Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

15. september 2021

Indgående

 • Fra Kolding Kommune, §8-ansøgning vedr. bygge og anlægsprojekt ved ROCKWOOL Vamdrup, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  495632/21
 • Følgebrev lynhøring Region Syddanmark.pdf
  495793/21
 • Lynhøring af beretningsudkast om den beskæftigelsesrettede indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien
  495791/21
 • Beretningsudkast 15092021.docx.pdf
  495794/21
 • Fra DMR, Ingen bem. til - Udkast til §8 tilladelse til nedrivning af bygninger mv. Havnegade 12-14 (461-06393)
  495477/21
 • Fra Odense Kommune, Udkast til §8 tilladelse til nedrivning af bygninger mv. Havnegade 12-14 (461-06393)
  495462/21
 • VG - projekt sprog og samskabelse - signeret revisionsprotokol perioderegnskab 1 og 2.pdf
  494176/21
 • VG - projekt sprog og samskabelse - signeret revisorerklæring.pdf
  494177/21
 • Regnskab pr. 30.06.21 Sprog og samskabelse.pdf
  494175/21
 • Halvårlig opfølgning juni 2021.pdf
  494174/21
 • Regnskab, afrapportering og udbetalingsanmodning sprog og samskabelse
  494173/21
 • Fra BDO: Revisorpåtegning
  493965/21
 • Fra Danren: Ny udfyldt rapport: Kvalitetsrapport, standard, alle kunder, v1
  493966/21
 • Rapport grundejerdel Endelig udg - 630-82493 Boråsvej 2-14, 18-44Q og Finlandsvej 30, Vejle.pdf
  494374/21
 • Fra IBC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  495698/21
 • Fra Engel Voelkers - Henvendelse om jordforurening på Lokalitetsnr. 439 - 50018, 439 - 50052 - Hans Schacksvej 2 og Nordre Havnekaj 17 og Grønlandsgade 8, 5300 Kerteminde
  495342/21
 • Fra COWI - Henvendelse om jordforurening på matr.nr. 6b Måde, Esbjerg Jorder (561-00200)
  494565/21
 • Fra IBC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  495741/21
 • Fra Campus Vejle: Ansøgning til uddannelsespuljen
  494765/21
 • Fra/til Dansk Gartneri: Korrespondance om henv. vedr. tilladelse til etablering af energipil efter nedrivning af væksthuse
  493956/21
 • Fra Grindstedforureningerne: Hjælp til udpegning til grindstedforureningerne og Himmark Strand
  496618/21
 • Fra Campus Vejle: Ansøgning til uddannelsespuljen
  494770/21
 • Fra DLA Piper: Orientering vedr. profylaksebekendtgørelse
  495331/21
 • Rapport teknisk del endelig udg - 630-82493 Boråsvej 2-14, 18-44Q og Finlandsvej 30, Vejle.pdf
  494371/21
 • Fra Engel Voelkers - Henvendelse om jordforurening på Lokalitetsnr. 439 - 50018, 439 - 50052 - Hans Schacksvej 2 og Nordre Havnekaj 17 og Grønlandsgade 8, 5300 K
  495398/21
 • Fra EUC Syd: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  494669/21
 • Fra IBC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  495706/21
 • Fra projekt. kvittering og tak for udsættelse
  495906/21
 • Fra e-arkivet: Ændring af V1-kortægning Ribe-Vejle Landevej 80, 6622 Bække.pdf
  495893/21
 • Fra EUC Syd: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  494673/21
 • Fra HF & VUC FYN: Ansøgning til uddannelsespuljen
  494686/21

Udgående

 • Til Vejle Kommune, Jordforurening, Pompholevej 7, Give, Lok: 611-130
  495902/21
 • Til Borger, Regionens nuancering på F0 og svar på spørgsmål om forureningen på Pompholevej 7, Give, lok: 611-00130
  495904/21
 • Tilsynsskema til orientering
  495868/21
 • Tilsynsskema Brørup 10092021.pdf
  495869/21
 • Til Esbjerg Kommune, Regionens svar på henvendelse på §8, lokalitet 561-00306
  495853/21
 • SV: Telefonhenvendelse: Skravevej 21, 6630 Rødding, 575-81131
  495819/21
 • Til Kolding Kommune, Regionens svar om ingen krav til §8-tilladelse vedr. bygge og anlægsprojekt ved ROCKWOOL Vamdrup, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  495688/21
 • SV: Telefonhenvendelse: Markdanersgade 7, 6000 Kolding - Lok. nr. 621-00285
  495601/21
 • SV: Telefonhenvendelse: Grænsevejen 102, 6372 Bylderup-Bov
  495427/21
 • Til Niras: SV: Højgårdsvej, godkendelse af supplerende arbejder
  494958/21
 • Til Esbjerg Komune, Påbudsmuligheder, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  494885/21
 • Til DMR: Tilbagemelding på oplæg til dokumentation af oprensning, Holmemarksvej 28, Fredericia
  494117/21
 • Til FDO: Svar vedr. status, SV: FDO J8 - Resultat af boringer
  493871/21
 • Til Nyborg Kommune: Info omkring udført undersøgelse og forslag til supplerende undersøgelser
  493867/21
 • TIl Billund Kommune: §8 ansøgning fim. tilbygning til gennemsyn, Møllevej 49, Billund
  495965/21
 • Til Engel Voelkers - Svar på henvendelse om jordforurening på Lokalitetsnr. 439 - 50018, 439 - 50052 - Hans Schacksvej 2 samt Nordre Havnekaj 17 og Grønlandsgade 8, 5300 Kerteminde
  495414/21
 • Til Egtved Vandværk - Østergade 11, Egtved_Grundejerorientering_nabo.pdf
  495762/21
 • Til Universal Ejendomme ApS - Vestbanevej 51F, Vejle_Grundejerorientering_nabo.pdf
  495787/21
 • Til Engel Voelkers - Svar på henvendelse om jordforurening på Lokalitetsnr. 439 - 50018, 439 - 50052 - Hans Schacksvej 2 samt Nordre Havnekaj 17 og Grønlandsgade 8, 5300 Kerteminde
  495439/21
 • Til COWI - Svar på henvendelse om jordforurening på , Måde gamle Losseplads, Mådevej 113, 115, 6705 Esbjerg Ø, matr.nr. 6a, 6b, Måde, Esbjerg Jorder - 561-00200
  494574/21
 • Til Finansselskab: Bilag - Kortbilag - Udgået, Petersmindevej 1B, 5000 OdenseC.pdf
  495874/21
 • Finansselskab: Udgået inden kortlægning, Petersmindevej 1B, 5000 Odense C.pdf
  495872/21
 • Til/fra DMR - Pris for og accept af tilbud på opdatering af GeoGIS/Jupiter
  494842/21
 • til projekthaver
  495279/21
 • Til ansøger: vedr. evt. tilbagetrækning af ansøgning
  495407/21
 • Til JHP EJENDOMSSELSKAB ApS, V1-afgørelse med bilag vedr. Havnegade 21, 5000 Odense C.pdf
  495857/21
 • Fra/til Colliers - Henvendelse og svar om V2-kortlægning på matr. 685b Svendborg Bygrunde
  495887/21
 • Fra/til Colliers - Henvendelse og svar om V2-kortlægning på matr. 685b Svendborg Bygrunde
  495889/21
 • Til projekt; vedr. rev. budget, evaluering og film
  494474/21
 • Til Borger - Vestbanevej 55, Vejle_Grundejerorientering_nabo.pdf
  495778/21
 • Til projekt: godkendelse af udskudt projektperiode
  494879/21
 • Til virksomhed: Afgørelse vedr. ændring af offentlig indsats - Storebæltsvej 10 Nyborg, matr. nr 7ø 1qy
  494343/21
 • Til Odense Kommune: Orientering vedr. Petersmindevej 1B, 5000 Odense C
  495875/21

14. september 2021

Indgående

 • Bluewhale download-kvittering: nicki.brochnerenevoldsen@colliers.com
  493281/21
 • Fra FDO: Spørgsmål omkring status, SV: FDO J8 - Resultat af boringer
  493860/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Notat fra møde vedr. standsningspåbud, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  494918/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Orientering §8, lokalitet 561-00306, matrikel nr. 7l Tjæreborg By, Tjæreborg
  495827/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Henvendelse om §8 Indledende mail lokalitet 561-00306
  495824/21
 • Vedr. lynhøring af beretningsudkast om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien
  492440/21
 • Fra Chrone Entreprenør: Orientering om historik på adressen Heden 12,5450 Otterup.
  494739/21
 • Telefonhenvendelse: Skravevej 21, 6630 Rødding
  495810/21
 • Telefonhenvendelse: Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  495699/21
 • Fra Vejen Kommune, Tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19.
  495809/21
 • Telefonhenvendelse: Markdanersgade 7, 6000 Kolding - Lok. nr. 621-00285
  495594/21
 • Fra Fredericia Dagblad - spørgsmål til Undersøgelser på Alrøvænget, Hjarnøvej, Læsøvej, Samsøvej, Vejrøvænget
  492798/21
 • Til WCG: Dialog om møde 13/9-21
  491452/21
 • Fra JEMA: Vedr. lister på kontor
  491340/21
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, Kvittering for modtagelse matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  491307/21
 • Fra Colliers: anmodning om rapporter vedr. Matrikel 922A Nyborg bygrunde, Nyborg kommune
  493275/21
 • Fra DBS, Revideret oplæg, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia - Lok. nr. 607-00823
  492768/21
 • VS: Undersøgelser på byggefelt 46 i Kanalbyen
  492295/21
 • Fra DMR: Mail-korrespondance med Odense Kommune om spørgsmål til krav om to indeklimamålinger, etape 2, Skt. Jørgens Engen
  494737/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ønske om orientering om tidsplan matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  491323/21
 • Fra Allround Byg: Accept af opgave for regionen
  490928/21
 • Orienteringsbrev SU d. 2.11.19.
  491041/21
 • Fra Kolding Kommune: Miljøgodkendelse til anlæg af plads på adressen, Eltangvej 134, 6051 Almind
  492293/21
 • Bilag driftsomkostning Genoptræn.dk i fysioterapipraksis.
  491444/21
 • Landzonetilladelse-forløb okt 20.
  491055/21
 • Mailkorrespondance-Landzonetilladelse okt 20.
  491066/21
 • VS: Varsel om sympatikonflikt (delvis tilbagekaldelse)
  490936/21
 • Fra Tønder Kommune. spørgsmål vedr lovliggørende § 8
  491778/21
 • Ændring i Fysioterapi Praksis - SU den 29/9-21
  492309/21
 • Ansøgning til SU møde d. 29.9.2021
  491011/21
 • Ansøgning til SU møde 8.11.2020.
  491047/21
 • Fra projekt: vedr. byer for afvikling af projektet
  492164/21
 • 211004-03 Sydtrafik vedtægter pr. 1.1.2022 med ændringer.pdf
  492748/21
 • Fra IBC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  495728/21
 • Bilag 7b, Politiken side 4, den 2. september 2021.png
  495731/21
 • Baggrund for pilotprojekt Genoptræn.dk i fysioterapipraksis.
  491431/21
 • Kvittering for modtagelse fra Danske Regioner
  493307/21
 • Beslutningsnotat Pilotprojekt Genoptræn.dk til SDU.
  491435/21
 • Fra projekt: kvitteret for OK til to kunstnere
  492159/21
 • Ændringer i Fysioterapi Praksis - SU den 29/9-21
  492358/21
 • Fra Rambøll: oplæg til undersøgelse af overfladejorden: Undersøgelser på byggefelt 46 i Kanalbyen
  492238/21
 • Fra DMR: Status vedr oplæg til undersøgelser og risikovurdering, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  492751/21
 • Afgørelse november 2020.
  491076/21
 • Fra politisk parti: vedr. regionalvalg
  491822/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilbagetrækning af besøgsrapporter
  493927/21
 • Fra EUC Ssyd: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  494632/21
 • Fra HF & VUC FYN: Ansøgning til uddannelsespuljen
  494704/21
 • Fra Faaborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  493720/21
 • Fra EUC Ssyd: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  494640/21
 • Fra EUC Ssyd: Ansøgning til Uddannelsespuljen:
  494605/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  493891/21
 • Fra EUC Syd: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  494601/21
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  493751/21

Udgående

 • Til Colliers: svar på henv. vedr. rapporter: Matrikel 922A Nyborg bygrunde, Nyborg kommune [Sendt med Bluewhale]
  493278/21
 • Til Assens Kommune, Mail med supplerende spørgsmål, Ellemosevej 12B, 5620 Glamsbjerg
  493041/21
 • Til DMR, Regionens svar på revideret oplæg til supplerende §8-undersøgelse Plumgaarden, Assens
  492881/21
 • Til DBS, Regionens svar på revideret oplæg, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia - Lok. nr. 607-00823
  492772/21
 • Til økonomi og indkøb: Forespørgsel vedr. midler i robotpuljen samt forhandling
  492745/21
 • Til OK og VCS: Endeligt referat af styregruppemøde 6. september
  492259/21
 • Tillæg 6 Konsulentaftale - RSD - Formpipe - Acadre.pdf
  491620/21
 • Til NIRAS: Mangler bilag i rapport
  491597/21
 • Til Tønder Kommune, RÅSTOF, Orientering om tilføjelser til projektbeskrivelse matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  491298/21
 • Til borger - referat af telefonsamtale.
  491498/21
 • til projekt: anmodet om underskrevet tilsagnsbrev samt kort afrapportering
  491737/21
 • Fra/til DMR: Korrespondance vedr. analyse for mangan, Hellesvej 28, Bramming
  492135/21
 • Til Borger: Grundejerbrev
  491863/21
 • til Engineer the Future
  491690/21
 • Til Fredericia Dagblad - svar på spørgsmål til Undersøgelser på Alrøvænget, Hjarnøvej, Læsøvej, Samsøvej, Vejrøvænget
  492810/21
 • til Engineer the Future
  492197/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Kobjergvej 17, 7190 Billund (551-61005)
  492730/21
 • Til Fredericia kommune: SV: Undersøgelser på byggefelt 46 i Kanalbyen
  492299/21
 • Brev til Danske Regioner
  493113/21
 • til/fra HedeDanmark, råstov, forespørgsel, Sadderup, ESbjerg
  492786/21
 • til projekthaver
  492242/21
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  491836/21
 • Til Tønder Kommune. SV: spørgsmål vedr lovliggørende § 8
  491858/21
 • Til Formpipe_ Konsulentaftale
  491619/21
 • Til HedeDanmark, råstof, diverse forespørgsler, matr. nr. 4m Sadderup, ESbjerg Jorder, ESbjerg Kommune
  492105/21
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  491829/21
 • Til projekt: Tilsagnsbrev med div. materialer
  492011/21
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Kobjergvej 17, 7190 Billund (551-61005).pdf
  492462/21
 • Mail til OUH
  491962/21
 • Til Grundejer: Orientering om dokumentationsrapport og varsel monitering 2021
  491222/21
 • Til Billund Kommune - Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Kobjergvej 17, 7190 Billund (551-61005)
  492692/21
 • Til Rambøll: godkendelse af oplæg Undersøgelser på byggefelt 46 i Kanalbyen
  492241/21
 • TK19 Property Investment ApS: Grundejerbrev
  492398/21
 • til projekthaver
  492117/21
 • Til Crossbridge Energy og myndigheder: afgørelse om kortlægning af restforurening på V2 efter jordforureningsloven- Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  490848/21
 • Til borger: Afgørelse Udgår af kortlægning m bilag, Boråsvej 28, Vejle.pdf
  493257/21
 • til projekthaver
  491833/21

13. september 2021

Indgående

 • Til/fra rådigiver, RÅSTOF, spørgsmål og svar ang. uklarheder i projektbeskrivelsen matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  491258/21
 • SV: Tool til at tracke Performance
  494487/21
 • Fra DMR: Spørgsmål til krav om to indeklimamålinger, etape 2, Skt. Jørgens Engen
  494732/21
 • Fra Fuldendt: Forureningsundersøgelse, Byvejen 1, 6818 Årre
  494743/21
 • Fra Fuldendt: Bilag - Notat, forureningsundersøgelse
  494744/21
 • Fra Sweco, Chrom udgår også - prøvetagningsplan, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest
  494899/21
 • Installationsudgifter til Digital post - modulet til Acadre
  490166/21
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune, Odensevej 150, 5600 - Børne-pumptrack på Gåsebjergsand
  495326/21
 • Fra Kolding Kommune, §8-tilladelse, C.F. Tietgensvej 10, 6000 Kolding
  490014/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Orientering - nedrivning - Hillerupvej 41, 6760 Ribe - sagsnr. 21-23970
  495444/21
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune, Odensevej 150, 5600 - Børne-pumptrack på Gåsebjergsand
  495324/21
 • Fra Niras: Rapport teknisk del - 630-82493 Boråsvej 2-14, 18-44Q og Finlandsvej 30, Vejle.pdf
  490086/21
 • 03.05.2021_Referat-Protokoll_TOP_2_Praesentation-Prasentation..pdf
  489096/21
 • 30.08.21_TOP_3_Taenketank_Thinktank.pdf
  489106/21
 • Ansøgning
  489894/21
 • Referat-Protokoll.pdf
  489130/21
 • Sagsfremstilling vedr. dispensation til vikariat for ridefys (002).pdf - Bilag 2 - Sagsfremstilling vedr. dispensation til vikariat for ridefys (002).pdf
  489899/21
 • Fra Odense Kommune: vedr. vilkår i § 8 tilladelse til B0 +B8, Rismarksvej 52
  492163/21
 • Fra projekt: spørger til afrapportering
  491725/21
 • Fra DLA Piper: Notat vedr. vurdering af udbudspligt af kontrakt
  493321/21
 • WissenstransferimregionalenManagementHochschuleFlensburg.pdf
  489145/21
 • Fra Region Midt SV: Feedback ang. ordination af Marevan i EPJ
  489548/21
 • TndermarskInitiativet.pdf
  489138/21
 • Bestyrelse til orientering - Vorstand zur Kenntnis
  489829/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Snedronningen 34, 5240 Odense NØ.pdf
  488698/21
 • Fra DGE: Justeret arbejdsliste vedr. Gl Donsvej. - 13-09-2021
  489212/21
 • Dagsorden-Tagesordnung (4).pdf
  489123/21
 • Opstilling af Socialistisk Folkeparti til regionsrådsvalget 2021
  489710/21
 • Referat fra møde i NIS-følgegruppen d. 03.09.2021
  490353/21
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  489504/21
 • Fra Niras: Rapport grundejerdel - 630-82493 Boråsvej 2-14, 18-44Q og Finlandsvej 30, Vejle.pdf
  490089/21
 • 30.08.21_TOP_4_Graenseoverskridende_samarbejde_-_Grenzuberschreitdende_Zusammenarbeit.pdf
  489113/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 313, 5210 Odense NV.pdf
  489374/21
 • Fra Rambøll: vedr. jordprøver forsøgsbyggeri på byggefelt 46 i Kanalbyen
  490424/21
 • Fra Tornbjerg Gymnasium: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  494489/21
 • Fra projekt: rev. budget i nyt skema
  491594/21
 • Mail fra OUH om kommende høringssvar
  491936/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  491617/21
 • Fra Tornbjerg Gymnasium: Ansøgning til Uddannelsespuljen.
  494482/21

Udgående

 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 10, 5000 Odense C.pdf
  490432/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kirkegyden 35, 35B, 5270 Odense N (2).pdf
  490882/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bjergfyrvangen 49, 5270 Odense N.pdf
  490881/21
 • 26 Kultur på kant.pdf
  490385/21
 • afrapporteringsskema, ny strategi 2020-.doc
  490384/21
 • revisionsinstruks_kultur.pdf
  490382/21
 • Til ansøger: tilsagn: Region Syddanmarks Kulturpulje, projekt jnr. 21/14223
  490381/21
 • standardvilkår kulturpulje 2020(4).pdf
  490383/21
 • Til Grundejerf. Bjergfyrvangen Stige, V1-høring med bilag, Bjergfyrvangen 53, 5270 Odense N.pdf
  490884/21
 • Til Borger, Afrapportering af suppl. undersøgelse.pdf
  490156/21
 • Til Borger, Udkast til V2 kortlægning.pdf
  490158/21
 • Til Borger, Udkast Boligerklæring.pdf
  490159/21
 • Til Aabenraa Kommune, Jordforurening, Bolderslev Hovedgade 4, Bolderslev, lok: 539-50013
  490145/21
 • Til Borger, Høring og status for det kortlagte areal efter undersøgelse.pdf
  490154/21
 • 20 Kunst mod utilstrækkelighed.pdf
  490375/21
 • standardvilkår kulturpulje 2020(4).pdf
  490376/21
 • afrapporteringsskema, ny strategi 2020-.doc
  490377/21
 • Til ansøger: Sendt tilsagn: Region Syddanmarks Kulturpulje, projekt jnr. 21/13992
  490373/21
 • revisionsinstruks_kultur.pdf
  490374/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Strandholtvej 31 mfl., 5270 Odense N_31.pdf
  489521/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Strandholtvej 31 mfl., 5270 Odense N.pdf
  489511/21
 • Til Sweco, OK at undlade nikkel i fremtidige analyser, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest
  489507/21
 • Til Kurator: Forureningsundersøgelse af Bevtoft savværk og kortlægning af matrikel 183.
  488965/21
 • Til COWI, Regionens godkendelse af budget, Adelgade 3, Kolding: Budgetstatus 10.09.21
  488789/21
 • Til BRØDRENE KIER A, V1-høringsbrev med bilag, Tolderlundsvej 115, 5000 Odense C.pdf
  488554/21
 • Til Odense havn ejendomsselskab Aps, V1-afgørelse, Toldbodhusevej 10, 5000 Odense C.pdf
  488453/21
 • Til Rambøll: Sløjfning af boringer på Elkjærhøjevej
  488365/21
 • Til KEAS invest Aps, V1-afgørelse, Vindegade 41 og 43, 5000 Odense C.pdf
  488356/21
 • Til BDO: Erklæring underskrevet
  488230/21
 • Digital post til Acadre - [Sagsnr.:19/46849]
  488170/21
 • Til Borger: Svar på henv. Vedr. Pile Alle 16-20, 7200 Grindsted - Lok. Nr. 565-32017
  490249/21
 • Til Rambøll: suppl. undersøgelser på byggefelt 46 i Kanalbyen
  490419/21
 • Til T. H. THOMSEN;, INTERNATIONAL HANDE: Grundejerbrev.pdf
  490388/21
 • Fra borger, spm. vedr. undersøgelse af Birkum Kohave Vej 126
  489993/21
 • Til COWI: Fremsendelse af historisk materiale, Spangsbjerggade 28-30, 6700 Esbjerg
  488590/21
 • Til Ejlskov: Vedr. aftale om møde, Hjallesegade 60, 5260 Odense S
  488600/21
 • Til DR: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  490173/21
 • Til borger, afslag på ansøgning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 313, 5210 Odense NV
  489684/21
 • Til grundejer, kommune og vurderingsstyrelsen: Afgørelse om kortlægning af del af Østergade 46-48, 5000 Odense C på V2 efter jordforureningsloven
  488500/21
 • Til borger - Svar på henvendelse om undersøgelse Hjallesegade 24D, 5260 Odense S
  490111/21
 • Til Borger, svar på om undersøgelse kan fremskyndes
  490508/21
 • Til Åbenrå Kommune: Kopi af Grundejerbrev
  490408/21
 • Til projekt: link til budgetskema
  488859/21
 • Til Borger: Regionens vurdering af kortlægnings grundlaget for Hans Tausens Vej 12, 7000 Fredericia
  489283/21
 • V1-høring med bilag, Bjergfyrvangen 19, 21A-F, 23 ,25 ,27 ,39, 41, 43, 45, 47, 51, 55, 57, Kirkegyden 31, 33, 5270 Odense N(samlet).pdf
  490902/21
 • Til GEUS: Svar vedr. zirkon-datering
  493319/21

12. september 2021

Indgående

 • Fra Borger: Vedr. jordprøver, Hans Tausens Vej 12, 7000 Fredericia
  489136/21

Udgående

 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Snedronningen 34, 5240 Odense NØ
  489327/21

11. september 2021

Indgående

 • Fra borger - Henvendelse om afgørelse Hjallesegade 24 D, 5260 Odense S
  490103/21

10. september 2021

Indgående

 • Fra Eurofins: Standat filer for gamle data, FW: Datafil(er) fra Eurofins
  493633/21
 • Fra Eurofins: Standat filer på gamle data, FW: Datafil(er) fra Eurofins
  493631/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om ny sagsbehandler, Skt. Jørgens Engen, etape 2, Odense
  488393/21
 • 20210305_Kongenstræde_byggefelt46_lille.pdf
  488305/21
 • Fra Rambøll: Info om forsøgsbyggeri på byggefelt 46 i Kanalbyen
  488302/21
 • Bilag 1 Udstykningsplan for byggefelt 46.pdf
  488304/21
 • Fra Svendborg Kommune: Situationsplan, Stenstrup Børnehus, Hostrupvej 12, 5771 Stenstrup
  487694/21
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding til DMR ang. regionens holdning til indeklimamålinger Skt. Jørgens Engen
  487576/21
 • Fra Kolding Kommune: Fund af forurening, Mejerivej 2, 6580 Vamdrup
  487662/21
 • Fra DMR: Notat vedr. miljøundersøgelse 07-09-2021, Mejerivej 2, Ødis, 6580 Vamdrup
  487663/21
 • Fra COWI, Adelgade 3, Kolding: Budgetstatus 10.09.21
  488779/21
 • Høringssvar - RM.pdf
  487084/21
 • Fra Sweco, Fund af nikkel i jordprøver - muligvis naturligt forekommende, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest
  488606/21
 • Fra Billund Kommune, Kvittering for modtagelse af § 8-ansøgning, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  489534/21
 • Fra Niras: Revideret notat Vinylchlorid i kloakker samt oplæg til undersøgelser
  493635/21
 • Fra Niras: Højgårdsvej forslag til supplerende boringer og overfladefelter
  493740/21
 • Korrespondance m. Billund Kommune, § 8a-høringssvar arkæologisk udgravning, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  489559/21
 • Fra TEST: Bilag - Giraffen Gumle - Adobe fuld
  486265/21
 • Fra TEST: Bilag - Giraffen Gumle - original
  486263/21
 • Fra TEST: Giraffen Gumle
  486262/21
 • Fra TEST: Bilag - Giraffen Gumle - Adobe lite
  486264/21
 • Fra DMR, Revideret oplæg til supplerende §8-undersøgelse Plumgaarden, Assens
  492869/21
 • Geoteknisk rapport, sydlige del af BF46.pdf
  487237/21
 • Geoteknisk rapport Kongensstræde.pdf
  487238/21
 • Fra Rambøll: geotekniske rapporter: Undersøgelser på byggefelt 46 i Kanalbyen
  487236/21
 • Geoteknisk rapport nordlige del af BF46.pdf
  487239/21
 • Fra JEMA: Vedr. nyt toilet
  485781/21
 • Fra FMG, § 8-ansøgning - tilbygning, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  489646/21
 • Fra FMG, § 8-ansøgning - tilbygning, Kløvermarken 106, 7190 Billund.pdf
  489647/21
 • Fra Vejen Kommune: Vedr egnede lokaliteter i Vejen Kommune
  487969/21
 • Fra borger: Telefonbesked vedr. Lourupvej 24, 6690 Gørding
  487773/21
 • Fra SUM: Spørgsmål vedr. det angivne pl for Nyt OUH for 2. kvartal 2021
  486833/21
 • Fra SUM: SV: Spørgsmål vedr. det angivne pl for Nyt OUH for 2. kvartal 2021
  486843/21
 • Høringssvar formular - RM
  487083/21
 • Fra Nymølle: vedr. udskiftning af slæbeskovlsmaskine Kliplev grusgrav
  485977/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. byggeri på Hedetoften 50, Bramming
  488325/21
 • fra Engineer the Future
  491608/21
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  490168/21
 • Fra COWI: Anmodning om forureningsoplysninger - Spangsbjerggade 28-30, 6700 Esbjerg - 561-04064
  488466/21
 • Fra TED: Bekræftelse på modtagelse af bekendtgørelse
  493298/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Accept af møde m regionen
  488113/21
 • Fra mst: Afslutning af forureningssag, konstateret forurening i udgravning til vandkanon nr. 8 ved T8411 på havneterminalen (MST Id nr.: 3673609)
  487596/21
 • 30.08.2021_Referat_-_Protokoll.pdf
  488963/21
 • Fra projekt: godkender budget med småjusteringerne
  489588/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. møde og gennemgang af notat, Hjallelsesgade 60, 5260 Odense S
  488592/21
 • Fra Niras, Historisk materiale, 461-81979, Mindelundsvej 62, 64, 68, 5240 Odense NØ.pdf
  485793/21
 • Therkildsen ejendomme: Bluewhale download-kvittering: Mads@t-e.dk
  486516/21
 • Fra Svendborg Kommune: Fremsendelse af supplerende materiale vedr. legeplads ved tidl. losseplads, kommunen vurderer at projektet ikke kræver § 8, Hostrupvej 12, 5771 Stenstrup
  487693/21
 • Fra DLA Piper: Orientering om status
  493300/21
 • Fra Middelfart Kommune: Til Regionen:Redegørelse for sikring mod spredning ifm. grundvandsænkning, etablering af spuns, Gl. Banegårdsvej 5-7, 5500 Middelfart
  491525/21
 • Fra GEUS: Projektbeskrivelse og udkast til kontrakt
  493294/21
 • Fra Faaborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  493724/21
 • Fra IBC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  495725/21
 • Fra IBC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  495715/21

Udgående

 • Til Vejle Kommune: Spørgsmål i forbindelse med kortlægning, Bjørnsvej, 7080 Børkop
  486749/21
 • Til Odense Kommune: Forespørgsel om status på § 8-sag ang. aktivitetshus (Åens Hus) på Skt. Jørgens Engen, Odense
  486449/21
 • Til Vejle Spildevand: Kvittering for fremsendte svar på spørgsmål vedrørende fund af forurening ved gravearbejde, Bjørnsvej, 7080 Børkop
  486500/21
 • Til Radio4: svar på aktindsigt om liste med brandøvelsespladser i RSyd
  486365/21
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding ang. ønske fra rådgiver om ændring af indeklimamålinger, Skt. Jørgens Engen
  486142/21
 • Til VMR: liste over brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  486233/21
 • Svar på mail vedr. overdragelse af projekt - Vi efterspørger nyt projektbeskrivelse og budget inden godkendelse - SV:Projekt "Unge på scenekanten"
  485866/21
 • VS: [Sagsnr.:21/4168] dynamictemplate, version 2.6.019
  485731/21
 • Til Jens: Vedr. opsætning nyt toilet
  485616/21
 • til HOME svar henvendelse : Tjæreborg - 561-04031 Vestre Strandvej 7
  487521/21
 • Til Lodsejer: orientering vedr. besigtigelsesnotat matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  486681/21
 • Til BILLUND SPILDEVAND, V1-V2-afgørelse, Svinget 12, 7200 Grindsted.pdf
  485927/21
 • til Nordicals Svar på henvendelse om rapporter VS: Naffet 31, 6100 Haderslev
  486253/21
 • Til CNRK HOLDING ApS, BILAG: Grundejerrapport vedr. 573-81109 nabo til renseri, Vestergade 32.pdf
  487842/21
 • til Nordicals Svar på henvendelse om rapporter VS: Naffet 31, 6100 Haderslev
  486244/21
 • Til CNRK HOLDING ApS, høring med bilag om V2-kortlægning af del af Vestergade 32, Varde.pdf
  487834/21
 • til Borger VS: Telefonhenvendelse: Lokalitetsnr.: 505-50032
  487789/21
 • Til Borger, V2-høring, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup J.pdf
  486876/21
 • Til Borger: Bilag til "V2 høring" - udkast til V2 afgørelse, Vestergade 28
  487261/21
 • Til DANN KRISTENSEN ApS, høring med bilag om V2-kortlægning af en del af Vestergade 30, Varde.
  487828/21
 • Til GeoDania: Svar vedr grus tur-retur fra Blæsbjerggyden grusgrav
  486131/21
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. varsling af undersøgelsespåbud, ifm. forurening fra olietanksanlæg, Æblegyden 30, 55580 Nr. Aaby
  487001/21
 • Til Borger -BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, Mindelundsvej 62, 5240 Odense NØ.pdf
  485811/21
 • til HOME svar på henvendelse : Tjæreborg - 561-04092 Kærvangen 2
  487308/21
 • Til Borger - V1-høring, Mindelundsvej 64, 5240 Odense NØ.pdf
  485809/21
 • Til Domea, Nørregade 2-8, 6800 Varde kortlægges ikke.pdf
  487811/21
 • Til Borgere, Bilag: Grundejerrapporten vedr. 573-81109 Nabo til renseri, Nørregade 3.pdf
  487819/21
 • Til Borger: Bilag til "V2 høring" - udkast til boligerklæring, Vestergade 28
  487265/21
 • Til Vejen Kommune og borger: V0Kortlægning af jordforurening, Brudsigvej, Rødding
  487843/21
 • Til Andelsboligforeningen Vesterport, V2-afgørelse med bilag, Vesterlund 4-22, 5700 Svendborg.pdf
  487850/21
 • Til Borger: V2 høring, Vestergade 28, Varde
  487254/21
 • Til Nymølle: bekræftelse på udskiftning af slæbeskovlsmaskine Kliplev grusgrav
  485983/21
 • til borger, råstofplan 2020, vedtagelse
  487212/21
 • Til Ejendomsaktieselskabet Varde, Bilag til brev: grundejerrapport vedr. 573-81109, nabo til renseri, Nørregade 1-1A.pdf
  487804/21
 • Til kommuner: Oplysninger til brug for levering af stemmesedler til regionsrådsvalget
  487002/21
 • Til projekt: Vedr. afrapportering og behov for tilpasning af budget.
  485874/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Vedr. høring om forurening på Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev
  485799/21
 • til Geoteknik Svar på henvendelse - Morsøgade 1, Esbjerg - 561-81026
  487087/21
 • Til Domea, Bilag til brev - Grundejerrapporten vedr. 573-81109 nabo til renseri, Nørregade 2-4 og 8.pdf
  487815/21
 • Til Varde Kommune: Orientering om V2 varsling af del af Vestergade 28, varde, lok. 573-81109
  487279/21
 • til Borger Svar på Telefonhenvendelse: Lokalitetsnr.: 543-40013
  487844/21
 • Til Aabenraa Kommune: Invitation til møde med regionen
  486673/21
 • Til Therkildsen Ejendomme A/S: Dokumentationskrav
  486502/21
 • Til Borger - V1-kortbilag, Mindelundsvej 62, 64 og 68, 5240 Odense NØ.pdf
  485810/21
 • Til Borger - Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Mindelundsvej 68, 5240 Odense NØ.pdf
  485807/21
 • Til EJENDOMSAKTIESELSKABET VARDE, Nørregade 1-1a, 6800 Varde kortlægges ikke.pdf
  487798/21
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup J.pdf
  486874/21
 • Til Borger, BILAG: Grundejerrapporten vedr. Nørregade 7, 6800 Varde, nabo til renseri lok nr. 573-81109.pdf
  487824/21
 • Til Borger - V1-høring, Mindelundsvej 62, 5240 Odense NØ.pdf
  485808/21
 • Til Varde Kommune: Vedr. Vestergade 28, Varde - renovering af baghuset
  486687/21
 • til Geoteknik Svar på henvendelse - Morsøgade 1, Esbjerg - 561-04050
  487065/21
 • Til Borger -BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, Mindelundsvej 64, 5240 Odense NØ.pdf
  485805/21
 • Til Therkildsen Ejendomme: Krav til dokumentation
  486530/21
 • Til borger - Bilag til V2-høring - Udkast til V2-afgørelse Hjallesegade 24 C, 5260 Odense S .pdf
  490027/21
 • Til borger - Kortbilag Hjallesegade 24 A-D, 5260 Odense S - UDKAST.pdf
  490039/21
 • Til borger - Udgået af kortlægningen efter undersøgelse Hjallesegade 24 B, 5260 Odense S.pdf
  489971/21
 • Til borger - V2-høring Hjallesegade 24 C, 5260 Odense S.pdf
  490019/21
 • Til Fyens Stiftstidende - Svar på PFOS-spørgsmål, Odense
  490030/21
 • Til borger - Udgået efter undersøgelse Hjallesegade 24 D, 5260 Odense S.pdf
  489999/21
 • Til borger - Udgået efter undersøgelse Hjallesegade 24A, 5260 Odense S.pdf
  489982/21
 • Til projekt: Tilsagnsbrev vedr. projekt "med div. materialer
  486977/21
 • Til Advokat, Vand og Jord, køb af bistand
  487627/21
 • Til Dann Kristensen Aps, BILAG: Grundejerrapport vedr. 573-81109, Nabo til renseri, Vestergade 30.pdf
  487831/21

9. september 2021

Indgående

 • Fra rådgiver, RÅSTOF, svar om manglende afrapportering matr.nr. 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  491248/21
 • Fra COWI, Adelgade 3/Raadhusstræde 1, Kolding: Byggemødereferat 7
  485252/21
 • Fra JEMA: Tilbud på udskiftning af toilet
  485613/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering VTO undersøgelse
  485626/21
 • Fra COWI, Adelgade 3 Kolding: Armering af kældergulv
  485103/21
 • Fra DGE: Bestilling af baggrundsmateriale lok. nr 450-81128; Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  485117/21
 • Fra DOF: vedr. mailadresser Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten, på del af matr. nr. 1079Kliplev Ejerlav, Kliplev i Aabenraa Kommune
  485081/21
 • Råstoftilladelse 1079 Kliplev ejerlav, Kliplev m bilag.pdf
  485083/21
 • Følgebrev endelig råstoftilladelse 1079 Kliplev.pdf
  485082/21
 • Fra Andersen-partners: SV: Vedr. Gl. Donsvej 4a, Kolding
  494768/21
 • Fra Vejle Spildevand: Svar på fremsendte spørgsmål vedrørende fund af forurening ved gravearbejde, Bjørnsvej, 7080 Børkop
  486490/21
 • Fra DR P4 - Henv om aktindsigt i rapporten - Indledende forureningsundersøgelse i Fredericia - Læsøvej 14
  484710/21
 • Fra Franck Geoteknik: Geoteknisk rapport med miljøtekniske boringer ifm. nedrivning, Svendborgvej 82, 5260 Odense S
  486423/21
 • Fra KORTL: Undersøgelse på V1 varslet lokalitet, 461-06160, Svendborgvej 82, 5260 Odense S
  486421/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedrørende oprensning på Trojelsvej 32
  484781/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Oprensningsnotat, Ørritslev Gade, 5450 Otterup
  486034/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Dieselspild på vejstrækning, ved Ørritslev Gade 47, 5450 Otterup
  486032/21
 • Fra Vejle Kommune: Tilladelse til udlægning af slagge under ny foderlade, Porshusvej 9, 7323 Give
  486119/21
 • Fra Vejle Kommune: Tilladelse til udlægning af slagge under ny foderlade, Porshusvej 9, 7323 Give
  486120/21
 • Fra Sweco, Begrænset tykkelse af vejkasse 1, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest
  484111/21
 • Fra Sweco, Prøvetagningsplan, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest
  484109/21
 • Fra Sweco, Prøvetagningsplan og fotos, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest
  484108/21
 • Fra Sweco, Begrænset tykkelse af vejkasse 2, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest
  484114/21
 • sprog og samskabelse - vedr. evaluering
  488822/21
 • Drejebog aug. 20- jan 2023 for projekt Sprog og samskabelse.docx
  488823/21
 • Fra Rambøll: Undersøgelser på byggefelt 46 i Kanalbyen
  490894/21
 • Bilag 1 Sammenfatning af analyseresultater.pdf
  490896/21
 • Bilag 3 Oversigtskort med boringer.pdf
  490898/21
 • Bilag 2 Analyserapporter.pdf
  490897/21
 • Undersøgelser på byggefelt 46 i Kanalbyen.pdf
  490895/21
 • Fra ansøgers konsulent, RÅSTOF, svar på rykker matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  483967/21
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune, Kopi af mail til DMR, Nørrevang 19, 5792 Årslev
  486085/21
 • Fra Fredercia Kommune: Bilag - UDKAST Tilladelse efter Jordforureningsloven til etablering af byggeri på Demenhortsgade 2, matrikel 696bd, Frederia (Byggefelt 13)
  487638/21
 • Fra Kai Andersen EFT: Dialog vedr grus tur-retur fra Blæsbjerggyden grusgrav
  486129/21
 • Fra Fredericia Kommune: REVIDERET UDKAST Tilladelse efter Jordforureningsloven til etablering af byggeri på Demenhorstgade 2, matrikel 696bd, Fredericia Bygrunde
  487633/21
 • Fra DMR, Vedr. undersøgelsesomfang, Nørrevang 19, 5792 Årslev
  486090/21
 • Fra Tønder Kommune, Færdigmelding af udlægning af slagger under plansilo, Bovlund Bjergvej 29, 6535 Branderup J
  486521/21
 • Fra RPSA vedr. projekt
  487253/21
 • 10.09.2021_TOP_2_Halvarsberetning-Halbjahresbericht_2021.pdf
  489733/21
 • Fra RNord: Do Tværgående Forum 14. sept 2021
  489532/21
 • 10.9.2021__Dagsorden_-_Tagesordnung (1).pdf
  489723/21
 • 10.09.21_TOP_12_Interreg_6A_Fond_for_borgernaere_projekter_-_Burgerprojektfond.pdf
  489754/21
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles bemærkninger til §8 ansøgning, byggefelt 14, Kanalbyen, Fredericia, Carolinelunden
  487704/21
 • 10.09.2021_TOP_3_Halvarsregnskab_2021-Halbjahresrechnung_2021.pdf
  489749/21
 • Fra DMR. modtaget grundejerrapport vedr. Nørregade 1-1a, nabo til 573-81109.pdf.pdf
  484476/21
 • Region Sjælland: Endelig program til Læringsseminar for LKT Akut Kirurgi d. 4 og 5 oktober på Comwell i Odense
  484307/21
 • Telefonnotat, Ultoftevej 14, 5892 Gudbjerg Sydfyn.docx
  484676/21
 • Fra DMR, modtaget teknisk rapport,vedr. undersøgelse af naboer ved 573-81109 Nørregade 5.pdf
  484458/21
 • Fra DMR. modtaget grundejerrapport vedr. Nørregade 3 nabo til 573-81109.pdf.pdf
  484472/21
 • Fra Vejle Kommune - aktiviteter i råstofgraveområde ved Hofmansfeld
  483672/21
 • Basisliste
  483971/21
 • Fra SWECO, Teknisk rapport, Storegade 48, 5592 Ejby.pdf
  485038/21
 • Fra DMR. modtaget grundejerrapport vedr. Nørregade 2-4 og 8, nabo til 573-81109.pdf
  484478/21
 • Fra Kolding Kommune: Tilbagemelding på forespørgsel: Vedr. regionens vurdering efter gennemgang af version 2.0 af afslutningsrapporten fra Kurkmarkvej16, Sjølund
  484118/21
 • Fra Borger: Bilag, Skøde
  483661/21
 • Fra Kolding Kommune: Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund - Sagsafslutning
  484231/21
 • Fra DMR: Seneste beregning vedr jordtilførsel, Magtenbølle, Skalbjerg
  485733/21
 • Fra projekt: vedr. gennemførelse af projekt og afregninger
  485867/21
 • Fra SWECO, Grundejerrapport, Storegade 48, 5592 Ejby
  485032/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Snedronningen 20, 5240 Odense NØ.pdf
  485216/21
 • Fra Borger: Ansøgning VTO
  483659/21
 • Fra DMR, modtaget rettet grundejerrapport vedr. Vestergade 28, nabo til 573-81109.pdf
  484905/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Snedronningen 12, 5240 Odense NØ.pdf
  485215/21
 • Fra DMR. modtaget grundejerrapport vedr. Nørregade 7 nabo til 573-81109.pdf
  484468/21
 • Fra DMR, modtaget rettet grundejerrapport vedr. Nørregade 1-1a, nabo til 573-81109.pdf
  484931/21
 • Fra rådgiver SWECO, grundejerrapport, Assensvej 30, 5591 Gelsted
  484547/21
 • Fra DMR. modtaget grundejerrapport vedr.Vestergade 32 nabo til 573-81109.pdf
  484481/21
 • Fra DMR, modtaget rettet grundejerrapport vedr. Nørregade 1-1a, nabo til 573-81109.pdf
  484918/21
 • Fra DMR. modtaget grundejerrapport vedr. Vestergade 30 nabo til 573-81109.pdf
  484485/21
 • Fra DMR, modtaget rettet grundejerrapport vedr. Nørregade 3, nabo til 573-81109.pdf
  484927/21
 • Fra DMR, modtaget rettet grundejerrapport vedr. Vestergade 30, nabo til 573-81109.pdf
  484908/21
 • Fra Kolding Kommune: Status for afslutning af § 8 sag - oplæg til undersøgelse af indeklima, Warmingsgade 1, 6000 Kolding, 621-00328
  491542/21
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning til uddannelsespuljen
  493800/21

Udgående

 • Til DR P4 - Svar på henvendelse om aktindsigt - Læsøvej 14, Fredericia
  485380/21
 • Til DGE: Bilag - 450-81128, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  485304/21
 • Til DGE: Bilag - JAR 090921, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  485302/21
 • Til DGE: Fremsender baggrundsmateriale lok. nr 450-81128, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  485303/21
 • Til DBS A/S, Regionens svar på oplæg, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia - Lok. nr. 607-00823 - Ændret arealanvendelse
  484757/21
 • Til DGE: Kvittering for forureningsundersøgelse, Tokkendrup 17, 5450 Otterup
  484673/21
 • Til borger og Nordfyns kommune: Udgår af kortlægning
  484649/21
 • Til borger og Nordfyns kommune: T.O. Grunden er ikke forurenet, Tokkendrup 17, 5450 Otterup
  484648/21
 • Til borger: Orientering vedr. overdragelse af undersøgelsesrapport til vurdering, Svendborgvej 82, 5260 Odense S
  486439/21
 • Til Nyborg Kommune, Regionens svar på anmodning til stillingtagen til videresalg af jord fra kortlagt ejendom, lok: 449-11
  484228/21
 • til kolding kommune : Høring - Schous Byggeri ved Tankedalsvej/Nova Boulevard- nedlægning af veje - matr. nr. 9c Seest By, Seest
  484157/21
 • Susanne Jepsen - VS: Løntilbud på Jens Hauge Rasmussen
  484123/21
 • Til Sweco, OK til prøvetagningsplan, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest
  484117/21
 • Til Odense Kommune, V1-høring med bilag, Østparken 129, 5220 Odense SØ.pdf
  483994/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Østparken 129F, 5220 Odense SØ.pdf
  483978/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Østparken 129E, 5220 Odense SØ.pdf
  483919/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Østparken 129D, 5220 Odense SØ.pdf
  483895/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Østparken 129C, 5220 Odense SØ.pdf
  483874/21
 • Til Sweco, Videresendelse af bemærkninger ift. dokumentationsprøver, Matr. nr. 9c, Seest By, Seest
  484063/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om disponering af midler VTO
  483793/21
 • Status til projektstyregruppen
  483657/21
 • Til Borger: Kopi af rapport fra 1994, Rugårdsvej
  483640/21
 • Til DGE: Justeret arbejdsliste vedr. Gl Donsvej.
  486013/21
 • Til DLA Piper: Notat vedr. udbudspligt
  493293/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Enighedsvej 34A, 34B, 5000 Odense C
  484703/21
 • Til projekt: tilpasset budget til godkendelse hos projekt
  484937/21
 • Til Indvinder: accept af øget Indvindingsmængde i HH Grus Lejrskov for 2021
  483818/21
 • Til Ejerfor., V0-orienteringsbrev, Damhusvej 97, Kochsgade 80, 82, 5000 Odense C
  484827/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Skibhusvej 231, 5000 Odense C
  484783/21
 • Til borgere, høring af V2-kortlægning med bilag, Storegade 38, 5592 Ejby.pdf
  485045/21
 • Til Borger: Optaget under værditabsordningen
  483755/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Rughøjvej 110, 5250 Odense SV
  484732/21
 • Til Haderslev Kommune: Opfordring til møde med foreslået mødedato
  484062/21
 • Til Kolding Kommune: Svar på tilbagemelding på forespørgsel vedr. regionens vurdering efter gennemgang af version 2.0 af afslutningsrapporten fra Kurkmarkvej16, Sjølund
  484125/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Petersmindevej 19, 5000 Odense C
  484760/21
 • Til Borger: Endelig V2 Kortlægning efter VTO
  484535/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Tranevej 7, 5000 Odense C
  484692/21
 • Til Kolding Kommune, §8-høringssvar - C.F. Tietgens Vej 10 - 6000 Kolding
  485405/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Irenevej 18, 5000 Odense C
  484715/21
 • Til FIOTEK, V0-Orienteringsbrev, Agerhatten 11, 5220 Odense SØ
  484577/21
 • Til CERVOGRUPPEN, V0-orienteringsbrev, Skibhusvej 415A-N, 5000 Odense C
  484807/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Rughøjvej 108, 5250 Odense SV
  484729/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Damhusvej 56, 5000 Odense C
  484670/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Astrupvej 35, 5000 Odense C
  484636/21
 • Til evaluator: svar på status
  485251/21
 • Til borger - Svar på henvendelse på Helsnedvej 13, 5932 Humble
  484177/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Rughøjvej 106, 5250 Odense SV
  484725/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Tranevej 5, 5000 Odense C
  484686/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Baumgartensvej 46, 48, 5000 Odense C
  484658/21
 • Til projekt: godkendelse af justering i projektet
  484897/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Vibækvej 51, 5250 Odense SV
  484743/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Skibhusvej 374, 5000 Odense C
  484799/21
 • Til DMR A/S: Svar på status for kortlægningsafgørelse i sagen fra Kurkmarkvej 16, Sjølund
  484212/21
 • Til ansøger, lodsejer og parter: Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, grus og sten, på del af matr. nr. 1079Kliplev Ejerlav, Kliplev i Aabenraa Kommune
  484895/21
 • Til Odense Kommune, V0-orienteringsbrev, Østre Kanalvej 10, 5000 Odense C
  484815/21
 • Til projektet: anmodet om opsamling / status.
  485300/21
 • Til NIRAS: Spm vedr kommende samarbejde omkring modellering, Nordborgvej 81, Nordborg
  484450/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Damhusvej 66, 5000 Odense C
  484683/21
 • Til projekt: rev. tilsagnskontrak samt øvrige materialer
  484526/21
 • Til Nybolig, svar vedr. Varpytvej 75, 5220 Odense - forespørgsel om V1 status
  483926/21
 • Til borger, V0-orienteringsbrev, Skibhusvej 419, 5000 Odense C
  484805/21
 • Til Kræmmergaarden, V0-orienteringsbrev, Skibhusvej 140, 140B, 5000 Odense C
  484767/21
 • Til borger: svar på henvendelse
  484956/21
 • Til Haderslev Kommune: Drøftelse om emner og formøde
  484041/21
 • Til borger, Høring af V2-kortlægning med bilag, Assensvej 30, 5591 Gelsted.pdf
  484566/21
 • Til MYN, Undersøgelse på V1 varslet: 461-06160, Svendborgvej 82, 5260 Odense S
  484402/21
 • SV: Undersøgelse på V1 varslet: 461-06160, Svendborgvej 82, 5260 Odense S
  484394/21

8. september 2021

Indgående

 • Tidsplan kommende aktiviteter, besvarelse af spørgsmål og evaluering - Scenarieværktøj
  487086/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Situationsplan og liste over anvendte stoffer. AMS-rapport endnu ikke færdig. Vedr. forurening ifm. brand, Stødagervej 4-6, 6400 Sønderborg
  485764/21
 • Fra Svendborg Kommune: Tålepåbud, Stødagervej 3 ApS
  483018/21
 • Fra Svendborg Kommune: Tålepåbud, Post Danmark A/S
  483023/21
 • Fra Svendborg Kommune: Tålepåbud, Erund Ejendomme ApS
  483022/21
 • Fra Svendborg Kommune: Tålepåbud Timco Ejendomme ApS
  483017/21
 • Fra Svendborg Kommune: Tålepåbud Arne Nielsen Sørensen
  483019/21
 • Fra Svendborg Kommune: Tålepåbud, Rube Karrosseri
  483013/21
 • Fra Svendborg Kommune: Tålepåbud, Sønderborg Forsyning A/S
  483020/21
 • Fra Svendborg Kommune: Tålepåbud, Dagrofa Foodservice A/S
  483024/21
 • Fra Svendborg Kommune: Tålepåbud, Sønderborg Skov-Park og Have ApS
  483014/21
 • Fra Svendborg Kommune: Tålepåbud Hans Helge Nielsen
  483015/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om varsling af tålepåbud til omkringliggende ejendomme til Omnicon A/S, Stødagervej 4-6, 6400 Sønderborg m.fl..
  483012/21
 • Fra COWI: Vestergade 8, 5600 Faaborg - Dispensation til ventilationsanlæg
  483749/21
 • Fra Billund Kommune, Udkast til § 8-tilladelse til arkæologisk udgravning, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  489549/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Deklaration, slaggeparti 140220-020420, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484995/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 2, Bilag_VVM, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484998/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Ansøgning_§33_underskrevetpdf.pdf
  484991/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 2, KonfliktRapport, Abterp 40, 6261 Bredebro
  485000/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 2, Bilag_Spildevand, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484999/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Situationsplan_plansilo §33, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484996/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Anmeldelse_underskrevet, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484987/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Deklaration, slaggeparti 030420-190520, Abterp 40, 6261 Bredebro
  485001/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, KonfliktRapport, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484990/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Bilag_Spildevand, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484994/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Ansoegning, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484993/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Situationsplan_lade_bek, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484989/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 2, Ansoegning, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484997/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Deklaration, slaggeparti 140220-020420, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484988/21
 • Fra Tønder Kommune: Fremsender materiale ifm accept og godkendelse, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484986/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Indsendelse 1, Bilag_VVM, Abterp 40, 6261 Bredebro
  484992/21
 • SV fra HNC: Kvittering for bemærkning til regionsdirektørmødet d. 10. september
  481643/21
 • Aftale om Fodterapi.pdf
  481600/21
 • Overenskomst for kiropraktik.pdf
  481522/21
 • bekendtgørelse om tandpleje.pdf
  481424/21
 • Overenskomst-om-psykologhjaelp.pdf
  481386/21
 • Fra MST: Orientering vedr. nye regler for PFOA
  481481/21
 • Fra COWI, Adelgade 3 Kolding - Tillægsarbejder version 5
  484237/21
 • Fra GEUS: Spørgsmål vedr. zirkon-datering
  493289/21
 • Fra Fredericia Kommune: revideret ansøgning, Byggefelt 13, Kananlbyen Fredericia
  487593/21
 • Temperaturmåling på Digitaliseringsstyrelsens signaturprojekter
  485580/21
 • NIS - Tilsynsbrev 2021.pdf
  490317/21
 • Fra DGE. SV: 519-05715 Sdr Landevej 17, 6200 Aabenraa_587 Kliplev. UDKAST til udbudsbrev
  489818/21
 • Fra DGE. SV: 519-05715 Sdr Landevej 17, 6200 Aabenraa_587 Kliplev. UDKAST til udbudsbrev
  489410/21
 • Henvendelse vedr. tilsyn 08-09-21
  490304/21
 • Fra Nybolig, Henv. vedr. Varpytvej 75, 5220 Odense - forespørgsel om V1 status
  483916/21
 • fra borger, råstofplan 2020, vedtagelse
  487203/21
 • Fra Kolding Kommune, Vedr. forventet sagsbehandlingstid, C.F. Tietgens Vej 10 - 6000 Kolding
  484593/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  484084/21
 • TOP3Handlingsplan2021-Handlungsplan2021 (1).pdf
  483009/21
 • Fra Odense Kommune, Vedr. påbudsmuligheder, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  482547/21
 • TOP2rshjulbestyrelse-JahreskalenderVorstand2021 (1).pdf
  483004/21
 • Dagsorden-Tagesordnung (4).pdf
  482956/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  483276/21
 • TOP3Status-SachstandFehmarn-Belt.pdf
  483030/21
 • ReferatProtokoll (2).pdf
  482996/21
 • TOP3Status-SachstandFehmarn-Belt.pdf
  482977/21
 • Fra Sønderborg Kommune: notat flora/fauna i forbindelse med efterbehandling matr. nr. 136 Stevning Svenstrup
  482453/21
 • EvalueringoenskerEvaluierungwuensche (1).pdf
  482988/21
 • rshjulbestyrelse-JahreskalenderVorstand2021 (3).pdf
  483001/21
 • TOP3rsregnskab-Jahresabschluss2020 (1).pdf
  483025/21
 • Fra Odense Kommune, Mail vedr. påbudsmuligheder, Fangelvej 21, 5260 Odense S
  482535/21
 • Fra Indvinder: anmeldelse af forøget Indvindingsmængde HH Grus Lejrskov
  481253/21

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, Rykker for oplysninger til oplysning af sagen vedr. ansøgning om råstoftilladelse matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup og 8ae Vandel By, Randbøl
  483293/21
 • Dagsorden til møde i Den Regionale Antibiotikagruppe d. 16. september 2021 kl. 12.30
  483218/21
 • Til SBS FRICTION, V2-afgørelse, Udvidelse af V2-kortlagt areal, Kuopiovej 11, 5700 Svendborg
  482989/21
 • Til Esbjerg Havn, V2-afgørelse, Udvidelse af V2-kortlagt areal, Olievej 10-12, 6700 Esbjerg
  482874/21
 • Til Nordic Oily Waste, V2-afgørelse, Udvidelse af V2-kortlagt areal, Olievej 10-12, 6700 Esbjerg
  482873/21
 • Svar til borger på henvendelse om medicinudlevering
  482878/21
 • Syddansk Mobilitetsråd
  484166/21
 • Til HNC: Bemærkninger til regionsdirektørmøde d. 10. september vedr. Sani Nudge
  481513/21
 • Til COWI, Regionens godkendelse af merarbejde på Adelgade 3 Kolding - Tillægsarbejder version 5
  484245/21
 • Til Kerteminde Kommune: Høring om påbudsmulighed ifm. funden olieforurening, Skovsbovej 155, 5540 Ullerslev
  481476/21
 • til borger, råstofplan 2020, vedtagelse
  487175/21
 • Til Esbjerg Kommune: Afklaring omkring påbudsmulighed på nordøstlig forurening, Olievej 10-12, 6700 Esbjerg
  482689/21
 • Til GEUS: Kommentarer til projektbeskrivelse
  493288/21
 • Til BR: rev udgave af analysetema forslag: TOKS
  482141/21
 • Til Sønderborg Kommuen: mail vedr. besøg i forb. med efterbehandlingsplan matr. nr. 136 Stevning Svenstrup
  481525/21
 • Til Trekantområdet: vedr. Bæredygtig industri som karrierevej
  482921/21
 • Til banken RÅSTOFFrigivelse af garanti
  481265/21
 • Til DTU: Accept til analyseforslag
  481275/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Svar på undersøgelsesoplæ, Nørrevang 19, 5792 Årslev
  483160/21
 • Til Faarborg-Midtfyn Kommune - Vedr. HØRING om påbudsmuligheder - VS: Kopi af V2-brev (afgørelse) på Egenskog 12, 5642 Millinge (430-81549)
  482859/21
 • Til DMR A/S: SV: Vedr. afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  484090/21
 • Til Kolding Kommune: Forespørgsel: Vedr. regionens vurdering efter gennemgang af version 2.0 af afslutningsrapporten fra Kurkmarkvej16, Sjølund
  484106/21
 • Til borger, Kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Snedronningen 20, 5240 Odense NØ
  485231/21
 • Til borger, Kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Snedronningen 12, 5240 Odense NØ
  485230/21

7. september 2021

Indgående

 • Rev. referat af møde i LMS-Syd netværkssekretariatsmøde d. 24. august 2021
  483752/21
 • Referat LMS-netværkssekretariat 240821.docx
  483753/21
 • Fra COWI, Rapport - Bolderslev Hovedgade
  490080/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Orientering om fund af olieforurening ifm. jordflytning, Skovsbovej 155, 5540 Ullerslev
  481458/21
 • Fra Kerteminde Kommune: JordWeb anmeldelse (nr. 208431), analyseresultater og situationsplan, Skovsbovej 155, 5540 Ullerslev
  481459/21
 • overenskomst-vederlagsfri-fysioterapi.pdf
  480613/21
 • overenskomst-om-almindelige-fysioterapi_jan-2020.pdf
  480614/21
 • SV: Udkast til status for Regionale afsnit til TTO
  492613/21
 • Fra DMR: Spørgsmål til kommunen om status på tilbagemelding ang. indeklimemålinger, Skt. Jørgens Engen, Odense
  486111/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om ny sagsbehandler, Vesterbro 28-32, Odense
  486106/21
 • Fra NIRAS: Underskrevet retableringsaftale for afgravning af forurenet jord
  480241/21
 • Analyseresultater 24-08-2021, Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia
  480309/21
 • Fra Fredericia Kommune: Anmeldelse af jordflytning fra JordWeb (nr. 224112)
  480310/21
 • Fra Rambøll: Tilsynsnotat 24. august 2021, optagning af olietanke, Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia
  480306/21
 • Fra Fredericia Kommune: Fund af kulbrinteforurening ifm. etablering af to nye lagerhaller, Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia
  480304/21
 • Analyseresultater 30-08-2021, Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia
  480311/21
 • Fra Fredericia Kommune: Fund af kulbrinteforurening på Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia
  480308/21
 • Fra NIRAS: Udskiftning af 2 stk. målerskabe
  480191/21
 • Fra Colliers: SV: svar på henv. vedr. Matrikel 922A Nyborg bygrunde, Nyborg kommune
  480115/21
 • Fra DMR: Status på oprensning og prøvetagning af tørv, Svanevej 30, Tommerup
  484730/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Notat: fund af lettere forurenet jord og situationsplan, Skovbyvej 99, 6470 Sydals
  480423/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om fund af lettere forurenet jord, Skovbyvej 99, 6470 Sydals
  480422/21
 • Fra Colliers: henv vedr. matrikel 922A Nyborg bygrunde, Nyborg kommune
  479501/21
 • Fra Vejen Kommune: Lovliggørende § 19-tilladelse til anvendelse af gummigranulat i ridebane, Askov Kirkevej 9, 6600 Vejen
  479314/21
 • Fra Vejen Kommune: Bilag 1, analyser af gummigranulat, Askov Kirkevej 9, 6600 Vejen
  479316/21
 • Fra Vejen Kommune: MBL § 19, Lovliggørende tilladelse til udlæg af gummigranulat i ridebane, Askov Kirkevej 9, 6600 Vejen
  479315/21
 • Fra DMR: Bilag - Rapport med risikovurdering dyb poreluft-måling inkl. bilag
  486105/21
 • Fra DMR: Notat vedr. dyb poreluftmåling Vesterbro 28, Odense
  486104/21
 • Fra Fredericia Kommune: Mail 1 med JordWeb anmeldelse (nr. 223725)
  478682/21
 • Fra Fredericia Kommune: Friv. oprensning efter fund af kulbrinter under bygge - og anlægsarbejder, Vendersgade 36, 7000 Fredericia
  478681/21
 • Fra PST Miljø: Mail med situationsplan og analyseresultater, Vendersgade 36, 7000 Fredericia
  478685/21
 • Fra Fredericia Kommune: Mail 2 med JordWeb anmeldelse (nr. 223726)
  478683/21
 • fra HOME Tjæreborg- 561-04031
  487501/21
 • fra Geoteknik VS: HENV: VS: J21.0080 - Morsøgade 1, Esbjerg
  487053/21
 • fra HOME Henvendelse Kærvangen 2, Tjæreborg
  487300/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - §8-ansøgning - Kanalbyen Fredericia byggelfet 13.docx_ver2.pdf
  487605/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. Undersøgelse, Hellesvej, Bramming
  480956/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Over-Holluf-Toften 27, 5220 Odense SØ.pdf
  479313/21
 • Fra Sønderborg Kommune, Kopi af mail til grundejer, Østkystvejen 40, 6440 Sønderborg
  480955/21
 • fra Geoteknik VS: HENV: VS: J21.0080 - Morsøgade 1, Esbjerg
  487059/21
 • Entreprisekontrakt - Ærø Møbler A/S
  478987/21
 • Garanti - Danske Bank - Garantinr. 72G1242969
  478960/21
 • Fra projekt: udfyldt afrapporteringsskema
  480662/21
 • Fra Formpipe_ CU opgradering færdig
  480948/21
 • Fra projekt; udfyldt afrapp.skema
  481094/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Snedronningen 32, 5240 Odense NØ.pdf
  479343/21
 • Fra Region Nord: Afrapportering tværregional arbejdsgruppe for opsporing af Osteoporose endelig.docx
  479477/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Bauhaus Sønderborg, Augustenborg Landevej, Sønderborg
  479308/21
 • FLS Økonomi oplæg fra videnscenter_FV.pdf
  479481/21
 • Fra projekt: vedr. ændrede budgetposter
  480064/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Strandholtvej 28, 5270 Odense N.pdf
  479352/21
 • Kvalitetsdatabase_arbejdsdokument april 2021.pdf
  479482/21
 • Fra Borger, spm. om undersøgelse af boligejendom kan fremskyndes
  490464/21
 • Fra Middelfart Kommune: Underskrevet aftale
  488012/21
 • Bidrag til svar på folketingsspørgsmål - frist mandag den 13.
  488116/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Banevej 12, 5900 Rudkøbing.pdf
  479375/21
 • Fra Niras - Rapport for indledende undersøgelse på Hjallesegade 24A-D, 5260 Odense S - Grundejerrapport.pdf
  489953/21
 • Sagsfremstilling vedr. dispensation til vikar for ridefys.
  489776/21
 • Ansøgning
  489750/21
 • Afgørelse - vedr. ansøgning om dispensation
  489767/21
 • Fra Niras - Rapport for indledende undersøgelse på Hjallesegade 24A-D, 5260 Odense S - Teknisk rapport.pdf
  489941/21
 • Fra Region Nord: Nyt udkast til afrapportering - Tværregional arbejdsgruppe for osteoporose
  479534/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ.pdf
  479338/21
 • Fra DMR: Spørgsmål vedr. kortlægning mm, Hellesvej 28, Bramming
  480246/21
 • SV_ Svar ang. mulighed for øvrige aktiviteter i råstofgraveområde
  483533/21
 • Fra Nyborg Kommune: Anmodning om stillingtagen til videresalg af opgravet jord fra V1-kortlagt ejendom, lok.nr. 449-80011
  479649/21
 • Fra borger, Henv, Strandvejen 50, 5240 Odense NØ
  480873/21
 • fra GEO Aktindsigt 631-00296
  480256/21
 • Fra projekt; eftersendt rev. budget
  482970/21
 • Fra DMR: Konstateret barium i jordprøver, Hellesvej 28, Bramming
  479937/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Strandvejen 10c, 5800 Odense.pdf
  479376/21
 • Fra STRING-netværket: Referat fra STRING Steering Group meeting on September 1st, 2021
  480195/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Snedronningen 24, 5240 Odense NØ.pdf
  479360/21
 • Fra Fodterapi: Udpegning af regionsrådsmedlemmer for valgperioden 2022-2025 til samarbejdsudvalg
  481542/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Over-Holluf-Vej 36, 5220 Odense SØ.pdf
  479368/21
 • Mail fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
  480382/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Over-Holluf-Toften 21, 5220 Odense SØ.pdf
  479324/21

Udgående

 • til Odense kommune Dalum Fjernvarme. Oplæg til suppl. §8 undersøgelse
  480638/21
 • Til Sønderborg Kommune: Regionen kortlægger ikke lettere forurenet jord, ejendom er tidligere undersøgt og delvist udgået i 2013, Skovbyvej 99, 6470 Sydals
  480433/21
 • Til EL-ANDERSEN EJENDOM Aps - V1-høring med bilag, Havnegade 11, 5000 Odense C.pdf
  480390/21
 • Til NIRAS: Vedr. udskiftning af skabe
  479552/21
 • Til Colliers: svar på henv. vedr. Matrikel 922A Nyborg bygrunde, Nyborg kommune
  479510/21
 • INT: svar på henvendelse fra Vejle Amts Folkeblad
  480394/21
 • Til Cassin Networks ApS, V1-høring med bilag, Nørrebjergvej 64B, 5220 Odense SØ.pdf
  479062/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Kvittering for modtaget anmeldelse af forøget volumen 2021 matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  483076/21
 • Til DMR: Vedr. VTO og Nordentoftsvej 1
  478696/21
 • Til DMR: Svar på spørgsmål om VTO
  478521/21
 • Til Fredericia Kommune: SV: Vedr. mulig jordforurening efter brand på ejendommen Nyager 6, Fredericia
  478759/21
 • Til Borger: Udskiftning måleskab
  479986/21
 • Til rådgiver: sagsmateriale matr nr. 136 Stevning Svenstrup
  479483/21
 • Til JP: besvarelse af aktindsigt, bilag: liste med sendte dokumenter
  480703/21
 • Til Borger, Svar på HENV, Strandvejen 50, 5240 Odense NØ
  480879/21
 • Til Sønderborg Kommune og Augustenborg Landevej 15 A/S: Høring vedr V2-kortlægning efter jordforureningsloven, Augustenborg Landevej, Sønderborg
  480877/21
 • til GEO SV: Aktindsigt lok. nr. 631-00296
  480266/21
 • Til DMR: Undersøgelsesomfang fyldplads, Hellesvej, Bramming
  480109/21
 • Til projekt: kvittering for modtaget regnskab
  480325/21
 • Til DGE. SV: 519-05715 Sdr Landevej 17, 6200 Aabenraa_587 Kliplev. UDKAST til udbudsbrev
  489799/21
 • Til Fåborg Midtfyn Kommune: Henvendelse
  480331/21
 • Til borger, V2-kortlægning incl bilag, Hejrevej 11, 7100 Vejle.pdf
  485161/21
 • Til DMR: supplerende til undersøgelsesomfang, Hellesvej, Bramming
  480133/21
 • Til FES og Aabenraa Kommune: Høring vedr V2-kortlægning efter jordforureningsloven, Søgaardlejren, Aabenraa
  480802/21
 • Til projekt: ok til budgettal i næste uge
  480081/21
 • Fra/til DMR og Esbjerg Kommune: Korrespondance vedr. webmøde og analyseomfang, Hellesvej, Bramming
  480970/21
 • Til Odense Kommune, V1-varsel af 461-06163, Fjernvarmeværk, Udlodsgyden 54C, 5220 Odense SØ, Matr.nr. 4s, Davinde By, Davinde, Odense Kommune - Til ODENSE KOMMUNE, Høring, med bilag, matr 4s, Udlodgyden 54C, Odense.pdf
  480648/21
 • Til JP: Svar på aktindsigt, materiale vedrørende fluorstoffer i Region Syddanmark [Sendt med Bluewhale]
  480632/21

6. september 2021

Indgående

 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Mail vedhæftet høringssvar screeningsudkast matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted i Aabenraa Kommune
  483100/21
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, høringssvar screeningsudkast matr.nr. 52 Grøngrøft
  483101/21
 • Fra Svendborg Kommune: Oplysning om, at kommune har vurderet at der ikke er ændret arealanvendelse, Langebakke 2 (tidl. Linkenkærsvej 50), 5700 Svendborg,
  480273/21
 • Fra Udbetaling Danmark - Ny frist godkendt
  478346/21
 • Fra JP: VS: Aktindsigt / Flourstoffet PFOS
  480357/21
 • Fra NIRAS: Endligt dokumentationsnotat - aktiv ventilation
  477880/21
 • Fra Svendborg Kommune: Har rykket rådgiver for dokumentation, Langebakke 2 (tidl. Linkenkærsvej 50), 5700 Svendborg,
  477910/21
 • Fra DGE: Kvittering for modtagelse af regionens besked om kortlægningen af mindre asfaltområde, Åbyskovvej 3b Skårup.
  477859/21
 • Dagsorden til 6. styregruppemøde om vejledningsfunktionen i Én fælles indgang til sundhedsdata
  481325/21
 • Fra NIRAS: Retableringsaftale for afgravning af forurenet jord
  477650/21
 • Fra NIRAS: Kopi af mail til grundejer - Retableringsaftale for afgravning af forurenet jord
  477422/21
 • Fra NIRAS: Udkast retableringsaftale
  477414/21
 • Ansøgning om forlængelse af frist for efterbehandling og modtagelse af jord.pdf
  478843/21
 • Ansøgers rådgier, RÅSTOF, Ansøgning om forlængelse af frist for efterbehandling og modtagelse af jord
  478842/21
 • Erklæring_2021.pdf
  484626/21
 • VS: Underskrevet Projektregnskab Voyager
  484625/21
 • Beretning_2020.pdf
  484628/21
 • Regnskab_2021.pdf
  484627/21
 • VS: Fyn-Als broen
  477543/21
 • Fra NIRAS: Udkast reetableringsaftale
  476949/21
 • Situationsplan, geoteknik_20200806.pdf
  480481/21
 • fra odense kommune : Udløbsbygværk ved Dalum Papirfabrik - håndtering af overskudsjord
  480480/21
 • Analyserapport.pdf
  480482/21
 • Fra COWI, Adelgade 3 Kolding - Tillægsarbejde v3
  477033/21
 • Fra MH: Godkendelse af dagsordenspunkt og sat i kø
  476625/21
 • Fra indvinder, RÅSTOF, Anmeldelse af forøget volumen 2021 matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  483071/21
 • image001.png
  476428/21
 • Fra DMR: Bilag - Undersøgelsesoplæg Holmemarksvej 28, Fredericia
  477815/21
 • Fra DMR: Oplæg til dokumentationsrapport og supplerende billededokumentation, Holmemarksvej 28, Fredericia
  477813/21
 • Borgerhenvendelse: Udarbejdelse af speciallæge erklæringer
  487792/21
 • fra borger, råstofplan 2020, vedtagelse
  487164/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Byggefelt 13
  479614/21
 • Fra Billund Kommune, Vedr. kommunens vurdering af påbudsmuligheder, Svinget 12, 7200 Grindsted
  485943/21
 • fra Nordicals Henvvendelse VS: Naffet 31, 6100 Haderslev
  486115/21
 • Fra DMR: Vedr. undersøgelse af fyldplads, Hellesvej 28, Bramming
  477768/21
 • fra Nordicals Henvendelse VS: Naffet 31, 6100 Haderslev
  486108/21
 • Fra Rambøll A/S: FORSP.: "Forsp. om to kortlægningsbreve - det ene på lok. 631-00262"
  477489/21
 • Fra borger: HENV, HASTER lidt - Telefonhenvendelse: Færgevej 31, 6100 Haderslev - Lok. nr. 510-81307
  478058/21
 • Fra Rambøll: Ansøgning om forlængelse af frist for efterbehandling og modtagelse af jord, matr nr 59b Spandet
  477706/21
 • Fra Rambøll A/S: FORSP.: "Forespørgsel om to kortlægningsbreve - det ene på Lok. 631-00313"
  477701/21
 • Fra SST
  476427/21
 • Fra PKO-konsulent - Udpegning af repræsentant til tværsektoriel arbejdsgruppe.
  478562/21
 • Fra GEUS: Forslag til projektbeskrivelse samt budget
  493286/21
 • Fra Geoservice: Dialog vedr leverancen mht overflyvning RSYD 2021
  478220/21
 • Fra DGE A/S: SV: Vedr. lok. 445-00013 - besvarelse af henvendelse
  476641/21
 • Fra DGE A/S: Kvittering for fremsendelse af materiale på Gl. Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart
  484392/21
 • Fra Medicinrådet: Immundefekter og transplantation, immunhæmmende behandling efter transplantation: Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved nyretransplantation – version 1.2
  478041/21
 • Fra NIRAS: Underskrevet retableringsaftale
  479462/21
 • fra Nordicals HENV 28573 Rugårdsvej 182C, Tarup, 5210 Odense NV - aktindsigt lokalitets nr. 461-81250
  478115/21
 • Fra DMR: Midtvejsresultater - 6. september, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  478184/21
 • Fra fonden: vedr. svar om partner til Creative Europe
  476792/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Dokumentation for forurening, Bauhaus Augustenborg landevej 26, Sønderborg
  478627/21
 • Fra Rambøll A/S: Kvittering for fremsendelse af materiale på lok. 631-00262
  478047/21
 • Fra projekt: forespørger om budgetposter
  477934/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. afgrænsning af fyldområde, Hellesvej, Bramming
  477776/21

Udgående

 • Fra Radio4: VS: Aktindsigt, Radio4
  480362/21
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2, Strandløkken 2A.pdf
  478207/21
 • Til Borger, Udkast Boligerklæring.pdf
  478205/21
 • Til Borger, Varsling af kortlægning på V2.pdf
  478206/21
 • Til Langeland Kommue, Jordforurening, Strandløkken 1A, Rudkøbing, lok: 482-81230
  478201/21
 • Svar på henvendelse vedrørende brandøvelsespladser i Region Syddanmark [Sendt med Bluewhale]
  478126/21
 • Til Svendborg Kommune: Uddybning af jordprojekt udført vest for boligområdet, Langebakke 2 (tidl. Linkenkærsvej 50), 5700 Svendborg,
  478061/21
 • Til DMR: Godkendt ny medarbejer hos DMR.
  477921/21
 • Til Udbetaling Danmark - RSD ønsker tidsfrostforlængelse til 31.12.2022
  477922/21
 • Til Tønder Kommune: Anmodning om ansøgningsmateriale til accept og miljøgodkendelse, Abterp 40, 6261 Bredebro
  477861/21
 • Til DGE: Tilbagemelding om at asfaltareal ikke er en del af kortlægningen, Åbyskovvej 3b Skårup. (lok nr. 479-70152)
  477748/21
 • Til NIRAS: Kommentar til notat
  477711/21
 • Til Svendborg Kommune: Anmodning om slutdokumentation - §8-tilladelse, Langebakke 2 (tidl. Linkenkærsvej 50), 5700 Svendborg,
  477693/21
 • Fyn-Als broen
  477559/21
 • Til NIRAS: Kommentar til reetableringsaftale
  477418/21
 • Til OWI, Godkendelse af, Adelgade 3 Kolding - Tillægsarbejde v3
  477056/21
 • Til Skyttekreds, V1-høring med bilag, Engløkken 5B, 5320 Agedrup.pdf
  476987/21
 • Til Sønderborg Kommune: Anmodning om situationsplan samt tilsyns- og dokumentationsrapport fra branden, Stødagervej 4-6, 6400 Sønderborg
  476956/21
 • til Din Forsyning og Esbjerg Kommune Referat fra møde den 30-08-2021 om forhold ved Aike vandværk og undersøgelser ved Risagervej
  478230/21
 • Til NIRAS: Tillægsaftale 2021
  476637/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 631-00262
  477756/21
 • til Nordicals Svar på henvendelse SV: 28573 Rugårdsvej 182C, Tarup, 5210 Odense NV - aktindsigt lokalitets nr. 461-81250
  478129/21
 • Til Borger: Varsel monitering 2021
  476621/21
 • Til DGE A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Gl. Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart , lok. 445-00013 - mail nr. 2
  477251/21
 • Til projekt: projektet bliver realiseret, anmodet om rev. budget.
  477825/21
 • Til DGE A/S: Vedr. lok. 445-00013 - fremsendelse af kortrids fra 2005 for Gl. Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart
  477377/21
 • Til DMR: Vurdering af grundlag for kortlægning. Hellesvej 28, Bramming
  476925/21
 • Til borger, Høring, med bilag, Svendborgvej 82, Odense.pdf
  477542/21
 • Til projekt: materialer vedr. evaluering og afrapp.
  477257/21
 • Til Brogaard Ejendomme Aps, V1-V2-Afgørelse, Sørup Kirkevej 74, 5700 Svendborg.pdf
  476545/21
 • Til projekt: bemærkninger til revideret budget
  478141/21
 • Til Rambøll A/S: SV: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 631-00262
  478053/21
 • til Aabenraa Kommune Svar på henvendelse : Sammenhæng mellem mulig forurenede grunde og vandværksvand
  477103/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 631-00313
  477738/21
 • Til Kolding Kommune: Orientering om videregående forureningsundersøgelser og kortlægningsafgørelse i kvarteret omkring Konsul Graus Gade 2, Kolding
  477672/21
 • Til Energinet: SVHenvendelse PIN-kodebeskyttet besked
  478171/21
 • Til projekt; svar vedr. budgetrokeringer
  477952/21
 • Til DR: svar. på henv. bilag: liste med sendte dokumenter
  478082/21
 • Til DGE A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Gl. Banegårdsvej 25, 5500 Middelfart , lok. 445-00013 - mail nr. 1
  477235/21
 • til Din Forsyning og Esbjerg Kommune Referat fra møde den 30-08-2021 om forhold ved Aike vandværk og undersøgelser ved Risagervej
  478237/21

5. september 2021

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Bilag, Afslutning af § 8-sag, matr. 2025u
  476216/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag, Afslutning af § 8-sag, matr. 2025x
  476214/21
 • Fra fonden: vedr.ansøgning til Creative Europe
  476749/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag, Afslutning af § 8-sag, matr. 2025y
  476213/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag, Afslutning af § 8-sag, matr. 2025v
  476215/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag, Afslutning af § 8-sag, matr. 2025z
  476212/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag, Afslutning af § 8-sag, matr. 2025t
  476217/21

Udgående

 • Fra borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Snedronningen 24, 5240 Odense NØ
  479444/21
 • Fra borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Over-Holluf-Vej 36, 5220 Odense SØ
  479484/21
 • Til fonden: RSD svar vedr. ansøgning til Creative Europe
  476756/21

4. september 2021

Udgående

 • Fra borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Strandvejen 10c, 5800 Nyborg
  479469/21

3. september 2021

Indgående

 • Til Vejle Spildevand: Strømpeforing af hovedkloak i Torvegade og Enghavevej i Give
  475886/21
 • Fra borger: Supplerende spørgsmål vedr. gartneri-undersøgelseserfaringer, ifm. høringssvar, Hedelundhegnet 42, 5270 Odense N
  477022/21
 • Konceptnote - faglige nedslagsmøder
  485268/21
 • Referat af møde i LMS-Syd netværkssekretariatsmøde d. 24. august 2021
  476273/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om varsling af undersøgelsespåbud efter brand, Omnicon A/S, Stødagervej 4-6, 6400 Sønderborg
  476666/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Forvarsling af påbud om undersøgelser efter brand, Omnicon A/S, Stødagervej 4-6, 6400 Sønderborg
  476667/21
 • Fra WSP: Budget for pulje 5
  476417/21
 • fra Odense kommune: Dalum Fjernvarme. Oplæg til suppl. §8 undersøgelse
  480581/21
 • FVF_oplæg_04-06-2021.pdf
  480582/21
 • RE: Nye adgange til supportsager D4
  475625/21
 • Fra NIRAS: Slutopgørelsen sommer 2021
  476412/21
 • Fra NIRAS: Dokumentationsrapport aktiv ventilation
  476405/21
 • Telefonhenvendelse: PFOS sager i Vejle og Vandel (henvendelse fra Vejle Amts Folkeblad)
  477705/21
 • Fra NIRAS: Tilbud på monitering
  474969/21
 • Fra Totalkredit: Vedr. dato for V1-kortlægning, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  475350/21
 • Fra Borger, Henvendelse, Pompholevej 7, 7323 Give
  475135/21
 • VS Freltoftevej 38 5792 Årslev - VIGTIGT.msg
  474586/21
 • VS: Freltoftevej 38, 5792 Årslev - VIGTIGT
  474587/21
 • Godkendelse af faktura vedr. Transportvaneundersøgelsen
  474958/21
 • Fra SWECO, Grundejerrapport, Fynshovedvej 555 5390 Martofte.pdf
  475613/21
 • fra COWI RE: Afslag - Nedbrydning og kildeopsporing af DPC (MST Id nr.: 3302348) til COWI fonden?
  477805/21
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. Vestergade 24-28, 7080 Børkop, lok. 603-00811 - kopi af afgørelsesbrev
  474330/21
 • Fra DGE A/S: VS: Bestilling af baggundsmateriale lok.nr. 445-00013
  474305/21
 • Fra Borger, kvittering for kopi af afgørelse om, at Fredemarksvej 62, 5320 Agedrup ikke kortlægges efter jordforureningsloven
  475718/21
 • Fra projekt;: sppørgsmål vedr. afrapportering
  475874/21
 • Fra Odense kommune: accept af kontrolplan Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  476676/21
 • Fra Trekantområdet: vedr. Bæredygtig industri som karrierevej
  482912/21
 • Fra Esbjerg Kommune: SV: Kopi af Oversigt over mulige brandøvelsespladser i Region Syddanmark.xlsx
  474760/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Referat fra 36. bestyrelsesmøde i HCD den 23. august 2021
  476751/21
 • Fra borger; Anmodning om boligundersøgelse på matr. nr. 71c Bogense Bygrunde, Odensevej 1, 5400 Bogense
  474495/21
 • Fra SWECO, Teknisk rapport - Fynshovedvej 555 5390 Martofte
  475618/21
 • SV: Tilbud på opdatering af grundvandskort til DK2020 - Tillæg til kontrakt om oversvømmelseskortlægning - grundvandskort.pdf
  475355/21
 • Fra Odense Kommune, Mail omkring poreluftsundersøgelse, Bogensevej 39, 5270 Odense N
  475671/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Bekræftelse af aftale
  480440/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-70219, Assensvej 217, mfl, 5250 Odense SV.pdf
  474750/21
 • Fra Fredericia Kommune: Korrespondance med Miljøteknik om jordkørsel og rene materialer fra grusgrav
  475706/21

Udgående

 • Til borger: Svar på aktindsigt, fremsendelse af materiale på journal nr. 21/25403 (mail 2 af 2)
  475811/21
 • Til borger: Svar på aktindsigt, fremsendelse af materiale på journal nr. 21/25403 (mail 1 af 2)
  475802/21
 • Til Niras: Næste fase i Torvegadesagen
  475559/21
 • Til Totalkredit: Fremsendelse af hørings- og afgørelsesbreve, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  475369/21
 • Dagsordenspunkt til godkendelse: Handleplan til nedbringelse af sygehuserhvervede infektioner
  475232/21
 • Til DR: SV: Regionens liste over PFAS-grunde
  474757/21
 • Dialog med ansøger, RÅSTOF, SV: Links der er relevante i forbindelse med en råstofansøgning
  474845/21
 • Til Sønderborg kommune: RÅSTOF, Tilladelse, 136 Stevning, Svenstrup, Als, Sønderborg Kommune
  474655/21
 • Fra Nævnenes hus Kvittering for videresendelse til nævn af klagenummer 1005972 Dalvej 1 6430 Nordborg_Sagsnr_19-19279_Dokid_93828-20_v1.MSG.msg
  474653/21
 • betalingskvittering.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_73763-20_v1.PDF
  474656/21
 • Fra Nævnenes hus Ny klage til behandling Klagenummer 1005972 - Dalvej 1 6430 Nordborg_Sagsnr_19-19279_Dokid_93833-20_v1.MSG.msg
  474654/21
 • Fra nævnenes hus Ny klage til behandling Klagenummer 1005972 Dalvej 1 6430 Nordborg_Sagsnr_19-19279_Dokid_73789-20_v1.MSG.msg
  474657/21
 • Fra Klageportalen Karen-Bonde.klagekvittering.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_73761-20_v1.PDF
  474659/21
 • Klage-over-erhvervsmæssig-råstofindvinding-på-matr-136.docx_Sagsnr_19-19279_Dokid_73762-20_v1.DOCX
  474658/21
 • 497-00574_Statusark.doc
  474590/21
 • SV: Freltoftevej 38, 5792 Årslev - VIGTIGT
  474589/21
 • Til DMR, Regionens svar på oplæg til supplerende §8-undersøgelse Plumgaarden
  474472/21
 • Til borger: Svar på opklarende spørgsmål vedr. V1-kortlægning, Hedelundhegnet 42, 5270 Odense N
  474390/21
 • Til SL Knudsen Ejendomme ApS, V1-høring med bilag, Østbirkvej 7, 5240 Odense NØ.pdf
  474257/21
 • V2-afgørelse for matr. 3h Hindevad By, Hårslev_Sagsnr_07-4212_Dokid_16856-08_v1.PDF
  474080/21
 • Svar vedr. Assens Landevej 4, 5471 Søndersø
  474081/21
 • Til borger, H. C. Lumbyesvej 216, 5270 Odense N kortlægges ikke.pdf
  475771/21
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt vedr. projekt med materialer
  475902/21
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer til udkast vedr. ibrugtagningstilladelse - Byggefelt 3-5
  475692/21
 • Til borger, ejendommen Fredemarksvej 62, 5320 Agedrup kortlægges ikke.pdf
  475519/21
 • Til Aabenraa Kommune, vurderingsstyrelsen og Maersk Container Industry mfl: Orientering om lokalitet udgår af jordforureningskortlægning, Bjerndrupvej 47, Tinglev
  475942/21
 • Til DGE A/S: Vedr. lok. 445-00013 - besvarelse af henvendelse
  474309/21
 • Til Vejle Kommune: Beredskab til fornyet fintælling
  474225/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Østbirkvej 17, 5240 Odense NØ.pdf
  475881/21
 • Til Fredericia Kommune: §8a høringssvar til UDKAST Tilladelse efter Jordforureningsloven til etablering af byggeri på Demenhorstgade 2, matrikel 696bd, Fredericia Bygrunde
  475944/21
 • Til borger: Til borger_Kvittering for boliganmodning på matr. nr. 71c Bogense Bygrunde, Odensevej 1, 5400 Bogense
  475105/21
 • Til Haderslev Kommune: Beredskab til fornyet fintælling
  474232/21
 • Fra borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Snedronningen 32, 5240 Odense NØ
  479434/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. drøftelse af punkter ifm. § 8 tilladelse, Gl Banegårdsvej 5-7, 5500 Middelfart
  483999/21
 • Til KP Maskinhandel: Regionens vurdering af resultat af undersøgelser udført på Vestergade 26-30 Børkop, 603-00811
  474340/21
 • Til Borger, svar vedr. orientering
  474902/21
 • Til borger, høring af V2-afgørelse med bilag, Fynshovedvej 555, 5390 Martofte.pdf
  475623/21
 • Til Fredericia Kommune: Bilag - kommenteret_Vedr. tilladelse til ibrugtagning af hus 1-3 (byggefelt 3-5) på Voldmesterstræde 2 m.fl. matrikel matrikel 696bb og 696b
  475701/21
 • til projekt: anmodet om eftersendelse af budgetskema
  475867/21
 • Til projekt: kvittering for statusrapport
  475860/21
 • Til projekt: forslag om tlf. møde om budget til færdiggørelse
  475880/21

2. september 2021

Indgående

 • Fra DR: SV: Regionens liste over PFAS-grunde
  474753/21
 • Fra Nyborg Kommune: Billeddokumentation 1 for fjernelse af kontorpavillon, Odensevej 16, 5853 Ørbæk
  474059/21
 • Fra Nyborg Kommune: Billeddokumentation 2 for fjernelse af kontorpavillon, Odensevej 16, 5853 Ørbæk
  474060/21
 • Fra Nyborg Kommune: Dokumentation for fjernelse/nedrivning af kontorpavillon på Odensevej 16, 5853 Ørbæk
  474058/21
 • Opsamling på 1. møde i referencegruppen for Organisation
  473492/21
 • Fra DGE: BFL - notater
  473849/21
 • Telefonbesked vedr. Assens Landevej 4, 5471 Søndersø
  474079/21
 • Fra DGE: Spørgsmål til mindre asfaltområde og kortlægning, Åbyskovvej 3b Skårup
  477740/21
 • Analysenotat
  485273/21
 • Fra DMR, Oplæg til supplerende §8-undersøgelse Plumgaarden
  474471/21
 • Fra Geopartner RÅSTOF Tinglysning - Deklaration om råstofindvinding
  482495/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. mulig jordforurening efter brand på ejendommen Nyager 6, Fredericia
  476493/21
 • Fra DMR - Budgetoversigt (03-09-2021)
  475393/21
 • VS: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje september 2021
  472459/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag - Varsling af undersøgelsespåbud, ifm. forurening fra olietanksanlæg, Æblegyden 30, 9093519_1_1.PDF
  474342/21
 • Fra Vejle Kommune, Bilag. Oplæg til forureningsundersøgelse, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved
  473659/21
 • fra borger, Råstofplan 2020, vedtagelse
  487154/21
 • Høringsudkast til diagnostisk pakkeforløb
  471927/21
 • Fra SWECO, Grundejerrapport, Lindvedvej 51, 5260 Odense S
  473869/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  474603/21
 • Fra DMR - Status (02-09-2021) - Resultater af lokaliseringsboringer
  474480/21
 • Fra Fredeicia Kommune: Bilag - Vedr. tilladelse til ibrugtagning af hus 1-3 (byggefelt 3-5) på Voldmesterstræde 2 m.fl., matrikel matrikel 696bb og 696bc, F.DOCX
  475683/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, fremsendelse af faktura
  474303/21
 • Fra Middelfart Kommune: Varsling af undersøgelsespåbud, ifm. forurening fra olietanksanlæg, Æblegyden 30, 5580 Nr. Aaby
  474339/21
 • Fra DBS, Bilag, opsamling på miljøhistoriske oplysninger, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia
  474488/21
 • DPC Punktkilde eller fladekilde Miljøprojekt 2172_juni 2021.pdf
  473077/21
 • Fra DMR - Budgetstatus (02-09-2021)
  474268/21
 • Fra Vejle Kommune, Orientering om fund af tolouen i drikkevand på Bødkervej 1, 7100 Vejle
  474419/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, faktura
  474307/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Mail med udkast til §8-tilladelse, Værkmestervej 1, 5600 Faaborg
  473707/21
 • Til Broekhuizen Diary I/S: Bilag til V2 høring - udkast til V2 afgørelse, Vollerupvej.pdf
  473182/21
 • Fra Niras, historisk materiale, 461-06100, Svendborgvej 84, 5260 Odense S.pdf
  472014/21
 • Fra WSP - Referat af møde om oplæg for sø/kyst (25-08-2021)
  473752/21
 • Fra evaluator: Status i september
  485244/21
 • Fra Vejle Kommune: Kvittering for svar: FGU Vejle, Sandagergård
  484435/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Bilag til mail, §8-udkast, Værkmestervej 1, 5600 Faaborg
  473719/21
 • Fra projekt: anmoder om møde vedr. projektets gennemførelse
  475818/21
 • Fra Vejle Kommune: VS: FGU Vejle, Sandagergård, Sandagervej 61, 7100 Vejle
  475196/21
 • Fra DBS, Bilag, Oplæg til undersøgelse, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia
  474498/21
 • Vedrørende tilsyn med Webtilgængelighed
  473057/21
 • Fra Nybolig - Telefonbesked vedr. Åsum Bygade 8, 5240 Odense
  473782/21
 • Fra DBS, Bilag, Beliggenhedsplan, grund 1-2, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia
  474490/21
 • Fra DBS, Bilag, Beliggenhedsplan, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia
  474493/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. dokumentationsrapport for byggefelt 3-5, udkast til afslutningsbrev
  475677/21
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  475719/21
 • Fra DBS, Bilag, Situationsplan, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia
  474494/21
 • Fra SWECO, Teknisk rapport, Lindvedvej 51, 5260 Odense S
  473871/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. mulig jordforurening efter brand på ejendommen Nyager 6, Fredericia
  476500/21
 • Til Broekhuizen Dairy I/S: V2 høring - kortlægning af slagge under plansilo, Vollerupvej
  473172/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Bilag til mail, Gravemarkering, Værkmestervej 1, 5600 Faaborg
  473710/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Bilag til mail, Plantegning, Værkmestervej 1, 5600 Faaborg
  473714/21
 • Fra Vejle Kommune, Mail med oplæg til forureningsundersøgelse forud for §8 ansøgning, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved
  473657/21
 • Fra Borger, orientering og invitation til orienteringsmøde
  474882/21
 • Fra KP Maskinhandel: Regionens vurdering af resultat af undersøgelser udført på Vestergade 26-30 Børkop, 603-00811
  474334/21
 • Fra DBS, Mail med undersøgelsesoplæg, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia
  474484/21
 • Fra Andersen Partners Advokatfirma - Ejendommen H.C. Ørsteds Vej 10, 6000 Kolding - tilhørende boet efter Lillian Jessen - Andersen Partners j.nr. 327129-1
  473757/21
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af § 8-sag, Hjallesegade 3, 5260 Odense S
  474354/21
 • Fra Middelfart Kommune: Revideret varsling af undersøgelsespåbud, ifm. forurening fra olietanksanlæg, Æblegyden 30, 55580 Nr. Aaby
  474990/21

Udgående

 • Til DGE: SV: Prisoverslag vedr. udarbejdelse at opfølgende notat for Gl. Donsvej 4a, Kolding.
  473846/21
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historiske oplysninger med bilag, Slotsbakkevænget 15, 5000 Odense C.pdf
  473467/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Store Markvej 8, 5250 Odense SV.pdf
  473308/21
 • Til INSTALLATIONSFIRMAET GNISTEN. SØ - V1-høring med bilag, Lumbyvej 80, 5000 Odense C.pdf
  473272/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Munkerodgyden 19A, 5200 Odense V.pdf
  472630/21
 • Til E F Hørdumsgade, V1-høring med bilag, Hørdumsgade 23-25, 5000 Odense C.pdf
  472675/21
 • SV: Til underskrift
  472337/21
 • Til DGE: Svar på henvendelse med anmodning om historisk materiale på lok. nr. 461-81925
  471839/21
 • Til praksis: bekræftelse på åbning af tilgang for patienter
  473815/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje.
  472665/21
 • Til Vejle Kommune: Kvittering og svar på forspørgsel vedr. renoveringsarbejde på FGU Vejle, Sandagergård, Sandagervej 61, 7100 Vejle
  475212/21
 • Til borger, V2-høring med bilag, Lindvedvej 51, 5260 Odense S
  473872/21
 • Til Nordicals erhvervsmæglere - Svar på henvendelse om jordforurening - SV: Vængevej 9, 5772 Kværndrup
  473333/21
 • Til Nybolig - svar
  473787/21
 • Til JP: svar på aktindsigt
  475847/21
 • Til Andersen Partners Advokatfirma - Svar på henvendelse om jordforurening - Ejendommen H.C. Ørsteds Vej 10, 6000 Kolding - tilhørende boet efter Lillian Jessen - Andersen Partners j.nr. 327129-1
  473770/21
 • Til Lindegaardens Finas ApS, V1-høring, Svendborgvej 84, 5260 Odense S.pdf
  473523/21
 • Fra borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Banevej 12, 5900 Rudkøbing
  479453/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. tidspunkt for drøftelse af Gl. Banegårdsvej 5-7, 5500 Middelfart
  483987/21
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  473817/21
 • Til BR: rev udgave af analysetema forslag: klimaterapi
  482137/21
 • Til Lindegaardens Finas ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Svendborgvej 84, 5260 Odense S.pdf
  473522/21
 • Til Lindegaardens Finas ApS, V1-kortbilag, høring, Svendborgvej 84, 5260 Odense S.pdf
  473521/21

1. september 2021

Indgående

 • Fra borger: Opklarende spørgsmål vedr. V1-kortlægning og høring, Hedelundhegnet 42, 5270 Odense N
  474051/21
 • Fra JEMA: Maling af vinduer på Rugårdsvej
  471902/21
 • Netværksmøde1.9.2021 - aflevering af Horsens Stadsarkiv.pdf
  471871/21
 • Netværksmøde 1.9.2021 - orientering fra Rigsarkivet.pdf
  471866/21
 • Netværksmøde 1.9.2021 - sikker opbevaring af papirarkivalier.pdf
  471869/21
 • Netværksmøde 1.9.2021 - Corona-indsamling.pdf
  471867/21
 • Netværksmøde 1.9.2021 - Hvordan forløber en aflevering til RA.pdf
  471868/21
 • Netværksmøde 1.9.2021 - Beregningsmodel.pdf
  471870/21
 • Netværk for kommuner og regioner der afleverer til Rigsarkivet - præsentationer fra møde 1.9.2021
  471865/21
 • Fra Esbjerg Kommune: fotos af huller og affald NØ for nr. 70
  474451/21
 • Fra Esbjerg Kommune: hul og affald NØ for nr. 70
  474446/21
 • Fra Esbjerg Kommune: billeder fra nr. 28 - bortkøres
  474438/21
 • Fra Esbjerg Kommune: billeder fra nr. 28
  474442/21
 • SV: [Ekstern] J.nr. 20/14562 - Projekt "STEM4CLIMATE"
  475851/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Jernkærvej 20, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  473461/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - VS Slagge Jernkærvej 20, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  473465/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - SV jernkærvej 20., Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  473466/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - VS Jernkjærvej 20., Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  473463/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Slagge, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  473462/21
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål om udtalelse fra regionen angående ændring af indeklimamålinger, Skt. Jørgens Engen
  477717/21
 • Fra Odense Kommune: Dialog med rådgiver angående ændring af indeklimamålinger, Skt. Jørgens Engen
  477716/21
 • Fra/Til advokat - dialog om alt tilsendt materiale er modtaget - vedr. Læsøvej 14, Fredericia
  473509/21
 • Geoteknisk undersøgelse - Jens Johan Andersen - Vejrøvænget 8, Fredericia.pdf
  470341/21
 • Fra Varde Kommune: Vil indhente oplysninger ift. placering, Adelengvej 5, Janderup
  470486/21
 • Fra DMR: Bilag - Statusrapport-11, Uno-X, Odensevej 98, Odense 2021-08-31
  477727/21
 • Fra DMR: Statusrapport vedr. afværgepumpning, Uno-X, Odensevej 98, Odense
  477726/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag, Afslutning af § 8-sag, matr. 2025h, i, k, l, m, n, o, p, q og æ
  476220/21
 • RE_ Regionerne & Cisco - Besøg hos Region Nordjylland
  476816/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks kulturpulje
  472550/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af korrespondance med borger, Hellesvej/Hedetoften - forurening
  474481/21
 • 445-00008, Hasseriisvej 34, 5500 Middelfart - Status ark.pdf
  470172/21
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. forureningsdybde på Hjarnøvej 10, 7000 Fredericia
  474612/21
 • Fra DMR: Mindre ændring i forhold til §8-tilladelse, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  474553/21
 • Fra DMR: svar til Esbjerg Kommune Vedr. Hellesvej 28, Bramming
  474497/21
 • Fra Rambøll - Svar på bemærkninger
  473622/21
 • Fra borger: Begæring om aktindsigt vedr. tidl. stejle- og tjæreplads på Aarø, lok.nr. 510-81368, journal nr. 21/25403
  471316/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje – Øhavet Festival
  472609/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  470187/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje – september 2021
  472567/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. ophør af tre arbejdspladser til kartering og mellemdeponering af jord samt genindbygning af let forurenet jord
  475713/21
 • Fra projekt: Status på projektets første år
  475842/21
 • fra MST SV: Lokaliteter i Danmark hvor der har været produceret eller håndteret Lindan
  470123/21
 • Fra Niras: Rapport uden bilag
  470448/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks kulturpulje
  472633/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om konstateret fyld i huller gravet i forbindelse med vandrør
  474486/21
 • Fra Fredericia Kommune,Mail med påbud om undersøgelse og oprensning af jordforurening fra villaolietank, Idasvej 13, 7000 Fredericia
  471283/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag, Afslutning af § 8-sag, matr. 2025s
  476218/21
 • Underskrevet samarbejdsaftale PFN 2021
  471993/21
 • Fra/til Esbjerg Kommune: Vedr. Hellesvej, Bramming
  470755/21
 • Fra projekt: invitation til deltagere i projekt
  472965/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. situationen på Hellesvej 28, Bramming
  474492/21
 • Fra Esbjerg Kommune: den østlige afgrænsning af nr. 70
  474469/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag, Afslutning af § 8-sag, matr. 2025r
  476219/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Jordvold på butterflygrunden øst for nr. 70
  474464/21
 • Fra Vejle Kommune, Udkast til §8 tilladelse på Løveparkvej 3, 7323 Give
  471365/21
 • Fra yder<. Anmodning om åbning af tilgang for patienter
  473807/21
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Vesthavnsvej 17, Nedbrydning af silo - Dokumentationsrapport - Kommunens bemærkninger
  484496/21
 • Fra Sønderborg Kommune: SV: vedr. efterbehandlingsplan på matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  474620/21
 • Fra Vejle Kommune, Bilag til mail, §8-udkast, Løveparkvej 3, 7323 Give
  471366/21
 • Fra Fredericia Kommune, Bilag, Påbud om undersøgelse og oprensning, Idasvej 13, 7000 Fredericia
  471289/21
 • Fra Esbjerg Kommune: huller og affald NØ for nr. 70
  474458/21
 • Ansøgning til Region Syddanmarks kulturpulje
  472591/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af korrespondance med borger vedr. Hellesvej/Hedetoften - kommunal losseplads i tidligere lergrav tilhørende Bramming teglværk
  474473/21
 • Fra rådgiver NIRAS – Historisk materiale, Hørdumsgade 23A, 5000 Odense C
  470641/21
 • Fra projekt: overvejelser vedr. fortsættelse af projektet
  475781/21
 • Fra Nordicals erhvervsmæglere - Henvendelse om jordforurening - Vængevej 9, 5772 Kværndrup
  473325/21
 • Re: Ansøgning til Kulturpuljen, september 2021 fra Nordic Performance Art
  472482/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag, Afslutning af § 8-sag, matr. 2025aa
  476211/21
 • Fra Formpipe_ Idriftsættelsesdato 11-10-2021 bekræftet
  471863/21
 • Fra Danofss: Aftale om nyt møde, Nordborgvej 81, Nordborg
  470495/21

Udgående

 • Ekstraordinær opgradering i Region Syddanmark - [Sagsnr.:20/53017]
  471396/21
 • Til Vejle Spildevand, Spørgsmål vedrørende fund af forurening ved gravearbejde, Bjørnsvej, 7080 Børkop
  471351/21
 • Til Odense Kommune, Regionens svar, Krudthusgade 18-20, Odense (461-05042) - kortlægningsvurdering?
  471210/21
 • revisionsinstruks_kultur.pdf
  471153/21
 • standardvilkår kulturpulje 2020(4).pdf
  471155/21
 • 23 Game & FGU.pdf
  471151/21
 • afrapporteringsskema, ny strategi 2020-.doc
  471152/21
 • Til ansøger: tilsagn: Region Syddanmarks Kulturpulje, projekt jnr. 21/14028
  471150/21
 • afrapporteringsskema, ny strategi 2020-.doc
  470913/21
 • Til ansøger: Tilsagn: Region Syddanmarks Kulturpulje, projekt jnr. 21/13867
  470912/21
 • 1 Grupetto Cycling Festival.pdf
  470916/21
 • revisionsinstruks_kultur.pdf
  470914/21
 • standardvilkår kulturpulje 2020(4).pdf
  470915/21
 • Svar på HENV, Vedr. værditabsordningen og evt. køb, Søndergade 41, 6800 Varde
  470733/21
 • Samarbejdsaftale mellem SDU og Region Syddanmark, klima
  470712/21
 • standardvilkår kulturpulje 2020(4).pdf
  470569/21
 • revisionsinstruks_kultur.pdf
  470568/21
 • Tilsagnsbrev - tæt på træer.pdf
  470566/21
 • afrapporteringsskema, ny strategi 2020-.doc
  470567/21
 • Til ansøger: Tilsagn til Underskift: Region Syddanmarks Kulturpulje, projekt jnr. 20/39955
  470565/21
 • Til advokat - Materiale vedr. Læsøvej 14, Fredericia - mail 3
  470487/21
 • Til advokat - Materiale vedr. Læsøvej 14, Fredericia - mail 2
  470481/21
 • Til Odense Kommunes afdeling for køb og salg af grunde, Fremsendelse af materiale vedr. ejendomme ved Snedronningen, 5240 Odense NØ
  470411/21
 • Til PFA DK, V1-høring med bilag, Hestehaven 21 m. fl., 5260 Odense S.pdf
  470308/21
 • Til Borger, Orientering om opstart af oprensning efter Værditabsloven.pdf
  470299/21
 • Revision af databehandleraftale - [Sagsnr.:19/46849]
  470191/21
 • Notat monitorering og evaluering ny IV-aftale - tilrettet 30.08.21 (MF).docx
  470293/21
 • Sag til DAK september 2021.docx
  470292/21
 • IV procesplan (31.8.21).docx
  470294/21
 • Sag vedr. monitorering og evaluering af IV-aftale til DAK
  470291/21
 • Til Andelsboligforeningen Stærehaven 2, V1-afgørelse, Vimmelbækløkken 1-27, 5270 Odense M.pdf
  470055/21
 • Til Rambøll, Regionens accept af tilbud på VTO lokalitet i Vejstrup - Øst Fyn
  470109/21
 • Til borger, V1-afgørelse, 8i, Søhusvej 242, 5270 Odense N.pdf
  469976/21
 • Til borger: Telefonnotat og svar på henvendelse vedr. afklaring af mulig forurening, Bakketoppen 3-31, 5250 Odense SV
  469882/21
 • Til borger: Nuancering, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C
  470044/21
 • Til Sønderborg Kommune: efterbehandlingsplan på matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  474625/21
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt samt bilag
  471194/21
 • Til Borger: Svar på suppklerende spørgsmål vedr. jordforurening Enghavevej 11 6800 Varde
  470617/21
 • Til Danbolig: Svar på FORSP vedr. sagsmateriale
  471590/21
 • Til Odense Kommune: Kvittering for fremsendt dokumentationsmateriale vedr. afslutning af §8-sag, Skt. Jørgens Engen 1 og Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C
  469907/21
 • Til borger - Svar på henvendelse - Bilag, Over-Holluf-Toften 1 m.fl., 5220 Odense SØ
  471593/21
 • Fra Enggaard: Svar vedr. edr. dokumentationsrapport. Bådhusene Fredericia
  475715/21
 • HENV, Korrespondance m. Ejendrøm, Årsag til V2-kortlægning, Frodesgade 125F, 2. 13., 6700 Esbjerg
  471344/21
 • Til borger - Svar på henvendelse, Over-Holluf-Toften 1 m.fl., 5220 Odense SØ
  471602/21
 • Til Borger: Svar vedr. Hjarnøvej 10, 7000 Fredericia
  471652/21
 • Svar på henvendelse vedrørende 461-81705 - Bilag
  471589/21

31. august 2021

Indgående

 • Henvendelse fra borger: medicinudlevering
  482838/21
 • Fra Kommune: Svar på spørgsmål vedr. etablering af byeskyttebaner på Stauerbyvej 7, 5500 Middelfart
  469735/21
 • FW: Jrn. Fra COWI: Betinget tilladelse Vestergade 8, Wedels Gård, Faaborg-Midtfyn Kommune. Etablering af permanent ventilationsanlæg
  477980/21
 • Fra Svendborg Kommune, Mail vedr. §8 ved etablering af legeplads, Hostrupvej 12, 5771 Stenstrup
  470426/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Svar vedr. påbudsmuligheder, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  494876/21
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Oprensning af forurenet jord inden for et §3 område beliggende på Kirkegyden 4 i Nr. Aaby
  469555/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Bilag, Deklaration om anvendelse af slagger, Østermarksvej 14, 6230 Rødekro
  469844/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Orientering om færdigmelding af projekt, Østermarkvej 14, 6230 Rødekro
  469843/21
 • Fra Vejle Kommune: mail på kontaktperson fra Vejle Spildevand, Bjørnsvej, 7080 Børkop
  480138/21
 • Fra Svendborg Kommune: Svar på påbudshøring: Driften af virksomheden er skyld i forureningen, ingen specifikke hændelser, ikke mulighed for påbud pga. ejerskifte, Kuopiovej 11, 5700 Svendborg.
  468959/21
 • Fra Rambøll, Tilbud på VTO lokalitet i Vejstrup - Øst Fyn
  470090/21
 • Tilbud på spørgeskemaundersøgelse omkring livet i de syddanske landdistrikter .msg
  469081/21
 • SV Tilbud på spørgeskemaundersøgelse.msg
  469082/21
 • Fra Svendborg Museum, RÅSTOF, SV: Myndighedshøring af bentonit råstofansøgning i Bjerreby, Svendborg Kommmune
  469706/21
 • SOM 702 Bjerreby bentonit_Høringssvar Svendborg Museum.pdf
  469707/21
 • Fra Rambøll, Tilbud på VTO lokalitet i Vejstrup - Øst Fyn
  470303/21
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, SV: Anmodning om udsættelse af høringsperioden for Bentonitgraven ved Bjerreby frem til den 23. september 2021
  468220/21
 • Fra DMR, Rugårdsvej 959 - placering af supplerende poreluftmålinger
  469252/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering undersøgelse
  467517/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Bilag, slaggedeklaration 2, Vollerupvej 13, 6360 Tinglev
  469863/21
 • Sundhedsstyrelsens rådgivning til udkast til akutplan for Region Syddanmark - Sundhedsstyrelsens rådgivning til Region Syddanmarks Akutplan.pdf
  478374/21
 • Fra DMR: Endeligt oplæg til undersøgelse, Stampemøllevej 11B, Højer -
  475106/21
 • Fra Billund Kommune: §8 ansøgning fim. tilbygning, Billund Varmeværk, Møllevej 9, Billund
  475119/21
 • 20.08.21_Referat_Protokoll_TOP_3_PP_Intereg6a.pdf
  467934/21
 • Fra borger: FORSP vedr. revurdering
  471599/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Mail om afslutning af projekt, Vollerupvej 13, 6360 Tinglev
  469858/21
 • Fra Borger: Supplerende spørgsmål vedr. jordforurening Enghavevej 11 6800 Varde
  470613/21
 • Referat af Økonomimøde 30_8-2021 - 2B i vores fælles Governancemodel
  476824/21
 • 20.08.2021_Referat_-_Protokoll.pdf
  467949/21
 • Fra Borger: Ansøgning vto
  467172/21
 • Fra Odense Kommune: Samlet tilbagemelding fra kommune og region, Svendborgvej 35, 5260 Odense S
  474311/21
 • Fra Middelfart Kommune: Nyt kort med tanke og problemområder mrkert iflg gl. rapport, lok. 445-00013
  468988/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Bilag, slaggedeklaration, Vollerupvej 13, 6360 Tinglev
  469861/21
 • Referat af sikkerhedsmøde 30_8 - 2c i vores fælles Governance
  476826/21
 • Fra BDO - Revisorpåtegning
  468919/21
 • Fra Odense Kommune: Afslutningsbreve vedr. afslutning af § 8-sag, Skt. Jørgens Engen, etape 1, 5000 Odense C
  476210/21
 • Fra ministeriet: Problemstilling med "tom" liste i valgperioden
  474264/21
 • Fra Borger: Skøde
  467173/21
 • Fra Tønder Kommune: Godkendelse af oplæg fra DMR, Stampemøllevej 11B, Højer
  475134/21
 • Fra Rambøll: Oplysninger om seneste gravning, Rolighed grusgrav
  471469/21
 • Fra Rambøll: Svar vedr dybde på gravning, Rolighed grusgrav
  471477/21
 • Fra Rambøll: Kvittering for tilbagemelding og forsp vedr tidligere vej, Bjerndrupvej 47, Tinglev
  467997/21
 • Fra Borger, kvittering for indledende svar
  471518/21
 • SV: Sundhedsstyrelsen: Anmodning om yderligere vedr. opfølgning på specialeplan 2020 - Region Syddanmark (Intern svarfrist den 31. august)
  478660/21
 • Re: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje.
  469038/21
 • VS: Endelig rapportversion af evalueringen af Den didaktiske podcast (22)
  475849/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Info om oprensning af vandløb på matrikel 1101 Ulkebøl, Ulkebøl
  471301/21

Udgående

 • Til Rambøll: VS: Oprensning af forurenet jord inden for et §3 område beliggende på Kirkegyden 4 i Nr. Aaby
  469567/21
 • Til Odense Kommune, V1-afgørelse, Snedronningen 0, 5240 Odense NØ
  469422/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Snedronningen 34, 5240 Odense NØ
  469412/21
 • Fra Aabenraa Kommune, Mail om jordforurening ved smedeværksted, Nørremarken 21, 6360 Tinglev
  470563/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Snedronningen 32, 5240 Odense NØ
  469376/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Snedronningen 30, 5240 Odense NØ
  469349/21
 • Til Odense Kommune og VURDST: Til orientering: V1-afgørelse til navne- og adressebeskyttede borgere på Snedronningen 28, 5240 Odense NØ
  469292/21
 • Til borgere, UDEN NAVN OG ADRESSE, V1-afgørelse, Snedronningen 28, 5240 Odense NØ
  469293/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Snedronningen 26, 5240 Odense NØ
  469269/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Snedronningen 24, 5240 Odense NØ
  469255/21
 • Til DMR, Regionens svar på oplæg, Rugårdsvej 959 - placering af supplerende poreluftmålinger
  469254/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  469239/21
 • Til Nordfyns Kommune, Regionens svar, Rugårdsvej 959 - placering af supplerende poreluftmålinger
  469242/21
 • Til Varde Kommune: Spørger til placering af forurening, påbud JFL § 48, Adelengvej 5, Janderup
  469220/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Snedronningen 20, 5240 Odense NØ
  469167/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Snedronningen 12, 5240 Odense NØ
  469137/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Snedronningen 10, 5240 Odense NØ
  469062/21
 • Korrespondance m. DMR, HENV, Fremsendelse af rapport, Naffet 27 og 27A, 6100 Haderslev
  469033/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Samsøvej 11, Fredericia
  469037/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Alrøvænget 8, Fredericia
  469034/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Assensvej 180, 5250 Odense SV
  468921/21
 • Besvarelse af aktindsigt [Sendt med Bluewhale]
  476940/21
 • SV Tilbud på spørgeskemaundersøgelse omkring livet i de syddanske landdistrikter .msg
  469079/21
 • SV Tilbud på spørgeskemaundersøgelse.msg
  469080/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Assensvej 168A, 5250 Odense SV
  468857/21
 • Til DMR: Status på kørevej, Skårup Fjernvarme
  468971/21
 • Til SCANIA DANMARK EJENDOM ApS, V1-afgørelse, Krumtappen 2 og 6, 5260 Odense S
  468825/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Haugevej 225, 5270 Odense N
  468792/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Vejrøvænget 2, Fredericia
  468724/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Samsøvej 9, Fredericia
  468719/21
 • Til borger: Svar på henvendelse med høringssvar og geoteknisk rapport, Hedelundhegnet 42, 5270 Odense N
  468345/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Læsøvej 10, Fredericia
  468710/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Hjarnøvej 8, Fredericia
  468708/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Alrøvænget 4, Fredericia
  468699/21
 • Til Sønderborg Kommune, Regionens svar på Udstykningssag - Lokalitet 523-05703, færgevej, Nordborg
  468551/21
 • Til borger, V1-afgørelse, 22a, Stavadgyden 188, 5270 Odense N.pdf
  468189/21
 • Til borger: Anmodning om supplerende oplysninger vedr. fjernelse af olietank, matr. nr. 3b, Haugevej 225, 5270 Odense N
  468134/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. olietank på matr. nr. 3bd, Hedelundhegnet 36, 5270 Odense N
  468037/21
 • Til Gartneriet 7eren Ejendomsselskab A, V1-afgørelse, 20d, Espestok 101, 5210 Odense NV.pdf
  468024/21
 • Til kommune (kopi) - Orientering om rapport + høring om ændret kortlægning og offentlig indsats
  467870/21
 • Til Andelsboligforeningen Næsbygaard III, V1-afgørelse, 23eq, Kirkendrupløkken 1-33, 5270 Odense N.pdf
  467877/21
 • Til Andelsboligforeningen Næsbygaard I, V1-afgørelse, 23ep, Kirkendrupløkken 1-33, 5270 Odense N.pdf
  467874/21
 • Til borger: Oplysninger om frivillig undersøgelse og mulige rådgivere, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  467678/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om disponering af midler
  467220/21
 • Til Svendborg Kommune, RÅSTOF, SV: Anmodning om udsættelse af høringsperioden for Bentonitgraven ved Bjerreby frem til den 23. september 2021
  468214/21
 • tillæg tilladelse bjerreby by (1).pdf
  468216/21
 • Til Svendborg Kommune, RÅSTOF, SV: Anmodning om udsættelse af høringsperioden for Bentonitgraven ved Bjerreby frem til den 23. september 2021
  468213/21
 • Til Borger: V0-brev, Æblegyden 30, 5580 Nr. Aaby.pdf
  467078/21
 • Fra DGE, Mail med notat over poreluftsundersøgelse, Rugårdsvej 40, 5000 Odense C
  468680/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V0-brev, Æblegyden 30, 5580 Nr. Aaby.pdf
  467079/21
 • Til Rambøll: Bekræftelse på kortlægning skyldes den tidligere offentlige vej, Bjerndrupvej 47, Tinglev
  468005/21
 • Til projekt. godkendt udvidet geografi i projektet
  469618/21
 • Til DMR: kvittering for modtagelse af notat, Hellesvej 28, Bramming
  468795/21
 • Til Vejen Kommune. [Sagsnr.:10/2632] - [Dok.nr.:245331/13] Undersøgelses rapport Autoscan dok 2 .pdf
  469367/21
 • Til Middelfart Kommune: Orientering vedr. Æblegyden 30. 5580 Nr. Aaby
  467080/21
 • til Miljøministeriet SV: Lindan undersøgelse
  468888/21
 • Til Borger: Optaget under Værditabsordningen
  467283/21
 • Til ejer - Orientering om rapport + høring om ændret kortlægning.... (med bilag) (sendt digitalt: Job nr. 203168463 + 203169117)
  467736/21
 • Til Rambøll: Svar vedr afsluttet undersøgelser på Bjerndrupvej 47, Tinglev
  467545/21
 • Til ejendomsmægler: Svar på FORSP
  468958/21
 • til MST SV: Lokaliteter i Danmark hvor der har været produceret eller håndteret Lindan
  468875/21
 • Til Kommune: Regionsrådsvalget - anmodning om assistance til fornyet fintælling
  469359/21
 • Til Boehringer Ingelheim: vedr. køb af basisliste
  467914/21
 • Til Odense Kommune, Vedr. påbudsmuligheder på 2 gartnerier på Fangelvej 21 og 26, 5260 Odense S
  469201/21
 • Til JP: besvarelse af aktindsigt, bilag: liste med sendte dokumenter
  477032/21
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  467740/21
 • Til Odense Kommune, Vedr. Påbudsmuligheder på 2 gartnerier på Fangelvej 21 og 26, 5260 Odense
  469210/21
 • Fra borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Strandholtvej 28, 5270 Odense N
  479451/21

30. august 2021

Indgående

 • Forretningsvision_fra_4501-Organisationsportalen-RSI-version_v1_sendt_til_regioner.pdf
  473494/21
 • SV: Dagsorden til 1. møde i referencegruppen for Organisation
  473493/21
 • Udkast til dagsorden til projektstyregruppemøde
  485284/21
 • Fra DGE: Vedr. økonomi og drift af afværge for Kolding Kommune.
  467308/21
 • Vedr opfølgning på tilsyn Brørup / Per Nielsen / Nabo
  466981/21
 • Fra Chrones Entreprenør og Anlæg: Ønske om fritagelse fra kortlægningen pga. 2 overfladeprøver, Heden 12,5450 Otterup.
  477766/21
 • Fra DGE: Prisoverslag vedr. udarbejdelse at opfølgende notat for Gl. Donsvej 4a, Kolding.
  467306/21
 • Fra MOE: SV: Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev - 1 års gennemgang
  480797/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Bilagsnr#3730421_v1_Beskriv det ansøgte projekt, Sdr Bjalderupvej 1, 6870 Ølgod
  466886/21
 • Fra Varde Kommune: Fremsendt ansøgningsmaterialet, Sdr Bjalderupvej 1, 6870 Ølgod
  466881/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Miljøgodkendelseanmeldelse, Sdr Bjalderupvej 1, 6870 Ølgod
  466884/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Bilagsnr#3730422_v1_Beskriv det ansøgte projekt, Sdr Bjalderupvej 1, 6870 Ølgod
  466885/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Miljøgodkendelse til udlægning af slagge under bygning plansilo og plads, Sdr Bjalderupvej 1, 6870 Ølgod
  466890/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Bilagsnr#3730419_v1_Konfliktrapport for ansøgningen, Sdr Bjalderupvej 1, 6870 Ølgod
  466888/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Bilagsnr#3730420_v1_Beskriv det ansøgte projekt, Sdr Bjalderupvej 1, 6870 Ølgod
  466887/21
 • Fra Miljøteknik, Afrapportering af afværge og status, Strandløkken 1A, 5900 Rudkøbing.
  478144/21
 • RE: Referat Region Syd 17-08-2021
  466436/21
 • Internt - Telefon notat 136 Stevning, Svenstrup
  465398/21
 • T.o. Tilladelse til indvinding af grundvand til Langeskov Planteskole Nyborgvej 39 5550 Langeskov.msg
  471259/21
 • Fra Nyborg Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  465061/21
 • Fra Berendsen: Klude igang
  464926/21
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, SV: Anmodning om udsættelse af høringsperioden for Bentonitgraven ved Bjerreby frem til den 23. september 2021
  468202/21
 • Fra Miljøteknik: Vedr. boringer
  464818/21
 • Fra Ejlskov: Notat med svar på spørgsmål, Hjallesegade 60, 5260 Odense S
  476221/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Vedr. tilladelse til ibrugtagning af bygning 1.DOCX
  475672/21
 • Fra projekt; indsendt slutregnskab
  480196/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  470167/21
 • Fra DMR. Resultater for blanderpøver, Lillebæltsvej 37, 6715 Esbjerg N
  464914/21
 • Modtaget serviceklage over øre-næse-halslæge Søren Fast
  466998/21
 • Fra Varde Kommune, Varsel af påbud, Adelengvej 5, 6851 Janderup Vestj
  467214/21
 • Fra apotek: Præsentation til møde med UNS
  467025/21
 • Fra DMR: Orientering vedr. luftrenser på 1. sal, tages retur
  471135/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. tilladelse til ibrugtagning af bygning 1
  475670/21
 • Fra CFFB: Besked om ny ansat
  466657/21
 • Fra borger, HENV, Rådgivning om forurening ved køb af ejendom, Bogensevej 96, 5464 Brenderup
  468949/21
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmarks 2-årig genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. psykotiske tilstande
  466178/21
 • Fra Kolding Kommune: Naboorientering vedr. ansøgning om landzonetilladelse på Dons Landevej 275, Kolding
  466688/21
 • Fra DMP - Referat af styregruppemøde (27-08-2021)
  467178/21
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af §8-sag, boliger etape 1, Skt. Jørgens Engen 1 og Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C
  469278/21
 • Fra Varde Kommune, Mail med varsling af påbud, Adelengvej 5, 6851 Janderup Vestj
  467210/21
 • Fra DMR, Vedr. placering af prøver, Lillebæltsvej 37, 6715 Esbjerg N
  464921/21
 • Fra DTU: Oplæg til yderligere analyser
  481269/21
 • Fra Boehringer Ingelheim: vedr. køb af basisliste?
  467916/21
 • Fra Vejle Kommune, Kopi af analyseresultater og deklarationer for slaggen, Pottervej 8, 7323 Give
  464950/21
 • Fra Odense Kommune: Resultater af jordprøver, Svendborgvej 35, 5260 Odense S
  467581/21
 • Fra Varde Kommune, Supplerende sagsmateriale, Sdr Mallevej 50, 6800 Varde
  467257/21
 • Fra Odense Kommune, Dokumentation for færdigmelding af nedtagning af 500.000 l OJ tank, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  465376/21
 • Fra Fredericia Kommune: UDKAST Byggefelt 13, Tilladelse efter Jordforureningsloven til etablering af byggeri på Demenhorstgade 2, matrikel 696bd, Fredericia Bygrunde
  475656/21
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål til genbrug af jord på kortlagt ejendom, lok. 445-00013
  468541/21
 • Fra DMR: Vedr. forslag til undersøgelse på Stampemøllevej 11B, Højer
  466694/21
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af §8-sag, boliger etape 1, Skt. Jørgens Engen 1 og Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C
  469271/21
 • Fra Kolding Kommune, Ny mail med redigerede §8-udkast, C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding
  464831/21
 • Fra Miljøstyrelsen: Kvittering for: Høringssvar - Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2021
  464712/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag: Kort med tanke og problem-områder mrkert iflg gl. rapport, lok. 445-00013
  468545/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - UDKAST Byggefelt 13, Tilladelse efter Jordforureningsloven til etablering af byggeri på Demenhortsgade 2, matrikel 696bd, Freder
  475662/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  470146/21

Udgående

 • Partshøring af påbud og orientering fra Region Syddanmark
  466976/21
 • Følgebrev udkast påbud Brørup.pdf
  466978/21
 • Tilsynsskema Brørup.pdf
  466977/21
 • Til borger - Høringsbrev - Kortlægning på vidensniveau 2 - Læsøvej 8, Fredericia.pdf
  466904/21
 • Til Vejle Kommune, Spørgsmål vedrørende fund af forurening ved gravearbejde, Bjørnsvej, 7080 Børkop
  466846/21
 • Til Ejendomsmægler: Vedr. varslet kortlægning, Snedronning 22, 5240 Odense NØ
  466804/21
 • Til borger - Afgørelse - Ejendommen kortlægges ikke - Hjarnøvej 6, Fredericia
  466785/21
 • Til borger - Afgørelse - Ejendommen kortlægges ikke - Hjarnøvej 12, Fredericia
  466790/21
 • Til Borgere: Telefonnotat vedr. mulighed for boligundersøgelse, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  466702/21
 • Til Borger, Udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  466779/21
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Havevej 6, 6760 Ribe, lok: 561-81004
  466778/21
 • Til borger - Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Vejrøvænget 6 Fredericia
  466573/21
 • Til borger - Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Læsøvej 14, Fredericia
  466569/21
 • Til borger - Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Læsøvej 12, Fredericia
  466566/21
 • Til borger - Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Alrøvænget 6, Fredericia
  466560/21
 • Til borger - Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Alrøvænget 2, Fredericia
  466556/21
 • Til Esbjerg Kommune: Opdateret ansøgningsmateriale - Miljøgodkendelse 2021, Slaggeudlægning, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  466482/21
 • Til Advokat: Mulighed for at søge om boligundersøgelse, Snedronningen 32, 5240 Odense NØ
  466438/21
 • Til borger og Faaborg-Midtfyn Kommune: Telefonnotat og kontaktoplysninger, forurening ved Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  466390/21
 • Til DJ MILJØ OG GEOTEKNIK P/S, Bemærkninger til oplæg, Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby
  465850/21
 • Til COWI, Tilbagemelding Adelgade 3 Kolding - Gulve
  467144/21
 • Til ansøger: vedr. efterbehandlingsplan på matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup
  465300/21
 • Aftale.pdf
  464854/21
 • Til Berendsen: Ny underskrevet aftale - klude
  464852/21
 • Til Miljøteknik. Svar vedr. regionens boringer
  464771/21
 • Til Miljøstyrelsen: Høringssvar - Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2021
  464711/21
 • Fra Kolding Kommune, §8-udkast, C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding
  464843/21
 • Til EDC. Sv på henvendelse Vesterballe 17, 5600 Faaborg
  466956/21
 • Til Kolding Kommune: Spm vedr. ansøgning om landzonetilladelse på Dons Landevej 275, Kolding
  466843/21
 • Til Behandlingsrådet - Indstilling af analysetemaer - Region Syddanmark
  465852/21
 • Til Borgere, Bilag til V2-varsel, naborapport fra indledende undersøgelse - Slotsgade 13.pdf
  466286/21
 • Til EDC: Kopi af orienteringsbrev, Gyden 1, Ærøskøbing
  465943/21
 • Til ApS AF 8-8-1995, V2-varsel med bilag vedr. Slotsgade 15, 6100 Haderslev.pdf
  466264/21
 • Til Haderslev Kommune, V2-varsel med bilag, Vejareal udfor Slotsgade 15 og en del af Høppners gård, 6100 Hade
  466297/21
 • Til Odense Kommune: Forslag til yderligere spørgsmål til § 8-ansøgning, Svendborgvej 35, 5260 Odense S
  465700/21
 • Fra borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  479423/21
 • Fra Fredericia Kommune: svar på anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser fra den 20. august 2021
  467612/21
 • Til Nybolig. Henvendelse omk. V2 afgørelse
  466486/21
 • Til Rambøll - Rapport er godkendt (med bemærkninger)
  466522/21
 • Til Borger, kvittering for svar
  466755/21
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for fremsendelse af kopi af analyseresultater og deklaration for slaggen på Pottervej 8, 7323 Give
  465026/21
 • Til Borgere, V2-varsel med bilag vedr. Slotsgade 13-13a, 6100 Haderslev.pdf
  466281/21
 • Til HF VIBORG INVEST ApS, V2-varsel med bilag vedr. Slotsgade 17, 6100 Haderslev.pdf
  466272/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Læsøvej 8, Fredericia
  466761/21
 • Til projekt: ok til tidsplan for regnskab
  466709/21
 • Fra borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Over-Holluf-Toften 27, 5220 Odense SØ
  479400/21
 • Fra borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Over-Holluf-Toften 21, 5220 Odense SØ
  479408/21

29. august 2021

Indgående

 • Fra Arbejdstilsynet: Tilsynsbesøg
  470099/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Ændring af dato
  470124/21

27. august 2021

Indgående

 • Dagsorden til 1. møde i referencegruppen for Organisation
  473495/21
 • Status for DK2020 til følgegruppen august 2021
  463948/21
 • Fra Miljøteknik: Vedr. svar på spørgsmål vedr. etablering af byeskyttebaner på Stauerbyvej 7, 5500 Middelfart
  464758/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Fremsender Miljøscreeningrapport,Tangevej122, 6760 Ribe
  463152/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Miljøscreeningsrapport,Tangevej122, 6760 Ribe
  463154/21
 • Høringssvar fra Bjerreby menighedsråd og Fyns Stift, RÅSTOF, Svar (STPR F2: 1519567)
  463121/21
 • Fra DGE: vedr. forureningen og afværgen på Gl. Donsvej 4, i Kolding.
  463838/21
 • Fra Niras: Tværvej, poreluft mv.
  463800/21
 • Fra Rambøll, revideret oplæg til undersøgelse for ejendommen Nordenhusevej 11, Aunslev. Lok. nr. 450-81257
  463157/21
 • Fra DGE: Bilag 1 - situationsplan over oprensning
  466404/21
 • Fra DGE: Spørgsmål til oprensning, Åbyskovvej 3b Skårup.
  466403/21
 • AR-21-CA-21093494-01.pdf
  466405/21
 • Fra Moe: Kosterlevsvej 88, Søndersø - Besigtigelsesreferat
  462700/21
 • Fra Moe: Hjarnøvej 14, Fredericia - Besigtigelsesreferat
  462707/21
 • Indkaldelse til bestyrelsesmøde EJS 10.09.21.pdf
  463111/21
 • VS: Indkaldelse til bestyrelsesmøde 10. september
  463112/21
 • Bilag 3, Perioderegnskab Q02 2021.pdf
  463115/21
 • Bilag 2, KPIer til opfølgning august 2021.pdf
  463117/21
 • Bilag 1, ref_bestmøde_EJS_19.05.21 underskrevet via Penneo.pdf
  463114/21
 • Fra MOE, Skrudstrup Bygade - 1 års gennemgang
  466008/21
 • Fra MOE: Nørrebyvej 2, Rødding - 1 års gennemgang
  462295/21
 • Fra GeoSyd: Geoteknisk notat 2016, Snedroningen 22, 5240 Odense NØ
  466510/21
 • Fra Rambøll, Havevej 6, Kærbøl, 6760 Ribe_Notat miljøundersøgelse
  466551/21
 • Fra Kolding Kommune, Mail med udkast til §8-tilladelse til padel tennis, C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding
  464812/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  470051/21
 • Fra MOE, Oplæg til forureningsundersøgelse, Industribuen 24-30, 5592 Ejby
  464904/21
 • Fra DGE A/S: Bilag: Forureningsundersøgelse, Tokkendrup 17, 5450 Otterup, 25.08.2021
  462943/21
 • Fra Borgere: Salgssituation og fremsendelse af geotekniske resultater fra 2016, Snedroningen 22, 5240 Odense NØ
  466509/21
 • Fra Borger - mødetidspunkt accepteret
  466749/21
 • Fra Tønder Kommune: Dokumenter vedr. monitering mv 2014-2019, Vesterhavsvej 15, 6792 Rømø
  462949/21
 • Fra NIRAS A/S: SV: Vedr. regionens bemærkninger til det reviderede oplæg til undersøgelser på Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  464361/21
 • Fra mst: Afslutning af jordforureningssag for spildoprensning (spild id 17.03.2021, T38 skumrør) (MST Id nr.: 3587951)
  462460/21
 • Fra DMR: Revideret historik, Rismarksvej 52
  492192/21
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  474308/21
 • Fra DMR: Forslag til undersøgelse på Stampemøllevej 11B, Højer
  462926/21
 • Fra Kolding Kommune, Udkast til §8-tilladelse til padel tennis, C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding
  464820/21
 • Sv: Partshøring af gennemført tilsyn med webstedet Fremtidens SyddanmarkDIGST (Id nr.: 1206735)
  464170/21
 • Fra MOE, Mail med oplæg til forureingsundersøgelse, Industribuen 24-30, Ejby
  464898/21
 • Fra DGE A/S: Forureningsundersøgelse - Tokkendrup 17, 5450 Otterup
  462941/21
 • Fra Kolding Kommune, §8 ansøgning, C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding
  464835/21
 • fra HedeDanmark, råstof, diverse forespørgsler, matr. nr. 4m Sadderup, ESbjerg Jorder, ESbjerg Kommune
  492104/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  470013/21

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Kopi af høringsbrev og udkast til V1/V2-kortlægning, Tangevej 120 og 122, 6760 Ribe
  464394/21
 • Til N1 A/S: Høringsbrev og udkast til V1/V2-kortlægning, Tangevej 120 og 122, 6760 Ribe
  464372/21
 • Til N1 AS - Bilag - Udkast til V1V2-kortlægningsbrev, Tangevej 120 og 122 - 6760 Ribe
  464374/21
 • Til N1 AS - Bilag - V1V2-høringsbrev, Tangevej 120 og 122, 6760 Ribe
  464373/21
 • Til Borger Orientering om oprensning og afslutning af den offentlige indsats.pdf
  464336/21
 • Til Svendborg Kommune, Jordfourening, Assensvej 138, Svenstrup.
  464327/21
 • Til Borger Udkast, boligerklæring.pdf
  464333/21
 • Til Borger Rapport værditabsafværge_Assensvej 128, Stenstrup_26.08.2021.pdf
  464335/21
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  464332/21
 • Til Svendborg Kommune, RÅSTOF, SV: Anmodning om udsættelse af høringsperioden for Bentonitgraven ved Bjerreby frem til den 23. september 2021
  464094/21
 • Til Rambøll, Regionens OK til revideret oplæg til undersøgelse Nordenhusevej 11, Aunslev. Lok. nr. 450-81257
  463165/21
 • Kvittering for Fyns Stift, RÅSTOF, SV: Svar (STPR F2: 1519567)
  463354/21
 • Til Fredericia Kommune: SV: Vedr. undtagelse af oplysninger fra aktindsigt, Samtank A/S
  465057/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, H.C. Lumbyesvej 50, 5270 Odense N.pdf
  462588/21
 • Til Odense Kommune og Vurderingstyrelsen, Jordforurening, Grønnevangen 56-58, Odense NV, lok: 461-6090
  462468/21
 • Til Allround Ejendomme, Udgår af kortlægning efter oprensning og undersøgelse.pdf
  462473/21
 • Til Esbjerg Kommune: Anmodning om rapport og oplysning om kortlægning, Tangevej 122, 6760 Ribe
  462452/21
 • Til DGE, Regionens svar på oplæg til undersøgelser lok. nr. 525-40303
  462374/21
 • Til Tønder Kommune: Bem. til forslag til undersøgelse på Stampemøllevej 11B, Højer
  462932/21
 • til Crossbridge Energy, Fredericia kommune og mst: Høring vedr. varsling af V2 kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  462905/21
 • Til NIRAS A/S: SV: Vedr. regionens bemærkninger til det reviderede oplæg til undersøgelser på Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  464366/21
 • Til Borger: Svar på henvendelse vedr. Rågelundvej 87 og Lindvedvej 53, Odense.
  463065/21
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  462446/21
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  462097/21
 • Fra MST: Brev til regioner og kommuner om tiltag vedr. PFOS fra brandøvelsespladser
  463093/21
 • Til Sønderborg Kommune, Bemærkninger og spørgsmål til udkast til § 8 tilladelse, Østkystvejen 40, 6440 Augustenborg
  464334/21
 • Fra Kolding Kommune, Geoteknisk rapport, C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding
  464837/21
 • Forslag fra Region Syddanmark - Invitation til indstilling af emner til lærings- og kvalitetsteam 2021
  462044/21
 • Til Borger, forslag til mødetidspunkt
  466742/21
 • Til borger: svar på henvendelse
  462309/21
 • Fra Kolding Kommune, §8 ansøgning, C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding
  464825/21
 • Til rådgivere på rammeaftalen, Regionerne har indgået forlig med laboratorierne på rammeaftalen om opbevaring af arkivprøver
  471565/21
 • Til borger: Besvarelse af aktindsigt
  466222/21
 • Til Odense Kommune: Svar vedr. revurdering af undersøgelse og kortlægning, Lindvedvej 55, 5260 Odense S
  462339/21
 • Til Meierconsult, svar vedr. Lucernemarken 14 Odense
  464042/21
 • Til Borger: Svar vedr. vejareal på Enghavevej 11 6800 Varde
  462360/21
 • TIl JV: Besvarelse af aktindsigt
  466349/21

26. august 2021

Indgående

 • Fra borger: Geoteknisk rapport, Hedelundhegnet Grund 57, 5270 Odense N
  466931/21
 • Fra borger: Høringssvar, Hedelundhegnet 42, 5270 Odense N
  466930/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Fjernvarme Fyn - 311019, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  466445/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Oversigtskort, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  466449/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Konfliktrapport for ansøgningen, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  466447/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Ansøgning MBL §33 - plansilo _underskrevet, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  466442/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Situationsplan 04.01.2021, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  466448/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. undtagelse af oplysninger fra aktindsigt, Samtank A/S
  465053/21
 • Fra JEMA: Svar på spørgsmål - vinduer mv
  461946/21
 • Fra COWI: Grønnegade - resultatopdatering
  464815/21
 • Til borger, V1-høring, Snedronningen.pdf
  466469/21
 • Fra Ejendomsmægler: Vedr. salg og ophævning af kortlægning på baggrund af geoteknisk undersøgelse, Snedronning 22, 5240 Odense NØ
  466468/21
 • Fra COWI: Grønnegade - resultatopdatering
  464811/21
 • 2020-006234-5 Varsel om afgørelse om ikke påbud, forureningssag, Vindebjergvej 16a, 546 9059260_7319529_0.pdf
  484351/21
 • fra middelfart kommune Varsel om afgørelse om ikke påbud, forureningssag, Vindebjergvej 16a, 5463 Harndrup
  484350/21
 • Fra Odense Kommune, Grønnevangen 56, Odense - forurenet jord er bortskaffet
  462454/21
 • Fra Rambøll, Afrapportering af Værditabsoprydning, Assensvej 128, Steenstrup
  464090/21
 • Fra Niras: Tværvej 3 - Budget justering
  463723/21
 • Fra AlmBrand: Orientering om hyring af rådgiver, Holmemarksvej 28, 7000 Fredericia
  477803/21
 • Fra Niras: Højgårdsvej 5, jordanalyser fra boringer, Godkendt
  463690/21
 • Status på ansøgninger til 2. rul
  462899/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Supplerende information vedr. spildet med aluminium chlorid på Værftsvej 3, 5600 Faaborg
  466583/21
 • Fra Berendsen: Samarbejdsaftale - karklude
  460645/21
 • fra odense kommune Pakhuskaj boringer undersøgelse
  484322/21
 • 2021-1592 §8 ansøgning nedrivning-rev1..pdf
  484324/21
 • Fra SWECO - grundejerrapport - Hjarnøvej 12 Fredericia
  460103/21
 • RE: Pulje 54, Hjarnøvej 6 og 12 - grundejerrapporter
  460097/21
 • Fra SWECO - grundejerrapport - Hjarnøvej 6 Fredericia Grundejer
  460098/21
 • Debat i klimamonitor om kommunale klimamål
  485297/21
 • Fra Geopartner: Jnr.: 2106259, Ørstedsgade 26, 5900 Rudkøbing - Tinglysning
  464287/21
 • Fra DMR: status på Dageløkkevej
  459549/21
 • VS: prapppronest01v
  466453/21
 • Fra Kolding Kommune: Kvittering for orientering om kommende rapport, Boligprojekt, Fynsvej og Dyrehavegårdsvej
  479981/21
 • Fra GEO: Kvittering for regionens tilbagemelding samt orientering om kommende rapport, Boligprojekt, Fynsvej og Dyrehavegårdsvej
  479977/21
 • Til borger 2 - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 5, 5220 Odense SØ.pdf
  459296/21
 • Sv: tilbagemelding fra tilsyn
  460917/21
 • image001.jpg
  460918/21
 • Historisk redegørelse - Frank Geoteknik - Vejrøvænget 8, Fredericia, 2020.pdf
  461683/21
 • Fra Esbjerg Kommune: VS: EMS - Billeder fra fyld i bombekratere på Lillebæltsvej 37, 6715 Esbjerg N
  460914/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag: Ansøgningsmateriale
  461680/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. afsluttende dokumentation på § 8-sag, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C
  464813/21
 • Fra Rambøll A/S: Bilag: Nordenhusevej 11, 5800 Nyborg_Historik og oplæg til undersøgelse_til myndigheder
  460702/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag 2: Billede 2 - IMG_2126
  460929/21
 • fra Miljøstyrelsen Lokaliteter i Danmark hvor der har været produceret eller håndteret Lindan
  468371/21
 • Fra Forskningsenheden Konklusioner fra RSyd forskningsprojekter om medicinsk canabis -
  464144/21
 • Psykologe - Ændring af navn på sundhed.dk
  460801/21
 • Fra CFFB: Referat 19/8 2021 til godkendelse
  459512/21
 • Fra Middelfart Kommune: Drøftelse af punkter ifm. § 8 tilladelse, Gl Banegårdsvej 5-7, 5500 Middelfart
  468397/21
 • Fra Borger: Forespørgsel vedrørende kortlægning af Tværsigvej 31, Bramming
  459809/21
 • Fra Odense Kommune: Svar fra COWI på stillede spørgsmål, Svendborgvej 35, 5260 Odense S
  465685/21
 • Svar fra Ærø Kommune: Regionsrådsvalget - anmodning om assistance til fornyet fintælling
  459816/21
 • Fra/Til Heimstaden: korrespondance om oplysningspligt om forurening
  460136/21
 • Fra Dansk Design Center: Samarbejdsaftale med Dansk Design Center
  480874/21
 • Fra Rambøll A/S: Bilag: Nordenhusevej 11, 5800 Nyborg_Historik og oplæg til undersøgelse.
  460770/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Stenløkken 21, 5260 Odense S.pdf
  460999/21
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding, opdateret rapport
  477529/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Strandholtvej 31, 5270 Odense N.pdf
  460920/21
 • Fra Rambøll A/S: Fremsendelse af historik og oplæg til undersøgelse for ejendommen Nordenhusevej 11, Aunslev. Lok. nr. 450-81257
  460766/21
 • Fra Rambøll: Foreløbig status på afgravning af jord i Rolighed Grusgrav
  461187/21
 • Fra Aabenraa Kommune: VS: Ansøgning om jordvarmeanlæg på Østermarkvej 12, 6230 Rødekro, matr. nr. 151 Nr. Hostrup, Egvad
  461679/21
 • Fra DGE A/S: Oplæg til undersøgelser lok. nr. 525-40303
  460093/21
 • Fra rådgiver NIRAS – Historisk materiale, Tolderlundsvej 115, 5000 Odense C
  460517/21
 • Fra Borger: Vedr. konsekvenser af kortlægning
  460155/21
 • Fra Borger, ønsker at drøfte sagen på møde
  466734/21
 • Fra projekt: spørgsmål om udvidelse af geografi i projektet
  469616/21
 • Fra Rambøll - Endelig rapport (26-08-2021)
  465698/21
 • Fra Dahl Advokatfirma, kvittering for svar vedr. Limfjordsvej 11, 6715 Esbjerg N [DAHL-A.FID3436350]
  461923/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  460705/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Over-Holluf-Toften 23, 5220 Odense SØ.pdf
  461054/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag 1: Billede 1 - IMG_2120
  460924/21
 • Fra Rambøll A/S: Fremsendelse af historik og oplæg til undersøgelse for ejendommen Nordenhusevej 11, Aunslev. Lok. nr. 450-81257
  460679/21
 • Fra projekt: meddelelse vedr. slutregnskab
  466682/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Storegade 21, 6310 Broager.pdf
  460778/21
 • Fra Varde Kommune: Anvendelse af knust asfalt, Højvangvej 9, 6800 Varde
  461159/21
 • Fra GeoSyd: Geoteknisk notat 2016, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  466471/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Tranehøjen 204, 5250 Odense SV.pdf
  460844/21
 • Fra Ejendomsmægler: Jordforureningsattest, matr. nr. 10ft Seden By, Seden, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  466472/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Tranehøjen 208-212 og 218B, 5250 Odense SV.pdf
  460807/21
 • Fra Rambøll: Status på afgravning af jord i Rolighed Grusgrav
  460746/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Stenløkken 19, 5260 Odense S.pdf
  460969/21
 • Fra rådgiver NIRAS, Historisk materiale, Sverigesgade 17, 5000 Odense C
  458994/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 381, 5210 Odense NV.pdf
  461014/21
 • Fra Varde Kommune: Orientering om anvendelse af knust asfalt, Sønderskovvej 113, 6800 Varde
  461476/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 34, 5270 Odense N.pdf
  460940/21
 • Fra Odense Kommune: VS: Udløbsbygværk ved Dalum Papirfabrik - håndtering af overskudsjord
  459896/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedr. Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  461492/21
 • Miljøteknisk rapport - Frank Geoteknik - supl undersøgelse ifm §8 ansøgning - Vejrøvænget 8 Fredericia.pdf
  461691/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Svar på mail vedr. påbud om undersøgelse af jordforurening, Spangsbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg
  462012/21
 • Fra Odense Kommune: Svar fra COWI på stillede spørgsmål til § 8- ansøgning, Svendborgvej 35, 5260 Odense S
  465356/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  462330/21
 • Fra Bygherre: Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  459880/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Tranehøjen 202, 5250 Odense SV.pdf
  460868/21

Udgående

 • Til advokat - Materiale vedr. Læsøvej 14, Fredericia - mail 1
  461741/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Assensvej 212, 5250 Odense SV.pdf
  461722/21
 • Til Svendborg Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  465052/21
 • Til JEMA: Spørgsmål til udlejer
  461677/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Strandholtvej 28c, 5270 Odense N.pdf
  461588/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Strandholtvej 30, 5270 Odense N.pdf
  461562/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Strandholtvej 28, 5270 Odense N.pdf
  461534/21
 • Til Kolding Kommune, Opfølgning på spørgsmål til undersøgelsespåbud, Skodborgskovvej/Tøndervej i Vamdrup
  461437/21
 • Vedr klage af 26.821: SV: Råstofgrav Tingvej 4, 6650 Brørup
  462472/21
 • Til Rambøll, Regions svar på oplæg til undersøgelse for ejendommen Nordenhusevej 11, Aunslev. Lok. nr. 450-81257
  461185/21
 • Til DGE, Regionens svar vedr. oplæg til undersøgelser - elmevænget 8, asperup på fyn, lok: 451-22
  460612/21
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. indsats og §8 på lokalitet 561-42006
  460267/21
 • Korrespondance m. Circle K, Rette modtager af brev, Passagerterminalen 2, 7190 Billund
  460139/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Humlehaven 2., 5320 Agedrup.pdf
  459848/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Humlehaven 4, 5320 Agedrup.pdf
  459833/21
 • Til Cervogruppen Aps - V1-høring med bilag, Mellemhaverne 31, 5320 Agedrup.pdf
  459808/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Mellemhaverne 29, 5320 Agedrup.pdf
  459792/21
 • Til Borger: SV på forespørgsel vedr. Tværsigvej 31 i Bramming
  459828/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Mellemhaverne 27, 5320 Agedrup.pdf
  459779/21
 • SV: Bangs Boder 37, 5000 Odense C
  459036/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende atopisk eksem
  460457/21
 • til projekthaver
  461480/21
 • Til Svendborgvej 90 Aps, V1-afgørelse med bilag, Svendborgvej 100-104, 5260 Odense S.pdf
  461580/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Over-Holluf-Toften 23, 5220 Odense SØ
  461163/21
 • Til Fåborg Midtfyn Kommune og Skat: kopi af V1 varsel 430-81438, Steghavevej 30, Ringe, 20/18859
  460621/21
 • Til Borger: Vedr. revurdering af Reventlowsvej 44, 5600 Faaborg
  461186/21
 • Til kandidat: Spørgsmål og svar vedr. underskrift
  459910/21
 • Fra Haderslev Kommune, Svar på mail om jordforureningsundersøgelse på ø i Slivsø
  460933/21
 • Til WSP, Vedr. undersøgelse på Slivsø
  460948/21
 • Til Heimstaden: svar på spørgsmål om oplysningspligt om forurening
  459665/21
 • Til Rambøll: Status for afgravning af jord i Rolighed Grusgrav
  460751/21
 • Til Borger: Svar på henvendelse vedr. Forurening i Guderup
  461470/21
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. påbud om undersøgelse af jordforurening, Spangsbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg
  461093/21
 • fra projekthaver
  461676/21
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering og forslag til tidspunkt for drøftelse af punkter ifm. § 8 tilladelse, Gl Banegårdsvej 5-7, 5500 Middelfart
  483980/21
 • Til Tønder Kommune: Bemærkninger til nyt oplæg, Stampemøllevej 11B, Højer
  459303/21
 • Til WSP: Svar vedr. Aktindsigt, Platinvej 14, 6000 Kolding
  461565/21
 • Region Syddanmarks svar på anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. atopisk eksem
  460584/21
 • Til IBF A/S: - V1-varsel Forsendelse 202772305.pdf
  460598/21
 • Til FDO, kommune, mst og Crossbridge Energy: afgørelse vedr. Spild på ubefæstet areal ved T8851, FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia
  460104/21

25. august 2021

Indgående

 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, høringssvar screening matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted
  466365/21
 • bentonit.msg
  462726/21
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, Foreløbige kommentarer til NCC's ansøgning om forlængelse af gravetilladelsen til Bentonit ved Bjerreby
  462725/21
 • SV Myndighedshøring af bentonit råstofansøgning i Bjerreby Svendborg Kommune.msg
  462729/21
 • VS Endelig bentonit.msg
  462728/21
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, Anmodning om udsættelse af høringsperioden for Bentonitgraven ved Bjerreby frem til den 23. september 2021
  462723/21
 • Fra landinspektør, RÅSTOF, tinglysningssvar matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  466376/21
 • Fra landinspektør, RÅSTOF, mail med tinglysningssvar matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  466375/21
 • A201308-T-002_Rev_1.0.pdf
  480448/21
 • fra odense kommune : Udløbsbygværk ved Dalum Papirfabrik - håndtering af overskudsjord
  480447/21
 • A201308-T-001_Rev_1.0.pdf
  480449/21
 • Fra Geopartner RÅSTOF Tinglysning - deklaration om råstofindvinding
  458208/21
 • Fra Varde Kommune: Forlængelse af § 19-tilladelse ifm. jordhåndteringsplan - Nr. Nebel etape 3
  465087/21
 • fra odense kommune: Dalum Papirfabrik - screening af poreluft i byggefelter
  484293/21
 • 2020-1586 2021-08-20 Poreluftundersøgelse, byggefelt B07-B10, B14, B15 og B18, Dalumvej 116, Odense, inkl. bilag.pdf
  484295/21
 • 2020-1586 2021-08-20 Status.docx
  484297/21
 • Fra Svendborg Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  465045/21
 • fra rådgiver Neversvej 40, Tommerup
  459393/21
 • fra rådgiver Neversvej 40, Tommerup
  483867/21
 • Fra Odense Kommune: Videresendelse af status fra rådgiver for supplerende § 8-projekt, Skt. Jørgens Engen
  464992/21
 • fra rådgiver : 2021-1092 Pakhuskajen - ansøgning §8 til nedrivning
  484279/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Kvitteringsmail
  456727/21
 • fra odense kommune Pakhuskaj risiko for overfladevand
  484273/21
 • 2021-1592 §8 ansøgning nedrivning-rev1..pdf
  484275/21
 • fra odense kommune: 2021-1092 Pakhuskajen - ansøgning §8 til nedrivning
  484246/21
 • 2021-1592 §8 ansøgning nedrivning-rev1..pdf
  484248/21
 • Fra SWECO - grundejerrappport - Læsøvej 8 Fredericia Grundejerrapport.pdf
  460069/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering - tilladelse til midlertidig oplagsplads i Varde Kommune på Nordre Boulevard 302 i Varde
  457440/21
 • Fra Odense Kommune: Kommunens spørgsmål til konstaterede forureninger i §8-sagen fra Havnegade 12-14, 5000 Odense C
  456548/21
 • fra kulturregionerne: opsamling på input til Kulturtræfkoncept og nyt møde
  460945/21
 • Fra Forskningsenheden: Rapporter om forskningsprojekter om medicinsk cannabis for regionen
  464147/21
 • Fra DMR A/S: Re: 2021-1092 Pakhuskajen - ansøgning §8 til nedrivning
  457307/21
 • Fra Odense Kommune, mail med undersøgelsesoplæg, Bogenseve 31 og Banevænget 41, 5270 Odense N
  458512/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Nærmere aftale om mødets indhold inkl aftale om oppumpning
  457105/21
 • Fra DGE A/S: Oplæg til undersøgelser - Elmevænget 8, 5466 Asperup
  456351/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag 1: Tilladelse_oplagsplads_Nordre Boulevard 302, 6800 Varde
  457453/21
 • VS: Vedrørende tilsyn med webtilgængelighed
  462868/21
 • Fra Borger
  479953/21
 • Fra Danfoss: Holdning til involvering ved fremmøde på tirsdag
  457321/21
 • Fra Borger, henv. vedr. status for Vestergade 30, Varde
  464306/21
 • Fra Fensmark Miljø ApS: Kvittering for svar vedr. sagen fra Tårupvej 35, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune, Matr. nr. 13b Røjle By, Vejlby
  457057/21
 • Fra Fensmark Miljø ApS: Telefonhenvendelse: Vedr. lok. 410-81524
  456880/21
 • Fra SWECO, Kvittering for svar
  458675/21
 • Fra DMR: Bilag til "Anmodning" - Notat vedr. gravetilsyn, Hellesvej 28
  457873/21
 • Fra rådgiver SWECO, Grundejerrapport, Nørremarksvej 51, 7100 Vejle.pdf
  485106/21
 • Fra Meierconsult, ønsker baggrundsmateriale vedr. V1-kortlægning af Lucernemarken 14 Odense tilsendt
  464038/21
 • Fra rådgiver SWECO, Teknisk rapport, Nørremarksvej 51, 7100 Vejle.pdf
  485113/21
 • Fra DMR: Anmodning om stillingtagen til kortlægningsgrundlag, Vedr. Hellesvej 28, Bramming
  457868/21
 • Fra SWECO, henvendelse vedr Lokalitetsnr. 557-33106 - Tværsigvvej 31 i Bramming
  457666/21
 • Fra Borger: Telefonhenvendelse - lok. 630-81096
  458608/21
 • Fra Kolding Kommune: Svar vedr. Platinvej 14, 6000 Kolding
  461561/21
 • Fra WSP: Nyt oplæg til undersøgelse, Stampemøllevej 11B, Højer
  459297/21
 • Fra SWECO - spm. om lok.nr. 557-33106 - Tværsigvvej 31 i Bramming
  457866/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag 2: - Bilag 2 - jordhåndteringsplan - Varde Etape 5
  457458/21

Udgående

 • Til Odense Kommune, Svar på mail om oplæg til poreluftsprøver, Bogensevej 31 og Banevænget 41, 5270 Odense N
  458550/21
 • Tilsynsskema Ø Gasse .pdf
  458304/21
 • tilbagemelding fra tilsyn
  458303/21
 • Til Rambøll: Resultater af udbud - Videregående undersøgelser, pulje 35, 2021
  459757/21
 • Til Niras: Resultater af udbud - Videregående undersøgelser, pulje 35, 2021
  459750/21
 • Korrespondance m. WSP, Pesticidanalyser, Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  458181/21
 • Til ansøger: svar på sp. vedr. budget
  458019/21
 • Til WSP: Kommentar til oplæg 431-3
  460816/21
 • Til Odense kommune - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 1 m.fl., 5220 Odense SØ.pdf
  457897/21
 • Til Grundejerforeningen OHT - OHV - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 1 m.fl., 5220 Odense SØ_ 3u.pdf
  457874/21
 • til rådgiver : Neversvej 40, Tommerup
  483861/21
 • Til Grundejerforeningen OHT - OHV - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 1 m.fl., 5220 Odense SØ.pdf
  457654/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 5, 5220 Odense SØ.pdf
  457603/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 25, 5220 Odense SØ.pdf
  457483/21
 • Til Tønder Kommune: Vurdering af slaggeanvendelse, Nørrehedevej 6, 6280 Højer
  457294/21
 • Til virksomhed: Følgemail - Vurdering af slaggeanvendelse, Nørrehedevej 6, 6280 Højer
  457280/21
 • Til virksomhed: Bilag - Vurdering af slaggeudlægning - Nørrehedevej 6 6280 Højer.pdf
  457279/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 23, 5220 Odense SØ.pdf
  457222/21
 • Til NIRAS: Tidsplan
  457232/21
 • Til NIRAS: Tidsplan
  457220/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Vej 63B, 5220 Odense SØ.pdf
  457141/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 17, 5220 Odense SØ.pdf
  457073/21
 • Til Esbjerg Kommune, Mail omkring sagen på Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  457081/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 19, 5220 Odense SØ.pdf
  456927/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 9, 5220 Odense SØ.pdf
  456890/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 13, 5220 Odense SØ.pdf
  456778/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 7, 5220 Odense SØ.pdf
  456667/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 21, 5220 Odense SØ.pdf
  456636/21
 • Støjredegørelse fra Niras f
  456625/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 27, 5220 Odense SØ.pdf
  456602/21
 • Til DMR og Assens Kommune, Regionens svar, Rapporter Østergade, Assens
  456788/21
 • SV: Hofmansfeld §52
  456464/21
 • 2v Dalover By_Randbøl_END_Dispensation_ck.pdf
  456466/21
 • SV: 2a Hofmansfeld, Randbøl
  456449/21
 • Akut
  456440/21
 • Udvindingsplan_ver20210705.pdf
  456401/21
 • 2v Dalover By_Randbøl_END_Dispensation_ck.pdf
  456402/21
 • 2a Hofmansfeld, Randbøl
  456399/21
 • Mynhøsvar R.syd.pdf
  456321/21
 • SV: Hofmansfeld
  456319/21
 • kortbilag forsvaret.pdf
  456320/21
 • R.syd kortbilag.pdf
  456322/21
 • SV: Ansøgning om grusgrav
  456233/21
 • SV: Jnr.: 2106798, Kaslundvej 6, 5610 Assens - deklaration om råstofindvinding
  456221/21
 • Til borger, V1-høring, Bullerupvej 39A, 5240 Odense NØ.pdf
  457369/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Over-Holluf-Toften 19, 5220 Odense SØ
  461158/21
 • Til Dahl Advokater, Svar vedr. Limfjordsvej 11, 6715 Esbjerg N
  456546/21
 • Til borger, V1-høring, Bullerupvej 39E, 5240 Odense NØ.pdf
  457363/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bullerupvej 39F, 5240 Odense NØ.pdf
  457703/21
 • Til/fra DMR - Aftale om økonomi/regning (22-07-2021)
  458622/21
 • Til SWECO, svar på henvendelse vedr. Lok.nr. 557-33106 - Tværsigvvej 31 i Bramming
  457672/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bullerupvej 39A, 5240 Odense NØ.pdf
  457707/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bullerupvej 39E, 5240 Odense NØ.pdf
  457702/21
 • Til SWECO, svar vedr. lok.nr. 557-33106 - Tværsigvvej 31 i Bramming
  457870/21
 • Til Borger, sender link til at søge boligundersøgelse af Rugårdsvej 381, Odense
  457657/21
 • Til borger, V1-høring, Bullerupvej 39H, 5240 Odense NØ.pdf
  457653/21
 • Til borger, V1-høring, Bullerupvej 39B, 5240 Odense NØ.pdf
  457370/21
 • Til Dahl advokater, bilag til henvendelse, Baggrundsmateriale, rapport fra oprensing, arkivmateriale mv.pdf
  456551/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 381, 5210 Odense NV
  461153/21
 • Til borger, V1-høring, Bullerupvej 39D, 5240 Odense NØ.pdf
  457362/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bullerupvej 39C, 5240 Odense NØ.pdf
  457699/21
 • Til borger, V1-høring, Bullerupvej 39C, 5240 Odense NØ.pdf
  457360/21
 • Til information. V1-kortbilag, høring, Bullerupvej 39A-H, 41, 5240 Odense NØ.pdf
  457808/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bullerupvej 39G, 5240 Odense NØ.pdf
  457704/21
 • Til borger, V1-høring, Bullerupvej 39G, 5240 Odense NØ.pdf
  457367/21
 • Til borger, V1-høring, Bullerupvej 41, 5240 Odense NØ.pdf
  457368/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bullerupvej 39H, 5240 Odense NØ.pdf
  457705/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bullerupvej 39B, 5240 Odense NØ.pdf
  457708/21
 • Til borger, V1-høring, Bullerupvej 39F, 5240 Odense NØ.pdf
  457365/21
 • Til borger, ejendommen udgår af kortlægning efter undersøgelse, Tranevej 12, Vejle.pdf
  485127/21
 • Til Odense Kommune, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Bullerupvej 30, 5240 Odense NØ.pdf
  456328/21
 • Til borger, ejendommen udgår af kortlægning efter undersøgelse, Tranevej 16, Vejle.pdf
  485126/21
 • Til borger, ejendommen udgår af kortlægning efter undersøgelse, Hejrevej 14, Vejle.pdf
  485129/21
 • Til borger, høring af V2-kortlægning, Hejrevej 11, Vejle.pdf
  485159/21
 • Til Fensmark Miljø ApS: Vedr. Tårupvej 35, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune, Matr. nr. 13b Røjle By, Vejlby
  457048/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bullerupvej 41, 5240 Odense NØ.pdf
  457706/21
 • Til borger, ejendommen udgår af kortlægning efter undersøgelse, Hejrevej 9, Vejle.pdf
  485130/21
 • Til borger, ejendommen udgår af kortlægning efter undersøgelse, Tranevej 14, Vejle.pdf
  485140/21
 • Til borger, ejendommen udgår af kortlægning efter undersøgelse, Hejrevej 16, Vejle.pdf
  485128/21
 • Til Varde Kommune: SV: Til orientering - tilladelse til midlertidig oplagsplads i Varde Kommune på Nordre Boulevard 302 i Varde
  457506/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bullerupvej 39D, 5240 Odense NØ.pdf
  457701/21
 • Til Rambøll - RSD's bemærkninger til udkast til rapport
  456826/21
 • til Dahl advokater, Bilag til henvendelse, Ribe Amts Afgørelse om at ejendommen ikke kortlægges, 2004.pdf
  456560/21
 • Til WSP - RSD's kommentarer til oplæg (445-00006)
  456924/21
 • til NELLEMANN HOLDING A/S, Høring m Bilag, Odensevej 101, 5260 Odense S.pdf
  458695/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Over-Holluf-Toften 11, 5220 Odense SØ.pdf
  456825/21
 • Til borger, Ejendommen udgår efter undersøgelse - med bilag, Beldringevej 122, 5270 Odense N.pdf
  457892/21

24. august 2021

Indgående

 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeret midler til undersøgelse
  456178/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeret midler til undersøgelse
  456179/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeret midler til undersøgelse
  456180/21
 • Fra Assens Kommune, Bemærkninger til krav om §8 og Rapporter Østergade, Assens
  456844/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeret midler til undersøgelse
  456183/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeret midler til undersøgelse
  456186/21
 • Fra Varde Kommune: Melding om ingen kommentarer til jordhåndteringsplan, Byvejen 1, 6818 Årre
  455743/21
 • Fra Fredericia Dagblad - mail modtaget - Undersøgelser på Alrøvænget, Hjarnøvej, Læsøvej, Samsøvej, Vejrøvænget
  455559/21
 • RE: Test af version 10.0.25
  466461/21
 • Fra Assens Kommune, Vedr. indsats på Ellemosevej 12B, Matr. nr. 102 Ørsted By, Ørsted
  492968/21
 • Fra DMR: Bilag - Oprensningsrapport, Værftvej 3, 5600 Faaborg m. bilag
  455101/21
 • Fra DMR: Afslutningsrapport vedr. spildet med aluminium chlorid på Værftsvej 3, 5600 Faaborg
  455100/21
 • Telefonnotat - Læsøvej 8, Fredericia - talt med grundejer 24-08-2021
  454941/21
 • Fra Tønder Kommune: Færdigmelding, Nørrehedevej 6, 6280 Højer
  455396/21
 • Fra Tønder Kommune: Bilag - Deklaration - ODE 130520, Nørrehedevej 6, 6280 Højer
  455397/21
 • Udstykningssag - Lokalitet 523-05703 færgevej Nordborg.msg
  468544/21
 • Orientering fra SDU om ansøgning
  455731/21
 • Fra Svendborg Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  455555/21
 • Fra ansøger - Ny kontakt person
  455775/21
 • Fra DMP - VanDa styregruppemøde - Referat (07-06-2021) + dagsorden (27-08-2021)
  462630/21
 • Osteoporose forslag til punkt til det kommende sundhedsudvalgsmøde
  479490/21
 • Fra Middelfart Kommune: Godkendelse af jordhåndteringsplan, Gl. Banegårdsvej 5 mfl. - 5500 Middelfart
  456510/21
 • fra advokat: Henv. vedr. 630-81810
  455279/21
 • Fra WSP: Oplæg til undersøgelse, Stampemøllevej 11B, 6280 Højer
  456200/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 1: Gl. Banegårdsvej 5 - §8 ansøgning
  456430/21
 • Fra Rambøll: Undersøgelser på byggefelt 46 i Kanalbyen
  456175/21
 • Fra Middelfart Kommune: Ansøgning til § 8 tilladelse til nybyggeri og jordhåndteringsplan, Gl. Banegårdsvej 5-7, 5500 Middelfart
  456419/21
 • Fra OUH: Forslag til analysetema til Behandlingsrådet vedr. klimaterapi og håndholdt ultralyd
  458004/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Miljøtilsyn, Lindehaven, Sønderborg
  457155/21
 • Fra Dahl advokater, henvendelse vedr. 561-90002
  456511/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om vurdering af indsats i forhold til OFV på lokalitet 561-42006
  455942/21
 • Fra Medicinrådet: Anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. atopisk eksem
  455725/21
 • Korrespondance mellem Praksis og Vagtchef
  455644/21
 • Fra Rambøll: Espersens fiskefabrik - område for jordhåndtering
  455014/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag 1: Ansøgningsmateriale - Hyndingholmvej 7 6372 Bylderup-Bov
  455002/21
 • Fra Fredericia Kommune:Tilladelse efter § 8 til etablering af udestue, Grethevej 21, 7000 Fredericia
  476222/21
 • VS: Høring over udkast til bekendtgørelse om administration af sager om lægemiddelskadeerstatninger og udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen
  469171/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om anvendelse af restprodukt på Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov
  454998/21
 • Fra Heimstaden: Spørgsmål vedr. Oplysningspligt om forurening
  459601/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag 2: MGK, K206, Lønholm Agro, Hyndingholmvej 7, 6372 Bylderup-Bov
  455009/21
 • Fra Odense Kommune: Vedr. revurdering af tidl. udført undersøgelse og kortlægning, Lindvedvej 55, 5260 Odense S
  462279/21
 • Fra Medicinrådet SV: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende metakromatisk leukodystrofi
  454390/21
 • fra projekthaver
  456004/21
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel om indsats på V1 kortlagt grund beliggende på Ellemosevej 12B, Matr. nr. 102 Ørsted By, Ørsted
  455792/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 2: Gl. Banegårdsvej 5-7 - Jordhåndteringsplan
  456444/21
 • Fra Niras : Rekvirering af arkivmateriale. Lok. 461-06004, Jarlsberggade 4, Odense
  454977/21
 • Fra Odense KOmmune: Afslutning af sag - Bondovej 11 i Odense
  454639/21
 • Fra Tønder Kommune: Moniteringsrapport vedr. Vesterhavsvej 15, 6792 Rømø
  455287/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  455880/21
 • Fra advokat: SV: 15n Ravning By, Bredsten
  455292/21
 • Fra Borger: Supplerende spørgsmål vedr. Østergade 13,
  455773/21
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning til uddannelsespuljen
  493787/21
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning til uddannelsespuljen
  493771/21

Udgående

 • Til Ffredericia kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  465042/21
 • Til Esbjerg Kommune: Anmodning om ansøgningsmateriale - Miljøgodkendelse 2021, Slaggeudlægning, Jernkærvej 20, 6760 Ribe
  455940/21
 • Til Pradio4: bruttoliste med mulige brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  474743/21
 • Til projekt: SV: Mindre ændring i budget for tilskud til Egtvedpigens jubilæumsfejring
  457910/21
 • til danske bank RÅSTOF VS: Frigivelse af garanti
  455861/21
 • Til banken RÅSTOFFrigivelse af garanti
  457535/21
 • Til Svendborg Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  465030/21
 • Til NIRAS: Tilbagemelding om revurdering af kortlægning for 4 lokaliteter på Vinkelvej/Værkstedsvænget, Odense S.
  455737/21
 • Til PVV ApS: Bilag - V1-høring
  455719/21
 • Til PVV ApS: Høring af V1-kortlægning af Vinkelvej 16 og Værkstedsvænget 4 og 4B, 5260 Odense S
  455717/21
 • Til PVV ApS: Bilag - V1-kortlægning UDKAST
  455718/21
 • Til kommune, lodsejer og indvinder RÅSTOF Endelig godkendelse af efterbeh notat
  455846/21
 • image001.jpg
  455249/21
 • Overtagelse af sag med rødbrændeler matr.nr. 46a Tumbøl, Aabenraa Kommune
  455248/21
 • Til RD Data Holding ApS: Bilag - V1-kortlægning UDKAST
  455723/21
 • Til RD Data Holding ApS: Bilag - V1-høring
  455722/21
 • Til RD Data Holding ApS: Høring af V1-kortlægning af Værkstedsvænget 6, 5260 Odense S
  455721/21
 • Tilparter RÅSTOF Vvm - screeningsafgørelse - Grusgrav Fyn IVS's ansøgning om tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer
  490566/21
 • Til Fredericia Dagblad - Undersøgelser på Alrøvænget, Hjarnøvej, Læsøvej, Samsøvej, Vejrøvænget, Fredericia
  455142/21
 • Til parter RÅSTOF Vvm screeningsafgørelse - endelig
  455871/21
 • Til Rambøll, Regionens svar oplæg, tidligere olieforurening på Havevej 6 i Kærbøl
  453789/21
 • Til DMR - Rettelser til GeoGIS og Jupiter
  455079/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Åløkke Allé 6, 5000 Odense C.pdf
  455424/21
 • Til Rambøll: SV: Espersens fiskefabrik - område for jordhåndtering
  455044/21
 • Til Lidl Danmark, V1- og V2-høring, Bystævnevej 3-5, 5200 Odense V.pdf
  454241/21
 • Til RAMBØLL: SV: Espersens fiskefabrik - område for jordhåndtering
  455031/21
 • Til Totalkredit: SV:på henv. vedr. Lokalitet 461-06370 vedr. Tolderlundsvej 90, 5000 Odense C
  453749/21
 • Til Seebladsgade ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Seebladsgade 17, 19, 500 Odense C.pdf
  453940/21
 • Til Rambøll: SV: Espersens fiskefabrik - område for jordhåndtering
  455037/21
 • Til Borger: Bilag til "V2 høring" - udkast til boligerklæring, Hovedgaden 34, Ørbæk
  455993/21
 • Til Niras: Arkivmateriale. Jarlsberggade 4, Odense. Lok. nr. 461-06004
  454987/21
 • Til Nyborg Kommune: Orientering om høring af V2 kortlægning af del af Hovedgaden 34, 5853 Ørbæk,,lok. 495-50060
  456002/21
 • Til Haderslev Kommune, V2-varsel med bilag, Vejareal udfor Slagtergade 9, 6100 Haderslev.pdf
  454200/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Åløkke Allé 6, 5000 Odense C.pdf
  455425/21
 • Til borger, V1-høring, Åløkke Allé 6, 5000 Odense C.pdf
  455427/21
 • Til Seebladsgade ApS, V1-høring, Seebladsgade 17, 19, 5000 Odense C.pdf
  453941/21
 • Til Boligforeningen, Høring m bilag- Solsikkemarken 1-35, 2-58,, 5260 Odense S.pdf
  455837/21
 • Til Haderslev Kommune, Vedr. jordforureningsundersøgelse på ø i Slivsø
  460927/21
 • Til Danbolig: svar på henv vedr. Lydinge Mølle Vej 1, 5750 Ringe
  453823/21
 • Til Borger: Bilag til "V2 høring" - Udkast til afgørelse, del af grunden er forurenet, Hovedgaden 34, Ørbæk
  455990/21
 • Til advokat: 15n Ravning By, Bredsten
  455284/21
 • Til Seebladsgade ApS, V1-kortbilag, høring, Seebladsgade 17, 19, 5000 Odense C.pdf
  453942/21
 • Til DMR - Udkast til rapport med RSD bemærkninger (24-08-2021)
  456012/21
 • Til Bensimon Rossing Ejd, Bilag til høringsbrev, Udkast til afgørelse om V1- og V2-kortlægning, Bystævnevej 3-5, 5200 Odense V.pdf
  454239/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Stenløkken 19, 5260 Odense S
  461134/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Tranehøjen 202, 5250 Odense SV
  461107/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Stenløkken 21, 5260 Odense S
  461148/21
 • Til WSP: Svar vedr. Aktindsigt på Platinvej 14, 6000 Kolding
  455701/21
 • Til SDE vedr. projekt
  456759/21
 • Til Borger: V2 høring, Hovedgaden 34, Ørbæk
  455987/21
 • svar på høring over revideret bekendtgørelse om specialuddannelsen til sundhedsplejerske - j.nr. 06-0300-19
  468570/21
 • Til Bensimon Rossing Ejd, V1- og V2-høring, Bystævnevej 3-5, 5200 Odense V.pdf
  454244/21
 • Til Borger: Svar på supplerende spørgsmål vedr. status på Østergade 13,
  455790/21
 • Til Rambøll: SV: Espersens fiskefabrik - område for jordhåndtering
  455030/21
 • Til Niras: vedr. Arkivmateriale. Jarlsberggade 4, Odense. Lok. nr. 461-06004
  454997/21
 • Til Borger: Svar vedr. status på Østergade 13, Assens
  455771/21
 • Til boligfore., Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Store Glasvej 44, 5000 Odense C.pdf
  454667/21
 • Til Odense Kommune: Kvittering på modtagelse af dokumentationsoplysninger
  454655/21
 • Til Lidl Danmark, Bilag til høringsbrev, Udkast til afgørelse om V1- og V2-kortlægning, Bystævnevej 3-5, 5200 Odense V.pdf
  454247/21
 • Til Vejle kommune og ejer: Høring vedr. varsling af V1 kortlægning af Vardevej 151, 7100 Vejle
  454925/21
 • Til boligfore., V1-kortbilag, høring, Store Glasvej 44, 5000 Odense C.pdf
  454666/21
 • Til boligfore., V1-høring, Store Glasvej 44, 5000 Odense C.pdf
  454668/21
 • Til sygehusenhederne: Analysetemaer til Behandlingsrådet efterspørges
  457944/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Tranehøjen 204, 5250 Odense SV
  461104/21

23. august 2021

Indgående

 • Status til projektstyregruppen
  463033/21
 • VS: Tillæg til aftale om juridisk bistand,, RSD
  455762/21
 • Tillægsaftale råstof 31-05-2021.pdf
  455763/21
 • Fra Rambøll, Oplæg, tidligere olieforurening på Havevej 6 i Kærbøl
  453783/21
 • Fra Baltic Pipe RÅSTOF Forespørgsel nr. 15/12405 / Energinet lb.nr. 1113
  458111/21
 • Fra Svendborg Kommune: Endelig tilladelse til oprensning Åbyskovvej 3b Skårup.
  452691/21
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilladelse til oprensning af V2 kortlagt forurening på Åbyskovvej 3b, 5881 Skårup
  452692/21
 • Fra Assens Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  455545/21
 • SV_ Gen aktivering af min bruger konto.
  453852/21
 • Fra Svendborg Kommune: Fremsendelse af 3. udkast til § 8-tilladelse efter høringssvar fra bygherre og rådgiver, Åbyskovvej 3B, 5881 Skårup Fyn
  452417/21
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - 3. udkast til tilladelse til oprensning af V2 kortlagt forurening på Åbyskovvej 3b, 5881 Skårup
  452418/21
 • Fra GEO og Kolding Kommune: Korrespondance om planlægning af møde om videre forløb, Fynsvej og Dyrehavegårdsvej, Kolding
  452562/21
 • mailkorrespondance om aftalen
  453180/21
 • Fra Niras: Torvegade 15, Give - resultater fra juli 2021
  451899/21
 • Fra NIRAS: Status på efter dyb boring
  451286/21
 • Fra GEO: Indledende udkast af resultater fra poreluftundersøgelse og forespørgsel om møde om videre forløb, Boligprojekt, Fynsvej og Dyrehavegårdsvej
  452555/21
 • Fra GEO: Bilag - Analyseoversigt over poreluftresultater
  452557/21
 • Fra GEO: Bilag - Situationsplan med poreluftresultater
  452556/21
 • Fra Niras: Højgårdsvej - status borearbejde og afgrænsning mod syd
  454257/21
 • FRa Advokat Marcus M Rey, forespørgsel vedr. evt. jordforurening .msg
  452407/21
 • Dagsorden til møde i den administrative følgegruppe DK2020 den 26. august
  460105/21
 • Fra WSP: Anmoder om materiale, Stampemøllevej 11B, 6280 Højer
  452796/21
 • Ansøgning om adresseændring for satellitklinik
  453835/21
 • Fra mst: Afslutning af jordforureningssag, spildoprensning (T33, M-3133) - Crossbridge Energy Fredericia (MST Id nr.: 3562027)
  454012/21
 • Fra projekt: opsamling af projekt efter coronaudsættelse
  481047/21
 • SV_ Gen aktivering af min bruger konto.
  453851/21
 • fra Danske regioner
  455749/21
 • Fra totalkredit: henv vedr.Lokalitet 461-06370 vedr. Tolderlundsvej 90, 5000 Odense C
  453746/21
 • Fra Varde KOmmune: Tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til opførelse af lagerbygning på Nybro Gasbehandlingsanlæg - Tilladelse JFL §8 Nybrovej 185 Janderup.pdf
  452560/21
 • fra VMR Desphenylchloridazon (DPC) - puntkilde eller fladekilde
  473062/21
 • Fra DMR: Vestergade 31 - Nabo, Grundejer rapport
  450930/21
 • Mailkorrespondance med OUH -
  451504/21
 • fra MST Lindan undersøgelse
  460440/21
 • Fra Rambøll - Udkast til dokumentationsrapport
  456606/21
 • Fra DMR: Teknisk rapport, Hovedgaden 34
  450856/21
 • Fra Varde Kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til opførelse af lagerbygning på Nybro Gasbehandlingsanlæg
  452574/21
 • Fra Borger: Vedr. vejareal på Enghavevej 11 6800 Varde
  462356/21
 • Fra Odense Kommune: Krudthusgade 18-20, Odense (461-05042) - kortlægningsvurdering?
  453015/21
 • fra DMR Udsivning af pesticider fra jorddeponier
  452976/21
 • Fra Vejle Kommune: Afslutning af §8 tilladelse på Horsensvej 329, 7120 Vejle Ø
  453066/21
 • Fra Colliers: Foresp. vedr Vestbirkvej 6, 5240 Odense NØ
  452965/21
 • Fra borger: Vedr. fjernelse af olietank (tank 6), Haugevej 225, 5270 Odense N
  466912/21
 • Yderligere henvendelse fra DR
  455159/21
 • Fra DMR: Grundejer rapport, Hovedgaden 34
  450860/21
 • Fra borger - Svar på modtagelse af statusnotat Hjallesegade 24 B, Odense
  459140/21
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. Hjarnøvej 10, 7000 Fredericia
  471650/21
 • Fra Borger: Vedr. status på Østergade 13, Assens
  455768/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  451702/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag til 8-høring - Nybrovej 185, Janderupvej
  452531/21

Udgående

 • Til borger: Ørstedsgade 28, Rudkøbing - udgår af kortlægning om jordforurening
  464284/21
 • Til borger: Kontaktoplysninger hos Region Syddanmark
  464274/21
 • Til Geopartner: Ørstedsgade 26, Rudkøbing - nedrivningstilladelse og tegning af facademur efter nedrivning
  464281/21
 • Til DMR: Godkendelse af revideret oplæg, Grønnegyden 44, 5270 Odense N
  453109/21
 • Til Esbjerg Kommune, Vedr. Tidligere olieforurening på Havevej 6 i Kærbøl
  453078/21
 • Til kommune, indvinder og lodsejer RÅSTOF Endelig godkendelse af efterbehandlet delareal Møsvrå/Eltang
  457727/21
 • Til GEO og Kolding Kommune: Regionens tilbagemelding på undersøgelsen og mangler inden et møde kan afholdes, Fynsvej og Dyrehavegårdsvej, Kolding
  452677/21
 • Til Svendborg Kommune: Høringssvar på 3. udkast til § 8-tilladelse til oprensning, Åbyskovvej 3B, 5881 Skårup
  452473/21
 • Til Advokat Marcus M Rey, Vedr. henvendelse om Vesterlund Losseplads
  452410/21
 • Til Svendborg Kommune: Høringssvar på 2. UDKAST til § 8 tilladelse til oprensning af forurening på Åbyskovvej 3b 5881 Skårup
  452413/21
 • Til kommunen - Orientering om afslutning af forureningssag - 523-05707 - Ærvej 10, 6430 Nordborg.
  452045/21
 • Til borger - afslutning af forureningssag - Ærvej 10.pdf
  452051/21
 • Til Kommune, lodsejer, mst og nabo RÅSTOF Godkendelse af efterbehandling af 15 ha af Ålsbo Grusgrav
  458127/21
 • til ansøger: svar på spørgsmål vedr. uddybende budget: SV: Ansøgning til kulturpuljen - Game & FGU, kulturaktiviteter for og med unge - j.nr. 21/14028
  452014/21
 • Til borger - V2 høring - matr. nr. 529.pdf
  451827/21
 • Til borger - Udkast til V2 kortlægning - matr. nr. 529.pdf
  451830/21
 • Til kommunen - Orientering om varsling af kortlægning efter Jordforureningsloven - Skovvej 16, 640 Nordborg
  451823/21
 • Til Ansøger: svar på sp. vedr. indsendelse af rev. budget: SV: Ansøgning til kulturpuljen - Unge på Scenekanten - j.nr. 21/14024
  451287/21
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Østerbro 8, 5000 Odense C.pdf
  452669/21
 • Til boligf, V1-høring, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C.pdf
  452175/21
 • Til Borger: Bilag til "Gyden 1 - Orientering" - boligerklæring, Gyden 1
  451318/21
 • Til Vejle Kommune: Anmodning om at få tilsendt analyseresultater og deklarationer i fm. tilladelse til genanvendelse af affaldsforbrændingsslagger på Pottervej 8, 7323 Give
  452276/21
 • Til MTM, Høring med bilag om V2-kortlægning af en del af Slagtergade 7a,7b, Haderslev.pdf
  453342/21
 • Til MST: Svar til udkast- afslutning af jordforureningssag, FDO tanklager J70 (MST Id nr.: 3511613)
  451599/21
 • Til borger, V1-høring, Østerbro 8, 5000 Odense C.pdf
  452667/21
 • Til boligf, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C.pdf
  452174/21
 • Til STEGSMØLLEGÅRD ApS, Afgørelse om Slagtergade 1 kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  453321/21
 • til borger, V1-høring med bilag, Rågelundvej 180, 5240 Odense NØ.pdf
  452988/21
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag vedr. Slagtergade 11 6100 Haderslev.pdf
  453411/21
 • Til Borger: Gyden 1 - Orientering om resultat af undersøgelse, samt afgørelse om fortsat V2 med F0
  451306/21
 • Til Ejendomsselskabet Ærø A/S: Bilag til "V2 høring" - Udkast til V2 afgørelse, Vestergade 31, Ærøskøbing
  451109/21
 • Til Ejendomsselskabet Ærø A/S: V2 høring, Vestergade 31, Ærøskøbing
  451102/21
 • Til Borger: Gyden 1 - Orientering om resultat af undersøgelse, samt afgørelse om fortsat V2 med F0
  451296/21
 • Til Borger: Orientering om resultat af undersøgelse, Gyden 1B, Ærøskøbing
  451359/21
 • Til Colliers: Materiale vedr Vestbirkvej 6, 5240 Odense NØ
  452970/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Østerbro 8, 5000 Odense C.pdf
  452666/21
 • Til borger: svar vedr. resultater Boråsvej 28
  452370/21
 • Til Boehringer Ingelheim: SV: "Fælleslisten"
  452281/21
 • Til Borger: Bilag til "V2 høring" - udkast til V2 afgørelse, Sodegade 12, Haderslev
  453093/21
 • Til Haderslev Kommune: Orientering om V2 varsling - 515-30008, Flyveaske/slagger, Sodegade 12, 6100 Haderslev, Haderslev, matr. nr. 1 Sode, Halk
  453102/21
 • Til Ejerforeningen Slagtergade 5, Afgørelse om Slagtergade 5 kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  453329/21
 • Til Ejendomsselskabet Ærø A/S: Bilag til "V2 høring" - udkast til boligerklæring, Vestergade 31
  451114/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende metakromatisk leukodystrofi
  451575/21
 • Til Geoservice: Bekræftelse på modtagelse af luftfoto 2021
  450814/21
 • Til Borger: V2 høring, Sodegade 12, 6100 Haderslev
  453091/21
 • Til Fredericia Kommune: Regionens høringssvar til udkast til § 8- tilladelse, Grethevej 21, 7000 Fredericia
  451289/21
 • Til boligf, V1-kortbilag, høring, Rugårdsvej 52, 5000 Odense C.pdf
  452172/21
 • Til Borger: Orientering om resultat af undersøgelse, Gyden 1B, Ærøskøbing,
  451364/21
 • Til Svendborg Kommune: Orientering om foreløbig resultat af undersøgelsen på tidl. renseri, Gyden 1, Ærøskøbing
  453132/21
 • Til WSP: Materiale vedr Stampemøllevej 11B, 6280 Højer
  452861/21
 • Til Fredericia Kommune, Vedr. §8 til cykelsti, Madsbyparken, 7000 Fredericia
  450839/21
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og høring med bilag om V2-kortlægning af en del af Slagtergade 9, Haders
  453350/21
 • Til borger: svar på spm ved undersøgelse, Torvegade 7a - matr. 320a Vejle Bygrunde
  451429/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 34, 5270 Odense N
  461123/21

22. august 2021

Indgående

 • Fra Rambøll: Fase 2 Baseline undersøgelser på Maersk Container Industry A/S', Tinglev
  451017/21
 • Fra Geoservice: Forespørgsel om modtagelse af produktet - luftfoto 2021
  450781/21

Udgående

 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Strandholtvej 31, 5270 Odense N
  461118/21

21. august 2021

Indgående

 • Fra Arbejdstilsynet: SmileyBrev
  451776/21

20. august 2021

Indgående

 • Fra DGE: Bilag - Sag om jordforurening - V2-afgørelse, Åbyskovvej 3B, 5881 Skårup Fyn
  449575/21
 • Fra DGE: Bilag - Sag om jordforurening - Kortbilag - V2-afgørelse, Åbyskovvej 3B, 5881 Skårup Fyn
  449574/21
 • Fra DGE: Bilag - Sag om Jordforurening - Endelig undersøgelsesrapport, Åbyskovvej 3B, 5881 Skårup Fyn
  449577/21
 • Fra DGE: Bilag - Mail vedr. svar på henvendelse vedr. muligheden for at få fjernet kortlægningen, Åbyskovvej 3b, 5881 Skårup
  449580/21
 • Fra DGE: Ansøgning § 8 tilladelse - 479-70152: Vognmands- & entreprenørforretning- Åbyskovvej 3B, 5881 Skårup Fyn
  449571/21
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Oplysninger, Tipsvænget 19 (tidl. Hellegårdsvej 63), 5700 Svendborg
  450290/21
 • Fra Svendborg Kommune: Oplysning om nedlagte flugtskydningsbaner på ejendommen, Tipsvænget 19 (tidl. Hellegårdsvej 63), 5700 Svendborg
  450289/21
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Oplysninger, Tipsvænget 19 (tidl. Hellegårdsvej 63), 5700 Svendborg
  450288/21
 • Fra Niiras: Prisoverslag vinylchlorid i kloakker 18-08-2021.xlsx
  450367/21
 • Fra Fredericia Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  455539/21
 • Fra Rambøll: Tilbud Videregående undersøgelser - pulje 35
  459743/21
 • Fra DMR: Resultat af poreluftsmålinger omkring værksted
  454286/21
 • Internt kortlægningsnotat, Over-Holluf-Vej 36 mfl., 5220 Odense SØ - udkast.docx
  447814/21
 • fra odense kommune: 2021-1092 Pakhuskajen - ansøgning §8 til nedrivning
  484235/21
 • 2021-1592 §8 ansøgning nedrivning-rev1..pdf
  484236/21
 • Fra Odense kommune: SV: Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  450692/21
 • Fra Kolding Kommune: Svar vedr. Platinvej 14, 6000 Kolding
  448803/21
 • Fra DMR: Gyden 1B - Nabo, Grundejerrapport
  450923/21
 • Fra Rambøll A/S: RE: Vedr. V1-kortlægningbrev for matr. nr. 763v Fredericia Bygrunde
  450802/21
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag: 2. UDKAST til § 8 tilladelse til oprensning af forurening på Åbyskovvej 3b 5881 Skårup - Tilladelse til oprensning af forurening på Åbyskovvej 3b 5881 Skårup
  451386/21
 • Fra Aabenraa Kommune: Svar på høring om udkast til tilladelse til indvinding af rødbrændende ler på matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs, Aabenraa Kommune
  450695/21
 • Fra Niras -461-81551 Hjallesegade 24C 5260 Odense - statusnotat_REV.pdf
  459106/21
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgningsmateriale fra byggesagen, Grethevej 21, 7000 Fredericia
  451281/21
 • Fra Vejle Kommune:Tilladelse til genanvendelse af affaldsforbrændingsslagger på Pottervej 8, 7323 Give
  451998/21
 • Fra DMR: Gyden 1 - Grundejerrapport
  450910/21
 • 30082021DagsordenTagesordnung.pdf
  489603/21
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af udestue, Grethevej 21, 7000 Fredericia
  451273/21
 • Fra Focus advokater: Henv - Salg af Ribjergvej 51-55, 5260 Odense S - Forureningsundersøgelse
  450173/21
 • Fra Boehringer Ingelheim: "Fælleslisten"
  452273/21
 • Til EDC: Svar vedr. Hornelandevej 21A, 5600 Faaborg - Haster.
  448593/21
 • Fra projekt; ændringer i projektet pga coronaudsættelse
  477993/21
 • Fra Odense Kommune: VS: 2021-1092 Pakhuskajen, Havnegade 12-14, 5000 Odense C - ansøgning §8 til nedrivning,
  451207/21
 • Indkørsel på Beriderbakken i Vejle
  450251/21
 • Fra EDC: Henv. vedr. Hornelandevej 21A, 5600 Faaborg - Haster.
  448570/21
 • Fra Udbetaling Danmark. VS: Værditabsordning
  447583/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag 3: Sag fra 2006. Havevej 6, 6760 Ribel - Vedr forurening
  451696/21
 • Afslutning af jordforureningssag, konstateret forurening i udgravning til vandkanon ved T8401 på havneterminalen (MST Id nr.: 3550875)
  450720/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - CaseNo06-11740_Undersøgelsesrapport_DocNo716430-09_v1.PDF
  448815/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag 2: Sag fra 2006. Havevej 6, 6760 Ribe - Re: Vedr forurening
  451685/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag: §8 ansøgning nedrivning-rev1.
  456565/21
 • Fra 3C Retail, Kvittering for modtagelse
  449579/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning - høring af formulering af specialfunktioner vedrørende sakral neuromodulation
  468684/21
 • Fra Svendborg Kommune: 2. UDKAST til § 8 tilladelse til oprensning af forurening på Åbyskovvej 3b 5881 Skårup
  451384/21
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning til uddannelsespuljen
  493761/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag: §8 ansøgning til nedrivning-rev1, Havnegade 12-14, 5000 Odense C.
  451222/21
 • Fra Franck Geoteknik: Jagg-beregning pba Boreprofiler og analyseskemaer Vejrøvænget 8
  479583/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Sag fra 2006. Havevej 6 i Kærbøl, 6760 Ribe
  451648/21

Udgående

 • Til Niras: SV: Prisoverslag vinylchlorid i kloakker 18-08-2021.xlsx
  450369/21
 • Til Dyrup, V1-høring med bilag, Åsum Bygade 13, 5240 Odense NØ.pdf
  448620/21
 • Til DMR: SV: Resultat af poreluftsmålinger
  454299/21
 • Til Udbetaling Danmark: Disponering sendes retur - ingen undersøgelse udføres
  448466/21
 • Til Rambøll: SV: Tilbud Videregående undersøgelser - pulje 35
  459745/21
 • Til DGE: Kvittering og kortlægningsvurdering til rådgiver, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  448457/21
 • Til borger: Jeres grund er ikke forurenet, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  448440/21
 • Til borger: Bilag - Udgår af kortlægningen efter oprensning
  448448/21
 • Til Langeland Kommune og Miljøteknik, Regionens bemærkninger til STATUS.
  447586/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Søhusvej 216, 5270 Odense N.pdf
  447519/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 9, 5220 Odense SØ.pdf
  448987/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 3, 5220 Odense SØ.pdf
  448984/21
 • Til borger, V1-høring, Over-Holluf Vænget 17, 5220 Odense SØ.pdf
  448978/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 15, 5220 Odense SØ.pdf
  448991/21
 • Til borger, V1-høring, Over-Holluf Vænget 15, 5220 Odense SØ.pdf
  449001/21
 • Til Kolding Kommune: Spørgsmål vedr. Platinvej 14, 6000 Kolding
  448749/21
 • Til SSD, V1-høring, Over-Holluf Vænget 19Z, 5220 Odense SØ.pdf
  448983/21
 • Til borger, V1-høring, Over-Holluf Vænget 7, 5220 Odense SØ.pdf
  448996/21
 • Til Aabenraa Havn, Varsel af undersøgelse af fjord langs matr.nr. 3393a Aabenraa.pdf
  450047/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Radbyvej 90, 5320 Agedrup.pdf
  450266/21
 • Til ABF Skippergården, V1-afgørelse med bilag, Skippervej 31A m.fl., 5270 Odense N.pdf
  450351/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 11, 5220 Odense SØ.pdf
  448988/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 13, 5220 Odense SØ.pdf
  448990/21
 • Til borger 1, V1-afgørelse med bilag, Skippervej 31A m.fl., 5270 Odense N.pdf
  450347/21
 • Til borger. 561-45035 Islandsgade 15, 6700 Esbjerg, matr. nr. 246c, Esbjerg Bygrunde. Værditab afværge.
  489777/21
 • Til information, V1-kortbilag, høring, Over-Holluf Vænget 3-19z, Over-Holluf Vej 36, 5220 Odense SØ.pdf
  448980/21
 • Til DGE. 561-45035 Islandsgade 15, 6700 Esbjerg, matr. nr. 246c, Esbjerg Bygrunde. Værditab afværge
  489808/21
 • til Politisk parti - udbetaling
  448413/21
 • Til borger, V1-høring, Over-Holluf Vænget 13, 5220 Odense SØ.pdf
  449000/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Over-Holluf-Vej 36, 5220 Odense SØ.pdf
  448994/21
 • Til borger, V1-høring, Over-Holluf Vænget 9, 5220 Odense SØ.pdf
  448997/21
 • Til Sønderborg Kommune: Regionens spørgsmål og bemærkninger til indeklima-undersøgelse og udkast til § 8-tilladelse, Sundsmarkvej 12, 6400 Sønderborg
  449881/21
 • Til SSD, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 19Z, 5220 Odense SØ.pdf
  448982/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 17, 5220 Odense SØ.pdf
  448993/21
 • Til Focus Advokater:Svar vedrRibjergvej 51-55, 5260 Odense S - Forureningsundersøgelse
  450180/21
 • Til borger, V1-høring, Over-Holluf Vænget 3, 5220 Odense SØ.pdf
  448995/21
 • Til borger 2, V1-afgørelse med bilag, Skippervej 31A m.fl., 5270 Odense N.pdf
  450349/21
 • Til borger, V1-høring, Over-Holluf-Vej 36, 5220 Odense SØ.pdf
  448979/21
 • Til Home: Svar på Telefonbesked vedr. 545-50070, Nygade 56, 5600 Aabenraa
  447880/21
 • Til Sundhedsstyrelsen: Region Syddanmarks høringssvar Seponeringslisten
  448207/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Over-Holluf Vænget 7, 5220 Odense SØ.pdf
  448985/21
 • Til Agriteam: Svar vedr forurneing på Ør Kærupvej 7, Varde
  450308/21
 • Til borger, V1-høring, Over-Holluf Vænget 11, 5220 Odense SØ.pdf
  448999/21

19. august 2021

Indgående

 • DK2020 notat om den nye IPCC rapport
  485306/21
 • Fra Odense Kommune: SV: Oplysninger om brandøvelsespladser i Odense Kommune
  455538/21
 • Fra Svendborg Kommune: Udkast til § 8 ifm. oprensning af kortlagt forurening lok nr 479-70152, Åbyskovvej 3B, 5881 Skårup Fyn
  449467/21
 • Fra Svendborg Kommune: Udkast til tilladelse til oprensning af forurening, Åbyskovvej 3b, 5881 Skårup Fyn
  449468/21
 • Fra Geopartner: Jnr.: 2106259, Ørstedsgade 26, 5900 Rudkøbing - Tinglysning
  464272/21
 • Referat styregruppemøde
  447300/21
 • Fra DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S: Bilag - Oplæg til undersøgelse, Lisemosegyden 6, 5580 Nr. Aaby
  448824/21
 • Fra DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S: Bilag - Suppl. tankoplysning, Lisemosegyden 6, 5580 Nr. Aaby
  448822/21
 • Fra DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S: Undersøgelsesoplæg til kommentering, Limosegyden 6, 5580 Nr. Aaby
  448821/21
 • Fra DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S: Bilag - Kort med placering af legeplads, Lisemosegyden 6, 5580 Nr. Aaby
  448823/21
 • Fra DJ MILJØ & GEOTEKNIK P/S: Bilag - V1-afgørelse, Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby
  448820/21
 • Fra advokat - anmodning om aktindsigt - Læsøvej 14, Frederica - (Sagsnr. 27486)
  454653/21
 • Fra WSP: Skovvej 22, Afslutningsrapport samt udkast til moniteringsprogram
  447387/21
 • Forebyggelse af jord og grundvandsforurening på industrivirksomheder ved udvalgte aktiviteter.pdf
  444964/21
 • Fra Billund Kommune, Ingen fotos, Passagerterminalen 2, 7190 Billund
  444963/21
 • Fra Niras: Tilbud på videregående undersøgelser - pulje 35
  459734/21
 • Fra: Revisor - erklæring
  448163/21
 • Fra Totalkredit - kvittering for svar
  446116/21
 • Erklæring Nyt OUH 2. kvt. 2021.pdf
  448170/21
 • Fra Faaborg Midtfyn Kommune: Højgårdsvej 9, 5750 - Afgravning af jordskråning i østligt skel
  445980/21
 • Fra MOE - Henvendelse om anlægsarbejde
  446056/21
 • Fra Totalkredit, henv. om Ørbækvej 752a, Odense
  446022/21
 • VS: Acceptskrivelse - Soc, Børne-Ungehusene, Udby, jordbundsundersøgelse
  453099/21
 • Fra Nybolig: Henv. vedr. Klosterbakken 8A, 2. th., 5000 Odense C - Aktindsigt Jordforurening
  447126/21
 • TOP 3 Forvaltningsgruppemøde/Verwaltungsgruppensitzung
  445366/21
 • Fra WSP: Anmodning om Aktindsigt på Platinvej 14, 6000 Kolding
  448733/21
 • Fra Politisk parti - ansøgning
  448421/21
 • fra Danske Regioner, Center for Regional Udvikling
  444508/21
 • Fra Odense Kommune: Kommunen efterspørger supplerende dokumentationsmateriale fra DMR, Skt. Jørgens Engen 1, 5000 Odense C
  447376/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, mail med oplæg til undersøgelse, Nørrevang 19, 5792 Årslev
  482562/21
 • Gen aktivering af min bruger konto.
  447437/21
 • Fra VejLe Kommune: Tilsynsrapport -UNO-X - Vardevej 62, Vejle
  446057/21
 • Fra DMR - Fakturagrundlag (20-08-2021)
  447449/21
 • Fra Odense Kommune: Jordflytningsanmeldelse - Petersmindevej 1b, dokumentation for jordflytning
  447010/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  445395/21
 • Fra borger - Svar om undersøgelse på Hjallesegade 24 B, Odense
  459126/21
 • Fra Rambøll: Analyseresultater fra Rolighed Grusgrav
  444261/21

Udgående

 • Til mødedeltagerne: Dagsorden for møde i Lægemiddelkomitéen for Almen Praksis d. 26.8.21
  447166/21
 • Til Odense kommune, V1-afgørelse, Præstevej 18, 5210 Odense NV.pdf
  446751/21
 • Til Rambøll, Udbud på VTO lokalitet i Vejstrup - Øst Fyn
  446215/21
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Passagerterminalen 2, 7190 Billund.pdf
  445652/21
 • Til Billund Kommune, Kortlægningsafgørelse - udgår inden kortlægning, Passagerterminalen 2, 7190 Billund
  445649/21
 • Til CIRCLE K DANMARK, Afgørelse - jeres grund er ikke forurenet, Passagerterminalen 2, 7190 Billund_Sagsnr_21-41553_Dokid_444381-21_v2.pdf
  445650/21
 • Til Niras: SV: Tilbud på videregående undersøgelser - pulje 35
  459737/21
 • Til Vejle Kommune: Svar på orientering om jordforurening, Havnepladsen 5, 7100 Vejle
  445240/21
 • Til Varde Kommune: Anmodning om sagsmateriale, Sdr Mallevej 50, 6800 Varde
  444392/21
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune: SV: Højgårdsvej 9, 5750 - Bortskaffelse af jordvold mod øst
  444380/21
 • Til Billund Kommune, Spm. om der findes fotodokumentation for oprensning, Passagerterminalen 2, 7190 Billund
  444330/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bekræfter modtagelse og sagen er lukket, Assensvej 480, 5642 Millinge
  444254/21
 • til borger, V1-varsel: 461-81896, Gartner, Stenløkken 13B, 13C,15, 17, 19, 21, 5260 Odense S, Odense Kommune, matr.nr. 5dm, 5di, 5dg, 5df, 5x, 5dh, Hjallese By, Dalum. - til borger Høring m bilag, Stenløkken 13C og 21, 5260 Odense S, 5di og 5 dh.pdf
  447129/21
 • Til FES: Nye datoer for møde med FES
  445802/21
 • Til Nybolig: Svar vedr. Klosterbakken 8A, 2. th., 5000 Odense C - Aktindsigt Jordforurening
  447130/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag - revurdering, udgår.pdf
  446079/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Slettensvej 201, 5270 Odense N.pdf
  446994/21
 • Til Odense kommune: Anmodning om supplerende oplysninger ifm oprensning
  446807/21
 • Til 3C Retail, Svar på henvendelse vedr. undersøgelser på 461-06131, Tidligere Roulund, Hestehaven, Odense [Sendt med Bluewhale]
  449532/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Slettensvej 191, 5270 Odense N.pdf
  446942/21
 • Tilborger - Korrespondance om undersøgelse Hjallesegade 24 B, Odense
  459121/21
 • Til Totalkredit, svar vedr. Ørbækvej 752a, Odense
  446034/21
 • Til mst, kommunen og Crossbrigde: Afslutning på forureningssager Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  445907/21
 • Til boligforening, V1-afgørelse: Treschowsgade 2 og 4, 7100 Vejle, Matr. nr. 63a Engene, Vejle Jorder, del af 631-00175 - V1 afgørelse, m kortbilag, BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A, 63a Engene, Vejle Jorder.
  444919/21
 • Til BILLUND LUFTHAVN, Afgørelse - jeres grund er ikke forurenet, Passagerterminalen 2, 7190 Billund
  445234/21
 • til borger, V1-varsel: 461-81896, Gartner, Stenløkken 13B, 13C,15, 17, 19, 21, 5260 Odense S, Odense Kommune, matr.nr. 5dm, 5di, 5dg, 5df, 5x, 5dh, Hjallese By, Dalum. - til borger, Høring med bilag, Stenløkken 19, 5260 Odense S, 5x.pdf
  447124/21
 • Til 3C Retail, BILAG: NIRAS, Notat om ændret forureningsudbredelse 15-06-18.pdf
  449565/21
 • Til Kommune, mst og Crossbridge: Afslutning på forureningssager Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  445874/21
 • Til Ejlskov: Svar vedr. møde, Hjallesegade 60, 5260 Odense S
  445567/21
 • Til CIRCLE K DANMARK, Afgørelse - jeres grund er ikke forurenet, Passagerterminalen 2, 7190 Billund
  444381/21
 • Til Borger: Revurdering - Udgår, Reventlowsvej 44, 5600 Faaborg.pdf
  446075/21
 • Til Borger: Svar på Telefonhenvendelse: Reventlowsvej 44, 5600 Faaborg
  446070/21
 • til projekthaver
  444948/21
 • Til mst, kommunen og Crossbrigde: Afslutning på forureningssager Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  445917/21
 • Til FES: Rykker for svar vedr mødedatoer med FES
  444530/21
 • til borger, V1-varsel: 461-81896, Gartner, Stenløkken 13B, 13C,15, 17, 19, 21, 5260 Odense S, Odense Kommune, matr.nr. 5dm, 5di, 5dg, 5df, 5x, 5dh, Hjallese By, Dalum. - Til borgere, Høring m bilag, Stenløkken 17, 5260 Odense S, 5df.pdf
  447125/21
 • Til MOE - Svar på henvendelse om anlægsarbejde
  446104/21
 • Til mst, kommunen og Crossbrigde: Afslutning på forureningssager Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  445928/21
 • Til 3C Retail, Bilag: 461-06131, V1- og V2 kortlægningsbrev, 07-01-2006.pdf
  449543/21
 • til borger, V1-varsel: 461-81896, Gartner, Stenløkken 13B, 13C,15, 17, 19, 21, 5260 Odense S, Odense Kommune, matr.nr. 5dm, 5di, 5dg, 5df, 5x, 5dh, Hjallese By, Dalum. - til borgere, V1- høring m bilag, Stenløkken 13B, 5260 Odense S, 5dm.pdf
  447127/21
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering om revurdering, Reventlowsvej 44, 5600 Faaborg
  446100/21
 • Til 3C Retail, bilag: Fyns Amt, Rambøll, Indledende undersøgelse, dec 1997.pdf
  449539/21
 • Til borgere, V1-afgørelse,. 461-81890, Gartner, Skippervej 58, 5270 Odense N, Odense Kommune, matr.nr. 7h, Stige By, Lumby. - Til borger, V1-afgørelsesbrev m kortbilag - Skippervej 58, 5270 Odense N.pdf
  445562/21
 • Til Vejle Kommune: Anmodning om slutdokumentation - Afslutning af §8 tilladelse for opførelse af parkeringshus ved Vejle Lystbådehavn.
  446922/21
 • Til borgere. V1-varsel: 461-81896, Gartneri, Stenløkken 13B, 13C,15, 17, 19, 21, 5260 Odense S, Odense Kommune, matr.nr. 5dm, 5di, 5dg, 5df, 5x, 5dh, Hjallese By, Dalum.
  447120/21

18. august 2021

Indgående

 • Fra Esbjerg Kommune: Påbud vedr. vest-sydvestlig forurening til Samtank A/S (naboejendom) er under behandling i klagenævnet, ophav og tidspunkt for den nordøstlige forurening er ukendt, Olievej 10-12, 6700 Esbjerg
  466942/21
 • Fra DGE: Bilag - Tarupvej 27 - Oprensning efter miljøundersøgelse
  447373/21
 • Fra DGE: Oprensningsrapport, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  447372/21
 • SV: Byvejen 19, 6818 Årre
  444078/21
 • RE Tilbud på spørgeskemaundersøgelse.msg
  444237/21
 • Fra DMR: Opsummering af planlagt oprensningsarbejde, Svanevej, Tommerup. Lokalitetsnr.: 485-00013
  443478/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - IBS-attest, Assensvej 480, 5642 Millinge
  444245/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Færdigmelding ift §8, Assensvej 480, 5642 Millinge
  444244/21
 • Fra Moe: Kontrakt Kosterslevvej 88, Søndersø
  443372/21
 • Fra Moe: Kontrakt Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  443375/21
 • ICP_C10_Kontrolplan.pdf
  444129/21
 • Fra Odense kommune: vedr. kontrolplan og bem. hertil Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  444128/21
 • Korrespondance m. FMG, Udfordring med ønsket PFAS-pakke, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  443274/21
 • Fra Fuldendt: Bilag - Jordhåndtering
  443680/21
 • Fra Fuldendt: Jordhåndteringsplan, Byvejen 1, 6818 Årre
  443678/21
 • Fra Odense Kommune: Mail til rådgiver der spørger på status for Skt. Jørgens Engen, Odense
  443161/21
 • Fra Odense Kommune: Mail til rådgiver om status på undersøgelser: Vesterbro 28-32, Odense
  443158/21
 • Til DMR fra Billund Kommune, Accept af undersøgelsesoplæg, Prangervej 175, 7000 Fredericia
  443238/21
 • Korrespondance m. Billund Kommune, Afstemning af bemærkninger til oplæg, Prangervej 175, 7000 Fredericia
  443076/21
 • Fra Rambøll: Kontrolplan Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  444113/21
 • ICP_C10_Kontrolplan.pdf
  444114/21
 • Fra Sønderborg Kommune, RÅSTOF, Høringssvar screening matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted
  443726/21
 • Fra Rambøll: Udarbejder dokumentationsrapport - § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse, Kolding Åpark 18, 6000 Kolding
  444750/21
 • Fra Fredericia Dagblad - Status for forureningssag Alrøvænget 2 m.fl, Fredericia
  454615/21
 • Fra DMR: Re: Status, Dageløkkevej og emballagedepot
  444203/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. spørgsmål fra Franck Miljø ang. Vejrøvænget 8, Fredericia
  444563/21
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar til Franck Miljø vedr. Vejrøvænget 8, Fredericia
  444567/21
 • Godkendelse af arkiveringsversion af DAMD, Depression (mail)
  441952/21
 • Fra Odense Kommune: SVar vedr regionens kommentarer til oplæg om Flintagergårdvej 95, Odense
  450340/21
 • Godkendelse af arkiveringsversion af DAMD, Voksendiabetes (brev)
  441941/21
 • Fra Borger
  462946/21
 • Fra Rambøll A/S: Vedr. hjælp til at finde et kortlægningsbrev på lok. 607-00721 og 607-00164
  450358/21
 • Fra rådgiver SWECO, Grundejerrapport, Beldringevej 122, 5270 Odense N
  457871/21
 • 461-81182_Beldringevej 122 5270 Odense N_Teknisk rapport.pdfFra rådgiver SWECO, Teknisk rapport, Beldringevej 122, 5270 Odense N
  457881/21
 • Godkendelse af arkiveringsversion af DAMD, Hjertesvigt (brev)
  441949/21
 • Godkendelse af arkiveringsversion af DAMD, Hjertesvigt (mail)
  441946/21
 • Godkendelse af arkiveringsversion af DAMD, Depression (brev)
  441955/21
 • 445-04016, Chr. Danningsvej 66, 5500 Middelfart - Status ark.pdf
  470217/21
 • Anmodning om bidrag til besvarelse af SUU alm del spm. 1402 vedr. regionernes brug for pædagogiske konsulenter eller socialrådgivere
  468757/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Bilag, Oplæg til undersøgelse, Nørrevang 19, 5792 Årslev
  482565/21
 • Godkendelse af arkiveringsversionen af DAMD
  441859/21
 • Fra Faaborg-Midgfyn Kommune: Højgårdsvej 9, 5750 - Bortskaffelse af jordvold mod øst
  444362/21
 • Fra STRING-netværket: Agenda and material for the virtual STRING Steering Group meeting on September 1st, 2021
  484055/21
 • Fra DMR: Grundejer rapport, Gerritsgade 35 5700 Svendborg, DMR.pdf
  441767/21
 • Fra Odense Kommune: kvittering for modtagelse af kontrolplan Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  444132/21
 • Fra CFFB: ny status fra OUH til styregr møde 19/8 2021
  442412/21
 • Fra borger, henv. ved indledende undersøgelse
  443319/21
 • Godkendelse af arkiveringsversionen af DAMD, Voksendiabetes (mail)
  441939/21
 • Godkendelse af arkiveringsversionen af DAMD
  441860/21
 • Fra Healthcare DENMARK: Kvittering for underskrevet dokument fra Generalforsamling
  465996/21

Udgående

 • Udkast til kortlægning på V2.pdf
  443904/21
 • Til Odense Kommune, Jordforurening, Blåbærvej 22, Odense V., Lok: 461-82064
  443901/21
 • Varsling af kortlægning på V2.pdf
  443903/21
 • Til Odense Kommune, V1-høring med bilag, Bjerggårdsløkken 129B, 5240 Odense NØ.pdf
  443623/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Svendsagervej 82, 5240 Odense NØ.pdf
  443621/21
 • Til Borger: Vedr. prioritering af oprensning af Ved Slottet 25 i Aabenraa lok. 545-07402
  443611/21
 • Til DMR: Resultater fra jordprøvetagning på nabomatriklen, matr.nr. 1dz, Tommerup
  443439/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Tanggårdvej 9, 5270 Odense N.pdf
  443283/21
 • Til SKAT - Kopi af Orientering om endelig V2 kortlægning af vejareal, Matr. nr. 7000r Rudkøbing Bygrunde - Langeland Kommune
  443301/21
 • Til kommunen - Endelig V2 kortlægning af vejareal
  443293/21
 • Til Ejerforening Gerritsgade 35: Bilag til "orientering" - pjecer
  443317/21
 • Til Ejerforening Gerritsgade 35: Orientering om resultat af regionens forureningsundersøgelse, Gerritsgade 35, 5700 Svendborg, lok. 479-00037
  443307/21
 • Til DGE: Orientering om forventet sagsbehandlingstid, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  442030/21
 • Acadre Testmiljø opgraderes i uge 36
  441920/21
 • Til SKAT: Vedr. forureningsundersøgelse, Gerritsgade 35, 5700 Svendborg, lok. 479-00037
  443765/21
 • Til Faaborg Midfyn Kommune: Orientering vedr. Østergade 38, 5600 Faaborg
  443950/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag, Østergade 38, 5600 Faaborg.pdf
  443945/21
 • Til Borger: Udgår, Åkildevej 21, 5762 Vester Skerninge.pdf
  443529/21
 • Til Ejerforening Gerritsgade 35: Bilag til "Orientering" - Orientering om resultat af undersøgelse, Gerritsgade 35
  443308/21
 • Til Borger - Orientering om igangværende forureningsundersøgelse - Boeskærvej 6, Vejle
  443247/21
 • Til Billum Vogmandsforr. og Esbjerg Kommune: Afslag på ansøgning om jordtilførsel, matr nr 4m Sadderup, Esbjerg Jorder
  443722/21
 • Til Vinding Vand - Orientering om undersøgelserne - SV: Undersøgelse på Boeskærvej 4-12, 7100 Vejle
  443276/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. V1-kortlægningbrev for matr. nr. 763v Fredericia Bygrunde
  450379/21
 • Til Ejerforening Gerritsgade 35: Bilag til "Orientering" - Grundejerrapport, Gerritsgade 35, 5700 Svendborg
  443313/21
 • Til ApS Invisteringsselskabet af 1.10: Afgørelse - mindre del af P-areal udgår inden kortlægning, matr. 406b,
  443386/21
 • Til Svendborg Kommune: afgørelse - del af matr. 7000ax udgår inden kortlægning samt orientering om resultat af forureningsundersøgelse, Gerritsgade 35, lok. 479-00037
  443656/21
 • Til DGE. 519-05715 Sdr Landevej 17, 6200 Aabenraa_587 Kliplev. UDKAST til udbudsbrev
  489434/21
 • Til Borger - Boeskærvej 10, 7100 Vejle + fællesvej - Orientering vedr igangværende undersøgelse
  443223/21
 • Til Borger - Boeskærvej (fællesvej)1 - Orientering vedr igangværende undersøgelse
  443229/21
 • Til Vejle Kommune - Kopi af orienteringsbreve vedr. igangværende undersøgelser på en række ejendomme i Vejle Kommune
  443535/21
 • Til Borger - Orientering om igangværende forureningsundersøgelse Boeskærvej 4, Vejle
  443243/21
 • Til Borger - Boeskærvej 6, 7100 Vejle + fællesvej - Orientering vedr igangværende undersøgelse
  443216/21
 • Til Gartneriet Markhaven Aps, Lufthavnvej 27, 5270 Odense N.pdf
  442069/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag Udgår, Åkildevej 21, 5762 Vester Skerninge.pdf
  443533/21
 • Til Svendborg Kommune: Orientering vedr. Åkildevej 21, 23A og 23B, 5762 Vester Skerninge
  443537/21
 • Til Borger - Boeskærvej 4, 7100 Vejle + fællesvej - Orientering vedr igangværende undersøgelse
  443208/21
 • Til Borger - Boeskærvej (fællesvej)2 - Orientering vedr igangværende undersøgelse
  443235/21
 • Til Borger: V2-varsling, Åkildevej 23A og 23B, 5762 Vester Skerninge.pdf
  443508/21
 • Til Borger: Udgår, Østergade 38, 5600 Faaborg.pdf
  443944/21

17. august 2021

Indgående

 • Fra NIRAS: Møde om oprensning af jordforurening på Langgyden 25, Nørre Aaby
  441565/21
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om jordforurening, Havnepladsen 5, 7100 Vejle
  445230/21
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - ESDH JordWeb anmeldelse (222502), Havnepladsen 5, 7100 Vejle
  445232/21
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - ESDH JordWeb anmeldelse (222502), Havnepladsen 5, 7100 Vejle
  445231/21
 • Fra Odense Kommune: SV: Oplysninger om brandøvelsespladser i Odense Kommune
  455533/21
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, Deltagelse i markmøde 18.8.21
  441136/21
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. salg, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  466463/21
 • Fra rådgiver: Underskrevet kontrakt, Rønningevej 4
  455724/21
 • IMG_20210817_104121.jpg
  441989/21
 • Råstofgrav Tingvej 4, 6650 Brørup
  441987/21
 • IMG_20210817_104207.jpg
  441990/21
 • Tilladelse med alle bilag 30-01-2012.pdf
  441988/21
 • Fra Varde Kommune_ Bilag - Accept slagge, Sdr Mallevej 50, 6800 Varde
  444374/21
 • Kommunernes ønsker til forhåndsvurdering
  439548/21
 • Fra Billund Kommune, Orientering vedr. flisebelægning på vendeplads, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  439738/21
 • RE_ [EXT] SV_ Region Syddanmark_ gentegning af service for 3. parts producenter (IKKE Cisco)
  441871/21
 • Re Region Syddanmark Bestilling til Regional IT - SMP+ DocID59317927.msg
  441868/21
 • Region Syddanmark Ændringsanmodning nr. 15 16 og 17 til godkendelse.msg
  441870/21
 • Region Syddanmark_ Cisco CMS licenser
  441866/21
 • Region Syddanmark SMP+ licenser.msg
  441867/21
 • SV Region Syddanmark Ændringsanmodning nr. 17 DocID59296548.msg
  441869/21
 • Fra ejendomsmægler - Anmodning om aktindisigt - Nordenhusevej 11, 5800 Nyborg
  438854/21
 • RE_ [EXT] SV_ Region Syddanmark_ gentegning af service for 3. parts producenter (IKKE Cisco)
  438888/21
 • Fra Varde Kommune: § 8-høring - Nybrovej 185, Janderupvej
  441181/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  440577/21
 • Fra Vejle Kommune: VS: Rapport nr. 23576, for Projekt: JO21320276, Sagsnavn: Vestergade 7, Børkop
  441076/21
 • Fra Varde Kommune: VS: § 8-høring - Nybrovej 185, Janderupvej
  452518/21
 • Fra Ejlskov: Vedr. møde, Hjallesegade 60, 5260 Odense S
  445561/21
 • Fra SDE vedr. projekt
  443872/21
 • SV_ [EXT] SV_ Region Syddanmark_ gentegning af service for 3. parts producenter (IKKE Cisco)
  438887/21
 • fra Politisk Parti - ansøgning
  441667/21
 • Fra Cowi - Pulje 57: Endelig rapport for lok. nr. 461-81907 Lunden 35b, Agedrup, vers. 1.0
  439038/21
 • Fra Varde Kommune_ Til orientering - accept af anvendelse af slagge, Sdr Mallevej 50, 6800 Varde
  444373/21
 • fra Danske Regioner, Center for Regional Udvikling
  444659/21
 • Amgros Markedsovervågning 2. kvartal 2021
  442807/21
 • Fra Rambøll: vedr. indledende undersøgelse Byvejen 19, 6818 Årre
  439553/21
 • SV_ Region Syddanmark_ Cisco CMS licenser
  441865/21
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt
  465847/21
 • Fra Codex: Svar vedr oprensning af nitrat, matr nr 4m Sadderup, Esbjerg Jorder
  440221/21
 • Fra NIRAS: loknr. 630-82406 Torvegade 7A, Vejle - Statusnotat
  443379/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  440639/21

Udgående

 • Til Nyborg Kommune: Kopi af varsel om ny kortlægningsafgørelse, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  441268/21
 • Til LT Boliger ApS: Varsel om ny kortlægningsafgørelse, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  441253/21
 • Til LT Boliger - BILAG til V1-varsel - Udkast til V1-afgørelse, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  441256/21
 • Til LT Boliger - V1-varsel, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  441254/21
 • Til DMR, Regionens svar , Rapporter Østergade, Assens
  456348/21
 • Til Odense Kommune: SV: Oplysninger om brandøvelsespladser i Odense Kommune
  455535/21
 • Til Elin og Alex Andersen Transport, V1-høring med bilag, Grønnegyden 122, 5270 ODense N.pdf
  441015/21
 • Til DMR, Vedr. Resultater fra undersøgelse på Rugårdsvej 959
  440933/21
 • V1-kortbilag, opdateret, matr. nr. 4u, Seest By, Seest.pdf
  440681/21
 • SV: Opdateret kortbilag, Vranderupvej 90mv, 6000 Kolding
  440680/21
 • SV: Råstofgrav Tingvej 4, 6650 Brørup
  441997/21
 • 3301_001.pdf
  440676/21
 • SV: Opdateret kortbilag, Vranderupvej 90mv, 6000 Kolding
  440677/21
 • Korrespondance m. Kolding Kommune, Dokumentationsprøver ifm. fjernelse af vej, Matr. nr. 9c Seest By, Seest
  439504/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Fraugde-Kærby-Vej 94, 5220 Odense SØ.pdf
  439353/21
 • Til ejendomsmægler - Besvarelse af aktindsigt - Nordenhusevej 11, 5800 Nyborg
  438855/21
 • Til NIRAS: Status møde detailprojektering
  438797/21
 • Til BDO - Underskrevet erklæring om at regnskab er lavet efter bedste evne
  439239/21
 • til Politisk Parti - udbetaling
  441804/21
 • Til Tønder Kommune. Orientering om kommende forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på Algade 28, 6780 Skærbæk, matr. nr. 209 Vodder Ejerlav, Vodder
  439956/21
 • Til Politisk Parti - udbetaling
  441684/21
 • Til arbejdsgruppen VS: Referat fra møde i Interimstyregruppen for Digital Valley - afsæt for Dansk-Tysk Udviklingsalliance, 10. august 2021 kl. 18.00-19.30
  446503/21
 • Til Codex: Nyt spm vedr juridisk vurdering af svar, matr nr 4m Sadderup, Esbjerg Jorder
  440047/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 201748776.pdf
  439228/21
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelseNordentoftsvej 5, 6800 Varde
  439121/21
 • Til Andelsboligforeningen Gartnerløkke: V1-høring, Gartnerløkken 10-20, 5270 Odense N
  439634/21
 • Til Odense Kommune - Kopi af afgørelse vedr. ejendommen: Lunden 35B, 5320 Agedrup (Matr. nr. 17cd Bullerup By, Agedrup) – lokalitet 461-81907.
  439143/21
 • Til Borger: Svar vedr. Hjarnøvej 10, 7000 Fredericia
  440559/21
 • Til Andelsboligforeningen Gartnerløkke: Bilag, V1-kortlægning, Gartnerløkken 10-20, 5270 Odense N, UDKAST
  439706/21
 • Til borger_Orientering af grundejer om udbudt undersøgelse.pdf
  439988/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 201769121.pdf
  439989/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Tranehøjen 208-212 og 218B, 5250 Odense SV
  461096/21
 • Til Esbjerg Kommune. Orientering om kommende forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på Chr. Nielsens Plads 2, 6690 Gørding, matr. nr. 25a, 25 Sdr. Gørding By, Gørding
  439960/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Åkildevej 23A og 23B, 5762 Vester Skerninge.pdf
  443513/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af afgørelse vedr. ejendommen: Lunden 35B, 5320 Agedrup (Matr. nr. 17cd Bullerup By, Agedrup) – lokalitet 461-81907.
  439148/21
 • Til Borger: Supplerende svar vedr. Hjarnøvej 10, 7000 Fredericia
  440569/21
 • Til GØRDING BYGGESELSKAB ApS. Orientering af grundejer om udbudt undersøgelse.pdf
  439986/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Storegade 21, 6310 Broager
  461090/21
 • Til PrintDet: Østergade 20, Toftlund, matr. nr. 204 Toftlund, 525-40297
  441148/21
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Åkildevej 23A og 23B, 5762 Vester Skerninge.pdf
  443518/21
 • Til Borger - Afgørelse Udgår Lunden 35b, Agedrup
  439062/21
 • Til Crossbridge Energy, kommune og mst: varsling om kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia (Culvert under Vej 4)
  440772/21
 • Til Varde Kommune: Anmodning om Bilag og ansøgning til § udkast til 8-tilladelse
  441186/21
 • Til Andelsboligforeningen Gartnerløkke: Bilag, Kortbilag, Gartnerløkken 10-20, 5270 Odense N
  439674/21
 • Til Nordfyns Bank. Henvendelse vedr. rapport
  439786/21
 • Til Interimstyregruppen Referat fra møde i Interimstyregruppen for Digital Valley - afsæt for Dansk-Tysk Udviklingsalliance, 10. august 2021 kl. 18.00-19.30
  446472/21
 • V1-kortbilag, opdateret, matr. nr. 4u, Seest By, Seest.pdf
  440641/21

16. august 2021

Indgående

 • Fra COWI, Flensborglandevej 9 - retableringsaftale til underskrift
  444220/21
 • Fra Billund Kommune til FMG, Fælles bemærkninger til oplæg, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  438480/21
 • Fra Varde Kommune_ Bilag Tilladelse grundvandssænkning Viking Link sektion 04-36, Varde Kommune
  439482/21
 • Fra Kerteminde Kommune: SV: Svar på anmodning fra regionen om mulige brandøvelsespladser i Kerteminde Kommune
  455522/21
 • Fra Odense Kommune, Videresendt svar fra FMG, Forurening efterlades, Guldrankevej 120, 5200 Odense V
  438485/21
 • Fra Sønderborg Kommune: VS: Brandøvelsespladser i Sønderborg Kommune
  455520/21
 • Fra borger: Ørstedsgade 26 Rudkøbing
  464257/21
 • Korrespondance m. Odense Kommune, Opfølgning om nyt i sagen, Guldrankevej 120, 5200 Odense V
  437615/21
 • Fra Langeland Kommune: FORSP - Forkert kortbilag, V1-kortlægning, Ristingevej 57, 5932 Humble
  438489/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Varsel påbud JFL §48, Adelengvej 5, 6851 Janderup Vestj
  437938/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering - Varsling påbud JFL § 48, Adelengvej 5, 6851 Janderup Vestj
  437937/21
 • Fra DMR, Rapporter Østergade, Assens
  456346/21
 • Fra MST RÅSTOF Mst har ingen kommentarer til godkendelsen af ebh Ålsbo
  458163/21
 • Fra MST RÅSTOF Videresendt besked
  458159/21
 • Fra Rigsarkivet: Status på Region Syddanmarks Acadre-aflevering forventes ca. 01-09-2021
  436455/21
 • Fra lægevagten SV: Kommende indstilling til vagtapoteker - input?
  438595/21
 • Fra DJ Miljø & Geoteknik P/S, - Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby
  438118/21
 • Fra Kolding kommune: til rådgiver vs. moniteringsinstruks §8 tilladelse - Søndre Alle 7, 6070 Christiansfeld - accept af moniteringsinstruks afventer fortsat
  438090/21
 • Fra Niras: Statusnotat loknr. 630-82493 Boråsvej 2-44Q, 7100 Vejle - Statusnotat
  452342/21
 • 20.08.2021_TOP_3_Halvarsberetning-Halbjahresbericht_2021 (1).pdf
  445345/21
 • 20.08.2021_TOP_3_Halvarsregnskab_Halbjahresrechnung_2021_2 (2).pdf
  445352/21
 • 20.08.2021_Dagsorden_-_Tagesordnung (1).pdf
  445335/21
 • fra borger,- Telefonbesked vedr. køb af Kildegårdsvej 125
  437939/21
 • Regneark vedr CMS udløb 31_7 2022
  441890/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om administration af sager om lægemiddelskadeerstatninger og udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Patienterstatningen
  468657/21
 • Fra borger henv, Kystvej 7, Lundeborg (lokalitets nr. 479-81217) - oplysninger om V1 jordforurening
  437242/21
 • Fra Codex: Juridisk vurdering af svar, matr nr 4m Sadderup, Esbjerg Jorder
  440035/21
 • Vedr. manglende VPN adgang
  438916/21
 • Fra Miljøstyrelsen, Endeligt påbud om oprensning af jord, Vestermark 16, 6400 Sønderborg
  438869/21
 • Fra Borger: Henv. vedr. Hjarnøvej 10, 7000 Fredericia
  440544/21
 • Fra Styrelsen for patientsikkerhed: Udtalelse om forurening
  443599/21
 • Fra ejendomsmægler - ønsker totaludskrift
  438762/21
 • Telefonbesked henv. Østergade 20, Toftlund
  440944/21
 • Vedr. manglende VPN adgang
  438918/21
 • Fra Rambøll: Orientering om gravearbejde, Rolighed grusgrav
  439727/21
 • Fra Varde Kommune_ Til orientering - tilladelse grundvandssænkning Viking Link, sek. 04-36, Varde Kommune
  439481/21

Udgående

 • Til Langeland Kommune: FORSP - Svar på henvendelse og forkert kortbilag, Ristingevej 57, 5932 Humble
  438507/21
 • Korrespondance m. Billund Kommune, Vendeplads og § 8-pligt til arkæologisk udgravning, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  438474/21
 • Til DGE: Svar på henvendelse - Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  438464/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Strandholtvej 31 mfl., 5270 Odense N_31.pdf
  438441/21
 • Til Kerteminde Kommune: SV: Svar på anmodning fra regionen om mulige brandøvelsespladser i Kerteminde Kommune
  455528/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Strandholtvej 31 mfl., 5270 Odense N.pdf
  438391/21
 • Til Odense havn ejendomsselskab Aps, V1-høring med bilag, Toldbodhusevej 10, 5000 Odense C.pdf
  438382/21
 • Til Andelsboligforening, V1-høring med bilag, Strandholtvej 31 mfl., 5270 Odense N.pdf
  438364/21
 • Til Vejle Kommune, RÅSTOF, Til orientering: Tilsynsnotat grusgraven Kollemortenvej: matr. nr. 5c, del af 12e og 12f Sejrup By, Thyregod
  438168/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Brev efter opfølgende tilsyn ved grusgraven matr. nr. 5c, 12e og 12f Sejrup By, Thyregod (vedr. tilladelsen matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod)
  438167/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, mail med brev efter opfølgende tilsyn 12 08 2021 matr. nr. 5c, 12e og 12f Sejrup By, Thyregod (vedr. tilladelsen matr.nr. 5c, 12a og 12c Sejrup By, Thyregod)
  438166/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 10, 5000 Odense C.pdf
  438019/21
 • Til Varde Kommune: Anmodning om materiale - Varsling påbud JFL § 48, Adelengvej 5, 6851 Janderup Vestj
  437976/21
 • Til Moe: kopi af varslingsbrev, Hjarnøvej 14, Fredericia
  437864/21
 • Til medarbejder i VD, Råstof, VS: Markmøde ifb. bentonit råstofansøgning i Bjerreby, Svendborg Kommmune
  445214/21
 • Til grundejers søn: Vedr. forureningsundersøgelse på Hjarnøvej 14, Fredericia
  437826/21
 • Til borger, Fredericia Kommune: varslingsbrev vedr. forureningsundersøgelse på Hjarnøvej 14, Fredericia
  437824/21
 • Til borger, Nordfyns Kommune og Moe: varslingsbrev vedr. lok.nr. 480-81081, Kosterslevvej 88, Søndersø
  437692/21
 • Til borger: Ørstedsgade 26 Rudkøbing
  464259/21
 • Til KEAS Invest aps, V1-høring med bilag, Vindegade 41 og 43, 5000 Odense C.pdf
  437514/21
 • Til Fuldendt: Analyseparametre ifm. overfladeprøver fra tidl. betonvarefabrik
  436960/21
 • Til Borger, Råstof, tlf notat
  437165/21
 • Til Kolding Kommune, Kortlægningsafgørelse, Borchs Gård, 6000 Kolding
  436799/21
 • Til Kolding Kommune, Kortbilag, Borchs Gård, 6000 Kolding.pdf
  436801/21
 • Til Kolding Kommune, Afgørelse - jeres grund er ikke forurenet, Borchs Gård, 6000 Kolding_Sagsnr_21-34377_Dokid_343577-21_v2.pdf
  436800/21
 • Til Niras: SV: Tværvej 3 - oplæg og boringslokalisering
  436416/21
 • Til BDO: Underskrevet erklæring
  436129/21
 • Til borger, afgørelse V2-kortlægning med bilag, Volderlev Bygade 2, 5260 Odense S.pdf
  438016/21
 • Til MOE - Svar på henvendelse
  438287/21
 • Til Odense Kommune og grundejer: høring vedr. V2 kortlægning af del af Østergade 46, Odense
  436779/21
 • Til DJ Miljø & Geoteknik, SV: materiale på- Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby
  438201/21
 • Til ejendomsmægler - fremsendelse af totaludskrift
  438764/21
 • Til DMR - Aftale om tilførsel af farve til Rislebæk
  437399/21
 • Til borger SV på henv: Kystvej 7, Lundeborg 479-81217
  437244/21

15. august 2021

Indgående

 • Fra Syddansk Erhvervsskole vedr. projekt
  436431/21

14. august 2021

Indgående

 • Fra borger: Anmodning om tilbagekaldelse af påbud om jordrensning på Skårupøre Strandvej 133, 5881 Skårup.
  437540/21

13. august 2021

Indgående

 • Opsamling efter mødet i den lille arbejdsgruppe d. 13. august 2021
  439226/21
 • SV_ [EXT] VS_ Databehandler aftale
  439252/21
 • FRA RÅDGIVER Neversvej 40, tommerup
  459405/21
 • Fra indvinder RÅSTOF Svar på MST spsm om beplantning, (MST Id nr.: 3500284)
  458148/21
 • Fra WSP: Volbrovej - revideret oplæg
  436443/21
 • Fra Haderslev Kommune: Spg. vedr §3 beskyttet natur, Vedr. forureningsundersøgelser på 2 af Haderslevs kommunes arealer
  436451/21
 • 215373-21_v1_Endelig tilladelse(4).PDF
  484190/21
 • §8 tilladelse ladegårdsvej 2
  484189/21
 • Fra Niras: RE: svar på spørgsmål til Pulje 35
  459727/21
 • Fra Eurefa: Underskrevet kontrakt på tilsyn kølesystem
  434923/21
 • Fra borger: Vedr. V1-høring og olietank på ejendom, Hedelundhegnet 36, 5270 Odense N
  466869/21
 • Fra Moe: Tilbud Hjarnøvej 14, Fredericia og Kosterslevvej 88, 5471 Søndersø
  439864/21
 • Fra COWI: FW: godkendelse af faktura 1241074
  436075/21
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Tilladelse til opførelse af Klimapark ved Stævnen 1, 7120 Vejle Ø i henhold til jordforureningsloven
  436270/21
 • Fra Vejle Kommune: Endelig tilladelse til opførelse af klimapark i henhold til jordforureningsloven §8
  436269/21
 • Fra Kolding Kommune, Bortkørt jord og analyser, Borchs Gård, 6000 Kolding
  436718/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Svar på anmodning fra regionen om mulige brandøvelsespladser i Kerteminde Kommune
  455505/21
 • Fra Advokat: Klienter agter at søge om boligundersøgelse, Snedronningen 32, 5240 Odense NØ
  466432/21
 • Fra Advokat: Klienter agter at søge om boligundersøgelse, Snedronningen 32, 5240 Odense NØ
  466433/21
 • Fra DGE: Bilag - Til Boet efter Finn Ræbild - V1-kortbilag, afgørelse, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  438453/21
 • Fra DGE: Bilag - Til Boet efter Finn Ræbild - V1-afgørelse, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  438451/21
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding på forespørgsel vedr. uheldsstedet og prøvetagningsstedet i sagen vedr. brand i traktor, Åbjergvej 37, 5464 Brenderup
  435507/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 36, 5270 Odense N.pdf
  435788/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Dorrits Alle 17, 5250 Odense SV.pdf
  435787/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Møllegyden 6, 5750 Ringe.pdf
  435789/21
 • 13/8/21 Økonomisk høring vedr. ændring af lov om tolkning til personer med hørehandicap (SIM Id nr.: 452659)
  468617/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgning matr.nr. 5a, 14b og 21d Sødover By, Nørup.pdf
  441293/21
 • Fra DMR, Modtaget grundejerrapport vedr. Slagtergade 11, Haderslev, 515-20006.pdf
  435779/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Følgebrev til ansøgning matr.nr. 5a, 14b og 21d Sødover By, Nørup.pdf
  441292/21
 • Fra DMR, modtaget den tekniske rapport vedr. Slotsgade 15, Haderslev m. fl..pdf
  435796/21
 • RE_ [EXT] SV_ Region Syddanmark_ gentegning af service for 3. parts producenter (IKKE Cisco)
  439191/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Møllegyden 6, 5750 Ringe.pdf
  435785/21
 • Fra DMR, modtaget den tekniske rapport vedr. 515-20006 Slagtergade 9, Haderslev.pdf
  435764/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Kogsbøllevej 45, 5800 Nyborg.pdf
  435786/21
 • Fra PLO-Syd - udpegning af deltagere til planlægningsgrupen af workshop, der følger op på kortlægningsrapporten
  436956/21
 • Fra DMR, Modtaget grundejerrapport vedr. Slagtergade 7A, 7B, Haderslev, 515-20006.pdf
  435776/21
 • Fra DMR, modtaget grundejerrapport vedr. Slotsgade 13, Haderslev.pdf
  435798/21
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Region Syddanmark om forurening fra villaolietank, Æblegyden 30, 5580 Nr. Aaby
  446972/21
 • Høring over revideret bekendtgørelse om specialuddannelsen til sundhedsplejerske - j.nr. 06-0300-19
  468065/21
 • Årsregnskab 2020
  434566/21
 • Fra DMR, modtaget grundejerrapport vedr. Slotsgade 17, Haderslev.pdf
  435799/21
 • Eva Ullisch - bekymring omkring psykiatrien i Sønderborg
  436238/21
 • Fra DMR, Modtaget grundejerrapport vedr. Slagtergade 5, Haderslev, 515-20006.pdf
  435774/21
 • Fra Middelfart Kommune: Dokumenter i sagen, vedr. brand i traktor, Åbjergvej 37, 5464 Brenderup
  434950/21
 • Fra DGE, Bilag, Notat over udført poreluftundersøgelse, Rugårdsvej 40, 5000 Odense C
  468671/21
 • Fra DMR, modtaget grundejerrapport vedr. Slagtergade 1, Haderslev, 515-20006.pdf
  435770/21
 • Sv på henvendelse fra Realkredit Danmark. SV: Vedr. Lokaliteter på matriklen : 461-06174 og 461-06184 - matr.nr. 17 bt Åløkkegård Hgd. Odense Jorder
  434283/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Mail med ansøgning om råstoftilladelse matr.nr. 5a, 14b o g 21d Sødover By, Nørup
  441291/21
 • Fra Tønder Kommune: Miljøgodkendelse Abterp 40, 6261 Bredebro
  434785/21
 • SV_ [EXT] VS_ Databehandler aftale
  439251/21
 • Fra DMR A/S: Mailkorrespondance vedr. afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  484073/21
 • Fra MST: Udkast- afslutning af jordforureningssag, FDO tanklager J70 (MST Id nr.: 3511613)
  435477/21
 • Fra MOE - Henvendelse - Ønsker materiale
  438255/21
 • Fra DMR, modtaget grundejerrapport vedr. 515-20006 Slagtergade 9, Haderslev.pdf
  435766/21
 • Endelig udgave - DTØ rapport 2. kvartal 2021- END 130821.pdf
  435121/21
 • Fra Tietgen vedr. projekt
  436422/21
 • fra Danske Regioner, Center for Regional Udvikling
  444656/21
 • Fra DMR, modtaget grundejerrapport vedr. Slotsgade 15, Haderslev .pdf
  435797/21
 • Databehandleraftale HjerteSyd Tønder Kommune
  435605/21
 • Fra DMR - Problemer med at tilføre farve til Rislebæk
  436649/21
 • Hovedaftale HjerteSyd Tønder Kommune
  435611/21
 • Fra Roche: Information om lægemiddel Phesgo (trastuzumab, pertuzumab) til neoadjuverende og metastatisk HER2-positiv brystkræft
  435673/21
 • Fra revisor: Endelig udgave - DTØ rapport 2. kvartal 2021
  435116/21

Udgående

 • Til Haderslev Kommune: "Lossepladsundersøgelse" i §3 natur
  436433/21
 • Til Kerteminde Kommune: SV: Svar på anmodning fra regionen om mulige brandøvelsespladser i Kerteminde Kommune
  455518/21
 • Til Borger, Orientering om optimering af afværgeanlægget og kontrolmålinger.pdf
  446106/21
 • SV: Jerlev etape 3
  435529/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Bemærkning om markeringsnet. jord til bikepark ved Gåsebjergsand
  436797/21
 • Til Niras: SV: svar på spørgsmål til Pulje 35
  459730/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Svar på vurdering af §8-pligt, Rønnevej 6, 5672 Broby - lok.nr. 425-00018
  435442/21
 • Til TARUP INVEST Aps - Udgår efter vurdering af historiske oplysninger med bilag, Gammelsø 4, 5000 Odense C.pdf
  435414/21
 • Til Fynbus - V1-høring med bilag, Gammelsø 6, 5000 Odense C.pdf
  435397/21
 • Til begge rådgivere: svar på spørgsmål til Pulje 35
  459725/21
 • Til fjernvarme distribution, V1-afgørelse, Zachariasvænget 40, 5260 Odense S.pdf
  434849/21
 • Til Haderslev Kommune: Vedr. forureningsundersøgelser på 2 af Haderslevs kommunes arealer
  434823/21
 • Til Eurefa: Kontrakt vedr. lovpligtig eftersyn af køleanlæg
  434512/21
 • Til Lumby Skytteforening, V1-afgørelse, Hammergyden 63, 5270 Odense N.pdf
  434491/21
 • Til borger, V1-afgørelse. Nørrebjergvej 68, 5220 Odense SV.pdf
  434441/21
 • SV: Vedr. Lokaliteter på matriklen : 461-82021 - matr.nr. 478 Åløkkegård Hgd. Odense Jorder
  434214/21
 • Til Bruun Sivmøsevænget, V1-afgørelse, Sivmosevænget 1, 5260 Odense SV.pdf
  434178/21
 • Bilag, Undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket, Marts 2011.pdf
  434757/21
 • Til borger. 431-00046 Reventlowsvej 44, 5600 Faaborg
  435332/21
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for tilbagemelding ang. uheldsstedet og prøvetagningsstedet i sagen vedr. brand i traktor, Åbjergvej 37, 5464 Brenderup
  435541/21
 • Til ApS af 8-8-1995, Bilag til V2-varsel, grundejerrapport fra indledende undersøgelse - Slotsgade 15.pdf
  466270/21
 • Til Fashion Flowerser, V1-afgørelse med bilag, Nistedvej 10, 5270 Odense N.pdf
  434674/21
 • Til Vejle Kommune: Kopi af Høring V2-kortlægning + rapport, 630-82301, Ågade 26, 7323 Give
  435610/21
 • Til Bertelco Ejendomme AS, V1-høring, Egegårdsvej 3B, 5260 Odense S.pdf
  434889/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel om afgørelse om ikke-påbud efter spild af olie i forbindelse med brand i traktor på Åbjergvej 37, 5464 Brenderup
  435556/21
 • Til Billund Kommune, V2-afgørelse, del af matr.nr. 7000ab Grindsted By, Grindsted.pdf
  435412/21
 • Til HF VIBORG INVEST ApS, Bilag til V2-varsel, naborapport fra indledende undersøgelse - Slotsgade 17.pdf
  466275/21
 • Til Middelfart Kommune: Forespørgsel om dokumenter i forb. med modtaget varsel om afgørelse om ikke-påbud efter spild af olie i forbindelse med brand i traktor på Åbjergvej 37, 5464 Brenderup
  434937/21
 • Til Middelfart Kommune: Forespørgsel om luftfoto med uheldssted og prøvetagningsted i sagen vedr. brand i traktor, Åbjergvej 37, 5464 Brenderup
  435501/21
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for dokumenter i sagen, vedr. brand i traktor, Åbjergvej 37, 5464 Brenderup
  434962/21
 • Til lægevagten: Kommende indstilling til vagtapoteker - input?
  434835/21
 • Til Bertelco Ejendomme AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Egegårdsvej 3B, 5260 Odense S.pdf
  434887/21
 • Bilag, Undersøgelse af afdampning fra forureningsfanen fra Grindstedværket, Marts 2011.pdf
  434745/21
 • Til lægevagten SV: Kommende indstilling til vagtapoteker - input?
  435150/21
 • Til Bertelco Ejendomme AS, V1-kortbilag, høring, Egegårdsvej 3B, 5260 Odense S.pdf
  434892/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 36, 5270 Odense N
  435793/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Kirkegyden 77, matr. nr. 5cm, 5270 Odense N.pdf
  434649/21
 • Til Billund Kommune, Vedr. V2-kortlægning af del af matr.nr. 7000ab Grindsted By, Grindsted og 1mz St. Modvig Gde., Grindsted.pdf
  435416/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Møllergyden 6, 5750 Ringe
  435795/21
 • Til Billund Kommune, V2-afgørelse, del af matr.nr. 1mz Modvig Gde., Grindsted.pdf
  435396/21
 • Til borger: Høring V2-kortlægning m bilag, 630-82301, Ågade 26, Give.pdf
  435590/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nistedvej 16, 16B, 5270 Odense N.pdf
  434667/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, 461-81801, Kirkegyden 77,90, 5270 Oden - 77.pdf
  434658/21
 • Til Roche SV: Information om lægemiddel Phesgo (trastuzumab, pertuzumab) til neoadjuverende og metastatisk HER2-positiv brystkræft
  435671/21
 • Til Billund Kommune, Vedr. V2-kortlægning af del af matr.nr. 7000ab Grindsted By, Grindsted og 1mz St. Modvig Gde., Grindsted.pdf
  435402/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Dorrits Alle 17, Odense SV
  435792/21

12. august 2021

Indgående

 • Fra DMR: Forespørgsel om indledende snak om oprensning, Svanevej 30, Tommerup.
  437646/21
 • Fra Niras: Tværvej 3 - oplæg og boringslokalisering
  436411/21
 • Vedr. Lokaliteter på matriklen 461-82021 - matr.nr. 478 Åløkkegård Hgd. Odense Jorder.msg
  434210/21
 • VS: Vedr. Lokaliteter på matriklen : 461-82021 - matr.nr. 478 Åløkkegård Hgd. Odense Jorder
  434211/21
 • Fra Varde Kommune: VS: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark, att. Agniezka T. Bentzen
  455502/21
 • Fra DGE: Lok. nr. 450-81128 - ang. kortlægningsgrundlag og krav til analyser, Nyborgvej 13, 5853 Ørbæk
  438979/21
 • Fra borger - henv incl fotos baghave - Hjarnøvej 10, Fredericia
  454604/21
 • SV: Vedr. fremtidig fakturering af aftaler om finansiering af administrative stillinger på KI/IRS
  432825/21
 • Fra DMR: Bilag - Grønnegyden 44, oplæg til undersøgelse_revideret
  432681/21
 • Fra DMR: Revideret oplæg til undersøgelse, Grønnegyden 44, 5270 Odense N
  432680/21
 • fra odense kommune: Udløbsbygværk ved Dalum Papirfabrik - håndtering af overskudsjord
  484179/21
 • A201308-T-002_Rev_1.0.pdf
  484180/21
 • A201308-T-001_Rev_1.0.pdf
  484182/21
 • Region Hovedstadens svar til Danske Regioner
  432945/21
 • Fra Franck Miljø: Spørgsmål vedr. Boreprofiler og analyseskemaer Vejrøvænget 8
  432605/21
 • Fra projekt: spørgsmål til budget, standardsats og revision
  457788/21
 • Fra Odense Kommune, Mail med dokumentationsrapport fra Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  455736/21
 • Fra Borger: Bilag Skøde
  432928/21
 • Fra Borger: Bilag ansøgning
  431718/21
 • SV: Vedr. Lokaliteter på matriklen : 461- 70265 - matr.nr. 17 cr Åløkkegård Hgd. Odense Jorder
  433473/21
 • Fra CFFB Dagsorden til styregruppemøde 19/8 2021
  432371/21
 • Fra DMR A/S: Version 2.0 af afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  432339/21
 • Telefonhenvendelse: Møllevænget 11, 6310 Broager
  434437/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. regionens tilrettelæggelse af undersøgelser på Vejrøvænget 8
  432611/21
 • Fra Fredericia Kommune: Afslutningsbrev, Mølleskovvej 51, asbestforurening efter brand
  434700/21
 • Internt: notat vurdering ansøgning
  431878/21
 • Fra Borger: Ansøgning VTO
  431719/21
 • Fra MST: svar på henv. påbud, Skærbæbværket
  432212/21
 • Fra DMR: Svar vedr opfølgning på TCE afværge, LIndehaven Sønderborg
  433428/21
 • Fra Borger: Ansøgning VTO
  431717/21
 • Fra Formpipe_ Kontaktsøgning og finansiering af installation
  433721/21
 • Fra projekt: Afrapportering og regnskab Grænsesten
  455158/21
 • Fra Borger: Ansøgning VTO
  431723/21
 • Fra Borger: Bilag ansøgning
  431714/21
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 11-08-2021
  434138/21
 • Fra Kolding Kommune: SV: Vedr. regionens vurdering efter gennemgang af version 2.0 af afslutningsrapporten fra Kurkmarkvej16, Sjølund
  484057/21
 • Fra Borger: Bilag ansøgning
  431712/21
 • Fra Rambøll: Vedr prøvetagning i felt 3, 6 og 7, Rolighed grusgrav
  433354/21
 • Fra Borger: Ansøgning VTO
  431713/21
 • Fra Borger: bilag Ansøgning VTO
  431721/21
 • Fra Kolding Kommune, Endeligt undersøgelsespåbud, Matr. nr. 7000c, Bastrup By, Vamdrup
  436402/21
 • Fra Odense Kommune, Bilag, Rapport, Bystævnevej 5, 5200 Odense V
  455740/21
 • VS_ [EXT] SV_ Region Syddanmark_ gentegning af service for 3. parts producenter (IKKE Cisco)
  432108/21
 • Fra Borger: Ansøgning VTO
  432916/21
 • Fra Borger: Ansøgning VTO
  431708/21
 • Fra DMR - Status efter borearbejde 11-08-2021
  434176/21

Udgående

 • Til Varde Kommune: Anmodning om ansøgningsmaterialet, Sdr Bjalderupvej 1, 6870 Ølgod
  433425/21
 • Til Bevtoft Meningsråd, Høringsbrev, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft.pdf
  433230/21
 • Til Haderslev Kommune, V1-høring, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft
  433229/21
 • Til Bevtoft Meningsråd, Kortbilag, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft.pdf
  433232/21
 • Til Bevtoft Meningsråd, UDKAST, Afgørelse - en del af jeres grund er måske forurenet, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft.pdf
  433231/21
 • Til Varde Kommune: Kortlægningsvurdering af boligdelen, Byvejen 1, 6818 Årre
  433174/21
 • Til Vejen Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Gispel Mosevej 3, Bække, lok: 575-81298
  433011/21
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V1, Gispel Mosevej 3.pdf
  433013/21
 • Til Udbetaling Danmark: Disponering af midler til undersøgelse
  432962/21
 • Status på Region Syddanmarks Acadre-aflevering
  432725/21
 • Til Kolding Kommune: Orientering om modtagelse af oplæg samt koordinering af tilbagemelding, Fynsvej 17 m.fl., 6000 Kolding
  432722/21
 • Til borger: V2-hørings brev, Hvidkærvej 2A, 5250 Odense SV [Sendt med Bluewhale]
  432574/21
 • Til Tønder Kommune: Anmodning om ansøgningsmateriale, Fælledvej 7, 6240 Løgumkloster
  432560/21
 • Til Vejle Kommune: Regionens høringssvar til udkast til §8 tilladelse for klimapark ved Stævnen 1, 7120 Vejle ø
  432078/21
 • Til Kolding Kommune,§8-høringssvar, Floravej 1, 6000 Kolding
  432199/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Kogsbøllevej 45, 5800 Nyborg
  435791/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO
  431975/21
 • Til Borger: Optaget under VTO
  432035/21
 • Til Borger: Optaget under VTO
  432973/21
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik, Borger og Vejle Kommune: Regionens vurdering af resultat af undersøgelser udført på Vestergade 26-30 Børkop, 603-00811
  432516/21
 • Til borger: V2-høring, Hvidkærvej 2A, 5250 Odense SV
  432522/21
 • Til Borger: Optaget under VTO
  432041/21
 • Til Borger; Afslag på VTO-anmodning.pdf
  432888/21
 • til projekthaver
  433643/21
 • Kopi af tidligere V2-kortlægningsbrev, 1mz St. Modvig Gde., Grindsted m.fl.
  434706/21
 • Til borger: Del-areal udgår inden kortlægning, matr. 35d, Fiskopvej 19, 5700 Svendborg
  433726/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO
  431965/21
 • Til Ejendomsselskabet Randsborg 9 ApS: Afgørelse - udgår af kortlægning, 603-00811
  432889/21
 • Bilag, Kopi af tidligere V2-kortlægningsbrev, 03-10-2011.PDF
  434753/21
 • Til Franck Miljø: Svar vedr. regiones undersøgelse - Boreprofiler og analyseskemaer Vejrøvænget 8
  432614/21
 • Til Borger: Optaget under VTO
  432038/21
 • Til borger: Bilag_Kortbilag
  433731/21
 • SV: Vedr. Lokaliteter på matriklen : 461- 06127 - matr.nr. 17bu Åløkkegård Hgd. Odense Jorder
  433463/21
 • Til D.C.S. Holding ApS: Bilag_Kortbilag
  433680/21
 • Til Kolding Kommune: Vedr. regionens vurdering efter gennemgang af version 2.0 af afslutningsrapporten fra Kurkmarkvej16, Sjølund
  484052/21
 • Svar til Danske Regioner
  432755/21
 • TIl Borger: Fremsendelse af kortlægningsmateriale, Middelfartvej 129, Vissenbjerg
  432144/21
 • Til SDE og Tietgen vedr. projekt
  434092/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Floravej, 7200 Grindsted
  435790/21
 • Til D.C.S. Holding ApS: V2-kortlægning, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  433672/21
 • Til Formpipe_ Finansiering af installation udestår
  433725/21
 • Til Borger: Optaget under VTO
  432045/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO
  431971/21
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO
  431968/21
 • Til Nordicals: Svar på forespørgsel vedr. lokalitets nr. 62100860 - matr.nr. 332 Kolding Bygrunde
  432346/21
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr. Boligundersøgelse af Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming
  432867/21

11. august 2021

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Oplysninger om brandøvelsespladser i Odense Kommune
  455475/21
 • Fra MST RÅSTOF efterspørger tilplantningsplan (MST Id nr.: 3500284)
  458140/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Afgørelse af oprensning af forurening efter spild af dieselolie på Brahesborgvej 41
  433255/21
 • Fra Fredericia Kommune: Afgørelse vedr. oprensning af forurening efter spild af dieselolie på Brahesborgvej 41, 7000 Fredericia
  433254/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponering til VTO undersøgelse
  431073/21
 • Fra Kolding Kommune: SV: Brandøvelser på lufthavnen - historie
  455499/21
 • Fra Medicinrådet: Nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende atopisk eksem
  432729/21
 • Fra Kolding Kommune: SV: Vedr. fremsendelse af mailkorrespondance med rådgiver på sagen fra Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  431402/21
 • Telefonhenvendelse: Lokalitetsnr.: 543-50006
  431377/21
 • Fra Crossbridge Energy: vedr. logo på Skilt ved Øster strand
  430683/21
 • Fra DMR, modtaget den tekniske rapport vedr. 479-00043, Vesterlund 2-22, 5700 Svendborg.pdf
  431346/21
 • Fra Borger: Tlf. henv. vedr. oplysninger om forurening på Middelfartvej 129, 491-04006
  431361/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  431828/21
 • Fra Nordicals: Anmodning om forureningsrapport vedr. H P Hanssens Gade 5, Aabenraa, 545-08007
  430845/21
 • Fra Kolding Kommune: SV: Vedr. fremsendelse af mailkorrespondance med rådgiver på sagen fra Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  431814/21
 • Fra Nordicals: Anmodning om forureningsrapport vedr. Møllebakken 1, Sønderborg
  430735/21
 • RE_ [EXT] SV_ Region Syddanmark_ gentegning af service for 3. parts producenter (IKKE Cisco)
  439179/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Henv. vedr. boligundersøgelse af Vejrup Storegade 71, 6740 Bramming
  432863/21
 • Fra Fredericia Kommune: Boreprofiler og analyseskemaer Vejrøvænget 8
  432595/21
 • Fra Borger: Henv. vedr. status for forureningsundersøgelse på ejendommen Gyden 1, Ærøskøbing, lok. 493-00011
  431330/21
 • Fra DMR, modtaget grundejer rapport vedr. 479-00043, Vesterlund 2-22, 5700 Svendborg.pdf
  431357/21
 • RE_ [EXT] SV_ Region Syddanmark_ gentegning af service for 3. parts producenter (IKKE Cisco)
  430192/21
 • Fra Nordicals: Forespørgsel vedr. lokalitets nr. 62100860 - matr.nr. 332 Kolding Bygrunde - Forespørgsel vedr. lokalitets nr. 62100860 - matr.nr. 332 Kolding Bygrunde
  432299/21
 • Reminder_ Change CHG0061254 ligger til CQC godkendelse (start_ 19-08-2021 12_00_50 CEST - end_ 19-08-2021 19_00_04 CEST)
  430195/21
 • Fra rådgiver: opdateret moniteringsplan § 8 tilladelse - Søndre Alle 7, 6070 Christiansfeld - accept af moniteringsinstruks afventer fortsat
  431271/21
 • Telefonhenvendelse: Lokalitetsnr.: 431-00046
  433336/21
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. forurening, Lammesøvej 17, Otterup
  431260/21
 • Fra ejedomsmægler: spørgsmå til kortlægning Naffet 27a, Haderslev
  430392/21
 • VS: Vedr. Lokaliteter på matriklen : 461- 06127 - matr.nr. 17bu Åløkkegård Hgd. Odense Jorder
  433459/21
 • Henvendelse fra Realkredit Danmark. VS: Vedr. Lokaliteter på matriklen : 461-06174 og 461-06184 - matr.nr. 17 bt Åløkkegård Hgd. Odense Jorder
  434284/21
 • Fra Borger: 2. tlf. henv. vedr. oplysninger om forurening på Middelfartvej 129, lokalitetsnr, 491-04006
  431369/21
 • Fra Nordicals: Anmodning om forureningsrapport vedr. H P Hanssens Gade 5, Aabenraa, 545-08007
  431171/21
 • Fra Borger, mail vedr. forureningsundersøgelse på Bjergfyrvangen 81, Odense N
  431442/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Fremsendelse af rapport opdateret med feltdata for suppl. porelufprøver, Vestergade 26-30 Børkop
  432464/21
 • Visit from local authority in Romania - Ialomita County Council
  438946/21
 • Fra Crossbridge Energy: RE: Skilt
  430704/21
 • Fra Miljøministeren: Svar på henvendelse vedr. mål for oprensning
  431838/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 57, 5000 Odense C
  431063/21
 • fra projekthaver
  432342/21

Udgående

 • Til rådgiver: svar på henv. vedr. 451-00022
  459827/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Jord til bikepark ved Gåsebjergsand
  431201/21
 • Til borger - Svar på høringssvar på V1-høring til matr. nr. 4q, Fraugde-Kærby-Vej 203, 5220 Odense SØ
  466620/21
 • Til Tønder Kommune: Anmodning om færdigmelding, når projekt et udført, Nørrehedevej 6, 6280 Højer
  430999/21
 • Til EDEN FELLS - V1-høring med bilag, Gammelsø 2, 5000 Odense C.pdf
  430883/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Faaborgvej 395, 5250 Odense SV.pdf
  430746/21
 • Til AB Tranehøjen, V1-afgørelse, Tranehøjen 208-212 og 218B, 5250 Odense SV.pdf
  430731/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Tranehøjen 206, 5250 Odense SV.pdf
  430722/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Fraugde-Radby-Vej 67, 5220 Odense SØ.pdf
  430713/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Tranehøjen 204, 5250 Odense SV.pdf
  430693/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Tranehøjen 202, 5250 Odense SV.pdf
  430687/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Tranehøjen 198D, 5250 Odense SV.pdf
  430677/21
 • Til Haderslev Kommune, Vurdering om kortlægning på V1, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft
  430691/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Tranehøjen 198C, 5250 Odense SV.pdf
  430672/21
 • Til Bellinge Ejendomme, V1-afgørelse, Tranehøjen 198B, 5250 Odense SV.pdf
  430664/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Tranehøjen 198A, 5250 Odense SV.pdf
  430658/21
 • Til Ejerforeningen, V1-afgørelse, Tranehøjen 198A, 5250 Odense SV.pdf
  430647/21
 • Til Kolding Kommune: SV: Brandøvelser på lufthavnen - historie
  430575/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Fraugde-Kærby-Vej 84, 5220 Odense SØ.pdf
  430323/21
 • Til Kolding Kommune, Vedr. nedlægning af vejstykke, Matr. nr. 9c Seest By, Seest
  430560/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Fraugde-Kærby-Vej 77, 5220 Odense SØ.pdf
  430276/21
 • Til Crossbrigde Energy : SV: Skilt
  430698/21
 • Til grundejer: Kortbilag med V2-kortlagte areal, lok. 410-81522, 11-08-2021
  430289/21
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Nørregade 15, 5592 Ejby.pdf
  430732/21
 • Til Nordicals: Fremsendelse af kortlægningsoplysninger H P Hanssens Gade 5, Aabenraa, lok. 545-08007 og 545-00002
  431188/21
 • Til Andelboligforeningen Vesterport,BILAG: Grundejerrapport vedr. 479-00043 Vesterlund 2-22, 5700 Svendborg.pdf
  487851/21
 • Til Vejen Kommune og Vejen Forsyning: Svar på brev om forureningen under Vejen By
  455198/21
 • Til Andelsboligforeningen Vesterport, V2-høring med bilag, Vesterlund 4-22, 5700 Svendborg.pdf
  431366/21
 • Til Borger: svar på status for afslutning af forureningsundersøgelse på ejendommen Gyden 1, Ærøskøbing, lok. 493-00011
  431336/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugårdsvej 57, 5000 odense c
  431067/21
 • Til Nordicals: Fremsendelse af kortlægningsoplysninger, Møllebakken 1, Sønderborg, lok. 540-81195
  430803/21
 • Alle Børn Cykler Alliancen - Underskrevet erklæring om partnerskab
  430709/21
 • Til borger - Afgørelse, Udgået inden kortlægning, Fraugde-Kærby-Vej 203, 5220 Odense SØ
  431209/21
 • Til DMR A/S: SV: Vedr. afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  431822/21
 • Til andelsboligforeningen og Svendborg Kommune, Bilag til V2-varsel, grundejerrapport vedr. 479-00043, Vesterlund 2-22, 5700 Svendborg.pdf
  431375/21
 • Til Kolding Kommune: godkendelse af moniteringsinstruks: § 8 tilladelse - Søndre Alle 7, 6070 Christiansfeld - accept af moniteringsinstruks afventer fortsat
  431290/21
 • Til grundejer: Ny V2-afgørelse, en del af Odensevej 19, 5500 Middelfart
  430282/21
 • Til Svendborg Kommune, V2-varsel med bilag, Vejareal ved Vesterlund, 5700 Svendborg.pdf
  431371/21
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. Odensevej 19, 5500 Middelfart - en del V2-kortlægges med F0-nuancering
  430657/21
 • Til EDC Assens: Svar på henvendelse, Skovbakken 5 og 6a, 5560 Aarup
  430941/21
 • Til Kolding Kommune: SV: Vedr. fremsendelse af mailkorrespondance med rådgiver på sagen fra Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  431806/21
 • Til Nordicals: Fremsendelse af kortlægningsoplysninger H P Hanssens Gade 5, Aabenraa, lok. 545-08007 og 545-00002
  431156/21
 • Til Borger, mail vedr. forureningsundersøgelse på Bjergfyrvangen 81, Odense N
  431407/21
 • VS: Vedr. Lokaliteter på matriklen : 461- 70265 - matr.nr. 17 cr Åløkkegård Hgd. Odense Jorder
  433474/21
 • Til Danske Regioner: Region Syddanmarks høringssvar til udkast til forslag til lov vedr. ny veterinærforordning og SAD-lægemidler
  430155/21
 • Doc2Mail - Forsendelse 201246876.pdf
  431279/21
 • Til Kolding Kommune: Vedr. aftale med DMR - en version 2.0 af afslutningsrapporten på Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  431839/21
 • Til ejendomsmægler: SV: Naffet 27a, Haderslev
  430398/21
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr. Kronprinsensgade 13, Esbjerg
  431239/21

10. august 2021

Indgående

 • Acadre 20 CU 10 - Releasnotes.pdf
  432270/21
 • Fra DMR, Revideret oplæg til forureningsundersøgelse, Prangervej 175, 7000 Fredericia.pdf
  440919/21
 • Fra DMR, Revideret oplæg til forureningsundersøgelse, Prangervej 175, 7000 Fredericia
  440918/21
 • Fra Niras: Spørgsmål til tilbud på pulje 35
  459716/21
 • Fra Nordfyns Kommune RÅSTOF Godkendelse af efterbeh Denkers grusgrav 2a Vellinge By, Bederslev
  455834/21
 • Fra Rambøll: Spørgsmål til pulje 35
  459714/21
 • Fra Kolding Kommune, Ønske om udtalelse vdr. kortlægning af nedlagt vej, mail 2, Matr. nr. 9c Seest By, Seest
  430571/21
 • Fra Kolding Kommune, Ønske om udtalelse vdr. kortlægning af nedlagt vej, mail 1, Matr. nr. 9c Seest By, Seest
  430576/21
 • Fra Sønderborg Lufthavn: SV: kategori af lufthavn
  430574/21
 • Fra Niras: Pulje 31, opdateret økonomi
  436070/21
 • Fra Niras: Pulje 31, opdateret økonomi
  436067/21
 • Fra Niras: Pulje 31, opdateret økonomi
  436069/21
 • Fra Odense Kommune, Suppl. Olieforurening Blåbærvej 22
  441679/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Rugsted Tværvej 14, Vejle.pdf
  430001/21
 • Fra NORTEX, ønsker længere høringsfrist
  429015/21
 • Fra ABF Blomsterparken, etape IV, ansøgning om boligundersøgelse, Haugevænget 1-19, 5270 Odense N.pdf
  429959/21
 • fra projekthaver
  433250/21
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik: Analyseresultater fra jordprøver, Lindholmvej 14, 5800 Nyborg
  430832/21
 • Fra Realkredit Danmark A/S - Henvendelse vedr jordforurening - Vedr. Lokaliteter på matriklen : 423-00023 - matr.nr. 27 C Bogense Bygrunde
  428286/21
 • SV: Spørgsmål til det kommende RSI projekt vedr. ICD10/11
  434576/21
 • Fra Fredericia Kommune: revision af byggefelt 14, Kanalbyen, Fredericia, Carolinelunden
  475554/21
 • Hjælpemidler
  444844/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Lammesøvej 11, 5450 Otterup.pdf
  430003/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af ændring i aftale
  427961/21
 • Fra Franck miljø- og geoteknik A/S - Henvendelse om jordforurening - Løvevej 1, Givskud,
  428167/21
 • SV_ Region Syddanmark_ gentegning af service for 3. parts producenter (IKKE Cisco)
  430199/21
 • Fra Formpipe_ CU opgradering i testmiljø uge 36_
  432254/21
 • Fra Kolding Kommune: Materiale vedr matr nr 21 og 22 Skovhuse, Aller
  429785/21
 • Fra Danske Regioner: Anmodning om bidrag til besvarelse af FT-spm. om ventetider på demensudredning
  433029/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Orientering om §19-tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Dalsgårdsvej 39, 5350 Rynkeby (t.o.)
  433106/21
 • Fra DMR: Svar på bemærkning til referat, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  427371/21
 • Fra COWI: Underskrevet Kontrakt 2021
  428064/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Dorrits Alle 15, 5250 Odense SV.pdf
  430008/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse,Sandagervej 24A, 5854 Gislev.pdf
  430005/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. Kronprinsensgade 13, Esbjerg
  431218/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 64A og 64B m.fl., 5270 Odense N.pdf
  430007/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Birkum Kohave Vej 126, 5220 Odense SØ.pdf
  429863/21
 • DFN: Reply of VP Jourova to your letter to President von der Leyen on ECI
  429752/21
 • Fra Cowi - Telefonhenvendelse: Lokalitetsnr.: 561-00200 og 561-03019
  427800/21
 • Fra Cowi: Hvenetved - resultatopdatering i udkast
  439120/21
 • Fra Formpipe_ Indhold i Acadre 20 CU10 samt releasenotes
  432269/21

Udgående

 • Til borger - Svar på henvendelse 9. aug - Hjarnøvej 10, Fredericia
  429926/21
 • Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, Mail med høring over UDKAST til screeningsafgørelse matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted
  429689/21
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, UDKAST screeningsafgørelse matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted.pdf
  429681/21
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, Følgebrev Høring udkast screeningsafgørelse matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted.pdf
  429680/21
 • Til FMG, Hvornår de kan forvente bemærkninger til oplæg, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  429657/21
 • Acadre Digital Mail Provider - Opsætning og Konfiguration.docx
  429636/21
 • Til Formpipe: Konfigurationsdokumentation i forhold i digital post løsning til Acadre
  429635/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4E 02 4, 5000 Odense C.pdf
  429611/21
 • Til borger, V1-afgørelse, H.C. Lumbyes Vej 42, 5270 Odense N.pdf
  429597/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4E 02 3, 5000 Odense C.pdf
  429591/21
 • Finansiering af administrative stillinger på Klinisk Institut og Institut for Regional sundhedsforskning
  429579/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4E 02 2, 5000 Odense C.pdf
  429568/21
 • Vedr. fremtidig fakturering af aftaler om finansiering af administrative stillinger på KI/IRS
  429578/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4E 02 1, 5000 Odense C.pdf
  429467/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Lunden 37, 5320 Agedrup.pdf
  429394/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4E 01 4, 5000 Odense C.pdf
  429380/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4E 01 3, 5000 Odense C.pdf
  429360/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4E 01 2, 5000 Odense C.pdf
  429340/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4E 01 1, 5000 Odense C.pdf
  429267/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4D, 5000 Odense C.pdf
  429621/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4C, 5000 Odense C.pdf
  429065/21
 • Til Borger: Bilag - Udgår inden kortlægning
  429052/21
 • Til Borger: Din grund er ikke forurenet, Brahesborgvej 41, 7000 Fredercia
  429051/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4B, 5000 Odense C.pdf
  429045/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4A, 5000 Odense C.pdf
  429020/21
 • Til ejerforening, V1-afgørelse med bilag, Nørrevoldgade 4A-E, 5000 Odense C.pdf
  428999/21
 • Til MUP ejendomme, V1-afgørelse, Vibækvej 15, 5250 Odense SV.pdf
  428426/21
 • Til Dahls Invest Aps - V1-afgørelse med bilag, Industrivej 3, 5260 Odense S.pdf
  428266/21
 • Til Jansen ejendomme, V1-afgørelse, Slettensvej 55 m.fl. 5270 Odense N.pdf
  428257/21
 • Til Administrationsservice Fyn, V1-afgørelse, Slettensvej 55T, 5270 Odense N.pdf
  428241/21
 • Til Moth Holding, V1-afgørelse med bilag, Fraugde-Kærby-Vej 72, 5220 Odense SØ.pdf
  428138/21
 • Til Kolding Kommune, Høringssvar efter frist, Matr. nr. 7000c, Bastrup By, Vamdrup, 6000 Kolding
  428088/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Ørbækvej 705, 5220 Odense SØ.pdf
  428075/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Engløkken 56, 5320 Agedrup.pdf
  428015/21
 • Til Udbetaling Danmark - Egenbetaling skal betales tilbage til grundejer
  427891/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, H.C. Lumbyes Vej 58, 5270 Odense N.pdf
  427855/21
 • Til borger, V1-afgørelse, H.C. Lumbyesvej 185, 5270 Odense N.pdf
  427688/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Grønnegyden 59, 5270 Odense N.pdf
  427631/21
 • Til Bolbro ejendomsinvest Aps, V1-afgørelse, Odensevej 100, 5260 Odense S.pdf
  427498/21
 • Til Formpipe: Spørgsmål vedr. CU opgradering i Region Syddanmark
  427337/21
 • Til Borger:: Svar vedr. boliganmodning på Kogsbøllevej 45, 5800 Nyborg
  429881/21
 • Til Fischer Ejendomme A/S - Svar på henvendelse om jordforurening - SV: Rekvirering af miljøsagsnr. 441-­00009
  428118/21
 • Til myndigheder, RÅSTOF, mail med høring over udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted i Aabenraa Kommune
  429679/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 57, 1., 5000 Odense C.pdf
  430017/21
 • Til Vejle Spildevand, Svar på henvendelse - Damhaven 12, 7100 Vejle
  427870/21
 • Til Udbetaling Danmark - Egenbetaling skal betales tilbage til grundejer
  427790/21
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Bemærkninger til forureningsundersøgelse. Rapport 3, 603-00811
  428786/21
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 57, 4., 5000 Odense C.pdf
  430021/21
 • Til Julius Nielsen AS, V1-afgørelse med bilag, Bangs Boder 28-30, 5000 Odense C.pdf
  428223/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 57, 2., 5000 Odense C.pdf
  430018/21
 • Til ejer (kopi) - Egenbetaling skal betales tilbage (sendt digitalt: Job nr. 201056320)
  427895/21
 • Til Kolding Kommune: Vedr. fremsendelse af mailkorrespondance med rådgiver på sagen fra Kurkmarkvej 16, 6093 Sjølund
  431395/21
 • Til Billund Kommune, Høring om forurening på Svinget 12, 7200 Grindsted samt orientering om V2-varsling
  429774/21
 • Til Realkredit Danmark A/S - Svar på henvendelse vedr jordforurening - SV: Vedr. Lokaliteter på matriklen : 423-00023 - matr.nr. 27 C Bogense Bygrunde
  428333/21
 • Til ejerforen, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 57, 5000 Odense C.pdf
  430056/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Vestergade 7, 7080 Børkop - OM-rapport fra 2000 og brev om udgået af Kortlægning
  428099/21
 • Fra/til DMR - Der bores snart + bemærkninger til hvad der skal bores
  427400/21
 • Til FHP, V1-afgørelse med bilag, Ørbækvej 724, 5220 Odense SØ.pdf
  429150/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 57-59, 5000 Odense C.pdf
  430025/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Stat-Ene-Vej 135, 135B, 5220 Odense SØ.pdf
  428353/21
 • Til Billund Spildevand, Kopi af Videregående Forureningsundersøgelse, Svinget 12, 7200 Grindsted
  429781/21
 • Temaafrapportering 2021 - patientinddragelse
  427373/21
 • Til BILLUND SPILDEVAND, V2-høring, Svinget 12, 7200 Grindsted.pdf
  429777/21
 • Til Civica, V1-afgørelse med bilag, Åløkke Allé 35A, 35B, 5000 Odense C.pdf
  428162/21
 • Spørgsmål til det kommende RSI projekt vedr. ICD10/11
  429208/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 57-59B., 5000 Odense C.pdf
  430027/21
 • Til Borger: Svar vedr. boliganmodning på Kogsbøllevej 45, 5800 Nyborg
  429875/21
 • Til Franck miljø og geoteknik A/S - Svar på henvendelse vedr jordforurening - SV: Løvevej 1, Givskud,
  428187/21
 • Til NORTEX, høringsfristen udskydes 4 uger
  429025/21
 • Til N & H, V1-afgørelse med bilag, Overgade 17, 19 m.fl., 5000 Odense C.pdf
  428296/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 57, 3., 5000 Odense C.pdf
  430020/21
 • Til Fredericia Kommune: Boreprofiler og analyseskemaer Vejrøvænget 8 m.fl.
  432590/21
 • Til Cowi - Svar på henvendelse vedr. 561-03019
  427806/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 57-59 st., 5000 Odense C.pdf
  430024/21
 • Til BDO - Anmodning om revisorpåtegning
  428225/21
 • lTil Kolding Kommune, V2-afgørelse, Banegårdspladsen 8 m.fl., 6000 Kolding.pdf
  427281/21

9. august 2021

Indgående

 • Fra borger - yderligere spørgsmål - Hjarnøvej 10, Fredericia
  427326/21
 • Fra Esbjerg Kommune Bilag - Del 4 dok 1 - par 19 ansøgning Tangevej 122 6760 Ribe.PDF
  427032/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Del 2 dok 3 og del 3 dok 1 - mail rådgiver-kommune, Tangevej 122, 6760 Ribe
  427022/21
 • Fra Esbjerg Kommune Bilag - del 1 dok 3 - mail kommune-rådgiver Tangevej 122 6760 Ribe.pdf
  427011/21
 • Fra Esbjerg Kommune Bilag - del 1 dok 8 - mail rådgiver-kommune Tangevej 122, 6760 Ribe.pdf
  427013/21
 • Fra Kolding Kommune: VS: Brandøvelser på lufthavnen - historie
  430569/21
 • Fra Fredericia Kommune: Enighed i vurdering af godkendt oprensning, Brahesborgsvej 41
  428328/21
 • SV: TV Avisen: Ventetid på telefonen til lægevagten
  426613/21
 • Fra Odense Kommune: Supplerende oplysninger og kontaktinformationer på entreprenør, Helgavej 4, 5230 Odense M
  466852/21
 • Telefonnotat - Hjarnøvej 12 - talt med grundejer 09-08-2021
  425774/21
 • Fra borger tak for svar om VTO - Alrøvænget 8 Fredericia Journal nr. 20/39841
  425637/21
 • Fra COWI: RE: Resultater fra Hvidkærvej 2A - færdigt notat supplerende undersøgelse
  425421/21
 • Fra Langeland Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  430567/21
 • Fra borger - sp til VTO - Alrøvænget 8 Fredericia Journal nr. 20/39841
  425195/21
 • Fra SDU: Billeder af målestationer
  436722/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Zip-fil del 3 -Tangevej 122, 6760 Ribe
  426795/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Zip-fil del 4 -Tangevej 122, 6760 Ribe
  426798/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Zip-fil del 2 -Tangevej 122, 6760 Ribe
  426803/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Zip-fil del 1 -Tangevej 122, 6760 Ribe
  426805/21
 • Fra Odense Kommune, Olieforurening Blåbærvej 22
  441676/21
 • Fra Faaborg-Mistfyn Kommune, Accept af oplæg til undersøgelser af byggefelt
  425318/21
 • Fra Fischer Ejendomme A/S - Rekvirering af miljøsagsnr. 441-­00009
  428097/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Ændring af dato for Arbejdstilsynets besøg
  426479/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 25, 5270 Odense N
  425136/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Høringssvar til Region Syddanmark, matr nr 4n Sadderup, Esbjerg Jorder
  427393/21
 • Temaafrapportering - patientinddragelse - DO KLF temaafrapportering patientsamarbejde 2021.docx
  427382/21
 • Fra Odense Kommune: Revideret oplæg til undersøgelse, Flintagergårdvej 95, Odense
  433462/21
 • Temaafrapportering - patientinddragelse Bilag 1 Patientinddragelse - KLF august 2021.pdf
  427376/21
 • Fra advokat, Klima og Ressourcer, afventer betaling
  424231/21
 • Fra DMR: Referat/ forslag til videre arbejde, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  427051/21
 • Bilag 1 Patientinddragelse - KLF august 2021
  427141/21
 • Mail fra Patienterstatningen
  465744/21
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. forespørgsel om at få tilsendt mailkorrespondance med DMR vedr. efterladelse af restforureningen på Kurkmarkvej 16, Sjølund
  431323/21
 • Fra Borger: Bilag, Skøde
  423335/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund - kvittering for svar
  431372/21
 • Fra Rambøll: Opsummering af forberedelse til oprensning, Rolighed Grusgrav
  424771/21
 • Referat for møde i LKT: tovholdergruppen d. 09.08.21
  427503/21
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund - spørgsmål om behandlingstid
  431338/21
 • Fra Kolding Kommune: SV: Vedr. afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  431351/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Thomas B. Thriges Gade 87, 5000 Odense C.pdf
  426416/21

Udgående

 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Assensvej 162, 5250 Odense SV.pdf
  427063/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Ørbækvej 752, 5220 Odense SØ.pdf
  427045/21
 • Til Esbjerg Kommune: Dokumenter fra jeres sag 21-3539, Tangevej 122, 6760 Ribe
  427038/21
 • Til Boligforeningen Kristiansdal, V1-afgørelse med bilag, Odensevej 4, 5260 Odense S.pdf
  427021/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Rughøjvej 51, 5250 Odense SV.pdf
  427002/21
 • Til borger 1, V1-afgørelse med bilag, Dorrits Alle 17, 5250 Odense SV.pdf
  426926/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Dorrits Alle 15, 5250 Odense SV.pdf
  426787/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Toldbodgade 4, 5000 Odense C.pdf
  426748/21
 • Til Odense kommune, V1-afgørelse, Enggade 2, 5000 Odense C.pdf
  426592/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Strandholtvej 38, 5270 Odense N.pdf
  426585/21
 • Til Odense Renovation AS - V1-afgørelse med bilag, Matr. nr. 6g, Seden By, Seden, Bullerupvej 84B, 5240 Odense NØ.pdf
  426426/21
 • Til borger - Svar på henvendelse - Hjarnøvej 10, Fredericia
  426404/21
 • Til DKM Finans Aps, V1-afgørelsesbrev, Ejlskovsgade 8, 5000 Odense C.pdf
  426380/21
 • Til Varde Kommune, Regionens svar, nedrivning af bygninger og kommende forureningsfjernelse
  425969/21
 • Til borger - svar på spørgsmål vedr VTO - Alrøvænget 8 Fredericia Journal nr. 20/39841
  425364/21
 • VS: TV Avisen: Ventetid på telefonen til lægevagten
  425036/21
 • Til COWI: SV: Resultater fra Hvidkærvej 2A, kommentarer til udkast til notat
  425034/21
 • Til BDO: Regnskab til revision
  424927/21
 • Til indvinder, RÅSTOF, Links til ansøgningsformularer
  423773/21
 • Til Udbetaling Danmark: Disponering midler til VTO undersøgelse
  423487/21
 • Til Borger: Ejendom omfattet af VTO
  423496/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Assensvej 188, 5250 Odense SV.pdf
  427048/21
 • Til NIRAS: Vedr. regionens bemærkninger til det reviderede oplæg til undersøgelser på Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  426918/21
 • Tilbud på spørgeskemaundersøgelse - Indhentning af tilbud - Journalnr. 21-28177.pdf
  423546/21
 • Til Michael Høyer Holding Aps, V1-afgørelse, matr. nr. 22al, Buchwaldsgade 29, 5000 Odense C
  425389/21
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A, V1-afgørelsesbrev, matr. nr. 1626a, Buchwaldsgade 31, 5000 Odense C
  425398/21
 • Fra advokat, Klima og Ressourcer, faktura er godkendt
  424254/21
 • Aktindsigt i referater fra forskergruppe ang. Grindstedforurening
  427347/21
 • Tilbud på spørgeskemaundersøgelse
  423561/21
 • Til Borger, V2-afgørelse, Tarupvej 8, 5792 Årslev.pdf
  424893/21
 • Til Odense Kommune, V1-afgørelse med bilag, Nyborgvej 540, 5220 Odense SØ.pdf
  427042/21
 • Til Borger, Boligerklæring, Tarupvej 8, 5792 Årslev.pdf
  424892/21
 • Til Odense Ejendomsselskab AS, brev vedr. ingen kortlægning af Thomas B. Thriges Gade 87, 5000 Odense C.pdf
  426515/21
 • Til TDC Net, V1-afgørelse med bilag, Staupudevej 25, 5220 Odense SØ.pdf
  427037/21
 • Tilbud på spørgeskemaundersøgelse
  423558/21
 • Til Kolding Kommune: Re.: Vedr. forespørgsel om at få tilsendt mailkorrespondance med DMR vedr. efterladelse af en restforurening på Kurkmarkvej 16, Sjølund
  431384/21
 • Svar til EDC på henvendelse om jordforurening - SV: Dokumenter vedr. EDC sags nr. 62303808 (Terkelsbøl Bygade 52, Terkelsbøl, 6360 Tinglev)
  424851/21
 • Til DGE: SV: Forureningsundersøgelse Østergade 46, Odense
  426518/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Radbyvej 70, 5320 Agedrup.pdf
  427018/21
 • Til Home: Svar på FORSP
  425077/21
 • Til DMR: Svar på referat/ forslag til videre arbejde, Magtenbøllevej, Skalbjerg
  427054/21
 • Tilbud på spørgeskemaundersøgelse - Bilag 1 Opgavebeskrivelse - Det attraktive liv i landdistrikterne - Journalnr. 21-28177.pdf
  423545/21
 • Til DMR A/S: SV: Vedr. afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  431362/21
 • Til Odense Bolig, Svar vedr. Thomas B. Thriges Gade 87, Odense C
  426521/21
 • Tilbudsindhentning
  423542/21
 • Til DMR - Bemærkninger til opdateret økonomi (22-07-2021)
  424170/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelsen af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Dorrits Alle 14, Odense
  430014/21
 • Til NIRAS: Vedr. regionens bemærkninger til det reviderede oplæg til undersøgelser på Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  426822/21

8. august 2021

Indgående

 • Fra Ansøger RÅSTOF Vedr. grusgrav ansøgning gravedybde.
  490562/21

Udgående

 • Til DMR: Svar vedr møde om undersøgelse af jorddepot. Matrikelnummer 4bæ, Skalbjerg By, Vissenbjerg.
  423372/21
 • Til borger: Foreløbigt svar vedr efterbehandling, Rolighed Grusgrav
  423316/21
 • Til Rambøllk: Svar vedr flyer, Rolighed Grusgrav
  423312/21

7. august 2021

Indgående

 • Referater fra markedsdialog
  440984/21

6. august 2021

Indgående

 • Fra COWI: RE: Resultater fra Hvidkærvej 2A, udkast notat supplerende undersøgelser
  424981/21
 • Fra borger - Vedr. udkast til afgørelse af forurening - Hjarnøvej 10, Fredericia - journalnr.: 20/39841
  425174/21
 • Telefonnotat - Alrøvænget 8, Fredericia - talt med grundejer 06-08-2021
  422926/21
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - § 8-ansøgning, Klimapark Vejle
  422579/21
 • Fra Vejle Kommune: Ansøgningsmateriale til § 8-sag vedr. klimapark ved Stævnen 1, 7120 Vejle ø
  422577/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for lukning af sagen, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  422335/21
 • Fra Udbetaling Danmark: Disponeret til undersøgelse
  422112/21
 • Fra FMK, Spm. vedr. § 8-pligt, Rønnevej 6, 5672 Broby
  422131/21
 • Henvendelse fra EDC - Dokumenter vedr. EDC sags nr. 62303808 (Terkelsbøl Bygade 52, Terkelsbøl, 6360 Tinglev)
  424801/21
 • Fra Koldiing kommune: bemærkninger til rådgiver - § 8 tilladelse - Søndre Alle 7, 6070 Christiansfeld - accept af moniteringsinstruks afventer fortsat
  423362/21
 • Fra Rambøll: Eksempel på flyer i anledning af oprensning, Rolighed Grusgrav
  423310/21
 • Fra DMR, Henv, Lammesøvej 11, 5450 Otterup
  422277/21
 • Fra Crossbrigde Energy: svar vedr. opfølgende kommentering af UDKAST til midlertidig udledningstilladelse (oprensning, Havnelaboratoriet)
  422877/21
 • Fra Vejle Spildevand, Telefonhenvendelse, Damhaven 12, 7100 Vejle
  423056/21
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse VTO
  421311/21
 • Fra DMR, Henvendelse, Nørrevang 15-19, 5792 Årslev
  422848/21
 • Fra Borger: Bilag , Skøde
  421312/21
 • Fra Borger: Ansøgning VTO
  423334/21
 • Fra Søndeerborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til Martin Lagoni, Østkystvejen 40, 6440 Augustenborg, Sønderborg Kommune
  431341/21
 • Fra borger: Efterbehandling og Rolighed Grusgrav
  423309/21
 • Mail fra Patienterstatningen
  465730/21
 • Aftagerpanelmøde 13.08.21 for FSV og MPH
  446997/21
 • Fra Udviklingsråd Sønderjylland; Fortrolighedserklæring projekt SARA fra URS
  425997/21
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende metakromatisk leukodystrofi
  423488/21

Udgående

 • Til AARØ FISKERIFORENING, V1-afgørelse, Aarø 2, 4G og 7, 6100 Haderslev
  423202/21
 • Til Aarø Beboerforening, V1-afgørelse, Aarø 4G, 6100 Haderslev
  423200/21
 • Til Haderslev Kommune, V1-afgørelse, Aarø 1, 2A, 4C, 35 og 186, 6100 Haderslev
  423199/21
 • Til UNILEVER DANMARK, V1-afgørelse, Aarø 4A, 6100 Haderslev
  423198/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Aarø 3, 6100 Haderslev
  423196/21
 • Til borger2, V1-afgørelse, Aarø 248, 6100 Haderslev
  423195/21
 • Til borger1, V1-afgørelse, Aarø 248, 6100 Haderslev
  423194/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Aarø 7B, 6100 Haderslev
  423190/21
 • Til Langeland Kommune: Bemærkninger til jordhåndteringen mm., Bellevue 6, 5900 Rudkøbing
  423188/21
 • Til Gartneriet Møllerhøj, V1-afgørelse, Anderupvej 70 og 70B samt Grønnegyden 55, 5270 Odense N
  423187/21
 • Til borgere, V1-afgørelse, Grønnegyden 49, 5270 Odense N
  423186/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Grønnegyden 45, 5270 Odense N
  423184/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Grønnegyden 31, 5270 Odense N
  423183/21
 • Til Bøg Madsen Ejendomme ApS, V1-afgørelse, Tolderlundsvej 42A, 42B, 44A-44D, 5000 Odense C
  423176/21
 • Til Esbjerg Havn, V2-høring, Olievej 10-12, 6700 Esbjerg
  423169/21
 • Til Nordic Oily Waste, V2-høring, Olievej 10-12, 6700 Esbjerg
  423171/21
 • Til Esbjerg Havn, Bilag til V2-høring, Udvidelse af V2-kortlagt areal, Olievej 10-12, 6700 Esbjerg
  423170/21
 • Til Nordic Oily Waste, Bilag til V2-høring, Udvidelse af V2-kortlagt areal, Olievej 10-12, 6700 Esbjerg
  423172/21
 • Til grundejer: Høring, korlægning af matr. nr. 183 Hjartbro, Bevtoft (Savværksvej 10, Bevtoft)
  423108/21
 • Til Vejle Kommune, Høringssvar § 40 undersøgelsespåbud, Diskovej 20 og 20A, 7120 Vejle Ø
  423125/21
 • Til Vejle Spildevand, Bilag, Damhaven 12, 7100 Vejle
  423062/21
 • Til Vejle Kommune: Spørgsmål til § 8-ansøgning og projektet ved Stævnen 1, 7120 Vejle ø
  422928/21
 • Til Vejle Kommune: Forespørgsel om ansøningsmateriale ifm. klimapark ved Stævnen 1, 7120 Vejle ø
  422488/21
 • Til OS: Rykker for manglende udviklingsplan fra PSYK
  430217/21
 • Til SBS FRICTION, V2-høring, Kuopiovej 11, 5700 Svendborg
  421758/21
 • Til SBS FRICTION, Bilag til V2-høring, UDKAST til V2-afgørelse, Kuopiovej 11, 5700 Svendborg
  421759/21
 • Til Svendborg Kommune: Til orientering: V2-varsling for del af ejendom, Kuopiovej 11, 5700 Svendborg
  421757/21
 • Til Udbetaling Danmark: Disponering midler
  421367/21
 • Til Borger: Svar vedr. sløjfnig af boringer
  421304/21
 • Til Vejle Spildevand, Svar på henvendelse, Damhaven 12, 7100 Vejle
  423065/21
 • Til DMR - RSD ønsker resultater præsenteret mere visuelt
  422114/21
 • Til Rambøll: SV: Byvejen 19, 6818 Årre
  423007/21
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse 2
  422441/21
 • Til DMR, Svar på Henvendelse, Nørrevang 15-19, 5792 Årslev
  422851/21
 • Til Billund Kommune: V1-kortlægningsbrev med bilag
  422315/21
 • Til DMR, Svar på henvendelse, Lammesøvej 11 og 17, 5450 Otterup
  422296/21
 • Til Borger: Høring undersøgelsesrapport og varsel om ændring af V2 kortlægning
  422565/21
 • Til Borger: Optaget under værditabsordningen
  421402/21
 • Til Vejle Spildevand, Bilag 2, Damhaven 12, 7100 Vejle
  423070/21

5. august 2021

Indgående

 • Telefonnotat - vejrøvænget 4, Fredericia - talt med mulig køber
  421170/21
 • Telefonnotat - Vejrøvænget 4, Fredericia - talt med grundejer 05-08-2021
  421163/21
 • Telefonnotat - vejrøvænget 4, Fredericia - talt med mulig køber
  420916/21
 • Region Syddanmark Service Management Rapport 7 - juli 2021 (1).pdf
  430509/21
 • Opfølgning på Driftsmøde i dag 15-6-2021.msg
  430511/21
 • NetDesign driftsrapport for juni måned 2021.msg
  430510/21
 • Skovrejsning _accept_vvm_Granhøjgårdvej_3.pdf
  490490/21
 • Opsamling efter sommerferien inkl. bilag
  440981/21
 • Fra Cowi, §8 ansøgning, Admiralens Have, Svendborgvej 35, 5260 Odense S
  421644/21
 • Fra Odense Kommune, § 8-ansøgning til ændret arealanvendelse, Admiralens Have, Svendborgvej 35, 5260 Odense S
  421643/21
 • Fra projekt: vedr budgettilretning
  475861/21
 • Fra kommune - orientering om accept af skovrejsning på Granhøjgårdvej 3, 6600 Vejen
  490487/21
 • NetDesign driftsrapport for juli måned 2021
  430508/21
 • Fra DMR - Status (05-08-2021)
  423148/21
 • Fra MST: Undersøgelsespåbud efter spild af AO-87 - Crossbridge Energy Fredericia (MST Id nr.: 3478443)
  420276/21
 • Henvendelse fra Danske Regioner
  431008/21
 • Fra Politisk Parti - Ansøgning
  441763/21
 • Fra MOE A/S, Henv, Tandholtvej, 6000 Kolding
  420913/21
 • Fra projekt: spørger til frist for budget
  475869/21

Udgående

 • Forlængelse af samarbejdsaftale - underskrevet
  421033/21
 • Til Cowi: Tilbagemelding moniteringsresultater
  420870/21
 • Til Estate, Svar på telefonhenvendelse, Mosetoften 8, 5700 Svendborg
  420658/21
 • Fra Esbjerg Farve- og Lakfabrik: Anmodning om at udgå af registrering, 24-09-2002
  420531/21
 • Fra Ribe Amt: Ejendom vil blive V2-kortlagt og kan derfor ikke udgå, 04-12-2002
  420533/21
 • Fra Ribe Amt: V2-afgørelse m. kortbilag, 22-04-2003
  420534/21
 • Fra Industrirådet: Beskrivelse af virksomhedsaktivitetsforhold, 23-01-1992
  420527/21
 • RAPPORT - Ribe Amt - Registreringsundersøgelse i henhold til lov om affaldsdepoter - juli 1993
  420529/21
 • Fra Ribe Amt: Fastholdelse af affaldsdepot-registrering, 13-12-1990
  420526/21
 • RAPPORT - RAMBØLL - Esbjerg Farve- og Lakfabrik. Grundvandsforurening: Vurdering af analyseresultater, 31-05-2002
  420532/21
 • Fra Esbjerg Farve- og Lakfabrik: Anmodning om tilbagetrækning af registrering, 26-11-1990
  420525/21
 • Fra Ribe Amt: Afgørelse om registrering af affaldsdepot, 10-10-1990
  420523/21
 • Til Esbjerg Kommune: Fremsendelse af historisk materiale for lok.nr. 561-25001, Energivej 13, 6700 Esbjerg
  420522/21
 • Fra E-arkiv: Kloakplan, tilsynsnotater, byggesag, m.m.
  420524/21
 • Til Rambøll: SV: Opstartsmøde samt spørgsmål til tilbudsliste
  419572/21
 • Til Rambøll: SV: Opstartsmøde samt spørgsmål til tilbudsliste
  419576/21
 • Til Rambøll: SV: Opstartsmøde samt spørgsmål til tilbudsliste
  419574/21
 • Fra Vejle Kommune, Fund af forurening ved gravearbejde, Bjørnsvej 13, 7080 Børkop
  421829/21
 • Fra FMG, Anmeldelse af jordflytning, Bjørnsvej 13, 7080 Børkop
  421831/21
 • Fra FMG, Jordklassifikation, Bjørnsvej 13, 7080 Børkop
  421830/21
 • Til Danren: Regning vinduespolering betales ikke
  419401/21
 • Til Niras: SV: Højgårdsvej 5 - oplæg kontaktrisiko, accepteret af Nyborg Kommune
  418712/21
 • Korrespondance m. Billund Kommune, Bemærkninger til oplæg, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  418641/21
 • Til Rambøll: Opstartsmøde samt spørgsmål til tilbudsliste
  418510/21
 • Til Rambøll: Opstartsmøde samt spørgsmål til tilbudsliste
  418509/21
 • Til Rambøll: Opstartsmøde samt spørgsmål til tilbudsliste
  418512/21
 • Til Ajour Advokater, svar på henvendelse, Kortlægningsbreve for Østergaards Plads 13, 5620 Glamsbjerg
  420169/21
 • Til Brogaard Ejendomme Aps, V1-V2-varsel, Sørup Kirkevej 74, 5700 Svendborg.pdf
  419174/21
 • Fra Fredericia Kommune, Svar omkring §8 pligt i forbindelse med anlæggelse af cykelsti i Madsbyparken, 7000 Fredericia
  419648/21
 • Til MOE A/S, Svar på henvendelse, Tandholtvej, 6000 Kolding
  420922/21
 • Til Udbetaling Danmark. Værditabsordningen – Journal nr. VDT/63681-95106. Opkrævning af egenbetaling.
  421006/21
 • Til Brogaard Ejendomme Aps, Bilag til V1-V2-varsel, Udkast til afgørelse, Sørup Kirkevej 74, 5700 Svendborg.pdf
  419172/21
 • Til Udbetaling Danmark. Værditabsordningen – Journal nr. VDT/63681-95116. Egenbetaling. Opkrævning af egenbetaling.
  421018/21
 • Til Cowi - Pulje 57 og 58 - Resultater og vurderinger - generelle betragtninger
  420747/21
 • Til borger, svar på henvendelse, SV: Bullerupvej 41, Matrikel 23b, Seden by, Seden, lok.nr. 461-82051
  421297/21
 • SKAL SLETTES!!! Til Vejle Kommune, Spørgsmål til fund af forurening ved gravearbejde, Bjørnsvej, 7080 Børkop - Orientering om jordforurening
  466833/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelsen af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 64A og 64B m.fl., 5270 Odense N
  430013/21
 • Til Bovrup Vandværk - Kopi af Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa (519-10019)
  421120/21
 • Til Aabenraa Kommune - VS: Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa (519-10019)
  421071/21
 • Til ejendomsmægler: Svar på henvendelse - Naffet 27a, Haderslev
  419410/21
 • Til borger - V2-brev (afgørelse) Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa (519-10019).pdf
  421030/21
 • Til ejendomsmægler, svar på henvendelse, VS: Vedr. henvendelse på Bullerupvej 39, 5240 Odense NØ
  419193/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa (519-10019)
  421078/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 200743427.pdf
  421031/21
 • Til Kolding kommune: bemærkninger til moniteringsplan til 8 tilladelse - Søndre Alle 7, 6070 Christiansfeld
  419160/21
 • Til Fredericia kommune, grundejer og vurderingsstyrelsen: afgørelse - V2 kortlægning Vestre Ringvej 106 (koncertplads), 7000 Fredericia
  420708/21
 • Til ejendomsmægler, svar på henvendelse, SV: Lokaliteter på matriklen : 420­81275, Teglværksvej 22, 5620 Glamsbjerg
  420459/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 200745655.pdf
  421028/21

4. august 2021

Indgående

 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om fremsendelse af arkivmateriale for lok.nr. 561-25001, Energivej 13, 6700 Esbjerg
  420418/21
 • Telefonnotat - Vejrøvænget 4 , Fredericia - talt med grundejer
  418181/21
 • Fra FaaborgMidtfyn Kommune, Vilkår efter Jordforureningsloven til etablering af padeltennisbaner
  425312/21
 • Korrespondance m. Kolding Kommune, Nedlægning af vej ifm. byggeprojekt, Matr. nr. 9c Seest By, Seest
  430601/21
 • Fra Haderslev kKommune: SV: drikkevandsandanalyse fra Savværksvej 10
  416849/21
 • Kommunesvar på høring RÅSTOF Kommentar til delvis godkendelse af efterbehandlet areal Møsvrå/Eltang
  457718/21
 • Fra EDC Assens: Henvendelse vedr. udgifter til oprensning, Skovbakken 5 og 6a, 5560 Aarup
  430926/21
 • RE_ Region Syddanmark_ Roadmap møde
  422121/21
 • Fra borger, henvendelse, SV: Bullerupvej 41, Matrikel 23b, Seden by, Seden, lok.nr. 461-82051
  421296/21
 • Fra Ajour Advokater, henvendelse, Østergaards Plads 13, 5620 Glamsbjerg, Telefonbesked vedr. 420-81163
  420057/21

Udgående

 • Til DMR: Afblæsning af fase 2
  418396/21
 • SV: Tilsyn og henstilling grusgrav Kirkebyvej 122 Sdr Omme
  418394/21
 • SV: Tilsyn og henstilling grusgrav Kirkebyvej 122 Sdr Omme
  417820/21
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, Vejrøvænget 4, Fredericia
  416964/21
 • Til COWI - rykker for regning, som er sendt til RSD uden korrekt personreference - Reminder from COWI A/S regarding invoice 1004305288, 1004305289
  416821/21
 • Til Kirkeværge Svendborg Provsti, RÅSTOF, Myndighedshøring af bentonit råstofansøgning i Bjerreby, Svendborg Kommmune
  416729/21
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Koordinering af markmøde
  416702/21
 • Til Kommune: Svar på forespørgsel del 1
  415443/21
 • Til Kommune: Svar på forespørgsel del 2
  415444/21
 • Til Hovedpostkasserne VS: Kræftsygdom, cancer, prostatakræft: Medicinrådets lægemiddelrekommandation og kliniske sammenligningsgrundlag vedrørende lægemidler til højrisiko ikke-metastaserende kastrationsresistent prostatakræft
  417374/21
 • Til Nybolig: Svar på Henv, Landgangen 10, 6100 Haderslev
  416502/21

3. august 2021

Indgående

 • Fra Haderslev Kommune, Jordflytningsanmeldelse, Krügersvej 46, 6541 Bevtoft
  430680/21
 • Improvento - ISAE 3000 GDPR - Høj sikkerhed - Erklæring 2021.pdf
  413457/21
 • VS: ISAE 3000 erklæring - Improvento A/S
  413456/21
 • Fra SDE vedr. projekt
  434099/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Godkendte funktioner i relation til sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold
  433308/21
 • Lidt aktuelt - Aktuelles
  424818/21
 • Fra Rambøll: Udskudt oprensning i Rolighed Grusgrav
  423300/21
 • Fra Miljøstyrelsen, Råstof, § 19 tilladelse Erhvervspark Vandel, Vejle Kommune
  467246/21
 • Fra KielRegion: Fortrolighedserklæring SharePoint
  414563/21
 • Psykolog - ændring af adresse
  415168/21
 • Telefoniudbud_ Sortimentsbilag
  415528/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  415653/21
 • Fra projekt; Rev. projektbeskrivelse med underskrift
  470964/21
 • VS: Aktindsigt i referater fra forskergruppe ang Grindstedforurening
  427344/21

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Høring om påbudsmulighed ifm. fund af forurening i grundvandet, Kuopiovej 11, 5700 Svendborg.
  415141/21
 • Til Esbjerg Kommune: Høring om påbudsmulighed ifm. fund af olieforurening i friv. und., Olievej 10-12, 6700 Esbjerg
  415033/21
 • Til Middelfart Kommune: om PFAS i lossepladsfyld på 445-00004 m.m.
  430565/21
 • Til Fensmark Miljø og Middelfart Kommune: Regionens kvittering for modtagelse af rapport, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  414662/21
 • Til borger: Din grund er ikke forurenet, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  414637/21
 • Til borger: Bilag - Udgår inden kortlægning Kløvervej 1
  414638/21
 • Til borger: Bilag - Udgår inden kortlægning Hollændervej 59
  414640/21
 • Til borger: Din grund er ikke forurenet, Hollændervej 59, 5500 Middelfart
  414639/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Afslutning af sagen, Bygmestervej 3, Ringe
  414100/21
 • Til Tønder Kommune og Vurderingsstyrelsen: Bilag - Til borger - V2-afgørelse, K. L. Knudsens Vej 43, 6261 Bredebro
  413628/21
 • Til Tønder Kommune og Vurderingsstyrelsen: Kopi af V2-kortlægningsbrev: Udlagt knust asfalt, K L. Knudsens Vej 43, 6261 Bredebro
  413627/21
 • Til Fredericia Kommune: Regionens vurdering af beregnet massebalance, Brahesborgsvej 41
  413526/21
 • Til Middelfart Kommune m.fl.: Ejendommen Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg udgår af kortlægningen
  414630/21
 • Til Middelfart Kommune m.fl.: Udgår efter oprensning
  414631/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 200538129.pdf
  415133/21
 • Til Tønder Kommune. Region Syddanmark har V1 kortlagt Rugbjergvej 2B, 6520 Toftlund, matr. nr. 940 Arrild Ejerlav, Arrild
  415148/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelsen af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Sandagervej 24A, Gislev
  430012/21
 • Til Vurderingsstyrelsen. Region Syddanmark har V1 kortlagt Rugbjergvej 2B, 6520 Toftlund, matr. nr. 940 Arrild Ejerlav, Arrild
  415151/21
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev (519-50058).pdf
  413047/21
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 200539294.pdf
  415139/21
 • Til Haderslev Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) vedr. Fjordagervej 40A og 40B, 6100 Haderslev (Matr. nr. 481 Vandling, Starup). Lokalitet 515-50058.
  413132/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af V2-brev (afgørelse) vedr. Fjordagervej 40A og 40B, 6100 Haderslev (Matr. nr. 481 Vandling, Starup). Lokalitet 515-50058.
  413117/21
 • Til ejendomsmægelr: Svar på henvendelse vedr. 501-40064, Stenkobbel 6 6440 Augustenborg
  415232/21
 • Til EDC: SVar på HENV, Rapport på forurenet grund, Lokaliteter på matriklen : 430­81149
  413063/21
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Terkelsbøl Bygade 52, 6360 Tinglev (539-10028).pdf
  413499/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af V2-brev (afgørelse) vedr. Terkelsbøl Bygade 52, 6360 Tinglev (Matr. nr. 169 Terkelsbøl, Tinglev). Lokalitet 539-10028.
  413575/21
 • Til Vurderingsstyrelsen. Region Syddanmark har revurderet kortlægningen af Rugbjergvej 2A og Slotsvej 16, 6520 Toftlund, matr. nr. 60 Arrild Ejerlav, Arrild
  415159/21
 • Til Aabenraa ommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) vedr. Terkelsbøl Bygade 52, 6360 Tinglev (Matr. nr. 169 Terkelsbøl, Tinglev). Lokalitet 539-10028.
  413570/21
 • Til BDO - Anmodning om revisorpåtegning
  414754/21
 • Til Tønder Kommune. Region Syddanmark har revurderet kortlægningen af Rugbjergvej 2A og Slotsvej 16, 6520 Toftlund, matr. nr. 60 Arrild Ejerlav, Arrild
  415153/21
 • Til Esbjerg Kommune: Anmodning om materiale ang. Tangevej 122 - Ansøgning om karteringsplads.
  414377/21
 • Til Penta advokater: svar på henvendelse om aktindsigt - 569-42001, Vesterbyvej 29, 6683 Føvling
  414444/21
 • Til BDO - Tillæg til anmodning om revisorpåtegning
  414770/21

2. august 2021

Indgående

 • Fra NIRAS: Udkast til rapport - prøvepumpning
  412592/21
 • Telefonnotat - Vejrøvænget 6, Fredericia - dialog med grundejere
  411901/21
 • Telefonnotat - Vejrøvænget 4, Fredericia - dialog med mulige købere
  411896/21
 • Telefonnotat - Vejrøvænget 4, Fredericia - dialog med grundejer
  411892/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag - jordflytningssag
  412780/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kopi af jordflytningssag, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  412779/21
 • Fra Rådgiver: Vedr. boringer på lossepladsen
  411527/21
 • Fra Odense Kommune, Orientering om fund af nikkelforurening og oprensning, Petersmindevej 1B, 5000 Odense C
  416091/21
 • Fra Udbetaling Danmark, egenbetaling modtaget Brudagervej 22.pdf
  445763/21
 • Fra SWECO - grundejerrapporter - Alrøvænget 2,4, 6, 8, Hjarnøvej 8, 10, Fredericia
  410542/21
 • Fra Rambøll: Præcis placering af overfladeoprensning efter udbrændt traktor, Nørre Forumvej 19, Esbjerg
  423382/21
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse under VTO
  411150/21
 • Fra Advokaterne Strandvejen, henvendelse, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  411477/21
 • Høring: Seponeringslisten - FRIST d. 23. august
  411873/21
 • Fra SWECO - grundejerrapporter - Læsøvej 10, 12, 14, Samsøvej 9, 11, Vejrøvænget 2, 4, 6, Fredericia
  410544/21
 • Fra Danske Regioner - Høring: Seponeringslisten - FRIST d. 23. august
  443710/21
 • Fra DGE: 1. Økonomioversigt for Pulje 60, juli 2021
  423369/21
 • Fra Vejle Kommune: SV: materiale om Vardevej 151, 7100 Vejle, matr. nr. 38a Kølholt, Skibet
  419781/21
 • Fra Vejle Kommune: Afslutning af §8 tilladelse for opførelse af parkeringshus ved Vejle Lystbådehavn.
  446908/21
 • Fra DMR: Mødeaftale vedr undersøgelse af jorddepot. Matrikelnummer 4bæ, Skalbjerg By, Vissenbjerg.
  423366/21
 • Fra borger: Indberetning af klage vedr. lokaliteter på matriklen: 430-81149
  413088/21
 • Fra Nybolig: HENV, Landgangen 10, 6100 Haderslev
  416419/21
 • Fra Neptun Apotek: vedr. oplæg om vagtapotek for UNS
  412666/21
 • Region Syddanmark - Opgaver_aktiviteter 2H. 2021.xlsx
  415540/21
 • Fra EDC: HENV, Rapport på forurenet grund, Lokaliteter på matriklen : 430­81149
  413031/21
 • Fra firma: HENV, Stenkobbel 6 6440 Augustenborg
  415218/21
 • Fra Penta advokarer: anmodning aktindsigt, - Vesterbyvej 29, 6683 Føvling
  414338/21
 • fra Niras RE: Lokaliteterne - Risagervej - Aike
  449734/21
 • Fra Borger: Bilag til ansøgning
  411159/21

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: SV: Kopi af Oversigt over mulige brandøvelsespladser i Region Syddanmark.xlsx
  415278/21
 • SV: Tilsyn og henstilling grusgrav Kirkebyvej 122 Sdr Omme
  411853/21
 • SDR Omme Kirkebyvej112.pdf
  411854/21
 • Til Borger: Afslag på ansøgning om optagelse under VTO
  411419/21
 • Til Rådgiver: Vedr. boringer på lossepladsen og ændret arealanvendelse
  411407/21
 • Til Lertranskøb, RÅSTOF, Kvittering for modtagelse af sikkerhedsstillelse på matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl Hjordkær, Aabenraa Kommune
  411117/21
 • Til NIRAS: Vedr. regning Schrøder
  411027/21
 • Til borger: Kvittering for modtagelse af høringssvar, samt fremsendelse af dokumentation for V1, matr. nr. 386 og 390, Årø, Øsby, Aarø 248, 6100 Haderslev
  410923/21
 • Til Nordicals, Fremsendelse af nyt kortbilag, Sørup Kirkevej 74, 5700 Ssvendborg
  410846/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Vejrøvænget 6, Fredericia
  410756/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Vejrøvænget 4, Fredericia
  410750/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Vejrøvænget 2, Fredericia
  410746/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Samsøvej 11, Fredericia
  410742/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Samsøvej 9, Fredericia
  410735/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Læsøvej 14, Fredericia
  410729/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Læsøvej 12, Fredericia
  410718/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Læsøvej 10, Fredericia
  410714/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Hjarnøvej 10, Fredericia
  410708/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Hjarnøvej 8, Fredericia
  410705/21
 • Til rådgiver, RÅSTOF, videresendelse af opdateret projektbeskrivelse matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  410647/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Alrøvænget 8, Fredericia
  410701/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Alrøvænget 6, Fredericia
  410699/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Alrøvænget 4, Fredericia
  410698/21
 • Til borger - UDKAST Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, jf. Jordforureningsloven - Alrøvænget 2, Fredericia
  410694/21
 • Til Advokaterne Strandvejen, Svar på henvendelse, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  411106/21
 • Til Nordicals, Kortbilag, Sørup Kirkevej 74, 5700 Svendborg
  410847/21
 • Til Advokaterne Strandvejen, Svar på henvendelse, Hjarupvej 112 6000 Kolding
  411484/21

1. august 2021

Indgående

 • Fra projekt: svar vedr. revideret budget
  410683/21
 • Til Borger: Vedr. boliganmodning på Kogsbøllevej 45, 5800 Nyborg
  429871/21
 • Fra borger: spørgsmål vedr resultater for Boråsvej 28
  452287/21

31. juli 2021

Indgående

 • Fra ansøger, RÅSTOF, Tilføjelser til projektbeskrivelse matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  410640/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ballum Dige - Tværsnit mellem klægsø og Døde Arm.pdf
  410644/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ballum Dige - rev. udkast til efterbehandlingsplan.pdf
  410643/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Tilføjelser til projektbeskrivelse 30.07.21.docx
  410642/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Skrivelse Region Syddanmark 30.07.21 1.docx
  410641/21
 • Fra borger: Høringssvar vedr. ejendommen, Årø 248, matr. nr. 248, Årø, Øsby
  410675/21
 • Fra projekt: vedr. justering af aktiviteter
  410869/21
 • Fra projekt: revideret budget
  410877/21

30. juli 2021

Indgående

 • Fra Esbjerg Kommune: Kopi af Oversigt over mulige brandøvelsespladser i Region Syddanmark.xlsx
  415266/21
 • VS Akt indsigt jordforurening - Lucernemarken 14 5260 Odense S.msg
  409899/21
 • fra ejendomsmægler VS: Akt indsigt jordforurening - Lucernemarken 14, 5260 Odense S
  409898/21
 • Fra projekt: revideret budget
  411384/21

Udgående

 • Til borgere, V1-høring, Snedronningen 20, 5240 Odense NØ
  410135/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 34, 5240 Odense NØ
  410151/21
 • Til Odense Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 0, 5240 Odense NØ
  410153/21
 • Til borgere, V1-høring, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  410137/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 12, 5240 Odense NØ
  410134/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 20, 5240 Odense NØ
  410136/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 10, 5240 Odense NØ
  410131/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 26, 5240 Odense NØ
  410142/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 24, 5240 Odense NØ
  410140/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  410138/21
 • Til borger, V1-høring, Snedronningen 34, 5240 Odense NØ
  410150/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 30, 5240 Odense NØ
  410147/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 32, 5240 Odense NØ
  410149/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Snedronningen 28, 5240 Odense NØ
  410145/21
 • Til borgere, V1-høring, Snedronningen 28, 5240 Odense NØ
  410144/21
 • Til orientering: V1-varsling af Snedronningen 0, 10, 12 samt 20-34, 5240 Odense NØ
  410129/21
 • Til borgere, V1-høring, Snedronningen 12, 5240 Odense NØ
  410132/21
 • Til borger, V1-høring, Snedronningen 30, 5240 Odense NØ
  410146/21
 • Til borgere, V1-høring, Snedronningen 32, 5240 Odense NØ
  410148/21
 • Til Odense Kommune, V1-høring, Snedronningen 0, 5240 Odense NØ
  410152/21
 • Til borgere, V1-høring, Snedronningen 24, 5240 Odense NØ
  410139/21
 • Til borger, V1-høring, Snedronningen 26, 5240 Odense NØ
  410141/21
 • Til borger, V1-høring, Snedronningen 10, 5240 Odense NØ
  410130/21
 • Til Ejendomsmægler: Til orientering: V1-varsling af Snedronningen 10, 5240 Odense NØ
  410120/21
 • 461-81811, Lucernemarken 14, 5260 Odense S.pdf
  409903/21
 • Til Meier Consult, V1-afgørelse, Lucernemarken 14, 5260 Odense S.pdf
  409904/21
 • V1-kortbilag end.pdf
  409905/21
 • til Ejendomsmægler SV: Akt indsigt jordforurening - Lucernemarken 14, 5260 Odense S
  409902/21
 • Til DMR: Vedr. Rismarksvej 52, Historisk redegørelse
  409812/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelsen af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Lammesøvej 11, Otterup
  430011/21

29. juli 2021

Indgående

 • Fra Kolding Kommune: SV: Brandøvelsesplads, Kolding Lufthavn
  415265/21
 • Fra Haderslev Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  415264/21
 • INT: SV: PFAS-forurening i Region Syddanmark. om Seest brand
  415262/21
 • Telefonnotat vedr. Storegade 21 6130 Broager
  408849/21
 • Fra Nyborg Kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens § 8, Odensevej 16, 5853 Ørbæk
  409084/21
 • Fra Nyborg Kommune: Kopi af § 8-tilladelse til fjernelse/nedrivning af kontorpavilloner, Odensevej 16, 5853 Ørbæk
  409083/21
 • Fra borger: Telefonhenvendelse. lok. nr. 540-81159
  408676/21
 • Fra projekt: status vedr. medfinansiering og projektstart
  409497/21

Udgående

 • Til Kolding Kommune: SV: Brandøvelsesplads, Kolding Lufthavn
  415259/21
 • Til Fredericia Kommune: Regionen foretager sig ikke yderligere vedr. fund af benzo(a)pyren i jord fra vejmatriklen, matr. nr. 7000a, Himmerighus, Fredericia Jorder, nær Vejle Landevej 54, 7000 Fredericia
  409112/21
 • Til Haderslev Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  415260/21
 • V1-afgørelse fra 18-05-2004, Heimdalsvej 12 og 14, 7200 Grindsted
  408889/21
 • Til borger, Boligejendom udgår af kortlægning efter revurdering af historisk materiale, Heimdalsvej 12, 7200 Grindsted
  408888/21
 • Til Billund Kommune: Til orientering: Del af ejendom udgår af kortlægningen, Heimdalsvej 12, 7200 Grindsted
  408887/21
 • Til Myndigheder, RÅSTOF, Udsættelse af frist på myndighedshøringssvar
  411657/21
 • Til borger: svar på henv. vedr. Storegade 21 6130 Broager
  408677/21
 • Til Odense Kommune: Anmodning om supplerende oplysninger om forurening, Helgavej 4, 5230 Odense M
  408591/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelsen af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Rugsted Tværvej 14, 7100 Vejle
  430010/21
 • Til Kudsk & Nissum A/S, Patientstyrelsen og Haderslev Kommune: Kopi af dispensation til modtagelse af jord, Vojensvej 22, Skrydstrup
  408634/21
 • Til erhvervsmægler. SV: 47312018 Stationsgade 3, Vester Sottrup - mailsvar fra 2014
  408593/21

28. juli 2021

Indgående

 • Fra WCG: Dagsorden til møde 9. september
  455095/21
 • Fra COWI: Boreprofiler
  410602/21
 • Fra borger: Vedr. V1-høring af lok.nr. 461-81759 og anmodning om forlængelse af høringsfrist med 2 uger, Hedelundhegnet 42, Odense N
  408230/21
 • Fra Nyborg Kommune: SV: Vedr. lok.nr. 495-00005, Højgårdsvej losseplads, Svindinge
  418705/21
 • Fra Nybolig: Telefonhenvendelse. lok. nr. 561-39114
  408332/21
 • Fra Odense Bolig, Brev vedr. Thomas B- Thriges vej 87, Odense, Journal nr.: 11/26915
  426388/21
 • VS: Opdatering af oplysninger på sundhed.dk
  422609/21

Udgående

 • Til Fredericia Kommune og forsikring: Til orientering: Ejendom udgår inden kortlægning efter oprensning og undersøgelse, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia.
  408359/21
 • Til STOUSTRUP HOLDING ApS, Udgår efter oprensning og undersøgelse, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  408360/21
 • Til Nybolig: svar på henv. ang. Strandbygade 54 6700 Esbjerg
  408338/21
 • Til borger: Forlængelse af høringsfrist med ca. 3 uger pga. ferie, Hedelundhegnet 42, 5270 Odense N
  408257/21
 • Til Nyborg Kommune: Regions høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Odensevej 16, 5853 Ørbæk. Matr. 12e, Ørbæk By, Ørbæk. Lokalitetsnummer 450-81139
  408003/21
 • Til DMR: Svar vedrørende -afværge, LIndehaven Sønderborg
  407597/21
 • Slutrapport på Karrierematch til SOSU
  421587/21

27. juli 2021

Indgående

 • Fra Sønderborg Kommune: Høring af udkast til § 8-tilladelse, Sundsmarkvej 12, 6400 Sønderborg
  407307/21
 • Fra Sønderborg Kommune: UDKAST til § 8-tilladelse og tilknyttede bilag inkl. ansøgningsmateriale og DMR-undersøgelsesrapport, Sundsmarksvej 12, 6400 Sønderborg
  407308/21
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. kortlægning på matr.nr. 1 hv. Bågegård, Tommerup
  410991/21
 • Fra Nybolig: Forespørgsel om jordforurening Rugårdsvej 226F
  407047/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgningsskema - Bachmann
  474832/21
 • Bilag 5 Bachmann_Ansøgningsskema til brug for ansøgning om screeningsafgørelse iht. MVL.docx
  474839/21
 • Bilag 1 Oversigtskort.pdf
  474834/21
 • Grave- og efterhandling Bachmann.pdf
  474836/21
 • Bilag 2 Adgangsvej og graveplan 2021-07-19.pdf
  474835/21
 • Tingbogsattest Bachmann.pdf
  474837/21
 • Ansøgningsskema - underskrevet.pdf
  474833/21
 • Fra borger: spm vedr undersøgelse, Torvegade 7a - matr. 320a Vejle Bygrunde
  443370/21
 • Fra Lægemiddelstyrelsen: SV: Tidsplan for processen med tildeling af apotekernes vagttjeneste fra 1.1.2023?
  406836/21

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Fremsendelse af historisk materiale og bemærkninger vedr. nedsivning, Energivej 19, 6700 Esbjerg
  407282/21
 • Kortbilag V1, Energivej 16, 6700 Esbjerg, 31-10-2005
  407284/21
 • Til Esbjerg Farve- og Lakfabrik, V1-afgørelse, Energivej 19, 6700 Esbjerg, 08-11-2005
  407283/21
 • Fra E-arkiv, indscannet historisk materiale
  407285/21
 • Til Nybolig: Oplysninger om jordforurening på Rugårdvej 226F
  407075/21
 • Til Vejdirektoratet, Udgår inden kortlægning efter oprensning, del af E45, matr. nr. 7000a, Favervrå, Tyrstryp, Kolding Kommune
  406667/21
 • Til Kolding Kommune, Udgår inden kortlægning efter oprensning, del af matr. nr. 7000h, Almind By, Almind, Kolding Kommune
  406490/21
 • Til Rambøll: :Overfladeoprensning efter udbrændt traktor, Nørre Forumvej 19, Esbjerg -
  406848/21
 • Til projekt: meddelt RR tilskud, og bedt om rev. budget
  406549/21
 • Til FES: Møde forslag i efteråret?
  406874/21

26. juli 2021

Indgående

 • Fra HAderslev Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  415256/21
 • Fra LIFA: Anmodning om udtalelse ifm. nedlægning af privat fællesvej i forbindelse med udstykning, Andreas Schous Vej, 6000 Kolding, matr.nr. 9c Seest By, Seest
  406140/21
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  405768/21
 • Til Sønderborg kommune Ladegårdsvej 2 6300 Gråsten, matr. 113 Kværs Ejerlav, Kværs lok.nr 540-81382
  405767/21
 • Fra Miljøteknik: Forespørgsel om 445-00005, Rebbelsgrave Losseplads
  406110/21
 • Fra LIFA, Endeligt oversigtskort efter ændringer og opførsel af højlager
  406143/21
 • Fra LIFA, Skematisk redegørelse ifm. matrikulære ændringer, vedr. ejerlav Seest By, Seest
  406139/21
 • Fra LIFA, Ændringskort fase 1
  406141/21
 • Fra LIFA, Ændringskort fase 2
  406142/21
 • fra COWI FW: Afslag - Nedbrydning og kildeopsporing af DPC (MST Id nr.: 3302348)
  453237/21
 • Fra Haderslev Kommune: Endelig § 8 tilladelse, Fjernvarmeledning, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  405185/21

Udgående

 • Til Miljøteknik: Korrespondance om projekt og materiale om Rebbelsgrave Losseplads
  406115/21
 • Dialog m grundejer . Telefonnotat - stubdrupvej 75, Vejle
  406064/21
 • Til borgere: Telefonnotat, fremsendelse af ortofotos og svar på bemærkninger til høring, Hedelundhegnet 31, 5270 Odense N
  406055/21
 • Til HOME - svar på henv - Ringridervej 2F, 6500 Vojens matr. 223 Nustrup Bæk, Nustrup
  405715/21
 • Til landinspektør - svar matrikelændringer - Tapsøre Vestergade 1, 6070 Christiansfeld
  405668/21
 • Til borger - svar på henv Lammesøvej 11, Lammesøvej 17, 5450 Otterup
  405431/21
 • Til borger, V2-afgørelse, Hovborgvej 44 og 48, 7200 Grindsted
  405339/21
 • Boligerklæring, Hovborgvej 44, 7200 Grindsted
  405340/21
 • Boligerklæring, Hovborgvej 48, 7200 Grindsted
  405341/21
 • Til VURDST og Kolding Kommune: Til orientering: V2-afgørelse for C.F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  405257/21
 • Til borgere, V2-afgørelse, bibeholdelse af del på V1, samt del udgår, C. F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  405258/21
 • Til/Fra Nybolig - Telefonnotat incl henv - Stennevej 4, Aabenraa
  405192/21
 • Til borger - Svar på henvendelse - Naffet 27a, Haderslev
  405151/21
 • Til Rambøll: Svar fra Varde og Middelfart kommune vedr. §3 områder
  405002/21
 • Til Rambøll: Svar fra Varde og Middelfart kommune vedr. §3 områder
  405003/21
 • Til DMR: Svar vedr møde om undersøgelse af jorddepot. Matrikelnummer 4bæ, Skalbjerg By, Vissenbjerg.
  406155/21
 • Til Home - V1-kortbilag lok. 510-81188 - Ringridervej 2F, Vojens
  405716/21
 • Til Ejendomsselskabet Vestbirkvej 6 ApS, V1-afgørelse, Vestbirkvej 6, 5240 Odense NØ
  405352/21
 • Til Home - V1-afgørelse lok. 510-81188 - Ringridervej 2F, Vojens
  405717/21
 • Til Sloth Møller og Sønderborg Kommune: Svar vedr tilladelser efter jfl §8, Danish Crown Blans
  406199/21
 • Til projekt: ved tilretning af budget
  406018/21
 • Til projekt: sendt tilrettet budgetskema
  405926/21
 • Til projekt: anmodet om status for anden medfinansiering
  406179/21

24. juli 2021

Indgående

 • Fra Neptun Apoteket Sv: Udkast til evt. kommentering
  405520/21

Udgående

 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Haugevænget 8-34, Odense N
  430009/21

23. juli 2021

Indgående

 • Fra NIRAS: Tidsplan
  410478/21
 • Fra Middelfart Kommune, Afgørelse om ikke-påbud, forurening fra gl. olietank, Vestergade 46, 5500 Middelfart.
  426514/21
 • Fra Kolding Kommune, Endelig afgørelse om ikke-påbud, Ole Rømers Vej 7, 6000 Kolding
  418653/21
 • Fra Kolding Kommune, Endelig afgørelse om ikke-påbud, Ole Rømers Vej 7, 6000 Kolding
  418654/21
 • Fra HOME - Henv - Ringridervej 2F 6500 Vojens matr. 223 Nustrup Bæk Nustrup.msg
  405713/21
 • Fra Kommunen RÅSTOF Kommunen godkender også Del godkendelse af efterbehandling i Ålsbo Grusgrav
  458171/21
 • Fra Nyborg Kommune: UDKAST - Tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til nedrivning, Odensevej 16, 5853 Ørbæk
  405096/21
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til § 8-tilladelse: Odensevej 16, 5853 Ørbæk. Matr. 12e, Ørbæk By, Ørbæk. Lokalitetsnummer 450-81139
  405095/21
 • VS Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1024811 vedrørende Klage vedr. råstof - Donsvej 11 6052 Viuf.msg
  404000/21
 • Fra Landinspektør - henv vedr udmatrikulering - Tapsøre Vestergade 1 6070 Christiansfeld.msg
  405455/21
 • Fra klagenævnet_ Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1024811 vedrørende Klage vedr. råstof - Donsvej 11, 6052 Viuf
  403999/21
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  466311/21
 • Fra ejendomsmægler: henv. vedr. Naffet 27a
  419371/21

Udgående

 • SV: Ansøgning til kulturpuljen - Sårbarhedsrum for Unge - j.nr. 21/13984
  404334/21
 • til Esbjerg Kommune SV: Varsel om V2 kortlægning af del af Risagervej 10, 6740 Bramming
  404145/21
 • Til projekt. bedt om ny tilretning af budget
  404809/21
 • Til projekt: tilsagnsbrev pba af rev. budget
  404657/21
 • Til projekt: svar på anmodning vedr. gennemgang af projekt
  404806/21
 • Til projekt; bemærkninger til rev. budget
  404770/21
 • Til projekt: godkendelse af udskydelse af starttidspunkt
  406642/21

22. juli 2021

Indgående

 • Fra borger - Telefonhenvendelse: Lammesøvej 11, Otterup, lok. nr.: 480-81451
  405365/21
 • Fra FMG, Oplæg til undersøgelser forud for § 8-ans, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  418634/21
 • Fra FMG, Oplæg til undersøgelser forud for § 8-ans, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  418635/21
 • Fra Danbolig - Telefonhenvendelse: Hjallesegade 24b, Odense S, lok. nr.: 461-81551
  403368/21
 • Fra Kolding Kommune: Brandøvelsesplads, Kolding Lufthavn
  415255/21
 • Fra ansøger: nyt budget: VS: Ansøgning til kulturpuljen - Sårbarhedsrum for Unge - j.nr. 21/13984
  404348/21
 • Kopi af Kopi af Budget og regnskabsskema kultur revideret 22.7.2021 (002).pdf
  404349/21
 • Fra borger - Telefonhenvendelse: Naffet 27a, Haderslev, lok. nr.: 515-06005
  405138/21
 • fra Esbjerg Kommune VS: Varsel om V2 kortlægning af del af Risagervej 10, 6740 Bramming
  404124/21
 • Fra DMR - Opdateret økonomi (22-07-2021)
  423672/21
 • Fra DMR - Udkast til rapport
  423663/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Orientering om resultat af supplerende poreluftprøver, Rapport 3
  423419/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag til "Orientering" - Forureningsundersøgelse. Rapport 3, Vestergade 26-30 Børkop
  423472/21
 • Fra Haderslev Kommune: Svar vedr. fintælling
  431915/21

Udgående

 • Til borger - fremsendelse af historisk materiale - Vievej 3, 5700 Svendborg
  403019/21
 • til præstegård Stenstrup RÅSTOF Partshøring af udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af rødbrændende ler på del af matr. nr. 6p og 7i Stenstrup By, Stenstrup (Mariendal)
  402969/21
 • Til danbolig - Svar på henvendelse: 461-81551 - Hjallesegade 24b, Od S
  403429/21
 • Til projekt: bemærkninger til rev. budget
  403514/21
 • Til Forskningsenheden: udkast til sagsfremstilling til sundhedsudvalget med bilag
  403926/21
 • Til Esbjerg Neptun Apotek: Udkast til sagsfremstilling i UNS til evt. kommentering
  403930/21

21. juli 2021

Indgående

 • Fra borger - Telefonhenvendelse: Vievej 3, 5700 Svendborg, lok. nr.: 479-70381
  403012/21
 • Fra ansøger RÅSTOF Tilladelse til ændret anvendelse af eksisterende adgang til den offentlig vej - Hundstrupvej.
  401547/21
 • Fra Tønder kommune Anvendelse af slagge under bygning, Abterp 40, 6261 Bredebro
  404005/21
 • Situationsplan bygning Abterp 40.pdf
  404007/21
 • Accept til anvendelse af slagge under bygning Apterp 40.pdf
  404006/21
 • ?? Et væld af events, nyt content og en rigtig god sommer
  410435/21
 • Fra Neptun Apotek: Baggrundsinfo om antallet af apoteker og lønudgifter
  402296/21
 • Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1024737 vedrørende Klage vedr. råstof - Stenløsegyden 31 5260 Odense S.msg
  401044/21
 • Fra borger - Indsigelse - V1 Høringssvar på V1-høring, 4q, Fraugde-Kærby-Vej 203, Odense SØ
  466558/21
 • Fra nævnenes hus - Nymølle -Orientering om nye dokumenter på klagesag med klagenummer 1024737 vedrørende Klage vedr. råstof - Stenløsegyden 31, 5260 Odense S
  401043/21
 • Fra borger - Svar på V1-høring, matr. nr. 4q, Fraugde-Kærby-Vej 203, 5220 Odense SØ
  466557/21
 • Fra rådg ing Sloth-Møller: Forspørgsel vedr ansøgninger om ansøgninger om tilladelser efter jfl §8, Danish Crown Blans
  406172/21

Udgående

 • Til myndigheder RÅSTOF Partshøring af udkast til tilladelse rødbrændende ler på del af matr. nr. 6p og 7i Stenstrup By, Stenstrup (Mariendal)
  401551/21
 • Til kommune og lodsejer RÅSTOF Efterbehandling af Denkers grusgrav 2a Vellinge By, Bederslev
  401231/21
 • PRO hjerterehabilitering til Sundhedsdatastyrelsen: PRO skema Afvigelser OUH
  426937/21
 • 2021-07-21 Afvigelser SDS skemaspecifikation.docx
  426938/21
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  400618/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Birkum Kohave Vej 126, 5220 Odense SØ
  429872/21

20. juli 2021

Indgående

 • Fra borger: Hvidkærvej 2a, 5250 Odense SV, henvendelse vedr. status
  418861/21
 • Test ved opgradering af Pronestor
  399067/21
 • Fra Varde Kommune, Nedrivning af bygninger og kommende forureningsfjernelse - Jernbanegade 23, 6753 Agerbæk - Forureningsundersøgelse
  425962/21
 • Fra ansøger, Råstof, Dialog om grundvandsforhold
  398546/21

Udgående

 • tilladelsen af 1999.pdf
  399623/21
 • Til indvinder, Råstof, Fremsendelse af ansøgningsmateriale ifb. med råstofindvinding
  399622/21
 • Skovhuse 39 Forlængelse af gravetilladelse.pdf.pdf
  399624/21
 • Bilag 3 Ansøgers oplysninger.pdf
  399001/21
 • Høringsbrev ansøgning råstofindvinding Tjæreborg.pdf
  399002/21
 • VS: Høringsbrev ansøgning om råstofindvinding ved Tjæreborg
  399000/21
 • Høringsbrev ansøgning råstofindvinding Tjæreborg.pdf
  398998/21
 • Bilag 3 Ansøgers oplysninger.pdf
  398996/21
 • Høringsbrev ansøgning om råstofindvinding ved Tjæreborg
  398994/21
 • Tilsyn og henstilling grusgrav Kirkebyvej 122 Sdr Omme
  398671/21
 • Nymølles høringssvar til forslag til Råstofplan 2020 for Region Syddanmark.pdf
  402014/21
 • Bilag tiil Klagenævnet
  402009/21
 • AnnonceringsbrevTiilNymølle.pdf
  402015/21
 • Til klagemyndighed -Bemærkninger til klage
  401985/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 25, 5270 Odense
  425158/21

19. juli 2021

Indgående

 • Sag ang. spild med dieselolie på tankstation afsluttes_2223197_21-8282_v1.PDF
  397737/21
 • VS Miljøvagtrapport mindre spild af diesel ved OK-tanken, Passagerterminalen 2, 7190 Bill_2223129_21-8282_v1.PDF
  397736/21
 • fra Billund kommune Passagerterminalen 2, 7190 Billund. Spild af diesel ved OK-tanken
  397735/21
 • RE: Outlook add-in Pronestor Planner 10.0.25
  396750/21
 • fra rådgiver : historik på kortlægning
  396919/21
 • historik på kortlægning.msg
  396920/21
 • Fra borger Telefonhenvendelse: Middelfartvej 129, 5492 Vissenbjerg, lok. nr.: 491-04006
  396416/21
 • fra borger Tapsøre Vestergade 1, 6070 Christiansfeld
  396119/21
 • Tapsøre Vestergade 1 6070 Christiansfeld.msg
  396120/21
 • Ny behandlerfarmaceutvejledning
  396744/21
 • Fra Klagenævn - Kvitteringsbrev
  395960/21
 • Beslutning DAK 27.maj 2021
  397285/21
 • Fra ministerium- Kvittering for modtagelse af orientering om vedtagelse af Råstofplan 2020 for Region Syddanmark - Fristen for at klage er tirsdag d. 20. juli 20 (MFVM Id nr._ 5946496)
  399545/21
 • Fra klægenævnet -Kvitteringsbrev Trunderup
  401971/21
 • Fra Vejen Kommune og Vejen Forsyning: Brev om forureningen under Vejen By
  455180/21
 • Korrespondance med OPEN 20.7.2021
  406884/21
 • Fra Ejendomsmægler, Telefonhenvendelse: Bullerupvej 39, 5240 Odense, lok. nr.: 461-82051
  419171/21

Udgående

 • til kolding kommeune: Høring - Schous Byggeri ved Tankedalsvej/Nova Boulevard- nedlægning af veje - matr. nr. 9c Seest By, Seest
  484167/21
 • Til svendborg kommune svar vedr §8 pligt: lok nr 479-04070 opsætning af skilt ved Naturama
  397469/21
 • til rådgiver svar på henvendelse PIN-kodebeskyttet besked
  396928/21
 • til Nyborg Kommune RÅSTOF Kvittering for Partshøringssvar af screenings afgørelse Anhof i Nyborg Kommune
  397045/21
 • Til borger - vender tilbage mht sløjfning af boringer - Vibækvej 1, Odense SV
  397150/21
 • til borger svar på: Telefonhenvendelse: Middelfartvej 129, 5492 Vissenbjerg, lok. nr.: 491-04006
  396419/21
 • Til Sundhedsministeriet og Danske Regioner: Region Syddanmarks høringssvar til udkast til forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis
  396359/21
 • TIl Kolding KOmmune, Arkil A/S og Styrelsen for Patientsikkerhed: Dispensation til modtagelse af jord, Vranderupvej 46, Seest
  396214/21

18. juli 2021

Indgående

 • Fra borgere, Supplerende bemærkninger til høring, Hedelundhegnet 31, 5270 Odense N
  405085/21

17. juli 2021

Indgående

 • Fysioterapeut - Ændring af status fra ejer til lejer
  411954/21

16. juli 2021

Indgående

 • Fra borger, Bemærkninger til høring, Hedelundhegnet 31, 5270 Odense N
  405080/21
 • CaseNo21-17289_Intern høring - Jordforurening, Industri, Jord & Grundvand - 21171289_DocNo179850-21_v1.PDF
  397613/21
 • CaseNo21-17289_Samlet myndigheds tegninger.pdf_DocNo169748-21_v1.PDF
  397617/21
 • Telefonhenvendelse: Lokalitetsnr.: 509-50048
  396124/21
 • Fra Nyborg Kommune RÅSTOF Partshøringssvar til screenings afgørelse Anhof
  397042/21
 • Fra COWI: 5 års opfølgning grundejer Rønnevej 19B (underskrevet)
  410479/21
 • Fra Rådgiver: Opdateret økonomi, Nyborgvej 39
  394916/21
 • Fra Middelfart kommune 2021-006225-11 - Varsel om afgørelse om ikke-påbud efter spild af olie i forbindelse med brand i traktor på Åbjergvej 37, 5464 Brenderup
  397588/21
 • Varsel om afgørelse om ikke-påbud efter spild af olie i forbindelse med brand i traktor på Åbjergvej 37, 5464 Brenderup_DOCX.pdf
  397589/21
 • Fra forsikringsselskabet: Ønske om orientering, hvis ejendommen ikke kan udgå af kortlægningen, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  394803/21
 • Sammenfatning af interviews
  441334/21
 • Fra Home: Telefonhenvendelse: Adr. Østergade 118, 5610 Assens
  394684/21
 • Fra indvinder RÅSTOF flere fotos fra færdigefterbehandlet grusgrav
  401207/21
 • Fra indvinder RÅSTOF Fotos Grusgrav nu færdig efterbehandlet
  401204/21
 • Fra entreprenør: Fremsendelse af dokumentation for oprensning af asbest efter brand, Mølleskovvej 51, 7000 Frederecia
  393969/21
 • Fra entreprenør: Notat vedr. asbestsanering, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia.pdf
  393970/21
 • Naturama fritsta°ende skærm.jpg_CaseNo21-15222__160431-21.PDF
  397478/21
 • Konfliktrapport_CaseNo21-15222__160601-21.PDF
  397475/21
 • fra Svendborg kommune lok nr 479-04070 opsætning af skilt ved Naturama
  397474/21
 • 20210708153307413.pdf_CaseNo21-15222__160432-21.PDF
  397476/21
 • Fra forsikringsselskabet: Vedr. dokumentation for oprensning af asbest, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  394033/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Fristforlængelse
  394276/21
 • Tidligere undersøgelse, samlet materiale, Landbrugsvej 10E, 5260 Odense S.pdf
  393605/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Ændring af aftale
  394349/21
 • Fra Forskningsenheden: SV: Konklusioner fra RSyd forskningsprojekter om medicinsk canabis
  397550/21
 • Fra AGR0LAB, analyseresultat vedr Lokalitetsnr: 461-00072, Boring 145.2372
  431450/21
 • Fra AGR0LAB analyseresultater vedr. Lok.nr: 461-00072, Boringsnavn: 145.2370
  431457/21
 • Fra Nyborg Kommune: Svar vedr. høringssvar til udkast til §8-tilladelse, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  431277/21
 • Psykolog - Ændring af behandleroplysninger på Sundhed.dk
  411944/21
 • SV_ [EXT] SV_ UCS Server
  410864/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 31, 5270 Odense N.pdf
  394105/21
 • Fra Kolding kommune: vedr. bemærkninger til moniteringsplan§ 8 tilladelse - Søndre Alle 7, 6070 Christiansfeld
  419148/21
 • Fra Kielregion: Non-disclosure agreement
  426245/21
 • Fra AGR0LAB analyseresultat vedr. Lok.nr: 461-00072, Boringsnr.: B301
  431454/21

Udgående

 • Til Fredericia Kommune: Regionen har modtaget dokumentation samt fremsendelse af oprensningsnotat, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  394780/21
 • Til Beierholm, Galleri Pagter - genhusningsaftale
  425335/21
 • Til forsikringsselskabet: Regionen har modtaget den nødvendige dokumentation og vil nu igangsætte vurdering af sagen, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  394464/21
 • Til Engel&Völkers commercial: SV: Lokalitet: 461 - 81743, matrikel nr. 12ei og 73 Hjallese By, Dalum - Lucernemarken 17 -19, Hjallese, 5260 Odense S
  394289/21
 • Til entreprenør: Kvittering for modtagelse af notat vedr. oprensning, Mølleskovvej 51, 7000 Frederecia
  394157/21
 • Til DMR. Svar på supl. til oplæg til undersøgelse på Banegårdsallen-Nyborg havn
  394210/21
 • Til myndigheder mv., RÅSTOF, Orientering om afgørelse efter miljøvurderingsloven matr.nr. 24 Arnitlund, Vedsted i Haderslev Kommune
  393697/21
 • Til parter, myndigheder mv., RÅSTOF, Følgebrev screeningsafgørelse matr.nr. 24 Arnitlund, Vedsted.pdf
  393691/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med afgørelse efter miljøvurderingsloven matr.nr. 24 Arnitlund, Vedsted
  393690/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Afgørelse efter miljøvurderingsloven matr.nr. 24 Arnitlund, Vedsted
  393692/21
 • Til Svendborg Kommune, Regionens svar på Filippavej 50 (5762) lok.nr. 427-04001
  393467/21
 • til Niras Lokaliteterne - Risagervej - Aike
  394242/21
 • Til klagenævnet - Region Syddanmarks Bemærkninger til klage
  395958/21
 • Bilag til klagenævnet - Klage vedrørende Trunderup,
  401957/21
 • Region Syddanmarks Bemærkninger til klage.pdf
  401962/21
 • AnnonceringsbrevtilKlagerTrunderup.pdf
  401959/21
 • Annonceringsdato.PNG
  401961/21
 • Til Udbetaling Danmark (+ kopi til ejer) - Anmodning om at betale egenbetaling tilbage
  393231/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 31, 5270 Odense N
  394110/21

15. juli 2021

Indgående

 • Fra Esbjerg Kommune: Analyseresultater fra Esbjerg Kommunes montering ved Nørregade 82, Gørding
  396065/21
 • Fra borger, mail, ønske om fremskyndelse af boligundersøgelse, Bullerupvej 27a
  392666/21
 • Fra Frericia Kommune: Massebalance for oprensning af spild af 100 l diesel på ejendommen Brahesborgsvej 41
  410998/21
 • Skovrejsning i interesseområde for sand sten og grus VS Råstofplan.msg
  401871/21
 • Fra COWI, Underskrevet entreprenørkontrakt retur
  392066/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. dokumentation for oprensning af asbest, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  392542/21
 • Fra Middelfart Kommune: Fremsendelse af oplysninger og situationsplan, samt forespørgsel om § 8-pligt, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Aaby
  392351/21
 • Fra TREFOR: Henvendelse vedr. forurening på matrikel 94g Engene, Vejle Jorder, Vejle kommune
  392410/21
 • Fra DGE: Fremsendelse af materiale for planlagt byggeri, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Aaby, lok.nr. 410-81371
  392290/21
 • Fra DGE: Projekteret opførsel af pavillon, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Åby
  392293/21
 • Fra DGE: Projekteret udvidelse af maskinhal, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Åby
  392291/21
 • Fra Vejen Kommune -Skovrejsning i interesseområde for sand, sten og grus VS Råstofplan
  401870/21
 • Sikkerhedsstillelse på matr. nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær, Aabenraa Kommune, RÅSTOF
  447133/21
 • Fra erhvervsnæger. 47312018 Stationsgade 3, Vester Sottrup - mailsvar fra 2014
  408587/21
 • Høringssvar vedr_ Vibæk-Hostrup i Varde Kommune.msg
  392154/21
 • Assens_Råstofscreening_Trunderup_endelig.docx
  392260/21
 • Høringssvar vedr_ miljøscreening Rømøvej - Tønder kommune.msg
  392207/21
 • SV_ Høring - Miljøscreening af et råstofgraveområde i Sønderborg Kommune - frist 20_ august 2020.msg
  392242/21
 • Aabenraa_Råstofscreening_Mjøls2_endelig.docx
  392258/21
 • Høringssvar vedr_ Miljøvurdering Gejsing- Lunderskov.msg
  392153/21
 • Vejen_Råstofscreening_Gejsing-Lunderskov_endelig.docx
  392276/21
 • Høring - Miljøscreening af mindre udvidelser af råstofgraveområder i Vejen Kommune_ Gejsing - Lunderskov.msg
  392222/21
 • Tønder_Råstofscreening_Rømøvej_endelig.docx
  392274/21
 • Fra museum - svar på Høring
  392248/21
 • Middelfart_Råstofscreening_Fjeldsted-Klokholm_endelig.docx
  392270/21
 • Fra Odense Kommune: Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  419533/21
 • SV_ [EXT] Adgang til TDC Selvbetjening.
  392324/21
 • Høringssvar vedr_ miljøscreening Mjøls2 - Aabenraa Kommune.msg
  392206/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 33, 5270 Odense N.pdf
  392188/21
 • Høringssvar til miljøscreeningen vedr_ Fjeldsted-Fjellerup.msg
  392198/21
 • Tønder_Råstofscreening_Brøns_endelig.docx
  392273/21
 • Høringssvar vedr_ miljøscreening Seest_ Kolding Kommune.msg
  392208/21
 • Høringssvar til Fjeldsted - Fjellerup - Middelfart.msg
  392195/21
 • Varde_Råstofscreening_Vibæk-Hostrup_endelig.docx
  392275/21
 • Vejle_Råstofscreening_Vandel-Hofmansfeld_endelig.docx
  392278/21
 • Høringssvar vedr_ Miljøvurdering Gejsing- Lunderskov.msg
  392210/21
 • Hørringssvar til miljøvurdering vedr_ Trunderup - Assens Kommune.msg
  392194/21
 • Høringssvar til miljøvurdering Brøns - Tønder Kommune.msg
  392199/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Bjørnemosevej 31D, 5230 Odense M
  391983/21
 • Fra Kolding Kommune: Kopi af varsel om undersøgelsespåbud, matr. 7000c, Bastrup By, Vamdrup, 6000 Kolding
  391678/21
 • Høringsvar til Veerst- Vejen kommune.msg
  392193/21
 • Høringssvar vedr_ miljøscreening_ Skodsbøl skov.msg
  392209/21
 • SV_ Høring - Miljøscreening af råstofgraveområder i Kolding og Sønderborg Kommuner - frist 20_ august 2020.msg
  392183/21
 • Billund_Råstofscreening_KirkebyPlantage_endelig.docx
  392263/21
 • Fra ABF Blomsterparken, afd. 1, ansøgning om boligundersøgelse, Haugevænget 1-19, 5270 Odense N.pdf
  392165/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Åstbyvej 25, 7184 Vandel.pdf
  392040/21
 • Vejen_Råstofscreening_Veerst_endelig.docx
  392277/21
 • Sønderborg_Råstofscreening_Skovbølskov_endelig.docx
  392272/21
 • Fra museum - svar på høring -
  392182/21
 • Middelfart_Råstofscreening_Fjeldsted-Fjellerup_endelig.docx
  392268/21
 • Billund_Råstofscreening_Fruens Banke_endelig.docx
  392262/21
 • Høringssvar vedr_ miljøscreening af Tjæreborg Mark i Esbjerg Kommune.msg
  392203/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Nyborgvej 546, 5220 Odense SØ.pdf
  392081/21
 • Aabenraa_Råstofscreening_Mjøls1_endelig.docx
  392257/21
 • SV_ Høring - Miljøscreening af mindre udvidelse af eksisterende råstofgraveområde i Varde Kommune - frist 14_ august 2020.msg
  392243/21
 • SV_ Høring - Miljøscreening af to råstofgraveområder i Tønder Kommune - frist 14_ august 2020 (1).msg
  392184/21
 • Høringssvar vedr_ Akkerup - Assens Kommune.msg
  392201/21
 • Kolding_Råstofscreening_Skovhuse-Aller_endelig.docx
  392267/21
 • Assens_Råstofscreening_Akkerup_endelig.docx
  392259/21
 • Fra Råstoftillladelsesmyndighed -Høringssvar vedr_ miljøscreening_ Skodsbøl skov.msg
  392149/21
 • Fra Museum - svar på høring
  392217/21
 • Høringssvar til miljøscreening vedr_ Mjøls1 - Aabenraa Kommune.msg
  392196/21
 • Esbjerg_Råstofscreening_TjæreborgMark_endelig.docx
  392265/21
 • Fra Tønder Kommune høringssvar
  392224/21
 • Fra kommuner - svar på høring
  392237/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Grønnegyden 49, 5270 Odense N.pdf
  392147/21
 • Høringssvar vedr_ Miljøscreening Fruens Banke Billund Kommune.msg
  392204/21
 • Kolding_Råstofscreening_Seest_endelig.docx
  392266/21
 • Høringssvar vedr_ Vibæk-Hostrup i Varde Kommune.msg
  392211/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 30, 5270 Odense N.pdf
  392189/21
 • Høringssvar vedr Kirkeby_ Billund Kommune.msg
  392200/21
 • SV_ [EXT] SV_ UCS Server
  392322/21
 • Fra DMR - Budgetoversigt (15-07-2021)
  393207/21
 • fra Din Forsyning SV: Undersøgelser ved Risagervej 10 og Risagervej 13 og deltagelse i møde om forureningen og muligheder ved lokaliteterne og Aike Vandværk
  394282/21
 • fra Din Forsyning SV: Undersøgelser ved Risagervej 10 og Risagervej 13 og deltagelse i møde om forureningen og muligheder ved lokaliteterne og Aike Vandværk
  394298/21
 • Høringssvar til miljøscreening vedr_ Vandel - Vejle kommune.msg
  392197/21
 • Fra råstoftilladelsesmyndigheden -Høringsvar til miljøvurdering
  392191/21
 • SV_ Høring - Miljøscreening af to råstofgraveområder i Kolding Kommune - frist 20_ august 2020.msg
  392241/21
 • Miljøscreening for to råstofområder i Tønder Kommune.msg
  392226/21
 • Høringssvar vedr_ miljøscreening af Skovhuse-Aller i Kolding Kommune.msg
  392202/21
 • Fra Svendborg Kommune: Vurdering af, at projekt ikke udløser krav om § 8-tilladelse, Filippavej 50, 5762 Vester Skerninge
  392705/21
 • Fra Bygherre: mail med tidsplan Christiansparken - §8 tilladelse og byggetilladelse
  419541/21
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - Oprensning af tungmetalforurening på ubefæstet areal nær dewatering wessels, Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen Fredericia (MST Id nr.: 3425643)
  419966/21

Udgående

 • Til DGE: SV: Baggrundsmateriale 450-81128
  392999/21
 • Svar til projekt vedr. revideret projektbeskrivelse: SV: Vedr. status på "Hvad unge fortæller" projektet i Fredericia
  392964/21
 • Til Fredericia Kommune, rådgiver, entreprenør og ejer: Vedr. manglende dokumentation for oprensning af asbest, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  392939/21
 • Til Fredericia Kommune, Regionens svar på forespørgsel vedrørende §8 pligt i forhold til beskyttelse af overfladevand
  392734/21
 • Til borger, SV på mail angående fremskyndelse af boligundersøgelse, Bullerupvej 27a
  392671/21
 • Til ejendomsselskabet Odingaarden ApS, V1-afgørelse med bilag, Landbrugsvej 10E, F, G, H, K, L,M, N, P, R, 5260 Odense.pdf
  392491/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Regionens svar på Petanquebane og mindre tilbygning hos Forum Faaborg, Sundvænget 8, 5600 Faaborg, lok: 431-10
  392493/21
 • Til EDC: SV: Forespørgsel på rapport på forurenet grund Villavej 17, 5750 Ringe
  392187/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Bullerupvej 31, matr. nr. 17f, 5240 Odense NØ.pdf
  392022/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Bullerupvej 29, matr. nr. 17h, 5240 Odense NØ.pdf
  392017/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Bullerupvej 27B, matr. nr. 17i, 5240 Odense NØ.pdf
  392016/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Bullerupvej 27A, matr. nr. 17b, 5240 Odense NØ.pdf
  392015/21
 • Til Middelfart Kommune: Vurdering af ingen § 8-pligt for projektet, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Aaby
  392369/21
 • Til Storegade 26 ApS, Udgår af kortlægning efter undersøgelse og oprensning.pdf
  390837/21
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Storegade 26, Esbjerg, lok: 561-4057
  390807/21
 • Til TREFOR: Svar på henvendelse vedr. forurening på matrikel 94g Engene, Vejle Jorder, Vejle kommune (mail 2)
  392434/21
 • Til TREFOR: Svar på henvendelse vedr. forurening på matrikel 94g Engene, Vejle Jorder, Vejle kommune (mail 1)
  392427/21
 • Fra DMR, Oplysning om jordmængder, Storegade 26, Esbjerg - afgravning ved boring B8
  390431/21
 • Til DMR, Regionens svar på oplæg til undersøgelser Rugårdsvej 959
  390490/21
 • Til rådgiver : Oplæg til poreluftundersøgelser, supplerende poreluftundersøgelse og afgrænsende undersøgelse på Dalum Papirfabrik
  390191/21
 • til varde kommune : Indeklimamonitering Enghavevej 2A-2G, Varde, §8-tilladelse
  390068/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Fraugde-Kærby-Vej 94, 5220 Odense SØ.pdf
  389699/21
 • Til Udbetaling Danmark - Anmodning om at betale egenbetaling tilbage
  392352/21
 • Til COWI. Orientering om Miniudbud af videregående forureningsundersøgelse
  393006/21
 • Udbud Pulje 38, 2021.pdf
  393014/21
 • Til Nordfyns Kommune: Svar på henvendelse vedr. kortlægningsstatus og videre offentlig indsats, Snavevej 5, 5471 Søndersø
  390723/21
 • Udbud Pulje 38, 2021.pdf
  393015/21
 • Til Skat og Varde Kommune: Afgørelse udgået inden.
  390726/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 30, 5270 Odense N
  392215/21
 • TIL WSP: Miniudbud af videregående forureningsundersøgelse
  393013/21
 • Til COWI: Orientering om Miniudbud af videregående forureningsundersøgelse
  393007/21
 • Til KHH Ejendomme A/S: Afgørelse udgået inden
  390054/21
 • Fra e-arkiv: V2-kortlægningsafgørelse 26-07-2000 m.m, Vejle Elværk, Transformerstation Flegmade, 7100 Vejle
  392429/21
 • TIL WSP: Miniudbud af videregående forureningsundersøgelse - image001.jpg
  393012/21
 • Til Varde Kommune: Udgået inden
  390634/21
 • Udbud Pulje 38, 2021.pdf
  393016/21
 • Til COWI: Oreintering om Miniudbud af videregående forureningsundersøgelse
  393005/21
 • TIL WSP: Miniudbud af videregående forureningsundersøgelse
  393010/21
 • Til WSP: Miniudbud af videregående forureningsundersøgelse
  393011/21
 • Fra e-arkiv: Mødenotater 1996, Transformerstation, Flegmade, 7100 Vejle
  392431/21
 • Fra e-arkiv: RAPPORT: Vejle Elværk - Transformerstationen Flegmade - Dokumentation for gennemførte afværgeforanstaltninger - juni 1996
  392437/21

14. juli 2021

Indgående

 • Fra DMR, Storegade 26, Esbjerg - afgravning ved boring B8
  389687/21
 • VS Endeligt påbud olieforurening (MST Id nr. 3416213).msg
  389734/21
 • fra Miljøstyrelsen: Endeligt påbud, olieforurening (MST Id nr.: 3416213)
  389733/21
 • Fra Middelfart Kommune: Telefonhenvendelse vedr. § 8-pligt, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Aaby, lokalitetsnr.: 410-81371
  389394/21
 • Fra borger, Henvendelse vedr. videre forløb og forureningsansvar ifm. mulig forurening, Hedelundhegnet 30, 5270 Odense N
  389232/21
 • Fra DGE: Telefonhenvendelse og forespørgsel om fremsendelse af JAR-udskift for Kirkegyden 17, 5580 Nøre Aaby, lokalitetsnr.: 410-81371
  389210/21
 • Fra Rådgiver: Korrespondance om vandprøve fra dræn
  389198/21
 • Fra Franck Geoteknik, Jernbanegade 23, 6753 Agerbæk - Forureningsundersøgelse
  388462/21
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: Forespørgsel om forurening ifm. købssituation, V. Vedsted Vej 33, 6760 Ribe
  389129/21
 • Fra WSP SV: Underskrevet kontrakt pulje 34, Lossepladser i Vojens, revideret udgave
  418917/21
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles kommentarer til dokumentationsrapport. Bådhusene Fredericia
  475647/21
 • Fra Mst: Orientering om endeligt påbud olieforurening ved tank 2, Skærbækværket
  430345/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. påbud om undersøgelse af jordforurening på ejendommen Blåbærvej 37, 7000 Fredericia - ny ejer
  427109/21
 • Fra Roche: Information om lægemiddel Phesgo (trastuzumab, pertuzumab) til brystkræft
  389736/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bekræftelse på, at der fortsat mangler dokumentation på oprydning af asbest efter brand, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  388199/21
 • Fra Rambøll: Rambøll har ikke udført miljøtilsyn i forbindelse med ændring af arealanvendelsen, jf. §8-tilladelsen, Kolding Åpark 18, 6000 Kolding
  389465/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om journalføring af test for COVID-19
  389564/21
 • Fra Nordfyns Kommune: Spørgsmål vedr. kortlægningsstatus og videre offentlig indsats, Snavevej 5, 5471 Søndersø
  390718/21
 • Fra borger via klageportal - klage over råstofplanen
  393208/21
 • Fra Fredericia Kommune: Rekvirering af Teknisk Rapport fra regionens indledende undersøgelse, Grethevej 21, 7000 Fredericia
  389475/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. tidl. mail, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  388214/21
 • Fra DMR - Analyseresultater, pesticider (B4, B5 og B7)
  388413/21
 • Fra Varde Kommune: § 19-tilladelse til udledning af grundvand ifm. Viking-link sektion 2 og 3, matr. nr. 2aa og 9e, Houstrup By, Henne, Varde Kommune
  389463/21
 • Fra Gjensidige forsikring: Vedr. resterende dokumentation for oprensning af asbest, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  388178/21
 • Fra Nybolig: Forespørgsel vedr. Klosterbakken 8A, 2. th., 5000 Odense C - Aktindsigt Jordforurening
  388510/21

Udgående

 • Til Middelfart Kommune: Svar på henvendelse vedr. § 8-pligt, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Aaby
  389395/21
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. mulig forurening og videre forløb, Hedelundhegnet 30, 5270 Odense N
  389352/21
 • Til DMR og Nyborg Kommune, Regionens svar på oplæg til undersøgelse på Banegårdsallen-Nyborg havn
  389345/21
 • Til DGE: Svar på henvendelse og fremsendelse af materiale vedr. Kirkegyden 17, 5580 Nørre Aaby, lok.nr. 410-81371
  389215/21
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning efter undersøgelse.pdf
  389184/21
 • Til Middelfart Kommune, Jordforurening, Vestergade 46, Middelfart, lok: 410-81527
  389182/21
 • Til borger: Svar på henvendelse: Regionen har ingen oplysninger på ejendommene, samt fremsendelse af jordforureningsattester, V. Vedsted Vej 33, 6760 Ribe
  389135/21
 • Til Franck Geoteknik, Regionens svar, Jernbanegade 23, 6753 Agerbæk - Forureningsundersøgelse
  388512/21
 • Til Nybolig: SV Klosterbakken 8A
  388551/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Haugevej 225, 225T, 5270 Odense N
  388479/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundhegnet 32, 5270 Odense N
  388486/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundhegnet 30, 5270 Odense N
  388482/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundmarken 18, 5270 Odense N
  388504/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundhegnet 31, 5270 Odense N
  388484/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundhegnet 28, 5270 Odense N
  388480/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 36, 5270 Odense N
  388495/21
 • Til Haugelund, V1-høring, Hedelundhegnet 37, 5270 Odense N
  388496/21
 • Til Milton Huse, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Haugevej 233, 5270 Odense N
  388508/21
 • Til Haugelund, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 37, 5270 Odense N
  388497/21
 • Til Grundejerforening, V1-høring, Hedelundmarken 55P, 5270 Odense N
  388505/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundmarken 18, 5270 Odense N
  388503/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundhegnet 36, 5270 Odense N
  388494/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundhegnet 34, 5270 Odense N
  388490/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 28, 5270 Odense N
  388481/21
 • Til Grundejerforening, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundmarken 55P, 5270 Odense N
  388506/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 40, 5270 Odense N
  388499/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundhegnet 40, 5270 Odense N
  388498/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundhegnet 33, 5270 Odense N
  388488/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 31, 5270 Odense N
  388485/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundhegnet 35, 5270 Odense N
  388492/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 42, 5270 Odense N
  388501/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 32, 5270 Odense N
  388487/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 33, 5270 Odense N
  388489/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 30, 5270 Odense N
  388483/21
 • Til Milton Huse, V1-høring, Haugevej 233, 5270 Odense N
  388507/21
 • Til borgere, V1-høring, Haugevej 225, 225T, 5270 Odense N
  388478/21
 • Til Odense Kommune: Til orientering: V1-varsling for Haugevej 225, 225T, 233, Hedelundhegnet 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 42 samt Hedelundmarken 18 og 55P, 5270 Odense N
  388477/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 35, 5270 Odense N
  388493/21
 • Til borgere, V1-høring, Hedelundhegnet 42, 5270 Odense N
  388500/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hedelundhegnet 34, 5270 Odense N
  388491/21
 • Til Fjernevarme Fyn Distribution AS, V1-høring med bilag, Zachariasvænget 40, 5260 Odense S.pdf
  388457/21
 • Til borger - V1-høring med bilag, Fraugde-Kærby-Vej 77, 5220 Odense SØ.pdf
  388430/21
 • Til Lumby Skytteforening, V1-høring med bilag, Hammergyden 63, 5270 Odense N.pdf
  387924/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Fraugde-Kærby-Vej 84, 5220 Odense SØ.pdf
  387949/21
 • Til Borger: Søndergade 60 i Give
  387438/21
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Buchwaldsgade 51B, 2, 5000 Odense C.pdf
  387375/21
 • Til HANDELSKOMPAGNIET HENRIK STEEN AS, V1-afgørelse med bilag, Buchwaldsgade 51, 5000 Odense C.pdf
  387382/21
 • fril Danske Regioner, Center for Reginal Udvikling
  444640/21
 • Til Nyborg Kommune: Høringssvar til udkast til §8-tilladelse til nedrivning af bygning og opførelse af ny,Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  387932/21
 • Til Roche SV: Information om lægemiddel Phesgo (trastuzumab, pertuzumab)
  389730/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Hedelundhegnet 33, 5270 Odense N
  392212/21
 • Til Fredericia Kommune: Fremsendelse af Teknisk Rapport fra regionens indledende undersøgelse, Grethevej 21, 7000 Fredericia
  389476/21
 • Til Billund Kommune: Sv. på rådgivers spørgsmål.
  389161/21
 • Til parter og myndigheder: Høring om udkast til tilladelse til indvinding af rødbrændende ler på matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs, Aabenraa Kommune
  387565/21
 • Til DMR - Oplæg og brug af sporstof er godkendt (431-00011)
  387210/21
 • Til DMR - Oplægget er godkendt (431-00010)
  387268/21

13. juli 2021

Indgående

 • Fra borger: Ørstedsgade 26 Rudkøbing - opfølgning vedrørende afspærring
  389386/21
 • Fra Fredericia Kommune, Fælles bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Prangervej 175, 7000 Fredericia
  416269/21
 • Bilag 2. Udkast vvm-screeningsskema 4a Fjelsted .pdf
  390000/21
 • Bilag 1. Oversigtskort I og II 4a Fjelsted.pdf
  390002/21
 • Udkast til screeningsafgørelse 4a Fjeldsted.pdf
  390001/21
 • fra råstofteamet Partshøring af screeningsafgørelse om at der ikke er krav om miljøkonsekvensrapport i ved ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr. nr. 4a Fjelsted By, Fjelsted i Middelfart Kommune
  389999/21
 • Supplerende info fra ansøger juli21
  385804/21
 • Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af tilbygning til Elbohallen, Tingvejen 24A, 7000 Fredericia.pdf
  390023/21
 • fra frtedericia kommune Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af tilbygning til Elbohallen, Tingvejen 24A
  390022/21
 • 2726RN~0.PDF
  390184/21
 • 2020-1586 2021-06-30 Oplæg til supplerende undersøgelse, B22, Dalumvej 116, Odense inkl. bilag.pdf
  390186/21
 • fra rådgiver Oplæg til poreluftundersøgelser, supplerende poreluftundersøgelse og afgrænsende undersøgelse på Dalum Papirfabrik
  390182/21
 • 2020-1586 2021-06-30 Oplæg til undersøgelse, B1, B2, B5-B10, B14-B16 og B18, Dalumvej 116, Odense inkl. bilag.pdf
  390183/21
 • SV: Tidligere kurator for 35017712?
  384689/21
 • Fra rådgiver: Underskrevet kontrakt, Nyborgvej 39, pulje 29
  384474/21
 • Fra rådgiver: Underskrevet kontrakt, Rønningevej 4, pulje 29
  384477/21
 • Fra borger: Ørstedsgade 26 Rudkøbing - spørgsmål til afspærring
  389384/21
 • Kvittering for modtagelse af arkiveringsversioner
  429035/21
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnsbrev
  399933/21
 • Fra DMR A/S: Vedr. afslutningsrapport - Kurkmarkvej 16, Sjølund
  428423/21
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Orientering om administrativ lukning af Moselund Grusgrav
  405202/21
 • Fra Middelfart Kommune: Afgørelse efter Jordforureningsloven vedrørende spild ved påfyldning af olietank, Heimdalsvej 20, 5500 Middelfart
  426951/21
 • Svar fra Billaund Kommune - VS: Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Kobjergvej 17, 7190 Billund (551-61005)
  492670/21
 • Fra Ejlskov: Præsentation fra møde d. 25-05-2021, Hjallesegade 60A, 5260 Odense S
  392428/21
 • Fra DMR, modtaget rapport - 429-00019 Nørregade 15, Ejby, naborapport vedr. Nørregade 11, 5592 Ejby.pdf
  385343/21
 • Fra Niras: Revurdering af kortlægning for 4 lokaliteter, Vinkelvej 12, 14, 16, 18 og 20 samt Værkstedsvænget 4, 4B og 6, 5260 Odense S
  387001/21
 • Fra DMR, modtaget rapport - 429-00019 Nørregade 15, Ejby, teknisk rapport vedr. Nørregade 15, 5592 Ejby.pdf
  385362/21
 • Fra borger, telefonhenvendelse vedr. Dybdalvej 6, 6500 Vojens
  384013/21
 • Databehandleraftale Odense Kommune
  385820/21
 • Fra COWI, Byggemøde referat 1, Adelgade 3-kolding
  386389/21
 • Fra DMR, modtaget rapport - 429-00019 Nørregade 15, Ejby, grundejerrapport vedr. Nørregade 15, 5592 Ejby.pdf
  385349/21
 • Fra DMR, modtaget rapport - 429-00019 Nørregade 15, Ejby, naborapport vedr. Nørregade 13, 5592 Ejby.pdf
  385358/21
 • Fra Fredericia Kommune: Ansøgning om §8 tilladelse, Kongensstræde Nord
  386908/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. dokumentation for oprensning af asbest, Mølleskovvej 51, 7000 Fredericia
  387081/21
 • Fra COWI, mail med oplysninger om Lunden 35B, 5320 Agedrup
  387056/21
 • Fra DMR - Analyseresultater (uden pesticider)
  387941/21
 • Fra DMR - Revideret kortbilag + aftale om sporstof (431-00011)
  387190/21
 • Fra DMR - Revideret oplæg (431-00010)
  387211/21
 • Fra COWI, Aftale om ressourceperson Havnepladsen - Marstal
  387300/21

Udgående

 • Til SCANIA DANMARK EJENDOM ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Krumtappen 2 og 6, 5260 Odense S
  386740/21
 • Til SCANIA DANMARK EJENDOM ApS, V1-høring, Krumtappen 2 og 6, 5260 Odense S
  386737/21
 • Til Sønderborg Kommune, 2. og forhåbentlig sidste rykker, Glansager 7, 6400 Sønderborg
  385856/21
 • til myndigheder og naboer RÅSTOF Partshøring af screeningsafgørelse
  386350/21
 • Til Bruun Sivmosevænget AS, V1-høring med bilag, matr. nr. 9s, Sivemosevænget 1, 5260 Odense SV.pdf
  384628/21
 • Til borger: Ørstedsgade 26 Rudkøbing - svar på afspærring
  389385/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrebjergvej 68, 5220 Odense SØ.pdf
  383971/21
 • Til Borger, Regionens svar på Olieforurening Blåbærvej 22 - Odense, lok: 461-82064
  383940/21
 • Til kommune + Vurderingsstyrelse (kopi) - Afgørelse - Mindre areal ved Gartnergyden 1C-1D udgår af kortlægningen
  385687/21
 • Til Borger, Bilag til V2-afgørelse, Grundejerrapport vedr. Nørregade 15, Ejby.pdf
  430744/21
 • Til SDU: Underskrevet tillæg til samarbejdsaftale og tidsplan
  387063/21
 • til Borger bilag med Undersøgelsesrapport
  386031/21
 • Til Ejby Bageri, Den undersøgte del af Nørregade 11, Ejby kortlægges ikke.pdf
  386151/21
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: V1-afgørelse m. bilag, Sinaivej 14, 5672 Broby
  385260/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Endelig V2-kortlægning af del af vejmatrikel 7000b, ud for Sinaivej 16, 5672 Broby
  384964/21
 • Til Henste ejendomme, Orientering om resultat af forureningsundersøgelsen af Nørregade 13, Ejby, vedlagt rapporten.pdf
  385995/21
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: V2-afgørelse og udgået, Sinaivej 14-16, 5672 Broby
  383903/21
 • til Borger Bilag med udkast til Boligerklæring
  386005/21
 • til Borger Kortbilag V2_varsel.
  385990/21
 • Til Ejby Bageri, BILAG: Naborapport vedr. 429-00019 Nørregade 15, Ejby - Vedr.Nørregade 12 nr. 11.pdf
  386158/21
 • til Din Forsyning - Undersøgelser ved Risagervej 10 og Risagervej 13 og deltagelse i møde om forureningen og muligheder ved lokaliteterne og Aike Vandværk
  387010/21
 • til Esbjerg Kommune Meddelse om Varsel om kortlægning på V2 af del af ejendommen Risagervej 13, Bramming
  385971/21
 • Til borger, svar på henvendelse vedr. Dybdalvej 6, 6500 Vojens
  384326/21
 • til Borger Varsel om kortlægning på V2 af del af ejendommen Risagervej 13, Bramming
  385975/21
 • Til KIRKEBY & THRANE A/S: Bilag, Kortbilag V2 og udgået
  383928/21
 • Til Miljøstyrelsen: Kommentarer til Redegørelsesrapport for grundvandskortlægningen i Trekantsområdet (MST Id nr._ 2973533)
  387102/21
 • Til MJ Murermester: Kvittering for modtagelse af mail, Haugevej 205, 5270 Odense N
  383660/21
 • Til Borger, Høring med bilag om ny V2-afgørelse, Nørregade 15, 5592 Ejby.pdf
  386253/21
 • til Borger Bilag - Udkast_afg_V2_Risagervej 13.
  385980/21
 • til Borger Svar på HENV V2 forurening Ravnsbjergvej 2, 6300 Gråsten
  387052/21
 • Til ejer - Afgørelse - Mindre areal ved Gartnergyden 1C-1D udgår af kortlægningen (med bilag)
  385658/21
 • til Din Forsyning - Undersøgelser ved Risagervej 10 og Risagervej 13 og deltagelse i møde om forureningen og muligheder ved lokaliteterne og Aike Vandværk
  387007/21
 • Til Borger BILAG: Grundejerapport vedr. Nørregade 15, 5592 Ejby.pdf
  386275/21
 • Til Odense Kommune: Til orientering: V1-varsling for Krumtappen 2 og 6, 5260 Odense S
  386738/21
 • Til borger, Status Vedr. forureningsundersøgelsen af Lunden 35b, Agedrup
  387059/21

12. juli 2021

Indgående

 • fra varde kommune Indeklimamonitering Enghavevej 2A-2G, Varde, §8-tilladelse
  390062/21
 • Tilladelse_jordforurening_Storegade_2-4.pdf
  390064/21
 • Rapport monitering #3_samlet.pdf
  390063/21
 • Fra Nyborg Kommune, Kopi af §8-tilladelse: Midtermolen, 5800 Nyborg (matr. 927ac, Nyborg Bygrunde)
  387222/21
 • FRa Beierholm, Galleri Pagter - genhusningsaftale
  425331/21
 • Fra Fredericia Kommune: Tilbagemelding til forsikring om tidshorisont for supplerende dokumentation, Holmemarksvej 28,7000 Fredericia
  411016/21
 • Fra Fensmark Miljø: Bilag - Miljøteknisk Notat, Kløvervej 1
  410972/21
 • Fra Fensmark Miljø: Oprensningsrapport, Kløvervej 1, 5500 Middelfart
  410970/21
 • Fra Billund Kommune, Aktindsigt på Kløvermarken 106, 7190 Billund
  382624/21
 • Fra Vejle Kommune: PFAS - Svar på brev fra Region Syd
  415251/21
 • Fra Odense Kommune, Grønnevangen 56 - afgørelse om kortlægningsstatus kan ikke meddeles inden det forurenende jord er bortskaffet korrekt
  382465/21
 • Fra Ejendomsmægler, Evald Møller, henvendelse om materiale på 48612020 Snerlevej 3 -.msg
  381364/21
 • Fra DMR: Kildedifferentiering, resultater af standard olieanalyser - Præstevænget 6, Hejnsvig
  381226/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Over-Holluf-Toften 1 m.fl. 5220 Odense SØ
  458381/21
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Vedr afslutning, Moselund Grusgrav
  405198/21
 • 1992-Miljøklagenævnet-afgørelse.pdf
  380913/21
 • Via Klageportal - Klage fra borger over råstofplan
  380912/21
 • 2021-Kort-over-Viuf-I,-Viuf-II-og-Viuf-III.pdf
  380915/21
 • Implementering af Vælg Klogt-anbefalinger
  411152/21
 • Fra NIRAS: Billeshavevej 40, Middelfart. Revideret oplæg til V2-undersøgelse
  426868/21
 • Fra MJ Murermester: Vil gerne afvente regionens kommende undersøgelse, Haugevej 205, 5270 Odense N
  383656/21
 • betalingskvittering.pdf
  380916/21
 • Fra Niras: Oplæg til forureningsundersøgelse, Billeshavevej 40, 5500 Middelfart
  383258/21
 • Til Kolding Kommune opg Meldgaard Miljø A/S: Afgørelse om modtagelse af returjord, Eltangvej 134, Kolding
  381714/21
 • Fejljournaliseret fra Borger Henvendelse V2 forurening Ravnsbjergvej 2, 6300 Gråsten
  387037/21
 • Fra Vejle Kommune: Varsel og partshøring, § 40 undersøgelsespåbud, Diskovej 20 og 20A, 7100 Vejle
  382578/21
 • 2021-Klage-til-Miljø-og-Fødevareklagenævnet.pdf
  380914/21
 • Bortskaffelse af 21 millioner mundbind
  383064/21
 • Fra Fredericia Kommune: Forespørgsel vedrørende §8 pligt i forhold til beskyttelse af overfladevand, Vesthavnsvej 34-40, 7000 Fredericia
  383528/21
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse til etablering af klimapark, Stævnen 1, 7120 Vejle Ø
  382422/21
 • Regionaldag 2021 - Regionaltag 2021
  391082/21
 • Fra DGE: Rapport, Forureningsundersøgelse, Østergade 46, 5000 Odense C
  383204/21
 • SV: 21 millioner mundbind
  383294/21
 • Fra Kolding Kommune: Anmodning om dokumentationsrapport for § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse, Kolding Åpark 18, 6000 Kolding
  383298/21
 • ra Borger Henvendelse vedr V2 forurening Ravnsbjergvej 2, 6300 Gråsten
  387043/21
 • Fra EU-DK Support: kommissorium og netværksmøde 23.11.
  387065/21
 • Fra projekt: Revideret budget
  384148/21

Udgående

 • Til Realkredit Danmark, Vedr. Henvendelse på Jarlsberggade 15, Odense C, Lok: 461-80003
  383637/21
 • 24 Akademiet for Åben Lytning.pdf
  383579/21
 • Til ansøger: Afslagsbrev
  383578/21
 • Til ansøger: afslagsbrev
  383572/21
 • 18 Rudme Højskoledage.pdf
  383573/21
 • Til ansøger: afslagsbrev
  383560/21
 • 17. Fællessang i Syddanmark.pdf
  383561/21
 • Til ansøger: afslagsbrev
  383554/21
 • 16 Eventvogn til Region Syddanmark og kulturlivet.pdf
  383555/21
 • 15 Akrylarium - hvordan vi mødes.pdf
  383549/21
 • Til ansøger: afslagsbrev
  383548/21
 • Til ansøger: Afslagsbrev
  383540/21
 • 13 Ærø Homecoming 2021.pdf
  383541/21
 • 05 ASK WHY DOCS Et kultur- og oplysningsprojekt.pdf
  383533/21
 • Til ansøger: afslagsbrev
  383532/21
 • Til Fredericia Kommune, Bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Prangervej 175, 7000 Fredericia
  384416/21
 • Til ansøger: Afslagsbrev
  383414/21
 • 03 Skønhedsskolen tredje udgave.pdf
  383415/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, H.C. Lumbyes Vej 42, 5270 Odense N.pdf
  383327/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Hammergyden 57, 5270 Odense N
  383279/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Grønnegyden 56, 58 og 74, 5270 Odense N
  383254/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Haugevej 225, 5270 Odense N
  383217/21
 • Til borgere, V1-høring, Haugevej 225, 5270 Odense N
  383216/21
 • Til Friis A/S, Endelig § 52-dispensation, matr. nr. 187 Dynt, Broager
  382978/21
 • Til Sønderborg Kommune + STPS, Endelig § 52-dispensation, Matr. nr. 187 Dynt, Broager
  382970/21
 • § 52-dispensation, 187 Dynt, Broager.pdf
  382971/21
 • Til borger - V1-afgørelse med bilag, Birkum Kohave Vej 97, 5220 Odense SØ.pdf
  382799/21
 • Korrespondance m. Billund Kommune, Vedr. byggetegninger og undersøgelse, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  382641/21
 • Til Borger, Vedr. Henvendelse på Kettingvej 87, Augustenborg, lok: 501-10014
  382459/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4E 02 3, 5000 Odense C.pdf
  382308/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4E 02 2, 5000 Odense C.pdf
  382268/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4E 02 1, 5000 Odense C.pdf
  382247/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4E 01 4, 5000 Odense C.pdf
  382189/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4E 01 3, 5000 Odense C.pdf
  382169/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4E 01 2, 5000 Odense C.pdf
  382147/21
 • Til borger, V1-høring, Assensvej 168A, 5250 Odense SV
  382094/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Assensvej 168A, 5250 Odense SV
  382095/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4E 01 1, 5000 Odense C.pdf
  382054/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4D, 5000 Odense C.pdf
  382000/21
 • Til borger 2, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4C, 5000 Odense C.pdf
  381957/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4C, 5000 Odense C.pdf
  381921/21
 • Til DMR, Oplæg godkendt, Grønnegyden 30, 5270 Odense N
  381940/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4B, 5000 Odense C.pdf
  381875/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4A, 5000 Odense C.pdf
  381839/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4E 02 4, 5000 Odense C.pdf
  381630/21
 • Til Dahls Invest Aps - V1-høring med bilag, Industrivej 3, 5260 Odense S.pdf
  381468/21
 • Til Billund Kommune, PFAS brancher og anvendelse, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  381599/21
 • Til ansøger, RåSTOF, Kvittering for sikkerhedsstillelse af matr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted, Aabenraa Kommune
  381399/21
 • Til Ejendomsmægler, Evald Møller, Vedr. henvendelse på Snerlevej 3, Haderslev, lok: 515-50234
  381366/21
 • Fra Svendborg Kommune, Råstof, Udsættelse af myndighedshøringsfrist
  398566/21
 • Til borger, Hvidkærsvej 2A: Vedr. Hvidkærsvej 2A, Odense SV
  381090/21
 • til odense kommune : Bemærkninger til oplæg til undersøgelser, Kochsgade 79 og Damhusvej 74 og 78
  381085/21
 • 148202-08 afsluttende undersøgelsesrapport Kochsgade 79Damhusvej 7478.PDF
  381086/21
 • til Esbjerg Kommune og Din Forsyning Orientering - Varsel om V2 kortlægning af del af Risagervej 10, 6740 Bramming
  383209/21
 • Til ansøger. Afslagsbrev
  383160/21
 • til Borger Bilag med rapport - Risagervej 10 Rapport Suppl. 2018-19.
  383198/21
 • Til ejerforening, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 4A-E, 5000 Odense C.pdf
  381803/21
 • til Borger Varsel om V2 kortlægning af del af Risagervej 10, 6740 Bramming - Høring
  383188/21
 • Til Langeland Kommune. Svar på henvendelse vedr. matr. 386aa, Havnepladsen 7a, 5900 Rudkøbing
  383108/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 17u, Lunden 37, 5320 Agedrup
  382538/21
 • Til Rambøll: kommentar til oplæg Byvejen 19, 6818 Årre
  382573/21
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Sent from Snipping Tool vedr. PFAS
  382257/21
 • Til Meldgaard Miljø A/S og Aabenraa Kommune: Vedr afslutning af Moselund Grusgrav
  382102/21
 • Til Ejlskov: Spørgsmål og bemærkninger til MIP-undersøgelse og oprensningsmetode, Hjallesegade 60, 5260 Odense S
  382228/21
 • til Borger Bilag - Udkast_afg_V2_Risagervej10
  383192/21
 • til Borger Bilag med - Udkast_Boligerklæring.
  383194/21
 • Til ABF Blomsterparken, afd. 1, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Haugevænget1-19, 5270 Odense N
  392169/21
 • Fra MST: Nye kriterier for PFOS, PFOA, PFNA PFHxS
  462817/21
 • Fra og til Domea, Domea ønsker oplyst status for undersøgelse på Bakkebo 40-56, Haderslev
  382142/21

11. juli 2021

Indgående

 • Fra projekt: rev. budget samt anmodning om udskudt start
  384486/21

10. juli 2021

Udgående

 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Bemærkninger til oplæg til supll. poreluftprøver, Vestergade 28, Børkop
  423413/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtaglse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Grønnegyden 49, 5270 Odense N
  392156/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Brolandvej 41A, 5320 Agedrup
  392124/21

9. juli 2021

Indgående

 • Opsamlingsmail - sommerplan
  440967/21
 • Fra DMR, Revideret oplæg, Grønnegyden 30, 5270 Odense N
  381910/21
 • Fra DMR, Revideret oplæg, Grønnegyden 30, 5270 Odense N
  381909/21
 • Fra Borger, Olieforurening Blåbærvej 22
  383935/21
 • Fra Ejendomsmægler: Forespørgsel vedr. mulighed for anmodning om boligundersøgelse, Grønnegyden 49, 5270 Odense N
  380336/21
 • Fra Danske Regioner: Høring: Udkast til forslag til lov vedr. ny veterinærforordning og SAD-lægemidler - frist 11. august
  379891/21
 • Fra Fredericia Kommune: Tilbagemelding til forsikring om udførte oprensning, Holmemarksvej 28,7000 Fredericia
  411007/21
 • Fra rådgiver: Godkendt tilbudsliste 26. juni 2021
  380286/21
 • Fra rådgiver: Godkendt tilbudsliste 26. juni 2021
  380283/21
 • Fra DMR: vedr. kildediff, bestilling af prøver til kildediff, 565-04005 Præstevænget 6, Hegnsvig. Lokation: 565-04005 att: Hans-Henrik Clausen (HHC)
  381228/21
 • Fra FaaborgMidtfyn Kommune, Lok-nr. 431-00011 - Blot til orientering (ingen respons forventet)
  387575/21
 • Fra wSP: Underskrevet kontrakt pulje 34, Lossepladser i Vojens
  418911/21
 • 010321_ansøgningsskema - kultur, kreativitet og mental trivsel (1)1.pdf
  396996/21
 • Fra ansøger: revideret budget: SV: Ansøgning til kulturpuljen - Game & FGU, kulturaktiviteter for og med unge - j.nr. 21/14028
  396993/21
 • 010321_2_ GAME budget og regnskabsskema kultur esbjerg CJS.pdf
  396994/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  415248/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Videresendelse af afrapportering af §8 tilladelse til Bygmestervej 3, Ringe
  410975/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Afrapportering af § 8 tilladelse
  410976/21
 • Fra Ejendomsmægler: Henvendelse vedr. tidshorisont for undersøgelse ifm. salg, Grønnegyden 49, 5270 Odense N
  379196/21
 • Fra Ejendomsmægler: Forespørgsel på forurening ifm. salg af ejendom, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  379163/21
 • Slutevaluering fra Epinion
  466738/21
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, udsættelse af høringssvarfrist
  411648/21
 • Referat_bestyrelsesmøde_30._juni_2021_#66.pdf
  383413/21
 • 3.1_Likvidationsredegørelse.pdf
  378167/21
 • VS: referat af bestyrelsesmøde Inspiring Denmark 30. juni 2021 og likvidationsredegørelse
  378168/21
 • fra sønderborg kommune VS: §8 tilladelse Slotsgade 19a, 6300 Gråsten
  377054/21
 • 168665-21_v4_§8-tilladelse Slotsgade 19a, 6300 Gråsten.pdf
  377055/21
 • Høring - over vejledninger om medicinsk udstyr - frist onsdag d. 4. august 2021
  377456/21
 • fra Aabenraa Kommune Henv- Sammenhæng mellem mulig forurenede grunde og vandværksvand
  379600/21
 • Fra Langeland Kommune - Henvendelse på Havnepladsen 7a, 5900 Rudkøbing, matr.nr. 386aa, Rudkøbing Bygrunde. lok. nr. 475-50006
  380569/21
 • fra Åbenrå Kommune HENV Sammenhæng mellem mulig forurenede grunde og vandværksvand
  379592/21
 • fra Åbenrå Kommune HENV - Sammenhæng mellem mulig forurenede grunde og vandværksvand
  379628/21
 • Fra Mst: Høringsdokumenter hentet på Msts høringsportal
  378153/21
 • Fra borger - Henvendelse Blåbærvej 22, 5260 Odense S. lok. nr. 461-82064
  380099/21
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune: Forespørgsel om § 8 tilladelse
  380589/21
 • fra Åbenrå Kommune HENV - Sammenhæng mellem mulig forurenede grunde og vandværksvand
  379616/21
 • Fra borger -Klage_Region_Syddanmark_RP2020.pdf
  402018/21
 • Fra borger - Supplerende spørgsmål på henvendelse om forurening på Industrivej 5, 6630 Rødding
  379150/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  380288/21
 • Fra rådgiver, Volderslev Bygade 2, Odense_Grundejer Rapport.pdf
  378245/21
 • Fra rådgiver, Volderslev Bygade 2, Odense_Teknisk Rapport.pdf
  378252/21
 • Fra Syddansk Erhvervsskole vedr. projekt
  395450/21
 • Fra borger - via klageportal-NSI_Klage_Region_Syddanmark_RP2020.pdf
  393206/21
 • Svar til Filiadelfia: Transitions projekt - epilepsi - Svar fra OUH
  394928/21
 • Orientering om nyt vedr. vaccinationsskader efter vaccination mod Covid-19
  432209/21
 • fra Aabenraa Kommune VS: Sammenhæng mellem mulig forurenede grunde og vandværksvand
  477092/21
 • Fra RPSA vedr. projekt
  434106/21
 • Fra Aabbenraa Kommune. Sammenhæng mellem mulig forurenede grunde og vandværksvand
  473164/21
 • Fra DMR A/S: Vedr. fremsendelse af rapport over undersøgelser på Algade 3, 5750 Ringe
  427137/21
 • Anmodning om bidrag til SUU alm del - svar på spm. 1467 (svar udbedes 16. august) - prioritering af pcr-test over vævsprøver.
  377120/21
 • Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis - frist 11 august
  380117/21
 • Fra Vejle KOmmune: §19 - jordoplag
  380486/21
 • fra Åbenrå Kommune HENV - Sammenhæng mellem mulig forurenede grunde og vandværksvand
  379646/21
 • Fra Mst: Forlængelse af høringsfrist og Tilføjelse til høring om bekg om drikkevandsressourcer
  378013/21
 • fra Åbenrå KOmmune HENV Sammenhæng mellem mulig forurenede grunde og vandværksvand
  379578/21
 • Fra DGE, modtagert oplæg til indledende undersøgelse af lok.nr. 461-81293, Søhusvej 246, Allesø, 5270 Odense N - oplæg.pdf
  378147/21
 • Fra COWI vedr. Endelig rapportversion af STEM HF videre - midtvejsevaluering
  380307/21
 • Fra DLR, Kvittering vedr. Tanggårdvej 7, 5270 Odense N - grundforurening
  381015/21
 • Byggemøde 5, Adelgade 3_Raadhusstræde 1, Kolding_ Byggemødereferat 5
  382742/21
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. DanGødning: Mødeopfølgning og anbefalet køreplan vedr monitering og afværge DanGødning_inkl kortbilag
  479554/21
 • Fra IBC vedr. projekt
  395482/21
 • Fra rådgiver SWECO, Udkast til teknisk rapport, Assensvej 30, 5591 Gelsted
  484560/21
 • Fra COWI, Byggemødereferat 5, Adelgade 3_Raadhusstræde 1, Kolding
  382817/21
 • Fra Danske Regioner - Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis - frist 11 august
  384329/21
 • Fra projekt: Re: Afslutning af projektet "Julia og Rasmus"
  411602/21
 • Fra WSP - Revideret oplæg (445-00002)
  384197/21
 • fra Aabenraa Kommune SV: Sammenhæng mellem mulig forurenede grunde og vandværksvand
  477097/21
 • Fra Innovationcenter Danmark, Tel Aviv: Invitation til masterclassen "Building Hospital Innovation Models"
  413032/21
 • VS: Sammenhæng mellem mulig forurenede grunde og vandværksvand
  473161/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Oplæg til suppl. poreluft under tidl. værksted, Vestergade 28, Børkop
  423407/21
 • Fra WSP - Udkast til oplæg (445-00006)
  453650/21

Udgående

 • Tilsynsnotat og opklarende spørgsmål
  380709/21
 • Tilsynsnotat25062021.pdf
  380710/21
 • Til Odense Kommune: Til orientering: V1-varsling for Assensvej 180, 5250 Odense SV
  380682/21
 • Til borger, V1-høring, Assensvej 180, 5250 Odense SV
  380683/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Assensvej 180, 5250 Odense SV
  380684/21
 • Vandelsvar5.pdf
  380293/21
 • Til Vejle Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Ammitsbølvej 18, 7100 Vejle, lok: 630-81175
  380276/21
 • Til Ejendomsmægler: Mulighed for anmodning om boligundersøgelse i varslingsperioden, Grønnegyden 49, 5270 Odense N
  380339/21
 • til Odense kommune vedr sagsbehandler : Kochsgade 79/Damhusvej 74-78, Odense. Lok. nr. 461-06257. Oplæg til §8 undersøgelse
  379912/21
 • Korrespondance vedr. udsættelse af projekt: SV: Ansøgning til regionens kulturpulje jnr. 21/13904
  379693/21
 • Til Ejendomsmægler: Svar på henvendelse vedr. lokaliseret ejendom, Snedronningen 22, 5240 Odense NØ
  379383/21
 • Til Ejendomsmægler: Svar på henvendelse vedr. kommende undersøgelse, Grønnegyden 49, 5270 Odense N
  379222/21
 • Til bib.gr.: Validering af udtræk af publikationer fra Pure
  379012/21
 • SV: Tagvand til grusgrav - Dan-Grit, Forumvej 83, 6800 Varde
  378371/21
 • Vedr. fejl i mail. Rigtigt beløb 220.000 kr.: Ansøgning til regionens kulturpulje jnr. 21/13870
  378198/21
 • Kommunehøring RÅSTOF Delvis godkendelse af efterbehandlet areal Møsvrå/Eltang
  457693/21
 • Til Borgere: Varsel om undersøgelse af OFV
  377678/21
 • Til Nordicals: SV: henvendelse vedr. lok.nr. 430-81367, Korsvangen 8A, 5750 Ringe
  377277/21
 • Til myndigheder RÅSTOF Partshøring af screenings afgørelse Anhof
  397036/21
 • Til Moth Holding, V1-høring med bilag, Fraugde-Kærby-Vej 72, 5220 Odense SØ.pdf
  377196/21
 • Til Landbrogruppen: SV på henvendelse vedr. Lokalitet 420 - 81183 vedr. jordforurening
  377038/21
 • Til Borger, Regionens svar på spørgsmål til Varsling af kortlægning på V1, Gispel Mosevej 3 - Bække
  377069/21
 • Til Fredericia Kommune: Regionens tilbagemelding på jordforurening med asbest efter brand, Holmemarksvej 28,7000 Fredericia
  376870/21
 • Til borger Svar på supplerende henvendelse om forurening på Industrivej 5, 6630 Rødding
  379166/21
 • Til borger, Varsel om V2-kortlægning incl bilag, Volderslev Bygade 2, 5260 Odense S.pdf
  378261/21
 • Til rådgiver - Tilbagemelding vedr. evt. ændret anvendelse på matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  380292/21
 • Til Kienbaum SV: Contract SARA - underskrevet evalueringskontrakt
  379878/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Stat-Ene-Vej 135, 135B, 5220 Odense SØ.pdf
  379995/21
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt inkl. materialer
  382768/21
 • Til Langeland Kommune - Foreløbig svar på henvendelse om Havnepladsen 7a, 5900 Rudkøbing
  380585/21
 • Til borger - Supplerende svar på henvendelse om forurening på Industrivej 5, 6630 Rødding
  377537/21
 • Til Civica, V1-høring med bilag, Åløkke Allé 35A, 35B, 5000 Odense C.pdf
  379602/21
 • Til JHP EJENDOMSSELSKAB ApS, V1-høring med bilag, vedr. Havnegade 21, 5000 Odense C.pdf
  429011/21
 • Til ejer - Afgørelse - Mindre areal ved Gartnergyden 1C-1D udgår af kortlægning + offentlig indsats er slut
  380618/21

8. juli 2021

Indgående

 • Fra Borger, Spørgsmål til varsling af kortlægning på V1, Gispel Mosevej 3 - Bække
  377064/21
 • Fra Landbrogruppen: Henvendelse vedr. Lokalitet 420 - 81183 vedr. jordforurening
  377033/21
 • Eurofins jord 4121021917.pdf
  410493/21
 • Eurofins PID 4121018175.pdf
  410494/21
 • Fra MOE: Slutopgørelse
  410492/21
 • ~ 2019-009562-50 Afslutning af § 8 sag på Uraniavej 8- 12, 5500 Middelfart 8827808_6_0.pdf
  377087/21
 • fra Middelfart kommune: Afslutning af § 8 sag på Uraniavej 8- 12, 5500 Middelfart
  377088/21
 • Fra WSP: Undersøgelsesoplæg 431-00003
  410483/21
 • Fra Nordicals: Henvendelse vedr. Korsvangen 8A, 5750 Ringe
  377275/21
 • Fra Odense Kommune: Tilladelse efter JVB og MBL til etablering af jordvarme - Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  376648/21
 • Fra Odense Kommune: Til orientering: Tilladelse til etablering af jordvarme efter bekendtgørelse om jordvarmeanlæg og miljøbeskyttelsesloven, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  376647/21
 • Landzonetilladelse virksomheder Mørupvej 2.docx
  376987/21
 • Landzonetilladelse virksomheder Mørupvej 2.docx
  376957/21
 • Fra DGE: Fakturering og budgetstatus - Ørstedgade 26
  389382/21
 • Fra DMR: Henvendelse vedr. 461-06002
  375420/21
 • fra fredericia kommune : Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia - Dokumentation for oprensning efter fund af jord med forhøjet nikkel indhold
  376048/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - VVM screening, slagge, Jernkærvej 20, 6760 Ribe.pdf
  453347/21
 • Fra indvinder, Råstof, Nr. Hostrup
  377479/21
 • Fra Nybolig: Henvendelse vedr. lok.nr. 509-50080, Museumsgade 7, 6070 Christiansfeld
  374764/21
 • Fra Jyske Bank, Råstof, 20210708-100004_scan.pdf
  377459/21
 • Fra Jyske Bank, Råstof, Garanti 7413 1018124.
  377458/21
 • Fra borger, Råstof, Sv: Klage vedr. støj fra aktiviteterne i grusgraven v. Kudsk & Dahl A/S
  377453/21
 • VS: PRO Hjerte specifikationer
  374631/21
 • ESDH JordWeb anmeldelse (219696) Mail 1 af 1.msg
  374321/21
 • ESDH JordWeb anmeldelse (219616) Mail 1 af 1.msg
  374317/21
 • Fra Fredericia kommune : Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia - Dokumentation for oprensning efter fund af jord med forhøjet nikkel indhold
  374316/21
 • VIVE - Vidergivelsesaftale
  374232/21
 • Fra Jor Miljø: svar på spørgsmål vedr. bortskaffet oliemængde, V2-NV
  375138/21
 • Indsamling af kvantative data og output_rev
  374256/21
 • Fra DMR. Undersøgelsesoplæg
  374253/21
 • Fra DMR. Undersøgelsesoplæg
  373575/21
 • Henvendelse vedr Liggende sygetransport - De _skæve_ ture.
  374013/21
 • Fra projekt: revideret budget - final
  375166/21
 • Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis
  372652/21
 • Anmodning om redegørelse vedr. ventetider ved RF 10 samt RF 14 i specialevejledningen for Oto-rhino-laryngologi
  375313/21
 • Fra DMR: Undersøgelsesoplæg
  374278/21
 • Fra projekt: revideret budget
  374748/21
 • Høring: Udkast til forslag til lov vedr. ny veterinærforordning og SAD-lægemidler - frist 11. august
  375347/21
 • Fra Atlas A/S: svar på mail vedr. orientering om gennemgang af rapport samt anmodning om status for kortlægningsvurdering B5, Rismarksvej 52, Odense
  374071/21
 • Historisk materiale fra rådgiver NIRAS, Havnegade 11, 5000 Odense C
  373245/21
 • Fra projekt: anmodning om gennemgang af projektet
  404800/21
 • Fra DMR: Vedr møde om undersøgelse af jorddepot. Matrikelnummer 4bæ, Skalbjerg By, Vissenbjerg.
  406151/21
 • Fra Kommune - 1 Oplysninger vedr. matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  376984/21
 • Fra Kolding Kommune: Uddybning af valg af drænmateriale, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  376913/21
 • Fra Kommune - 2 - supplerende oplysning. 8ae Vandel By, Randbøl
  377027/21
 • Fra NIRAS: Svar til Middelfart Kommune på spørgsmål vedr. Billeshavevej 40, Middelfart. Oplæg til V2-undersøgelse
  426731/21
 • Fra NIRAS: Svar på spørgsmål fra Middelfart Kommune vedr. Billeshavevej 40, Middelfart. Oplæg til V2-undersøgelse
  426749/21
 • Fra Atlas: Kvittering for modtagelse af accept, Rismarksvej 52, Odense
  429100/21
 • Fra Odense KOmmune, §8 tilladelse til administrationsbygning og 4 tanke 4, 5260 Odense S
  410773/21
 • Historisk materiale fra rådgiver NIRAS, Østbirkvej 7, 5240 Odense NØ
  373157/21
 • Fra rådgiver NIRAS – Historisk materiale, Slotsbakkevænget 15, 5000 Odense C
  376810/21
 • Fra Odense Kommune: Accept til ledningsarbejde i V2-SV, Rismarksvej 52,
  429082/21
 • Fra Vejle Kommune - fremsender landzoneafgørelsen - matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  376956/21
 • Fra Odense Kommune: §8 tilladelse for cykelparkering, Kottesgade, Odense
  382217/21
 • Fra MYN (RSD): Billeshavevej 40, Middelfart. Besked vedr. indkommet oplæg til V2-undersøgelser
  426642/21
 • Fra Odense Kommune: Sv. udkast til bemærkninger og spørgsmål til Ejlskov, Hjallesegade 60, 5260 Odense S
  382209/21
 • Fra Rambøll: Byvejen 19, 6818 Årre
  381072/21
 • Fra Miljøteknik: Promenaden - Fredericia § 8 dokumentationsrapport til godkendelse - Miljøteknik
  462525/21
 • Fra Ingeniør'ne: Kvittering for modtagelse af accept, Rismarksvej 52, Odense
  429089/21
 • Fra rådgiver NIRAS – Historisk materiale, Østparken 129, 129C-F, 5220 Odense SØ
  376816/21
 • Fra NIRAS: Billeshavevej 40, 5500 Middelfart. Oplæg til V2-undersøgelser
  426626/21
 • Fra Odense Kommune, Mail med §8-tilladelse til adm.bygning og 4 tanke, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  410771/21
 • Fra Odense Kommune, Kortbilagm, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  410782/21
 • Fra Fredericia Kommune: Forslag til svarmail vedr. Afværgeprojekt på Dan gødning, Møllebugtvej, 7000 Fredericia
  479535/21
 • Fra Syddansk EU-kontor: STRING Position Papers
  384686/21
 • Fra Sundhedsministeriet: Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis
  384353/21

Udgående

 • Til ansøger: vedr. afgørelse i RR: Ansøgning til regionens kulturpulje jnr. 21/14043
  376448/21
 • standardvilkår kulturpulje 2020(3).pdf
  376449/21
 • Revisionsinstruks_KULTUR.doc.pdf
  376450/21
 • standardvilkår kulturpulje 2020(3).pdf
  376378/21
 • Til ansøger: orientering vedr. afgørelse i RR: Ansøgning til regionens kulturpulje jnr. 21/13992
  376377/21
 • Revisionsinstruks_KULTUR.doc.pdf
  376380/21
 • Til ansøger: eftersendt rev. insk. og st. vil.: SV: Ansøgning til regionens kulturpulje jnr. 21/13870
  376344/21
 • Revisionsinstruks_KULTUR.doc.pdf
  376346/21
 • standardvilkår kulturpulje 2020(3).pdf
  376345/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ørbækvej 705, 5220 Odense SØ.pdf
  376337/21
 • standardvilkår kulturpulje 2020(3).pdf
  376316/21
 • Revisionsinstruks_KULTUR.doc.pdf
  376317/21
 • til ansøger: angående afgørelse i RR: Ansøgning til regionens kulturpulje jnr. 21/13904
  376315/21
 • Til WSP + Haderslev Kommune, Tillæg til bemærkninger til rev. oplæg, Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  376340/21
 • Til DMR, Bemærkninger til oplæg, Grønnegyden 30, 5270 Odense N
  376324/21
 • §8-høringssvar for til Sønderborg kommune §8 Høringssvar slotsgade 19A 6300 Gråsten, matr. 51a gråsten, gråsten-Adsbøl ejerlav, lok.nr 513-10016
  376218/21
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  376217/21
 • vedr. beslutning i RR: Ansøgning til regionens kulturpulje jnr. 21/13870
  376146/21
 • Til borger: Ørstedsgade 30, Rudkøbing - sagsafslutning
  389383/21
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  375881/21
 • til Fredericia kommune §8-høringssvar for Tingvejen 24A 7000 fredericia, matr. 10y Skærbæk By Taulov, lok.nr 607-00318
  375880/21
 • Til DMR: SV: vedr. henvendelse omkring lok.nr. 461-06008
  375380/21
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, råstofindvindingstilladelse_matr.nr. 1022 bolderslev, bjolderup aabenraa kommune.pdf
  377488/21
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, VS: høring vedr. Trekroner 12, 6392 Bolderslev - ansøgning om miljøgodkendelse, udvidelse af skydetider.
  377487/21
 • Til DMR: SV: Henvendelse vedr. lok.nr. 461-06002 [Sendt med Bluewhale]
  375431/21
 • Myndighedshøringsbrev til VD, Råstof, Myndighedshøring af bentonit råstofansøgning i Bjerreby, Svendborg Kommmune
  398584/21
 • Myndighedshøringsbrev, råstofansøgning, 11d Bjerreby, Svendborg Kommune.docx
  398588/21
 • Til borger, Råstof, SV: Klage vedr. støj fra aktiviteterne i grusgraven v. Kudsk & Dahl A/S
  377482/21
 • Til borgere, V1-høring, Grønnegyden 49, 5270 Odense N
  375001/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Grønnegyden 49, 5270 Odense N
  375002/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Grønnegyden 45, 5270 Odense N
  374999/21
 • Til borger, V1-høring, Grønnegyden 45, 5270 Odense N
  374998/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Grønnegyden 31, 5270 Odense N
  374993/21
 • Til borger, V1-høring, Grønnegyden 31, 5270 Odense N
  374992/21
 • Til Gartneriet Møllerhøj, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Anderupvej 70 og 70B samt Grønnegyden 55, 5270 Odense N
  374978/21
 • Til Gartneriet Møllerhøj, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Anderupvej 70 og 70B samt Grønnegyden 55, 5270 Odense N
  374939/21
 • Til orientering: V1-varsling for Anderupvej 70, 70B samt Grønnegyden 55, 5270 Odense N
  374973/21
 • Til Gartneriet Møllerhøj, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Anderupvej 70 og 70B samt Grønnegyden 55, 5270 Odense N
  374937/21
 • Til Gartneriet Møllerhøj, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Anderupvej 70 og 70B samt Grønnegyden 55, 5270 Odense N
  374974/21
 • Til Nybolig: SV vedr. henvendelse: Lok.nr. 509-50080, Museumsgade 7, 6070 Christiansfeld
  374772/21
 • Til C.F. Tietgens Boulevard 13 Aps - V1-afgørelse med bilag, C.F. Tietgens Boulevard 13, 5220 Odense SØ.pdf
  374756/21
 • Til Jyske Bank og ansøger, Råstof, SV: Garanti 7413 1018124.
  377481/21
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning efter oprensning.pdf
  374768/21
 • Til FaaborgMidtfyn Kommune, Jordforurening, Øvej 1, Langeskov, lok: 430-81730
  374765/21
 • til Fredericia kommune : Gl. Færgevej 61, 7000 Fredericia - Dokumentation for oprensning efter fund af jord med forhøjet nikkel indhold
  374325/21
 • Til WSP + Haderslev Kommune, Bemærkninger til revideret oplæg, Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  374299/21
 • Til DMR: Accept af revideret oplæg til miljøundersøgelse Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  374098/21
 • Myndighedshøringsbrev, Råstof, Myndighedshøring af bentonit råstofansøgning i Bjerreby, Svendborg Kommmune
  398577/21
 • Myndighedshøringsbrev, råstofansøgning, 11d Bjerreby, Svendborg Kommune.docx
  398580/21
 • Til Borger, Råstof, VS: Telefonhenvendelse: Balle Nørremarksvej 10, 7182 Bredsten
  377452/21
 • Til projekt; genanmodet om status for projekt,
  373814/21
 • til Mljøstyrelsen, Råstof, Høring af region vedr. olieledning i Vejle Kommune
  375072/21
 • Svar til Filadelfia Transitions projekt - epilepsi - Svar fra OUH
  394791/21
 • Til Atlas A/S: fremsendelse af kopi af afgørelse vedr. vestlig del af ejendom udgår af kortlægning, Rismarksvej 52
  374085/21
 • Til Ejerforeningen - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 11bq, Tranehøjen 198A-D, 5250 Odense SV
  373703/21
 • Til Ingeniør'ne: Vedr. risikovurdering og bortskaffet oliemængde, V2-NV
  373034/21
 • Til Grunddejers søn: Orientering om V2-afgørelse, Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  375131/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 11bq, Tranehøjen 198D, 5250 Odense SV
  373748/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 11e, Faaborgvej 395, 5250 Odense SV
  373879/21
 • Til Bellinge Ejd - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 11bq, Tranehøjen 198B, 5250 Odense SV
  373732/21
 • Til AB Tranehøjen - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 11bl og 11bm, Tranehøjen 208-212 og 218B, 5250 Odense SV
  373872/21
 • Til DMR - Revideret oplæg er godkendt (421-00004)
  373734/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 11bq, Tranehøjen 198A, 5250 Odense SV
  373713/21
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. Udkast - Afværgeprojekt på Dan gødning, Møllebugtvej, 7000 Fredericia
  479547/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 11bq, Tranehøjen 198C, 5250 Odense SV
  373742/21
 • Til Grundejers søn: Vedr.: Ejendommen Hjarnøvej 14, Fredericia
  373569/21
 • Til Fredericia Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  375127/21
 • Til projekt: der skal laves et budget til formidlingsprojektet
  376293/21
 • Til DMR - Der skal undersøges nærmere om pumpebrønde/udledning af perkolat/drænvand
  374798/21
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia.pdf
  375123/21
 • Til Borger: V2-afgørelse, Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia.pdf
  375121/21
 • Til DMR - Der skal undersøges nærmere om pumpebrønde/udledning af perkolat/drænvand
  374783/21
 • Til Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  376385/21
 • Fra Kommune: Aftale vedr. fornyet fintælling
  376358/21
 • Til Politiken: Svar på spørgsmål vedr. aktindsigt
  374078/21
 • Til Ingeniør'ne: Orientering om gennemgang af dokumentationsrapport bliver senere, Rismarksvej 52
  373151/21
 • Til parti: svar på spørgsmål om lokale
  372972/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 11bn, Tranehøjen 206, 5250 Odense SV
  373844/21
 • Til projekt; sendt nyt budget og regnskabsskema
  407270/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Åstbyvej 25, 7184 Vandel
  392065/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 11bo, Tranehøjen 204, 5250 Odense SV
  373797/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Nyborgvej 56, 5220 Odense SØ
  392091/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 11bp, Tranehøjen 202, 5250 Odense SV
  373767/21

7. juli 2021

Indgående

 • Fra WSP, Revideret oplæg, Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  374270/21
 • Fra WSP, Oplæg vers. 2 til unders. forud for § 8-ans., Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  374271/21
 • [Sagsnr.:18/94Fra fredericia kommune udkast til Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af tilbygning til Elbohallen, Tingvejen 24A, 7000 Fredericia
  374762/21
 • 18-9401_v1_Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af tilbygning til Elbohallen, Tingvejen 24A, 7000 Fredericia.DOCX
  374763/21
 • Telefonhenvendelse. lok. nr. 497-00557
  372209/21
 • Fra Moe: Korrospondance vedr evt indeluft risiko. SV: Udbud af værditabsundersøgelser
  439860/21
 • Fra Indvinder, Råstof, SV: Klage vedr. støj fra aktiviteterne i grusgraven v. Kudsk & Dahl A/S
  377444/21
 • Fra DMR: Bilag - Udkast revideret oplæg til miljøundersøgelse
  374051/21
 • Fra DMR: Bilag - Grønnegyden 42_skitse størrelse af overfladeprøver
  374048/21
 • Fra DMR: Revideret oplæg til miljøundersøgelse Gønnegyden 42, 5270 Odense N
  374045/21
 • fra odense kommune SV: Pakhuskajen/Havnegade
  371325/21
 • 2020-3285 2021-07-07 Revideret oplæg til §8-undersøgelse i byggefelter, Havnegade 12-14, Odense inkl. bilag.pdf
  371328/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, tilerettet efterbehandlingsplan 7. juli 2021 matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  382329/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, mail med tilerettet efterbehandlingsplan 7. juli 2021 matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  382328/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, IMG_1641.mov
  377428/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, SV: Klage vedr. støj fra aktiviteterne i grusgraven v. Kudsk & Dahl A/S
  377427/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, IMG_1643.mov
  377431/21
 • Fra Danacoustic, Råstof, IMG_1642.mov
  377429/21
 • Åbent brev i Klimamonitor om DK2020 i morgen torsdag den 8. juli
  371187/21
 • SV: PRO Hjerte specifikationer
  370933/21
 • Fra Sweco: Vedr. resultater af forureningsundersøgelser på naboejendommene RE: Vedr. forureningsundersøgelser på Hjarnøvej 12, Fredericia m.fl.
  439854/21
 • Fra Jyske Bank, Råstof, SV: Anfordringsgaranti
  377416/21
 • SV: PRO Hjerte specifikationer
  369960/21
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Oprensning af forurenet jord inden for et §3 område beliggende på Kirkegyden 4 i Nr. Aaby
  369673/21
 • Conny Orluff - [Sagsnr.:21/218] - Høring: Seponeringslisten - FRIST d. 23. august
  375232/21
 • Fra niras: status på forsøg med samlinger i boringer
  369887/21
 • Fra Middelfart Advokaterne: Forespørgsel om jordforurening, Viaduktvej 65, 5500 Middelfart
  370145/21
 • VS: PRO Hjerte specifikationer
  370991/21
 • Fra SlothMøller: Rekvirering af kortlægningsmateriale, Grønlandsgrunden
  369859/21
 • Fra FES: Bekræftelse på møde-idé i efteråret
  369426/21
 • Input til Kommentering af begrebsafklaring vedrøring helbredsfaktorer - rygning / Frist 23. august
  372586/21
 • Fra DGE, modtaget oplæg til indledende undersøgelse af lok.nr. 461-81788, Stigevej 258-260 m.fl., 5270 Odense N - Oplæg.pdf
  372650/21
 • Fra Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  373401/21
 • Fra Odense Kommune: Svar til borger vedr. manglende dokumentation på opfyldelse af § 8-tilladelse, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C
  372464/21
 • fra DTU RE: Tilsagn - Bedre konceptuel forståelse af pesticidernes transport under kilde områder (MST Id nr.: 3304691)
  398624/21
 • Fra projekt; rev. budget og projektbeskrivelse
  404684/21
 • Fra projektsekretariat - anmodning om udpegning af repræsentant til tværsektoriel arbejdsgruppe.
  378850/21
 • fra MST Tilsagn - Bedre konceptuel forståelse af pesticidernes transport under kilde områder (MST Id nr.: 3304691)
  398600/21
 • fra WSP Re: Tilsagn - Bedre konceptuel forståelse af pesticidernes transport under kilde områder (MST Id nr.: 3304691)
  398618/21
 • Fra DMR - Revideret budget (07-07-2021) - Pulje 3
  379909/21
 • Fra Rambøll: -Overfladeoprensning efter udbrændt traktor, Nørre Forumvej 19, Esbjerg
  406149/21
 • 05.07.2021 Resultater evaluering samarbejde DK_D Georg Consulting.pdf
  382352/21
 • Høring: Seponeringslisten - FRIST d. 23. august
  369464/21
 • Fra Odense Kommune: TO, Opfølgning på § 8-tilladelse
  372148/21
 • FRa Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse på Posthusgrunden
  371799/21
 • Fra Kolding Kommune: SV: Samlet tilbagemelding fra Kolding Kommune og Region Syddanmark - Oplæg til forureningsundersøgelse ifm. § 8 - Storegade 47, Lunderskov
  372253/21
 • Fra MOE: Bilag til "Vedr. friv. undersøgelse" - Historik og undersøgelsesoplæg, LIDL, Kolding
  369987/21
 • opdateringer på Sundhed.dk
  371059/21
 • Fra MOE: Vedr. friv. undersøgelse - Historik og oplæg til forureningsundersøgelse, Vejlevej 114
  369970/21
 • Fra Ingeniør'nr: Bilag til "Orientering" - Dokumentationsnotat V2-SØ, V2-SV, M14-Jerrycan, M57 og ved bygning 8 med bilag
  372058/21
 • Fra Fredericia Kommune: Forespøgsel om §8 pligt
  369047/21
 • Fra CFFB: Opfølgning på behandling af dagsordenspunkt vedr. Beslutningshjælperen i RSI-kredsen 30/6/21
  369978/21
 • Fra Vejle Koimmune: §8 tilladelse til nedrivning af bygninger på Gammelhavn 12-14
  371834/21
 • Fra Ingeniør'nr: Orientering om dokumentation efter fjernelse af forureninger V2-SV, V2-SØ, jerrycan/M14, M57 og ved Bygning 8
  371994/21
 • Fra DMR: TCE-afværge - anmodning om afmontering, LIndehaven Sønderborg
  368947/21
 • Fra Odense Kommune: Beskrivelse af nedbrydning af chlorerede opløsningsmidler med nulvalent jern, Hjallesegade 60, 5260 Odense S
  382184/21
 • Fra SDEO: EU Energilovpakke "Fit for 55"
  386746/21
 • Fra Fredericia Kommune: DanGødning: Mødeopfølgning og anbefalet køreplan vedr monitering og afværge DanGødning_inkl kortbilag
  479348/21

Udgående

 • Til Nybolog: supplerende svar vedr. SV: Henvendelse vedr. lok.nr. 497-00557, Ørbækvej 926, Ferritslev Fyn
  372255/21
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Ejendom udgår af kortlægning, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg Ø
  372247/21
 • Til virksomhed, Afgørelse - udgår af kortlægning, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg Ø.pdf
  372248/21
 • Til virksomhed, Kortbilag, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg Ø.pdf
  372249/21
 • Til Nybolig: SV på Henvendelse vedr. lok.nr. 497-00557, Ørbækvej 926, Ferritslev Fyn
  372219/21
 • Til Borger, Regionens svar på varsling af kortlægning på V1, Gispel Mosevej 3 - Bække - j.nr. 22349
  372159/21
 • Til kommunen - høring om kortlægning af vejareal - 475-00014
  371339/21
 • Til grundejer - Udkast til V2 kortlægning.pdf
  371341/21
 • Til grundejer - Høring af V2 kortlægning.pdf
  371342/21
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, VS: høring vedr. Trekroner 12, 6392 Bolderslev - ansøgning om miljøgodkendelse, udvidelse af skydetider.
  377449/21
 • Til Danacoustic, Råstof, SV: Klage vedr. støj fra aktiviteterne i grusgraven v. Kudsk & Dahl A/S
  377441/21
 • Til Jyske Bank, Råstof, Tlf notat
  377423/21
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Roustvej 224, 6818 Årre.pdf
  370999/21
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Orientering om endelig kortlægningsafgørelse, Roustvej 224, 6818 Årre
  370997/21
 • Til Virksomhed, Afgørelse - en del af din grund er forurenet, Roustvej 224, 6818 Årre.pdf
  370998/21
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Kortlægning af Fårupgårdvej 3, 7300 Jelling efter Lov om forurenet jord
  370986/21
 • Til Middelfart Advokaterne: Svar på forespørgsel om jordforurening, Viaduktvej 65, 5500 Middelfart
  370731/21
 • Til borger: Telefonnotat, Billundvej 2, 7182 Bredsten
  370134/21
 • Fra Middelfart kommune: SV: Oprensning af forurenet jord inden for et §3 område beliggende på Kirkegyden 4 i Nr. Aaby
  370087/21
 • Til SlothMøller: Udlevering af kortlægningsmateriale, Grønlandsgrunden
  369927/21
 • Til Jyske Bank, Råstof, SV: Anfordringsgaranti
  377414/21
 • Til Bøg Madsen Ejendomme ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tolderlundsvej 42A, 42B, 44A-44D, 5000 Odense C
  369879/21
 • Til Bøg Madsen Ejendomme ApS, V1-høring, Tolderlundsvej 42A, 42B, 44A-44D, 5000 Odense C
  369878/21
 • Til Odense Kommune: Til orientering: V1-varsling for del af Tolderlundsvej 42A, 42B og 44A-44D, 5000 Odense C
  369877/21
 • Til rådgiver - vedr. sløjfning af boringer
  369808/21
 • Til rådgiver - vedr. sløjfning af boringer
  369809/21
 • Til kommunen - Kopi af breve samt rapporter
  369793/21
 • Til Grundejer, Afgørelse - kortlægning på V2, Strandby Kirkevej 185, 6705 Esbjerg Ø.pdf
  369271/21
 • Til Grundejer, Kortbilag, Strandby Kirkevej 185, 6705 Esbjerg Ø.pdf
  369273/21
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Orientering om endelig kortlægningsafgørelse, Strandby Kirkevej 185, 6705 Esbjerg Ø
  369270/21
 • Til Billund Kommmune, Regionens svar på forespørgsel Solceller Rugmarken 1, 7190 Billund Lok. nr. 551-75016
  369229/21
 • Dialog med ansøger RÅSTOF Klagefrist udløbet og igangsættelsestilladelse Jordløse Grusgrav i Assens Kommune
  397429/21
 • Til Moe: SVaf på spørgsmål vedr. Udbud af værditabsundersøgelser
  439847/21
 • Til DUBRAVO, V1-afgørelse, Gartnervænget 14, 5240 Odense NØ
  368685/21
 • Til virksomhed, Afgørelse - udgår af kortlægning, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg Ø
  372191/21
 • Til boligforening, Afgørelse - udgår af kortlægning, Niels Lambertsens Vej 6, 6705 Esbjerg Ø
  371775/21
 • Til Borgergruppen: Opfølgning vedr. kommende møde
  371215/21
 • til Projektdeltagere VS: Tilsagn - Bedre konceptuel forståelse af pesticidernes transport under kilde områder (MST Id nr.: 3304691)
  398610/21
 • til projekthaver
  371460/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Odensevej 19, 5500 Middelfart, matr. nr. 9bæ Middelfart Markjorder - ny V2-varsling
  372124/21
 • Til DMR - Oplægget er godkendt (431-00044)
  369680/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  369458/21
 • Til Kolding Kommune: Vedr. fremsendelse af OM-rapport på sagen fra Storegade 47, 6640 Lunderskov
  370137/21
 • Til TC Anlæg AS - V1-afgørelse, matr. nr. 12el, Lucernemarken 24, 5260 Odense S
  369167/21
 • Til grundejer: Boligerklæring, lok. 410-81522
  371939/21
 • Til Politiken: Svar på spørgsmål vedr. aktindsigt
  372390/21
 • fra projekthaver
  371126/21
 • Til Haderslev Kommune: Regionsrådsvalg - aftale vedr fornyet fintælling
  369445/21
 • Til undervisningsforlagenes distributi - V1-afgørelse, matr. nr. 12ei, 12eq og 73, Lucernemarken 17 og 19, 5260 Odense S
  369178/21
 • Til DMR: Accept af ændring i valg af drænmateriale, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  370408/21
 • Til grundejer: Ny V2-varsling, en del af Odensevej 19, 5500 Middelfart
  371890/21
 • Til borger - V1-afgørelse, matr. nr. 12eg, Bjørnemosevej 31C, 5230 Odense M
  369154/21
 • til borger, råstofplan 2020, vedtagelse
  371758/21
 • Til grundejer - Din grund kortlægges ikke - Koldingvej 6, 8, mfl. 7100 Vejle.pdf
  369770/21
 • Til projekthaver
  371432/21
 • Til DMR - Oplæg er godkendt (431-00033)
  370978/21
 • Til grundejer - Din grund kortlægges ikke - Koldingvej 10, 7100 Vejle.pdf
  369767/21
 • Til politisk parti - Udbetaling
  371162/21
 • Til DMR - Godkendelse af oplæg med bemærkninger (431-00030)
  369417/21
 • Til MOE: Regionens bemærkninger til oplæg , LIDL, Kolding, lok. 621-00188, 621-00505 og 621-00128
  370988/21
 • Til borger - V1-afgørelse, matr. nr. 12ef, Bjørnemosevej 31D, 5230 Odense M
  369158/21
 • til COWI
  371495/21
 • Til Kolding Kommune: Kopi af datablade på vaskede nøddesten, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  370516/21
 • Til Vejle KOmmune: §8 høringssvar
  371811/21
 • Til grundejer - Din grund kortlægges ikke - Koldingvej 12, 7100 Vejle.pdf
  369769/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-kortlægges med en F0, Lok. 410-81522
  371954/21
 • Til borgergruppen: Svar vedr. kommende møde
  370048/21
 • Til Ærø Kommune: Regionsrådsvalget - anmodning om assistance til fornyet fintælling
  369422/21
 • Til grundejer: Udkast, Ny V2-afgørelse, en del af Odensevej 19, 5500 Middelfart
  371912/21
 • Til EB: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  369363/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bjørnemosevej 31D, Odense
  391990/21
 • Til Lars Holding Aps - V1-afgørelse, matr. nr. 12ep, Lucernemarken 26,5260 Odense S
  369160/21
 • Til grundejer: Boligerklæring for lok. 410-81522
  430299/21

6. juli 2021

Indgående

 • Præsentationen til markedsdialogen som den ser ud nu
  379347/21
 • Fra Moe: SV: Spørgsmål vedr. Udbud af værditabsundersøgelser
  439836/21
 • Fra ansøger, Råstof, Indvindingsområde 1, juli 2021.docx
  377408/21
 • Fra ansøger, Råstof, Afsætning 2 indvinding.jpg
  377410/21
 • Fra ansøger, Råstof, Afsætning 6 indvinding.jpg
  377411/21
 • Fra ansøger, Råstof, Råstofindvinding opstart.
  377406/21
 • Fra ansøger, Råstof, Afsætning 1 indvinding.jpg
  377409/21
 • Fra Nordfyns Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  415246/21
 • Fra borgers søn: SV: Vedr. værditabsundersøgelse på Hjarnøvej 14, Fredericia
  367378/21
 • Region Syddanmark Service Management Rapport 6 - juni 2021 (1).pdf
  371294/21
 • Korrespondance m. Sønderborg Kommune, Status på kommunens tilladelser, matr. nr. 187 Dynt, Broager
  367681/21
 • Fra Nybolig: Stationsvej 35, 5792 Årslev - lok. nr. 497-04005
  366896/21
 • Fra indvinder RÅSTOF Vedr. Ålsbo delvis efterbehandling
  399646/21
 • Fra Jyske Bank, Råstof, 20210706-115031_scan.pdf.pdf
  377401/21
 • Fra Jyske Bank, Råstof, Anfordringsgaranti
  377399/21
 • Omfang af CU pakke til Acadre 20
  366310/21
 • fra rådgiver : vedr. Gl. Færgevej 61
  367340/21
 • Kontrakt vedr. evt. fornyet fintælling
  365748/21
 • HASTER: Åbent brev i Klimamonitor torsdag 8. juli (frist idag onsdag den 7. juli)
  369077/21
 • Telefonhenvendelse. lok. nr. 430-81163
  366389/21
 • Vedrørende finansiering af ekstraopgaven
  376776/21
 • Fra Rambøll: Pulje 3_2019 Elkærhøjevej ... opgørelse af økonomi
  369013/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Bilag - Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Rynkebyvej 143, 5350 Rynkeby
  420861/21
 • Fra Kerteminde Kommune: Tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg på Rynkebyvej 143, 5350 (t.o.)
  420860/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Oplæg til undersøgelser Rugårdsvej 959
  390071/21
 • FRa Odense Kommune: Friv. undersøgelse
  368956/21
 • Fra DMR - Status (06-07-2021) - Lokaliseringsboringer + pejlinger i boringer uden for området
  380120/21
 • Fra COWI vedr. Evalueringsoplæg for projekt Unge og trivsel i fællesskaber)
  379608/21
 • Fra politisk parti - ansøgning
  371169/21
 • Fra CONCITO: vedr. Klimacamp for unge
  369781/21
 • Fra Langeland Kommune: Kvittering for opfølgning på afslutning på påbudssagen fra Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær
  372277/21
 • NetDesign driftsrapport for juni måned 2021
  371292/21
 • Fra Kerteminde Kommune: T.O. tilladelse til jordvarme
  370011/21
 • Fra MOE: Bilag til "Vedr. friv. undersøgelse" - Historik og undersøgelsesoplæg, LIDL, Kolding
  369295/21
 • Fra DMR: Grundejerrapport, renseriundersøgelse, Gerritsgade 35, 5700 Svendborg.pdf
  368614/21
 • Lister fysioterapeuter som har været nævnsbehandlet fra april-juni
  366731/21
 • fra projekthaver
  368396/21
 • Fra Middelfart KOmmune: Varsel ikke påbud
  365884/21
 • Fra DMR: Tekniskrapport, renseriundersøgelse, Gerritsgade 35, 5700 Svendborg
  368608/21
 • Fra DMR: Datablade på vaskede nøddesten, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  370289/21
 • Fra MOE: Vedr. friv. undersøgelse - Historik og oplæg til forureningsundersøgelse, Vejlevej 114
  369228/21
 • Fra projekt; underskrevet tilsagnskontrakt
  369734/21
 • Fra Region N: Tværregionalt forum for koordination af Behandlingsrådets anbefalinger
  369947/21
 • fra danbolig Odense C, Nørrevoldgade 4E, 2,1, 5000 Odense C - matrikelnr. 10ay Nørremarken, Odense Jorder, Odense Kommune
  366293/21
 • Fra Crossbridge Energy: Bekræftelse på aftale om afværge på Østerstrand fortsætter som aftalt. RE: A/S Dansk Shell er nu Crossbridge Energy
  367671/21
 • Fra: COWI: vedr. elektronikanalyse
  368262/21
 • Fra MST: Udkast til undersøgelsespåbud efter kerosine spild, Crossbridge Energy Fredericia (MST Id nr.: 3382178)
  365023/21
 • Fra WSP, Svar på bemærkninger og spørgsmål, Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  367711/21
 • Fra Politiken: anmodning om aktindsigt
  367129/21
 • Fra Nye Borgerlige - spørgsmål vedr. kandidatlister og generelle oplysninger
  367288/21
 • Fra Healthcare DENMARK: 1/2 årsregnskab 2021.
  387072/21
 • Fra Billund Kommune: Forespørgsel om §8
  366030/21
 • VS: OK-Nyt - Praksis 037-2021 - Tillægsaftale vedr. vederlagsfri psykologhjælp til 22-24-årige
  367689/21
 • Fra DMR: Undersøgelsesoplæg: Banegårdsalleen, Nyborg
  366888/21
 • Fra Nordfyns Kommune: SV: Oplæg til undersøgelser Rugårdsvej 959 - image002.jpg
  365923/21

Udgående

 • Til Borger, Del 2 Arkiv materiale fra Vejen Kommune
  368694/21
 • Til Borger, Del 1 af arkivmateriale fra Vejen Kommune
  368692/21
 • Til Vester Skerninge Vandværk, Rapport fra Vester Nørre Marskvej
  368173/21
 • Til Moe: Udbud af værditabsundersøgelser
  439828/21
 • Rapport Gl.Færgevej 60, Fredericia. Samlet.pdf.PDF
  367353/21
 • til rådgiver svar på henvendelse vedr. Gl. Færgevej 61
  367349/21
 • Til Nybolig: Stationsvej 35, 5792 Årslev - lok. nr. 497-04005
  366908/21
 • Til ansøger: svar vedr, sp. vedr. budget: SV: Ansøgning til kulturpuljen - Unge på Scenekanten - j.nr. 21/14024
  366857/21
 • Acadre undervisning 2021 i Region Syddanmark
  366627/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Engløkken 56, 5320 Agedrup.pdf
  366416/21
 • Til Nybolig: Stationsvej 25, 5792 Årslev - lok. nr. 430-81163
  366397/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, H.C. Lumbyes Vej 58, 5270 Odense N.pdf
  366324/21
 • Til Nordicals: Vedr. lokalitetsnr. 439-00018 - Marinavejen 2, 5300 Kerteminde
  366049/21
 • til rådgiver : vedr. Gl. Færgevej 61
  365846/21
 • Dialog med Middelfart Kommune RÅSTOF Om efterbehandlingen Fjelsted
  386217/21
 • Fra ansøger nyt revideret budget: SV: Ansøgning til kulturpuljen - Grupetto Cycling Festival - j.nr. 21/13867
  465140/21
 • Ved Slottet 25 V2.pdf
  365058/21
 • Til Aabenraa Kommune m. fl.: Kortlægning efter jordforureningsloven af Ved Slottet 25 i Aabenraa
  365071/21
 • Til DGE: Revideret oplæg godkendt, Fangelvej 72, 5672 Broby
  364989/21
 • Til Grundejer, Afgørelse - en del af din grund er forurenet, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster.pdf
  364953/21
 • Til Tønder Kommune + SKAT, Endelig kortlægningsafgørelse, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  364952/21
 • Til Grundejer, Kortbilag, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster.pdf
  364954/21
 • Til EDC: Bådebrogade 1, 6700 Esbjerg - lok. nr. 561-93003
  364437/21
 • Til Vejen Kommune, Jordforurening, Gispel Mosevej 3, Bække, lok: 575-81298
  363952/21
 • Til Bobestyrer, Varsling om V1-kortlægning Gispel Mosevej 3.pdf
  363950/21
 • Til Bobestyrer, Udkast til kortlægning på V1 - Gispel Mosevej 3.pdf
  363951/21
 • til bygningsstyrelsen : Data indsamling iht. Bilag 6 pkt. 3.1.1 svar ønskes senest den 12. juli
  363714/21
 • Til FMK, Enig i vurdering, Ingen ændring i kortlægning, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  363690/21
 • Til DMR - Bemærkninger til budgetudkast (pulje 3)
  365011/21
 • Bilag 1 - Baggrundsnotat
  380090/21
 • Til DMR: Vedr. datablad på drænmateriale, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  364136/21
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse)_Vellingtoft 2, 6300 Gråsten (513-00002).pdf
  365837/21
 • Til Niras: Svar vedr. Vestre Ringvej 111, Fredericia (lok. nr. 607-00594) - Kortlægningsmateriale [Sendt med Bluewhale]
  365734/21
 • Til Blomsterpark 2cg V1-afgørelse med bilag, Haugevænget 1-19, 5270 Odense N.pdf
  364960/21
 • Til borger - Din grund kortlægges ikke - Bleggaardsgade 15, 17, 19, 21 og 23, 7100 Vejle.pdf
  368797/21
 • Til virksomhed - Din grund kortlægges ikke - matr. nr. 7000bh, 7100 Vejle - Trefor.pdf
  368800/21
 • Til kommunen - Din grund kortlægges ikke - matr. nr. 7000bh, 7100 Vejle - Vejle Kommune.pdf
  368801/21
 • Til borger - Din grund kortlægges ikke - Bleggaardsgade 18 og 20, 7100 Vejle.pdf
  368799/21
 • Til Blomsterpark 2cf, V1-afgørelse med bilag, Haugevænget 8-34, 5270 Odense N.pdf
  364944/21
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær
  365990/21
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Regionens vurdering af Dokumentation / miljøtilsyn ved nedrivning Vestergade 28, Børkop
  365287/21
 • Til Blomsterpark 2ch V1-afgørelse med bilag, Haugevænget 4, 6, 21-37, 5270 Odense N.pdf
  364979/21
 • til projekthaver
  366852/21
 • Til Gartneriet, V1-afgørelse med bilag, H.C. Lumbyes Vej 37, 5270 Odense N.pdf
  364442/21
 • Til borger., V1-afgørelse med bilag, Solskinsvej 53, 5250 Odense SV.pdf
  364042/21
 • Fra Nye Borgerlige - svar på pørgsmål vedr. kandidatlister mm
  367335/21
 • Til DMR - Bemærkninger til oplæg ift. Sundet (431-00010 + 431-00011)
  367824/21
 • Til Ejendomsselskabet Randborg 9 ApS: Høring - del af grunden er forurenet, 603-00811
  366486/21
 • Til Hedelundhegnet ApS, V1-afgørelse med kortbilag, Hedelundhegnet 1-16, 5270 Odense N.pdf
  367140/21
 • Til Niras: Svar vedr. Vestre Ringvej 111, Fredericia (lok. nr. 607-00594) - Kortlægningsmateriale [Sendt med Bluewhale]
  365746/21
 • Til borger: orientering om udbudt værditabsundersøgelse
  366949/21
 • Til ansøger: afslagsbrev
  368404/21
 • Til ejendomsmægler Robinhus, fremsendelse af materiale vedr. Søndergade 25, Tranekær
  366400/21
 • Til Kolding Kommune og MOE: Anmodning om genfremsendelse af oplæg, LIDL, Vejlevej 114, Kolding
  368103/21
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Langbro 7, 6400 Sønderborg, matr.nr. 456 Blans, Ullerup, 540-81028
  365906/21
 • Til ansøger: Afslagsbrev
  368319/21
 • Til borger: Orientering om udbudt værditabsundersøgelse
  366798/21
 • Til ansøger: Afslagsbrev
  368375/21
 • Til Langeland Kommune: Vedr. kvittering for kopi af afslutning af påbudssag på Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær
  365774/21
 • Til Ejendomsselskabet Randborg 9 ApS: Bilag til "høring" - udkast til afgørelse - del af jeres grund er forurenet, 603-00811
  366499/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 482-81236
  366005/21
 • Til Crosbridge Energy (tidl A/S Dansk Shell): mail vedr. bekræftelse på aftale om afværge Østerstrand
  364087/21
 • Til ansøger: afslagsbrev
  368293/21
 • Til Borger, Råstof, solceller i interesseområde, Neder Jerstal
  367775/21
 • SV danbolig Odense C: Nørrevoldgade 4E, 2,1, 5000 Odense C - matrikelnr. 10ay Nørremarken, Odense Jorder, Odense Kommune
  366306/21
 • til projekthaver
  367412/21
 • Til ansøger: Afslagsbrev
  368265/21
 • Til Langeland Kommune: Vedr. en del af Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær, matr. nr. 1ae, Helletofte By, Bøstrup - udgår inden kortlægning
  366109/21
 • Til Blomsterpark 2ck, 2ci V1-afgørelse med bilag, Cypresvænget 2-12, 5270 Odense N.pdf
  364970/21
 • Til borger: Patient Empowernent
  366452/21
 • Til Barfoed group -V1-afgørelse, 1666x, Bredstedgade 18, 5000 Odense C
  366766/21
 • Til rådgiver: regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg: Byvejen 19, 6818 Årre
  364686/21
 • Til MST: Høringssvar til Udkast til undersøgelsespåbud efter kerosine spild, Crossbridge Energy Fredericia (MST Id nr.: 3382178)
  365260/21
 • Til Vejle Kommune: Til orientering - kopi af høring af 2 kortlægning af del af Vestergade 28, 7080 Børkop, lok. 603-00811
  366551/21
 • Til information, V1-kortbilag, afgørelse, Brolandvej 33 mfl., 5320 Agedrup.pdf
  363543/21
 • Til Sønderborg Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) vedr. Vellingtoft 2, 6300 Gråsten (Matr. nr. 34 Kværs Ejerlav, Kværs). Lokalitet 513-00002.
  365978/21
 • Til MUP EJENDOMME A/S - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 8u, Vibækvej 15, 15T, 5250 Odense SV
  366288/21
 • Til ansøger: Afslagsbrev
  368355/21
 • Til Soltoften, V1-afgørelse med bilag, Solskinsvej 23-51, 5250 Odense SV.pdf
  364054/21
 • Til Politiken: Svar på aktindsigt vedr. partistøtte
  367138/21
 • Til Odense Kommune: Udkast til bemærkninger og spørgsmål til Ejlskov, Hjallesegade 60, 5260 Odense S
  367328/21
 • Til Vurderingsstyrelsen - Kopi af V2-brev (afgørelse) vedr. Vellingtoft 2, 6300 Gråsten (Matr. nr. 34 Kværs Ejerlav, Kværs). Lokalitet 513-00002.
  366053/21
 • Til Kolding Kommune: Vedr. ændring i valg af drænmateriale i § 8-tilladelse, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  364226/21

5. juli 2021

Indgående

 • Fra DR Nyhederne: Re: Regionens liste over PFAS-grunde
  368457/21
 • Fra Odense Kommune: § 8-tilladelse, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  363378/21
 • Fra Odense Kommune: Kortbilag til § 8-tilladelse, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  363377/21
 • Fra Odense Kommune: § 8-tilladelse ifm. etablering af jordvarmeanlæg, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  363376/21
 • Fra DGE: Revideret oplæg til undersøgelse, Fangelvej 72, 5672 Broby
  363380/21
 • Fra DGE: Revideret oplæg til undersøgelse af gartneri, Fangelvej 72, 5672 Broby
  363379/21
 • Fra BDO: Revisorpåtegning
  410577/21
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  368454/21
 • Præsentation fra dagens møde
  376777/21
 • rev. ansøgn. ift ændret budget pdf.pdf
  368273/21
 • Fra ansøger: revideret project + budget for puljen Kultur, kreativitet og mental trivsel
  368271/21
 • Fra Tønder Kommune: vedr. zeppelinstation - adresse
  368452/21
 • Fra Nordicals: Vedr. lokalitetsnr. 439-00018 - Marinavejen 2, 5300 Kerteminde
  366040/21
 • Fra Tønder kommune: VS: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  368450/21
 • Telefonhenvendelse. lok. nr. 561-93003
  364429/21
 • image001.jpg
  364430/21
 • image002.jpg
  364431/21
 • fra odense kommune Bemærkninger til oplæg til undersøgelser, Kochsgade 79 og Damhusvej 74 og 78
  381079/21
 • Fra Brand & Redning Sønderjylland: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  368448/21
 • Fra Langeland Kommune: Orientering om Ørstedsgade 26, Rudkøbing
  389381/21
 • Fra DMR, Notat Øvej
  374395/21
 • til Borger Afgørelse om udgået af kortlægningen Gl. Færgevej 61 7000 Fredericia matr. nr 12c Erritsø By Erritsø lok nr. 607-709.pdf
  365841/21
 • 2052 J20.0443 - Gl. Færgevej 61 Fredericia_miljøscreening (15.12.20).pdf
  365842/21
 • henvendelse vedr boringer på Gl. Færgevej 61
  365839/21
 • Fra Nordicals: Vedr. lokalitetsnr. 439-00018 - Marinavejen 2, 5300 Kerteminde
  366021/21
 • Fra Esbjerg KOmmune, Ikke udsted påbud vedrørende nedlæggelse af tankstation, Trojelsvej 32, Ribe
  361947/21
 • Fra borger: Vedr. Grunden i Ørstedsgade Rudkøbing
  389375/21
 • Patentforsikring og økonomi_referat 5. forhandlingsmøde_endelig.pdf
  449143/21
 • Fra Billund Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  368446/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Forlængelse af tilladelse
  366940/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Høringssvar fra region syddanmark
  366943/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelse
  366945/21
 • Fra Odense Kommune: Forlængelse af § 8-tilladelse til boliger på Hyldegårdsvej 9A-9D, Seden
  366941/21
 • Fra Odense Kommune: Bilag - tilladelse august 2020
  366942/21
 • Telefonhenvendelse. lok. nr. 499-99914 - Ørstedsgade 26
  389378/21
 • Fra Kolding Kommune: SV: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  368441/21
 • Høring: Udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om udveksling af oplysninger i forbindelse med graviditet i graviditetsmappen - Frist 23. august kl. 12.00
  361711/21
 • Fra EDC: Henvendelse vedr. sagsmateriale, Lendemark 87, 6372 Bylderup-Bov
  362277/21
 • Fra Rambøll: Svar på kommentarer på oplæg til frivillige undersøgelser på Bjerndrupvej 45, 47 og 51 i Tinglev
  359064/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, H C Lumbyes Vej 185, 5270 Odense N.pdf
  361731/21
 • Fra DMR: Grundejerrapport, Strandstræde 31, 5960 Marstal
  361411/21
 • Fra DBS A/S: Henvendelse, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia
  361493/21
 • Fra AGR0LAB modtaget analyseresultat vedr. Lokalitetsnr.: 479-00025 - Boringsnavn: 302
  373307/21
 • Fra DMR - Mails mellem kommune/DMR - Vandmængder, pumpebrønde og membran (431-00010 og 431-00011)
  373994/21
 • Fra AGR0LAB modtaget analyseresultat vedr Lokalitetsnr.: 479-00025 - Boringsnavn: 301
  373253/21
 • Fra DMR - Mails mellem kommune/DMR - Membran, pumpebrønde og vandmængder (431-00010 + 431-00011)
  374039/21
 • Fra DMR - Revideret oplæg (421-00004)
  373671/21
 • Politisk aftale mellem Danske Regioner og Sundhed Danmark, endelig.pdf
  449142/21
 • Fra DMR: Accept af møde dato:, matr4bæ, Skalbjerg By, Vissenbjerg.
  363603/21
 • Fra DMR: Ændring i valg af drænmaterialer, Kløvervej 46, 6000 Kolding
  364102/21
 • Fra DMR: Svar vedr kommentarer til undersøgelse af jorddepot. Matrikelnummer 4bæ, Skalbjerg By, Vissenbjerg.
  362057/21
 • Fra Esbjerg Kommune: VS af undersøgelsesrapport
  358438/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Bullerupvej 27a, 5240 Odense NØ.pdf
  360882/21
 • Fra borger: Kvittering for fremsendelse af materiale i forbindelse med anmodning om aktindsigt på sagen fra Ribegade 8-10, 7100 Vejle og matr. nr. 170I Engene, Vejle Jorder
  363510/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Græshaven 9b, 5320 Odense NØ.pdf
  363131/21
 • Til Borger, BILAG til V2-afgørelse, grundejerrapport vedr. Perlegade 80.pdf
  363295/21
 • Fra DMR: Tekniskrapport, renseri, Strandstræde 31, 5960 Marstal
  361437/21
 • fra Bøsøre VV, Re: Forurening Kalkvej 5, Hesselager, 479-81218
  360657/21
 • Fra Rambøll: Afsluutende bem. og tidsplan vedr oplæg til frivillige undersøgelser på Bjerndrupvej 45, 47 og 51 i Tinglev
  359084/21
 • Fra Sweco: Gothersgade 47, Fredericia - Budgetstatus mm
  406197/21
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding - Økonomi
  406196/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Gartnervænget 12, Odense NØ.pdf
  363253/21
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelser Rugårdsvej 959
  360588/21
 • til/fra Assens Kommune, råstof, diverse forespørgsler, plan
  369289/21
 • Fra AGR0LAB modtaget analyseresultat vedr. Lokalitetsnr.: 479-00025 - Boringsnavn: F203
  373242/21
 • Fra DMR - Revideret undersøgelsesoplæg (431-00033)
  370441/21
 • Fra DMR - Revideret undersøgelsesoplæg (431-00044) - Fjællebrovejen 75 Faaborg
  369607/21
 • Fra Aabenraa Kommune: SV: Ny partshøring vedr. udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer på matr. nr. 1079 Kliplev Ejerlav, Kliplev
  363718/21
 • Fra DGE, modtaget oplæg til undersøgelse af Pejrupvej 60 5600 Faaborg - lok.nr. 430-81664 - oplæg.pdf
  366063/21
 • VS: OK-Nyt - Praksis 037-2021 - Tillægsaftale vedr. vederlagsfri psykologhjælp til 22-24-årige - 037-2021 Tillægsaftale vedr. vederlagsfri psykologhjælp til 22-24-årige.pdf
  367694/21
 • Fra Vejle Kommune- forespørgsel om jfl §8
  364734/21
 • Fra borger: Vedr. Grunden i Ørstedsgade Rudkøbing
  389377/21
 • Fra Crossbridge Energy: vedr. ejerskifte A/S Dansk Shell er nu Crossbridge Energy
  363700/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Vedr. dokumentation fra nedrivning, Vestergade 28, Børkop
  364090/21
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag til "Vedr. dokumentation" - Dokumentationsrapport for miljøtilsyn og undersøgelse udført i forbindelse med fjernelse af nedgravede installationer
  364358/21
 • Fra DGE, modtaget oplæg til undersøgelse af lok. nr. 430-81472, Granlyvej 11, 5750 Ringe .pdf
  366047/21
 • Evalueringsrapport-Evaluationsrapport Region Sønderjylland-Schleswig
  365867/21

Udgående

 • Til DR Nyhederne: VS: Regionens liste over PFAS-grunde
  368456/21
 • Til orientering: V1-varsling af tidligere tjæreplads på Aarø, adresser: Aarø 1, 2, 2A, 3, 4A, 4C, 4G, 7, 7B, 35, 186 og 248, 6100 Haderslev
  363355/21
 • Til AARØ FISKERIFORENING, V1-høring, Aarø 2, 4G og 7, 6100 Haderslev
  363371/21
 • Til Haderslev Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Aarø 1, 2A, 4C, 35 og 186, 6100 Haderslev
  363365/21
 • Til borger1, V1-høring, Aarø 248, 6100 Haderslev
  363358/21
 • Til Haderslev Kommune, V1-høring, Aarø 1, 2A, 4C, 35 og 186, 6100 Haderslev
  363364/21
 • Til borger2, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Aarø 248, 6100 Haderslev
  363361/21
 • Til borger2, V1-høring, Aarø 248, 6100 Haderslev
  363360/21
 • Til UNILEVER DANMARK, V1-høring, Aarø 4A, 6100 Haderslev
  363366/21
 • Til AARØ FISKERIFORENING, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Aarø 2, 4G og 7, 6100 Haderslev
  363372/21
 • Til borgere, V1-høring, Aarø 3, 6100 Haderslev
  363362/21
 • Til borger, V1-høring, Aarø 7B, 6100 Haderslev
  363356/21
 • Til borgere, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Aarø 3, 6100 Haderslev
  363363/21
 • Til Aarø Beboerforening, V1-høring, Aarø 4G, 6100 Haderslev
  363369/21
 • Til UNILEVER DANMARK, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Aarø 4A, 6100 Haderslev
  363368/21
 • Til Aarø Beboerforening, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Aarø 4G, 6100 Haderslev
  363370/21
 • Til borger1, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Aarø 248, 6100 Haderslev
  363359/21
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Aarø 7B, 6100 Haderslev
  363357/21
 • Til Nyborg Kommune, Høring af udkast til §8-tilladelse: Midtermolen, 5800 Nyborg.
  363206/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Grønnegyden 59, 5270 Odense N.pdf
  363118/21
 • Rettelses forslag til revideret budget: SV: Ansøgning til kulturpuljen - Grupetto Cycling Festival - j.nr. 21/13867
  362920/21
 • Til Nyborg Kommune: Regionen vurderer, at der er § 8-pligt ifm. nedrivning af kontorpavilloner, Odensevej 16, 5853 Ørbæk.
  362725/21
 • Til WSP + Haderslev Kommune, Bemærkninger til oplæg, Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  362972/21
 • Til DR Nyhederne: SV: Regionens liste over PFAS-grunde
  368451/21
 • Til Nordicals: Vedr. lokalitetsnr. 439-00018 - Marinavejen 2, 5300 Kerteminde
  366034/21
 • til Odense kommune : Oplæg til filterboringer som screening på Havnegade 12-14, Odense
  361792/21
 • Til Niras: Godkendelse af oplæg til oprensning, Søndre Hospitalsvej 34, Odense
  361706/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Assensvej 162, 5250 Odense SV.pdf
  361399/21
 • Til Langeland Kommune: Orientering om Ørstedsgade 26, Rudkøbing
  389380/21
 • Til borger: svar på henvendelse vedr. Grunden i Ørstedsgade Rudkøbing
  389376/21
 • Til borger: Svar på telefonhenvendelse vedrørende Ørstedsgade 26, Rudkøbing
  389379/21
 • Budget og regnskabsskema kultur på kant_Endelig_KORRIGERET med underskrift.pdf
  367741/21
 • Fra ansøger: Korrigeret ansøgning til temapulje Kultur, kreativitet og mental trivsel // Kultur på kant
  367740/21
 • Ansøgningsskema - Kultur på Kant_ENDELIG_KORRIGERET.doc
  367742/21
 • Til ODENSE BOLIGER 2 ApS - V1-afgørelse med bilag, matr. nr. 6ke, Bullerup By, Agedrup, Saven 1-12, 5320 Agedrup.pdf
  360533/21
 • Til Borger - V1-afgørelse med bilag, 6z, Bullerup By, Agedrup, Borsvinget 14, 5320 Agedrup.pdf
  360521/21
 • Til Skrydstrup VV og Provas: kopi af varslingsbrev vedr. forestående forureningsundersøgelse
  360209/21
 • Til Vojens Vandforsyning/Provas: kopi af varslingsbreve vedr. forestående forureningsundersøgelser
  360117/21
 • Til DMR, Suppl. vedrørende nedlæggelse af tankstation, Trojelsvej 32, Ribe
  360048/21
 • Til borgere, Haderslev Kommune og WSP: 543-03737, Fjellumvej, varslingsbreve vedr. forureningsundersøgelse
  360028/21
 • Til borger, WSp og Haderslev Kommune: 543-03730, Ribevej, Varslingsbrev vedr. forureningsundersøgelse
  359626/21
 • Til Billund Kommune, Anmodning om miljøgodkendelser, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  359392/21
 • Til borger, Haderslev Kommune, WSP: 543-03729, Varslingsbrev vedr. forureningsundersøgelse
  359172/21
 • Til borgere, Haderslev Kommune, WSP: 543-03728, Volbrovej, Varslingsbreve
  359166/21
 • Til FMG, De sidste akter, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  359381/21
 • Til borger: Orientering om RGS afventer manglende dokumentation før nuancering kan foretages, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C.
  358636/21
 • til Assens kommune : Høring - Neversvej 40, Tommerup der er kortlagt på V1 matrikelnummer 5ab Nårup By, Verninge.
  358634/21
 • Til JSK ejendomme (Højmevej 19), Odense Kommune, Skat: afgørelsesbrev på lok.nr. 461-00224
  357885/21
 • SV: Kortlægning af klinisk forskning og finansieringen heraf
  357702/21
 • Til Varde Kommnune: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  368444/21
 • Til FES: VS: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  368442/21
 • Til Grundejer: Orientering om resultat af renseriundersøgelse, Strandstræde 31, Marstal.pdf
  361846/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 39A, 5320 Agedrup.pdf
  361267/21
 • Til borger, Råstof, Solceller i interesseområde, Neder Jerstal
  362258/21
 • Tidl borger, kvitteringsbrev for modtgelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom , Gartnervænget 12, 5240 Odense NØ
  363261/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 5
  363522/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 4
  363520/21
 • Til Rambøll: En yderligere bemærkning til plæg til frivillige undersøgelser på Bjerndrupvej 45, 47 og 51 i Tinglev
  359066/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 35C, 5320 Agedrup.pdf
  361263/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 7
  363526/21
 • Til FES: Planlægning af møde i efteråret
  362378/21
 • Til Odense Kommune, udgået brev - Solbærvej 5, 5260 Odense SØ.pdf
  361697/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 11
  363532/21
 • Til Administartionsservice FYN A/S - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 6i, Slettensvej 55T, 5270 Odense N
  362232/21
 • Reddernes Fagforening: Svar på aktindsigtsanmodning
  374099/21
 • Til projekt; anmodet om at besvare evalueringssurvey
  360137/21
 • Til DBS A/S: Svar på henvendelse, Ole Rømers Vej 25, 7000 Fredericia
  361516/21
 • til borger: V1-afgørelse af 461-81829, Gartner, Strandholtvej 46, Skippervej 39, 5270 Odense N, Odense Kommune, Matr.nr. 8d, 9a (del af), Stige By, Lumby. - Til borger V1-afgørelse m kortbilag, uden indsats Skippervej 39 5270 Odense N.pdf
  362066/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 39B, 5320 Agedrup.pdf
  361269/21
 • Til Jansen Ejendomme - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 6i, Slettensvej 55 m.fl. 5270 Odense N
  362250/21
 • Til Rambøll: Dialog vedr afløb, Bjerndrupvej 45, 47 og 51 i Tinglev
  359069/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 41B, 5320 Agedrup.pdf
  361272/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 43B, 5320 Agedrup.pdf
  361276/21
 • Til DMR: Svar vedr oplæg til undersøgelse af jorddepot. Matrikelnummer 4bæ, Skalbjerg By, Vissenbjerg.
  358678/21
 • Til Bøsøre VV. SV: Forurening Kalkvej 5, Hesselager, 479-81218
  360600/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 2
  363514/21
 • Til WSP - Bemærkninger til budgetudkast
  359122/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 1
  363513/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 37C, 5320 Agedrup.pdf
  361264/21
 • Fra/til WSP - Godkendelse af oplæg med ændringer (433-70107)
  360058/21
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Perlegade 80, Sønderborg.pdf
  363292/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 8
  363528/21
 • Til WSP - Fortsat bemærkninger til revideret oplæg (631-00032)
  361636/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks 2-årige nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedr. behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter
  362802/21
 • Til EDC: Svar på henvendelse, Lendemark 87, 6372 Bylderup-Bov
  362304/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 41A, 5320 Agedrup.pdf
  361271/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr. matr. nr. 170I Engene, Vejle Jorder - orienteringsbrev om forurening
  363285/21
 • Til grundejer: Orineteringsbrev om forurening, matr. nr. 170I Engene, Vejle Jorder
  363218/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 10
  363530/21
 • Til Haderslev Kommune: 1. §8-høringssvar for Lilholtvej 2, 6500 Vojens, matr. nr. 35 O. Jerstal, Vedsted, lok. nr. 543-40141
  360653/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 3
  363517/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Brolandvej 43A, 5320 Agedrup.pdf
  361274/21
 • Til DMR: Bekræftelse på svarfor undersøgelse af jorddepot. Matrikelnummer 4bæ, Skalbjerg By, Vissenbjerg.
  362143/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 9
  363529/21
 • Til projekt: kvitteret for tilsagnsbrev
  360951/21
 • Til Borger, Råstof, Spørgsmål vedr. solceller i interesseområde
  360649/21
 • Fra/til WSP - Godkendelse af oplæg med ændringer (445-00002)
  360364/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 12
  363531/21
 • Til Rambøll: En yderligere bemærkning til plæg til frivillige undersøgelser på Bjerndrupvej 45, 47 og 51 i Tinglev
  357510/21
 • Til Grundejerforeningen Brolandparken, V1-afgørelse, Brolandvej 35D, 5320 Agedrup.pdf
  361260/21
 • Til Rambøll: Dialog vedr afløb, Bjerndrupvej 45, 47 og 51 i Tinglev
  358871/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der er under sagsbehandling, lok. 631-00084
  363242/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 6
  363523/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale i forbindelse med aktindsigt i sager vedrørende matr. nr. 18s og 18t Søndermarken, Vejle Jorder, (Ribegade 8, 7100 Vejle - Ribegade 10, 7100 Vejle) og matr. nr. 170 Engene, Vejle Jorder - mail nr. 13
  363533/21
 • Til projekt: budget skal tilrettes
  369802/21

4. juli 2021

Indgående

 • Fra ansøger, RÅSTOF, kommentarer til mail af 24. juni 2021 vedørerende matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  381693/21
 • Fra Rambøll: Svar på kommentarer på oplæg til frivillige undersøgelser på Bjerndrupvej 45, 47 og 51 i Tinglev
  357506/21
 • Fra projekt: vedr. rev. budget og udbetaling
  361552/21

Udgående

 • Til Landbrugsgruppen: Henvendelse - sagsakter og besvarelse
  357483/21
 • Til Vurderingsstyrelsen. Henvendelse -Afgørelse og rapporter
  357484/21

3. juli 2021

Indgående

 • Fra borger: Henvendelse ang. nuancering, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C.
  358584/21
 • Fra COWI: Vedr. tidsplan
  410458/21

2. juli 2021

Indgående

 • Fra COWI: Status første monitering 2021
  410588/21
 • Fra Odense Kommune, Grønnevangen 56 - indledende forureningsundersøgelse
  388078/21
 • Fra borger: Besigtigelse af Ørstedsgade 30
  389374/21
 • Fra WSP: Losseplads pulje 34: Opstartsmøde - referat
  357301/21
 • Fra LSM: Brugerstatistik 2019-juni 2021
  357125/21
 • Referat fra Kick-off møde Energi- og CO2-regnskabet
  379337/21
 • Fra rådgiver - endelig undersøgelsesrapport
  368791/21
 • Fra Vejen Kommune, Historisk arkiv materiale fra Vejen Kommune.pdf
  363728/21
 • Fra DMR: Kontrakter Odensevej 22 og Odensevej 29 Langeskov
  357300/21
 • Fra Nyborg Kommune, Høring af udkast til §8-tilladelse: Midtermolen, 5800 Nyborg.
  363203/21
 • Visitkort - IBI
  356414/21
 • SV: Hvad er planerne for IBI?
  356412/21
 • Fra GEO: Bilag - Oplæg
  414753/21
 • Fra GEO: Miljøhistorik og undersøgelsesoplæg, Fynsvej 21-25, Kolding
  414752/21
 • Fra DGE: Kæresprøjte
  356817/21
 • Fra DGE: Kemiskab
  356827/21
 • Fra DGE: Tanke: T1/T4 2
  356821/21
 • Fra DGE: Vækstmedie
  356825/21
 • Fra DGE: Tanke: T1/T4
  356818/21
 • Fra DGE: Væksthus
  356823/21
 • Fra DGE: Suplerende oplysninger og billeddokumentation til oplæg til undersøgelse samt kommentarer, Fangelvej 72, 5672 Broby
  356815/21
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding til rådgiver om oplæg til dyb poreluftmåling på Vesterbro 28-32, Odense
  358674/21
 • Fra WSP: Prøvetagning udskydes pga. tørt vandløb
  355621/21
 • Opsamling og sammenligninger af scenarieværktøjer fra Søren Magnusson
  379320/21
 • VS: Oplæg til opgaver
  376778/21
 • Fra DMR, Oplæg til undersøgelser, Grønnegyden 30, 5270 Odense N
  376306/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om uheld med brændt traktor og dieseludslip, v. Nørre Forumvej 19, Esbjerg
  357092/21
 • Fra Rådgiver - Pulje 51: Lok. nr. 515-50058, Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev - Endelige rapporter
  357292/21
 • AlleBornCyklerAlliancen Cyklistforbundet interessetilkendegivelse
  355746/21
 • Fra borger - spørgsmål f-Råstofindvinding solceller
  355567/21
 • Fra DMR: Skitse for overfladeprøver, Stampemøllevej 11B, Højer
  355038/21
 • Fra Fredericia: Anmodning om kopi af notat, Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia
  356296/21
 • Fra HAderslev Kommune: Dialog om status for høringsvar, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  355368/21
 • Kvittering SST
  357115/21
 • Fra DR: samlet model f Behandlingsrådet marts 2020
  357365/21
 • Fra Haderslev Kommune: Bilag til "Orientering" - § 8 tilladelse - Solsikkevej 2, 6100 Hadersle
  354891/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om fund af mulig forurening ved gammel olietank på Blåbærvej 22, Odense
  356522/21
 • Fra Landbrugsmæglerne: Analyser fra Stampemøllevej 11 B, Højer
  354727/21
 • Fra Haderslev Kommune: § 8 tilladelse til ombygning af eksisterende garage til kontor Solsikkevej 2, 6100 Haderslev
  354885/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  357153/21
 • Tak for din indtræden i CLF's bestyrelse
  354710/21
 • Fra Behandlingsrådet: Indstilling af analysetemaer til Behandlingsrådet
  356191/21
 • Referat fra 23.06.2021 Briefing fra GA inkl. bilag
  400937/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Bullerupvej 30, 5240 Odense NØ.pdf
  456229/21
 • Mail fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
  440344/21
 • Fra projekt: Tilsagnskontrakt underskrevet, samt slutrapport
  360381/21
 • Fra Aabenraa Kommune - SV: Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa (519-10019)
  411964/21
 • Fra Odense Kommune: Til Ejlskov vedr. fremadrettet korrespondance samt rekvirering af oplæg fra møde, Hjallesegade 60, 5260 Odense S
  367259/21
 • FEJL I DOKUMENT Sikkerhedsstillelse på matr. nr. 121, 177 og 213 Nybøl Ejerlav, Nybøl
  447121/21
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Juelsgade 32, 5000 Odense C.pdf
  458118/21
 • Fra Geo: Miljøhistorik og undersøgelsesoplæg
  359189/21
 • Fra projekt: div. artikler og slutrapport
  360986/21
 • Fra Bøsøre VV, Forurening Kalkvej 5, Hesselager
  360550/21
 • Fra FMG, Ønske om historisk materiale, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  359447/21
 • Fra kommune: Aftale vedr. fornyet fintælling, underskrevet af Nordfyns Kommune
  369524/21
 • Evalueringsrapport-Evaluationsbericht Region Sønderjylland-Schleswig
  484557/21
 • Fra Ejendomsmægler Robinhus, Telefonhenvendelse: Lokalitetsnr.: 487-04006
  366411/21

Udgående

 • Til Kommunerne; MST og FES: Anmodning om oplysninger om brandøvelsespladser i Region Syddanmark
  368440/21
 • Undersøgelse af henvisninger til rygestopforløb i de syddanske kommuner. Indsamlingsperiode: 15. august-15. oktober 2021.
  357252/21
 • Til Nordicals, Svar på HENV, Sørup Kirkevej 74, 5700 Svendborg
  357043/21
 • Udkast Myndighedshøring, Bentonit, 11d Bjerreby.docx
  398515/21
 • Dialog med ansøger, Råstof, SV: Kommentarer til udkast til myndighedshøring
  398511/21
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  356406/21
 • Til Odense Kommune: Regionens høringssvar til udkast til § 8-tilladelse ifm. etablering af jordvarmeanlæg, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  356388/21
 • Til DMR: Mindre rettelse til regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelser, Grønnegyden 44, 5270 Odense N
  355903/21
 • Til DMR: Tilbagemelding på spørgsmål ang. oplæg til undersøgelser, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  355875/21
 • Til WSP: Ok til at afvente prøvetagning
  355639/21
 • TYil DMR, Regionens svar på afklaring af V1-kortlagt vejareal, Lok. nr 621-81084
  356201/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ørbækvej 752, 5220 Odense SØ.pdf
  355246/21
 • Til Boligforeningen Kristiansdal, V1-høring med bilag, Odensevej 4, 5260 Odense S.pdf
  354784/21
 • Til Rambøll, OM-Rapport, Bjerndrup Landevej 5, 6070 Christiansfeld. Lok. 509-10005
  354676/21
 • Til Fredericia Kommune: fremsendelse af notat, Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia
  356326/21
 • Til DMR - Sidste bemærkninger til undersøgelsesoplæg (431-00011)
  356885/21
 • Til DMR - Bemærkninger til undersøgelsesoplæg (421-00004)
  354545/21
 • til FOCUS Advokater Svar på henvendelse : Lokalitets nr. 461­00047 Højbyvej 4, 5260 Odense S
  356914/21
 • Til Haderslev Kommune - Kopi af V2-varsel (høring) vedr. Fjordagervej 40A og 40B, 6100 Haderslev (Matr. nr. 481 Vandling, Starup). Lokalitet 515-50058.
  357311/21
 • Til grundejer - V2 kortlægning - Vestergade 34D 1..pdf
  354574/21
 • Til grundejer - V2 kortlægning - Vestergade 34A - grundejer 1.pdf
  354578/21
 • Til Miljøstyrelsen, Råstof, Høring af region vedr. olieledning i Vejle Kommune
  355304/21
 • Til borger udgået inden kortlægning: 461-81897, Smed, Stigevej 250, Bjergfyrvangen 75, 5270 Odense N, Odense Kommune, matr.nr. 13b, 13x, Hauge By, Lumby. - Til borger, udgået brev - Bjergfyrvangen 75, 5270 Odense N.pdf
  357373/21
 • Til borger, udgår inden kortlægning - Sanderumgårdvej 30, 5220 Odense SØ.pdf
  357309/21
 • Til Nordfyns Bank. Henvendelse om sagsakter
  357375/21
 • Til Borger - V2-varsel (høring) Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev (519-50058).pdf
  357293/21
 • Til grundejer - V2 kortlægning - Ejerforeningen Vestergade 34.pdf
  354577/21
 • til borger, udgået inden kortlægning: 461-81897, Smed, Stigevej 250, Bjergfyrvangen 75, 5270 Odense N, Odense Kommune, matr.nr. 13b, 13x, Hauge By, Lumby. - Til borger, udgået brev - Stigevej 250, 5270 Odense N.pdf
  357374/21
 • Til grundejer - V2 kortlægning - Vestergade 34A - grundejer 2.pdf
  354572/21
 • Til Thors Have a/s: Afgørelse - Del af matr. 2d og 2hp udgår af kortlægning, 461-00199
  357272/21
 • Til Rambøll: Svar på oplæg til frivillige undersøgelser på Bjerndrupvej 45, 47 og 51 i Tinglev
  357403/21
 • til WSP VS: Lokalitets nr. 461­00047 Højbyvej 4, 5260 Odense S
  356899/21
 • Til grundejer - V2 kortlægning - Vestergade 34D 2..pdf
  354575/21
 • Til Nordical: Sv. Henvendelse
  357482/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Græshaven 9b, 5240 Odense NØ
  363154/21
 • Til Billund Kommune: Orientering om møde vedr. mulig energiudnyttelse
  368888/21
 • Til Aarhus Universitet: Svar vedr. forskningsideer
  368654/21

1. juli 2021

Indgående

 • Nyhedsbrev fra DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark
  376779/21
 • Foto fra DK2020 Afslutningskonference.pdf
  376781/21
 • DK2020 Nyhedsbrev juni 2021_final.pdf
  376780/21
 • Til orientering - ECR teknisk dokumentation + gammel delaftale Energi - og CO2-regnskab
  379316/21
 • SV: Rapport fra PwC om anbefalinger til det billeddiagnostiske område
  354388/21
 • Mini rapport for analyse af regionernes it-systemportefølje på det diagnostiske område 2021.pdf
  354389/21
 • Fra MOE: Undersøgelsesrapport
  356150/21
 • Fra Odense Kommune: Fremsendelse af ansøgningsmateriale vedr. etablering af jordvarmeanlæg, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  354378/21
 • Fra Odense Kommune: Jordvarmeansøgning, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  354379/21
 • Fra Rigsarkivet: Advis om IT-vederlagsfakturering for kalenderåret 2020
  429106/21
 • SV: DNS til prapppronest01v
  356859/21
 • Fra Kumlehøje Ejendomsservice: dokumentation for udført arbejde - mål på porthul
  389373/21
 • Fra DMR: Endelig del-Rapport, Glasvænget 9, Vissenbjerg
  357303/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar fra ansøger om graveplan samt telefonnotat om varighed af årlig indvinding matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted
  353708/21
 • Fra Niras: Aflevering, Adelgade, afleveringsprotokol og tilfredshedserklæring
  352612/21
 • Fra Esbjerg Kommune, Yderligere om §-8-Sag om trold på Fanø
  353833/21
 • Fra Kumlehøje Ejendomsservice: Tilbudsnr. 3086 - 29-06-2021
  389365/21
 • Fra Sønderborg Kommune: VS: Brandøvelsespladser
  368436/21
 • Fra Bygherrerådgiver, Situationsplan, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  363644/21
 • Fra Faaborg Kommune, Afslutning af § 8-sag, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  363643/21
 • kort info om betaling
  379522/21
 • Opsamling fra mødet i den lille arbejdsgruppe d.1. juli 2021
  379309/21
 • Fra Lertrans: SV: supplerende oplysninger om maskiner
  354081/21
 • Fra Borger: Spørgsmål til sagen
  351278/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  354451/21
 • SV_ Bilag 13 Licensbetingelser
  354337/21
 • Fra Sundhedstyrelsen: Invitation til møde om varetagelse af sjældne sygdomme i relation til specialeplanen
  376735/21
 • Udstedelse af bekendtgørelse om generelt informeret samtykke udskydes
  353453/21
 • Fra Region Midt: Valgsystem
  353921/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Udstykningssag - Lokalitet 523-50056, 523-06010 mfl., Nordals Ferieresort
  353977/21
 • Fra Randbøl Lokalarkiv: Svar på henvendelse vedr. Vandel Flyveplads
  354168/21
 • Fra Vejen Kommune: Vedr. ejendommen Gispel Mosevej 3, 6622 Bække
  353284/21
 • Fra DGE A/S: Kvittering for fremsendelse af kortlægningsmateriale og andet relevant materiale på lok. 575-71001
  354038/21
 • Fra Filadelfia: Opstartsmøde om transition
  394295/21
 • Fra Nordical, HENV, Sørup Kirkevej 74, 5700 Svendborg
  357036/21
 • Fra borger: Aktindsigt i Ribegade 8 / 10 + Bleggaardsgade 40, 7100 Vejle
  356286/21
 • fra FOCUS Advokater HENV -Lokalitets nr. 461­00047 Højbyvej 4, 5260 Odense S
  355944/21
 • Fra Langeland Kommune: Bilag 2: Oprensningsrapport_Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær_Ver1.0.
  357880/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  354584/21
 • Fra Langeland Kommune: Bilag 1: Afslutning af påbudssag_Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær
  357857/21
 • Fra DGE A/S: Odensevej 19, Middelfart - poreluftundersøgelse.
  354049/21
 • Fra Landbrugsmæglerne: Telefonhenvendelse. lok. nr. 517-05702
  353299/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter
  353468/21
 • Fra DGE A/S: "FORSP. Forespørgsel om at få tilsendt kortlægningsmaterialet på lok. 575-71001"
  352091/21
 • Fra Billund Kommune: Undersøgelser for PFAS, Billund Lufthavn
  353241/21
 • Fra Kolding Kommune: Afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, Eltangvej 134, 6051 Almind
  351873/21
 • Fra NIRAS Kommentar til udbudsmateriale - pulje 37
  353768/21
 • Fra Roche: Information om lægemiddel Phesgo (trastuzumab, pertuzumab) til neoadjuverende og metastatisk HER2-positiv brystkræft
  353420/21
 • Fra Vejle Kommune: Supplerende oplysningerr om flyvestation Vandel
  354171/21
 • Psykolog - Ny klinikadresse pr. 1. august 2021
  353256/21
 • Fra DTU: Svar vedr. budget
  376865/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, faktura
  360538/21
 • Fra WSP, Oplæg til undersøgelse forud for § 8-ans, Diernæsvej 103, 6100 Haderslev
  362962/21
 • Fra Advokat, Klima og Ressourcer, fremsendelsesmail
  360523/21
 • Fra Langeland Kommune: KOPI af afslutning af påbudssag på Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær
  357705/21
 • Fra COWI, Byggemødereferat 4, Adelgade 3_Raadhusstræde 1, Kolding
  382867/21
 • Fra Kolding HF & VUC: vedr. Klimacamp for unge og politikere 3. september 2021
  369753/21
 • Fra DMR - Udkast til undersøgelsesoplæg (431-00030)
  369392/21
 • Fra borger: Svar vedr. møde
  368879/21
 • Fra DMR - Udkast til undersøgelsesoplæg ift. Sundet (431-00010 og 431-00011)
  367809/21
 • Fra Nye Borgerlige - Spørgsmål om lokaler
  367360/21
 • Fra Aarhus Universitet: Forskningsideer
  368645/21
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Vejlevej 114, Kolding
  368094/21
 • Fra Healthcare DENMARK:Referat fra generalforsamling i HCD's repræsentantskab den 22 juni 2021
  386821/21

Udgående

 • Til Nordfyns Kommune: Kopi af varsler om undersøgelse af OFV
  377658/21
 • Til Rådgiver: Kopi af varsler om undersøgelse af OFV
  377647/21
 • Til Borger: Svar på supplerende spørgsmål
  354002/21
 • Til Esbjerg Kommune og DMR, Regionens bemærkninger vedrørende nedlæggelse af tankstation, Trojelsvej 32, Ribe
  353956/21
 • Til Odense Kommune: Anmodning om ansøgningsmateriale for udkast til § 8-tilladelse, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  353914/21
 • Til Borger: Svar på spørgsmål
  353527/21
 • Til ansøger, Råstof, Skrydstrup
  377384/21
 • Til rådgiver - kommentar til rapportudkast
  368786/21
 • HøringssvarHaderslevBrevSlut.pdf
  353142/21
 • Til Kumlehøje Ejendomsservice: Accept af tilbud - skilt til opsætning
  389372/21
 • Til MOE: Kommentar til rapport
  352267/21
 • Til Geopartner: Ørstedsgade 26, Rudkøbing - kopi af naboorientering
  389369/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rughøjvej 51, 5250 Odense SV.pdf
  352116/21
 • Til Faaborgmidtfyn Kommune og DMR, Regionens bemærkninger til forurening på Øvej 1, 5550 Langeskov - Forurening fundet via jordflytningssag
  352024/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Spørgsmål til graveplan matr.nr. 52 Grøngrøft, Felsted
  353696/21
 • Til Kolding Kommune, Ingen bemærkninger til varsel om ikke at meddele påbud, Ole Rømers vej 7, 6000 Kolding
  351486/21
 • Til Vejle kommune: Flyvestation Vandel
  368433/21
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Tarupvej 8, 5792 Årslev.pdf
  354105/21
 • Til borger - V1-afgørelse, 13m, Birkum Bygade 19, 5220 Odense SØ
  353169/21
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på udstykningssag - Lokalitet 523-50056, 523-06010 mfl., Nordals Ferieresort
  353992/21
 • Til borger - Information på regionens hjemmeside
  353401/21
 • Til Odense Kommune: Vedr. status på § 8-dokumentationsrapport, Skt. Jørgens Stræde 20, 5000 Odense C
  352063/21
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Tarupvej 8, 5792 Årslev.pdf
  354109/21
 • Til Sundhedsstyrelsen: Region Syddanmarks høringssvar: NRL - Baggrundsnotatet for hormonbehandling i klimakterie og menopausen
  354127/21
 • Til Fredercia Kommune og SKAT: Orientering om ændring af nuancering af forurening på ejendommen Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia,, lok. 607-00028
  351699/21
 • Til DGE A/S: Vedr. fremsendelse af kortlægningsmateriale og andet relevant materiale på lok. 575-71001
  352866/21
 • Til Borger: Afgørelse - ændring af nuancering på din ejendom, Hans Tausens Vej 14, Fredericia
  351631/21
 • Til Borger: Kvittering for modtagelse af notat vedr. afværgetiltag, Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia, lok. 607-00028
  351537/21
 • Til Haderslev Kommune og FES: V2-afgørelse, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  351245/21
 • Til DMR - Bemærkninger til undersøgelsesoplæg (431-00033)
  353378/21
 • Til kommune - Svar på spørgsmål om erhvervsområde ved Skrydstrup
  353141/21
 • Til borger - V1-afgørelse, 24a, 5d, Anderupvej 146+148, 5270 Odense N
  353517/21
 • Til Interimstyregruppen Dagsorden og materiale til videomøde i Interimstyregruppen for Digital Valley - afsæt for Dansk-Tysk Udviklingsalliance 10. august 2021 kl. 18.00-19.30
  354325/21
 • Til: Arbejdsgruppen VS: Dagsorden og materiale til videomøde i Interimstyregruppen for Digital Valley - afsæt for Dansk-Tysk Udviklingsalliance 10. august 2021 kl. 18.00-19.30
  354326/21
 • Til projekt. Tilsagnskontrakt samt materialer
  351792/21
 • Til Vejle Kommune: Vedr placering af øvelsesplads, flyvestation Vandel
  351289/21
 • Miniudbud - Udbud af videregående undersøgelse - pulje 37, 2021. Tilbudsfrist 27. september 2021 kl. 12.00.
  353190/21
 • Til Svendborg kommune: Endelig V2-kortlægning afventer det sidste dokumentationsmateriale, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  352252/21
 • Til Trimmet Ejendomme ApS: Udgår inden kortlægning, del af matr. 12f, Brobyvej 4, 5270 Odense N
  353389/21
 • Til Nordicals. Henvendelse Rytterhaven 7, 5700 Svendborg
  353275/21
 • Til DMR og NIRAS. Miniudbud - Revideret udbud af videregående undersøgelse - pulje 37, 2021. Tilbudsfrist 27. september 2021 kl. 12.00.
  353788/21
 • Til Borger: Bilag til "Afgørelse" - Boligerklæring, matr. 217æ
  351650/21
 • Udgår INDEN kortlægning, Rågelundsgyden 1, Odense NØ.pdf
  352350/21
 • Til Aabenraa Kommune, Vurderingsstyrelsen og Bygma: V1-afgørelse, Sønderport 46, Aabenraa
  351224/21
 • Til borger - V1-afgørelse, 10d, Birkum Kohave Vej 126, 5220 Odense SØ
  351602/21
 • Til DMR - Bemærkninger til undersøgelsesoplæg (431-00044)
  353337/21
 • Til Borger: Kopi af afgørelse, Hans Tausens Vej 14, 7000 Fredericia
  351671/21
 • Til DMR og NIRAS. SV: Miniudbud - Udbud af videregående undersøgelse - pulje 37, 2021. Tilbudsfrist 27. september 2021 kl. 12.00.
  353778/21
 • Til Roche: SV: Information om lægemiddel Phesgo (trastuzumab, pertuzumab) til neoadjuverende og metastatisk HER2-positiv brystkræft
  353411/21
 • Til Borger, V2-høring, Tarupvej 8, 5792 Årslev.pdf
  354108/21
 • Til Sundhedsstyrelsen: Region Syddanmarks høringssvar: NRL - Baggrundsnotatet for hormonal kontraception
  354132/21
 • Til borger, Høring, med bilag, Skippervej 58, 5270 Odense N.pdf
  353675/21
 • Til Styrelsen for patientsikkerhed: Resultater af canistermålinger og orsarør inden opsætning af luftrensere - Udtalelse om forurening
  365894/21
 • Til borger: Forslag om møde vedr. mulig energiudnyttelse
  368866/21

30. juni 2021

Indgående

 • Referat af VBA netværksmøde den 16. juni + ny dato for netværksmøde
  356560/21
 • Kopi af samarbejdsaftale m SDU
  351293/21
 • Erfaringer og anbefalinger vedr. Pathways
  379306/21
 • Fra rådgiver - udkast til rapport. inkl. geogis rapporter
  368782/21
 • Dagsorden til arbejdsgruppemødet 1.juli
  379300/21
 • Fra MOE: Udkast rapport
  351286/21
 • Fra DMR: Tilbudsliste og tidsplan, Odensevej 22, Langeskov
  350574/21
 • Fra DMR: Tidsplan og tilbudsliste Odensevej 29 (elværk)
  350571/21
 • 2020-3285 2021-06-30 Placering af filtersatte boringer.pdf
  361785/21
 • 2020-3285 2021-06-30 Status på poreluft.pdf
  361784/21
 • fra odense kommune : Oplæg til filterboringer som screening på Havnegade 12-14, Odense
  361781/21
 • Fra rådgiver: Opdateret økonomi og tidsplan for pulje 29
  379068/21
 • Fra rådgiver: Opdateret økonomi og tidsplan for pulje 29
  379052/21
 • Fra grundejer: Ingen kommentarer til referat
  350385/21
 • Fra Vejle Kommune: VS: Telefonhenvendelse plus vedhæftet mail - vedr. PFAS og Vandel Flyveplads
  368428/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Fremsender materiale, Tangevej 122, 6760 Esbjerg
  411533/21
 • Fra advokat - Aftaleudkast som sendt til lodsejerne
  353579/21
 • Fra Nationalpark Vadehavet, RÅSTOF, svar på udkast til referat matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  350322/21
 • Fra Sønderborg Kommune: VS: Brandøvelsespladser
  368427/21
 • Fra advokat - endelig rammeaftale vedr. lodsejeraftaler mellem Danfoss og Region Syddanmark
  353570/21
 • SV: [Sagsnr.:21/10453] - [Dok.nr.Fra Assens kommune :Høring - Neversvej 40, Tommerup der er kortlagt på V1 matrikelnummer 5ab Nårup By, Verninge.
  358618/21
 • SV: Fra NG - Lukning af projekt STEM4CLIMATE
  350275/21
 • Fra borger: Henvendelse: Anmodning om fremsendelse af V1-varslingsbreve, Vestbirkvej 6, 5240 Odense NØ
  349018/21
 • Fra DMR: Bilag - oplæg til dyb poreluftsondering
  355158/21
 • Fra DMR: Oplæg til dyb poreluftmåling på Vesterbro 28-32, Odense
  355157/21
 • Fra borger - boringer på ejendommen - Vibækvej 1, Odense SV
  397143/21
 • SV_ Incendium
  354586/21
 • Fra DMR - Revideret oplæg til undersøgelse (431-00011)
  356842/21
 • Fra advokat - Bilag til Aftaleudkast som sendt til lodsejerne - lodsejeraftale mv. Frydenlundvej 5 - Vores j.nr. 65838-1.msg
  353638/21
 • Fra advokat - Bilag til Aftaleudkast som sendt til lodsejerne - lodsejeraftale og grundkobsaftale Voldgade 18 - Vores j.nr. 65838-1.msg
  353641/21
 • Fra Agrolab, analyseresultater vedr. Lokalitetsnr.: 479-00025, B303
  373201/21
 • SV: Aflevering af arkiveringsversion af DAMD-databaserne
  351471/21
 • Fra Svendborg Kommune: Rapport, afgravning af forurenet jord, Fiskopvej 21, 5700 Svendborg
  352233/21
 • Høring: Udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om udveksling af oplysninger i forbindelse med høreapparatsbehandling i høremappen, frist 15.08.21 kl. 12.00
  351490/21
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag til "Orientering" - Miljørapport - Kuopiovej 4 og 11, 5700 Svendborg
  352160/21
 • Fra advokat - Bilag til Aftaleudkast som sendt til lodsejerne - lodsejeraftale Basmosevej 14 - Vores j.nr. 65838-1.msg
  353632/21
 • Fra advokat - Bilag til Aftaleudkast som sendt til lodsejerne - grundkobsaftale Voldgade 26 - Vores j.nr. 65838-1.msg
  353628/21
 • Høring: Udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om udveksling af oplysninger i forbindelse med høreapparatsbehandling i høremappen, frist 15.08.21 kl. 12.00
  351497/21
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om friv. basistilstandsundersøgelse, Kuopiovej 4 og 11, Svendborg
  352142/21
 • Fra Haderslev Kommune: Kommentarer til supplerende undersøgegelse, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  362426/21
 • Fra WSP - Revideret oplæg 2 (631-00032)
  361619/21
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag til " Høring" - Udkast til § 8 tilladelse til nedrivning af eksisterende hal og opførelse af ny hal, Tåsingevej 1, Nyborg
  349448/21
 • Fra Realkredit Danmark A/S: "FORESP.: Lokalitetsnr. 461-06056, matr.nr. 2302 Odense Bygrunde"
  349419/21
 • Passagerråd - Konstituering af de to syddanske passagerråd juni2021
  349033/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  349951/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om konstatering af mulig forurening ved jordflytning, Helgavej 4, Odense
  349725/21
 • Fysioterapi - ændring af klinikbetegnelse
  349006/21
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse til nedrivning af eks. hal og opførelse af ny hal: Tåsingevej 1, 5800 Nyborg. Lokalitetsnummer: 449-55122
  349440/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  349985/21
 • Fra Rådgiver (DGE) - Lok. nr. 519-10019, Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa - Rapporter
  349325/21
 • Fra projekt; underskrevet tilsagnsbrev
  350286/21
 • PP_Åbningsmøde Region Syddanmark_15062021
  349005/21
 • Fra EDC A/S: "FORSP.: Forespørgsel til den V1-kortlagte ejendom på Vangeledgårdsvej 30, Stenløse, 5260 Odense S"
  350755/21
 • Fra Fredericia Kommune: Suppl. oplysninger vedr. fund af benz(a)pyren i jord fra vejmatriklen
  349802/21
 • Fra Esbjerg Kommune: svar på spørgsmål vedr. byggeri på Grimsbyvej 2
  349492/21
 • Fra advokat - Bilag til Aftaleudkast som sendt til lodsejerne - grundkobsaftale Voldgade 13 - Vores j.nr. 65838-1.msg
  353627/21
 • Fra advokat - Bilag til Aftaleudkast som sendt til lodsejerne - lodsejeraftale mv. Basmosevej 11 - Vores j.nr. 65838-1.msg
  353637/21
 • Fra advokat - Bilag til Aftaleudkast som sendt til lodsejerne - grundkobsaftale Voldgade 11 - Vores j.nr. 65838-1.msg
  353625/21
 • Fra Rambøll: Opdateret oplæg til frivillige undersøgelser på Bjerndrupvej 45, 47 og 51 i Tinglev
  351111/21
 • Fra advokat - Bilag til Aftaleudkast som sendt til lodsejerne - lodsejeraftale Voldgade 32 - Vores j.nr. 65838-1.msg
  353642/21
 • Høring: Udkast til bekendtgørelse om pilotprojekt om udveksling af oplysninger i forbindelse med høreapparatsbehandling i høremappen, frist 15.08.21 kl. 12.00
  351505/21
 • Re: Aflevering af arkiveringsversion af DAMD-databaserne
  351479/21
 • Fra Borger: Orientering om afværge, Tausens Vej 14, 7000 Fredericia, lok. 607-00028
  351521/21
 • Fra projekt; meddelelse om lånegaranti
  351991/21
 • Fra advokat - Bilag til Aftaleudkast som sendt til lodsejerne - lodsejeraftale og grundkobsaftale Basmosevej 12 - Vores j.nr. 65838-1.msg
  353639/21
 • Fra projekt: udfyldt evalueringsskema
  360075/21
 • Fra projekt: takker for tilsagn
  369756/21
 • Fra projekthaver
  366827/21
 • Fra Dansk DesignCenter: Referat af 1. styregruppemøde
  386962/21
 • Fra DSN: Project information on partner website
  386967/21
 • Fra projekt: vedr. lånegaranti
  364332/21
 • Fra Styrelsen for patientsikkerhed: anmodning om resultater af canistermålinger - Udtalelse om forurening
  365883/21
 • Fra Galler Pagter - Salg og avance fra 1. jan - 31. maj
  388109/21
 • Fra COWI: vedr. elektronikanalyse
  368244/21

Udgående

 • Til Borger: Oplysning om sagsbehandler
  350562/21
 • Til NIRAS: Tidsplan ønskes
  350320/21
 • SV: [Ekstern] SV: Lukning af projekt STEM4CLIMATE
  379035/21
 • SV: Høring af beretningsudkast om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien
  350257/21
 • Til BDO: Regnskabserklæring
  350228/21
 • SV: Høring af beretningsudkast om beskæftigelsesrettet indsats for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien
  350078/21
 • Region Syddanmarks høringssvar til Rigsrevisionens beretningsudkast om beskæftigelsesrettede indsatser for sygemeldte borgere med forløb i psykiatrien.docx.pdf
  350079/21
 • Til Kolding Kommune, Svar på Mail vedr §8, Banegårdspladsen 8-10 m.fl., 6000 Kolding
  349667/21
 • Til borger: Fremsendelse af materiale til grundejer vedr. vidensniveau 1-høring for Vestbirkvej 6, 5240 Odense NØ
  349030/21
 • Til borger: Svar på henvendelse: Fremsendelse af V1-varslingsbreve til mulig køber, Vestbirkvej 6, 5240 Odense NØ
  349025/21
 • Til FMG + Billund Kommune, Krav for at udgå eller få § 8-tilladelse, Kløvermarken 106, 7190 Billund
  348957/21
 • Til Ejendomsselskabet Tvillingegården - V1-afgørelse med bilag, matr. nr. 14e, 5f, 5g, Anderupvej 68, 5270 Odense N.pdf
  348132/21
 • Til EJENDOMSSELSKABET TVILLINGEGÅRDEN - V1-afgørelse med bilag, matr. nr. 20a, Anderup By, Lumby, Anderupvej 68, 5270 Odense N.pdf
  348063/21
 • Til Borger - V2-varsel (høring) Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa (519-10019).pdf
  350366/21
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens vurdering af § 8 pligt i forbindelse med etablering af ny plads på V1 areal, 561-32053
  349691/21
 • Til Lertrans: supplerende oplysninger om maskiner
  348098/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Nyborgvej 515, 5220 Odense SØ
  349158/21
 • Til STENBOGÅRD ApS, V1-høring med bilag, Dahlsvej 60, 5260 Odense S.pdf
  351010/21
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Odensevej 37, 5260 Odense S
  348886/21
 • Til Bruun Ejendomme ApS, udgår inden kortlægning, Ørstedsgade 19A, 7100 Vejle
  347909/21
 • Til projekt: tilsagnsbrev samt vilkår og rev. instruks samt vedr. evaluering
  350739/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Middelfartvej 448, 5491 Blommenslyst.pdf
  351001/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Sanderumvej 264, 5250 Odense SV
  349498/21
 • Til Castor Properties KS, udgår inden kortlægning, Vissingsgade 5A, 7100 Vejle
  347951/21
 • Til EDC A/S: Vedr. forespørgsel til forureningen på V1-kortlagt naboejendom til Vangeledgårdsvej 36, Stenløse, 5260 Odense S
  350793/21
 • Til BARFOED, V1-afgørelse, Brolandvænget 8-18, Græshaven 9, 9B, 5320 Agedrup
  349051/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ravnebjerggyden 29, 5491 Blommenslyst.pdf
  351002/21
 • Til projekt: tilsagnsbrev med materialer
  349786/21
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Lunden 58, 5320 Agedrup
  348204/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Græshaven 9, 5320 Agedrup
  349055/21
 • Til borger - Svar på henvendelse om regionens kommende indsats på Overgade 11, 6500 Vojens
  348959/21
 • Til Fashion Flowers, V1-høring med bilag, Nistedvej 10, 5270 Odense N
  350874/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Græshaven 9B, 5320 Agedrup.pdf
  349062/21
 • Til Haderslev Kommune: § 8a høringssvar, udkast til § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde - Solsikkevej 2, 6100 Haderslev, lok. 515-50039
  348879/21
 • Til BARFOED GROUP PS, V1-afgørelse, Søhustoften 38 mfl., 5270 Odense N.pdf
  350390/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Middelfartvej 256, 5200 Odense V
  349200/21
 • Til Vejen Kommune: Anmodning om oplysninger vedr. ejendommen Gispel Mosevej 3, 6622 Bække
  348753/21
 • Til STENBOGÅRD ApS, V1-afgørelse, Dahlsvej 60, 5260 Odense S.pdf
  351012/21
 • Til borger, V1-afgørelse, H.C. Lumbyes Vej 131, 174, 5270 Odense N
  349264/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Tommarksvej 133, 5491 Blommenslyst.pdf
  351007/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kirkegyden 77, matr. nr. 5cm, 5270 Odense N
  350801/21
 • Fra Kolding Kommune, Spørgmål om §8, Banegårdspladsen 8-10 m.fl., 6000 Kolding
  349656/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Assensvej 204 og 208, 5250 Odense SV
  349451/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Løkkegravene 202, 5270 Odense N.pdf
  351025/21
 • Til Borger - V2-varsel (høring) Kobjergvej 17, 7190 Billund (551-61005).pdf
  349177/21
 • Til Borger, V1-afgørelse, Espehøjvej 15, 6430 Nordborg.pdf
  348134/21
 • Til ODENSE KOMMUNE, V1-afgørelse, Teknikvej 75, 5260 Odense S
  350214/21
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Odensevej 43, 5260 Odense S
  348939/21
 • Til Andelsboligforeningen Smedeager, V1-afgørelse, Smedeager 1 mfl., 5270 Odense N
  349412/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Ravnebjerggyden 29, 5491 Blommenslyst..pdf
  351003/21
 • Til Andelsboligforeningen Smedeager II, V1-afgørelse, Smedeager 13 mfl., 5270 Odense N
  349418/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Bindekildevej 28, 5250 Odense SV
  349126/21
 • Til Ejlskov A/S: Vedr. fremsendelse af historisk materiale m.m. på lokalitet nr. 551­-20002, Billund Fjernvarmeværk, Møllevej 9, 7190 Billund
  349384/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nistedvej 16, 16B, 5270 Odense N
  350882/21
 • Til Esbjerg Kommune: Spørgsmål til sagen vedr. byggeri på Grimsbyvej 2
  349389/21
 • Til ANDELSBOLIGFORENINGEN SØHUSTOFTEN, V1-afgørelse, Søhustoften 4 mfl., 5270 Odense N.pdf
  350367/21
 • Til borger - Svar på henvendelse om forurening på Industrivej 5, 6630 Rødding
  349186/21
 • Til borger - Svar på henvendelse om forurening på Industrivej 5, 6630 Rødding
  349159/21
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Markhaven 1, 5320 Agedrup
  348367/21
 • Til AB Søhustoften III, V1-afgørelse, Søhustoften 100 mfl. 5270 Odense N
  350380/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Løkkegravene 202, 5270 Odense N.pdf
  351024/21
 • Til Aabenraa Kommune - Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Varnæsvej 751, 6200 Aabenraa (519-10019)
  350642/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Ilnabgyden 54, 5270 Odense N
  349339/21
 • Til Billund Kommune - Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m. bilag, jf Jordforureningsloven - Kobjergvej 17, 7190 Billund (551-61005)
  349265/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kirkegyden 77, 5270 Odense N.pdf
  350962/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Otterupvej 502, 5270 Odense N.pdf
  350423/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Lindvedvej 60, 5260 Odense S
  349303/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Middelfartvej 448, 5491 Blommenslyst
  351000/21
 • Til GLOBAL FLOWERS AS, V1-afgørelse, Bindekildevej 34 og 36, 5250 Odense SV
  350031/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Tommarksvej 133, 5491 Blommenslyst.pdf
  351006/21
 • Til AB Lettebækken, V1-afgørelse, Åkanden 1-27 og 2-12, 5250 Odense SV
  350267/21
 • Til SDE vedr. projekt
  388871/21

29. juni 2021

Indgående

 • Fra Advokat - info. vedr. udsendelse af udkast til aftaler til lodsejere.
  353559/21
 • Orientering og status fra NPV
  351301/21
 • Maildialog: Region Syd oplæg
  379241/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF Råstofansøgning Bjerreby Bentonitbrud 14.06.21
  355313/21
 • Dialog med ansøger RÅSTOF Vedr. høring
  397166/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Indledende oprensningsrapport
  355140/21
 • Fra Fredericia Kommune: Kopi af indledende oprensningsrapport, Holmemarksvej 28, 7000 Fredericia
  355138/21
 • Dialog med indvinder TILSYN RÅSTOFFER Om tilsyn i Ålsbo mhp delvis godkendelse
  397655/21
 • FW: Til underskrift Samarbejdsaftale om samfinansiering af IRS for 2021
  350792/21
 • Fra KE: Tillæg til samarbejdsaftale vedr. licensaftaler underskrevet
  348735/21
 • Fra KE: Tillæg til samarbejdsaftale vedr. licensaftaler underskrevet (bibliotekslicenser)
  348700/21
 • Fra Middelfart Kommune: VS: PFAS
  368421/21
 • IBI Rapport
  354386/21
 • IBI rapport-v1.0.pdf
  354387/21
 • Projekt Sprog og samskabelse - forlængelse
  444897/21
 • Fra NIRAS: Aflevering rapport
  345322/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel om PFAS
  368419/21
 • Fra DMR - Udkast til undersøgelse (421-00004)
  354534/21
 • Fra MST: Afslutning af jordfoureningssag (spild id: 27.08.2020, overløb COC-kanal ved CATIII indgang) (MST Id nr.: 3348985)
  356629/21
 • Fra DMR - Nye oplysninger medfører en anden undersøgelse (431-00011)
  353477/21
 • Fra DR: Behandlingsråd
  357368/21
 • Fra Neptun Apotek: aktivitetsopgørelse
  404377/21
 • Fra Odesne Kommune: Meddelse af § 8-tilladelse, Vibækvej 1 i Odense
  346263/21
 • Fra Nybolig - Henvendelse og V1-kortlægning Beddingen 53, 7100 Vejle, lok. nr.: 631-00296
  346687/21
 • Fra Odesne Kommune: Bilag til "Meddelse " - § 8-tilladelse til nedrivning af væksthuse samt etablering af energipil
  346279/21
 • **Automatisk kvittering for modtagelse af din mail**
  347757/21
 • Fra projekt; underskrevet tilsagnskontrakt
  346239/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om regler og krav til indhold og omfang af kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen samt opkrævning af gebyr for registrering af kurset
  345979/21
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: Strandvejen 50, Odense NØ, lok. nr.: 461-56468
  347503/21
 • Fra projekt: revideret budget
  347671/21
 • Mail med risikovurdering fra SDU ifm databehandleraftale
  346942/21
 • Fra Faaborg:Midtfyn Kommune: Orientering om forurening, Øvej 1, 5550 Langeskov
  348618/21
 • Fra Haderslev Kommune: "Høring" - Udkast til § 8 tilladelse, Solsikkevej 2, 6100 Haderslev
  348824/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for §8-høringssvar for Strandvejen 238, Strib, 5500 Middelfart, matr. nr. 1afø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov, lok. nr. 445-04007
  348213/21
 • Akutlægehelikopterens årsrapport 2020
  348397/21
 • Fra Haderslev Kommune: Høring af udkast til § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Solsikkevej 2, 6100 Haderslev
  348819/21
 • Fra borger - Henvendelse og indsats på Overgade 11, 6500 Vojens, lok. nr.: 510-81195
  348941/21
 • Fra Ejlskov A/S: "FORSP:: Anmodning om aktindsigt for lokalitet nr. 551­-20002"
  349171/21
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. tid for drøftelse af §8-høringssvar for Strandvejen 238, Strib, 5500 Middelfart, matr. nr. 1afø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov, lok. nr. 445-04007
  348223/21
 • Fra borger - Telefonhenvendelse: Industriparken 5 & 10, Rødding 6630, lok. nr.: 575-81044 & 527-05706
  349180/21
 • Fra Langeland Kommune: Bilag 1: Oprensningsrapport_Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær
  350357/21
 • Fra Miljøteknik A/S: SV: Til orientering: §8 tilladelse til nedrivning af ejendomme på matrikel 1afø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov
  348662/21
 • Fra Odesne Kommune: Bilag til "Meddelse " - § 8 Kortbilag
  346298/21
 • SV_ [EXT] mulighed for fiber_ Region Syddanmark
  345751/21
 • Fra Haderslev Kommune: Endelig § 8 tilladelse, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  355349/21
 • Fra Middelfart Kommune: Til orientering: §8 tilladelse til nedrivning af ejendomme på matrikel 1afø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov
  348571/21
 • Fra Langeland Kommune: Vedr. oprensningsrapport fra Helletofte Strand 40, 5953 Tranekær - oprensning af fyringsolieforurening
  350334/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. § 8 pligt i forbindelse med byggeri, Grimsbyvej 2, 6700 Esbjerg
  349377/21
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - §8-ansøgning - Kanalbyen Fredericia byggelfet 14_rev3.pdf
  475562/21
 • fra projekthaver
  371206/21
 • fra projekthaver
  371194/21
 • Fra Designskolen Kolding og SDU: Underskrevet tillæg til samarbejdsaftale
  387060/21
 • Fra DGE, modtaget oplæg til undersøgelse af l lok. nr. 473-04006, Højrupvej 10, 5750 Ringe - oplæg.pdf
  366090/21
 • fra Danske Regioner vedr den regionale socialfondsprioritet
  367808/21

Udgående

 • til Assens kommune VS: Høring - Neversvej 40, Tommerup der er kortlagt på V1 matrikelnummer 5ab Nårup By, Verninge.
  347646/21
 • VS: Til underskrift Samarbejdsaftale om samfinansiering af IRS for 2021
  350796/21
 • Til Middelfart Kommune: SV: PFAS
  368424/21
 • Til advokat - forhåndsgodkendelse af rammeaftaler mm.
  353558/21
 • Til MP 2009 ApS: V2 afgørelse, Løngang 37, Sønderborg
  347317/21
 • Til Grundejer16, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346999/21
 • Til Vejle Kommune + SKAT, Kortlægningsafgørelse, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle Ø
  346875/21
 • Til Grundejer6, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346974/21
 • Til Grundejer15, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346997/21
 • Til Grundejer3, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346968/21
 • Fra borger - Henvendelse: Industriparken 5 & 10, Rødding 6630, lok. nr.: 575-81044 & 527-05706
  349149/21
 • Til Grundejer8, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346978/21
 • Til miljøministeren: Mål for oprensning
  347821/21
 • Til Grundejer10, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346985/21
 • Til Grundejer7, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346975/21
 • til borger: V2-afgørelse, med bilag Kvindevadet 36, 5450 Otterup.pdf
  347406/21
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af rapporter på ejendommen Strandvejen 50, 5240 Odense NØ
  347685/21
 • Til Kommune, Q8 og vurderingsstyrelsen: En del af Vejlevej 355, 6000 Kolding udgår af kortlægning efter jordforureningsloven
  345781/21
 • Til Grundejer12, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346992/21
 • Til projekt: meddelelse om tilsagn
  347197/21
 • Til Grundejer13, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346994/21
 • Til Nybolig - Svar på henvendelse om kortlægningsårsag på Beddingen 53, 7100 Vejle
  346697/21
 • Til Sønderborg Kommune og SKAT: Orientering om V2 afgørelse, Løngang 37, Sønderborg, lok. 537-30010
  347362/21
 • Til Grundejer9, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346980/21
 • Til Kolding Kommune, Høring om forurening på Banegårdspladsen 8-10 m.fl., 6000 Kolding samt orientering om V2-varsling af en del af ejendommen
  347464/21
 • TP UDLEJNING AS, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Sivmoesvænget 2C-L, 5260 Odense S.pdf
  346321/21
 • Til Kolding Kommune, V2-høring, Banegårdspladsen 8 m.fl., 6000 Kolding.pdf
  347470/21
 • Til Grundejer11, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346987/21
 • til BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A, V1-høring m bilag, , 63a Engene, Vejle Jorder, Acadre.pdf
  347354/21
 • Til projekt: oplyst om tilsagn og bedt om rev. budget
  345944/21
 • Til Grundejer2, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346967/21
 • Til Kolding Kommune, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Banegårdspladsen 8 m.fl., 6000 Kolding.pdf
  347468/21
 • Til projekt:meddelelse om tilsagn
  347239/21
 • Til Grundejer14, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346995/21
 • Til Grundejer5, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346972/21
 • Til Grundejer1, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346965/21
 • Til Borger - V2-varsel (høring) Terkelsbøl Bygade 52, 6360 Tinglev (539-10028).pdf
  347391/21
 • Til Aabenraa Kommune - Kopi af V2-varsel (høring) vedr. Terkelsbøl Bygade 52, 6360 Tinglev (Matr. nr. 169 Terkelsbøl, Tinglev). Lokalitet 539-10028.
  347506/21
 • Til Grundejer4, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A-C, 7120 Vejle ØTil Grundejer, Afgørelsesbrev, Tagesvej 6A, 7120 Vejle Ø.pdf
  346971/21
 • Til projekt: meddelelse om tilsagn fra RSD
  406162/21
 • Til Vejle Erhvervshavn Fond, V1-kortbilag, høring, Havnefondens arealer, 7100 Vejle.pdf
  370068/21
 • Til Vejle Erhvervshavn Fond - bilag til høring - udkast til afgørelse - Havnefondens arealer 7100 Vejle.pdf
  370070/21
 • Til Vejle Erhvervshavn Fond, høring af udkast til kortlægning - fondens arealer på Vejle Havn.pdf
  370071/21

28. juni 2021

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Kortbilag til udkast til § 8-tilladelse, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  353854/21
 • Fra Odense Kommune: Udkast § 8-tilladelse ifm. etablering af jordvarmeanlæg, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  353852/21
 • Fra Odense Kommune: Udkast til § 8-tilladelse ifm. etablering af jordvarmeanlæg, Store Markvej 4, 5250 Odense SV
  353851/21
 • Fra Frisesdahl: Bemærkninger til referat fra 1 års eftersyn
  389368/21
 • Fra DMR: Tilbagemelding på regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelser, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  355171/21
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om dialog med rådgiver, Værftsvej 5, 5600 Faaborg
  342895/21
 • Dialog med DMR.pdf
  342894/21
 • Fra Kolding Kommune: Tilsynsrapport - væltet kemitransport ved Christiansfeld
  406299/21
 • fra Haderselv komune : § 8 tilladelse - Lodsvej, 6100 Haderslev
  343929/21
 • § 8 tilladelse - Lodsvej 6100 Haderslev.msg
  343930/21
 • fra Odense kommune : Oplæg Havnegade 12-14, Odense
  343911/21
 • 2020-3285 2021-06-23 Revideret oplæg til §8-undersøgelse i byggefelter, Havnegade 12-14, Odense_inkl. bilag.pdf
  343913/21
 • fra rådgiver : Høring - Neversvej 40, Tommerup der er kortlagt på V1 matrikelnummer 5ab Nårup By, Verninge.
  343779/21
 • Assens Kommune sags nr 21-10453.pdf
  343780/21
 • Fra Kystdirektoratet - fordebat offentliggjort
  365337/21
 • Fra DMR, Afrapportering - Midtermolen
  343941/21
 • SV Lodskovvej 15 5863 - Afslutning på §8 for nybyggeri.msg
  343864/21
 • fra Faaborg mudtfyn kommune : Lodskovvej 15, 5863 - Afslutning på §8 for nybyggeri
  343863/21
 • Fra Niras: Notat - VC i kloakker Litteraturstudie inkl bilag.pdf
  430688/21
 • 210908 Bilag - Aftale-om-infrastrukturplan-2035.pdf
  351654/21
 • Fra Filadelfia: Status ved. transitionsopstart
  394284/21
 • Fra NIRAS: Revideret undersøgelsesoplæg, Kochsgade 79/Damhusvej 74-78, Odense
  344569/21
 • Fra Varde Kommune: Meddelse af Miljøgodkendelse til udlæg af slagge under plansilo og pladser, Sdr Bjalderupvej 1, 6870 Ølgod
  342007/21
 • Fra Odense Kommune: Accept til nedgravning af ledninger ved V2-SØ og jerrycan området
  342880/21
 • Grundejerrapport, Tagesvej 6A, 7120 Vejle
  343956/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Høring af udkast til § 8 tilladelse til tilbygning til bolig, Ladegårdsvej 2, 6300
  342202/21
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag 1: UDKAST til §8 tilladelse, nedrivning af ejendomme på matrikel 1afø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov
  343839/21
 • Fra Arla Foods: : Vedr olieforurening og afslutning på boringer, Kvaglundvej 88, Esbjerg
  342201/21
 • Fra projekt; kvitterer og takker for tilsagn
  344688/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. oplysninger om lokalitet til afklaring af mulighed for nedsivning af tagvand, Energivej 19, 6700 Esbjerg
  344169/21
 • Fra Lokal Bolig - Henvende om jordforurening på Majas Alle 9, 5250 Odense SV, lok. nr.: 461-00158
  343836/21
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om oprensning efter væltet kemitransport, E45 ved Christiansfeld den 12/06/2021
  344523/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  344868/21
 • Fra mst: Afslutning af jordforureningssag (spild id 25.04.2021, T61 tankventil) (MST Id nr.: 3338492) - 2021-05-22 Dokumentationsrapport for spildoprensning (spild id 25.04.2021, T61 tankventil) 21085.pdf
  345972/21
 • Fra borger - Henvendelse i forbindelse med køb om mulig jordforurening på Gispel Mosevej 3, 6622 Bække,
  345299/21
 • Fra Kombit: Tilslutningsaftale vedr. nyt valgsystem
  350834/21
 • Fra projekt: takker for tilsagn og spørger til tidsramme for rev. budget
  344634/21
 • Fra Middelfart: Bilag 2: - Bilag 1 -oversigtskort
  343848/21
 • Fra ansøger: forespørger om beslutning i RR
  344686/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Høring" - udkast til § 8 tilladelse til byggeri, Ladegårdsvej 2
  342235/21
 • Teknisk rapport, Tagesvej 6A, 7120 Vejle
  343936/21
 • Fra Region Midt: Vedr. opstart af behandling for essentiel tremor med MRgFUS
  342517/21
 • Brev til kunder
  344320/21
 • Region Syddanmark Revisors påtegning på årsregnskab 2020.pdf
  421066/21
 • Fra DMR A/S: Re: Samlet tilbagemelding fra Kolding Kommune og Region Syddanmark - Oplæg til forureningsundersøgelse ifm. § 8 - Storegade 47, Lunderskov
  372263/21
 • Fra Billund Kommune: Svar på henvendelse fra borger
  368832/21
 • Fra Kolding Kommune: Svar vedr. tilbagemelding på rev. oplæg til suppl. forureningsundersøgelse ifm. § 8 - Storegade 47, Lunderskov
  372270/21
 • Fra DMR: Undersøgelse af jorddepot. Matrikelnummer 4bæ, Skalbjerg By, Vissenbjerg.
  344365/21
 • Fra Middelfart Kommune: Følgemail til UDKAST til §8 tilladelse, nedrivning af ejendomme på matrikel 1afø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov
  343823/21
 • Fra Odense Kommune: Referat fra Campus koordinationsgruppemødet 16. juni 2021
  387054/21
 • Fra Niras: Henv. Vestre Ringvej 111, Fredericia (lok. nr. 607-00594) - Kortlægningsmateriale
  365716/21
 • Region Syddanmark beretning nr. 4 Regnskabsår 2020.pdf
  421029/21
 • Region Syddanmark beretning nr. 5 Regnskabsår 2020.pdf
  421037/21
 • Fra Niras: Henv. vedr. Vestre Ringvej 111, Fredericia (lok. nr. 607-00594) - Kortlægningsmateriale
  365698/21

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Til orientering V0-brev, Tangevej122, 6760 Ribe
  464863/21
 • Til Esbjerg Kommune: Bilag V0-brev, Tangevej 120 og 122, 6760 Ribe
  344749/21
 • Til Grundejer: Referat af møde med Region Syddanmark 22. juni 2021
  344522/21
 • Til administrator Kirk og Larsen: Vestre Tirslundvej 11, 6670 Holsted
  344449/21
 • Til Borger, Jordforurening, Stationsvej 15, Ødis - Vamdrup, Lok: 621-81084
  344459/21
 • Til Kolding Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Stationsvej 15, Ødis - Vamdrup, Lok: 621-81084
  344452/21
 • Til WSP: Kommentar til budget
  344057/21
 • Til NIRAS: Tidsplan ønskes
  344066/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Dorrits Alle 17, 5250 Odense SV.pdf
  344047/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Dorrits Alle 15, 5250 Odense SV.pdf
  343944/21
 • Til DMR og Nyborg kommune, Regionens svar på undersøgelsen på Midtermolen - Nyborg, lok: 449-22
  343967/21
 • Til borgere: Oplysninger om forurening på jeres ejendom, Holmemarksvej 28, 7000 Fredericia
  343295/21
 • Til borgere: V0-brev
  343296/21
 • Til Niras: Aftale om besigtigelse Torvegade 15
  343427/21
 • Mail til Ansøger vedr. afgørelse i RR: Ansøgning til kulturpuljen - Kultur på kant - j.nr. 21/14223
  343218/21
 • Til projekt vedr. afgørelse i RR: Ansøgning til kulturpuljen - Game & FGU, kulturaktiviteter for og med unge - j.nr. 21/14028
  343126/21
 • Mail til projekt vedr. afgørelse i RR: Ansøgning til kulturpuljen - Unge på Scenekanten - j.nr. 21/14024
  343071/21
 • Mail til projekt vedr. afgørelse i RR: Ansøgning til kulturpuljen - WAW - We are Weaving - j.nr. 21/14022
  342993/21
 • Til DMR: Orientering om regional sagsbehandler, Værftsvej 3, 5600 Faaborg
  342924/21
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål om placering af hændelser og nyt ang. evt. friv. opr., Værftsvej 5, 5600 Faaborg
  342658/21
 • Til Kolding Kommune, Anm. om dokumentation for bortkørsel, Borchs Gård, 6000 Kolding
  344777/21
 • Til Fredericia Kommune: Forespørgsel om status på jordforurening med asbest efter brand, Holmemarksvej 28,7000 Fredericia
  342539/21
 • Til Assens Kommune: Forespørgsel om status på supplerende undersøgelser, Buchwaldsvej 33, Tommerup
  342465/21
 • Til Niras: Miniudbud på 3 undersøgelser Pulje 35, 2021 - Region Syddanmark, ændring af frist for spm og svar til udbud
  459712/21
 • Til Ejendomsselskabet Vestbirkvej 6 ApS, V1-høring, Vestbirkvej 6, 5240 Odense NØ
  341937/21
 • Til Ejendomsselskabet Vestbirkvej 6 ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vestbirkvej 6, 5240 Odense NØ
  341938/21
 • Til Rambøll: Miniudbud på 3 undersøgelser Pulje 35, 2021 - Region Syddanmark, ændring af frist for spm og svar til udbud
  459709/21
 • Til orientering: V1-varsling af Vestbirkvej 6, Seden, 5240 Odense NØ
  341936/21
 • Til RAmbøll: SV: Miniudbud på 3 undersøgelser Pulje 35, 2021 - Region Syddanmark
  459698/21
 • Til Borger - V1-afgørelse med bilag, matr. nr. 15b, Lumby By, Lumby, Bladstrupvej 7, 5270 Odense N.pdf
  341656/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom Bullerupvej 27A, 5240 Odense NØ
  361134/21
 • Til Lokal Bolig - Svar på henvendelse om forurening på Majas Allé 9, 5250 Odense SV, Matr. nr. 1brx Kristiansdal Hgd., Dalum
  343850/21
 • Til DMR - Bemærkninger til revideret oplæg (431-00011)
  343740/21
 • Til WSP - Bemærkning til beregning af pris for analyser
  344616/21
 • Til Odense Kommune: § 8a høringssvar til udkast til §8-tilladelse, Vibækvej 1, Odense
  342957/21
 • Til projekt: godkendelse af udsættelse til 2022 pga corona
  344611/21
 • Til FES: Foreslag til møde, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  344598/21
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Heimdalsvej 20, 5500 Middelfart, medejer
  341847/21
 • Til projekt; kvittering for tilbagebetalte midler
  344422/21
 • Til grundejer: Kortbilag over udgået areal, og areal, der forbliver V1-kortlagt, lok. 631-02026
  343342/21
 • Til grundejer: En del udgår af V1-kortlægningen, Lok. 631-02026
  343303/21
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. en del af Fjellegade 10, 7100 Vejle - udgår af V1-kortlægningen
  343443/21
 • Til WSP - Godkendelse af revideret oplæg (631-020002)
  342501/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 26b, 26c, H. C. Lumbyes Vej 185, 5270 Odense N
  341640/21
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for Strandvejen 238, Strib, 5500 Middelfart, matr. nr. 1afø Strib Færgegård, Strib-Røjleskov, lok. nr. 445-04007
  344673/21
 • Til Arla Foods: Svar vedr boringer mm, Kvaglundvej 88, Esbjerg
  342335/21
 • Til Kolding Kommune, Afgørelse - jeres grund er ikke forurenet, Borchs Gård, 6000 Kolding
  343577/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for ansøgning om undersøgelse af boligejendom, H C Lumbyes Vej 185, 5270 Odense N
  361978/21
 • Til borger: Kvittering for henvendelse vedr. mulig energiudnyttelse
  368847/21
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Heimdalsvej 20, 5500 Middelfart, hovedejer
  341828/21
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, Heimdalsvej 20, 5500 Middelfart
  341855/21
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Heimdalsvej 20, 5500 Middelfart, matr. nr. 5aa, Gamborg By, Gamborg - en del udgår inden kortlægning
  341914/21
 • Til Bolbro Ejendomsinvest ApS - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 41h, Odensevej 100, 5260 Odense S
  344166/21
 • Til WSP - Godkendelse af undersøgelsesoplæg (429-00001)
  341881/21

27. juni 2021

Indgående

 • Fra Rambøll: Oplæg til frivillige undersøgelser på Bjerndrupvej 45, 47 og 51 i Tinglev
  342365/21

26. juni 2021

Indgående

 • Region Syddanmark - tilpasning 4.1 Intern eskalation hos TDC_NetDesign
  341325/21
 • Brugeradgange og adgangsrettigheder Cookie Information 25. juni 2021
  341137/21
 • Audit Cookie Information 25. juni 2021
  341138/21
 • Henvendelse fra borger: Henvendelse vedr. mulig energiudnyttelse
  368823/21

25. juni 2021

Indgående

 • RCA Personal number and Voicemail 10-06-2021.pdf
  341328/21
 • Fra Kommunen - bilag til fordebat offentliggjort - projektbeskrivelse
  365324/21
 • Fra Kommunen - bilag til fordebat offentliggjort - afgraensningsnotat
  365323/21
 • kort status ENergi- og CO2-regnskabet
  379235/21
 • Fra Kommunen - fordebat offentliggjort
  365296/21
 • COWIs tilbud på økosystemanalysen af designområdet i Syddanmark.pdf
  361001/21
 • VS: COWIs tilbud på økosystemanalysen af designområdet i Syddanmark
  360999/21
 • VS: Økosystemanalyse
  360988/21
 • Fra WSP: Geogis OK
  340491/21
 • Fra Sønderborg Kommune: VS: Spørgsmål vedrørende anvendelse af brandskum
  368405/21
 • Fra Rambøll: RE: Miniudbud på 3 undersøgelser Pulje 35, 2021 - Region Syddanmark
  459697/21
 • Fra Sønderborg kommune: VS: Spørgsmål vedrørende anvendelse af brandskum
  368403/21
 • Fra Rådgiver Ny Vestergade 20, Broby - Opsætning af byggepladshegn
  343889/21
 • fra assens kommune VS: Høring - Neversvej 40, Tommerup der er kortlagt på V1 matrikelnummer 5ab Nårup By, Verninge.
  343758/21
 • Fra Odense Kommune: Orientering om yderligere undersøgelser, Krogagerrenden, Odense
  339348/21
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding til rådgiver ang. § 8-pligt ved nedrivning, Kochsgade 79/Damhusvej 74-78
  339227/21
 • Fra Niras: Ringevej 35 - rev. sitplan med boringer
  339610/21
 • Fra Rambøll: RE: Miniudbud på 3 undersøgelser Pulje 35, 2021 - Region Syddanmark
  459690/21
 • Fra Niras: Status på geoprobe boringer, Bredgade
  338923/21
 • Fra Varde Kommune: Gentaget fremsendelse af tillæg til miljøgodkendelse til anvendelse af slagge under plansilo, Gødsvangvej 34, 6870 Ølgod
  339006/21
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Tillæg til miljøgodkendelse
  338999/21
 • Fra Varde Kommune: Tillæg til miljøgodkendelse til udlægning af slagge under plansilo - Gødsvangvej 34 - 6870 Ølgod
  338997/21
 • Dagsorden til netværksmøde den 30. juni 2021
  357478/21
 • Fra Odense KOmmune, mail med Udkast til §8-tilladelse, Fangelvej 35, 5620 Odense S
  355802/21
 • Fra Filiadelfia: Opstartsmøde om transition
  394266/21
 • Fra DMR - Udkast til undersøgelsesoplæg (431-00033)
  353361/21
 • Fra Odense Kommune Bila, Kortbilag, Fangelvej 35, 5620 Odense S
  355814/21
 • VS: Soc, udby, ombygning pomonahuset, kontrakt til underskrift
  440277/21
 • Fra Odense Kommune, Udkast til §8-tilladelse til administrationsbygning og 4 tanke, Fangelvej 35, 5260 OdenseS
  355807/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Sva r på spm vedr anvendelse af brandskum, Sønderborg Lufthavn
  341501/21
 • Incident Rapport - Personligt Nummer og Voicemail 10-06-2021
  341327/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen 2021-Visitationsretningslinje-for-behandling-af-essentiel-tremor-med-neuromodulation.pdf
  342485/21
 • Fra FES: Fremsendelse af supplerende undersøgelser, 2020, Lilholtvej 2, Skrydstrup
  342570/21
 • Fra Rambøll A/S: Kvittering for svar på indsats overfor overfladevand m.m. vedr. godsbanebygningen i Vejle
  351647/21
 • Mail fra Patienterstatningen
  351008/21
 • FRA MILJØSTYRELSEN: SV: PFAS-møde på fredag den 25-06-2021
  462276/21
 • Fra projekt: vedr. tidspunkt for fremsendelse af rev. budget
  339891/21
 • Fra Mewdicinrådet SV: Region Syddanmarks 2-årig genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i blærehalskirtlen
  340706/21
 • Fra Lægemiddelstyrelsen SV: Forslag om medlem til Lægemiddelnævnet i perioden 1. okt. 2021 til 30. sept. 2025
  339336/21
 • Fra projekt: takker for tilskud til projektet
  339175/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Haderslev 59, 6630 Rødding.pdf
  340968/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Otterupvej 502, Odense.pdf
  340879/21
 • Fra borger, ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Søhustoften 2-36 og 11-19, Odense N.pdf
  340935/21
 • Fra borger, ansøgning om boligundersøgelse, Hedelundhegnet 28, 5270 Odense N.pdf
  340856/21
 • Fra Rambøll: Underskrevet kontrakt
  406198/21
 • Fra DMR: Resultater Canisters - Østergade, Assens
  365860/21
 • Fra Innovationscenteret Tel Aviv: Henvendelse vedr. projektidé om sundhedsinnovation
  413015/21
 • Fra DMR - Status (25-06-2021) - Vandprøvetagning
  365537/21
 • Fra EU-DK Support: Kommissorium 2021-22
  413082/21
 • Fra SDU: referat fra arbejdsgruppemøde juni 2021
  413107/21
 • Fra projekt: anmodning om udskydelse til 2022 pga corona
  344493/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen Patientvejledning-for-MRgFUS.pdf
  342499/21

Udgående

 • Til Colliers - svar på henvendelse vedr. forureningsoplysnisnger
  341021/21
 • Til Udbetaing Danmark, Opkrævning af egenbetaling for oprydning efter VTO, på Brudagervej 22, matr. nr. 19g Vejstrup By, Vejstrup
  341008/21
 • Til Borger, Brev om indbetaling af egenbetaling til oprydning efter værditabsordningen.pdf
  341013/21
 • Til DGE: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelse, Fangelvej 72, 5672 Broby
  341003/21
 • Til Nyborg Kommune: kopi af varslingsbrev vedr. undersøgelser på lok.nr. 495-00005
  340789/21
 • Til borger, Niras og Nyborg Kommune: varsling af undersøgelser på nabomatr. 8s, Vedr. Højgaardsvej losseplads
  340766/21
 • Til Sønderborg Kommune: SV: Spørgsmål vedrørende anvendelse af brandskum
  368408/21
 • Til DGE: Bemærkninger til referat fra 1 års eftersyn
  389366/21
 • Partshøring, 187 Dynt, Broager.pdf
  340275/21
 • Til STPS, Høring vedr. § 52 dispensation, matr. nr. 187 Dynt, Broager
  340274/21
 • UDKAST til dispensation, 187 Dynt, Broager.pdf
  340276/21
 • Til Friis A/S, Høring vedr. § 52 dispensation, matr. nr. 187 Dynt, Broager
  340286/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Strandholtvej 38, 5270 Odense N.pdf
  339788/21
 • Til Sønderborg Kommune, Høring vedr. § 52 dispensation, matr. nr. 187 Dynt, Broager
  340308/21
 • Til Rambøll: SV: Miniudbud på 3 undersøgelser Pulje 35, 2021 - Region Syddanmark
  459691/21
 • Til Odense Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering efter undersøgelser er udført, Krogagerrenden, Odense
  339362/21
 • Til borger, Råstof, Ansøgningsskemaer
  377373/21
 • Til Svendborg Kommune: Regionen enig i §8-vurdering af etablering af skillevæg i hal 3, Langgade 38, 5874 Hessalger
  338993/21
 • Til kommunen - fremsendelse af endelig projektbeskrivelse og afgrænsningsnotat
  365292/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 59B., 5000 Odense C.pdf
  339218/21
 • Til Fredericia kommune:Varsling om kortlægning af Vestre Ringvej 106, 7000 Fredericia
  340555/21
 • Til Rambøll: Vedr. Varsling af grundejere i Søndersø
  339563/21
 • Til WSP - Bemærkninger til revideret oplæg (433-70107)
  341074/21
 • Til projekt: vedr. fremsendelse af budget
  339893/21
 • Til Fredericia Kommune: Til orientering V1-kortlægges Prinsessegade 85A, Fredericia
  340252/21
 • Til Shell: SV: V2-kortlægningsbrev (ifm. planlægning af punktfundamenter til ny rørledning)
  338778/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 59, st., 5000 Odense C.pdf
  339179/21
 • Til WSP - Bemærkninger til revideret oplæg (631-00032)
  338833/21
 • Til Odense Kommune, Mailkorrespondance omkring regnvandsbassin, Fangelvej 35, 5360 Odense S
  339435/21
 • til borgere: V2 afgørelse med bilag, Tarupvej 27, 5792 Årslev.pdf
  340602/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 59, 1., 5000 Odense C.pdf
  339178/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 57, 4., 5000 Odense C.pdf
  339168/21
 • Til FHP, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Ørbækvej 724, 5220 Odense SØ.pdf
  339663/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 57, 3., 5000 Odense C.pdf
  339165/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 57, 2., 5000 Odense C.pdf
  339164/21
 • Til ejerforeningen, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 57., 5000 Odense C.pdf
  339170/21
 • til borger: Afgørelse om V1 og V2, m bilag, Øllundgyden 29.pdf
  340917/21

24. juni 2021

Indgående

 • Fra rådgiver: Rapport over geofysisk undersøgelse på Nyborgvej 39, Langeskov og forslag til revideret oplæg
  379892/21
 • Fra Svendborg Kommune: §8-vurdering af etablering af skillevæg i hal 3, Langgade 38, 5874 Hessalger
  338978/21
 • Fra WSP: Budget pulje 5
  338683/21
 • Fra Rambøll - fremsendelse af Arkæologisk udtalelse
  365281/21
 • Fra NIRAS: Underskrevet kontrakt
  338631/21
 • Fra NIRAS : Underskrevet kontrakt
  338629/21
 • Fra DMR: Oplæg til værkstedsundersøgelse, Odensevej 22, Langeskov
  338274/21
 • Fra NIRAS: Ok til tidsplan for tilbud
  337835/21
 • fra rådgiver: Ny Vestergade 20, Broby - anmodning af accept for opstart af nedbrydning jf. § 8 tilladelse
  337913/21
 • Fra DMR: Situationsplan for prøvetagning og forespørgsel om historik, Rugårdsvej 959, Søndersø
  337702/21
 • Fra DMR: Bilag - Situationsplan over forureningsundersøgelse
  337703/21
 • Fra DMR, Afraportering, Lok. nr 621-81084: Fri. oprensning Stationsvej 15 , Ødis
  344389/21
 • Stjernehøring.pdf
  376894/21
 • ENDELIG godk efterbeh 8ae.pdf
  376893/21
 • ENDELIG ligegstparter screeningsafgørelse matr.nr. 6a Gøddinggård.PDF
  376895/21
 • ENDELIG Screeningsskema Gøddinggård.pdf
  376896/21
 • Fra kommunen - kommentarer til projektbeskrivelse og afgrænsningsnotat
  363995/21
 • Opsamling på mødet i den lille arbejdsgruppe d.24-06-21
  379229/21
 • RE: Outlook add-in installations filer, Pronestor Planner 10.0.25
  336563/21
 • installationsvejledning.pdf
  336565/21
 • Fra DMR: Bekræftelse af modtaget kommentarer til oplæg, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  336532/21
 • Fra DMR: Indledende dialog om undersøgelse, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø
  337310/21
 • Fra Niras: Oplæg til §8 undersøgelse, Kochsgade 79/Damhusvej 74-78, Odense. Lok. nr. 461-06257.
  336474/21
 • Fra Niras: Bilag - Oplæg_Kochsgade 79
  336476/21
 • Fra indvinder, Råstof, SV: Tilladelse på 13f Sdr. Gørding By, Gørding m.fl.
  377364/21
 • Fra DGE, Bilag, situationsplan, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  337552/21
 • Fra DGE, Mail med oplæg til supplerende undersøgelse, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  337551/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering - Tilladelse grundvandssænkning mv. BP Houstrup-Nybro st. km 13.500-17.622
  336251/21
 • Fra rådgiver : Ny Vestergade 20, Broby - anmodning af accept for opstart af nedbrydning jf. § 8 tilladelse
  337024/21
 • Fra DMR, Suppl. opl. Lok. nr 621-81084: Frivillig oprensning Stationsvej 15
  344393/21
 • Fra borger - Telefonhenvendelse lok. nr. 491-04006
  338092/21
 • SV: fra Faaborg Midtfyn kommune Ny Vestergade 20, Broby - anmodning af accept for opstart af nedbrydning jf. § 8 tilladelse
  336695/21
 • SV Ny Vestergade 20 Broby - anmodning af accept for opstart af nedbrydning jf. § 8 tilladelse.msg
  336696/21
 • Fra Borger: Korrespondance vedr. igangsætning
  335995/21
 • Fra Home - Vedr. Middelfartvej 129, 5492 Vissenbjerg
  338225/21
 • Fra Nymølle: SV: Kliplev grusgrav: Udskiftning af materiel
  337494/21
 • Fra DGE A/S: SV: Vedr. spørgsmål til opgravning af olietank på Tanderupvej 51, 5591 Gelsted
  336678/21
 • Fra Middelfart Kommune: Oversigtskort fra side 46 (bilag F i rapport fra 23-12-2020) med resultater og forsøg på indtegning af poreluftsafgrænsning.
  336472/21
 • Fra DMR: Afklaring af grundejers handlemuligheder, Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia
  336711/21
 • Fra rådgiver - opfølgning på samtale mht. matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  376911/21
 • Fra DTU: Uddybning vedr. udvælgelse af prøver
  376859/21
 • Fra Miljøteknik A/S: SV: vedr. indtegning af data på kort - bilag F, side 46
  336484/21
 • Fra Landbogruppen, Henv., Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev
  337723/21
 • Fra Rambøll - Anvisning af faktura fra RGS90
  356990/21
 • Fra DTU: Referat samt dagsorden
  400132/21
 • Fra Kommunen - ønsker korrekte breve fremsendt
  338347/21
 • Fra rådgiver - ændret anvendelse på matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  376892/21
 • Fra Merck: Avelumab godkendt til blærecancer
  337970/21
 • Fra EDC - ønsker materiale fremsendt - aktindsigt - Jessens Mole 15 2, 5700 Svendborg
  338291/21
 • Fra Rambøll A/S: Forespørgsel om at få tilsendt undersøgelsesrapport fra COWI fra 1998
  351531/21
 • Fra Rambøll A/S: Forespørgsel til kortlægningen i den gule ramme på kortudsnit fra den gl. godsbanebygning på Banegårdspladsen 3, 7100 Vejle
  351515/21
 • Fra DMR - Udkast til undersøgelsesoplæg (431-00044) - Fjællebrovejen 75
  353324/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Endelig aftale om møde, Nordborgvej 81, Nordborg
  341447/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Status på afværgeanlæg, Lindehaven, Sønderborg
  342605/21
 • Fra rådgiver (DGE) - Pulje 51: Lok. nr. 539-10028, Terkelsbøl Bygade 52, 6360 Tinglev - Endelige rapporter
  347361/21
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Oversigtskort fra side 46 (bilag F i rapport fra 23-12-2020) med resultater og forsøg på indtegning af poreluftsafgrænsning.
  348695/21
 • PP_intro workshop Region Syddanmark_22062021
  348996/21
 • Fra DMR til Faaborg Kommune - Spørgsmål om membran og pumpebrønde (uden svar)
  353313/21
 • Fra Rambøll A/S: Indsats overfor overfladevand? - godsbanebygningen
  351590/21
 • Fra Forskningsenheden: SV: Referat fra møde om medicinsk cannabis den 23.6.2021
  338322/21
 • FRA CFFB- Referat 28 maj 2020
  336715/21
 • Fra Colliers - henvendelse vedr. forureningsoplysnisnger
  341017/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Mail med kopi af afgørelse om opfyldelse af undersøgelsespåbud, Åbakkevej 1, 5462 Morud
  339155/21
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  338676/21
 • Fra Shell: henv vedr. V2-kortlægningsbrev (ifm. planlægning af punktfundamenter til ny rørledning)
  338765/21
 • Fra Ingeniør'ne: Accept til nedgravning af ledninger ved V2-SØ og jerrycan, Rismarksvej 52
  341949/21
 • Fra projekt; kvitterer for tilskud
  339774/21
 • Fra projekt: udfyldt afslutningsrapport
  339252/21
 • Kritiske lægemidler til anvendelse i primærsektoren
  370051/21
 • FRa Fåborg Midtfyn kommune: Orientering
  390832/21
 • Fra Hansenberg: vedr.Klimacamp for unge 3. september 2021
  369735/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse, Danish Crown Slagteri, Blans
  365614/21
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Anmodning om yderligere vedr. opfølgning på specialeplan 2020 - Region Syddanmark
  386980/21
 • Fra Svendborg Kommune, Mail med § 19 tilladelse til etablering af kunstgræsbane, Vejstruplund 1, 5882 Vejstrup
  416228/21

Udgående

 • Til ansøger: Nyt budgetskema til brug for projektet: SV: Udkast til revideret partnerskabsaftale 2022.
  338428/21
 • Til kommunen - fremsendelse af korrekte breve - Kogsbøllevej 45
  338350/21
 • Til EDC - aktindsigt vedr. Jessens Mole 15 2, 5700 Svendborg
  338300/21
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  338279/21
 • til Haderslev kommune §8-høringssvar for del af matr. nr 19a Haderslev ved Lodsvej 6100 Haderslev lok nr. 515-5706
  338278/21
 • Til Home - Vedr. Middelfartvej 129, 5492 Vissenbjerg - mail 2 af 3
  338243/21
 • Til Home - Vedr. Middelfartvej 129, 5492 Vissenbjerg - mail 3 af 3
  338241/21
 • Til Home - Vedr. Middelfartvej 129, 5492 Vissenbjerg - mail 1 af 3
  338245/21
 • Til borger - Vedr. henvendelse på Middelfartvej 129, 5492 Vissenbjerg - mail 3 af 3
  338148/21
 • Til borger - Vedr. henvendelse på Middelfartvej 129, 5492 Vissenbjerg - mail 2 af 3
  338147/21
 • Til borger - Vedr. henvendelse på Middelfartvej 129, 5492 Vissenbjerg - mail 1 af 3
  338149/21
 • til faaborg midtfyn kommune : Lodskovvej 15, 5863 - Afslutning på §8 for nybyggeri
  338095/21
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mangler til projektbeskrivelsen mv. matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  346401/21
 • Til Kumlehøje Ejendomsservice: Ørstedsgade 26, Rudkøbing - udlægning af store marksten
  389362/21
 • Til mødedeltagere, RÅSTOF, mail med udkast til referat fra mødet den 10. juni 2021 matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  346393/21
 • Til mødedeltagere, RÅSTOF, UDKAST TIL Endeligt referat fra mødet 10. juni 2021 matr.nr. 729, 267nord, 267syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  346392/21
 • Til DGE, Regionens bemærkninger til oplæg, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  337561/21
 • Til DMR: Forespørgsel om supplerende materiale til oplæg, Rugårdsvej 959, Søndersø
  337327/21
 • til Faaborg midfyn kommune: Ny Vestergade 20, Broby - anmodning af accept for opstart af nedbrydning jf. § 8 tilladelse
  337284/21
 • Til WSP: Resultat af udbud på pulje 34, 2021
  337240/21
 • Til COWI: Resultat af udbud på pulje 34, 2021
  337236/21
 • Til Geopartner: Tinglysningspapirer om adgangsvej og skeloplysninger
  389361/21
 • Til Faaborg Midtfyn kommune SV: Ny Vestergade 20, Broby - anmodning af accept for opstart af nedbrydning jf. § 8 tilladelse
  336700/21
 • Til Nordfyns Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Stadionvej 50. Otterup, lok: 480-81349
  336558/21
 • Til DEN SELVEJENDE INSTITUTION OTTERUP, Ophævelse af kortlægningen efter undersøgelse.pdf
  336569/21
 • Til DMR og Odense Kommune: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelser, Grønnegyden 44, 5270 Odense N
  336448/21
 • Til Nyborg Kommune: Vedr. lok.nr. 495-00005, Højgårdsvej losseplads, Svindinge, undersøgelser i forhold til kontaktrisiko
  336455/21
 • Til ROUSEHØJVEJ ApS, V1-afgørelse, Rousehøjvej 13-87, 5250 Odense SV
  336308/21
 • Til DMR: Supplerende bemærkning til oplæg til undersøgelser, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  336304/21
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelser, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  336246/21
 • Til DMR: Bilag - Grønnegyden 42 - Oversigtskort afløb
  336245/21
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til oplæg til undersøgelser, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  336244/21
 • Til LIFA, Regionens bemærkninger til Omøvænget - annullering af grusvej registreret som privat fællesvej
  336342/21
 • VS: Beteiligung am Landesweiten Nahverkehrsplans (LNVP)
  336013/21
 • Til borger: besvarelse af henvendelse om nabostøj
  337871/21
 • Til Middelfart Kommune (som grundejer): Udgår af V1-kortlægningen, Tanderupvej 51, 5591 Gelsted
  337297/21
 • Til Julius Nielsen AS, V1-høring, Bangs Boder 28-30, 5000 Odense C.pdf
  338213/21
 • Til Nordfyns Kommune, Mailkorrespondance, Åbakkevej 1, 5462 Morud.
  337426/21
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelse vedr. Kogsbøllevej 45, 5800 Nyborg
  336686/21
 • Til projekt: meddelelse om delvist tilsagn
  337323/21
 • Til Merck: SV: Avelumab godkendt til blærecancer
  337961/21
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. Tanderupvej 51, 5591 Gelsted - udgår af V1-kortlægningen
  337355/21
 • Til DMR: Svar vedr. Afklaring af grundejers handlemuligheder - Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia:
  336721/21
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for oversigtskort fra side 46 (bilag F i rapport fra 23-12-2020) med resultater og forsøg på indtegning af poreluftsafgrænsning.
  336480/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Radbyvej 70, 5320 Agedrup.pdf
  336233/21
 • Til projekt: meddelelse om delvist tilsagn
  337280/21
 • Til borger, V1-afgørelse, Fredemarksvej 88, 5320 Agedrup.pdf
  335754/21
 • Til projekt: meddelse om tilsagn
  337749/21
 • Til Humlebo, Udgår inden kortlægning efter historisk gennemgang, Overgade 14-16, 5000 Odense C.pdf
  338224/21
 • Til projekt: meddelelse om tilsagn
  338173/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 4q, Fraugde-Kærby-vej 203, 5220 Odense SØ
  336424/21
 • Til TDC Net, V1-høring med bilag, Staupudevej 25, 5220 Odense SØ.pdf
  336649/21
 • Til Lnadbogruppen, Svar på henvendelse, Dømmestrupvej 44, 5792 Årslev
  337734/21
 • Til Middelfart Kommune (som grundejer): Kortbilag, Udgår af V1-kortlægningen, Tanderupvej 51, 5591 Gelsted
  337309/21
 • Til Kolding Kommune, Svar på mail omkring undersøgelse, Banegårdspladsen 6-8, 6000 Kolding
  336712/21
 • Til DTU: Accept samt spørgsmål
  376863/21
 • Til Lægemiddelstyrelsen: Forslag om medlem til Lægemiddelnævnet i perioden 1. okt. 2021 til 30. sept. 2025
  338426/21
 • Til Meldgaard Miljø A/S: Svar vedr naturområde, Flensborgvej 389, Aabenraa
  337287/21
 • Til Vejen Kommune - Grundejerorienteringsbrev med bilag, Nørreetoft 2, 6660 Lintrup
  337542/21
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Fredemarksvej 88, 5320 Agedrup.pdf
  335755/21
 • Til N & H, V1-høring med bilag, Overgade 17, 19 m.fl., 5000 Odense C.pdf
  338398/21
 • Til WSP - Bemærkninger til revideret undersøgelsesoplæg (445-00002)
  338377/21
 • Til projekt: meddelt tilsagn
  338264/21
 • Til Meldgaard Miljø A/S: Bem. om jordforurening, Flensborgvej 389, Aabenraa
  337311/21
 • Til Nordfyns Kommune, Høringssvar til afgørelse om ikke-påbud i hht. § 41, Åbakkevej 1, 5462 Morud
  336941/21
 • Ubenyttet - fejl i fremsendelses mail adresse.
  338096/21
 • Til Esbjerg Kommune: Anmodning om filer bliver sendt pr mail, Tangevej 122, 6720 Ribe
  343746/21
 • Til Rambøll A/S: Svar på indsats overfor overfladevand - godsbanebygningen
  351622/21
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af kortlægningsbreve og DSB-rapport fra 1997 for lok. 631-00430
  351540/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Assensvej 188, 5250 Odense SV.pdf
  429566/21
 • Til Odense Kommune: Vedr. mulighed for møde, Hjallesegade 60A, 5260 Odense S
  338486/21
 • Til Forskningsenheden for almen praksis: Referat fra møde om medicinsk cannabis den 23.6.2021
  337760/21
 • Til DTU: Spørgsmål til orienteringt om udvælgelse af prøver
  376856/21
 • Til Odense Kommune, V1-høring med bilag, Nyborgvej 540, 5220 Odense SØ.pdf
  336659/21
 • Til projekt: meddelelse om tilsagn
  337881/21
 • Til borger - BILAG til V1-høring - Udkast til V1-afgørelse, 454b, 17t, Toldbodgade 4, 5000 Odense C
  336000/21
 • Til borger, kvitteringbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Søhustoften 2-36 og 11-19, Odense N
  340962/21
 • Til borger, kvitteringsbrev for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Haderslevvej 59, 6630 Rødding
  340976/21
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugårdsvej 57, 1., 5000 Odense C.pdf
  339160/21
 • Til Billund Kommune: Procesbaseret modelleringskoncept
  368809/21
 • Til Tønder Kommune. Region Syddanmark varsler en revurdering af kortlægningen af Rugbjergvej 2A og Slotsvej 16, 6520 Toftlund, matr. nr. 60 Arrild Ejerlav, Arrild
  415161/21

23. juni 2021

Indgående

 • Fra borger: Tinglysningsparpirer om adgangsvej fra Reberbanen samt skel mellem nr. 24 og 26
  389359/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Ansøgning om karteringsplads.
  343725/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Tangevej 122 - Forureningsundersøgelse, inkl. oplæg til fjernelse af jordforurening, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343707/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Forureningsundersøgelse, inkl. oplæg til fjernelse af _CaseNo20-19677_4891908_v, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343710/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Forureningsundersøgelse, inkl. oplæg til fjernelse af jordforurening_CaseNo20-19677_4013797_v1, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343709/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag -Industrimiljøs bemærkninger til mail om - Orientering om kommende jordarbejde og forudgående undersøgelse af forurening, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343607/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Orientering om kommende jordarbejde og forudgåend_CaseNo20-19677_4859617_v1, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343609/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Orientering om kommende jordarbejde og forudgående undersøgelse af forurening, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343608/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Orientering om kommende jordarbejde og forudgåend_CaseNo20-19677_4859616_v1, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343610/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Forureningsundersøgelse, inkl. oplæg til fjernelse af _CaseNo20-19677_4891908_v1, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343602/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Orientering om kommende jordarbejde og forudgåend_CaseNo20-19677_4859615_v1, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343611/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag - Forureningsundersøgelse inkl. oplæg til fjernelse af jordforurening, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343601/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag -Industrimiljøs bemærkninger til mail om - Orientering om kommende jordarbejde og forudgående undersøgelse af forurening, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343606/21
 • Fra Esbjerg Kommune: Materiale - Forureningsundersøgelser - mail 1 - A, Tangevej 122, 6760 Ribe
  343600/21
 • Dialog COWI-Esbjerg Kommune - Undersøgelser Østerbyvej 17a, Tjæreborg, Esbjerg
  397229/21
 • VS: Beteiligung am Landesweiten Nahverkehrsplans (LNVP)
  336007/21
 • VS: Syddanske Forskerparkers visionsproces - første møde 1. juli
  463150/21
 • Fra Jysk Planteservice: Vedr. nye planter
  334609/21
 • Fra Odense Kommune: Skrivelse til rådgiver efter møde ang. § 8-sagsforløb, Vesterbro 28-32, Odense C
  336177/21
 • Fra DMR: Brønd under staldgulv, Dageløkkevej 8
  387181/21
 • Fra Varde Kommune: Til orientering - Tilladelse grundvandssænkning mv. BP Houstrup-Nybro st. km 9.000-13.500
  336116/21
 • Fra Kolding Kommune: Bilag - Tilsynsnotat
  336027/21
 • Fra Kolding Kommune: Tilsynsnotat - Spild af diesel- og hydraulikolie fra udbrændt rendegraver - P-pladsen ved Vejlevej 481, 6051 Almind
  336025/21
 • Fra DMR: Svar fra DMR til vandværksformand Re: Dageløkkevej 8
  334091/21
 • Fra Nordfyns Kommune, Forureningsundersøgelse - Stadionvej 50, 5450 Otterup
  336543/21
 • Fra WSP: GeoGis kontrolrapport afventer
  339084/21
 • Fra Niras: Højgårdsvej 5 - oplæg kontaktrisiko
  336335/21
 • Fra rådgiver - Endeligt notat vedr. tilslutning af faldstamme til afværgeanlæg på Vestergade 34, Vejle
  353989/21
 • Fra Museum Sønderjyllang: Svar på ny partshøring vedr. udkast til tilladelse til indvinding af råstoffer på matr. nr. 1079 Kliplev Ejerlav, Kliplev
  333008/21
 • RE: Database health check
  332819/21
 • Fra Odense Kommune: BIlag til "Høring" - Udkast til §8-tilladelse til nedrivning
  334516/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012:. Brønd.JPG
  335407/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Hydrofor til varmeforsyning.JPG
  335363/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Fyr.JPG
  335381/21
 • Fra Odense Kommune, Foto: Brønd er ikke sløjfet.JPG
  335342/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Container til planteaffald.JPG
  335357/21
 • Fra Odense Kommune,2012: Kortbilag.pdf
  335396/21
 • Fra ejendomsmægler Lilienhof, ønsker kopi af V1-afgørelse vedr. Varpytvej 75, 5220 Odense SØ
  335458/21
 • Fra Fredericia kommune: kortmateriale med angivelse af areal hvor opgravet jord er udlagt
  334191/21
 • Fra Politisk parti - ansøging
  333473/21
 • Fra Odense Kommune, 2012: - tilsynsrapport 2.doc
  335403/21
 • Fra SUM: Dagsordenspunkt: Godkendelse af rapportering nr. 42 for kvalitetsfondsprojektet Nyt OUH
  333069/21
 • Fra Odense Kommune: Notat fra Ejlskov, resultat af SiteScan, Hjallesegade 60A, 5260 Odense S
  338482/21
 • Fra Nymølle: Kliplev grusgrav: Udskiftning af materiel
  333148/21
 • VS: Den kommende bestyrelse for Center for Landdistriktsforskning
  333435/21
 • Fra DMR: Spørgsmål vedr supplerende undersøgelse af Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia: Afklaring af grundejers handlemuligheder
  335467/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Overjordisk letolietank.JPG
  335370/21
 • Fra Odense Kommmune, Foto: Kedlen er ikke fjernet endnu.JPG
  335340/21
 • Fra kommune- spørgsmål vedr. erhvervsområde ved Skrydstrup
  353163/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger med håndtering af Covid-19 (II) - 2021-5002-0036
  334598/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Inderside af brønd.JPG
  335408/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Bund i målerbrønd til vandværk.JPG
  335413/21
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om regler og krav til indhold og omfang af kursus i at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne efter nåleakupunktur på brystkassen samt opkrævning af gebyr for registrering af kurset
  335129/21
 • Fra IOdense Kommune, Foto: Gartneri er næsten revet ned.JPG
  335344/21
 • Fra Middelfart Kommune: Analyse vedr. Koesmosevej 64, 5500 Middelfart
  335646/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012:. Måler til vandværk.JPG
  335411/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Ebbe flod system i drivhus.JPG
  335354/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Tankplade til lille dieseltank.JPG
  335365/21
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Vibækvej 1
  334508/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Overjordisk letolitank.JPG
  335375/21
 • Fra Odense Kommune: BIlag til "Høring" - ansøgnings materiale, Vibækvej 1 i Odense
  334531/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Inderside af brønd.JPG
  335410/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Brønd indvendigt med vandmåler.JPG
  335390/21
 • Fra Odense Kommune: BIlag til "Høring" - Kortbilag til udkast til§ 8 tilladelse
  334526/21
 • Fra Odense Kommune, 2012: Oversigt over drivhus areal.bmp
  335398/21
 • Fra Odense Kommune, 2012: - tilsynsrapport 1.doc
  335402/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Ebbe flod i drivhus med fyr.JPG
  335355/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Overjordisk letolietank.JPG
  335367/21
 • VS: Alle parter har nu underskrevet Forretningsorden til underskrift
  334807/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos 2012: Gødningsblander + beholder.JPG
  335351/21
 • Fra Odense Kommune, Fotos fra Varpytvej 75, Odense SØ
  335339/21
 • Fra Miljøteknik A/S: SV: Vedr. sløjfning af filtersatte miljøboringer på Strandvejen 238, Strib, 5500 Middelfart
  336038/21
 • Fra Lertranskøb: SV: ansøgning om indvinding af ler på matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs- spørgsmål til olie/dieselforbrug
  337506/21
 • SV: Bestyrelsesmøde i SDEO d. 28. juni kl. 14
  400424/21
 • Bestyrelsesmøde i SDEO d. 28. juni kl. 14
  400416/21
 • Fra DMR - Opdateret overblik over planlagt undersøgelse
  345102/21
 • Fra Davinde/Tarup I/S - Høring Råstofplan 2020
  353512/21
 • Fra Dedicare: Aktindsigt
  335098/21
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for regionens tilbagemelding på fund af nikkelværdier over afskæringskriteriet, udstykning ved Abelonelundvej 45, 5500 Middelfart,
  372335/21

Udgående

 • Svar vedr. afgørelse i RR: Ansøgning til kulturpuljen - Hvad unge fortæller - j.nr. 21/13990
  335537/21
 • Til Geopartner: Ørstedsgade 26, Rudkøbing (fotos)
  389358/21
 • Svar vedr. afgørelse i RR: VS: Ansøgning til kulturpuljen - Sårbarhedsrum for Unge - j.nr. 21/13984
  335531/21
 • Svar på HENV, Vedr. Trøjborgvej 8, 6261 Bredebro
  336541/21
 • Svar vedr. afgørelse i regionsrådet - Ansøgning til kulturpuljen - Grupetto Cycling Festival - j.nr. 21/13867
  335528/21
 • Til Lexsos Advokater: Regionens tilbagemelding ang. ny kortlægningsvurdering, Bredgade 29, 5560 Årup
  335429/21
 • Svar på HENV, Vedr. Fløjbjergvej 14, 6580 Vamdrup
  336525/21
 • Til borgere, Bilag til V2-høring, UDKAST til V2-afgørelse, bibeholdelse af del på V1, samt del udgår, C. F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  335031/21
 • Til United Denmark 2019 Propco K/S, Følgeskrivelse til nabo-orientering om forurening ved skel, C.F. Tietgens Vej 10, 6000 Kolding
  335034/21
 • Til Kolding Kommune: Til orientering: nabo-orientering om forurening i skel, samt ny V2-varsling for C.F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  335028/21
 • Til borgere, V2-høring, C. F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  335030/21
 • Til DMR: DMR tager kontakt til grundejer vedr. brønd under gulvet i stand, Dageløkkevej 8
  335088/21
 • Til Odense Kommune, Regionens tilbagemelding på Tarup Engvej 5 i Odense - påvist forurening af drikkevandet via ledning ført gennem et "ikke-kortlagt" areal
  334749/21
 • Til NIRAS: Oplæg og tilbud monitering 2021
  334621/21
 • Til NIRAS: Kommentar til notat og ønske om oplæg
  334523/21
 • Til rådgiver, Råstof, Ansøgningsskema til screeningsafgørelse
  377345/21
 • Til rådgiver, Råstof, ansøgningsskema LBK 973.docx
  377347/21
 • til Assens kommune [Sagsnr.:21/10453] - [Dok.nr.:91132/21] VS: Høring - Neversvej 40, Tommerup der er kortlagt på V1 matrikelnummer 5ab Nårup By, Verninge.
  334076/21
 • Til Assens kommune: [Sagsnr.:21/10453] - [Dok.nr.:91132/21] VS: Høring - Neversvej 40, Tommerup der er kortlagt på V1 matrikelnummer 5ab Nårup By, Verninge.
  334142/21
 • Til Kolding Kommune: Kortlægningsvurdering af udstykning af vejareal - Eliassensvej 120, 6000 Kolding
  333838/21
 • Til ansøger: SV: Oplysninger vedr. geografi for projekt fod på gulv
  333643/21
 • Til Borger, Svar på HENV, Vedr. sagl af Vestbirkvej 2, 5240 Odense NØ
  333465/21
 • Til Planteservice : Pasning af planter
  333424/21
 • Til Borger, Boligerklæring Kongevej 24.pdf
  333358/21
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2, Kongevej 24.pdf
  333357/21
 • Til Tønder Kommune, Jordforurening, Vestergade 66/Kongevej 24, Tønder, lok: 541-20001
  333349/21
 • Til COWI: Tidsplan ønskes 2021
  332717/21
 • Til WSP: Vedr. GeoGis og oprydning
  332697/21
 • Til rådgiver - kommentarer til Notat vedr. tilslutning af faldstamme til afværgeanlæg på Vestergade 34, Vejle
  353983/21
 • Til Nymølle: SV: Kliplev grusgrav: Udskiftning af materiel
  333152/21
 • Til ejendomsmægler Lilienhof, kopi af V1-afgørelse vedr. Varpytvej 75, 5220 Odense SØ
  335460/21
 • Til Shell, kommune og mst: Afgørelse- kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia (Shell) på V2 efter jordforureningsloven
  332834/21
 • Til Odense Kommune, spm. vedr. Varpytvej 75, Odense SØ
  335328/21
 • til arkitektVS: Telefonhenvendelse: Langgade 5, 5874 Hesselager
  335350/21
 • Til Odense Kommune, kvittering for modtagelse af fotos
  335427/21
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Varpytvej 75, 5220 Odense SØ.pdf
  335440/21
 • Til Lertranskøb: vedr. olie/dieselforbrug til indvinding af ler på matr. nr. 32b Bovrup, Varnæs- spørgsmål til olie/dieselforbrug
  334126/21
 • Til Fåborg Midtfyn Kommune: Sv- vedr. ansøgning til nyt byggefelt og jordhåndtering
  335271/21
 • Til Jakob Qvortrup, Råstofplan 2020, vedtagelse
  333881/21
 • Til borger: V2-afgørelse på:, Autoværksted/autoophug, Petersmindevej 59, 7100 Vejle, Vejle Kommune, Matr.nr. 4o, Uhre By, Hover. - V2 afgørelse, med bilag, Petersmindevej 59, 7100 Vejle.pdf
  335436/21
 • Til Lars Lindbøg, Råstofplan 2020, vedtagelse
  333894/21
 • Til Fredericia kommune: mail om V2 kortlægning af udlagt intaktjord med forhøjet nikkel indhold
  333669/21
 • Til Medicinrådet: Region Syddanmarks 2-årig genudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende kræft i blærehalskirtlen
  335479/21
 • Til United Denmark 2019 Propco K/S: Følgeskrivelse til orientering om forurening i skel på naboejendom og fremsendelse af undersøgelsesrapporter for C.F. Tietgens Vej 8, 6000 Kolding
  335051/21
 • Til Fåborg MidtFyn Kommune: Sv. vedr. dokumentationsrapport
  334683/21
 • Til DMR: Svar vedr. supplerende undersøgelse af Hjarnøvej 14, 7000 Fredericia: Afklaring af grundejers handlemuligheder
  335471/21
 • til borger. V2 afgørelse med bilag, Kalkvej 5, 5874 Hesselager.pdf
  334313/21
 • Til ejendomsmægler Lilienhof, vedr. Varpytvej 75, 5220 Odense SØ
  335433/21
 • til Haderslev Kommune, råstoplan 2020, vedtagelse
  333876/21
 • Ti Odense Kommune, Vedr. §8-ansøgning, Fangelvej 35, 5260 Odense
  334103/21
 • Til MJ Murermester: Vedr. regionens kommende forureningsundersøgelse, Haugevej 205, 5270 Odense N
  335466/21
 • Til politisk følgegruppe: Skriftlig orientering om status
  332888/21
 • Til Comfort Tours, V1-afgørelse med bilag, Østergade 46-48, 5000 Odense C.pdf
  332806/21
 • Til borger, Svar på telefonhenvendelse vedr, Sdr Landevej 17, 6200 Aabenraa.
  335517/21
 • Til Vandværk, orientering med bilag, Kalkvej 5, 5874 Hesselager,.pdf
  334260/21
 • til ejer, V2 afgørelse, med bilag, Langgade 5, 5874 Hesselager.pdf
  335224/21
 • Fra DTU: Orientering om udvælgelse af prøver
  376852/21

22. juni 2021

Indgående

 • Fra Varde Kommune: VS: Oprensning af forurenet jord inden for å-beskyttelseslinjen, Enghavevej 14, 6800 Varde, matr. 139ai, Varde Markjorder
  332563/21
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding om kommentarer fra kommunen til oplæg, Grønnegyden 42, 5270 Odense N
  332818/21
 • Udsættelse af afleveringsfrister for de 45 deltagerkommuner i DK2020 - Klimaplaner for hele Danmark
  337987/21
 • Fra rådgiver - udkast til Notat vedr. tilslutning af faldstamme til afværgeanlæg på Vestergade 34, Vejle
  353982/21
 • SV: Vedr. Ressourcer og optælling
  332010/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag - udkast til §8-tilladelse Slotsgade 19a, 6300 Gråsten
  332882/21
 • Fra Sønderborg Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse Slotsgade 19a, 6300 Gråsten
  332880/21
 • Fra LIFA, J.nr. 20182082 Omøvænget - annullering af grusvej registreret som privat fællesvej
  336330/21
 • Fra NIRAS: Moniteringsnotat 2021
  331333/21
 • RE: Database health check
  331082/21
 • Fra rådgiver - Kontrolrapporter fra GeoGis
  366568/21
 • Fra WSP: Tildelingsværktøj, pulje 5
  330708/21
 • Fra DMR: Spørgsmål til DMR fra Langeland Forsyning
  332299/21
 • Til Sweco: Dejrupvej 16 - Udkast til rapport om overfladevand
  340189/21
 • Fra Borger: Svar vedr. udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed og aconto afregning for strømforbrug.
  345815/21

Udgående

 • Til DMR: brønd under staldgulv, manglende status samt tidsplan, Dageløkkevej 8
  332342/21
 • Til Varde Kommune og rådgiver: Til orientering: V2-varsling og udkast til afgørelse og nuancering af Hovborgvej 44 og 48, 7200 Grindsted.
  332244/21
 • Til borger, V2-høring, Hovborgvej 44 og 48, 7200 Grindsted
  332245/21
 • UDKAST til Boligerklæring, Hovborgvej 44, 7200 Grindsted
  332247/21
 • Til borger, Bilag til V2-høring, UDKAST til V2-afgørelse, Hovborgvej 44 og 48, 7200 Grindsted
  332246/21
 • UDKAST til Boligerklæring, Hovborgvej 48, 7200 Grindsted
  332248/21
 • Til Odense Renovation AS - V1-høring med bilag, Matr. nr. 6g, Seden By, Seden, Bullerupvej 84B, 5240 Odense NØ.pdf
  332179/21
 • Til EDC, Svar på HENV, Fremsendte af dokumenter, Matr.nr. 2C Dyreborg By, Horne
  331870/21
 • Til Kolding Kommune, Tilbagemelding vedr. oplysninger om olieforurening, ved skel Nr. Bjertvej 88 og Rytterskolen 9-11, Kolding
  331593/21
 • Til COWI: Vedr. Klintholm regninger
  330900/21
 • Til Odense Kommune: Forespørgsel om kommunens fremadrettede prøvetagningsplan, Krogagerrenden, Odense
  330770/21
 • Til Odense Kommune: Koordinering af tilbagemelding til rådgiver, Grønnegyden 42, 5000 Odense C
  330302/21
 • Til Svendborg Kommune, Regionens bemærkninger til udkast til §8-tilladelse, Skårupøre Strandvej 62A
  330944/21
 • Til DMR: Fremsendelse af historisk materiale, Morsøgade 1, 6700 Esbjerg
  330263/21
 • Til DMR: Bilag - 8-76-5-561-21-91 del 1
  330264/21
 • Til DMR: Bilag - 8-76-5-561-21-91 del 2
  330265/21
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Tilbage trækning af Ansøgning / gravetilladelse.
  330062/21
 • Til DGE, Mail med supplerende spørgsmål, Tarupvej 8, 5792 Årslev
  330157/21

Siden er sidst opdateret 18-05-2016
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring