tønder
  76629/19
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven m.m.
  76253/19
 • DUT-høring over udkast til bekendtgørelser udarbejdet i forbindelse med oprettelse af Nationalt Genom Center
  76314/19
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven m.m.
  75965/19
 • Re: SV: Udbetaling til projekt PLUMA fra OPI-puljen
  75790/19
 • Fra Klinik for fysioterapi og træning, Vojens vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  76385/19
 • SV: Timer dec 2018
  75196/19
 • Timeopgørelse december
  75570/19
 • MED Klippekortmodul d. 5. februar 2019
  76413/19
 • Fra Vejen Kommune: Varsel om fornyet påbud om oprensning af olieforurening på Guldagervej 13B, 6670 Holsted
  76472/19
 • HØRING - Udkast til ændring af bekendtgørelse om finansiering - frist 13. marts 2019
  76680/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. marts 2019
  76561/19
 • Fra Frøs Sparekasse - henvendelse om jordforurening - Rugbjergvej 18, 6230 Rødekro
  75708/19
 • Fra Vissenbjerg Fysioterapi & Idrætsklinik vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  76589/19

Udgående

 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - §8-høringssvar, fornyet tilladelse nedrivning + bolig - Lodskovvej 17
  75530/19
 • til IHK Flensburg_Anfrage. Teilnahme an der Sitzung des Ausschusses für Regionale Entwicklung
  76189/19
 • til Nyborg Kommune - §8 ikke nødvendig - SV: ....tank99, Avernakke 1, 5800 Nyborg (matr. 1ac, Dyrehavegård, Nyborg. Lokalitetsnr. 449-00008)
  75165/19
 • til tolk_tolkebistand den 18 marts i Flensburg
  76745/19
 • Brev til DK Råstof - afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold - Jerlev - Etape 4.pdf
  75697/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  76017/19
 • Til praksis i Esbjerg: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  76218/19
 • Til Borgere, Theilgaard Ejendommen og Ejendomsforeningen Skolegade 68: Bilag - Boligerklæring, Kronprinsensgade 17.pdf
  77287/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  75792/19
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. Korskildevej 10 og Møllbo Alle 61, 7000 Fredericia
  76633/19
 • Til praksis i Esbjerg: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  76008/19
 • Til Frøs Sparekasse - Svar på henvendelse - Rugbjergvej 18, 6230 Rødekro
  76265/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  75740/19
 • Endelig version af slutevaluering Destination Talent
  75355/19
 • Svar på henvendelse om jordforurening - Middelfartvej 149 5492 Vissenbjerg
  75170/19
 • Slutrapport for OPI-projekt Køling fra Fjernvarme godkendt
  75537/19
 • Til borger - Svar på henvendelse om jordforurening - Ribevej 1 6800 Varde
  76099/19
 • Til borger - kvittering for modtagelse af henvendelse - Matr 12av Vejen By, Vejen
  75205/19
 • Til Adv. Sigurd Trolle og Borger: Bilag - Kortbilag - V1-varsling.pdf
  76416/19
 • Til Borger: V1-varsling, Møllebo Alle 61, 7000 Fredericia.pdf
  76408/19
 • Til praksis i Esbjerg: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  75789/19
 • til Hochschule Flensburg_Anfrage. Teilnahme an der Sitzung des Ausschusses für Regionale Entwicklung
  76184/19
 • Til praksis i Jelling: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  75686/19
 • Til Miljøstyrelsen: Kvittering - SV: MiljøGIS: Struktur i datasæt
  75349/19
 • Til Vejen Kommune: Svar vedr. Varsel om fornyet påbud om oprensning af olieforurening på Guldagervej 13B, 6670 Holsted
  76474/19
 • Til Universitet Flensborg_Anfrage. Teilnahme an der Sitzung des Ausschusses für Regionale Entwicklung
  76179/19
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af DMR-rapport over forureningsundersøgelse udført på Strandvejen 200, Strib (i dag Birkehøjvej 10, Strib)
  76658/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  76221/19
 • Til bobestyrer Adv. Sigud Trolle: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  76403/19
 • Til Vejle Kommune: praksis i Jelling åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  75691/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V1-afgørelse, Møllebo Alle 61, 7000 Fredericia.pdf
  76411/19
 • Til Bobestyrer Adv. Sigurd Trolle: V1-varsling, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  76400/19

12. februar 2019

Indgående

 • Fra Nyborg Kommune: Bemærkninger til oplæg til undersøgelse - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  74575/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2019_17960_110___Situationsplan_FORELØBIG_2019_01_24_Ingolfsg- Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  74574/19
 • Fra Praksis til Vissenbjerg Fysioterapi vedr. opsigelse af ydernummer.
  74000/19
 • Fra Sloth-Møller, Oplæg til forureningsundersøgelse,Rens Bygade 2, 6372 Bylderup-Bov
  74174/19
 • Fra Kirsten
  73484/19
 • Fra Kirsten
  73495/19
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæger i offentlig høring
  74604/19
 • Henvendelse om jordforurening - Middelfartvej 149 5492 Vissenbjerg
  75167/19
 • Fra Miljøstyrelsen: MiljøGIS: Struktur i datasæt
  75300/19
 • Fra Svendborg Fysioterapi vedr. forlængelse af vikariat.
  73713/19
 • Fra COWI: Anmodning om kortlægningsmateriale for Tuemosevej 4 i Odense
  74025/19
 • Fra DMR, modtaget rapportens tekniske del - Glasvænget 9, Vissenbjerg, 491-70120.pdf
  74829/19
 • Høring af MTV - HPV-vaccination af drenge - FRIST 4. MARTS
  73550/19
 • Fra DMR, modtaget rapportens grundejerdel - 491-70120, Glasvænget 9, Vissenbjerg.pdf
  74826/19
 • Fra Kolding Kommune, Konstateret forurening, Ambolten 3, Kolding.
  74159/19
 • Høring vedr. Statsrevisorernes beretning nr. 3/2018 om forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene
  76227/19
 • Fra borger - henvendelse vedr. Matr 12av Vejen By, Vejen
  75200/19
 • BILAG fra Orbicon - Supplerende undersøgelse på Lavsenvænget 1, Odense - Bygning 1, inkl. bilag.pdf
  74991/19
 • Fra Borger, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  75661/19
 • Fra Orbicon, Revideret ansøgning til § 8 tilladelse, Storegade 51A/Gammel Brandvej 3, 6100 Haderslev
  75113/19
 • fra Orbicon - Supplerende undersøgelse Gartnerbyen, Lavsenvænget 1
  74990/19

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Anmodning om sagsakter - Udkast Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt ændret arealanvendelse på V2-kortlagt - Linkenkærsvej 50, 5700 Svendborg
  74783/19
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til supplerende undersøgelser - lok.nr. 461-06043 - Thrigegrunden, 5000 Odense C
  73519/19
 • Til Niras: SV: Supl. poreluftundersøgelse, Torvegade sagen
  72623/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse på matr.nr. 7f, Havbølle By, Humble 482-81196.pdf
  74585/19
 • Til Assens Kommune, Høring om forurening på Glasvænget 9, Vissenbjerg
  74855/19
 • til Kreis Ostholstein_Reform in DK und eine gemeinsame Aufgabe ;O)
  72839/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse på Blandebjerg 15, Rudkøbing, 482-81196, matr. 46a.pdf
  74571/19
 • Til Haderslev Kommune, Anmodning om oplysninger ang. Oksbølvej 14, Haderslev, lokalitetsnr. 515-50187
  73150/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. marts 2019
  74110/19
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): V2-afgørelse, en del af matr. nr. 28p Middelfart Markjorder
  72790/19
 • Til borger -Telefonhenvendelse om forurening på Bladstrupvej 130, Odense N.pdf
  73128/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, 49170128.
  74578/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. regionens udtalelse til afgørelsesbrev om ikke at meddele påbud om oprydning af forurening på Søndermarksvej 9, 7200 Grindsted
  74779/19
 • Til borger - V2-varsel Stetterødvej 19, 5463 Harndrup.pdf
  74377/19
 • Til Borger, Varsel med bilag om V2-kortlægning af del af Søndersøvej 41a, Vissenbjerg.pdf
  72947/19
 • Til Nybolig:Svar på henvendelse vedr. Vestbirkvej 1, 5240 Odense NØ
  74034/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Sletterødvej 19, 5463 Harndrup.pdf
  74396/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, 479-81214
  74557/19
 • Til GLASVÆNGET 17 ApS, Høring med bilag om V2-kortlægning af del af Glasvænget 17, Vissenbjerg.pdf
  73511/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, 479-81084.pdf
  74586/19
 • Til GLASVÆNGET 17 ApS, Bilag , Rapportens grundejerdel, Glasvænget 17, Vissenbjerg.pdf
  73534/19
 • Til COWI: Svar på anmodning om kortlægningsmateriale forTuemosevej 40
  74029/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  74709/19
 • Til Vurderingsstyrelsen (SKAT): Vedr. en del af Østre Hougvej 104, 5500 Middelfart, Matr. nr. 28p Middelfart Markjorder - V2-kortlægning
  73040/19
 • Til Home. SV på henvendelse vedr, V2 afgørelse
  73058/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse af Herslevvej 25, Rudkøbing, 482-81164.pdf
  74655/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse på Frellesvigvej 10, Tranekær, 482-81199.pdf
  74540/19
 • Til borger - Bilag til V2-varsel - UDKAST til V2-kortlægning Stetterødvej 19, 5463 Harndrup.pdf
  74384/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse af Nordenbro 11, Humble, 482-81184.pdf
  74629/19
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Kortbilag med to V2-kortlagte arealer, lok. 410-81367
  72795/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse af Smedegade 14, Tranekær, 482-81171.pdf
  74671/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, 430-81560.
  74569/19
 • Til Kommunen: 040525 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. marts 2019
  74160/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Østre Hougvej 104, 5500 Middelfart, Matr. nr. 28p Middelfart Markjorder - V2-kortlægning
  72870/19
 • Til Sønderjysk Miljørådgivning, Anmodning om supplerende oplysninger ang. Oksbølvej 14, Haderslev, lokalitetsnr. 515-50187
  72919/19
 • Til borger, orientering om indledende undersøgelse, 479-81239.
  74594/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering for svar på spørgsmål om asbest i sagen Søndermarksvej 9, 7200 Grindsted
  74647/19

11. februar 2019

Indgående

 • Fra Niras: Tilbud på supl. poreluftundersøgelse, Torvegade sagen
  70867/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Lok.nr. 431-00027 - Udkast til §8 tilladelse til udvidelse af offentlig legeplads
  69574/19
 • fra Nordfyns Kommune - Kopi af påbud om forureningsundersøgelse
  69667/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - D2019-28029 Påbud om forureningsundersøgelse 23000293019-38130630139450 (2).pdf
  69669/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 3B - Situationstegning i fh.t. V2-kortlægning.pdf
  69577/19
 • Fra Kirsten
  73554/19
 • Fra Home: Henvendelse vedr. V2-afgørelse
  73053/19
 • Fra Vejdirektorater: Tlf. henv. vedr. 621-81400
  71586/19
 • Fra GSK: RE: Oversigt over inhalatorer til behandling af astma- og KOL
  69132/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 3A - Situationsplan.pdf
  69576/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - UDKAST.PDF
  69575/19
 • Høring NIR Nøglepersoner 2019 udgave 2 i høring
  73233/19
 • Fra Home: Henvendelse vedr. V2 afgørelse
  73046/19
 • Fra Nybolig:Henvendelse vedr. jordforureningsstatus, Vestbirkvej 1, 5240 Odense NØ
  74031/19
 • Fra Orbicon: Rapport Fromssejervej 5, Vorbasse
  77239/19
 • Fra Kolding Kommune, Frivillig oprensning, Trianglen 18, Kolding
  72732/19
 • Fra Ejlskov: Anmodning om møde vedr § 8-tilladelse, Kanalbyen, Byggefelt 64, Bådhusene
  76652/19
 • Fra Assensklinikken vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  75638/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  75652/19

Udgående

 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport
  73933/19
 • Til Boreteknik: SV: Fakturakladde til godkendelse
  68520/19
 • Til EDC - vedlagt rapporter og afgørelse m bilag - Nannasvej 1, 5750 Ringe
  71546/19
 • Til Sweco: Ny tid for opstart af forsøg på Konsul Graus Gade tirsdag den 26/2
  70049/19
 • Til grundejer: En del af matr. nr. 1i Brenderup By, Brenderup udgår af V2-kortlægningen
  71674/19
 • Til praksis: bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 15. marts 2019
  69630/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. marts 2019
  71639/19
 • Referat fra møde mellem Region Syddanmark og Forskningsenheden om cannabis-projekt
  69389/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. marts 2019
  71609/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår af V2, samt areal, der forbliver V2, lok. 429-00033
  71755/19
 • Til Advokatfirmaet Birgit Thomsen: Svar på forespørgsel vedr. Vestervej 1, 6792 Rømø
  69271/19
 • Til Grundejer: Referat af telefonsamtale om indeluftmålinger på Konsul Graus Gade 2
  70044/19
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af Fruerhøjvej 17, 5464 Brenderup, matr. nr. 1i Brenderup by, Brenderup - udgår af V2-kortlægningen
  72073/19
 • Til DaRe: VS: Høring: Bekendtgørelsesændringer vedr. lov nr. 1519 - Lov om ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer
  68752/19
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge
  69451/19
 • SV: lægemiddelkommite - nyt antipsykotika
  72231/19
 • Til DanGrit - Screeningsafgørelse - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål.pdf
  72157/19
 • SV : lægemiddelkommite - nyt antipsykotika
  68711/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  72217/19
 • Til SWECO A/S: Vedr. en del af Fruerhøjvej 17, 5464 Brenderup, matr. nr. 1i Brenderup by, Brenderup - udgår af V2
  72180/19
 • Til Vejdirektoratet: Svar på henv. vedr. 621-81400
  71892/19
 • Til vagtlægen: mail med bekræftelse på ændring fra cpr. til cvr. nummer
  69219/19
 • SV: Oversigt over inhalatorer til behandling af astma- og KOL
  68598/19
 • Til Lægevagten: Oprettelse af vagtlæge
  69363/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune- åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  72291/19

10. februar 2019

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Bilag fra jordweb - analyser 19-10-2018 - Næsbyvej 20, 5000 Odense C
  68456/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag fra jordweb - kortbilag - Næsbyvej 20, 5000 Odense C
  68458/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag fra jordweb - analyser 31-10-2018 - Næsbyvej 20, 5000 Odense C
  68457/19
 • Fra Boreteknik: Fakturakladde til godkendelse
  68521/19

9. februar 2019

Indgående

 • Fra Niras: Vedr. Brændekildevej - status og videre forløb
  69210/19

8. februar 2019

Indgående

 • FRA KB Software: BiD. Releaseplan 2019
  68346/19
 • Fra UD: SV: Forlængelse af frist for værditabsafværge, Møllegade 21, Sønderborg - VDT/63681-95009
  68958/19
 • Fra DMR: Bekræfter at ændringsforslag tilføjes - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  68428/19
 • Fra Orbicon: Møllegade
  68522/19
 • FRA RN: JAR – projektledelse frem til 1. juni 2020
  67998/19
 • FRA tengberg: Preliminary screenings integration from JAR to Surfacewaterscreening and Grundrisk
  68275/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2019-13028 Varsel om påbud om forureningsundersøgelse 23000293019-22152202456328 - Hjorslevvej 14, 5450 Otterup
  68480/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag for §8 - Skibhusvej 63, 5000 Odense C
  68466/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Projektbeskrivelse - Skibhusvej 63, 5000 Odense C
  68467/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2019-27863 Påbud om undesøgelse af jordforurening 23000293019-38112111929418 - Hjorslevvej 14, 5450 Otterup
  68462/19
 • Fra Nordfyns Kommune: § 40-påbud om undersøgelse af jordforurening fra sandfang - Hjorslevvej 14, 5450 Otterup
  68461/19
 • Endelig rapportversion af Destination Talent
  69125/19
 • Fra DGE: status pulje 4, Renseriundersøgelser
  68557/19
 • Fra Sweco: Dejrupvej 16, Outrup - økonomi og tidsplan
  68998/19
 • SV: OPI-projekt CCFC
  68656/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Varsel om påbud om forureningsundersøgelse - Hjorslevvej 14, 5450 Otterup
  68479/19
 • fra projekthaver
  67612/19
 • Fra VCS. SV: Fund af nyt stof over kravværdi
  66696/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Tilladelse til nedsivning af tag- og overfladevandm Ugliggårdsvej 3, Øsbjerg Ø
  66885/19
 • fra Rambøll RE: TUP-projekt om afprøvning af GrundRisk for pesticidlokaliteter
  66677/19
 • Fra Frøs Sparekasse: Forespørgsel vedr. Hygumvej 22, 6510 Gram
  68090/19
 • Fra DMR: Orientering vedr. Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup.
  68307/19
 • Fra Haderslev Kommune: Bilag til "Orientering" - DGE undersøgelsesrapport, Gasværksvej Haderslev
  72283/19
 • Fra Medicinrådet SV: Anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
  69162/19
 • Fra projekt; Underskrevet regnskab
  71021/19
 • Fra Advokatfirmaet Birgit Thomsen: Forespørgsel vedr. Vestervej 1, 6792 Rømø
  69262/19
 • Fra Sweco: Vedr. ATD - CX tages med i flowkamre
  68944/19
 • Fra EDC - beder om fremsendelse af undersøgelsesrapport - Nannasvej 1, Ringe
  70654/19
 • Fra MST: endeligt påbud om oprensning pumpepit version 7.pdf
  68561/19
 • Fra Medicinrådet SV: Region Syddanmarks indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
  69156/19
 • Fra Haderslev Kommune: Orientering om udført screeningsundersøgelse - Gasværksvej, 6100 Haderslev
  72274/19
 • fra Svendborg Kommune - undersøgelse poreluft mm . - VS: Gasværksvej 16, 5960 Marstal
  68679/19
 • Fra vagtlægen:anmodning om ændring fra cpr. til cvr. nummer
  69209/19
 • Information om ny lovgivning og aftalte tiltag vedr. epikriserFINAL.pdf
  74019/19
 • Fra borger: Præcisering af aktindsigt, Gammelby Ringvej/ Gasværksgade, Esbjerg
  66805/19
 • Faglig høring vedr. ændring af regler om fjernelse af tatovering ved anvendelse af metoder, der ikke er laser - Frist d. 7. februar
  67406/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om klage, Gammelby Ringvej/ Teglværksgade, Esbjerg
  66793/19
 • Fra Sweco - Pulje 11 - Gothersgade, Fredericia - Take a Walk
  67221/19
 • JP: Aktindsigtsanmodning
  67767/19
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Konsul Graus Gade - økonomi
  67198/19
 • Information om ny lovgivning og aftalte tiltag vedr. epikriserFINAL.docx
  74023/19
 • Fra Billund Kommune: Svar: Vedr. spørgsmål om asbest i sagen Søndermarksvej 9, 7200 Grindsted
  74622/19
 • Fra Lillebælts Fysioterapi & Træningscenter vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  75626/19
 • Fra FOA: vedr. forhandling
  75561/19
 • fra Niras: Bilag - Beskrivelse og materialevalg vedr nyt afværge anlæg.pdf
  76698/19
 • Fra borger - Henvendelse om forurening på Bladstrupvej 130, Odense
  72863/19
 • Fra Niras: Beskrivelse af afværgeanlæg jf. Referat fra møde vedr. Møllevej 12, Askov.
  76693/19

Udgående

 • TIL Projektgruppen: Releaseplan for BiD projektet
  68354/19
 • Til Orbicon: SV: Møllegade
  68527/19
 • Til DMR: Kommentarer til revideret oplæg - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  68427/19
 • Fra Aalborg Kommune/RSYD: invitation til OPI seminar
  66795/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Odense V
  67026/19
 • Til Frøs Sparekasse:SV på forspørgsel vedr. Hygumvej 22, 6510 Gram
  68099/19
 • BILAG til borger - udgået uden kortlægning brev 2012 - RSYD.pdf
  67069/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Lønkildevej 2, 5900 Rudkøbing
  66423/19
 • Til Vejle kommune - Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle
  68052/19
 • Til PLo, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansættelse af læge i Odense V
  67098/19
 • BILAG til borger - afværgerapport - fra e-arkivet.pdf
  67066/19
 • Til Sweco: Dejrupvej 16, Outrup - økonomi og tidsplan
  67325/19
 • BILAG til borger - breve fra Ribe Amt jf affaldsdepotlov 1994, 98, historik tankdepot - fra e-arkivet.pdf
  67068/19
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Ansættelse af læge i Odense V
  67104/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Mosevej 10, 6400 Sønderborg.pdf
  66383/19
 • Til Sweco: Vedr. ATD - SP og ATD-CX
  67177/19
 • BILAG til borger - undersøgelser Industrivej - Autoscannet dokument 0005 fra e-arkivet.PDF
  67064/19
 • Til kommunen: Oprettelse af vagtlæge
  67843/19
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Blandebjerg, Rudkøbing.pdf
  66558/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Svinget 21, 5874 Hesselager
  66481/19
 • Til Vejle KOmmune. Sv. vedr. §8 pligt
  67262/19
 • til borger, mail - Status for Industrivej 2 - SV_ Telefonhenvendelse - 571-00052
  67063/19
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens vurdering af § 8 pligt, Skydebanevej 3a, Ribe
  67425/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Blandebjerg 1, 5900 Rudkøbing.pdf
  66560/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Kortbilag til V1-afgørelse, Botofte Strandvej 6.pdf
  66457/19
 • BILAG til borger - afsluttende risikovurdering - fra e-arkivet.pdf
  67067/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering om dialog med parter, Teglværksgade, Gammelby Ringvej 2, 6700 Esbjerg
  66889/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 115102707.pdf
  68273/19
 • Til vagtlægen: Rettelse til brev med tildeling af vagtydernummer 162612.pdf - Brev til Mikkel Dyhr Rasmussen med tildeling af vagtydernummer 162612.pdf
  67841/19
 • Rapport til grundejer inkl. suppl undersøgelser, 420-81132.pdf
  66824/19
 • 485-90001 Ellehaven 4, Tommerup_grundejerrapport.pdf
  67629/19
 • Kortbilag, 485-90001.pdf
  67630/19
 • Boligerklæring.pdf
  66822/19
 • V2-kortlægning, 420-81132.pdf
  66821/19
 • Kortbilag, 420-81132.pdf
  66823/19
 • V2-kortlægning, 485-90001.pdf
  67628/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Brenderupvej 29, 5464 Brenderup Fyn
  73172/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Storegade 43, 5592 Ejby
  74080/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn
  73503/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Kingstrupvej 126, 5591 Gelsted
  73876/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Elmegårdsvej 10, 5464 Brenderup Fyn
  73358/19
 • Til Eck. Børneunivers, V0-orienteringsbrev_Skoletoften 2, 6400 Sønderborg
  73533/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Hårevej 50, 5591 Gelsted
  73869/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Dalbovej 7, 5591 Gelsted
  73660/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Middelfartvej 255, 5464 Brenderup Fyn
  73483/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn
  73348/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Åbakkevej 67, 5464 Brenderup Fyn
  73581/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Fruerhøjvej 9, 5464 Brenderup Fyn
  73407/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Fluebjergvej 29, 5592 Ejby
  74059/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Hønnerupvej 32, 5591 Gelsted
  73817/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Gartnervænget 1, 5466 Asperup
  73628/19
 • Til borger_V0-Orienteringsbrev_Bogensevej 17, 19, 5464 Brenderup Fyn
  73105/19
 • TIL ZOOMTEK: WordMakro - aftaler
  68328/19
 • Til borger, V2-kortlægning af Høybergvej 75, 6261 Bredebro
  66611/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, matr.nr. 7f Havbølle by.pdf
  66668/19
 • Til Skat og Vejle Kommune: V1 afgørelse
  68293/19
 • til RD - hvilke oplysninger ønskes? SV: lokalitetsnr. 575-80011
  67698/19
 • Til Niras: Vedr. ny risikovurdering Pasopvej
  67070/19
 • Til borger - V1-høring, Mosevej 10, 6400 Sønderborg.pdf
  66384/19
 • Til JJA A/S: Vedr. fremsendelse af oplysninger på jordforurening på Højmosevej 9A, 7000 Fredericia, matr. nr. 28bn Erritsø By, Erritsø
  67545/19
 • Til Vejle kommune - Teknisk rapport til mail vedr. Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle
  68061/19
 • Til Kolding Kommune. Høring: Del af Ødisvej 29, 6000 Kolding kortlægges på V2.
  68269/19
 • Til DMR: Kvittering for modtagelse af status, Roersvej 33, 5000 Odense C
  66626/19
 • Til Billund kommune og Skat: V1 afgørelse
  68331/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge pr. 1.2.19.
  66958/19
 • Til Haderslev Kommune Fjerrenseri og dampvaskeri, Badstuegade 12A
  67978/19
 • Til Fraugde Menighedsråd, V1-kortbilag, høring, Fraugdevej 67, 5220 Odense SØ.pdf
  67228/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Blandebjerg 15, 5900 Rudkøbing.pdf
  66680/19
 • Til Carco Tex Ejendomsselskab, V2-kortlægning af Snur-Om 1, 6230 Rødekro
  66429/19
 • Til virksomhed: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  66868/19
 • Til borger,: Værkstedsvej 30, 5500 Middelfart
  68357/19
 • Til Fraugde Menighedsråd, V1-høring, Fraugdevej 67, 5220 Odense SØ.pdf
  67225/19
 • Til MST: høringssvar vedr. varsel om oprensningspåbud for forurening ved tank T9803
  66678/19
 • Til Haderslev Kommune, materiale ang.Badstuegade 12A, Haderslev
  67916/19
 • til Odense Kommune Svar regionernes store pesticidpakke
  66595/19
 • Til Esbjerg Kommune: Foreløbigt svar vedr udstykning/arealoverførsel - Gørdingvej 49, Gredstedbro
  67023/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Blandebjerg 15, Rudkøbing.pdf
  66672/19
 • Til Fraugde Menighedsråd, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Fraugdevej 67, 5220 Odense SØ.pdf
  67222/19
 • Til borger: Svar på anmodning om yderligere aktindsigt, Gammelby Ringvej/ Gasværksgade, Esbjerg
  66418/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Mosevej 10, 6400 Sønderborg.pdf
  66382/19
 • Til DMR: Svar vedr. Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup.
  67043/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Botofte Strandvej 6, Tranekær.pdf
  66453/19
 • til RD - ...hvilke oplysninger ønskes2_ SV_ lokalitetsnr. 573-42002
  67723/19
 • Fra Fredericia Kommune: Supplerende kommentarer Vedr. jeres ansøgning om § 8-tilladelse, Kanalbyen, Byggefelt 64, Bådhusene
  76642/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Bystævnevej 6, 5464 Brenderup Fyn
  73245/19
 • Til Middelfart Kommune, V0-Orienteringsbrev_Gelstedvej 29, 5591 Gelsted
  73692/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Carlshøjvej 1, 5464 Brenderup Fyn
  73326/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Bogensevej 19, 5464 Brenderup Fyn
  73307/19
 • Til borger_V0-Orienteringsbrev_Brenderupvej 12, 5464 Brenderup Fyn
  73118/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Brovangen 1, 5464 Brenderup Fyn
  73217/19
 • Til WEFRI AS, V0-Orienteringsbrev_Holmemarksvej 9, 5592 Ejby
  74068/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Hygindvej 10, 5592 Ejby
  74072/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Bøgebjergvej 2, 5592 Ejby
  74056/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Bystævnevej 8, 5464 Brenderup Fyn
  73255/19
 • Til BLL Holding, V0-Orienteringsbrev_Koldinghave 18, 5591 Gelsted
  74040/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Gartnervænget 1, 5466 Asperup
  73623/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Gelstedvej 42, 5591 Gelsted
  73722/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Engvej 13, 5464 Brenderup Fyn
  73395/19
 • Til T.S. BOLIG ApS, V0-Orienteringsbrev_Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn
  73431/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Munkegårdsvej 4, 5464 Brenderup Fyn
  73532/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Varbjergvej 6, 5464 Brenderup Fyn
  73283/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Åbakkevej 67, 5464 Brenderup Fyn
  73579/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Gelstedskovvej 10, 5591 Gelsted
  73679/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Assensvej 40, 5591 Gelsted
  73653/19
 • Til Fyns Alm. Boligselskab, V0-Orienteringsbrev_Gelstedvej 32, 5591 Gelsted
  73705/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Nymarken 12, 5464 Brenderup Fyn
  73551/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Dybdalsvej 2, 5466 Asperup
  73601/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Skovbovej 31, 5592 Ejby
  74075/19
 • Til DK Auto Import AS, V0-Orienteringsbrev_Middelfartvej 52, 52B, 5466 Asperup
  73641/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Hønnerupvej 32, 5591 Gelsted
  73815/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Hovvej 25, 5591 Gelsted
  73760/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Hønnerupvej 32, 5591 Gelsted
  73822/19
 • Til WEFRI AS, V0-Orienteringsbrev_Holmemarksvej 5, 5592 Ejby
  74063/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Varbjergvej 6, 5464 Brenderup Fyn
  73271/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Ludvigsgårdevej 14, 5591 Gelsted
  74053/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Middelfartvej 210, 5464 Brenderup Fyn
  73452/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Hylkedamvej 47, 5591 Gelsted
  73773/19

7. februar 2019

Indgående

 • fra Varde Kommune, RÅSTOF, Høringssvar udkast screeningsafgørelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.PDF
  66563/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, mail med Høringssvar - udkast screeningsafgørelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  66562/19
 • FRA TENGBERG: Projekt-Fase fanen (SPA-5)
  66145/19
 • FRA TENGBERG: ”Dynamiske” knapper til JAR SPA menulinje - v.4
  66143/19
 • FRA TENGBERG: Release 3.9
  66144/19
 • Fra Kolding Kommune: Dokumentation for forespørgsel, Vranderupvej 57, Seest
  66032/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2019_9371_Tilladelse_efter_Jordforureningslovens__8 - Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  68431/19
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af tilladelse efter jordforureningslovens §8 - Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  68430/19
 • Fra NCC: Ingen kommentarer til disp udkast, Sellebjerg Fyldplads, Svendborg
  64291/19
 • Fra REGLABSeneste nyt om CØ-studietur til Holland 27.-28. marts
  66221/19
 • Attached Image - 3029_001.pdf
  66008/19
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8-tilladelse, Jutlandia Terminal A/S, Europakaj 1, Esbjerg - Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8, stk. 2.
  64027/19
 • Attached Image - 3030_001.pdf
  66001/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen. Tak for din henvendelse til Skatteforvaltningen. Den har fået nummer RQH000017762320
  65624/19
 • Ansøgning om ydernummer
  64935/19
 • Fra Deloitte: Revisorerklæring 4. kvartal 2018 - kvalitetsfondsprojekt i Aabenraa
  65217/19
 • Fra Esbjerg Kommune::Dokumentation for ekstra prøver i ledningstrace, Teglværksgade/ Gasværksgade, Esbjerg
  66733/19
 • Fra JJA A/S: Vedr. Højmosevej 9A, 7000 Fredericia - forespørgsel om informationer
  66918/19
 • fra borger - VS Forurening Baungårdsvej.msg
  65545/19
 • Excel med pesticidanalyser fra Lindved og Eksercermarken
  66691/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930354: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.2103 L244" af 13.12.18
  66643/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1938406: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.2424 Dyr B1" af 22.01.19
  66661/19
 • Fra Sweco - Pulje 11 - Konsul Graus Gade 2, Kolding, forsøg - økonomi og tidsplan
  67169/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930813: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 146.3303-1 U351 I" af 17.12.18
  66657/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930355: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 145.2399 E257" af 13.12.18
  66623/19
 • Slutrapport fra tilsagnsmodtager
  67050/19
 • Fra Berlingske: Vedr aktindsigt
  66135/19
 • Fra/Til Canon: korrespondance vedr. flytning af printer
  65196/19
 • Fra Revisor: Revisorerklæring 4. kvartal 2018
  65992/19
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen - resultat af boringer efterår 2018
  69197/19
 • Fra borger: SV: Vedr. ejendommen Værkstedsvej 30, 5500 Middelfart
  66641/19
 • Fra Sweco - Pulje 11 - Dejrupvej 16, Outrup - økonomi og tidsplan
  67309/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1938407: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.2487 Hedebøkken" af 22.01.19
  66665/19
 • Fra DMR: Spørgsmål vedr. dokumentation for ren bund og sider - Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup
  67036/19
 • Fra Niras: Brændekildevej - status og videre forløb
  69205/19
 • Åbning af undersøgelse om lægemiddelanbefalinger
  68578/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930360: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.818 V1a" af 13.12.18
  66637/19
 • Henvendelse fra borger om Sønderborg Sygehus, ombygning af hovedindgang,
  67352/19
 • Fra Revisor: RE: Opdateret DTØ rapport
  66534/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1938867: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.2048 - E230" af 23.01.19
  66667/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930358: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.437 V3e" af 13.12.18
  66647/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om afrapportering vedr gasmålinger fase 2, Vadehavsskolen, Ribe
  66781/19
 • Fra borger: Anmodning om supplerende aktindsigt, Teglværksgade, Gammelby Ringvej 2, 6700 Esbjerg
  66410/19
 • VS: Ny analyse af sygefravær på sygehusene fra Økonomi- og Indenrigsministeriets Benchmarkingenhed
  67027/19
 • Fra Økonomi og Indenrigsministeriet - lånedispensation til kvalitetsfondsprojektet i Aabenraa
  68318/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930810: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 146.2574 Filter 2" af 17.12.18
  66652/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1938875: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.2507 - A266" af 23.01.19
  66686/19
 • Fra Swecoa. - Pulje 11 - Gothersgade 47, Fredericia - økonomi og tidsplan
  67213/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1938873: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 145.2510 - U269" af 23.01.19
  66675/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930356: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.492 V7" af 13.12.18
  66630/19
 • Svar fra Medicinske tidsskrifter: Vedr. aktindsigt - endnu et spørgsmål
  74054/19

Udgående

 • Til Nordicals: Materiale om Lokalitetsnr. 461-70162 - Holkebjergvej 90, 5250 Odense SV
  66215/19
 • Til DGE: V1-kortlægningsbrev - lok.nr. 450-81082 - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  66095/19
 • Til borger: orientering og afgørelse, Vestergade 3, Vamdrup
  64994/19
 • Til UD: Forlængelse af frist for værditabsafværge, Møllegade 21, Sønderborg - VDT/63681-95009
  63972/19
 • Til Esbjerg Kommune ang. Refshedevej 22, Darum
  64187/19
 • Til borger, Udgår efter undersøgelse brev, m kortbilag og rapport, Frørup Byvej 11, 5871 Frørup.pdf
  65593/19
 • Til Berlingske: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  66073/19
 • til Vejle kommune : Haste - Dyrskuevej 19, 7100 Vejle - høring om § 8 pligt for overfladevand
  64296/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Mosevej 6, 6400 Sønderborg.pdf
  64188/19
 • Til SWECO A/S: Vedr. "Cirkuspladsen" på Vestre Engvej i Vejle
  65728/19
 • Til Borger: Svar vedr. ændret kortlægning, Mosevej 16
  66223/19
 • Til Sønderborg Kommune, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Mosevej 6, 6400 Sønderborg.pdf
  64194/19
 • Til JP: Fremsendelse af aktindsigt
  65209/19
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg.pdf
  66236/19
 • Til Canon: Flytning af printer, move request
  64167/19
 • Til borger - Kortbilag til Volderslevvej 38, 5260 Odense S.pdf
  65339/19
 • Til Sønderborg Kommune, V1-høring, Mosevej 6, 6400 Sønderborg.pdf
  64195/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg.pdf
  66235/19
 • Til Kuli Properties A/S, Oplysninger om forurening, P.L. Brandts Alle 1, 5220 Odense SØ
  65368/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Vestervænget 10A, B og C, 5953 Tranekær.pdf
  64016/19
 • Til borger - V1-afgørelse - Vestervænget 10B 5953 Tranekær.pdf
  64017/19
 • Til projekt; eftersendt tilsagnsmail
  64666/19
 • Til Haderslev Kommune, ang. tidligere renseri Badstuegade 12, 6100 Haderslev
  67276/19
 • Til Niras: Ny risikovurdering Pasopvej Mail 1 af 2
  66971/19
 • til Europa-Universität Flensburg_invitation til URU mødet den 18. marts 2019
  65475/19
 • Til Skat og Vejen kommune: Afgørelse - ugår af kortlægning.
  65937/19
 • Til Sønderborg Kommune. Del af Matrikel 468 Lysabild Ejerlav kortlægges ikke.
  65612/19
 • Til Assens Kommune - tak for svar vedr påbudsmuligheder - Krengerupvej 84, 5620 Glamsbjerg
  64488/19
 • Til borger - V1-afgørelse - Vestervænget 10C 5953 Tranekær.pdf
  64014/19
 • Til Sønderborg Kommune, V1-kortbilag, høring, Mosevej 6, 6400 Sønderborg.pdf
  64196/19
 • Til Esbjerg Kommune, Ingen bemærkninger til ændret §8- udkast, Jutlandia Terminal A/S, Europakaj 1, Esbjerg.
  63969/19
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning jf Jordforureningsloven - Krengerupvej 84, 5620 Glamsbjerg kortlægges på vidensniveau 2
  65541/19
 • Til borger, V1-høring, Mosevej 6, 6400 Sønderborg.pdf
  64192/19
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Mosevej 6, 6400 Sønderborg.pdf
  64193/19
 • Til Borger: V2-afgørelse (ændring), Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg.docx.pdf
  66231/19
 • Til Billund Kommune: Svar på tilbagemelding fra Billund Kommune vedr. spørgsmål om asbest i sagen Søndermarksvej 9, 7200 Grindsted
  65625/19
 • Til Berlingske: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  66124/19
 • Til borger: Svar på anmodning om aktindsigt, Teglværksgade, Gammelby Ringvej 2, 6700 Esbjerg, Esbjerg Kommune
  66238/19
 • Til borger: Svar på anmodning om aktindsigt, Gammelby Ringvej/ Gasværksgade 30, 6700 Esbjerg
  66237/19
 • Kortbilag, 485-70126.pdf
  66214/19
 • Kortbilag, 485-70127.pdf
  65440/19
 • V2-høring, 485-70127.pdf
  65443/19
 • V2-kortlægning, 485-70126.pdf
  66212/19
 • 485-70127 Ellehaven 2 og 9, 5690 Tommerup_grundejer.pdf
  65439/19
 • Udkast til V2-kortlægning, 485-70127.pdf
  65441/19
 • 485-70127 Ellehaven 2 og 9, 5690 Tommerup_ teknisk rapport.pdf
  65438/19
 • Til Esbjerg Kommune - oplysninger om indkaldelse af ideer og forslag
  64690/19
 • Til kommune - kopi af fremsendt mail
  64701/19
 • 485-70126 Ellehaven 6, Tommerup_grundejerrapport.pdf
  66213/19
 • Til Niras: Pasopvej mail 2 af 2
  67048/19
 • Til EDC Tørring: Svar vedr. V1-kortlægning, Ulvehavevej 36-38, 7100 Vejle
  66487/19
 • Til borger: Vedr. ejendommen Værkstedsvej 30, 5500 Middelfart
  66635/19

6. februar 2019

Indgående

 • FRA TENGBERG: Samarbejdet med COWI (og release 3.9.1)
  64664/19
 • Fra Nordicals: FORSP - Lokalitetsnr. 461-70162 - Holkebjergvej 90, 5250 Odense SV
  66204/19
 • Fra DMR: Oplysninger om opstart på borarbejde - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  68426/19
 • Fra DGE: Bilag - Oplæg til undersøgelser - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  66110/19
 • Fra DGE: Oplæg til undersøgelser - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  66109/19
 • Fra DGE: Oplæg til undersøgelser - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  68452/19
 • Fra DGE: Bilag - Oplæg til miljøundersøgelser - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  68453/19
 • Fra Rådgiver: Resultater Fase 2 Skovvej 22, Espe
  64900/19
 • Fra DGE: Telefonhenvendelse - 450-81082 - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  66085/19
 • Fra Interbolig; FORSP - Telefonhenvendelse - 629-00048 - Vestergade 3, 6580 Vamdrup
  65905/19
 • Fra Middelfart Kommune - Brev fra kommunen: Krav til vejtilslutning til Store Landevej - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  64219/19
 • Fra STUK: Vedr. optagelseskapacitet
  66068/19
 • Fra ansøger: supplerende oplysninger til ansøgning Råstof indvinding Lejreskov Kolding Kommune
  63573/19
 • CaseNo18-19067_Revideret §8-tilladelse_DocNo31179-19_v1 - CaseNo18-19067_Revideret §8-tilladelse_DocNo31179-19_v1.DOCX
  63676/19
 • Fra Kolding Kommune. CaseNo18-19067_Revideret §8-tilladelse_DocNo31179-19_v1
  63665/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til mail vedr § 8 tilladelse jfr. jordforureningsloven til nedbrydning af del af L8, Nordborgvej 81, Nordborg
  66277/19
 • Fra Sweco: Korrespondance med tømrer
  63958/19
 • Fra Home: telefonhenvendelse - 621-00271
  65623/19
 • Fra STUK: Vedr. optagelseskapacitet
  66146/19
 • Fra STUK: Vedr. optagelseskapacitet
  66074/19
 • CaseNo18-19067_Revideret §8-tilladelse_DocNo31179-19_v1 - image002.png
  63673/19
 • Svar fra Region Sjælland: PKO-udpegning til et lærings- og kvalitetsteam vedr. børn og unge med ADHD
  62021/19
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. ændret kortlægning, Mosevej 16
  66222/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center (Sundheds- og Ældreministeriet)
  62774/19
 • CaseNo18-19067_Revideret §8-tilladelse_DocNo31179-19_v1 - image001.png
  63669/19
 • Fra DMR: Bilag til "Anmodning" - Situationsplan
  65241/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om vurdering af risiko for OFV og § 8 i forbindelse med etablering af volde, Skydebanevej 4, Ribe
  65832/19
 • Fra Vejle Kommune - Ideer og forslag - Jerlev Etape 4
  64312/19
 • Fra Esbjerg Komune, tilpasset udkast, § 8, stk. 2 - Jutlandia Terminal A/S, Europakaj 1, Esbjerg.
  63965/19
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse jfr. jordforureningsloven til nedbrydning af del af L8
  66274/19
 • VS: Ansøgning om ydernummer - ydernummer_dok.pdf
  64939/19
 • Fra DMR: Bilag til "Anmodning" - analyseresultater for vandprøve (Boring B1, B3, B5)
  65237/19
 • SV: Region Syddanmarks udmeldelse af Danish food Cluster
  64078/19
 • Fra DMR: Anmodning om vurdering af undersøgelse, Forum Kirkevej 2-6, Esbjerg
  65233/19
 • Fra Sundhedsministeriet: Vedr. myndighedssamarbejde med Kina
  66902/19
 • Fra Healthcare DENMARK: EMS white paper om Præhospital Indsats i DK
  67631/19
 • Fra Varde Kommune - høringssvar udkast til screeningsafgørelse om ikke krav om miljøvurdering ifm. ansøgning om råstofinvinding- matr.nr. 11a Hesselmed By, Ål
  67694/19
 • Fra Sundhedsministeriet: Vedr. myndighedssamarbejde med Kina
  66898/19
 • JP: Anmodning om aktindsigt
  67751/19
 • Fra Recordati RE: lægemiddelkommite - nyt antipsykotika
  68688/19
 • Fra SUM: SV: Konference om forsøgsordningen med medicinsk cannabis
  69220/19
 • fra Nordfyns Kommune - Varsel om påbud om forureningsundersøgelse
  69238/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Ansøgning om genindbygning af jord.pdf
  69041/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Supplerende oplysninger.PDF
  69054/19
 • Fra Billund Kommune: Påbud
  66999/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Tilladelse til at genindbygge lettere forurenet jord.pdf
  69032/19
 • Fra Middelfart Kommune - brev vedr. vejadgang - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  68569/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Email til ansøgning.PDF
  69049/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Beregninger af forureningsbidrag - Havnegade 76, 5000 Odense C - etablering af 2 nye tanke og nye rør - 2019-0186 20190205 Beregninger af forureningsbidrag til Odense Kanal inkl. bilag (DMR).pdf
  68624/19
 • fra Odense Kommune, mail - Beregninger af forureningsbidrag - Havnegade 76, 5000 Odense C - etablering af 2 nye tanke og nye rør
  68621/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - Varsel om påbud om forureningsundersøgelse - D2019-25925 Varsel om påbud om forureningsundersøgelse 23000293019-36131003274532.pdf
  69241/19
 • fra Odense Kommune - Kopi af tilladelse til genindbygning af lettere forurenet jord på Ejlskovsgade 19 i Odense
  69017/19
 • Fra medicinske tidsskrifter :Vedr. Aktindsigt - dagsordner og referater fra alle specialeråd i 2018
  74051/19
 • Fra Handicapcenter Syd vedr. ansættelse af vikar.
  73771/19
 • Fra praksis:Anmodning om åbning for tilgang af patienter Lægehuset i Fraugde pr. 1. marts 2019
  74143/19
 • Fra medicinske tidsskrifter: Vedr. Aktindsigt - dagsordner og referater fra alle specialeråd i 2018
  74046/19
 • Fra Medicinske tidsskirfter :Vedr. Aktindsigt - dagsordner og referater fra alle specialeråd i 2018
  74050/19

Udgående

 • Til navn og adr beskyttet - V0-Orienteringsbrev_Kirkebjergvej 22, 5466 Asperup
  73345/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Snogbæk Nederby 21, 6400 Sønderborg
  73548/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Føns Strandvej 13, 5580 Nørre Aaby
  73390/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Blansskov 9, 6400 Sønderborg
  73494/19
 • Til Sønderborg Kommune, V0-orienteringsbrev_Katforte 20, 6400 Sønderborg
  73527/19
 • Til Føns Ex-Import, V0-Orienteringsbrev_Fønsvej 19, 5580 Nørre Aaby
  73404/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Fønsvej 9 og Ovnhusvej 2, 5580 Nørre Aaby
  73413/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Brobølvej 17, 6400 Sønderborg
  73515/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Brobølvej 17, 6400 Sønderborg
  73501/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Fønsvej 14, 5580 Nørre Aaby
  73399/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Kirkebjergvej 22, 5466 Asperup
  73336/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Kirkebjergvej 12, 5466 Asperup
  73285/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Kystvejen 32, 5466 Asperup
  73361/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Fuglsangvej 4, 6400 Sønderborg
  73523/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Blans Nørremark 18, 6400 Sønderborg
  73434/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Ronæsskovvej 17, 5580 Nørre Aaby
  73417/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Snogbæk Nederby 3, 6400 Sønderborg
  73558/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Kirkebjergvej 10, 5466 Asperup
  73281/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Kystvejen 38, 5466 Asperup
  73383/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev_Skovtoft 3, 6300 Gråsten
  73426/19
 • Til borger, V0-Orienteringsbrev_Kirkebjergvej 16, 5466 Asperup
  73302/19
 • Til Meldgaard Transport: Svar på foresp vedr jord til Ribevej 15, Rødekro
  63659/19
 • Til Grundejer: Gulv på Dejrupvej 16, Outrup
  63961/19

5. februar 2019

Indgående

 • FRA TENGBERG: SPA_4 opdaterede mockups
  64204/19
 • Fra DMR og tlf.notat: Vurdering af forslag til frivillig oprensning for afkortlægning af Lok. nr. 461-56500 og lok. nr. 461-00195 - Aulkærvænget 21 og Svendborgvej 337, 5260 Odense S
  61438/19
 • Fra NCC: Tilbagemelding vedrørede parti returjord, Vranderupvej 57, Kolding
  64276/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 3 - Ansøgning - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  68443/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  68442/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: lok. nr. 431-00720 - Udkast til §8 tilladelse - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  68441/19
 • Fra DMR: Bilag - 2018-1168.2019-02-05. Oplæg til supplerende undersøgelse, med bilag 1 og 2 - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  68425/19
 • Fra DMR: Revideret oplæg til supplerende undersøgelse - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  68424/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Budgetoversigt + fakturaoversigt pr. 31.01.2019
  60073/19
 • Fra DGE: godkendt Undersøgelsesapport Pile Alle 208 Svendborg.pdf
  60837/19
 • Fra Borger: Telefonhenvendelse vedr. værditabsordningen
  60071/19
 • SV: Forespørgsler om optag på liste over vederlagsfri medicin - frist 23. januar - kan I bakke op om revideret forslag 3?
  61479/19
 • Fra Læge - Meddelelse med nyt tlf.nr til praksis
  63159/19
 • Henvendelse, Fra Rambøll, Jernvedvej 1, 6771 Gredstedbro, Telefonbesked, 571-80029
  60286/19
 • Fra DMR: Resultater af afgrænsende undersøgelse - Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup
  60155/19
 • Påbud om undersøgelse af forurening - Påbud om undersøgelse af forurening.pdf
  63538/19
 • Høring: Bekendtgørelsesændringer vedr. lov nr. 1519 - Lov om ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer
  62839/19
 • Fra Læge - Medd. vedrørende nyt cvr-nr til praksis
  63155/19
 • Fra Medicinske tidsskrifter: Begæring om aktindsigt
  63405/19
 • Fra Haderslev Kommune. Påbud om undersøgelse af forurening
  63535/19
 • fra vejle kommune Haste - Dyrskuevej 19, 7100 Vejle - høring om § 8 pligt for overfladevand - Indsendelse 1, Situationsplan med notaterpdf.pdf
  64295/19
 • fra Rambøll : TUP-projekt om afprøvning af GrundRisk for pesticidlokaliteter
  64265/19
 • Fra Rambøll, bemærkning til udkast i høring, Jutlandia Terminal, Europakaj 1, Esbjerg
  63963/19
 • Fra Læge - Meddelelse vedr. nyt tlf.nr til praksis
  63166/19
 • Fra Esbjerg Kommune, supplerende oplysninger, Refshedevej 22, Darum
  64184/19
 • Fra Sweco: Korrespondance om opsamlingstid
  63977/19
 • Fra DGE: Sup. undersøgelse
  65980/19
 • Fra Virksomhed, Råstof, Høringssvar til Idéer og forslag til Råstofplan 2020,
  64139/19
 • fra vejle kommune Haste - Dyrskuevej 19, 7100 Vejle - høring om § 8 pligt for overfladevand
  64294/19
 • Fra Advokat, Vand og Jord, Faktura
  66567/19
 • Fra Advokat, Vand og Jord, faktura
  66561/19
 • Fra Sweco: Opsamlingstid Beaconsamplere
  67131/19
 • Fra Sweco: Tilbud på canister-analyse
  67143/19
 • Fra praksis: mail med amodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  69573/19
 • Fra Faaborg Fysioterapi & Træningscenter vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  74181/19
 • Fra Haderslev Kommune, Tidligere renseri Badstuegade 12, 6100 Haderslev
  67270/19
 • Fra Vejle KOmmune: Forespørgsel omkring indsat i forhold itl overfladevand
  67193/19
 • Fra Midtfyns Gymnasium: Vedr. fordelingsudvalg
  67156/19
 • VS: Mamografi
  61513/19
 • Svarkvittering fra SST: Bidrag til specialeplansproces vedr. variationer i kønskarakteristika fra Region Syddanmark
  60007/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (migræne)
  61522/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (Hæmofili A)
  61488/19
 • SV: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandling med immunoglobuliner
  61179/19
 • Fra Danske regioner: Referat af jordchefmødet 28. januar 2019
  60355/19
 • fra varde kommune : vedr femsendelse af Undersøgelsesnotat Hovedgaden 2, 6823 Ansager, Varde Kommune
  60797/19
 • Fra DMR, Modtaget rapportens tekniske del vedr. 491-50076, Glasvænget 17, Vissenbjerg.pdf
  73425/19
 • Fra rådgiver - Rapport fra indledende undersøgelser på Sletterødvej 19, 5463 Harndrup - Grundejerrapport
  73152/19
 • Fra rådgiver - Rapport fra indledende undersøgelser på Sletterødvej 19, 5463 Harndrup - Teknisk rapport
  73161/19
 • Fra DMR, modgatet rapporens grundejerdel vedr. 491-50076 Glasvænget 17, Vissenbjerg.pdf
  73394/19
 • Fra FTO Fysioterapi og Træning Odense vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  75233/19

Udgående

 • TIL KB software: Referat og materiale fra BiD pl-mødet i dag.
  61473/19
 • TIL RM OG RSJA: Referat og materiale fra BiD pl-mødet i dag.
  61402/19
 • Til DMR: Vurdering af forslag til frivillig oprensning for afkortlægning af Lok. nr. 461-56500 og lok. nr. 461-00195 - Aulkærvænget 21 og Svendborgvej 337, 5260 Odense S
  60909/19
 • Til Niras: Supl. poreluftundersøgelse, Torvegade sagen
  59976/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  60450/19
 • til borger Høring om V2 kortlægning på lok.nr 577-99001 Hovedgaden 2 Skovlund .docx
  60743/19
 • Til Sweco: VU - Pulje 11 - målinger bag vandlåse
  59974/19
 • kortbilag 577-99001.pdf
  60742/19
 • Fra borger: Rykker for ansøgning om dispensation til rent jord - 13a Ågård By, Ø. Starup
  60972/19
 • Til Ejerforeningen Peder Skrams Gade 5: Orientering vedr. V2-afgørelse - Peder Skramsgade 5, 6700 Esbjerg
  61494/19
 • Svar på henvendelse, Til Niras, SV: Sagsmateriale for lok. nr. 461-81483. Knullen 14, 5260 Odense S
  60371/19
 • Til borger - V2-varsel Bladstrupvej 130, 5270 Odense N.pdf
  61143/19
 • til varde kommune : Undersøgelsesnotat Hovedgaden 2, 6823 Ansager, Varde Kommune - kortbilag 577-99001.pdf
  60779/19
 • Til Udbetaling Danmark: mail med anmodning om midler til oprensning efter Værditabsordningen
  61011/19
 • Til borger: høring vedr. ændring i kortlægning værditabsundersøgelse Pile Alle 208, 5700 Svendborg
  61019/19
 • til Varde kommune : Undersøgelsesnotat Hovedgaden 2, 6823 Ansager, Varde Kommune - til borger Udkast til afgørelse om V2 kortlægning på lok nr 577-99001 Hovedgaden 2 Skovlund .docx
  60789/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på praksishandel i Fredericia
  60366/19
 • Til virksomhed, V1-høring med bilag, Dyregårdsvej 12, 5591 Gelsted
  59823/19
 • Til Niras, svar på henvendelse, sv. rekvivering af arkivmateriale. Lok 607-00721
  59538/19
 • Til LHN, svar på henvendelse, SV: Sagsnr.2019017 Handel af Flensborgvej 8, Rens, 6372 Bylderup Bov
  59670/19
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring Vesterhavsgade 69, 6700 Esbjerg.pdf
  61320/19
 • til borger Udkast til afgørelse om V2 kortlægning på lok nr 577-99001 Hovedgaden 2 Skovlund .docx
  60740/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Praksishandel i Fredericia
  60420/19
 • Til Læge - Anmodning om bekræftelse på korrekt tlf. nr til praksis
  60687/19
 • Til Ejerforeningen Peder Skrams Gade 5: V2-afgørelse, Peder Skrams Gade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  61485/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Bladstrupvej 130, 5270 Odense N.pdf
  61161/19
 • Fra Sweco: Planlægning af poreluftprøvetagning
  63952/19
 • Til Borger, V1-høring, Koldinghave 24, Gelsted.pdf
  59654/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Koldinghave 24, Gelsted.pdf
  59656/19
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Praksishandel i Fredericia
  60423/19
 • Til borger: Svar på spørgsmål om partistøtte
  61033/19
 • Til Esbjerg Kommune og Skat: Orientering vedr. Peder Skrams Gade 5 og Vesterhavsgade 69, 6700 Esbjerg
  61508/19
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Bladstrupvej 130, 5270 dense N.pdf
  61172/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Koldinghave 24, Gelsted.pdf
  59660/19
 • Til IBC : Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  60061/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Tiselholtvej 30 og 32, 5882 Vejstrup
  59534/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring - Udkast til V2-kortlægning Bladstrupvej 130, 5270 Odense N.pdf
  61153/19
 • Til Sønderborg Kommune, V2-afgørelse med kortbilag, , Amtsvejen 11, Sønderborg, losseplads matr.nr. 15, Nybøl Ejerlav, Nybøl.pdf
  60302/19
 • Til Ejerforeningen Peder Skrams Gade 5: Bilag - Kortbilag V2-afgørelse, Peder Skrams Gade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  61487/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Vesterhavsgade 69, 6700 Esbjerg.pdf
  61313/19
 • Til Rambøll, svar på henvendelse, Jernvejvej 1, 6771 Gredstedbro
  60332/19
 • SV til Recordati: lægemiddelkommite - nyt antipsykotikum (Reagila)
  61171/19
 • Til borger - svar på henvendelse, Vedr. Søndergade 41, 6800 Varde
  60727/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde
  60234/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag V2-afgørelse, Vesterhavsgade 69, 6700 Esbjerg.pdf
  61316/19
 • Til L202 ApS, V1-afgørelse, Landevejen 202, 5874 Hesselager
  59470/19
 • til varde kommune : Undersøgelsesnotat Hovedgaden 2, 6823 Ansager, Varde Kommune
  60775/19
 • Til Ejerforeninge Peder Skrams Gade 5: Bilag - Boligerklæring Peders Skramsgade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  61491/19
 • Svar på henvendelse, Bøjdenvej 107, 5800 Nyborg
  60089/19
 • Til Sweco: Målemetode til målinger bag vandlåse
  59916/19
 • Til kommune - Høring af Odense Kommune om påbudsmuligheder Bladstrupvej 130, 5270 Odense N.pdf
  61214/19
 • Til Borger: Telefonnotat, Svar vedr. værditabsordningen
  60075/19
 • Til Sweco: Mulighed for poreluftmålinger u gulv
  59856/19
 • til varde kommune: Undersøgelsesnotat Hovedgaden 2, 6823 Ansager, Varde Kommune - til borger Høring om V2 kortlægning på lok.nr 577-99001 Hovedgaden 2 Skovlund .docx
  60782/19
 • Til DMR: Svar vedr. oprensning under betonplade - Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup.
  60160/19
 • Ti praksis i Ribe: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  75734/19

4. februar 2019

Indgående

 • FRA KBsotfware: BiD -Prioritering
  59361/19
 • Fra danbolig: kontakt til ejer (sælger), Vestergade 3, Vamdrup
  65056/19
 • FRA RH: Endeligt referat af møde den 29.01.2019
  59094/19
 • Telefonhenvendelse: Vestergade 3, 6580 Vamdrup
  65029/19
 • fra Orbicon: Oprindelig tilbudsliste fra entreprenør
  65024/19
 • FRA KBsoftware: BiD -Prioritering
  58257/19
 • Fra Orbicon: ny pris, Torvet 13-17 Vamdrup
  65017/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen. Tak for din henvendelse til Skatteforvaltningen. Den har fået nummer RQH000017722944
  64880/19
 • Fra PLo - Meddelelse vedr. ansættelse af læge i Odense V
  66857/19
 • Journal nr.17/34016 - Scan0018.pdf
  62330/19
 • Fra borger. Oprensning efter brand i traktor. Journal nr.17/34016
  62324/19
 • Fra Billund Kommune: Tilbagemelding på spørgsmål om asbest i sagen Søndermarksvej 9, 7200 Grindsted
  65137/19
 • Fra Berlingske Business: Anmodning om aktindsigt
  61190/19
 • HØRING: Udkast til bekendtgørelser mm. som følge af lov om oprettelse af Nationalt Genom Center (Sundheds- og Ældreministeriet)
  59627/19
 • Timesedler september og november 2018
  59573/19
 • RE: udgifter vedr. opgavetid og overtid - Ambulance Syd
  60266/19
 • Fra Recordati til lægemiddelkommite - nyt antipsykotikum (Reagila) (cariprazin)
  61163/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Bladstrupvej 130 5270 Odense N - Teknisk rapport
  61056/19
 • Henvendelse, Niras, Bøjdenvej 107, 5800 Nyborg
  60082/19
 • Præhospitaldatabasen Høring årsrapport 2017
  59426/19
 • Fra Assens Kommune, svar på Høring om forurening på Søndersøvej 41A, Vissenbjerg
  71747/19
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  71768/19
 • fra Borger VS: Afgørelse for kortlægning på V2,F0 af del af Egelykke 12, 6400 Sønderborg
  71808/19
 • Fra MST:Baggrundsrapport vedr ikke-påbud, Hartmannsvej 2, Tønder
  58229/19
 • Fra Nymølle Stenindustrier: Vedr. supplerende dokumentation, tilførsel af jord - Ålsbo/ Hækkebøl
  58435/19
 • Attached Image - 2896_001.pdf
  58380/19
 • Fra kommune - anmodning om oplysninger
  58489/19
 • VS: Yder 044857 er lukket automatisk.
  59116/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  59235/19
 • Fra MST: Ikke oprense laguner hos Brødrene Hartmann A/S, HArtmannsvej 2, Tønder
  58212/19
 • Fra Esbjerg Kommune: anmodning om bemærkninger til matrikulære ændringer, Gørdingvej 49, Gredstedbro
  58778/19
 • Attached Image - 2895_001.pdf
  58373/19
 • DUT-høring vedr. konsekvensændringer i bekendtgørelser vedr. indberetning til og godkendelse af kliniske kvalitetsdatabaser
  58549/19
 • Fra Kolding Kommune: Oplæg til undersøgelse på Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup
  58790/19
 • Attached Image - 2909_001.pdf
  58741/19
 • MED Klippekortmodul d. 4. februar 2019
  59172/19
 • Fra Læge - Forespørgsel vedr. kapaciteter i praksis
  57996/19
 • Re: sep og nov
  59281/19
 • Fra Varde Kommune - Tilladelse til vandindvinding og grundvandssænkning - matr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  58330/19
 • fra ansøger
  57969/19
 • Fra Berlingske Business: Anmodning om aktindsigt
  61157/19
 • Fra LHN, henvendelse, lok. nr. 539-10036, Sagsnr.2019017 Handel af Flensborgvej 8, Rens, 6372 Bylderup Bov
  59647/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Bladstrupvej 130 5270 Odense N - Grundejerrapport
  61065/19
 • Fra Niras, Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 21, Ejby, Nr.Aaby, Sundeved og lidt GV i Sønderborg, Gråsten, Odense og Faaborg, REGNING 4
  59386/19
 • Re: OPI-puljen, projekt VR Buddies
  59531/19
 • Indberetning af timer for sept og nov 2018
  59581/19
 • Henvendelse, Fra Niras, Sagsmateriale for lok. nr. 461-81483. Knullen 14, 5260 Odense S
  60359/19
 • Fra Ejlskov: Forslag til ændring af Vilkår 9, FredericiaC - BF59
  60879/19
 • Svar fra Region Midtjylland: PKO-udpegning til et lærings- og kvalitetsteam vedr. børn og unge med ADHD
  58127/19
 • Fra Vejle KOmmune: Sv. vedr undersøgelsespåbud
  75454/19

Udgående

 • Til danbolig: svar på henvendelse, Vestergade 3, Vamdrup
  65050/19
 • Svar på telefonhenvendelse: Vestergade 3, 6580 Vamdrup
  65044/19
 • til Orbicon: accept af ny pris, Torvet 13-17 Vamdrup
  65032/19
 • Doc2Mail - Forsendelse 114584204.pdf
  58937/19
 • Doc2Mail - Forsendelse 114584204.pdf
  58964/19
 • Til Vejle Kommune. Del af 630-82186 Høgelundvej 11, 7323 Give kortlægges på V2.
  58963/19
 • Til borger. Del af 630-82186 Høgelundvej 11, 7323 Give kortlægges på V2.
  58936/19
 • Klage til Region Syddanmark, dårligt knæ Føtex Vejle.docx
  58645/19
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport
  58110/19
 • Til Svbg Komm og Wienerberger RÅSTOF Mødeaftale med Svbg Kommune og Wienerberger Lunde 4.GIF
  58276/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Opsplitning af kompagniskabspraksis i Kerteminde pr. 1. april 2019
  58337/19
 • Til Borger2, V1-høring, Fønsvej 11, 5590 Nørre Aaby.pdf
  57695/19
 • Til digelag, kommuner og KDI, Råstoffer til klimatilpasning - Udarbejdelse af ny råstofplan
  58525/19
 • Til projekt; kvittering for update og invitation til RR
  58877/19
 • til Borger afgørelse udgår inden kortlægning lok nr. 607-81146 Krotoftevej 50 7000 fredericia matr. nr 78v Erritsø By, Erritsø.pdf
  59118/19
 • Til NCC, Svendborg Kommune og Kirkeskoven Aps: Udkast til dispensation, Sellebjerg Fyldplads, Svendborg
  59105/19
 • Til Lokalbolig: Fremsendelse af materiale, Gl. Donsvej 4, 6000 Kolding
  58106/19
 • Til Vejle Kommune og Ejgil Jensen A/S: Afslag på dispensation efter jfl §52, Mørupvej 2, Vandel
  59125/19
 • Til Borger2, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Fønsvej 11, 5580 Nørre Aaby.pdf
  57697/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  57652/19
 • Til Assens Kommune, Høring om forurening på Søndersøvej 41A, Vissenbjerg
  58690/19
 • Til Læge - Bekræftelse på oprettelse af nyt ydernummer ifm. opsplitning af kompagniskab
  58241/19
 • Til Borger, V1-høring, Fønsvej 11, 5590 Nørre Aaby.pdf
  57686/19
 • Til SWECO - Dagsorden til opstartsmøde for pulje 29 og 30 - Region Syddanmark
  58763/19
 • Til Læge - Bekræftelse på oprettelse af nyt ydernummer ifm. opsplitning af kompagniskab
  58254/19
 • Til Praksis - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  58997/19
 • Svar fra Region Syddanmark Høring: Bekendtgørelsesændringer vedr. lov nr. 1519 - Lov om ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer - Frist 28. februar 2019
  59255/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Fønsvej 11, 5580 Nørre Aaby.pdf
  57689/19
 • Til Borger, V1-høring, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  58102/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  58697/19
 • Til borger: svar vedr. beløbsgrænser til kulturpuljen
  58668/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Praksishandel i Fredericia
  59041/19
 • Til interessenter, advisering om indkaldelse af ideer og forslag til råstofplan 2020
  58599/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  58701/19
 • Kommunemeddelelse - Kerteminde Kommune - Opsplitning af kompagniskabspraksis i Kerteminde
  58360/19
 • Til Kommuner og KDI, Planlægning af møde om råstoffer til klimatilpasning
  58134/19
 • Til Borger, BILAG. Udkast til V1-afgørelse, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  58108/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Mosbækvej 9, Brenderup Fyn.pdf
  58111/19
 • Til Borgere, V1-høring, Hindballevej 5, .pdf
  57521/19
 • Til kommune: svar vedr. kulturpulje til anlæg
  59309/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Fønsvej 11, Nørre Aaby.pdf
  57692/19
 • Til kolding Kommune: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelse, Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup
  58794/19
 • Til praksis i Esbjerg: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  57648/19
 • Til borger: svar vedr. støttemuligheder
  58774/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på praksishandel i Fredericia
  58986/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Hindballevej 5, 5466 Asperup.pdf
  57523/19
 • Kommunemeddelelse - Fredericia Kommune - Praksishandel i Fredericia
  59054/19
 • Til Borgere, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Hindballevej 5, 5466 Asperup .pdf
  57522/19
 • til rådgiver SV: Vedr. evt. frivillig oprensning, Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), Vejle
  58693/19
 • Til borger, Høgelundvej 11, 7323 Give
  58908/19
 • Til Læge - Svar vedr. kapaciteter i praksis
  57999/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 550-81349 Julianebjergvej 1, 6270 Tønder. V2 kortlægning
  64854/19
 • 550-81349 Julianebjergvej 1, 6270 Tønder. V2 kortlægning - image002.jpg
  64864/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 114554422.pdf
  65449/19
 • 550-81349 Julianebjergvej 1, 6270 Tønder. V2 kortlægning - Doc2Mail - Forsendelse 114554422.pdf
  64856/19
 • 550-81349 Julianebjergvej 1, 6270 Tønder. V2 kortlægning - image001.jpg
  64860/19

1. februar 2019

Indgående

 • FRA KBSoftware: Tidsforbrug januar måned
  57823/19
 • FRA TENGBERG: Status på release 3.9 og SPA-1 og SPA-2
  57827/19
 • FRA COWI: Ny version af SPA-2 er klar til test
  66249/19
 • FRA TENGBERG: Referat af projektgruppemøde 31-jan-2019
  56860/19
 • FRA RSj: 20190130_Oversigt over æø ønsker_RSj_.xlsx
  56203/19
 • Fra danbolig: Vestergade 3, Vamdrup
  65006/19
 • Fra DMR, Endelig rapport, grundejer - Frørup Byvej 11.pdf
  65590/19
 • Fra DMR, Endelig rapport, teknisk - Frørup Byvej 11.pdf
  65581/19
 • Change in bylaws - extraordinary general assembly February 22, 2019
  64089/19
 • Fra Klintholm A/S, oversigtskort over aktiviteter på området.
  61646/19
 • Fra borger. henvendelse, Søndergade 41, 6800 Varde
  60721/19
 • Henvendelse, Niras, rekvirering af arkivmateriale. Lok. 607-00721
  59530/19
 • Fra borger: Spørgsmål vedr. partistøtte
  61029/19
 • FRA ZOOMTEK: Midlertidig stop for udviklingen
  72492/19
 • Fra EDC Tørring: Uddybende information vedr. spørgsmål om V1-kortlægning, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  66471/19
 • fra politisk parti - ansøgning
  55536/19
 • Høring: Bekendtgørelsesændringer vedr. lov nr. 1519 - Lov om ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer - Frist 28. februar 2019
  56983/19
 • Fra Klagenævnet - Afgørelse - Sødover I.pdf
  56588/19
 • Fra OK-Nyt - Vedr. Praksis nr. 003-19
  56532/19
 • Fra Det Blå Gymnasium Tønder - Slutregnskab for projekt praksisnær undervisning
  57225/19
 • Fra borger: forespørgsel vedr. kulturmidler til musikfestival
  58769/19
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering af midler til oprensning efter Værditabsordning
  57186/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Middelfartvej 287, 5464 Brenderup Fyn
  55756/19
 • Fra Ejendomsmægler - Forureningsopl. vedr. Pantonevej 2, 6580 Vamdrup
  56580/19
 • Fra borger - Ømsle møde -Transportcenter
  58312/19
 • Fra projekt: status på projektet
  58544/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  59158/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  59108/19
 • OPI-pulje - timeregistrering, januar 2019
  58041/19

Udgående

 • Til danbolig: Vestergade 3, Vamdrup
  65008/19
 • Det regionale strategiske forskningsråd
  55830/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. spørgsmål om asbest i sagen Søndermarksvej 9, 7200 Grindsted
  56393/19
 • Til ejendomsmægler - opl om. Pantonevej 2, 6580 Vamdrup
  56585/19
 • Til kommune - Biogasanlæg ved Kværs - vej gennem råstofområde
  57114/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Middelfartvej 287, 5464 Brenderup Fyn
  55813/19
 • Til SHell, kommunen, skat: afgørelse om kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  56460/19
 • Til Vejle kommune S spørgsmål vedr. påbudsmulighed for Diskovej 16, 7100 Vejle
  56185/19
 • Til borger, udgået inden kortlægning, Vester Lindetvej 6b, 6510 Gram
  55623/19
 • Til grundejer: Vedr. kvittering for tilsendte resultater fra supplerende undersøgelse på Nordentoftsvej 5, 6800 Varde
  57325/19
 • Til Advokat, Vand og Jord, konditionsmæssighed
  57201/19
 • Til ABC Lavpris, ang byggeri, Lindedal 22b, Haderslev
  56402/19
 • Til Vejle kommune: SV: Vardevej 268, 7100 Vejle - Vurdering af § 8 pligt i forhold til overfladevand
  56790/19
 • Til JV: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  62694/19
 • Fra Vejle kommune - Svar vedr. påbudsmulighed på Diskovej 1, 7100 Vejle
  68101/19
 • Til Niras: Moniteringsresultater
  60015/19
 • til VandCenetr Syd Re: SV: Fund af nyt stof over kravværdi
  67796/19
 • til VandCenter Syd SV: Fund af nyt stof over kravværdi
  67786/19
 • Til Sydvestjyske Museer - rykker vedr. myndighedshøring af ansøgning om råstofindvinding - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  67561/19

31. januar 2019

Indgående

 • Fra ansøger: supp. materiale om organisering
  61249/19
 • FRA RM: BiD - ny prioriteringsrunde for projektet
  56194/19
 • Fra LER RÅSTOF Kvittering for forespørgsel nr. 3266 i LER
  73899/19
 • LER_Kvittering_forespørgsel3266.pdf
  73900/19
 • Fra Vissenbjerg Fysioterapi og Idrætsklinik vedr. opsigelse af ydernummer.
  73808/19
 • Fra Ejlskov: Svar på kommentarer vedr. ansøgning om § 8-tilladelse, Kanalbyen, Byggefelt 64, Bådhusene
  76623/19
 • Fra Praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. april 2019
  76464/19
 • VS: Høring: RKKP-strategi, frist 14. februar 2019
  56616/19
 • Fra Vejle kommune - svar på påbudsmulighed for Diskovej 16, 7100 Vejle
  56174/19
 • Fra Sweco. Afklarende spm. mgp at grunden kan udgå af kortlægning.
  56470/19
 • Fra SWECO: Kvittering for svar vedr. afgørelselse, Fruerhøjvej 17,5464 Brenderup
  57335/19
 • VS: Medicinrådets anbefaling vedrørende bictegravir/emtricitabin/ tenofovir alafenamid som mulig standardbehandling til hiv-1-infektion
  54527/19
 • Fra DMR - Henvendelse om jiordforurening - VS: Til regional udvikling jordforruening vedr. Brovejen 191. 5500 Middelfart
  54579/19
 • Fra Skovdyrkerforeningen -erstatningsskoven - Myndighedshøring af ansøgning om råstofindvinding - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  53683/19
 • Fra Kommunen - Vurdering af påbudsmulighed på Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  55122/19
 • VS: Lægemiddelrekommandation fra Medicinrådet vedr. dyre lægemidler til behandling af kroniske inflammatoriske tarmsygdomme (IBD)
  54561/19
 • VS: Medicinrådets anbefaling vedrørende tisagenlecleucel som mulig standardbehandling til B-celle akut lymfatisk leukæmi (ALL)
  54559/19
 • Udkast til slutevalueringen af 'Destination Talent' (095s)
  54724/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Banevang 15 7100 Vejle - Grundejerrapport.pdf
  54399/19
 • VS: Medicinrådets anbefaling vedrørende niraparib som mulig standardbehandling til kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden
  54529/19
 • fra varde kommune Undersøgelsesnotat Hovedgaden 2, 6823 Ansager, Varde Kommune
  60754/19
 • Henvendelse vedr. udvælgelse af deltagere til Sundhedsprofil
  60103/19
 • Fra borger: Ørstedsgade nedrivning
  60544/19
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om brand samt § 8 spørgsmål, Koldingvej 71, 6000 Kolding
  58745/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende praksishandel i Fredericia
  58678/19
 • Fra Læge - Oplysning om højeste patienttal pr 1.4.2019
  57847/19
 • Fra Kolding Kommune: vedr. rådgivers vurdering af forurening i byggefelt, Warmingsgade 1, Kolding
  57946/19
 • Fra LER RÅSTOF Kvittering_forespørgsel3266.pdf
  58238/19
 • Fra Tønder Kommune: orientering om miljøgodkendelse til udlægning af slagge, Skast 60, 6261 Bredebro
  58729/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse Volderslevvej 38, 5260 Odense S - Grundejerrapport.pdf
  54027/19
 • Fra borger: Aktindsigt i tilladelsessag, Teglværksgade 31 og 29
  55496/19
 • Fra Praksis til Johnson Instituttet vedr. tildeling af ydenummer.
  53812/19
 • Invitation fra Boehringer Ingelheim: Kronikermøde Aarhus d. 21. marts 2019
  54637/19
 • VS: Medicinrådets anbefaling vedrørende vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid som mulig standardbehandling til knoglemarvskræft efter højdosiskemoterapi med stamcellestøtte
  54555/19
 • VS: Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab som mulig standardbehandling til hoved-halskræft
  54553/19
 • VS: Medicinrådets anbefaling vedrørende ocrelizumab som mulig standardbehandling til subgrupper af patienter med primær progressiv multipel sklerose
  54547/19
 • Så er slutafrapporteringen på vores hjertebarn klart
  54728/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Banevang 15 7100 Vejle - Teknisk rapport.pdf
  54388/19
 • fra varde kommune Undersøgelsesnotat Hovedgaden 2, 6823 Ansager, Varde Kommune - Forureningsundersøgelse Hovedgaden 2, 6823 Ansager.pdf
  60757/19
 • Fra Regionsudvalget: Invitation til REVES Excellence Award 2019 l
  59765/19
 • Fra FAS: Aftale om honorering af ad hoc tilknyttede speciallæger til Friklinikken.
  63566/19
 • fra yder
  64536/19

Udgående

 • TIL NIRAS: Fejlmeddelelse 2.0.0.11 ver 2KDS
  55441/19
 • TIL ZOOMTEK: Midlertidig stop for udviklingen
  55310/19
 • til Wienerberger RÅSTOF Information om deltagere ved besigtigelse den 5 feb 2019
  73929/19
 • Referat 160119.pdf
  55959/19
 • Til ansøger, parter mv., RÅSTOF, Høring screeningsafgørelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby.pdf
  55248/19
 • Til Billund Kommune: praksis i Grindsted lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  54869/19
 • Til MST og Billund Kommune: Endeligt referat af møde i teknisk følgegruppe
  53710/19
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse Banevang 15, 7100 Vejle.pdf
  54655/19
 • Til Region Hovedstaden: PKO-udpegning til et lærings- og kvalitetsteam vedr. børn og unge med ADHD
  54901/19
 • Til ansøger og Svendborg Kommune, RÅSTOF, Høring matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  55246/19
 • Til Kommune - Rykker for høringssvar om påbudsmuligheder på 4 lokaliteter i Gadbjerg
  54174/19
 • Til Kommune - Rykker for høringssvar om påbudsmuligheder på 4 lokaliteter i Gadbjerg
  54166/19
 • Til ansøger og Svendborg Kommune, RÅSTOF, nyt følgebrev med korrekt dato matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  55254/19
 • Til praksis i Grindsted: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  54856/19
 • Til Læge - Vedr. tildeling af ydernummer og vedr. ansøgning om nyt lokationenummer til praksis
  57853/19
 • Til ansøger og Svendborg Kommune, RÅSTOF, Følgebrev screeningsafgørelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby.pdf
  55247/19
 • Til Region Sjælland: PKO-udpegning til et lærings- og kvalitetsteam vedr. børn og unge med ADHD
  54899/19
 • Til Region Midtjylland: PKO-udpegning til et lærings- og kvalitetsteam vedr. børn og unge med ADHD
  54895/19
 • Til Region Nordjylland: PKO-udpegning et lærings- og kvalitetsteam vedr. børn og unge med ADHD
  54889/19
 • Til Kommune - Rykker for høringssvar om påbudsmuligheder på 4 lokaliteter i Gadbjerg
  54163/19
 • Til Kommune - Rykker for høringssvar om påbudsmuligheder på 4 lokaliteter i Gadbjerg
  54171/19
 • Til Region Syddanmark: PKO-udpegning til et lærings- og kvalitetsteam vedr. børn og unge med ADHD
  54907/19
 • Til ansøger, parter mv., RÅSTOF, Høring screeningsskema matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby.pdf
  55249/19
 • Til DMR - Svar på henvendelse om jordforurening - VS: Til regional udvikling jordforruening vedr. Brovejen 191. 5500 Middelfart
  54585/19
 • Til Boehringer Ingelheim: Kronikermøde Aarhus d. 21. marts 2019
  54640/19
 • Til ansøger, parter og Svendborg Kommune, RÅSTOF, Følgebrev screeningsafgørelse Bjerreby By matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby.pdf
  55255/19
 • Til Kolding Kommune: Til orientering varsles videregående forureningsundersøgelse på Konsul Graus Gade 2, 6000 Kolding
  59969/19
 • Til Kolding Kommune: Til orientering varsles videregående forureningsundersøgelse på Konsul Graus Gade 2, 6000 Kolding
  59964/19

30. januar 2019

Indgående

 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 2018-2076.2019-01-30.Opfølgning på §8-tilladelse med bilag - Storebæltsvej 1, 5800 Nyborg
  68422/19
 • Fra Nyborg Kommune: Rapport - Opfølgning på §8-tilladelse - Storebæltsvej 1, 5800 Nyborg
  68421/19
 • FRA NIRAS: Fejlmeddelelse 2.0.0.11 ver 2.docx
  52179/19
 • Fra Borger: Ørstedsgade nedrivning
  60063/19
 • FRA NIRAS: Aftale vedrørende klippekort
  51462/19
 • FRA NIRAS: 30_01_2019_ÆØ_Høringssystemet.xlsx
  51329/19
 • Fra Odense Kommune: JordWeb link til jordflytningsanmeldelse - Næsbyvej 20, 5000 Odense C
  68455/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2019_10524_Ansoegning - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  68448/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2019_10523_BILAG_2___BBR - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  68449/19
 • Fra Nyborg Kommune: Udkast til §8-tilladelse, matr. 4a, Nyborg Bygrund, Lokalitetsnummer 450-81082 - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  68446/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2019_13700_UDKAST___Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8 - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  68447/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2019_10521_KonfliktRapport - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  68450/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2019_10522_BILAG_6___FULDMAGT - Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  68451/19
 • Fra EDC Tørring: Spørgsmål om ejendom kan udgå af V1-kortlægning, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  66455/19
 • Fra NCFF: Advisory Board møde
  66950/19
 • Fra Lægevagten: Anmodning om vagtydernummer
  69380/19
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. partistøtte
  61025/19
 • Forureningsundersøgelse Trianglen 18, Kolding
  65788/19
 • Fra DMR: Status vedr. oprensning, Roersvej 33, 5000 Odense C
  66612/19
 • Fra Fysio Sønderborg vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  53982/19
 • Aftagerpanelet for uddannelserne ved Institut for Statskundskab
  53936/19
 • fra Vejen kommune Lovliggørende § 8 tilladelse, Jels Vestergade 4, 6630 Rødding - 15656-19_v1_Lovliggørende § 8 tilladelse.PDF
  52798/19
 • Fra Fysioterapeuterne Bryggergården vedr. ændringer til yderregistret.
  52122/19
 • Fra Johnson Instituttet vedr. ansættelse af vikar.
  51158/19
 • fra vejen kommune Lovliggørende § 8 tilladelse, Jels Vestergade 4, 6630 Rødding
  52774/19
 • fra vejen kommune Lovliggørende § 8 tilladelse, Jels Vestergade 4, 6630 Rødding - 15662-19_v1_Kortbilag, Jels Vestergade 4.PDF
  52787/19
 • Fra MST: FDO J70: Afslutning af spildsag ved tankmixer M-8805B, FDO - 2019-01-18 Dokumentationsrapport (M-8805B, FDO).pdf
  56251/19
 • Fra grundejer: Vedr. fremsendelse resultater af supplerende undersøgelse på Nordentoftsvej 5, 6800 Varde
  57323/19
 • Fra MST: mail vedr. FDO J70: Afslutning af spildsag ved tankmixer M-8805B, FDO
  56246/19
 • Fra Fysio Sønderborg vedr. ansættelse af vikar.
  51439/19
 • Fra Vejle kommune: Vardevej 268, 7100 Vejle - Vurdering af § 8 pligt i forhold til overfladevand
  56635/19
 • Fra Fysio Sønderborg vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  53976/19
 • NIR Genbehandling i høring
  56485/19
 • Fra Casagroup: Detaljer vedrørende jordtilførsel, matr nr 1g Verninge Præstegård, Verninge
  57118/19
 • Fra Billund Kommune - Høringssvar myndighedshøring - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  55516/19
 • Fra Sweco: Vedr. differenstrykmålinger
  59883/19
 • Fra Sweco: Revideret referat på Gothersgade.
  59899/19
 • Fra projekt: status samt invitation af regionsråd til temarundvisning
  58858/19
 • fra rådgiver Vedr. evt. frivillig oprensning, Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), Vejle - Tilladelse til at ændre arealanvendelsen og opførelse af ungdomsboliger på Havnegade 10, 7100 Vejle.pdf
  58683/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Dagsorden til Life Science udvalgsmøde d. 6.2.2019
  58133/19
 • fra rådgiver Vedr. evt. frivillig oprensning, Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), Vejle
  58682/19
 • fra rådgiver Vedr. evt. frivillig oprensning, Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), Vejle - J18.0848 - Havnegade 10, 7100 Vejle - supplerende poreluftsundersøgelse.pdf
  58687/19
 • fra rådgiver Vedr. evt. frivillig oprensning, Havnegade 10 (nu Danmarksgade 1), Vejle - J18.0848 - Havnegade 10, 7100 Vejle - miljøundersøgelse mhp §8 ansøgning.pdf
  58685/19
 • Fra FysioDanmark Vejle vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  54615/19
 • Fra DGE: mail med Rapportudkast. Pile Allé 208, Svendborg
  50812/19
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering på status på § 8 Nygade 5, 5500 Middelfart
  50932/19
 • Henvendelse fra Københavns Professionshøjskole: LKT Hofteforløb
  54552/19
 • Fra MOE A/S: Vedr. status på § 8-sagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart
  50929/19
 • Fra yder: Mailkorrespondance vedr. vikar
  52609/19
 • Fra Billund Kommune: Kommentar til udkast til referat af møde
  53681/19
 • Fra Fredericia Kommune: Udkats til accept af dokumentation for vilkår 11, 13 og 14, BF 59 - opdaterede dokumenter
  51299/19
 • Henvendelse fra Geodatastyrelsen_Registreringsmeddelelse Registreringsmeddelelse U2018-60885. Referencen... [Ref.nr.=3b2e40d958ce45c5a0e260f2b92229ec]
  52263/19
 • Fra Fredericia Kommune: Sønder Voldgade 14, 7000 Fredericia, Byggefelt 59 - accept af dokumentation for overholdelse af vilkår 11,13 og 14 i § 8 tilladelse af 4. september 2017
  51995/19
 • Fra Niras: Vedr. Referat fra møde vedr. Møllevej 12, Askov.
  76689/19

Udgående

 • Til dommerkomiteen for røgfri ungdomsuddannelser: Dato for møde i dommerkomite vedr. røgfri ungdomsuddannelse i Region Syddanmark
  51126/19
 • Til Elsesminde Produktionsskole: I er indstillet til at deltage i nomineringen af årets røgfri ungdomsuddannelse
  50624/19
 • Til Sydfyns Erhvervsforskole: I er indstillet til at deltage i nomineringen af årets røgfri ungdomsuddannelse
  50627/19
 • Til Middelfart Produktionsskole: I er indstillet til at deltage i nomineringen af årets røgfri ungdomsuddannelse
  50619/19
 • Til Social- og sundhedsskolen Fredericia, Vejle, Horsens: I er indstillet til at deltage i nomineringen af årets røgfri ungdomsuddannelse
  50616/19
 • Til Social- og sundhedsskolen Syd: I er indstillet til at deltage i nomineringen af årets røgfri ungdomsuddannelse
  50606/19
 • Til Social- og sundhedskolen Fyn: I er indstillet til at deltage i nomineringen af årets røgfri ungdomsuddannelse
  50603/19
 • Til Nyborg Gymnasium: I er indstillet til at deltage i nomineringen af årets røgfri ungdomsuddannelse
  50592/19
 • Til omboende, RÅSTOF, kvittering for høringssvar matr.nr .15a Kjelst By, Billum
  55339/19
 • Til Klintholm IS, V1+V2-kortbilag, høring, Klintholmvej 50, 55-58, 5874 Hesselager.pdf
  51993/19
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Sjodvangen 6, 5610 Assens
  50844/19
 • Til Faaborg Midfyn kommen, Skat - orientering, ændret indsats Færgevej 6E, 5600 Faaborg
  50994/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Esbjerg
  52756/19
 • Til Sweco: Mulighed for placering af målepunkter
  50641/19
 • Til borger - bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle.pdf
  52552/19
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune - V1V2-kortbilag, Færgevej 6E, 5600 Faaborg.pdf
  50938/19
 • Til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet: Optagelseskapaciteten for 2019
  51057/19
 • Til Vejle kommune - orientering - V2-varsel af en del af ejendommen Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle
  52564/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af matr. 9c Middelfart Markjorder - V2-høring
  51859/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle.pdf
  52556/19
 • Til Borger2, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Gelsted Byvej 21, Gelsted.pdf
  51835/19
 • Aftale om videomøde mellem Region Syd og Rigsrevisionen om materialeanmodning ifm implementering af lægemiddelanbefalinger
  51399/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørremøllevej 5, 6400 Sønderborg
  50387/19
 • Til Borger, V1-høring, Gelsted Byvej 21, 5591 Gelsted.pdf
  51820/19
 • Til borger - V2-høring, Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle.pdf
  52434/19
 • til Varde kommune §8-høringssvar for Jels Vestergade 4, Jels 6630 Rødding , matr. 80 Jels ejerlav, lok.nr 527-5702
  50720/19
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører vedr. Ansættelse af læge i Esbjerg
  53564/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i lægepraksis i Esbjerg
  52887/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. vejmatr. nr. 9c Middelfart Markjorder - V2-høring - nu med alle bilag
  51886/19
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Ansættelse af læge i Esbjerg
  53566/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  50420/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, kortbilag til V1-høring, Fønsskovvej 38, Nørre Aaby.pdf
  50578/19
 • Til grundejer: Kortbilag, en del af Sjodvangen 6, 5610 Assens udgår inden kortlægning
  50835/19
 • Til Læge - Bekræftelse på praksishandel i Skærbæk
  53587/19
 • Til SWECO A/S: Regionens svar på resultatet af undersøgelsen til revurdering af kortlægning på Fruerhøjvej 17, Brenderup - lok. nr. 429-00033
  50510/19
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune - afgørelse om ændret indsats, Færgevej 6E, 5600 Faaborg ml.pdf
  50933/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Praksishandel i Skærbæk
  53584/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Hovvej 40, 5591 Gelsted
  50770/19
 • Til borger - rapport for indledende undersøgelse, Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle_grundejer del.pdf
  52560/19
 • Til borgere, Kortbilag til V1-høring, Gelsted Byvej 21, Gelsted.pdf
  51857/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Gelsted Byvej 21, Gelsted.pdf
  51826/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  50422/19
 • Til Klintholm IS, Bilag til V1+V2 høring, Udkast til V1+V2-afgørelse, Klintholmvej 50, 55-58, 5874 Hesselager.pdf
  51989/19
 • Til Klintholm IS, V1+V2-høring, Klintholmvej 50, 55-58, 5874 Hesselager.pdf
  51992/19
 • Til DGE. Bem. til friv. undersøgelse
  51768/19
 • Til ansøger: spørgsmål til ansøgning Råstof indvinding Lejreskov Kolding Kommune
  50645/19
 • Til Borger2, V1-høring, Gelsted Byvej 21, 5591 Gelsted.pdf
  51831/19
 • Til Borger, Udgår, Fogedgade 2, 5935 Bagenkop.pdf
  51470/19
 • Til grundejer: Udkast, V2-afgørelse for en del af vejmatr. nr. 9c Middelfart Markjorder
  51775/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Fønsskovvej 38, 5580 Nørre Aaby.pdf
  50587/19
 • Til Frijsenborg & Wedelsborg Skovbrug, V1-høring, Fønsskovvej 38, 5580 Nørre Aaby.pdf
  50575/19
 • Til virksomhed, V1-høring med bilag, Rønsdam 15, 6400 Sønderborg
  51845/19
 • Til grundejer og Assens Kommune: Vedr. en del af Sjodvangen 6, 5610 Assens - udgår inden kortlægning
  50872/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bogensevej 1, 5464 Brenderup Fyn
  50947/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-kortlægges, lok. 410-81363
  51798/19
 • Til Borger: Vestergade 8 i Faaborg - notat vedr. indeklima
  52470/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. BF 59 - opdaterede dokumenter
  51304/19
 • Til ABC LAvpris, Varsel om V1-kortlægning, Lindedal 22B, Haderslev
  51817/19
 • Til Esbjerg Kommune. SV: lokalitet 561-33131
  50891/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  53589/19
 • Til grundejer: V2-høring, en del af vejmatr. nr. 9c Middelfart Markjorder
  51766/19
 • Til Sweco: Tidsplan for opstart
  59933/19
 • SVS_SEI-handleplan resultatoversigt februar.pdf
  67719/19

29. januar 2019

Indgående

 • Fra omboende, RÅSTOF, Høringssvar 29-01-2019 matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  50471/19
 • Fra omboende, RÅSTOF, Høringssvar screening matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  50470/19
 • Fra grundejer: Re: SV: SV: J.nr. 17/39125 Gl. Stationsvej 5C, Bramdrupdam
  50280/19
 • Fra omboende, RÅSTOF, høringssvar screening matr.nr. 15a Kjelst By, Billlum
  50139/19
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, svar ang. kontaktoplysninger matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  49451/19
 • Fra Sweco. Vedr.: Sønderport 68, Aabenraa - fortroligt
  49750/19
 • Fra Tønder Kommune. § 19 tilladelse
  49929/19
 • UDKAST.PDF
  47018/19
 • Fra HK: Opsigelse af forhåndsaftale
  48443/19
 • Fra Ejlskov: Bilag - Cykelskur-passiv ventilation_opd.pdf
  48034/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 3B - Ansøgning (oversigt over forurening).pdf
  47020/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Stegshavevej 7, 5750 - Vurdering af påbudsmulighed
  47024/19
 • Fra Dupont, Korrespondence omkring V1-kortlægning, Kolstrupvej 55, Grindsted
  48804/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 3A - Ansøgning (situationsplaner mv).pdf
  47019/19
 • Fra Miljøstyrelsen - svar på myndighedshøring - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  49141/19
 • Fra DGE: Historisk arkivmateriale, del 2, P.L. Brandts Alle 1, 5220 Odense SØ
  49510/19
 • Fra DGE: Historisk arkivmateriale, del 3, P.L. Brandts Alle 1, 5220 Odense SØ
  49539/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen. Skedebjergvej 14, 6200 Aabenraa. Indvinding af rødbrændende ler.
  48794/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 3D - Forældet §8 tilladelse.pdf
  47017/19
 • NIR Genbehandling i høring
  48516/19
 • Fra DGE: Historisk arkivmateriale, del 1, P.L. Brandts Alle 1, 5220 Odense SØ
  49482/19
 • fra Rambøll TUP-projekt om afprøvning af GrundRisk for pesticidlokaliteter
  54311/19
 • Fra Esbjerg Kommune, udgå af kortlægning?, Gl. Vardevej 66, 6700 Esbjerg
  50602/19
 • Fra Sweco: Vedr. opstart på Konsul Graus Gade 2
  50758/19
 • Fra Esbjerg Kommune. lokalitet 561-33131
  50875/19
 • Fra yder: Ønske om åbning af praksis
  52594/19
 • Fra MST: Kommentar til udkast til referat af møde
  53678/19
 • Fra Sweco - revideret referat opstartsmøde
  50632/19
 • Fra Ejlskov: Opdaterede dokumenter vedr. BF 59
  48017/19
 • VS: Flytning af praksisadresse
  49685/19
 • Fra DGE: Notat m. historik, P.L. Brandts Alle 1, 5220 Odense SØ
  49464/19
 • Fra Ejlskov: Bilag - Drifts-og vedligeholdelsesinstruktion_BF59.pdf
  48040/19
 • Fra Dupont, Kommentar til pressemeddelelse, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  48656/19
 • fra Odense Kommune, mail - SV_ Bemærkninger til oplæg til forureningsundersøgelse ifm. boligbyggeri på Odense Havn, Gammelsø 49 mf.
  47029/19
 • SV: Svar på henvendelse vedr. flytning af den benigne nyrekirurgi
  48519/19
 • Møde om rigsrevisionens undersøgelse af lægemiddelanbefalinger <114418>
  51412/19
 • Fra Middelfart Kommune: Påbud om afgrænsende forureningsundersøgelse
  50568/19
 • Fra KMErhverv. SV: Telefonhenvendelse vedr. 631-00067 Niels Bohrs Vej 2, 7100 Vejle
  48943/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Anmodning om bidrag til specialeplansproces vedr. variationer i kønskarakteristika (DSD)
  59949/19
 • fra Fredericia kommune Villatanksagen Krogtoftevej 50, Fredericia - udkast til sagsafslutning - OM-sag 7000-80-2015_Tilsynsrapport_Krogtoftevej (003).pdf
  58855/19
 • fra frdericia kommune Villatanksagen Krogtoftevej 50, Fredericia - udkast til sagsafslutning - 18-10075_v1_UDKAST Opfyldelse af påbud om oprensning af olieforurening fra villatank på ejendommen Krogtoftevej 50, 7000 Fredericia, matr.pdf
  58854/19
 • fra fredericia kommune Villatanksagen Krogtoftevej 50, Fredericia - udkast til sagsafslutning
  58852/19
 • Fra Lokalbolig: henv. vedr. materiale på Gl. Donsvej 4, 6000 Kolding
  58017/19
 • Fra MST: Varsel om oprensningspåbud for forurening ved tank T9803
  50571/19
 • Fra Sweco: Flowkammer og ATD-SP
  50763/19
 • Fra MST: 18024W_07 Miljøteknisk rapport T9803 REV B.pdf
  50577/19
 • Fra Agrolab. <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930810: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 146.2574 Filter 2" af 17.12.18
  50711/19
 • Mail vedr. automatisk luk
  51449/19
 • Fra Agrolab. <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930813: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Boringsnr.: 146.3303-1 U351 I" af 17.12.18
  50715/19
 • Fra Agrolab. <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930812: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - Lokalitetsnr: 146.3307-2 - Boringsnr.: 146.3307-2 U354K" af 17.12.18
  50706/19
 • Fra Sweco - Pulje 11 - Dejrupvej 16, Outrup - billeder af ny belægning
  50584/19
 • fra Odense Kommune regionernes store pesticidpakke
  66589/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - vil drøfte internt hvornår krav om miljørådgiver - Forum Faaborg - Afslutningsrapport
  68536/19
 • fra Nyborg Kommune, mail - suppl. oplysninger om tank 99,. Avernakke 1, 5800 Nyborg
  68537/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Forum Faaborg - Afslutningsrapport
  68548/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Lodskovvej 15, 5863 - Udkast til §8 tilladelse
  47016/19
 • Fra Miljøstyrelsen, ang revideret V2-kortlægning af Læssevejen 23, 6700 Esbjerg
  48919/19
 • Mail med information om automatisk luk
  49977/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bilag 3C - Dialog om det opdaterede projekt.pdf
  47021/19

Udgående

 • TIL ZOOMTEK: doc2mail - cpr.nr.
  54372/19
 • Til Boreteknik: SV: Sløjfninger : Særmarksvej 56 Holsted
  47043/19
 • Til borger: SV: SV: J.nr. 17/39125 Gl. Stationsvej 5C, Bramdrupdam
  47034/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. Søndermarken 8 og Foldingbrovej 20, 6670 Holsted, Matr. nr. 8a og 11b, Sdr. Holsted By, Holsted
  50278/19
 • Til grundejer: Udkast, V2-afgørelse, en del af Søndermarken 8, 6670 Holsted
  50201/19
 • Til grundejer: Udkast, V2-afgørelse, en del af Foldingbrovej 20, 6670 Holsted
  50205/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-kortlægges, lok. 575-81285
  50207/19
 • Til Praksis - Svar vedr. journal overdragelse
  49450/19
 • Til grundejer: V2-høring, en del af Søndermarksvej 8, 6670 Holsted
  50186/19
 • Til Sweco. SV: Vedr.: Sønderport 68, Aabenraa - fortroligt
  49895/19
 • Til Niras og Vejen Kommune: Bemærkninger til Niras kommentarer til Referat fra møde vedr. Møllevej 12, Askov.
  50177/19
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  48272/19
 • Til Dupont, Pressemeddelelse af V1-kortlægning af rensningsanlæg, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  48607/19
 • Til Dupont, Mail med pressemeddelelse, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  48547/19
 • Til Dupont, Svar på henvendelse, Kolstrupvej 55, Grindsted
  48727/19
 • Til prakis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  48266/19
 • Til Kolding Kommune, regnvandsbassin, Saxoparken, Kolding
  50292/19
 • Til DMR: Accept af tillægspris - Ørbækvej 859, Fjerritslev Fyn
  48112/19
 • Til Middelfart Kommune. Bekræftigelse af aftale omkring påbud.
  49142/19
 • Til Jordkonsulenterne ApS: Reminder 2: Vedr. spørgsmål til den udførte undersøgelse og oprensning af forurening på Hollændervej 4, 5500 Middelfart
  47474/19
 • Til grundejer: V2-høring, en del af Foldingbrovej 20, 6670 Holsted
  50204/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  49410/19
 • Til Sweco. SV: Vedr.: Sønderport 68, Aabenraa - fortroligt
  49885/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. overført beløb til udligning
  50857/19
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse Volderslevvej 38, 5260 Odense S.pdf
  65333/19

28. januar 2019

Indgående

 • Fra grundejer: Re: SV: J.nr. 17/39125 Gl. Stationsvej 5C, Bramdrupdam
  50279/19
 • Fra Boreteknik: S: Sløjfninger : Særmarksvej 56 Holsted
  47041/19
 • Fra Boreteknik: VS: Sløjfninger : Særmarksvej 56 Holsted
  47040/19
 • Fra Orbicon: SV: Resultater forundersøgelse
  44085/19
 • Fra AstraZeneca A/S: Vedrørende nyheder omkring vores diabetes produkter.
  44069/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Snit_A_A_Delsnit_B_B__C_C___D_D.pdf.pdf
  46944/19
 • Fra Vejle Museerne - høringssvar vedr ansøgning om råstofindvinding - matr.nr. 10o Jerlev By, Jerlev, 3a og 3b Høllund By, Ødsted
  49287/19
 • Fra vejdirektoratet: henv. vedr. Aktindsigt i forurenede grunde
  45624/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - 450_2018_235707_Miljøgodkendelse_af_tank_99.pdf
  46952/19
 • Fra Provas, svar på spørgsmål ang. DGE-sag 17-0885, Lindedal 22b, Haderslev
  46310/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - 450_2017_95837_w_Bilag_B1___1701482_Notat_om_servitutter_og_lokal.pdf
  46949/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - 450_2017_95840_w_0070_010_Oversigtsplan.pdf.pdf
  46946/19
 • VS: Vedr Sundhedsudvalgets møde 29. januar (https://www.regionsyddanmark.dk/wm513079 )
  47375/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - 450_2017_95836_w_Ansoegning.pdf.pdf
  46950/19
 • Fra Tønder Kommune. Udkast til afgørelse - Hydrovej 6, 6270 Tønder
  49967/19
 • Orion Pharma om Easyhaler Salflumix og Basislisteefterlevelse
  46410/19
 • Høring vedr. tidlig opsporing af knoglemarvskræft
  46005/19
 • Høring vedr. tidlig opsporing af knoglemarvskræft
  45674/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen. Telefonhenvendelse: Skedebjergvej 14, 6200 Aabenraa
  46898/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - 450_2017_BILAG fra Nyborg Kommune - Situationsplan_fremtidige_forhold.pdf.pdf
  46945/19
 • Fra EDC: SV: Dokumenter vedr. EDC sags nr. 60700966 (Lavninggyde 8, 6100 Haderslev)
  46877/19
 • Fra Varde Kommune - udkast - tilladelse til grundvandssænkning ifm råstofindvinding - matr.nr. 11a Hesselmed By, Ål
  48212/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - 450_2017_95835_w_0070_020_Situationsplan_eks.forhold.pdf.pdf
  46951/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - 450_2017_95838_w_Fuldmagt_tk_99.pdf.pdf
  46948/19
 • Fra EDC: henv vedr. VTO Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  46869/19
 • Fra COWI A/S: Kvittering vedr. matr. nr. 13b Hjadstrup By, Hjadstrup - udgår af V1-kortlægningen
  47431/19
 • Fra SWECO A/S: vedr. undersøgelse til revurdering af kortlægning på Fruerhøjvej 17, Middelfart - lok. nr. 429-00033
  47510/19
 • Fra Center for fysioterapi & Træning, Munkebo vedr. ansættelse af vikar.
  50045/19
 • Fra Nybolig. VS: Jordforureningsstatus, Kragsbjergvej 16, 5000 Odense C
  46978/19
 • Høring - NKR om Rehabilitering til patienter med atrieflimren, atrieflagren, patienter med endokarditis og patienter behandlet med en implanterbar cardioverter defibrillator - FRIST 21. februar 2019
  45737/19
 • Fra KMErhverv. Telefonhenvendelse: Niels Bohrsvej 2, 7100 Vejle
  46136/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for regionens svar vedr. varsel om påbud, Allestedgårdsvej 58, 5672 Broby
  49558/19
 • Fra Odense Kommune: Svar vedr. kopi af historik, P.L. Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
  44077/19
 • Fra Praksis - Forespørgsel vedr. journaler
  49445/19
 • Fra Oden Kommune. §8 tilladelse
  51889/19
 • Fra MST: T9803_oprensningspåbud_udkast.pdf
  50576/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Rønsdam 15, 6400 Sønderborg.pdf
  51736/19
 • Fra Sweco: Korrespondance om arkivmateriale
  50679/19
 • fra varde kommune Udkast til lovliggørelse af garage efter Jordforureningslovens § 8 - § 8 tilladelse, lovliggørelse.docx
  50623/19
 • Fra PLo - Medd. vedrørende praksishandel i Skræbæk
  50915/19
 • Henvendelse
  51770/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 410-81405, Hindballevej 5, 5466 Asperup.pdf
  54954/19
 • Fra Johnson Instituttet vedr. overtagelse af kapacitet.
  52711/19
 • RE: Lægerne Næsbyhovedvej I/S, ydernr. 040118 - image005.jpg
  51777/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Hovvej 40, 5591 Gelsted
  50755/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Stationsvej 3, 5464 Brenderup F.pdf
  53967/19
 • fra varde kommune Udkast til lovliggørelse af garage efter Jordforureningslovens § 8 - Kortbilag, Jels Vestergade 4.pdf
  50625/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Nørremøllevej 5, 6400 Sønderborg
  50311/19
 • Fra MST: varsel om oprensningspåbud.pdf
  50574/19
 • Fra HK: Underskrevet referat fase 1 forhandling.
  50985/19
 • Fra MST: Kommentar til udkast til referat
  53674/19
 • fra varde kommune Udkast til lovliggørelse af garage efter Jordforureningslovens § 8
  50621/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  58881/19
 • Fra Kulturregion: referat af styregruppemøde 4. januar
  58930/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - Kort over lokaliteter.pdf
  58015/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  58914/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - Nordfyns Kommunes supplerende bemærkninger til klagers bemærkninger af 23-01-2019.pdf
  58023/19
 • Fra Niras, historisk materiale, 540-81455, Mosevej 6, Povlstoft 0, 6400 Sønderborg.pdf
  56215/19
 • fra Nordfyns Kommune - Anmodning om udtalese om mulige forurenede lokaliteter nord for Otterup - sendt til Anette Kure
  57951/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - Anmodning om udtalese om mulige forurenede lokaliteter nord for Otterup - sendt til Anette Kure - Svar-til-kommune (1).pdf
  57968/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Fristforlængelse
  59006/19
 • Fra borger: forespørgsel vedr. beløbsgrænse
  58661/19
 • Fra Niras, historisk materiale, 540-81454, Mosevej 10, 6400 Sønderborg.pdf
  64662/19
 • Fra Fredericia Kommune: Henv. vedr. Korskildevej 10, Fredericia
  68041/19
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-81653, Fraugdevej 67, 5220 Odense SØ.pdf
  66421/19
 • Fra DMR: Tilbud på supplerende prøvetagning på Ørbækvej 859, Fjerritslev Fyn
  48099/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - 450_2017_95839_KonfliktRapport.pdf.pdf
  46947/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - tank99_20170629.pdf.pdf
  46943/19
 • Fra Nybolig. Telefonhenvendelse: Søndergade 41, 6900 Varde
  46887/19
 • fra Nyborg Kommune, mail - Anmodning om udtalelse vedr. §8-krav til etablering af tank på Avernakke 1, 5800 Nyborg (matr. 1ac, Dyrehavegård, Nyborg. Lokalitetsnr. 449-00008)
  46942/19
 • Fra KMErhverv. Re: Telefonhenvendelse vedr. 631-00067 Niels Bohrs Vej 2, 7100 Vejle
  48941/19

Udgående

 • Til grundejer: SV: J.nr. 17/39125 Gl. Stationsvej 5C, Bramdrupdam
  44146/19
 • Til Orbicon: SV: Resultater forundersøgelse
  43655/19
 • Til Eurofins, vedr. Risagervej 4 Gørding
  46406/19
 • Til Esbjerg Kommune: §8-høringssvar for Tillæg til tilladelse efter jfl §8 på boligmatriklerne 1084g og 1084s Esbjerg Bygrunde
  45014/19
 • Til PLO og Leverandører vedr. Praksishandel i Vester Skerninge
  45485/19
 • Til Lægevagten vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Vester Skerninge
  45473/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Brovangen 2, 5464 Brenderup Fyn
  43990/19
 • V2-Varselsbrev med bilag, losseplads matr.nr. 15, Nybøl Ejerlav, Nybøl.pdf
  45723/19
 • Til Vejdirektoratet: SV: Aktindsigt i forurenede grunde
  45632/19
 • Til Esbjerg Kommune, Rambøll, NCC Industry og Styrelsen for Patientsikkerhed: Dispensation til modtagelse af uforurenet jord, matr nr 1i og 1h Krogsgård Hgd, Tjæreborg
  44963/19
 • Til Esbjerg Kommune, Kommentar til kloakplan - Uglviggårdsvej 3, Esbjerg Ø
  46146/19
 • Til SWECO A/S: Kvittering for undersøgelse til revurdering af kortlægning på Fruerhøjvej 17, Middelfart - lok. nr. 429-00033
  47517/19
 • Til Nybolig. SV: Jordforureningsstatus, Kragsbjergvej 16, 5000 Odense C
  46981/19
 • Dialog med indvinder, råstof, tilsyn, matr. nr. 3m Skads, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune
  44006/19
 • Til Amgros: Udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  44139/19
 • Til Borger, Kortbilag, Stadsbjergvej 14, 5560 Aarup.pdf
  45003/19
 • Til grundejer (Nordfyns Kommune): Udgår af V1-kortlægning, matr. nr. 13b Hjadstrup By, Hjadstrup
  46936/19
 • Til læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  46130/19
 • Til KMErhverv. Telefonhenvendelse vedr. 631-00067 Niels Bohrs Vej 2, 7100 Vejle
  48932/19
 • Til KEMIC, vedr. Risagervej 4, Gørding
  46445/19
 • Til læge - Korrespondance vedr. registrering i praksis
  44065/19
 • Til EDC: svar på henv. vedr. Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  46874/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  44191/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Egelundvej 54, 5464 Brenderup Fyn
  43753/19
 • Til SWECO: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbreve vedr. lok. 631-02002 - Vestre Engvej Losseplads
  44624/19
 • Til Borger, V2-afgørelse, Stadsbjergvej 14, 5560 Aarup.pdf
  45006/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  44185/19
 • Til borger,V1-afgørelse med kortbilag, Langøvej 19, 5900 Rudkøbing.pdf
  46760/19
 • Til Læge - Bekræftelse på overtagelse af solopraksis i Vester Skerninge
  46125/19
 • Til DGE: Anmodning om fremsendelse af historik og baggrundsmateriale, P.L. Brandts Alle 1, 5220 Odense SØ
  44308/19
 • til kulturministeriet_ Indkaldelse af bidrag til _Denmark’s fifth report "Protection of National Minorities"
  43766/19
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  45028/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar vedr. udkast til vurdering af påbudsmuligheder, Allestedgårdsvej 58, 5672 Broby
  46008/19
 • Til Dupont, Svar omkring pressemeddelelse, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  48484/19
 • Til Foreningen Lindelse Sognegård, V1-afgørelse med kortbilag, Illebøllevej 3, 5900 Rudkøbing.pdf
  46168/19
 • Til Niras: SV: Søgårdsvej 37, Svendborg
  46124/19
 • Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - Praksishandel i Vester Skerninge
  45507/19
 • Til grundejer (Nordfyns Kommune): Kortbilag med areal, der udgår af V1, lok. 480-81303
  46932/19
 • Bidrag Region Syddanmark_Denmark`s fifth report under Council of Europes Framework Convention got the Protection of National Minorities.docx
  43769/19
 • Til IBC: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  45712/19
 • Til Nybolig. 573-77008 Søndergade 41, 6900 Varde
  46889/19
 • Til Billund Kommune og Miljøstyrelsen: Udkast til referat af møde 23/1-19
  45756/19
 • Til Sweco: Arkivmateriale - Mail 4 af 4
  50699/19
 • 410-81370, Kingstrupvej 140, 5591 Gelsted.pdf
  54777/19
 • Til Sweco: Vejledning i prøvetagning med Canister
  50740/19
 • Til Sweco: Arkivmateriale - Mail 5 af 4
  50702/19
 • Til Sweco: Arkivmateriale mail 2 af 4
  50693/19
 • Til Sweco: Arkivmateriale - Mail 3 af 4
  50696/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Skedebjergvej 14, 6200 Aabenraa, lokalitet 545-03705
  46916/19
 • Fourth report submitted by Dennmark 2014.pdf
  43768/19
 • Til COWI A/S: Vedr. matr. nr. 13b Hjadstrup By, Hjadstrup - udgår af V1-kortlægningen
  47008/19
 • Observations and rekommandations of the Advisory Committee´s fourth opinion.pdf
  43767/19
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  45037/19
 • Til Nordfyns Kommune og SKAT: Vedr. en del af matr. nr. 13b Hjadstrup By, Hjadstrup - udgår af V1-kortlægningen
  47004/19

27. januar 2019

Indgående

 • Fra Sweco - referat opstartsmøde Pulje 11 - Konsul Graus Gade 2, Kolding
  45390/19
 • Fra Sweco: Referat opstartsmøde Pulje 11 - Dejrupvej 16, Outrup
  45356/19
 • Fra Sweco: Referat opstartsmøde - Pulje 11 - Gothersgade 47, Fredericia
  45369/19

26. januar 2019

Indgående

 • Fra borger: J.nr. 17/39125 Gl. Stationsvej 5C, Bramdrupdam
  43662/19
 • Fra praksis: mail med åbning for tilgang
  72696/19

25. januar 2019

Indgående

 • Fra REGLAB: Bilag og anmodning om input
  46247/19
 • Fra REGLAB: Underskrevet kontrakt, Cirkulær Økonomi
  43528/19
 • FRA SWECO: Materiale
  43339/19
 • Fra Orbicon: SV: Resultater forundersøgelse
  43650/19
 • Fra Securia vagt: Geoteknisk rapport - Adr. beskyttet -5320 Agedrup
  68439/19
 • Fra Securia vagt: Geoteknisk rapport - lok. 461-81643 - Adr. beskyttet -5320 Agedrup
  68438/19
 • Fra Svendborg Kommune: CaseNo18-22291__20221-19_v1_2019-01-25 Udkast Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt ændret arealanvendelse på V2-kortlagt - Linkenkærsvej 38, 5700 Svendborg
  68435/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - CaseNo18-22291__20221-19_v1_2019-01-25 Udkast Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt ændret arealanvendelse på V2-kortlagt - Linkenkærsvej 38, 5700 Svendborg
  68436/19
 • Fra DGE: Grundejerrapport, Puljer 12, Hærvejen 107, Jelling
  43664/19
 • Fra DGE: Teknisk rapport, Puljer 12, Hærvejen 107, Jelling
  43665/19
 • FRa VCS. Udkast til mail til netværk om fund af nyt stof
  44364/19
 • Fra MOE, vedr. Dyreborgvej 1, Faaborg
  43699/19
 • Fra borger: Tilbagemelding vedr købstilbud, Sandvænget 19
  43795/19
 • Fra Dupont, Henvendelse omkring pressemeddelelse, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  48477/19
 • RE: Mulighed for besparelsespotentiale ved implementering af basislister
  43724/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  43855/19
 • Fra Niras: Kommentarer til Referat fra møde vedr. Møllevej 12, Askov.
  48249/19
 • Høring over udkast til ændring af bekendtgørelse og vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner
  44233/19
 • Fra Niras: henv. vedr. SV: Søgårdsvej 37, Svendborg
  46129/19
 • Fra Gigtforeningen - vedr. repræsentantskabet
  50107/19
 • Fra forsyningsselskab - bemærkninger til forslag til boringsplacering
  43669/19
 • Fra COWI: Vedr. evaluering
  51751/19
 • Fra Kommune - Biogasanlæg ved Kværs - vej gennem råstofområde
  57102/19
 • Fra kommune: forespørgsel om kulturmidler til tilbygning
  59238/19
 • Fra projekt; underskrevet tilsagnsbrev
  61471/19
 • Fra Danske regioner: Dagsorden og materiale til jordchefmødet 28. januar 2019
  72461/19
 • Fra Lægevagten: Anmodning om vagtydernummer
  69290/19
 • Fra virksomhed: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  67609/19
 • Fra NCC: KOmmentar vedr indberetning, matr nr 7i Krogsgaård Hgd, Tjæreborg mfl
  41571/19
 • VS: Medicinrådet indkalder igen forslag til nye behandlingsvejledninger
  43203/19
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  43095/19
 • Fra Niras: henv vedr. Søgårdsvej 39 - Svendborg
  43052/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (nyrekræft)
  42960/19
 • Fra SWECO: Vedr. kortlægning på Cirkuspladsen, Vestre Engvej, Vejle
  43539/19
 • Fra DMR A/S: Fremsendelse af oplæg til oprensning af forurening på Borgergade 25, 7323 Give
  41961/19
 • Dansk Intensiv Database årsrapport 2018
  43782/19
 • Sundheds- og Ældreministeriets analyse af KMF i 2018 (3).pdf
  43576/19
 • Fra Meldgaard Transport: Dialog vedr jordtilførsel, Moselund Grusgrav
  41589/19
 • Fra Esbjerg Kommune, kommentar ang. Gl. Vardevej 66, 6700 Esbjerg
  42896/19

Udgående

 • Til REgLab: Underskrevet kontrakt, Cirkulær Økonomi
  43277/19
 • Faktaark - Sygepl. uddannelsen i Aabenraa.pdf
  41656/19
 • Dagsorden til møde den 31. januar om sygeplejerskedimensionering i Aabenraa.pdf
  41653/19
 • Mulighed for opdimensionering på sygeplejerskeudd. Aabenraa 24012019.pdf
  41655/19
 • Til Orbicon: SV: Resultater forundersøgelse
  41503/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  43082/19
 • Til Danbolig: Svar på forespørgsel vedr. Bjergmarken 69, 5260 Odense S - 4. mail
  41750/19
 • Til JydskeVestkysten: Kvittering
  43104/19
 • Til Niras: svar på henv. vedr. Søgårdsvej 39, Svendborg
  43055/19
 • Til Danbolig: Svar på forespørgsel vedr. Bjergmarken 69, 5260 Odense S - 5. mail
  41757/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  43085/19
 • SV: Mulighed for besparelsespotentiale ved implementering af basislister
  42548/19
 • Til grundejer: V2-høring, en del af Vestermarksvej 9, 11 og 13, 6600 Vejen
  43450/19
 • Til EDC: Svar på henvendelse vedr. lok. nr. 631-00803, Grejsdalsvej 390, Vejle
  42772/19
 • Til Danbolig: Svar på forespørgsel vedr. Bjergmarken 69, 5260 Odense S - 2. mail
  41739/19
 • Til Danbolig: Svar på forespørgsel vedr. Bjergmarken 69, 5260 Odense S - 3. mail
  41743/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. Vestermarksvej 9, 11 og 13, 6600 Vejen - V2-høring
  43476/19
 • Til Bolig: Lok. nr. 420-81031, Fåborgvej 12, Assens
  41642/19
 • Til Odense Kommune: Anmodning om fremsendelse af historik, P.L. Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
  43324/19
 • Til Billund Kommune, mail med V1-varsel af en del af ejendommen Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  41454/19
 • Til kommunen: 038962 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. februar 2019
  42714/19
 • Til grundejer: Udkast, V2-afgørelse, en del af Vestermarksvej 9, 11 og 13, 6600 Vejen
  43452/19
 • Til indvinder, råstof, tilsyn, matr. nr. 3m Skads, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune
  43302/19
 • Til indvinder, råstofm tilsyn, matr. nr. 4f Sadderup, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune
  43293/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-kortlægges, lok. 575-81284
  43457/19
 • Til praksis: bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede med virkning fra den 1. februar 2019
  42696/19
 • Til DMR A/S: Vedr. regionens bemærkninger til oplæg til oprensning af forurening på Borgergade 25, Thyregod, 7323 Give
  41964/19
 • Til Danbolig: Svar på forespørgsel vedr. Bjergmarken 69, 5260 Odense S - 1. mail
  41733/19
 • Til borger: Foreløbige undersøgelsesresultater for poreluft, Ringemarken 18, 5450 Otterup
  42615/19
 • Kommunikationspakke_forløbsprogram_hjertesygdom_endelig.pdf
  43580/19
 • Tværsektoriel aftale_børne-og-ungeområdet_A4 folder_jan2019_korr02.pdf
  43577/19
 • Implementeringsplan - til DAK 240119.pdf
  43579/19
 • Forløbsprogram for mennesker m hjertesygdom_Endeligt_041218.pdf
  43578/19

24. januar 2019

Indgående

 • Fra Borger: FORSP - telefonhenvendelse vedr. Lok. 477-00012 - Præstevænget 2, 5854 Gislev
  68434/19
 • FRA RM: Materiale
  40682/19
 • SV: Forundersøgelse af implementeringen af lægemiddelanbefalinger <114418>
  40219/19
 • Fra Meldgaard Transport: Nyt vedr tilførsel til Moselund Grusgrav
  41428/19
 • Fra Borgern, henvendelse vedr. Egknudvej 5, Ølgod, lok. 577-78001
  40669/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. sagen fra Lundevej 3, 5580 Nørre Aaby - nyt tvist på sagen
  40919/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag til "vedr. forurening" - afgørelse om påbudsmulighed
  43169/19
 • Fra Vejle: Sv på diverse spørgsmå
  41374/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Forureningsundersøgelse III, Gerlachsgade 2, Sønderborg
  41082/19
 • Fra Fredericia kommune: Tilladelse til etablering af boliger Købmagergade 21.pdf
  41494/19
 • Fra Kolding Kommune, § 48 påbud, Løveroddevej 4, 6092 Sdr. Stenderup
  42924/19
 • Fra Varde Kommune - svar vedr. diget mod syd - matrnr. nr. 11a Hesselmed, Ål
  43667/19
 • Fra ansøger: Geoteknisk Rapport Koldingvej Lejreskov.pdf
  47273/19
 • Fra DMR: Foreløbige poreluft-analyseresultater, Ringemarken 18, 5450 Otterup
  41963/19
 • Fra Fredericia kommune: Undersøgelsesnotat (T-8423).pdf
  41512/19
 • Fra Varde kommune, Koordinationsforum for grundvandsbeskyttelse - forslag til indsatsplan for OSD Baldersbæk
  42580/19
 • Fra borger: Kommentar vedr byggeri, Gammelby Ringvej 2, 6700
  41550/19
 • Fra Kolding kommune ang. behov for ny §8-tilladelse, Nr. Bjertvej 88, Kolding
  42908/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  40587/19
 • Anmodning om besvarelse af spørgsmål vedr. status på implementering af den patientansvarlige læge - FRIST: 21. februar 2019.
  40101/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Fremsendelse af historisk og orienterende undersøgelse, Gerlachsgade 2, Sønderborg
  40304/19
 • Fra Rambøll: henvendelse - lok. 621-00136
  40809/19
 • Fra Rigsrevisionen: Udkast til design om undersøgelse om implementering af lægemiddelanbefalinger <114418>
  41068/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vedr. forurening og påbudsmulighed, Gultvedholm 1, 5772 Kværndrup
  43168/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Forureningsundersøgelse I, Gerlachsgade 2, Sønderborg
  41078/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. sagen fra Lundevej 3, 5580 Nørre Aaby
  40423/19
 • Fra Rambøll: svar vedr henv. om V2 kortlagt areal på Mosevej, matr. 5d, Seest By, Seest.
  40959/19
 • VFF - REM - Innovationsnetværket Danish Healtech - svar ifm. tilsagnsbrev
  41150/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Forureningsundersøgelse II, Gerlachsgade 2, Sønderborg
  41080/19
 • Fra Sydtrafik: vedr. besvarelse af aktindsigt
  41233/19
 • Fra projekt: samlet regnskab for projekt
  69518/19
 • BILAG fra Svendborg Kommune - Marstal Gasværk. Notat KBJ januar 2019 (2).pdf
  68700/19
 • Fra Rybners: vedr. Fremskudt Trivselsberedskab
  61047/19
 • Fra Det Blå Gymnasium - Slutrapport for projekt praksisnær undervisning
  57307/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende ansættelse af læge i Esbjerg
  52690/19
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  49016/19
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  48300/19
 • Fra ansøger: Grave og efterbehandlingsplan.pdf
  47284/19
 • Fra Esbjerg Kommune, kloakplan, Uglviggårdsvej 3, Esbjerg Ø
  43940/19
 • Fra ansøger: Oversigtskort.pdf
  47281/19
 • Fra Vejle Kommune. VS: Slaggesag - Høgelundvej 11
  45206/19
 • Fra Kolding Kommune ang.jordflytning, Kolding Åpark 14, Kolding
  43820/19
 • Fra ansøger: Adgangsvej-Støjvold-Sorteranlæg-skurevogn.pdf
  47287/19
 • Fra ansøger: Miljø rapport.pdf
  47277/19
 • Fra ansøger: Vej adgang.pdf
  47291/19
 • Fra ansøger:Maskiner & Anlæg.pdf
  47289/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Analyseresultater - Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  43917/19
 • Fra ansøger: Ny Grusgrav Lejrskov.pptx
  47292/19
 • Fra ansøger: Ansøgningsskema.pdf
  47269/19
 • Fra COWI A/S: Vedr. Horsebækvej 30, 5450 Otterup - Miljøteknisk rapport
  44975/19
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  74635/19

Udgående

 • TIL Atea: Besigtigelse i dag - Rugårdsvej 46C, 5000 Odense C (MPO03881).
  40753/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  41357/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kørvelvej 5, 5500 Middelfart
  39955/19
 • Til kommunerne: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  41337/19
 • Til Kolding KOmmune. SV: [Sagsnr.:18/15972] - Tilladelse til ændret arealanvendelse og bygge- og anlægsarbejde og til genindbygning af lettere forurenet jord - § 8 og § 19
  40986/19
 • Svar til Københavns Professionshøjskole: LKT Hofteforløb
  40412/19
 • Til Borger, Svar - fremsendelse af materiale vedr. Egknudvej 5, matr.nr. 5f Østbækk By, Ølgod, lok. nr. 577-78001
  40675/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr kortlægning af kasserne, Gerlachsgade 2, Sønderborg
  40197/19
 • Til Læge - Bekræftelse på overtagelse af solopraksis i Varde
  41349/19
 • Til lægevagten vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Varde
  41053/19
 • Til Dupont Nutrition, V1-høring, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted.pdf
  41457/19
 • Til Dupont Nutrition, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted.pdf
  41455/19
 • Til borger: Svar på spm vedr Gørdingvej 49, Gredstedbro
  41745/19
 • Til Dupont Nutrition, Kortbilag til V1-høring, Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted.pdf
  41456/19
 • Endelig opgørelse af barselspuljen 2018 - Sydvestjysk Sygehus
  42752/19
 • Endelig opgørelse på barselspuljen 2018 - SLB
  42561/19
 • Endelig opgørelse af barselspuljen 2018 - OUH
  42550/19
 • Til EDC, svar vedr. Branebjerg 2, 5471 Søndersø
  40666/19
 • Til KFI, svar vedr. Matr.nr. 57, Aabenraa - Storetorv 3, Aabenraa
  40683/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  39906/19
 • Til borgere, Brev om ikke-kortlægning, Lærkevænget 4, 7100 Vejle.pdf
  40224/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Langøvej 2, 5932 Humble
  40710/19
 • Til Rambøll: svar vedr henv. om V2 kortlagt areal på Mosevej, matr. 5d, Seest By, Seest.
  40812/19
 • Til høringsparter - Brev om myndighedshøring - matr.nr. 10o Jerlev By, Jerlev m.fl.pdf
  40138/19
 • Til Energinet, råstof, tilladelse, matr. nr. 13d, 13a, 10s og hele 10c Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune
  40905/19
 • Til skat og vejle kommune: V2 varsel
  41317/19
 • til/fra Rambøll, råstof, henvendelse, Røllum, Aabenraa Kommune
  41228/19
 • Til Rambøll: SV: svar vedr henv. om V2 kortlagt areal på Mosevej, matr. 5d, Seest By, Seest.
  40961/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. sagen fra Lundevej 3, 5580 Nørre Aaby
  40409/19
 • Til projekt: revideret tilsagnsbrev
  40112/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Sønder Bygade 7, 7100 Vejle.pdf
  40233/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Sønder Bygade 7, 7100 Vejle.pdf
  40230/19
 • Til PLO og Leverandører vedr. Praksishandel i Varde
  41060/19
 • Til DanGrit - mail om status - matr.nr. 11a Hesselmed, Ål
  39673/19
 • Kommunemeddelelse - Varde Kommune - Praksishandel i Varde
  41048/19
 • Til Meldgaard Transport: Svar vedr jordtilførsel, Moselund Grusgrav
  41429/19
 • Til Borger, V1-høring, Sønder Bygade 7, 7100 Vejle.pdf
  40226/19
 • Til skat og Vejle Kommune: V2 -varsel
  41197/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  39904/19
 • Til ansøger og konsulent, råstof, tilladelse, matr. nr. 13d, 13a, 10s og hele 10c Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune
  41004/19
 • VS: Forundersøgelse af implementeringen af lægemiddelanbefalinger <114418>
  40154/19
 • Til høringsparter - Brev om indkaldelse af ideer ifm. VVM - matr.nr. 10o Jerlev By, Jerlev m.fl.pdf
  39825/19
 • Til Kolding Kommune, råstof, tilladelse, matr. nr. 13d, 13a, 10s og hele 10c Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune
  40981/19
 • Til Dupont, Vedr. kommende V1-varsling af Kolstrupvej 55, 7200 Grindsted
  48354/19
 • Til Region Midtjylland: Korrespondance vedr. deltalgelse i følgegruppe
  45724/19
 • Til COWI A/S: Kvittering for miljøtekniske rapport - Horsebækvej 30, 5450 Otterup
  44988/19

23. januar 2019

Indgående

 • Fra Orbicon: Resultater forundersøgelse
  39661/19
 • FRA TENGBERG: Fanen ”Aktiviteter”
  39623/19
 • FRA SWECO: Materiale
  39557/19
 • Fra Assens Kommune: Mødedeltagere Aarup på fredag d. 25. januar 2019 på Bredgade 29 og Bredgade 31, 5560 Aarup
  68392/19
 • Fra Boreteknik: SV: Sløjfning af boringer i Holsted (Særmarksvej 5G)
  39242/19
 • Fra Jordkonsulenterne: Gl. Stationsvej 7A
  37965/19
 • Fra Aabenraa Kommune, rev. vilkår i §8-tilladelse, Søndergade 12 og 14, Aabenraa.
  38036/19
 • Fra borgmester: forslag til dagsordenspunkt
  37928/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - D2019-7791 Varsel om forureningsundersøgelse 23000293019-14151827697272.pdf
  37655/19
 • fra Odense Kommune - vil orientere ansøger - SV_ om mulig indsats og §8 - SV_ Havnegade 76, 5000 Odense C - etablering af 2 nye tanke og nye rør
  37383/19
 • Fra DMR A/S: Kvittering for mail vedr. yderligere oplysninger på Borgergade 25, Thyregod, 7323 Give
  37962/19
 • Fra Fredericia Kommune: accept af fremsendt dokumentation vedr. tæt betondæk og rørgennemføring samt resultataf 1. moniteringsrunde i ventilationslag på byggefelt 59, Sønder Voldgade 14, 7000 Fredericia
  38549/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - Varsel om forureningsundersøgelse 23000293019-14151827697272.pdf
  37619/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Varsling af påbud og 4 tålepåbud, Læssevejen 23 m.fl., 6700 Esbjerg
  37904/19
 • fra Nordfyns Kommune - Varsel om forureningsundersøgelse 23000293019-14151827697272
  37618/19
 • Tilmelding til sendeliste Nyhedsbrev (TEVA)
  38614/19
 • Fra EU-DK Supportnetværk: Ny brochure
  38356/19
 • fra Nordfyns Kommune - Varsel om forureningsundersøgelse 23000293019-14151827697272
  37654/19
 • Fra Fredericia Kommune: Kommentarer vedr. BF59-Fredericia C
  38324/19
 • Fra EDC, henv, vedr. Branebjerg 2, 5471 Søndersø
  40659/19
 • Fra Sønderbrog Kommune: Rykker for eventuel kortlægning af tidligere kasserne, Gerlachsgade 2, Sønderborg
  40104/19
 • Fra KFI, henvendelse vedr Matr.nr. 57, Aabenraa - Storetorv 3, Aabenraa
  40678/19
 • Fra Fynbus: Besvarelse af aktindsigt
  41225/19
 • Fra Sydtrafik: Vedr. besvarelse af aktindsigt
  41230/19
 • Fra KomTek - info om status på efterbehandling -Drivervej 8 6670 Holsted
  39668/19
 • Fra Undervisninsministeriet
  40030/19
 • Fra Varde Kommune - Dispensation efter naturbeskyttelsesloven - matr.nr. 11a Hesselmed, Ål
  39667/19
 • Fra Undervisningsministeriet
  40025/19
 • Tlf-Henvendelse vedr. lok. 545-05734 - Stegholt 40, Åbenrå
  43478/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  42649/19
 • Fra AabenraaKommune til Boligselskabet - vedr. gulv i nedrevet bygning Søndergade 12 og 14, Aabenraa.
  43453/19
 • Fra Esbjerg Kommune: § 8 tillæg til tilladelse, Gammelby Ringvej 2, Esbjerg
  42962/19
 • Tilbagemelding fra formandskab
  41827/19
 • Fra NCC: Indberetning af fyldjord, Krogsgårdsvej 7B, Tjæreborg
  41704/19
 • Fra borger: Kvittering for oplysninger om foreløbige undersøgelsesresultater, Ringemarken 18, 5450 Otterup
  41950/19
 • Fra borger: Rykker for aktindsigt
  41204/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Lundevej 3, 5580 Nr. Aaby
  40383/19
 • Fra borger: anmodning om aktindsigt
  41193/19
 • Fra Fynbus: Vedr. besvarelse af aktindsigt
  41222/19
 • Fra Billund Kommune - mail om vilkår om tunnellen under Herningvej matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  39665/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Bilag samlet.pdf
  68543/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Tilladelse_efter_Miljøbeskyttelseslovens___19_til_.pdf
  68541/19
 • Fra danske regioner: Dagsorden og materiale til jordchefmødet 28. januar 2019
  72466/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - B-§19 ansøgning.pdf
  68544/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Godkendelse_af_håndteringsplan_for_jord_fra_projek.pdf
  68539/19
 • Aftaletekst
  70778/19
 • Mødenotater 16. januar
  43949/19

Udgående

 • Til Nordfyns Kommune og Niras: Bilag - Diverse - Kloak og afløbstegninger - Rugårdsvej 696, 5462 Morud
  39625/19
 • Til Nordfyns Kommune og Niras: Svar på henvendelser vedr. lokalitets nr. 480-81127 - Rugårdsvej 696, 5462 Morud
  39624/19
 • TIL RM og RSJA: Kontakt med underskrifter fra alle
  39615/19
 • Til Boreteknik: Sløjfning af boringer i Holsted (Særmarksvej 5G)
  39032/19
 • Til Orbicon: VS: Gl. Stationsvej 7A
  38097/19
 • Til SKAT: Kopi af V2 kortlægningsafgørelse, Særmarksvej 5G, Holsted
  37426/19
 • Til Vejen Kommune: Endelig V2 kortlægningsafgørelse, Særmarksvej 5G, Holsted
  37424/19
 • Til SKAT: Kopi af V2 kortlægningsafgørelse, Savværksvej 2 i Årre
  37364/19
 • Til Varde Kommune: Kopi af endelig kortlægnignsafgørelse, Savværksvej 2 i Årre
  37341/19
 • Til NCC: Kopi af endelig kortlægningsafgørelse, Savværksvej 2, 6818 Årre
  37338/19
 • Til deltagere ved OPI-møde: Opfølgning med rapporter og links
  38122/19
 • Til A. E. Fredericia og SIC Ejendomme: Efternuanceringsbrev matr. nr. 763ai.pdf
  39579/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V1-kortlægges, lok. 421-70115
  39567/19
 • Til DMR A/S: Vedr. mail omkring yderligere oplysninger for Borgergade 25, Thyregod, 7323 Give
  37898/19
 • Til A. E. Fredericia og SIC Ejendomme: Bilag til Nuanceringsbrev - Kortbilag matr. nr. 763ai.pdf
  39582/19
 • Til Ejlskov: Svar på anmodning om efternuancering - Byggefelter 57, 59 og 60
  39575/19
 • Til Esbjerg Kommune, §8-høringssvar for Europakaj 1, 6700 Esbjerg, matr. nr. 1202k, Esbjerg Bygrunde, lok. nr 561-32055
  37343/19
 • Til A. E. Fredericia: Bilag til efternuanceringsbrev - Kortbilag matr. nr. 763ah.pdf
  39585/19
 • Til grundejer: V1-høring, Gamtoftevej 69, 5610 Assens
  39549/19
 • til Svendborg Kommune og Svendborg Vand Invitation til Møde om pesticider i Svendborg
  39386/19
 • Til Fynbus: Oversendelse af aktindsigt
  41269/19
 • Til Assens Kommune: Vedr. Gamtoftevej 69 og Mejerivej 6, 5610 Assens - V1-høring
  39595/19
 • Til borger: svar på aktindsigt
  41259/19
 • Til Sydtrafik: Oversendelse af aktindsigt
  41282/19
 • Endelig barselspuljeopgørelse 2018 - Ambulance Syd
  42504/19
 • Endelig opgørelse af barselpuljen 2018 - Sygehus Sønderjylland
  42547/19
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Gamtoftevej 69, 5610 Assens
  39558/19
 • til fredericia kommune : Vedr. varsling om V1 kortlægning på GL. Færgevej 61 7000 Fredericia
  37512/19
 • Til DGE, Spørgsmål ang. DGE-sag 17-0885, Lindedal 22b, Haderslev
  38270/19
 • Til A. E. Fredericia: Efternuanceringsbrev matr. nr. 763ah.pdf
  39584/19

22. januar 2019

Indgående

 • Fra Naturstyrelsen, RÅSTOF, Vedr. Faktura matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  49121/19
 • FRA TENGBERG: JAR - COWI dialog
  39574/19
 • Tillægskontrakt
  35071/19
 • Fra Canon: vedr. flytning af printer
  37368/19
 • Til Svendborg Kommune RÅSTOFAflysning af mødet på torsdag
  70813/19
 • Dokumentation for samarbejde
  36356/19
 • Fra PSTMiljø, supplerende oplysninger, Agtrupvej 219, 6000 Kolding
  37034/19
 • Fra Faaborg Midtfyn. § 8 tilladelse
  37124/19
 • fra fredericia kommune Referat, Erfa-møde den 16.1.2019
  34736/19
 • Fra DMR: Info om foreløbige undersøgelsesresultater, Ringemarken 18, 5450 Otterup
  35763/19
 • fra Rambøll : nyt møde i november - TUP-projekt om afprøvning af GrundRisk for pesticidlokaliteter
  39498/19
 • Fra Kolding Kommune, Ændret projekt, Nr. Bjertvej 66, 6000 Kolding
  36994/19
 • Fra grundejer: Skærmbillede 2019-01-22 kl. 10.17.17, Sjodvangen 6, 5610 Assens
  37667/19
 • Fra Københavns Professionshøjskole: LKT Hofteforløb
  40401/19
 • Fra Teva: Mulighed for besparelsespotentiale ved implementering af basislister
  40909/19
 • Fra grundejer: Re: SV: Placering af olietanke, Sjodvangen 6. 5610 Assens
  37662/19
 • FW: Mulighed for besparelsespotentiale ved implementering af basislister
  38530/19
 • VS: Evaluering af Sikkert Patientflow
  40155/19
 • Fra borger: Spm vedr Gørdingvej 49, Gredstedbro
  41735/19
 • Tilbagemelding fra formandskab
  41826/19
 • Barselspulje for 4 kvartal 2018 - samt korrektioner
  42328/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 42, 5463 Harndrup.pdf
  41000/19
 • Fra Danbolig: Forespørgsel vedr. Bjergmarken 69, 5260 Odense S
  41694/19
 • Fra DMR, modtaget rapportens grundejerdel - Søndersøvej 41A, Vissenbjerg.pdf
  45196/19
 • Fra DMR, modtaget rapportens tekniske del - Søndersøvej 41A, Vissenbjerg.pdf
  45198/19
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  49024/19
 • Fra EU-DK support: dagsorden for møde for ledelsesnetværket 5/2
  37686/19
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. fremsendelse af rapport over miljøundersøgelser udført på Borgergade 25, Thyregod, 7323 Give
  37955/19
 • Fra Ejlskov: Anmodning om revurdering af nuancering - Byggefelter 57, 59 og 60
  37179/19
 • Fra Fredericia Kommune: Supplerende Notater vedr. BF59-Fredericia C
  36730/19
 • Fra Meldgaard Transport A/S: Dialog om mødereferat, Moselund Grusgrav
  37033/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Udkast til § 8-tilladelse i høring, Jutlandia Terminal, Europakaj 1, Esbjerg
  37288/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - BF 59 Udkast til accept af dokumentation for overholdelse af vilkår 5 og 9 i §8 tilladelse af 4. september 2017.DOCX
  36752/19
 • Fra Vejen Gymnasium - Halvårsrapport efterår 2018 - projekt Anvendt Naturvidenskab
  35657/19
 • Fra EU-DK support: Noter fra Netværksmødet 12. december
  37694/19
 • Fra Kolding Kommune: Svar på forespørgsel på Sandvænget 19, matr nr 14i og 14p Nagbøl By, Skanderup
  37066/19
 • Fra kommune: Cc af fællesbrev til kulturminister
  34439/19
 • Fra DR: henv. vedr. Breve i åbne postlister
  34775/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - notat_BF59 Monitering af afværgetiltag med bilag.pdf
  36735/19
 • Fra Lægevagten: anmodning om vagtydernummer
  67525/19
 • Fra danske regioner: Dagsorden og materiale til jordchefmødet 28. januar 2019
  72470/19
 • Fra Svendborg Kommune, Bilag: Situationsplan, Filippavej 41, Vester Skerninge
  47243/19
 • DaMyDa: Offentliggørelse af årsrapport 2017 for Dansk Myelomatose Database
  43848/19
 • Fra Kolding Kommune, Høringssvar og afgørelse om at der ikke meddeles påbud, Tingvej 1, 6070 Christiansfeld
  44211/19
 • Fra Kolding Kommune, Mail med afgørelse om ingen påbud - Tingvej 1, 6070 Christiansfeld
  44205/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Akkerupvej 63, 5683 Haarby.pdf
  43891/19
 • Fra Svendborg Kommune, Mail fra kommunen omkring §8, Filippavej 41, Vester Skerninge
  47236/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedr. praksishandel i Vester Skerninge
  44285/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedrørende praksishandel i Vester Skerninge
  44371/19
 • Fra VCS. Dagsorden til på fredag
  44359/19
 • Fra Svendbrog Kommune, Bilag: Ansøgning, Filippavej 41, Vester Skerninge
  47248/19

Udgående

 • Til Nyborg Kommune: Fremsender materiale - 449-00008_Miljøtekn und_September 1988 - Avernakke 1, 5800 Nyborg
  68391/19
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer til afslutning af BF59-Fredericia C
  37176/19
 • Til grundejer: V1-høring, Sø Søbyvej 26, 5610 Assens
  34852/19
 • Til borger: Info om foreløbige undersøgelsesresultater, Ringemarken 18, 5450 Otterup
  35795/19
 • Til FOA: SV: Rengøringstekniker uddannelse
  36422/19
 • Til grundejer: Kvittering for mail med placering af olietanke, Sjodvangen 6. 5610 Assens
  37651/19
 • Til Assens Kommune: Vedr. Sø Søbyvej 26, 5610 Assens, Matr. 3f, 3n og en del af 3o, Sø Søby By, Søby - V1-høring
  34993/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, Sø Søbyvej 26, 5610 Assens
  34884/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Bredsten
  36990/19
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Sø Søbyvej 26, 5610 Assens
  34876/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Bredsten
  37026/19
 • Til grundejer: Kvittering for svar på spørgsmål, Sjodvangen 6. 5610 Assens
  37676/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Akkerupvej 63. 5683 Haarby
  43902/19
 • Endelig barselspuljeopgørelse 2018 - Psykiatrien
  42465/19
 • Opdatering - OBS - Vedr. "Barselspuljen 2018 - årsafslutning"
  42876/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 42, 5463 Harndrup
  41012/19
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Ansættelse af læge i Bredsten
  37058/19
 • Til PST Miljø og Kolding Kommune, Accept af dokumentation for fjernet forurening ved boliger, Agtrupvej 219, 6000 Kolding
  37153/19
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af rapport over miljøundersøgelser udført på Borgergade 25, Thyregod, 7323 Give
  37907/19
 • Til grundejer: V1-høring, Sø Søbyvej 26, 5610 Assens
  34873/19
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører vedr. Ansættelse af læge i Bredsten
  37056/19
 • Til DR: svar på henv vedr. dokumenter fra sagen FRIV, 607-00592, PÅBUD, Shell Raffinaderiet Egeskovvej 265, 7000 Fredericia, Fredericia kommune, matr. nr. 50a, Frederica Kobbeljorder
  34789/19
 • Til Storkesøen Ribe ApS: Udgået af kortlægning, Haulundvej 162, Ribe
  36556/19
 • Til DMR: Svar vedr. oplæg til frivillig undersøgelse, Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup.
  36070/19
 • Til Fredercia Gymnasium: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  36023/19

21. januar 2019

Indgående

 • Fra RegLab: projektbeskrivelse og tilbud
  35017/19
 • Fra Orbicon: Gl. Stationsvej Kolding
  38003/19
 • Fra Rådgiver: Agrolab prøver Assensvej 63
  32475/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  33047/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ Banegårdspladsen 10, Udtalelse om V2's betydning for planer om etablering af butikker
  30971/19
 • Timer og løn JGH december 2018
  32207/19
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Indberetning af modtaget fyldjord , Eltangvej 140, KOlding
  32584/19
 • fra Middelfart kommune Afslutning af sag, Kirkegyden 1, 5500 Middelfart - Vedr. nedgravede biler Kirkegyden 1 5500 Middelfart.pdf
  32940/19
 • fra NIRAS Svendborg Vand, pesticidforurening
  39350/19
 • Fra INNOBA: Præsentation fra møde 18012019
  39007/19
 • Fra Franck Geoteknik A/S. SV: Der er en skorsten på l-vej 2A, Kolding
  31867/19
 • Fra Rambøll,supplerende oplysninger - Jutlandia Terminal - § 8 ansøgning
  37461/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Varsling af påbud skal kasseres, Læssevejen 23, 6700 Esbjerg
  31709/19
 • BILAG fra Odense Kommune - afslutning af sag.pdf
  30756/19
 • fra Odense Kommune - Afslutning af §8-sag, Nyborgvej 69, 5000 Odense C
  30755/19
 • Til Faaborg Midtfyn: Kviteringsmail på §8 høring
  31926/19
 • fra middelfart kommune Afslutning af sag, Kirkegyden 1, 5500 Middelfart
  32927/19
 • Faglig høring vedr. ændring af regler om fjernelse af tatovering ved anvendelse af metoder, der ikke er laser - Frist d. 7. februar
  30941/19
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Indberetning af modtaget fyldjord, Eltangvej 140. Kolding
  32689/19
 • Fra praksis - Ansøgning om fortsat lukning under normtallet
  30864/19
 • Fra Koldin HF & VUC
  40007/19
 • Udkast til survey spørgsmål
  40038/19
 • Fra Sweco - Dejrupvej 16, Outrup - indeklimamålinger
  37702/19
 • Fra grundejer: Vedr. placering af olietanke Sjodvangen 6. 5610 Assens
  34414/19
 • Fra Kolding Kommune, Varsling af undersøgelsespåbud, Løveroddevej 4, 6092 Sdr. Stenderup
  37538/19
 • Fra Esbjerg Kommune, yderligere oplysninger vedr. Refshedevej 22, Darum
  37868/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Oplæg til forureningsundersøgelse før §8-ansøgning, Gl Vardevej 66, 6700 Esbjerg
  36923/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Kildegaardsvej 2, 5580 Nr Aaby.pdf
  39883/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Kørvelvej 5, 5500 Middelfart
  39953/19
 • Fyens Stiftstidende: Nye spørgsmål ifbm. svar på aktindsigt vedr. beredskabssituationen
  47575/19
 • Fra yder: Mail med ønske om ændring til CPR nr.
  45700/19
 • Task Force møde
  73537/19

Udgående

 • SV: Materiale til Til RegLab: anmodning om supplerende oplysninger
  35012/19
 • TIL NIRAS: SV: Du kan igen begynde på test af høringssystemet ver. 2-0-0-11 (både internt og eksternt)
  32973/19
 • Til SKAT: endelig V2-kortlægning, Vestergade 4, st. tv., Vamdrup samt Nygade 1B, Vamdrup
  31628/19
 • Til kommune: endelig V2-kortlægning, Vestergade 4, st. tv., Vamdrup samt Nygade 1B, Vamdrup
  31627/19
 • Til Kolding Kommune og Norreco, Accept af dokumentation for fjernet forurening på Agtrupvej 219, Kolding
  32553/19
 • Til læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  33186/19
 • Til Borger: Orientering om resultat af forureningsundersøgelse på ejendommen Strandgyden 1, Asperup
  31508/19
 • Til Borger: Orientering om resultat af udført forureningsundersøgelse på ejendommen Bækkevej 21B, Vorbasse, matr. Nr. 12h Vorbasse By, Vorbasse
  32018/19
 • Til borger_V1-afgørelse med bilag, Kædebyvej 25A, 5932 Humble.pdf
  32357/19
 • Til Skat og Vejle kommune: V1 afgørelse
  33299/19
 • til Odense Kommune, mail - om mulig indsats og §8 - SV_ Havnegade 76, 5000 Odense C - etablering af 2 nye tanke og nye rør
  32525/19
 • til Billund kommune svar vedr. Området omkring Tronsø Skolen i Grindsted
  32075/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Stationsvej 17, 5884 Gudme.pdf
  31640/19
 • Til Borger: Orientering om resultat af udført forureningsundersøgelse på ejendommen Bækkevej 21B, Vorbasse, matr. Nr. 12h Vorbasse By, Vorbasse
  32015/19
 • Til Borger: Orientering om resultat af udført forureningsundersøgelse på ejendommen Nørrebyvej 2, 6623 Vorbasse, matr. nr. 4df og 37a Vorbasse By, Vorbasse
  32459/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Mariendalsvej 49, 5610 Assens.pdf
  32699/19
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Praksishandle i Odense
  33403/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 113336799.pdf
  33185/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på at ansat læge er ophørt i praksis i Esbjerg
  32739/19
 • Til borger: endelig V2-kortlægning, Vestergade 4, st. tv., Vamdrup
  31407/19
 • Til Borger: Orientering om resultat af forureningsundersøgelse på ejendommen Strandgyden 1, Asperup
  31495/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Vormark Bygade 17, 5874 Hesselager.pdf
  32406/19
 • Til PLO, Lægevgten og Leverandører vedr. Praksishandel i Odense C
  33401/19
 • Til Svenborg Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, 5884 Gudme.pdf
  31641/19
 • Til Naturstyrelse - Myndighedshøring af ansøgning om råstofindvinding - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme, Billund Kommune
  31331/19
 • Til Borger: Orientering om resultat af udført forureningsundersøgelse på ejendommen Nørrebyvej 2, 6623 Vorbasse, matr. nr. 4df og 37a Vorbasse By, Vorbasse
  32455/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. El-Vej 2, 2A, 2B og 2C, 6000 Kolding udgår af V1 kortlægning.
  32540/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Mariendalsvej 49, 5610 Assens.pdf
  32696/19
 • BILAG til Odense Kommune - Mødereferat for møde med Odense Havn d. 13.06.2008 vedr. Havnegade 76, Haahr-grunden.pdf
  32527/19
 • Til Læge - Bekræftelse på at ansættelse i lægepraksis i Esbjerg er ophørt
  32698/19
 • Til Fåborg Midtfyn kommune: §8-høringssvar for Skovvej 8-14, 5750 Ringe, matr. nr 3a Espe, lok. 430-81435
  32708/19
 • Til Vejle kommune - orientering, V2-kortlægning af en del af Diskovej 1, 7100 Vejle
  30837/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Stationsvej 17, 5884 Gudme.pdf
  31638/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Vormark Bygade 17, 5874 Hesselager.pdf
  32397/19
 • Til grundejer: V1-høring, Ravnekærvej 34, 5631 Ebberup
  33289/19
 • Til virksomhed: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  33187/19
 • Til Vejle Kommune - V1V2-afgørelse, Toldbodvej 20 og 20A, 7100 Vejle.pdf
  32589/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansat læge stopper i Esbjerg
  32779/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Hesselagergårdsvej 20, 5874 Hesselager.pdf
  31920/19
 • Til Billund kommune svar Området omkring Tronsø Skolen i Grindsted - Dokument.pdf
  32082/19
 • Til borger: Svar vedr forurenet ejendom - Nytoft 4, Egtved
  32237/19
 • Til Svendborg Kommune - V1-afgørelse, Stationsvej 17, 5884 Gudme.pdf
  31637/19
 • Til Niras: SV: Status på Søndersø Industrigrunde - transekt ved Gørtlervej 4/Snavevej 41
  31392/19
 • Til Vejen Kommune: praksis ændret fra åbent til selektiv lukket
  32323/19
 • Til Borger: Orientering om resultat af udført forureningsundersøgelse på ejendommen Nørrebyvej 2, 6623 Vorbasse, matr. nr. 4df og 37a Vorbasse By, Vorbasse
  32463/19
 • Til Vejle kommune - til orientering, endelig V2-kortlægning Diskovej 12, 7100 Vejle
  31652/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Bøsørevej 64, 5874 Hesselager.pdf
  32220/19
 • BILAG til Odense Kommune - 2007 Undersøgelsesnotat, Havnegade 76, Odense, COWI og Odense Havn, Haahr-grunden, april 2007.PDF
  32526/19
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Ravnekærvej 34, 5631 Ebberup
  33382/19
 • Til Borger: Orientering om resultat af udført forureningsundersøgelse på ejendommen Bækkevej 21B, Vorbasse, matr. Nr. 12h Vorbasse By, Vorbasse
  32026/19
 • Til Assens Kommune: Vedr. Ravnekærvej 34, 5631 Ebberup - V1-høring
  33412/19
 • Til Niras SV: Status på Søndersø Industrigrunde - transekt ved Gørtlervej 4/Snavevej 41
  37711/19
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Ansat læge er ophørt i Esbjerg
  32781/19
 • Til Kolding Kommune. El-Vej 2, 2A, 2B og 2C, 6000 Kolding udgår af V1 kortlægning.
  32537/19
 • Til kommunen - orientering, endelig V1V2 kortlægning Toldbodvej 20, 7100 Vejle
  32625/19
 • til Billund kommune svar vedr. Området omkring Tronsø Skolen i Grindsted - Vurdering af oplysninger om at tilladelse til udlægning af flyveaske fra 2010 ikke er benyttet.doc
  32086/19
 • Til rådgiver: svar på henv. vedr Storegade 15, 6800 Varde
  30804/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Genvejen 1, 5874 Hesselager.pdf
  32361/19
 • FEJL SKAL SLETTES
  33306/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Hesselagergårdsvej 20, 5874 Hesselager.pdf
  31922/19
 • Til AF EJENDOMSSELSKAB - V2-kortbilag, Diskovej 1, 7100 Vejle.pdf
  30813/19
 • Til Vejle Kommune - V1V2-kortbilag, Toldbodvej 20, 7100 Vejle.pdf
  32597/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Løkkebyvej 85, 5953 Tranekær.pdf
  32009/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Løkkebyvej 85, 5953 Tranekær.pdf
  32008/19
 • Til borger: endelig V2-kortlægning, Nygade 1B, Vamdrup
  31399/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Genvejen 1, 5874 Hesselager.pdf
  32360/19
 • Til Borger: Orientering om resultat af udført forureningsundersøgelse på ejendommen Bækkevej 21B, Vorbasse, matr. Nr. 12h Vorbasse By, Vorbasse
  32022/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Gl. Lundeborgvej 46, 5874 Hesselager.pdf
  32512/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Bøsørevej 64, 5874 Hesselager.pdf
  32218/19
 • Til borger_V1-kortbilag, afgørelse, Østervej 12, 5935 Bagenkop.pdf
  31553/19
 • Til AF EJENDOMSSELSKAB - V2-afgørelse, Diskovej 1, 7100 Vejle.pdf
  30808/19
 • Overdragelse af tilskudssag til Erhvervsstyrelsen og bekræftelse af hidtidig udbetalingspraksis
  31347/19
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Gl. Lundeborgvej 46, 5874 Hesselager.pdf
  32513/19
 • Til PST Miljø, anmodning om oplysninger ang. konstateret forurening, Agtrupvej 219, 6000 Kolding
  32541/19
 • Til projekt: spørgmål vedr. projektets gennemførelse
  32742/19
 • Til El-vej 2, Kolding ApS. Doc2Mail - Forsendelse 113308653.pdf
  32504/19
 • Til Franck Geoteknik A/S. El-Vej 2, 2A, 2B og 2C, 6000 Kolding udgår af V1 kortlægning.
  32569/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Løkkebyvej 23, 5953 Tranekær.pdf
  32309/19
 • Til arbejdstilsynet - Orientering V2-kortlægning, af en del ejendommen Diskovej 1, 7100 Vejle
  30877/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, Lok. 421-04015
  33400/19
 • Til ERIK SØRENSEN & PARTNERE ApS - V2-kortbilag Diskovej 12, 7100 Vejle.pdf
  31606/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Østervej 12, 5935 Bagenkop.pdf
  31561/19
 • Overdragelse af tilskudssag til Erhvervsstyrelsen
  32466/19
 • Til Erik Sørensen & Partnere ApS - V2-afgørelse, Diskovej 12, 7100 Vejle.pdf
  31599/19
 • til forvaltningsmyndigheden_udpegning medlemmer til IU
  33316/19
 • Til projekt: om slutafregning på projektet
  30868/19
 • Til Aabenraa Kommune - vedr. gulv i nedrivet bygning - Søndergade 12 og 14, Aabenraa.
  43437/19
 • OBS - Vedr. "Barselspuljen 2018 - årsafslutning" - fejl i refusionsstyring
  42856/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kildegaardsvej 2, 5580 Nr. Aaby
  39891/19

20. januar 2019

Indgående

 • Aftaler-handleplan for øget dimensionering ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense januar 2019 (003).docx
  40966/19
 • Fra projekt: underskrevet ny tilsagnskontrakt
  31510/19
 • Fra:yder
  31754/19

19. januar 2019

Indgående

 • Fra KKR: forslag til dagsordenspunkter
  37910/19
 • fra Billund kommune Området omkring Tronsø Skolen i Grindsted
  32064/19

18. januar 2019

Indgående

 • FRA TENGBERG: Fanen ”Aktiviteter”
  39599/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1 - Budgetoversigt pr. 18.01.2019
  29557/19
 • Fra RegLab: eftersender materiale til styregruppemøde samt udkast til samarbejdsaftale
  35006/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, Tilladelse til en adgang fra matr.nr. 15a til matr.nr. 11d - Kjærgårdvej, 6852 Billum matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  49098/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, matr.nr. 15a Kjelst By, Billum Tilladelse til en adgang fra matr.nr.15a til matr.nr.11d - Kjærgårdvej, Billum - grusgrav.PDF
  49104/19
 • ansøgning overkørsel.docx
  49103/19
 • Fra Reg-Lab: eftersender opfølgning på styregruppemøde 4. januar 2019
  35000/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 8_analyser dybe boringer fase 2.
  28909/19
 • Fra klinik for fysioterapi og træning vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  29479/19
 • Fra Sønderborg Kommune, Broagervej Losseplads, Sønderborg
  30149/19
 • Fra Sønderborg Kommune, IMG_8381.jpg Broagervej, Sønderborg
  30146/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - grundejer får oprenset - SV_ Bøjdenvejen 50, 5750 - Oplæg til oprensning
  28725/19
 • Fra Sønderborg Kommune, Broagervej Losseplads, Sønderborg
  30154/19
 • Fra Jutlandia Terminal, forslag til fremgangsmåde, Jutlandia Terminal , Esbjerg Havn
  30759/19
 • Borgerhenvendelse: SV: Lægehelikopter.
  30793/19
 • Fra Niras: Status på Søndersø Industrigrunde - transekt ved Gørtlervej 4/Snavevej 41
  31384/19
 • Fra Praksis til Brørup Fysioterapi vedr. opsigelse af ydernummer.
  28817/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Statusnotat dec 2018, Brovej 90, Broager
  29681/19
 • Fra Sønderborg Kommune, Broagervej Losseplads, Sønderborg
  30163/19
 • Fra Sønderborg Kommune, Broagervej Losseplads, Sønderborg
  30151/19
 • Fra Sønderborg Kommune, Broagervej Losseplads, Sønderborg
  30171/19
 • Fra Sønderborg Kommune, Broagervej Losseplads, Sønderborg
  30160/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 51 - påbegynde sanering?
  28764/19
 • Fra Sønderborg Kommune, Broagervej Losseplads, Sønderborg
  30152/19
 • Fra odense KOmmune: Kopi §8 tilladelse
  29696/19
 • Fra Sønderborg Kommune, Broagervej Losseplads, Sønderborg
  30169/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ Odensevej 51 - Faaborg Sygehus
  28780/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - BF59_Betondæk med bilag.pdf
  36732/19
 • Fra Dansk Gas Distribution - høringssvar - matr. nr. 5t Fjeldsted By, Fjelsted
  30840/19
 • Fra HF & VUC Fyn vedr. udbud
  32918/19
 • Fra Fredericia Kommune: Dokumentation vedr. Byggefelt 59 - moniteringsrapport
  36710/19
 • Fra Odense Kommune, Bilag: Tankgrav, Kottesgade 2, 5000 Odense C
  49897/19
 • fra fredericia kommune Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til nedgravning og drift af rørstrækning til kemikaliedosering til efterklaringstanke på Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16, 7000 Fredericia
  64253/19
 • fra fredericia kommune Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til nedgravning og drift af rørstrækning til kemikaliedosering til efterklaringstanke på Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16, 7000
  64260/19

Udgående

 • Udkast Frivillighedspolitiken_22x22_18012019_enkeltsidet.pdf
  32272/19
 • Til DMR: Kvittering for modtagelse af CV'er til EU-udbud
  29382/19
 • Til DMR: Forslag til mødedatoer - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  29190/19
 • TIL ZOOMTEK: Nye opgaver og enkelte fejlrettelser
  29002/19
 • Til DMR: Tillægsaftale, Libavej 1
  28911/19
 • Til Realkredit Danmark - Svar på henvendelse vedr. Lokalitetsnr. 461-81354 Middelfartvej 577A m.fl., 5491 Blommenslyst
  28290/19
 • Til Faaborg-Midtfyn, analyseprogram, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby - Påbud om undersøgelse af årsag til forurening
  28759/19
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  30191/19
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  30192/19
 • Til odense KOmmune: Høringssvar §8
  29531/19
 • BILAG til grundejer - boligerklæring og nuancering.pdf
  30190/19
 • til Skatteankestyrelsen - materiale, Isgårdsvænget, matr. 17bz, Marienlund Hgd, del af lok. 493-00093
  29860/19
 • til grundejer - V2-afgørelse, Nyborgvej 6, jan 2019.pdf
  30188/19
 • følgemail til grundejer - Afgørelse, V2-kortlægning, Nyborgvej 6
  30187/19
 • BILAG til Skatteankestyrelsen - 493-00093 overblik rapporter, breve, Isgårdsvænget.pdf
  29861/19
 • Til Varde Kommune: Vedr. svar på § 8-forespørsel i forbindelse med nedgravning af jævnstrømskabel gennem V1-kortlagte areal, lok. 567-77003
  29067/19
 • Til Nyborg Kommune: V1-høring, del af matr. 7000ed, Nyborg Bygrunde
  29764/19
 • BILAG til grundejer - kort over V2-areal og udgået areal, Nyborgvej 6, jan 2019.pdf
  30189/19
 • Til Vejen Kommune: Kvittering for mail vedr. indstilling om kortlægning af vejstrækning, Søndermarken 8 - 12, 6670 Holsted
  29863/19
 • Til Nordfyns Kommune: Sv på spm vedr. screening.
  29779/19
 • Til Assens Kommune: Orientering om høring af V2 kortlægning af del af Bredgade 31 og Bredgade 29, 5560 Aarup, lok. 420-81297
  28388/19
 • Til Vejen Kommune: Kvittering vedr. mail med indstilling om kortlægning af areal med knust asfalt , matr. nr. 1di, 1dx og 1dy Vejen By, Vejen
  29888/19
 • Til Varde Kommune - spørgsmål ny tilladelse til grundvandssænkning - Hesselmed matr.nr. 11a , Ål
  28509/19
 • Til Assens Kommune: Orientering om høring af V2 kortlægning af del af Bredgade 31 og Bredgade 29, 5560 Aarup, lok. 420-81297
  28399/19
 • Til Billund Kommune og Billund Vand: Adgang til Region Syddamarks vejrstation i Grindsted
  34816/19
 • Udtalelse fra regionsrådet vedr. nedlæggelse af uddannelsessted i Rudkøbing.docx
  59859/19
 • Forslag til udtalelse fra regionsrådet vedr. nedlæggelse af VUC-afdelinger i Grindsted og Varde.docx
  66693/19
 • Udtalelse fra regionsrådet vedr. nedlæggelse af uddannelsessted i Rudkøbing.docx
  58517/19

17. januar 2019

Indgående

 • Fra DMR: Rapport Videregående undersøgelse - Svendborgvej 335-337, 5260 Odense S
  59034/19
 • Fra DMR: Bilag - 2018-1335. 2018-01-02 - Undersøgelsesrapport - Svendborgvej 335-337, 5260Odense S
  59036/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Revideret tidsplan
  28182/19
 • Fra Nordeafonden: Svar vedr. Udkast til ansøgning_alternative pauser på ungdomsuddannelser
  51295/19
 • FRA ZOOMTEK: Mangler Dokumentation for DB
  28998/19
 • InsuBiz - Kopi af skadeanmeldelse 3870 - FA46263
  34978/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om kommende møde m rådgiver, Gammelby Ringvej/ Teglværksgade
  26505/19
 • Henvendelse fra rådgiver - lok. 569-55003
  27648/19
 • fra ejendomsmægler Uddybende oplysning om V2 forurening på Frisengårdsvej 57, 5800 Nyborg
  27219/19
 • Fra projekthaver - Vestkystens Kultur- og fødevareoplevelser
  26630/19
 • fra borger henvendelse - Egense Stationsvej 1, 5700
  27180/19
 • Fra Meldgaard Transport: Analyseresultater fra Kassø, Moselund Grusgrav
  26912/19
 • Ansøgning.pdf
  28034/19
 • Fra Haderslev Kommune, Afslutningsrapport fra DMR, afværge af olieforurening, Vester Lindetvej 6B, 6510 Gram
  27623/19
 • Fra projekt: revideret projektbudget
  27009/19
 • Fra Meldgaard Transport: Dialog om mødested, Moselund Grusgrav
  26916/19
 • Fra Arkil: Opfølgning på tilsynsbrev, Vranderupvej 46, Kolding
  27718/19
 • Fra Kolding Kommune: JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Platinvej 1, Kolding
  27354/19
 • Fra RAmbøll, supplerende oplysninger om byggeri- Jutlandia Terminal, Esbjerg Havn
  27635/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Rev. notat, BF60 - betondæk.pdf
  36835/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - BF59 monitering af afværgetilltag_opdatering.pdf
  36715/19
 • Fra Fredericia Kommune: Accept af dokumentation af tæt terrændæk og rørgennemføring for byggefelt 60
  36823/19
 • fra fredericia kommune Referat, Erfa-møde den 16.1.2019 - NMK-10-00926 Nyttiggørelse af slagge MBL §33 ikke §19.pdf
  34784/19
 • Socialfondstilsagn til 'Moving Global Talent´
  37861/19
 • Fra Kolding Kommune, råstof, tilladelse, matr. nr. 13d, 13a, 10s og hele 10c Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune.
  40971/19
 • Fra Boligselskabet - Søndergade 12 og 14, Aabenraa. - nedbrydning af bygning
  43358/19
 • Fra RAmbøll, ændret areal - Jutlandia Terminal, Esbjerg Havn
  29253/19
 • fra ejer, Spm om forurening på Kildegaardsvej 2 Indslev
  29649/19
 • Fra kommune: kvittering for brev
  28026/19
 • Henvendelse - lok. 569-55003 - lb. nr. 140 Detaljer om V2 forurening ønskes - ved projektering af Viking-link elkabel fra Danmark til England .msg
  27650/19
 • Fra VUC Syd
  29449/19
 • Fra Kolding Kommune ang. § 19 ansøgning, Saxovej 2 - § 19
  28321/19
 • Fra Kolding Kommune, ansøgning om §19 tilladelse, Saxovej 2, Kolding
  28317/19
 • Fra Kolding Kommune. SV: Ødisvej - Kolding
  30122/19
 • Fra Norrecco, forklaring af prøvetagning, Agtrupvej 219, Kolding
  28385/19
 • Fra Vejen Kommune: VS: Indstilling om kortlægning af vejstrækning, Søndermarken 8 - 12, 6670 Holsted - den fulde strækning
  29771/19
 • Fra PLo - Meddelelse vedr. praksishandel i Odense
  33089/19
 • Fra Middelfart Kommune - deltager ikke i opstartsmøde - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  30851/19
 • Fra Kolding Kommune, analyser, Agtrupvej 219, Kolding
  28402/19
 • Tilsagnsskrivelse med underskrift
  29610/19
 • Region Syddanmarks udtræden af Vanguard Initiative
  28601/19
 • Fra:yder
  32225/19
 • Fra Udenrigsministeriet: Vedr. Kina-samarbejde
  32985/19
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen - Poreluftundersøgelse
  31167/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Accept af dokumentation for tæt terrændæk og rørgennemføring for byggefelt 60.pdf
  36828/19
 • fra fredericia kommune Vedr. varsling om V1 kortlægning på GL. Færgevej 61 7000 Fredericia
  37503/19
 • Fra Rådgiver NIRAS, Historisk materiale, 410-81395, Fønsskovvej 38, 5580 Nørre Aaby.pdf
  50617/19
 • Fra Ditmer: Noter fra møde omkring integration mellem DitmerFlex og APOS
  47675/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Egelundvej 54, 5464 Brenderup Fyn
  43752/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Brovangen 2, 5464 Brenderup Fyn
  43987/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 410-81399, Fønsvej 11, 5580 Nørre Aaby.pdf
  57581/19
 • fra politisk parti - ansøgning
  55835/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Bogensevej 1, 5464 Brenderup Fyn
  50909/19
 • fra politisk parti - ansøgning
  57599/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Dyregårdsvej 12, 5591 Gelsted
  59818/19

Udgående

 • Til Kommunen og SKAT - Kopi af endelige V2 kortlægningsbreve efter Jordforureningsloven - ændring af offentlig indsats
  27474/19
 • Til projektet: Midtvejsevaluering fra COWI
  27415/19
 • Til kommunen - Svar på spørgsmål vedr. målsat overfladevand og kortlægning
  49367/19
 • Til yder: Mail med information om lukning/åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede patienter
  26585/19
 • Til Aabenraa Kommune: Kommunemeddelelse - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  26603/19
 • Til RDR Holding ApS: V2 høring inkl. bilag, Bredgade 29, 5560 Aarup.pdf
  28291/19
 • Til Odense KOmmune: Høringssvar §8
  28110/19
 • Til Borger, Ejendommen Kildemosevej 15, 5900 Rudkøbing kortlægges ikke.pdf
  27612/19
 • Henvendelse svar på: lb. nr. 140 Detaljer om V2 forurening ønskes - ved projektering af Viking-link elkabel fra Danmark til England
  27651/19
 • Til Kommunen - endelig kortlægning - Solbakken 23, matr. nr. 4au - inkl bilag.pdf
  27470/19
 • Til Borger: V2 høring inkl. bilag, bredgade 31, 5560 Aarup
  28325/19
 • Til Borger: V2 høring inkl. bilag, Bredgade 31, 5560 Aarup
  28341/19
 • Til virksomhed - endelig kortlægning - Zachariasvænget 20 - matr.nr. 4hk - inkl bilag.pdf
  27471/19
 • Til grundejer: Udgår af V1-kortlægningen, Søndergade 49, 5591 Gelsted
  28060/19
 • til borger svar Vedr Egense Stationsvej 1 5700 Svensborg
  27182/19
 • Til Borger, Houvej 67B, 5963 Tranekær kortlægges ikke efter JFL.pdf
  27416/19
 • Til Arkil: Svar vedr oprensning, Vranderupvej 46, Kolding
  28125/19
 • Til Middelfart Kommune og Vurderingsstyrelsen: Vedr. ejendommen Søndergade 49, 5591 Gelsted, Matr. nr. 6ab, Lunge By, Gelsted
  28072/19
 • Til projekt: svar vedr. rev. budget og tilsagnsbrev
  27015/19
 • henvendelse SV: Uddybende oplysning om V2 forurening på Frisengårdsvej 57, 5800 Nyborg - Analyseresultat fra 1989 for bly på Fisengårdsvej 57, Nyborg.pdf
  27231/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, Prinsevej 2, 5631 Ebberup
  26581/19
 • henvendelse svar på: Uddybende oplysning om V2 forurening på Frisengårdsvej 57, 5800 Nyborg - V2-kortlægning 2003.pdf
  27242/19
 • til ejendomsmægler svar på henvendelse Uddybende oplysning om V2 forurening på Frisengårdsvej 57, 5800 Nyborg
  27229/19
 • Til Fredericia Kommune: Til orientering varsles forureningsundersøgelser på Gothersgade 45, 47 og 49 i Fredericia
  27294/19
 • henvendelse svar på: Uddybende oplysning om V2 forurening på Frisengårdsvej 57, 5800 Nyborg - Rapport-materiale fra 1989.pdf
  27239/19
 • Til Danfoss, Udgår efter undersøgelse, Bodebjergvej 22, 5620 Glamsbjerg.pdf
  28049/19
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Praksishandel i Odense C
  27421/19
 • Til PLO og Leverandørr - vedr. praksishandel i Odense C
  27418/19
 • Til Shell, kommunen og Miljøstyrelsen: kortbilag voldventil v T69.pdf
  26546/19
 • Til Danfoss, Kortbilag, Bodebjergvej 22, 5620 Glamsbjerg.pdf
  28042/19
 • henvendelse svar på: Uddybende oplysning om V2 forurening på Frisengårdsvej 57, 5800 Nyborg - Lokalitet indstilles ikke til OM_1997.pdf
  27235/19
 • Til grundejer 2: V1-afgørelse, Prinsevej 2, 5631 Ebberup_grundejer 2
  26602/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  27241/19
 • Til Assens Kommune og Vurderingsstyrelsen: Vedr. ejendommen Prinsevej 2, 5631 Ebberup, Matr. nr. 21ao og 21p Sønderby By, Sønderby
  26616/19
 • Til MULTIGREEN ApS: Bilag, Kortbilag V1, udkast, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  27784/19
 • Til MULTIGREEN ApS: V1-høring, revideret V1-areal, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  27755/19
 • Til ASIS Holding as, Glasvænget 19, Vissenbjerg kortlægges ikke som forurenet.pdf
  28051/19
 • Til MULTIGREEN ApS: Bilag, V1-afgørelse, udkast, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  27776/19
 • Til lægevagten - vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Odense
  27414/19
 • Til MULTIGREEN ApS: Opsamling på samtale vedr. mulighed for undersøgelse og afkortlægning af en del af ejendommen, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  27339/19
 • Til Shell, kommunen og Miljøstyrelsen: høring T69.pdf
  26544/19
 • TIl Vejle kommune - Vedr. indeklimaproblematik på ejendommen Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle
  26965/19
 • Til Billund Kommune og Miljøstyrelsen: Dagsorden til møde nr. 1i følgegruppen
  27232/19
 • Til læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  27277/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  27304/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår af V1, Søndergade 49, 5591 Gelsted
  28052/19
 • Til kommune: brev med underskrift
  28023/19
 • Til grundejer 1: V1-afgørelse, Prinsevej 2, 5631 Ebberup_grundejer 1
  26595/19
 • Til Shell, kommunen og Miljøstyrelsen: - udkast afg oprensning v T69.pdf
  26540/19
 • til Assens Kommune, Høring om forurening på Glasvænget 10, Vissenbjerg
  58642/19
 • Ubenyttet - fejljournaliseret
  49362/19
 • Til COWI: Vedr. evaluering
  51749/19

16. januar 2019

Indgående

 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1, Ørbæk - Tillægsaftale ny fase 2
  26339/19
 • FRA TENGBERG: Dagsorden for projektgruppemøde 2019-jan-17
  26607/19
 • fra Varde Kommune, RÅSTOF, FW overkørselstilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  49046/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, ansøgning overkørsel matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.docx
  49049/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, Deklaration om vejret matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  49051/19
 • Fra Assens Kommune: Forslag om besigtigelse - Bredgade 29 og 31, 5560 Aarup
  68385/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Udkast til § 19 tilladelse, Nordskrænten, Esbjerg N.
  26486/19
 • Ansøgning
  27921/19
 • Fra COWI - UDKAST il rapporter for indledende undersøgelse_Diskovej 20, 7100 Vejle
  26959/19
 • Danske Regioner - fiktive ydernumre til kriminalforsorgens institutioner
  28133/19
 • Fra Franck Geoteknik A/S. SV: Analyse af al overfladejord, El-vej 2, Kolding
  26719/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Revideret kortbilag 1.pdf
  25435/19
 • fra Odense Kommune, mail - Kopi af tilladelse til genindbygning af lettere forurenet jord på Ejlskovsgade 19 i Odense
  25431/19
 • Sag modtaget v LSU
  26196/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet
  24563/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Tilladelse til at genindbygge lettere forurenet jord.pdf
  25432/19
 • 19 01 16 Protokoll IA_referat IU 18 12 12.pdf
  25779/19
 • Fra fredningsnævn - forlængelse af frist for bemærkninter til Fredning af Hesbjergkilen
  25468/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Notat_genindbygning.pdf
  25433/19
 • Høring over regler om fjernelse af tatovering ved anvendelse af metoder, der ikke er laser
  25768/19
 • Henvendelse fra DR Syd_ praksis på Region Syddanmarks fødeafdelinger
  25530/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Metode til udtagning af jordprøver.PDF
  25436/19
 • Fra MST: Påbud efterkommet ved T69
  25062/19
 • Fra borger: Indberetning 2018, Bygaden 2, Holbøl, Krusaa
  25581/19
 • fra forvaltningsmyndigheden_ Referat Interreg-udvalg og mødedatoer 2019
  25778/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet
  25985/19
 • Fra Region Midt
  24572/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Supplerende spørgsmål til ansøgning.PDF
  25434/19
 • Fra praksis i Grindsted: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  25151/19
 • Høring vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen overfor kræftpatienter
  26001/19
 • VS: VS: Brev til regionerne vedr. rådgivning om sundhedsplaner - SST Anmodning om tilbagemelding på forestående behov rådgivning til sundhedsplaner.pdf
  24718/19
 • Anlage2_bilag2 praesentation.pdf
  25781/19
 • Anke til LSU
  25519/19
 • Fra Sønderborg Forsyning: Indberetning 2018, Nybølnorvej 26, Broager
  25586/19
 • Anlage3_bilag3 BOOST.pdf
  25782/19
 • Anlage1 Teilnehmer_bilag1 deltager 18 12 12.pdf
  25780/19
 • Mødenoter 27. nov.
  43945/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for patienter
  42932/19
 • SV: Evaluering af Sikkert Patientflow
  40168/19
 • fra fredericia kommune Referat, Erfa-møde den 16.1.2019 - Forurening med Ethylenglycol , januar 2019.ppt
  34743/19
 • Fra Billund Vand: Kvittering vedr. Region Syddanmarks forholdsregler ved feltarbejde i Grindsted
  34799/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - analyser.pdf
  30098/19
 • Fra Benefit Rudkøbing vedr. ansættelse af vikar
  28324/19
 • fra Nordfyns Kommune, mail - Snavevej 2, 5471 Søndersø - Moniteringsrunde 2
  30080/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - kort
  30114/19
 • BILAG fra Nordfyns Kommune - moniteringsrunde 2
  30085/19
 • Fra borger: "HENV. :Telefonbesked vedr, oprydning -lok. 630-81772"
  28592/19
 • fra Skatteankestyrelsen - Isgårdsvænget-delen, Anmodning om materiale vedrørende forurening
  29770/19
 • Fra borger - forslag om reduktion af interesseområde for ler ved Bovrup
  32368/19
 • fra fredericia kommune referat, Erfa-møde den 16.1.2019 - Søgårdlejren til erfa.pptx
  34797/19
 • fra fredericia kommune Referat, Erfa-møde den 16.1.2019 - MAGR-Erfa_Haderslev.ppt
  34777/19
 • fra fredericia kommune Referat, Erfa-møde den 16.1.2019 - Erfa ADRESSELISTE jord syd.doc
  34740/19
 • Fra Esbjerg Kommune, nye oplysninger vedr. Refshedevej 22, Darum
  37860/19
 • Afgivelse af beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene <94804>
  32222/19

Udgående

 • Til kommune: kopi af varsling om værditabsundersøgelse, Nørrebyvej 2, 6630 Rødding
  27468/19
 • Til kommunen - Kopi af Varslingsbrev om V2 kortlægning efter Jordforureningsloven - 555-00101, 555-00201, 555-00202, 555-00203
  24698/19
 • Til Bygningsselskabet Magleby IVS, V1-afgørelse, Hedevejen 35, 5935 Bagenkop
  25133/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V2-kortlagt areal, lok. 410-81353
  23959/19
 • til DMR - ang. indkørsel - SV_ Indsigelse mod V1 varsling på Nyborgvej 6, Ullerslev
  23826/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted, Middelfart Kommune - en del V2-kortlægges
  24198/19
 • Til DMR: Beskrivelse af dokuemntation for afkortlægning, Peter kaadsvej 10, Sønderborg
  26212/19
 • Til Borger, orientering om at Hennetvedvej 58, Rudkøbing kortlægges ikke.pdf
  26295/19
 • Til Billund Kommune: praksis i Grindsted åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  25176/19
 • Til borger: varsling om værditabsundersøgelse, Nørrebyvej 2, Rødding
  27467/19
 • Til Rambøll: Vedr kortlægningsmateriale, Nørre Havnegade 108, 6400 Sønderborg, Sønderboprg Kommune, matr. nr. 5601a Sønderborg
  25699/19

15. januar 2019

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til supplerende undersøgelser - Thrigegrunden i Odense
  68384/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1 - Budgetoversigt og fakturaopgørelse pr. 31.12.2018
  21331/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Svendborgvej 337 - Budgetoversigt og fakturaopgørelse pr. 31.12.2018
  21328/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Budgetoversigt og fakturaopgørelse pr. 31.12.2018
  21323/19
 • Fra indvinder, Råstof, kliplev grusgrav.
  75286/19
 • Fra Strøjer Tegl RÅSTOF Grave- og efterbehandlingsplan inspiration
  59038/19
 • Fra indvinder, Råstof, kliplev grusgrav.
  75285/19
 • Fra Assens Kommune: Møde om forureningen med fyringsolie på Bredgade 29 og 31, 5560 Aarup
  68383/19
 • Fra indvinder RÅSTOF Indberetning af vandspejl - Brylle Grusgrav
  21714/19
 • Fra Meldgaard: Dialog vedr møde om analyser af jord, Moselund Grusgrav
  23038/19
 • Fra Niras: Budgetstatus - Endelig
  21830/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr Netto teglværkskvarteret rev §8 tilladelsen, Gammelby Ringvej 2, Esbjerg
  23245/19
 • Fra Kolding Kommune, JordWeb, udskrifter for Agtrupvej 219, 6000 Kolding
  20973/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om en certificeringsordning for fremmedsprogstolke på sundhedsområdet
  22234/19
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen - Poreluftmålinger
  22245/19
 • Fra Kolding Kommune, JordWeb, udskrifter for Agtrupvej 219, 6000 Kolding
  20983/19
 • Fra COWI: Vedr. evaluering
  23510/19
 • Fra Niras: Budgetskema for Søndersø Industrigrunde
  20643/19
 • Fra: SUM Vurdering af kvartalsrapporten vedr. Nyt OUH, 2. kvartal 2018
  23674/19
 • Fra Kolding Kommune, JordWeb, udskrifter for Agtrupvej 219, 6000 Kolding
  20943/19
 • Fra Kerteminde Fysioterapi og Idrætsklinik vedr. ændring af yderoplysninger.
  22364/19
 • Fra Varde kommune: Storegade 15A - § 8 - revurdering af JAR?
  23417/19
 • Fra Økonomi- og indenrigsministeriet - svar på spørgsmål om vederlag
  23893/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende praksishandel i Odense
  26988/19
 • Fra Johnson Instituttet ApS, vedr. afmelding af ydernummer.
  26635/19
 • Fra Praksis til Klinik for fysioterapi & Træning Esbjerg vedr. ansættelse af fysioterapeut
  23363/19
 • Fra Økonomi - og Indenrigsministeriet - orientering om besvarelse af Folketingsspørgsmål
  23387/19
 • Fra Kolding Kommune, JordWeb, udskrifter for Agtrupvej 219, 6000 Kolding
  20979/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Oprensning af jord ved tårn B/C, Teglværksgade, Esbjerg
  23254/19
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 28. januar 2019
  23358/19
 • Fra Varde kommune: SV: Storegade 15A - § 8 - revurdering af JAR?
  23451/19
 • Fra Kolding Kommune. VS: Oplæg til undersøgelse på Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup
  22428/19
 • Fra Kolding Kommune, JordWeb, udskrifter for Agtrupvej 219, 6000 Kolding
  20980/19
 • Fra Kolding Kommune, JordWeb, udskrifter for Agtrupvej 219, 6000 Kolding
  20978/19
 • Fra rådgiver: Drivvejen 1, Vorbasse - økonomi
  31290/19
 • Fra DMR: Svar vedr. forventet dokumentation på oprensning, Roersvej 33, 5000 Odense C
  31948/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. jeres ansøgning om § 8-tilladelse, Kanalbyen, Byggefelt 64, Bådhusene
  36257/19
 • fra fredericia kommune Vedr. varsling om V1 kortlægning på GL. Færgevej 61 7000 Fredericia - Luftfotos 1945 - 2018.pdf
  37505/19
 • Fra Varde Kommune: Kvittering for svar, Baunhøjvej 38, 6840 Oksbøl
  32495/19
 • Fra Varde Kommune: § 8-forespørsel, Viking Link, nedgravning af jævnstrømskabel på lok. 567-77003
  28949/19
 • Fra Vejen Kommune: Indstilling om kortlægning af vejstrækning, Søndermarken 8 - 12, 6670 Holsted
  29766/19
 • fra fredericia kommune Referat, Erfa-møde den 16.1.2019 - referat 16-01-2019 ERFA Syd, jordforurening.docx
  34793/19
 • Fra Energinet, råstof, tilladelse, matr. nr. 13d, 13a, 10s og hele 10c Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune
  40897/19
 • Syddansk OPI Pulje TARS afrapportering dec 2018
  68584/19
 • Fra praksis: Åbning for tilgang af patienter
  72204/19
 • Køling fra Fjernvarme Slutrapport
  66098/19

Udgående

 • Til indvinders bank, RÅSTOF, svar ang. ændret garantistillernavn matr.nr. 42 og 234 Ø. Gasse, Skærbæk
  49460/19
 • Fra RSD_besvarelse af FT-spr. 166 og 170.pdf
  25536/19
 • Til DR Syd: Dokument om region Syddanmarks fødeafdelinger
  25535/19
 • Til indvinders bank, RÅSTOF, svar til indvinders bank vedr. garanti matr.nr. 42 og 234 Ø. Gasse, Skærbæk
  22838/19
 • Til indvinder RÅSTOF Kvittering for Indberetning af vandspejl - Brylle Grusgrav
  21734/19
 • Til Strøjer Tegl RÅSTOF Kvittering for Grave- og efterbehandlingsplan inspiration
  59048/19
 • Mindre fejl : <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930360: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.818 V1a" af 13.12.18
  66591/19
 • Til kolding Kommune. SV: Oplæg til undersøgelse på Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup
  22583/19
 • Til Borger, V2-høring, Nydamsvej 17, 6040 Egtved.pdf
  23419/19
 • Til Borger, Kortbilag, Nydamsvej 17, 6040 Egtved.pdf
  23415/19
 • Til Kolding Kommune, Mangelfuld dokumentation, Agtrupvej 219, Kolding
  22015/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  23113/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  22776/19
 • Til Varde Kommune: Svar på spørgsmål vedr. V2-kortlagt areal, Baunhøjvej 38, 6840 Oksbøl
  21333/19
 • Til borger, kvitteringbrev boligundersøgelse, Stokkebækvej 5, 5874 Hesselager
  20967/19
 • Til Økonomi- og indenrigsministeriet - bekræftelse
  23898/19
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Nydamsvej 17, 6040 Egtved.pdf
  23412/19
 • Til grundejer: Vurdering af oprensning af olieforurening samt høring af kortlægning af en del af Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  23986/19
 • dialog med RAmbøll, råstof, forespørgsel plan, Røllum, Aabenraa Kommune
  23654/19
 • Til projekt: anmodet om nyt regnskab
  23312/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr lokalitet 561-72002, Hostrupvej 33, Esbjerg
  23575/19
 • Til borger ang. Holmevej 8, 5683 Hårby, lok. 420-81240
  23126/19
 • Til Ejendomsselskabet Aabenraavej 20A - Afgørelse om ændret indsats, Aabenraavej 20A, 6400 Sønderbog.pdf
  21641/19
 • Til Esbjerg Kommune, undersøgelse af vaskeplads er tilstrækkelig, Europakaj 1, 6700 Esbjerg
  20715/19
 • Til COWI: Vedr. evaluering
  23512/19
 • V1V2-afgørelse, Aabenraavej 20A, 6400 Sønderborg, 5. januar 2015.pdf
  21700/19
 • Til Vejle Kommune: Høring om forurening på Nydamsvej 17, 6040 Egtved samt kopi af V2-varselsbrev
  23410/19
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Nordborgvej 81 (bygn. L8), Nordborg, matr. 19, Lunden, Havnbjerg
  23476/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Kildemosevej 19, 5900 Rudkøbing
  20609/19
 • Til praksis i Esbjerg: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  23110/19
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 28. januar 2019
  20739/19
 • Til Varde kommune:svar på henv. vedr. Storegade 15A - § 8 - revurdering af JAR?
  23425/19
 • Til Sønderborg kommune - orientering, ændret indsats Redstedsgade 21C og Aabenraavej 20A, 6400 Sønderborg
  21784/19
 • Til grundejer: Udkast, vurdering af oprensning af olieforurening samt afgørelse om V2-korlægning af en del af Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  23972/19
 • Til Billund Kommune og Billund Vand: Region Syddanmarks forholdsregler ved feltarbejde i Grindsted
  34738/19

14. januar 2019

Indgående

 • Fra Assens Kommune: Kommentarer til regionens svar om forurening - Bredgade 29 og 31, 5560 Aarup
  68382/19
 • Fra LP: WP help tool and notes from meeting in Gothenburg
  21821/19
 • Fra Nybolig: Henv. vedr. Lokalitetsnr. 461-81346
  19526/19
 • Fra ejendomsmagler: Telefonhenvendelse
  19145/19
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Forespørgsel om ændring af bemanding
  18816/19
 • Fra COWI A/S: RE: Vedr. regionens tilbagemelding på analyseresultaterne fra Horsebækvej 30, 5450 Otterup
  19135/19
 • Fra Niras: Henvendelse - Indhentning af kortlægningsoplysninger
  18564/19
 • Fra projekthaver
  19415/19
 • Fra Niras: FTP-server Indhentning af kortlægningsoplysninger
  18605/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 101 - 18039 Oversigt.pdf
  18918/19
 • Fra Klinik for Fysioterapi Ribe vedr. overtagelse af kapacitet.
  19208/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 151 - 18039 Ny tank 1.pdf
  18925/19
 • Fra Middelfart Kommune - Myndighedshøring - ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 5t Fjelsted By, Fjelsted
  19535/19
 • Fra Praksis til Assensklinikken vedr. ansættelse af fysioterapeut
  18100/19
 • Ansøgning, ydernummer ridefysioterapi
  18616/19
 • fra Odense Kommune, mail - Havnegade 76, 5000 Odense C - etablering af 2 nye tanke og nye rør
  18915/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 152 - 18039 Ny tank 2.pdf
  18926/19
 • Fra Kolding Kommune, analyser af olieforurenet jord, Agtrupvej 219, Kolding
  20998/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 153 - 18039 Brandslukningsrør.pdf
  18927/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - svar om oprensning til Marius P. - Bøjdenvejen 50, 5750 - Oplæg til oprensning
  19004/19
 • Fra Regin Hovedsatden - Tilbagemelding fra Region Hovedstaden - vedr. Tilsagnsbrev vedr. Innovationsnetværket Danish Healthtech
  18775/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Placering af alarm og nødstop.pdf
  18916/19
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Forespørgsel om ændring af bemanding
  18835/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 141 - 18039 Facade Sydvest.pdf
  18920/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 143 - 18039 Facade Nordøst.pdf
  18923/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Tankanlæg og nye tank rørføringer.pdf
  18917/19
 • fra Billund kommune : Sønderby Mosevej og Frodeslundvej - Væltet marksprøjte - Billund Kommune
  19902/19
 • dialog med Rambøll, råstof, henvendelse, Aabenraa Kommune
  23636/19
 • Fra Haderslev Kommune: Vedtaget referat fra møde om opgravning, matr nr 179 mfl
  23023/19
 • Fra borger: Indberetning Hønsnap, Aabenraa
  23152/19
 • Fra Rambøll: Foresp om oplysninger om lokalitet på Sønderborg Havn
  23484/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Håndtering af jord i forbindelse med opførelse af Tårn A og Tårn B/C, Teglværksgade, Esbjerg
  23235/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Analyseparametre i forbindelse med oprensning, Teglværksgade/ Gammelby Ringvej, Esbjerg
  23194/19
 • Fra Niras: NIRAS faktura Søndersø Industriområde
  20641/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplysninger vedr lokalitet 561-72002, Hostrupvej 33, Esbjerg
  23569/19
 • Implementering af samarbejdsaftaler
  26230/19
 • fra DMR - indkørsel ikke forurenet - Indsigelse mod V1 varsling på Nyborgvej 6, Ullerslev
  23774/19
 • Fra Praksis til Klinik for Fysioterapi Ribe vedr. tildeling af ydernummer.
  19833/19
 • Redegørelse
  18667/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 102 - 18039 Situationsplan.pdf
  18919/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 144 - 18039 Facade Sydøst.pdf
  18924/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 154 - 18039 Rørsystem til og fra skib.pdf
  18928/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 142 - 18039 Facade Nordvest.pdf
  18921/19
 • BILAG fra Odense Kommune - 155 - 18039 Rørsystem til og fra lastbil.pdf
  18929/19
 • Fra Niras: Henvendelse - Indhentning af kortlægningsoplysninger
  18602/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930354: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.2103 L244" af 13.12.18
  19251/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930355: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 145.2399 E257" af 13.12.18
  19234/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930360: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.818 V1a" af 13.12.18
  19243/19
 • Fra Niras: FTP-server Indhentning af kortlægningsoplysninger
  18567/19
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Forespørgsel om ændring af bemanding
  18827/19
 • Registreringsattest
  18780/19
 • Fra kommune. henvendelse vedr. indledende adm møde
  37023/19
 • Registreringsattest
  19107/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende ansættelse af læge i Bredsten
  36724/19
 • Fra Vejen Kommune: Indstilling om kortlægning af areal med knust asfalt , Vestermarksvej 11, 6600 Vejen
  29404/19
 • Fra Danske Regioner - invitation til generalforsamling 2019
  32100/19
 • Registreringsattest
  18922/19
 • Registreringsattest
  19153/19
 • Fra DMR: Bilag til oplæg - Situationsplan med oplæg.pdf
  36047/19
 • Fra DMR: Oplæg til frivillig undersøgelse, Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup.
  36041/19
 • Fra rådgiver: Drivvejen 1, Vorbasse - slutopgørelse
  31259/19
 • Høringsliste
  70730/19
 • Almindelige bemærkninger.pdf
  70753/19
 • Specielle Bemærkninger.pdf
  70763/19
 • Paragrafnøgle.pdf
  70766/19
 • LAB_Paragraffer
  70742/19
 • Høringsbrev om 2 lovforslag som udmønter aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats
  70698/19
 • Paralleltekster til konsekvenslovforslaget - januar 2019
  70774/19
 • Udkast til konsekvenslovforslag januar 2019
  70770/19
 • Fra Dan-Grit - spørgsmål vedr udkast til screeningsafgørelse - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  49582/19

Udgående

 • til Svbg Kommune RÅSTOF Invitation til besigtigelse af adgangsvej mv. i tilknytning til Wienerbergers tilladelse til indvinding af blåler
  23564/19
 • Til Faaborg- Midtfyn Kommune: Svar på henvendelse om forurening - Bredgade 29 og 31, 5560 Aarup
  19894/19
 • Til Faaborg- Midtfyn Kommune: Bilag - Fra weblager - Assens Kommune - Kloaktegning - Bredgade 29 og 31, 5560 Aarup
  19895/19
 • Til borger: Telefonhenvendelse: Bøgholmvej 6, Brenderup
  19890/19
 • Til Nybolig: svar på henv. vedr. lokalitet 461-81346
  19530/19
 • Til ejendomsmagler: svar på henv. vedr. Vestergade 6A, Aarup
  19154/19
 • Til kommunen - Kopi af endelig kortlægning efter Jordforureningsloven - 561-30007
  18860/19
 • Til grundejer - Svar vedr. indtegning mm.
  18343/19
 • Fra Region Syddanmark: svar på aktindsigt vedr. hjemmefødsler
  17998/19
 • Til grundejer - V2 Høring - matr. 1e
  19648/19
 • afgV2 Storegade 8-3_lige.pdf
  18744/19
 • følgemail til grundejer - Afgørelse V12-kortlægning, Frederiksgade 37 m.fl.
  18281/19
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, en del af matr. nr. 2 Lerbæk Hgd., Hover
  19078/19
 • Vedr. timeregistrering på projektet
  19541/19
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  18284/19
 • Til Aabanraa kommune og SKAT: Kopi af: Afgørelse Udgår af kortlægning, 580-81378, Nystadvej 15, 6372 Bylderup-Bov og Undersøgelsesrapporter, 580-81378, Nystadvej 15, 6372 Bylderup-Bov
  18840/19
 • afgV2 Sønderskovvej 26_lige.pdf
  18747/19
 • afg V2 Hornelund.pdf
  18735/19
 • REM-tilsagn til Fomars kampagner 20-21
  19166/19
 • Til Arkil Holding -V1-afgørelse_15.marts 2011.pdf
  19619/19
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  18285/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V1-kortlægges, lok. 630-82180
  19081/19
 • afg V2 Enghavevej 1a, 1 tv._1docx.pdf
  18753/19
 • Til Niras: Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02003
  18549/19
 • Til Sweco: Svar vedr VU - Pulje 11 - Forespørgsel om ændring af bemanding
  18831/19
 • Til Skat og Fredericia KOmmune V1 afgørelse
  19955/19
 • Til borger: Afgørelse Udgår af kortlægning, 580-81378, Nystadvej 15, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  18808/19
 • Til projekt: fremsendt rev. tilsagnsskrivelse
  20160/19
 • tidl. kortlægningsbrev 1. marts 2004.pdf
  18562/19
 • Til CIRCLE K DANMARK - Afgørelse - ud af indsats, Dybbølgade 42A, 6400 Sønderborg.pdf
  18556/19
 • Til Ejerforening, kommune og skat: Endelig afgørelse om kortlægning af del af Enghavevej 1a, 6800 Varde
  18683/19
 • Kortbilag Enghavevej 1a.pdf
  18751/19
 • BILAG til grundejer - kortlagte arealer 2019.pdf
  18283/19
 • Til Naturstyrelsen - Bilag til V2 høring - Udkast til V2-kortlægning
  19639/19
 • Til Naturstyrelsen - V2 Høring
  19585/19
 • Til Naturstyrelsen - V2 Høring
  19634/19
 • afgV2 Storegade 8-2mf.pdf
  18740/19
 • afg V2 Tordenskjoldsgade 2.pdf
  18748/19
 • afg V2 Storegade 8-1mf.pdf
  18736/19
 • til kommunen - orientering, afgørelse om ændret indsats, Dybbølgade 42A, 6400 Sønderborg
  18589/19
 • afgV2 Storegade 8-3.pdf
  18742/19
 • afgV2 Storegade 8-1tv.pdf
  18738/19
 • Udkast til screeningsafgørelse - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål.pdf
  18661/19
 • Til ARKIL HOLDING A_S- Afgørelse - ud af indsats, Rønsdam 9, 6400 Sønderborg.pdf
  19611/19
 • Til Niras: Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02001
  18640/19
 • Til Sweco: Svar vedr VU - Pulje 11 - Forespørgsel om ændring af bemanding
  18838/19
 • afg V2 Enghavevej 1a, 2. th.pdf
  18752/19
 • Til Naturstyrelsen - Bilag til V2 Høring - Udkast til V2-kortlægning.pdf
  19587/19
 • afgV2 Enghavevej 1a, st. th_2.pdf
  18733/19
 • til grundejer - V1V2-afgørelse, jan 2019.pdf
  18282/19
 • til Odense Kommune, mail - kvittering - SV_ Havnegade 76, 5000 Odense C - etablering af 2 nye tanke og nye rør
  18939/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 2 Lerbæk Hgd., Hover - en del V1-varsles
  19086/19
 • Til høringsparter - Følgebrev - udkast til screeningsafgørelse - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål.pdf
  18660/19
 • Screeningsskema - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål.pdf
  18662/19
 • Til Skat og Frdericia Kommune: V2 varsel
  19914/19
 • Til EDC Svendborg, Svar ang. hussalg - Lerchesvej 1, 5700 Odense
  20027/19
 • afgV2 Storegade 8 st mf.pdf
  18745/19
 • afg V2 Storegade 8-2th.pdf
  18741/19
 • Til Naturstyrelsen - Bilag til V2 høring - Kortbilag
  19642/19
 • Boligerklæring Enghavevej 1a-14-01-2019.pdf
  18749/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ Bøjdenvejen 50, 5750 - Oplæg til oprensning
  18651/19
 • Til grundejer: V1-høring, en del af matr. nr. 2 Lerbæk Hgd., Hover
  19068/19
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning, 580-81378, Nystadvej 15, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  18804/19
 • Svar på spørgsmål til DR Fyn vedr. Tolkegebyr (14.01.2019)
  19794/19
 • Til grundejer - Bilag til V2 høring - Udkast til V2-kortlægning - matr. 1e
  19649/19
 • Sønderborg kommune - til orientering, ændret indsats, Rønsdam 9, 6400 Sønderborg, matr. nr. 135 Ragebøl, Dybbøl, Sønderborg kommune
  19661/19
 • Til Niras: Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02002
  18593/19
 • afgV2 Enghavevej 1a, st. tv.pdf
  18734/19
 • Til Naturstyrelsen - Bilag til V2 høring - Kortbilag
  19592/19
 • Til ARKIL HOLDING - kortbilag_537-20011.pdf
  19622/19
 • Til borger: afgV2 Enghavevej 1a, st. th.pdf
  18732/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ Banegårdspladsen 10, Udtalelse om V2's betydning for planer om etablering af butikker
  18337/19
 • afgV2 Sønderskovvej 26.pdf
  18746/19
 • Til Grundejer - Bilag til V2 høring - Kortbilag - matr. 1e
  19652/19
 • afg V2 Enghavevej 1a, 2. tv.pdf
  18754/19
 • Til Sweco: Svar vedr VU - Pulje 11 - Forespørgsel om ændring af bemanding
  18822/19

13. januar 2019

Indgående

 • Fra grundejer - ønsker præcis indtegning af felter på kort
  18341/19
 • Fra projekthaver
  19400/19

12. januar 2019

Indgående

 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Markhaven 110, 5320 Agedrup.pdf
  18250/19

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Markhaven 110, 5320 Agedrup
  18259/19

11. januar 2019

Indgående

 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1, Ørbæk - Tillægsaftale ny fase 2
  17994/19
 • SV: Vedr. valg af suppleanter for patient- og pårørenderepræsentanter
  29313/19
 • Fra DGE: Tilbud på videregående undersøgelse. Nørrebyvej 2, Rødding
  27427/19
 • FRA TENGBERG: JAR SPA knapper
  17710/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Borearbejde fase 2 Dageløkkevej 8
  16874/19
 • FRA TENGBERG: Møde med DMP
  17709/19
 • FRA SWECO: Releaseplan (UDKAST)
  17714/19
 • FRA DMP: Dagsorden for m
  17717/19
 • Fra borger: vedr. varsel og resultater, Vestergade 4, st.tv.
  17132/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Ansøgning om § 8 tilladelse - L8, Nordborgvej 81, Nordborg
  17638/19
 • Fra MST. VS: Moniteringsboring DGU nr. 131.1949 og 131.1950 ved Gredstedbro Vandværk
  17633/19
 • Fra Assens klinikken vedr.ansættelse af fysioterapeut
  17259/19
 • Fra Haderslev Kommune: Indl dialog vedr genbrug af tilkørt jord, Vojensvej 22, Skrydstrup
  16546/19
 • Ditmer, fakt 306719
  16855/19
 • Fra Niras, Værkstedsvej 30, Middelfart_byggesag 1983.pdf
  17273/19
 • FEJL JOURNALISERET - Fra Esbjerg Kommune: Kopi af afgørelse om byfornyelsestilskud - Forum Kirkevej 2-4, 6715 Esbjerg N
  17440/19
 • Fra Bank: Fremsendelse af garanti
  16529/19
 • Fra Sønderborg Kommune, afværge går i gang på Ellegårdvej 11 Sønderborg
  16582/19
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for mail vedr. tilbagemelding i §8-sagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart
  17455/19
 • MED Klippekortmodul d. 10. januar 2019
  17149/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  18519/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af afgørelse om byfornyelsestilskud - Forum Kirkevej 2-4, 6715 Esbjerg N
  18011/19
 • Fra Niras, Værkstedsvej 30, Middelfart_byggesag 1986 (busgarage).pdf
  17276/19
 • Fra Niras, Værkstedsvej 30, Middelfart_byggesag 1979 (olietank).pdf
  17282/19
 • Fra Niras, Værkstedsvej 30, Middelfart_byggesag 1977 (inkl. olietank).pdf
  17280/19
 • Fra Niras, Værkstedsvej 30, Middelfart_Miljøsagsarkiv.pdf
  17279/19
 • Fra Niras, Værkstedsvej 30, Middelfart_byggesag 1985 (vaskehal og OU).pdf
  17274/19
 • Fra Niras, Værkstedsvej 30, Middelfart_byggesag 1991 (tilbygning til kontorbygning).pdf
  17278/19
 • Fra Niras, Værkstedsvej 30, Middelfart_byggesag 1988 (kontorbygning).pdf
  17277/19
 • Fra Fanck Geoteknik A/S. Analyse af al overfladejord, El-vej 2, Kolding
  17392/19
 • Fra Niras: FTP-server Indhentning af kortlægningsoplysninger
  18335/19
 • Fra FOA: Anmodning om forhandling
  19454/19
 • Fra projekt: nyt regnskab
  23594/19
 • Fra Niras. Østerholmvej 23, Bække_orientering til grundejer.pdf
  23686/19
 • Fra Niras. Østerholmvej 19, Bække_orientering til grundejer.pdf
  23360/19
 • Fra Niras. Østerholmvej 23, Bække_teknisk rapport.pdf
  23691/19
 • Fra Varde Kommune: Spørgsmål vedr. restriktioner på V2-kortlagt areal, Baunhøjvej 38, 6840 Oksbøl
  21301/19
 • Fra Niras. Ribe-Vejle Landevej 6, Bække_teknisk rapport.pdf
  23698/19
 • Fra NIras. Ribe-Vejle Landevej 6, Bække_orientering til grundejer.pdf
  23697/19
 • Fra Niras. Østerholmsvej 19_teknisk rapport.pdf
  23355/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedr. ansættelse af læge i Esbjerg er ophørt
  29748/19
 • Registreringsattest
  17293/19
 • Registreringsattest
  17133/19

Udgående

 • Til Middelfart Kommune m.fl. - indbydelse til opstartsmøde - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  16766/19
 • Til borger: svar på mail om varsel, Vestergade 4, st.tv
  17138/19
 • Til styregruppen for røgfri ungdomsuddannelser: Godt nytår!
  16425/19
 • Til Svendborg Kommune, RÅSTOF, kvittering for svar ang. oplysning om lodsejer matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  49390/19
 • Til Otto Chrestensen A/S - ingen klager i klageperioden - matr.nr. 59b Spandet By, Spandet
  15937/19
 • Til Fanck Geoteknik A/S. SV: Analyse af al overfladejord, El-vej 2, Kolding
  17400/19
 • Til PCC Ejensommen - V1-afgørelse.2012.pdf
  17157/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  17390/19
 • Til borger, Råstof, forespørgsel om planrevision
  15769/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-varsel, Bogensevej 39 og Banevænget 4, 5270 Odense N.pdf
  17413/19
 • Til borger - Afgørelse Udgår af kortlægning, 510-81112, Sønderbyvej 6, 6510 Gram.pdf
  16604/19
 • Svar på spørgsmål til TV2 nyhederne vedr. tolkegebyr
  17681/19
 • Til borger: Bilag, Kortbilag V1 og V2, Parkvej 29, 6040 Egtved
  17116/19
 • Til Aabenraa Kommune: Orientering omkring returjord og andre forhold, Moselund Grusgrav
  16711/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bogensevej 39 og Banevænget 4, 5270 Odense N.pdf
  17411/19
 • Til borger: V2-afgørelse, Parkvej 29, 6040 Egtved
  17108/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr krav om § 8 tilladelse, matr nr 5601e Sønderborg
  16347/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Vognsbjergvej 7 5935 Bagenkop.pdf
  16510/19
 • Til tovholder (arkitekten): Vedr. tilbagemelding i §8-sagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart
  16554/19
 • Til COWI A/S: Vedr. regionens tilbagemelding på analyseresultaterne fra Horsebækvej 30, 5450 Otterup
  17117/19
 • Til Danbolig: Svar på henvendelse vedrørende 461-06347 - Kochsgade 125, Odense C
  16416/19
 • Til borger: Kopi af afgørelse m. bilag, Parkvej 29, 6040 Egtved
  17154/19
 • Til rådgiver - Forespørgsel vedr. skovrejsning i råstofområde
  17432/19
 • Til borger - Nørreport 19, Aabenraa, orienteringsbrev om undersøgelse
  15909/19
 • Til Haderslev kommuneog SKAT: Kopi af rapporter og afgørelse, Udgår af kortlægning, 510-81112, Sønderbyvej 6, 6510 Gram
  16621/19
 • Til Vejle Kommune: Spm til friv. oprydning.
  17239/19
 • Til borger: BILAG til afgørelse, RAPPORT grundejerdel, 510-81112, Sønderbyvej 6, 6510 Gram.pdf
  16613/19
 • Til Fredericia kommune: §8 høringssvar Købmagergade 21, 7000 Fredericia
  16547/19
 • Til DGE: Regionens bemærkninger til rapportudkast til Åstbyvej 3a, Vandel
  17126/19
 • Til MST. SV: Moniteringsboring DGU nr. 131.1949 og 131.1950 ved Gredstedbro Vandværk
  17636/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  17393/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Svinget 21, 21A og 21B, 5874 Hesselager
  16452/19
 • TIl PPC Ejendomme - Kortbilag, Aabenraavej 11, 6400 Sønderborg.pdf
  17162/19
 • Til PPC Ejendomme A_S - Afgørelse - ud af indsats, Dybbølgade 42 og 42B, 6400 Sønderborg.pdf
  17152/19
 • Til borger, V1-høring, Bogensevej 39 og Banevænget 4, 5270 Odense N.pdf
  17419/19
 • Til Sønderborg Kommuen ang. afværge Ellegårdvej 11 Sønderborg
  16593/19
 • Til Jordkonsulenterne ApS: Reminder vedr. spørgsmål til den udførte undersøgelse og oprensning af forurening på Hollændervej 4, 5500 Middelfart
  17558/19

10. januar 2019

Indgående

 • Fra DJ Miljø & Geoteknik: Historisk redegørelse inkl. bilag Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  17765/19
 • Fra DJ Miljø & Geoteknik: Nybyggeri - Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  17763/19
 • Fra DJ Miljø & Geoteknik: Bilag - Oplæg til supplerende miljøundersøgelse inkl. bilag Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  17764/19
 • RE: Det Kgl. Biblioteks databehandleraftale
  14188/19
 • Fra Kommunen - Spørgsmål vedr. målsat overfladevand og kortlægning
  49335/19
 • Fra Vores Elnet - Vi er kun lejer ikke ejer
  14067/19
 • FRA DMP: Referat af referencegruppemøde - miljødata.dk 090119
  13605/19
 • Fra sydvestjyskemuseer, Råstof, SV: Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr. nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
  75262/19
 • Fra ansøger 18/49725 STEM-kvalificeret arbejdkraft gennem fleksibel AMU
  15007/19
 • Fra Svendborg Kommune. VS: Oversigt DMS problematikken i Skovmølleværket boringer, Svendborg Vand samt anmeldelse af mulig punktkilde opstrøms boring med DGU nr.: 165.151 - Seneste analyse viste 5,5 mikrogram DMS pr. l
  16781/19
 • Fra DGE: revideret historik og undersøgelsesoplæg Nørregade 5, Varde
  13961/19
 • fra bygningsstyrelsen Sorsigvej - Moderniseringsnyt 03 - ModerniseringsNyt-04-januar 2019.pdf
  14020/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  14301/19
 • AKUT KIRURGI DATABASE: Kommenteret årsrapport 2017/2018
  15162/19
 • spørgeskema 9 jan 2019.docx
  14514/19
 • Fra Region Nord - midler til Innovationsnetværket "Danish Health Tech"
  14526/19
 • fra bygningsstyrelsen Sorsigvej - Moderniseringsnyt 03
  14015/19
 • Fra Region Nordjylland - midler til Innovationsnetværket "Energy Innovation Cluster"
  14532/19
 • VS: Spørgeskema
  14490/19
 • Fra Region Nordjylland
  14573/19
 • brev til regioner 9 jan 2019.docx
  14499/19
 • Fra Alssundgymnasiet - underskrevet tilsagnskontrakt og rev. ansøgning
  14631/19
 • bemærkninger til spørgeskema 9 jan 2019.docx
  14510/19
 • Fra Miljøstyrelsen - høringssvar - myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 11a Hesselmed Hgd, Ål
  15009/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Jerstrupvej 52, 5400 Bogense.pdf
  15119/19
 • Fra Vejen Kommune: Orientering vedr. Rødding Vestergade 6-8, Rødding
  14834/19
 • Fra DMR: Henv. vedr. Arkivmateriale vedr. areal ved Grådybet i Esbjerg - lok. nr. 561-99001
  14630/19
 • Fra leverandør: ÆNDRING AF KONTRAKTSPART
  16414/19
 • Fra Medicinrådet: Lægemiddelrekommandation fra Medicinrådet vedr. terapiområdet psoriasis og psoriasis med ledgener
  16696/19
 • Fra Vejle Kommune: Tilbagemelding på regionens bemærkninger til den supplerende dokumentation, Gammelbyvej 27, 7323 Give
  17283/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Mail vedr. lukning af sag, Slotsalléen 6, 5600 Faaborg
  15802/19
 • Fra Niras: Henvendelse - Indhentning af kortlægningsoplysninger
  18325/19
 • RE: udgifter vedr. opgavetid og overtid - Ambulance Syd
  42976/19
 • Budgetstatus pulje 1, 2018
  31219/19
 • Fra IBC : Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  32919/19
 • Fra rådgiver: Budgetstatus pulje 1, 2018
  31204/19
 • Fra rådgiver: Budgetstatus pulje 1, 2018
  31199/19
 • Fra Tønder Kommune: Dagsorden til møde 16. januar om Røgfri Fremtid på ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Tønder Kommune
  12928/19
 • Fra Tønder Kommune: Dagsorden 160119 - Møde om røgfri fremtid.pdf
  12927/19

Udgående

 • Tidsoplysninger
  16389/19
 • Til Orbicon: Kontrakt til underskrift
  43651/19
 • Til Strøjer Tegl RÅSTOF Høringssvar igen
  59032/19
 • Til Kommunen og SKAT - Kopi af endeligt V2 kortlægningsbrev efter Jordforureningsloven - 449-00008
  13697/19
 • Til Svendborg Kommune, RÅSTOF, ang. oplysninger på ejer matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  49377/19
 • Til kommunen og SKAT - Kopi af endelig kortlægning efter Jordforureningsloven - 561-30007
  13501/19
 • Til Nordfyns Kommune RÅSTOF Kvittering for modtagelse af høringssvar
  58097/19
 • Til Sydvestjyskemuseer, Råstof, SV: Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr. nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
  75276/19
 • Til DMR: SV: Pulje 10 Dagelykkevej 8, Tranekær - Opdateret tilbudsliste til godkendelse
  12850/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Lønkildevej 2, 5900 Rudkøbing
  13702/19
 • Til Virksomhed - Bilag til V2 kortlægning - Kortbilag
  13331/19
 • Til høringsparter - Brev om myndighedshøring - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted.pdf
  13670/19
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): V2-høring - en del af matr. nr. 28p Middelfart Markjorder
  14425/19
 • Til læge - Bekræftelse på ansættelse i lægepraksis i Tinglev
  15313/19
 • Til Daltec, Kortbilag, Tybovej 1, 6040 Egtved.pdf
  13875/19
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Kortbilag med V2-kortlagte arealer, lok. 410-81367
  14441/19
 • Til Daltec, V2-høring, Tybovej 1, 6040 Egtved.pdf
  13879/19
 • Til DMR: Svar - fremsendelse af Arkivmateriale vedr. areal ved Grådybet i Esbjerg - lok. nr. 561-99001
  14644/19
 • Til DMR: Svar - fremsendelse af Arkivmateriale vedr. areal ved Grådybet i Esbjerg - lok. nr. 561-99001
  14635/19
 • til borger udkast til kortlægning på vidensniveau 1. på lok nr 607-709 Gl. Færgevej 61 7000 Fredericia.docx
  15098/19
 • Til Lægevagten - Vedr. afmelding af vagtydernr samt praksishandel i Stenstrup
  13486/19
 • Til Fredericia Kommune: Afgørelse
  15585/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Østre Hougvej 104, 5500 Middelfart, Matr. nr. 28p Middelfart Markjorder - en del varsles V2-kortlagt
  14466/19
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Kærvangen 11, 5500 Middelfart, grundejer 2
  13402/19
 • Til DGE: Regionen accepterer den reviderede tidsplan for pulje 12
  13015/19
 • Til Restato: Svar vedr. Hjallesegade 3, 5260 Odense S
  14135/19
 • Til Vejen Kommune. Spørgsmål vedr. §8-pligt, Rødding Vestergade 6-8, Rødding
  13908/19
 • Til Vejle Kommune, Høring om forurening på Tybovej 1, 6040 Egtved samt V2-varsel af en del af ejendommen
  13865/19
 • til Odense Kommune - §8 unødvendig, lovliggørelse af eksisterende boliger kan ske - SV_ ...lovliggørelse af boligenheder på Drosselvej 10, 5000 Odense C
  14396/19
 • Svar til borger, Lillebælts Allé 18 b, Fredericia.docx
  14115/19
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Kærvangen 11, 5500 Middelfart, grundejer 1
  13419/19
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Udkast, V2-afgørelse, en del af matr. nr. 28p Middelfart Markjorder
  14434/19
 • Til virksomhed - V2-kortlægning.pdf
  13327/19
 • Til Daltec, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Tybovej 1, 6040 Egtved.pdf
  13871/19
 • Til PLO og Levernandører vedr. Praksishandel i Stenstrup
  13494/19
 • Til Esbjerg Kommune, svar på Udkast til nedsivningstilladelse til Falck Safety Services, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  15159/19
 • Til Miljøstyrelsen: Regionens bemærkninger til høring af udkast til afgørelse om afslutning af jordforureningssag ved Hellevad, lok. 580-81179
  14982/19
 • Kommunemeddelelse - Aabenraa Kommune - Ansættelse af læge i Tinglev
  15523/19
 • Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - Praksishandel i Svenstrup
  13495/19
 • Til Varde Kommune: Orientering om piezometermålinger i moseområde samt orientering om videregående forureningsundersøgelse på Dejrupvej 16 i Outrup
  14420/19
 • Til DGE: Godkendelse af historik og undersøgelsesoplæg Nørregade 5, Varde
  13964/19
 • Til virksomhed - V2-kortlægning - Koppers.pdf
  13265/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Kærvangen 11, 5500 Middelfart, Matr. nr. 30k Skrillinge By, Kauslunde - en del udgår inden kortlægning
  13518/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  15144/19
 • Til borger, udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Lismosevej 27, 5953 Tranekær
  13258/19
 • SKS-koder for Region Syddanmark
  13836/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgå inden kortlægning, en del af Kærvangen 11, 5500 Middelfart
  13390/19
 • Til Ejendomsselvskabet Tinggårdvej Aps - v1-brev_23. september 2010.pdf
  15000/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge
  15362/19
 • Til PLO, Lægevagten og levernadører vedr. ansættelse af læge i Tinglev
  15517/19
 • til borger Varsling om kortlægning på vidensniveau på lok 607-709 Gl. Færgevej 61 7000 Fredericia.docx
  15095/19
 • Til virksomhed - V2-kortlægning - Vores Elnet AS.pdf
  13264/19
 • Til Ejendomsselskabet Tinggårdvej - Afgørelse om ændret indsats, Tinggårdvej 7, 6400 Sønderbog.pdf
  14981/19
 • Til virksomhed - V2-kortlægning - Nyborg Havn.pdf
  13263/19
 • Til borger: svar på henvendelse vedr. Storegade 15, Varde
  13013/19
 • Til Sønderborg kommune- orientering om ændret indsats på ejendommen Tinggårdvej 7, 6400 Sønderborg
  16320/19
 • Til Ejendomsselskabet Tinggårdvej - v1_kortbilag_Tinggårdvej 7, 6400 Sønderborg.pdf
  16305/19
 • Til Niras: Vedr. analyseudgifter på Søndersø Industrigrunde
  20633/19
 • Til borger: BILAG til afgørelse, Rapport, grundejer - Nystadvej 15, Bylderup-Bov.pdf
  18820/19
 • Til GEO: Drivere fra Høgebjerg Losseplads på Als
  18682/19
 • Til Middelfart Kommune: Svar på mødeinvitation
  28879/19
 • Til DTU Miljø: Svar vedr. planer om innovationsfondprojekt
  34716/19
 • Til KKR: Vedr. møde i KKU
  41301/19
 • Til virksomhed - Bilag til V2 kortlægninger - Kortbilag
  13268/19
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens svar på overfladevandsspørgsmål, 561-99036
  14058/19
 • Til Vores Elnet - Svar til Vores Elnet
  14069/19

9. januar 2019

Indgående

 • FRA DMP: VanDa Styregruppemøde
  13194/19
 • Fra Nordfyns Kommune RÅSTOF Høringssvar til VVM screeningsafgørelse Gyngstrup
  58087/19
 • FRA DMP: Data ud dagsorden
  12381/19
 • Fra DMR: Bilag - 2018-1168.2018-12-20. Oplæg - supplerende undersøgelse med bilag 1 og 2 - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  17773/19
 • Fra DMR: Oplæg til supplerende undersøgelser - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  17772/19
 • FRA TENGBERG: SPA-1, SPA-2 og SPA-4
  11013/19
 • Fra:yder
  11516/19
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Tybovej 1, 6040 Egtved.pdf
  12718/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra bestyrelsesmøde d. 11. december 2018
  12740/19
 • Fra COWI, Teknisk rapport, Tybovej 1, 6040 Egtved.pdf
  12716/19
 • Fra Middelfart Kommune: Afgørelse om ikke-påbud i forbindelse med tidligere oliespild fra oliepåfyldning , Kærvangen 11, 5500 Middelfart
  12726/19
 • Fra Danske regioner: status på Danish Soil Partnership
  12049/19
 • fra Odense Kommune, mail - Status på RSD's vurdering af §8 ifm. lovliggørelse af boligenheder på Drosselvej 10, Odense
  11593/19
 • Fra Palliativ Fysioterapeut vedr. tildeling af ydernummer.
  12424/19
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af klage- og erstatningsloven og sundhedsloven
  11931/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Helbredsundersøgelse
  11578/19
 • Fra Vejle Kommune: Tilbagemelding vedr. spørgsmål om afgravet jordmængde på Gammelbyvej 27, 7323 Give
  17258/19
 • Fra klinik for Fysioterapi & Træning vedr.ansættelse af fysioterapeut
  16541/19
 • fra Orbicon SV: Højbjergvej - honorar og faktura 108568 og faktura 1098888
  19430/19
 • Fra COWI A/S: Vedr. Horsebækvej 30, 5450 Otterup - status på undersøgelser, analyseresultater
  17101/19
 • Fra DGE: Revideret tidsplan for pulje 12 til godkendelse
  13012/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spørgsmål vedr. administration i forhold til overfladevand, Mådevej 52, Esbjerg
  13441/19
 • Fra Restato: Henv. vedr. Hjallesegade 3, 5260 Odense S
  14131/19
 • Fra Fredericia kommune: mail med UDKAST til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger i tidligere erhvervslokaler på Købmagergade 21
  12884/19
 • Fra Region Hovedstaden - Tilsagnsbrev vedr. Innovationsnetværket Danish Healthtech
  13642/19
 • Fra Haderslev Kommune: Bilag til "Vedr. påbud" - Afgørelse om at påbud vurderes efterkommet, Vester Lindetvej 6B, 6510 Gram
  13462/19
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger Købmagergade 21.D
  12887/19
 • Fra Haderslev Kommune: Vedr. påbud, Vester Lindetvej 6B, 6510 Gram
  13457/19
 • Fra fredningsnævnet - svar på anmodning om oplysninger om tidsfrist.
  13234/19
 • Fra Aabenraa Fysioterapi & Træning vedr. ansættelse af vikar.
  14313/19
 • Fra VUC Vest vedr. udbudsændringer
  11901/19
 • Fra Vejen Kommune: Spørgsmål om §8-pligt, Rødding Vestergade 6-8, Rødding
  13899/19
 • fra Orbicon : Tilfredshedserklæring
  19425/19
 • Fra projekt: eftersendt korrigeret program for pakketure
  23558/19
 • dialog med Rambøll, råstof, henvendelse, Aabenraa Kommune
  23631/19
 • VS: Spørgeordning, tolkecenter
  26034/19
 • Fra yder: Mail med ønske om åbning for tilgang patienter
  26971/19
 • Fra DTU Miljø: Henvendelse vedr. planer om innovationsfondprojekt
  34704/19
 • Høring om nedlæggelse af afdelinger ved VUC Vest.pdf
  40721/19
 • Danske Regioner: Anmodning om opgørelser over responstider
  32414/19
 • Bilag 1 - Orienteringsskrivelse vedr. lukning af uddannelsessted i Rudkøbing
  54268/19
 • Kopi af §8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Zachariasvænget 6-8, 5260 Odense S
  69361/19

Udgående

 • Til Odense Kommune og Højby Vandværk: Kopi af orienteringsbrev vedr. resultat af grundvandsundersøgelse på Svendborgvej 333-335, matr. nr. 6p, 6q, 6aa Højby By, Højby
  11987/19
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: [Sagsnr.:17/34937] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 430-81131, Gartneri med tankoplag, Allestedgårdsvej 58, 5672 Broby, Faaborg-Midtfyn Kommune, matr.nr. 12c Allested By, Allested.
  17762/19
 • Til Orbicon: SV: Pulje 10: Rapport Svendborgvej 335-337, Odense S
  12005/19
 • Til Jordkonsulenterne: Materiale vedr. Gl. Stationsvej 7A
  10852/19
 • Til Niras: SV: Knullen
  10785/19
 • BILAG til Faaborg-Midtfyn Kommune - 1992 mat. Autoscannet rapport_002 0002.pdf
  12642/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  11640/19
 • Til Højby 2 ApS - Undersøgelsesresultater for supplerende undersøgelse Svendborgvej 333, 5260 Odense S.pdf
  11991/19
 • Til TB Ejendomme, Vejle - V2-afgørelse, Diskovej 16, 7100 Vejle.pdf
  12205/19
 • Til borgmestre: Vedr kommende møde i kommunekontaktudvalget
  12569/19
 • BILAG til Faaborg-Midtfyn Kommune - 1992 Autoscannet rapport_003 0002.pdf
  12632/19
 • Til Vejle kommune - orientering, endelig V2-kortlægning, Diskovej 16, 7100 Vejle
  12281/19
 • Til TB-ejendomme, V2-kortbilag, Diskovej 16, 7100 Vejle.pdf
  12215/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  11636/19
 • Til Haderslev Kommune og Kudsk & Nissum: Oplæg til debat, Vojensvej 22, Skrydstrup
  12814/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune, mail - SV: Banegårdspladsen 10, Udtalelse om V2's betydning for planer om etablering af butikker
  12618/19
 • BILAG til Faaborg-Midtfyn Kommune - 1992 Autoscannet rapport_004 0003.pdf
  12638/19
 • Til firma - Orientering vedr. udbetaling af honorar for influenzavaccinationer
  11442/19
 • Svar på spørgsmål til TV2 nyhederne vedr. tolkegebyr
  13704/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  12972/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. spørgsmål om afgravet jordmængde på Gammelbyvej 27, 7323 Give
  17252/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  12968/19
 • Til COWI A/S: Kvittering for status for undersøgelse, analyseresultater - Horsebækvej 30, 5450 Otterup
  17113/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. den supplerende dokumentation, Gammelbyvej 27, 7323 Give
  17265/19
 • Til Museum Sønderjylland, råstof, tilladelse, matr. nr. 13d, 13a, 10s og hele 10c Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune
  40913/19

8. januar 2019

Indgående

 • Fra Orbicon: Forsikringscertifikat
  10787/19
 • Fra DMR: Pulje 10 Dagelykkevej 8, Tranekær - Opdateret tilbudsliste til godkendelse
  12840/19
 • Fra Niras: Knullen
  10784/19
 • Fra Sydvestjyskemuseer, Råstof, SV: Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr. nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
  75252/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Spørger til Lokalitets nr. 480-81127 - Rugårdsvej 696, 5462 Morud
  17771/19
 • Fra Rådgiver: Økonomioversigt Skovvej 22
  19861/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Kvittering for Partshøring af afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport
  23554/19
 • Fra Rådgiver: Økonomioversigt Assensvej 63, Boltinge
  19864/19
 • Fra Rådgiver: Økonomioversigt Vestre Nørremarksvej 26, Vester Skerninge
  19867/19
 • Fra ansøger, Råstof, SV: SAGSNR. 18/08870. Myndighedshøring af ansøgningsmateriale om råstofindvindingstilladelse på matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune
  75248/19
 • Fra Rådgiver: Prøvetagning udsat
  19883/19
 • Fra Niras: Budgetstatus - Mølmarksvej
  18717/19
 • fra billund kommune Tronsøskolen, Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted - P1087378.JPG
  17380/19
 • FEJL JOURNALISERET - Fra Esbjerg Kommune: kopi af mail til rådgiver vedr. undersøgelses oplæg sam § 8 ansøgning, Forum Kirkevej 2-4, Esbjerg
  17410/19
 • Fra FOA: Befordring
  16395/19
 • Fra Esbjerg Kommune: kopi af mail til rådgiver vedr. undersøgelses oplæg samt § 8 ansøgning, Forum Kirkevej 2-4, Esbjerg
  18003/19
 • fra billund kommune Tronsøskolen, Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted - P1087374.JPG
  17369/19
 • fra Billund kommune Tronsøskolen, Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted
  17364/19
 • fra billund kommune Tronsøskolen, Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted - P1087375.JPG
  17371/19
 • fra billund kommune Tronsøskolen, Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted - P1087377.JPG
  17377/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Revision af vilkår, Gammelby Ringvej/ Teglværksgade, Esbjerg
  14610/19
 • fra billund kommuneTronsøskolen, Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted - P1087376.JPG
  17373/19
 • fra billund kommune Tronsøskolen, Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted - P1087379.JPG
  17381/19
 • Fra Niras: Undersøgelsesoplæg, Renseripulje 25, Perlegade 80, Sønderborg - 537-20008 Perlegade 80, 6400 Sønderborg_Oplæg efter besigtigelse_REV.pdf
  13689/19
 • Fra DGE: Rapport til godkendelse, Hærvejen 107, Jelling
  13292/19
 • Fra Haderslev Handelsskole - underskrevet tilsagnskontrakt og revideret ansøgning - projekt EUD merkantil går digitalt
  15366/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Høring: Udkast til nedsivningstilladelse til Falck Safety Services, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  13374/19
 • Telefonhenvendelse - Allestedgårdsvej 58, Broby
  9866/19
 • Fra Melgaard: Vedrørende tilførsel af jordparti fra Kassø, Moselund Grusgrav
  7650/19
 • Fra praksis: mail med anmoding om åbning for tilgang af patienter
  15082/19
 • Fra Svendborg Kommune. VS: Anmeldelse af mulig punktkilde ved Bjerreby Vandværk
  16772/19
 • Referat fra møde i politisk styregruppemøde vedr. Fredericia Sundhedshus den 18. dec.
  15123/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedr. praksishandel i Varde
  40577/19
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen økonomioversigt
  31234/19
 • Fra Billund Kommune: Besvarelse til MST vedr. ministerspørgsmål
  34658/19
 • fra fredericia kommune : Forespørgsel om regionens vurdering af kortlægning på Gl. Færgevej 51 i Fredericia - lokalitetsnummer 607-00709
  10385/19
 • Høring vedrørende Statsrevisorernes beretning nr. 7/2018 om rettidigheden i indsatsen overfor kræftpatienter
  10505/19
 • fra borger : Baungårdsvej 1c - Baungårdsvej 1c Stephanie Lose.docx
  10639/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  11072/19
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Kvitteringsskrivelse_ RFD-18-0035
  7603/19
 • VS: Spørgsmål om tolkegebyr
  7618/19
 • fra haderslev kommune Dagsorden til Erfa-møde - Mødeindkaldelse med dagsorden.docx
  9649/19
 • Fra Meldgaard: Opfordring til møde, Moselund Grusgrav
  10018/19
 • fra fredericia kommune Forespørgsel om regionens vurdering af kortlægning på Gl. Færgevej 51 i Fredericia - lokalitetsnummer 607-00709
  10379/19
 • fra haderslev kommune Dagsorden til Erfa-møde - Erfa ADRESSELISTE.doc
  9651/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Skovkrogen 40, 7100 Vejle.pdf
  10590/19
 • Fra Fredericia kommune: status på Shell Skanseodde og Øster Strand, jordforurening
  10312/19
 • Fra Museum Sønderjylland,råstof, tilladelse, matr. 13d mfl Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune
  11067/19
 • RE: udgifter vedr. opgavetid og overtid - Ambulance Syd
  10680/19
 • TDC NetDesign, fakt 584551
  9239/19
 • fra borger : Baungårdsvej 1c
  10637/19
 • Spørgsmål fra yder: til LSU
  7446/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Smedegade 14, 5953 Tranekær.pdf
  11026/19
 • Ansøgningsskema.pdf
  10007/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Bøjdenvejen 50, 5750 - Oplæg til oprensning
  11370/19
 • Underskrevet REM-tilsagn til projekt Place Making Fyn
  10264/19
 • fra haderslev kommune Dagsorden til Erfa-møde
  9648/19
 • MED Klippekortmodul d. 7. januar 2019
  10406/19
 • TDC NetDesign, fakt 582297
  9232/19
 • Fra Erhvervsstyrelen - Kvitteringsskrivelse_ RFD-18-0036
  7596/19
 • Bilag til ansøgning.pdf
  10011/19
 • Fra PLo - Medd. vedr. praksis i Fredericia
  60134/19
 • Regionsrådets godkendelse af ændring af Sydtrafiks vedtægter.
  45379/19

Udgående

 • Til ansøger, Råstof, VS: Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr. nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
  75255/19
 • til ansøger RÅSTOF Grave- og efterbehandlingsplan inspiration
  10425/19
 • Til Orbicon: Status på den frivillige undersøgelse på Gl. Stationsvej 7A
  9399/19
 • Til ansøger, Råstof, VS: SAGSNR. 18/08870. Myndighedshøring af ansøgningsmateriale om råstofindvindingstilladelse på matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune
  75245/19
 • Til DMR: SV: Pulje 10: Libavej 1 - Midvejsevaluering
  7429/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 623-00008 Fynslundvej 59, 6064 Jordrup_V2 kortlægning af slagge under køreareal
  10528/19
 • Til borger, V1-høring - Vestervænget 10C, 5953 Tranekær.pdf
  9571/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Tiselholtvej 32, 5882 Vejstrup
  10017/19
 • Frra DMR ang.Metalvej 10, Kolding
  10709/19
 • Til borger - bilag til V1-høring- udkast til V1-afgørelse - Vestervænget 10B 5953 Tranekær.pdf
  9566/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Nordre Strandvej 47, 6731 Tjæreborg.pdf
  10308/19
 • Til Orbicon A/S: Kvittering for svar på spørgsmål til sagen om oprensning af olieforurenet jord på Nørre Bygade 18, Grejs, 7100 Vejle
  7611/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Smedegade 14, 5953 Tranekær
  11032/19
 • Til Fredericia kommune: tilbagemelding vedr status Shell Skanseodde og Øster Strand, jordforurening
  10318/19
 • Til grundejer: En del af Nørre Bygade 18, Grejs, 7100 Vejle udgår inden kortlægning
  7887/19
 • Til Meldgaard: Svar vedrørende jordparti fra Kassø, Moselund Grusgrav
  7668/19
 • Til SCANBELT A_S - Afgørelse om ændret indsats, Tønder Landevej 29, 6240 Løgumkloster.pdf
  10217/19
 • Til L202 ApS, V1-høring med bilag, Landevejen 202, 5874 Hesselager
  7513/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Nordre Strandvej 47, 6731 Tjæreborg.pdf
  10304/19
 • Til SCANBELT A_S -V1-afgørelse, lok. 521-00010_30. oktober 2013.pdf
  10232/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Nørre Bygade 18, 7100 Vejle - en del udgå inden kortlægning
  7906/19
 • Til Medicinrådet: Udpegning af et Region Syddanmark medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende transthyretin amyloidose
  9159/19
 • Til Borger, kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Skovkrogen 40, 7100 vejle
  10604/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører - Vedr. praksishandel i Rudkøbing
  7493/19
 • Brev om overdragelse til Erhvervsstyrlsen
  10705/19
 • Fra DMR, Metalvej 10, Kolding
  10712/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 112130628.pdf
  10272/19
 • Fra ejendomsmægler, V1 forurening på Kildegårdsvej 2, Indslev, 5580 V. Åby.
  9756/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 623-00008 Fynslundvej 59, 6064 Jordrup_V2 kortlægning af slagge under køreareal
  10532/19
 • Til Lægevagten - Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Rudkøbing.
  7525/19
 • Til jpraksis: bekræftelse på indsat automatisk lukning ved max. på 1600 patienter.
  10613/19
 • Til Skat og Billund KOmmune: V1 Varsel
  10233/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 630-82181
  7889/19
 • V1-kortbilag, lok. 521-00010_13. oktober 2013.pdf
  10253/19
 • fra konsulenten, råstofplanlægning, henvendelse, matr nr 713 bovrup, varnæs i Aabenraa
  10393/19
 • Til borger, V1-kortbilag - høring - Vestervænget 10A, B og C, 5953 Tranekær.pdf
  9565/19
 • Kommunemeddelelse - Langeland Kommune - Praksishandel
  7503/19
 • Til borger - bilag til V1-høring- udkast til V1-afgørelse - Vestervænget 10C 5953 Tranekær.pdf
  9567/19
 • dialog med RAmbøll, råstof, forespørgsel RP2020, Røllum, Aabenraa
  10558/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning af boliganmodning, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev
  11079/19
 • Til Sani Nudge: SV: Datadrevet håndhygiejne
  10771/19
 • fra DMR, Metalvej 10, Kolding
  10725/19
 • Til skat og Varde Kommune: V2 afgørelse
  10446/19
 • Svar på spørgsmål vedr. kommende slutregnskab
  10186/19
 • Til borger, V1-høring - Vestervænget 10B, 5953 Tranekær.pdf
  9570/19
 • Til Vejle Kommune. Tillaldelse til slagger på Høgelundvej 11, 7323 Give
  7698/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 112147960.pdf
  10499/19
 • Til Billund Kommune: Kommentarer til besvarelse vedr. ministerspørgsmål
  34318/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Vestervænget 10A 5953 Tranekær.pdf
  9568/19
 • Til Tønder kommune - orientering, Ændret indsats Tønder Landevej 29, 6240 Løgumkloster
  10288/19

7. januar 2019

Indgående

 • RE: Det Kgl. Biblioteks databehandleraftale
  7202/19
 • dispensation PRO Epilepsi, Syd, 2019010886.pdf
  11661/19
 • dispensation PRO HADS, Syd, 2019010884.pdf
  11662/19
 • dispensation PRO, HeartQol, Syd, 2019010883.pdf
  11665/19
 • dispensation PRO Prostatacancer, Syd, 2019010885.pdf
  11664/19
 • Ansøgninger om dispensation - PRO
  11660/19
 • Fra Assens Kommune: Dokumentation for fjernelse af oliefyrsanlæg af firmaet Middelfart VVS - Bredgade 31, 5560 Aarup
  17761/19
 • Fra Niras: SV: Torvegade, Give - Rapport version 2
  59968/19
 • Fra Energinet, Råstof, SV: SAGSNR. 18/08870. Myndighedshøring af ansøgningsmateriale om råstofindvindingstilladelse på matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune
  75235/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar ang. beslutning matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  54180/19
 • [Sagsnr.:19/64] - [Dok.nr.:5870/19] Vedr. valg af suppleanter for patient- og pårørenderepræsentanter
  29317/19
 • Fra indvinder, RÅSTOF, svar ang. manglende sikkerhedsstillelse matr.nr. 42 og 234 Ø. Gasse, Skærbæk
  6458/19
 • 10 Kvitteringsmail for modtagelse af høringssvar til forslag til udviklingsstrategi
  12635/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1 - Midvejsevaluering
  7288/19
 • Fra Assens Kommune: Afgørelsen fra Miljø og Fødevareklagenævnet - Bredgade 29, 5560 Aarup
  17760/19
 • Fra Assens Kommune: Kommentar til mail om måling af koncentrationer - Bredgade 29 og 31, 5560 Aarup
  17759/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Kudsk & Dahl - Nr. Hostrup: Underskrift fra Energinet som påtaleberettiget på www.tinglysning.dk - Energinet j.nr. 17/15685
  75227/19
 • Fra rådgiver, Råstof, tinglysningssvar_AFVIST_påtegning deklaration.pdf
  75229/19
 • Fra rådgiver, Råstof, tinglysningssvar_AFVIST_påtegning deklaration.pdf
  75228/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Spm vedr krav om § 8 tilladelse ved kontorbyggeri, matr nr 5601e Sønderborg
  16341/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til tilladelse efter jfl § 8 - L8, Nordborgvej 81, Nordborg
  17628/19
 • Fra DGE: Udkast til rapport til kommentering, Åstbyvej 3a, Vandel
  17098/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. sagen fra Nygade 5, Middelfart
  16572/19
 • Kort præsentation - Ekspertrådgivning og inspiration.pdf
  14277/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Bolig grund eller ej? Lendemark 63, 6372 Bylderup-Bov
  15150/19
 • Fra DMR: Rapport teknisk del, 510-81112 Sønderbyvej 6, 6510 Gram.pdf
  15152/19
 • Brev til regionernes HovedMED-udvalg vedr. Ekspertrådgivning og inspiration.pdf
  14269/19
 • Fra DMR: Rapport, grundejerdel, 580-81378 Nystadvej 15, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  14819/19
 • Fra DMR: Rapport, teknisk del, 580-81378 Nystadvej 15, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  14824/19
 • Fra PLO - Til regionen vedr. ansætter af læge i Tinglev
  15008/19
 • Udbyderkatalog - Ekspertrådgivning og inspiration.pdf
  14273/19
 • Fra DMR: Rapport, grundejerdel, 510-81112 Sønderbyvej 6, 6510 Gram.pdf
  15154/19
 • Fra Niras: Mølmarksvej
  18706/19
 • Fra Billund Kommune: Forslag til besvarelse vedr. ministerspørgsmål
  34278/19
 • Høring over målepunkter for det sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn i 2019
  7590/19
 • VFF - REM - Én national Robotklynge - underskrevet kontrakt og tilsagn
  10655/19
 • Fra Niras: Endeligt undersøgelsesoplæg, Renseripulje 25, Alsgade 71, 6400 Sønderborg
  7632/19
 • Fra Kolding Kommune: Indkaldelse til møde 11-1-2019 vedr. status for konkurssagen
  7588/19
 • henvendelse _DMR, Metalvej 10, Kolding. Anmodning om udlevering af undersøgelsesrapporter o.lign.
  10715/19
 • Fra praksis: Lægeklinikken Lenka Kromann - Antal patienter max grænse
  10601/19
 • National Database for Søvnapnø årsrapport 2017 til høring
  12532/19
 • Fra Strandby Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  11560/19
 • Fra projekt: afrapportering, regnskab mv.
  7955/19
 • henvendelse: Tønder Landevej 25, 6240 Løgumkloster
  10717/19
 • Fra Middelfart Advokaterne: Forespørgsel vedr. forureningsniveau, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  6074/19
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1930358: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 18/59241 - Personreference: 10182 - DGUnr.: 146.437 V3e" af 13.12.18
  6247/19
 • Sct. Maria/DSR
  6544/19
 • Spørgsmål vedr. forestående slutregnskab
  10179/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. artikel om Shells havneterminal, Fredericia
  10305/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Bæandebjerg 15, 5900 Rudkøbing.pdf
  7292/19
 • Fra PLO -Meddelelse vedr. praksishandel i Rudkøbing
  7075/19
 • sct. Maria Hospice/DSR
  6514/19
 • Sct. Maria/DSR
  6618/19
 • Fra Middelfart Advokaterne: Kvittering for regionens fremsendelse af oplysninger på ejendommen Brovejen 101, 5500 Middelfart
  6454/19
 • Sct. Maria/DSR
  6595/19
 • Sct. Maria/DSR
  6603/19
 • Sct. Maria/DSR
  6631/19
 • Fra Orbicon A/S: Svar på spørgsmål til sagen om oprensning af olieforurenet jord på Nørre Bygade 18, Grejs, 7100 Vejle
  7215/19
 • Fra MOE: Kvittering for modtagelse af materialer vedr Enstedværket, Flensborgvej 185, Aabenraa
  6147/19
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. høring om forurening og påbudsmuligheder, Taulov Kirkevej 28 og 34, 7000 Fredericia
  6043/19

Udgående

 • Kvittering for aktindsigt vedr. Hjemmefødsler
  7409/19
 • Til parter RÅSTOF Partshøring af afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport
  7222/19
 • VS: Det Kgl. Biblioteks databehandleraftale
  7203/19
 • Til Agriteam: Oplysninger vedr. lok. 530-81056 og lok. 551-55002
  5702/19
 • Til Agriteam: Oplysninger vedr. lok. 530-81056 og lok. 551-55002
  5704/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, Svar ang. manglende sikkerhedsstillelse matr.nr. 42 og 234 Ø. Gasse, Skærbæk
  5518/19
 • Til Middelfart Kommune (grundejer): Vedr. en del af vejarealet ud for Knorregade 32, 5500 Middelfart, Matr. nr. 7000t Middelfart Bygrunde
  6780/19
 • Til Borger, V1-høring, matr.nr. 7f Havbølle by.pdf
  5164/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, matr.nr. 7f Havbølle by.pdf
  5168/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, lok. 410-81262
  6690/19
 • til grundejer - høringsbrev, V1, Kielgade 1.pdf
  6035/19
 • Til Vejle kommune. Sv på spm vedr. § 8
  6920/19
 • Til Middelfart Advokaterne: Vedr. fremsendelse af oplysninger på ejendommen Brovejen 101, 5500 Middelfart
  6310/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Stokkebækvej 5, 5874 Hesselager
  5138/19
 • Til Assens og Odense Kommuner samt DN og DN lokalt i Odense og Assens - oerientering
  6255/19
 • BILAG til grundejer - V1-udkast, Kielgade 1.pdf
  6036/19
 • følgemail til grundejer - høring, kortlægning jf. JFL, Kielgade 1
  6034/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for det tilsendte forureningsnotat for Nørre Bygade 18, 7100 Vejle
  5498/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Revsørevej 52, 5874 Hesselager
  6133/19
 • Til Borger, V1-høring, Blandebjerg 15, Rudkøbing.pdf
  5150/19
 • Til Middelfart Kommune og Vurderingsstyrelsen: Vedr. en del af Knorregade 32, 5500 Middelfart og en del af vejmatr. nr. 7000t Middelfart Bygrunde - V1-kortlægning
  6822/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Kædebyvej 28, 5932 Humble
  5520/19
 • Til rådgiver: Vedr. spørgsmål til sagen om oprensning af olieforurenet jord på Nørre Bygade 18, Grejs, 7100 Vejle
  5502/19
 • Til borger, Varsel om V2-kortlægning af Høybergvej 75, Bredebro
  5938/19
 • Til borger: Bilag, Boligerklæring, Louisevej 85, 6100 Haderslev
  5908/19
 • Til Fredericia Kommune: V1-høring m. bilag, Dronningensgade og Prinsensgade, matr. 7000au og 7000cp, Fredericia Bygrunde, 7000 Fredericia
  7176/19
 • Til Billund Kommune. VS: Afgørelse. Ikke VVM pligt og §19-tilladelse til slaggeudlæg under plansilo, Dyvelsrækkevej 21, Grindsted
  6975/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Østerhusevej 10, 5953 Tranekær
  5827/19
 • Til Billund Kommune (ejer) Doc2Mail - Forsendelse 112024501.pdf
  7262/19
 • Til Økonomi- og Indenrigsministeriet - svar på spørgsmål
  7212/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Skolestræde 10, 5932 Humble
  5406/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Skolestræde 10, 5932 Humble
  5388/19
 • Til borger: Bilag, Kortbilag, 07-01-2019, Louisevej 85, 6100 Haderslev
  5886/19
 • Til Borger, Mail vedr. boligundersøgelse, Melbyvej 49, 5471 Søndersø
  5256/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 51-05002 Elkjærhøjevej 3A og 3B, 7190 Billund udgår af V2 kortlægningen
  7264/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Stubshovedvej 12, 5884 Gudme
  5328/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Houvej 62, 5953 Tranekær
  5443/19
 • Til borger - boligerklæring, Kirkevejen 45, 6640 Lunderskov.pdf
  5997/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Svinget 37, 5874 Hesselager
  5244/19
 • Til WIRTGEN Denmark A/S: V2-høring m. bilag, Taulov Kirkevej 28 og 34, 7000 Fredericia
  5404/19
 • Til MOE: Svar på foresp vedr kortlægning på Enstedværket, Flensborgvej 185, Aabenraa
  5747/19
 • Til borger - nuanceringsbrev, Kirkebakken 45, 6640 Lunderskov.pdf
  5992/19
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Knorregade 32, 5500 Middelfart
  6700/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Blandebjerg 15, Rudkøbing.pdf
  5154/19
 • Til Middelfart Kommune som grundejer: V1-afgørelse, en del af matr. nr. 7000t Middelfart Bygrunde
  6707/19
 • Til skat og Vejle kommune: Høring V1-varsel
  6498/19
 • Til Til Billund Kommune. 51-05002 Elkjærhøjevej 3A og 3B, 7190 Billund udgår af V2 kortlægningen
  7263/19
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  6038/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Blandebjerg, Rudkøbing.pdf
  5157/19
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksisophør
  6662/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev
  5286/19
 • Til borger: V2-afgørelse, Louisevej 85, 6100 Haderslev
  5878/19
 • Til Praksis - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  6436/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Markhaven 110, 5320 Agedrup
  6050/19
 • Til projekt: forventning til rapportering og regnskab
  5698/19
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører - Vedr. praksisophør i Esbjerg
  6674/19
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  6037/19
 • Til Fredericia Kommune: Høring om forurening og påbudsmuligheder, Taulov Kirkevej 28 og 34, 7000 Fredericia
  5422/19
 • Til Middelfart Kommune som grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, lok. 410-81262
  6717/19
 • Til Amgros: Region Syddanmarks udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  5341/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Blandebjerg 15, 5900 Rudkøbing
  7293/19
 • Til yder: Information om åbne/lukketal
  6746/19
 • Til Borger: Orientering om resultat af forureningsundersøgelse på ejendommen Strandgyden 1, Asperup - Strandgyden 1
  31501/19

6. januar 2019

Indgående

 • Oversigt fra Rejsekort Erhverv
  9792/19
 • Fra Borger, Ny Anmodning om boligundersøgelse (06-01-2019), Melbyvej 49, 5471 Søndersø.pdf
  5208/19

Udgående

 • Til Borger, kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Melbyvej 49, 5471 Søndersø
  5215/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev
  5303/19

4. januar 2019

Indgående

 • FRA NIRAS: Fakturaen på høringssystemet mangler!
  4903/19
 • FRA DMP: Referat af styregruppemøde vedr. Miljødata.dk 3/1 2019
  4899/19
 • Fra Assens Kommune: Oplysninger fra Arkil om krybekælder - Bredgade 31, 5560 Aarup
  17757/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Afventer regionens stillingtagen - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  17770/19
 • Fra part, RÅSTOF, Henvendelse med spørgsmål til ansøgning samt egen tilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  4014/19
 • Fra Niras : Bilag - Industrivej 7. Notat §8 ansøgning_1 - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  17769/19
 • Fra Niras : § 8-ansøgning - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  17768/19
 • Fra Assens Kommune: Supplerende oplysninger om oliefyrsanlæggets sløjfning og anmodning om Regionens stillingtagen til forureningen - Bredgade 31, 5560 Aarup
  4879/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Orientering" - foto af tankgrav
  18658/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering vedr. fjernelse af olietank, Fyrparken 5, Esbjerg
  18654/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Orientering" - foto af tankgrav
  18656/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Orientering" - foto af tankgrav
  18653/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Orientering" - attest fra vvs´er vedr. sløjfning af olietank
  18655/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Orientering" - foto af tankgrav
  18659/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Orientering" - foto af tankgrav
  18657/19
 • Billund Kom. Timesedler december 2018.msg
  24960/19
 • Fra Middelfart Kommune: Invitation til møde vedr. råstofinteressområde Strib/Staurbyskov
  28873/19
 • dialog med konsulenten, råstof, tilladelse matr. nr 13d mfl. Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune
  40888/19
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Kvitteringsskrivelse SFD-18-0045 - erstatter tidligere fremsendte
  4734/19
 • Underskrevne ansøgninger, Fremtidens Fødevarer og Forretningsmodeller for SMV'er
  4795/19
 • Fra Vejle Kommune: Supplerende dokumentation for oprensning på Gammelbyvej 27, 7323 Give
  3371/19
 • VS_ Meddelelse om ny plan i PlansystemDK_ Udviklingsstrategi 2018-2021
  4420/19
 • Fra Erhvervsstyreelsen - Indstilling af tillægsbevilling til projektet "Styrket erhverv i gadeplan"
  4716/19
 • Assens Apotek
  3334/19
 • Punkt_Udvendig bygningsvedligeholdel_04-01-2019.docx
  4529/19
 • Fra Niras: Rapport, Indledende undersøgelse, grundejerdel, Taulov Kirkevej 28 og 34, 7000 Fredericia
  4259/19
 • Fra Erhvervsstyrelsen - Kvitteringsskrivelse SFD-18-0045
  4729/19
 • Fra Haderslev Handelsskole vedr. driftsok
  4936/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  4698/19
 • Underskrevne ansøgninger, Fremtidens Fødevarer og Forretningsmodeller for SMV'er
  4796/19
 • Medicotekniske anskaffelser mv. 2019
  4574/19
 • Fra IHK Flensborg: Projekt STaRForCE
  4220/19
 • Fra Norreco: Tlf. henvendelse vedr. 477-00012
  3726/19
 • Til Erhvervsstyrelsen - Indstilling af tillægsbevilling til projektet "Styrket erhverv i gadeplan"
  3606/19
 • Fra DMR. Arkivmateriale vedr. Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup, lok. nr. 621-81394
  3675/19
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 28. januar 2019
  4183/19
 • Fra Niras: Rapport, indledende undersøgelse, teknisk del, Taulov Kirkevej 28 og 34, 7000 Fredericia
  4276/19
 • Sønderborg Løve Apotek
  3335/19
 • MED kontrakt
  3439/19
 • VS: JP/tålereglen/ case fra RS
  3914/19
 • Fra tovholder: Vedr. sagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart - spørgsmål
  5176/19
 • Faaborg løve Apotek
  3338/19
 • Fra:yder
  5096/19
 • Fra Middelfart Kommune: Tilsynsafgørelse vedrørende opfyldelse af undersøgelsespåbud, Vesterhøjvej 9, 5500 Middelfart
  5152/19
 • Fra Rambøll:Vedr instruks for egenkontrol, Tjæreborg Grusgrav, Krogsgårdsvej 7, Tjæreborg
  5116/19
 • Kommentering: Ny EU-lovgivning om medicinsk udstyr (svarfrist den 14. januar 2019 kl. 12.00)
  6355/19
 • Fra EDC, vedr. Borggade 10, 10A og 10B, 6300 Gråsten
  5572/19
 • Fra Praksis - Gdokendelse af lægevalgsbrev til patienter
  6282/19
 • Fra MOE: Foresp. vedr kortlægning af Enstedværket, Flensborgvej 185, Aabenraa
  5699/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Anmodning om udbetaling af kontingent
  12603/19
 • Fra Kystens Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar.
  11443/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Anmodning om udbetaling af kontingent
  9968/19
 • Re: Udbetaling til projekt PLUMA fra OPI-puljen
  75299/19
 • FEJL SKAL SLETTES
  49183/19

Udgående

 • Til Assens Kommune: Supplerende oplysninger om oliefyrsanlæggets sløjfning og anmodning om Regionens stillingtagen til forureningen på Bredgade 31, 5560 Aarup ejet af Tarik Türkseven
  4908/19
 • Høringssvar_Region Syddanmark.pdf
  4619/19
 • Forslag til udviklingsstrategi
  4618/19
 • Til interessenter, RÅSTOF, Sagsbehandling sat i bero på ansøgningen matr.nr. 27c Pjedsted By, Pjedsted
  4364/19
 • Til parter RÅSTOF Ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer - Gyngstrupvej
  4398/19
 • Til Niras: Torvegade, Give - Rapport version 2
  4038/19
 • Til grundejer - svar på spørgsmål til kortlægning
  3795/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Beslutning ang. ansøgning matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  3989/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Endeligt Notat om beslutning om én råstofgrav matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  3990/19
 • til Odense Kommune - Bemærkninger _ undersøgelse og oplæg til suppl. §8 undersøgelse
  4345/19
 • Til grundejer: En del af Spættevej 17, 7100 Vejle udgår inden kortlægning
  4221/19
 • Til borger: V2-kortlægning, Præsteengvej 4, 7323 Give
  3992/19
 • Til Shell, kommune og MST: kortbilag brønd I,II og III.pdf
  3810/19
 • Til Amgros: SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (vedr. NSCLC)
  3920/19
 • Til DAN EGTVED, V2-høring, Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved A.pdf
  4932/19
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 28. januar 2019
  4189/19
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til oprensning, Svendborgvej 28, 5853 Ørbæk
  4877/19
 • Til Borger, Afgørelse om afslag på boliganmodning, Gammelbyvej 49, 7300 Jelling.pdf
  3452/19
 • Til SPAR RYNKEBY A/S: V1-afgørelse, en del af Rynkeby Bygade 54 og 56, 5350 Rynkeby
  4701/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for supplerende dokumentation for oprensning på Gammelbyvej 27, 7323 Give
  3374/19
 • Til borger, Varsel om V2-kortlægning af Snur-Om 1, 6230 Rødekro
  3931/19
 • Indstilling af tillægsbevilling til projekt Digital Omstilling, Innovationssamarbejder, RFD-17-0030
  3748/19
 • Indstilling om tillægsbevilling til projekt Growth Catalyst, RFD-14-0008
  4822/19
 • Til grundejer: Jordforureningsattest for Spættevej 17, 7100 Vejle
  4255/19
 • Til DMR. SV: Arkivmateriale vedr. Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup, lok. nr. 621-81394
  3871/19
 • SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  4702/19
 • Til borger: Bilag, kortbilag V2, Præsteengvej 4, 7323 Give
  4007/19
 • Til DAN EGTVED, Kortbilag, Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved.pdf
  4931/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. ejendommen Spættevej 17, 7100 Vejle - en del udgår inden kortlægning
  4307/19
 • Til Nordfyns Kommune. Høring vedr. placering af ny kildeplads. Ingen risiko fra den kortlagte forurening på 471-00016 Kroggyden 3, 5450 Otterup.
  4860/19
 • Til Kerteminde Kommune og Vurderingsstyrelsen: Vedr. ejendommen Rynkeby Bygade 54 og 56, 5350 Rynkeby - V1-kortlægning af en del af arealet
  4838/19
 • til PA-Engineering - SV: Rapporter Marstal gasværk del4 - 2012-13
  3650/19
 • Til Borger, Mail med afgørelse, Gammelbyvej 49, 7300 Jelling
  3476/19
 • Underskrevet original ansøgning sendt til ERST
  4816/19
 • Til Tønder Kommune. 550-81349 Julianebjergvej 1, 6270 Tønder Udkast til V2 kortlægning
  4507/19
 • Til DAN EGTVED, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved A.pdf
  4930/19
 • Til Vurderingsstyrelsen 550-81349 Julianebjergvej 1, 6270 Tønder Udkast til V2 kortlægning
  4502/19
 • Indstilling til afslag vedr. tillægsbevilling i projektet Living Design Lab (OPI i LDL), RFD-15-0021
  4375/19
 • til PA-Engineering - SV: Rapporter Marstal gasværk del3 - 2011
  3641/19
 • Høringsversion til Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf
  3512/19
 • Høringsliste - Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf
  3506/19
 • Til Shell, MST og kommune: høring V2 brønd I,II og III.pdf
  3805/19
 • til PA-Engineering - Rapporter Marstal gasværk del1 - 1985-1990
  3589/19
 • Underskrevet original ansøgning sendt til ERST
  4808/19
 • Til SPAR RYNKEBY A/S: Kortbilag med V1-kortlagte areal og areal, der er udgået af kortlægning, 439-50069
  4735/19
 • Høringsbrev - Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf
  3503/19
 • Udkast til RSD høringssvar - Sundhedsaftalen 2019-2023 (281118).pdf
  3533/19
 • Til ejendomsselskabet Rynkeby: V1-afgørelse, en del af Rynkeby Bygade 54, 5350 Rynkeby
  4688/19
 • Til Vejle Kommune, Høring om forurening på Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved samt V2-varsel af en del af ejendommen
  4929/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, en del af Spættevej 17, 7100 Vejle
  4230/19
 • Til Freja Ejendomme: Bilag til "Vedr. ejendommen" - Jordforureningsattest
  3329/19
 • Til Shell, kommune og MST:udkast V2 brønd I,II og III.pdf
  3814/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 111857173.pdf
  4472/19
 • Indstilling om tillægsbevilling til projekt Digital Omstilling Vækstplaner, RFD-17-0031
  3919/19
 • til PA-Engineering - SV: Rapporter Marstal gasværk del2 - 2001, 2010
  3621/19
 • Til Freja Ejendomme: Vedr. ejendommen Agerbølvej 2b, 7323 Give, lokalitet 611-00092
  3326/19
 • Besvarelse fra Region Syddanmark vedr. dialysepatienter og kørselstilskud
  3466/19
 • Til ejendomsselskabet Rynkeby: Kortbilag med V1-kortlagte areal og areal, der er udgået af kortlægning, 439-50069
  4727/19
 • Til Middelfart Kommune: kvittering for tilsynsafgørelse vedrørende opfyldelse af undersøgelsespåbud, Vesterhøjvej 9, 5500 Middelfart
  5166/19
 • Til tovholder: Kvittering for mail vedr. sagen fra Nygade 5, 5500 Middelfart
  5185/19
 • Til Healthcare DENMARK: Regionsrådets beslutning vedr kontingent
  9345/19
 • Til borger: Afgørelse vedr. aktindsigt
  27259/19
 • Til Billund Kommune og Miljøstyrelsen: Forslag til mødedatoer for teknisk følgegruppe for Grindstedforureningerne
  27198/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 3. januar 2019
  3689/19
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 3. januar 2019
  3676/19

3. januar 2019

Indgående

 • Aktindsigtsanmodning fra JV
  7408/19
 • Fra Rådgiver: Fakturaer fra boreentreprenør
  19889/19
 • Fra Rådgiver: KOmmentar til fakturaer fra boreentreprenør
  19892/19
 • Fra Rådgiver: Faktura 1079920 på Skovvej 22, kreditnota sendt
  19896/19
 • Fra Rådgiver: Budget 2018, kommentar til regninger
  19898/19
 • Strategisk analyse af en fast forbindelse over Kattegat december 2018 (1).pdf
  2020/19
 • FW: SCENESSE® (afamelanotide 16mg) - Follow up email fro the Medicinrådet
  2028/19
 • Fra Agriteam: Oplysninger vedr. lok. 530-81056 og lok. 551-55002
  5686/19
 • Fra DMR: Re: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Midtvejs evaluering
  1922/19
 • FRA tengberg: Dagsorden for projektgruppemøde 2019-jan-03
  2587/19
 • Fra JEMA: svar på spørgsmål vedr. opdateret plantegning samt tegning med angivelse af netværksstik
  2155/19
 • Fra rådgiver, ansøgning om delvis ophævelse af V1-kortlægning, Oksbølvej 14, Haderslev
  2055/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  1643/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Horstedvej 4, Vejle_BATCH_D000245_2019-01-03T13_47_45_348[1] - Original:
  2773/19
 • Annonceringsmateriale
  3121/19
 • Fra SUM: Udkast til dagsorden til møde med Region Syddanmark og Nyt OUH d. 17. januar 2019
  2650/19
 • Fra Praksis til Kerteminde Fysioterapi & Idrætsklinik vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  2708/19
 • Annonceringsmateriale
  3122/19
 • Fra Niras: Haderslevvej 16, Kolding - GeoGIS-kontrolrapport
  2908/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Smedestræde 1, 5874 Hesselager.pdf
  1743/19
 • VS: Afmelding af ydernummer
  2143/19
 • Fra Land Syd. Udstykning matr. nr. 2ii Strandby, Esbjerg Jorder. 18/34388
  2765/19
 • Annonceringsmateriale
  3118/19
 • Fra Fredningsnævnet - kvittering
  2407/19
 • Fra rådgiver, præcisering af ansøgning, Oksbølvej 14, Haderslev
  2433/19
 • Annonceringsmateriale
  3119/19
 • Underskrevet REM-tilsagn
  2504/19
 • Fra projekt; underskrevet tilsagnsbrev
  4238/19
 • VFF - Regionalfond - DOI - Tilsagnsskrivelse retur
  3638/19
 • Fra fredningsnævnet - oplysning
  3396/19
 • Fra projektansøger Fremtidens virksomhed
  3052/19
 • Fra borger, vedr. Kirkevejen 45, Lunderskov
  4462/19
 • Fra Tønder Kommune. Udkast til tilladelse til genanvendelse af knust asfalt
  4044/19
 • Fra projekt: Tak for tilsagn
  4298/19
 • Fra system: 043451 er lukket automatisk.
  3625/19
 • Fra VUC Syd vedr. driftsoverenskomst
  4938/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. anmeldelser på jordweb.dk - løbenr. 151248 og 151249
  3939/19
 • Fra Freja Ejendomme A/S: henv. vedr. status for jordforurening på Agerbølvej 2b, 7323 Give
  3219/19
 • Fra EU-DK support: Møde for ledelsesnetværket 5.2.19
  9905/19
 • Henvendelse fra FKSS
  18598/19
 • fra billund kommune: Sønderby Mosevej og Frodeslundvej - Væltet marksprøjte - Billund Kommune - Væltet marksprøjte - Billund Kommune - 2018-0100-35 Tilsynsrapport - Søn....pdf
  19903/19
 • Fra COWI: Vedr. evaluering
  14645/19
 • Fra EU-DK Support: Magasinet EUindblik abonnement
  9447/19
 • Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 21, Ejby, Nr.Aaby, Sundeved og lidt GV i Sønderborg, Gråsten, Odense og Faaborg
  32772/19
 • OPI 18 SVS Timeregistrering 12 2018
  33472/19

Udgående

 • Til Nyborg Kommune: Myndighedsmøde på mandag 7/1 aflyses - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  3043/19
 • GENFREMSENDELSE Høring over screeningsafgørelse i forbindelse med ansøgning om råstofindvinding matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  2834/19
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Høring over screeningsafgørelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  2833/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, 030119 Udkast screeningsafgørelse med bilag matr.nr. 15a Kjelst By Billum.pdf
  2828/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, 030119 Følgebrev høring over screeningsafgørelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  2829/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, mail vedhæftet udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  2827/19
 • Fra Agroteam: Oplysninger vedr. lok. 530-81056 og lok. 551-55002
  5696/19
 • Til DMR: SV: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Midtvejs evaluering
  1926/19
 • Til borger, kvittering for modtagelse af anmodning om boligundersøgelse.pdf
  2932/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Botofte Strandvej 6, Tranekær.pdf
  2742/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Vesteregnsvej 2, 5932 Humble.pdf
  1966/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Bramming ændres til selektiv lukket
  2035/19
 • Til TG Brentwood A/S: Bilag - Boligerklæring, Haderslevvej 5-9, 6000 Kolding.pdf
  3106/19
 • Til Borgere: Udgår - Haderslevvej 19, 6000 Kolding.pdf
  3029/19
 • (Kopi) Til Haderslevvej 14A ApS: Bilag - Kortbilag Udgår, Haderslevvej 14A og 14B.pdf
  2930/19
 • Til Amgros: Udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (modermærkekræft - deadline 8. januar)
  1418/19
 • Til H H Ejendomsinvest: Bilag - Kortbilag Udgår, Haderslevvej 17 og 19.pdf
  2987/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  2498/19
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Sønderskovvej 4 5932 Humble.pdf
  1679/19
 • Til JEMA: Vedr. Rugårdsvej 46 - opdateret plantegning samt tegning med angivelse af netværksstik
  2093/19
 • Til borger, V1-afgørelse - Vesteregnsvej 2, 5932 Humble.pdf
  1963/19
 • Fra 2008 Afgørelse til V1.pdf
  2257/19
 • Til borger - V1-afgørelse - Sønderskovvej 4 5932 Humble.pdf
  1681/19
 • Til TOUBRO HOLDING ApS -Varsling om ændret indsats, Fredericiagade 21B, 7100 Vejle.pdf
  2242/19
 • Til projekt: vedr. regnskab
  2335/19
 • Til borger, V1-afgørelse - Vesteregnsvej 1, 5932 Humble.pdf
  1827/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Vesteregnsvej 1, 5932 Humble.pdf
  1828/19
 • Til borger: Svar på spørgsmål til varslet kortlægning, Parkvej 29, 6040 Egtved
  2514/19
 • til grundejer følgemail - afgørelse kortlægning Havnepladsen 1
  1989/19
 • (Kopi) Til Haderslevvej 14A ApS: Bilag - Kortbilag Udgår, Haderslevvej 14A og 14B.pdf
  2933/19
 • Til Fredericia Gymnasium: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  2850/19
 • Til SWECO: Spm vedr dokumentation, matr nr 22e Sdr. Nærå
  3059/19
 • Til Kolding Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Haderslevvej 5-9, Haderslevvej 14, Haderslevvej 17 og Haderslevvej 19, 6000 Kolding
  3112/19
 • Til Haderslevvej 14A ApS: Udgår (fortsat V1), Haderslevvej 14A og 14B, 6000 Kolding.pdf
  2902/19
 • Til Danfoss: Revurdering af V2 kortlægning, Lundenvej 2, Nordborg
  3054/19
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  1993/19
 • Til TOUBRO HOLDING ApS - Udkast til Afgørelse om ændret indsats, Fredericiagade 21B og 21C, 7100 Vejle.pdf
  2244/19
 • til grundejer - afgørelse - V1-kortlægning, Havnepladsen 1.pdf
  1990/19
 • Til Borgere, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Blandebjerg, Rudkøbing.pdf
  2184/19
 • Til Borgere, V1-høring, Blandebjerg 1, 5900 Rudkøbing.pdf
  2180/19
 • Til borger, V1-høring, Botofte Strandvej 6, Tranekær.pdf
  2734/19
 • Til Aabenraa Kommune. Lejrvejen 11B, 6330 Padborg (del af matr. nr. 1336 Frøslev, Bov) er ikke forurenet og udgår af regionens V1 kortlægning
  3091/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Lejrvejen 11B, 6330 Padborg (del af matr. nr. 1336 Frøslev, Bov) er ikke forurenet og udgår af regionens V1 kortlægning
  3089/19
 • til PA-Engineering - om evt. overblik SV_ 443­-0000 Gasværksvej 16, 5960 Marstal
  2841/19
 • Til Kolding Kommune og vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Haderslevvej 5-9, Haderslevvej 14, Haderslevvej 17 og Haderslevvej 19, 6000 Kolding
  3113/19
 • Til Økonomi- og indenrigsministeriet- svar på spørgsmål vedr. fravær
  2553/19
 • Til TG Brentwood A/S: Bilag - Kortbilag Udgår, Haderslevvej 5-9.pdf
  2967/19
 • Til Svendborg Erhvervsskole- og Gymnasier: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  2845/19
 • Til H H Ejendomsinvest: Udgår - Haderslevvej 17, 6000 Kolding.pdf
  2979/19
 • Til TOUBRO HOLDING ApS - Udkast til V1-kortbilag, Fredericiagade 21B og 21C, 7100 Vejle.pdf
  2252/19
 • til Stadt Flensburg_Sitzung des Ausschusses für Regionale Entwicklung in Flensburg
  2697/19
 • Til MST: Referat af møde
  2110/19
 • Til praksis i Bramming: ændret til selektiv lukket
  2031/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Botofte Strandvej 6, Tranekær.pdf
  2737/19
 • Til Borgere, kortbilag til V1-høring, Blandebjerg 1, Rudkøbing.pdf
  2190/19
 • BILAG til grundejer - kort V1-areal, Havnepladsen 1.pdf
  1991/19
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  1992/19
 • (Kopi)Til Haderslevvej 14A ApS: Udgår (fortsat V1), Haderslevvej 14A og 14B, 6000 Kolding.pdf
  2923/19
 • Til Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg, Kortlægning af Orionvej 7, Esbjerg
  1887/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag Udgår, Haderslevvej 17 og 19.pdf
  3032/19
 • (Kopi)Til Haderslevvej 14A ApS: Udgår (fortsat V1), Haderslevvej 14A og 14B, 6000 Kolding.pdf
  2927/19
 • Til ansøger og Billund Kommune - Invitation til opstartsmøde ifm. ansøgning om råstofinvinding - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  2167/19
 • Til LandSyd. Udstykning matr. nr. 2ii Strandby, Esbjerg Jorder. 18/34388
  2811/19
 • 030119 UDS informationsbrev til omboende matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  2842/19
 • Til TG Brentwood A/S: Udgår delvist - Haderslevvej 5-9, 6000 Kolding.pdf
  2963/19
 • Til Vejdirektoratet. Doc2Mail - Forsendelse 111734054.pdf
  3076/19
 • Til TG Brentwood: Efternuancering, Haderslevvej 5-9, 6000 Haderslev.pdf
  3105/19
 • Til borger, Afgørelse om kortlægning af Ellegårdsvej 11, Sønderborg
  1693/19
 • Til Haderslevvej 14A ApS: Bilag - Kortbilag Udgår, Haderslevvej 14A og 14B.pdf
  2903/19
 • Til Amgros: Region Syddanmarks udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (modermærkekræft - deadline 8. januar)
  3911/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Smedestræde 1, 5874 Hesselager
  1747/19
 • til yder
  2166/19
 • Til indvinder, råstof, tilsyn, matr nr 80 Oksenvad, Oksenvad i Haderslev Kommune
  41033/19
 • Til JEMA: kvittering for modtagelse af svar vedr. Rugårdsvej 46 - opdateret plantegning samt tegning med angivelse af netværksstik
  37313/19
 • Til Billund Kommune. Bem. til varsel om påbud
  10276/19
 • Til DGE: Anmodning om status for de sidste sager i pulje 12
  12978/19
 • Til P4 Trekanten: Svar vedr. henvendelser til kommune / region om forurening i Grindsted
  27279/19

2. januar 2019

Indgående

 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Midtvejs evaluering
  761/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: 2018-0412 2018-11-30 Undersøgelsesnotat inkl. bilag - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  17767/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Status - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  17766/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Forslag om fremgangsmåde i § 8-sag - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  676/19
 • FRA DMP: VanDa - Data Ud - Oplæg
  1342/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Rapport Svendborgvej 335-337, Odense S
  356/19
 • Fra Tønder Kommune, Tilladelse til genanvendelse af knust asfalt, Høybergvej 75, 6261 Bredebro
  1133/19
 • SV: REM-tilsagn til projekterne "Etablering af en Syddansk Fødevarehub", "Fremtidens Fødevarer" og "Forretningsmodeller for SMV"
  3539/19
 • Fra LandSyd. Matrikulær sag til høring - Udstykning af matr.nr. 2ii Strandby, Esbjerg Jorder - Sags nr. 18/34388
  2798/19
 • Fra MST: Supplerende kommentarer til referat
  2104/19
 • Fra MST: Rapport 24-08-2017.pdf
  1414/19
 • Fra Aabenraa Kommune. VS: Frøslev - lok.nr. 580-81298
  2581/19
 • Fra Kerteminde Fysioterapi & Idrætsklinik vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  2599/19
 • Fra Borger, Spørgsmål til boligundersøgelse, Smedestræde 1, Hesselager
  1664/19
 • Fra:yder
  1112/19
 • SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  1364/19
 • VS: Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse 01-01-2019 07:00:07 - Svartidsrapport - offentlige hospitaler.pdf
  19/19
 • Fra projekthaver - Status SDU
  890/19
 • Høring over målepunkter for det sundhedsfaglige risikobaserede tilsyn i 2019
  1302/19
 • Til fredningsnævnet - kvittering
  210/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  682/19
 • Fra Fjelsted Møllegård ApS - Ansøgning 2019.pdf - matr.nr. 5t Fjeldsted By. Fjeldsted
  2472/19
 • Fra Ferdningsnævnet - oplysning om kontaktperson
  1775/19
 • Fra Økonomi- og indenrigsministeriet - anmodning om bidrag til besvarelse
  2547/19
 • Fra Epinion vedr. status på evaluering af projekt crossingIT
  1835/19
 • VS: Afmelding af ydernummer - Skema - Afmelding af ydernummer (3).docx
  2144/19
 • Fra Bredballe Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar.
  2733/19
 • Fra projekt. Underskrevet Tilsagnsbrev
  19395/19
 • Fra Bredballe Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  14401/19

Udgående

 • Til indvinder, RÅSTOF, Ang. manglende sikkerhedsstillelse matr.nr. 42 og 234 Ø. Gasse, Skærbæk
  1250/19
 • SV: onsdag
  1088/19
 • SV: Cimzia (certolizumab pegol) anbefalet som standardbehandling til psoriasis af Medicinrådet
  1075/19
 • Til kommunale kontaktpersoner for røgfri ungdomsuddannelser: Årets røgfri ungdomsuddannelse - planlægning
  1062/19
 • Til Rådgiver: Faktura 1079920 på Skovvej 22
  994/19
 • Til DMR: SV: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Midtvejs evaluering
  867/19
 • Til Niras: Mangler ansøgningsbilag - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  566/19
 • Til SWECO: Kvittering for modtagelse vedr jordtilførsel - opfølgning på møde den 22. november 2018, matr. nr. 22e Sdr. Nærå
  200/19
 • Til Borger, kommune og skat: Afgørelse om kortlægning Skærbæk Havnegade 43, 7000 Fredericia - V2-afgSkærbæk Havnegade 43.pdf
  96/19
 • Til Vejle kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  373/19
 • Til Esbjerg Kommune: Bilag - Kortbilag, V2-afgørelse, Vejareal 7000r.pdf
  1167/19
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  358/19
 • Til Orbicon, materiale ang. Storegade 51A/Gl Brandvej 3, Haderslev
  1239/19
 • til Orbicon SV: Højbjergvej - honorar og faktura 108568 og faktura 1098888
  3056/19
 • Til Læge - Svar vedr. etablering af lægepraksis
  2419/19
 • Til Esbjerg Kommune: V2-afgørelse, Vejareal 7000r Esbjerg Bygrunde.pdf
  1163/19
 • Bilag 5 - Optagelseskapacitet 2019 (hhx, htx)
  1110/19
 • Bilag 6 - Forslag til brev til UVM
  1122/19
 • Til borger. Udgår inden kortlægning, Storgaden 112, 6052 Viuf
  1045/19
 • Til Skat og Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Orientering vedr. del af vejareal 7000r Esbjerg Bygrunde (ud for Kongensgade 142)
  1189/19
 • Bilag 2 - Notat om kapacitetssituationen i RSD 2019
  1094/19
 • FEJL skal slettes, er gemt på sag 18/57396
  1219/19

1. januar 2019

Indgående

 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse 01-01-2019 07:00:07
  14/19
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse 01-01-2019 07:00:07
  17/19
 • Fra borger: Henvendelse til Esbjerg Kommune til orientering,Gammelby Ringvej 0, 4 og 6, 6700 Esbjerg.
  224/19
 • Fra borger: Henvendelse til Din Forsyning til orientering,Gammelby Ringvej 0, 4 og 6, 6700 Esbjerg.
  226/19

31. december 2018

Indgående

 • Fra projekt: Regnskab og afrapporterering
  10266/19

30. december 2018

Indgående

 • Fra borger: Spørgsmål til varslet kortlægning, Parkvej 29, 6040 Egtved
  2112/19
 • Fra Læge Forespørgsel vedr. oprettelse af ydernummer
  2413/19
 • Fra fredningsnævnet - kvittering for modtagelse
  78/19

28. december 2018

Indgående

 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018 og udbetaling for 1. kvartal 2019
  85/19
 • Fra yder: Mail vedr. åbne/lukketal
  6699/19

Udgående

 • V2-høring - Reberbanen 58 5960 Marstal
  707307/18
 • Bilag - V2-udkast - Reberbanen 58 5960 Marstal
  707306/18
 • Til Svendborg og Ærø Kommune: Kopi af varsling om V2-kortlægning - Reberbanen 58, 5960 Marstal
  707304/18
 • Bilag - Kortbilag - V2-udkast - Reberbanen 58 5960 Marstal
  707305/18

27. december 2018

Indgående

 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering af midler til undersøgelse efter Værditabsordning
  3784/19

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune. Høringssvar til Indsatsplan for Aike, Bjøvlund, Vejrup og Gørding.pdf
  706803/18
 • Til Esbjerg Kommune. Høringssvar til Indsatsplan for Aike, Bjøvlund, Vejrup og Gørding
  706804/18

26. december 2018

Indgående

 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Frellesvigvej 10, 5953 Tranekær.pdf
  174/19
 • Fra grundejer - spørgsmål til kortlægning
  3785/19

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Frellesvigvej 10, 5953 Tranekær
  177/19

23. december 2018

Udgående

 • Til DGE: Rykker for udkast til rapporter, Åstbyvej og Stavnkærvej - Pulje 12
  12971/19

21. december 2018

Indgående

 • Fra rådgiver, Råstof, 1at Gadsbølle_Lister over parter i sagen_rev. dec..docx
  75221/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Region Syddanmark - 5 råstofsager - Udkast til VVM-screening for Gadsbølle
  75219/19
 • Fra rådgiver, Råstof, 1at Gadsbølle - Skema til brug ved screening af projekter på bilag 2 _UD....docx
  75220/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Brev om screeningsafgørelse_UDKAST.docx
  75222/19
 • Fra Niras: Oplysninger ifm. § 8-ansøgning - Industrivej 7, 5600 Faaborg
  560/19
 • Fra Niras: Historisk gennemgang - Rugårdsvej 696, Morud
  706288/18
 • Fra Niras: Bilag - Historisk gennemgang - Rugårdsvej 696, Morud
  706289/18
 • Fra Odense Kommune: Supplerende oplysninger til høring af udkast til tilladelse til tilbyning til Korup Kultur og Idrætscenter - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706238/18
 • Fra Varde Kommune - Udkast til dispensation fra naturbeskyttelsesloven - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  705102/18
 • Sagsnr18-13214_Doknr201583-18_v1_Kortbilag i 11.000.PDF
  705103/18
 • Sagsnr18-13214_Doknr183690-18_v1_Dispensation til fjernelse af beskyttet hede.PDF
  705104/18
 • Cimzia (certolizumab pegol) anbefalet som standardbehandling til psoriasis af Medicinrådet
  1055/19
 • Fra ansøger, Råstof, SV: Høringssvar fra Assens Kommune vedr. råstofindvinding matr. nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg
  75198/19
 • Fra Assens Kommune - svar på påbudsmuligheder - Krengerupvej 84, 5620 Glamsbjerg
  64482/19
 • Fra Haderslev kommune - Årlig evaluering af samarbejdet i de kommunalt-lægelige udvalg 2017
  66414/19
 • VS: VR Buddies - Gældende Timereg og løn Tutee nov + Cosmosskolen sept-nov 2018
  58074/19
 • Kolding Kommune, accept af frivillig oprensning af olieforurening ved ældre olietank - Storgaden 112, Viuf
  196/19
 • Orientering om udsættelse af offentliggørelse af vejledningerne om fravalg af livsforlængende behandling m.v.
  1161/19
 • Fra Billund Kommune: Orientering om svar til Københavns Universitet vedr. Ribersvejkvarteret
  142/19
 • Den Nationale Rekommandationsliste: Farmakologisk behandling af osteoporose sendes i høring - høringsfrist er den 13. januar 2019
  961/19
 • Referat af bestyrelses- samt repræsentantskabsmøde i Sydtrafik den 21. december 2018
  2526/19
 • Høring - Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om tv-overvågning - 2017-790-0062
  911/19
 • Fra Kolding Kommune, Tilsynsrapport, opgravning af forurenet jord på Kløvkærgrunden, Seest
  149/19
 • fra borger vedr Ap2019 Manglende forureningsundersøgelse.
  705708/18
 • Fra projekthaver - Anmodning om budgetændring - jour.nr. 14/10827
  707313/18
 • Fra Esbjerg Kommune. Høring af indsatsplaner - Aike, Vejrup, Gørding, Bjøvlund_CaseNo18-3563_3043148_v1.pdf
  704305/18
 • Fra MST: Afgørelse om ikke at meddele yderligere undersøgelse eller oprensning ved brønd I, II og III - Afgørelse om ikke at meddele yderligere undersøgelse eller oprensning.pdf
  705045/18
 • Fra Kolding Kommune. Til orientering - §8-tilladelse til ændret arealanvendelse El-Vej 2, 6000 Kolding
  705535/18
 • Fra Læge - Accept af hjemtagelse af børneattest
  706085/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  704469/18
 • Fra DGI: kvittering for brev fra SL
  705170/18
 • Fra Danske Regioner SV: spørgsmål til vederlagsfri udlevering af medicin (Addisons sygdom)
  704525/18
 • Fra Sweco: Underskrevet kontrakt
  705664/18
 • Fra projekthaver - 18/45328 PE-Region Platform - Grænseoverskridende platform for energieffektiv effektelektronik
  706214/18
 • fra Orbicon Retablering Højbjergvej
  705968/18
 • Fra FaDL.: Ansøginger om dispensation for 8. semester-reglen
  704850/18
 • Fra virksomhed ang. projekt
  706345/18
 • Fra COWI - Endelig rapporter fra indledende undersøgelser, Toldbodvej 20, 7100 Vejle
  705159/18
 • Fra Agrolab: Vedr. indkomne prøver
  705571/18
 • Fra Sweco: Underskrevet kontrakt
  705670/18
 • Fra Cowi: opsummering af aftale
  705263/18
 • Fra Arkil: Dokumentation for fjernelse af forurenet jord, Vranderupvej 46, Kolding
  705978/18
 • Fra FAS Aftale om honorering af ad hoc tilknyttede speciallæger til Friklinikken. (Id nr.: 1534761)
  706111/18
 • Fra Esbjerg Kommune. Miljøvurdering af indsatsplan Bjøvlund m.fl._CaseNo18-19937_3075752_v1.pdf
  704310/18
 • Nordregio: Vestdanmark og Data2go
  705766/18
 • Underskrevet REM-tilsagn til projekt VISE
  706139/18
 • Fra Agrolab: Vedr. indkomne prøver
  705574/18
 • Fra MST: mail fra mst -Afgørelse om ikke at meddele yderligere undersøgelse eller oprensning ved brønd I, II og III
  705043/18
 • Fra COWI - Endelige rapporter, Toldbodvej 20, 7100 Vejle
  705233/18
 • Fra Sweco: Underskrevet kontrakt
  705678/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  2937/19
 • Referat af bestyrelses- samt repræsentantskabsmøde i Sydtrafik den 21. december 2018 - Referat repræsentantskabsmøde den 21. december 2018.doc
  2529/19
 • Referat af bestyrelses- samt repræsentantskabsmøde i Sydtrafik den 21. december 2018 - Referat bestyrelsen 21. december.pdf
  2528/19
 • Fra SWECO: Vedr jordtilførsel - opfølgning på møde den 22. november 2018, matr nr 22e Sdr. Nærå
  195/19
 • Fra Campus Vejle: Vedr. Digitalisering i faget
  1749/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  2928/19
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 2: Samlet forureningsnotat for Nørre Bygade 18, Grejs
  2047/19
 • Fra Epinion: vedr. Praksisnære projektuger
  1770/19
 • Fra Vejle Kommune: Forureningsnotat for oprensning på Nørre Bygade 18, Grejs
  2039/19
 • RE: Aktindsigt - Information om Ambulance Syd
  3115/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3848/19
 • VS: Ansættelse af fysioterapeut
  3257/19
 • Vikarskema for fysioterapeut
  3855/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3833/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3838/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3260/19
 • Overtagelse af kapacitet som fysioterapeut
  4074/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3821/19
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 1: Notat ifm afgravning af forurenet jord under olietank på Nørre Bygade 18, Grejs
  2044/19
 • Fra Nordfyns Kommune. SV: Høring vedr. placering af ny kildeplads
  4858/19
 • Fra Kolding HF og VUC vedr. driftsoverenskomst
  4927/19
 • Vikarskema for fysioterapeut
  3859/19
 • Fra Designskolen: Samarbejdsaftale Sundhed, Kultur og Natur
  4425/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3241/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3250/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3826/19
 • VS: Ansættelse af fysioterapeut
  3259/19
 • Tilmelding til yderregistret - fysioterapi
  4079/19
 • Fra Haderslev Handelsskole vedr. driftsOK
  4933/19
 • Fra Videnskabs etisk komite - - afgørelse
  4408/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3845/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3238/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3234/19
 • Ansættelse af fysioterapeut
  3247/19
 • Fra Niras: Endeligt oplæg, Renseripulje 25, Ridepladsen 3A-F, Nordborg
  7664/19
 • Udkast til kommissorium for arbejdsgruppen vedr. modernisering af specialet anæstesiologi - Har i bemærkninger, deadline 8. januar kl. 12
  9547/19
 • Fra Niras: Endeligt undersøgelsesoplæg, Renseripulje 25, Storegade 50, Nordborg
  7725/19
 • Tilsagn fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. Pulje til øget brug af videotolkning i regionerne - 1810070
  9943/19
 • Fra projekt: budget
  7994/19
 • Fra DGE: Resultater fra indledende undersøgelse, Bredsten Landevej 37
  13034/19
 • Fra projekthaver -
  14844/19
 • Danske Regioner - Notat om FMK Ydernummer afdækning
  28090/19

Udgående

 • Til Assens Kommune: Svar på spørgsmål om udlægning af produkt kaldet "Maggedam" med indhold af knust asfalt
  706117/18
 • Til firma Clinuvel: Answer to: Request of information
  705550/18
 • Answer to: Request of information
  704808/18
 • Til Myndigheder, Råstof, Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr. nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
  75209/19
 • Til Myndigheder, Råstof, Efterbehandlingsplan.pdf
  75214/19
 • Til Myndigheder, Råstof, Ansøgningsskema.pdf
  75213/19
 • Til Myndigheder, Råstof, Anmeldeskema.pdf
  75212/19
 • Til Myndigheder, Råstof, myndighedshøring 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme.pdf
  75208/19
 • Til Myndigheder, Råstof, Adgangsvej.pdf
  75211/19
 • Til Myndigheder, Råstof, Graveplan.pdf
  75215/19
 • Til ansøger, Råstof, SV: underskrevet ansøgning
  75202/19
 • Til fynske kontaktpersoner vedr. røgfri ungdomsuddannelser: Invitation til uddannelser om gratis kursus i korte samtaler med unge om røg
  705198/18
 • Invitation til kursus__Røgfrit liv - korte samtaler med unge om røg_Odense marts 2019.pdf
  705199/18
 • Invitation til kursus__Røgfrit liv - korte samtaler med unge om røg_Odense marts 2019.pdf
  705190/18
 • Til Sydfyns Erhvervsforskole: Invitation til "røgfri liv - korte samtaler med unge om røg"
  705189/18
 • Til borger - varsel om forureningsundersøgelse - genfremsendelse - Koldingvej 12.pdf
  704544/18
 • Til Virksomhed - varsel om forureningsundersøgelse - genfremsendelse - Koldingvej 8.pdf
  704545/18
 • Til rådgiver - kopi af genfremsendte breve
  704543/18
 • Til borger - varsel om forureningsundersøgelse - genfremsendelse - Koldingvej 10.pdf
  704546/18
 • Til LIFA: Svar på henvendelse om matrikler
  704295/18
 • Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - Praksishandel i Nyborg
  705761/18
 • Til Skat og Vejle kommune: V1 Varsel mart. 34 am Engene, Vejle Jorde
  705826/18
 • REM-tilsagn til projekterne "Etablering af en Syddansk Fødevarehub", "Fremtidens Fødevarer" og "Forretningsmodeller for SMV"
  706254/18
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksishandel i Esbjerg
  706284/18
 • Til Vejle Kommune: V2-afgørelse, Ny Solskovvej 2, 7100 Vejle
  704559/18
 • Til Borger: Svar på aktindsigt, Gammelby Ringvej/ Gasværksgade 30, 6700 Esbjerg
  706318/18
 • Til borger: Bilag, Kortbilag V2, Ribevej 20, 6780 Skærbæk
  705908/18
 • Afslag på ansøgning om REM-midler Vækst i Erhverv i Gadeplan i Billund Kommune
  705884/18
 • REM-tilsagn tillæg til Growth by Design, Growth Catalyst og Design Innovation
  706228/18
 • Til Læge - Bekræftelse på overtagelse af kapacitet i Esbjerg
  706261/18
 • Til Orbicon: Svar på henvendelse 1
  706112/18
 • til Borger afgørelse om V2 kortlægning Låsbygade 71 2.docx
  705967/18
 • Til Vejle Kommune - rapport for indledende undersøgelse, Toldbodvej 20, 7100 Vejle_grundejerdel.pdf
  705366/18
 • Til Odense Kommune, vedr. Bogensevej 39, 5270 Odense N
  705557/18
 • REM-tilsagn til projekt VISE
  706094/18
 • Til Orbicon: Resultat af udbud - pulje 11 2018
  704287/18
 • Til Boligforeningen B42, Orientering om undersøgelse af naboeejendommen Mellemgade 2, Sønderborg.pdf
  705675/18
 • Til Vejle Kommune: Kopi af V2-kortlægning samt spørgsmål vedr. påbudsmuligheder, Ny Solskovvej 2, 7100 Vejle
  704812/18
 • Til DMR: Resultat af udbud - pulje 11 2018
  704272/18
 • til ansøger, råstof, tilladelse, matr nr 13d mfl. Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune
  705375/18
 • til Borger afgørelse om V2 kortlægning Låsbygade 71 A,2.docx
  705969/18
 • Til borger: Bilag, Boligerklæring, Ribevej 20, 6780 Skærbæk
  705923/18
 • Til Orbicon: Resultat af udbud - pulje 11 2018
  704280/18
 • Fra RS: bekræftelse af aftale
  705315/18
 • Til Sweco: Resultat af udbud - pulje 11 2018
  704285/18
 • REM-tilsagn til projekt Vækst gennem eksport af teknologiløsninger til udnyttelse af overskudsvarme
  706092/18
 • Til Vejle kommune - V1V2-kortbilag, Toldbodvej 20, 7100 Vejle.pdf
  705357/18
 • Til Sønderborg Andelsboligforening, orientering om undersøgelse på Løngang 37, om berører Perlegade 94 og Rebslagervej 16-18, Sønderborg.pdf
  706115/18
 • Til Orbicon: Resultat af udbud - pulje 11 2018
  704265/18
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Praksishandel i Nyborg
  705757/18
 • Til borger: V2-afgørelse, Ribevej 20, 6780 Skærbæk
  705895/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis i Nyborg
  705683/18
 • REM-tilsagn til projekterne "Etablering af en Syddansk Fødevarehub", "Fremtidens Fødevarer" og "Forretningsmodeller for SMV"
  706257/18
 • REM-tilsagn til projekterne "Etablering af en Syddansk Fødevarehub", "Fremtidens Fødevarer" og "Forretningsmodeller for SMV"
  706255/18
 • Til Vejle Kommune - Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Toldbodvej 20 og 20A, 7100 Vejle.pdf
  705339/18
 • Til DMR: Resultat af udbud - pulje 11 2018
  704290/18
 • Til Skat og Vejle Kommune: V1 afgørelse
  705707/18
 • Til Vejle Kommune: Bilag, V2-kortbilag, Ny Solskovvej 2, 7100 Vejle
  704563/18
 • Afslag på ansøgning om REM-midler
  705791/18
 • Til Vejle Kommune - til orientering, V2-kortlægning af en del af ejendommen Toldbodvej 20, 7100 Vejle
  705373/18
 • Til Nyborg: Svar på henvendelse om ejendommen
  704742/18
 • Til Danbolig: svar vedr. Værditabsordning Markdanersgade 5, 7, 6000 Kolding
  704780/18
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  705632/18
 • Til DMR: Resultat af udbud - pulje 11 2018
  704283/18
 • REM-tilsagn til projekt Place Making Fyn
  706212/18
 • REM-tilsagn til projekt Fodbold som Sundheds- og Velfærdsinnovator
  706089/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  705613/18
 • Til Sweco: Resultat af udbud - pulje 11 2018
  704276/18
 • Fra regionsrådsformand: svarbrev til DGI
  704786/18
 • Til Borger, orientering om undersøgelse af Alsgade 71, som berører Alsgade 69, Sønderborg.pdf
  706110/18
 • REM-tilsagn til projekt VISE
  706136/18
 • Vejle Kommune - V2-høring, Toldbodvej 20, 7100 Vejle.pdf
  705326/18
 • til Borger afgørelse om V2 kortlægning Ejerforeningen Låsbygade 711.docx
  705965/18
 • REM-tilsagn tillæg til Growth by Design, Growth Catalyst og Design Innovation
  706227/18
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse på St. Rådhusgade 19, Sønderborg.pdf
  704880/18
 • Afslag på ansøgning om REM-midler til "Fremtidens Virksomhed"
  705894/18
 • Til Lægevagten - Vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Esbjerg
  706279/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansat læge indgår som ejer i praksis
  706248/18
 • Til PLO og Levernadører vedr. Praksishandel i Esbjerg
  706282/18
 • Til Orbicon: Svar på henvendelse 2
  706114/18
 • Afslag på ansøgning om REM-midler
  705786/18
 • Afslag på ansøgning om REM-midler
  705783/18
 • Fra ARkil: Svar vedr dokumentation mv, Vranderupvej 46, Kolding
  706100/18
 • REM-tilsagn tillæg til Growth by Design, Growth Catalyst og Design Innovation
  706225/18
 • Afslag på ansøgning om REM-midler til "Fremtidens Virksomhed"
  705890/18
 • Til Sweco: Resultat af udbud - pulje 11 2018
  704293/18
 • Til projekt: Tilsagn om tilskud til projekt
  4365/19
 • Til projekt: tilsagn om tilskud til projekt
  4559/19
 • Til Designskolen og SDU: Samarbejdsaftale Sundhed, Kultur og Natur
  4456/19
 • Til projekt: tilsagn om tilskud til projekt
  4377/19
 • Til Jyllandsposten: Vedr. anmodning om aktindsigt
  3962/19
 • Til projekt: Tilsagn om tilskud til projekt
  4309/19
 • Til projekt: Tilsagn om tilskud til projekt
  4515/19
 • Til projekt. tilsagn om tilskud til projekt
  4563/19
 • Til Avisen.dk: Vedr. anmodning om aktindsigt
  3867/19
 • Afslag på ansøgning om REM-midler til "Fremtidens Virksomhed"
  3999/19
 • Afslag på tillægsansøgning om REM-midler til "Living Design Lab"
  3985/19
 • Til projekt: tilskudsbrev om tilskud til projekt
  4542/19
 • Til projekt: tilsagn om tilskud til projekt
  4370/19
 • Til/Fra DGE: Korrespondance vedr. status for de manglende sager, pulje 12
  12963/19
 • Til COWI - Svar vedr. Anmodning om merbetaling pga. store sager
  16598/19
 • Til DK Råstof, råstof, tilsyn, matr. nr. 3d og 8q Viuf, Viuf By i KOlding Kommune
  40830/19
 • Til Vejle Kommune - rapport for indledende undersøgelse, Toldbodvej 20, 7100 Vejle_grundejerdel.pdf
  32610/19
 • REM-tilsagn tillæg til Growth by Design, Growth Catalyst og Design Innovation
  51413/19

20. december 2018

Indgående

 • Fra ansøger, Råstof, Scan_20181220.pdf
  75194/19
 • Fra ansøger, Råstof, underskrevet ansøgning
  75191/19
 • Fra rådgiver - info vedr. grundejer Koldingvej 12
  704540/18
 • Fra Orbicon - underskreven kontrakt Gl. Stationsvej 5B-5C og 7-7A, Kolding -
  704717/18
 • Fra ansøger RÅSTOF VVM anmeldeskema
  4396/19
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Kvittering for modtagelse af Partshøring af tillæg til tilladelse - Jordløse
  702841/18
 • Fra Assens Kommune, Råstof, Høringssvar fra Assens Kommune vedr. råstofindvinding matr. nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg
  75086/19
 • Fra Assens Kommune, Råstof, Høringsvar fra Assens Kommune, vedrørende Råstofindvinding matr nr 1at G....pdf
  75087/19
 • FRA RM: Oversigt over GeoGIS økonomi - betaling
  703739/18
 • Fra Assens Kommune, Råstof, SV: Høringssvar råstofindvinding matr. nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg
  75083/19
 • AstraZeneca A/S: Vedrørende nyheder omkring vores diabetes produkter.
  702062/18
 • fra Colliers - henv. Niels Finsensvej 8 og 10, 7100 Vejle
  703389/18
 • Fra DMR: Bilag til "Resultat" - Suppl. rapport, Haulundsvej 162, Ribe
  703472/18
 • Fra borger: Aktindsigt vedr forureningsuheld, Gammelby Ringvej 4-6, Esbjerg
  701936/18
 • Fra Tønder Kommune, Tiltale rejst, Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster - kommunens sagsID 09.08.03-K08-3-16
  701976/18
 • Fra PLO-Syd - Ny PLO-Syd repræsentant pr. 1. januar 2019 - Tværsektoriel FMK arbejdsgrupp (Id nr.: 1640102)
  703213/18
 • Udkast til §8-tilladelse
  703235/18
 • Sikkerhedsstillelse: Fra leverandør
  701908/18
 • Fra Fysioterapien Gudme vedr. ansættelse af vikar.
  703019/18
 • Fra DMR: Resultat af supplerende undersøgelse, Haulundsvej 162, Ribe
  703466/18
 • Fra Rambøll : Bilag - analyseresultater - EUDKVE-00747585.xlsm
  703371/18
 • fra Orbicon Nyvej 6, Vissenbjerg
  705858/18
 • Fra Fysioterapien Gudme, vedr. ansættelse af vikar
  705038/18
 • Fra DMR. Statusrapport nr. 13 vedr. afværgepumpning ved Circle K, Aabenraavej 1, Haderslev
  704382/18
 • Fra borger:: Aktindsigt i miljøuheld Gammelby Ringvej 4-6, Esbjerg
  706321/18
 • Fra MOE: Drivvejen 1, Vorbasse - Udkast af undersøgelsesrapport
  704304/18
 • Fra COWI: Kontrakt_RSD_2012_2018.pdf
  704231/18
 • Fra Odense Kommune: Endelig § 8-tilladelse til nedrivning af kedelbygning, Tekstilgangen 1, 5000 Odense C
  705407/18
 • Fra rådgiver: Drivvejen 1, Vorbasse - Udkast af undersøgelsesrapport
  705642/18
 • Fra LIFA: Spørgsmål om sammenlægning af matrikler
  704289/18
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering fra kommunen, Rugårdsvej 109, 5463 Harndrup
  705485/18
 • Fra Kolding Kommune: Kvittering for modtagelse af Tilsynsbrev til Arkil vedr Vranderupvej 46, Kolding
  704487/18
 • Fra Niras: Pulje 1 - sagerne
  705559/18
 • Fra Fredericia Kommune, Natur & Miljø, Jordforurening, Høringssvar til Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2019, - Høringssvar til regionens udkast til offentlig indsats ift. jordforureninger i 2019.pdf
  705323/18
 • SV: SV: Region Syddanmarks indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
  704263/18
 • Nordregio: Tillægskontrakt Data2go
  705790/18
 • Fra MOE: Drivvejen 1, Vorbasse - tilsynsrapport udkast
  705591/18
 • Fra Middelfart Kommune: Sagen afsluttes, Rugårdsvej 109, 5463 Harndrup
  705489/18
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til nedrivning af bygninger på Sønder Voldgade 7, 9 og 11, 7
  246/19
 • Fra Rambøll, svar på spørgsmål, Jutlandia Terminal, Europakaj 1, Esbjerg
  1279/19
 • Kolding Kommune fremsender dokumenter ang. Storgaden 112, 6052 Viuf
  190/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Udkast til §8 til høring, Jutlandia Terminal A/S, Europakaj 1, Esbjerg.
  1284/19
 • Fra Kolding Kommune, Ny tilladelse efter § 19 til lettere forurenet jord, Saxovej 2, Kolding
  1328/19
 • Fra Niras: Pulje 1 - sagerne
  705564/18
 • Fra Fysioterapien Gudme vedr. ansættelse af vikar
  704934/18
 • Fra Arkil: Kommentarer til tilsynsbrev til Arkil vedr Vranderupvej 46, Kolding
  704530/18
 • Fra Niras: Pulje 1 - sagerne
  705566/18
 • Fra COWI mail med underskrevet kontrakt Havneterminalen Fredericia oplæg vurderingsnotat om fri mobil oliefase
  704230/18
 • FraFredericia Kommune, Natur & Miljø, Jordforurening, Høringssvar til Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2019,
  705321/18
 • 040-18 Ændring af bekendtgørelse om valg og skift af læge.pdf
  702851/18
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Kvartalsrapportering for kvalitetsfondsprojekter - 3. kvartal 2018 - Region Syddanmark
  703855/18
 • fra Odense Kommune til DGE - Bemærkninger til oplæg til forureningsundersøgelse ifm. boligbyggeri på Odense Havn, Gammelsø 49 mf.
  703731/18
 • fra Skatteankestyrelsen - Vedr. forurening på lokalitetsnr. 510-006421 og 510-024564
  703625/18
 • Fra NIRAS: Afsluttende 2018 budgetstatus
  702988/18
 • Fra Rambøll: Budget nye boringer januar 2019
  703009/18
 • Til Rambøll: Oplæg godkendt
  703156/18
 • Fra system: Yder 041300 er lukket automatisk pr. 19.12.2018
  703022/18
 • Fra MST: Kvittering for oprensningsrapport af ca. 1-2 liter fueloliespild ved mixer T8428, Havneterminalen, Fredericia
  703190/18
 • Anmodning om bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål 297 og 298 vedr. brug af hjertestartere
  702398/18
 • 630-81249 Torvegade 17A-C, 7323 Give_rapport_endelig_version.pdf
  701772/18
 • Fra DMR: Bilag - Endelig rapport, Svendborgvej 28 - 2018-0928 - Endelig rapport Svendborgvej 28.pdf
  4080/19
 • fra billund kommune vedr afslutning af påbudsag Sønderby Mosevej og Frodeslundvej - Væltet marksprøjte - Billund Kommune - image001.jpg
  1959/19
 • fra billund kommune vedr afslutning af påbudsag Sønderby Mosevej og Frodeslundvej - Væltet marksprøjte - Billund Kommune
  1957/19
 • Fra DMR: Mail med fremsendelse af Endelig rapport, Svendborgvej 28
  4076/19
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  2057/19
 • Fra Vejen Kommune: Indstilling om V2-kortlægning af areal på Kongevej 52, 6630 Rødding
  1809/19
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  2041/19
 • Fra Fredericia Gymnasium: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  2067/19
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til nedrivning af bygninger på Sønder Voldgade 7, 9 og 11, 7000 Fredericia, matr. 64, Fredericia Bygrunde
  243/19
 • Fra rådgiver - mail til DIN forsyning med bilag til orientering
  197/19
 • Fra Vadehavssekretariatet, Råstof
  5322/19
 • Fra Nybolig, vedr. Borggade 10, 10 A og 10B, 6300 Gråsten
  5559/19
 • Fra VUC Fyn vedr. ændringer i udbud
  11878/19
 • Fra Det Nationale Center for Fremmedsprog (Vest): Vedr. advisory board
  11666/19
 • Fra Niras: Oplæg til undersøgelse, Renseripulje 25, Perlegade 17, 6400 Sønderborg
  7712/19
 • Fra Niras: Endeligt undersøgelsesoplæg, Renseripulje 25, St. Rådhusgade 21, 6400 Sønderborg
  7749/19
 • Fra Rambøll: Pulje 4 - Slutopgørelse
  31246/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Vedr kortlægning af Sergentskole, Gerlachsgade 2, 6400 Sønderborg
  39938/19
 • Danske Regioners bidrag til høring af bekendtgørelse om gebyrer for medicinsk udstyr og gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr
  13312/19
 • Fra Region Nordjylland
  14562/19
 • Fra Niras: Endelig oplæg, Renseripulje, Ringgade 190, 6400 Sønderborg
  7686/19
 • VS: Afrapportering Køling fra fjernvarme november 2018
  58123/19
 • VS: Eyebab, TARS - afrapportering november 2018
  58101/19
 • Fra Niras: Svar vedr. batteri på flowmåling
  59383/19

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Kortbilag til afgørelse - Udgået inden kortlægningen - Granvej 14, 5642 Millinge.pdf
  704171/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Kopi af afgørelse - Granvej 14, 5642 Millinge.pdf
  704169/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Afgørelse - Udgået inden kortlægningen - Granvej 14, 5642 Millinge.pdf
  704170/18
 • Til indvinder, Råstof, SV: Almind efterbehandling ved Ole byskov
  75099/19
 • Til ansøger, Råstof, Høringsvar fra Assens Kommune, vedrørende Råstofindvinding matr nr 1at G....pdf
  75096/19
 • Til ansøger, Råstof, VS: Høringssvar fra Assens Kommune vedr. råstofindvinding matr. nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg
  75095/19
 • Til rådgiver, Råstof, VS: Høringssvar fra Assens Kommune vedr. råstofindvinding matr. nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg
  75091/19
 • Til rådgiver, Råstof, Høringsvar fra Assens Kommune, vedrørende Råstofindvinding matr nr 1at G....pdf
  75092/19
 • Til Assens Kommune, Råstof, SV: Høringssvar råstofindvinding matr. nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg
  75082/19
 • Til AstraZeneca A/S: Vedrørende nyheder omkring vores diabetes produkter.
  702075/18
 • Anmodning om aktindsigt - Kortlægningsnummer 445-70159 - image003.png
  703464/18
 • Til DGE: Fremsendelse af kortlægningsafgørelser vedr. Servicestation, Strandvejen 220, 7000 Fredericia, Fredericia Kommune, Matr. nr. 391lf Fredericia Stadsjorder
  702285/18
 • Til Middelfart Kommune: Regionens bemærkning til det videre forløb, Rugårdsvej 109, 5463 Harndrup
  703689/18
 • Til praksis i Fredericia: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  702911/18
 • TIl Arkil A/S og Kolding Kommune: Tilsynsbrev til Arkil vedr Vranderupvej 46, Kolding
  703356/18
 • Anmodning om aktindsigt - Kortlægningsnummer 445-70159 - image004.png
  703468/18
 • Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - Praksishandel i Svendborg
  703927/18
 • Til Fanø Kommune. Doc2Mail - Forsendelse 111167185.pdf
  703042/18
 • SV: Vedrørende E-mail til Vækstforum eller revisor Journalnummer: RFD-18-0035
  703150/18
 • Til Mst: SV: Udkast til afgørelse om opfyldt påbud
  702620/18
 • Til borger_V1-høring, med bilag Langøvej 19, 5900 Rudkøbing.pdf
  702798/18
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg.pdf
  703398/18
 • Fra Advokat, Anmodning om aktindsigt - Kortlægningsnummer 445-70159
  703425/18
 • Til Foreningen Lindelse Sognegård_V1-høring, med bilag, Illebøllevej 3, 5900 Rudkøbing.pdf
  702686/18
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  702916/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Revsørevej 4, 5874 Hesselager
  702402/18
 • BILAG til Skatteankestyrelsen - 1997-08-04 Affaldsdepotregistrering.pdf
  703687/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse (ændring), Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg.pdf
  703393/18
 • BILAG til Skatteankestyrelsen - 1997-05 Supplerende undersøgelser.pdf
  703676/18
 • Udgår INDEN kortlægning efter historisk gennemgang, Højen Kirkevej 8, Vejle.pdf
  703018/18
 • Til Lægevagten: afmelding af vagtydernr.
  703530/18
 • SVAR henvendelse - Niels Finsensvej 8 og 10, 7100 Vejle
  703451/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  704107/18
 • Til Praksis - Bekræftelse vedr. ny kompagnon i praksis i Svendborg
  703789/18
 • til Skatteankestyrelsen - SV: Vedr. forurening på lokalitetsnr. 515-00408, ejendomsnr: 510-006421 og 510-024564
  703657/18
 • BILAG til Skatteankestyrelsen - 2009-06-04 V2-kortlægningsbrev.pdf
  703665/18
 • Til DMR: Regionens vurdering af undersøgelsesresultaterne, Haulundsvej 162, Ribe, lok. 571-77012
  703481/18
 • Til borger. Udgår INDEN kortlægning efter historisk gennemgang, Koldingvej 132, 7100 Vejle.pdf
  703134/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg.pdf
  703404/18
 • Til Svendborg Kommune SV: Der er ikke funder 4-nitrophenol i de opfølgende prøver fra boringerne ved Hovedværket
  705578/18
 • Kommunemeddelelse - Kerteminde Kommune - Praksishandel i Munkebo
  705044/18
 • Til PLO og Levernadører vedr. Praksishandel i Munkebo
  705059/18
 • Til Lægevagten vedr. Afmeldt vagtydernummer i Kerteminde samt praksishandel i Munkebo
  705070/18
 • Til Læge - Huskeliste ifm. oprettelse af ydernummer
  704056/18
 • BILAG til Skatteankestyrelsen - 2012 Supplerende undersøgelser og afværge ifm. opførelsen af Søsla....pdf
  703662/18
 • BILAG til Skatteankestyrelsen - 2008-11 Orienterende forureningsundersøgelse.pdf
  703672/18
 • Til borger: Revurdering af kortlægning, Møllegade 32, Sønderborg
  702299/18
 • SV: Vedrørende E-mail til Vækstforum eller revisor Journalnummer: RFD-18-0036
  703168/18
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandør vedr. Praksishandel i Svensborg
  703923/18
 • Til Vurderingsstyrelsen. 563-55005 Postvejen 10, FanøV2 kortlægning af knust asfalt
  703056/18
 • Til Esbjerg Kommune. 563-55005 Postvejen 10, FanøV2 kortlægning af knust asfalt
  703053/18
 • Til Borger: V2-varsling (ændring), Mosevej 16, 5492 Vissenbjerg.pdf
  703384/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  704122/18
 • BILAG til Skatteankestyrelsen - 1996-09 Registreringsundersøgelse.pdf
  703682/18
 • Til Kolding Kommune. Høringssvar til udkast til §8-tilladelse til ændret arealanvendelse for El-Vej 2, 6000 Kolding
  703253/18
 • BILAG til Skatteankestyrelsen - 1998-07 Supplerende undersøgelser.pdf
  703679/18
 • Anmodning om aktindsigt - Kortlægningsnummer 445-70159 - Resultater fra Rapport, Henvendelse.pdf
  703460/18
 • Til borger: svar på henvendelse
  703976/18
 • Til Esbjerg Kommune, spørger til evt. nye oplysninger om jordforurening på Refshedevej 22, Darum
  703027/18
 • Referat fra politisk styregruppemøde, Brørup Sundhedscenter 17.12.18
  704178/18
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4667/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4706/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4694/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4723/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4686/19
 • Til projekt: ansøgning flyttet til anden pulje
  4751/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4663/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4703/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4691/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4700/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4676/19
 • Til MST: Revideret udkast til referat
  2097/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4653/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4709/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4672/19
 • Til ansøger: afslag på tilskud til projekt
  4713/19

19. december 2018

Indgående

 • Fra Rådgiver - Re: Pulje 10: Libavej 1 - Resultater fase 1
  701799/18
 • FRA DMP: Anbefalingsbrev
  700826/18
 • Fra ansøger, Råstof, SV: Råstofsag matr.nr. 1022 Bolderslev - Vejoverkørsel
  75077/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag - Bondovej 11, 5250 Odense SV
  706265/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Suppl. oplysninger 18-12-2018 (revideret belægning) - Bondovej 11, 5250 Odense SV
  706270/18
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse - Bondovej 11, 5250 Odense SV
  706263/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Revideret situationsplan 18-12-2018 - Bondovej 11, 5250 Odense SV
  706271/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Bondovej 9-13 - Bondovej 11, 5250 Odense SV
  706267/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Suppl. oplysninger 13-12-2018 - Bondovej 11, 5250 Odense SV
  706269/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Hoveddokument for ansøgning - Bondovej 11, 5250 Odense SV
  706266/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Situationsplan 1 - Bondovej 11, 5250 Odense SV
  706268/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse - Bondovej 11, 5250 Odense SV
  706264/18
 • Fra DMR - Pulje 10: Libavej 1 - Resultater fase 1
  699705/18
 • Fra DMR - Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Resultater fase 1
  699685/18
 • Fra DMR: Pulje 10 Status mm.
  365/19
 • Fra DMR: Pulje 10 Status mm.
  371/19
 • Fra Rambøll: vurdering af resultater, undersøgelse af moniteringsboringer, Nyborg
  701276/18
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et Region Syddanmark medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende transthyretin amyloidose
  699397/18
 • Fra Niras: mail med projektkontroller fra GeoGIS-databasen
  700161/18
 • Ambulancesyd/FOA
  699537/18
 • Fra Arkil: Orientering vedr resultatet af seneste analyser fra Vranderupvej 46, Kolding
  702327/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Høringsfrist
  700893/18
 • Fra Kolding Kommune: § 8 Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde - Centervej 4, 6000 Kolding
  700752/18
 • Fra Middelfart Gymnasium: vedr. Industrien som karrierevej 2.0
  700682/18
 • Fra Praksis - Meddelelse om nyt cvr.
  699770/18
 • Fra NIRAS: Økonomioversigt
  700311/18
 • Garantistillelse: fra bank
  699992/18
 • Fra Niras: Pulje 44 - projektkontroller fra GeoGIS-databasen - GeoGIS-projektkontrol-Markdanersgade-621-00285.pdf
  700227/18
 • Høring af Sundhedsstyrelsens Demenshåndbøger (deadline 17. januar 2019)
  700768/18
 • Fra Niras: Pulje 44 - projektkontroller fra GeoGIS-databasen - GeoGIS-projektkontrol-Konsul Graus Gade-621-00115.pdf
  700209/18
 • fra Orbicon Re: faktura anlægsarbejde Højbjergvej 5, Toftlund
  701526/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  700694/18
 • VS: Lægemiddelrekommandationer fra Medicinrådet vedr. terapiområde hjerte-kredsløb
  699577/18
 • Fra Niras: Pulje 44 - projektkontroller fra GeoGIS-databasen - GeoGIS-projektkontrol-Jernbanegade-621-00104.pdf
  700201/18
 • korrespondance med Frits Frandsen om dagsorden til SU 11.12.2018
  700782/18
 • fra billund kommuen vedr.: Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted - Brug af slagge i vold - færdigmelding
  699815/18
 • VS: Lægemiddelrekommandation for endokrin behandling af kræft i blærehalskirtlen
  699582/18
 • Fra Rambøll: Tilbud 2019 drift
  699184/18
 • Skråfoto, 1936-38 og 1954.pdf
  699930/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Ny ledningsplan, Gammelby Ringvej 2, Esbjerg
  700574/18
 • Offentliggørelse af DHHD årsrapport 2017/18
  699802/18
 • Bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål SUU alm. del 232 og 233 vedr. tilbud om kølehætter til kræftpatienter ifm. kemobehandling - Frist for bidrag: 16. januar 2019 kl. 12.
  700202/18
 • Fra Niras: mail med Pulje 44 - projektkontroller fra GeoGIS-databasen
  700178/18
 • Sundhedsstyrelsens svar til Region Syddanmark vedr. flytning af benign nyrekirurgi 19122018final.pdf
  701028/18
 • Fra Rambøll: Udkast til årsrapport 2018
  699219/18
 • Fra Odense Kommune: Vedr. Klemmeløkken 21, 5250 Odense SV
  705280/18
 • Fra DGE, svar ang. Vejlegårdsvej 2, Broby
  701818/18
 • Fra PLo - Medd. vedrørende praksishandel i Esbjerg
  706188/18
 • Fra Niras: Opdateret økonomioversigt for Søndersø Industrigrunde
  705273/18
 • Fra COWI. Havneterminalen Fredericia oplæg vurderingsnotat om fri mobil oliefase
  701897/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Opførelse af tårn A, Teglværksgade/ Gammelby Ringvej, Esbjerg
  702314/18
 • Fra Niras: Analyseresultater - pesticidpakke 2
  705587/18
 • Fra PLO - Medd. vedrørende praksishandel i Munkebo
  704099/18
 • Fra Rambøll: Bilag - Oversigtskort_undersøgelser 2018.pdf
  703360/18
 • Fra Odense Kommune: Svar vedr. spørgsmål til udkast til § 8-tilladelse, Tekstilgangen 1, 5000 Odense C
  703725/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang pr. 31.12.2018
  702837/18
 • Fra Rambøll: Pulje 3 - Mosevej 16 og andre - Undersøgelser overfladejord
  703354/18
 • Fra system: Yder 041793 er lukket automatisk pr. 19. december 2018
  702473/18
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for svar fra regionen vedr. afslutning af sag vedr forurening fra utæt malkeanlæg, Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  1804/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedr. praksishandel i Stenstrup
  3421/19
 • Status over national diabeteshandlingsplan 20181219
  4198/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Banegårdspladsen 10, 5600 (lok.nr. 431-00028) - §8 - Udtalelse om V2's betydning for planer om etablering af butikker
  11711/19

Udgående

 • Svar til klager
  702275/18
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på henvendelse - Lokalitet: 537-30020 - matr.nr. 40, Vollerup, Ulkebøl - Mommarkvej 7 - 6400 Sønderborg
  701547/18
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på henvendelse om matrikulære ændringer - Lokalitet: 535-05714 - matr.nr. 58, Lambjerg, Hørup, Sønderborg - Lambjergvej 15, 6470 Sydals
  701422/18
 • Fra RSD_besvarelse af FT-spr. 166 og 170.pdf
  700933/18
 • Fra RSD: Bidrag til folketingsspørgsmål vedr. lukningen af barselsafsnittet på Rigshospitalet
  700932/18
 • TIL ZOOMTEK: Forventet forbrug af timer
  700129/18
 • Til ansøger, Råstof, SV: Råstofsag matr.nr. 1022 Bolderslev - Vejoverkørsel
  75074/19
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Økonomiopgørelse, Råstofkortlægning, Vejen
  75072/19
 • Til DMR: SV: Pulje 10 Status mm.
  699634/18
 • Til DMR - SV: Pulje 10 Status mm.
  699640/18
 • Til Ansøger, Råstof, telefonnotat
  75071/19
 • Til entreprenør, RÅSTOF, svar vedr. udførsel af henstilling 253a Spandet Ejerlav, Spandet
  701638/18
 • Til Orbicon: kontrakt til underskrift
  698803/18
 • Til Orbicon: Kontrakt til underskrift
  698804/18
 • Til Orbicon: Kontrakt til underskrift
  698800/18
 • Til Orbicon - kontrakt til underskrift
  698807/18
 • Til PLO - bekræftelse på forlængelse af ansættelse af læge i Skærbæk
  700835/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Illebøllevej 16, 5900 Rudkøbing.pdf
  699879/18
 • til Rambøll, råstofkortlægning ribe, 2018-2019, sand, grus og sten
  700181/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Vesterhavsgade 69, 6700 Esbjerg.pdf
  700749/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Mariendalsvej 47, Assens.pdf
  698789/18
 • Til Skat og Varde KOmmune: V1 afgørelse
  701344/18
 • Til Borger, V2-høring, Stadsbjergvej 14, 5560 Aarup.pdf
  701441/18
 • Til Sweco: Sv. vedr. screening mht. overfladevand
  699501/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Mariendalsvej 47, 5610 Assens.pdf
  698792/18
 • Til Ejerforeningen P Skrams Gade 5: V2-varsling, Peder Skrams Gade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  700950/18
 • til Advofyn Svar Telefonbesked, loknr: 461-06442 Kochsgade 119, 5000 Odense
  699041/18
 • Indstilling om tillægsbevilling til projekt Growth by Design, RFD-14-0007
  701064/18
 • Til KDI, Møde i teknisk følgegruppe for råstoffer til klimatilpasning
  701414/18
 • Til høringsparter - brev om myndighedshøring - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme.pdf
  701249/18
 • Til Assens Kommune, Mail med kopi af V1-varsel, Stadsbjergvej 14, 5560 Aarup
  701418/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Ristingevej 165, 5932 Humble.pdf
  700124/18
 • Til Ejerforeningen P. Skrams Gade 5: Bilag - Kortbilag V2-varsling, Peder Skrams Gade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  700964/18
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansættelse af læge i Odense C ophører pr. 1.1.2019
  701370/18
 • BILAG til grundejer - boligerklæring og nuancering.pdf
  701610/18
 • Til borger: svar på henvendelse
  701120/18
 • Region Syddanmarks indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
  701523/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på nyt cvr er oprettet i yderregisteret
  699787/18
 • Til Skat og Vejle Kommune: Afgørelse
  699824/18
 • Til Rambøll: Rettelse til rapport
  699409/18
 • Til Ejerforeningen P Skramsgade 5: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Peder Skrams Gade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  700959/18
 • Til Rambøll: Kommentar til tilbud og ønske om rettelse
  699380/18
 • Til Billund Kommune - Myndighedshøring af ansøgning om indvinding af råstoffer - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  701274/18
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til undersøgelse
  699176/18
 • BILAG til grundejer - kort over V1V2-areal og udgået areal, Nyborgvej 6, dec 2018.pdf
  701609/18
 • Til Billund Kommune, V2-Kortbilag, Vesterhedevej 9, 7200 Grindsted.pdf
  700610/18
 • Til Vejle kommune - Rykker: Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Diskovej 16, 7100 Vejle
  701224/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Ristingevej 165, 5932 Humble.pdf
  700126/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Illebøllevej 16, 5900 Rudkøbing.pdf
  699878/18
 • Til borger - Svar på henvendelse om undersøgelse for Industriparken 1, 7321 Gadbjerg
  700832/18
 • Til Billund Kommune og SKAT, Kopi af V2-afgørelse, Vesterhedevej 7-9, 7200 Grindsted
  700608/18
 • Til Læge - Bekræftelse på forlængelse af ansættelse i Skærbæk
  700687/18
 • Til Borger, Udkast til V2-afgørelse, Stadsbjergvej 14, 5560 Aarup.pdf
  701438/18
 • Til Ejerforeningen P Skramsgade 5: Bilag - Udkast til Boligerklæring Peders Skramsgade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  700973/18
 • Til Varde Kommune - spørgsmål vedr. dige / mulddepot - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  699941/18
 • til Odense Kommune - bemærkninger til Vurdering af oplæg til forureningsundersøgelse ifm. boligbyggeri - Gammelsø 49 mf.
  699944/18
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Ansat læge ophører i Odense C
  701378/18
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag V2-varsling, Vesterhavsgade 69, 6700 Esbjerg.pdf
  700751/18
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Vesterhavsgade 71, Vesterhavsgade 69 og Peder Skrams gade 5, 6700 Esbjerg
  701027/18
 • Til Læge - Bekræftelse vedr loft på antal tilmeldte patienter
  701621/18
 • Til Borger: V2-varsling, Vesterhavsgade 69, 6700 Esbjerg.pdf
  700743/18
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Vesterhavsgade 71, Vesterhavsgade 69 og Peder Skramsgade 5, 6700 Esbjerg
  701021/18
 • BILAG til grundejer - V1V2-udkast, Nyborgvej 6, dec 2018.pdf
  701608/18
 • Til Sønderborg kommune - til orientering, ændret indsats overfor overfladevand, Stavensbølgade 4, 6440 Augustenborg
  701105/18
 • Til Andelsboligforeningen Vesterhavsgade 71: Afgørelse ingen ændring, Vesterhavsgade 71, 6700 Esbjerg.pdf
  700707/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  703803/18
 • Til Billund Kommune, V2-afgørelse, Vesterhedevej 9, 7200 Grindsted
  700616/18
 • Til Borger: Optagelse af ejendommen under værditabsordningen
  699152/18
 • Til IBC: Vedr. ansøgning til uddannelsespuljen
  699935/18
 • Til Praksis - Bekræftlese på højeste antal tilmeldte patienter
  701660/18
 • til grundejer - V1V2-høring, Nyborgvej 6, dec 2018.pdf
  701607/18
 • Til Odense Kommune: § 8-høringssvar, Tekstilgangen 1, 5000 Odense C
  701197/18
 • Til Andelsboligforeningen Vesterhavsgade 71: Bilag - Kortbilag V2, Vesterhavsgade 71, 6700 Esbjerg.pdf
  700726/18
 • Til Praksis - bekræftelse på ansættelse af læge er ophørt pr.31.12.18
  701138/18
 • Til borger - V2-kortbilag, Stavensbølgade 4. 6440 Augustenborg.pdf
  701082/18
 • til DMR - t.o. VS_ høring, ajourføring kortlægning - Nyborgvej 6
  701613/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  701612/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Banevej 2, 5900 Rudkøbing.pdf
  699990/18
 • Til Borger, Kortbilag V2-varsel, Stadsbjergvej 14, 5560 Aarup.pdf
  701435/18
 • Indstilling om tillægsbevilling til projekt Growth Catalyst, RFD-14-0008
  701358/18
 • Til borger - afgørelse om ændret indsats, Stavensbølgade 4, 6440 Augustenborg.pdf
  701073/18
 • følgemail til grundejer - høring, ajourføring kortlægning - Nyborgvej 6
  701606/18
 • Til Praksis - Forlængelse af ansættelse af læge i Skærbæk
  700647/18
 • Til Borger: Orientering om resultat af 2018 moniteringer
  699670/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Banevej 2, 5900 Rudkøbing.pdf
  699991/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  701611/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til Boligerklæring Vesterhavsgade 69, 6700 Esbjerg.pdf
  700759/18
 • Til skat og Varde kommune: V2-afgørelse
  701178/18
 • Til Læge - Bekræftelse på at ansættelse ophører pr.31.12.18
  701199/18
 • Til Kommuner, Planlægning af møde i teknisk følgegruppe for råstoffer til klimatilpasning
  701410/18
 • 485-90001 Ellehaven 4, tommerup_teknisk rapport.pdf
  700319/18
 • Til grundejer: Sløjfning af boring/brønd
  705286/18
 • Til Jyllandsposten: Vedr. status for behandling af anmodning
  3932/19
 • Til Nybolig, vedr. Borggade 10, 10A og 10B, 6300 Gråsten
  5555/19
 • Til DGE: Bemærkninger til udkast til rapport, Hærvejen 107, Jelling
  13178/19
 • Udkast til V2-kortlægning, 485-90001.pdf
  700321/18
 • V2-høring, 485-90001.pdf
  700322/18
 • brev til yder
  699695/18
 • Til SWECO: Sagsmateriale på 2 lokaliteter lok.nr. 461-00026 og lok.nr. 461-00135 - 3
  700641/18
 • 485-90001 Ellehaven 4, Tommerup_grundejerrapport.pdf
  700324/18
 • Kortbilag, 485-90001.pdf
  700323/18
 • Til Niras: Spørgsmål vedr. batteri på flowmåling
  59380/19
 • Til DMR: Svar til DMR vedr. Udkast til rapport, Ørbækvej 859, Fjerritslev Fyn
  48095/19

18. december 2018

Indgående

 • Fra Orbicon - referat af opstartsmøde
  698934/18
 • Fra entreprenør, RÅSTOF, vedr. udførsel af henstilling 253a Spandet Ejerlav, Spandet
  701636/18
 • Fra Frisesdahl - kigger på sagen til januar
  699337/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Okonomistatus_Vejen_medio_december.pdf
  75069/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Økonomiopgørelse, Råstofkortlægning, Vejen
  75067/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Okonomistatus_Vejen_udvidelse_medio_december.pdf
  75068/19
 • FRA RM: Oversigt over GeoGIS økonomi
  703740/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Længdesnit AA - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706222/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Opstalt Øst - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706221/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til udkast til tilladelse - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706217/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Plan eksisterende forhold - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706219/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - grundplan 1969 - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706223/18
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til tilladelse til tilbygning til Korup Kultur og Idrætscenter - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706215/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til tilladelse - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706216/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oversigtskort placering af tilbygning - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706218/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - oplysninger om olietank - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706224/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Stueplan nye forhold - Præstevej 12, 5210 Odense NV
  706220/18
 • CLINUVEL AG: RE: Request of information
  702046/18
 • Fra grundejer (Asbjørnvænget 5) - supplerende forklaring
  699331/18
 • Fra Nyborg Kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens §8 - Dronningensvej 2, 5800 Nyborg
  704992/18
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2018_254924_Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8 - Dronningensvej 2, 5800 Nyborg
  704993/18
 • Fra Indvinder, Råstof, SV Graveaftale.msg
  75065/19
 • Fra Indvinder, Råstof, Almind efterbehandling ved Ole byskov
  75064/19
 • Til rådgiver - endelige referat af møde d. 27-09-2018
  697210/18
 • Fra rådgiver - endelig referat af møde d. 27-09-2018
  697198/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Udbetaling af skadeserstatning til forpagter i forbindelse med borearbejde.msg
  75057/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Re Udbetaling af skadeserstatning til forpagter i forbindelse med borearbejde.msg
  75058/19
 • Fra rådgiver, Råstof, V34_Vagn_Christensen.docx
  75053/19
 • Fra rådgiver, Råstof, V12_V15_Niels_Schelde_Jensen.docx
  75051/19
 • Fra rådgiver, Råstof, RE: Skadeserstatning - udbetalinger
  75050/19
 • Fra rådgiver, Råstof, V49_Bjarne_Sørensen_forpagter.docx
  75054/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Udbetaling af skadeserstatning til forpagter i forbindelse med borearbejde.msg
  75055/19
 • Fra rådgiver, Råstof, bekræftelse.msg
  75056/19
 • Fra rådgiver, Råstof, V30_V32_V35_Klaus_Schellerup.docx
  75052/19
 • Fra rådgiver - Forslag til placering af dybe boringer Lilleskovvejens Losseplads
  696739/18
 • SV: Vedr. valg af suppleanter for patient- og pårørenderepræsentanter
  29318/19
 • Fra DMR: Svar på kommentarer til Udkast til rapport, Ørbækvej 859, Fjerritslev Fyn
  48089/19
 • Fra COWI - Anmodning om merbetaling pga. store sager, pulje 16
  16578/19
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  22463/19
 • fra rådgiver PA - beder om materiale 443­-0000 Gasværksvej 16, 5960 Marstal
  697738/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Situationsplan.pdf
  697682/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Felter (OBL1-7).pdf
  697680/18
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Vedr. planlagt borearbejde, Algade 15B, 5592 Ejby
  697940/18
 • Fra DMR, modtaget rapportens grundejerdel - Glasvænget 19, Vissenbjerg.pdf
  698130/18
 • fra Nybolig Henvendelse 210877 Hovvejen 34, Vonsild - Forureningssag
  698698/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ Lodskovvej 15, Ferritslev
  697679/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. kommentarer til oplæg til undersøgelse, Algade 15B, 5592 Ejby
  697931/18
 • Fra Business College Syd - bekræftelse
  698999/18
 • Fra Ko,lding Kommune: udskrivanmeldelse_jordweb, Vejlevej 129,
  698699/18
 • Fra Sweco: TIlbud pulje 11
  698358/18
 • Fra DMR, modtaget rapportens tekniske del - Glasvænget 19, Vissenbjerg.pdf
  698137/18
 • Fra Orbicon: Tilbud Pulje 11
  698361/18
 • Fra COWI: Endligt moniteringsnotat 2018
  697304/18
 • Fra COWI, Mail med endelige rapporter, Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved
  699650/18
 • fra Rambøll, råstofkortlægning, Ribe, 2018-2019, sand grus og sten
  700170/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Industrivej 4, 5492 Vissenbjerg.pdf
  699098/18
 • Fra borger - Henvendelse om undersøgelsesresultat for Industriparken 1, 7321 Gadbjerg
  700818/18
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Executive Committee
  700113/18
 • Fra Varde kommune: Til orientering Skydebane Haulundvej 2
  698915/18
 • Henvendelse fra borger
  699982/18
 • Fra borger: Orientering om kloakbrud m dokumentation, Gammelby Ringvej 0, 4 og 6, 6700 Esbjerg.
  698959/18
 • Fra COWI, Teknisk rapport, Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved
  699680/18
 • Fra Middelfart Kommune: Analyser udtaget ved jordflytning, Rugårdsvej 109, 5463 Harndrup
  703680/18
 • Fra Niras, Grundejerrapport, Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved
  699674/18
 • Fra Fredericia kommune: svar til Rambøll vedr. revideret undersøgelsesoplæg, Købmagergade 41
  698928/18
 • VS: Ophørsmeddelelse
  699684/18
 • Fra Kolding Kommune, Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, § 8, Industrivej 9, Vamdrup
  698850/18
 • Fra Svendborg Kommune: Udlagt knust asfalt - Reberbanen 58, 5960 Marstal matrikel nr 138b Gudsgave, Marstal
  706178/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, Fremsendelse af faktura
  703167/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, Faktura
  703175/18
 • Fra Tønder Kommune - svar vedr. manglende orientering - matr.nr. 407 Østerende-Ballum,
  704849/18
 • Fra Billund Kommune: Orientering om kommunens bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål
  89/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. vurdering af historik og oplæg til jordforureningsundersøgelser, Oldenborggade 25, 7000 Fredericia
  704436/18
 • Fra Sani Nudge: Datadrevet håndhygiejne
  10770/19
 • Anmodning om indsættelse af åbne/lukketal
  6693/19
 • Fra Billund Kommune: Varsel om oprydnings- og undersøgelses-påbud.
  7201/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SITUATIONSPLAN_Rev1 2.pdf
  11726/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - indkaldelse af idéer og forslag til planinfo.pdf
  11722/19
 • Fra borger: Kvittering for regionens fremsendelse af boligerklæring for ejendommen Koldingvej 69, 6070 Christiansfeld
  1766/19
 • Bilag 4 - henvendelser vedr. optagelseskapacitet
  1103/19
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Orientering om flytning af tidspunkt for samråd
  95/19
 • Bilag 3 - Analyse af de unges søgemønstre RSD 2018
  1096/19
 • Fra Middelfart Kommune: Afslutning af sag vedr forurening fra utæt malkeanlæg, Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  1792/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Bemærkning vedr. V1-høring, en del af vejareal ud for Knorregade 32, 5500 Middelfart, Matr. nr. 7000t Middelfart Bygrunde
  1781/19
 • Dansk Fedmekirurgiregister - offentliggørelse af 2017 årsrapport
  698230/18
 • fra DMR Anmodning om historisk materiale på 461-81587
  698692/18
 • Fra Kolding Kommune: anmeldelse_jordweb, Gl Kongevej 9, Christiansfeld
  698700/18
 • Fra Grundejer: Svar på henvendelse om prøvetagning i brønd
  698462/18
 • Fra Faaborg-MF Kommune, Resultater af tæthedsprøvning, Vejlegårdsvej 2
  698157/18
 • Fra Middelfart Kommune: Bemærkning vedr. V1-høring, en del af vejareal ud for Knorregade 32, 5500 Middelfart, Matr. nr. 7000t Middelfart Bygrunde
  696526/18
 • Fra DMR, modtaget rapportens grundejerdel - Glasvænget 10, Vissenbjerg.pdf
  697150/18
 • Fra G2020 sekretariat
  698405/18
 • Fra Sweco: TIlbud pulje 11
  698356/18
 • Fra Soil Recovery, tanke på grunden, Klintholmvej 57, 5874 Hesselager
  697833/18
 • Fra COWI: Endelig moniteringsnotat 2018
  697776/18
 • Fra GEO: Høgebjerg Losseplads
  698381/18
 • Fra borger: Rekvirering af teknisk baggrundsrapport, Parkvej 29, 6040 Egtved
  698480/18
 • Fra Rambøll: Høringssvar vedr udkast til dispensation på matr nr 1h og 1i Krogsgård Hgd
  697207/18
 • Fra Eurofins, vedr. vedr.525-20001 Søndergade 46, Toftlund
  696742/18
 • Fra Eurofins: Resultatet af analyser, Vranderupvej 46, Kolding
  698142/18
 • Fra SWECO: Kvittering for svar vedr. oplæg til undersøgelser på en del af Fruerhøjvej 17, Middelfart - lok. nr. 429-00033
  697769/18
 • Fra DMR: Tilbud Pulje 11
  698352/18
 • Fra DMR, modtaget rapportens tekniske del - Glasvænget 10, Vissenbjerg.pdf
  697155/18
 • Fra Soil Recovery A/S, kommunikation omkring Klinholmvej 57
  61655/19

Udgående

 • Til SWECO: FORSP - Sagsmateriale på 2 lokaliteter lok.nr. 461-00026 og lok.nr. 461-00135
  698721/18
 • Til Kommune: Kopi af breve med endelig V2- kortlægning Vestergade 4, Vamdrup, 629-00048
  698618/18
 • Beskrivelse af hændelsesforløb vedr.docx
  699368/18
 • Til grundejer (Asbjørnvænget 5) - Regionen mener stadig ikke at dræn er skyld i sætninger.
  699336/18
 • Wiley licens
  697763/18
 • Til kommune: kopi af varsel om V2-kortlægning, Vestergade 4, st.tv., Vamdrup
  697260/18
 • Til Frisesdahl - vedr. rensning af dræn
  697185/18
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Skadeserstatning - udbetalinger
  75060/19
 • Til rådgiver - ok til placering, dog sp. til placering af B414
  696741/18
 • Til rådgiver, Råstof, Skadeserstatning - udbetalinger
  75048/19
 • Til borger: endelig V2-kortlægning, Vestergade 4, 2.tv.
  698494/18
 • Til lægevagten: ændring af startdato vedr. vagtydernummer 163015
  698037/18
 • Til SWECO: Svar på oplæg til undersøgelse på en del af Fruerhøjvej 17, Middelfart - lok. nr. 429-00033
  697766/18
 • Til Bygningsselskabet Magleby IVS, V1-høring med bilag, Hedevejen 35, 5935 Bagenkop
  697868/18
 • Til borger: Fremsendelse af teknisk baggrundsrapport, Parkvej 29, 6040 Egtved
  698488/18
 • Til Borger, Mail vedr. undersøgelse af Uggerslevvej 23, 5450 Otterup
  697876/18
 • Til Borger: Orientering om 2018 monitering
  697800/18
 • Til Danske Regioner - indstilling af nyt sagkyndigt retsmedlem til Vestre Landsretskreds
  698479/18
 • Til borger: endelig V2-kortlægning, Vestergade 4, 2.th.
  698138/18
 • til borger: endelig V2-kortlægning, Vestergade 4, 3. tv.
  698328/18
 • Til DGE, udført forsøg, Vejlegårdsvej 2, Broby, data fra forsøg med skimning
  698444/18
 • Til borger: endelig V2-kortlægning, Vestergade 4, st.th
  697426/18
 • Til Business College Syd - udpegning af medlem til bestyrelsen
  698571/18
 • Til SWECO: Sagsmateriale på 2 lokaliteter lok.nr. 461-00026 og lok.nr. 461-00135 - 2
  698723/18
 • Til borger: Oplysning om høringsperiode for nye prioriterede videregående undersøgelser og oprensninger
  698623/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Fruerhøjvej 17, 5464 Brenderup - lok. nr. 429-00033
  698306/18
 • Til DGE ang. Påbudt undersøgelse, Vejlegårdsvej 2, Broby
  698436/18
 • SV1_ om jordforurening på matr.nr. 26b og 537d Åløkkegård Hgd., Odense Kommune, Region Syddanmark
  697006/18
 • til Borger Svar på henvendelse vedr. Industrivej 4, 5492 Vissenbjerg loknr:491-70128
  698688/18
 • Til Fredericia kommune: tilbagemelding på oplæg til screening på Købmagergade 41a, Fredericia
  697000/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Slotsgade 20, 22, 22B, 5953 Tranekær.pdf
  697141/18
 • Til Sønderborg Kommune: Sv. vedr. arealoverførsel
  698714/18
 • SV3a: om jordforurening på matr.nr. 26b og 537d Åløkkegård Hgd., Odense Kommune, Region Syddanmark
  697220/18
 • Til Middelfart Kommune: SV: Bemærkning vedr. V1-høring, en del af vejareal ud for Knorregade 32, 5500 Middelfart, Matr. nr. 7000t Middelfart Bygrunde
  696531/18
 • til DMR svar på henvendelse: Anmodning om historisk materiale på 461-81587
  698693/18
 • Til borger: endelig V2-kortlægning, Vestergade 4, 1. tv.
  698303/18
 • Til Danhatch Denmark A/S, Varsel om kortlægning af Østerbækvej 4, 6330 Padborg
  697036/18
 • Indstilling om tillægsbevilling til projektet Design Innovation, SFD-14-0007
  698724/18
 • til Colliers - SV: om jordforurening på matr.nr. 26b og 537d Åløkkegård Hgd., Odense Kommune, Region Syddanmark
  697520/18
 • til Colliers SV_ om jordforurening på matr.nr. 26b og 537d Åløkkegård Hgd., Odense Kommune, Region Syddanmark
  696986/18
 • til Nybolig svar på henvendelse Hovvejen 34, Vonsild - Forureningssag
  698701/18
 • Teknisk rapport inkl supplerende 420-81132.pdf
  698540/18
 • Udkast til V2-kortlægning, 420-81132.pdf
  698541/18
 • V2-høring, 420-81132.pdf
  698542/18
 • Kortbilag, 420-81132.pdf
  698538/18
 • Rapport til grundejer inkl. suppl undersøgelser, 420-81132.pdf
  698539/18
 • Boligerklæring.pdf
  698543/18
 • Til borger: varsel om V2-kortlægning, Vestergade 4, st.tv.
  697248/18
 • Til borger: endelig V2-kortlægning, Vestergade 4, 3. th.
  698316/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  696602/18
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Sønder Voldgade 7, 9 og 11, 7000 Fredericia, matr. nr. 64 Fredericia Bygrunde
  697694/18
 • Til borger: endelig V2-kortlægning, Vestergade 4, 1. th.
  698297/18
 • Til borger: Bilag, kortbilag, areal kortlægges ikke
  697790/18
 • Til DMR: Kommentarer til Udkast til rapport, Ørbækvej 859, Fjerritslev Fyn
  698326/18
 • Til GeoDania: Udtalelse vedr. friv. oprensning
  698719/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Slotsgade 22, 22, 22B, 5953 Tranekær.pdf
  697142/18
 • Til Charon Ejendomme, V2-afgørelse med bilag, Glasvænget 6, Vissenbjerg.pdf
  697536/18
 • Til grundejer: Vedr. fremsendelse af boligerklæring for ejendommen Koldingvej 69, 6070 Christiansfeld
  696711/18
 • Til landinspektøren, råstof, tilladelse, matr, nr 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune
  698455/18
 • dialog med kolding Kommune, råstof, tilladelse, matr. nr. 13d, 13a, 10s og hele 10c Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune.
  698475/18
 • Til grundejer: Boligerklæring, Koldingvej 69, 6070 Christiansfeld
  696625/18
 • Til Rambøll: Tilbud 2019 ønskes
  697945/18
 • Til vagtsekretariatet: oprettelse af ny vagtlæge
  697053/18
 • til indvinder, råstof, tilladelse, matr nr 4f og 4m Sadderup, esbjerg jorder i Esbjerg Kommune
  698382/18
 • Til borger: Oprenset areal kortlægges ikke, Bogvænget 6, 7000 Fredericia
  697785/18
 • Oversigt over national diabeteshandlingsplan
  700416/18
 • Til Ejerforeningen: endelig V2-kortlægnig Vestergade 4, Vamdrup
  697329/18
 • til Colliers - SV: om jordforurening på matr.nr. 26b og 537d Åløkkegård Hgd., Odense Kommune, Region Syddanmark
  697091/18
 • til Assens Forsyning - ikke prioriteret pt. SV_ Lokalitetsnummer 420-81028 - Haarby Genbrugsplads
  698288/18
 • Til borger - svar på spørgsmål
  698171/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Industrivej 4, 5492 Vissenbjerg
  699103/18
 • Anmodning om aktindsigt - Kortlægningsnummer 445-70159 - Scannet historisk materiale.PDF
  703430/18
 • Til Arkil: Orientering vedr analyser, Vranderupvej 46, Kolding
  699055/18
 • Anmodning om aktindsigt - Kortlægningsnummer 445-70159 - E-arkiv 8-76-51-445-125-2004.pdf
  703457/18
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for afslutning af sag vedr forurening fra utæt malkeanlæg, Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted
  1800/19
 • Til ASIS Holding, bilag til brev: Rapportens grundejerdel - Glasvænget 19, Vissenbjerg.pdf
  28058/19

17. december 2018

Indgående

 • Spørgmål til licenser - forlaget Wiley
  697762/18
 • Fra rådgiver, Råstof, VS: Råstofsag matr.nr. 1022 Bolderslev - Vejoverkørsel
  75044/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Udkørsel Matr 1022.pdf
  75045/19
 • Til Assens Kommune, Råstof, SV: Høringssvar råstofindvinding matr. nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg
  75029/19
 • Fra Assens Kommune, Råstof, Høringssvar råstofindvinding matr. nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg
  75027/19
 • Fra Assens Kommune: FORSP - Spørgsmål til produkt kaldet "Maggedam" med knust asfalt
  706019/18
 • Til Skovkanten: Bekræftelse af booking vedr. kursusafholdelse 6.-7. marts 2019
  698929/18
 • 190306 Regiosnhuset.pdf
  698930/18
 • CLINUVEL AG: FW: Request of information
  702045/18
 • Fra Praksis - Medd. vedr. højeste antal tilmeldte patienter
  701659/18
 • Fra Læge - vedr loft på antal tilmeldte patienter
  701618/18
 • Fra sekretariat: oversigt over afstemningsfester i regionen
  701228/18
 • Fra Økonimi- og Indenrigsministeriet: Ny bekendtgørelse om hjælpemidler ved stemmeafgivningen
  698450/18
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til nedrivning af bygninger på Sønder Voldgade 7, 9 og 11, 700
  697353/18
 • Fra HJ Ventilation, vedr. Nyenstad 24, 5800 Nyborg
  696471/18
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til tilladelse til nedrivning af kedelbygning, Tekstilgangen 1, 5000 Odense C (tidl. Rugårdsvej 115)
  698674/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Vedr. Arealoverførsel
  698710/18
 • Fra Billund Kommune: Kommentarer til referat af teknikermøde
  696384/18
 • Fra COWI. Sup. infomation iht. Henvendelse
  698705/18
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af klage- og erstatningsloven og sundhedsloven
  696638/18
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  1362/19
 • Fra Middelfart Gymnasium: Vedr. fordelingsudvalg
  11129/19
 • Fra DGE: Rapportudkast til kommentering, Hærvejen 107, Jelling
  13164/19
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for svar vedr. muligheder for lokalplanlægning i interesseområde
  28863/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - VS_ §8 Odensevej 51, Faaborg sygehus
  693873/18
 • Fra Rambøll: opdateret budgetstatus
  694624/18
 • BILAG fra Niras - Notat_Ejlskovsgade_dec.2018.pdf
  693933/18
 • Fra ansøger - projekt Civilingeniører i Trekantsområdets produktionsvirksomheder
  695085/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - om ny §8-frist - VS_ Lodskovvej 15, Ferritslev
  693806/18
 • Fra ERST- tilbageløbsmidler fra sygehuspartnerskabet
  695593/18
 • Fra Klintholm IS, Information vedr. Klintholm losseplads ifb. kortlægning
  695539/18
 • Fra Kolding Kommune: Information om frivillig indsats overfor fyringsolieforurening på ejendommen Storgaden 112, 6052 Viuf
  694232/18
 • Fra Borger: Høringssvar - ny BBR
  694372/18
 • fra Niras - Ejlskovsgade 19, Odense. Oplæg til suppl. §8 undersøgelse
  693932/18
 • fra arkitekt - SV_ Lodskovvej 15, Ferritslev
  693827/18
 • Forældet §8 tilladelse.pdf
  693807/18
 • fra Odense Kommune, mail - Ejlskovsgade 19, Odense. Oplæg til suppl. §8 undersøgelse
  693950/18
 • SV: SVS-klinikken i klynge
  695384/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Fuldmagt - nedrivning 10c og 26e (1).pdf.pdf
  693874/18
 • Tak for din mail
  695497/18
 • Om ny frist.pdf
  693808/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - §8 ansøgning til nedbrydning-1.pdf.pdf
  693876/18
 • Fra borger: Orientering om jordflytning, GammelBy Ringvej 4-6, Esbjerg
  695134/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Nedrivningsopgaven omhandler følgende bygninger.pdf.pdf
  693875/18
 • Tak for din henvendelse
  695398/18
 • Fra Kommune, Vejen Kommune, Jordforurening, Høringssvar til Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2019,
  696552/18
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af klage- og erstatningsloven og sundhedsloven
  696655/18
 • Fra COWI. Sup. Information iht. henvendelse
  698707/18
 • Fra Medicinrådet: Anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
  696705/18
 • Speciallægernes bemærkninger til referat fra møde den 11-12-18
  698371/18
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering af midler til VTO undersøgelse
  697235/18
 • Fra SWECO: FW: Kræves der §8 tilladelse efter jordforureningsloven til dette bygge- og anlægsarbejde?
  697760/18
 • Fra DGE: GeoGis Kontrolrapport - Vesterhavsgade 71, Esbjerg
  698014/18
 • Fra Middelfart Kommune: Kræves der §8 tilladelse efter jordforureningsloven til dette bygge- og anlægsarbejde?
  697750/18
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af klage- og erstatningsloven og sundhedsloven
  696647/18
 • Fra Rambøll: Kommentar til boringsændring
  697276/18
 • Fra Schrøder : Ventilator skiftet
  697281/18
 • Fra Praksis til klinik for fysioterapi & Træning vedr. tildeling af ydernummer.
  695462/18
 • Fra VCS. Partnerskabsaftale om Opsporing af pesticidpunktkilder indenfor indvindingsoplande_underskrevet.pdf
  695402/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Hoveddokument for ansøgningen.pdf
  693877/18
 • Fra VCS. Mail med partnerskabsaftale og projektbeskrivelse.
  695427/18
 • Fra COWI: Udkast notat monitering 2018
  694497/18
 • Sammenpakning af ordrer
  694812/18
 • Fra borger: Bemærkning vedr jordarbejde, GammelBy Ringvej 4-6, Esbjerg
  696863/18
 • Fra Esbjerg Kommune Påbud, jordforureningslovens § 48, Forumlundvej 15, 6715 Esbjerg N
  696422/18
 • Fra Fredericia Kommune: Høring af Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til nedrivning af bygninger på Sønder Voldgade 7, 9 og 11, 7000 Fredericia, matr.
  697347/18
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af klage- og erstatningsloven og sundhedsloven
  696643/18
 • Fra COWI: Sup. information iht. henvendelse
  698708/18
 • Fra SWECO: Vedr. Fruerhøjvej 17, Middelfart - lok. nr. 429-00033 - oplæg til undersøgelse af kortlagte areal indenfor projektområdet
  697764/18
 • Fra NIRAS: Moniteringsnotat 2018
  694555/18
 • Fra Politisk Parti - ansøgning
  694573/18
 • Kommenteret årsrapport 2018 - Dansk Korsbånds Register
  695358/18
 • Fra Aabenraa Kommune, §8-tilladelse, Kathale 36 og 30, 6200 Aabenraa.
  695034/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  695495/18
 • Fra Klintholm I/S, oversigt over aktive og afsluttede etaper
  61665/19
 • Fra Haderslev kommune - Årlig evaluering af samarbejdet i de kommunalt-lægelige udvalg 2017 - Evaluering.KLU.Haderslev2018.docx
  66415/19
 • Fra Kolding kommune - evaluering af samarbejdet i KLU 2018_DocNo307211-18_v1.xlsx
  66417/19

Udgående

 • Til Erhvervsstyrelsen - underskrevet REM-tilsagn vedr. Syddansk OPI-pulje 2019-2021
  696378/18
 • Til borger: Fremsendelse af kortlægningsbreve i forbindelse med henvendelse fra mulig køber - loknr. 511-05702 - Kongevej 337, 6510 Gram
  696341/18
 • Svar fra Gitte til Klager
  703211/18
 • Til Colliers: Kvittering for modtagelse af anmodning om aktindsigt vedrørende jordforurening på matr.nr. 26b og 537d Åløkkegård Hgd., Odense Kommune, Region Syddanmark
  695877/18
 • Til kommunen - Kopi af breve vedr. test af ventilationsløsning på 629-00048
  697227/18
 • Til parter RÅSTOF Partshøring af tillæg til tilladelse - Jordløse
  695359/18
 • Udkast til tillæg vaskeanlæg Jordløse med bilag.pdf
  695362/18
 • Til Aktieselskabet Lohals Havn - kortbilag - V1-afgørelse, Lohals Havn 5, 5953 Tranekær.pdf
  693969/18
 • Til borger_V1-afgørelse, Stengadevej 5, 5953 Tranekær.pdf
  694789/18
 • V2-høring Enghavevej 1a, 1. tv.pdf
  695772/18
 • Til Varde kommune: Udkast til afgørelse af Enghavenvej 1a, 6800 varde
  695722/18
 • udkast V2 Enghavevej 1a, 2. tv.pdf
  695750/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  695736/18
 • Indstilling til afslag fra Syddansk Vækstforum
  696325/18
 • V2-høring Hornelund 27.pdf
  695786/18
 • V2-høring Enghavevej 8-3.pdf
  695781/18
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Donsvej 73, .pdf
  694167/18
 • udkast V2 Storegade 8-3.pdf
  695763/18
 • Til Borger: Udgået efter undersøgelse, matr. 1z Daldover By, Randbøl
  694803/18
 • Til COWI: Kommentar til rapportudkast
  694618/18
 • Til Borger - Varsel om test af ventilationsløsning - Torvet 13-17.pdf
  697223/18
 • Til praksis i Esbjerg: svar på antal kapaciteter
  696571/18
 • Til Middelfart Kommune: Svar: Kræves der §8 tilladelse efter jordforureningsloven til dette bygge- og anlægsarbejde?
  697757/18
 • Til Billund Kommune: Referat af teknikermødet den 20. november 2018
  696385/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukke for tilgang af gr. 1-sikrede
  696584/18
 • V2-høring Enghavevej 8-3-lige.pdf
  695783/18
 • udkast V2 Storegade 8-1tv.pdf
  695758/18
 • udkast V2 Enghavevej 1a, st. th_2.pdf
  695753/18
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Donsvej 73, Egtved.pdf
  694164/18
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Frellesvigvej 10, Tranekær.pdf
  694912/18
 • V2-høring EJERFORENINGEN SØNDERPORT.pdf
  695769/18
 • udkast V2 Storegade 8-2th.pdf
  695761/18
 • V2-høring Tordenskjoldsgade 2.pdf
  695742/18
 • V2-høring Enghavevej 1a, 2. tv.pdf
  695775/18
 • V2-høring Enghavevej 8-2th.pdf
  695780/18
 • Til Magleby Fri- og Efterskole SI - V1-afgørelse, Kirkeby 20A, 20B, 22, 5935 Bagenkop.pdf
  693812/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Stngadevej 5, Tranekær.pdf
  694793/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Genvejen 9, Hesselager.pdf
  693878/18
 • Til Billund Kommune: Udkast til referat af teknikermøde
  695352/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Frellesvigvej 10, Tranekær.pdf
  694916/18
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Prinsevej 2, 5631 Ebberup_grundejer 2
  696375/18
 • Til NCC INdustry A/S, Rambøll, Esbjerg Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed: Høring vedr udkast til dispensation på matr nr 1h og 1i Krogsgård Hgd, Tjæreborg
  694649/18
 • udkast V2 Enghavevej 1a, 1 th._1docx.pdf
  695746/18
 • Til Rambøll: Kommentar til boringsplacering
  695159/18
 • udkast V2 Storegade 8-3_lige.pdf
  695764/18
 • Til Borger2, V1-afgørelse, Frellesvigvej 10, Tranekær.pdf
  694923/18
 • udkast V2 Enghavevej 1a, 1 th._2docx.pdf
  695747/18
 • BILAG til grundejer - V1V2-udkast, dec. 2018.pdf
  695734/18
 • Til borger: Underrretning om sagsforløb, GammelBy Ringvej 4-6, Esbjerg
  695845/18
 • udkast V2 Sønderskovvej 26_lige.pdf
  695766/18
 • V2-høring Enghavevej 8-st mf.pdf
  695785/18
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  695476/18
 • udkast V2 Hornelund.pdf
  695755/18
 • udkast V2 Enghavevej 1a, st. tv.pdf
  695754/18
 • TIl DR: besvarelse af forespørgsel
  695827/18
 • Til Randbøldal Camping: Udgået efter undersøgelse, matr. 9du Daldover By, Randbøl
  694767/18
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V1-kortlægges, Prinsevej 2, 5631 Ebberup
  696377/18
 • V2-høring Enghavevej 1a, 1. th_1.pdf
  695770/18
 • udkast V2 Sønderskovvej 26.pdf
  695765/18
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Kopi af afgørelser samt rapporter, Dalekildevej 5, 7183 Randbøl
  694829/18
 • udkast V2 Storegade 8 st mf.pdf
  695756/18
 • Til grundejer 1: V1-høring, Prinsevej 2, 5631 Ebberup_grundejer 1
  696380/18
 • udkast V2 Storegade 8-2mf.pdf
  695759/18
 • V2-høring Enghavevej 1a, st. tv.pdf
  695778/18
 • Kortbilag Enghavevej 1a.pdf
  695745/18
 • V2-høring Sønderskovvej 26-lige.pdf
  695741/18
 • Til Miljøstyrelsen: Vedr. høring af udkast til miljøgodkendelse og screeningsafgørelse - jordvold af lettere forurenet jord til klimasikring, Rockwool, Industrivej 9, Vamdrup
  695193/18
 • VS: J. nr 18/48425 - spørgsmål i fbm timeregistrering hhv markedsafsøgning
  694461/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Genvejen 9, Hesselager.pdf
  693882/18
 • V2-høring Enghavevej 1a, 1. th_2.pdf
  695771/18
 • V2-høring Enghavevej 1a, st. th_2.pdf
  695777/18
 • Til Assens Kommune: Vedr. V1-varsling af Prinsevej 2, 5631 Ebberup, Matr. nr. 21ao og 21p Sønderby By, Sønderby
  696381/18
 • V2-høring Storegade 8-1.mf.pdf
  695787/18
 • udkast V2 Enghavevej 1a, 2. th.pdf
  695749/18
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, Prinsevej 2, 5631 Ebberup_grundejer 1
  696373/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Kystvej 7, 5874 Hesselager.pdf
  693820/18
 • BILAG til grundejer - kortlagte arealer 2018.pdf
  695735/18
 • Til Magleby Fri- og Efterskole SI - kortbilag - V1-afgørelse - Kirkeby 20A og B 5935 Bagenkop.pdf
  693813/18
 • V2-høring Enghavevej 1a, st. th.pdf
  695776/18
 • udkast V2 Enghavevej 1a, 1 tv._1docx.pdf
  695748/18
 • Til Esbjerg Kommune, svar ang. konstateret forurening. Sædding Ringvej 6, 6710 Esbjerg
  694034/18
 • udkast V2 Storegade 8-1mf.pdf
  695757/18
 • Indstilling til afslag fra Syddansk Vækstforum
  696323/18
 • Til Aktieselskabet Lohals Havn - V1-afgørelse, Lohals Havn 5, 5953 Tranekær.pdf
  693968/18
 • til grundejer - høringsbrev.pdf
  695733/18
 • til grundejer, mail - varsling justeret kortlægning, Tasso - Frederiksgade 33-37
  695732/18
 • Til grundejerforening og samtlige grundejere: V2-høring Storegade 8-1.tv.pdf
  695739/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kildemosevej 19, 5900 Rudkøbing
  693956/18
 • V2-høring Enghavevej 8-2mf.pdf
  695779/18
 • Til Kolding Kommune. SV: [Sagsnr.:18/19067] - [Dok.nr.:307216/18] Revideret §8 ansøgning El-vej 2, Kolding
  694158/18
 • V2-høring Sønderskovvej 26.pdf
  695740/18
 • til Orbicon SV: Højbjergvej - honorar og faktura 108568
  694919/18
 • Til Kolding Kommune: §8-høringssvar for Centervej 4, 6000 Kolding, matr. 13k Bramdrup By, Nr. Bramdrup, 621-81364
  695959/18
 • Til Svendborg Kommune, Mailkorrespondence, Finlandsvej 9 , 5700 Svendborg
  695375/18
 • udkast V2-EJERFORENINGEN SØNDERPORT.pdf
  695768/18
 • Boligerklæring Enghavevej !a.pdf
  695743/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Kystvej 7, Hesselager.pdf
  693824/18
 • BILAG til grundejer - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  695737/18
 • udkast V2 Tordenskjoldsgade 2.pdf
  695767/18
 • V2-høring Enghavevej 1a, 2. th.pdf
  695773/18
 • udkast V2 Enghavevej 1a, st. th.pdf
  695752/18
 • Til Wulff Ejendomme: Udgået efter undersøgelse, Dalekildevej 5, Randbøl
  694689/18
 • Til grundejer: V1-høring, Prinsevej 2, 5631 Ebberup_grundejer 1
  696374/18
 • Til grundejer2: V1-høring, Prinsevej 2, 5631 Ebberup_grundejer 2
  696379/18
 • Til grundejer: V1-høring, Prinsevej 2, 5631 Ebberup_grundejer 2
  696376/18
 • Til Borger - Varsel om test af ventilationsløsning - Torvet 21-23.pdf
  697225/18
 • Bilag 1 - Optagelseskapacitet 2019 (stx, hf)
  1092/19
 • Til DR FYN: SV: Anmodning om aktindsigt
  4001/19
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. muligheder for lokalplanlægning i interesseområde
  28855/19
 • Til grundejer: Ved udførelse af gravearbejde i det V2-kortlagte areal på Brovejen 101 i Middelfart
  17733/19
 • Nedlæggelse af Syddansk Vækstforum
  697587/18

16. december 2018

Indgående

 • Fra grundejer - Redegørelse for jordflytning
  699771/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Smedegyden 4, 5601 Lyø.pdf
  694161/18

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Smedegyden 4, 5600 Faaborg
  694165/18

15. december 2018

Indgående

 • Fra OUH ang. projekt
  698732/18
 • Fra fredericia kommune Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til understøbning af fundamenter og sænkning af kældergulv på ejendommen Grethevej 19
  699919/18
 • fra fredericia kommune Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til understøbning af fundamenter og sænkning af kældergulv på Grethevej 19 - 18-9833_
  699925/18

14. december 2018

Indgående

 • Fra Welfare Tech: Underskrevet REM-tilsagn til Syddansk OPI-pulje 2019-2021
  698733/18
 • Fra geopartner, Råstof, SV: j.nr. 1806643, Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  75025/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Udkast til råstoftilladelse_Matr.nr. 1022 Bolderslev Bjolderslev_IS Lertranskøb_KS_Region Syddanmark_KS fra møde 2018_12_14.docx
  75013/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Ressourceperson 5 råstofsager - rettet udkast til råstoftilladelse
  75012/19
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Råstofsag matr.nr. 1022 Bolderslev - Vejoverkørsel
  75010/19
 • Fra Geopartner, Råstof, SV: j.nr. 1806643, Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  75004/19
 • Fra Niras: SV: Knullen
  692658/18
 • FRA RAMBØLL: Specificering af faktura
  692546/18
 • Fra entreprenør - Garanti 818208
  696417/18
 • Fra Sweco: TIlbud pulje 11
  698311/18
 • Fra Sweco: TIlbud pulje 11
  698346/18
 • Fra Orbicon: Tilbud Pulje 11
  698330/18
 • fra Skjern bank, råstof, tilladelse, matr nr 4f og 4m Sadderup, esbjerg jorder i Esbjerg Kommune
  698368/18
 • Fra EmCare Sundhed Oksbøl vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  698495/18
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Revideret oplæg, Algade 15B, 5592 Ejby
  697922/18
 • Fra COWI: Henvendelse
  698682/18
 • Grindsted Fysioterapi vedr. vikar
  693821/18
 • Fra Middelfart Kommune: BILAG 2: Højt zinkindhold - VBM
  694023/18
 • fra DMR, mail - Undersøgelsesrapport Nyborgvej, Ullerslev
  694046/18
 • Fra klinik for fysioterapi & Træning Vojens vedr. ansættelse af fysioterapeut
  695247/18
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af klage- og erstatningsloven og sundhedsloven
  694052/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. China-Denmark Regions and Cities Forum 2018
  694155/18
 • Fra Danske Regioner: Ansøginger om dispensation for 8. semester-reglen
  696337/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  694491/18
 • Bestyrelses- og repræsentantskabsmøde Sydtrafik den 21. december 2018
  694168/18
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. fund af højt zinkindhold i jord i vold på Mandal Alle 20 og 22, 5500 Middelfart
  694005/18
 • Fra Middelfart Kommune: BILAG 1: Analyseresultater fra VBM_højt zinkindhold
  694018/18
 • BILAG fra Nyborgvej 6 - revideret undersøgelsesrapport Nyborgvej, Ullerslev - 2017-1408 2018-12-14 Rapport over oprensning og undersøgelser på Nyborgvej 6, Ullerslev inkl. bilag.pdf
  694056/18
 • Fra Danske Regionr: Ansøginger om dispensation for 8. semester-reglen
  696338/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Kommunens og regionens bemærkninger til forslag til suppl. boringer samt behov for § 8 til nedrivning, Forum Kirkevej 2-6
  693765/18
 • Fra Middelfart Kommune: Jordweb anmeldelse fra Mandal Alle 18, 5500 Middelfart
  693994/18
 • Telefonnotat - Smediestræde 3a, 5900 Rudkøbing.pdf
  692796/18
 • Fra DMR: Bilag til "forslag" - Situationsplan_Forum Kirkevej 2-4, Bryndum
  692355/18
 • Fra Rambøll: Estima for jordmængde der skal modtages, Tjæreborg Grusgrav
  693206/18
 • Til ansøger - projekt STEM - kvalificeret arbejdskraft gennem fleksibel AMU
  693093/18
 • Fra Svendborg Kommune, mail vedr. §8, Finlandsvej 9, 5700 Svendborg
  693371/18
 • Fra EUC Syd: vedr: STEM-ansøgning
  692644/18
 • Fra ejendomsmægler - henvendelse om oplysninger - Heden 24 5450 Otterup
  692402/18
 • Fra fonden: Referat af bestyrelsesmøde
  692927/18
 • Fra DMR: forslag til suppl. boringer, Forum Kirkevej 2-6, Esbjerg
  692353/18
 • Agerbæk fysioterapi vedr. vikar
  693810/18
 • Fra Middelfart Kommune: BILAG 3: Skitse_højt zinkindhold
  694026/18
 • Fra DMR: Bilag til "forslag" - Referat Plan og Miljøudvalg, Esbjerg Kommune
  692356/18
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 28. januar 2019
  692386/18
 • Fra MST: Udkast til afgørelse om afslutning af påbud
  692371/18
 • Fra Haderslev Kommune, forlængelse af tidsfrist, påbudssag, Slotsvej 54, 6510 Gram
  692526/18
 • Fra Kolding Kommune. [Sagsnr.:18/19067] - [Dok.nr.:307216/18] Revideret §8 ansøgning El-vej 2, Kolding
  693344/18
 • Dansk Intensiv Database Høring årsrapport 2017/2018
  693067/18
 • Fra Kolding Kommune. VS: revision af §8 ansøgning til Elvej 2, Kolding
  693357/18
 • fra WT - kontrakt
  692719/18
 • Fra Danbolig - henvendelse vedr. 461-06408 - Albanigade 33-37 5000 Odense C
  692601/18
 • Fra COWI: HenvendelseTelefonbesked, 631-00262, 00302, 00430
  698677/18
 • Fra COWI: Henvendelse
  698680/18
 • FVI tilbagebet. - Budget 18 + Forbrug, prognose dec.18 VDI.docx
  697909/18
 • Fra Orbicon: Tilbud Pulje 11
  698349/18
 • Fra Sweco: TIlbud pulje 11
  698340/18
 • Fra Sweco: TIlbud pulje 11
  698320/18
 • Fra PLO - Medd vedrørende praksishandel i Svendborg
  701566/18
 • Fra Nykredit: Forespørgsel vedr. Vesterbro i Odense, lokalitet 461-00129
  699813/18
 • Fra SUM: Finansieringsprofil for Nyt OUH pr. december 2018
  700700/18
 • fra Billund komune Refshøjvej 39, 7200 Grindsted. Accept af anmeldelse om brug af slagge
  699968/18
 • fra billund kommune Refshøjvej 39, 7200 Grindsted. Accept af anmeldelse om brug af slagge - Accept af anmeldelse om brug af slagge_1781814_18-25732_v1(1).PDF
  699970/18
 • Fra FOA: Rengøringstekniker uddannelse
  36398/19
 • Fra PLo - Medd. vedrørende opsplitning af kompagniskabspraksis i Kerteminde
  57718/19

Udgående

 • Til styregruppe for røgfri ungdomsuddannelser: Opfølgning samt udpegning til dommerkomite for årets røgfri ungdomsuddannelse
  693066/18
 • TIL ZOOMTEK: 035 tilbagemelding:)
  693061/18
 • Til firma Sanofi: Information fra Sanofi
  692832/18
 • Til grundejer (Asbjørnvænget 5) - Regionen mener ikke at dræn er skyld i sætninger
  697170/18
 • Til grundejer - ikke noget nyt i sagen, rykker kommunen
  692542/18
 • Til ansøger RÅSTOF Plan Sellebjerg
  694540/18
 • Partshøring af Udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  694531/18
 • Udkast til Tilladelse Sellebjerg 41u Kirkeby.pdf
  694532/18
 • Til Nyborg Kommune: Myndighedsmøde om Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  17758/19
 • Udkast til entreprenørkontrakt.docx
  691878/18
 • Til Orbicon: VS: Værditabssager, Møllegade 21, 27 og 36, 6400 Sønderborg
  691877/18
 • Til Kolding Kommune: Supplerende oplysninger cedr tilsyn, Vranderupvej 46, Seest
  693355/18
 • Til praksis i Ribe: ændring af CVR.nr.
  693128/18
 • Til praksis i Vejen: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  692062/18
 • Til DaRe: spørgsmål til vederlagsfri udlevering af medicin (Addisons sygdom)
  692797/18
 • Til Aabenraa Kommune, Revideret svar på høring af udkast til §8-tilladelse, Kathale 36, 6200 Aabenraa, del af matr.nr. 3395 Aabenraa
  692983/18
 • Til Praksis - Medd. vedr. fordeling af patienter efter opsplitning pr. 1.1.2019
  692128/18
 • Til Nykredit: Svar på henvendelse vedr. status, Vesterbro 15 m.fl., 5000 Odense C
  692190/18
 • Kommunemeddelelse - Ærø Kommune - Læge ophører i Marstal
  693312/18
 • Til DMR: Svar til Revideret rapport, Svendborgvej 28
  693470/18
 • Fra og til Danbolig - henvendelse og svar på henvendelse om jordforurening - Dagmarsgade 9 5000 Odense C
  692620/18
 • Til grundejer, Varsling af V1-kortlægning af Søgaards Mark 11, 6200 Aabenraa
  692488/18
 • Til kommunen - Høring om påbudsmuligheder overfor forurening Industriparken 1, 7321 Gadbjerg
  692216/18
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 28. januar 2019
  692009/18
 • Partnerskabsaftale om Opsporing af pesticidpunktkilder indenfor indvindingsoplande.pdf
  693187/18
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  692073/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Slotsgade 32A, 5953 Tranekær.pdf
  691863/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Slotsgade 32A, 5953 Tranekær.pdf
  691862/18
 • Til Esbjerg kommune - til orientering; afgørelse om ændret indsats, Fiskerihavnsgade 30 og 32, 6700 Esbjerg
  692582/18
 • Til DEN JYSKE SPAREKASSE - Fra Vejle Kommune - Påbudsmulighed i forhold til V2 kortlægning af Diskovej 6, 7100 Vejle.pdf
  692826/18
 • Til Ejendomsmægler - Svar på henvendelse om jordforurening - Heden 24 5450 Otterup
  692410/18
 • Til Den kommunale Selvstyre Havn - afgørelse om ændret indsats, Fiskerihavnsgade 30 og 32, 6700 Esbjerg.pdf
  692498/18
 • Til Vejle kommune - orientering, V2-varsel Diskovej 12, 7100 Vejle
  692313/18
 • Til Haderslev Kommune: Tilsagn om møde vedr genbrug af tilkørt jord i tidligere råstofgrav, Vojensvej 22, Skrydstrup
  693243/18
 • Til Aabenraa Kommune, Svar på høring af udkast til §8-tilladelse, Kathale 36, 6200 Aabenraa, del af matr.nr. 3395 Aabenraa
  692889/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på kompagnons udtræden af praksis i Marstal
  693281/18
 • Til Kystdirektoratet - meddelse om vilkårsændring - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum - Meddelelse om vilkårsændring
  693209/18
 • Til Vejen Kommune: Kommentarer til referat fra møde vedr. Møllevej 12, Askov.
  693280/18
 • Til Læge - Tak for samarbejdet i almen praksis
  693147/18
 • Til WEST-MARINE - V1V2-kortbilag, Fiskerihavnsgade 30 og 32, 6700 Esbjerg.pdf
  692530/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Langesøvej 3, 5953 Tranekær.pdf
  692158/18
 • Til Aarhus Kommune: Vedr. China-Denmark Regions and Cities Forum 2018
  692947/18
 • Til borger_ V1-afgørelse, Langesøvej 3, 5953 Tranekær_1.pdf
  692142/18
 • Til Kolding Kommune: Videresendelse af spm om salg af materialer, Vranderupvej 46, Seest
  693247/18
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører vedr. Læge udtræder af praksis i Marstal
  693310/18
 • Til Danbolig - svar på henvendele - Albanigade 33-37 5000 Odense C
  692609/18
 • Til WEST-MARINE - afgørelse om ændret indsats, Fiskerihavnsgade 30 og 32, 6700 Esbjerg.pdf
  692525/18
 • Til borger_V1-afgørelse, Langesøvej 3, 5953 Tranekær.pdf
  692133/18
 • Til Svendborg Kommune, Svar på mail vedr. §8, Finlandsvej 9, 5700 Svendborg
  693365/18
 • Til DEN JYSKE SPAREKASSE - Oreintering vedr. svar fra kommunen om påbudsmuligheder, Diskovej 6, 7100 Vejle.pdf
  692818/18
 • Til Fredningsnævnet - forespørgsel
  695219/18
 • Til borger: Kvittering for henvendelse
  41988/19
 • Til Nykredit: Svar på forespørgsel vedr. Vesterbro i Odense, lokalitet 461-00129
  699827/18
 • Til Realkredit Danmark: Svar på forespørgsel vedr. Fabriksvej 3 i Brørup
  699743/18
 • Til Læge - Korrespondance vedr. adgang til ILS
  703958/18
 • Til Cowi, Vedr. Boringssløjfninger, Pulje 15
  2695/19

13. december 2018

Indgående

 • Fra rådgiver - Referat byggemøde 1
  696415/18
 • FRA Zoomtek: fællesbrev til ejere med samme adresse+du/I+shineup
  693059/18
 • Fra Orbicon: Opstartsmøde Gl. Stationsvej 5B-5C og 7-7A, Kolding - referat
  691794/18
 • Fra Orbicon: Opstartsmøde Gl. Stationsvej 5B-5C og 7-7A, Kolding - referat
  691793/18
 • Fra Orbicon: Opstartsmøde Gl. Stationsvej 5B-5C og 7-7A, Kolding - referat
  691795/18
 • Fra COWI: Kobberbæksvej: Status 13.12.18
  691589/18
 • Fra nabo, RÅSTOF, cc på mail til indvinder matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  701576/18
 • Fra indvinder, RÅSTOF, plan for reetablering efter varslet påbud matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  701568/18
 • Fra firma CLINUVEL AG: Request of information
  692767/18
 • Fra Ejlskov: Bilag - Samlet bilag1.pdf
  692674/18
 • Fra Rambøll: Tilbagemelding på undersøgelsesoplæg, Købmagergade 41
  692066/18
 • Fra Ejlskov: Ansøgning til § 8-tilladelse - Kanalbyen - Byggefelt 64, Bådhusene
  692662/18
 • Fra Eurofins, vedr.Søndergade 46, Toftlund
  691920/18
 • Fra Eurofins: Igangsættelse af analyser, Vranderupvej 46, Seest
  693333/18
 • Atrieflimren i Danmark Årsrapport til Høring i regionerne 2017_ 2018
  691841/18
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse VTO
  690178/18
 • fra forvaltningsmyndigheden i Kiel_Anmerkungen zu Beschlussvorschlägen
  691013/18
 • 18 10 26 Bericht zum Mehrwert von Interreg_clean.docx
  691308/18
 • Application Form CCC.pdf
  691145/18
 • fra forvaltningsmyndigheden_ Interreg-Ausschuss 12.12.2018_ Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 5
  691335/18
 • Beschlussvorlage_Kurskultur 2.0_FINAL DK.docx
  691296/18
 • 18 10 25 TOP_Kommunikation DE final.doc
  691311/18
 • fra delstaten Slesvig-Holsten_ EU-Regionalpolitik_ Kohäsionsrat, AK REGIO, REGIO-Ausschuss
  691054/18
 • 18 10 25 TOP KOM_Anlage_ DK final.docx
  691310/18
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. delnotat på Vesti Auto Gammelbyvej 27, 7323 Give
  691996/18
 • Fra Vejen Kommune: Referat fra møde vedr. Møllevej 12, Askov.
  693276/18
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om tidsplan for den fremsendte ansøgning om § 8-tilladelse - Kanalbyen - Byggefelt 64, Bådhusene
  693426/18
 • Fra Ejlskov: Vedr. den fremsendte ansøgning om § 8-tilladelse - Kanalbyen - Byggefelt 64, Bådhusene
  693427/18
 • Fra Ejlskov: Bilag - Undersøgelsesrapport Fredericia C BF64 final.pdf
  692670/18
 • Fra Ejlskov: Bilag - Ansøgning par8 FredericiaC-Bådhusene.pdf
  692665/18
 • fra forvaltningsmyndigheden_Interreg-Ausschuss 12.12.2018_ Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 1
  691122/18
 • fra forvaltningsmyndigheden i Kiel_svar_ ny strategi prioritet 1
  690974/18
 • 181026_FINAL_BV DK_PERegionPlattform.doc
  691150/18
 • Fra Vadehavsekretariatet, Råstof, det Rådgivende Udvalg for Vadehavet
  689890/18
 • Beschlussvorlage DK_CCC final.docx
  691152/18
 • 18 10 26 TOP 5b BV Bericht zum Mehrwert.docx
  691307/18
 • 17 10 24_Anlage 1 zur Beschlussvorlage_Access Acceleration FINAL.docx
  691128/18
 • 181025_Anlage 1_PERegion Plattform DE DK.docx
  691148/18
 • 181026_FINAL_BV DE_PERegionPlattform.docx
  691149/18
 • Application Form PER Platform.pdf
  691146/18
 • 18 10 25 TOP KOM_Anlage_ DE final.doc
  691309/18
 • HO 18 Überblick Regionalpolitik 061218.pdf
  691055/18
 • 18 12 10 Ergänzung zu Beschlüssen_neu.docx
  691014/18
 • Anlage 1 zur Beschlussvorlage_CCC DK final.final.docx
  691153/18
 • Beschlussvorlage A&A DE_FINAL.docx
  691127/18
 • Anlage 1 zur Beschlussvorlage_KursKultur2.0_FINAL.docx
  691297/18
 • 18 11 05 Entwurf_BV TOP 7_D_final.docx
  691313/18
 • TOP 3_Projektliste.docx
  691129/18
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af patienter
  690889/18
 • 18 11 07 TOP 8 Bericht DE final.docx
  691337/18
 • 18 10 26 TOP 5b BV Bericht DK.docx
  691340/18
 • 18 11 07 TOP 8 Bericht DK final.doc
  691338/18
 • Serviceaftale 2019
  691238/18
 • Fra COWI - Rapporter fra indledende undersøgelser, Diskovej 12, 7100 Vejle
  691583/18
 • fra Region Sjælland_kommentarer til beslutningsindstillinger
  690987/18
 • Tagesordnung_dagsorden_18 12 12.docx
  691124/18
 • fra forvaltningsmyndigheden_Interreg-Ausschuss 12.12.2018_ Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 2
  691143/18
 • 18 10 25 TOP_Kommunikation DK final.docx
  691312/18
 • Application Form KK2.0.pdf
  691295/18
 • Fra NIRAS: Fakturaspecifikation
  690817/18
 • Fra Rambøll: Bilag_Købmagergade41_Oplæg_Poreluft.pdf
  692071/18
 • Application Form A&A.pdf
  691126/18
 • Beschlussvorlage A&A DK_FINAL.docx
  691130/18
 • Tiltrældelse fra formandsskab
  690454/18
 • fra forvaltningsmyndigheden_Interreg-Ausschuss 12.12.2018_ Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 3
  691294/18
 • fra lægerne Marielund vedr. henvisning til ridefysioterapi.
  691532/18
 • Adobe ETLA
  691555/18
 • 18 11 06 Zusammenfassung 2014-2023 für IA.pdf
  691339/18
 • 18 11 05 Entwurf BV_TOP2 gesamt final_mit Grafiken.docx
  691125/18
 • fra forvaltningsmyndigheden_ Interreg-Ausschuss 12.12.2018_ Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 4
  691306/18
 • Fra DMR: Tilbud Pulje 11
  698336/18
 • Fra Cowi: Høgebjerg losseplads sagsafslutning
  698437/18
 • Fra Orbicon: Tilbud Pulje 11
  698275/18
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om oprensning af jordforurening fra nedgravet fyringsolietank, Bogvænget 6, 7000 Fredericia
  697203/18
 • Fra Rambøll: Placering af nye boringer
  695233/18
 • Brev til Danske Regioner vedr. de forvaltningsretlige konsekvenser af lovændringen om egenbetaling for tolkebistand (004).pdf
  695610/18
 • Fra Region Nordjylland - vedr. Innovationsnetværket Danish Healthtech
  696343/18
 • VS: Aktindsigt i sager om abort til piger under 18 år
  695283/18
 • LKTbørnediabetes_Nationalt Netværk for Diabetes13122018.pptx
  700375/18
 • pp-præsentation til mødet idag
  700372/18
 • Fra PLO - Meddelelse vedr. ansat læge ophører i Odense
  701039/18
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregister
  696770/18
 • fra Skjern Bank, råstof, efterbehandling, matr. nr. 27s Skads i Esberg Kommune
  699912/18
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  702291/18
 • Fra projekt: Slutafrapportering af projektet
  702895/18
 • Fra Kerteminde kommune - Årlig evaluering af samarbejdet i de kommunalt-lægelige udvalg 2018
  66419/19
 • Fra DGE, modtaget Rapportenstekniske del, Lok. nr. 569-78001, Vestergade 1, Holsted.pdf
  68825/19
 • Fra Vejen kommune - Årlig evaluering af samarbejdet i de kommunalt-lægelige udvalg 2018
  66422/19
 • Fra Niras: Notat over monitering mv.
  59378/19

Udgående

 • Til rådgiver: SV: Torvegade, Give
  692707/18
 • Til borger2: Jyllandsgade 44, Fredericia-orinetering om delvis oprydning
  690355/18
 • Til borger1: Jyllandsgade 44, Fredericia-orinetering om delvis oprydning
  690353/18
 • Til grundejer: Kortbilag med V1- og V2-kortlagte arealer, lok. 420-81309
  691039/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Kronprinsensgade 17 st. tv, 6700 Esbjerg.pdf
  691708/18
 • Til Orbicon: RSD bemærkninger til 2. rapportudkast
  690742/18
 • Til Boligforeningen Fremad og borger: Bilag - Kortbilag V2-varsling - Smedegade 24-28 og Skolegade 66.pdf
  691722/18
 • Til Boligforeningen Fremad og borger: Bilag - UDKAST til boligerklæring, Smedegade 24-28.pdf
  691723/18
 • Til Theilgaad Ejendommen: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Kronprinsensgade 17 1. tv og loft, 6700 Esbjerg.pdf
  691649/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Ristingevej 151, 5932 Humble - opdateret.pdf
  689986/18
 • Til Boligforeningen Fremad og borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Smedegade 24-28 samt Skolegade 66, 6700 Esbjerg.pdf
  691721/18
 • til forvaltningsmyndigheden_ny strategi prioritet 1_ spørgsmål.
  691098/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Smedegade 14, 5953 Tranekær.pdf
  689756/18
 • Til Vejle Kommune - Høring af kommunen om påbudsmuligheder Industriparken 12, 7321 Gadbjerg.pdf
  691166/18
 • Til Theilgaard Ejendomme: V2-varsling, Kronprinsensgade 17 1. tv og loft, 6700 Esbjerg.pdf
  691645/18
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til undersøgelse
  690743/18
 • Til Erik Sørensen & Partnere ApS - V2-høring, Diskovej 12, 7100 Vejle.pdf
  691609/18
 • Til Borger: V2-varsling, Kronprinsensgade 17 st. tv, 6700 Esbjerg.pdf
  691706/18
 • Til lægevagten - Vedr. afmelding af vagtydernr samt praksishandel i Varde
  689692/18
 • Til Borger: V2-varsling, Kronprinsensgade 17 2. tv, 6700 Esbjerg.pdf
  691673/18
 • Til Boligforeningen Fremad og borger: V2-varsling, Smedegade 24-28 samt Skolegade 66, 6700 Esbjerg.pdf
  691720/18
 • Til Erik Sørensen & Partnere ApS - V2-kortbilag, Diskovej 12, 7100 Vejle.pdf
  691621/18
 • Til Borger: Optagelse under VTO
  690727/18
 • Til Borger: V2-varsling, Kronprinsensgade 17 2. th, 6700 Esbjerg.pdf
  691662/18
 • Til PLO og Levernadører vedr. Praksishandel i Varde
  689695/18
 • Til Borgere og Theilgaard Ejendomme: Bilag - Kortbilag V2-varsling - Kronprinsensgade 17 og Skolegade 68.pdf
  691709/18
 • Til Vejle Kommune - Høring af kommunen om forurening Industriparken 10, 7321 Gadbjerg.pdf
  690773/18
 • Til Assens Kommune: Vedr. Sjodvangen 6, 5610 Assens - V1-høring
  691405/18
 • Til Ejendomsforeningen Skolegade 68: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Skolegade 68, 6700 Esbjerg.pdf
  691715/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Kronprinsensgade 17 2. tv., 6700 Esbjerg.pdf
  691678/18
 • Til Erik Sørensen & Partnere - Rapport for indledende undersøgelse, Diskovej 12, 7100 Vejle_grundejerdel.pdf
  691634/18
 • REM-tilsagn til Syddansk OPI-pulje 2019-2021
  691754/18
 • Til LandSyd. SV: Vedr. Jordforureningsattest for matr.nr. 3l Sdr. Gørding By, Gørding
  690038/18
 • Til Borger: Optagelse under VTO
  690722/18
 • Til grundejer: V1-høring, en del af Sjodvangen 6, 5610 Assens
  690481/18
 • Til grundejer: Udkast, V1-afgørelse, en del af Sjodvangen 6, 5610 Assens
  690493/18
 • Til Borgere og Theilgaard Ejendomme: Bilag - UDKAST til boligerklæring, Kronprinsensgade 17.pdf
  691710/18
 • Til Ejendomsforeningen Skolegade 68: V2-varsling, Skolegade 68, 6700 Esbjerg.pdf
  691714/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Kronprinsensgade 17 2. th, 6700 Esbjerg.pdf
  691663/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Hvenemosevej 25, 5874 Hesselager.pdf
  689719/18
 • Til Varde Kommune: Kommentarer til historik og undersøgelsesoplæg Nørregade 5, Varde
  690740/18
 • Til praksis: Mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2018
  690913/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Kronprinsensgade 17 1. th, 6700 Esbjerg.pdf
  691628/18
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2019
  690924/18
 • Til Erik Sørensen & Partnere ApS - Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Diskovej 12, 7100 Vejle.pdf
  691615/18
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Regionens bemærkninger til historik og undersøgelsesoplæg, Algade 15B, 5592 Ejby
  691527/18
 • Til Ejendomsforeningen Skolegade 68: Bilag - UDKAST til boligerklæring, Kronprinsensgade 17 og Skolegade 68.pdf
  691717/18
 • Til Ejendomsforeningen Skolegade 68: Bilag - Kortbilag V2-varsling - Kronprinsensgade 17 og Skolegade 68.pdf
  691716/18
 • Til IBC: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  691984/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Vesteregnsvej 8, 5932 Humble
  689810/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Slotsgade 10, 5953 Tranekær
  689728/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, Tak for svar
  690532/18
 • Kommunemeddelelse - Varde Kommune - Praksishandel
  689699/18
 • Til Kolding Kommune, rykker for oplysninger, Storgaden 112, 6052 Viuf?
  691002/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Smedehade 14, 5953 Tranekær.pdf
  689757/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Hvenemosevej 25, 5874 Hesselager.pdf
  689717/18
 • Til Københavns Universitet: Svar på kommentar vedr. Ribersvejkvarteret i Grindsted
  695349/18
 • Til praksis i Esbjerg: ændring til åbent iht § 7,1
  696564/18
 • Til Vejen Kommune: Til orientering varsles forureningsundersøgelse med nye boringer på Fr. d. 7's Gade 3, 6600 Vejen
  698453/18
 • Til Borger: V2-varsling, Kronprinsensgade 17 1. th, 6700 Esbjerg.pdf
  691627/18
 • Til Avisen.dk: Status for behandling af aktindsigtsanmodning
  3809/19
 • Til Det Nationale Center for Fremmedsprog (Vest): Vedr. advisory board
  11667/19
 • Til Erik Sørensen & Partnere - Rapport for indledende undersøgelse, Diskovej 12, 7100 Vejle_grundejerdel.pdf
  31633/19

12. december 2018

Indgående

 • Fra Lindbergs Ejendomshandel: FORSP - Yderligere spm. ifm. V1-kortlægning på lokalitet 577-32011 - Allegade 9, 6823 Ansager
  689622/18
 • FRA COWi: Adgang til JAR SPA testmiljøet hos COWI
  689373/18
 • FRA GEUS: 2018.12.11 Mødereferat - Jupiter-Reformation - Midtvejsworkshop - Arbejdsgruppe om Teknik og Arkitektur
  689613/18
 • Fra Rådgiver: Pesticidvandprøver Assensvej 63, Boltinge
  692412/18
 • Fra borger: Telefonhenvendelse 511-05702 - Kongevej 337, 6510 Gram
  696339/18
 • Fra Sønderborg Kommune: FORSP - Lokalitet: 537-30020, matr.nr. 40 Vollerup, Ulkebøl - Mommarkvej 7, 6400 Sønderborg
  701542/18
 • Fra Sønderborg Kommune: FORSP - Bilag - 453174-18_v1_Materiale til behandling af matrikulær sag - Mommarkvej 7, 6400 Sønderborg
  701543/18
 • Fra Sønderborg Kommune: FORSP - Bilag - 445484-18_v1_Materiale til behandling af matrikulær sag - Lambjergvej 15, 6470 Sydals
  701261/18
 • Fra Sønderborg Kommune: FORSP - Lokalitet: 535-05714, matr.nr. 58 Lambjerg, Hørup, Sønderborg - Lambjergvej 15, 6470 Sydals
  701260/18
 • Fra SWECO: FORSP - Sagsmateriale på 2 lokalitetsnr. 461-00026 og 461-00135
  698697/18
 • Fra SWECO: FORSP - Sagsmateriale på 2 lokaliteter lok.nr. 461-00026 og lok.nr. 461-00135
  698722/18
 • FRA ZOOMTEK: Lokalitet-numre - kan du sende nogle typiske
  689519/18
 • Fra Niras: SV: Knullen
  687596/18
 • Fra Niras: tilbud fra boreentreprenør, Knullen
  687574/18
 • Fra Klinik for Fysioterapi Skærbæk vedr. ansættelse af vikar.
  687709/18
 • Dansk Hjerterehabiliteringsdatabase Årsrapport til Høring i regionerne 2017_ 2018
  688527/18
 • BILAG fra Odense Kommune - afgørelse om genoptagelse.pdf
  687660/18
 • VS: Mere om trigger 2
  689357/18
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Nydamsvej 17, 6040 Egtved.pdf
  687778/18
 • Fra NIRAS: Budgetkontrol 2018 og forventet 2019
  687626/18
 • dialog med Rambøll, råstof, forespørgsel plan, Aabenraa Kommune
  688907/18
 • Fra Klinik for Fysioterapi, Skærbæk vedr. ansættelse af vikar.
  687702/18
 • Fra DGE: Endelig rapport - Enghavevej 1a, grundejerdel.pdf
  688990/18
 • Fra Lægerne i Kerteminde til praksis vedr. lægeerklæring.
  688896/18
 • fra Odense Kommune, mail - Afgørelse om at genoptage påbudssag på Hestehaven 39
  687659/18
 • Fra Sdr. Omme Handels og Transport - Ansøgningsskema til indvinding af råstoffer - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme.pdf
  687617/18
 • Fra COWI: Budgetstatus
  687756/18
 • Fra COWI, Teknisk rapport, Nydamsvej 17, 6040 Egtved.pdf
  687775/18
 • Fra Klinik for fysioterap, Skærbæk vedr. ansættelse af vikar.
  687656/18
 • Bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål SUU alm. del 232 vedr. tilbud om kølehætter til kræftpatienter ifm. kemobehandling - Frist for bidrag: 16. januar 2019 kl. 12.
  687729/18
 • Fra Johnson Instituttet i Odense vedr. overtagelse af kapacitet.
  689321/18
 • fra projekthaver - Møde i Advisory Board
  696334/18
 • Fra ansøger: Meddelelse om støtte
  696979/18
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Kvittering for vidrag til besvarelse af samrådsspørgsmål
  695329/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. China-Denmark Regions and Cities Forum 2018
  692942/18
 • fra Fredericia kommune UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til understøbning af fundamenter og sænkning af kældergulv på ejendommen Grethevej 19, 7000 Fredericia
  692083/18
 • Fra Eurofins: Kvittering for modtagelse af prøver, Vranderupvej 46, Kolding
  692580/18
 • Fra Fredericia Fysioterapi vedr. ansættelse af vikar
  690404/18
 • Fra NCC: Opfølgning på referat af møde den 19. november 2018, Seest Grusgrav
  691971/18
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen Opfølgning på specialeplan 2017 , Region Syddanmark
  692327/18
 • Fra Haderslev Kommune, dokumentation, § 19 Lindedal 22b, 6100 Haderslev
  689693/18
 • Fra Benefit Odense vedr. ansættelse af vikar.
  691414/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  690225/18
 • Fra Nykredit: Henvendelse vedr. status, Vesterbro 15 m. fl., 5000 Odense C
  692181/18
 • fra Fredericia kommune UDKAST Tilladelse §8 til understøbning af fundamenter og sænkning af kældergulv på ejendommen Grethevej 19, 7000 Fredericia -
  692092/18
 • Fra Haderslev Kommune: Indledende information om Genbrug af tilkørt jord i tidligere råstofgrav, Vojensvej 22, Skrydstrup
  692529/18
 • Fra Fysio Danmark Aabenraa vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  688503/18
 • Fra Årslev Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  687805/18
 • Fra Sdr. Omme Handels og Transport - Ansøgningsmateriale - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme.pdf
  687615/18
 • Fra Sdr. Omme Handels og Transport - Ansøgningsskema til screeningsafgørelse - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme.pdf
  687619/18
 • Fra Fysio Danmark Aabenraa, vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  688563/18
 • fra fredericia Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af ny flisplads hos DONG Energy, Klippehagevej 22 - 18-6684_v1_Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af ny flisplads hos DONG Energy, Klippehagevej 22.pdf
  690522/18
 • Dansk Esofagus-, Cardia- og Ventrikelcarcinom database: Offentliggørelse af årsrapporten 2017
  688486/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, svar
  689160/18
 • Fra NIRAS: Opdatering vedr. borearbejde
  688905/18
 • Fra DGE. Endelig rapport - teknisk del.pdf
  688993/18
 • Fra Benefit Rudkøbing vedr. ansættelse af vikar.
  691248/18
 • VFF - Velfærdsteknologisk Vækstløft - Midtvejsealuering skydes til jan 19
  690260/18
 • Fra Benefit Odense vedr. ansættelse af vikar
  691354/18
 • Fra Johnson Instituttet vedr. ansættelse af vikar
  690552/18
 • Fra Benefit Odense vedr. ansættelse af vikar.
  691328/18
 • Johnson Instituttet vedr. ansættelse af vikar
  690531/18
 • Fra Johnson Instituttet vedr. ansættelse af vikar
  690442/18
 • Overtagelse af kapacitet - fysioterapeut
  691190/18
 • Fra fredericia Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af ny flisplads hos DONG Energy, Klippehagevej 22
  690520/18
 • Overtagelse af kapacitet - fysioterapeut
  691196/18
 • Fra Benefit Rudkøbing vedr. ansættelse af vikar.
  691260/18
 • Fra Benefit Rudkøbing vedr. ansættelse af vikar.
  691223/18
 • Fra Advokat, Miljø og Råstoffer, Faktura sendes i næste uge
  690525/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  691043/18
 • Fra Benefit Odense vedr. ansættelse af vikar
  691368/18
 • Fra Johnson Instituttet vedr. ansættelse af vikar
  690484/18
 • Fra Realkredit Danmark: Forespørgsel vedr. ejendommen Fabriksvej 3 i Brørup
  699725/18
 • Fra projekt: rettet budget
  705356/18
 • Fra Nybolig, vedr.Borggade 10, 10A og 10B, 6300 Gråsten
  5551/19
 • Fra Vejle Kommune: Spørgsmål angående §8 pligt på Vestre Engvej 70
  6910/19
 • Fra Niras: GeoGis kontrolrapport, Parkvej 29, 6040 Egtved
  20044/19
 • Fra rådgiver på vegne af borger - vedrørende skovrejsning i intereseområde for ler
  16980/19
 • Fra borger: Sv: Vedr. svar på forespørgsel angående udvidelse af indkørsel på Koldingvej 69, 6070 Christiansfeld
  21008/19
 • Fra Niras: GeoGis kontrolrapport, Louisevej 85, 6100 Haderslev
  19997/19
 • Fra Niras: GeoGis kontrolrapport, Taulov Kirkevej 28, 7000 Fredericia
  20147/19
 • Fra Niras: GeoGis kontrolrapport, Gilbjergvej 1A-1F og Skodborg Søndergade 35, 6630 Rødding
  19944/19
 • Fra Niras: GeoGis kontrolrapport, Jels Toftevej 1, 6630 Rødding
  19978/19
 • fra Orbicon SV: Højbjergvej - honorar og faktura 108568
  19407/19
 • Fra Niras: GeoGis kontrolrapport, Kongensgade 28, 6070 Christiansfeld
  20103/19
 • Fra Niras: GeoGis kontrolrapport, Taulov Kirkevej 34, 7000 Fredericia
  20173/19
 • Fra Niras: GeoGis kontrolrapport, Ribevej 20, 6780 Skærbæk
  19953/19
 • Fra Fredericia kommune - den årlige evaluering af samarbejdet i de kommunalt-lægelige udvalg 2018 - Fredericia Kommune
  66430/19
 • Fra Sønderborg kommune - Årlig evaluering af samarbejdet i de kommunalt-lægelige udvalg 2018
  66426/19

Udgående

 • Til Lindbergs Ejendomshandel: Bilag - Dokumentation af oprensninger - Allegade 9, 6823 Ansager
  689630/18
 • Til Lindbergs Ejendomshandel: Svar på spørgsmål ifm. V1-kortlægning på lokalitet 577-32011 - Allegade 9, 6823 Ansager
  689628/18
 • Til Lindbergs Ejendomshandel: Bilag - Rapport - OFV-Screening-577-32011-20181211 - Allegade 9, 6823 Ansager
  689629/18
 • Vedrørende henvendelse fra Grænsetrekanten
  690348/18
 • Tl Lindbergs Ejendomshandel: FORSP - Materiale ifm. V1-kortlægning på lokalitet 577-32011 - Allegade 9, 6823 Ansager
  689561/18
 • Tl Lindbergs Ejendomshandel: Bilag - Fra E-arkiv - 2005-8246 - V1-afgørelse - Allegade 9, 6823 Ansager
  689563/18
 • Til indvinder - Tilladelse til indvinding af sand, grus og sten - matr.nr. 59b Spandet By, Spandet
  689530/18
 • Følgebrev til tilladelse matr.nr. 59b Spandet By, Spandet.pdf
  689531/18
 • Tilladelse til indvinding af sand, grus og sten - matr.nr. 59b Spandet Ejerlav, Spandet.pdf
  689523/18
 • Tilladelse til indvinding af sand, grus og sten - matr.nr. 59b Spandet Ejerlav, Spandet.pdf
  689532/18
 • Tilladelse til indvinding af sand, grus og sten - matr.nr. 59b Spandet By, Spandet, Esbjerg Kommune
  689521/18
 • Følgebrev til tilladelse matr.nr. 59b Spandet By, Spandet.pdf
  689522/18
 • TIL ZOOMTEK: Lokaliteter med flere ejere og flere matrikler
  689526/18
 • Til Orbicon: Materiale vedr. Gl. Stationsvej 7A
  688588/18
 • Til Lægemiddelstyrelsen: Kontaktperson for: Udsendelse af sikkerhedsinformation (DHPC-breve)
  687883/18
 • TIL ZOOMTEK: Deadline for indsendelse af faktura
  689527/18
 • Til Indvinder - Kvittering for modtagelse af jeres ansøgning om råstofindvinding - matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme
  687701/18
 • Til Niras: SV: Knullen
  687579/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis i Varde
  689539/18
 • Til Borger; Vedr. ændring af BBR
  687772/18
 • Til borger_V1-kortbilag, afgørelse, Smediestræde 3A, 5900 Rudkøbing.pdf
  689134/18
 • Til DSB Ejendomme A/S. Doc2Mail - Forsendelse 110348536.pdf
  689292/18
 • Til borger_V1-kortbilag, afgørelse, Steensgårdsvej 1, 5953 Tranekær.pdf
  689060/18
 • Til lægevagten og Levernadører vedr. Praksishandel i Middelfart
  688938/18
 • Til virksomhed_V1-kortbilag, afgørelse, Stengadevej 34, 5953 Tranekær.pdf
  687799/18
 • Til Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg, Varsling af revideret V2-kortlægning af Læssevejen 23, 6700 Esbjerg
  687684/18
 • Til Esbjerg Kommune. 561-81030 Jernbanegade 7 og Jernbanegade 0, 6690 Gørding. Udgår inden kortlægning
  689268/18
 • Til Rambøll: Svar på nye resultater og næste fase
  687901/18
 • Kommunemeddelelse - Middelfart Kommune - Praksishandel i Middelfart
  688931/18
 • Til borgere_V1-kortbilag, afgørelse, Sønderskovvej 2, 5932 Humble.pdf
  688911/18
 • Til Lægevagten: mail med pprettelse af vagtlæge
  688470/18
 • Til Nationalpark Vadehavet - vedr. repræsentant i Nationalparkrådet
  687837/18
 • Til virksomhed, V1-afgørelse, Stengadevej 34, 5953 Tranekær.pdf
  687798/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Steensgårdsvej 1, 5953 Tranekær.pdf
  689070/18
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  689448/18
 • Til PLO vedr. Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Middelfart
  688946/18
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge
  688701/18
 • Til borgere, V1-afgørelse, Sønderskovvej 2, 5932 Humble.pdf
  688910/18
 • Til SKAT: Antal medarbejdere pr. 1.1.2019
  687548/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, afslutning af sag - fakturering
  689078/18
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 110351616.pdf
  689294/18
 • Til Advokat, Miljø og Råstoffer, bede om faktura
  689015/18
 • Til borger - V1-høring, Genvejen 1, 5874 Hesselager.pdf
  687748/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Genvejen 1, 5874 Hesselager.pdf
  687747/18
 • Til Ingeniørne, Akter fra sag, Nordre Strandvej 19-21, 6731 Tjæreborg.
  687558/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Genvejen 1, 5874 Hesselager.pdf
  687746/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Smediestræde 3A, 5900 Rudkøbing.pdf
  689133/18
 • Til Niras: Accept af gentagelse af kulbrinteanalyser
  690479/18
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Bidrag til besvarelse af samrådsspørgsmål
  695324/18

11. december 2018

Indgående

 • SV: Udbetaling af midler til Dansk Bloddonorbiobank, Region Syddanmark
  689474/18
 • FRA DMP: Møde i DMPs Arkitekturgruppe
  689617/18
 • RE: Fra Rådgiver: Odensevejens Losseplads, Svendborg - status borearbejde
  687760/18
 • Fra grundejer - Er der nyt i sagen?
  692538/18
 • VS: Vedr. valg af suppleanter for patient- og pårørenderepræsentanter
  29320/19
 • Fra Lindbergs Ejendomshandel: FORSP -Telefonhenvendelse - Allegade 9, 6823 Ansager
  689375/18
 • Fra grundejer (Asbjørnvænget 5) - påstand om at afværgedræn er skyld i sætninger
  697167/18
 • FRA FORMEPIPE: Status klippekort - Region Syddanmark - november 2018
  689620/18
 • Fra geopartner, Råstof, SV: j.nr. 1806643, Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  686978/18
 • Kvitttering fra ERST for modtagelse af Indstilling af tillægsbevilling til "Styrket erhverv i gadeplan"
  686137/18
 • Fra Rambøll: Odensevejens Losseplads - borearbejde og varsling af retablering
  686470/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Notat samt spørgsmål - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  687096/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2018-0412 2018-11-30 Undersøgelsesnotat - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  687097/18
 • Fra Lægemiddelstyrelsen: Udsendelse af sikkerhedsinformation (DHPC-breve)
  687881/18
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Råstofsag matr.nr. 1022 Bolderslev - Vejoverkørsel
  686883/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om rørlagt vandløb v byggeprojekt, Gammelby Ringvej/ Gasværksvej, Esbjerg
  687195/18
 • Fra Gråsten Fysioterapi og Osteopati vedr. ansættelse af vikar
  687048/18
 • Indledende kortlægning MGT
  686835/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om potentiel jordforurening på Sædding Ringvej 6, 6710 Esbjerg V
  686748/18
 • Fra Vejle Kommune: Spm vedr jord til Vandel grusgrav
  686097/18
 • Høring - Udkast til praksisplan for psykologhjælp
  687169/18
 • Fra Rambøll: Resultater nov 2018 borerunde
  686025/18
 • Fra rådgiver :Rapport - Grundejerdel.pdf
  685942/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  685890/18
 • fra Vejle kommune Udkast til §8 tilladelse for Havnegade 10 - Tilladelse til at ændre arealanvendelsen og opførelse af ungdomsboliger på Havnegade 10, 7100 Ve.doc
  687207/18
 • Slutrapport for Karriere i Syddanmark I
  687138/18
 • Fra Sweco: Spørgsmål til pulje 11
  686396/18
 • Fra rådgiver :Rapport Gellerupvej 44, Varde - Teknisk del.pdf
  685948/18
 • Fra praksis : mail med åbning for tilgang af nye patienter.
  688866/18
 • Fra SKAT: Bekræftelse på opsigelse af kantine
  687545/18
 • Fra rådgiver: Drivvejen 1, Vorbasse - anvisning af faktura og budget
  686027/18
 • Fra Aabenraa Kommune. [Sagsnr.:18/41126] - [Dok.nr.:505236/18] § 8 tilladelse til opgravning af fyringsolietank i forbindelse med nedrivning af bygning
  687302/18
 • Fra Gråsten Fysioterapi og Osteopati vedr. ansættelse af vikar.
  687062/18
 • Fra Centrovice, Forslag til Råstofplan
  686108/18
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering vedr udstykning på afvist råstofareal, 6230 Rødekro
  686330/18
 • fra vejle kommune bemærkninger fra rådgiver vedr.: Udkast til §8 på Havegade 10
  686221/18
 • Fra Sweco: Spørgsmål til pulje 11
  686392/18
 • ERU L 73 - svar på spm. 3.docx
  685692/18
 • Fra Rambøll: Budgetstatus dec. 2018
  686009/18
 • Fra Sydøstjyllands Politi: Kvittering for modtagelse af underretning om erhvervsmæssig flyvning med drone, Vranderupvej 48, Kolding
  686287/18
 • fra Fredericia kommune vedr §8 tilladelse Grethevej 19 fredericia
  687056/18
 • fra vejle kommune fUdkast til §8 tilladelse for Havnegade 10
  687203/18
 • Tak for dit høringssvar
  685623/18
 • Fra rådgiver: mail med endelige rapporter Gellerupvej 44
  685941/18
 • Fra PLO - Medd. vedrørende praksishandel i Varde
  689156/18
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  688012/18
 • Fra Niras: Opdateret økonomioversigt 2018, inkl. supplerende arbejder december 2018
  690474/18
 • Fra rådgiver: Drivvejen 1, Vorbasse - anvisning af faktura og budget opdateret
  690246/18
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Oplæg Nørregade 5, Varde Samlet.pdf
  690736/18
 • Fra Orbicon: Faktureringsgrundlag
  690731/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  690234/18
 • Fra PLO - Medd. vedrørende læges ophør i Marstal
  693134/18
 • Fra SIF: Kvittering for tilbagemelding vedr. områdeinddeling af Grindsted
  695131/18
 • Fra Varde Kommune: godkendelse af historik og undersøgelsesoplæg Nørregade 5, Varde
  690734/18
 • Fra Fredningsnævnet - indkaldelse til ekstra besigtigelse
  695216/18
 • Fra Danske Regioner: referat af jordchefmødet 6. december
  696165/18
 • Fra Københavns Universitet: Kommentar til svar vedr. Ribersvejkvarteret i Grindsted
  695314/18
 • Fra Billund Kommune: Bidrag til svar vedr. samrådsspørgsmål
  695137/18
 • Fra Danske regioner: del 1: referat af jordchefmødet 6. december
  696177/18
 • Fra COWI: Vestergade 8, Faaborg - Notat vedr. ændret arealanvendelse
  695407/18
 • Fra Orbicon: Nørregade, Vejen
  698449/18
 • HØRING: SUM-bekendtgørelser om "gebyrer for medicinsk udstyr" og "gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr" (gebyrfinansiering af LMST-aktiviteter) – kommentarer bedes sendt til Danske Regioner senest den frist 17. december 2018
  696600/18
 • Fra Kommune: udkast til brev
  28007/19
 • Fra:yder
  19227/19
 • Fra Langeland kommune - Årlig evaluering af samarbejdet i de kommunalt-lægelige udvalg 2018
  66432/19
 • Fra Tønder kommune - Årlig evaluering af samarbejdet i de kommunalt-lægelige udvalg 2018
  66434/19
 • Fra Esbjerg kommune - årlig evaluering af samarbejdet i KLU 2018-
  66436/19
 • Fra DGE, modtaget Rapportens grundejerdel, Lok. nr. 569-78001, Vestergade 1, Holsted.pdf
  68819/19

Udgående

 • SV: Udbetaling af midler til Dansk Bloddonorbiobank, Region Syddanmark
  687316/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar på henvendelse- Gestelevvej 31, 5750
  687102/18
 • Til Rigsrevisionen: Region Syddanmarks lægemiddelindsats <114418>
  686921/18
 • Til Danske erhvervsskoler og -gymasier: mere om røgfri ungdomsuddannelse i Region Syddanmark
  686757/18
 • Oplæg til partnerskab om Røgfrie Ungdomsuddannelser_godkendt på regionsrådet 25. juni 2018.pdf
  686761/18
 • 6 gode grunde til røgfri skoletid.pdf
  686759/18
 • Inspiration til røgfri skoletid på ungdomsuddannelser 2018.pdf
  686758/18
 • Til PLO og leverandør vedr. Praksishandel i Nyborg
  687003/18
 • til Fredericia kommune vedr §8 Grethevej 19 fredericia
  687064/18
 • Til Aabenraa Kommune: SV: [Sagsnr.:18/41126] - [Dok.nr.:505236/18] § 8 tilladelse til opgravning af fyringsolietank i forbindelse med nedrivning af bygning
  687305/18
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Nordre Strandvej 47, 6731 Tjæreborg.pdf
  687042/18
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Nybøl Landevej 7A, 6310 Broager (540-81427)
  686990/18
 • Til AF EJENDOMSSELSKAB - Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Diskovej 1, 7100 Vejle.pdf
  686858/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  686806/18
 • Til bygherre: Vedr. regionens vurdering i sagen om det påtænkte boligbyggeri på Strandvejen 238 og Rørkærsvej 30og 32 i Strib
  686055/18
 • Til borger: Orientering om udløbet dispensation, Dons Landevej 275, Almind
  686390/18
 • Til borger: "SVAR: Vedr. svar på forespørgsel angående udvidelse af indkørsel på Koldingvej 69, 6070 Christiansfeld"
  686780/18
 • Til AF EJENDOMSSELSKAB - V2-kortbilag, Diskovej 1, 7100 Vejle.pdf
  686876/18
 • Til Borger: V2-varsling, Nordre Strandvej 47, 6731 Tjæreborg.pdf
  687031/18
 • Til Vejle Kommune - Høring om påbudsmuligheder overfor forurening Industriparken 2, 7321 Gadbjerg
  685728/18
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2019
  686960/18
 • Til AF EJENDOMMSSELSKAB - Rapport for indledende undersøgelse, Diskovej 1 Vejle_grundejerdel.pdf
  686887/18
 • Til Esbjerg Kommune, Spørgsmål til ansøgning om §8 godkendelse, Jutlandia Terminal, Esbjerg havn
  687297/18
 • Til lægerne: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2019
  686879/18
 • Til Sweco: Vedr. indexregulering 2016
  686384/18
 • Til Skjern Bank, råstof, efterbehandling, matr nr 27s Skads, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune
  687045/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på praksishandel i Nyborg
  686787/18
 • til projekt: instruks vedr. regnskab
  686096/18
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr jord i Vandel grusgrav
  686133/18
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2019
  686929/18
 • Til Kommunen: 041637 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  686964/18
 • Til 5 rådgivere: Vedr. spørgsmål til udbud af pulje 11
  686178/18
 • Til borger og Assens Kommune - HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Krengerupvej 84, 5620 Glamsbjerg
  686649/18
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nordre Strandvej 47, 6731 Tjæreborg
  687050/18
 • Til Geo: Vedr. aftale om færdiggørelse - Høgebjerg Losseplads
  686424/18
 • Til Sønderborg Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Nybøl Landevej 7A, 6310 Broager (540-81427)
  687029/18
 • Til Sweco: Vedr. indexregulering 2016
  686192/18
 • Til Borger: Afslag på optagelse under VTO - høring
  686998/18
 • Til AF EJENDOMSSELSKAB - V2-høring, Diskovej 1, 7100 Vejle.pdf
  686851/18
 • 491-70125 Industrivej 16, Vissenbjerg Teknisk rapport.pdf
  686469/18
 • Til Arbejdstilsynet - orientering vedr. forureningsundersøgelse, Diskovej 1, 7100 Vejle
  687015/18
 • Til 5 rådgivere: Vedr. spørgsmål til udbud af pulje 11
  686399/18
 • Til skat og Vejle Kommune: V1 varsel
  687177/18
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  685893/18
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. januar 2019
  686971/18
 • Til borger - Afgørelse om at ejendommen udgår af regionens kortlægning - Krengerupvej 82, Glamsbjerg
  686690/18
 • Til Centrovice, Forslag til Råstofplan
  686117/18
 • Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - Praksishandel i Nyborg
  687008/18
 • Til borger og kommune: kortbilag Gellerupvej 44.pdf
  686014/18
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Nybøl Landevej 7A, 6310 Broager (540-81427)
  687037/18
 • Til borger - kvittering og retningslinjer
  685607/18
 • Til Kommunerne: 039675 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  686976/18
 • Til Tønder Kommune, kommentarer til udkast til § 19, Høybergvej 75, 6261 Bredebro
  685354/18
 • Til kommunerne: 041653 Kommunemeddelelse - Langeland Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  686941/18
 • Til Vagtchefen vedr. - Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Nyborg
  686999/18
 • Til Sydøstjyllands Politi: Underretning om erhvervsmæssig flyvning med drone, Vranderupvej 48, Kolding
  686280/18
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Nordre Strandvej 47, 6731 Tjæreborg.pdf
  687036/18
 • Til Vejle kommune - Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Diskovej 1, 7100 Vejle
  687005/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  686892/18
 • Til borger og kommune: Rapport Grundejerdel.pdf
  686018/18
 • Til Vejle kommune - til orientering, en del af ejendommmen varsles på V2, Diskovej 1, 7100 Vejle
  686907/18
 • Til borger og kommune: Afg udgår inden.pdf
  686010/18
 • Til Vejle Kommune Bilag til Høring om påbudsmuligheder overfor forurening Industriparken 2, 7321 Gadbjerg - Grundejerrapport
  685717/18
 • Til Vejle Kommune - Bilag til Høring om påbudsmuligheder overfor forurening Industriparken 2, 7321 Gadbjerg - Teknisk rapport
  685725/18
 • Til 5 rådgivere: Vedr. spørgsmål til udbud af pulje 11
  686402/18
 • Til borger og kommune: rapport Gellerupvej 44 Varde - Teknisk del.pdf
  686021/18
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  688871/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis
  688915/18
 • V2-høring, 491-70125.pdf
  686468/18
 • Udkast til V2-afgørelse, 491-70125.pdf
  686467/18
 • Kortbilag, 491-70125.pdf
  686466/18
 • 491-70125 Industrivej 16, Vissenbjerg_Grundejerrapport.pdf
  686465/18
 • Til Fortum: Svar på henvendelse vedr. miniskala forsøg og erfaringsudveksling
  695122/18
 • Til SIF: Tilbagemelding vedr. områdeinddeling af Grindsted
  695128/18
 • Til Niras: Spørgsmål vedr. prøvetagning af B108-B109 ved Gørtlervej 4
  690469/18
 • til Orbicon Højbjergvej - honorar og faktura 108568
  19401/19
 • Til AF EJENDOMMSSELSKAB - Rapport for indledende undersøgelse, Diskovej 1 Vejle_grundejerdel.pdf
  30815/19
 • 491-70125 Industrivej 16, Vissenbjerg_Grundejerrapport.pdf
  65777/19
 • Kortbilag, 491-70125.pdf
  65778/19
 • V2-afgørelse, 491-70125.pdf
  65779/19

10. december 2018

Indgående

 • Fra Niras: Aktindsigt i jordforureningssager
  685757/18
 • Udbetaling af midler til Dansk Bloddonorbiobank, Region Syddanmark
  687306/18
 • Fra geopartner, Råstof, SV: j.nr. 1806643, Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  686872/18
 • Svar fra Danske Erhvervsskoler og -gymnasier: Invitation til dommerkomite for årets røgfri ungdomsuddannelse i Region Syddanmark
  686745/18
 • Fra Inspiring Denmark: Overdragelsesaftale mellem Vejle Kommune og Inspiring Denmark
  683841/18
 • Fra indvinder, RÅSTOF, andet svar på tilsynsrapport matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  686005/18
 • FRA SWECO: Ekstra på 3.2
  683327/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Råstofsag matr.nr. 1022 Bolderslev - Vejoverkørsel
  686864/18
 • FRA RM: RIT IT møde, herunder Fælles WebGIS
  683473/18
 • Fra geopartner, Råstof, SV: j.nr. 1806643, Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  686848/18
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: ressourceperson råstofsager - Udkast til tilladelse 1022 Bolderslev
  686843/18
 • Fra Inspiring DK: underskreven partnererklæring Business Esbjerg
  682721/18
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: j.nr. 1806643, Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  686841/18
 • Fra Sweco: Spørgsmål til pulje 11
  686176/18
 • Fra Rockwool: ingen bemærkninger til høring af miljøgodkendelse, Industrivej 9, Vamdrup
  685471/18
 • Fra borger: "FORSP.: Foresp. vedr. udvidelse af indkørslen omk. carport på Koldingvej 69, 6070 Christiansfeld"
  686257/18
 • Fra borger - spørgsmål
  685578/18
 • Fra:yder
  685383/18
 • UDKAST til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af ny flisplads , Klippehagevej 22 - 18-6684_v1
  683913/18
 • Fra Aabenraa Kommune, ansøgning ombyggeri, Kathale 36, 6200 Aabenraa lok.nr. 580-81264
  682741/18
 • Underskrevet bevilling
  682235/18
 • Fra Vejle kommune -svar vedr. grundejer orientering om påbudsmulighed, Diskovej 6, 7100 Vejle
  682757/18
 • fra Kreis Plön - ny udvalgsmedlem Kreis Plön
  682577/18
 • Fra SOr - Korrespondance vedr. tildeling af nyt lokationsnummer
  685157/18
 • RKKP-Sclerose- ukommenteret årsrapport
  683099/18
 • Fra Niras: Faktura - borearbejde, Søndersø Industrigrunde
  686414/18
 • fra projekt: projektregnskab
  685637/18
 • Fra:yder
  685431/18
 • Fra Schrøder: Vedr. ventilator problemer
  685915/18
 • Fra Tønder Kommune, ansøgning om § 19-tilladelse, Høybergvej 75, 6261 Bredebro
  685351/18
 • Fra:yder
  685950/18
 • Fra Orbicon. JAR - 607-00206
  685731/18
 • Fra Niras: Telefonnotat Gørtlervej 4 og Snavevej 41
  686419/18
 • Fra Billund Kommune: Fælledvej 16, 7200 Grindsted_Tilladelse til §8 efter jordforureningsloven
  687753/18
 • Bilag 3 - Analyse af de unges søgemønstre RSD 2018.pdf
  682990/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen
  682472/18
 • fra Erhvervsministeriet_ Svar vedr. det dansk-tyske samarbejde
  685197/18
 • Svar fra Erhvervsministeren.pdf
  685198/18
 • fra fredericia kommune UDKAST til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af ny flisplads hos DONG Energy, Klippehagevej 22
  683906/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Rykker for svar vedr matrikulær ændring, Lok 540-81332, Matr.nr. 1057a Ulkebøl, Sønderborg, Kær Bygade 64, 6400
  684174/18
 • VFF - Socialfond - Pre Scale Up - Slutevaluering
  682420/18
 • Fra MOE A/S: RE: Vedr. forespørgsel om gammel rapport fra Skude og Jakobsen-tiden
  684750/18
 • Tilbagemelding fra regional repræsentant i formandskab
  682885/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen
  682384/18
 • Fra Esbjerg Kommune, Ansøgning,§8 - Jutlandia Terminal A/S, Europakaj 1, Esbjerg.
  684277/18
 • meddelelse fra yder om at sagen sættes i bero i et år
  683463/18
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse VTO
  682096/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen -
  684271/18
 • Fra EWrhvervsstyrelsen
  684288/18
 • Fra MOE A/S: Fremsendelse af gammel rapport fra Skude og Jakobsen-tiden
  684763/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Industriparken 1, 7321 Gadbjerg - Grundejerrapport .pdf
  691476/18
 • Til LandSyd Vedr. Jordforureningsattest for matr.nr. 3l Sdr. Gørding By, Gørding
  689971/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Industriparken 4, 7321 Gadbjerg - Grundejerrapport.pdf
  691286/18
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  687782/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Industriparken 4, 7321 Gadbjerg - Teknisk rapport.pdf
  691291/18
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Industriparken 1, 7321 Gadbjerg -Teknisk rapport.pdf
  691481/18
 • Fra Lægevagten: tilmelding til yderregistret
  695461/18
 • fra Orbicon Højbjergvej - retablering
  19397/19
 • Fra Assens Kommune, Vedr. udlægning af knust asfalt, Stadsbjergvej 14, 5560 Aarup
  701394/18
 • Fra Assens Kommune, Kortbilag, Stadsbjergvej 14, 5560 Aarup
  701395/18
 • Fra PLO - Medd. vedrørende praksishandel i Nyborg
  705225/18
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  5919/19
 • Fra Odense kommune - Årlig evaluering af samarbejdet i kommunalt-lægelige udvalg - Odense
  66439/19
 • SV: Høring om påbudsmuligheder, Ellehaven 11, 5690 Tommerup
  67906/19
 • SV: Høring om påbudsmuligheder, Ellehaven 19, 5690 Tommerup
  67926/19

Udgående

 • Til DKNT: SV: Godkendelse af budgetændring i Vestkystens Kultur- og Fødevareoplevelser
  685129/18
 • SV: Opfølgning på LMS møde i fredags - samt et nyt produkt der haster
  685159/18
 • Til Danske erhvervsskoler og -gymnasier: Samarbejde med Region Syddanmark omkring røgfri ungdomsuddannelser
  686737/18
 • Til rådigere: Resultat af udbude vedr. pulje 13 - 2018
  683545/18
 • Til rådgivere: Resultat af udbude vedr. pulje 13 - 2018
  683548/18
 • Til rådgivere: Resultat af udbude vedr. pulje 13 - 2018
  683551/18
 • Til rådgivere: Resultat af udbude vedr. pulje 13 - 2018
  683553/18
 • Til Orbicon: Vinder af udbud vedr. pulje 13
  683523/18
 • Til Orbicon: Vinder af udbud vedr. pulje 13
  683529/18
 • Til Orbicon: Vinder af udbud vedr. pulje 13
  683541/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, svar på modtaget plan for reetablering matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  683165/18
 • Til nabo, RÅSTOF, kvittering for modtaget info matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  683157/18
 • Til Jordkonsulenterne: VS: Regionens kommende grundvandsundersøgelse på Gl. Stationsvej 7A,, Kolding
  10850/19
 • Til kommunen - Tak for orienteringen - vender tilbage med svar så hurtigt som muligt
  47231/19
 • Til grundejer - Info vedr. indeluftprøver i baghuset på Vestergade 36
  699821/18
 • Til ansøger, Råstof, VS: Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune
  686838/18
 • Til ansøger, Råstof, OBM Høringssvar. matr. nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg.pdf
  686839/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Smedevænget 2, 5932 Humble.pdf
  683001/18
 • Til borger - V1-høring, Vormark Bygade 17, 5874 Hesselager.pdf
  682820/18
 • BILAG til Odense Kommune - regionernes ønskeliste jordpesticider
  684471/18
 • Til Vejle kommune - spørgsmål vedr. påbudsmulighed, Diskovej 6, 7100 Vejle
  682736/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Vormark Bygade 17, 5874 Hesselager.pdf
  682823/18
 • Til Rambøll: Vedr. Geogis
  682571/18
 • Til borger - kortbilag, skråfoto, Vormark Bygade 17, 5874 Hesselager.pdf
  682818/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Pæregårdsvej 4-5, 5953 Tranekær
  682368/18
 • Notat - opmærksomhedspunkter final - IU 12-12-18.docx
  685194/18
 • Til MOE A/S: Kvittering for fremsendelse af gammel rapport fra Skude og Jakobsen-tiden
  684771/18
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Møllestien 2, 5900 Rudkøbing.pdf
  683093/18
 • Til Danbolig: Svar på henvendelse
  686147/18
 • til konsulent, råstof, forespørgsel plan, Røllum, Aabenraa Kommune
  682884/18
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  683988/18
 • Til indvinder, råstof, tilladelse, matr. nr. 27s Skads, Esbjerg Jorder i Esbjerg Kommune
  683357/18
 • dialog med konsulent, råstof, plan, Røllum, Aabenraa Kommune
  685221/18
 • Til Gert Stærke Kristensen Holding, V1-kortbilag, afgørelse, Bakken 1, 5874 Hesselager.pdf
  683204/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Smedevænget 2, 5932 Humble.pdf
  682996/18
 • Til Ove Østergaard Holding, Kortbilag, 10-12-2018, Middelfartvej 298, 5491 Blommenslyst.pdf
  683847/18
 • Til Gert Stærke Kristensen Holding, V1-afgørelse, Bakken 1, 5874 Hesselager.pdf
  683201/18
 • Til Sønderborg Kommune: SVar vedr udmatrikuleringer på matrikel 1057a Ulkebøl Ejerlav
  684182/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Pæregårdsvej 4-5, 5953 Tranekær
  682392/18
 • Til Schrøder: Vedr. fejl på ventilationssystem
  682584/18
 • Til Ove Østergaard Holding, En del af din ejendom på Middelfartvej 298, 5491 Blommenslyst udgår af kortlægning..pdf
  683842/18
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  683983/18
 • Til borger - svar på spørgsmål
  685123/18
 • Til Sønderborg Kommune, Svar angående § 19 tilladelse til midlertidigt jorddeponi, Kongevej 71, Gråsten
  683168/18
 • til landinspektør råstof, tilladelse, matr. nr. 3d og 8q Viuf by, viuf i Kolding
  682831/18
 • Til MST: Indberetning §52, 2015-2017
  683986/18
 • Til Ingeniørne, materiale ang. Nordre Strandvej 19, Tjæreborg
  682722/18
 • Til kommune, grundejer, mst og skat: oprensningsrapport.pdf
  684599/18
 • Til borger - Bilag til V1-varsel, Udkast til V1-afgørelse, Vormark Bygade 17, 5874 Hesselager.pdf
  682816/18
 • Til grundejer, kommune, mst og skat:- Afg-Spild FDO 88LP007_.pdf
  684592/18
 • til IU-syddanske medlemmer_Opmærksomhedspunkter vedr. Interreg-udvalgsmødet 12. december 2018
  685193/18
 • til Odense Kommune - jordpesticider - SV_ Nedrivning af drivhuse på Davinde Bygade 1, 5220 Odense S
  684470/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. projekt
  685183/18
 • Til Tønder Kommune, Foreløbige kommentarer til udkast til § 19 tilladelse, nedknust asfalt, Høybergvej 75, Bredebro
  684227/18
 • Til E.H.MEJERIMONTAGE ApS, V2-afgørelse med bilag vedr. Glasvænget 8, 5492 Vissenbjerg.pdf
  682899/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Møllestien 2, 5900 Rudkøbing.pdf
  683092/18
 • Til Vejle Kommune - Bilag 3: Høring af kommunen om forurening Langgade 22, 7321 Gadbjerg
  683688/18
 • Til Billund Kommune: Orientering om spørgsmål fra Københavns Universitet
  695068/18
 • Til Københavns Universitet: Svar på henvendelse vedr. Ribersvejkvarteret i Grindsted
  695100/18
 • Til MST: Svar vedr. arbejdsgruppe om Grindsted
  695078/18
 • Til Billund Kommune: Orientering vedr. henvendelse fra Miljø- og Fødevareministeriet
  695059/18

9. december 2018

Indgående

 • Nyt udkast til samarbejdsaftale mm
  688308/18
 • Fra DBG Tønder - udkast til slutrapport
  686092/18
 • Re: Invitation til oplæg på Praksisdag Syd fredag d. 3. maj 2019
  687107/18

8. december 2018

Indgående

 • Fra nabo, RÅSTOF, ang. vand på vejen matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  701562/18
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 28. januar 2019
  29749/19
 • Oversigt fra Rejsekort Erhverv
  687540/18

7. december 2018

Indgående

 • Fra Geopartner, Råstof, SV: j.nr. 1806643, Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  686831/18
 • Fra Udbetaling Danmark: Modtagelse af egenbetaling, Jyllandsgade 44, Fredericia
  682787/18
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Nr. Hostrup: j.nr. 1806643, Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  686827/18
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: j.nr. 1806643, Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  686824/18
 • Sagsnr18-13214_Doknr190141-18_v1_Kortbilag i 11000 - Afstand til beskyttet sø.PDF
  687763/18
 • Fra Varde Kommune - Svar på høring vedrørende ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  687761/18
 • Sagsnr18-13214_Doknr181848-18_v1_Kortbilag i 11.000 medsendes brev vedr. ansøgning om dispensation til indgreb i hede.PDF
  687764/18
 • Sagsnr18-13214_Doknr189307-18_v1_Høringssvar til Region Syddanmark(1).PDF
  687766/18
 • Sagsnr18-13214_Doknr179137-18_v1_Ansøgning om dispensation til indgreb i beskyttet hede.PDF
  687765/18
 • FRA DMP: VanDa - Data Ud - Oplæg
  681911/18
 • SV: Vedr. valg af suppleanter for patient- og pårørenderepræsentanter
  29322/19
 • Bilag 1 A - Slutrapport 2018_LLBR.pdf
  680750/18
 • Bilag 1B_Projektregnskab 2018 Foreningen LLBR.pdf
  680751/18
 • slutudbetaling 2016-2018.pdf
  680749/18
 • Slutudbetaling til Fomars jnr 18-8314 tidl 14-20237
  680748/18
 • Fra Aalborg Kommune: Danskermøde i Northern Connections
  684893/18
 • Fra Ingeniøerne, Anmodning om fremsendelse af dok. vedr. 561-00306.
  682700/18
 • Fra Sønderborg Kommune, ansøgningsmateriale, § 19 tilladelse til midlertidigt jorddeponi, Kongevej 71, Gråsten
  682774/18
 • Fra Vejle Kommune: §8 tilladelse
  685124/18
 • Fra ejendomsmægler: HEN om Industrivej 13, 6330 Padborg
  681065/18
 • fra Vejle kommune Udkast til §8 på Havnegade 10 / Danmarksgade 1, 7100 Vejle
  681028/18
 • Fra Tønder Kommune, Udkast til § 19 tilladelse, Høyervej 75, Bredebro
  681739/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Danish Crown - lidt mere om historik og branden i 2007, Langbro 7A, Blans
  681018/18
 • Dansk Børnecancer Register: Offentliggørelse af årsrapporten 2017
  680531/18
 • Fra lægerne i Kerteminde vedr. godkendelse til 2x1 time ridefysioterapi.
  680873/18
 • Fra NIRAS, kvittering vedr. nabo-orientering vedr. Ridepladsen 3, Nordborg
  681849/18
 • Fra Niras: Mølmarksvej - vandprøvetagning
  681006/18
 • fra vejle kommune undersøgelsesrapport : §8-høringssvar for Havnegade 10 7100 Vejle, matr.nr. 174d, Vejle bygrunde, lok.nr 631-00368 - J180848 - Havnegade 10, 7100 Vejle - miljøundersøgelse mhp §8 ansøgning ....pdf
  681640/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  683277/18
 • Fra Bygningsstyrelsen: Vedr. fraflytning
  682067/18
 • Fra klinik for Fysioterapi Fredericia vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  684481/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  683372/18
 • Fra Aabenraa Kommune, Udkast til §8 Kathale 36, 6200 Aabenraa lok.nr. 580-81264 Tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven
  682068/18
 • Fra Fredericia kommune: Tilbagemelding på undersøgelsesoplæg, Købmagergade 41
  681149/18
 • Høring vedr. Statsrevisorernes beretning nr. 3/2018 om udredningsretten
  681658/18
 • SV: §8-høringssvar for Havnegade 10 7100 Vejle, matr.nr. 174d, Vejle bygrunde, lok.nr 631-00368 - image001.jpg
  681638/18
 • Fra Vejle kommune Udkast til §8 på Havnegade 10 / Danmarksgade 1, 7100 Vejle - Tilladelse til at ændre arealanvendelsen og opførelse af ungdomsboliger på Havnegade 10, 7100 Ve.doc
  681040/18
 • Fra Fredericia kommune: Tegninger fra byggesag Købmagergade 41A, 7000 Fredericia
  681061/18
 • Fra Eurofins: Rapport vedr.46 VV1, Vranderupvej 46, Kolding
  681452/18
 • Endeligt referat af Overvågningsudvalgets møde d. 11. oktober 2018
  681396/18
 • Fra Berendsen: Kvittering for modtagelse af kontrakt
  681873/18
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse til etablering af ny bygning, Langbro 7A, Blans
  681356/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Ansøgningsmateriale til § 8 tilladelse I - Danish Crown, Langbro 7A, 6400
  681004/18
 • Fra PKO-koordinator - acept af udpegning af repræsentation til følgegruppe ifm etablering af center for patienter med funktionelle lidelser
  687033/18
 • SV: SV: MeetingDesignBekræftelse 49141231
  687247/18
 • Vikarskema for fysioterapeut
  686285/18
 • Fra Svendborg Kommune: Analyseresultater og bestilte prøver
  686039/18
 • Vikarskema for fysioterapeut
  686361/18
 • Fra Fredericia Kommune: Svar til rådgiver ved. vurdering af risikoen for overfladevand, Oldenborggade 25, 7000 Fredericia
  685912/18
 • Vikarskema for fysioterapeut
  686260/18
 • Vikarskema fysioterapeut
  686270/18
 • Vikarskema for fysioterapeut
  686334/18
 • Vikarskema for fysioterapeut
  686316/18
 • Fra klinik for fysioterapi i Rødding vedr. ansættelse af vikar.
  687196/18
 • Vikarskema for fysioterapeut
  686351/18
 • Vikarskema for fysioterapeut
  686306/18
 • Nyheder fra Sundhedsdatastyrelsen - fejl i print fra FMK
  683100/18
 • Vikarskema for fysioterapeut
  686338/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  683274/18
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  683199/18
 • Fra Vejle KOmmune: Kopi af kommunens bemærkninger til Statusrapport
  685145/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  683377/18
 • Fra lægerne Havnegade, Esbjerg vedr. fejlagtige henvisninger.
  692228/18
 • Fra DMR: Udkast til rapport, Ørbækvej 859, Fjerritslev Fyn
  698310/18
 • Fra regionsrådsmedlem: Spørgsmål indgået via regionsrådets spørgeordning
  694888/18
 • Fra CLEAN Rettet budget til CLEAN 3.0
  685662/18
 • Fra Kolding Kommune. SV: Ødisvej - Kolding
  28464/19
 • Henvendelse fra rideskole vedr opsigelse fra ridefys
  18610/19
 • Fra DMR: Bilag - Rapportudkast, Ørbækvej 859.pdf
  698317/18
 • VFF ERF - opsamlende notat
  700991/18
 • Fra Cowi til Region Syddanmark: Kærgård Plantage - Referat, koordinerende sikkerhedsmøde 2018-12-05
  703137/18
 • Anmodning om aktindsigt
  5914/19

Udgående

 • Svar på henvendelse vedr. Rapport om erhvervsklynger
  685114/18
 • Til rådgiver - ok til understøbning
  699818/18
 • Til rådgiver, Råstof, SV: ressourceperson råstofsager - Udkast til tilladelse 1022 Bolderslev
  686812/18
 • VS: Anmodning om udbetaling af kampagnemidler til Fomars 2018 - sag 17-7105
  681056/18
 • Anmodning om udbetaling af kampagnemidler til Fomars 2018 - sag 17-7105
  681062/18
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Nr. Hostrup: j.nr. 1806643, Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  686810/18
 • Til 3.parter, Råstof, Myndighedshøring af ansøgningsmateriale om råstofindvindingstilladelse på matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune
  686791/18
 • Til Sweco: Vedr. indexregulering 2016
  686167/18
 • Til DGE: svar på HENV, Rapporter vedr Forum Kirkevej 2-4, Bryndum
  681736/18
 • Til Svendborg Kommune: Vedr. vandprøvetagninger i transsekt
  681035/18
 • Til Berendsen: Kontrakt underskrevet
  681579/18
 • Til Sønderborg Kommune: Anmodning om ansøgningsmateriale til § 8 tilladelse - Danish Crown, Langbro 7A, 6400
  680505/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Nordstrandsvej 16, 5953 Tranekær.pdf
  681987/18
 • Til Borger: Afgørelse - Dele af ejendommen udgår inden kortlægning, Dalbyvej 86, Kolding.pdf
  680698/18
 • Til SPAR RYNKEBY A/S: Udkast, V1-afgørelse, en del af Rynkeby Bygade 54 og 56, 5350 Rynkeby
  681489/18
 • Beslutning i Syddansk Væsktforum 6. december 2018
  681558/18
 • BILAG til Ærø og Svendborg Kommuner - Forureningsundersøgelse.pdf
  681422/18
 • Til Ejendomsselskabet Rynkeby: Udkast, V1-afgørelse, en del af Rynkeby Bygade 54, 5350 Rynkeby
  681463/18
 • Til Vejle Kommune og SKAT: V2-kortlægning af en mindre del af Nydamsvej 4, 6040 Egtved
  681794/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Smedegade 15A mfl, 5953 Tranekær.pdf
  681990/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Nordstrandsvej 9, 5953 Tranekær.pdf
  681985/18
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  681196/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Nordstrandsvej 14C, 5953 Tranekær.pdf
  681986/18
 • Til kommune og skat: kortbilag.pdf
  680995/18
 • Til Arkil: Ny dato for tilsyn, Vranderupvej 46, Koldin
  681643/18
 • Til Ejensomsselskabet Rynkeby: V1-høring, en del af Rynkeby Bygade 54, 5350 Rynkeby
  681457/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Nordstrandsvej 7A, 5953 Tranekær.pdf
  681991/18
 • Til Kolding Kommune: Orientering - Dele af ejendommen Dalbyvej 86, Kolding udgår inden kortlægning, lok. 621-00465
  680703/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Nordstrandsvej 18A og 18B, 5953 Tranekær.pdf
  681988/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Nordstrandsvej 7B, 5953 Tranekær (2).pdf
  681992/18
 • Til Arkil: Orientering vedr resultat af analyser, Vranderupvej 46, Kolding
  681438/18
 • Til kommune og skat: V1 afgørelse.pdf
  681000/18
 • Til borger - bekræftelse
  681973/18
 • Til Kolding Kommune: Orientering og spørgsmål vedr asfalt og forurenet jord, Vranderupvej 46, Kolding
  681378/18
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Langbro 7A, 6400 Sønderborg, matr. 456 Blans, Ullerup, lok.nr. 5640-81028
  680993/18
 • Meddellse til ansøger om beslutning i Syddansk Vækstforum
  681485/18
 • Til advokat - Svar på henvendelse på Buen 12B, 7321 Gadbjerg - Jeres ref.nr. 5384
  680645/18
 • Til SPAR RYNKEBY A/S: V1-høring, en del af Rynkeby Bygade 54 og 56, 5350 Rynkeby
  681479/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Nordstrandsvej 7C, 5953 Tranekær.pdf
  681994/18
 • Til borger: HENV, svar vedr. oplysninger om "aktivitet" kortlægningsgrundlag, Kvongvej 10
  681647/18
 • Til Ejendomsselskabet Rynkeby: Kortbilag med V1 og areal, der er udgået inden kortlægning, Lok. 439-50069
  681468/18
 • Til MOE A/S: Vedr. forespørgsel om gammel rapport fra Skude og Jakobsen-tiden
  684738/18
 • Til Grundejer: Svar på henvendelse om prøvetagning i brønd
  681350/18
 • Til EDC: Svar på tlf-henvendelse vedr. Lagonis Minde 8, 5600 Faaborg
  681700/18
 • Til Danske Regioner - indstilling af nyt sagkyndigt retsmedlem til Vestre Landsretskreds
  681967/18
 • Til Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  681335/18
 • Til borgere, Fælles orientering Ridepladsen og naboejendomme.pdf
  681811/18
 • Til EDC: svar på spm Svar på henvendelse vedr. Lagonis Minde 8, 5600 Faaborg
  681757/18
 • Til Vejle Kommune: Sv. på spørgsmål vedr. påbud
  681060/18
 • Til SPAR RYNKEBY A/S: Kortbilag med V1 og areal, der er udgået inden kortlægning, Lok. 439-50069
  681504/18
 • Til Grundejer: Orientering om kommende prøvetagning
  681964/18
 • Til NIRAS: HENV, fremsendelse af materiale, 431-00720, Industrivej 10, 5600 Faaborg, Faaborg-Midtfyn Kommune, Matr.nr. 91c V. Åby By, V. Åby
  681942/18
 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse vedr: Industrivej 13, 6330 Padborg
  681069/18
 • Til dea-arkitekter:Svar på henvendelse vedr. 461-70204, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  681894/18
 • Til Borger - V1-høring med bilag, Nordstrandsvej 14A og 14B, 5953 Tranekær.
  681995/18
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. dokumentation for tæthed på Byggefelt 60 Sønder Voldgade
  681948/18
 • Til Kerteminde Kommune: Vedr. Rynkeby Bygade 54 og 56, 5350 Rynkeby, Kerteminde Kommune, Matr. nr. 21e Rynkeby By, Rynkeby - V1-høring
  681562/18
 • Til Borger: naboorientering Fanøgade 26.pdf
  681616/18
 • Til Fåborg MF Kommune, ang. tæthedsprøvning, Vejlegårdsvej 2 , Broby
  680555/18
 • til Ærø og Svendborg Kommuner - evt. boligindretning på gasværksgrund, matr. 9m, Bøssehage 14, Ærøskøbing
  681416/18
 • til Vejle kommune : §8-høringssvar for Havnegade 10 7100 Vejle, matr.nr. 174d, Vejle bygrunde, lok.nr 631-00368
  681089/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Nordstrandsvej 20, 5953 Tranekær.pdf
  681989/18
 • Til borger - udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Nordstrandsvej 7B, 5953 Tranekær.pdf
  681993/18
 • Til NIRAS, mail vedr. nabo-orientering vedr. Ridepladsen 3, Nordborg
  681848/18
 • Til Egtved Stål, V2-afgørelse, Nydamsvej 4, 6040 Egtved.pdf
  681799/18
 • Udkast til V2-afgørelse, 485-70114.pdf
  680927/18
 • 485-70114 Ellehaven 11, Tommerup_Grundejerrapport.pdf
  680926/18
 • V2-høring, 485-70116.pdf
  681806/18
 • Kortbilag, 485-70114.pdf
  680925/18
 • Til Orbicon: RSD bemærkninger til 1. rapportudkast - Fase 2
  690713/18
 • Til COWI, Svar på spørgsmål til udbudsmaterialet, pulje 27 og 28
  2428/19
 • Vedr. "Barselspuljen 2018 - årsafslutning"
  42810/19
 • Kortbilag, 485-70114.pdf
  65638/19
 • 485-70114 Ellehaven 11, Tommerup_Grundejerrapport.pdf
  65640/19
 • V2-afgørelse, 485-70114.pdf
  65639/19

6. december 2018

Indgående

 • FRA TENGBERG : Referat af projektgruppemøde 06-dec-2018
  680415/18
 • Fra rådgiver - status inkl. info om ekstra udgift til understøbning
  699816/18
 • Fra Esbjerg Kommune, RÅSTOF, SV: vedr. tilsendt materiale matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  680644/18
 • Fra indvinder, RÅSTOF, svar vedr. kommende tilsyn matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  680241/18
 • Fra indvinder, RÅSTOF, Svar på tilsynsrapport matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  683075/18
 • Fra Nyborg Kommune: Oplysninger om Membran / p.H værdi - Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  683979/18
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Chem resist. LDPE+HDPE - Skellerupvej 15, 5540 Ullerslev
  683980/18
 • FRA TENGBERG: Dagsorden for projektgruppemøde 2018-dec-06
  681976/18
 • FRA SEWCO: Databehandleraftale underskrevet
  678792/18
 • FRA SEWCO: Databehandleraftale underskrevet
  678778/18
 • FRA SEWCO: Databehandleraftale underskrevet
  678776/18
 • Til Kolding Kommune, fotos fra Nedrivning af Toiletbygning på Riberdyb 5, 6000 Kolding
  679451/18
 • Fra COWI A/S: Fremsendelse af miljøtekniske notat fra Spættevej 17, 7100 Vejle
  679846/18
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune, DGE's notat og oplæg ang. Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  679694/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  680229/18
 • Fra borger: Rykker for besvarelse af aktindsigt
  678575/18
 • Fra NIRAS, Henvendelse vedr. 461-06213
  678791/18
 • Fra fredericia kommune Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til renovering af blok 2 hos DONG Energy, Klippehagevej 22%.DOCX - Fra fredericia kommune Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til renovering af blok 2 hos DONG Energy, Klippehagevej 22
  680218/18
 • VS: Forhåndsaftaler
  680022/18
 • Sv: Læghus i Billund - tilbagemelding fra kommunen
  678954/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Gammelsø 49 mf. - kielgade 1.pdf
  680692/18
 • Fra grundejer: telefonbesked
  681345/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Historik og oplæg. Odense Havn Gammelsø 49 mfl.pdf
  680690/18
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune, notat om afløbsinspektion, Vejlegårdsvej 2
  680379/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Retningslinier for jordprøvetagning_kategorisering.pdf
  680693/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  683144/18
 • Fra Region Midtjylland: vedr. Ditbarnsfremtid
  684761/18
 • Fra Brørup Fysioterapi og Træning vedr. afmelding af ansatte fysioterapeuter.
  680558/18
 • Afgørelse fra LSU
  680499/18
 • fra Odense Kommune - Vurdering af oplæg til forureningsundersøgelse ifm. boligbyggeri - Gammelsø 49 mf.
  680683/18
 • Endeligt referat af Overvågningsudvalgets møde d. 11. oktober 2018 - Endeligt_Referat af OU-mødet 11. oktober 2018.pdf
  681400/18
 • Fra Danske Regioner: Udtræk vedrørende antal arbejdstimer.
  684005/18
 • fra fredericia kommune Påbud om undersøgelser og oprensning af forurening fra villaolietank på Krogtoftevej 50, 7000 Fredericia - 18-10075_v1_Bilag 4(1).PDF
  686988/18
 • Fra Orbicon: Fase 1b, 2. rapportudkast
  687173/18
 • fra Fredericia kommune Påbud om undersøgelser og oprensning af forurening fra villaolietank på Krogtoftevej 50, 7000 Fredericia - 18-10075_v1_Bilag 3.PDF
  686986/18
 • Fra PLO - Medd. vedrørende praksishandel i Nyborg
  686364/18
 • fra Fredericia kommune Påbud om undersøgelser og oprensning af forurening fra villaolietank på Krogtoftevej 50, 7000 Fredericia
  686983/18
 • fra fredericia kommune Påbud om undersøgelser og oprensning af forurening fra villaolietank på Krogtoftevej 50, 7000 Fredericia - 18-10075_v1_Bilag 2.PDF
  686991/18
 • fra fredericia kommune påbud om undersøgelser og oprensning af forurening fra villaolietank på Krogtoftevej 50, 7000 Fredericia
  686997/18
 • fra fredericia kommune Påbud om undersøgelser og oprensning af forurening fra villaolietank på Krogtoftevej 50, 7000 Fredericia - 18-10075_v1_Bilag 5(1).PDF
  686987/18
 • fra fredericia kommune Påbud om undersøgelser og oprensning af forurening fra villaolietank på Krogtoftevej 50, 7000 Fredericia - 18-10075_v1_Bilag 1.PDF
  686994/18
 • Fra Københavns Universitet: Henvendelse vedr. Ribersvejkvarteret i Grindsted
  694845/18
 • Fra DMR: Orientering vedr. Revideret rapport, Svendborgvej 28
  693468/18
 • Fra borger: Kommentar vedr. deponeringer på banegravsdepotet
  694814/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Spørgsmål vedr. arbejdsgruppe om Grindsted
  694860/18
 • Fra Preben Henriksen: Henvendelse vedr. status for besvarelse af spørgsmål
  694778/18
 • Fra borger: Kittering for svar vedr. Jyllandsgade 18, Grindsted
  694853/18
 • Fra borger: Kommentar til svar vedr. deponeringer på banegravsdepotet
  694800/18
 • Fra projekt: afrapportering forud for 2. rate
  680197/18
 • fra Odense Kommune - Historik og oplæg. Odense Havn Gammelsø 49 mfl.pdf
  700093/18
 • VFF - socialfond - Pre Scale Up - Evalueringsrapport
  701046/18
 • fra Odense Kommune - tanke - Gammelsø 49 mf. - kielgade 1.pdf
  700110/18
 • Fra Århus Universitet til Region Syddanmark: rOpen: Referat af styregruppemøde den 21. november
  703122/18
 • Fra Jyllandsposten: Anmodning om aktindsigt
  3880/19
 • Fra It-leverandør - Korrespondance vedr. dataeksport fra XMO system
  10824/19
 • Henvendelse fra borger om donation
  41969/19
 • Fra INNOBA: OPI - muligheder for assistance
  38084/19

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune, RÅSTOF, videresendelse af svar fra indvinder matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  680244/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, forespørgsel vedr. igangsætning matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  680239/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, vedr. igangsætning Kollemorten matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod
  679498/18
 • Manglende garanti vedr. råstoftilladelse matr.nr. 42 og 234 Ø. Gasse, Skærbæk
  679309/18
 • Til Svendborg Kommune, RÅSTOF, svar vedr. CPR-nummer matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  683181/18
 • Til NIRAS: sv henv. vedr. Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg, matr. nr. 1il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg,kortlægningsnummer 491-00008
  678859/18
 • Til NIRAS: sv henv. vedr. Supplerende orienterende forureningsundersøgelse på Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg, matr. nr. 1il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg,kortlægningsnummer 491.00008
  678854/18
 • Til praksis i Esbjerg: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  679223/18
 • Til NIRAS, svar vedr. 461-06213
  678822/18
 • Til Vejdirektoratet: Del af vej V0-kortlagt, Assensvej, Nr. Aaby, matr. 7000g, Byllerup By, Nr. Aaby
  680164/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Bogøvej 21A, 5900 Rudkøbing.pdf
  678796/18
 • Kortbilag, 485-70116.pdf
  681796/18
 • til Vejle kommune indledende bemærkning til §8 udkast : Havnegade 10 - Udkast til §8 tilladelse
  680221/18
 • Til kommune og skat: Rapport 573-78005 Nørregade 2 Grundejer (2).pdf
  679836/18
 • V2-høring, 485-70114.pdf
  680910/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. V1-høring, en del af Knorregade 32, 5500 Middelfart
  679801/18
 • Til Meldgaard Miljø A/S: Svar vedr. analyseresultater, Flensborgvej 387, Aabenraa
  680238/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Skolestræde 10, 5932 Humble
  679355/18
 • Til Vandværk: Orientering om undersøgelsesrapport
  679488/18
 • Udkast til V2-afgørelse 485-70116.pdf
  681797/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Mariendalsvej 49, 5610 Assens.pdf
  678625/18
 • 485-70114 Ellehaven 11, Tommerup_Teknisk rapport.pdf
  680907/18
 • Til COWI A/S: Forespørgsel om at få tilsendt miljøteknisk rapport på Spættevej 17, 7100 Vejle
  678922/18
 • Til borger, bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Vesteregnsvej 1, 5932 Humble.pdf
  679093/18
 • Til borger, V1-kortbilag - høring - Vesteregnsvej 1, 5932 Humble.pdf
  679097/18
 • Til borger, V1-høring - Vesteregnsvej 1, 5932 Humble.pdf
  679095/18
 • til Vejle kommune indledende bemærkning til Udkast til §8 tilladelse : Havnegade 10 - Udkast til §8 tilladelse - Fra fredericia kommune Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til ren....docx
  680226/18
 • Til Borger: Høring rapport og varsel om V2 ændring
  679478/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Mariendalsvej 49, 5610 Assens.pdf
  678632/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Skolestræde 10, 5932 Humble
  679351/18
 • Til borger, V1-høring - Vesteregnsvej 2, 5932 Humble.pdf
  679769/18
 • Til borger: Svar på aktindsigt (mail 2 af 3)
  680185/18
 • Til grundejere: Udkast, V1-afgørelse, en del af Knorregade 32, 5500 Middelfart
  679760/18
 • Til borger: Orientering om forureningsundersøgelse
  679392/18
 • Til Grindsted Boligforening - 2018-12-06 V2-brev (afgørelse) Mejerigården 22-44, 7200 Grindsted (565-64002)
  679226/18
 • 485-70116 Ellehaven 19, Tommerup_Teknisk rapport.pdf
  681791/18
 • Til Kolding Kommune, kvittering for modtagelse af fotos, Riberdyb 5, 6000 Kolding
  679460/18
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Nr. Bygade 16, 7100 Vejle
  679670/18
 • Til Middelfart Kommune: Kortbilag med areal, der V1-kortlægges, lok. 410-81362
  679695/18
 • Til borger: Svar på aktindsigt (mail 1af 3)
  680175/18
 • Til kommunen og skat: afgørelse- Kortbilag Nørregade 2.pdf
  679828/18
 • Til Middelfart Kommune: V1-høring, en del af matr. nr. 7000t Middelfart Bygrunde
  679681/18
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  679228/18
 • Til Praksis - Korrespondance vedr. bestilling af lokatinsnummer
  681882/18
 • Til Middelfart Kommune: Registrering af olieforurering, Assensvej, matr. nr. 7000g Byllerup By, Nr. Aaby
  680200/18
 • Til grundejere: V1-høring, en del af Knorregade 32, 5500 Middelfart
  679750/18
 • Til borger - V1-høring, Mariendalsvej 49, 5610 Assens.pdf
  678626/18
 • Til Fredericia KOmmune: Svar på spm. omkring afrapport af spild med hydraulikolie
  680303/18
 • Til borger: Svar på aktindsigt (mail 3 af 3)
  680187/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Ristingevej 151, 5932 Humble.pdf
  678868/18
 • Til Kolding Kommune, Del af matr. 17a, Skamlingvejen 3 udgået af kortlægning
  678948/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. V1-høring, en del af vejareal ud for Knorregade 32, 5500 Middelfart, Matr. nr. 7000t Middelfart Bygrunde
  679740/18
 • Til Borger: Orientering om resultat af grundvandsboringer
  679501/18
 • 485-70116 Ellehaven 19, Tommerup_Grundejerrapport.pdf
  681800/18
 • Til Erhvervsstyrelsen ang. ansøgning
  685189/18
 • Til Billund Kommune: Orientering om korrespondance med borger vedr. deponering af kviksølv i banegravsdepotet.
  694838/18
 • Til Billund Kommune: Orientering om besvarelse af aktindsigt
  694866/18
 • Til borger: Svar på kommentar vedr. deponeringer på banegravsdepotet
  694809/18
 • Til borger: Svar på spørgsmål vedr. deponeringer på banegravsdepotet
  694787/18
 • Til borger: Svar på kommentar vedr. deponeringer på banegravsdepotet
  694830/18
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. Jyllandsgade 18, Grindsted
  694826/18
 • Til grundejere: Kortbilag med areal, der V1-kortlægges, lok. 410-81362
  679770/18
 • Til borger - V1-afgørelse, kortbilag, Ristingevej 151, 5932 Humble.pdf
  678870/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Bogøvej 21A, 5900 Rudkøbing.pdf
  678797/18
 • Til kommune og skat; V2-afg.pdf
  679833/18
 • Til Borger, Høring: Afslag på boliganmodning, Gammelbyvej 49, 7300 Jelling.pdf
  679434/18
 • Til borger, V1-kortbilag - høring - Vesteregnsvej 2, 5932 Humble.pdf
  679891/18
 • Til borger, Bilag til V1-høring - udkast til V1-kortlægning - Vesteregnsvej 2, 5932 Humble.pdf
  679767/18
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Mejerigården 22-44, 7200 Grindsted – 565-64002 (matr.nr. 3mu Grindsted By, Grindsted)
  679251/18
 • Til Vejle kommune - Fordeling af patienter i opsplitningspraksis
  680257/18
 • Til borger: Svar på rykker
  678579/18
 • Til Billund Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Mejerigården 22-44, 7200 Grindsted – 565-64002 (matr.nr. 3mu Grindsted By, Grindsted)
  679248/18
 • Til Middelfart Kommune: Udkast, V1-afgørelse, en del af matr. nr. 7000t Middelfart Bygrunde
  679687/18
 • Til speciallægen: Meddelelse til speciallæger uden overenskomst vedr. gruppe 2-sikrede
  678731/18
 • Til speciallægen:Meddelelse til speciallæger uden overenskomst vedr. gruppe 2-sikrede
  678732/18
 • Til speciallægen :Meddelelse til speciallæger uden overenskomst vedr. gruppe 2-sikrede
  678728/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Nordenbro 11, 5932 Humble.pdf
  679050/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Nordenbro 11, 5932 Humble.pdf
  679051/18
 • Til COWI: Kvittering for modtagelse af miljøtekniske notat på Spættevej 17, 7100 Vejle
  2442/19
 • 485-70116 Ellehaven 19, Tommerup_Grundejerrapport.pdf
  65698/19
 • Kortbilag, 485-70116.pdf
  65700/19
 • V2-afgørelse 485-70116.pdf
  65701/19

5. december 2018

Indgående

 • Fra NIRAS: henvendelse vedr. lok. 491-00008. Vestergade 29A, Vissenbjerg
  678846/18
 • FRA COWI: JAR support i november 2018
  678368/18
 • Til kommunale kontaktpersoner for røgfri ungdomsuddannelser: En julehilsen fra Røgfri ungdomsuddannelser
  677503/18
 • Fra FysioDanmark Vejen vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  677846/18
 • fra Orbicon : Kontrakt
  676886/18
 • fra KBJ Miljø - Uddybning kortskitse - V_ Tankudgravning på Idas Allé 10
  676677/18
 • Fra Esbjerg Kommune, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N. Tilladelse efter jordforureningslovens § 8 stk.2
  677836/18
 • Bilag fra Niras - 1_rev.03.12.2018.pdf
  677417/18
 • Fra Niras: Mulige boringsplaceringer ved Gørtlervej 4/Snavevej 41
  677582/18
 • Fra Rødkilde Gymnasium: Vedr. optagelseskapacitet
  676572/18
 • fra KBJ-miljø - vejeseddel - VS_ Report6108758v2.pdf
  676946/18
 • fra KBJ-miljø - vejeseddel - VS_ Report6108758.pdf
  676947/18
 • Fra Geopartner - Tinglysning og aflysning af tinglysning ifm. råstofindvinding - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum, Tønder Kommune
  676926/18
 • Telefonnotat, Æblegyden 18, Ejby.docx
  676519/18
 • KBJ Miljø ApS Idas Alle 10 Odense Tankens placering.docx
  676678/18
 • Fra Kolding Kommune: Landzonetilladelse Donsvej 69, 6040 Egtved
  676887/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Sundvænget 8, 5600 - Forum Faaborg - Afslutningsrapport
  676398/18
 • fra Orbicon : Kontrakt
  676894/18
 • fra Niras - SV_ Rugårdsvej 286, Odense. Oplæg til frivillig undersøgelse
  677416/18
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. undersøgelsesoplæg Købmagergade 41A, Fredericia
  677055/18
 • Fra KA Grus A/S: Ansøgningsmateriale jfl §52, Vindebjergvej , Harndrup
  676971/18
 • Fra DGE. oplæg til friv. undersøgelse
  678223/18
 • fra KBJ Miljø - SV_ beder om uddybning kortskitse - V_ Tankudgravning på Idas Allé 10
  676486/18
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - §8 rapport - 2018-11-30.pdf
  676399/18
 • Fra VUC Syd: Mail
  677979/18
 • Fra Svendborg Kommune - anmeldelsen trækkes tilbagee - matr.nr. 1i Ø. Skerninge By, Ø. Skerninge
  677088/18
 • KBJ Miljø ApS Idas Alle 10 Odense Tankens placering med S1-S4.docx
  676679/18
 • fra Odense Kommune - SV_ opfølgning tlf.samtale - SV_ Uddybning kortskitse - V_ Tankudgravning på Idas Allé 10
  677283/18
 • Fra rådgiver: Opdateret budgetstatus 051218
  677640/18
 • Fra Haderslev Kommune, ang. Vester Lindetvej 6B, 6510 Gram
  678072/18
 • Fra Niras: Notat - Elteva-transektet
  677592/18
 • Fra Fredericia kommune: Købmagergade 41A, Fredericia
  677028/18
 • KBJ Miljø ApS Idas Alle 10 Odense 11,70 t Vejebilag.pdf
  676680/18
 • Medfinansiering af DANISH
  677749/18
 • fra Orbicon : Kontrakt
  676877/18
 • Fra Rødkilde Gymnasium: Vedr. foreløbig optagelseskapacitet 2019
  676853/18
 • Til KA Grus A/S: Vedr ansøgning om dispensation til jordtilførsel, Vindebjergvej, Harndrup
  676949/18
 • Sammenlægning af ydernumre - fysioterapi
  679916/18
 • Fra Middelfart Kommune: Påbud om undersøgelse af jordforurening, Assensvej, matr. 7000g, Byllerup By, Nr. Aaby
  679869/18
 • Vedr. Aarhus Kommunes deltagelse i nationale lærings- og kvalitetsteams (LKT) - hoftenære lårbensbrud
  679516/18
 • Fra Healthcare DENMARK: Dagsorden og materiale til Healthcare Denmark bestyrelsesmøde d. 11. december
  680260/18
 • Tværsektorielt udbud af diabetesprodukter - Tværoffentlige sundhedsartikler - forkortet version 05-12-2018.pdf
  679064/18
 • Udpegning til erhvervshus Sydjyllands bestyrelse
  679028/18
 • Udpegning til bestyrelsen for Erhvervshus Fyn
  679032/18
 • Fra Healthcare DENMARK: Dagsorden og materiale til Life Science udvalgsmøde d. 11. december hos Healthcare Denmark
  680252/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vesteregnsvej 2, 5932 Humble.pdf_Sagsnr_18-53037_Dokid_654134-18_v1(1).pdf
  678593/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  683146/18
 • Fra Fredericia Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  683695/18
 • Fra Fredericia Fysioterapi vedr. ansættelse af fysiterapeut.
  683717/18
 • Fra bygherre: Mailkorrespondance vedr. sagen fra Strandvejen 238, Strib, 5500 Middelfart
  684719/18
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på forespørgsel til virksomhedsaktiviteten på Rørkærsvej 32, Strib, 5500 Middelfart
  684706/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Opfølgning på §19, matrikel 1057a Ulkebøl Ejerlav
  683944/18
 • Fra Fredericia Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  683993/18
 • Erhvervsministerens kommentar til jeres henvendelse vedrørende L 67
  685781/18
 • Fra Danske Regioner: Dagsorden til møde den 11. december 2018
  686210/18
 • Indberetning tandskader - december 2018
  686264/18
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Anmodning om regionens bidrag ved samrådsspørgsmål
  694744/18
 • Fwd: Aktindsigt - Information om Ambulance Syd
  691750/18
 • Fra borger: Henvendelse vedr. Jyllandsgade 18, Grindsted
  694711/18
 • Fra DR FYN: Anmodning om aktindsigt
  3984/19
 • Fra COWI, vedr. fakturering, Pulje 15
  2684/19
 • Fra PLO - Medd. vedr. forlængelse af ansættelse af læge i Skærbæk
  700475/18
 • Fra Kolding Kommune: Landzonetilladelse Donsvej 69, 6040 Egtved
  60472/19
 • Fra Svenborg kommune -årlig evaluering af KLU 2018
  66440/19
 • Fra aabenraa kommune - Årlig evaluering af samarbejdet i de kommunalt-lægelige-udvalg
  66441/19

Udgående

 • TIL KB software: Kontrak til underskrift.
  678378/18
 • TIL KB software: Kontrak til underskrift.
  678377/18
 • Til grundejer - Koldingvej 10 - Vigtigt - kontakt os hurtigst muligt.
  697548/18
 • Til Bech-Bruun: Svar på Anmodning om aktindsigt [IWOV-Legal.FID3533848]
  678208/18
 • Til Geopartner - underskrift - Tinglysning og aflysning af tinglysning ifm. råstofindvindind matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum, Tønder Kommune
  676940/18
 • Til Rådgiver: KOmmentarer til rapport, Kobjergvej 6, Billund
  676861/18
 • Til Geopartner - ny dwg-fil - Tinglysning og aflysning af tinglysning ifm. råstofindvinding - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum, Tønder Kommune
  676420/18
 • til KBJ-miljø - SV_ Uddybning kortskitse - V_ Tankudgravning på Idas Allé 10
  677208/18
 • Til Haderslev Kommune opfølgning på påbud, Vester Lindetvej 6B, 6510 Gram
  678018/18
 • Til Vurderingsstyrelsen: Genfremsendelse af rapporter vedr. Jordforurening - lokalitet nr. 509-00024
  678167/18
 • Til Geo: Vedr. rapport for Høgebjerg Losseplads
  677647/18
 • Til Borger og Fredericia kommune: V2-høring Skærbæk Havnegade 43.pdf
  677782/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Stubshovedvej 12, 5884 Gudme
  677745/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Gl. Lundeborgvej 46, 5874 Hesselager.pdf
  676418/18
 • til Niras - SV_ Rugårdsvej 286, Odense. Oplæg til frivillig undersøgelse
  677422/18
 • Til borger - V1-høring, Gl. Lundeborgvej 46, 5874 Hesselager.pdf
  676419/18
 • til KBJ Miljø og Odense Kommune - opfølgning tlf.samtale - SV_ Uddybning kortskitse - V_ Tankudgravning på Idas Allé 10
  677221/18
 • Til Kolding kommune, Skat, Vandværk: Kopi af Undersøgelsesrapport og V2-kortlægningsafgørelse, 621-81342, Åstorpvej 44, 6093 Sjølund
  678146/18
 • Til HBF EJENDOMME ApS, V2-afgørelse med bilag vedr. en del af Trævænget 9, Vissenbjerg.pdf
  677533/18
 • Til borgere - V2-afgørelse m kortbilag, 621-81342, Åstorpvej 44, 6093 Sjølund.pdf
  678136/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Sønderskovvej 4 5932 Humble.pdf
  677596/18
 • Til borger: svar på anmodning om aktindsigt
  677887/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Gl. Lundeborgvej 46, 5874 Hesselager.pdf
  676417/18
 • Til borger - V1-høring - Sønderskovvej 4 5932 Humble.pdf
  677599/18
 • Ti LandSyd. SV: Spørgsmål om jordforurening - vores j.nr. 1186792. Delarealer kortlægges ikke på V1.
  677305/18
 • Til Nordfyns Kommune: Til orientering varsles forureningsundersøgelse på Gørtlervej 4 og evt. også på Snavevej 41, 5471 Søndersø
  677602/18
 • Til projekt: meddelt om slutudbetaling
  678075/18
 • Til Borger og Fredericia kommune: kortbilag Skærbæk Havnegade 43.pdf
  677786/18
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Sønderskovvej 4 5932 Humble.pdf
  677601/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2018
  678121/18
 • Svar til 3F: aktindsigt
  677927/18
 • Til DGE: Sv. Bem. til undersøgelsesoplæg til friv. undersøgelse
  678225/18
 • Til Esbjerg Kommune ang. udkast til §8 tilladelse, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg
  676459/18
 • Til Borger, Afgørelse om V1-kortlægning af Koldingvej 513, 7100 Vejle efter jordforureningsloven - Til borger, V1-afgørelse med bilag vedr. Koldingvej 513, Vejle.pdf
  676641/18
 • til myndigheder, råstof, tilladelse, matr. nr. 13d, 13a, 10s og hele 10c Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune.
  677271/18
 • Til Borger - Svar på henvendelse - VS: Telefonhenvendelse 539-30011
  677314/18
 • Til praksis: mail med automatisk lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2018
  678114/18
 • Til Kusk Ejendomme_ V1-afgørelse, Illebøllevej 24, 5900 Rudkøbing.pdf
  677046/18
 • Til Borger og kommune: V2-udkast Skærbæk Havnegade 43.pdf
  677768/18
 • Til KVM, V2-afgørelse med bilag, Industrivej 6, 5492 Vissenbjerg.pdf
  677425/18
 • Til borger, Råstof-interesseområde ved Allerup, Assens Kommune
  676938/18
 • Til Kusk Ejendomme, Kortbilag til V1-afgørelse, Illebøllevej 24, Rudkøbing.pdf
  677040/18
 • Til Borger og Ejerforening: naboorientering Knudedybet 21.pdf
  678375/18
 • Til Orbicon: RSD bemærkninger til rapportudkast, afdampningsundersøgelse
  677574/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  678097/18
 • Til praksis: mail med ukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 3. december 2018
  678088/18
 • Til SME A/S: Vedr. forespørgsel om at få tilsendt rapport over frivillig undersøgelse udført på Rørkærsvej 32, Strib, 5500 Middelfart
  684744/18
 • SV: Anmodning om 3 mdr. forlængelse af nuværende bevilling Projekt Inspiring Denmark 2016-2018
  679640/18
 • Til Kommunen.dk: Vedr. anmodning om aktindsigt
  4359/19
 • Til Kommunen.dk: Vedr. anmodning om aktindsigt
  4357/19
 • Til Avisen.dk: Kvittering for modtagelse
  3802/19

4. december 2018

Indgående

 • SV: Opfølgning på LMS møde i fredags - samt et nyt produkt der haster
  678465/18
 • Fra Danfoss: Referat - CIE Følgegruppen
  684920/18
 • Fra GTC: Kopi af referat
  678356/18
 • Fra Projektleder: TWD V follow-up
  684884/18
 • Fra rådgiver, Nr. Hostrup: j.nr. 1806643, Tinglysning vilkår som grundlag for dispensation til råstofindvinding på matr.nr. 314 Hønkys, Egvad, og matr.nr. 273 og 276 Hønkys, Egvad
  686725/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag_2_Anmeldeskema_VVM_Gadsbølle.pdf
  686722/18
 • Fra rådgiver, Råstof, 1at Gadsbølle: Mail til høring af EnergiNet
  686720/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag_1_Ansøgning om indvinding af råstoffer.pdf
  686721/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Bilag_3_Vurdering af råstofindvinding under grundvandsspejl.pdf
  686723/18
 • Svar fra ansøger vedr. statsstøttevurdering af VISE-ansøgningen i høring
  675817/18
 • Tak for dit høringssvar
  685625/18
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af sag - tilladelse ikke udnyttet - Søhusvej 107, 5270 Odense N
  705949/18
 • VFF - Regionalfond: Anmodning om forlængelse af AutomationsBoost
  701024/18
 • VFF - Regionalfond - AutomationsBoost - Anmodning om forlængelse af AutomationsBoost
  701033/18
 • Fra projekt: regnskabsoplysninger
  1783/19
 • fra landinspektør råstof, tilladelse, matr. nr. 3d og 8q Viuf by, viuf i Kolding
  682817/18
 • Fra LIFA, Korrespondence vedr. kortlægning, Middelfartvej 298, 5491 Blommenslyst
  683791/18
 • Ansøgning.pdf
  679997/18
 • Fra COWI A/S: Oprensning af olieforurening på ejendommen Spættevej 17, 7100 Vejle
  678908/18
 • Fra Kolding Kommune: Orientering vedr. jordhåndtering. Industrivej 9, Vamdrup
  678493/18
 • Fra borger: Henvendelse til kommunen vedr. kloakundersøgelse
  694642/18
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om at forslag til hvidbog for endelig vedtagelse af lokalplan 634 Søkildevej er tilgængelig på kommunens hjemmeside.
  695198/18
 • SV fra Sundhedsstyrelsen: Monitorering af specialfunktioner i specialeplanen med bidrag fra årsrapporter
  692411/18
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering vedr. notatet Vurdering af råstofindvinding ved Vejlby
  689200/18
 • Fra Cowi: Opgørelse af økonomi
  675633/18
 • Fra Niras: Vedr. Søndersø Industrigrunde
  675453/18
 • Fra Fredericia Gymnasium: Optagelseskapacitet i Trekantområdet
  676544/18
 • Fra Meldgaard Miljø: Vedr boring, Flensborgvej 387, Aabenraa
  675010/18
 • Fra Rambøll: Økonomistatus
  675048/18
 • Fra Råmbøll: Spørgsmål til udbud
  674336/18
 • Fra Niras: Vedr. muligheden for endnu et transsekt
  675459/18
 • Fra Borger: Spørgsmål til orienteringsbrev
  676321/18
 • fra landinspektøren, råstof, tilladelse, matr nr 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune
  675223/18
 • Fra Rambøll: Økonomioversigt
  675055/18
 • Fra Eurofins: Kvittering for modtaget prøve, Vranderupvej 46, Kolding
  675931/18
 • Til 5 rådgivere: Svar på spørgsmål til udbud
  674346/18
 • Til 5 rådgivere: Svar på spørgsmål til udbud
  674340/18
 • Fra Billund Kommune: Tilbagemelding vedr. spørgsmål til udkast til §8-tilladelse til sagen fra Fælledvej 16, 7200 Grindsted
  675772/18
 • Fra Grindsted El- og Varmeværk: Oversigtskort med resultater
  676320/18
 • Fra Vejle KOmmune:SV: Flegmade 18-20 - udkast§ 8 tillæg til gennemlæsning
  675770/18
 • Fra Cowi: Datanotat
  675688/18
 • Fra Råmbøll: Spørgsmål til udbud
  674343/18
 • Fra MST: oprensningsrapport dateret den 17. november 2016 - 16184W_01.pdf
  675057/18
 • Fra Praksis - Mail vedr. nyt CVR-nummer
  675663/18
 • Fra MST: mail kvittering for spildindberetningen af ca. 3 liter fuelolieadditiv øst for tank T16 ved vej 7 på Shell Raffinaderiet, samt oprensningsrapport dateret den 17. november 2016
  675052/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen - vedr.Grøn Vækst-programmet
  676079/18
 • Fra Svendborg Kommune, Bilag: Geoteknisk rapport, Finlandsvej 9, 5700 Svendborg
  676547/18
 • Fra Svendborg Kommune, Mail omkring §8, Finlandsvej 9, 5700 Svendborg
  676542/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Høring vedr udstykning I, matr. 5601e Sønderborg mfl.
  676860/18
 • Fra Svendborg Kommune, Bilag, Note vedr eventuel forurening af byggegrund m Finlandsvej 9, 5700 Svendborg
  676560/18
 • Fra rådgiver: Økonomiopgørelse på Drivvejen 1
  675606/18
 • Fra LandSyd. SV: Spørgsmål om jordforurening - vores j.nr. 1186792
  677300/18
 • Fra Niras: Vedr. gennemslag på kulrørsprøver
  677621/18
 • Fra Ejlskov: Dokumentation - Monitering af ventilationsdræn BF59
  678347/18
 • Oplæg vedr. regionernes input til kommissorium for modernisering af anæstesiologisk speciallægepraksis
  676381/18
 • Fra Borger - Telefonhenvendelse 539-30011
  677307/18
 • Fra Varde kommune: Til orientering Skydebane Haulundvej 2
  676383/18
 • Fra Campus Vejle: Foreløbig optagelseskapacitet 2019
  676757/18
 • Fra rådgiver: Opgørelser ifm sagsafslutning
  677635/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Høring vedr udstykning II, matr. 5601e Sønderborg mfl.
  676867/18
 • Fra Billund Kommune ang. projekt
  678389/18
 • Fra Vejle Kommune: Rapport -friv. undersøgelse på tankstation
  677720/18
 • Fra Esbjerg Kommune, udkast §8-tilladelse, Storstrømsvej 39, 6715 Esbjerg N
  676440/18
 • Fra Niras: Boringsplacering ved Gørtlervej 4
  677575/18

Udgående

 • SV: Opfølgning på LMS møde i fredags - samt et nyt produkt der haster
  678471/18
 • Til DGE: spm om tilbud på værditabsundersøgelse, Nørrebyvej 2, Rødding
  679383/18
 • Efterbehandlingsvilkår - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum, Tønder Kommune.docx
  674636/18
 • Bilag - efterbehandlingsplan, matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum, Tønder Kommune.pdf
  674635/18
 • Til firma Ipsen SV: Efterlevnad anbefalning Medicin rådet ,Somatostatin analoger
  674420/18
 • Til Niras: SV: Knullen 8
  674350/18
 • SV: Opfølgning på LMS møde i fredags - samt et nyt produkt der haster
  678468/18
 • Fremsendt ansøgning til støtte til implementering af røgfri skoletid til Trygfonden.pdf
  674309/18
 • Brev_AP Møller Fonden_ Fremsendelse af ansøgning om støtte til implementering af Røgfri skoletid på ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark.docx
  674250/18
 • Ansøgning til AP Møller fonden.docx
  674251/18
 • Oplæg til partnerskab om Røgfrie Ungdomsuddannelser_godkendt på regionsrådet 25. juni 2018.pdf
  674253/18
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Landevejen 15, 5935 Bagenkop.
  675910/18
 • Til borger - V1-høring, Løkkebyvej 85, 5953 Tranekær.pdf
  674271/18
 • Til borger: Bilag, Kortbilag, Tjørnevænget 10, 6740 Bramming
  675374/18
 • Til Kolding Kommune, ikke § 8 pligt, Buen 11, 6000 kolding
  675221/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Brandsbyvej 21, 5932 Humble.pdf
  674643/18
 • Til Peter, Isa, Lars Hansen I/S: Bilag, Kortbilag, Mosegyden 53, 5250 Odense SV
  674821/18
 • Til LIFA, Svar vedr. udmatrikulering, Middelfartvej 298 og 304, 5491 Blommenslyst
  674210/18
 • Til Peter, Isa og Lars Hansen I/S: Delareal kortlægges ikke, Mosegyden 53, 5250 Odense SV
  674785/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Bøsørevej 64, 5874 Hesselager.pdf
  675803/18
 • SV: FRIST 6/12: Årlig rapportering til Finansudvalget om kvalitetsfondsprojekterne
  675133/18
 • Til Grindsted El- og Varmeværk: Oversigtskort med resultater
  676319/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Revsørevej 52, 5874 Hesselager
  675026/18
 • til Borger Teknisk rapport med Afgørelse ejendommen Hejnsvigvej 4, 6622 Bække
  676305/18
 • Til Rambøll: Rykker for modtagelsesmængde, Krogsgårdsvej 7B, Tjæreborg
  674364/18
 • Til Billund Kommune: §8-høringssvar for Fælledvej 16, 7200 Grindsted, matr. nr. 4zq Grindsted By, Grindsted, lok.nr. 565-71002
  675976/18
 • til Borger Pjece gode råd med Afgørelse ejendommen Hejnsvigvej 4, 6622 Bække
  676306/18
 • Til Forsyningsvirksomhed - orientering
  675750/18
 • Til Borger, vedr. værditabsordningen, Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld
  675787/18
 • SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  673945/18
 • Til Borger, Afgørelse om ændring af offentlig indsats, Ravnevej 13, 6705 Esbjerg Ø.pdf - Til Borger, Afgørelse om ændring af offentlig indsats, Ravnevej 13, 6705 Esbjerg Ø.pdf_Sagsnr_07-22340_Dokid_538505-18_v1(2).
  675334/18
 • til Borger Afgørelse ejendommen Hejnsvigvej 4, 6622 Bække udgår af kortlægningen ihht Jordforureningsloven
  676299/18
 • Til Borger, Afgørelse om ændring af offentlig indsats, Ravnevej 13, 6705 Esbjerg Ø.pdf
  675331/18
 • Til borger - V1-høring, Bøsørevej 64, 5874 Hesselager.pdf
  675808/18
 • Til borger, ang. V1-kortlægning, Ravnevej 13, Esbjerg
  676065/18
 • Til Borger: korrespondance vedrørende supplerende spørgsmål til orienteringbrevet
  676323/18
 • Til Kriminalforsorgen - Korrespondance vedr. kontaktperson
  676103/18
 • Til praksis i Vejen: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  674790/18
 • Til Borger: Svar på spørgsmål til orienteringsbrev
  676322/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Løkkebyvej 85, 5953 Tranekær.pdf
  674287/18
 • Til COWI: Accept af ny pejlerunde og vandprøvetagning i F17
  675155/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bøsørevej 64, 5874 Hesselager.pdf
  675812/18
 • Til Borger: Oversigtskort med resultater
  676318/18
 • Til Forsvaret, V1-høring med bilag, Vognsbjergvej 17, 5935 Bagenkop
  673950/18
 • Til Vejen Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  674795/18
 • Til Meldgaard Miljø: Foreløbigt svar vedr boring, Flensborgvej 387, Aabenraa
  674914/18
 • Orientering om igangsættelse af værditabsoprydning, Møllegade 21.pdf
  675547/18
 • Til borger: Ejendom kortlægges ikke, Tjørnevænget 10, 6740 Bramming
  675192/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Brandsbyvej 21, 5932 Humble.pdf
  674644/18
 • til Borger Kortbilag Afgørelse ejendommen Hejnsvigvej 4, 6622 Bække udgår
  676302/18
 • Til borger: V2-høring m. bilag, Præsteengvej 4, 7323 Give
  675866/18
 • til Borger Grundejerrapport med Afgørelse ejendommen Hejnsvigvej 4, 6622 Bække
  676304/18
 • til Borger Afgørelse ejendommen Hejnsvigvej 4, 6622 Bække udgår af kortlægningen ihht Jordforureningsloven
  676300/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel til virksomhedsaktiviteten på Rørkærsvej 32, Strib, 5500 Middelfart
  675496/18
 • Til Praksis - Kvittering for modt. af nyt CVR-nummer
  675670/18
 • Til Levernadør - Accept af ekstra gebyr vedr. udlæsning Regionstilbuddet Bjert
  676181/18
 • Til Niras: Accept af tilbud på supplerende vandprøver
  675537/18
 • dialog med landinspektør, råstof, tilladelse, matr nr 3d og 8q Viuf BY, Viuf i Kolding
  675262/18
 • Til COWI: Svar på udkast til rapport
  675974/18
 • Til Sønderborg Kommune, anmodn. om oplysninger ang. § 19 tilladelse, Kongevej 77-79i, Gråsten
  675811/18
 • Til Leverandør - Accept af ekstragebyr vedr. udlæsning Regionstilbuddet Bjert
  676178/18
 • Til LandSyd. SV: Spørgsmål om jordforurening - vores j.nr. 1186792
  677298/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Løkkebyvej 85, 5953 Tranekær.pdf
  674268/18
 • Til Geopartner - Tinglysning og aflysning af tinglysning ifm. råstofindvinding - matr.nr. 407 Østerende-Ballum, Ballum, Tønder Kommune
  674634/18
 • Høringsvar fra Region Syddanmark
  675068/18
 • Til borgergruppe: Korrespondance vedr. undersøgelser
  694694/18
 • Til borgergruppe: Korrespondance vedr. analyser af frugt og grønt
  694673/18
 • Til Billund Kommune: Orientering om korrespondance med borgergruppe
  694702/18

3. december 2018

Indgående

 • Fra Niras: Knullen 8
  673836/18
 • Fra Niras: Knullen - Boringssløjfning
  673835/18
 • Opfølgning på LMS møde i fredags - samt et nyt produkt der haster
  678463/18
 • afrapportering Local Cooking 2018 - pilotprojekt Business Region Esbjerg
  675343/18
 • AFRAPORTERING .docx
  675344/18
 • Til / Fra rådgiver - korrespondance vedr. udskydelse af ventilationsterst
  697327/18
 • Fra Esbjerg Kommune, RÅSTOF, Kvitteringssvar vedr. vejspørgsmål matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  673360/18
 • Fra Colliers: Oplysninger om Middelfartvej 220 og 222, 5200 Odense V
  672772/18
 • Fra rådgiver, Råstof, VS: Råstofkortlægning, Vejen - Lodsejererstatninger
  672739/18
 • Fra rådgiver, Råstof, 1100031423_Vejen_råstofkortlægning_skadeserstatninger_3.zip
  672740/18
 • Fra nabo, RÅSTOFFER, billedee af vejens beskaffenhed matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  672929/18
 • Fra rådgiver, Råstof, VS: Råstofkortlægning, Vejen - Lodsejererstatninger
  672616/18
 • Fra nabo, RÅSTOFFER, info om problemer med vej matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  672923/18
 • Fra indvinder RÅSTOF Sikkerhedsstillelse
  672503/18
 • Fra Aabenraa - underskrevet tilsagn
  6724/19
 • Fra COWI, Referat Opstartsmøde, pulje 27 og 28
  2415/19
 • Fra COWI, Tidsplan 03122018
  2418/19
 • Fra COWI, Mail med referat fra opstartsmøde samt tidsplan
  2411/19
 • Fra Avisen.dk: Anmodning om aktindsigt
  3797/19
 • Fra Kolding Kommune. SV: Ødisvej - Kolding
  28449/19
 • Til Kolding Kommune. SV: Ødisvej - Kolding
  28433/19
 • Opsigelse af kontrakt
  18607/19
 • Fra projekthaver - Opdateret tilsagnsbrev Sprint:Digital
  16505/19
 • fra Orbicon Pulje 8
  673563/18
 • fra Orbicon Pulje 8
  673555/18
 • Fra Din Forsyning, vedr. Gørding Vandværk
  673482/18
 • Underskrevet 2. version af ansøgning
  673681/18
 • Fra DMR: Kvittering for regionens accept, Haulundvej 162, Ribe
  672399/18
 • fra DMR - Nyborgvej 6, Ullerslev - Rapport omkring oprensning og undersøgelse
  673161/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Plantegning 1. sal.pdf
  672439/18
 • Fra projekt: anmodning om 2. rate
  673838/18
 • Fra COWI: Endeligt moniteringsnotat inkl. bilag
  672598/18
 • fra Odense Kommune - Vurdering af §8 ifm. lovliggørelse af boligenheder på Drosselvej 10, 5000 Odense C
  672436/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Plantegning stueplan.pdf
  672438/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Odense Kommune Drosselvej 10 5000 Odense C.pdf
  672437/18
 • Fra DXC: yder lukket automatisk
  672105/18
 • BILAG fra Odense Kommune - NOTAT fra varslet tilsyn.pdf
  672440/18
 • Fra NIRAS: Opdateret økonomi pga. artesisk boring
  672849/18
 • Fra VMR: Dagsorden til råstofchefmødet 4. december 2018
  673236/18
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  673829/18
 • Fra Vejle Kommune: Afgørelse om ikke at meddele påbud efter brand i gravemaskine ved Hopballevej 56, 7300 Jelling
  672835/18
 • Fra ansøger: oplyst om fondsstøtte
  673489/18
 • fra Niras - frivillig undersøgelse gennemføres ikke pt.
  673757/18
 • Fra Miljøstyrelsen: Vedr. Rockwool - historisk redegørelse
  672526/18
 • Fra projekt; billeder fra pressearrangement
  673846/18
 • fra Orbicon Pulje 8
  673545/18
 • Fra DMR: mail med kortbilag, Haulundvej 162, Ribe
  672330/18
 • Fra projekt: rapport vedr. projekt
  673657/18
 • BILAG fra DMR - Rapport over oprensning og undersøgelser på Nyborgvej 6, Ullerslev inkl. bilag.pdf
  673162/18
 • Fra Fanø Kommune. SV: Afmelding af servitut, D2018-48641 Servitut - 49_AE_589
  673769/18
 • Fra Colliers: Oplysninger om Middelfartvej 220 og 222 5200 Odense V
  672774/18
 • Ansøgning
  674654/18
 • Høring af lovforslag - frist den 18. december 2018
  675228/18
 • Høring - Gynækologiske kræftpakker. FRIST for bemærkninger: torsdag den 3. januar 2019
  674682/18
 • Invitation til indstilling af nye emner til lærings- og kvalitetsteams
  676240/18
 • Forskelle i behandlingskvalitet <94804>
  674768/18
 • Re: Opdateret tilsagnsbrev Sprint:Digital
  674655/18
 • Fra LIFA, Spørgsmål omkring udmatrikulering, Middelfartvej 298 og 304, 5491 Blommenslyst
  674200/18
 • Fra Niras, Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 21, Ejby, Nr.Aaby, Sundeved og lidt GV i Sønderborg, Gråsten, Odense og Faaborg
  673956/18
 • Økonomisk høring over lovforslag om magtanvendelse og boliger
  675621/18
 • Fra rådgiver: Drivvejen 1, Vorbasse økonomioversigt
  674427/18
 • Fra Medicinrådet: Nyudpegning af et medlem fra Region Syddanmark til Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungeemfysem
  674390/18
 • Fra Niras: Vedr. beskyttelse af MP4
  675523/18
 • Fra COWI: MTBE-udbredelse og anbefaling
  675106/18
 • Fra yder: Ønske om lukning for tilgang af patienter
  676531/18
 • Fra Tommerup Fysioterapi vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  677580/18
 • Fra 3F: Begæring om aktindsigt
  677915/18
 • Fra LandSyd. VS: Spørgsmål om jordforurening - vores j.nr. 1186792
  677293/18
 • Fra DMR: Spørgsmål vedr. oprensning på Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup. Sagsnr. 14/47077. Lokalitet 480-81286.
  678130/18
 • Fra projekt: Spørgsmål vedr. afslutning af projekt
  679972/18
 • Ændringer til yderregistret - fysioterapi
  679920/18
 • fra Vejle kommune Afgørelse om ikke at meddele påbud grundet brand - Afgørelse om ikke at meddele påbud iht JFL § 40 grundet brand på nordlige parallelbane, Fl.pdf
  684370/18
 • fra Vejle kommune Afgørelse om ikke at meddele påbud grundet brand
  684366/18
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Historik og oplæg til forureningsundersøgelse, Algade 15B, 5592 Ejby
  685935/18
 • ERU L 73 - svar på spm. 4.docx
  685695/18
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  687057/18
 • Fra Varde kommune - Årlig evaluering af samarbejdet i de kommunalt-lægelige udvalg 2018
  66442/19
 • Fra DGE. Undersøgelseoplæg
  76768/19

Udgående

 • Til kommunen - Kopi af høring af ændret indsats i forhold til overfladevand på lok. 449-00008
  673884/18
 • Til kommunen - Kopi af Høring af ændring af indsats over for overfladevand på V2 kortlagt areal - 561-30007
  673873/18
 • Til Orbicon: Værditabssager, Møllegade 21, 27 og 36, 6400 Sønderborg
  675512/18
 • Statsstøttevurdering af VISE-ansøgningen i høring
  675820/18
 • Til Landbrugsstyrelsen: Oplysninger om mail til Envidan - Vådområdeprojekt - lokalitet 420-81310 - Lang Gyde, 5683 Haarby
  673621/18
 • Til Svendborg Kommune, RÅSTOF, vedr. udsendelse af post matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  673436/18
 • Til Rådgiver: Status på økonomi til årsskiftet og nye pesticidanalyser
  673414/18
 • Til nabo, RÅSTOF, svar. vedr. henvendelse om vejens beskaffenhed matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  672946/18
 • Til Esbjerg Kommune, RÅSTOF, spørgsmål til kommunen ang. vej matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  672939/18
 • Til Collier: Oplysninger om Middelfartvej 220 og 222, 5200 Odense V
  672834/18
 • Til indvinder RÅSTOF Igangsætningstilladelse
  672532/18
 • Til rådgiver - ok til referat
  697718/18
 • mail 3. arkivmateriale Nabgyden 8, Faaborg
  672274/18
 • Nabgyden 8, 5600 Faaborg, matr. 12b, Åstrup By, Åstrup
  672275/18
 • mail 1. af 3: Nabgyden 8, 5600 Faaborg, matr. 12b, Åstrup By, Åstrup
  672278/18
 • Til Virksomhed - Bilag til V2 høring - Kortbilag
  673865/18
 • Til virksomhed - Bilag til V2 Høring... - Udkast til V2-kortlægning - Nyborg Havn
  673862/18
 • til Fjernvarmefyn - Forudsætninger for Ophævelse af V1 kortlægning for Dalum Kraftvarme
  672169/18
 • Til Tinglysningsretten. https_www.tinglysningsretten.dk_tinglysning_kontakt_fast_Page.pdf
  673764/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming
  672186/18
 • Til virksomhed - Bilag til V2 høring.... - Udkast til V2-kortlægning.pdf
  673871/18
 • Til DMR: Regionens accpet af oplæg til suppl. boringer, Haulundvej 162, Ribe
  672352/18
 • Til borger, kommune og skat: Endelig afgørelse om V2 kortlægning af Blæsbjerggade 2, 6000 Kolding
  672846/18
 • Til borger, Afgørelse om offentlig indsats, Strandvejen 111, Henne
  673689/18
 • Til borger, Offentlig indsats, Toftevej 60, Outrup
  673648/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Kalkvej 5, 5874 Hesselager
  672154/18
 • Til Vejen Kommune: Udledningstilladelse Vejen Bæk
  672758/18
 • Til virksomhed - V2 Høring - Nyborg Havn
  673861/18
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  672115/18
 • Til EDC - Henvendelse om evt forurening på Sallinge Ågade 3, 5750 Ringe, matr.nr. 12i Sallinge By, Hillerslev
  673160/18
 • Til Borger: Svar på forespørgsel
  673615/18
 • til Orbicon Kontrakt : Pulje 8
  673582/18
 • BILAG til Fjernvarmefyn - til grundejer Kortlægningsstatus jordforureningslov Dalumvej 116A Dalumvej 130 matr. 1cft Kristiansdal Hgd og 4b Hjallese By.msg
  672170/18
 • Til Kommune: Moniteringsnotat 2018
  673091/18
 • Til borger: V2-høring m. bilag, Parkvej 29, 6040 Egtved
  673484/18
 • Til projekt, 2. rate udbetales
  673839/18
 • til Orbicon Kontrakt Pulje 8
  673579/18
 • Til Simonsens Ejendommen ApS, Kortbilag, Aftensang 7A, 6040 Egtved.pdf
  672562/18
 • Til Billund Kommune og Skat: Afgørelse om ændring af offentlig indsats på den V2-kortlagte ejendom Tårnvej 21, 25, 7200 Grindsted
  673697/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Markhaven 110, 5320 Agedrup
  673153/18
 • til landinspektøren, råstof, tilladelse, matr nr 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune
  673824/18
 • Til COWI: Tilbud 2019 afsluttende monitering ønskes
  672855/18
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for afgørelse om ikke at meddele påbud i sagen vedr. brand i gravemaskine ved Hopballevej 56, 7300 Jelling
  672948/18
 • Til Esbjerg Selvstyrehavn, Udgår inden kortlægning, matr. 1422a. Estrupvej, Esbjerg Havn
  672828/18
 • Til Virksomhed - Bilag til V2 høring... - Kortbilag.pdf
  673872/18
 • til borger svar Vedr forureningssagen på 13cy, Vejen by og sogn , Baungårdsvej 1 C, 6600 Vejen
  672778/18
 • Til Hestehavegård A_S - V2-afgørelse om ændret indsats, matr. nr. 42c,Tommerup By, Tommerup.pdf
  673067/18
 • Til Assens kommune - orientering, endelig ændring af indsats, matr. nr 42c Tommerup By, Tommerup
  673107/18
 • Til borger: Vedr. sagsmateriale på forureningssagen fra Strandvejen 238, Strib, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune
  673521/18
 • Til Fanø Kommune. SV: Afmelding af servitut, D2018-48641 Servitut - 49_AE_589
  673771/18
 • Til Dupont Nutrition, Afgørelse om ændring af offentlig indsats, Tårnvej 21, 25, 7200 Grindsted.pdf
  673700/18
 • Til Simonsens Ejendommen ApS, V2-afgørelse, Aftensang 7A, 6040 Egtved.pdf
  672565/18
 • Til Haderslev Kommune, anmodning om oplysninger, Storegade 51A/Gammel Brandvej 3, 6100 Haderslev
  673478/18
 • Til EDC - Henvendelse om evt forurening på Sallinge Ågade 3, 5750 Ringe, matr.nr. 12i Sallinge By, Hillerslev
  673164/18
 • Til virksomhed - V2 Høring.pdf
  673870/18
 • Til virksomhed - V2 Høring - Vores Elnet AS
  673863/18
 • Til virksomhed - Bilag til V2 høring... - Udkast til V2-kortlægning - Vores Elnet AS
  673864/18
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  672111/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Houvej 62, 5953 Tranekær
  672451/18
 • til Orbicon Kontrakt : Pulje 8
  673571/18
 • Til DMR: anmodning om kortbilag, Haulundvej 162, Ribe
  672185/18
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbrev, Røde Banke 114, Fredericia (lokalitetsnummer 607-00309)
  673733/18
 • Til Simonsens Ejendommen ApS, Boligerklæring, Aftensang 7A, 6040 Egtved.pdf
  672558/18
 • Til virksomhed - Bilag til V2 Høring ... Udkast til V2-kortlægning - Koppers.pdf
  673859/18
 • Til Vejle Kommune: Bem. til spm. fra DMR til § 8 tilladelse
  673818/18
 • Til VMR: Region Syddanmarks kommentarer
  673612/18
 • Til projekt;: kvittering for modtaget materiale
  673361/18
 • Godkendte effektmål på Destination Talent
  673214/18
 • til grundejer og DGE - genfremsender, VS_ Endelig kortlægning jf. JFL, Stegshavevej 7
  673721/18
 • Til virksomhed - V2 Høring - Koppers
  673858/18
 • Til borger: Kopi til orientering af høring af V2-kortlægning, Parkvej 29, Egtved
  674342/18
 • Til Orbicon: Tilbagemelding på rapportudkast
  676317/18
 • Til borger: Delareal kortlægges ikke, m. bilag, Parkvej 31, 6040 Egtved
  674293/18
 • Til borger: Delareal kortlægges ikke, m. bilag, Bakkevej 6, 6040 Egtved
  674331/18
 • Til DMR: Svar vedr. Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup. Sagsnr. 14/47077. Lokalitet 480-81286.
  678138/18
 • Til Det Forpligtende Samarbejde Trekantområdet: Referat
  677077/18
 • Øget brug af videotolkning, Region Syddanmark
  9934/19

2. december 2018

Indgående

 • Fra virksomhed: Vedr. uddannelsespuljeprojekt
  677854/18

1. december 2018

Indgående

 • fra borger : Vedr forureningssagen på 13cy, Vejen by og sogn , Baungårdsvej 1 C, 6600 Vejen
  672764/18

30. november 2018

Indgående

 • Svar fra Gymnasieforeningen: Invitation til deltagelse i dommerkomite for årets røgfri ungdomsuddannelse i Region Syddanmark
  686767/18
 • Underskrevet resultatkontrakt for projektet "Triple Helix OPI"
  676907/18
 • Fra Niras: Søndergade 10, Kolding - GeoGIS-kontrolrapport
  678176/18
 • Fra Niras: Haderslevvej 8, Kolding - GeoGIS-kontrolrapport
  678155/18
 • Fra Fredericia Kommune: Dokumentation for Byggefelt 60 Sønder Voldgade
  678341/18
 • Fra klinik for fysioterapi Haderslev vedr. opsigelse af ydernummer.
  676625/18
 • Fejl
  678165/18
 • Fra Niras: Kinovej, Vamdrup - GeoGIS-kontrolrapport
  678197/18
 • Fra Niras: Banegårdspladsen 4/Østergade 1, Vamdrup - GeoGIS-kontrolrapport
  678192/18
 • Fra Niras: Sydbanevej, Kolding - GeoGIS-kontrolrapport
  678157/18
 • Fra Haderslev Kommune: Kommentar til udkast mødereferat, Skrydstrup Flyvestation
  677170/18
 • Fra Storegade Fysioterapi vedr. manuel oprettelse af speciale 62 patient.
  676051/18
 • Til 5 rådgivere: Svar på spørgsmål til udbud
  674333/18
 • Fra Kolding Kommune, § 8 ansøgning til udtalelse - Buen 11, 6000 kolding
  673985/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  674315/18
 • Fra Innoba: forslag til præsentation af OPI analyse
  675462/18
 • Fra Niras: Planlægning borearbejde uge 51
  675450/18
 • Fra Fredericia kommune mail med tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43
  672668/18
 • Fra XMO - Samtykke erklæring vedr. Udlæsning af data - att. Anette
  672409/18
 • Fra Rambøll: Endelig undersøgelsesrapport
  672026/18
 • partnerskabserklæring fra SDU-Dronecenter
  673283/18
 • Fra projekt: kort film om projektet
  673291/18
 • Fra Home: Telefonbesked,431-80012
  672283/18
 • Fra Fredericia kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43.pdf
  672670/18
 • fra Fjernvarme Fyn - Ophævelse af V1 kortlægning for Dalum Kraftvarme
  672052/18
 • Svar fra Sundhedstyrelsen:Til kommentering: SV: Opfølgning på specialeplan 2017 , Region Syddanmark
  673321/18
 • Fra projekt: afrapportering, regnskab mv.
  673339/18
 • Fra projekt; afrapporteringsskema
  673354/18
 • Fra Rambøll: Rykker for svar vedr ansøgning om dispensation, matr nr Krogsgaard Hgd 1h og 1i
  672744/18
 • Endelig puljeansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet - Sundhedshus i Aabenraa
  672000/18
 • SV: Lægehus i Billund
  671562/18
 • Fra borger - forespørgsel vedr. skovrejsning i råstofområde
  17112/19
 • Fra Cowi til Region Syddanmark: Økonomi Kærgård 2018
  702956/18
 • Fra Region Midt til Region Syddanmark: Topsoil: Updated contact list and closing of Topsoil.eu website
  702964/18
 • Fra billund kommune - Årlig evaluering af samarbejdet i de kommunalt-lægelige udvalg 2018 Billund Kommune
  66447/19

Udgående

 • Til Gymnasieforeningen: Invitation til deltagelse i dommerkomite for årets røgfri ungdomsuddannelse i Region Syddanmark
  686764/18
 • Til Danske erhvervsskoler og -gymnasier: Invitation til dommerkomite for årets røgfri ungdomsuddannelse i Region Syddanmark
  686731/18
 • Til kommunen - Kopi af varsling om forureningsundersøgelse på Kiddesvej 3, 7100 Vejle samt fremsendelse af undersøgelsesrapport
  697320/18
 • Til borger - Orientering om resultater samt varsling af videregående undersøgelse, Kiddesvej 3.pdf
  697321/18
 • Til kommunen - Kopi af varselsbrev vedr. forureningsundersøgelse på Hertug Hans Gårdens Andelsboligforening.
  696668/18
 • Til rådgiver - accept af tilbud og ok til igangsættelse af undersøgelse
  696665/18
 • Til andelsboligforening - Varsling af forureningsundersøgelse på Hertug Hans Gade 14C og 14D, 6100 Haderslev
  696662/18
 • Til Langeland Kommune, V1-afgørelse, Langegade 30A, 30B, 5900 Rudkøbing.pdf
  670740/18
 • Til Langeland Kommune_V1-kortbilag, afgørelse, Langegade 30A, 30B, 5900 Rudkøbing.pdf
  670739/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Haveskovvej 17, 5932 Humble.pdf
  670731/18
 • Til vagtlæge: ændring til CVR.nr.
  671386/18
 • Til EDC: SV: Jordforurening Dyreborgvej 55, 5600 Faaborg
  670767/18
 • Til VBT Sønderborg ApS, Varsel om kortlægning på V2 af Ellegårdsvej 11, Sønderborg
  670730/18
 • Til EDC: svar på henv. vedr. lokalitetsnummer 575-77021
  670806/18
 • fra Odense Kommune - jordprøver - SV_ om OFV - SV_ §8-tilladelse nødvendig - Davinde Bygade 1, 5220 Odense S
  670696/18
 • Til borger - V1-kortbilag, afgørelse, Haveskovvej 17, 5932 Humble.pdf
  670705/18
 • til kbj-miljø - beder om uddybning kortskitse - V_ Tankudgravning på Idas Allé 10
  671663/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Haveskovvej 17, 5932 Humble.pdf
  670704/18
 • SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  672055/18
 • Fra Rambøll: Resultater ny boring
  672025/18

29. november 2018

Indgående

 • Fra rådgiver, Råstof, Udkast til råstoftilladelse_Matr.nr. 1022 Bolderslev, Bjolderslev_IS Lertranskøb_KS_Region Syddanmark.docx
  686688/18
 • Fra rådgiver, Råstof, ressourceperson råstofsager - Udkast til tilladelse 1022 Bolderslev
  686687/18
 • Fra kommune: accept af modtaget dokumentation
  690262/18
 • Fra Odense Kommune: Svar til rådgiver - Nybyggeri - Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  670600/18
 • FRA RM: BiD udviklingsaftale
  55454/19
 • FRA TENGBERG: Dagsorden til styregruppemødet den 4/12 2018
  670504/18
 • VS: Skærbæk Havnegade 43B, Fredericia
  670071/18
 • Fra rådgiver - Referat af opstartsmøde på Vestergade 34 - 28-11-2018
  697717/18
 • Fra DJ Miljø og Geoteknik P/S: Nybyggeri - Thrigegrunden, matr.nr. 1626a - Tolderlundsvej mfl., 5000 Odense C
  670603/18
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Råstofsag 1022 Bolderslev - Spørgsmål om graveplan mm.
  686663/18
 • Fra ansøger, RÅSTOF, supplerende kortmateriale med adgangsvej, graveplan mv. vedr . matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  670490/18
 • Fra EU-DK Support: Ny Funding & Tenders Portal
  669921/18
 • Fra borger: Anmodning om aktdinsigt
  670178/18
 • Fra Cowi: Analyseresultater fra Eurofins
  669779/18
 • Fra EU-DK Support: invitation til netværksmøde 12. december 2018 - frist for tilmelding 3. december
  668792/18
 • Fra grundejer: Vedr. undersøgelse af jordforurening - Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  670205/18
 • Fra Realkredit Danmark, anmodning om oplysninger, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg
  670286/18
 • Fra Svendborg Fysioterapi I/S vedr overtagelse af kapacitet.
  669180/18
 • Fra Sønderborg Kommune, overholdelse af påbud, Ellegårdvej 11, Sønderborg
  670508/18
 • Fra Fanø Kommune. Afmelding af servitut, D2018-48641 Servitut - 49_AE_589
  668548/18
 • Fra Praksis til Svendborg Fysioterapi vedr. tildeling af ydernummer.
  669446/18
 • Fra Praksis - Medd. vedr. nyt CVR nummer
  668821/18
 • Fra Kolding Kommune, § 19-tilladelse til genanvendelse af lettere forurenet jord på matrikel 1250a Kolding Jorder 3. afd.
  668570/18
 • Fra EDC: Jordforurening Dyreborgvej 55, 5600 Faaborg
  670765/18
 • Fra Fredericia kommune: vedr. jeres forespørgsel om prøvetagning af terrænnær jord langs skel mod øst, vest og nord på ejendommenSkærbæk Havnegade 43B, Fredericia
  670847/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia.pdf
  670865/18
 • Fra Varde Kommune - bemærkninger til referat af markmøde vedr. råstofindvinding - Broengvej 4 6840 Oksbøl
  670752/18
 • Fra Fredericia Kommune: Forespørgsel om kortlægningsbrev, Røde Banke 114, Fredericia (lokalitetsnummer 607-00309)
  673696/18
 • Fra DMR: Oplæg til suppl. boringer, Haulundvej 162, Ribe
  672173/18
 • Fra Hung Le - Korrespondance vedr. Dataeksport fra XMO system
  672368/18
 • Fra grundejer: Kvittering for regionens besvaelse af spørgsmål - Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  673787/18
 • fra Orbicon Opdateret projekt økonomi pulje 8
  673454/18
 • fra lodsejer, råstof, tilladelse, matr nr 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding Kommune
  673827/18
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om fund af forurening ved Middelfart Marina - Jordprøver
  672534/18
 • Fra Niras: Rapport, Grundejerdel, november 2018, Parkvej 29, 6040 Egtved
  673472/18
 • Fra Sønderjyllands Museum: Arkæologisk udtalelse vedr. fortsat råstofindvinding på matr. 179 og 789, Skrydstrup, Skrydstrup og matr. 34 og 269, Gl. Ladegård, Hammelev (Haderslev kommune).
  672843/18
 • fra Orbicon Opdateret projekt økonomi pulje 8
  673400/18
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Region Syddanmark om tilbagemelding vedr. jord med knust asfalt, Dyregårdsvej 19, 5591 Gelsted.
  672253/18
 • VS: tolkeområdet
  673601/18
 • Fra Udbetaling Danmark: Vedr. restdisponering
  672029/18
 • fra Orbicon Opdateret projekt økonomi pulje 8
  673346/18
 • Fra Sundhedstyrelsen: Monitorering af specialfunktioner i specialeplanen med bidrag fra årsrapporter
  673517/18
 • Fra Niras: Rapport, Teknisk del, november 2018, Parkvej 29, 6040 Egtved
  673480/18
 • Fra COWI: Rapport med resultater af monitering 2016-2018
  672027/18
 • Fra Kolding Kommune, Udkast til § 8 - Centervej 4, 6000 Kolding
  676139/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Bøsørevej 64, tidl. 68, 5874 Hesselager.pdf
  675268/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Fiskergade 4, 5874 Hesselager.pdf
  674982/18
 • Fra Arkil: Vedr dispensation på hjemmesiden, Vranderupvej 46, Kolding
  675943/18
 • Fra Sønderborg Kommune, Udkast til § 8 tilladelse - Danish Crown, Langbro 7A, 6400
  676170/18
 • Fra Råmbøll: Spørgsmål til udbud
  674332/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Gl. Lundeborgvej 46, 5874 Hesselager .pdf
  675841/18
 • Fra Kolding kommune: Bilag 1 til landzonetilladelse Donsvej 69, 6040 Egtved
  676484/18
 • Erhvervsministerens kommentar til jeres henvendelse vedr. L 73
  685785/18
 • Fra Cowi: Vedr. Fremskudt Trivselsberedskab
  679814/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Nordstrandsvej 7AC, 9, 14A-C, 16, 18A-C, 20, 5953 Tranekær_rettet.
  681984/18
 • Fra Kolding Kommune: Udkast til § 8 tilladelse, Centervej 4, 6000 Kolding
  695894/18
 • Fra Sani Nudge: SV: SV: Opfølgning på møde om håndhygiejne den 22. okt. 2018
  10769/19
 • Fra EU-DK: Opsamling fra møde om ny lov om erhvervsfremme 26/11
  9396/19

Udgående

 • Til DMR: Kvitteringssvar - Afkortlægning af Lok. nr. 461-56500 og lok. nr. 461-00195
  670648/18
 • Til Nyborg Kommune: § 8-høringssvar til udkast til §8-tilladelse til Infill-byggeri på Dronningensvej 2, 5800 Nyborg, matr. 373a, Nyborg Bygrunde, lok. 449-70152
  670549/18
 • Til Assens Kommune mfl., Råstof, SV: Gadsbølle 1at
  686668/18
 • SV: [Sagsnr.:18/219] - Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse til behandlerfarmaceut - j.nr. 2-1010-940/1
  670299/18
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om uddannelse til behandlerfarmaceut - j.nr. 2-1010-9401_Sagsnr_18-219_Dokid_617527-18_v1.MSG.msg
  670300/18
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Orientering om råstofindvinding i Spandet matr.nr. 253a Spandet Ejerlav, Spandet
  669423/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, kvittering og telefonnotat med supplerende oplysninger matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  670496/18
 • Til DMR: SV: Pulje 10: Økonomi 2018/2018 samt ny tidsplan
  668544/18
 • Til DMR: SV: Pulje 10: Økonomi 2018/2018 samt ny tidsplan
  668546/18
 • Til DMR: SV: Pulje 10: Økonomi 2018/2018 samt ny tidsplan
  668545/18
 • Til Faaborgmidtfyn kommune - Varsling om ændret indsats, Færgevej 6 m.fl, 5600 Faaborg.pdf
  670138/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansat læge indtræder som ejer i praksis i Odense
  670395/18
 • Til Sønderborg Kommune, tidsfrist overskredet, Ellegårdvej 11, Sønderbor
  670513/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 3 af 4
  669697/18
 • Til borger: Kvittering for anmodning om aktindsigt
  670353/18
 • Til lægevagten vedr. Praksishandel i Odense
  670543/18
 • Til Jordkonsulenterne ApS: Vedr. spørgsmål til den udførte undersøgelse og oprensning af forurening på Hollændervej 4, 5500 Middelfart
  668726/18
 • Til Borger, Kortbilag, Krügersvej 2, 6541 Bevtoft.pdf
  670349/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 1 af 4
  669702/18
 • Til Realkredit Danmark, historisk materiale, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg
  670326/18
 • Til borger: Fremsendelse af teknik rapport - Allestedgårdsvej 58, Broby - Journal nr.: 17/34937
  669627/18
 • Til grundejer: svar på henvendelse
  670525/18
 • Til Faaborgmidtfyn kommune - udkast til afgørelse om ændre indsats, Færgevej 6E, 5600 Faaborg ml..pdf
  670141/18
 • Til 5 rådgivere: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale til tilbud på Pulje 11
  669717/18
 • Til borger - V1-afgørelse - Augløkkevej 6 5900 Rudkøbing.pdf
  668739/18
 • til Skat og Varde kommune: V2 varsel
  670479/18
 • Til borger - opfølgende svar på henvendelse om resultater for Huggetvej 125, 5400 Bogense
  669967/18
 • Til grundejer: Svar vedr. undersøgelse af jordforurening - Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  670217/18
 • Til Aabenraa Kommune. 580-81298 Lejrvejen 11B, 6330 Padborg
  668757/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 3 af 4
  669710/18
 • Til Læge - Bekræftelse på indtræden i kompagniskabspraksis i Odensen
  670526/18
 • til Fredericia kommune svar på : Forespørgsel Treldevej 150
  669971/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ændring af CVR nummer
  668829/18
 • Til Lifa - Svar på henv om udtalelse ifm matrikulære ændringer omfattetende sløjfning af privat fællesvej ifm flere matrikler i Kongsted By, Bredstrup, Fredericia Kommune - Svar til Lifa om sletning af privat fællesvej Kongsted By
  669759/18
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Augløkkevej 6 5900 Rudkøbing.pdf
  668742/18
 • Til borger - V1V2-kortbilag, Færgevej 6E m.fl., 5600 Faaborg.pdf
  670156/18
 • Til 5 rådgivere: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale til tilbud på Pulje 11
  669700/18
 • Til Borger, Udgår efter undersøgelse og oprensning, Slotsalleen 6A, 5600 Faaborg.pdf
  669139/18
 • Til Borger, Kortbilag, Slotsalleen 6A, 5600 Faaborg.pdf
  669133/18
 • Til Realkredit Danmark, historisk materiale, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg
  670330/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Svar på mail, Slotsalleen 6A, 5600 Faaborg
  669130/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 4 af 4
  669699/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 2 af 4
  669705/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 4 af 4
  669714/18
 • Til lodsejer og kommune - eferat af markmøde vedr. råstofindvinding - Broengvej 4 6840 Oksbøl
  670462/18
 • Til PLO og Leverandører vedr. Praksishandel i Odense
  670544/18
 • Til borger - Svar på henvendelse om resultater for Huggetvej 125, 5400 Bogense
  669947/18
 • Til Varde Kommune: Svar på spørgsmål om §8
  670554/18
 • til fredericia kommune svar på Forespørgsel Treldevej 150 - _akiv matereale _.PDF
  669977/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 2 af 4
  669695/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  670870/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 1 af 4
  669689/18
 • Til Faaborgmidt kommune - V2-kortlægningsbrev fra 2004, matr. nr. 229a Faaborg Bygrunde.pdf
  670169/18
 • Til Borger, Udgår før kortlægning, Krügersvej 2, 6541 Bevtoft.pdf
  670351/18
 • Til Vejle Kommune:Tilbagemelding på orientering om forurening på Nørre Bygade 18, 7100
  671963/18
 • til Borger SV: Forurening af Højbjergvej 5, Arrild
  673679/18
 • Til Borger: Resultater af kloakundersøgelsen i Grindsted 2018
  676316/18
 • Til Niras: Forurening fra Gørtlervej 4
  675440/18
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr,. 1. december 2018
  670067/18
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. december 2018
  670054/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, Henstilling vedr. råstofindvinding matr.nr. 253a Spandet Ejerlav, Spandet
  669417/18
 • Til borgergruppe: Orientering om resultater af kloakundersøgelsen
  694595/18
 • Til borger: Bilag, Rapport, Indledende undersøgelse, Grundejerdel, Parkvej 29, 6040 Egtved
  17121/19
 • Til Faaborg Midtfyn kommune - V2-kortlægningsbrev fra 2004.pdf
  50954/19

28. november 2018

Indgående

 • Fra rådgiver - resultater af indeklimamålinger på Vestergade 36
  697715/18
 • Fra DGE: Teknisk rapport, Dalekildevej 5, Randbøl
  673196/18
 • Fra DGE: Grundejer rapport, Dalekildevej 5, Randbøl
  673195/18
 • FRA SWECO: Databehandleraftale underskrevet
  668336/18
 • FRA SWECO: Databehandleraftale underskrevet
  668337/18
 • Fra Odense Kommune: Kopi af påbud om undersøgelse af forurening - P.L. Brandts Allé 1
  705607/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - påbud om undersøgelse- P.L. Brandts Allé 1
  705608/18
 • Fra museet RÅSTOF Vedr. Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer
  694496/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Råstofsag 1022 Bolderslev - Spørgsmål om graveplan mm.
  686658/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Efterbehandlingsplan_Bolderslev.jpg
  686659/18
 • Fra rådgiver, Råstof, Graveplan_Bolderslev.jpg
  686660/18
 • Fra DMR: Pulje 10: Økonomi 2018/2018 samt ny tidsplan
  667738/18
 • Fra DMR: Pulje 10: Økonomi 2018/2018 samt ny tidsplan
  667725/18
 • Fra DMR: Pulje 10: Økonomi 2018/2018 samt ny tidsplan
  667735/18
 • Fra firma Ipsen: Efterlevnad anbefalning Medicin rådet ,Somatostatin analoger
  674351/18
 • Fra Orbicon: Rapportudkast
  676308/18
 • Fra Rosborg Gymnasium: Vedr. optagelseskapacitet i Trekantområdet
  676563/18
 • TIl Kolding Kommune: Rykker for orientering om standsningsmeddelse - Donsvej 69, Kolding
  676475/18
 • Fra Vejle KOmmune: Spm fra DMR til §8
  673821/18
 • Fra Rockwoll: ingen bemærkninger til revideret § 8 udkast. Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  672162/18
 • Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  672067/18
 • Fra Kolding Kommune: status for sagen, Gl. Donsvej 4A
  672136/18
 • Fra COWI: Rapportudkast til kommentering
  672028/18
 • Fra borger. Anmodning om aktindsigt i kultursag
  673849/18
 • Fra Meldgaard Miljø: Nye resultater vedr boring, Flensborgvej 387, Aabenraa
  672300/18
 • Fra Dan-Grit - bemærkninger til referat af markmøde vedr. råstofindvinding - Broengvej 4 6840 Oksbøl
  670757/18
 • Fra Esbjerg Kommune opfølgning på § 19 tilladelse, lok. 561-81087 v. Estrupvej, Esbjerg Havn
  670764/18
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om forurening på Nørre Bygade 18, 7100
  671961/18
 • Fra projekt: slutafrapportering og regnskab
  671586/18
 • Fra BC Syd vedr. udpegning af regionsrådsmedlem til bestyrelsen for BC Syd
  670416/18
 • Fra Agrolab: Analyseresultat "Høgeberg losseplads - B12" af 13.11.18
  669761/18
 • fra rådgiver henvendelse vedr sagen status Havnegade 10, Vejle - §8 tilladelse
  668760/18
 • fra vejle kommune undersøgelsesrapport Havnegade 10 - Ansøgning og undersøgelse - VS Ansøgning om §8 tilladelse, Havnegade 10, Vejle.pdf
  668769/18
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune - orientering om at grundejerhar søgt aktindsigt - Allestedgårdsvej 58, 5672 - Orientering om aktindsigt
  669602/18
 • fra fredericia kommune Forespørgsel Treldevej 150
  669966/18
 • fra vejle kommune undersøgelsesrapport forud for §8 udkast Havnegade 10 - Ansøgning og undersøgelse
  668768/18
 • Dansk Tarmkræftscreeningsdatabase (DTS), endelig årsrapport 2017
  668493/18
 • Fra entreprenør. Lejrvejen 11 B, Padborg
  668543/18
 • Fra Agrolab: Analyseresultate "Høgeberg losseplads - B14" af 13.11.18
  669752/18
 • LYFO+CLL: Høring årsrapport 2017 for Dansk Lymfom Database + Dansk Kronisk Lymfatisk Leukæmi Database
  668507/18
 • Fra Varde KOmmune: Anvendelse af knust asfalt
  670472/18
 • Fra Agrolab: Analyseresultat "Høgeberg losseplads - B10" af 13.11.18
  669757/18
 • Fra borger: ønsker teknisk rapport - Allestedgårdsvej 58, Broby
  669582/18
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for fremsendelse af OM-rapporter på Assensvej 1-3, 5500 Middelfart
  668617/18
 • Fra Esbjerg Kommune: §8 tilladelse til ændret arealanvendelse og opførelse af tårn A, Gammelby Ringvej/ Gasværksgade, Esbjerg
  668386/18
 • Fra Esbjerg Kommune: § 8 Tilladelse til ændret arealanvendelse og boliger over dagligvarebutik, Gammelby Ringvej/ Gasværksgade, Esbjerg
  668387/18
 • Fra Billund Kommune: Kopi af telefonnotat fra Ribe Amt af 28-2-2006
  670090/18
 • fra vejle kommune dokumenter forud for §8 Havnegade 10 - Ansøgning og undersøgelse - J180848 - Havnegade 10, 7100 Vejle - supplerende poreluftsundersøgelse.pdf
  668774/18
 • fra Vejle kommune dokumenter forud for §8 Havnegade 10 - Ansøgning og undersøgelse - J180848 - Havnegade 10, 7100 Vejle - Ansøgning om §8 tilladelse.pdf
  668778/18
 • fra vejle kommune dokumenter vedr undersøgelse forud for §8 Havnegade 10 - Ansøgning og undersøgelse - J180848 - Havnegade 10, 7100 Vejle - miljøundersøgelse mhp §8 ansøgning.pdf
  668770/18
 • Fra projekt; underskrevet tilsagnsbrev
  667118/18
 • SV: Sandsynliggørelse af 18% standardsats.xlsx
  666973/18
 • Fra borger. Telefonhenvendelse: Nedbrydning af Lejrvej 11B, 6330 Padborg
  668054/18
 • Fra Middelfart Kommune: Forespørgsel om at få tilsendt rapport på OM-sag fra Assensvej 1, 5500 Middelfart
  668197/18
 • fra MOE Drivvejen 1, Vorbasse - Aflevering 27/11-2018
  667847/18
 • BILAG fra DMR - 2018-1503.28.11.2018_Stegshavevej 7, Ringe_grundejer ingen indsigelser til kortlægning.pdf
  667550/18
 • Fra Schrøder: Ventilator virker igen
  667643/18
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Forespørgsel vedr yderligere oplysninger, Algade 15B, Ejby
  667733/18
 • Fra Borger, Svar på mail omkring boligforhold på Gammelbyvej 49, 7300 Jelling
  668063/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Bemærkninger til udkast til tilladelse til tårn A, Gammelby Ringvej 2, Esbjerg
  668218/18
 • Fra ekstern aktør - mødemateriale
  668156/18
 • Fra PLO - Medd. vedrørende praksishandel i Svendborg
  667886/18
 • Fra Niras: FORSP - Arkivoplysninger. Rugårdsvej 696, 5462 Morud. Lok. nr. 480-81127
  668393/18
 • Fra Niras ang, rapporter fra 1993, Tulip-grunden, Vejle
  667199/18
 • Fra Healthcare DENMARK: Afrapportering og regnskab for resterende ramme 2015-18
  667935/18
 • Revideret og nu gældende budget for projekt Medstrøm, SFD-14-0008
  666997/18
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Stegshavevej 7, 5750 - Indledende spørgsmål
  667548/18
 • fra DMR - Lokalitet 430-81002, jnr. 18_49618, adr. Stegshavevej 7, 5750 Ringe - Ingen indsigelser
  667549/18
 • Fra Grundejer: Svar til Fredericia Kommune vedr. ansøgning om etablering af ferieboliger på Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  668016/18
 • Fra Fredericia Kommune: Tilbagemelding til grundejer: Vedr. ansøgning om etablering af ferieboliger på Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  668004/18
 • Fra Esbjerg Kommune, §8-tilladelse Niels Lamberts Vej 6, 6705 Esbjerg Ø
  668335/18
 • Fra Ekstern Aktør: Mødemateriale
  668202/18
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. ansøgning om etablering af ferieboliger på Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  668026/18
 • Fra DMR - Endelig Rapport, teknisk - Krengerupvej 84, Glamsbjerg
  686618/18
 • Fra DMR - Endelig Rapport, grundejer - Krengerupvej 84, Glamsbjerg
  686620/18
 • Fra DMR - Endelig Rapport, grundejer - Krengerupvej 82, Glamsbjerg
  686619/18
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Information vedr. kontrol 1. halvår 2019
  689742/18
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Information vedr. kontrol 1. halvår 2019 - 181127 Information om kvalitetskontroller 2019.pdf
  689903/18
 • fra konsulenten, råstofplanlægning, henvendelse, matr nr 713 bovrup, varnæs i Aabenraa
  10383/19
 • Fra Kommunen.dk: Anmodning om aktindsigt
  4339/19
 • Fra Danfoss: Revurdering af V2 kortlægning, Lundenvej 1, Nordborg
  2617/19
 • Fra Fredericia kommune: Undersøgelsesrapport, Købmagergade 21.pdf
  13275/19
 • Fra Fredericia kommune: Skema til §8-ansøgning pga. ændret arealanvendelse, Købmagergade 21.pdf
  13279/19
 • Fra Ærø kommune - Årlig evaluering af samarbejdet i de kommunalt-lægelige udvalg 2018
  66449/19
 • Fra assens kommune - Årlig evaluering af samarbejdet i de kommunalt-lægelige udvalg 2018
  66452/19

Udgående

 • Til BechBruun: Afgrænsning af: Tilrettet - Anmodning om aktindsigt [IWOV-Legal.FID3533848]
  668365/18
 • Til Philipsen Gruppen og DMR A/S: Region Syddanmarks bemærkninger til forslag til supplerende undersøgelser - Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  668363/18
 • Til Indvinder RÅSTOF Videresendelse af mail VS: Bramstrup Grusgrav
  667774/18
 • Til Bech-Bruun: Kvittering for modtagelse: Tilrettet - Anmodning om aktindsigt [IWOV-Legal.FID3533848]
  667418/18
 • Revideret REM-tilsagn vedr. tillægsbevilling til Medstrøm - tilpasset godkendt budget
  667152/18
 • Gitter efterspørger igen flere oplysninger
  667371/18
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar, udkast til §8-tilladelse Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg
  666583/18
 • Til Vejle Kommune: Regionens bemærkninger til statusnotat vedr. undersøgelse og afgravning, Tiufkærvej 107, 7100 Vejle
  668801/18
 • til Orbicon Nye pesticid-pakker til vandanalyse
  673359/18
 • til Orbicon Nye pesticid-pakker til vandanalyse
  673406/18
 • Til borgere: Orienteringsbrev til grundejere i område 2, 2A og 3
  676310/18
 • Til borgere: Orienteringsbrev til grundejere i område 1
  676309/18
 • Til borgere: Orienteringsbrev til grundejere i område 4
  676311/18
 • BILAG til grundejer - kort V2 og udgået areal, Stegshavevej 7.pdf
  667567/18
 • Til Esbjerg Kommune: Bilag - Kortbilag, V2-varsling, Vejareal 7000r.pdf
  668352/18
 • Til Borger: Afgørelse - udgået af kortlægning inkl. bilag, 630-82003
  667083/18
 • Til Esbjerg Kommune: V2-varsling, Vejareal 7000r Esbjerg Bygrunde.pdf
  668344/18
 • Til Esbjerg Kommune: §8-høringssvar for Gasværksgade/ Gammelby Ringvej, 6700 Esbjerg, matr.2pp, 2pq Rørkær, Esbjerg Jorder og 1077c Esbjerg Bygrunde , lok nr 561-88007
  668369/18
 • Til Esbjerg Kommune: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Vejareal 7000r Esbjerg Bygrunde.pdf
  668346/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  667398/18
 • Til rådgiver - accept af forslag til analyser
  667912/18
 • til DMR - End. V2 - dr. Stegshavevej 7, 5750 Ringe - Ingen indsigelser
  667563/18
 • Til Borger, Svar på mail med spørgsmål til boliganvendelse, Gammelbyvej 49, 7300 Jelling
  667128/18
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen, Lihmevej 6, 7183 Randbøl, lok. 630-82003 - udgået af kortlægning efter jordforureningsloven
  667194/18
 • Til læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  667326/18
 • til DMR og Assens Kommune - fremtidig kortlægning uden indsats - SV_ Supplerende dokumentationsprøver og vandprøve på Brydes Allé, Assens
  666933/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  667569/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Hesselagergårdsvej 2, 5874 Hesselager
  666584/18
 • Til Fåborg-Midtfyn Kommune, anmodning om oplysninger, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby - Påbud om undersøgelse af årsag til forurening
  666545/18
 • Til Sønderborg Kommune: Udtalelse vedr arealoverførsel Lokalitet: 537-30041, Matr.nr. 980 Sønderborg Ejerlav, Helgolandsgade 1, 6400 Sønderborg
  666726/18
 • Til PLO, Levernadører og Lægevagten vedr. Praksishandel i Egtved
  667527/18
 • Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - Praksishandel i Svendborg
  668345/18
 • Til PLO, Leverandør og lægevagten vedr. Praksishandel i Svendborg
  668341/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  667568/18
 • til MOE og Billund Kommune : artikel til orientering
  667825/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Østervej 1, 5935 Bagenkop
  667521/18
 • Til FamInvest: Bilag - Kortbilag, Fortsat V2-afgørelse, Kongensgade 142.pdf
  668340/18
 • Til FamInvest: Fortsat V2 - Kongensgade 142, 6700 Esbjerg.pdf
  668339/18
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af OM-rapporter på Assensvej 1-3, 5500 Middelfart
  668294/18
 • Til Varde Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  667012/18
 • Lok. 631Til Vejle KOmmune: Svar på spm om § 8
  667871/18
 • Til køber, Højervej 41, 6270 Tønder udgår af kortlægningen
  667693/18
 • Til Esbjerg Kommune: §8-høringssvar for projekt tårn A, Gammelby Ringvej, 6700 Esbjerg, matr. 1077i Esbjerg Bygrunde og 2pq Rørkær, Esbjerg Jorder, lok.nr. 561-88007
  668228/18
 • Tilsagn om regionale erhvervsudviklingsmidler til projekt ACOVEM - REM-tilsagn ACOVEM.pdf
  668111/18
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Orientering om at ejendommen Bredsten Landevej 19, 7321 Gadbjerg, lok. 630-81960 - udgår af kortlægning efter jordforureningsloven
  667435/18
 • Til Esbjerg Kommune: Bemærkning til analyseparametre til § 8 Tilladelse, Gammelby Ringvej 2, Esbjerg
  668259/18
 • Til praksis i Agerbæk: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  667010/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis i Egtved
  667420/18
 • til grundejer, følgemail - Endelig kortlægning jf. JFL, Stegshavevej 7
  667564/18
 • Til Skat: Orientering vedr. Kongensgade 142, 6700 Esbjerg
  668359/18
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Kongensgade 142, 6700 Esbjerg samt del af vejareal matr. nr. 7000r
  668356/18
 • Til læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  668199/18
 • til grundejer - V2-ENDELIG Stegshavevej 7.pdf
  667566/18
 • Til borger, Kvittering for boliganmodning, Diernæsvej 104, Haderslev
  668323/18
 • Til grundejer, Højervej 41, 6270 Tønder udgår af kortlægningen
  667668/18
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - SV_ Stegshavevej 7, 5750 - Indledende spørgsmål
  667603/18
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Praksishandel i Egtved
  667529/18
 • Til Borger: Udgået af kortlægning inkl. bilag, Bredsten Landevej 19, Gadbjerg.pdf
  667419/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Østerhusevej 10, 5953 Tranekær
  666861/18
 • Til EDC: Dokumenter vedrørende ejendome, som udgår af kortlægningen - Åvej 5, 5792 Årslev
  667391/18
 • Tilsagn om regionale erhvervsudviklingsmidler til projekt "kulturturisme i det sydfynske"
  668123/18
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  668114/18
 • Til borger. Nedbrydning af Lejrvej 11B, 6330 Padborg
  668061/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Østervej 1, 5935 Bagenkop
  667523/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kædebyvej 28, 5932 Humble
  666820/18
 • Til Niras: FORSP -Arkivoplysninger. Rugårdsvej 696, 5462 Morud. Lok. nr. 480-81127
  668395/18
 • Svar på anmodning om bidrag til besvarelse af folketingsspørgsmål om KBU-forløb i almen praksis
  682039/18
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. vurdering af risikoen for overfladevand, Oldenborggade 25, 7000 Fredericia
  681715/18

27. november 2018

Indgående

 • Fra Kolding Kommune: Orientering om godkendelse af jordhåndteringsplan, Warmingsgade 1, Kolding.
  666570/18
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Orientering": Grave- og jordhåndteringsplan
  666571/18
 • Fra DMR: Afkortlægning af Lok. nr. 461-56500 og lok. nr. 461-00195 - Aulkærvænget 21 og Svendborgvej 337, 5260 Odense S
  670397/18
 • Fra DMR: Bilag - 2018-1775_2018-11-23_Svendborgvej 337_situationsplan - Aulkærvænget 21 og Svendborgvej 337, 5260 Odense S
  670398/18
 • Fra DMR: Bilag - AR-18-CA-00739783-01 - Aulkærvænget 21 og Svendborgvej 337, 5260 Odense S.pdf
  670399/18
 • Endnu et abonnement til godkendelse - frist senest 29-11
  678462/18
 • FRA Ehervsstyrelsen : Tak for din henvendelse
  666287/18
 • Fra Esbjerg Kommune, RÅSTOF, svar vedr. fortidsmindebeskyttelseslinje matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  666000/18
 • Fra Svendborg Kommune RÅSTOF Accept af mødetidspkt.Skovbækken Sellebjerg
  666086/18
 • Fra nabo, RÅSTOF, regionen er cc på mail til Esbjerg Kommune vedr. matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  665970/18
 • FRA SWECO: RIT 3.2
  666291/18
 • FRA TENGBERG: Release 3.9 dato
  668057/18
 • Fra nabo, RÅSTOF, vedr. snak med Esbjerg Kommune matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  665968/18
 • Fra Assens Kommune, Råstof, SV: 1at Gadsbølle
  686581/18
 • Fra Orbicon: Borearbejde starter onsdag og torsdag
  673387/18
 • Fra Orbicon: SV: Boringssløjfning vedr. Savværksvej 2 Årre
  701/19
 • Fra Nordfyns kommune RÅSTOF Svar myndighedshøring Råstofgrav i Gyngstrup (Nordfyns kommune)
  666186/18
 • Henv. fra Nyreforeningen vedr. dialysepatienter og kørselstilskud
  3475/19
 • FRA TENGBERG: Dagsorden til styregruppemødet den 4/12 2018
  668062/18
 • Jupiter reformation - arbejdsgruppe om data
  666535/18
 • Fra Esbjerg Kommune, Udkast til §8 tilladelse, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg Ø
  666559/18
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune, status for påbud, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  666543/18
 • Fra Sweco, Notat om afværge, Tøndervej 41, Møgeltønder
  667226/18
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagn
  667103/18
 • Fra Ingeniørværket: Bemærkninger til tilladelse til tårn A, Gammelby Ringvej 2, Esbjerg
  668278/18
 • Fr Region Sjælland: Referat af møde i HR-personalechefkredsen den 27.09.2018
  666803/18
 • Fra FES: Udkast mødereferat 20-11-2018, Skrydstrup Flyvestation
  668296/18
 • Fra Borger, Mailkorresponce med grundejer, Gammelbyvej 49, 7300 Jelling
  667113/18
 • Fra DGE: Notat vedr. miljøundersøgelse på Søndergade 49a, 5591 Gelsted
  666774/18
 • Fra rådgiver - forslag til laboratorieanalyser
  666693/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Allesøvej 122, 5270 Odense N.pdf
  666188/18
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om undersøgelser på Linde alle 7, Sønderborg
  666111/18
 • Fra NIRAS: Revideret oplæg og tilbud 2019
  665580/18
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Anmodning om arkivmateriale på: Algade 15B, 5592 Ejby, Matrikel 16ay Ejby By, Ejby (lokalitet 410-81091)
  666053/18
 • Mail fra Taxa Syd - Re: Prisregulering pr. 1. december 2018
  665012/18
 • Fra Sundhedstyrelsen: Anmodning om redegørelse vedr. varetagelse af regionsfunktion 5 i oftalmologi i Region Syddanmark
  666128/18
 • Fra Vejle Kommune: §19-ansøgning, Boulevarden 13, 7100 Vejle
  665546/18
 • Fra Esbjerg Kommune - ingen kommentarer ifm. partshøring - matr.nr. 59b Spandet Ejerlav, Spandet, Esbjerg Kommune
  666036/18
 • Høringsbrev Regionerne.docx
  664908/18
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Kvittering for modtagelse, Hærvejen 3A, Padborg
  665597/18
 • Fra Nyborg Kommune: Matrikelskel rettet - Byvejen 32, Langå, 5874 Hesselager
  665739/18
 • Fra Haderslev Kommune: Sagsmateriale, matr. nr. 179 og 789 Skrydstrup, matr. nr. 34 og 269 Gl. Ladegaard, Kudsk og Dahl, udløb 2015
  666231/18
 • Bilag til revideret ansøgning, Odense Robotics Startup
  666325/18
 • Fra Haderslev Kommune: Sagsliste råstoffer, Haderslev Kommune.xlsx
  666229/18
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - §19 ansøgning Boulevarden 13, Vejle.pdf
  665553/18
 • Fra Rambøll. Flensborgvej 9A, Kruså
  665207/18
 • MED Klippekortmodul d. 14. november 2018
  664966/18
 • Beretningsudkast høringsudgave.docx
  664911/18
 • Fra Niras, historisk materiale, 482-81224, Løkkebyvej 85, 5953 Tranekær.pdf
  665529/18
 • Fra og til Esbjerg Kommune, Under udarbejdelse. Niels Lambertsens Vej 6, Esbjerg
  664822/18
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Houvej 62, 5953 Tranekær
  672442/18
 • fra Vejle kommune Havnegade 10 - Udkast til §8 tilladelse - Tilladelse til at ændre arealanvendelsen og opførelse af ungdomsboliger på Havnegade 10, 7100 Ve 1.doc
  668754/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Mail vedr. indeklimamåling og §8, Slotsalléen 6, 5600 Faaborg
  669109/18
 • Fra Niras: Opgørelse over økonomi for Søndersø Industrigrunde
  670511/18
 • Fra Agrolab: analyseresultater "Høgeberg losseplads - B8 kort" af 13.11.18
  669738/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Allestedgårdsvej 58, 5672 - Udkast til vurdering af påbudsmulighed
  669673/18
 • fra Vejle kommune Havnegade 10 - Udkast til §8 tilladelse
  668751/18
 • Høring af forslag - VS Meddelelse fra Region Syddanmark Høring af forslag.msg
  668704/18
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for patienttilgang
  670040/18
 • Fra Aarhus Kommune: Vedr. China-Denmark Regions and Cities Forum 2018
  692933/18
 • Fra SIF: Henvendelse vedr. adgang til data fra Danmarks Statistik
  694586/18
 • Fra MST: Kommentarer til udkast til referat
  2088/19
 • Fra Rambøll til Region Syddanmark: TopSoil - Stoftransport model for Odense VEst - oplæg til kontrakt
  702864/18
 • Fra Cowi til Region Syddanmark: Kærgård - Minutes of meeting - Feasability study - Pit 1, 2 and 4
  702927/18
 • Fra Kolding kommune. Ødisvej - Kolding
  28417/19

Udgående

 • SV: Endnu et abonnement til godkendelse - frist senest 29-11
  678469/18
 • Til CLEAN: svar på anmodning om omrokering på budgetposter
  685100/18
 • Til Nordfyns Kommune og ansøger RÅSTOF Aftale om Markmøde Gyngstrupvej
  666244/18
 • Til museet RÅSTOF Kvittering for svar 7i Gyngstrup By, Krogsbølle i Nordfyns Kommune
  666193/18
 • System-til-system adgang til CVR-data
  666285/18
 • Til nabo, RÅSTOF, svar vedr. regionens rolle mv. matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  666144/18
 • Til Esbjerg Kommune, RÅSTOF, opfølgning vedr. fortidsmindebeskyttelseslinje matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  665994/18
 • Til Varde Kommune: Høring vedr. kortlægningsafgørelse, Savværksvej 2, 6818 Årre
  665743/18
 • Til NCC: Høring vedr. kortlægningsafgørelse, Savværksvej 2, 6818 Årre
  665579/18
 • Til NCC: Høring vedr. kortlægningsafgørelse, Savværksvej 2, 6818 Årre
  37275/19
 • Til Assens Kommune, Råstof, SV: 1at Gadsbølle
  686651/18
 • Til Orbicon: SV: Boringssløjfning vedr. Savværksvej 2 Årre
  703/19
 • Til Nordfyns Kommune RÅSTOF Kvittering for høringssvar og forslag til mødedatoer
  666191/18
 • Til Orbicon: Boringssløjfning vedr. Savværksvej 2 Årre
  664830/18
 • 567-00001 Videregående forureningsundersøgelse Savværksvej 2 Årre.pdf
  664831/18
 • Til Assens Kommune, Råstof, 1at Gadsbølle
  686577/18
 • Til ansøger, Råstof, 1at Gadsbølle
  686575/18
 • TIL ZOOMTEK: Bekræftelse på møde
  664535/18
 • Til Orbicon: Vinder af udbud vedr. Møllegade 21, 27 og 36 i Sønderborg
  664469/18
 • Til DGE: Tilbagemelding på tilbud vedr. Møllegade 21, 27 og 36 i Sønderborg
  664475/18
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende forureningsundersøgelser på Sdr Landevej 22, 6200 Aabenraa
  665490/18
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  665967/18
 • Til Borger-, V1-afgørelse, Banevej 12, 5900 Rudkøbing.pdf
  665447/18
 • Til Franck Geo- og Miljøteknik: Historisk materiale, Algade 15B, 5592 Ejby
  666056/18
 • Til NIRAS: Godkendelse af tilbud
  665696/18
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Gammel Sandbjerg 39, 6000 Kolding.pdf
  665961/18
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Koldingvej 426, 7100 Vejle.pdf
  665525/18
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  665943/18
 • Til Borger, Mail omkring boligundersøgelse på Gammelbyvej 49, 7300 Jelling
  666020/18
 • Fælles høringssvar fra regionerne til Rigsrevisionens beretning om forskelle i behandlingskvalitet på sygehusene.pdf
  664917/18
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Sønder Bygade 21, 7100 Vejle.pdf
  665951/18
 • Til Vurderingsstyrelsen: Kvittering for modtagelse af mail vedr. problemer med dokumenter, lokalitet nr. 509-00024
  664751/18
 • Revideret ansøgning klar
  664993/18
 • Til Kolding Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende forureningsundersøgelser på Gammel Sandbjerg 39, 6000 Kolding
  665960/18
 • Til Vurderingsstyrelsen: Vedrørende Hærvejen 3A, Padborg 4
  665593/18
 • Til Borger: Udgået af kortlægning, Sødover Tværvej 7, Bredsten.pdf
  666093/18
 • Til Vurderingsstyrelsen: Dokumentations vedrørende Hærvejen 3A, Padborg
  665576/18
 • Til Vurderingsstyrelsen: Vedrørende Hærvejen 3A, Padborg 2
  665585/18
 • Til borger - V1-høring, Hesselagergårdsvej 20, 5874 Hesselager.pdf
  664811/18
 • Til Grundejer: Opdateret brev med korrekt dato
  666035/18
 • Til Vurderingsstyrelsen: Vedrørende Hærvejen 3A, Padborg 3
  665591/18
 • Til Vejle Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende forureningsundersøgelser på Koldingvej 426, 7100 Vejle
  665523/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Allesøvej 122, 5270 Odense N
  666190/18
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Banevej 12, Rudkøbing.pdf
  665455/18
 • Til Vejle Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende forureningsundersøgelser på Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle
  665941/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Hesselagergårdsvej 20, 5874 Hesselager.pdf
  664809/18
 • Til Kolding Kommune. SV: CaseNo18-12458_Dispensation til anvendelse af slagge under ensilageplads_DocNo163927-18_v1
  665599/18
 • Til NIRAS: Kommentar til oplæg og tilbud
  664848/18
 • Til Middelfart Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende forureningsundersøgelser på Søndergade 11, 5580 Nørre Aaby
  665450/18
 • Til Nymølle Stenindustrier, Forslag til Råstofplan
  664500/18
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  665483/18
 • Til borger - svar på henvendelse
  665701/18
 • Til Grundejer og lejer: Orientering om status og varsel 2019 målerunde
  665242/18
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 108966627.pdf
  665566/18
 • 623-00008 Fynslundvej 59, 6064 Jordrup_Høring V2 kortlægning af slagge under køreareal
  665600/18
 • Til borger - svar på henvendelse
  665780/18
 • Til Borger: Bilag til "Udgået" - Kort over udgået areal, Sødover Tværvej 7, Bredsten.
  666097/18
 • Til Tønder Kommune, V2-kortlægning af matr 7000i Tønder v. Sønderlandevej 8, Tønder
  665368/18
 • Til indvinder, RÅSTOF, mail med varsel om påbud og udkast til påbud matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  665992/18
 • Til DMR: Svar vedr. undersøgelse / oprensning af Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup. Sagsnr. 14/47077. Lokalitet 480-81286.
  665100/18
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til revideret udkast til § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Industrivej 9, 6580 Vamdrup, lok. 629-00010
  665385/18
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til udkast til vurdering af påbudsmulighed, Gultvedholm 1, 5772 Kværndrup
  665716/18
 • Til Borger: Bilag til "Udgåe" - Grundejerrapport, Sødover Tværvej 7 Bredsten
  666101/18
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Til Orientering, Udgår af regionens kortlægning efter jordforureningsloven, Sødover Tværvej 7, 7182 Bredsten
  666122/18
 • Til Billund Kommune: Vedr. spørgsmål til udkast til §8-tilladelse til sagen fra Fælledvej 16, 7200 Grindsted
  665709/18
 • Til borger - V1-kortbilag, Høring, Hesselagergårdsvej 20, 5874 Hesselager.pdf
  664807/18
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Sdr. Landevej 22, 6200 Aabenraa.pdf
  665494/18
 • Til borger, udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Vormark Bygade 46, 5874 Hesselager
  664859/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Banevej 12, 5900 Rudkøbing.pdf
  665440/18
 • Til Middelfart Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende forureningsundersøgelser på Brovejen 266, 5500 Middelfart
  665436/18
 • Til Sønderborg Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende forureningsundersøgelser på Huholt 18, 6400 Sønderborg
  665965/18
 • Til borger - Svar på henvendelse om jordforurening på en del af Dyrehavegårdsvej 19, 6000 Kolding - lokalitetsnr. 621-00253
  665136/18
 • Til Nordenbrogaard ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Hedevejen 13 A-B, 5932 Humble.pdf
  665035/18
 • Til Vejel Kommune: Anmodning om ansøgning vedr. Tilladelse til at genanvende ren og lettere forurenet jord på Boulevarden 13, 7100 Vejle
  665441/18
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Søndergade 11, 5580 Nørre Aaby.pdf
  665458/18
 • Til Nordenbrogaard ApS, V1-afgørelse, Hedevejen 13 A-B, 5932 Humble.pdf
  665034/18
 • Til Borger, Grundejerorienteringsbrev, Brovejen 266, 5500 Middelfart.pdf
  665438/18
 • Til Rambøll. Flensborgvej 9A, Kruså
  665214/18
 • TIl DGE: Godkendelse af rapportudkast, Dalekildevej 5, Randbøl
  664768/18
 • Til Billund Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende forureningsundersøgelser på Almstokvej 10, 7190 Billund
  665482/18
 • Til borger. Høring V2 kortlægning af slagge under kørselsareal. Doc2Mail - Forsendelse 108963152.pdf
  665471/18
 • Til Vejle Kommune, Orientering om at regionen vil udføre indledende forureningsundersøgelser på Sønder Bygade 21, 7100 Vejle
  665948/18
 • Til Sønderborg Kommune:: Tidsfrist på tilbagemeldingLinde alle 7, Sønderborg
  668506/18
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 26. november 2018
  666195/18
 • Til Borger: Byggesagsmateriale
  676297/18
 • Til Borger: Byggesagsmateriale - Ådalen 1, 7200 Grindsted - del 2 Olietanke
  676301/18
 • Til kommunen: 040789 Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 26. september 2018
  666202/18
 • Til Borger: Byggesagsmateriale
  676303/18
 • Til COWI, Kopi af grundejerorienteringsbreve, pulje 28
  2302/19
 • VS: Dagsordenspunkt: Etablering af ny Syddansk OPI-pulje 2019-2021
  664515/18

26. november 2018

Indgående

 • Fra ansøger, Råstof, Scan_20181126 (2).pdf
  686572/18
 • Fra ansøger, Råstof, SV: 1n Juellingsholm - Det ansøgte område
  686571/18
 • FRA TENGBERG: Stamdata siden - mockups
  668066/18
 • Et abonnement har svarfrist d. 30-11
  678461/18
 • Fra DR: Bidrag til folketingsspørgsmål vedr. lukningen af barselsafsnittet på Rigshospitalet
  700940/18
 • SUU alm. del - spm. 166 (S).pdf
  700941/18
 • SUU alm. del - spm. 170 (S).pdf
  700942/18
 • Fra Nyborg Kommune: Tilladelse efter miljøbesyttelseslovens §19 til mellemdeponi og genindbygning på Storebæltsvej 1, 5800 Nyborg (matr. 40b, Nyborg Markjorder)
  670594/18
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2018_208602_Tilladelse_efter_miljøbeskyttelseslovens__19_til_m - Storebæltsvej 1, 5800 Nyborg
  670595/18
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2018_207126_Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8_til_anlæg - Storebæltsvej 1, 5800 Nyborg
  670590/18
 • Fra Nyborg Kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til anlægsarbejde på Storebæltsvej 1, 5800 Nyborg (matr. 40b, Nyborg Markjorder)
  670589/18
 • FRA ZOOMTEK: Underskrevet kontrakt
  664539/18
 • FRA ZOOMTEK: AFtale omkring møde
  664533/18
 • FRA ZoomTek: Underskrevet kontrakt
  668101/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Udkast til tilladelse til tårn A, Gammelby Ringvej 2, Esbjerg
  668183/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  667139/18
 • Ansættelse af fysioterapeut
  667142/18
 • Fra Ulbølle Vandværk: Fåborgvejens Losseplads vedr. monitering
  666948/18
 • Endelig opsamling på dialogmødet om en vidensbro på diabetesområdet
  663879/18
 • Fra Kolding Kommune, ang. olding Åpark 18, Campus Kolding, Etape II
  664073/18
 • Fra DGE: Revideret rapportudkast, Dalekildevej 5, Randbøl
  664759/18
 • Faktura fra Jens Bo - Tidlig opsporing af kræft + Spot for tidlig opsporing af kræft. - Faktura.156 Spot - Efteruddannelse Tidlig opsporing af kræft.pdf
  665200/18
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bygning til lager og adminnistration på Vestre Ringvej 4, 7000 Fredericia
  668017/18
 • Fra Kolding Kommune: §8 ansøgning om etablering af bassin samt udlægning af overskudsjord, Industrivej 9
  664827/18
 • ALD/MDS: Høring årsrapport 2017 for Dansk Akut Leukæmi Database & Myelodysplastisk Syndrom Database
  663448/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om resultat af undersøgelse, Haulundvej 162, Ribe
  664489/18
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Tilladelse til at genanvende ren og lettere forurenet jord.pdf
  665393/18
 • Fra borger - Telefonhenvendelse om forurening Dyrehavegårdsvej 19, Kolding
  665127/18
 • Fra Nymølle Stenindustrier, Forslag til Råstofplan
  664461/18
 • Fra Rambøll. FW: Rapport AR-18-CA-00735021-01 vedr.1100027245 Flensborgvej 9a, Kruså. Lokation: 503-30015 att: Jan Birkemose Madsen (JBM)
  663731/18
 • Henvendelse: fra yder - oplysninger om rute
  665472/18
 • fra Odense Kommune, mail - SV_ §8-tilladelse nødvendig - SV_ Nedrivning af drivhuse på Davinde Bygade 1, 5220 Odense S
  662974/18
 • Fra borger - anmodning om boligundersøgelse - Herningvej 36 7300 Jelling.pdf
  663414/18
 • Fra Vejle Kommune: Tilladelse til at genanvende ren og lettere forurenet jord på Boulevarden 13, 7100 Vejle
  665390/18
 • Fra Odense Kommune: Vedr. boringer - vil gerne orienteres om resultater
  663548/18
 • Fra Danbolig Kolding: Kvittering på svar på henvendelse angående værditabsordningen i forbindelse med salg af Tvedvej 67 1. sal mf., 6000 Kolding
  664356/18
 • Faktura fra Jens Bo - Tidlig opsporing af kræft + Spot for tidlig opsporing af kræft. - Faktura.155 Jo før jo bedre indsatsen- Efteruddannelse Tidlig opsporing af kræft.pdf
  665199/18
 • Fra Rådgiver - VS: P10: Sløjfning af boringer Krengerupvej og Sdr. Højrupvejen
  664310/18
 • Fra Vurderingsstyrelsen: problemer med fremsendte dokumenter vedr. lokalitet nr. 509-00024
  664734/18
 • Fra FynBo Mæglerne: Kvittering for modtagelse, Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  664387/18
 • SV: SV: SV: status - henvendelse vedr det urologiske område
  664700/18
 • fra billund kommune : Tronsø Parkvej 40, 7200 Grindsted. Afgørelse om §19 tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, samt ikke VVM-pligt.
  664089/18
 • National diabeteshandlingsplan.pdf
  663909/18
 • Fra Lillebælts Fysioterapi vedr. afmelding af fysioterapeut.
  663287/18
 • Faktura fra Jens Bo - Tidlig opsporing af kræft + Spot for tidlig opsporing af kræft.
  665197/18
 • Henvendelse
  665460/18
 • Fra Danbolig - Telefonhenvendelse om forurening på Algade 65, 5683 Haarby
  663017/18
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om status for byggeprojekt, Forum Kirkevej 2-4, Esbjerg
  664720/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Hoveddokument for ansøgningen.pdf
  662975/18
 • Fra Johnson Instituttet Odense vedr. afmelding af ydernummer.
  666168/18
 • Fra Klinik for fysioterapi i Nybøl vedr. cvr.nummer ændring.
  664510/18
 • Fra Niras: Tilbud og oplæg - modtryksløsningstest
  664452/18
 • Svar og ny henvendelse: fra yder
  665464/18
 • Fra Varde Kommune - kommentarer vedr. hedeområdet - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd, Ål
  664448/18
 • Fra borger vedr Assens Kommune
  662875/18
 • DMPN: Høring årsrapport 2017 for Dansk Database for Kroniske Myeloproliferative Neoplasier
  664595/18
 • Fra Rådgiver - P9 og P10: Sløjfning af boringer - Nybøl Landevej og Mejerigården, Sdr. Højrupvejen og Krengerupvej
  664306/18
 • Ny henvendelse: fra Yder
  665466/18
 • Fra Home - Henvendelse om mulig forurening på Odinsvej 5, 6000 Kolding
  663187/18
 • Fra FynBo Mæglerne: Henvendelse vedr Jerstrupvej 52, 5400
  664360/18
 • Fra DMR: Spørgsmål vedr. undersøgelse / oprensning af Uggerslev Mose 21, 5450 Otterup. Sagsnr. 14/47077. Lokalitet 480-81286.
  665097/18
 • Fra Praksis til Fysioterapi og Osteopati I/S Faaborg.
  662626/18
 • Fra Danske Regioner: Inspirationskatalog - vagtplanlægning og personaleanvendelse
  670551/18
 • Fra DGE, mail med oprensningsnotat, Slotsalléen 6, 5600 Faaborg
  669117/18
 • Høring: bekendtgørelser om gebyrer for medicinsk udstyr og gebyrer for importører og distributører af medicinsk udstyr - frist 20. december 2018 kl. 12
  669820/18
 • Fra borger - Henvendelse om Resultater for Huggetvej 125, 5400 Bogense
  669938/18
 • Fra Lifa - Større matrikulæreændringer - Nedlægning af privat fællesvej Kongsted By, Bredstrup, Fredericia Kommune
  669425/18
 • Fra Odense Kommune: Endelig § 8-tilladelse til boligbyggeri,Tekstilgangen 1, 5000 Odense C
  670449/18
 • Fra DGE, Oprensningsnotat, Slotsalléen 6, 5600 Faaborg
  669120/18
 • fra Borger Re: Forurening af Højbjergvej 5, Arrild
  673678/18
 • Revideret budget 2019 Sano Middelfart.pdf
  677441/18

Udgående

 • SV: Et abonnement har svarfrist d. 30-11
  678470/18
 • Information om behandling af personoplysninger og opbevaring af dokumentation for udgifter
  664232/18
 • Til Svendborg Kommune RÅSTOF Aftale om besigtigelse af Skovbækken Sellebjerg
  666082/18
 • Til ansøger, Råstof, 1n Juellingsholm - Det ansøgte område
  686560/18
 • Til rådgiver, Råstof, Screeningsafgørelser mm.
  686554/18
 • Til rådgiver - ok til placering mht. ventilationstest
  697315/18
 • Bilag A1 - Kommissorium diabetes.pdf
  663818/18
 • Udgået af kortlægning, 485-04006.pdf
  664988/18
 • Til projekt: rykker for underskrevet tilsagnsbrev
  664241/18
 • Udkast til V2-kortlægning, 485-70126.pdf
  665657/18
 • Til Museum Sønderjylland: Henvendelse vedr matr nr 179 Skrydstrup mfl.
  663893/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Stationsvej 17, 5884 Gudme.pdf
  662811/18
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens bemærkninger til resultat af screeningsundersøgelse, Haulundvej 162, Ribe
  664495/18
 • Svar til Borger på høringssvar - SV: Bemærkninger til 17/19912 Nybøl landevej 7A Broager
  664113/18
 • Til projekt: rykker for underskrevet tilsagnsbrev
  664228/18
 • Til borger, kommune, skat - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordforureningsloven - Allestedgårdsvej 58, Broby
  664182/18
 • 485-70126 Ellehaven 6, Tommerup_grundejerrapport.pdf
  665660/18
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  663954/18
 • 485-04006 Odensevej 15, Tommerup_grundejerrapport.pdf
  664982/18
 • Til Esbjerg Kommune, opfølgning på §19 tilladelse, Lok 561-81087, Esbjerg Havn
  664291/18
 • Til Rambøll. SV: Rapport AR-18-CA-00735021-01 vedr.1100027245 Flensborgvej 9a, Kruså. Lokation: 503-30015 att: Jan Birkemose Madsen (JBM)
  663734/18
 • Til Svenborg Kommune, V1-kortbilag, høring, 5884 Gudme.pdf
  662805/18
 • Til Kolding Kommune: Anmodning om kopi af § 8 ansøgning af 13. november 2018, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  664112/18
 • Til Vejle Kommune og Skat, Orienteringsmail: Ejendommen Kirkevej 20, 6040 Egtved udgår af kortlægning på baggrund af undersøgelse
  663205/18
 • Til borger - V1-høring, Stationsvej 17, 5884 Gudme.pdf
  662807/18
 • Til FynBo Mæglerne: Svar på henv. vedr Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  664362/18
 • Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - Læge ophører pr. 1.12.18
  664162/18
 • Til borger - kvittering for anmodning om boligundersøgelse - Herningvej 36 7300 Jelling.pdf
  663282/18
 • 485-04006 Odensevej 15, Tommerup_teknisk rapport.pdf
  664986/18
 • fra/til lodsejer, råstof, tilladelse, matr nr 3d og 8q Viuf by, Viuf i Kolding
  664433/18
 • Til borger - BILAG - Svar på henvendelse om jordforurening på en del af Dyrehavegårdsvej 19, 6000 Kolding - V2kortlægningsbrev (Dyrehavegårdsvej 19).pdf
  665141/18
 • 485-70126 Ellehaven 6, Tommerup_Teknisk rapport.pdf
  665652/18
 • Kortbilag, 485-70126.pdf
  665655/18
 • til Odense Kommune - om OFV - SV_ §8-tilladelse nødvendig - Davinde Bygade 1, 5220 Odense S
  662980/18
 • Til Rambøll: Kommentar til rapport
  663318/18
 • Til PLO, Leverandør og lægevagten vedr. Læge ophører i kompagniskabspraksis i Nyborg
  664158/18
 • Flash glucosemåling v3.docx
  663824/18
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af en bygning til lager og administrationslokale
  668022/18
 • Til Danbolig - Svar på henvendelse om forurening på Algade 65, 5683 Haarby, matr. nr. 6 l Haarby By, Haarby
  663028/18
 • Til Praksis - Bekræftelse på læge ophører pr. 1.12.18
  664011/18
 • til landinspektør, råstof, tilladelse, matr nr 3d og 8q Viuf By, Viuf i Kolding
  664434/18
 • Til Vurderingsstyrelsen: Svar på henv vedr Hærvejen 3A, Padborg
  664392/18
 • Til OVE ØSTERGAARD HOLDING ApS, En del af ejendommen udgår af kortlægning på baggrund af undersøgelse og oprensning, matr.nr. 1e Munkerud Gde., Paarup.pdf
  662760/18
 • Til Rådgiver - SV: P10: Sløjfning af boringer Krengerupvej og Sdr. Højrupvejen
  664307/18
 • Til Svenborg Kommune, V1-høring, 5884 Gudme.pdf
  662808/18
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. den kortlagte del af ejendommen Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  664234/18
 • Flash glucosemåling v2
  663869/18
 • V2-høring, 485-70126.pdf
  665659/18
 • Til EGTVED BRUGSFORENING, Kortbilag, Kirkevej 20, 6040 Egtved.pdf
  663207/18
 • Til OVE ØSTERGAARD HOLDING ApS, Kortbilag, matr.nr. 1e Munkerud Gde., Paarup.pdf
  662763/18
 • Til Home - Svar på henvendelse om mulig jordfourening på Odinsvej 5, 6000 Kolding
  663262/18
 • Ministersvar om retningslinjer for glukosemålere.pdf
  663840/18
 • 499-70127 Pejrupvej 30, Aarup_Teknisk rapport.pdf
  664214/18
 • Udgået af kortlægning, 499-70127.pdf
  664215/18
 • 499-70127 Pejrupvej 30, Aarup_grundejerrapport.pdf
  664216/18
 • Til borger, V2-afgørelse, 430-81698.pdf
  663297/18
 • Kortbilag, 430-81698.pdf
  663298/18
 • Til Danbolig Kolding: Vedr. svar på henvendelse angående værditabsordningen i forbindelse med salg af Tvedvej 67 1. sal mf., 6000 Kolding
  663595/18
 • Til EGTVED BRUGSFORENING, Udgår på baggrund af undersøgelse, Kirkevej 20, 6040 Egtved.pdf
  663210/18
 • Til borger - BILAG: Svar på henvendelse om jordforurening på en del af Dyrehavegårdsvej 19, 6000 Kolding - Endelig rapport (Dyrehavegårdsvej 7A-7S, Kolding, 05-02-2010.pdf
  665146/18
 • aftale-om-regionernes-oekonomi-for-2019.pdf
  663835/18
 • Til Svendborg Kommune - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Stationsvej 17, 5884 Gudme.pdf
  662810/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Stationsvej 17, 5884 Gudme.pdf
  662806/18
 • Til Borger: Oversigtskort
  676295/18
 • Til Kriminalforsorgen - Forespørgsel vedr. kontaktperson
  676058/18
 • til Borger SV: Forurening af Højbjergvej 5, Arrild
  673675/18
 • Til 5 rådgivere: Vedr. fremsendelse af sagsmateriale til tilbud på Pulje 11
  669683/18
 • Til Faaborg kommune - V1-kortlægning 2009, DSB bygning _matr. nr. 472a_.pdf
  670162/18
 • til grundejer=Langeland Kommune, mail - varsel kortlægning jf. jordforureningsloven, Havnepladsen 1, 5900
  663351/18

25. november 2018

Indgående

 • Fra Kriminalforsorgen - Anmodning om hjælp til rekvisitionsydernumre til Kriminalforsorgens institutioner
  676009/18
 • Fra Orbicon: Udkast til rapport
  676294/18
 • Fra Praksis - Medd. vedrørende nyt lokationsnummer
  663764/18
 • Fra Svendborg Sygehus - Almen praksis adgang til specialistrådgivning på Svendborg Sygehus inden for diabetes type 2.
  665040/18

24. november 2018

Indgående

 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  662971/18

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup
  662977/18

23. november 2018

Indgående

 • Fra firma Janssen-Cilag A/S: RE: Ny variation af Tremfya 100 mg i Specialitetstaksten 22. oktober 2018 -rammeaftale fra Amgros-
  662718/18
 • SV: Inno-SE Anmodning om omrokering på budgetposter - sagsnr. 4238-00018B
  701453/18
 • Fra firma LEO Pharma: RE: Brugen af innohep
  662231/18
 • Fra Orbicon: Tilbud på værditabsafværge i Sønderborg
  662566/18
 • FRA ZOOMTEK: projektstart
  661870/18
 • FRA RM: Oversigt over GeoGIS økonomi
  661853/18
 • Fra Rådgiver: Odensevejens Losseplads, Svendborg - status borearbejde
  673411/18
 • Fra DMR: Pulje 10: Budget 2018-2019 Svendborgvej 335-337
  661362/18
 • Fra Rådgiver: SV: Knullen
  661318/18
 • Fra DMR: Pulje 10: Svendborgvej 335-337, Odense S - resultater samt vurdering
  661359/18
 • Fra Niras: SV: Knullen
  661237/18
 • Fra ejendomsmægler - supplerende spørgsmål
  661371/18
 • Fra Niras: Knullen
  660960/18
 • Fra Niras: Knullen
  660951/18
 • FRA SWECO: Vejledning
  668127/18
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse til Infill-byggeri på Dronningensvej 2, 5800 Nyborg, matr. 373a, Nyborg Bygrunde, lok. 449-70152
  661718/18
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - 450_2018_254924_UDKAST__Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8 - Dronningensvej 2, 5800 Nyborg
  661719/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8 dokumentationsrapport - Energivej 30, 5260 Odense S
  670147/18
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af sag - opførelse af lagerhal - Energivej 30, 5260 Odense S
  670146/18
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Afslutning af sag om opførelse af ny lagerhal - Energivej 30, 5260 Odense S
  670149/18
 • Fra Varrde Kommune: Forhøring - § 8 - Lerpøtvej 133, 6800 Varde
  670537/18
 • Fra MOE: Drivvejen 1, Vorbasse - samlede jordmængder
  669376/18
 • Fra Eurofins: Kromatogram til 740916 prøve 10
  676292/18
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Revsørevej 52, 5874 Hesselager
  674977/18
 • Fra Orbicon: Analyseresultater
  676284/18
 • Fra Orbicon:Situationsplan med TVOC og PCE
  676288/18
 • Fra Orbicon: Udkast til rapport
  676281/18
 • Fra Orbicon: Spørgsmål til placering af olietank
  676291/18
 • Fra Epinion: Vedr. evaluering
  677652/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Herslevvej 25, 5900 Rudkøbing.pdf
  661082/18
 • Fra Udbetaling Danmark: Ny kontaktperson på værditabsordningen
  660661/18
 • Fra Odense kommune,§8-tilladelse til etablering af skaterpark på Næsbyvej 28, Odense.
  661344/18
 • Fra Region Sønderjylland-Schleswig: Vedr. bestyrelse
  661268/18
 • Fra Kolding Kommune: Anmodning om § 8 høringssvar af revideret udkast til § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  661742/18
 • Fra Ejendomsmægler - Henvendelse vedr. matr.nr. 437 Kolding Bygrunde, beliggende Munkegade 2 A-B + Klostergade 27 A-B, 6000 Kolding
  660697/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Høring af udkast til afgørelse om ikke at meddele påbud, Gultvedholm 1, 5772 Kværndrup
  660451/18
 • Fra DMR: Kvittering for kopi af afgørelse, Sverigesvej 13, 5700 Svendborg
  660777/18
 • Orientering om høringsrapport – Høring over forslag til ændringer af Medicinrådets metoder.
  661598/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 2. Billede 2 Idas Alle 10.pdf
  663983/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 1 - afsluttende.pdf
  663989/18
 • Fra borger vedr Assens Kommune
  662882/18
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Henv vedr forurening - lokalitet nr. 503-20002, Hærvejen 3A, Padborg
  664389/18
 • Fra Vejle KOmmune: Kopi af høringssvar fra rådgiver DMR
  666280/18
 • Bestyrelsesmøde D2i 30.11.18 dagsorden og materiale
  664717/18
 • Fra Billund Kommune: Følgemail - Fælledvej 16, 7200 Grindsted. Udkast - Tilladelse til §8 efter jordforureningsloven
  664883/18
 • Fra konsulent, råstof, tilladelse, matr. nr. 13d mfl Lejrskov By, Lejrskov i Kolding
  666146/18
 • Fra projekt: Slutafrapportering, regnskab mv.
  664126/18
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Kørvelvej 7, 5500 Middelfart.pdf
  663073/18
 • Fra PLO - Medd. vedr. læge ophører i praksis i Nyborg
  663937/18
 • Fra projekt: tilrettet budget til projektet
  664077/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  663636/18
 • Styregruppemøde 11/12 2018
  665609/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø.pdf
  662926/18
 • Fra Rambøll: bemærkninger til jordflytning, Fyrparken 5
  660152/18
 • Fra Varde kommune: oplysninger om Skydebane Haulundvej 2
  660405/18
 • Tandlæge ændrer praksisbetegnelse
  660258/18
 • Fra Udbetaling DK: Vedr. regninger
  660597/18
 • Fra Billund Kommune: Kvittering for svar ang. opdatering af kortlægning på og ved den gamle losseplads ved Grindsted
  662247/18
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Anmodning" - udkast til revideret § 8 tilladelse, Industrivej 9-11, Vamdrup
  661748/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Herslevvej 25, 5900 Rudkøbing.pdf
  661091/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 2 - afsluttende.pdf
  663990/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 5. PID-målinger. Tegning Idas Alle 10.pdf
  663986/18
 • Fra Billund Kommune: BILAG: Udkast til tilladelse til §8 efter jordforuerningsloven_Fælledvej 16, 7200 Grindsted
  664889/18
 • Fra Fysioterapi og Osteopati I/S Faaborg vedr. ansættelse af fysioterapeut.
  662584/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Afsluttende notat + supplerende oplysninger.PDF
  663988/18
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Vormark Bygade 46, 5874 Hesselager
  664839/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 3 - afsluttende.pdf
  663991/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 4 PID-målinger 3 Idas Alle 10.pdf
  663985/18
 • fra Odense Kommune, mail - Tankudgravning på Idas Allé 10 i Odense - oplysninger til kortlægningsvurdering
  663980/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 3. Billede 3 Idas Alle 10.pdf
  663984/18
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø.pdf
  662940/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 1. Billede 1 Idas Alle 10.pdf
  663982/18
 • Fr Sønderborg Kommune, § 19 tilladelse til midlertidigt jorddeponi, Kongevej 77, 79 og del af 75B, Gråsten
  662539/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 6 2 stk Reflab.pdf
  663987/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Bilag 4 - afsluttende.pdf
  663992/18
 • BILAG fra Odense Kommune - Indledende henvendelse vedr. tankudgravning.PDF
  663981/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  663649/18
 • Afmelding
  663021/18
 • Fra DGE: Grundejerrapport., Rygbjergvej 4, Randbøl
  694895/18
 • Fra DGE: Teknisk rapport, Rygbjergvej 4, Randbøl
  694900/18
 • Henvendelse fra DDI
  690371/18
 • Fra Borger, Mail med kopi af egne jordprøver, Uggerslevvej 23, 5450 Otterup
  697870/18
 • Fra Region Midt til Region Syddanmark: TOPSOIL status
  702896/18
 • Fra Nordfyns Kommune. SV: Høring vedr. placering af ny kildeplads
  4857/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Houvej 67B, 5953 Tranekær.pdf
  27407/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Hennetvedvej 58, 5900 Rudkøbing.pdf
  26294/19
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Langøvej 2, 5932 Humble
  40693/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Fogedgade 2, 5935 Bagenkop.pdf
  51317/19

Udgående

 • Til RSJA: BiD udviklingsaftale
  662256/18
 • Til RSJA: BiD udviklingsaftale
  662257/18
 • TIL ZOOMTEK: konsulent kontrakten til Makroudvikling.
  662250/18
 • TIL ZOOMTEK: konsulent kontrakten til Makroudvikling.
  662251/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, supplerende spørgsmål matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  663092/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, bilag til mail med supplernede spørgsmål matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  663095/18
 • Til firma Amgen AB: Til det Regionale Lægemiddelråd
  662234/18
 • Til firma Janssen-Cilag A/S: Ny variation af Tremfya 100 mg i Specialitetstaksten 22. oktober 2018 -rammeaftale fra Amgros-
  662230/18
 • Til firma Bristol-Myers Squibb: møde vedr. antikoagulationsbehandling
  662228/18
 • Til firma LEO Pharma: Brugen af innohep
  662213/18
 • Til Odense Kommune og SKAT: Kopi af kortlægningsbrev - V1-afgørelse, Slettensvej 280, 5270 Odense N
  662209/18
 • Til Odense Kommune og SKAT: V1-Kortbilag 2018 - Slettensvej 280, 5270 Odense N
  662210/18
 • Til firma IPSEN AB : Efterlevnad anbefalning Medicin rådet ,Somatostatin analoger
  661954/18
 • TIL ZOOMTEK: projektstart
  661872/18
 • Til ejendomsmægler - svar på supplerende spørgsmål
  661374/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, kvittering for modtaget materiale matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  661319/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, orientering vedr. skift i sagsbehandler matr.nr. 75 og 375 Tumbøl, Felsted
  661267/18
 • Til Varde Kommune, RÅSTOF, matr.nr. 15a Kjelst By, Billum - adgangsvej og skelgennemgravning/dige
  661298/18
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse vedr. matr.nr. 437 Kolding Bygrunde, beliggende Munkegade 2 A-B + Klostergade 27 A-B, 6000 Kolding
  660703/18
 • SV: Licensaftaler - svarfrist 21 november
  660688/18
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø - 480-81147
  660563/18
 • Til nabo RÅSTOF Efterspurgte dokumenter tilsendes
  660536/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Frydsvej 6, 6040 Egtved.pdf
  660108/18
 • Til KM Ejendomme: Bilag - Kortbilag til V1-afgørelse, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  662198/18
 • Til arkitekt: mail vedr. vurdering af Jernbanegade 13, Give
  660391/18
 • Til Niras og Vejen Kommune: Kommentarer til Vejen Kommunes orientering vedr. Møllevej 12, Askov
  660790/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Adelgade 3, St, 6000 Kolding.pdf
  660086/18
 • Til borger: V2-høring m. bilag, Louisevej 85, 6100 Haderslev
  661534/18
 • Til borger_V1-kortbilag, høring, Østervej 12, 5935 Bagenkop.pdf
  660815/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Vestergade 34A, 7100 Vejle (1).pdf
  660128/18
 • Til virksomhed ang. projekt
  661473/18
 • Til Svendborg Kommune: Ny mailadresse: Region Syddanmarks forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2019
  660345/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Elkjærhøjevej 10, 7190 Billund.pdf
  660113/18
 • Til DGE. SV: Forureningsundersøgelse på din ejendom Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, matr. nr. 4p Børup By, Taulov
  661815/18
 • Svar fra Region Syddanmark - Høring om bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v.
  660727/18
 • Til Danish Properties A/S: Bilag, kortbilag delareal udgået, Sverigesvej 13, 5700 Svendborg
  660336/18
 • Til borger og arkitekt: vurdering af Jernbanegade 13, 7323 Give
  660796/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Hellevej 10, 6753 Agerbæk.pdf
  660099/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Gl. Lundeborgvej 23, Hesselager.pdf
  660364/18
 • Til Vandværksforerninger: Region Syddanmarks forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2019
  660327/18
 • Til PLO, Leverandører og Lægevagten vedr. Praksishandel i Christiansfeld
  661713/18
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region syddanmark
  661401/18
 • Til North ApS - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Konsul Graus Gade 2, 6000 Kolding.pdf
  660122/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Vestergade 34, 7100 Vejle.pdf
  660127/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Basmosevej 11, 6430 Nordborg (2).pdf
  660132/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.pdf
  660102/18
 • Til Sønderborg Kommune, Mellemvej 31, Nordborg
  661667/18
 • Til Kommuner; Region Syddanmarks forslag til nye undersøgelser og oprensninger i 2019
  660332/18
 • Til borger_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Østervej 12, 5935 Bagenkop.pdf
  660811/18
 • Til Varde kommune: varsling om kortlægning af Skydebane Haulundvej 2
  660693/18
 • Til borger_V1-høring, Østervej 12, 5935 Bagenkop.pdf
  660813/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Viernevej 50, 5474 Veflinge.pdf
  660096/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Raadhusstræde 1, 1 th, 6000 Kolding.pdf
  660088/18
 • Til Borger, ejendommen Illebøllevej 18, Langeland kortlægges ikke efter JFL.pdf
  660691/18
 • Mail: Jordforureningsloven, Lundtoft kommune
  660372/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Raadhusstræde 1, 1 tv, 6000 Kolding.pdf
  660089/18
 • Til ODense Kommune Høringssvar til udkast til §8-tilladelse, Næsbyvej 28, 5000 Odense C, del af matr.nr. 17a, Åløkkegård Hgd., Odense Jorder.
  660701/18
 • Til Billund Kommune: Svar ang. opdatering af kortlægning på og ved den gamle losseplads ved Grindsted
  662246/18
 • Til Borger, Svar på mail vedr. udført undersøgelse, Uggerslevvej 23, 5450 Otterup
  660261/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Enghavevej 14, 6800 Varde.pdf
  660118/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Gammelby Møllevej 62, 7000 Fredericia.pdf
  660106/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Herslevvej 25, 5900 Rudkøbing, opdateret.pdf
  660633/18
 • Til Borger: Fremsendelse af Pjece om frivillige undersøgelser og oprensning
  661729/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Vestergade 34A, 7100 Vejle (2).pdf
  660130/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Voldgade 18-18A, 6430 Nordborg.pdf
  660138/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Gl. Lundeborgvej 23, Hesselager.pdf
  660365/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Bjerning Hovedvej 41, 6100 Haderslev.pdf
  660109/18
 • Til Grundejere: Samlet udsendelse høring AP2019.pdf
  660150/18
 • Til Danish Properties A/S: Areal udgår af kortlægning, Sverigesvej 13, 5700 Svendborg
  660334/18
 • Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - Praksishandel i Christiansfeld
  661723/18
 • Til borger: Bilag, Kortbilag V2, 23-11-2018, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  660636/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Basmosevej 11, 6430 Nordborg.pdf
  660136/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Herslevvej 25, 5900 Rudkøbing
  661096/18
 • Til KM Ejendomme: V1-afgørelse, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  662187/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Raadhusstræde 1, 2, 6000 Kolding.pdf
  660090/18
 • Til borger: V2-kortlægning, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  660628/18
 • Til Sønderborg kommune - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Frydenlundvej, 6430 Nordborg.pdf
  660143/18
 • Til virksomhed, V1-afgørelse med kortbilag, Storhaven 7, 7100 Vejle.pdf
  661110/18
 • Til Læge - Lægesystem i ny praksis og overførsel af data
  661425/18
 • Til DMR A/S: Kopi af afgørelse, udgået af kortlægning, Sverigesvej 13, 5700 Svendborg
  660361/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019, Skovgyden 15, 5450 Otterup.pdf
  660091/18
 • Til NCC: Referat fra møde vedr. Seest Grusgrav
  663877/18
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø
  662948/18
 • Til Orbicon: Byggesagsmateriale
  676287/18
 • Til Orbicon: Byggesagsmateriale
  676290/18
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  674685/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 4 af 4
  669678/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 3 af 4
  669675/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 1 af 4
  669667/18
 • Til 5 rådgivere: Miniudbud - udbud af videregående undersøgelser - pulje 11, mail 2 af 4
  669672/18
 • Til JydskeVestkysten: Vedr. anmodning om aktindsigt
  675081/18
 • Til borger - V1-afgørelse, Herslevvej 25, 5900 Rudkøbing, opdateret.pdf
  660598/18
 • Dagsordenspunkt: Etablering af ny Syddansk OPI-pulje 2019-2021
  660963/18
 • VS: Dagsordenspunkt: Etablering af ny Syddansk OPI-pulje 2019-2021
  660324/18
 • Til Odense Kommune og SKAT_ V1-afgørelse - Slettensvej 280, 5270 Odense N
  9266/19

22. november 2018

Indgående

 • FRA TENGBERG: Referat af projektgruppemøde 22-nov-2018
  660057/18
 • Fra Faaborg-Midtfyn: Orientering om oprensning - Granvej 14, 5642 Millinge
  16807/19
 • Udkast til samarbejdsaftale iforb. m licenser
  660608/18
 • Fra GEOUS: Ang. dgunummer: 147.939 og 147.938
  701256/18
 • Fra Museet RÅSTOF Svar myndighedshøring matr. nr. 7i Gyngstrup By, Krogsbølle i Nordfyns Kommune
  666180/18
 • Fra Svendborg Kommne - svar på spørgsmål vedr. betaling - matr.nr. 3i Ø. Skerninge
  659158/18
 • Til indvinder RÅSTOF Svar på forespørgsel om Jordtip
  660322/18
 • Fra Odense Bys Museer, Råstof, OBM Høringssvar. matr. nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg.pdf
  686520/18
 • Fra Odense Bys Museer, Råstof, VS: Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune
  686519/18
 • Fra Oslo: materiale vedr. konference og møder i Oslo
  685036/18
 • Telefonnotat af samtale med nabo - Reberbanen 6 vedr. nedrivning
  658752/18
 • FRA RSJA: SV: BiD udviklingsaftale
  658783/18
 • SV: Licensaftaler - svarfrist 21 november
  660686/18
 • Fra rådgiver - forslag til placering af ventilationshul og differenstryk målinger
  697313/18
 • Fra Odense Kommune: Kopi af §8-tilladelse - Stenfiskerkajen, 5000 Odense C
  658727/18
 • Fra Odense Kommune: Kortbilag - Stenfiskerkajen, 5000 Odense C
  658728/18
 • FRA TENGBERG: Dagsorden for projektgruppemøde 2018-nov-22
  658797/18
 • fra EDC - Forespørgsel, VTO? vedr. Østre Stationsvej 39A, 2. 2., 5000 Odense C
  659241/18
 • fra rådgiver henvendelse om V1 kortlægning på Fredericia Station - lokalitet 607-00578
  659209/18
 • Høring: Bekendtgørelsesændringer vedr. L 62 - ændring af lov med forsøgsordning med medicinsk cannabis (eksport af cannabisbulk, brug af pesticider og kontraktudlægning) - Frist 13. november 2018
  659694/18
 • Fra Erhvervsstyrelsen- Ændret rammeudmelding Det tværregionale projekt Danske Turistkompetencer
  658365/18
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 26. november 2018
  658346/18
 • Re: Retningslinjer for visitation til klimaterapi for psoriasispatienter - indhentning af bemærkninger
  659057/18
 • Fra Rambøll: Vedr. reparation af ledning
  660082/18
 • Fra Ejendomsmægler - Henvendelse vedr. Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø - 480-81147
  660524/18
 • Fra Niras - historisk materiale - Søndergade 2-4, 5953 Tranekær.pdf
  660045/18
 • Fra Borger, Mail vedr. undersøgelse af Uggerslevvej 23, 5450 Otterup
  660253/18
 • Fra Esbjerg Kommune, Kommentarer fra grundejer, Niels Lambertsens Vej, Esbjerg
  661675/18
 • fra DMR - Re: til DMR til orientering, om kortlægning af Stegshavevej 7, Ringe
  659886/18
 • Høring om bekendtgørelse om gebyrer for lægemidler og lægemiddelvirksomheder m.v.
  659142/18
 • Kommunal godkendelse: SKU-dagsorden til DAK-formandsgodkendelse
  658625/18
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  659901/18
 • Fra Koklding Kommune. SV: §8 ansøgning til Elvej 2, Kolding
  659174/18
 • Fra Billund Kommune: Ang. opdatering af kortlægning på og ved den gamle losseplads ved Grindsted
  662245/18
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om Ansøgning om § 8 tilladelse - nedrivning af de orange haller
  660744/18
 • Fra Vejen Kommune: Orientering til Niras med referat fra møde om Møllevej 12, Askov
  660787/18
 • Fra DGE. SV: Forureningsundersøgelse på din ejendom Kolding Landevej 69, 7000 Fredericia, matr. nr. 4p Børup By, Taulov
  661776/18
 • Fra Nordsøkommissionen: Vedr. Strategy Task Force
  663476/18
 • Fra Frederica Kommune: Forespørgsel om §8 pligt ifm. ombygning af stald på Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia til ferieboliger
  662965/18
 • Nyt ydernummer - Vedtægter
  663038/18
 • Aktindsigt
  666963/18
 • Nyt ydernummer -Sammenskrevet resume - Mette Thorsdal Holding.PDF
  663034/18
 • fra fredericia kommune §8 ansøgning Grethevej 19 7000 Fredericia - 18-9833_v1_Grethevej 19 7000 Fredericia - Tjekliste til ansøgning om gravearbejde på forurenet eller mulig forurenet grund.doc.DOC
  663788/18
 • fra fredericia kommune vedr §8 ansøgning Grethevej 19 7000 Fredericia
  663785/18
 • fra Borger Re: Forurening af Højbjergvej 5, Arrild
  673670/18
 • Fra Niras: Notat for Snavevej 1, 2 og 5
  670506/18
 • Fra Billund Kommune: Dokumenter fra byggesagsarkivet
  676276/18
 • Fra Billund Kommune: Dokumenter fra byggesagsarkivet
  676279/18
 • Fra Kvalitet og Forskning: Referat af møde med borgergruppen
  689206/18
 • Fra Odense Kommune_ §8-tilladelse - Stenfiskerkajen, 5000 Odense C
  9249/19

Udgående

 • Til Nordfyns Kommune - Kopi af V0-orientering - Storkenhøjvej 93 - 5400 Bogense
  659969/18
 • Til borger - V0-orientering - Storkenhøjvej 93 - 5400 Bogense
  659970/18
 • TIL SWECO: Databehandleraftale
  659928/18
 • TIL SEWCO: Databehandleraftale
  659927/18
 • Til Rambøll: kommentar til foreløbige resultater, undersøgelse af moniteringsboringer, Nyborg
  701264/18
 • Til GEUS: Ang. dgunummer: 147.939 og 147.938
  701203/18
 • Tilo rådgiver, Råstof, VS: Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune
  686525/18
 • Til bygningsafdelingen - Fremsendelse af entrepriseskema
  696396/18
 • Til Danske Regioner: DUT-høring: Lovforslag (L 64) om ændring af sundhedsloven (indførelse af forsøgsordning med risikodeling i medicintilskudssystemet)
  658934/18
 • Til Danske Regioner: DUT-høring: ændring af bek nr. 671 og 670 af 3. juni 2018, ny bek. om forretningsorden for Medicintilskudsnævnet ændring af vejledning om medicintilskud, ny vejledning om risikodeling.
  658935/18
 • Til Svendborg Kommune - spørgsmål til anmeldelsen - matr.nr. 3i Ø. Skerninge By, Ø. Skerninge
  658932/18
 • Til/fra Contea - korrespondance vedr. tidsfrist for forsikring.
  696394/18
 • TIL RSJA OG RM: BiD udviklingsaftale
  658789/18
 • Til DanGrit - mail vedr. telefonsamtale 22/11-2018 - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  658753/18
 • Til Niras: SV: Knullen 8 - boringssløjfning
  658466/18
 • Til rådgiver - ok til supplerende jordprøver
  658210/18
 • SV: Udvidet adgang til tidsskrifter - svarfrist d. 21. november kl. 12
  658049/18
 • SV: Licensaftaler - svarfrist 21 november
  658048/18
 • Til Rambøll: Svar på spg. vedr. Gl. Stationsvej pulje
  658483/18
 • Til RAmbøll: Svar på spg. vedr. Gl. Stationsvej pulje
  658487/18
 • Til Rambøll: Svar på spg. vedr. Gl. Stationsvej pulje
  658481/18
 • Til Rambøll: Svar på spg. vedr. Gl. Stationsvej pulje
  658488/18
 • Til Rambøll: Svar på spg. vedr. Gl. Stationsvej pulje
  658472/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Ristingevej 165, 5932 Humble.pdf
  658902/18
 • til DMR til orientering, om kortlægning af Stegshavevej 7, Ringe
  658840/18
 • Til COWI A/S: Svar på forespørgsel, Horsebækvej 30, 5450 Otterup - status på undersøgelser
  658450/18
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Udsigten 15A-B, Hesselager.pdf
  658145/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658238/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658207/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Stationsvej 21, 5884 Gudme.pdf
  659227/18
 • Til Borger1, V1-afgørelse, Udsigten 15A-B, 26, Hesselager.pdf
  658150/18
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - Høring om forurening, inkl. påbudsmulighed, Stegshavevej 7
  658758/18
 • Til Miljøstyrelsen: Vedr. Rockwool - historisk redegørelse
  659166/18
 • til EDC - SVAR: ikke værditabsordning - Forespørgsel vedr. Østre Stationsvej 39A, 2. 2., 5000 Odense C
  659250/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658243/18
 • Til Vurderingsstyrelsen: svar på henvendelse
  659840/18
 • Til Varde kommune: SV: skydebaner
  658506/18
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, Skærbækvej 37, 7000 Fredericia
  659999/18
 • BILAG - Pjece rettigheder efter Persondataloven.pdf
  658576/18
 • Til borger, V1-afgørelse, Harnbjergvej 2, 5932 Humble
  658119/18
 • Til Haderslev Kommune. SV: Banehuset, sommersted (V1), forespørgsel
  659617/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658201/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658224/18
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, Skærbækvej 37, 7000 Fredericia
  659998/18
 • Til Borger-, V1-afgørelse, Udsigten 15A-B, 26, Hesselager.pdf
  658162/18
 • Til Odense Kommune: Regionens § 8-høringssvar, Tekstilgangen 1, 5000 Odense C
  659228/18
 • Til virksomhed, BILAG til orienteringsbrev, opsamling resultater og kort - Glasvænget 9.pdf
  659906/18
 • Til Fredericia Kommunen: Vedr. ejendommen Skærbækvej 37, 7000 Fredericia, Matr. 6f Tårup By, Taulov - udgår inden kortlægning
  660000/18
 • Til borger - V1-høring, Banevej 2, 5900 Rudkøbing.pdf
  659568/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658213/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658241/18
 • Til Fredericia kommune: Høringssvar til udkast til § 8 tilladelse til etablering af bolig på Havnegade 43b, Taulov
  658903/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Banevej 2, 5900 Rudkøbing.pdf
  659545/18
 • Til Kolding Kommune: V1 høring, Max Jørgensensvej 2, Kolding.pdf
  658385/18
 • Til Borger, V1-afgørelse, Vormark Bygade 2, 5874 Hesselager.pdf
  658336/18
 • til grundejer og kommune, følgemail - Høring jf. jordforureningsloven, Stegshavevej 7
  658567/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658218/18
 • Til Kolding Kommune, Industri, Jord og Grundvand: Orientering om V1 høring af del af Kløvkærvej 4/Max Jørgensens Vej 2, 6000 Kolding, lok. 621-00707
  658396/18
 • Til virksomhed, vedr. resultater af undersøgelse af Glasvænget 9, Vissenbjerg.pdf
  659898/18
 • Til borger, vedr. resultater af undersøgelse af Rådhusstræde 1. th. Kolding.pdf
  659141/18
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  658575/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Vormark Bygade 2, Hesselager.pdf
  658331/18
 • Til borger, vedr. resultater af undersøgelse af Rådhusstræde 1. tv. Kolding.pdf
  659148/18
 • Til Kolding Kommune: Bilag til "V1 høring" - Udkast til V1-afgørelse inkl. bilag
  658389/18
 • Til borger - V1-høring, Ristingevej 165, 5932 Humble.pdf
  658901/18
 • Til Varde Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  659159/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658247/18
 • BILAG til grundejer - V2-UDKAST Stegshavevej 7.pdf
  658571/18
 • til Rådgiver svar på henvendelse: Fredericia Station - lokalitet 607-00578 - 72B2A_2_Fredericia samlet.pdf
  659225/18
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Ristingevej 165, 5932 Humble.pdf
  658900/18
 • Til borger, V1-høring med bilag, Svinget 37, 5874 Hesselager
  659167/18
 • til Rådgiver svar vedr henvendelse : Fredericia Station - lokalitet 607-00578
  659219/18
 • BILAG til grundejer - kort V2 og udgået areal, Stegshavevej 7.pdf
  658573/18
 • Til Svendborg Kommune, Hesselager skole, V1-afgørelse, Skolevej 52, 52, Hesselager.pdf
  659439/18
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Stationsvej 21, Gudme.pdf
  659220/18
 • Til Svendborg kommune, Kortbilag til V1-afgørelse, Skolevej 50, Hesselager.pdf
  659443/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658230/18
 • Til borgere, vedr. resultater af undersøgelse af Rådhusstræde 1. 2. sal, Kolding.pdf
  659153/18
 • til grundejer - V2-høring Stegshavevej 7.pdf
  658569/18
 • til Rådgiver svar på henvendelse : Fredericia Station - lokalitet 607-00578 - V1 kortlægning 607-5782_1_GPJOUR.doc
  659231/18
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Banevej 2, 5900 Rudkøbing.pdf
  659565/18
 • Til borger - Høring af forslag til arbejdsplan 2019
  658249/18
 • Til Haderslev Kommune. SV: Banehuset, sommersted (V1), forespørgsel
  659606/18
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 26. november 2018
  658125/18
 • Til Billund Kommune: Præsentation fra tirsdag
  676266/18
 • Til Orbicon: Identifikation af indhold af kulbrinter i poreluft
  676260/18
 • Til Orbicon: Identifikation af indhold af kulbrinter i poreluft
  676256/18
 • Til SIF: Kontaktoplysninger i Region Midtjylland
  689216/18
 • Til Nordfyns Kommune. SV: Høring vedr. placering af ny kildeplads
  4856/19

21. november 2018

Indgående

 • Fra Varde Kommune - svar på regionens kommentarer - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  658078/18
 • Fra nabo RÅSTOF Forespørgsel Bentonit grav ved Bjarreby på Tåsinge
  660520/18
 • Fra indvinder RÅSTOF Spørger til muligheden for Jordtip -§52
  660320/18
 • Fra ansøger RÅSTOF Anmeldelse af ikke-erhvervsmæssig indvinding ved vandløbsprojekt i Svendborg Kommune
  657834/18
 • Fra Svendborg Kommune RÅSTOF Afgørelse om nedlæggelse af dele af den private fællesvej, Dyrehavevej, Stenstrup
  662900/18
 • Fra Rambøll: Foreløbige resultater, undersøgelse af moniteringsboringer, Nyborg
  701202/18
 • KOPI- mail Fra CLEAN til ERST: ændring af budgetposter
  657905/18
 • UDKAST til Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43
  656769/18
 • 18-7406_v1_Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af en bolig på Skærbæk Havnegade 43.DOCX
  656770/18
 • Fra Nordfyns Kommune: Forespørgsel §8 - Etablering af cykelsti mellem Søndersø og Skamby - Ullerupvej, 5471 Søndersø
  665903/18
 • Fra rådgiver - tilbud indsat i tilbudsliste
  696659/18

Udgående

 • Til nabo, RÅSTOF, svar vedr. tilsynsbrev matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  659931/18
 • Til Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af kopi af § 19-tilladelse til nedgravet tankanlæg til acetone og ethanol - 1f Hollufgård Hgd., Fraugde
  657751/18
 • Til ansøger, RÅSTOF, matr.nr. 15a Kjelst By, Billum - spørgsmål om drift
  659376/18
 • Til indvinder RÅSTOF Forespørgsel på status Filstruplund
  666172/18
 • Til kommunen - Kopi af varselsbreve vedr. forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven
  697306/18
 • Til borger - varsel om forureningsundersøgelse - Koldingvej 10.pdf
  697302/18
 • Til Virksomhed - varsel om forureningsundersøgelse - Koldingvej 8.pdf
  697301/18
 • Til borger - varsel om forureningsundersøgelse - Koldingvej 12.pdf
  697303/18
 • Til Nordfyns Kommune RÅSTOF Invitation til markmøde Gyngstrupvej
  656925/18
 • Til / Fra rådgiver - korrespondance vedr. udføres af test og boringer
  697295/18
 • Til Varde Kommune, RÅSTOF, matr.nr. 15a Kjelst By, Billum videre sagsbehandling
  659367/18
 • Til Niras: SV: Knullen 8 - boringssløjfning
  655908/18

Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |