Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilÅbne postlister

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

26. juni 2020

Indgående

 • Referat af bestyrelsesmøde 22 juni 2020 rev.pdf
  325025/20
 • Kommentarer til referat af bestyrelsesmødet Inspiring Denmark
  325026/20
 • Fra Borger: henvendelse vedr. lok. 479-81218
  325854/20
 • Fra Borger, Mail vedr. kommende undersøgelse, Grønnegyden 9, 5270 Odense N
  324309/20
 • FRA KIMJAC: JAR <> DKJORD integration - til jeres information og kommentering (sendes ved middagstid i dag)
  324322/20
 • Fra Borger, Tilfredshedserklæring
  324510/20
 • Fra ny ejer: Mail om fortsat undersøgelse af Trædballehusvej 5, 7100 Vejle
  325615/20
 • Fra COWI: Aftale om timeforburg, V2-kortlægning på forsvarsarealer til underskrift
  324456/20
 • Brev fra datatilsynet - afsluttet uden orientering
  324354/20
 • Fra konsulent MW: Foresp vedr deponering af jord, matr nr 6a og 13d Aagaard By, Ø. Starup.
  324415/20
 • Brev fra datatilsynet - afsluttet uden orientering
  324365/20
 • Fra Udbetaling Danmark. Autosvar
  323972/20
 • Brev fra datatilsynet - afsluttet uden orientering
  324360/20
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - opfølgning Bakkevej 12, 5750 Ringe - Afstemning af tjekliste til bygherre
  325427/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Mejerivej 4, 6630 Rødding.pdf
  324243/20
 • Fra Danbolig Kolding: Haster: Henvendelse angående værditabsordningen i forbindelse med salg af Låsbygade 24, 2. sal, 6000 Kolding
  324362/20
 • Ad punkt 5 - bilag - Robust Diagnostik (002).pdf
  324836/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Rønshovedvej 19, 7100 Vejle.pdf
  325404/20
 • Fra Danren: Kvittering for aflysning af rengøring i uge 29, 30 og 31
  324785/20
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Oplæg fra tidligere gennemgang.pdf
  325415/20
 • fra Faaborg-Midtfy Kommune - Bakkevej 12, 5750 - Opfølgning på §8-sagerne
  325401/20

Udgående

 • Til Ejendrøm: Vedr. Frodesgade 125, 6700 Esbjerg, lok. 561-80031
  325853/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Rønshovedvej 19, 7100 Vejle
  325410/20
 • Til Borger, Liste over analyseparametre, Middelfartvej 256, 5200 Odense V
  324673/20
 • Til Andelsboligforeningen Dalgasparken Etape 4, Udgår efter undersøgelse, Dalgasparken 36, 7200 Grindsted.pdf
  324503/20
 • Til UD: SV: Værditabsordning
  324424/20
 • Til Borger, Vedr. kommende undersøgelse, Grønnegyden 9, 5270 Odense N
  324094/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Mejerivej 4, 6630 Rødding
  324247/20
 • Til Borger, Ang. V1-kortlægning på Mejerivej 4, 6630 Rødding
  324083/20
 • Til borger: Anmodning om yderligere dokumentation, matr nr 3x Kølholt, Skibet
  324150/20
 • Til G. H. Ejendomme AS, V1-kortbilag, afgørelse, Flegborg 13A-D, 7100 Vejle.pdf
  323878/20
 • Til Friis A/S: Orientering til entreprenør om ansøgn til kommunen, matr nr 187 Dynt, Broager
  325089/20
 • Til ny ejer; Kvittering for fortsat undersøgelse af Trædballehusvej 5, 7100 Vejle
  325619/20
 • Til COWI: Dialog vedr adgang til JAR, kortlægning af Forsvarsarealer
  325022/20
 • Til Danbolig Kolding: Svar: Haster: Henvendelse angående værditabsordningen i forbindelse med salg af Låsbygade 24, 2. sal, 6000 Kolding
  324370/20
 • Til Borger: V0 brev vedr. slaggeudlægning
  325577/20
 • mulig V1 af gartneri - SV: Lok.nr. 473-00012 - Afstemning af §8-pligt ved udvidelse af dagligvarebutikken Aldi
  323896/20
 • Til projekt: godkendelse af budget
  324405/20
 • Til GEO, Råstof, Ressourceopgørelse
  324129/20
 • Til Vejle Kommune: Tildeling af sagsbehandler på Flegmade 9-13
  325767/20
 • Til borger, V1-afgørelse - Grindstedvej 4, 7184 Vandel.docx.pdf
  324006/20
 • Til Udbetaling Danmark. SV: Værditabsordning 63681-95124 Tingskovhedevej 21, Christiansfeld - Anmodning om forlængelse af tidsfrist.
  323968/20
 • mulig V1 af gartneri - SV: Lok.nr. 473-00012 - Afstemning af §8-pligt ved udvidelse af dagligvarebutikken Aldi
  323903/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Linde Allé 7, 6400 Sønderborg, matr. nr. 2995a Sønderborg, lok. nr. 540-81247
  325001/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på forsp vedr §8 tilladelse på Ulsnæs 1, matrikel 999 Gråsten, Gråsten-Adsbøl
  324990/20
 • til grundejer - kortlægges ikke. Idas Alle 10 - med bilag.pdf
  324344/20
 • Til borger, JN Sten & Grus og Faaborg Midtfyn Kommune:: Afslag på ansøgning om jordtilførsel efter jordforureningsloven §52, Nærågårdsvej, Sdr. Nærå
  325364/20
 • Til Danren: Ingen CORONA rengøring i uge 29, 20 og 31
  324568/20
 • Til G. H. Ejendomme AS, V1-afgørelse, Flegborg 13A-D, 7100 Vejle.pdf
  323877/20
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning, Vesterlundvej 49, 7323 Give.pdf
  324865/20

25. juni 2020

Indgående

 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Dalgasparken 36, 7200 Grindsted
  324447/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Dalgasparken 36, 7200 Grindsted
  324448/20
 • Fra Ejendomsmægler: henv. vedr. Strandløkken 1a, Rudkøbing
  325494/20
 • Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med opførelse af ny administrationsbygning.pdf
  323936/20
 • Fra Vejle kommune Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på Vejlevej 270, 7323 Give
  323935/20
 • Medicinrådets anbefaling vedrørende trastuzumab emtansin til behandling af tidlig HER2+ brystkræft - vers. 1.0
  323372/20
 • Medicinrådets anbefaling vedrørende pembrolizumab som førstelinjebehandling af recidiverende eller metastatisk planocellulær hoved-halskræft - vers. 1.0
  323358/20
 • Medicinrådets lægemiddelrek. og beh.vejl. vedr. lægemidler til adjuverende behandling af modermærkekræft - vers. 1.0
  323298/20
 • Fra Ejendrøm: henv. vedr. nuancering på Frodesgade 125, 6700 Esbjerg
  323523/20
 • fra vejle kommune Udkast til §8 tilladelse for Welcon
  323092/20
 • samlet præsentation - med ud med referatet.pdf
  320725/20
 • Fra Inspiring Denmark: Referat af bestyrelsesmøde i Inspiring Denmark
  320723/20
 • Referat af bestyrelsesmøde 22 juni 2020.pdf
  320724/20
 • 200625 Tidsplan for nedlukning - ult juni.pdf
  320726/20
 • Fra Haderselv kommune, kvitering vedr. Ejendommen Simmerstedvej 1 i Haderslev.
  322348/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Vedr. varetagelse af højt specialiserede funktion - mentalerklæringer jf. Specialevejledning for Børne - og ungdomspsykiatri
  322325/20
 • HASTER - OBS kort frist 25. juni: Høring til EU-specialudvalget for sundhedsspørgsmål: Roadmap for Kommissionens lægemiddelstrategi
  320905/20
 • Fra COWI: Udkast til Kortlægnignsbrev - rettet, TInglev
  323248/20
 • fra projekt: nye datoer for gennemførelse i 2021
  323005/20
 • Fysioterapi, vikarskema
  323432/20
 • Fra Vejen Kommune - ingen kommentarer til efterbeh. - matr.nr. 4i og 4m Gejsing By, Andst
  323845/20
 • Fysioterapi, vikarskema
  323435/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  323421/20
 • Fra Redux: Underretning om yderligere afdækning af Rockwooldepotet og evt ny dispensation, Vranderupvej 31, Seest
  321990/20
 • Fysioterapeut - ny adresse
  323157/20
 • Fra Fredericia kommune: Tillæg til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37
  322805/20
 • Fra Langeland Kommune - Svar på henvendelse om Østergade 72, 5900 Rudkøbing
  321184/20
 • Fra borger: Ansøgning om §52, Julius Jepsensvej 126, Skibet
  322101/20
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Hans Becks Vej 6 og 16, 6000 Kolding,
  322487/20
 • Fra borger: Yderligere beskrivelse af projektet (§52), matr nr 3x Kølholt, Skibet
  323840/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Grønnegyden 9, 5270 Odense N.pdf
  324037/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Foresp vedr §8 på Ulsnæs 1, matrikel 999 Gråsten, Gråsten-Adsbøl
  324985/20
 • Fra borger: Ansøgningsmateriale, jfl §52, matr nr 3x Kølholt, Skibet
  323835/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet
  323941/20
 • Referat af styregruppemøde Interreg 6A + dato for kommende møde / Protokoll der Steuerungsgruppensitzung Interreg 6A + Datum für kommende Sitzung (dansk version - dänische Version)
  324236/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Hans Becks Vej 6 og 16, 6000 Kolding
  322498/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Grønnegyden 9, 5270 Odense N
  324047/20
 • SV: bekræftelse forlængelse af projekt j.nr 19/10300
  323499/20
 • Fra/Til Fredericia Kommune: kopi af kortlægningsbrev for Vesterbrogade 14, 7000 Fredericia, 607-00356
  323462/20
 • Til Lægemiddelstyrelsen: Høring over udkast til bekendtgørelse om medicinskabe og -rum samt håndkøbslægemidler i kriminalforsorgens institutioner. NB kort frist, d. 25. juni
  323450/20
 • Korrespondance m. NFK, Regionens bemærkninger, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  322855/20
 • Til Vejle Havn - Kortlægning af forurenende aktiviteter på Vejle Havn
  322759/20
 • Forhold mlm. BTEX_TVOC_TønderKommune.xlsx
  322669/20
 • Korrespondance m. Tønder Kommune, Beregning af forh. mlm. BTEX og TVOC, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  322667/20
 • Til MST - Høringssvar til journalnr. 2020-19614 - Høring af udkast til vejledende grænseværdier for badevand (MST Id nr.: 1230120)
  322876/20
 • Til Danfoss - orientering om nabohenvendelse
  324188/20
 • Til grundejer - svar på sp. vedr. boringer og fremadrettet arbejde
  324185/20
 • Til NFK, Høringssvar § 48-varsel, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  322384/20
 • Til Aabenraa Kommune, Afgørelse - Udgår inden kortlægning, Rugbjergvej, Horsbyg, 6230 Rødekro.pdf
  321086/20
 • Til Aabenraa Kommune, Kortbilag, Rugbjergvej, Horsbyg, 6230 Rødekro.pdf
  321088/20
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om afgørelse, Rugbjergsvej, 6230 Rødekro
  321085/20
 • Til Kolding Kommune, Høring om forurening på Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding samt kopi af V2-varslingbrev
  323270/20
 • Til Verde Kommune -Skovrejsning i råstofinteresseområde
  322465/20
 • Til Myndigheder: mail om Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 1079, Kliplev By, Kliplev, Aabenraa Kommune.
  322741/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Langagervej 14, 7120 Vejle Øst.pdf
  321004/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Langagervej 12, 7120 Vejle Øst.pdf
  320999/20
 • Til Borger, Udgår efter undersøgelse, Hans Becks Vej 6, 6000 Kolding.pdf
  323331/20
 • Til projekt: de nye datoer er noteret
  323081/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Billensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst.pdf
  320998/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Billensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst.pdf
  321002/20
 • Til Schur Labels AS, V1-afgørelse, Englandsvej 12, 7100 Vejle.pdf
  320820/20
 • Til praksis: registrering af min/max
  321485/20
 • Til Borger, V2-høring, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding.pdf
  323315/20
 • Ny frist for besvarelsen af spørgsmålene
  322545/20
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Vejlevej 247, Give.pdf
  321702/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Langagervej 14, 7120 Vejle Øst.pdf
  321001/20
 • Til Middelfart Kommune: Bemærkninger til varsel om ikke påbud.
  323555/20
 • Til Aabenraa Kommune, Afgørelse - Udgår inden kortlægning, Rugbjergvej, Horsbyg, 6230 Rødekro
  321007/20
 • Til Myndigheder: Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 1079, Kliplev By, Kliplev, Aabenraa Kommune. - Myndighedshøring kliplev.pdf
  322757/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Langagervej 12, 7120 Vejle Øst.pdf
  321003/20
 • Til medie: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  325550/20
 • Fra DMR- Økonomioversigt og fakturaopgørelse, juni 2020 efter oplæg
  324423/20
 • Til Schur Labels AS, V1-kortbilag, afgørelse, Englandsvej 12, 7100 Vejle.pdf
  320826/20
 • Til borger: Vedr ansøgning om jordtilførsel, matr nr 3x Kølholt, Skibet
  323401/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Elvirasvej 7, Vejle.pdf
  321081/20
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Nymarksvej 37, 7000 Fredericia, matr. nr. 145f, Fredericia Stadsjorder, lok.nr. 607-00054
  320703/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Elvirasvej 4, 7100 Vejle
  322289/20
 • Til projekt: vedr. revideret budget og udsættelse pga. corona
  323507/20
 • Til Haderslev Kommune, status for undersøgelse af Ejendommen Simmerstedvej 1 i Haderslev.
  322345/20
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Elvirasvej 7.pdf
  321089/20
 • Til Billund Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  321498/20
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Hans Becks Vej 16, 6000 Kolding.pdf
  323280/20
 • Til Borger, Udgår efter undersøgelse, Nørrevej 16, 6270 Tønder.pdf
  321445/20

24. juni 2020

Indgående

 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Nørrevej 16, 6270 Tønder
  320944/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Nørrevej 16, 6270 Tønder
  320941/20
 • NY version: Medicinrådets anbefaling vedrørende subkutan C1-esteraseinhibitor til forebyggende behandling af arveligt angioødem – vers. 1.1
  319882/20
 • Fra ISS: Region Syddanmark - forfaldne fakturaer, rykker
  322739/20
 • VS Region Syddanmark - forfaldne fakturaer rykker.msg
  322738/20
 • Fra Ingeniør'ne, Afventer regionens svar, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  319475/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Oliespild efter nedbrændt bil, Rugbjergvej, 6230 Rødekro
  320279/20
 • Fra AMS, Notat efter oliespild, Rugbjergvej, 6230 Rødekro
  320280/20
 • ?? Vision Board 2020 opfølgning
  319294/20
 • Fra COWI, Afrapport supp. und. Grundvand Flensborglandevej
  321798/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Knust asfalt i 250 m zone, Esbjerg Lufthavn
  319899/20
 • Fra lodsejer - spørgsmål til status - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  318206/20
 • Fra Vejle Kommune: Afslutningsnotat vedr. Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  319820/20
 • Fra DMR, Situationsplan, Sdr Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa
  319587/20
 • Fra DMR, Oplæg til undersøgelse, Sdr Hostrup Bygade 1, 6200 Aabenraa
  319582/20
 • Fra Erhvervsministeriet: Oplæg til Evaluering af Healthcare Denmark
  318799/20
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til etablering af bolig på Skærbæk Havnegade 43D
  319184/20
 • Fra PST Miljø, Oplæg til undersøgelse, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  319783/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet,
  320181/20
 • Fra Genvej A/S: Revideret instruks - egenkontrol, matr. 5f Tårup By, Gelsted
  319519/20
 • SV: AmbuFlex-pro-koordinatormøde inden sommerferien
  319279/20
 • Fra fonden: kommentar til ekstraord. best.møde
  321979/20
 • Fra projekt: opdatering vedr. projektet juni 2020
  320487/20
 • Fra Praksis - Tilsendt forkert praksis
  318346/20
 • Ny bekendtgørelse om afholdelse af møder i kommunalbestyrelser og regionsråd mv. under COVID-19 (SIM Id nr.: 268076)
  321130/20
 • Referat Interreg-udvalg
  322996/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Tilsynsrapport m. bilag, Lunde Bygade 69, 5450 Otterup
  325327/20
 • VS: Status vedr. Knæ/hofte
  325462/20
 • Fra Cowi: Uddybende vurderinger
  323554/20
 • Fra COWI: Udkast til Kortlægnignsbrev - rettet, Skrydstrup Flyvestation
  323233/20
 • Fra Kommunen, ønsker status for undersøgelse af Ejendommen Simmerstedvej 1 i Haderslev.
  322340/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet,
  323945/20
 • fra projekt: vedr. afslutningstidspunkt for projekt
  318755/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - Forurening truffet ifm. udgravning til ny brandvandsledning (Vej 6) (MST Id nr.: 1337900)
  319831/20
 • Fra Rambøll: Plan for opfyldelse af forsikringsklausul ved opgravning
  319348/20
 • Status fra midt vedr. rejsetidscrawler
  320016/20
 • Fra Borger: Analyseresultater
  320539/20
 • Fra Contea: Forsikringsvurdering - omfattet
  319302/20

Udgående

 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  320372/20
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning, Flensborglandevej 11, 1. ejer.pdf
  320379/20
 • Til Tønder Kommune, Jordforurening, Flensborglandevej 9, Rørkær-Tønder, LoK: 550-81275
  320365/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  320386/20
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning, Flensborglandevej 11, 2. ejer.pdf
  320381/20
 • Til Borger, Afrapportering af Værditabs supp. undersøgelse.pdf
  320374/20
 • Til Borger, Afrapportering af supl. und.pdf
  320385/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelser og videre tiltag.pdf
  320382/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelser og videre tiltag.pdf
  320371/20
 • Til Aabenraa Kommune, Kvittering for modtagelse, Rugbjergvej, 6230 Rødekro
  320294/20
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Knust asfalt i 250 m zone og afstandskriterier + MBL § 19, Esbjerg Lufthavn
  319913/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2, 1. ejer.pdf
  319950/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2, 3. ejer.pdf
  319952/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og varsling af V2-kortlægning, 1. ejer.pdf
  319939/20
 • Til Kolding Kommune, Jordforurening, Adelgade 3 m.fl, Kolding, lok: 621-293
  319908/20
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning Akseltorv m.fl...pdf
  319949/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og varsling af V2-kortlægning, 2. ejer.pdf
  319943/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2, 4. ejer.pdf
  319953/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2, 2. ejer.pdf
  319951/20
 • Til Borger, Rapport Adelgade 3, Rådhusstræde 1, Kolding_23062020_compressed.pdf
  319948/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og varsling af V2-kortlægning, 3. ejer.pdf
  319946/20
 • Til Ingeniør'ne, Kvittering for modtagelse af oplæg, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  319289/20
 • Til Orbicon: SV: Skovvej 22 - analyser og sløjfning af boringer mv
  318805/20
 • SV: forespørgsel på status vedr. jordforurening Vesterbro 40, matr. 794 Odense Jorder
  318708/20
 • App
  318242/20
 • Til Nyborg Kommune: Orientering om svar til borgergruppen mm., Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  318210/20
 • Til lodsejer - svar på spørgsmål til status - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  318215/20
 • Til COWI: Vedr. evt. opstart oppumpning og aflysning af august 2020 notat
  319328/20
 • Til Rambøll: Forsikringsklausul vedr. gravning ved bygnng
  319308/20
 • Til projekt: svar på update
  320522/20
 • Til Langeland Kommune - Svar på henvendelse om Østergade 72, 5900 Rudkøbing
  320130/20
 • Til Borger: Bemærkninger til analyserapport
  320542/20
 • Til Sønderborg Kommune: Dialog vedr mødetidspunkt, matr nr 187 Dynt, Broager
  323265/20
 • Til PST Miljø, Kommentar til undersøgelsesoplæg, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  319926/20
 • Til Tønder Kommune og Rørkær-Jejsing Vandværk, Jordforurening, Flensborglandevej 9, Rørkær-Tønder, LoK: 550-81275
  320354/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og varsling af V2-kortlægning, 4. ejer.pdf
  319947/20

23. juni 2020

Indgående

 • Fra Niras - Miljøkonsekvensrapport for matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  318365/20
 • Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning for kronisk leddegigt vedr. subkutan infliximab og tofacitinib - vers. 2.0
  318530/20
 • Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende CDK4/6-hæmmere til ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft - vers. 1.0
  318517/20
 • Medicinrådets anbefaling vedrørende talazoparib til behandling af lokalt fremskreden eller metastatisk HER2- brystkræft med BRCA1/2-mutation - vers. 1.0
  318494/20
 • Medicinrådets anbefaling vedrørende lorlatinib til uhelbredelig ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft - vers. 1.0
  318475/20
 • Fra COWI, Afrapportering suppl. und. Adelgade m.fl.
  319931/20
 • HENV, Telefonhenvendelse, Mejerivej 4, 6630 Rødding
  324077/20
 • Fra kommunen - videresendelse af spørgsmål fra nabo
  324182/20
 • Fra NFK, Varsling af § 48 påbud ifm. olieforurening fra villaolietank, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  322381/20
 • Fra NFK, Varsling af § 48 påbud ifm. olieforurening fra villaolietank, Nørreløkke 45, 5400 Bogense
  322382/20
 • Fra lodsejer - materiale fra indvinder - mat.rn .1d og 1h Brænøre By, Taps
  317595/20
 • Fra DMR, Afrapportering af supplerende undersøgelse, Brystrupvej 16, pulje 15
  317480/20
 • Bilag baghus.pdf
  317701/20
 • AR-20-CA-00964554-01.pdf
  317699/20
 • VS: Nymarksvej 41, Fredericia - §8 ansøgning
  317700/20
 • Medicinrådets anbefaling vedrørende subkutan C1-esteraseinhibitor til forebyggende behandling af arveligt angioødem - vers. 1.0
  318319/20
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om medicinskabe og -rum samt håndkøbslægemidler i kriminalforsorgens institutioner. NB kort frist, d. 25. juni
  321055/20
 • Fra Cowi: Hvenetved - fluxberegninger
  323521/20
 • Fra Borger: Vedr. forurening Vejrøvænget 8 - 7000 Fredericia
  322168/20
 • Fra Cowi: Interview i forbindelse med historik
  323548/20
 • Høring til EU-specialudvalget for sundhedsspørgsmål: Forslag til forordning om gennemførelse af kliniske forsøg med og udlevering af humanmedicinske lægemidler, der indeholder eller består af genetisk modificerede organism
  321050/20
 • Fra Vejle Kommune: Delvis afslutning af tilladelse til Bygge- og anlægsarbejde på Ibæk Strandvej 19-25
  319847/20
 • Fra Middelfart Kommune: Udkast til lovliggørende § 8 tilladelse - etablering af boliger på 1. sal, Jernbanegade 2d mfl., 5500 Middelfart
  319858/20
 • Fra Varde Kommune - skovrejsning i interesseområde
  322481/20
 • Fra Cowi: Anvendte pesticider
  323544/20
 • Fra projekt. Henvendelse pga. ændring af projektperiode pga corona samt budget
  323568/20
 • Fra Orbicon: Nørregade 90
  328170/20
 • Fra Miljøteknik A/S: SV: Vedr. kommentering af oplæg til undersøgelser på Strandvejen 238 og Rørkærsvej 32 og 30, Strib, 5500 Middelfart
  316732/20
 • Fra COWI: Økonomistatus
  319318/20
 • Fysioteratpeut - afmelder ydernummer
  318229/20
 • Fra Fredericia Kommune: UDKAST til tillæg til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37
  319919/20
 • SV: Vedr. ændret tidsplan for Region Syddanmarks afprøvning af infrastruktur
  317090/20

Udgående

 • Til borger: Region Syddanmarks bemærkninger til klage til Folketingets Ombudsmand og svar på øvrige henvendelser fra gruppen "Tjæren på Lynfrosten", Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  318075/20
 • Ansøgning til Grøn Buspulje - genudbud af 22 busser i Haderslev-området
  318542/20
 • Evt, projekter til Grøn Buspulje
  318534/20
 • Til Borger, Rapport Brystrupvej 16.pdf
  317671/20
 • Til Borger, Udkast til kortlægning på V2.pdf
  317670/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og afslutning offentlig indsats.pdf
  317669/20
 • Til Aabenraa Kommune, Jordforurening, Brystrupvej 16, Rødekro, lok: 529-100022
  317662/20
 • Til lodsejer - vejledning om indsendt materiale - mat.nr. 1d og 1h Brænøre By, Taps
  317606/20
 • Samarbejdsaftale kursus Aabenraa 2020.pdf
  317169/20
 • Svar til Kræftens Bekæmpelse: Kursus i røgfrit liv - korte samtaler
  317167/20
 • Korrespondance m. Aabenraa Kommune, Omfang af undersøgelser, Aabenraavej 32, 6340 Kruså
  316811/20
 • Afgørelse fra FMKN 18/05030 tidl. NMK-11-00193
  316291/20
 • Til Tønder Kommune, Fremsendelse af afgørelse fra NMK, Algade 14b, 6780 Skæræk
  316290/20
 • Til og fra Miljøstyrelsen - Myndighedshøring af ansøgning om ændring af vilkår for indvinding af klæg - matrnr. 729 Østerende Ballum, Tønder Kommune
  321094/20
 • Til Aabenraa Kommune, § 8-høringssvar, Aabenraavej 32, 6340 Kruså
  315170/20
 • Til lodsejer - Tilsynsnotat ifm. råstofindvinding - matr.nr. 2 Hyrup, Bevtoft
  314952/20
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til §8-ansøgning Industrivej 9, 6850 Vamdrup - Asfaltering af areal Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  314928/20
 • Til Nordfyns kommune: V2-udkast_sam.pdf
  317286/20
 • Til CABINPLANT A/S: Bilag, Kortbilag, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  317937/20
 • Til CABINPLANT A/S: Delareal udgår af kortlægning, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  317929/20
 • Til Sønderborg Kommune: Forespørgsel vedr fremtidigt forløb, matr nr 187 Dynt, Broager
  316725/20
 • Til Rudebeck Byg: Svar vedr. Sdr. Landevej 17 - lok. 519-05715
  318048/20
 • Til Henning Have AS - udkast - Vurdering af efterbehandling - matr.nr. 4i og 4m Gejsing By, Andst.pdf
  315967/20
 • Til Nordfyns Kommune: Rekvirering af dokumentation for opfyldelse af påbud, Lunde Bygade 69, 5450 Otterup
  318034/20
 • Til Danbolig: Sv. henvendelse - forsendelse af sagsakter
  317995/20
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  316882/20
 • Til Nybolig : SV Telefonhenvendelse -div sagsakter
  317939/20
 • Til borger og EDC: Oplysning fra Tinglysningsretten, Adelvadvej 11, Løgumkloster
  318007/20
 • Til borger og Nordfyns Kommune: høring vedr. V1 og V2 kortlægning af Jernbanegade 26a, 5450 Otterup
  317271/20
 • Til Borger, Svar vedr. kortlægningsstatus, Gl. Åbrovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  314972/20
 • Til borger: Kortbilag.pdf
  317273/20
 • Til borger, Korrespondence omkring undersøgelse, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  314949/20
 • Til Vejen Kommune - Høring i henhold til pgf. 10a - matr.nr. 4i og 4m Gejsing By, Andst.pdf
  315970/20
 • Til Bo-To Ejendomme ApS, V1-høring med bilag, Danmarksgade 4, 7100 Vejle
  315212/20
 • TIl Borger: V1-høring.pdf
  317272/20
 • til Assens Kommune - Afsluttende vurdering - udgå af kortlægning: Odensevej 54, 5610 Assens
  318085/20
 • Til Nordfyns Kommune: V2-høring.pdf
  317279/20
 • Til borger: V1-udkast.pdf
  317274/20
 • Til Contea: Forsikringsvurdering
  317538/20
 • Til RAMBØLL: SV:Henvendelse div. gl. sagsakter samt afgørelser
  317410/20
 • Til ejendoms mægler, SV: Gyden 26, Veerst, 6600 Vejen
  316614/20
 • Til praksis: automatisk lukket, evt. andre min/max
  321478/20
 • Til Borger: Svar vedr. forurening Vejrøvænget 8 - 7000 Fredericia
  321894/20
 • Til Borger: Svar Vedr. forurening Vejrøvænget 8 - 7000 Fredericia
  322173/20

22. juni 2020

Indgående

 • Fra Kolding Kommune: vedr. afledning af overfladevand, Industrivej 9, 6850 Vamdrup
  314913/20
 • Jordkælder_Situationsplan_2020-01-17.pdf_CaseNo20-3125__33332-20.pdf
  314095/20
 • Sagsnr. 2020-0216 etablering af jordkælder
  314094/20
 • Fra Tønder Kommune, Anm. om afgørelse fra NMK, Algade 14b, 6780 Skæræk
  316280/20
 • Fra Svendborg kommune: Solvænget 32 (5700) Jordkælder_Situationsplan_2020-01-17.pdf_CaseNo20-3125__33332-20.PDF
  313901/20
 • Jordkælder_Situationsplan_2020-01-17.pdf_CaseNo20-3125__33332-20.PDF
  313902/20
 • kromatogrammer_EUDKVE-00925439.pdf
  313528/20
 • Res_EUDKVE-00925439.pdf
  313527/20
 • EUDKVE-00925439.pdf
  313530/20
 • AR-20-CA-00925439-01.pdf
  313531/20
 • Dokumentationsrapport for etablering af reaktiv væg med BOS200 (Østerstrand)
  312804/20
 • Fra Danske Regioner - Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
  313022/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Dokumentationsprøver I, Bülowsvej 9, Sønderborg
  313881/20
 • Fra Svendborg Kommune, Svar på mail, Skovdongvej 19, 5881 Skårup Fyn
  314139/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. oversigt over anvendelse af bygning på Margaardvej 47, 5580 Nørre Åby
  312704/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Rykker for svar på §8 høring, Linde haven etape 3 og 4
  313269/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  313077/20
 • Fra COWI: Status vedr Citrix løsning
  312415/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Dokumentationsprøver II, Bülowsvej 9, Sønderborg
  313890/20
 • Psykolog - Tidsplan for ydernummerrunden med tiltrædelse 1.1.2022 (F2 DP Id nr.: 2458919)
  313893/20
 • Fra HOME, Henv., Strandvejen 104, 7120 Vejle
  313322/20
 • Fra NIRAS: Tidsplan aflevering notat
  313721/20
 • Fra Vojens Fysioterapi og Træning vedr. afmelding af Pension.
  314060/20
 • Psykolog - Tidsplan - pr. 1.1.2022.doc
  313897/20
 • Fra Middelfart Kommune: Oversigt sammenholdt med overfladeprøver, Margaardvej 47, 5580 Nørre Åby
  312893/20
 • Fra Svendborg Kommune, Mail med situationsplan, Skovdongvej 19, 5881 Skårup Fyn
  314114/20
 • fra Niras - beder om bestemt dokument, Rugårdsvej 286 m.fl
  314803/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Interimsrapport vedr TCE afværge, Linde Allé, Sønderborg
  314518/20
 • Fysioterapeut - Afmelding af ydernummer
  314596/20
 • Fra HR Offset, Anmodning om boligundersøgelse, Grejsdalsvej 23A, 7100 Vejle.pdf
  312938/20
 • Fra Shell: 2020-06-22 Memorandum (in situ remediation, Østerstrand).pdf
  312805/20
 • Fortrolighedserklæring Peoplenet underskrevet
  314937/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om §8 ansøgning, Gremmeløkkevej 21, 5592 Ejby_Vejdirektoratet
  315197/20
 • Fysioterapeut - Opsiger af ydernummer
  318426/20
 • Fra Geoservice: Underskrevet kontrakt 2020
  314894/20
 • Psykolog - Tidsplan - pr. 1.7.2021.doc
  313876/20
 • Psykolog - Tidsplan for ydernummerrunden med tiltrædelse 1.7.2021 (F2 DP Id nr.: 2458790)
  313873/20
 • Fra COWI: Tilbagemelding og resultater juni moniteringen
  314910/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. undersøgelse af byggefeltet, Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby
  315264/20
 • Fra DMR: Sløjfning af boringer, Pulje 21b, Indledende undersøgelser
  315441/20
 • Fra projekt: spørsmål om revideret budget
  324304/20
 • Fysioterapi, overtagelse af kapacitet
  320183/20
 • Fra fonden: indkaldelse til ekstraordinært møde
  319848/20
 • Fra fonden: kommenteret dagsorden
  319861/20

Udgående

 • Til Niras: Underhåndsbud, VTO-oprensning, Skolevej 7. Nr. Aaby
  314340/20
 • Til rådgiver - accept af tilbud på monitering
  313532/20
 • Til rådgiver - accept af igangsættelse af monitering
  313462/20
 • Til rådgiver - kopi af varselsbreve
  313524/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Ny Vestergade 12 - ejer 1.pdf
  313455/20
 • Til virksomhed - varsel monitering 2020 - Ny Vestergade 2-4.pdf
  313453/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Ny Vestergade 14.pdf
  313457/20
 • Til rådgiver - kopi af varselsbreve
  313446/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Ny Vestergade 28 - ejer 2.pdf
  313448/20
 • SV: Monitering Vejlegårdsvej 2020
  313445/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Ny Vestergade 63.pdf
  313451/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Ny Vestergade 51.pdf
  313450/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Ny Vestergade 12 - ejer 2.pdf
  313456/20
 • Til rådgiver - kopi af varselsbreve
  313480/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Ny Vestergade 28 - ejer 1.pdf
  313459/20
 • Til virksomhed - varsel monitering 2020 - Kærvej 14.pdf
  313452/20
 • Til virksomhed - varsel monitering 2020 - Vejlegårdsvej 2.pdf
  313454/20
 • Svar til Danske regioner: Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
  313081/20
 • Svar til Danske Regioner: Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
  320369/20
 • Til NFK, Påbud ikke opfyldt, Præstetoften 5, 5471 Søndersø
  312841/20
 • Til rådgiver - ønske om tilbud på overboring af 2 boringer B401 og B402
  313553/20
 • Til Realkredit Danmark. Fremsendelse af sagsakter i forbindelse med henvendelse
  314306/20
 • Til Energinet, Kortbilag til V1-afgørelse, Mosevej 3, Egtved.pdf
  312533/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Baunholtvej 39, 7100 Vejle
  312926/20
 • Til borger: Orientering om udbud, Skolevej 7, Nr. Aaby
  314322/20
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering vedr. oversigt over bygningen på Margaardvej 47, 5580 Nørre Åby
  312725/20
 • Til COWI: Tilbud ønskes monitering 2020
  313944/20
 • Til grundejer: Kortbilag_V1-kortlægning_en del af Karensdalvej 100, 7100 Vejle
  312335/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr matrikelændring - Lokalitet: 540-81459, matr.nr. 854a Sønderborg, Gerlachsgade 10, 6400
  312900/20
 • Til borger_V1-høring med bilag, Baunholtvej 39, 7100 Vejle
  312931/20
 • Til Fam Ejendomme Aps, V1-høring, Dianavej 2, 7100 Vejle.pdf
  314082/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Karensdalvej 100, 7100 Vejle
  312305/20
 • til Niras - kopi af reigionens tidligere udtalelse til oplæg, Rugårdsvej 286 m.fl
  314809/20
 • Til Energinet, V1-kortlægning, Mosevej 3, Egtved.pdf
  312544/20
 • Til Geodatastyrelsen: Vedr ophævelse af notering, Adelvadvej 11, Løgumkloster
  313466/20
 • Til borger: V2-afgørelse, risiko for grundvand, med bilag.pdf
  314192/20
 • Til EDC. Henvendelse; Afgørelser
  314333/20
 • Til Middelfart Kommune: SV: Orientering om fund af kobber over afskæringskriteriet, ved Fynsvej 68, 5500 Middelfart
  312842/20
 • Til EDC: Orientering om forespørgsel ved Geodatastyrelsen om ophævelse af notering, Adelvadvej 11, Løgumkloster
  313485/20
 • Til Borger, V1-høring, Tykhøjetvej 25, Give.pdf
  313185/20
 • Til Fam Ejendomme Aps, V1-kortbilag, høring, Dianavej 2, 7100 Vejle.pdf
  314079/20
 • Rykker for svar på uddybende spørgsmål til leverandør
  314088/20
 • Til MiljøDK: Svar på henvendelse vedr. gravearbejde på V1 kortlagt grund, Søndergårdsvænget 13, 5450 Otterup
  314484/20
 • Til Brdr. Larsen Spedition, V1-afgørelse, Englandsvej 13, 7100 Vejle.pdf
  312434/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Englandsvej 13, Vejle.pdf
  312421/20
 • Til Sønderborg Kommune: § 19 tilladelse til arbejdsplads ved Bülowsvej 9, Sønderborg.
  313238/20
 • Til NIRAS: Tidsplan for notat
  312953/20
 • Til Svendborg Kommune, Vedr. slagge under staldbygning, Skovdongvej 19. 5881 Skårup Fyn
  314107/20
 • Til Fam Ejendomme Aps, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Dianavej 2, 7100 Vejle.pdf
  314081/20
 • Til borger: Sv. på telefonhenvendelse vedr. boligerklæring
  313572/20
 • Til Kommune Skovrejsning i råstofområde
  313837/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Tykhøjetvej 25, Give.pdf
  313179/20
 • Til HOME, Svar på henv., Strandvejen 104, 7120 Vejle
  313330/20
 • Til Energinet, Kortbilag til V1-afgørelse, Mosevej 3, Egtved.pdf
  312599/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Tykhøjetvej 25, Give.pdf
  313165/20
 • til HR Offset, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Grejsdalsvej 23, 7100 Vejle
  312945/20
 • Til COWI: Svar vedr manglende Citrix-løsning
  312423/20
 • Til Svendborg Kommune, Spørgsmål omkring slaggeudlægning, Skovdongvej 19, 5881 Skårup Fyn
  314125/20
 • Til DMR: Underhåndsbud, VTO-oprensning, Skolevej 7. Nr. Aaby
  314330/20
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. en del af Karensdalvej 100, 7100 Vejle - V1-kortlægning på en del
  312405/20
 • Til Geodatastyrelsen: Dialog vedr tinglyst kortlægning, Adelvadvej 11, Løgumkloster
  314936/20
 • Til Odense Kommune: Regionen svar vedr. § 8, tunnelering af regnvandsledning, Rømersvej 2A, 5200 Odense V
  314170/20
 • Til Energinet, V1-kortlægning, Mosevej 3, Egtved.pdf
  312604/20
 • Alle V0-breve samlet, Finlandsvej 30, Boråsvej 2-44Q, 7100 Vejle
  318140/20

21. juni 2020

Indgående

 • fra borger indsigelse kortlægning V2 slagge Møgelbjergvej 16 6800 Varde. lok nr 573-81010Slagger
  317643/20

Udgående

 • Til grundejerforeningen, V0-orienteringsbrev - Boråsvej 44Q, 7100 Vejle
  318138/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Finlandsvej 30, 7100 Vejle
  318139/20

20. juni 2020

Indgående

 • Fra Borger: Vedr. forurening Vejrøvænget 8 - 7000 Fredericia
  321885/20

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Status på endeligt påbud? Herregårdscentret 40, 5600 Faaborg
  312000/20
 • Til borger: Orientering om tilbagemelding på undersøgelsesoplæg til rådgiver, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  311999/20
 • Til DGE og borger: Kommentarer til oplæg til undersøgelse, Tarupvej 27, Årslev
  311998/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering, samt forespørgsel af supplerende materiale, Nannasvej 1, 5750 Ringe
  311995/20
 • Til borgere: Bilag - Kortbilag, delareal udgår efter oprensning, Nannasvej 1
  311994/20
 • Til borgere: Delareal udgår af kortlægningen, Nannasvej 1, 5750 Ringe, matr.nr. 1by, Ringe By, Ringe
  311992/20
 • Til borgere: Bilag - Delareal udgår efter oprensning, Nannasvej 1, Ringe
  311993/20

19. juni 2020

Indgående

 • Korrespondance mlm. Kommune og Borger, Myndigheders roller ift. salg af Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  312158/20
 • SV: Nye systemindstillinger i version 2019 og manual
  312123/20
 • 06.2 Rapport - Serviceeftersyn-af-jernbanen OK.pdf
  311544/20
 • 07.2 LTM analyser - Lillebælt OK.pdf
  311492/20
 • SVAR fra D4: Plan for fejlretning af test-supportsager
  311594/20
 • Fra Kolding Kommune: Kvitteringsmail vedr. anmodning om status for dokumentationsrapport
  311450/20
 • 2611_001.pdf
  319669/20
 • X-drev og Acadre
  319670/20
 • Fra Ingeniør'ne, Oplæg til supplerende undersøgelse, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  318356/20
 • Fra Ingeniør'ne, Kortbilag - supplerende undersøgelse, Rismarksvej 52, Odense V
  318357/20
 • Fra Ingeniør'ne, Oplæg til supplerende forureningsundersøgelse ifm. § 8, Rismarksvej 52, 5200 Odense V
  318355/20
 • Fra MiljøDK: Henvendelse vedr. gravearbejde på V1 kortlagt grund, Søndergårdsvænget 13, 5450 Otterup
  314466/20
 • Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
  312259/20
 • Fra Langeland Kommune - Henvendelse om jordforurening på Østergade 72, 5900 Rudkøbing
  320117/20
 • SV: Status vedr. Knæ/hofte
  317962/20
 • RE: Certificering
  317968/20
 • Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 17-06-2020 - Region Syddanmark
  310209/20
 • Ændring af ejerskab FysioDanmark Odense
  312242/20
 • SV: Ansøgninger om stykprisafregninger OUH
  312197/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om fund af kobber over afskæringskriteriet, ved Fynsvej 68, 5500 Middelfart
  312823/20
 • Re: Certificering
  310537/20
 • Fra Landinspektør: Vejareal nedlægges - omfattet af forurening?
  309428/20
 • fra styrelser og foreninger RÅSTOF kvitteringer fra myndigheder og foreninger
  311449/20
 • Fra Niras: Oplæg - Søndersø Industriområde
  311682/20
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 22. juni 2020
  309155/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Svendborg Landevej 9, 5871 Frørup.pdf
  310223/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Langagervej 14, 7120 Vejle Ø.pdf
  311226/20
 • Fra NIRAS: Endeligt GeoProbe Notat og tilbud boring
  310701/20
 • Tilmeldingsblanket - som palliativ fysioterapeut
  310363/20
 • Fra DK Råstof - skitse over intern kørevej - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  311221/20

Udgående

 • Til Varde Kommune: Kopi af V2 varsling, Nørregade 3 og 7, Varde 573-81109
  311943/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel om kommunens vurdering af midlertidig opfølgning på Geoprobe-undersøgelser, SV: Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  311883/20
 • Aktiviteter i forbindelse med TdF
  311802/20
 • Til borger og Odense Kommune: Høringsbreve vedr. lok. nr. 461-00129, Vesterbro 28, Odense C
  311577/20
 • Til borger og Odense kommune: Høringsbreve vedr. lok. nr. 461-00129, Vesterbro 28, Odense C
  311575/20
 • Til D4: Plan for fejlretning af test-supportsager
  311143/20
 • Til regioner, udvalgte kommuner, SST, organisationer m.m.: Invitation til at deltage i workshop til udvikling af materiale til forebyggelse af unges brug af snus
  311113/20
 • Invitation til snusworkshop 13. august 2020.pdf
  314659/20
 • Til Udbetaling DK, Anmodning om disponering af midler til VTO afværge
  310571/20
 • VS: høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding Kolding kommune matr. nr. 5g, 6l Lejrskov by, Lejrskov
  311770/20
 • SV: Vedr. Ansøgning om tillæg til tilladelse til råstofindvinding, Kliplev Grusgrav
  309065/20
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse 2
  311756/20
 • Til COWI: Tilbagemelding på notat og fremtidig indsats
  311430/20
 • Til Landinspektør: Svar på spørgsmål om vejareal
  311404/20
 • Til Borger: Fremsendelse af rapport
  310908/20
 • Til vadehavskommunerne, RÅSTOF, Indkaldelse til koordinationsmøde vedr. klægansøgninger på råstofområdet
  311486/20
 • til naboer RÅSTOF Flette Følgeskrivelse til naboer, sendt til doc2mail.docx
  311455/20
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår af V1, samt areal, der forbliver V1, lok. 445-70117
  311978/20
 • Til Borger, Udgår inden kortlægning efter hist. gennemgang, Skolevej 1.pdf
  310621/20
 • Til Mægler: Fremsendelse af materiale
  309093/20
 • Til grundejer: En del udgår af kortlægning, Fynsvej 54, 5500 Middelfart
  311972/20
 • Til Rambøll: Svar på henvendelse del 3
  310891/20
 • Til Borger: V2-høring, din ejendom er forurenet, Nørregade 7, Varde.pdf
  311938/20
 • Til lodsejer RÅSTOF Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende ler på matr. nr. 7n og 90 Skalbjerg By, Vissenbjerg og 40b Magtenbølle By, Vissenbjerg
  311365/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Svendborg Landevej 9, 5871 Frørup
  310232/20
 • Til Kolding Kommune: Opklaring mht status for jordforurening - Trindholmsgade 2, 6000 Kolding
  310562/20
 • Til Kystdirektoratet, RÅSTOF, Orientering om indkaldelse til koordinationsmøde vedr. klægansøgninger på råstofområdet
  311503/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Langagervej 14, 7120 Vejle Øst
  311248/20
 • Til borger og Kolding Kommune: Orientering om areal der udgår inden kortlægning, Trindholmsgade 2, Kolding
  311581/20
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af Fynsvej 54, 5500 Middelfart, Middelfart Kommune - udgår af V1-kortlægning
  311980/20
 • Til K.V. Markussen A/S, Afgørelse om ændret indsats
  311966/20
 • Til Rambøll: Svar på forespørgsel del 2
  310872/20
 • Til Borger: V2-høring, din ejendom er forurenet inkl. bilag, Nørregade 3, Varde.pdf
  311696/20
 • Til Rambøll: Svar på henvendelse del 1
  310869/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Vejlegårdsvej 8.pdf
  313538/20
 • Til virksomhed - varsel monitering 2020 - Ny Vestergade 2-4.pdf
  313540/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Vejlegårdsvej 3, 6.pdf
  313544/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Vejlegårdsvej 2.pdf
  313543/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Vejlegårdsvej 10.pdf
  313539/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Vejlegårdsvej 1.pdf
  313541/20
 • Til grundejer - varsel monitering 2020 - Vejlegårdsvej 7.pdf
  313536/20
 • Til ejendomsmægler: svar på henvendelse
  311763/20
 • Til naboer - Svar på partshøringssvar - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By.pdf
  311205/20
 • Til Svendborg Kommune. SV: Referat fra møde om fremdriften og resultaterne i Partnerskabet, Skovmølleværket den 2. juni 2020
  310743/20
 • Ejerforeningen Vardevej 26, V0-orienteringsbrev - Vardevej 26A-26C, 7100 Vejle
  319193/20

18. juni 2020

Indgående

 • SV: Konference aflyst
  308718/20
 • Fra borger: Status på tilbagemelding på oplæg? Tarupvej 27, 5792 Årslev
  310231/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Midlertidig opfølgning på Geoprobe-undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  310237/20
 • Fra DGE: Mail send til kommunen ang. undersøgelser med Geoprobe OK Allested-Vejle Broby, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  310238/20
 • Fra kommunen - Påbud - info om muligt utætte boringer
  313550/20
 • Fra DMR: Pulje 10 Libavej : Supplerende analyser fase 4
  308211/20
 • Fra Odense Kommune, Vedr. §8 til projekt, Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV
  307955/20
 • Fra Kolding Kommune, Orientering, Gl. Ålbovej 2, Sdr. Stenderup.
  307750/20
 • SV: SV: vejadgang ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  309128/20
 • CaseNo18-37363_UDKAST Afgørelse - tilladelse til vejadgang til Koldingvej_DocNo135041-20_v1.PDF
  309129/20
 • Fra Kolding Kommune: § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejder - Vaskehal, biorensningsanlæg m.v. - Vejlevej 355, 6000 Kolding
  309141/20
 • Information om LUP 2020
  309546/20
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse til ADC, Nordborgvej 81, Nordborg
  309390/20
 • Fra indvinder, RÅSTOF, Kvitteringssvar for modtagelse af tillæg.nr.474 Uge Ejerlav, Uge
  309426/20
 • Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 17-06-2020 - regneark
  310214/20
 • fra Orbicon Dokumentation sløjfning af boringer Vingårdsvej 15
  307118/20
 • Medicinrådets anbefaling vedrørende atezolizumab i kombination med carboplatin og etoposid til småcellet lungekræft - vers. 1.0
  306563/20
 • Fra COWI: Ny statusmøde kortlægningsopgaven
  308112/20
 • Fra COWI: Status borearbejde og analyser
  306836/20
 • Eksempler CE mærkning + opgaven fra RSI
  308464/20
 • Fra Bech-Brunn Advokatfirmaet: Kvittering for fremsendelse af rapport i sagen fra Nørrebyvej 16, 6623 Vorbasse - Vedr. jordforurening [IWOV-Legal.FID3742928]
  308700/20
 • Fornyet høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
  307045/20
 • Fra Bech-Brunn Advokatfirmaet: Vedr. K12116-4006: Nørrebyvej 16, 6623 Vorbasse - Vedr. jordforurening [IWOV-Legal.FID3742928]
  308693/20
 • Fra Trapholt - Årsberetning 2019 Trapholt
  307692/20
 • fra Orbicon Dokumentation på sløjfning af boringer Hagenborgvej 3
  307099/20
 • fra Orbicon Dokumentation sløjfning af boringer Søndergade 2
  307136/20
 • fra Kerteminde Kommune - spørger til status på det reviderede oplæg til forureningsundersøgelse på Nordre Havnekaj, Kerteminde
  307565/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Trædballehusvej 5, 7100 vejle.pdf
  308637/20
 • Fra museet - Svar på høring af udkast til screeningsafgørelse - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær, Aabenraa Kommune
  309040/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Anmeldelse af besøg
  308408/20
 • fra Orbicon Rev. GeoGIS rapport Vingårdsvej
  306673/20
 • Fra Svendborg Kommune. Referat fra møde om fremdriften og resultaterne i Partnerskabet, Skovmølleværket den 2. juni 2020
  310740/20
 • Pukkelafvikling SHS
  312195/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Fund af olietnk
  314572/20

Udgående

 • Til Rigsarkivet: Formpipe forventer at kunne aflevere i uge 1/2021
  308641/20
 • Til Formpipe: Kvittering for tidsplan - aflevering til RA uge 1/2021
  308627/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Trædballehusvej 5, 7100 Vejle
  308644/20
 • Til Borger, Mailkorrespondence, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  308059/20
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  307907/20
 • Til Rambøll: Status for notat GeoProbe
  307196/20
 • Til Svendborg Kommune og borger: Vedrørende tilsyn på matr nr 22b Lunde By, Lunde
  308726/20
 • Til DMR: Ændringer i oplæg godkendt
  306579/20
 • Til Borger og Sønderborg Kommune: høring af V1-kortlægning, Sundsmarkvej 4 og Goethesgade 9, Sønderborg
  308505/20
 • Til Borger: Høring detailprojekt
  306898/20
 • Til COWI: Svar vedr nyt statusmøde kortlægningsopgaven
  308122/20
 • Til Aabenraa Kommune: Svar vedr bolig definition og informationniveau, Nr. Hostrupvej 15. 6230 Rødekro, lok.nr. 529-40100
  307889/20
 • til Kerteminde Kommune - SV: Status på det reviderede oplæg til forureningsundersøgelse på Nordre Havnekaj, Kerteminde
  307584/20
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 22. juni 2020
  307754/20
 • Til DMR: Ændringer i oplæg godkendt
  306583/20
 • Til projekt: anmodning vedr. tilsagnskontrakt
  307335/20
 • til Niras - SV: Sagsmateriale. Paarupvej 5A, 5210 Odense NV m.fl. Lok. nr. 461-81258, sag 18-56482
  308619/20
 • Til Nyborg Kommune: Regionens svar vedr. §8-pligt, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg
  308363/20
 • Til SUM: Region Syddanmarks svar på FORNYET høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
  308553/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Grejsdalsvej 399, 7100 Vejle.pdf
  306998/20
 • til borger - SVAR3: rapport værditabsundersøgelse 2019 Hyldegårdsvej 5 ...
  308493/20
 • Til borger, V1-høring, Rønshovedvej 19, 7100 Vejle.pdf
  308080/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Rønshovedvej 19, 7100 Vejle.pdf
  308079/20
 • Rådgiver - aftale om konkret pgave - ressourcepersoner
  306287/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Grejsdalsvej 399, 7100 Vejle.pdf
  307000/20
 • Til elselskab -Foreløbig vurdering af kabelanlæg i råstofinteresseområder
  306573/20
 • Til firma - svar og spørgsmål om opstilling af solceller i interesseområde
  306894/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Rønshovedvej 19, 7100 Vejle.pdf
  308077/20
 • Til borger, V1-høring, Grejsdalsvej 399, 7100 Vejle.pdf
  307001/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Orientering om afgørelse om tillæg til tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune.
  311451/20
 • Til parter, myndigheder og klageberettigede, RÅSTOF, Tillæg til tilladelse matr.nr.474 Uge Ejerlav, Uge - Følgebrev afgørelse 474 Uge.pdf
  309406/20
 • Til organisationer, RÅSTOF, Orientering om tillæg til tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune.
  311456/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Tillæg til tilladelse matr.nr.474 Uge Ejerlav, Uge - TIL UDSENDELSE SAMLET 474 UGE.pdf
  309402/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med tillæg til tilladelse matr.nr.474 Uge Ejerlav, Uge
  309399/20
 • Til Bech-Brunn Advokatfirmaet: SV: K12116-4006: Nørrebyvej 16, 6623 Vorbasse - Vedr. jordforurening [IWOV-Legal.FID3742928]
  308697/20
 • til Borger SVAR1: sender 3 undersøgelser - Strandvejen 50, 5240 Odense NØ
  308444/20
 • Til HR OFFSET ApS, V1-høring med bilag, Grejsdalsvej 23A, 23B, 7100 Vejle
  308284/20
 • til borger - SVAR2: rapporter 2006-07 Hyldegårdsvej 5, 9 ....
  308477/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Grejsdalsvej 340A, 7100 Vejle
  318147/20
 • Til borger 1, V0-orienteringsbrev - Vardevej 30, 7100 Vejle
  318837/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vardevej 26A-26C, 7100 Vejle
  319195/20
 • Til borger 2, V0-orienteringsbrev - Vestergade 21A-D, 7100 Vejle
  318899/20
 • Til Ejerforeningen Vestergade 34, V0-orienteringsbrev - Vestergade 34A-E, 7100 Vejle
  319255/20
 • Til borger 3, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle
  318872/20
 • Til borger 3, V0-orienteringsbrev - Vardevej 30, 7100 Vejle
  318846/20
 • Til borger 1, V0-orienteringsbrev - Vestergade 21A-D, 7100 Vejle
  318896/20
 • Til JH ERHVERVS-& BOLIGUDLEJNING ApS, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 32, 7100 Vejle
  318855/20
 • Til borger 1, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle
  318864/20
 • Til borger 1, V0-orienteringsbrev - Vestergade 34A-E, 7100 Vejle
  319250/20
 • Til Ejerforeningen Vesterbrogade 81-83 , V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle
  318882/20
 • Til borger 4, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle
  318877/20
 • Til borger 2, V0-orienteringsbrev - Vestergade 34A-E, 7100 Vejle
  319252/20
 • Til borger 3, V0-orienteringsbrev - Vestergade 34A-E, 7100 Vejle
  319254/20
 • Til Boligforeningen Østerbo, V0-orienteringsbrev - Aagade 2C, 7100 Vejle
  318819/20
 • Til borger 3, V0-orienteringsbrev - Vestergade 21A-D, 7100 Vejle
  318900/20
 • Til Castor Properties, V0-orienteringsbrev - Vissingsgade 5B, 7100 Vejle
  318165/20
 • Til Bruun Ejendomme, V0-orienteringsbrev - Ørstedsgade 19A-C, 7100 Vejle
  318811/20
 • Til borger 2, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle
  318866/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Aagade 51, 7100 Vejle
  318828/20
 • Til borger 5, V0-orienteringsbrev - Vesterbrogade 81A-B, 83A-B, 7100 Vejle
  318879/20
 • Til borger 2, V0-orienteringsbrev - Vardevej 30, 7100 Vejle
  318841/20
 • Til Bo-To Ejendomme, V0-orienteringsbrev - Ørstedsgade 17A-B, 7100 Vejle
  318804/20

17. juni 2020

Indgående

 • 185576-20_v1_Ansøgning om Landzonetilladelse til anlæg af Motorikpark på matrikel 374 Holbøl By.pdf.PDF
  306591/20
 • 183199-20_v1_Bilag 2.docx.PDF
  306592/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Anmodning om § 8 høringssvar, Aabenraavej 32, 6340 Kruså
  306588/20
 • 185577-20_v1_JORDLEJEKONTRAKT for areal til Motorikpark.pdf.PDF
  306590/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "Anmodning om §8 høringssvar" - udkast til § 8 tilladelse til etablering af motorikbane på tidligere fyldplads
  306589/20
 • Fra Odense Kommune: Forespørgsel om sparring ifm. risikovurdering til § 8-udkast, Brændekildevej 43, 5250 Odense SV
  306516/20
 • SV: vejadgang ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  309126/20
 • Fra Borger, Salg af ejendom, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  306420/20
 • Fra NFK, Spild fra villaolietank, Præstetoften 5, 5471 Søndersø
  312820/20
 • Fra Kolding Kommune: §8-ansøgning Industrivej 9, 6850 Vamdrup - Asfaltering af areal Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  306503/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Supplerende arkivmateriale, Snedkervej 11, 6710 Esbjerg V
  305965/20
 • Fra Borger, Henv omkring undersøgelse, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  307845/20
 • VS fra Niras: henvendelse Sagsmateriale. Paarupvej 5A, 5210 Odense NV m.fl. Lok. nr. 461-81258
  308613/20
 • Fra DMR: Opdatering af oplæg og økonomi efter besigtigelse
  306574/20
 • Fra DMR: Opdatering af oplæg og økonomi efter besigtigelse
  306569/20
 • fra Nybolig - SV_ rettelse hus. nr. 2 (ikke 6)- til Nybolig - Svar henvendelse - Ganderupvej 2, 6510 Gram
  305804/20
 • Fra COWI: Vedr. afsætning af boringer
  304624/20
 • Fra Rambøll: Underskrevet reetableringserklæring
  305775/20
 • Fra Rambøll: Detailprojektering endelig
  306433/20
 • Ny §2 fysioterapeut i Nyborg området fra august 2020
  305162/20
 • fra Nybiolig - henvendelse Vedr. ejendommen Ganderupvej 6, 6510 Gram
  305307/20
 • Fra COWI: Vedr. boringsafslutninger
  304733/20
 • Fra projekt: PM om midler fra fond
  306856/20
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende inflammatoriske lidelser i næse-hals-regionen
  306499/20
 • Fra COWI: Vedr. boringsafslutninger
  304707/20
 • Fra Vadehavsforum: Oplysninger om Vadehavsforum 2019
  314866/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, oprensning ved P-3775 (MST Id nr.: 1290623)
  309188/20
 • fra Varde kommune Høring vedr. matrikulære ændringer af V1-kortlagt areal
  316564/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Opfyldelse af oprensningspåbud, Lunde Bygade 69, 5450 Otterup
  318024/20
 • Re: Invitation til Karrieremessen, Vita Politica 2020
  322747/20
 • Fra JydskeVestkysten: Anmodning om aktindsigt
  325531/20
 • Fra Vejle Kommune: Vedr. Flegmade 9-13, 7100 Vejle
  325765/20

Udgående

 • Nye systemindstillinger i version 2019 og manual
  311159/20
 • VS: Artikel til Fagbladet FOA
  305554/20
 • Til Borger: V1-kortlægning af del af Flintagergårdvej 95, 5250 Odense SV, matr.nr. 15e Belinge By, Bellinge
  304608/20
 • Til Borger: Bilag - V1-afgørelse
  304609/20
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Vejlevej 71, 7300 Jelling.pdf
  305361/20
 • Til Nordfyns Kommune og Veflinge Vandværk: Notat over monitering Bystævnet 41, Veflinge
  306184/20
 • til Nybolig - rettelse hus. nr. 2 (ikke 6)- til Nybolig - Svar henvendelse - Ganderupvej 2, 6510 Gram
  305390/20
 • Til HSM, V1-afgørelse, Ågade 49, 7323 Give
  304382/20
 • Til Rambøll: Kommentar til projekt
  305748/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Bredsten Landeveej 99, Give.pdf
  304637/20
 • til Nordfyns Kommune - Erindring - SV: Påbud matr. nr. 5S, Emmelev By
  305009/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Danfoss Park, Nordborg, Cooling, matr. nr. 117, 350 og 691 (7000K) Svenstrup Ejerlav, Svenstrup, 523-06010
  306166/20
 • til Borgere, V1-afgørelse, Bredsten Landevej 99, Give.pdf
  304642/20
 • til Assens Kommune - erindring dokumentation jf. §8-Tilladelse til Byggeri på Nørre Alle 29, 5610 Assens
  305105/20
 • Til borger, Svar på henvendelse, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  304364/20
 • Til Bredsten-Balle Auto ApS, V1-afgørelse, Ballevej 26, 7182 Bredsten
  304320/20
 • Til borger_V1-afgørelse, Bæksgårdvej 15, 18, 7323 Give
  304349/20
 • til Esbjerg Kommune korrespondance om analyserapporter Risagervej 10, 6740 Bramming
  305015/20
 • til Nybolig - Svar henvendelse m bilag - Ganderupvej 6, 6510 Gram
  305353/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Bæksgårdvej 15, 18, 7323 Give
  304347/20
 • Til COWI: Vedr. boringsafslutninger i terræn grundet græsslåning
  304630/20
 • Til yder: ændring til CVR.
  305050/20
 • Til COWI: Vedr. boringsafslutninger
  304710/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Horsensvej 578A-B, 7120 Vejle Øst
  318156/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Baunholtvej 68, 7100 Vejle
  318135/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Hover Kirkevej 272, 7100 Vejle
  318158/20
 • TIl Vejle Kommune, V0-orienteringsbrev - Nyboesgade 35A, 35B, 37, 7100 Vejle
  318133/20
 • Til Vadehavsforum: Forespørgsel om oplysninger om Vadehavsforum
  314867/20
 • Til Lejerbo Grejs, V0-orienteringsbrev - Grejs Bakke 13, 7100 Vejle
  318141/20
 • Til Vejle Kommune, V0-orienteringsbrev - Grejsdalsvej 155A, 7100 Vejle
  318145/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Horsensvej 576, 7120 Vejle Øst
  318154/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Grejsdals Vænge 12, 7100 Vejle
  318142/20
 • Til MK-Ejendomme ApS, V0-orienteringsbrev - Grejsdalsvej 233A, 7100 Vejle
  318143/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - A C Møllersvej 3, 7100 Vejle
  318124/20
 • SLETTES
  319118/20
 • Til borger 2, V0-orienteringsbrev - Ingvard Andersensvej 8-10, 7100 Vejle
  318163/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Strandvejen 83, 7120 Vejle Øst
  319034/20
 • Til EJENDOMMEN NØRREGADE 10-12 , V0-orienteringsbrev - Nørregade 12A-12G, 7100 Vejle
  319181/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Juelsmindevej 219, 7120 Vejle Øst
  318972/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Møgelholt 23, 7100 Vejle
  319105/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Krogagervej 59, 7100 Vejle
  319081/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Horsensvej 4A, 7100 Vejle
  319172/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Søndergade 16A-B, 7100 Vejle
  319049/20
 • Til CGI ApS, V0-orienteringsbrev - Bommerhavevej 17, 7100 Vejle
  318136/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Engumvej 150, 7120 Vejle Øst
  318137/20
 • Til Danish Crown, V0-orienteringsbrev - Abelones Plads 2X, 7100 Vejle
  318134/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Grejsdalsvej 8, 7100 Vejle
  318151/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Grejsdalsvej 341, 7100 Vejle
  318149/20
 • Til borger Svar på aktindsigt - mail 1 af 6
  322796/20
 • Til HEM EJD. INVEST ApS, V0-orienteringsbrev - Lomholtvej 8, 7100 Vejle
  319095/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Ibækvej 141, 7100 Vejle
  318160/20
 • Til Ejendomsselskabet, V0-orienteringsbrev - Dæmningen 19, 7100 Vejle
  319221/20
 • Til BOLIGFORENINGEN ØSTERBO A M B A, V0-orienteringsbrev - Jernbanegade 8, 7100 Vejle
  318955/20
 • Til Slyngborg Invest ApS, V0-orienteringsbrev - Jernbanegade 20, 7100 Vejle
  318948/20
 • Til Bo-To Ejendomme ApS, V0-orienteringsbrev - Jellingvej 102, 7100 Vejle
  318915/20
 • Til borger 1, V0-orienteringsbrev - Odinsgade 30, 7100 Vejle
  319132/20
 • Til EBL HOLDING AS, V0-orienteringsbrev - Spangager 18, 7120 Vejle
  318962/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Skibetvej 14, 7100 Vejle
  318929/20
 • Til Ejerforeningen, V0-orienteringsbrev - Odinsgade 30, 7100 Vejle
  319135/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vardevej 120, 7100 Vejle
  319068/20
 • Til Søgaard Erhverv ApS, V0-orienteringsbrev - Lomholtvej 10, 7100 Vejle
  319097/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Jennumvej 72, 7100 Vejle
  318939/20
 • Til borger 2, V0-orienteringsbrev - Odinsgade 30, 7100 Vejle
  319134/20
 • Til Sct Norberts Stiftelse, V0-orienteringsbrev - Fjellegade 2, 7100 Vejle
  319239/20
 • Til borger 1, V0-orienteringsbrev - Ingvard Andersensvej 8-10, 7100 Vejle
  318162/20

16. juni 2020

Indgående

 • Fra VSM Contractors: Kvittering for modtagelse af orientering om forventet svartid på høringssvar, Smedevej 12 , 5690 Tommerup st.
  304556/20
 • Fra VSM Contractors: Høringssvar vedr. Smedevej 12 , 5690 Tommerup st.
  304548/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, svar om støjkilder og beregning til beboelse matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  312618/20
 • Fra Aabenraa Kommune: mail med § 8 tilladelse til bygningsændringer, Flensborglandevej 83, 6360 Tinglev, lok.nr. 580-81008
  301980/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Bilag til "mail" - § 8 tilladelse til bygningsændringer, Flensborglandevej 83, Tinglev
  301981/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Nyt udkast til §8 DC cooling, Nordborgvej 81, Nordborg
  302089/20
 • Fra Svendborg Kommune: Tilbagemelding til grundejer om mail sendt på BBR.dk til Svendborg kommune, Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg
  304231/20
 • Fra MST til RSD: The Danish EPA forwards new notification (MST Id nr.: 1283244) - Dk008054.pdf
  304002/20
 • Fra DGE. Tingskovhedevej 21, Christiansfeld
  299186/20
 • Fra MST til RSD: The Danish EPA forwards new notification (MST Id nr.: 1283244) - 0389 001.pdf
  304004/20
 • Fra MST til RSD: The Danish EPA forwards new notification (MST Id nr.: 1283244) - DK 008054 Part 3.pdf
  304013/20
 • Udtalelse fra Vejle Kommune - september 2019
  302443/20
 • Fra MST til RSD: The Danish EPA forwards new notification (MST Id nr.: 1283244) - DK 008054 Part 5.pdf
  304017/20
 • fra Advokat Henvendelse Middelfartvej 499, 5491 Blommenslyst
  303951/20
 • Fra GEUS til RSD: Dagsorden til møde på tordag FGFA/SUBWATER - 2020 06 18_Subwater_Agenda.docx
  303994/20
 • Fra Odense Kommune, Kvittering for modtagelse, Middelfartvej 256, 5200 Odense V
  302556/20
 • Fra Uddannelsescentret Fredericia: Bekræftelse vedr. bookingnr. 4419
  303706/20
 • Fra MST til RSD: The Danish EPA forwards new notification (MST Id nr.: 1283244) - DK 008054 Annex 1A.pdf
  304007/20
 • Fra MST til RSD: The Danish EPA forwards new notification
  304001/20
 • Fra Niras: Notat over monitering Bystævnet 41
  303938/20
 • Tidligere afgørelse
  302384/20
 • Udtalelse fra Vejle Kommune - Juni 2020
  302447/20
 • Fra Niras: Bystævnet 41 - økonomioversigt 160620
  303935/20
 • Fra GEUS til Region Syddanmark: Dagsorden til møde på tordag FGFA/SUBWATER - image001.png
  303992/20
 • Fra MST til RSD: The Danish EPA forwards new notification (MST Id nr.: 1283244) - DK 008054 Part 1.pdf
  304011/20
 • Fra MST til RSD: The Danish EPA forwards new notification (MST Id nr.: 1283244) - DK 008054 Analysis.pdf
  304009/20
 • Ansøgning til SU møde den 23/6-20
  302238/20
 • Fra MST til RSD: Danish EPA forwards new notification (MST Id nr.: 1283244) - DK 008054 Part 2.pdf
  304012/20
 • Fra MST til RSD: The Danish EPA forwards new notification (MST Id nr.: 1283244) - DK 008054 Part 4.pdf
  304015/20
 • Dagsorden til møde på tordag FGFA/SUBWATER
  303973/20
 • Fra Rambøll: Detailprojekt i udkast
  303627/20
 • PRO Hjerte: Referat fra dagens telefonmøde
  305863/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. hvor udvidelserne skal foregå på lok. nr. 410-81082
  306004/20
 • Jura og PRO skemaer
  305568/20
 • Fra Formpipe: Status på opgradering af MSXML
  304312/20
 • Psykolog - ansøgning om flytning af klinik
  304339/20
 • SV: Så er der sat navn på formanden -
  305571/20
 • Udtalelse fra Vejle Kommune - september 2019
  306925/20
 • Fra Borger, Henvendelse vedr. undersøgelse, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  304361/20
 • Fagbladet FOA: Henvendelse vedr. hjemtagning af ambulancedriften
  305550/20
 • fra grundejer - Telefonhenvendelse - 621-00287
  304775/20
 • Fra Formpipe: Statusopdatering på MSXML-opdatering
  305654/20
 • Fwd: Vi har modtaget en bestilling på dine vegne - REQ0250351
  305765/20
 • Tidligere afgørelse
  306922/20
 • Ansøgning til SU møde den 23/6-20
  306747/20
 • Udtalelse fra Vejle Kommune - Juni 2020
  306972/20
 • Fra Nymølle: Vedr. Ansøgning om tillæg til tilladelse til råstofindvinding, Kliplev Grusgrav
  309057/20
 • Fra Vejle Kommune: VS: Vedr. oplæg til supplerende undersøgelser ved OK tankstation, Horsensvej 329, 2120 Vejle Øst
  310222/20
 • Fra Vejle Kommune: VS: Resultat af forureningsundersøgelse ved OK tankstation, Horsensvej 329, 2120 Vejle Øst
  310212/20
 • Ansøgninger om stykprisafregninger OUH
  312187/20
 • Fra Svendborg Forsyning. SV: UDKAST til referat fra Partnerskab Skovmølleværket 020620
  310736/20
 • Fra Odense: Kommunens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, tidl. gartneri, Markhaven 86, 5320 Agedrup
  316277/20
 • Fra Assens Kommune: Kommunens bemærkninger til kortlægningsvurdering, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  317153/20
 • Fra SWECO - Dokumentation for sløjfning af boringer
  320080/20

Udgående

 • Til VSM Contractors: Orientering om forventet svartid på høringssvar, Smedevej 12 , 5690 Tommerup st.
  304551/20
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Indledende undersøgelse, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  303423/20
 • Til Svendborg Kommune: Tilbagemelding på orientering om mail sendt på BBR.dk til Svendborg kommune, Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg
  304230/20
 • til Advokat Svar på henvendelse Middelfartvej 499, 5491 Blommenslyst
  303962/20
 • Til borgere, V1-afgørelse med bilag- Mejerivej 5, 7182 Bredsten.
  302642/20
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Alsgade 71, Sønderborg.pdf
  303085/20
 • Til Borge, Svar på mail omkring undersøgelse, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  303344/20
 • Til projekt: kvittering for mail om livesendinger
  300284/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Vardevej 193, 7100 Vejle.pdf
  303214/20
 • Til borger, V1-høring, Trædballehusvej 5, 7100 Vejle.pdf
  303218/20
 • Til Borger, Høringsbrev, Middelfartvej 256, 5200 Odense V.pdf
  302525/20
 • Til Kommunen, V2-afgørelse med bilag, vedr. vejareal på Humlehøjvej, Sønderborg.pdf
  303375/20
 • Til Borger, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Middelfartvej 256, 5200 Odense V.pdf
  302527/20
 • Til borger - svar på henvendelse
  303822/20
 • Til Borger: Efternuancering-høring, Tangevej 15, 5750 Ringe.pdf
  304236/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til Boligerklæring, Tangevej 15, 5750 Ringe.pdf
  304239/20
 • Fremsendelse af leverandørens besvarelse af spørgeskemaet
  297400/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Vardevej 193, Trædballehusvej 3, Raakjærsvej 3, 7100 Vejle.pdf
  303179/20
 • Til Borger, Høringsbrev, Middelfartvej 256, 5200 Odense V.pdf
  302485/20
 • Til Odense Kommune, Orientering om V1-varsling, Middelfartvej 256, 5200 Odense V
  302484/20
 • Til Borger, Kortbilag, Middelfartvej 256, 5200 Odense V.pdf
  302486/20
 • Til borger: Kvittering for oplysning om deponering
  302420/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Raakjærsvej 3, 7100 Vejle.pdf
  303211/20
 • Til borger - svar på henvendelse
  303893/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune - Forespørgsel solcellser 2
  303859/20
 • SurveyXact - OPTO.pdf
  297402/20
 • Til Borger, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Middelfartvej 256, 5200 Odense V.pdf
  302487/20
 • Til Penta Advokater: Svar vedr Nørregade 5, 1, 3, 2-4 og Vestergade 28, 30, 6800 Varde, Varde Kommune, matr. nr. 21, 19, 20a, 22, 29 og 30a Varde Bygrunde
  304189/20
 • Til Borger: Fremsendelse af rapport Storebæltsvej 10
  297389/20
 • Dagsorden Styregruppe Interreg 6A
  306002/20
 • Til Aabenraa Kommune: Svar vedr 1-års-undersøgelse - bolig, Nr Hostrupvej 15, Rødekro
  307015/20
 • Til Claus Sørensen AS, V1-kortbilag, afgørelse, Finlandsvej 10, 7100 Vejle.pdf
  301046/20
 • Til Jord-ERFA Fyn: Vedr. næste møde d. 08-09-2020
  302547/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag til efternuancering, Tangevej 15, 5750 Ringe.pdf
  304238/20
 • Til borger, V1-høring, Raakjærsvej 3, 7100 Vejle.pdf
  303216/20
 • Til Borger, Kortbilag, Middelfartvej 256, 5200 Odense V.pdf
  302526/20
 • Til Claus Sørensen AS, V1-afgørelse, Finlandsvej 10, 7100 Vejle.pdf
  301039/20
 • Til Odense Kommune, Påbudsmuligheder, Middelfartvej 256, 5200 Odense V
  302524/20
 • Til Borger: Bilag - Udkast til Efternuancering, Tangevej 15, 5750 Ringe.pdf
  304237/20
 • Til Vejen kommune og skat: Kopi af Rapport + V2-kortlægning, Søndermarken 5, 6670 Holsted - Til virksomhed - Afgørelse V2-kortlægning m bilag, 569 04002, Søndermarken 5, 6670 Holsted.pdf
  303354/20
 • Til borger, V1-høring, Vardevej 193, 7100 Vejle.pdf
  303219/20
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge
  302562/20
 • Til DGE: SV - Henvendelse -Kortlægningsmateriale 621-00461
  303670/20
 • Til Vejle Kommune, modtager adresse på V1- varsel af Ågårdvej 67, 7323 Give
  301693/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Trædballehusvej 5, 7100 Vejle.pdf
  303213/20
 • Til Svendborg Kommune. SV: UDKAST til referat fra Partnerskab Skovmølleværket 020620
  310733/20
 • SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  323876/20

15. juni 2020

Indgående

 • Fra nabor - partshøringssvar - matr.nr. 14b, 5a og 21 d Sødover By, Nørup
  297338/20
 • Fra VSM Contractors: Orientering om kommende høringssvar vedr. Smedevej 12 , 5690 Tommerup st.
  304546/20
 • Fra nabor - partshøringssvar - matr.nr. 14b, 5a og 21 d Sødover By, Nørup
  297336/20
 • 2.1 Referat af bestyrelsesmødet #60 4 maj 2020.pdf
  300713/20
 • Fra IDK: Dagsorden Bestyrelsesmøde Inspiring Denmark 22. juni kl. 9.00
  300711/20
 • 3.1 Resultater og mål 2019 - 2020.pdf
  300715/20
 • 1 Dagsorden til bestyrelsesmøde 22 juni 2020.pdf
  300712/20
 • Fra nabor - partshøringssvar - matr.nr. 14b, 5a og 21 d Sødover By, Nørup
  297335/20
 • Fra nabor - partshøringssvar - matr.nr. 14b, 5a og 21 d Sødover By, Nørup
  297334/20
 • Fra nabor - partshøringssvar - matr.nr. 14b, 5a og 21 d Sødover By, Nørup
  297329/20
 • Fra DMR: Undersøgelsesrapport og ansøgning om §8-tilladelse, Rosborg Denmark, A/S, Brændekildevej 43, 5250 Odense
  304232/20
 • Fra DMR: Bilag - §8-ansøgning og undersøgelsesrapport
  304233/20
 • Fra DGE: Bilag - Oplæg miljøundersøgelse Tarupvej 27 Årslev
  304540/20
 • Fra DGE: Oplæg til undersøgelse. Tarupvej 27, Årslev. Lok.nr.: 430-81289
  304539/20
 • Fra rådgiver - vedr. grundejerkontakt
  313519/20
 • Fra rådgiver - vedr. grundejerkontakt
  313437/20
 • Fra Esbjerg Lufthavn, RÅSTOF, Mail med svar på fornyet høring (2. revision) af tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  296910/20
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om mail sendt på BBR.dk til Svendborg kommune, Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg
  304229/20
 • Fysioterapi, vikarskema
  303066/20
 • Fra Rambøll A/S: Kvittering for fremsendelse af V1-kortlægningsbrev for lok. 607-00483, Centerhavnsvej 13, 7000 Fredericia
  297441/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa.pdf
  297373/20
 • Fra projekt: orientering om livesendinger om verdensarven
  300271/20
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 2028368: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Lokalitetsnr: Skovmølleværk - Sagsnr: 19/1911 - Personreference: tove.svendsen@rsyd.dk - DGUnr.: 164.934" af 04.05.20
  297633/20
 • Fra Uddannelsescentret Fredericia: Bekræftelse vedr. booking
  298671/20
 • Fremsendelse af ISAE 3000 type 2 erklæring fra leverandør
  297392/20
 • Fra borger, Re: Forureningssag Nørre Alle 2, 7200 Grindsted
  295967/20
 • til og fra DMR - tråd om boringsplaceringer - SV_ Klintevej 21, Kerteminde
  294970/20
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende porfyrisygdomme
  294696/20
 • Fra Berendsen: Sprit levering
  294884/20
 • Fra Svendborg Kommune. UDKAST til referat fra Partnerskab Skovmølleværket 020620
  310720/20
 • Fra Agrolab, resultat fra B6.2, maj 2020
  311765/20
 • Link til QFDD
  305870/20
 • Råstofplan og solceller.msg
  306174/20
 • Fra borger -: Råstofplan og solceller
  306173/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel i forbindelse med kommende projekt på lok. nr. 410-81082
  304997/20
 • Master ISAE 3000_2019_20 (1).pdf
  297393/20
 • Psykolog - Ændring af adresse
  297706/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilsynsbesøg
  297431/20
 • Fra Varde Kommune: Supp. oplysninger
  311811/20

Udgående

 • Til Nordicals: FORSP - Undersøgelsesrapport - 515-00022 - Ole Rømersvej 21, Haderslev
  297258/20
 • Kolding Kommune - Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  297164/20
 • Til Praksis - Praksis åbnes for tilgang af patienter
  297165/20
 • Sønderborg Kommune - Kommunemeddelelse - Åbning for tilgang af patienter
  297149/20
 • il ansøger, RÅSTOF, svar vedr. udnyttelse af tilladelsen matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  297141/20
 • Til Praksis - Åben for tilgang af patienter
  297150/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar vedr. udvalgsmøde matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  297140/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  296714/20
 • Til Sønderborg Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Nybøl Landevej 16, Broager, lok: 507-3707
  296705/20
 • Acadre 19SP1 opgradering - security scan MSXML 4.0 [Sagsnr.:19/46849]
  296053/20
 • Til borgere: Sendt med DP - Naboorientering - Orientering om afslutning af undersøgelse, Storebæltsvej 10, 5800Nyborg
  306879/20
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  294730/20
 • §8-høringssvar for Skærbæk Havnegade 43D, 7000 Fredericia, matr. 43b, Skærbæk, lok.nr. 607-00054
  294729/20
 • Til Nyborg Kommune: Orientering om resultat af undersøgelse på Storebæltsvej 10
  294723/20
 • Til Storebælsvej 10 Nyborg Aps: Orientering om resultat af undersøgelse på Storebæltsvej 10
  294716/20
 • Til Kjær Knudsen Give, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Hestlundvej 32, 7323 Give.pdf
  295976/20
 • Til Kjær Knudsen Give, V1-høring, Hestlundvej 32, 7323 Give.pdf
  295977/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juli 2020
  296606/20
 • Til SKAT: Vedr. en del af Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia - V2-kortlægning
  296154/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia - en del V2-kortlægges
  296105/20
 • Til Odense Kommune, Svar på mail om §8, Holkebjergvej 48, 5250 Odense SV
  294744/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juli 2020
  295190/20
 • Til LandboGruppen Fyn - FORSP "svar vedr. Høedvej 7, Flemløse, 5683 Haarby"
  296019/20
 • til Borger Orientering om analyseresultater fra undersøgelse ved Risagervej 10, 6740 Bramming - Orientering af analyseresultater fra 2019 ved Risagervej 10.pdf
  296747/20
 • Region Syddanmarks høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
  296611/20
 • til Borger Bilag Orientering om analyseresultater fra undersøgelse ved Risagervej 10, 6740 Bramming - Resultater_rapport_suppl_2018-19.pdf
  296751/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Fuglekildevej 55, 5690 Tommerup.pdf
  294790/20
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - SV: Lok.nr. 473-00012, §8-pligt ved udvidelse af dagligvarebutikken Aldi
  295733/20
 • Til NIRAS: Kommentar til notat og ønske om oplæg
  296476/20
 • Til Billund Kommune og SKAT: Vedr. en del af Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted - V1kortlægning
  296577/20
 • Til virksomhed : Afgørelse V2-kortlægning m bilag, 569 04002, Søndermarken 5, 6670 Holsted.pdf
  303174/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Fuglekildevej 55, 5690 Tommerup.pdf
  294792/20
 • Til Berendsen: Rykker for levering af sprit
  294713/20
 • Til Assens Kommune: Kortlægningsvurdering til kommentering, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  297208/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted
  296419/20
 • Til grundejer: Kortbilag_areal, der V1-kortlægges, lok. 530-81120
  296436/20
 • Til lægerne: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juli 2020
  295187/20
 • til HOME Svar på henvendelse Sønder Hostrup Bygade 1
  297072/20
 • Til Niras: Søndersø projekt - Kommentarer til rapportudkast
  295646/20
 • Til grundejer: Kortbilag_arealer, der V2-kortlægges, og arealer, der udgår inden kortlægning, lok. 607-81108
  294881/20
 • Til Kjær Knudsen Give, V1-kortbilag, høring, Hestlundvej 32, 7323 Give.pdf
  295978/20
 • Til Rambøll A/S: Vedr. fremsendelse af V1-kortlægningsbrev for lok. 607-00483, Centerhavnsvej 13, 7000 Fredericia
  297131/20
 • til DMR og grundejer - om forslag til boringsplaceringer - SV_ Klintevej 21, Kerteminde
  294829/20
 • Til Varde Kommune: Afklarende spørgsmål til dokumentationsrapport
  311803/20
 • Til Varde KOmmune: formuleringsfejl
  311808/20

14. juni 2020

Indgående

 • Fra nabo - partshøringssvar - matr. 14B, 5a, 21D, Sødover By.
  294675/20
 • Tilladelse til midlertidig oplag af jord- og restprodukter på Gammelhavn 16, 7100 Vejle.pdf
  305559/20
 • fra vejle kommune Tilladelse til midlertidig oplag af jord- restprodukter på Gammelhavn 16, 7100 Vejle
  305558/20

12. juni 2020

Indgående

 • Fra rådgiver - Endeligt tilbud på monitering Vejlegårdsvej 2020
  313422/20
 • Fra rådgiver - endelige tilbud på - Monitering Vejlegårdsvej 2020
  313517/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Opdateret støjberegning til beboelse matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  296905/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Mail med opdateret støjberegning til beboelse matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  296904/20
 • RE: Status Aflevering
  308620/20
 • Fra Assens Kommune Endelig § 8-Tilladelse til ledningsarbejde og etablering af regnvandsbassin, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  304221/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - § 8-Tilladelse til ledningsarbejde og etablering af regnvandsbassin, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  304222/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  294174/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Horsensvej 580, 7120 Vejle Ø
  293304/20
 • Fra Kommunen - kontaktoplysninger på pedel - Nørreport 15-17-19, 6200 Aabenraa
  294823/20
 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Diskussion om flere undersøgelser v. § 8-sag, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  292689/20
 • SV: PRO-epilepsi
  292691/20
 • Referat fra tovholdergruppemødet d. 9. juni
  293057/20
 • Fra Orbicon: endelig rapport Irisvej/Anemonevej
  294300/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar vedr. Kanalbyen, ansøgning om § 8 tilladelse - kommentarer
  294179/20
 • Fra Shell: Moniteringsnotat 2- Resultat af grundvandsmonitering ca. 6 mdr. efter etablering af reaktiv væg med BOS200 (Østerstrand)
  293054/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Horsensvej 580, 7120 Vejle Ø.pdf
  293291/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  296591/20
 • VS: Fysioterapi, vikar,
  296787/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse på § 24
  296390/20
 • Fra Landbogruppen Fyn - FORSP "henv, Høedvej 7, Flemløse, 5683 Haarby"
  295994/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse på § 24
  296395/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse på § 24,
  296408/20
 • Udfyldt opdateret habilitetserklæring til Det Regionale Lægemiddelråd
  294733/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse på § 24
  296414/20
 • Fwd: brev til orientering
  303660/20
 • Fra borger: Oplysning om deponering af pesticisemballage
  302381/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Horsensvej 580, 7120 Vejle Ø
  293305/20
 • fra fredericia kommune : Vedr. oplæg til screeningsundersøgelse på nedlagt gartneri til kommentering, Gl. Færgevej 61
  293253/20
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  306988/20
 • SV: BIDRAG fra tovholdergruppen ifm pkt 6. RKKP-bestyrelsen: dagsorden til møde den 18.6.20 kl. 9.00
  305954/20
 • Fra Varde Kommune: Dokumentationsrapport
  311793/20
 • Fra Odense Kommune: Svar fra COWI på spørgsmål vedr. tunnelering, Rømersvej 2, 5200 Odense V
  314100/20

Udgående

 • Til kommune: ændring af tidsplanen-udvidelse af forureningsundersøgelse, Brændevej 2, Tønder
  294370/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 Lunderup, Rise og 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  294180/20
 • Til EDC: FORSP - Jordforurening - Avntoftvej 58, 6200 Aabenraa
  294119/20
 • Til NCC: Notat fra mødet den 10 juni om ulovlig deponeret jord i Rolighed Grusgrav
  294298/20
 • til fredericia kommune: Vedr. oplæg til screeningsundersøgelse på nedlagt gartneri til kommentering, Gl. Færgevej 61
  293257/20
 • Til Sønderborg Kommune: Spm vedr ansøgning om jordtilførsel på 187 Dynt, Broager
  293202/20
 • Til Kolding Kommune, Ved. oplæg til supplerende undersøgelser, Gl. Ålbovej 2, Sdr. Stenderup.
  293037/20
 • Til Odense Kommune, Kortlægningsvurdering afgøres snarest, Middelfartvej 256, 5200 Odense V
  294895/20
 • Til borger: Resultater fra undersøgelser på Skovvej 22, Espe
  292869/20
 • Opfølgende spørgsmål til leverandør
  293765/20
 • Til Kolding Kommune: §8-høringssvar for Vejlevej 335, 6000 Kolding, matr. nr. 2bn, Bramdrup By, Nr. Bramdrup, lok.nr. 621-00194
  292940/20
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Perlegade 54, Sønderborg.pdf
  294378/20
 • Til B. S. Ejendomme ApS, V1-høring med bilag, Elvirasvej 8, 7100 Vejle
  293555/20
 • Kvittering for modtagelse af svarene og meddelelse om, at leverandøren ikke vil blive kontaktet yderligere
  293929/20
 • Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende porfyrisygdomme
  293872/20
 • Til grundejer: V2-afgørelse for en del af Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia
  294871/20
 • Svar vedr. politisk styregruppe til Nyborg Kommune
  294069/20
 • SLETTES!!! Til Borger, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Middelfartsvej 256, 500 Odense V
  293770/20

11. juni 2020

Indgående

 • VS: 2019-016531-47 - Uraniavej -status på forureningsundersøgelsen V1-kortlagt område.
  293192/20
 • RE: Status Aflevering
  308621/20
 • vf3 - Lokalitets nr. 630-82473 - Gartneriet Udsigten, Bredballe
  294670/20
 • Fra Assens Kommune: svar på henv. afgravning på Fåborgvej 4, Assens, lok. 420-81032
  290797/20
 • Fra Kolding Kommune, vedr. spørgsmål omkring §8 på Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup
  293023/20
 • Fra Kolding Kommune, Kopi af mail til DMR vedr. §8, Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup
  293020/20
 • Fra Geodatastyrelsen: Registreringsmeddelelse_arealoverførsel fra Kolding til Vejle Kommune_pr_1-1-2021
  290856/20
 • Fra Geodatastyrelsen: Bilag - Registreringsmeddelelse.pdf.pdf
  290857/20
 • Fra Odense Kommune, Anmodning om vurdering af kortlægning, Middelfartvej 256, 5200 Odense V
  294887/20
 • FRA SWECO: RIT 3.6
  294735/20
 • Fra Danbolig - henvendelse om jordforurening - Dyrehavegårdsvej 13, st., 6000 Kolding
  289767/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Forlængelse af tidsfrist for afslutning af midlertidig oplagsplads, Endrup Station
  294768/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Spm vedr boligejendom og oplysningspligt, Nr. Hostrupvej 15. 6230 Rødekro, lok.nr. 529-40100
  303691/20
 • Fra GEUS: Svar vedr. dinoflagellatanalyser
  304282/20
 • Fra COWI: Rapport i udkast - prøvepuumpning
  291756/20
 • Hogan Assessments SOC2 2019 PUBLIC with DESCRIPTION.pdf
  293927/20
 • fra Middelfart kommune : 2019-016531-47 - Uraniavej -status på forureningsundersøgelsen V1-kortlagt område.
  293193/20
 • Alle regioner nu har sat navn på deres ene plads i PRO-styregruppen
  292705/20
 • VS: Dagsorden for møde i KKF-arbejdsgruppen for brystkræft den 18. juni
  292881/20
 • Fra Rambøll: Ny tidsplan afrapportering
  291748/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Tilsynsbesøg
  292949/20
 • Fra Læge - Anmodning om automatisk lukkegrænse
  293630/20
 • Fra Fredericia kommune: VS: Nymarksvej 41, Fredericia - §8 ansøgning
  291727/20
 • Svar på opfølgende spørgsmål til leverandøren
  293926/20
 • SV: Reduceret hjerterehabiliteringspakke mellem Vejle Kommune og SGH Lillebælt
  293083/20
 • Fra Niras: Rapport VU endelig udg, 439-00041 Rynkeby Bygade 19_rapport.pdf
  293480/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Tilbagemelding fra Region Syd vedr varetagelse af TB jf specialeplanen
  293692/20
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - om status for vilkårsopfyldelse - §8 tilladelse 2015 - Ibjergvej 5, 5792 Årslev
  295012/20
 • PRO-epilepsi
  292884/20
 • VS: Fysioterapi, vikar,
  296790/20
 • Fra NIRAS: Storebæltsvej 10, Nyborg - rapport
  294710/20
 • TOP7ForslagVorschlagSimoneLange.pdf
  290685/20
 • TOP5Budget-Haushalt2021-2022.pdf
  290651/20
 • TOP7Svar-AntwortMinisterAlbrecht27.12.2019.pdf
  290656/20
 • 19.06.2020Dagsorden-Tagesordnung.pdf
  290631/20
 • 630-82403, Rådhustorvet 3-5, Torvegade 1A-C, Klostergade 2A-G, 7100 Vejle.pdf
  290420/20
 • FRa Rambøll: Tidsplan, Rolighed Grusgrav
  289538/20
 • Fra Rambøll: Analyseresultater fra forklassificering udført af Rambøll, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  291271/20
 • Hygiejneregler.pdf
  290697/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles kommentarer vedr. Kanalhusene, Byggefelt 13 og 14, bemærkninger til undersøgelsesoplæg
  291103/20
 • Fra region Midt Handleplan for osteoporose - afdækning af indsatser
  305746/20
 • Fra Agrolab, resultat fra B108, maj 2020
  311750/20
 • Fra Agrolab, resultat fra B6.1, maj 2020
  311754/20
 • Fra Middelfart Kommune: Udkast: tilladelse efter Jordforureningslovens § 8 til opførelse af boliger på V2 kortlagt ejendom
  310512/20
 • Fra Agrolab, resultat fra B102, maj 2020 Syddanmark
  311759/20
 • Juridisk vurdering MDR/IVDR
  322677/20

Udgående

 • Til Ejendomsmægler Asger Olsen A/S: Forespørgsel vedr. jordforurening, Vejlevej 50, 7300 Jelling
  291597/20
 • Til kommune: Brændevej 2, Tønder, TO_varsling om udvidelse af undersøgelse, nabo mod N
  294366/20
 • Til Sønderborg Kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Storegade 1, 6310 Broager, lok: 507-05702
  291232/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2
  291239/20
 • Til Assens Kommune: Afklarende spørgsmål vedr. dokumentation af afgravning, Fåborgvej 4, Assens, lok. 420-81032
  291060/20
 • [Sagsnr.:20/19378]
  290972/20
 • Til Borger, Udgår af kortlægning, Bjerrumvej 12, 5450 Otterup,.pdf
  290414/20
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Område udgår af kortlægning, Industrivej 31, 6740 Bramming
  290330/20
 • Til Borger, Afgørelse - område udgår af kortlægning, Industrivej 31, 6740 Bramming.pdf
  290332/20
 • Til Borger, Kortbilag, Industrivej 31, 6740 Bramming.pdf
  290331/20
 • Til Borger, V1-afgørelsesbrev af 18-05-2009, Industrivej 31, 6740 Bramming.pdf
  290333/20
 • Til Orbicon: SVAR Udbudsmateriale på Irisvej 11 i Vejen
  294299/20
 • Til Kolding Kommune: Vedr. Ndr. Ringvej 1 - §8-tilladelse - status dokumentationsrapport
  290256/20
 • Til Kolding Kommune: Vedr. status for afslutning af § 8 sag, Warmingsgade 1, 6000 Kolding, 621-00328
  290095/20
 • Til Vejen Kommune: Vedr. status for slagge sager på Ribevej 13a, 6683 Føvling, 575-81238
  289942/20
 • Til leverandøren: Accessibilityfixer beskrivelse efterspørges
  290009/20
 • Til Aabenraa Kommune, §8-høringssvar, Flensborglandevej 83, 6360 Tinglev
  289847/20
 • Til Danbolig - Svar på henvendelse om jordforurening - Dyrehavegårdsvej 13, st., 6000 Kolding
  289725/20
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. Hjerting landevej 26, 561-81098
  289628/20
 • Kvittering for indsendt høringssvar til den afsluttende høring for VVM-undersøgelse - Ny Midtjysk motorvej fra Give til Haderslev
  289651/20
 • Høringssvar godkendt i RR.pdf
  289652/20
 • Løsblade - engelsk og tysk
  289854/20
 • Lægevagt+112 A4 løsblad_DE.pdf
  289855/20
 • Lægevagt+112 A4 løsblad_GB.pdf
  289856/20
 • Til Tønder Kommune: Vedr. Astrupvej 60, 6780 Skærbæk - Afslutning af udlægning af slagge fra 2018
  289214/20
 • Odense Kort.pdf
  289238/20
 • Tidsplan, pulje 26 - Odense.pdf
  289236/20
 • Til Odense Kommune, Orienteringsbrev, Pulje 26.pdf
  289234/20
 • Odense sogne.pdf
  289239/20
 • Vedr. indsamling af oplysninger om forurenende aktiviteter i en del af Odense Kommune
  289232/20
 • Til Sønderborg Kommune: Genanmodning - resultater af jordprøver
  289129/20
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Kokbjerg 30, 6000 Kolding.pdf
  289035/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Kokbjerg 30, 6000 Kolding.pdf
  289036/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Kokbjerg 30, 6000 Kolding.pdf
  289038/20
 • Til Henning Have A/S - Ingen klager ifm. ændringen af vilkår for efterbehandling - matr.nr. 4i og 4m Gejsing
  288951/20
 • UDKAST screeningsafg_sam.pdf
  288908/20
 • Følgebrev - Høring over udkast til screeningsafgørelse Vellinge.pdf
  288907/20
 • høring vedr. udkast til screeningsafgørelse matr. nr. 2a, Vellinge By, Bederslev
  288906/20
 • Til DK Råstof - Ingen klager ifm. tilladelsen til råstofindvinding - matr.nr. 3a og 3b Høllund By, Ødsted og 10o Jerlev By, Jerlev
  288868/20
 • Følgebrev - Høring over udkast til screeningsafgørelse Vellinge.pdf
  288934/20
 • Til Varde kommune - til orientering ændret indsats, Glarmestervej 8, 6800 Varde
  290523/20
 • Til Ejendomsselskaet Tømrervej 11BV- ændret indsats, Tømrervej 11B, 6800 Varde.pdf
  291100/20
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Hindskovvej 1, 7323 Give.pdf
  289687/20
 • Til Ingeniørerne: Retningslinjer for luftprøvetagninger
  290416/20
 • til grundejer og rådgiver - Baggrund for regionens kortlægning af Klintevej 21A
  291586/20
 • Til parter: høring vedr UDKAST screeningsafg_sam.pdf
  288930/20
 • Til Ejendomsselskabet Tømrervej 11 BV, 6800 Varde - Bilag til ændret indsats.pdf
  291113/20
 • Til Unicon A-S - Bilag til ændret indsats, Glarmestervej 8, 6800 Varde.pdf
  290513/20
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - kvittering, sagsbehandler - SV: Lok.nr. 473-00012 - Afstemning af §8-pligt ved udvidelse af dagligvarebutikken Aldi
  290326/20
 • Til Varde kommune - til orientering, ændret indsats, Tømrervej 11, 11A og 11B, 6800 Varde
  291148/20
 • Til B.J. Ejendomme ApS-bilag til ændret indsats, Tømrervej 11A, 6800 Varde.pdf
  291088/20
 • Til Borger: Orientering igangsætning i uge 34
  289755/20
 • Til borger - V1-kortbilag, Tømrervej 11, 11A og 11B, 6800 Varde.pdf
  291135/20
 • Til B.J. Ejendomme - ændret indsats, Tømrervej 11A, 6800 Varde.pdf
  291076/20
 • Til Unicon A_S-Afgørelse om ændret indsats, Glarmestervej 8, 6800 Varde.pdf
  290502/20
 • Til Unicon A_S-V1-kortbilag, Glarmestervej 8, 6800 Varde.pdf
  290508/20
 • Til to rådgivere: Kort og snit
  290564/20
 • Til Odense Kommune, Orienteringsbrev, Pulje 26.pdf
  289180/20
 • Til Kulturaftale: Høringssvar
  291413/20
 • Til borger - bilag til ændret indsats-brev 2010, Tømrervej 11, 6800 Varde.pdf
  291068/20
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  289676/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  289672/20
 • Til borger - ændret indsats, Tømrervej 11, 6800 Varde.pdf
  291062/20
 • til Borger Rapport med angivelse områder med påvist forurening 480-81046, Vognmand, Rugårdsvej 720, 5462 Morud
  291574/20
 • Til Esbjerg Kommune: Anmodning om af slutning af §41 påbud, Forum Hovedvej 115, 6715 Esbjerg, 561-81143
  289703/20
 • Til Kolding Kommune, Varsling af V2-kortlægning, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  289034/20
 • til borger_nabo_N: orientering om udvidelse mod N
  294364/20
 • Til Aabenraa VVS gennemgang og udbedring på Gothersgade 47 og 45 (og 49) i Fredericia
  295833/20

10. juni 2020

Indgående

 • Fra Kolding Kommune, Ok, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  295192/20
 • Fra Abenraa Kommune, Mail med §8-ansøgning, Flensborglandevej 83, 6360 Tinglev
  289299/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Udkast til § 8 tilladelse til bygningsændringer, Flensborglandevej 83, 6360 Tinglev
  289300/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Bilag: Opførelse af bebyggelse, Flensborglandevej 83, 6360 Tinglev
  289301/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Bilag til §8-ansøgning, Flensborglandevej 83, 6360 Tinglev
  289302/20
 • Fra Orbicon: SPM om Udbudsmateriale på Irisvej 11 i Vejen
  294296/20
 • ATT00001.htm
  287139/20
 • Ansøgning_samlet.pdf
  287138/20
 • VS: Ansøgning om tillæg til tilladelse til råstofindvinding, Kliplev Grusgrav
  287137/20
 • Fra AMS, Notat om oprensning, Industrivej 31, 6740 Bramming
  289537/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Notat om oprensning, Industrivej 31, 6740 Bramming
  289536/20
 • Fra Esbjerg Kommune, RÅSTOF, Høringssvar fornyet høring (2. revision) af tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  286652/20
 • Fra Kolding Kommune, Forespørgsel om § 8 pligt v. asfaltering af areal, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  286881/20
 • Fra Kolding Kommune, Forespørgsel om §8-pligt t. etablering af overdække, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  286871/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opfølgning på påbudssag om jordforurening, Strandholmen 12, 5642 Millinge
  292703/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Tilsynsrapport Strandholmen 12, 5642 Millinge
  292704/20
 • Fra borger, kvittering for svar vedr. Perlegade 80, Sønderborg
  293517/20
 • SV: OPFØLGNING på RSI-møde den 29. maj + BESTILLING til MDR-gruppen på materiale inden 29, juni 2020
  292904/20
 • Information forud for arbejdsgruppemøde om Seponeringslisten
  294309/20
 • SV: Endnu et juraspørgsmål omkring PRO
  292907/20
 • SV: BIDRAG fra tovholdergruppen ifm pkt 6. RKKP-bestyrelsen: dagsorden til møde den 18.6.20 kl. 9.00
  292930/20
 • Brev fra borger
  296405/20
 • Orientering fra Danske Fod
  295021/20
 • Brev til flere myndigheder
  296389/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. Kanalhusene, Byggefelt 14 og 15
  289694/20
 • Fra MST: Spørgsmål til jordforureningssag, platformatspild ved T33 (MST Id nr.: 1245976)
  289477/20
 • SV: Endnu et juraspørgsmål omkring PRO
  289391/20
 • til og fra rådgiver DMR - om prøveplacering Klintevej 21, Kerteminde
  288800/20
 • Leverandør bekræfter systemlandskab
  286837/20
 • Fra niras: GeoGIS rapporter, 410-81416 Middelfartvej 287, Brenderup Fyn
  286115/20
 • Fra Sundhedstyrelsen: Opfølgning på specialeplan: Dialog vedr. den hæmatologiske udefunktion på Aabenraa Sygehus - datoforslag
  287189/20
 • Fra Danren: Vedr. rengøringsfrekvens Covid19
  289399/20
 • Fra NIRAS: Økonomioversigt
  286199/20
 • Fra DMR: Tilbagemelding kommentarer
  287566/20
 • Fra NIRAS: Notat - Geoprobeundersøgelse
  285969/20
 • Fra Naturstyrelsen - høringssvar - udkast til screeningsafgørelse - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær, Aabenraa Kommune
  288880/20
 • Fra Kommune - generel Forespørgsel om solcelleanlæg
  285897/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag, platformatspild ved T33 (MST Id nr.: 1245631)
  288419/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen:Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  286902/20
 • Fra Danren: Tidsforbrug CoVid rengøring
  285815/20
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Vedr. vurdering" - §8-ansøgning Vejlevej 355
  286228/20
 • Høring: Opdatering af anbefalinger for farmakologisk glukosesænkende behandling af type 2-diabetes. Den Nationale Rekommandationsliste. Sundhedsstyrelsen
  286178/20
 • Fra Uddannelsescenret Fredericia: Bekræftelse vedr. booking
  287718/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune
  303888/20
 • Fra Vadehavsforum: Dokumenter om Vadehavsforum
  314868/20

Udgående

 • Fra Formpipe: RSD opretter sag i ihlp
  288956/20
 • Til Rambøll: kommentar til raporten
  294348/20
 • VS: Vedr opdatering af PROD
  288114/20
 • Til LB Dental: Afregning af elforbrug Vestergade 8b i Faaborg
  287247/20
 • Til Kolding Kommune, Bekræftelse af §8-pligt v. etablering af overdække, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  286895/20
 • Til Nyborg Kommune: Orientering, kopi af afgørelse, 450-81002
  286711/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Svar på spørgsmål til ønsker til ændret ansøgning matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  286669/20
 • Til Kolding Kommune, Bekræftelse af § 8 pligt v. asfaltering af areal, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  286887/20
 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. tilbud på monitering på lok. nr. 430-81004 og 425-00568
  313421/20
 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. tilbud på monitering på lok. nr. 430-81004 og 425-00568
  313516/20
 • Til Vejle Kommune og Vejle Spildevand: Orientering om fund af klorerede opløsningsmidler i hovedkloak i Torvegade og Enghavevej i Give
  286306/20
 • SV: Audit på databehandleraftale for WISC-V og WPPSI-IV - Region Syddanmark
  311369/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Langesøvej, 5492 Vissenbjerg, matr.nr.1c, Kildebjerg, Vissenbjerg.pdf
  286624/20
 • Til Odense Kommune: Til orientering sendes V1-kortlægning i høring på Rismarksvej 52, 5200 Odense V, matr. 2d Bolbro Odense Jorder
  287135/20
 • Til borger, svar på spørgsmål vedr. målinger på Perlegade 80, Sønderborg
  288406/20
 • Til JANSSON EJENDOMME AS, V1-høring med bilag, Dianavej 11, 7100 Vejle
  285861/20
 • Til VORES ELNET A/S: Afgørelse - jeres grund vurderes ikke at være forurenet, 450-81002.pdf
  286684/20
 • Til Lanbogruppen Fyn: Svar på forespørgsel, Skiftemose 1, 5550 Langeskov
  286820/20
 • Solcelleanlæg matr.nr. 18a Barløse Skovvangsvej 37.msg
  285906/20
 • Til Assens Kommune: Regionens svar vedr. spørgsmål om § 8-pligt, etablering af cykelsti, Erholmvej 16, 5560 Aarup
  287653/20
 • Til alle ejere, Mail om udskydelse af Region Syddanmarks vandprøvetagning
  288353/20
 • Til borger, V1-høring, Langesøvej, 5492 Vissenbjerg, matr.nr.1c, Kildebjerg, Vissenbjerg.pdf
  286625/20
 • Til COWI, råstof, analyse af råstofstrømme
  289252/20
 • Fra Landbogruppen Fyn: Forespørgsel på Skiftemose 1, 5550 Langeskov
  286814/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Langesøvej, 5492 Vissenbjerg, matr.nr.1c, Kildebjerg, Vissenbjerg.pdf
  286623/20
 • Til Kolding kommune SV: §8 ansøgning, miljørapport Vejlevej 355, Kolding
  286232/20
 • Til Odense Kommune: Til orientering sendes V1-kortlægning i høring på Rismarksvej 52, 5200 Odense V, matr. 2d Bolbro Odense Jorder
  287154/20
 • Til DMR: Accept af bemanding
  287580/20
 • Til Danren: Vedr. Corona rengøring
  287766/20
 • Til kommune- svar på generel forespørgsel
  285903/20
 • Til Danske Bank. Vedr. Garanti nr. 70G0694494 - accept af garantiens frigivelse
  295855/20
 • Til Danske Bank: Vedr. Garanti nr. 70G0694494 - accept af garantiens frigivelse
  295846/20
 • Til Danske Bank: Vedr. Garanti nr. 70G0694494 - accept af garantiens frigivelse
  295868/20

9. juni 2020

Indgående

 • Fra Assens Kommune: Spørgsmål til § 8 høringssvar til spilde- og regnvandsledning samt regnvandsbassin på matrikelnr. 1 il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg beliggende Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg.
  291895/20
 • Fra Nordfyns Kommune, Mail omkring afslutning af sag, Bjerrumvej 12, 5450 Otterup
  290282/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Tilladelse til ændret anvendelse af Vestergade 29a Vissenbjerg
  291889/20
 • Fra Assens Kommune: Endelig § 8-Tilladelse til boligbyggeri på Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg
  291888/20
 • SV: vejadgang ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  285194/20
 • Fra Højvang Laboratorier: Ekstra kig på karakter af analyserede kulbrinter i prøver med højt organisk indhold.
  285129/20
 • Fra DMR: Bilag - Lokalplan 2.2-10
  285111/20
 • Fra DMR: Lokalplan for området, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  285109/20
 • MYNHØR Myndighedshøring med bilag.pdf
  284999/20
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, Orientering om stjernehøring i kommunen matr.nr. 267 (nordlige del) Østerende-Ballum, Ballum i Tønder Kommune
  284997/20
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, Kvitteringsmail matr.nr. 267 Østerende-Ballum, Ballum
  284930/20
 • 2020-2021 Drejebog for Projekt Anvendt naturvidenskab for de 14.docx
  296006/20
 • budget 2020 - 2021.docx
  296005/20
 • Revideret budget og aktivitetsoversigt, anvendt naturvidenskab
  296004/20
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, Orientering om stjernehøring i kommunen matr.nr. 267 syd, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum
  284699/20
 • ?? Webinar om hjælpeteknologi
  290404/20
 • FRA KB: BiD releaseplan opdateret
  285553/20
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, Kvittering for modtaget mail matr.nr. 267 syd, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum
  284350/20
 • RE: Opdatering af Master-RIT til 3.5.1
  284779/20
 • RE: Opdatering af Master-RIT til 3.5.1
  284240/20
 • Alternativ Workshop ultimo juni?
  284123/20
 • Fra Svendborg kommune, Vedr. slaggeudlægning, Skovdongvej 19, 5881 Skårup Fyn
  314096/20
 • Fra DMR: Statusopdatering på oprensning og forventet afrapportering, Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense
  283142/20
 • Fra Svendborg Kommune: Forespørgsel om plan ift. kortlægning og nuancering, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg, matr.nr. 49z Sørup, Svendborg Jorder
  283115/20
 • Fra Skatteankestyrelsen: "HENV.:Telefonhenvendelse - 515­-00408"
  284560/20
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
  284900/20
 • Ændring i Fysioterapi praksis siden sidst - 23/6-20.
  285314/20
 • Fra projekt: vedr. udfyldelse af RSDs budgetskema
  285016/20
 • Spørgsmål/svar leverandør - databehandleraftale ml. RSD og P2L
  283759/20
 • Psykolog - oversigt og kliniklokale
  283212/20
 • Fra borger: Foto med indtegning af brønd på Rostrupvej 52, 5485 Skanby
  285453/20
 • Fra borger: "HENV.: Telefonhenvendelse: Rostrupvej 52, 5485 Skamby"
  284739/20
 • LYNHØRING - COVID-19: Samlede retningslinjer for øget aktivitet i sundhedsvæsenet - svarfrist torsdag d. 11/6 kl. 9
  285055/20
 • Fra FM: Forureningsundersøgelse, Haderslev Vesterskov
  285347/20
 • Psykolog - Telefonnummer til ydernummer
  285013/20
 • Fra Landsarkivet: Scannet materiale
  282860/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8-tilladelse til nedr. af bygn., Saltgade 11 + 13, 6760 Ribe
  285841/20
 • VS: Mulighed for præsentation af PRO-kompetencer for regionerne
  285742/20
 • Fra Kolding Kommune, §8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld
  285798/20
 • Fra Danren: Timepris Corona rengøring
  285729/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssager efter overløb af COC i forbindelse med kraftig nedbør i juni og juli 2019 (MST Id nr.: 1237515)
  287784/20
 • Fra Kolding Kommune: mail med Udkast til kommentering - §8 tilladelse - Vejlevej 355, 6000 Kolding
  286217/20
 • Fra COWI, råstof, Analyse af råstofstrømme
  289229/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Vejrøvænget 8 - Jordforurening
  290838/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Vejrøvænget 8 - Jordforurening
  290822/20
 • Fra Kolding Kommune, Mail med §8-tilladelse, Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld
  285795/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8-tilladelse til nedr. af bygn., Saltgade 11 + 13, 6760 Ribe
  285840/20
 • Fra Cowi: Undersøgelser inkl. boreprofil B20
  295161/20
 • Fra SUM - Høring over udkast til bekendtgørelse om beregning af afgift og ydelse af tilskud til apotekere m.v.
  296602/20
 • Fra UD: egenbetaling er modtaget
  294353/20
 • Reduceret hjerterehabiliteringspakke mellem Vejle Kommune og SGH Lillebælt
  292947/20
 • SV: OPFØLGNING på RSI-møde den 29. maj + BESTILLING til MDR-gruppen på materiale inden 29, juni 2020
  292956/20
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  296589/20
 • VS: Fysioterapi, ansættelse
  296595/20
 • Fra Cowi til RSD: Kærgård Eksport af jord - Analysebilag til ansøgning Miljøstyrelsen. - Jord forundersøgelse grube 1 og 4.xlsx
  304057/20
 • Fra Cowi til RSD: Kærgård Eksport af jord - Analysebilag til ansøgning Miljøstyrelsen.
  304056/20
 • Fra Odense Kommune: Orientering om resultater af indeklimamåling - stueplan
  304455/20
 • Fra NIRAS: Budgetstatus udført forår 2020
  284825/20
 • Ændring i fysioterapi praksis - SU møde den 23/6-20.
  285264/20
 • il mødets deltagere - afbud fra kommunal deltager tll møde den 10-06-2020, kl. 13-14 om samarbejde mellem Fælleskommunalt Sundhedssekretariat og SydKIP
  283650/20
 • Fra borger: "HENV.: Foresp. vedr. ejendommen Pilevej 27, 5200 Odense V."Undersøgelse af jordforurening
  283736/20
 • Fra Nordfyns Kommune, Vedr, afslutning af sag, Bjerrumvej 12, 5450 Otterup
  284698/20
 • Fra NIRAS: Budget for hele 2020
  285057/20
 • Psykolog - Grundtegning klinik ydernummer
  283214/20
 • Fra Tønder Kommune, RÅSTOF, vores vedhæftning sendt med vedhæftet cc til os i fbm stjernehøring i kommunen
  284700/20

Udgående

 • Til Assens Kommune: Orientering om forsinket svar til spørgsmål til § 8 høringssvar til spilde- og regnvandsledning samt regnvandsbassin på matrikelnr. 1 il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg beliggende Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg.
  291897/20
 • Fra Formpipe: MSXML 4.0 problemstillingen udskyder opgradering
  288957/20
 • Til Esbjerg Kommunek, Fremsendelse af kortlægningsafgørelse, Gammelby Ringvej 10, 6700 Esbjerg
  285368/20
 • Til Danmarks Naturfredningsforening - Svar på henvendelse vedr. tilladelse til råstofindvinding – matr. nr. 10o Jerlev By, Jerlev, 3a og 3b Høllund By, Ødsted
  285422/20
 • Til grundejer - Påmindelse om egenbetaling for oprydning efter værditabsordningen
  285234/20
 • SV: vejadgang ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  285011/20
 • Til ansøgers konsulent, RÅSTOF, orientering om myndighedshøring matr.nr. 267 (nordlige del) Østerende-Ballum, Ballum i Tønder Kommune
  284901/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med myndighedshøringsbrev matr.nr. 267 (nordlige del) Østerende-Ballum, Ballum
  284897/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, MYNHØR Myndighedshøring matr.nr. 267 Østerende-Ballum, Ballum
  284896/20
 • Til ansøgers konsulent, RÅSTOF, Orientering om udsendt myndighedshøring matr.nr. 267 syd, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum
  284347/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med myndighedshøring matr.nr. 267 syd, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum
  284333/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Myndighedshøringsbrev matr.nr. 267 syd, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum.pdf
  284334/20
 • Til SKAT og Sønderborg Kommune: Kopi af V2 afgørelse, Storegade 50, Nordborg
  283159/20
 • Til Svendborg Kommune: Svar på plan ift. kortlægning og nuancering, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg, matr.nr. 49z Sørup, Svendborg Jorder
  283137/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: Bilag - V2-afgørelse
  283098/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: V2-kortlægning af del af Pakhusgården 9, 5000 Odense C, matr.nr. 35a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  283097/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: Bilag - Kortbilag
  283099/20
 • Til DMR: Status på oprensning?, Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense
  282998/20
 • Til Circle K - V1kortbilag , Industrivej 20, 6330 Padborg.pdf
  283905/20
 • til rådgiver DMR - SVAR: Kortlægningsmateriale matr. 927x, 449-00022, område 15, Nyborg Bygrunde
  284707/20
 • til Odense Kommune - erindring - porelufts-dokumentation §8-sag; matr. 537h, tidl. del af stor-537a VS: Toldbodhuse (boligkarré 2-5)
  283793/20
 • Til borger: "SVAR: Vedr. ejendommen Rostrupvej 52, 5485 Skamby"
  285448/20
 • Til vognmand Peter Christensen & sønner - bilag til ændret indsats, V1-afgørelse 2012, Skodsbølvej 90).pdf
  285052/20
 • Til Borger: Varsel om Videregående undersøgelse
  283399/20
 • Bilag til rådgiver DMR - 2000 und Carl Bro 449-00022, matr. 927x mfl., s1-14,23-29.pdf
  284728/20
 • Til Circle K - Ændret indsats, Industrivej 20, 6330 Padborg.pdf
  283887/20
 • Til Ourdoor: Svar på forespørgsel
  282816/20
 • Til Skatteankestyrelsen: "SVAR: Vedr. fremsendelse af V2-kortlægningsbrev og kortbilag for lok. 515-00408"
  284717/20
 • Til Circle K - Ændret indsats, Industrivej 20, 6330 Padborg.pdf
  284002/20
 • Til PFA Kollegier ApS: V2-høring, Toldbodgade 21, 5000 Odense C
  283466/20
 • Til Skatteankestyrelsen: "SVAR: Vedr. fremsendelse af V2-kortlægningsbrev og kortbilag for lok. 515-00408"
  284697/20
 • Til borger, Vurderingsstyrelsen og Sønderborg Kommune: Kopi af boligerklæring/ nuancering, Skovglimt 47, Sønderborg
  284862/20
 • til Nyborg Kommune - Erindrer om status for §8- og §19-tilladelser, Kirkegyden_8_i_Aunslev
  283129/20
 • Til Borger: Svar på Telefonbesked vedr. Sdr. Landevej 17
  285253/20
 • Til Circle K - bilag til ændret indsats, afgørelsesbrev 2016, Industrivej 20, 6330 Padborg.pdf
  283931/20
 • Til borger: "HENV.: Vedr. svar på henvendelse til olietank på ejendommen Pilevej 27, 5200 Odense V"
  284404/20
 • Rykker for besvarelse af opfølgende spørgsmål
  284041/20
 • Til borger, vedr. stevneskovvej 39D, Svendborg
  286525/20
 • Til borger, vedr. Stevneskovvej 39C, Svendborg
  286522/20
 • Til vognmand Peter Christensen & Sønner - ændret indsats, Skodsbølvej 86, 6310 Broager.pdf
  285036/20
 • Bilag til rådgiver DMR - kortlægningsbrev fra 13-03-2002, flertal af områder, samt revurderingsbrev fra 2008.pdf
  284718/20
 • Til Vævergyden ApS: Afgørelse - jeres ejendom er forurenet, Storegade 50, Nordborg
  283119/20
 • Til vognmand Peter Christensen & Sønner, bilag til ændret indsats, kortbilag, Skodsbølvej 86, 6310 Broager.pdf
  285043/20
 • Til Sønderborg kommune - til orientering, ændret indsat, matr. nr. 226 og 271 Skodsbøl, Broager, Skodsbølvej 86, 6310 Broager
  285060/20
 • Til RSD: svar på HENV, Soc, køb af grund, Nymarksvej / Merkurvænget 2, Fredericia
  283205/20
 • Til Aabenrra kommune - til orientering, ændret indsats, nu ingen indsats, Industrivej 20, 6330 Padborg
  283969/20
 • Til PFA Kollegier ApS: Bilag, V2-kortlægning m. kort, udkast, Toldbodgade 21, 5000 Odense C
  283475/20
 • til Odense Kommune - erindring: slutdokumentation §8-tilladelse, matr. 537k, Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  283560/20
 • Til Danren; Vedr. pris på ekstra rengøring
  285123/20
 • Til Borger: Varsel videregående undersøgelse
  283376/20
 • Bilag til rådgiver DMR - Kortlægning suppl. fra 13-03-2002, område 3-5,7 - 449-00022.pdf
  284713/20
 • Til borger, vedr. Stevneskovvej 39F, Svendborg
  286608/20
 • Til borger, vedr. Stevneskovvej 39E, Svendborg
  286577/20
 • Til borger, vedr. Stevneskovvej 39B, Svendborg
  286506/20
 • Til borger, vedr. Stevneskovvej 39A, Svendborg
  286489/20
 • Til GEUS: Dinoflagellatanalyser
  304278/20

8. juni 2020

Indgående

 • Fra ansøger, RÅSTOF, mail med det meste ansøgningsmateriale inkl. vedhæftninger, matr.nr. 12i Veerst By, Veerat
  283181/20
 • RE: RIT 3.5.1 v1
  282723/20
 • RE: RIT 3.5.1 v1
  282725/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, mail vedhæftet underskrift på screeningspapir matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  283051/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, underskrift matr.nr. 12i Veerst By, Veerst.pdf
  283052/20
 • Opdatering af Master-RIT til 3.5.1
  282722/20
 • Fra MST - Høring af udkast til vejledende grænseværdier for badevand (MST Id nr.: 1230120)
  322867/20
 • SV: Opdatering - pris
  282945/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Supplerende resultater, Elmegade 11, Bramming
  281296/20
 • Fra Sundhedsdatastyrelsen: Høring af beskrivelse af statistik over forbruget af antipsykotika hos borgere med demens
  281714/20
 • Fra Kolding Kommune, Bemærkninger til notat, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  283024/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fremsendelse af oprensningsrapport, Nannasvej 1, 5750 Ringe
  283019/20
 • FRA RM: RIT 3.5.1 v1
  282727/20
 • Fra Novartis Healthcare: Hvor findes økonomi rapporter?
  280499/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Ikke modtaget rapport, Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense
  282999/20
 • Fra Rambøll: VTO Møllegade 44, Sønderborg
  280050/20
 • Fra borger: Udtagelse af dokumentationsprøver, Nannasvej 1, 5750 Ringe
  283008/20
 • Fra borger: Bilag - Dokumentationsrapport - Nannasvej 1 Ringe
  283009/20
 • Til Assens Kommune: Vedr. afgravning på Fåborgvej 4, Assens, lok. 420-81032
  290833/20
 • Fra Rambøll:: Vedr. udbud pulje 21 - link til FTP server
  290552/20
 • Fra Fredericia Kommune (Rambøll): Kanalbyen, ansøgning om § 8 tilladelse - kommentarer
  285887/20
 • Fra Borger: Dokumentation for oprensning på tangevej 15 jeppe jeppesen
  285896/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Vejrøvænget 8 Fredericia_miljø (1).pdf
  290828/20
 • Fra DMR: Re: Vedr. udbud pulje 21 - link til FTP server
  290557/20
 • Fra borger: Spørgsmål vedr. aktindsigt
  282908/20
 • Fra Outdoor: Levering og ny model
  282813/20
 • Fra projekt: status vedr. projektforskydninger pga. corona
  285082/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Efterbehandlingsplan matr.nr. 12i Veerst By, Veerst.pdf
  283068/20
 • Fra borger, spm. vedr målinger på Perlegade 80, Sønderborg
  288389/20
 • Fra RSD: HENV vedr. forurening, Soc, køb af grund, Nymarksvej / Merkurvænget 2, Fredericia
  283201/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Tinglysning matr.nr. 12i Veerst By, Veerst.pdf
  283064/20
 • Uanbringeligt brev, Ågårdvej 67, 7323 Give
  286500/20
 • Fra DR: Klage over besvarelse af aktindsigt
  294294/20
 • Dagsorden for andet møde i arbejdsgruppen for Seponeringslisten
  294377/20
 • Fra Fredericia kommune: udkast til § 8 tilladelse Skærbæk Havnegade 43D, 7000 Fredericia
  293240/20
 • Fra Fredericia kommune: § 8 ansøgning og udkast til § 8 tilladelse til parcel 3
  294784/20
 • Fra Nyborg Kommune: Afgørelse om ikke-§8-pligt, Lindholmvej 3, 5800 Nyborg
  308331/20
 • Fra Lægevagten: anmodning om vagtydernummer
  302553/20
 • Bilag fra Odense Kommune - Oplæg_Rugårdsvej 286_09.11.2018 rev 04-12.pdf
  315528/20
 • Bilag fra Odense Kommune - Anmodning om supplerende materiale (1).pdf
  315473/20
 • fra Odense Kommune - kommunens bemærkninger til oplæg §8undersøgelse - Nedrivningstilladelse Paarupvej 7C
  315461/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, mail med dokumenter til ansøgning matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  283058/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 19 tilladelse til arbejdsplads på Bülowsvej i Sønderborg.
  281947/20
 • Fysioterapeut - ansøgning om ydernummer
  280708/20
 • Psykolog - oplysning om adresse
  282888/20
 • Kvittering fra Medicinrådet : Region Syddanmarks nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende multipel sklerose
  281354/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Adresseændring af eksisterende ejendom i Aabenraa Kommune, Nørrekær 15, Aabenraa
  279564/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Rapport, Afgrænsende forureningsundersøgelse, Spild af frostvæske, Stegshavevej 40, Ringe, COWI, 24-04-2020
  280985/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar på jordtilførsel, matr nr 27s Skads, Esbjerg
  279633/20
 • Høring - landzonetilladelse oplag af håndsprit (002).docx
  280087/20
 • Anmeldeskema matr.nr. 12i Veerst By, Veerst
  283038/20
 • Fra Kommune - nabohøring
  280084/20
 • Fra Vejle Kommune. Undersøgelsesrapport
  282052/20
 • Fra projekt; uddybning vedr. afvikling i 2020
  281681/20
 • Fra Praksis - anmodning om åbning for nye patienter pr. 1.7.2020
  282049/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Mail med anmeldeskema matr.nr.
  283033/20
 • fra borger: Anmodning om aktindsigt i div. materiale vedrl. nye boringer
  280121/20
 • Fra Cowi: Mail med endelige rapporter, Knudsbølvej 39, 6064 Jordrup
  279767/20
 • Fra COWI, Teknisk rapport, Knudsbølvej 39, 6064 Jordrup
  279775/20
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Knudsbølvej 39, 6064 Jordrup
  279771/20

Udgående

 • Til Højvang Laboratorier: Ekstra kig på karakter af analyserede kulbrinter i prøver med højt organisk indhold.
  285115/20
 • Til Højvang Laboratorier: Ekstra kig på karakter af analyserede kulbrinter i prøver med højt organisk indhold.
  285125/20
 • Til Esbjerg Kommune: tolkning af resultater, Elmegade 11, Bramming
  281948/20
 • Sønderborg Kommune - Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  281271/20
 • Til Praksis - Praksis er lukket for tilgang af patienter
  281272/20
 • afgørelse om kortlægning af Storegade 48 og 52, samt Lundgade 2a-e, 6800 Varde
  280690/20
 • boligerklæring Storegade-Lundgade.pdf
  280686/20
 • V2_F0 Storegade 48-1.pdf
  280687/20
 • boligerklæring Storegade 52-1.pdf
  280692/20
 • V2_F0 Storegade 52-1.pdf
  280691/20
 • Til borger: Vedr. jordflytning på Skovvej 22
  280616/20
 • Svar til Novartis Healtcare: Hvor findes økonomi rapporter?
  280587/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: vedr. Jordflytning på kortlagt areal på Skovvej 22, Espe, Ringe
  280490/20
 • Til Nordfyns Kommune: Status på oprensning?, Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense
  279558/20
 • Til Vejle KOmmuen: Rykker for oplysninger
  282675/20
 • Til DGE. Nr 3. [Sagsnr.:19/20318] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 621-00461, Kehlets Frøforretning, Stenderupvej 47, 6091 Bjert, Kolding Kommune, 104g, Agtrup By, Sdr. Bjert
  280915/20
 • Til Varde Kommune. SV til supl. vilkår
  279613/20
 • Screeningsskema - matr.nr. 121,177 og 213 Nybøl, Hjordkær.pdf
  279465/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bredalkærvej 226, 7120 Vejle Øst
  280964/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bredalkærvej 226, 7120 Vejle Øst
  280966/20
 • Til Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  280158/20
 • Til borger: Svar på spørgsmål
  282912/20
 • Til borger, Bilag til V1+V2-høring, Udkast til V1+V2-afgørelse, Bredgade 37, 5492 Vissenbjerg.pdf
  282868/20
 • Til Ourdoor Design: Leveringstidspunkt
  279627/20
 • Udkast screeningsafgørelse - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær.pdf
  279467/20
 • Til Nordfyns Kommune, Opfølgende spørgsmål, Bjerrumvej 12, 5450 Otterup
  282201/20
 • Til Vejle KOmmune: Rykker om afsluttede oplysninger
  282082/20
 • Til vejdirektoratet -Teknisk notat -
  279649/20
 • Doc2Mail - Forsendelse 158494248_Anne Fuglede-Hansen.pdf
  281734/20
 • Til DGE. Nr 1. [Sagsnr.:19/20318] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 621-00461, Kehlets Frøforretning, Stenderupvej 47, 6091 Bjert, Kolding Kommune, 104g, Agtrup By, Sdr. Bjert
  280925/20
 • DepotigraveområdeHofmansfeld.pdf
  280019/20
 • Til Vejle Kommue: Anmode om de rigtige oplysninger
  281990/20
 • Til Kolding Kommune og SKAT: Ejendommen Knudsbølvej 39, 6064 Jordrup udgår af kortlægning efter supplerende undersøgelse
  280542/20
 • Svar til borger: Vederlagsfri udlevering af medicin
  279918/20
 • Til Skat og Vejle Kommune: Kopi af V2 varsel
  281799/20
 • Til KS Diagonalvej, V1-afgørelse med bilag, Ryttervangen 2, 7323 Give
  280089/20
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Diagonalvejen 17, 7323 Give
  280146/20
 • Teknisk notat.pdf
  279650/20
 • OTil kommune - udtalelse vedr landzonetilladelse
  280016/20
 • Til Borger: V2 Varsel
  281728/20
 • Til Borger, Udgår efter undersøgelse, Knudsbølvej 39, 6064 Jordrup.pdf
  280545/20
 • til grundejer - V2-kortlægning endelig jordforurening, Snavevej 2
  280387/20
 • Til høringsparter - Følgebrev - Udkast screeningsafgørelse - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl.pdf
  279463/20
 • Til apotekerne: Opdateret Positivliste til almen praksis fra den 15. juni 2020 (regel 11) OBS varenumre på magistrelle lægemidler og IRS
  282450/20
 • Til DGE. Nr 2. [Sagsnr.:19/20318] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 621-00461, Kehlets Frøforretning, Stenderupvej 47, 6091 Bjert, Kolding Kommune, 104g, Agtrup By, Sdr. Bjert
  280921/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemækninger til udført påbudsundersøgelse, Stegshavevej 40, 5750
  280514/20
 • Til Borger, Opfølgning på målinger på Perlegade 80, Sønderborg
  282412/20
 • SLETTES!!! Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  279479/20
 • Til borger, V1+V2-høring, Bredgade 37, 5492 Vissenbjerg.pdf
  282869/20
 • Til borger, V1+V2-kortbilag, høring, Bredgade 37, 5492 Vissenbjerg.pdf
  282867/20

7. juni 2020

Indgående

 • Fra Ejendiomsselskabet den Fynske Forskerpark:Referat fra Bestyrelsesmøde maj 2020
  283891/20

Udgående

 • Til COWI, råstof, Analyse af råstofstrømme
  289215/20

6. juni 2020

Indgående

 • Fra Varde KOmmune: Forslag til supl. vilkår.
  279609/20

5. juni 2020

Indgående

 • Fra borger: Vederlagsfri udlevering af medicin
  279945/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kommentarer til resultater af målerunde 7 samt svar vedr. ibrugtagningstilladelse til lejlighed 4, Jernbanegade 2d mfl., 5500 Middelfart
  279475/20
 • Fra Middelfart Kommune: Jernbanegade 2d - svar på spørsmål vedr. genvex-anlæg og faldstamme ventilation
  279464/20
 • Leverandørens besvarelse af spørgeskema
  279184/20
 • Internt: Monitering 2020 resultater
  278251/20
 • Fra NIRAS: Plan for vandprøvetagning og rapportering
  278901/20
 • Fra DGE: Rykker for svar vedr §52-anmodning - VS: Reberbanen 64, 5960 Marstal
  279147/20
 • Fra Genvej A/S: Udkast til tilsynsnotat, matr. 5f Tårup By, Gelsted
  278884/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Langagervej 12, 7120 Vejle Øst.pdf
  278871/20
 • Fra Middelfart Kommune: Varsel ikke påbud
  323551/20

Udgående

 • Til Kolding Kommune, Bemærkninger til notat, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  279084/20
 • Svar til Sundhedsdatastyrelsen: Høring af beskrivelse af statistik over forbruget af antipsykotika hos borgere med demens
  281116/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, kvittering for ansøgning og supplerende spørgsmål matr. 267, 408, 452, 615 og 662 Østerende-Ballum, Ballum
  279171/20
 • Til Fredericia Kommune: Til orientering, vedr. V2 høring af del af jernbanedæmning, matr. 166a Erritsø By, Erritsø, 607-00672
  278898/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Langagervej 12, 7120 Vejle Øst
  278877/20
 • Til Kolding Kommune: Orientering om resultat af udført forureningsunderundersøgelse på ejendommen Drenderupvej, 6580 Vamdrup, matr. nr. 10a Ødis-Bramdrup By, Ødis
  278747/20
 • Til COWI: Accept af Re: Adelgade 138, Bogense: Oplæg afværgeprogram
  278298/20
 • Til Aabenraa kommune - V2-kortbilag, matr. nr. 1212a Tinglev Ejerlav, Tinglev.pdf
  279095/20
 • Til Linde Ejendomme ApS: V2-kortlægning, Spigerborgade 19, 6800 Varde
  278370/20
 • Til Aabenraa kommune - bilag til ændret indsats, opfølgningsbrev 2003.pdf
  279100/20
 • Til Aabenraa kommune - bilag til høring om ændret indsats, Sønderskovvej 502, del af matr. nr. 1212a Tinglev Ejerlav, Tinglev.pdf
  279090/20
 • Til Genvej A/S: Bemærkninger til udkast til tilsynsnotat, matr. 5f Tårup By, Gelsted
  278886/20
 • Til Banedanmark: V2-høring - del af jeres grund er forurenet, 607-00672
  278888/20
 • Til Linde Ejendomme ApS: Bilag - Kortbilag, Spigerborgade 19, 6800 Varde
  278375/20
 • Til Aabenraa kommune - bilag til ændret indsats, Afgørelse om registrering af affaldsdepot, 1994.pdf
  279098/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Danfoss Park, Nordborg, Cooling, matr. nr. 117, 350 og 691 (7000K) Svenstrup Ejerlav, Svenstrup, 523-06010
  278819/20
 • Til Aabenraa kommune - høring, ændret indsats, Sønderskovvej 502, del af matr. nr. 1212a Tinglev Ejerlav, Tinglev.pdf
  279089/20
 • Til Aabenraa kommune - til orientering - Høring af ændring indsats vedr. del af matr. nr. 1212a Tinglev Ejerlav, Tinglev, nedl. Losseplads Tinglev Syd
  279104/20
 • Til Borger: Orientering om resultat af forureningsundersøgelse på Drenderupvej i Vamdrup
  278701/20
 • Til SDU: Kommentar til Statusrapport - Fodbold som sundheds- og velfærdsinnovator
  278782/20
 • SV til ejer: Forureningssag Nørre Alle 2, 7200 Grindsted
  279067/20
 • Region Syddanmarks nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende multipel sklerose
  279153/20
 • Til DGE: Kopi af svar sendt til Svendborg Kommune, Leby Råstofgrav, Marstal
  279148/20
 • Til Esbjerg Kommune: Foreløbigt svar vedr henvendelse om jordtilførsel på matr nr 27s Skads, Esbjerg
  279047/20

4. juni 2020

Indgående

 • Fra Danfoss - referat af Politiske Styrekomite for Himmark 2020.06.02
  322859/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Er der indsats? Isbrogade 4, 6700 Esbjerg
  277844/20
 • Fra Kolding Kommune, Sen modtagelse af rapport + oprensningspåbud vurderes - svar kommer senere, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  276905/20
 • Fra Kolding Kommune, Notat fra afgrænsende undersøgelse, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  276320/20
 • Fra Sweco, Afgrænsende undersøgelse, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  276322/20
 • Fra Praksis - Løfte lukkegrænse for tilgang af patienter
  276950/20
 • Fra Danmarks Naturfredningsforening - kommentarer - Tilladelse til råstofudvinding vest for Jerlev
  275510/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Sagen afsluttes
  276521/20
 • Fra Orbicon, Mail med kommentarer til oplæg samt ny situationsplan, Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev
  276330/20
 • Fra COWI: Status på IT adgang for opg. "V2 kortlægninger af Forsvarets arealer "
  277811/20
 • fra Middelfart Kommune - SV: erindring om dokumentation - §8 aldrig udnyttet. Hovedvejen 11, 5500 Middelfart
  276560/20
 • Fra borger: Forureningssag Nørre Alle 2, 7200 Grindsted
  277888/20
 • Fra COWI: Vedr. målinger i vandløb
  276405/20
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. låneordning og egenbetaling - Ørbækvej 859 Oprensning og egenbetaling
  278111/20
 • fra bygningsstyrelsen Dagsorden til det kommende husudvalgsmøde den 15. juni
  276317/20
 • Fra Rambøll: Reetableringserklæring
  276396/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Supplerende måling, Skovglimt 47, Sønderborg
  277860/20
 • fra vejle kommune : Spild af dieselolie på Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten - Placering af spildsted.pdf
  276498/20
 • fra Bygningsstyrelsen Dagsorden til det kommende husudvalgsmøde den 15. juni - Dagsorden til husudvalgsmøde, Sorsigvej 15.06.2020.pdf
  276321/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fund af gammel olietank under betongulv/fundament på Jeppe Aakjærsvej 13, 7000 Fredericia
  277829/20
 • Fra COWI: Dialog om opstart på forsvarskortlægning
  276542/20
 • fra vejle kommune : Spild af dieselolie på Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
  276496/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Forespørgsel vedr jordtilførsel for at forhindre vådområde, matr nr 27s Skads, Esbjerg
  279043/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Meddelelse om matrikelændring matr.nr. 5685 m.fl., Nørre Havnegade 42, 6400, Sønderborg
  277927/20
 • Fra Kolding Kommune, Udkast til §8-tilladelse, Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld
  277945/20
 • Fra Odense Kommune: Materiale ifm styregruppemødet i Campus Odense, den 20. maj 2020
  278593/20
 • Fra Ejendomsselskabet den Fynske Forskerpark: Nyt Generalforsamlingsreferat
  278801/20
 • Fra Odense Kommune: Dagsorden til koordinationsgruppemøde samt publikation FN's verdensmål
  278627/20
 • Forretningsplan .odt
  278357/20
 • FMK Baggrundsanalyse - Hvis Campus Faaborg realiseres
  280388/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. tid for drøftelse, Jernbanegade 2d, 5500 Middelfart
  279452/20
 • Fra COWI: Vedr. aflevering af rapport
  278223/20
 • Fra Odense Kommune: Referat fra styregruppemødet i Campus Odense, den 20. maj 2020 - Campus Styregruppereferat 200520.docx
  278576/20
 • Forretningsplan, blodprøvetagning
  278356/20
 • Fra NIRAS: Borearbejde uge 35
  278221/20
 • P2L LMS udfyldt spørgeskema.
  278753/20
 • Fra DGE. VS: Kortlægningsmateriale 621-00461
  280842/20
 • Fra projekt; anmodning om udsættelse pga corona
  280547/20
 • Bilag fra Jordmij - Supplerende forureningsundersøgelse, Dalum- Supplerende forureningsundersøgelse, Dalumvej 116, Odense med bilag.pdf
  279566/20
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af sag om § 8-tilladelse til kollegiebyggeri, Toldbodgade 21, 5000 Odense C
  281225/20
 • Bilag fra Odense Kommune - mail rådgiver, Indeklimamålinger, Hørdumsgade 41, 5000 Odense C.pdf
  279491/20
 • Bilag fra Odense Kommuine - Hørdumsgade Analyseresultater.pdf
  279492/20
 • Framelding ansat fysioterapeut
  282245/20
 • fra Odense Kommune, følgemail - SV_ erindring_ Hørdumsgade 41, Odense. Aftale om supplerende indeklimamålinger
  279490/20
 • fra JordMil - Supplerende forureningsundersøgelse, Dalumvej 116, Odense
  279557/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til boligbyggeri, Linde Haven, Sønderborg
  313290/20
 • Fra Cowi: Vandanalyser fra Hvenetved 5
  303389/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles kommentarer til Kanalbyen, ansøgning om §8 tilladelse - opdateret
  285882/20
 • Henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  289097/20
 • Invitation til politisk styregruppe
  291694/20
 • SV: Referat fra Fælles forum for PRO samt skabelon for forløb der skal migreres
  293121/20
 • Fra Rambøll: Svar vedr. filtersætning i GÅ1 og GÅ2
  304277/20
 • Fra Cowi: Hvenetved - resultatopdatering arbejdsværktøj
  303383/20
 • Fra Cowi: Vandanalyser fra Hvenetved 5
  303394/20

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune, Ingen indsats, Isbrogade 4, 6700 Esbjerg
  277855/20
 • Til Assens Kommune: Til orientering - V1 høring, Trævænget 1-7, Vissenbjerg, 491-70160.
  277838/20
 • Til Praksis - Løftet lukkegrænsen for tilgang af patienter.
  277071/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Høring af V2-kortlægning af del af Svanevej 30, 5690 Tommerup, matr.nr. 1hv Bågegård, Tommerup
  276972/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Bilag - V2-høring, matr.nr. 1hv Bågegård, Tommerup med bilag
  276974/20
 • Til Kolding Kommune, Spm. om status, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  276308/20
 • Til Billund Kommune: Vedr. Klinkvej 43, Vorbasse - kopi af kortlægningsafgørelse, 530-81039
  275705/20
 • Til Nårup Pladeindustri AS, V1-kortbilag, høring, Neversvej 33, 5690 Tommerup.pdf
  277664/20
 • Til Kolding Kommune, §8-høringssvar, Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld
  278081/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr matrikelændring, matr.nr. 5685 m.fl., Nørre Havnegade 42, 6400, Sønderborg
  277936/20
 • til Faaborg-Midtfyn Kommune - erindring vilkårsopfyldelse - §8 tilladelse 2015 - Ibjergvej 5, 5792 Årslev
  276891/20
 • Til Borger, vedr. Vedbendvej 7, beboerorientering om vandprøvetagning.pdf
  278089/20
 • Til Rambøll: Sagsmateriale vedr. matr. 169h
  275953/20
 • Til LIFA, BILAG: luftfotos 420-81081.docx
  278138/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. Fund af gammel olietank under betongulv/fundament på Jeppe Aakjærsvej 13, 7000 Fredericia
  278119/20
 • Til TB Ejendomme, V1-afgørelse m kortbilag, Tørskindvej 24-26, 7183 Randbøl.pdf
  277877/20
 • Til Barfoed Group A/S: V1-høring inkl. bilag, Trævænget 1-7, Vissenbjerg.pdf
  277814/20
 • Til Sønderborg Kommune: Orientering om matrikler som udgår inden kortlægning, Matr nr 1434, 5685 og 5687 Sønderborg
  275524/20
 • Til LIFA, vedr. udstykning af Ellemosevej 12A, Ørsted, 5620 Glamsbjerg
  278136/20
 • Til Ingeniørerne: 461-00199 i Odense Vest model
  277884/20
 • Til virksomhed, V1-afgørelse m kortbilag, Steen Blicher Vej 0, 7182 Bredsten.pdf
  276793/20
 • Til Home Kerteminde - FORSP "Svar vedr. evt. jordforurening på Sandbjergvej 2, 5380 Dalby"
  276263/20
 • Til projekt: anmodning om status
  276964/20
 • Til LIFA, BILAG: V1-afgørelse Ellemosevej 12 5620 Glamsbjerg.pdf
  278137/20
 • Til projekt: vedr. udsættelse pga. corona og rev. budget
  278126/20
 • Til Borger, vedr. Odensevej 2, beboerorientering om vandprøvetagning.pdf
  278077/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Østerlide 3, 7323 Give.pdf
  275658/20
 • Til COWI: Bemærkninger til udkast til anbefaling af V2 kortlægninger af Forsvarets arealer
  277793/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Lundegårdsvej 1, 5690 Tommerup.pdf
  275456/20
 • Til projekt; anmodning om status for gennemførelse
  277092/20
 • til Svendborg Kommune - erindring 2015-sag - VS: §8-høringssvar for pop-up park på Jessens Mole 8, lok. 479-04075
  277536/20
 • Til borger, V1-høring, Lundegårdsvej 1, 5690 Tommerup.pdf
  275457/20
 • Til EDC, svar vedr. Søndergade 26, 5580 Nørre Aaby
  277931/20
 • Til Estate, Egtved - FORSP "Vedr. jordforurening på ejendommen Ribe-Vejle Landevej 80, 6622 Bække"
  277766/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Lundegårdsvej 1, 5690 Tommerup.pdf
  275453/20
 • Til Borger: Svar vedr. egenbetaling og låneordning - Ørbækvej 859 Oprensning og egenbetaling
  278116/20
 • Afsluttende mail til P2L
  278171/20
 • Til COWI: Tilbagemelding på vandløbsmålinger
  276463/20
 • Til Nårup Pladeindustri AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Neversvej 33, 5690 Tommerup.pdf
  277667/20
 • Til Borger, vedr. Odensevej 5, beboerorientering om vandprøvetagning.docx
  278080/20
 • Til Borger: Afgørelse - del af ejendom udgår inden kortlægning, 530-81039
  275649/20
 • Til Vejle Kommune - V1-kortbilag - Tidl. Volmersgade 5 7100 Vejle.pdf
  275340/20
 • Til Vejle Kommune - V1-høring - tidl. Volmersgade 5 7100 Vejle.pdf
  275339/20
 • Til Vejle Kommune - Bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - tidl. Volmersgade 5 7100 Vejle.pdf
  275338/20
 • Til Billund Kommune, Miljøstyrelsen og Region Midtjylland: Aflysning af møde
  280558/20
 • Til Kolding Kommune, Svar på mail omkring kommende §8, Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld
  276703/20
 • Til Borger, vedr. Vedbendvej 5, beboerorientering om vandprøvetagning.pdf
  278086/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Rugsted Tværvej 14, 7100 Vejle - Til borger, V1-høring med bilag, Rugsted Tværvej 14, 7100 Vejle.pdf
  276275/20
 • Til Nårup Pladeindustri AS, V1-høring, Neversvej 33, 5690 Tommerup.pdf
  277668/20
 • til Odense Kommune - erindring: Hørdumsgade 41, Odense. Aftale om supplerende indeklimamålinger
  276522/20
 • til Middelfart Kommune - erindring om dokumentation - VS: § 8 tilladelse, Hovedvejen 11, 5500 Middelfart
  276316/20
 • Til projekt: rykket for rev. proj.beskrivelse og budget
  277332/20
 • Til borger, vedr. Kastanievej 8, beboerorientering om prøvetagning.pdf
  278068/20
 • Rykkermail til leverandøren
  277754/20
 • Til Rambøll: Spm. vedr. filtersætning i GÅ1 og GÅ2
  304276/20

3. juni 2020

Indgående

 • Fra borger: Orientering om at der tages fornyet kontakt til rådgiver til udarbejdelse af et oplæg, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  275101/20
 • Fra rådgiver - Tilbud på monitering på lok. nr. 430-81004 og 425-00568
  313512/20
 • Fra rådgiver - Tilbud på monitering på lok. nr. 430-81004 og 425-00568
  313416/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilladelse til ændring af arealanvendelse og etablering af boliger
  275103/20
 • Fra Svendborg Kommune: fremsendelse af endelig § 8 tilladelse til byggeri af almene boliger på Gyldenbjergvej 5, 5700 Svendborg
  275102/20
 • [Sagsnr.:20/18218] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Sønderjyske Motorvej E45, nordgående ved 36 km
  282216/20
 • [Sagsnr.:20/18218] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Sønderjyske Motorvej E45, nordgående ved 36 km
  282208/20
 • 201530-20_v1_Miljørapport.pdf.PDF
  282218/20
 • 201530-20_v1_Miljørapport.pdf.PDF
  282211/20
 • 201531-20_v1_AR-20-CA-00951942-01.pdf.PDF
  282209/20
 • 201531-20_v1_AR-20-CA-00951942-01.pdf.PDF
  282217/20
 • JAR møde
  275021/20
 • Fra COWI, Skrænten 6, m.fl., Esbjerg: GeoGIS projektkontrol
  277764/20
 • Fra DMR: Besked til kommunen om bygherres accept af myndighedernes bemærkninger, Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  275093/20
 • Fra Vejle Kommune - Tilladelse til ny vejadgang, j.nr. 05.01.10-P19-21-17
  277914/20
 • Fra COWI, Kontrolrapport Byvej
  277422/20
 • Fra COWI, Kontrolrapport Flensborglandevej
  282057/20
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel om regionens høringssvar er færdigt, Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  275089/20
 • Fra Svendborg Kommune: Endelig § 8-tilladelse til etablering af udendørs fitness udstyr, Taget 10, 5960 Marstal
  275104/20
 • Fra Borger: Fortsat dialog om kortlægning og undersøgelser, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  275087/20
 • VS: Vedr. Nymarksvej 37, ændret beliggenhed af "bagbygning"
  273682/20
 • Fra Assens Kommune: Respond på regionens tilbagemelding på ønske om 4 træer og 6 mindre haver indenfor fabriksarealet, Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  273428/20
 • Brugerklubdag 2020 | AI er en realitet | Kvalitetskontrol skifter navn | Gartnerrapport | Acadre Abonnementsmodul
  275638/20
 • SV: Til godkendelse: Svar på Sundhedsdirektørmail nr. 19 / 2020 (åben) - svarfrist 12-06-2020
  275605/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar til Rambøll vedr. Vedr. nedlæggelse af udløbsbygværk
  275464/20
 • Fra Varde Kommune: §40, Undersøgelsespåbud
  276377/20
 • Fra Svendborg Kommune: Foto med markering, Hønsehavevej 23, Stenstrup
  272787/20
 • Fra Niras - historisk materiale, tidl. Volmersgade 5, 7100 Vejle.pdf
  273601/20
 • Fra EDC, henv. vedr. Søndergade 24, 5580 Nørre Aaby
  277924/20
 • Fra Atlas: Thors Have Rismarksvej 52
  277839/20
 • Fra Home Kerteminde - FORSP "henv vedr. evt. jordforurening på Sandbjergvej 2, 5380 Dalby"
  276254/20
 • Fra Trekantområdet_ vedr. Bæredygtig Industri som karrierevej
  274142/20
 • HØRING: Udkast - bekendtgørelse om isolationsfaciliteter - FRIST: 3. juni 2020 kl. 12
  274116/20
 • Fra Designskolen: Svar vedr. forberedelse af Fase 3 og 4
  274610/20
 • Accept på tildeling af ydernummer
  271666/20
 • Anmodning om bidrag til svar på spørgsmål om hepatitis C fra Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg / Frist 16. juni
  274469/20
 • DFN - Einladung zur Sitzung am 22. Juni 2020, Beginn: 10.30 Uhr
  320087/20
 • Fra Billund Kommune: Ingen modtagne klager til afgørelse om ikke påbud efter jordforureningsloven - Blåhøj 17, 7200 Grindsted
  310540/20
 • VS: OPFØLGNING på RSI-møde den 29. maj + BESTILLING til MDR-gruppen på materiale inden 29, juni 2020
  293125/20
 • Opfordring til personligt møde
  295748/20

Udgående

 • Kolding Kommune - Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  275164/20
 • Til Praksis - Lukning for tilgang af patienter
  275165/20
 • Til Assens Kommune: § 8-høringssvar til § 8 tilladelse til spilde- og regnvandsledning samt regnvandsbassin på matrikelnr. 1 il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg beliggende Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg.
  275100/20
 • Til Assens Kommune: Bekræftelse af færdig med bemærkninger til udkast til tilladelse til nedrivning, Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  275094/20
 • Til Borger: Fortsat dialog om kortlægning og undersøgelser, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  275088/20
 • Til Sweco: accept af Tilbud på rådgivning i fobindelse med afværge på Nørrebro 118, Rudkøbing
  275988/20
 • SV: Forlængelse med 3 md. RE: ROBOlæring: Forlænge projektet med 6 md. (?) - endnu kun til drøftelse
  274270/20
 • Til Assens Kommune: Melding om forventet svartid på udkast til § 8 til regnvandsbassin mm., Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  273479/20
 • Til borgere:Svar på supplerende spørgsmål, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  273065/20
 • Til EDC: Bilag - V1-udvidelse, UDKAST
  272675/20
 • Til EDC: Kopi af V1-høringsbrev, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  272673/20
 • Til EDC: Bilag - V1-høring, udvidelse
  272674/20
 • Til borgere: Høring af V1-kortlægning af en større del af Tarupvej 27, 5792 Årslev, matr.nr. 11b Tarup By, Sdr. Nærå
  272637/20
 • Til borgere: Bilag - V1-høring, udvidelse
  272639/20
 • Til borgere: Bilag - V1-udvidelse, UDKAST
  272638/20
 • Til Rugårdsvej Odense A/S: Bilag - V2-afgørelse
  272027/20
 • Til Rugårdsvej Odense A/S: V2F0-kortlægning af del af Rugårdsvej 16-18 m.fl, 5000 Odense C, matr.nr. 1156h Odense Bygrunde
  272026/20
 • Til Rugårdsvej Odense A/S: Bilag - Boligerklæring
  272028/20
 • Til Sønderborg Kommune, Rykker for svar, Glansager 7, 6400 Sønderborg
  271995/20
 • Til Aabenraa Kommune: Vedr. kortlægning af tidl. jernbanespor
  271939/20
 • V2-afg Østervold 5.pdf
  271681/20
 • til borger, kommune og vurdst.styrelse - afg om V2 kortlægning af Østevold 5, 6800 Varde
  271680/20
 • Til Ejendomsselskabet Vejle AS - Bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Horsensvej 72, 7100 Vejle.pdf
  272168/20
 • Til SRC INVEST ApS, V1-høring med bilag, Enghavevej 2 og Flegmade 1A, 1B, 1C og 1D, 7100 Vejle
  272249/20
 • Til borger - Grundejerorientering om revurdering af tidligere renseriundersøgelse Gerritsgade 35, 2. TH lejl. 5, 5700 Svendborg.pdf
  272096/20
 • Til Fredericia Kkommune: Sv vedr indsats
  274250/20
 • Fra EDC, Henv vedr. Fjelstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderslev
  274166/20
 • Til Designskolsen: Svar vedr. forberedelse af Fase 3 og 4
  274605/20
 • Til borger, V1-høring, Krengerupvej 147, 5690 Tommerup.pdf
  273156/20
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse om efternuancering af forurening på Gerritgade 35, 2. tv., 5700 Svendborg
  272946/20
 • Til virksomhed - Grundejerorientering om revurdering af tidligere renseriundersøgelse Gerritsgade 35, ST. lejl. 2, 1. TH lejl. 4 og 1. TV lejl. 3, 5700 Svendborg.pdf
  272112/20
 • til DGE svar på notat 2 - mosvig vandværk
  274585/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Krengerupvej 147, 5690 Tommerup.pdf
  273152/20
 • Til borger - Efternuansering af undersøgelse Gerritsgade 35, 2 TH. lejl. 5, 5700 Svendborg.pdf
  272394/20
 • Til borger og virksomhed - Bilag til efternuanceringsbrev: Kortlægningsbreve for Gerritsgade 35, 5700 Svendborg.pdf
  272625/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Krengerupvej 147, 5690 Tommerup.pdf
  273158/20
 • Til projekt; svar på spørgsmål om ændret anvendelse af midler
  274989/20
 • Til LIFA: SV: vedr. forurening Centerhavn -
  273917/20
 • Til borger - Efternuansering af undersøgelse Gerritsgade 35, 2. lejl. 6, 5700 Svendborg.pdf
  272436/20
 • Til EDC, Vedr. frivillig undersøgelse og kortlægning på Fjelstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderslev)
  271944/20
 • Til Ejendomsselskabet Vejle AS - kortbilag - V1-høring - Horsensvej 72 7100 Vejle.pdf
  272173/20
 • Til borger - Grundejerorientering om revurdering af tidligere renseriundersøgelse Gerritsgade 35, 2. lejl. 6, 5700 Svendborg.pdf
  272090/20
 • Til EDC, Svar på henvendelse, Fjelstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderslev
  274169/20
 • Fra SDU: Svar vedr. forberedelse af Fase 3 og 4 aktiviteter og budget
  274686/20
 • Til virksomhed - Efternuansering af undersøgelse Gerritsgade 35, St. lejl. 1, 5700 Svendborg.pdf
  272473/20
 • Til Sønderborg Kommune: Høring af jordforureningskortlægning på V1 og V2, Gerlachsgade 2, Sønderborg
  275434/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET VEJLE AS - V1-høring - Horsensvej 72 7100 Vejle.pdf
  272174/20
 • Til Varde kommune: Spm vedr tilbagekaldelse af §48 Påbud
  274693/20
 • Til SDU: Forbedelse af Fase 3 og 4 aktiviteter og budget
  274677/20
 • Til virksomhed - Grundejerorientering om revurdering af tidligere renseriundersøgelse Gerritsgade 35, ST lejl. 1, 5700 Svendborg.pdf
  272108/20
 • Til virksomhed - Efternuansering af undersøgelse Gerritsgade 35, ST. TH lejl. 2, 1. TH lejl. 4 og 1. TV lejl. 3, 5700 Svendborg.pdf
  272555/20
 • Til Orbicon, Bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev
  275293/20
 • Til Sønderborg Kommune:Svar på forespørgsel, Matr.nr.: 854b Sønderborg, Gerlachsgade 4, 6400
  275429/20
 • Til Orbicon: Information om afværgeboring
  295277/20

2. juni 2020

Indgående

 • Fra Borger: Supplerende spørgsmål angående kortlægning og friv. und., Tarupvej 27, 5792 Årslev
  271779/20
 • fra sweco: RIT 3.5.1 v1
  271630/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kopi af påbud efter Jordforureningsloven, Allerupvej 46, 5672 Broby
  273078/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Indeklimamålinger, Englandsgade 32, st. tv., 6700 Esbjerg
  272044/20
 • Fra Rambøll: Ros angående sagsbehandlingstid, UDKAST til § 8, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg
  271575/20
 • Fra Borger: Oplæg til undersøgelser før udvidet kortlægning, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  270859/20
 • Fra Lertranskøb: aftale om vejadgang - Nybøl Skovvej, matr. 213 Nybøl Hjordkær - vejadgang til råstofindvindings område
  271657/20
 • Fra Rambøll: Pulje 3_2019 Losseplads Elkjærhøjevej - resultater supplerende boringer og vandprøver
  268728/20
 • Pilotafprøvning af PRO til psoriasis
  270688/20
 • FRa Svendborg Kommune: OVersigtskort, hønsehavevej 23, Stenstrup
  271558/20
 • IMG_0668.JPG
  270893/20
 • IMG_0661.JPG
  270886/20
 • IMG_0660.JPG
  270885/20
 • De ledige ydernumre i Haderselv og Aabenraa (F2 DP Id nr.: 2438819)
  271534/20
 • IMG_0698.JPG
  270878/20
 • Psykolog - ansøgning om ydernummer
  269593/20
 • IMG_0685.JPG
  270864/20
 • IMG_0691.JPG
  270871/20
 • IMG_0677.JPG
  270904/20
 • IMG_0686.JPG
  270865/20
 • Psykolog - ansøgning om ydernummer
  269587/20
 • IMG_0694.JPG
  270874/20
 • VS: referat fra mødet i KKF-prostata 2. maj 2019
  269720/20
 • IMG_0692.JPG
  270872/20
 • IMG_0675.JPG
  270900/20
 • Fra rådgiver NIRAS, Supplerende indsamling, interviewskema, Ribevej 96, 7100 Vejle
  268979/20
 • IMG_0699.JPG
  270879/20
 • IMG_0696.JPG
  270876/20
 • IMG_0676.JPG
  270901/20
 • IMG_0669.JPG
  270894/20
 • IMG_0693.JPG
  270873/20
 • Fra Svendborg Kommune: Foto 1-43, Hønsehavevej, Lunde
  270856/20
 • IMG_0667.JPG
  270892/20
 • IMG_0671.JPG
  270896/20
 • IMG_0683.JPG
  270861/20
 • IMG_0674.JPG
  270899/20
 • Psykolog - ansøgning om ydernummer
  269606/20
 • Fra DOF: Udviklingshæmmede ifm sundhed, kultur og natur
  274763/20
 • Bilag fra Nyborg Kommune - Endelig Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til ændret arealanvendelse Midtermolen 6, 5800 Nyborg 23000293020-154141711116605.pdf
  274913/20
 • IMG_0663.JPG
  270889/20
 • VS: Statusmøde national koordinering af PRO-Diabetes pilotafprøvning
  272066/20
 • fra Nyborg Kommune - TIlladelse efter jordforureningslovens §8 til ændret arealanvendelse - Midtermolen 6, 5800 Nyborg
  274909/20
 • Fysioterapeut- Fortsættelse af vikariat ydernummer
  271689/20
 • Psykolog - accept på tildeling af ydernummer
  271673/20
 • fra Varde kommune : Moniteringsnotat for #4 og #5 moniteringer, Storegade 44-46, Varde - Rapport monitering #4#5_samlet.pdf
  273434/20
 • fra varde kommune : Moniteringsnotat for #4 og #5 moniteringer, Storegade 44-46, Varde
  273419/20
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - SV: status og endelig §8-tilladelse? - VS: Bakkevej 12, 5750 Ringe - Udkast til §8 tilladelse til indretning af parkeringspladser
  274810/20
 • IMG_0673.JPG
  270898/20
 • Fra Rambøll: FORSP - oplysninger om kortlagt grund
  270745/20
 • IMG_0700.JPG
  270880/20
 • IMG_0670.JPG
  270895/20
 • IMG_0684.JPG
  270862/20
 • IMG_0697.JPG
  270877/20
 • IMG_0687.JPG
  270867/20
 • IMG_0688.JPG
  270868/20
 • IMG_0662.JPG
  270888/20
 • IMG_0682.JPG
  270860/20
 • IMG_0657.JPG
  270881/20
 • IMG_0659.JPG
  270884/20
 • IMG_0672.JPG
  270897/20
 • IMG_0689.JPG
  270869/20
 • Fra Orbicon: Endelig rapport: Vidergående forureningsundersøgelse Drenderupvej i Vamdrup
  269106/20
 • Fra Fredericia Kommune:Telefonnotat vedr. §8-Spørgsmål til nyt projekt på lokalitetsnummer 607-00377
  271555/20
 • IMG_0678.JPG
  270905/20
 • IMG_0658.JPG
  270883/20
 • IMG_0690.JPG
  270870/20
 • IMG_0695.JPG
  270875/20
 • Fra Ejendomsselskabet den Fynske Forskerpark: Årsrapport og regnskab
  268909/20
 • IMG_0666.JPG
  270891/20
 • Fra Ejendomsselskabet den Fynske Forskerpark Referat af bestyrelsesmøde og generalforsamling
  270423/20
 • IMG_0681.JPG
  270858/20
 • IMG_0665.JPG
  270890/20
 • IMG_0680.JPG
  270857/20
 • fra fredericia kommune Kortlægningsbrev, Vesthavnsvej 1, lokalitetsnummer 607-00164
  279072/20
 • Mail fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
  281209/20
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - RSYD brev 2016 Orientering i fht gartneri.pdf
  289952/20
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Lok.nr. 473-00012 - Afstemning af §8-pligt ved udvidelse af dagligvarebutikken Aldi
  289922/20

Udgående

 • Til DMR og Assens Kommune: Regionens tilbagemelding på ønske om 4 træer og 6 mindre haver indenfor fabriksarealet, Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  271617/20
 • Til borger: Svar på spørgsmål og emner diskuteret i telefonen, Tarupvej 27, 5792 Årslev
  271528/20
 • Til Amgros: Udpegning af klinikere og apotekspersonale til Terapiområdet Nyrekræft
  271492/20
 • Til borger: Fremsendelse af tidl. rapporter og materiale, Isgårdsvej 23, 5000 Odense C
  270639/20
 • Til Rambøll: Svar på forespørgsel
  270801/20
 • Til Nordfyns Kommune, Vedr. påbudssag, Bjerrumvej 12, 5450 Otterup
  269478/20
 • Til borger - V1-høring - Østerbrogade 33 7100 Vejle.pdf
  269434/20
 • Til Genvej A/S: Opfølgning på dispensation, matr. 5f Tårup By, Gelsted
  269183/20
 • til projekt: anmodet om endeligt budget
  271485/20
 • Til DMR: Tilbagemelding vedr. risikovurdering og kortlægning, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  269052/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  269267/20
 • Til projekt; OK til opstart i 2020 med nogle af aktiviteterne
  271631/20
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Industrivej 9, 6200 Aabenraa.pdf
  271311/20
 • Til Nordsøkommissionen: National report for ExCom on 24th June - Denmark
  270365/20
 • Til DKL Ejendomme ApS, udgår inden kortlægning, Ribevej 96, 7100 Vejle.
  268988/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Industrivej 9, 6200 Aabenraa.pdf
  271312/20
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. nyt projekt på lokalitetsnummer 607-00377
  271036/20
 • Til Aabenraa Kommune, Orientering om V2-varsel + påbudsmuligheder, Indusstrivej 9, 6200 Aabenraa
  271310/20
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Østerbrogade 33 7100 Vejle.pdf
  269436/20
 • Til Billund Kommune: Ortientering vedr. kommende undersøgelse på Bekkasinvej 21-103, Grindsted
  269554/20
 • Til borger, Udgår inden kortlægning, Ammitsbølvej 169, 6040 Egtved
  270074/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune, Spørgsmål til Varsel om påbud på Boulevarden 6, 5750 Ringe
  269649/20
 • til grundejer - Høring jf. jordforureningsloven, Klintevej 21A
  268636/20
 • Til Atlas: Vedr. matr. 2d Bolbro, Odense Jorder - Thors Have Rismarksvej 52
  277835/20
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  269276/20
 • til grundejer - høring af V2-kortlægning med bilag. Klintevej 21A.pdf
  268643/20
 • Til Realkredit Danmark: Svar på forespørgsel vedr. kortlæning
  269533/20
 • til Assens Kommune og DMR - status og endelig §8-tilladelse? - VS: Bakkevej 12, 5750 Ringe - Udkast til §8 tilladelse til indretning af parkeringspladser
  269090/20
 • Til Orbicon, Orientering om V2-høring, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  271460/20
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Søndermarksvej 33, 6040 Egtved
  269448/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Allesøvej 87, 5270 Odense N.pdf
  268694/20
 • Til Ekstra Bladet: Besvarelse af opfølgende spørgsmål
  271619/20
 • Til Middelfart Kommune: Svar om §8-pligt på Rydskovvej 47, lok. nr. 429-80014
  271393/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Dyrehegnet 14, 7120 Vejle Øst
  268618/20
 • Til borger - Bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Østerbrogade 33 7100 Vejle.pdf
  269431/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Industrivej 9, 6200 Aabenraa.pdf
  271313/20
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse
  270439/20
 • til Assens Kommune og DMR - Status §8-dokumentation? - Brydes Allé, Assens
  269075/20
 • Til projekt; kvittering for henvendelse
  280635/20

1. juni 2020

Indgående

 • fra DGE notat 2 - mosvig vandværk
  274479/20
 • Fra DOF: Henvendelse vedr. udviklingshæmmede og sundhed, kultur og natur
  274813/20

30. maj 2020

Indgående

 • Fra indvinder, RÅSTOF, Kvitteringssvar for fornyet høring (2. revision) af tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  271571/20

29. maj 2020

Indgående

 • Fra Rambøll: Præcisering af påviste forurening i felt 14, Gyldenbjergsvej, 5700 Svendborg
  268440/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilladelse til ændring af arealanvendelse og etablering af boliger
  268439/20
 • Fra Svendborg Kommune: UDKAST til § 8-tilladelse, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg
  268438/20
 • Internt, Telefonnotat, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  267065/20
 • Forlængelse med 3 md. RE: ROBOlæring: Forlænge projektet med 6 md. (?) - endnu kun til drøftelse
  274245/20
 • Fra borger: Henvendelse vedr. frivillig undersøgelse - lok. 430-81289
  268947/20
 • Fra Orbicon, Vedr. placering af boringer, Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev
  275282/20
 • Fra Vejle kommune. Oplysning om skift af sagsmedarbejder.
  277351/20
 • Fra Orbicon, Bilag til mail: Oplæg, Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev
  275288/20
 • Fra Orbicon, Mail med oplæg til frivillig undersøgelse, Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev
  275285/20
 • VS: Statusmøde national koordinering af PRO-Diabetes pilotafprøvning - image001.png
  272074/20
 • Fra Miljøteknik:Orientering vedr. konstateret og oprenset forurening på Matrikel 696bb, 13-05-20 + As, 2020068, Matrikel 696bb, 13-05-20 + As. Metalslagge - hotspot oprensning heraf.
  270139/20
 • Psykolog - Opsigelse af ydernummer
  269153/20
 • Høring over udkast til bekendtgørelse om videregivelse efter SUL § 46, stk. 2 og § 47, stk. 1 m.v., vejledning om ansøgningsprocedure, ansøgningsblanket og tillægsansøgningsblanket
  269255/20
 • Fysioterapeut - opsiger ydernummer
  269983/20
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende porfyrisygdomme
  266199/20
 • Fra COWI: Udkast til anbefalinger til V2 kortlægninger af Forsvarets arealer
  268258/20
 • Fra DMR. VS: Lok. nr: 561-04057 og lok. nr: 561-80022, Storegade 26-28, Esbjerg
  266874/20
 • Fra DMR. VS: Lok. nr: 561-04057 og lok. nr: 561-80022, Storegade 26-28, Esbjerg
  266863/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen, Jernbanegade 2, Middelfart. Notat for 7. prøverunde
  266069/20
 • Fysioterapeut - Opsigelse af ydernr.
  267136/20
 • SV: PRO epilepsi - vedligehold af løsningen fællesregionalt
  266547/20
 • fra Aarhus Tech
  267287/20
 • fra Region Midt
  267276/20
 • SV: status på test af RSYD-521
  268303/20
 • Fra Cowi: Grundvandskort.
  271435/20
 • Telefonnotat af samtale med grundejer Valsbølgade 34 - vedr. udluftningsstudse
  268509/20
 • Fra Middelfart Kommune: Mailkorrespondance vedr. tid for drøftelse af sagen fra Jernbanegade 2, Middelfart_Notat for 7. prøverunde
  267264/20
 • Fra Kommunen, Orientering til Regionen: Varsel om ikke påbud ifm. forureningssag, Tanderupvej 60, 5591 Gelsted
  279073/20
 • Fra Rambøll: Samlet rapport i udkast.- vedhæftning
  304272/20

Udgående

 • Til BOLIGSELSKABET BSB SVENDBORG: Bilag - V2-høring
  268469/20
 • Til BOLIGSELSKABET BSB SVENDBORG: Bilag - V2-afgørelse, udkast
  268470/20
 • Til BOLIGSELSKABET BSB SVENDBORG: Høring af V2-kortlægning af del af Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg, matr.nr. 49z Sørup, Svendborg Jorder
  268468/20
 • Til Borger, Svar på mail vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Allesøvej 87, 5270 Odense N
  268460/20
 • Til Svendborg Kommune: § 8-høringssvar, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg, matr.nr. 49z, Sørup, Svendborg Jorder
  268441/20
 • Fra Danfoss - endelig præsentation til møde d. 2/6version2_komm IHO (002).pptx
  322850/20
 • Til borger: Bilag - V1-afgørelse
  268253/20
 • Til borger: V1-kortlægning af Hedelundvej 10, 5270 Odense N, matr.nr. 2av Hauge By, Lumby
  268252/20
 • Til ansøger, lodsejer og konsulent, RÅSTOF, NU MED BILAG: Fornyet høring (2. revision) af tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  268226/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Fornyet høring (2. revision) af tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  268211/20
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, FØLGEBREV HØRING matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  268212/20
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, TIL HØRING REV 2 UDKAST M BILAG matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  268214/20
 • Til Borger, fremsendelse af afgørelser, Galgemark 3, 6261 Bredebro
  267125/20
 • Til Esbjerg Kommune, Bemærkninger til oplæg til indeklimaundersøgelse, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  266542/20
 • Til Rambøll: Tilbagemelding om hurtig behandling af kommende udkast §8 tilladelse for Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  266319/20
 • Til borger 1, V1-høring, med bilag, Ågårdvej 67, 7323 Give
  268243/20
 • Til G. H. Ejendomme AS, V1-høring, Flegborg 13A-D, 7100 Vejle.pdf
  267089/20
 • Til Nybolig. Lok. 485-70142 Kivsmosevej 31, Tommerup
  265924/20
 • Til Realkredit Danmark. SV: lokalitetsnr. 580-81270 og 545-05731 Dr Margrethes Vej 56, Aabenraa
  266619/20
 • Til partner: ansøgning til orientering
  268431/20
 • Til DMR. [Sagsnr.:07/16354] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL. 561-80022. Matr. nr. 2oø, Rørkjær, Esbjerg Jorder. Storegade 28, 6700 Esbjerg. Esbjerg Kommune.
  266866/20
 • Til G. H. Ejendomme AS, V1-kortbilag, høring, Flegborg 13A-D, 7100 Vejle.pdf
  267093/20
 • Til SKAT + Odense Kommune, Afgørelse om kortlægning på V1, Rønnevej 21 og 23, 5270 Odense N
  266898/20
 • Til Borger, Afgørelse - Kortlægning på vidensniveau 1, Rønnevej 21 og 23, 5270 Odense N.pdf
  266899/20
 • Til Svendborg Kommune: Svar vedr anlægsarbejde på Reberbanen 64, 5960 Marstal, Leby råstofgrav
  268249/20
 • Til G. H. Ejendomme AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-høring, Flegborg 13A-D, 7100 Vejle.pdf
  267083/20
 • Til DMR. [Sagsnr.:07/16355] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL. 561-04057. Autoværksted. Matr. nr. 2bq, Rørkjær, Esbjerg Jorder. Storegade 26, 6700 Esbjerg. Esbjerg Kommune
  266881/20
 • Til Borger - oplysning om råstofansøgning
  266096/20
 • Til Realkredit Danmark. Kastelvej 205, 5380 Dalby, lokalitet 440-81082
  268419/20
 • Til Borger, Kortbilag, Rønnevej 21 og 23, 5270 Odense N.pdf
  266900/20
 • Til borger_2, V1-høring, med bilag, Ågårdvej 67, 7323 Give
  268251/20
 • Til SALUS, svar vedr. forureningsundersøgelse på Ringgade 190, Sønderborg - til orientering
  266247/20
 • Barløse rapport.pdf
  266057/20
 • Til borger - Matr.nr. 18 a Barløse - boringsoplysninger og analyser
  266053/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Lindeskovgyden 46, 5260 Odense S.pdf
  266612/20
 • Til Realkredit Danmark. SV: lokalitetsnr. 580-81270 og 545-05731 Dr Margrethes Vej 56, Aabenraa
  266674/20
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til afgørelsesbrev af den 20-05-2020 samt varsel af påbud om iværksættelse af afhjælpende foranstaltninger over for forurening på Vesterhøjvej 9, 5500 Middelfart
  267182/20
 • Til Realkredit Danmark. SV: Lokaliteter på matriklen: 621-00659, Tvedvej 7, 6000 Kolding, matr.nr. 12 HD Kolding markj., 1. afdeling.
  267463/20
 • Bilag 9.pdf
  266062/20
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S: Svar på spm vedr. Jordtip og tilladelse ved Eltang, matr nr 11a og 11c Lilballe By, Eltang
  266825/20
 • Bilag 7.pdf
  266060/20
 • svar på henvendelse, 540-81462 Tørsbøl Maskinfabrik Tørsbølgade 34 6300 Gråsten Sønderborg Kommune 60 Tørsbøl Kværs.msg
  265886/20
 • Til EDC, kvittering for mail
  268198/20
 • Til Realkredit Danmark. SV: Lokaliteter på matriklen: 621-00696, Tvedvej 7, 6000 Kolding, matr.nr. 12 HD Kolding markj., 1. afdeling.
  267499/20
 • Til Borger. SV: Hvor kritisk er dette? - Rugårdsvej 1, Odense Station
  266329/20
 • Til Vejle Kommune: SV: vedr §8 tilladelse
  268492/20
 • Til Rambøll: Kvittering for modtagelse af samlet rapport i udkast
  304275/20

28. maj 2020

Indgående

 • Referat af projektgruppemøde 2020-maj-27
  265967/20
 • Fra COWI, Nybøl Landevej 16 - Kontrolrapport
  322585/20
 • Fra Sweco: Tilbud på rådgivning i forbindelse med afværge på Nørrebro 118, Rudkøbing
  275980/20
 • Fra Assens Kommune - Tilladelse til vandindvinding til støvbekæmpelse fra gravesø matr. nr. 18a Barløs By, Barløse
  265915/20
 • Vandindvinding til støvbekæmpelse.pdf
  265916/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Oplæg til indeklimamålinger, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  266529/20
 • Fra Rambøll: Forespørgsel om hurtig behandling af kommende udkast §8 tilladelse for Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  266303/20
 • Fra STPS - vedr. Forespørgsel ang. forurenet strand på Als
  322835/20
 • Fra Nyborg Kommune: Anmeldelser fra borgergruppe og foreløbigt svar, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  264000/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Anmeldelse af forurening i regnvandsledningerne og udledning til Storebælt, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  263999/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Foreløbigt svar på anmeldelse af forurening i regnvandsledningerne og udledning til Storebælt, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  264001/20
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Revideret anmeldelse af forurening i regnvandsledningerne og udledning til Storebælt, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  264002/20
 • SV: PRO epilepsi - vedligehold af løsningen fællesregionalt
  265651/20
 • Fra DR - Svar fra Lægernes Pensionskasse vedr. Medlemsbidrag til Lægerns Pension for 2020 - aldersintervaller
  265499/20
 • P2L svar, Opfølgende spørgsmål vedr. opfølgning på DBA - Region Syddanmark
  265225/20
 • Til borger: Vedr retablering, Læborg Kirkevej 21, Vejen
  264915/20
 • Til PKO-sekretariaterne - referat af møde den 10-03-2020
  264480/20
 • SV: PRO epilepsi - vedligehold af løsningen fællesregionalt
  265649/20
 • Fra Trekantområdet: vedr. Industrien som karrierevej 2.0.
  263526/20
 • Fra borger: Forurening på Grethevej 19, Fredericia
  268293/20
 • ÆNDRINGER - udkast til kommissorium for PRO-styregruppe
  265625/20
 • Fra COWI: Vedr. prøvetagning
  264840/20
 • fra rådgiver: Oplæg til screeningsundersøgelse på nedlagt gartneri til kommentering
  265076/20
 • fra rådgiver Oplæg til screeningsundersøgelse på nedlagt gartneri til kommentering - image001.png
  265051/20
 • Fra Shell: mail vedr. V2-kortlægningsbreve FDO
  265400/20
 • Psoriasis
  263941/20
 • Migrering af spørgeskemaer på OUH
  263896/20
 • Møde i MedComs koordinationsgruppe d. 4. juni
  263474/20
 • Fra COWI: Status på V2 kortlægninger af Forsvarets Arealer
  264220/20
 • VS: Fysioterapi, overtagelse af kapacitet, Stine Kristiansen Høgemark - Stines overtagelse af nyt ydernummer (Judith) 1. juni.pdf
  267119/20
 • Fra borger - : Anmodning om oplysninger
  265892/20
 • KONTRAKT - konkret opgave indenfor rammeaftale vedrørende ressourcepersoner til Regionen
  266360/20
 • Fra borger. Hvor kritisk er dette? -
  266317/20
 • Fra SALUS, mail m spm om undersøgelsen Ringgade 190 er afsluttet
  266242/20
 • Fra Nybolig. henvendelse - lok. 485-70142
  265923/20
 • Fra projekt; status vedr. projekt og budget
  271314/20
 • Fysioterapi -tilmedling til yderregistret.
  270737/20
 • fra vejle kommune Tiladelse i henhold til Jordforureningslovens § 8 til bygge- og anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station - TM JV - § 8 Tilladelse.pdf
  269692/20
 • Fra ejendomsmægler - Henvendelse om Nuancering af forurening på Gerritgade 35, 2. tv., 5700 Svendborg
  272770/20
 • Fysioterapi, ændringer af status på klinik,
  269927/20
 • Fra projekt: Vedr. omdefinering af projektet
  271616/20
 • fra vejle kommune Tilladelse i henhold til Jordforureningslovens § 8 til udførelse af bygge- og anlægsarbejder af sporfornyelse ved Vejle Station
  269681/20
 • fra vejle kommune Tiladelse i henhold til Jordforureningslovens § 8 til bygge- og anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station
  269691/20
 • fra vejle kommune Tilladelse i henhold til Jordforureningslovens § 8 til udførelse af bygge- og anlægsarbejder af sporfornyelse ved Vejle Station
  269675/20
 • Fra LIFA, BILAG: Kopi af V1-afgørelse vedr. Ellemosevej 12 og 12a 5620 Glamsbjerg - til orientering.msg
  278132/20
 • Referat administrativt styregruppemøde - Fredericia
  276341/20
 • Fra LIFA, BILAG: luftfoto_1986-88.pdf
  278134/20
 • Referat administrativt styregruppemøde - Fredericia - Referat d. 20.05.20.pdf
  276357/20
 • Fra LIFA, BILAG: måleblad_ortofoto.pdf
  278133/20
 • Fra LIFA, BILAG: luftfoto_1999.pdf
  278135/20
 • Fra LIFA, mail vedr. Ellemosevej 12A, Ørsted, 5620 Glamsbjerg
  278131/20
 • Protokol til evaluering af effekt ved brug af sensorer i diabetesbehandling
  271623/20
 • fra Vejle kommune Tilladelse i henhold til Jordforureningslovens § 8 til udførelse af bygge- og anlægsarbejder af sporfornyelse ved Vejle Station
  269685/20
 • fra vejle kommune Tilladelse i henhold til Jordforureningslovens § 8 til udførelse af bygge- og anlægsarbejder af sporfornyelse ved Vejle Station -
  269679/20
 • Fra Cowi: Hvenetved - resultatopdatering
  271406/20
 • fra vejle kommune Tiladelse i henhold til Jordforureningslovens § 8 til bygge- og anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station - TM JV - § 8 Tilladelse.pdf
  269700/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag for supplerende spildoprensning (32MOV083 ved T61) (MST Id nr.: 1180810)
  271771/20
 • fra vejle kommune : Hastrupvej 34, 7323 Give - Slagger
  274627/20
 • fra Vejle kommune : Hastrupvej 34, 7323 Give - Slagger - Færdigmelding slagger.pdf
  274630/20
 • fra vejle kommune Tiladelse i henhold til Jordforureningslovens § 8 til bygge- og anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station
  269694/20
 • fra landinspektør - Arealoverførsel fra matr.nr. 34 am Engene, Vejle Jorder (Rødkildevej 42A, 7100 Vejle) til litra "ee" Engene, Vejle Jorder
  273688/20
 • VS: Patientgruppe der ikke længere bliver set af specialister
  274973/20
 • Fysioterapeut - ansøgning om ydernummer
  280721/20
 • Ansøgning om flytning af kapacitet til satelitklinik
  303923/20
 • Fra Rambøll: Kvittering vedr. fejl i rapport for ukendt lokalitet
  304270/20
 • Fra Rambøll: Henvendelse fra GEUS vedr. dinoflagellatanalyser
  304269/20
 • Fra Rambøll: Revideret rapport for ukendt lokalitet
  304271/20
 • Fra Svendborg Kommune: Lokalisering af jordtilførsel, Hønsehavevej 8, Stenstrup
  265021/20

Udgående

 • Til Orbicon: SVAR på supplerende poreluft og indeluft
  294292/20
 • Til STPS - svar vedr. Forespørgsel ang. forurenet strand på Als
  322840/20
 • Til Formpipe: Acadre og Windows 10, build 1909
  264972/20
 • 123428-09_v1_V1-afgørelse matr.nr. 1334, auktionsgade 3.pdf
  264937/20
 • Autoscannet dokument 0001[8-76-5-561-14-98].pdf
  264936/20
 • Samlet Rapport.pdf
  264938/20
 • 561-64005 RA samlesager.pdf
  264935/20
 • svar på henv. vedr. Lokalitet 561-64008
  264934/20
 • Til daniasoftware: Spørgsmål vedr. Windows 10
  264944/20
 • Overfladevand, Bearbejdet Screening, 561-61024.pdf_Sagsnr_08-14056_Dokid_337862-16_v1.PDF
  264633/20
 • V1 kort.pdf_Sagsnr_08-14056_Dokid_142633-09_v1.PDF
  264635/20
 • V1 kortlægnings brev.pdf_Sagsnr_08-14056_Dokid_142634-09_v1.PDF
  264634/20
 • 561-61024 scannet materiale_Sagsnr_08-14056_Dokid_139676-08_v1.PDF
  264638/20
 • 561-61024 scannet materiale_Sagsnr_08-14056_Dokid_148216-08_v1.PDF
  264637/20
 • Svar på henv vedr. KORTL, 561-61024, Maskinfabrik, H.E. Bluhmes Vej 19, 6700 Esbjerg, Esbjerg, Matr.nr. 1361 Esbjerg Bygrunde
  264632/20
 • 561.61024 ho.doc_Sagsnr_08-14056_Dokid_37771-09_v1.DOC
  264636/20
 • Oplysninger fra Esbjerg Kommune Esbjerg Havn_Sagsnr_09-11210_Dokid_129184-10_v1.MSG.msg
  264549/20
 • BILAG, Totaludskrift_Sagsnr_09-11210_Dokid_5020-11_v1.PDF
  264548/20
 • svar på henv. vedr. KORTL, 561-45032, Skibsbyggeri, Isbrogade 4, 6700 Esbjerg, Esbjerg, matr.nr. 1322 Esbjerg Bygrunde
  264545/20
 • 561-45032 scannet materiale fra mapper_Sagsnr_09-11210_Dokid_111248-09_v1.PDF
  264550/20
 • V1-kortbilag_Sagsnr_09-11210_Dokid_35864-11_v1.PDF
  264546/20
 • V1-afgørelse_Sagsnr_09-11210_Dokid_35863-11_v1.PDF
  264547/20
 • Til DMR, Fremsendelse af historik, Storegade 97, 6100 Haderslev
  273924/20
 • kortlægningsbrev- Boulevarden 15.pdf
  264248/20
 • Rapport.pdf
  264250/20
 • Kopi af kortlægningsbrev Boulevarden 15, 7100 Vejle
  264249/20
 • Til SKAT og Esbjerg Kommune: Kopi af endelig V1 kortlægning, Måde Industrivej 17, 6705 Esbjerg Ø, lok. 561-81047
  263895/20
 • Til Arkil A/S: Afgørelse - jeres grund er måske forurenet, Måde Industrivej 17, 6705 Esbjerg Ø, lok. 561-81047
  263853/20
 • Til borger: Svar på spm. om forureningens udbredelse mod syd, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  263837/20
 • Til A+Miljø, Orientering om afgørelse, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  263479/20
 • Korrespondance m. DMR, Ønske om akter og § 8-pligt, Storegade 97 A, 6100 Haderslev
  263967/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  263197/20
 • Til EDC. Lok. 491-70139 Lærkevænget 2, Vissenbjerg
  265585/20
 • Til EDC: svar på henv. vedr. KORTL, 430-81289, Gartneri, Tarupvej 27, 5792 Årslev, Faaborg-Midtfyn Kommune, matr. nr. 11b Tarup By, Sdr. Nærå
  263781/20
 • Til Rambøll: svar på henv vedr. KORTL, 561-64023, Esbjerg Hermetikfabrik A/S, Fiskerbrogade 19, 6700 Esbjerg, Esbjerg, matr.nr. 1269 Esbjerg Bygrunde
  264919/20
 • Uddybende spørgsmål fremsendt igen efter telefonisk samtale
  264477/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Billensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst.pdf
  264976/20
 • Til Schur Labels AS, V1-høring, Englandsvej 12, 7100 Vejle.pdf
  263121/20
 • Til borger, V1-høring, Billensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst.pdf
  264983/20
 • Til Virksomhed2, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  263229/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV.pdf
  263437/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Langagervej 14, 7120 Vejle Øst.pdf
  264975/20
 • Til COWI: Generelle bem. vedr anbefalinger
  263848/20
 • Til borger, V1-høring, Langagervej 12, 7120 Vejle Øst.pdf
  264985/20
 • Til Shell: mail med kortlægningsbreve T8802 og dræntank T8807
  265389/20
 • Til borger, V1-høring, Langagervej 14, 7120 Vejle Øst.pdf
  264986/20
 • Til Schur Labels AS, V1-kortbilag, høring, Englandsvej 12, 7100 Vejle.pdf
  263122/20
 • Til Rambøll: svar på henv vedr. KORTL, 561-80070, Jern og metalindustri, Vesterhavsgade 111, 6700 Esbjerg, Esbjerg, Matr.nr. 1406 Esbjerg Bygrunde
  264587/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Billensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst.pdf
  264969/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV.pdf
  263436/20
 • Til borger, skat og kommune: Afg udgår Lollandsvej 31, 5500 Middelfart
  263245/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Langagervej 14, 7120 Vejle Øst.pdf
  264981/20
 • Til Odense Kommune, Orientering om kortlægningsvurdering, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  263435/20
 • Til Schur Labels AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Englandsvej 12, 7100 Vejle.pdf
  263120/20
 • Til borger. Lærkevej 2 Udgår af kortlægningen.doc
  265578/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Langagervej 12, 7120 Vejle Øst.pdf
  264980/20
 • Spørgeskema i pdf-version.pdf
  264478/20
 • Til borger, vedr. Gørdingvej 11, 6771 Gredstedbro
  269274/20
 • Til Esbjerg Kommune, vedr. Kirkebakken 33 og vej matr, 6771 Gredstedbro
  269289/20
 • Til Borger, vedr. Puggårdsvej 84, 6771 Gredstedbro
  269303/20
 • Til borger, vedr. Gørdingvej 7, 6771 Gredstedbro
  269264/20
 • Til Vejle KOmmune VS: Spm om Vejle kommunes holdning til sløfning af boringer
  277329/20
 • Til Varde Kommune: Sv. og kommentarer til forundersøgelser i forbindelse med grundvandssænkning.
  276586/20
 • Til borger, vedr. Gørdingvej 5, 6771 Gredstedbro
  269247/20
 • Til VAF: Besvarelse af aktindsigt
  270726/20
 • Borger: Svar på fornyet henvendelse vedr. aktindsigtsanmodning
  281406/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Langagervej 12, 7120 Vejle Øst.pdf
  264973/20

27. maj 2020

Indgående

 • Opstartsmøde
  263049/20
 • Ingen klager over § 52 dispensationen - matr.nr. 10o Jerlev By, Jerlev m.fl. - Jerlev Etape 4
  262299/20
 • Vi modtager nu arkivalier/Netværksmøde om oprydning på drev
  263258/20
 • Dagsordenspunkt: "Internt RÅSTOF Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten dele af matr.nr. 6b, 6t og 7b Højby By, Højby i Odense Kommune" fra sagsnr. 19/11086 er videreført til kø
  262026/20
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2020-maj-27
  260989/20
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2020-maj-27
  262440/20
 • Kvittering fra Rigsarkivet: Status for aflevering af Region Syddanmarks Acadre
  260850/20
 • Fra DMR, henvendelse Vedr. Lok.nr. 607-02011 Thurøvænget 8, Fredericia
  262978/20
 • Fra Berendsen: Vedr. sprit i dunke
  261138/20
 • Afmelding af fysioterapeut
  262353/20
 • Fra rådgiver, ønsker oplysninger vedr. lokalitetsnummer: 607-00416
  263012/20
 • Forsikringsattest - Sønderjysk forsikring - NemByg - Forsikringsperiode - 13122019 - 31122020
  262765/20
 • Fysioterapeut - ansættelse
  262909/20
 • Totalentreprisekontrakt, NEM BYG
  262750/20
 • Tryg Garanti - NemByg - Projektering og opførsel af ombygning Børne- Ungehusene, Udby, Limosegyden 6, 5580 Nørre Aaby
  262617/20
 • Interreg-udvalg: Beslutningsindstillinger til skriftlig afstemning fra 27.5. til 4.6.2020
  262413/20
 • Fra Rådgiver: mail med oprensningsrapport Lollandsvej 31, middelfart
  262910/20
 • Fra DMR, Anmodning om V1-afgørelse og historik på 461-06211
  263004/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  262224/20
 • Fra Berendsen: Kvittering for bestilling
  261192/20
 • Ansættelse af fysioterapeut
  262214/20
 • Ombygning ved Børne-Ungehusene, Udby
  261561/20
 • Fra Ekstra Bladet: Opfølgende spørgsmål
  261694/20
 • Fra Berg advokater, Anmodning om aktindsigt vedr Geesten 17, Skærbæk
  263041/20
 • Fysioterapeut - ansættelse
  262902/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 631-00456, Nordvej 3, Isabellahøj 3, (tidl. Niels Bohrs Vej 3), 7100 Vejle.pdf
  324176/20
 • Fra Frank Miljø og Geoteknik:Tankundersøgelse
  304114/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 630-82484, Vardevej 193, Trædballehusvej 5 og Raakjærsvej 3, 7100 Vejle.pdf
  297318/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 631-00812, Grejsdalsvej 399, 7100 Vejle.pdf
  305783/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 631-00715, Vardevej 180, 7100 Vejle.pdf
  309200/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 631-00808, Rønshovedvej 19, 7100 Vejle.pdf
  307187/20
 • fra Esbjerg Kommune korrespondance SV: supplerende undersøgelse ved Risagervej 10, Aike, 6740 Bramming
  296648/20
 • Fra Frank Miljø og Geoteknik:Div. rapporter vedr. jordhåndtering
  304119/20
 • Fra Frack Miljø og Geoteknik: Anmodning om revurdering af kortlægning
  304096/20
 • Fra Orbicon: Spørgsmål til indvinding mv.
  295255/20
 • Fra Frank Miljø og Geoteknik: Fyldjordscreening
  304111/20
 • Fra Frank Miljø og Geoteknik:Indeklimaundersøgelse
  304116/20
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - ALDI B66_P44_Bilag D_Situationsplan V4 p-anlæg_N04 (002).docx
  289934/20
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Lokalplan 65.pdf
  289948/20
 • Fra Assens Kommune: Spørgsmål vedr. § 8-pligt, etablering af cykelsti, Erholmvej 16, 5560 Aarup
  287642/20
 • Re: Mit Sygehus: Migrering af spørgeskemaer
  265696/20
 • Mit Sygehus: Migrering af spørgeskemaer
  265694/20
 • Fra Niras, historisk materiale, 630-82473, Langagervej 14, Billensteinsvej 19, 7120 Vejle Øst.pdf
  263322/20
 • Revision af PRO-epilepsi
  263125/20
 • Fra Niras - historisk materiale - 631-00138, Horsensvej 72, 7100 Vejle.pdf
  270681/20
 • Fra projekt: spørgsmål vedr. tilpasninger af projektet pga. corona
  271621/20
 • Fra DGE, accept af Tillæg til rammeaftalen i forbindelse med indlæsning af data i GeoGIS
  267316/20
 • Fra Niras - historisk materiale vedr. systematisk kortlægning, Vestre Engvej 50 og Boulevarden 25, 7100 Vejle.pdf
  267448/20
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, 631-00018, Niels Bohrs Vej 5, 7100 Vejle.pdf
  267126/20
 • Fra Billund Kommune: Spm. vedr indsats
  268513/20
 • Kort status på HjertePRO
  270548/20
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål vedr. nyt projekt på lokalitetsnummer 607-00377
  271002/20
 • fra vejle kommune Spild af dieselolie på Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten - SV Vingsted Skovvej 2.pdf
  276509/20
 • fra vejle kommune Spild af dieselolie på Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
  276508/20
 • fra vejle kommune Spild af dieselolie på Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten - VS Miljøvagtrapport dieselolie 13 maj 2020 Vingsted.docx
  276515/20
 • fra vejle kommune Spild af dieselolie på Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten - SV Vingsted Skovvej 2.pdf
  276513/20
 • Fra Varde Kommune; Sup. oplysninger forud for grundvandsænkning
  276575/20
 • Borger: Fornyet henvendelse på aktindsigtsanmodning
  281379/20

Udgående

 • Til KMD: KMD WorkZone, ESDH
  262417/20
 • Til Nyborg Kommune: Sagsmateriale fra e-arkiv, sagsnr. 8-16-37-36-449.5-1-1999, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  262369/20
 • afgørelse jf. jordforureningsloven: delarealer udgår, Kohavevænget 7-17
  262237/20
 • til rådgiver - erindring: afgrænsning nedadtil af restforurening? - Klintevej 21a
  261044/20
 • Til Shell, kommune og mst: kortlægningsvurdering - spildhændelser på Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  262088/20
 • Til Shell, kommune og mst: kortlægningsvurdering - spildhændelser på Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  262116/20
 • Uddybende spørgsmål til leverandøren
  262969/20
 • Til DMR, fremsendelse af V1-afgørelse og historik vedr. 461-06211
  263006/20
 • Til LMST: Sikkerhedmeddelelse DHPC til distribution - Litiumkarbonat "OBA" leveringssvigt
  262942/20
 • Til Outdoor: Bestilling
  261066/20
 • Til DMR, svar vedr. lok.nr. 607-02011 Thurøvænget 8, Fredericia
  262982/20
 • til Berg advokater, svar vedr. Geesten 17, Skærbæk
  263044/20
 • Til Berendsen: Levering af ekstra sprit dunke
  261013/20
 • Til borger - Boligerklæring Algade 28, 6780 Skærbæk.pdf
  262505/20
 • Til borger - V2-afgørelse Algade 28, 6780 Skærbæk.pdf
  262492/20
 • Til DK Råstof Aps: Svar vedr klageperiode, matr.nr. 10o Jerlev By, Jerlev m.fl. - Jerlev Etape 4
  262202/20
 • Til Shell, kommune og mst: kortlægningsvurdering - spildhændelser på Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  262124/20
 • Til BREDALLUND ApS, Kortbilag til V1-afgørelse, Øster Snedevej 15A, Vejle Ø.pdf
  261367/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Sortebrovej 28, 5690 Tommerup.pdf
  261005/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Sortebrovej 28, 5690 Tommerup.pdf
  261006/20
 • Til COWI: Rettelser til kortlægningsbrve.
  262925/20
 • Til Danren: Forventning til ekstra formiddagsrengøring
  261693/20
 • Til Shell, kommune og mst: kortlægningsvurdering - spildhændelser på Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  262133/20
 • Til Esbjerg Kommune, Accept af ændringer i udkast til § 8-tilladelse, Saltgade 11 + 13, 6760 Ribe
  261964/20
 • Til Bredallund, Bilag, Udkast til V1.pdf
  261369/20
 • brev til grundejer - afgørelse jf. jordforureningsloven: delarealer udgår, Kohavevænget 7-17 - til grundejer - dele udgår af V1-kortlægning, jordforurening, Kohavevænget 7-17, Skaboeshusevej (2).pdf
  262250/20
 • Orientering om møde i Interreg-udvalgets formandskab 25 maj
  262401/20
 • Til borger - V2-kortbilag Algade 28,6780 Skærbæk.pdf
  262500/20
 • Til EDC, svar vedr. Søndergade 24, 5580 Nørre Aaby
  263038/20
 • Til Ekstra Bladet: Besvarelse - Aktindsigt
  261690/20
 • Til BREDALLUND ApS, V1-høring, Øster Snedevej 15A, Vejle Ø.pdf
  261376/20
 • Til Berendsen: Bestilling af sprit
  261152/20
 • til Nyborg Kommune - suppl. §8-høringssvar - servicebygning mv., Midtermolen 6, Nyborg, matr. 927t
  260954/20
 • Til Shell, kommune og mst: kortlægningsvurdering - spildhændelser på Shell Raffinaderiet, Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  262128/20
 • Til Rådgiver, svar: historiekse oplysninger samt kortlægningsbrev vedr lok.nr. 607-00416
  263015/20
 • Til Rambøll: Fejl i rapport for ukendt lokalitet
  304268/20
 • Til Niras: Vurdering af resultater - projekt Søndersø
  295600/20
 • Til Billund KOmmune: Sv vedr. spm om indsats
  268514/20
 • Til Borger, Afgørelse - din grund er ikke forurenet, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  262826/20

26. maj 2020

Indgående

 • Fra Esbjerg Kommune, § 40 undersøgelsespåbud, Spangsbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg
  260204/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 40 undersøgelsespåbud, Spangsbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg
  260206/20
 • Fra Kolding Kommune, Vedr. §8 på Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup
  293031/20
 • Fra EDC: Forespørgsel om materiale fra Tarupvej 27, 5792 Årslev
  267975/20
 • Fra Advokat, Vedrørende ansøgning om undersøgelse af boligejendom, Allesøvej 87, 5270 Odense N
  268456/20
 • Fra borger: Spørgsmål til forureningsudbredelsen mod syd, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  263824/20
 • Fra Rambøll: Status på behandling af §8 ansøgning for Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  261978/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, nye ændringer til ansøgning matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  259808/20
 • Fra lodsejer, Råstof, SV: 22e og 11m Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  277167/20
 • Fra lodsejer, Råstof, SP0222720052608500.pdf
  277168/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Matrikelforesprgsel, Matr.nr.: 854b Sønderborg, Gerlachsgade 4, 6400
  275414/20
 • Fra Varde Kommune: Tilbagekaldelse af §48 Påbud
  274680/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - opdateret - Bilag 7 Tværsnit i vej.pdf
  270266/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - opdateret - Bilag 4 Kloakplan.pdf
  270238/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - opdateret - Bilag 5 Analyseresultater fra tidligere undersøgelser.pdf
  270247/20
 • Diabetes og Covid-19
  271618/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - opdateret - Bilag 1 Situationsplan med byggemodningen .pdf
  270204/20
 • Fra Varde Kommune: §48 Påbud vedr. olieforurening
  274650/20
 • Henvendelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  266222/20
 • Fra Nymølle Stenindustrier A/S: Spm vedr. Jordtip og tilladelse ved Eltang, matr nr 11a og 11c Lilballe By, Eltang
  266736/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - opdateret - Bilag 2 Situationsplan med byggemodningen og forureningsforhold.pdf
  270210/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - opdateret - Bilag 6 Veje hvor der skal indbygges letklinker.pdf
  270258/20
 • Plancher om analyser fra Diabetesforeningen
  271633/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - opdateret - Bilag 3 Forureningsforhold, GrontmijCarl Bro 2010.pdf
  270219/20
 • Fra Fredericia Kommune: Kanalbyen, ansøgning om §8 tilladelse - opdateret
  270183/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - opdateret - Ansøgning om §8 tilladelse, ver. 2.pdf
  270193/20
 • Fra projekt: Vedr. ok fra øvrige fonde til udsættelse
  260639/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. overfladeprøver, Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby
  259127/20
 • Opsætning Hjerte PRO
  259197/20
 • Fra projekt: Vedr. ok fra øvrige fonde til udsættelse
  260637/20
 • Fra ansøger: svar vedr. indstilling
  259864/20
 • Psykolog - Accept på ydernummer
  259632/20
 • Fra projekt: Vedr. ok fra øvrige fonde til udsættelse
  260634/20
 • Fra Skattestyrlsen: Svar på henvendelse af 20. maj 2020 vedr. beskatning af lægeboliger
  260772/20
 • Fra Nordicals, Telefonhenvendelse ang. Jyllandsgade 79A
  260717/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Revideret udkast til § 8-tilladelse, Saltgade 11 + 13, 6760 Ribe
  261953/20
 • fra fredericia kommune Tilladelse efter Jordforureningsloven, etablering af ny støvvæg, Klippehagevej 22 - 20-1130_v1_Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af ny støvvæg hos DONG Energy Klippehagevej 22.pdf
  262483/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Udkast t. § 8-tilladelse version 2, Saltgade 11, 6760 Ribe
  261954/20
 • Fra COWI: Svar vedr ny ressourceperson på kortlægningsopgaven
  262233/20
 • Psykolog - Godkendelse af praksisadresse
  260593/20
 • Fra advokat BechBruun, Telefonhenvendelse ang. Skovsbovej 155, 5350 Rynkeby
  260720/20
 • Fra NIRAS: Status på Holtevej
  258682/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag for spildoprensning (Vej 2 v/T72) (MST Id nr.: 1168083)
  261077/20
 • Fra EDC, henvendelse vedr. Søndergade 24, 5580 Nørre Aaby
  263036/20
 • fra fredericia kommune Tilladelse efter Jordforureningsloven, etablering af ny støvvæg, Klippehagevej 22
  262481/20
 • Fra Rambøll: Kvittering vedr. midlertidig overkørsel ved LP1
  304267/20
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - MiljøscreeningKPTogLP.docx
  289944/20
 • PRO-skema som første kontakt til patienter
  289650/20
 • Status politiske aktiviteter - Sachstand politische Aktivitäten
  290841/20
 • Fra Odense Kommune: Vedr. tunnelering af regnvandsledning, Rømersvej 2, 5200 Odense V
  314046/20
 • Fra Svendborg Kommune. Forslag til dagsorden til møde om partnerskab, Skovmølleværket
  310716/20

Udgående

 • Til Rigsarkivet: Status for aflevering af Region Syddanmarks Acadre
  260706/20
 • Til Christiansfeld Byhuse ApS, Udgår på baggrund af undersøgelse og oprensning, Kongensgade 22, 6070 Christiansfeld.pdf
  260447/20
 • Til Orbicon: SV: 1 års gennemgang, tilfredshedserklæring
  260319/20
 • Til Orbicon: SV: 1 års gennemgang, tilfredshedserklæring
  260316/20
 • Til lodsejer, RÅSTOF, Opfølgende svar ang. mulighed for øvrige aktiviteter matr.nr. 1u Hofmandsfeld, Randbøl
  259942/20
 • Til lodsejer, RÅSTOF, Svar ang. mulighed for øvrige aktiviteter matr.nr. 1u Hofmansfeld, Randbøl
  259933/20
 • Til Københavns Ejendomsselskab: Svar på henvendelse vedr. Møllergade 89A-D og Møllergade 91A-D i Svendborg
  259273/20
 • Til lodsejer, Råstof, SV: 22e og 11m Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  277232/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, forsinket udkast tillæg 15 Øluftgård, V. Nebel
  259796/20
 • Til virksomhed - V2-kortbilag Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk.pdf
  260122/20
 • Til projekt: bekræfter OK til udsættelse af projekt pga corona
  259912/20
 • Til Odense Kommune + SKAT, Orientering om endelig V1-kortlægning, Banevænget 22, 5270 Odense
  260654/20
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Hindskovvej 15, 7323 Give.pdf
  259251/20
 • Til projekt: ny åbningsdato er noteret
  258945/20
 • Til virksomhed - Boligerklæring Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk.pdf
  260133/20
 • Til Kolding Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed: Dispensation efter jfl §52, Vranderupvej 31, Seest
  258616/20
 • Til projekt: anmodet om dok. for synlighed
  262263/20
 • Til borger: Svar på henvendelse - Eltangvej 184, 6000 Kolding, Kolding Kommune, Matr.nr. 28b, Lilballe By, Eltang. Lok.nr. 621-81367
  260557/20
 • Til borger: Svar på henvendelse - Eltangvej 184, 6000 Kolding, Kolding Kommune, Matr.nr. 28b, Lilballe By, Eltang. Lok.nr. 621-81367
  260570/20
 • Til virksomhed - V2-afgørelse Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk.pdf
  260117/20
 • Til Vejle Kommune, V1-afgørelse med bilag, Grindstedvej (ud for nr. 16), 7184 Vandel
  260351/20
 • Til Formpipe: Rykker for status for aflevering
  259484/20
 • Til Danske Regioner - syddanske repræsentanter til Netværk for Teknologioverførsel og TTO
  260443/20
 • Til projekt: vedr. udsættelse og indsendelse af rev. budget
  260594/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Fårupvej 38, 7300 Jelling
  260192/20
 • Til Nordicals, svar vedr. Jyllandsgade 79a, Esbjerg
  260749/20
 • Til ansøger: URUs indstillinger
  259834/20
 • Til Vejle Kommune, V1-afgørelse, Bredsten Landevej 131, 7323 Give
  259810/20
 • Til Borger, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Banevænget 22, 5270 Odense N.pdf
  260655/20
 • Til Borger, Kortbilag, Banevænget 22, 5270 Odense N.pdf
  260656/20
 • Til advokat Bech Bruun, Svar og Udskrift fra database vedr. Skovsbovej 155, 5350 Rynkeby - 439-00015
  260722/20
 • Til Rambøll: Spm. vedr. midlertidig overkørsel ved LP1
  304266/20

25. maj 2020

Indgående

 • Fra Assens Kommune: Tilbagemelding på ønske om 4 træer indenfor fællesområdet, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  261977/20
 • Afslutning af forureningssag for spildoprensning (overløb fra kloak i BOB ifm. kraftig regnhændelse) (MST Id nr.: 1160185)
  261060/20
 • 2019-11-25 Dokumentationsrapport for spildoprensning (overløb kloak, BOB) 19146.pdf
  261061/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om snak ang. oprensning, Herregårdscentret 40, 5600 Faaborg
  257862/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Snak med borger om Nannasvej 1, 5750 Ringe
  257777/20
 • Fra DMR: Ønske om 4 træer indenfor fællesområdet (fabriksområdet), Vestergade 29a, Vissenbjerg
  261967/20
 • Fra DMR: Bilag - Situationsplan med placering af træer
  261968/20
 • Fra DGE: Bilag - Notat - historik
  256770/20
 • Fra DGE: Historisk redegørelse, Selagervej 2, 5750 Ringe
  256769/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Gl. Åstvej 2 og Grindstedvej 4, 7184 Vandel
  255389/20
 • fra Varde kommune : Miljøgodkendelse af anvendelse af slagge under ensilageplads m.m. på Møgelbjergvej 15, 6800 Varde - Deklaration, slaggeparti 33-18.pdf
  255996/20
 • Fra Norrecco: Spm vedr miljøgodkendelse til genanvendelse af overskudsjord på matr. 97 og 413 Uge Ejerlav
  258275/20
 • Dagsorden til PRO tovholdergruppen d. 26. maj
  256048/20
 • Fra Norrecco: Spm vedr. miljøgodkendelse til genanvendelse af overskudsjord på matr. 97 og 413 Uge Ejerlav
  258271/20
 • Fra Skattestyrelsen: Fastsættelse af markedsværdi af regionernes lejeboliger
  258184/20
 • Fa Vejle Kommune: Svar vedr møde om Teglværksgrunden , Tornvadshavevej 114, Børkop
  256317/20
 • HØRING - frist den 24. maj - Retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19
  256471/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  256647/20
 • HØRING: udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (frivillige isolationsfaciliteter)
  256444/20
 • Fra DMR A/S: Fremsendelse af manglende bilag på notat for supplerende undersøgelse på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  256351/20
 • SV: STOP - HjertePRO: VS: Flere fejl i udsendelse
  256072/20
 • SV: STOP - HjertePRO: VS: Flere fejl i udsendelse
  256088/20
 • Mail fra Sundheds- og Ældreministeriet: Høring over udkast til bekendtgørelse om videregivelse af patientjournaloplysninger
  257739/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse -sporfornyelse ved Vejle Station - VK brev udkast § 8 tilladelse.docx
  258661/20
 • Vedr. arbejdsgruppen for vederlagsfri udlevering af medicin
  258474/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse -sporfornyelse ved Vejle Station - VK brev udkast § 8 tilladelse.docx
  258673/20
 • Fra ansøger: vedr. indstillinger fra URU
  259829/20
 • Fra Outdoor: Tilbud
  258533/20
 • Fra a4medier: Opfølgning på anmodning om aktindsigt
  260487/20
 • fra Vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse -sporfornyelse ved Vejle Station
  258666/20
 • fra Vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse -sporfornyelse ved Vejle Station - image001.jpg
  258658/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse -sporfornyelse ved Vejle Station - image001.jpg
  258669/20
 • Løsningsforeslag for at opsætte udsendelse af spørgeskemaer på et kørende forløb
  259365/20
 • Fra Sweco: opdateret rapport Konsul Graus Gade
  260743/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Godkendt oplæg unders rev 3, Kvaglundvej 88 i Esbjerg
  255405/20
 • Fra projekt: udsætter åbning til 19. september 2020 pga. corona
  258835/20
 • fra Vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse -sporfornyelse ved Vejle Station
  258654/20
 • Fra Danren: Kvittering for nyt rengøringsprogram
  258526/20
 • Fra Svendborg kommmune. Møde og sparring om fremdriften og resultaterne i Partnerskabet, Skovmølleværket
  310710/20
 • Fra Orbicon, Mail med situationsplan, Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev
  275271/20
 • Fra Vejle Kommune. Orientering om villatank forurening
  275010/20
 • Fra projekt: rev. projektplan og budget
  273678/20
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål om §8-pligt på Rydskovvej 47, lok. nr. 429-80014
  271355/20
 • Fra Svendborg Kommune: Spm vedr anlægsarbejde på Reberbanen 64, 5960 Marstal, Leby råstofgrav
  268237/20
 • Fra Vejle Kommune: Spm om udarbejdelse af §8 tilladelse
  268491/20
 • Fra Rambøll, vedr. Stevneskovvej 39 A-F, Svendborg
  281052/20

Udgående

 • Fra MSB til CBM: Inhabil på ansøger Signe Bek Sørensens ansøgning til "Jo før, jo bede" puljen
  257810/20
 • Til borger: Udtagelse af dokumentationsprøver, Nannasvej 1, 5750 Ringe
  257764/20
 • Til kommunen - Sp. vedr. boring B17
  279515/20
 • Fra/Til Sønderborg Kommune: Vedr. overførsel af matrikler til matr.nr. 15 Nybøl, Sønderborg
  256884/20
 • Til DGE: Kortlægningsvurdering af udført undersøgelse, Selagervej 2, 5750 Ringe
  256838/20
 • SV Henvendelse: Landevejen 156, 5883 Oure
  256406/20
 • Til Borger: Fremsendelse af tidl. rapporter og materiale, Isgårdsvej 23, 5000 Odense C
  256384/20
 • SV Henvendelse: 187-0002586 Åhaven 2 - 575-55045
  256271/20
 • Til DGE: Forspørgsel om historisk redegørelse, Selagervej 2, 5750 Ringe
  256210/20
 • Til rådgiver: SV Henvendelse: Arkivoplysninger. lok. nr. 427-70114. Juelsbjergvej 2, 5771 Stenstrup
  256211/20
 • Til Svendborg Kommune: § 8-høringssvar til udkast til tilladelse til opsætning af udendørs fitness udstyr på V2 kortlagt areal lok.nr 443-00002
  255909/20
 • Til borger: Bilag - V2-kortlægning
  255687/20
 • Til borger: V2-kortlægning af del af Fåborgvej 240, 5700 Svendborg, matr.nr. 1a Hvidkilde Hgd., Egense
  255686/20
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar vedr. oprensningspåbud fase 1, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  255675/20
 • Til ansøger og lodsejer, Råstof, 22e og 11m Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå
  277138/20
 • Til Norrecco: Forhold vedr matr nr 413 og 97 Uge 3/4
  258282/20
 • Til Vandel Efterskole, Kortbilag til V1-afgørelse, Grindstedvej 37A, Randbøl.pdf
  255322/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Ringivevej 88, Give.pdf
  255310/20
 • Til Borgere, V1-høring, Elvirasvej 7, Vejle.pdf
  256263/20
 • Til borger, V1-høring - bilag til V1-afgørelse - Grindstedvej 4, 7184 Vandel.pdf
  257005/20
 • Til borger - bilag til V1-høring - udkast til V1-kortlægning - Gl. Åstvej 2 7184 Vandel.pdf
  257226/20
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Gl. Åstvej 2 og Grindstedvej 4, 7184 Vandel_Grindstedvej
  255387/20
 • Til Assens Kommune, V1-afgørelse, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  256347/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Bjerregårdsvej 2, Jelling.pdf
  255865/20
 • Til Realkredit DK: Svar vedr afgørelser på matr.nr. 429 A + 429 C, Kolding markjorder, 4. afdeling, beliggende Birkemosevej 1 + 1A, 6000 Kolding. Lokaliteter på matriklen: 621-00468. 1/2
  257000/20
 • Til Norrecco: Forhold vedr matr nr 413 og 97 Uge 2/4
  258285/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Engmarksvej 26, Vejle.pdf
  255354/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Elvirasvej 7.pdf
  256247/20
 • Til Norrecco: Forhold vedr matr nr 413 og 97 Uge 4/4
  258278/20
 • Til borger, V1-høring - Grindstedvej 4, 7184 Vandel.pdf
  257007/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Engmarksvej 26, Vejle.pdf
  255348/20
 • Til Vandel Efterskole, V1-afgørelse, Grindstedvej 37A, Randbøl.pdf
  255324/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Diagonalvejen 86, Give.pdf
  255706/20
 • Til Assens Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Fuglekildevej 79, 5690 Tommerup.pdf
  255640/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ringivevej 88, 7323 Give.pdf
  255311/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Diagonalvejen 86, Give.pdf
  255713/20
 • Til borger - V1-kortbilag - høring - Gl. Åstvej 2 7184 Vandel.pdf
  257228/20
 • Fra Nymølle Stenindustrier: Dialog vedr påbegyndt gravning, matr nr 184 Andholm, Ø. Løgum
  257394/20
 • Til Assens Kommune, V1-afgørelse, Fuglekildevej 79, 5690 Tommerup.pdf
  255638/20
 • Til Borgere, BILAG, Udkasst til V1-afgørelse, Elvirasvej 7.pdf
  256253/20
 • Til Assens Kommune, V1-kortbilag, afgørelse, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  256348/20
 • Til Planteservice: Genåbning
  257594/20
 • Til Norrecco: Forhold vedr matr nr 413 og 97 Uge 1/4
  258286/20
 • Til borger - V1-høring - Gl. Åstvej 2 7184 Vandel.pdf
  257227/20
 • Til praksis: mails vedr. april- og majafregningerne
  255411/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  256350/20
 • Til Danren: Genåbning og supplerende rengøring
  257583/20
 • Til Realkredit DK: Svar vedr afgørelser på matr.nr. 429 A + 429 C, Kolding markjorder, 4. afdeling, beliggende Birkemosevej 1 + 1A, 6000 Kolding. Lokaliteter på matriklen: 621-00468. 2/2
  257010/20
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Bredsten Landevej 96, 7323 Give.pdf
  257398/20
 • Til borger, V1-kortbilag - Grindstedvej 4, 7184 Vandel_Grindstedvej.pdf
  257009/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  256341/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bjerregårdsvej 2, Jelling.pdf
  255878/20
 • til RSYD (§52), Svendborg Kommune og rådgiver - vs §52-anmodning + Vurdering af tanktstation
  256069/20
 • Til høringsparter - Forlængelse partshøring - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By.pdf
  258521/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Spangager 18, 7120 Vejle Øst
  318958/20
 • Til borger - V1-kortbilag - Gl. Åstvej 2 7184 Vandel.pdf
  324102/20
 • Til borger - V1-afgørelse - Gl. Åstvej 2 7184 Vandel.pdf
  324103/20

23. maj 2020

Udgående

 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune, Uddybning af høringssvar, Saltgade 11 + 13, 6760 Ribe
  261926/20

22. maj 2020

Indgående

 • Fra indvinder, RÅSTOF, spørgsmål vedr. mulighed for øvrige aktiviteter matr.nr. 1u Hofmansfeld, Randbøl
  259927/20
 • SV: Fakturering af forbrugt/medgået tid
  255051/20
 • VS: STOP - HjertePRO: VS: Flere fejl i udsendelse
  257024/20
 • STOP!!! HjertePRO: Vi er nødt til at lave en time-out og få styr på den elektroniske udsendelse
  257099/20
 • Re: STOP - HjertePRO: VS: Flere fejl i udsendelse
  257021/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Ågade 26, 7323 Give.pdf
  255677/20
 • STOP!!! HjertePRO: Vi er nødt til at lave en time-out og få styr på den elektroniske udsendelse - image001.png
  257032/20
 • Fra projekt: Ændring af datoer for projekt pga. corona
  259892/20
 • VS: STOP!!! HjertePRO: Vi er nødt til at lave en time-out og få styr på den elektroniske udsendelse
  257026/20
 • Modtagelse af SOC2 rapport fra leverandøren
  261153/20

Udgående

 • Til D4: Fakturering af forbrugt/medgået tid
  254993/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Ågade 26, 7323 Give
  255683/20
 • Til Rambøll: Kvittering vedr. status for samlet rapport
  304264/20
 • Til Nymølle Stenindustrier: Svar vedr §52, matr nr 148 Andholm, Ø. Løgum
  255243/20

21. maj 2020

Udgående

 • Til borger: svar vedr. boligundersøgelse, Lynfrostgrunden i Nyborg, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  254636/20
 • Opfølgende spørgsmål vedr. opfølgning på DBA - Region Syddanmark
  254701/20

20. maj 2020

Indgående

 • Fra nabopart RÅSTOF flere klager over trafik og støv med foto og film
  262003/20
 • Fra Odense Kommune, Oprensningsnotat olietank, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  262842/20
 • Fra A+Miljø, Oprensningsnotat olietank, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  262843/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering af grundejer vedr. undersøgelse, Elmegade 11, Bramming
  256904/20
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTO, svar efter screeningsafgørelse matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  254329/20
 • Fra DMR, Situationsplan, Kongensgade 22, 6070 Christiansfeld
  258819/20
 • 2020-1138 2020-05-15 Situationsplan - Kongensgade 22, Christiansfeld.pdf
  258820/20
 • Tfl. notat, henv. fra Esbjerg Kommune vedr. Elmegade 11, Bramming, 561-81152
  254256/20
 • Fra borger: Orientering til regionsrådspolitikere i miljøudvalg, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  254146/20
 • Fra Orbicon: Irisvej supplerende poreluft og indeluft
  294286/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Jordprøver i byggefelt, Elmegade 11, Bramming
  254230/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Vedr. kortlægning af nedlagt jernbanespor
  271352/20
 • Fra COWI, Kontrolrapport Storegade
  253893/20
 • Fra Rambøll: Analyserapporter for forklassificering af jord, Østerbro, Tommerup
  254064/20
 • Fra Rambøll: Analyserapporter for forklassificering af jord, matr.nr. 1dz
  277268/20
 • Fra DMR: Præcisering af placering af bygninger nord for fabriksbygning, Vestergade 29 A, Vissenbjerg
  254110/20
 • Fra Assens Kommune: Kommunens tilbagemelding på DMRs bemærkninger § 8 Vestergade 29 A, Vissenbjerg
  254104/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - § 8-tilladelse til ledningsarbejder
  253439/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Endelig § 8-tilladelse til ledningsarbejder, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  253438/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af høringssvar til udkast, Allerupvej 46, 5672 Broby
  253417/20
 • Fra Rambøll: § 8-høringssvar til udkast, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  253423/20
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel til rådgiver om analyserapporter for forklassificering af jord, Østerbro, Tommerup
  253099/20
 • Fra Assens Kommune: Forespørgsel til rådgiver om analyserapporter for forklassificering af jord, matr.nr. 1dz
  277246/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til §8 tilladelse, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  251965/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 1 - Vurdering (udkast)
  251969/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2A - Ansøgning
  251967/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2B - Jordhåndteringsplan.
  251968/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST
  251970/20
 • Fra Formpipe: Aflysning af undervisning i Acadre grundkursus den 9. juni
  252098/20
 • Fra Niras: Brændevej - tillægskontrakt
  294363/20
 • Fra Rambøll: Svar på spørgsmål til poreluftprøvetagning ifm. §8 ansøgning for Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  251873/20
 • Fra Kolding Kommune, Mail med oprensningsrapport, Kongensgade 22, 6070 Christiansfeld
  258809/20
 • Fra Kolding Kommune, Bilag: Rapport - Kongensgade 22, Christiansfeld.pdf
  258810/20
 • Fra projekt; Godkendelse af udsættelse fra kommune
  260434/20
 • fra rådgiver - SV: Reberbanen 64, 5960 Marstal jord til Leby råstofgrav
  255999/20
 • Fra projekt: Afrapportering og slutregnskab
  260042/20
 • Test af løsning på 800: Klinikertitel
  259896/20
 • Re: Testanmodning modtaget
  257304/20
 • Henvendelse; 187-0002586 Åhaven 2 - 575-55045
  256265/20
 • Psykolog - accept på ydernummer
  255329/20
 • Udkast til drejebog for klimacamp for unge
  256205/20
 • Bilag fra rådgiver - Miljøteknisk forundersøgelse, OK Reberbanen 64, 5960 Marstal.pdf
  256015/20
 • Henvendelse: Arkivoplysninger. lok. nr. 427-70114. Juelsbjergvej 2, 5771 Stenstrup
  256201/20
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. manglende bilag på notat for supplerende undersøgelse på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  255587/20
 • Henvendelse: Landevejen 156, 5883 Oure
  256402/20
 • Fra VORES ELNET A/S: SV: Brev fra Region Syddanmark, Vand og Jord [Ref.nr.=7fa6760296ef4e86979c140fae0e2d53]
  255492/20
 • Fra revisor: Revisorerklæring 1. kvartal 2020 - Nyt OUH
  251630/20
 • fra vejen kommune: §8-høringssvar for Rødding Vestergade 6-8, 6630 rødding, matr. nr 146 og 1039Rødding ejerlav, lok.nr 527-02501 - Bilag 2 forureningsundersøgelse.pdf
  253967/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Status rapport, KVaglundvej 88, Esbjerg
  254399/20
 • Fra Ekstra Bladet - Anmodning om aktindsigt
  254472/20
 • Fra FRdericia Kommune: Orientering om udslip af benzin fra defekt/fejlmonteret spade på importledning
  254311/20
 • Fra Fredericia KOmmune: Kopi på aftale til MOE
  253163/20
 • Fra WT: Do og mat. til ekstraordinært bestyrelsesmøde 20. maj 2020,
  253483/20
 • SV: PRO Hjerte: Referat fra statusmøde d. 19. maj
  251565/20
 • fra vejen kommune: §8-høringssvar for Rødding Vestergade 6-8, 6630 rødding, matr. nr 146 og 1039Rødding ejerlav, lok.nr 527-02501 - Rødding Vestergade 6-12 § 8 tilladelse.pdf
  253977/20
 • Fra MOE: Kopi af telefon aftale mellem MOE og RSD
  253152/20
 • Fa Esbjerg Kommune: Statusnotat nr. 8, Kvaglundvej 88, Esbjerg
  254202/20
 • Fra Esbjerg Kommune:Statusnotat nr. 5 + Oplæg til suppl. tiltag., Kvaglundvej 88, Esbjerg
  254388/20
 • fra Vejen kommune: §8-høringssvar for Rødding Vestergade 6-8, 6630 rødding, matr. nr 146 og 1039Rødding ejerlav, lok.nr 527-02501
  253958/20
 • fra vejen kommune: §8-høringssvar for Rødding Vestergade 6-8, 6630 rødding, matr. nr 146 og 1039Rødding ejerlav, lok.nr 527-02501 - Bilag 3 Udluftningsdræn.pdf
  253971/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Statusnotat nr. 7.pdf, Kvaglundvej 88 Esbjerg
  254215/20
 • VS: PRO Hjerte: Referat fra statusmøde d. 19. maj
  251576/20
 • Erklæring Nyt OUH 1. kvt. 2020.pdf
  251635/20
 • Fra system: Yder 041300 er lukket automatisk pr. 20. maj 2020
  253991/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplæg til suppl. unds og statusnotat, Kvaglundvej 88, Esbjerg
  254398/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Statusnotat nr. 6, Kvaglundvej 88, Esbjerg.
  254385/20
 • fra vejen kommune : §8-høringssvar for Rødding Vestergade 6-8, 6630 rødding, matr. nr 146 og 1039Rødding ejerlav, lok.nr 527-02501 - Bilag 1 Situationsplan.pdf
  253962/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - spildoprensning (culvert under Vej 4) (MST Id nr.: 1144750)
  254780/20
 • Fra Kolding Kommune: Svar på partshøring af udkast til dispensation efter jfl §52, Vranderupvej 31, Kolding
  254896/20
 • Esbjerg Kommune: Notat, Kvaglundvej 88, Esbjerg
  254393/20
 • Fra Middelfart Kommune: Afgørelse vedr. forurening fra olietank på ejendommen Vesterhøjvej 9, 5500 Middelfart.
  254417/20
 • Fra COWI: Generel dialog om V2 kortlægning af Forsvarets arealer, Flyvestation Skrydstrup
  251744/20
 • [Fra Esbjerg Kommune: Notat over supplerende forureningsundersøgelse, Kvaglundvej 88, Esbjerg
  254402/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Statusrapport nr. 9, Kvaglundvej 88. Esbjerg
  254197/20
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af sag om bygge- og anlægsarbejde, Dalumvej 33-37, 5250 Odense SV
  277840/20
 • Besvarelse henvendelse erfaringer med videoambulatorier.
  276344/20
 • SV: afprøvning af spørgeskemaet til metastatisk brystkræft
  274281/20
 • SV: afprøvning af spørgeskemaet til metastatisk brystkræft
  274291/20

Udgående

 • Til Orbicon: kommentar - Irisvej supplerende poreluft og indeluft
  294287/20
 • Til BRIKK ejendomsmægler - svar vedr. forespørgsel jordforurening - Vesterhavnen 19, 5800 Nyborg.
  254255/20
 • Til Kolding Kommune, Vedr. §8 på Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  254096/20
 • VS: Administration af Steno DK midler
  253481/20
 • Aabenraa Kommune - Kommunemeddelelse - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  253460/20
 • Til Praksis - SV: Åbne for tilgang af patienter
  253432/20
 • Til Borger: Orientering om oplysninger om forurening på din grund, Allerupvej 46, 5672 Broby
  253400/20
 • Til Borger: Bilag - V0-brev
  253401/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens høringssvar til udkast til undersøgelsespåbud, Allerupvej 46, 5672 Broby
  253318/20
 • Til borger: Bilag - V2-afgørelsesbrev
  253042/20
 • Til borger: V2-kortlægning af del af Hedevejen 17, 5932 Humble, matr.nr. 31x, Nordenbro By, Magleby
  253041/20
 • Til Borger, Udkast til V2-kortlægning.pdf
  252928/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og afslutning af offentlig indsats.pdf
  252927/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og Rambøll: Regionens § 8-høringssvar, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  252428/20
 • Svar på anmodning om rapport, Storbæltsvej 10, 5800 Nyborg
  251917/20
 • Til Rambøll: Kvittering for svar til poreluftprøvetagning ifm. §8 ansøgning for Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  251878/20
 • Til Formpipe: Aflysning af undervisning i Acadre grundkursus den 9. juni
  251737/20
 • Til Rambøll: Spørgsmål til poreluftprøvetagning ifm. §8 ansøgning for Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  251866/20
 • Til Vævergyden ApS: Høring- del af jeres grund er forurenet, Storegade 50, inkl. bilag
  254292/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. Karensdalvej 100, 7100 Vejle - en del varsles V1-kortlagt
  254404/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr udkast til § 19 tilladelse del I, Bülowsvej 9, Sønderborg
  251632/20
 • Til grundejer: UDKAST, V1-afgørelse, en del af Karensdalvej 100, 7100 Vejle
  254346/20
 • Til COWI: Bemærkninger til konsulentvurdering af V2 kortlægning af Forsvarets arealer, Beredskabsstyrelsen, Teknisk Skole, Tinglev
  254426/20
 • Til CARLETTI AS, V1-høring med bilag, Dianavej 9A, 7100 Vejle
  254022/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr udkast til § 19 tilladelse del II, Bülowsvej 9, Sønderborg
  251640/20
 • Til praksis: bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 21. maj 2020
  251448/20
 • Til Ekstra Bladet: Kvittering for modtagelse af anmodning
  254476/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 21. maj 2020
  251455/20
 • TIl TV2: Svar på anmodning om aktindsigt
  254468/20
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar § 8 t. nedrivning af mellembygning + overdække, Saltgade 11, 6760 Ribe
  253725/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlagte areal, en del af Karensdalvej 100, 7100 Vejle
  254353/20
 • Til COWI: Svar vedr V2 kortlægning af Forsvarets arealer - 1. udkast, Flyvestion Skrydstrup
  251449/20
 • Til Esbjerg Kommune - Råstofgraveområde ved Korskro
  254521/20
 • Til borger, JN Sten &Grus, Faaborg-Midtfyn Kommune: Partshøring om afgørelse efter jfl §52, Nærgårdsvej 6, Årslev
  254844/20
 • Til DMR A/S: Vedr. manglende bilag på notat for supplerende undersøgelse på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  255571/20
 • Til VORES ELNET A/S: SV: Brev fra Region Syddanmark, Vand og Jord vedr. lok. 461-80050
  255538/20
 • Til praksis: ændring af åbne/lukke-tal
  255377/20
 • Til DMR A/S: SV: Vedr. manglende bilag på notat for supplerende undersøgelse på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle Ø
  255614/20

19. maj 2020

Indgående

 • Fra Esbjerg Kommune: Resultat af jordprøver vestlig del af matr. samt container, Elmegade 11, Bramming
  254271/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilladelse til etablering af udendørs fitness udstyr på V2 kortlagt areal
  255902/20
 • Fra Svendborg Kommune: Høring af udkast til tilladelse til opsætning af udendørs fitness udstyr på V2 kortlagt areal lok.nr 443-0002
  255901/20
 • Fra Praksis - Ønsker at åbne for tilgang af patienter.
  251148/20
 • Fra DMR: Bemærkninger til Regionens § 8-høringssvar, Vestergade 29 A, Vissenbjerg
  251401/20
 • Fra Assens Kommune: Gennemgang af mulig naturlig kilde for forurening, Østerbro, Tommerup
  253094/20
 • Fra Assens Kommune: Teori om naturligt forhøjet indhold af forureningskomponenter
  277206/20
 • Fra Rambøll: Bilag - § 8-ansøgning, Bygmestervej, Ringe
  250691/20
 • Fra Rambøll: §8 ansøgning Bygmestervej, Ringe
  250690/20
 • Fra Amgros: Ny deadline 29. maj/Udpegning af klinikere og apotekspersonale til Terapiområdet Nyrekræft
  250988/20
 • Fra COWI, Skrænten 6 m.fl, Esbjerg: Afrapportering endelig udgave
  250454/20
 • Fra Fyens: Anmodning om rapport, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  251813/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Tilladelse til ledningsarbejder og etablering af regnvandsbassin på Vestergade 29a Vissenbjerg
  249906/20
 • Fra Assens Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til spilde- og regnvandsledning samt regnvandsbassin på matrikelnr. 1 il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg beliggende Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg.
  249905/20
 • Fra Rigsarkivet: Status for aflevering af Region Syddanmarks Acadre
  260702/20
 • Fra Rambøll: Bilag - § 8 ansøgning Gyldenbjergsvej
  250682/20
 • Fra Rambøll: §8 ansøgning for Gyldenbjergsvej 5, Svendborg
  250681/20
 • Fra Lertranskøb - status vejadgang - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær -vejadgangen
  251426/20
 • Re: Audit "Minddistrict" Data Processor Agreement
  266520/20
 • Fra Svendborg Kommune: Tilladelse til bygge- og anlægsarbejder på Vestergade 100a, 5700 Svendborg
  249165/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - § 8-Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde
  249166/20
 • Fra Kolding kommune - Data og betragtninger fra rådgiver vedr. Gl. Donsvej 4a.
  279513/20
 • Fra Kommune: accept af ændring af tidsplanen
  249347/20
 • Graveplan - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær.pdf
  249386/20
 • HØRING - frist den 24. maj - Retningslinjer for isolation ved påvist COVID-19
  250431/20
 • fra Nyborg Kommune - VS_ Dampskibsmolen - molukker
  250399/20
 • Fra Kolding kommune: SV vedr. sagsbehandlingstid: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  249104/20
 • Behandling af type 2-diabetes 2019
  250576/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Fælledvej 1, 6510 Gram.pdf
  251011/20
 • Fra borger - Opdatering af kontaktoplysninger Bogøvej 49, 5450 Otterup
  249566/20
 • fra Nyborg Kommuen - SV: Jordanalyser fra udgravning til molokker
  250380/20
 • Bilag fra Nyborg Kommune - Analyser fra udgravning til molukker.pdf
  250384/20
 • Sv: Fysioterapi, overtagelse af kapacitet, Mette Gade Christensen
  250420/20
 • coronaepidemien skaber nye bekymringer for personer med diabetes
  250969/20
 • Fra Fredericia Kommune: Anmodning om Kortlægningsbrev, lokalitetsnummer 607-81054
  250999/20
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  251435/20
 • fra projektet
  249380/20
 • Tandlæge - Ændring til yderregistret
  249830/20
 • fra Nyborg Kommune - VS_ Dampskibsmolen - molukker
  250400/20
 • Fra Vejle Kommune: Fwd: Re: Notater fra forureningssagen på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle
  250741/20
 • SV: Region Syddanmarks Nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende tyk- og endetarmskræft
  250412/20
 • Fra COWI: V2 kortlægning af Forsvarets arealer - 1. udkast, Flyvestion Skrydstrup
  251443/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Notat vedr. omformulering i specialevejledningen for oftalmologi
  252778/20
 • Fra Ejendomsselskabet den Fynske Forskerpark: Materiale til bestyrelsesmøde og generalforsamling maj 2020
  252068/20
 • PRO Hjerte: Referat fra statusmøde d. 19. maj
  251836/20
 • Fra Sønderborg KOmmune: Vedr oprensning Linde Haven, Sønderborg
  251982/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8 udkast t. nedrivning, Saltgade 11, 6760 Ribe
  253705/20
 • Fra VAF: Anmodning om aktindsigt
  254477/20
 • Fra Ankestyrelsen: Afgørelse på klage
  254063/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Poreluftsmålinger Linde Haven, Sønderborg
  252874/20
 • Fra Sønderborg Kommune: ANsøgning om §8 til Lindehaven etape 3 og 4., Sønderborg
  251824/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 8 udkast t. nedrivning, Saltgade 11, 6760 Ribe
  253704/20
 • Fra projekt. vedr. udsættelse til 2021
  251888/20
 • Fra Medicinrådet: Nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende multipel sklerose
  251507/20
 • Fra Middelfart Kommune: Infobrev om arbejder på Kingstr - vs til byg.okonomi@rsyd.dk
  254436/20
 • Fra borger: Kvittering for svar på aktindsigt
  253918/20
 • fra aprojekt: vedr. ny dato og budget
  260583/20
 • fra Svendborg Kommune - Reberbanen 64, 5960 Marstal jord til Leby råstofgrav
  255974/20
 • fra Niras: Pulje 34, sløjfninger
  308323/20
 • Fra Rambøll: Status vedr. samlet rapport
  304263/20

Udgående

 • Til SKAT og Kolding Kommune: Orientering - del af ejendommen Bjerndrupgårdvej 29, Christiansfeld, er kortlagt på V2, 629-82004
  251379/20
 • Til SKAT og Kolding Kommune: Orientering - V1 kortlægning af del af ejendommen Bavnevej 14, 6580 Vamdrup, på V1, 629-00112
  251173/20
 • Til Assens Kommune: Forespørgsel af analyserapporterne, Østerbro, Tommerup
  253092/20
 • Til Assens Kommune: Forespørgsel på analyserapporterne, matr.nr. 1dz
  277186/20
 • Til Seden Menighedsråd, Niras og FES: En del af din grund er ikke forurenet, Mindelundsvej 45, 45B og 45C, 5240 Odense NØ, Matr. nr. 1a Seden By, Seden.
  250620/20
 • Til Seden Menighedsråd, Niras og FES: Bilag - Udgår inden kortlægning
  250621/20
 • Til Seden Menighedsråd, Niras og FES: Kortbilag
  250622/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Fælledvej 1, 6510 Gram
  251012/20
 • Jordforurening, Skrænten, Bakkevej m.fl., lok: 561-205
  250465/20
 • Til Esbjerg Kommune, Jordforurening, Skrænten, Bakkevej m.fl., lok: 561-205
  250444/20
 • Til Formpipe: Status for aflevering
  259485/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt dok. nr. 228420/20
  249779/20
 • Status for Journal nr 1914158.pdf
  249780/20
 • Til Assens Kommune: Status på etablering af ny regn-/spildevandsledning?, Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  249102/20
 • Til Assens Kommune: Høringssvar til udkast til § 8 tilladelse til Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg
  249101/20
 • Til Svendborg Kommune: V2-kortlægning af del af Flyvervej 35, 5700 Svendborg, matr.nr. 19t Stammelse By, Landet
  249048/20
 • Til Svendborg Kommune: Bilag - V2-afgørelse
  249049/20
 • Til REMA BUTIKSUDVIKLING A/S: V2-kortlægning af del af Vestergade 100, 5700 Svendborg, matr.nr. 54c, Sørup, Svendborg Jorder
  249018/20
 • Til REMA BUTIKSUDVIKLING A/S: Bilag - V2-afgørelsesbrev
  249019/20
 • Til Svendborg Kommune: Opfølgning på Regionens høringssvar til § 8-tilladelse, Vestergade 100, 5700 Svendborg, Lok nr. 479-00086
  249012/20
 • Til rådgiver - historisk materiale
  248860/20
 • Til Energinet, Kortbilag til V1-høring, Mosevej 3.pdf
  249732/20
 • Til Jesper Seistrup Invest ApS, V1-afgørelse, Vædegårdsvej 8, 5690 Tommerup.pdf
  249707/20
 • Til Claus Sørensen AS, V1-kortbilag, høring, Finlandsvej 10, 7100 Vejle.pdf
  249421/20
 • Til praksis: information om tilretning af ydelser
  250648/20
 • Region Syddanmarks svar på Sundhedsdirektørmail nr. 17 / 2020
  249143/20
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia, hovedejer
  250169/20
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia, medejer
  250176/20
 • Til Borger: Afgørelse - del af jeres ejendom er måske forurenet, 629-00112
  251167/20
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse Bogøvej 49, 5450 Otterup.pdf
  249789/20
 • Til Brdr. Larsen Spedition, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Englandsvej 13, 7100 Vejle.pdf
  248877/20
 • til Nyborg Kommune - regionens bemærkninger til dokumentation iht. §8- og §19-tilladelser + indeklima, Dampskibsmolen 12 m.fl
  250426/20
 • Til Brdr. Larsen Spedition, V1-høring, Englandsvej 13, 7100 Vejle.pdf
  248880/20
 • Til HSM Ejendomsselskab ApS, V1-høring med bilag, Ågade 49, 7323 Give
  250505/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bæksgårdvej 15, 7323 Give
  250375/20
 • Til borger: Varsling om detailprojekt og afværge, Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev
  251059/20
 • Til Claus Sørensen AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Finlandsvej 10, 7100 Vejle.pdf
  249422/20
 • Til Borger, Forespørgsel på indhold i forslag til Råstofplan 2020
  251032/20
 • Til Borger: Afgørelse - del af jeres ejendom er måske forurenet, lok. 629-00112.pdf
  251098/20
 • Til borger: Vedr. anmodning om aktindsigt (2)
  251375/20
 • Til borger - orientering om at besvarelse er sendt til rådgiver og kommeune
  248916/20
 • Til Energinet, BILAG, Udkast til V1-kortlægning, Mosevej 3, Egtved.pdf
  249852/20
 • Til Fredericia Kommune: Fremsendelse af Kortlægningsbrev, lokalitetsnummer 607-81054
  251003/20
 • Til Energinet, BILAG, Udkast til V1-kortlægning, Mosevej 3, Egtved.pdf
  249736/20
 • Til Brdr. Larsen Spedition, Kortbilag til V1-høring, Englandsvej 13, Vejle.pdf
  248876/20
 • Til borger - Endeligt kortbilag Bogøvej 49, 5450 Otterup.pdf
  249800/20
 • Region Syddanmarks Nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende tyk- og endetarmskræft
  250284/20
 • Til Borger: Afgørelse - del af din ejendom er forurenet inkl. bilag.pdf
  251377/20
 • Til Jesper Seistrup Invest ApS, V1-kortbilag, afgørelse, Vædegårdsvej 8, 5690 Tommerup.pdf
  249711/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Bæksgårdvej 10, 7323 Give
  249265/20
 • Til Claus Sørensen AS, V1-høring, Finlandsvej 10, 7100 Vejle.pdf
  249423/20
 • Til Energinet, V1-høring, Mosevej 3, Egtved.pdf
  249861/20
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia
  250192/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bæksgårdvej 18, 7323 Give
  250392/20
 • Til Energinet, Kortbilag til V1-høring, Mosevej 3.pdf
  249845/20
 • Til Energinet, V1-høring, Mosevej 3, Egtved.pdf
  249741/20
 • Til projekt: svar vedr. dokumentation fra fonde
  249319/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia - en del udgår inden kortlægning
  250354/20
 • Til Ejendomsselskabet den fynske Forskerpark: Deltagelse i bestyrelse og generalforsamling
  252084/20
 • Til borger - fremtidig råstofplanlægning
  254527/20
 • Til borger: Svar på aktindsigt vedr. banegravsdepotet
  253907/20
 • Til Orbicon: Vedr. rapport for Nørregade 90
  260742/20
 • Kvittering for modtagelse af spørgeskema og efterspørgsel af SOC2
  249493/20
 • Til borger: varsel om detailprojekt, Nørrebyvej 2, Rødding
  294308/20

18. maj 2020

Indgående

 • Jeg blev totalt gennemblødt
  248869/20
 • Fra rådgiver - ønsker historik fremsendt.
  248859/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Suppl. oplysninger om jordprøve, Elmegade 11, Bramming
  248986/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Suppl. oplysninger" - Miljøteknisk notat, Jysk Geoteknik
  248988/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Suppl. oplysninger" - scan0006
  248987/20
 • Fra Rambøll: Orientering om nye analyseresultater, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg
  249057/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Opdateret jagg-2_1._Gyldenbjergsvej
  249059/20
 • Fra Rambøll: Bilag - Analyserapporter
  249058/20
 • Fra Grundejer - Henvendelse vedr. V1-kortlægning
  248489/20
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Høringssvar udkast tillæg matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  249162/20
 • SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  246245/20
 • Fra borger: Vedr. Boligundersøgelse på Lynfrostgrunden i Nyborg, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  254557/20
 • Referat 7. møde i adm styregruppe Ærø-RSD .pdf
  246097/20
 • Referat 7. møde i Administrative styregruppe i Ærø - RSYD samarbejdet
  246095/20
 • Spørgekort til forundersøgelse .pdf
  246099/20
 • Virtuelle kontakter OUH Svendborg og Ærø Kommune Q1 2020.pdf
  246098/20
 • Om Ærø - Sundt for dig.pdf
  246096/20
 • RIT 3.5.1 issues (mærket bugs)
  255503/20
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden
  303886/20
 • Fra borger - spørgsmål til spørgetiden
  303826/20
 • Fra DMR A/S: Re: Svar på tilbagemelding vedr. spørgsmål til oprensningen på Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia
  248493/20
 • fra borger Telefonhenvendelse: Fælledvej 1, 6510 Gram - Træffes i dag ml. 13 og 14 - image001.jpg
  247892/20
 • HØRING: udkast til forslag til lov om ændring af sundhedsloven (frivillige isolationsfaciliteter)
  247635/20
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade 2, Kolding - sporgasundersøgelse
  248499/20
 • Referat fra den 7. februar 2020
  247905/20
 • Fra rådgiver - Endelig rapport for indledende undersøgelse på Bogøvej 49, 5450 Otterup - Teknisk rapport.pdf
  248338/20
 • Fra DMR A/S: Re: Vedr. spørgsmål til oprensningen på Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia
  248477/20
 • Fra DGE: SV: vedr. Kortlægningssag Lollandsvej 31, middelfart
  248292/20
 • Fra rådgiver - Endelig rapport for indledende undersøgelse på Bogøvej 49, 5450 Otterup - Grundejerdel.pdf
  248348/20
 • fra borger Telefonhenvendelse: Fælledvej 1, 6510 Gram - Træffes i dag ml. 13 og 14
  247887/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  248349/20
 • fra sønderborg kommune : Lokalitet: 540-81398, matr.nr. 555 Dybbøl Ejerlav, Tinggårdvej 2, 6400 - Lokalitet 540-81398 matr.nr. 555 Dybbøl Ejerlav Tinggårdvej 2 6400.msg
  248013/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hjerupvej 31, 5560 Aarup
  249703/20
 • fra sønderborg kommune: Lokalitet: 540-81398, matr.nr. 555 Dybbøl Ejerlav, Tinggårdvej 2, 6400 - VS Lokalitet 540-81398 matr.nr. 555 Dybbøl Ejerlav Tinggårdvej 2 6400.msg
  248032/20
 • fra borger Telefonhenvendelse: Fælledvej 1, 6510 Gram - Træffes i dag ml. 13 og 14 - image002.jpg
  247898/20
 • fra varde kommune Telefonhenvendelse: Okkersøer - registrering
  247930/20
 • Fysioterapeut - opsigelse ydernummer
  246471/20
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnsbrev
  248231/20
 • Fra borger -kopi af mail til rådgivder
  248911/20
 • Fra projekt; kvittering for mail om nye rammer
  249577/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse til udførelse af anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station - BRO-23-20584X-010.pdf
  251748/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse til udførelse af anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station - Vejle st.PNG
  251752/20
 • Fra BRIKK ejendomsmægker - Forespørgsel jordforurening - Vesterhavnen 19, 5800 Nyborg.
  254251/20
 • Fra Danren: Vedr. rengøring om onsdagen
  248895/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse til udførelse af anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station
  251740/20
 • Fra Fredericia Kommune: Supplerende undersøgelse
  253082/20
 • Fra Færch Bolig - Forespørgsel på forureningssag Stjernevænget 2, 2A, og 2B, 5592 Ejby
  254328/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse til udførelse af anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station - Ansøgning om § 8 Vejle Kommune.docx
  251746/20
 • Fra a4medier - anmodning om aktindsigt
  254478/20
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt
  254479/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse til udførelse af anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station - BRO-23-20586X-012.pdf
  251751/20
 • fra vejle kommune Høring - udkast til § 8 tilladelse til udførelse af anlægsarbejder ved omisolering af 2 sporbærende broer ved Vejle Station - TM JV - § 8 Tilladelse.docx
  251742/20
 • Fwd: VS: spørgsmål jfr. spørgeordningen vedr.hjemmeboende respiratorpatienter
  264472/20
 • DR korrespondance med Lægernes pensionskasse vedr. Medlemsbidrag til Lægerns Pension for 2020 - aldersintervaller
  265495/20

Udgående

 • Til Kommune: vedr. ændring af tidsplan for borearbejdet
  249340/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Vejlevej 81, 6000 Kolding.pdf
  248192/20
 • Til SKAT + Kolding Kommune, Orientering om endelig V2-afgørelse, Vejlevej 81, 6000 Kolding
  248191/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hjerupvej 31, 5560 Aarup
  249726/20
 • Til Niras: accept af ændring af tidsplan for GeoProbe på Brændevej 2
  249339/20
 • Til nabopart Kvittering for modtagelse samt svar på partshøringsvar
  261945/20
 • SV: vedr. Kortlægningssag Lollandsvej 31, middelfart
  246365/20
 • emailId=3b93a19f-20cd-4e5a-a2f0-3c5688e02313;emailType=AgendaItem;sessionId=af70ea6e-4e10-4913-88dd-bb53c55fd502;authToken=7WKdymXs71urdkXTo96RRw==@AcadreWeb
  246314/20
 • Til Rambøll og Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om sagsbehandler, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  246279/20
 • reg_rapport Bjerggade 52A.pdf
  246240/20
 • svar på henv. vedr. Bjerggad 51a, 7000 Fredericia
  246239/20
 • BILAG_ underskrevet boligerklæring.pdf
  246241/20
 • Orientering om nuancering og fremsendelse af boligerklæring.pdf
  246242/20
 • Til Rambøll - ok til udkast til referat af Himmark møde d. 29/4
  322818/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Givevej 32, Give.pdf
  246034/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg.pdf
  248058/20
 • Soc, Udby, Børne-Ungehusene, Fuldmagt til byggeaffald
  247961/20
 • Siden sidst 26. maj 2020
  250995/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg.pdf
  248057/20
 • til Borger, V1-afgørelse, Givevej 32, Give.pdf
  246035/20
 • Til projekt; vedr. rammer for udskydelse pga. corona-situationen
  248547/20
 • Til borger: V2-kortlægning m bilag, 540-81249, Løngang 29, 6400 Sønderborg.pdf
  248531/20
 • Til grundejer - svar på forspørgsel (sendt via Doc2Mail)
  248503/20
 • Til projekt: svar vedr. rammer for udsættelse pga. coronasituationen
  248740/20
 • Til DMR A/S: Svar på tilbagemelding vedr. spørgsmål til oprensningen på Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia
  248486/20
 • Til SKAT+Esbjerg Kommune, Orientering om endelig V2-afgørelse, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  248056/20
 • Til borgere, V1-høring med bilag - Mejerivej 5, 7182 Bredsten.
  247097/20
 • Til DMR A/S: Vedr. spørgsmål til oprensningen på Jordbærhaven 4, 7000 Fredericia
  247249/20
 • Til projekt; svar vedr rammer for udsættelse af projekt
  248585/20
 • Til kommune + skat: Kopi af V2-kortlægning + rapport, 540-81249, Løngang 29, 6400 Sønderborg
  248536/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga.coronasituationen
  247258/20
 • Til NIRAS: Tilbagemelding
  247742/20
 • Til projekt: vedr. rammer for udsættelse af projekt pga. corona-situationen
  248748/20
 • Til Bredsten-Balle Auto ApS, V1-høring med bilag, Ballevej 26, 7182 Bredsten
  247780/20
 • Til projekt: svar vedr. rammer for udsættelse pga. corona
  248568/20
 • Til projekt; svar vedr. rammer for udsættelse af projekt pga. corona
  248756/20
 • Til vejen kommune: Kopi af Høring V2-kortlægning + rapport, 569-04002, Søndermarken 5, 6670 Holsted
  247138/20
 • Til virksomhed: Høring V2-kortlægning, 569-04002, Søndermarken 5, 6670 Holsted.pdf
  247102/20
 • Til Danren: Rengøring onsdag
  247756/20
 • til projekhaver
  246399/20
 • Til DR: Svar på opfølgende spørgsmål
  253857/20
 • Til grundejer: V1-varsling, en del af Karensdalvej 100, 7100 Vejle
  254335/20

17. maj 2020

Indgående

 • PRO-skema til teknologi - foreløbig udgave
  250774/20
 • Fra LIFA: Anmodning om udtaleles vedr. forurening Centerhavn .
  273907/20

16. maj 2020

Indgående

 • forprojekthaver
  246387/20

15. maj 2020

Indgående

 • Fra Assens Kommune: Dokumentation ifm. § 19-sag ved børnehave, Østerbro, Tommerup
  253090/20
 • Fra Assens Kommune: Dokumentation for opfyldelse af § 19-tilladelse, Østerbro 4, 5690 Tommerup
  277152/20
 • Fra Assens Kommune: Fremsendelse af borejournaler for forklassificering, matr.nr. 1dz
  277134/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Geoteknisk_rapport_Tommerup_Stationsby
  253087/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - boreprofiler til forklassificering
  253089/20
 • Fra Assens Kommune: Geoteknisk rapport og markjournaler, Østerbro, Tommerup
  253085/20
 • Fra Niras til ansøger - notat af samtale - 18a Barløse
  246308/20
 • Fra Assens Kommune: Svar på spørgsmål ang. påvist forurening ved Østerbro 4, 5690 Tommerup, matr.nr. 1hy og 1hv Bågegård, Tommerup
  253078/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Østerbro 4a § 19 tilladelse
  253079/20
 • Fra Assens Kommune: Svar på opklarende spørgsmål ang. påvist forurening ved Østerbro 4, 5690 Tommerup, matr.nr. 1hy og 1hv Bågegård, Tommerup
  277114/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - kopi af Østerbro 4a § 19 tilladelse
  277115/20
 • Fra DMR, Oplæg til supplerende undersøgelser, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup.
  250231/20
 • Fra Odense Kommune: Kvitering for regionens kortlægningsvurdering, Flintagergårdvej 95, 5250 Odense SV
  244241/20
 • Fra DGE: Bilag - Orienterende miljøundersøgelse, Selagervej 2, Ringe
  256008/20
 • Fra DGE: Undersøgelsesrapport for Selagervej 2, 5750 Ringe
  256006/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om afsluttet jordsag, Lamdrupvej 11 5854 Gislev
  244126/20
 • Fra Naturstyrelsen - uddybning høringssvar - Ny myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  244355/20
 • Fra Borger, Henvendelse på Bavnehøjvej 2A Esbjerg. - Lokalitet 56164039.msg
  244079/20
 • Fra Odense Kommune: Godkendelse sendt til rådgiver for revideret undersøgelsesoplæg, Brændekildevej 43, Rosborg
  243503/20
 • Fra DMR, Vedr. nuancering, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  250099/20
 • Fra SUM: Referat af møde om regionalt centrallager på Nyt OUH 14.05.2020
  250528/20
 • Fra SUM :Vedr. henvendelse om opførelse af regionalt centrallager
  250507/20
 • Referat af møde om regionalt centrallager på Nyt OUH 14.05.2020 - Referat af møde om regionalt centrallager på Nyt OUH 14.05.2020.docx
  250532/20
 • Fra projekt: mulighed for tidligere opstart af projekt
  243928/20
 • Fra projekt: spørgsmål om mulighed for udsættelse pga. corona
  245375/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - spildoprensning T15, sampleudtag (MST Id nr.: 1121553)
  245712/20
 • SV: Mailhøring Strategisk PRO gruppe Region Syddanmark
  246342/20
 • SV: Til kommentering: Ekstra udvikling til PRO
  246762/20
 • VS: Sagsfremstilling ved. MDR, LMST’s defensive tilgang, SUM’s position - RSI-møde den 28, maj - bilag fra Bech-Bruun
  246660/20
 • Bemærkninger til møde i den nationale PRO styregruppe 18. maj
  246268/20
 • Fra Niras til Assens Kommune - spørgsmål vedr. vandindvinding - 18a Barløse
  246153/20
 • Psykolog - Ja tak til ydernummer
  246078/20
 • fra borger henvendelse - lok. 621-02006
  246397/20
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Dejrupvej 16, indeklimarapport
  248520/20
 • Styregruppemøde i det fællesregionale AmbuFlex-samarbejde
  246302/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 873, 5471 Søndersø.pdf
  246154/20
 • Psykolog - oplysning om cvr.nr.
  246083/20
 • fra Varde kommune Ønsker vurdering af oplæg til undersøgelse på tidl. renserigrund - Egknudvej 5
  251627/20
 • Fra Odense Kommune: Dagsorden til styregruppemøde den 20. maj 2020
  252835/20
 • fra varde kommune Ønsker vurdering af oplæg til undersøgelse på tidl. renserigrund - Egknudvej 5 - Egknudvej 5 Ølgod.msg
  251629/20
 • Fra DR: Opfølgende spørgsmål
  253847/20
 • Til Kommune og borger : forespørgsel om skovrejsning
  243328/20
 • Anmeldelse_til_Arbejdstilsynet_af_bygge_anlaegsarbejde-Kvittering.pdf
  243206/20
 • Allonge til aftale om abonnement_forlængelse med 12 mdr.pdf
  245659/20
 • Allonge til aftale om abonnement_forlængelse med 12 mdr.pdf
  244357/20
 • Til sessionsledere - Opfølgning - titler og navn på arbejdsplads for sessionsledere - temadag den 1. september 2020 om patientsikkerhed på tværs
  264953/20
 • Invitation til drøftelse af dansk-tymarsk samarbejde - Invitation til drøftelse af dansk-tysk samarbejde (004).pdf
  270391/20
 • Status for arkivering af Dansk Almen Medicins Database
  261189/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 873, 5471 Søndersø
  246168/20
 • Til Assens Kommune: Tilbagemelding på status for påbudssag, Højvang 4, 5560 Aarup
  245369/20
 • Fra MSB til bed.udvalg: Ansøgninger fra 'Jo før, jo bedre' forskningspuljen klar til bedømmelse
  245143/20
 • Fra MSB til bed.udvalg: Ansøgninger fra 'Jo før, jo bedre' forskningspuljen klar til bedømmelse
  245154/20
 • Til Assens Kommune: Opklarende spørgsmål ang. påvist forurening ved Østerbro 4, 5690 Tommerup, matr.nr. 1hy og 1hv Bågegård, Tommerup
  245033/20
 • Til Assens Kommune: Opklarende spørgsmål ang. påvist forurening ved Østerbro 4, 5690 Tommerup, matr.nr. 1hy og 1hv Bågegård, Tommerup
  253076/20
 • Til Assens Kommune: Opklarende spørgsmål ang. påvist forurening ved Østerbro 4, 5690 Tommerup, matr.nr. 1hy og 1hv Bågegård, Tommerup
  277103/20
 • Til DMR, Orientering om kortlægningsafgørelse + fortsat mulighed for boligundersøgelse, Søndergade 59, 5450 Otterup
  244610/20
 • Til SKAT+NFK, Orientering om afgørelse, Søndergade 59, 5450 Otterup
  244594/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Søndergade 59, 5450 Otterup.pdf
  244596/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - en del af din grund er ikke forurenet, Søndergade 59, 5450 Otterup.pdf
  244595/20
 • Til Svendborg Kommune: V2-afgørelse
  244314/20
 • Til Svendborg Kommune: V2-kortlægning af restforurening ved Ellerup Bygade, 6, 5892 Gudbjerg, matr.nr. 7000d Ellerup By, Gudbjerg
  244312/20
 • Sønderborg Kommune - Kommunemeddelelse - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  244258/20
 • Til Praksis - Praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede patienter
  244259/20
 • Til TOMMERUP EJENDOMSTRADING A/S: V1-kortlægning af Smedevej 13A-N, 5690 Tommerup, matr.nr. 1ce Tallerupgård, Tommerup
  244218/20
 • Til TOMMERUP EJENDOMSTRADING A/S: V1-afgørelse
  244219/20
 • Til Odense Kommune: Regionens kortlægningsvurdering, Flintagergårdvej 95, 5250 Odense SV
  244120/20
 • underskrevet kontrakt
  244268/20
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Bavnehøjvej 2A, Esbjerg. - Lokalitet 561­64039
  244090/20
 • Til borger: V1-afgørelse, UDKAST
  244053/20
 • Til borger: V1-høring
  244051/20
 • Til borger: Høring af V1-kortlægning af del af Flintagergårdvej 95, 5250 Odense SV, matr.nr. 15e Belinge By, Bellinge
  244050/20
 • SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  246243/20
 • Til Odense Kommune: Godkendelse af revideret undersøgelsesoplæg, Brændekildevej 43, Bellinge
  243230/20
 • Til Skarehus DK AS, V1-kortbilag, afgørelse, Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst.pdf
  244204/20
 • Til borger, V1-høring, Fuglekildevej 55, 5690 Tommerup.pdf
  243593/20
 • Til projekt: svar vedr. mulighed for udsættelse pga. corona
  245392/20
 • Til Esbjerg Kommune: Spørgsmål til oplysninger om Gammelt skrotoplag- Kortlægning????
  243329/20
 • Til Home: Svar på henvendelse, Dalager, 5320 Agedrup, matrikel 7000b Agedrup By, Agedrup
  243143/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag - Industriparken 12A, 7182 Bredsten
  244434/20
 • til Realkredit Danmark - SVAR status for Lok 449-00022 Dampskibsmolen 2-16, 5800 Nyborg
  244243/20
 • Til Haderslev kommune - V2-afgørelse, Skolevej 2-4, 6510 Gram.pdf
  243534/20
 • Til Outdoor: Forespørgsel - bord og bænkesæt
  247631/20
 • Til Skarehus DK AS, V1-afgørelse, Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst.pdf
  244213/20
 • Til journalist: Besvarelse - Aktindsigt, testkapacitet
  245740/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - en del af din grund er ikke forurenet, Søndergade 59, 5450 Otterup
  243978/20
 • Til Middelfart Kommune: SV: Ændring i § 8 sag, Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby
  246455/20
 • SV: Regionalt centrallager på Nyt OUH - Centrallager notat til SUM 15.05.20.docx.pdf
  243116/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. manglende notater fra sagen på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle
  250730/20
 • Til JV: Svar på anmodning om aktindsigt
  254221/20
 • Til Haderslev kommune - orientering, V2-afgørelse, Skolegade 2-4, 6510 Gram
  243594/20
 • Til Borger, svar på mail vedr. Kohavebakken 20, 5560 Årup.
  245784/20
 • Til Danren:Ugentlig rengøring
  243281/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Fuglekildevej 55, 5690 Tommerup.pdf
  243587/20
 • Til DR: Svar på aktindsigt
  243263/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Fuglekildevej 55, 5690 Tommerup.pdf
  243591/20
 • Til Kolding Kommune, Høring af landzonetilladelse i grusgravområde
  243887/20
 • Anmeldelse_til_Arbejdstilsynet_af_bygge_anlaegsarbejde.pdf
  243200/20
 • Til projekt: rykker for svar vedr. projekt
  245148/20
 • Til Geoservice: Kontrakt til underskrift 2020
  243791/20

14. maj 2020

Indgående

 • RIT Projektgruppemøde 25. maj
  243115/20
 • Fra Naturstyrelsen - høringssvar myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  243332/20
 • Fra Orbicon: Ravnebjerggyden 65, udkast til rapport og oplæg til supplerende undersøgelser
  294277/20
 • Nordfyn_2020_ matr. 2a, Vellinge By, Bederslev, Nordfyns kommune.pdf
  242922/20
 • Fra Odense Bys Museer Høringssvar VS: NY Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 2a, Vellinge By, Bederslev, Nordfyns kommune
  242921/20
 • RE: Ny projektleder på RiT
  243273/20
 • Fra Kolding Kommune, Vedr. Jordhåndteringsplan, på Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  250089/20
 • Fra Odense Kommune: Revideret undersøgelsesoplæg, Brændekildevej 43, Bellinge
  243148/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Revideret oplæg - undersøgelse af drivhusområde
  243149/20
 • Fra Assens Kommune: Sagsstatus på slaggesager, Karlemosevej 3, Glamsbjerg
  242321/20
 • Fra Assens Kommune: Opdatering om sagsstatus på olieforurening på Højvang 4, 5560 Aarup (1)
  242421/20
 • Fra Assens Kommune: Opdatering om sagsstatus på olieforurening på Højvang 4, 5560 Aarup (2)
  242424/20
 • Fra Assens Kommune: Opdatering om sagsstatus på olieforurening på Højvang 4, 5560 Aarup (3)
  242425/20
 • Psykolog: Accept af ydernummer
  242617/20
 • Fra Entrepr. Myllerup: §52 ansøg form, Barløsevej, Assens
  242897/20
 • Fra Vejle Kommune: VS: Afslutningsnotat vedr. oprensning efter olieforurening på Jeppes Kilde 5, 7120 Vejle
  242446/20
 • Fra Entrepr. Myllerup: Oversigt over grusgravs område incl. vej dertil, Barløsevej, Assens
  242907/20
 • Fra entrpr. Myllerup: Efterbehandlingsplan 1-5.000, Barløsevej, Assens
  242881/20
 • Fra Jyske Vestkysten, Anmodning om aktindsigt
  242352/20
 • Fra entrepr Myllerup: Oversigt med nærmeste huset, Barløsevej, Assens
  242892/20
 • Fra Billund Kommune, solcellepark i råstofområde - Ravlundvej i Billund
  242821/20
 • Fra entrepr. Myllerup: Graveplan incl. støjvold 1-5.000 med tal., Barløsevej, Assens
  242886/20
 • Til myndighed - høring - Miljøvurdering af muligt nyt råstofgraveområde i Aabenraa Kommune - frist 8. juni 2020
  243092/20
 • Psykolog: Ja tak til ydernummer
  240919/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Endelig §8 tilladelse, Kongebrohuset, Sønderborg
  243121/20
 • FRa Vejle Kommune: Dialog vedr kommende møde om Tornvadshavevej 114 i Børkop
  244978/20
 • fra rådgiver vedr Tilbud på jordanalyser
  244002/20
 • Fra firma - Råstofkvalitet - Bolderslevskovvej 61
  243208/20
 • Fra COWI: Opdateret tilbudsliste og placering af lokaliseringsboringer
  241309/20
 • Fra Vejle Kommune: Betragtninger fra besigtigelse af olieforurening i mose på Sødovervej 14 den 6. maj 2020
  240719/20
 • Til myndighed - Høring - Miljøvurdering af muligt nyt råstofgraveområde i Aabenraa Kommune - frist 8. juni 2020
  243118/20
 • Screening_udvidelse_Uge.pdf
  243119/20
 • Fra Middelfart Kommune: Ændring i § 8 sag, Margaardvej 47, 5580 Nr. Aaby
  246441/20
 • Livet med Diabetes
  250557/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 19 tilladelse, Bülowsvej 9, Sønderborg
  251624/20
 • Fra Ankestyrelsen: Besked om klage
  253831/20
 • Fra DMR: Kopi af dokumentatationsrapport
  277264/20
 • Fra Fredericia Kommune: Spm om indsats
  274242/20
 • Opfølgende spørgsmål til leverandøren
  244611/20
 • Opfølgende spørgsmål til leverandøren
  244590/20

Udgående

 • Ny tids- og procesplan
  242817/20
 • Til rådgiver - Ønsker tilbud på monitering på lok. nr. 430-81004 og 425-00568
  313495/20
 • Til rådgiver - Ønsker tilbud på monitering på lok. nr. 430-81004 og 425-00568
  313410/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Status på sagsforløbet?, Ny Vestergade 20, 5672 Broby
  241830/20
 • Til JV - Svar på aktindsigt - oversigt vedlagt
  241326/20
 • Til JV - Svar på aktindsigt - mail 2 af 2
  240997/20
 • Anmodning om aktindsigt dok. nr. 228420/20
  249775/20
 • Til Assens Kommune: Sagsstatus på færdigbygning af silo?, Karlemosevej, 3, 5620 Glamsbjerg
  242316/20
 • Til Assens Kommune: Status på påbudssag?, Højvang 4, 5560 Aarup
  240891/20
 • Svar på anmodning om yderligere forlængelse af periode for partshøring -matr.nr. 14b Sødover
  240766/20
 • Til A+Miljø, Trækker afgørelse tilbage + afventer analyseresultater, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  240495/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Ågårdvej 41, 6040 Egtved.pdf
  240786/20
 • [Sagsnr.:16/5405] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, Videregående undersøgelse, 427-00018, elværk, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup, Svendborg Kommune, matr. 57x Stenstrup By, Stenstrup - Materiale E-arkiv 8-76-51-427-15-2000 Autoscannet_doku
  242604/20
 • [Sagsnr.:16/5405] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, Videregående undersøgelse, 427-00018, elværk, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup, Svendborg Kommune, matr. 57x Stenstrup By, Stenstrup - Til FLP Stenstrup Aps V2 afgørelse, ændring af V2 kort
  242560/20
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juni 2020
  240565/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  241713/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ågårdvej 41, 6040 Egtved.pdf
  240784/20
 • [Sagsnr.:16/5405] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, Videregående undersøgelse, 427-00018, elværk, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup, Svendborg Kommune, matr. 57x Stenstrup By, Stenstrup - Materiale E-arkiv 8-16-37-31-427.18-1-1999 Rapport 199
  242608/20
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr. besigtigelse af olieforurening i mose på Sødovervej 14 den 6. maj 2020
  240829/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  241711/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga. corona.
  242873/20
 • [Sagsnr.:16/5405] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, Videregående undersøgelse, 427-00018, elværk, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup, Svendborg Kommune, matr. 57x Stenstrup By, Stenstrup - Fra NIRAS Rapport 427-00018 Stationsvej 25 5771 Stenst
  242565/20
 • Til COWI: Godkendt placering af boringer
  241320/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga. corona
  242775/20
 • Til projekt: kvittering for status og udmelding om muligheder for udsættelse pga. corona
  242715/20
 • Til projekt: tilsagnskontrakt, rev. instruks og st.vilkår
  241074/20
 • Til Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. juni 2020
  240583/20
 • Til/Fra Kai Hansen, A/S: Vedr. Pris på udskiftning af loftarmaturer på kontor
  241993/20
 • Til Odense-El: Pris på udskiftning af 10 loftarmaturer på kontor
  242120/20
 • Til borger: Kvittering for aktindsigt
  242655/20
 • [Sagsnr.:16/5405] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, Videregående undersøgelse, 427-00018, elværk, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup, Svendborg Kommune, matr. 57x Stenstrup By, Stenstrup - 427-00018 Stationsvej 25, 5771 Stenstrup - tilrettet r
  242586/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ågade 26, 7323 Give.pdf
  240648/20
 • Til projekt: udmelding om muighed for udsættelse pga. corona
  242751/20
 • Til NIRAS: svar på HENV, Arkivmateriale, [Sagsnr.:16/5405] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen AFV, Videregående undersøgelse, 427-00018, elværk, Stationsvej 25, 5771 Stenstrup, Svendborg Kommune, matr. 57x Stenstrup By, Stenstrup
  242542/20
 • Til Billund Kommune, solcellepark i råstofområde - Ravlundvej i Billund
  242197/20
 • Til Jyske Vestkysten, Anmodning om aktindsigt
  242677/20
 • Til myndighed - Høring - Miljøvurdering af muligt nyt råstofgraveområde i Aabenraa Kommune - frist 8. juni 2020
  243138/20
 • Screening_udvidelse_Uge.pdf
  243130/20
 • Til myndighed -Høring - Miljøvurdering af muligt nyt råstofgraveområde i Aabenraa Kommune - frist 8. juni 2020
  243125/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Ågade 26, 7323 Give.pdf
  240649/20
 • Til Nito-Tek: Pris på udskiftning af loftarmaturer på kontor
  242010/20
 • Screening_udvidelse_Uge.pdf
  243139/20
 • Til myndighed - Høring - Miljøvurdering af muligt nyt råstofgraveområde i Aabenraa Kommune - frist 8. juni 2020
  243129/20
 • Screening_udvidelse_Uge.pdf
  243126/20
 • Mail til leverandør inkl. spørgeskema_140520
  241508/20
 • Til KL. Vedr. Unge med kant
  242227/20

13. maj 2020

Indgående

 • Fra Sundhedsdatastyrelsen: Høring af beskrivelse af statistik over forbruget af antipsykotika hos borgere med demens
  281103/20
 • Tilbagemelding fra konsulent
  244239/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om spild med hydraulikolie ud for Møllehøjvænget 26, 5792
  262063/20
 • Kortbilag, Stenfiskerkajen.pdf
  239642/20
 • §8-tilladelse, Stenfiskerkajen.pdf
  239640/20
 • Fra VejleKommune - høringssvar tilladelse til råstofindvinding -Overkørselstilladelse til Molsgaardvej
  241287/20
 • Fra MST - Tilbagemelding vedr. badevandskriterier for VC - status på notat
  240356/20
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af § 8-sag, etablering af udendørs fitness, Stenfiskerkajen, 5000 Odense C
  239632/20
 • Fra EDC, Resultat af forureningsundersøgelse, Fjelstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderslev
  260609/20
 • Fra EDC, Mail med undersøgelsesrapport, Fjelstrup Nørrevej 46D, 6100 Haderslev)
  260608/20
 • Fra Odense Kommune: Høringssvar af V2-kortlægning af del af Pakhusgården 9, 5000 Odense C, matr.nr. 35a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  238218/20
 • Fra Tønder Kommune - svar på myndighedshøring af vilkårsændringer til tilladelse til indvinding af klæg - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum
  240533/20
 • Fra borger: anmodning om aktindsigt
  242500/20
 • SV: RSYD-521
  240746/20
 • Fysioterapeut: Opsigelse af ydernummer
  240498/20
 • Referat samt slides fra mødet d. 12. maj
  237790/20
 • Fra Danske Regioner- Udpege til nyt netværk
  239036/20
 • Orientering om revision af listen over vederlagsfri udlevering af medicin
  240273/20
 • Psykolog - ønsker det tildelte ydernummer
  237485/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Kirkebakken 13 m.fl., 6040 Egtved
  239717/20
 • Fra MST: mail med Afslutning af jordforureningssag, utæt omløber på mogasventil ved T36 (MST Id nr.: 1103058)
  239496/20
 • Fra Home: Henvendelse vedr. forurening, Daltoften, 5320 Agedrup, matr. nr. 7000b Agedrup By, Agedrup
  243136/20
 • Fra Esbjerg Kommune: vedr. gammelt skrotoplag
  243313/20
 • Fra MST: Påbud om vilkårsændringer
  246769/20
 • VS: Dagsorden til PRO styregruppe - kommentarer fra tovholdergruppen bedes sendt senest ved udgang af på fredag den 15. maj
  247192/20
 • Fra Designskolen: Forberedelse af Fase 3 og 4 budget
  274593/20
 • Fra SDU: Annullering af fremsendt faktura og fremsendelse af ny ultimo maj
  274641/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Ansøgning om §8, etablering af ADC Cooling, Danfoss, Nordborg
  276528/20
 • Fra ledere for session onm usynlige barriere på temadag den 1. september 2020 om patientsikkerhed på tværs
  264946/20
 • Fra Rambøll: Rapport for ukendt lokalitet
  304257/20

Udgående

 • Administration af Steno DK midler
  240268/20
 • Til grundejer - V2 kortlægning - matr. nr. 165, 672 - grundejer 1.pdf
  240360/20
 • Til grundejer - V2 kortlægning - matr. nr. 165, 672 - grundejer 2.pdf
  240361/20
 • Til kommunen - Orientering om V2 kortlægning på lok. nr. 523-05725
  240363/20
 • Til grundejer - boligerklæring - matr. nr. 165, 672.pdf
  240359/20
 • Til kommunen - V2 kortlægning - matr. nr. 569, 571, 7000c.pdf
  240358/20
 • Til grundejer - V2 kortlægning - matr. nr. 576.pdf
  240362/20
 • Til Borger, Vedr. afgørelse, Gl. Åbrovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  250086/20
 • Let revideret udkast til kommentering
  244237/20
 • 2349_001.pdf
  239136/20
 • Til Kolding Kommune, Vedr. gravearbejde på Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  239419/20
 • Til Odense Kommune: Forespørgsel om kopi af endelig tilladelse af § 8-sag, etablering af udendørs fitness, Stenfiskerkajen, 5000 Odense C
  239636/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: Opdateret kortbilag til høring af V2-kortlægning af Pakhusgården 9, 5000 Odense C, matr.nr. 35a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  238480/20
 • Til Odense Kommune: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  238373/20
 • Til Odense Kommune: Opdateret kort ifm. høring af V2-kortlægning af del af Pakhusgården 9, 5000 Odense C, matr.nr. 35a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  238372/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens høringssvar til varsel om undersøgelsespåbud efter spild med diesel, Herregårdscentret 40, 5600 Faaborg
  237622/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga. coronasituationen
  240133/20
 • til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Bredsten Landevej 99, Give.pdf
  237768/20
 • Til borger: Svar på aktindsigt
  238284/20
 • Til praksis: mail med ændring af min. grænse til 1750
  237564/20
 • Til DMR: Regionens bemærkninger til undersøgelsesnotat, matr. 1qy, Nyborg Markjorder
  239907/20
 • Til Borgere, V1-høring, Bredsten Landevej 99, Give.pdf
  237775/20
 • Til Kystdirektoratet, Aktuel digestyrke - Vadehavet
  240013/20
 • Til Borger, svar vedr. kommende indledende undersøgelse
  240184/20
 • Miljøkonsekvensrapport vedr. råstofindvinding, matr.nr. 10 Jerlev By, Jerlev m.fl.pdf
  238970/20
 • Følgebrev til råstoftilladelse - matr.nr. 10o Jerlev By, Jerlev m.fl..pdf
  238967/20
 • SV: Anmodning om tilbud - FORTROLIG
  240159/20
 • Til Jyske Veskysten, Svar på Anmodning om aktindsigt
  239989/20
 • Til firma - Råstofkvalitet - Bolderslevskovvej 61.msg
  240198/20
 • Til grundejer: V1-varsling, en del af Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted
  240185/20
 • Ændring af vilkår for efterbehandling ifm afslutning af råstofindvinding - matr.nr. 4i og 4m Gejsing By, Andst.pdf
  239050/20
 • Tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 10oJerlev By, Jerlev m.fl.pdf
  238966/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr matrikulære ændringer, Nørre Havnegade 29A m.fl., 6400
  237747/20
 • Følgebrev ifm ændring af vilkår for efterbehandling - matr.nr. 4i og 4 Gejsing By, Andst.pdf
  239049/20
 • Til grundejer: UDKAST, V1-afgørelse, en del af Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted
  240190/20
 • Til praksis: opgørelse over besøg Mandø, 1. kvartal
  238108/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga corona
  240003/20
 • Til GIVE MATERIEL ApS, V1-afgørelse, Hjortsvangen 26, 7323 Give
  238072/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga. corona
  240058/20
 • til Borgere, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Bredsten Landevej 99, Give.pdf
  237772/20
 • til rådgiver - Kottesgade 21 m.fl: afventer til 01-10-2020 mht. kortlægningsvurdering
  237805/20
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  239040/20
 • Til Billund Kommune: Vedr. en del af Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted - V1-varsling
  240205/20
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V1-kortlægges, lok. 530-81120
  240194/20
 • til DMR - spørgsmål ang. bundprøve og tilsynsnotater - Klintevej 21a
  237732/20
 • Til kommune - Rykker for høringssvar om forurening Algade 28. 6780 Skærbæk
  237826/20
 • Breve til ny og afgået Europaminister i Kiel
  239878/20
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger - Kirkegade 13, 7182 Bredsten.
  239725/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  239037/20
 • Til SKAT - Kopi af V2 kortlægning på lok. nr. 523-05725
  240357/20
 • Til Dansk Råstof Aps, Vejle Kommune og Styrelsen for Patientsikkerhed: Dispensation til jordtilførsel, matr nr 3a og 3b Høllund og 10o Jerlev
  243026/20
 • til projektleder
  240296/20

12. maj 2020

Indgående

 • Fra DMR: Filtersætning af moniteringsboring, Skårup
  237456/20
 • Fra Assens Kommune: Orientering om påvist forurening, matr.nr. 1hv og 1dz, Østerbro 4, 5690 Tommerup
  237661/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Geoteknisk rapport, 203189_R1
  237663/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Børnehave samlet miljørapport
  237662/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Samlede analyseark_WorstCase
  237664/20
 • Fra Assens Kommune: Orientering om påvist forurening, Østerbro, Tommerup
  253075/20
 • Fra Assens Kommune: Orientering om frivillige undersøgelser, matr.nr. 1dz og 1hy, Bådegård, Tommerup
  277076/20
 • Fra DMR: Boring i Skårup
  237455/20
 • Fra ansøger RÅSTOD Manglende underskrift
  236896/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune, Råstof, SV: Partshøring over udkast til tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 22e mfl. Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå i Faaborg-Midtfyn Kommune af 27. september 2016.
  277081/20
 • Fra DMR, Vedr. afværgeforanstaltninger, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  250094/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Høringsudkast om undersøgelsespåbud i fb.m. spild til jord, Allerupvej 46, 5672 Broby
  253315/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - HØRINGSUDKAST
  253317/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 1 - Anmoding den 27-02-2020 om udtagning af jordprøver
  253316/20
 • Fra Odense Kommune: kortbilag til tilladelse
  236139/20
 • Fra Odense Kommune: Kopi af § 8-tilladelse, Østagervej 87, 5220 Odense SØ
  236137/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - tilladelse
  236138/20
 • Fra Rambøll: Orientering om forsinket analyseresultat samt at sagen haster, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  246230/20
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om nye analyseresultater, Gyldenbjergvej 5, Svendborg
  235248/20
 • Fra NIRAS: Bilag - Seden Skydebane_dokumentationsrapport_Inkl bilag
  237541/20
 • Fra NIRAS: Seden Skydebane dokumentationsrapport for oprensning, Seden Skydebane
  237537/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om tilbagemelding fra rådgiver, Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  246227/20
 • Fra Svendborg Kommune: Vurdering af § 8-pligt af Tilbygning til Gudmehallerne, Stærkærvej 1, 5884 Gudme
  237205/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Situationsplan
  237207/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Redegørelse til Svendborg Kommune ift. olietank og slagge, Stærkærvej1
  237206/20
 • Fra DMR: Bavnevej 9, tilfredshedserklæring
  235338/20
 • Telefonhenvendelse - 445-70147
  237272/20
 • SV: Indstilling til styregruppe vedrørende knæ- og hofteartrose
  236335/20
 • SV: Indstilling til styregruppe vedrørende knæ- og hofteartrose
  237432/20
 • fra fredericia kommune_UDKAST til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af ny støvvæg hos DONG Energy, Klippehagevej 22.DOCX
  235478/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om historik og oplæg for byggefelt 13 og 14, Kanalbyen, Fredericia
  234901/20
 • Fra Esbjerg Kommune -Høring 2 Læskur
  234702/20
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse, Højsvej 1, Ullerup, 6400 Sønderborg
  235801/20
 • SV: Input vedr. Vejle Kommune og Vejle Sygehus
  235441/20
 • Fra Niras: Underskrevet kontrakt
  234820/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. kobberforurening i Byggefelt 5, JordWeb link til jordflytningsanmeldelse
  236942/20
 • Fra Rambøll: Vedr. tillælgspris notat
  235566/20
 • ændring af cvr.nr.
  236916/20
 • fra fredericia kommune til tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af nytøvvæg hos DONG Energy, Klippehagevej 22.
  235490/20
 • Fra Esbjerg Kommune, bilag høring 2 Læskure Plan og snit..
  234722/20
 • SV: Indstilling til styregruppe vedrørende knæ- og hofteartrose
  235409/20
 • Fra Esbjerg kommune - Høring 1 læskur- H
  234686/20
 • Fra Region Midtjylland: Beskatning af lægeboliger 2016-2020.
  237547/20
 • Fra praksis: mail med anmodning om ny min.grænse på 1750
  237556/20
 • Fra Region Sjælland: Referat af møde den 21. juni 2018 mellem SKAT og Region Sjælland med deltagelse af YL
  237540/20
 • Fra lægevagten Re: Ændringer til Positivlisten
  240278/20
 • Fra NIRAS, accept af tillæg til rammeaftalen i forbindelse med indlæsning af data i GeoGIS
  240096/20
 • Fra Borger, ønsker undersøgelsen udført hurtigere hvis muligt pga. salg
  240178/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra HCD SV udvalgsmøde d. 22. april
  244847/20
 • Fra projekt: status på projekts forberedelse
  242675/20
 • VS: Anmodning om aktindsigt
  249771/20
 • Fra Ejendomsselskabet den Fynske Forskerpark: Materiale til bestyrelsesmøde og generalforsamling
  250966/20
 • VS Anmodning om aktindsigt
  249770/20
 • Fra ejer, Møllebjergvej 1 Give
  267285/20
 • Fra ansøger: vedr. behandling af ansøgning
  259820/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  258216/20
 • Fysioterapi, ansættelse af fuldtidsvikar
  262952/20

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Regionen er enig i vurdering af § 8-pligt, Stærkærvej 1, 5884 Gudme
  237211/20
 • Svar til prakt. læge ang. Depo-Medrol på Positivlisten
  237190/20
 • Til Borger, Telefonhenvendelse med svar, lok: 543-05799 - Dybdalvej 6 - Vojens
  236912/20
 • SV: §8 ansøgning, miljørapport Vejlevej 355, Kolding
  236538/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: V2-afgørelse, UDKAST
  236399/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: V2-høring
  236401/20
 • Til Ejendomsselskabet Olav de Linde A/S: Høring af V2-kortlægning af del af Pakhusgården 9, 5000 Odense C, matr.nr. 35a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  236398/20
 • Til borger: svar på henvendelse vedr. Vejlbyvej 30, Middelfart, 445-70147
  237273/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udgår inden kortlægningen, vejmatrikel
  235670/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om regionens kortlægning, Lamdrupvej 11, 5854 Gislev
  235669/20
 • Til borger: Kortbilag
  235633/20
 • Til borger: Din grund er ikke forurenet, Lamdrupvej 11, 5854 Gislev, matr.nr. 56a Gislev By, Gislev
  235632/20
 • Til borger: Udgår inden kortlægningen
  235634/20
 • Til borger: Bilag - V0-brev
  235233/20
 • Til borger: Orientering om oplysninger om spild på din ejendom Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense, matr.nr. 1q Gyldensteen Hgd.
  235231/20
 • Til borger: Kortbilag, V0
  235232/20
 • Til Miljø-Bo A/S: V1-afgørelse
  235081/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Endelig V1-kortlægning af Mosevænget 18, 5270 Odense N, matr.nr. 3d og 3r Anderup By, Lumby
  235080/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Kortbilag
  235082/20
 • Til borger: Bilag - V1-afgørelse
  235059/20
 • Til borger: Endelig V1-kortlægning af Haugevej 180, 5270 Odense N, matr.nr. 1b Anderup By, Lumby
  235057/20
 • Til borger: Kortbilag
  235058/20
 • Til Odense kommune: Kopi af orienteringsbrev vedr. kommende forureningsundersøgelse, Højløkke Allé 2A, 5270 Odense N.
  235284/20
 • Til Faaborg-Midtfyn kommune: Kopi af orienteringsbrev vedr. kommende forureningsundersøgelse, Rolfvej 45, 5861 Fjerritslev Fyn
  235280/20
 • Til Nordfynskommune: Kopi af orienteringsbrev vedr. kommende forureningsundersøgelse, Grønnegade 40, 5450 Otterup
  235272/20
 • Til P. J. Partikelfilterrens Fyn: Fremsendelse af materiale ifm. høring af V1-kortlægningen på Smedevej 6, 5690 Tommerup
  234946/20
 • Til Ingeniør'ne, Orientering om endelig V2-kortlægning, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  234623/20
 • Til grundejer: Kortbilag med arealer, der V2-kortlægges, og arealer, der udgår inden kortlægning, lok. 607-81108
  236092/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Randersvej 32, 6700 Esbjerg.pdf
  234617/20
 • Til Aabenraa Kommune: Vedr. Vinkelvej 9, 6230 Rødekro, lok. 529-09501 og 580-81575 - afgørelse efter jordforureningsloven
  236905/20
 • Til grundejer: UDKAST,V2-afgørelse for en del af Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia
  236075/20
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Endelig V2-afgørelse, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  234615/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. en del af ejendommen Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia - V2-varsling
  236145/20
 • Til Virksomhed1, Afgørelse - Kortlægning på Vidensniveau 2, Randersvej 32, 6700 Esbjerg.pdf
  234616/20
 • Til Esbjerg kommune -Læskur p
  235111/20
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar på Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia
  235073/20
 • Til borger: Afgørelse Udgår af kortlægning, Toften 2A, Give.pdf
  236257/20
 • Berigtigelse af medlemskreds i Styregruppe
  235666/20
 • Til Skat: Vedr. Vinkelvej 9, 6230 Rødekro, lok. 529-09501 og 580-81575 - afgørelse efter jordforureningsloven
  236954/20
 • Til Varde kommune: Sv. vedr toluen og uidentificeredde kulbrinter i terrænnært grundvandsmagasin
  235866/20
 • Til Esbjerg kommune -Læskur
  235255/20
 • Til Sønderborg Kommune: § 8a høringssvar til udkast til § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, Højsvej 1, Sundeved, lok. 533-50045
  234905/20
 • Til Vejle kommune + Skat: Rapport + kopi af afgørelse Udgår af kortlægning, Toften 2A, 7323 Give
  236260/20
 • Til grundejer: V2-varsling, en del af Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia
  236063/20
 • Til Billund Kommune: Orientering om aktiviteter i Grindsted
  280765/20
 • Til Varde Kommune: Orientering om målinger i Grindsted / Varde Å-system
  280736/20

11. maj 2020

Indgående

 • RE: RIT 3.5 releasenote
  234541/20
 • RE: Konfliktanalyse_11-05-2020-1133.pdf
  234540/20
 • Fra nabopart RÅSTOF Partshøringssvar II
  261938/20
 • Fra COWI: Middelfartvej 126, endelig moniteringssrapport
  235507/20
 • SV: Nymarksvej 37, Fredericia - Opgravning ved tank 10
  234490/20
 • Fra Danfoss - udkast til mødereferat - projektmøde 7
  240355/20
 • Fra Danfoss - Agenda projektmøde 12. maj
  240352/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Brev-til-RS-20200511 vedr. støjrapport matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303, 1306 Brunde, Rise
  239873/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, ekstra beregninger til støjrapport matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303, 1306 Brunde, Rise
  239874/20
 • Fra Geodatastyrelsen: Svar på indberetning af fejl i matrikelkortet, Lamdrupvej 11, 5854 Gislev
  234206/20
 • Fra Varde Kommune RÅSTOF Ny Grundvandstilladelse matr. nr. 2t Vibæk By, Alslev m.fl
  236881/20
 • Fra Svendborg Kommune: Høring om matrikulære ændringer, Korsgade 22, 5700 Svendborg
  233902/20
 • Fra Odens Kommune: Bilag - udkast til tilladelse
  234143/20
 • Fra Odens Kommune: Bilag - plantegning
  234151/20
 • Fra Odens Kommune: Bilag - kortbilag til udkast
  234144/20
 • Fra Odens Kommune: Bilag - beliggenhedsplan
  234146/20
 • Fra Odens Kommune: Bilag - snit
  234147/20
 • Fra Odens Kommune: Bilag - facader
  234150/20
 • Fra borger - Flytning af besigtigelsesdag - Lammesøvej 8, Otterup
  233522/20
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding på § 8-vurdering, Byggeri på Østeragervej 87, 5225 Odense SØ
  233387/20
 • RE: Konfliktanalyse_11-05-2020-1133.pdf
  233710/20
 • Ny projektleder på RIT
  233711/20
 • Ny projektleder på RIT
  233075/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Præciseing af addresse, Bygmestervej 3, 5750 ringe
  246209/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - situationsplan over boringsplacering
  246203/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om drøftelser forud for §8-ansøgning, Bakkevej 3, 5750 Ringe
  246202/20
 • Fra A+Miljø, Orientering om opr. af olietank samt bundprøver fra opr. af silo/ajlekumme, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  240481/20
 • Fra Orbicon, Videregående forureningsundersøgelse, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  233632/20
 • Fra Orbicon, Videregående forureningsundersøgelse, Industrivej 9, 6200 Aabenraa.pdf
  233633/20
 • Fra naboer - anmodning om yderligere forlængelse af partshøringsperiode - matr.nr. 14b Sødover m.fl.
  240669/20
 • Referat af projektgruppemøde 2020-maj-07
  232351/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, kommentarer vedr. støj matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  234032/20
 • FRA NIRAS: Høringsystem udvikling
  234067/20
 • Fra Niras: Grundejerrapport - Storegade 50 Nordborg
  233259/20
 • fra Vejle kommune : Vedr. monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10), 7100 Vejle
  234590/20
 • Fra Fredericia Kommune: er der §8 pligt på Møllebugtvej 1, 7000 Fredericia
  235072/20
 • fra Vejle kommune : Vedr. monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10), 7100 Vejle
  233835/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Forespørgsel ved r jordforurening Aabenraavej 32, Krusaa
  232216/20
 • Fra SWECO, accept af Tillæg til rammeaftalen i forbindelse med indlæsning af data i GeoGIS
  234168/20
 • Fra Niras: Grundejerrapport - Storegade 53 Nordborg
  233282/20
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. vurdering af resultat af undersøgelse samt §8 ansøgning, Vejlevej 355, Kolding
  232433/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Dialog angående Sagsid: 18/9677, Postvejen 10, Nordby
  234415/20
 • Fra Fredericia kommune: Nymarksvej 37, Fredericia - Opgravning ved tank 10
  234486/20
 • Fra Niras: Teknisk rapport - Storegade 50 Nordborg
  233235/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  234387/20
 • Fra Frisesdahl A/S: Kvittering for modtagelse af svar, Gl Præstegårdsvej 1, Vejen
  234252/20
 • Bilag Udtalelse fra Lertranskøb
  233569/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Borgerbesvarelse til orientering, Postvejen 10, Nordby
  234418/20
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. § 8 ansøgning - Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld
  232580/20
 • Fra rådgiver - underskrevet kontrakt
  233027/20
 • Fra Niras: Grundejerrapport - Storegade 48 Nordborg
  233293/20
 • Fra Rambøll: Underskrevet kontrakt
  233312/20
 • Fra borger - Skovrejsning udtalelse fra Lertranskøb
  233542/20
 • Fra COWI, accept af Tillæg til rammeaftalen i forbindelse med indlæsning af data i GeoGIS
  234175/20
 • Fra Moeve: vedr. Unge med kant
  242246/20
 • Fra projekt: vedr. udsættelse af projekt pga. corona
  241750/20
 • Fra Niras: HENV, Arkiv/sagsmateriale. Stationsvej 25-27, 5771 Stenstrup. Lok. nr. 427-00018
  242529/20
 • Fra journalist: Anmodning om aktindsigt
  245736/20
 • Fra Healthcare DENMARK: Endeligt referat fra Healthcare DENMARK bestyrelsesmøde d. 22. april 2020
  244860/20
 • Fra Rambøll: Analyseresultater for vand- og jordprøver, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  243782/20
 • Fra Rambøll: Pris på supplerende arbejde
  234953/20
 • fra fredericia kommune §8-ansøgn_støvvæg ved lastbilm_24_01_2020
  235463/20
 • Fra Vejen Kommune vedr. udbud
  234879/20
 • Fra Borger, mail vedr. Kohavebakken 20, 5560 Årup.
  240199/20
 • fra DMR - Re: bemærkninger ang. afgrænsning nedadtil af restforurening? - Klintevej 21a
  237561/20
 • Re: 2 ting fra vores møde vi lige skal have på plads inden mit hospital - ulrik medware - kan gå igang.
  248350/20
 • Re: 2 ting fra vores møde vi lige skal have på plads inden mit hospital - ulrik medware - kan gå igang.
  248355/20
 • Fra Niras: Sløjfning af CMT boring
  248546/20
 • fra WT: ref af ekstraordinært bestyrelsesmøde den 7. maj 2020
  253463/20
 • Fra SDU: Statusrapport inkl. regnskab og bilag - Fodbold som sundheds- og velfærdsinnovator
  278776/20
 • Præsentation til politisk niveau
  276365/20
 • Handlings- og initiativkatalog
  276362/20

Udgående

 • Til Kolding Kommune, Mail med grundejerorienteringsbrev, Kongensgade 22, Christiansfeld
  234319/20
 • Til Christiansfeld Byhuse ApS, Grundejerorirenteringsbrev, Kongensgade 22, 6070 Christiansfeld.pdf
  234318/20
 • Til Orbicon, Kvittering for modtagelse af rapport, Industrivej 9, 6200 Aabenraa
  234200/20
 • Korrespondance m. Arcna Advokater, Baggrund for kortlægning + info om § 8, Fjordvej 112, 5330 Munkebo
  234003/20
 • Til Svendborg Kommune: Tilbagemelding på orientering om matrikulære ændringer, Korsgade 20, 5700 Svendborg
  234054/20
 • Til Orbicon: SV: Skovvej 22, accept af tilbud på udtagelse af porevandsprøver + tillægskontrakt
  233695/20
 • Til Arcna Advokater, Fra weblageret, Fjordvej 112 og 114, 5330 Munkebo
  233573/20
 • Til Arcna Advokater, Svar på HENV ang. olietanke, Fjordvej 112 og 114, 5330 Munkebo
  233572/20
 • UDKAST Fornyet Myndighedshøring20200511.pdf
  233508/20
 • NY Myndighedshøring af ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af råstoffer 2a, Vellinge By, Bederslev, Nordfyns kommune
  233507/20
 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding om ønske om at få udkast i høring, Østeragervej 87, 5225 Odense SØ
  233414/20
 • Til borgere, Svar på HENV vedr. Torntvedvej 7, 6510 Gram
  233474/20
 • Boligerklæring.pdf
  233119/20
 • V2-høring Storegade 48- Lundgade ejerf.pdf
  233117/20
 • Høring vedr. udkast til afgørelse om kortlægning af Storegade 48/Lundgade 2a-c, 6800 Varde
  233114/20
 • udkast V2_F0 Storegade 48-Lundgade ejerf.pdf
  233116/20
 • 573-78006 Storegade 52 6800 Varde nabo grundejerrapport.pdf
  233121/20
 • Til Orbicon: SV: Skovvej 22, accept af tilbud på udtagelse af porevandsprøver
  232915/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar om kumulative effekter matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885, 891 Lunderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  234045/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 11- Vejle By
  233419/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 11- Vejle By
  233301/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 10- Vejle By
  233297/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 10- Vejle By
  233418/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 9- Vejle By
  233292/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 9- Vejle By
  233413/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 8- Vejle By
  233280/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 8- Vejle By
  233393/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 7- Vejle By
  233270/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 7- Vejle By
  233390/20
 • Vejle Amts brev af 11.9.2001 om V1-kortlægning.PDF
  233274/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 6- Vejle By
  233370/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 6 - Vejle By
  233258/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 5- Vejle By
  233353/20
 • Rapport om historisk kortlægning Vejle Station_Sagsnr_09-11290_Dokid_114609-09_v1.PDF
  233254/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 5- Vejle By
  233252/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 4- Vejle By
  233351/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 4- Vejle By
  233245/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 3- Vejle By
  233350/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 3- Vejle By
  233236/20
 • Rapport fra DSB - matr.nr. 690a Engene.PDF
  233237/20
 • Rapport om historisk kortlægning Vejle Station_Sagsnr_09-11290_Dokid_114609-09_v1.PDF
  233238/20
 • Afgørelsesbrev for lok. 631-00430 - matr.nr. 690a Engene.PDF
  233234/20
 • Lok.nr. 630-81761 Vejle Renseanlæg - indledende forureningsundersøgelse.pdf
  233225/20
 • Til Vejle Kommune - V1V2-afgørelse Toldbodvej 20 og 20A 7100 Vejle.pdf
  233226/20
 • Til Vejle Kommune - V1V1-kortbilag Toldbodvej 20 7100 Vejle.pdf
  233227/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 2- Vejle By
  233224/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 2- Vejle By
  233345/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 1- Vejle By
  233215/20
 • Til VAF - Besvarelse af anmodning om aktindsigt - mail 1- Vejle By
  233341/20
 • Til Borgere, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 10 m bilag.pdf
  234009/20
 • Til Frisesdahl: Svar vedr jord depot, Gl Præstegårdsvej 1, 6600 Vejen
  233824/20
 • til DMR - bemærkninger ang. afgrænsning nedadtil af restforurening? - Klintevej 21a
  232804/20
 • Til Borgere, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 7 m bilag.pdf
  233932/20
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Diagonalvejen 17, 7323 Give
  234301/20
 • Til grundejer, kommunen: Kortbilag, matr. nr. 14bg Tuesbøl By, Brørup, udgår inden kortlægning
  233975/20
 • TIl Metabolic, Bæredygtig råstofforvaltning
  233994/20
 • Til projekt: ok til forlængelse af projekt pga. corona
  234320/20
 • Til COWI, DGE, DMR, Niras og SWECO, Tillæg til rammeaftalen i forbindelse med indlæsning af data i GeoGIS
  234161/20
 • Til Aabenraa Kommune: Arkivmateriale vedr Aabenraavej 32, Krusaa
  232289/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Sofienbergvej 5 m bilag.pdf
  234080/20
 • Til ansøger: forespørgel om status vedr. aflysning af projektet
  233748/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Sofienbergvej 7 m bilag.pdf
  234111/20
 • Til Borgere, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 5 m bilag.pdf
  233913/20
 • Til Restato, svar vedr. lokalitetsnummer: 461-00120
  234402/20
 • Til Fredericia kommune: SV: Nymarksvej 37, Fredericia - Opgravning ved tank 10
  234487/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Sofienbergvej 3 m bilag.pdf
  234061/20
 • Til projekt: svar til spørgsmål om mulighed for ændring af projekt
  232867/20
 • Til Falck Ejendomme: Afgørelse - jeres ejendom kortlægges ikke inkl. bilag, Storegade 48, Nordborg
  233352/20
 • Til KS Diagonalvej, V1-høring med bilag, Ryttervangen 2, 7323 Give
  234291/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 8 m bilag.pdf
  233850/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 3 m bilag.pdf
  233805/20
 • Til Esbjerg kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  232483/20
 • Til Borgere, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 10 m bilag.pdf
  233976/20
 • Til Borger: Afgørelse - der er ikke konstateret forurening, Storegade 53 inkl. bilag, Nordborg
  233605/20
 • Til Vejen Kommune: Vedr. Vandværksvej 4, 6650 Brørup, Matr. nr. 14bg Tuesbøl By, Brørup - udgår inden kortlægning
  234170/20
 • Til Grevelund Ejendomme, orientering om indledende undersøgelse på Sofienbergvej 1B m bilag.pdf
  234131/20
 • Til grundejer, kommunen: Udgår inden kortlægning, matr. nr. 14bg Tuesbøl By, Brørup
  234030/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 2 m bilag.pdf
  233790/20
 • Til Borger: Varsel detailprojektering
  232789/20
 • Til Rambøll: Accept af tilbud og kontrakt til underskrift
  232739/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 12 m bilag.pdf
  233866/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  232473/20
 • Til Nymølle Stenindustrier, Spørgsmål vedr. tidsplan for høringer af råstofplan 2020
  233956/20
 • Til Sønderborg Kommune: Afgørelse - P-plads areal udgår inden kortlægning, Storegade, Nordborg
  233555/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Sofienbergvej 1C m bilag.pdf
  234036/20
 • til grundejer - høring af V2-opdatering med bilag, Snavevej 2, maj 2020.pdf
  232331/20
 • Til Danren: Vedr. rengøring
  232099/20
 • Til Borgere, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 4 m bilag.pdf
  233889/20
 • Til Borgere, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 9 m bilag.pdf
  233949/20
 • Til Esbjerg Kommune: Svar vedr kommende afslutning på afværge, Arla, Kvaglundvej
  232280/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse på Lindavænget 6 m bilag.pdf
  233827/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga. corona
  233840/20
 • Til borger - Flytning af besigtigelsesdag - Lammesøvej 8, Otterup
  233244/20
 • Til borger: Svar på henvendelse: Ang. boligkøb
  242678/20
 • Til Billund Kommune: Orientering om dagsordenspunkt
  280702/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga. corona
  260569/20

10. maj 2020

Indgående

 • RIT support
  265698/20
 • RIT support
  265699/20
 • Fra konsulenter: Projektforslag
  244234/20

9. maj 2020

Indgående

 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Bavnevej 14, 6580 Vamdrup.pdf
  232348/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Bavnevej 14, 6580 Vamdrup
  232356/20

8. maj 2020

Indgående

 • Ansøgning om udsættelse af køb af ydernummer
  235273/20
 • Interessetilkendegivelse fra Nyborg Kommune.pdf
  235275/20
 • Ansøgning om udsættelse af køb af 0 ydernummer.docx
  235274/20

Udgående

 • Høring vedr. afg om ændring af kortlægning Storegade 52, 6800 Varde
  231735/20
 • udkast V2_F0 Storegade 52.pdf
  231737/20
 • 573-78006 Storegade 52 6800 Varde grundejerrapport.pdf
  231738/20
 • V2-høring Storegade 52.docx.pdf
  231736/20
 • boligerklæring Storegade 52.pdf
  231739/20
 • Tilsynsnotat07-05-2020.pdf
  231720/20
 • Tilsynsnotat fra tilsyn i råstofgraven på Egholtvej 1a, Vejen, matr. nr. 8a_10b_11_12_Gejsing By Andst
  231719/20

7. maj 2020

Indgående

 • Fra Vejle Amts Folkeblad - Aktindsigt
  233158/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Placering af tank, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  232938/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - situationsplan med tankplacering
  232939/20
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til undersøgelsesoplæg for Brændekildevej 43, Rosborg
  232889/20
 • Fra Assens Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til Vestergade 29a, 5492 Vissenbjerg
  232903/20
 • Fra Assens Kommune: Bilag - UDKAST Tilladelse til ændret anvendelse af Vestergade 29a Vissenbjerg
  232904/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Varsel om undersøgelsespåbud efter spild med diesel, Herregårdscentret 40, 5600 Faaborg
  237574/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Høringsudkast
  237575/20
 • Fra Odense KOmmune, § 8 tilladelse til opførelse af væksthus på Fangelvej 35, 5260 Odense SØ
  232750/20
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om borearbejde, Gyldensteensvej 5, 5700 Svendborg
  232865/20
 • Fra Rambøll - Datarapport i udkast
  240339/20
 • Fra indvinder - status - råstofindvinding matr.nr. 59b Spandet
  241363/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Accept af tilpasset oplæg til undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  229588/20
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1, Ørbæk - Budgetstatus og fakturaoversigt april 2020
  229215/20
 • Fra DNR: Pulje 10: Dageløkkevej 8 - Budgetstatus samt fakturaoversigt april 2020
  229203/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Status på oprensning, Nannasvej 1, 5750 Rine
  229137/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Forslag om filtersætning efter udførelse af geoprobe, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  229263/20
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2020-maj-07
  229074/20
 • Fra NIRAS, ønsker godkendelse af nye medarbejdere på rammeaftalen for indledende undersøgelser
  231553/20
 • Fra projekt: meddelt ok fra anden fond til udskydelse pga. coronakrisen
  229750/20
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnsbrev
  232340/20
 • Fra SDE vedr. projekt
  233039/20
 • Fra Vejle Amts Folkeblad - Aktindsigt - arealer i Vejle by
  233188/20
 • Fra Sundhedsstyrelsen. Opfølgning på specialeplan 2019
  232950/20
 • Fra Sweco: Rapporter, 630-81582, Toften 2A, 7323 Give
  235156/20
 • Fra DMR. Sv. vedr. rykke for dokumentationsrapport
  236757/20
 • Fra DLVS: Ordrebekræftelse Kolding den 3. nov 2020
  236887/20
 • Fra DLVS: Ordrebekræftigelse Ribe den 27. okt 2020
  236769/20
 • Fra Miljøstyrelsen, Mail med påbud ved nedlukning af af Pharma, Tårnvej 25, 7200 Grindsted
  234947/20
 • Fra Miljøstyrelsen, Påbud om vurdering og oplæg til foranstaltninger i forbindelse med ophør af pharmaceutisk produktion, Tårnvej 25, 7200 Grindsted
  234948/20
 • Fra Rambøll: Tilbud
  229672/20
 • Fra COWI: Manglende DGU numre
  229071/20
 • Fra Rambøll: Automatisk LER besvarelse
  229646/20
 • Fra Medicinrådet: Nyudpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende tyk- og endetarmskræft
  230038/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Matrikulære ændringer, Nørre Havnegade 29A m.fl., 6400
  237741/20
 • Fra DLVC: Ordrebekræftelse Kruså den 27. okt 2020
  236738/20
 • Fra DLVS: Ordrebekræftelse SSID den 29. okt 2020
  236806/20
 • Bilag fra Nyborg Kommune - revideret_UDKAST___Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8.pdf
  243159/20
 • fra Nyborg Kommune - revideret §8-udkast med bilag s 31-37, Midtermolen 6
  243137/20
 • Fra borger - Råstofindvinding matr.nr. 59b Spandet
  254528/20
 • Image.pdf
  254529/20
 • Information- Tilslutnings- og databehandleraftaler (Mit Sygehus)
  260597/20
 • Korrespondance med leverandøren, herunder opfølgende spørgsmål
  230873/20
 • Master beder om udsættelse til besvarelse af spm.
  229202/20
 • Fra Rambøll: Kvittering for modtagelse af kommentarer vedr. ukendt lokalitet
  304210/20

Udgående

 • Til Rambøll: Skovbyvej 26A kommentar til risikovurdering
  294258/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, mangler til støjredegørelse matr.nr. 4, 81, 101, 846, 885 og 891 LUnderup, Rise og matr.nr. 1187, 1303 og 1306 Brunde, Rise
  231505/20
 • Til Esbjerg Kommune RÅSTOF Forespørgsel om vandindvinding
  236869/20
 • VS: Underskrevet aftale [Sagsnr.:19/75675]
  230489/20
 • Til DMR: SV: Pulje 10: Glasvænget 9, Vissenbjerg - rengøring + tillægskontrakt
  230173/20
 • Til COWI: Kommentar til SV: Adelgade 138, Bogense - afrapportering
  230163/20
 • Til COWI: SV: Højmevej - tidsplan og priser sigte- slemme analyser
  229702/20
 • Til EDC, Svar på HENV vedr. Torntvedvej 7, 6510 Gram
  229864/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hvidkærvej 2C, 5250 Odense SV.pdf
  229335/20
 • Til Borger, V2-afgørelse, Hvidkærvej 2A, 5250 Odense SV.pdf
  229336/20
 • Til C.A. Larsen Invest ApS, V1- og V2-afgørelse, Hvidkærvej 2B, 5250 Odense SV.pdf
  229338/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Accept af filtersætning efter udførelse af geoprobe, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  229267/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Vandværksvej 5, 6650 Brørup
  229450/20
 • Til borger - Grundejerorientering - Egensevej 28, Otterup - indledende undersøgelse.pdf
  229162/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlægning, en del af matr. nr. 14b Tuesbøl By, Brørup
  229474/20
 • Til projekt: udmelding om mulighed for udsættelse pga. coronasituationen
  230100/20
 • Til projekt: meddelelse vedr. mulighed for udsættelse af projekt
  229671/20
 • Til NIRAS: Kontrakt til underskrift
  229072/20
 • Til DR: Besvarelse af aktindsigt
  230969/20
 • Til Nordfyns Kommune - Grundejerorientering - Storhøjvej 60, Otterup - indledende undersøgelse.pdf
  229172/20
 • Til borger - Grundejerorientering - Vibækvej 1, Odense SV - indledende undersøgelse.pdf
  229143/20
 • Til borger - Grundejerorientering - Bårdesøvej 84, Otterup - indledende undersøgelse.pdf
  229154/20
 • Til borger - Grundejerorientering - Skovgyden 37, Otterup - indledende undersøgelse.pdf
  229169/20
 • Til borger - Grundejerorientering - Skebyvej 10, Otterup - indledende undersøgelse.pdf
  229152/20
 • Til borger - Grundejerorientering - Lammesøvej 8, Otterup - indledende undersøgelse.pdf
  229166/20
 • Til borger - Grundejerorientering - Grønnegyden 12, Odense N - indledende undersøgelse.pdf
  229141/20
 • Til praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  229602/20
 • Til Vejen Kommune og SKAT: Vedr. en del af Vandværksvej 5, 6650 Brørup, Matr. 14b Tuesbøl By, Brørup - V1-kortlægning
  229510/20
 • Til NIRAS, nye medarbejdere er godkendt til rammeaftale for indledende undersøgelser
  231556/20
 • Til Ejerforeningen, orientering om den kommende indledende undersøgelse af Skippergade 26A-D m bilag.pdf
  230895/20
 • Til Kerteminde Kommune: Kommunemeddelelse - Kerteminde Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 5 maj 2020
  229618/20
 • Til DMR: Korrespondance vedr. manglende dokumentation
  229735/20
 • Til Realkredit Danmark - FORSP "svar" vedr. forurening på Borlevvej 29, 6040 Egtved
  229332/20
 • Til projekt: RSD udmelding om mulighed for udsættelse pga. coronavirus.
  229936/20
 • Til borger, Svar på HENV ang. arkivmateriale og geoteknisk rådgivning, Arnhøjvej 2, 6230 Rødekro
  233510/20
 • TIl Metabolic, Bæredygtig råstofforvaltning
  233972/20
 • Til Kystdirektoratet, Aktuel digestyrke - Vadehavet
  234012/20
 • Til Borger: Svar med henvisning til Kommunen - tangevej 15 frivilli tiltag
  232188/20
 • Til borgergruppe: Orientering samt forslag til mødetidspunkt
  280685/20
 • Mail om udskydelse af frist for leverandørens besvarelse
  230290/20

6. maj 2020

Indgående

 • Fra Rambøll - udkast til referat af Himmark møde d. 29/4
  322814/20
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af bemærkninger til undersøgelsesoplæg for Brændekildevej 43 - § 8-tilladelse til nedrivning og nybyggeri
  229149/20
 • Fra Rambøll: FW: Rapport AR-20-CA-00940447-01 vedr. 1100038808 Pulje 3, 2019 Elkjærhøjevej. Lokation: 551-00002 att: Britt Boye Thrane (BRB)
  229217/20
 • Fra EDC, HENV vedr. Torntvedvej 7, 6510 Gram
  229859/20
 • Fra DMR: Re: Erstatning vedr. udbedring af jordvejene, Bavnevej 9
  229222/20
 • Fra Svendborg Kommune: Endelig § 8-tilladelse, Korsgade 22, 5700 Svendborg
  228693/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilladelse til bygge- og anlægsarbejder jf. § 8 i jordforureningsloven
  228694/20
 • Fra COWI: RE: Højmevej - tidsplan og priser sigte- slemme analyser
  229699/20
 • Fra Judica, Råstof, skrivelse.PDF
  306532/20
 • Fra DMR: Forespørgsel på status til kommentarer til oplæg, Brændekildevej 43, Bellinge
  228291/20
 • Fra DMR: Moniteringsboring, Nyborgvej 438
  229224/20
 • Fra Rambøll: afrapportering af borehulslogning og overboringen
  294347/20
 • Fra Odense Kommune, Udkast til §8 tilladelse til opførelse af væksthus, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  228796/20
 • Fra Odense KOmmune, §8-ansøgning, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  228798/20
 • Fra Odense Kommune, Kortbilag, Fangelvej 35, 5260 Odense S
  228797/20
 • Fra Odense KOmmune, Mail med §8 tilladelse Fangelvej 35, 5260 Odense S.
  228795/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-tilladelse
  227552/20
 • Fra Odense Kommune: Endelig § 8-tilladelse, Hollufgårdsvej 17, Odense
  227553/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag
  227554/20
 • Fra DMR: Pulje 10: Libavej 1, Ørbæk
  229229/20
 • Fra DMR: Re: Tillægskontrakt - fase 6 - Dageløkkevej 8
  227291/20
 • Fra JV - Aktindsigt
  240370/20
 • Fra Orbicon: Nørregade 90 - økonomi og lidt status
  242660/20
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt
  238189/20
 • Fra DMR, Referat af opstartsmøde, pulje 45 og 46.docx
  229019/20
 • Fra DMR, Referat af opstartsmøde, pulje 45 og 46.docx
  229021/20
 • Fra COWI: Foto fra bestigelse
  227896/20
 • fra rådgiver vedr : Gl. Færgevej 61, Fredericia
  227782/20
 • Fra Rambøll: Resultater af GeoProbe og videre forløb
  228167/20
 • Fra NIRAS: Tilbud
  227514/20
 • Fra SWECO A/S: Vedr. kvittering for kommunens svar vedr.spørgsmål til fyringssæsonen, Koldingvej 18, 7100 Vejle
  227936/20
 • Høring NKR for Forebyggelse af Tryksår hos voksne over 18 år.
  228775/20
 • gta rådgiver : Vedr. monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10), 7100 Vejle
  227820/20
 • Fra borger. Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup - afværgeforanstaltninger
  227194/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Varsel om oprensningspåbud, fase 1 på Amerikavej 21, 6700 Esbjerg
  227676/20
 • Fra COWI: Foto fra besigtigelse
  227891/20
 • Fra Vejle Kommune: Svar til SWECO A/S vedr. fyringssæsonen, Koldingvej 18,7100 Vejle
  227922/20
 • Fra projekt: uddybning af status for projektet
  228509/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Beskrivelse af byggeprojekt, Kvaglundvej 84-86, Esbjerg
  229824/20
 • Fra system: Yder 043737 er lukket automatisk.
  229538/20
 • Fra projekt: Revideret budget
  229517/20
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  231081/20
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr nøddebusk på tangevej 15 frivilli tiltag
  232181/20
 • Fra Restato, henvendelse vedr. Lokalitetsnummer: 461-00120
  234397/20
 • Fra borgere, HENV vedr. Torntvedvej 7, 6510 Gram
  233484/20
 • Fra Varde Kommune:SV vedr påvist Toluen og uidenticerede kulbrinter i terrænnært grundvandsmagasin
  235819/20
 • Fra Friesesdahl A/S: Foresp vedr jord til tidligere grusgrav, Gl Prsætegårdsvej 1, Vejen
  233793/20
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  254209/20
 • Fra Rambøll: Godkendelse af faktura fra ALS vedr. Lp2
  304208/20
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik: Kvittering på modtagelse af RSDs bem.
  304091/20
 • Fysioterapi, ansættelse
  258191/20
 • Fysioterapi - opsigelse af ansat
  258187/20

Udgående

 • Til Varde Kommune RÅSTOF Om ny vandindvindingstilladelse
  236863/20
 • Til Odense Kommune, §8-høringssvar, Fangelvej 35, Odense.
  228865/20
 • Til Naturstyrelsen - svar på spørgsmål - Ny myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  228670/20
 • Til DMR: Orientering om status på tilbagemelding til oplæg, Brændekildevej 43, Bellinge
  228657/20
 • Til Odense Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg for Brændekildevej 43, Odense
  228646/20
 • Til Sønderborg Kommune og Broager Vandværk, Jordforurening, Nybøl Landevej 16-Smøl Losseplads, Broager, lok: 507-3707
  228634/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse og afslutning af indsats.pdf
  228637/20
 • Til Borger, Afrapportering videregående undersøgelser.pdf
  228640/20
 • Til Borger, Udkast til V2-kortlægning.pdf
  228638/20
 • Til naboer - Svar på forslag om forlængelse af høringssvar - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By, Nørup
  227867/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse afslutning offentlig indsats.pdf
  228673/20
 • Til Borger, Udkast til V2-kortlægning.pdf
  228675/20
 • Til Sønderborg Kommune og Broager Vandværk, Jordforurening, Storegade 1, Broager, lok: 507-5702
  228669/20
 • Til Borger, Afrapportering videregående undersøgelse.pdf
  228676/20
 • Fra COWI, Rapport Nybøl landevej
  228627/20
 • Til DMR: SV: status Pulje 10: Libavej 1, Ørbæk
  227295/20
 • Til Odense Kommune: § 8-høringssvar, Hollufgårdsvej 17, Odense S, matr.nr. 12 Højby By, Højby
  227113/20
 • Til konsulenter: opsamling fra møde, mail 3/3
  244217/20
 • Til konsulenter: opsamling på møde mail 2/3
  244211/20
 • Til rådgivere: opsamling på møde
  244200/20
 • Til SKAT + Esbjerg Kommune, Orientering om endelig V2-kortlægning, Gammelby Ringvej 10, 6700 Esbjerg
  227037/20
 • Til Esbjerg Kommune, Kortbilag, Gammelby Ringvej 10, 6700 Esbjerg.pdf.PDF
  227040/20
 • Til Esbjerg Kommune, Afgørelse - kortlægning på V2, Gammelby Ringvej 10, 6700 Esbjerg.pdf
  227039/20
 • Til Nordfyns Kommune: Forespørgsel om situationsplan med omtrentlig placering af spild, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  227026/20
 • Til DMR, Kvittering for modtagelse, Søndergade 59, 5450 Otterup
  242062/20
 • Dokumentation af råstofinteresserne _2_ (1).pdf
  226974/20
 • SV: vedr. råstofindvinding Billund lufthavn
  226973/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Sdr. Stationsvej 21.pdf
  227307/20
 • til Assens Kommune og Cowi: bemærkninger til afværge og påbudsopfyldelse
  228257/20
 • Til Borger: Varsel VTO undersøgelse
  228311/20
 • Til høringsparter - yderligere forlængelse partshøring - matr.nr. 14b, 5a og 21d Sødover By.pdf
  228589/20
 • Til Dit Foto, Daws Bolig, V1-afgørelse, Grindstedvej 21, Vandel.pdf
  227415/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Sdr. Stationsvej 21, 7323 Give_Hans.pdf
  227314/20
 • Til Borger, orientering om indledende undersøgelse m bilag.pdf
  229015/20
 • Til Kolding Kommune og SKAT: Vedr. en del af Teglgårdsvej 1, 6000 Kolding, matr. nr. 36n og 36m Kolding Markjorder, 1. Afd. - udgår inden kortlægning
  228950/20
 • Til DR: Kvittering for modtagelse af anmodning om aktindsigt
  231150/20
 • Til NIRAS: Kommentar til tilbud
  228318/20
 • Til grundejer: Kortbilag med arealer der udgår inden kortlægning, lok. 621-00179
  228934/20
 • Til Borger: Godkendelse og kommentarer til frivillig afværge - tangevej 15 frivilli tiltag
  228525/20
 • Til NIRAS: Mail korrespondance omkring felt arbejde og analyser
  228452/20
 • Til grundejer: En del af Teglgårdsvej 1, 6000 Kolding udgår inden kortlægning
  228933/20
 • Til COWI: Svar på spørgsmål fra besigtigelse og DUAL EM
  227332/20
 • Til Dit Foto, Daws, Kortbilag til V1-afgørelse, Grindstedvej 21, Vandel.pdf
  227410/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Sdr. Stationsvej 21, 7323 Give_Niels.pdf
  227308/20
 • Til Niras: Sløjfning af CMT boring
  227856/20
 • Til DR: Kvittering for modtagelse af aktindsigt
  231114/20
 • Til borger: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  230779/20
 • Første møde i styregruppe for Interreg 6A / Erste Sitzung der Interreg 6A-Steuerungsgruppe
  235637/20
 • Til Frank Miljø og Geoteknik: Bemærkninger til dokumentationsrapport
  304087/20

5. maj 2020

Indgående

 • Fra Naturstyrelsen - svar myndighedshøring af vilkårsændringer til tilladelse til indvinding af klæg - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum, Tønder Kommune
  227171/20
 • FRA DMP: Ny strategi for Danmarks Miljøportal - vi opjusterer vi på klimatilpasning, udvider med cirkulær økonomi, samt fokuserer på nye teknologier og nye partnerskaber
  227287/20
 • Fra naboer - forslag om yderligere forlængelse - partshøring - matr.nr. 14b, 5a og 21b Sødover By, Nørup
  227812/20
 • FRA KB: Support tidsforbrug marts og april måned
  227299/20
 • Fra COWI: Højmevej - tidsplan og priser sigte- slemme analyser
  229655/20
 • SV: Høring vedr. V2-kortlægning af Østervold 5, 6800 Varde
  225907/20
 • V2-afg_udkast.pdf
  225913/20
 • V2-høring Østervold 5.pdf
  225908/20
 • Fra Praksis Arkitekter: Fra Miljøteknik: Høringssvar til UDKAST til § 8-tilladelse, Korsgade 22, 5700 Svendborg
  225318/20
 • Fra Miljøteknik: Høringssvar til UDKAST til § 8-tilladelse, Korsgade 22, 5700 Svendborg
  225313/20
 • Fra FMK, Orientering (cc) om jordflytning til kartering, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  226977/20
 • Fra DMR, Undersøgelsesnotat boligdel, Søndergade 59, 5450 Otterup
  242058/20
 • Fra DMR, Undersøgelsesnotat boligdel, Søndergade 59, 5450 Otterup
  242056/20
 • SV: vedr. råstofindvinding Billund lufthavn
  224732/20
 • Fra grundejer: Re: Opfølgning på sætningsskader på støttemur, Møllegade 36, Sønderborg
  224557/20
 • Psykolog - ansøgning
  226816/20
 • Psykolog - ansøgning
  226700/20
 • Psykolog - ansøgning
  226707/20
 • Psykolog - ansøgning
  226820/20
 • Oplæg til fælles kommunikationsindsats.docx
  225678/20
 • Psykolog - ansøgning
  226809/20
 • Fra NIRAS, modtaget tilrettet naborapport vedr. Perlegade 54, 6400 Sønderborg.pdf
  226868/20
 • Psykolog - ansøgning
  226748/20
 • Prioritering til 20.2.0
  224876/20
 • Psykolog - ansøgning
  226804/20
 • Fra Nordsøkommissionen: Smart Regions Group, Teams-meeting15 May agenda
  224742/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag for spildoprensning (T17, mixer) (MST Id nr.: 1062734)
  225143/20
 • Psykolog - ansøgning
  226803/20
 • Psykolog - ansøgning
  226718/20
 • Fra rådgiver vedr undersøgelsesoplæg: Gl. Færgevej 61, Fredericia
  226559/20
 • Fra Firma: HASTER - Telefonhenvendelse, Rugvænget 5, 7, 9 og 6, 6823 Ansager - 577-45005
  226782/20
 • Fra COWI: Ressourceperson - kontaktoplysninger
  226623/20
 • Fra COWI: Udskydelse af opstart grundet afgrøder
  226602/20
 • Psykolog - ansøgning
  226712/20
 • Psykolog - ansøgning
  226725/20
 • Fra Tønder Kommune, Mail med §8-tilladelse, Algade 55, 6780 Skærbæk - Tønder Kommunes sagsID 09.08.05-P19-12-20
  226393/20
 • Far Tønder Kommune, § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Algade 55, 6780 Skærbæk.pdf
  226395/20
 • fra rådgiver VS: Vedr. monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10), 7100 Vejle - Tilladelse til at ændre arealanvendelsen og opførelse af ungdomsboliger på Havnegade 10, 7100 Vejle.pdf
  227821/20
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om utæt olietank,Kongensgade 22, Christiansfeld
  227175/20
 • VS: Til Regionerne // DHPC brev: Forsyningsproblemer for Spirocort Turbuhaler og parallelimporterede alternativer
  227144/20
 • SV: Til godkendelse: PRO-status til orientering til Sundhedsudvalget
  227072/20
 • Fra COWI: Vedr. besigtigelse og DUAL EM
  227154/20
 • Fra ansøger: underskrevet ansøgning om råstofindvinding på matr. 2a, Vellinge by, Bederslev
  226981/20
 • Fra VORES ELNET A/S: Vedr. spørgsmål til brev fra Region Syddanmark, Vand og Jord, lok. 461-80050
  228066/20
 • fra rådgiver VS: Vedr. monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10), 7100 Vejle - DMR Notat vedr. vilkår i §8-tilladelse, Danmarksgade 1.pdf
  227831/20
 • fra rådgiver VS: Vedr. monitering, Danmarksgade 1 (tidl. Havnegade 10), 7100 Vejle - Tillæg til tilladelse til at ændre arealanvendelsen og opføre ungdomsboliger på Havnegade 10, 7100.pdf
  227825/20
 • Fra Healthcare DENMAR: Kvittering for underskrivelse af regnskab 2019
  227350/20
 • Dagsorden til første møde i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for Seponeringslisten
  228027/20
 • PRO Hjerte: Udkast til referat fra dagens statusmøde
  228722/20
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  231134/20
 • VS: Aktindsigt
  240269/20
 • Fra Vejen Kommune: Slagge miljøgodkendelse
  238651/20
 • MDR og IVDR
  243285/20
 • Fra Odense Kommune: Dokumentation for udlagt muld, Toldbodgade 21, 5000 Odense C
  281218/20
 • Fysioterapi - Opdatering af praksisdeklarationen på Sundhed.dk
  271265/20
 • Revisorerklæring ISAE3402 type 2
  227383/20
 • Udfyldt leverandørspørgeskema - fuld version
  225998/20

Udgående

 • Fra COWI, Rapport Storegade 1
  227479/20
 • Til Borger, Naboorienteringbrev, Hedegaardsvej 4, 5466 Asperup.pdf
  226787/20
 • Til Rugårdsvej Odense A/S: Bilag - Boligerklæring, UDKAST
  226590/20
 • Til Rugårdsvej Odense A/S: Bilag - V2-høring
  226592/20
 • Til Rugårdsvej Odense A/S: Bilag - V2-afgørelse, UDKAST
  226591/20
 • Til Rugårdsvej Odense A/S: Høring af V2F0-kortlægning af del af Rugårdsvej 16-18 m.fl, 5000 Odense C, matr.nr. 1156h Odense Bygrunde
  226586/20
 • Til Rambøll: SV: Pulje 3_2019: Elkærhøjevej
  225638/20
 • Til DMR: Tillægskontrakt - fase 6 - Dageløkkevej 8
  225573/20
 • V2-høring Østervold 5.pdf
  225307/20
 • Til grundejer og kommune: Høring vedr. V2-kortlægning af Østervold 5, 6800 Varde
  225301/20
 • V2-afg_udkast.pdf
  225305/20
 • Til Tønder Kommune, §8-høringssvar, Algade 55, 6780 Skærbæk
  224908/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om regionens kortlægningsvurdering efter oliespild, Lamdrupvej 11, 5854 Gislev
  224757/20
 • Til Svendborg Kommune: § 8-høringssvar, Korsgade 22, 5700 Svendborg, matr.nr. 494u, Svendborg Bygrunde
  224726/20
 • Til grundejer og kommune: V2-høring Østervold 5.pdf
  226165/20
 • Til KFI erhvervsdrivende fond, Orientering om resultat af undersøgelse på Perlegade 48-52, Sønderborg.pdf
  226867/20
 • Til Metabolic: Bæredygtig råstofforvaltning
  226745/20
 • Til praksis: ændring fra åbent for tilgang af gr. 1-sikrede til selektiv
  224822/20
 • Til Geoservice: Forslag til overflyvning 2020
  224953/20
 • Til Firma: Svar på Telefonhenvendelse, Rugvænget 5, 7, 9 og 6, 6823 Ansager - 577-45005
  226831/20
 • Til Jelling Varmeværk, V1-høring med bilag, Nordkrogen 20B, 7300 Jelling - Til Jelling Varmeværk, V1-høring med bilag, Nordkrogen 20B, 7300 Jelling.pdf
  225751/20
 • Til styregrupperepræsentanter SDU og Designskolen: Referat og bilag fra Styregruppemøde 7 forprojekt Sundhed, Kultur og Natur
  225370/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Åbjergvej 10, 7323 Give.pdf
  225287/20
 • Til COWI: Kontrakt til underskrift - konkret opgave indenfor rammeaftale vedrørende ressourcepersoner til Regionen
  226595/20
 • V2-afg_udkast.pdf
  226172/20
 • Til Billund Lufthavn: svar vedr. råstofindvinding Billund lufthavn
  224587/20
 • Til Trekantområdet: vedr. Industrien som karrierevej 2.0
  226022/20
 • Til Billund Kommune: praksis ændres til selektiv åbent for tilflyttere
  224826/20
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr matrikelændringer, matr.nr. 2995a Sønderborg, Linde Alle 7, 6400
  225024/20
 • Til Kirk Larsen: Svar på Telefonhenvendelse: Notmark 21, 6440 Augustenborg
  226858/20
 • Til COWI: Ok til ændring af tidsplan
  226607/20
 • Til borger, V1-kortbilag, Åbjergvej 10, 7323 Give.pdf
  225368/20
 • Til Borger: Svar på Telefonhenvendelse: Åhavevej 54a, 7200 Grindsted
  226728/20
 • Til Tønder Kommune, Vurderingsstyrelsen og borger: V1-kortlægning af jordforurening, Sønderbyvej 2, Højer
  224696/20
 • Til L Hansen ejendomme Aps, V2-varsel med bilag, Perlegade 54, Sønderborg.pdf
  226866/20
 • Til COWI: Sagsmateriale - lok. nr. 429-00011, Ridderstien 38, 5560 Aarup
  226601/20
 • Til Arcna Advokater: Svar på Telefonhenvendelse: Fjordvej 114 og 112a, 5330 Kerteminde
  226888/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Dyrehegnet 14, 7120 Vejle Øst
  225397/20
 • Til VORES ELNET A/S: Svar på spørgsmål ang. brev fra Region Syddanmark, Vand og Jord, lok. 461-81108
  228079/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Industriparken 14, 7182 Bredsten - Til borger, V1-høring med bilag, Industriparken 14, 7182 Bredsten.pdf
  227378/20

4. maj 2020

Indgående

 • 17_5356-8_1_3 - Matr. 213 mfl. Nybøl - Arkæologisk Vurdering.pdf
  224799/20
 • 17_5356-8_1_3 - Kortbilag til ny høring i maj 2020.pdf
  224802/20
 • Fra Museum Sønderjylland - Svar på myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  224800/20
 • 17_5356-8_1_3 - Matr. 213 mfl. Nybøl - Kortbilag.pdf
  224801/20
 • Fra Svendborg Kommune: UDKAST til § 8 tilladelse til opførelse af skolebygning, til Korsgade 22, 5700 Svendborg
  224699/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilladelse til bygge- og anlægsarbejder jf. § 8 UDKAST
  224700/20
 • RE: Spørgsmål om certifikater til RIT-systemet
  224505/20
 • FRA MST: Indberetning 2019 og ekstra data - rettelse til ekstradata
  223872/20
 • Fra Formpipe: Certifikat til Acadre
  223873/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, reflab_orientering_35, rapportering af støjberegninger.pdf
  306528/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, reflab_orientering_29, Vurdering og præsentation af måle- og beregningsresultater.pdf
  306529/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, reflab_Orientering_18, rapportering af støjberegninger.pdf
  306527/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, SV: støjnotat
  306526/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Kudsk & Dahl A/S, Forslag til tilladelse til råstofindvinding
  306525/20
 • Fra DMR: Anmodning om historik og kortlægningsbrev, Buchwaldsgade 33, 5000 Odense C
  224229/20
 • Fra Odense Kommune: Afslutning af § 8-sag, Rugårdsvej 18-20, 5000 Odense C
  224314/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Kudsk & Dahl A/S, Forslag til tilladelse til råstofindvinding
  294731/20
 • Re Hvornår kan der gives ibrugtagningstilladelse - Storegade 15 A.msg
  223485/20
 • Re Hvornår kan der gives ibrugtagningstilladelse - Storegade 15 A.msg
  223488/20
 • Sagsnr19-760_Bilagsnr#3352299_v1_Re Hvornår kan der gives ibrugtagningstilladelse - Storegade 15 A - Situationsplan med orsa nr ssh (1).PDF
  223489/20
 • Sagsnr19-760_Bilagsnr#3351494_v1_Re Hvornår kan der gives ibrugtagningst....pdf
  223486/20
 • Fra Formpipe: svar på aflysning af Acadre web grundkursus den 12. maj
  222673/20
 • Svar fra leverandør + ISO certifikater
  224379/20
 • Udfyldt leverandørspørgeskema
  224612/20
 • VS: Litteratursøgning - HADS og HeartQol (PRO)
  293716/20
 • Fra WT: Referat styregruppemøde den 20. april
  224483/20
 • VS: Aflevere data til RKKP
  222336/20
 • Fra LMST: Ny ændring af udleveringsbestemmelsen for azithromycin fra BEGR til NBS - vigtig info især til lungeafdelingerne
  223805/20
 • SV: Løsning til PRO samarbejde om rehabilitering af hjertepatienter - image001.jpg
  222396/20
 • fra rådgiver henvendelse vedr undersøgelses forud for §8 tilladelse på Gl. Færgevej 61, Fredericia
  224061/20
 • Fra Arcna Advokater: Telefonhenvendelse: Fjordvej 114 og 112a, 5330 Kerteminde
  226884/20
 • Fra WT:Mat. til Styregruppemøde for klyngekonsolidering 6 maj
  225513/20
 • SV: PRO Gravid: Formandspost for klinisk koordinationsgruppe
  224982/20
 • Fra projekt: melding om aflysninger af forestillinger pga. corona
  228420/20
 • Fra Niras: Bystævnet 41, monitering
  227839/20
 • Bilag fra Assens kommune - Odensevej 54_afværge_18-03-2020_RJL.pdf
  227297/20
 • fra Assens Kommune, mail - ang. påbudsopfyldelse
  227261/20
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  230955/20
 • Fra Sweco - Gothersgade 47, Fredericia, opdateret rapport 1/2
  235355/20
 • Fra PLO - Lægehuset Nyvej 6 forlænger ansættelsen af Søren Sthiesen Thomsen (Id nr.: 2661387)
  242370/20
 • Fra Sweco: - Gothersgade 47, Fredericia, opdateret rapport 2/2
  235367/20
 • Fra TV2 - anmodning om aktindsigt
  254467/20
 • Fagligt grundlag for anbefalinger ved personer med særlig risiko ved Covid-19
  252755/20

Udgående

 • Til Orbicon: 1 års gennemgang, tilfredshedserklæring
  224317/20
 • Til DMR: Fremsendelse af historik og kortlægningsbrev, mail 6 - SIDSTE mail, Buchwaldsgade 33, 5000 Odense C
  224298/20
 • TIL MST: Indberetning 2019 og ekstra data - rettelse til ekstradata
  223809/20
 • TIL MST: ENDELIG-rettelse_20200504_TIL MST_Ekstradatatildenskriftligeindberetning_2019.xls
  223808/20
 • SV: Ansøgning til kulturpuljen
  227440/20
 • Til DMR: SV: Glasvænget 9, Vissenbjerg - Fase 2, oplæg og tilbud på supplerende undersøgelser
  223361/20
 • Til Danacoustic, Råstof, støjnotat
  306521/20
 • Til Danacoustic, Råstof, 2017-03 REV Stoejnotat Nr. Hostrup Grusgrav.docx
  306522/20
 • [Sagsnr.:20/2161] – Til Formpipe: Certifikat til Acadre
  222976/20
 • Til Sweco: udbud, Nørrebro 118, 5900 Rudkøbing
  223477/20
 • Til DMR: SV: Pulje 10 - Dageløkkevej 8 - fase 4
  222851/20
 • Til DMR: Erstatning vedr. udbedring af jordvejene, Bavnevej 9
  222144/20
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Hjarupvej 112, 6000 Kolding.pdf
  224503/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Møllebjergvej 1, 7323 Give - Til borger, V1-høring med bilag, Møllebjergvej 1, 7323 Give.pdf
  224486/20
 • Til projekt. Fremsendet tilsagnskontrakt
  224146/20
 • Til borger 2, V1-afgørelse, Åvænget 24, 7323 Give.pdf
  223326/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  223210/20
 • Til A-skrot - ejerorienteringsbrev, Brakkervej 11, 6040 Egtved.pdf
  224512/20
 • Til VORES ELNET A/S: V2-afgørelse, en del af matr. 7000h Ejby, Odense Jorder, grundejer 2
  223508/20
 • Til borger 1, V1-afgørelse, Åvænget 24, 7323 Give.pdf
  223320/20
 • til Nyborg Kommune - §8-høringssvar - servicebygning mv., Midtermolen 6, Nyborg, matr. 927t
  223444/20
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Høgelundvej 34, 7323 Give.pdf
  224506/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, opstart af indledende undersøgelse Bramdrupvej 104, 6040 Egtved
  224511/20
 • Til Borger, Bilag til V1-varsel, Udkast til afgørelse, Allesøvej 87, 5270 Odense N.pdf
  222942/20
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  223426/20
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Bramdrupvej 104, 6040 Egtved.pdf
  224510/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, opstart af indledende undersøgelse, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved
  224509/20
 • Til grundejer, Odense Kommune: V2-afgørelse, en del af matr. 7000h Ejby, Odense Jorder
  223472/20
 • Til Kommune - V2-kortbilag Snødevej 138, 5953 Tranekær.pdf
  222900/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V2-kortlægning af en del af matr. nr. 7000h Ejby, Odense Jorder
  223524/20
 • Til SKAT: Vedr. en del af matr. nr. 7000h Ejby, Odense Jorder - V2-kortlægning
  223631/20
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Havrebakken 3, 7323 Give.pdf
  224500/20
 • Til orientering, opstart af indledende undersøgelse, Hjarupvej 112, 6000 Kolding
  224504/20
 • Til Vejel kommune - til orientering, opstart af indledende undersøgelse, Havrebakken 3, 7323 Give
  224501/20
 • Til borger, V1-kortbilag, Åvænget 24, 7323 Give.pdf
  223328/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, opstart af indledende undersøgelse, Høgelundvej 34, 7323 Give
  224507/20
 • SV: Ny ændring af udleveringsbestemmelsen for azithromycin fra BEGR til NBS - vigtig info især til lungeafdelingerne
  223819/20
 • Til kommune - V2-afgørelse Snødevej 138, 5953 Tranekær.pdf
  222886/20
 • Til Borger, V1-varsel, Allesøvej 87, 5270 Odense N.pdf
  222943/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  223420/20
 • Til Odense Kommune: Vedr. en del af matr. nr. 7000h Ejby, Odense Jorder - V2-kortlægning
  223591/20
 • Til COOP DANMARK A/S - ejerorienteringsbrev, Bramdrupvej 105, 6040 Egtved.pdf
  224508/20
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  223219/20
 • Kvittering for modtagelse af udfyldt spørgeskema fra leverandør
  224382/20

3. maj 2020

Indgående

 • Fra Moeve: vedr. Unge med kant
  224454/20
 • Fra Borger: Oplæg til afværge - tangevej 15 frivilli tiltag
  228520/20

2. maj 2020

Indgående

 • Fra Borger: anmodning om aktindsigt
  230728/20
 • Fra Fredericia Kommune: Nedlæggelse af udløbsbygværk
  270589/20

1. maj 2020

Indgående

 • Fra ansøger, RÅSTOF, Svar på høring over udkast til tillæg matr.nr 474 Uge Ejerlav, Uge
  221866/20
 • Fra Rambøll: Orientering om supplerende poreluftmålinger, Gyldebjergsvej 5, 5700 Svendborg
  221989/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Bemærkninger_fra_DIN_forsyning.msg
  294728/20
 • Fra Rambøll, Råstof, FW: Region Syddanmark kortlægger lerforekomster ved Sekær 11-12. maj 2020
  294727/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, Kudsk & Dahl A/S, Forslag til tilladelse til råstofindvinding
  294724/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, 2018_Referencelaboratoriet_Orientering_52_Genmaaling_af_stoejkilder.pdf
  294725/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Region Syddanmark kortlægger lerforekomster ved Sekær 11-12. maj 2020
  294719/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Bemærkninger_fra_DIN_forsyning.msg
  294721/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Kommetarer til vandindvindingstilladelse til Kudsk og Dahls grusgrav ved Nr. Hostrup samt til Aabenraa Kommunes høringssvar
  294715/20
 • Fra DMR: Glasvænget 9, Vissenbjerg - Fase 2, oplæg og tilbud på supplerende undersøgelser
  222810/20
 • Fra Niras: tidsplan for udvidelse af forureningsundersøgelse, Brændevej 2, Tønder
  240073/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Kudsk og Dahl A/S, Rødekro - Tilladelse til råstofindvinding
  294714/20
 • Fra COWI, vedr. ChemFigAir analyserne
  220968/20
 • Miljørapport_Stevning.pdf
  222029/20
 • SV: vedr. råstofindvinding matr. nr. 136, Stevning, Svenstrup vedr. klagesag
  222027/20
 • Fra Niras, Råstof, Bilag 5_Anmeldeskema VVM_Kudsk & Nissum_Vojens_matr. nr. 423 og 1092 Skrydstrup.docx
  294712/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Opklarende spørgsmål til ansøgning om erhvervsmæssig tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 423 og 1092, Skrydstrup By, Skrydstrup
  294711/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Opklarende spørgsmål til ansøgning om erhvervsmæssig tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 423 og 1092, Skrydstrup By, Skrydstrup
  294708/20
 • Fysioterapi, vikarskema
  257985/20
 • Fysioterapeut - Fortsættelse af vikariat
  258141/20
 • Ændring af brugeroplysninger på sundhed.dk
  221557/20
 • Fra Middelfart Kommune, Varsling af afgørelse om ikke påbud, Værkstedsvej 20 og 24, 5500 Middelfart
  221583/20
 • Henvendelse fra Rambøll - område ved Vejle Banegård.pdf
  220886/20
 • Fra projekt: Endeligt rev. budget
  221668/20
 • RE: SHS, Tønder Sygehus, Korttidscenter, opfølgning på mangler loftlift og composiosystem
  220925/20
 • SV: Kommissorium RSI PRO styregruppen
  221817/20
 • Henvendelse fra Rambøll - område ved Vejle Banegård.pdf
  220878/20
 • Henvendelse fra Rambøll - område ved Vejle Banegård.pdf
  220863/20
 • Henvendelse fra Rambøll - område ved Vejle Banegård.pdf
  220828/20
 • Henvendelse fra Rambøll - område ved Vejle Banegård.pdf
  220900/20
 • fra Middelfart kommune svar vedr. Mejerivænget 1-36 i Nr. Åby
  220862/20
 • Henvendelse fra Rambøll - område ved Vejle Banegård.pdf
  220839/20
 • Henvendelse fra Rambøll - område ved Vejle Banegård.pdf
  220812/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Nedlæggelse af udløbsbygværk.pdf
  270591/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag 1 Analyseresultater.pdf
  270595/20
 • Re: 2 ting fra vores møde vi lige skal have på plads inden mit hospital - ulrik medware - kan gå igang.
  243255/20
 • Re: 2 ting fra vores møde vi lige skal have på plads inden mit hospital - ulrik medware - kan gå igang.
  243249/20
 • fra Middelfart kommune svar på Undersøgelsesoplæg til kommentering og godkendelse: Uraniavej nr. 8 og nr. 12, 5500 Middelfart - Lok. Nr. 410-81034. V1 kortlagt.
  224091/20
 • Fra SWECO A/S: RE: Svar til sagen fra Koldingvej 18, 7100 Vejle
  223092/20
 • Fra Vejle Kommune: Til rådgiver vedr oplæg til undersøgelser med brug af beaconsamplere på Koldingvej 18, 7100 Vejle
  223087/20
 • Fra COWI: Rammeaftale vedrørende ressourcepersoner til Regionen
  226579/20
 • fra vejle kommune : Nedrivning af ejendommen Vestre Engvej 7, 7100 Vejle
  227904/20
 • fra rådgiver: Vedr. Undersøgelsesoplæg til kommentering og godkendelse: Uraniavej nr. 8 og nr. 12, 5500 Middelfart - Lok. Nr. 410-81034. V1 kortlagt.
  227853/20
 • Fra Vejle Kommune: Kopi af Bemærkninger til moniteringsrapport til DMR
  236919/20

Udgående

 • Til Odense Kommune: Tilbagemelding på kommende byggeri og evt. § 8-tilladelse, Østeragervej 87, 5225 Odense SØ
  221987/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel om status på oprensningen, Nannasvej 1, 5750 Ringe
  221636/20
 • Til Odense Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering, Hedelundvej 10, 5270 Odense N
  221620/20
 • Til borger: Bilag - V1-høring
  221624/20
 • Til borger: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST
  221625/20
 • Til borger: Høring af V1-kortlægning af Hedelundvej 10, 5270 Odense N, matr.nr. 2av Hauge By, Lumby
  221623/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på V2.pdf
  221216/20
 • Til Aabenraa kommune og Vurderingsstyrelsen, Jordforurening, Hovedgaden 34A, Rødekro, lok: 529-6002
  221210/20
 • Til Formpipe og sekretariat: aflysning af Acadre web grundkursus den 12. maj
  221197/20
 • Til Svendborg Kommune: Kommentarer til oplæg til §8 undersøgelse, Skårupøre Strandvej 62A, 5881 Skårup Fyn
  221167/20
 • Til Formpipe: Godkendelse af overtagelse
  220629/20
 • Til PI ejendomme, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nordkrogen 12-16, 7300 Jelling.pdf
  220493/20
 • Til PI ejendomme, V1-høring, Nordkrogen 12-16, 7300 Jelling.pdf
  220494/20
 • Til Staalservice, V1-høring, Nordkrogen 12-16, 7300 Jelling.pdf
  220498/20
 • Til Staalservice, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nordkrogen 12-16, 7300 Jelling.pdf
  220497/20
 • Til PI ejendomme, V1-kortbilag, høring, Nordkrogen 12-16, 7300 Jelling.pdf
  220495/20
 • Til Staalservice, V1-kortbilag, høring, Nordkrogen 12-16, 7300 Jelling.pdf
  220499/20
 • Til Rambøll - svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 666e Vejle Bygrunde
  220423/20
 • Vejle Amts brev af 11.9.2001 om V1-kortlægning.PDF
  220425/20
 • Udskydelse af specialuddannelsen i Borgernær sygepleje
  252876/20
 • Ændring af vilkår til indvinding af klæg på matr. nr. 729 Østerende - Ballum..msg
  220368/20
 • Til høringsparter - brev om myndighedshøring - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum.pdf
  220370/20
 • Til Naturstyrelsen og Tønder Kommune - rykker- Myndighedshøring af vilkårsændringer til tilladelse til indvinding af klæg - matr.nr. 729 Østerende-Ballum, Ballum, Tønder Kommune
  220369/20
 • Til Rambøll, Fremsendelse af akter, 1ro og 1ru Dyrehavegård, 5800 Nyborg
  220374/20
 • vedr. råstofindvinding matr. nr. 136, Stevning, Svenstrup vedr. klagesag
  220355/20
 • SV vejadgang matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup - Dalvej, matr. 136, Stevning, Svenstrup, 6430 Nordborg - erstatter tidligere_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220333/20
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 8 Ansøgning om vejoverkørsel fra matr.nr. 136 Stevning Svenstrup.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_244045-19_v1.PDF
  220317/20
 • Fra Sønderborg kommune høringssvar, region syddanmark, 136 Svenstrup.PDF_Sagsnr_19-19279_Dokid_346377-19_v1.PDF
  220297/20
 • Vedr. HØRING Erhvervsmæssig indvinding af sand grus og sten på matrikel 136 Stevning ejerlav Svenstrup.msg
  220293/20
 • SV vejadgang matr. nr. 136 Stevning Svenstrup.msg
  220302/20
 • SV T.O Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand grus og sten på matrikel 136 Stevning Svenstrup i Sønderborg Kommune..msg
  220346/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Komm_Sagsnr_19-19279_v1(1).PDF
  220318/20
 • SV Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand grus og sten på matrikel 136 Stevning Svenstrup i Sønderborg Kommune. .msg
  220329/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Komm_Sagsnr_19-19279_v1(3).PDF
  220320/20
 • vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding matr. nr. 136 Stevning Svenstrup.msg
  220341/20
 • vejadgang matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup - Klage over erhvervsmæssig råstofindvinding på matr 136.docx_Sagsnr_19-19279_v1.pdf
  220352/20
 • Skærmdump annoncering af screeningsafgørelse_Sagsnr_19-19279_Dokid_73675-20_v1.pdf
  220328/20
 • SV Klage over udkast til afgørelse om tilladelse til rådstofindving på matr. 136 Svenstrup.msg
  220340/20
 • VS Revideret ansøgning om udkørsel fra råstofgrav på matr.nr. 136 Stevning Svenstrup på Als.msg
  220285/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Komm_Sagsnr_19-19279_v1(7).PDF
  220324/20
 • Telefonnotat talt med nabo til 136 Stevning, Svenstrup, Als, Sønderborg Kommune_Sagsnr_19-19279_Dokid_518512-19_v1(1).pdf
  220334/20
 • SV høring om udkast til screeningsafgørelse om ikke- miljøvurdering 136 Stevning Svenstrup .msg
  220299/20
 • Høring om udkast til afgørelse om ikke-miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune - Informationsbrev.pdf_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220304/20
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 6 Efterbehandlingsplan.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_244043-19_v1.PDF
  220315/20
 • Høring om udkast til afgørelse om ikke-miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune - Høring over udkast til s_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220303/20
 • Vedr. Journalnr.1919279.msg
  220287/20
 • Afgørelse om ikke-miljøvurdering på matr. 136 Stevning Svenstrup Sønderborg Kommune.msg
  220336/20
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 3 Oversigtskort.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_244048-19_v1.PDF
  220314/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand grus og sten på matrikel 136 Stevning Svenstrup i Sønderborg Kommune.msg
  220289/20
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 2 skema til screeningsafg matr.nr. 136 Stevning Svenstrup.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_244047-19_v1.PDF
  220313/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Komm_Sagsnr_19-19279_v1(5).PDF
  220322/20
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 4 Kort.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_244049-19_v1.PDF
  220311/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Komm_Sagsnr_19-19279_v1(2).PDF
  220319/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand grus og sten på matrikel 136 Stevning Svenstrup i Sønderborg Kommune. .msg
  220345/20
 • SV Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand grus og sten på matrikel 136 Stevning Svenstrup i Sønderborg Kommune. .msg
  220295/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Komm_Sagsnr_19-19279_v1(4).PDF
  220321/20
 • VS Råstofansøgning for matr.nr. 136 Stevning Svenstrup på Als.msg
  220284/20
 • SV vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding matr. nr. 136 Stevning Svenstrup.msg
  220301/20
 • Klage over udkast til afgørelse om tilladelse til rådstofindving på matr. 136 Svenstrup - Klage over erhvervsmæssig råstofind_Sagsnr_19-19279_v1.DOCX
  220310/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Komm_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220327/20
 • VS Råstofansøgning for matr.nr. 136 Stevning, Svenstrup på Als - Følgebrev til ansøgning matr.nr. 136 Stevning, Svenstrup.pd_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220354/20
 • Fra Sønderborg kommune bilag Dalvej, matr. 136, Stevning, Svenstrup, 6430 Nordborg.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_346379-19_v1.PDF
  220296/20
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 1 Ansøg matr.nr. 136 Stevning Svenstrup_Als_Underskrevet.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_244046-19_v1.PDF
  220312/20
 • SV T.O Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønde_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220332/20
 • Vedr. HØRING Erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning ejerlav, Svenstrup - 15_4645-8_1_3 - _Sagsnr_19-19279_v1(1).PDF
  220350/20
 • Vedr. HØRING Erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning ejerlav, Svenstrup - 15_4645-8_1_3 - _Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220351/20
 • høring om udkast til screeningsafgørelse om ikke- miljøvurdering 136 Stevning Svenstrup .msg
  220337/20
 • VS Klage over udkast til afgørelse om tilladelse til rådstofindving på matr. 136 Svenstrup.msg
  220290/20
 • VS Revideret ansøgning om udkørsel fra råstofgrav på matr.nr. 136 Stevning, Svenstrup på Als - Revideret ansøgning om vejove_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220353/20
 • matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 7 Tingbogsattest_matr_nr. 136 Stevning; Svenstrup.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_244044-19_v1.PDF
  220316/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Komm_Sagsnr_19-19279_v1(9).PDF
  220326/20
 • høring om udkast til screeningsafgørelse om ikke- miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup - RETTELSE vedr høring over udkast _Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220308/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Komm_Sagsnr_19-19279_v1(6).PDF
  220323/20
 • Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Komm_Sagsnr_19-19279_v1(8).PDF
  220325/20
 • Høring om udkast til afgørelse om ikke-miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune - Om databeskyttelsesforor_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220305/20
 • Klage over udkast til afgørelse om tilladelse til rådstofindving på matr. 136 Svenstrup.msg
  220286/20
 • 1919279 - Råstofindvinding på matr. 136 Stevning Svenstrup.msg
  220292/20
 • Høring om udkast til afgørelse om ikke-miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune - screening af projekter p_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220306/20
 • Høring om udkast til afgørelse om ikke-miljøvurdering 136 Stevning Svenstrup Sønderborg Kommune.msg
  220338/20
 • vejadgang matr. nr. 136 Stevning Svenstrup.msg
  220342/20
 • Vedr. HØRING Erhvervsmæssig indvinding af sand grus og sten på matrikel 136 Stevning ejerlav Svenstrup.msg
  220330/20
 • SV høring om udkast til screeningsafgørelse om ikke- miljøvurdering 136 Stevning Svenstrup .msg
  220294/20
 • Høringssvar Indvinding af sand og grus ved Stevning Sønderborg Kommune.msg
  220298/20
 • SV Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand grus og sten på matrikel 136 Stevning Svenstrup i Sønderborg Kommune. .msg
  220343/20
 • Fra lodsejer ansøgning om råstofindvinding på matr. nr. 136. Stevning, Svenstrup Bilag 5 Graveplan.pdf_Sagsnr_19-19279_Dokid_244040-19_v1.PDF
  220291/20
 • SV T.O Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønde_Sagsnr_19-19279_v1(1).PDF
  220331/20
 • SV Klage over udkast til afgørelse om tilladelse til rådstofindving på matr. 136 Svenstrup.msg
  220339/20
 • vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding matr. nr. 136 Stevning, Svenstrup - Klage over erhvervsmæssig råstofindvinding på matr _Sagsnr_19-19279_v1.pdf
  220348/20
 • Høring om udkast til afgørelse om ikke-miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune - udkast Screeningsafgørel_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220307/20
 • SV vedr. erhvervsmæssig råstofindvinding matr. nr. 136 Stevning Svenstrup.msg
  220347/20
 • høring om udkast til screeningsafgørelse om ikke- miljøvurdering 136 Stevning, Svenstrup - udkast Screeningsafgørelse Svenst_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220309/20
 • Afgørelse om ikke-miljøvurdering på matr. 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune - Om databeskyttelsesforordningen.pdf_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220279/20
 • [Sagsnr.1929674] - [Dok.nr.47001119] Svar til Region Syddanmark vedr. bilag IV arter - 470011-19_v1_Svar til Region Sydda_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220275/20
 • 1919279 - Råstofindvinding på matr. 136 Stevning, Svenstrup - 15_4645-8_1_3 - Råstofområde Stevning - Kortbilag.pdf_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220277/20
 • mail nr. II vedr. råstofindvinding matr. nr. 136, Stevning, Svenstrup- vedr klagesag
  220274/20
 • 1919279 - Råstofindvinding på matr. 136 Stevning, Svenstrup - 15_4645-8_1_3 - Råstofområde Stevning - Arkæolgisk vurdering.p_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220276/20
 • Afgørelse om ikke-miljøvurdering på matr. 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune - Følgebrev til screeningsafgørelse-par_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220278/20
 • Afgørelse om ikke-miljøvurdering på matr. 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune - Screeningsafgørelse 08012020.pdf_Sagsnr_19-19279_v1.PDF
  220280/20
 • Til klagenævnet 19-19279.pdf
  220272/20
 • betalingskvittering.pdf
  220268/20
 • Klage-over-erhvervsmæssig-råstofindvinding-på-matr-136.docx
  220270/20
 • mail ! vedr.råstofindvinding matr. nr. 136, Stevning, Svenstrup- akter fra klagesag
  220267/20
 • Til borger: Elkompensation
  220606/20
 • Til borger - Boligerklæring Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.pdf
  221840/20
 • Til Ejendomsselskabet Bryllevej ApS: V2-kortlægning, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  221534/20
 • Til PI ejendomme, V1-afgørelse, Nordkrogen 12-16, 7300 Jelling.pdf
  220822/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, opstart af indledende V2 undersøgelse,Tudvadvej 56, 7100 Vejle
  221988/20
 • Til borger - V2-kortbilag Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.pdf
  221837/20
 • Til Ejendomsselskabet Bryllevej ApS: Bilag - Boligerklæring, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  221550/20
 • Til advokat - Svar på henvendelse om jordforurening på Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev
  220553/20
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Nymarken 12, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  222008/20
 • Til Virksomhed: Udgår inden kortlægning efter undersøgelse, Nordre Kobbelvej 5, 7000 Fredericia.pdf
  221204/20
 • Til borger: Elkompensation
  220595/20
 • Råstoftilladelse af 24.5.2016 - 729 Østerrende-Ballum.pdf
  220371/20
 • Til Staalservice, V1-kortbilag, afgørelse, Nordkrogen 12-16, 7300 Jelling.pdf
  220826/20
 • Til borger, V1-afgørelse med kortbilag, Markhaven 69, Agedrup, Odense.pdf
  221631/20
 • Til Virksomhed: Bilag - Kortbilag, Udgået inden (010520).pdf
  221208/20
 • Til borger: Elkompensation
  220622/20
 • klagekvittering.pdf
  220269/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, opstart af indledende V2 undersøgelse, Ribevej 71 og 71A, 7100 Vejle
  221994/20
 • Til Middelfart Kommune, SV: Søndergade 177d, 5591 Gelsted - 429-50130
  220903/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Nørre Havnegade, 6400 Sønderborg, matr. nr. 5601e Sønderborg, lok.nr 57-30011 og 537-30043
  221676/20
 • Til DANBIRD INVEST AF-1995 - ejerorienteringsbrev, Idrætsvænget 2, 6855 Outrup.pdf
  222024/20
 • Til Geoservice: Dialog vedr status på årets dataindsamling til Luftfotos 2020
  220865/20
 • Til Ejendomsselskabet Bryllevej ApS: Bilag - Kortbilag, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  221540/20
 • Til PI ejendomme, V1-kortbilag, afgørelse, Nordkrogen 12-16, 7300 Jelling.pdf
  220824/20
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Tudvadvej 56, 7100 Vejle.pdf
  221961/20
 • Til Varde kommune - til orientering, opstart af indledende V2 undersøgelse, Idrætsvænget 2 og Storegade 49, 6855 Outrup
  222031/20
 • Til borger: Elkompensation
  220613/20
 • Til ODENSE KOMMUNE, V1-afgørelse m kortbilag, Markhaven 75, Agedrup, Odense.pdf
  221629/20
 • Til borger - V2-afgørelse Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.pdf
  221835/20
 • Til Middelfart kommune - til orientering, opstart af indledende V2 undersøgelse, Nymarken 12, 5464 Brenderup Fyn
  222012/20
 • Til Kristeligt Forbund for Studerende - ejerorienteringsbrev, Ribevej 71, 7100 Vejle.pdf
  221991/20
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. Nordre Kobbelvej 5, 7000 Fredericia
  221241/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Ågade 25, 7323 Give
  221127/20
 • Til Sønderborg Kommune: Vedr kortlægning af motorcross-baner
  222039/20
 • Til Staalservice, V1-afgørelse, Nordkrogen 12-16, 7300 Jelling.pdf
  220825/20
 • Til Miljøteknik: Vedr. kommentering af oplæg til undersøgelser på Strandvejen 238 og Rørkærsvej 32 og 30, Strib, 5500 Middelfart
  222825/20
 • Til Jord-ERFA Fyn: Opdatering af regionens liste med kontaktpersoner
  222151/20
 • Til Ankestyrelsen: Oversendelse af klage
  229792/20
 • Til DR: Vedrørende anmodning om aktindsigt
  227573/20
 • Til COWI: Rammeaftale vedrørende ressourcepersoner til Regionen
  226575/20
 • Til Rambøll: Kommentarer til rapportudkast for ukendt lokalitet
  304204/20
 • Opfølgende spørgsmål til leverandøren
  221899/20
 • Rykker for besvarelse af spørgeskema til leverandør
  221249/20

30. april 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Anmodning om vurdering af kortlægning og evt. § 8-tilladelse, Flintagergårdvej 95, 5250 Odense SV
  244035/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Tilsynsrapport Flintagergårdvej
  244038/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Tilsynsbilleder fra marts 2016
  244040/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Analyserapport Flintagergårdvej
  244041/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oversigt over forhold der skal forbedres (Følgebrev til tilsynsrapport)
  244036/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Vandingsvandet er i orden på Flintagergårdvej 80, Odense SV
  244039/20
 • Fra Borger, Spørgsmål til kortlægning, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  220137/20
 • Nye bekendtgørelser/Arkivnetværksmøde på Skype/Tilsyn2020
  220904/20
 • SV: Afgørelse om ikke-miljøvurdering på matr. 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune
  220263/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - beliggenhedsplan
  221829/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - tank ved stuehus
  221831/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - tanke i lade og garage
  221832/20
 • Fra Odense Kommune: Byggeri på Østeragervej 87, 5225 Odense SØ
  221828/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - oplysninger om placering af tanke
  221830/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Koordinater på 4 undersøgelsesboringer ved Sekær og Terpling
  294703/20
 • Fra Svendborg Kommune: Vurdering af tiltag for boligbyggeri på forurenet grund, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg
  220548/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Koordinater på 4 undersøgelsesboringer ved Sekær og Terpling
  294701/20
 • Fra GEO, Råstof, RE: Koordinater på 4 undersøgelsesboringer ved Sekær og Terpling
  294699/20
 • Fra Haderslev Kommune, Henv. ang. § 8-pligt, Storegade 97A, 6100 Haderslev
  220281/20
 • Fra Orbison: Skovvej 22, tilbud og opløg på supplerende undersøgelser, udtagning af porevandsprøver
  220897/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Opklarende spørgsmål til ansøgning om erhvervsmæssig tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 423 og 1092, Skrydstrup By, Skrydstrup
  294694/20
 • Fra Orbicon, Råstof, Opklarende spørgsmål til ansøgning om erhvervsmæssig tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 423 og 1092, Skrydstrup By, Skrydstrup
  294692/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Koordinater på 4 undersøgelsesboringer ved Sekær og Terpling
  294691/20
 • Fra GEO, Råstof, RE: Koordinater på 4 undersøgelsesboringer ved Sekær og Terpling
  294689/20
 • SKM_C45820043010300.pdf
  219709/20
 • Anmodning om forlængelse
  219710/20
 • VS: Nymarksvej 41, Fredericia - §8 ansøgning
  220742/20
 • §8-ansøgning - Nymarksvej 41, Fredericia.pdf
  220754/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2C - Bygherres høringssvar
  220692/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 3C
  220694/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Endelig § 8-tilladelse for nyt varmeværk, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  220686/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 1 - Vurdering
  220693/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 3B - Regionens høringssvar
  220691/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2A - Ansøgning
  220688/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 3A - Regionens udtalelse til sagen
  220690/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2B - Kortbilag til varsel om V2-kortlægning
  220687/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: DIN forsyning og opstart af borearbejdet
  294686/20
 • Til JV - Status for projekt og møde
  232787/20
 • Fra DMR - Tidsplan, pulje 45 og 46 - 2020-04-30
  232199/20
 • Fra Tønder Kommune: Høring - udkast til tilladelse efter § 8 i jordforureningsloven, Algade 55, 6780 Skærbæk
  224561/20
 • Fra Middelfart Kommune: Middelfart Kommunes kommentarer til Miljøtekniks oplæg, Strandvejen 238 mfl. ,5500 Middelfart
  222819/20
 • Fra Vejle Kommune: Delvis afslutning af §8 tilladelse for Beddingen 98-102, 7100 Vejle
  223000/20
 • Fra projekt: forespørgsel om at ændre projekt pga. corona
  228820/20
 • Fra projekt: udsættelse af premiere til 2021 pga. corona
  228845/20
 • Fra advokat - Henvendelse om jordforurening på Fjordagervej 40A, 6100 Haderslev
  220535/20
 • Fra Region H, Råstof, ressourceopgørelse
  221649/20
 • FORLÆNGET HØRING til 15. juni 2020: Ny sundheds- og hospitalsplan i Region Midtjylland
  220230/20
 • Fra SUM: Endeligt referat for statusmøde ml. SUM, Region Syddanmark og Nyt OUH d. 5. marts 2020 - Referat for statusmøde m. SUM, Region Syddanmark og Nyt OUH d. 5. marts 2020.pdf
  219646/20
 • Fra Fredericia Kommune: kopi af tidfristforlængelse
  219621/20
 • Fra COWI: Tidsplan og ny plan for boringer
  219369/20
 • PRO for Senfølgepatienter med brystkræft.
  218118/20
 • FRa Justitsministeriet: fremsendelse af Betænkning nr. 1573/2020 til orientering
  218766/20
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Regionen, bemærkninger fra Rådgiver vedr. Jernbanegade 2, 5500 Middelfart
  218570/20
 • Fra PST Miljø: Status vedrørende forespørgsel om tilførsel af jord, Skærup Teglværk
  220108/20
 • Fra kommune - Svar på høring om påbudsmuligheder på Skellerupvej 10. 5540 Ullerslev
  219606/20
 • Fra Lassen Erhverv - Henvendelse om jordforurening på Rugvænget 5, 6, 7 og 9,, 6823 Ansager
  219751/20
 • Fra SUM: Endeligt referat for statusmøde ml. SUM, Region Syddanmark og Nyt OUH d. 5. marts 2020
  219633/20
 • SV: Yderligere information omkring senfølgeprojektet
  219313/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kommentarer til rådgivers bemærkninger til sag på Jernbanegade 2, Middelfart
  218581/20
 • Til Haderslev Kommune, Besvarelse på henv. ang. § 8-pligt, Storegade 97A, 6100 Haderslev
  220271/20
 • Fra Geo, Råstof, ressourceopgørelse
  221642/20
 • Fra MST: Afslutning af jordforureningssag - Dokumentationsrapport for oprensning (spild id: 06.04.2020, M-3006B på T6), Shell raffinaderiet, Fredericia (MST Id nr.: 1043027)
  222049/20
 • Fra Vejle Kommune: Kvittering for modtagelse af vurdering, Skærup Teglværk
  220265/20
 • Fra Rambøll: Spm. vedr. den samlede afrapportering
  304187/20
 • AGR0LAB - Lindenborgvej 4B" af 25.03.20
  322906/20
 • AGR0LAB - Lindenborgvej 4B" af 25.03.20
  323021/20
 • AGR0LAB - NYB5" af 25.03.20
  323034/20
 • AGR0LAB Nyhavevej 2 af 25.03.20
  322780/20
 • AGR0LAB - Hjulbyvej 66" af 25.03.20
  322846/20
 • Fysioterapeut - yderligere oplysninger til yderskema
  258098/20
 • Fysioterapi, ansøgning om nyetablering
  258088/20
 • Svar fra leverandøren på opfølgende spørgsmål
  218545/20

Udgående

 • Til Borger, Svar på mail, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  220138/20
 • Re: Afgørelse om ikke-miljøvurdering på matr. 136 Stevning, Svenstrup, Sønderborg Kommune
  220264/20
 • Til Borger, Svar på mail omkring undersøgelse, Allesøvej 87, 5270 Odense N
  220115/20
 • COWI undersøgelse 2005.pdf
  219813/20
 • V2-afgørelse_Sagsnr_09-3567_Dokid_81121-09_v1.pdf
  219815/20
 • OM-afslutningsbrev til rådgiver_Sagsnr_09-3567_Dokid_67504-09_v2.pdf
  219814/20
 • Vejle Amts brev af 28.2.2006.pdf
  219811/20
 • Til Rambøll - svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 120b Vejle Bygrunde
  221060/20
 • V2-afgørelse_Sagsnr_09-3567_Dokid_81121-09_v1.pdf
  221061/20
 • Svar vedr. anmodning om forlængelse
  219750/20
 • Vejle Amts brev om kortlægning på V1.pdf
  219803/20
 • COWI rapport 2002.TIF
  219805/20
 • Til Rambøll - svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 169h Vejle Bygrunde
  221053/20
 • Rapport om historisk kortlægning Vejle Station_Sagsnr_09-11290_Dokid_114609-09_v1.PDF
  221044/20
 • Rapport om historisk kortlægning Vejle Station_Sagsnr_09-11290_Dokid_114609-09_v1.PDF
  219801/20
 • Til Rambøl - svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 666c og 666e Vejle Bygrunde
  221043/20
 • Brev til Vejle Kommune. Del af vejareal ved Danmarksgade i Vejle er fortsat v2-kortlagt (Revurdering)_Sagsnr_07-16268_Dokid_2901-08_v1(1).PDF
  221038/20
 • Brev til Vejle Kommune. Del af vejareal ved Danmarksgade i Vejle er fortsat v2-kortlagt (Revurdering)_Sagsnr_07-16268_Dokid_2901-08_v1(1).PDF
  219796/20
 • Til Rambøl - svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 662 Vejle Bygrunde og 7000d Engene
  221037/20
 • Afgørelsesbrev for lok. 631-00430 - matr.nr. 690a Engene.PDF
  221010/20
 • Til Rambøl - Svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 690a og 7000ec Engene, Vejle Jorder
  221021/20
 • Rapport om historisk kortlægning Vejle Station_Sagsnr_09-11290_Dokid_114609-09_v1.PDF
  221029/20
 • Afgørelsesbrev for lok. 631-00430 - matr.nr. 690a Engene.PDF
  219787/20
 • Rapport fra DSB - matr.nr. 690a Engene.PDF
  219793/20
 • Rapport fra DSB - matr.nr. 690a Engene.PDF
  221026/20
 • Rapport om historisk kortlægning Vejle Station_Sagsnr_09-11290_Dokid_114609-09_v1.PDF
  219794/20
 • Til Rambøll- svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 690a og 7000ec Engene, Vejle Jorder
  219789/20
 • Til Vejle Kommune - V1V2-afgørelse Toldbodvej 20 og 20A 7100 Vejle.pdf
  219781/20
 • Lok.nr. 630-81761 Vejle Renseanlæg - indledende forureningsundersøgelse.pdf
  219780/20
 • Til Vejle Kommune - V1V2-afgørelse Toldbodvej 20 og 20A 7100 Vejle.pdf
  220994/20
 • Til Vejle Kommune - V1V1-kortbilag Toldbodvej 20 7100 Vejle.pdf
  219782/20
 • Til Rambøll - svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 19a Engene, Vejle Jorder
  219778/20
 • Til Vejle Kommune - V1V1-kortbilag Toldbodvej 20 7100 Vejle.pdf
  220996/20
 • Lok.nr. 630-81761 Vejle Renseanlæg - indledende forureningsundersøgelse.pdf
  220993/20
 • Til Borger, Svar på henvendelse, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  219097/20
 • Til Odense Kommune, COWI og grundejer: varslingsbreve i forhold til forureningsundersøgelser
  219055/20
 • SV: Ansøgning - Kulturpuljen Region Syddanmark
  218589/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Ryttervangen 3, 7323 Give.pdf
  218694/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Ryttervangen 3, 7323 Give.pdf
  218691/20
 • Til Aabenraa Kommune, Off. indsats ikke lige om hjørnet, J. Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev
  218252/20
 • Til lodsejer, Råstof, SV: Efterbehandling af mark, Uge
  282981/20
 • Til Rambøll, Råstof, SV: DIN forsyning og opstart af borearbejdet
  282970/20
 • Til Rambøll: Svar vedr .afrapportering
  304202/20
 • afklarende spørgsmål til leverandøren
  218447/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bæksgårdsvej 11, Give.pdf
  217947/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Vorslundevej 52B, 7323 Give.pdf
  218416/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, Nørreballevej 13, 5932 Humble
  217927/20
 • Til borger: V2-kortlægnings høring, med bilag, risiko for grundvand.pdf
  220119/20
 • Til Danbolig, SV: Gyden 26, Veerst, 6600 Vejen
  220146/20
 • Til Jyske Bank: Holmehusvej 76, st. tv, 5000 Odense C
  220211/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, ny ansøger matr. nr. 1 Tråsbøl, Feldsted
  219623/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hestlundvej 10, Give.pdf
  217979/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Sillesthovedvej 3, Give.pdf
  218141/20
 • Til Veerst Vandværk, V2- kortlægnings varsel, af Gyden 26, 6600 Vejen
  220141/20
 • Til MiddelfartKommune: SV: Kommentarer til rådgivers bemærkninger til sag på Jernbanegade 2, Middelfart
  218600/20
 • Til Rambøll SV: Bygmestervej 3, 5750 Ringe
  220217/20
 • Til projekt: svar vedr. afklaring af finansiering fra bank og fond
  220064/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Sillesthovedvej 3, 7323 Give.pdf
  218147/20
 • Til Rambøl - Svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 19a Engene, Vejle Jorder
  220990/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Vorslundvej 52B, Give.pdf
  218406/20
 • Til Vingsted Hotel, V1-afgørelse med bilag, Skyttevej 4, 7182 Bredsten.pdf
  219785/20
 • Til DANEPORK, Kortbilag til V1-afgørelse, Tørskindvej 19, Randbøl.pdf
  218541/20
 • Til HEPA, V1-afgørelse med bilag- Florasvej 2A, 2B, 7182 Bredsten
  218184/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Bæksgårdvej 11, Give.pdf
  217946/20
 • Til borger: Bilag - Boligerklæring, Slotsvej 14, 6520 Toftlund
  218120/20
 • Til DANEPORK, V1-afgørelse, Tørskindvej 19, 19A, 7183 Randbøl.pdf
  218547/20
 • Til DGE, henvendelse sv. Egknudevej 5, Ølgod
  220227/20
 • Til DGE, henvendelse sv. Egknudevej 5, Ølgod
  220226/20
 • Til Varde Kommune: Bem. til varsel om påbud §§40/41
  220139/20
 • Til Lassen Erhverv - Svar på henvendelse om jordforurening på Rugvænget 5, 6, 7 og 9,, 6823 Ansager
  219757/20
 • Til Alfabo, V1-afgørelse, Bekkasinvej 41-69 og 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  218101/20
 • Til Lassen Erhverv - Bilag til Svar på henvendelse om jordforurening på Rugvænget 5, 6, 7 og 9,, 6823 Ansager - E-arkiv 8-76-5-577-18-98.PDF
  219761/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Hestlundvej 10, Give.pdf
  217977/20
 • Til Niras: Vadhusevej - Svar vedr. status samt supplerende
  218942/20
 • Til borger: V2-afgørelse, Slotsvej 14, 6520 Toftlund
  218109/20
 • Til PST Miljø og Vejle Kommune: Svar vedr status på foresørgsel om jordtilførsel, Skærup Teglværk
  220109/20
 • Til Rambøll - Svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 169h Vejle Bygrunde
  219804/20
 • Til Rambøl - Svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 662 Vejle Bygrunde og 7000d Engene
  219795/20
 • Til Rambøll - Svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 120b Vejle Bygrunde
  219812/20
 • Til Rambøl - Svar på henvendelsen vedr. kortlagte arealer i Vejle By - matr.nr. 666c og 666e Vejle Bygrunde
  219800/20
 • Til Vejle Kommune: Vedr. tilbagemelding i sagen fra Koldingvej 18, 7100 Vejle - målemetoder
  223029/20

29. april 2020

Indgående

 • Fra Kommunen - kopi af Henvendelse fra Sønderborg Kommune til finansministeren og transportministeren
  232791/20
 • Fra Odense Kommune RÅSTOF Svar til nabo Højby klage over tung trafik på Svendborgvej ifm grusgravkørsel
  261932/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Bemærkninger til .msg
  282963/20
 • Fra Rambøll, Råstof, DIN forsyning og opstart af borearbejdet
  282962/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Koordinater_paa_boringer_maj_2020.xlsx
  282958/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Koordinater på 4 undersøgelsesboringer ved Sekær og Terpling
  282957/20
 • Fra Ingeniøren - Sp. vedr. rapport
  232771/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Spm. ift. tidshorisont for off. indsats, J. Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev
  218247/20
 • Fra Cowi, Råstof, RE: Fastlæggelse af transportstrømme for råstoffer i Region Syddanmark
  282956/20
 • Fra Kolding Kommune, Vedr. status på sag, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sdr. Stenderup
  219074/20
 • Fra Borger, Henv., Gl. Ålbovej 2, 6092Sdr. Stenderup
  219091/20
 • Fra DGE, Spm. ang. historisk materiale og potentielle kilder, J. Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev
  217422/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Kommetarer til vandindvindingstilladelse til Kudsk og Dahls grusgrav ved Nr. Hostrup samt til Aabenraa Kommunes høringssvar
  282942/20
 • Fra Borger, Spørgsmål vedr. undersøgelse, Allesøvej 87, 5270 Odense N
  220112/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, SV: Kommetarer til vandindvindingstilladelse til Kudsk og Dahls grusgrav ved Nr. Hostrup samt til Aabenraa Kommunes høringssvar
  282931/20
 • Fra D4: App-server priser ved opdatering til ny server ver. 4.0
  216357/20
 • Fra DMR: Svar på kommentar Re: Pulje 10 - Glasvænget 9, Vissenbjerg_fase 2
  220909/20
 • SV: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje - revideret budget
  217539/20
 • Korrespondance m. Odense Kommune, Anm. om analyseresultater samt dok. fra bortkørsel, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  215918/20
 • Fra kommune: svar om udvidelse af forureningsundersøgelse, Brændevej 2, Tønder
  240070/20
 • Interreg-udvalg 27.05.2020: Oplysninger og mødebilag
  235172/20
 • Fra Varde Kommune: Sup. oplysinger om PFAS
  235793/20
 • Fra Fredericia Kommune: Opdatering af mail-liste for Jord-Erfa Fyn
  222149/20
 • fra Nordfyns Kommune - påbud opfyldt, Vedr. Snavevej 2, 5471 Søndersø
  222180/20
 • Bilag fra Nordfyns Kommune - Opfyldelse af påbud om oprensning af jordforurening.pdf
  222187/20
 • Fra projekt: om udsættelse og udbetaling
  228641/20
 • Fra projekt: anmodning om udsættelse af aktiviteter til 2021 pga. corona
  228807/20
 • fra Vejle kommune : Oplæg til ændring af monitering på Danmarksgade 1, Vejle
  227938/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Oprensning - Statusrapport nr. 10, Kvaglundvej 88 Esbjerg
  217875/20
 • K01_X_H1_023 - Bofællesskab - Stueplan - Oversigt - Fremtidige forhold.pdf
  215783/20
 • Starterklæring konstruktioner.pdf
  215786/20
 • K01_X_H1_021 - Bofællesskab - Kælderplan - Oversigt - Fremtidige forhold.._.pdf
  215793/20
 • K01_X_H1_031 - Administration - Stueplan - Fremtidige forhold.pdf
  215785/20
 • Fra WT- ref fra konstit. bestyrelsesmøde den 22. 04 2020
  217876/20
 • Brand - Starterklæring.pdf
  215790/20
 • Byggetilladelse_DOCX.pdf
  215791/20
 • Anmeldelse af byggeaffald Screening for PCB.pdf
  215787/20
 • Anmeldelse af Midlertidig aktivitet.pdf
  215788/20
 • Fra Vejdirektoratet: Vejdirektoratets svar på råstoftilladelse vedr. matr.nr. 5ag 6l Lejrskov By, Lejrskov
  216817/20
 • K01_X_H1_030 - Administration - Kælderplan - Fremtidige forhold.pdf
  215784/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Allesøvej 87, 5270 Odense N.pdf
  220120/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering og kommunens kommentarer til seneste indeklimamålinger, Jernbanegade 2d mfl. 5500 Middelfart
  218546/20
 • Fra rådgiver : Vedr. Undersøgelsesoplæg til kommentering og godkendelse: Uraniavej nr. 8 og nr. 12, 5500 Middelfart - Lok. Nr. 410-81034. V1 kortlagt.
  220793/20
 • Fra Metabolic, Bæredygtig råstofforvaltning
  221675/20
 • Fra Vejen Kommune: Slaggetiladelse
  221054/20
 • Fra Odense Kommune: Referat fra Koordinationsgruppemødet 27. april
  274917/20
 • Fysioterapeut - yderskema
  258090/20

Udgående

 • Til Ingeniøren - Svar vedr. rapport
  232778/20
 • Til Cowi, Råstof, SV: Fastlæggelse af transportstrømme for råstoffer i Region Syddanmark
  282953/20
 • Til DGE, Fremsendelse af historisk materiale igen, J. Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev
  217433/20
 • Til Aabenraa Kommune + DGE, Regionens bemærkninger til oplæg, J. Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev
  217414/20
 • Til Aabenraa Kommune, Fremsendelse af historisk materiale, J. Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev
  217410/20
 • Til Niras, Råstof, VS: Kommetarer til vandindvindingstilladelse til Kudsk og Dahls grusgrav ved Nr. Hostrup samt til Aabenraa Kommunes høringssvar
  282939/20
 • Til Danacoustic, Råstof, SV: Kudsk og Dahl A/S, Rødekro - Tilladelse til råstofindvinding
  282935/20
 • Til Danacoustic, Råstof, Brev til Kudsk & Dahl 06-07-2011_Sagsnr_07-28716_Dokid_37529-15_v1.pdf
  282936/20
 • Til Borger, kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Allesøvej 87, 5270 Odense N
  220107/20
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, Bilag 6.pdf
  282929/20
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, 2007-05-08-endelig-tilladelse vandindvinding.pdf
  282928/20
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, VS: Kommetarer til vandindvindingstilladelse til Kudsk og Dahls grusgrav ved Nr. Hostrup samt til Aabenraa Kommunes høringssvar
  282927/20
 • Til Aabenraa Kommune, Råstof, SV: spørgsmål vedr. matr.nr. 141 Mjøls, Rise
  282925/20
 • Til Sønderborg Kommune, Svar på henvendelse, Møllegade 54, 6400 Sønderborg
  215532/20
 • Til borger, V1-kortbilag, Høring, Sortebrovej 28, 5690 Tommerup.pdf
  215930/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Sortebrovej 28, 5690 Tommerup.pdf
  215926/20
 • Til Arkil A/S: Høring - jeres grund er måske forurenet, 561-81047
  216049/20
 • Til borger: V1-afgørelse, Nørreballevej 13, 5932 Humble
  217913/20
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. Måde Industrivej 17, 6705 Esbjerg Ø - V1 Høring, 561-81047
  216064/20
 • Til borger, V1-høring, Sortebrovej 28, 5690 Tommerup.pdf
  215928/20
 • Til Healthcare DENMARK: Bevilling fra Regionsrådet vedr. ICIC konferencen 2022
  217645/20

28. april 2020

Indgående

 • Fra COWI: RE: Adelgade 138, Bogense - udkast afrapportering
  220902/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Undersøgelse af ler som råstof på din ejendom
  282921/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Boring_Sekær_9.jpg
  282922/20
 • Fra Orbicon, Råstof, VS: Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup i Haderslev Kommune
  282920/20
 • Fra Orbicon, Råstof, Høring af ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding på del af matr.nr. 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav, Skrydstrup i Haderslev Kommune
  282916/20
 • Fra Orbicon, Råstof, myndighedshøring 423 og 1092 Skrydstrup Ejerlav inkl bilag.pdf
  282917/20
 • Poreluftundersøgelse_Nymarksve 41, Fredericia .pdf
  215230/20
 • VS: Nymarksvej 41, Fredericia - supplerende poreluftsundersøgelse
  215227/20
 • FQC - Rapport for overtagelsesprøve (RSD).pdf
  220627/20
 • Rapport for overtagelse
  220626/20
 • Fra Odense Kommune, Opgravning af olietank og jord, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  215915/20
 • Fra Danacoustic, Råstof, Kudsk og Dahl A/S, Rødekro - Tilladelse til råstofindvinding
  282906/20
 • 1 Dagsorden til bestyrelsesmøde 4 maj 2020.pdf
  223746/20
 • 2.1 Referat af bestyrelsesmøde #59.pdf
  223749/20
 • 3.1 Q1-2020 med noter og likviditetsbudget.pdf
  223750/20
 • Dagsorden til ekstraordinært bestyrelsesmøde Inspiring Denmark mandag 4. maj kl. 14.00 i Fredericia
  223748/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Tilbud på råstofundersøgelse, Sekær og Terpling
  282903/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oplæg - undersøgelse af drivhusområde
  215294/20
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til og fremsendelse af undersøgelsesoplæg for Brændekildevej 43, 5250 Odense SV
  215293/20
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Hollufgårdsvej 17, Odense S
  227042/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag
  227044/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Ansøgning jf pgf 8 - 24.04.2020
  227046/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - miljørapport
  227048/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse
  227043/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - E.1 - Eksisterende forhold - 26.09.2019
  227047/20
 • Styrelsen for patientsikkerhed - VS: Orientering om nyt britisk EU-sygesikringskort
  215792/20
 • Fra JV - Sp. vedr. status
  232765/20
 • Fra DMR - aftaler med grundejer om kommende undersøgelse jernbanegade 1 , 6300 Gråsten
  213423/20
 • Fra COWI: Status forårsmonitering 2020
  214366/20
 • fra WT: Pixi udgave af foranalyse: hvad skal ny national sundhedsklynge have fokus på
  215269/20
 • Opdaterede juridiske dokumenter
  215006/20
 • fra COWI
  213705/20
 • RE: 20200428 Guidelines Steno DK v5 til Anders
  214962/20
 • Fra Rambøll: Tidsplan afrapportering
  215087/20
 • 20200428 Bilag til Guidelines Steno DK - økonomi og budget v2.docx
  215011/20
 • Fra Esbjerg Kommune - Udtalelse vedr. Korskro
  214928/20
 • Fra Ejendomsmægler: Henv. vedr. Sdr. Vilstrupvej 105, 6000 Kolding - Forureningsattest
  215390/20
 • Fra FaYL: Beskatning af lægeboliger 2016-2020
  215150/20
 • Fra Niras, Gyden 26, 6600 Vejen_teknisk rapport.pdf
  220145/20
 • Fra Niras, Gyden 26, 6600 Vejen_grundejerrapport.pdf
  220121/20
 • Fra Sønderborg Kommune, Henvendelse ang. matrikelsammenlægning, Møllegade 54, 6400 Sønderborg
  215528/20
 • Fra projet: meddeler forsinkelse af regnskab
  220123/20
 • fra Middelfart komune : Vedr. Mejerivænget 1-36 i Nr. Åby - KLFYN, Søndergade 20 Nr Åby.pdf
  220705/20
 • Fra projekt: vedr. kommende afklaring af tilskud fra andre fonde
  220056/20
 • 575-33110 Gyden 26, 6600 Vejen_teknisk rapport.pdf
  220198/20
 • 20200423 Bilag til Guidelines Steno DK - governance udbetaling og rapportering v1.docx
  215082/20
 • 20200428 Guidelines Steno DK v5 til anders2.docx
  214968/20
 • Afgørelse på ansøgning om dispensation fra lægemiddellovens § 67, stk. 1
  215048/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fremsendelse af rapporter vedr. urea-sagen fra Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia
  213429/20
 • Netavisen Grindsted: vedr. Udrykningstider i Billund Kommune
  221253/20
 • fra Middelfart kommune : Vedr. Mejerivænget 1-36 i Nr. Åby
  220699/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opfølgning på sag om udslip ved skifte af glykoltank, Stegshavevej 40, 5750 Ringe
  278909/20
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Vedr. vurdering" - §8-ansøgning Vejlevej 355
  232463/20
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Vedr. vurdering" - Miljørapport, Q8 Vejlevej 355
  232443/20
 • Fra projekt: regnskab for første periode
  228575/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Bilag til "Anmodning" - Udkast til § 8 tilladelse, Højsvej 1
  222588/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Anmodning om § 8a høringssvar til udkast til § 8 tilladelse, Højsvej 1, Sundeved
  222568/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Matrikelændringer, matr.nr. 2995a Sønderborg, Linde Alle 7, 6400
  225018/20
 • Fra praksis: opgørelse Mandø, 1. kvartal
  237789/20
 • Oplæg til afslutningsdebat.docx
  245010/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Monitering af afværge i BF64 D inkl. bilag.pdf
  290127/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om Moniteringsnotat, BF64D-Bådhusene
  290114/20
 • Fra Rambøll: Svar vedr. faktura
  304180/20

Udgående

 • SV: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje - uddybende spørgsmål
  215365/20
 • Til Svendborg Kommune: Regionens bemærkninger til sagen, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg
  215244/20
 • Til kommune: udvidelse af forureningsundersøgelse, Brændevej 2, Tønder
  240065/20
 • Til COWI: Kommnetar til SV: Middelfartvej 126, kommentar til moniteringsrapport
  214557/20
 • Til DMR: Kommentar til :SV: Pulje 10 - Glasvænget 9, Vissenbjerg_fase 2
  214398/20
 • Notat af telefonsamtale - Spørgsmål til Råstofloven og samordningspligten mellem region og kommune
  214528/20
 • Til COWI: SV: Højmevej - resultatopdatering og supplerende boringer, kontrakt
  214147/20
 • Til Niras: accept af udvidelse, Brændevej 2
  240062/20
 • SV: Ansøgning om råstofindvinding på matr. 2a, Vellinge by, Bederslev
  214036/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med fornyet høring over tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  214553/20
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, FØLGEBREV fornyet høring udkast tillæg Ølufgård 15.pdf
  214534/20
 • Til parter, RÅSTOF, Fornyet høring over tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  214533/20
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, TIL UDS rev udkast 15 Ølufgård.pdf
  214535/20
 • SV: Projekt anvendt naturvidenskab - ønske om forlængelse
  213638/20
 • Til Ingeniør'ne, Fremsendelse af V2-varsling, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  213466/20
 • Til Miljøteknik A/S og Svendborg Kommune: Regionens tilbagemelding på poreluftsundersøgelse, Korsgade 22, 5700 Svendborg
  213252/20
 • Til rådgiver.: mail vedr. sløjfning af boringer 573-78002, Østervold 5, 6800 Varde,
  213256/20
 • Til borger, VSM Contractors A/S, Pleje- og Seniorboliger ApS og Assens Kommune: Forlængelse af høringsperiode for V1V2-kortlægning af arealerne ved Buchwaldsvej 26-35 og Smedevej 6-14, 5690 Tommerup
  213122/20
 • Til Billund Kommune: Vedr. Klinkvej 43, Vorbasse, lok. 530-81039
  213912/20
 • Til Hospice Fyn - nyt medlem til bestyrelsen
  213975/20
 • Til Virksomhed1, UDKAST, Afgørelse - Kortlægning på Vidensniveau 2, Randersvej 32, 6700 Esbjerg.pdf
  213415/20
 • Til borger_1, V1-afgørelse med bilag, Ulleruplund 1, 7323 Give.pdf
  214821/20
 • Til borger_2, V1-afgørelse med bilag, Ullerupvej 14, 7323 Give.pdf
  214809/20
 • Til Danbolig: Svar vedr. jernbanegade 9, 5800 nyborg
  215359/20
 • Til COWI: Svar på status
  214402/20
 • Til borger: Udgår af kortlægning, 540-81467, Skovtoft 5, 6300 Gråsten.pdf
  215299/20
 • Til Vejle Kommune, V1-høring med bilag, Bredsten Landevej 131, 7323 Give
  214015/20
 • Til Virksomhed1, Høringsbrev, Randersvej 32, 6700 Esbjerg.pdf
  213413/20
 • Til Esbjerg Kommune - svar på forespørgsel
  215012/20
 • Til Tønder Gymnasium vedr. Praksisnære projektuger
  214355/20
 • Til Borger: Kontaktoplysninger vedr. tangevej 15 frivilli tiltag
  213890/20
 • Til Middelfart kommune + SKAT: Kopi af rapport + afgørelse V2-kortlægning, Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn
  214289/20
 • Til Borger: Genfremsendelse af brev med kort
  213069/20
 • Til borger: Besvarelse Aktindsigt
  217546/20
 • Til Borger: Henv. vedr. Koldingvej 440, Ny Højen, 7100 Vejen
  215367/20
 • kopi af brev med afgørelse om V1-kortlægning af Bogøvej 71, Otterup - Nordfyns Kommune - Til Andelsselskabet Egensedybet, V1-afgørelse med bilag, Bogøvej 71, Otterup.pdf
  214505/20
 • Til Ejendomsmægler: Svar vedr. Sdr. Vilstrupvej 105, 6000 Kolding - Forureningsattest
  215391/20
 • Til Metabolic, Bæredygtig råstofforvaltning i RSyd
  213314/20
 • Til varde kommune: Kvitering på modtagelse af mail vedr. kontaktrisiko.
  214520/20
 • Til borger_3, V1-afgørelse med bilag, Ullerupvej 16A, 7323 Give.pdf
  214814/20
 • Til borger - Afgørelse - Ejendommen udgår af regionens kortlægning - Møllegade 1, Padborg
  213317/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Industrivej 1, 7300 Jelling.pdf
  214898/20
 • Til Orbicon: Vedr. boringssløjfninger og budget, Nørregade 90
  214924/20
 • Til AUTOBASEN, V1-afgørelse med bilag, Ryttervangen 25, 7323 Give
  213450/20
 • Til borger: V2-kortlægning m bilag, 410-81388, Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  214271/20
 • Til Fredricia Kommune: SV: spørgsmål vedr. § 8
  213409/20
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik, Ågade 15, 7323 Give.pdf
  215240/20
 • Til Virksomhed, Kortbilag, Randersvej 32, 6700 Esbjerg.pdf
  213417/20
 • Til Bent Laugesen, V1-afgørelse med bilag, Fabriksvejen 4, 7182 Bredsten
  213291/20
 • Til Vejle Kommune: Afklarende spørgsmål forud for evt. V2 kortlægning
  215217/20
 • Til kommune+ SKAT: Kopi af Rapport + Afgørelse Udgår af kortlægning, 540-81467, Skovtoft 5, 6300 gråsten
  215302/20
 • Til Esbjerg Kommune, V2-varsel samt stillingstagen til påbudsmuligheder, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  213412/20
 • Til projekt: OK til forsinket regnskab
  220135/20
 • Til Virksomhed1, Afgørelse - Kortlægning på Vidensniveau 2, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  213001/20
 • til projekthaver
  213744/20
 • Til Virksomhed2, Afgørelse - Kortlægning på Vidensniveau 2, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  213007/20
 • Til DR: svar vedr. klage
  229786/20
 • Til Rambøll: Kvittering for svar vedr. faktura
  304184/20
 • Til Rambøll: Spm. vedr. faktura
  304179/20
 • Afsluttende mail til MIRSK vedr. opfølgning på DBA
  213900/20

27. april 2020

Indgående

 • Fra VSM Contractor A/S: Forespørgsel til udsættelse af høringsperiode, Smedevej 12-14, 5690 Tommerup, matr.nr. 1gø Tallerupgård, Tommerup.
  213056/20
 • Fra COWI: Vedr. Vesterbro 28-30, Odense - geogis
  213718/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om afsluttet sag - Opfølgning på §8 tilladelse (Madpakkehuset), Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  213201/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opfølgning på §8 tilladelse (Madpakkehuset), Svendborgvej 384, 5600 Faaborg
  213202/20
 • SV: Ansøgning til regionens uddannelsespulje
  313177/20
 • ansøgning inklusive svar og beløb.pdf
  313178/20
 • SV: Undervisning i Acadre grundkursus den 12. maj
  211130/20
 • Fra grundejer - Vedr. problemer med græsvækst på tidligere VTO afværgesag - Skrillinge Strand 62 og 64
  212975/20
 • Fra Svendborg Kommune: Kvittering for tidl. mail, Gyldenbjergvej 5, 5700 Svendborg
  210436/20
 • Fysioterapeut - Afmelding af ydernummer
  215242/20
 • Fra COWI: Underskrevet allonge for V2-kortlægning på forsvarsarealer
  210443/20
 • Fra COWI: Fejl i analyseantal og budget
  211010/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Skovbrynet 13 og 13A, 5800 Nyborg.pdf
  210699/20
 • Fra COWI: Vedr. manglende DGU på B501
  213120/20
 • Fra danbolig: Henv. vedr. jernbanegade 9, 5800 nyborg
  215358/20
 • VS: muligheden for lokalt at tilpasse RSI-PRO spørgeskemaerne
  213135/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - afslutningsbrev.pdf
  214828/20
 • Fra Fredericia Kommune: Afslutning vedr. dokumentationsrapport i forbindelse med etablering af erhvervsbygninger på Sønder Voldgade 8-10 og Vendersgade 74-76, matrikel nr. 763 ak, Fredericia Bygrunde
  214826/20
 • Fra borger: Anmodning om udsættelse, Læborg Kirkevej 21, Vejen
  210634/20
 • Fra kommune - Henvendelse om mulig grundvandsrisiko pga forurening på Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.
  211916/20
 • Fra Sweco: Rapport Grundejerdel, 540-81249_Løngang 29, Sønderborg.pdf
  211663/20
 • Fra Borger: Henv. vedr. Koldingvej 440, Ny Højen, 7100 Vejen
  215366/20
 • fra projekthaver
  213694/20
 • Fra Billund Kommune: Opfølgning på status for Klinkvej 43, Vorbasse
  213724/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar vedr. Vurdering af risiko i forbindelse etablering af frugttræer i Kanalbyen
  216450/20
 • Fra WT: REFERAT fra bestyrelsesmøde den 22. 04 2020
  213849/20
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles tilbagemelding Vedr. oplæg til jordforureningsundersøgelser af byggefelt 13 og 14, Kanalbyen
  215713/20
 • Fra projekt: Afrapportering, revisorerklæring og regnskab
  220111/20
 • Fra Sweco: Faneafgrænsning skitser
  219931/20
 • Fra FaYL: Beskatning af lægeboliger 2016-2020 (Id nr.: 2646335)
  220364/20
 • fra Middelfart kommune Orientering til Regionen om forureningssag på Vindebjergvej 16A, 5463 Harndrup
  220837/20
 • Fra Middelfart Kommune: Præcisering af Baltic Pipe jordhåndtering, herunder accept af etablering af midlertidigt mellemdepot på matr.nr. 14d Skrillinge By, Kauslunde
  220476/20
 • Fra Energinet A/S: SV: Præcisering af Baltic Pipe jordhåndtering, herunder accept af etablering af midlertidigt mellemdepot på matr.nr. 14d Skrillinge By, Kauslunde
  220483/20
 • Redegørelse - Steen Ravnkilde.pdf
  285978/20
 • Redegørelse - Kystens Fysioterapi - kontrolstatistik pseciale 51.pdf
  285980/20
 • Kontrolstatistik - Kirkegade Fysioterapi.pdf
  286000/20
 • Redegørelse - Philip Vossen.pdf
  285982/20
 • Kystens Fysioterapi.pdf
  286003/20
 • Philip Vossen.pdf
  286004/20
 • Redegørelse - Kystens Fysioterapi -kontrolstatistik speciale 62.pdf
  285981/20
 • Fra Rambøll/GEUS: Opfølgning vedr. dinoflagellatanalyser
  304167/20
 • Svar fra MIRSK på tillægsspørgsmål til opfølgning på DBA
  213471/20
 • MIRSK udfyldt spørgeskema
  210918/20
 • Fysioterapi, forlængelse af vikariater
  256972/20

Udgående

 • Til Svendborg Kommune: Orientering om V2-kortlægning i høring, Fåborgvej 240, 5700 Svendborg
  212689/20
 • Til borger og Hvidkilde Gods: Bilag - V2-kortlægning, UDKAST
  212674/20
 • Til borger og Hvidkilde Gods: Høring af V2-kortlægning af del af Fåborgvej 240, 5700 Svendborg, matr.nr. 1a Hvidkilde Hgd., Egense
  212672/20
 • Til borger og Hvidkilde Gods: Bilag - V2-høring
  212673/20
 • Til grundejer - vil gerne kigge på det
  212976/20
 • Bilag_4_Graveplan - revideret vejadgang.pdf
  212644/20
 • Til Vejle Kommune - anmodning om bemærkning vedr. ændring af adgangsvej
  212640/20
 • Til DMR, Accept på tilbud på afværge efter VTO, Kådnermarksvej 20
  217644/20
 • Til Ingeniør'ne, Bemærkninger til udført undersøgelse, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  212979/20
 • Til Borger: V0-brev
  210651/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens høringssvar til udkast til påbud efter §48 i Jordforureningsloven, Strandholmen 12, 5642 Millinge
  210650/20
 • Til Borger, kvittering for modtagelse af boliganmodning, Skovbrynet 13 og 13A, 5800 Nyborg
  210726/20
 • Til Svendborg Kommune: Aftale om senere snak om forslåede afværgetiltag, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg
  210300/20
 • Fra Orbicon, Slutopgørelse på Assensvej og Vestre Nørremarksvej
  216767/20
 • Til JV - Svar vedr. mødereferat - referat findes ikke
  232728/20
 • Til ALS, Tildeling af analyseopgaver til ALS fra Region Syddanmark
  213701/20
 • Til Rambøll: Sagsmateriale - matrikel 169h, mail 3 af 3
  213711/20
 • Til Rambøll: Orientering om status og ftp-server
  213497/20
 • Til Rambøll: Sagsmateriale - matrikel 169h, mail 1 af 3
  213509/20
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Søndergade 25 5953 Tranekær.pdf
  214367/20
 • Til DR: Besvarelse af aktindsigt
  210439/20
 • Til grundejer: Kortbilag, areal, der V2-kortlægges, og arealer, der udgår inden kortlægning, lok. 607-81079
  212071/20
 • Til kommunen - Svar på henvendelse om mulig grundvandsrisiko ift forurening på Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.
  211945/20
 • Til Nordfyns kommune - til orientering, V2-kortlægning. Jyllandsvej 2A, 5400 Bogense
  211005/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  210960/20
 • Til Fåborg Midtfyn Kommune: Sv. vedr. spørgsmål om §8
  212601/20
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af matr. nr. 316i Fredericia Stadsjorder
  212047/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  210346/20
 • Til borger - V2-afgørelse, Mosbækvej 9, 5464 Brenderrup Fyn.pdf
  211473/20
 • Til borger: SVar vedr jord tilført areal ved Højervej, Højer
  210220/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  210349/20
 • Til arbejdstilsynet -- til orientering, V2-afgørelse, Jyllandsvej 2A, 5400 Bogense
  211018/20
 • Til Assens Kommune, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  210963/20
 • Til Assens Kommune, V1-høring, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  210966/20
 • Til borger: Svar vedr undersøgelser på Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  211129/20
 • Til Borger: Aftale om kompensation
  212028/20
 • Til borger, V1-høring, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  210970/20
 • Til grundejer: Kortbilag med V1-kortlagte areal, Lok. 573-81069
  211515/20
 • Til Middelfart kommune - til orientering, V2-kortlægning, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn
  211566/20
 • Til borger: Anmodning om yderligere oplysninger vedr retablering, Læborg Kirkevej 21, Vejen
  210792/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  210969/20
 • Til Nybolig: SV. henvendelse- sagakter
  210795/20
 • Til skat -til orientering, endelig V2-afgørelse, Jyllandsvej 2A, 5400 Bogense
  211584/20
 • Til borger - Høring, V2-kortlægning m bilag, 540-81249, Løngang 29, 6400 Sønderborg.pdf
  212925/20
 • Til Vejle Kommune: Forespørgsel vedr vandindvinding ved Tornvadshavevej 114, Børkop
  210593/20
 • Til Borger, Kortbilag, Rønnevej 21 og 23, 5270 Odense N.pdf
  210570/20
 • Til Sønderborg kommune: Kopi af rapporter og høring V2-kortlægning, 540-81249, Løngang 29, 6400 Sønderborg
  212928/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Bæksgårdvej 7A, 7323 Give.pdf
  211187/20
 • Til Assens Kommune, V1-kortbilag, høring, Holtevej 82, 5690 Tommerup.pdf
  210968/20
 • Til Fåborg Midtfyns KOmmune: §8. 2. rykke for dokumentationsrapport
  212838/20
 • Til Fredericia Kommune og SKAT: Vedr. en del af matr. nr. 316i, Fredericia Stadsjorder - V2-kortlægning
  212208/20
 • Til Varde Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen Bounum Skolevej 8, 6870 Ølgod, matr. nr. 1a, Bovnum By, Horne - V1-kortlægning
  211625/20
 • Til JKL EJENDOMME ApS - V2-afgørelse, Jyllandsgade 2A, 5400 Bogense.pdf
  210943/20
 • Til Odense Kommune, Varsling af V1-kortlægning, Rønnevej 21 og 23, Odense N
  210568/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Bæksgårdvej 7A, 7323 Give.pdf
  211186/20
 • Til Borger, Høringsbrev, Rønnevej 21 og 23, 5270 Odense N.pdf
  210569/20
 • Til Borger, UDKAST, Afgørelse - Kortlægning på vidensniveau 1, Rønnevej 21 og 23, 5270 Odense N.pdf
  210571/20
 • Til Rambøll: Sagsmateriale - matrikel 169h, mail 2 af 3
  213537/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Bounum Skolevej 8, 6870 Ølgod
  211491/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. urea-sagen fra Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia
  213410/20
 • Til ALS, Tildeling af analyseopgaver til ALS fra Region Syddanmark
  213693/20
 • Til Borger, Afgørelse - Kortlægning på vidensniveau 1, Rønnevej 21 og 23, 5270 Odense N
  210431/20
 • Tillægsspørgsmål til MIRSK til opfølgning på DBA
  210805/20
 • Til Formpipe: Certifikat til Acadre
  211262/20

24. april 2020

Indgående

 • Fra Miljøteknik A/S: Bilag - Supplerende_undersøgelse_poreluft_Korsgade_22_Miljøteknik
  210304/20
 • Fra Miljøteknik A/S: Orientering om analyseresultater fra suppl. poreluftmålinger, Korsgade 22, 5700 Svendborg
  210303/20
 • Materiale til JAR styregruppen
  210014/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Undersøgelse af ler som råstof på din ejendom
  282900/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Boring_5_Terpling.JPG
  282901/20
 • Fra COWI: Middelfartvej 126, revideret moniteringsrapport
  211251/20
 • [Untitled].pdf
  212994/20
 • [Untitled].pdf
  212992/20
 • Ansøgning om råstofindvinding på matr. 2a, Vellinge by, Bederslev
  212991/20
 • [Untitled].pdf
  212993/20
 • Fra DGE, Oplæg. t. friv. undersøgelse, J. Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev
  212980/20
 • Fra DGE, Miljørapport, J. Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev
  210217/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Oplæg t. friv. undersøgelse, J.Schilgen Vej 7, 6360 Tinglev
  210216/20
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af Regionens tilbagemelding ang. § 19-tilladelse, Langesøstien, Odense
  210289/20
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding med overblik over sagsstatus på Pakhusgarden 9, Odense C
  210332/20
 • Fra Svendborg Kommune: Snak om etablering af dampspærre, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg
  210295/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - jagg-2_1_med dampspærre
  210296/20
 • Fra DMR: Glasvænget 9, Vissenbjerg, status på undersøgelser i fase 1
  211244/20
 • Projekt anvendt naturvidenskab - ønske om forlængelse
  213633/20
 • Fra Odense Kommune: Orientering om ingen supplerende oplysninger eller dokumenter, Hedelundvej 10, 5270 Odense N
  210314/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Varsling af § 40 påbud, Spangsbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg
  208913/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Varsling af § 40 påbud, Spangsbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg
  208914/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Udkast til § 40 påbud, Spangsbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg
  208915/20
 • Fra Svendborg Kommune: Tilbagemelding på evt. gammel tank fra området, Faaborgvej 240, 5700 Svendborg
  210292/20
 • Fra COWI: Højmevej - resultatopdatering og forslag til supplerende boringer
  210984/20
 • Fra COWI: Vesterbro 34, Odense, kloak
  210989/20
 • 119631795.pdf
  209502/20
 • RIT
  209317/20
 • Fra Rambøll: Skovbyvej 26A risikovurdering mv.
  294256/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - § 8 ansøgning Gyldenbjergsvej
  208100/20
 • Fra Svendborg Kommune: Supplerende oplysninger om undersøgelser, § 8-ansøgning mm, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg
  208097/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Miljøundersøgelse_Gyldenbjergsvej
  208098/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Bilag - Påbud om undersøgelse af jordforurening jf. JFL § 40
  227022/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Endeligt §40 påbud efter oliespild fra tank, Gyldensteensvej 124, 5400 Bogense
  227021/20
 • Fra Nordfyns Kommune: Melding om status på påbudssag, Ruevej 20, 5462 Morud
  207470/20
 • Fra rådgiver: mail med godkendte rapporter. 573-78006, Storegade 52, 6800 Varde, endelige rapporter
  209455/20
 • Fra borger: Bemærkninger til jord tilført lossepladsareal, Højervej, Højer
  209910/20
 • Fra Ingeniørne: SV: Vedr. svar på henvendelse vedr. Skibetvej 140 A, 7100 Vejle - lokalitet 631-00491
  209724/20
 • Fra Sweco: Rapport grundejerdel, 550-81293_Kirkegade 5 Løgumkloster.pdf
  209432/20
 • Fra Sweco: rapport, teknsik del, Løngang 29.jpg
  211642/20
 • Fra Rambøll: Status GeoProbe sonderinger
  210221/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejerrapport vedr. Perlegade 54, Sønderborg.pdf
  209156/20
 • Fra Sweco: Rapport teknisk del, 550-81293_Kirkegade 5 Løgumkloster.pdf
  209431/20
 • Fra Borger - Rykket for svar vedr. Skift af læge i Grindsted
  211063/20
 • Fra rådgiver: .ail med reviderede ansøgninger SAMTANK Fredericia, Revideret rapport Jordhåndtering, §8, §19
  210237/20
 • Fra Sweco: Rapporter teknsik del, 540-81249_Løngang 29, Sønderborg_teknisk rapport.pdf
  211650/20
 • Fra Orbicon: Nørregade 90
  214916/20
 • Fra Metabolic, Bæredygtig råstofforvaltning i RSyd
  213123/20
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering til rådgiver for Undersøgelsesoplæg til kommentering og endelig godkendelse. Strandvejen 238, 5500 Middelfart mm. Lokalitetsnr. 445-04007
  217602/20
 • Fra projekt: ansøgning om udskydelse af projekt til 2021
  227412/20
 • Fra Rambøll: Placering af supplerende boringer, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  227011/20
 • Fra Tietgen: vedr. Den digitale podcast
  242346/20
 • Fra DGE. SV: Tingskovhedevej 21, Christiansfeld
  290947/20

Udgående

 • Til COWI, Nybøl landevej - godkendelse af en ekstra prøvetagning
  209324/20
 • Til Birger, Orientering om undersøgelse.pdf
  208460/20
 • Til Vejle Kommune, Jordforurening, Fårupgårdvej 3, Jelling, lok: 617-21
  208457/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse.pdf
  208148/20
 • Til Aabenraa Kommune, Jordforening, Ved Slottet 25, lok: 545-7402
  208144/20
 • Til Svendborg Kommune: Kvittering for modtagelse af supplerende oplysninger, Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg
  208102/20
 • Til Svendborg Kommune: Forespørgsel om supplerende information om ældre tank, Faaborgvej 240, 5700 Svendborg
  208070/20
 • Til Esbjerg Kommune, Mailkorrespondence omkring Alslevvej 20, 6715 Esbjerg N
  207990/20
 • TIL MST: Indbetretning 2019_ENDELIG.pdf
  207965/20
 • TIL MST: Indberetning 2019 og ekstra data
  207964/20
 • TIL MST: Ekstradatatildenskriftligeindberetning_2019.xls
  207963/20
 • Til Boligselskabet BSB Svendborg:Bilag - V0-orientering
  207925/20
 • Til Boligselskabet BSB Svendborg: Orientering om oplysninger om forurening på Gyldenbjergsvej 5, 5700 Svendborg, matr.nr. 49z Sørup, Svendborg Jorder
  207924/20
 • Til Svendborg Kommune: Forespørgsel om supplerende oplysninger, Gyldenbjergvej 5, 5700 Svendborg
  207622/20
 • Til Svendborg Kommune: Belysning af spørgsmål i høringssvar af V2-kortlægning af del af Vestergade 100, 5700 Svendborg, matr.nr. 54c, Sørup, Svendborg Jorder
  207449/20
 • Til Ingeniørne: Vedr. svar på henvendelse vedr. Skibetvej 140 A, 7100 Vejle - lokalitet 631-00491
  209436/20
 • Til Vejle Kommune, V1-høring med bilag, Grindstedvej (ud for nr. 16), 7323 Give.pdf
  208124/20
 • Til borger: Udgår af kortlægning, 550-81293, Kirkegade 5, 6240 Løgumkloster.pdf
  209829/20
 • Til Tønder kommune + SKAT: Kopi af afgørelse Udgår af kortlægning + Rapport, 550-81293, Kirkegade 5, 6240 Løgumkloster
  209837/20
 • til Borgere, V1-afgørelse, Christianslundsvej 27, Nyborg.pdf
  207658/20
 • Til Nyborg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Aldershvilevej 16-20, 5800 Nyborg
  209970/20
 • til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Christianslundsvej 27.pdf
  207657/20
 • Til borger: BILAg til afgørelse, Rapport grundejerdel, 550-81293_Kirkegade 5 Løgumkloster.pdf
  209832/20
 • Til Middelfart kommune og Skat: kopi af rapport + V2-kortlægning, Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup
  208040/20
 • til Odense Kommune - spørgsmål om status for §8-projekt, boliger, på Odense Gasværksgrund
  207416/20
 • Til borger: svar på Henv,Mørupvej 2, Vandel, 605-00196
  207759/20
 • Til Folketingets Ombudsmand: Kvittering for henvendelse, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  209364/20
 • Til COWI: Allonge for V2-kortlægning på forsvarsarealer til underskrift
  207427/20
 • Til SJMR: Svar vedr status på ansøgningsproces for §52 ansøgning på matr nr 178 Arnitlund, Haderslev Kommune
  207997/20
 • Til Boligselskabet Lejerbo, V1-afgørelse, Johs. Højrupsvej 1, Nyborg.pdf
  207669/20
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag, 410-81418, Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup.pdf
  208033/20
 • Til DR: Besvarelse af spørgsmål
  209472/20
 • Til borger, V1-afgørelse - Florasvej 1 med bilag, 7182 Bredsten
  207529/20
 • Til Borger: Udgår efter undersøgelse, Aldershvilevej 16-20.pdf
  209967/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Christianslundsvej 29, Nyborg.pdf
  207662/20
 • til Odense Kommune - spørgsmål om status for §8-projekt, boliger, på Odense Gasværksgrund
  207412/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag - Udgår efter undersøgelse, Aldershvilevej 16-20.pdf
  209968/20
 • Til Borger, Høringsbrev, Banevænget 22, 5270 Odense N.pdf
  210226/20
 • Til Odense Kommune, Varsling af V1-kortlægning, Banevænget 22, 5270 Odense N
  210223/20
 • Til Borger, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Banevænget 22, 5270 Odense N.pdf
  210225/20
 • Til Borger, Kortbilag, Banevænget 22, 5270 Odense N.pdf
  210224/20
 • fra rådgiver - V2-kortlægning bedes udsat l, Kottesgade m.fl. - lok.nr. 461-81620
  237788/20
 • Til Kommunen, V2-høring med bilag, vedr. vejareal på Humlehøjvej.pdf
  303369/20
 • Bilag til V2-afgørelse, grundejerrapport.pdf
  303405/20

23. april 2020

Indgående

 • Fra grindejer: udbedring af borehuller er i orden. Re: Vedr. J. nr. 17/39125
  222142/20
 • SV: UDKAST: Dagsorden til JAR styregruppemøde 2020-apr-30
  207582/20
 • Fra Svendborg Kommune: Høringssvar til V2-kortlægning af del af Vestergade 100, 5700 Svendborg, matr.nr. 54c, Sørup, Svendborg Jorder
  207433/20
 • Telefonnotat, 23-04-2020, lok.nr. 561-32052
  207335/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Situationsplan_m. gamle resultater
  207572/20
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om påbudt forurening og § 8-ansøgning, Gyldenbjergvej 5, 5700 Svendborg
  207571/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - JAGG Beregning, Gyldenbjergsvej
  207573/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Endelig § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Værkmestervej 4, 5600 Faaborg
  207455/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af § 8-høringssvar til udkast til tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Værkmestervej 4, 5600 Faaborg
  207453/20
 • Re: Ansøgning til kulturpuljen
  207323/20
 • Re: Ansøgning til kulturpuljen - Udskydelse af arrengement
  207877/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Historik og § 8-oplæg, Skårupøre Strandvej 62A
  215325/20
 • Fra Svendborg Kommune: Oplæg til §8 undersøgelse, Skårupøre Strandvej 62A, 5881 Skårup
  215324/20
 • BEK.pdf
  207217/20
 • Ændring: Gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper
  207215/20
 • 022-20 Gratis pneumokokvaccination til visse persongrupper.pdf
  207216/20
 • Fra Niras - Opsamling på aftaler fra opstartsmøde omkring indhold af miljøkonsekvensvurdering af Lertranskøbs ansøgning om råstofindvinding på matr.nr. 28 Søgård, Kliplev
  210323/20
 • Fra D4 Opdatering af d4infonet-test - nedetid og start maj 2020
  207325/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST til påbud
  210529/20
 • Fra Ingeniør'ne, Rapport for frivillig undersøgelse, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  208958/20
 • Fra Ingeniør'ne, Rapport for frivillig undersøgelse, Randersvej 32, 6700 Esbjerg
  208963/20
 • Fra Billund Lufthavn, Råstof, VS: Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport matr.nr. 10a Frederikshåb, Randbøl i Vejle Kommune
  282876/20
 • 10a Frederikshåb, Randbøl - Screeningsafgørelse_inkl.bilag.pdf
  282877/20
 • Fra DMR: Pulje 10 - Dageløkkevej 8 - fase 4
  207970/20
 • Fra DMR - Møllegade 1A, Padborg - Endelig rapport, indledende undersøgelse - grundejerdel og tekniske del
  206623/20
 • Kan vi skyde det
  205099/20
 • Fra Realkredit Danmark: Sagsstats på lokalitets nr. 485-00506 og 485-00510 Buchwaldsvej 26, 5690 Tommerup
  204897/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Anmelseskema matr.nr. 267, 662 og 408 Østerende-Ballum, Ballum
  207305/20
 • Fra Nybolig Esbjerg: Vedr. telefonbesked, 561-04115
  207098/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Tingbogsattest matr.nr. 452 matr.nr. 267 Syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  207315/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af klæg på matr.nr. 267 og 662 Østerende-Ballum, Ballum
  207303/20
 • SV: Punkt_Implementering af MR-scanning til akut udredning af apopleksi_20-04-2020 09_45
  206167/20
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  207026/20
 • Fra borger forespørgsel om skovrejsning - Hjordkær
  204965/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Tingbogsattest matr.nr. 408 og 615 matr.nr 267 Syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende-Ballum, Ballum
  207312/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Tingbogsattest matr.nr. 267 Syd, 662, 408, 615 og 452, Østerende Ballum, Ballum
  207306/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, ansøgning om erhvervsmæssig indvinding af klæg på matr.nr. 267 Østerende-Ballum, Ballum
  207300/20
 • Fra kommune - Henvendelse om høring på Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.
  206984/20
 • Fra borger: Beretning vedr tildækket losseplads ved Højervej, Højer
  207296/20
 • Fra Rådgiver, Fotos af udgravning, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  207237/20
 • Fysioterapi - tilføjelse til praksisbetegnelsen
  206224/20
 • udkast til Punkt_Implementering af MR-scanning til akut udredning af apopleksi_v3
  206161/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgningsskema klæg, matr. nr. 267 Syd, 662, 408 Østerende-Ballum, Ballum
  207304/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Tingbogsattest matr. nr 267 Syd, 662, 408, 615 og 452 Østerende Ballum, Ballum
  207309/20
 • Fra Ingeniørne: Henvendelse vedr. Skibetvej 140 A, 7100 Vejle - lokalitet 631-00491
  209424/20
 • Fra borger: Henv, Mørupvej 2, Vandel
  207738/20
 • Fra Esbjerg Kommune: § 8 tilladelse til opstilling af klatrenet, Spangsbjerg Skolen
  207467/20
 • korrigering af referat efter møde i valideringsgruppen i maj 2019 - VS: udbetaling af første tilskud til akkreditering
  210258/20
 • VS: Honorar akkreditering fysioterapeuter efter nævnsmødet den 22.04.2020 - Region Syddanmark - Infobrev_Interessentgrupper_Fys_regionSyd.xlsx
  209493/20
 • korrigering af referat efter møde i valideringsgruppen i maj 2019 - VS: udbetaling af første tilskud til akkreditering - Endelig Aftaletekst 07-09-2018 05.21.docx
  210573/20
 • Fysioterapeut - afmelding af ydernummer
  212720/20
 • Fysioterapi, ændring af kapacitet,
  215161/20
 • Fra Orbicon: Nørregade 90
  214892/20
 • Fysioterapi - ombytning af kapacitet
  215092/20
 • Fra Sweco: Pumpesump kælder
  220000/20
 • Fra Danske Regioner: Sundhedsdirektørmail nr. 14 / 2020 - Svarfrist 01-05-2020
  218671/20
 • Fra Niras: Udkast til rapport for Søndersø Industriområde
  219580/20
 • Fra Rambøll, Anm. om akter ifm. friv. und., 1ro og 1ru Dyrehavegård, Nyborg
  220367/20
 • Fra GLS: Din forsendelse er afhentet (hip@rsyd.dk, GLS bookingnr._ 5021608)
  205081/20
 • Proof of delivery
  206759/20
 • Fra GLS_ Din forsendelse er leveret (hip@rsyd.dk, GLS bookingnr._ 5021608)
  206758/20
 • Proof of pickup
  205082/20
 • Fra Formpipe_ Ekstern disk modtaget
  206757/20
 • 3. Eksempler til databehandleraftaleskabelonens punkt 7.2 - Kopi.docx
  207666/20
 • Oversættelsen fra BLS af dokument
  207665/20

Udgående

 • Til Borger, Kopi af kortbilag m.m., Alslevvej 20, 6715 Esbjerg N
  207324/20
 • Til Esbjerg kommune, Svar på henvendelse, Alslevvej 20, 6715 Esbjerg N
  207311/20
 • Ansøgning til kulturpuljen
  207298/20
 • Ansøgning til kulturpuljen
  207291/20
 • SV: Ansøgning til Region Syddanmarks Kulturpulje - uddybende spørgsmål
  207179/20
 • Til ansøger RÅSTOF Om museumssøgerender
  249748/20
 • Til Realkredit Danmark: Samtale om matrikelændringer for matr.nr. 5, Buchwaldsvej 26, 5690 Tommerup
  206696/20
 • Til Realkredit Danmark: Fremsendelse af kort over matrikulære ændringer for 485-00510 Buchwaldsvej 26, 5690 Tommerup
  206133/20
 • Til Vejle Kommune, RÅSTOF, Orientering om godkendelse af efterbehandling matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl i Vejle Kommune
  205995/20
 • Til COWI: SV: udvidelse af budget, Middelfartvej 126, kommentar til moniteringsrapport
  205901/20
 • SV: Opdatering af d4infonet-test
  205779/20
 • Til Realkredit Danmark: Fremsendelse af materiale for 485-00510 Buchwaldsvej 26, 5690 Tommerup
  205126/20
 • Til kommune og skovdyrkerforening - svar på forespørgsel om skovrejsning
  204896/20
 • Korrespondance m. Rådgiver, Uddybelse af kortlægningsgrundlag, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  207258/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Bjerregårdsvej 2, Jelling.pdf
  204966/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Bjerregårdsvej 2, Jelling.pdf
  204958/20
 • Til borger, V1-kortlægning med bilag, Kirkegade 11, 7182 Bredsten
  205484/20
 • Til lodsejer, RÅSTOF, Klagefrist forlænget på screeningsafgørelsen matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  207046/20
 • Til BRANBJERG HØJSKOLE, V1-afgørelse, Brandbjergvej 12 A, 7300 Jelling
  205506/20
 • Til Biorem: Svar på henvendelse
  206929/20
 • Til Biorem: Genfremsendelse af mail
  206966/20
 • Til Assens Kommune, V1-kortbilag, høring, Fuglekildevej 79, 5690 Tommerup.pdf
  205473/20
 • Til Rådgiver, Svar på indsigelse, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odens SV
  205150/20
 • Til rådgiverne på udbuddet, Region Syddanmarks indledende undersøgelser - Godt nyt om besigtigelser
  205395/20
 • Til kommune - Svar på envendelse på Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.
  206988/20
 • Til Borger, V1-høring, Bjerregårdsvej 2, Jelling.pdf
  204975/20
 • Til Assens Kommune, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Fuglekildevej 79, 5690 Tommerup.pdf
  205475/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Vejlevej 65, 7182 Bredsten.pdf
  205431/20
 • Til Assens Kommune, V1-høring, Fuglekildevej 79, 5690 Tommerup.pdf
  205472/20
 • Til borger, V1-varsel med bilag, Fårupvej 38, 7300 Jelling
  207103/20
 • Til MYDEEDS, V1-afgørelse med bilag, Ryttervangen 11A, 7223 Give.pdf
  206163/20
 • Til virksomhed, V1-kortbilag - afgørelse, Tågelundvej 7, 6040 Egtved.pdf
  204733/20
 • Til borger og Vejen Kommune: Meddelelse af påbud om bortkørsel af jord fra tidligere ikke-erhvervsmæssig råstofgrav., Læborg Kirkevej 21, Vejen
  207351/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Åvænget 25, 7323 Give.pdf
  206061/20
 • Til Ejendomsselskabet Kirjan, V1-afgørelse, Tågelundvej 7, 6040 Egtved.pdf
  204732/20
 • Til Landbrugsgruppen Fyn: Svar på forespørgsel
  204734/20
 • Til Assens Kommune og Rambøll: Regionens bemærkninger til etablering af en membran, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  206887/20
 • TIl DR: Bekræftelse på modtagelse
  209467/20
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. frugtplantage - til vores snak i morgen om forskellige projekter i kanalbyen
  216436/20
 • Til grundejer: Vedrørende markskadeerstatning for etablering af kørevej på matr. nr. 3n Vedby By, Vedby
  219605/20
 • Til Rambøll, vedr Stevneskovvej 39, Svendborg
  281045/20

22. april 2020

Indgående

 • UDKAST: Dagsorden til JAR styregruppemøde 2020-apr-30
  204603/20
 • Referat af styregruppemøde 2019-okt-07
  204604/20
 • faktaark-groen-buspulje.pdf
  212695/20
 • faktaark-klimasamarbejdsaftaler-om-kollektiv-trafik.pdf
  212697/20
 • Referat af projektgruppemøde 2020-apr-16
  204595/20
 • FRA TENGBERG: Referat af projektgruppemøde 2020-apr-16
  204587/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Henv. vedr. Alslevvej 20, 6715 Esbjerg N
  207310/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, tilrettet kortbilag efterbehandlingsplan matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  204505/20
 • FRA KB: Releaseplan
  204570/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Tilsynsrapport, supplerende afgravning 2020 - Faaborgvej 240, Svendborg
  208056/20
 • Fra Svendborg Kommune: Notat om oprensning af miljøuheld samt fund af gammel forurening, Faaborgvej 240, Svendborg
  208053/20
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Første afgravning - Faaborgvej 240, Svendborg
  208055/20
 • Fra Odense Kommune: Supplerende spørgsmål og bemærkninger til §8-ansøgning, Roesskovsvej 28-32, 5200 Odense V
  222458/20
 • Fra DMR: Fremsendelse af historisk materiale, Haugevej 180, 5270 Odense N
  204069/20
 • Fra DMR: Anmodning om historisk materiale lok. nr. 461-05070
  203777/20
 • Fra borger: SPM vedr. oprensning på matr. nr. 38u 5580 Nr. Aaby By
  306130/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Accept af tilpasset oplæg til undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  203298/20
 • VS: C. F. Tietgensvej - byggesag20191077 - ny kontorbygning
  204428/20
 • RE: haster sag:8005735819 og bestilling af servicepakken udvidet support
  205127/20
 • SPAK-NemID tjenesteudbyder udvidet support_Region Syddanmark.pdf
  205129/20
 • Fra rådgiver - dokumentation for data i Geogis
  233203/20
 • Fra indvinder, RÅSTOF, spm om indkomne klager matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  204492/20
 • Fra SWWECO: Præcisering på forespørgsel om materiale, Nørre Havegade 102, Sønderborg
  203655/20
 • Fra Fredericia KOmmune: Kopi af kvitttering på oplæg til sup undersøgelse
  203531/20
 • Fra SWECO: Forespørgsel om materiale, Nørre Havegade 102, Sønderborg
  203646/20
 • Til borger: Svar vedrørende ansøgning om jord/ muldtilførsel, Kræmmerled 3, Gelsted
  203377/20
 • Fra Middelfart Kommune: Resultater fra målerunde 5 og 6, Jernbanegade 2, Middelfart
  204613/20
 • Fra SWECO: Jordhåndteringsplan og §8_Kongebrohuset, Nørre Havnegade, Sønderborg
  203688/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. sagen fra Nørrebrogade 5-7, Fredericia
  204609/20
 • Fra GLS: Ordrebekræftelse
  204478/20
 • Fra Tønder Handelsskole: vedr. Bæredygtighed lokalt og globalt
  234385/20
 • Fra Billund Kommune: Vedr. afgørelse om at der ikke meddeles påbud efter jordforureningsloven, Blåhøjvej 17, 7200 Grindsted
  222738/20
 • Fra projekt: Udsætter alle aktiviteter til 2021 pga. coronakrisen
  227379/20
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnsbrev
  207945/20
 • Fysioterapi, - KD - ændring yderreg..pdf
  215098/20
 • Fra DR: Opføgende spørgsmål til aktindsigt
  209461/20
 • Signeret kontrakt - 0180_001.pdf
  207959/20
 • SV: Udviklingsaftaler til godkendelse til Mit Sygehus
  207488/20
 • Fra Sweco: rapporter, Skovtoft 5, 6300 Gråsten
  208242/20
 • Fra Rådgiver, Indsigelse mod V1-afgørelse, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odens SV
  205123/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Recirkulering af oppumet vand i Kanalbyen.pdf
  216376/20
 • Fra Fredericia Kommune: Tørholdelse i forbindelse med nedlæggelse af udløbsbygværk i Kanalbyen
  216371/20
 • Fra Rambøll: Svar vedr dokumentationsrapport, Kanalbyen, byggefelt 6
  216367/20
 • Fra Fredericia Kommune: Supplerende vedr.tørholdelse i forbindelse med nedlæggelse af udløbsbygværk i Kanalbyen
  216420/20
 • Fra projekt: udmelding om udsættelse til 2021
  216912/20
 • Fysioterapi - TBS - ændring yderreg..pdf
  215165/20
 • Fra Varde Kommune: Varsel om påbud §§40/41l
  220134/20
 • Fra Sweco: VU - Pulje 11 - Gothersgade 47
  219985/20
 • Fra projekt: udmelding om udsættelse pga. coronakrisen
  218282/20
 • Fra Sweco: Vedr. sporgasundersøgelse
  219911/20
 • Fra Sweco: Detaljer og tidsplan for sporgasundersøgelse
  219889/20
 • Fra Niras: Vadhusevej - status
  218932/20
 • Fra Sweco: Økonomiopgørelse 3D-model
  219918/20
 • Netavisen Grindsted: vedr. Udrykningstider i Billund Kommune
  221247/20

Udgående

 • Til Parter, Råstof, Udkast til tillæg inkl bilag 22e Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå.pdf
  276965/20
 • Til Parter, Råstof, Partshøring over udkast til tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på matr.nr. 22e mfl. Sdr. Nærå By, Sdr. Nærå i Faaborg-Midtfyn Kommune af 27. september 2016.
  276962/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse.pdf
  204562/20
 • Til Vejle Kommune, Jordforurening, Åstbyvej 3A, Vandel, lok: 630-81684
  204559/20
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. Høgsbrovej 54, 6760 Ribe - kopi af afgørelse om V1-kortlægning, 571-55011
  204558/20
 • SV: C. F. Tietgensvej - byggesag20191077 - ny kontorbygning
  204439/20
 • Til DMR: Oversigt over analysepakker af pesticider for jord og vand, Brændekildevej 43, 5250 Odense SV
  204129/20
 • Til DMR: Fremsendelse af historisk materiale, Haugevej 180, 5270 Odense N
  204090/20
 • Til DMR: Fremsendelse af historisk materiale, Vibækvej 1, 5250 Odense SV, lok. nr. 461-05070
  203796/20
 • Til LG Dental: Godtgørelse for el-udgift til luftrensere
  203952/20
 • Til Odense Kommune: Regionens tilbagemelding til miljøbeskyttelseslovens § 19, matr.nr. 17cu og 6a Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  203750/20
 • Til Strøjer RÅSTOF Dialog om udvidelse af lergrav
  205464/20
 • Til DMR: SV: Pulje 10: Kommentar til rapport Vandværksvej 9 og 11, Aarup
  203715/20
 • Til D4 vedr. åbne sager til fakturering: 3478, 4647 & 4489
  203628/20
 • Til borger: SVAR på som vedr. oprensning på matr. nr. 38u 5580 Nr. Aaby By
  306134/20
 • Til D4 svar på afregning vedr. ID 3251 og 4599
  203621/20
 • Til borger: Bilag - V2-høring
  203535/20
 • Til borger: Bilag - V2-afgørelsesbrev, UDKAST
  203536/20
 • Til borger: Høring af V2-kortlægning af del af Hedevejen 17, 5932 Humble, matr.nr. 31x, Nordenbro By, Magleby
  203534/20
 • Til Odense Kommune: Overblik over sagsstatus på Pakhusgarden 9, Odense C?
  203324/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, svar om ingen klager matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  204495/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens tilbagemelding på revideret oplæg til geoprobeundersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  202916/20
 • Til firma - Vestergade 60A og 60B, Tønder - Afgørelse - Kortlægning på vidensniveau 1
  202763/20
 • Til Odense Kommune: Forespørgsel om fremsendelse af kopi af miljøtilsynsnotater, Hedelundvej 10, 5270 Odense N
  202612/20
 • Til Nordfyns Kommune: Anmodning om status på påbudssag, Ruevej 20, 5462 Morud
  202491/20
 • til Nordfyns Kommune - regionen accepterer opfyldelse af påbud, Snavevej 2, 5471 Søndersø
  204534/20
 • Til Skydebaneforeningen Danmark - V1-afgørelse - Vingstedvej 25 7182 Bredsten.pdf
  202477/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Diagonalvejen 86, Give.pdf
  203094/20
 • Til Borger: Afgørelse om V1-kortlægning, 571-55011
  204544/20
 • Til Vingsted Centret, V1-afgørelse, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten
  203697/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Bæksgårdvej 8, 7323 Give
  203583/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Bygaden 15, 5800 Nyborg.pdf
  202922/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Vestre Alle 25, 7323 Give.pdf
  203346/20
 • Til Skydebaneforeningen Danmark - V1-kortbilag - afgørelse - Vingstedvej 25 7182 Bredsten.pdf
  202478/20
 • Til Fredericia KOmmune: SV: Lovliggørelse af bygninger
  204065/20
 • Til ansøger: VS: Bårdesøvej, jf. aftale med Ebbe- ny ansøgning
  202593/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Bygaden 14, 5800 Nyborg.pdf
  202920/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Diagonalvejen 86, Give.pdf
  203099/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Vestre Alle 25, 7323 Give.pdf
  203343/20
 • Til Borger, V1-høring, Diagonalvejen 86, Give.pdf
  203102/20
 • til Borger Beskrivelse af forurening og boliguindsats Haderslevvej 5, Vojens.
  204625/20
 • Til GLS_ Kvittering for ordre
  204506/20
 • Til Borger, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Banevænget 22, 5270 Odense N
  204267/20
 • Til GLS: Oplysninger i forbindelse med forsendelse
  204445/20
 • Til SWECO: Svar på forespørgsel om materiale, Nørre Havegade 102, Sønderborg
  203663/20
 • Til DGE, Godkendelse ny KS medarbejder på de indledende undersøger for Region Syddanmark
  205367/20
 • Til Metabolic, Bæredygtig råstofforvaltning i RSyd
  206889/20

21. april 2020

Indgående

 • Pakning af 3.6
  203028/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Undersøgelse af ler som råstof på din ejendom
  282873/20
 • Fra Nymølle, Råstof, SV: Før partshøring af udkast til tillæg i Sdr. Nærå
  282870/20
 • Korrespondance m. Tønder Kommune, Trækker afgørelse tilbage, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  201914/20
 • Fra DMR: Spørgsmål til analyseomfang af pesticider, Brændekildevej 43, 5250 Odense SV
  202110/20
 • Fra D4, Tim: Plan for opdatering af d4infonet-test
  205495/20
 • Fra Tønder Kommune, Tilbagekaldelse af truffet afgørelse, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  201921/20
 • Fra Tønder Kommune, Tilbagekaldelse af truffet afgørelse, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  201920/20
 • RE: Hjemtagning af Acadre data til tiffning og aflevering
  308622/20
 • Fra Niras: Laboratorievalg Udfyldt tildelingsværktøj - Brændevej 2
  240060/20
 • Fra Tønder Kommune: Orientering om sagsstatus på jordforurening, Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster
  199862/20
 • Fra Niras, Råstof, SV: Kunne se du har ringet
  282840/20
 • Faktura: 7713445
  199558/20
 • Fra DK Råstof -ansøgning om ændring af adgangsvej Overkørselstilladelse til Molsgaardvej
  212630/20
 • Bilag_4_Graveplan - revideret vejadgang.pdf
  212631/20
 • Fra DGE, ønsker ny KS medarbejder godkendt på de indledende undersøger for Region Syddanmark
  205349/20
 • VS: Punkt_Implementering af MR-scanning til akut udredning af apopleksi_20-04-2020 09_45
  206175/20
 • Fra projekt: status vedr. projektet i lyset af corona
  216670/20
 • Fra projekt: udmelding om udsættelse til 2021 pga. coronakrisen
  216852/20
 • SV: Lægemidler til brug under vagt - introkurser for nye vagtlæger
  220816/20
 • VS: PRO knæ/hofte
  201279/20
 • Anmodning om aktindsigt
  201450/20
 • Fra SWECO A/S: Vedr. Koldingvej 18, 7100 Vejle - oplæg til revideret moniteringsprogram
  199648/20
 • Fra ejendomsmægler Evald Møller Henvendelse 46842018 Østergade 53 -
  199937/20
 • Sv: Anmodning om aktindsigt
  201331/20
 • Fra borger: Henvendelse om afholdelse af politiske møder
  200486/20
 • fra COWI
  199700/20
 • Fra COWI: Vedr. interview og kontakt
  202485/20
 • Re: Migrer knappen skal kun være for superbrugere
  202520/20
 • Fra Rambøll: Ændret placering af sondering nr. 3 og 4
  201040/20
 • Fra Rambøll: Vedr. GeoProbe pris
  199813/20
 • Fra prokelt "Større trivsel gennem fællesskaber" vedr. svar på spørgsmål
  202849/20
 • Fra DGE: Bilag - Rapport- Aldershvilevej 16-20, Nyborg.pdf
  202676/20
 • Fra DGE: Afsluttende miljøundersøgelse - aldershvilevej 16-20
  202647/20
 • Udfyldt leverandør spørgeskema
  202825/20
 • Udfyldt leverandørspørgeskema
  202907/20
 • Udfyldt leverandørspørgeskema
  202524/20

Udgående

 • Til indvinder og Vejle Kommune, RÅSTOF, Mail med godkendelse af efterbehandling efter råstofgravning matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl i Vejle Kommune
  201621/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, Godkendelse af efterbehandling matr.nr. 8ae Vandel By, Randbøl i Vejle Kommune
  201622/20
 • SV: Oversigt over klinikafdelinger til ekstern klinik i uge 17
  252871/20
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Før partshøring af udkast til tillæg i Sdr. Nærå
  282849/20
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Bilag 1 - Revideret efterbehandlingsplan.pdf
  282850/20
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Bilag 3 - RÅSTOF Tilladelse 2016 Sdr. Nærå.pdf
  282852/20
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Tillæg til råstoftilladelse Sdr. Nærå.docx
  282853/20
 • Til Nymølle Stenindustrier A/S, Råstof, Bilag 2 - Sdr. Nærå - Endelig screeningsafgørelse inkl bilag.pdf
  282851/20
 • Korrespondance m. Tønder Kommune, Praktik v. ændr. af afgørelse, Algade 14b, 6780 Skærbæk
  201306/20
 • Til VSM Contractor A/S: Tilbagemelding på høringssvar, Smedevej 12-14, 5690 Tommerup, matr.nr. 1gø Tallerupgård, Tommerup.
  200815/20
 • Til Svendborg Kommune: Orientering om kortlægningsvurdering, Flyvervej 35, 5700 Svendborg
  200591/20
 • Til Boirger, Orientering om igangsætning af afgravning.pdf
  200569/20
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse af forurening.pdf
  200555/20
 • Til Svendborg Kommune: Høring af V2-kortlægning af del af Flyvervej 35, 5700 Svendborg, matr.nr. 19t Stammelse By, Landet
  200553/20
 • Til Svendborg Kommune: Bilag - V2-afgørelse, udkast
  200556/20
 • Til Svendborg Kommune: Bilag - V2-høring
  200554/20
 • SV: Oversigt over klinikafdelinger til ekstern klinik i uge 17
  252869/20
 • SV: Oversigt over klinikafdelinger til ekstern klinik i uge 17
  252870/20
 • Til borger: Bilag - V2-kortlægningsbrev
  199819/20
 • Til borger: V2-kortlægning af nyt delareal, Sanderumvej 174, 5220 Odense SV, matr.nr. 42b Sanderum By, Sanderum
  199818/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag
  199820/20
 • Til Odense Kommune: Regionens tilbagemelding på supplerende undersøgelser, Sanderumvej 174, Odense.
  199508/20
 • Til Niras, Råstof, Re: Kunne se du har ringet
  282842/20
 • Til Rambøll, Råstof, Re: Sekær-Terpling, lerkortlægning
  282834/20
 • SV: Sønderborg Jernbane apoteks oplevelser mht Positivlisten
  220808/20
 • til projekthaver
  200979/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  199960/20
 • Til Varde Kommune: Bemærkninger til teknisk notat
  202333/20
 • TIl borger - V2-afgørelse, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby.pdf
  199864/20
 • Til Borger, V1-høring, Engmarksvej 26, Vejle.pdf
  199420/20
 • til Ejendomsmægler Evald Møller Svar på henvendelse - Østergade 53 -
  200114/20
 • Til Borger, V2-høring med bilag, Alsgade 71, Sønderborg.pdf
  202343/20
 • Til virksomhed, V1-høring med bilag, Steen Blicher Vej 0, 7182 Bredsten.pdf
  201032/20
 • Til borger, V2-kortbilag, Kærvangen 5, 5500 Middelfart.pdf
  200757/20
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Engmarksvej 26, Vejle.pdf
  199417/20
 • Til Odense Kommune: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  201177/20
 • TIl borger - rapport for indledende undersøgelse, Kærvangen 5, 5500 Middelfart Grundejer_del.pdf
  200771/20
 • Til kommunen - Orientering om chrom(VI)-grundvandsforureningen og V2-varsel på Åbenråvej 147 A-C, 6780 Skærbæk
  200923/20
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bæksgårdvej 10, 7323 Give
  200709/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  200929/20
 • Til Jesper Seistrup Invest ApS, V1-kortbilag, høring, Vædegårdsvej 8, 5690 Tommerup.pdf
  201585/20
 • Til virksomhed - UDKAST til V2-kortbilag Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk.pdf
  200770/20
 • Til praksis:åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  199440/20
 • til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. maj 2020
  201166/20
 • TIl borger: Svar vedr boligundersøgelse på Nr. Hostrupvej 15, Rødekro
  199795/20
 • Til B K Service A/S, V1 afgørelse med kortbilag.pdf
  201793/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  199396/20
 • Til Odense Kommune. Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  201138/20
 • Til virksomhed - V2-høring Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk.pdf
  200750/20
 • Til Jesper Seistrup Invest ApS, V1-høring, Vædegårdsvej 8, 5690 Tommerup.pdf
  201583/20
 • Til virksomhed - UDKAST til Boligerklæring Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk.pdf
  200779/20
 • Til Middelfart kommune - til orientering, V2-kortlægning med F2-nuancering, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby
  199942/20
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  199340/20
 • Til SØNDERBORG BOLIG OG ERHVERVSUDLEJNING, Alsgade 73 kortlægges ikke inkl. bilag.pdf
  202336/20
 • Til TB Ejendomme, V1-høring med bilag, Tørskindvej 24-26, 7183 Randbøl.pdf
  202113/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  199946/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Engmarksvej 26, Vejle.pdf
  199410/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt
  200900/20
 • Til Milo Invest, Afgørelse med bilag om at Alsgade 69 ikke kortlægges.pdf
  202334/20
 • Til virksomhed - Bilag til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk.pdf
  200759/20
 • Til Fredericia Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  199403/20
 • Til praksis: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  199334/20
 • SV: Anmodning om aktindsigt - Antal ydelser pr. 1.000 sikrede - Region Syddanmark 2010-19.xlsx
  200910/20
 • Til Varde Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  199443/20
 • Til projekt: forespørgsel om projektbudget er revideret
  201118/20
 • TIl Middelfart kommune - torientering, V2-kortlægning. Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  200846/20
 • Til borger - V2-afgørelse, Kærvangen 5, 5500 Middelfart.pdf
  200751/20
 • Til Jesper Seistrup Invest ApS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Vædegårdsvej 8, 5690 Tommerup.pdf
  201575/20
 • Bekræftelse på modtagelse af leverandørspørgeskema
  202890/20
 • Til Rambøll: Spm. vedr. rapportudkast
  304164/20

20. april 2020

Indgående

 • Fra Esbjerg Kommune, § 19-till. t. mellemdepot, Gammelby Ringvej 1, 6700 Esbjerg
  199239/20
 • Fra Esbjerg Kommune, § 19-till. t. mellemdepot, Gammelby Ringvej 1, 6700 Esbjerg
  199238/20
 • Fra Orbicon: Skovvej 22 - analyseresultater og porevandsprøver
  211236/20
 • Fra COWI: Afsluttende undersøgelsesnotat. Vesterbro 28, Odense
  200915/20
 • Fra MOE A/S: Forespørgsel om kortlægningsgrundlag, Havnegade 120, 5000 Odense C
  198759/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fremsendelse af revideret udkast (v3) til rådgiver, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  198308/20
 • Fra Rambøll - Referat af møde d. 13/3-2020 - Himmark Strand
  232760/20
 • RE: Råstof system skal opgraderes til 3.5
  199116/20
 • Ansøgning, sprog og samskabelse
  312768/20
 • Ansøgning_Vejen Gymnasium og HF_Sprog og Samskabelse_vesion 20.4..docx
  312769/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding til rådgiver ang. indeklimamålinger, Odensevej 45, 5750 Ringe
  198293/20
 • Fra MOE: SV: 1 års gennemgang - Møllegade 51, Sønderborg
  197566/20
 • Fra Kommunen - status vedr. retablering jf. bemærkninger fra nabo
  232752/20
 • Fra Orbicon: SV: Møllegade 36, Sønderborg
  197514/20
 • Mødeindkaldelse.pdf
  202484/20
 • Dagsorden og bilag til 5. møde i Regionsudvalget 27. april 2020
  202482/20
 • Regionsvejledning_version1_20042020.pdf
  202483/20
 • SV: TEst af nyeste tilretninger inden release
  198630/20
 • SV: Til afklaring vedr. PRO hjerte
  197402/20
 • SV: Til afklaring vedr. PRO hjerte
  197408/20
 • Fra NIRAS, modtaget den tekniske rapport vedr. Alsgade 71, Sønderborg.pdf
  198889/20
 • Fra DGE- Svar vedr. Tilbud om opgaven "Gennemgang af 35 gamle renseriundersøgelser fra tidligere Fyns Amt" på baggrund af aftalen om ressourcepersoner
  197600/20
 • Fra DMR: Aktindsigt Hørup Byghade 19a, 6470 Sydals. Matrikel 706, Hørup
  198798/20
 • Fra Rambøll: Anmeldelse af GeoProbe sonderinger
  198419/20
 • Fra DGE - Erklæring i forbindelse med adgang til Region Syddanmarks systemer og databaser - underskrevet.pdf
  197953/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk - Teknisk rapport.pdf
  200651/20
 • Til Kudsk & Nissum: Aftale vedr tilsyn ang. dispensation på modtagelse af jord mat. 179og789 Skrydstrup
  198192/20
 • Fra DGE - Underskrevet Allonge vedr. renserigennemgang Pulje 5 del 2..pdf
  197614/20
 • Til Sønderborg Kommune: Dialog vedr dokumentation for undersøgesler på Gildbrovej
  198872/20
 • Ansøgning
  199945/20
 • SV: Til afklaring vedr. PRO hjerte
  197417/20
 • Fra Kudsk & Nissum: Forespørgsel vedr dispensation til modtagelse af jord mat. 179og789 Skrydstrup
  198167/20
 • Fra grundejer: Supplerende høringssvar, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  201095/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup.pdf
  199426/20
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Åbenråvej 147, 6780 Skærbæk - Grundejerdel.pdf
  200741/20
 • Fra Varde Kommune: §8 tilladelse
  200605/20
 • Fra Varde Kommune: Teknisk redegørelse-
  202332/20
 • Fra NIRAS: Opmåling areal ifm. erstatning afgrødetab
  199455/20
 • Fra borger: Kvittering for modtagelse, Aabenraavej 32, Krusaa
  197414/20
 • Til Sønderborg Kommune: Dialog ,med kommunen vedr poreluft, Grundtvigsparken, Sønderborg
  199113/20
 • Beslutningsreferat fra møde 20.4 vedr. PRO-hofte/knæ
  198749/20
 • Fra COWI: Status for JAR og kvittering for modtagelse, V2-kortlægning af forsvarsarealer
  198048/20
 • Entreprisekontrakt - Jord og Kloak - Ronæs Entreprenør og Anlægsgartner
  203604/20
 • Fra Tietgen: vedr. Den digitale podcast
  242332/20
 • Frigivelse af Release 20.1.0
  203626/20
 • Fra rådgiver: Storegade 52, 6800 Varde, Teknisk del.pdf
  209468/20
 • Fra rådgiver: Storegade 52, 6800 Varde, grundejerrapport.pdf
  209458/20
 • Fra rådgiver: Storegade 52, 6800 Varde, nabo grundejerrapport.pdf
  209463/20
 • Fra Niras: Revideret budget/økonomioversigt - Søndersø Industriområde
  219600/20
 • Fra projekt: Status på projekt i lyset af corona-krisen
  216597/20

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup
  199431/20
 • Til REMA Butiksudvikling A/S: Høring af V2-kortlægning af del af Vestergade 100, 5700 Svendborg, matr.nr. 54c, Sørup, Svendborg Jorder
  198946/20
 • Til REMA Butiksudvikling A/S: Bilag - V2-afgørelsesbrev, UDKAST
  198948/20
 • Til REMA Butiksudvikling A/S: Bilag - V2-høring
  198947/20
 • Til ansøger RÅSTOF Om ikke : Godkende efterbehandlingen
  236859/20
 • Til kommunen - Kopi af breve vedr. kortlægning efter Jordforureningsloven - 523-05724
  233201/20
 • Til MOE A/S: Bilag - V1V2-kortlægningsbrev
  198766/20
 • Til MOE A/S: Fremsendelse af materiale om kortlægningsgrundlag, Havnegade 120, 5000 Odense C
  198765/20
 • Til MOE A/S: Bilag - 18964990_Autoscannet sag_001 0001
  198769/20
 • Til MOE A/S: Bilag - 18964991_Autoscannet sag_002 0002
  198767/20
 • Til Praksis - Åbning for gruppe 1-sikrede patient
  198734/20
 • Til kommunen - Kopi af brev - bliver ikke kortlagt efter Jordforureningsloven
  233194/20
 • Til kommunen - En del af kommunens areal bliver ikke kortlagt efter Jordforureningsloven
  233193/20
 • Til parter, RÅSTOF, Mail med høring over udkast til tillæg til råstoftilladelse matr.nr 474 Uge Ejerlav, Uge
  198797/20
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, UDKAST til tillæg til tilladelse 474 Uge Ejerlav, Uge.pdf
  198790/20
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, Følgebrev til udkast tillæg til tilladelse 474 Uge Ejerlav Uge.pdf
  198791/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med høring over udkast til tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  198788/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Supplerende kortbilag til høring af V1-kortlægning af del af Mosevænget 19, 5270 Odense N, matr.nr. 3b og 3r Anderup By, Lumby
  198279/20
 • Til Miljø-Bo A/S: Bilag - Historiske ortofoto
  198280/20
 • Til indvinder, RÅSTOF, tilsynsafgørelse underordnet betydning matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  199087/20
 • Til GARTNERIET ROSBORG-BELLINGE A/: Bilag - V1-afgørelse
  197757/20
 • Til GARTNERIET ROSBORG-BELLINGE A/: V1-kortlægning af Brændekildevej 43, 5250 Odense SV, matr.nr. 13fm Bellinge By m.fl.
  197755/20
 • Til GARTNERIET ROSBORG-BELLINGE A/: Bilag - Kortbilag
  197752/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: § 8-høringssvar til udkast til tilladelse til bygge- og anlægsarbejder, Værkmestervej 4, 5600 Faaborg
  197671/20
 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. graverender og navngivning af vandprøver
  233032/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET HØJGAARDSVEJ 6-8: V2-kortlægning af del af Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe, matr.nr. 2ac Sødinge By, Ringe
  197588/20
 • EJENDOMSSELSKABET HØJGAARDSVEJ 6-8: Bilag - Kortbilag
  197590/20
 • Til EJENDOMSSELSKABET HØJGAARDSVEJ 6-8: Bilag - V2-kortlægningsbrev
  197589/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens høringssvar til revideret udkast til § 8-tilladelse, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  197432/20
 • Til Tønder Kommune, Kvittering for modtagelse og anm. om færdigmelding, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  197203/20
 • Til DMR: Svar på aktindsigt Hørup Byghade 19a, 6470 Sydals. Matrikel 706, Hørup
  198833/20
 • Til Borger, Kortbilag, Gl. Darumvej 23, 6740 Bramming.pdf.PDF
  198150/20
 • Til praksis: åben for tilgang af gr. 1-sikrede
  198051/20
 • Til Vandel Efterskole, V1-høring, Grindstedvej 37A, Randbøl.dotm.pdf
  197257/20
 • Til Vandel Efterskole, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Grindstedvej 37A, Randbøl.pdf
  197254/20
 • Til Esbjerg Kommune + SKAT, Orientering om endelig V2-kortlægning, Gl. Darumvej 23, 6740 Bramming
  198148/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Kulsøvej 17, Give.pdf
  197624/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  197635/20
 • Til COWI: Vedr. ejerforhold og kontaktperson mv
  198770/20
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  197637/20
 • Til Vandel Efterskole, Kortbilag til V1-høring, Grindstedvej 37A, Randbøl.pdf
  197248/20
 • Til Billund Kommune: praksis åben for tilgang af gruppe 1-sikrede
  198057/20
 • Til praksis:åben for tilgang af gruppe 1-sikrede
  198983/20
 • Til Varde KOmmune: Bem. til § tilladelse
  198550/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bæksgårdvej 13, Give.pdf
  197784/20
 • Til Esbjerg Kommune: § 8a høringssvar til udkast til § 8 tilladelse til etablering af klatrenet på legeplads ved Spangsbjerg skolen, lok. 561-00205
  198743/20
 • TIl Sønderborg Kommune: Svar på matrikelændringer, matr. 350 Svenstrup, Sønderborg, Gildbrovej 10A, 6430
  199089/20
 • Til Fredericia Kommune: praksis åbnes for tilgang af gr. 1-sikrede
  198986/20
 • Til Borger, Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, Gl. Darumvej 23, 6740 Bramming.pdf
  198149/20
 • Til Cowi: Hvenetved - status
  197766/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Bæksgårdsvej 13, Give.pdf
  197778/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Til orientering vedr. høringssvar fra grundejer vedr. V2-kortlægning, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  197879/20
 • Til Borger, V1-afgørelse, Kulsøvej 17, Give.pdf
  197628/20
 • Til EDC: 20036 Bystævnet 41, 5474 Veflinge
  197647/20
 • Til COWI: Forslag til skabelon, V2-kortlægning af forsvarsarealer
  197657/20
 • Til grundejer - Udgår inden kortlægning efter undersøgelse - matr. nr. 509.pdf
  233138/20
 • Til grundejer - V2-høring - matr. nr. 341
  233174/20
 • Til grundejer - Udgår inden kortlægning efter undersøgelse - matr. nr. 466, 718, 7000i.pdf
  233152/20
 • Til grundejer - bilag til Udgår inden kortlægning efter undersøgelse - Kortbilag.pdf
  233165/20
 • Til grundejer - bilag til V2 høring - Udkast til V2-kortlægning - matr. nr. 341.pdf
  233183/20
 • Til grundejer - Bilag til V2-høring - matr. nr. 669 - Udkast til V2-kortlægning - matr. nr. 669.pdf
  233191/20
 • Til grundejer - V2-høring - matr. nr. 669
  233190/20
 • Til grundejer - Bilag til Udgår inden kortlægning efter undersøgelse - Kortbilag.pdf
  233145/20
 • fra projekthaver
  198194/20

19. april 2020

Indgående

 • Fra borger: Skælsten
  197146/20
 • SV: Bestyrelse rundsendelse / Vorstand Umlauf
  293322/20
 • Fra WT: DO & materiale til styregruppemøde 20/ 4
  224482/20
 • Fra Borger: Vedr. tangevej 15 - frivilli tiltag
  213875/20
 • Fra Sweco: Dejrupvej foreløbig rapport
  219926/20

Udgående

 • Til Orbicon: Møllegade 36, Sønderborg
  197148/20
 • Til borger: SV: Skælsten
  197147/20

18. april 2020

Indgående

 • Fra VSM Contractor A/S: Høringssvar til kortlægning af Smedevej 12 og 14, 5690 Tommerup
  198321/20

17. april 2020

Indgående

 • Fra Danfoss - kopi af mail fra Danfoss til kommunen vedr. bemærkninger fra nabo
  232748/20
 • Fra Naturstyrelsen - spørgsmål vedr. myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  218047/20
 • Fra Aabenraa Kommune, §8-tilladelse til etablering af brovægt, Varnæsvej 1, 6200 Aabenraa
  197285/20
 • Fra DMR: Forespørgelse vedr. status på Vesterbro 28-32
  203733/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om opdateret rapport og vurdering heraf, Odensevej 45, 5750 Ringe
  194624/20
 • Fra Welfare Tech: best. møde 22. april 2020 - mail 4
  195634/20
 • Fra Welfare Tech: best. møde 22. april 2020 - mail 3
  195629/20
 • Fra DMR: KS-udtalelse fra Agrolab vedr. vandprøve fra boring B7, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  195829/20
 • Fra Welfare Tech: best. møde 22. april 2020 - mail 1
  195596/20
 • Fra Fredericia Kommune: Samlede bilag til dok.rap (vers.3)_bf 50A_50B og 50A-Øst vers3_Owncloud-version.pdf
  196026/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Undersøgelsespåbud fase 2, Amerikavej 21, 6700 Esbjerg
  197805/20
 • fra fredericia kommune : Jernbanegade 4, Fredericia - Jernbanegade4Fredericia_Layout2.pdf
  197270/20
 • Fra Praksis - Meddelelse om nyt tlf nr
  198652/20
 • Fra ansøger: orientering om udsættelse pga. corona
  199054/20
 • fra fredericia kommune : Jernbanegade 4, Fredericia - Bofa 301 Elevator.docx
  197272/20
 • fra fredericia kommune: Jernbanegade 4, Fredericia - Copy of Bofa 301 Elevator.xlsx
  197274/20
 • Fra Esbjerg Kommune, Undersøgelsespåbud fase 2, Amerikavej 21, 6700 Esbjerg.pdf
  197806/20
 • fra Varde kommune: supplerende oplysninger - kræver dette en § 8-tilladelse - Ringkøbingvej 30, 6800 Varde - Amtets e-arkiv - Ringkøbingvej 30.pdf
  200327/20
 • fra Varde kommune : supplerende oplysninger - kræver dette en § 8-tilladelse - Ringkøbingvej 30, 6800 Varde
  200320/20
 • fra Varde kommune: supplerende oplysninger - kræver dette en § 8-tilladelse - Ringkøbingvej 30, 6800 Varde - weblageret - byggetilladelse 1991 Frisvadvej 35.pdf
  200336/20
 • fra Varde kommune: supplerende oplysninger - kræver dette en § 8-tilladelse - Ringkøbingvej 30, 6800 Varde - Ringkøbingvej 30 - BBR.PDF
  200332/20
 • Fra projekt "Succesfulde overgange i FGU-uddannelsen" vedr. svar på spørgsmål.
  202089/20
 • Fra Fredericia Kommune: Nørrebrogade 5-7, Fredericia, §8 sag, fremsendelse af ansøgningsmateriale
  199535/20
 • Fra Fredericia Kommune: Kvittering for tilbagemelding vedr. Nørrebrogade 5-7, Fredericia, §8 sag
  199579/20
 • Fra Welfare Tech: best. møde 22. april 2020 - mail 5
  195639/20
 • Fysioterapeut - ændring af CVR nr
  196593/20
 • Fra Metabolic, Fra Metabolic, Samarbejde om bæredygtig råstofforvaltning
  203959/20
 • Fra Odense KOmmune: Afslutning af sag om §8-tilladelse til tilbygning
  204414/20
 • Fra DTU: Kvittering for modtagelse af analyseresultater
  304150/20
 • Fra Rambøll: Fakturaoversigt fabriksgrunden / spm. vedr. udkast til rapport
  304149/20
 • Fra Niras: Vedr. markeringspæle ved boringer
  219595/20
 • Fra Miljøteknik A/S: Vedr. Undersøgelsesoplæg til kommentering og endelig godkendelse. Strandvejen 238, 5500 Middelfart mm. Lokalitetsnr. 445-04007
  217592/20
 • fra fredericia kommune : Jernbanegade 4, Fredericia - Bofa 301 Elevator.docx
  208345/20
 • fra fredericia kommune: NY sag: Jernbanegade 4, 7000 Fredericia
  208337/20
 • Implementering af MR-skanning til akut udredning af apoplexi med kommentarer fra OUH.docx
  206182/20
 • SV: Punkt_Implementering af MR-scanning til akut udredning af apopleksi_07-04-2020 16_08
  206178/20
 • fra fredericia kommune : Jernbanegade 4, Fredericia - Jernbanegade4Fredericia_Layout2.pdf
  208344/20
 • fra fredericia kommune: Jernbanegade 4, Fredericia - Copy of Bofa 301 Elevator.xlsx
  208347/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar vedr. afgravning af forurenet jord, Egebjerg, 5863 Ferritslev
  226944/20

Udgående

 • Til skatteankestyrelsen: Svar FORSP - Etape 3 - Mail 2 af 2, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  197062/20
 • Ikke-navngivet.msg
  197063/20
 • Til skatteankestyrelsen: Svar FORSP - Etape 3 - Mail 1 af 2, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  197061/20
 • Til skatteankestyrelsen: Svar FORSP - Etape 2 - Mail 3 af 3, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  197039/20
 • Til skatteankestyrelsen: Svar FORSP - Etape 2 - Mail 2 af 3, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  197036/20
 • Til skatteankestyrelsen: Svar FORSP - Etape 2 - Mail 1 af 3, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  197032/20
 • Til skatteankestyrelsen: Svar FORSP - Etape 1 - Mail 2 af 2, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  197010/20
 • Til skatteankestyrelsen: Svar FORSP - Etape 1 - Mail 1 af 2, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  197008/20
 • Til skatteankestyrelsen: Svar FORSP - Diverse mails, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  196976/20
 • Til skatteankestyrelsen: Svar FORSP - Kortlægningsbreve for matr.nr. 4668a, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  196958/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Vejlevej 81, 6000 Kolding.pdf
  196954/20
 • Til Kolding Kommune, V2-varsling, Vejlevej 81, 6000 Kolding
  196952/20
 • Til Virksomhed, Høringsbrev, Vejlevej 81, 6000 Kolding.pdf
  196953/20
 • Til borger: En del af Ellerup Bygade 6, 5892 Gudbjerg Sydfyn, matr.nr. 37d Ellerup By, Gudbjerg udgår af kortlægningen.
  196832/20
 • Til borger: Kortbilag, udgår af kortlægningen
  196834/20
 • Til borger: Udgår af kortlægningen
  196833/20
 • Til Svendborg Kommune: Bilag - V2-høring med bilag
  196821/20
 • Til Svendborg Kommune: Regionens kommentarer til oprensning og V2-kortlægning af del af restforurening, Ellerup Bygade 6, 5892 Gudbjerg, Lok.nr. 479-81104
  196822/20
 • Til organisationer, RÅSTO, Mail med screeningsafgørelse matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge i Aabenraa Kommune
  196302/20
 • OM supplerende undersøgelsesnotat fra COWI - lok.nr. 473-00502.PDF
  196287/20
 • Totaludskrift lok.nr. 473-00797.pdf
  196286/20
 • Brev fra 2008 om udgået af kortlægningen - lok.nr. 473-00502.DOC
  196295/20
 • OM supplerende undersøgelsesnotat fra COWI - lok.nr. 473-00502.PDF
  196296/20
 • Svar på henvendelse om jordforurening - Tværgade 11 5750 Ringe
  196285/20
 • Svar på henvendelse om jordforurening - Tværgade 11 5750 Ringe
  196294/20
 • Totaludskrift lok.nr. 473-00797.pdf
  196293/20
 • Brev fra 2008 om udgået af kortlægningen - lok.nr. 473-00502.DOC
  196288/20
 • Til kommunen - Kopi af brev til virksomhed - vedr. høring af V2 - ændret indsats over for overfladevand
  196280/20
 • Til virksomhed - Bilag til V2-høring - Udkast til ny V2 kortlægning - ændret indsats.pdf
  196277/20
 • Til virksomhed - V2-høring.pdf
  196275/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med screeningsafgørelse matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  196297/20
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med screeningsafgørelse matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  196255/20
 • Til ansøger, parter, myndigheder, organisationer, RÅSTOF, Følgebrev til screeningsafgørelse.pdf
  196256/20
 • Til ansøger, myndigheder, organisationer, parter, Screeningsafgørelse inkl. skema matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  196258/20
 • Gejsingvej 42 Gejsing 6600 Vejen - udgået før kortlægning.msg
  196096/20
 • Svar på henvendelse om jordforurening - lok. 575-42001
  196095/20
 • Totaludskrift lok.nr. 575-42001.pdf
  196097/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens tilbagemelding på revideret rapport for indeklima, Odensevej 45, 5750 Ringe
  195909/20
 • Til Assens Kommune: Regionens kortlægningsvurdering af undersøgelsesrapport for områdefornyelse Tommerup St.
  195630/20
 • Til Assens Kommune: Regionens kortlægningsvurdering af undersøgelsesrapport for områdefornyelse Tommerup St.
  195632/20
 • Til TOMMERUP EJENDOMSTRADING A/S: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST
  195610/20
 • Til TOMMERUP EJENDOMSTRADING A/S: Høring af V1-kortlægning af Smedevej 13A-N, 5690 Tommerup, matr.nr. 1ce Tallerupgård, Tommerup
  195609/20
 • Til TOMMERUP EJENDOMSTRADING A/S: Bilag - V1-høring
  195611/20
 • V1V2-høring, Pleje og seniorboliger ApS
  195267/20
 • Til Pleje- og Seniorboliger ApS: Høring af V1V2-kortlægning af Buchwaldsvej 26 m.fl., 5690 Tommerup, matr.nr. 1b, 1gs, 1gu, 1gv, 1gx og 1gy Tallerupgård, Tommerup
  195265/20
 • V1V2-afgørelse, UDKAST, Pleje og seniorboliger ApS
  195266/20
 • Til DMR: Svar på forespørgelse vedr. status på Vesterbro 28-32
  203736/20
 • V1V2-høring, matr 1gæ, VSM Contractors
  195269/20
 • V1V2-afgørelse, UDKAST, matr 1gæ, VSM Contractors
  195270/20
 • 485-00510_Ind_UND_Sept 1997.pdf
  195271/20
 • Til VSM Contractors: Høring af V1V2-kortlægning af Smedevej 12 og 14, 5690 Tommerup, matr.nr. 1gæ Tallerupgård, Tommerup
  195268/20
 • Til borger: Bilag - V1-høring, matr 1gz
  195274/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  195275/20
 • Til borger: Høring af V1-kortlægning af Smedevej 6, 5690 Tommerup, matr.nr. 1gz Tallerupgård, Tommerup
  195272/20
 • Til borger: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST, matr 1gz
  195273/20
 • Til Sydbank - Frigivelse af sikkerhedsstillelse - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup, Vejen Kommune
  195296/20
 • Sikkerhedsstillelse, Terpling matr.nr. 3k - frigivet.pdf
  195298/20
 • Til COWI: Nye undersøgelser, Kær Vestermark, Sønderborg
  197015/20
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af matr. nr. 9f og 9r Ejby By, Ejby - V2-kortlægning af en del af matriklerne
  196988/20
 • Til Engsig Madsen Ejendomme ApS, V1-afgørelse med bilag, Bæksgårdvej 14, 7323 Give.
  194836/20
 • til Borger Afgørelse om at ejendommen Vingårdsvej 15, 5600 Faaborg udgår af kortlægning -
  196485/20
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune og SKAT: Vedr. en del af Brændegårdsvej 7, 5600 Faaborg, matr. nr. 3a Nybo By, Brahetrolleborg - V1-kortlægning
  196396/20
 • til Borger bilag Rapport - 430-81636 Vingårdsvej 15, faaborg - Videregående undersøgelse Endelig, inkl bilag.pdf
  196488/20
 • Til J. Boesenbæk Holding ApS, V1-afgørelse med bilag, Bæksgårdvej 6, 7223 Give
  195141/20
 • Til Medie: Besvarelse af spørgsmål om udgifter
  197006/20
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af vejmatr. nr. 7000b Gamborg By, Gamborg - en del V2-kortlægges
  196777/20
 • Til Kolding Kommune: Vedr. Bjerndrupgårdvej 29, 6070 Christiansfeld, Høring - del af din grund er forurenet, 621-82004
  196579/20
 • Til COWI: Vedrørende oprettelse af konsulent, V2-kortlægning af Forsvarets arealer
  197014/20
 • Til Skarehus DK AS, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst.pdf
  195136/20
 • Til Skarehus DK AS, V1-kortbilag, høring, Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst.pdf
  195134/20
 • Til Fredericia Kommune: Bem til ansøgning om §8 tilladelse
  195564/20
 • Til Borger: Høring - del af din grund er forurenet, 621-82004
  196545/20
 • Til borger: Svar vedr jordforurening, matr 374 Holbøl By, Holbøl
  196923/20
 • Til Odense Kommune, V1-varsling, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  195556/20
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af matr. nr. 9f og 9r Ejby By, Ejby
  196965/20
 • Til Middelfart Kommune, grundejer: V2-afgørelse for en del af matr. nr. 7000b Gamborg By, Gamborg
  196698/20
 • Til Aabenraa Kommune: §8-høringssvar for Varnæsvej 1, 6200 Aabenraa, matr. 102, Stubbæk, Ensted, lok. nr. 545-30029
  195816/20
 • Til grundejer: V1-afgørelse, en del af Brændegårdsvej 7, 5600 Faaborg
  196328/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlagte areal, lok. 431-04009
  196340/20
 • til Borger Afgørelse om at ejendommen Vingårdsvej 15, 5600 Faaborg udgår af kortlægning ihht Jordforureningsloven
  196479/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Haugstrupvej 4, 7173 Vonge.pdf
  195340/20
 • Fra Sweco: Oplæg beskrivelse sporgasundersøgelse
  200132/20
 • Til Fredericia Kommune: Tilbagemelding vedr. Nørrebrogade 5-7, Fredericia, §8 sag
  199571/20
 • Fra Region Syddanmark - Tilbud om opgaven "Gennemgang af 35 gamle renseriundersøgelser fra tidligere Fyns Amt" på baggrund af aftalen om ressourcepersoner
  197585/20
 • Til Skarehus DK AS, V1-høring, Horsensvej 580, 7120 Vejle Øst.pdf
  195137/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Haugstrupvej 4, 7173 Vonge.pdf
  195335/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V2-kortlagt areal, lok. 410-81298
  196970/20
 • Til DR: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  195301/20
 • Til Middelfart Kommune, grundejer: Kortbilag, V2-kortlagte areal, lok. 410-81067
  196715/20
 • Til Borger: Svar på henvendelse
  197033/20
 • Til grundejer: Regionens svar på grundejers høringsvar til V2-kortlægning af ejendommen, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  196138/20
 • Til projektet: Svar fra SL vedr. aflysning og hendes deltagelse
  201333/20
 • Mail til leverandør: Audit på databehandleraftaler for Plan2Learn samt Plan2Learn ANT - Region Syddanmark
  196806/20
 • Til DR: Anmodning om præcisering af henvendelse
  227567/20
 • Til borger: Orientering om udbud, Kelstrup Strandvænge 3, Haderslev
  250987/20
 • Til borger: Orientering om udbud, Nørrebyvej 2, Rødding
  250970/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Vejlevej 81, 6000 Kolding
  196629/20
 • Til Virksomhed, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense Sv
  194760/20
 • Til Virksomhed2, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  195096/20

16. april 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommun: Kopi af § 19-ansøgning mm, matr.nr. 17cu og 6a, Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  203561/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Revideret udkast til § 8-tilladelse, Højgårdsvej 6-8, 5750 Ringe
  194631/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Sekær-Terpling, lerkortlægning
  282830/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Sekær_Boringer.jpg
  282829/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Terpling_Boringer.jpg
  282828/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Boring_Terpling_8.jpg
  282827/20
 • Fra Rambøll, Råstof, RE: Kortlægning af teglværksler mellem Holsted og Glejbjerg
  282826/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Boring_Terpling_8.jpg
  282825/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Undersøgelse af ler som råstof på din ejendom
  282824/20
 • Fra Niras: svar på kommentarer til forslag - supplerende, Brændevej 2
  240056/20
 • Strø -tanke
  194149/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om kommende revideret UDKAST til §8 tilladelse for nyt varmeværk på Højgårdsvej 6-8
  194629/20
 • Fra Suez: Præsentation og opsummering fra møde den 16. april 2020
  196820/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 1 - Vurdering
  194620/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag 2 - Ansøgning
  194618/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - UDKAST til §8 tilladelse
  194619/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Høring af regionen om §8 til projekt på lok.nr. 430-81640, Værkmestervej 4, 5600 Faaborg
  194617/20
 • Fra iras: Forslag - supplerende, Brændevej 2
  240038/20
 • Fra Danfoss - Status
  232737/20
 • ”Migrerings- og Tilslutningsaftale Digital Post løsningen” underskrevet af Region Syddanmark. 546438
  196667/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Boring_Terpling_8.jpg
  282823/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Sekær-Terpling, lerkortlægning
  282822/20
 • Fra Skatteankestyrelsen: Spm. ang. kortlægningsafgørelse gælder matrnr 4668a, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  196910/20
 • Fra MST, RÅSTOF, kvittering og ingen bemærkninger matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby i Svendborg Kommune
  201994/20
 • Fra kommunen - kopi af notat vedr. hudoptag
  232733/20
 • Fra Skatteankestyrelsen: FORSP - Materiale vedr. jordforurening, Grundtvigsparken, Grundtvigsparken 1, 6400 Sønderborg
  195668/20
 • Fra DGE: Bilag - Dokumentationsnotat - Odensevej 45, Ringe
  194623/20
 • Fra DGE: Opdateret dokumentationsrapport af indeklimamålinger, Odensevej 45, 5750 Ringe
  194621/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Grønnegyden 9, 5270 Odense N.pdf
  194775/20
 • fra Vejle kommune : Oplæg til ændring af monitering på Danmarksgade 1, Vejle - 2020-0836 - 2020-04-15 Notat vedr. vilkår i §8-tilladelse, Danmarksgade 1.pdf
  195124/20
 • Fra mst: Påbud om oprensning af jordforurening FDO-2010-03 og 88MOV043 på FDO J70 (MST Id nr.: 969980) - Påbud om oprensning af FDO 2010-03 og 88MOV043 af 16. april 2020.pdf
  195157/20
 • Fysioterapeut - afmelding af ansat
  199799/20
 • Fra Praksis - Åbne for patienttilgang
  198696/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om § 8 høringssvar - § 8 Tilladelse til opstilling af klatrestativ, 561-00205
  198012/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering vedr. Porthouse FredericiaC Byggefelt 50a-b, dokumentationsrapport
  195161/20
 • fra Vejle kommune : Oplæg til ændring af monitering på Danmarksgade 1, Vejle
  195121/20
 • Fra Danren: Accept af hovedrengøring 7. maj
  194557/20
 • Fra Borger: Skøde 5
  192042/20
 • Fra mst: Påbud om oprensning af jordforurening FDO-2010-03 og 88MOV043 på FDO J70 (MST Id nr.: 969980)
  195154/20
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, Industriparken 1, 1A, 7182 Bredsten.
  193254/20
 • SV: Til afklaring vedr. PRO hjerte
  193466/20
 • Dagsorden til møde i Fælles forum for PRO tirsdag d. 21. april
  193418/20
 • Fra projekt: vedr. ønske om udsættelse pga. corona-krisen
  192764/20
 • Fra Borger: Ansøgning VTO ordningen
  192027/20
 • Fra projekt: ønske om flytning af projekt pga. corona-krisen
  192909/20
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  193491/20
 • Fra TreFor: Kvittering for regionens plan
  193166/20
 • Fra Borger: Skøde 3
  192038/20
 • fra vejen kommune forespørgsel om gamle rapporter på en kortlagt grund - JAR-udskrift Lindegade 10.pdf
  193682/20
 • Fra Borger: Skøde 4
  192040/20
 • fra vejen kommun forespørgsel om gamle rapporter på en kortlagt grund
  193680/20
 • SV: Til afklaring vedr. PRO hjerte
  193469/20
 • Fra Fredericia Kommune: Kommentarer til revideret dokumentationsrapport (version 2) for FredericiaC, byggefelt 50A, 50B & 50A-Øst
  195191/20
 • Fra Borger: Skøde 1
  192030/20
 • Fra Rambøll: Status faktura pr. 1. april for supplerende arbejder
  193537/20
 • Fra Borger: Skøde 2
  192035/20
 • Fra Home erhverv, henvendelse vedr. Lokalitetsnr. 491-70156 - Søndersøvej 41A, 5492 Vissenbjerg, matr.nr. 34ac Skovsby By, Vissenbjerg
  194282/20
 • Mail fra Patienterstatningen
  192759/20
 • Til projekt "Større trivsel gennem fællesskaber" vedr. spørgsmål
  202146/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Høring af § 8 tilladelse til ændret arealanvendelse, Kongebrohuset, Sønderborg Havn
  203713/20
 • Fra Assens Kommune: Genfremsendelse af forespørgsel, udgravning af regnvandsbassin, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  203910/20
 • Pris for oversættelsen
  192723/20
 • Spørgsmål fra leverandør vedr. spørgeskema og svar
  202867/20
 • Fra Rambøll: Svar vedr. feltdata
  304120/20
 • Fra Region Nord Aflysning af mødet om handleplan for osteoporose
  305711/20
 • Fra NIRAS, modtaget teknisk rapport vedr. Perlegade 48-52, 6400 Sønderborg_Teknisk Rapport.pdf
  208483/20
 • Fra NIRAS, modtaget grundejer rapporten for 537-03101 Perlegade 48-54, 6400 Sønderborg.pdf
  208491/20
 • VS: Til afklaring vedr. PRO hjerte
  207485/20
 • Fra Middelfart KOmmune: §§40/41 påbud
  212906/20
 • Fra Fredericia Kommune: Byggemodning i Kanalbyen, ansøgning om § 8 tilladelse
  216303/20
 • Fra borger: Anmodning om aktindsigt
  217541/20
 • VS: Udkast referat MDR møde
  216060/20

Udgående

 • Til Borger, kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Grønnegyden 9, 5270 Odense N
  194784/20
 • Til Kolding Kommune: Orientering om V1 varsling af del af ejendommen, lok. 629-00112
  193928/20
 • Til Niras: kommentar til forslag - supplerende, Brændevej 2
  240050/20
 • Til foreninger, RÅSTOF, Orientering om råstoftilladelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted i Aabenraa Kommune
  193747/20
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Orientering om meddelt tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted i Aabenraa Kommune
  193739/20
 • Til ansøger, parter, myndighder og foreninger, RÅSTOF, Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  193734/20
 • Til parter, myndighder og foreninger, RÅSTOF, Følgebrev til afgørelse råstoftilladelse matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  193732/20
 • Til ansøger og lodsejer; RÅSTOF, mail med tilladelse til råstofindvinding matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  193729/20
 • Til Esbjerg Kommune, Høringssvar + anm. om påbudmuligheder for PFAS, Uglviggårdsvej 3, 6705 Esbjerg Ø
  192895/20
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport matr. nr. 2t Vibæk By, Alslev m.fl
  236851/20
 • Til Niras: Skal den supl. undersøgelse på Torvegade 15 igangsættes?
  193102/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Givevej 32, Give.pdf
  192824/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Ågårdvej 41, 6040 Egtved.pdf
  193085/20
 • Til borger, V1-varsel med bilag, Industriparken 12A, 7182 Bredsten
  194206/20
 • Til borger, V1-afgørelse, Trøgelborgvej 6, 7190 Billund.pdf
  192562/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Ågade 26, 7323 Give.pdf
  192337/20
 • Til kommune og Skat: Kopi af Afgørelse V2-kortlægning, Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup + undersøgelsesrapport
  193179/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V1- og V2-kortlagte arealer, lok. 561-32033
  192194/20
 • Til OK amba, V1-afgørelse med bilag, Billundvej 35, 7182 Billund
  192157/20
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Ringivevej 88, Give.pdf
  192418/20
 • til Borger, V1-høring, Givevej 32, Give.pdf
  192844/20
 • Til Boligforening: Grundejerorientering - Bekkasinvej 41-71, 73, 77-89, 93-99, 101-103 og Vestergade 80 (matr nr 25 og 4æv).pdf
  194316/20
 • Til INDUSTRIPARKEN Aps, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger - Industriparken 1, 1A, 7182 Bredsten.
  193258/20
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag - Trunderup Dongsvej 3, 5772 Kværndrup
  192314/20
 • Til borger, V1-kortbilag, afgørelse, Trøgelborgvej 6, 7190 Billund.pdf
  192564/20
 • Til Borger: V1 Høring - del af grund måske forurenet, lok. 629-00112.pdf
  193829/20
 • Til Esbjerg Kommune og SKAT: Vedr. Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø, Matr.nr. 20aø Jerne, Esbjerg Jorder - V1- og V2-kortlægning
  193156/20
 • Til borger, V1-høring, Ågade 26, 7323 Give.pdf
  192342/20
 • Til Borger: V1 Høring - del af grund måske forurenet, Bavnevej 14, Vamdrup
  193870/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Ringivevej 88, 7323 Give.pdf
  192435/20
 • Til borger, V1-kortbilag, høring, Ågade 26, 7323 Give.pdf
  192343/20
 • Til Borger: Grundejerorientering - Bekkasinvej 25 (matr nr 4øs).pdf
  194325/20
 • Til grundejer: V1- og V2-afgørelse, Hededammen 4, 6705 Esbjerg Ø
  192178/20
 • Til Borger: Behandling af ansøgning sættes i bero
  192551/20
 • Til borger, V1-høring, Ågårdvej 41, 6040 Egtved.pdf
  193083/20
 • Til borger, V1-høring, Ringivevej 88, 7323 Give.pdf
  192454/20
 • Til Borger: Grundejerorientering - Bekkasinvej 27 (matr nr 4øp).pdf
  194321/20
 • Til Borger: Grundejerorientering - Bekkasinvej 21 (matr nr 4øu).pdf
  194332/20
 • Til borger: afgørelse V2-kortlægning m bilag, 410-81167, Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup.pdf
  193151/20
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Ågårdvej 41, 6040 Egtved.pdf
  193081/20
 • Til Borger: Grundejerorientering - Bekkasinvej 23 (matr nr 4øt).pdf
  194328/20
 • til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Givevej 32, Give.pdf
  192829/20
 • Til Home Erhverv, svar vedr. lokalitetsnr. 491-70156 - Søndersøvej 41A, 5492 Vissenbjerg, matr.nr. 34ac Skovsby By, Vissenbjerg
  194288/20
 • Til SlothMøller: Svar på forespørgsel, mail 4
  197435/20
 • Til SlothMøller: Svar på forespørgsel, mail 3
  197419/20
 • Til SlothMøller: Svar på forespørgsel, mail 1
  197366/20
 • Til SlothMøller: Svar på forespørgsel, mail 2
  197384/20
 • Til SlothMøller: Svar på forespørgsel, mail 6
  197496/20
 • Til Rambøll: Spm. vedr. feltdata
  304146/20
 • Til DTU: Endelige analyseresultater nord for åen
  304147/20
 • Til Virksomhed, Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2, Englandsgade 32, 6700 Esbjerg
  192408/20
 • Til Borger, UDKAST, Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 1, Dyrupgårds Allé 125, 5250 Odense SV
  194151/20
 • Til Billund Kommune: Orientering om kommende undersøgelse på KORTL, 530-81072, Winther & Heide, Bekkasinvej 101 m.fl. Tidl. Vestergade 80-86, 7200 Grindsted, Matr.nr. 25, 4æv, 4øp, 4øs, 4øt og 4øu Grindsted By, Grindsted
  269257/20

15. april 2020

Indgående

 • Fra Cowi: Svar til Water IQ omkring fakturering af lab tests
  196800/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Situationsplan, Varnæsvej 1, 6200 Aabenraa
  193429/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Skitseplacering af brovægt, Varnæsvej 1, 6200 Aabenraa
  193431/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Mail med Udkast til §8-tilladelse til etablering af brovægt, Varnæsvej 1, 6200 Aabenraa
  193426/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Fundamentsplan - brovægt, Varnæsvej 1, 6200 Aabenraa
  193430/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Tilladelse til etablering af brovægt, Varnæsvej 1, 6200 Aabenraa
  193428/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Plan for undersøgelse af teglværksler
  282821/20
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2020-apr-16
  191910/20
 • Fra Water IQ: Besked når prøveemballage når Water IQ
  196794/20
 • Fra Svendborg: Fremsendelse af al tilgængeligt materiale/rapporter fra DMR, Vestergade 100a, Svendborg
  194626/20
 • Fra COWI: RE: Budget Vesterbro
  203729/20
 • Fra Cowi: Mail til WIQ om forventet levering af prøveemballage fra ALS
  196789/20
 • Fra JV - sp. vedr. seneste mødereferat
  232710/20
 • Fra JV - sp. vedr. seneste mødereferat
  232721/20
 • Fra Fåborg Midtfyn Kommune RÅSTOF Partshøring II svar, ingen bemærkninger
  249739/20
 • FRA RM: BiD status: V1.7.1
  190815/20
 • Fra Odense Kommune: Samtale om oprensning af spild af hydraulikolie på Lavsenvænget 1, 5200 Odense V
  190640/20
 • Testdokument
  190822/20
 • Testdokument
  189893/20
 • Testdokument
  189904/20
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, svar vedr. sti matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  261969/20
 • Vejdirektoratets bemærkninger til: Ny myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  189865/20
 • Fra Rambøll: Situationsplan med boringer
  190263/20
 • fra fredericia kommune undersøgelsesoplæg Uraniavej 8-12, 5500 Middelfart: undersøgelsesoplæg til kommentering - Vedr. Undersøgelsesoplæg til kommentering og godkendelse Uraniavej nr. 8 og nr. 12 5500 Middelfart - Lok. Nr. 410-81034. V1 kortlagt..msg
  191602/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Overførsel af kortlagt areal Matr.nr. 245 Gråsten, Gråsten-Adsbøl, Sønderborg, Ulsnæs 10, 6300
  190542/20
 • Svar
  191943/20
 • Fwd: Vagtlægedækning
  191942/20
 • SV: PRO-pilotprojekt, prostata
  192293/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Brochuremateriale brovægt, Varnæsvej 1, 6200 Aabenraa
  193434/20
 • Fra NIRAS: Status på borearbejde
  192347/20
 • Udkast referat MDR møde
  192274/20
 • Fra borger: Oplysninger om jordforurening, matr nr 374 Holbøl By, Holbøl
  196917/20
 • Fra EU DK support: Nyt fra og for EU-DK - og en aflysning
  192416/20
 • Fra Odense Kommune: Tilbagemelding vedr. oversigtskort boringer
  191999/20
 • Fra projekt: anmoder om udsættelse af projekt til 2021 pga. corona-krisen
  192820/20
 • Fra Billund Kommune: Endelig §8 tilladelse til cykelsti Boldingvej til Hejnsvig
  191909/20
 • fra Middelfart kommune undersøgelsesoplæg Uraniavej 8-12, 5500 Middelfart: undersøgelsesoplæg til kommentering
  191601/20
 • Fra Fredericia Kommune: Kvittering på modtagelse af RSF´s bem
  195533/20
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. status
  197031/20
 • Fra Sønderborg Kommune: Matrikelændringer, matr. 350 Svenstrup, Sønderborg, Gildbrovej 10A, 6430
  199085/20
 • Mail fra Borger, Oplysning om opgravet tank, Kulsøvej 17, Give.pdf
  197470/20
 • Til projekt "Større trivsel gennem fællesskaber" vedr. spørgsmål til projektet
  202136/20
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. accept af opfyldelse af påbud af 15. juli 2015 om undersøgelse af jordforurening fra oplag af urea på ubefæstetareal på Kolding Landevej 49, 7000 Fredericia
  204621/20
 • Fra Vejle Kommune: VS: Koldingvej 18, Vejle - resultater af nu indeklimamonitering
  204617/20
 • Bestyrelse rundsendelse / Vorstand Umlauf
  293307/20
 • Nyt brand og hjemmeside
  213771/20
 • Fra EU-sygesikring, Styrelsen for Patientsikkerhed: afrapportering til EU-Kommissionen om planlagt behandling - PD S2
  311311/20
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  227550/20
 • Fra Moeve: vedr. Unge med Kant
  224443/20
 • Fra Moeve: vedr. Unge med Kant
  224445/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bilag 2 Situationsplan med byggemodning og forureningsforhold.pdf
  216318/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bilag 4 Foreløbig kloakplan.pdf
  216330/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Blag 1 Situationsplan med byggemodning.pdf
  216316/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bilag 3 Forureningsforhold, GrontmijCarl Bro 2010.pdf
  216324/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Ansøgning om §8 tilladelse.pdf
  216308/20
 • Fra Fredericia KOmmune: §§40/41 Påbud
  212912/20
 • Netavisen Grindsted: Udrykningstider i Billund Kommune
  221239/20

Udgående

 • Til Danfoss - Hvordan skrider arbejdet med undersøgelser og afrapportering frem?
  232708/20
 • Til Suez: Accept på foreslået betalingsplan
  196798/20
 • ”Migrerings- og Tilslutningsaftale Digital Post løsningen” underskrevet af Region Syddanmark.
  191607/20
 • Migrerings- og Tilslutningsaftale Digital Post løsningen _ underskrevet_Region_Syddanmark.pdf
  191608/20
 • Til Melgaardplusco, Rapport og ophævelse af kortlægning
  190821/20
 • Til Borger: Endelig V1-kortlægning af del af Grønnegyden 9, 5270 Odense N, matr.nr. 32a Anderup By, Lumby
  190769/20
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag
  190772/20
 • Til Borger: Bilag - V1-kortlægningsbrev
  190770/20
 • Til Svendborg Kommune: Rykker for materiale til kortlægningsvurdering, Vestergade 100, 5700 Svendborg, Lok nr. 479-00086
  190681/20
 • SV: Vejdirektoratets svar på høring vedr. matr.nr. 5ag 6l Lejrskov By, Lejrskov
  190666/20
 • Til Odense Kommune: Samtale om oprensning af spild af hydraulikolie på Lavsenvænget 1, 5200 Odense V
  190642/20
 • Til Ida Holsts Skole: Bilag - Kortbilag
  190583/20
 • Til Ida Holsts Skole: V2-kortlægning af dele af Korsgade 22, 5700 Svendborg, matr.nr. 494u Svendborg Bygrunde
  190582/20
 • Til Ida Holsts Skole: Bilag - V2-kortlægningsbrev
  190584/20
 • Til borger: Bilag - V1-kortlægningsbrev
  190441/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag
  190439/20
 • Til Odense Kommune: Regionens vurdering af oprensning af spild af hydraulikolie på Lavsenvænget 1, 5200 Odense V
  190028/20
 • Til Sønderborg Kommune: svar vedr. arealoverførsel af kortlagt areal matr.nr. 245 Gråsten, Gråsten-Adsbøl, Sønderborg, Ulsnæs 10, 6300
  190563/20
 • Høringssvar vedr. Varsel om påbud om oprensning af forurening pumpepit 4028- Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  189880/20
 • Til Assens Kommune: Regionens vurdering af ny placering af bygninger, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  189789/20
 • Til Cowi: Tillægskontrakt - Laboratorietests
  196782/20
 • Til Fredericia Kommune: Bemækninger til oprydningsrapport
  195516/20
 • Til SlotMøller: Kvittering for modtagelse af forespørgsel
  197344/20
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Bæksgårdvej 30, 7323 Give
  189692/20
 • Til Rambøll: Udbud
  190711/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlagt areal, lok. 410-81511
  191897/20
 • Til Rambøll: Ønsker situtaionsplan med udelukkende boringer
  189913/20
 • Til Danren: Hovedrengøring
  191356/20
 • SV til danbolig Vejen: Gyden 26, Veerst, 6600 Vejen
  191165/20
 • Til Vejen Kommune og SKAT: Vedr. Gammelgårdsvej 1, 6752 Glejbjerg - V2-kortlægning af en del af ejendommen
  191046/20
 • Til Dan Cake AS, V1-afgørelse, Hjortsvangen 15, 7323 Give.pdf
  190877/20
 • Til Borger: Oversigtskort boringer
  191324/20
 • Til Haderslev kommune - V2-kortbilag, Skolegade 2-4, 6510 Gram.pdf
  190073/20
 • Sv til ejendomsmægler, ang Værkstedsvej 20 og 24, 5500 Middelfart
  191574/20
 • Til Esbjerg Kommune: Afgørelse om V1 kortlægning, Haderslevvej, lok. 561-81088
  190032/20
 • Til Ejendomsselskabet JT-Juelsminde AS, V1-afgørelse, Hjortsvangen 1, 7323 Give.pdf
  190062/20
 • Til grundejer: Kortbilag, V2-kortlagte areal, lok. 569-55033
  190620/20
 • Til Odense Kommune: Oversigtskort boringer
  191319/20
 • Til GIVE EJENDOMME ApS, V1-høring med bilag, Hjortsvangen 26, 7323 Give
  190925/20
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Malmose 7, 5540 Ullerslev.pdf
  189863/20
 • Til Dan Cake AS, V1-kortbilag, afgørelse, Hjortsvangen 15, 7323 Give.pdf
  190879/20
 • Til Haderslev kommune - Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Skolevej 2, 6510 Gram.pdf
  190045/20
 • Til Melfare, V2-afgørelse med bilag, Værkstedsvej 20 og 24, Middelsfart.pdf
  191506/20
 • Til grundejer: V2-afgørelse, en del af Gammelgårdsvej 1, 6752 Glejbjerg
  190608/20
 • Til Haderslev kommune - Rapport for indledende undersøgelse, Skolevej 2-4 6510 Gram, Grundejer_rapport.pdf
  190085/20
 • Til Odense Kommune: Rekvirering af § 19-ansøgning og forklassificeringsundersøgelse, matr. 17cu og 6a, Åløkkegård Hgd., Odense Jorder
  191774/20
 • Til Haderslev kommune - V2-høring, Skolevej 2, 6510 Gram.pdf
  190040/20
 • Til grundejer: V1-kortlægning, lok. 410-81511
  191895/20
 • Til borger. V1-afgørelse, Hjortsvangen 20 A-C, 7323 Give.pdf
  190959/20
 • Til projekt: vedr. udbetaling af 1. rate og udsættelse pga. corona
  190724/20
 • Til Ejendomsselskabet JT-Juelsminde AS, V1-kortbilag, afgørelse, Hjortsvangen 1, 7323 Give.pdf
  190064/20
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. ejendommen Industrivej 11, 5500 Middelfart - V1-kortlægning
  191901/20
 • Til borger. V1-kortbilag, afgørelse, Hjortsvangen 20 A-C, 7323 Give.pdf
  190961/20
 • Til Vejle kommune - til orientering, V2-afgørelse, Borlevvej 29, 6040 Egtved
  190680/20
 • Til Metabolic, Samarbejde om bæredygtig råstofforvaltning
  203948/20
 • Til Rambøll: Spm. vedr. feltdata
  304118/20
 • Til Esbjerg Kommune, §40-høringssvar, Spangsbjerg Kirkevej 3, 6700 Esbjerg
  270794/20
 • Til Rambøll: Kvittering for modtagelse af anmodning
  213477/20
 • Til Haderslev kommune - Rapport for indledende undersøgelse, Skolevej 2-4 6510 Gram, Grundejer_rapport.pdf
  243577/20
 • Til Haderslev kommune - V2-kortbilag, Skolegade 2-4, 6510 Gram.pdf
  243552/20

14. april 2020

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Orientering om supplerende undersøgelser, Sanderumvej 174, Odense
  189751/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Undersøgelsesrapport for supplerende undersøgelser, Sanderumvej 174
  189752/20
 • Fra Svendborg Kommune: Fremsendelse af undersøgelsesrapport, Sydfyns Flyveplads, Flyvervej 35, 5700 Svendborg, Lok. nr. 479-00680
  189769/20
 • FRA KB: BiD status: V1.7.1
  189434/20
 • Fra DMR: Orientering om flytning af to byggefelter, Vestergade 29A, Vissenbjerg
  189776/20
 • Fra DMR: Bilag - Situationsplan Vestergade 29A - ny placering af bygninger
  189777/20
 • Fra Odense Kommune: Oplysninger om placering af spild af hydraulikolie på Lavsenvænget 1, 5200 Odense V
  189760/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Revideret oplæg til supplerende undersøgelser, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  189726/20
 • Fra Odense Kommune: Oplysninger om miljøhistorik for Hedelundsvej 10, 5270 Odense N
  189757/20
 • Fra Vejle Kommune - høringssvar Råstofindvinding Jerlev Etape 4 - offentlig høring af miljøkonsekvensrapport samt udkast til tilladelse til råstofindvinding
  193240/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Revideret rapport for udvaskningstests
  189735/20
 • Fra Odense Kommune: Orientering om resultat af udvaskningstest, flyveaske, Havnegade 120, 5000 Odense C
  189734/20
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Analyseresultater blandeprøve 2
  189736/20
 • PRO-psykiatri spg plus det løse
  191169/20
 • t.o. Status på udvikling af COVID19 - PRO til screening og opfølgning på symptomer
  189791/20
 • MDR møde i morgen
  191279/20
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering vedr. påbud, Stegshavevej 40, 5750
  191785/20
 • Fra SWECO: Dialog vedr ressourcepersoner til opgaver på forsvarsarealer
  189625/20
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnskontrakt
  188833/20
 • Fra MST: Vs: Status på oprensning ved P-4028 (MST Id nr.: 955683)
  188902/20
 • fra ERST
  188925/20
 • Fra Borger: Forespørgsel vedr. Dybdalvej 5, 6500 Vojens
  189224/20
 • Fra Aabenraa Kommune: § 8 tilladelse til Bülowsvej 9, Sønderborg
  189430/20
 • Fra Danske Regioner : Region Syddanmarks svar på høring - Vejledning til læger om gratis pnemokokvaccination - FRIST 14/4
  188196/20
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om rørgennembrydninger - Bygning 1.
  189507/20
 • Fra Danren: Kvittering for modtagelse af mail om udskydelse af rengøring
  187494/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Kommunen har ingen bemærkninger, 561-81005
  188240/20
 • Fra COWI: Dialog vedr materialeoverdragelse om V2-kortlægning af Forsvarets arealer
  189630/20
 • Fra DR: Præcisering af anmodning om aktindsigt
  189240/20
 • Fra projekt: vedr. udbetaling
  189317/20
 • SV: PRO-psykiatri spg plus det løse
  189963/20
 • Fra projekt: anmodning om flytning af projekt pga. corona-krisen
  192795/20
 • Fra DGE - rapporter indledende undersøgelse, Skolevej 2-4, 6510 Gram
  189878/20
 • Fra NIRAS: Afventer IK mållinger og fakturaspecifikation
  189729/20
 • Fra projet: Vedr. aflysning af programmer pga. corona-krisen
  192697/20
 • Fysioterapeut - stop for pensionsindbetaling
  199586/20
 • Fra Rambøll: Opdatering vedr. fakturaoversigter
  304083/20
 • Fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Afrapportering til EU-Kommissionen omkring anvendelsen af det blå EU-sygesikringskort
  310893/20
 • Fra Rambøll: Økonomistatus Losseplads
  304098/20
 • Fra Rambøll: Økonomistatus Fabriksgrund
  304105/20
 • Fra Politiken: Artikel publiceret
  304078/20
 • Fra projekt: orientering om udsættelse pga. corona
  242852/20
 • Fra Fredericia: Kommune: Oplæg til supplerende undersøgelse
  202690/20
 • Fra Esbjerg Kommune - Bilag -Notat til Region Syddanmark april 2020.pdf
  214948/20
 • Fra Billund Kommune: Pressemeddelelse om kloakundersøgelsen
  214091/20

Udgående

 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Partshøring II af Udkast til tilladelse Højby
  205663/20
 • SV: Ansøgning - Kulturpuljen Region Syddanmark
  189432/20
 • Til Nyborg Kommune: Tidligere analyser af vandet ved Lynfrosten, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  189314/20
 • Til Borger: Svar på forespørgsel vedr. Dybdalvej 5, 6500 Vojens
  189233/20
 • brev vedr anmeldt råstofindvinding på matr. 2d Gødsbøl Lindeballe.pdf
  188856/20
 • vedr. anmeldt råstofindvinding på matr. 2d, Gødsbøl, Lindeballe
  188855/20
 • Til Orbicon: Anemonevej/Irisvej, kommentar til ny udkast til rapport
  188575/20
 • Til Kolding Kommune, Mail omkring status, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  188968/20
 • Til Niras, Råstof, SV: Forslag til støjmåling ved ejendom omkring Kudsk og Dahls grusgrav ved Nr. Hostrup
  282818/20
 • vedr. påbud om oprensning af forurening ved pumpepit 4028, Shell Raffinaderiet, Fredericia
  187750/20
 • Til N1, V1-afgørelse, Snedkervej 11, 6710 Esbjerg V.pdf
  187666/20
 • Til kommunen - Svar på spørgsmål vedr. jordforureningslovens § 63
  232706/20
 • Til Tønder Kommune, Anmodning om genovervejelse af påbudsmuligheder, Algade 14B, 6780 Skærbæk
  187433/20
 • Til Sønderborg Kommune, Råstof, SV: Høringssvar fra Sønderborg Kommune vedr. ansøgning om indvinding, matr.nr. 53 Egernsund
  205158/20
 • Til Tønder Kommune, Argumenter for revurdering af påbudsafgørelse, Algade 14B, 6780 Skærbæk
  187345/20
 • Til Salling Group Ejendomme AS, V1-afgørelse med bilag, Strandvejen 8, 5800 Nyborg
  188988/20
 • til Nordfyns Kommune - kvittering - SV_ Snavevej 2, 5471 Søndersø - påbudssag
  188084/20
 • TIl DR: Delvis besvarelse af anmodning om aktindsigt
  189218/20
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. afgørelsen om at dele af kommunens ejendom udgår inden kortlægning efter jordforureningsloven, matr. 318p og 318ab, Odden By, Nordby, lok. 563-81005
  188168/20
 • Til Grundejer: Korrekt V2 brev fremsendes
  187318/20
 • Til NIRAS: Udbud VTO undersøgelse
  188858/20
 • Til Lægemiddelstyrelsen - vedr. Manglende indberetning af euforiserende stoffer - afklaring af modtager
  187559/20
 • Til praksis: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  188860/20
 • Til Skydebaneforeningen Danmark, V1-afgørelse med bilag, Vingsted Skovvej 3, 7182 Bredsten
  189259/20
 • Til Vejen Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  188865/20
 • Til Linde Ejendomme ApS: V2-høring m. bilag, Spigerborgade 19A, 6800 Varde
  189318/20
 • Til EDC: Svar på HENV, 529-50034, Mjølsvej 3, 6230 Rødekro
  189368/20
 • Til Danren: Rengøring udskudt igen
  187390/20
 • Region Syddanmarks svar på høring - Vejledning til læger om gratis pnemokokvaccination - FRIST 14/4
  188166/20
 • Til Virksomhed, V1-afgørelse med bilag vedr. Mellemgade 11, Nyborg.pdf
  188222/20
 • til Sweco - SV: Materiale for lok.nr. 461-81620
  187551/20
 • Til Borger: Telefonaftale
  188821/20
 • Til Vejle Kommune: Svar vedr. truffen forurening ved Sødovervej 14, 7182 Bredsten
  189556/20
 • Til Billund Kommune: §8-høringssvar for Ribe Landevej 57, 7250 Hejnsvig, matr. nr. 7l og 7o, Fugdal By, Hejnsvig
  188023/20
 • Til Borgere, V1-afgørelse med bilag, Malmose 5, 5540 Ullerslev.pdf
  188590/20
 • Til Middelfart Kommune: Høringssvar vedr. Ikke påbud
  190435/20
 • Til WT : Elektronisk underskrift kan godkendes som registrering af medfinansiering
  190167/20
 • Til Rambøll: Svar vedr. fakturaoversigt
  304090/20
 • Til projekt: svar vedr. rammer for udsættelse af projekt pga. corona
  248752/20

13. april 2020

Indgående

 • Fra COWI: Mail til Water IQ om eftersendelse af prøveemballage fra ALS
  196778/20
 • Fra Radio4: Anmodning om aktindsigt
  193567/20
 • Fra GF-sekretariatet: Beslutningsreferat af Præsidiemødet d.d.
  188439/20
 • Pressemeddelelser fra Genforeningen 2020 og hoffet
  188323/20
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  189277/20

11. april 2020

Indgående

 • Fra ansøger: fremsender det rigtige billag
  193137/20

Udgående

 • Til projekt; godkendt budget i nyt skema
  186991/20
 • Til projekt: vedr. tilskud ifm. coronakrisen
  187096/20

10. april 2020

Indgående

 • Fra EDC: HENV, materiale vedr. Mjølsvej 3, 6230 Rødekro
  189356/20

Udgående

 • SV: Ansøgning - Kulturpuljen Region Syddanmark
  186953/20
 • Til Svendborg Kommune: Forespørgsel om undersøgelsesrapport, Sydfyns Flyveplads, Flyvervej 35, 5700 Svendborg, Lok. nr. 479-00680
  186934/20
 • Til Miljøbo A/S: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  186931/20
 • Til Miljøbo A/S: Bilag - V1-høring
  186933/20
 • Til Miljøbo A/S: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST
  186932/20
 • Til Miljøbo A/S: Høring af V1-kortlægning af del af Mosevænget 19, 5270 Odense N, matr.nr. 3b og 3r Anderup By, Lumby
  186930/20
 • Til borger: Høring af V1-kortlægning af Haugevej 180 og Mosevænget 4, 5270 Odense N, matr.nr. 1b Anderup By, Lumby
  186926/20
 • Til borger: Bilag - V1-afgørelse, UDKAST
  186929/20
 • Til borger: Bilag - Kortbilag, UDKAST
  186928/20
 • Til borger: Bilag - V1-høring
  186927/20
 • til projekt: kvittering for modtaget rev. materiale
  186947/20
 • Til projekt: svar vedr. aflysning af projekt
  186952/20

9. april 2020

Indgående

 • Til Odense Kommune: Forespørgsel om supplerende materiale, Hedelundvej 10, 5270 Odense N
  186875/20
 • Regionsrådsmedlem - forespørgsel ang. møde den 140420
  197243/20

Udgående

 • Til Tønder Kommune: Forespørgsel om sagsstatus på jordforurening, Ved dammen 58, 6240 Løgumkloster - kommunens sagsID 09.08.03-K08-3-16
  186886/20

8. april 2020

Indgående

 • Fra Rambøll, Råstof, Boring_Terpling_4.jpg
  282812/20
 • Fra Rambøll, Råstof, Undersøgelse af ler som råstof på din ejendom
  282811/20
 • Fra Water IQ: Bemærkninger til analyseresultater - oplæg til supplerende tests
  196761/20
 • Fra Nordicals, Henvendelse, H.C. Ørsteds Vej 9, 6000 Kolding.msg
  186601/20
 • Fra Suez: Spørgsmål til fakturering
  196751/20
 • Fra DMR: Orientering om bortgravning af BP5.7 og efterfølgende opfyldning, Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense
  186540/20
 • Fra COWI, Flensborglandevej, Tønder - Værditabssag - Kontrolrapport
  186803/20
 • Fra system: lukket automatisk.
  186573/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Lindavænget 8, 5800 Nyborg.pdf
  186176/20
 • Fra Middelfart Kommune, Påbuds-høring om forurening med oliestoffer på eksisterende Vognmandsforretning, med vaskeplads, Tanderupvej 60, 5591 Gelsted
  186437/20
 • Fra projekt: ny rev. korrigeret projektbeskrivelse og baggrundsnotat
  186944/20
 • fra projekt: vedr. aflysning i 2020 pga. corona-situationen
  186951/20
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vejlevej 65, 7182 Bredsten.pdf
  187504/20
 • Fra Grundejer: Fejl i forsendelse
  187317/20
 • fra Welfare Tech: Registrering af medfinansiering i en corona tid Triple Helix OPI
  190142/20
 • Fra Welfare Tech: Registrering af medfinansiering i en corona tid - Michelle Esbensen.pdf
  190147/20
 • Fra DLVS: Ordrebekræftelse Vejle den 29. okt 2020
  236814/20
 • Fra DLVC: Ordrebekræftelse Vejle 26.okt 2020
  236705/20
 • Fra DLVS: Ordrebekræftelse Vejle den 28. okt 2020
  236788/20

Udgående

 • Til Nordicals, Svar på henvendelse, H.C. Ørsteds Vej 9, 6000 Kolding
  186612/20
 • Til Borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Hvidkærvej 2C, 5250 Odense SV.pdf
  186522/20
 • Til Borger, V1-høring, Hvidkærvej 2C, 5250 Odense SV.pdf
  186524/20
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Hvidkærvej 2A, 5250 Odense SV.pdf
  186523/20
 • Til Borger, V2-høring, Hvidkærvej 2A, 5250 Odense SV.pdf
  186525/20
 • Til C.A.Larsen Invest ApS, V1- og V2-høring, Hvidkærvej 2B, 5250 Odense SV.pdf
  186527/20
 • Til C.A.Larsen Invest ApS, Bilag til høringsbrev, Udkast til V1- og V2-afgørelse, Hvidkærvej 2B, 5250 Odense SV.pdf
  186526/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vejlevej 65, 7182 Bredsten
  187507/20
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Partshøring II af udkast til tilladelse råstof Blæsbjerggyden
  249730/20
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Lindavænget 8, 5800 Nyborg
  186184/20
 • Til Realmæglerne, Svar på telefonhenvendelse, Åbyskovvej 3B, 5881 Skårup
  186074/20
 • VS Ansøgning om indvinding af rødler.msg
  186054/20
 • Til høringsparter - brev om myndighedshøring - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær.pdf
  186055/20
 • Til høringsparter- Ny myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til indvinding af rødler - matr.nr. 121, 177 og 213 Nybøl, Hjordkær
  186053/20
 • Til Realmæglerne, Svar på telefonhenvendelse, Åbyskovvej 3B, 5881 Skårup
  185975/20
 • Til praksis: mail lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 8. april 2020
  186581/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Vejle kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 8. april 2020
  186610/20
 • Til COWI: Status på opstart af projektet, V2-kortlægning i Syd- og Sønderjylland
  186410/20
 • Til borger, V2 afgørelse med bilag og GE rapp, Tanderupvej 60,5591 Gelsted.pdf
  186603/20
 • Til DR: Kvitteirng for modtagelse af aktindsigt
  189303/20
 • TIl DR - Delvis besvarelse af anmodning om aktindsigt
  189212/20

7. april 2020

Indgående

 • SV: Besvarelse - Aktindsigtsanmodning - Region Syddanmark [IWOV-Legal.FID3753438]
  188328/20
 • SV: Mundbind til fodterapeuter
  234207/20
 • Fra COWI, Afrapporterng af suppl. und. Flensborglandevej 9 - Værditabssag
  310253/20
 • Fra DMR: Orientering om resultat fra nyeste bundprøver, Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense
  186537/20
 • Samtank Fredericia, Referat af møde 3. april 2020
  187307/20
 • Fra ansøger, RÅSTOF, anvendelser matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  185493/20
 • Fra SUM: Vurdering af kvartalsrapporten vedr. Nyt OUH for 3. kvartal 2019
  185545/20
 • Fysioterapeut - Bekræftelse på kapaciteter
  184845/20
 • Fra stedfortræder - bekræftelse
  185185/20
 • Fra DR: Klage
  229781/20
 • Fra DMR, Bilag, vejeliste 2, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  188527/20
 • Fra DMR, Bilag, vejeliste, Gl. Ålbovej 2, 6092 Sønder Stenderup
  188526/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Anmodning" - Varsling af påbud om undersøgelse af jordforurening
  188063/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Anmodning" - Udkast til § 40 påbud
  188001/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Anmodning om bemærkninger til varsling af § 40 påbud, Spangsbjerg Kirkevej 3, Esbjerg
  187886/20
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  189296/20
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. Værkstedsvej 23, 5500 Middelfart - der sker ikke mere i sagen
  189984/20
 • Fra grundejer: Vandprøver fra boringer, Stenløsegyden 11, 5792 Årslev
  189693/20
 • Fra Medie: Spørgsmål om udgifter
  197005/20
 • Fra Metabolic, Samarbejde om bæredygtig råstofforvaltning
  203936/20

Udgående

 • Til DMR: Telefonreferat af samtale om resultater fra nyeste bundprøver, Storkenhøjvej 93, 5400 Bogense
  186538/20
 • til Borger, Svar på telefonhenvendelse, Christianslundsvej 27, 5800 Nyborg
  185731/20
 • Region Syddanmark - Tillæg 05 Testkoncept_april 2020
  186077/20
 • Tillægsaftale nr. 5 - Testkoncept
  186076/20
 • Til DMR, Sprøgsmål til afværge, Gl. Ålbovej 2, Sønder Stenderup
  185498/20
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Partshøring af udkast il erhvervsmæssig indvinding af gulbrændende ler i Assens Kommune
  199030/20
 • Til DMR: Tillægskontrakt, Nyborgvej 438
  185061/20
 • Til Aabenraa Kommune og ansøger, RÅSTOF, Stisystem matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  185036/20
 • Til Praksis - Lukning for tilgang af gr. 1-sikrede patienter
  184944/20
 • Aabenraa Kommune - Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  184943/20
 • Dialog med ansøger RÅSTOF Om klage fra DN
  249713/20
 • Til Franck + Kolding Kommune, Kvittering for modtagelse af opr. notat, Kolding Åpark 24, 6000 Kolding
  184813/20
 • til Borger Afgørelse om kortlægning på V2 af Kædebyvej 1 og 1B, 5932 Humble
  185858/20
 • Til Grundejer: Endelig V2 kortlægning af delareal
  185502/20
 • til Borger Bilag - Boligerklæring_Matr.nr.8n.pdf
  185859/20
 • til Langeland Kommune og SKAT Meddelse om Afgørelse om kortlægning på V2 af Kædebyvej 1 og 1B, 5932 Humble
  185857/20
 • til Borger Bilag Kortbilag V2, Kædebyvej 1 og 1B, 5932 Humble
  185863/20
 • til BorgerBilag med Teknisk rapport . Kædebyvej 1 og 1B, 5932 Humble
  185866/20
 • Til Grundejer: Kortbilag
  185505/20
 • Til Odense Kommune: Kopi af endelig V2 kortlægning
  185497/20
 • Til Kogsgaard Miljø: Tilbagemelding på kommentarer til rapport fra NIRAS
  185532/20
 • Til Grundejer: Vedlagt endelig undersøgelsesrapport af 11. marts 2020
  185509/20
 • Til projekt: kvittering for meddelese om aflysning
  185491/20
 • til Borger Bilag med Grundejerrapport Kædebyvej 1 og 1B, 5932 Humble
  185864/20
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 27. april 2020
  185148/20

6. april 2020

Indgående

 • Fra Cowi: mail til Water IQ med analyseresultater - nye tests uden katalysator
  196732/20
 • Fra kommunen - Spørgsmål vedr. jordforureningslovens § 63
  232703/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, spørgsmål vedr. matr.nr. 141 Mjøls, Rise
  282808/20
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, Hellevadvej 49 Rødekro (år 2025).jpg
  282809/20
 • VS: Varsel om påbud om oprensning af forurening pumpepit 4028- Egeskovvej 265, 7000 Fredericia
  187381/20
 • VS Varsel om påbud om oprensning af forurening pumpepit 4028- Egeskovvej 265 7000 Fredericia.msg
  187382/20
 • <(|AGR0LAB|)>Ordre Nr. 2017663: "PSM-Projekt: Region Syddanmark - Sagsnr.: 19/47172 - DGUnr: 134.646" af 04.03.20
  187343/20
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. afgørelse om, at del af ejendommen matr. 318p og 318ab, Odden By, Nordby udgår inden kortlægning
  188148/20
 • Fra Aabenraa kommune: SV: RETTELSE vedr. klagefrist til screeningsafgørelse vedr. ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding matr.nr. 32, Bovrup Varnæs
  187311/20
 • Fra projekt: budgetskema
  186989/20
 • Fra projekt: Ang. bevilling ift. coronakrisen
  187093/20
 • fra Varde kommune Forespørgsel - kræver dette en § 8-tilladelse - Ringkøbingvej 30, 6800 Varde - Sagsnr20-3741_Bilagsnr#3300451_v1_Planlagt arbejde(1).pdf
  191412/20
 • fra Varde kommune Forespørgsel - kræver dette en § 8-tilladelse - Ringkøbingvej 30, 6800 Varde
  191408/20
 • Link til underleverandørens hjemmeside fra leverandøren
  202518/20
 • Re_ Sprit
  234152/20
 • Fra DGE- Slutopgørelse for pulje 35
  184445/20
 • Fra Aabenraa Kommune: Svar på dialog med entreprenør om JordWeb anmeldelse, Moselund Grusgrav
  184045/20
 • Fra Kolding Kommune: Status for arbejdet med miljøgodkendelse mm, Eltangvej 134, Kolding
  184797/20
 • Fra Orbicon: Nørregade 90 - økonomioversigt
  185740/20

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, Spørgsmål til ansøgningen matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  184336/20
 • Til Svendborg Kommune: Regionens vurdering af § 8-pligt ifm. nedrivning af bygning 2 og mellemgang, Dronningemaen 30, 5700 Svendborg
  183669/20
 • Til Cowi: Lab-test - analyse af vand fra Water IQ - foreløbige resultater
  196729/20
 • Til Rambøll: Spm. vedr. faktura
  304067/20
 • Til Middelfart Kommune: Bilag - placering af sonderinger
  184088/20
 • Til Tønder Kommune og borger: Høring af jordforureningskortlægning på Sønderbyvej 2, Daler
  184060/20
 • Til Rambøll: Accept af tilbud og tilbagemelding på placering af GeoProbe
  184005/20
 • Til Middelfart Kommune: Varsel geoprobe sonderinger og kopi af notat
  184085/20
 • til praksis: mail med bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 2-sikrede pr. 2. april 2020
  184291/20
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Bülowsvej 9, 6400 Sønderborg, matr. nr. 2899 Sønderborg, lok.nr. 537-00003
  184216/20
 • Til TreFor: Kopi af notat samt kopi af varsel om GeoProbe
  184095/20
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune- lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  184294/20

5. april 2020

Indgående

 • Fra Danfoss - Svar vedr. bemærkninger til retablering fra nabo.
  232693/20
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Dokumentationsrapport Porthouse_FredriciaC BF50a-b_Vers3.pdf
  195166/20

Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap