Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilÅbne postlister

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

9. november 2019

Udgående

 • Til kommunen - Kopi af breve vedr. høring af kortlægning efter Jordforureningsloven - 430-81004 - mail 2 af 2
  496931/19
 • Til kommunen - svar vedr. pesticider i boring
  496900/19
 • Til borger - areal bliver ikke kortlagt - matr. nr. 6m.pdf
  496924/19
 • Til virksomhed - areal bliver ikke kortlagt - matr. nr. 6h.pdf
  496925/19
 • Bilag til breve sendt d. 9. november 2019 - Videregående undersøgelse - maj 2018.pdf
  496926/19
 • Til virksomhed - Høring af V2 kortlægning - matr. nr. 17l.pdf
  496922/19
 • Til virksomhed - Bilag til Til virksomhed - Høring... udkast til endelig V2 kortlægning - matr. nr. 17l.pdf
  496923/19

8. november 2019

Indgående

 • Fra Gudme Lokalhistorisk Arkiv: Tilbagemelding om materiale eller kendskab til "Malergraven", Gudme.
  496520/19
 • FRA REGIT: Jordforurening
  496289/19
 • FRA PROACTIVE: Jordforurening
  496290/19
 • FRA REGTIT: Jordforurening
  496291/19
 • FRA ProActive: Jordforurening
  496835/19
 • Analyser Højvang.pdf
  495964/19
 • Fra Langeland Kommune: Afslutning af påbudssag om oprydning efter olieforurening på Skovduevej, 5932 Humble
  495963/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Notat vedr. afgravning af oliespild, Skovduevej
  495965/19
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25. november 2019
  496468/19
 • Fra Svendborg Kommune. Partnerskabsaftale og projektbeskrivelse for Skovmølleværket, Svendborg har nu været forbi alle
  496082/19
 • Fra WT materialet til bestyrelsesmøde 13.11.2019 - mail 2
  496771/19
 • Fra Tønder Kommune: Revideret udkast til § 8 tilladelse til fjernelse af borvægt og olieudskiller samt etablering af silofinger, Engdraget 4, Branderup
  496234/19
 • Fra NIRAS: Situationsplaner mv.
  496080/19
 • Fra Langeland Kommune: Mailkorrespondance vedr. forespørgsel på Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  495791/19
 • Fra WT materiale til bestyrelsesmøde 13.11.2019 - mail 3
  496768/19
 • Fra Tønder Kommune: Endelig § 8 tilladelse til etablering af brovægt, Engdraget 4, Branderup
  496122/19

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Udsættelse af kortlægningsvurdering, Danmarksgade 35, 6700 Esbjerg
  496412/19
 • Til uddannelser i Vejen Kommune_ Referat fra mødet om røgfri skoletid 5. november 2019
  496381/19
 • Referat_Røgfri skoletid_ Vejen Kommune og ungdomsuddannelser 5. november 2019.docx
  496382/19
 • TIL PROACTIVE: Jordforurening
  496301/19
 • Til Langeland Kommune: Efterspørgsel om situationsplan, Skovduevej, 5932 Humble
  496198/19
 • Til Kolding Kommune: Aktiv sagsbehandling på Stålvej 6 og Bronzevej 7, 6000 Kolding
  496069/19
 • TIL ProActive: Jordforurening
  495726/19
 • Til JEMA: Vedr. løsning udeareal
  496110/19
 • Til projekt. rykket for underskrevet tilsagnskontrakt
  495690/19
 • Til Langeland Kommune: Vedr. forespørgsel på Sønderskovvej 7, 5900 Rudkøbing
  496372/19
 • Til TV2 - Oplysninger om forurenede grunde i Region Syddanmark
  495634/19
 • Til projekt: rykket for underskrevet tilsagnsbrev
  495729/19
 • Til borgere - Svar på anmodning om at se mailkorrespondance mellem regionen og Vejle Kommune ifm tilladelse til råstofindvinding
  495260/19
 • Til Advopartner: Kopi af V2-varsling, Nørregade 5, 6800 Varde, Varde Kommune, matr. nr. 21 Varde Bygrunde
  495914/19
 • Til projekt: rykket for underskrevet tilsagnsbrev
  495637/19
 • Til projekt. bedt om fremsendelse af underskrevet tilsagnsbrev
  495596/19
 • Til Borger: Svar vedr. kompensering af udgifter til undersøgelse på Enghavevej 11, Varde
  495770/19
 • Til Haderslev Kommune: §8-høringssvar for Lilholtvej 2, 6500 Vojens, matr. nr. 8a Skrydstrup, lok. nr. 543-40141
  495248/19
 • Til borgere - Svar på anmodning om at se mailkorrespondance mellem regionen og Vejle Kommune
  495279/19
 • Til COWI: Rykker for aflevering af oplæg
  496123/19
 • Til Tønder Kommune: § 8a høringssvar til udkast til § 8-tilladelser til etablering af brovægt på Engdraget 4, 6535 branderup J, lok.
  495109/19
 • Til Tønder Kommune: § 8a høringssvar til udkast til § 8 tilladelse til fjernelse af brovægt, Engdraget 4, 6535 branderup J, lok. 525-40025
  495294/19
 • Til borger, ejendommen Nymarksvej 97, 5800 Nyborg kortlægges ikke.pdf
  495293/19
 • Til Tønder Kommune: § 8a høringssvar til revideret udkast til § 8 tilladelse til fjernelse af brovægt og olieudskiller samt etablering af silofinger, Engdraget 4, Branderup, lok. 525-40025
  496248/19
 • Til Borger - Kortlægningi Billund Kommune
  495242/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nymarksvej 57, 57A, 5800 Nyborg.pdf
  495264/19

7. november 2019

Indgående

 • Fra COWI: Adelgade, budget i forhold til regulerede analysepriser
  496063/19
 • Fra Assens Kommune: Ønske om sparring ift. § 8-ansøgning, Skolevej 4G el. Strandgade 49, 5683 Haarby
  495958/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Ansøgning om § 8 tilladelse
  495959/19
 • SST rådgivning vedr. region Syddanmarks praksisplan for almen praksis 2020-2023.pdf
  494285/19
 • Aabenraa Kommunes høringssvar på Praksisplan for almen praksis 2020-2023
  493089/19
 • Aabenraa Kommunes høringssvar på Praksisplan for almen praksis 2020-2023 - underskrevet
  493088/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema Terkelsbøl Bygade 10A og 10B, 6360 Tinglev.pdf
  493370/19
 • Fra Borger: Henv. vedr. mulighed for kompensering af udgifter til undersøgelser på Enghavevej 11, Varde
  495765/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde - frist 15. november
  494463/19
 • Velkommen som medlem i NGC's Arbejdsgruppen for Klinisk Anvendelse af Helgenomsekventering
  493657/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Vedr. udkast" - Udkast til § 8 tilladelse til to mindre bygninger, Langbro 7A, 6400 Sønderborg
  494740/19
 • Fra Rambøll: RE: Odensevejens Losseplads, Svendborg - pris på 2 supplerende boringer
  493477/19
 • Fra COWI: Tilbud tilsyn 2019
  494065/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Varsel af kontroller
  492601/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Vedr. udkast til § 8 tilladelse til to mindre bygninger, Langbro 7A, 6400 Sønderborg
  494737/19
 • Fra praksis: anmodning om afregning af mere end 3 år gamle regninger
  492642/19
 • Silkeborg Data - Region Syddanmark; Servicemålsrapport for SD APOS - oktober 2019
  494957/19
 • Fra Sønderborg Kommune: §8-tilladelse for Skovglimt 45, matr. nr. 4668g Sønderborg, lok. nr. 537-05702
  495064/19
 • Fra borger, vedr. Hagensig fyld- og losseplads, Kegnæs
  495205/19
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. frivillig oprensning på Korskildevej 10
  496071/19

Udgående

 • Til projektet: rykket for svar vedr. projektafslutning
  494248/19
 • Til Ejendomsselskabet ATPFA III PS, V1-høring med bilag, Frisengårdsvej 2, 5800 Nyborg
  493789/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik, Ørkebyvej 13, 5450 Otterup.pdf
  493448/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Skelsbækvej 30, 5450 Otterup
  493961/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Strandalleen 66, 5800 Nyborg.pdf
  493231/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  492979/19
 • Til Nyborg Kirke - V1-afgørelse - Hyrdegyden 7, 5800 Nyborg.pdf
  492543/19
 • Til HF og VUC FYN, V1-høring med bilag, Vestergade 7, 5800 Nyborg.pdf
  493675/19
 • Til Vejen Kommune - Kommunens udtalelse iht. § 10a i råstofloven - udkast til tillæg til tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  492775/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Gormsvej 19, Nyborg.pdf
  492544/19
 • Til borger - samtale og fremsendelse af materiale vedr Parcelvej 4 og 6, Esbjerg
  493457/19
 • Til Advokat: Svar på forespørgsel
  492597/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Nymarksvej 99, 5800 Nyborg.pdf
  494698/19
 • Til Kommune: Svar på forespørgsel
  492528/19
 • Til Kommune: Svar på forespørgsel om arealoverførsel
  492533/19
 • Til borger, vedr. Hagensig fyld- og losseplads, Kegnæs
  494147/19
 • Til Esbjerg kommune og Skat: kopi af Rapporter og V2-kortlægning, 557-45007, Vestergade 28, 6690 Gørding
  494179/19
 • Til borger Udgår efter vurdering af historiske oplysninger Terkelsbøl Bygade 10B 6360 Tinglev.pdf
  493285/19
 • Til Nordfyns Kommune, V1-afgørelse, Storhøjvej 60, 5450 Otterup
  492684/19
 • Til borger - samtale og fremsendelse af materiale vedr Parcelvej 4 og 6, Esbjerg
  493444/19
 • Til borger - V1-afgørelse - Hyrdegyden 5, 5800 Nyborg.pdf
  492541/19
 • Til projekt: sendt rev.instruks og standardvilkår
  493099/19
 • Til NP Udlejning, V1-kortbilag - afgørelse, Torvet 4-6, 5800 Nyborg.pdf
  492606/19
 • Til Esbjerg kommune: SVar på bemærknigner til Kopi af høring af V2-kortlægning, 557-45007, Vestergade 28, 6690 Gørding
  493868/19
 • Til Borgere, Brev om ikke-kortlægning, Elmegårdsvej 10, Brenderup fyn.pdf
  492856/19
 • Til NP Udlejning, V1-afgørelse, Torvet 4-6, 5800 Nyborg.pdf
  492603/19
 • Til Borger, V1-høring, Gormsvej 19, 5800 Nyborg.pdf
  492545/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Mikkelenborgvej 9A-10, 5871 Frørup.pdf
  494052/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Vormark Alle 2, 5871 Frørup.pdf
  493027/19
 • Til Høringsparter - Brev om partshøring - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst.pdf
  492784/19
 • Til borger - V1-kortbilag afgørelse - matr.nr. 48 Nyborg Markjorder.pdf
  492542/19
 • Til Kolding Kommune, Råstof, Høring af landzonetilladelse på Donsvej 73, 6040 Egtved
  492624/19
 • Til borger Udgår efter vurdering af historiske oplysninger Terkelsbøl Bygade 10A 6360 Tinglev.pdf
  493289/19
 • Til Kommune; Svar på spørgsmål
  493937/19
 • Udkast - tillæg til tilladelse - matr.nr. 12a Veerst By Veerst.pdf
  492786/19

6. november 2019

Indgående

 • FRA PROACTIVE: Jordforurening
  495721/19
 • Psykiatrisygehusets høringssvar til Praksisplan 2020-2023.pdf
  488440/19
 • Fra JV - aktindsigt vedr. referat fra møde d. 12. oktober 2018
  487897/19
 • Fra Rambøll: Tlf. notat, henv. fra Rambøll vedr. § 8, 525-40025
  491030/19
 • Fra Shell: Østerstrand - færdig med injicering
  491383/19
 • Fra Realkredit Danmark, vedr. Tolderlundsvej 109, 5000 Odense C
  491151/19
 • SVS dialogmøde november 2019
  491071/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Nørrevej 16, 6270 Tønder.pdf
  489934/19
 • Fra Kai Andersens Eftf A/S: Tilladelse til overflyvning, Vindebjerg Grusgrav, Harndrup
  491059/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Dokumentation for fjernelse af forurening ved tank 3, opgravning af tank 4 og boringer/gravning ved lergrav, Algade 15B, 5592 Ejby
  492115/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Vedr. kvittering for dokumentation for fjernelse af forurening ved tank 3, opgravning af tank 4 og boringer/gravning ved lergrav, Algade 15B, 5592 Ejby
  492476/19
 • Fra revisor: Revisorerklæring, kvalitetsfondsprojekter
  490820/19
 • Psykolog - ændring af adresse
  492189/19
 • Høring Bekendtgørelse om økonomiske rammer for frit valg til private specialsygehuse m.v. og for specialiseret ambulant behandling på Øfeldt Centrene
  493984/19
 • Fra borger - anmodning om at se mailkorrespondance - Molsgårdvej /råstof
  492520/19
 • Fra rådgiver - GeoGis-kontrolrapport Pulje 23 Stegstedvej 10, 5200 Odense V
  492618/19
 • Fra DMR - kontaktoplysninger til pedel - Møllegade 1 Padborg
  493775/19
 • Fra borger - uddybning af anmdning om at se mailkorrespondance - Molsgårdvej /råstof
  492521/19
 • RYKKER: Høring - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om forebyggelse af prionsygdom i sundhedssektoren - høringsfrist 11. november 2019
  492759/19
 • SV: RKKP: prioritering og evaluering: høring (høringsfrist 6.11.19 kl. 14.00) (a)
  492586/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
  493042/19
 • Fra Kommune: Forespørgsel om arealoverførsel
  492529/19
 • Fra Esbjerg Kommune: kopi af orientering til grundejer, Tjørne Alle 5, Vejrup, 6740 Bramming
  494712/19
 • Fra Kommune: Spørgsmål vedr. arealoverførsel
  492527/19
 • VS: Kan ikke leveres: Fwd: Kan ikke leveres: Vedr.:Mammografi bussen
  494694/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde
  493812/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Brev til sygehusene
  492576/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  493167/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spørgsmål til omfang af lokalitet 557-33102
  491396/19

Udgående

 • Til Gudme Lokalarkiv: Forespørgsel om materiale eller kendskab til "Malergraven", Gudme.
  492478/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens accept af afsluttende dokumentation, Erhvervsvangen 6T, 5792 Årslev
  492460/19
 • Til Assens Kommune m.fl.: Rettelse til regionens bemærkning til undersøgelsesoplæg samt tidligere udført forureningsundersøgelse, Gl. Hovedvej 87 5560 Årup
  491498/19
 • Til Assens Kommune m.fl.: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg samt tidligere udført forureningsundersøgelse, Gl. Hovedvej 87 5560 Årup
  491348/19
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding på undersøgelsesomfang ifm. § 8-sag med garageprojekt på V1 kortlagt grund, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  489790/19
 • Til COWI: Vesterbro 28 - Opgave på ressourceaftalen
  489581/19
 • SV: VS: Aktindsigt
  489322/19
 • Til Odense Kommune: Oplysning om sagsbehandler, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  489395/19
 • Til borgere, Fredericia kommune og DMR: varslingsbreve
  489136/19
 • Til JV - Svar på Anmodning om aktindsigt i referat fra d. 12. oktober 2018
  488352/19
 • Til JV - Svar på Anmodning om aktindsigt i referat fra d. 12. oktober 2018
  488364/19
 • Til borger - UDKAST Kortbilag Branevej 2, 5471 Søndersø.pdf
  491141/19
 • Til Borger: Varsel om V2 kortlægning og høring af værditabsundersøgelse
  489184/19
 • Til Borger: Kopi af materiae
  491352/19
 • Til borger - Bilag til V2-varsel - UDKAST til V2-afgørelse Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  491122/19
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  491178/19
 • Til Rambøll: underskrevet tillægskontrakt
  491254/19
 • Til Shell, MST og Fredericia kommune: V2-høring spild T53.pdf
  491342/19
 • Til Fyns Politi: Underretning om erhvervsmæssig flyvning med drone, Vindebjervej, Harndrup
  492501/19
 • Til vurderingsstyrelsen: endeligt V2-kortlægningsbrev
  489534/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. frivillig oprensning på Korskildevej 10
  492441/19
 • Til Kai Andersen Eftf: Foresp om overflyvning, Vindebjerg Grusgrav, Harndrup
  491052/19
 • Til Shell, MST og Fredericia kommune: høring vedr. V2 afg. om kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  491321/19
 • Til Jord.dk: Svar på forespørgsel om status, Kragelundvej 9, Vejen
  487961/19
 • til Nordicals - SVAR: Vedr. lokalitetsnr. 485-00007 - Tallerup Alle 10, 5690 Tommerup - kortlagt på vidensniveau 2
  488375/19
 • til pårørende - SVAR: Link til ansøgningsskema, 1 års undersøgelse
  488999/19
 • Til TIKI ApS, V1-høring, Vesterbrogade 12, 7200 Grindsted.pdf
  489230/19
 • Til Shell, MST og Fredericia kommune: kortbilag T53.pdf
  491356/19
 • Til Rådgiver og Middelfart Kommune: Vedr. kvittering for dokumentation for fjernelse af forurening ved tank 3, opgravning af tank 4 og boringer/gravning ved lergrav, Algade 15B, 5592 Ejby
  492461/19
 • Til KM Ejendomme: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  490428/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar på spørgsmål om omfang af lokalitet 557-33102
  491534/19
 • Til borger - V2-varsel Branebjerg 2, 5471 Søndersø.pdf
  491100/19
 • til borger_vandværk - om pesticid, hhv. mund- og klovsygedepot nær Grønnegade 40 og ved vandværker, 5450 Otterup
  490503/19
 • Til TIKI ApS, Kortbilag til V1-høring, Vesterbrogade 12, 7200 Grindsted.pdf
  489227/19
 • Til KM Ejendomme: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  490436/19
 • Til Kolding Kommune: endelig V2-kortlægning
  489458/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Nørrevej 16, 6270 Tønder
  490022/19
 • Bilag til borger - flyfoto af Grønnegade 40 og omegn.PNG
  490504/19
 • Til Shell, MST og Fredericia kommune: Udkast afg oprensning v T53.pdf
  491349/19
 • Til TIKI ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse - Vesterbrogade 12, 7200 Grindsted.pdf
  489223/19
 • Til Varde Kommune: Orientering vedr. Nørregade 5, 6800 Varde
  490456/19
 • Til Borger: Tilsagn oprensning værditabsordningen
  489224/19
 • Fra/Til Esbjerg Kommune: korrespondance om udbredelse af lokalitet, 557-33102
  494700/19
 • Til KM Ejendomme: V2-varsling, Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  490422/19
 • Til Borger: Dokumentation ifm. efternuancerning, Ørbækvej 282, Gudbjerg
  495528/19

5. november 2019

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Afstemning om undersøgelsesomfang ifm. § 8-sag med garageprojekt på V1 kortlagt grund, Nr. Lyndelse Vej 11, 5260 Odense SØ
  489392/19
 • Fra rådgiver RÅSTOFFER Notat om robust risikovurdering til Rolighed
  490769/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Ang. DGE's spørgsmål til undersøgelsesomfang, Saltgade 11, 6760 Ribe
  487161/19
 • Fra DGE: Spørgsmål ift. undersøgelsesomfang, Saltgade 11, 6760 Ribe
  487154/19
 • Fra DMR: MTBE forurening, Herslev Kildeplads, gennembrudstid
  487452/19
 • Beregning af gennembrudstid for MTBE ved Tank 5, Herslev Kildeplads.pdf
  487453/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding på regionens kommentarer til indretning af hjælpemiddeldepot, Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  485676/19
 • Høringsbidrag fra Kvalitets- og efteruddannelsesudvalget (KEU) - praksisplan
  485765/19
 • Bekendtgørelse om Hygiejnekursus for tatovører sendes i høring
  487587/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag om forurening fra villaolietank på Kåsvænget 20, 5500 Middelfart
  487416/19
 • Fra og til praksis: forklaring på henvendelsen omkring flere problemstillinger samme dag
  485598/19
 • Interreg-Ausschuss 11.12.2019: Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 4
  487205/19
 • Fra Billund Lufthaven - ingen kommentarer - Screeningsafgørelse om ansøgning om råstofindvinding ikke er omfattet af krav om miljøvurdering - matr.nr. 14b, 5a og 21b Sødover By, Nørup
  485725/19
 • Hermed med underskrift :)
  487455/19
 • Fra projekt: svar vedr. udbetaling i rater
  485939/19
 • Fra SWECO, modtaget Grundejerrapport for 482-81171 Smedegade 14 Tranekær.pdf
  487556/19
 • Bekendtgørelse om Hygiejnekursus for tatovører sendes i høring. FRIST: 26.11
  487593/19
 • Interreg-Ausschuss 11.12.2019: Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 3
  486751/19
 • Fra NIRAS: Status vedr. tidsplan 3 boringer
  487273/19
 • til projektansøger
  486870/19
 • Fra Din Forsyning A/S: Kvittering for modtagelse af mail, Ringkøbingvej 68-70, 6800 Varde
  486078/19
 • Fra SWECO, modtaget teknisk rapport vedr. 482-81171 Smedegade 14 Tranekær.pdf
  487563/19
 • fra Miljøteknik - ang. Strandparken 1, 5500 Middelfart m.fl.
  487346/19
 • Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 - Vejle Kommune
  486222/19
 • Uddybende spørgsmål til projektet "Bedre overgang til erhvervsgymnasierne"
  486402/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen om forurening, Kåsvænget 20, 5500 Middelfart
  487425/19
 • fra Nordical - VS: Vedr. lokalitetsnr. 485-00007 - Tallerup Alle 10, 5690 Tommerup - kortlagt på vidensniveau 2
  488347/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spørgsmål til lokalitet 561.78020
  491129/19
 • Fra Vejle Kommune: SV: kopi - dokumentationsrapport for Ibæk Strandvej 19, 7100 Vejle
  489247/19
 • Fra Sydbank - Sikkerhedsstillelse, Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme, 1ap, 2i, Juellingsholm og 5ø og 8h Kirkeby, Sdr. Omme.pdf
  487019/19
 • Fra borger, vedr. Hagensig fyld- og losseplads, Kegnæs
  494135/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  493060/19
 • Fra projekt: svar vedr. udbetaling i rater
  492980/19
 • Fra projekt: spørgsmål vedr restudbetaling
  492987/19

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, Spørgsmål til sikkerhedsstillelsen matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  488878/19
 • Til DGE: Kommune + regions samlede svar ang. spm. t. undersøgelsesomfang, Saltgade 11, 6760 Ribe
  487170/19
 • Til Borger: Udgår inden kortlægning, P.L. Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
  486170/19
 • Til borger: bilag - Udgår - inden kortlægning efter undersøgelse
  486171/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens svar på supplerende spørgsmål, Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  485745/19
 • til Miljøteknik - SVAR henvendelse: lok. 445-04025, Strandparken 15, 5500 Middelfart m.fl.
  487355/19
 • Til borger 1, V1-høring, Skippergade 26A - 5800 Nyborg_A.pdf
  486359/19
 • til LANDROVEJ 2011 ApS, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Landrovej 1, Nyborg.pdf
  486294/19
 • Til grundejer: Kortbilag_udgår inden kortlægning, en del af matr. nr. 1e Åst By, Lindeballe
  487099/19
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af matr. 1e Åst By, Lindeballe
  487091/19
 • Til Borger og Fredericia kommune: afg Puggårdsvej 10, 7000 Fredericia kortlægges ikke - afg Puggårdsvej 10 kortlægges ikke.pdf
  486467/19
 • Til borger 1, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skippergade 26A, 5800 Nyborg.pdf
  486357/19
 • Til lægen: ændring af nem-konto
  487544/19
 • Til borger: Udgår af kortlægning, Ringkøbingvej 68-70, 6800 Varde
  485936/19
 • Til borger 3, V1-høring, Skippergade 26B, 5800 Nyborg.pdf
  486361/19
 • Til ejerforeningen - 2, V1-høring, Skippergade 26A-E, 5800 Nyborg.pdf
  486348/19
 • Til grundejer: Varslingsbrev
  487178/19
 • Til borger, Udgår før kortlægning, Vesterbrogade 21, 7200 Grindsted.pdf
  487424/19
 • Til Ejendomsmægler: svar på henvendelse
  487647/19
 • Til borger - 3, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skippergade 26B, 5800 Nyborg.pdf
  486351/19
 • Til NIRAS: Godkendelse af oplæg
  486661/19
 • Til ejerforeningen - 2, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skippergade 26A-E, 5800 Nyborg.pdf
  486363/19
 • Til Handelsbanken i Kibæk Frigivelse af sikkerhedsstillelse efter endt råstofindvinding - Skårup Entreprenørforretning
  487074/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  487071/19
 • Til borger- 4, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skippergade 26C, 5800 Nyborg.pdf
  486362/19
 • Til borger, Fredericia kommune: afg Puggårdsvej 10, 7000 Fredericia kortlægges ikke - kort Puggårdsvej 10.pdf
  486460/19
 • Til LANDROVEJ 2011 ApS, V1-høring, Landrovej 1, Nyborg.pdf
  486303/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Landrovej 2, 5800 Nyborg.pdf
  485489/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, V1-høring, Landrovej 2, 5800 Nyborg.pdf
  485491/19
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Skippergade 26 A-D, 5800 Nyborg.pdf
  486356/19
 • Til borger - 5, V1-høring, Skippergade 26D, 5800 Nyborg.pdf
  486355/19
 • Region Syddnmarks høringssvar ifm. ny bekendtgørelse for distribution af lægemidler
  485607/19
 • Til Din Forsyning A/S: Fremsendelse af teknisk rapport, Ringkøbingvej 68-70, 6800 Varde
  486106/19
 • til Niras og Odense Kommune - bemærkninger til §8-undersøgelsesoplæg og historisk redegørelse, Dalum Papirfabrik, Odense
  486631/19
 • Til Din Forsyning A/S: Orientering om regionens afgørelse samt fremsendelse af undersøgelsesrapport, Ringkøbingvej 68-70, 6800 Varde
  486094/19
 • Til borger: afg Puggårdsvej 10 kortlægges ikke_1.pdf
  486964/19
 • Til NIRAS: Godkendelse af oplæg
  485706/19
 • Til projekt: rykket for svar
  485774/19
 • Fra COWI: RE: Adelgade 140, Bogense. FW: Faktura
  487442/19
 • til projekt: rykket for underskrevet tilsagnsbrev
  486231/19
 • Til projekt: vedr. udbetaling i rater
  485923/19
 • Til borger - 5, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Skippergade 26D, 5800 Nyborg.pdf
  486354/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 1e Åst By, Lindeballe - udgår inden kortlægning
  487180/19
 • Til borger - 4, V1-høring, Skippergade 26C, 5800 Nyborg.pdf
  486353/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  487470/19
 • Til grundejer: Varslingsbrev
  487336/19

4. november 2019

Indgående

 • Fra JV - spørgsmål vedr. sag
  485370/19
 • Fra Home - kontaktoplysninger Møllegade 1, Padborg
  485343/19
 • Høringsvar -praksisplan- fra PLO Syddanmark
  484693/19
 • Fra DMR: Spørgsmål til evt. at kunne udgå af kortlægningen ved inden påvisning af forurening, Egensevej 37, Otterup
  484727/19
 • Fra DMR: Pulje 10 VU : Opdateret tidsplan Vandværksvej 9
  487571/19
 • Fra DMR: Pulje 10 VU: Opdateret tidsplan og budget 2019/2020 - Glasvænget 9
  487546/19
 • Praksisplan for almen praksis - Høringsvar fra De 22 syddanske kommuner
  484416/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Undersøgelsesnotat - PL Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
  485812/19
 • Fra Odense Kommune: Undersøgelsesnotat, P.L. Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
  485811/19
 • Praksisplan for almen praksis - Høringsvar fra Regionsældrerådet
  484414/19
 • Fra STAUN Miljø: Miljøundersøgelse, Søndersøvej 226-228, Morud
  484748/19
 • Fra STAUN Miljø: Bilag - Undersøgelsesoplæg, Søndersøvej 226-228 Morud
  484749/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Status for oprensning, Algade 15B, Ejby
  484697/19
 • Fra Vejle Kommune: Røgfri uddannelsesby
  490725/19
 • Referat 31-10-2019.pdf
  490726/19
 • Praksisplan for almen praksis - Høringsvar fra Varde Kommune
  484412/19
 • Fra Assens Kommune: Undersøgelsesrapport del 3, Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490383/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Undersøgelsesrapport s 41-60, Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490384/19
 • Praksisplan for almen praksis - Høringsvar fra Sygehus Sønderjylland
  484411/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Undersøgelsesrapport s 1-20, Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490389/19
 • Fra Nyborg Kommune: Afslutning af §8-sag til bygge-/anlægsarbejde: Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  483381/19
 • Fra Assens Kommune: Undersøgelsesrapport del 4, Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490391/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Undersøgelsesrapport s 61-68, Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490398/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Undersøgelsesrapport s 21-40, Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490402/19
 • Fra Assens Kommune: Undersøgelsesrapport del 2, Gl. Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490401/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Ansøgning på , Gl Hovedvej 87, 5560 Aarup
  490406/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Gl. Hovedvej 87 5560 Årup
  490405/19
 • Fra Assens Kommune: Undersøgelsesoplæg ifm. ønske om opførelse af ny bygning, Gl. Hovedvej 87 5560 Årup
  490404/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bly analyser af fri fase, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  483000/19
 • Fra Niras - Statusnotat 1 og budgetstatus 1 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 24, Give, Egtved og Jelling Kommuner
  485597/19
 • Fra formandsskabet - kommentering af Høringsbidrag fra KEU til Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023 - svarfrist den 04-11-2019
  485465/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  484737/19
 • RE: Adelgade 138, Bogense. Poreluftsresultater
  487481/19
 • Fra Odense kommune
  485612/19
 • Tredje spørgsmålsrunde til projektet "Bedre overgang til erhvervsgymnasierne"
  486388/19
 • Fra NIRAS, Statusnotat 6 og budgetstatus 6 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted
  485415/19
 • Interreg-Ausschuss 11.12.2019: Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 2
  486208/19
 • Berigtigelse af høringsfrist vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
  485656/19
 • VS: OUHs høringssvar vedrørende RKKPs prioritering af kliniske databaser
  485586/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  485532/19
 • Interreg-Ausschuss 11.12.2019: Entwürfe Sitzungsunterlagen Mail 1
  484201/19
 • Høringssvar - Region Hovedstaden - Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023
  484663/19
 • Fra Borger, kontaktoplysninger vedr. Forureningsundersøgelse Vestergade 38, 6500 Vojens.
  483459/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  484907/19
 • TFra projekt: underskrevet tilsagnskontrakt
  484479/19
 • Offentlig høring: Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut opstået sygdom og skade
  483686/19
 • Fra COWI: AOP
  484619/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  484666/19
 • Fra Billund Kommune: Varsel om påbud om monitering i forureningssagen fra Stilbjergvej 6, 7190 Billund
  489265/19
 • fra borger/Vandværk - om mulig deponi fra 80'erne
  490496/19
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Høring" - Udkast til § 8-tilladelse til nedrivningsarbejder, Engdraget 4, 6535 Branderup J
  491012/19
 • Fra Jord.dk: Forespørgsel om status, Kragelundvej 9, Vejen
  487957/19
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Høring" - Udkast til § 8-tilladelse til etablering af brovægt, område 1, Engdraget 4, 6535 Branderup
  491002/19
 • Fra formandsskabet - kommentering af Høringsbidrag fra KEU til Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023 - svarfrist den 04-11-2019
  485466/19
 • Fra Fredericia kommune: oprensning efter oliespild på Puggårdsvej 10, 7000 Fredericica
  486055/19
 • Fra Rambøll: Vedr. vilkår i udkast til § 8, Branderup Mejeri
  490914/19
 • Fra Tønder Kommune: Høring - Udkast til § 8-tilladelser - Engdraget 4, 6535 branderup J
  490992/19

Udgående

 • Til JV - svar vedr. sag
  485371/19
 • Til rep for ejer - Undersøgelse af Møllegade 1, Padborg
  485344/19
 • Til delstatsregeringen
  487673/19
 • Til STAUN Miljø: Regionens kommentarer til oplæg til miljøundersøgelse, Søndersøvej 226-228, Morud
  484853/19
 • Til DMR - mail med forventet svartidspunkt
  485354/19
 • Til DMR: Spørgsmål til evt. at kunne udgå af kortlægningen ved inden påvisning af forurening, Egensevej 37, Otterup
  484730/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens kommentarer til indretning af hjælpemiddeldepot, Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  484688/19
 • Til DMR: Regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg, Egensevej 37, Otterup
  484596/19
 • Til organisation, RÅSTOF, Orientering om screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  484647/19
 • Til myndigheder og organisationer, RÅSTOF, Orientering om screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  484639/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  484624/19
 • Til parter myndigheder organisationer, RÅSTOF, Følgebrev til endelig afgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  484625/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  484623/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik: Ny sagsbehandler og forespørgsel om status for oprensning, Algade 15B, Ejby
  483816/19
 • Til Odense Kommune: Ny sagsbehandler og forespørgsel om undersøgelsesrapport, P.L. Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
  483719/19
 • Til DMR: MTBE forurening, filtersætning af dybe boringer mv.
  487526/19
 • 1330_001.pdf
  483178/19
 • Svar på aktindsigt
  483175/19
 • Journalliste Kommunikation med Trygfonden om Hjerteløberordningen.docx
  483176/19
 • 1329_001.pdf
  483177/19
 • Til JJA A/S: Vedr. regionens spørgsmål til sagen fra Sanddal Bakke 10, 7000 Fredericia
  483503/19
 • Til borger, Høringsbrev, kortlægning på vidensniveau 2, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.pdf
  485305/19
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse på Vestergade 28, Varde.pdf
  484823/19
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse på Vestergade 30, Varde.pdf
  484830/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Floravej 4, 7200 Grindsted.pdf
  483081/19
 • Til borger, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på V2, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.pdf
  485307/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  484706/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Christainslundsvej 119, 5800 Nyborg
  484266/19
 • Til Borger, svar vedr. forureningsundersøgelse Vestergade 38, 6500 Vojens.
  483466/19
 • Til kommune, Kortbilag, Clausensvej, 6100 Haderslev, matr. nr., 7000bn.pdf
  485310/19
 • Til Shell, MST og kommune: høring vedr afg. om V2 kortlægning af del af Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  485261/19
 • Til borger, Kortbilag, Floravej 4, 7200 Grindsted.pdf
  483078/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  484832/19
 • Til borger, Kortbilag, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.pdf
  485306/19
 • Til kommune, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på V2, Clausensvej, 6100 Haderslev, matr. nr., 7000bn.pdf
  485311/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  484638/19
 • Til Haderslev Kommune, Orientering om V2-høring, Lembckesvej 17 mfl. + Clausensvej matr. nr. 7000bn, 6100 Haderslev
  485304/19
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse på Nørregade 7, Varde.pdf
  484816/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  485077/19
 • Til Borger, Orientering om indledende undersøgelse på Nørregade 3, Varde.pdf
  484814/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Ørbæksled 6, 5464 Brenderup Fyn
  483099/19
 • Til høringsparter - Screeningsafgørelse matr.nr. 14b 5a og 21d Sødover By Nørup.pdf
  483984/19
 • Til borger, UDKAST, Boligerklæring, Lembckesvej 17 mfl., 6100 Haderslev.pdf
  485308/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering og spørgsmål vedr. fremsendete kopi af dokumentationsrapport - § 8 tilladelse til ændring af arealanvendelse på Ibæk Strandvej 19-25, 7100 Vejle
  483257/19
 • Til Kolding Kommune: Spm vedr jordtilførsel, Vranderupvej 31, Seest
  484822/19
 • Til borger Afgørelse, V2-kortlægning m bilag, 565-32102, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted.pdf
  484736/19
 • Til DR: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  484520/19
 • Til kommune, Høringsbrev, kortlægning på vidensniveau 2, Clausensvej, 6100 Haderslev, matr. nr. 7000bn.pdf
  485309/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  484585/19
 • Til grundejer: varslingsbrev
  484761/19
 • Til JV: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  484506/19
 • Kopi af Afgørelse, V2-kortlægning, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted + undersøgelsesrapporter.
  484766/19
 • Til grundejer: Varslingsbrev
  484543/19
 • Til borger, Udgår før kortlægning - Gammel Vejlevej 4A, 7200 Grindsted.pdf
  484694/19
 • Til Grindsted Vandværk: Kopi af Afgørelse V2-kortlægning, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted + Undersøgelsesrapporter
  485132/19
 • Til praksis: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  485073/19
 • Til COOP Danmark, Udgår af kortlægning, Vesterbrogade 2, 4, 6, Engvej 1A-1C, 3A-3B, 7200 Grindsted.pdf
  484007/19
 • Til praksis: mail med afslag på afregning af mere end 3 år gamle regninger
  492649/19

3. november 2019

Indgående

 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 25. november 2019
  492967/19
 • Respons fra regionale PKO-koordinator - Henvendelse til PLO-Syd vedr. ajourføring af FMK
  487937/19
 • Respons fra regional PKO-koordinator - Henvendelse til PLO-Syd vedr. ajourføring af FMK
  487939/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vestergade 80, 5560 Aarup.pdf
  482942/19

Udgående

 • Til CARMES ERHVERV, Udgår før kortlægning, Glentevej 2A m.fl. 7200 Grindsted.pdf
  482897/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vestergade 80, 5560 Aarup
  482945/19

2. november 2019

Udgående

 • Til Grindsted Gymnasium og HF, Udgår før kortlægning, Tinghusgade 18,20, 7200 Grindsted.pdf
  482876/19

1. november 2019

Indgående

 • Review af teknisk gæld
  482778/19
 • Review af teknisk gæld
  482779/19
 • Fra Orbicon: Skovvej 22 - vedr. omfang af supplerende unersøgelser
  489181/19
 • AcceptTestdok
  482178/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1, Ørbæk - Budgetstatus oktober 2019
  485144/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8, Tranekær - Budgetstatus samt økonomi 2019/2020
  485141/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, skovlovsproces matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  483249/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kopi af sag om dispensation fra lokalplan 6.31 - Fyldplads ved Rallebækdsgyden, Odensevej 150, 5600 Faaborg
  481762/19
 • FRA COWI: Reference miljøet - 1. testrunde af SPA-7, 1. - 22. november
  480328/19
 • Fra DMR A/S: Resultater fase 3 - supplerende grundvandsanalyser, Storebæltvej 10, 5800 Nyborg
  482899/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - Resultater fase 3 - supplerende grundvandsanalyser, Storebæltvej 10, 5800 Nyborg
  482900/19
 • Fra DMR: Nyt revideret oplæg til forureningsundersøgelser på Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  480187/19
 • Fra DMR: Bilag - 2019-11-01 Revideret oplæg til undersøgelse inkl. bilag
  480188/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Svar/redegørelse fra DGE, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  480170/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - SV Vejlegårdsvej 2 - Opfølgende spørgsmål
  480171/19
 • Fra revisor RE: DTØ rapport 3. kvartal
  481985/19
 • Høringsvar på Praksisplan for almen praksis fra Kræftens Bekæmpelse, Regionsudvalget i Syddanmark
  482360/19
 • Fra NIRAS: Forslag til nye boringer
  482336/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  482468/19
 • Fra grundejer: Kvittering vedr.afgørelse på ejendommen Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give - udgår af kortlægning
  483145/19
 • Fra Vejle Kommune: Kopi - dokumentationsrapport - § 8 tilladelse til ændring af arealanvendelse på Ibæk Strandvej 19-25, 7100 Vejle
  483172/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  482417/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  483282/19
 • Fra COWI: AOP-forsøg.
  484573/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikkerhed i forbindelse med bloddonation.
  483210/19
 • Fra NIRAS: Status fase 1
  485441/19
 • Fra COWI: Tilbud tilsyn 2019
  485449/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  480618/19
 • Fra NIRAS: Resultater fra seneste borerunde
  482286/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  480571/19
 • Fra AJ Erhverv, Anmodning om boligundersøgelse, Beldringevej 5, 5270 Odense N.pdf
  480320/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vilhelmsmindevej 42, 7260 Sønder Omme.pdf
  482190/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  482379/19

Udgående

 • TIL SWECO: AcceptTestRelease3-3.docx
  482780/19
 • VS: VS: Aktindsigt
  482675/19
 • Til Ret & Råd Advokater: FORSP - Svar på anmodning om aktindsigt - matr nr 61e v.åby by,1y nakkebølle hgd, åstrup, Svendborgvej 339, 5600 faaborg
  482638/19
 • Til vindmølleejer RÅSTOF Fremsendelse af Partshøring af udkast til tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer Højby
  481938/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Vedr. efterbehandling af matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  483244/19
 • Til Miljøstyrelsen: Gensendt høringssvar, Esbjergværkets HFO tankanlæg 4, Amerikavej 7, 6700 Esbjerg
  481396/19
 • Til DMR: Regionens godkendelse af revideret oplæg til forureningsundersøgelser på Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  480240/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af redegørelse fra DGE, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  480175/19
 • Til Kolding Kommune: Svar på spm. om kortlægn.tidspkt v. slaggeudlægn., Marina City, Kolding Kommune
  480084/19
 • Program for netværksdag 29. oktober 2019.pdf
  480001/19
 • Til udsendelse- Snus, tyggetobak og andre produkter Vejle 29 oktober 201....pdf
  480000/19
 • Oplæg, netværksdag, RSD.PDF
  479998/19
 • Til kommunale kontaktpersoner ved røgfri ungdomsuddannelser: Oplæg fra Netværksdag om røgfrie ungdomsuddannelser tirsdag 29. oktober 2019
  479997/19
 • Oplæg Netværksdag for kommunale forebyggelsesmedarbejdere på tobaksområd....pdf
  479999/19
 • Til DMR: Underskreven tillægskontrakt, Nyborgvej 438, Skårup
  479901/19
 • Til DMR: Underskreven tillægsaftale, Dagelækkevej 8, Tranekær
  479899/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vilhelmsmindevej 42, 7260 Sønder Omme
  482199/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr biocover på losseplads, Mådevej, Esbjerg
  481636/19
 • Til NIRAS: Godkendelse af tilbud og budget
  480217/19
 • Til ARDO, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Slipshavnsvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  481371/19
 • Til Varde Kommune og Skat. Afgørelse - udgået efter oprening
  481627/19
 • Til borger - svar på henvendelse
  482227/19
 • Til ARDO, V1-høring - kortbilag, Slipshavnsvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  481373/19
 • Til Rambøll: Godkendelse af LER budget og spørgsmål om hvad der kan udføres i 2019
  482144/19
 • Til COWI: AOP-forsøg.
  484587/19
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering for Fredericia Kommunes skrivelse vedr. vurdering af §8 på Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  483303/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Beldringevej 5, 5270 Odense N
  480329/19
 • Til borger: Svar på stillede spørgsmål i forb. med fremsendelse af materiale på lok. 630-81983 og lok. 630-82011
  480598/19
 • Til borger: SV: Indsigelser/kommentarer om erhvervsmæssig råstofindvinding på matr. nr. 2a, Vellinge By, Bederslev.
  479950/19
 • Til Borger: Ønsker opringning vedr. Storegade 24, 6100 Haderslev.pdf
  482091/19
 • Til ARDO, V1-høring, Slipshavnsvej 2, 5800 Nyborg.pdf
  481372/19
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Skovglimt 45, matr. nr. 4668g Sønderborg, lok. nr. 537-05702
  482726/19
 • Til Tønder Kommune: Regionens vurdering af frivillig undersøgelse samt § 8, Branderup Mejejri, lok. 525-40025
  482472/19
 • Til Landbrugsstyrelsen, Vedr. tørvegravning i regionen
  480060/19
 • Til Borger, V2-høring med bilag,Herslevvej 25, 5900 Rudkøbing.pdf
  482751/19
 • Til Borger: Vedr. erstatning
  479981/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse af Naffet 16, Haderslev.pdf
  481806/19
 • Til praksis: anmodning om bemærkninger angående flere problemstillinger samme dag
  481287/19

31. oktober 2019

Indgående

 • FRA TENGBERG: Dagsorden for projektgruppemøde 2019-nov-04
  480374/19
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2019-nov-04
  480382/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Indretning af hjælpemiddeldepot (indledende afstemning), Højgårdsvej 10, 5750 Ringe
  480409/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Skitse over projekt
  480410/19
 • FRA KB: Tidsforbrug for oktober måned
  479958/19
 • Fra DMR: Opdateret oversigtskort og boreprofiler, Herslev Kildeplads
  489225/19
 • Til DGE: Kommunens og regionens bemærkninger til udført undersøgelse, Saltgade 11, 6760 Ribe
  479902/19
 • Til Ingeniør'ne: Kommunens og regionens svar til ønske om § 8-tillæg. Jutlandia Terminal, Europakaj 1, 6700 Esbjerg
  479900/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kort_Sandvadvej 3
  479821/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Høringssvar fra Region Syddanmark
  479822/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - § 8-tilladelse Sandvadvej 3
  479819/19
 • Fra STAUN Miljø: Bekræftelse af udtagelse af supplerende dokumentation, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  479804/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Analyseresultater under tidl. jordvold, Amerikavej 25, 6700 Esbjerg
  478370/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-tilladelse Havnegade 120
  478078/19
 • Fra Odense Kommune: Endelig § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder til etaberling af carport, Havnegade 120, 5000 Odense C
  478077/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag - Havnegade 120
  478079/19
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af § 8-høringssvar til Sandvadvej 3, 5210 Odense NV, matr.nr. 8dz Korup By, Trøstrup-Korup, lok.nr. 461-81313
  477842/19
 • Fra DMR: Bilag - Revideret oplæg til undersøgelse inkl. bilag, Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  477801/19
 • Fra DMR: Revideret oplæg til forureningsundersøgelser på Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  477798/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast § 8-tilladelse Sandvadvej 3
  477785/19
 • Fra Odense Kommune: Udkast til § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Sandvadvej 3, 5210 Odense NV
  477786/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kort Sandvadvej 3
  477787/19
 • RE: HC Adgang til MasterRit
  477353/19
 • Fra URS - Update SIRI
  478183/19
 • Fra borger: Høringssvar vedr. udkast til screeningsafgørelse Indsigelser/kommentarer
  479939/19
 • Fra Varde kommune: §8 Tilladelse
  480301/19
 • Fra NIRAS: Flytning af ventilator. Tilbud på suppl. og budgetstatus
  480041/19
 • Fra Rambøll: Tilbud LER løsning
  480904/19
 • Fra borger, mail vedr. Rødding Vestergade 14, Rødding
  484417/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vesterbrogade 2, 4, 6, Engvej 1A-1C, 3A-3B, 7200 Grindsted.pdf
  484256/19
 • Fra COWI: Ok fra Water IQ
  484558/19
 • SV: RKKP: prioritering og evaluering: høring (høringsfrist 6.11.19 kl. 14.00) (a)
  485600/19
 • Til/Fra Rambøll: Opdateret situationsplans samt analyserapporter, Branderup Mejeri, lok. 525-40025
  490781/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vesterbrogade 12, 7200 Grindsted.pdf
  489240/19
 • Fra COWI - Sløjfningssedler fra entreprenør, pulje 16
  477644/19
 • FW: Rapport AR-19-CA-00879157-01 vedr.1100039717 Pulje 6, 2019, Adelvadvej. Lokation: 541-00201 att: Britt Boye Thrane (BRB)
  479851/19
 • Fra Orbicon. SV: Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  479761/19
 • Fra COWI - Skema for boringssløjfninger
  477660/19
 • Fra Ingeniøerne - henvendelse om jordforurening - Flegmade 11a-, Vejle - Matr. 105b, Engene, Vejle Jorder
  478113/19
 • Fra Rambøll A/S: Mailkorrespondance mellem regionen og Rambøll A/S vedr. fremsendelse af materiale på Lok. nr. 607-00595
  478143/19
 • Fra Erhvervscenter Fyn - henvendelse vedr. Korsgade 17B 5700 Svendborg
  477860/19
 • Fra borger: Vedr. Journal,nr.:19/19279
  477796/19
 • Fra Orbicon. SV: Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  479764/19
 • Fra DMR - Anmodning om historik på Skovkrogen 9, Ullerslev
  477166/19
 • Fra Rambøll A/S: kvittering for materiale på sagen fra Ny Nitrogen, lok. 607-00595
  481186/19
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Mødet i dag på Østre Strand
  479926/19
 • Fra Trap Danmark: Anmodning om oplysninger
  482730/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse,Store Landevej 92, 5592 Ejby.pdf
  480298/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  480017/19
 • Fra TDC: Høring
  480038/19
 • Fra Fredericia kommune: Billeder fra Østrestrand
  479915/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Perlegade 19, 6400 Sønderborg - ejer1.pdf
  479775/19

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Kvittering for modtagelse af påbud samt ønske om dokumentation for oprensning, Strengevej 65, 6760 Ribe
  479683/19
 • Til DMR: Regionens kommentarer til revideret oplæg til forureningsundersøgelser på Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  479025/19
 • Telefonnotat - samtale rep for ejer vedr - yderligere undersøgelser på Søndergade 12-14, Aabenraa
  479007/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Spørgsmål t. hvor prøverne er udtaget, Sct. Knuds Allé 7b, 6740 Bramming
  477792/19
 • Til Odense Kommune: § 8-høringssvar til Sandvadvej 3, 5210 Odense NV, matr.nr. 8dz Korup By, Trøstrup-Korup, lok.nr. 461-81313
  477775/19
 • Svar til AstraZeneca: Information og dokumentation for behandling af Type-2 diabetes - relevant for opdatering af basislisten
  477789/19
 • Til STAUN Miljø: Regionens vurdering af videre forløb til at skaffe manglende dokumentation
  477695/19
 • Til borger: V2-kortlægning på delareal af Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  477406/19
 • Til borger: Bilag - Kortbilag
  477408/19
 • Til borger: Bilag - V2-Kortlægningsbrev
  477407/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Undersøgelsesomfang ift. off. indsats for indeklima, Saltgade 11, 6760 Ribe
  477205/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Bemærkninger til undersøgelsesoplæg v. ansøgn. om tillæg t. § 8 till., Jutlandia Terminal, Europakaj 1, Esbjerg
  477221/19
 • Til Niras: Vandprøver fra samlebrønde
  476908/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 4
  480783/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 12
  480935/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 5
  480802/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 8
  480835/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 23
  481172/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 17
  481075/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 3
  480763/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 6
  480812/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale for lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 10
  480888/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 21
  481157/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af matriale på lok. 607-00595 - mail nr. 18
  481117/19
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af Overgade 10, 6670 Holsted
  479653/19
 • Til grundejer: Vedr. ejendommen Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give - udgår af kortlægning
  477469/19
 • Til Vejle Kommune: Svar til bemærkning vedr dispensation efter jfl § 52, Engmarksvej, Vejle
  477714/19
 • Til GERTZ CONDITORI ApS, udgår inden kortlægning, Kongegade 16, 5800 Nyborg
  477715/19
 • Til Home Erhverv - Svar på henvendelse om jordforurening - Jernbanegade 26 5700 Svendborg
  477921/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give, Matr. 18bc Give By, Give - udgår af kortlægningen
  477387/19
 • Til Vejen Kommune og SKAT: Vedr. en del af ejendommen Overgade 10, 6670 Holsted - V2-kortlægning af en del
  479698/19
 • Til borger: Svar på spm. ifm. køb af forurenet grund, Parcelvej 6, 6710 Esbjerg V
  478264/19
 • Til Ejerforeningen, V1-høring, Dronningensvej 40A, 5800 Nyborg.pdf
  477726/19
 • Til Nyborg Rejser, V1-høring, Nymarksvej 61, 5800 Nyborg.pdf
  477094/19
 • Til Ingeniøerne - Svar på henvendelse om jordforurening - Ejendommen Flegmade 11a-, Vejle - Matr. 105b, Engene, Vejle Jorder – lokalitet 631-00034
  478141/19
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Perlegade 19, 6400 Sønderborg - ejer2.pdf
  479778/19
 • Til Varde Kommune: SV §8 høring
  479307/19
 • Til Nyborg Rejser AS - V1-kortbilag - høring - Nymarksvej 61 5800 Nyborg.pdf
  477095/19
 • Til Nyborg Rejser, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nymarksvej 61, 5800 Nyborg.pdf
  477092/19
 • Til Ejerforeningen, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Dronningensvej 40A, Nyborg.pdf
  477722/19
 • Til DMR - Svar på henvendelse vedr. Skovkrogen 9, Ullerslev
  477192/19
 • Til Tønder Kommune: Forespørgsel vedr ny boring, matr nr 188 Vollum, Brede
  477307/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse af Vestergade 38, Vojens.pdf
  479312/19
 • Til Nordfyns Kommune, V1-afgørelse, Skovgyden 60, 5450 Otterup
  479096/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-kortlægges, og areal, der udgår inden kortlægning, lok. 575-81288
  479660/19
 • Til Shell: Notater om regionens undersøgelser på Havneterminalen
  479726/19
 • Til Orbicon. SV: Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  479770/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 22
  481166/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 14
  480992/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 15
  481019/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia
  480693/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 20
  481150/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 9
  480862/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 16
  481044/19
 • Til ambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 11
  480919/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595, Nyhavevej 71, 73 og 75, 7000 Fredericia - mail nr. 7
  480819/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Store Landevej 92, 5592 Ejby
  480304/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 24 (den sidste)
  481180/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 607-00595 - mail nr. 19
  481142/19
 • Til Esbjerg Kommune: Efterspørger vedhæftede dokumenter, Amerikavej 25, 6700 Esbjerg
  477614/19
 • Interessetilkendegivelse til Middelfart Kommune
  477008/19

30. oktober 2019

Indgående

 • Besøg på dit RIT sites
  477116/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Kommunens kommentarer til oplægget, Egensevej 37, 5450 Otterup
  480416/19
 • Fra STAUN Miljø: Ønske om statusmelding på Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  476745/19
 • Fra DMR: Oplæg til forureningsundersøgelse, Egensevej 37, Otterup
  480412/19
 • Fra DMR: Bilag - Oplæg til undersøgelse Egensevej 37 inkl. bilag
  480414/19
 • Fra Stadt Flensburg - udfyldt template
  478158/19
 • Fra Nordfyns Kommune: § 8 tilladelse til nedtagning af bygningsmasse på Fabriksvej 7, 5450 Otterup
  476486/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Tilladelse til nedrivning af bygningsmasse jf. JFL § 8
  476487/19
 • Fra Ret & Råd Advokater: FORSP - Aktindsigt ifm. tvangsauktion - matr nr 61e v.åby by,1y nakkebølle hgd, åstrup, beliggende Svendborgvej 339 5600 Faaborg
  482574/19
 • Fra rep for ejer - svar på mail fra regionen - Orientering - yderligere undersøgelser på Søndergade 12-14, Aabenraa
  478947/19
 • Fra Rambøll: SV: Pulje 3_2019 Elkjærhøjevej lp (v. billund)- faktura for prøver til kornstørrelses analyse
  474466/19
 • Fra Fredericia kommune: Nymarksparken - forslag til supplerende poreluftmålepunkter
  479973/19
 • Fra borger: Re: SV: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 630-81983 og lok. 630-82011
  480529/19
 • Fra borger: mail angående regler vedr læger omkring flere problemstillinger i samme kons.
  481297/19
 • fra Odense Kommune - bemærkninger til §8-undersøgelsesoplæg og historisk redegørelse, Dalum Papirfabrik, Odense
  486615/19
 • Fra COWI: Status for udbud - Laboratorie forsøg, Grindsted, økotoksikologiske tests, delaftale 3
  484548/19
 • Fra Sweco: fotos af "repareret" faldstamme
  489969/19
 • Fra yder: Mail vedr. ønske om åbning/lukning for tilgang af patienter
  489412/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg på Gothersgade 47, Fredericia og Konsul Graus Gade 2, Kolding
  493858/19
 • fra HF & VUC FYN
  494364/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2 - indeklimamonitering
  493865/19
 • Fra borger: Telefonhenvendelse - skovvej 22, 5750 Ringe
  475034/19
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25. november 2019
  475591/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - prøvetagning ikke alene ved syn og lugt
  474595/19
 • Fra NIRAS: Økonomioversigt
  476100/19
 • Fra Borger, Kommentar til henvendelse, Åbyskovvej 16A, 5881 Skårup Fyn
  475888/19
 • FW: <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1983629: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 1100039717 - Lokalitetsnr.: 541-00201 - Personreference: LFP@rsyd.dk - Boringsnr.: B104" af 01.10.19
  479838/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Margårdvej/Højagervej 1, 5500 Middelfart - mail nr. 2 med materiale
  479806/19
 • Anmodning om bidrag til besvarelse af alm. del spm. 112
  477560/19
 • Fra Vejle Kommune: Bemærkning til udkast til dispensation efter jfl § 52, Engmarksvej, Vejle
  477689/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Margårdvej 3/ Højagervej 1, 5500 Middelfart - mail nr. 4
  479818/19
 • Fra Vejle Kommune: Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle - oplæg til forureningsundersøgelse forud for § 8 ansøgning
  475361/19
 • Re: Forskels behandling
  475880/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. drivhus på Margårdvej 3/Højagervej 1 5500 Middelfart
  479803/19
 • FW: <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 1983642: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sags Nr.: 1100039717 - Lokalitetsnr.: 541-00201 - Personreference: LFP@rsyd.dk - Boringsnr.: B109" af 01.10.19
  479842/19
 • Udkast til ansøgning - Middelfart Kommune
  476982/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Margårdvej 3/ Højagervej 1, 5500 Middelfart - mail nr. 3
  479808/19
 • Fra DMR: Rapport AR-19-CA-00884172-01 vedr.2019-1487 Herslev Kildeplads. Lokation: 603-00053 att: Hans-Henrik Clausen (HHC)
  480278/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Spm vedr biocover på losseplads, Mådevej, Esbjerg
  481625/19

Udgående

 • Til Syddansk Universitet: Bilag - Udgår inden kortlægning med bilag
  476832/19
 • Til Syddansk Universitet: En del af Campusvej 55, 5230 Odense M er ikke forurenet
  476831/19
 • Til STAUN Miljø: Statusmelding på Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  476750/19
 • Til Odense Kommune: § 8-høringssvar til Havnegade 120, 5000 Odense C, matr.nr. 21b Bagø Strand, Odense Jorder, lok.nr. 461-06404
  476711/19
 • Til gasledningsejer ny RÅSTOF Partshøring af udkast til tilladelse Højby
  481814/19
 • Til kommune: TO. orientering om forureningsundersøgelse, 541-05706, Washingtonvej, Tønder
  476573/19
 • Til Esbjerg Kommune: Spørgsmål til analyseresultater og prøver, Sct. Knuds Alle 7b, 6740 Bramming
  476475/19
 • Til Axel & Borre Advokater: Svar på hendvendelse ang. Tolderlundsvej 109, 5000 Odense C, lok.nr. 461-04022
  475942/19
 • Til Langeland Kommune: Orientering om sagsbehandler og status på Skovduevej, 5932 Humble
  475343/19
 • Til borger: Bilag - V0-kortlægningsbrev med bilag
  475327/19
 • Til borger: V0-kortlægning af en del af Skovduevej, 5632 Humble, matr. nr. 45u Hesselbjerg By, Humble, lok. nr. 482-81227
  475326/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: En del af Møllehøjvej 1, 5792 Årslev udgår inden kortlægningen
  475164/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Brev - Udgået inden kortlægning
  475165/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforurening: Ny udlevering af materiale til aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - del 14 af 14
  474669/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforurening: Ny udlevering af materiale til aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - del 14 af 14
  474675/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforurening: Ny udlevering af materiale til aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - del 14 af 14
  474662/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforurening: Ny udlevering af materiale til aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - del 1 af 14
  474674/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforurening: Ny udlevering af materiale til aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - del 1 af 14
  474667/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforurening: Ny udlevering af materiale til aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - del 1 af 14
  474660/19
 • Til Assens Kommune: Forespørgsel om status på udlægning af Kategori 3 slagge under plansilo på Karlemosevej 6, 5620 Glamsbjerg, matr. nr. 7a Flemløse By, Flemløse
  474526/19
 • Til Rambøll: SV: Pulje 3_2019 Elkjærhøjevej lp (v. billund)- faktura for prøver til kornstørrelses analyse
  474468/19
 • Til borger: svar på henvendelse omkring flere problemstillinger i samme kons.
  481302/19
 • Til COWI: Tilbagemelding til Water IQ og DHI
  484513/19
 • Til borger (kommune): Orientering om undersøgelse, Washingtonvej, Tønder
  476568/19
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25. november 2019
  475544/19
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til afværge
  476054/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Hylkedamvej 47, Gelsted.pdf
  474478/19
 • Til JJN Sten & Grus A/S, Styrelsen for Patientsikkerhed, Odense Kommune: Vedr. jordtilførsel på Davinde Søvej, Davinde Søvej, Davinde
  476783/19
 • Region Syddanmarks svar på høring over bekendtgørelser fra Lægemiddelstyrelsen - frist 7. november
  475247/19
 • Til borger, Råstof, solceller i Avnbøl området
  475225/19
 • Til borger - V1-høring, ændret indsats, Hovedgaden 91, 6360 Tinglev.pdf
  475644/19
 • Til Borger, Svar på henvendelse om gammel losseplads, Åbyskovvej 16A, 5881 Skårup Fyn
  474542/19
 • Til Billund Kommune, V1-afgørelse, Stenvej 2, 4, Nygade 29, 31, 39, 7200 Grindsted.pdf
  475074/19
 • Til borger: Boligerklæring - Skovvej 22, Ringe
  475036/19
 • Til JUNGE BYG ApS, V1-afgørelse, Nørre Torv 4-6, 7200 Grindsted.pdf
  474730/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hylkedamvej 47, Gelsted.pdf
  474480/19
 • Region Syddanmarks svar ifm. høring over udkast til ændringsbekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek m.v.
  475238/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Lystbådevej 10-12, 5800 Nyborg.pdf
  474631/19
 • Til EGEBÆK, V1-afgørelse, Hørlycks Alle 3, 7200 Grinsted.pdf
  474625/19
 • Til DMR: SV: Vesterbro 28-32, Odense C
  475129/19
 • Til Billund Kommune, Kortbilag, Stenvej 2, 4, Nygade 29, 31, 39, 7200 Grindsted.pdf
  475070/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Lysbådevej 10, nyborg.pdf
  474627/19
 • Til Vejle Kommune: kommenteret oplæg Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle - oplæg til forureningsundersøgelse forud for § 8 ansøgning
  476626/19
 • rsleTil borger - V1-kortbilag, Hovedgaden 91 og 93, 6360 Tinglev.pdf
  475831/19
 • Til grundejer, V2-afgørelse, 421-00016.pdf
  475911/19
 • 421-00016, Bogyden 10, 5610 Assens grundejer.pdf
  475913/19
 • Boligerklæring, 421-00016.pdf
  475918/19
 • 421-00016, Bogyden 10, 5610 Assens teknisk.pdf
  475914/19
 • Til borger, V1-høring, Lystbådevej 10-12, 5800 Nyborg.pdf
  474633/19
 • Til JUNGE BYG ApS, Kortbilag, Nørre Torv 4-6, 7200 Grindsted.pdf
  474726/19
 • Til borger - V1-kortlægningbrev fra 2012.pdf
  475846/19
 • Til EGEBÆK BYG, Kortbilag, Hørlycks Alle 3, 7200 Grinsted.pdf
  474622/19
 • Til borgere, DMR og kommuner: varslingsbreve, MTBE ved Herslev kildeplads
  475599/19
 • Til borger - bilag til V1-høring, udkast til V1-afgørelse, Hovedvejen 91 og 93, 6360 Tinglev.pdf
  475774/19
 • Til grundejer: Udgår af kortlægningen, Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  477347/19
 • Til Dansk Servicerådgivning: Lokaler SLB
  478125/19
 • Til grundejer: Kortbilag over areal, der udgår af V1-kortlægning, Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  477364/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for materiale vedr. drivhuse på Margårdvej 3/ Højagervej 1, 5500 Middelfart
  479825/19
 • Til Dansk Servicerådgning: Lokaler OUH
  478095/19
 • Til Dansk Servicerådgivning: Lokaler SLB
  478118/19
 • Til Servicerådgivning: Lokaler SHS
  478265/19
 • Til Dansk Servicerådgivning: Lokaler SVS
  478131/19

29. oktober 2019

Indgående

 • Til DGE fra Esbjerg Kommune: Regionens og kommunens bemærkninger til udført undersøgelse forud for § 8-ansøgning, Saltgade 11, 6760 Ribe
  474548/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Info om ny adresse
  481804/19
 • Fra EWII - interessetilkendegivelse
  478151/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - MEP/IP - Tværsnit og Linieføring
  473341/19
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Partshøring af udkast til tilladelse
  476730/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Bemærkninger til udført undersøgelse, Saltgade 11, 6760 Ribe
  473019/19
 • Fra TREFOR - template, engelsk
  478149/19
 • Fra borger: Yderligere info vedr. tilsendte spørgsmål i forb. med fremsendelse af materiale på lok. 630-81983 og lok. 630-82011
  480444/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 04 - 2019-10-23 - Referat - Sikkerhedsmøde nr. 04, 2019-10-23.pdf
  494709/19
 • Fra VCS til RS: Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 04 - 2019-10-23
  494705/19
 • Fra Rambøll: bilag til "Vedr. §8 ansøgning" - §8 ansøgning, Jagtvænget 10
  478030/19
 • Fra Rambøll A/S: Forespørgsel om fremsendelse af materiale på Lok. nr. 607-00595
  478134/19
 • Fra Rambøll: Vedr. §8 ansøgning for Jagtvænget 10, Esbjerg
  478017/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til tillæg til §8, skovglimt 45, Sønderborg
  482722/19
 • Fra Niras - interviewskema supplerende indsamling - Christianslundvej 43A-C 5800 Nyborg.pdf
  472950/19
 • fra ansøger
  474375/19
 • Til Borger: Optagelse under værditabsordningen
  472499/19
 • Fra NIRAS: Endelig undersøgelsesrapport
  472996/19
 • Fra Ejendomsmægler, HENV, Ringevej 35, 5450 Otterup
  474328/19
 • Høring - Bekendtgørelse for distribution af lægemidler sendes i høring
  474333/19
 • Fra Middelfart kommune: korrespondance vedr. evt opgravning af Olietanke Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  473883/19
 • Fra Borger: Anmodning om optagelse under VTO
  472278/19
 • Høring: Udkast til ændringsbekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek m.v.
  473377/19
 • Fra borger: Kvittering for svar vedr. Skansevej 50, 7000 Fredericia - har der været renseri?
  472904/19
 • Fra system: 041866 er lukket automatisk.
  473480/19
 • Fra Rambøll: Vedr. sløjfninger
  472626/19
 • Fra skole, høringssvar, Burkarl Kirkevej4-8, ByllerupBov
  473614/19
 • Fra Fredericia kommune: Dokumentationsrapport vedrørende renovering af grisemeldere på Shells Havneterminal
  474209/19
 • Fra Borger, Anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  473930/19
 • Fra borger, Råstof, solceller i Avnbøl området
  475219/19
 • Fra Borger, Forespørgsel om gammel losseplads, Åbyskovvej 16A, 5881 Skårup Fyn
  474540/19
 • Borgerhenvendelse om Forskels behandling
  475891/19
 • Pkt A.2. Strategi for fremtidens LUP (3).pdf
  473048/19
 • Aktindsigtsanmodning - Katrine Hansen
  473193/19
 • Fra Praksis - Bekræftelse vedr. ny praksisbetegnelse
  473974/19
 • Fra Praksis - Meddelelse vedr patienttal.
  473705/19

Udgående

 • Til Borger: Regionens kommentarer til afgrænsende undersøgelse, Søndersøvej 226-228, Morud
  474372/19
 • Til Nordfyns Kommune: § 8-høringssvar for Fabriksvej 7, 5450 Otterup, lok.nr. 480-81243
  474326/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Levering af materiale mislykket ifm. aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  474313/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Levering af materiale mislykket ifm. aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  474311/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Levering af materiale mislykket ifm. aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  474315/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Indeklimaundersøgelse, Saltgade 11, 6760 Ribe
  474230/19
 • Til DMR: Regionens kommentarer til oplæg til forureningsundersøgelser på Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  474155/19
 • Korrespondance m Aabenraa Kommune: Ny undersøgelse ifm. ændr. af arealanvendelse, Callesensgade 18, 6200 Aabenraa
  474238/19
 • TIL ProActive: Timerapport Jordforurening
  473784/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 5 ud af 6
  473732/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 6 ud af 6
  473731/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 4 ud af 6
  473734/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 3 ud af 6
  473737/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 2 ud af 6
  473739/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 1 ud af 6
  473740/19
 • Til DMR: SV: Tilbud på supplerende boringer, Nyborgvej 438, Skårup
  474470/19
 • Til rep for grundejer - Orientering - yderligere undersøgelser på Søndergade 12-14, Aabenraa
  473397/19
 • Til Esbjerg Kommune: Bemærkninger til undersøgelsespåbud, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  473208/19
 • Til MST, RÅSTOF, spørger til hvornår skovlovsafgørelse kan foreligge matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  473182/19
 • Til Niras: ang. placering af F40
  476681/19
 • Dagsorden til styregruppe/aftagerpanel møde 7.11. - beskrivende radiograf uddannelsen
  473060/19
 • Dagsorden 071119- beskrivende radiografer.pdf
  473061/19
 • Til borger - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 jf Jordforureningsloven - Bystævnevej 8, Brenderup Fyn
  473028/19
 • Til Esbjerg Kommune: Spørgsmål sendt videre, Amerikavej 25, 6700 Esbjerg
  472542/19
 • Til DMR: Kvittering for opdatering ift. sagsstatus på Vestergade 29A, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  472274/19
 • Til TDC: Høring
  480005/19
 • Til borger: Kvittering for spørgsmål i forb. med fremsendelse af materiale på lok. 630-81983 og lok. 630-82011
  480487/19
 • 2830_001.pdf
  472328/19
 • Høring over udkast til lov om ændring af lov om autorisationsloven (udvidelse af virksomhedsområdet for tandplejere)
  472349/19
 • Forhandlingsoplæg vedr. Kiropraktik 2020
  472327/19
 • Til ansøger, myndigheder og parter: Rettelse til høring om udkast til screeningsafgørelse om ikke- miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup
  473792/19
 • Til borger: Vedr. Skansevej 50, 7000 Fredericia - har der været renseri?
  472650/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ændring af navn på klinikken
  474080/19
 • Til borger - Ønsker opringning vedr. forureningsundersøgelser på Møllegade 1, Padborg
  473129/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Kogsbøllevej 40, Nyborg.pdf
  473272/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Lille Jyndevadvej 2, 6360 Tinglev.pdf
  472550/19
 • Til Kommune: Varsel ny boring matrikel 17i
  472889/19
 • Til Borger, Bilag: Svar på anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  474263/19
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  472386/19
 • Til borger, Udgår før kortlægning, Frederiksberg Alle 8, 7200 Grindsted.pdf
  473319/19
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Ændring af praksisbetegnelsen på praksis i Odense C
  474059/19
 • Til Rockwool: Vedr. den endelige V1/V2 afgørelse, ROCKWOOL, Vamdrup
  472672/19
 • Til Rambøll: Vedr. sløjfning af boringer
  472534/19
 • Til borger og Aabenra Kommune - orientering om undersøgelse af Søndergade 9, 10, 11 og Slotsgade 1B og 3, Aabenraa
  473953/19
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Fiskopvej 19, 5700 Svendborg
  472345/19
 • Til WEFRI AS, V1-høring med bilag, Holmemarksvej 9, 5592 Ejby
  473662/19
 • Til borger, Kortbilag, Vestermarksvej 35, 7200 Grindsted.pdf
  472939/19
 • Til Grundejer: Varsel ny boring matrikel 17e
  472883/19
 • Til Data Know How: NIR-modul
  474103/19
 • Til Rambøll: Kopi af varsler samt reminder om kontakt af kommune
  472914/19
 • Til Fanø Kommune, Råstofkortlægning
  473220/19
 • TilEjendomsmægler, Svar på HENV, Ringevej 35, 5450 Otterup
  474330/19
 • Til borger, Høring af V2-afgørelse med bilag, Industrivej 4, 5492 Vissenbjerg.pdf
  474122/19
 • Til Borger, BILAG, Svar på anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  474266/19
 • Til praksis: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 29. oktober 2019
  473502/19
 • Til RealMæglerne Sydfyn: Vedr. svar på henvendelse vedr. muligheden for at få fjernet kortlægningen på Åbyskovvej 3b, 5881 Skårup
  474241/19
 • Til Miljøudvalget, Fredericia kommune og Shell: referat fra politisk følgegruppe møde Øster strand Shell
  472995/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Vestermarksvej 35, 7200 Grindsted.pdf
  472943/19
 • Til MIljøudvalg: referat fra politisk følgegruppe møde Øster strand Shell
  473203/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 29. oktober 2019
  473512/19
 • Til Borger, Bilag: Svar på anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  474203/19
 • Til Borger, Svar på anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  474185/19
 • Til Kystdirektoratet, Råstof, Klægkvaliteter
  473231/19
 • Til borger - Udgået af kortlægningen efter historisk redegørelse Jersorevej 61, 5400 Bogense - ejer 2.pdf
  473586/19
 • Til Borger: Svar vedr. Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.
  473299/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Kogsbøllevej 40, Nyborg.pdf
  473270/19
 • Til borger - Udgået af kortlægningen efter historisk redegørelse Jersorevej 61, 5400 Bogense - ejer 1.pdf
  473571/19
 • Til borger - Kortbilag Jersorevej 61, 5400 Bogense.pdf
  473598/19
 • Til Borger, Bilag: Svar på anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  474207/19
 • Til Orbicon: SV: Skovvej 22 - oplæg til supplerednde undersøgelser
  475134/19
 • Til Borger, V1-høring, Kogsbøllevej 40, Nyborg.pdf
  473275/19
 • Til Totalkredit, Svar på telefonisk henvendelse, Sottrup By 12, 6372 Bylderup-Bov
  472541/19
 • Til Borger, svar vedr. Rødding Vestergade 14, Rødding
  474271/19
 • Til Esbjerg kommune, vedr. resultater fra vandprøver, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  472843/19
 • Til Borger, Svar på anmodning om aktindsigt, Ågårdsvej 37, 7323 Give
  474170/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Nymarksvej 51, 5800 Nyborg
  472620/19
 • Til Sønderborg Kommune: Vedr. regionens udtalelse til udstykningssag vedr. matr. nr. 713 Nybøl Ejerlav, Nybøl
  473082/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 3 ud af 6
  473707/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 4 ud af 6
  473690/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 1 ud af 6
  473675/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 3 ud af 6
  473687/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 5 ud af 6
  473701/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 4 ud af 6
  473704/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 6 ud af 6
  473694/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 6 ud af 6
  473699/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 1 ud af 6
  473712/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 2 ud af 6
  473711/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 5 ud af 6
  473692/19
 • Telefonnotat (15.08.19) )og artikel - Søndergade 12, Aabenraa
  473338/19
 • Til Åløkkekvarterets Grundejerforening: Svar på aktindsigt omhandlende lok.nr. 461-00026 beliggende Rugårdsvej 103, 5000 Odense C, matr. nr. 27f Åløkkegård Hgd., Odense Jorder - Del 2 ud af 6
  473680/19
 • Til TDC: Høring
  480010/19

28. oktober 2019

Indgående

 • FRA ProActive: Timerapport Jordforurening
  473793/19
 • Fra Barrislee - deltager ikke
  478144/19
 • Ændring vedr. formandsskab
  472975/19
 • Fra DSN - tilrettet oplæg
  478140/19
 • PFra Esbjerg Kommune: Påbud om oprensning, Strengevej 65, 6760 Ribe
  479345/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Påbud om oprensning, Strengevej 65, 6760 Ribe
  479344/19
 • Fra DMR: Opdatering ift. sagsstatus på Vestergade 29A, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  472273/19
 • Henvendelse, Køb af forurenet grund, Parcelvej 6, 6710 Esbjerg V
  478261/19
 • fra Middelfart kommune § 8 pligt på nedrivning af bygninger, Store Landevej 92, 5592 Ejby
  481202/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Ikke søgt §8 endnu, Saltgade 11, 6760 Ribe
  472610/19
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel om § 8-pligt ifm. ledningsarbejde i V2 kortlagt areal, lok. nr. 437-00003
  470892/19
 • Fra Esbjerg Kommune: § 19, Nedsivningstilladelse til overfladevand, Darumvej 160, 6700 Esbjerg
  481966/19
 • Fra DMR: Kort med placering af boringer, Nyborgvej 438
  472205/19
 • Fra DMR: Tilbud på supplerende boringer, Nyborgvej 438, Skårup
  472204/19
 • Fra Rambøll: Pulje 3_2019 Elkjærhøjevej lp (v. billund)- faktura for prøver til kornstørrelses analyse
  472207/19
 • Fra Rambøll: Pulje 3_2019 Elkjærhøjevej lp (v. billund)
  472206/19
 • Fra COWI: Grindstedforsøg.
  484459/19
 • Fra borger: Re: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 630-81983 og lok. 630-82011
  480435/19
 • Fra COWI: Grindstedforsøg.
  484454/19
 • Fra COWI: Grindsted
  484467/19
 • Fra Haderslev Kommune: Udkast, § 8- og § 19-tilladelse, Lilholtvej, Vojens
  495136/19
 • VS: RKKP: prioritering og evaluering: høring (høringsfrist 6.11.19 kl. 14.00) (a)
  485591/19
 • Fra Middelfart Kommune - ingen kommentarer jf. § 10a - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  469862/19
 • Fra Ærø Kommune
  470104/19
 • POK, Årsberetning for bedømmelsesudvalgene 2019 (F2 DP Id nr.: 2235736) - Årsberetning for bedømmelsesudvalgene 2019.pdf
  471065/19
 • Høring: Udkast til ændringsbekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek m.v.
  471484/19
 • Fra Niras: Økonomi, budget 2019 mv Volderslevvej -
  471291/19
 • Tilsynsnotat fra 2010 - Østervej 16, Nordborg
  470635/19
 • Fra Sweco: Dejrupvej - revideret foreløbig rapport
  471947/19
 • fra Ingeniør'ne - erindring - Udkast til tilladelse efter §8 i Jordforureningsloven til indretning af beboelser
  469894/19
 • Fra Billund Kommune
  470100/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 51, 5600 - Nedrivning af trappetårn
  470682/19
 • Tilsynsnotat fra 2008 - Østervej 16, Nordborg
  470631/19
 • Fra Skårup Entreprenørforretning - Mail om frigivelse af sikkerhedsstillelse - Fruens Banke
  472288/19
 • Fra Rockwool: status for endelig afgørelse
  472668/19
 • flytning af praksis
  472277/19
 • Fra RealMæglerne Sydfyn: Vedr. Åbyskovvej 3b, 5881 Skårup
  474236/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  472725/19
 • Fra COWI: RE: Kontrakt, monitering på Middelfartvej 126, Odense
  473273/19
 • Fra SWECO, modtaget grundejerrapport vedr. 482-81164_Herslevvej 25, Rudkøbing.pdf
  474292/19
 • Høringssvar til Praksisplan om almen praksis fra PLO K - Vejen.docx
  476220/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Odensevej 51, 5600 - Tilladelse efter §8 i Jordforureningsloven - Husk at afvente byggesagen
  474528/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Faaborg sygehus - Odensevej 51 Faaborg.msg
  474531/19
 • Høringsvar fra RehPa-OUH.pdf
  476227/19
 • Høringssvar fra Lars Kensmark.docx
  476224/19
 • SV_ Odensevej 51, 5600 - Nedrivning af trappetårn
  474530/19
 • Fra borger: svar vedr. adgang til Materiale fra E-arkivet
  472888/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  472683/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Doc2Mail - Forsendelse 137097938.pdf
  474529/19

Udgående

 • Til borger: Svar på forespørgsel, Estrupskovvej 2, 6600 Vejen
  486515/19
 • Til Dinforsyning - Svar på henvendelse - Sønderbyvej 106c 6731 Sneum
  472198/19
 • Til DMR: Tillægsaftale nr. 2, Libavej
  472171/19
 • Til ejendomsmægler: SV: Vedr. V1 registrering på ejendommen Såderupvej 9, 5540 Ullerslev
  486462/19
 • Til Nyborg Kommune: Regionens kommentarer til afsluttende dokumentationsrapport ifm. bygge-/anlægsarbejde: Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  470914/19
 • Til Assens Kommune: Tilbagemelding om § 8-pligt ifm. ledningsarbejde i V2 kortlagt areal, lok. nr. 437-00003
  470893/19
 • Til DMR: Forespørgsel om status på supplerende poreluftundersøgelse - Vestergade 29A, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  470867/19
 • Til borger: Svar på forespørgsel, Svendborgvej 460
  470634/19
 • Til borger: Bilag - V2-høringsbrev med bilag
  470392/19
 • Til Esbjerg Kommune: Kommentarer til miljøteknisk rapport, Saltgade 11, 6760 Ribe
  470427/19
 • Til borger: Varsling af V2-kortlægning med F2-nuancering af en del af Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrup, lok.nr. 430-81221
  470391/19
 • Til borger: V2-kortlægning af en del af Østerbro 5, 5000 Odense C, matr.nr. 1yø Åløkkegård Hgd., Odense Jorder, lok.nr. 461-70268
  470093/19
 • Til borger: V2-afgørelse med bilag
  470094/19
 • Til Niras: Underskreven tillægskontrakt vedr. Torvegade - fase 6
  469677/19
 • Fra DMR: SV: Pulje 10: Dageløkke - område m. deponeret emballage
  469462/19
 • til COWI svar på FORSP Forhold omkringindkøb og håndtering af pesticider
  485254/19
 • Til Billund Kommune, V1-afgørelse, Tårnvej 135, 7200 Grindsted.pdf
  469646/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - §8-høringssvar - Odensevej 51, indretning til beboelse
  469906/19
 • Til DMR A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 471-50027, Egensevej 37, 5450 Otterup, matr. nr. 3x, Egense By, Norup
  470873/19
 • Til borger - V2-høring, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  471464/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, V1-afgørelse, Nørrevoldgade 33, 5800 Nyborg.pdf
  469696/19
 • Til Virksomhed-, V1-høring, Østervej 16, Nordborg.pdf
  470576/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  471856/19
 • Til borger: Svar på FORSP
  469789/19
 • Til Fyns Politi: Underretning om erhvervsmæssig flyvning, Vindebjergvej 35, Harndrup
  469678/19
 • til Faaborg-Midtfyn kommune - SV_ Odensevej 51, 5600 - Nedrivning af trappetårn
  470759/19
 • Til Praksis - Supplerende spørgsmål vedr. ændring af navn på klinikken
  470590/19
 • Til Estate A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Nyborgvej 438, Skårup Fyn - mail nr. 3
  472070/19
 • Til borger - rapport for indledende undersøgelse, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  471515/19
 • Til Estate A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Nyborgvej 438, 5881 Skårup Fyn - maul nr. 1
  472024/19
 • Til Billund Kommune, V1-Kortbilag, Tårnvej 135, 7200 Grindsted .pdf
  469642/19
 • Til Virksomhed, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Østervej 16, Nordborg.pdf
  470547/19
 • Til Vejle kommune - til orientering, V2-kortlægning, Herningvej 36, 7300 Jelling
  471908/19
 • Til Fyns Politi: Underretningt, matr nr 1a Bramstrup Hgd, Nr- Lyndelse
  469887/19
 • Til Praksis - Forespørgsel vedr. åbent efter kl. 16.
  470991/19
 • Til Friskolen, V1-afgørelse, Burkal Skolevej 48A, B-Bov.pdf
  469477/19
 • Til Estate A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Nyborgvej 438, 5881 Skårup Fyn - mail nr. 4
  472087/19
 • Til borger: Svar vedr Materiale fra E-arkivet
  471859/19
 • Til borger: svar på henvendelse, Svendborg Landevej 9, Frørup
  472112/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, Kortbilag til V1-afgørelse, Nørrevoldgade 33, Nyborg.pdf
  469692/19
 • Til Praksis - Forespørgsel vedrørende konsultation efter kl. 16
  470958/19
 • Til Friskolen, Kortbilag til V1-afgørelse, Burkal Skolevej 48A, B-Bov.pdf
  469475/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  471505/19
 • til ansøger, parter og myndigheder: Høring om udkast til afgørelse om ikke-miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune
  471816/19
 • Til borger - boligerklæring, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  471488/19
 • Til Virksomhed, Kortbilag til V1-høring, Østervej 16, Nordborg.pdf
  470556/19
 • til Ingeniøer'ne - §8-svar er afgivet
  469920/19
 • Til Aabenraa kommune - til orientering, V2- kortlægning, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev
  472170/19
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  472172/19
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Ingemanns Allé 59, 6700 Esbjerg
  471882/19
 • Til borger, Udgår før kortlægning, Borgergade 31-33, 7200 Grindsted.pdf
  470413/19
 • TIl Assens kommune - til orientering, V2-høring, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup
  471575/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup.pdf
  471470/19
 • Til Bolig til Bolig A/S: Vedr. fremsendelse af materiale vedr. forureningen på Strandvejen 10-12, 5800 Nyborg
  470644/19
 • Til Estate A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Nyborgvej 438, 5881 Skårup Fyn - mail nr. 2
  472054/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  472133/19
 • Til Rambøll: Oplæg godkendt
  471467/19
 • Til MST og Esbjerg Kommune. Bem. til miljøansøgning
  472537/19
 • Dagsorden tredje møde i politisk styregruppe Ærø-RSD.pdf
  474040/19
 • Bilag 4. Projektbeskrivelse fase 2 (udkast)
  474044/19
 • Dagsorden til tredje møde i politisk styregruppe RSD-Ærø
  474060/19
 • Bilag 1. Projektbeskrivelse_Ærø_borgerinddragelse (arbejdspapir)
  474042/19
 • Til HAderslev Kommune: Svar på spm vedr § 8-tilladelser, Jomfrustiprojektet i Haderslev
  478546/19

27. oktober 2019

Indgående

 • Fra TREFOR - udfyldt Template
  478138/19
 • Fra lodsejer RÅSTOF Kommentar til Udlevering udenfor normal driftstid
  478276/19
 • Fra Borger: Dokumentation for endt bygge-/anlægsarbejde: Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  469499/19
 • Fra Borger: Bilag - Rapport byggesag 450-2019-8669 Østervoldgade 69 stuen
  469500/19
 • Fra DHI: Fejl i tilbudsliste, Økotoksikologiske tests, Grindsted
  484363/19

26. oktober 2019

Indgående

 • RE: PowerShell kursus
  470925/19
 • FRA KB: Dokumentation til JAR webservice - æø 200
  485266/19
 • Fra projekt: indbydelse
  495524/19

25. oktober 2019

Indgående

 • RA SWECO: klippekortopgørelse
  479332/19
 • FRA ZOOMTEK: Medarbejder har ikke adgang til mappen med ini-fil...
  473826/19
 • VS: VS: Aktindsigt
  470879/19
 • Fra Odense Kommune: Orientering om oprensning af mindre oliespild på Campusvej 55, 5230 Odense M
  469492/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oprensningsnotat efter oliespild, OU46, Odense
  469493/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkke - område m. deponeret emballage
  469457/19
 • Fra DMR: Projektkontrol, Kobjergvej 4A, B og D
  469455/19
 • Fra DMR: Projektkontrol for Bavnevej 9
  469453/19
 • Fra DMR: Projektkontrol, Nr. Bjertvej 67
  469452/19
 • Fra CLEAN - status
  477696/19
 • Fra DMR - bekræftelse fra begge ejere - undersøgelse af ejendommen Jernbanegade 1A, Gråsten
  471169/19
 • Fra borger, Råstof, høringssvar Sdr. Næraa 10a m.fl.
  477361/19
 • fra Middelfart kommune Orientering til Region Syddanmark om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag vedr. forurening fra gammel olietank, Brovejen 277, 5500 Middelfart
  470677/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Nymarksvej 97, 5800 Nyborg.pdf
  495873/19
 • Fra Lundager, høringssvar til V2-varsel, Fangelvej 36 g 38, 5260 Odense S
  496673/19
 • Fra Baoji City, Shaanxi Province: Anmodning om invitation til besøg
  486568/19
 • Fra COWI: Økonomi, status Grindsted, udbud af laboratorieforsøg
  484406/19
 • Fra COWI: Grindstedforsøg.
  484424/19
 • Fra TI: Korrespondance omkring mødeafholdelse
  484346/19
 • Fra COWI: Fejl i tilbudsliste, Økotoksikologiske tests, Grindsted
  484356/19
 • Fra DGE. Tingskovhedevej 21, Christiansfeld
  469910/19
 • Fra Sweco: Opdaterede kloakplaner
  471940/19
 • Fra borger - skråfoto af containerplads, Stenvej 5 og 7, 6300 Gråsten
  469808/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  470325/19
 • Bidrag til folketingsspørgsmål om sclerose
  471412/19
 • Fra DMR A/S: Forespørgsel om baggrundsmateriale for lok. 471-50027
  470863/19
 • Fra yder: Praksis ønsker automatisk luk
  470969/19
 • Fra Designskolen kolding: Forslag til fase 2.pdf
  473234/19
 • Fra Designskolen Kolding: Materiale til udsendelse til styregruppe
  473215/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Dronningensvej 13, 5800 Nyborg.pdf
  472886/19
 • Fra Moe: Grejs Bakke 9, Vejle - vedr. tidl. oplag på skrænt
  473286/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Halvej 1, 5800 Nyborg.pdf
  472871/19
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Nedrivning af trappetårn - Notat vedr. nedbrydning af tårn i gårdrum.pdf
  470691/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Borgergade 33, 7200 Grindsted.pdf
  469942/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  470321/19
 • Fra Estate A/S: Vedr. Nyborgvej 438, 5881 Skårup - aktindsigt i forureningen
  471869/19
 • Fra Rambøll: Oplæg til supplerende undersøgelser efterår 2019
  469688/19
 • Til Dansk Servicerådgivning: Notat
  467876/19
 • Beslutningsforslag til skriftlig afstemning
  468696/19
 • Fra Geopal, vedr. Skolegade 5A, 7100 Vejle
  468087/19
 • fra projekthavedr
  469024/19
 • MED Grundmoduler 2020
  467829/19
 • Fra Rambøll: Vedr. resultat af indl. undersøgelse, Branderup Mejeri, lok. 525-40025
  468437/19
 • Fra DXC: yder er lukket automatisk.
  468646/19
 • Fra Fredericia kommune: orientering om daylightning Østerstrand
  468854/19
 • Fra Koncern HR: Vejledning
  468448/19
 • Fra Tønder Kommune: Spørgsmål vedr. § 8, Branderup Mejeri, lok. 525-40025
  468449/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: SV: Notat
  467880/19
 • fra projekthaver
  469189/19
 • Fra Geopal, vedr. Skolegade 5A, 7100 Vejle
  468045/19
 • fra projektansøger
  469358/19
 • Fra Geopal, vedr. Højmosevej 7, Fredericia
  468028/19
 • Fra Geopal, vedr. Højmosevej 7, Fredericia
  468097/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Christianslundsvej 39, 5800 Nyborg.pdf
  472848/19
 • Fra designskolen Kolding: Opsummering af Workshop og rapport - hvor vi står.pdf
  473228/19
 • Fra Orbicon: Skovvej 22 - forslag til supplerende undersøgelser
  473304/19
 • Fra COWI: Adelgade 138-140, Bogense: Status monitering/ChemFingAir
  473296/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar til Ejlskov Vedr. Kanalbyen, Bådhusene, byggefelt 64
  474096/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Suppl oplysninger-Måde
  472522/19
 • Fra Designskolen kolding: Rapport, Fase 1, Sundhed Kultur og Natur.pdf
  473226/19
 • Fra Designskolen kolding: Interaktivt Infokort Region Syddanmark.pdf
  473224/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Fredensgade 5, 5800 Nyborg.pdf
  472864/19
 • Fra Tønder Kommune: forespørgsel vedr ny boring, matr nr 188 Vollum, Brede
  477177/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelser på Branebjerg 2, 5471 Søndersø - Teknisk rapport
  480316/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Branebjerg 2, 5471 Søndersø - Grundejerrapport
  480309/19

Udgående

 • Til Volderslev Bylaug RÅSTOF Svar på Klage over regionens passivitet i efterbehandling af grusgrav på Bramstrup Gods
  478122/19
 • Til Borger, Udgår af kortlægning.pdf
  469172/19
 • Til DMR A/S: Estimat på tilbagemelding på undersøgelsesoplæg, Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  468750/19
 • Til Borger og Odense Kommune: Orientering om varsling om V1-kortlægning af Vesterbro 26-32 og Falen 3, 5000 Odense C
  468638/19
 • Til Borger og Odense Kommune: Bilag - V1 Høring Vesterbro 26 samlet m. bilag
  468642/19
 • Til Borger og Odense Kommune: Bilag - V1 Høring Falen 3 samlet m. bilag
  468641/19
 • Til Borger og Odense Kommune: Bilag - V1 Høring Vesterbro 28-32 samlet m. bilag
  468643/19
 • Til deltagerne på Netværksdag om røgfrie ungdomsuddannelser tirsdag 29. oktober 2019
  468333/19
 • Program for netværksdag 29. oktober 2019.pdf
  468334/19
 • Deltagerliste 29.oktober 2019.docx
  468332/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Ingen klager vedr. råstoftilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  468261/19
 • Aktindsigt
  483120/19
 • Dialog med NCC RÅSTOF Om Udlevering udenfor normal driftstid pga. Døgnstøbning - Sellebjerg Grusgrav
  478272/19
 • Dialog med nabo RÅSTOF Om Aktindsigt
  476722/19
 • Til Nordicals: Bilag - Udgået-brev, Vedelsgade 46, 7100 Vejle.pdf
  472699/19
 • Til Nordicals: Svar vedr. Vedelsgade 46-48, 7100 Vejle
  472694/19
 • Til CARSTENS ANPARTSSELSKAB GRINDSTED, Kortbilag, Trehøjevej 1, 7200 Grindsted.pdf
  468118/19
 • Til borger - boligerklæring, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø.pdf
  469105/19
 • Til Billund Kommune, Kortbilag, Tronsø Parkvej 4, 7200 Grindsted.pdf
  468498/19
 • Til Rambøll og Tønder Kommune: Vedr. vurdering af undersøgelsesresultater, Branderup Mejeri, lok. 525-40025
  468459/19
 • Til borger - V2-høring, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø.pdf
  469074/19
 • Til ansøger: vedr. tilbagertrækning af ansøgning
  468270/19
 • Til borger: "Svar på henvendelse - fremsendelse af materiale på lok. 630-81136, Håndværkervej 10, 7120 Vejle Ø"
  469256/19
 • Til borger - bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø.pdf
  469087/19
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  468690/19
 • Til borger - Rapport for indledende undersøgelse, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø.pdf
  469110/19
 • Til CARSTENS ANPARTSSELSKAB. GRINDSTED, V1-afgørelse, Trehøjevej 1, 7200 Grindsted.pdf
  468122/19
 • Til Billund Kommune, Kortbilag, Tinghusgade 3A, 7, 7B, 9, 9A, 9B, 7200 Grindsted.pdf
  468000/19
 • Til Erhvervsgymnasiet Grindsted, V1-afgørelse, Tinghusgade 22, 7200 Grindsted.pdf
  468382/19
 • Til Nordfynskommue - Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø
  469202/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø.pdf
  469098/19
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 630-81983 og lok. 630-82011
  469081/19
 • Til borger, Kortbilag, Trehøjevej 12, 7200 Grindsted.pdf
  467905/19
 • Til kommunen - orientering, V2-varsel af en del af ejendommen Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø
  469120/19
 • Til Danish Crown: "Svar på henvendelse på lok. 545-07101"
  468421/19
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  468680/19
 • Til Erhvervsgymnasiet Grindsted, Kortbilag, Tinghusgade 22, 7200 Grindsted.pdf
  468377/19
 • Til Grundejer: Ny høring af ændring af V2 kortlægning samt rapport
  468226/19
 • Til Billund Kommune, V1-afgørelse, Tronsø Parkvej 4, 7200 Grindsted.pdf
  468499/19
 • Til LUNDERUPLUND ApS, Udgår før kortlægning, Borgergade 1, 7200 Grindsted.pdf
  469217/19
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale på lok. 630-81983 og lok. 630-82011
  469062/19
 • Til Billund Kommune, V1-afgørelse, Tinghusgade 3A, 7, 7B, 9, 9A, 9B, 7200 Grindsted.pdf
  468006/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Slettensvej 623, 5450 Otterup
  468251/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Trehøjevej 12, 7200 Grindsted.pdf
  467907/19
 • Til URETEK HOLDING ApS, V1-høring med bilag, Hindballevej 8, 5466 Asperup
  468631/19
 • Til DGE 621-81341 Tingskovvej 21, Christiansfeld
  469918/19
 • Til borger: Svar på FORSP
  469747/19

24. oktober 2019

Indgående

 • Fra DSN: opgavebeskrivelse
  478135/19
 • Fra DMR: Herslev Kildeplads, forslag til boringsdybde og filtersætning
  487600/19
 • TIL PROACTIVE: Timerapportering på skabelonfunktionalitet til Jordforurening
  467437/19
 • Fra DMR: Budget for 2019 og 2010 - Libavej 1 kontrakt 1 + tillægskontrakt
  474471/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag - Situationsplan over kant- og bundprøver
  483519/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Status på oprensningsarbejde, Algade 15B, 5592 Ejby
  483517/19
 • Fra Niras: svar GG20 på Washingtonvej
  476554/19
 • Fra TI: Tilkendegivelse
  484323/19
 • Fra COWI: Test af AOP-metoder, Grindsted
  484275/19
 • Fra Cowi Telefonbesked, undersøgerlse om pesticider
  485229/19
 • Fra COWI: Kontakt info, RSD
  484281/19
 • Fra COWI: Tilbud laboratorieforsøg, Grindsted
  483881/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Algade 15B, Ejby - restforurening i skel til nabo, tank 3
  485955/19
 • Fra rådgiver SWECO, rapport vedr. resultat af indledende undersøgelse, Industrivej 4 Vissenbjerg_Teknisk rapport
  474112/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Vedr. Lok. 533-50053, Matr.nr.: 25 Nybøl Ejerlav, Nybøl - udstykningssag
  473068/19
 • SV: Anmodning om oplysninger om udgifter til tolke i sundhedsvæsenet
  468951/19
 • Fra borger.: "HENV.: Telefonbesked vedr. lok 630-82011 og lok. 630-81983"
  468574/19
 • Svar fra VUC Fyn - spørgsmål vedr. STEM HF videre III og revideret ansøgning
  468672/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Esbjerg Kommune meddeler undersøgelsespåbud til Stena Recycling A/S, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  467713/19
 • Fra borger: "HENV.: Telefonbesked vedr. 630-81136"
  469239/19
 • Fra borger: "HENV. :Telefonbesked vedr. lok. 630-82011 og lok. 630-81983"
  469141/19
 • Fra rådgiver SWECO, resultat af indledende undersøgelse, Industrivej 4 Vissenbjerg_Grundejerrapport.pdf
  474113/19
 • Fra Danish Crown: "HENV:: Telefonhenvendelse vedr. lok. 545-07101"
  468256/19
 • Fra Niras: økonomioversigt
  471255/19
 • Fra Prakiss - Anmodning om ændring af navn på klinikken
  470585/19
 • Høring: Region Sjællands sundhedsberedskabsplan. Frist: 4. december 2019
  471981/19
 • Fra Bolig til Bolig A/S: "HENV.: Telefonbesked vedr. lok. 449-04001"
  469851/19
 • Fra Niras: tilbudslister fase 3 og 4, Volderslevvej
  471262/19
 • fra Assens Kommune, kvittering - SV_ Forurenet grund i Assens Kommune, Brylle Industrivej 10, 5690 Tommerup
  469718/19
 • fra VUC Syd
  480208/19
 • VUC Syd
  467315/19
 • Fra VUC: høring
  466944/19
 • Fra VUC: Høring
  466956/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  467463/19
 • Fra Henning Have A/S - status på efterbehandling - 4f, 4i og 4m Gejsing By, Andst
  464481/19
 • Fra Tønder Kommune: Svar vedr jordflytning, Nørrevej, Højer
  465682/19
 • Fra DMR: Notat vedr. indvindingsopland ved Herslev Kildeplads, boring 125.197
  466598/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. fremsendelse af rapport over undersøgelse på Skrillinge Strand i Middelfart - i forbindelse med Projekt Baltic Pipe
  464731/19
 • Fra: Yder
  466542/19
 • Fra praksis: mail med ønske om ny lukkegrænse
  464776/19
 • Fra Henning Have A/S - mail - matr.nr. 4i og 4m Gejsing By, Andst
  464475/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  465651/19
 • Fra SWECO: Anmodning om oplysninger vedr Nr Havnegade 45, Sønderborg
  464833/19
 • Høring af Sundhedsstyrelsens demenshåndbog: Metoder til at forstå adfærdsmæssige og psykiske symptomer i praksis.
  467272/19
 • VUC Syd
  467323/19
 • Fra Tinglysningen. VS: Tinglysningsretten Sag nr.: 36434917
  466514/19

Udgående

 • Til Borger, Råstof, SV: Råstofindvinding Sdr. Næraa/høringsperiode
  477358/19
 • Fra Orbicon: SV: Budgetoversigt, Gl. stationsvej
  466583/19
 • Fra DMR: Pulje 10 - Libavej 1, Ørbæk - Udkast FASE 3 samt økonomi
  467007/19
 • Til Niras: Kontaktperson ved Give kirke
  466587/19
 • TIl TI: Accept på afholdelse af møde
  484338/19
 • Til JN Enterprise, Kortbilag, Laust Rasmussens Vej 8, 7200 Grindsted.pdf
  464551/19
 • Til borger, Vejle Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed: Udkast til dispensation efter jfl § 52, Engmarksvej, Jerlev
  467397/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Mikkelenborgvej 2, 3, 5, 5871 Frørup.pdf
  464364/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Langtvedvej 13, 5540 Ullerslev
  464601/19
 • Til Norrecco: Forespørgsel vedrørende udkast til dispensation efter jfl §52, Davinde Søvej, Odense
  467454/19
 • Til Vejen Kommune - Godkendelse af efterbehandling i Gejsing - matr.nr. 4f, 4i og 4m
  464572/19
 • Til JN Enterprise, V1-afgørelse, Laust Rasmussens Vej 8, 7200 Grindsted.pdf
  464557/19
 • SV_ Forurenet grund i Assens Kommune, Brylle Industrivej 10, 5690 Tommerup
  465616/19
 • Til Nymølle Stenindustrier, Styrelsen for Patientsikkerhed og Aabenraa Kommune: Dispensation efter jfl §52, matr nr 163 Kliplev
  467418/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse, Mikkelenborgvej 2, 3, 5, 5871 Frørup.pdf
  464366/19
 • Til Varde Kommune, Råstof, Høring vedr. ansøgning om nyt byggeri i interesseområde
  465933/19
 • Til Tønder Kommune: Svar vedr jord fra regnvandsbassin til tidl losseplads, Nørrevej, Højer
  465639/19
 • Til Grindsted Boligforening, V1-afgørelse, Tingparken 42B-D, 44-50, 52-56, 52A, 7200 Grindsted.pdf
  467386/19
 • Til DMR: Accept af oplæg til undersøgelser for boligkvarter, Linde Alle, Sønderborg
  467477/19
 • Til Grindsted Boligforening, Kortbilag, Tingparken 42B-D, 44-50, 52-56, 52A, 7200 Grindsted.pdf
  467384/19
 • Til Kolding Kommune. Udtalelse til udkast til §8-tilladelse til ændring af arealanvendelsen – Etablering af boliger og erhverv – Kolding Åpark 24, 6000 Kolding – matr. nr. 12ml Kolding Markjorder 1. Afd.
  465645/19
 • til Orbicon Kommentar til rapport Nyvej 6, Vissenbjerg
  467508/19
 • Til praksis: bekræftelse på ny max. grænse på 6800 patienter
  464786/19
 • Til Kolding Kommune, Råstofplan 2008 og 2012
  465381/19
 • Til Niras: Tillægskontrakt Volderslvvej 147, ODense.pdf
  471406/19
 • Til DMR: SV: Notat vedr. indvindingsopland ved Herslev Kildeplads, boring 125.197
  466882/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for høringssvar om forurening, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  473321/19

23. oktober 2019

Indgående

 • Fra borger: Godkendelse af oplæg til afgrænsende undersøgelse, Søndersøvej 226-228, Morud
  468765/19
 • Fra Borger: Bilag - Oplæg til undersøgelser, Søndersøvej 226-228, Morud
  468766/19
 • Fra STadt Flensburg: tilbagemelding vedr. projektdeltagelse
  464522/19
 • Fra Miljøportealen - [Danmarks Miljøportal] Ang.: Materiale fra E-arkivet - sagsnummer 11630
  464043/19
 • Fra Miljøportalen - [Henvendelse modtaget] Materiale fra E-arkivet - sagsnummer 11630
  464040/19
 • Fra borger - Materiale fra E-arkivet
  464025/19
 • Fra Ingeniør'ne: Ønske om tillæg til § 8-tilladelse + oplæg t. undersøgelse, Jutlandia Terminal, Europakaj 1, 6700 Esbjerg
  475588/19
 • Fra DMR A/S: Forespørgsel om estimat på tilbagemelding på undersøgelsesoplæg, Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  468732/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - AR-19-VL-01000729-01
  469184/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Anvisning 750 tons Langeland Kommune 23102019
  469183/19
 • Fra Langeland Kommune: Anvisning af jordflytning fra Bystrædet 4, 5900 til Ringvejen, Langeland Kommune, 5900
  469182/19
 • Billeder
  464649/19
 • RE: RIT - password
  463965/19
 • SV: 3. møde i arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed
  467743/19
 • Fra STAUN: Opgørelse over tilkørte mængder sand, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  468771/19
 • Fra STAUN: Bilag - Dokumentation sand og stabilt grus Ulvehaven
  468773/19
 • Fra STAUN: Bilag - Ulvehavevej-36-Bortkørte-mængder
  468772/19
 • Fra borger - vedr. E-arkivet (Ingen konkret adresse eller matr.nr)
  463215/19
 • Fra Vejle kommune Tillæg til §8 tilladelse for etablering af pladehal og vendeplads
  470685/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Glentevej 2A, 6, 8, Vestergade 48, 7200 Grindsted.pdf
  482894/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Tinghusgade 18 og 20, 7200 Grindsted.pdf
  482877/19
 • Fra vagtlægen: ændring af nem-konto
  487537/19
 • Fra COWI: Dialog med mulige tilbudsgivere, Grindsted
  483827/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Vesterbrogade 21, 7200 Grindsted.pdf
  487021/19
 • Fra VCS til RS: Kærgård Plantage - udkast til referat af byggemøde nr. 6 den 22. oktober 2019 - 2019-10-23 Tids og aktivitetsplan.pdf
  494682/19
 • Fra Cowi til :Kærgård Plantage - udkast til referat af byggemøde nr. 6 den 22. oktober 2019
  494680/19
 • Fra VCS til RS: Kærgård Plantage - udkast til referat af byggemøde nr. 6 den 22. oktober 2019 - Referat byggemøde nr 6 den 22-10-2019 draft_LRSB.pdf
  494686/19
 • Fra borger: henvendelse vedr. evt køb/salg i fht V1-kortlægning
  472045/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Borgergade 1, 7200 Grindsted.pdf
  469178/19
 • Orientering om DR's Høringssvar vedr. ændring af bekendtgørelse om regioners grænseoverskridende og internationale samarbejde
  468267/19
 • Sundhedsdirektørmail nr. 34/2019 - Strategi for fremtidens LUP
  473036/19
 • Fra Vejle Kommune: Svar på Høring om forurening, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  473318/19
 • Fra Borger: orientering om nye ejere af Vadhusevej 4, 6580 Vamdrup.
  473292/19
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål fra ejlskov vedr.vilkår - BF64
  474063/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Frederiksberg Alle 8, 7200 Grindsted.pdf
  473146/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Blichersvej 2, 7200 Grindsted.pdf
  463974/19
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på håndtering af muldjord, Baltic Pipe - Matr.nr. 14ac og ad Skrillinge By, Kauslunde
  464045/19
 • Fra Fredericia kommunen - Svar vedr. påbudsmuligheder vedr. forurening på Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia
  463472/19
 • Fra borger: spørgsmål vedr. Fjordvej 82B Munkebo
  461324/19
 • Fra Energinet: Baltic Pipe - forureningsundersøgelse på matr.nr. 14ac og ad Skrillinge By, Kauslunde, lok. 445-00032
  464048/19
 • Fra Aabenraa Kommune:: Ombygning og §8, Eksportvej 6, 6330 Padborg
  463067/19
 • Fra Henning Have A/S - anmodning om godkendelse af efterbehandling - matr.nr. 4f, 4i og 4m Gejsing By, Andst
  464492/19
 • Fra MOE, Supplerende prøvetagning, Hellevej 10, Agerbæk, oktober 2019.pdf
  469177/19
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  462966/19
 • Fra borger. Re: Fjordvej 82B Munkebo
  461411/19
 • Fra Væksthuset S/I: Vedr. regionens udtalelse til den supplerende poreluft-undersøgelse udført i sep. 2019 på Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  464657/19
 • Fra Energinet: Kvittering: Vedr. lok. 445-00032 - matr. 14ac og 14d Skrillinge By, Kauslunde
  464738/19
 • Fra Tønder Kommune: Forslag til deponering, Højer gammel losseplads
  464501/19
 • Fra Tønder Kommune: Jord fra regnvandsbassin, Højer gl losseplads
  464509/19
 • Fra COWI: Justering af budget
  464488/19
 • Fra NIRAS: Vedr. ventilation i gangarealet i stedet for ude
  466214/19
 • Fra Væksthuset S/I: Sv: Vedr. regionens udtalelse til den supplerende poreluft-undersøgelse udført i sep. 2019 på Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  464668/19
 • VS: Notat vedr gravearbejdet L11
  465730/19

Udgående

 • til Faaborg-Midtfyns kommune: Kopi af Orientering om undersøgelsesresultat på Assensvej 63, Ringe
  463816/19
 • Til Kolding Kommune: Høring, udkast til kortlægning af Gl. Stationsvej 7, Kolding
  461651/19
 • Til ansøger: Støjredegørelse erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov i Kolding Kommune.
  463932/19
 • Til borger - V1-høring - Vognmandsvej 10 5800 Nyborg.pdf
  461123/19
 • til borger: svar på spørgsmål vedr. Fjordvej 82B Munkebo
  461286/19
 • Til borger - V2-høring, Melbyvej 49, 5471 Søndersø.pdf
  463127/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale fil del 10
  464681/19
 • Til SCANCOAT - V1-afgørelse, Storstrømsvej 48, 6715 Esbjerg N.pdf
  463820/19
 • Til Energinet: Vedr. fremsendelse af rapport over forureningsundersøgelse fra oktober 2002 på Skrillinge Strand 22, 5500 Middelfart
  464715/19
 • Til borger, V1-høring, Risingevej 5, 7, 7A-7C, 5540 Ullerslev.pdf
  464344/19
 • Til borger, Udgår inden kortlægning, Blichersvej 2, 7200 Grindsted.pdf
  463973/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Melbyvej 49, 5471 Søndersø.pdf
  463137/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale zip fil del 5
  464754/19
 • Til Grindsted Boligforening, V1-Kortbilag, Nygade 1-3, Nørre Alle 6, 7200 Grindsted.pdf
  461934/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale zip fil del 9
  464685/19
 • Til Billund Kommune - korrespondance om mødedato
  463984/19
 • Til borger, Kortbilag, Nørre Alle 4, 7200 Grindsted.pdf
  463312/19
 • Til Esbjerg kommune - til orientering, ændret indsats Storstrømsvej 49, 6715 Esbjerg N
  463893/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale zip fil del 7
  464699/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale zip fil del 6
  464710/19
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Vognmandsvej 10 5800 Nyborg.pdf
  461124/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Sjællandsgade 3, 7200 Grindsted.pdf
  461155/19
 • Til Nordfyns kommune - orientering, V2-høring, Melbyvej 49, 5471 Søndersø
  463430/19
 • Til SCANCOAT A_S - V1-kortbilag, Storstrømsvej 49, 6715 Esbjerg N.pdf
  463839/19
 • Til borger - boligerklæring, Melbyvej 49, 5471 Søndersø.pdf
  463177/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, 5800 Nyborg.pdf
  461125/19
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering for orientering, en del af ejendommen Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia kortlægges på V2 samt udvidelse af tidligere V1-kortlagte areal uden indsats. Del 1
  461663/19
 • Til Grindsted Boligforening, V1-afgørelse, Nygade 1-3, Nørre Alle 6, 7200 Grindsted.pdf
  461932/19
 • Til Energinet: Vedr. lok. 445-00032 - matr. 14ac og 14d Skrillinge By, Kauslunde
  464722/19
 • Til Væksthuset S/I: SV: Vedr. regionens udtalelse til den supplerende poreluft-undersøgelse udført i sep. 2019 på Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  464663/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale zip fil del 11
  464677/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale zip fil del 8
  464689/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af rapport over undersøgelse på Skrillinge Strand i Middelfart - i forbindelse med Projekt Baltic Pipe
  464724/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale zip fil del 12
  464673/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale zip fil del 2
  464763/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale zip fil del 4
  464758/19
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Risingevej 5, 7, 7A-7c, 5540 Ullerslev.pdf
  464342/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Risingevej 5, 7, 7A-7C, 5540 Ullerslev.pdf
  464343/19
 • Til Energinet: SV: Baltic Pipe - forureningsundersøgelse på matr.nr. 14ac og 14d Skrillinge By, Kauslunde, lok. 445-00032
  464711/19
 • Til borger, Kortbilag, Sjællandsgade 3, 7200 Grindsted.pdf
  461145/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Melbyvej 49, 5471 Søndersø.pdf
  463161/19
 • Til borger - Materiale fra E-arkivet
  463303/19
 • Til grundejer: Forureningssag på Dejrupvej 16
  463824/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Nørre Alle 4, 7200 Grindsted .pdf
  463314/19
 • Til Borger: Orientering om undersøgelsesresultat 2019 inkl. kortlægningsbrev og boligerklæring
  463773/19
 • Til Borger, DMR vil gerne ringes op vedr. den kommende undersøgelse på Slagtergade 9.pdf
  464056/19
 • Til Jydske Vestkysten - aktindsigt materiale zip fil del 3
  464760/19

22. oktober 2019

Indgående

 • Fra Faaborg-Midtfyn: Kvittering for modtagelse af kommentarer til undersøgelse på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  460057/19
 • fra vejle kommune Udkast til §8 tilladelse på Vejlevej 270
  460267/19
 • Tillæg til tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Vejlevej 270, 7323 Give, Welcon 2.doc
  460269/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Akter ang. oprensning, Amerikavej 25, 6700 Esbjerg
  472535/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Indledende undersøgelsesnotat, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  470859/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Indledende undersøgelse, Amerikavej 21-23, Esbjerg
  470858/19
 • Dialog med nabo RÅSTOF Spørgsmål til graveområder
  458676/19
 • Fra URS, interessebeskrivelse
  463830/19
 • Fra Borger: Spørgsmål til sagsstatus på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  460051/19
 • Fra Sweco: Gothersgade 47, resultater af snifferpude og hulmursmålinger
  493846/19
 • Fra DHI: Tilbud på laboratorieforsøg, Grindsted, herunder økotoksikologiske tests. Delaftale 3
  483797/19
 • Borger: Spørgsmål vedr. responstid
  486088/19
 • Fra COWI: Tilbud på laboratorieforsøg, Grindsted, herunder økotoksikologiske tests. Delaftale 3
  483800/19
 • Fra Praksis - Anmodning om åbning for tilgang af patienter
  460126/19
 • Fra NIRAS: Bolig ikke beboet og monitering udskydes til senere
  458116/19
 • Anmoding
  459928/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Oplysninger om antal
  460253/19
 • Fra borger: henv. vedr. Fjordvej 82B Munkebo
  460695/19
 • Fra Niras: Forespørgsel ang. 491-70120
  459035/19
 • Fra SWECO - rapport for indledende undersøgelse, Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia_Grundejer Rapport.pdf
  458505/19
 • Svar fra RegionMidtjylland
  460162/19
 • Fra Sweco: Revideret tidsplan Dejrupvej
  458026/19
 • Fra Fredericia Kommune: Til orientering, en del af ejendommen Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia kortlægges på V2 samt udvidelse af tidligere V1-kortlagte areal uden indsats. Del 1
  461612/19
 • Fra Orbicon - Endelig version af Miljøkonsekvensrapport vedr. råstofindvinding ved Jerlev Etape 4
  461024/19
 • VS: projektet "Bedre overgang til erhvervsgymnasierne"
  459812/19
 • Fra Lundager, Spørgsmål til kortlægning, Fangelvej 40, 5260 Odense S
  460998/19
 • Fra SWECO, modtaget grundejerrapport vedr. 479-81239 Stokkebækvej 5 Hesselager.pdf
  459939/19
 • Fra SWECO, modtaget Grundejerrapport vedr. 482-81196 Blandebjerg 15 Rudkøbing.pdf
  458526/19
 • Tilbagemelding fra Region Nord
  460160/19
 • Fra Shell: Status Østerstrand uge 43
  458282/19
 • Fra SWECO, modtaget teknisk rapport vedr. 482-81196 Blandebjerg 15 Rudkøbing.pdf
  458536/19
 • Fra SWECO, modtaget teknisk rapport vedr. 479-81239 Stokkebækvej 5 Hesselager.pdf
  459933/19
 • Svar fra Sundhedstyrelsen: Opfølgning på specialeansøgning 2018 - Intern medicin: lungemedicin : Ansøgning om formaliseret samarbejdsaftale vedr. HFS nr. 21
  462036/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  461090/19
 • SAMLING AF HØRINGSSVAR: Livsstilsintervention ved svær overvægt
  462053/19
 • SAMLING AF HØRINGSSVAR: Livsstilsintervention ved svær overvægt
  462049/19
 • Fra Vejle Kommune: Påbud om undersøgelse af jordforurening på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  461818/19
 • Fra ansøger: rev. budget
  464307/19
 • Høring: Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for præ-. per- og postoperative område
  465283/19
 • Høring over 3 bekendtgørelser - høringsfrist 11. november 2019
  465220/19
 • Høring over bekendtgørelser fra Lægemiddelstyrelsen - frist 7. november
  466405/19
 • Fra HOME: Henvendelse på Ågade 57, 5270 Odense N
  464748/19
 • Fra SWECO - rapporter fra indledende undersøgelse, Gl. Hovedvej 85, 5560 Aarup
  469861/19
 • Fra rådgiver - GeoGis-kontrolrapporter og kort for loklaliteter i Pulje 19
  474741/19
 • Fra rådgiver - Historisk redegørelse for Jersorevej 61, 5400 Bogense
  473433/19
 • Fra Fredericia Kommune: Afslutningsbrev, tilladelse efter Jordforureningslovens §8, byggefelt 6, Kanalbyen i Fredericia
  474848/19
 • Fra SWECO, modtaget teknisk Rapport vedr. 482-81164, Herslevvej 25, Rudkøbing.pdf
  474302/19
 • Fra Haderslev Kommune: Spm vedr § 8-tilladelser, Jomfrustiprojektet i Haderslev
  478535/19
 • Fra COWI - Mail vedr. synkronisering af data fra GEOGIS med Jupiter
  477301/19
 • Fra Trap Danmark: Henvendelse om samarbejde
  482716/19

Udgående

 • til Vejle kommune §8-høringssvar for Vejlevej 270, 7323 Give, matr. 4i Svindbæk By Thyregod , lok.nr 611-0002
  460285/19
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  460286/19
 • Til borger: Svar fra Region Syddanmark på spørgsmål om udligningsbeløb
  460242/19
 • Til myndigheder og organisationer, RÅSTOF, Mail om meddelt screeningsafgørelse vedr. råstofindvinding matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted i Aabenraa Kommune
  460159/19
 • Til myndigheder og organisationer, RÅSTOF, Mail om endelig screeningsafgørelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  460154/19
 • Til myndigheder, parter og organisationer, RÅSTOF, Følgebrev til screeningsafgørelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  460155/19
 • Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, ENDELIG screeningsafgørelse 15 og 375 Tumbøl.pdf
  460140/19
 • Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, Mail med screeningsafgørelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  460139/19
 • Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, ENDELIGT Screeningsskema 15 og 375 Tumbøl.pdf
  460141/19
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  458888/19
 • Til fredericia kommune §8-høringssvar forSlotsstien 16 7000 Fredericia, matr. 2co, Erritsø by, Erritsø lok nr. 607-716
  458886/19
 • Til Kolding Kommune: Høring, udkast til kortlægning af Gl. Stationsvej 5c, Kolding
  458072/19
 • Til Kolding Kommune: Høring, udkast til kortlægning af Gl. Stationsvej 5b, Kolding
  457958/19
 • Til Borger, Svar omkring Fangelvej 26, 5260 Odense S
  460938/19
 • Til FDO: Afg vedr. spild på FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia
  458540/19
 • Til grundejer - rapport for indledende undersøgelse, Melbyvej 49, 5471 Søndersø.pdf
  463207/19
 • Til Bredstrup-Pjedsted meninghedsråd - V1V2-kortbilag, matr. nr. 1q Brestrup By, Bredstrup m.fl.,.pdf
  458955/19
 • Til Fredericia kommune - Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia, del 2
  459739/19
 • Til Billund Kommune og SKAT: V1-kortlægning af ejendommen Søndre Boulevard 21, 7200 Grindsted
  458020/19
 • Til NIRAS: Korrespondance vedr. ekstra boring
  458258/19
 • Til FDO: Afg vedr. spild på FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia
  458524/19
 • til Fredericia kommune - orientering, en del af matr. nr. 1q og 4a Bredstrup By, Bredstrup udgår af V1-kortlægning efter revurdering af de historiske oplysninger og undersøgelser på nabomatrikler
  459431/19
 • Til Niras: SV: Forespørgsel ang. 491-70120
  459037/19
 • Til borger - rapport for indledende undersøgelse, Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia_Grundejer Rapport.pdf
  458712/19
 • Til FONDEN MAGION, Kortbilag, Søndre Boulevard 21, 7200 Grindsted.pdf
  458022/19
 • Til borger - udgået af kortlægning, del af matr. nr. 4a Bredstrup By, Bredstrup.pdf
  459333/19
 • Til Borger, Orientering om kommende forureningsundersøgelse på Frøsvej 7, 6630 Rødding (på grund af forurening på nabogrunden Frøsvej 5, 6630 Rødding) - Orientering om undersøgelse af Frøsvej 7, Rødding.pdf
  458431/19
 • Til borger - V1V2-kortbilag, matr. nr. 4af Bredstrup By, Bredstrup m.fl., .pdf
  459397/19
 • Til Fredercia kommune - Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia, del 1
  459734/19
 • Til borger - V1V2 høring, Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia.pdf
  458672/19
 • Til borger, V1-Kortbilag Lindevej 8, 7200 Grindsted.pdf
  459775/19
 • Til borger - V1V2-kortbilag, Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia.pdf
  458691/19
 • Til Nyborg kommune, V1-afgørelse, Hyrdegyden 4, 5800 Nyborg
  457903/19
 • Til FDO: Afg vedr. spild på FDO, Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia
  458554/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Glentevej 18, 7200 Grindsted.pdf
  458586/19
 • Region Syddanmarks udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (hudkræft)
  458074/19
 • Til Ejendommen Birkegade: 17 ApS Varsling af ændring af offentlig indsats.pdf
  459665/19
 • Region Syddanmarks udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (arveligt angioødem)
  459979/19
 • Til borger, Kortbilag, Glentevej 18, 7200 Grindsted.pdf
  458578/19
 • Til Bredstrup-Pjedsted menighedsråd - udgået af kortlægning, del af matr. nr. 1q Bredstrup By, Bredstrup.pdf
  458940/19
 • Til borger - bilag til V1V2 varsel, udkast til V1V2-afgørelse, Bredstrupvej 85, 7000 Fredericia.pdf
  458681/19
 • Til Danbolig: Svar på henvendelse vedrørende Vestergade 14, 5750 Ringe
  461004/19
 • Fra SWECO - rapport for indledende undersøgelse, Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia_Teknisk Rapport.pdf
  458521/19
 • Til FONDEN MAGION, V1-afgørelse, Søndre Boulevard 21, 7200 Grindsted.pdf
  458027/19
 • Til Lundager, Svar på henvendelse omkring kortlægning, Fangelvej 40, 5260 Odense S
  461000/19
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - Åben for tilgang af patienter
  460152/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Ørritslev Gade 11, 5450 Otterup.pdf
  460841/19
 • Til Fredericia kommune - orientering, V1V2-høring Bredstrupvej 155, 7000 Fredericia, del 2
  458880/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Lindevej 8, 7200 Grindsted.pdf
  459766/19
 • Til borger: SV: Fjordvej 82B Munkebo
  460697/19
 • Til NIRAS: Udskiftning af låger til skab
  459097/19
 • Ti borger: sv. på henv. vedr. H C Lumbyes Vej 53, 5270 Odense N
  459758/19
 • Til Simons Autoværksted ApS, V1-høring med bilag, Halvej 2, 5800 Nyborg
  459200/19
 • Til Borger: Svar på henvendelse vedrørende Ourevej 41, 5932 Humble
  460876/19
 • Boet efter borger, V2-høring med bilag - Smedegyden 4, Lyø, 5600 Faaborg.pdf
  463978/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn
  461093/19
 • Til HOME: Svar på henvendelse
  465625/19
 • Til Fredericia kommune -orientering, V1V2-høring, Bredstrupvej 155, 7000, del 1
  458873/19

21. oktober 2019

Indgående

 • Fra Rambøll: Besigtigelse v. Elkærhøjevej lp.
  474465/19
 • Referat af projektgruppemøde 2019-okt-21
  457705/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - D2019-193451 § 8 tilladelse til bygning af kold hal
  460117/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Endelig § 8 tilladelse, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  460115/19
 • Fra Kreis Schleswig-Flensburg, interessetilkendegivelse
  463827/19
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af regionens kommentarer til undersøgelse på Sandvadvej 3, Odense, lok.nr. 461-81313
  457277/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Skitse over carport
  457216/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Kopi af udkast til § 8 tilladelse, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  457066/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Sandvadvej 3_snit
  457042/19
 • Fra Odense Kommune: Yderligere materiale ifm undersøgelse på Sandvadvej 3, Odense, lok.nr. 461-81313
  457046/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Sandvadvej 3 ansøgning om byggetilladelse
  457045/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Sandvadvej 3 situationsplan
  457047/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Sandvadvej 3_plan_detaljer
  457044/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Miljøteknisk rapport, Saltgade 11, 6760 Ribe
  470419/19
 • Fra DGE: Rapport, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  470420/19
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2019-okt-21
  456203/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Anvisning af jordflytning fra Skovduevej, 5932 Humble til Klintholm I/S
  457283/19
 • Fra Langeland Kommune: Anvisning af jordflytning fra Skovduevej, 5932 Humble, til Klintholm I/S
  457282/19
 • SV: 3. møde i arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed
  467744/19
 • Fra Water IQ: Tender submission project number A121940 dd 26-09-2019
  483784/19
 • Fra COWI: Tender submission project number A121940 dd 26-09-2019
  483794/19
 • Fra COWI: Udbud af laboratorieforsøg, Grindsted, herunder økotoksikologiske tests.
  483765/19
 • fra Nyborg Kommune, mail - om matr. 927o, Nyborg Bygrunde, etape A, Dampskibsmolen, Nyborg
  469990/19
 • Bilag fra Nyborg Kommune - 2002- 8_tilladelse_Dampskibsmolen matr. 927o.pdf
  470002/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Dampskibsmolen, Nyborg - Byggetilladelse Etape A 3101-2003.pdf
  470014/19
 • Bilag fra Nyborg Kommune - Entreprisegrænse Etape A 2002.pdf
  470019/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Sanddal Bakke 10, 7000 Fredericia
  473368/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Udtræk på lokaler
  456720/19
 • Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  457455/19
 • Svar fra EG - svar på spørgsmål til ansøgning III
  457441/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skemaer
  456730/19
 • Fra borger. Re: Undersøgelse af Tingskovvej 21, Christiansfeld
  457560/19
 • Fra NIRAS: Forespørgsel om arkivmateriale, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  456016/19
 • ANMODNING OM AKTINDSIGT
  456936/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Afrapportering
  456548/19
 • Fra Rambøll A/S: RE: forespørgsel vedr. §8 ansøgning til matr. nr. 130 og del af 313 Engene, Vejle Jorder
  457009/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skemaer
  456748/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skemaer
  456731/19
 • fra Home, Hunderup - kvittering, spørgsmål ang. kollegas svar - Svar på henvendelse vedr. Dampskibsmolen 3, 2.tv., 5800 Nyborg.
  457073/19
 • Fra Nordicals: Kvittering for svar vedr. ejendommen Vindingvej 34, 7100 Vejle - oplysning om jordforurening
  457580/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skemaer
  456738/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skemaer
  456757/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Afrapportering
  456725/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Forlængelse af høringsfrist
  463351/19
 • Fra DMR: Opdateret budget for Herslev Kildeplads
  459038/19
 • Fra yder: Mail med ønske om lukning
  457911/19
 • Høring: Livsstilsintervention ved svær overvægt
  458357/19
 • Høring om ændring af den nationale monografi for cannabisblomst i Danske Lægemiddelstandarder
  456837/19
 • Fra NIRAS: Montering af ventilator - tidsplan
  456320/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Bemærkninger til udkast til dispensation efter jfl §52 i høring del II, Kliplev Grusgrav
  460186/19

Udgående

 • Til Borger: Orientering om sagsstatus på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  460048/19
 • Til Miljøteknik: Regionens kommentarer til undersøgelse på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  460042/19
 • Til Niras: svar på oplæg vedr. overfladevand, Kobberbæksvej
  476678/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Påpegning af skønhedsfejl i endelig § 8-tilladelse, Industrivej 13, 5672 Broby
  457363/19
 • Til NIRAS: Historisk materiale - Sanderumvej 174, 5250 Odense SV, lok.nr. 461-70204
  457332/19
 • Til NIRAS: Bilag - Historisk materiale samlet 461-70204
  457334/19
 • Til Nordfyns Kommune: Korrespondance angående materiale til § 8-ansøgningen, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  457270/19
 • Til Nordfyns Kommune: §8-høringssvar for Jyllandsvej 4, 5400 Bogense, matr.nr. 4an Bogense Markjorder, lok.nr. 480-81327
  457269/19
 • Til DMR: Oplæg vedr. supl. boringer
  457217/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til fremtidige vilkår i § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder på Sandvadvej 3, Odense, lok.nr. 461-81313
  457120/19
 • Til Nordfyns Kommune: Præcisering af forespørgsel om § 8-ansøgning, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  457071/19
 • Til Odense Kommune: Forespørgsel om mere materiale ifm. hørinssvar til udkast til §8-tilladelse, Havnegade 120, 5000 Odense C
  457019/19
 • Til Rambøll: Forslag til besigtigelse, Elkjærhøjevej
  456983/19
 • Til Nordfyns Kommune: Forespørgsel om kopi af § 8-ansøgning, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  456968/19
 • Til Nyborg Kommune: Regionen er enig i vurdeing om afgørelse om ikke §8-pligt: Vedr. rørlægning af grøft bag Nyborg Banegård. Del af lokalitet 449-00005, DSB Banestrækning 131.000-131.610, 5800 Nyborg
  456889/19
 • Til Assens Kommune: Regionens kommentarer til tilladelse til genanvendelse af tjærestabiliseret grus(TSG) under Fynske Motorvej ved flytning af til- og afkørselsramper ved Gribsvad
  456892/19
 • Til Borger: Bilag - V2-høringsbrev med bilag
  456845/19
 • Til Borger: Varselsbrev for V2-kortlægning af en del af Sandvadvej 3, 5210 Odense NV
  456844/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til undersøgelse på Sandvadvej 3, Odense, lok.nr. 461-81313
  456495/19
 • Til DMR A/S m.fl.: Regionens kommentarer ang. undersøgelse af delareal på Sverigesvej 9, Svendborg
  456471/19
 • Til DMR: SV: Revideret rapport, Kobjergvej 4A og B
  455953/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Langtvedvej 3, 5540 Ullerslev
  456089/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Gammel Vejlevej 4B, 720 Grindsted.pdf
  457230/19
 • Høring om V2-kortlægning af en del af ejendommen Gl. Lundeborgvej 23, 5874 Hesselager - Til Borger, V2-høring med bilag, Gl. Lundeborgvej 23, Hesselager.
  457123/19
 • Til Nyborg Kommune, V1-afgørelse, matr.nr. 119a (Nyenstad, grønt område)
  456462/19
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Vestervoldgade 11 5800 Nyborg.pdf
  457434/19
 • Til borger, Kortbilag, Nørre Alle 2, Østre Alle 19, 7200 Grindsted.pdf
  456993/19
 • Til borger, V1-kortbilag, Nymarksvej 11, 7200 Grindsted.pdf
  457459/19
 • til grundejer - V1V2-afgørelse Nordre Havnekaj 27 m.fl. - uden indsats.pdf
  457295/19
 • Høring om V2-kortlægning af en del af ejendommen Gl. Lundeborgvej 23, 5874 Hesselager - 479-81214 Gl Lundeborgvej 23 Hesselager_grundejer rapport_17092019.pdf
  457127/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Julianehåbvej 66, 6360 Tinglev.pdf
  455753/19
 • Til Vestermarkskirken, Kortbilag, Nymarksvej 1, 1A-B,3, 7200 Grindsted.pdf
  457528/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Morsbølvej 94, 7200 Grindsted.pdf
  456562/19
 • Til Nordicals: Vedr. ejendommen Vindingvej 34, 7100 Vejle - oplysning om jordforurening
  456965/19
 • Til Billund Kommune og SKAT: V1-kortlægning af ejendommen Gammel Vejlevej 4B, 7200 Grindsted, 7200 Grindsted
  457224/19
 • Til Billund Kommune og SKAT: V1-kortlægning af ejendommen Nymarksvej 1, 1A-B, 3, 7200 Grindsted
  457527/19
 • Til borger. Undersøgelse af Tingskovvej 21, Christiansfeld
  457555/19
 • SVAR del 2, HENV: Dampskibsmolen 3, 2.tv., 5800 Nyborg.
  457092/19
 • Til Borger: Varsel udførset af boringer
  456726/19
 • Til Billund kommune og skat: V1-kortlægning af ejendommen Nymarksvej 11, 7200 Grindsted
  457452/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Julianehåbvej 66.pdf
  455754/19
 • Til borger, Kortbilag, Morsbølvej 94, 7200 Grindsted.pdf
  456555/19
 • Til Billund Kommune og Skat, V1-kortlægning af Morsbølvej 94, 7200 Grindsted
  456551/19
 • Bilag til grundejer - kort over V1V2-arealer, Nordre Havnekaj 27 m.fl..pdf
  457296/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Nørre Alle 2, Østre Alle 19, 7200 Grindsted.pdf
  456997/19
 • til grundejer - V1V2-afgørelse Nordre Havnekaj 27 m.fl. - uden indsats
  457294/19
 • Til Odense Kommune: Til orientering ændres det V2-kortlagte areal på Brændekildevej 37, Odense SV og lokaliteten tages ud af offentlig indsats
  456702/19
 • Til Rambøll A/S: SV: forespørgsel vedr. §8 ansøgning til matr. nr. 130 og del af 313 Engene, Vejle Jorder
  457023/19
 • Til Rambøll: Vedr. budget 2019
  455844/19
 • Til BARFOED GROUP PS - V1-afgørelse - Vestervoldgade 11 5800 Nyborg.pdf
  457433/19
 • Til EF Nørrevoldgade 74-76, Nyborg, V1-afgørelse, Nørrevoldgade 74-76, 5800 Nyborg
  456485/19
 • Til Sweco: - Pulje 11 - Dejrupvej
  456229/19
 • Til EF Nørrevoldgade 74-76, Nyborg, Nørrevoldgade 74-76, 5800 Nyborg_til administrator
  456533/19
 • Til borgere. 621-81341 Tingskovhedevej 21, Christiansfeld Orienteringsbrev til grundejere
  457567/19
 • til Orbicon SV: Økonomi Vingårdsvej Faaborg
  456865/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Kogsbøllevej 45, Nyborg.pdf
  456645/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørlse, Kogsbøllevej 45, Nyborg.pdf
  456647/19
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  457297/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  457298/19
 • Til Billund Kommune og SKAT, V1-kortlægning af ejendommen Nørre Alle 2, Østre Alle 19, 7200 Grindsted
  456991/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Margrethevej 7, 5800 Nyborg
  456709/19
 • Til Borger, V1-høring, Kogsbøllelvej 45, Nyborg.pdf
  456650/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Knudshovedvej 39, 5800 Nyborg
  456793/19
 • Til Nyborg Skytteforening, V1-afgørelse, Halvej 8, 5800 Nyborg
  456888/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Nymarksvej 11, 7200 Grindsted.pdf
  457456/19
 • Til Vestermarkskirken, V1-afgørelse, Nymarksvej 1, 1A-B, 3, 7200 Grindsted.pdf
  457532/19
 • Til MISA FINANS ApS, V1-afgørelse, Halvej 6 og 6b, 5800 Nyborg
  456237/19
 • Til Kolding Kommune: Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1 sikrede
  456986/19
 • Til yder: Mail med information om lukning/åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  457088/19
 • til Home - SVAR del 1, HENV: Dampskibsmolen 3, 2.tv., 5800 Nyborg.
  456925/19
 • Til NIRAS: Kommentar til rapportudkast
  456337/19
 • Til Aabenraa Kommune: Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  457108/19
 • Til yder: Mail med information om lukning/åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  456971/19
 • Til Kolding kommune. 621-81341 Tingskovhedevej 21, Christiansfeld.
  457563/19
 • til Home - SVAR del 3, HENV: Dampskibsmolen 3, 2.tv., 5800 Nyborg.
  457426/19
 • Til borger, V1-Kortbilag, Gammel Vejlevej 4B, 7200 Grindsted.pdf
  457240/19
 • Til Bredstrup-Pjedsted meninghedsråd - V1-kortbilag, 2004 nedslagsområde for skydebanen.pdf
  458972/19
 • Til borger - V1-kortbilag, 2004 nedslagsområde for skydebanen.pdf
  459426/19
 • Til borger - V1-kortlægningsbrev fra 2004, matr. nr. 4a m.fl.pdf
  459419/19
 • Til Bredstrup-Pjedsted menighedsråd- Tidl. kortlægningsbrev fra 2004, matr. nr. 1q Brestrup By, Bredstrup.pdf
  458963/19

20. oktober 2019

Indgående

 • Re: ændring praksisadresse psykolog ydnr 762121 - forespørgsel til regionen vedr. lokaleændringer.doc
  455838/19
 • Re: ændring praksisadresse psykolog ydnr 762121
  455833/19
 • Flytning af praksis Glamsbjerg
  469535/19

19. oktober 2019

Udgående

 • Til DMR A/S: FORSP - svar - Dokumenter ifm. kortlægning af 461-90091, J.B.Winsløws Vej 20 m.fl., 5000 Odense C
  455707/19
 • Til DMR A/S: FORSP - svar - Dokumenter ifm. kortlægning af 461-81622, J.B.Winsløws Vej 12, 5000 Odense C
  455706/19
 • Til DMR A/S: FORSP - Svar - Dokumenter ifm. kortlægning af 461-80028, Kløvervænget, 5000 Odense C
  455705/19

18. oktober 2019

Indgående

 • KB: BiD status
  455536/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Høringssvar udkast screeningsafgørelse vedr. natur matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  458702/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - §8 tilladelse bygge og anlægsarbejde, Industrivej 13, 5672 Broby
  455976/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: §8 tilladelse til nedrivning til betondække, Industrivej 13, 5672 Broby
  455975/19
 • Fra DMR: Revideret rapport, Kobjergvej 4A og B
  455910/19
 • Fra DMR A/S: FORSP - Vedr. aktindsigt i kortlægningsgrundlag, Kløvervænget, 5000 Odense C
  455704/19
 • Fra DMR A/S: FORSP - Vedr. aktindsigt i kortlægningsgrundlag, J.B. Winsløws Vej 20 m.fl., 5000 Odense C
  455702/19
 • Fra DMR A/S: FORSP - Vedr. aktindsigt i kortlægningsgrundlag, J.B. Winsløws Vej 12, 5000 Odense C
  455703/19
 • [Fra fredericia kommune Lovliggørende tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til etablering af drivhus på Slotsstien 6A, Fredericia
  458910/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - §8 tilladelse - Opførelse af madpakkehus, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455743/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 2 - Ansøgning, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455744/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: §8 tilladelse, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455742/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Telefonnotat, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455745/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Endeligt udkast, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455746/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 2 - Ansøgning, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455747/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST af 18-10-2019, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455748/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Rudmevej 133, 5750 Ringe.pdf
  456259/19
 • Fra Vejle Kommune - Godkendelse af efterbehandling på del af tidligere råstofgrav - matr.nr. 3a Oksenbjerge By, Øster Nykirke
  455813/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. Kongensgade 105, Fredericia
  457890/19
 • Fra Moe: Grejs Bakke 9, Vejle - tilfredshedserklæring
  456457/19
 • BILAG fra Assens Kommune - Kort over knust asfalt
  464761/19
 • Fra Agrolab, modtaget pesticidanalyse fra Lokalitetsnr.: 441-00001, Boringsnr.: 146.2087" af 25.09.19
  463854/19
 • fra Assens Kommune, mail - Knust asfalt på landbrugsejendom - Skovvangsvej 44, 5610 Assens
  464753/19
 • Fra COWI: Revideret tilbudsliste, Middelfartvej 126, Odense
  469752/19

Udgående

 • SV: Til Realkredit Danmark: Svar på forespørgsel på ejendommen Kallehave 23, 6470 Sydals
  455239/19
 • Til Borger: V2-varsling, Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  455528/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Dalbovej 7, 5591 Gelsted.pdf
  454907/19
 • Til borger, Udgået brev, Tørresøvej 39, Otterup.pdf
  455548/19
 • Til Frijsenborg & Wedellsborg Skovbrug, V1-afgørelse med bilag, Fønsskovvej 27, 5580 Nørre Aaby.pdf
  454797/19
 • Til Vejle Kommune: Høring og orientering om forurening, Antilopevej 5, 7100 Vejle
  455537/19
 • Til Borger, Afgørelse m. bilag om at Humlehøjvej 1 ikke kortlægges.pdf
  454694/19
 • Til naboer ved Vestre Skole: Orienteringsbrev om borearbejde
  455608/19
 • Til Billund Kommune: Orientering af naboer ved Vestre Skole
  455583/19
 • Til borger, Udgår inden kortlægning brev, Trøjborggyden 24, Otterup.pdf
  455291/19
 • til borger. Udgået brev, Storhøjvej 52, Otterup.pdf
  455178/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag V2-varsling, Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  455530/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Antilopevej 5, 7100 Vejle.pdf
  455529/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Rudmevej 133, 5750 Ringe
  456264/19

17. oktober 2019

Indgående

 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Meddelelse om tålepåbud Skovduevej 2, 5932 Humble
  456254/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Påbud om oprydning efter olieforurening på Skovduevej 5932 Humble
  456258/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Meddelelse om tålepåbud Skovduevej 6, 5932 Humble
  456256/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Meddelelse om tålepåbud Grundejerforening Østersøbadet, 5932 Humble
  456252/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Meddelelse om tålepåbud Skovduevej 4, 5932 Humble
  456255/19
 • Fra Langeland Kommune: Orientering om olieforurening på Skovduevej, 5932 Humble
  456253/19
 • Powershell kursus
  454331/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Meddelelse om tålepåbud Grundejerforening Østersøbadet, 5932 Humble
  456250/19
 • Fra Langeland Kommune: Meddelelse om tålepåbud på Skovduevej, 5932 Humble
  456249/19
 • Fra Orbicon: Historik og oplæg til miljøundersøgelser, Bülowsvej 9, Sønderborg
  454164/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Historik og oplæg til miljøundersøgelser, Bülowsvej 9, Sønderborg
  454163/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: §8 tilladelse, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  469414/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - § 8-tilladelse med bilag, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  469415/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: §8 tilladelse, Bystævnet 1, 5792 Årslev
  453888/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - § 8-tilladelse med bilag og korrespondance, Bystævnet 1, 5792 Årslev
  453889/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - § 8-tilladelse med bilag, Assensvej 480A, 5672 Millinge
  454323/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: §8 tilladelse, Assensvej 480A, 5672 Millinge
  454322/19
 • Fra Fabborg-Midtfyn Kommune: Forslag til ændring af det tidligere § 8-udkast, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  454320/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Supplerende bemærkninger, Bystævnet 1, 5792 Årslev
  453829/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat over møde 16. oktober 2019
  456033/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 2C - Situationsplan
  456031/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 3 - Regionens bemærkninger
  456032/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 2A - Ansøgning
  456030/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - §8 tilladelse til opførelse af boliger, Odensevej 45, 5750 Ringe
  456028/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Endelig §8 tilladelse til opførelse af boliger, Odensevej 45, 5750 Ringe
  456026/19
 • Fra COWI: Engelsk udgave af kontrakt uploaded
  483708/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  467211/19
 • Fra DMR: Oplæg til undersøgelser for kommende parcelhuskvarter, Linde Alle, Sønderborg
  467475/19
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn kommune -UDKAST af 17-10-2019.pdf
  456316/19
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn kommune - 2C - Orienterende undersøgelse 03-10-2019.pdf
  456314/19
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn kommune - Ansøgning.pdf
  456313/19
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn kommune - 3 - Regionens bemærkninger.pdf
  456315/19
 • fra Faaborg-Midtfyn kommune - Odensevej 51, 5600 - Udkast til tilladelse efter §8 i Jordforureningsloven til indretning af beboelser
  456312/19
 • Bilag 2A - Mail om ansøgningen.pdf
  456317/19
 • Fra projekt: Accepteret tilsagnskontrakt
  453048/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar vedr. ønske om at etablere drænlag uden afkast
  454041/19
 • Fra ansøger: rev. ansøgning og rev. budget
  453495/19

Udgående

 • Til borger: Link til boligansøgningsskema, lok.nr. 430-81354, Bystævnet 1, 5792 Årslev, matr.nr. 7a, Årslev By, Årslev
  454047/19
 • Til virksomhed, kortbilag, Bronzevej 7, 6000 Kolding.pdf
  453991/19
 • Til Kolding Kommune, Orientering om V2 varsling, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  453989/19
 • Til virksomhed, Høringsbrev, Bronzevej 7, 6000 Kolding.pdf
  453990/19
 • Til virksomhed, UDKAST, Afgørelse - V2 kortlægningsbrev, Bronzevej 7, 6000 Kolding.pdf
  453992/19
 • Til Borger: Svar på spørgsmål vedr. ejendommen Adelvej 26, 6500 Vojens
  454048/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bekræftelse på at høringssvar er afgivet ifm kommentarer, Bystævnet 1, 5792 Årslev
  453269/19
 • Til Vejle Kommune og Skat: afgørelse - udgår af kortlægning
  453924/19
 • Til borger: Svar på FORSP
  454054/19
 • Til Danbolig: Svar på FORSP
  453963/19
 • Til BLL Holding, V1-varsel med bilag, Koldinghave 18, 5591 Gelsted.pdf
  454319/19
 • Til realmæglerne: svar på spm vedr. evt forurening og økonomi, Rugårdsvej 94, Harndrup
  453517/19
 • Undersøgelsesrapport - Grundejer
  453975/19
 • til borger Høring om V2 kortlægning Esbjergvej 134 6670 Holsted.docx
  454201/19
 • til borger Udkast til afgørelse om V2 kortlægning Esbjergvej 134 6670 Holsted.docx
  454200/19
 • Til Orbicon. VS: Meddelse vedrørende emballage ved pesticidanalyser ved Agrolab
  479753/19

16. oktober 2019

Indgående

 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opstart på §8-sag, Bystævnet 1, 5792 Årslev, lok. nr. 430-81354
  451178/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Situationsplan, Bystævnet 1, 5792 Årslev
  451180/19
 • Fra grundejer - Svar til spørgsmål vedr. placering af tank
  450428/19
 • Fra TV2 Fyn: Anmodning om aktindsigt i regionens svar til DMR A/S , Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  450433/19
 • Fra Varde Kommune: Dokumentation for fjernelse af forurening
  480310/19
 • RKKP-prioritering: Foreløbig rapport - revideret svar fra RKKP
  485605/19
 • RKKP Prioritering: Svar på høringsmails
  485629/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - udkast til referat af byggemøde nr. 5 den159. oktober 2019 - 2019-10-09 - Tids og aktivitetsplan.pdf
  494656/19
 • Fra NIRAS, modtaget arkivmateriale vedr 450-81264, Nymarksvej 99, 5800 Nyborg.pdf
  494691/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - udkast til referat af byggemøde nr. 5 den159. oktober 2019 - Referat byggemøde nr 5 den 15-10-2019 draft.pdf
  494657/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - udkast til referat af byggemøde nr. 5 den159. oktober 2019
  494652/19
 • Fra NIRAS, modtaget arkivmateriale vedr. 450-81261, Nymarksvej 57, 57A, 5800 Nyborg.pdf
  494713/19
 • Fra bruger. Sv: Sottrup By 13, 6372 Bylderup Bov. Lokalitet 539-50075
  449767/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 28. oktober 2019
  451129/19
 • Fra projekt: anmodet om yderligere projektforlængelse
  450026/19
 • Høring - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om forebyggelse af prionsygdom i sundhedssektoren - høringsfrist 5. november 2019
  451437/19
 • Fra Nordcals. Vindingvej 34, Vejle
  450786/19
 • Fra borger. Sv: Sottrup By 13, 6372 Bylderup Bov. Lokalitet 539-50075
  450269/19
 • VS_ Feriedialyse med NxStage - refusion af fragtudgift
  455883/19
 • 6394.pdf
  455884/19
 • Fra Niras - Historisk materiale, Risingevej 5, 7, 7A-7C, 5540 Ullerslev.pdf
  461382/19
 • Fra Grusgrav.dk ApS - mail om overtagelse af tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 8h, 5ø m.fl. Kirkeby By, Sdr. Omme
  458007/19
 • Fra Varde Kommune: §8 høring
  479252/19
 • Fra NIRAS, Historisk materiale, 450-81252, Lystbådevej 10-12, 5800 Nyborg.pdf
  474604/19
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  467883/19

Udgående

 • Til Kolding Kommune: Kommentarer til notat om opgr. af olietank, Odinsvej 5, 6000 Kolding
  451574/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og borger: Bemærkninger til opstart på § 8-sag,Bystævnet 1, 5792 Årslev
  451531/19
 • Til virksomhed, Kortbilag, Tankedalsvej 51, 6000 Kolding.pdf
  451519/19
 • Til virksomhed, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Tankedalsvej 51, 6000 Kolding.pdf
  451518/19
 • Til Kolding Kommune: Udgår inden kortlægning, Tankedalsvej 51, 6000 Kolding
  451516/19
 • Til Kolding Kommune: Ingen kommentarer til rapport, udgår inden kortlægning, Tankedalsvej 51, 6000 Kolding
  451506/19
 • Til rådgiver: Opdatering af JAR og slutfaktura
  451315/19
 • Til Esbjerg Kommune: Ingen risiko for indeklima, Kongensgade 107-109, 6700 Esbjerg
  450838/19
 • Dialog med indvinder RÅSTOF Dialog om dato for godkendelse af efterbehandling
  450640/19
 • Til TV2 Fyn: Svar på anmodning om aktindsigt om vores svar mail til DMR A/S, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  450418/19
 • Til TV2 Fyn: Bilag - Til DMR AS Supplerende undersøgelser Storebæltsvej 10 5800 Nyborg
  450420/19
 • Til grundejer - kortlægning ændres ikke
  450432/19
 • Til Aabenraa Kommune: V2-varsling, H. P. Hanssens Gade 44, 6200 Aabenraa
  449658/19
 • Til borger, Høringsbrev, H. P. Hanssens Gade 44, 6200 Aabenraa.pdf
  449659/19
 • Til borger, UDKAST, V2 kortlægningsbrev, H. P. Hanssens Gade 44, 6200 Aabenraa.pdf
  449661/19
 • Til borger, Kortbilag, H. P. Hanssens Gade 44, 6200 Aabenraa.pdf
  449660/19
 • Til grundejer - spørgsmål vedr. placering af tank
  450425/19
 • Til borger - Bilag til følgebrev vedr. fejl... - Udkast til ny V2 kortlægning - Åsumvej 711.pdf
  449609/19
 • til DGE kopi - til grundejer - udgår af V1-kortlægning, Knudshovedvej 25
  452070/19
 • Til Rudkøbing Apotek: bekræftelse på adresseændring
  450738/19
 • Til Johan Andersen A/S. SV: lokalitets nr 580-81209, Øster Madevej Aabenraa.
  450374/19
 • Til vagtlægen: Bekræftelse på afmelding af vagtydernummer pr. 16. oktober 2019
  449679/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  451161/19
 • Bilag til grundejer - kort udgået areal, Knudshovedvej 25.pdf
  452073/19
 • Til projekt: meddelt accept af projektforlængelse
  450037/19
 • Region Syddanmarks svar på høring om ændring af den nationale monografi for cannabisblomst i Danske Lægemiddelstandarder
  450721/19
 • Til borger - Boligerklæring - Skovkrogen 40, Vejle
  450030/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  452074/19
 • Til FDO, kommune og MST: Afgørelse vedr. kortlægning af spildhændelser FDO Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia
  449599/19
 • Til Kolding Kommune: kopi af varslingsbreve samt undersøgelsesrapporter
  451542/19
 • Til Nordcalls. SV: Vindingvej 34, Vejle
  450789/19
 • Til FDO, kommune og MST: Afgørelse vedr. kortlægning af spildhændelser FDO Ydre Ringvej 1, 7000 Fredericia
  450790/19
 • Til Lægevagten: Afmedling af vagtydernummer
  449708/19
 • Til borger - Boligerklæring - Rugårdsvej 42, Harndrup.pdf
  450471/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Wedellsborgvej 61, Ejby.pdf
  451466/19
 • Til borger - Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Rugårdsvej 42, Harndrup.pdf
  450472/19
 • Til borger - Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Skovkorgen 40, Vejle.pdf
  450032/19
 • Til borger. SV: Sottrup By 13, 6372 Bylderup Bov. Lokalitet 539-50075
  450260/19
 • Til T. S. BOLIG ApS, V1-høring med bilag, Kirkevej 52B, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  451866/19
 • til grundejer - udgår af V1-kortlægning, Knudshovedvej 25
  452071/19
 • til grundejer - udgår af V1-kortlægning, Knudshovedvej 25.pdf
  452072/19
 • Til borger - følgebrev vedr. fejl i fremsendelse af udkast til nyt V2 brev - Åsumvej 711.pdf
  449606/19
 • Til Bredeådalens Digelag, Råstof, mødereferat
  452449/19
 • TIl Rambøll, Råstof, Miljøvurdering af graveområder
  452552/19
 • Til Esbjerg Kommunen - referat mellem Region Syddanmark og Esbjerg Kommune 22. august 2019
  459164/19
 • Til virksomhed, Afgørelse - udgår inden kortlægning, Tankedalsvej 51, 6000 Kolding
  451359/19
 • til borger udkast til afgørelse om V2 kortlægning af udlagt knust asfalt på Tvilevej 14b, 6752 Gjelbjerg matr. nr 1x Tvile by, Åstrup.docx
  451258/19
 • til borger høring om V2 kortlægning Østerbygårdvej 2 6682 Hovborg.docx
  451458/19
 • til borger Udkast til afgørelse om V2 kortlægning af slagge Østerbygårdvej 2 6682 Hovborg.docx
  451457/19
 • til borger høring om V2 kortlægning Tvilevej14b 6752 Gjelbjerg matr. nr. 1x Tvile by, Åstrup.docx
  451260/19

15. oktober 2019

Indgående

 • Fra grundejer - info med placering af olietanke
  450419/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Mail med høringsvar vedr. miljøscreening matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  458380/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Høringssvar matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.docx
  458381/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. oprensning ved tank 3, Algade 15B, 5592 Ejby
  483509/19
 • Udkast Kursus
  449118/19
 • Fra Eurofins: VS: Rapport AR-19-CA-00876002-01 vedr.Bredgade 13 Bredgade 13 Affaldsdepot nr. 499-21, 402.1. Lokation: 499-00021 att: Michael Fogh
  449055/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1 - Budgetstatus samt fakturaoversigt
  449050/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Budgetstatus samt Fakturaoversigt
  449046/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - §8-tilladelse, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  455993/19
 • Fra Nyborg Kommune: §8-tilladelse til grave- og anlægsarbejde, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  455992/19
 • Dialog med ansøger RÅSTOFb De sidste detaljer til Højby
  476715/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2019-1653 Assensvej 480A, Millinge_Rapport undersøgelse, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  454317/19
 • Fra DMR A/S: Undersøgelsesrapport, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  454316/19
 • Korrespondance mlm. Kommune og rådgiver: Fund af olieforurening, Banegårdspladsen 1, 5600
  449003/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fund af olieforurening, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  449073/19
 • Re: Volderslev Bylaug - Klage over regionens passivitet i efterbehandling af råstofgrav på Bramstrup Gods
  449189/19
 • Høring - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om forebyggelse af prionsygdom i sundhedssektoren - høringsfrist 5. november 2019
  449413/19
 • Udbetaling af timer
  447674/19
 • Høring - Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer om forebyggelse af prionsygdom i sundhedssektoren - høringsfrist 11. november 2019
  448348/19
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse vedr. 461-81448
  449301/19
 • fra HF & VUC Fyn
  448387/19
 • Høring om ændring af den nationale monografi for cannabisblomst i Danske Lægemiddelstandarder
  448306/19
 • VS: Høring af 2 ansøgninger om driftsoverenskomster FVU og OBU pr. 01.01.2020 - HF & VUC FYN
  448052/19
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse vedr. 533-50054
  448456/19
 • Fra HK-Kommunal: Begæring om Niveau 3 - Sygehus Lillebælt
  447859/19
 • Fra Advopartner, bilag til mail: DGE rapport vedr. Nørregade 5, Varde.pdf
  447756/19
 • Svar fra formandsskabet - danske fys
  449592/19
 • Svar fra formandsskab - regioner
  449598/19
 • Fra Jens Johan Andersen A/S. lokalitets nr 580-81209, Øster Madevej Aabenraa.
  449789/19
 • Svar fra formandsskab - kommuner
  449595/19
 • Analyser for pesticider, Agrolab fra 2019.
  449409/19
 • Fra Borger, henvendelse vedr. 607-81053
  448164/19
 • Fra Vejle Kommune: Orientering om truffen forurening på Antilopevej 5, 7100 Vejle
  454161/19
 • Fra Vejle Kommune: Bilag - Rapport - Antilopevej 5, 7100 Vejle, Miljøscreening.pdf
  454165/19
 • Fra Advokat Thomas Harder - Kort fra undersøgelsen.pdf
  452444/19
 • Fra Borger: Erstatning - crimprtvalsen
  455855/19
 • [Sagsnr.:19/39093] - [Dok.nr.:448910/19] Udtalelse fra OUH til RSD - Udtalelse fra OUH til RSD_Sagsnr_19-39093_Dokid_448910-19_v1(1).PDF
  463512/19
 • Fra Kai Andersen Eftf A/S: Svar vedr opmåling, Vindebjerg Grusgrav
  458919/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Bemærkninger til udkast til dispensation efter jfl §52 i høring del I, Kliplev Grusgrav
  460183/19
 • [Sagsnr.:19/39093] - [Dok.nr.:448910/19] Udtalelse fra OUH til RSD
  463508/19
 • VS: fra Assens Kommune - henv. ang. muligt byggeri
  465600/19
 • Fra Region Midt: Dagsorden til samarbejdsmøde 22. 10. mellem RSD og RM vedr. Hammel Neurocenter
  472724/19
 • Fra projekt: vedr. revision af regnskab
  468245/19

Udgående

 • Til DMR A/S: Supplerende undersøgelser, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  449501/19
 • til varde kommune svar vedr 2. og 3. moniteringsrunde, §8-tilladelse Storegade 44-46, Varde
  449406/19
 • Til Esbjerg Kommune: V1 og V2 kortlægning i høring, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  448890/19
 • Til borger, UDKAST, V1 og V2-kortlægning, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg.pdf
  448894/19
 • Til borger, Kortbilag, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg.pdf
  448893/19
 • Til borger, Høringsbrev, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg.pdf
  448892/19
 • Til Rådgiver: OK til 2 supplerede boringer mod øst
  448739/19
 • Til Aabenraa Kommune: Kommentarer til ønske om ændret arealanvendelse, Callesensgade 18, 6200 Aabenraa
  448655/19
 • Til Rambøll, Bilag til mail: 7100-20-6610 Grejsdalsvej 390, Vejle Undersøgelsesrapport.pdf
  448881/19
 • Til Rambøll, Bilag til mail: V1-kortlægningsbrev.pdf
  448887/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2019
  448639/19
 • Til Tønder Kommune og Rambøll: Regionens bemærkninger til udkast til § 8 samt oplæg til undersøgelse, Branderup Mejejri, lok. 525-40025
  447786/19
 • Til Borger, svar vedr Middelfartvej 405, 5491 Blommenslyst - lok.nr. 461-81448
  449316/19
 • Til Rambøll, Bilag til mail: Baggrundsmateriale fra e-arkiv, samt V1-varsel.pdf
  448895/19
 • Til Realkredit DK, bilag: V2-kortlægningsbrev, Nørregade 49, Vejen.pdf
  448747/19
 • til vurderingsstyrelsen - suppl. mat, ang. afgørelse matr. 1akp, Vestermarken, Odense Jorder
  447901/19
 • Til Ejerforeningen, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Svanedamsgade 15 og 17, 5800 Nyborg.pdf
  447592/19
 • Til Borger, fremsendelse af rapporter og afgørelsesbreve fra 2013 og 2014
  448480/19
 • til grundejer, følgemail - matr. 1akp, Lavsensvænget, udgår jf. jordforureningsloven
  447897/19
 • Til Ejerforeningen, Kortbilag til V1-høring, Svanedamsgade.pdf
  447591/19
 • til borger Afgørelse om udgår af kortlægning lok. nr. 565-64011 Kærbækvej 18 7200 Grindsted matr. nr 3ah Morsbøl By Grindsted.docx
  449238/19
 • Til Ejerforeningen, V1-høring, Svanedamsgade 15 og 17, 5800 Nyborg.pdf
  447593/19
 • Til Hede Danmark, Råstof, Skovrejsning i interesseområde, Ribe
  448395/19
 • Til Realkredit DK, BILAG: Rapport Nørregade 58 mv.,04-07-2013.pdf
  448750/19
 • Til Borger, svar vedr. Smedegade 14, Blans
  448462/19
 • til grundejer - udgår af V2-kortlægning, matr. 1akp, Lavsensvænget.pdf
  447898/19
 • BILAG til grundejer - kort - udgåede arealer, GASA okt 2019.pdf
  447899/19
 • V1-høring med bilag, Ludvigsgårdevej 14, 5591 Gelsted.pdf
  448689/19
 • Til Rambøll, Bilag til mail: Kortbilag til V1-afgørelse Grejsdalsvej 390 Vejle.pdf
  448885/19
 • Til Rambøll, Svar vedr. Lok. 631-00803, Grejsdalsvej 390, 7100 Vejle
  448874/19
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2019
  449197/19
 • Til borger. Sottrup By 13, 6372 Bylderup Bov. Lokalitet 539-50075
  449731/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang pr. 1. november 2019
  449456/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2019
  448628/19
 • Til Realkredit DK, svar vedr. Nørregade 49, del af lokalitetsnr. 575-78001
  448745/19
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2019
  449193/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  447900/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. november 2019
  449463/19
 • Til Rambøll, Bilag til mail: Baggrundsmateriale fra e-arkiv.pdf
  448891/19
 • Til Advokat for boet: Sagsnr. 107092 - j. nr. 18/9991 > forureningsundersøgelse af Bystævnet 41, 5474 Veflinge - mail nr. 1
  455893/19
 • Til Advokat fra boet: Bystævnet 41 - mail nr. 2
  455898/19
 • til borger oplysning om mulig forurening på Brovejen 277, 5500 Middelfart, matr.nr 370 Middelfart markjorde lok nr. 410-81500.docx
  448968/19
 • til borger Udkast til afgørelse om V2 kortlægning lok nr 410-81500 Brovejen 277, 5500 Middelfart matr. nr 370 Middelfart markjorde.docx
  448971/19
 • til borger Høring V2 kortlægning lok nr. 410-81500 Brovejen 277 5500 Middelfart matr. nr 370 Middelfart markjorde..docx
  448966/19

14. oktober 2019

Indgående

 • Fra DSN ideas to support the application phase
  463822/19
 • Fra museet, RÅSTOF, Høringssvar til udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  481017/19
 • Fra DR - sprøgmål vedr. data og OSD
  450455/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Udkast til § 8-tilladelse til opførelse af koldhal, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  456077/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Udkast til § 8-tilladelse til opførelse af koldhal, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  456078/19
 • Fra Middelfart Kommune - Vedr. HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Rugårdsvej 42, 5463 Harndrup
  450328/19
 • Rapport monitering #2#3_samlet.pdf
  449371/19
 • fra Varde kommune 2. og 3. moniteringsrunde, §8-tilladelse Storegade 44-46, Varde
  449370/19
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af kortlægning på Grønnegyden 12, 5270 Odense N
  456206/19
 • Fra DMR A/S: Oplæg til undersøgelser, Kertemindevejen 112, 5800 Nyborg
  456181/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2019-1825 Oplæg til undersøgelse inkl. bilag
  456182/19
 • Fra Orbicon: 621-02005_Gl. Stationsvej 7A. Revideret rapport-Nu med bilag
  445681/19
 • Fra Miljø- og Fødevareklagenævnet, Råstofplan 2016, Afgørelse på klage
  446749/19
 • BILAG fra Odense Kommune - kan V2-kortlægningen udgå? - Notat opfølgning på §8-tilladelse.pdf
  447864/19
 • Fra Miljø- og Fødevareklagenævnet: Orientering om afslutning af sag - Klage vedr. råstof, klagenummer: 1001527,
  446754/19
 • Fra Assens Kommune, henv. med spm. om frivillig undersøgelse mv.
  449011/19
 • Fra Mailreal, Henvelse vedr. Buen 6a, del af lok.nr. 495-50014
  448919/19
 • VS: ændring praksisadresse psykolog
  449443/19
 • fra Odense Kommune - kan V2-kortlægningen udgå?
  447855/19
 • Fra Rambøll, henvendelse vedr. lok. 631-00803
  448868/19
 • Fra Borger, henvendelse vedr. lok. 629-00078
  449101/19
 • Fra Borger: Tilbud på reparation
  455852/19
 • Kvali-projekt 16/16 - Protokol (15015084).pdf
  456553/19
 • Kvali-projekt 16/16 - Bevilling 1-30-72-47-19.pdf
  456574/19
 • Fra Rambøll: Status undersøgelser 2019
  455841/19
 • Fra Billund Kommune: Vedr. oplæg til 9. klasser på Vestre Skole
  455580/19
 • Fra Odense kommune - svar på høring om påbudsmulighed, Allesøvej 122, Odense
  458065/19
 • Fra Borger, Spørgsmål omkring Fangelvej 26, 5260 Odense S
  460908/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  463133/19
 • Fra borger - henvendelse
  460236/19
 • Fra COWI: Questions related to tender project A121940
  482247/19

Udgående

 • Til DR - Svar på spørgsmål
  450466/19
 • Til Nordfyns Kommune: Oplysning om sagsbehandler, Fabriksvej 7, 5450 Otterup
  456222/19
 • Til DMR A/S m.fl.: Oplysning om sagsbehandler, Kertemindevej 112, 5800 Nyborg
  456094/19
 • Til Vejle kommune : orientering om høring af V2 kortlægning på matr. nr 697 engene Vejle jorde 7100 Vejle
  447099/19
 • Til Niras: Tilbagemelding på oplæg til supl. undersøgelse, Torvegade
  446792/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar på påbud + ønske om yderligere info, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  446411/19
 • Svar vedr. høring fra Lægemiddelstyrelsen - ansøgning om flytning af et apotek
  445754/19
 • Doc2Mail - Forsendelse 135853922.pdf
  446635/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Kortlægning af knust asfalt på del af Lourupvej 23 6690 Gørding
  445905/19
 • Til Esbjerg Kommune. Kortlægning af knust asfalt på del af Jernvedvej 18, 6690 Gørding
  446736/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 135854630.pdf
  446644/19
 • Til Esbjerg Kommune. Kortlægning af knust asfalt på del af Lourupvej 25 6690 Gørding
  445900/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Kortlægning af knust asfalt på del af Jernvedvej 18, 6690 Gørding
  446731/19
 • Til kommune, Ørsted, skat og MST: afgørelse vedr. kortlægning af spildhændelser Vejlbyvej 28, 30 7000 Fredericia
  447028/19
 • Til Mailreal, bilag: Rapport, Begrænset teknisk undersøgelse, Buen 8A, 5853 Ørbæk, December 2000.pdf
  448937/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Plantagevej 15, Tinglev.pdf
  445544/19
 • Til Ejerforeningen, V1-høring, Vestervoldgade 36-38, 5800 Nyborg.pdf
  446201/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vestervoldgade 36-38, 5800 Nyborg.pdf
  446247/19
 • Til Borger, Orientering om kommende forureningsundersøgelse på Vestergade 38a, Vojens.pdf
  445815/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Plantagevej 15, Tinglev.pdf
  445543/19
 • Til Esbjerg Kommune. Kortlægning af knust asfalt på del af Jernvedvej 14, 6690 Gørding
  446741/19
 • Til projekt; Tilsagnsbrev med rev.instruks og standardvilkår
  447523/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Kortlægning af knust asfalt på del af Lourupvej 25 6690 Gørding
  445907/19
 • Til Esbjerg Kommune. Kortlægning af knust asfalt på del af Jernvedvej 16, 6690 Gørding
  446738/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 135825243.pdf
  445910/19
 • Til kommune, Ørsted, skat og MST: afgørelse vedr. kortlægning af spildhændelser Vejlbyvej 28, 30 7000 Fredericia
  447008/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Vestervoldgade 36, Nyborg.pdf
  446216/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Kortlægning af knust asfalt på del af Jernvedvej 14, 6690 Gørding
  446727/19
 • Til Esbjerg Kommune. Kortlægning af knust asfalt på del af Lourupvej 23 6690 Gørding
  445897/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Kortlægning af knust asfalt på del af Jernvedvej 16, 6690 Gørding
  446722/19
 • Til Ejerforeningen, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vestervoldgade 36-38, 5800 Nyborg.pdf
  446210/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 135852985.pdf
  446626/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 135825243.pdf
  445845/19
 • til borger Udkast til afgørelse om V2 kortlægning matr. nr 697 Engene Vejle jorde. 7100 vejle.docx
  447060/19
 • Til Estate, Ønsker rapporten fra frivillig undersøgelse efter aftale med ejer
  447123/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Korupmarkvej 25, B-Bov.pdf
  445552/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Korupmarkvej 25, B.-Bov.pdf
  445554/19
 • Til borger, V1-høring, Vestervoldgade 36-38, 5800 Nyborg.pdf
  446222/19
 • Til Ørsted, Kommune, MST og skat: afgørelse vedr. kortlægning af spildhændelser Vejlbyvej 28, 30 7000 Fredericia
  447000/19
 • Til Advokat Harder, mail om at vi ønsker rapport fra udført undersøgelse tilsendt
  447215/19
 • Til lejer: orienteringsbrev
  446965/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 135830833.pdf
  445873/19
 • Til kommune, Ørsted, skat og MST: afgørelse vedr. kortlægning af spildhændelser Vejlbyvej 28, 30 7000 Fredericia
  447019/19
 • til borger Høring om V2 kortlægning matr. nr 697 Engene , Vejle jorde 7100 Vejle.docx
  447101/19
 • Til Mailreal, Svar vedr. Buen 6a, Ørbæk, del af lok. nr. 495-50014
  448929/19
 • Til Mailreal, Bilag: Buen 6a, Udgået efter undersøgelse.pdf
  448934/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Revideret tidsplan matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  459251/19
 • Fra Lundager, Spørgsmål til kortlægning på Fangelvej 38 -40, 5260 Odense S
  460999/19
 • Til borger, Høringsbrev, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  446808/19

13. oktober 2019

Indgående

 • Autosvar:Tekniske minimumskrav for statslige myndigheder
  445697/19
 • fra Vejle kommune Øsbyparken, 7100 Vejle - orientering iht jordforurenigslovens § 70 - 2 analyseresultaer overskdrider afskæringskriterium for kulbrinter
  446453/19
 • fra vejle kommune Østbyparken, den grønne kile, 7100 vejle - Orientering iht Jordforureningslovens § 70 - overskridelse af afskæringskriterium
  446444/19
 • Råstofindvinding Anderup - Grusgrav 13102019.pdf
  445624/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang
  448558/19
 • Fra Sweco: VU - Pulje 11 - Dejrupvej
  456221/19

Udgående

 • Til GEO - Svar på FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445510/19
 • Til GEO - Svar på FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445509/19
 • Til GEO - Svar på FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445514/19
 • Til GEO - Svar på FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445512/19
 • Til Haderslev Kommune: Orientering om undersøgelse af tidl. renseri, Badstuegade 2a, 6100 Haderslev, 515-50010
  445503/19
 • Til PEH 1 ApS: Grundejerorientering, Badstuegade 2a, 6100 Haderslev
  445502/19
 • Til virksomhed - Orientering om resultater af forureningsundersøgelse - Åsumvej 709.pdf
  449565/19
 • Til borger - Høring - ændring af offentlig indsats på V2 kortlagt areal - Åsumvej 711.pdf
  449571/19
 • Til Borger - Orientering om resultater af forureningsundersøgelse - Åsumvej 707.pdf
  449566/19
 • Til borger - Bilag til høring - Boligerklæring - Åsumvej 707.pdf
  449589/19
 • Til borger - Bilag til høring - Udkast til ny V2 kortlægning - Åsumvej 707.pdf
  449588/19
 • Til borger - Bilag til høring - Boligerklæring - Åsumvej 711.pdf
  449575/19
 • Til borger - Bilag til høring - Udkast til ny V2 kortlægning - Åsumvej 711.pdf
  449573/19
 • Til virksomhed - Bilag til høring - Udkast til ny V2 kortlægning - Åsumvej 709.pdf
  449570/19
 • Til virksomhed - Høring - din grund er forurenet - Åsumvej 709.pdf
  449569/19
 • Til Borger - Orientering om resultater af forureningsundersøgelse - Åsumvej 711.pdf
  449567/19
 • Til borger - Høring - ændring af offentlig indsats på V2 kortlagt areal - Åsumvej 707.pdf
  449587/19

12. oktober 2019

Indgående

 • SV: Status på "Screening ud af DK-Jord" og godkendelse af JAR 3.9.2
  445698/19

Udgående

 • Til ejendomsmægler - Svar på FORSP - Aktindsigt - Vedr. lokalitetsnr. 480-81131 - Frugthaven 37, 5462 Morud
  445498/19
 • Til Haderslev Kommune: Orientering om undersøgelser af tidl. renserier i Haderslev
  445492/19
 • Til Haderslev Kommune: Orientering om undersøgelser af tidl. renserier i Haderslev
  445490/19
 • Til Haderslev Kommune: Orientering om undersøgelser af tidl. renserier i Haderslev
  445491/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev, Slotsgade 13, 6100 Haderslev
  445488/19
 • Til grundejer - Svar på FORSP vedr. evt. byggeri på ejendom
  445501/19
 • Til Borger: Grundejerorientering, Slotsgade 15 A-F, 6100 Haderslev
  445487/19

11. oktober 2019

Indgående

 • Fra Niras: oplæg vedr. overfladevand, Kobberbæksvej
  476670/19
 • orientering fra Vejle kommune . orientering om Jordforureningslovens § 70 - overskridelse af afskæringskriterium for tunge kulbrinter
  454043/19
 • FRA RH: Status på "Screening ud af DK-Jord" og godkendelse af JAR 3.9.2
  445705/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel om der skal kigges på påbudsmulighed, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  455985/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om sagsstatus hos DGE, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  456333/19
 • RE: Problem med brug af nøglefil ved underskriftDIGST (Id nr.: 584269)
  444441/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Fælles svar til oplæg, Gl. Vardevej 70, A-C, 6700 EsbjergTovværket - Esbjerg
  444582/19
 • Korrespondance m Esbjerg Kommune: Fælles kommentar til oplæg, Gl. Vardevej 70, A-C, 6700 Esbjerg
  444572/19
 • Fra Odense Kommunne: Revurdering af kortlægning på Søkildevej 1, 5270 Odense N - lok.nr. 461-81294
  471260/19
 • Fra Odense Kommune: Rykker for regionens udtalelse til undersøgelsesnotat, Sandvadvej 3, 5210 Odense, lok.nr. 461-81313
  444684/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Undersøgelsesnotat med bilag 1-5
  444685/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168.201910-07.datanotat-fase3. transekt1. B101-B104, B110-B112.Med bilag, Storebæltvej 10, 5800 Nyborg
  443958/19
 • Fra DMR A/S: Resultater fase 3 - supplerende boringer, Storebæltvej 10, 5800 Nyborg
  443957/19
 • Fra Rådgiver: Boringer er sløjfet
  451635/19
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål fra Ejlskov vedr. Afkast fra drænlag
  450410/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  449429/19
 • Oversigt over ledige ydernumre 1.1.2020.docx
  445590/19
 • Afslagsbegrundelser i POK - april 2017.docx
  445585/19
 • Revideret ansøgning samt bilag til "Bedre overgang til erhvervsgymnasierne"
  445888/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering, Jagtvænget 10, Hjerting
  445504/19
 • Fra Varde Kommune: Til orientering 10.000 l olietank Toften 2, 6818 Årre
  445261/19
 • Fra projekt: Rev. projektbeskrivelse og budget
  445417/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade, matrikel 696bb og 696bc, Fr
  445089/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Bilag, Tegninger, Skolegade 86, 6700 Esbjerg
  445136/19
 • Tidsplan - pr. 1.1.2020.doc
  445591/19
 • Næste møde i Bedømmelsesudvalget - ydernumre pr. 1.1.2020 (F2 DP Id nr.: 2221353)
  445581/19
 • Næste møde i Bedømmelsesudvalget - ydernumre pr. 1.1.2020 (F2 DP Id nr.: 2221353) - Forretningsorden for Bedømmelsesudvalg for psykologer - Januar 2017.docx
  445583/19
 • Fra SK - halvårsrapport - første halvår 2019
  444696/19
 • Fra projekt: Regnskab, underskrevet
  445408/19
 • Fra SEG - aflevering af tillægsspørgsmål #2 + forandringsteori
  444368/19
 • Fra Haderslev kommunes kontaktperson, fremsendelse af materiale mv. vedr. Simmerstedvej 1, Haderslev
  444330/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  444028/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Matr.nr. 7000ad Aabenraa, Tidligere H P Hansensgade 44, 65200 Aabenraa
  445179/19
 • Fra NIRAS: Vedr. tidsplan sløjfning
  444914/19
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40 m.fl., matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde
  445076/19
 • Fra NIRAS: Udkast til moniteringsrapport 2019
  443623/19
 • Fra COWI: Adelgade 138 og 140, Bogense
  444161/19
 • Til Advokat: Svar vedr jordudjævning, Søndre Kobbelvej 11, Fredericia
  444605/19
 • Fra Haderslev kommune, Bilag til mail: Gamle tegninger. Simmerstedvej 1, Haderslev..pdf
  444338/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar Vedr. spørgsmål ti udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  444494/19
 • Attached Image
  443827/19
 • Til COWI: Frydsvej 6, Egtved, pulje 10 - 2019
  443705/19
 • Fra Orbicon - Endelig version af Miljøkonsekvensrapport vedr. råstofindvinding ved Jerlev Etape 4
  444504/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Bilag, Supplerende notat med poreluftmålinger, Skolegade 86, 6700 Esbjerg
  445129/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Mail vedr. elevatortårn, Skolegade 36, 6700 Esbjerg
  445111/19
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering Vedr. udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  444505/19
 • Fra VTG - svar på spørgsmål til projektansøgning: FUTURE SOLUTIONS - BY GIRLS - 2
  444968/19
 • Fra NIRAS: Budget på fase 3
  455790/19
 • Fra Billund Kommune: Tilladelse til afledning af renpumpningsvand - Grindsted
  455575/19
 • Fra NIRAS: kopi af mail til Odense Kommune om Ændringer i pumpetest ved Lindvedværket
  453605/19
 • Fra Billund Kommune: Kvittering vedr.tidsplan og telefon/mail liste
  455574/19
 • Fra Rambøll: FG2-1 - prøver til dinoflagellatanalyse
  455576/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Høring
  463115/19
 • Fra Danske Regioner: Anmodning om bidrag til svar på ministerspørgsmål
  469978/19
 • Fa Miljø- og Fødevareministeriet. Kvittering
  469986/19
 • Fra RM: Dagsorden til samarbejdsmøde 22. 10. mellem RSD og RM vedr. Hammel Neurocenter
  472643/19

Udgående

 • Til TV2 Fyn: Svar på anmodning om aktindsigt , Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  445391/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: § 8-høringssvar for udkast til § 8-tilladelse på Odensevej 45, 5750 ringe, matr.nr. 22a Rynkeby By, Ringe
  445293/19
 • Til Kolding Kommune: Regionens udtalelse til oplæg ifm. undersøgelsespåbud, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  445239/19
 • Til Odense Kommune: Bekræftelse af modtagelse af mail, samt angivelse af tidshorisont for tilbagemelding på undersøgelsesnotat, Sandvadvej 3, 5210 Odense NV
  444704/19
 • Til STAUN Miljørådgivning: Opsummering af telefonsamtale angående supplerende dokumentation for oprensning på Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  443986/19
 • Til Borger: Gennemgang af fremtidig sagsbehandlig og tidshorisonter, Kalkbrænderivej 13a, Kværndrup
  443854/19
 • Til Kanalbyen ved Fredericia: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, matr. nr. 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde.pdf
  445457/19
 • Til Haderslev Kommune, kvittering for mail og oplysninger
  444349/19
 • Til grundejer, Stevneskovvej 39F, 5700 Svendborg
  444907/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Lammesøvej 11, 5450 Otterup
  443755/19
 • Til Borger, Orientering om kommende forureningsundersøgelse på Nørregade 5, 6800 Varde.pdf
  445400/19
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39D, 5700 Svendborg
  444875/19
 • Til Moe: SV: Grejs Bakke 9, Vejle - supplerende prøver
  444342/19
 • DEN SELVEJENDE INSTITUTION SANDBJERG GODS, BILAG, Udkast til V1-afgørelse.pdf
  443992/19
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39A, 5700 Svendborg
  444821/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. spørgsmål fra Franck Geoteknik vedr. udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  444358/19
 • Til Grundejer, vedr. Stevneskovvej 39B, 5700 Svendborg
  444854/19
 • Til COWI: Oplæg ønskes til tilsyn 2019
  444898/19
 • Til Borger2, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443729/19
 • Til Orbicon: SV: Skovvej 22, kommentar til rapportudkast
  444178/19
 • Til borger - svar på forespørgsel
  445018/19
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39E, 5700 Svendborg
  444893/19
 • Til Kanalbyen ved Fredericia: V2-varsling, matr. nr. 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde.pdf
  445456/19
 • Til Borger, bliver kontaktet vedr. besigtigelse
  443817/19
 • Til borger: Bystævnet 41
  445473/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Gelstedvej 42, 5591 Gelsted
  443669/19
 • Til Ejerforeningen, V1-høring, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443725/19
 • Til Ansøge: vedr. revideret kort. Ansøgning, erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, - Matr. 2A, Vellinge By, Bederslev
  443569/19
 • Til Rambøll A/S: Svar vedr. forespørgsel vedr. §8 ansøgning til matr. nr. 130 og del af 131 Engene, Vejle Jorder
  444483/19
 • Til Krogsbølle Skytteforening, V1-afgørelse, Kørupvej 38, 5450 Otterup
  443806/19
 • Til borger2, V1-høring, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443730/19
 • Til borger1, V1-høring, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443728/19
 • Til Brenderup Højskole V1-afgørelse med bilag, Stationsvej 54, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  444185/19
 • Til Ribe Kommune, Vedr. sammenlægning af erhvervsejendomme - Industrivej 47 og 49, 6760 Ribe
  443831/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Lammesøvej 17, 5450 Otterup
  443766/19
 • Til Ejerforeningen, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443724/19
 • Til grundejer, vedr. Stevneskovvej 39C, 5700 Svendborg
  444867/19
 • Til Rambøll: Status ønskes
  444881/19
 • Til praksis i Grindsted: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  443770/19
 • DEN SELVEJENDE INSTITUTION SANDBJERG, V1-høring, Sandbjergvej 104 m.fl., 6400 Sønderborg.pdf
  444001/19
 • Til Domhusgaarden, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443722/19
 • Til Fredericia Kommune: Supplerende svar vedr. spørgsmål fra Franck Geoteknik vedr. udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  444362/19
 • Til Odense Kommune, Høring om forurening på Fangelvej 36-38, 5260 Odense S
  444407/19
 • Til NIRAS: Sløjfning af boringer
  443617/19
 • Til DEN SELVEJENDE INSTITUTION SANDBJERG GODS, Kortbilag til V1-høring.pdf
  443987/19
 • Til RealKredit Danmark, svar på henvendelse vedr. Stærmosegårdsvej 38, Odense
  445356/19
 • Til Kanalbyen ved Fredericia: Kortbilag til V2-varsling, matr. nr. 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde.pdf
  445458/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for orientering om spild af gearkasseolie i indkørsel på Præstevænget 47, 7323 Give.
  444149/19
 • Til Domhusgaarden, V1-høring, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443723/19
 • Til Borger1, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443727/19
 • Til Billund Kommune: praksis i Grindsted åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  443774/19
 • Til Frøs Sparekasse, Orientering om revurdering af tidligere og opstart af ny undersøgelse af Frøsvej 5, Rødding.pdf
  444372/19
 • Til borger, V1-kortbilag-høring, Strandvejen 9 og 9A, 5800 Nyborg.pdf
  443726/19
 • Til borger: Orienteringsbrev Storegade 24, 6100 Haderslev
  445483/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev Gåskærgade 25, 6100 Haderslev
  445482/19
 • Til Borger: Grundejerorientering, Gåskærgade 23, 6100 Haderslev
  445480/19
 • Til Borger: Grundejerorientering, Naffet 18, 20, 22, 6100 Haderslev
  445489/19
 • Til DigiTech: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  446157/19
 • Til TV2 Fyn: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  446059/19
 • Til JV: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  446077/19
 • Til DR: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  446087/19
 • Til DR Fyn: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  445869/19
 • Til GF-sekretariatet: deltagere fra regonsrådet til åbning
  446892/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev Gåskærgade 21, 6100 Haderslev.pdf
  445481/19

10. oktober 2019

Indgående

 • Fra Kreis Rendsburg-Eckernförde, interesse i SIRI
  463817/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Havnegade 120, 5000 Odense C
  456188/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag - Havnegade 120, Odense
  456192/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse - Havnegade 120, Odense
  456190/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Korrespondance Havnegade 120 - opsætte carport til 8 biler
  456191/19
 • Fra TV2 Fyn: Aktindsigt i sagsnr.:18/8731, Korrespondance med DMR A/S, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  444929/19
 • Fra Orbicon: 621-02005_Gl. Stationsvej 7A. Revideret rapport
  443826/19
 • Fra Vejen Kommune: Endelig tilladelse til udledning
  442682/19
 • Fra Kreis Plön, vedr. interesse i projektet
  463810/19
 • Fra GEO - FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445508/19
 • Fra GEO - FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445507/19
 • Fra GEO - FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  450623/19
 • Fra Miljøteknik: Bilag - Undersøgelsesrapport, Kalkbrænderivej 13A, Kværndrup
  443845/19
 • Fra Miljøteknik: Undersøgelsesrapport, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrup, lok.nr. 430-81221
  443848/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Atter et nyt udkast til §8 tilladelse, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455740/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Mail med spm. fra lokalråd, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455739/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST - §8 til opførelse af madpakkehus, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455741/19
 • Fra Borger: Forespørgsel om gennemgang af fremtidig sagsbehandlig og tidshorisonter, Kalkbrænderivej 13a, Kværndrup
  443838/19
 • Fra Niras - FORSP ang. materiale på 479-70120
  450687/19
 • Fra GEO - FORSP vedr. rekvirering af materiale Flegmade, Vejle
  445511/19
 • Fra Niras: FORSP - Arkivoplysninger. Lok. nr. 461-81183. Beldringevej 5, 5270 Odense N
  455708/19
 • Fra borger: Kvittering for modtagelse af min mail, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  443791/19
 • Fra ejendomsmægler - FORSP vedr. Nederdammen 33, 6760 Ribe - Matr.nr. 477 Ribe bygrunde
  445505/19
 • Fra Region Sjælland, status vedr. deltagelse
  463809/19
 • Fra grundejer - FORSP vedr. evt. byggeri på ejendom
  445500/19
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale på Ribe Landevej 392 , 7100 Vejle
  484586/19
 • Fra Cowi til : Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 03 - 2019-10-09 - Referat - Sikkerhedsmøde nr. 03, 2019-10-09.pdf
  494643/19
 • Fra Cowi til RS :Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 03 - 2019-10-09
  494640/19
 • Fra Eurofins; Revideret analyserapport vedr.479-00008 Holmdrup Huse Losseplads. Lokation: 479-00008 att: Anita Hjørringsgaard
  445435/19
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Dejrupvej
  444223/19
 • HØRING: Udkast til lov om ændring af tatoveringsloven (Regulering af tatovørområdet samt undtagelser fra loven for personer i exitforløb) - frist 31. oktober 2019
  446084/19
 • Fra borger - bilag
  443475/19
 • Fra Borger - Henvendelse om Bystævnet 41
  445472/19
 • Fra Borger, kvittering vedr. modtaget mail
  443793/19
 • Fra Kolding Kommune, Undersøgelsesoplæg, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  443783/19
 • Fra borger - bilag
  443474/19
 • Fra Borgerf - materiale om tidligere ansøgning
  443472/19
 • Ændring af cvr.nr.
  441622/19
 • MED Klippekortmodul d. 9. oktober 2019
  441986/19
 • Fra borger - Bilag
  443473/19
 • fra Niras, borger henvendelse angående Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup
  442655/19
 • Fra ansøger: underskrevet ansøgnning ang erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, - Matr. 2A, Vellinge By, Bederslev
  443566/19
 • Fra Haderslev Kommune, oplysninger om kontaktperson vedr. Simmerstedvej 1, Haderslev
  443864/19
 • Fra Borger, ønsker at være tilstede ved besigtigelse
  443803/19
 • Fra Aberdeenshiree: Referat fra North Sea Commission - Energy and Climate Change Group okt 2019
  445474/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. spørgsmål fra Franck Geoteknik vedr. udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  444300/19
 • Fra Fredericia Kommune: Franck Geotekniks spørgsmål/kommentarer til Udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  444292/19
 • Fra advokat: Angående udjævneing, Søndre Kobbelvej 11, Fredericia,
  443969/19
 • Fra Vejle Kommune: Spild af gearkasseolie i indkørsel på Præstevænget 47, 7323 Give
  443952/19
 • Fra Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  445005/19
 • Fra Kolding Kommune, Undersøgelsespåbud, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  443782/19
 • Fra UU Danmark: Unge med kant Syddanmark
  459107/19
 • Fra Vejle Kommune: Materiale fra Søndermarksvej 99, 7100 Vejle - nmail nr. 1
  459089/19
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. materiale fra Søndermarksvej 99, 7100 vejle - mail nr. 3
  459317/19
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. materiale fra Søndermarksvej 99, 7100 Vejle - mail nr. 2
  459255/19
 • Fra Vejle kommune: Landzonetilladelse for tidligere råstofgrav, Engmarksvej 5 og 6, Jerlev
  467284/19
 • Fra Rambøll: FG2-1, geofysisk log og forslag til filtersætning
  455571/19
 • Fra Billund Kommune: Henvendelse fra Vestre Skole
  455572/19
 • Fra Region Midt: Punkter til møde 22. oktober
  472681/19
 • Fra rådgiver - GeoGis-kontrolrapporter og kort for lokaliteter i Pulje 19
  474706/19
 • Fra Water IQ: Questions related to tender project A121940
  482221/19

Udgående

 • Til kommunerne: Dagsorden til møde 21. oktober
  465647/19
 • Til Vejen Kommune: Svar vedr. udkast til tilladelse
  441430/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for materiale på Ribe Landevej 392 og Søndermarken 99, 7100 Vejle
  484598/19
 • Til Borger - kvittering for mail
  441479/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Vestre Tirslundvej 11, 6670 Holsted, 6670 Holsted.pdf
  442515/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Oprettelse af solopraksis i Grindsted samt ansættelse i Billund ophører
  441252/19
 • Til borger - V2-kortbilag, del af matr. nr. 4l Tirslund By, Føvling.pdf
  442518/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Lille Jyndevadvej 6, 6360 Burkal.pdf
  441048/19
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  442401/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Billundvej 2, 7250 Hejnsvig.pdf
  442877/19
 • Til borger - V1-kortbilag, Billundvej 2, 7250 Hejnsvig.pdf
  442896/19
 • Dagsorden til Strategisk Styregruppe den 23. oktober 2019
  442385/19
 • Til Rambøll: Accept af tilbud
  441499/19
 • Varslingsbreve, monitering 2019, lejere og grundejer
  442813/19
 • Til NP Udlejning, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Torvet 4-6, 5800 Nyborg.pdf
  442464/19
 • Kommunemeddelelse - Bekræftelse på oprettelse af solopraksis i Grindsted samt oplysning om ansat læge ophører i Billundd
  441263/19
 • Til kommunen - til orientering, en del af ejendommen Vestre Tirslundvej 11, 6670 Holsted, del af matr. nr. 4L Tirslund By, Føvling kortlægges på V2
  442523/19
 • Til NP Udlejning, V1-kortbilag - høring, Torvet 4-6, 5800 Nyborg.pdf
  442472/19
 • Til Billund kommune - til orientering, V1-kortlægning Billundvej 2, 7250 Hejnsvig
  442936/19
 • Til NIRAS: Kommnentarer til oplæg fase 3
  442388/19
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  442397/19
 • Til Sweco:- Pulje 11 - Dejrupvej
  444235/19
 • Fra Ejendomsmægler -FORSP - aktindsigt - Vedr. lokalitetsnr. 480-81131 - Frugthaven 37, 5462 Morud
  445497/19
 • Til NP Udlejning, V1-høring, Torvet 4-6, 5800 Nyborg.pdf
  442471/19
 • Ti dermatologerne: Nyt fra Praksisafdelingen
  443771/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for materiale fra Ribe Landevej 392 og Søndermarken 99 (Søndermarksvej 99), 7100 Vejle
  459343/19
 • Til borger: Svar vedr aktindsigt
  459904/19
 • Til Vestre Skole: Orientering om borearbejdet
  455582/19

9. oktober 2019

Indgående

 • Fra COWI: Bilag - § 8 ansøgning
  443720/19
 • Fra COWI: § 8-Ansøgning - Jyllandsvej 4-6, Bogense
  443714/19
 • RE: PowerShell kursus
  441134/19
 • Fra Rambøll: Pulje 3_2019: Pejling af boringer på Elkjærhøjevej og omkringliggende.
  474464/19
 • Fra Borger: Bekræftelse af regionens kommentarer, Langevad 3, 6200 Aabenraa
  443810/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplæg t. omfang for § 8-tilladelse, Gl. Vardevej 70 A-C, 6700 Esbjerg
  444212/19
 • RE: referat af RIT-møde den 26-09-2019
  440819/19
 • (BR18) Ibrugtagningstilladelse..pdf
  441286/19
 • VS: 1806 - Vejle Sygehus, P-hus nr. 2 - Ibrugtagningstilladelse
  441285/19
 • PowerShell
  440005/19
 • Fra Kolding Kommune: Notat - vurdering af gulv, Mønten 9, 6000 Kolding.pdf
  439394/19
 • SV: 3. møde i arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed
  467747/19
 • Telefonhenvendelse ang. lokalitetsnr. 491-70134.
  438729/19
 • Fra DMR: Dokumentation for materialer brugt til genopbygning af udgravning, Brovejen, 5900 Rudkøbing
  438370/19
 • RE: Sent to swecodanmark.dk: Møde i RIT IT
  437810/19
 • RE: Sent to swecodanmark.dk: Møde i RIT IT
  437776/19
 • FRA SwecoE: Sent to swecodanmark.dk: Møde i RIT IT
  437805/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 2 - Ansøgning, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455737/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST - §8 til opførelse af madpakkehus, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455738/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Nyt udkast til §8 tilladelse, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  455736/19
 • Fra Billund Kommune: Fremsendelse af miljøvagtrapport i forbindelse med oliespild i Billund Lufthavn tirsdag den 1/10 2019
  486142/19
 • Fra Rambøll: Kommentar til tilladelse til afledning af vand fra renpumpning - Grindstedværksforureningen
  455565/19
 • Fra Rambøll: Svar til GEUS vedr. dinoflagellatanalyser
  455570/19
 • Fra Rambøll: Borearbejde Grindsted - tidsplan og telefon/mail liste
  455564/19
 • fra Orbicon Økonomi Vingårdsvej Faaborg
  456624/19
 • fra HOME - henv. ang. Dampskibsmolen 3, 2.tv., 5800 Nyborg.
  456871/19
 • Fra Esbjerg Jerne Apotek: Soolantra creme mod fnat
  439262/19
 • VS: DFN - Protokoll der Sitzung 30.9.2019
  439575/19
 • Fredericia kommune: vedr. Slutnotat og boligerklæring - Skærbæk Havnegade 43b, Skærbæk
  438774/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Varsling af påbud, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  438876/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Fønsvej 9, 5580 Nørre Aaby.pdf
  437943/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Udkast Undersøgelsespåbud, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  438878/19
 • Fra borger - ønske om møde
  441466/19
 • FFra NIRAS: Vedr. pumpe i uge 43
  440973/19
 • Fra Moe: SV: Grejs Bakke 9, Vejle - supplerende prøver
  439463/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Godkendelse af oplæg til suppl. und., Jagtvænget 10, Hjerting
  437993/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Varsel om Påbud om undersøgelse af jordforurening ved Stena Recycling A/S på Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  438860/19
 • Fra Rambøll: JAGG beregning, Jagtvænget 10, Hjerting
  440996/19
 • Fra NIRAS: Rapportudkast
  440970/19
 • Fra COWI: Opsummering efter møde 09-10-2019
  440969/19
 • Fra EG - svar på spørgsmål til ansøgning II
  444980/19
 • Fra Middelfart Kommune: VS: §8-ansøgning - Havnegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  444773/19
 • Fra Haderslev Kommune, kontaktoplysninger på medarbejder
  443948/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup.pdf
  443884/19
 • Fra Esbjerg kommune, Sammenlægning af erhvervsejendomme - Industrivej 47 og 49, 6760 Ribe
  443820/19
 • Fra projekt; revideret budget
  443878/19
 • Høring: Udkast til lovforslag om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (Udvidelse af virksomhedsområdet for tandplejere)
  446819/19
 • Fra Ditmer: Status APOS-integration til DitmerFlex (Lægers bibeskæftigelse)
  447072/19
 • Fra Hede Danmark, Råstof, Skovrejsning i interesseområde, Ribe
  448391/19

Udgående

 • Til Rådgiver: Sløjfning af boringer på Kuopiovej 36 - rykker
  440897/19
 • Til DR - liste med lossepladser i RSD
  445533/19
 • Til rådgiver: Risikovurdering af Skovvej 22
  440877/19
 • TIL DR: Gamle lossepladser
  440869/19
 • Til SKAT: Orientering om V2-kortlægning, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev
  440868/19
 • Til borger: Zinkforurening udgør ikke risiko for grundvand, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  440850/19
 • Project-idea SIRI,
  463803/19
 • Til EDC: Kopi af regionens kommentarer til afgravning af forurenet jord, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle, lok. nr. 631-00428.
  440622/19
 • Til Miljøteknik: Regionens kommentarer vedr. undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 9, 5400 Bogense, 4ae Bogense Markjorder, lok.nr. 480-81328.
  440158/19
 • til DMR: Ny sagsbehandler på Sverigesvej 9, 5700 Svendborg
  443879/19
 • Til kommune, V2 kortlægningsbrev, Aabenraa Landevej, 6100 Haderslev, matr. nr. 979, Sdr. Otting under Haderslev.pdf
  440867/19
 • Til borger, V2 kortlægningsbrev, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev.pdf
  440866/19
 • Til borger, kortbilag, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev.pdf
  440865/19
 • Til kommune: Endelig V2-kortlægning og spm om påbudsmuligheder, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev
  440864/19
 • Til Kolding Kommune: Svar til basistilstandsrapport, Mønten 9, 6000 Kolding
  439489/19
 • Til JRS: Kommentarer til oplæg om friv. opr., Langevad 3, 6200 Aabenraa
  439266/19
 • Til Vejdirektoratet: Bilag - Udgår - inden kortlægning efter oprensning med bilag
  438960/19
 • Til Vejdirektoratet: Udgår inden kortlægning efter oprensning, del af Brovejen, 5900 Rudkøbing, matr. 7000y Rudkøbing Markjorder
  438959/19
 • til borger : Jordforurening på Kikkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  438750/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Referering af telefonsamtale angående Gåsebjergsand, Odensevej 150, 5600 Faaborg
  438433/19
 • TIL KB software: BiD estimater og releaseplan 2019/2020
  437800/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering fro miljøvagtrapport i forbindelse med oliespild i Billund Lufthavn tirsdag den 1/10 2019
  486153/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering for orientering om oprensning af oliespild i Billund Lufthavn tirsdag den 1/10 2019
  486132/19
 • Til DMR - telefonnotat samtale med grundejer - Renseriundersøgelse P37 - Møllegade 17, Løgumkloster
  493969/19
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune og Ingeniør'ne - SV_ Ansøgning om § 8 tilladelse - Faaborg Sygehus - anvendelse til beboelse, Odensevej 51, Faaborg.
  439092/19
 • Til Borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse af Slagtergade 20a, Haderslev.pdf
  440553/19
 • Til Aabenraa Kommune, vedr. indvindingsopland, Hovedgaden 91, 6360 Tinglev
  439579/19
 • Til Rambøll og Esbjerg Kommune: Godkendelse af oplæg til suppl. undersøgelse, Jagtvænget 10, Hjerting
  437985/19
 • Til DGE: svar på mail vedr. suppl vandprøver Østervold 5, 6800 Varde
  438973/19
 • Til Tønder Kommune, Vurderingsstyrelsen, Tønder Kommune og Brdr. Hartmann: V1V2-afgørelse, Hartrmannsvej 2, Tønder
  440191/19
 • Til borger - V1-kortbilag høring - matr.nr. 48 Nyborg Markjorder.pdf
  439906/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Fønsvej 9, 5580 Nørre Aaby
  437957/19
 • Til Brdr Hartmann A/S, GEO, Vuderingsstyrelsen og TØnder Kommune: V1V2-Afgørelse, Hartmannsvej 2, Tønder
  438856/19
 • Til Borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse, Simmerstedvej 1.pdf
  440654/19
 • Til borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse, Åvej 4, Gram.pdf
  440510/19
 • Til COWI: kontrakt, monitering
  442807/19
 • Til Borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse, Slagtergade 9,Haderslev.pdf
  440530/19
 • Til Middelfart Kommune: Afgørelse Udgået inden kortlægning
  440601/19
 • Til VTG - vedr. spørgsmål til projektansøgning: FUTURE SOLUTIONS - BY GIRLS - part II
  439604/19
 • Til borger - V1-høring - Hyrdegyden 5, 5800 Nyborg.pdf
  439898/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Kystvejen 32, Asperup.pdf
  440568/19
 • Til borger, V1-kortlægning afgørelse, Kirkebjergvej 16, Asperup.pdf
  440293/19
 • Til borger - bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Hyrdegyden 5, 5800 Nyborg.pdf
  439838/19
 • Til Borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse, Rødding Vestergade 18.pdf
  440640/19
 • Til Borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse, Rødding Vestergade 16.pdf
  440623/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Hjordkærvej 20, Bolderslev.pdf
  438371/19
 • Til borger, V1-høring, Hjordkærvej 20, 6392 Bolderslev.pdf
  438378/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Sprøgsmål omkring indvindingsopland, Hovedgaden 91, 6360 Tinglev
  439567/19
 • Til Nyborg Kirke - V1-høring - Hyrdegyden 7, 5800 Nyborg.pdf
  439912/19
 • Til Nyborg Kirke - bilag til V1-høring udkast til V1-afgørelse - Hyrdegyden 7, 5800 Nyborg.pdf
  439909/19
 • Til Fredericia kommune : Vedr. Skærbæk Havnegade 43B
  437992/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Hjordkærvej 20, Bolderslev.pdf
  438375/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Jernbanegade 2d, 5500 Middelfart
  444719/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup
  443888/19
 • BILAG til Faaborg-Midtfyn Kommune og Ingeniør'ne - RSYD's bemærk til DMR oplæg nedrivning bygninger
  439093/19
 • Til COWI: Udbud af laboratorieforsøg, Grindsted, herunder økotoksikologiske tests.
  482058/19
 • Til COWI: Tidsfrist for aflevering af tilbud
  482209/19
 • Til Borger, Orientering om revurdering samt supplerende undersøgelse, Rødding Vestergade 14.pdf
  440610/19

8. oktober 2019

Indgående

 • FRA KB: BiD estimater og releaseplan 2019/2020
  437784/19
 • Fra rådgiver: Info om prøvepumpning
  437601/19
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune: Omplacering af poreluftprøver, Saltgade 21, Ribe
  437346/19
 • fra fredericia kommune dokumentation of at §8 vilkår er overholdt i forbindelse med etablering af omfangsdræn; Grethevej 19
  451325/19
 • 19-8124_v1_Vedr. etablering af omfangsdræn, Grethevej 19.pdf
  451326/19
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune og Niras: Kommentarer til poreluft og boringer, Saltgade 21, Ribe
  437338/19
 • Fra Orbicon: 621-02004_Gl. Stationsvej 7_revideret rapport
  436649/19
 • Fra Nyborg Kommune: Afgørelse om ikke §8-pligt: Vedr. rørlægning af grøft bag Nyborg Banegård. Del af lokalitet 449-00005, DSB Banestrækning 131.000-131.610, 5800 Nyborg
  456812/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag Mail fra DSB til Nyborg Kommune - Nyborg Station, DSB Banestrækning 131.000-131.610, 5800 Nyborg
  456814/19
 • Fra Vejen Kommune: Udkast til tilladelse
  441424/19
 • Vedr. Grethevej 19, Fredericia
  451328/19
 • 18-9833_v1_Vedr. dokumentation i forbindelse med understøbning af fundamenter og sænkning af kældergulv på ejendommen Grethevej 19.pdf
  451329/19
 • Fra indvinder RÅSTOF Ansøgning om tilladelse til fortsat udledning af søvand fra tidligere råstofsø i Tjæreborg
  451683/19
 • Fra Cowi til RS: Kontrakter Kærgård Plantage - Tillægsaftaler 12 og 13 - ISCO + Bio container - Underskrevet_tillæg_13.pdf
  494602/19
 • Fra Cowi til RS: Kontrakter Kærgård Plantage - Tillægsaftaler 12 og 13 - ISCO + Bio container
  494588/19
 • Fra Cowi til RS: Kontrakter Kærgård Plantage - Tillægsaftaler 12 og 13 - ISCO + Bio container - Underskrevet_tillæg_12.pdf
  494589/19
 • Fra Esbjerg kommune: Bemærkning til Kopi af høring af V2-kortlægning, 557-45007, Vestergade 28, 6690 Gørding
  493857/19
 • Fra danske regioner: Bidrag til folketingsspørgsmål vedr. osteoporose / Frist 18.10
  450326/19
 • Fra Cowi: vedr. Unge med Kant
  459094/19
 • HØRING: Udkast til lov om ændring af tatoveringsloven (Regulering af tatovørområdet samt undtagelser fra loven for personer i exitforløb) - frist 6. november 2019
  446038/19
 • Fra NIRAS: Status supplerende undersøgelser - fase 2
  441555/19
 • Fra Kolding Kommune, Geoteknisk Undersøgelse, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  438812/19
 • Fra Rambøll: rev. forslag til suppl undersøgelse, Jagtvænget 10, Hjerting
  437956/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Afgørelse
  440090/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedhæftede filer fra JordWeb, Sct Knuds alle 7, Bramming
  436467/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Mail med vedhæftede jordprøver, Sct. Knuds Alle 7, Bramming
  436487/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  437400/19
 • Fra psykiatri - respons på mail om praksiskoordinatorer
  435773/19
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  436693/19
 • Fra Borger: Ansøgning om optagelse VTO
  436373/19
 • Fra Fredericia kommune: mail vedr. Skærbæk Havnegade 43B
  437976/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  440066/19
 • Fra borger: Fwd: Vedr. Kløvermarken 15, 7190 Billund - materialet fra Landsarkivet
  437936/19
 • Fra Kolding Kommune, Forureningsundersøgelse, Bronzevej 7, 6000 Kolding
  438800/19
 • Fra Västra Götalandsregionen: Proposal for NSC letter of support for a continued North Sea Region Programme
  444632/19
 • Fra COWI: Udbud af laboratorieforsøg, Grindsted, herunder økotoksikologiske tests.
  482030/19
 • Fra DHI: Udbud af laboratorieforsøg, Grindsted, herunder økotoksikologiske tests.
  481980/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Forureningsundersøgelse, Finlandsgade 65, Esbjerg
  472825/19
 • Fra OUH - respons på praksiskoordinatorer
  436003/19
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  436689/19
 • Invitation til høring om Medicinrådet onsdag den 23. oktober kl. 09.00-12.00
  435869/19
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  436746/19
 • Fra O. B. Delevopment A/S. SV: 621-00461 Stenderupvej 47, 6091 Bjert. Matr. nr. 4g, Agtrup by, Sdr. Bjert
  437286/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  437387/19
 • Fra Billund Kommune: Vedr. oliespild i Billund Lufthavn tirsdag den 1/10 2019
  437237/19
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  436687/19
 • Fra NIRAS: Budgetstatus
  436686/19
 • Bidrag til folketingsspørgsmål vedr. osteoporose / Frist 18.10
  437370/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Lettere forurenet jord fra Sct Knuds alle 7, Bramming
  436477/19
 • Fra DMR A/S: Orientering om ophængning af ORSA-rør på Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  436684/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Jordflytning fra Danmarksgade 62, 6700 Esbjerg
  436616/19

Udgående

 • Til Rådgiver: Vestre Nørremarksvej 26 - Ny sagsbehandler
  437580/19
 • Til Miljøstyrelsen, RÅSTOF, Svar på flere ting matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  437516/19
 • Til Langeland Kommune: Opklarende spørgsmål om oprensning på Brovejen, 5900 Rudkøbing
  437231/19
 • Til Kolding Kommune: Kommentarer til Undersøgelsespåbud, Kokmose 7, 6000 Kolding
  436748/19
 • Til Ingenior-ne: Svar på henvendelse vedr. Middelfartvej 291 i Odense, del 3/5
  436580/19
 • Til Ingenior-ne: Svar på henvendelse vedr. Middelfartvej 291 i Odense, del 2/5
  436578/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til ønske om nedrivning af bygninger på Vesterbro 28, 5000 Odense C
  436478/19
 • Til borger: Kopi af kortlægningsafgørelse, Grejsdalsvej 390 Vejle
  436452/19
 • Til borger, kortbilag, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa.pdf
  436365/19
 • Til borger, UDKAST, Afgørelse - Vidensniveau 1 kortlægning, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa.pdf
  436366/19
 • Til borger, Høringsbrev, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa.pdf
  436364/19
 • Til Aabenraa Kommune: Orientering om V1-kortlægning, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa
  436363/19
 • Til COWI, Svar på telefonhenvendelse, Grimstrupvej 125, 6705 Esbjerg Ø
  435785/19
 • Til Nordic Medicare - Høring af praksisplan for almen praksis
  435868/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437559/19
 • Til Vejen Byudvikling: Bilag - Kortbilag afgørelse, ingen nuancering, Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen.pdf
  436646/19
 • Til Specialerådet: Svar på spørgsmål vdr. Soolantra og scabies
  437572/19
 • Til borger - varsel af geofysisk undersøgelse, Volderslev Bygade 10, 5260 Odense S.pdf
  437050/19
 • Til Vejen Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen
  436880/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel og partshøring af påbud om undersøgelse efter JFL's §48 af fyringsolie på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Øst
  436774/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437558/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kystvejen 38, Asperup.pdf
  437533/19
 • Til Odense kommune - varsel af geofysisk undersøgelse, Volderslev Bygade 35, 5260 Odense S.pdf
  437064/19
 • Til borger - varsel af geofysisk undersøgelse, Dahlsvej 151, 5260 Odense S.pdf
  437029/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437564/19
 • Til DR: Svart på spørgsmål om aktindsigt
  447954/19
 • Til praksis: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 7. oktober 2019
  437326/19
 • Til Nordicals: Orientering om bestilling af sagen i Landsarkivet - Vedelsgade 46-48, 7100 Vejle
  437584/19
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  437534/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437569/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437562/19
 • Til Vejen Byudvikling: Afgørelse - Udgår delvist, nuancering bortfalder, Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen.pdf
  436639/19
 • Til Stenbogård - varsel af geofysisk undersøgelse, Volderslevvej 147, 5260 Odense S.pdf
  437023/19
 • Til Alles Lægehus - Praksisplan til høring
  435874/19
 • Til borger - varsel af geofysisk undersøgelse, Volderslevvej 100, 5260 Odense S.pdf
  437079/19
 • Til borger - varsel af geofysisk undersøgelse, Dahlsvej 153, 5260 Odense S.pdf
  437035/19
 • Til borger - varsel af geofysisk undersøgelse, Bramstrup 2, 5792 Årslev.pdf
  437046/19
 • Til Borger: Optagelse under værditabsordningen
  436630/19
 • Til O. B. Development A/S. SV: 621-00461 Stenderupvej 47, 6091 Bjert. Matr. nr. 4g, Agtrup by, Sdr. Bjert
  437149/19
 • Fra COWI: RE: Kontrakt, Adelgade 138 og 140, Bogense
  436484/19
 • Til Udbetaling Danmark: Anmodning om midler til VTO undersøgelse
  436622/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437560/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437552/19
 • Til borger - varsel af geofysisk undersøgelse, Ribjergvej 25 mfl, 5260 Odense S.pdf
  437075/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437550/19
 • Til Kommunen : Kommunemeddelelse - Odense kommune - lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  437345/19
 • Til Nybolig: SV: Vedrørende forureningskortlægning på Felstedvej 24, 6300 Gelsted
  436714/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437557/19
 • Til COWI: svar på henvendelse
  437555/19
 • Til Cowi: svar på henvendelse
  437567/19
 • Til Cowi: Svar på henvendelse
  437547/19
 • Til Fredericia Kommune: Kopi -Afgørelse udgået inden kortlægning
  436685/19

7. oktober 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - endelig undersøgelsesrapport, Åsumvej 707-711, Odense
  449564/19
 • SV: 3. møde i arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed
  467748/19
 • Fra Rådgiver: Budget 2020
  435518/19
 • Fra Rådgiver: Sagsafslutning
  435214/19
 • Til Aabenraa Kommune: Kortlægingsvurdering, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa
  435029/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Korrespondance omkring planlagt projekt, Gåsebjergsand, Odensevej 150, 5600 Faaborg
  435871/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Tilbud på screeningsundersøgelse, Refshedevej 22, Bramming
  434759/19
 • fra borger . tankundersøgelse Kærbækvej 18, 7200 Grindsted
  449255/19
 • SV: 3. møde i arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed
  467749/19
 • Fra rådgiver RÅSTOF Allonge underskrevet af begge parter
  490745/19
 • SV: JAR strategiseminar mandag den 7. oktober 2019
  434989/19
 • Fra Langeland Kommune: Dokumentationsrapport for afsluttet oprensning, Brovejen, 5900 Rudkøbing
  433593/19
 • Fra Langeland Kommune: Bilag - Notat vedr. afgravning af oliefoureing - Brovejen v. Peløkkevej, Rudkøbing
  433594/19
 • Respons fra PKO-koordinator - Henvendelse til PLO-Syd vedr. ajourføring af FMK
  487936/19
 • Respons fra regional PKO-koordinator - Henvendelse til PLO-Syd vedr. ajourføring af FMK
  487940/19
 • Fra VCS til RS: Fælles grundvand fælles ansvar: Dagsorden for styregruppemøde den 11. oktober - Endeligt regnskab Stoftransportmodel 30. april 2019.docx
  494571/19
 • Fra VCS til RS: Fælles grundvand fælles ansvar: Dagsorden for styregruppemøde den 11. oktober - SUBWATER budget fordeling.xlsx
  494554/19
 • Fra VCS til RS: Fælles grundvand fælles ansvar: Dagsorden for styregruppemøde den 11. oktober - Samlede økonomi for hele Fælles grundvand fælles ansvar.docx
  494573/19
 • Fra VCS til RS: Fælles grundvand fælles ansvar: Dagsorden for styregruppemøde den 11. oktober - Referat fra styregruppemødet 14. marts 2019.docx
  494584/19
 • Fra COWI: Grindsted udbud.
  481890/19
 • Fra Orbicon. Placering af undersøgelsesboringer mv.
  479748/19
 • Fra DR: Spørgsmål til aktindsigt
  447925/19
 • Fra DMR A/S: Prøvetegning over lejligheder på 1. sal over butik på Jernbanegade 2d, 5500 Middelfart
  436677/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Billeder med losseplads 2
  438440/19
 • Fra Esbjerg Kommune: billeder med losseplads
  438435/19
 • Fra Stürup A/S - opfølgning på mail vedr. tilsyn - matr.nr. 12a Veerst
  437761/19
 • Fra Esbjerg Kommune: mail til rådgiver vedr. suppl undersøgelse, Jagtvænget 10, Hjerting
  437939/19
 • Fra Rambøll A/S: RE: forespørgsel vedr. §8 ansøgning til matr. nr. 130 og del af 131 Engene, Vejle Jorder
  444476/19
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt
  459864/19
 • Fra Rambøll: Pulje 9_borearbejde Grindsted - tidsplan
  455563/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmødet 28. oktober 2019
  454707/19
 • Fra Rambøll: Vedr. dinoflagellatanalyser
  455562/19
 • Fra borger VS: Borgerhenvendelse [Ref.nr.=8e65d157a9ba4cadbad17d5e99b6cc7c]
  434906/19
 • Fra projekt: Meddeler at have fået sendetilladelse
  434603/19
 • Miljøprøver, tillæg til supplerende geoteknisk undersøgelse, sept. 2019.pdf
  434457/19
 • telefonhenvendelse - Advokat
  434794/19
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnsbrev
  434183/19
 • Teknisk høring - Rapport med anbefalinger for den akutte sundhedsindsats - FRIST 11. oktober kl. 12
  434853/19
 • Fra Vejen Kommune - Godkendelse af efterbehandling efter råstofindvinding - matr.nr. 12e Veerst By, Veerst
  435020/19
 • Fra EG - svar på spørgsmål til ansøgning II
  435556/19
 • Fra Kolding Kommune: Basistilstandsrapport, Mønten 9, 6000 Kolding
  434846/19
 • Mail fra Danske Regioner
  434880/19
 • DUT-høring om ændring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
  434185/19
 • Fra Rambøll: Forespørgsel vedr. Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  434004/19
 • Fra Niras - aftale om fuld adresseindsamling - pulje 24 - Give, Egtved, Jelling
  433959/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  435039/19
 • MED Klippekortmodul d. 4. oktober 2019
  434935/19
 • telefonhenvendelse - Advokat_Sagsnr_18-52717_Dokid_434794-19_v1.DOCX
  434829/19
 • Historisk redegørelse, Dalum Papir, 2019-09-23.pdf
  434439/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Mail med miljøteknisk rapport, Strandby Kirkevej 185, 6705 Esbjerg Ø
  435922/19
 • Til Nordfyns kommune, odense museum og Odense lufthavn: Høring om udkast til screeningsafgørelse om ikke-miljøvurdering til udvidelse af grusgrav matrikel nr. 2a Vellinge By Bederslev
  434359/19
 • BILAG fra Niras - Oplæg § 8-undersøgelse, Dalum Papir, 24-09-2019.pdf
  434397/19
 • VS: Afmelde
  435210/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Abortankenævnet
  434235/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hylkedamvej 47, 5591 Gelsted.pdf
  436188/19
 • Fra NIRAS: kort med Arealer - kortlægning tTEM ved. Volderslev
  437007/19
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding på regionens udtalelse vedr. ORSA-rør i sagen fra Jernbanegade 2D mfl., 5500 Middelfart
  436553/19
 • til projekthaver
  437466/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedr. JordWeb, Sct Knuds Alle 7b, 6740 Bramming
  435797/19

Udgående

 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 9/9
  447183/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 8/9
  447182/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 7/9
  447181/19
 • Til Rådgiver: OK til GeoGIS, økonomi og tilfredshedserklæring
  440902/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 5/9
  447174/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 4/9
  447170/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 3/9
  447164/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 2/9
  447161/19
 • Til Ingeniøerne: svarpå henv. vedr. Rismarksvej 52, Odense V - Matr. 2d Bolbro, Odense Jorder, mail 1/9
  447155/19
 • Til rådgiver - kommentarer til Udkast til rapport, Åsumvej Losseplads
  449563/19
 • Til STAUN Miljørådgivning: Regionens kommentarer til afgravning af forurenet jord, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle, lok. nr. 631-00428.
  434902/19
 • Til Udbetaling Danmark, Vedr: Værditabsordningen på ejendommen Jernbanegade 17, 7200 Grindsted, matr. nr. 3cv Grindsted By, Grindsted
  434379/19
 • Til alle uddannelser i Vejen Kommune: Invitation til møde om røgfrie uddannelser i Vejen Kommune
  433636/19
 • Til borger, kortbilag, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  433528/19
 • Til Esbjerg Kommune + SKAT: Orientering om ændr. af offentlig indsats, Saltgade 11, 6760 Ribe
  433526/19
 • Til borger, Afgørelse, Indsats for OFV, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  433527/19
 • til praktiserende læger - høring af Praksisplan 2020 - 2023
  435951/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hylkedamvej 47, 5591 Gelsted
  436195/19
 • Til VCS: svar vedr. samarbejdsaftale om tTEM og prøvepumpning, Volderslevvej, tTEM og prøvepumpning
  436998/19
 • Til borger - Udgået efter kortlægning, Nordenbro 11, 5932 Humble, med bilag
  439944/19
 • Til borger, Høringsbrev, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa
  435172/19
 • Til EG - vedr. svar på spørgsmål til ansøgning
  436739/19
 • Til Henneing Have A/S: Vedr udløb af dispensation, Gejsing matr nr 4f, i og m
  436391/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  434006/19
 • Til borger - orientering om kommende forureningsundersøgelse - Vestergade 62, 6270 Tønder.pdf
  435092/19
 • Til borger - orientering om kommende forureningsundersøgelse - Skolegade 14, 6780 Skærbæk.pdf
  435099/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 15, Gråsten kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  435480/19
 • Til projekt: anmodet om rev. budget og projektbeskrivelse
  434067/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 7, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435475/19
 • Til borger, UDKAST, Afgørelse - V2-kortlægning, Mønten 9, 6000 Kolding
  434835/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, Kortbilag til V2-høring, Fangelvej 36 og 38, 5260 Odense S.pdf
  435442/19
 • Til Odense Kommune: V2-varsel af ejendommene Fangelvej 36-38, 5260 Odense S
  435436/19
 • Til Ecoplus: CLUSTERIX 2.0 - approved Action Plan signed
  434743/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 29, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435504/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 3.1 Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435470/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Fangelvej 36 og 38, 5260 Odense S.pdf
  435439/19
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af Jernbanegade 75, 5500 Middelfart - V1-kortlægning
  435466/19
 • Til borger, UDKAST, Afgørelse - V2-kortlægning, Mønten 9, 6000 Kolding.pdf
  434810/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 25, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435495/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på at ansættelse af læge er ophørt i Billund
  434127/19
 • Til advokat - kopi af brev om V1-kortlægning - matr. nr. 3a Havbølle By, Humble
  434554/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 23, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435490/19
 • til Odense Kommune og Niras - kvittering - SV_ §8-undersøgelsesoplæg og historisk redegørelse, Dalum Papirfabrik, Odense
  434540/19
 • Til Kolding Kommune: Hørningsbrev om V2 kortlægning, Mønten 9, 600 Kolding
  434828/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 33, Gråsten kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  435512/19
 • Til Grundejerforeningen, V2 varsel med bilag, Ahlmannsvej 1-35, 6300 Gråsten.pdf
  435539/19
 • Til STRANDAGER SKYDECENTER ApS, V1-afgørelse, Otterupvej 500, 5270 Odense N
  433559/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 13, Gråsten kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  435478/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 5, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435471/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 21, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435488/19
 • Til Ingeniør'ne: Aceppt af oplæg til undersøgelse, Birkegade 17, 6818 Årre, lok. 567-04002
  433836/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 27, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435498/19
 • Til ansøger, lodsejer og parter:Informationsbrev til omboende.pdf
  434374/19
 • Til borger - orientering om kommende forureningsundersøgelse - Jernbanegade 1A, st, 6300 Gråsten.pdf
  435085/19
 • Til ansøger, lodsejer og parter: Følgebrev til høring over udkast til screeningsafgørelse_Denckers.pdf
  434373/19
 • Til ansøger, lodsejer og parter: Udkast-Screeningsafgørelse 2a Vellinge By Bederslev_Denckers.pdf
  434369/19
 • Til borger - orientering om kommende forureningsundersøgelse - Jernbanegade 1A, 1.1, 6300 Gråsten
  435076/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 17, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435483/19
 • Til Miljøstyrelsen, Billund Kommune og Region Midtjylland: Referat af møde 3
  433507/19
 • Til ejerforeningen, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 58, 5800 Nyborg.pdf
  435220/19
 • Til høringsparter - Godkendelse af efterbehandling, 12e Veerst By, Veerst.pdf
  434881/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. regionens udtalelse til den supplerende poreluft-undersøgelse udført i sep. 2019 på Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  434670/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 1, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435451/19
 • Til Vejle Kommune §8 høringssvar
  435387/19
 • Til Lundager Ejendomme, Udkast til Boligerklæring, Fangelvej 36-38, 5260 Odense S.pdf
  435448/19
 • Til borger, Kortbilag, Mønten 9, 6000 Kolding.pdf
  434815/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 9, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435476/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 31, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435507/19
 • Til borger, V1-kortlægning afgørelse med bilag, Jan.pdf
  435473/19
 • Til borger, Høringsbrev, Mønten 9, 6000 Kolding.pdf
  434822/19
 • Til Borger, følgemail til afgørelse vedr. Ahlmannsvej 1, Gråsten - sendes til søn Eigil Hansen
  435449/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 19, Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435485/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 35, Gråsten kortlægges ikke efter undersøgelse.pdf
  435515/19
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Jernbanegade 75, 5500 Middelfart
  434882/19
 • Til Borgere, Brev om ikke-kortlægning, Hårevej 48, Gelsted.pdf
  433489/19
 • Til Danfoss China: Invitation letter for Delegation Minsitry of Housing
  434771/19
 • Til Nordfyns Kommune, V1-høring med bilag, Storhøjvej 60, 5450 Otterup
  433986/19
 • Til borger, V1-kortlægning afgørelse med bilag, Eva.pdf
  435472/19
 • Til Lundager Ejendomme ApS, V2-høring, Fangelvej 36 og 38, 5260 Odense S.pdf
  435445/19
 • Til borger - orientering om kommende forureningsundersøgelse - Møllegade 17, 6240 Løgumkloster.pdf
  435104/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, lok. 445-60002, 07-10-2019
  434971/19
 • Til Borger, Ahlmannsvej 3.1 Gråsten udgår af kortlægning efter undersøgelse.pdf
  435460/19
 • Til borger - orientering om kommende forureningsundersøgelse - Møllegade 1, 6330 Padborg.pdf
  435469/19

6. oktober 2019

Indgående

 • Fra borger - Opfølgning på møde med digelag
  435083/19

Udgående

 • Til borger, Råstof, Opfølgning på mødet den 03. oktober 2019.
  445676/19

4. oktober 2019

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Endelig § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  433549/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag Lindevej 29
  433550/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-tilladelse Lindevej 29
  433551/19
 • Fra Rådgiver: Økonomistatus
  433408/19
 • Fra Rådgiver: Økonomistatus
  433407/19
 • FRA KB: BiD test-proces og understøttede enheder
  433414/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag til gammel sag fra Lynfrosten, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  455735/19
 • FRA ProActive: Status Jordforurening
  441875/19
 • Fra Kiel: vedr. deltagelse
  437586/19
 • Fra Rådgiver: Odensevejens Losseplads, Svendborg - pris på 2 supplerende boringer
  432474/19
 • Fra Rambøll, RÅSTOF, Kvittering for modtaget høringssvar - Vejle Kommune
  458398/19
 • Fra DMR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - kort med nedgravet emballage
  432294/19
 • Fra Odense Kommune, Råstof, VS: Partshøring af udkast til screeningsafgørelse om ikke-miljøvurdering i Sdr. Nærå
  477343/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Bilag - Forureningsundersøgelse, Algade 15B, Ejby
  483504/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik: Status på forureningsundersøgelser, Algade 15B, 5592 Ejby
  483501/19
 • Fra COWI: Grindsted udbud.
  481836/19
 • VS: OUH
  463464/19
 • VS: OUH
  463474/19
 • VS: Henvendelse til Stephanie Lose
  463466/19
 • fra HF&VUC Fyn
  466521/19
 • Fra Billund Kommune: Svar vedr. håndtering af opboret jord
  455553/19
 • Fra Billund Kommune: Svar vedr. adgangsvej ved Vestre Skole
  455555/19
 • Fra Rambøll: Vedr. dispensation til undersøgelsesboringer
  455554/19
 • VS: Høringsbrev
  456299/19
 • Fra Rogaland Fylkeskommune: INVITATION: conference "Go Local: Supporting Regions, Cities and Rural Areas in Migrants' Inclusion" (3 December 2019 - Brussels)
  445156/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Abortankenævnet
  432661/19
 • Fra Vejle Kommune - mail om at aftale om vejadgang fortsat er gældende - Sødover
  432440/19
 • DUT-høring om ændring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om sikring af visse biologiske stoffer, fremføringsmidler og relateret materiale
  432643/19
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæg
  432762/19
 • Undersøgelse af regionernes styring af sygehusenes resurseeffektivitet
  432684/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  433631/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  433612/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  433618/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  433643/19
 • Fra NIRAS: Tilrettet endelig rapport - faneundersøgelse
  433562/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  433628/19
 • Fra Nymølle: Svar vedr. Partshøring vedr. ansøgning om tilførsel af ren jord til Kliplev Grusgrav
  433655/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  433625/19
 • Fra Fredericia Kommune: Kvittering: Vedr. miljøprojekt fra 2019 - i forbindelse med sagen fra Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  433988/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  433609/19
 • Fra Ingeniør'ne: Tilbagemelding på regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Birkegade 17, 6818 Årre, lok. 567-04002
  433825/19
 • Fra Ingeniørerne: henv, Lokalitet 461-00199 - Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  435370/19
 • Fra Rambøll: Oplæg til supplerende undersøgelser efterår 2019
  433610/19
 • Fra Niras: Budgetstatus - Brændekildevej 37
  435513/19
 • Fra Niras - Tidsplan pulje 24 - Give, Egtved, Jelling
  433622/19
 • Fra VCS: Korrespondance vedr. samarbejde om tTEM og prøvepumpning, Volderslevvej, tTEM og prøvepumpning
  436971/19
 • Fra NIRAS: korrespondance vedr. udpegning af område til tTEM, Volderslevvej -tTEM område
  436990/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Jernbanegade 2D mfl., 5500 Middelfart
  436447/19

Udgående

 • Til borger på baggrund af henvendelse - UDKAST til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Bystævnevej 8, 5464 Brenderup
  433072/19
 • SV: Varsel om afgørelse om ikke at meddele til Middelfart kommune høringssvar : påbud i sag vedr. forurening fra gl olietank, Brovejen 277, 5500 Middelfart
  433047/19
 • Til projektkommuner: kopi af udkast til Realdania
  434593/19
 • Til DGE: Regionens kommentarer til revideret undersøgelsesoplæg til Søndergade 30, 5450 Otterup
  432916/19
 • Til Boehringer-Ingelheim: Rammer for diabetesbehandling
  432647/19
 • svar til Kiel
  437589/19
 • Til mødedeltagere: Minutes from the meeting in Krusaa 24 september
  437588/19
 • Til Rambøll: Regionens accept af undersøgelsesoplæg Nyborg Havn matr. nr.1ayz, Nyborg Markjorder
  431548/19
 • SVTil Region Syddanmark, RÅSTOF, Høringssvar afgrænsning af miljøvurdering forslag til råstofgraveområde Frederikshåb, Vejle Kommune
  431507/19
 • 7.10.2019 Møde med folketingsmedlemmer valgt i Region Syddanmark, endelig dagsorden - 7.10.2019 endelig dagsorden.pdf
  436539/19
 • Til Patientinddragelsesudvalget - Høring af Praksisplan for almen praksis
  435904/19
 • 7.10.2019 Møde med folketingsmedlemmer valgt i Region Syddanmark, endelig dagsorden
  436536/19
 • til Lægeforeningen - Høring af Praksisplan for almen praksis
  435880/19
 • til samarbejdsudvalget - høring af praksisplan for almen praksis 2020 -2023
  435925/19
 • Til COWI: accept tilbud monitering 2019
  442791/19
 • Til naboer ved Trondsø Parkvej: Orienteringsbrev om borearbejde
  455587/19
 • Til Billund Kommune: Ny version af orienteringsbrev til naboer
  455559/19
 • Til Rambøll: Infoskilt og nabo-orientering
  455560/19
 • Til Odense kommune - Høring om påbudsmuligheder vedr. forurening på Allesøvej 122, 5270 Odense N
  432987/19
 • Til NIRAS: Vedr. kommentarer fra grundejer
  432466/19
 • Til Estate: Rapporter vedr. 555-55003 Baunhøjvej 38, 6040 Oksbøl
  431785/19
 • Til DMR: SV: - Glasvænget 9, Besigtigelse
  432048/19
 • Til Kogsgaard Miljø og Tasso: Svar på kommentarer til undersøgelse
  432849/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. miljøprojekt fra 2019 - i forbindelse med sagen fra Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  433980/19
 • til kommunerne i syddanmark - Høring af Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023
  435943/19
 • Til PLO Syddanmark - Høring af praksisplan for almen praksis
  435883/19
 • Til KKR Syddanmark - Høring af Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023
  435877/19
 • Til COWI: SV: Adelgade 138-140, Bogense: Besigtigelse
  436096/19
 • til PLO K - Høring af Praksisplan for almen praksis
  435896/19
 • Til KEU - Høring af Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023
  435886/19
 • Til COWI: SV: Adskillelse af interne kulbrinte bidrag, Adelgade, Bogense
  436083/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering ang. Jernbanegade 2D mfl., 5500 Middelfart
  436538/19
 • Til øvrige regioner - Høring af Praksisplan for almen praksis 2020 - 2023
  435908/19
 • Til Odense Kommune, Norrecco og entrepr. Jørn Nielsen A/S: partshøring - udkast til dispensation efter jfl §52, Davinde Søvej, ODense
  432641/19
 • Til JV: Delvis besvarelse på aktindsigt
  432796/19
 • Til DMR: SV: vedr. vurdering af påvirket indvindingsområde, boring 125.197, Herslev Kildeplads
  432296/19
 • Til Stürup A/S - Tilsyn - Veerst matr.nr. 12a - i forbindelse med efterbehandling af 12e
  432248/19
 • Til DR: Delvis besvarelse på aktindsigt
  432750/19
 • Til DigiTech: Delvis besvarelse på aktindsigt
  432741/19
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Ansættelse af læge i Grindsted
  431793/19
 • Til TV2 Fyn: Delvis besvarelse på aktindsigt
  432782/19
 • Til DMR: SV: Besigtigelse - Vandværksvej 9
  431621/19
 • Til Colliers: Svar på supplerende henvendelse
  432053/19
 • Til DR: Delvis besvarelse på aktindsigt
  432768/19
 • Til Ingeniør'ne: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Birkegade 17, 6818 Årre, lok. 567-04002
  432719/19
 • Til Langeland Kommune: Status påbud om undersøgelse og oprydning på Brovejen, 5900 Rudkøbing?
  431457/19

3. oktober 2019

Indgående

 • Fra Miljøteknik: Bilag - undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 9, 5400 Bogense
  431448/19
 • Fra Miljøteknik: Undersøgelsesoplæg,. Jyllandsvej 9, 5400 Bogense, 4ae Bogense Markjorder, lok.nr. 480-81328.
  431447/19
 • MaasterRIT
  433413/19
 • Fra rådgiver: Rapport version 2
  431157/19
 • Fra Vejle Kommune, RÅSTOF, Svar vedr. udestående tilladelser vedr. ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup. Info om tilsyn matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  430402/19
 • Fra Odense Kommune: Korrespondance om § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  429858/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Oplysninger om tidligere tilladelse til suger matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  430963/19
 • Støjberegning_ralsuger_2013_Grontmij.pdf
  429298/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar vedr. suger matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  429297/19
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål til § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  429605/19
 • fra Middelfart kommune Orientering til Region Syddanmark om notat fra DGE, Brovejen 277, 5500 Middelfart
  433009/19
 • Fra Billund Kommune: Vedr. boring ved Vestre Skole
  455552/19
 • Fra Billund Kommune: Svar vedr. - orienteringsbrev til naboer
  455550/19
 • BILAG fra Ingeniør'ne - Orienterende undersøgelse 03.10.2019.pdf
  439037/19
 • Fra Fredericia Kommune: UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  438503/19
 • VS: DFN - Protokoll der Sitzung 30.9.2019 - RSD_DialogForumNorden.pdf
  439607/19
 • BILAG fra Ingeniør'ne - Fåborg Sygehus § 8 ansøgning.pdf
  439036/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t,
  438526/19
 • VS: DFN - Protokoll der Sitzung 30.9.2019 - DFN Protokoll 20190930.pdf
  439580/19
 • VS: DFN - Protokoll der Sitzung 30.9.2019 - 20190923_Entwurf_Satzung-Minderheiten-Komtetenz-Netzwerk.docx
  439596/19
 • fra Ingeniør'ne - Ansøgning om § 8 tilladelse - Faaborg Sygehus - anvendelse til beboelse, Odensevej 51, Faaborg.
  439035/19
 • Fra Conferencen af Maritime Perifere Regioner: WORKING PAPERS - CPMR General Assembly, 16-18 October 2019, Palermo (Sicily, Italy)
  445113/19
 • RJ - Rykker for status på henvenelse
  444803/19
 • Revideret ansøgning med bilag til projektet "sprogprofilering"
  445903/19
 • Fra Ingeniør'ne: Forslag til friv. undersøgelse af lokalitet, Birkegade 17, 6818 Årre
  431478/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen om notat fra rådgiver vedr. Jernbanegade 2D mfl., 5500 Middelfart
  431600/19
 • Fra Medicinrådet: formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i blærehalskirtlen
  432060/19
 • Høring over udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet, lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed og lov om virksomhedsansvarlige læger og tandlæg
  431556/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. tidligere projekter på grunden, Jernbanegade 2, 5500 Middelfart
  431603/19
 • Udviklingsaftale ensartning af PRO 521
  429945/19
 • Fra SWECO - rapport for indledende undersøgelse, Allesøvej 122, 5270 Odense N - Teknisk_del.pdf
  430648/19
 • Fra SWECO -rapport for indledende undersøgelse, Allesøvej 122, 5270 Odense N, grundejer_del.pdf
  430639/19
 • Fra grundejer: Henvendelse om naboejendom
  431096/19
 • Fra Stürup - Brev om afsluttet efterbehandling og grundejers kommentar - matr.nr. 12e Veerst By, Veerst.pdf
  429562/19
 • Fra MOE: Tidsplan for prøvetagning
  429885/19
 • Fra Jordrens Syd: Vedr. oplæg til frivillig oprensning, Langevad 3, Aabenraa
  431374/19
 • Fra Jordrens Syd: bilag til "Vedr. oplæg" - Oplæg til friv. oprensning, Langevad 3
  431405/19
 • Høring vedr. Lov om ændring af sundhedsloven, lov om klage- og erstatningsadgang inden for
  431561/19
 • Fra Niras: Bystævnet - Opsamling på nyeste resultater
  432492/19

Udgående

 • Til Rådgiver: Endelig tilbudsliste for tillægsarbejde
  431549/19
 • Til Rådgiver: Endelig rapport, Assensvej 63
  431158/19
 • Til SST: rådgivning af praksisplan 2020 - 2023 i Region Syddanmark
  431100/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, dato for tilsyn matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  430980/19
 • Til Vejle Kommune, RÅSTOF, svar matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup om ansøgningen
  430979/19
 • 20191003 Besvarelse af anmodning om aktindsigt - Rekrutteringsprojekter 2014-19.pdf
  430952/19
 • 20191003 Bilag 1 - Rekrutteringsprojekter 2014-19.xlsx
  430953/19
 • Besvarelse af anmodning om indsigt i data om ledige stillinger
  430950/19
 • Til Borger: V2-Kortlægningsbrev UDKAST
  430859/19
 • Til COWI A/S m.fl: Regionens kommentarer til miljøteknisk undersøgelse, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  430858/19
 • Til Borger: V2-Høringsbrev
  430860/19
 • Til ansøger RÅSTOF Tillægget er nu sat i kø Dagsordenspunk
  478051/19
 • Til Odense Kommune: Korrespondance om § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  429866/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar på spørgsmål om prøveomfang ifm § 8-ansøgning til MTB-park, Odensevej 150, 5600 Faaborg
  429738/19
 • Til Odense Kommune: Svar på spørgsmål til § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  429608/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Oplysninger om suger matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  429291/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens tilbagemelding på analyserapport, Ringe Station, 5750 Ringe
  429142/19
 • Til Nyborg Kommune: § 8-Høringssvar af revideret udkast for Tåsingevej 1, 5800 Nyborg, matr.nr. 15ao Vindinge By, Vindinge, lok. 449-55122
  428994/19
 • Til Odense Kommune: Uddybende svar til § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  428959/19
 • Til EB: Præcisering af aktindsigt
  446365/19
 • Til praksis: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  428476/19
 • Til DR: Præcisering af aktindsigt
  446348/19
 • Fra og til Vejle Kommune -: Godkendelse af efterbehandling på del af tidligere råstofgrav - matr.nr. 3a Oksenbjerge By, Øster Nykirke
  458812/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Grindsted
  431120/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  428489/19
 • Til borger -rapport for indledende undersøgelse, Allesøvej 122, 5270 Odense N, grundejer_del.pdf
  430743/19
 • Til Estate: Rapporter vedr. 555-55003 Baunhøjvej 38, 6040 Oksbøl
  431142/19
 • Til Esbjerg Kommune: anmodning om dokumenter, Sct Knuds Alle 7b, Bramming
  428674/19
 • SV: placering af udgifter på Cargluminsyre
  431959/19
 • Til Sloth-Møller A/S: Svar vedr forureningssituation, Hilmar Finsens Gade 10 Sønderborg
  429426/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Allesøvej 122, 5270 Odense M.pdf
  430672/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Dalgasvej 5, 7200 Grindsted.pdf
  428587/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Allesøvej 122, 5270 Odense N.pdf
  430702/19
 • Til borger - boligerklæring, Allesøvej 122, 5270 Odense N.pdf
  430710/19
 • Til grundejer: Vedr. sagsmateriale på 430-81277 - Møllevej 26, 5792 Årslev
  431091/19
 • Til lægevagten: Oprettelse af vagtlæge pr. 1. oktober 2019
  430208/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Norupvej 77, 5450 Otterup
  428519/19
 • Til Rambøll - Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Billund Kommune
  428547/19
 • Til Odense kommuene - til orintering, V2-varsel Allesøvej 122, 5270 Odense N
  430821/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ørbæksled 6, 5464 Brenderup Fyn
  428757/19
 • il borger, Kortbilag, Dalgasvej 5, 7200 Grindsted.pdf
  428584/19
 • Til Lægevagten: Oprettelse af vagtlæge
  430357/19
 • Til Colliers: Svar på henvendelse
  429967/19
 • Til DTU: Accept af udvidelse af projektet
  431087/19
 • Til Billund Kommune og SKAT: V1-kortlægning af ejendommen Dalgasvej 5, 7200 Grindsted
  428580/19
 • Til EDC: Svar på forespørgel Vinkelvej 4
  430504/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i Grindsted
  431138/19
 • Til Nybolig: Vedrørende forureningskortlægning på Felstedvej 24, 6300 Gelsted
  430844/19
 • Til Borger: Kvittering for modtagelse af kommentarer
  429851/19
 • Til borger - V2-høring, Allesøvej 122, 5270 Odense N.pdf
  430659/19
 • Til MDE: Vedr. Industrivej 7, 6200 Aabenraa
  430981/19
 • Bilag til dagsordenspunkt ”Optagelse på ungdomsuddannelse i Syddanmark 2019”
  428865/19
 • Til Vejle Kommune - mail om opstart af systematisk kortlægning iht. jordforureningsloven
  431238/19
 • Til Niras - Filer til brug for opstart af pulje 24 - Give, Egtved, Jelling
  431237/19

2. oktober 2019

Indgående

 • fra borger Forurening Grethevej
  428647/19
 • Fra Rådgiver: Pulje 3_2019 Elvejgårdsvej/Viernevej 50 - budgetstatus
  432477/19
 • Fra rådgiver: Havrekær 65, Veflinge - budgetstatus
  432485/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Tilladelse til nedrivning af bygningsmasse jf. JFL § 8
  456217/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - § 8 ansøgning Fabriksvej 7, 5450 Otterup
  456218/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Udkast til § 8-tilladelse til nedrivning af bygning 4, Fabriksvej 7, 5450 Otterup
  456216/19
 • Fra Rådgiver: Elkærhøjevej 10, Billund - budgetoversigt mv.
  431539/19
 • Fra rådgiver - Udkast til rapport, Åsumvej Losseplads
  449562/19
 • Til Niras fra Kommune: Filtersat boring, Saltgade 21, 6760 Ribe
  431575/19
 • Fra Borger, Råstof, Re: Råstofindvinding Sdr. Næraa/høringsperiode
  477305/19
 • Korrespondeance m Niras: Svar på spm. ang. poreluft, Saltgade 21, 6760 Ribe
  431571/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Revideret efterbehandlingsplan
  476693/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Info om vedtagelse af lokalplan, Saltgade, 6760 Ribe
  431530/19
 • Projektbeskrivelse LKT Børnediabetes oktober 2019.docx
  486732/19
 • Topsoil - JV - Regionen har fået et nyt våben mod forureninger.pdf
  494474/19
 • Fra Århus Universitet til RS: Kærgård Plantage - geofysik - referat af møde den 26. september - udkast
  494515/19
 • Topsoil - FS - Regionen har fået et nyt våben mod forureninger.pdf
  494468/19
 • Topsoil - FAA - Regionen har fået et nyt våben mod forureninger.pdf
  494469/19
 • PM Topsoil
  494464/19
 • Fra Orbicon. SV: Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  479744/19
 • Sagsbehandling 1 af projektet "Bedre overgang til erhvervsgymnasierne"
  445883/19
 • Forespørgsel om foredrag - fra Merck A/S, KBH
  443794/19
 • Fra Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39, Svendborg
  444990/19
 • Fra Cowi: oplæg monitering 2019
  442786/19
 • Fra Nordicals: Anmodning om yderligere oplysninger vedr. Vedelsgade 46-48, 7100 Vejle
  437278/19
 • Fra VTG - vedr. spørgsmål til projektansøgning: FUTURE SOLUTIONS - BY GIRLS
  439573/19
 • Fra Frisesdahl: Vedr. tømning af palletanke
  455549/19
 • Fra D.R. - Forespørgsel vedr. Afregning jul og nytår - Almen læger - lægevagt
  461115/19
 • Fra HGV - Svar på spørgsmål til ansøgning
  432766/19
 • Fra Rambøll: Forslag til suppl undersøgelse, Jagtvænget 10, Hjerting
  428526/19
 • Fra Rambøll: Bilag til "Vedr. friv. und" - Luftfoto med angivelse af potentielle kilder
  428586/19
 • Fra VTG - Spørgsmål til projektansøgning: FUTURE SOLUTIONS - BY GIRLS
  430262/19
 • Fra Borger: Kommentar til varsel om prøvetagning
  429791/19
 • Fra Rambøll: Bilag til "Vedr. friv. und" - Miljøhistorisk redegørelse.
  428581/19
 • Fra Rambøll: Bilag til "Vedr. friv. und" - Oplæg til §8 ansøgning
  428592/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, 5. Statusnotat og budgetstatus for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted
  428605/19
 • Fra PLo - Meddelelse vedrørende ansættelse af læge i Grindsted
  431070/19
 • 630-81249, oplæg til undersøgelser på Torvegade 17A i Give
  428409/19
 • Fra Rambøll: Vedr. oplæg til undersøgelser, 525-40025
  428574/19
 • Fra SUM: Vurdering af kvartalsrapporten vedr. Nyt OUH for 1. kvartal 2019
  428759/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  428551/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  427565/19
 • Fra Syns- og skønsmand: Oplæg til Supplerende undersøgelsere, Enghavevej 11.
  427273/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen okt. 2019
  427507/19
 • Fra Vejle Kommune: Varsel og partshøring i henhold til jordforureningslovens §48 ang. Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  428255/19
 • Fra ansøger - ansøgening til kulturpuljen
  427656/19
 • Fra DMR, modtaget mødereferat og opdateret tidsplan, pulje 37 og 38.pdf
  428262/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  427719/19
 • FRa Vejle Kommune: Kvittering for modtagelse af svar,, Ammitsbølvej 168
  428330/19
 • Fra GEO: Bilag til Høgebjerg - rapporten
  431573/19
 • Fra Niras Kontraktudkast
  433467/19
 • Opdateret ansøgning til sprogprofileringen inkl. bilag
  434726/19
 • Bilag til andet udkast - ansøgning til sprogprofileringen
  434941/19
 • Fra DMR: Dokumentation fpor oprensning af parceller, Linde Alle, Sønderborg
  433698/19
 • Fra Nordicals: Henv. vedr. Vedelsgade 46-48, 7100 Vejle
  437250/19
 • Fra O. B. Development A/S. VS: 621-00461 Stenderupvej 47, 6091 Bjert. Matr. nr. 4g, Agtrup by, Sdr. Bjert
  437136/19
 • Ansøgningen til sprogprofileringen - Forandringsteori for Sprogprofilering prøveark.docx
  434755/19

Udgående

 • Til Rådgiver: Kommentarer til rapport på Assensvej 63
  431156/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, Ingen klager og ok til ibrugtagning af tillæg til tilladelsen matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  427267/19
 • Til ansøger og Vejle Kommune, RÅSTOF, Orientering om manglende tilladelser vedr. ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 6a Gøddinggård, Nørup. Info om tilsyn matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  427259/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, Info om tilsyn matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl
  427263/19
 • Til borger, Råstof, SV: Råstofindvinding Sdr. Næraa/høringsperiode
  477309/19
 • Til borger, Råstof, Sdr. Nærå - Udkast til screeningsafgørelse samlet.pdf
  477310/19
 • Korrespondance m Esbjeg Kommune: Kommentarer til oplæg, Saltgade 21, 6760 Ribe
  431565/19
 • Til Billund Kommune: Udkast til orienteringsbrev til naboer
  455557/19
 • Til Frisesdahl: Vedr. tømning af palletanke
  455558/19
 • Til Nordicals: Foreløbigt svar vedr. Vedelsgade 46-48, 7100 Vejle
  437265/19
 • Til DR: Præcisering af aktindsigt
  428875/19
 • Til DR: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  427764/19
 • Til EB: Præcisering af aktindsigt
  428882/19
 • Til Syns- og Skønsmand: Kommentarer til oplæg til Supplerende undersøgelsere, Enghavevej 11.
  427286/19
 • Til Andelsboligforeningen Dalgasparken II, V0-orienteringsbrev - Dalgasparken 12-22, 7200 Grindsted.pdf
  428243/19
 • Til Borger, V2-høring, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  427405/19
 • Til Skat: kopi af V2-kortlægningsmateriale
  428129/19
 • Til Borger_1, V0-orienteringsbrev - Dalgasparken 10, 7200 Grindsted.pdf
  428244/19
 • Til Kolding Kommune: V2-kortlægningsmateriale
  428161/19
 • Til Andelsboligforeningen Dalgasparken, V0-orienteringsbrev, Dalgasparken 36-46, 7200 Grindsted.pdf
  428252/19
 • Til borgere, V1-høring med bilag, Malmose 3, 5540 Ullerslev.pdf
  427612/19
 • Til EB: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  427718/19
 • Til Esbjerg Kommune: vedr. sparring, 561-55006
  426753/19
 • til grundejer - Hudevad Byvej 30 udgår af V1-kortlægning.pdf
  427466/19
 • Bilag til grundejer - kort over udgået areal.pdf
  427467/19
 • Til Andelsboligforeningen Dalgasparken, V0-orienteringsbrev - Dalgasparken 24-34 og 50, 7200 Grindsted.pdf
  428251/19
 • Til Ejerforeningen for Dalgasparken 10, V0-orienteringsbrev, Dalgasparken 10, 7200 Grindsted.pdf
  428240/19
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Oldenborggade 38-40 m.fl., 7000 Fredericia, matr. nr. 696bb og 696bc Fredericia Bygrunde
  427675/19
 • Til AB Dalgasparken, V0-orienteringsbrev - Dalgasparken 2-8 7200 Grindsted.pdf
  428242/19
 • Til Billund Kommune, Høring om forurening på Almstokvej 10, 7190 Billund samt orientering om V2-varsel af en del af ejendommen
  427400/19
 • Til Borger_2, V0-orienteringsbrev, Dalgasparken 10, 7200 Grindsted.pdf
  428245/19
 • Til Nordfyns Kommune, V1-høring med bilag, Skovgyden 60, 5450 Otterup
  427733/19
 • til grundejer - Hudevad Byvej 30 udgår af V1-kortlægning
  427465/19
 • Til ansøger: påmindelse vedr. Ansøgning, erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, - Matr. 2A, Vellinge By, Bederslev
  426292/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  427468/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Toften 2A, 7323 Give
  426489/19
 • Til Carmes Erhverv, V0-orienteringsbrev - Glentevej 2A, 7200 Grindsted.pdf
  428236/19
 • Til Borger, Udkast til Kortbilag, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  427403/19
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  427401/19
 • Til Sweco: Dejrupvej 16 - tilbagemeldinger
  432787/19

1. oktober 2019

Indgående

 • Fra Niras: Svar på kommune og regions kommentarer til oplæg, Saltgade 21, 6760 Ribe
  431525/19
 • Til Niras: Kommunens og regionens samlede kommentarer til oplæg, Saltagde 21, 6760 Ribe
  431514/19
 • SV: Tal på ledige stillinger
  430945/19
 • Fra Rambøll: Bilag - situationsplan over boringsplacering, Delfinvej 24, 5800 Nyborg
  428910/19
 • Fra Rambøll: Undersøgelsesoplæg Nyborg Havn matr. nr.1ayz, Nyborg Markjorder
  428909/19
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, Høringssvar udkast screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  425690/19
 • Fra Jydske Vestkysten - aktindsigt vedr. overfladevand og økonomi
  426158/19
 • Teknisk rapport - Elsesvej18 20 22 -Grethevej 15 17 21 Fredericia.pdf
  428638/19
 • fra fredericia kommune Vedr. Grethevej 17, sikring mod kontaktrisiko i jeres forhave
  428635/19
 • VS: JydskeVestkysten: Antal ledige stillinger i Region Syddanmark
  425995/19
 • Fra Odense Kommune: Uddybende spørgsmål til § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  428929/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Spørgsmål og supplerende oplysninger, Svendborgvej 384,5600 Faaborg
  435109/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Telefonnotat fra kommunen, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  434991/19
 • fra fredericia kommune Vedr. Grethevej 17
  428626/19
 • Fra Tarup-Davinde I/S, Råstof, SV: Brev fra Region Syddanmark [Ref.nr.=cbc7561d37f84e229d647fea7c94f838]
  477339/19
 • Fra Esbjerg Kommune, JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Sct Knuds Alle 7B, Bramming
  437719/19
 • Fra Esbjerg Kommune, JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Sct Knuds Alle 7B, Bramming
  437711/19
 • Fra Esbjerg Kommune, JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Sct Knuds Alle 7B, Bramming
  437721/19
 • Fra DR: Spørgsmål vedr. fristudsattelse af aktindsigt
  447913/19
 • Fra Rambøll: Spørgsmål vedr.Grindsted Pulje 9 - underskrevet kontrakt
  455466/19
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Bilag 2 Kort Kastanjevangen natur miljø.pdf
  454295/19
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Tilladelse_§19_Kastanjevangen.pdf
  454288/19
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Bilag 3 Kemiske jordanalyser.pdf
  454297/19
 • Fra Varde Kommune: Tilladelse efter MBL §19 til lettere forurenet jord, Kastanjevangen, Sig, Varde Kommune
  454286/19
 • Fra Varde Kommune: Bilag - Bilag 1 Tegning af støjvold.pdf
  454291/19
 • Fra Rambøll: Vedr. Grindsted Pulje 9 opstart mv.
  455474/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om konstateret forurening, Sct Knuds Alle 7b, Bramming
  428643/19
 • Udviklingsaftale-RSYD-622_PRO gravide
  429953/19
 • Fra DMR: Vedr: vurdering af påvirket indvindingsområde, boring 125.197, Herslev Kildeplads
  432293/19
 • fra projektansøger
  430652/19
 • Fra system: lukket automatisk.
  428481/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  429872/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  426068/19
 • VS: Vedr. Håndkirugisk afd. Vejle sygehus.
  426201/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen okt. 2019
  426163/19
 • IMG_0385.JPG
  425818/19
 • Fra DGE: opdatering af status for sløjfning af boringer i pulje 12
  425264/19
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  425787/19
 • DJI_0005.JPG
  425854/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  426194/19
 • DJI_0007.JPG
  425857/19
 • DJI_0004.JPG
  425853/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  424225/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Henv vedr lokalitet: 513-05706, 513-30011, matr.nr. 329s Gråsten, Gråsten-Adsbøl,
  426048/19
 • Fra middelfart kommune: Afslutning af forureningssag, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  424397/19
 • DJI_0002.JPG
  425850/19
 • DJI_0016.JPG
  425846/19
 • DJI_0003.JPG
  425851/19
 • IMG_0379.JPG
  425813/19
 • Fra borger: Foresp vedr boligerklæring, Skovglimt 51 i Sønderborg
  425907/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpulje
  424362/19
 • DJI_0010.JPG
  425861/19
 • IMG_0383.JPG
  425817/19
 • IMG_0382.JPG
  425816/19
 • DJI_0017.JPG
  425848/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  426141/19
 • Fra projekt; regnskab med underskrift
  424478/19
 • DJI_0012.JPG
  425866/19
 • Fra rådgiver - Supplerende materiale, fra kommunens byggesagsarkiv Søndergade 25, 5953 Tranekær
  425383/19
 • IMG_0380.JPG
  425814/19
 • fra Grundejer - SV_ ok til prøveudtagning - SV_ Olietank v_hudevad byvej 30
  426938/19
 • Fra Jordlab: Jord fra Fidalvej 40, 7100 Vejle med affalt og asfalt
  427422/19
 • Fra SUM Referat af møde med Region Syddanmark og Nyt OUH 02.09.19
  426696/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Toften 2A, 7323 Give.pdf
  426451/19
 • Referat af møde med Region Syddanmark og Nyt OUH 02.09.19 - Referat af møde med Region Syddanmark og Nyt OUH 02.09.19.docx
  426705/19
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25. november 2019
  426375/19
 • Fra Rambøll A/S: Notat over supplerende undersøgelse på Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  426812/19
 • Fra EDC: Henv. Vestergade 16, 5750 Ringe
  427427/19
 • Svar til Jean Starostka - 2815_001.pdf
  426179/19
 • Fra Assens Komune: orientering vedr. dige vedr. ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse, Assens Kommune
  423989/19
 • DJI_0013.JPG
  425867/19
 • DJI_0009.JPG
  425859/19
 • DJI_0008.JPG
  425858/19
 • DJI_0006.JPG
  425855/19
 • Til ansøger: svar vedr. sagsbehandlingstid ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse, Assens Kommune
  424413/19
 • DJI_0014.JPG
  425868/19
 • DJI_0011.JPG
  425863/19
 • fra ansøger - ansøgning til kulturpulje
  424483/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  424303/19
 • DJI_0015.JPG
  425870/19
 • IMG_0381.JPG
  425815/19
 • Fra rådgiver - Supplerende materiale fra fra kommunens miljøsagsarkiv : Søndergade 25, 5953 Tranekær -
  425366/19
 • IMG_0634.jpg
  425812/19
 • DJI_0018.JPG
  425849/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  424398/19
 • Fra Ecoplus: CLUSTERIX 2.0 - Action Plan approved
  434733/19
 • fra Niras - §8-undersøgelsesoplæg og historisk redegørelse, Dalum Papirfabrik, Odense
  434273/19
 • BILAG fra Niras - FTP Account for you.msg
  434274/19
 • Fra DMR: Besigtigelse - Vandværksvej 9
  431615/19
 • Fra DMR - Glasvænget 9, Besigtigelse
  432027/19
 • Fra DMR: Tegning, Herslev Kildeplads
  432231/19

Udgående

 • Til kommunen - Orientering vedr. forureningsundersøgelser på 631-00056
  426255/19
 • Til Borger - Orientering om forureningsundersøgelse på naboejendom - Koldingvej 12.pdf
  426251/19
 • Til Borger - Orientering om forureningsundersøgelse på naboejendom - Koldingvej 14.pdf
  426252/19
 • Til rådgiver - ok til adgang via naboer
  426250/19
 • Til Virksomhed - Orientering om forureningsundersøgelse på naboejendom - Koldingvej 18.pdf
  426253/19
 • Til Virksomhed - Orientering om forureningsundersøgelse på naboejendom - Koldingvej 16.pdf
  426254/19
 • Til Niras: GG20 på Washingtonvej
  476550/19
 • Til Rådgiver: Rykker for Notmark 21- Sløjfning, geoGIS og JAR
  424539/19
 • til fredericia kommune : Vedr. Grethevej 17
  428641/19
 • Til Vejle Kommune: Kopi af endelige kortlægningsafgørelse, Bavnevej 9, Gadbjerg
  424253/19
 • PP_status 26. september 2019.pptx
  424213/19
 • Til styregruppen for røgfri ungdomsuddannelser: Udkast til referat fra styregruppemøde: Røgfri ungdomsuddannelser 26. september 2019
  424210/19
 • Referat_styregruppemøde 26. september 2019.docx
  424211/19
 • Til Kolding Kommune: Kopi af kortlægningsafgørelse til orientering, Nr. Bjertvej 65-69, Kolding
  424042/19
 • Korrespondance m. Haderslev Kommune: Rapport forureningsundersøgelse, Vester Lindetvej 8, Gram
  423756/19
 • Til Rambøll: Svar på spm. vedr. Grindsted Pulje 9 - underskrevet kontrakt
  455556/19
 • Til DR: svar på spørgsmål vedr. fristudsættelse af aktindsigt
  447920/19
 • Fra Esbjerg Kommune, JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Sct Knuds Alle 7B, Bramming
  437727/19
 • Til borger: Opl vedr vedr jordforurening, Nørregade 50, Vejen
  425806/19
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Kingstrupvej 126, Gelsted.pdf
  424191/19
 • Til borger - svar på spørgsmål
  425501/19
 • Til Aabenraa Kommune_V1-høring med bilag, Engløkke 30, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  425122/19
 • TIl borger - Rapport for indledende undersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev Grundejer_del.pdf
  425069/19
 • Til Haderslev kommune - til orientering, ejendommen Vandlingvej 134, 6100 Haderslev udgår af V1 kortlægning
  425090/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på henv vedr okalitet: 513-05706, 513-30011, matr.nr. 329s Gråsten, Gråsten-Adsbøl
  426052/19
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 25. november 2019
  426084/19
 • Til borger, V1-høring, Ølundgyden 29, med bilag, 5450 Otterup.pdf
  426106/19
 • Til Rambøll: Høringssvar til afgrænsning af miljøscreening for muligt råstofgraveområde Søhale- Esbjerg Kommune
  424289/19
 • Til borger - udgår efter undersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev.pdf
  424979/19
 • Til Deutsche Schule, V1-høring med bilag, Burkal Kirkevej 4-8, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  425788/19
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Almstokvej 10, 7190 Billund.pdf
  427408/19
 • Til Sweco: Pulje 11 - Gothersgade 47, Fredericia - økonomi
  432690/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Gelstedskovvej 10, 5591 Gelsted
  424193/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, matr. 34as, 631-00175 og 630-81744
  424891/19
 • SV: Soolantra creme mod fnat
  425123/19
 • Til MSN Ejendom ApS_V1-høring med bilag, Vindmøllevej 2, 6392 Bolderslev.pdf
  425571/19
 • Til Billund Kommuene: SV §8 høring
  425102/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Jydby 17, Otterup.pdf
  425096/19
 • Til Alfred Nielsen AS - brev om efterbehandling - matr.nr. 3a Oksenbjerge By, Øster Nykirke.pdf
  425786/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Jydby 17, Otterup.pdf
  425086/19
 • Til projekt: anmodning om revisorpåtegnet regnskab
  425427/19
 • V1-afgørelse, Lillebro 62, 5450 Otterup
  423362/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V2 som følge af udlagt knust asfalt, lok. 575-64004, 01-10-2019
  424520/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Vestergade 78 og 80, 5560 Aarup.pdf
  425966/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Fønsvej 9 og Ovnhusvej 2, 5580 Nørre Aaby
  424414/19
 • Til Vejen Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen Lunderskovvej 41, 6622 Bække, Matr. nr. 1g Kragelund By, Bække - V2-kortlægning af udlagt knust asfalt
  424693/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Noldevej 36, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  423348/19
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af ejendommen Lunderskovvej 41, 6622 Bække
  424475/19
 • Til Vejle Kommune - Godkendelse af efterbehandling på del af tidligere råstofgrav - matr.nr. 3a Oksenbjerge By, Øster Nykirke
  425759/19
 • Til borger - Kortbilag, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev.pdf
  425052/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, matr. 34as, 631-00175 og 630-81744
  424982/19
 • Fra Billund Kommune: Høring § 8
  425083/19
 • Til borger, V1-høring, Ølundgyden 25, med bilag, 5450 Otterup.pdf
  426101/19
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart, matr. nr. 1ahd, Strib Færgegård, Strib-Røjleskov - udgår af og udgår inden kortlægningen
  424249/19
 • WEFRI AS, Brev om ikke-kortlægning, Holmemarksvej 5, Ejby.pdf
  423373/19
 • Til borger: Tilsendt boligerklæring, Skovglimt 51 i Sønderborg
  425919/19
 • Til borger - udgår efter undersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev.pdf
  424817/19
 • Til borger - udgår efter undersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev.pdf
  424811/19
 • Til Læge - Korrespondance vedr. oprettelse af lægepraksis i Grndsted
  433613/19

30. september 2019

Indgående

 • Referater af workshop, samt dagsorden for mandag
  424703/19
 • Referater af workshop, samt dagsorden for mandag
  425880/19
 • Referater af workshop, samt dagsorden for mandag
  424702/19
 • fra borger : Grethevej 17
  428624/19
 • Anmodning om at få adgang til at opdatere MasterRIT
  425027/19
 • Fra Rådgiver: Udkast til rapport
  422866/19
 • Fra DMR - Indledende undersøgelse - grundejer og teknisk rapport - Koldinghave 24, Gelsted
  422680/19
 • Sidste klippekortopgørelse
  422627/19
 • Fra Niras: Ønske om hurtigt svar, Saltgade 21, 6760 Ribe
  431500/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Opdateret udkast til § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder på Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  423400/19
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af opdateret udkast til §8-tilladelse til grave- og anlægsarbejde på Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  423399/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - §8 til etablering af forsøgslejligheder, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  422250/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilladelse efter Jordforureningsloven, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  422248/19
 • Referat 24-09-2019.pdf
  424339/19
 • Fra Vejle Kommune: Referat Vejle Kommune som røgfri uddannelsesby
  424338/19
 • vedr partnersøgning
  478128/19
 • Fra borger : Grethevej 17
  422999/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Analyser på blågrøn jord, Ringe Station, 5750 Ringe
  423408/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Analyserapporter af blågrøn jord, Ringe Station, 5750 Ringe
  423409/19
 • Fra Faaborg- Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST til §8 (30-09-2019), Hestehavevej 22. 5856 Ryslinge
  422019/19
 • Fra Faaborg- Midtfyn Kommune: Nyt udkast til §8 tilladelse, Hestehavevej 22. 5856 Ryslinge
  422020/19
 • Fra Volderslev Bylaug RÅSTOF Klage over regionens passivitet i efterbehandling af grusgrav på Bramstrup Gods
  449180/19
 • Fra Regions S-S: høring af udkast til Kulturstrategi S-S 2020-2030
  460660/19
 • Fra NIRAS: Kontrakt, monitering
  422393/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpulje okt. 2019
  422593/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  422449/19
 • Ansøgning om behandlende medhjælp § 18.1
  422858/19
 • Fra NIRAS: Kontrakt, monitering
  422428/19
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: Præstegårdsvej 5, 6510 Gram - 510-81222, talt med ejer,
  422602/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  422505/19
 • Fra NIRAS: Kontrakt, monitering
  422418/19
 • VS: Fodterapi - yder nr. 310239 - vedr. §18.1 - SKM_C30819093010020.pdf
  422086/19
 • Fra ansøger - vedtægter m.v.
  421489/19
 • Fra Grundejer: Vedr. adgang til ejendom
  422506/19
 • Fra NIRAS: Kontrakt, monitering
  422402/19
 • Fra NIRAS: Vedr. montering af pumpe på luftafkast
  422001/19
 • Autorisation
  422105/19
 • Fra Fredericia kommune : mail med Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af nyt afværgeanlæg hos Shell Kongensgade 113
  422008/19
 • Fra projekt: udskydelse af projektet
  423053/19
 • Fra Fredericia kommune:Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af nyt afværgeanlæg hos Shell Kongensgade 113 Fredericia.pdf.PDF
  422013/19
 • VS: Fodterapi - yder nr. 310239 - vedr. §18.1
  422080/19
 • Fra Anøger - ansøgning til kulturpulje
  423152/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  422553/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  424456/19
 • Fra Designskolen Kolding: Oplæg til workshop til udsendelse
  424547/19
 • Fra rådgiver - Rapporter fra indledende undersøgelse, Vandlingvej 134, 6100 Haderslev
  423591/19
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Anmodning" - Udkast til § 8 tilladelse til bygge-og anlægsarbejder, Engdraget 4, 6535 Branderup J
  424271/19
 • Fra NIRAS: Kontrakt, monitering
  422387/19
 • Fra NIRAS: GeoGis kontrolrapport
  421981/19
 • Fra HK: Vedrørende begæring om forhandling
  421305/19
 • Fra NIRAS: Kontrakt, monitering
  422408/19
 • Fra borger: Telefonhenvendelse: Såderupvej 9, Villerslev, Fyn,
  422529/19
 • Fra Ansøger - ansøgning til kulturpulje
  421482/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpuljen
  422846/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  424443/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. gravearbejde ved Assensvej 141, 5500 Middelfart
  424349/19
 • Fra Tønder Kommune: Bilag til "Anmodning" - kortbilag
  424274/19
 • Fra Norrecco: Kortbilag med angivelse af jordplacering, matr nr 3ø Davinde
  424357/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. sagen fra Højmosevej 9A, 7000 Fredericia - ønske om drøftelse
  425008/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Såderupvej 9, 5540 Ullerslev.pdf
  423693/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Spørgsmål i forbindelse med øsnke om ændring i arealanvendelse på 1. sal, 545-10004
  424292/19
 • Ridefysioterapeut - adresseændring
  424275/19
 • Fra Tønder Kommune: Anmodning om § 8 høringssvar, bygge-og anlægsarbejder, 525-40025
  424244/19
 • Piskesmæld
  428045/19
 • Fra Sweco: Oplæg til udluftning i kloak
  432772/19
 • Fra COWI: Adelgade 138-140, Bogense: Besigtigelse
  431788/19
 • Fra yder: Mail med ønske om åbning/lukning af praksis
  430374/19
 • Fra Niras: Oversigt over aktiviteter 2019, Volderslevvej 147
  436958/19
 • Fra Sweco: Gothersgade 49 - underskrift fra grundejer
  432716/19

Udgående

 • Til Sønderbrog KOmmune: Kopi af høring af undersøgelsesresultat, Smedegade 25, Augustenborg
  423239/19
 • Til Jydske Vestkysten - Svar på aktindsigt vedr. Himmark Strand
  423405/19
 • Til DMR A/S: Svar på oplæg til undersøgelse, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  423202/19
 • Til Esbjerg Kommune: Kommentarer til oplæg om jordhåndtering og §8, Saltgade 21, 6760 Ribe
  424229/19
 • til borger vedr. Grethevej 17
  423002/19
 • 1527_001.pdf
  423003/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Ingen bemærkninger til nyt udkast til §8 tilladelse, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  422081/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: AFG V2 Storegade 17 gr2.pdf
  421939/19
 • Til Ingeniør'ne: Vedr. Birkegade 17, 6818 Årre
  422681/19
 • Til Borgere: Høring af undersøgelsesresultat og nyt kortlægningbrev
  423235/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: AFG V2 Storegade 17.pdf
  421949/19
 • Til Norrecco: Afklaring af placering af jordmængder, matr nr 3ø Davinde
  422591/19
 • Til Ingeniør'ne: Fremsendelse af materiale, Birkegade 17, 6818 Årre, lok. 567-04002 og 567-64001
  422737/19
 • Til Skat og Vejle kommune: V2 varsel
  422072/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: AFG V2 Storegade 17 gr4.pdf
  421942/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: boligerklæring Storegade 17.pdf
  421933/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: Grundejerrapport 573-86004 Storegade 17 grundejer.pdf
  421954/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: kortbilag Storegade 17.pdf
  421930/19
 • Til Kolding KOmmune: Rykker for svar vedr landzonetill. på Dons Landevej 275, KOlding
  422581/19
 • Til borger_V1-høring med bilag, Nørrekurv 11, 6372 Bylderup-Bov_Hanne.pdf
  423146/19
 • Til grundejer: Kortbilag, udgår V2 samt udgår inden kortlægning, en del af Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  423173/19
 • Til Borger, V1-høring, Hylkedamvej 47, Gelsted.pdf
  421282/19
 • Til borger_V1-høring med bilag, Nørrekurv 11, 6372 Bylderup-Bov_Anna Marie.pdf
  423147/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: AFG V2 Storegade 17 gr3.pdf
  421944/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: AFG V2 Storegade 17_1_th.pdf
  421916/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Lillebro 36, Otterup.pdf
  421264/19
 • Til borger - kvitteringsskrivelse og retningslinjer
  422364/19
 • Til grundejer: Udgår af V2 samt inden kortlægning, en del af Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  423169/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Såderupvej 9, 5540 Ullerslev
  423765/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Hylkedamvej 47, Gelsted.pdf
  421278/19
 • Til Esbjerg kommune: Kopi af høring af V2-kortlægning, 557-45007, Vestergade 28, 6690 Gørding
  421621/19
 • Til COWI, Vedr. boringssløjfningssedler, pulje 28
  422541/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: AFG V2 Storegade 17Ejendakt.pdf
  421925/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Hylkedamvej 47, Gelsted.pdf
  421280/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Lillebro 36, Otterup.pdf
  421265/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Fremsendelse af materiale, 631-02075
  422829/19
 • Til DMR: Vedr. Stålvej 6, 6000 kolding, 621-00456 - fremsendelse af materiale
  421603/19
 • Til Borger, Varde kommune og vurderingsstyrelsen: mail med Afg om V2 kortlægning af del af Storegade 17, 6800 Varde
  421905/19
 • Til borger_V1-høring med bilag, Nørrekurv 11, 6372 Bylderup-Bov- Esther.pdf
  423144/19
 • Til NIRAS: Videresendelse af kontraktoplysninger
  422517/19
 • Til projekt: anmodet om underskrevet regnskab
  423220/19
 • Til Fredericia Kommune: Svaret: vedr. sagen fra Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  425031/19
 • Til lodsejer, RÅSTOF, svar vedr. adresse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  427271/19

29. september 2019

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - JAGG-beregning vinylchlorid, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge , matr. nr. 18i, Ryslinge By
  421255/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens §8-høringssvar for Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge , matr. nr. 18i, Ryslinge By
  421254/19
 • Fra SWECO - Rapporter fra indledende undersøgelse, Havgårdsvej 13, 5471 Søndersø
  468041/19
 • Til Orbicon: Nørregade 90 rapport
  431863/19

28. september 2019

Indgående

 • RE: RIT-møde den 29-06-2019 - Udkast til referat
  467528/19
 • Fra EG - svar på spørgsmål til ansøgning I
  436729/19

27. september 2019

Indgående

 • Fra Rådgiver: Bruttoliste til pejling
  421164/19
 • Fra Niras: Oplæg §8 og jordhåndtering nu med bilagsforsider, Saltgade 11, 6760 Ribe
  421644/19
 • Fra Niras: Oplæg til jordhåndtering og § 8, Saltgade 21, 6760 Ribe.pdf
  421638/19
 • Fra Cowi: Bilag - Undersøgelsesrapport, Jyllandsvej 4, Bogense
  421053/19
 • Fra Cowi: Miljøteknisk undersøgelse, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  421051/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Høringssvar udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  425695/19
 • Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Geofysik MEP-målinger
  421267/19
 • Fra Rådgiver: Resultater B117-B119
  419954/19
 • FRA RH: RIT-møde den 29-06-2019 - Udkast til referat
  419711/19
 • Fra Cowi til RS : Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 01, 2019-09-11 - Referat - Sikkerhedsmøde nr. 02, 2019-09-25.pdf
  494430/19
 • Fra Cowi til RS: Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 01, 2019-09-11
  494426/19
 • Fra SWECO, modtaget teknisk rapport vedr. 430-81560, Smedegyden 4, Faaborg.pdf
  453249/19
 • Fra SWECO, modtaget grundejerrapport vedr. 430-81560 Smedegyden 4 Faaborg.pdf
  453233/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart - Notat vedr. oprensning
  420220/19
 • Fra Fredericia kommune: Spørgsmål til Franck Miljø vedr. omfangsdræn, Promenaden
  420189/19
 • Fra Fredericia Kommune: Korrespondance vedr. Promenaden
  420200/19
 • Fra Fredericia kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37
  421041/19
 • Fra Sweco - Gothersgade 47, Fredericia - underskrift fra grundejer
  419605/19
 • Fra SWECO, modtaget grundejer rapport vedr. 479-81214 Gl Lundeborgvej 23 Hesselager.pdf
  420449/19
 • Fra Fanø Kommune. VS: Ansøgning om tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til ændret arealanvendelse.
  419703/19
 • Fra EDC: anmodning om sagsmateriale, 575-81213
  420288/19
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Fortsat dialog om interim veje,: Moselund Grusgrav
  419443/19
 • Fra NIRAS: Ny tidsplan
  419604/19
 • Fra Ingeniør'ne: anmodning om materiale samt § 8 spørgsmål, Birkegade 17, 6818 Årre
  421921/19
 • Fra Ingeniør'ne: anmodning om rapport samt §8 spørgsmål, Birkegade 17, 6818 Årre
  421792/19
 • Fra Dansk Gasditribution - høringssvar - udkast til tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  421341/19
 • Fra Esbjerg Kommune: mail til rådgirver vedr. Jagtvænget 10, Hjerting
  421736/19
 • Fra DMR: anmodning om arkivmateriale, Stålvej 6, 6000 Kolding
  421423/19
 • Fra Fredericia Kummune: Bilag - UDKAST - Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fre
  424814/19
 • Fra COWI: Tilbud, Grundvandsmonitering Middelfartvej 126, Odense
  432660/19
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696t, Fredericia Bygrunde
  424810/19
 • Fra Billund Kommune: Ingen kommentarer til udkast til referat
  427778/19
 • Fra Fredericia Kommune: Høring af udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Oldenborggade 40, matrikel 696bb og 696bc, Fredericia Bygrunde
  427667/19

Udgående

 • Til regioner: Status for BiD projektet
  421176/19
 • Til Rambøll: Boringer til pejlerunde
  421159/19
 • Til/fra Jydske Vestkysten - materiale kommer på mandag
  423390/19
 • Til Odense Kommune: § 8-hørringssvar for Dahlsvej 43, 5260 Odense S, lok.nr. 461-81485
  421071/19
 • Til Odense Kommune, Råstof, Sdr. Nærå - Udkast til screeningsafgørelse samlet.pdf
  477293/19
 • Til Odense Kommune, Råstof, VS: Partshøring af udkast til screeningsafgørelse om ikke-miljøvurdering i Sdr. Nærå
  477291/19
 • Til Parter, Råstof, Partshøring af udkast til screeningsafgørelse om ikke-miljøvurdering i Sdr. Nærå
  477286/19
 • Til Parter, Råstof, Sdr. Nærå - Udkast til screeningsafgørelse samlet.pdf
  477288/19
 • Til Niras: vedr. overfladevand ved Kobberbæksvej
  476667/19
 • Til REgion Sjælland: info om partnersøgning til SIRI
  478121/19
 • Til Rambøll: Regionens kommentarer til foreløbig undersøgelsesoplæg Nyborg Havn matr. nr.1ayz, Nyborg Markjorder
  420458/19
 • Til ansøger og lodsejer, RÅSTOF, Mail med udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  420090/19
 • TIL HØRING, RÅSTOF, UDKAST screeningsskema matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  420087/19
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med udkast til screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  420083/19
 • TIL HØRING, RÅSTOF, Følgebrev til screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  420084/19
 • TIL HØRING, RÅSTOF, UDKAST Screeningsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  420086/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: §8-høringssvar for Industrivej 13, 5672 Broby, matr.nr. 31bb Nr. Broby By, Nr. Broby, lok.nr. 425-70009
  419394/19
 • Til kommunen - orientering vedr. aktindsigt
  422549/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Brovangen 1, Brenderup Fyn.pdf
  419147/19
 • Til Aabenraa kommune - til orientering, V2-høring, Bolderslev Hovedgade 26A og 26B, 6392 Bolderslev
  419544/19
 • Til borger, V1-høring, Floravej 4, 7200 Grindsted.pdf
  420606/19
 • Til DR: Fristudsættelse af aktindsigt
  420384/19
 • til projekthaver
  421091/19
 • Til Borger: Varsel monitering 2019
  419500/19
 • Til DigiTech: Fristudsættelse af aktindsigt
  420337/19
 • Til Fredericia kommune: Afgørelse - Udgået inden kortlægning
  421133/19
 • Til Borger: Varsel monitering 2019
  419497/19
 • Til Billund Kommune, V1-høring, Stenvej 2, 4, Nygade 29, 31, 39, 7200 Grindsted.pdf
  419364/19
 • Til grundejer: V2-høring_en del af Overgade 10, 6670 Holsted.
  421060/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. en del af Overgade 10, 6670 Holsted, Matr. nr. 5gt Sdr. Holdsted By, Holsted - V2-varsling
  421093/19
 • til projekt Fokus på Erhvervsvejen
  421135/19
 • Til projekt: svar vedr. udbetaling af midler
  422805/19
 • Til borger - V2-høring m bilag, 557-45007, Vestergade 28, 6690 Gørding.pdf
  421608/19
 • Til Borger; Varsel monitering 2019
  419400/19
 • Til Borger, V1-afgørelse Brenderupvej 29.pdf
  419408/19
 • Til EDC: Fremsendelse af sagsmateriale, Terpvej 30, 6630 Rødding
  420324/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Brovangen 1.pdf
  419137/19
 • Til DMR: tanker vedr. MTBE sag
  420685/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Sagsmateriale for ejendommen Ådalsparken 3, 6710 Esbjerg
  420390/19
 • Til Billund Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Stenvej 2, 4, Nygade 29, 31, 39, 7200 Grindsted.pdf
  419352/19
 • Til Meldgaard Miljø A/S: Svar vedr veje og bygninger, Moselund Grusgrav
  419299/19
 • Til Billund Kommune, Kortbilag til V1-høring, Stenvej 2, 4, Nygade 29, 31, 39, 7200 Grindsted.pdf
  419359/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. nedrivning af bygning på V2-kortlagt del af Uraniavej 15-21, 5500 Middelfart
  419630/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Floravej 4, 7200 Grindsted.pdf
  420597/19
 • Til Aabenrra kommune - Høring om påbudsmuligheder, Bolderslev Hovedgade 26A og 26B, 6392 Bolderslev
  419625/19
 • Til Borger: Varsel monitering 2019
  419512/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Floravej 4, 7200 Grindsted.pdf
  420603/19
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. forslag til supplerende undersøgelse, Jagtvænget 10, Hjerting
  419860/19
 • Til Borger: Varsel monitering 2019 og ny boring
  419505/19
 • Til TV2Fyn: Fristudsættelse af aktindsigt
  420343/19
 • Til partnere. Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  420027/19
 • Til grundejer: Kortbilag_areal, der V2-kortlægges, og areal, der udgår inden kortlægning, lok. 575-81288
  421074/19
 • Til grundejer: Udkast_V2-afgørelse, en del af Overgade 10, 6670 Holsted
  421066/19
 • Til Borger: Varsel monitering 2019
  419521/19
 • Til DR Fyn:Fristudsættelse af aktindsigt
  420379/19
 • SV: oprettelse på rekv. listen
  426103/19
 • Til Borger: Varsel monitering 2019
  419516/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Kaslundvej 19, 5560 Aarup
  420355/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Brenderupvej 29.pdf
  419405/19
 • til projekthaver
  419494/19

26. september 2019

Indgående

 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Råstofsager - 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune
  488349/19
 • Fra kommunen - spørgsmål vedr. forurenet areal ejet af Sønderborg Kommune
  419029/19
 • A079498-102_20190620.pdf
  418231/19
 • A079498-101_20190620.pdf
  418230/19
 • fra Rådgiver : Måde Deponeringsanlæg, Ansøgning om miljøgodkendelse
  418227/19
 • A079498-103_20190620.pdf
  418232/19
 • A079498-104_20190620.pdf
  418233/19
 • A079498_Miljøansøgning_Måde_sendt.pdf
  418229/19
 • A079498-105_20190620.pdf
  418228/19
 • Fra DGE: Bilag - Revideret boreplan pr. 26.09.2019 - boringer indendørs
  418447/19
 • Fra DGE: Bilag - Revideret boreplan pr. 26.09.2019 - alle boringer
  418448/19
 • Fra DGE: Respons til kommentarer til undersøgelsesoplæg til Søndergade 30, 5450 Otterup
  418446/19
 • Fra Odense Kommune: Korrespondance omkring offentlig indsats på Havnegade 120, 5000 Odense C
  415622/19
 • Fra DMR: Libavej 1 - Glysophat og AMBA mangler
  415919/19
 • Fra DMR: Ønske om opførelse af ny gummihal, udtage delområde af kortlægning?, Sverigesvej 9, 5700 Svendborg
  443876/19
 • Fra DMR: Bilag - situationsplan til oplæg, Sverigesvej 9, 5700 Svendborg
  443877/19
 • VS: Operationer for vækstbetinget kæbeanomali - Vedr. ventetid på operation for vækstbetinget kæbeanomali.DOCX
  461990/19
 • Fra MST. Måde Deponeringsanlæg, Ansøgning om miljøgodkendelse
  472518/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  418830/19
 • Fra SWECO - Rapport for indledende undersøgelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev_grundejer del.pdf
  418307/19
 • Fra HAnssen Ejendomme: Mødedato, Lindehaven, Sønderborg
  418098/19
 • Thommysminde APS ansøgning
  418238/19
 • Kopi af budget_RegionSyddanmark_elmos_29_9_2019_JP.xlsx
  418910/19
 • Sundhedsstyrelsens svar: opfølgning på specialplan 2018
  416133/19
 • SV: Meget vigtig- ny deadline til at besvare spørgsmål på NEPTUN-interreg ansøgning
  418937/19
 • Fra ansøger - ansøgning til kulturpulje okt. 2019
  418275/19
 • Akkreditering - mobil fysioterapi
  416858/19
 • Fra Meldgård Miljø A/S: Forespørgsel vedrørende etablering af vej, Moselund Grusgrav
  418787/19
 • Fra Esbjerg kommune. VS: Ansøgning om tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til ændret arealanvendelse.
  418871/19
 • Fra Esbjerg kommune. VS: Færdig med asfaltpladsen?
  418856/19
 • Fra Esbjerg kommune. VS: Ansøgning om tilladelse efter jordforureningslovens § 8 til ændret arealanvendelse.
  418868/19
 • Fra Esbjerg kommune. SV: Færdig med asfaltpladsen?
  418873/19
 • fra Fredericia kommune : kortlægningsbrev - del af Fredericia Station
  416241/19
 • Fra ansøger: spørgsmål vedr sagsbehandlingsstid på ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse, Assens Kommune
  423882/19
 • Fra Sloth-Møller A/S: Foresp vedr 540-81234, Hilmar Finsens Gade 10 Sønderborg
  429381/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen:Anmodning om ansøgning til funktioner vedr. kønsidentitetsforhold
  421047/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Anmodning om kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, 631-00175
  420427/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Anmodning om kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, 631-02075
  420704/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  419451/19
 • Fra Nyborg Kommune. VS: Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  420006/19
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden ved regionsrådsmøde
  422351/19
 • Høring over udkast til vejledning om brug af strålingsgeneratorer
  419768/19
 • Fra Niras: Vurdering af mulighed for pumpetest 146.492, 461-81545
  420948/19
 • Fra Meldgaard Miljø A/S: Ny foresp. vedr interim veje, Moselund Grusgrav
  419294/19
 • fra COWI
  419441/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Anmodning om kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, 630-81744
  420417/19
 • Fra Moe: Grejs Bakke 9, Vejle - supplerende prøver
  420235/19
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Almstokvej 10, 7190 Billund
  422704/19
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Almstokvej 10, 7190 Billund
  422696/19
 • Fra nabo RÅSTOF Ønske om aktindsigtAktindsigt
  424419/19
 • fra Jord-Miljø - anmoder om Aktindsigt, matr. 1l, Dalumvej 116, Odense
  433486/19

Udgående

 • Til Entreprenør - info vedr. Himmark Strand Sagen
  419043/19
 • Til Nyborg Kommune: § 8-Høringssvar for Tåsingevej 1, 5800 Nyborg, matr.nr. 15ao Vindinge By, Vindinge, lok. 449-55122
  418339/19
 • Til Middefart Kommune - UDKAST til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Bystævnevej 8, 5464 Brenderup
  432989/19
 • Til Odense Kommune: § 8-Høringssvar for Lindevej 29, 5250 Odense SV, matr.nr. 1zæ Kristiansdals Hgd., lok.nr. 461-00114
  418258/19
 • Til kommunen - SV: Vedr. Forurenet areal ejet af Sønderborg Kommune
  419030/19
 • Til rådgiver, Råstof, Råstofsager - 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune
  488207/19
 • Til rådgiver, Råstof, Vedr. Vasker til Frederikshåb Grusgrav.msg
  488182/19
 • Til rådgiver, Råstof, Råstofsager - 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune
  488180/19
 • Til rådgiver, Råstof, råstof - tilladelse - 2018 - 10a frederikshåb, randbøl - vejle kommune.pdf
  488208/19
 • Til rådgiver, Råstof, råstof - tilladelse - 2018 - 10a frederikshåb, randbøl - vejle kommune.pdf
  488181/19
 • Til rådgiver, Råstof, Vedr. Vasker til Frederikshåb Grusgrav.msg
  488209/19
 • Til borger, Varsling af undersøgelse.pdf
  416875/19
 • Til borger, Orientering om undersøgelse.pdf
  416462/19
 • Høring om påbudsmuligheder, Bogyden 14, 5610 Assens
  417562/19
 • til borger Afgørelse om V2 kortlægning Tingvejen 24 7000 fredericia matr. nr 10y, skærbækby Taulov.docx
  416825/19
 • Til borger - boligerklæring, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  472163/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  472146/19
 • Fra SWECO - Rapport for indledende undersøgelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev_grundejer del.pdf
  472166/19
 • Til MST, Billund Kommune og Region Midtjylland: Udkast til referat af mødet 20. september 2019
  427766/19
 • Pressemeddelse om RSDs tilsagn fra EIP on Aha
  440767/19
 • Til Niras - Supplerende pulje 23 - 449-80002 - Hyrdegyden 5 5800 Nyborg - kan den fremskyndes?
  439576/19
 • Til Kolding Kommune: Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  418878/19
 • Til yder: Mail med information om lukning/åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  418870/19
 • Til JUNGE BYG ApS, Kortbilag til V1-høring, Nørre Torv 4-6, 7200 Grindsted.pdf
  416455/19
 • Til ansøger: T.O : Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune.
  418541/19
 • Til Fanø Kommmune. Doc2Mail - Forsendelse 133801585.pdf
  418849/19
 • Til høringsparter - Screeningsskema - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup.pdf
  418280/19
 • Til Billund Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tårnvej 135, 7200 Grindsted.pdf
  415797/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Kaslundvej 22, 5560 Aarup.pdf
  417601/19
 • Til borger: fejl i matrikelkort og kortlægning af jordforurening, Strammelse Gade 31, Tåsinge
  418244/19
 • Til Ansøger: svar vedr. ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse, Assens Kommune
  418380/19
 • Til Esbjerg kommune. 563-55005 Postvejen 10, Fanø_Del udgår af V2 - knust asfalt under fast belægning
  418876/19
 • Til Vejle Kommune og Skat: V2 varsel
  418990/19
 • Til borger - UDKAST - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Bytævnevej 8, Brenderup
  418312/19
 • Til Syns- og Skønsmand: Forslag til ændret undersøgelsesstrategi -
  418710/19
 • Til Billund Kommune, Kortbilag til V1-høring, Tårnvej 135, 7200 Grindsted .pdf
  415805/19
 • Udkast til råstoftilladelse - matr.nr. 5t Fjeldsted.pdf
  416909/19
 • Til EGEBÆK BYG, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Hørlycks Alle 3, 7200 Grinsted.pdf
  418076/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Kaslundvej 22, 5560 Aarup.pdf
  417583/19
 • Udkast screeningsafgørelse - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup.pdf
  418284/19
 • Til Vejle Tekniske Gymnasium: Spørgsmål til projektansøgning FUTURE SOLUTIONS - BY GIRLS
  417964/19
 • Til EGEBÆK BYG, V1-høring, Hørlycks Alle 3, 7200 Grinsted.pdf
  418092/19
 • Til høringsparter - Følgebrev - udkast til screeningsafgørelse - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup.pdf
  418282/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Langtvedvej 13, 5540 Ullerslev
  418064/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørrevoldgade 33, 5800 Nyborg.pdf
  415327/19
 • Til ejere, Kortbilag til V1-afgørelse, Burkal Kirkevej 60, B-Bov.pdf
  416844/19
 • Til høringsparter - brev om partshøring - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted.pdf
  416902/19
 • Til Middelfart Kommune - anmodning om udtalelse vedr efterbehandlingsplan jf. § 10a - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  416764/19
 • Til Billund Kommune, V1-høring, Tårnvej 135, 7200 Grindsted .pdf
  415823/19
 • Til partnere. Anmodning om tilladelse til to boringer ved Lindeborgvej 6, Nyborg
  416799/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Kaslundvej 32, 5560 Aarup.pdf
  418093/19
 • Til Kommunen: Rettelse af Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - Åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  415330/19
 • Til DMR. SV op undersøgelsesoplæg.
  418915/19
 • Til JUNGE BYG ApS, V1-høring, Nørre Torv 4-6, 7200 Grindsted.pdf
  416466/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Burkal Kirkevej 60, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  416851/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, V1-høring, Nørrevoldgade 33, 5800 Nyborg.pdf
  415333/19
 • Til DGE. SV vedr. modtagelse af rapport
  417677/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 563-55005 Postvejen 10, Fanø_Del udgår af V2 - knust asfalt under fast belægning
  418881/19
 • Til Nyborg Kommune. Hjulby Bro Kildeplads. Projektbeskrivelse - tidsforbrug.
  416881/19
 • Fra SWECO- Rapport for indledende undersøgelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev_Teknisk del.pdf
  418324/19
 • Til JP EJENDOMME ApS, Kortbilag til V1-høring, Nørrevoldgade 33, Nyborg.pdf
  415322/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 133731390.pdf
  416793/19
 • Til Esbjerg kommune. SV: Færdig med asfaltpladsen?
  418862/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Kaslundvej 32, Aarup.pdf
  418090/19
 • Til Fredericia kommune: §8-høringssvar for UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37, 7000 Fredericia, matr. 145f, Fredericia Stadsjorder, lok.nr. 607-00083"
  417165/19
 • Til EGEBÆK BYG, Kortbilag til V1-høring, Hørlycks Alle 3, 7200 Grinsted.pdf
  418091/19
 • Til Meldgaard Miljø A/S: Svar vedr etabelering af køreveje, Moselund Grusgrav
  418790/19
 • Til JUNGE BYG ApS, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørre Torv 4-6, 7200 Grindsted.pdf
  416446/19
 • Til borger - Høring - Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 - Bystævnevej 8, Brenderup.pdf
  418315/19
 • Til borger - bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  419491/19
 • Til HG Vestfyn - Spørgsmål til ansøgning
  421165/19
 • Til borger - Rapport for indledende undersøgelse, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev_Grundejer Rapport.pdf
  419528/19
 • Til Moe: SV: Grejs Bakke 9, Vejle - supplerende prøver
  420228/19
 • Til Sweco: SV: VU - Pulje 11 - Gothersgade 47, Fredericia - økonomi
  419628/19
 • Til Alssundgymnasiet - Spørgsmål til ansøgning
  421169/19
 • Til VUC Fyn - Spørgsmål til ansøgning - STEM HF videre
  421167/19
 • Til borger - V2-høring, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  419469/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  419513/19
 • Til borger - boligerklæring, Bolderslev Hovedgade 26A, 6392 Bolderslev.pdf
  419525/19
 • Til Sweco SV: VU - Pulje 11 - Konsul Graus Gade 2, Kolding - resultater af poreluftmålinger
  419641/19

25. september 2019

Indgående

 • Fra DMR - indledende undersøgelse - grundejerrapport og teknisk rapport - Bystævnevej 8, Brenderup
  413529/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Skitse over carport
  414917/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Undersøgelsesrapport, 2014
  414918/19
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål om der er offentlig indsats på Havnegade 120, 5000 Odense C
  414916/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oversigtskort over placering af carport
  414919/19
 • Høring fra Lægemiddelstyrelsen - ansøgning om flytning af et apotek
  434559/19
 • Fra Museum Sønderjylland, RÅSTOF, Høringssvar screening Arkæologisk udtalelse matr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted (Aabenraa Kommune)
  413881/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Jordhåndtering og §8 ansøgning
  421581/19
 • 2019-009379-11 Varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag vedr. forurening fra gl 8034660_6_0.pdf
  418833/19
 • fra Middelfart kommune Varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag vedr. forurening fra gl olietank, Brovejen 277, 5500 Middelfart
  418832/19
 • Fra Ankestyrelsen: Kvittering
  448531/19
 • Opdateret udgave af kortlægningen af aktiviteter, kompetencer og styrkepositioner inden for personlig medicin
  415920/19
 • fra projektet
  418928/19
 • Mail med ønske om lukning for tilgang af patienter
  418882/19
 • Fra Middelfart Kommune: Afgørelse om § 8 pligt, Jernbanegade 2D mfl., 5500 Middelfart
  417115/19
 • Fra Fredericia kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af bolig i tidligere erhvervslokaler på Købmagergade 41B
  414459/19
 • Fra Home, vedr. Grejsdalsvej 224a, 2, 7100 Vejle
  414847/19
 • VS: Ansøgning om flytning af adr.
  413086/19
 • Fra Shell: Høringssvar til UDKAST til tilladelse efter JFLs § 8 til etablering af afværgeanlæg på havneterminalen/Østerstrand
  411429/19
 • Fra AM-Centrret:Tilbagemelding på Vision Zero gennemgang hos Ambulance Syd - Aabenraa
  411047/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. anvendelse af bygning 2, Algade 74, 5592 Ejby
  411434/19
 • Fra Niras, Henv. Parkvej 18 m.fl., 7100 Vejle
  414352/19
 • Fra BDO: SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  413931/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Løngang 29 og 29a, 6400 Sønderborg.pdf
  413347/19
 • VS: Ansøgning om flytning af adr.
  413101/19
 • Fra Hanssen Ejendomsselskab: Mødedatoer - Lindehaven, Sønderborg
  411823/19
 • VS: Ansøgning om flytning af adr.
  413066/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  411472/19
 • Fra Middelfart Kommune: Situationsplan m.m. vedr. Uraniavej 13, 15, 17, 19 og 21, 5500 Middelfart.
  419617/19
 • Fra COWI: kontraktudkast
  421161/19
 • Fra COWI: Udbudsvilkår_dansk.pdf
  421162/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Anmodning om kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, 561-80003
  420342/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel om §8_Uraniavej 13, 15, 17, 19 og 21, 5500 Middelfart.
  419599/19
 • Fra COWI: Samlet materiale som up-loades i morgen, Grindsted udbud af lab. forsøg
  421163/19
 • Fra Recordati: placering af udgifter på Cargluminsyre
  431971/19
 • Fra EB: Anmodning om aktindsigt
  426793/19

Udgående

 • Til Odense Kommune: Svar på spørgsmål om offentlig indsats på Havnegade 120, 5000 Odense C
  414926/19
 • Til Jydske Vestkysten - info vedr. aktindsigt
  419042/19
 • Svar til Novo Nordisk på bemærkninger til Region Syddanmarks Basisliste for type 2-diabetes
  411467/19
 • Til Orbicon: VS: Gl. Stationsvej 7, revideret udgave
  411034/19
 • Besvarelse af anmodning om aktindsigt - HR Manager.pdf
  420058/19
 • Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  420057/19
 • Bilag - Rekrutteringsprojekter vedr. afdelings- og oversygeplejersker 2014-19.xlsx
  420059/19
 • Til Esbjerg Gymnasium - Spørgsmål til ansøgning
  421168/19
 • Til COWI: kontraktudkast
  421160/19
 • Til borger: bilag til V2-høring, Rapport grundejerdel, 557-45007 Vestergade 28, 6690 Gørding grundejerdel.pdf
  421613/19
 • Til Rambøll A/S: Svar på forespørgsel vedr. §8 ansøgning til matr. nr. 130 og del af 313 Engene, Vejle Jorder
  424823/19
 • til Vurderingsstyrelsen - SVAR del2: kortlægningsmateriale, forureningsundersøgelse mv. matr. 226c, 443-00005
  411385/19
 • SVAR del3: kortlægningsmateriale, forureningsundersøgelse mv. matr. 226c, 443-00005
  411407/19
 • Til Sønderborg Kommune: Henvendelse - Fremsendelse af afklarende spm
  413160/19
 • Til borger, V1-kortbilag - høring, Mikkelenborgvej 2, 3, 5, 5871 Frørup.pdf
  411046/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vestermarksvej 35, 7200 Grindsted.pdf
  413121/19
 • Til Borger, Kortbilag, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro.pdf
  411499/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Vestermarksvej 35, 7200 Grindsted.pdf
  413125/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro.pdf
  411504/19
 • Til Sønderborg Kommune: Henvendelse Sv vedr matrikkelsammenlægning
  413501/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Tørresøvej 60, 5450 Otterup
  411223/19
 • Til Mægler: Svar på spørgsmål om oprensning
  411002/19
 • Til borger, V1-høring, Vestermarksvej 35, 7200 Grindsted.pdf
  413130/19
 • Til borger: Kløvermarken 15, 7190 Billund - materialet fra Landsarkivet
  413155/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Løngang 29 og 29A, 6400 Sønderborg
  413358/19
 • Til Center - Bekræftelse på tildeling af nyt ydernummer
  411414/19
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. anvendelse af bygning 2, Algade 74, 5592 Ejby
  411475/19
 • Til Realkredit Danmark: Henvendelse: Fremsendelse af V2 afgørelse
  411313/19
 • Til Sønderborg Kommune: Henvendelse -sv på høring vedr. matrikelsammenlægning.
  413053/19
 • Til Niras, Svar på Henv., Parkvej 18 m.fl., 7100 Vejle
  414412/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Mikkelenborgvej 2, 3, 5, 5871 Frørup.pdf
  411042/19
 • til Vurderingsstyrelsen - SVAR del1: kortlægningsmateriale, forureningsundersøgelse mv. matr. 226c, 443-00005
  411366/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  413339/19
 • Til Kogsgaard Miljø: Kvittering for modtagelse af bemærkninger
  411014/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune- åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  413146/19
 • Til borger, V1-høring, Mikkelenborgvej 2, 3, 5, 5871 Frørup.pdf
  411044/19
 • Til Hanssen Ejendomme, Sønderborg Kommune: Svar vedr mødedatoer, Lindehaven, Sønderborg
  411849/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  413120/19

24. september 2019

Indgående

 • Fra ansøger, Råstof, SV: Tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune
  488170/19
 • Fra rådgiver - pris på eftersøgning af boringer
  415533/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 2 - Ansøgning, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  422853/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: UDKAST til §8 til opførelse af bålhytte, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  422850/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST - §8 til opførelse af bålhytte, Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  422854/19
 • RE: VPN Adgang til Master Rit
  410454/19
 • FW: VPN Adgang til Master Rit
  410453/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Korrigeret afgørelse om ikke-påbud, Allestedgårdsvej 58, 5672 Broby
  410502/19
 • Fra Niras: Tilbud på etablering af boring og udførelse af monitering på Kobberbæksvej
  476635/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering af påbudsmulighed, Allestedgårdsvej 58, 5672 Broby
  409843/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Vurdering af påbudsmulighed
  409842/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Høringssvar
  409844/19
 • FW: Problem med brug af nøglefil ved underskriftDIGST (Id nr.: 576662)
  410449/19
 • RE: VPN Adgang til Master Rit
  410418/19
 • Fra Rambøll: Spørgsmål vedr. undersøgelsesoplæg Nyborg Havn matr. nr.1ayz, Nyborg Markjorder
  409374/19
 • Fra Jydske Vestklysten - Ønsker til dokumenter - nu med liste
  419037/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Kvittering på regioenens svar på henvendelse - Fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, Storebæltsvej 7A, 5800 Nyborg
  409982/19
 • Fra Jydske Vestklysten - Ønsker til dokumenter
  419036/19
 • Fra rådgiver RÅSTOF Første vurdering af sagen Rolighed
  490624/19
 • Fra BDO: Vedr. værditabsregnskb Møllegade 36
  408824/19
 • fra projekthaver
  447882/19
 • fra projekthaver
  447877/19
 • fra projekthaver
  447886/19
 • fra projekthaver
  447876/19
 • Fra Novo Nordisk: bemærkninger til Region Syddanmarks Basisliste for type 2-diabetes
  411436/19
 • Fra Kolding kommune: SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  410170/19
 • Fra ansøger: ansøgning til kulturpulje
  409146/19
 • Fra Rambøll: Vedr. Kjærsgårdsvej 2 i Give - foto fra den 24-09-2019
  409801/19
 • Fra Kolding kommune: SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  410266/19
 • Fra DMR: Supplerende analyser for vurdering af kortlægningsstatus på Tømmervej 12, Børkop - lok.nr. 603-00350
  410708/19
 • Fra DMR: Bilag - analyseresultater, Tømmervej 12, 20-09-19.pdf
  410713/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  415890/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  415840/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  415873/19
 • Fra Borger: Telefonhenvendelse - 515-20003
  420223/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: skema
  415877/19
 • Fra Grundejer: Bemærknniger til høring og rapport
  411009/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  415846/19
 • Fra Vejen Kommune: De efterspurgte oplysninger vedr. den udlagte affaldsforbrændingsslagge på adressen Overgade 10, 6670 Holsted
  409964/19
 • fra Borger . Henvendelse vedr aktindsigt postvejen 8a 6720 Fanø
  410191/19
 • Fra ansøger: SV: vedr. ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse, Assens Kommune
  409794/19
 • Fra Sani Nudge: Re: Til Region Syddanmarks Hygiejnekomite vedr. hygiejne og hospitalsinfektioner
  410610/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Vejledning
  411144/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for gruppe 1-sikrede
  413075/19
 • Fra Moe: Grejs Bakke 9, Vejle - analyseresultater
  413564/19
 • Fra COWI: Adelgade 138-140, Bogense: Moniteringsoplæg
  414619/19
 • Fra SUM SV: Ændringer i investeringsprofiler
  411295/19
 • Fra Rådgiver - spørgsmål til fremsendt materiale
  411860/19
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen på opfølgende henvendelse Vedr. Intern Medicin: Hæmatologi; Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, 4-1012-1019/1
  422703/19
 • Fra COWI: kontraktudkast
  421158/19
 • Fra DSB: SV: Brev vedr. opsporing af forurenende aktiviteter i Nyborg-området
  420750/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Forslag til omfang af suppl. undersøgelse, Jagtvænget 10, Hjerting
  419845/19
 • Fra DMR, modtaget opdateret tidsplan, pulje 37 og 38.pdf
  428269/19
 • Fra DTU: Endeligt materiale vedr. Grindsted Å kampagne
  431073/19
 • Fra projekt: opdatering fra projektets opstart
  434005/19

Udgående

 • Til rådgiver - Endelig ok til sløjfning
  415582/19
 • Til borger - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 218a.docx.pdf
  415581/19
 • Til borger - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 172, 173a.docx.pdf
  415579/19
 • Til borger - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 124a.docx.pdf
  415575/19
 • Til borger - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 161.docx.pdf
  415577/19
 • Til borger - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 171.pdf
  415578/19
 • Til kommunen - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 123.docx.pdf
  415573/19
 • Til borger og kommunen - Bilag til breve - Kort med placering af boringer.pdf
  415574/19
 • Til kommunen - Kopi af orienteringsbreve vedr. boringssløjfning på lok. nr. 443-00006
  415572/19
 • Til borger - orientering vedr. sløjfning af boringer - matr. nr. 159a.docx.pdf
  415576/19
 • Til Rådgiver: Oplysninger fra grundejer på 1bo ved Elkjærhøjevej Losseplads
  410899/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Analyserapport(er) i fh.t. fund af blågrøn jord under gl. asfalt, Ringe Station, 5750 Ringe
  410477/19
 • Til borger, Svar på spørgsmål omkring kortlægning af Dybdalsvej 6, 6500 Vojens som forurenet
  410440/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens vurdering af § 8-pligt ved indretning af stald i hal, Rødamsvej 32, 5856 Ryslinge
  410433/19
 • Til parter, Råstof, Tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 1at Gadsbølle By, Vissenbjerg i Assens Kommune
  488164/19
 • Til parter, Råstof, Råstoftilladelse_Gadsbølle_Nymølle.pdf
  488166/19
 • Til Rambøll: Aftaler med grundejere på matr. 1ag og 1bo ved Elkjærhøjevej Losseplads
  410391/19
 • Til klageberettigede org, RÅSTOF, Orientering om meddelt råstoftilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum i Varde Kommune
  411258/19
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Orientering om meddelt råstoftilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum i Varde Kommune
  411253/19
 • Til parter, RÅSTOF, Info om databeskyttelse.pdf
  411242/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, mail med tilladelse til råstofindvinding matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  411239/19
 • Til parter, myndigheder, org, RÅSTOF, Følgebrev afgørelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  411241/19
 • Til ansøger, parter, myndigheder, org, RÅSTOF, Råstoftilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  411240/19
 • Til Jord og Miljø A/S: Svar på forespørgsel om regionens høringssvar til §8-udkast, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  410006/19
 • 3. møde i arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed
  409636/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, Nr.avnegade 45, Sønderborg
  464805/19
 • til borger svar på henvendelse om Tilladelse efter jordforureningslovens § 8_CaseNo19-17174_3435489_v1.DOCX
  409874/19
 • til borger svar på henvendelse om aktindsigt Postvejen 8a 6720 Fanø.docx
  409876/19
 • Til DGE. SV: Tilbud. Grundvandsundersøgelse. Tingskovhedevej 21, Christiansfeld.
  469876/19
 • Til Friskolen, V1-høring, Burkal Skolevej 48A, 6372 Bylderup Bov.pdf
  408795/19
 • Til borger, interesseret køber beder om resultater fra undersøgelser
  410393/19
 • Til Grindsted Boligforening, Kortbilag til V1-høring, Tingparken 42B-D, 44-50, 52-56, 52A, 7200 Grindsted.pdf
  409391/19
 • Til Nyborg kommune, V1-høring med bilag, Hyrdegyden 4, 5800 Nyborg
  410079/19
 • Til Grindsted Boligforening, V1-høring, Tingparken 42B-D, 44-50, 52-56, 52A, 7200 Grindsted.pdf
  409398/19
 • Til Realkredit Danmark. Henvendelse - fremsendelse af sagsakter.
  410728/19
 • Til JV: Besvarelse på din anmodning om aktindsigt
  409013/19
 • Til projekt: afklares om rev. budget
  410431/19
 • Til borgere Nuværende ejere orienteres om Alsgade 69, Sønderborg.pdf
  410396/19
 • Til Vejle Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Tømmervej 12, 7080 Børkop, Vejle Kommune, matr.nr. 8o Gauerslund By, Gauerslund
  410882/19
 • Til Maskinfabrikken Pan A/S: Udgår (8o), Tømmervej 12, 7080 Børkop.pdf
  410877/19
 • Til borger: V2-høring m bilag, 565-32102, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted.pdf
  410085/19
 • Til Orbicon - mail vedr. tilsyn og efterbehandling - matr.nr. 3a og 4h Oksenbjerge, Øster Nykirke
  408923/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 23. september 2019
  409081/19
 • Til borger - Ejendommen udgår af regionens kortlægning - Fønsvej 11, Nørre Aaby
  410898/19
 • Til BDO: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  409494/19
 • Kortbilag, V2-kortlægning
  410602/19
 • Til NIRAS: Vedr. ekstra tilsyn
  410307/19
 • Til projekt: forespurgt om udbetaling i rater
  410683/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 22. september 2019
  409119/19
 • Til borger, V1-høring, Trehøjevej 12, 7200 Grindsted.pdf
  410725/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Svar på anmodning om fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, Nørre Havnegade 45, Sønderborg
  410358/19
 • Til Rambøll: Svar vedr. problematikken med at udtage poreluft på Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  409063/19
 • Til Billund Kommune, Kortbialg til V1-høring, Tinghusgade 3A, 7, 7B, 9, 9A, 9B, 7200 Grindsted.pdf
  410208/19
 • Til Vejle Kommune:: Svar vedr klarmelding af landzonetilladelse til ændring af terræn - Ammitsbølvej 168
  409864/19
 • Til ansøger: svar på ansøgning til lergravning 32a Bovrup, Varnæs
  409896/19
 • Til Axel&Borre. Sv. Henvendelse i forbindelse med køb og salg af grund
  410893/19
 • Til Borger, Svar på høringssvar, Morsbølvej 94, 7200 Grindsted
  408992/19
 • Til Erhvervsgymnasiet Grindsted, Kortbilag til V1-høring, Tinghusgade 22, 7200 Grindsted.pdf
  409717/19
 • Til Rambøll: Kvittering for mail med foto fra den 24-09-2019 fra Kjærsgårdsvej 2 i Give
  409849/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Trehøjevej 12, 7200 Grindsted.pdf
  410716/19
 • Til Adv. Trolle: V2-afgørelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  410685/19
 • Til Kolding kommune: vedr. vejadgang ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  408836/19
 • Til Maskinfabrikken Pan A/S: Bilag - Kortbilag udgår (8o), Tømmervej 12, 7080 Børkop.pdf
  410879/19
 • Til Sønderborg Kommune: Endelig V2-kortlægning, Nørre Havnegade 39-42, Sønderborg
  410617/19
 • Til Billund Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tinghusgade 3A, 7, 7B, 9, 9A, 9B, 7200 Grindsted.pdf
  410205/19
 • Til Erhvervsgymnasiet Grindsted, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tinghusgade 22, 7200 Grindsted.pdf
  409716/19
 • Til Gørding Klinker - mail om ansøgning om §52 dispensation - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup
  410458/19
 • Til Grindsted Boligforening, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tingparken 42B-D, 44-50, 52-56, 52A, 7200 Grindsted.pdf
  409384/19
 • Til Erhvervsgymnasiet Grindsted, V1-høring, Tinghusgade 22, 7200 Grindsted.pdf
  409720/19
 • Til Billund Kommune, V1-høring, Tinghusgade 3A, 7, 7B, 9, 9A, 9B, 7200 Grindsted.pdf
  410210/19
 • Til DR: Meddelelse om videresendelse af klage
  409068/19
 • til Vurderingsstyrelsen. Hnevndelse - Fremsendelse af sagakter
  410283/19
 • Til praksis: lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 23. september 2019
  409076/19
 • Til Ny indvinder - Forslag til tekst ifm. sikkerhedsstillelse - Råstofindvinding Fruens Banke
  410774/19
 • Til Billund kommune: Kopi af Udkast til V2-kortlægning + rapporter, 565-32102, Brunbjergvej 41, 7200
  410132/19
 • Til Kolding kommune: SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  410175/19
 • Til NIRAS, vedr. Søndergade 11C, Aabenraa
  410077/19
 • Til Vurderingstyrelsen: V2-kortlægningsbreve
  410611/19
 • Til Fredericia Kummune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  410694/19
 • Til Vurderingsstyrrelsen: SV. Henvendelse. Fremsendelse af dokumenter
  410177/19
 • Til Vejle Kommune: V2-kortlægning
  410593/19
 • Til Adv. Trolle: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  410691/19
 • V2-kortlægningsbrev
  410597/19
 • Til Friskolen, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Burkal Skolevej 48A, B-Bov.pdf
  408799/19
 • Til Sani Nudge: SV: Til Region Syddanmarks Hygiejnekomite vedr. hygiejne og hospitalsinfektioner
  410622/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Trehøjevej 12, 7200 Grindsted.pdf
  410721/19
 • Til praksis: automatisk lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 22. september 2019
  409103/19
 • Til Vejen Kommune: Kvittering for oplysninger vedr. udlagte affaldsforbrændingsslagger på adressen Overgade 10, 6670 Holsted
  415705/19
 • Til DGE: Orientering om ny sagsbehandler. Grundvandsundersøgelse. Tingskovhedevej 21, Christiansfeld.
  419483/19
 • Til DGE: Orientering om ny sagbehandler Tingskovhedevej 21, Christiansfeld.
  419434/19

23. september 2019

Indgående

 • Fra RH - Kopi af OFV gruppens kommentarer til MFVM´s strateginotat og undersøgelsesoplæg
  426146/19
 • Fra DMR: Ønske om vurdering af konstatering af formaldehyd i grundvand, Sandvadvej 9, 5210 Odense NV
  474969/19
 • Fra REGLAB: Proces for offentliggørelse af REG LAB CØ-analyse
  424526/19
 • SV: PULS StanLab problemer, rettelse af data i PULS
  408525/19
 • fra miljøstyrelsen: Afrapportering og dokumentation for etablerede biocover til Regioner?
  408476/19
 • Fra BDO: revisorpåtegning- Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  408731/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: FORSP - Fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, Storebæltsvej 7A, 5800 Nyborg
  408644/19
 • Fra Jord og Miljø A/S: Forespørgsel om svartidspunkt på § 8-udkast, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  413123/19
 • Fra Orbicon: Risikovurdering og ikke behov for yderligere dybe boringer
  407572/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bemærkninger til oplæg til nedlukningsundersøgelser, Amerikavej 7, 6700 Esbjerg
  481385/19
 • Fra Nyborg Kommune: §8-sag afsluttet med færdigmelding fra bygherre, Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  434772/19
 • Fra Nyborg Kommune: 450_2019_153904_Ansoegning_2___Færdigmelding, Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  434773/19
 • VVM-screening - NCC.pdf
  453781/19
 • FRA KB: BiD estimater og releaseplan 2019/2020
  421146/19
 • Fra FVST - FVST vil evt. gerne tjekke borgers fisk
  419034/19
 • Fra Cowi til RS Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 01, 2019-09-11 - Referat - Sikkerhedsmøde nr. 01, 2019-09-11.pdf
  494410/19
 • Fra Cowi til RS Kærgård Plantage - Referat, sikkerhedsmøde nr. 01, 2019-09-11
  494406/19
 • Fra SWECO- Referat af opstartsmødet Pulje 35 og 36
  441619/19
 • Fra NIRAS, vedr. Søndergade 11C, Aabenraa
  410070/19
 • Fra NIRAS: Vedr. mere tilsyn ved borearbejde
  410293/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Anmodning om fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, Nørre Havnegade 45, Sønderborg
  410349/19
 • Fra system: Yder 042196 er lukket automatisk.
  409071/19
 • Fra Vejen Kommune - svar på myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding - Matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  409383/19
 • Fra NIRAS: Vedr. tank
  407286/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen, Henvendelse, Hovedvejen 73A-B, 5600 Faaborg
  408281/19
 • Fra Assens Kommune: spørgsmål til sagsbeh. tid i forb. med råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse
  407973/19
 • Fra Fredericia kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til udskiftning af tank T8423 på havneterminalen, Kongensgade 113, Fredericia
  408639/19
 • Fra Borger, Henvendelse, Nymarksvej 41, 7000 Fredericia
  407779/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Forsp vedr kortl, Lille Kolstrup 40, 6200 Aabenraa. Lok.nr. 545-50055
  408104/19
 • Fra Landsyd, Henvendelse vedr. arealoverførsel, Kystvej 7, 6320 Egernsund
  408055/19
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. fremsendelse af notat fra besigtigelse af spild af fyringsolie på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  407485/19
 • Fra Shell: Svar på UDKAST til §8 tilladelse, udskiftning af tank T8423 på havneterminalen
  408226/19
 • Fra NIRAS: Vedr. VVS og pumpe
  407659/19
 • Svar på PEBL Trigger 2 udløst - Odense Universitetshospital - Anæstesiologi og intensiv medicin
  407722/19
 • Fra Rambøll: Vedr. fotos fra forsøg på poreluftmåling på Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  409019/19
 • Fra Vejle Kommune - mail vedr. efterbehandlingsplan - matr.nr. 3a og 4h Oksenbjerge, Øster Nykirke
  408908/19
 • Til Middelfart Kommune: kvittering for tilbagemelding vedr. bygning nr. 2 på Algade 74, 5592 Ejby
  409174/19
 • Autogeneret mail fra Patienterstatningen
  410919/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. bygning nr. 2 på Algade 74, 5592 Ejby
  409165/19
 • Fra PKO i arbejdsgruppe - kommentering - udkast til referat af møde den 09-09-2019 vedr. revision af den gode elektroniske kommunikation mm - svarfrist den 03-10-2019
  409116/19
 • Fra system: 039675 er lukket automatisk.
  409087/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. Algade 74, 5592 Ejby
  409199/19
 • Fra Middelfart Kommune: Tilbagemelding på regionens svar vedr. Algade 74, 5592 Ejby
  408010/19
 • Fra COWI: Dokumentformater ved upload til udbud.dk
  421156/19
 • Fra Sundhed.dk - samling af aftale af 2018 med bilag
  426197/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  428053/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Accept af regionens vurdering af off. indsats samt anmodning om sparring, 561-55006
  426734/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  428058/19
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  426780/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  428026/19
 • SV_ VS_ Tilbud til Whiplash patienter
  428044/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  428040/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  428071/19
 • Fra TDC: Svar på høring
  428065/19

Udgående

 • Til Regnsgabsafd.: Vedr. anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen, Lavninggyde 8, Haderslev
  408741/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Svar på henvendelse - Fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, Storebæltsvej 7A, 5800 Nyborg
  408716/19
 • Til regnskabsafd.: Vedr. Anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen, Nørrebyvej 2, Rødding
  408638/19
 • til dmp: PULS StanLab problemer, rettelse af data i PULS
  408536/19
 • Til regnsbabsafd: Vedr. anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen, Jyllandsgade 44, Fredericia
  408523/19
 • Til Billund Kommune: Kopi af varsel om undersøgelse af naboejendomme til Elkjærhøjevej 10
  408341/19
 • Til Rådgiver: Kopi af varselsbreve til naboer
  408343/19
 • Til borger, Varsling af undersøgelse.pdf
  408294/19
 • Til Borger, varsling af undersøgelse.pdf
  408286/19
 • til miljøstyrelsen: Afrapportering og dokumentation for etablerede biocover til Regioner?
  408238/19
 • Til Niras: svar på spm. vedr. tilbud på monitering på Kobberbæksvej
  476633/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, UDKAST Brev om screeningsafgørelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  408061/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, Info om databeskyttelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  408063/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, UDKAST Screeningsskema matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  408062/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, Følgebrev udkast screeningsafgørelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted.pdf
  408059/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, mail med høring screening matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  408060/19
 • Til DR - ny liste fremsende med 2 ekstra kommuner
  445531/19
 • Til FVST - ok til at kontakte borger direkte
  419035/19
 • Udgået brev, matrikel 17ck, 461-81644.pdf
  407352/19
 • Til borger Afgørelse V2 kortlægning Søvigmarkvej 40 og 41 6851 janderup matr. nr 8c Søvigmark, Janderup a.docx
  408714/19
 • til borger Afgørelse V2 kortlægning Porshusvej 9 7323 Give matr. nr 2a farre by, Give lok nr. 630-81722.docx
  408571/19
 • Til borger Afgørelse V2 kortlægning Søvigmarkvej 40 og 41 6851 janderup matr. nr 8c Søvigmark, Janderup.docx
  408713/19
 • til COWI
  408098/19
 • Til deltagere i opstartsmøde - Referat af opstartsmøde - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup
  408943/19
 • Fra Penta Advokater, Svar på Aktindsigt, BILAG, Pilealle 20, 7200 Grindsted
  407556/19
 • Til Assens Kommune svr. vedr. sagsbehandlingstid i forb. med råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse
  407980/19
 • Til Norconsult, Svar på aktindsigt for ejendommen Albanigade 30, 5000 Odense C
  407317/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Knudshovedvej 39, 5800 Nyborg
  407902/19
 • Til Borger, Svar på høringssvar, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted
  408679/19
 • Til Borger, Svar på telefonhenvendelse: Grøndalsvej 4, 6000 Kolding
  407874/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Henvendelse - Fremsendelse af V2-afgørelse
  408647/19
 • Til Nyborg Skytteforening, V1-høring med bilag, Halvej 8, 5800 Nyborg
  408134/19
 • Til Ingeniørerne. Henvendelse. Fremsendelse af undersøgelsesrapporter m.m.
  408725/19
 • Til Sønderborg Kommune: Vedr. orientering om § 19 tilladelse, Søndre Landevej/Borgmester Andersens Vej, 6400 Sønderborg
  406802/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  407944/19
 • til grundejer - udgået af V2-kortlægning, Ørbækvej 726.pdf
  407942/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bogensevej 17, Brenderup Fyn.pdf
  407766/19
 • Til Kolding Kommune: Bilag til "Genfremsendelse" - Afgørelse, V1-areal udgår af kortlægning, lok. 621-00707
  407058/19
 • Bilag til grundejer - kort over udgået areal.pdf
  407943/19
 • Til Borger, Råstof, Transportcenter ved Korskro, Esbjerg Kommune
  408317/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Bogensevej 19, Brenderup fyn.pdf
  406789/19
 • Fra Penta Advokater, Svar på aktindsigt, Pilealle 20, 7200 Grindsted
  407551/19
 • Til Borgere, V1-afgørelse, bogensevej 19, Brenderup Fyn.pdf
  406791/19
 • Fra Vurderingsstyrelsen: Foresp. vedr. fremsendelse af kortlægningsmateriale samt forureningsundersøgelse, Nørre Havnegade 43, Sønderborg
  410321/19
 • følgemail til grundejer - Udgår af kortlægning jf. jordforureningsloven, Ørbækvej 726
  407941/19
 • Til NIRAS: Vedr. boretilsyn
  406781/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Bogensevej 17, Brenderup Fyn.pdf
  407749/19
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. Algade 74, 5592 Ejby
  407938/19
 • Til DK Råstof:: Svar vedr status på Engmarksvej i Jerlev
  407872/19
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Nymarksvej 41, 7000 Fredericia
  407782/19
 • Til Vurderingsstyrelsen, Svar på henvendelse, Hovedvejen 73A-B, 5600 Faaborg
  408325/19
 • Til Landsyd, Svar på Henvendelse vedr. arealoverførsel, Kystvej 7, 6320 Egernsund
  408066/19
 • Til NIRAS: Historisk materiale
  406755/19
 • Fra/Til Kolding Kommune: genfremsendelse af afgørelse, V1 udgår af kortlægning, lok. 621-00707
  407045/19
 • Til Vejle Kommune: kvittering for besigtigelsnotatet fra Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  424787/19
 • Til COWI: Dokumentformater ved upload til udbud.dk
  421157/19

22. september 2019

Indgående

 • VS: Langeland Kommune: Mammografibussen
  409954/19

20. september 2019

Indgående

 • Fra Niras: Spørgsmål vedr. tilbud på monitering på Kobberbæksvej
  476631/19
 • FW: Dit password udløber på din administrative bruger
  406622/19
 • FW: Dit password udløber på din administrative bruger
  406621/19
 • Fra rådgiver - problemer med udførsel af boringer
  426249/19
 • KB: BiD backlog mv.
  406484/19
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål angående videre sagsbehandling med nedrivning, Vesterbro 28, 5000 Odense C
  409379/19
 • Fra entreprenør - spørgsmål til undersøgelsesresultater
  419033/19
 • Fra skat Referat fra kantineudvalgsmøde i går
  406167/19
 • Referat - 190919-Ribe.docx
  406168/19
 • Præsentation Kick Off byg.st catering.pptx
  406172/19
 • VS: Præsentation Kick Off byg.st catering.pptx
  406170/19
 • Fra skovdyrkerne, Råstof, Opgørelse - andel erstatningsskov vs eksisterende skov - endelig.pdf
  488161/19
 • Fra skovdyrkerne, Råstof, SV: MST-521-03538 - Svollibjerg - forslag til afslutning af reetablering af grusgrav
  488156/19
 • Fra skovdyrkerne, Råstof, Råstoftilladelse 2010_etape 2.pdf
  488158/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Projektbeskrivelse, budget og finansieringsplan, Gåsebjergsand
  409353/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Drøftelse af spørgsmål forud for oplæg til undersøgelser ifm. § 8-tilladelse, Odensevej 150
  409352/19
 • Fra kommunen - vedr. borgerhenvendelse fisk - det må være FVST der svarer
  405828/19
 • Fra BDO: Revisorerklæring vedr. Nørrebyvej 2, 6630 Rødding
  408570/19
 • fra projekthaver
  447919/19
 • Tilbud CE toolbox
  442805/19
 • Fra Middelfart Kommune: Dokumentationsrapport
  440586/19
 • Fra NIRAS:Supplerende undersøgelser
  406753/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  406963/19
 • Fra Norconsult, HENV, Aktindsigt for ejendommen Albanigade 30, 5000 Odense C
  407310/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om § 19 tilladelse til midlertidigt jorddeponi, Søndre Landevej/Borgmester Andersens Vej, 6400 Sønderborg
  406782/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Orientering" - § 19 tilladelse mellemdeponi, Søndre Landevej
  406785/19
 • Fra Sweco: Dejrupvej 16, Outrup - Økonomi
  409774/19
 • Fra NIRAS: Tidsplan fase 2
  406304/19
 • Fra NIRAS: Økonomioversigt efter fase 1
  406283/19
 • Fra DMR: Svar vedr. jordprøver på Tømmervej 12, Børkop - lok.nr. 603-00350
  406372/19
 • Fra Fredericia Kommune: Revideret §8-ansøgning Oldenborggade 25, Fredericia
  406234/19
 • Fra NIRAS: Tilbagemelding fase 2
  405376/19
 • Fra Trefor: Vandmængder DGU 125.197
  405642/19
 • Henvendelse fra borger
  404860/19
 • Fra DMR: "Vedr. prøvetagning" - Notat, udtagning af jordprøver fra laget under slaggelaget, 621-00707
  405336/19
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af afværgeanlæg på havneterminalen/Østerstrand, Kongensgade 113, Fredericia
  406084/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  406958/19
 • Fra Sweco Gothersgade 47, Fredericia - økonomi
  409998/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - Gothersgade 49, Fredericia - økonomi
  409994/19
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  411309/19
 • Fra Adv. Vogel & Gammelby: Vedr. tidfrist for Enghavevej 11, 6800 Varde
  415416/19
 • Fra DMR: Vedr. prøvetagning under slaggelag, 621-00707
  405320/19
 • Fra Niras: Status fase 1
  405333/19
 • Fra NIRAS: Status fase 1
  405747/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - §8 ansøgning_ver4, v. Oldenborggade 25, Fredericia_.pdf
  406239/19
 • Fra COWI: Revideret tidsplan
  421155/19
 • fra grundejer - om arealstørrelse - Re_ antal dokumentations-prøver - SV_ Vedr. kortlægning og belåning af Balsgyden 11, Ullerslev
  426913/19

Udgående

 • Til Sønderborg Kommune: Kopi af Orientering om undersøgelsesresultat på Katry1A, Augustenborg
  406442/19
 • Til MST: Høringssvar, Esbjergværkets HFO tankanlæg 4, Amerikavej
  406405/19
 • Til BDO: regnskabserklæring - Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  408729/19
 • Til Borger, Varsling af afgravning af forurenet jord.pdf
  406331/19
 • Til Jydske Vestkysten - Liste med dokumentoversigt
  406295/19
 • til borger svar vedr. sløjfning af tank
  449250/19
 • Til Kolding Kommune: Bilag til "Vedr. Kløvkærgrunden" - Udgået af V1-kortlægning, 621-00707
  405942/19
 • Artikel om kantinen endelig.docx
  406259/19
 • til bygningsstyrelsen Facility Management for ikke statslige institutioner på bygningsstyrelsen lejemål.
  406258/19
 • Til Danfoss - kommentarer til referat af møde om resultater
  419032/19
 • Til Kommunen - vedr. Borgerhenvendelse Himmark Strand - RSD har spurgt FVST
  419031/19
 • Til Kommunen - vedr. Borgerhenvendelse Himmark Strand - RSD har spurgt FVST
  405837/19
 • Telefonnotat med borger vedr. fisk - borger 2
  405848/19
 • Telefonnotat med borger vedr. fisk - borger 1
  405846/19
 • Til FVST - Vedr. Borgerhenvendelse Fisk - er i sikre på at den ikke ligger på jeres bord?
  405840/19
 • Til DMR: Regionens vurdering af undersøgelse af jordlag under slaggelag, Kløvkærgrunden,
  405361/19
 • RE: Kommuneinddragelse ift. mobilitetsstrategi..
  405037/19
 • Høring om påbudsmuligheder, Gl. Byvej 645792 Årslev
  406125/19
 • Dialog med nabo RÅSTOF Aktindsigt sagen RÅSTOF, Tilsyn, Faaborg-Midtfyn, del af matr nr. 1a Bramstrup Hgd. Nr. Lyndelse
  449171/19
 • Til Billund Kommune: Oplæg om vandprøver i tilknytning til Riverscapes kampage
  431019/19
 • Til FLP Stenstrup Aps: V2 afgørelse, ændring af V2 kortlagt areal
  406335/19
 • 2018.11956.0001(5) Rapport - Kresten Philipsens Vej 15 Aabenraa.pdf.PDF
  406024/19
 • Til Nyborg Kommune, V1-høring med bilag, matr.nr. 119a (Nyenstad, grønt område)
  405230/19
 • Til Borger-, V1-afgørelse, Garlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  405699/19
 • VS_ PAM 1 VS_ 12959 - Fugtudbedring af kælder Psykiatrisk afdeling Esbjerg - geotekniske undersøgelser - 17005 Esbjerg, Gl Vardevej 101 -%2.PDF
  406030/19
 • Til Borger: Svar på forespørgsel
  405712/19
 • Til JN Enterprise, V1-høring, Laust Rasmussens Vej 8, 7200 Grindsted.pdf
  406158/19
 • Til DMR: Kommentarer til undersøgelsesomfang på Tømmervej 12, Børkop - lok.nr. 603-00350
  405831/19
 • 2018.11956.0001(2) Rapport - Psykiatrisk Afd. Aabenraa.pdf.PDF
  406020/19
 • Til JN Enterprise, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Laust Rasmussens Vej 8, 7200 Grindsted.pdf
  406147/19
 • 20190194 (KS) Kløvervænget 22 A lej 22 5000 Odense C 04-03-2019.pdf
  406001/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-kortlægning,, Bårdesøvej 103A, Otterup.pdf
  404867/19
 • Til NIRAS: Svar på fase 1 resultater
  405751/19
 • 2018.11956.0001(3) Rapport - Psykiatrisk Afdeling Aabenraa.pdf.PDF
  406021/19
 • 2018.11956.0001(6) Rapport - Kresten Philipsens Vej 5, Aabenraa.pdf.PDF
  406025/19
 • Protokoll - Esbjerg 1.pdf.PDF
  406027/19
 • 2018.11956.0001(4) Rapport - Kresten Philipsens Vej 15 Aabenraa.pdf.PDF
  406023/19
 • 20190194 Kløvervænget 22A lejl. 22 5000 Odense C - Notat inkl. bilag.pdf
  405997/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Kløvkærvej 4, 6000 Kolding - udgået af V1-kortlægning, 621-00707
  405953/19
 • Korkhat.pdf
  406066/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Møllevej 14, Otterup.pdf
  404896/19
 • Til NIRAS: Forslag til fase 2
  405347/19
 • Til DMR: SV: vurdering af påvirket indvindingsområde, boring 125.197, Herslev Kildeplads
  405357/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Møllevej 14, Otterup.pdf
  404899/19
 • Til JN Enterprise, Kortbilag til V1-høring, Laust Rasmussens Vej 8, 7200 Grindsted.pdf
  406150/19
 • B-10678-9 Rapport - Kolding Sygehus, Blok 9, Skovvangen 2-8, 6000 Koldin....pdf
  406057/19
 • til grundejer - antal dokumentations-prøver - SV_ Vedr. kortlægning og belåning af Balsgyden 11, Ullerslev
  404965/19
 • 2018.11956.0001 Rapport -Kresten Philipsens Vej 15, Aabenraa.pdf.PDF
  406018/19
 • Byg. 12.01 og 12.02.pdf
  405999/19
 • Til Home: Svar på forespørgsel
  405834/19
 • til Borger Svar omkring Jordbrugskommissionen : Post til Region Syddanmark [Ref.nr.=a42e17f6867144b3ab720666f42dcaa7]
  405661/19
 • Byg. 15.00.pdf
  406000/19
 • Til EF Nørrevoldgade 74-76, Nyborg, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 74-76, 5800 Nyborg - til administrator
  405225/19
 • Til Borger: Svar på forespørgsel
  405696/19
 • Til NIRAS: Rykker for svr vedr. pumpe og videre forløb
  405353/19
 • B-10678-9(3) Rapport - Kolding Sygehus, Blok 9, Plan 4T, Skovvangen 2-8, Kolding.pdf
  406058/19
 • VS_ PAM 1 VS_ Rapport vedr. Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg - B-11137 Rapport - Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg.pdf.PDF
  406029/19
 • Til Rambøll: Grindsted Pulje 9 - underskrevet kontrakt
  406238/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Carlshøjvej 17.pdf
  405691/19
 • 461-81644, Markhaven 19, 5320 Agedrup teknisk.pdf
  407301/19
 • Udgået brev, 461-81644.pdf
  407303/19
 • 461-81644, Markhaven 19, 5320 Agedrup grundejer.pdf
  407305/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens udtalelse til varsel og partshøring af påbud om undersøgelse efter jordforureningslovens §40 af fyringsoliespild på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Øst
  407450/19
 • Til Adv. Vogel & Gammelby: Svar vedr. Enghavevej 11, 6800 Varde
  415424/19
 • 421-00016, Bogyden 10, 5610 Assens grundejer.pdf
  417090/19
 • 421-00016, Bogyden 10, 5610 Assens teknisk.pdf
  417092/19
 • Udkast til V2-afgørelse, 421-00016.pdf
  417094/19
 • Boligerklæring, 421-00016.pdf
  417093/19
 • V2-høring, 421-00016.pdf
  417095/19
 • Til Vejen Kommune: Kvittering samt forespørgsel vedr. den udlagte affaldsforbrændingsslagge på adressen Overgade 10, 6670 Holsted
  409958/19
 • VS_ Skimmeltest Psykiatrisk afdeling Esbjerg - 27388-1.pdf.PDF
  406033/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Margrethevej 7, 5800 Nyborg
  405397/19
 • Til Landbogruppen: Svar på forespørgsel
  404961/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Garlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  405708/19
 • B-11251 Rapport - Aabenraa Sygehus, Kresten Philipsens Vej 15, Aabenraa.pdf
  406048/19
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Bårdesøvej 103A, Otterup.pdf
  404868/19
 • Til EF Nørrevoldgade 74-76, Nyborg, V1-høring med bilag, Nørrevoldgade 74-76, 5800 Nyborg
  405223/19
 • Til Svendborg Kommune og Skat: kopi af V2 afgørelse, lok. nr. 427-00018, Stationsvej 25, Stenstrup
  406333/19
 • Til Middelfart Kommune - mail vedr. vejadgang - matr.nr. 5t Fjeldsted By, Fjeldsted
  405067/19
 • Til Fredericia kommune: §8-høringssvar for Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af nyt afværgeanlæg hos Shell, Kongensgade 113, Fredericia
  404891/19
 • Til Kolding Kommune: Vedr. Kløvkærgrunden, V1-areal udgår af kortlægning, lok. 621-00707
  405940/19

19. september 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - foreløbige resultater
  449561/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST af § 8-tilladelse til nedrivning
  409315/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til § 8-tilladelse til nedrivning, Industrivej 13, 5672 Broby
  409314/19
 • PULS StanLab problemer, rettelse af data i PULS
  404895/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplæg til screeningsundersøgelse, Refshedevej 22, Bramming
  404537/19
 • Fra Svendborg Kommune RÅSTOF Accept af revideret efterbehandlingsplan
  429671/19
 • Fra Rådgiver: Viernevej 50_godkendelse af faktura for gravearbejde
  404283/19
 • Fra indvinder, Råstof, Afleveringsmøde Almind - HASTER :-)
  488143/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse UDKAST (§8 tilladelse til opførelse af boliger)
  440926/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse bilag 2A, ansøgning
  440924/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til §8-tilladelse til opførelse af bygninger, Odensevej 45, 5750 Ringe
  440923/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse bilag 2C, situationsplan
  440925/19
 • Fra MST - videresendelse af - Borgerhenvendelse Himmark Strand
  405819/19
 • Fra Ejlskov - foreløbige data (ikke kvalitetstjekket)
  405688/19
 • Fra Esbjerg Kommune: DMR undersøgelse 2018 for LIDL, Saltgade 21, 6760
  403947/19
 • Fra Volderslev Bylaug Aktindsigt Dialog om aktindsigt i BG Stone råstofgravnning Bramstrup Gods
  404389/19
 • Fra DMR: referat af opstartsmøde, pulje 10 - 2019
  403287/19
 • Fra DMR: referat af opstartsmøde, pulje 10 - 2019
  403278/19
 • Fra NIRAS: Status B158
  403868/19
 • fra Nybolig : Jordforureningsstatus, Rugbjergvænget 7, 5400 Bogense
  404794/19
 • Fra DMR: Udkast tidsplan pulje 37 og 38
  402847/19
 • Til Shell: SV: Status på § 8 ansøgning (Østerstrand)
  404280/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Julianehåbvej 27 og 66, 6360 Tinglev.pdf
  403535/19
 • Fra Healtcare DENMARK: Endeligt referat fra HCD SV udvalgsmøde d. 4. april
  404817/19
 • Fra DMR: referat af opstartsmøde, pulje 10 - 2019
  403294/19
 • Fra DMR: referat af opstartsmøde, pulje 10 - 2019
  403296/19
 • Fra ansøger: SV: Grusgrav
  403444/19
 • SV: Anmodning om bidrag til besvarelse af samrådsspørgsmål B og udvalgsspørgsmål 87
  404690/19
 • Fra Nybredit, Henv. vedr. 479-00577
  406501/19
 • Fra modtager af høringsbidrag - Kvittering for indsendelse af høringssvar
  402851/19
 • Fra Boreteknik: Boringer er sløjfet
  404225/19
 • VS: Eftersendelse af bilag Inspiring Denmark
  405489/19
 • Fra Borger: Tlf. henv. vedr. Gåskærgade 23, 6100 Haderslev
  405184/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Horsebækvej 90, 5450 Otterup.pdf
  406540/19
 • fra grundejer - prøveantal? - SV: Vedr. kortlægning og belåning af Balsgyden 11, Ullerslev
  404938/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  406921/19
 • Fra Fredericia kommune: Udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af nyt afværgeanlæg hos Shell, Kongensgade 113, Fredericia
  404887/19
 • Fra Rambøll: Vedr. forespørgsel vedr. §8 ansøgning til matr. nr. 130 og del af 313 Engene, Vejle Jorder
  410607/19
 • Fra Vejen Kommune: Vedr. udlagt affaldsforbrændingsslagger på adressen Overgade 10, 6670 Holsted
  409952/19
 • Fra projekt: link til FB
  408686/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  406930/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Algade 74, 5592 Ejby
  407930/19
 • Fodterapi - Opsigelse af yder nr.
  407342/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding - resultater af poreluftmålinger
  409746/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg Konsul Graus Gade 2, Kolding
  409751/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Økonomi
  409736/19
 • Fra Vejle Kommune: §40 afgørelse om ikke påbud
  418995/19
 • Fra projekt; revideret regnskab
  418464/19
 • Fra projekt; revideret budget og projektbeskrivelse
  418166/19
 • Invitation to the STRING Political Forum on October 10th, 2019 and the dinner on October 9th, 2019 in Brussels
  424920/19
 • Fra Jydske Vestkysten - Spørgsmål vedr. antal OFV sager
  426140/19
 • Fra Rockwool: Analyseresultater, foråret 2019, Industrivej 9, Kolding
  421751/19
 • Fra PLo - Meddelelse vedrørende ansættelse af læge i Billund er ophørt
  434032/19
 • Fra PLO - Medd. vedrørende oprettelse af lægepraksis i Grindsted
  433649/19

Udgående

 • Til borger - Svar vedr. status på sag (707)
  449560/19
 • Til rådgiver - rykker for færdiggørelse
  449559/19
 • Pjece - Min boliggrund er forurenet - værd at vide om værditabsordningen.pdf
  404669/19
 • Til Borger: Svar på spørgsmål i forbindelse med køb/salg af Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  404668/19
 • Til indvinder, Råstof, SV: Afleveringsmøde Almind - HASTER :-)
  488147/19
 • Til Volderslev Bylaug IV Besvarelse af aktindsigt, BG Stone råstofgravnning Bramstrup Gods
  404435/19
 • Til Volderslev Bylaug III Besvarelse af aktindsigt, BG Stone råstofgravnning Bramstrup Gods
  404429/19
 • Til Volderslev Bylaug II Besvarelse af aktindsigt, BG Stone råstofgravnning Bramstrup Gods
  404422/19
 • Til Volderslev Bylaug I Besvarelse af aktindsigt i BG Stone råstofgravnning Bramstrup Gods
  404412/19
 • Til Rockwool: Vedr. analyseresultater fra 2019, Industrivej 9, Kolding
  404174/19
 • Til kommunen - Er det jer der skal svare på borgerhenvendelse vedr. fisk?
  405825/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til oprensningen, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  404022/19
 • Til/fra DR - korrespondance vedr. gamle lossepladser
  445530/19
 • Til BDO: revisorerklæring, Nørrebyvej 2, 6630 Rødding
  408565/19
 • Til BDO: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Lavniggyde 8, Haderslev
  408728/19
 • Til Volderslev Bylaug RÅSTOF Aktindsigt i BG Stone råstofgravnning på Bramstrup Gods
  404446/19
 • Til kommunen - Svar på spørgsmål fra borgere
  405681/19
 • til bygningsstyrelsen : Sorsigvej 35, Ribe - Kontantfinansiering
  404450/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Horsebækvej 90, 5450 Otterup
  406548/19
 • Til ansøger: mail vedr. manglende underskrift - Ansøgning, erhvervsmæssig indvinding af råstoffer, - Matr. 2A, Vellinge By, Bederslev
  403409/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Julianehåbvej 66.pdf
  403485/19
 • Til Rigsrevisionen: Region Syddanmarks svar på høring af udkast til beretning om lægemiddelanbefalinger
  404063/19
 • Til Billund Kommune, V1-høring, Tronsø Parkvej 4, 7200 Grindsted.pdf
  403437/19
 • Til CARSTENS ANPARTSSELSKAB GRINDSTED, Kortbilag til V1-høring, Trehøjevej 1, 7200 Grindsted.pdf
  403851/19
 • Til DMR: Bilag til "Vedr. opstartsmøde" - dagsorden
  402856/19
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Julianehåbvej 27.pdf
  403659/19
 • Til Billund Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Tronsø Parkvej 4, 7200 Grindsted.pdf
  403426/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. Præstevænget 40b, Vejen, lok. 575-80007
  403030/19
 • til LandSyd Svar på arealoverførsel af del til matr. nr. 324 Bro, Ketting
  404677/19
 • Til CARSTENS ANPARTSSELSKAB. GRINDSTED, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Trehøjevej 1, 7200 Grindsted.pdf
  403860/19
 • Til Borger, V1-høring, Julianehåbvej 66,.pdf
  403481/19
 • Til Billund Kommune, Kortbilag til V1-høring, Tronsø Parkvej 4, 7200 Grindsted.pdf
  403431/19
 • Til Vejle Kommune: Afgørelse : Udgået inden kortklgning
  404235/19
 • til Nybolig Svar på henvendelse om Jordforureningsstatus, Rugbjergvænget 7, 5400 Bogense
  404800/19
 • Til DMR: Pejlerunde omkring Herslev kildeplads
  403301/19
 • Til CARSTENS ANPARTSSELSKAB GRINDSTED, V1-høring, Trehøjevej 1, 7200 Grindsted.pdf
  403855/19
 • til Erhvervshus Fyn - Afvikling af konference i projekt Triple/Helix
  406199/19
 • Til DMR: Vedr. opstartsmøde
  402854/19
 • Til Bredeådalens Digelag, Råstofplan
  402862/19
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. § 8 pligt, Store Landevej 34, 5580 Nr. Aaby
  424716/19

18. september 2019

Indgående

 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. "dybe" målinger i havbund
  405675/19
 • Fra DMR: Bilag - notat om poreluftundersøgelse, Vesterbro 28-32, 5000 Odense C
  403355/19
 • Fra DMR: Notat om poreluftundersøgelse, Vesterbro 28-32, 5000 Odense C
  403353/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Analyserapport af slagger
  402750/19
 • Fra Assens Komunne: Dokumentation for Kategori 3 slagge under plansilo på matrikelnr. 7a Flemløse By, Flemløse
  402749/19
 • Fra kommunen - Spørgsmål fra borgere
  405678/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar til afklaring af §8 i fh.t. forsikringsomfang, Industrivej 13, 5672 Broby
  402187/19
 • Fra kommunen - kopi af Anvisning af jord fra Ørstedsgade 26 5900 til Klintholm IS.msg
  418806/19
 • Revisorerklæring vedr. værditabsordning for Møllegade 27, 6400 Sønderborg
  404870/19
 • Fra BDO: Revisorerklæring vedr. værditabsordning Jyllandsgade 44, 7000 Fredericia
  408521/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Afklaring af §8 i fh.t. forsikringsomfang, Industrivej 13, 5672 Broby
  401933/19
 • Fra Rambøll. Pulje 6_opdatering økonomi Adelvadvej 3, Tønder
  494761/19
 • Fra Rambøll. RE: Olietank Adelvadvej 3, Tønder
  494759/19
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  483963/19
 • Fra Landbrugsstyrelsen: Svar vedr. høring om påbudsmuligheder vedr. forurening med pesticider på gartneri, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  480436/19
 • Fra DK Råstof: Henvendelse vedr afgørelse efter jfl §52, Engmarksvej i Jerlev
  402774/19
 • SV: Ansøgning - projekt Tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde - Ansøgning - Tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde.pdf
  400686/19
 • Fra Rambøll - henvendelse om yderligere information om V1-kortlagt grund - Sønderbyvej 106 6731 Sneum
  401616/19
 • Fra Rambøll: svar vedr. UDKAST til §8 tilladelse, udskiftning af tank T8423 på havneterminalen
  402619/19
 • SV: Ansøgning - projekt Tværfaglig indsats målrettet unge ordblinde
  400683/19
 • Fra Rambøll: Vedr. LER
  401832/19
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse til byggeri på Møllegade 51 i Sønderborg
  402757/19
 • Fra Vejle Kommune: Henvendelse vedr landzonetilladelse til ændring af terræn - Ammitsbølvej 168
  402773/19
 • Fra ejendomsmægler - henvendelseVedr. V2 registrering på ejendommen Faaborgevej 37, 5854 Gislev .
  401829/19
 • Når du har brug for os - DR's akutudspil
  402648/19
 • Grovskitse til arbejdet med akutplan 2020
  402420/19
 • Fra DMR: vurdering af påvirket indvindingsområde, boring 125.197, Herslev Kildeplads
  405647/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  403700/19
 • Fra Sweco: Presentation containing uptake rate data ect.
  403213/19
 • Fra GEO: Høgebjerg rapportudkast
  403243/19
 • fra LandSyd Henvendelse om arealoverførsel til matr. nr. 324 Bro, Ketting
  404664/19
 • fra DMR Henvendelse om Baggrundmateriale lok. nr. 450-81150
  404734/19
 • Fra Orbicon: Nørregade 90, Vejen, udkast til rapport med moniteringsprogram
  403257/19
 • Fra Sweco: link Beacon
  403219/19
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 3: Påbud om undersøgelse af jordforurening på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Øst i henhold til JFL
  406468/19
 • FEJL Fra Fredericia kommune: UDKAST til §8 tilladelse, udskiftning af tank T8423 på havneterminalen
  401261/19
 • Fra DigiTech: Anmodning om aktindsigt
  406480/19
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 2: Tålepåbud i forhold til undersøgelse og oprensning af jordforurening på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle
  406461/19
 • Fra Vejle Kommune: BILAG 1: Varsel og partshøring af påbud om undersøgelse af jordforurening på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  405413/19
 • Fra Vejle Kommune: Varsel og partshøring af påbud om undersøgelse af jordforurening på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  405409/19
 • Mail fra Danske Regioner
  424678/19
 • VS_ Anmodning om oplysninger fra HR-manager
  420044/19
 • Fra COWI: Tro- og loveerklæringer - Udbudsportalen
  421153/19
 • Fra Fredericia Kommune: Mailkorrespondance vedr. Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  424995/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  424977/19
 • Fra Billund Kommune: Punkter til dagsorden for mødet 20. september 2019
  427725/19

Udgående

 • Til rådgiver - ok til tilbud. Ønsker pris på eftersøgning af boring B47 og B48
  415516/19
 • Til Miljøteknik: Regionens kommentarer vedr. Jyllandsvej 9, 5400 Bogense, 4ae Bogense Markjorder, lok.nr. 480-81328.
  402788/19
 • Til mødedeltager: fremsendelse af do og bilag til mødet
  478107/19
 • Til Rambøll: OK til brug af data på internt seminar
  402642/19
 • Dialog med Volderslev Bylaug RÅSTOF Aktindsigt i Bramstrup Grusgrav
  402448/19
 • Til Borger: Bilag - udgået af kortlægning med bilag
  402173/19
 • Til Borger: Udgået af kortlægning - Middelfartvej 305, 5200 Odense V, matr.nr. 1c og 2 Ellegård Paarup, lok.nr. 164-81372
  402172/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens svar på afklaring af §8 i fh.t. forsikringsomfang, Industrivej 13, 5672 Broby
  402065/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til status i fh.t. jordforureningsloven, Industrivej 13, 5672 Broby
  400431/19
 • følgemail til grundejer Kortlægning afgørelse jf. jordforureningsloven, Grønnegade 40, sep 2019
  401157/19
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  401165/19
 • til grundejer - V1V2-kortlægning endelig, sep 2019.pdf
  401160/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  401166/19
 • Bilag til grundejer - kort V1V2-rids.pdf
  401162/19
 • Bilag til borger - tidligere V1-afgørelse, Grønnegade 40, Sagsnr_15-31....pdf
  401164/19
 • Til MST, Billund Kommune og Region Midtjylland: Dagsorden for mødet 20. september 2019
  427739/19
 • Til Rambøll - Svar på henvendelse - 1 - Yderligere information om V1-kortlagt grund - Sønderbyvej 106 6731 Sneum
  401635/19
 • Til DGE - Svar på henvendelse om historik på v1 kortlagt ejendom - Fabriksvej 7 5450 Otterup
  400347/19
 • Til Kolding Kommune: Ang. afværgeboring på adressen Metalvej 10, 6000 Kolding
  402959/19
 • Til borger, V1-kortlægning med bilag, Hjerupvej 31, 5560 Aarup.pdf
  402201/19
 • Til Fredericia kommune: Høringssvar til udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til udskiftning af tank 8423 på Shells Havneterminal, Kongensgade 113
  400910/19
 • Til projekt: forespørgsel om status
  401539/19
 • til Rambøll - kopi af kortlægningsbreve; ang. mulige aktuelle matr.fejl i JAR; lok. 449-80011, Lindholmvej 20 m.fl.
  401673/19
 • Til Lassen Erhverv - Svar på henvendelse - 561-­04036 - Ingemanns Alle 59-61, 6700 Esbjerg
  400877/19
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse - Vedr. V2 registrering på ejendommen Faaborgevj 37, 5854 Gislev .
  401836/19
 • Til Rambøll: Vedr. LER
  401837/19
 • Til MISA FINANS ApS, V1-høring med bilag, Halvej 6, 5800 Nyborg
  402231/19
 • Til NIRAS: Vedr. planlægning af 2 borerunder
  401697/19
 • Til Rambøll - Svar på henvendelse - 2 - Sønderbyvej 106, 6731 Sneum.
  401643/19
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Vestervoldgade 11 5800 Nyborg.pdf
  402593/19
 • Til BARFOED GROUP PS - bilag til V1-høring -udkast til V1-afgørelse - Vestervoldgade 11 5800 Nyborg.pdf
  402589/19
 • Til BARFOED GROUP PS - V1-høring - Vestervoldgade 11 5800 Nyborg.pdf
  402591/19
 • Til COWI: Tro- og loveerklæringer - Udbudsportalen
  421154/19

17. september 2019

Indgående

 • Fra rådgiver RÅSTOF Om modtagne baggrunddokumenter Roliighed
  490616/19
 • Fra Jord og Miljø A/S: Ingen bemærkninger til § 8-udkast, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  413186/19
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Opmåling af 2 søer omkring Uge, 6360 Tinglev
  488132/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Ressourceperson råstofsager - Faktura august 2019 + status mm.
  488129/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168.10-09-2019.Storebæltsvej 10, Nyborg-datanotat-fase3-transekt1-med bilag, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  434741/19
 • Fra DMR A/S: Resultater fase 3 - transekt 1, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  434740/19
 • Fra rådgiver - spørgsmål vedr. facademur
  418798/19
 • Fra DMR A/S: Kvitteringssvar på regionens vurdering af de nyeste undersøgelser i transekt 1, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  434691/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Revideret efterbehandlingsplan
  429668/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplæg til screeningsundersøgelse, Refshedevej 22, Bramming
  403309/19
 • Fra rådgiver, Råstof, RE: Hårdtbrændende tegl - opgave
  488100/19
 • Fra Niras: Endelig rapport for Washingtonvej
  476545/19
 • Fra rådgiver, Råstof, rapport_2001_92.pdf
  488042/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Hårdtbrændende tegl - opgave
  488051/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: UDKAST til §8 tilladelse til indretning af 4 forsøgslejligheder, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  413006/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST til §8 tilladelse, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  413007/19
 • Skovlovstilladelse tom 2026 matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  399881/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, mail med skovlovsafgørelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  399880/19
 • SV Billeder.msg
  416581/19
 • Billeder.msg
  416584/19
 • fra Billund kommune Nørrebyvej 2, 6623 Vorbasse - §8 tilladelse
  416582/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Rev. §8 ansøgning med bilag, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  412974/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Revideret §8 ansøgning, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  412973/19
 • Fra RH - Region H´s kommentarer til strateginotat og undersøgelsesoplæg
  426105/19
 • Fra MST: Påbud om basistilstandsrapport, HJ Hansen, Havnegade 110, 5000 Odense C
  483617/19
 • Fra DMR - Indledende undersøgelse - grundejerrapport og teknisk rapport - Fønsvej 11, Nr. Aaby
  410810/19
 • fra borger sløjfning af tank
  449246/19
 • J19.1356 - Kærbækvej 18 7200 Grindsted. Tankundersøgelse.pdf
  449247/19
 • [Sagsnr._11_10426] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Briksbølvej 009, 6705 Esbjerg Ø
  489402/19
 • [Sagsnr._11_12118] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Briksbølvej 009, 6705 Esbjerg Ø
  489400/19
 • [Sagsnr._11_10426] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Briksbølvej 009, 6705 Esbjerg Ø
  489403/19
 • [Sagsnr._11_10426] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Briksbølvej 009, 6705 Esbjerg Ø
  489404/19
 • [Sagsnr._11_10426] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Briksbølvej 009, 6705 Esbjerg Ø
  489401/19
 • [Sagsnr._11_10426] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Briksbølvej 009, 6705 Esbjerg Ø
  489405/19
 • Fra vagtlæge: anmodning om afmelding af vagtydernummer
  449674/19
 • Fra Rambøll. RE: Olietank Adelvadvej 3, Tønder
  480307/19
 • Fra Sweco, modttaget Teknisk rapport, 482-81184, Nordenbro 11 Humble.pdf
  410044/19
 • Fra Sweco, modtaget grundejer rapport, vedr. 482-81184, Nordenbro 11 Humble.pdf
  410057/19
 • Fra Kolding Kommune. Oprensningsrapport - Tankedalsvej 51
  407597/19
 • Fra borger - notat vedr. placering af brandhul
  405657/19
 • Fra Trefor: Pejledata fra DGU nr. 125.197
  405653/19
 • Fra Orbicon. SV: Nyborg - Fase 1 undersøgelser
  416788/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar Vedr. revideret §8 ansøgning (version 3), byggefelt 3-5, version 3
  399752/19
 • Fra SWECO - rapporter for indledende undersøgelse, Donsvej 73, 6040 Egtved
  399732/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. § 8 pligt, Store Landevej 34, 5580 Nr. Aaby
  399999/19
 • Fra Orbicon - mail vedr. efterbehandling ved Oksenbjerge
  398327/19
 • Booket Comwel Middelfart
  398668/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen om planlagt arbejde, Store Landevej 34, 5580 Nr. Aaby
  399986/19
 • Aftale om MED Klippekort d. 16. september 2019
  398573/19
 • SV: Anmodning om bidrag til besvarelse af samrådsspørgsmål B og udvalgsspørgsmål 87
  402937/19
 • Din henvendelse er modtaget / Your mail is received
  402934/19
 • Fra Jansen Cilag : EMA godkendelse (Stelara)
  402855/19
 • Fra DGE - henvendelse om historik på v1 kortlagt ejendom - Fabriksvej 7 5450 Otterup
  400343/19
 • FRa Menzer og Kristensen. Sup. Analyseresultater
  404233/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - kamera
  403199/19
 • OK fra Frank Ingemann Jensen til honorering af PLO repræsentanter i følgegruppearbejde
  399313/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Langtvedvej 3, 5540 Ullerslev
  398665/19
 • Fra COWI: GeoGis Kontrolrapport
  398305/19
 • Fra Esbjerg Kommune: historisk materiale 2004, Briksbølvej 5, 6705 Esbjerg Ø
  404108/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  402671/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  402655/19
 • Fra projekt: Henvendelse vedr. udbetaling
  422761/19
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen Vedr. udefunktion; Intern Medicin: Hæmatologi; Region Syddanmark, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg, 4-1012-1019/1
  422676/19
 • Fra Sweco, modtaget teknisk rapport vedr. 479-81214 Gl Lundeborgvej 23 Hesselager.pdf
  420389/19
 • Fra Nyborg Kommune, Dokumenter vedr. gravearbejde på Wilsonsgade 21, 5800 Nyborg
  428616/19
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Status vedr. afklaring om anvendelse af midler
  433690/19

Udgående

 • Til Ejlskov - mangler jorddata
  405640/19
 • Til rådgiver - facademur skal opføres
  418800/19
 • Til Nybolig: FORSP- Henvendelse om undersøgelsesrapport på lok.nr. 630-81136, j.nr. 08/15570, Håndværkervej 10, 7120 Vejle
  400037/19
 • Til DMR A/S: Regionens vurdering af de nyeste undersøgelser i transekt 1, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  399897/19
 • Til rådgiver, Råstof, Eksisterende materiale2.docx
  488068/19
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Hårdtbrændende tegl - opgave
  488067/19
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes miljøkonsekvensrapport
  400264/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Kvittering for modtaget ansøgning matr.nr. 16i Hesselmed Hgd., Ål
  399893/19
 • Til Svendborg Kommune, RÅSTOF, mail med ønske om evt. tilladelser matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  399902/19
 • Til MST, RÅSTOF, Høringsbrev myndighedshøring Miljøstyrelsen matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby.pdf
  399899/19
 • Til MST, RÅSTOF, Høring og anmodning om evt. dispensation efter skovloven matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  399898/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, tidsplan, skovlov mv. matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  399869/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Kvittering for modtaget ansøgning matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  474985/19
 • Til grundejer - Ørstedsgade 24 - Opdatering på regionens arbejde
  418795/19
 • Oplæg vedr årets røgfri skole 2020.docx
  399324/19
 • Til styregruppen for røgfri ungdomsuddannelser: Dagsorden til møde i styregruppen for røgfri ungdomsuddannelser 26. september 2019
  399322/19
 • Dagsorden_styregruppemøde 26. september 2019.docx
  399323/19
 • Fra Niras: vedr. pris på monitering i 2019 Kobberbæksvej
  476628/19
 • Til SKAT: Orientering om V2-kortlægning
  398891/19
 • Til 4 regioner (jordchefer) - Orientering om muligt ryk på generationsforurenings-listen (Himmark Strand)
  405631/19
 • Deltagerliste Kolding 24.-25. september 2019.docx
  398900/19
 • Til kursusdeltagere på Røgfrit liv: Program og deltagerliste til kursus i Røgfrit liv 24.-25. september 2019
  398899/19
 • Program_Kommunale medarbejdere sept. 2019.docx
  398902/19
 • Til borger, kortbilag, Boulevarden 36, 7100 Vejle.pdf
  398885/19
 • Til borger, Afgørelse, V2-kortlægningsbrev, Boulevarden 36, 7100 Vejle.pdf
  398884/19
 • Til Vejle Kommune: Orientering om V2-kortlægning
  398883/19
 • Til ansøger RÅSTOF Orientering om indkomne høringssvar
  429667/19
 • Til Rambøll. SV: Olietank Adelvadvej 3, Tønder
  480317/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Christianslundsvej 39, 5800 Nyborg.pdf
  472696/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Christianslundsvej 43A-C, 45A-C, Johs.Høirupsvej 22-42, 5800 Nyborg.pdf
  472676/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Fredensgade 5, 5800 Nyborg.pdf
  472652/19
 • Til Nyborg Kommene, V0-orienteringsbrev - Halvej 1, 5800 Nyborg.pdf
  472658/19
 • Til TAXA SYD , V0-orienteringsbrev - Dronningensvej 13, 5800 Nyborg.pdf
  472669/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Christianslundsvej 39, 5800 Nyborg
  398518/19
 • Til TAXA SYD , V0-orienteringsbrev - Dronningensvej 13, 5800 Nyborg
  398569/19
 • Til Danske Olieberedskabslagre, Vejle Kommune: varslingsbrev vedr. forureningsundersøgelse på lok. 603-00053
  399771/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis i Vejle
  399439/19
 • Til DMR: kopi af varselbrev mv.
  399745/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Bryggerivej 0 (matr.nr. 927z), 5800 Nyborg
  398430/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Malmose 5, 5540 Ullerslev
  398684/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lærkevang 11A, 11B, 9B, 7200 Grindsted
  398806/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Mellemgade 11, 5800 Nyborg
  398704/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  399295/19
 • Til projekt: fremsendt rev. instruks og standardvilkår
  399299/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Christianslundsvej 43A-C, 45A-C, Johs.Høirupsvej 22-42, 5800 Nyborg
  398525/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kogsbøllevej 16, 5800 Nyborg
  398652/19
 • Til Langtved Friskole, V0-orienteringsbrev - Langtvedvej 4A og 4B, Kissendrupvej 69, 71, 5800 Nyborg
  398677/19
 • Til Tønder Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Algade 14B, 6780 Skærbæk (550-81082)
  398978/19
 • Til Nyborg Kommene, V0-orienteringsbrev - Halvej 1, 5800 Nyborg
  398593/19
 • Til vagtchefen vedr. - Afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Vejle
  399923/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Fynsgade 58, 7200 Grindsted
  398795/19
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Algade 14B, 6780 Skærbæk (550-81082)
  398988/19
 • Fra SWECO - rapport fra indledende undersøgelse, Donsvej 73, 6040 Egtved_Teknisk del.pdf
  399830/19
 • Til borger - rapport for indledende undersøgelse, Horstedvej 4, 7100 Vejle_Grundejer del.pdf
  399709/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Blichersvej 2, 7200 Grindsted
  398725/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vestermarksvej 7, 7200 Grindsted
  398894/19
 • Til borger - kortbilag, Horstedvej 4, 7100 Vejle.pdf
  399678/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Perbølvej 5, 6360 Tinglev.pdf
  399676/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 12, 7200 Grindsted
  398874/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Frederiksberg Alle 4, 7200 Grindsted,
  398780/19
 • Til borger, V1-høring, Nørre Alle 4, 7200 Grindsted.pdf
  399967/19
 • Til projekt: eftersendt rev. instruks og standardvilkår
  398935/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Gammel Vejlevej 4A, 7200 Grindsted
  398801/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Nørre Alle 4, 7200 Grindsted.pdf
  399966/19
 • Til praksis i Oksbøl: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  399017/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Nymarksvej 12, 7200 Grindsted
  398814/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Østergade 10, 7200 Grindsted
  398914/19
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Møllegade 51, 6400 Sønderborg, matr. 2445 Sønderborg, lok.nr 540-81072
  399772/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens udtalelse til miljønotat over udført undersøgelse på Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  398657/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Christianslundsvej 21, 5800 Nyborg
  398481/19
 • Til Frifelt Vandværk - Orientering om indledende forureningsundersøgelse på Algade 14B, Skærbæk
  399512/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Bryggerivej 1-3, 5800 Nyborg
  398441/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Knudshovedvej 20, 5800 Nyborg
  398643/19
 • Til NAVN og ADRBESKYTTET V0-orienteringsbrev - Lindavænget 12 5800 Nyborg
  398411/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Borgergade 1, 7200 Grindsted
  398766/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Malmose 7, 5540 Ullerslev
  398693/19
 • Til borger - Kortbilag, Donsvej 73, 6040 Egtved.pdf
  399813/19
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse, Donsvej 73, 6040 Egtved.pdf
  399808/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Trehøjevej 2, 7200 Grindsted
  398845/19
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Algade 14B, Skærbæk
  398929/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Christianslundsvej 18, 5800 Nyborg
  398472/19
 • Til Kolding kommune - til orientering, Donsvej 73, 6040 Egtved udgår af kortlægning
  399840/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kgs. Bastionsvej 2, 5800 Nyborg
  398636/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kogsbøllevej 18, 5800 Nyborg
  398659/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Borgergade 33, 7200 Grindsted
  398773/19
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Praksishandel i Vejle
  399930/19
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  398721/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vestermarksvej 5, 7200 Grindsted
  398893/19
 • Til Varde Kommune: praksis i Oksbøl åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  399028/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Hyrdegyden 5, 5800 Nyborg
  398603/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 2, 4, 6, Engvej 1A-1C, 3A-3B, 7200 Grindsted
  398855/19
 • Til borger - udgået brev, Horstedvej 4, 7100 Vejle.pdf
  399668/19
 • Til Vejle kommune - til orientering, udgår af kortlægning, Horstedvej 4, 7100 Vejle
  399700/19
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens vurdering af resultat af poreluftprøver, Jagtvænget 10, Hjerting
  399598/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Tinghusgade 18 og 20, 7200 Grindsted
  398838/19
 • Til Vejle kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  398728/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Frederiksberg Alle 8, 7200 Grindsted
  398790/19
 • Til DR: Kvittering
  399344/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  399405/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Langtvedvej 3, 5540 Ullerslev
  398673/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. prøvetagning via svanehalse og Vedr. revideret §8 ansøgning, byggefelt 3-5
  398867/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Kogsbøllevej 33, 5800 Nyborg
  398667/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Bygaden 14, 5800 Nyborg
  398455/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  399462/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Christianslundsvej 27, 5800 Nyborg
  398513/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 21, 7200 Grindsted
  398881/19
 • Til Niras: Kommentar til boringsplaceringer
  399706/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Nymarksvej 9, 7200 Grindsted
  398823/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørre Alle 4, 7200 Grindsted - udkast.pdf
  399961/19
 • Til Vejle Kommune - efterlysning af efterbehandlingsplan - matr.nr. 3a og 4h Oksenbjerge, Øster Nykirke
  398488/19
 • Til PLO og Leverandører vedr. Praksishandel i Vejle
  399927/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Fredensgade 5, 5800 Nyborg
  398576/19
 • Til Orbicon. SV: Nyborg - Fase 1 undersøgelser
  416783/19

16. september 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - sp. vedr. områder der skal facadeisolering
  418789/19
 • FRA ProActive: Timerapportering på skabelonfunktionalitet til Jordforurening
  397707/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Status i fh.t. jordforureningsloven, Industrivej 13, 5672 Broby
  400426/19
 • Fra rådgiver - ok til etabering af dræn mod nr. 28
  418788/19
 • Fra rådgiver - vedr. etablering af dræn mod nr. 28
  418783/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar på opklarende spørgsmål til udkast til §8 tilladelse, Industrivej 13, 5672 Broby
  396495/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Bialg - D2019-86564 KonfliktRapport
  396334/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Kopi af ansøgningen til jordvarmeanlæg på Revningevej 116, 5300 Kerteminde
  396333/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Bialg - D2019-86563 Ansøgning om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
  396335/19
 • Fra FMK RÅSTOF Trafiktælling Blæsbjerggyden Grusgrav
  400260/19
 • FRA ZOOMTEK: fakturering af løse timer
  442166/19
 • Fra Staun Miljørådgivning: bilag - Rapport, Afgravning af forurening, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  430960/19
 • Fra Staun Miljørådgivning: Rapport for afgravning af forurenet jord, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle, Lok. nr. 631-00428.
  430959/19
 • Fra FMK RÅSTOF Svar til Volderslev Bylaug
  401868/19
 • Dialog med Volderslev Bylaug RÅSTOF Efterbehandling af BG Stone råstofgrav på Bramstrup Gods
  401847/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Indledende tilbagemelding på regionens spørgsmål, Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  395467/19
 • Fra borger - spørgsmål til kortlægning (Åsumvej 707)
  449558/19
 • Fra Rambøll. Olietank Adelvadvej 3, Tønder
  480299/19
 • Fra Rambøll. Pulje 6_2019: Boringer Adelvadvej
  480288/19
 • Fra Jansen Cilag Information vedr. Imbruvica
  397562/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Resultat" - analyseresultater poreluftprøver, Jagtvænget 10, Hjerting
  398262/19
 • Prisregulering pr. 1. september 2019 - ambulancekontrakt Delaftale 2
  397148/19
 • fra advokat - VS_ Ørbækvej 726, 5220 Odense SØ. Miljønotat
  396503/19
 • Fra projekt LabMat - underskrevet regnskab og revisorerklæring
  396817/19
 • Fra Vejen Kommune - svar på myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  395883/19
 • Bilag fra advokat - Miljønotat_Ørbækvej_726_5260_Odense_SØ_1209_QA-01.pdf
  396504/19
 • Fra Fredericia: Orientering om ny revideret §8 ansøgning, byggefelt 3-5
  398879/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Resultat af poreluftundersøgelse samt forlsag til supplerende, Jagtvænget 10, Hjerting
  398254/19
 • Fra projekt: Signeret tilsagnskontrakt
  398371/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag- _§8 ansøgning_ver3, v. Oldenborggade 25, Fredericia.pdf
  398887/19
 • Fra projekt: Tilsagnskontrakt vedr. projekt "De Forbudte Sange" 19/14221
  398403/19
 • Fra projekt; Underskrevet tilsagnskontrakt 19/14221
  398406/19
 • Fra Fredericia Kommune: Svar vedr. målepunkter og Vedr. revideret §8 ansøgning, byggefelt 3-5
  398924/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om status for olietanke, Jagtvænget 10, Hjerting
  398191/19
 • Fra Svendborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398418/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  402639/19
 • fra Niras følgemail - §8 ansøgning. Ændret arealanvendelse på tidl. slambassiner, Dalum Papir.
  400350/19
 • Bilag fra Niras - §8 ansøgning_regnvandsbassiner_1.pdf
  400351/19
 • Fra Orbicon - godkendelse af efterbehandling ved Oksenbjerge, matr.nr. 3a og 4h
  398306/19
 • Fra Sweco: RE: Præsentation af VC-forsøg på gå hjem møde
  403191/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - fotos af "lyddæmper"-kasse
  403182/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - fotos af ATD-rør
  403139/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - fotos af online kamera
  403174/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - fotos af beacon samplere
  403147/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - fotos af canister
  403158/19
 • Fra Sweco: Indeklimaforsøg - fotos af flowkamre
  403165/19
 • Fra Rambøll: Svar fra GEUS vedr. eventuel modtagelse af boreprøver
  406191/19
 • Fra COWWI: Til kommentering - Udbudsvilkår mv. Grindsted, lab. forsøg
  421148/19
 • Fra Rambøll: Spørgsmål vedr. placering af boring GÅ1
  406200/19
 • Fra DMR: Vurdering af kortlægningsstatus efter frivillig undersøgelse på Tømmervej 12, Børkop - lok.nr. 603-00350
  405815/19
 • Fra Rambøll: Spørgsmål vedr. ny placering af boring GÅ1
  406220/19
 • Fra Borger, Høringssvar til V1-høring, Nørre Alle 2, 7200 Grindsted
  408581/19

Udgående

 • Til Kerteminde Kommune: Regionens kommentarer til jordvarmeanlæg på Revningevej 116, 5300 Kerteminde
  397456/19
 • Til Assens Kommune: Kommentarer til tilladelse til udlægning af Kategori 3 slagge under plansilo på matrikelnr. 7a Flemløse By, Flemløse
  397213/19
 • Til rådgiver - dræn mod nr. 28 skal laves
  418784/19
 • Til borger m.fl.: Udgået inden kortlægning, Fleningevej 2, 5600 Faaborg
  396326/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - Kortbilag
  396328/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - Udgået inden kortlægning
  396327/19
 • Til borger - svar på spørgsmål vedr. sagen
  405627/19
 • Til Middelfart Kommune - HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Rugårdsvej 42, 5463 Harndrup, Middelfart Kommune, Matr.nr. 25a, HARNDRUP BY, HARNDRUP.
  395859/19
 • Til BDO: regnskabserklæring, Jyllandsgade 44, Fredericia
  408515/19
 • Til Kerteminde Kommune: Forespørgsel om kopi af ansøgningen til jordvarmeanlæg på Revningevej 116, 5300 Kerteminde
  395552/19
 • Til Odense Kommune: Accept af udstedelse af nedrivningstilladelse før udgået-af-kortlægningsbrev er afsendt, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  395460/19
 • Til Rambøll. SV: Pulje 6_2019: Boringer Adelvadvej
  480295/19
 • Til Rambøll. SV: Olietank Adelvadvej 3, Tønder
  480303/19
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  396463/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sofienbergvej 7, 5800 Nyborg
  397792/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 132732348.pdf
  397900/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 8, 5800 Nyborg
  397770/19
 • Til KI ejendomme, Vissebjerg Vandværk, Assens Kommune: varselsbrev vedr. videregående forureningsundersøgelser på Glasvænget 9, Vissenbjerg
  397388/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Lindevej 8, 7200 Grindsted.pdf
  397171/19
 • Til borger - afgørelse, V2-kortlægning m bilag, 580-81127, Ravsted Hovedgade 32, 6372 Bylderup- Bov.pdf
  396819/19
 • Til Grindsted Boligforening, Kortbilag til V1-høring, Nygade 1-3, Nørre Alle 6, 7200 Grindsted.pdf
  395798/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 132731929.pdf
  397902/19
 • Til Hotel Nyborg Strand, V0-orienteringsbrev - Østerøvej 2, 5800 Nyborg
  397843/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 4, 5800 Nyborg
  397759/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Nymarksvej 97, 5800 Nyborg
  397678/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sofienbergvej 3, 5800 Nyborg
  397783/19
 • Til JP Ejendomme, V0-orienteringsbrev - Vestervoldgade 22, 5800 Nyborg
  397828/19
 • følgemail til grundejer - varsling - kortlægning jf. jordforureningsloven Nordre Havnekaj 27 m.fl
  396458/19
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Perlegade 19, 6400 Sønderborg - ejer2.pdf
  397253/19
 • V1-høring med bilag, Kogsbøllevej 49, 5800 Nyborg
  397263/19
 • Til Vejle Kommune og Skat. V1 -Varsel
  397680/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Strandalleen 85, 5800 Nyborg
  397809/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 132672424.pdf
  397558/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 10, 5800 Nyborg
  397775/19
 • Til Grevelund Ejd., V0-orienteringsbrev - Sofienbergvej 1B, 5800 Nyborg
  397795/19
 • Til borger, Vejle Kommune : varselsbrev vedr. videregående forureningsundersøgelser på Frydsvej 6, Egtved
  397395/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vindingevej 20, 5800 Nyborg
  397836/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sofienbergvej 5, 5800 Nyborg
  397785/19
 • Til Borger: Orientering til grundejer om mulig forurening efter udlæggelse af slagger, matrikel 7a Flemløse By, Flemløse
  397422/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 9, 5800 Nyborg
  397773/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Skalkendrupvej 45, 5800 Nyborg
  397714/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 7, 5800 Nyborg
  397768/19
 • Til Ravsted vandværk, Aabenraa kommune og SKAT: Kopi af afgørelse om V2-kortlægning + Rapporter, 580-81127, Ravsted Hovedgade 32, 6372 Bylderup-Bov
  396837/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 3, 5800 Nyborg
  397758/19
 • Bilag til grundejer - V1V2-udkast Nordre Havnekaj 27 m.fl. - uden indsats.pdf
  396460/19
 • Til Nyborg Gymnasium, V0-orienteringsbrev - Skolebakken 13-17, 5800 Nyborg
  397723/19
 • Til Hotel Nyborg Strand, V0-orienteringsbrev - Skovbrynet 13 og 13A, 5800 Nyborg
  397740/19
 • Til borger, Kortbilag, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  396419/19
 • Til Nyborg Gymnasium, V0-orienteringsbrev - Skolebakken 19-21, 5800 Nyborg
  397728/19
 • Bilag til grundejer - kort over V1V2-arealer, Nordre Havnekaj 27 m.fl..pdf
  396461/19
 • Til Realmæglerne: Svar på forespørgsel vedr. Paabyvej 1, 6000 Kolding lokalitets nr. 621-00117
  397164/19
 • til Niras - gensender V12-breve....bassin 1-2 hhv. 2-6; SV_ Dalum Papir - slambassiner. Del af lok. nr. 461-04004
  396111/19
 • Til Aabenraa kommune, V1-afgørelse, Hovedgaden 78, 6360 Tinglev
  395434/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 132671968.pdf
  397568/19
 • Til borgere, Aarup Vandværk, Assens Kommune: varselsbreve vedr. videregående forureningsundersøgelser
  397403/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Lindevej 8, 7200 Grindsted.pdf
  397176/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Nymarksvej 65, 5800 Nyborg
  397669/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sofienbergvej 1C, 5800 Nyborg
  397780/19
 • Til borger, V1-høring, Lindevej 8, 7200 Grindsted.pdf
  397178/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Skaboeshusevej 180, 5800 Nyborg
  397704/19
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Perlegade 19, 6400 Sønderborg - ejer1.pdf
  397232/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Øksendrupvej 14, 5871 Frørup
  397841/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Torvet 8, 5800 Nyborg
  397826/19
 • Til Udbetaling Danmark: Vedr. anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen
  395952/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 6, 5800 Nyborg
  397764/19
 • Til Grindsted Boligforening, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nygade 1-3, Nørre Alle 6, 7200 Grindsted.pdf
  395797/19
 • Til ansøger: Kvittering for modtaget ansøgning
  395834/19
 • til grundejer - høring - V1V2-kortlægning Nordre Havnekaj 27 m.fl.pdf
  396459/19
 • Til Sønderborg Kommune: SV: Lokalitet: 540-81258, matr.nr. 3570 Sønderborg, Møllegade 68, 6400 Sønderborg
  395411/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 5, 5800 Nyborg
  397760/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 11, 5800 Nyborg
  397776/19
 • Til Grundejerforeningen, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 0, 5800 Nyborg
  397801/19
 • Til NYBORG FRISKOLE, V0-orienteringsbrev - Vindingevej 11, 5800 Nyborg
  397833/19
 • Til Orbicon anmodning om kommentarer - Miljøkonsekvensrapporten vedr. Jerlev Etape 4
  397619/19
 • Til Grindsted Boligforening, V1-høring, Nygade 1-3, Nørre Alle 6, 7200 Grindsted.pdf
  395803/19
 • Til borger, V2-afgørelse, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  396420/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 132672850.pdf
  397564/19
 • Til borger, Boligerklæring, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  396415/19
 • Til borger - UDKAST Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Rugårdsvej 42, Harndrup
  395776/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  396462/19
 • til Niras - kopi af V2-breve for slambassiner 1-2 + 4-6. Del af lok. nr. 461-04004
  395842/19
 • Til NYBORG FRISKOLE, V0-orienteringsbrev - Vindingevej 7, 5800 Nyborg
  397839/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Strandvejen 13, 15, 5800 Nyborg
  397825/19
 • Til borger - Høring - kortlægning på vidensniveau 2 - Rugårdsvej 42, Harndrup
  395777/19
 • Til Esbjerg Kommune. Varsel af kortlægning af knust asfalt på del af Lourupvej 25 6690 Gørding, mfl.
  397899/19
 • Til borger - UDKAST - Boligerklæring - Rugårdsvej 42, Harndrup.pdf
  395778/19
 • Til projekt; Tilsagnskontrakt vedr. projekt
  395990/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 2, 5800 Nyborg
  397756/19
 • Til Rambøll: OK til placering af boring GÅ1
  406232/19
 • Til Rambøll: Svar vedr. placering af boring GÅ1
  406208/19
 • Til COWI: Til kommentering - Udbudsvilkår mv. Grindsted, lab. forsøg
  421151/19
 • Til MST, Billund Kommune og Region Midtjylland: Indkaldelse af punkter til dagsorden for møde 20. september 2019
  427717/19
 • Til COWI: Til kommentering - Udbudsvilkår mv. Grindsted, lab. forsøg - image002.jpg
  421150/19

15. september 2019

Indgående

 • Fra Danfoss - referat af møde om resultater
  419191/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398467/19
 • Fra Vejle Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399434/19
 • Fra Kolding HF & VUC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  398901/19
 • Fra Alssundgymnasiet Sønderborg: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398588/19
 • Fra Alssundgymnasiet Sønderborg: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398591/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398456/19
 • Fra Vejle Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399417/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398465/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398450/19
 • Fra Kolding HF & VUC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  398913/19
 • Fra Tietgen: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399280/19
 • Ansøgning om støtte fra Uddannelsespuljen - Når plastik motiverer - bilag 5 - forandringsteori.pptx
  398916/19
 • Fra Tietgen: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399282/19
 • Fra Vejle Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399425/19
 • Fra Alssundgymnasiet Sønderborg: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398581/19
 • Fra Handelsgymnasiet Vestfyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398933/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398444/19
 • Fra Tietgen: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399272/19
 • Fra Handelsgymnasiet Vestfyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398945/19
 • Fra Tietgen: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399288/19
 • Fra Esbjerg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398764/19
 • Fra Alssundgymnasiet Sønderborg: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398587/19
 • Fra Esbjerg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398749/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398471/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst.pdf
  395931/19
 • Ansøgning
  396194/19
 • Fra Esbjerg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398755/19
 • Fra Kolding HF & VUC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  398911/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398448/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398453/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398462/19
 • Fra Vejle Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399432/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398460/19
 • Fra Alssundgymnasiet Sønderborg: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398585/19
 • Fra Handelsgymnasiet Vestfyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398942/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398439/19
 • Fra Esbjerg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398753/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398447/19
 • Fra Tietgen: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399278/19
 • Fra Esbjerg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398756/19
 • Fra Kolding HF & VUC: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  398906/19
 • Fra Handelsgymnasiet Vestfyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398946/19
 • Fra IBC: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398454/19
 • Fra Svendborg Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398423/19
 • Fra Vejle Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399422/19
 • Fra Handelsgymnasiet Vestfyn: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398939/19
 • Fra Vejle Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399429/19

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst
  395947/19

14. september 2019

Indgående

 • Fra projekt: rev. budget med mindre korrektur
  395895/19
 • Fra Tietgen: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399287/19

Udgående

 • Til Vejle Kommune og Skat. Udgået inden kortlægning samt revideret V1 varsel
  395160/19

13. september 2019

Indgående

 • Fra Ejlskov - kopi af data
  405620/19
 • FRA KB: Opdateret BiD backlog
  406473/19
 • Fra FVST - Fødevarestyrelsen fraråder at fiske ved Himmark Strand
  405611/19
 • FRA KB oftware: Estimater på V1.5.7.0
  395083/19
 • Til Esbjerg Kommune: Håndtering af forurening på Refshedevej 22, Bramming
  395007/19
 • Fra Odense Kommune: Udstedelse af nedrivningstilladelse? - Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  395453/19
 • Til FVST - Info om sagen
  405608/19
 • FRA RM: RIT release 3.4
  394831/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Timeopgørelse for resssourcepersonaftale ang. hjælp til tilladelser mv.
  487960/19
 • Fra Skovdyrkerne, Råstof, [WARNING: ATTACHMENT UNSCANNED]VS: MST-521-03538 - Svollibjerg - forslag til afslutning af reetablering af grusgrav
  487955/19
 • Fra Skovdyrkerne, Råstof, Opgørelse - andel erstatningsskov vs eksisterende skov - endelig.pdf
  487954/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Analyserapport for overfladeprøver, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  394815/19
 • Fra Odense Kommune: Analyseresultater for supplerende overfladeprøver, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  394814/19
 • Fra RFHotline: nyt hovedbogudskrift, Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  408712/19
 • Fra Esbjerg Kommune: formulering i kortlægningsbrevet til gartneri, Refshedevej 22, Bramming
  395004/19
 • Fra Rådgiver: Elkjærhøjevej 10 - Placering af boringer fase 2
  393683/19
 • Fra rådgiver - revideret tilbud
  415493/19
 • Ansøgning, Syddansk Kulturpulje // Esbjerg Fuzztival 2020
  393870/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  393489/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  393451/19
 • Fra BDO: SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  393315/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  393440/19
 • Fra DMR: Oplæg til frivillig undersøgelse af olietank, 631-00491 Skibetvej 140, Vejle
  393577/19
 • Fra GEO A/S: Kvittering vedr. fremsendelse af historisk materiale for lok. 479-00667, Thurø Skibsværft
  395113/19
 • Fra ansøger: ansøgning om råstofindvinding på matr. 2a, Vellinge by, Bederslev
  394011/19
 • Mail fra lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  411289/19
 • Fra DGE: Tilbud. Grundvandsundersøgelse. Tingskovhedevej 21, Christiansfeld.
  410442/19
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Billund Kommune
  406965/19
 • Fra Rambøll, Råstof, Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Varde Kommune
  406989/19
 • Fra Rambøll, Råstof, Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Varde Kommune
  406983/19
 • Fra Rambøll, Råstof, Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Vejle Kommune
  407038/19
 • Fra DGE: Bilag - Tilbud grundvandsundersøgelse Tingskovhedevej 21, Christiansfeld.pdf
  410446/19
 • Fra Billund Kommune: Vedr. olieforureningssagen på Stilbjergvej 6, Billund
  409447/19
 • Fra Borger, Høringssvar til V1-høring, Morsbølvej 94, 7200 Grindsted
  408984/19
 • Fra Billund Kommune: Kvittering: vedr. olieforureningssagen på Stilbjergvej 6, Billund
  409499/19
 • Fra Rambøll, Råstof, Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Esbjerg Kommune
  406975/19
 • Fra Rambøll, Råstof, Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Billund Kommune
  406947/19
 • Fra NIRAS: Tilbud Monitering 2019
  397981/19
 • Fra Trekantomraadet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399215/19
 • Fra Trekantomraadet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399202/19
 • Fra FGU Trekanten: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399158/19
 • Fra FGU Trekanten: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399156/19
 • Fra HF&VUC Fyn: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399253/19
 • Fra Tietgen: Ansøgning til uddannelsepuljen
  399409/19
 • Fra Tietgen: Ansøgning til uddannelsepuljen
  399406/19
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399229/19
 • Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399225/19
 • Fra FGU Trekanten: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399162/19
 • Fra Trekantomraadet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399212/19
 • Fra Fredericia Kommune: Franck Miljø's svar Vedr. revideret §8 ansøgning, byggefelt 3-5
  398848/19
 • Fra Trekantomraadet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399205/19
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399228/19
 • Fra HF&VUC Fyn: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399243/19
 • Fra Syddansk Erhvervsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398880/19
 • Fra HF&VUC Fyn: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399238/19
 • Fra Social- og Sundhedsskolen FVH: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399376/19
 • Fra Tietgen: Ansøgning til uddannelsepuljen
  399407/19
 • Fra NIRAS: Tilbud Monitering 2019
  397974/19
 • 020742 Eva Laursen
  395416/19
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. Middelfartvej 574
  395332/19
 • Kvitteringsmail til Region Syddanmark for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Kommuneplan 2019 - 2031
  395881/19
 • Fra Sønderborg Kommune:Lokalitet: 540-81258, matr.nr. 3570 Sønderborg, Møllegade 68, 6400 Sønderborg
  395405/19
 • Fra NIRAS: Tilbud Monitering 2019
  397976/19
 • Fra Advokat : henvendelse vedr. Lille Risevej 23, Ærø - lok. 493-04004
  395392/19
 • Fra borger: Svar vedr regionens indsats, Galgemark 9, Bredebro
  394971/19
 • Fra NIRAS: Tilbud Monitering 2019
  397965/19
 • Høring: ”Anbefalinger for transitionsforløb fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi” - Høringsfrist: D. 27/9-19 kl. 12.00
  396720/19
 • Fra DMR: Forespørgsel - Jarlsberggade 4 Odense. Matr. nr. 533a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder. Lokalitet 461-06004.msg
  395353/19
 • Fra NIRAS: Tilbud Monitering 2019
  397970/19
 • Fra NIRAS: Tilbud Monitering 2019
  397975/19
 • Fra DR: Klage over aktindsigt
  399329/19
 • Fra Social- og Sundhedsskolen FVH: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399326/19
 • Fra FGU Trekanten: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399147/19
 • Fra Odense Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399171/19
 • Fra FGU Trekanten: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399154/19
 • Fra Social- og Sundhedsskolen FVH: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399380/19
 • Fra Social- og Sundhedsskolen FVH: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399386/19
 • Fra Social- og Sundhedsskolen FVH: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399379/19
 • Fra HF&VUC Fyn: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399249/19
 • Fra Trekantomraadet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399209/19
 • Fra Syddansk Universitet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399446/19
 • Fra Tønder Handelsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399232/19
 • Fra Syddansk Erhvervsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398854/19
 • Fra HF&VUC Fyn: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399258/19
 • Fra Social- og Sundhedsskolen FVH: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399393/19
 • Fra Tietgen: Ansøgning til uddannelsepuljen
  399401/19

Udgående

 • Til Digelaget, Råstof, SV: Indvinding af sand på Rømø Sydstrand.
  487946/19
 • Til Advokat: svar vedr. Lille Risevej 23, 5970 Ærøskøbing
  395396/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kortlægningsvurdering, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  394870/19
 • Til Rådgiver: Overvejelse om revision af kortlægning
  394861/19
 • Til DR - Svar vedr. lossepladser - liste vedlagt
  445529/19
 • Til alle kommuner i Syddanmark: Invitation og program for netværksdag om røgfri ungdomsuddannelser 29. oktober 2019
  394576/19
 • Program for netværksdag 29. oktober 2019.pdf
  394577/19
 • Til Orbicon, Råstof, SV: Høring - Miljøvurdering af mulige nye råstofgraveområder i Middelfart, Nordfyns og Aabenraa Kommuner - frist 13. september 2019
  406916/19
 • Til Rådgiver: Skift af sagbehandler, foreløbig afrapportering og oplæg på supplerende arbejde
  394193/19
 • Til Niras: Washingtonvej GeoGIS, endelig rapport
  476540/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Opklarende spørgsmål til udkast til §8 tilladelse, Industrivej 13, 5672 Broby
  394020/19
 • Til Region Syddanmark, RÅSTOF, Tilladelsesgruppens høringssvar vedr. afgrænsning af miljørapport nye graveområder RP 2020 i Aabenraa Kommmune
  393947/19
 • Mail +svar fra/til Esbjerg Kommune: Pesticid analysepakke, Refshedevej 22, Bramming
  393809/19
 • Til Vejen Kommune: Udledning til Vejen Bæk
  393789/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Opklarende spørgsmål til oprensningsdokumentation, Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  393701/19
 • Til Rådgiver: OK til Boringsplaceringer, Fase 2
  393808/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. 430-81415, Børnehjem - olietank, Møllebakkevej 6 (tidl. Møllebakkevej 4), 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune, Matr.nr. 7c, Sdr. Højrup By, Sdr. Højrup.
  394524/19
 • Til vagtlægesekretariatet: vagtlæge afgangsført
  393312/19
 • Til Aabenraa kommune - Til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse på Aabenraa kommunes børneinstutution, Bovrup skole, Bytoften 13, 6200 Aabenraa
  394664/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. 430-81392 Sdr. Højrupvej 12A, 5750 Ringe
  394075/19
 • Til FONDEN MAGION, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Søndre Boulevard 21, 7200 Grindsted.pdf
  394807/19
 • Til Middelfart kommune - til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse, Mosbækvej 9, Gl. Brenderup, 5464 Brenderup Fyn
  394006/19
 • Til Assens kommune: vedr. møde om vejadgang mm i forb. med råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse
  394689/19
 • Til Nordicals, Bilag til aktindsigt, 3. mail, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393436/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. 473-00899 Lensvej 24, 26, 30, 32, 5750 Ringe
  394000/19
 • Til FONDEN MAGION, V1-høring, Søndre Boulevard 21, 7200 Grindsted.pdf
  394802/19
 • Til Ansøger: vedr. ansøgt areal på matr. 2a, Vellinge by, Bederslev
  393387/19
 • Til Skat og Vejle Kommune: V1 Varsel
  395110/19
 • Til Sdr. Omme Handel og Transport - Ingen klager vedr. tilladelsen til råstofindvinding - matr.nr. 1p Bøvl By,Sdr. Omme
  393258/19
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby.pdf
  393812/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Morsbølvej 94, 7200 Grindsted.pdf
  393797/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Lindevej 8, 7200 Grindsted
  394571/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. 430-81418, Smedie, Møllebakkevej 501, 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune, Matr.nr. 42, Sdr. Højrup By, Sdr. Højrup.
  394508/19
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup.pdf
  393630/19
 • Til projekt: kvittering for rev. budget
  393688/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Glentevej 18, 7200 Grindsted.pdf
  394490/19
 • Til DGE - kopi af ejeroplysningsbreve
  394874/19
 • Til Kolding kommune - til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov
  393777/19
 • Til Nordicals, Bilag til aktindsigt, 2. mail, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393433/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. 430-81422 Sdr. Højrupvej 42, 5750 Ringe
  394030/19
 • Til JLK Ejendomme ApS- ejerorienteringsbrev, Jyllandsvej 2A, 5400 Bogense.pdf
  394177/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev - image002.jpg
  394621/19
 • Til Middelfart kommune - til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  393960/19
 • Til borger: Svar vedr indsats overfor forurening, Galgemark 9, Bredebro
  394966/19
 • Til vagtlæge i Tørring: ydernr. afgangsført
  393309/19
 • Til DMR: Regionens vurdering af oplæg til undersøgelse af olietank, 631-00491 Skibetvej 140, Vejle
  393647/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev - image001.jpg
  394620/19
 • Til Nordicals, Svar på Aktindsigt, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393412/19
 • Til Øbolig: svar på HENV vedr. potentiel benzintank på Tværby 16, 5970 Ærøskøbing
  393984/19
 • Til borger, V1-høring, Glentevej 18, 7200 Grindsted.pdf
  394489/19
 • Til borger: Vedr. svar på henvendelse angående lok. 561-00201
  395103/19
 • Til Nordicals, Bilag til aktindsigt, 4. mail, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393445/19
 • Til Tønder kommune - orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse på Tønder kommunes børneinstutution, Motorikbørnecentret Æblehuset, Algade 55, 6780 Skærbæk
  394546/19
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Stenvej 5, 6300 Gråsten.pdf
  394134/19
 • Til Tønder kommune - ejerorienteringsbrev, Algade 55, 6780 Skærbæk.pdf
  394536/19
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring - Skovkrogen 40, Vejle.pdf
  394695/19
 • Til borger - UDKAST Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Skovkorgen 40, Vejle
  394693/19
 • Til Sønderborg Kommune - svar på forespørgsel
  394677/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Glentevej 18, 7200 Grindsted.pdf
  394486/19
 • Til GEO A/S: "SVAR: Vedr. fremsendelse af historisk materiale for lok. 479-00667, Thurø Skibsværft"
  393702/19
 • Til borger. [Sagsnr.:15/37405] - [Dok.nr.:264603/19] Til Nr. Lyndelse vandværk: Svar på tlf. henvendelse vedr. fremsendelse af materiale, Søstedvej 15, 5792 Årslev
  394598/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev
  394615/19
 • Til Vejen Kommune - Myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  393948/19
 • Til Kudsk og Nissum, Status om råstofplan
  395019/19
 • Til Nordicals, Svar på aktindsigt, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393606/19
 • Til Middelfart kommune - til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse, Kirkegyden 4, Ronæs, 5580 Nørre Aaby
  393818/19
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Ansættelse af læge i Billund
  393819/19
 • Til FONDEN MAGION, Kortbilag til V1-høring, Søndre Boulevard 21, 7200 Grindsted.pdf
  394777/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Morsbølvej 94, 7200 Grindsted.pdf
  393799/19
 • Til GEO A/S: "SVAR.: Vedr. fremsendelse af historisk materiale på lok. 479-70101"
  394237/19
 • Til borger: Henvendelse vedrørende Kløvermarken 15, 7190 Billund
  394573/19
 • Til borger - Ejerorienteringsbrev, Kærvangen 5, 5500 Middelfart.pdf
  393950/19
 • Til Sønderborg kommune - til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse, Stenvej 5, 6300 Gråsten
  394146/19
 • Til Haderslev kommune - ejerorienteringsbrev, Skolevej 2, 6510 Gram.pdf
  394605/19
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup.pdf
  393997/19
 • Til Aabenraa kommune - ejerorienteringsbrev, Bytoften 13, 6200 Aabenraa.pdf
  394657/19
 • Til Vejle Kommune - orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse, Borlevvej 29, 6040 Egtved
  393677/19
 • Til Haderslev kommune -til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse på Haderslev kommunes børneinstutution, Arnum skole, Skolevej 2, 6510 Gram
  394614/19
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov.pdf
  393772/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. 430-81420 Sdr. Højrupvej 39A, 5750 Ringe
  394107/19
 • Til Rambøll, Miljøvurderinger af råstofområder -
  395123/19
 • Til Nordfyns kommune - til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse, Jyllandsvej 2A, 5400 Bogense
  394185/19
 • Til Nordicals, Bilag til aktindsigt, 1. mail, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393428/19
 • Til borger - Høring - kortlægning på vidensniveau 2 - Skovkrogen 40, Vejle.pdf
  394696/19
 • Til JV: Fristudsættelse på aktindsigt
  446970/19
 • Til borger. [Sagsnr.:15/46374] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 430-81393, Dieselolietank, Sdr. Højrupvejen 21, 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune, Matr.nr. 17æ, Sdr. Højrup By, Sdr. Højrup.
  394141/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. Birkebjergvej Losseplads, Birkebjergvej 7, 5792 Årslev, Faaborg-Midtfyn Kommune, Matr. nr. 16b, 16d, 7000am, 10l Årslev By, Årslev
  394569/19
 • Til DMR: svar på henvendelse vedr. Jarlsberggade 4
  395372/19
 • Til Aabenraa Kommune, Sundhedsstyrelsen og Nymølle Stenindustrier: dispensation efter jfl §52 i høring, matr nr 163 Kliplev
  393973/19
 • Til Hededanmark, Råstof, Skovrejsning Koldingvej, Ribe.
  395013/19
 • Til Kolding Kommune. SV: Forureningsundersøgelse, Kolding Åpark 24, Kolding
  395046/19
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Borlevvej 29, 6040 Egtved.pdf
  393663/19
 • Til borger, V1-høring, Morsbølvej 94, 7200 Grindsted.pdf
  393794/19
 • Til DMR: svar på henvendelse vedr. Jarlsberggade 4
  395364/19
 • Til DR Fyn: Delvis svar på aktindsigt
  397463/19
 • Til TV2 Fyn: Delvis svar på aktindsigt
  397423/19
 • Til Borger: Fremsendelse af kopi af kortlægningsbrev vedr. Middelfartvej 574
  395334/19
 • Til JV: Delvis svar på aktindsigt
  397475/19
 • Til DR: Delvis svar på aktindsigt
  397449/19
 • Til DMR: Svar vedr. Jarlsberggade 4 Odense
  395359/19
 • Til DMR: svar på henvendelse vedr. Jarlsberggade 4
  395368/19
 • Til DMR: svar på henvendelse vedr. Jarlsberggade 4
  395366/19
 • Til Billund Kommune: Svar vedr. olieforureningssagen på Stilbjergvej 6, Billund
  409481/19

12. september 2019

Indgående

 • Referat af projektgruppemøde 2019-sep-12
  394397/19
 • Fra borger: Videresendelse af accept til nedrivning af bygning til entreprenør, Industrivej 13, 5672 Broby
  393475/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Accept til nedbrydning til betondække, Industrivej 13, 5672 Broby
  393471/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udkast til tilladelse.pdf
  422798/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Bilag 2 - Ansøgning.pdf
  422801/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til §§ 8 i høring, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  422799/19
 • Fra Jyske Vestkysten - kan citater godkendes
  404849/19
 • Fra REGLAB: Endelig pjece om det offentlige som katalysator for cirkulær omstilling
  424705/19
 • Fra Kommunen - kort med placering af badeforbudszone
  404848/19
 • Referat 300819 - Møde om røgfri fremtid.pdf
  400521/19
 • Fra Tønder Kommune: Referat fra møde 30. august 2019 om Røgfri Fremtid på ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Tønder Kommune
  400520/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - Oplæg undersøgelse, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  422754/19
 • Fra DMR A/S: Undersøgelsesoplæg til opførsel af lagerhal, Assensvej 480A, 5642 Millinge
  422753/19
 • Fra Jydske Vestkysten - Anmodning om aktindsigt
  405419/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding på regionens bemærkninger til undersøgelser på Odensevej 150, 5600 Faaborg
  391759/19
 • Fra Billund Kommune: Kort over cykelsti, Ribe Landevej 57, 7250 Hejnsvig
  391781/19
 • Fra Middelfart Kommune: Sagsdokumenter + analyseresultater, Støjvold ved Indslev.
  391819/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Interviev med tidligere medarbejdere, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  413156/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kopi af mail til grundejer omkring sagsbehandlingstid og grundejers høringssvar
  393464/19
 • Fra GEO A/S: "FORSP.: Telefonbesked, 479-00667 og 479-70101"
  394181/19
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Moniteringsrapport for havneterminalen (2018)
  393218/19
 • Fra projekt; orientering om projektets resultater
  394922/19
 • Fodterapi - ændring af behandlende medhjælp §18 stk. 1
  392291/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Opfølgninger i relation til Region Syddanmarks statusrapport
  392699/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. § 8 sag, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart - orientering om rev. notat fra rådgiver
  392248/19
 • Fra GEO A/S: "FORSP.: Telefonbesked vedr. lok. 479-00667 og Lok. 479-70101"
  393007/19
 • Fra Kolding Kommune, Henvendelse omkring slaggelignende fyldlag, Lindegade 11, 6070 Christiansfeld
  392838/19
 • Fra Geopartner: Jnr.: 1914615, Tårnbjergvej 26, 5485 Skamby - aflysning af deklaration
  391801/19
 • Fra COWI: Adelgade 138-140, Bogense: Moniteringsoplæg
  392078/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. rev. miljønotat, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  392306/19
 • Fra MOE: Tilbud monitering 2019
  392128/19
 • Fra borger: Vedr. henvendelse om lok. 561-00201 i forbindelse med bachelorarbejde om Esbjerg Havns påvirkning på vadehavet
  395096/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr. lok. 561-00201 i forbindelse med bachelorarbejde om Esbjerg Havns påvirkning på vadehavet
  395092/19
 • Fra Praksis - Svar vedr. ansat læge i deletilladelse
  392271/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Åbakkevej 1, 5462 Morud.pdf
  391271/19
 • Fodterapi - ændring af behandlende medhjælp §18 stk. 1
  392284/19
 • Fra Middelfart Kommune: Påbud om undersøgelse af dieselolieforurening ved motorvej matr. nr. 7000e Aulby samt jord i regnvandsbassin
  392704/19
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  393048/19
 • Fra borger: Vedr. Kløvermarken 15, 7190 Billund
  392106/19
 • Aktindsigt
  393132/19
 • Fra SUM: Ændringer i investeringsprofiler
  411282/19
 • Fra SUM Udkast til referat af møde 2. september 2019
  411305/19
 • Fra Sweco: Artikel beoconsamplere og summacanister
  403206/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Justeringer til forslag til program for modelberegninger, Nordborgvej 81, Nordborg
  399569/19
 • Fra Eurofins, vedr. Nørregade 98, Gørding
  398849/19
 • Fra Odense Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399189/19
 • Fra Syddansk Universitet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399461/19
 • Fra Syddansk Erhvervsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398877/19
 • Fra Syddansk Erhvervsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398866/19
 • Fra Syddansk Universitet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399450/19
 • Fra Odense Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399187/19
 • Fra Syddansk Erhvervsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398859/19
 • Fra Syddansk Universitet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399455/19
 • Fra DMR: Jarlsberggade 4, Odense. Matr. nr. 533a, Åløkkegård Hgd., Odense Jorder. Lokalitet: 461-06004
  395340/19
 • fra Odense Kommune - §8-sag sat i bero; istedet 1-års undersøgelse; Lok.nr. 461-81335 - Tyrsbjergvej 61, 5210 Odense NV
  396017/19
 • Fra Syddansk Universitet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399467/19
 • Fra Syddansk Universitet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399453/19
 • Fra Odense Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399182/19
 • Fra Syddansk Universitet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399459/19
 • Fra Odense Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399191/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar Vedr. revideret §8 ansøgning, byggefelt 3-5
  398843/19
 • Fra Syddansk Universitet: Ansøgning til Uddannelsespuljen
  399456/19
 • Fra Odense Tekniske Gymnasium: Ansøgning til uddannelsespuljen
  399186/19
 • Fra Syddansk Erhvervsskole: Ansøgning til uddannelsespuljen
  398873/19
 • Fra DFN - invitation og DO til møde den 30. sep.
  427277/19
 • Fra DTU: Oplæg om vandprøver i tilknytning til Riverscapes kampage
  428669/19

Udgående

 • Korrespondance m. Billund Kommune: Svar på spm. til §8, Cykelsti, Ribe Landevej 57, 7250 Hejnsvig
  393335/19
 • Til Billund Kommune: §8-pligt uden vilkår, Cykelsti, Ribe Landevej 57, 7250 Hejnsvig
  393123/19
 • Til Borger, Orientering om detailprojekt.pdf
  392615/19
 • Til borger - Orientering vedr. resultater af forureningsundersøgelser ved Himmark Strand - matr. nr. 91
  404971/19
 • Til TVSYD - Kort badeforbudszone
  404851/19
 • Til Jyske Vestkysten - Citater til artikel kommenteret
  404850/19
 • Til MST - Foreløbige data vedr. forureningen
  404847/19
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed - info vedr. pressemeddelse
  404846/19
 • Til Jydske Vestkysten - kopi af udtalelsen fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  404845/19
 • Til borger - Orientering vedr. resultater af forureningsundersøgelser ved Himmark Strand - matr. nr. 672, 165
  404966/19
 • Til borger - Orientering vedr. resultater af forureningsundersøgelser ved Himmark Strand - matr. nr. 91
  405266/19
 • Til borger - Orientering vedr. resultater af forureningsundersøgelser ved Himmark Strand - matr. nr. 672, 165
  405264/19
 • Til virksomhed - Orientering vedr. resultater af forureningsundersøgelser ved Himmark Strand - matr. nr. 1
  404915/19
 • Til borger - Orientering vedr. resultater af forureningsundersøgelser ved Himmark Strand - matr. nr. 576
  404911/19
 • Til Middelfart Kommune: Anm. om dokumentation for udnyttelse af § 19-tilladelse, Støjvold ved Indslev.
  391809/19
 • Til kommunen - skitse med forslag til placering af badeforbudszone
  404844/19
 • Til Rambøll: Pris på 2 ekstra boringer
  392149/19
 • Til borger - Grundejerorientering Jersorevej 61, 5400 Bogense - ejer 2.pdf
  392206/19
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391638/19
 • Til Kommune - Grundejerorientering, Skolevej 50, 5874 Hesselager.pdf
  392751/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Vester Skerninge
  391922/19
 • TIl Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  391793/19
 • Til Kommune - Grundejerorientering, Snødevej 138, 5953 Tranekær.pdf
  392660/19
 • Til praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  392543/19
 • Til Borgere, Nordfyns Kommune og COWI: orienteringsbreve vedr. lok. 423-00018, Adelgade 138, Bogense
  392665/19
 • Til DMR: fremsendelse af materiale samt svar på § 8 forespørgsel, 631-00491
  392540/19
 • Til Kommune - Grundejerorientering, Svendborgvej 98, 5853 Ørbæk.pdf
  392820/19
 • Til praksis i Ribe: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391986/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  392283/19
 • Til borger - Grundejerorientering, Glasmestervej 1A, 5772 Kværndrup.pdf
  392588/19
 • Til borger - Grundejerorientering, Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.pdf
  392374/19
 • Til DGE: SV på henvendelse om afgørelse og kortlægningsmaterialer
  392057/19
 • Til borger - Grundejerorientering Jersorevej 61, 5400 Bogense.pdf
  392194/19
 • Til borger - Grundejerorientering Søndergade 25, 5953 Tranekær.pdf
  392313/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391852/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1 patienter pr. 1. oktober 2019
  392033/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  391919/19
 • Til praksis i Ribe: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391844/19
 • Til borger, V1-høring, Sjællandsgade 3, 7200 Grindsted.pdf
  392216/19
 • Til Kommune - Grundejerorientering, Hallinggade 25B, 5932 Humble.pdf
  392697/19
 • Til Borger, V1-høring, Korupmarkvej 25, B-Bov.pdf
  391205/19
 • Til Nybolig: Svar vedr. Stævnen 28, 2. 1., Centrum, 7100 Vejle
  393021/19
 • Til borger - Grundejerorientering Skovbakkevænget 20, 5260 Odense S.pdf
  392147/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Korupmarkvej 25, B-Bov.pdf
  391213/19
 • Til borger - Grundejerorientering Bogøvej 49, 5450 Otterup.pdf
  392258/19
 • Til Krogsbølle Skytteforening, V1-høring med bilag, Kørupvej 38, 5450 Otterup
  391732/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for oreientering om rev. notat i sagen fra Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  392276/19
 • Til borger - Grundejerorientering, Glasmestervej 1, 5772 Kværndrup.pdf
  392568/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for påbud om undersøgelse af dieselolieforurening ved motorvej matr. nr. 7000e Aulby By, Aulby samt jord i regnvandsbassin
  392727/19
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391633/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  392505/19
 • Til DMR: Bilag til "Fremsendelse" - tegning med olietank.pdf
  392556/19
 • Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - Ansættelse af læge i Vester Skerninge
  391994/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Vester Skerninge
  391957/19
 • Til borger: Foreløbigt svar ved jordforurening og matrikkelskel, Strammelse Gade 31, Tåsinge
  392629/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  392555/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Sjællandsgade 3, 7200 Grindsted.pdf
  392215/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391992/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  392492/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Korupmarkvej 25, B.-Bov.pdf
  391210/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  391731/19
 • Til kommunen: 040851 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  391929/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansættelse af læge i Vester Skerninge
  391991/19
 • Til Billund Kommune: §8 Høringssvar
  392317/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansættelse af læge i Billund
  392370/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Sjællandsgade 3, 7200 Grindsted.pdf
  392213/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Nygade 1-3, Nørre Alle 6, 7200 Grindsted
  394581/19
 • Bekræftelse på modtagelse - SV: Høring af udkast til beretning om lægemiddelanbefalinger
  393350/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Billund
  403649/19
 • Til COWI: Til kommentering - Udbudsvilkår mv. Grindsted, lab. forsøg
  421147/19
 • Til COWI: JUPITER, exception has occurred, sample:835-2019-80696394
  421144/19

11. september 2019

Indgående

 • Fra Rådgiver: Økonomi, Nyborgvej 438
  395143/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Påbudshøring m. oplæg t. undersøgelse, Amerikavej 7, 6700 Esbjerg
  396833/19
 • Fra Kolding Kommune: Har vi yderligere information om denne afværgeboring? Metalvej 10, 6000 Kolding
  397072/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - § 19 Tilladelse, E 20 ved Gribsvad, Genanvendelse af TSG under nye ramper
  394747/19
 • Fra Assens Kommune: Tilladelse til genanvendelse af tjærestabiliseret grus (TSG) under Fynske Motorvej ved flytning af til- og afkørselsramper ved Gribsvad
  394746/19
 • Fra Miljøteknik: Notat om screeningsundersøgelse og projektbeskrivelse, Jyllandsvej 9, 5400 Bogense, 4ae Bogense Markjorder, lok.nr. 480-81328.
  394678/19
 • Fra Miljøteknik: Bilag - Notat, Jyllandsvej 9, 5400 Bogense
  394680/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Hotspot gravet op, Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  390486/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering om ikke § 8-pligt, Sundvænget 5A, 5600 Faaborg
  390483/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - §8 ansøgning, Industrivej 13, 5672 Broby
  393461/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til §8 tilladelse, til genopførelse af bygning efter brand, sendt i høring, Industrivej 13, 5672 Broby
  393459/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udkast til §8 tilladelse til genopførelse af bygning efter brand, Industrivej 13, 5672 Broby
  393460/19
 • Fra Danfoss - spørgsmål til kommunikationsplan vedr. evt. restriktioner for fiskeri
  404839/19
 • Revideret kortbilag 1, Placering af slagger.pdf
  454119/19
 • fra Vejen kommune : Accept og tilladelse til brug af affaldsslagger på Esbjergvej 134, Holsted
  454115/19
 • 69169-16_v1_Deklaration, Esbjergvej 134, Holsted.PDF
  454118/19
 • 69163-16_v1_Accept-tilladelse til brug af slagger.DOCX
  454117/19
 • Fra Orbicon: ang. vandprøvetagning på Anemonevej 12, Vejen
  393971/19
 • Fra Rådgiver: Orientering om fastklemt diver
  389302/19
 • Fra DMR: revideret oplæg, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  390442/19
 • Fra DMR: revideret oplæg, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  390443/19
 • Fra Erhvervsstyrelsen
  389493/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Dialog om møde med rådgiver, Lindehaven, Sønderborg
  390574/19
 • Fra HK-Kommunal: Fase 1 forhandling lokal løndannelse 2019- Onkologisk afd. Øjenafdeling SLB Vejle
  390368/19
 • Høring over udkast til vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivning samt vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling
  390361/19
 • Fra system: Yder 041750 er lukket automatisk.
  390516/19
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  390534/19
 • Fra HK-Kommnunal: Fase 1 forhandling lokal løndannelse 2019- Onkologisk afd. Øjenafdeling SLB Vejle
  390363/19
 • Fra DMR: Dokumentation og jordhåndtering, Lindehaven, Sønderborg
  389742/19
 • Fra DMR: Opfordring til møde, Lindehaven, Sønderborg
  389738/19
 • fra Erhvervsstyrelsen
  389809/19
 • rejsekort, DSB, Sundhedsinno. og kultur
  389521/19
 • Fra DGE: Svar vedr. frivillig undersøgelse på Nørregade 5, Varde
  389442/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Referat fra referencegruppemøde den 29. august vedr. besøgscenter
  389034/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Kvittering for høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - J.nr. MST-022-00453
  390697/19
 • Fra kommunal repræsentant i SU - Høringssvar
  389328/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Vedr. vurdering af om højt indhold af aluminium i jord- og grundvandsprøver udgør en risiko for sundhed og miljø
  390985/19
 • Ansøgning om ændring af behandlende medhjælp
  392165/19
 • Fra Arkitekt: Udluftning forbliver
  390941/19
 • Fra Varde Kommune: Vedr. undersøgelse - Nørregade 5, Varde
  389761/19
 • Fra DMR: Jordhåndteringsplaner, Lindehaven, Sønderborg
  389745/19
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 sag, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  390732/19
 • Ansøgning om ændring af behandlende medhjælp
  392161/19
 • Ansøgning om ændring af behandlende medhjælp
  392163/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  391896/19
 • Fra Sønderborg Kommune - høring om etablering af minivådområde indenfor et råstofinteresseområde
  393642/19
 • Fra DMR - Indledende undersøgelse rapporter (grundejerdel og teknisk del) - Skovkrogen 40, Vejle
  394375/19
 • Fwd: Anmodning om bidrag til besvarelse af samrådsspørgsmål B og udvalgsspørgsmål 87
  395140/19
 • Fra DMR - indledende undersøgelse - rapporter (grundejerdel og teknisk del) Rugårdsvej 42, Harndrup
  394990/19
 • Fra Vejen Kommune: Vedr. påbudsmuligheder på Præstevænget 40b, Vejen, lok. 575-80007
  393320/19
 • Fra Nybolig: Henv. Stævnen 28, 2. 1., Centrum, 7100 Vejle
  393009/19
 • Fra Kolding kommune. VS: Forureningsundersøgelse, Kolding Åpark 24, Kolding
  394786/19
 • Fra Esbjerg Kommune. VS: Jordforurening
  397897/19
 • Bilag fra grundejer - kortfigur udgravning.pdf
  395924/19
 • Fra Esbjerg Kommune. VS: Jordforurening
  396382/19
 • fra grundejer - sender undersøgelsesresultater - Vs_ Hudevad Byvej, Årslev
  395921/19
 • Bilag fra grundejer - skemaer jord - Dokumentationsprøver.xls
  395925/19
 • Bilag fra grundejer - analyseblanketter - jord - Dokumentationsprøver.pdf
  395922/19
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  399199/19
 • Fra Esbjerg Kommune: vedr. offentlig indsats, Koldingvej 39, 6760 Ribe, lok. 571-77014
  399679/19
 • Fra DGE: Tilbud VTO. Tingskovhedevej 21, Christiansfeldt
  410424/19
 • Fra Gigthospitalet: Vedr. varetagelsen af højt specialiseret funktion 11 inden for specialet Intern medicin: reumatologi - anmodning om redegørelse senest den 23. september
  409709/19
 • Fra DGE: Bilag - Tilbud VTO Tingskovhedevej 21, Christiansfeldt.pdf
  410427/19
 • Fra Orbicon. Nyborg - Fase 1 undersøgelser - image001.png
  416763/19
 • Fra Orbicon. Nyborg - Fase 1 undersøgelser - Kontrolprogram regneark pesticider - NFS-NFS Hjulby Bro Vandværk og NFS Skovparkens Vandværk.xlsx
  416769/19

Udgående

 • Til kommune og vv: varsel om undersøgelse, også Anemonevej 12, Vejen
  393987/19
 • Til Orbicon: ang. vandprøveatgning på Anemonevej 12, Vejen
  393974/19
 • Bilag - Udkast til mobilitetsstrategi.pdf
  390678/19
 • Til borger, afgørelse, udgår inden kortlægning, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ.pdf
  390410/19
 • Til borger, kortbilag, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ.pdf
  390411/19
 • Til Odense Kommune: orientering om udgår inden kortlægning, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ
  390409/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelser på Odensevej 150, 5600 Faaborg
  390336/19
 • Til kommunen - kopi af henvendelse til Styrelsen for Patientsikkerhed
  404841/19
 • Til Danfoss - kommunikationsplan - Fiskeri - sp. afklares idag
  404840/19
 • Til kommunen og Danfoss - forslag til kommunikationsplan
  404838/19
 • Til Miljøstyrelsen: Høringsvar til Udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - J.nr. MST-022-00453
  390648/19
 • Til Praksis - Forespørgsel vedrørende ansættelse af læge i Billund
  390802/19
 • Til Vejen Kommune, Råstof, Skovrejsning Lourupvej ,Holsted
  388385/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  389160/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Plantagevej 15, Tinglev.pdf
  388927/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Åbakkevej 1, 5462 Morud
  391277/19
 • Til borger, V1-høring, Nørre Alle 2, Østre Alle 19, 7200 Grindsted.pdf
  388630/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Lammesøvej 11, 5450 Otterup
  389993/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Plantagevej 15.pdf
  388919/19
 • Til borger, V1-afgørelsesbrev med bilag, Dybdalsvej 2, 5466 Asperup.pdf
  390869/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørre Alle 2, Østre Alle 19, 7200 Grindsted.pdf
  388631/19
 • Til praksis: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 11. september 2019
  390539/19
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt
  390488/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Praksishandel i Kolding
  390108/19
 • Til Lægerne i Lunderskov: tak for svar på vores henvendelse
  390060/19
 • Til ejendomsmæglerfirmaet, Asger Olsen - Aktindsigt vedr. jordforurening, Slaugvej 7-9, 6623 Vorbasse
  388891/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ophør i praksis i Kolding og ansættelse i praksis i Billund
  389241/19
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  390762/19
 • Til Ejendomsmæglaer Asger Olsen - FORSP "svar" vedr. Aktindsigt vedr. jordforurening, Slaugvej 7-9, 6623 Vorbasse
  388691/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Nørre Alle 2, Østre Alle 19, 7200 Grindsted.pdf
  388629/19
 • Til Arkitekt: Svar på spørgsmål om boringer
  390506/19
 • Afgørelse - ansøgning imødekommet
  389396/19
 • Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - Praksishandel i Kolding
  390111/19
 • Til yder i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  390759/19
 • Til Varde Kommune: Orientering vedr. frivillig undersøgelse på Nørregade 5, Varde
  389460/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på 2 lægers ophør i kompagniskab i Kolding
  389358/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Lammesøvej 17, 5450 Otterup
  390119/19
 • Til Kommunen: 041750 Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 11. september 2019
  390663/19
 • Til Borger, V1-høring, Plantagevej 15, Tinglev.pdf
  388913/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. svar på forespørgsel om §8 pligt på Brejning Strand 11, 7080 Børkop
  389225/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for mail vedr. §8 sag, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  392226/19
 • Til Billund Kommune: Varsel om kommende undersøgelser
  392726/19
 • til borger: varsel om undersøgelse, nabo, Anemonevej 12, Vejen
  394022/19
 • Til Esbjerg Kommune. VS: Jordforurening
  397620/19
 • Til Sweco: Dejrupvej
  432751/19

10. september 2019

Indgående

 • Konflikanalyse RIT 3.3
  388382/19
 • Konflikanalyse RIT 3.3
  388370/19
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Møde på matr.nr. 64 Uge Ejerlav, Uge
  487925/19
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Opmåling af 2 søer omkring Uge, 6360 Tinglev
  487923/19
 • Telefon snak vedr. RIT og PowerShell
  388118/19
 • Fra Styrelsen for Patientsikkerhed - Svar på Anmodning om udtalelse vedr. forurening
  404835/19
 • FW: Problem med brug af nøglefil ved underskriftDIGST (Id nr.: 559258)
  388116/19
 • Fra lodsejer, Råstof, Efterbehandlingsvilkår matr. 123, omåde 1 og 2..pdf
  487921/19
 • Fra lodsejer, Råstof, Efterbehandlingsvilkår matr. 123, omåde 3.pdf
  487922/19
 • Fra lodsejer, Råstof, SV: Møde på matr.nr. 64 Uge Ejerlav, Uge
  487920/19
 • Fra Rambøll: Resultater fra supplerende dybe boringer
  392148/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Samlede kommentarer til DMR's oplæg, Banegårdspladsen 1, 5600
  388405/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Skriftlig opfølgning i fh.t. fund af blå-grøn jord under gl. asfalt, Matr.nr. 45h, Ringe By, Ringe
  410281/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - C1_DE_1_4001_A
  410278/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Jordhåndteringsplan, Ringe Station
  410279/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat om registrering af blå_grøn jord
  410276/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fund af blå-grøn jord ved etablering af parkeringsplads, matr.nr. 45h Ringe By, Ringe
  410275/19
 • FRA ProActive: Status på Jordforurening
  442361/19
 • Fra rådgiver - Tilbud fra entreprenør på boringssløjfning
  387624/19
 • Fra Syns- og skønsmand: foreløbige resultater - Enghavevej 11
  387256/19
 • SV: 19/30343 - mosto - BG - Høringssvar fra Region Syddanmark vedr. Planstrategi 2019.
  386626/19
 • Fra KLH Erhverv: Anmodning om alt sagsmateriale
  387572/19
 • Region Nordjylland: Materiale fra studietur til Region Nordjylland den 13. august 2019 for Koncernledelsesforum m.fl.
  387856/19
 • Fra Varde Kommune: Svar vedr. Nørregade 5, Varde
  388012/19
 • Fra kommunen - Kvitteringssvar på høringssvar til udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Hjerting Vandværk, V. Gjesing Vandværk og Hjersing kildeplads.
  386688/19
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af bolig i tidligere erhvervslokaler på Købmagergade 41.DOCX
  387575/19
 • Fra Syns og skønsmand. Spørgsmål vedr. Enghavevej 11, Varde
  387190/19
 • Fra Syns- og skønsmand: Vedr. Enghavevej 11
  387275/19
 • Udkast fra Sonja Damsted Lidsey til § 2 aftale.
  385932/19
 • Høring over udkast til vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivning samt vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling
  387874/19
 • Fra Restato: Anmodning om totaludskrift
  387406/19
 • Fra DMR, undersøgelsesoplæg, Banegårdspladen 1, 5600 Faaborg
  387223/19
 • Fra Nordicals: FORSP vedr. sagsmateriale
  387347/19
 • Fra borger: Fwd: Opgravning af jord på Kløvermarken 15, Billund
  386783/19
 • Fra borger: Fwd: Opgravning af V2 forurening på Kløvermarken 15, 7190 Billund
  386753/19
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Orientering" - Jordflytningsanmeldelse
  387078/19
 • Fra PLO - Meddelelsel vedrørende praksishandel i Kolding
  388875/19
 • Fra Arkitekt: Vedr. boringer i bygning
  389123/19
 • Fra Ejendomsmæglerfirma Asger Olsen - FORSP "henv" Aktindsigt vedr. jordforurening, Slaugvej 7-9, 6623 Vorbasse
  388663/19
 • Fra COWI: Adelgade 138, Bogense
  392073/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Påmindelse om undersøgelse
  391924/19
 • Fra DMR: Anmodning om kortlægningsmateriale samt forespørgsel om §8, 631-00491
  392170/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  391932/19
 • Fra Nordicals, Aktindsigt, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393400/19
 • Fra Esbjerg Kommune: kopi af korrespondance vedr. framelding af tømning af bundfældningstank, Koldingvej 39, 6760 Ribe
  399645/19
 • Fra Esbjerg Kommune: kopi af korrespondance vedr. udstykning af ejendommen, Koldingvej 39, Ribe
  399651/19
 • fra Ingeniørerne - Fåborg Ssygehus, Odensevej 51, 5600 - Spørgsmål ang ansøgning om § 8
  395544/19
 • Borger: Henvendelse vedr. helikopterlandingspladser i boligområder
  427608/19

Udgående

 • Til kommunen - info om badebro tæt på Himmark Strand
  404837/19
 • Til Kommunen og Danfoss - udtalelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  404836/19
 • Til DTU - vi går ikke videre med Drone projekt
  404834/19
 • Til SKAT + Haderslev Kommune: Orientering om V2-kortlægning + stillingstagen til kommune om påbud, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  389589/19
 • Til borger, Afgørelse, V2 kortlægningsbrev, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram.pdf
  389590/19
 • Til rådgiver - ønske om revideret tilbud fra rådgiver inkl. 2 tilsynsdage
  387629/19
 • Korrespondence med Faaborg-Midtfyn Kommune: Kommentarer til oplæg, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  387156/19
 • Til Danfoss - Resultater fra Ejlskov
  404833/19
 • Til Billund Kommune: Cykelsti, Ribe Landevej 57, 7250 Hejnsvig
  385896/19
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Opmåling af 2 søer omkring Uge, 6360 Tinglev
  487919/19
 • Til KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387662/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Andkærvej 255, 7080 Børkop.pdf
  387225/19
 • Til Lægevagten: Afgangsført vagtydernummer 151653 pr. 1. september 2019
  387073/19
 • Til KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387648/19
 • Til Restato: Svar på FORSP
  387423/19
 • Til Fredericia kommune: Høringssvar til UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af bolig i tidligere erhvervslokaler på Købmagergade 41
  386486/19
 • Til KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387585/19
 • Til vagtlægen: mail med bekræftelse på opsigelse af vagt ydernummer.
  387068/19
 • Til Råstofinteressenter, Status for ny råstofplan
  386042/19
 • til orientering, endelig V2-kortlægning af en del af matr. nr. 6a Andkær By, Gauerslund
  387288/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Kortbilag, Nymarksvej 11, 7200 Grindsted.pdf
  385906/19
 • Til Vestermarkskirken, Kortbilag til V1-høring, Nymarksvej 1, 1A-B,3, 7200 Grindsted.pdf
  387141/19
 • Til KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387639/19
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer til revideret §8 ansøgning, Oldenborggade 25, 7000 Fredericia
  388087/19
 • Til Esbjerg kommune - høringssvar til udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Hjerting Vandværk, V. Gjesing Vandværk og Hjersing kildeplads.
  386612/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nymarksvej 11, 7200 Grindsted.pdf
  385911/19
 • Til KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387621/19
 • Til advokat: Svar på anmodning om aflysning af servitutter
  386587/19
 • Til KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387608/19
 • Til Nordicals: Svar på FORSP
  387371/19
 • Til borger: Udgår inden kortlægning, Juvrevej 99, 6792 Rømø
  387222/19
 • Til Vestermarkskirken, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nymarksvej 1, 1A-B, 3, 7200 Grindsted.pdf
  387140/19
 • Til Syns- og skønsmand: Svar samt fremsendelse af materiale fra Web-lager vedr. Enghavevej 11
  387269/19
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. Koldingvej 39, 6760 Ribe, lok. 571-77014
  387350/19
 • Til borger, V1-høring, Nymarksvej 11, 7200 Grindsted.pdf
  385916/19
 • Til projekt; anmodet om status vedr. afrapp. og regnskab
  387903/19
 • Til Varde Kommune: Spørgsmål vedr. undersøgelse på Nørregade 5, Varde
  387401/19
 • Til borger - V2-kortbilag, matr. nr. 6a og 70a Andkær By, Gauerslund.pdf
  387240/19
 • SV: Tolkegebyr - Svar på spørgsmål d. 04.09.2019 til DR
  386706/19
 • Til Vestermarkskirken, V1-høring, Nymarksvej 1, 1A-B, 3, 7200 Grindsted.pdf
  387149/19
 • TIl KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387673/19
 • Til DMR: Svar på henvendelse
  386465/19
 • Til Rambøll, Stevneskovvej 39, Svendborg
  389920/19

9. september 2019

Indgående

 • Fra Digelaget, Råstof, VS: Indvinding af sand på Rømø Sydstrand.
  487943/19
 • Fra Digelaget, Råstof, Sandindvinding på Rømø Strand.pdf
  487944/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af §8-tilladelse, Edisonsvej 23-31, 5000 Odense C
  405693/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - høringssvar, Edisonsvej 23-31, 5000 Odense C
  405694/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - tilladelse, Edisonsvej 23-31, 5000 Odense C
  405697/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelse, Edisonsvej 23-31, 5000 Odense C
  405695/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - høringssvar, Tolderlundsvej 15-19, 5000 Odense C
  405684/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af §8-tilladelse, Tolderlundsvej 15-19, 5000 Odense C
  405683/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - tilladelse, Tolderlundsvej 15-19, 5000 Odense C
  405686/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelse, Tolderlundsvej 15-19, 5000 Odense C
  405685/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelse, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  405670/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - høringssvar, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  405667/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af §8-tilladelse, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  405669/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - tilladelse, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  405671/19
 • Fra rådgiver - analyserapport - 3. række + vandprøver fra hav
  404829/19
 • Fra Odense Kommune: Overfladeprøver udtaget af DGE, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  385441/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Korrespondance mellem Odense Kommune og DGE ang. overfladeprøverne, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  385445/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Analyserapport, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  385442/19
 • Fra Rambøll: Diagonalvej - vedr. ødelagt boring
  393876/19
 • Fra Odense Kommune RÅSTOF Endelig Vandindvindingstilladelse 6b 6t 7b Højby
  425368/19
 • Fra Odense Kommune: Ansøgningsmateriale til §8-tilladelse, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  383069/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Ansøgningsmateriale til nyt skur, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  383070/19
 • Fra Esbjerg Kommune: PFAS kan skyldes søsediment
  383601/19
 • Fra Rambøll: Diagonalvej - ødelagt boring
  393874/19
 • Fra COWI: Bilag - Revideret undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  382722/19
 • Fra COWI: Revideret undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  382721/19
 • Fra Skatteankesytyrelsen. VS: Anmodning om aktindsigt
  383156/19
 • Fra borger: Vedr. anmodning om fuld aktindsigt i Kløvermarken 15, 7190 Billund
  384808/19
 • Fra SWECO - Endelig rapporter, Herningvej 36, 7300 Jelling
  384595/19
 • Fra Skatteankestyrelsen. VS: Anmodning om aktindsigt
  384258/19
 • Fra Boreteknik: Sløjfning af 2 boringer
  382636/19
 • Fra Lindbjerg Ejendomshandel: FORSP om sagsmateriale
  385832/19
 • Fra Billinud Kommune. Telefonhenvendelse - 565-91001
  384410/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hejsagervej 43, 6100 Haderslev.pdf
  383891/19
 • Automatisk svar: Høringssvar fra Region Syddanmark vedr. Planstrategi 2019.
  384086/19
 • Fra Odense Kommune: Orientering om oprensning af oliespild på Blangstedgårdsvej 1B, Odense
  385723/19
 • Fra MST: Afslutning af oprensninger af spild ved T53
  386064/19
 • Fra DMR, Henv. vedr. 603-00350 Johansens Planteskole - Tømmervej 12, Børkop
  386112/19
 • Fra advokat: Anmodning om aflysning af servitutter
  386579/19
 • Fra DMR: Anmodning om vurdering af undersøgelseoplæg af V1-kortlagt vejareal, Kløvkærvej 4
  387197/19
 • Fra DMR: Bilag til "Anmodning" - Oplæg til undersøgelse af V1 areal, Kløvkærgrunden
  387201/19
 • VS: Afmelding af ydernummer
  389991/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Miljørapport - Privatskolen Als, linde Allé, Sønderborg
  389558/19
 • Fra Billund Kommune: Afgørelse om ikke VVM-pligt
  392671/19
 • Fra Kolding Kommune:: Anmodning om sSupplerende oplysninger - ansøgning om påfyldning af jord i gammel grusgrav Dons Landevej 276 m.fl.
  385803/19
 • Fra Arkil - Ansøgning, matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  385596/19
 • Mailkorrespondance mlm. DMR og Kommune: forurening i sydlig ende af matriklen (B2), Banegårdspladesen 1, 5600 Faaborg
  387263/19
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, Endelig vedtagelse af tillæg 43 til kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0641-11 Ved Donsvej i Vester Nebel - et haveboligområde
  385237/19
 • Fra system: Yder 037966 er lukket automatisk.
  385519/19
 • Telefonhenvendelse - 565-91001 - image006.jpg
  384419/19
 • Telefonhenvendelse - 565-91001 - image005.jpg
  384416/19
 • Fra Middelfart Kommune: P-plads på kortlagt ejendom_V2-kortlagt_Matr. nr. 15r, Middelfart Markjorder_445-00013
  391897/19
 • Fra Hede Danmark, Råstof, Skovrejsning Koldingvej, Ribe.
  393641/19
 • Fra borger. VS: Forureninger i området syd for Årslev
  394624/19
 • Fra Sundheds- og ældreministeriet: SV: Vedr. Beskikkelse af medlem af det Nationale Antibiotikaråd - Region Syddanmark
  394495/19
 • Fra COWI: Emission fra ozonanlæg
  421139/19
 • Fra Orbicon - Telefonnotat lodsejer og ansøger Arne Møller ang. matr. 5t Fjelsted By, Fjelsted
  419207/19
 • Fra COWI, GeoGIS-kontrolrapport, Tybovej 1, 6040 Egtved
  436908/19
 • Fra MundiPharma_ Omkostningsmodel for type 2 diabetes
  396651/19
 • Respons fra SHS - Den regional kvalitetsenhed SydKIP og Den regionale Praksiskonsulentordning - svarfrist senest den 03-09-2019
  395554/19
 • Fra Jensen Advokatfirma, Vedr. høringssvar, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle
  396373/19

Udgående

 • Til Rådgiver: Korrespondance om manglende faktura. Er betalt!
  385626/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til overfladeprøver udtaget på Middelfartvej 305, Odense
  385624/19
 • Til kommunen, Ejlskov og Danfoss - resultater fra piexometra og havvand
  404832/19
 • Til Styrelsen for Patientsikkerhed - Anmodning om udtalelse vedr. forurening
  404831/19
 • Til kommunen og Danfoss - Orientering vedr. kommunikation
  404830/19
 • Til Stadt Flensbrug information og invitation
  478104/19
 • Til Odense Kommune: Regionens vurdering af dokumentationsprøver udtaget på Hjallesesgade 3, Odense S
  385112/19
 • TIL ProActive: Status på Jordforurening
  384999/19
 • Til Haderslev Kommune: Anmodning om færdigmelding, Slagger, Ribevej 75, 6500 Vojens
  384132/19
 • Til Rambøll: Diagonalvej - foto af B106
  393894/19
 • Til Rambøll: vedr. placering af nye boringer Diagonalvej
  393891/19
 • Til Esbjerg Kommune: Foreslåede pesticid analyseparametre, Refshedevej 22, Bramming
  383611/19
 • Til kommunen - baggrundsdata - kort mm.
  404826/19
 • Til COWI: Regionens godkendelse af revideret undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  382965/19
 • Til praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. september 2019
  385522/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384214/19
 • Til borger: Din grund udgår af kortlægingen, Hjallesegade 3, 5260 Odense S, matr.nr. 15f, lok.nr. 461-70233
  385364/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Kaslundvej 48, 5560 Aarup
  382750/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384250/19
 • Til Thobo-Carlsen: Lok. nr. 461-81522, Lindeskovsgyden 46, Odense
  383737/19
 • til grundejer - ok til prøveudtagning - SV_ Olietank v_hudevad byvej 30
  384550/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384241/19
 • Til Skatteankesytyrelsen. Anmodning om aktindsigt. [Sagsnr.:07/23771] FRIV, 621-00503, §8, Levisonsvej 7, 6000 Kolding, Kolding Kommune, matr. nr. 166e, Kolding Markjorder 4. afd., Kolding Kommune
  383806/19
 • Til Landbrugsstyrelsen: Høring om påbudsmuligheder, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  382819/19
 • Til borger: Vedr. fuld aktindsigt i Kløvermarken 15, 7190 Billund, lok. 551-00014
  385815/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384209/19
 • Til Skatteankesytyrelsen. Anmodning om aktindsigt. [Sagsnr.:14/19788] KORTL, 621-00027, GORIværk, Dyrehavegårdsvej 38, 6000 Kolding, Kolding Kommune, matr.nr. 164a Kolding Markjorder 4. afd., matr.nr. 166e Kolding Markjorder 4. afd.
  383782/19
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge 162728
  385466/19
 • Til Boreteknik. Accept af tidsplan
  382642/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hejsagervej 43, 6100 Haderslev
  383896/19
 • Til projekt: kvittering for rev. budget og projektbeskrivelse.
  384098/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Vollerupvej 26, 6360 Tinglev
  382694/19
 • Til Skatteankesytyrelsen. Anmodning om aktindsigt. Levisonsvej 7-31, 6000 Kolding, Kolding Kommune, matr. nr. 166e, Kolding Markjorder 4. afd., Kolding Kommune
  383816/19
 • Til borger, V1-høring, Gammel Vejlevej 4B, 7200 Grindsted.pdf
  384738/19
 • Til Odense Kommune: Sløjfning af 2 boringer
  382637/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Gammel Vejlevej 4B, 720 Grindsted.pdf
  384728/19
 • Til KP Ejendomme Bylderup Bov ApS, V1-afgørelse, Bovvej 2, 6372 Bylderup-Bov
  382649/19
 • Til Skatteankestyrelsen. VS: Anmodning om aktindsigt - VS Anmodning om aktindsigt .msg
  384268/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384226/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384200/19
 • Til Kommunen: 037966 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 9. september 2019
  385537/19
 • Til STRANDAGER SKYDECENTER ApS, V1-høring med bilag, Otterupvej 500, 5270 Odense N
  383558/19
 • Til projekt: spørgsmål om de endelige produkter i projektet
  385743/19
 • Til borger: Vedr. fuld aktindsigt i Kløvermarken 15, 7190 Billund, lok. 551-00014
  385817/19
 • Til borger: V0-brev, slaggeudlægning, Ribevej 75, 6500 Vojens
  385070/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384245/19
 • Udgår af kortlægning, med bilag, pga VA undersøgelse i 1998.pdf
  385482/19
 • Til borger, Kortbilag- V1-varsel, Gammel Vejlevej 4B, 7200 Grindsted.pdf
  384736/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384235/19
 • Til borger - rapport fra indledende undersøgelse, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  386073/19
 • Til borger - boligerklæring, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  386078/19
 • Til borger - bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  386053/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  386066/19
 • Til borger - V2-høring, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  386046/19
 • Til Lindbjerg Ejendomshandel: Sagsmateriale
  385836/19
 • Til borger: Bilag, Rapport Indledende undersøgelse, Grundejerrapport, Ringkøbingvej 68-70, 6800 Varde
  485970/19
 • Til borger - rapport fra indledende undersøgelse, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  471874/19
 • Til borger - boligerklæring, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  471880/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  471867/19
 • Til NIRAS, vedr. Søndergade 11C, Aabenraa
  410060/19

8. september 2019

Indgående

 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  382764/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  382772/19
 • Fra Århus Universitet: Rapport over geofysik projekt nedstrøms lossepladsen
  433888/19
 • Fra Aarhus Universitet: Geofysik fra Grindsted
  433867/19

7. september 2019

Udgående

 • Til Brenderup Højskole, V1-høring med bilag, Stationsvej 54, 5464 Brenderup.pdf
  382576/19

6. september 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - forslag til metode til dybe målinger i havet, Himmark Strand
  404825/19
 • Fra COWI: Svar til bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  382311/19
 • Fra Kolding Kommune: Opgravet restforurening, Ambolten 3, 6000 Kolding
  381970/19
 • Henvendelse fra borger Forurening Grethevej 17
  381315/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - mail - storebæltsvej 7 - supplerende notat, Storebæltsvej 7A, 5800 Nyborg
  406729/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - mail vedr. dokumentationsrapport, Storebæltsvej 7A 5800 Nyborg
  406728/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - mail - Dokumentationsrapport, Storebæltsvej 7A, 5800 Nyborg
  406730/19
 • Fra Nyborg Kommune: Dokumentationsrapport mm., Storebæltsvej 7A, 5800 Nyborg
  406727/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Supplerende notat til Nyborg Kommune vers. 2, Storebæltsvej 7A, 5800 Nyborg
  406726/19
 • Fra Nyborg Kommune: supplerende notat, Storebæltsvej 7A, 5800 Nyborg
  406725/19
 • FRA PROACTIVE: Status på Jordforurening uge 36
  381346/19
 • Fra rådgiver - tegninger med piezoresultater
  404824/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering af § 8-pligt ifm. indretning af stald i ladbygning, Rødamsvej 32, 5856 Ryslinge
  410232/19
 • Fra Danske Regione: Aconto løn og trække tilbud om ansættelse tilbage
  380937/19
 • vedlagt fil
  382381/19
 • opdatering på projekt
  382378/19
 • fra Welfare Tech: Referat best.møde d 27. august 2019
  381698/19
 • Fra borger - uddybende spørgsmål vedr. undersøgelse af jordforurening - Bredstrupvej 155, Fredericia
  381943/19
 • Fra Landssyd, ønsker at få ændret afgrænsning af kortlægning på Østre Industrivej 2, 6731 Tjæreborg
  382422/19
 • Fra Erhvervsstyrelsen
  382060/19
 • Fra Erhvervsstyrelsen
  381706/19
 • Fra Odense Kommune: Gamle undersøgelsesboringer
  382104/19
 • Fra projekt HF BIIG - spørgsmål vedr. studietur og evalueringsworkshop
  382147/19
 • Svar fra SST: Vedr. varetagelsen af højt specialiseret funktion 11 inden for specialet Intern medicin: reumatologi
  382443/19
 • Fra politisk parti - ansøgning
  381281/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Møllevej 14, 5450 Otterup.pdf
  383061/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  383054/19
 • fra Nyborg Kommune - §8-tilladelse til nedrivning af lagerbygning på Lindholmvej 20, 5800 Nyborg
  382631/19
 • Fra Museet på Sønderskov - høringssvar - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  383046/19
 • Silkeborg Data - Region Syddanmark; Servicemålsrapport for SD APOS - august 2019
  382668/19
 • Fra Rigsrevisionen: Høring af udkast til beretning om lægemiddelanbefalinger
  384774/19
 • Bilag fra Nyborg Kommune - 450_2019_141502_Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8_til_nedr.pdf
  382632/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen vedr. bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 86. : Region Syddanmark
  383820/19
 • Fra Danske Regioner:: Regionernes Medicin- og behandlingspulje 2019
  384142/19
 • Fra Odense Kommune: Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand, Volderslevvej 147
  384482/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Revideret §8-ansøgning v. Oldenborggade 25, Fredericia_§8 ansøgning_ver2.pdf
  388081/19
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om jordflytningsanmeldelse, Saxovej 2, 6000 Kolding
  387065/19
 • Fra Fredericia Kommune:Videresendelse af revideret §8 ansøgning
  388070/19
 • Fra Vejle Kommune: Spørgsmål vedr. §8 pligt på Brejning Strand 11, 7080 Børkop
  389217/19
 • Fra Middelfart Kommune: §19-tilladelse til støjvold
  388400/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fredericia Kommunes bemærkninger til moniteringsrapport vedrørende grundvandsafværge på Fredericia Havn
  389584/19
 • Fra Fredericia kommune: Accept af dokumentationsrapport for byggefelt 57, 59 og 60på matr.nr.763o m.fl. Fredericia Bygrunde
  390788/19
 • Fra Billund Kommune: Orientering omkommende moniteringsboring
  392594/19
 • Fra Rambøll: Budgetopfølgning - september 2019
  389453/19
 • Fra Vestre Skole: Svar vedr. møde
  392649/19
 • Til Rambøll: Udkast til kontrakt
  392626/19
 • Pulje 27 - Kontrolrapport for Bogyden 10, Assens
  476491/19
 • Fra rådgiver, Pulje 27 - Kontrolrapport for Markhaven 19-21, Agedrup
  476587/19
 • Fra UU Danmark: Unge med kant Syd
  459087/19
 • Fra UU Danmark: vedr. Unge med kant Syddanmark
  459083/19
 • Fra COWI: Til kommentering/godkendelse -SAB Laboratorieforsøg.
  421134/19

Udgående

 • Til Nyborg Kommune: Kvitteringsmail på høring af udkast til §8-tilladelse: Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  382307/19
 • Til Odense Kommune: Forespøgsel om sagsmateriale, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  382306/19
 • Til Tønder Kommune: Anmodning om færdigmelding, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  382309/19
 • Til COWI: Regionens reviderede bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  381904/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til DGE's forslag til undersøgelser, Middelfartvej 305, 5200 Odense V, lok.nr. 461-81372
  381783/19
 • Svar på henvendelse fra Boehringer-Ingelheim fra d. 2.9.19
  382346/19
 • Til borger, Endeligt V2 kortlægningsbrev, Ambolten 3, 6000 Kolding.pdf
  381729/19
 • Til Kommune + Skat: Orientering om V2 kortlægning og stillingstagen til påbudsmulighed, Ambolten 3, 6000 Kolding
  381728/19
 • Til Esbjerg Kommune: Korrespondance om jordprøver fra Marbæk Plantage
  381489/19
 • Til borger: Resultat af jordprøver
  381404/19
 • Til Esbjerg Kommune: Jordprøver fra Marbæk Plantage
  381408/19
 • Til Ingeniør'ne: Medgiver mindre analyseomfang v. påfyldningsplads, Jutlandia, Esbjerg
  381352/19
 • SV: Dagsorden til 2. møde i arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed
  381290/19
 • Til Borger, Varsling af undersøgelse.pdf
  382129/19
 • Til Landsyd, svar vedr. ønske om ændret afgrænsning af kortlægning på Østre Industrivej 2, 6731 Tjæreborg
  382427/19
 • Invitation
  381771/19
 • Til Borger, V1-høring, Bekkassinvej 25, 7200 Grindsted.pdf
  382395/19
 • LKT Hoftenære lårbensbrud - frem mod det afsluttende seminar i 2020
  381149/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af Varsel om kortlægning, marts 1999.pdf
  382171/19
 • Til advokat - Udgået efter supplerende undersøgelse Jerstrupvej 52, 5400 Bogense.pdf
  380931/19
 • Til Nybolig, Bilag til mail, V1-kortlægningsbrev 2001.pdf
  381185/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af Følgebrev vedr. tinglysning 1999.pdf
  382186/19
 • Til Gartneriet Tingdal ApS: Bilag, Rapport_teknisk del, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381213/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af Kortlægningsbrev 21.04.1999.pdf
  382176/19
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens vurdering af off. indsats, 561-55006
  381735/19
 • Til Nybolig, Svar vedr. Heden 24, 5450 Otterup
  381291/19
 • Til Vejen Kommune: Orientering vedr. Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen
  382028/19
 • Til Praksiskonsulent: CPO-screening i Almen praksis
  382216/19
 • Til Alfabo, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bekkasinvej 41-69 og 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  382370/19
 • Til Borger, V1-høring, Bekkassinvej 23, 7200 Grindsted.pdf
  382392/19
 • Til Borger, Bilag til mail, Rapport - Begrænset teknisk undersøgelse (1999).pdf
  382167/19
 • Invitation
  383577/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. påbudsmuligheder på Præstevænget 40b, Vejen, lok. 575-80007
  380682/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Bekkassinvej 21-27, 41-69, 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  382387/19
 • Til grundejer: Udgår af V1, Jernbanegade 37, 5500 Middelfart
  381413/19
 • Til FSH ApS, Bilag til mail, kopi af udgåetbrev fra 2018.pdf
  382440/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen
  382032/19
 • Til Vejen Byudvikling I/S: Bilag - Kortbilag afgørelse, Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen.pdf
  382024/19
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af Jernbanegade 37, 5500 Middelfart - udgår af V1-kortlægningen
  382355/19
 • Til Gartneriet Tingdal ApS: Bilag, Boligerklæring_udkast, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381194/19
 • Til Odense Kommune: Boringer kan sløjfes
  382120/19
 • Til Boreteknik: Sløjfning af 2 boringer
  382144/19
 • Til grundejer: UDKAST, V1-afgørelse, en del af Jernbanegade 75, 5500 Middelfart
  382075/19
 • Til FSH ApS, Bilag til mail, Nyt Kortbilag, justering af V1-areal, september 2019.pdf
  382437/19
 • Til Esbjerg kommune - orientering, Høring om ændret indsats, Ambolten 4, 6715 Esbejrg N
  382469/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår af V1 og V1-kortlægges, lok. 445-60002
  382009/19
 • Til Cirkle K: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Præstevænget 40B, 6600 Vejen.pdf
  381984/19
 • Til Gartneriet Tingdal ApS: Bilag, Rapport_grundejer-del, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381208/19
 • Til Borger, Bilag til høring, Udkast til V1-afgørelse, Bekkasinvej 23, 7200 Grindsted.pdf
  382380/19
 • Til Borger, Bilag til høring, Udkast til V1-afgørelse, Bekkasinvej 21, 7200 Grindsted.pdf
  382376/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af Brev fra amtet vedr. præcisering vedr. værditabsordningen.pdf
  382196/19
 • Til Borger: Revurdering af V1 og V2 kortlægningsafgørelse på Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg, matr.nr. 1il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  381005/19
 • Til AKUDIM Ejendomme - Kortbilag 2011, Ambolten 4, 6715 Esbjerg.pdf
  382468/19
 • Til grundejer: V1-høring - en del af Jernbanegade 75, 5500 Middelfart
  382027/19
 • Til Alfabo, V1-høring, Bekkasinvej 41-69 og 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  382374/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af Brev, Orientering om ny lov, 31-08-2000.pdf
  382203/19
 • TilGartneriet Tingdal ApS: Bilag, Kortbilag, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381186/19
 • Til Rambøll: Vedr. LER
  380862/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af Tinglyst deklaration.pdf
  382195/19
 • Til Vejen Byudvikling I/S: Udgår delvist, Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen.pdf
  382017/19
 • Til Gartnneriet Tingdal ApS: Bilag, V2-afgørelse, udkast, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381179/19
 • Til borger - V2-afgørelse-endelig 2011, Ambolten 4, 6715 Esbjerg.pdf
  382466/19
 • Til Landbrugsstyrelsen: Høring om påbudsmuligheder, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381280/19
 • Til Cirkle K: V2-afgørelse, Præstevænget 40B, 6600 Vejen.pdf
  381976/19
 • Til Borger, Bilag til høring, Udkast til V1-afgørelse, Bekkasinvej 27, 7200 Grindsted.pdf
  382386/19
 • Til advokat -Kortbilag Jerstrupvej 52, 5400 Bogense - efter supplerende undersøgelse.pdf
  380942/19
 • Til Gartneriet Tingdal ApS: V2-høring, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381167/19
 • Til FSH ApS, Justering af V1-kortlægning på Østre Industrivej 2, 6731 Tjæreborg
  382433/19
 • Til Borger, Bilag til høring, Udkast til V1-afgørelse, Bekkasinvej 25, 7200 Grindsted.pdf
  382383/19
 • Til Borger, Svar vedr. Majas Alle 13 vedlagt kopi af breve og rapport
  382160/19
 • Til Vejen Kommune: Orientering vedr. Præstevænget 40B, 6600 Vejen
  381993/19
 • Til Borger, V1-høring, Bekkassinvej 27, 7200 Grindsted.pdf
  382396/19
 • Til Advokat Vest: Svar vedr. Nørregade 5, 6800 Varde, matr. nr. 21 Varde Bygrunde
  382133/19
 • Til borger - Svar til uddybende spørgsmål vedr. udersøgelse af jordforurening - Bredstrupvej 155, Fredericia
  381951/19
 • Til borger - svar på undersøgelse af jordforurening - Bredstrupvej 155, Fredericia
  380982/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af udskrift fra database vedr. 461-00158 (samlet) 06-09-2019.pdf
  382205/19
 • Til borger - Høring vedr. ændret indsats, Ambolten 4, 6715 Esbjerg N.pdf
  382461/19
 • Til Nybolig, Svar vedr. Jordforureningsstatus på naboen til Lavendelhaven 6, 5320 Agedrup
  381182/19
 • Til Vejle Kommune: SV: Oprensningsnotat for Petersmindevej 53, 7100 Vejle
  382353/19
 • Til Borger, V1-høring, Bekkassinvej 21, 7200 Grindsted.pdf
  382391/19
 • Til Odense Kommune: Regionens høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381651/19
 • Til COWI: Tilbud ønskes på monitering på lok. nr. 461-00123, Middelfartvej 126, Odense
  381203/19
 • til projekt: tilsagnsbrev samt rev. instruks og standardvilkår
  382418/19
 • Svar til projekt HF BIIG - svar på spørgsmål om studietur
  382423/19
 • Intern mail
  381770/19
 • Til borger - udkast til afgørelse om ændret indsats, Ambolten 4, 6715 Tarp, Esbjerg N.pdf
  382464/19
 • Til Borger, V1-høring, Bekkassinvej 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  382398/19
 • Til Gartneriet LUNDAGER: Svar på spørgsmål om status på undersøgelse, Fangelvej 36, 5260 Odense S
  382463/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Jernbanegade 75, 5500 Middelfart - V1-varsling
  382388/19
 • Afslutning af projekt
  382172/19
 • Til COWI: Til kommentering/godkendelse -SAB Laboratorieforsøg.
  391917/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Trehøjevej 12, 7200 Grindsted
  392743/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Møllevej 14, 5450 Otterup
  383063/19
 • Invitation
  383578/19
 • Til COWI: Til kommentering: Udkast til kontrakt, lab.forsøg, Grindsted
  421131/19
 • Svar til borger 5. september 2019
  404859/19

5. september 2019

Indgående

 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Tidligt udkast, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  406724/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tidligt udkast til § 8-tilladelse, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  406723/19
 • Fra RH - Status på Økonomiforhandlinger om jordforurening med risiko for overfladevand - status og videre proces
  426097/19
 • FRA PROACTIVE: Revideret oplæg jordforurening
  381349/19
 • SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  380633/19
 • Fra lodsejer, Råstof, SV: Møde på matr.nr. 64 Uge Ejerlav, Uge
  487907/19
 • Satellitdata i jordforureningssager
  380378/19
 • Fra Rådgiver: Budgetoversigt Skovvej 22
  433409/19
 • Fra Rådgiver: Første udkast til Rapport - mangler risikovurdering
  390804/19
 • Fra rådgiver - Foreløbige borejournaler for de 39 boringer, Himmark Strand
  404823/19
 • Fra rådgiver - resultater for 17 seneste piezorør og havvand
  404822/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Ansøgning fra BOM, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  382081/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Udkast af tilladelse efter jordforureningslovens §8, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  382079/19
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse: Tåsingevej 1, 5800 Nyborg, lok.nr 449-55122
  382078/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Ansøgning til vaskeplads, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  382080/19
 • Dialog med museet RÅSTOF Om aktivitet på projektarealet
  400228/19
 • fra miljøstyrelsen Afrapportering og dokumentation for etablerede biocover til Regioner?
  379345/19
 • Fra Udbetaling Danmark, Modtagelse af egenbetaling Avnøvej 47.pdf
  385513/19
 • VS: Forurening Grethevej 17
  381316/19
 • Fra Nyborg Kommune: §8-tilladelse til bygge-/anlægsarbejde: Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  381096/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Endelig §8-tilladelse til bygge-/anlægsarbejde: Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  381097/19
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Uge
  487904/19
 • FRA PROACTIVE: Revideret oplæg jordforurening
  378835/19
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  380259/19
 • Fra ansøger, ansøgning Kulturpuljen okt. 2019
  379704/19
 • Fra DGE: SV: Endelig Rapport. Lagervej , Bredebro
  381279/19
 • Fra Jansen-Cilag: EMA godkendelse Stelara
  380919/19
 • Fra borger - Spørgsmål til undersøgelse af jordforurening - Bredstrupvej 155, Fredericia
  380976/19
 • VS: Møde angående kraftværksskrotningsprojekt
  382226/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Algade 74, 5592 Ejby.pdf
  381030/19
 • Fra Nybolig, henv. vedr. Heden 24, 5450 Otterup
  381287/19
 • Fra Healthcare Denmark: Request for Information from NHS Scotland - digital prescribing and dispensing pathways - Anmodning om kontaktperson
  382425/19
 • Fra GFsekretariat: Referat af møde
  380985/19
 • Svar fra NHS Scotland - digital prescribing and dispensing pathways - answer from Region Syddanmark
  382441/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  380869/19
 • Fra Nybolig, spm. om 461-06357 pga. salg af naboen Lavendelhaven 6 5320 Agedrup.msg
  381178/19
 • Fra Orbicon. SV: Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  380681/19
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Kommentarer fra RSD til tidligere udsendte datatræk vedr. monitorering af specialeplanen 2018
  382271/19
 • Re: Orientering om modtaget aktindsigt
  390375/19
 • Fra projekt: rev. budget og projektbeskrivelse
  383210/19
 • Fra COWI: Til kommentering/godkendelse -SAB Laboratorieforsøg.
  391907/19
 • fra Erhvervsstyrelsen
  380495/19
 • Brev fra AstraZeneca vedr. Brilique 60 mg
  382368/19
 • Fra NIRAS: Forslag til program for modelberegninger, Nordborgvej 81, Nordborg
  399561/19
 • Fra SWECO- rapporter fra indledende undersøgelse, Horstedvej 4, 7100 Vejle
  399348/19
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  411275/19
 • Fra Haderslev Handelsskole - EUD Merkantil går digitalt - halvårsrapport
  424925/19

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tidligt udkast (mangler en del under argumentation) - Kom gerne med feedback, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  380540/19
 • Til Svendborg Kommune: Svar på forespørgsel om § 8-pligt. Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge
  380535/19
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for byggefelt 2 ud mod Bredstedgade, matr.nr. 1626a, Odense Bygrunde
  380524/19
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for Edisonsvej 23-31, 5000 Odense C, matr.nr. 1626a, Odense Bygrunde
  380484/19
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for Tolderlundsvej 15-19, matr.nr. 1626a, Odense Bygrunde
  380434/19
 • Til lodsejer og rådgiver, Råstof, SV: Møde på matr.nr. 64 Uge Ejerlav, Uge
  487910/19
 • Til Rambøll og Orbicon - Råstof, fristforlængelse Miljørapporter
  380313/19
 • Til borger, V2-høringsbrev, Abterpvej 50, 6261 Bredebro.pdf
  380264/19
 • Til borger, kortbilag, Abterpvej 50, 6261 Bredebro.pdf
  380261/19
 • Til Tønder Kommune: Orientering om V2-høring, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  380260/19
 • Til borger, UDKAST, V2 kortlægningsbrev, Abterpvej 50, 6261 Bredebro.pdf
  380263/19
 • Til lodsejer, Råstof, Møde på matr.nr. 64 Uge Ejerlav, Uge
  487906/19
 • Til grundejer - Ørstedsgade 24 - ok til etablering af nyt gulv
  418782/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bemærkninger ifm. besigtigelse , Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  380183/19
 • Til Borger, Varsling af undersøgelse 2. grundejer.pdf
  380210/19
 • Til Borger, Jordforurening, lok: 621-293, Adelagde 3 og Rådhusgade 1
  380229/19
 • Til Borger, Varsling af undersøgelse 4. grundejer.pdf
  380211/19
 • Til Borger, Varsling af undersøgelse 1. grundejer.pdf
  380209/19
 • Til Borger, Varling af undersøgelse 3. grundejer.pdf
  380212/19
 • Til Rambøll, Råstof, Miljørapporter og lufthavne
  380308/19
 • Til DGE: Regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg til Søndergade 30, 5450 Otterup
  379894/19
 • Til COWI: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  379586/19
 • Til Borger, Varsling af undersøgelse.pdf
  379526/19
 • Til Nabo ej part RÅSTOF Besvarelse af klage
  400233/19
 • Til rådgiver, Råstof, Uge
  475346/19
 • Til rådgiver - ønske om revideret pris på Karthotrak model
  404821/19
 • Afgørelse om V2 kortlægning Borkvej 4, 6830 Nørre Nebel
  378701/19
 • kortbilag Borkvej 4.pdf
  378703/19
 • AFG V2-Borkvej 4.pdf
  378702/19
 • 553-78001 Borkvej 4 Teknisk.pdf
  378705/19
 • 553-78001 Borkvej 4 Grundejer.pdf
  378704/19
 • Til Orbicon: SV: Gl. Stationsvej 7, revideret udgave
  378663/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. svar på screnning for overfladevand i forb. m. nedrivning af butiksbygning på Norgesgade 50, 7000 , lok. 607-00085
  378836/19
 • Til borger - Rapport for indledende undersøgelse_grundejer del, Diernæsvej 104, 6100Haderslev.pdf
  380137/19
 • Til kommunen - orientering, Diernæsvej 104, 6100 Haderslev udgår af kortlægningen på V1 efter undersøgelse
  380218/19
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse, Diernæsvej 104, 6100 Haderslev.pdf
  380128/19
 • følgemail til grundejer - Udgået af kortlægning jf. jordforureningsloven, Guldrankevej 52 m.fl., Lavsensvænget
  380473/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Norupvej 77, 5450 Otterup
  379922/19
 • til grundejer m.fl. - korrekt journalnummer - SV_ Udgået af kortlægning jf. jordforureningsloven, Guldrankevej 52 m.fl., Lavsensvænget
  380491/19
 • Bilag til grundejer - kort - udgåede arealer samt V2 på matr. 1akp, sep 2019.pdf
  380475/19
 • Til projekt; kvittering for underskrevet tilsagnsbrev
  379519/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  380476/19
 • Til Varde Kommune: Sv. på oplæg til gasmålinger
  381886/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Algade 74, 5592 Ejby
  381048/19
 • Til Janssen-Cilag vedr. EMA godkendelse
  380915/19
 • Til Praksiskonsulent: CPO-screening i Almen praksis
  382212/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  380735/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  380729/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Trehøjevej 1, 7200 Grindsted
  392740/19
 • Til Esbjerg kommune, Varsling af undersøgelse
  379479/19
 • til grundejer - udgår af kortlægning, område A, B og C under tidl. bygning 1, sep 2019.pdf
  380474/19
 • Til grundejer - Ørstedsgade 24 - spørgsmål til etablering af nyt gulv
  418776/19

4. september 2019

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  382163/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  382164/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  382162/19
 • Fra rådgiver - GPS koordinater for boringer og piezometre
  380608/19
 • Fra Lidl Denmark: Mødedeltagere til møde ang. §8, Saltgade 11, 6760 Ribe
  403990/19
 • Fra Orbicon: RapportudkastGl. stationsvej 7A
  377985/19
 • Fra Orbicon: SV: Gl. Stationsvej 7, revideret udgave
  377249/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. nedrivning af drivhuse uden §8-till, Refshedevej 22, Bramming
  377864/19
 • fra rådgiver forespørgsel ifm. kommede frivillig forureningsundersøgelse lok 631-02002 Vestre Engvej, matr. 130
  378955/19
 • Fra DR - henvendelse vedr. gamle lossepladser
  445525/19
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37
  377833/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Norgesgade 50, Fredericia, lokalitetsnummer 607-00085
  378813/19
 • Fra rådgiver - Samlede endelig rapport på Jerstrupvej 52, 5400 Bogense.pdf
  380864/19
 • Fra Kolding Kommune. SV: Udkast til partnerskabsaftale og projektbeskrivelse for Mosvig Vandværk
  380688/19
 • Fra Odense Kommune: Supplerende svar vedr. påbudsmyndighed, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381021/19
 • Fra jyske vestkysten, Telefonbesked, vedr. Dybdalvej 6, Vojens
  381300/19
 • Fra Borger, henvendelse vdr. Majas Alle 913, Odense SV, 461-00158
  382150/19
 • Fra rådgiver - Rapport for den samlede undersøgelse på Jerstrupvej 52, 5400 Bogense.pdf
  380832/19
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Dejrupvej 16, Outrup - Rapport
  380896/19
 • Sv på forespørgsel om brug af midler
  378920/19
 • Fra Odense Kommune: Forespørgsmål om status på høringssvar til udkast til §8-tilladelse, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381480/19
 • Fra Niras: Midlertidig tilladelse fra Odense kommune til udledning af oppumpet vand
  381994/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Vedr. samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Region Hovedstaden ift. HSF 18 i kardiologi, Kunstige hjerter
  381139/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Hudevad Byvej 30, 5792 Årslev - Fjernet olietank
  384529/19
 • Bilag fra grundejer - Kort med Foto.jpg
  384534/19
 • Fra Gartneriet LUNDAGER: Spørgsmål om status på undersøgelse, Fangelvej 36, 5260 Odense S
  382460/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om at sø syd for Tjæreborg losseplads huser bilag IV arter, 561-55006
  380877/19
 • Bilag fra grundejer - Gunnar Kirk 7-1997.pdf
  384533/19
 • fra grundejer - Vedr.V1 Kortlægning af hudevad Byvej 30, 5792 Årslev
  384531/19
 • Bilag fra grundejer - Kort 1 Hudevad Byvej 30.jpg
  384535/19
 • Bilag fra grundejer - Naboerne siger.docx
  384532/19
 • Mail fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
  389743/19
 • Fra COWI: Til kommentering - særlige arbejdsbeskrivelser, laboratorieforsøg
  391783/19
 • Fra COWI: Til kommentering: Udkast til kontrakt, lab.forsøg, Grindsted
  391786/19
 • Fra Rambøll A/S: Kvittering for fremsendelse af materiale vedr. en del af ejendommen Bramdrupvej 33, 6040 Egtved. Matr. nr. 3d Ågård By, Ø. Starup - udgår inden kortlægning
  378333/19
 • Læst: Orientering om modtaget aktindsigt
  378660/19
 • HØRING: Projektbeskrivelse for lærings- og kvalitetsteam i børnediabetes - frist d.25.september 2019
  376030/19
 • Fra system: Yder 042552 er lukket automatisk.
  378458/19
 • Social og indenrigsministeriet - Støttebeløb 2020
  376894/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af §8-tilladelse, Østerbro 5, 5000 Odense C
  377948/19
 • Fra borger, henv. vedr. Bruuns Alle 9, 5700 Svendborg
  377822/19
 • Fra Nordicals: 27735 Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø
  376862/19
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering vedr. fremsendelse af mere materiale på lok. 445-00025, Teglgårdsparken 49, 5500 Middelfart
  378542/19
 • Fra Geus: SV: Sløjfning af boring med DGU nr. 136.1112
  377761/19
 • Fra system: Yder 037974 er lukket automatisk.
  378326/19
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering vedr. fremsendelse af materiale på Teglgårdsparken 49, 5500 Middelfart
  378413/19
 • fra Odense Kommune - Lokalitetsnummer_ 461-70266, Ørbækvej 726, 5220 Odense SØ
  379749/19
 • Fra Boreteknik: VS: Skamby tårnbjergvej 26
  375964/19
 • Fra Psykiatri - Den regional kvalitetsenhed SydKIP og Den regionale Praksiskonsulentordning - svarfrist senest den 03-09-2019
  395556/19
 • VS: Fysioterapeuter der er varslet surveybesøg 01.03.2020 - 30.06.2020 ift honorar - 2. varsling af fysioterapiklinikker (01.03.2020 - 30.06.2020) til regioner.xlsx
  419895/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Vedr. varetagelsen af højt specialiseret funktion 11 inden for specialet Intern medicin: reumatologi
  410787/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Dagsorden og materiale til HCD Life Science udvalgsmøde d. 11. September hos Novo Nordisk
  424583/19
 • Fra COWI, Boringssløjfningssedler fra Pulje 28
  422519/19

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Forslag til midlertidig fast belægning, Refshedevej 22, Bramming
  378272/19
 • Til Miljøteknik: Regionens kommentarer til revideret oplæg for undersøgelser på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrop, lok.nr. 430-81221
  378120/19
 • Til Esbjerg Kommune: SV: vedr. nedrivning af drivhuse uden §8 till, Refshedevej 22, Bramming
  377848/19
 • Til borger: Kortbilag
  377775/19
 • Til borger: Udgår inden kortlægning efter undersøgelse, Hans Egedes Vej 16, 5210 Odense NV
  377774/19
 • Til Odense Kommune: Udgår inden kortlægningen, Hans Egedes Vej 16, 5210 Odense NV
  377773/19
 • Til mødedeltagere: Møde ang. §8, Saltgade 11, 6760 Ribe
  399629/19
 • Til grundejer: Din grund udgår af kortlægningen, Mejerivej 10, 5700 Svendborg, matr.nr. 22r Thurø By, Thurø, lok.nr. 479-81024
  376252/19
 • Til grundejer: Bilag - Udgår af kortlægningen med bilag, Mejerivej 10, 5700 Svendborg
  376255/19
 • Til borger, svar vedr. Bruuns Alle 9, 5700 Svendborg
  377827/19
 • Til Ejendomsselskabet Østerbro 3-7 P/S: Bilag, Kortbilag, Østerbro 5, 5000 Odense C
  378168/19
 • Til Kolding Kommune: kopi af V2-varslingsbrev
  378278/19
 • Til kommunen: 037974 Kommunemeddelelse - Odense Kommune- lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 3. september 2019
  378406/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Dalbovej 7, 5591 Gelsted.pdf
  378109/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Vedr. Orientering vedr. del af matr. nr. 7000bd, 67000 Esbjerg. Henvendelsesnr: RQH000019515896
  376087/19
 • Til Nybolig: Jordforurening på Kikkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  376982/19
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til suppl. undersøgelser på Kløvkærgrunden, matr. 13gz og 13eø
  376338/19
 • Til Fredericia Kommune: Moniteringsrapport, grundvandsafværge, Dan Gødning
  377807/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr matrikulær ændring, Matr.nr. 183 Svenstrup
  376108/19
 • Til TV2Fyn: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  376022/19
 • Udkast v2-kortlægning
  378290/19
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 3. september 2019
  378369/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. en del af ejendommen Bramdrupvej 33, 6040 Egtved. Matr. nr. 3d Ågård By, Ø. Starup - udgår inden kortlægning
  378323/19
 • Til Ejendomsselskabet Østerbro 1-7 P/S: V2-høring, Østerbro 5, 5000 Odense C
  378138/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Dalgasvej 5, 7200 Grindsted.pdf
  378475/19
 • Kortbilag V2.pdf
  378302/19
 • Til borger, V1-høring, Dalgasvej 5, 7200 Grindsted.pdf
  378498/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. del af matr. nr. 7000bd, 67000 Esbjerg. Henvendelsesnr: RQH000019515896
  376099/19
 • til Orbicon - snarlig revurdering af kortlægning jff. jordforureningsloven, lokalitets nr. 461-05043 ved bygning 1, Lavsenvænget 1
  377335/19
 • Til Orbicon: Fremsendelse af historisk materiale, Bülowsvej 9, 6400 Sønderborg, lok. 573-00003
  376303/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale på Teglgårdsparken 49, 5500 Middelfart
  378391/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af mere materiale på lok. 445-00025, Teglgårdsparken 49, 5500 Middelfart
  378530/19
 • Udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (ovariecancer)
  376453/19
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til suppl. undersøgelser på Kløvkærgrunden, matr. 13gz og 13eø
  376435/19
 • Til Geopartner: Ophævning af tinglysning
  376018/19
 • Til Skatteankestyrelsen: Kortlægningsafgørelser, Askelund 10, Aabenraa
  376580/19
 • Til Ejendomsselskabet Østerbro 3-7 P/S: Bilag, V2-afgørelse, udkast, Østerbro 5, 5000 Odense C
  378159/19
 • Grundejer Rapport.pdf
  378440/19
 • Varslingsbrev V2
  378281/19
 • Til Frijsenborg & Wedelsborg Skovbrug, V1-høring med bilag, Fønsskovvej 27, 5580 Nørre Aaby.pdf
  376911/19
 • Til Nordicals: Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø
  376889/19
 • Til Odense Kommune: Regionens høringssvar på udkast til § 8-tilladelse, Østerbro 5, 5000 Odense C
  376195/19
 • Til DMR: Regionens vurdering af kortlægningsgrundlag ved evt. flytning af slagge, matr. 13eø, lok. 621-00707
  376392/19
 • Teknisk Rapport.pdf
  378469/19
 • Til praksis: Lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 4. september 2019
  378487/19
 • Til Geus: Anmeldelse af boringssløjfning, DGU nr. 136.1112
  375970/19
 • Til Dansk Servicerådgivning: vedr. Afrapporteringsmøde
  378172/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Dalgasvej 5, 7200 Grindsted.pdf
  378453/19
 • Til Thobo-Carlsen og Partnere A/S: Lok. nr. 461-81522, Lindeskovsgyden 46, Odense
  378194/19
 • Til Sundheds- og ældreministeriet: Vedr. Beskikkelse af medlem af det Nationale Antibiotikaråd - Region Syddanmark
  378191/19
 • Til Nordicals: Matr. 677, Sønderborg - lokalitet 537-30052
  378243/19
 • Til COWI: Til kommentering - særlige arbejdsbeskrivelser, laboratorieforsøg
  391774/19
 • Svar til Jyske Vestkysten, vedr. Dybdalvej, Vojens
  381307/19
 • Til Odense Kommune. Status på § 8-høringssvar, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381498/19
 • Til kommunen: 042552 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 4. september 2019
  378527/19

3. september 2019

Indgående

 • Fra Miljøteknik: Revideret oplæg for undersøgelser på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrop, lok.nr. 430-81221
  376955/19
 • Fra Miljøteknik: Bilag - dgu nr. 155.1366
  376956/19
 • Fra lodsejer, Råstof, Fwd: SV: Efterbehandling af mark
  475334/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Kommentarer til oplæg afsendt til DMR, Tovværksgrunden Gl. Vardevej 70 A-C
  375777/19
 • Referat af projektgruppemøde 2019-sep-03
  375346/19
 • Vedr. revideret ansøgning om §8 tilladelse, Kongensgade 113
  375427/19
 • Fra Orbicon: opdateret tilbudsliste til Irisvej og Anemonevej
  393927/19
 • ATT00006.htm
  385506/19
 • Skovrejsnings og Dispensationsansøgning.pdf
  385503/19
 • ATT00003.htm
  385500/19
 • kortbilag.pdf
  385502/19
 • ATT00002.htm
  385498/19
 • ATT00004.htm
  385501/19
 • ATT00001.htm
  385496/19
 • Kommunehøring.pdf
  385497/19
 • Fra indvinder, RÅSTOF, Skovrejsningsansøgning matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  385495/19
 • Kortbilag med bindinger.pdf
  385499/19
 • VVM.pdf
  385505/19
 • ATT00005.htm
  385504/19
 • Fra borger (nabo) - spørgsmål vedr. forueningsudbredelse af losseplads
  406398/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Mail til DGE om at kommunen ikke anser § 8-tilladelsen for nedrivning for fuldendt, Odensevej 45, 5750 Ringe
  440922/19
 • fra poiltisk parti - ansøgning
  392006/19
 • Fra Varde Kommune: Undersøgelsesoplæg til gasmålinger
  381898/19
 • Fra Sundhedsdatastyrelsen: Request for Information from NHS Scotland - digital prescribing and dispensing pathways - Anmodning om kontaktperson
  382421/19
 • Fra Rambøll: Vedr. LER
  380839/19
 • Fra Rambøll: Økonomioversigt
  380674/19
 • Fra NIRAS: Analyseprogram
  380631/19
 • Fra GF sekretariatet: Referat netværksmøde 27/8-19 i Vejle
  380496/19
 • Fra projekt; Fremsendt tilsagnsbrev
  379146/19
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. Kløvkærgrunden matr. 13eø ig 13gz, suppl undersøgelser
  374321/19
 • Fra DMR: Svar med bilag 7 og 8, Fuglsangvej 12, Sønderborg.
  375433/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S. SV: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  373832/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Nyt skolebyggeri, Linde Alle, Sønderborg
  374238/19
 • Fra MST: Afslutning af sag - lille spild bag kontorbygning ved midlertidig skurby, DOP - Råolieterminalen, Fredericia
  374875/19
 • Fra MST: Afslutning af sag - spild ved kompressor på T9803 vestlige side
  374883/19
 • Fra COWI: Moniteringsrapport
  374916/19
 • Fra Nordicals: Matr. 677, Sønderborg - lokalitet 537-30052
  378238/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Ribe Østerå vådområde - forundersøgelse indstilles
  376003/19
 • Analyserapport, Eurofins, rapport AR-19-CA-00859423-02 vedr.Højmevej 19, Odense Affaldsdepot nr. 461-224
  375854/19
 • RE: Nyheder om lægemidler og Region Syddanmarks Basisliste 2019-2020
  376849/19
 • Fra Nybolig: Jordforurening på Kikkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  376978/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  377450/19
 • Fra TV2 Fyn: Anmodning om aktindsigt
  376092/19
 • Høring over udkast til vejledning om samtykke til transplantation og transplantationsrelateret forskning - Frist. 16. september
  374177/19
 • Spørgeramme regionshuset 2019
  375979/19
 • Fra DMR: henv. vedr. regionens vurdering af kortlægningsgrundlag ved evt. flytning af slagge, matr. 13eø
  376345/19
 • Fra Fredericia Kommune: Moniteringsrapport, grundvandsafværge, Dan Gødning
  377771/19
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. Kløvkærgrunden matr. 13eø ig 13gz, suppl undersøgelser
  374306/19
 • Fra Rambøll A/S: Vedr. Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give - forespørgsel og foto
  375498/19
 • PARTNERSKABSAFTALE_Hjulby Bro_underskrevet_0418_001.pdf
  375340/19
 • Idébeskrivelsesskabelon med fokus på sprog - Svendborg Gymnasium
  374861/19
 • Fra borger, ansøgning om 1-års undersøgelse.pdf
  375497/19
 • Fra rådgiver, Pulje 27 - Kontrolrapport for Stationsvej 120, Årslev
  476484/19
 • Fra rådgiver, Pulje 27 - Kontrolrapport for Rødsbækvej 37, Mesinge
  476480/19
 • Fra rådgiver. Pulje 27 - Kontrolrapport for Roers Allé 13, Odense NV
  476470/19
 • Fra OUH - Den regionale kvalitetsenhed SydKIP og Den regionale Praksiskonsulentordning - svarfrist senest den 03-09-2019
  395569/19
 • Fra SLB - Den regional kvalitetsenhed SydKIP og Den regionale Praksiskonsulentordning - svarfrist senest den 03-09-2019
  395561/19
 • VS: Svar fra SST vedr. henv. om udredning af kvinder med smerter fra brystet
  398271/19

Udgående

 • Til Tietgen: Påmindelse om aftale på 3 temamøder om røgfri skoletid
  375454/19
 • Til Nyborg Gymnasium: Aftaler om temamøder 19. sept., 24. sept. og 1. okt. - Røgfri skoletid
  375456/19
 • til rådgiver : forespørgsel ifm. kommede frivillig forureningsundersøgelse lok 631-02002 Vestre Engvej, matr. 130
  375397/19
 • Til Middelfart Produktionsskole: Temamøde om røgfri skoletid hos jer 24. september
  375469/19
 • Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Middelfart.pdf
  375467/19
 • Til SosuSyd: Temamøder om røgfri skoletid 19. sept. og 1. okt.
  375470/19
 • Til kommune og vv: varsel om undersøgelse, Irisvej 11, 13 og Anemonevej 10, Vejen
  393931/19
 • Til DMR: SV: Revideret rapport, Bavnevej 9, pulje 8
  374978/19
 • Til Vejle Kommune: Udkast til kortlægningsafgørelse, Bavnevej 9, 7321 Gadbjerg
  374980/19
 • Til kommune: Enghavevej 14, Varde, varsel om undersøgelse
  394047/19
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Sdr. Nærå: Udkast til VVM-screening
  475311/19
 • Til Kræftens Bekæmpelse: Oplæg på netværksmøde i Region Syddanmark
  374724/19
 • Til Niras: Supl. grundvandsundersøgelse ved eventuelt nyt hotspot, Torvegade 17
  374700/19
 • Til Borger: Varsel om forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på Tarp Byvej 81H, 6715 Esbjerg N
  375758/19
 • Til kopimodtagere, RÅSTOF, Følgebrev afgørelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  373745/19
 • Til kopimodtagere, RÅSTOF, Underretning om meddelt råstoftilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  373744/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med tillæg til tilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  373736/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Tillæg til tilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  373737/19
 • Til kopimodtagere, RÅSTO, Følgebrev til afgørelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  373738/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Slogsherredsvej 16, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  374324/19
 • til Borger Undersøgelsesrapport med tAfgørelse Søndergade 2, 6622 Bække
  373999/19
 • Til kolding Kommune. 621-00193 Vejlevej 332 og 336, 6000 Kolding kortlægges ikke.
  374065/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Gelstedvej 42, 5591 Gelsted
  375262/19
 • Til Bramdrupdam Kro & Hotel A/S. Doc2Mail - Forsendelse 131513102.pdf
  374062/19
 • Til Tønder Kommune. Doc2Mail - Forsendelse 131530391.pdf
  374360/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilang af gruppe 1-sikrede
  374259/19
 • Til Miljøstyrelsen: Henvendelse vedr. jordkvalitetskriterier
  375240/19
 • til Borger Afgørelse V2F0 ej offentlig indsats Søndergade 2, 6622 Bække
  374017/19
 • Til Idrætscenter Bylderup - Udgår efter vurdering af historik - Slogsherredsvej 41, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  373939/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. regionens tilbagemelding i sagen fra Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  375507/19
 • Til borger - V1-afgørelsesbrev 2009.pdf
  375242/19
 • Til Borger: Varsel om forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på ejendommen Frydsvej 26, 6040 Egtved, matr. nr. 5iv Egtved By, Egtved - Orientering om forureningsundersøgelse 605-02005.pdf
  375830/19
 • Til Borger: Varsel om forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på ejendommen Frydsvej 26, 6040 Egtved, matr. nr. 5iv Egtved By, Egtved
  375828/19
 • fra Orbicon - VS: Revurdering af kortlægning jff. jordforureningsloven, lokalitets nr. 461-05043 ved bygning 1, Lavsenvænget 1
  377295/19
 • Til kommunen, svar vedr. Lokalitet 571-55034
  375882/19
 • Forespørgsel om projektforløb
  374311/19
 • til Borger Kortbilag Søndergade 2, 6622 Bække
  373991/19
 • Til Lægevagten: ydernr. afgangsført
  374998/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr nyt skolebyggeri, Linde Alle, Sønderborg
  374295/19
 • til Vejen Kommune og SKAT, Afgørelse - vedrørende ejendommen Søndergade 2, 6622 Bække ej videre offentlig indsats, Kortlægning V2F0 opretholdes
  373971/19
 • Til borger - V1-kortbilag, Storstrømsvej 49, 6715 Esbjerg N.pdf
  375239/19
 • til HDK - aftale om leje af Healthcare DENMARK Besøgscenter
  374979/19
 • Til Esbjerg kommune -orientering, ændret indsats, Storstrømsvej 49, 6715 Esbjerg V
  375249/19
 • Til Aabenraa Kommune - Udgår efter vurdering af historik - Slogsherredsvej 41, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  373936/19
 • Til borger - V1-høring, Stortstrømsvej 49, 6715 Esbjerg N.pdf
  375227/19
 • til Borger Afgørelse V2F0 ej offentlig indsats Søndergade 2, 6622 Bække
  373976/19
 • Til Borger, Kvittering for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af Kælebro 14, Bogense - Til borger, Kvittering for ansøgning om indledende undersøgelse.pdf
  375571/19
 • til Borger Kortbilag Søndergade 2, 6622 Bække
  374019/19
 • Til Partnere. Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  375362/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Rugmarken 54, 6360 Tinglev.pdf
  375199/19
 • til Borger Boligerklæring med Afgørelse Søndergade 2, 6622 Bække
  373996/19
 • Fra Skatteankestyrelsen: Forespørgsel vedr kortlægningsafgørelser, Askelund 10, Aabenraa
  376462/19
 • Til borger - bilag til V1-høring, udkast til V1-afgørelse, Storstrømsvej 48, 6715 Esbjerg N.pdf
  375233/19
 • til Borger Undersøgelsesrapport med tAfgørelse Søndergade 2, 6622 Bække
  374025/19
 • Til Biluned Kommune: SV: §8-høringssvar for Granvej 2, m.fl, 7910 Billund By, 1g Billund By, Grene, lok.nr"551-04001 og 551-91002, 19/11157
  375670/19
 • Til vagtlæge: ydernr. afgangsført
  374987/19
 • til Vejen Kommune og SKAT, Afgørelse - vedrørende ejendommen Søndergade 2, 6622 Bække ej videre offentlig indsats, Kortlægning V2F0 opretholdes
  374012/19
 • Til Kolding kommune: mail vedr. efterbehandlingsplan for erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  375382/19
 • til Borger Boligerklæring med Afgørelse Søndergade 2, 6622 Bække
  374023/19
 • Til Franck Miljø & Geoteknik A/S. SV: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  374060/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  374265/19
 • Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab
  373790/19
 • til borger: varsel om undersøgelse; Enghavevej 14, Varde
  394038/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Nørre Torv 4-6, 7200 Grindsted
  394484/19
 • til borger: varsel om undersøgelse, Anemonevej 10, Vejen
  394013/19
 • til borger: varsel om undersøgelse, nabo, Irisvej 13, Vejen
  394017/19
 • til borger: varsel om undersøgelse, Irisvej 11, Vejen
  394007/19
 • Til Rambøll: Svar vedr. VVM-screening
  392484/19
 • Forespørgsel om sattus på pojektet
  375027/19
 • Til Rambøll. Varsel om forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på ejendommen Adelvadvej 3, 6270 Tønder, matr. nr. 350 Sølsted, Abild
  480283/19
 • Til SCANCOAT - V1-afgørelsesbrev fra 2009.pdf
  463860/19

2. september 2019

Indgående

 • Fra part, RÅSTOF, Høringssvar - 2. september 2019.pdf
  373749/19
 • Fra part, RÅSTOF, mail med høringssvar til fornyet partshøring matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  373748/19
 • Fra borger - forslag til frivillig tiltage - Forurening Grethevej 17
  378806/19
 • Fra rådgiver, Råstof, 132.2334.pdf
  475272/19
 • Fra rådgiver, Råstof, RE: Re: Vedr. Geofysiske us.
  475271/19
 • Fra rådgiver, Råstof, 132.2333.pdf
  475274/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Forskellige processpørgsmål matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  373130/19
 • Fra Miljøteknik: Indledende respons på regionens kommentarer til oplæg for undersøgelser på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrop, lok.nr. 430-81221
  372656/19
 • Fra Odense Kommune: DGE's forslag til undersøgelser, Middelfartvej 305, 5200 Odense V, lok.nr. 461-81372
  372694/19
 • Fra Tønder Kommune: Oversigt over anvendt slagge + mængder, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  378662/19
 • Fra part, RÅSTOF, Høringssvar til fornyet høring matr.nr. 15 Kjelst By, Billum
  372251/19
 • Fra Orbicon: Pulje 5, referat fra opstartsmøde
  393925/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - telefonnotat for samtale mellem kommunen og DGE
  440921/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om snak med DGE angående vilkår i en § 8-tilladelse, Odensevej 45, 5750 Ringe
  440920/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Mødedeltagere fra kommunen
  398297/19
 • Fra rådgiver: Udkast til rapport
  390803/19
 • Fra Rambøll: Orientering vedr. VVM-screening
  392462/19
 • Fra Boehringer-Ingelheim_ Nyheder om lægemidler og Region Syddanmarks Basisliste 2019-2020
  380800/19
 • Fra Rambøll: Udkast til referat
  392473/19
 • Fra rådgiver Niras, interviewskema, supplerende indsamling, Fønsvej 9 og Ovnhusvej 2, 5580 Nørre Aaby
  373182/19
 • Fra borger, mail vedr. Lokalitets nr 410-81453
  373061/19
 • Fra COWI: RE: Kontrakt Adelagde 138
  373012/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  372505/19
 • Fra projekt: orientering om projektindhold og budget
  373302/19
 • NKR for behandling af aldersbetinget grå stær sendes i høring via Høringsportalen - høringsfrist er den 18. september 2019
  372879/19
 • Finansiering af videreførelse af professorat i reumatologi ved Dansk Gigthospital
  373236/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  372579/19
 • Fra jord.dk: Kvittering for modtagelse af svar, Kragelundvej 9, Vejen
  373412/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. Region Syddanmarks bemærkninger til varslet om påbud om undersøgelser af dieselolieforureningen på matr.. nr. 7000e Aulby By, Vejlby
  372946/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Statusnotat 4 og budgetstatus 4 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted
  373997/19
 • Fra Rambøll: Resultater efter 5 borerunde.
  374156/19
 • Fra Borger: Nye oplysninger angående formodet møbelpolstringsindustri på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrop, lok.nr. 430-81221
  376946/19
 • Fra Menzer og Kristensen: Status på bortskaffelse af jord
  376973/19
 • Fra Odense Kommune: Kommunen spørger til status på høring af udkast til § 8-tilladelse, Østerbro 5, 5000 Odense C
  376186/19
 • Fra Orbicon: Akter fra miljøsag, Bölowsvej 9, Sønderborg
  376423/19
 • Fra Kommunen, spm. vedr. Lokalitet 571-55034
  375874/19
 • Fa Sønderborg Kommune: MAtrikulær ændring, , Matr.nr. 183 Svenstrup,
  376102/19
 • VS: Orientering om Rigsrevisionens notat om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene
  375980/19
 • Fra Sundheds og ældreministeriet: Afbeskikkelse af medlem af Det Nationale Antibiotikaråd - Region Syddanmark
  378186/19
 • Fra Faaborg Gymnasium - Halvårs-rapport første halvår 2019
  372593/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  372567/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  372546/19
 • VS: ME
  371880/19
 • Fra Nyborg Kommune: Nyt revideret udkast til § 8-tilladelse til bygge og anlægsarbejder, Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  372684/19
 • Fra SVS- Den regional kvalitetsenhed SydKIP og Den regionale Praksiskonsulentordning - svarfrist senest den 03-09-2019
  395566/19
 • Fra Lægevagten:Tilmelding til yderregistret
  430251/19
 • Fra Lægevagten: Tilmelding til yderregistret
  430072/19

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Afgørelse om at ejendommen udgår af kortlægningen, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  373642/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Ejendom udgået af V1-kortlægning, Gestelevvej 31, 5750 Ringe, matr.nr. 4a, Gestelev By, Gestelev
  373638/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Afgørelse - Udgået af kortlægning, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  373639/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udgået af kortlægningen - Kortbilag - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  373640/19
 • Fra Region Syddanmark: Opdatering om forventede kommentarer fra regionens side, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  373277/19
 • Til borger, Råstof, SV: Re: Vedr. Geofysiske us.
  475290/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Svar på forskellige processpørgsmål matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  373133/19
 • Til Nyborg Kommune: Regionens § 8-høringssvar for Østervoldgade 69, 5800 Nyborg, matr.nr. 103, Nyborg Bygrunde, lok.nr. 449-00029
  372743/19
 • Til Kolding Kommune: Udkast til kortlægingsafgørelse vedr. Nr. Bjertvej 65, 67 og 69, 6000 Kolding
  372411/19
 • Til Stadt Kiel: SDG projektskitse: SIRI
  478101/19
 • Til Odense Kommune: Kvitteringsmail for modtagelse af udkast til § 8-tilladelse på Dahlsvej 43, 5260 Odense S, lok.nr. 461-81485
  372174/19
 • Til Miljøteknik: Regionens kommentarer til oplæg for undersøgelser på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrop, lok.nr. 430-81221
  372018/19
 • Til kommunen og Danfoss - Info vedr. oplæg i Rotary - Nordborg
  404820/19
 • Til rådgiver - fremsendelse af kortlægningsmateriale
  371939/19
 • Til grundejer - Svar på spørgsmål vedr. boligundersøgelse
  371924/19
 • Til borger - Telefonnotat vedr. muligt køb af naboareal
  371847/19
 • Til borger - Svar på spørgsmål vedr. vandforsyning samt forurening
  406394/19
 • Til Orbicon: SV: Gl. Stationsvej 7, revideret udgave
  371770/19
 • til Borger Afgørelse - ejendommen Sejmosevej 20, 6440 Augustenborg udgår af kortlægningen -
  373505/19
 • Til Esbjerg Kommune: kopi af orientering, 561-81143
  372205/19
 • Til borger - V1-kortbilag, Billundsvej 2, 7250 Hejnsvig.pdf
  372310/19
 • Til Middelfart Kommune: Tilbagemelding med svar vedr. Region Syddanmarks bemærkninger til varslet om påbud om undersøgelser af dieselolieforureningen på matr.. nr. 7000e Aulby By, Vejlby
  372955/19
 • Til HH A/S: §52 ansøgning Gl. Landevej 9, 6640 Lunderskov
  372586/19
 • Bilag til grundejer - kort over udgået areal.pdf
  372397/19
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Storegade 24, Bramming.pdf
  372749/19
 • til Borger Bilag Grundejerrapport med Afgørelse Sejmosevej 20, 6440 Augustenborg -
  373512/19
 • Til Borger: Orientering om forurening inkl. bilag, 561-81143
  372171/19
 • til kommune, Skat, vandforsyning orienteringsmail Afgørelse - ejendommen Sejmosevej 20, 6440 Augustenborg udgår af kortlægningen ihht Jordforureningsloven
  373500/19
 • Til Odense Kommune: Til orientering varsles ændring af V2-kortlægning på Brændekildevej 37, Odense SV
  373403/19
 • Til Borger, bilag til brev, Naborapport - Storegade 24, 6740 Bramming, lok.nr, 557-78002.pdf
  372758/19
 • Til Borger, Bilag til brev, Naborapport - Nørregade 9, 6740 Bramming, lok.nr. 557-78002.pdf
  372744/19
 • Til Henning Have A/S: vedr. §52 ansøgning Gl. Landevej 9, 6640 Lunderskov
  372544/19
 • Til borger - bilag til V1-høring, udkast til V1-afgørelse, Billundvej 2, 7250 Hejnsvig.pdf
  372304/19
 • til grundejer - udgår af V1, Klintebjergvej 9a
  372323/19
 • Til Esbjerg Kommune, V2-afgørelse med bilag, vejareal 7000ap, Bramming.pdf
  372935/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Gelstedskovvej 10, 5591 Gelsted
  372928/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Fønsvej 9 og Ovnhusvej 2, 5580 Nørre Aaby
  373184/19
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted
  373478/19
 • til grundejer - udgår af V1, Klintebjergvej 9a.pdf
  372387/19
 • Til Vejle KOmmune. Sv. på vurdering vedr. overfladevand
  373180/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering for tilbagemelding på regionens spørgsmål og bemærkning til sagen fra Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted - læk fra olietank
  373331/19
 • Til projekt; kvitteret for modtaget tilsagnskontrakt
  373441/19
 • Til Borger, bilag til brev, Naborapport - Nørregade 7, 6740 Bramming, lok.nr. 557-78002.pdf
  372738/19
 • Til borger, svar på mail vedr. Lokalitets nr 410-81453
  373066/19
 • til Borger Bilag Teknisk rapport Sejmosevej 20, 6440 Augustenborg
  373516/19
 • Til borger - V1-høring, Billundvej 2, 7250 Hejnsvig.pdf
  372297/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  372405/19
 • Til Tønder Kommune: kopi af høringsbreve vedr. afsluttet værditabsundersøgelse på lok. nr. 505-50018, Lagervej 1, Bredebro
  373244/19
 • Til kommunen - til orientering, V1-varsel af en del af ejendommen Billundsvej 2, 7250 Hensvig
  372319/19
 • Til projekt; kvittering for orientering om budget og gennemførelse
  373326/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. en del af Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted - udgår inden kortlægning
  373529/19
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Nørregade 9, Bramming.pdf
  372740/19
 • Til Esbjerg Kommune: kopi af orienteringsbrev, 561-81142
  372715/19
 • Til Vejle Kommune: Svar på forespørgsel vedr ansøgning om §52-tilladelse i Jerlev, matr 5bf
  373388/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 530-81076
  373496/19
 • Til Middelfart Kommune: Mailkorrespondance vedr. Region Syddanmarks bemærkninger til varslet om påbud om undersøgelser af dieselolieforureningen på matr.. nr. 7000e Aulby By, Vejlby
  372963/19
 • Til Borger: Orientering om oplysning om forurening, 561-81142
  372705/19
 • Til Vejen kommune: Orientering vedr. afsluttet grundvandsundersøgelse i Vejen by
  373833/19
 • Til Billund Kommnune: §8 høringssvar
  374015/19
 • Til COWI: Til kommentering - særlige arbejdsbeskrivelser, laboratorieforsøg
  391764/19
 • Til borger - udgået kort, Diernæsvej 104, 6100 Haderslev.pdf
  380146/19
 • V2-høring, 440-81072.pdf
  373573/19
 • 440-81072, Rødsbækvej 37, 5370 Mesinge teknisk.pdf
  373570/19
 • Boligerklæring, 440-81072.pdf
  447191/19
 • V2-afgørelse, 440-81072.pdf
  447193/19
 • Udkast til V2-afgørelse, 440-81072.pdf
  373572/19
 • 440-81072, Rødsbækvej 37, 5370 Mesinge teknisk.pdf
  447190/19
 • Boligerklæring, 440-81072.pdf
  373571/19
 • 440-81072, Rødsbækvej 37, 5370 Mesinge grundejer.pdf
  373574/19
 • 440-81072, Rødsbækvej 37, 5370 Mesinge grundejer.pdf
  447195/19
 • Til Esbjerg Kommune: ingen bemærkninger til § 41påbud, 561-81143
  371952/19
 • SV: Klage mod Mustapha Itani
  457708/19
 • til projekthaver
  372042/19

1. september 2019

Indgående

 • Mail fra Patienterstatningen
  373705/19
 • SV: tværsektoriel anvendelse af video
  373977/19
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  373704/19
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnskontrakt
  372467/19

Udgående

 • Til Borger. Svar på henvendelse om Gl. Færgevej 2, Esbjerg
  439240/19

31. august 2019

Indgående

 • Fra Geoservice: Færdigmelding af luftfotos for regionen 2019
  372638/19

30. august 2019

Indgående

 • Fra Orbicon - tilrettet abstrakt til Batelle - forureningshunden
  380606/19
 • Fra Rambøll, RÅSTOF, Kvitteringssvar 4 forslag i Tønder Kommune.
  371524/19
 • Fra Orbicon: SV: Gl. Stationsvej 7, revideret udgave
  371757/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - JAGG udskrift fugacitet DDT
  372146/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - ansøgning om nedrivning
  372143/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til ansøgning
  372144/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse til nedrivning af drivhuse på Dahlsvej 43, 5260 Odense S
  372139/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - udkast til tilladelse
  372141/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - JAGG udskrift grundvand øvrige
  372149/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag til udkast til tilladelse
  372142/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - JAGG udskrift fugacitet øvrige
  372147/19
 • Dialog med Baltic Pipe RÅSTOF Råstofindvinding ift. gasledningstracé. BRAMSTRUP
  401838/19
 • Fra kommune: ang. sløjfning af gamle drikkevandsboring på Skovbyvej 26, Haderslev
  393871/19
 • Fra Rambøll: ang. prøvetaning i Hoptrup Vandværk
  393854/19
 • Fra borger (nabo) - supplerende spørgsmål vedr. forurening
  406390/19
 • Fra grundejer - spørgsmål vedr. V1 kortlagt grund
  371919/19
 • Fra borger - spørgsmål vedr. naboareal - køb
  371839/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Kommunens kommentarer til markeringsnet, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  371193/19
 • Fra DMR A/S: Spm. og uddybning af dokumentationsniveau ifm oprensning, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  371180/19
 • Referat af projektgruppemøde 2019-aug-29
  370920/19
 • VS: Vejledning vedr. TLS
  370923/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opsummering af sagen og efterspørgsel af opklarende spørgsmål til DGE, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  370812/19
 • Fra borger (nabo) - spørgsmål vedr. vandboring samt andre spørgsmål
  406385/19
 • Fra Odense Kommune: Bekræftelse af modtagelse af Regionens kommentarer til oplæg for undersøgelse, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV.
  370800/19
 • Fra Odense Kommune: Svar på opklarende spørgsmål angående fjernelse af olieforurening, Hans Egedes Vej 16, 5210 Odense NV
  372876/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - accept af indgåelse af frivillig aftale om oprensning
  372878/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - opfølgning på kommunens forureningsundersøgelse
  372877/19
 • NotatJordhåndtering_1.pdf
  375580/19
 • Vejle Østby prøve 69-88.PDF
  375581/19
 • Anmeldelse (165853).pdf
  375577/19
 • SKM_C30819082705460.pdf
  375578/19
 • Fra rådgiver - ønsker kortlægningsmateriale fremsendt
  371936/19
 • Til Odense Kommune: Opklarende spørgsmål angående fjernelse af olieforurening, Hans Egedes Vej 16, 5210 Odense NV
  370451/19
 • Fra MiljøTeknik: Ny forespørgsel på estimeret svartid, Kalbrænderivej 13 A, 5772 Kværndrup. Lok.nr. 430-81221
  370981/19
 • Fra DGE: Rykker for tilbagemelding fra regionen samt kommunen, Odensevej 45, 5750 Ringe
  440919/19
 • Fra Middelfart Kommune: Fund af forurening over afskæringskriteriet, hos Danlad, Industribuen 9, 5592 Ejby
  371678/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, kan udleveres, Kystvejen 32, 5466 Asperup.pdf
  370875/19
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Miljøvagtrapport - motorvej, dieselforurening
  371625/19
 • Fra Tommerup Fysioterapi & Ostepati vedr. ansættelse af vikar.
  370843/19
 • Fra HK: Underskrevet referat.
  370652/19
 • Fra Moe: SV: Kontrakt, Grejs Bakke 9
  370438/19
 • Fra COWI: Nye analyseresultater august 2019
  372725/19
 • Ny aftale mellem Dansk Psykolog Forening og RTLN 29/8-2019
  370747/19
 • Fra Odense Kommune: Referat fra styregruppemødet den 20. august 2019 i Campus Styregruppen
  371740/19
 • Fra Udbetaling Danmark: SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  370961/19
 • Fra NIRAS: Status på undersøgelsen
  371145/19
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  376115/19
 • Fra DR Fyn: Anmodning om aktindsigt
  376219/19
 • VS: Orientering om Rigsrevisionens notat om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene - image002.jpg
  375986/19
 • Fra projekt: regnskab for afholdt aktivitet
  375542/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  371840/19
 • fra rådgiver - bekræfter selv at have udtaget prøverne - Vedr. Klintebjergvej 9a, Otterup
  371938/19
 • SV: Udpegning af medlemmer til styregruppe for fællesregionalt akuttolkecenter
  373507/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse Møllegade 51 6400 Sønderborg
  371903/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  371825/19
 • Fra COWI: Sprog for kontrakt med laboratorie
  391741/19
 • Fra Odense Kommune: Svar på spørgsmål vedr. påbudsmyndighed, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381010/19
 • VS: Interviewguide -Region Syddanmark
  380887/19
 • Svar fra borger 30. august 2019
  404857/19

Udgående

 • Til borger: Vurdering af mulig kortlægning af areal ved boring HB6, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  371615/19
 • Til kommune: ang. sløjfning af gamle drikkevandsboring på Skovbyvej 26, Haderslev
  393872/19
 • Til borger - boligerklæring, Svendborgvej 73, 5750 Ringe.pdf_Sagsnr_15-46576_Dokid_382099-17_v1.PDF
  371354/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Svendborgvej 73, 5750 Ringe.pdf_Sagsnr_15-465....pdf
  371359/19
 • til ejendomsmægler henvendelse vedr [Sagsnr.:15/46576] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 430-81454, Smedje, Svendborgvej 73, 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune, Matr.nr. 9n, Ringe By, Ringe.
  371353/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Svendborgvej 73, 5750 Ringe.pdf_Sagsnr_15-46576_Dokid_382076-17_v1.PDF
  371355/19
 • Fra NIRAS - Rapport for indledende undersøgelse, Svendborgvej 73, 5750 Ringe_grundejer del.pdf_Sagsnr_15-46576_Dokid_288577-17_v1.PDF
  371356/19
 • Til Rambøll: ang. prøvetaning i Hoptrup Vandværk
  393859/19
 • Til Region Syddanmark v. Rambøll, RÅSTOF, Høringssvar til afgrænsning af miljøscreening for 4 forslag til råstofområder i Tønder Kommune.
  371295/19
 • Til DMR A/S: Tilkendegivelse ifm. oprensning, Klintevej 24,5300 Kerteminde
  371290/19
 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. piezorør omkring R1040 (syd)
  380605/19
 • Udgår efter undersøgelse.doc
  371059/19
 • til ejendomsmægler svar på henvendelse: Jordforureningsstatus, Skibhusvej 228, 5000 Odense C
  371049/19
 • udgår med lettere forurenet jord.doc
  371063/19
 • 461-06363 Undersøgelsesrapport februar 2006.pdf.PDF
  371052/19
 • afsluttende undersøgelsesrapport 5000-20-7543 Skibhusvej 228-240.pdf
  371056/19
 • OM-afslutningsbrev til rådgiver efter undersøgelse.doc
  371057/19
 • Udgår efter undersøgelse.pdf
  371062/19
 • Til borger - Svar vedr. vandboring samt andre spørgsmål
  406389/19
 • SV Anmodning om aktindsigt i §8-tilladelse for den nye p-plads ved lystbådhavnen. - image003.jpg_Sagsnr_18-19321_v1.PDF
  371007/19
 • Fra Esbjerg Kommune. SV Anmodning om aktindsigt i §8-tilladelse for den nye p-plads ved lystbådhavnen._Sagsnr_18-19321_Dokid_526566-18_v1.PDF
  370999/19
 • SV Anmodning om aktindsigt i §8-tilladelse for den nye p-plads ved lystbådhavnen. - image004.jpg_Sagsnr_18-19321_v1.PDF
  371006/19
 • SV Anmodning om aktindsigt i §8-tilladelse for den nye p-plads ved lystbådhavnen. - Andel del af jorden fra Storetoft til Es_Sagsnr_18-19321_v1.PDF
  371003/19
 • SV Anmodning om aktindsigt i §8-tilladelse for den nye p-plads ved lystbådhavnen. - image002.jpg_Sagsnr_18-19321_v1.PDF
  371008/19
 • SV Anmodning om aktindsigt i §8-tilladelse for den nye p-plads ved lystbådhavnen. - image001.png_Sagsnr_18-19321_v1.PDF
  371010/19
 • Til kommunen, Ejlskov og Danfoss - fremsendelse af kort med placering af piezometre
  380604/19
 • Til BDO: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Nørrebyvej 2, Rødding
  408564/19
 • Til Rambøll, Råstof, Høringssvar på screeninger
  406909/19
 • Til rådgiver - ønsker til placering af nye piezometre
  380602/19
 • Til kommunen, Ejlskov og Danfoss - fremsendelse af resultater vedr. piezometre mm.
  380603/19
 • til Vejle kommune svar på henvendelse vedr udvidelse af byggefelt
  370760/19
 • Til Danfoss - præsentation 29-08-2019
  404819/19
 • Til Vejle Kommune: Kopi af kortlægningsafgørelse, Torvegade 11, 12 og 13, Give
  370647/19
 • Til Svendborg Kommune: Opsummering af dialog om opklarende spørgsmål ang. Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  370573/19
 • Til bygningsstyrelsen Underskrevet kontrakt
  370537/19
 • 1504_001.pdf
  370538/19
 • SV: Kreditnota
  370531/19
 • Til ejendomsmægler - Svar på FORSP - ønsker materiale vedr. kortlægning
  370208/19
 • Til grundejer: V2-høring, en del af ejendommen Lunderskovvej 41, 6622 Bække
  370870/19
 • Til Orbicon: Høringssvar ttil forlag til graveområde i kommende Råstofplan 2020 fra regionens tilladelsesgruppe Barløse, Assens Kommune
  370456/19
 • Til Borger, Råstof, vedr. Klæg til diger
  371082/19
 • Til Orbicon: høringssvar til udsendt forslag til råstofgraveområde Søllested, Assens Kommune
  370268/19
 • til grundejer - om kortlægning af tyndt asfaltlag, prøvetagning, Balsgyden 11, Ullerslev
  370586/19
 • til Rambøll - SVAR del5 + mailoversigt Aktindsigt lok 461-0631 Hestehaven 51.msg
  370795/19
 • Til Menzer og Kristensen, Rykker for dokumentationsrapport
  371670/19
 • SVAR del4 Aktindsigt lok 461-0631 Hestehaven 51.msg
  370831/19
 • Til Borger: Vedr. erstatning - slåmaskine
  371324/19
 • Til Udbetaling Danmark SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  370967/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Gelstedvej 47, 5591 Gelsted
  371046/19
 • Til Vejen Kommune og Skat: Kopi af V2 varsel
  371622/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Region Syddanmarks bemærkninger til varslet om påbud om undersøgelser af dieselolieforureningen på matr.. nr. 7000e Aulby By, Vejlby
  371667/19
 • Til Vejen Kommune: Kopi af V2 varsel
  371626/19
 • Til grundejer: UDKAST, V2-afgørelse, en del af ejendommen Lunderskovvej 41, 6622 Bække
  370866/19
 • SVAR del3 Aktindsigt lok 461-0631 Hestehaven 51.msg
  370811/19
 • Til Kolding Kommune og Mosvig Vandværk. Udkast til partnerskabsaftale og projektbeskrivelse for Mosvig Vandværk
  370541/19
 • Til JEMA: Rengøring fællesarealer
  371328/19
 • Til Orbicon: høringssvar til udsendt forslag til råstofgraveområde Voesbjerg, Assens Kommune
  370286/19
 • Til vejen kommune og skat: Kopi V2 varsel
  371621/19
 • Til Orbicon: Høringssvar ttil forlag til graveområde i kommende Råstofplan 2020 fra regionens tilladelsesgruppe- Ålsbo, Assens Kommune
  370470/19
 • Til Orbicon: høringssvar vedr. udsendt forslag til råstofgraveområde Brylle, Assens Kommune
  370434/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. en del af ejendommen Lunderskovvej 41, 6622 Bække - V2-varsling
  370959/19
 • SVAR del1 Aktindsigt lok 461-0631 Hestehaven 51.msg
  370796/19
 • Til Udbetaling Danmark: SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  370973/19
 • SVAR del2 Aktindsigt lok 461-0631 Hestehaven 51.msg
  370807/19
 • Boligerklæring, 461-81248.pdf
  370861/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V2 pga. udlagt knust asfalt, lok. 575-64004
  370901/19
 • Til Efterskolen Flyvesandet, V1-afgørelse, Flyvesandsvej 27, 5450 Otterup
  370620/19
 • Udkast til V2-afgørelse, 461-81248.pdf
  370857/19
 • 497-00501, Stationsvej 120, 5792 Årslev, grundejer_ver 1.0.pdf
  371574/19
 • udkast til V2-afkørelse, 498-00501.pdf
  371572/19
 • 461-81248 Roers Allé 13 5210 Odense NV teknisk.pdf
  370860/19
 • 461-81248 Roers Allé 13 5210 Odense NV grundejer.pdf
  370859/19
 • Kortbilag, 497-00501.pdf
  371571/19
 • V2-høring, 498-00501.pdf
  371573/19
 • Boligerklæring, 497-00501.pdf
  371570/19
 • 497-00501, Stationsvej 120, 5792 Årslev, teknisk_ver 1.0.pdf
  371569/19
 • V2-høring, 461-81248.pdf
  370858/19
 • Kortbilag, 461-81248.pdf
  370855/19
 • Til Orbicon: Kvittering for modtagelse af anmodning om aktindsigt, Havnegade 110, 5000 Odense
  373009/19
 • Til Orbicon: Svar på anmodning om aktindsigt, Havnegade 110, 5000 Odense C
  373027/19
 • Til Centrovice, Spørgsmål vedr. råstofplan
  373808/19
 • 410-81140, Koldinghuse Syd 16, Nørre Aaby, grundejer.pdf
  385494/19
 • V2-høring, 410-81140.pdf
  385492/19
 • 410-81140, Koldinghuse Syd 16, Nørre Aaby, teknisk.pdf
  385487/19
 • Kortbilag, 410-81140, Rapport.pdf
  385488/19
 • Udkast til V2-afgørelse, 410-81140.pdf
  385490/19
 • Til COWI: Sprog for kontrakt med laboratorie
  391753/19
 • 480-81433, Østergade 35, 5471 Søndersø, teknisk.pdf
  393596/19
 • Udgået af kortlægning, 480-81433.pdf
  393597/19
 • 480-81433, Østergade 35, 5471 Søndersø, grundejer.pdf
  393594/19
 • 430-81038, Gl. Byvej 64, 5792 Årslev grundejer.pdf
  475176/19
 • Kortbilag, 497-00501.pdf
  448473/19
 • 497-00501, Stationsvej 120, 5792 Årslev, grundejer_ver 1.0.pdf
  448476/19
 • 410-81140, Koldinghuse Syd 16, Nørre Aaby, teknisk.pdf
  447280/19
 • 497-00501, Stationsvej 120, 5792 Årslev, teknisk_ver 1.0.pdf
  448470/19
 • V2-afgørelse, 410-81140.pdf
  447282/19
 • V2-afgørelse, 498-00501.pdf
  448475/19
 • Kortbilag, 410-81140, Rapport.pdf
  447281/19
 • V2-afgørelse, 430-81038.pdf
  475175/19
 • 410-81140, Koldinghuse Syd 16, Nørre Aaby, grundejer.pdf
  447283/19
 • 430-81038, Gl. Byvej 64, 5792 Årslev teknisk.pdf
  475172/19
 • Boligerklæring.pdf
  475174/19
 • Boligerklæring, 497-00501.pdf
  448472/19
 • 430-81038, Gl. Byvej 64, 5792 Årslev teknisk.pdf
  406078/19
 • Udkast til V2-afgørelse, 430-81038.pdf
  406080/19
 • 430-81038, Gl. Byvej 64, 5792 Årslev grundejer.pdf
  406077/19
 • V2-høring, 430-81038.pdf
  406082/19
 • Boligerklæring.pdf
  406079/19

29. august 2019

Indgående

 • Re: SV: Dagsorden for projektgruppemøde 2019-aug-29
  370198/19
 • Fra DMR: Undersøgelsesrapport for Vester Lindetvej 8, Gram
  383732/19
 • Fra DMR: Undersøgelsesrapport, Vester Lindetvej 8, Gram.pdf
  383743/19
 • Fra Tønder Kommune: Analyseresultater, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  371595/19
 • Fra Svendborg Kommune: Svar på opklarende spørgsmål 2 ang. Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  370571/19
 • Til Svendborg Kommune: Opklarende spørgsmål 2 ang. Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  370568/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Undersøgelsesnotat, Fleningevej 2, 5600 Faaborg
  371141/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om oprensning, Fleningevej 2, 5600 Faaborg
  371140/19
 • Fra ejendomsmægler - FORSP - ønsker materiale vedr. kortlægning
  370205/19
 • Fra URS: Foreløbigt indspil 290819
  478100/19
 • Fra rådgiver - forslag til placering af nye piezometre
  380600/19
 • Fra Advokat: Svar, Saltgade 11, 6760 Ribe
  369648/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - § 8-tilladelse til ændret arealanvendelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  370242/19
 • Fra Odense Kommune: Endelig § 8-tilladelse til ændret arealanvendelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  370241/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag: kortbilag til § 8-tilladelse til ændret arealanvendelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  370243/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af høringssvar af udkast til §8-tilladelse for ændret arealanvendelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  370244/19
 • Fra Svendborg Kommune: Svar på opklarende spørgsmål ang. Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  370563/19
 • Fra Ansøger RÅSTOF Kommentarer til Odense Kommunes udkast til vandindvind
  425364/19
 • Eksempel
  368397/19
 • Fra Orbicon: Endelig rapport Gl. Stationsvej 5B
  368062/19
 • Re VS Post til Region Syddanmark Ref.nr.335728b3cd5c488a8d311d7c701b0b6d.msg
  371018/19
 • henvendelse fra ejendomsmægler Jordforureningsstatus, Skibhusvej 228, 5000 Odense C
  371038/19
 • VS Jordforureningsstatus Skibhusvej 228 5000 Odense C.msg
  371039/19
 • FRA ZOOMTEK: 044 Kort kladde/godkendt - lagt ud (men med kommentarer)
  367811/19
 • Fra Lillebælts Fysioterapi og Træningsklinik vedr. ændring af cvr.nummer.
  368378/19
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 vedr. nedrivning Rørkæsvej 24, 5500 Middelfart
  370068/19
 • Kvittering for modtagelse
  368784/19
 • Fra Kolding Kommune, Afslutningsnotat for §19 tilladelse til Hørparken, Mosevej 7, 6000 Kolding
  369370/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Gormsgade 111, 6700 Esbjerg.pdf
  369920/19
 • VS: Samspil mellem egen læge og special læge
  369129/19
 • Til yder: Ønske og information om lukning/åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  368445/19
 • Fra Moe: Besigtigelse - Grejs Bakke 9, Vejle
  368566/19
 • Fra Ingeniør'ne: Spørgsmål ift. etablering af påfyldningsplads, Jutlandia, Esbjerg
  368795/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Brenderupvej 29, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  369736/19
 • Fra DGE: Endelig rapport. Lagervej 1, Bredebro
  372187/19
 • Fra projekt: Invitation til åbning
  372215/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Spørgeskemaundersøgelse
  371186/19
 • Fra Nyborg Fysioterapi og Træning vedr. afmelding af pension.
  370392/19
 • Høring over udkast til vejledning om samtykke til transplantation og transplantationsrelateret forskning
  370445/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  371093/19
 • Fra Kerteminde Kommune: § 19 tilladelse ifm. jordvarmeanlæg Revningevej 116, 5300 Kerteminde
  371160/19
 • Evaluering af statskundskab på SDU
  370894/19
 • VS: Orientering om Rigsrevisionens notat om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene - Følgebrev.docx
  375984/19
 • VS: Orientering om Rigsrevisionens notat om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene - §18, stk. 4 notat om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene.pdf
  375982/19
 • Fra Sundheds- og ældreministeriet: Beskikkelse af medlem af det Nationale Antibiotikaråd - Region Syddanmark
  378181/19
 • VS: Orientering om Rigsrevisionens notat om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene - image001.png
  375981/19
 • Fra sekretariatet: Referat fra møde august 2019
  375533/19
 • Fra Esbjerg Kommune - Opfølgning på møde
  374194/19
 • Fra Billund Kommune: Kvittering for modtagelse af orientering om valg af rådgiver
  373030/19
 • Fra Franck Miljø: Vedr. §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  382217/19
 • Fra Sweco: Vedr.: Evt. udskiftning af del af faldstamme
  380911/19
 • Fra laban Arkitekter: Orientering vedr. §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  382230/19
 • Fra Franck Miljø: Bilag - Revideret §8 ansøgning.pdf
  382224/19
 • Fra Fredericia Kommune: Drøftelser vedr. §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia - opfølgning på telefonsamtale d.d.
  382233/19
 • fra projektet
  386721/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbne for tilgang
  392154/19
 • Fra DMR: Svar på bemærkninger fra Regionen, Linde Alle, Sønderborg
  389955/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedrørende ansættelse af læge i Vester Skerninge
  391878/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Frisengårdsvej 2, Christianslundsvej 11, 5800 Nyborg
  493777/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 489-80004, Mullerupvej 45, 5540 Ullerslev.pdf
  493796/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 489-50019, Malmose 1, 5540 Ullerslev.pdf
  493816/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 450-81228, Gormsvej 19, 5800 Nyborg.pdf
  486403/19
 • Fra NIRAS, Historisk materiale, 450-81244, Landrovej 1, 5800 Nyborg.pdf
  486332/19
 • Fr a Rådgiver, NIRAS,450-81245, Landrovej 2, 5800 Nyborg.pdf
  481199/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg
  484252/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 450-81221, Dronningensvej 40A, 5800 Nyborg.pdf
  477741/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Kongegade 16, 5800 Nyborg
  477697/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 450-81240, Kogsbøllevej 40, 5800 Nyborg.pdf
  448353/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Halvej 2, 5800 Nyborg
  459109/19
 • RP Uro.amb. 03170. Demo CV-170 inkl. CYF-VHA. Birte Mulbjerg.27.08.2019.pdf
  457764/19
 • Fornyet henvendelse fra JP
  404861/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Halvej 6, 5800 Nyborg
  401937/19
 • Fra Niras - historisk materiale 449-00012, Kongegade 2A, 5800 Nyborg.pdf
  402370/19
 • Relevant materiale fra e-arkiv og indsamlet.pdf
  402373/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Kogsbøllevej 49, 5800 Nyborg
  397260/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Kertemindevej 112, 5800 Nyborg
  396474/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Knudshovedvej 39, 5800 Nyborg
  407414/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Halvej 8, 5800 Nyborg
  408120/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Langtvedvej 13, 5540 Ullerslev
  417804/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Hyrdegyden 4, 5800 Nyborg
  410021/19

Udgående

 • Til indvinder, RÅSTOF, mail med tilsynsbrev (også sendt til e-boks) matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  370071/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, Tilsynsbrev Ølufgård sept 2019 matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel.pdf
  370072/19
 • Til alle uddannelser i Region Syddanmark: Reminder! Invitation - eftermiddagsmøde om røgfri skoletid
  370513/19
 • Til Rådgiver: OK til feltarbejde i uge 38 og ny sagsbehandler i oktober
  369762/19
 • Til Orbicon: SV: Gl. Stationsvej 5C_Revideret
  378664/19
 • Til BDO: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark, Jyllandsgade 44, Fredericia
  408513/19
 • Til Rådgiver: OK til reetablering af have
  369669/19
 • Til ORbicon: bemærkninger til Gl. Stationsvej 7, revideret udgave
  369611/19
 • til parter og myndigheder RÅSTOF Partshøring af Udkast til tilladelse Gyngstrupvej
  369788/19
 • Til kommune: ang. sløjfning af gamle drikkevandsboring på Skovbyvej 26, Haderslev
  393851/19
 • Til Orbicon: SV: Gl. Stationsvej 5B
  378665/19
 • Til borger, Høringsbrev OFV, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  368606/19
 • Til borger, UDKAST Indsats for OFV, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  368609/19
 • Til borger, kortbilag, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  368608/19
 • Til Esbjerg Kommune: Nyt udkast til kortlægningsbrev om ændr. af offentlig indsats, Saltgade 11, 6760 Ribe
  368605/19
 • Til Advokat: Afvisning af indsigelse, Saltgade 11, 6760 Ribe
  368306/19
 • Til Svendborg Kommune: Opklarende spørgsmål ang. Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  368260/19
 • til ansøger RÅSTOF Mere dialog om sagsgang og status
  370968/19
 • Jordhåndteringplan Vejlevej 270 7323 Give.msg
  370753/19
 • fra vejle kommune tilladelse til byggearbejde
  370751/19
 • Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på vejlevej 270, 7323 Give, Welcon.pdf
  370752/19
 • TIL ZOOMTEK: 044 Kort kladde/godkendt - lagt ud (men med kommentarer)
  367813/19
 • Til Orbicon: Bemærkninger til Gl. Stationsvej 5C_Revideret
  367686/19
 • Til Orbicon: Gl. Stationsvej 5B
  367631/19
 • Rapport forside og bagside.docx
  367632/19
 • Til Esbjerg Kommune: Bilag - Kortbilag V2-afgørelse, Knudedybet 14 m.fl, 6700 Esbjerg.pdf
  369945/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Gormsgade 109, 6700 Esbjerg
  369995/19
 • Til Boligforening Kristiansdal: Orientering om undersøgelse - ejendomme kortlægges ikke
  368434/19
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. § 8 tilladelse til nedrivning af ejendom, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  370065/19
 • SV: Region Syddanmarks kulturpulje - Genforeningsmagi (33)
  369387/19
 • Til Munk Ejendomme: Orientering om undersøgelse - ejendom udgår af V1
  368560/19
 • Til naboparter RÅSTOF Følgebrev sendt til eboks via doktomail
  369798/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. del af matr. nr. 7000bd, 67000 Esbjerg
  370008/19
 • Til Fjernvarme Fyn: Orientering om undersøgelse
  368435/19
 • Til Dalum Parken: Orientering om undersøgelse - ejendom kortlægges ikke
  368442/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Gormsgade 109, 6700 Esbjerg.pdf
  369908/19
 • Til Borgere: Bilag - Kortbilag V2-afgørelse, Knudedybet 14 m.fl, 6700 Esbjerg.pdf
  369935/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Knudedybet 14, 6700 Esbjerg.pdf
  369854/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Knudedybet 12, 6700 Esbjerg.pdf
  369857/19
 • Til Dalum Staden: Orientering om undersøgelse - ejendom kortlægges ikke
  368447/19
 • Til projektet; fremsendt rev. tilsagnskontrakt
  370005/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurdeingsstyrelsen: Orientering vedr. Knudedybet 12, 6700 Esbjerg
  369992/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. del af matr. nr. 7000bd, 67000 Esbjerg
  370010/19
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Gormsgade 109, 6700 Esbjerg.pdf
  369913/19
 • Til Esbjerg Kommune: V2-afgørelse, matr. nr. 7000bd, 6700 Esbjerg.pdf
  369941/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Knudedybet 14, 6700 Esbjerg
  369988/19
 • Til Varde Kommune, Råsstof, Høring nyt byggeri i interesseområde for ler
  367819/19
 • Til Ejendomsselskabet Hjallese 2014: Varsel om supplerende V2 kortlægning
  368582/19
 • Til jord.dk: Besvarelse vedr statusforespørgsel, Kragelundvej 9, Bække
  368120/19
 • Til borger, V1-Varsel m bilag, Kystvejen 32, Asperup.pdf
  369546/19
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Gormsgade 111, 6700 Esbjerg.pdf
  369927/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Gormsgade 111, 6700 Esbjerg
  370003/19
 • Til Billund Kommune, Råstof, planlægning
  367662/19
 • Til Sønderborg Kommune: Link til undersøgelse af havnesediment
  370075/19
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Knudedybet 12, 6700 Bramming.pdf
  369896/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Brenderupvej 29, 5464 Brenderup
  369753/19
 • Til RBJ Ejendomme: Orientering om undersøgelse
  368569/19
 • Til grundejer: Brev om ikke-kortlægning, Kærvej 6, 6200 Aabenraa
  368242/19
 • Til Moe: SV: Besigtigelse - Grejs Bakke 9, Vejle
  368618/19
 • Til Humlebo Ejendomme: Orientering om undersøgelse - ejendom udgår af V1
  368548/19
 • Til Odense Kommune: Orientering om undersøgelse - ejendomme kortlægges ikke
  368425/19
 • Til Billund Kommune: Orientering om valg af rådgiver
  373005/19
 • Til Rambøll: Vedr. regionens bemærkninger til fremsendte oprensningsrapport på sagen fra Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  373557/19
 • Til Rambøll: Orientering om nyhed web om borearbejdet
  372950/19
 • Til DGE - Lokalitetsliste for pulje 35, indledende undersøgelser
  394866/19
 • SV: Klage mod Mustapha Itani
  457709/19
 • Til DTU: Korrespondance vedr. Grinsted campaign
  428662/19

28. august 2019

Indgående

 • Referat 26-08-2019.pdf
  370510/19
 • Fra Vejle Kommune: Røgfri uddannelsesby
  370511/19
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Sdr. Nærå: Udkast til VVM-screening
  475158/19
 • fra rådgiver forespørgsel ifm. kommede frivillig forureningsundersøgelse lok 631-02002 Vestre Engvej, matr. 130
  375388/19
 • Fra Niras - beder om mailadr til myndighedsteam - Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130
  367547/19
 • Fra Niras - ønsker kontakt til myndighedsteamet - lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130
  367542/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Spørger til status
  370963/19
 • Fra Orbicon: Gl. Stationsvej 5B og 5C_Revideret
  367624/19
 • Fra Orbicon: Gl. Stationsvej 5B og 5C_Revideret
  367625/19
 • Fra Niras - uddrag af det fremsendte materiale - lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130
  367539/19
 • Fra Orbicon - Abstrakt til Batelle vedr. forureningshund - til kommentering og godkendelse
  380597/19
 • Henvendelse om aktindsigt og efterspørgsel om yderligere info - Postvejen 8a (ingen postnr)
  365854/19
 • fra kommunen RÅSTOF Nye kommentarer til efterbehandlingsplan
  369775/19
 • fra ansøger RÅSTOF Ændet Grave- og efterbehandlingsplan
  369767/19
 • Fra Firma: - Henvendelse om oplysninger på Lokalitet 430-81453 - Bygmestervej 32 Ringe
  366177/19
 • Fra rådgiver - opdatering vedr. nye piezorørsmålinger
  380596/19
 • Fra COWI: Til kommentering - særlige arbejdsbeskrivelser, laboratorieforsøg
  391714/19
 • fra Nyborg Kommune - om undersøgelser inden ny hal - Sagsbehandler hos Regionen - Lindholmvej 20, 5800 Nyborg
  382644/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar vedr. §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  367366/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Påbud om oprensning, Forum Hovedvej 115, 6715 Esbjerg N
  367507/19
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til fælles kommentarer til §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  367335/19
 • fra projekt: takker for orientering
  366637/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Bilag, Påbud om oprensning, Forum Hovedvej 115, 6715 Esbjerg N
  367511/19
 • VS: Stamcellebehandling af slidgigt - image001.jpg
  365338/19
 • Henvendelse fra ejendomsmægler 27735 Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø - aktindsigt
  367284/19
 • Fra Varde Kommune, Råsstof, Høring nyt byggeri i interesseområde for ler
  367722/19
 • Fra Udbetaling Danmark: Værditabsordning
  367937/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  367797/19
 • Fra Kolding kommune: vs. ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  368616/19
 • Fra DBG Tønder - Afrapportering 3_projekt Uddannelse og Bildung
  369662/19
 • Fra Fredericia kommune: afgørelse vedr etablering af søgerender
  367824/19
 • Fra Aabenraa Kommune: ansøgningsmateriale, anvendelse af slagge
  368257/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Tilladelse til udlægning af Kategori 3 slagge under plansilo på Karlemosevej 3, 5620 Glamsbjerg, matr.nr. 7a Flemløse By, Flemløse
  371197/19
 • Fra Assens Kommune: Tilladelse til udlægning af Kategori 3 slagge under plansilo på Karlemosevej 3, 5620 Glamsbjerg, matr.nr. 7a Flemløse By, Flemløse
  371196/19
 • Fra Middelfart Kommune: Nyt udkast_§ 8 tilladelse til nedrivning af ejendom, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  370061/19
 • Mail fra yder: Ønske om åbning/lukning for tilgang af patienter
  368644/19
 • Fra Orbicon - Telefonnotat med lodsejer samt vejaftale - matr. nr. 5t Fjelsted By, Fjelsted - mail 2 af 2
  368600/19
 • VS: Stamcellebehandling af slidgigt
  365337/19
 • Fra IHK Flensborg, projekt Starforce
  367270/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Svar på anmodning om uddybning vedr. OUH i formaliseret samarbejde i specialfunktion 54, 55 og 56 i pædiatri
  367251/19
 • fra Borger Telefonhenvendelse 430- 81687
  367478/19
 • Fra Sani Nudge: Re: Til Region Syddanmarks Hygiejnekomite vedr. hygiejne og hospitalsinfektioner
  371094/19
 • Fra Middelfart Kommune: Varsel om undersøgelsespåbud af jordforurening efter uheld med tankbil fra Ole´s Olie, på motorvej ...
  371612/19
 • Fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Mødedeltager
  371089/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Til orientering - Påbud om ændret vilkår for kontrol af N2O emission og for grundvandsmonitering, Industrivej 9, 6580 Vamdup
  370214/19
 • Fra Billund kommune: Svar på høring om forurening, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted
  371620/19
 • Fra Miljøstyrelsen: om stillingtagen til påbudsmuligheder - Rockwool Vamdrup
  370252/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Kommentar til oplæg, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  375623/19
 • Fra Billund Kommune: SV: Vedr. sagen fra Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted - læk fra olietank
  373125/19
 • Fra Rambøll: Deltagere - opstartsmøde
  372971/19
 • Fra Billund Kommune: VS: Granvej 2, 7190 Billund - Udkast til tilladelse til §8 efter jordforureningsloven
  374022/19
 • Fra rådgiver: Pulje 27 - Kontrolrapport for Hudevad Byvej 32, 5792 Årslev
  476458/19
 • Fra rådgiver: Pulje 27 - Kontrolrapport for Gl. Byvej 64, 5792 Årslev
  476446/19
 • Fra Conferencen af PerifereMaritime Regioner: Referat fra CPMR Political Bureau / Compte rendu - Réunion du Bureau Politique CRPM, 13-06-2019, Donegal (IE)
  445120/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  434907/19
 • fra borger Post til Region Syddanmark [Ref.nr.=335728b3cd5c488a8d311d7c701b0b6d]
  403676/19

Udgående

 • Til DR-Syd: svar på spørgsmål vedr. affaldssortering på sygehusene
  367599/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - V0-kortlægningsbrev af Møllehøjvej 1, 5792 Årslev, lok.nr. 430-81709
  367571/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: V0-kortlægning af Møllehøjvej 1, 5792 Årslev, lok.nr. 430-81709
  367570/19
 • Til Tønder Kommune: Anmodning om analyseresultater + svar på seneste mail, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  367567/19
 • Til Orbicon - abstrakt kommenteret
  380599/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens kommentarer til påvist forurening på Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  367493/19
 • Til Odense Kommune: Høringssvar for §8 tilladelse til forlængelse af Langesøstien berørende lok.nr. 461-04128 og 461-00109
  367357/19
 • Til borger - V1-varsel, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367297/19
 • Fra borger - Telefonnotat med borger, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø.doc
  367303/19
 • til ejendomsmægler : 27735 Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø - aktindsigt
  367302/19
 • Til borger - V1 kortbilag, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367295/19
 • Rugårdsvej 959-961, 5471 Søndersø.pdf
  367304/19
 • Til Skovsgårde Ejendomsselskab IS - V1-afgørelse, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367298/19
 • Til Skovsgårde Ejendomsselskab IS - V0-brev, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367299/19
 • BILAG. Supplerende indsamling_interviewskema, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367301/19
 • Til Skovsgårde Ejendomsselskab IS - V1-varsel, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367300/19
 • Til borger - V1-kortbilag, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367296/19
 • TIL PROACTIVE: Revideret oplæg jordforurening
  367188/19
 • Til Niras - mailadresser til myndighedsteamet fremsendt - henvendelse vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130
  367549/19
 • Til Niras - kontakt til myndighedsteamet - Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130
  367546/19
 • Til Niras svar på spørgsmål vedr. tilsendt materiale - lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130
  367540/19
 • Til Orbicon - ok til anvendelse af data til præsentation
  380598/19
 • Orientering om igangsætning af oprensning.pdf
  366693/19
 • Til Niras - Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130 - del 3 (sidste mail)
  366651/19
 • Til Niras - Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130 - del 2
  366636/19
 • Til grundejer: Kopi af kortlægningsafgørelse inkl. bilag
  366380/19
 • Til TV2 Fyn: Lynfrosten artikel 280819 TV2 Fyn, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  366364/19
 • Til TV2 Fyn: Tilbagemelding på artikel, Lynfrosten, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  366365/19
 • Til Firma - materiale vedr. [Sagsnr.:16/2914] Bygmestervej 32, 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune, matr. nr. 4r, Sødinge By, Ringe
  366212/19
 • Til Odense Kommune: Høringssvar af udkast til §8-tilladelse for ændret arealanvendelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C, lok.nr.: 461-81654
  365930/19
 • Til Fredericia Kommune: Supplerende kommentar til telefonsamtale vedr. Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  367349/19
 • Til Borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro.pdf
  367282/19
 • Til BDO: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  366455/19
 • Til Borger, V1-høring, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro.pdf
  367291/19
 • Til Borger, Ikke-kortlægningsbrev, Industrivej 4, Bolderslev.pdf
  366301/19
 • Til Rambøll: Resultat af miniudbud pulje 9, 2019
  372926/19
 • Til DMR: Resultat af tilbudsevaluering
  372921/19
 • Til Rambøll: Dagsorden - opstartsmøde
  372930/19
 • Til Esbjerg Kommune -undersøgelser af råstofinteresse vd Korskro
  367018/19
 • Til projekt; kvittering for modtaget rev. budget
  366617/19
 • Til projekt: anmoddning om fremsendelse af regnskab
  366336/19
 • Til Borger, Kortbilag, V1-varsel, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro.pdf
  367288/19
 • Til rådgiver - svar på forespørgsel
  366420/19
 • Til Sønderborg Kommune, Råstof, Omlægning af privat fællesvej i graveområde, Nybøl
  366814/19
 • Til borger, Varsel af V1-kortlægning, med bilag, Kirkebjergvej 16, Asperup (1).pdf
  366403/19
 • Til rådgiver - svar vedr rapportskabelon
  367135/19
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer til udkast til svar - §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  367354/19
 • Til firma - Telefonnotat 01.02.2016. - bygmestervej 32, Ringe
  366214/19
 • Til firma - V1-kortbilag, afgørelse, Bygmestervej 32, 5750 Ringe.
  366213/19
 • Til Firma - V1-afgørelse, Bygmestervej 32, 5750 Ringe
  366211/19
 • Til firma - Fra Niras, historisk materiale, 430-81453, Bygmestervej 32, 5750 Ringe
  366215/19
 • Til COWI: Word-filer - aftaler med RSD logo
  391724/19
 • Boligerklæring, 461-81248.pdf
  447442/19
 • Kortbilag, 461-81248.pdf
  447444/19
 • V2-afgørelse, 461-81248.pdf
  447445/19
 • 461-81248 Roers Allé 13 5210 Odense NV teknisk.pdf
  447441/19
 • 461-81248 Roers Allé 13 5210 Odense NV grundejer.pdf
  447446/19

27. august 2019

Indgående

 • Fra Miljøstyrelsen, Råstof, Udkast til tilladelse efter skovloven til udvidelse af grusgrav
  473849/19
 • Fra Miljøstyrelsen, Råstof, Tilladelse efter skovloven til udvidelse af grusgrav i Svollibjerg Plantage.pdf
  473851/19
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål til regionens høringssvar af udkast til nedrivning af samtlige bygninger - Middelfartvej 305, 5200 Odense V, lok.nr. 461-81372
  364616/19
 • Fra Niras - tak og vedlagt luftfotos TO - vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr 130
  366394/19
 • FRA SEWCO: Fjernstyrings PC imod regioner med VPN Compliance
  364322/19
 • Dialog med indvinder RÅSTOF Vindebjerg grusgrav
  463640/19
 • Fra rådgiver - Dioxinanalyser fra piezometre
  380595/19
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2019-aug-29
  364229/19
 • Referat af projektgruppemøde 2019-aug-15
  364227/19
 • Dialog med kommunen RÅSTOF Om ny vejadgang fra råstofgrav på Gyngstrupvej
  369747/19
 • Fra Firma - Lokalitetsnr. 461-05586 - matrikelnr. 796q Odense Bygrunde - Falen 18A 5000 Odense C
  366321/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opfølgning på oprensning, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  402781/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - DMR-2019-0658 2019-08-26 Rapport vedr. oprensning, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  402782/19
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: Vurdering af landbrugsjord
  473821/19
 • Fra rådgiver - resultater af piezometre (2)
  380594/19
 • Fra Nyborg Kommune: Revideret udkast til § 8-tilladelse til bygge og anlægsarbejder, Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  365879/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Revideret udkast til § 8-tilladelse til bygge og anlægsarbejder, Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  365876/19
 • Fra rådgiver - resultater af piezometre (1)
  380593/19
 • Fra Firma - Jordforureningsstatus Enrumvej 6, Od N
  366284/19
 • Fra Nyborg Kommune: Svar fra bygherre om rørføring til radiatorer - Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  365874/19
 • Fra Niras: Brændekildevej - endelig rapport
  366603/19
 • Bilag fra grundejer - jordanalyser
  366382/19
 • Fra Niras - HENV edr matr.130, lokalitet 631-02002
  364218/19
 • Fra Evald Møller Ejendomsmægler MDE: Henvendelse, ønsker rapport fremsendt, Vestervang 4, 6520 Toftlund
  363808/19
 • Fra projekt Voyager - Underskrevet tilsagnskontrakt
  365081/19
 • Fra:yder
  364276/19
 • Fra COWI, GEOGIS-Kontrolrapport, Sdr Landevej 22, 6200 Aabenraa
  364525/19
 • fra grundejer - Jordprøverj. nr_ 19_20336
  366381/19
 • Fra Vejle Kommune: Anmeldelse af jordflytning
  365873/19
 • Bearbejdet screening (foreløbig)
  363033/19
 • Fra revisor SV: dagsordenspunkt vedr. rapportering for Aabenraa
  363858/19
 • Fra Sønderborg Kommune: kommenteret Oplæg til forureningsundersøgelse Nordborg Kraftvarmeværko
  364481/19
 • Fra Franck Miljø: Svar vedr. Forureningsundersøgelse Korskildevej 10, Fredericia
  364831/19
 • projekthaver
  364491/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Supplerende oplysninger om olieforurening, Jagtvænget 10, Hjerting
  363698/19
 • Til Svendborg Kommune: Orientering om fortsat monitering af grundvandsforurening på Mølmarksvej 187-191, 5700 Svendborg
  364666/19
 • Fra FAS: UNDERSKREVET referat af fase 1-forhandling mellem SLB og FAS
  365113/19
 • Fra borger - HENV - matr.nr. 386k er unders sagsbehandling - Telefonbesked, 475-50006
  364440/19
 • Fra NIRAS: Placering af boringer
  364222/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bemærkning til afsluttende rapport, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  364618/19
 • Erklæring Sygehus Sønderjylland 2. kvt. 2019.pdf
  363860/19
 • fra projekthaver
  363340/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  364977/19
 • Fra Aabneraa Kommune: Tilladelse til fjernelse af fundamenter, gulve og belægninger i henhold til jfl § 8, Østerbækvej 4, Padborg
  363684/19
 • Fra rådgiver - spørgsmål til korttemaer
  365066/19
 • Fra Fredericia kommune: bemærkninger til opsamling på mødet den 20. august 2019 (Østerstrand)
  363934/19
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om ny risikovurdering af grundvandsforurening på Mølmarksvej 187-191, 5700 Svendborg
  363585/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. nedrivning og anlægsarbejde, Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart
  365272/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Kommunens bemærkninger til videre undersøgelser, Jagtvænget 10, Hjerting
  365138/19
 • Fra DMR: Svar på spørgsmål vedr. tilbud
  372905/19
 • Mødemateriale til møde i Aftagerpanelet for Folkesundhedsvidenskab og Master of Public Health - bemærk høring over ny studieordning på FSV BA
  371735/19
 • Fra Vejle Kommune: Dokumentationsrapport fra Tankgrav
  371665/19
 • SV: tværsektoriel anvendelse af video
  370454/19
 • Fra DMR: Svar vedr bem. til rapport, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  375403/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Moniteringsrapport-grundvandsafværge DanGødning inkl bilag 1-2.pdf
  377792/19
 • fra Odense Kommune - § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde (skur) på Snapindvej 21, 5200 Odense V
  382660/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Kort Snapindvej 21.pdf
  382662/19
 • Bilag fra Odense Kommune - 8-høringssvar - skur, Snapindvej 21.pdf
  382663/19
 • Fra COWI: JUPITER, exception has occurred, sample:835-2019-80696394
  391702/19
 • Fra COWI: Mødereferat - Møde 1 om udbud af laboratorieforsøg_FINAL
  390843/19
 • Bilag fra Odense Kommune - § 8-tilladelse, overdækket skur til E-skrot.pdf
  382661/19
 • Fra Ejendomsselskabet den Fynske Forskerpark: Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark
  386247/19
 • Fra Vejle Kommunne: §40 Høring påbudsvarsel
  418992/19
 • Fra Niras, Historisk materiale, Dalgasparken 2 m.fl., 7200 Grindsted.pdf
  427958/19
 • Fra Niras, Arkivmateriale, Dalgasparken 1, 7200 Grindsted.pdf
  427625/19

Udgående

 • TIL ZOOMTEK: WordMakro - Kort i Kladde
  364788/19
 • Til firma - 461-05586 - svar på forespørgsel til kortlægning, Falen 18, Odense C
  366352/19
 • til ansøger RÅSTOF Detaljer i Efterbehandlingsplanen
  369758/19
 • Til Rådgiver: OK til ændret oplæg og ny tidsplan
  364661/19
 • Til Odense Kommune: Svar på spørgsmål til høringssvar af udkast til nedrivning af samtlige bygninger - Middelfartvej 305, 5200 Odense V, lok.nr. 461-81372
  364619/19
 • Til firma Svar på forespørgsel - Enrumvej 6, 5270 Odense
  366289/19
 • Til Niras - sender 2 filer i morgen - lokalitet 631-02002- matr.nr. 130
  366402/19
 • Til DMR A/S og Assens Kommune: Regionens kommentarer til poreluftundersøgelse - Vestergade 29A, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  364535/19
 • Til Odense Kommune: Høringssvar af udkast til nedrivning af samtlige bygninger - Middelfartvej 305, 5200 Odense V, lok.nr. 461-81372
  364578/19
 • Dagsorden til 2. møde i arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed
  363952/19
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Udkast til allonge
  473836/19
 • Til rådgiver, Råstof, Allonge Sekær notat Region underskrevet.pdf
  473837/19
 • Til Nordfyns Kommune Korrespondance om boringer
  363617/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til revideret oplæg til Sanderumvej 174, Odense
  364515/19
 • Til Nyborg Kommune: Udtalelse om Delfinvej 24, 5800 Nyborg, matr. 1ayz, Nyborg Markjorder, lok.nr. 449-80011
  364502/19
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Vurdering af landbrugsjord
  473809/19
 • Til rådgiver, Råstof, Bilag 2 Kort over område m. kote.pdf
  473810/19
 • Til DMR: SV: Nr. Bjertvej 67
  363032/19
 • Til Bobestyrer Adv. Trolle: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  365086/19
 • Til borger,Varsel af V1-kortlægning med bilag, Eva.pdf
  364719/19
 • 605-00701_Engelsholmvej 6, Teknisk Rapport.pdf
  364925/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Odinsvej 29, 7200 Grindsted, 27-08-2019
  364356/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Lillebro 36, Otterup.pdf
  363820/19
 • Til Franck Miljø: Spørgsmål til Forureningsundersøgelse Korskildevej 10, Fredericia
  364614/19
 • Kortbilag V2-kortlægning.pdf
  364918/19
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Gulløkken 27, 5471 Søndersø.pdf
  364374/19
 • Til Lægevagten - Vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel
  364554/19
 • Til Borger, V1-høring, Jydby 17, Otterup.pdf
  363030/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Vestre Tirslundvej 11, 6670 Holsted.pdf
  364426/19
 • Varslingsbrev V2
  364908/19
 • Til Billund Kommune og SKAT: Vedr. Odinsvej 29, 7200 Grindsted, Billund Kommune, matr. nr. 4m Dal By, Grindsted - ud af indsats
  364460/19
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Praksishandel i Jelling
  364560/19
 • Til Niras - Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr 130
  364505/19
 • Til PLo og Levernadører - Vedr. praksishandel i Jelling
  364557/19
 • Til borger - V2-høring, del af Vestre Tirslundvej 11, 6670 Holsted.pdf
  364413/19
 • Til Borger,, V1-høring, Lillebro 36, Otterup.pdf
  363816/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Jydby 17, Otterup.pdf
  363031/19
 • Til Evald Møller Ejendomsmægler MDE: Svar på henvendelse, fremsendelse af rapport m.m., Vestervang 4, 6520 Toftlund
  363844/19
 • Til rådgiver - Afklaring vedr. rapportskabelon til miljørapporter
  363581/19
 • Til Vejle Kommune: kopi af varsling
  364902/19
 • Til Vejen Gymnasium - Regnskab, afrapportering og udbetalingsanmodning - projekt Anvendt Naturvidenskab
  365072/19
 • Udkast V2-kortlægning
  364916/19
 • Til Rambøll: SV: Vedr. grundvandsmodel Odense Vest
  363749/19
 • Til Bobestyrer Adv. Tolle: V2-varsling, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  365082/19
 • Til Menzer og Kristensen: Tilsagn til lukning af udgravning
  365881/19
 • Til rådgiver - svar på spørgsmål til korttemaer
  365068/19
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  365090/19
 • Til projekt Voyager - underskrevet tilsagnskontrakt
  365084/19
 • Til borger - svar på henvendelse
  364800/19
 • Til Nordicals Erhvervsmæglere: Svar vedr. Gåskærgade 23, 6100 Haderslev matr. 594, Haderslev
  363416/19
 • 605-00701_Engelsholmvej 6, Grundejer Rapport.pdf
  364923/19
 • Til Aabenraa Kommune: §8-høringssvar for Østerbækvej 4, 6330 Padborg, matr. 23 Vejbæk, Bov, lok.nr 580-81030
  363481/19
 • Til Bobestyrer Adv Trolle: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  365089/19
 • Til grundejer: Afgørelse - ud af indsats, Odinsvej 29, 7200 Grindsted
  364347/19
 • Til Aabenraa Kommune, Mailkorrespondence, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro
  364715/19
 • Til borger,Varsel af V1-kortlægning med bilag, Jan.pdf
  364710/19
 • Til borger - ønske om fotodokumentation af sætninger på Asbjørnvænget 5
  363929/19
 • Underretning
  364513/19
 • Til rådgiver - Rapportskabelon + liste
  367123/19
 • Til Menzer og Kristensen: SV: Telefonaftale vedr. Plantagevej 7, 7120 Vejle Øst
  371659/19
 • Til DMR: Spørgsmål til tilbud
  372868/19
 • Til Zhanjiang City: Letter of Invitation
  380534/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Tronsø Parkvej 4, 7200 Grindsted
  392747/19
 • Til grundejer, Udgået brev, 461-81483.pdf
  364320/19

26. august 2019

Indgående

 • Fra Tønder Kommune: Miljøgodkendelse til anv. af slagger under plansilo, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  367413/19
 • Fra rådgiver, Råstof, RE: Udkast til allonge
  473743/19
 • Fra Advokat: Indsigelse mod ændr. af off. indsats, Saltgade 11, 6760 Ribe
  368282/19
 • 1 Brev fra Region Syddanmark.PDF
  368283/19
 • Bkg. 1552 af 17.12.2013 om supplerende forureningskortlægning.pdf
  368284/19
 • Fra DMR: Bilag - Oprensningsrapport, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  370913/19
 • Fra DMR: Rapport vedr. oprensning, Assensvej 102, Faaborg
  370912/19
 • Fra borger, Råstof, VS: Telefonhenvendelse: Gl. Landevej 1, 6051 Almind - grusgrav
  473591/19
 • Fra Nyborg Kommune: Mail til bygherre angående rørføring til radiatorer - Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  362276/19
 • Fra borger - oplysninger om sætninger på Asbjørnvænget 5
  363926/19
 • Fra Niras: Mølmarksvej - rapport endelig
  363456/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  363492/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  363733/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  363517/19
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til landzonetilladelse til ændring af terræn - Ammitsbølvej 168
  364447/19
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål vedr. Kanalbyen byggefelt 3-5
  366409/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Vedr. regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg på Havegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  363235/19
 • Fra Vejen Kommune: Orientering vedr. renovering af Ingo salgsanlæg, Præstevænget 40B, Vejen.
  363767/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Anmoder om udtalelse til § 8 tilladelse til nedrivning af ejendom, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  365284/19
 • Fra rådgiver - forespørgsel
  366406/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Rev. oplæg til undersøgelsesoplæg på Havegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  362166/19
 • Fra Haderslev Kommune: Høring af Miljøkonsekvensvurdering for ændring af Flyvestation Skrydstrup, Vojens
  361986/19
 • Fra Johnson Instituttet vedr. afmelding af ydernummer.
  362850/19
 • fra Miljøteknik - uddybning _ 461-70266. Ørbækvej 726, 5260 Odense Sø
  361711/19
 • Fra Esbjerg kommune, Oplysninger om olieforurening, Jagtvænget 10, Hjerting
  362271/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 148, 5463 Harndrup.pdf
  362893/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. svar på §8 i forhold til at totalrenovere boligen på 1. salen på Store Landevej 34, 5580 Nr. Åby
  362139/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Dialog vedrørende §8 høring på Østerbækvej 4, 6330 Padborg. Lok.nr. 580-81030
  363485/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  363337/19
 • Fra Sweco: VVS-vurdering: Evt. udskiftning af del af faldstamme
  363656/19
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - skur, Snapindvej 21
  361161/19
 • fra projekthaver
  362964/19
 • Fra ejendomsmægler - Telefonhenvendelse vedr: Lok. nr. 575-99006 - Ladelundvej 101, Vejen
  362106/19
 • Fra Rambøll: Overslagspris for kontrol af alle transmittere
  361741/19
 • Fra Kolding Kommune: Ansøgning om dispensation efter jfl §52, Vranderupvej 31, Seest
  362008/19
 • Fra Rambøll: RE: Vedr. grundvandsmodel Odense Vest
  361945/19
 • Fra ansøger: VS: Dispensation til fjernelse af dige i forbindelse med indvinding af råstoffer
  361722/19
 • Fra Ejendomsmægler - ønsker materiale vedr. lokalitet 491-70118 - Glasvænget 6, 5492 Vissenbjerg
  362524/19
 • Fra Kolding Kommune - ønsker baggund for at ejendommen er udgået af kortlægningen - matr.nr. 18h V. Nebel By, V. Nebel
  362715/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Endelig tilladelse L2, Nordborgvej 81, Nordborg
  362679/19
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  368034/19
 • Fra Fredericia Kommune:Bilag - Fundaments- og pæleplan, OLD 1, BYG 1 og BYG 2.pdf
  366411/19
 • Fra Danske Regioner: Indvindingsoplande og evt. opdatering af ét fælles GIS lag
  374570/19
 • Protokol vedr. evaluering af ULRUS
  374703/19
 • Fra TV2 Fyn: Anmodning om aktindsigt
  373986/19
 • Fra Orbicon: Anmodning om aktindsigt. Havnegade 110, 5000 Odense
  372803/19
 • FRa Vejle Kommune: Forespørgsel vedr ansøgning om §52-tilladelse i Jerlev, matr nr 5bf
  373381/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Svar vedr. fælles overvågning af Grindsted Å
  392437/19
 • Fwd: Klage mod Mustapha Itani
  457711/19
 • Fra Miljø- og Fødevareministeriet: Kvittering for modtagelse af Redegørelse vedr. tilskud
  433604/19

Udgående

 • Til Orbicon: Resultat af tilbudsgivning, videregående undersøgelser, Pulje 5, 2019
  393919/19
 • Til Cowi: Resultat af tilbudsgivning, videregående undersøgelser, Pulje 5, 2019
  393917/19
 • Til Inginiør'ne: Krav om undersøgelse ifm. ny påfyldningsplads, Jutlandia, Esbjerg
  362784/19
 • Til Kolding Kommune - materiale fremsendt vedr losseplads ved Bavnehøj I Vester Nebel - matr.nr 18hV. Nebel By, V. Nebel
  366415/19
 • Til DMR A/S: Materiale for Østergade 81A, 5610 Assens, matr.nr. 477a og 447b Assens Bygrund, lok.nr. 420-81049
  362570/19
 • Til borger, Råstof, Grusgrav ved Almind
  473726/19
 • Til rådgiver, Råstof, Sekær-Terpling notat allonge.docx
  473720/19
 • Til rådgiver, Råstof, Udkast til allonge
  473719/19
 • Dialog med nabo ej part RÅSTOF fortsat dialog med Enggården grundejerforening
  370954/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar til kommentarer om antal poreluftmålinger, Tovværksgrunden Gl. Vardevej 70 A-C
  361369/19
 • Til projekt: bedt om samlet tilsagn med underskrift
  361925/19
 • Til Varde Kommune, Råstof, Ansøgning om en gyllebeholder Visselbjergvej 10, 6800 Varde indenfor interesseområde Hostrup
  361656/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Vedr. regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg på Havegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  362328/19
 • KOPI: Til Jysk Fynske Medier: SV: Anmodning om aktindsigt
  361704/19
 • Til Sani Nudge: SV: Til Region Syddanmarks Hygiejnekomite vedr. hygiejne og hospitalsinfektioner
  362887/19
 • Til Ejendomsselskabet Assens 2005 ApS: Bilag, Kortbilag, 26-08-2019, Fåborgvej 16, 5610 Assens
  362308/19
 • Til projekt: eftersendt revionsinstruk og standardvilkår
  361921/19
 • Til ansøger: regionen lukker sagen - ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse, Assens Kommune
  361262/19
 • Til Fredericia kommune: sv. vedr. Notat omkring håndtering af opgravet jord i forbindelse med søgegrøfter for Vejle Museerne
  362759/19
 • Til JEMA: Udeareal
  360996/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 148, 5463 Harndrup
  362899/19
 • Til projekt; standardvilkår og revisionsinstruks
  363007/19
 • Til Jyske Fynske Medier: SV: Anmodning om aktindsigt
  361685/19
 • Til Ejendomsselskabet Assens 2005 ApS: Delareal udgår af V1-kortlægningen, Fåborgvej 16, 5610 Assens
  362285/19
 • KOPI: Til Jyske Fynske Medier: SV: Anmodning om aktindsigt
  361717/19
 • Til ejendomsmægler - Glasvænget 6, 5492 Vissenbjerg - Sagsnr.:11/21076
  362597/19
 • Til Esbjerg Kommune, Svar vedr. overfladevand, Høgevej 2,4, 6705 Esbjerg Ø
  361691/19
 • Til Rambøll: SV: Vedr. grundvandsmodel Odense Vest
  361712/19
 • Til Rambøll: Godkendelse trasmitter budget samt budgetskema 2019
  361850/19
 • Til lodsejer og kommune: invitation til markmøde vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune.
  361759/19
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Danfoss, Nordborgvej 81, L2, 6430 Nordborg, matr. 19 Lunden, Nordborg - lok. nr. 523-06010
  361845/19
 • Til projekt: standardvilkår og revisionsinstruks
  362986/19
 • til Miljøteknik - SV_ Oplæg til godkendelse Lokalitetsnummer_ 461-70266. Ørbækvej 726, 5260 Odense Sø
  361644/19
 • Til Svendborg Kommune: Orientering om ny risikovurdering af grundvandsforurening på Mølmarksvej 187-191, 5700 Svendborg
  363578/19
 • Til DMR: Bemærkninger til rapporter og anmodning om at udgå af kortlægn, Linde Alle, Sønderborg
  368802/19
 • til projekthaver
  362951/19
 • til projekthaver
  361939/19

25. august 2019

Indgående

 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  361851/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - cVBM_N_19_16116A_09_07_2019, Ørbækvej 87, 5220 Odense SØ
  360928/19

Udgående

 • Til Jord og Miljø: Nye mødemuligheder, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360920/19
 • Til DMR A/S: Tilbagemelding, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  360911/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  360908/19
 • Til borger: Svar på spørgsmål via spørgeordning om Lynfrostgrunden mm.
  360902/19
 • Til borger: Bilag - svar på spørgsmål om Lynfrostgrunden mm.
  360903/19

24. august 2019

Indgående

 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1 patienter pr. 1. oktober 2019
  392022/19

23. august 2019

Indgående

 • Fra Rådgiver: Boreskader på Havrekær 65
  363643/19
 • Fra DTU - revideret projekt - dronemålinger
  404818/19
 • Fra rådgiver - resultater fra boringer i Kiddesvej
  426200/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Revideret tabel 2, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  360857/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Revideret bilag 2, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  360859/19
 • Fra Odense Kommune: Rev. oplæg til §8 undersøgelse, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  360858/19
 • Fra DGE: Konceptuel model efter ny pejlerunde på Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  360855/19
 • Fra DMR: VS: Revideret rapport, Bavnevej 9, pulje 8
  372990/19
 • FRA KB: Workshop - pakning af efterårets program.
  367597/19
 • Fra Odense Kommune: Fjernelse af olieforurening - oplysninger til kortlægningsvurdering, Hans Egedes Vej 16, 5210 Odense NV
  360588/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Opdateret rapport oprensning Hans Egedes Vej 14, 5210 Odense NV
  360589/19
 • Fra rådgiver - Udkast til rapport
  496898/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  360431/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  360436/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8 ansøgning til ændret anvendelse til boliger, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  360433/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - K09_H5_N200, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  360435/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  360434/19
 • Fra Jord og Miljø: Forespørgsel på nye mødemuligheder, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360919/19
 • Bilag 2 ASground analyser.pdf
  363836/19
 • fra varde kommune Afslag til anvendelse af tæpperester på ridebane, Vrenderupvej 40B, 6818 Årre
  363832/19
 • Bilag 4 Overfladeinteresser Helle Rideklub.pdf
  363838/19
 • Afslag_Vrenderupvej_40B_23.08.2019.pdf
  363833/19
 • Bilag 3 Grundvandsinteresser Helle Rideklub.pdf
  363837/19
 • Bilag 1 Situationsplan Helle Rideklub.pdf
  363834/19
 • Sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen
  360556/19
 • Svarbrev til Region Syddanmark_Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf
  360558/19
 • Høringsbrev_pulje_2.pdf
  359947/19
 • 2_Kirkeby_Sand_Screening.pdf
  359948/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, høring afgrænsning af miljøvurdering Svendborg Kommune
  359946/19
 • Fra rådgiver - vedr. vandprøve der skifter farve...
  380592/19
 • Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter.pdf
  360751/19
 • Efterbehandlingsplan.pdf
  360757/19
 • Oversigtskort 1 til 50000.pdf
  360752/19
 • Forventede lergravningsområder.pdf
  360755/19
 • Oversigtskort 1 til 25000.pdf
  360753/19
 • Ansøgningsskema til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer.docx
  360749/19
 • 2_Oksenvad_Ejerlav_Oksenvad_Screening.pdf
  359773/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, Ønske om høringssvar fra tilladelsesgruppen Haderslev Kommun
  359771/19
 • 2_Kastrup_Screening.pdf
  359772/19
 • Høringsbrev_pulje_2.pdf
  359774/19
 • 2_Over_Jerstal_Screening.pdf
  359775/19
 • 2_Lejrskov_Syd_Screening.pdf
  359755/19
 • Høringsbrev_pulje_2.pdf
  359756/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, ønske om høringssvar fra tilladelsesgruppen Kolding Kommune
  359754/19
 • Fra DMR A/S: Forespørgsel om udlevering af materiale fra Østergade 81A og B, 5610 Assens, 420-81049
  359402/19
 • Fra udbetaling Danmark: VS: Værditabsordning
  359824/19
 • Fra Nyborg Kommune, SV: Høring af udkast til §8-tilladelse: Åvej 10, 5871 Frørup (lok. 450-81157)
  360263/19
 • fra Epinion
  359977/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oprindeligt undersøgelsesoplæg. §8 tilladelse til boliger, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  360860/19
 • Fra SWECVO, modtaget teknisk rapport vedr. 482-81199 - Frellesvigvej 10.pdf
  360194/19
 • Oplæg - Pkt. 13, 20-08-2019 - Kapacitet - medicinske afdelinger
  360690/19
 • Fra stedfortræder - bekræftelse
  360408/19
 • Fra Danbolig: Kvittering for svar vedr. regionens tilbagemelding på henvendelse vedr. Refsvindinge Byvej 14, 5853 ørbæk mat.nr: 41 a, Refsvindinge by, Refsvindinge
  359550/19
 • Fra SWECO, modtaget Grundejer Rapport, 482-81199, Frellesvigvej 10.pdf
  360181/19
 • Fra Palle Johansen A/S: Bekræftelse på udførelse af tank-screening, Fåborgvej 16, 5610 Assens
  360440/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Retableringsplan matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  360754/19
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandlingsresistent depression
  360429/19
 • Fra Moe: Tilbud Grejs Bakke 9, 7100 Vejle
  360470/19
 • Fra Rambøll - ønsker kortlægningsmateriale ifm forberedelse af forureningsundersøgelse på ejendommen - Haulundvej 1-3, Ribe
  360665/19
 • Fra Shell: mødenotat - Opsamling på mødet den 20. august 2019 (Østerstrand)
  361032/19
 • Fra Borger: henv. vedr. lok.nr. 429-00013
  361004/19
 • Fra Johnson Instituttet vedr. afmelding af ydernummer.
  361946/19
 • Fra Sønderborg Kommune. VS: OK Søndre Landevej 225, Høruphav, 6470 Sydals
  361818/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning. Regionskontrol
  363325/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Meddelelse af §19 tilslutningstilladelse fra nye p-pladser, Sydvang 1, 6400 Sønderborg
  363314/19
 • Fra COWI: Budgetstatus
  360964/19
 • Fra Esbjerg Kommune: henv. vedr. om der er indsats overfor overfladevand, Høgevej 2, 6705 Esbjerg Ø
  361010/19
 • Fra Strandby Fysioterapi og Træning vedr. tilmelding til yderregistret.
  361260/19
 • Fra Vissenbjerg Fysioterapi & Idrætsklinik vedr. ansættelse af vikar.
  360967/19
 • Fra Vejle Kommune: Dokumentation for vilkår på Skudehavnen, Ibæk Strandvej, Vejle
  363368/19
 • Fra Fredericia Kommune: Svar på spørgsmål vedr. påbud om gennemmførelse af ophørsforanstaltninger hos Fortum, Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia
  363263/19
 • Fra Fredericia Kommune: §8 tilladelse til reetablering af tankgård på Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  366362/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til genetablering af tanke og tankgård på Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia, matr.nr..pdf
  366367/19
 • Fra Rambøll: Tilbud på videregående forureningsundersøgelser Pulje 9_2019
  372718/19
 • Fra projekt: forespørgsel vedr. Interreg midler
  375014/19
 • Fra DMR: Tilbud på videregående undersøgelse, pulje 9 - 2019
  372699/19
 • VS: Ansøgning om behandlende medhjælp § 18 stk. 1 underskrevet af Danske Fodterapeuter .pdf
  389403/19
 • VS: Ansøgning om behandlende medhjælp § 18 stk. 1
  389401/19
 • Ansøgning om behandlende medhjælp § 18 stk. 1
  389400/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedrørende praksishandel i Vejle
  390332/19
 • Ansøgningsskema til beh. Medhjælp.msg
  389406/19
 • Fra COWI: Opdateret tidsplan, udbud lab. forsøg
  390846/19

Udgående

 • Til TV2 Fyn: Svar på aktindsigt i sagsnr.:18/8731, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  360777/19
 • Til parter, Råstof, Bilag samlet.pdf
  379094/19
 • Til parter, Råstof, Udkast til Råstoftilladelse Gadsbølle_Nymølle til fornyet partshøring.pdf
  379093/19
 • Til parter, Råstof, Til Parter.pdf
  379092/19
 • Til parter, Råstof, Fornyet partshøring i Gadsbølle
  379091/19
 • Til Assens Kommune, Råstof, telefonnotat
  379071/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Forslag til mødedatoer, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360921/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar om hvornår vi opmåler under vand efterbehandling af omkringliggende matrikler
  359541/19
 • Til rådgiver, Råstof, SV: Ressourceperson råstofsager - status og faktura juli 2019
  473565/19
 • Til SKAT og Kolding Kommune: Ejendommen Lindegade 9, 11,13 og 15 og Nørregade 13, 6070 Christiansfeld udgår af kortlægning
  360605/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. Nørrebrogade 111-121, Fredericia
  360854/19
 • Til Sloth Møller: Svar vedr. Kortlægningsbaggrund matr. 2664a Kolstrup under Aabenraa
  359893/19
 • Til Agenda Advokater: Svar vedr. telefonbesked vedr. Byhøjvej 9, 5250 Odense SV, lokalitetsnr. 461-70125
  360165/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  360598/19
 • Til Borger, Frellesvigvej 10, Tranekær udgår af kortlægning.pdf
  360199/19
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelse vedr. Vestervang 4, 6520 Toftlund, Lokalitetsnummer: 525-10022
  359540/19
 • Til Vejle Kommune: Kopi af varslingsbrev vedr. værditabsundersøgelse på lok. nr. 630-82112, Grejs Bakke 9, Vejle
  360509/19
 • Til Assens Kommune: Areal kan udgå af V1-kortlægningen, Fåborgvej 16, 5610 Assens
  360572/19
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 26. august 2019
  360254/19
 • Til Kolding kommune, Afgørelse om af ejendommen udgår af kortlægning, Lindegade 11, 13, 15 og 9 og Nørregade 13, 6070 Christiansfeld.pdf
  360607/19
 • Til Moe: SV: Tilbud Grejs Bakke 9, 7100 Vejle
  360535/19
 • Til Kolding kommune, Kortbilag, Lindegade 9, 11, 13 og 15 og Nørregade 13, 6070 Christiansfeld.pdf
  360617/19
 • Til Rambøll: Svar vedr. Møllegade 54 Sønderborg
  360107/19
 • Til Orbicon: vedr. forlængelse af høringssvarsfrist- Miljøvurdering af mulige råstofgraveområder
  360831/19
 • Til R-Arkitekter: Svar på Telefonbesked vedr. Sanderumvej 163, 5250 Odense SV
  359987/19
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Sønderportsgade 19, Ribe.pdf
  360012/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  360591/19
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Sønderportsgade 23, Ribe.pdf
  360023/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. svar på §8 i forhold til at totalrenovere boligen på 1. salen på Store Landevej 34, 5580 Nr. Åby
  361982/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. lok. 565-32016 - ikke længere offentlig indsats
  363875/19
 • Til Fredericia Kommune: Tilbagemelding på svar fra kommunen vedr. påbud om gennemmførelse af ophørsforanstaltninger hos Fortum, Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia
  363276/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for dokumentation for vilkår på Skudehavnen, Ibæk Strandvej, Vejle
  363390/19
 • Til Vejle Kommune: SV: Plantagevej 7, 7120 Vejle øst - supplerende forureningsundersøgelse
  371658/19
 • Til DMR: Kvittering for modtagelse af tilbud
  372768/19
 • Til Rambøll: Kvittering for modtagelse af tilbud
  372775/19
 • Til Nordfyns kommune, SV: § 8 tilladelse jf. Jordforureningsloven - Middelfartvej 137
  360090/19
 • Til Nyborg Kommune, SV: Høring af udkast til §8-tilladelse: Åvej 10, 5871 Frørup (lok. 450-81157)
  359811/19

22. august 2019

Indgående

 • Fra nabo part RÅSTOF Opfølgning på tidligere henvendelse
  370949/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - BBR, Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge
  380532/19
 • Fra Svendborg Kommune: Spørgsmål vedr. Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge
  380530/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Forespørgsel, Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge
  380531/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Oprettelse af maskinsmedie, Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge
  380533/19
 • Fra TV2 Fyn: Anmodning om dokumenter om korrespondance mellem region og DMR A/S, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  360761/19
 • Fra Svendborg Kommune: §8-ansøgning til Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  359439/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - § 8 ansøgning Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  359442/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - situationsplan Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  359440/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Markering af jordprøveudtagningMejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  359441/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Projektbeskrivelse angående § 8 ansøgning Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  359438/19
 • Fra Nyborg Kommune: Forespørgsel på sagsstatus: Høringssvar vedr. Østervoldgade 69, 5800 Nyborg (lok. 449-00029)
  359889/19
 • fra ansøger, RÅSTOF, Endeligt ansøgningsskema matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360695/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Endelig ansøgning matr. 32 a Bovrup, Varnæs
  360694/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Oversigtskort 1 til 50000 matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360689/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Retableringsplan matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360684/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Oversigtskort 1 til 25000 matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360688/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Vandløb.pdf
  360680/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Underskrevet screeningsskema matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs.pdf
  360682/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Retableringsplan for råstofgraveområde på matr.docx
  360681/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Maksimalt graveområde matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360678/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Kortbilag 2 Adgangsveje matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360686/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Matr. 32 a Bovrup, Varnæs.pdf
  360679/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgningsskema til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs.docx
  360676/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgningsskema til screeningsafgørelse matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360677/19
 • Fra Odnse Kommune: afslutning af påbudssag, P.L. Brandts Allé 1, 5220 Odense SØ
  483535/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - afslutning af påbudssag, P.L. Brandts Allé, 5220 Odense SØ
  483536/19
 • Fra ArcgencY: Mødedeltagelse, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360918/19
 • fra Vejen Kommune, Østerbygårdvej 2, 6682 Hovborg. Anvendelse af slagger, vedlagt miljøgodkendelse og afgørelse efter VVM-reglerne.
  451464/19
 • Fra Windspace: Efterspørgsel om estimat på regionens svar angående 449-80011, Delfinvej 24, 5800 Nyborg, matr. 1ayz, Nyborg Markjorder
  358718/19
 • Fra Borger, ansøgning om 1-års undersøgelse.pdf
  358693/19
 • Mail fra Azets dejendomsadm. vedr. Lægevagten i Assens
  357428/19
 • Fra Danbolig: "FORSP.: Henv. vedr. Refsvindinge Byvej 14, 5853 Ørbæk mat.nr: 41a, Refsvindinge By, Refsvindinge"
  359082/19
 • Brev fra Azets Ejendomsadministration - vedr. lægevagten i Assens.pdf
  357421/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  358886/19
 • Fra Fredericia Kommune: Hnev. Nørrebrogade 111-121, Fredericia
  360853/19
 • Fra R-Arkitekter: Telefonbesked, Sanderumvej 163, 5250 Odense SV
  359971/19
 • fra projekthaver
  360627/19
 • Fra Agenda Advokater: Telefonbesked vedr. Byhøjvej 9, 5250 Odense SV, 461-70125
  360146/19
 • Fra Langeland Kommune: Jordanvisning
  359907/19
 • Fra Rambøll: Henv. vedr. Møllegade 54 Sønderborg
  360101/19
 • Reminder: Høring vedr. ændring af biosikringsbkg.
  360095/19
 • Fra Middelfart Kommune: Foto af Store Landevej 34, 5580 Nr. Åby i forb. m. §8-forespørgsel til renovering af boligen på 1. sal
  361873/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade - faldstamme
  363629/19
 • Fra Aabenraa Kommune: §8 høring, Østerbækvej 4, 6330 Padborg. Lok.nr. 580-81030
  363478/19
 • BILAG fra Odense Kommune - §8 til Odense Kommune
  361144/19
 • Fra Johnson Instituttet vedr. tilmelding til yderregistret.
  362544/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  361540/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Snapindvej 21 kort.pdf
  361143/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Udkast §8 Snapindvej.pdf
  361142/19
 • Fra Nordicals Erhvervsmæglere: Henv. Gåskærgade 23, 6100 Haderslev matr. 594, Haderslev
  363412/19
 • Fra COWi, GEOGIS-Kontrolrapport for Koldingvej 426, 7100 Vejle
  364378/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - §8 ansøgning.pdf
  366340/19
 • Fra Fredericia Kommune: §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  366331/19
 • Fra Johnson Instituttet Odense vedr. overtagelse af kapacitet.
  363440/19
 • fra SWECO Pulje 20 - slutfakturering
  373592/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Dagsorden og materiale til referencegruppemødet den 29. august
  386638/19
 • Elementer i CE-mærkningsprocessen + vejl. dokumenter
  443893/19

Udgående

 • Til borger: svar vedr. kort over målebrønde Skovbyvej 26, Haderslev
  393850/19
 • Til Nyborg Kommune: Svar på forespørgsel på sagsstatus: Høringssvar vedr. Østervoldgade 69, 5800 Nyborg (lok. 449-00029)
  359895/19
 • Til Windspace: Svar på efterspørgsel om estimat på regionens svar angående 449-80011, Delfinvej 24, 5800 Nyborg, matr. 1ayz, Nyborg Markjorder
  358726/19
 • Til WindSpace: Opsummering af og tilrettelser fra telefonsamtale angående 449-80011, Delfinvej 24, 5800 Nyborg, matr. 1ayz, Nyborg Markjorder
  358714/19
 • Til Vejen Kommune: praksis i Rødding lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  357352/19
 • Til Franck Miljø- og GeoteknikA/S: Vedr. regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg på Havegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  359115/19
 • til Nyborg Kommune - uddybning §8-høringssvar - Lindholmvej 20, 5800 Nyborg (matr. 1azs, Nyborg Markjorder)
  357069/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. yderligere materiale, Parkvej 29, 6040 Egtved
  358882/19
 • Til Borger, Kvittering for ansøgning om undersøgelse.pdf
  358848/19
 • Til praksis i Rødding: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  357346/19
 • Til Danbolig: "SVAR: Vedr. regionens tilbagemelding på henvendelse vedr. Refsvindinge Byvej 14, 5853 Ørbæk mat.nr: 41a, Refsvindinge By, Refsvindinge"
  359086/19
 • til DMR - ingen rapporter pt., men §8-tilladelse - SV_ Havnegade 12-14, Odense (matr. 6ab, tidl. Unicon). Undersøgelsesrapporter.
  357722/19
 • Fra NIRAS - historisk materiale, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby.pdf
  358537/19
 • Til Billund Kommune: Svar vedr. Jordflytning fra v1-kortlagt areal, Møllevej 9, 7190 Billund
  359154/19
 • måbillededata psykiatrisk dialogforum 28-8-19.pdf
  358005/19

21. august 2019

Indgående

 • Fra MiljøTeknik: Spørgsmål om estimeret svartid, Kalbrænderivej 13 A, 5772 Kværndrup. Lok.nr. 430-81221
  370977/19
 • Fra Jord og Miljø: Mødeforslag, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360917/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Dokumenter fra sagen Vestre Strandvej 22, 6731 Tjæreborg
  361189/19
 • Fra Ejlskov - opdatering på resultater
  380591/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Opsummering af snak med regionen - Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360916/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar 2 på kommentarer til oplæg, Tovværksgrunden Gl. Vardevej 70 A-C
  361348/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar 1 på kommentarer til oplæg, Tovværksgrunden Gl. Vardevej 70 A-C
  361339/19
 • Forespørgsel om deltagelse i møde, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360915/19
 • Fra Orbicon: Tilbud: Videregående undersøgelser, Pulje 5, 2019
  393916/19
 • Fra Cowi: Tilbud: Miniudbud videregående forureningsundersøgelser pulje 5, 2019
  393915/19
 • Til/fra DRU korrespondance vedr. droneprojekt / hyperspektrale billeder
  380590/19
 • Fra DGE: Miljørapport for Odensevej 45, 5750 Ringe
  440917/19
 • Fra DGE: Bilag - Miljørapport for Odensevej 45, 5750 Ringe
  440918/19
 • Fra projekt: Revideret budget
  393057/19
 • Fra Billund Kommune: Fotos af skilte ved lossepladsen
  392419/19
 • Fra Sloth Møller: Henv. vedr. Kortlægningsbaggrund matr. 2664a Kolstrup under Aabenraa
  359881/19
 • Fra MW konsulent: Henvendelse om forhåndstilsagn, Amnitsbølvej 168, Vejle
  362693/19
 • Fra Fredericia kommune: Notat omkring håndtering af opgravet jord i forbindelse med søgegrøfter for Vejle Museerne
  362740/19
 • Fra Sønderborg Kommune: LIste over §8 tilladelser, Nordborgvej 81, Nordborg
  362622/19
 • Fra AER: Request for Information from NHS Scotland - digital prescribing and dispensing pathways
  364396/19
 • Fra Vejle Kommune: Deldokumentation Ibæk Strandvej, Vejle
  363331/19
 • Engbo Hus 3-4/Udb. af normtimer/juni 2019
  356085/19
 • Fra Vissenbjerg Fysioterapi vedr. afmelding af pensionsordning.
  355788/19
 • Fra praksis: mail med max. grænse på 6400 patienter
  356306/19
 • Engbo Hus 3-4/Uge 51 2018
  356088/19
 • Engbo Hus 3-4 uge 43 og 50 2018/Udb. af normtimer
  356080/19
 • Fra NIRAS - historisk materiale, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  355782/19
 • fra WT - materiale til møde 27 08 2019 del 1
  359112/19
 • Fra politisk parti - erklæring
  357172/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Norupvej 134, 5450 Otterup.pdf
  358602/19
 • Engbo Hus 3-4/Uge 25 2019/Nulstilling af normtimer inden uge 51 2018
  356092/19
 • fra WT - materiale til møde 27 08 2019 del 1
  359114/19
 • Revisorerklæring - Nyt OUH 2. kvartal 2019 .pdf
  357345/19
 • fra WT - materiale til møde 27 08 2019 del 2
  359113/19
 • Fra politisk parti - erklæring vedr. ansøgning
  357195/19
 • fra WT - materiale til møde 27 08 2019 del 4
  359118/19
 • Fra Vejle Kommune: Analyseresultater på supplerende undersøgelser
  359879/19
 • Fra Borger: Telefonbesked, Vestervang 4, 6520 Toftlund
  359535/19
 • Fra Rockwool: Vedr. resultat af moniteringsboringer, Industrivej 9, Kolding
  359361/19
 • Fra projekt EUD merkantil - forespørgsel vedr. udvikling af digitale materialer i engelsk
  355749/19
 • Sv: suturer
  426122/19

Udgående

 • Til Esbjeg Kommune: Svar på § 19 till. med ingen kommentarer, Vestre Strandvej 22, 6731 Tjæreborg
  355662/19
 • Til Orbicon: Bemærkninger til rapport vedr.Gl. Stationsvej 5B version 2
  355618/19
 • Til Vejle Kommune og Skat: Orientering om V1- og V2 kortlægning af ejendommen Bredsten Landevej 37H og 39, 7321 Gadbjerg, Vejle Kommune, matr. nr. 6k Lindeballe By, Lindeballe og 3b, 3k og 4i Klausholm, Gadbjerg,lok. 611-00128
  355469/19
 • Til vagtlæge: ændring fra cpr. til CVR
  355876/19
 • Til Fredericia kommune: svar vedr. offentlig indsats overfor overfladevand på lokalitetsnummer 607-00579?
  355630/19
 • Til COWI: Adelgade 138, Bogense
  355637/19
 • Svar til projekt EUD merkantil - vedr. udvikling af digitale materialer til engelsk
  355751/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Norupvej 134, 5450 Otterup
  358612/19
 • Til DK Råstof, Råstofplan 2020
  355569/19
 • Til Danske Regioner: Bidrag til besvarelse af udvalgsspørgsmål vedr. forventede antal somatiske sengepladser i 2020
  356104/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis i Jelling
  364415/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  364404/19
 • Til projekt - feedback på udkast til ansøgning
  372890/19

20. august 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - status på understøbning
  418770/19
 • Fra borger (ejer) - Vestergade 15, Aabenraa
  450662/19
 • Fra borger: Kort over målebrønde Skovbyvej 26, Haderslev
  393842/19
 • Fra Rambøll: Tilbud på Videregående undersøgelser Pulje 6_2019
  411147/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til udkast til tilladelse, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  375687/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til tilladelse, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  375686/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse til boliger, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  375685/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - ansøgning inkl bilag, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  375688/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oplæg til supplerende miljøundersøgelse inkl bilag, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  375689/19
 • Tillæg 8 til lejekontrakt ved forbedringslejestigning kantine.doc.pdf
  359448/19
 • fra bygningsstyrelsen Tillæg til lejekontrakt - Sorsigvej 35, Ribe.
  359447/19
 • fra Vejen kommune : Orientering om lovliggørelse af udlægning af knust asfalt på Tvielevej 14B, 6752
  450802/19
 • Orientering om lovliggørelse af udlægning af knust asfalt på Tvielevej 14B 6752 .msg
  450803/19
 • Fra Svendborg Kommune RÅSTOF Partshøring svar
  429649/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel vedr. svar på §8 ansøgning Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360913/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Accept af igangsætning af frivillig oprensning af jordforurening på Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  360912/19
 • Fra rådgiver - forslag til analyseprogram
  380588/19
 • Fra DMR A/S: Tilpasning af undersøgelsesoplæg, fase 3, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  354828/19
 • Fra DMR A/S: 2018-1168 2019-08-20 Undersøgelsesomfang fase 3, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  354829/19
 • SV: Vedr. fund af fra fredericia kommune flyveaske udenfor det V2-kortlagte areal på Tingvejen 24A, 7000 Fredericia
  355025/19
 • Revideret pjece om det offentlige som katalysator for cirkulær omstilling
  360546/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-0253 2018-10-10 Oplæg til oprensning inkl. bilag, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  360910/19
 • Fra DMR A/S: Forespørger om ejendom kan udtages af kortlægning efter oprensning er udført, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  360909/19
 • Fra rådgiver, Råstof, Ressourceperson råstofsager - status og faktura juli 2019
  473551/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om forurening og anmodning om sparring, Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  359501/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2006, Arbejdsvej i fbm anlægning af Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  359503/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2006, Vendeplads, Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  359497/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat over forurening, Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  359496/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, aftale med kommunen om placering af jordvold, Bodumvej
  359522/19
 • Fra borger: Henvendelse, rekvirering af yderligere materiale, Parkvej 29, 6040 Egtved
  358873/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Undersøgelsesoplæg - Havegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  359120/19
 • Fra Billund Kommune: Henv. vedr. Jordflytning fra v1-kortlagt areal, Møllevej 9, 7190 Billund
  359152/19
 • Fra DR P4 Fyn: notat rengøring
  355484/19
 • Fra Orbicon - svar på spørgsmål Miljøkonsekvensrapporten vedr. Jerlev Etape 4
  355506/19
 • Mail fra Danske Regioner
  356624/19
 • fra Nyborg Kommune - spørgsmål ang. §8-høringssvar - Lindholmvej 20, 5800 Nyborg (matr. 1azs, Nyborg Markjorder)
  357062/19
 • Fra rådgiver: vedr. Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune.
  355136/19
 • Fra Niras- Historisk materiale, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Aaby.pdf
  354879/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vellingevej 62, 5450 Otterup.pdf
  354027/19
 • fra COWI
  355261/19
 • Fra borger: Kvittering for modtagelse af svar på henvendelse, Parkvej 29, 6040 Egtved
  354901/19
 • Kompasrosen uge 3 2019/rest til afholdelse til Påske
  355254/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  355498/19
 • Fra DR P4 Fyn: SV: notat rengøring
  355496/19
 • Kompasrosen uge 2 2019/Udbetaling af normtimer
  355252/19
 • Spørgsmål til PE fra OUH vedr. samme sager som i tidl trigger
  354229/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af patienter
  354795/19
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på spørgsmå i forb. med anmodning af regionen om udtalelse til § 8 tilladelse til nedrivning af ejendom, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  361701/19
 • Fra Sani Nudge: Til Region Syddanmarks Hygiejnekomite vedr. hygiejne og hospitalsinfektioner
  362882/19
 • Fra COWI, GEOGIS-Kontrolrapport for Huholt 18, 6400 Sønderborg
  362521/19
 • Fra Orbicon: Liste over boringer - Nørregade 90, Vejen
  363699/19
 • Fra COWI, GEOGIS- Kontrolrapport for Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle
  363424/19
 • Fra Vejen Kommune: Orientering om § 19 sag, lovliggørelse af udlægning af knust asfalt, Lunderskovvej 41, 6622 Bække
  363538/19
 • Fra Franck Miljø: Bilag - Rapport, Korskildevej 10 Fredericia
  364382/19
 • Fra COWI, GEOGIS-Kontrolrapport for Brovejen 266, 5500 Middelfart
  363288/19
 • Fra COWi, GEOGIS-Kontrolrapport for Søndergade 11, 5580 Nørre Aaby
  363711/19
 • Fra Franck Miljø: Forureningsundersøgelse Korskildevej 10, Fredericia
  364377/19
 • Fra Vejen Kommune: BILAG 1: § 19 sag, lovliggørelse af udlægning af knust asfalt på Lunderskovvej 41, 6622 Bække
  363569/19
 • Fra Vejen Kommune: BILAG 2: Kortudsnit over udlagt knust asfalt på Lunderskovvej 41, 6622 Bække
  363573/19
 • Fra COWI, GEOGIS- Kontrolrapport for Gammel Sandbjerg 39, 6000 Kolding
  363763/19
 • Fra COWI, GEOGIS- Kontrolrapportm Nørre Bygade 16 og Sønder Bygade 21, 7100 Vejle
  363475/19
 • Fra Kommunen - Svar på henvendelser om mulig olieforurening/stander med rørføringer på Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  380768/19
 • Fra rådgiver, Pulje 27 - Kontrolrapport for Østergade 35, Søndersø
  476437/19
 • Fra rådgiver, Pulje 27 - Kontrolrapport for Koldinghuse Syd 16, Nørre Aaby
  476432/19

Udgående

 • Til parter RÅSTOF Partshøring af Udkast til tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af 30. august 2018
  355176/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding vedr. svar ift §8 ansøgning Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360914/19
 • Til rådgiver - kommentarer til analyseprogram
  380589/19
 • Til borger, V2 høring, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev.pdf
  354869/19
 • Til borger, kortbilag, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev.pdf
  354866/19
 • Til borger, UDKAST, V2 kortlægningsbrev, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev.pdf
  354868/19
 • Til DMR A/S: Regionens bekræftelse på tilpasset undersøgelsesoplæg, fase 3, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  354841/19
 • Til ansøger. RÅSTOF, Orientering om høringsbrev udsendt matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  354833/19
 • Til Varde Kommune, RÅSTOF, Orientering om fornyet høring matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  354820/19
 • Til parter, RÅSTOF, Foelgebrev fornyet hoering udkast 15a Kjelst By, Billum.pdf
  354823/19
 • Til parter, RÅSTOF, ANDEN HØR UDK till samlet m bilag matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  354824/19
 • SV: Vedr. fund af til fredericia kommune flyveaske udenfor det V2-kortlagte areal på Tingvejen 24A, 7000 Fredericia
  354150/19
 • Til Niras: Svar på forespørgsel om hurtig sagsbehandling af §8-udkast, Ejlskovsgade 15, Odense.
  354100/19
 • Til rådgiver: SV: vedr. Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune.
  355144/19
 • SV til DGE, Teglværksvej 2, 5892 Gudbjerg Sydfyn
  355267/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo: V2-afgørelse, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, 6700 Esbjerg.pdf
  354936/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  354752/19
 • Sv borger Nymarksvej 41 Fredericia, 607-00083
  354393/19
 • Til Vurderingsstyrelsen og Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nygårdsvej 34-46, 6700 Esbjerg
  354920/19
 • Til Vurderingsstyrelsen og Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nørregade 19, 6700 Esbjerg
  354975/19
 • Til Esbjerg Kommune: V2-afgørelse, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  354836/19
 • Svar til borger Karl Bjarnhofs Vej 3, Vejle - 630-81152
  354225/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  354877/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo og Esbjerg Kommune: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  354959/19
 • Til DR P4 Fyn: SV: notat rengøring
  355490/19
 • Til lægerne: bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 22. august 2019
  354911/19
 • Til NIRAS: Vedr. VVS og manglende svar
  353530/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  354400/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  355028/19
 • Til Vurderingsstyrelsen og Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nørregade 19, 6700 Esbjerg
  354929/19
 • Til ROCKWOOL: svar på høringssvar, Industrivej 9, Kolding
  353591/19
 • Til FC Beton A/S: V1- og V2 afgørelse, matr. 3b og 6k
  354784/19
 • Til borger (ejer) - statusnotat vedr. undersøgelse på ejendommen - Vestergade 15, Aabenraa
  355227/19
 • Til kommunen: 041068 Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 22. august 2019
  354875/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. jordforureningssag, Parkvej 29, 6040 Egtved
  354882/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo: V2-afgørelse, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, 6700 Esbjerg.pdf
  354821/19
 • SV:til BP ejendomsmægler. Svendborgvej 339, 5600 Faaborg
  354965/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. afgørelse vedr. kortlægningsstatus for en del af Røde Banke 100, 7000 Fredericia
  353839/19
 • Til Vurderingsstyrelsen og Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nygårdsvej 34-46, 6700 Esbjerg - teknisk rapport
  354972/19
 • Til borger (evt. købers rådgiver) - vedr foreløbige undersøgelsesresultater - Vestergade 15, 6200 Aabenraa
  355235/19
 • Til Svendborg Kommune: kopi af høringsbrev vedr. ændring af V2 kortlagt areal på lok. nr. 427-00018, Stationsvej 25, Stenstrup
  354553/19
 • Til Højkilde ApS: V1- og V2 afgørelse, matr. 3k og 4i
  354758/19
 • Til LandSyd: Vedr. overførsel af areal til matr. 1145 Aabenraa
  354245/19
 • Til EDC: Vedr. henv. om Bjergegade 24-26, 5000 Odense C
  353924/19
 • Til grundejer: Afgørelse vedr. en del af Røde Banke 100, 7000 Fredericia
  353780/19
 • Til Assens Kommune: Regionens bemærkninger til udgravning af regnvandsbassin, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  353827/19
 • Til Esbjerg Kommune: V2-afgørelse, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  354937/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vellingevej 62, 5450 Otterup
  354036/19
 • Til DGE: SV: Rapportudkast. Lagervej , Bredebro
  354382/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo og Esbjerg Kommune: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  354842/19
 • Til FLP Stenstrup Aps: bilag til høringsbrev vedr. ændring af V2 kortlagt areal
  354535/19
 • Til Vurderingsstyrelsen og Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nygårdsvej 34-46, 6700 Esbjerg
  354967/19
 • Til praksis: svar på anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  354799/19
 • Til Vurderingsstyrelsen og Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nygårdsvej 34-46, 6700 Esbjerg - teknisk rapport
  354924/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  355185/19
 • Til EDC: Vedr. henv. om Bjergegade 24-26, 5000 Odense C
  353913/19
 • Til Haderslev Kommune: orientering om V2-kortlægning, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev
  354867/19
 • Til FC Beton A/S: V1- og V2 afgørelse, matr. 3b og 6k
  355446/19
 • Til Jyske Fynske Medier: Afklarende spm. vedr. Baltic Pipe
  361746/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering og spørgsmål til sagen vedr. anmodning om udtalelse til § 8 tilladelse til nedrivning af ejendom, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  361686/19
 • Til Middelfart Kommune: Svar fra regionen vedr. udkast til § 8 tilladelse til nedrivning af bygninger og etablering af ny P-plads, Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart
  361291/19
 • Til Adv. Trolle: Orientering vedr. Afgørelse Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  364390/19
 • Til DMR: Yderligere spørgsmål og svar til pulje 9 - miniudbud vedr. dybe boringer i Grindsted
  372676/19
 • Til Rambøll: Yderligere spørgsmål og svar til pulje 9 - miniudbud vedr. dybe boringer i Grindsted
  372669/19
 • kortbilag 607-00318.pdf
  355257/19
 • til borger Udkast til V2 kortlægning Tingvejen 24 7000 fredericia matr. nr 10y, skærbækby Taulov.docx
  355256/19
 • Til borger Høring V2 kortlægning Tingvejen 24 7000 fredericia lok nr 607-00318.docx
  355258/19
 • til projekthaver
  355271/19

19. august 2019

Indgående

 • Fra DTU - vedr. droneprojekt / hyperspektrale billeder
  380587/19
 • Fra Niras: Forespørgsel om hurtig sagsbehandling af §8-udkast, Ejlskovsgade 15, Odense.
  354093/19
 • Fra kommunen - vedr. kendskab til 3 nye boringer.
  387619/19
 • Fra DMR A/S: Kvittering på modtagelse af regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, fase 3, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  359983/19
 • Fra Orbicon: 621-02002 Gl. Stationsvej 5B version 2
  352195/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Uddybelse fra DGE af udsagn om evt. tilstrømmende fri fase, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  368309/19
 • Fra Billund Kommune: Svar på spørgsmål om tilladelse til boringer og VVM-screening
  373020/19
 • Fra Rigsrevisionen: Undersøgelsen af byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuser - revisionsnotat til høring i Region Syddanmark
  353175/19
 • RE: Resultater fra patienttilfredshedsundersøgelser - formidling til regionerne
  352797/19
 • Fra Rambøll: Vedr. LER
  352091/19
 • Personlig medicin Intra-nyhed.docx
  352542/19
 • Kommunikationsplan Samarbejde Personlig Medicin_050819.doc
  352537/19
 • Antwort: SV: Antwort: Nye Interreg-udvalgsmedlemmer udpeget
  353211/19
 • Fra haderslev kommune. SV: Slaggesag. Hejsager Næsvej 137, 6100 Haderslev
  352420/19
 • Personlig medicin Intra-nyhed.docx
  352534/19
 • Dagsorden til møde 16. august 2019 kl. 15.10-16.10 om Vestdansk Samarbejde om Personlig Medicin - KortlægningPMVestdanmark_udkast130819.pdf
  352541/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Miljøteknisk notat fra Havnegade 4A, 5500 Middelfart. maj 2019
  352328/19
 • Svarkvittering fra SST: Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  352971/19
 • Fra PKO-koordinator -respons på anmodning om bidrag til høringssvar - nyt tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression i Syddanmark
  352874/19
 • Fra COWI, Vedr. GEoGIS kontrolrapporter, pulje 15.
  354104/19
 • Fra Tønder Kommune: Accept til anvendelse af slagge under køreareal, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  354484/19
 • Fra Nyborg Kommune, Vedr. dokumentationsrapport, matr. 706a, 702 og 927k, Nyborg Bygrunde
  354184/19
 • Fra borger.Forurening på Nymarksvej 41 Fredricia
  354342/19
 • Fra TI: Følgegruppemøde på fredag - Fremtidens Byggematerialer
  355311/19
 • Fra ROCKWOOL: Høringssvar
  353578/19
 • fra B. P. ejendomsmægler Svendborgvej 339, 5600 Faaborg
  354940/19
 • Fra Ingeniør'ne: Spørgsmål ift. etablering af påfyldningsplads ved Jutlandia, Esbjerg
  354516/19
 • Fra DGE henv. Teglværksvej 2, 5892 Gudbjerg Sydfyn
  355264/19
 • Fra Adsbøll Entreprise, Bilag: Notat vedr, jordprøvetagning i forbindelse med fjernelse af nedgravet olietank på Nørregade 13, 6070 Ckristiansfeld
  359426/19
 • fra grundejer - ang mulig oprensning og kortlægning
  357047/19
 • Fra Niras: Vedr. Mølmarksvej, Svendborg ny risikovurdering
  363448/19
 • Fra Sweco Konsul Graus Gade 2 - lidt opklarende spørgsmål
  363612/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. fremsendelse af miljøteknisk notat fra Havnegade 4A, 5500 Middelfar, maj 2019
  362160/19
 • Fra IBC - opdateret version af ansøgning
  361652/19
 • Fra Jysk Fynske Medier. Anmodning om aktindsigt vedr. Baltic Pipe
  361728/19
 • Fra Adsbøll Entreprise, Mail vedr. opgravning af olietank, Nørregade 13, 6070 Christiansfeld
  359405/19
 • Fra FAS: UNDERSKREVET referat af fase 1-forhandling mellem SLB og FAS,
  382061/19

Udgående

 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune: Status for §40 for Orionvej 7, 6700 Esbjerg
  353168/19
 • Til Kolding Kommune: Ikke kortlægning v. genanvendelse af vejmateriale, Ålykkegade, 6000 Kolding
  353075/19
 • Til borger, Oreintering om undersøgelse.pdf
  353020/19
 • Til Tønder Kommune: Slagge under to nye stalde og kørevej, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  353012/19
 • Til URS og Trefor, Referat
  355480/19
 • Til borger, Orientering om undersøgelse.pdf
  352822/19
 • Til borger, Orientering om undersøgelse.pdf
  352524/19
 • Til borger, Orientering om undersøgelse.pdf
  352351/19
 • Til rådgiver - Ok til udbudsmateriale - løsning vedr. 3 nye boringer
  352332/19
 • Til vurderingsstyrelsen: Kopi af kortlægnignsafgørelse vedr. Ribevej 79, Roustvej 106 og 111, 6800 Varde
  352341/19
 • Til Varde Kommune: Kortlægningsafgørelse vedr. Ribevej 79, Roustvej 106 og 111, 6800 Varde
  352335/19
 • Til kommunen - Vedr. sløjfning af boringer inkl. 3 nye boringer
  352337/19
 • Til ansøger, Råstof, Gadsbølle
  379053/19
 • til nabo ej part RÅSTOF Svar på bekymringer fra Enggården grundejerforening
  370886/19
 • Til Bjert-Stenderup Vandværk. VS: Anmodning om samarbejde vedr. fund af sprøjtemidler i boringer
  352612/19
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  352061/19
 • Til Borger, V1-høring, Brenderupvej 29, Brenderup Fyn.pdf
  352336/19
 • Til borger: Vedr. sløjfning af undersøgelsesboringer, matr. 14a, Svenstrup By, Stenløse
  353159/19
 • Til borger, V1-høring, Burkal Kirkevej 60, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  351709/19
 • Til Vejle Kommune - spørgsmål vedr. aftale om vejadgang - Etape 4 Jerlev
  352875/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Kaslundvej 32, Aarup.pdf
  352018/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Brenderupvej 29, Brenderup Fyn.pdf
  352346/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Kaslundvej 32, 5560 Aarup.pdf
  352017/19
 • V1-høring med bilag, Lillebro 62, 5450 Otterup
  352575/19
 • Til borger, V1-høring, Kaslundvej 22, 5560 Aarup.pdf
  351814/19
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1sikrede
  351946/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Kaslundvej 22, Aarup.pdf
  351825/19
 • til vurderingsstyrelsen - NØ-areal udgået af V1-kortlægning, Rugårdsvej 286 m.fl
  352840/19
 • til Nyborg Kommune - §8-høringssvar - Lindholmvej 20, 5800 Nyborg (matr. 1azs, Nyborg Markjorder)
  352222/19
 • Bilag til grundejer - kort V1-areal - 2014.PDF
  352810/19
 • Til Aabenraa kommune, V1-høring med bilag, Hovedgaden 78, 6360 Tinglev
  352377/19
 • Til Borger: Vedr. erstatning - slåmaskine
  353142/19
 • til grundejer, følgemail - NØ-areal udgået af V1-kortlægning, Rugårdsvej 286 m.fl
  352805/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Burkal Kirkevej 60,.pdf
  351711/19
 • Til borger, V1-høring, Kaslundvej 32, 5560 Aarup.pdf
  352010/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse Brenderupvej 29.pdf
  352343/19
 • SV: Antwort: SV: Antwort: Nye Interreg-udvalgsmedlemmer udpeget
  353214/19
 • Til Haderslev kommune. SV: Slaggesag. Hejsager Næsvej 137, 6100 Haderslev
  352417/19
 • Bilag til grundejer - kort V1 og udgåede arealer, Rugårdsvej 286 m.fl, Paarupvej 7, aug 2019.pdf
  352807/19
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  352063/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Burkal Kirkevej 60, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  351710/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: kvittering og forespørgsel vedr. undersøgelsesoplæg - Havegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  352143/19
 • til grundejer - NØ-areal udgår pga. historik, Rugårdsvej 286, Pårupvej 1 m.fl.pdf
  352806/19
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  351952/19
 • Bilag til grundejer - V1-afgørelse, Rugårdsvej 286 m.fl. - 2014.PDF
  352809/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af miljøteknisk notat fra Havnegade 4A, 5500 Middelfar, maj 2019
  352368/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  352808/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Kaslundvej 22, 5560 Aarup.pdf
  351818/19
 • til grundejer - kvittering - SV_ Vedr. kortlægning og belåning af Balsgyden 11, Ullerslev
  357050/19
 • til borger V2-kortlægning - slagge Søvigmarkvej 40 og 41 6851 janderup matr. nr 8c Søvig mark, janderup lok. nr 573-56001.pdf
  353143/19
 • til borger V2-kortlægning - slagge Søvigmarkvej 40 og 41 6851 janderup matr. nr 8c Søvig mark, janderup lok nr 573-56001k.dotm.pdf
  353147/19
 • til borger Høring V2-kortlægning - slagge Søvigmarkvej 40 og 41 6851 janderup matr. nr 8c Søvig mark, janderup lok nr 573-56001k.dotm.pdf
  353146/19
 • kortbilag 573-56001.pdf
  353144/19
 • til borger Høring V2 slagge Søvigmarkvej 40-41 6851 Janserup matr.nr 8c Søvigmark, Janderup lok. nr. 573-56001.pdf
  353145/19
 • fra projektleder projekt Fokus på Erhvervsvejen
  352702/19

18. august 2019

Indgående

 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  353796/19
 • Fra projekt: revideret budget til godkendelse
  366605/19
 • Fra COWI: Indledende vandprøvetagning Svinget 12, Grindsted
  390841/19

17. august 2019

Indgående

 • Hensigtserklæring vedr. etablering af Vestdansk Samarbejde om Personlig Medicin - med underskrifter
  352226/19
 • Hensigtserklæring vedr. etablering af Vestdansk Samarbejde om Personlig Medicin - med underskrifter
  352228/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  351829/19
 • Referat fra møde 16. august 2019 om vestdansk samarbejde om personlig medicin
  367206/19

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn
  353803/19

16. august 2019

Indgående

 • Fra DMR: økonomi, Nr. Bjertvej 67
  351694/19
 • Fra indvinder RÅSTOF Respons på naboanklager
  463557/19
 • Fra myndigheder RÅSTOFKvitteringer fra myndigheder vvm screeningsafgørelse
  351463/19

Udgående

 • Til ansøger, Råstof, Telefonnotat vedr. størrelse af sø
  379034/19
 • Til Region Syddanmark, RÅSTOF, Første høringssvar til forslag til graveområder i kommende Råstofplan 2020 fra regionens råstoftilladelsesgruppe
  351446/19

Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |