Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

ForsidepilOm Region SyddanmarkpilÅbne postlister

Åbne postlister

Region Syddanmark har indført åbne postlister. Det betyder, at der bliver dannet en liste over ind- og udgående post i stabene i regionshuset i Vejle.

Det kan du finde på postlisterne

En række oplysninger om breve og e-mails sendt til og fra stabene i regionshuset i Vejle.

 • Hvad sagen drejer sig om
 • Hvem der er afsender og modtager
 • Dokumentets løbenr.
 • Om det er et indgående eller udgående brev

Som udgangspunkt skal alle dokumenter vises på postlisten. Dog skal persondataloven og reglerne om tavshedspligt overholdes, hvilket betyder at dokumenter med personfølsomme oplysninger og krav om fortrolighed ikke medtages på postlisten.

16. september 2019

Indgående

 • FRA ProActive: Timerapportering på skabelonfunktionalitet til Jordforurening
  397707/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar på opklarende spørgsmål til udkast til §8 tilladelse, Industrivej 13, 5672 Broby
  396495/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Bialg - D2019-86564 KonfliktRapport
  396334/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Kopi af ansøgningen til jordvarmeanlæg på Revningevej 116, 5300 Kerteminde
  396333/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Bialg - D2019-86563 Ansøgning om tilladelse til etablering af jordvarmeanlæg
  396335/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Indledende tilbagemelding på regionens spørgsmål, Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  395467/19
 • Fra Vejen Kommune - svar på myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  395883/19
 • Fra Jansen Cilag Information vedr. Imbruvica
  397562/19
 • Prisregulering pr. 1. september 2019 - ambulancekontrakt Delaftale 2
  397148/19
 • fra advokat - VS_ Ørbækvej 726, 5220 Odense SØ. Miljønotat
  396503/19
 • Fra projekt LabMat - underskrevet regnskab og revisorerklæring
  396817/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Resultat" - analyseresultater poreluftprøver, Jagtvænget 10, Hjerting
  398262/19
 • Bilag fra advokat - Miljønotat_Ørbækvej_726_5260_Odense_SØ_1209_QA-01.pdf
  396504/19

Udgående

 • Til Kerteminde Kommune: Regionens kommentarer til jordvarmeanlæg på Revningevej 116, 5300 Kerteminde
  397456/19
 • Til Assens Kommune: Kommentarer til tilladelse til udlægning af Kategori 3 slagge under plansilo på matrikelnr. 7a Flemløse By, Flemløse
  397213/19
 • Til borger m.fl.: Udgået inden kortlægning, Fleningevej 2, 5600 Faaborg
  396326/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - Kortbilag
  396328/19
 • Til borger m.fl.: Bilag - Udgået inden kortlægning
  396327/19
 • Til Middelfart Kommune - HØRING om påbudsmuligheder og Udkast til Afgørelse om kortlægning på vidensniveau 2 m bilag, jf Jordforureningsloven - Rugårdsvej 42, 5463 Harndrup, Middelfart Kommune, Matr.nr. 25a, HARNDRUP BY, HARNDRUP.
  395859/19
 • Til Kerteminde Kommune: Forespørgsel om kopi af ansøgningen til jordvarmeanlæg på Revningevej 116, 5300 Kerteminde
  395552/19
 • Til Odense Kommune: Accept af udstedelse af nedrivningstilladelse før udgået-af-kortlægningsbrev er afsendt, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  395460/19
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  396463/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sofienbergvej 7, 5800 Nyborg
  397792/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 132732348.pdf
  397900/19
 • Til Grindsted Boligforening, Kortbilag til V1-høring, Nygade 1-3, Nørre Alle 6, 7200 Grindsted.pdf
  395798/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 132731929.pdf
  397902/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Skalkendrupvej 45, 5800 Nyborg
  397714/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 7, 5800 Nyborg
  397768/19
 • Til Hotel Nyborg Strand, V0-orienteringsbrev - Østerøvej 2, 5800 Nyborg
  397843/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 4, 5800 Nyborg
  397759/19
 • Til Ravsted vandværk, Aabenraa kommune og SKAT: Kopi af afgørelse om V2-kortlægning + Rapporter, 580-81127, Ravsted Hovedgade 32, 6372 Bylderup-Bov
  396837/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 3, 5800 Nyborg
  397758/19
 • Til borger, Vejle Kommune : varselsbrev vedr. videregående forureningsundersøgelser på Frydsvej 6, Egtved
  397395/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Vindingevej 20, 5800 Nyborg
  397836/19
 • Bilag til grundejer - V1V2-udkast Nordre Havnekaj 27 m.fl. - uden indsats.pdf
  396460/19
 • Til Nyborg Gymnasium, V0-orienteringsbrev - Skolebakken 13-17, 5800 Nyborg
  397723/19
 • Til Hotel Nyborg Strand, V0-orienteringsbrev - Skovbrynet 13 og 13A, 5800 Nyborg
  397740/19
 • Til borger, Kortbilag, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  396419/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Nymarksvej 97, 5800 Nyborg
  397678/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sofienbergvej 3, 5800 Nyborg
  397783/19
 • Til JP Ejendomme, V0-orienteringsbrev - Vestervoldgade 22, 5800 Nyborg
  397828/19
 • følgemail til grundejer - varsling - kortlægning jf. jordforureningsloven Nordre Havnekaj 27 m.fl
  396458/19
 • Til Grindsted Boligforening, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nygade 1-3, Nørre Alle 6, 7200 Grindsted.pdf
  395797/19
 • Til ansøger: Kvittering for modtaget ansøgning
  395834/19
 • til grundejer - høring - V1V2-kortlægning Nordre Havnekaj 27 m.fl.pdf
  396459/19
 • Til Sønderborg Kommune: SV: Lokalitet: 540-81258, matr.nr. 3570 Sønderborg, Møllegade 68, 6400 Sønderborg
  395411/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 5, 5800 Nyborg
  397760/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 11, 5800 Nyborg
  397776/19
 • Til Grundejerforeningen, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 0, 5800 Nyborg
  397801/19
 • Til borger - afgørelse, V2-kortlægning m bilag, 580-81127, Ravsted Hovedgade 32, 6372 Bylderup- Bov.pdf
  396819/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 8, 5800 Nyborg
  397770/19
 • Til KI ejendomme, Vissebjerg Vandværk, Assens Kommune: varselsbrev vedr. videregående forureningsundersøgelser på Glasvænget 9, Vissenbjerg
  397388/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Lindevej 8, 7200 Grindsted.pdf
  397171/19
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Perlegade 19, 6400 Sønderborg - ejer2.pdf
  397253/19
 • V1-høring med bilag, Kogsbøllevej 49, 5800 Nyborg
  397263/19
 • Til Vejle Kommune og Skat. V1 -Varsel
  397680/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Strandalleen 85, 5800 Nyborg
  397809/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 132672424.pdf
  397558/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 10, 5800 Nyborg
  397775/19
 • Til Grevelund Ejd., V0-orienteringsbrev - Sofienbergvej 1B, 5800 Nyborg
  397795/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 6, 5800 Nyborg
  397764/19
 • Til borger, V1-høring, Lindevej 8, 7200 Grindsted.pdf
  397178/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Skaboeshusevej 180, 5800 Nyborg
  397704/19
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Perlegade 19, 6400 Sønderborg - ejer1.pdf
  397232/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Øksendrupvej 14, 5871 Frørup
  397841/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Lindevej 8, 7200 Grindsted.pdf
  397176/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Torvet 8, 5800 Nyborg
  397826/19
 • Til Udbetaling Danmark: Vedr. anmodning om refusion af udlagt beløb efter værditabsordningen
  395952/19
 • Til borgere, Aarup Vandværk, Assens Kommune: varselsbreve vedr. videregående forureningsundersøgelser
  397403/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Nymarksvej 65, 5800 Nyborg
  397669/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sofienbergvej 1C, 5800 Nyborg
  397780/19
 • Til Nyborg Gymnasium, V0-orienteringsbrev - Skolebakken 19-21, 5800 Nyborg
  397728/19
 • Til Realmæglerne: Svar på forespørgsel vedr. Paabyvej 1, 6000 Kolding lokalitets nr. 621-00117
  397164/19
 • til Niras - gensender V12-breve....bassin 1-2 hhv. 2-6; SV_ Dalum Papir - slambassiner. Del af lok. nr. 461-04004
  396111/19
 • Til Aabenraa kommune, V1-afgørelse, Hovedgaden 78, 6360 Tinglev
  395434/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 132671968.pdf
  397568/19
 • til Niras - kopi af V2-breve for slambassiner 1-2 + 4-6. Del af lok. nr. 461-04004
  395842/19
 • Til NYBORG FRISKOLE, V0-orienteringsbrev - Vindingevej 7, 5800 Nyborg
  397839/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Strandvejen 13, 15, 5800 Nyborg
  397825/19
 • Bilag til grundejer - kort over V1V2-arealer, Nordre Havnekaj 27 m.fl..pdf
  396461/19
 • Til NYBORG FRISKOLE, V0-orienteringsbrev - Vindingevej 11, 5800 Nyborg
  397833/19
 • Til Orbicon anmodning om kommentarer - Miljøkonsekvensrapporten vedr. Jerlev Etape 4
  397619/19
 • Til Grindsted Boligforening, V1-høring, Nygade 1-3, Nørre Alle 6, 7200 Grindsted.pdf
  395803/19
 • Til borger - Høring - kortlægning på vidensniveau 2 - Rugårdsvej 42, Harndrup
  395777/19
 • Til Esbjerg Kommune. Varsel af kortlægning af knust asfalt på del af Lourupvej 25 6690 Gørding, mfl.
  397899/19
 • Til borger - UDKAST - Boligerklæring - Rugårdsvej 42, Harndrup.pdf
  395778/19
 • Til borger, V2-afgørelse, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  396420/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 132672850.pdf
  397564/19
 • Til borger, Boligerklæring, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  396415/19
 • Til borger - UDKAST Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Rugårdsvej 42, Harndrup
  395776/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  396462/19
 • Til projekt; Tilsagnskontrakt vedr. projekt
  395990/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 2, 5800 Nyborg
  397756/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Sofienbergvej 5, 5800 Nyborg
  397785/19
 • Til Borger: Orientering til grundejer om mulig forurening efter udlæggelse af slagger, matrikel 7a Flemløse By, Flemløse
  397422/19
 • Til borger, V0-orienteringsbrev - Lindavænget 9, 5800 Nyborg
  397773/19

15. september 2019

Indgående

 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst.pdf
  395931/19
 • Ansøgning
  396194/19

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Middelfartvej 574, 5491 Blommenslyst
  395947/19

14. september 2019

Indgående

 • Fra projekt: rev. budget med mindre korrektur
  395895/19

Udgående

 • Til Vejle Kommune og Skat. Udgået inden kortlægning samt revideret V1 varsel
  395160/19

13. september 2019

Indgående

 • FRA KB oftware: Estimater på V1.5.7.0
  395083/19
 • Til Esbjerg Kommune: Håndtering af forurening på Refshedevej 22, Bramming
  395007/19
 • Fra Odense Kommune: Udstedelse af nedrivningstilladelse? - Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  395453/19
 • FRA RM: RIT release 3.4
  394831/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Analyserapport for overfladeprøver, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  394815/19
 • Fra Odense Kommune: Analyseresultater for supplerende overfladeprøver, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  394814/19
 • Fra Esbjerg Kommune: formulering i kortlægningsbrevet til gartneri, Refshedevej 22, Bramming
  395004/19
 • Fra Rådgiver: Elkjærhøjevej 10 - Placering af boringer fase 2
  393683/19
 • Ansøgning, Syddansk Kulturpulje // Esbjerg Fuzztival 2020
  393870/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  393489/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  393440/19
 • Fra DMR: Oplæg til frivillig undersøgelse af olietank, 631-00491 Skibetvej 140, Vejle
  393577/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  393451/19
 • Fra BDO: SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  393315/19
 • Kvitteringsmail til Region Syddanmark for modtagelse af indsigelse/bemærkning til Kommuneplan 2019 - 2031
  395881/19
 • Fra Sønderborg Kommune:Lokalitet: 540-81258, matr.nr. 3570 Sønderborg, Møllegade 68, 6400 Sønderborg
  395405/19
 • 020742 Eva Laursen
  395416/19
 • Fra NIRAS: Tilbud Monitering 2019
  397976/19
 • Fra NIRAS: Tilbud Monitering 2019
  397970/19
 • Fra NIRAS: Tilbud Monitering 2019
  397975/19
 • Fra DMR: Forespørgsel - Jarlsberggade 4 Odense. Matr. nr. 533a Åløkkegård Hgd. Odense Jorder. Lokalitet 461-06004.msg
  395353/19
 • Høring: ”Anbefalinger for transitionsforløb fra børne- og ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi” - Høringsfrist: D. 27/9-19 kl. 12.00
  396720/19
 • Fra NIRAS: Tilbud Monitering 2019
  397965/19
 • Fra Advokat : henvendelse vedr. Lille Risevej 23, Ærø - lok. 493-04004
  395392/19
 • Fra GEO A/S: Kvittering vedr. fremsendelse af historisk materiale for lok. 479-00667, Thurø Skibsværft
  395113/19
 • Fra ansøger: ansøgning om råstofindvinding på matr. 2a, Vellinge by, Bederslev
  394011/19
 • Fra borger: Svar vedr regionens indsats, Galgemark 9, Bredebro
  394971/19
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. Middelfartvej 574
  395332/19
 • Fra NIRAS: Tilbud Monitering 2019
  397974/19

Udgående

 • Til Advokat: svar vedr. Lille Risevej 23, 5970 Ærøskøbing
  395396/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kortlægningsvurdering, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  394870/19
 • Til Rådgiver: Overvejelse om revision af kortlægning
  394861/19
 • Til alle kommuner i Syddanmark: Invitation og program for netværksdag om røgfri ungdomsuddannelser 29. oktober 2019
  394576/19
 • Program for netværksdag 29. oktober 2019.pdf
  394577/19
 • Til Rådgiver: Skift af sagbehandler, foreløbig afrapportering og oplæg på supplerende arbejde
  394193/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Opklarende spørgsmål til udkast til §8 tilladelse, Industrivej 13, 5672 Broby
  394020/19
 • Til Region Syddanmark, RÅSTOF, Tilladelsesgruppens høringssvar vedr. afgrænsning af miljørapport nye graveområder RP 2020 i Aabenraa Kommmune
  393947/19
 • Mail +svar fra/til Esbjerg Kommune: Pesticid analysepakke, Refshedevej 22, Bramming
  393809/19
 • Til Vejen Kommune: Udledning til Vejen Bæk
  393789/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Opklarende spørgsmål til oprensningsdokumentation, Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  393701/19
 • Til Rådgiver: OK til Boringsplaceringer, Fase 2
  393808/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. 430-81415, Børnehjem - olietank, Møllebakkevej 6 (tidl. Møllebakkevej 4), 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune, Matr.nr. 7c, Sdr. Højrup By, Sdr. Højrup.
  394524/19
 • Til vagtlægesekretariatet: vagtlæge afgangsført
  393312/19
 • Til Aabenraa kommune - Til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse på Aabenraa kommunes børneinstutution, Bovrup skole, Bytoften 13, 6200 Aabenraa
  394664/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. 430-81392 Sdr. Højrupvej 12A, 5750 Ringe
  394075/19
 • Til FONDEN MAGION, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Søndre Boulevard 21, 7200 Grindsted.pdf
  394807/19
 • Til Middelfart kommune - til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse, Mosbækvej 9, Gl. Brenderup, 5464 Brenderup Fyn
  394006/19
 • Til Assens kommune: vedr. møde om vejadgang mm i forb. med råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse
  394689/19
 • Til Nordicals, Bilag til aktindsigt, 3. mail, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393436/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. 473-00899 Lensvej 24, 26, 30, 32, 5750 Ringe
  394000/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev - image001.jpg
  394620/19
 • Til Nordicals, Svar på Aktindsigt, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393412/19
 • Til Øbolig: svar på HENV vedr. potentiel benzintank på Tværby 16, 5970 Ærøskøbing
  393984/19
 • Til borger, V1-høring, Glentevej 18, 7200 Grindsted.pdf
  394489/19
 • Til borger: Vedr. svar på henvendelse angående lok. 561-00201
  395103/19
 • Til Nordicals, Bilag til aktindsigt, 4. mail, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393445/19
 • Til Tønder kommune - orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse på Tønder kommunes børneinstutution, Motorikbørnecentret Æblehuset, Algade 55, 6780 Skærbæk
  394546/19
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Stenvej 5, 6300 Gråsten.pdf
  394134/19
 • Til Tønder kommune - ejerorienteringsbrev, Algade 55, 6780 Skærbæk.pdf
  394536/19
 • Til FONDEN MAGION, V1-høring, Søndre Boulevard 21, 7200 Grindsted.pdf
  394802/19
 • Til Ansøger: vedr. ansøgt areal på matr. 2a, Vellinge by, Bederslev
  393387/19
 • Til Skat og Vejle Kommune: V1 Varsel
  395110/19
 • Til Sdr. Omme Handel og Transport - Ingen klager vedr. tilladelsen til råstofindvinding - matr.nr. 1p Bøvl By,Sdr. Omme
  393258/19
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby.pdf
  393812/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Morsbølvej 94, 7200 Grindsted.pdf
  393797/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Lindevej 8, 7200 Grindsted
  394571/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. 430-81418, Smedie, Møllebakkevej 501, 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune, Matr.nr. 42, Sdr. Højrup By, Sdr. Højrup.
  394508/19
 • Til JLK Ejendomme ApS- ejerorienteringsbrev, Jyllandsvej 2A, 5400 Bogense.pdf
  394177/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev - image002.jpg
  394621/19
 • Til Middelfart kommune - til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  393960/19
 • Til borger: Svar vedr indsats overfor forurening, Galgemark 9, Bredebro
  394966/19
 • Til vagtlæge i Tørring: ydernr. afgangsført
  393309/19
 • Til DMR: Regionens vurdering af oplæg til undersøgelse af olietank, 631-00491 Skibetvej 140, Vejle
  393647/19
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup.pdf
  393630/19
 • Til projekt: kvittering for rev. budget
  393688/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Glentevej 18, 7200 Grindsted.pdf
  394490/19
 • Til DGE - kopi af ejeroplysningsbreve
  394874/19
 • Til Kolding kommune - til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov
  393777/19
 • Til Nordicals, Bilag til aktindsigt, 2. mail, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393433/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. 430-81422 Sdr. Højrupvej 42, 5750 Ringe
  394030/19
 • Til Middelfart kommune - til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse, Kirkegyden 4, Ronæs, 5580 Nørre Aaby
  393818/19
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Ansættelse af læge i Billund
  393819/19
 • Til FONDEN MAGION, Kortbilag til V1-høring, Søndre Boulevard 21, 7200 Grindsted.pdf
  394777/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Morsbølvej 94, 7200 Grindsted.pdf
  393799/19
 • Til GEO A/S: "SVAR.: Vedr. fremsendelse af historisk materiale på lok. 479-70101"
  394237/19
 • Til borger: Henvendelse vedrørende Kløvermarken 15, 7190 Billund
  394573/19
 • Til borger - Ejerorienteringsbrev, Kærvangen 5, 5500 Middelfart.pdf
  393950/19
 • Til Sønderborg kommune - til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse, Stenvej 5, 6300 Gråsten
  394146/19
 • Til Sønderborg Kommune - svar på forespørgsel
  394677/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Glentevej 18, 7200 Grindsted.pdf
  394486/19
 • Til GEO A/S: "SVAR: Vedr. fremsendelse af historisk materiale for lok. 479-00667, Thurø Skibsværft"
  393702/19
 • Til borger. [Sagsnr.:15/37405] - [Dok.nr.:264603/19] Til Nr. Lyndelse vandværk: Svar på tlf. henvendelse vedr. fremsendelse af materiale, Søstedvej 15, 5792 Årslev
  394598/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev
  394615/19
 • Til Haderslev kommune - ejerorienteringsbrev, Skolevej 2, 6510 Gram.pdf
  394605/19
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup.pdf
  393997/19
 • Til Aabenraa kommune - ejerorienteringsbrev, Bytoften 13, 6200 Aabenraa.pdf
  394657/19
 • Til Vejle Kommune - orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse, Borlevvej 29, 6040 Egtved
  393677/19
 • Til Haderslev kommune -til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse på Haderslev kommunes børneinstutution, Arnum skole, Skolevej 2, 6510 Gram
  394614/19
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Egholt Byvej 1, 6640 Lunderskov.pdf
  393772/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. 430-81420 Sdr. Højrupvej 39A, 5750 Ringe
  394107/19
 • Til Rambøll, Miljøvurderinger af råstofområder -
  395123/19
 • Til Nordfyns kommune - til orientering, opstart af indledende forureningsundersøgelse, Jyllandsvej 2A, 5400 Bogense
  394185/19
 • Til Nordicals, Bilag til aktindsigt, 1. mail, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393428/19
 • Til DMR: svar på henvendelse vedr. Jarlsberggade 4
  395372/19
 • Til DR Fyn: Delvis svar på aktindsigt
  397463/19
 • Til borger. Forureninger i området syd for Årslev. Birkebjergvej Losseplads, Birkebjergvej 7, 5792 Årslev, Faaborg-Midtfyn Kommune, Matr. nr. 16b, 16d, 7000am, 10l Årslev By, Årslev
  394569/19
 • Til Aabenraa Kommune, Sundhedsstyrelsen og Nymølle Stenindustrier: dispensation efter jfl §52 i høring, matr nr 163 Kliplev
  393973/19
 • Til Hededanmark, Råstof, Skovrejsning Koldingvej, Ribe.
  395013/19
 • Til Kolding Kommune. SV: Forureningsundersøgelse, Kolding Åpark 24, Kolding
  395046/19
 • Til borger - ejerorienteringsbrev, Borlevvej 29, 6040 Egtved.pdf
  393663/19
 • Til borger, V1-høring, Morsbølvej 94, 7200 Grindsted.pdf
  393794/19
 • Til Vejen Kommune - Myndighedshøring af ansøgning om tilladelse til råstofindvinding - matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  393948/19
 • Til Kudsk og Nissum, Status om råstofplan
  395019/19
 • Til Nordicals, Svar på aktindsigt, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393606/19
 • Til JV: Delvis svar på aktindsigt
  397475/19
 • Til TV2 Fyn: Delvis svar på aktindsigt
  397423/19
 • Til DMR: svar på henvendelse vedr. Jarlsberggade 4
  395364/19
 • Til Borger: Fremsendelse af kopi af kortlægningsbrev vedr. Middelfartvej 574
  395334/19
 • Til DR: Delvis svar på aktindsigt
  397449/19
 • Til DMR: svar på henvendelse vedr. Jarlsberggade 4
  395368/19
 • Til DMR: svar på henvendelse vedr. Jarlsberggade 4
  395366/19
 • Til DMR: Svar vedr. Jarlsberggade 4 Odense
  395359/19
 • Til borger - Høring - kortlægning på vidensniveau 2 - Skovkrogen 40, Vejle.pdf
  394696/19
 • Til borger - UDKAST Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 - Skovkorgen 40, Vejle
  394693/19
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring - Skovkrogen 40, Vejle.pdf
  394695/19

12. september 2019

Indgående

 • Referat af projektgruppemøde 2019-sep-12
  394397/19
 • Fra borger: Videresendelse af accept til nedrivning af bygning til entreprenør, Industrivej 13, 5672 Broby
  393475/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Accept til nedbrydning til betondække, Industrivej 13, 5672 Broby
  393471/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding på regionens bemærkninger til undersøgelser på Odensevej 150, 5600 Faaborg
  391759/19
 • Fra Billund Kommune: Kort over cykelsti, Ribe Landevej 57, 7250 Hejnsvig
  391781/19
 • Fra Middelfart Kommune: Sagsdokumenter + analyseresultater, Støjvold ved Indslev.
  391819/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kopi af mail til grundejer omkring sagsbehandlingstid og grundejers høringssvar
  393464/19
 • Fra GEO A/S: "FORSP.: Telefonbesked, 479-00667 og 479-70101"
  394181/19
 • Fra projekt; orientering om projektets resultater
  394922/19
 • Fra MOE: Tilbud monitering 2019
  392128/19
 • Fra Fredericia Kommune: VS: Moniteringsrapport for havneterminalen (2018)
  393218/19
 • Fra borger: Vedr. henvendelse om lok. 561-00201 i forbindelse med bachelorarbejde om Esbjerg Havns påvirkning på vadehavet
  395096/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr. lok. 561-00201 i forbindelse med bachelorarbejde om Esbjerg Havns påvirkning på vadehavet
  395092/19
 • Fra DMR: Jarlsberggade 4, Odense. Matr. nr. 533a, Åløkkegård Hgd., Odense Jorder. Lokalitet: 461-06004
  395340/19
 • fra Odense Kommune - §8-sag sat i bero; istedet 1-års undersøgelse; Lok.nr. 461-81335 - Tyrsbjergvej 61, 5210 Odense NV
  396017/19
 • Fodterapi - ændring af behandlende medhjælp §18 stk. 1
  392291/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Opfølgninger i relation til Region Syddanmarks statusrapport
  392699/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. § 8 sag, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart - orientering om rev. notat fra rådgiver
  392248/19
 • Fra GEO A/S: "FORSP.: Telefonbesked vedr. lok. 479-00667 og Lok. 479-70101"
  393007/19
 • Fra COWI: Adelgade 138-140, Bogense: Moniteringsoplæg
  392078/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. rev. miljønotat, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  392306/19
 • Fra Kolding Kommune, Henvendelse omkring slaggelignende fyldlag, Lindegade 11, 6070 Christiansfeld
  392838/19
 • Fra Geopartner: Jnr.: 1914615, Tårnbjergvej 26, 5485 Skamby - aflysning af deklaration
  391801/19
 • Fra Praksis - Svar vedr. ansat læge i deletilladelse
  392271/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Åbakkevej 1, 5462 Morud.pdf
  391271/19
 • Fodterapi - ændring af behandlende medhjælp §18 stk. 1
  392284/19
 • Fra Middelfart Kommune: Påbud om undersøgelse af dieselolieforurening ved motorvej matr. nr. 7000e Aulby samt jord i regnvandsbassin
  392704/19
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  393048/19
 • Aktindsigt
  393132/19
 • Fra borger: Vedr. Kløvermarken 15, 7190 Billund
  392106/19

Udgående

 • Korrespondance m. Billund Kommune: Svar på spm. til §8, Cykelsti, Ribe Landevej 57, 7250 Hejnsvig
  393335/19
 • Til Billund Kommune: §8-pligt uden vilkår, Cykelsti, Ribe Landevej 57, 7250 Hejnsvig
  393123/19
 • Til Borger, Orientering om detailprojekt.pdf
  392615/19
 • Til Middelfart Kommune: Anm. om dokumentation for udnyttelse af § 19-tilladelse, Støjvold ved Indslev.
  391809/19
 • Til Rambøll: Pris på 2 ekstra boringer
  392149/19
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391638/19
 • Til Kommune - Grundejerorientering, Skolevej 50, 5874 Hesselager.pdf
  392751/19
 • Til Kommune - Grundejerorientering, Svendborgvej 98, 5853 Ørbæk.pdf
  392820/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Vester Skerninge
  391922/19
 • TIl Kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  391793/19
 • Til Kommune - Grundejerorientering, Snødevej 138, 5953 Tranekær.pdf
  392660/19
 • Til Borgere, Nordfyns Kommune og COWI: orienteringsbreve vedr. lok. 423-00018, Adelgade 138, Bogense
  392665/19
 • Til borger - Grundejerorientering Jersorevej 61, 5400 Bogense - ejer 2.pdf
  392206/19
 • Til praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  392543/19
 • Til borger, V1-høring, Sjællandsgade 3, 7200 Grindsted.pdf
  392216/19
 • Til Kommune - Grundejerorientering, Hallinggade 25B, 5932 Humble.pdf
  392697/19
 • Til Borger, V1-høring, Korupmarkvej 25, B-Bov.pdf
  391205/19
 • Til praksis i Ribe: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391844/19
 • Til borger - Grundejerorientering Jersorevej 61, 5400 Bogense.pdf
  392194/19
 • Til borger - Grundejerorientering Søndergade 25, 5953 Tranekær.pdf
  392313/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391852/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1 patienter pr. 1. oktober 2019
  392033/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  391919/19
 • Til Nybolig: Svar vedr. Stævnen 28, 2. 1., Centrum, 7100 Vejle
  393021/19
 • Til borger - Grundejerorientering Bogøvej 49, 5450 Otterup.pdf
  392258/19
 • Til borger - Grundejerorientering Skovbakkevænget 20, 5260 Odense S.pdf
  392147/19
 • Til Krogsbølle Skytteforening, V1-høring med bilag, Kørupvej 38, 5450 Otterup
  391732/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for oreientering om rev. notat i sagen fra Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  392276/19
 • Til borger - Grundejerorientering, Glasmestervej 1, 5772 Kværndrup.pdf
  392568/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for påbud om undersøgelse af dieselolieforurening ved motorvej matr. nr. 7000e Aulby By, Aulby samt jord i regnvandsbassin
  392727/19
 • Til DMR: fremsendelse af materiale samt svar på § 8 forespørgsel, 631-00491
  392540/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  392283/19
 • Til borger - Grundejerorientering, Glasmestervej 1A, 5772 Kværndrup.pdf
  392588/19
 • Til praksis i Ribe: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391986/19
 • Til borger - Grundejerorientering, Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.pdf
  392374/19
 • Til DGE: SV på henvendelse om afgørelse og kortlægningsmaterialer
  392057/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Korupmarkvej 25, B-Bov.pdf
  391213/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Sjællandsgade 3, 7200 Grindsted.pdf
  392215/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391992/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  392492/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Korupmarkvej 25, B.-Bov.pdf
  391210/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  391731/19
 • Til kommunen: 040851 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  391929/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansættelse af læge i Vester Skerninge
  391991/19
 • Til Billund Kommune: §8 Høringssvar
  392317/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansættelse af læge i Billund
  392370/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Sjællandsgade 3, 7200 Grindsted.pdf
  392213/19
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  391633/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  392505/19
 • Til DMR: Bilag til "Fremsendelse" - tegning med olietank.pdf
  392556/19
 • Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - Ansættelse af læge i Vester Skerninge
  391994/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Vester Skerninge
  391957/19
 • Til borger: Foreløbigt svar ved jordforurening og matrikkelskel, Strammelse Gade 31, Tåsinge
  392629/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. oktober 2019
  392555/19
 • Bekræftelse på modtagelse - SV: Høring af udkast til beretning om lægemiddelanbefalinger
  393350/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Nygade 1-3, Nørre Alle 6, 7200 Grindsted
  394581/19

11. september 2019

Indgående

 • Fra Rådgiver: Økonomi, Nyborgvej 438
  395143/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Påbudshøring m. oplæg t. undersøgelse, Amerikavej 7, 6700 Esbjerg
  396833/19
 • Fra Kolding Kommune: Har vi yderligere information om denne afværgeboring? Metalvej 10, 6000 Kolding
  397072/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - § 19 Tilladelse, E 20 ved Gribsvad, Genanvendelse af TSG under nye ramper
  394747/19
 • Fra Assens Kommune: Tilladelse til genanvendelse af tjærestabiliseret grus (TSG) under Fynske Motorvej ved flytning af til- og afkørselsramper ved Gribsvad
  394746/19
 • Fra Miljøteknik: Notat om screeningsundersøgelse og projektbeskrivelse, Jyllandsvej 9, 5400 Bogense, 4ae Bogense Markjorder, lok.nr. 480-81328.
  394678/19
 • Fra Miljøteknik: Bilag - Notat, Jyllandsvej 9, 5400 Bogense
  394680/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Hotspot gravet op, Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  390486/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering om ikke § 8-pligt, Sundvænget 5A, 5600 Faaborg
  390483/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Udkast til §8 tilladelse, til genopførelse af bygning efter brand, sendt i høring, Industrivej 13, 5672 Broby
  393459/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - §8 ansøgning, Industrivej 13, 5672 Broby
  393461/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udkast til §8 tilladelse til genopførelse af bygning efter brand, Industrivej 13, 5672 Broby
  393460/19
 • Fra Orbicon: ang. vandprøvetagning på Anemonevej 12, Vejen
  393971/19
 • Fra Rådgiver: Orientering om fastklemt diver
  389302/19
 • Fra DMR: revideret oplæg, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  390443/19
 • Fra DMR: revideret oplæg, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  390442/19
 • rejsekort, DSB, Sundhedsinno. og kultur
  389521/19
 • Fra kommunal repræsentant i SU - Høringssvar
  389328/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Referat fra referencegruppemøde den 29. august vedr. besøgscenter
  389034/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Kvittering for høringssvar til Udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - J.nr. MST-022-00453
  390697/19
 • Fra DGE: Svar vedr. frivillig undersøgelse på Nørregade 5, Varde
  389442/19
 • Høring over udkast til vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivning samt vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling
  390361/19
 • Fra system: Yder 041750 er lukket automatisk.
  390516/19
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  390534/19
 • Fra HK-Kommnunal: Fase 1 forhandling lokal løndannelse 2019- Onkologisk afd. Øjenafdeling SLB Vejle
  390363/19
 • Fra DMR: Dokumentation og jordhåndtering, Lindehaven, Sønderborg
  389742/19
 • Fra DMR: Opfordring til møde, Lindehaven, Sønderborg
  389738/19
 • fra Erhvervsstyrelsen
  389809/19
 • Fra Erhvervsstyrelsen
  389493/19
 • Fra Varde Kommune: Vedr. undersøgelse - Nørregade 5, Varde
  389761/19
 • Fra DMR: Jordhåndteringsplaner, Lindehaven, Sønderborg
  389745/19
 • Fra HK-Kommunal: Fase 1 forhandling lokal løndannelse 2019- Onkologisk afd. Øjenafdeling SLB Vejle
  390368/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Dialog om møde med rådgiver, Lindehaven, Sønderborg
  390574/19
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 sag, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  390732/19
 • Ansøgning om ændring af behandlende medhjælp
  392165/19
 • Fra Arkitekt: Udluftning forbliver
  390941/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Vedr. vurdering af om højt indhold af aluminium i jord- og grundvandsprøver udgør en risiko for sundhed og miljø
  390985/19
 • Ansøgning om ændring af behandlende medhjælp
  392163/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  391896/19
 • Fra Nybolig: Henv. Stævnen 28, 2. 1., Centrum, 7100 Vejle
  393009/19
 • Ansøgning om ændring af behandlende medhjælp
  392161/19
 • Fra DMR - Indledende undersøgelse rapporter (grundejerdel og teknisk del) - Skovkrogen 40, Vejle
  394375/19
 • Fra Sønderborg Kommune - høring om etablering af minivådområde indenfor et råstofinteresseområde
  393642/19
 • Fwd: Anmodning om bidrag til besvarelse af samrådsspørgsmål B og udvalgsspørgsmål 87
  395140/19
 • Fra DMR - indledende undersøgelse - rapporter (grundejerdel og teknisk del) Rugårdsvej 42, Harndrup
  394990/19
 • Fra Vejen Kommune: Vedr. påbudsmuligheder på Præstevænget 40b, Vejen, lok. 575-80007
  393320/19
 • Fra Kolding kommune. VS: Forureningsundersøgelse, Kolding Åpark 24, Kolding
  394786/19
 • Fra Esbjerg Kommune. VS: Jordforurening
  397897/19
 • Fra Esbjerg Kommune. VS: Jordforurening
  396382/19
 • Bilag fra grundejer - kortfigur udgravning.pdf
  395924/19
 • fra grundejer - sender undersøgelsesresultater - Vs_ Hudevad Byvej, Årslev
  395921/19
 • Bilag fra grundejer - skemaer jord - Dokumentationsprøver.xls
  395925/19
 • Bilag fra grundejer - analyseblanketter - jord - Dokumentationsprøver.pdf
  395922/19

Udgående

 • Til kommune og vv: varsel om undersøgelse, også Anemonevej 12, Vejen
  393987/19
 • Til Orbicon: ang. vandprøveatgning på Anemonevej 12, Vejen
  393974/19
 • Bilag - Udkast til mobilitetsstrategi.pdf
  390678/19
 • Til borger, afgørelse, udgår inden kortlægning, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ.pdf
  390410/19
 • Til borger, kortbilag, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ.pdf
  390411/19
 • Til Odense Kommune: orientering om udgår inden kortlægning, Blangstedgårdsvej 1B, 5220 Odense SØ
  390409/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens bemærkninger til undersøgelser på Odensevej 150, 5600 Faaborg
  390336/19
 • Til Miljøstyrelsen: Høringsvar til Udkast til bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer - J.nr. MST-022-00453
  390648/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  389160/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Plantagevej 15, Tinglev.pdf
  388927/19
 • Til praksis: automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 11. september 2019
  390539/19
 • Til borger, V1-høring, Nørre Alle 2, Østre Alle 19, 7200 Grindsted.pdf
  388630/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Lammesøvej 11, 5450 Otterup
  389993/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Plantagevej 15.pdf
  388919/19
 • Til Praksis - Forespørgsel vedrørende ansættelse af læge i Billund
  390802/19
 • Til Vejen Kommune, Råstof, Skovrejsning Lourupvej ,Holsted
  388385/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Åbakkevej 1, 5462 Morud
  391277/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for mail vedr. §8 sag, Jernbanegade 2D, 5500 Middelfart
  392226/19
 • Til Billund Kommune: Varsel om kommende undersøgelser
  392726/19
 • Til borger, V1-afgørelsesbrev med bilag, Dybdalsvej 2, 5466 Asperup.pdf
  390869/19
 • Til projekt: Tilsagnskontrakt
  390488/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Praksishandel i Kolding
  390108/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nørre Alle 2, Østre Alle 19, 7200 Grindsted.pdf
  388631/19
 • Til Lægerne i Lunderskov: tak for svar på vores henvendelse
  390060/19
 • Til ejendomsmæglerfirmaet, Asger Olsen - Aktindsigt vedr. jordforurening, Slaugvej 7-9, 6623 Vorbasse
  388891/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ophør i praksis i Kolding og ansættelse i praksis i Billund
  389241/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. svar på forespørgsel om §8 pligt på Brejning Strand 11, 7080 Børkop
  389225/19
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  390762/19
 • Til Ejendomsmæglaer Asger Olsen - FORSP "svar" vedr. Aktindsigt vedr. jordforurening, Slaugvej 7-9, 6623 Vorbasse
  388691/19
 • Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - Praksishandel i Kolding
  390111/19
 • Til yder i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  390759/19
 • Afgørelse - ansøgning imødekommet
  389396/19
 • Til Borger, V1-høring, Plantagevej 15, Tinglev.pdf
  388913/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på 2 lægers ophør i kompagniskab i Kolding
  389358/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Lammesøvej 17, 5450 Otterup
  390119/19
 • Til Kommunen: 041750 Kommunemeddelelse - Faaborg-Midtfyn Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 11. september 2019
  390663/19
 • Til Varde Kommune: Orientering vedr. frivillig undersøgelse på Nørregade 5, Varde
  389460/19
 • Til Arkitekt: Svar på spørgsmål om boringer
  390506/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Nørre Alle 2, Østre Alle 19, 7200 Grindsted.pdf
  388629/19
 • til borger: varsel om undersøgelse, nabo, Anemonevej 12, Vejen
  394022/19
 • Til Esbjerg Kommune. VS: Jordforurening
  397620/19

10. september 2019

Indgående

 • Konflikanalyse RIT 3.3
  388370/19
 • Konflikanalyse RIT 3.3
  388382/19
 • Telefon snak vedr. RIT og PowerShell
  388118/19
 • FW: Problem med brug af nøglefil ved underskriftDIGST (Id nr.: 559258)
  388116/19
 • Fra Rambøll: Resultater fra supplerende dybe boringer
  392148/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Samlede kommentarer til DMR's oplæg, Banegårdspladsen 1, 5600
  388405/19
 • Fra rådgiver - Tilbud fra entreprenør på boringssløjfning
  387624/19
 • Fra Syns- og skønsmand: foreløbige resultater - Enghavevej 11
  387256/19
 • SV: 19/30343 - mosto - BG - Høringssvar fra Region Syddanmark vedr. Planstrategi 2019.
  386626/19
 • Ansøgning om midlertidig flytning af ydernummer fra ridefysioterapeut Mette Thomasberg Kobborg.
  387134/19
 • Fra KLH Erhverv: Anmodning om alt sagsmateriale
  387572/19
 • Region Nordjylland: Materiale fra studietur til Region Nordjylland den 13. august 2019 for Koncernledelsesforum m.fl.
  387856/19
 • Fra Varde Kommune: Svar vedr. Nørregade 5, Varde
  388012/19
 • Fra kommunen - Kvitteringssvar på høringssvar til udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Hjerting Vandværk, V. Gjesing Vandværk og Hjersing kildeplads.
  386688/19
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af bolig i tidligere erhvervslokaler på Købmagergade 41.DOCX
  387575/19
 • Fra Syns og skønsmand. Spørgsmål vedr. Enghavevej 11, Varde
  387190/19
 • Fra Syns- og skønsmand: Vedr. Enghavevej 11
  387275/19
 • Udkast fra Sonja Damsted Lidsey til § 2 aftale.
  385932/19
 • Fra borger: Fwd: Opgravning af V2 forurening på Kløvermarken 15, 7190 Billund
  386753/19
 • Fra Kolding Kommune: Bilag til "Orientering" - Jordflytningsanmeldelse
  387078/19
 • Fra Restato: Anmodning om totaludskrift
  387406/19
 • Fra DMR, undersøgelsesoplæg, Banegårdspladen 1, 5600 Faaborg
  387223/19
 • Fra Nordicals: FORSP vedr. sagsmateriale
  387347/19
 • Høring over udkast til vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivning samt vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling
  387874/19
 • Fra Arkitekt: Vedr. boringer i bygning
  389123/19
 • Fra borger: Fwd: Opgravning af jord på Kløvermarken 15, Billund
  386783/19
 • Fra PLO - Meddelelsel vedrørende praksishandel i Kolding
  388875/19
 • Fra Ejendomsmæglerfirma Asger Olsen - FORSP "henv" Aktindsigt vedr. jordforurening, Slaugvej 7-9, 6623 Vorbasse
  388663/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  391932/19
 • Fra COWI: Adelgade 138, Bogense
  392073/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Påmindelse om undersøgelse
  391924/19
 • Fra DMR: Anmodning om kortlægningsmateriale samt forespørgsel om §8, 631-00491
  392170/19
 • Fra Nordicals, Aktindsigt, Middelfartvej 302, 5491 Blommenslyst
  393400/19
 • fra Ingeniørerne - Fåborg Ssygehus, Odensevej 51, 5600 - Spørgsmål ang ansøgning om § 8
  395544/19

Udgående

 • Til SKAT + Haderslev Kommune: Orientering om V2-kortlægning + stillingstagen til kommune om påbud, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  389589/19
 • Til borger, Afgørelse, V2 kortlægningsbrev, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram.pdf
  389590/19
 • Til rådgiver - ønske om revideret tilbud fra rådgiver inkl. 2 tilsynsdage
  387629/19
 • Korrespondence med Faaborg-Midtfyn Kommune: Kommentarer til oplæg, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  387156/19
 • Til Billund Kommune: Cykelsti, Ribe Landevej 57, 7250 Hejnsvig
  385896/19
 • Til Råstofinteressenter, Status for ny råstofplan
  386042/19
 • Til projekt; anmodet om status vedr. afrapp. og regnskab
  387903/19
 • Til Varde Kommune: Spørgsmål vedr. undersøgelse på Nørregade 5, Varde
  387401/19
 • Til borger - V2-kortbilag, matr. nr. 6a og 70a Andkær By, Gauerslund.pdf
  387240/19
 • SV: Tolkegebyr - Svar på spørgsmål d. 04.09.2019 til DR
  386706/19
 • Til Esbjerg Kommune: Vedr. Koldingvej 39, 6760 Ribe, lok. 571-77014
  387350/19
 • Til borger, V1-høring, Nymarksvej 11, 7200 Grindsted.pdf
  385916/19
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer til revideret §8 ansøgning, Oldenborggade 25, 7000 Fredericia
  388087/19
 • Til Vestermarkskirken, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nymarksvej 1, 1A-B, 3, 7200 Grindsted.pdf
  387140/19
 • Til Syns- og skønsmand: Svar samt fremsendelse af materiale fra Web-lager vedr. Enghavevej 11
  387269/19
 • Til Esbjerg kommune - høringssvar til udkast til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Hjerting Vandværk, V. Gjesing Vandværk og Hjersing kildeplads.
  386612/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Nymarksvej 11, 7200 Grindsted.pdf
  385911/19
 • Til KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387621/19
 • Til advokat: Svar på anmodning om aflysning af servitutter
  386587/19
 • Til Vestermarkskirken, V1-høring, Nymarksvej 1, 1A-B, 3, 7200 Grindsted.pdf
  387149/19
 • Til KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387585/19
 • Til vagtlægen: mail med bekræftelse på opsigelse af vagt ydernummer.
  387068/19
 • til orientering, endelig V2-kortlægning af en del af matr. nr. 6a Andkær By, Gauerslund
  387288/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, Kortbilag, Nymarksvej 11, 7200 Grindsted.pdf
  385906/19
 • Til Vestermarkskirken, Kortbilag til V1-høring, Nymarksvej 1, 1A-B,3, 7200 Grindsted.pdf
  387141/19
 • Til KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387639/19
 • Til KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387662/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Andkærvej 255, 7080 Børkop.pdf
  387225/19
 • Til Lægevagten: Afgangsført vagtydernummer 151653 pr. 1. september 2019
  387073/19
 • Til KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387648/19
 • Til Restato: Svar på FORSP
  387423/19
 • Til Fredericia kommune: Høringssvar til UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af bolig i tidligere erhvervslokaler på Købmagergade 41
  386486/19
 • Til DMR: Svar på henvendelse
  386465/19
 • Til KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387608/19
 • Til Nordicals: Svar på FORSP
  387371/19
 • Til borger: Udgår inden kortlægning, Juvrevej 99, 6792 Rømø
  387222/19
 • Til Rambøll, Stevneskovvej 39, Svendborg
  389920/19
 • TIl KLH Erhverv: Svar på anmodning
  387673/19

9. september 2019

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Overfladeprøver udtaget af DGE, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  385441/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Korrespondance mellem Odense Kommune og DGE ang. overfladeprøverne, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  385445/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Analyserapport, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  385442/19
 • Fra Rambøll: Diagonalvej - vedr. ødelagt boring
  393876/19
 • Fra Odense Kommune: Ansøgningsmateriale til §8-tilladelse, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  383069/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Ansøgningsmateriale til nyt skur, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  383070/19
 • Fra Esbjerg Kommune: PFAS kan skyldes søsediment
  383601/19
 • Fra Rambøll: Diagonalvej - ødelagt boring
  393874/19
 • Fra COWI: Bilag - Revideret undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  382722/19
 • Fra COWI: Revideret undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  382721/19
 • Fra Skatteankesytyrelsen. VS: Anmodning om aktindsigt
  383156/19
 • Fra borger: Vedr. anmodning om fuld aktindsigt i Kløvermarken 15, 7190 Billund
  384808/19
 • Fra Skatteankestyrelsen. VS: Anmodning om aktindsigt
  384258/19
 • Fra SWECO - Endelig rapporter, Herningvej 36, 7300 Jelling
  384595/19
 • Fra Boreteknik: Sløjfning af 2 boringer
  382636/19
 • Fra Lindbjerg Ejendomshandel: FORSP om sagsmateriale
  385832/19
 • Fra Billinud Kommune. Telefonhenvendelse - 565-91001
  384410/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Hejsagervej 43, 6100 Haderslev.pdf
  383891/19
 • Automatisk svar: Høringssvar fra Region Syddanmark vedr. Planstrategi 2019.
  384086/19
 • Fra Odense Kommune: Orientering om oprensning af oliespild på Blangstedgårdsvej 1B, Odense
  385723/19
 • Fra Kolding Kommune:: Anmodning om sSupplerende oplysninger - ansøgning om påfyldning af jord i gammel grusgrav Dons Landevej 276 m.fl.
  385803/19
 • Fra Arkil - Ansøgning, matr.nr. 12a Veerst By, Veerst
  385596/19
 • Mailkorrespondance mlm. DMR og Kommune: forurening i sydlig ende af matriklen (B2), Banegårdspladesen 1, 5600 Faaborg
  387263/19
 • Fra Kolding Kommune, Råstof, Endelig vedtagelse af tillæg 43 til kommuneplan 2017-2029 og lokalplan 0641-11 Ved Donsvej i Vester Nebel - et haveboligområde
  385237/19
 • Fra system: Yder 037966 er lukket automatisk.
  385519/19
 • Telefonhenvendelse - 565-91001 - image006.jpg
  384419/19
 • Telefonhenvendelse - 565-91001 - image005.jpg
  384416/19
 • Fra Hede Danmark, Råstof, Skovrejsning Koldingvej, Ribe.
  393641/19
 • Fra borger. VS: Forureninger i området syd for Årslev
  394624/19
 • Fra Sundheds- og ældreministeriet: SV: Vedr. Beskikkelse af medlem af det Nationale Antibiotikaråd - Region Syddanmark
  394495/19
 • Respons fra SHS - Den regional kvalitetsenhed SydKIP og Den regionale Praksiskonsulentordning - svarfrist senest den 03-09-2019
  395554/19
 • Fra MundiPharma_ Omkostningsmodel for type 2 diabetes
  396651/19
 • Fra Jensen Advokatfirma, Vedr. høringssvar, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle
  396373/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Miljørapport - Privatskolen Als, linde Allé, Sønderborg
  389558/19
 • VS: Afmelding af ydernummer
  389991/19
 • Fra DMR: Bilag til "Anmodning" - Oplæg til undersøgelse af V1 areal, Kløvkærgrunden
  387201/19
 • Fra DMR, Henv. vedr. 603-00350 Johansens Planteskole - Tømmervej 12, Børkop
  386112/19
 • Fra advokat: Anmodning om aflysning af servitutter
  386579/19
 • Fra DMR: Anmodning om vurdering af undersøgelseoplæg af V1-kortlagt vejareal, Kløvkærvej 4
  387197/19
 • Fra MST: Afslutning af oprensninger af spild ved T53
  386064/19
 • Fra Middelfart Kommune: P-plads på kortlagt ejendom_V2-kortlagt_Matr. nr. 15r, Middelfart Markjorder_445-00013
  391897/19
 • Fra Billund Kommune: Afgørelse om ikke VVM-pligt
  392671/19

Udgående

 • Til Rådgiver: Korrespondance om manglende faktura. Er betalt!
  385626/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til overfladeprøver udtaget på Middelfartvej 305, Odense
  385624/19
 • Til Odense Kommune: Regionens vurdering af dokumentationsprøver udtaget på Hjallesesgade 3, Odense S
  385112/19
 • TIL ProActive: Status på Jordforurening
  384999/19
 • Til Haderslev Kommune: Anmodning om færdigmelding, Slagger, Ribevej 75, 6500 Vojens
  384132/19
 • Til Rambøll: Diagonalvej - foto af B106
  393894/19
 • Til Rambøll: vedr. placering af nye boringer Diagonalvej
  393891/19
 • Til Esbjerg Kommune: Foreslåede pesticid analyseparametre, Refshedevej 22, Bramming
  383611/19
 • Til COWI: Regionens godkendelse af revideret undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  382965/19
 • Til borger: Din grund udgår af kortlægingen, Hjallesegade 3, 5260 Odense S, matr.nr. 15f, lok.nr. 461-70233
  385364/19
 • Til praksis: mail med lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. september 2019
  385522/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384214/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Gammel Vejlevej 4B, 720 Grindsted.pdf
  384728/19
 • Til Thobo-Carlsen: Lok. nr. 461-81522, Lindeskovsgyden 46, Odense
  383737/19
 • til grundejer - ok til prøveudtagning - SV_ Olietank v_hudevad byvej 30
  384550/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384241/19
 • Til Skatteankesytyrelsen. Anmodning om aktindsigt. [Sagsnr.:07/23771] FRIV, 621-00503, §8, Levisonsvej 7, 6000 Kolding, Kolding Kommune, matr. nr. 166e, Kolding Markjorder 4. afd., Kolding Kommune
  383806/19
 • Til Landbrugsstyrelsen: Høring om påbudsmuligheder, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  382819/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Kaslundvej 48, 5560 Aarup
  382750/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384250/19
 • Til borger: Vedr. fuld aktindsigt i Kløvermarken 15, 7190 Billund, lok. 551-00014
  385815/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384209/19
 • Til Skatteankesytyrelsen. Anmodning om aktindsigt. [Sagsnr.:14/19788] KORTL, 621-00027, GORIværk, Dyrehavegårdsvej 38, 6000 Kolding, Kolding Kommune, matr.nr. 164a Kolding Markjorder 4. afd., matr.nr. 166e Kolding Markjorder 4. afd.
  383782/19
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge 162728
  385466/19
 • Til Boreteknik. Accept af tidsplan
  382642/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hejsagervej 43, 6100 Haderslev
  383896/19
 • Til borger, V1-høring, Gammel Vejlevej 4B, 7200 Grindsted.pdf
  384738/19
 • Til projekt: kvittering for rev. budget og projektbeskrivelse.
  384098/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Vollerupvej 26, 6360 Tinglev
  382694/19
 • Til Skatteankesytyrelsen. Anmodning om aktindsigt. Levisonsvej 7-31, 6000 Kolding, Kolding Kommune, matr. nr. 166e, Kolding Markjorder 4. afd., Kolding Kommune
  383816/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384226/19
 • Til KP Ejendomme Bylderup Bov ApS, V1-afgørelse, Bovvej 2, 6372 Bylderup-Bov
  382649/19
 • Til Skatteankestyrelsen. VS: Anmodning om aktindsigt - VS Anmodning om aktindsigt .msg
  384268/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384200/19
 • Til Odense Kommune: Sløjfning af 2 boringer
  382637/19
 • Til borger: V0-brev, slaggeudlægning, Ribevej 75, 6500 Vojens
  385070/19
 • Til borger, Kortbilag- V1-varsel, Gammel Vejlevej 4B, 7200 Grindsted.pdf
  384736/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384235/19
 • Til STRANDAGER SKYDECENTER ApS, V1-høring med bilag, Otterupvej 500, 5270 Odense N
  383558/19
 • Til projekt: spørgsmål om de endelige produkter i projektet
  385743/19
 • Til borger: Vedr. fuld aktindsigt i Kløvermarken 15, 7190 Billund, lok. 551-00014
  385817/19
 • Til Kommunen: 037966 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 9. september 2019
  385537/19
 • Til Skatteankestyrelsen. Anmodning om aktindsigt. 621-00174, Fynsvej 31, 6000 Kolding, Kolding Kommune. Matr.nr. 172b Kolding Markjorder 4. Afd.
  384245/19
 • Udgår af kortlægning, med bilag, pga VA undersøgelse i 1998.pdf
  385482/19
 • Til Lindbjerg Ejendomshandel: Sagsmateriale
  385836/19
 • Til borger - bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  386053/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  386066/19
 • Til borger - boligerklæring, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  386078/19
 • Til borger - rapport fra indledende undersøgelse, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  386073/19
 • Til borger - V2-høring, Herningvej 36, 7300 Jelling.pdf
  386046/19

8. september 2019

Indgående

 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  382764/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  382772/19

7. september 2019

Udgående

 • Til Brenderup Højskole, V1-høring med bilag, Stationsvej 54, 5464 Brenderup.pdf
  382576/19

6. september 2019

Indgående

 • Fra COWI: Svar til bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  382311/19
 • Fra Kolding Kommune: Opgravet restforurening, Ambolten 3, 6000 Kolding
  381970/19
 • Henvendelse fra borger Forurening Grethevej 17
  381315/19
 • FRA PROACTIVE: Status på Jordforurening uge 36
  381346/19
 • Fra Danske Regione: Aconto løn og trække tilbud om ansættelse tilbage
  380937/19
 • Fra borger - uddybende spørgsmål vedr. undersøgelse af jordforurening - Bredstrupvej 155, Fredericia
  381943/19
 • Fra Landssyd, ønsker at få ændret afgrænsning af kortlægning på Østre Industrivej 2, 6731 Tjæreborg
  382422/19
 • Fra Erhvervsstyrelsen
  382060/19
 • fra Welfare Tech: Referat best.møde d 27. august 2019
  381698/19
 • vedlagt fil
  382381/19
 • opdatering på projekt
  382378/19
 • Fra projekt HF BIIG - spørgsmål vedr. studietur og evalueringsworkshop
  382147/19
 • Svar fra SST: Vedr. varetagelsen af højt specialiseret funktion 11 inden for specialet Intern medicin: reumatologi
  382443/19
 • Fra Erhvervsstyrelsen
  381706/19
 • Fra Odense Kommune: Gamle undersøgelsesboringer
  382104/19
 • Fra politisk parti - ansøgning
  381281/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  383054/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Møllevej 14, 5450 Otterup.pdf
  383061/19
 • fra Nyborg Kommune - §8-tilladelse til nedrivning af lagerbygning på Lindholmvej 20, 5800 Nyborg
  382631/19
 • Fra Museet på Sønderskov - høringssvar - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  383046/19
 • Silkeborg Data - Region Syddanmark; Servicemålsrapport for SD APOS - august 2019
  382668/19
 • Fra Rigsrevisionen: Høring af udkast til beretning om lægemiddelanbefalinger
  384774/19
 • Bilag fra Nyborg Kommune - 450_2019_141502_Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8_til_nedr.pdf
  382632/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen vedr. bidrag til besvarelse af SUU alm. del - spm. 86. : Region Syddanmark
  383820/19
 • Fra Danske Regioner:: Regionernes Medicin- og behandlingspulje 2019
  384142/19
 • Fra Odense Kommune: Midlertidig tilladelse til udledning af oppumpet vand, Volderslevvej 147
  384482/19
 • Fra Middelfart Kommune: §19-tilladelse til støjvold
  388400/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fredericia Kommunes bemærkninger til moniteringsrapport vedrørende grundvandsafværge på Fredericia Havn
  389584/19
 • Fra Vejle Kommune: Spørgsmål vedr. §8 pligt på Brejning Strand 11, 7080 Børkop
  389217/19
 • Fra Fredericia kommune: Accept af dokumentationsrapport for byggefelt 57, 59 og 60på matr.nr.763o m.fl. Fredericia Bygrunde
  390788/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Revideret §8-ansøgning v. Oldenborggade 25, Fredericia_§8 ansøgning_ver2.pdf
  388081/19
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om jordflytningsanmeldelse, Saxovej 2, 6000 Kolding
  387065/19
 • Fra Fredericia Kommune:Videresendelse af revideret §8 ansøgning
  388070/19
 • Fra Billund Kommune: Orientering omkommende moniteringsboring
  392594/19
 • Til Rambøll: Udkast til kontrakt
  392626/19
 • Fra Vestre Skole: Svar vedr. møde
  392649/19
 • Fra Rambøll: Budgetopfølgning - september 2019
  389453/19

Udgående

 • Til Nyborg Kommune: Kvitteringsmail på høring af udkast til §8-tilladelse: Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  382307/19
 • Til Odense Kommune: Forespøgsel om sagsmateriale, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  382306/19
 • Til Tønder Kommune: Anmodning om færdigmelding, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  382309/19
 • Til COWI: Regionens reviderede bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  381904/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til DGE's forslag til undersøgelser, Middelfartvej 305, 5200 Odense V, lok.nr. 461-81372
  381783/19
 • Nordsøkonferencen
  383577/19
 • Nordsøkonferencen
  383578/19
 • Svar på henvendelse fra Boehringer-Ingelheim fra d. 2.9.19
  382346/19
 • Til borger, Endeligt V2 kortlægningsbrev, Ambolten 3, 6000 Kolding.pdf
  381729/19
 • Til Kommune + Skat: Orientering om V2 kortlægning og stillingstagen til påbudsmulighed, Ambolten 3, 6000 Kolding
  381728/19
 • Nordsøkonferencen
  381770/19
 • Nordsøkonferencen
  381771/19
 • Til Esbjerg Kommune: Korrespondance om jordprøver fra Marbæk Plantage
  381489/19
 • Til borger: Resultat af jordprøver
  381404/19
 • Til Esbjerg Kommune: Jordprøver fra Marbæk Plantage
  381408/19
 • Til Ingeniør'ne: Medgiver mindre analyseomfang v. påfyldningsplads, Jutlandia, Esbjerg
  381352/19
 • SV: Dagsorden til 2. møde i arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed
  381290/19
 • Til Borger, Varsling af undersøgelse.pdf
  382129/19
 • Til Landsyd, svar vedr. ønske om ændret afgrænsning af kortlægning på Østre Industrivej 2, 6731 Tjæreborg
  382427/19
 • Til Borger, V1-høring, Bekkassinvej 25, 7200 Grindsted.pdf
  382395/19
 • LKT Hoftenære lårbensbrud - frem mod det afsluttende seminar i 2020
  381149/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af Varsel om kortlægning, marts 1999.pdf
  382171/19
 • Til advokat - Udgået efter supplerende undersøgelse Jerstrupvej 52, 5400 Bogense.pdf
  380931/19
 • Til Alfabo, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Bekkasinvej 41-69 og 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  382370/19
 • Til Borger, V1-høring, Bekkassinvej 23, 7200 Grindsted.pdf
  382392/19
 • Til Borger, Bilag til mail, Rapport - Begrænset teknisk undersøgelse (1999).pdf
  382167/19
 • Til Nybolig, Svar vedr. Heden 24, 5450 Otterup
  381291/19
 • Til Vejen Kommune: Orientering vedr. Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen
  382028/19
 • Til Praksiskonsulent: CPO-screening i Almen praksis
  382216/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Møllevej 14, 5450 Otterup
  383063/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. påbudsmuligheder på Præstevænget 40b, Vejen, lok. 575-80007
  380682/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Bekkassinvej 21-27, 41-69, 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  382387/19
 • Til Boreteknik: Sløjfning af 2 boringer
  382144/19
 • Til grundejer: Udgår af V1, Jernbanegade 37, 5500 Middelfart
  381413/19
 • Til FSH ApS, Bilag til mail, kopi af udgåetbrev fra 2018.pdf
  382440/19
 • Til grundejer: UDKAST, V1-afgørelse, en del af Jernbanegade 75, 5500 Middelfart
  382075/19
 • Til FSH ApS, Bilag til mail, Nyt Kortbilag, justering af V1-areal, september 2019.pdf
  382437/19
 • Til Nybolig, Bilag til mail, V1-kortlægningsbrev 2001.pdf
  381185/19
 • Til Gartneriet Tingdal ApS: Bilag, Rapport_teknisk del, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381213/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af Kortlægningsbrev 21.04.1999.pdf
  382176/19
 • Til Esbjerg Kommune: Regionens vurdering af off. indsats, 561-55006
  381735/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af Følgebrev vedr. tinglysning 1999.pdf
  382186/19
 • Til Esbjerg kommune - orientering, Høring om ændret indsats, Ambolten 4, 6715 Esbejrg N
  382469/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår af V1 og V1-kortlægges, lok. 445-60002
  382009/19
 • Til Cirkle K: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Præstevænget 40B, 6600 Vejen.pdf
  381984/19
 • Til Gartneriet Tingdal ApS: Bilag, Rapport_grundejer-del, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381208/19
 • Til Borger, Bilag til høring, Udkast til V1-afgørelse, Bekkasinvej 23, 7200 Grindsted.pdf
  382380/19
 • Til Borger, Bilag til høring, Udkast til V1-afgørelse, Bekkasinvej 21, 7200 Grindsted.pdf
  382376/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af Brev fra amtet vedr. præcisering vedr. værditabsordningen.pdf
  382196/19
 • Til borger - V2-afgørelse-endelig 2011, Ambolten 4, 6715 Esbjerg.pdf
  382466/19
 • Til Alfabo, V1-høring, Bekkasinvej 41-69 og 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  382374/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af Brev, Orientering om ny lov, 31-08-2000.pdf
  382203/19
 • TilGartneriet Tingdal ApS: Bilag, Kortbilag, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381186/19
 • Til Rambøll: Vedr. LER
  380862/19
 • Til Borger: Revurdering af V1 og V2 kortlægningsafgørelse på Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg, matr.nr. 1il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  381005/19
 • Til AKUDIM Ejendomme - Kortbilag 2011, Ambolten 4, 6715 Esbjerg.pdf
  382468/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen
  382032/19
 • Til Vejen Byudvikling I/S: Bilag - Kortbilag afgørelse, Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen.pdf
  382024/19
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af Jernbanegade 37, 5500 Middelfart - udgår af V1-kortlægningen
  382355/19
 • Til Gartneriet Tingdal ApS: Bilag, Boligerklæring_udkast, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381194/19
 • Til Odense Kommune: Boringer kan sløjfes
  382120/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af udskrift fra database vedr. 461-00158 (samlet) 06-09-2019.pdf
  382205/19
 • Til borger - svar på undersøgelse af jordforurening - Bredstrupvej 155, Fredericia
  380982/19
 • Til Borger, V1-høring, Bekkassinvej 27, 7200 Grindsted.pdf
  382396/19
 • Til Advokat Vest: Svar vedr. Nørregade 5, 6800 Varde, matr. nr. 21 Varde Bygrunde
  382133/19
 • Til borger - Svar til uddybende spørgsmål vedr. udersøgelse af jordforurening - Bredstrupvej 155, Fredericia
  381951/19
 • Til Vejle Kommune: SV: Oprensningsnotat for Petersmindevej 53, 7100 Vejle
  382353/19
 • Til Borger, V1-høring, Bekkassinvej 21, 7200 Grindsted.pdf
  382391/19
 • Til Odense Kommune: Regionens høringssvar til udkast til § 8-tilladelse, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381651/19
 • Til COWI: Tilbud ønskes på monitering på lok. nr. 461-00123, Middelfartvej 126, Odense
  381203/19
 • til projekt: tilsagnsbrev samt rev. instruks og standardvilkår
  382418/19
 • Svar til projekt HF BIIG - svar på spørgsmål om studietur
  382423/19
 • Til Nybolig, Svar vedr. Jordforureningsstatus på naboen til Lavendelhaven 6, 5320 Agedrup
  381182/19
 • Til borger - Høring vedr. ændret indsats, Ambolten 4, 6715 Esbjerg N.pdf
  382461/19
 • Til borger - udkast til afgørelse om ændret indsats, Ambolten 4, 6715 Tarp, Esbjerg N.pdf
  382464/19
 • Til Borger, V1-høring, Bekkassinvej 77-103, 7200 Grindsted.pdf
  382398/19
 • Til Gartneriet LUNDAGER: Svar på spørgsmål om status på undersøgelse, Fangelvej 36, 5260 Odense S
  382463/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Jernbanegade 75, 5500 Middelfart - V1-varsling
  382388/19
 • Til Landbrugsstyrelsen: Høring om påbudsmuligheder, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381280/19
 • Til Gartnneriet Tingdal ApS: Bilag, V2-afgørelse, udkast, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381179/19
 • Til Cirkle K: V2-afgørelse, Præstevænget 40B, 6600 Vejen.pdf
  381976/19
 • Til Borger, Bilag til høring, Udkast til V1-afgørelse, Bekkasinvej 27, 7200 Grindsted.pdf
  382386/19
 • Til grundejer: V1-høring - en del af Jernbanegade 75, 5500 Middelfart
  382027/19
 • Til Borger, Bilag til mail, kopi af Tinglyst deklaration.pdf
  382195/19
 • Til Vejen Byudvikling I/S: Udgår delvist, Præstevænget 42A-C, 6600 Vejen.pdf
  382017/19
 • Til Borger, Bilag til høring, Udkast til V1-afgørelse, Bekkasinvej 25, 7200 Grindsted.pdf
  382383/19
 • Til Borger, Svar vedr. Majas Alle 13 vedlagt kopi af breve og rapport
  382160/19
 • Til Vejen Kommune: Orientering vedr. Præstevænget 40B, 6600 Vejen
  381993/19
 • Til advokat -Kortbilag Jerstrupvej 52, 5400 Bogense - efter supplerende undersøgelse.pdf
  380942/19
 • Til Gartneriet Tingdal ApS: V2-høring, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381167/19
 • Til FSH ApS, Justering af V1-kortlægning på Østre Industrivej 2, 6731 Tjæreborg
  382433/19
 • Afslutning af projekt
  382172/19
 • Til COWI: Til kommentering/godkendelse -SAB Laboratorieforsøg.
  391917/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Trehøjevej 12, 7200 Grindsted
  392743/19

5. september 2019

Indgående

 • FRA PROACTIVE: Revideret oplæg jordforurening
  381349/19
 • SV: ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  380633/19
 • Satellitdata i jordforureningssager
  380378/19
 • Fra Rådgiver: Første udkast til Rapport - mangler risikovurdering
  390804/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Ansøgning fra BOM, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  382081/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Ansøgning til vaskeplads, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  382080/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Udkast af tilladelse efter jordforureningslovens §8, Tåsingevej 1, 5800 Nyborg
  382079/19
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse: Tåsingevej 1, 5800 Nyborg, lok.nr 449-55122
  382078/19
 • fra miljøstyrelsen Afrapportering og dokumentation for etablerede biocover til Regioner?
  379345/19
 • Fra Udbetaling Danmark, Modtagelse af egenbetaling Avnøvej 47.pdf
  385513/19
 • VS: Forurening Grethevej 17
  381316/19
 • Fra Nyborg Kommune: §8-tilladelse til bygge-/anlægsarbejde: Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  381096/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Endelig §8-tilladelse til bygge-/anlægsarbejde: Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  381097/19
 • FRA PROACTIVE: Revideret oplæg jordforurening
  378835/19
 • fra Erhvervsstyrelsen
  380495/19
 • Brev fra AstraZeneca vedr. Brilique 60 mg
  382368/19
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  380259/19
 • Fra ansøger, ansøgning Kulturpuljen okt. 2019
  379704/19
 • Fra Jansen-Cilag: EMA godkendelse Stelara
  380919/19
 • Fra borger - Spørgsmål til undersøgelse af jordforurening - Bredstrupvej 155, Fredericia
  380976/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Algade 74, 5592 Ejby.pdf
  381030/19
 • VS: Møde angående kraftværksskrotningsprojekt
  382226/19
 • Fra Nybolig, henv. vedr. Heden 24, 5450 Otterup
  381287/19
 • Fra GFsekretariat: Referat af møde
  380985/19
 • Svar fra NHS Scotland - digital prescribing and dispensing pathways - answer from Region Syddanmark
  382441/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  380869/19
 • Fra Healthcare Denmark: Request for Information from NHS Scotland - digital prescribing and dispensing pathways - Anmodning om kontaktperson
  382425/19
 • Fra Orbicon. SV: Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  380681/19
 • Fra Nybolig, spm. om 461-06357 pga. salg af naboen Lavendelhaven 6 5320 Agedrup.msg
  381178/19
 • Fra DGE: SV: Endelig Rapport. Lagervej , Bredebro
  381279/19
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Kommentarer fra RSD til tidligere udsendte datatræk vedr. monitorering af specialeplanen 2018
  382271/19
 • Fra projekt: rev. budget og projektbeskrivelse
  383210/19
 • Fra COWI: Til kommentering/godkendelse -SAB Laboratorieforsøg.
  391907/19
 • Re: Orientering om modtaget aktindsigt
  390375/19

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tidligt udkast (mangler en del under argumentation) - Kom gerne med feedback, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  380540/19
 • Til Svendborg Kommune: Svar på forespørgsel om § 8-pligt. Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge
  380535/19
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for byggefelt 2 ud mod Bredstedgade, matr.nr. 1626a, Odense Bygrunde
  380524/19
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for Edisonsvej 23-31, 5000 Odense C, matr.nr. 1626a, Odense Bygrunde
  380484/19
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for Tolderlundsvej 15-19, matr.nr. 1626a, Odense Bygrunde
  380434/19
 • Til Rambøll og Orbicon - Råstof, fristforlængelse Miljørapporter
  380313/19
 • Til borger, V2-høringsbrev, Abterpvej 50, 6261 Bredebro.pdf
  380264/19
 • Til borger, kortbilag, Abterpvej 50, 6261 Bredebro.pdf
  380261/19
 • Til Tønder Kommune: Orientering om V2-høring, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  380260/19
 • Til borger, UDKAST, V2 kortlægningsbrev, Abterpvej 50, 6261 Bredebro.pdf
  380263/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bemærkninger ifm. besigtigelse , Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  380183/19
 • Til Borger, Varsling af undersøgelse 2. grundejer.pdf
  380210/19
 • Til Borger, Jordforurening, lok: 621-293, Adelagde 3 og Rådhusgade 1
  380229/19
 • Til Borger, Varsling af undersøgelse 4. grundejer.pdf
  380211/19
 • Til Borger, Varsling af undersøgelse 1. grundejer.pdf
  380209/19
 • Til Borger, Varling af undersøgelse 3. grundejer.pdf
  380212/19
 • Til Rambøll, Råstof, Miljørapporter og lufthavne
  380308/19
 • Til DGE: Regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg til Søndergade 30, 5450 Otterup
  379894/19
 • Til COWI: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  379586/19
 • Til Borger, Varsling af undersøgelse.pdf
  379526/19
 • Afgørelse om V2 kortlægning Borkvej 4, 6830 Nørre Nebel
  378701/19
 • kortbilag Borkvej 4.pdf
  378703/19
 • 553-78001 Borkvej 4 Grundejer.pdf
  378704/19
 • AFG V2-Borkvej 4.pdf
  378702/19
 • 553-78001 Borkvej 4 Teknisk.pdf
  378705/19
 • Til Orbicon: SV: Gl. Stationsvej 7, revideret udgave
  378663/19
 • Til kommunen - orientering, Diernæsvej 104, 6100 Haderslev udgår af kortlægningen på V1 efter undersøgelse
  380218/19
 • Til Esbjerg kommune, Varsling af undersøgelse
  379479/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. svar på screnning for overfladevand i forb. m. nedrivning af butiksbygning på Norgesgade 50, 7000 , lok. 607-00085
  378836/19
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse, Diernæsvej 104, 6100 Haderslev.pdf
  380128/19
 • Til projekt; kvittering for underskrevet tilsagnsbrev
  379519/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  380476/19
 • følgemail til grundejer - Udgået af kortlægning jf. jordforureningsloven, Guldrankevej 52 m.fl., Lavsensvænget
  380473/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Norupvej 77, 5450 Otterup
  379922/19
 • til grundejer m.fl. - korrekt journalnummer - SV_ Udgået af kortlægning jf. jordforureningsloven, Guldrankevej 52 m.fl., Lavsensvænget
  380491/19
 • Til borger - Rapport for indledende undersøgelse_grundejer del, Diernæsvej 104, 6100Haderslev.pdf
  380137/19
 • Bilag til grundejer - kort - udgåede arealer samt V2 på matr. 1akp, sep 2019.pdf
  380475/19
 • til grundejer - udgår af kortlægning, område A, B og C under tidl. bygning 1, sep 2019.pdf
  380474/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  380735/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  380729/19
 • Til Varde Kommune: Sv. på oplæg til gasmålinger
  381886/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Algade 74, 5592 Ejby
  381048/19
 • Til Praksiskonsulent: CPO-screening i Almen praksis
  382212/19
 • Til Janssen-Cilag vedr. EMA godkendelse
  380915/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Trehøjevej 1, 7200 Grindsted
  392740/19

4. september 2019

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  382164/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  382163/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Lindevej 29, 5250 Odense SV
  382162/19
 • Fra rådgiver - GPS koordinater for boringer og piezometre
  380608/19
 • Fra Orbicon: RapportudkastGl. stationsvej 7A
  377985/19
 • Fra Orbicon: SV: Gl. Stationsvej 7, revideret udgave
  377249/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Vedr. nedrivning af drivhuse uden §8-till, Refshedevej 22, Bramming
  377864/19
 • fra rådgiver forespørgsel ifm. kommede frivillig forureningsundersøgelse lok 631-02002 Vestre Engvej, matr. 130
  378955/19
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering vedr. fremsendelse af materiale på Teglgårdsparken 49, 5500 Middelfart
  378413/19
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af boliger på Nymarksvej 37
  377833/19
 • fra Odense Kommune - Lokalitetsnummer_ 461-70266, Ørbækvej 726, 5220 Odense SØ
  379749/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Norgesgade 50, Fredericia, lokalitetsnummer 607-00085
  378813/19
 • Sv på forespørgsel om brug af midler
  378920/19
 • Fra Rambøll A/S: Kvittering for fremsendelse af materiale vedr. en del af ejendommen Bramdrupvej 33, 6040 Egtved. Matr. nr. 3d Ågård By, Ø. Starup - udgår inden kortlægning
  378333/19
 • Læst: Orientering om modtaget aktindsigt
  378660/19
 • Fra system: Yder 037974 er lukket automatisk.
  378326/19
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering vedr. fremsendelse af mere materiale på lok. 445-00025, Teglgårdsparken 49, 5500 Middelfart
  378542/19
 • Fra Geus: SV: Sløjfning af boring med DGU nr. 136.1112
  377761/19
 • Fra Boreteknik: VS: Skamby tårnbjergvej 26
  375964/19
 • Fra Nordicals: 27735 Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø
  376862/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af §8-tilladelse, Østerbro 5, 5000 Odense C
  377948/19
 • Fra borger, henv. vedr. Bruuns Alle 9, 5700 Svendborg
  377822/19
 • HØRING: Projektbeskrivelse for lærings- og kvalitetsteam i børnediabetes - frist d.25.september 2019
  376030/19
 • Fra system: Yder 042552 er lukket automatisk.
  378458/19
 • Social og indenrigsministeriet - Støttebeløb 2020
  376894/19
 • Fra Odense Kommune: Forespørgsmål om status på høringssvar til udkast til §8-tilladelse, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381480/19
 • Fra Niras: Midlertidig tilladelse fra Odense kommune til udledning af oppumpet vand
  381994/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Vedr. samarbejdsaftale mellem Region Syddanmark og Region Hovedstaden ift. HSF 18 i kardiologi, Kunstige hjerter
  381139/19
 • Bilag fra grundejer - Kort med Foto.jpg
  384534/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Hudevad Byvej 30, 5792 Årslev - Fjernet olietank
  384529/19
 • Bilag fra grundejer - Gunnar Kirk 7-1997.pdf
  384533/19
 • fra grundejer - Vedr.V1 Kortlægning af hudevad Byvej 30, 5792 Årslev
  384531/19
 • Bilag fra grundejer - Kort 1 Hudevad Byvej 30.jpg
  384535/19
 • Bilag fra grundejer - Naboerne siger.docx
  384532/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om at sø syd for Tjæreborg losseplads huser bilag IV arter, 561-55006
  380877/19
 • Fra Borger, henvendelse vdr. Majas Alle 913, Odense SV, 461-00158
  382150/19
 • Fra rådgiver - Rapport for den samlede undersøgelse på Jerstrupvej 52, 5400 Bogense.pdf
  380832/19
 • Fra Odense Kommune: Supplerende svar vedr. påbudsmyndighed, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381021/19
 • Fra jyske vestkysten, Telefonbesked, vedr. Dybdalvej 6, Vojens
  381300/19
 • Fra Gartneriet LUNDAGER: Spørgsmål om status på undersøgelse, Fangelvej 36, 5260 Odense S
  382460/19
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Dejrupvej 16, Outrup - Rapport
  380896/19
 • Fra rådgiver - Samlede endelig rapport på Jerstrupvej 52, 5400 Bogense.pdf
  380864/19
 • Fra Kolding Kommune. SV: Udkast til partnerskabsaftale og projektbeskrivelse for Mosvig Vandværk
  380688/19
 • Fra COWI: Til kommentering - særlige arbejdsbeskrivelser, laboratorieforsøg
  391783/19
 • Fra COWI: Til kommentering: Udkast til kontrakt, lab.forsøg, Grindsted
  391786/19
 • Mail fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
  389743/19
 • Fra Psykiatri - Den regional kvalitetsenhed SydKIP og Den regionale Praksiskonsulentordning - svarfrist senest den 03-09-2019
  395556/19

Udgående

 • Til Esbjerg Kommune: Forslag til midlertidig fast belægning, Refshedevej 22, Bramming
  378272/19
 • Til Miljøteknik: Regionens kommentarer til revideret oplæg for undersøgelser på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrop, lok.nr. 430-81221
  378120/19
 • Til Esbjerg Kommune: SV: vedr. nedrivning af drivhuse uden §8 till, Refshedevej 22, Bramming
  377848/19
 • Til borger: Kortbilag
  377775/19
 • Til borger: Udgår inden kortlægning efter undersøgelse, Hans Egedes Vej 16, 5210 Odense NV
  377774/19
 • Til Odense Kommune: Udgår inden kortlægningen, Hans Egedes Vej 16, 5210 Odense NV
  377773/19
 • Til grundejer: Din grund udgår af kortlægningen, Mejerivej 10, 5700 Svendborg, matr.nr. 22r Thurø By, Thurø, lok.nr. 479-81024
  376252/19
 • Til grundejer: Bilag - Udgår af kortlægningen med bilag, Mejerivej 10, 5700 Svendborg
  376255/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Dalbovej 7, 5591 Gelsted.pdf
  378109/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Vedr. Orientering vedr. del af matr. nr. 7000bd, 67000 Esbjerg. Henvendelsesnr: RQH000019515896
  376087/19
 • Til Nybolig: Jordforurening på Kikkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  376982/19
 • Til kommunen: 037974 Kommunemeddelelse - Odense Kommune- lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 3. september 2019
  378406/19
 • Til TV2Fyn: Besvarelse på anmodning om aktindsigt
  376022/19
 • Til Fredericia Kommune: Moniteringsrapport, grundvandsafværge, Dan Gødning
  377807/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr matrikulær ændring, Matr.nr. 183 Svenstrup
  376108/19
 • Varslingsbrev V2
  378281/19
 • Til Frijsenborg & Wedelsborg Skovbrug, V1-høring med bilag, Fønsskovvej 27, 5580 Nørre Aaby.pdf
  376911/19
 • Til Nordicals: Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø
  376889/19
 • Til Odense Kommune: Regionens høringssvar på udkast til § 8-tilladelse, Østerbro 5, 5000 Odense C
  376195/19
 • Til DMR: Regionens vurdering af kortlægningsgrundlag ved evt. flytning af slagge, matr. 13eø, lok. 621-00707
  376392/19
 • Til borger, svar vedr. Bruuns Alle 9, 5700 Svendborg
  377827/19
 • Til Ejendomsselskabet Østerbro 3-7 P/S: Bilag, Kortbilag, Østerbro 5, 5000 Odense C
  378168/19
 • Til Kolding Kommune: kopi af V2-varslingsbrev
  378278/19
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til suppl. undersøgelser på Kløvkærgrunden, matr. 13gz og 13eø
  376338/19
 • Til Orbicon: Fremsendelse af historisk materiale, Bülowsvej 9, 6400 Sønderborg, lok. 573-00003
  376303/19
 • Udkast v2-kortlægning
  378290/19
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 3. september 2019
  378369/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. en del af ejendommen Bramdrupvej 33, 6040 Egtved. Matr. nr. 3d Ågård By, Ø. Starup - udgår inden kortlægning
  378323/19
 • Til borger, Kortbilag til V1-høring, Dalgasvej 5, 7200 Grindsted.pdf
  378475/19
 • Kortbilag V2.pdf
  378302/19
 • Til Ejendomsselskabet Østerbro 1-7 P/S: V2-høring, Østerbro 5, 5000 Odense C
  378138/19
 • Til borger, V1-høring, Dalgasvej 5, 7200 Grindsted.pdf
  378498/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. del af matr. nr. 7000bd, 67000 Esbjerg. Henvendelsesnr: RQH000019515896
  376099/19
 • til Orbicon - snarlig revurdering af kortlægning jff. jordforureningsloven, lokalitets nr. 461-05043 ved bygning 1, Lavsenvænget 1
  377335/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale på Teglgårdsparken 49, 5500 Middelfart
  378391/19
 • Til Kolding Kommune: Regionens bemærkninger til suppl. undersøgelser på Kløvkærgrunden, matr. 13gz og 13eø
  376435/19
 • Til Geopartner: Ophævning af tinglysning
  376018/19
 • Teknisk Rapport.pdf
  378469/19
 • Til Skatteankestyrelsen: Kortlægningsafgørelser, Askelund 10, Aabenraa
  376580/19
 • Til Ejendomsselskabet Østerbro 3-7 P/S: Bilag, V2-afgørelse, udkast, Østerbro 5, 5000 Odense C
  378159/19
 • Grundejer Rapport.pdf
  378440/19
 • Til praksis: Lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 4. september 2019
  378487/19
 • Til Geus: Anmeldelse af boringssløjfning, DGU nr. 136.1112
  375970/19
 • Til Dansk Servicerådgivning: vedr. Afrapporteringsmøde
  378172/19
 • Til Thobo-Carlsen og Partnere A/S: Lok. nr. 461-81522, Lindeskovsgyden 46, Odense
  378194/19
 • Til Sundheds- og ældreministeriet: Vedr. Beskikkelse af medlem af det Nationale Antibiotikaråd - Region Syddanmark
  378191/19
 • Til Nordicals: Matr. 677, Sønderborg - lokalitet 537-30052
  378243/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Dalgasvej 5, 7200 Grindsted.pdf
  378453/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af mere materiale på lok. 445-00025, Teglgårdsparken 49, 5500 Middelfart
  378530/19
 • Udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (ovariecancer)
  376453/19
 • Til Odense Kommune. Status på § 8-høringssvar, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381498/19
 • Svar til Jyske Vestkysten, vedr. Dybdalvej, Vojens
  381307/19
 • Til COWI: Til kommentering - særlige arbejdsbeskrivelser, laboratorieforsøg
  391774/19

3. september 2019

Indgående

 • Fra Miljøteknik: Bilag - dgu nr. 155.1366
  376956/19
 • Fra Miljøteknik: Revideret oplæg for undersøgelser på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrop, lok.nr. 430-81221
  376955/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Kommentarer til oplæg afsendt til DMR, Tovværksgrunden Gl. Vardevej 70 A-C
  375777/19
 • Referat af projektgruppemøde 2019-sep-03
  375346/19
 • Vedr. revideret ansøgning om §8 tilladelse, Kongensgade 113
  375427/19
 • Fra Orbicon: opdateret tilbudsliste til Irisvej og Anemonevej
  393927/19
 • ATT00002.htm
  385498/19
 • ATT00004.htm
  385501/19
 • Kommunehøring.pdf
  385497/19
 • Kortbilag med bindinger.pdf
  385499/19
 • VVM.pdf
  385505/19
 • ATT00001.htm
  385496/19
 • ATT00005.htm
  385504/19
 • Fra indvinder, RÅSTOF, Skovrejsningsansøgning matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  385495/19
 • ATT00006.htm
  385506/19
 • Skovrejsnings og Dispensationsansøgning.pdf
  385503/19
 • ATT00003.htm
  385500/19
 • kortbilag.pdf
  385502/19
 • Fra Varde Kommune: Undersøgelsesoplæg til gasmålinger
  381898/19
 • Fra Rambøll: Økonomioversigt
  380674/19
 • Fra Sundhedsdatastyrelsen: Request for Information from NHS Scotland - digital prescribing and dispensing pathways - Anmodning om kontaktperson
  382421/19
 • Fra Rambøll: Vedr. LER
  380839/19
 • Fra NIRAS: Analyseprogram
  380631/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Ribe Østerå vådområde - forundersøgelse indstilles
  376003/19
 • Analyserapport, Eurofins, rapport AR-19-CA-00859423-02 vedr.Højmevej 19, Odense Affaldsdepot nr. 461-224
  375854/19
 • RE: Nyheder om lægemidler og Region Syddanmarks Basisliste 2019-2020
  376849/19
 • Fra Nordicals: Matr. 677, Sønderborg - lokalitet 537-30052
  378238/19
 • Fra TV2 Fyn: Anmodning om aktindsigt
  376092/19
 • Høring over udkast til vejledning om samtykke til transplantation og transplantationsrelateret forskning - Frist. 16. september
  374177/19
 • Fra Fredericia Kommune: Moniteringsrapport, grundvandsafværge, Dan Gødning
  377771/19
 • Spørgeramme regionshuset 2019
  375979/19
 • Fra DMR: henv. vedr. regionens vurdering af kortlægningsgrundlag ved evt. flytning af slagge, matr. 13eø
  376345/19
 • Fra Nybolig: Jordforurening på Kikkehelle 15, 5492 Vissenbjerg
  376978/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  377450/19
 • Fra Rambøll A/S: Vedr. Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give - forespørgsel og foto
  375498/19
 • Fra borger, ansøgning om 1-års undersøgelse.pdf
  375497/19
 • PARTNERSKABSAFTALE_Hjulby Bro_underskrevet_0418_001.pdf
  375340/19
 • Idébeskrivelsesskabelon med fokus på sprog - Svendborg Gymnasium
  374861/19
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. Kløvkærgrunden matr. 13eø ig 13gz, suppl undersøgelser
  374306/19
 • Fra GF sekretariatet: Referat netværksmøde 27/8-19 i Vejle
  380496/19
 • Fra projekt; Fremsendt tilsagnsbrev
  379146/19
 • Fra OUH - Den regionale kvalitetsenhed SydKIP og Den regionale Praksiskonsulentordning - svarfrist senest den 03-09-2019
  395569/19
 • Fra SLB - Den regional kvalitetsenhed SydKIP og Den regionale Praksiskonsulentordning - svarfrist senest den 03-09-2019
  395561/19
 • fra poiltisk parti - ansøgning
  392006/19
 • Fra Kolding Kommune: Vedr. Kløvkærgrunden matr. 13eø ig 13gz, suppl undersøgelser
  374321/19
 • Fra MST: Afslutning af sag - lille spild bag kontorbygning ved midlertidig skurby, DOP - Råolieterminalen, Fredericia
  374875/19
 • Fra MST: Afslutning af sag - spild ved kompressor på T9803 vestlige side
  374883/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S. SV: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  373832/19
 • Fra DMR: Svar med bilag 7 og 8, Fuglsangvej 12, Sønderborg.
  375433/19
 • Fra COWI: Moniteringsrapport
  374916/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Nyt skolebyggeri, Linde Alle, Sønderborg
  374238/19

Udgående

 • Til Tietgen: Påmindelse om aftale på 3 temamøder om røgfri skoletid
  375454/19
 • Til Nyborg Gymnasium: Aftaler om temamøder 19. sept., 24. sept. og 1. okt. - Røgfri skoletid
  375456/19
 • til rådgiver : forespørgsel ifm. kommede frivillig forureningsundersøgelse lok 631-02002 Vestre Engvej, matr. 130
  375397/19
 • Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Middelfart.pdf
  375467/19
 • Til Middelfart Produktionsskole: Temamøde om røgfri skoletid hos jer 24. september
  375469/19
 • Til SosuSyd: Temamøder om røgfri skoletid 19. sept. og 1. okt.
  375470/19
 • Til kommune og vv: varsel om undersøgelse, Irisvej 11, 13 og Anemonevej 10, Vejen
  393931/19
 • Til DMR: SV: Revideret rapport, Bavnevej 9, pulje 8
  374978/19
 • Til Vejle Kommune: Udkast til kortlægningsafgørelse, Bavnevej 9, 7321 Gadbjerg
  374980/19
 • Til kommune: Enghavevej 14, Varde, varsel om undersøgelse
  394047/19
 • Til Kræftens Bekæmpelse: Oplæg på netværksmøde i Region Syddanmark
  374724/19
 • Til Niras: Supl. grundvandsundersøgelse ved eventuelt nyt hotspot, Torvegade 17
  374700/19
 • Til Borger: Varsel om forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på Tarp Byvej 81H, 6715 Esbjerg N
  375758/19
 • Til kopimodtagere, RÅSTOF, Følgebrev afgørelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  373745/19
 • Til kopimodtagere, RÅSTOF, Underretning om meddelt råstoftilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  373744/19
 • Til kopimodtagere, RÅSTO, Følgebrev til afgørelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  373738/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Tillæg til tilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  373737/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Mail med tillæg til tilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  373736/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Gelstedvej 42, 5591 Gelsted
  375262/19
 • Til Bramdrupdam Kro & Hotel A/S. Doc2Mail - Forsendelse 131513102.pdf
  374062/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Slogsherredsvej 16, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  374324/19
 • til Borger Undersøgelsesrapport med tAfgørelse Søndergade 2, 6622 Bække
  373999/19
 • Til kolding Kommune. 621-00193 Vejlevej 332 og 336, 6000 Kolding kortlægges ikke.
  374065/19
 • Til borger - V1-afgørelsesbrev 2009.pdf
  375242/19
 • til Borger Afgørelse V2F0 ej offentlig indsats Søndergade 2, 6622 Bække
  374017/19
 • Til Idrætscenter Bylderup - Udgår efter vurdering af historik - Slogsherredsvej 41, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  373939/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilang af gruppe 1-sikrede
  374259/19
 • Til Miljøstyrelsen: Henvendelse vedr. jordkvalitetskriterier
  375240/19
 • Til Tønder Kommune. Doc2Mail - Forsendelse 131530391.pdf
  374360/19
 • Til Borger: Varsel om forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på ejendommen Frydsvej 26, 6040 Egtved, matr. nr. 5iv Egtved By, Egtved - Orientering om forureningsundersøgelse 605-02005.pdf
  375830/19
 • Til Borger: Varsel om forureningsundersøgelse efter Jordforureningsloven på ejendommen Frydsvej 26, 6040 Egtved, matr. nr. 5iv Egtved By, Egtved
  375828/19
 • fra Orbicon - VS: Revurdering af kortlægning jff. jordforureningsloven, lokalitets nr. 461-05043 ved bygning 1, Lavsenvænget 1
  377295/19
 • Til kommunen, svar vedr. Lokalitet 571-55034
  375882/19
 • Forespørgsel om projektforløb
  374311/19
 • til borger: varsel om undersøgelse; Enghavevej 14, Varde
  394038/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Nørre Torv 4-6, 7200 Grindsted
  394484/19
 • til borger: varsel om undersøgelse, Anemonevej 10, Vejen
  394013/19
 • til borger: varsel om undersøgelse, nabo, Irisvej 13, Vejen
  394017/19
 • til borger: varsel om undersøgelse, Irisvej 11, Vejen
  394007/19
 • Til Rambøll: Svar vedr. VVM-screening
  392484/19
 • Til Borger, Kvittering for modtagelse af ansøgning om undersøgelse af Kælebro 14, Bogense - Til borger, Kvittering for ansøgning om indledende undersøgelse.pdf
  375571/19
 • til Borger Kortbilag Søndergade 2, 6622 Bække
  374019/19
 • Til Partnere. Partnerskabsaftalen og projektbeskrivelsen for Hjulby Bro Kildeplads
  375362/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historik - Rugmarken 54, 6360 Tinglev.pdf
  375199/19
 • til Vejen Kommune og SKAT, Afgørelse - vedrørende ejendommen Søndergade 2, 6622 Bække ej videre offentlig indsats, Kortlægning V2F0 opretholdes
  374012/19
 • Til Kolding kommune: mail vedr. efterbehandlingsplan for erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  375382/19
 • til Borger Boligerklæring med Afgørelse Søndergade 2, 6622 Bække
  374023/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  374265/19
 • Til Franck Miljø & Geoteknik A/S. SV: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  374060/19
 • Til Rambøll A/S: Vedr. regionens tilbagemelding i sagen fra Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  375507/19
 • Til Lægevagten: ydernr. afgangsført
  374998/19
 • Til Biluned Kommune: SV: §8-høringssvar for Granvej 2, m.fl, 7910 Billund By, 1g Billund By, Grene, lok.nr"551-04001 og 551-91002, 19/11157
  375670/19
 • til HDK - aftale om leje af Healthcare DENMARK Besøgscenter
  374979/19
 • Til Esbjerg kommune -orientering, ændret indsats, Storstrømsvej 49, 6715 Esbjerg V
  375249/19
 • Til Aabenraa Kommune - Udgår efter vurdering af historik - Slogsherredsvej 41, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  373936/19
 • Til borger - V1-høring, Stortstrømsvej 49, 6715 Esbjerg N.pdf
  375227/19
 • til Borger Afgørelse V2F0 ej offentlig indsats Søndergade 2, 6622 Bække
  373976/19
 • Til borger - V1-kortbilag, Storstrømsvej 49, 6715 Esbjerg N.pdf
  375239/19
 • til Borger Boligerklæring med Afgørelse Søndergade 2, 6622 Bække
  373996/19
 • Fra Skatteankestyrelsen: Forespørgsel vedr kortlægningsafgørelser, Askelund 10, Aabenraa
  376462/19
 • Til borger - bilag til V1-høring, udkast til V1-afgørelse, Storstrømsvej 48, 6715 Esbjerg N.pdf
  375233/19
 • til Borger Undersøgelsesrapport med tAfgørelse Søndergade 2, 6622 Bække
  374025/19
 • Til vagtlæge: ydernr. afgangsført
  374987/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr nyt skolebyggeri, Linde Alle, Sønderborg
  374295/19
 • til Vejen Kommune og SKAT, Afgørelse - vedrørende ejendommen Søndergade 2, 6622 Bække ej videre offentlig indsats, Kortlægning V2F0 opretholdes
  373971/19
 • til Borger Kortbilag Søndergade 2, 6622 Bække
  373991/19
 • Region Syddanmarks politik for frivillighed og medborgerskab
  373790/19

2. september 2019

Indgående

 • Fra part, RÅSTOF, Høringssvar - 2. september 2019.pdf
  373749/19
 • Fra part, RÅSTOF, mail med høringssvar til fornyet partshøring matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  373748/19
 • Fra borger - forslag til frivillig tiltage - Forurening Grethevej 17
  378806/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Forskellige processpørgsmål matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  373130/19
 • Fra Miljøteknik: Indledende respons på regionens kommentarer til oplæg for undersøgelser på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrop, lok.nr. 430-81221
  372656/19
 • Fra Odense Kommune: DGE's forslag til undersøgelser, Middelfartvej 305, 5200 Odense V, lok.nr. 461-81372
  372694/19
 • Fra Tønder Kommune: Oversigt over anvendt slagge + mængder, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  378662/19
 • Fra part, RÅSTOF, Høringssvar til fornyet høring matr.nr. 15 Kjelst By, Billum
  372251/19
 • Fra Orbicon: Pulje 5, referat fra opstartsmøde
  393925/19
 • Fra rådgiver: Udkast til rapport
  390803/19
 • Fra Rambøll: Udkast til referat
  392473/19
 • Fra Rambøll: Orientering vedr. VVM-screening
  392462/19
 • Fra SVS- Den regional kvalitetsenhed SydKIP og Den regionale Praksiskonsulentordning - svarfrist senest den 03-09-2019
  395566/19
 • Fra Menzer og Kristensen: Status på bortskaffelse af jord
  376973/19
 • Fra Odense Kommune: Kommunen spørger til status på høring af udkast til § 8-tilladelse, Østerbro 5, 5000 Odense C
  376186/19
 • Fra Orbicon: Akter fra miljøsag, Bölowsvej 9, Sønderborg
  376423/19
 • Fra Kommunen, spm. vedr. Lokalitet 571-55034
  375874/19
 • Fa Sønderborg Kommune: MAtrikulær ændring, , Matr.nr. 183 Svenstrup,
  376102/19
 • VS: Orientering om Rigsrevisionens notat om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene
  375980/19
 • Fra Sundheds og ældreministeriet: Afbeskikkelse af medlem af Det Nationale Antibiotikaråd - Region Syddanmark
  378186/19
 • Fra Borger: Nye oplysninger angående formodet møbelpolstringsindustri på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrop, lok.nr. 430-81221
  376946/19
 • Fra Boehringer-Ingelheim_ Nyheder om lægemidler og Region Syddanmarks Basisliste 2019-2020
  380800/19
 • Fra jord.dk: Kvittering for modtagelse af svar, Kragelundvej 9, Vejen
  373412/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. Region Syddanmarks bemærkninger til varslet om påbud om undersøgelser af dieselolieforureningen på matr.. nr. 7000e Aulby By, Vejlby
  372946/19
 • Fra rådgiver Niras, interviewskema, supplerende indsamling, Fønsvej 9 og Ovnhusvej 2, 5580 Nørre Aaby
  373182/19
 • Fra borger, mail vedr. Lokalitets nr 410-81453
  373061/19
 • Fra COWI: RE: Kontrakt Adelagde 138
  373012/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  372505/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  372546/19
 • VS: ME
  371880/19
 • Fra Nyborg Kommune: Nyt revideret udkast til § 8-tilladelse til bygge og anlægsarbejder, Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  372684/19
 • Fra Faaborg Gymnasium - Halvårs-rapport første halvår 2019
  372593/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  372567/19
 • Fra projekt: orientering om projektindhold og budget
  373302/19
 • NKR for behandling af aldersbetinget grå stær sendes i høring via Høringsportalen - høringsfrist er den 18. september 2019
  372879/19
 • Finansiering af videreførelse af professorat i reumatologi ved Dansk Gigthospital
  373236/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  372579/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Statusnotat 4 og budgetstatus 4 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted
  373997/19
 • Fra Rambøll: Resultater efter 5 borerunde.
  374156/19

Udgående

 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Afgørelse om at ejendommen udgår af kortlægningen, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  373642/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Udgået af kortlægningen - Kortbilag - Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  373640/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Afgørelse - Udgået af kortlægning, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  373639/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Ejendom udgået af V1-kortlægning, Gestelevvej 31, 5750 Ringe, matr.nr. 4a, Gestelev By, Gestelev
  373638/19
 • Fra Region Syddanmark: Opdatering om forventede kommentarer fra regionens side, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  373277/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Svar på forskellige processpørgsmål matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  373133/19
 • Til Nyborg Kommune: Regionens § 8-høringssvar for Østervoldgade 69, 5800 Nyborg, matr.nr. 103, Nyborg Bygrunde, lok.nr. 449-00029
  372743/19
 • Til Kolding Kommune: Udkast til kortlægingsafgørelse vedr. Nr. Bjertvej 65, 67 og 69, 6000 Kolding
  372411/19
 • Til Odense Kommune: Kvitteringsmail for modtagelse af udkast til § 8-tilladelse på Dahlsvej 43, 5260 Odense S, lok.nr. 461-81485
  372174/19
 • Til Miljøteknik: Regionens kommentarer til oplæg for undersøgelser på Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup, matr.nr. 6p Kværndrup By, Kværndrop, lok.nr. 430-81221
  372018/19
 • Til rådgiver - fremsendelse af kortlægningsmateriale
  371939/19
 • Til grundejer - Svar på spørgsmål vedr. boligundersøgelse
  371924/19
 • Til borger - Telefonnotat vedr. muligt køb af naboareal
  371847/19
 • Til Orbicon: SV: Gl. Stationsvej 7, revideret udgave
  371770/19
 • Til Billund Kommnune: §8 høringssvar
  374015/19
 • Til Vejen kommune: Orientering vedr. afsluttet grundvandsundersøgelse i Vejen by
  373833/19
 • Til borger - udgået kort, Diernæsvej 104, 6100 Haderslev.pdf
  380146/19
 • Til COWI: Til kommentering - særlige arbejdsbeskrivelser, laboratorieforsøg
  391764/19
 • til Borger Afgørelse - ejendommen Sejmosevej 20, 6440 Augustenborg udgår af kortlægningen -
  373505/19
 • Til Esbjerg Kommune: kopi af orientering, 561-81143
  372205/19
 • til grundejer - udgår af V1, Klintebjergvej 9a.pdf
  372387/19
 • Til Vejle KOmmune. Sv. på vurdering vedr. overfladevand
  373180/19
 • Til Billund Kommune: Kvittering for tilbagemelding på regionens spørgsmål og bemærkning til sagen fra Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted - læk fra olietank
  373331/19
 • Til Esbjerg Kommune, V2-afgørelse med bilag, vejareal 7000ap, Bramming.pdf
  372935/19
 • Til projekt; kvitteret for modtaget tilsagnskontrakt
  373441/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Fønsvej 9 og Ovnhusvej 2, 5580 Nørre Aaby
  373184/19
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted
  373478/19
 • Til borger - bilag til V1-høring, udkast til V1-afgørelse, Billundvej 2, 7250 Hejnsvig.pdf
  372304/19
 • til grundejer - udgår af V1, Klintebjergvej 9a
  372323/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Gelstedskovvej 10, 5591 Gelsted
  372928/19
 • til Borger Bilag Grundejerrapport med Afgørelse Sejmosevej 20, 6440 Augustenborg -
  373512/19
 • Til borger - V1-kortbilag, Billundsvej 2, 7250 Hejnsvig.pdf
  372310/19
 • Til Middelfart Kommune: Tilbagemelding med svar vedr. Region Syddanmarks bemærkninger til varslet om påbud om undersøgelser af dieselolieforureningen på matr.. nr. 7000e Aulby By, Vejlby
  372955/19
 • Til HH A/S: §52 ansøgning Gl. Landevej 9, 6640 Lunderskov
  372586/19
 • Bilag til grundejer - kort over udgået areal.pdf
  372397/19
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Storegade 24, Bramming.pdf
  372749/19
 • Til Borger, Bilag til brev, Naborapport - Nørregade 9, 6740 Bramming, lok.nr. 557-78002.pdf
  372744/19
 • Til Henning Have A/S: vedr. §52 ansøgning Gl. Landevej 9, 6640 Lunderskov
  372544/19
 • Til Borger, bilag til brev, Naborapport - Storegade 24, 6740 Bramming, lok.nr, 557-78002.pdf
  372758/19
 • Til Borger: Orientering om forurening inkl. bilag, 561-81143
  372171/19
 • til kommune, Skat, vandforsyning orienteringsmail Afgørelse - ejendommen Sejmosevej 20, 6440 Augustenborg udgår af kortlægningen ihht Jordforureningsloven
  373500/19
 • Til Odense Kommune: Til orientering varsles ændring af V2-kortlægning på Brændekildevej 37, Odense SV
  373403/19
 • Til borger, svar på mail vedr. Lokalitets nr 410-81453
  373066/19
 • Til borger - V1-høring, Billundvej 2, 7250 Hejnsvig.pdf
  372297/19
 • Til Borger, bilag til brev, Naborapport - Nørregade 7, 6740 Bramming, lok.nr. 557-78002.pdf
  372738/19
 • til Borger Bilag Teknisk rapport Sejmosevej 20, 6440 Augustenborg
  373516/19
 • Til projekt; kvittering for orientering om budget og gennemførelse
  373326/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. en del af Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted - udgår inden kortlægning
  373529/19
 • Til Borger, V2-afgørelse med bilag, Nørregade 9, Bramming.pdf
  372740/19
 • Til Esbjerg Kommune: kopi af orienteringsbrev, 561-81142
  372715/19
 • Til Vejle Kommune: Svar på forespørgsel vedr ansøgning om §52-tilladelse i Jerlev, matr 5bf
  373388/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  372405/19
 • Til Tønder Kommune: kopi af høringsbreve vedr. afsluttet værditabsundersøgelse på lok. nr. 505-50018, Lagervej 1, Bredebro
  373244/19
 • Til kommunen - til orientering, V1-varsel af en del af ejendommen Billundsvej 2, 7250 Hensvig
  372319/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 530-81076
  373496/19
 • Til Middelfart Kommune: Mailkorrespondance vedr. Region Syddanmarks bemærkninger til varslet om påbud om undersøgelser af dieselolieforureningen på matr.. nr. 7000e Aulby By, Vejlby
  372963/19
 • Til Borger: Orientering om oplysning om forurening, 561-81142
  372705/19

1. september 2019

Indgående

 • Mail fra Patienterstatningen
  373705/19
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnskontrakt
  372467/19
 • Autogenereret mail fra Patienterstatningen
  373704/19
 • SV: tværsektoriel anvendelse af video
  373977/19

31. august 2019

Indgående

 • Fra Geoservice: Færdigmelding af luftfotos for regionen 2019
  372638/19

30. august 2019

Indgående

 • Fra Orbicon - tilrettet abstrakt til Batelle - forureningshunden
  380606/19
 • Fra Rambøll, RÅSTOF, Kvitteringssvar 4 forslag i Tønder Kommune.
  371524/19
 • Fra Orbicon: SV: Gl. Stationsvej 7, revideret udgave
  371757/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - ansøgning om nedrivning
  372143/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - JAGG udskrift fugacitet DDT
  372146/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til ansøgning
  372144/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse til nedrivning af drivhuse på Dahlsvej 43, 5260 Odense S
  372139/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - JAGG udskrift grundvand øvrige
  372149/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - udkast til tilladelse
  372141/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag til udkast til tilladelse
  372142/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - JAGG udskrift fugacitet øvrige
  372147/19
 • Fra kommune: ang. sløjfning af gamle drikkevandsboring på Skovbyvej 26, Haderslev
  393871/19
 • Fra Rambøll: ang. prøvetaning i Hoptrup Vandværk
  393854/19
 • Fra grundejer - spørgsmål vedr. V1 kortlagt grund
  371919/19
 • Fra borger - spørgsmål vedr. naboareal - køb
  371839/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Kommunens kommentarer til markeringsnet, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  371193/19
 • Fra DMR A/S: Spm. og uddybning af dokumentationsniveau ifm oprensning, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  371180/19
 • Referat af projektgruppemøde 2019-aug-29
  370920/19
 • VS: Vejledning vedr. TLS
  370923/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Opsummering af sagen og efterspørgsel af opklarende spørgsmål til DGE, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  370812/19
 • Fra Odense Kommune: Bekræftelse af modtagelse af Regionens kommentarer til oplæg for undersøgelse, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV.
  370800/19
 • Fra Odense Kommune: Svar på opklarende spørgsmål angående fjernelse af olieforurening, Hans Egedes Vej 16, 5210 Odense NV
  372876/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - opfølgning på kommunens forureningsundersøgelse
  372877/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - accept af indgåelse af frivillig aftale om oprensning
  372878/19
 • SKM_C30819082705460.pdf
  375578/19
 • Anmeldelse (165853).pdf
  375577/19
 • NotatJordhåndtering_1.pdf
  375580/19
 • Vejle Østby prøve 69-88.PDF
  375581/19
 • Fra rådgiver - ønsker kortlægningsmateriale fremsendt
  371936/19
 • Til Odense Kommune: Opklarende spørgsmål angående fjernelse af olieforurening, Hans Egedes Vej 16, 5210 Odense NV
  370451/19
 • Fra MiljøTeknik: Ny forespørgsel på estimeret svartid, Kalbrænderivej 13 A, 5772 Kværndrup. Lok.nr. 430-81221
  370981/19
 • Fra DR Fyn: Anmodning om aktindsigt
  376219/19
 • Fra DR: Anmodning om aktindsigt
  376115/19
 • VS: Orientering om Rigsrevisionens notat om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene - image002.jpg
  375986/19
 • Fra Odense Kommune: Svar på spørgsmål vedr. påbudsmyndighed, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  381010/19
 • VS: Interviewguide -Region Syddanmark
  380887/19
 • Fra COWI: Sprog for kontrakt med laboratorie
  391741/19
 • Fra Middelfart Kommune: Fund af forurening over afskæringskriteriet, hos Danlad, Industribuen 9, 5592 Ejby
  371678/19
 • Fra Moe: SV: Kontrakt, Grejs Bakke 9
  370438/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Supplerende indsamling_interviewskema, kan udleveres, Kystvejen 32, 5466 Asperup.pdf
  370875/19
 • Fra NIRAS: Status på undersøgelsen
  371145/19
 • Fra Udbetaling Danmark: SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  370961/19
 • Fra Tommerup Fysioterapi & Ostepati vedr. ansættelse af vikar.
  370843/19
 • Fra HK: Underskrevet referat.
  370652/19
 • Fra Middelfart Kommune: VS: Miljøvagtrapport - motorvej, dieselforurening
  371625/19
 • Ny aftale mellem Dansk Psykolog Forening og RTLN 29/8-2019
  370747/19
 • Fra COWI: Nye analyseresultater august 2019
  372725/19
 • Fra Odense Kommune: Referat fra styregruppemødet den 20. august 2019 i Campus Styregruppen
  371740/19
 • SV: Udpegning af medlemmer til styregruppe for fællesregionalt akuttolkecenter
  373507/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse Møllegade 51 6400 Sønderborg
  371903/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  371825/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøg
  371840/19
 • fra rådgiver - bekræfter selv at have udtaget prøverne - Vedr. Klintebjergvej 9a, Otterup
  371938/19
 • Fra projekt: regnskab for afholdt aktivitet
  375542/19

Udgående

 • Til borger: Vurdering af mulig kortlægning af areal ved boring HB6, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  371615/19
 • Til kommune: ang. sløjfning af gamle drikkevandsboring på Skovbyvej 26, Haderslev
  393872/19
 • Til borger - V2-kortbilag, Svendborgvej 73, 5750 Ringe.pdf_Sagsnr_15-465....pdf
  371359/19
 • til ejendomsmægler henvendelse vedr [Sagsnr.:15/46576] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 430-81454, Smedje, Svendborgvej 73, 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune, Matr.nr. 9n, Ringe By, Ringe.
  371353/19
 • Til borger - boligerklæring, Svendborgvej 73, 5750 Ringe.pdf_Sagsnr_15-46576_Dokid_382099-17_v1.PDF
  371354/19
 • Fra NIRAS - Rapport for indledende undersøgelse, Svendborgvej 73, 5750 Ringe_grundejer del.pdf_Sagsnr_15-46576_Dokid_288577-17_v1.PDF
  371356/19
 • Til borger - V2-afgørelse, Svendborgvej 73, 5750 Ringe.pdf_Sagsnr_15-46576_Dokid_382076-17_v1.PDF
  371355/19
 • Til Rambøll: ang. prøvetaning i Hoptrup Vandværk
  393859/19
 • Til Region Syddanmark v. Rambøll, RÅSTOF, Høringssvar til afgrænsning af miljøscreening for 4 forslag til råstofområder i Tønder Kommune.
  371295/19
 • Til DMR A/S: Tilkendegivelse ifm. oprensning, Klintevej 24,5300 Kerteminde
  371290/19
 • Til/fra rådgiver - korrespondance vedr. piezorør omkring R1040 (syd)
  380605/19
 • Udgår efter undersøgelse.pdf
  371062/19
 • Udgår efter undersøgelse.doc
  371059/19
 • til ejendomsmægler svar på henvendelse: Jordforureningsstatus, Skibhusvej 228, 5000 Odense C
  371049/19
 • udgår med lettere forurenet jord.doc
  371063/19
 • afsluttende undersøgelsesrapport 5000-20-7543 Skibhusvej 228-240.pdf
  371056/19
 • 461-06363 Undersøgelsesrapport februar 2006.pdf.PDF
  371052/19
 • OM-afslutningsbrev til rådgiver efter undersøgelse.doc
  371057/19
 • SV Anmodning om aktindsigt i §8-tilladelse for den nye p-plads ved lystbådhavnen. - image004.jpg_Sagsnr_18-19321_v1.PDF
  371006/19
 • Fra Esbjerg Kommune. SV Anmodning om aktindsigt i §8-tilladelse for den nye p-plads ved lystbådhavnen._Sagsnr_18-19321_Dokid_526566-18_v1.PDF
  370999/19
 • SV Anmodning om aktindsigt i §8-tilladelse for den nye p-plads ved lystbådhavnen. - Andel del af jorden fra Storetoft til Es_Sagsnr_18-19321_v1.PDF
  371003/19
 • SV Anmodning om aktindsigt i §8-tilladelse for den nye p-plads ved lystbådhavnen. - image001.png_Sagsnr_18-19321_v1.PDF
  371010/19
 • SV Anmodning om aktindsigt i §8-tilladelse for den nye p-plads ved lystbådhavnen. - image002.jpg_Sagsnr_18-19321_v1.PDF
  371008/19
 • SV Anmodning om aktindsigt i §8-tilladelse for den nye p-plads ved lystbådhavnen. - image003.jpg_Sagsnr_18-19321_v1.PDF
  371007/19
 • Til kommunen, Ejlskov og Danfoss - fremsendelse af kort med placering af piezometre
  380604/19
 • Til rådgiver - ønsker til placering af nye piezometre
  380602/19
 • Til kommunen, Ejlskov og Danfoss - fremsendelse af resultater vedr. piezometre mm.
  380603/19
 • til Vejle kommune svar på henvendelse vedr udvidelse af byggefelt
  370760/19
 • Til Vejle Kommune: Kopi af kortlægningsafgørelse, Torvegade 11, 12 og 13, Give
  370647/19
 • Til Svendborg Kommune: Opsummering af dialog om opklarende spørgsmål ang. Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  370573/19
 • Til bygningsstyrelsen Underskrevet kontrakt
  370537/19
 • 1504_001.pdf
  370538/19
 • SV: Kreditnota
  370531/19
 • Til ejendomsmægler - Svar på FORSP - ønsker materiale vedr. kortlægning
  370208/19
 • Til Centrovice, Spørgsmål vedr. råstofplan
  373808/19
 • Udkast til V2-afgørelse, 410-81140.pdf
  385490/19
 • 410-81140, Koldinghuse Syd 16, Nørre Aaby, grundejer.pdf
  385494/19
 • V2-høring, 410-81140.pdf
  385492/19
 • 410-81140, Koldinghuse Syd 16, Nørre Aaby, teknisk.pdf
  385487/19
 • Kortbilag, 410-81140, Rapport.pdf
  385488/19
 • 480-81433, Østergade 35, 5471 Søndersø, grundejer.pdf
  393594/19
 • Til COWI: Sprog for kontrakt med laboratorie
  391753/19
 • 480-81433, Østergade 35, 5471 Søndersø, teknisk.pdf
  393596/19
 • Udgået af kortlægning, 480-81433.pdf
  393597/19
 • Til grundejer: V2-høring, en del af ejendommen Lunderskovvej 41, 6622 Bække
  370870/19
 • Til Orbicon: Høringssvar ttil forlag til graveområde i kommende Råstofplan 2020 fra regionens tilladelsesgruppe Barløse, Assens Kommune
  370456/19
 • Til Borger, Råstof, vedr. Klæg til diger
  371082/19
 • SVAR del3 Aktindsigt lok 461-0631 Hestehaven 51.msg
  370811/19
 • Til Kolding Kommune og Mosvig Vandværk. Udkast til partnerskabsaftale og projektbeskrivelse for Mosvig Vandværk
  370541/19
 • Til JEMA: Rengøring fællesarealer
  371328/19
 • Til Orbicon: høringssvar til udsendt forslag til råstofgraveområde Voesbjerg, Assens Kommune
  370286/19
 • Til Orbicon: høringssvar vedr. udsendt forslag til råstofgraveområde Brylle, Assens Kommune
  370434/19
 • Til Vejen Kommune: Vedr. en del af ejendommen Lunderskovvej 41, 6622 Bække - V2-varsling
  370959/19
 • SVAR del1 Aktindsigt lok 461-0631 Hestehaven 51.msg
  370796/19
 • Til Udbetaling Danmark: SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  370973/19
 • Til vejen kommune og skat: Kopi V2 varsel
  371621/19
 • SVAR del2 Aktindsigt lok 461-0631 Hestehaven 51.msg
  370807/19
 • Boligerklæring, 461-81248.pdf
  370861/19
 • Til Menzer og Kristensen, Rykker for dokumentationsrapport
  371670/19
 • SVAR del4 Aktindsigt lok 461-0631 Hestehaven 51.msg
  370831/19
 • Til Efterskolen Flyvesandet, V1-afgørelse, Flyvesandsvej 27, 5450 Otterup
  370620/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V2 pga. udlagt knust asfalt, lok. 575-64004
  370901/19
 • Til Orbicon: høringssvar til udsendt forslag til råstofgraveområde Søllested, Assens Kommune
  370268/19
 • til grundejer - om kortlægning af tyndt asfaltlag, prøvetagning, Balsgyden 11, Ullerslev
  370586/19
 • til Rambøll - SVAR del5 + mailoversigt Aktindsigt lok 461-0631 Hestehaven 51.msg
  370795/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. Region Syddanmarks bemærkninger til varslet om påbud om undersøgelser af dieselolieforureningen på matr.. nr. 7000e Aulby By, Vejlby
  371667/19
 • Til Vejen Kommune: Kopi af V2 varsel
  371626/19
 • Til grundejer: UDKAST, V2-afgørelse, en del af ejendommen Lunderskovvej 41, 6622 Bække
  370866/19
 • Til Vejen Kommune og Skat: Kopi af V2 varsel
  371622/19
 • Til Borger: Vedr. erstatning - slåmaskine
  371324/19
 • Til Udbetaling Danmark SV: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  370967/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Gelstedvej 47, 5591 Gelsted
  371046/19
 • Boligerklæring, 497-00501.pdf
  371570/19
 • 497-00501, Stationsvej 120, 5792 Årslev, teknisk_ver 1.0.pdf
  371569/19
 • V2-høring, 461-81248.pdf
  370858/19
 • Kortbilag, 461-81248.pdf
  370855/19
 • udkast til V2-afkørelse, 498-00501.pdf
  371572/19
 • 461-81248 Roers Allé 13 5210 Odense NV teknisk.pdf
  370860/19
 • 461-81248 Roers Allé 13 5210 Odense NV grundejer.pdf
  370859/19
 • V2-høring, 498-00501.pdf
  371573/19
 • Kortbilag, 497-00501.pdf
  371571/19
 • Udkast til V2-afgørelse, 461-81248.pdf
  370857/19
 • 497-00501, Stationsvej 120, 5792 Årslev, grundejer_ver 1.0.pdf
  371574/19
 • Til Orbicon: Svar på anmodning om aktindsigt, Havnegade 110, 5000 Odense C
  373027/19
 • Til Orbicon: Kvittering for modtagelse af anmodning om aktindsigt, Havnegade 110, 5000 Odense
  373009/19
 • Til Orbicon: Høringssvar ttil forlag til graveområde i kommende Råstofplan 2020 fra regionens tilladelsesgruppe- Ålsbo, Assens Kommune
  370470/19

29. august 2019

Indgående

 • Re: SV: Dagsorden for projektgruppemøde 2019-aug-29
  370198/19
 • Fra DMR: Undersøgelsesrapport for Vester Lindetvej 8, Gram
  383732/19
 • Fra DMR: Undersøgelsesrapport, Vester Lindetvej 8, Gram.pdf
  383743/19
 • Fra Tønder Kommune: Analyseresultater, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  371595/19
 • Fra Svendborg Kommune: Svar på opklarende spørgsmål 2 ang. Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  370571/19
 • Til Svendborg Kommune: Opklarende spørgsmål 2 ang. Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  370568/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Undersøgelsesnotat, Fleningevej 2, 5600 Faaborg
  371141/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om oprensning, Fleningevej 2, 5600 Faaborg
  371140/19
 • Fra ejendomsmægler - FORSP - ønsker materiale vedr. kortlægning
  370205/19
 • Fra rådgiver - forslag til placering af nye piezometre
  380600/19
 • Fra Advokat: Svar, Saltgade 11, 6760 Ribe
  369648/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - § 8-tilladelse til ændret arealanvendelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  370242/19
 • Fra Odense Kommune: Endelig § 8-tilladelse til ændret arealanvendelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  370241/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af høringssvar af udkast til §8-tilladelse for ændret arealanvendelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  370244/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag: kortbilag til § 8-tilladelse til ændret arealanvendelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  370243/19
 • Fra Svendborg Kommune: Svar på opklarende spørgsmål ang. Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  370563/19
 • Eksempel
  368397/19
 • Fra Orbicon: Endelig rapport Gl. Stationsvej 5B
  368062/19
 • Re VS Post til Region Syddanmark Ref.nr.335728b3cd5c488a8d311d7c701b0b6d.msg
  371018/19
 • henvendelse fra ejendomsmægler Jordforureningsstatus, Skibhusvej 228, 5000 Odense C
  371038/19
 • VS Jordforureningsstatus Skibhusvej 228 5000 Odense C.msg
  371039/19
 • FRA ZOOMTEK: 044 Kort kladde/godkendt - lagt ud (men med kommentarer)
  367811/19
 • VS: Orientering om Rigsrevisionens notat om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene - §18, stk. 4 notat om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene.pdf
  375982/19
 • VS: Orientering om Rigsrevisionens notat om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene - image001.png
  375981/19
 • Fra Sundheds- og ældreministeriet: Beskikkelse af medlem af det Nationale Antibiotikaråd - Region Syddanmark
  378181/19
 • VS: Orientering om Rigsrevisionens notat om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene - Følgebrev.docx
  375984/19
 • Fra Franck Miljø: Bilag - Revideret §8 ansøgning.pdf
  382224/19
 • Fra Fredericia Kommune: Drøftelser vedr. §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia - opfølgning på telefonsamtale d.d.
  382233/19
 • Fra Sweco: Vedr.: Evt. udskiftning af del af faldstamme
  380911/19
 • Fra Franck Miljø: Vedr. §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  382217/19
 • Fra laban Arkitekter: Orientering vedr. §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  382230/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbne for tilgang
  392154/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedrørende ansættelse af læge i Vester Skerninge
  391878/19
 • Fra DMR: Svar på bemærkninger fra Regionen, Linde Alle, Sønderborg
  389955/19
 • fra projektet
  386721/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Kogsbøllevej 49, 5800 Nyborg
  397260/19
 • Fra rådgiver Niras, historisk materiale, Kertemindevej 112, 5800 Nyborg
  396474/19
 • Fra Lillebælts Fysioterapi og Træningsklinik vedr. ændring af cvr.nummer.
  368378/19
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 vedr. nedrivning Rørkæsvej 24, 5500 Middelfart
  370068/19
 • Kvittering for modtagelse
  368784/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Gormsgade 111, 6700 Esbjerg.pdf
  369920/19
 • VS: Samspil mellem egen læge og special læge
  369129/19
 • Til yder: Ønske og information om lukning/åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  368445/19
 • Fra Kolding Kommune, Afslutningsnotat for §19 tilladelse til Hørparken, Mosevej 7, 6000 Kolding
  369370/19
 • Fra Moe: Besigtigelse - Grejs Bakke 9, Vejle
  368566/19
 • Fra Ingeniør'ne: Spørgsmål ift. etablering af påfyldningsplads, Jutlandia, Esbjerg
  368795/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Brenderupvej 29, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  369736/19
 • Fra Kerteminde Kommune: § 19 tilladelse ifm. jordvarmeanlæg Revningevej 116, 5300 Kerteminde
  371160/19
 • Evaluering af statskundskab på SDU
  370894/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Spørgeskemaundersøgelse
  371186/19
 • Fra Nyborg Fysioterapi og Træning vedr. afmelding af pension.
  370392/19
 • Høring over udkast til vejledning om samtykke til transplantation og transplantationsrelateret forskning
  370445/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  371093/19
 • Fra DGE: Endelig rapport. Lagervej 1, Bredebro
  372187/19
 • Fra projekt: Invitation til åbning
  372215/19
 • Fra Billund Kommune: Kvittering for modtagelse af orientering om valg af rådgiver
  373030/19
 • Fra sekretariatet: Referat fra møde august 2019
  375533/19
 • Fra Esbjerg Kommune - Opfølgning på møde
  374194/19

Udgående

 • Til indvinder, RÅSTOF, mail med tilsynsbrev (også sendt til e-boks) matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  370071/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, Tilsynsbrev Ølufgård sept 2019 matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel.pdf
  370072/19
 • Til alle uddannelser i Region Syddanmark: Reminder! Invitation - eftermiddagsmøde om røgfri skoletid
  370513/19
 • Til Rådgiver: OK til feltarbejde i uge 38 og ny sagsbehandler i oktober
  369762/19
 • Til Orbicon: SV: Gl. Stationsvej 5C_Revideret
  378664/19
 • Til Rådgiver: OK til reetablering af have
  369669/19
 • Til ORbicon: bemærkninger til Gl. Stationsvej 7, revideret udgave
  369611/19
 • til parter og myndigheder RÅSTOF Partshøring af Udkast til tilladelse Gyngstrupvej
  369788/19
 • Til kommune: ang. sløjfning af gamle drikkevandsboring på Skovbyvej 26, Haderslev
  393851/19
 • Til Orbicon: SV: Gl. Stationsvej 5B
  378665/19
 • Til Esbjerg Kommune: Nyt udkast til kortlægningsbrev om ændr. af offentlig indsats, Saltgade 11, 6760 Ribe
  368605/19
 • Til borger, Høringsbrev OFV, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  368606/19
 • Til borger, UDKAST Indsats for OFV, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  368609/19
 • Til borger, kortbilag, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  368608/19
 • Til Advokat: Afvisning af indsigelse, Saltgade 11, 6760 Ribe
  368306/19
 • Til Svendborg Kommune: Opklarende spørgsmål ang. Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  368260/19
 • til ansøger RÅSTOF Mere dialog om sagsgang og status
  370968/19
 • Jordhåndteringplan Vejlevej 270 7323 Give.msg
  370753/19
 • fra vejle kommune tilladelse til byggearbejde
  370751/19
 • Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde på vejlevej 270, 7323 Give, Welcon.pdf
  370752/19
 • TIL ZOOMTEK: 044 Kort kladde/godkendt - lagt ud (men med kommentarer)
  367813/19
 • Til Orbicon: Bemærkninger til Gl. Stationsvej 5C_Revideret
  367686/19
 • Rapport forside og bagside.docx
  367632/19
 • Til Orbicon: Gl. Stationsvej 5B
  367631/19
 • Til DGE - Lokalitetsliste for pulje 35, indledende undersøgelser
  394866/19
 • Til projektet; fremsendt rev. tilsagnskontrakt
  370005/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurdeingsstyrelsen: Orientering vedr. Knudedybet 12, 6700 Esbjerg
  369992/19
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Gormsgade 109, 6700 Esbjerg.pdf
  369913/19
 • Til Esbjerg Kommune: V2-afgørelse, matr. nr. 7000bd, 6700 Esbjerg.pdf
  369941/19
 • Til Esbjerg Kommune: Bilag - Kortbilag V2-afgørelse, Knudedybet 14 m.fl, 6700 Esbjerg.pdf
  369945/19
 • Til Middelfart Kommune: Svar vedr. § 8 tilladelse til nedrivning af ejendom, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  370065/19
 • Til naboparter RÅSTOF Følgebrev sendt til eboks via doktomail
  369798/19
 • SV: Region Syddanmarks kulturpulje - Genforeningsmagi (33)
  369387/19
 • Til Munk Ejendomme: Orientering om undersøgelse - ejendom udgår af V1
  368560/19
 • Til Borgere: Bilag - Kortbilag V2-afgørelse, Knudedybet 14 m.fl, 6700 Esbjerg.pdf
  369935/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Knudedybet 14, 6700 Esbjerg.pdf
  369854/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Gormsgade 109, 6700 Esbjerg
  369995/19
 • Til Boligforening Kristiansdal: Orientering om undersøgelse - ejendomme kortlægges ikke
  368434/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Brenderupvej 29, 5464 Brenderup
  369753/19
 • Til RBJ Ejendomme: Orientering om undersøgelse
  368569/19
 • Til grundejer: Brev om ikke-kortlægning, Kærvej 6, 6200 Aabenraa
  368242/19
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Knudedybet 12, 6700 Bramming.pdf
  369896/19
 • Til Moe: SV: Besigtigelse - Grejs Bakke 9, Vejle
  368618/19
 • Til Humlebo Ejendomme: Orientering om undersøgelse - ejendom udgår af V1
  368548/19
 • Til Odense Kommune: Orientering om undersøgelse - ejendomme kortlægges ikke
  368425/19
 • Til jord.dk: Besvarelse vedr statusforespørgsel, Kragelundvej 9, Bække
  368120/19
 • Til Sønderborg Kommune: Link til undersøgelse af havnesediment
  370075/19
 • Til borger, V1-Varsel m bilag, Kystvejen 32, Asperup.pdf
  369546/19
 • Til Borger: Bilag - Boligerklæring, Gormsgade 111, 6700 Esbjerg.pdf
  369927/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Gormsgade 111, 6700 Esbjerg
  370003/19
 • Til Billund Kommune, Råstof, planlægning
  367662/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. del af matr. nr. 7000bd, 67000 Esbjerg
  370010/19
 • Til Ejendomsselskabet Hjallese 2014: Varsel om supplerende V2 kortlægning
  368582/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Knudedybet 14, 6700 Esbjerg
  369988/19
 • Til Varde Kommune, Råsstof, Høring nyt byggeri i interesseområde for ler
  367819/19
 • Til Dalum Staden: Orientering om undersøgelse - ejendom kortlægges ikke
  368447/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Knudedybet 12, 6700 Esbjerg.pdf
  369857/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. del af matr. nr. 7000bd, 67000 Esbjerg
  370008/19
 • Til Fjernvarme Fyn: Orientering om undersøgelse
  368435/19
 • Til Dalum Parken: Orientering om undersøgelse - ejendom kortlægges ikke
  368442/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Gormsgade 109, 6700 Esbjerg.pdf
  369908/19
 • Til Billund Kommune: Orientering om valg af rådgiver
  373005/19
 • Til Rambøll: Vedr. regionens bemærkninger til fremsendte oprensningsrapport på sagen fra Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give
  373557/19
 • Til Rambøll: Orientering om nyhed web om borearbejdet
  372950/19

28. august 2019

Indgående

 • Referat 26-08-2019.pdf
  370510/19
 • Fra Vejle Kommune: Røgfri uddannelsesby
  370511/19
 • fra rådgiver forespørgsel ifm. kommede frivillig forureningsundersøgelse lok 631-02002 Vestre Engvej, matr. 130
  375388/19
 • Fra Niras - beder om mailadr til myndighedsteam - Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130
  367547/19
 • Fra Niras - ønsker kontakt til myndighedsteamet - lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130
  367542/19
 • Fra ansøger RÅSTOF Spørger til status
  370963/19
 • Fra Orbicon: Gl. Stationsvej 5B og 5C_Revideret
  367624/19
 • Fra Orbicon: Gl. Stationsvej 5B og 5C_Revideret
  367625/19
 • Fra Niras - uddrag af det fremsendte materiale - lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130
  367539/19
 • Fra Orbicon - Abstrakt til Batelle vedr. forureningshund - til kommentering og godkendelse
  380597/19
 • Henvendelse om aktindsigt og efterspørgsel om yderligere info - Postvejen 8a (ingen postnr)
  365854/19
 • fra kommunen RÅSTOF Nye kommentarer til efterbehandlingsplan
  369775/19
 • fra ansøger RÅSTOF Ændet Grave- og efterbehandlingsplan
  369767/19
 • Fra Firma: - Henvendelse om oplysninger på Lokalitet 430-81453 - Bygmestervej 32 Ringe
  366177/19
 • Fra rådgiver - opdatering vedr. nye piezorørsmålinger
  380596/19
 • Fra Billund Kommune: VS: Granvej 2, 7190 Billund - Udkast til tilladelse til §8 efter jordforureningsloven
  374022/19
 • fra Nyborg Kommune - om undersøgelser inden ny hal - Sagsbehandler hos Regionen - Lindholmvej 20, 5800 Nyborg
  382644/19
 • Fra COWI: Til kommentering - særlige arbejdsbeskrivelser, laboratorieforsøg
  391714/19
 • Henvendelse fra ejendomsmægler 27735 Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø - aktindsigt
  367284/19
 • Fra Fredericia Kommune: Fælles svar vedr. §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  367366/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Påbud om oprensning, Forum Hovedvej 115, 6715 Esbjerg N
  367507/19
 • Fra Varde Kommune, Råsstof, Høring nyt byggeri i interesseområde for ler
  367722/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  367797/19
 • Fra Kolding kommune: vs. ansøgning om erhvervsmæssig råstofindvinding 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  368616/19
 • Fra Aabenraa Kommune: ansøgningsmateriale, anvendelse af slagge
  368257/19
 • Fra Fredericia kommune: afgørelse vedr etablering af søgerender
  367824/19
 • Fra Assens Kommune: Bilag - Tilladelse til udlægning af Kategori 3 slagge under plansilo på Karlemosevej 3, 5620 Glamsbjerg, matr.nr. 7a Flemløse By, Flemløse
  371197/19
 • Mail fra yder: Ønske om åbning/lukning for tilgang af patienter
  368644/19
 • Fra DBG Tønder - Afrapportering 3_projekt Uddannelse og Bildung
  369662/19
 • Fra Assens Kommune: Tilladelse til udlægning af Kategori 3 slagge under plansilo på Karlemosevej 3, 5620 Glamsbjerg, matr.nr. 7a Flemløse By, Flemløse
  371196/19
 • Fra Middelfart Kommune: Nyt udkast_§ 8 tilladelse til nedrivning af ejendom, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  370061/19
 • Fra IHK Flensborg, projekt Starforce
  367270/19
 • Fra Orbicon - Telefonnotat med lodsejer samt vejaftale - matr. nr. 5t Fjelsted By, Fjelsted - mail 2 af 2
  368600/19
 • VS: Stamcellebehandling af slidgigt
  365337/19
 • VS: Stamcellebehandling af slidgigt - image001.jpg
  365338/19
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til fælles kommentarer til §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  367335/19
 • fra projekt: takker for orientering
  366637/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Bilag, Påbud om oprensning, Forum Hovedvej 115, 6715 Esbjerg N
  367511/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Svar på anmodning om uddybning vedr. OUH i formaliseret samarbejde i specialfunktion 54, 55 og 56 i pædiatri
  367251/19
 • fra Borger Telefonhenvendelse 430- 81687
  367478/19
 • Fra Udbetaling Danmark: Værditabsordning
  367937/19
 • Fra Styrelsen for Patientsikkerhed: Mødedeltager
  371089/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Til orientering - Påbud om ændret vilkår for kontrol af N2O emission og for grundvandsmonitering, Industrivej 9, 6580 Vamdup
  370214/19
 • Fra Middelfart Kommune: Varsel om undersøgelsespåbud af jordforurening efter uheld med tankbil fra Ole´s Olie, på motorvej ...
  371612/19
 • Fra Sani Nudge: Re: Til Region Syddanmarks Hygiejnekomite vedr. hygiejne og hospitalsinfektioner
  371094/19
 • Fra Billund kommune: Svar på høring om forurening, Brunbjergvej 41, 7200 Grindsted
  371620/19
 • Fra Miljøstyrelsen: om stillingtagen til påbudsmuligheder - Rockwool Vamdrup
  370252/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Kommentar til oplæg, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  375623/19
 • Fra Billund Kommune: SV: Vedr. sagen fra Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted - læk fra olietank
  373125/19
 • Fra Rambøll: Deltagere - opstartsmøde
  372971/19

Udgående

 • Til DR-Syd: svar på spørgsmål vedr. affaldssortering på sygehusene
  367599/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: V0-kortlægning af Møllehøjvej 1, 5792 Årslev, lok.nr. 430-81709
  367570/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - V0-kortlægningsbrev af Møllehøjvej 1, 5792 Årslev, lok.nr. 430-81709
  367571/19
 • Til Tønder Kommune: Anmodning om analyseresultater + svar på seneste mail, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  367567/19
 • Til Orbicon - abstrakt kommenteret
  380599/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens kommentarer til påvist forurening på Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  367493/19
 • Til Odense Kommune: Høringssvar for §8 tilladelse til forlængelse af Langesøstien berørende lok.nr. 461-04128 og 461-00109
  367357/19
 • Til borger - V1-varsel, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367297/19
 • Til Skovsgårde Ejendomsselskab IS - V1-afgørelse, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367298/19
 • Til Skovsgårde Ejendomsselskab IS - V1-varsel, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367300/19
 • BILAG. Supplerende indsamling_interviewskema, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367301/19
 • Til borger - V1-kortbilag, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367296/19
 • Til Skovsgårde Ejendomsselskab IS - V0-brev, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367299/19
 • til ejendomsmægler : 27735 Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø - aktindsigt
  367302/19
 • Til borger - V1 kortbilag, Rugårdsvej 959, 5471 Søndersø.pdf
  367295/19
 • Fra borger - Telefonnotat med borger, Rugårdsvej 957, 5471 Søndersø.doc
  367303/19
 • Rugårdsvej 959-961, 5471 Søndersø.pdf
  367304/19
 • TIL PROACTIVE: Revideret oplæg jordforurening
  367188/19
 • Til Niras - mailadresser til myndighedsteamet fremsendt - henvendelse vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130
  367549/19
 • Til Niras - kontakt til myndighedsteamet - Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130
  367546/19
 • Til Niras svar på spørgsmål vedr. tilsendt materiale - lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130
  367540/19
 • Til Orbicon - ok til anvendelse af data til præsentation
  380598/19
 • Orientering om igangsætning af oprensning.pdf
  366693/19
 • Til Niras - Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130 - del 3 (sidste mail)
  366651/19
 • Til Niras - Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr. 130 - del 2
  366636/19
 • Til grundejer: Kopi af kortlægningsafgørelse inkl. bilag
  366380/19
 • Til TV2 Fyn: Tilbagemelding på artikel, Lynfrosten, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  366365/19
 • Til TV2 Fyn: Lynfrosten artikel 280819 TV2 Fyn, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  366364/19
 • Til Firma - materiale vedr. [Sagsnr.:16/2914] Bygmestervej 32, 5750 Ringe, Faaborg-Midtfyn Kommune, matr. nr. 4r, Sødinge By, Ringe
  366212/19
 • Til Odense Kommune: Høringssvar af udkast til §8-tilladelse for ændret arealanvendelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C, lok.nr.: 461-81654
  365930/19
 • Til COWI: Word-filer - aftaler med RSD logo
  391724/19
 • Til Borger, Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro.pdf
  367282/19
 • Til Fredericia Kommune: Supplerende kommentar til telefonsamtale vedr. Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  367349/19
 • Til Borger, Ikke-kortlægningsbrev, Industrivej 4, Bolderslev.pdf
  366301/19
 • Til BDO: Anmodning om revisorpåtegning af værditabssag i Region Syddanmark
  366455/19
 • Til Borger, V1-høring, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro.pdf
  367291/19
 • Til Borger, Kortbilag, V1-varsel, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro.pdf
  367288/19
 • Til projekt; kvittering for modtaget rev. budget
  366617/19
 • Til projekt: anmoddning om fremsendelse af regnskab
  366336/19
 • Til Esbjerg Kommune -undersøgelser af råstofinteresse vd Korskro
  367018/19
 • Til Sønderborg Kommune, Råstof, Omlægning af privat fællesvej i graveområde, Nybøl
  366814/19
 • Til rådgiver - svar på forespørgsel
  366420/19
 • Til borger, Varsel af V1-kortlægning, med bilag, Kirkebjergvej 16, Asperup (1).pdf
  366403/19
 • Til Fredericia Kommune: Kommentarer til udkast til svar - §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  367354/19
 • Til rådgiver - svar vedr rapportskabelon
  367135/19
 • Til firma - Telefonnotat 01.02.2016. - bygmestervej 32, Ringe
  366214/19
 • Til firma - V1-kortbilag, afgørelse, Bygmestervej 32, 5750 Ringe.
  366213/19
 • Til Firma - V1-afgørelse, Bygmestervej 32, 5750 Ringe
  366211/19
 • Til firma - Fra Niras, historisk materiale, 430-81453, Bygmestervej 32, 5750 Ringe
  366215/19
 • Til Rambøll: Dagsorden - opstartsmøde
  372930/19
 • Til Rambøll: Resultat af miniudbud pulje 9, 2019
  372926/19
 • Til DMR: Resultat af tilbudsevaluering
  372921/19

27. august 2019

Indgående

 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål til regionens høringssvar af udkast til nedrivning af samtlige bygninger - Middelfartvej 305, 5200 Odense V, lok.nr. 461-81372
  364616/19
 • Fra Niras - tak og vedlagt luftfotos TO - vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr 130
  366394/19
 • FRA SEWCO: Fjernstyrings PC imod regioner med VPN Compliance
  364322/19
 • Fra rådgiver - Dioxinanalyser fra piezometre
  380595/19
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2019-aug-29
  364229/19
 • Referat af projektgruppemøde 2019-aug-15
  364227/19
 • Dialog med kommunen RÅSTOF Om ny vejadgang fra råstofgrav på Gyngstrupvej
  369747/19
 • Fra Firma - Lokalitetsnr. 461-05586 - matrikelnr. 796q Odense Bygrunde - Falen 18A 5000 Odense C
  366321/19
 • Fra rådgiver - resultater af piezometre (2)
  380594/19
 • Fra Nyborg Kommune: Revideret udkast til § 8-tilladelse til bygge og anlægsarbejder, Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  365879/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Revideret udkast til § 8-tilladelse til bygge og anlægsarbejder, Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  365876/19
 • Fra rådgiver - resultater af piezometre (1)
  380593/19
 • Fra Firma - Jordforureningsstatus Enrumvej 6, Od N
  366284/19
 • Fra Nyborg Kommune: Svar fra bygherre om rørføring til radiatorer - Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  365874/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Moniteringsrapport-grundvandsafværge DanGødning inkl bilag 1-2.pdf
  377792/19
 • Bilag fra Odense Kommune - § 8-tilladelse, overdækket skur til E-skrot.pdf
  382661/19
 • Bilag fra Odense Kommune - 8-høringssvar - skur, Snapindvej 21.pdf
  382663/19
 • fra Odense Kommune - § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde (skur) på Snapindvej 21, 5200 Odense V
  382660/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Kort Snapindvej 21.pdf
  382662/19
 • Fra COWI: Mødereferat - Møde 1 om udbud af laboratorieforsøg_FINAL
  390843/19
 • Fra COWI: JUPITER, exception has occurred, sample:835-2019-80696394
  391702/19
 • Fra Ejendomsselskabet den Fynske Forskerpark: Indkaldelse til bestyrelsesmøde, Ejendomsselskabet Den Fynske Forskerpark
  386247/19
 • Fra:yder
  364276/19
 • Fra COWI, GEOGIS-Kontrolrapport, Sdr Landevej 22, 6200 Aabenraa
  364525/19
 • Fra revisor SV: dagsordenspunkt vedr. rapportering for Aabenraa
  363858/19
 • Fra Sønderborg Kommune: kommenteret Oplæg til forureningsundersøgelse Nordborg Kraftvarmeværko
  364481/19
 • Fra Niras - HENV edr matr.130, lokalitet 631-02002
  364218/19
 • Fra Evald Møller Ejendomsmægler MDE: Henvendelse, ønsker rapport fremsendt, Vestervang 4, 6520 Toftlund
  363808/19
 • Fra projekt Voyager - Underskrevet tilsagnskontrakt
  365081/19
 • Fra Niras: Brændekildevej - endelig rapport
  366603/19
 • Bilag fra grundejer - jordanalyser
  366382/19
 • Fra Vejle Kommune: Anmeldelse af jordflytning
  365873/19
 • fra grundejer - Jordprøverj. nr_ 19_20336
  366381/19
 • Fra FAS: UNDERSKREVET referat af fase 1-forhandling mellem SLB og FAS
  365113/19
 • Fra borger - HENV - matr.nr. 386k er unders sagsbehandling - Telefonbesked, 475-50006
  364440/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Supplerende oplysninger om olieforurening, Jagtvænget 10, Hjerting
  363698/19
 • Til Svendborg Kommune: Orientering om fortsat monitering af grundvandsforurening på Mølmarksvej 187-191, 5700 Svendborg
  364666/19
 • Bearbejdet screening (foreløbig)
  363033/19
 • Fra Franck Miljø: Svar vedr. Forureningsundersøgelse Korskildevej 10, Fredericia
  364831/19
 • projekthaver
  364491/19
 • Erklæring Sygehus Sønderjylland 2. kvt. 2019.pdf
  363860/19
 • Fra Aabneraa Kommune: Tilladelse til fjernelse af fundamenter, gulve og belægninger i henhold til jfl § 8, Østerbækvej 4, Padborg
  363684/19
 • Fra rådgiver - spørgsmål til korttemaer
  365066/19
 • fra projekthaver
  363340/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  364977/19
 • Fra NIRAS: Placering af boringer
  364222/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bemærkning til afsluttende rapport, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  364618/19
 • Fra Fredericia kommune: bemærkninger til opsamling på mødet den 20. august 2019 (Østerstrand)
  363934/19
 • Fra Svendborg Kommune: Orientering om ny risikovurdering af grundvandsforurening på Mølmarksvej 187-191, 5700 Svendborg
  363585/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Kommunens bemærkninger til videre undersøgelser, Jagtvænget 10, Hjerting
  365138/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. nedrivning og anlægsarbejde, Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart
  365272/19
 • Fra Vejle Kommune: Dokumentationsrapport fra Tankgrav
  371665/19
 • SV: tværsektoriel anvendelse af video
  370454/19
 • Mødemateriale til møde i Aftagerpanelet for Folkesundhedsvidenskab og Master of Public Health - bemærk høring over ny studieordning på FSV BA
  371735/19
 • Fra DMR: Svar på spørgsmål vedr. tilbud
  372905/19
 • Fra DMR: Svar vedr bem. til rapport, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  375403/19

Udgående

 • TIL ZOOMTEK: WordMakro - Kort i Kladde
  364788/19
 • Til firma - 461-05586 - svar på forespørgsel til kortlægning, Falen 18, Odense C
  366352/19
 • til ansøger RÅSTOF Detaljer i Efterbehandlingsplanen
  369758/19
 • Til Rådgiver: OK til ændret oplæg og ny tidsplan
  364661/19
 • Til Odense Kommune: Svar på spørgsmål til høringssvar af udkast til nedrivning af samtlige bygninger - Middelfartvej 305, 5200 Odense V, lok.nr. 461-81372
  364619/19
 • Til firma Svar på forespørgsel - Enrumvej 6, 5270 Odense
  366289/19
 • Til Niras - sender 2 filer i morgen - lokalitet 631-02002- matr.nr. 130
  366402/19
 • Til DMR A/S og Assens Kommune: Regionens kommentarer til poreluftundersøgelse - Vestergade 29A, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  364535/19
 • Til Odense Kommune: Høringssvar af udkast til nedrivning af samtlige bygninger - Middelfartvej 305, 5200 Odense V, lok.nr. 461-81372
  364578/19
 • Dagsorden til 2. møde i arbejdsgruppen vedr. etablering af en tværregional fase IV-enhed
  363952/19
 • Til Nordfyns Kommune Korrespondance om boringer
  363617/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til revideret oplæg til Sanderumvej 174, Odense
  364515/19
 • Til Nyborg Kommune: Udtalelse om Delfinvej 24, 5800 Nyborg, matr. 1ayz, Nyborg Markjorder, lok.nr. 449-80011
  364502/19
 • Til DMR: SV: Nr. Bjertvej 67
  363032/19
 • Fra rådgiver NIRAS - Historisk materiale, Tronsø Parkvej 4, 7200 Grindsted
  392747/19
 • Til Zhanjiang City: Letter of Invitation
  380534/19
 • Til Bobestyrer Adv. Trolle: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  365086/19
 • Til borger,Varsel af V1-kortlægning med bilag, Eva.pdf
  364719/19
 • 605-00701_Engelsholmvej 6, Teknisk Rapport.pdf
  364925/19
 • Til grundejer: Kortbilag med V1, Odinsvej 29, 7200 Grindsted, 27-08-2019
  364356/19
 • Til Franck Miljø: Spørgsmål til Forureningsundersøgelse Korskildevej 10, Fredericia
  364614/19
 • Til Lægevagten - Vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel
  364554/19
 • Til Borger, V1-høring, Jydby 17, Otterup.pdf
  363030/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring, udkast til V2-afgørelse, Vestre Tirslundvej 11, 6670 Holsted.pdf
  364426/19
 • Varslingsbrev V2
  364908/19
 • Til Billund Kommune og SKAT: Vedr. Odinsvej 29, 7200 Grindsted, Billund Kommune, matr. nr. 4m Dal By, Grindsted - ud af indsats
  364460/19
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Praksishandel i Jelling
  364560/19
 • Til Niras - Svar på henvendelse vedr. lokalitet 631-02002 - matr.nr 130
  364505/19
 • Til PLo og Levernadører - Vedr. praksishandel i Jelling
  364557/19
 • Til grundejer: Afgørelse - ud af indsats, Odinsvej 29, 7200 Grindsted
  364347/19
 • Til Evald Møller Ejendomsmægler MDE: Svar på henvendelse, fremsendelse af rapport m.m., Vestervang 4, 6520 Toftlund
  363844/19
 • Til borger - V2-høring, del af Vestre Tirslundvej 11, 6670 Holsted.pdf
  364413/19
 • Til Borger,, V1-høring, Lillebro 36, Otterup.pdf
  363816/19
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Gulløkken 27, 5471 Søndersø.pdf
  364374/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Lillebro 36, Otterup.pdf
  363820/19
 • Til rådgiver - Afklaring vedr. rapportskabelon til miljørapporter
  363581/19
 • Kortbilag V2-kortlægning.pdf
  364918/19
 • Til Vejle Kommune: kopi af varsling
  364902/19
 • Til Vejen Gymnasium - Regnskab, afrapportering og udbetalingsanmodning - projekt Anvendt Naturvidenskab
  365072/19
 • Udkast V2-kortlægning
  364916/19
 • Til Rambøll: SV: Vedr. grundvandsmodel Odense Vest
  363749/19
 • Til Bobestyrer Adv. Tolle: V2-varsling, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  365082/19
 • Til projekt Voyager - underskrevet tilsagnskontrakt
  365084/19
 • Til Fredericia Kommune: Orientering vedr. Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  365090/19
 • Til rådgiver - svar på spørgsmål til korttemaer
  365068/19
 • Til borger - svar på henvendelse
  364800/19
 • Til Nordicals Erhvervsmæglere: Svar vedr. Gåskærgade 23, 6100 Haderslev matr. 594, Haderslev
  363416/19
 • 605-00701_Engelsholmvej 6, Grundejer Rapport.pdf
  364923/19
 • Til Aabenraa Kommune: §8-høringssvar for Østerbækvej 4, 6330 Padborg, matr. 23 Vejbæk, Bov, lok.nr 580-81030
  363481/19
 • Til Bobestyrer Adv Trolle: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  365089/19
 • Til borger,Varsel af V1-kortlægning med bilag, Jan.pdf
  364710/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Jydby 17, Otterup.pdf
  363031/19
 • Til Aabenraa Kommune, Mailkorrespondence, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro
  364715/19
 • Til borger - ønske om fotodokumentation af sætninger på Asbjørnvænget 5
  363929/19
 • Underretning
  364513/19
 • Til Menzer og Kristensen: Tilsagn til lukning af udgravning
  365881/19
 • Til rådgiver - Rapportskabelon + liste
  367123/19
 • Til Menzer og Kristensen: SV: Telefonaftale vedr. Plantagevej 7, 7120 Vejle Øst
  371659/19
 • Til DMR: Spørgsmål til tilbud
  372868/19

26. august 2019

Indgående

 • Fra Tønder Kommune: Miljøgodkendelse til anv. af slagger under plansilo, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  367413/19
 • Fra Advokat: Indsigelse mod ændr. af off. indsats, Saltgade 11, 6760 Ribe
  368282/19
 • 1 Brev fra Region Syddanmark.PDF
  368283/19
 • Bkg. 1552 af 17.12.2013 om supplerende forureningskortlægning.pdf
  368284/19
 • Fra DMR: Rapport vedr. oprensning, Assensvej 102, Faaborg
  370912/19
 • Fra DMR: Bilag - Oprensningsrapport, Assensvej 102, 5600 Faaborg
  370913/19
 • Fra Nyborg Kommune: Mail til bygherre angående rørføring til radiatorer - Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  362276/19
 • Fra borger - oplysninger om sætninger på Asbjørnvænget 5
  363926/19
 • Fra Danske Regioner: Indvindingsoplande og evt. opdatering af ét fælles GIS lag
  374570/19
 • Fra TV2 Fyn: Anmodning om aktindsigt
  373986/19
 • Protokol vedr. evaluering af ULRUS
  374703/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Svar vedr. fælles overvågning af Grindsted Å
  392437/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  363517/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  363733/19
 • Fra Niras: Mølmarksvej - rapport endelig
  363456/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  363492/19
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål vedr. Kanalbyen byggefelt 3-5
  366409/19
 • Fra rådgiver - forespørgsel
  366406/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Anmoder om udtalelse til § 8 tilladelse til nedrivning af ejendom, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  365284/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Vedr. regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg på Havegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  363235/19
 • Fra Vejen Kommune: Orientering vedr. renovering af Ingo salgsanlæg, Præstevænget 40B, Vejen.
  363767/19
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til landzonetilladelse til ændring af terræn - Ammitsbølvej 168
  364447/19
 • Fra Johnson Instituttet vedr. afmelding af ydernummer.
  362850/19
 • fra Miljøteknik - uddybning _ 461-70266. Ørbækvej 726, 5260 Odense Sø
  361711/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Rev. oplæg til undersøgelsesoplæg på Havegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  362166/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. svar på §8 i forhold til at totalrenovere boligen på 1. salen på Store Landevej 34, 5580 Nr. Åby
  362139/19
 • Fra Esbjerg kommune, Oplysninger om olieforurening, Jagtvænget 10, Hjerting
  362271/19
 • Fra Haderslev Kommune: Høring af Miljøkonsekvensvurdering for ændring af Flyvestation Skrydstrup, Vojens
  361986/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Dialog vedrørende §8 høring på Østerbækvej 4, 6330 Padborg. Lok.nr. 580-81030
  363485/19
 • Fra Sweco: VVS-vurdering: Evt. udskiftning af del af faldstamme
  363656/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  363337/19
 • fra projekthaver
  362964/19
 • Fra ejendomsmægler - Telefonhenvendelse vedr: Lok. nr. 575-99006 - Ladelundvej 101, Vejen
  362106/19
 • Fra Rambøll: Overslagspris for kontrol af alle transmittere
  361741/19
 • Fra Kolding Kommune: Ansøgning om dispensation efter jfl §52, Vranderupvej 31, Seest
  362008/19
 • Fra Rambøll: RE: Vedr. grundvandsmodel Odense Vest
  361945/19
 • Fra ansøger: VS: Dispensation til fjernelse af dige i forbindelse med indvinding af råstoffer
  361722/19
 • Fra Ejendomsmægler - ønsker materiale vedr. lokalitet 491-70118 - Glasvænget 6, 5492 Vissenbjerg
  362524/19
 • Fra Kolding Kommune - ønsker baggund for at ejendommen er udgået af kortlægningen - matr.nr. 18h V. Nebel By, V. Nebel
  362715/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Endelig tilladelse L2, Nordborgvej 81, Nordborg
  362679/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 148, 5463 Harndrup.pdf
  362893/19
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  368034/19
 • Fra Fredericia Kommune:Bilag - Fundaments- og pæleplan, OLD 1, BYG 1 og BYG 2.pdf
  366411/19
 • Fra Orbicon: Anmodning om aktindsigt. Havnegade 110, 5000 Odense
  372803/19
 • FRa Vejle Kommune: Forespørgsel vedr ansøgning om §52-tilladelse i Jerlev, matr nr 5bf
  373381/19
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - skur, Snapindvej 21
  361161/19

Udgående

 • Til Orbicon: Resultat af tilbudsgivning, videregående undersøgelser, Pulje 5, 2019
  393919/19
 • Til Cowi: Resultat af tilbudsgivning, videregående undersøgelser, Pulje 5, 2019
  393917/19
 • Til Inginiør'ne: Krav om undersøgelse ifm. ny påfyldningsplads, Jutlandia, Esbjerg
  362784/19
 • Til Kolding Kommune - materiale fremsendt vedr losseplads ved Bavnehøj I Vester Nebel - matr.nr 18hV. Nebel By, V. Nebel
  366415/19
 • Til DMR A/S: Materiale for Østergade 81A, 5610 Assens, matr.nr. 477a og 447b Assens Bygrund, lok.nr. 420-81049
  362570/19
 • Dialog med nabo ej part RÅSTOF fortsat dialog med Enggården grundejerforening
  370954/19
 • Til Esbjerg Kommune: Svar til kommentarer om antal poreluftmålinger, Tovværksgrunden Gl. Vardevej 70 A-C
  361369/19
 • Til Varde Kommune, Råstof, Ansøgning om en gyllebeholder Visselbjergvej 10, 6800 Varde indenfor interesseområde Hostrup
  361656/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Vedr. regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg på Havegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  362328/19
 • KOPI: Til Jysk Fynske Medier: SV: Anmodning om aktindsigt
  361704/19
 • Til Sani Nudge: SV: Til Region Syddanmarks Hygiejnekomite vedr. hygiejne og hospitalsinfektioner
  362887/19
 • Til Ejendomsselskabet Assens 2005 ApS: Bilag, Kortbilag, 26-08-2019, Fåborgvej 16, 5610 Assens
  362308/19
 • Til projekt: bedt om samlet tilsagn med underskrift
  361925/19
 • Til Fredericia kommune: sv. vedr. Notat omkring håndtering af opgravet jord i forbindelse med søgegrøfter for Vejle Museerne
  362759/19
 • Til JEMA: Udeareal
  360996/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Rugårdsvej 148, 5463 Harndrup
  362899/19
 • Til projekt; standardvilkår og revisionsinstruks
  363007/19
 • Til Jyske Fynske Medier: SV: Anmodning om aktindsigt
  361685/19
 • Til ejendomsmægler - Glasvænget 6, 5492 Vissenbjerg - Sagsnr.:11/21076
  362597/19
 • Til Esbjerg Kommune, Svar vedr. overfladevand, Høgevej 2,4, 6705 Esbjerg Ø
  361691/19
 • KOPI: Til Jyske Fynske Medier: SV: Anmodning om aktindsigt
  361717/19
 • Til projekt: eftersendt revionsinstruk og standardvilkår
  361921/19
 • Til Rambøll: SV: Vedr. grundvandsmodel Odense Vest
  361712/19
 • Til ansøger: regionen lukker sagen - ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding på 19 ha af matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse, Assens Kommune
  361262/19
 • Til lodsejer og kommune: invitation til markmøde vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune.
  361759/19
 • Til Rambøll: Godkendelse trasmitter budget samt budgetskema 2019
  361850/19
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Danfoss, Nordborgvej 81, L2, 6430 Nordborg, matr. 19 Lunden, Nordborg - lok. nr. 523-06010
  361845/19
 • Til projekt: standardvilkår og revisionsinstruks
  362986/19
 • til Miljøteknik - SV_ Oplæg til godkendelse Lokalitetsnummer_ 461-70266. Ørbækvej 726, 5260 Odense Sø
  361644/19
 • Til Ejendomsselskabet Assens 2005 ApS: Delareal udgår af V1-kortlægningen, Fåborgvej 16, 5610 Assens
  362285/19
 • Til Svendborg Kommune: Orientering om ny risikovurdering af grundvandsforurening på Mølmarksvej 187-191, 5700 Svendborg
  363578/19
 • Til DMR: Bemærkninger til rapporter og anmodning om at udgå af kortlægn, Linde Alle, Sønderborg
  368802/19

25. august 2019

Indgående

 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  361851/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - cVBM_N_19_16116A_09_07_2019, Ørbækvej 87, 5220 Odense SØ
  360928/19

Udgående

 • Til Jord og Miljø: Nye mødemuligheder, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360920/19
 • Til DMR A/S: Tilbagemelding, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  360911/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  360908/19
 • Til borger: Svar på spørgsmål via spørgeordning om Lynfrostgrunden mm.
  360902/19
 • Til borger: Bilag - svar på spørgsmål om Lynfrostgrunden mm.
  360903/19

24. august 2019

Indgående

 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1 patienter pr. 1. oktober 2019
  392022/19

23. august 2019

Indgående

 • Fra Rådgiver: Boreskader på Havrekær 65
  363643/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Revideret tabel 2, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  360857/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Revideret bilag 2, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  360859/19
 • Fra Odense Kommune: Rev. oplæg til §8 undersøgelse, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  360858/19
 • Fra DGE: Konceptuel model efter ny pejlerunde på Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  360855/19
 • Fra DMR: VS: Revideret rapport, Bavnevej 9, pulje 8
  372990/19
 • FRA KB: Workshop - pakning af efterårets program.
  367597/19
 • Fra Odense Kommune: Fjernelse af olieforurening - oplysninger til kortlægningsvurdering, Hans Egedes Vej 16, 5210 Odense NV
  360588/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Opdateret rapport oprensning Hans Egedes Vej 14, 5210 Odense NV
  360589/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  360431/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8 ansøgning til ændret anvendelse til boliger, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  360433/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - K09_H5_N200, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  360435/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  360436/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag, Ejlskovsgade 15, 5000 Odense C
  360434/19
 • Fra Jord og Miljø: Forespørgsel på nye mødemuligheder, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360919/19
 • Bilag 3 Grundvandsinteresser Helle Rideklub.pdf
  363837/19
 • Afslag_Vrenderupvej_40B_23.08.2019.pdf
  363833/19
 • Bilag 1 Situationsplan Helle Rideklub.pdf
  363834/19
 • Bilag 2 ASground analyser.pdf
  363836/19
 • fra varde kommune Afslag til anvendelse af tæpperester på ridebane, Vrenderupvej 40B, 6818 Årre
  363832/19
 • Bilag 4 Overfladeinteresser Helle Rideklub.pdf
  363838/19
 • Sundhedsaftalen mellem Region Syddanmark og kommunerne i regionen
  360556/19
 • Svarbrev til Region Syddanmark_Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf
  360558/19
 • Høringsbrev_pulje_2.pdf
  359947/19
 • 2_Kirkeby_Sand_Screening.pdf
  359948/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, høring afgrænsning af miljøvurdering Svendborg Kommune
  359946/19
 • Fra rådgiver - vedr. vandprøve der skifter farve...
  380592/19
 • Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter.pdf
  360751/19
 • Efterbehandlingsplan.pdf
  360757/19
 • Oversigtskort 1 til 50000.pdf
  360752/19
 • Forventede lergravningsområder.pdf
  360755/19
 • Oversigtskort 1 til 25000.pdf
  360753/19
 • Ansøgningsskema til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer.docx
  360749/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, Ønske om høringssvar fra tilladelsesgruppen Haderslev Kommun
  359771/19
 • 2_Kastrup_Screening.pdf
  359772/19
 • Høringsbrev_pulje_2.pdf
  359774/19
 • 2_Oksenvad_Ejerlav_Oksenvad_Screening.pdf
  359773/19
 • 2_Over_Jerstal_Screening.pdf
  359775/19
 • Høringsbrev_pulje_2.pdf
  359756/19
 • 2_Lejrskov_Syd_Screening.pdf
  359755/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, ønske om høringssvar fra tilladelsesgruppen Kolding Kommune
  359754/19
 • Fra DMR A/S: Forespørgsel om udlevering af materiale fra Østergade 81A og B, 5610 Assens, 420-81049
  359402/19
 • VS: Ansøgning om behandlende medhjælp § 18 stk. 1 underskrevet af Danske Fodterapeuter .pdf
  389403/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedrørende praksishandel i Vejle
  390332/19
 • Ansøgning om behandlende medhjælp § 18 stk. 1
  389400/19
 • VS: Ansøgning om behandlende medhjælp § 18 stk. 1
  389401/19
 • Ansøgningsskema til beh. Medhjælp.msg
  389406/19
 • Fra COWI: Opdateret tidsplan, udbud lab. forsøg
  390846/19
 • Fra udbetaling Danmark: VS: Værditabsordning
  359824/19
 • Fra Nyborg Kommune, SV: Høring af udkast til §8-tilladelse: Åvej 10, 5871 Frørup (lok. 450-81157)
  360263/19
 • fra Epinion
  359977/19
 • Fra Moe: Tilbud Grejs Bakke 9, 7100 Vejle
  360470/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Retableringsplan matr.nr. 1 Tråsbøl, Felsted
  360754/19
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandlingsresistent depression
  360429/19
 • Fra SWECVO, modtaget teknisk rapport vedr. 482-81199 - Frellesvigvej 10.pdf
  360194/19
 • Fra stedfortræder - bekræftelse
  360408/19
 • Fra Palle Johansen A/S: Bekræftelse på udførelse af tank-screening, Fåborgvej 16, 5610 Assens
  360440/19
 • Oplæg - Pkt. 13, 20-08-2019 - Kapacitet - medicinske afdelinger
  360690/19
 • Fra Danbolig: Kvittering for svar vedr. regionens tilbagemelding på henvendelse vedr. Refsvindinge Byvej 14, 5853 ørbæk mat.nr: 41 a, Refsvindinge by, Refsvindinge
  359550/19
 • Fra SWECO, modtaget Grundejer Rapport, 482-81199, Frellesvigvej 10.pdf
  360181/19
 • Fra Rambøll - ønsker kortlægningsmateriale ifm forberedelse af forureningsundersøgelse på ejendommen - Haulundvej 1-3, Ribe
  360665/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oprindeligt undersøgelsesoplæg. §8 tilladelse til boliger, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV
  360860/19
 • Fra COWI: Budgetstatus
  360964/19
 • Fra Strandby Fysioterapi og Træning vedr. tilmelding til yderregistret.
  361260/19
 • Fra Vissenbjerg Fysioterapi & Idrætsklinik vedr. ansættelse af vikar.
  360967/19
 • Fra Johnson Instituttet vedr. afmelding af ydernummer.
  361946/19
 • Fra Borger: henv. vedr. lok.nr. 429-00013
  361004/19
 • Fra Sønderborg Kommune. VS: OK Søndre Landevej 225, Høruphav, 6470 Sydals
  361818/19
 • Fra Shell: mødenotat - Opsamling på mødet den 20. august 2019 (Østerstrand)
  361032/19
 • Fra Esbjerg Kommune: henv. vedr. om der er indsats overfor overfladevand, Høgevej 2, 6705 Esbjerg Ø
  361010/19
 • Fra Vejle Kommune: Dokumentation for vilkår på Skudehavnen, Ibæk Strandvej, Vejle
  363368/19
 • Fra Fredericia Kommune: Svar på spørgsmål vedr. påbud om gennemmførelse af ophørsforanstaltninger hos Fortum, Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia
  363263/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Meddelelse af §19 tilslutningstilladelse fra nye p-pladser, Sydvang 1, 6400 Sønderborg
  363314/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning. Regionskontrol
  363325/19
 • Fra Fredericia Kommune: §8 tilladelse til reetablering af tankgård på Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  366362/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til genetablering af tanke og tankgård på Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia, matr.nr..pdf
  366367/19
 • Fra DMR: Tilbud på videregående undersøgelse, pulje 9 - 2019
  372699/19
 • Fra Rambøll: Tilbud på videregående forureningsundersøgelser Pulje 9_2019
  372718/19
 • Fra projekt: forespørgsel vedr. Interreg midler
  375014/19

Udgående

 • Til TV2 Fyn: Svar på aktindsigt i sagsnr.:18/8731, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  360777/19
 • Til parter, Råstof, Bilag samlet.pdf
  379094/19
 • Til parter, Råstof, Udkast til Råstoftilladelse Gadsbølle_Nymølle til fornyet partshøring.pdf
  379093/19
 • Til parter, Råstof, Fornyet partshøring i Gadsbølle
  379091/19
 • Til parter, Råstof, Til Parter.pdf
  379092/19
 • Til Assens Kommune, Råstof, telefonnotat
  379071/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Forslag til mødedatoer, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360921/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar om hvornår vi opmåler under vand efterbehandling af omkringliggende matrikler
  359541/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  360598/19
 • Til Borger, Frellesvigvej 10, Tranekær udgår af kortlægning.pdf
  360199/19
 • Til Borger: Svar på telefonhenvendelse vedr. Vestervang 4, 6520 Toftlund, Lokalitetsnummer: 525-10022
  359540/19
 • Til SKAT og Kolding Kommune: Ejendommen Lindegade 9, 11,13 og 15 og Nørregade 13, 6070 Christiansfeld udgår af kortlægning
  360605/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. Nørrebrogade 111-121, Fredericia
  360854/19
 • Til Sloth Møller: Svar vedr. Kortlægningsbaggrund matr. 2664a Kolstrup under Aabenraa
  359893/19
 • Til R-Arkitekter: Svar på Telefonbesked vedr. Sanderumvej 163, 5250 Odense SV
  359987/19
 • Til Orbicon: vedr. forlængelse af høringssvarsfrist- Miljøvurdering af mulige råstofgraveområder
  360831/19
 • Til Agenda Advokater: Svar vedr. telefonbesked vedr. Byhøjvej 9, 5250 Odense SV, lokalitetsnr. 461-70125
  360165/19
 • Til Vejle Kommune: Kopi af varslingsbrev vedr. værditabsundersøgelse på lok. nr. 630-82112, Grejs Bakke 9, Vejle
  360509/19
 • Til Assens Kommune: Areal kan udgå af V1-kortlægningen, Fåborgvej 16, 5610 Assens
  360572/19
 • Til stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet 26. august 2019
  360254/19
 • Til Kolding kommune, Afgørelse om af ejendommen udgår af kortlægning, Lindegade 11, 13, 15 og 9 og Nørregade 13, 6070 Christiansfeld.pdf
  360607/19
 • Til Moe: SV: Tilbud Grejs Bakke 9, 7100 Vejle
  360535/19
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Sønderportsgade 19, Ribe.pdf
  360012/19
 • Til praksis i Esbjerg: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  360591/19
 • Til Kolding kommune, Kortbilag, Lindegade 9, 11, 13 og 15 og Nørregade 13, 6070 Christiansfeld.pdf
  360617/19
 • Til borger, V2-afgørelse med bilag, Sønderportsgade 23, Ribe.pdf
  360023/19
 • Til Rambøll: Svar vedr. Møllegade 54 Sønderborg
  360107/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. svar på §8 i forhold til at totalrenovere boligen på 1. salen på Store Landevej 34, 5580 Nr. Åby
  361982/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. lok. 565-32016 - ikke længere offentlig indsats
  363875/19
 • Til Fredericia Kommune: Tilbagemelding på svar fra kommunen vedr. påbud om gennemmførelse af ophørsforanstaltninger hos Fortum, Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia
  363276/19
 • Til Vejle Kommune: Kvittering for dokumentation for vilkår på Skudehavnen, Ibæk Strandvej, Vejle
  363390/19
 • Til Vejle Kommune: SV: Plantagevej 7, 7120 Vejle øst - supplerende forureningsundersøgelse
  371658/19
 • Til DMR: Kvittering for modtagelse af tilbud
  372768/19
 • Til Rambøll: Kvittering for modtagelse af tilbud
  372775/19

22. august 2019

Indgående

 • Fra nabo part RÅSTOF Opfølgning på tidligere henvendelse
  370949/19
 • Fra Svendborg Kommune: Spørgsmål vedr. Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge
  380530/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - BBR, Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge
  380532/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Oprettelse af maskinsmedie, Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge
  380533/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Forespørgsel, Åkildevej 10, 5762 Vester Skerninge
  380531/19
 • Fra TV2 Fyn: Anmodning om dokumenter om korrespondance mellem region og DMR A/S, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  360761/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - § 8 ansøgning Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  359442/19
 • Fra Svendborg Kommune: §8-ansøgning til Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  359439/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Markering af jordprøveudtagningMejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  359441/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - situationsplan Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  359440/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Projektbeskrivelse angående § 8 ansøgning Mejerivej 10, 5700 Svendborg, lok.nr. 479-81024
  359438/19
 • Fra Nyborg Kommune: Forespørgsel på sagsstatus: Høringssvar vedr. Østervoldgade 69, 5800 Nyborg (lok. 449-00029)
  359889/19
 • fra ansøger, RÅSTOF, Endeligt ansøgningsskema matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360695/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Endelig ansøgning matr. 32 a Bovrup, Varnæs
  360694/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Oversigtskort 1 til 50000 matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360689/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Retableringsplan matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360684/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Oversigtskort 1 til 25000 matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360688/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Vandløb.pdf
  360680/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Underskrevet screeningsskema matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs.pdf
  360682/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Retableringsplan for råstofgraveområde på matr.docx
  360681/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgningsskema til screeningsafgørelse matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360677/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Kortbilag 2 Adgangsveje matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360686/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Maksimalt graveområde matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs
  360678/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Matr. 32 a Bovrup, Varnæs.pdf
  360679/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Ansøgningsskema til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer matr.nr. 32a Bovrup, Varnæs.docx
  360676/19
 • Fra ArcgencY: Mødedeltagelse, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360918/19
 • Fra Windspace: Efterspørgsel om estimat på regionens svar angående 449-80011, Delfinvej 24, 5800 Nyborg, matr. 1ayz, Nyborg Markjorder
  358718/19
 • Fra Healthcare DENMARK: Dagsorden og materiale til referencegruppemødet den 29. august
  386638/19
 • Brev fra Azets Ejendomsadministration - vedr. lægevagten i Assens.pdf
  357421/19
 • Fra Borger, ansøgning om 1-års undersøgelse.pdf
  358693/19
 • Mail fra Azets dejendomsadm. vedr. Lægevagten i Assens
  357428/19
 • Fra Danbolig: "FORSP.: Henv. vedr. Refsvindinge Byvej 14, 5853 Ørbæk mat.nr: 41a, Refsvindinge By, Refsvindinge"
  359082/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  358886/19
 • Fra Fredericia Kommune: Hnev. Nørrebrogade 111-121, Fredericia
  360853/19
 • Fra R-Arkitekter: Telefonbesked, Sanderumvej 163, 5250 Odense SV
  359971/19
 • Fra Rambøll: Henv. vedr. Møllegade 54 Sønderborg
  360101/19
 • Reminder: Høring vedr. ændring af biosikringsbkg.
  360095/19
 • fra projekthaver
  360627/19
 • Fra Agenda Advokater: Telefonbesked vedr. Byhøjvej 9, 5250 Odense SV, 461-70125
  360146/19
 • Fra Langeland Kommune: Jordanvisning
  359907/19
 • Aktindsigtsanmodning
  360104/19
 • Fra Johnson Instituttet vedr. tilmelding til yderregistret.
  362544/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  361540/19
 • Fra Middelfart Kommune: Foto af Store Landevej 34, 5580 Nr. Åby i forb. m. §8-forespørgsel til renovering af boligen på 1. sal
  361873/19
 • Fra Sweco: Konsul Graus Gade - faldstamme
  363629/19
 • Fra COWi, GEOGIS-Kontrolrapport for Koldingvej 426, 7100 Vejle
  364378/19
 • Fra Aabenraa Kommune: §8 høring, Østerbækvej 4, 6330 Padborg. Lok.nr. 580-81030
  363478/19
 • BILAG fra Odense Kommune - §8 til Odense Kommune
  361144/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Snapindvej 21 kort.pdf
  361143/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Udkast §8 Snapindvej.pdf
  361142/19
 • Fra Nordicals Erhvervsmæglere: Henv. Gåskærgade 23, 6100 Haderslev matr. 594, Haderslev
  363412/19
 • Fra Fredericia Kommune: §8 ansøgning Byggefelt 3-5, Kanalbyen, Fredericia
  366331/19
 • Fra Johnson Instituttet Odense vedr. overtagelse af kapacitet.
  363440/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - §8 ansøgning.pdf
  366340/19
 • fra SWECO Pulje 20 - slutfakturering
  373592/19

Udgående

 • Til borger: svar vedr. kort over målebrønde Skovbyvej 26, Haderslev
  393850/19
 • Til Nyborg Kommune: Svar på forespørgsel på sagsstatus: Høringssvar vedr. Østervoldgade 69, 5800 Nyborg (lok. 449-00029)
  359895/19
 • Til Windspace: Svar på efterspørgsel om estimat på regionens svar angående 449-80011, Delfinvej 24, 5800 Nyborg, matr. 1ayz, Nyborg Markjorder
  358726/19
 • Til WindSpace: Opsummering af og tilrettelser fra telefonsamtale angående 449-80011, Delfinvej 24, 5800 Nyborg, matr. 1ayz, Nyborg Markjorder
  358714/19
 • Til praksis i Rødding: lukket for tilgang af gr. 1-sikrede
  357346/19
 • Til Vejen Kommune: praksis i Rødding lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  357352/19
 • Til Borger, Kvittering for ansøgning om undersøgelse.pdf
  358848/19
 • Til Danbolig: "SVAR: Vedr. regionens tilbagemelding på henvendelse vedr. Refsvindinge Byvej 14, 5853 Ørbæk mat.nr: 41a, Refsvindinge By, Refsvindinge"
  359086/19
 • til DMR - ingen rapporter pt., men §8-tilladelse - SV_ Havnegade 12-14, Odense (matr. 6ab, tidl. Unicon). Undersøgelsesrapporter.
  357722/19
 • Fra NIRAS - historisk materiale, Kirkegyden 4, 5580 Nørre Aaby.pdf
  358537/19
 • Til Franck Miljø- og GeoteknikA/S: Vedr. regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg på Havegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  359115/19
 • til Nyborg Kommune - uddybning §8-høringssvar - Lindholmvej 20, 5800 Nyborg (matr. 1azs, Nyborg Markjorder)
  357069/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. yderligere materiale, Parkvej 29, 6040 Egtved
  358882/19
 • måbillededata psykiatrisk dialogforum 28-8-19.pdf
  358005/19
 • Til Billund Kommune: Svar vedr. Jordflytning fra v1-kortlagt areal, Møllevej 9, 7190 Billund
  359154/19

21. august 2019

Indgående

 • Fra MiljøTeknik: Spørgsmål om estimeret svartid, Kalbrænderivej 13 A, 5772 Kværndrup. Lok.nr. 430-81221
  370977/19
 • Fra Jord og Miljø: Mødeforslag, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360917/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Dokumenter fra sagen Vestre Strandvej 22, 6731 Tjæreborg
  361189/19
 • Fra Ejlskov - opdatering på resultater
  380591/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: - Opsummering af snak med regionen - Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360916/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar 2 på kommentarer til oplæg, Tovværksgrunden Gl. Vardevej 70 A-C
  361348/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar 1 på kommentarer til oplæg, Tovværksgrunden Gl. Vardevej 70 A-C
  361339/19
 • Forespørgsel om deltagelse i møde, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360915/19
 • Fra Orbicon: Tilbud: Videregående undersøgelser, Pulje 5, 2019
  393916/19
 • Fra Cowi: Tilbud: Miniudbud videregående forureningsundersøgelser pulje 5, 2019
  393915/19
 • Til/fra DRU korrespondance vedr. droneprojekt / hyperspektrale billeder
  380590/19
 • Fra projekt: Revideret budget
  393057/19
 • Fra Billund Kommune: Fotos af skilte ved lossepladsen
  392419/19
 • Fra Sloth Møller: Henv. vedr. Kortlægningsbaggrund matr. 2664a Kolstrup under Aabenraa
  359881/19
 • Fra Rockwool: Vedr. resultat af moniteringsboringer, Industrivej 9, Kolding
  359361/19
 • Fra Vejle Kommune: Analyseresultater på supplerende undersøgelser
  359879/19
 • Fra Borger: Telefonbesked, Vestervang 4, 6520 Toftlund
  359535/19
 • fra WT - materiale til møde 27 08 2019 del 1
  359112/19
 • Fra politisk parti - erklæring
  357172/19
 • fra WT - materiale til møde 27 08 2019 del 1
  359114/19
 • Engbo Hus 3-4/Uge 25 2019/Nulstilling af normtimer inden uge 51 2018
  356092/19
 • Engbo Hus 3-4 uge 43 og 50 2018/Udb. af normtimer
  356080/19
 • Fra NIRAS - historisk materiale, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  355782/19
 • Engbo Hus 3-4/Udb. af normtimer/juni 2019
  356085/19
 • Fra Vissenbjerg Fysioterapi vedr. afmelding af pensionsordning.
  355788/19
 • Fra praksis: mail med max. grænse på 6400 patienter
  356306/19
 • Engbo Hus 3-4/Uge 51 2018
  356088/19
 • fra WT - materiale til møde 27 08 2019 del 2
  359113/19
 • fra WT - materiale til møde 27 08 2019 del 4
  359118/19
 • Revisorerklæring - Nyt OUH 2. kvartal 2019 .pdf
  357345/19
 • Fra politisk parti - erklæring vedr. ansøgning
  357195/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Norupvej 134, 5450 Otterup.pdf
  358602/19
 • Fra projekt EUD merkantil - forespørgsel vedr. udvikling af digitale materialer i engelsk
  355749/19
 • Fra MW konsulent: Henvendelse om forhåndstilsagn, Amnitsbølvej 168, Vejle
  362693/19
 • Fra Fredericia kommune: Notat omkring håndtering af opgravet jord i forbindelse med søgegrøfter for Vejle Museerne
  362740/19
 • Fra Sønderborg Kommune: LIste over §8 tilladelser, Nordborgvej 81, Nordborg
  362622/19
 • Fra Vejle Kommune: Deldokumentation Ibæk Strandvej, Vejle
  363331/19
 • Fra AER: Request for Information from NHS Scotland - digital prescribing and dispensing pathways
  364396/19

Udgående

 • Til Esbjeg Kommune: Svar på § 19 till. med ingen kommentarer, Vestre Strandvej 22, 6731 Tjæreborg
  355662/19
 • Til Orbicon: Bemærkninger til rapport vedr.Gl. Stationsvej 5B version 2
  355618/19
 • Til Vejle Kommune og Skat: Orientering om V1- og V2 kortlægning af ejendommen Bredsten Landevej 37H og 39, 7321 Gadbjerg, Vejle Kommune, matr. nr. 6k Lindeballe By, Lindeballe og 3b, 3k og 4i Klausholm, Gadbjerg,lok. 611-00128
  355469/19
 • Til vagtlæge: ændring fra cpr. til CVR
  355876/19
 • Til Fredericia kommune: svar vedr. offentlig indsats overfor overfladevand på lokalitetsnummer 607-00579?
  355630/19
 • Til COWI: Adelgade 138, Bogense
  355637/19
 • Svar til projekt EUD merkantil - vedr. udvikling af digitale materialer til engelsk
  355751/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Norupvej 134, 5450 Otterup
  358612/19
 • Til DK Råstof, Råstofplan 2020
  355569/19
 • Til Danske Regioner: Bidrag til besvarelse af udvalgsspørgsmål vedr. forventede antal somatiske sengepladser i 2020
  356104/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ny kompagnon i praksis i Jelling
  364415/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  364404/19
 • Til projekt - feedback på udkast til ansøgning
  372890/19

20. august 2019

Indgående

 • Fra borger: Kort over målebrønde Skovbyvej 26, Haderslev
  393842/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oplæg til supplerende miljøundersøgelse inkl bilag, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  375689/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - ansøgning inkl bilag, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  375688/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til tilladelse, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  375686/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse til boliger, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  375685/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til udkast til tilladelse, Ved Bredstedgade, 5000 Odense C
  375687/19
 • Tillæg 8 til lejekontrakt ved forbedringslejestigning kantine.doc.pdf
  359448/19
 • fra bygningsstyrelsen Tillæg til lejekontrakt - Sorsigvej 35, Ribe.
  359447/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel vedr. svar på §8 ansøgning Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360913/19
 • Fra Kerteminde Kommune: Accept af igangsætning af frivillig oprensning af jordforurening på Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  360912/19
 • Fra rådgiver - forslag til analyseprogram
  380588/19
 • Fra DMR A/S: Tilpasning af undersøgelsesoplæg, fase 3, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  354828/19
 • Fra DMR A/S: 2018-1168 2019-08-20 Undersøgelsesomfang fase 3, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  354829/19
 • SV: Vedr. fund af fra fredericia kommune flyveaske udenfor det V2-kortlagte areal på Tingvejen 24A, 7000 Fredericia
  355025/19
 • Revideret pjece om det offentlige som katalysator for cirkulær omstilling
  360546/19
 • Fra DMR A/S: Forespørger om ejendom kan udtages af kortlægning efter oprensning er udført, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  360909/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-0253 2018-10-10 Oplæg til oprensning inkl. bilag, Klintevej 24, 5300 Kerteminde
  360910/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Orientering om forurening og anmodning om sparring, Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  359501/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2006, Vendeplads, Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  359497/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - 2006, Arbejdsvej i fbm anlægning af Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  359503/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Notat over forurening, Møllehøjvej 1, 5792 Årslev
  359496/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, aftale med kommunen om placering af jordvold, Bodumvej
  359522/19
 • Fra Kommunen - Svar på henvendelser om mulig olieforurening/stander med rørføringer på Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  380768/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Skema
  355498/19
 • Fra DR P4 Fyn: SV: notat rengøring
  355496/19
 • Kompasrosen uge 2 2019/Udbetaling af normtimer
  355252/19
 • Spørgsmål til PE fra OUH vedr. samme sager som i tidl trigger
  354229/19
 • Fra Orbicon - svar på spørgsmål Miljøkonsekvensrapporten vedr. Jerlev Etape 4
  355506/19
 • fra COWI
  355261/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af patienter
  354795/19
 • Fra borger: Henvendelse, rekvirering af yderligere materiale, Parkvej 29, 6040 Egtved
  358873/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: Undersøgelsesoplæg - Havegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  359120/19
 • fra Nyborg Kommune - spørgsmål ang. §8-høringssvar - Lindholmvej 20, 5800 Nyborg (matr. 1azs, Nyborg Markjorder)
  357062/19
 • Fra Billund Kommune: Henv. vedr. Jordflytning fra v1-kortlagt areal, Møllevej 9, 7190 Billund
  359152/19
 • Fra DR P4 Fyn: notat rengøring
  355484/19
 • Mail fra Danske Regioner
  356624/19
 • Fra rådgiver: vedr. Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune.
  355136/19
 • Fra Niras- Historisk materiale, Kirkegyden 17, 5580 Nørre Aaby.pdf
  354879/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vellingevej 62, 5450 Otterup.pdf
  354027/19
 • Fra borger: Kvittering for modtagelse af svar på henvendelse, Parkvej 29, 6040 Egtved
  354901/19
 • Kompasrosen uge 3 2019/rest til afholdelse til Påske
  355254/19
 • Fra Middelfart Kommune: Svar på spørgsmå i forb. med anmodning af regionen om udtalelse til § 8 tilladelse til nedrivning af ejendom, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  361701/19
 • Fra Sani Nudge: Til Region Syddanmarks Hygiejnekomite vedr. hygiejne og hospitalsinfektioner
  362882/19
 • Fra COWI, GEOGIS-Kontrolrapport for Huholt 18, 6400 Sønderborg
  362521/19
 • Fra Orbicon: Liste over boringer - Nørregade 90, Vejen
  363699/19
 • Fra Vejen Kommune: BILAG 2: Kortudsnit over udlagt knust asfalt på Lunderskovvej 41, 6622 Bække
  363573/19
 • Fra COWI, GEOGIS- Kontrolrapport for Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle
  363424/19
 • Fra Vejen Kommune: Orientering om § 19 sag, lovliggørelse af udlægning af knust asfalt, Lunderskovvej 41, 6622 Bække
  363538/19
 • Fra Franck Miljø: Bilag - Rapport, Korskildevej 10 Fredericia
  364382/19
 • Fra COWI, GEOGIS-Kontrolrapport for Brovejen 266, 5500 Middelfart
  363288/19
 • Fra COWi, GEOGIS-Kontrolrapport for Søndergade 11, 5580 Nørre Aaby
  363711/19
 • Fra Franck Miljø: Forureningsundersøgelse Korskildevej 10, Fredericia
  364377/19
 • Fra Vejen Kommune: BILAG 1: § 19 sag, lovliggørelse af udlægning af knust asfalt på Lunderskovvej 41, 6622 Bække
  363569/19
 • Fra COWI, GEOGIS- Kontrolrapport for Gammel Sandbjerg 39, 6000 Kolding
  363763/19
 • Fra COWI, GEOGIS- Kontrolrapportm Nørre Bygade 16 og Sønder Bygade 21, 7100 Vejle
  363475/19

Udgående

 • Til parter RÅSTOF Partshøring af Udkast til tillæg til tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af 30. august 2018
  355176/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Tilbagemelding vedr. svar ift §8 ansøgning Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  360914/19
 • Til rådgiver - kommentarer til analyseprogram
  380589/19
 • Til borger, UDKAST, V2 kortlægningsbrev, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev.pdf
  354868/19
 • Til borger, V2 høring, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev.pdf
  354869/19
 • Til borger, kortbilag, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev.pdf
  354866/19
 • Til DMR A/S: Regionens bekræftelse på tilpasset undersøgelsesoplæg, fase 3, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  354841/19
 • Til ansøger. RÅSTOF, Orientering om høringsbrev udsendt matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  354833/19
 • Til Varde Kommune, RÅSTOF, Orientering om fornyet høring matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  354820/19
 • Til parter, RÅSTOF, ANDEN HØR UDK till samlet m bilag matr.nr. 15a Kjelst By, Billum.pdf
  354824/19
 • Til parter, RÅSTOF, Foelgebrev fornyet hoering udkast 15a Kjelst By, Billum.pdf
  354823/19
 • SV: Vedr. fund af til fredericia kommune flyveaske udenfor det V2-kortlagte areal på Tingvejen 24A, 7000 Fredericia
  354150/19
 • Til Niras: Svar på forespørgsel om hurtig sagsbehandling af §8-udkast, Ejlskovsgade 15, Odense.
  354100/19
 • SV til DGE, Teglværksvej 2, 5892 Gudbjerg Sydfyn
  355267/19
 • Til rådgiver: SV: vedr. Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune.
  355144/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo: V2-afgørelse, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, 6700 Esbjerg.pdf
  354936/19
 • Sv borger Nymarksvej 41 Fredericia, 607-00083
  354393/19
 • Til borger (evt. købers rådgiver) - vedr foreløbige undersøgelsesresultater - Vestergade 15, 6200 Aabenraa
  355235/19
 • Til Svendborg Kommune: kopi af høringsbrev vedr. ændring af V2 kortlagt areal på lok. nr. 427-00018, Stationsvej 25, Stenstrup
  354553/19
 • Til Højkilde ApS: V1- og V2 afgørelse, matr. 3k og 4i
  354758/19
 • Til LandSyd: Vedr. overførsel af areal til matr. 1145 Aabenraa
  354245/19
 • Til Vurderingsstyrelsen og Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nygårdsvej 34-46, 6700 Esbjerg
  354920/19
 • Til Vurderingsstyrelsen og Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nørregade 19, 6700 Esbjerg
  354975/19
 • Til Esbjerg Kommune: V2-afgørelse, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  354836/19
 • Svar til borger Karl Bjarnhofs Vej 3, Vejle - 630-81152
  354225/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  354877/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo og Esbjerg Kommune: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  354959/19
 • Til lægerne: bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 22. august 2019
  354911/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  354400/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  355028/19
 • Til Vurderingsstyrelsen og Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nørregade 19, 6700 Esbjerg
  354929/19
 • Til ROCKWOOL: svar på høringssvar, Industrivej 9, Kolding
  353591/19
 • Til DR P4 Fyn: SV: notat rengøring
  355490/19
 • Til NIRAS: Vedr. VVS og manglende svar
  353530/19
 • Til FC Beton A/S: V1- og V2 afgørelse, matr. 3b og 6k
  355446/19
 • Til kommunen: 041068 Kommunemeddelelse - Nyborg Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 22. august 2019
  354875/19
 • Til borger: Svar på henvendelse vedr. jordforureningssag, Parkvej 29, 6040 Egtved
  354882/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo: V2-afgørelse, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, 6700 Esbjerg.pdf
  354821/19
 • SV:til BP ejendomsmægler. Svendborgvej 339, 5600 Faaborg
  354965/19
 • Til Fredericia Kommune: Vedr. afgørelse vedr. kortlægningsstatus for en del af Røde Banke 100, 7000 Fredericia
  353839/19
 • Til Vurderingsstyrelsen og Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nygårdsvej 34-46, 6700 Esbjerg - teknisk rapport
  354972/19
 • Til EDC: Vedr. henv. om Bjergegade 24-26, 5000 Odense C
  353924/19
 • Til grundejer: Afgørelse vedr. en del af Røde Banke 100, 7000 Fredericia
  353780/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  354752/19
 • Til Assens Kommune: Regionens bemærkninger til udgravning af regnvandsbassin, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  353827/19
 • Til FC Beton A/S: V1- og V2 afgørelse, matr. 3b og 6k
  354784/19
 • Til borger (ejer) - statusnotat vedr. undersøgelse på ejendommen - Vestergade 15, Aabenraa
  355227/19
 • Til Vurderingsstyrelsen og Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nygårdsvej 34-46, 6700 Esbjerg - teknisk rapport
  354924/19
 • Til Lægevagten: oprettelse af ny vagtlæge
  355185/19
 • Til Esbjerg Kommune: V2-afgørelse, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  354937/19
 • Til FLP Stenstrup Aps: bilag til høringsbrev vedr. ændring af V2 kortlagt areal
  354535/19
 • Til Vurderingsstyrelsen og Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nygårdsvej 34-46, 6700 Esbjerg
  354967/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Vellingevej 62, 5450 Otterup
  354036/19
 • Til DGE: SV: Rapportudkast. Lagervej , Bredebro
  354382/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo og Esbjerg Kommune: Bilag - Kortbilag til V2-afgørelse, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  354842/19
 • Til praksis: svar på anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  354799/19
 • Til Haderslev Kommune: orientering om V2-kortlægning, Aabenraa Landevej 118, 6100 Haderslev
  354867/19
 • Til EDC: Vedr. henv. om Bjergegade 24-26, 5000 Odense C
  353913/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering og spørgsmål til sagen vedr. anmodning om udtalelse til § 8 tilladelse til nedrivning af ejendom, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  361686/19
 • Til Jyske Fynske Medier: Afklarende spm. vedr. Baltic Pipe
  361746/19
 • Til Middelfart Kommune: Svar fra regionen vedr. udkast til § 8 tilladelse til nedrivning af bygninger og etablering af ny P-plads, Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart
  361291/19
 • Til Adv. Trolle: Orientering vedr. Afgørelse Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  364390/19
 • Til Rambøll: Yderligere spørgsmål og svar til pulje 9 - miniudbud vedr. dybe boringer i Grindsted
  372669/19
 • Til DMR: Yderligere spørgsmål og svar til pulje 9 - miniudbud vedr. dybe boringer i Grindsted
  372676/19

19. august 2019

Indgående

 • Fra DTU - vedr. droneprojekt / hyperspektrale billeder
  380587/19
 • Fra Niras: Forespørgsel om hurtig sagsbehandling af §8-udkast, Ejlskovsgade 15, Odense.
  354093/19
 • Fra kommunen - vedr. kendskab til 3 nye boringer.
  387619/19
 • Fra DMR A/S: Kvittering på modtagelse af regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, fase 3, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  359983/19
 • Fra Orbicon: 621-02002 Gl. Stationsvej 5B version 2
  352195/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Uddybelse fra DGE af udsagn om evt. tilstrømmende fri fase, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  368309/19
 • Fra FAS: UNDERSKREVET referat af fase 1-forhandling mellem SLB og FAS,
  382061/19
 • Fra Niras: Vedr. Mølmarksvej, Svendborg ny risikovurdering
  363448/19
 • Fra Sweco Konsul Graus Gade 2 - lidt opklarende spørgsmål
  363612/19
 • Fra Middelfart Kommune: SV: Vedr. fremsendelse af miljøteknisk notat fra Havnegade 4A, 5500 Middelfar, maj 2019
  362160/19
 • Fra Jysk Fynske Medier. Anmodning om aktindsigt vedr. Baltic Pipe
  361728/19
 • Fra IBC - opdateret version af ansøgning
  361652/19
 • Fra Billund Kommune: Svar på spørgsmål om tilladelse til boringer og VVM-screening
  373020/19
 • Fra Rigsrevisionen: Undersøgelsen af byggeriet af fuldt funktionsdygtige og tidssvarende sygehuser - revisionsnotat til høring i Region Syddanmark
  353175/19
 • RE: Resultater fra patienttilfredshedsundersøgelser - formidling til regionerne
  352797/19
 • Fra COWI, Vedr. GEoGIS kontrolrapporter, pulje 15.
  354104/19
 • Fra Tønder Kommune: Accept til anvendelse af slagge under køreareal, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  354484/19
 • Fra Nyborg Kommune, Vedr. dokumentationsrapport, matr. 706a, 702 og 927k, Nyborg Bygrunde
  354184/19
 • Fra borger.Forurening på Nymarksvej 41 Fredricia
  354342/19
 • Fra TI: Følgegruppemøde på fredag - Fremtidens Byggematerialer
  355311/19
 • fra B. P. ejendomsmægler Svendborgvej 339, 5600 Faaborg
  354940/19
 • Fra ROCKWOOL: Høringssvar
  353578/19
 • Personlig medicin Intra-nyhed.docx
  352542/19
 • Kommunikationsplan Samarbejde Personlig Medicin_050819.doc
  352537/19
 • Antwort: SV: Antwort: Nye Interreg-udvalgsmedlemmer udpeget
  353211/19
 • Fra Rambøll: Vedr. LER
  352091/19
 • Svarkvittering fra SST: Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  352971/19
 • Fra PKO-koordinator -respons på anmodning om bidrag til høringssvar - nyt tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med depression i Syddanmark
  352874/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Miljøteknisk notat fra Havnegade 4A, 5500 Middelfart. maj 2019
  352328/19
 • Fra haderslev kommune. SV: Slaggesag. Hejsager Næsvej 137, 6100 Haderslev
  352420/19
 • Personlig medicin Intra-nyhed.docx
  352534/19
 • Dagsorden til møde 16. august 2019 kl. 15.10-16.10 om Vestdansk Samarbejde om Personlig Medicin - KortlægningPMVestdanmark_udkast130819.pdf
  352541/19
 • Fra Adsbøll Entreprise, Bilag: Notat vedr, jordprøvetagning i forbindelse med fjernelse af nedgravet olietank på Nørregade 13, 6070 Ckristiansfeld
  359426/19
 • Fra Adsbøll Entreprise, Mail vedr. opgravning af olietank, Nørregade 13, 6070 Christiansfeld
  359405/19
 • fra grundejer - ang mulig oprensning og kortlægning
  357047/19
 • Fra Ingeniør'ne: Spørgsmål ift. etablering af påfyldningsplads ved Jutlandia, Esbjerg
  354516/19
 • Fra DGE henv. Teglværksvej 2, 5892 Gudbjerg Sydfyn
  355264/19

Udgående

 • Korrespondance m. Esbjerg Kommune: Status for §40 for Orionvej 7, 6700 Esbjerg
  353168/19
 • Til Kolding Kommune: Ikke kortlægning v. genanvendelse af vejmateriale, Ålykkegade, 6000 Kolding
  353075/19
 • Til borger, Oreintering om undersøgelse.pdf
  353020/19
 • Til Tønder Kommune: Slagge under to nye stalde og kørevej, Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  353012/19
 • Til URS og Trefor, Referat
  355480/19
 • Til borger, Orientering om undersøgelse.pdf
  352822/19
 • Til borger, Orientering om undersøgelse.pdf
  352524/19
 • Til borger, Orientering om undersøgelse.pdf
  352351/19
 • Til rådgiver - Ok til udbudsmateriale - løsning vedr. 3 nye boringer
  352332/19
 • Til vurderingsstyrelsen: Kopi af kortlægnignsafgørelse vedr. Ribevej 79, Roustvej 106 og 111, 6800 Varde
  352341/19
 • Til Varde Kommune: Kortlægningsafgørelse vedr. Ribevej 79, Roustvej 106 og 111, 6800 Varde
  352335/19
 • Til ansøger, Råstof, Gadsbølle
  379053/19
 • Til kommunen - Vedr. sløjfning af boringer inkl. 3 nye boringer
  352337/19
 • til nabo ej part RÅSTOF Svar på bekymringer fra Enggården grundejerforening
  370886/19
 • Til Bjert-Stenderup Vandværk. VS: Anmodning om samarbejde vedr. fund af sprøjtemidler i boringer
  352612/19
 • V1-høring med bilag, Lillebro 62, 5450 Otterup
  352575/19
 • til Nyborg Kommune - §8-høringssvar - Lindholmvej 20, 5800 Nyborg (matr. 1azs, Nyborg Markjorder)
  352222/19
 • Bilag til grundejer - kort V1-areal - 2014.PDF
  352810/19
 • Til Aabenraa kommune, V1-høring med bilag, Hovedgaden 78, 6360 Tinglev
  352377/19
 • til vurderingsstyrelsen - NØ-areal udgået af V1-kortlægning, Rugårdsvej 286 m.fl
  352840/19
 • Til Borger: Vedr. erstatning - slåmaskine
  353142/19
 • til grundejer, følgemail - NØ-areal udgået af V1-kortlægning, Rugårdsvej 286 m.fl
  352805/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Burkal Kirkevej 60,.pdf
  351711/19
 • Til borger, V1-høring, Burkal Kirkevej 60, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  351709/19
 • Til Vejle Kommune - spørgsmål vedr. aftale om vejadgang - Etape 4 Jerlev
  352875/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Kaslundvej 32, Aarup.pdf
  352018/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Brenderupvej 29, Brenderup Fyn.pdf
  352346/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Kaslundvej 32, 5560 Aarup.pdf
  352017/19
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  352061/19
 • Til Borger, V1-høring, Brenderupvej 29, Brenderup Fyn.pdf
  352336/19
 • Til borger: Vedr. sløjfning af undersøgelsesboringer, matr. 14a, Svenstrup By, Stenløse
  353159/19
 • SV: Antwort: SV: Antwort: Nye Interreg-udvalgsmedlemmer udpeget
  353214/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse Brenderupvej 29.pdf
  352343/19
 • Til borger, V1-høring, Kaslundvej 32, 5560 Aarup.pdf
  352010/19
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  352063/19
 • Bilag til grundejer - kort V1 og udgåede arealer, Rugårdsvej 286 m.fl, Paarupvej 7, aug 2019.pdf
  352807/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Burkal Kirkevej 60, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  351710/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: kvittering og forespørgsel vedr. undersøgelsesoplæg - Havegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  352143/19
 • Til Haderslev kommune. SV: Slaggesag. Hejsager Næsvej 137, 6100 Haderslev
  352417/19
 • Til Vejle Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  351952/19
 • til grundejer - NØ-areal udgår pga. historik, Rugårdsvej 286, Pårupvej 1 m.fl.pdf
  352806/19
 • Til borger, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Kaslundvej 22, 5560 Aarup.pdf
  351818/19
 • Bilag til grundejer - V1-afgørelse, Rugårdsvej 286 m.fl. - 2014.PDF
  352809/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af miljøteknisk notat fra Havnegade 4A, 5500 Middelfar, maj 2019
  352368/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  352808/19
 • Til borger, V1-høring, Kaslundvej 22, 5560 Aarup.pdf
  351814/19
 • Til praksis i Vejle: lukket for tilgang af gruppe 1sikrede
  351946/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Kaslundvej 22, Aarup.pdf
  351825/19
 • til grundejer - kvittering - SV_ Vedr. kortlægning og belåning af Balsgyden 11, Ullerslev
  357050/19

18. august 2019

Indgående

 • Fra COWI: Indledende vandprøvetagning Svinget 12, Grindsted
  390841/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  353796/19
 • Fra projekt: revideret budget til godkendelse
  366605/19

17. august 2019

Indgående

 • Referat fra møde 16. august 2019 om vestdansk samarbejde om personlig medicin
  367206/19
 • Hensigtserklæring vedr. etablering af Vestdansk Samarbejde om Personlig Medicin - med underskrifter
  352226/19
 • Hensigtserklæring vedr. etablering af Vestdansk Samarbejde om Personlig Medicin - med underskrifter
  352228/19
 • Fra Fredericia Kommune: Vedr. Højmosevej 9A, 7000 Fredericia
  351829/19

Udgående

 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Carlshøjvej 17, 5464 Brenderup Fyn
  353803/19

16. august 2019

Indgående

 • Fra DMR: økonomi, Nr. Bjertvej 67
  351694/19
 • Fra myndigheder RÅSTOFKvitteringer fra myndigheder vvm screeningsafgørelse
  351463/19
 • Fra rådgiver: Resultater fra georadar + udskydelse af boringer
  364649/19
 • Fra DMR: Opdateret rapport, Nr. Bjertvej 67, med nye vandprøver
  351693/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel om kommentar fra regionen ang. oktanbestemmelse af faseprøve, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  368302/19
 • Fra Kolding Kommune: Forespørgsel om kortlægning v. genanvendelse af vejmateriale, Ålykkegade, 6000 Kolding
  351692/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Henvendelse om kortlægningsstatus, Gestelevvej 31, 5750 Ringe
  360907/19
 • Sikkert Patient Flow - Endeligt program - Flowseminar september 2019.pdf
  390887/19
 • Endeligt program samt evalueringsrapport - Sikkert Patient Flow
  390884/19
 • Deltagerliste - Flowseminar 10. september 2019.pdf
  390888/19
 • Evaluering Sikkert Patientflow - 3. afrapportering.pdf
  390886/19
 • Fra borger (rådgiver for mulig køber) - Vestergade 15, 6200 Aabenraa
  355203/19
 • Fra Aabenraa kommune til borger (mulig købers rådgiver) - Vestergade 15, 6200 Aabenraa
  355199/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  354583/19
 • Fra DGE: Rapportudkast. Lagervej , Bredebro
  353804/19
 • Protokol til baseline
  356314/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Ny kontaktperson
  354595/19
 • Fra Danske Regioner: Referat 11.06.2019
  355988/19
 • Program for folkemødet 2019
  356333/19
 • Protokol til graviditets-biobank
  356318/19
 • interessetilkendegivelse graviditetsprojekt
  356325/19
 • Dagsorden til møde i Steno DK-kreds
  356307/19
 • Interessetilkendegivelse om IDA projekt
  356324/19
 • Fra ansøger. udkast til ansøgning og partnerskabsaftale
  355860/19
 • Protokol til Hjerte CT projekt
  356321/19
 • fra Odense Kommune - om skuret, flytbart
  352362/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning:SV: Regionskontrol
  351954/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  351883/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: SV: Regionskontrol
  352000/19
 • Fra projekt: Tilsgansskrivelse underskrevet
  354015/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  354587/19
 • SV: Kontering 010119
  355058/19
 • Fra Dansk Servicerådgivning: Regionskontrol
  354578/19
 • Fra Ingeniør'ne: tlf. henvendelse, anmodning om afgørelsesbreve og materiale, 561-80045
  350995/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen :Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  351533/19
 • Fra Norrecco: Indberetning II, matr nr 3ø Davinde
  351063/19
 • Fra EDC: Vedr. Bjergegade 24-26, 5000 Odense C
  351290/19
 • Fra NIRAS: Perlegade 17 - Midtvejsnotat
  350426/19
 • Fra Menzer og Kristensen. Hnevndelse fra rådgiver
  351424/19
 • Brev med spørgsmål til Region Syddanmark aug 2019.pdf
  350948/19
 • Fra Middelfart Kommune: Anmoder om udtalelse til § 8 tilladelse til nedrivning af ejendom, Rørkærsvej 24, 5500 Middelfart
  361660/19
 • Fra projekt: NY VERSION revideret budget og beskrivelse
  372737/19
 • Fra DMR: Spørgsmål til pulje 9
  372665/19

Udgående

 • Til ansøger, Råstof, Telefonnotat vedr. størrelse af sø
  379034/19
 • Til Region Syddanmark, RÅSTOF, Første høringssvar til forslag til graveområder i kommende Råstofplan 2020 fra regionens råstoftilladelsesgruppe
  351446/19
 • Til kommune: kommentar til forslag til lokalplan ved Grønnemose 499-00010 matrikelnummer 37 Gribsvad by, Rørup
  351406/19
 • Til parter og myndigheder RÅSTOF Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes en en miljøkonsekvensrapport
  351459/19
 • Til ansøger, RÅSTO, Kjelst udsat pga. manglende høring vedr. søbeskytteleslinje matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  351373/19
 • Tolkegebyr: Svar på spørgsmål d. dd/mm-åååå til
  351343/19
 • Til kommune: Varsel om udvidelse af forureningsundersøgelse, Løjt Nørregade 10, Løjt Kirkeby
  350330/19
 • Til Cowi: Kontrakt, Grindsted - laboratorieforsøg
  390836/19
 • Til Borger: Orientering om undersøgelse, Perlegade 78, 1., 6400 Sønderborg
  350392/19
 • Til Borger: Bilag til V2-afgørelse - Boligerklæring, Finlandsgade 1-3, 6700 Esbjerg.pdf
  350927/19
 • Til spec konsulent MW: Svar vedr tilladelser, Ammitsbølvej 168.
  350902/19
 • Til Ingeniø'ne: fremsendelse af materiale, lok. 561-80045
  351023/19
 • Til grundejer: Kortbilag over V2-kortlagte areal, lok. 551-00014
  351020/19
 • TIl borger og Svendborg Kommune: Orientering vedr matrikelskel, Strammelse Gade 31, Tåsinge
  350854/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelser, Store Rådhusgade 19 - 2019, 6400 Sønderborg.pdf
  350450/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelser, Store Rådhusgade 23, 6400 Sønderborg.pdf
  350473/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev, Perlegade 15, 6400 Sønderborg
  350813/19
 • Til JV: Svar på spørgsmål vedr. partistøtte
  350199/19
 • Til COWI, Kommentarer til GEoGIS kontrolrapporter, pulje 15.
  351534/19
 • Til Sønderborg Kommune: Vedr. Perlegade 80, 6400 Sønderborg, lok. 537-20008 - kopi af orienteringsbreve til nabogrundejere
  350409/19
 • Til NIRAS: Fremsendelse af materiale. Lok. 425-70009
  351139/19
 • Til borger: varsling af udvidelse af forureningsundersøgelse, nabo, Løjt Nørregade 10, Aabenraa
  350350/19
 • Til Sønderborg Kommune: kopi af orienteringsbreve til naboer, Perlegade 17, 6400 Sønderborg
  350866/19
 • Til Borger: Bilag til V2-afgørelse - Boligerklæring, Jyllandsgade 58, 6700 Esbjerg.pdf
  350936/19
 • Til DMR: Spørgsmål og svar til pulje 9 - miniudbud vedr. dybe boringer i Grindsted
  351189/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Finlandsgade 1-3, 6700 Esbjerg
  350945/19
 • Til Ingeniø'ne: fremsendelse af materiale, lok. 561-80045
  351026/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev, Perlegade 19, 6400 Sønderborg
  350842/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Jyllandsgade 58, 6700 Esbjerg
  350952/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev, Perlegade 19, 6400 Sønderborg
  350827/19
 • Til DGE: Udbud - Tingskovhedevej 21, 6070 Christiansfeld
  351389/19
 • Til Kolding Kommune: mail vedr. efterbehandling 5ag og 6l, Lejrskov By, Lejrskov, Kolding kommune
  350613/19
 • Til Borger: Bilag til V2-afgørelse - Boligerklæring, Finlandsgade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  350931/19
 • Til Borgere: Kortbilag til V2-afgørelse - Finlandsgade 1, 3 og 5 samt Jyllandsgade 58, 6700 Esbjerg og naboer.pdf
  350938/19
 • Til Menzer og Kristensen: Telefonaftale vedr. Plantagevej 7, 7120 Vejle Øst
  351430/19
 • Til udbetaling Danmark: Vedr. værditabsafværge 63681-42058, Adelgade 138, Bogense
  351075/19
 • Til Borger: Orientering om undersøgelse, Perlegade 82, 6400 Sønderborg
  350370/19
 • Til Borger: Orientering om undersøgelse, Perlegade 78, st., 6400 Sønderborg
  350385/19
 • Til borger: varsling om udvidelse af undersøgelse, nabo Løjt Nørregade 10
  350344/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Finlandsgade 1-3A,6700 Esbjerg.pdf
  350923/19
 • Til grundejer: 551-00014 - ud af indsats - afgørelse
  351001/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Jyllandsgade 58, 6700 Esbjerg.pdf
  350934/19
 • Til Esbjerg Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Finlandsgade 5, 6700 Esbjerg
  350949/19
 • Til Borger: Orienteringsbrev Perlegade 12, 6400 Sønderborg
  350785/19
 • Til borger 2, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup Fyn (2).pdf
  351562/19
 • Til Borger: V2-afgørelse, Finlandsgade 5, 6700 Esbjerg.pdf
  350930/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Jyllandsgade 54, 6700 Esbjerg
  350953/19
 • Til Billund Kommune og SKAT: Vedr. Kløvermarken 15, 7190 Billund, Matr. nr. 5dm Billund By, Grene - ud af indsats
  351045/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. lok. 551-00014 - ikke længere offentlig indsats
  350445/19
 • Til borger 1, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup Fyn (2).pdf
  351561/19
 • til Odense Kommune - udfør som ansøgt
  352372/19
 • Fra borger,Karl Bjarnhofs Vej 3, Vejle -
  354219/19
 • Til COWI: Spørgsmål og svar til pulje 9 - miniudbud vedr. dybe boringer i Grindsted
  351187/19
 • Til Billund Kommune: Spørgsmål om tilladelse til boringer og VVM-screening
  372982/19

15. august 2019

Indgående

 • VS: REMINDER - fem spørgsmål til besvarelse - deadline den 14. august
  350052/19
 • FRA ProActive: Revideret oplæg jordforurening
  352039/19
 • Fra rådgiver - Kort med placering af 3 nye boringer
  352322/19
 • Fra rådgiver - udkast til nyt boreudbud/sløjfning
  352316/19
 • Screening_Voesbjerg_Høring.pdf
  349284/19
 • Screening_Davinde_Høring.pdf
  349278/19
 • Screening_Stenløse_Høring.pdf
  349277/19
 • Screening_Søllested_Høring.pdf
  349283/19
 • Screening_Ålsbo_Høring.pdf
  349279/19
 • Screening_Brylle_Høring.pdf
  349282/19
 • Screening_Barløse_Høring.pdf
  349281/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, Høring af afgrænsinger af miljørapporter i Assens og Odense Kommuner til Råstofplan 2020
  349276/19
 • Fra DMR A/S: Poreluftundersøgelse, Vestergade 29A, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  354075/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - Poreluftundersøgelse, Vestergade 29A, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  354077/19
 • Til Region Syddanmark, RÅSTOF, Høring over afgrænsing af miljøvurdering Råstofplan 2020 Esbjerg Kommune
  349120/19
 • 1_Sneum_Screening.pdf
  349124/19
 • 1_Lille_Darum_Screening.pdf
  349123/19
 • 1_Hillerup_Screening.pdf
  349121/19
 • 1_Kirkeby_Screening.pdf
  349122/19
 • 1_Vilslev_Screening.pdf
  349129/19
 • 1_Store_Darum_Screening.pdf
  349125/19
 • 1_Tjæreborg_Enge_Screening.pdf
  349127/19
 • 1_Tømmerby_Screening.pdf
  349128/19
 • Høringsbrev .pdf
  349130/19
 • 1_Ballum_Screening.pdf
  349081/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, Høring over afgrænsning af miljøvurdering Råstofplan 2020 Tønder Kommune
  349076/19
 • 1_Astrup_Screening.pdf
  349078/19
 • 1_Ballum_Nord_Screening.pdf
  349079/19
 • 1_Emmerlev_-_Daler_Vest_Screening.pdf
  349082/19
 • Høringsbrev .pdf
  349084/19
 • 1_Emmerlev_-_Nyeng_Screening.pdf
  349083/19
 • 1_Randerup-Mjolden_Screening.pdf
  349085/19
 • Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Tønder Kommune.msg
  349068/19
 • VS: Fem spørgsmål til besvarelse - spørgsmål vedrørende data og overførsel af data på jordforureningsområdet
  348700/19
 • Korrespondance mlm DMR og Kommune: faseopdeling af byggeprojekt, Banegårdspladsen 1, 5700 Faaborg
  387278/19
 • Fra rådgiver - Udateret Jerstrupvej 52, 5400 Bogense, luftfoto fra ejendomsmægler
  381327/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, Bogensevej 17, 19, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  348246/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Spørgsmål vedr. § 8, Alsion 2, 6400
  349724/19
 • Fra COWI: Spørgsmål til pulje 9 - dybe boringer i Grindsted
  351175/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen:Vedr. formaliseret samarbejdsaftale mellem Odense Universitetshospital og Rigshospitalet i forhold opfølgning af patienter med kunstige hjerter
  349373/19
 • Fra Rådgiver, NIRAS, Historisk materiale, Bogensevej 17, 19, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  348250/19
 • Fra kommunal repræsentation - emne for møde den 03-09-2019 om FMK forpligtelser i kommunen?
  349180/19
 • Fra NIRAS: Endelig undersøgelsesrapport
  349248/19
 • Fra Fredericia kommune: henv vedr. offentlig indsats overfor overfladevand på lokalitetsnummer 607-00579?
  355595/19
 • Fra LandSyd: Spørgsmål vedr. overførsel af vejmatrikel, matr. 1145 Aabenraa
  354177/19
 • Til regionen vedr. praksishandel i Jelling
  354830/19
 • Fornyet ansøgning
  352232/19
 • Fra praksis: Vedr køb af ydernummer til nedsættelse i 6700-6715 Esbjerg
  354656/19
 • Adresseliste udførende.pdf
  352146/19
 • Fra Agriteam: Forespørgsel vedr. Fromssejervej 5, 6623 Vorbasse
  350098/19
 • Fra EDC: Vedr. Bjergegade 24-26, 5000 Odense C
  351258/19
 • Din mail er modtaget af "Specialeplanlaegning@sst.dk" og vil blive behandlet snarest
  351419/19
 • 61.html
  350242/19
 • fra grundejer - vælger i stedet 1-årsundersøgelse og nedrivning af garage
  350241/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Tyrsbjergvej 61, 5210 Odense NV.pdf
  350284/19
 • Fra Billund Kommune: SV: Vedr. sagen fra Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted - læk fra olietank
  350310/19
 • Fra NIRAS: Anmodning om materiale, lok. 425-70009.
  351044/19
 • Re: Formandsbeslutning - psykolog - endnu et ledigt ydernummer.
  350081/19
 • Fra Fredericia kommune: §8-ansøgning og supplerende undersøgelse, Nymarksvej 37, Fredericia
  361053/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til Danfoss L2, kørergården, Nordborgvej 81, 6430 Nordborg, Sønderborg Kommune
  361826/19
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 tilladelse til nedrivning af eksisterende bygninger, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  361221/19
 • Fra Adv. Trolle: Orientering vedr. Afgørelse Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  364372/19
 • Fra Kolding Kommune, Bilag: Afslutningsnotat_§19_Hørparken, 6000 Kolding
  369376/19

Udgående

 • Til ansøger, RÅSTOF, Tidsplan matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby og bentonit
  350009/19
 • Til nabo part RÅSTOF Regionens svar på høringssvar
  351453/19
 • Til rådgiver - kommentarer til udkast - 3 nye boringer?
  352320/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, orientering og tak for mailadresse til lodsejer matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  371448/19
 • 314675-19_v1_til regionen.pdf
  371437/19
 • 19_5765-8_1_3 - Matr 15 og 375 Tumbøl Felsted - Arkæologisk Vurdering.pdf
  371439/19
 • Til lodsejer, RÅSTOF, høringssvar fra museum og kommune
  371438/19
 • 19_5765-8_1_3 - Matr 15 og 375 Tumbøl Felsted - Kortbilag.pdf
  371440/19
 • Til COWI og Orbicon: svar på spørgsmål til Pulje 5, 2019
  350510/19
 • Til grundejer - Telefonnotat vedr. fremadrettede tiltag
  350050/19
 • Til grundejer - kopi af telefonnotat samt sp. til fremadrettede tiltag
  350051/19
 • Til Haderslev Kommune: Spørgsmål t. udnyttelse af §19-tilladelse, matr. nr. 520, Gram Ejerlav, Gram
  348266/19
 • Telefonnotat m Haderslev Kommune: Ang. Gram Slotssø og Gram Å
  348226/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Brovangen 1.pdf
  348860/19
 • Til Vejdirektoratet og Aabenraa Kommune, V1-kortbilag - afgørelse, Jens P.L. Petersens Vej 16, 6330 Padborg.pdf
  348755/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Brovangen 1, Brenderup Fyn.pdf
  348859/19
 • Til borger - V2-kortbilag Akkerupvej 63, 5683 Haarby.pdf
  349112/19
 • Til borger - V2-afgørelse Industriparken 12, 7321 Gadbjerg.pdf
  349072/19
 • Til Borger, V1-høring, Brovangen 1, Brenderup Fyn.pdf
  348854/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse- Middelfartvej 52 5466 Asperup.pdf
  348877/19
 • Til Borger, kortbilag til V1-høring.pdf
  348726/19
 • Til Vejdirektoratet, V1-afgørelse, Jens P.L. Petersens Vej 16, 6330 Padborg.pdf
  348753/19
 • Til borger - Boligerklæring Akkerupvej 63, 5683 Haarby.pdf
  349119/19
 • Til Esbjerg Kommune - konfliktanalyseskemaer
  350014/19
 • Til Aabenraa Kommune, V1-afgørelse, Sønderjyske Motorvej 765, 6330 Padborg.pdf
  348754/19
 • Til Borger, Bilag, Udkast til V1-afgørelse, Bogensevej 17, Brenderup Fyn.pdf
  348743/19
 • Til Sønderborg Kommune: Fra Sønderborg Kommune: Svar vedr. § 8, Alsion 2, 6400
  349729/19
 • Til DK Import, V1-afgørelse - Middelfartvej 52 5466 Asperup.pdf
  348881/19
 • til Borger Svar på forespørgsel V1 - salg af ejendom Alsædevej 23
  349676/19
 • Til borgere, V1-høring, Bogensevej 19, Brenderup Fyn.pdf
  348243/19
 • Til Borger, V1-høring, Bogensevej 17, Brenderup Fyn.pdf
  348747/19
 • Til Menighedsråd - V1-kortbilag - afgørelse, Bjolderupvej 68, 6392 Bolderslev.pdf
  348348/19
 • V2-kortbilag Industriparken 12, 7321 Gadbjerg.pdf
  349089/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Bogensevej 19.pdf
  348240/19
 • Til Borgere, Bilag, Udkast til V1-afgørelse, bogensevej 19, Brenderup Fyn.pdf
  348242/19
 • Til NIRAS: Vedr. GeoGis kontrolrapport og sløjfning af boringer
  349269/19
 • Til Rambøll: Boringer og ledninger i LER
  349483/19
 • Til Menighedsråd - V1-afgørelse, Bjolderupvej 68, 6392 Bolderslev .pdf
  348350/19
 • Til kommunen: 042978 Kommunemeddelelse - Langeland Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. september 2019
  349654/19
 • Til borger - V2-afgørelse Akkerupvej 63, 5683 Haarby.pdf
  349102/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Gyden 26, 6600 Vejen.pdf
  351514/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Vestervej 1, 6792 Rømø.pdf
  351512/19
 • Grundejer orienteringsbrev,Tanderupvej 60, 5591 Gelsted.pdf
  351485/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Mejlbyvej 28, 6660 Lintrup.pdf
  351501/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Krusåvej 20, 6240 Løgumkloster.pdf
  351496/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Storegade 43, 5592 Ejby.pdf
  351489/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Nordre Industrivej 3, 6270 Tønder.pdf
  351506/19
 • Til Agriteam: Svar vedr. ejendommen Fromssejervej 5, 6623 Vorbasse
  350101/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Tørsbølgade 28, 6300 Gråsten.pdf
  351504/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Tyrsbjergvej 61, 5210 Odense N
  350291/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Orelundvej 56, 5592 Ejby.pdf
  351475/19
 • Til FLP Stenstrup Aps: høring vedr. ændring af V2 kortlagt areal
  354529/19
 • Til Miljø- og Fødevareministeriet: Redegørelse vedr. "Tilskud i 2019 vedrørende oprensning af generationsforurening ved Cheminova og Grindstedværket"
  358877/19

14. august 2019

Indgående

 • RE: Færdiggørelse af slutrapport om terrænnære pejledata
  348471/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, Thrigefirkanten, 5000 Odense C
  375650/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - udkast til tilladelse, Edisonsvej 23-31, 5000 Odense C
  375653/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - ansøgning inkl bilag, Edisonsvej 23-31, 5000 Odense C
  375656/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag til udkast til tilladelse, Edisonsvej 23-31, 5000 Odense C
  375654/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Oplæg til supplerende miljøundersøgelse inkl bilag, Thrigefirkanten, 5000 Odense C
  375657/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - ansøgning inkl bilag, Tolderlundsvej 15-19, 5000 Odense C
  375655/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til udkast til tilladelse tolderlundsvej 15-19, 5000 Odense C
  375652/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - udkast til tilladelse, Tolderlundsvej 15-19, 5000 Odense C
  375651/19
 • Bilag_2_grundplan_tilbygning.pdf
  347348/19
 • Bilag_1_oversigtsplan.pdf
  347347/19
 • Bilag_4_jordbundsundersøgelse_2014.pdf
  347351/19
 • Tilladelse §8 - tilbygning Ringkøbingvej 30 Varde.pdf
  347346/19
 • fra varde kommune Tilladelse efter §8 i jordforureningsloven, tilbygning Ringkøbingvej 30, 6800 Varde
  347345/19
 • Bilag_3_profiltegning_tilbygning.pdf
  347349/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Råstof, SV: partshøring af tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 1022 Bolderslev, Bjolderup i Aabenraa Kommune
  379700/19
 • Fra Odense Kommune: Svar på regionens spørgsmål til § 8-udkast samt revideret § 8-udkast, Østerbro 5, 5000 Odense C
  376176/19
 • Fra borger - Henvendelse om resultater fra undersøgelse Svinget 21, 5874 Hesselager
  347218/19
 • Fra Langeland Forsyning: SV: Kontaktoplysninger, Region Syddanmark
  347606/19
 • Fra Middelfart Kommune: kvittering for regionens svar vedr. tilbagemelding på jordflytning, Assensvej 105, 5500 Middelfart
  346761/19
 • Attached Image
  346387/19
 • Fra borger - Svar på Resultater fra undersøgelse på Svinget 21, 5874 Hesselager
  347784/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar vedr Høring om forurening
  347638/19
 • Fra Danske Regioner: Dagsorden 20.08.2019
  355960/19
 • Ændringer ift. kontering af afdelingsledelse - Silkeborg Data
  355094/19
 • Anmodning om aktindsigt - Sondeernæringspræparater
  352233/19
 • Personlig medicin Intra-nyhed.docx
  350879/19
 • Kommunikationsplan Samarbejde Personlig Medicin_050819.doc
  350875/19
 • Dagsorden til møde 16. august 2019 kl. 15.10-16.10 om Vestdansk Samarbejde om Personlig Medicin
  350873/19
 • Fra JV: Spørgsmål til partistøtte
  350194/19
 • Fra Varde kommune.Sv på spørgsmål
  353361/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Undersøgelsesoplæg - Havegade 4A, Kulgrunden, 5500 Middelfart
  352132/19

Udgående

 • SV: Pejledata opklarende spørgsmål før import
  348633/19
 • Til Rambøll: svar. prøvetaning i Hoptrup Vandværk
  350405/19
 • Korrespondance m. DMR: Svar til anmodning om historik, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  347852/19
 • Til DMR: analyseresultater fra Langeland Forsyning
  347610/19
 • Til Rambøll: vedr. prøvetagning på Skovbyvej 26, Haderslev
  350400/19
 • Til RAMBØLL: Løjt Nørregade 22a_vedr. indeklima, accept
  350328/19
 • Til deltagerne på kurset: Information vedr. Røgfrit liv - korte samtaler med unge 24.-25. september
  346991/19
 • Til Esbjerg Kommune: Ny status for Orionvej 7, 6700 Esbjerg?
  346586/19
 • Til Borger Raadhusstræde 1,1th, V2-afgørelse med bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348169/19
 • Til Esbjerg Kommune: Erindring om Høring om forurening, Finlandsgade 1, 6700 Esbjerg
  347415/19
 • Til Borgere, BILAG, Udkast til V1-afgørese, Bårdesøvej 103A, Otterup.pdf
  347281/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Garlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  346570/19
 • Til Borger Raadhusstræde 1,1tv, V2-afgørelse med bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348171/19
 • Til borger - Følgebrev til tilladelse matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme.pdf
  346430/19
 • Til Faaborg Midtfyn Kommune og DMR: Fremsendelse af amtets undersøgelse og afgørelse fra 2006, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  347268/19
 • Til Borger, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Møllevej 14, Otterup.pdf
  347193/19
 • Til borger - Resultater fra undersøgelse på Svinget 21, 5874 Hesselager
  347234/19
 • Til Borger-, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Garlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  346549/19
 • Til praksis: bekræftelse på åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347531/19
 • Til Borgere, V1-høring, Bårdesøvej 103, Otterup.pdf
  347285/19
 • Til Borger, V1-høring, Carlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  346566/19
 • Til praksis i Ribe: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347745/19
 • Til Vejle Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347205/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Tørresøvej 60, 5450 Otterup
  347591/19
 • Til Langeland Forsyning: SV: Kontaktoplysninger, Region Syddanmark
  347613/19
 • Til Sønderborg kommune: mail vedr jordtilførsel ved Stevning, Sønderborg Kommune
  346402/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-høring, Møllevej 14, Otterup.pdf
  347192/19
 • Til borger, udgår efter vurdering af historiske oplysninger med bialg, Egense Bygegade 8, 5450 Otterup.pdf
  347418/19
 • Til borger - V2-afgørelse Langgade 51, 7321 Gadbjerg.pdf
  346517/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 15. august 2019
  347539/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering om jordflytning, Assensvej 105, 5500 Middelfart
  346575/19
 • Til Borger, kortbilag til V1-høring, Bårdesøvej 103A.pdf
  347278/19
 • Til borger - V2-afgørelse Industriparken 10, 7321 Gadbjerg.pdf
  348697/19
 • Til borger - V2-kortbilag Industriparken 10, 7321 Gadbjerg.pdf
  348703/19
 • Grundejer orienteringsbrev, Gelsted Byvej 4A, 5591 Gelsted.pdf
  351473/19
 • Til borger - Bilag: Resultater fra undersøgelse på Svinget 21, 5874 Hesselager.pdf
  347240/19
 • Til Borger Raadhusstræde 1, 1tv, V2-afgørelse med bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348172/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-høring, Carlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  346534/19
 • Tilladelse til erhvervsmæssig råstofindvinding af sand, sten og grus - matr.nr. 1p Bøvl By Sdr. Omme.pdf
  346431/19
 • Til borger - V2-kortbilag Langgade 51, 7321 Gadbjerg.pdf
  346531/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347749/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347277/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Ribe åbnet for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347676/19
 • Til Borger Raadhusstræde 1,1th, V2-afgørelse med bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348170/19
 • Til Esbjerg Kommune: kvittering for modtagelse af kopi af § 19 tilladelse
  346352/19
 • Til borger - Boligerklæring Langgade 51, 7321 Gadbjerg.pdf
  346537/19
 • Til praksis i Vejle: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347182/19
 • Til Borger Adelgade 3, V2-afgørelse m bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348168/19
 • til Odense Kommune - ok til skur; kan det flyttes?
  346971/19
 • Følgebrev til tilladelse matr.nr. 1p Bøvl By, Sdr. Omme.pdf
  346428/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Slettensvej 623, 5450 Otterup
  346881/19
 • Til praksis i Ribe: åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  347273/19
 • Til praksis i Ribe: åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  347665/19
 • Til Borger A3, V2-afgørelse m bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348167/19
 • Til Nyborg Kommune, Vedr. afslutningsrapport, matr. 706a, 702 og 927k, Nyborg Bygrunde
  346917/19
 • Til Borger Raadhusstræde 1, 2, V2-afgørelse med bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348174/19
 • Til Aabenraa Kommune, V1-høring med bilag, Højskolevej 1, 6360 Tinglev.pdf
  348161/19
 • Til Borger, V1-høring, Møllevej 14, Otterup.pdf
  347196/19
 • Til Borger Raadhusstræde 1, 2, V2-afgørelse med bilag, Adelgade 3-Raadhusstræde 1, Kolding.pdf
  348173/19
 • til Faaborg-Midtfyn kommune - ikke §8-pligt
  347241/19
 • Til Borger-, V1-høring, Carlshøjvej 17, Brenderup Fyn.pdf
  346547/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. sagen fra Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted - læk fra olietank
  350293/19
 • SV: Antwort: Nye Interreg-udvalgsmedlemmer udpeget
  353208/19
 • Til MST, Billund Kommune og Region Midtjylland: Referat af møde
  355774/19
 • Til Aumento: Henvendelse: Fremsendelse af sagsakter
  361803/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: SV: manglende materiale
  361791/19
 • Til Nordicals: Fremsendelse af afgørelse
  361779/19

13. august 2019

Indgående

 • Fra MiljøTeknik: Bilag - Undersøgelsesoplæg, Kalbrænderivej 13 A, 5772 Kværndrup. Lok.nr. 430-81221
  370972/19
 • Fra MiljøTeknik: Undersøgelsesoplæg, Kalbrænderivej 13 A, 5772 Kværndrup. Lok.nr. 430-81221
  370971/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Afgrænsning af VVM-areal 13_08_2019 matr.nr. 11a og 594 Uge Ejerlav, Uge
  371468/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, ønske om at igangsætte miljøvurderingsproces matr.nr. 11a og 594 Uge Ejerlav, Uge
  371467/19
 • RE: Færdiggørelse af slutrapport om terrænnære pejledata
  348475/19
 • fra fredericia kommune 19-4996_v1_Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til kartering og nyttiggørelse af overskudsjord på Holstensvej 15.pdf
  347332/19
 • 19-4996_v1_Tilladelse efter Miljøbeskyttelseslovens §19 til kartering og nyttiggørelse af overskudsjord på Holstensvej 15.pdf
  347333/19
 • RE: Pejledata opklarende spørgsmål før import
  348476/19
 • RE: Pejledata opklarende spørgsmål før import
  348477/19
 • FW: Pejledata opklarende spørgsmål før import
  348478/19
 • 17-5661_v1_Elbohallen 1.01A Situationsplan.pdf.pdf
  353260/19
 • J18.1484 - Tingvejen 24 Fredericia jordhåndtering.pdf
  353259/19
 • Vedr. fund af Fra fredericia kommune flyveaske udenfor det V2-kortlagte areal på Tingvejen 24A, 7000 Fredericia
  353258/19
 • Fra Kolding Kommune: Miljøgodkendelse til afskærmningsvold, Profilvej 26, 6000 Kolding
  347434/19
 • Fra Kolding Kommune: Miljøgodkendelse til afskærmningsvold, Profilvej 26, 6000 Kolding
  347433/19
 • Fra Odense Kommune: Bemærkninger til referat, Roesskovsvej losseplads - Chr. Park, Roesskovsvej, 5200 Odense V
  360906/19
 • Fra rådgiver - forslag til placering af boringer
  380585/19
 • Fra RAMBØLL: svar og pris_ Løjt Nørregade 22a_vedr. indeklima
  350326/19
 • FW: Pejledata opklarende spørgsmål før import
  348479/19
 • Fra Esbjerg Kommune RÅSTOF efterbehandling NCC Krogsgård- den store grav
  346095/19
 • Fra Odense Kommune: Udkast til §8 tilladelse til forlængelse af Langesøstien, 5000 Odense C
  359519/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kort udkast §8 forlængelse af Langesøstien
  359520/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast forlængelse af langesøstien §8 tilladelse
  359526/19
 • Fra Orbicon: Spørgsmål til pulje 5 afgrænsende undersøgelser region syd
  350509/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, navn på ansøger matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  346292/19
 • Fra Danske Regioner: Høring af bekendtgørelse om udpegning af drikkevandsressourcer 2019
  374553/19
 • Fra vagtlægen: opsigelse af vagt ydernummer.
  387058/19
 • Fra Cowi: Kontrakt labtest, Grindsted, underskrevet
  390832/19
 • Fra grundejer: Spørgsmål til Vinkelvej 3, 7100 Vejle
  345251/19
 • Fra Sønderjysk Miljørådgivning - høringssvar journalnr. 15/15458 - Efterbehandling af matrikel nr. 5f Tårup By, Gelsted
  345941/19
 • Til Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Fælledvej 16, 7200 Grindsted.pdf
  346127/19
 • Fra Miljøstyrelsen; Kvitteringsmail
  344511/19
 • Re: Tolkegebyr - svar på spørgsmål d. 12.08.2019 til Kristeligt Dagblad
  344703/19
 • Fra PHByg: Svar på spørgsmål til projektet, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  346258/19
 • Fra Vejle Kommune: Tilsynsnotat på Vinkelvej 3, 7100 Vejle
  345273/19
 • Fra Vejle Kommune: §8 tilladelse til etablering af solcelleanlæg på mat. nr. 4z Vandel By, Randbøl
  345386/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fremsendelse af sagsmateriale til bygherre samt spørgsmål til projektet, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  346257/19
 • fra Odense Kommune - SV_ Snapindvej 21, 5200 Odense V (461-81399) - forureningsundersøgelse før § 8-tilladelse_
  346960/19
 • Fra praksis i Ribe: anmodning om åbning for tilgang af gr. 1-sikrede
  347640/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  348056/19
 • Fra praksis: anmodning om åbning for tilgang af gruppe 1-sikreder
  347525/19
 • Fra Sønderborg kommune: bilag Dalvej, matr. 136, Stevning, Svenstrup, 6430 Nordborg.pdf
  346379/19
 • Fra Sønderborg kommune: høringssvar, region syddanmark, 136 Svenstrup.PDF
  346377/19
 • Fra Sønderborg kommune: mail med Høringssvar, Indvinding af sand og grus ved Stevning, Sønderborg Kommune
  346373/19
 • Bilag fra Odense Kommune - om skur
  346961/19
 • Fra grundejer: Kvittering for §8 tilladelse til etablering af solcelleanlæg på mat. nr. 4z Vandel By
  346922/19
 • Fra Sweco: Endelig notat - Vedrørende Vinylchloridforsøg
  347605/19
 • Bilag fra Odense Kommune - om skur2
  346962/19
 • Fra Varde Kommune: Vedr. Dejrupvej 18 i Outrup
  347649/19
 • Fra Sønderborg kommune: Høringssvar, Indvinding af sand og grus ved Stevning, Sønderborg Kommune - sonderborgkommune_logo_udsigt_i_verdensklasse.jpg
  346375/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  348081/19
 • Fra spec konsulent MW: Forespørgsel vedr tilladelser, Ammitsbølvej 168.
  350893/19
 • Dagsorden til møde 16. august 2019 kl. 15.10-16.10 om Vestdansk Samarbejde om Personlig Medicin - KortlægningPMVestdanmark_udkast130819.pdf
  350874/19
 • Fra Vejle Kommune: orirnetring om friv. opr.
  351421/19
 • Høringssvar fra borgere - matr.nr. 12f og 12g Tårup By, Gelsted
  350177/19
 • Antwort: Nye Interreg-udvalgsmedlemmer udpeget
  353193/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Situationsplan for forlængelsen af Langesøstien
  359523/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortudtræk fra kortdatabase med V1 og V2
  359524/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Projektbeskrivelse
  359521/19
 • Fra DTU: Feltparametre
  358867/19
 • Fra Adv. Trolle: Orientering vedr. Afgørelse Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  364368/19
 • VS: Henvendelse fra Ærø Kommune til Regionsrådet om nedlæggelse af mammografibussen på Ærø
  363269/19
 • VS: Henvendelse fra Ærø Kommune til Regionsrådet om nedlæggelse af mammografibussen på Ærø - D2019-39551 Brev til regionsråd 23000293019-225131019993139.pdf
  363272/19
 • fra projekt: vedr. rev. budget
  372776/19

Udgående

 • Til DMR A/S: Regionens bemærkninger til undersøgelsesoplæg, fase 3, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  346274/19
 • Til rådgiver - ok til placering af boringer
  380586/19
 • Til ansøger RÅSTOF Orientering om indkomne Høringssvar på VVM screeningen
  370851/19
 • Til Aabenraa Kommune og SKAT: Orientering om endelig V1 kortlægning, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov
  345937/19
 • Til borger, Endeligt V1 kortlægningsbrev, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  345938/19
 • Til borger, kortbilag, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram.pdf
  345751/19
 • Til Haderslev Kommune og DMR: Orientering om V2-kortlægning i høring, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  345748/19
 • Til borger, UDKAST, V2 kortlægningsbrev, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram.pdf
  345754/19
 • Til borger, V2 høringsbrev, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram.pdf
  345756/19
 • Til kommunale kontaktpersoner vedr. røgfri ungdomsuddannelser: Sæt kryds i kalenderen - netværksmøde tobaksforebyggelse i Syddanmark
  345159/19
 • Til Strøjer Tegl RÅSTOF Eksempler på sikkerhedsstillelser
  344876/19
 • Tolkegebyr: Svar på spørgsmål d. dd/mm-åååå til
  344697/19
 • Til RAMBØLL: Løjt Nørregade 22a_vedr. indeklima
  350323/19
 • Til borgere - Kvitering for modtagelse af høringssvar ifm. høring om tilførsel af jord - matr.nr. 5f Tårup By, Gelsted
  350163/19
 • Nye Interreg-udvalgsmedlemmer udpeget
  353188/19
 • Til borger - V2-kortbilag Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  345049/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Havnegade 4A, 5500 Middelfart, Matr. 405a, Middelfart Bygrunde - mail nr. 4
  345075/19
 • Til borger - V2-afgørelse Langgade 22, 7321 Gadbjerg.pdf
  345395/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Havnegade 4, 5500 Middelfart, Matr. 405a, Middelfart Bygrunde - mail nr. 1
  345052/19
 • Til borger - Boligerklæring Langgade 22, 7321 Gadbjerg.pdf
  345491/19
 • Til Borger, Vedr. boliganmodning, Vestergade 38A, 6500 Vojens.pdf
  345220/19
 • Til Odense Kommune, Kommentar til planlagt indeklimaundersøgelse, Albanigade 19, 5000 Odense
  345843/19
 • Til grundejer: Vedr. forureningssagen fra Vinkelvej 3, 7100 Vejle
  345278/19
 • Til Borger, V1-høring med bilag, Franktoftegyden 3, 5450 Otterup.pdf
  346232/19
 • Til Miljøstyrelsen og Styrelsen for patientsikkerhed: Vedr. vurdering af aluminium
  344508/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Fælledvej 16, 7200 Grindsted
  346138/19
 • Til borger - V2-kortbilag Langgade 22, 7321 Gadbjerg.pdf
  345485/19
 • Til Amgros: Udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (alfa-1-antitrypsin mangel)
  345904/19
 • Til Varde Kommune: Kvittering for orientering - accept af anvendelse af slagge, Ndr. Bounumvej 22, Ølgod
  345883/19
 • Til borger - V2-afgørelse Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  345041/19
 • Til Vejen Kommune, Råstof, vedr tilladelse til husdyrbrug i råstofområde
  345086/19
 • Til LIFA, Svar på HENV, Middelfartvej 298 og 302, 5491 Blommenslyst
  344872/19
 • Til borger - V2-høring m bilag, 580-81127, Ravsted Hovedgade 32, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  345275/19
 • Til BOrger: Orientering om mulig kortlægning, 561-81038
  345090/19
 • Til borger - Boligerklæring Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  345053/19
 • Til ejendomsmægler - Svar på henvendelse om jordforurening på 529-40104. SV: 48252019 Nybølvej 23, Hjordkær, 6230 Rødekro
  344918/19
 • Til Aabenraa kommune: Kopi af rapporter og V2-høring, 580-81127, Ravsted Hovedgade 32, Bylderup-Bov
  345288/19
 • Til Adv. Trolle: Svar vedr. Afgørelse Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  345992/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Havnegade 4, 5500 Middelfart - mail nr. 2
  345062/19
 • Til Franck Miljø- og Geoteknik A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på Havnegade 4A, 5500 Middelfart - mail nr. 3
  345068/19
 • Til Sønderjysk Miljørådgivning - kvittering for modtagelse af høringssvar - matr.nr. 5f Tårup By, Gelsted i Middelfart Kommune
  350140/19

12. august 2019

Indgående

 • RE: HIP - Liste med oprettede DGU nr. til regionernes boringer
  348480/19
 • Fra rådgiver - kommentarer til placering af boringer
  380581/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, spørgsmål til proces matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  344289/19
 • Referat af implementeringsmøde Nordborg Nødbehandlerbil den 8. august 2019
  343648/19
 • Instruks vedr. konkret delegation til ambulancepersonale.pdf
  343650/19
 • Referat af implementeringsmøde ny kontrakt Nordborg Nødbehandlerbil080819.docx
  343649/19
 • Fra DMR: Resultater fra undersøgelse, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  344555/19
 • Fra DMR: Resultater fra undersøgelse, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  344557/19
 • Møde om delrapport 3 og pjece d. 16. august - det offentlige som katalysator for en cirkulær omstilling
  345156/19
 • Fra Rambøll: Referat af møde 8.august, Chr. Park, Odense - Roesskovsvej losseplads Roesskovsvej, 5200 Odense V
  360905/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Opdateret ansøgning med orsa-målinger, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350996/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Bilag - §8 ansøgning samlet med bilag NY, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350998/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr. jordforureningssag, Parkvej 29, 6040 Egtved
  354873/19
 • Henvendelse fra Ejendomsmægler - 48252019 Nybølvej 23, Hjordkær, 6230 Rødekro
  344791/19
 • Fra Amgros: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (alfa-1-antitrypsin)
  344909/19
 • Fra Franck Miljø og Geoteknik A/S: Vedr. Havnegade 4A, 5500 Middelfart - Miljøsager ønskes
  344521/19
 • Fra LIFA, HENV, Middelfartvej 298 og 302, 5491 Blommenslyst
  344868/19
 • STPS afslutning af sagen.pdf
  343853/19
 • Fra Odense Kommune: Svar på spørgsmål vedr. forpagter
  343081/19
 • Fra DGE: Opfølgning vedr. sløjfning af boringer, Puljer 12
  342679/19
 • Fra Rambøll: Sender kort til forpagter
  343076/19
 • Fra Adv. Trolle: Vedr. Afgørelse Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  345983/19
 • Fra Odense Kommune, Vedr. undersøgelse, Albanigade 19, 5000 Odense C
  345598/19
 • Fra grundejer: Vedr. Vinkelvej 3, 7100 Vejle - analyserapport af jordbundsundersøgelse
  345234/19
 • Høring af praksisplan for kiropraktorer
  349039/19
 • Fra Rambøll: Kopi af kort sendt til forpagter
  343732/19
 • til Odense Kommune - bemærkninger til oplæg - ny garage + terrasse på Tyrsbjergvej 61
  343430/19
 • Fra Fredericia kommune: Ansøgning om nyt afværgeanlæg på Kongensgade 113, 7000 Fredericia
  344059/19
 • Fra repræsentant - bekræfte deltagelse til møde dem 20-08-2019 om styrkelse af samarbejdet mellem apotek og almen praksis
  343954/19
 • Fra Home Erhverv: "FORSP.: Lokalitetsnr. 431-00021, Markedspladsen 7, 5600 Faaborg - matr.nr. 11ar Faaborg Markjorder"
  343763/19
 • Bilag fra Miljøteknik - Oplæg_undersøgelse_Ørbækvej_726_Odense_1208_JJG_Miljøteknik.pdf
  361621/19
 • fra Miljøteknik - Region Syddanmarks myndighedsteam. Oplæg til godkendelse Lokalitetsnummer_ 461-70266. Ørbækvej 726, 5260 Odense Sø
  361619/19
 • Fwd: VS: Mammografibus
  364970/19

Udgående

 • Til Kolding Kommune: 2. rykker efter status på gamle sager
  344285/19
 • Til Kolding Kommune: 2. rykker for gamle sager
  344272/19
 • til Varde kommune §8-høringssvar for Frisvadvej 35 6800 Vardet, matr.161p Varde markjorde, lok.nr 573-99008
  344124/19
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  344125/19
 • Til Haderslev Kommune: Rykker for slutdokumentation af deponi, Ribe Landevej, Matr. nr. 189b, Fredsted, Gl. Haderslev
  343980/19
 • Til Esbjerg Kommune: Rykker for udlægning af slagger, Lundsmarkvej 41, 6760 Ribe
  343827/19
 • Til Tønder Kommune: Rykker om tilbagemelding om udbringelse af slagger, Gammel Tøndervej 34, 6534 Agerskov
  343719/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar om indkomne høringssvar til myndighedshøring matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  343683/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Forumlundvej 15, 6715 Esbjerg N.pdf
  343625/19
 • Til Esbjerg Kommune, Udgår inden kortlægning, Forumlundvej 15, 6715 Esbjerg N
  343622/19
 • Til borger, kortbilag, Forumlundvej 15, 6715 Esbjerg N.pdf
  343623/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Spørgsmål om formelle navn på ansøger matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  343685/19
 • Tilladelse Tjæreborg 2017 matrnr 1h med bilag.pdf
  343434/19
 • Til Esbjerg Kommune, RÅSTOF, vedr. godkendelse af efterbehandling matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  343433/19
 • Til JEMA: Vedr. udeareal
  343087/19
 • Til borger: V2 afgørelse, ændring af indsats
  343620/19
 • Til borger - V2-afgørelse Industriparken 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  343885/19
 • Til Vejen Kommune: Sv. på §8 høring
  344353/19
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Koldingvej 430, 7100 Vejle (630-82125)
  343241/19
 • Til borger, V1- kortbilag - afgørelse - Middelfartvej 210, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  342756/19
 • Til DMR: Vedr. fremsendelse af materiale på sagen fra Nannasvej 1 (tidligere Svendborgvej 34A), 5750 Ringe - mail nr. 3
  342742/19
 • Fra/Til DGE: Korrespondance vedr. sløjfning af boringer, pulje 12
  342670/19
 • Til Sønderborg Kommune: KOmmentarer til afslutningsrapport, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  344132/19
 • Til Odense Kommune, Vedr. Albanigade 19, 5000 Odense
  343679/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kaslundvej 19, 5560 Aarup
  342701/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, matr.nr. 5at Å Højrup By.pdf
  343515/19
 • Til borger - V2-kortbilag Industriparken 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  343893/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, matr.nr. 5as Å Højrup By.pdf
  343518/19
 • Tolkegebyr - Svar på spørgsmål til DR-Fyn
  344319/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Vollerupvej 26, 6360 Tinglev
  343561/19
 • Til Skat. Kopi af V2 afgørelse, lok. nr. 483-00013, Tårnbjergvej 26, Skamby
  343640/19
 • Til KP Ejendomme Bylderup Bov ApS, V1-høring med bilag, Bovvej 2, 6372 Bylderup-Bov
  343315/19
 • Til Borger - V2-brev Koldingvej 430, 7100 Vejle
  343189/19
 • Til borger, V1-afgørelse - Munkegårdsvej 4, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  343781/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Munkegårdsvej 4, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  343783/19
 • Til DMR: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Nannasvej 1, 5750 Ringe - mail nr. 2
  342734/19
 • Til URK: ang. anvendelse af prismidler
  343570/19
 • til Niras - industrikortlægning 1996 - SV_ Henvendelse_ anmodning om kopi af materiale, lok.nr. 461-04004
  344120/19
 • til Odense Kommune - ok til §8 uden undersøgelse, hvis skur uden gulv; SV_ Snapindvej 21, 5200 Odense V (461-81399) - forureningsundersøgelse før § 8-tilladelse_
  343574/19
 • Til Assens kommune: mail vedr. status på råstoftilladelse på matr. nr. 18a, Barløse By, Barløse.
  343193/19
 • Til nordfyns Kommune: Kopi af V2 afgørelse, lok. nr. 483-00013, Tårnbjergvej 26, Skamby
  343638/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, matr.nr. 5ag Å Højrup By.pdf
  343527/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Kaslundvej 48, 5560 Aarup
  342934/19
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Koldingvej 430, 7100 Vejle (630-82125)
  343250/19
 • Til Assens Kommune og borger: Afslag på ansøgning efter jfl §52, Assensvej, Tommerup
  344200/19
 • Til Home Erhverv: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Markedspladsen 7, 5600 Faaborg, lok. 431-00021 - mail nr. 2
  344214/19
 • Til borger, V1- afgørelse - Middelfartvej 210, 5500 Middelfart.pdf
  342753/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse.pdf
  343513/19
 • Til DMR: Vedr. fremsendelse af materiale på Nannasvej 1, 5750 Ringe - lok. nr. 473-00543 - mail nr. 1
  342728/19
 • til Faaborg-Midtfyn og DMR - SV_ ODensevej 51, 5600 - Oplæg til undersøgelser
  343194/19
 • Til Home Erhverv: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Markedspladsen 7, 5600 Faaborg, lok. 431-00021 - mail nr. 1
  344191/19

10. august 2019

Indgående

 • Re: Formandsbeslutning - ledig ydernummer - psykolog
  351199/19

9. august 2019

Indgående

 • Fra Ejlskov - XY koordinater
  380579/19
 • RE: Pejledata opklarende spørgsmål før import
  348481/19
 • Fra borger: Spørgsmål 1-2 fra borgere til regionspolitiker/regionen
  360897/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, Høringssvar til udkast til tilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  341247/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, ansøgning om vaskerl Frederikshåb Grusgrav matr.nr. 10a Fredrikshåb By, Randbøl
  353164/19
 • Fra borger: Spørgsmål 3-6 fra borgere til regionspolitiker/regionen
  360896/19
 • fra praksis: anmodning om lukning for patienttilgang pr. 1. oktober 2019
  392519/19
 • RKKP-prioritering: Dagsorden til møde fredag d. 23. august
  350676/19
 • RKKP-prioritering: Dagsorden til møde fredag d. 23. august - Dagsorden_2 møde.pdf
  350678/19
 • Fra Aabenraa Kommune. VS: [Sagsnr.:19/32112] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Zeppelinvej 4, 6360 Tinglev
  342400/19
 • Til Borger: Kvittering for erstatningskrav
  341854/19
 • Fra Energi Danmark, vedr. Vesteralle 1, Vejen
  341433/19
 • Forespørgsel fra GeoPartner/Sønderborg Kommunel
  342225/19
 • Fra borger, bemærkninger til høringsbrev vedr. V1-kortlægning af 410-81453
  342027/19
 • Fra Aabenraa Kommune. VS: [Sagsnr.:19/32112] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Zeppelinvej 4, 6360 Tinglev
  342437/19
 • Kommuneleasing, Indgåelse af rammeaftaler under masteraftale.pdf
  341632/19
 • Fra Aabenraa Kommune. VS: Fjernelse af tank Zeppelinvej 4, 6360 Tinglev
  342406/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Foresp vedr opstilling af permanent 700 m² stort arbejdstelt Contiga Tinglev, Mads Clausens Vej 58, 6360 Tinglev
  342238/19
 • Fra DMR: Anmodning om materiale på Nannasvej 1, Ringe - lok. nr. 473-00543
  342719/19
 • fra Odense Kommune_ omfang af evt. frivillig undersøgelse - ny garage + terrasse på Tyrsbjergvej 61
  343356/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Skovtoft 5, 6300 Gråsten.pdf
  342636/19
 • Re: Formandsbeslutning - ledig ydernummer psykolog
  341515/19
 • 2019-07-02 Databehandleraftale KOPA LUP light.pdf
  342299/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang
  349577/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag til "Orientering" - § 19 til midlertidig oplægning af sediment fra regnvandsbassin
  346349/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Orientering om § 19 tilladelse til midlertidig oplægning af sediment fra regnvandsbassin, Snedkervej, Bramming
  346347/19

Udgående

 • Til borger, V2 høringsbrev, Ambolten 3, 6000 Kolding.pdf
  342423/19
 • Til Kolding Kommune: Orientering om V2-høring, Ambolten 3, 6000 Kolding
  342420/19
 • Til borger, UDKAST V2 kortlægningsbrev, Ambolten 3, 6000 Kolding.pdf
  342422/19
 • Til borger, kortbilag, Ambolten 3, 6000 Kolding.pdf
  342421/19
 • Til rådgiver - Ønsker til placering af boringer
  380580/19
 • Til Kolding Kommune: Kommentarer til oplæg, Gl. Vardevej 70 A-C, Kolding
  342001/19
 • Til Ejlskov - We agree with the suggestions - request XY coordinates
  380578/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Forslag til ændringer af vilkår matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  341323/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Ørritslev Gade 11, 5450 Otterup.pdf
  342085/19
 • Til EDC - FORSP "svar vedr. Bellevue 55B, 5900 Rudkøbing"
  341331/19
 • Til Naturstyrelsen, Kortbilag til V1-afgørelse, Vigelsø 2.pdf
  341132/19
 • Til høringsparter - brev om myndighedshøring - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup.pdf
  341439/19
 • Til Sport- und Kulturzentrum Tingleff. Doc2Mail - Forsendelse 129593581.pdf
  342367/19
 • Til Dansk Overfladebehandling, Kortbilag til V1-afgørlse, Rugårdsvej 206.pdf
  341220/19
 • Til Grundejerne: Vedrørende forureningsundersøgelser på udearealer på Blæsbjerggade 36 i Kolding
  341296/19
 • Til ejer: Afgørelse - ejendommen udgår af regionens kortlægning - Fønsskovvej 38, Nørre Aaby
  341614/19
 • Til borger, svar på bemærkninger til høringsbrev til Lokalitets nr 410-81453
  342055/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Vedr. Vinkelvej 3, 7100 Vejle - V1-kortlægning
  341343/19
 • Til grundejer: V1-afgørelse, Vinkelvej 3, 7100 Vejle
  341272/19
 • Til grundejer: Kortbilag, V1-kortlægning, Vinkelvej 3, 7100 Vejle, 09-08-2019
  341326/19
 • Til Sønderborg Kommeune - Afgørelse - Ejendommen udgår af regionens kortlæning - matr.nr. 408, Blans, Ullerup
  341825/19
 • til Odense Kommune - SV_ undersøgelsesomfang ny garage + terrasse på Tyrsbjergvej 61
  341479/19
 • Til DGE: Afslutning af pulje 12 - vedr. sløjfning af boringer
  341756/19
 • Til borger: Jordforureningsattest Mosevang 1 6430 Nordborg.pdf
  341906/19
 • Til samarbejdsparter - Opstartsmøde ifm ansøgning om råstofindvinding - matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  341675/19
 • Til borger - Afgørelse - Ejendommen udgår af regionens kortlæning - Mosevej 6, Sønderborg (matr.nr. 215, Blans, Ullerup)
  341830/19
 • Til Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen: Vedr. Kløvkærvej 6, 6000 Kolding: Afgørelse om V2-kortlægning, lok. 621-00682
  341684/19
 • Til Naturstyrelsen_V1-afgørelse, Vigelsø 2, 5450 Otterup.pdf
  341139/19
 • Til Kolding Kommue og Skat: orientering om V2 kortlægning, lok. 62-00682
  341695/19
 • Til Aabenraa Kommune. SV: [Sagsnr.:19/32112] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen Zeppelinvej 4, 6360 Tinglev
  342434/19
 • Til Kommune:Spørgsmål vedr. varsel og forpagter
  341862/19
 • Til Rambøll: Vedr. orientering af forpagter fremover
  341093/19
 • Til DANSK OVERFLADEBEHANDLING IS, V1-afgørelse, Rugårdsvej 206.pdf
  341230/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 580-81415 Zeppelinvej 4, 6360 Tinglev, Matr. nr. 889 Tinglev Ejerlav, Tinglev. Udgår af V1 kortlægningen.
  342413/19
 • Til Aabenraa Kommune: Svar vedr opstilling af permanent 700 m² stort arbejdstelt Contiga Tinglev, Mads Clausens Vej 58, 6360 Tinglev
  342258/19
 • Til Aabenraa Kommune. 580-81415 Zeppelinvej 4, 6360 Tinglev, Matr. nr. 889 Tinglev Ejerlav, Tinglev. Udgår af V1 kortlægningen.
  342424/19
 • Til borger: Svar på henvendelse Mosevang 1 6430 Nordborg.pdf
  341901/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Skovtoft 5, 6300 Gråsten
  342641/19
 • Til Orbicon: Nørregade 90, Vejen
  363683/19

8. august 2019

Indgående

 • Fra DGE: Bilag - Intertek korespondance med DGE vedr. Ethanol i benzin
  368296/19
 • Fra DGE: Bilag - Analyse af benzin prøve F313 sag 17-0831 hos Intertek Denmark AS
  368295/19
 • Fra DGE: Diskussion af oktanbestemmelse af faseprøve, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  368293/19
 • VS: Svar fra Region H på: Fem spørgsmål til besvarelse - opfølgning på referatet fra i torsdags - Data til Jupiter
  348745/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Bilag - BILAG etageadskillelelse, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350987/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Bilag - VBM_N-19-14286A_22-07-2019, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350985/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Bilag - §8 ansøgning samlet med bilag uden orsa, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350986/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Bilag - BILAG JAGG (orsa, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350988/19
 • Fra Jord & Miljø A/S: Supplerende orsa-undersøgelsr, Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  350983/19
 • Korrespondance m. Tønder Kommune: Svar på spørgsmål ang. slaggeudlægning, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  340852/19
 • Fra Ejlskov - PAH and Heavy Metal Soil Results - VBM Lab
  380577/19
 • Fra Medicinrådet: Igen tid til at indsende forslag til nye behandlingsvejledninger
  340608/19
 • Fra MST: Afslutning af sag - Spild ved midlertidig skurby d. 18.6.2019
  340849/19
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse til etablering af beboelse på Hørup Klint 5, 6470
  340612/19
 • Projektbeskrivelse miljømodel
  340970/19
 • Aftale om MED Klippekort d. 7. august 2019
  340345/19
 • Kontrakt miljømodel CRT
  340958/19
 • Fra borger: "HENV._Telefonbesked vedr. lok. 565-80005"
  340789/19
 • Fra Århus Universitet: Vedr. tTEM i Søndersø - status på høstarbejdet
  340125/19
 • Fra Niras: Mølmarksvej 191 - økonomi
  340154/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  341750/19
 • Fra Bygningsstyrelsen:Vedr. manglende regninger og 2018 regnskab
  341169/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Billeder af garage.JPG
  341470/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Billeder af garage.JPG
  341467/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Godkendelse af nedsviningsanlæg.pdf
  341465/19
 • Nye ydernumre - psykolog
  341511/19
 • fra Odense Kommune - SV_ §8-høringssvar - ny garage + terrasse på Tyrsbjergvej 61
  341464/19
 • Fra Borger: Slåmaskine ødelagt billeder
  341085/19
 • Fra projekt: spørgsmål vedr. budget
  342278/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Billeder af garage.JPG
  341468/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Billeder af garage.JPG
  341469/19
 • Fra Borger: Erstatningskrav
  341079/19
 • Fra EDC - FORSP "henv. vedr. Bellevue 55B, 5900 Rudkøbing"
  341330/19
 • SV: Formandsbeslutning - ledige ydernumre pr. 1. januar 2020 - psykologer
  341504/19
 • Fra Borger: Slåmaskine. 4 billeder
  341082/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Billeder af garage.JPG
  341466/19
 • Fra styrelsen: orientering om udbetalingsform til de to kunstfonde
  343282/19
 • Fra Middelfart Kommune: Udkast til § 8 tilladelse til nedrivning af bygninger og etablering af ny P-plads, Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart
  342827/19
 • fra Niras - Henvendelse: ønsker industrikortlægning; anmodning om kopi af materiale, lok.nr. 461-04004
  344098/19
 • Svar fra Sundhedsstyrelsen: Behov for udsættelse af svarfrist vedr. redegørelse for varetagelse af TIPS (transjugular intrahepatisk portosystemisk shunt)
  351483/19
 • Fra COWI: Spørgsmål til pulje 9 - dybe boringer i Grindsted
  351167/19
 • fra Niras, mail - Historisk gennemgang mhp. revurdering af kortlægning, Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV
  352578/19
 • fra DMR - ønsker undersøgelsesrapport fra 2006-08. Havnegade 12-14, Odense (matr. 6ab, tidl. Unicon). Undersøgelsesrapporter.
  357705/19
 • VS: Udpegning af medlemmer til styregruppe for fællesregionalt akuttolkecenter
  373514/19

Udgående

 • Til Kolding Kommune: Vi vil ikke afgive vurdering pba. for lidt information, Tøndervej/V. Ringgade, Kolding
  340686/19
 • Til Tønder Kommune: Spørgsmål ang. slaggeudlægning, Sønderlykkevej 1, 6240 Løgumkloster
  340360/19
 • Til Kolding Kommune: Spørgsmål til omlægn. af vejrkyds, Tøndervej/V. Ringgade, Kolding
  339597/19
 • Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Nyborg.pdf
  339512/19
 • Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Aabenraa.pdf
  339510/19
 • Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Middelfart.pdf
  339511/19
 • Til kommunale kontaktpersoner vedr. røgfri ungdomsuddannelser: VS: Invitation - eftermiddagsmøde om røgfri skoletid
  339509/19
 • Til borger og Varde kommun: Rapport 553-78001 Borkvej 4 Grundejer.pdf
  340769/19
 • Til Haderslev Kommune: Orientering vedr. Slotsvej 59, 6510 Gram
  340303/19
 • Til Borger, V2-afgørelse, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  339690/19
 • Til borger og Varde kommune: kortbilag Borkvej 4.pdf
  340760/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Bøgebjergvej 2, Ejby.pdf
  339409/19
 • Til Borger, Boligerklæring, Sdr Landevej 22, 6200 Aabenraa.pdf
  340203/19
 • Til Bygningsstyrelsen: Vedr. evt. manglende regninger på Lerchesgade
  340129/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Slotsvej 59, 6510 Gram
  340306/19
 • Til Middelfart Kommune og SKAT: Vedr. en del af Kærvangen 5, 5500 Middelfart - V2-kortlægning med F2-nuancering
  341047/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81418, Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup.pdf
  340640/19
 • Til Vejen Kommune: Svar på telefonhenvendelse vedr. Materiale vedr. lok. nr. 575-80039
  340083/19
 • Til Borger, V2-afgørelse, Sdr Landevej 22, 6200 Aabenraa.pdf
  340206/19
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører vedr. Ansat læge ophører og ny læge ansættes i praksis i Haderslev
  340944/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på at ansat læge stopper og ny læge ansættes
  340916/19
 • Til borger og Varde kommune: Rapport- 553-78001 Borkvej 4 Teknisk.pdf
  340773/19
 • Til Kolding Kommune: Til orientering - kopi af Høring - V1 og V2 kortlægning, lok. 629-00010
  340529/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 430-81392, Sdr. Højrupvejen 12A, 5750 Ringe.pdf
  340667/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 430-81205, Dømmestrupvej 14, 5792 Årslev.pdf
  340653/19
 • Til Nordfyns Kommune: Vedrørende tTem på markerne syd for Søndersø industrikvarter
  340077/19
 • Til Læge - Bekræftelse på at ansættelse i Haderslev er ophørt
  340926/19
 • Til grundejer: Afgørelse om V2-kortlægning af en del af Kærvangen 5 5500 Middelfart, Hovedejer
  341044/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81442, Nygårdsvej 36, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  340649/19
 • Til grundejer: Afgørelse om V2-kortlægning af en del af Kærvangen 5 5500 Middelfart, Med..
  341045/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81379, Bogensevej 1, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  340597/19
 • Til borger og Varde kommun: V2-høring Borkvej 4.pdf
  340766/19
 • Til Nybolig: Svar på henvendelse, Svendborgvej 73, 5750 Ringe
  340285/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 430-81561, Smedemestervej 12, 5600 Faaborg.pdf
  340679/19
 • Til Miljøstyrelsen: Kopi af høring af V1 og V2 kortlægning samt anmodning om stillingtagen til påbudsmuligheder, lok. 629-00010
  340573/19
 • Til Kolding Kommune: svar på henv. om §8-pligt, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  339562/19
 • Til Vedsted Cotel: Bilag - Kortbilag - V2-afgørelse, Slotsvej 59, 6510 Gram.pdf
  340299/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 482-81155, Harnbjergvej 2, 5932 Humble.pdf
  340683/19
 • Til Sønderborg kommune: kommenteret oplæg til undersøgelse Nordborg Kraftvarmeværk
  340539/19
 • Til Borger, Boligerklæring, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  339691/19
 • Til Vedsted Cotel: V2-afgørelse, Slotsvej 59, 6510 Gram.pdf
  340297/19
 • Til borger, V1-høringsbrev med bilag, Dybdalsvej 2, 5466 Asperup.pdf
  340983/19
 • Til Billund Kommune: Anmodning om tilbagemelding på tidligere sager med udlægning af slagger under stald og plansilo.
  340289/19
 • Til grundejer: Kortbilag_areal der V2-kortlægges m. F2, en del af Kærvangen 5, 5500 Middelfart, 08-08-2019
  341046/19
 • Til Rockwool: Høring - V1 og V2 kortlægning inkl. bilag, 629-00010
  340512/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81167, Rugårdsvej 94, 5463 Harndrup.pdf
  340582/19
 • Til Aabenraa Kommune og SKAT, Til orientering, V2-kortlægning af en del af ejendommen Sdr Landevej 22, 6200 Aabenraa
  340196/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Bøgebjergvej 2.pdf
  339408/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81416, Middelfartvej 287, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  340634/19
 • Til Vejle Kommune: Regionens §8-høringssvar for Flyveplads Vandel, matr. nr. 4z Vandel By, Randbøl, lok. nr. 605-00136
  340366/19
 • Kommunemeddelelse - Haderslev Kommune - Ansat læge ophører og ny læge ansættes
  340946/19
 • Til borger og Varde kommun: UDKAST V2-Borkvej 4.pdf
  340763/19
 • Til Sønderborg Kommune, V2-kortlægning af ejendommen Huholt 18, 6400 Sønderborg
  339685/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i praksis i Haderslev
  340932/19
 • Til borger - varsling af undersøgelse, 410-81388, Carlshøjvej 11, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  340627/19
 • Til borger og Varde kommune: mail vedr. høring om kortlægning af Borkvej 4, 6830 Nørre Nebel
  340757/19
 • Til projekt: svar vedr. rev. budget
  342287/19
 • Til Aabenraa Kommune, Vedr. påbudsmuligheder, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro
  345948/19

7. august 2019

Indgående

 • Fra omboende, RÅSTOF, Høringssvar matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  340938/19
 • Høringssvar - 5. august 2019.pdf
  340939/19
 • Fra Ejlskov - Modeling Data and Suggestions
  380576/19
 • Fra Odense Kommune: Region Syddanmarks og Odense Kommunes bemærkninger til undersøgelsesoplæg - Sanderumvej 174, matr.nr. 42b, Sanderum By, Sanderum
  354136/19
 • VS: Fem spørgsmål til besvarelse - opfølgning på referatet fra i torsdags
  348744/19
 • Fra kommune: Moniteringsboringer ved Grønnemose 499-00010 matrikelnummer 37 Gribsvad by, Rørup
  350751/19
 • Bilag fra Niras - Historisk gennemgang Rugårdsvej 286, august 2019.pdf
  352584/19
 • Fra Assens Kommune: Rapport, Geoteknisk undersøgelse, Ny erhvervstilbygning, Fåborgvej 16, 5610 Assens
  360243/19
 • Fra Assens Kommune: Resultater af geotekniske undersøgelser og miljøtekniske analyser , Fåborgvej 16, 5610 Assens
  360233/19
 • Fra Rigsrevision: Foreløbige spørgsmål til Region Syddanmark i forbindelse med kommende revisionsnotat om kvalitetsfondsprojekter
  340635/19
 • Fra PLO - Medd. vedr. ansat læge stopper og ny læge starter i praksis i Haderslev
  340842/19
 • Kontrakt Energiregnskaber 2019
  340945/19
 • Fra Billund Kommune: SV: Vedr. svar på spørgsmål om §8 tilladelse ved nedrivning af bygning på Nørregade 62, 7200 Grindsted
  339319/19
 • Fra vejen kommune: Svar på Høring om forurening på værksted, Storegade 49, 6670 Holsted
  339219/19
 • Fra Syns og Skønsmand: Spørgsmål vedr. Kortlægning af Enghavevej 11, varde
  336841/19
 • Fra Kolding Kommune. Albuen 10, 6000 Kolding - nedrivning af eksisterende og opførelse af industribygning
  338827/19
 • Fra projekt: afrapporteringsskema
  337572/19
 • Fra Akcea Therapeutical: Forespørgsel om procedure ved anvendelse af orphan drugs som ikke er godkendt af Medicinrådet
  339121/19
 • Fra Geoservice: Modtaget kontrakt, overflyvning 2019
  337077/19
 • Silkeborg Data - Region Syddanmark; Servicemålsrapport for SD APOS - juli 2019
  342561/19
 • Fra Shell: Øster Strand - notat_med vandresultater_Final.pdf
  371776/19
 • Fra Vejen Kommune: Ansøgningsmateriale fra sagen Nielsbygårdvej 7, 6683 Føvling
  367499/19
 • Fra ejendomsmægler. VS: Miljødata
  338189/19
 • Fra Ejlskov: Øster Strand - notat_med vandresultater_Final.pdf
  336925/19
 • Fra Ejlskov: svar vedr. ansøgning om tilladelse efter §8 i Lov om forurenet jord og efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven for installation af barriere på Østerstrand ved Shell havneterminalen
  336920/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende fenylketonuri - frist 10. juli
  338968/19
 • Fra Syns- og skønsmand: Bilag - Suppl. unders. Boringsplacering.pdf
  336844/19

Udgående

 • Til omboende, RÅSTOF, kvittering for modtaget høringssvar matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  338777/19
 • Til Kolding Kommune: Høringssvar til miljøgodkendelse til støjvold
  336752/19
 • Til Danfoss - kommentarer til referat af møde d. 5. juli 2019
  380566/19
 • Til borger, Kortbilag, Årslevvej 12, 6230 Rødekro.pdf
  336648/19
 • Til borger, Afgørelse - udgår af kortlægning, Årslevvej 12, 6230 Rødekro.pdf
  336647/19
 • Til Home: Orientering om udgår af kortlægning, Årslevvej 12, 6230 Rødekro
  336646/19
 • Til Haderslev Kommune. SV: Slaggesag. Hejsager Næsvej 137, 6100 Haderslev
  339293/19
 • Til Varde Kommune: SV: Baltic Pipe - §8 ifm. anlægsarbejde på Nybro
  338831/19
 • Bilag til grundejer - udkast V1V2-kortlægning august 2019.pdf
  336820/19
 • Til Haderslev Kommune. 510-81364 Fredeshøj 12, 6100 Haderslev. V2 kortlægning
  336898/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Brale 22, Otterup.pdf
  336937/19
 • til grundejer - høring af V2-kortlægning med regionens indsats
  336818/19
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag (A), 569-80005, Storegade 49, 6670 Holsted.pdf
  339372/19
 • Bilag til grundejer - Om databeskyttelsesforordningen.pdf
  336824/19
 • Til Borger, V2-afgørelse, Brovejen 266, 5500 Middelfart.pdf
  337183/19
 • Til Kolding Kommune. SV: Albuen 10, 6000 Kolding - nedrivning af eksisterende og opførelse af industribygning
  338869/19
 • Til alle uddannelser i Region Syddanmark:Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Middelfart.pdf
  339499/19
 • Til Brdr. Clausen I/S - V2-varsel (hørring) Algade 14B, Skærbæk
  339272/19
 • Til alle uddannelser i Region Syddanmark: Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Nyborg.pdf
  339500/19
 • Til alle uddannelser i Region Syddanmark:Invitation_Kickoff Røgfri fremtid_Aabenraa.pdf
  339497/19
 • Til Billund Kommune: Vedr. svar på spørgsmål om §8 tilladelse ved nedrivning af bygning på Nørregade 62, 7200 Grindsted
  339274/19
 • Bilag til grundejer - tidligere V1-afgørelse, Grønnegade 40, 5450 Otterup.pdf_Sagsnr_15-31....pdf
  336822/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Brale 22.pdf
  336932/19
 • BILAG til grundejer - Pjece_Er erhvervsgrunden forurenet.pdf
  336823/19
 • Til Syns- og skønsmand: Svar vedr. Kortlægning af Enghavevej 11, varde
  336850/19
 • Til borger - V2-kortlægning m bilag (B), 569-80005, Storegade 49, 6670 Holsted.pdf
  339370/19
 • Til Vejen kommune + Skat: Kopi af rapporter + V2-kortlægning, Storeagde 49, 49, 6670 Holsted
  339377/19
 • Til Hejsager Vandværk. 510-81364 Fredeshøj 12, 6100 Haderslev. V2 kortlægning
  336886/19
 • Til Borger, Boligerklæring, Koldingvej 426, 7100 Vejle.pdf
  339285/19
 • Til alle uddannelser i Region Syddanmark:Invitation - eftermiddagsmøde om røgfri skoletid
  339498/19
 • Til borger: V2-kortlægning afg m bilag, 611-00071, Bredsten Landevej 58, 7321 Gadbjerg.pdf
  339097/19
 • Til EDC. SV: Lokalitet 480-81080, Autoværksted, Bastrupvej 37, 5485 Skamby, Nordfyns kommune, matr.nr. 3a Bastrup By, Skamby
  336855/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT, V2-kortlægning af en del af ejendommen Koldingvej 426, 7100 Vejle på baggrund af regionens indledende undersøgelse
  339279/19
 • SV: Kulturelt Samvirke
  342533/19
 • Til borger, V2-kortlægningsbrev, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  354997/19
 • Til Aabenraa Kommune. Anmodning om kopi af ansøgning, Kærvej 6
  368251/19
 • [Sagsnr.:11/13927] Denne e-mail indeholder dokumenter fra sagen KORTL, 525-40002, Maskinfabrik Otto Frej og Co., Allerupvej 22, 6520 Toftlund, Tønder Kommune, Matr. nr. 116 Allerup, Toftlund
  338273/19
 • Til vejle kommune, Vandværk og Skat: kopi af Rapporter og afgørelse V2-kortlægning, Bredsten Landevej 58, 7321 Gadbjerg
  339122/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 510-81364 Fredeshøj 12, 6100 Haderslev. V2 kortlægning
  336881/19
 • Til Borger, Boligerklæring, Brovejen 266, 5500 Middelfart.pdf
  337164/19
 • Til Borgere, V1-afgørelse, Degneløkkevej 22, Otterup.pdf
  336567/19
 • Til Amgros: SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (Crysvita til XLH)
  336478/19
 • Til Borger, Kortbilag, Koldingvej 426, 7100 Vejle.pdf
  339291/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 510-81364 Fredeshøj 12, 6100 Haderslev. V2 kortlægning
  336875/19
 • Til Esbjerg Kommune - aftael om møde med Region Syddanmark ang. råstofplanen
  336861/19
 • Til Borgere, Kortbilag til V1-afgørelse, Degneløkkevej 22, Otterup.pdf
  336569/19
 • Til Vejen kommune: svar vedr høring om forurening på værksted, Storegade 49, 6670 Holsted
  339235/19
 • Til Tønder Kommune - Høring af påbudsmuligheder vedr. Algade 14B, 6780 Skærbæk (550-81082), samt kopi af V2-varslingsbrev (høring)
  339307/19
 • Til Borger, V2-afgørelse, Koldingvej 426, 7100 Vejle.pdf
  339296/19
 • Til Middelfart Kommune: Regionens §8-høringssvar for Bubbelvej 22, 5464 Brenderup, matr. nr. 1g Vejrup By, Indslev, lok.nr. 429-80001
  338339/19
 • Dagsorden til møde i den politiske styregruppe om Brørup Sundhedscenter den 15. august 2019
  338926/19
 • Til fonden: meddelelse om udpegning til bestyrelse fra RSD
  339382/19
 • Til Middelfart Kommune og Skat: V2-kortlægning af en del af ejendommen Brovejen 266 og 266a, 5500 Middelfart på baggrund af regionens indledende undersøgelse
  337155/19
 • til grundejer - høringbrev V2-kortlægning, fortsat V1, august 2019.pdf
  336819/19
 • Bilag til grundejer - kort V1V2-rids.pdf
  336821/19

6. august 2019

Indgående

 • Fra Rambøll: Svar til Højfeldt, Overboring og i Nyborg
  350569/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Udkast til §8-tilladelse, Middelfartvej 305, 5200 Odense
  354123/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse til nedrivning af samtlige bygninger, Middelfartvej 305, 5200 Odense V
  354116/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Kortbilag til §8-udkast, Middelfartvej 305, 5200 Odense
  354121/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Miljøundersøgelser, DGE, Middelfartvej 305, 5200 Odense
  354120/19
 • Fra Rambøll: Svar til Aarsleff, Overboring og i Nyborg
  350568/19
 • Fra ejlskov - Palletank fjernes
  380575/19
 • Fra Rambøll: Svar til Awell, Overboring og i Nyborg
  350566/19
 • Fra nabo part RÅSTOF Høringssvar VVM Screeningagaørelse
  370845/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplæg til forrueningsundersøgelse, Gl. Vardevej 70 A-C, Esbjerg.pdf
  341051/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Oplæg til forureningsundersøgelse, Gl. Vardevej 70 A-C, Esbjerg
  341050/19
 • Fra Kolding Kommune: Nødvendigt med §8 til omlægn. af vejkryds?, Tøndervej/V. Ringgade, Kolding
  339477/19
 • Fra COWI: Forespørgsel om sagsbehandlingstid, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  360937/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelse, Jarlsberggade 15, Rugårdsvej 1, 5000 Odense C
  375464/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - regionens høringssvar, Jarlsberggade 15, Rugårdsvej 1, 5000 Odense C
  375484/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af §8-tilladelse, Jarlsberggade 15, Rugårdsvej 1, 5000 Odense C
  375459/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - tilladelse, Jarlsberggade 15, Rugårdsvej 1, 5000 Odense C
  375479/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - regionens høringssvar, Jarlsberggade 15, Rugårdsvej 1, 5000 Odense C
  375468/19
 • Fra Odense Kommune: Kopi af §8-tilladelse, Jarlsberggade 15, Rugårdsvej 1, 5000 Odense C
  375478/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - tilladelse, Jarlsberggade 15, Rugårdsvej 1, 5000 Odense C
  375463/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelse, Jarlsberggade 15, Rugårdsvej 1, 5000 Odense C
  375481/19
 • Fra Kolding kommune: Henv. vedr. sløjfning af boringer, 621-00487 VS: Forureningsundersøgelse Nr Bjertvej 67, 6000 Kolding
  335207/19
 • Fra nabo part RÅSTOF høringssvar vvm screeningsudkast og kvittering for modtagelse
  370838/19
 • Fra omboende, RÅSTOF, Høringssvar til udkast til tilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  335783/19
 • Fra Odense Kommune: Kortbilag til udkast til §8-tilladelse til nedrivning af 5 drivhuse, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  362568/19
 • ErklæringTavshedspligt, UNDERSKREVET.pdf
  351938/19
 • Anmodning om aktindsigt i antal speciallæger med flere ydernumre
  340184/19
 • fra bygningsstyrelsen Sorsigvej 35, Ribe - Kontantfinansiering
  339642/19
 • fra borger/rådgiver, mail - Fw: Analyseresultat Klintebjergvej 9a - 5 Lettere Forurenet
  336377/19
 • Fra Billund Kommune: Rykker for svar på forespørgsel om §8 tilladelse ved nedrivning af bygning på Nørregade 62, 7200 Grindsted
  339261/19
 • Bilag fra borger/rådgiver - analyseblanketter
  336379/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  336598/19
 • Fra DMR - Endelige rapporter (grundejerdelog teknisk del) indledende undersøgelse på Fønsskovvej 38, Nørre Aaby
  335999/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Dialog vedr deadline for iste over § 8 sager, Nordborgvej 81, Nordborg
  336324/19
 • Fra Stürup A/S - ændring af ansøgning - matr.nr. 12a Veerst By Veerst
  335861/19
 • Fra Borger: Vedr. oprensningsmuligheder
  335493/19
 • Fra Kolding kommune. henv. vedr. spørgsmål om §8-pligt, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  339124/19
 • Bilag fra borger/rådgiver - Klintebjergvej9a-jordbilag.pdf
  336378/19
 • Fra EDC. Lokalitet 480-81080
  336450/19
 • Fra Middelfart kommune: OM undersøgelse på Assensvej 141, 5500 Middelfart
  336414/19
 • Fra DMR - Endelig rapporter (grundejerdel og teknisk del) for indledende undersøgelse - Mosevej 6, Povlstoft 0, 6400 Sønderborg
  335369/19

Udgående

 • Fra Rambøll: resultat af udbud, overboring Nyborg
  350561/19
 • Til Ejlskov - Vedr. palletank med forurenet vand placeret på stranden - bør fjernes
  380574/19
 • Til grundejer: SV: Forureningsundersøgelse Nr Bjertvej 67, 6000 Kolding
  335194/19
 • Til Billund Kommune: Orientering om udbud vedr. etablering af moniteringsboringer
  351354/19
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Ansættelse af læge i Odense
  336461/19
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Gasse Høje 25, Skærbæk (550-81286)
  335498/19
 • Til KKR: vedr. dagsorden til kommende møde i KKU
  335636/19
 • Til Energinet, Kortbilag til V1-afgørelse, Duborgvej 50, Tinglev.pdf
  335353/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i region Syddanmark
  335511/19
 • Til EDC - vedr Forespørgsel matr.nr. 267 Aabenraa - Vestergade 15, Aabenraa
  335764/19
 • Til KKR: Vedr. dagsorden til kommende møde i KKU
  335725/19
 • Til Vejle kommune - V1-kortlægning, Borlevvej 29, 6040 Egtved
  335813/19
 • TIl Sønderborg Kommune, SKAT og borgere: Afgørelse om afkortlæging, Hørup Klint 5 og 7
  336125/19
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Gasse Høje 25, 6780 Skærbæk 550-81286
  335473/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på Lukket for tilgang af patienter
  334843/19
 • Til Aabenraa Kommune - V1-kortbilag - afgørelse, Åbovej 12A-12P, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  335293/19
 • Tl borger: Svar på henvendelse vedr bygningsopførelse, Taurusvej 1, Esbjerg.
  334800/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Middelfartvej 255, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  335413/19
 • Til borger_V1-afgørelse, Håndværkersvinget 7, 6360 Tinglev.pdf
  335248/19
 • Til Borger, Svar på telefonhenvendelse, Jersorevej 61, 5400 Bogense
  335987/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Padborg
  335332/19
 • Til Rambøll: Sløjfning af boringer
  334857/19
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse, Hjerupvej 37, 5560 Aarup.pdf
  335214/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Bårdesøvej 92, 5450 Otterup
  334833/19
 • Til Energinet - V1-afgørelse, Duborgvej 50, 6360 Tinglev.pdf
  335351/19
 • Til BSJ Advokatfirma, vedr. udsættelse af høringsfrist, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle
  335236/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Håndværkersvinget 7, Tinglev.pdf
  335252/19
 • Til Aabenraa Kommune - V1-afgørelse, Åbovej 12A-12P, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  335292/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Borlevvej 29, 6040 Egtved.pdf
  335775/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Odense
  335798/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  335870/19
 • Til borger, V1-afgørelse - Middelfartvej 255, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  335411/19
 • Til Borger - Afgørelse om V1-kortlægning iht. jordforureningsloven af ejendommen Garverland 8 6372 Bylderup-Bov
  334971/19
 • Til Rambøll: Sløjfning af boringer
  334853/19
 • Til Vejen Kommun: Anmodning om ansøgningsmateriale vedr. Tilladelse til anvendelse af støbesand til fundering af gulv, Nielsbygårdvej 7, 6683 Føvling
  335932/19
 • Til borger - V1-afgørelse, Hjerupvej 37, 5560 Aarup.pdf
  335212/19
 • Til Tønder Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Gasse Høje 25, Skærbæk (550-81286)
  335496/19
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Lukket for tilgang af patienter
  334847/19
 • Til borger: svar på henvendelse
  335710/19
 • Til PLO - Ansættelse af læge iht. §19 i Padborg
  335481/19
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Hørup Klint 5, matr. nr. 734 Hørup
  336271/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn
  336601/19

5. august 2019

Indgående

 • Fra Rambøll: Overboring Nyborg - Tilbuds evaluering
  350555/19
 • Fra rådgiver - Placering af alle udførte geoprobeboringer, Himmark Strand
  380572/19
 • Fra DMR A/S: Fase 3 - Ny placering boringer, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  335911/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2018-1168.2019-07-31.nye boringsplaceringer -fase 3, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  335912/19
 • Fra COWI: Frivilligt undersøgelsesoplæg, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  360935/19
 • Fra COWI: Bilag - Undersøgelsesoplæg_jyllandsvej4_Bogense_endelig, Jyllandsvej 4, 5400 Bogense
  360936/19
 • Fra Lægevagten: 162728 anmodning om vagtydernummer
  385320/19
 • Fra projekt; underskrevet tilsagnskontrakt
  362988/19
 • Fra projekt: rev. porojektbudget
  364454/19
 • Fra DGE: Vedr. afgrænsning af chlorerede opløsningsmidler og poreluft med analyse for kulbrinter, Odensevej 45, 5750 Ringe
  354998/19
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  352013/19
 • Fra Middelfart Kommune: Bilag til tidligere sendt: Udtalelse ønskes til tilladelse til etablering af jord varmeanlæg i kortlagt areal, Bubbelvej 22, 5464 Brenderup
  336723/19
 • Fra DGE: mail med rapporter Pulje 4: Lok. nr. 553-78001, Borkvej 4, 6830 Nørre Nebel - Endelige rapporter
  336386/19
 • Fra Tønder Kommune. Accept til anvendelse af slagge
  339247/19
 • Fra Haderslev Kommune. Slagger - Ribevej 75, 6500 Vojens
  339350/19
 • Fra Middelfart Kommune Kvittering for svar på spørgsmål til dokumentation ifm. § 19 tilladelse til midlertidig oplag af spormaterialer, matrikel 90h, Middelfart Markjorder
  345963/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Svar på orientering, Taurusvej 1, Esbjerg
  334801/19
 • Fra Haderslev Kommune. Slaggesag. Hejsager Næsvej 137, 6100 Haderslev
  339259/19
 • Fra Nordicals: Henvendelse vedr. lokalitetsnr. 461-00026 og 461-00142, Tekstilgangen 1, Rugårdsvej 103, 115, 5000 Odense C
  334525/19
 • Fra NIRAS: Underskrevet kontrakt
  334484/19
 • Hovedentreprise Garanti, UNDERSKREVET.pdf
  334300/19
 • Fra borger - oplysninger om skovrejsningskområde
  334100/19
 • Fra Rambøll: Kvittering for modtagelse af Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 9 - 2019
  333444/19
 • Fra NIRAS, Statusnotat 3 og budgetstatus 3 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted - Statusnotat 3_pulje 23.pdf
  334043/19
 • Fra NIRAS, Statusnotat 3 og budgetstatus 3 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted - NIRAS - Pulje 23 - Budget status_3.pdf
  334025/19
 • Fra Borger - Telefonbesked, 420-81035
  333860/19
 • Fra JN Sten & Grus A/S: §52 ansøgning, matr nr 3ø Davinde
  334345/19
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandlingsresistent depression
  334148/19
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Aabenraa Sygehus - Udbetaling af kvalitetsfondsmidler for 3. kvartal 2019
  333863/19
 • Fra NIRAS: Vedr. køreplader
  334042/19
 • Fra Nordicals: Henvendelse vedr. lokalitetsnr. 461-00026, 461-00142,Tekstilgangen 1, Rugårdsvej 103, 115, 5000 Odense C
  334536/19
 • MED Klippekortmodul d. 5. august 2019
  333959/19
 • Fra NIRAS, Statusnotat 3 og budgetstatus 3 for opgaven Systematisk kortlægning, Pulje 23, Nyborg, Ullerslev, Ørbæk og Grindsted
  334003/19
 • Fra Norrecco: Indberetning, matr nr 3ø Davinde
  334188/19

Udgående

 • Tolkegebyr: Svar på spørgsmål d. dd/mm-åååå til
  334915/19
 • KontraktNordborgNødbehandlerbil2019medbilag.pdf
  334785/19
 • Forslag til dagsorden implementeringsmøde ny kontrakt Nordborg Nødbehandlerbil 8. august
  334784/19
 • Mail fra Styrelsen for Patientsikkerhed.PDF
  334786/19
 • Til Rådgiver: OK til supplerende arbejder, Skovvej 22, Espe
  334582/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, kvittering for høringssvar udkast til tilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  334470/19
 • Svar til borger vedr henvendelse om rygning ved Aabenraa sygehus
  334518/19
 • Til indvinder, RÅSTOF, info om tilsyn med omkringliggende efterbehandlede arealer
  334463/19
 • Til Rådgiver: OK til ny tilbudslister for prøvepumpning, OK til ny projektleder.
  334376/19
 • Til kommunen, Ejlskov og Danfoss - de sidste zip filer
  380573/19
 • Til Niras: SV: Supl. poreluftundersøgelse, Torvegade sagen
  334803/19
 • Til ÅF Consult: svar på henv., Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  350551/19
 • Til nabo ej part råsTOF Kvittering for modtagelse af bekymringer
  370829/19
 • Til Svendborg Kommune: svar på spørgmål om ansøgning.
  342534/19
 • Til Lejer: Vedrørende forureningsundersøgelse på Blæsbjerggade 36 i Kolding
  340191/19
 • Til Borger - Udgå brev Gørklintvej 9, 6670 Holsted (569-32006).pdf
  335310/19
 • Til borger - opfølgning på telefonbesked
  333851/19
 • Til borger, V1-afgørelse - Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  334619/19
 • Til Nordicals: Svar på henvendelse vedr. lokalitetsnr. 461-00026, 461-00142, Tekstilgangen 1, Rugårdsvej 103, 115, 5000 Odense C
  334544/19
 • Til borger - V1-kortbilag - afgørelse - Garverland 8 6372 Bylderup-Bov.pdf
  334947/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Middelfartvej 272, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  334620/19
 • Til Esbjerg Kommune, V2-varsel med bilag, vejareal 7000ap, Bramming.pdf
  333842/19
 • Til Borger: Svar på spørgsmål om tilstedeværelse
  333813/19
 • Til Borger - Svar på henvendelse på Industrivænget 1, 5610 Assens - lokalitet 420-81035
  333870/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i lægepraksis i Børkop
  334409/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Børkop
  334171/19
 • Til Borger - Afgørelse vedrørende Gørklintvej 9, 6670 Holsted (lokalitet 569-32006)
  334726/19
 • til Nordfyns Kommune - om kommende V2-varsling med indsats. SV_ Forureningsundersøgelse - Grønnegade 40, Otterup
  334602/19
 • Kommunemeddelelse - Vejle Kommune - Ansættelse af læge i Børkop
  334475/19
 • Til Eurofins, vedr. Risagervej 4, Gørding
  333482/19
 • Tolkegebyr: Svar på spørgsmål d. 01/08-2019 til politiken
  334669/19
 • Til Skat - Kopi af udgå-breve (afgørelse) – Gørklintvej 9, 6670 Holsted – 569-32006
  334733/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering om borgerhenvendelse, Taurusvej 1, Esbjerg
  334681/19
 • Til Nordicals: Svar på henvendelse vedr. lokalitetsnr. 461-00026, 461-00142, Tekstilgangen 1, Rugårdsvej 103, 115, 5000 Odense C
  334530/19
 • Til Borger: Svar på spørgsmål vedr. VTO
  334616/19
 • Til Vejen Kommune - Kopi af udgå-breve (afgørelse) – Gørklintvej 9, 6670 Holsted – 569-32006
  334730/19
 • Til Dansk Landbrug - V1-afgørelse - Ringvej 1, 6392 Bolderslev.pdf
  333632/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansættelse af læge i Børkop
  334466/19
 • Til Borger, Orientering og rapport vedr. Sønderportsgade 21a-c med bilag, Ribe.pdf
  334736/19
 • Til Dansk Landbrug - V1-kortbilag - afgørelse, Ringvej 1, 6392 Boldeslev.pdf
  333634/19
 • Til Arkitekt - Pjece ved byggeprojekt - Jyllandsvej 9 5400 Bogense
  334211/19

4. august 2019

Indgående

 • Fra nabo ej part råstof Bekymringer affødt af rygter om vvm screeningsudkast
  370814/19
 • Fra Borger: Spørgsmål til forurening
  333561/19

3. august 2019

Indgående

 • VS: Post fra Sundhedsstyrelsen mfl. -
  333631/19
 • mail.PDF
  333633/19

2. august 2019

Indgående

 • Fra Ejlskov - Oversigtskort med Ejlskovs resultater
  380571/19
 • Fra DGE: Bilag - 2019.07.31 Historik og forslag til boreundersøgelse, OK, Søndergade 30, 5450 Otterup
  360934/19
 • Fra DGE: Vedr. etablering af vaskehal, Søndergade 30, 5450 Otterup
  360933/19
 • Fra Guangdong Provinsen: Takkebrev for delegationsbesøg i Syddanmark juni 2019
  340040/19
 • Akkreditering 1. august 2019 psykologer
  348707/19
 • fra Campus Vejle
  336727/19
 • Fra:yder
  333572/19
 • SV: Introduktion af Ondexxya®, et nyt antidot til DOACs i tilfælde af livstruende eller ukontrollerede blødninger
  332527/19
 • Borgerhenvendelse: Savner et sted for indberetning af positive oplevelser vedr. Medicinering.
  332893/19
 • Re: Sv: Savner et sted for indberetning af positive oplevelser vedr. Medicinering.
  333035/19

Udgående

 • Til Kolding Kommune: Spørgsmål til §8 afslutningsnotat, Hørparken, Kolding
  333152/19
 • SV: Dagsordenpunkt regionsrådsmøde vedr. udmøntning af 50 mio. kr.
  333070/19
 • Udskudt udmøntning_komm IHO.docx
  333071/19
 • Til Fredericia Kommune: Kvittering og spørgsmål vedr. påbud om gennemmførelse af ophørsforanstaltninger hos Fortum, Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia
  363255/19
 • Til Esbjerg Kommune, Bilag til afgørelse, Grundejerrapport - Storegade 20, 6740 Bramming, lok. nr. 557-78002.pdf
  372970/19
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Praksishandel i Grindsted
  333007/19
 • Sv: Savner et sted for indberetning af positive oplevelser vedr. Medicinering.
  332897/19
 • Til PLO, Lægevagten og leverandører vedr. Praksishandel i Grindsted
  333001/19
 • til BOrger, Bilag til brev- Naborapport, Nørregade 5, 6740 Bramming, lok.nr. 557-78002.pdf
  333085/19
 • Til Amgros: Region Syddanmarks udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (psoriasis)
  332885/19
 • Til Borger, V2-varsel med bilag, Nørregade 7, Bramming.pdf
  333143/19
 • Til Borger, Bilag til brev: Naborapport - Storegade 24, 6740 Bramming, lok.nr, 557-78002.pdf
  333168/19
 • Til Borger, Bilag til brev: Naborapport - Storegade 18, 6740 Bramming, lok.nr. 557-78002.pdf
  333119/19
 • Til Borger, V2-varsel med bilag, Nørregade 9, Bramming.pdf
  333156/19
 • Til Borger, Orientering om at Nørregade 5 kortlægges ikke efter JFL.pdf
  333083/19
 • Til NIRAS: Tilbud ønskes på monitering 2019
  332881/19
 • til Borger, bilag til brev: Naborapport - Nørregade 7, 6740 Bramming, lok.nr. 557-78002.pdf
  333144/19
 • Til Sundheds- og Ældreministeriet: Aabenraa Sygehus - Udbetaling af kvalitetsfondsmidler for 3. kvartal 2019
  332917/19
 • Til Læge - Bekræftelse på overtagelse af solopraksis i Grindsted
  332976/19
 • Til Borger, V2-varsel med bilag, Storegade 24, Bramming.pdf
  333166/19
 • Til Borger, Bilag til brev: Naborapport - Nørregade 9, 6740 Bramming, lok.nr. 557-78002.pdf
  333159/19
 • Til Borger anonymiseret, orientering om at Storegade 18, Bramming ikke kortlægges.pdf
  333109/19
 • Til Moe: Udbud af værditabsundersøgelse
  332532/19
 • Til borger, udgår inden kortlægning, Torballegyden 12, 5450 Otterup
  332586/19
 • Til Skern Bank, Bilag til brev: Grundejerrapport - Storegade 20, 6740 Bramming, lok. nr. 557-78002.pdf
  333173/19
 • Til Skjern Bank, Orientering og rapport vedr. Storegade 20-22, Bramming m. bilag.pdf
  333172/19
 • Til Esbjerg Kommune, Bilag til brev: Grundejerrapport - Storegade 20, 6740 Bramming, lok. nr. 557-78002.pdf
  333857/19

1. august 2019

Indgående

 • SV: Udbud af Bognæs
  336305/19
 • Udbud af Bognæs
  336303/19
 • Re: SV: Bognæs
  336302/19
 • Dagsorden for projektgruppemøde 2019-aug-1
  348208/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Vedr. nedrivning af bygninger og § 8-pligt, Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  346253/19
 • BILAG fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Oversigtstegninger - Tilpasning af bygningsmassen.pdf 430194607.pdf
  347212/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune - Stationsvej 14, 5672 - Vurdering af §8-pligt_
  347211/19
 • Fra Aabenraa Kommune. Endelig accept af anvendelse af slagge
  368246/19
 • Fra KKR: Vedr. dagsorden til kommende møde i KKU
  335614/19
 • Fra KKR: Vedr. dagsorden til kommende møde i KKU
  335617/19
 • Fra DMR: Kvittering for modtagelse af Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 9 - 2019
  333433/19
 • fra Odense Kommune - Lavsenvænget 11 - kopi af §8-tilladelse
  333393/19
 • Fra EDC - Forespørgsel vedrørende igangværende sagsbehandling på matr.nr. 267 Aabenraa
  333706/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Region Syddanmarks høringssvar.pdf
  333396/19
 • Fra Århus Universitet RE: Vedr. tTEM i Søndersø
  332868/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Kortbilag - Lavsenvænget 11.pdf
  333395/19
 • Bilag fra Odense Kommune - §8-tilladelse.pdf
  333394/19
 • Svartidsrapport - offentlige hospitaler automatisk fremsendelse 01-08-2019 07:00:04
  331790/19
 • Fra DGE: Forureningsundersøgelse, Årslevvej 12, 6230 Rødekro.pdf
  331905/19
 • Svartidsrapport - alle behandlingssteder automatisk fremsendelse 01-08-2019 07:00:04
  331782/19
 • Fra HK: Referat fra forhandling 4. juni
  332038/19
 • Fra Portola Pharmaceuticals: Introduktion af Ondexxya®, et nyt antidot til DOACs i tilfælde af livstruende eller ukontrollerede blødninger
  332002/19

Udgående

 • Bilag 14 Bognæs - Gennemgang.pdf
  336246/19
 • Bognæs udbudsmateriale_HH_2.docx
  336244/19
 • Bilag 01 Tilbudsblanket.docx
  336243/19
 • Bilag 02 Oplysninger om ejendommen.docx
  336245/19
 • SV: SV: Bognæs
  336240/19
 • Til 1abolig: Kopi af kortlægningsafgørelse vedr. Ringgade 183, Sønderborg
  331913/19
 • Til Home: Udgår af kortlægning, Årslevvej 12, 6230 Rødekro
  331877/19
 • Til Tønder Kommune: Høringssvar om ikke-påbud, Sønderport 2, 6270 Tønder
  331563/19
 • Til Efterskolen Flyvesandet, V1-høring med bilag, Flyvesandsvej 27, 5450 Otterup
  331508/19
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger med bilag, Hygindvej 10, 5592 Ejby.pdf
  331535/19
 • Til NIRAS: Tilbud på monitering
  331702/19
 • Til Portola Pharmaceuticals: Introduktion af Ondexxya®, et nyt antidot til DOACs i tilfælde af livstruende eller ukontrollerede blødninger
  332000/19
 • Til NIRAS: Kommentarer til rapportudkast
  331583/19
 • Kommunemeddelelse - Sønderborg Kommune - Ansættelse af læge i Sønderborg
  331784/19
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører vedr. Praksishandel i Ribe
  331340/19
 • Til NIRAS: Tilbud på monitering
  331707/19
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - nedrivning bygning 4, matr. 1akp, Lavsenvænget
  331234/19
 • Til Læge - Bekræftelse på ansættelse i Sønderborg
  331765/19
 • Til NIRAS: Tilbud på monitering
  331691/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansættelse af læge i Sønderborg
  331777/19
 • Kommunemeddelelse - Esbjerg Kommune - Praksishandel i Ribe
  331345/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge pr. 1.9.19
  331651/19
 • Til ansøger: spørgsmål til projektets finansiering
  331791/19
 • Til NIRAS: Tilbud på monitering
  331694/19
 • Til NIRAS: Tilbud på monitering
  331697/19
 • Til Rambøll: Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 9 - 2019
  333429/19
 • Til DMR: Miniudbud Videregående undersøgelser pulje 9 - 2019
  333424/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  332665/19

31. juli 2019

Indgående

 • Fra Rådgiver: Rapport i udkast omkring 1. september
  330913/19
 • Fra Ejlskov til rådgiver - kopi af mail vedr. dioxin analyser - endnu ikke modtaget fra lab.
  380570/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Konstateret jordforurening, Amerikavej 21-23, 6700 Esbjerg
  331514/19
 • Fra ÅF Consult: henv., Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  350547/19
 • Fra rådgiver til Ejlskov - kopi af mail vedr. dioxinanalyser
  380569/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Kirkegade 5, 6240 Løgumkloster.pdf
  336577/19
 • Fra Odense Kommune: Dagsorden til styregruppemødet for Campus Odense den 20. august
  363868/19
 • VS: PEBL Trigger 2 udløst - Sygehus Lillebælt - Kirurgi
  331961/19
 • Fra Praksis - Anmodning om at åbne for patienttilgang
  331798/19
 • til SOS: besvarelse på forespørgsel
  331170/19
 • SV: Ønsker og ændringer til ny OK for almen praksis - administrative input
  333195/19
 • Fra Dansk Lymfomgruppe : CAR T-celle behandling af lymfekræft i Danmark
  330424/19
 • Fra Danske Regioner: CAR T-celle behandling af lymfekræft i Danmark
  330422/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Vestergade 38A, 6500 Vojens.pdf
  337003/19

Udgående

 • VS Telefonbesked 479-00599.msg
  331078/19
 • Til Realkredit Danmark, Svar på henvendelse vedr. Høje Bøgevej 12, Svendborg
  331075/19
 • Til Rådgiver: Status på Nyborgvej 438
  330909/19
 • Til grundejer: SV: J.nr. 17/39125 Gl. Stationsvej 5C, Bramdrupdam
  330256/19
 • Til grundejer: SV: J.nr. 17/39125 Gl. Stationsvej 5C, Bramdrupdam
  330248/19
 • Til borger 2, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  331044/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Vellingevej 62, 5450 Otterup
  330318/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Tørresøvej 33, 5450 Otterup
  330284/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Praksishandel i Kolding
  331004/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på overtagelse af solopraksis i Kolding
  330986/19
 • Kommunemeddelelse - Kolding Kommune - Praksishandel i Kolding
  331007/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  330989/19
 • Til borger, Orientering om at Møllevej 55, 5450 Otterup ikke kortlægges.pdf
  330810/19
 • Til borger 1, V1-afgørelse med bilag, Rugårdsvej 160, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  331045/19
 • Til borger, ejendommen Bjergevej 9, 5560 Aarup kortlægges ikke.pdf
  330544/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Tørresøvej 14, 5450 Otterup
  330358/19
 • Til Borger: Svar på henvendelse vedr. lossepladsen
  330433/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Geldstedvej 47, 5591 Gelsted
  330964/19
 • Til Læge - Tak for godt samarbejde i almen praksis
  331125/19
 • Til A&G Handel, V1-høring med bilag, Bylderup-Bov Bygade 4A, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  331512/19
 • Til Danish Agro, V1-høring med bilag, Bylderup-Bov Bygade 4 og 8A, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  331519/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Kirkegade 5, 6240 Løgumkloster
  336587/19

30. juli 2019

Indgående

 • Fra Rådgiver: Endelig Rapport
  329404/19
 • Fra Odense Kommune, vedr. Albanigade 19, 5000 Odense
  343324/19
 • Fra Rådgiver - høring af Regionen som tilladelsesmyndighed på vegne af Regionen som planmyndighed
  330349/19
 • Fra borger - eftersendt materiale
  328991/19
 • Fra Rådgiver - Høring af Assens Kommune på vegne af Region Syddanmark
  330393/19
 • Fra rådgiver - brevskabelon
  330317/19
 • Fra Rådgiver - Høring af Miljøstyrelsen på vegne af Region Syddanmark
  330388/19
 • Fra Rådgiver - Høring af Odense Bys Museer på vegne af Region Syddanmark
  330355/19
 • Fra Bygst: Svar vedr. manglende regninger
  330217/19
 • Fra Rådgiver - Høring af Odense Kommune på vegne af Region Syddanmark
  330368/19
 • Fra Odense Kommune: Vedr. rettelse af resultater af pesticidmålinger i en boring, Brogårdsvej 66, 5250 Odense SV
  333858/19
 • Fra Reconor A/S: Følgeseddel til indberetning og ansøgning, matr nr 3ø Davinde
  334545/19
 • Fra Vandcenter Syd: Svar på orientering om resultater af pesticidmålinger i en boring, Brogårdsvej 66, 5250 Odense SV
  333846/19

Udgående

 • Korrespondance m. Aabenraa Kommune, Spm og svar til byggesag, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov
  330057/19
 • Til Nordfyns Kommune: Kopi af Varsel om undersøgelse Havrekær 59, Veflinge
  330012/19
 • Til Rådgiver: Kopi af Varsel om undersøgelse Havrekær 59, Veflinge
  330007/19
 • Til Aabenraa Kommune, orientering om høring, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov
  331169/19
 • Bognæs tilbud AH Ejendomme Bogense.pdf
  336241/19
 • SV: SV: Bognæs
  336239/19
 • Til DMR: SV: Revideret rapport, Nr. Bjertvej 67, Kolding
  328800/19
 • Til DMR: SV: Revideret rapport, Nr. Bjertvej 67, Kolding
  328699/19
 • måbillededata psykiatrisk dialogforum 28-8-19.pptx
  357155/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Gerskov Bygade 4, 5450 Otterup
  329433/19
 • Til Estate: Svar på forespørgsel
  329592/19
 • Til Estate: Svar på forespørgsel del 3
  329604/19
 • Til Estate: Svar på forespørgsel del 2
  329598/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Krogsbøllevej 58, 5450 Otterup
  329583/19
 • Til Estate: Svar på forespørgsel del 4
  329608/19
 • Til Middelfart Kommune, V1-afgørelse med bilag, Tanderupvej 51, 5591 Gelsted.pdf
  329256/19
 • Til borger - kvittering for data
  329019/19
 • Til Statens Ejendomssalg AS, V1-afgørelse, Flensborgvej 22, 6360 Tinglev
  329185/19
 • Til grundejer 7N: svar på henvendelse
  330082/19
 • Til Verein Deutsche Privatschule, V1-afgørelse med bilag, Grønnevej 50, 6360 Tinglev.pdf
  329069/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Norupvej 134, 5450 Otterup
  329470/19
 • Til Otterup Autolak, V1-afgørelse med bilag, Ørkebyvej 10, 5450 Otterup.pdf
  328994/19
 • Til NIRAS: Orientering om bundforhold
  328867/19
 • Til Tinglev Jagt & Flugtskydnings Forening, V1-afgørelse, Plantagevej 19, 6360 Tinglev
  329347/19
 • Til Moe: Oplæg og pris på monitering 2019
  329108/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Bårdesøvej 79, 5450 Otterup
  329541/19
 • Til Aabenraa Kommune, V1-afgørelse med bilag, Slogsherredsvej 27, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  329217/19
 • til Odense Kommune - §8-høringssvar - ny garage + terrasse på Tyrsbjergvej 61
  329207/19
 • Til borger, V1-afgørelse, Egensevej 28, 5450 Otterup
  329396/19
 • Til Borger: Svar på spørgsmål om undersøgelse
  328860/19
 • Til Danish Agro - V1-afgørelse med bilag, Smedeland 15, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  329169/19
 • Til borger, UDKAST, V1 kortlægningsbrev, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  331167/19
 • Til borger, Kortbilag, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  331166/19
 • Til Borger: Varsel om undersøgelse af Havrekær 59
  330011/19
 • Til borger, V1 høringsbrev, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  331168/19

29. juli 2019

Indgående

 • Fra Esbjerg kommune: Kontaktoplysninger på skovmand, Marbæk Plantage
  327969/19
 • Fra DMR: Re: Revideret rapport, Nr. Bjertvej 67, Kolding
  328695/19
 • Fra rådgiver - vedr. dioxinanalyser
  380568/19
 • Fra Billun Kommune: §8 tilladelse ved nedrivning af bygning på Nørregade 62, 7200 Grindsted
  339249/19
 • Fra Agrolab. pesticidanalyserapporter fra 461-00072, Juli 2019 Boringsnr. B301.msg
  328280/19
 • Fra HK: Fase 1-forhandling
  328563/19
 • Fra EDC, Henv. vedr. Vestre Stationsvej 12b, Odense C, 461-05649
  328606/19
 • Fra Agrolab, pesticidanalyserrapporter vedr. 485-00009, juli 2019 - Boringsnr. B301.msg
  328357/19
 • Fra EDC, Henv. vedr. status for 621-81153
  328548/19
 • Fra Agrolab. pesticidanalyserapporter fra 461-00072, Juli 2019.
  328265/19
 • Fra Agrolab. pesticidanalyserapporter fra 461-00072, Juli 2019 - Boringsnr. 145.2370A.msg
  328286/19
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  329445/19
 • Fra projekt: vedr. invitation om rundvisning i udstilling
  329453/19
 • Fra borger. VS: Kolding Landevej 69
  331312/19
 • Fra Home: Forureningsundersøgelse, Årslevvej 12, 6230 Rødekro
  331885/19
 • Fra Sweco: Hermed indeklimaforsøg - rapportering. jf. aftale.
  332882/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Accept af tilbagemelding
  334550/19
 • Fra Odense Kommune: Orientering om resultater af pesticidmålinger i en boring, Brogårdsvej 66, 5250 Odense SV
  333831/19
 • Fra borger, henv. vedr. køb af 429-00018
  328565/19
 • Fra Agrolab. pesticidanalyserapporter fra 461-00072, Juli 2019 - Boringsnr. 145.2372A.msg
  328332/19
 • Fra Borger, Telefonhenvendelse, Jersorevej 61, 5400 Bogense
  335983/19
 • Fra Vejen Kommune: Indstilling om delvis afkortlægning af Præstevænget 42, Vejen
  335716/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Skovbakkevænget 20, 5260 Odense S.pdf
  335860/19
 • Fra Vejen Kommune: Bilag - Dokumentationsrapport_samlet, Præstevænget 42.pdf
  335718/19

Udgående

 • SV: "Bognæs", Vestergade 30, Bogense
  336238/19
 • Til borger, V1 Kortbilag, Østerbro 32A, 5985 Søby, Ærø.pdf
  328597/19
 • Til borger, Endelig V1-afgørelse, Østerbro 32A, 5985 Søby, Ærø.pdf
  328598/19
 • Til Kolding Kommune, SV. varsling af undersøgelsespåbud,Vejlevej 81, Kolding
  328403/19
 • Odense kommune - Kommunemeddelelse - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  327455/19
 • Til Praksis - SV: Åbning for tilgang
  327456/19
 • Til grundejer: svar på henvendelse
  328624/19
 • Til NIRAS: Kontrakt til underskrift
  328410/19
 • Til EDC, svar vedr. Vedr. Vestre stationsvej 12b, 5000 Odense
  328608/19
 • Til borger, sender undersøgelsesresultater på 482-81200
  327845/19
 • Til kommune - svar på forespørgsel
  327989/19
 • Til Skat og Ærø Kommune, Orientering om V1-afgørelse
  328595/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Skovbakkevænget 20, 5260 Odense S
  335871/19

28. juli 2019

Indgående

 • Henvendelse fra borger vedr. rygning ved Aabenraa sygehus
  334516/19

27. juli 2019

Indgående

 • Fra WEKU, Anmodning om boligundersøgelse, Hesselbjergvej 5, 5620 Glamsbjerg.pdf
  335687/19

26. juli 2019

Indgående

 • Fra Assens Kommune: Kvittering på modtagelse -Oplysninger om henvendelse fra ejendomsmægler, Hesselbjergvej 5, 5260 Glamsbjerg
  327269/19
 • Fra Billigt Hus Mægler ApS: FORSP - Forespørgsel om mulighed for 1 årsboligundersøgelse på lokalitetsnr. 420-81093, Hesselbjergvej 5 og 10, 5620 Glamsbjerg
  327166/19
 • Fra Tønder Kommune: Udkast til afgørelse om ikke-påbud, Sønderport 2, 6270 Tønder
  331559/19
 • Fra Tønder Kommune: UDKAST - afgørelse om ikke-påbud, Sønderport 2, 6270 Tønder.pdf
  331560/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - 2018-1509.2019-07-10.gravekort., Ørbækvej 87, 5220 Odense SØ
  360929/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - VBM_N-19-16116A_09-07-2019, Ørbækvej 87, 5220 Odense SØ
  360927/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - jordwebanmeldelse 461-80031, Ørbækvej 87, 5220 Odense SØ
  360926/19
 • Fra Kommune, Varsling af undersøgelsespåbud
  327896/19
 • Fra Kommune, Varsling af undersøgelsespåbud, Vejlevej 81, Kolding.pdf
  327910/19

Udgående

 • Til Rådgiver: TO Korrespondance med grundejer på Elvedgårdsvej 14, Veflinge
  327288/19
 • Til Billigt Hus Mægler ApS: FORSP - Svar på mulighed for boligundersøgelse på lokalitetsnr. 420-81093, Hesselbjergvej 5 og 10, 5620 Glamsbjerg
  327198/19
 • Til Orbicon - kommentarer til miljøkonsekvensrapporten vedr. Jerlev Etape 4
  344498/19
 • Sv: Introduktion af Ondexxya®, et nyt antidot til DOACs i tilfælde af livstruende eller ukontrollerede blødninger
  326873/19
 • Til WEKU, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Hesselbjergvej 5, 5620 Glamsbjerg
  335690/19

25. juli 2019

Indgående

 • Fra Kolding Kommune: Udkast til miljøgodkendelse til støjvold, Profilvej 26, 6000 Kolding
  330889/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, Høring over muligt graveområde ved Vester Hornstrup i Vejle Kommune
  349305/19
 • VesterHornstrup Vejle Kommune.pdf
  349306/19
 • Fra Region Syddanmark, RÅSTOF, Høring over miljørapport Vester Hornstrup i Vejle Kommune
  349301/19
 • VesterHornstrup Vejle Kommune.pdf
  349302/19
 • Fra Praksis - Åbning for tilgang af patienter
  326163/19
 • Bilag_1_oversigtsplan.pdf
  344113/19
 • Bilag_2_grundplan_tilbygning.pdf
  344114/19
 • Bilag_3_profiltegning_tilbygning.pdf
  344115/19
 • Bilag_4_jordbundsundersøgelse_2014.pdf
  344116/19
 • Udkast tilladelse §8 Ringkøbingvej 30 Varde.docx
  344112/19
 • fra varde kommune §8-tilladelse efter JFL til udtalelse, Ringkøbingvej 30, Varde
  344111/19

Udgående

 • Til ÅF Consult: Fremsendelse af materiale, mail 7/7, Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  326439/19
 • Til ÅF Consult: Fremsendelse af materiale, mail 6/7, Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  326438/19
 • Til ÅF Consult: Fremsendelse af materiale, mail 5/7, Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  326437/19
 • Til ÅF Consult: Fremsendelse af materiale, mail 3/7, Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  326435/19
 • Til ÅF Consult: Fremsendelse af materiale, mail 2/7, Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  326434/19
 • Til ÅF Consult: Fremsendelse af materiale, mail 1/7, Gasværksvej 4-6, Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  326433/19
 • Til Rådgiver: Region Syds kommentarer til rapport
  329410/19
 • Til Svendborg Kommune - Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  325400/19
 • Til Praksis- Lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  325401/19
 • SV: Depot og enterotbl. i sonde
  326191/19

24. juli 2019

Indgående

 • RIT 3.4
  355179/19
 • Fra Billigt Hus Mægler ApS: FORSP - Telefonbesked - hus skal sælges - informationer om V1-kortlagt grund, Hesselbjergvej 5, 5620 Glamsbjerg
  326938/19
 • Fra Billigt Hus Mægler ApS: FORSP - Bilag anmodning om oplysninger, Hesselbjergvej 5, 5620 Glamsbjerg
  326942/19
 • Fra Tønder Kommune. Accept til anvendelse af slagge - Abterpvej 50, 6261 Bredebro
  339160/19

Udgående

 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar ved Jarlsberggade på hhv. Rugårdsvej 1, matrikel 2271h, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-04040 og Jarlsberggade 15, matrikel 17aæ, Åløkkegård Hgd., Odense Bygrunde, lok.nr. 461-80003
  325122/19
 • Til DMR A/S: Status for tilbagemelding - Notat undersøgelse - Storebæltsvej 10, matrikel nr. 1qy Nyborg Markjorder
  325121/19
 • Til Rambøll: Svar på henvendelse om møde ang. Roesskovsvej losseplads, Odense - lok. 461-00087 - projekt om opførelse af boliger, Roesskovsvej 32, 5200 Odense V
  325116/19
 • Til Asssens Kommune: Til orientering: V1V2-Høringsbrev, Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg, matr.nr. 1il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  324890/19
 • Til Asssens Kommune: Bilag - Kortbilag UDKAST, matr.nr. 1il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  324893/19
 • Til Asssens Kommune: Bilag - V1V2 Kortlægningsbrev UDKAST, matr.nr. 1il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  324892/19
 • Til Asssens Kommune: Bilag - V1V2-høringsbrev, matr.nr. 1il Fuglevig Præstegård, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  324891/19
 • Til Praksis - Lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  324659/19
 • Til Fløe Bolig. Doc2Mail - Forsendelse 128656696.pdf
  325117/19
 • Til borger. SV: Kolding Landevej 69
  325105/19
 • Til Kolding Kommune. 621-81402 Trianglen 18, 6000 Kolding_Udgår inden kortlægning.
  325119/19
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar ved Jarlsberggade på hhv. Rugårdsvej 1, matrikel 2271h, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-04040 og Jarlsberggade 15, matrikel 17aæ, Åløkkegård Hgd., Odense Bygrunde, lok.nr. 461-80003
  325131/19
 • Til Vejle Kommune - Kommunemeddelelse - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  324658/19

23. juli 2019

Indgående

 • Fra ÅF Consult: FORSP - Undersøgelses- og moniteringsrapporter, Gasværksvej 4-6, 5800 Nyborg. Lok-nr.: 449-00007
  326432/19
 • RLTN's skriftlig oplæg til politisk møde vedr. de kommende overenskomstforhandlinger om almen praksis - Oplæg om almen praksis og de kommende overenskomstforhandlinger – OK21.docx
  339110/19
 • RLTN's skriftlig oplæg til politisk møde vedr. de kommende overenskomstforhandlinger om almen praksis
  339108/19
 • fra Nyborg Kommune, mail - Høring af udkast til §8-tilladelse_ Lindholmvej 20, 5800 Nyborg (Lok.449-80011)
  344331/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Ansøgning_fra_BOM.pdf
  344334/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - UDKAST___Tilladelse_efter_jordforureningslovens__8.pdf
  344332/19
 • BILAG fra Nyborg Kommune - Rapport__undersøgelse_for_miljøfremmede_stoffer.pdf
  344333/19
 • Fra Borger: FORSP - Anmodning om undersøgelsesrapport på Tolderlundsvej 5, matr.nr. 1626a - 461­06043, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C
  324178/19
 • Fra Miljøstyrelsen: Varsel om vilkårsændring i påbud om kontrol af N2O emission og for grundvandsmonitering, Rockwool Vamdrup, Industrivej 9, 6580 Vamdrup
  333891/19

Udgående

 • Til borger: Svar på henvendelse om undersøgelsesomfang - Lok. Nr. 430-81221, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  324119/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, Kvittering for modtaget ansøgning matr.nr. 3k Terpling By, Åstrup
  323826/19
 • Til grundejer: kopi af moniteringsrapport
  324099/19
 • Til Nykredit: Vedrørende henvendelse på 551-32102
  323502/19
 • Til Århus universitet: Vedr. tTEM i Søndersø
  323061/19
 • Til landmåler: mindre matrikelændringer medfører ikke kortlægning
  324169/19

22. juli 2019

Indgående

 • Fra borger: Henvendelse om undersøgelsesomfang - Lok. Nr. 430-81221, Kalkbrænderivej 13A, 5772 Kværndrup
  324117/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Olieforurening, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov
  329387/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Olieforurening, Slogsgaden 2, 6372 Bylderup-Bov
  329389/19
 • Fra Sønderborg Kommune, §19 tilladelse
  328861/19
 • Fra Sønderborg Kommune, §19 tilladelse, Ingolf Nielsens Vej, 6400 Sønderborg.pdf
  328862/19
 • Fra DMR: Parceludstykning rapport, Linde alle Sønderborg
  342286/19
 • Fra MST: VS: Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af spild på ubefæstet grundet overløb fra dræntragt ved 90 RV 073
  328827/19
 • Fra MST: Vedr. Shell- Raffinaderiet, Fredericia. Rapportering af oprensning efter lækage på Infiniumrør
  328784/19
 • Fra borger: Henvendelse
  322819/19
 • Fra borger: Henvendelse
  322907/19
 • Fra Kolding Kommune. SV: oplæg til forureningsundersøgelse
  325806/19
 • Henvendelse fra Tønder kommune ang. Depot og enterotbl. i sonde
  326196/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Bilag: Notat - Kort beslutningsreferat af møde den 02.072019. - Resultater af moniteringer_CaseNo18-9249_3553105_v1.pdf
  335506/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Kort beslutningsreferat af møde den 02.072019. - Resultater af moniteringer_CaseNo18-9249_3553105_v1
  335502/19
 • Fra Tønder Kommune. Accept til anvendelse af slagge under en lade
  339151/19

Udgående

 • Til Varde kommune: Udkast til høring, kortlægningsafgørelse vedr. Ribevej 79, Roustvej 106 og 111, 6800 Varde
  322396/19
 • Til Borger: Vedrørende mulig jordforurening på Kirkegade 5, 6240 Løgumkloster
  322821/19

19. juli 2019

Indgående

 • 19-344575-001 - Bekendtgørelse under offentliggørelse
  333362/19
 • Fra Fredningsnævnet til Region Syddanmark: Afgørelse FN-SJN-29-2019 - 29-2019 Afgørelse - Fuldskala oprensning af Kærggård Klitplnatage-209072_(1).pdf
  378585/19
 • Fra Fredningsnævnet til Region Syddanmark: Afgørelse FN-SJN-29-2019
  378584/19
 • Fra Kolding Kommune: Dokumentation af §19 tilladelse, Lykkegårdsvej 50, 6000 Kolding
  392669/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for tilgang pr. 15. august 2019
  344203/19
 • Varsling af tilsynsbesøg
  352288/19
 • Fra Sweco: Indeluftforsøg - Gothersgade - økonomi
  322476/19
 • Fra Nykredit: Telefonbesked 551-32102
  323450/19
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Konsul Graus Gade - økonomi
  322481/19
 • Til Læge - orientering om hjemmesideadresse
  322321/19
 • Fra borger - Svar på henvendelse vedr. informationer om mulig olieforurening/stander med rørføringer på Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  322036/19
 • Fra ejendomsmægler - Henvendelse om Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  321951/19
 • Fra Kolding Kommune. [Sagsnr.:18/22259] - [Dok.nr.:173953/19] Afslutning af § 19-sag
  325793/19
 • Fra Kolding Kommune. VS: Dokumentation af §19 tilladelse, Lykkegårdsvej 50, 6000 Kolding
  325798/19
 • Fra Fredericia kommune: §8-ansøgning. Udskiftning af tank T-8423 på Shells Havneterminal
  328733/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. ansøgning om tilladelse efter §8 i Lov om forurenet jord og efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven for installation af barriere på Østerstrand ved Shell havneterminalen
  328728/19
 • Fra MST: Undersøgelsespåbud for forurening fra overløb af COC-vand efter skybrud ved Danish Oil Pipe A/S - Råolieterminalen, Fredericia
  328023/19
 • Fra Ejlskov: Re: Vedr. ansøgning om tilladelse efter §8 i Lov om forurenet jord og efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven for installation af barriere på Østerstrand ved Shell havneterminalen
  328729/19
 • Fra Varde Kommune: Vedr. Dejrupvej 18 i Outrup
  332904/19

Udgående

 • Til Borger: Krav til frivillig undersøgelse på lok nr. 430-81221
  322161/19
 • Til Borger: Undersøgelsesresultater på 482-81200
  322065/19
 • Til Realmæglerne: Oplysninger om 445-55137
  322057/19
 • Til kommune - Informationer om mulig olieforurening/stander med rørføringer på Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  322071/19
 • Til borger - Bekræftelse af informationer om mulig olieforurening/stander med rørføringer på Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  321948/19
 • Til kommunen - Svar på henvendelse om Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  321995/19

18. juli 2019

Indgående

 • Fra Borger: Kontaktoplysninger på lejere, Storegade 21
  321662/19
 • Fra Kolding Kommune: Afslutning af §8-sag, Hørparken, Kolding.pdf
  333150/19
 • Fra Rambøll: Afslutningsnotat, §8 tilladelse, Hørparken.pdf
  333151/19
 • Fra Kolding Kommune: Afslutning af §8-sag, Hørparken, Kolding
  333149/19
 • Fra Borger: Billedmateriale vedr. Marbæk Plantage
  320675/19
 • Fra Vejen Kommune: §8 høring
  344352/19
 • Fra Vejle Kommune: Udkast til §8 tilladelse til solceller i Erhvervspark Vandel_ matr. nr. 4z Vandel By, Randbøl
  339357/19
 • Fra kommune - Henvendelse om mulig jordforurening Jerstrupvej 52, 5400 Bogense
  321063/19
 • Diverse materiale ifm. studietur for KLF m.fl. den 20. maj 2019
  321347/19
 • Fra Franck Geoteknik. SV: oplæg til forureningsundersøgelse
  325774/19
 • Fra Kolding Kommune. [Sagsnr.:18/38609] - [Dok.nr.:173549/19] Afslutning af § 8-sag
  325780/19
 • Fra Kolding Kommune. Afslutning af §8-sag – Boligprojekt - Hørparken, Kolding
  326033/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedrørende praksishandel i Kolding
  330207/19
 • Fra Fredericia kommune: UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af bolig i tidligere erhvervslokaler på Købmagergade 41
  328338/19

Udgående

 • Til Boger: Ansøgning om 1 års-undersøgelse
  321379/19
 • Til Borger: Bortgravning af jord med parasitter
  321356/19
 • Til Borger: Manglende Indeklimamålinger på Storegade 21, Bramming
  321010/19
 • Til Niras: SV: Mølmarksvej 191 - økonomi
  320618/19
 • Til Borger: Boligerklæring, matr. nr. 18v
  321069/19

17. juli 2019

Indgående

 • Re: SV: Bognæs
  336301/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - § 8 ansøgning juni 2019_med_bilag, Langebakke 2 (tidl. Linkenkærsvej 50), 5700 Svendborg,
  360932/19
 • Fra Svendborg Kommune: Bilag - Endelig §8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde_CaseNo18-22291, Langebakke 2 (tidl. Linkenkærsvej 50), 5700 Svendborg,
  360931/19
 • Fra Svendborg Kommune: Endelig §8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde samt ændret arealanvendelse, Langebakke 2 (tidl. Linkenkærsvej 50), 5700 Svendborg,
  360930/19
 • Fra Miljøteknik: Anmodning om materiale på 430-81221
  319504/19
 • Fra nabo part i sagen RÅSTOF Partshøringssvar vvm screeningsafgørelse
  351451/19
 • VS: Vedrørende DBCGs ændring af den anbefalede billeddiagnostik i forhold til prioriteringsgruppe III
  393134/19
 • VS: 2 spørgsmål fra JP om brysttjek
  393135/19
 • Fra Orbicon - beskrivelse af sø ifm efterbehandling - Jerlev Etape 4
  353118/19
 • Høring af udkast til §8-tilladelse: Åvej 10, 5871 Frørup (lok. 450-81157)
  359804/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Oversigtskort tankplacering 2015.pdf
  343557/19
 • fra Odense Kommune - Snapindvej 21, 5200 Odense V (461-81399) - forureningsundersøgelse før § 8-tilladelse_
  343555/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Historik Snapindvej 21_2015.pdf
  343556/19
 • Opsigelse af ydernummer - fysioterapeut
  326419/19
 • Fra Portola Pharmaceuticals: Introduktion af Ondexxya®, et nyt antidot til DOACs i tilfælde af livstruende eller ukontrollerede blødninger
  326872/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedr. ansættelse af læge i Sønderborg
  331572/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Liste over § 8 sager, Nordborgvej 81, Nordborg
  336322/19
 • Fra BSJ Advokatfirma, vedr. udsættelse af høringsfrist, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle
  335187/19
 • Fra BSJ Advokatfirma, Bilag: Vedr. udsættelse af høringsfrist, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle
  335192/19

Udgående

 • Til Miljøteknik: Undersøgelses og afværgeoplæg skal til myndigshedteam
  320300/19
 • SV: SV: Bognæs
  336237/19
 • Til Miljøteknik: Materiale på 430-81221 Kværndrup Fjernvarmecentral
  319515/19
 • Til Borger: Svar på henvendelse om 569-80011, Skolegade 6, 6670 Holsted
  319319/19
 • Til Lillebæltgruppen: Tilsynsnotat af 7. september 2017
  319132/19
 • Til Nordfyns Kommune: Til orientering varsles forureningsundersøgelse på Bystævnet 47, 5474 Veflinge
  320059/19
 • Til Varde Kommune: Vedr. Dejrupvej 18 i Outrup
  320202/19
 • Til BJS Advokatfirma, Vedr. udsættelse af høringsfrist, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle
  335201/19

16. juli 2019

Indgående

 • Fra borger: kontaktoplysninger vedr. brønd, Skovbyvej 26, Haderslev
  350365/19
 • Fra Realmæglerne: forespørgsel vedr. Gl. Slotsvej 18 i Strib
  318303/19
 • Dialog med nabo RÅSTOF Reaktion på VVM Screening Højby
  318437/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Till. til nedsivning og afledning af tag- og overfladevand, Vestre Strandvej 22, 6730 Tjæreborg
  355655/19
 • Fra Varde Kommune: Til orientering - accept af anvendelse af slagge, Ndr. Bounumvej 22, Ølgod
  345686/19
 • Fra Fredericia Kommune: Orientering om fund af olieforurening på Fredericia Spildevand og Energi A/S, Røde Banke 16, 7000 Fredericia
  343487/19
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 4: Afgrænsning af grundvandsforurening_21.01.2019
  343506/19
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 1: Basistilstandsrapport_5sep2014
  343494/19
 • Fra Billund Kommune: BILAG 3: Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted, Varsel om påbud
  342285/19
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 2: Afgrænsning, forureningsundersøgelse, februar 2015
  343499/19
 • Fra Fredericia Kommune: BILAG 3: Afrapportering, oprensning af jordforurening i hotspot, december 2015
  343502/19
 • Fra Billund Kommune: BILAG 1: Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted, Tilsynsnotat fra DMR - Oliespild fra dieselolietank
  342273/19
 • Fra Billund Kommune: Vedr. ejendommen Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted - læk fra olietank
  342266/19
 • Fra Billund Kommune: BILAG 2: Morsbøl Skolevej 33, 7200 Grindsted, Notat over undersøgelse af oprensning
  342281/19
 • Fra Sønderborg Kommune. OK station, søndre landevej 225
  361814/19
 • Fra system: 054135 er lukket automatisk.
  318184/19
 • Fra Kolding Kommune. VS: oplæg til forureningsundersøgelse
  325737/19
 • Fra Kolding Kommune. SV: oplæg til forureningsundersøgelse
  325768/19
 • Fra MST: Dokumentationsrapport for supplerende oprensning ved T15 (utæt mixer)
  327970/19
 • Fra NIRAS: Vedr. tidsplan ventilation
  328396/19

Udgående

 • Dialog med indvinder RÅSTOF Om tilsyn, efterbehandling, garanti mmSV: Vindebjerg og sikkerhed
  318337/19
 • Til Realmæglerne : Mail 6 af 7 Gl. Slotsvej 18 i Middelfart
  318368/19
 • Til Realmæglerne : Mail 5 af 7 Gl. Slotsvej 18 i Middelfart
  318361/19
 • Til Realmæglerne : Mail 7 af 7 Gl. Slotsvej 18 i Middelfart
  318398/19
 • Til Realmæglerne : Mail 4 af 7 Gl. Slotsvej 18 i Middelfart
  318350/19
 • Til Realmæglerne : Mail 3 af 7 Gl. Slotsvej 18 i Middelfart
  318334/19
 • Til Realmæglerne : Mail 2 af 7 Gl. Slotsvej 18 i Middelfart
  318325/19
 • Til Realmæglerne :mail 1 af 7 Gl. Slotsvej 18 i Middelfart
  318313/19
 • Til Realmæglerne: Svar vedr. Skolevej 7, 5580 Nørre Aaby
  317840/19
 • Til Rambøll: Kortlægningsbreve fra Mosevej 7 i Kolding
  317823/19
 • Til praksis:automatisk lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 16. juli 2019
  318190/19
 • Til Kommunen: 054135 Kommunemeddelelse - Kolding Kommune- lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 16. juli 2019
  318205/19

15. juli 2019

Indgående

 • 19-344575-001 - Bekendtgørelse modtaget
  333357/19
 • Fra nabo RÅSTOF Partshøringssvar VVM screening
  351449/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Jordbundsundersøgelse med bilag Nyborg Havn, 449-80011, Delfinvej 24, 5800 Nyborg, matr. 1ayz, Nyborg Markjorder
  358686/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Geoteknisk undersøgelse COWI. 449-80011, Delfinvej 24, 5800 Nyborg, matr. 1ayz, Nyborg Markjorder
  358688/19
 • Fra Nyborg Kommune: Anmodning om udtalelse: 449-80011, Delfinvej 24, 5800 Nyborg, matr. 1ayz, Nyborg Markjorder
  358685/19
 • Slagge Deklaration September - December 2016.pdf
  345728/19
 • Fra Nyborg Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse: Østervoldgade 69, 5800 Nyborg, lok. 449-00029
  355644/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Udkast til tilladelse efter Jordforureningslovens §8, Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  355646/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Tidsplan ombygning, Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  355652/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Rapport Fyns Amt, Rambøll September 2002, Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  355650/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Rapport Fyns Amt 2002 Rambøll, Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  355649/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Kvittering for paragraf 8 ansøgning, Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  355647/19
 • Fra Nyborg Kommune: Bilag - Plantegning, stuen, Østervoldgade 69, 5800 Nyborg
  355653/19
 • 1475_001.pdf
  347646/19
 • fra varde kommune: Anvendelse af slagge Søvigmarkvej 41, Janderup
  347645/19
 • Dialog med ansøger RÅSTOF Dialog om høringssvar fra nabobondepart vvm screening
  370802/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknik A/S: SV: UDKAST til § 8 tilladelse til nedrivning af eksisterende bygninger, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  363409/19
 • Fra MST, Råstof, VVM-tilladelse m.m. til etablering af Baltic Pipe
  345662/19
 • Fra Assens Kommune: § 8-ansøgning og oplæg til undersøgelse, Fåborgvej 16, 5610 Assens
  360226/19
 • Fra Sweco - Notat med føringsveje + status
  317862/19
 • Fra system: Yder 043273 er lukket automatisk.
  316171/19
 • Til Realmæglerne: Spørgsmål vedr. Skolevej 7, 5580 Nørre Aaby
  317837/19
 • Attached Image
  315848/19
 • Attached Image
  315844/19
 • Attached Image
  315843/19
 • Attached Image
  315846/19
 • Fra Lassen Erhverv - Henvendelse om jordforurening på Lillelbæltsvej 2, 4, 6715 Esbjerg N, matrikel 32 T Gjesing By, Bryndum
  315816/19
 • Fra medicinrådet: vedr. Anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i blærehalskirtlen
  325436/19
 • Fra energinet - forespørgsle om 400 kV luftledning
  328636/19
 • Vikarskema - fysioterapeut
  327190/19
 • Fra Shell: RE: Vedr. ansøgning om tilladelse efter §8 i Lov om forurenet jord og efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven for installation af barriere på Østerstrand ved Shell havneterminalen
  328725/19
 • Fra Fredericia kommune: Vedr. ansøgning om tilladelse efter §8 i Lov om forurenet jord og efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven for installation af barriere på Østerstrand ved Shell havneterminalen
  328722/19
 • Fra Fredericia kommune: vs Ansøgning om tilladelse efter §8 i Lov om forurenet jord og efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven for installation af barriere på Østerstrand ved Shell havneterminalen
  328723/19
 • godkendt referat Interreg-udvalg 04.06.2019
  333962/19

Udgående

 • Til Lassen Erhverv - Svar på henvendelse om jordforurening på Lillelbæltsvej 2, 4, 6715 Esbjerg N, matrikel 32t, Gjesing By, Bryndum.
  315823/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - 043273 lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  316197/19
 • TIL RESTATO - Svar på henvendlse om jordforurening på Industrivej 1, 5853 Ørbæk - Lokalitetsnummer: 495-50059
  315706/19
 • Til RESTATO - Bilag til Svar på henvendlse om jordforurening på Industrivej 1, 5853 Ørbæk - Lokalitetsnummer: 495-50059 - 2718_001.pdf
  315708/19
 • Til praksis: mail med lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 13. juli 2019
  316179/19

13. juli 2019

Indgående

 • Fra projekt; underskrevet tilsagnsbrev
  381881/19
 • Fra projekt: underskrevet tilsagn
  329482/19

12. juli 2019

Indgående

 • Fra Rambøll: Forslag om møde og oplysning om viden vedr. Roesskovsvej losseplads, Odense - lok. 461-00087 - projekt om opførelse af boliger, Roesskovsvej 32, 5200 Odense V
  325081/19
 • Fra nabo, RÅSTOF, Bemærkninger vedr. placering af vold på ejendom matr.nr. 15 Ølufgård, V. Nebel
  324109/19
 • Til Borger: Yderligere oplysninger om eventuel boring på naboejendom
  315490/19
 • Fra nabo RÅSTOF Partshøringssvar vvm sendt til ansøger
  315285/19
 • Fra Borger: Spørgsmål om boring i hestefold
  315498/19
 • Fra Borger: FORSP - Anmodning om undersøgelsesrapport på Tolderlundsvej 5, matr.nr. 1626a - 461­06043, Tolderlundsvej 5, 5000 Odense C
  324174/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Kopi af - Tålepabud til IAT AS - matrikel 1228a og b_CaseNo19-28934_3563227_v1
  344364/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Bemærkning vedr bilag 8, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  342650/19
 • Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Tønder Kommune - 1_Ballum_Screening.pdf
  348976/19
 • Afgrænsning af miljøvurdering af forslag til råstofgraveområder - Tønder Kommune - 1_Emmerlev_-_Daler_Vest_Screening.pdf
  349009/19
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 vurdering_tilladelse Havevej 1, 5592 Ejby.
  341367/19
 • Fra DMR: Afslutningsrapport, Fuglsangvej 12, Sønderborg
  342594/19
 • fra SWECO RE: Pulje 19 og 20 - Kontrolkort og kontrolrapporter
  373586/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Kopi af - Tålepabud til IAT AS - matrikel 1228a og b_CaseNo19-28934_3563227_v1
  326318/19
 • Fra RESTATO - Henvendelse på Industrivej 1, 5853 Ørbæk - lokalitetsnummer: 495-50059
  315683/19
 • Fra OUH- Udpegning af kardiolog til arbejdsgruppe
  313648/19
 • VS: Flytning af ydernummer
  317960/19
 • Fra rådgiver: Supplerende poreluft Nymarksvej 37, Fredericia
  328922/19
 • Fra Sønderborg Kommune: VS: Nordborg Kraftvarmeværk. Oplæg til undersøgelse af olieforurening
  328908/19
 • Fra Rådgiver - Høring af myndigheder på vegne af Region Syddanmark
  331129/19
 • Fra Rådgiver - Høring af myndigheder på vegne af Region Syddanmark
  331127/19
 • Fra projekt: slutafrapportering fra projekt
  328366/19
 • Fra ansøger: vedr. Råstofansøgning for matr.nr. 136 Stevning, Svenstrup på Als
  327446/19
 • Fra Fredericia kommune: VS: Rev. §8 ansøgning vedr. Købmagergade 41
  328308/19
 • Fra Shell: mal med ansøgning om tilladelse efter §8 i Lov om forurenet jord og efter §19 i Miljøbeskyttelsesloven for installation af barriere på Østerstrand ved Shell havneterminalen
  332147/19
 • Fra Shell: § 8 ansøgning Øster Strand Par 8 19 ansøgning.pdf
  332152/19
 • Fra Geo: Høringssvar fra Brdr HArtmann A/S, Hartmannsvej 2. Lokalitetsnummer. 550-81347
  336320/19
 • Fra Middelfart Kommune: Udtalelse ønskes til tilladelse til etablering af jord varmeanlæg i kortlagt areal, Bubbelvej 22, 5464 Brenderup
  336715/19

Udgående

 • Dialog med indvinder RÅSTOF Spørgsmål og svar om Efterbehandling Vindebjerg
  315307/19
 • Til maskinfører RÅSTOF Orientering om vilkår
  315110/19
 • Til FMK RÅSTOF Orientering om Tilsyn Hågerup grusgrav
  315104/19
 • Til indvinder RÅSTOF Tilsynsnotat Hågerup grusgrav
  315100/19
 • Til Borger: Oplysninger om eventuel boring på naboejendom
  315496/19
 • Telefonnotat sendt til indvinder RÅSTOF Espe grusgrav telefonnotat og link
  314150/19
 • Til Tønder Kommune, Vedr. udlægning af slagger, Vestermarksvej 4, 6240 Løgumkloster
  314305/19
 • Til DMR - Svar på henvendelse om jordforurening på Fjordvej 189. 5330 Munkebo. Lokaliltet 447-04000
  313883/19

11. juli 2019

Indgående

 • Geo_slutrapport_203596_rapport_1_m_bilag_kommenteret.pdf
  348484/19
 • Færdiggørelse af slutrapport om terrænnære pejledata
  348482/19
 • Fra rådgiver - behandlede MIP filer
  380567/19
 • Fra Odense Kommune: JordWeb link til jordflytningsanmeldelse, Ørbækvej 87, 5220 Odense SØ
  360925/19
 • Tilladelse til §8 efter jordforureningsloven_1884705_19-11583_v1.PDF
  312626/19
 • fra Billund kommune Nørrebyvej 2, Vorbasse - Tilladelse til §8 efter jordforureningsloven
  312627/19
 • Fra fredericia kommune VS: Vedr. afslutningsbrev, §19 tilladelse, karteringsplads
  311512/19
 • 16-8063_v1_Kvittering for modtagelse af slutdokumentation i forbindelse med tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens §19 til etablering .pdf
  311513/19
 • Fra Rådgiver: Udkast til raport og forslag til supplerende arbejder
  315505/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Kopi af Tålepabud til Triplenine - matrikel 1228b_CaseNo19-10098_3562222_v1
  344359/19
 • Bilag fra Odense Kommune - Bilag 1 oversigtskort.pdf
  341282/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Kopi - Tålepabud til Fortum- matrikel 1360._CaseNo19-7883_3562505_v1
  344361/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Kopi af- Tålepabud til Triplenine - matrikel 1421am_CaseNo19-28904_3562762_v1
  344362/19
 • Kopi af tilladelse efter §19 i miljøbeskyttelsesloven til genindbygning af tjærestabiliseret grus i nødspor til E20
  341271/19
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 vurdering og tilladelse, vedr. inddragelse af tidligere butikslokale til bolig. Algade 11, 5592 Ejby
  341996/19
 • fra Odense Kommune - Hestehaven 39, mail - kopi af varsling af revideret påbud om delvis oprensning af olieforurening
  336436/19
 • fra Odense Kommune, mail - Kopi af tilladelse efter §19 i miljøbeskyttelsesloven til genindbygning af tjærestabiliseret grus i nødspor til E20 - Tilladelse.pdf
  341278/19
 • Fwd: Oversigt fra Rejsekort Erhverv - kundenummer:101934945
  315837/19
 • FFra MDE - Henvendelse om jordforurening på Egelund 23 matr. Rise-Hjarup
  312949/19
 • Fra borger - Henvendelse om jordforurening Søndersøvej 226-228, 5462 Morud
  313600/19
 • Kvitteringsmail for modtagelse af høringssvar til Odense Kommunes Bystrategi 2019
  314650/19
 • Fra DMR - Henvendelse om jjordforurening på Fjordvej 189. 5330 Munkebo. Lokaliltet 447-04000
  313851/19
 • Fwd: Oversigt fra Rejsekort Erhverv - kundenummer:101934945
  312538/19
 • Fra Kolding Kommune, Mail med afsluttende tilsynsrapport, Trianglen 18, 6000 Kolding
  311709/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Præcisering af specialfunktioner vedr. børnehjertekirurgi - skriftlig høring i det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning
  313404/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Kopi af- Tålepabud til Triplenine - matrikel 1421am_CaseNo19-28904_3562762_v1
  326312/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Kopi af Tålepabud til Triplenine - matrikel 1228b_CaseNo19-10098_3562222_v1
  326306/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Kopi - Tålepabud til Fortum- matrikel 1360._CaseNo19-7883_3562505_v1
  326311/19
 • Fra Sønderborg Kommune. Udkast til § 8 tilladelse af beboelse på Hørup Klint 5, 6470 Sydals
  326069/19
 • Fra Kolding Kommune. Erklæring vedr. oprensning af kulbrinteforurening - Trianglen 18, 6000 Kolding
  325118/19
 • VS: Tilsynsrapport afgravning Trianglen 18, Kolding
  324684/19
 • Fra PLO - Meddelsel vedrørende praksishandel i Ribe
  331123/19
 • Fra borger - revision af forslag til graveområde
  328797/19
 • Fra niras: Status vedr pumpetest tilladelse mv, Volderslevvej - Pumpetest
  335825/19
 • Bilag fra Odense Kommune - udkast til påbud.pdf
  336438/19
 • Bilag fra Odense Kommune - varsling af påbud.pdf
  336437/19

Udgående

 • Til Middelfart Kommune RÅSTOF Orientering Tilsynsnotat Vindebjerg
  313707/19
 • Til Middelfart Kommune RÅSTOF Orientering Tilsynsnotat Vindebjerg
  312824/19
 • Til indvinder RÅSTOF Ang størrelse på åben areal og sikkerhed
  312809/19
 • Til indvinder RÅSTOF Tilsynsnotat juli 2019
  312386/19
 • Til indvinder RÅSTOF Tilsynsnotat Vindebjerg
  312798/19
 • SV: Svendborgvej, 5260 Odense - råstof, overkørsel, forslag til højresvingsforbud, svar fra Trafik og Mobilitet, sagsnr. 05.01.10-P00-21-19
  318433/19
 • Ønsker og ændringer til ny OK for almen praksis - administrative input - Skema ønsker og ændringer til ok 2020-2023.doc
  311998/19
 • Til Kommune - Rykker for høringssvar på tidligere fremsendt "Høring af kommunen om påbudsmuligheder Industriparken 4, 7321 Gadbjerg"
  311136/19
 • Til borger: V2-afgørelse, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  313251/19
 • til borger Udkast til V2 kortlægning på lok.nr 580-81474 Matr. nr. 90 Bjerndrup, Kliplev Aabenraa kommune.docx
  313058/19
 • Til MDE - Svar på henvendele om forurening på Egelund A 23, 6200 Aabenra, matr. 268 Rise-Hjarup, Rise
  312964/19
 • Til borger . UDKAST V2-kortbilag Industriparken 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  312380/19
 • til borger Varsling om V2 kortlægning på lok nr 580-81474 Matr. nr 90 Bjerndrup Kliplev aabenraa kommune.docx
  312164/19
 • Til Vejle Kommune: Endelig V2-kortlægning og opfølgning på spørgsmål om påbudsmuligheder, Ulvehavevej 36, 7100 Vejle
  313333/19
 • Til Odense Kommune: Regionens kommentarer til undersøgelsesoplæg ift. §8-tilladelse, Sanderumvej 174, 5250 Odense SV, matr.nr. 42b, Sanderum By, Sanderum
  310929/19
 • kortbilag 580-81474.pdf
  313056/19
 • Til borger - V2-høring Industriparken 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  312342/19
 • Til MDE - Bilag til Svar på henvendele om forurening på Egelund A 23, 6200 Aabenra, matr. 268 Rise-Hjarup, Rise - 2713_001.pdf
  313003/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Industriparken 4, 7321 Gadbjerg.pdf
  312350/19
 • Til borger - Svar på henvendelse om jordforurening på Søndersøvej 226-228, 5462 Morud
  313612/19
 • Til MDE - Bilag til Svar på henvendele om forurening på Egelund A 23, 6200 Aabenra, matr. 268 Rise-Hjarup, Rise.png
  312973/19

10. juli 2019

Indgående

 • Fra Danfoss - referat af møde d. 5. juli 2019
  380565/19
 • RE: Kommentarer og rettelser til Geo's slutrapport
  348485/19
 • Kommentarer og rettelser til Geo's slutrapport
  348486/19
 • Geo_slutrapport_203596_rapport_1_m_bilag_kommenteret.pdf
  348487/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter
  310228/19
 • Olietank.msg
  311278/19
 • fra Middelfart kommune Forurening fra olietank på brovejen 277 5500 Middelfart
  311277/19
 • Tilladelse til §8 efter jordforureningsloven_1883887_19-11583_v1.PDF
  310349/19
 • Nørrebyvej 2, Vorbasse - Tilladelse til §8 efter jordforureningsloven
  310348/19
 • Nørrebyvej 2, Vorbasse - §8 - tilladelse
  310350/19
 • Fra rådgiver - opdatering ved.r vandprøver fra GP1037
  380564/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Kopi af - Oprensningspabud.docx_CaseNo10-3995_3491459_v1.docx_CaseNo10-3995_3492087_v1
  344354/19
 • Fra Billund Kommune: Slagge- Accept på anvendelse undertej og Bygning
  340283/19
 • Fra Middelfart Kommune: 2015-009042-1 § 8 vurdering og tilladelse vedr . etablering af jordvarmeanlæg på V1-kortlagt areal, Harndrup Skov 23, 5463 Harndrup
  308907/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Akkerupvej 63 5683 Haarby - Teknisk rapport.pdf
  308712/19
 • Fra Home Ejby-Aarup, Henvendelse, Hygindvej 10, 5592 Ejby
  309354/19
 • Fra Nordea, HENV, Søkildevej 17, 5210 Odense NV
  309244/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Akkerupvej 63 5683 Haarby - Grundejerrapport.pdf
  308749/19
 • Fra Miljøteknik: henv. vedr. Beldringevej 5, Gartneri Beldringevej
  313379/19
 • Fra Esbjerg Kommune. Kopi af - Oprensningspabud.docx_CaseNo10-3995_3491459_v1.docx_CaseNo10-3995_3492087_v1
  326271/19
 • vikarskema - fysioterapeut
  327165/19
 • Vikarskema - fysioterapeut
  327170/19
 • Fra Borger: Spørgsmål vedr. undersøgelse
  328850/19
 • Fra Sønderborg forsyning: sv: Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune.
  327426/19
 • Fra Rådgiver - spørgsmål om antallet af forslag
  328685/19
 • Fra Kommune - KPLtilæg nr. 2019.41 og Lokalplan nr. 10-030-0007, Skads Landområde, Transportcenter ved Korskro. Sidste frist 21/8-19
  329146/19
 • Fra MST: Afslutning af oprensning efter spild d. 29. apr. 2019 ved T67, 98MOV041 på Shell Raffinaderiet i Fredericia
  327376/19

Udgående

 • Til kommune: orientering vedr. Skovbyvej 26, Haderslev
  310530/19
 • Til vandværk: orientering om udvidelse af undersøgelse, Skovbyvej 26, 6100 Haderslev
  310529/19
 • til Billund kommune §8-høringssvar forNørrebyvej 2 6623 Vorbasse, matr. 4df, Vorbasse by, Vorbasse Lok nr. 551-11
  310417/19
 • Oplysninger til brug for regionens udtalelse til § 8-høringer samt under....pdf
  310418/19
 • Til kommune: orientering om udbud, Irisvej 11 og Anemonevej 10, Vejen
  309857/19
 • Til borger: orientering om udbud, Enghavevej 14, 6800 Varde
  309487/19
 • Til kommune: orientering om udbud, Ravnebjerggyden 65, 5491 Blommenslyst
  309338/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, Høringssvar myndighedshøring matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  324114/19
 • Til Orbicon og COWI: svar på spørgsmål til Pulje 5, 2019 om GeoGIS
  309124/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af kopi af eksempel på §8-tilladelese til etablering af jordvarmeanlæg på V1-kortlagt areal
  336707/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Langgade 51, 7321 Gadbjerg.pdf
  310839/19
 • Til borger - UDKAST til Boligerklæring Langgade 51, 7321 Gadbjerg.pdf
  310852/19
 • Til borger - Bilag til V2-varsel - UDKAST til V2-afgørelse Langgade 51, 7321 Gadbjerg.pdf
  310814/19
 • Til Nordea, Svar på HENV, Søkildevej 17, 5210 Odense NV
  309251/19
 • Til praksis i Esbjerg: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  310231/19
 • Til Vejle Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  310373/19
 • Til KKR: Vedr møde i kommunekontaktudvalget august 2019
  309679/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbnes for tilgang af gruppe 1-sikrede
  310233/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Akkerupvej 63, 5683 Haarby.pdf
  309908/19
 • Til grundejer: Udgår inden kortlægning, en del af Bramdrupvej 33, 6040 Egtved
  310506/19
 • til borger kortbilag2 607-81031.pdf
  309667/19
 • Til entreprenør, vedr. Vesteralle 1, 6600 Vejen
  309822/19
 • Til borger: orientering om udvidelse, Skovbyvej 26, Haderslev
  310528/19
 • Til borger: Ravnebjerggyden 65, Odense - orientering om udbud
  309272/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. en del af Bramdrupvej 33, 6040 Egtved, matr. nr. 3d Ågård By, Ø. Starup - en del udgår inden kortlægning
  310520/19
 • Til kommunen: 037966 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2019
  309755/19
 • Til borger: orientering om udbud, Anemonevej 10, Vejen
  309853/19
 • til borger Afgørelse om af grunden ikke er forurenet lok nr 607-81031 Prinsessens Kvarter 6 7000 Fredericia..docx
  309657/19
 • til borger Afgørelse om af grunden ikke er forurenet, lok nr 607-81031 Prinsessens Kvarter 6 7000 Fredericia.docx
  309656/19
 • Til Vejen Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  310044/19
 • Til borger: Vedr. anmodning om aktindsigt
  315135/19
 • Til Home, Svar på henvendelse, Hygindvej 10, 5592 Ejby
  309359/19
 • Til borger: orientering om udbud, Enghavevej 14, Varde
  309475/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, en del af Bramdrupvej 33, Egtved
  310511/19
 • Til Medicinrådet_ Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter
  309668/19
 • Til Vejle Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  309976/19
 • Til borger - V2-høring Akkerupvej 63, 5683 Haarby.pdf
  309882/19
 • Til praksis i Vejle: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  310371/19
 • Til praksis i Vejen: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  310040/19
 • Til borger: orientering om udbud, Irisvej 11, Vejen
  309846/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Akkerupvej 63, 5683 Haarby.pdf
  309891/19
 • Til borger - UDKAST til Boligerklæring Akkerupvej 63, 5683 Haarby.pdf
  309921/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2019
  309742/19

9. juli 2019

Indgående

 • Fra rådgiver - resultater af piezometer R1002-R1004
  380563/19
 • Fra rådgiver - Watersampling tomorrow, GP1037
  380562/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Jordvold profil matr.nr. 4 m.fl. Lunderup, Rise og 1187 m.fl. Brunde, Rise
  324087/19
 • Jordvold_Placering_juli_2019_Profil.pdf
  324089/19
 • Fra DMR: Pulje 10 - Libavej 1 - budgetstatus juni 2019 samt faktureringsgrundlag
  308607/19
 • Fra DMR: Pulje 10_ Dageløkkevej 8 - Budgetstatus juni 2019 samt faktureringsgrundlag
  308606/19
 • Fra ansøger, Råstof, Gadsbølle, Bemærkninger til udkast til tilladelse.
  378991/19
 • Fra rådgiver - analyse af 1. piezometer
  380560/19
 • Fra Kystdirektoratet, RÅSTOF, Høringssvar matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  324092/19
 • Fra rådgiver - opdatering på borearbejde
  380559/19
 • Materiale
  355180/19
 • Fra Middelfart Kommune: Miljøteknisk undersøgelse på en del af Jernbanegade 37, 5500 Middelfart
  341048/19
 • Fra Tesario Bio: Forespørgsel... implementering/beslutning omkring besparelser på behandling?
  326715/19
 • Vikarskema - fysioterapeut
  326835/19
 • Fra Biogen: Invitation MS til DEBAT
  327247/19
 • Vikarskema - fysioterapeut
  326832/19
 • Fra yder: Mail med ønske om Åbning/lukning for tilgang af patienter
  314732/19
 • VS: Flytning af ydernummer
  317972/19
 • VS: Flytning af ydernummer
  317966/19
 • VS: Flytning af ydernummer
  317968/19
 • Høring over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende
  308824/19
 • Fra Odense Kommune: BILAG § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde (legetårn) på Solfaldsvej 11, 5000 Odense C
  308687/19
 • Fra Middelfart Kommune: Tegning over lejlighederne på Algade 11, 5592 Ejby
  308929/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. forespørgsel i sag om etablering af jordvarmeanlæg på V1-kortlagt areal på Bubbelvej 22, 5464 Brenderup
  309014/19
 • Fra borger: Vedrørende el-afregning for affugtere
  307637/19
 • Fra Odense Kommune: § 8-tilladelse til bygge- og anlægsarbejde (legetårn) på Solfaldsvej 11, 5000 Odense C
  308677/19
 • henvendelse Telefonbesked, 575-99006
  307488/19
 • fra borger Telefonbesked, 421-55038
  307644/19
 • henvendelse vedr 561-32034, 5 bn Sædding By, Guldager
  307699/19

Udgående

 • Til Borger, Orientering om undersøgelse, ejerforening.pdf
  308375/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse, 5. grundejer.pdf
  308373/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse, 3. grundejer.pdf
  308372/19
 • Til Borger, Orientringsbrev om undersøgelse, 4. grundejer.pdf
  308376/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse, 2. grundejer.pdf
  308377/19
 • Til RFHotline: om hovedbogudskrift, Nørrebyvej 2, Rødding
  308435/19
 • TIl RFHotline: om hovedbogudskrift, Lavninggyde 8, 6100 Haderslev
  308436/19
 • Til UD: anmodning om disponering midler til oprensning, Nørrebyvej 2, Rødding, VDT/63681-95120
  308434/19
 • Til kommune og VURDST: Nørrebyvej 2, Rødding, afgørelse delvis udgår af V2
  308427/19
 • SV: Slutrapport fra Geo
  348637/19
 • Til borger: kopi af afgørelse, Lavninggyde 8, Haderslev
  307518/19
 • Til rådgiver - svar vedr. peizometer
  380561/19
 • Til borger: Tilsagn om delvis oprensning, Nørrebyvej 2, Rødding
  393817/19
 • Til:yder
  307652/19
 • til billund kommune Nørrebyvej 2 i Vorbasse
  307804/19
 • Til Nordicals, Svar på HENV, Egelund 33, 6200 Aabenraa
  308374/19
 • Til Odense Kommune: Spørgsmål til poreluftundersøgelsen m.m., Østerbro 5, 5000 Odense C
  308445/19
 • henvendelse svar : 561-32034, 5 bn Sædding By, Guldager
  307704/19
 • Til borger: afgørelse delvis udgår V2, Nørrebyvej 2, Rødding
  308426/19
 • henvendelse svar : 561-32034, 5 bn Sædding By, Guldager - V1-afgørelse.pdf
  307707/19
 • til billund kommune Nørrebyvej 2 i Vorbasse - VS Orientering om resultat af udført forureningsundersøgelse på ejendommen Nørrebyvej 2 6623 Vorbasse matr. nr. 4df og 37a Vorbasse By Vorbasse .msg
  307809/19
 • Til borger: Svar vedrørende el-afregning for affugtere
  307668/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse, 1. grundejer.pdf
  307471/19
 • til ejendomsmægler vedr jordforurening ladelundvej 101 vejen
  307492/19
 • Til SDE, Vedr. forlængelse af høringsfrist (Boulevarden 30A, 7100 Vejle)
  308300/19
 • til ejendomsmægler vedr jordforurening ladelundvej 101 vejen - Boligerklæring, 575-99006.pdf.PDF
  307495/19
 • til billund kommuneNørrebyvej 2 i Vorbasse - Nørrebyvej 2 i Vorbasse.msg
  307817/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse, 3. grundejer.pdf
  307472/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse, 2. grundejer.pdf
  307473/19
 • Til Borger, Orientering om undersøgelse, 4. grundejer.pdf
  307474/19
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for Algade 11, 5592 Ejby, matr. nr. 39n Ejby By, Ejby, lok.nr. 410-81088
  308952/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. §8-sagen fra Algade 11, 5592 Ejby
  308961/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for tegninger, Algade 11, 5592 Ejby
  308946/19

8. juli 2019

Indgående

 • 203596_rapport_1_m_bilag.pdf
  348454/19
 • RE: Slutrapport fra Geo
  348453/19
 • Fra EDC: ny ejer, Lavninggyden 8, Haderslev
  307516/19
 • Re: SV: Bognæs
  336299/19
 • Fra Museum Sønderjylland, Råstof, SV: Partshøring af tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 1022 Bolderslev, Bjolderup i Aabenraa Kommune
  379590/19
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, Høringssvar 2 udkast til tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  324095/19
 • Slutrapport fra Geo
  348488/19
 • Fra Evonet, Råstof, SV: Partshøring af tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 1022 Bolderslev, Bjolderup i Aabenraa Kommune
  379583/19
 • Fra Fredericia Kommune: Materiale til dokumentation for overholdelse af vilkår 3 i §8 tilladelse af 4. september 2017
  377849/19
 • Fra Middelfart Kommune: Udkast: § 8 vurdering og tilladelse, vedr.Algade 11, 5592 Ejby
  308927/19
 • Fra Kolding Kommune, mail med oplæg til forureningsundersøgelse, Kolding Åpark 24, 6000 Kolding
  311549/19
 • 2019607 - Høringssvar_Fredericia.pdf
  314661/19
 • Kvitteringsmail til Region Syddanmark for modtagelse af indsigelse_bemærkning til Fredericia Kommunes plan 60 Planstrategi 2019 for Fredericia Kommune og Trekantområdet
  314660/19
 • Fra projekt: tak for til skud
  329573/19
 • Fra ansøger: Revideret ansøgning om udkørsel fra råstofgrav på matr.nr. 136 Stevning, Svenstrup på Als
  327374/19
 • Fra projekt: Tilsagnskontrakt underskrevet
  329505/19
 • Fra PLO - Meddelse vedrørende ansættelse af læge i Børkop
  333316/19
 • Fra Shell: Projekt Østerstrand, statusnotat iflg. aftale - juli 2019.pdf
  332234/19
 • Fra Fredericia Kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af P-hus på ejendommen Sønder Voldgade 7-11, 7000 Fredericia.pdf
  335055/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af P-hus på ejendommen Sønder Voldgade 7-11, 7000 Fredericia.pdf
  335059/19
 • Svar/forespørgsel på regionens afgørelse på anmodning om aktindsigt
  336385/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Søndervej 17, 5700 Svendborg - Grundejerrapport.pdf
  304910/19
 • Høring over udkast til bekendtgørelser vedr. lov nr. 1555 af 18. december 2018 (ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed, lov om apoteksvirksomhed, sundhedsloven og forskellige andre love)
  306887/19
 • Fra Middelfart Kommune: Spørgsmål vedr. §8 til mindre projekt på Havevej 1, 5592 Ejby
  307550/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  306638/19
 • fra Fredericia kommune Tilladelse efter jordforureningslovens §8 til gravearbejde i forbindelse med tømning af søkabel hos Ørsted Bioenergy & Thermal Power.pdf
  308886/19
 • Fra Middelfart Kommune: Fremsendelse af situationsplan af projektområdet på Havevej 1, 5592 Ejby
  307556/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Orientering
  305768/19
 • Fra Jansen-Cilag: Information vedr. Imbruvica
  305868/19
 • Fra Langeland Kommune: Kvittering på påbegyndelse af undersøgelse og oprydning på Brovejen, 5900 Rudkøbing
  305338/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Kirke Søbyvej 25, 5620 Glamsbjerg - Grundejerrapport.pdf
  305021/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Søndervej 17, 5700 Svendborg - Teknisk rapport.pdf
  304874/19
 • Fra Sundhedsstyelsen: Anmodning om uddybning vedr. OUH i formaliseret samarbejde i specialfunktion 54, 55 og 56 i pædiatri
  306368/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Kirke Søbyvej 25, 5620 Glamsbjerg - Teknisk rapport.pdf
  305013/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Søndergade 25, 5953 Tranekær.pdf
  305737/19
 • Fra Borger: Vedr. køb af bolig på Henriettevej 28, 5000 Odense C
  305472/19
 • SV: Ny udpegning af Region Syddanmarks medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende øvre gastrointestinale sygdomme
  305969/19

Udgående

 • Til UD: anmodning om disponering midler til oprensning, Lavninggyde 8, Haderslev, VDT/63681-95122
  306334/19
 • Til kommunen og VURDST: Lavningegyden 8, Haderslev, afgørelse delvis udgår af V2
  306213/19
 • Dialog med Energinet RÅSTOF BALTIC PIPE. Råstofindvinding og råstofinteresseområder ift. gasledningstracé. STENLØSE
  307222/19
 • TIl EDC: afgørelse Lavninggyden 8, Haderslev
  306193/19
 • Til Billund Kommune: Oplysning om gravearbejde på Nørrebyvej 2 i Vorbasse
  306695/19
 • Til Billund Kommune: Oplysning om gravearbejde på Nørrebyvej 2 Vorbasse
  306687/19
 • Til grundejer - Ørstedsgade 24 - Opdatering på regionens arbejde på Ørstedsgade
  397928/19
 • Til Kulturelt Samvirke: Svar Henvendelse
  342532/19
 • Til praksis: mail med åbning for tilgang pr. 1. august 2019
  305570/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. svar på spørgsmål om §8 til opførelse af carport på lok. 410-81127
  307559/19
 • Til grundejer: Vedr. V2-varslingen af en del af Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  306766/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  305764/19
 • Til Arbejdernes Andels-Boligforening: Kortbilag, Skolegade 7-21, 7100 Vejle
  306373/19
 • Til borger og Svendborg Kommune: SV: Sverigesvej 9 5700 Svendborg matrikel 6ae - anmodning om revurdering af kortlægningsgrundlag
  306365/19
 • Til praksis i Bramming: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  305416/19
 • Til Nordicals Erhvervsmæglere: Svar på henvendelse, forespørgsel vedr. kortlægning, Venusvej 14B, 7000 Fredericia
  305528/19
 • Til borger 1: afgørelse delvis udgår af V2
  306187/19
 • Til Odense Kommune: §8-høringssvar for Solfaldsvej 11, 5000 Odense C, 1aeg Vestermarken, Odense Jorder, lok.nr.461-00153
  306125/19
 • Til borger - Udgået efter undersøgelse Kirke Søbyvej 25, 5620 Glamsbjerg.pdf
  305067/19
 • Til grundejer: Høring_V2-varsling, en del af Kærvangen 5, 5500 Middelfart, Hovedejer
  306002/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der V2-kortlægges med F2, en del af Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  306119/19
 • Til borger 2: afgørelse delvis udgår af V2
  306189/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis i Bramming lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  305421/19
 • Til borger: Vedr. køb af bolig på Henriettevej 28, 5000 Odense C
  305479/19
 • Til borger: Afregning affugter Ørstedsgade 28, Rudkøbing
  306283/19
 • Til borger: Afregning affugtere Ørstedsgade 24 1, Rudkøbig
  306273/19
 • Til borger 1: tilsagn
  306328/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  305770/19
 • Til borger - Kortbilag Søndervej 17, 5700 Svendborg.pdf
  304947/19
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  305778/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Søndergade 25, 5953 Tranekær
  305769/19
 • Til vagtlægen: ændring fra cpr. til cvr nummer
  305266/19
 • Til Janssen-Cilag: SV: Information vedr. Imbruvica
  305862/19
 • Til grundejer: Afgørelse om V2-kortlægning af en del af Kærvangen 5 5500 Middelfart, Medejer
  306111/19
 • Til Borger: V1-kortlægning af Mosevej 11, 5854 Gislev
  305875/19
 • Til Borger: BILAG Kortbilag til V1-kortlægning af Mosevej 11, 5854 Gislev
  305884/19
 • Til grundejer: Afgørelse om V2-kortlægning af en del af Kærvangen 5 5500 Middelfart, Hovedejer
  306011/19
 • Til borger 2: tilsagn
  306331/19
 • Til Kommunen: 042552 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 1. august 2019
  305596/19
 • Til grundejer: Høring_V2-varsling, en del af Kærvangen 5, 5500 Middelfart, Medejer
  306097/19
 • SV: Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet (psoriasis)
  304646/19
 • Til Medicinrådet:: Ny udpegning af Region Syddanmarks medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende øvre gastrointestinale sygdomme
  305928/19
 • Til borger - mail med vejledning til ansøgning om boligundersøgelse - Søndergade 25, Tranekær
  305133/19
 • Til borger - Kortbilag Kirke Søbyvej 25, 5620 Glamsbjerg.pdf
  305072/19
 • Til borger - Udgået efter undersøgelse Søndervej 17, 5700 Svendborg.pdf
  304938/19
 • Til Arkil A/S - mail omkring VVM regler - matr.nr. 12a og 12e Veerst By, Veerst
  305385/19
 • til borger Afgørelse om V2 kortlægning matr. nr 7, V. Torsted, Verst 6622 Bække.docx
  305049/19
 • Til borger: Afregning affugter Ørstedsgade 24 st, Rudkøbing
  306278/19
 • Til borger: Svar på henvendelse, fremsendelse af materiale, Porthusvej 58A, 5700 Svendborg
  305215/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. V2-varsling af en del af Kærvangen 5, 5500 Middelfart, Matr. nr. 30g Skrillinge By, Kauslunde
  306359/19
 • Til Borger: BILAG Kortlægningsbrev til V1-kortlægning af Mosevej 11, 5854 Gislev
  305878/19
 • Til Arbejdernes Andels-Boligforening: V1-kortlægning, Skolegade 7-21, 7100 Vejle
  306372/19
 • Til borger - V2-høring Industriparken 2, 7321 Gadbjerg.pdf
  305758/19

5. juli 2019

Indgående

 • Fra DMR A/S: 2018-1168.2019-07-01. Oplæg undersøgelse - fase 3, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  335887/19
 • Fra DMR A/S: Oplæg fase 3 undersøgelse, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  335885/19
 • Fra Rådgiver: Revideret Tilbudsliste
  334353/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Endelig §8-tilladelse, Vardevej 60, 6700 Esbjerg
  303157/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Endelig §8-tilladelse, Vardevej 60, 6700 Esbjerg.pdf
  303158/19
 • Fra Rådgiver: Ny pris for prøvepumpning, opfølgning
  334382/19
 • Fra Naboejendom: Spørgsmål om undersøgelse
  305374/19
 • Fra rådgiver - opdatering inkl. oversigtskort
  380558/19
 • Forløbsprogram_mennesker-med-depression_høringsudgaven_030719.pdf
  389146/19
 • Høringsparter - depressionsforløbsprogrammet.docx
  389151/19
 • Høringsbrev_depressionsforløbsprogrammet.docx
  389150/19
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Rammer for genanvendelse af udstyr i kvalitetsfondsprojekterne
  340724/19
 • Fra DTU: Orientering om status
  358799/19
 • Fra yder: Ønske om Åbning/lukning for tilgang af patienter
  305294/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Anmeldelse om brug af slagger - Kærvej 6, Bjerndrup, 6200 Aabenraa
  304821/19
 • Fra Nordicals Erhvervsmæglere: Henvendelse, forespørgsel vedr. kortlægning, Venusvej 14B, 7000 Fredericia
  305521/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Udpegning til Bestyrelsen for videnscenter for sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold
  306227/19
 • fra varde kommune : Forureningsundersøgelse udført på - Adsbølvej 24, Strellev Ølgod - Politianmeldt - Adsbølvej 24 6870 Ølgod.msg
  305218/19
 • Fra praksis: anmonding om åbning for tilgang
  305526/19
 • fra varde kommune: Forureningsundersøgelse udført på - Adsbølvej 24, Strellev Ølgod
  305214/19
 • Fra Potector Forsikring: Godkendelse af påbegyndelse af undersøgelse og oprydning på Brovejen, 5900 Rudkøbing
  305310/19
 • Fra Svendborg Handelsgymnasium vedr. halvårlig opfølgning
  310122/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedr. undersøgelsesoplæg, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  303193/19
 • Fra borger - henvendelse vedr. Rønnevej 6 5672 Broby
  302727/19
 • Fra Billund Kommune: Ingen kommentarer til referat
  304354/19
 • VS: Udsendelse af sikkerhedsinformation (DHPC-breve) fra Lægemiddelstyrelsen til Region Syddanmark
  303323/19
 • Ansøgning SU
  302682/19
 • Fra DMR: RAPPORT, Grundejerdel, Regionens Indledende undersøgelse, Fangelvej 40, 5260 Odense S
  304376/19
 • HØRING: Målepunktssæt for kosmetiske behandlingssteder samt de registrerede læger og medhjælpere
  303412/19
 • Fra DMR: RAPPORT, Teknisk del, Regionens Indledende undersøgelse, Fangelvej 21, 5260 Odense S
  302844/19
 • Godkendelseskriterier for VKA og DDV i høring på Høringsportalen pr. 2.3.2019
  303945/19
 • Fra Fredericia Kommune:Bilag - Byggefelt 57, Accept af dokumentation for overholdelse af vilkår 3 i §8 tilladelse af 4. september 2017 til opførelse af beboelse på byggef.pdf
  304165/19
 • Fra DMR: RAPPORT, Grundejerdel, Regionens Indledende undersøgelse, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  302862/19
 • Fra DMR: RAPPORT, Grundejerdel, Regionens indledende undersøgelse, Fangelvej 36, 5260 Odense S
  302810/19
 • Fra fælleskommunalt sundhedssekretariat - accept af udpegning til den tværsektorielle FMK gruppe
  303470/19
 • Fra DMR: RAPPORT, Teknisk del, Regionens Indledende undersøgelse, Fangelvej 26, 5260 Odense S
  302868/19
 • Fra DMR: RAPPORT, Teknisk del, Regionens indledende undersøgelse, Fangelvej 36, 5260 Odense S
  302818/19
 • Fra Nymølle: Instruks om egenkontrol, Ibjergvej, Sdr. Nærå
  302576/19
 • Fra Fredericia Kommune: accept af dokumentation for overholdelse af vilkår 3 i §8 tilladelse af 4. september 2017
  304150/19
 • Fra DMR: RAPPORT, Teknisk del, Regionens Indledende undersøgelse, Fangelvej 40, 5260 Odense S
  304380/19
 • Fra DMR: RAPPORT, Grundejerdel, Regionens indledende undersøgelse, Fangelvej 21, 5260 Odense S
  302837/19
 • Fra Assens Kommune: Anmodning om udpegning
  304267/19
 • Til borger: Status på sagsbehandling
  315050/19
 • Silkeborg Data - Region Syddanmark; Servicemålsrapport for SD APOS - juni 2019
  315755/19
 • Fra Sweco: Konsulgrausgade 2 Kolding, Billeder hvor gennemføring ned til kælder med slanger. og toppen af faldstammer er.
  317190/19
 • Fra Sweco: Konsulgrausgade 2 Kolding, Billeder hvor gennemføring ned til kælder med slanger. og toppen af faldstammer er.
  317220/19
 • Fra Sweco: Konsulgrausgade 2 Kolding, Billeder hvor gennemføring ned til kælder med slanger. og toppen af faldstammer er.
  317201/19
 • Fra Kolding Kommune, Notat afgrænsende undersøgelse, Trianglen 18, 6000 Kolding
  311715/19
 • Fra Aabenraa Kommune, Oplysninger om dieselolieforurening, Hydevadvej 21, 6230 Rødekro
  312313/19
 • Fra Kolding Kommune, Tilsynsrapport afgravning, Trianglen 18, 6000 Kolding
  311711/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Høringssvar til udkast til tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  324083/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Revideret §8-ansøgning til nedrivning - Lavsenvænget 11, matr. nr. 1akp, Vestermarken, Odense Jorder.pdf
  322386/19
 • fra Odense Kommune - Høring af udkast til §8-tilladelse til nedrivning af bygning 4 - Lavsenvænget 11, 5200 Odense V
  322378/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Udkast til §8-tilladelse - Lavsenvænget 11.pdf
  322380/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Kortbilag - Lavsenvænget 11.pdf
  322382/19
 • Sagen om omsorgsdage
  320696/19
 • Dialog NIRAS og BoligOne vedr. Koldinghave 24, 5591 Gelsted
  334182/19
 • Orientering: Regionale årstal 2018 fra Patienterstatningen (offentliggøres 9. juli)
  334950/19
 • Fra Sønderborg Kommune: § 8 tilladelse til anlægsarbejde - Kontor B, Nørre Havnegade 39, 6400 Sønderborg
  336308/19
 • Fra Tønder Kommune: Høringssvar ved kortlægning af jordforurening, Hartmannsvej 2, Tønder
  336312/19

Udgående

 • Til projektleder: Foreløbig forlængelse af projektperioden
  304332/19
 • Til Parter, Råstof, Til Parter.pdf
  379573/19
 • Til Parter, Råstof, Partshøring af tilladelse til råstofindvinding på matr.nr. 1022 Bolderslev, Bjolderup i Aabenraa Kommune
  379574/19
 • Til Parter, Råstof, Udkast til råstoftilladelse_Matr.nr. 1022 Bolderslev Bjolderslev_IS Lertranskøb.pdf
  379575/19
 • Til borger, Orienteringsbrev om undersøgelse.pdf
  302849/19
 • Til Vejle Kommune: Orientering om V1- og V2 høring, Bredsten Landevej 39 og 37H, 7321 Gadbjerg, matr. 3b, 3k og 4i Klausholm, Gadbjerg og 6k Lindeballe By, Lindeballe, lok. 611-00128 og 630-81437
  302713/19
 • Til Sønderborg Kommune: Udkast til kortlægningsafgørelse, Møllegade 44, 6400 Sønderborg
  342635/19
 • Til Fredericia Kommune: Anmodning om dokumentationsmaterilale - accept af dokumentation for overholdelse af vilkår 3 i §8 tilladelse af 4. september 2017
  377843/19
 • Udkast til kortlægningsafgørelse, Møllegade 44, 6400 Sønderborg
  342647/19
 • Udkast til kortlægningsafgørelse inkl. afslutningsrapport (værditabsoprensning)
  342644/19
 • Til borger, Høring med bilag om V2-kortlægning af Sønderportsgade 23, Ribe.pdf
  304404/19
 • Tolkning ved møde i Sønderborg den 17.9 Dirch Buur
  303308/19
 • Til borger, Vurderingstyrrelsen og Svendborg Kommune: V2-kortlægning, Strammelse Gade 31, Tåsinge
  302099/19
 • Til FC Beton A/S: Høring inkl. bilag, matr. 3b og 6k Klausholm, Gadbjerg.pdf
  302649/19
 • Til borger, Udkast til V2-afgørelse, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  304477/19
 • Til borger, Høring med bilag om V2-kortlægning af Sønderportsgade 19, Ribe.pdf
  304384/19
 • Til borger, Puggaardsgade 2, Sønderportsgade 17 kortlægges ikke.pdf
  304412/19
 • Til borger, V2-varsel, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  304478/19
 • Til Esbjerg Kommune, Mail vedr. PL-undersøgeslse, Finlandsgade 65, Esbjerg
  302684/19
 • Til KPC Ejendomme af 6. juni 2002 - Afgørelse om ændret indsats, Ndr. Boulevard 73, 6800 Varde.pdf
  303977/19
 • Bilag til brev til Sønderportsgade 23, 6760 Ribe, Naborapport.pdf
  304409/19
 • Til borger - Svar på henvendelse om jordforurening - Rønnevej 6 i Broby
  302731/19
 • Til borger, Puggaardsgade 4 kortlægges ikke.pdf
  304427/19
 • Til KKR: Kommende møde i KKU
  304363/19
 • Mandø, 2. kvartal 2019
  302821/19
 • Til Bdr Hartmann A/S og Tønder Kommune: V1 og V2 høring ved kortlægning af jordforurening, Hartmannsvej 2, Tønder
  302983/19
 • Til borger, UDKAST, V2 kortlægningsbrev, Vejlevej 79-81, 6000 Kolding.pdf
  303931/19
 • Bilag til brev til Sønderportsgade 19, 6760 Ribe, Naborapport -.pdf
  304390/19
 • Til Orbicon og Kolding Kommune: Regionens vurdering af undersøgelse og oprensning, Koldingvej 71, Christiansfeld, lok. 621-81336
  303223/19
 • Til Rambøll, Miljøvurderinger råstofplan 2020
  302864/19
 • TIl Nymølle: Godkendelse af instruks, Ibjergvej, Sdr. Nærå
  302940/19
 • Bilag til brev til Puggaardsgade 4, 6760 Ribe, Naborapport.pdf
  304429/19
 • Til borger: Svar på henvendelse om ophavsret
  303740/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens vurdering om § 8 ved fremtidige byggeprojekt på Ravnskovgyden 4, 5466 Asperup, lokalitets nr. 410-81418
  303325/19
 • Til Vurderingsstyrelsen: Orientering om afgørelse efter jordforureningsloven, Strammelse Gade 31, Tåsinge
  302105/19
 • Til borger, kortbilag, Vejlevej 79-81, 6000 Kolding.pdf
  303922/19
 • Til CORE Adv - Svar på henvendelse om jordforurening - Løgumklostervej 121, 6200 Aabenraa (matr. 1689, Kolstrup Under Aabenraa)
  303211/19
 • Til Højkilde ApS: V1 og V2 Høring inkl. bilag, matr. 3k og 4i Klausholm, Gadbjerg.pdf
  302689/19
 • Til Realkredit Danmark: Svar på henvendelse, fremsendelse af materiale, Parkvej 29, 6040 Egtved
  302771/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag Udgået, Knudedybet 16, 18, 21, Gormsgade 107, Gl. Vardevej 23, fanøgade 26, 6700 Esbjerg.pdf
  303078/19
 • Til borger, Udkast til boligerklæring, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  304476/19
 • Til borger, Kortbilag, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  304475/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering til Region Syddanmark om afslutning af § 8 sag, Algade 74, 5592 Ejby
  304236/19
 • Til borger, V2 høring, Vejlevej 79-81, 6000 Kolding.pdf
  303932/19
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Sønder Voldgade 7, 9 og 11, 7000 Fredeicia
  304330/19
 • Til FC Beton A/S: V1- og V2 Høring inkl. bilag, matr. 3b og 6k Klausholm, Gadbjerg
  302652/19
 • Til Middelfart Kommune: §8-høringssvar for Brovejen 101, 5500 Middelfart, matr. nr. 26m (og 26aa) Middelfart Markjorder, lok.nr. 445-55039
  304193/19
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  304096/19
 • Til Borger - Svar vedrørende opslag i sundhedsdata
  302738/19
 • Til Borger: svar på henvendesle vedr. køb af bolig på Henriettevej 28, 5000 Odense C
  302889/19
 • Bilag til brev til Sønderportsgade 17 og Puggaardsgade 2, 6760 Ribe, Naborapport.pdf
  304419/19
 • Til Varde kommune - til orientering, V1-afgørelse om ændret indsats, Ndr. Boulevard 73, 6800 Varde
  304070/19
 • Til borger: Vedr. kortlægningsvurdering, Koldingvej 71, Christiansfeld, lok. 621-81336
  304047/19

4. juli 2019

Indgående

 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kommunens kommentarer til ansøgningsmateriaele -Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  301991/19
 • Fra Rambøll: sp. og svar vedr. Overboring i Nyborg
  350529/19
 • Fra DGE, bekræftelse på kommentarer t. oplæg, Saltgade 11, 6760 Ribe
  302118/19
 • Fra rådgiver - noter fra snak med borger vedr. tidl. deponering og afbrænding
  380557/19
 • Tilladelse_§8_Fåborgvej_5_6818_Årre.pdf
  301057/19
 • Bilag4_Fuldendt_resultater_undersøgelse.pdf
  301061/19
 • fra varde kommune §8-tilladelse efter jordforureningsloven - tilbygning Fåborgvej 5, 6818 Årre
  301055/19
 • Bilag2_DGE_historik_undersøgelsesoplæg.pdf
  301059/19
 • Bilag1_Situationsplan_tilbygning_Fåborgvej_5.pdf
  301058/19
 • Bilag3_DGE_prøvekort.pdf
  301060/19
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål om forventede tidshorisont på partnerskabsprojekt, Roesskovsvej 28, 5000 Odense C
  301845/19
 • JAR projektgruppemøde
  300596/19
 • FRA FORMEPIPE: Status klippekort - Region Syddanmark - juni 2019
  300179/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kopi af §8-ansøgning - Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  301985/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - §8 ansøgning samlet med bilag - Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge
  301986/19
 • Bilag1_Situationsplan_tilbygning_Fåborgvej_5.pdf
  299939/19
 • Bilag4_Fuldendt_resultater_undersøgelse.pdf
  299944/19
 • Bilag3_DGE_prøvekort.pdf
  299942/19
 • Udkast tilladelse §8 - Fåborgvej 5.docx
  299936/19
 • Fra varde kommune: §8-udkast til udtalelse hos RSD, Fåborgvej 5, Årre, Varde Kommune
  299937/19
 • Bilag2_DGE_historik_undersøgelsesoplæg.pdf
  299941/19
 • Fra Tønder Kommune: § 8-Tilladelse, Ebbedamvej 4, 6270 Tønder
  397371/19
 • Fra Odense Kommune: Henvendelse om vurdering af monitering/grundvandsrisiko/offentlig indsats, Roesskovsvej 28, 5000 Odense C
  300080/19
 • Fra kommunen - opdatering vedr. oprydning
  300006/19
 • Fra kommunen - ikke behov for påbud, da der arbejdes med at sætte oprydning igang
  299993/19
 • Fra Rådgiver: Underskrevet kontrakt pulje 3
  300477/19
 • Fra Rådgiver: Underskrevet kontrakt pulje 3
  300479/19
 • Fra Rådgiver: Underskrevet kontrakt pulje 3
  300483/19
 • fra Odense Kommune - VS: Høring af udkast til §8-tilladelse, nedrivning af garage og etablering af ny garage
  386225/19
 • fra Faaborg-Midtfyn Kommune, mail - Odensevej 4, 5772 - Nedrivning af bygninger
  336391/19
 • Bilag fra Faaborg-Midtfyn Kommune - boringer mht. nedrivning - Aftale.pdf
  336395/19
 • Fra DMR til borger: Resultater, Koldinghave 24, Gelsted
  343279/19
 • Fra projekt: kommentar vedr. tilskudsmidler
  361888/19
 • Fra Evald Møller Bolig-Erhverv: Henvendelse lok. nr. 515-50042
  301957/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Meddelelse af § 8 til bygge- og anlægsarbejde, Åbjerg 8a
  301671/19
 • Mail fra praksis foreningen
  301011/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Stenvej 5, 6300 Gråsten.pdf
  301781/19
 • Fra firma: RE: Fortrolighed i forbindelse med aflæggelse af rapport og betinget accept af aftalebrev
  299736/19
 • Fra Middelfart Kommune: Billededokumentation og markering af tank på kort, Kærvangen 5,5500 Middelfart
  299290/19
 • Re: praksisplan
  300598/19
 • fra Epinion
  301834/19
 • Fra Realkredit Danmark: Oplysninger om forureningen på matr. 12CD, V.Vamdrup by, Vamdrup
  301948/19
 • Fra Haderslev kommune: svar vedr kontrolmålinger, Jomfrustien 11 A - F, 6100 Haderslev
  299706/19
 • Fra Middelfart Kommune: § 8 vurdering, Ravnskovgyden 4, 5580 Nr. Aaby, lokalitets nr. 410-81418
  301925/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af P-hus på ejendommen Sønder V
  299554/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Kvittering for modtagelse af høringssvar til høringsudkast vedr. påbudsmulighed - Allestedgårdsvej 58, 5672
  299138/19
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til etablering af P-hus på ejendommen Sønder Voldgade 8, 7000 Fredericia
  299547/19
 • Henvendelse fra Vejle Kommune vedr. tidsperspektiv
  301332/19
 • Fra CORE Adv. -Forespørgsel vedrørende kortlagt jordforurening på ejendommen beliggende Løgumklostervej 121, 6200 Aabenraa (matr. 1689, Kolstrup Under Aabenraa)
  303204/19
 • Fra OUH - respons på anmodning om udpegning
  302511/19
 • Fra Fredericia Gymnasium vedr. projekt
  304433/19
 • Fra PLO-repræsentant - godkendelse af tes for rundspørge til almen praksis om den generelle kræftopfølgning i almen praksis
  302714/19
 • Fra Middelfart Kommune: UDKAST til § 8 tilladelse til nedrivning af eksisterende bygninger, Brovejen 101, 5500 Middelfart
  302164/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Glarmestervej 1, 5772 Kværndrup.pdf
  302257/19
 • Fra SLB - anvisning af1 speciallæge inden for kardiologi, der kan deltage i en lægefaglige arbejdsgruppe om forløbsplan for iskæmisk hjertesygdom - svarfrist den 04-07-2019
  302508/19
 • Fra borger: Vedr lugt Ærøvej 10, Toftlund
  304386/19
 • Fra Niras: Præsentation fra møde den 2. juli 2019
  304465/19
 • Fra Fredericia Gymnasium vedr. projekt
  304435/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering til Region Syddanmark om afslutning af § 8 sag, Algade 74, 5592 Ejby
  302199/19
 • Fra Borger: Henvendelse vedr. køb af bolig på Henriettevej 28, 5000 Odense C
  302881/19
 • Fra Middelfart Kommune: Kvittering for tilsendt materiale på Gl. Banegårdsvej 9, 5500 Middelfart
  304253/19
 • Fra Svendborg Kommune: § 8-tilladelse til anlægsarbejde, Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg
  304912/19
 • Fra DMR A/S: Revideret oplæg samt svar på eegionens kommentarer til oplæg til poreluftundersøgelse - Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  304690/19
 • crossingIT - dybdeevaluering af faglige resultater og erfaringer
  307567/19
 • Fra Fredericia Kommune: Påbud om gennemmførelse af ophørsforanstaltninger hos Fortum, Vejlbyvej 9A, 7000 Fredericia
  304780/19
 • Fra Nordfyns Kommune: BILAG § 8 tilladelse til etablering af legeskib på Bogense Havn
  304867/19
 • Fra Svendborg Kommune: BILAG § 8-tilladelse til anlægsarbejde, Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg
  304916/19
 • Fra Langeland Kommune: BILAG Ny addresat på varsel af påbud om undersøgelse og oprydning på Brovejen, 5900 Rudkøbing.
  305132/19
 • Fra Nordfyns Kommune: § 8 tilladelse til etablering af legeskib på Bogense Havn
  304865/19
 • Fra Langeland Kommune: Ny addresat på varsel af påbud om undersøgelse og oprydning på Brovejen, 5900 Rudkøbing.
  305128/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedr. ansættelse af læge i Odense
  335715/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedr. ansat læge i Padborg
  334745/19
 • Ansøgning om flytning af klinikken - psykolog
  324717/19
 • Vikarskema
  326773/19
 • Vikarskema - fysioterapeut
  326775/19
 • Fra NIRAS: Rapport udkast
  328391/19
 • Vikarskema - fysioterapeut
  326805/19
 • Fra Fredericia Kommune. Cellulosevej 6
  324662/19
 • Fra Niras: GeoGIS Søndersø
  317163/19
 • fra Odense Kommune - rev. udgave, nedrivning af garage og etablering af ny garage
  328724/19
 • BILAG fra Odense Kommune - rev. udgave - Udkast til §8-tilladelse.pdf
  328738/19
 • Fra projekt: tak for støtte
  330933/19
 • Fra Atea: Pris ventilation
  328228/19
 • Fra projekt: om åbning af udstillingen
  328389/19

Udgående

 • Til DMR A/S: Kvitteringssvar - Notat undersøgelse - Storebæltsvej 10, matrikel nr. 1qy Nyborg Markjorder
  301970/19
 • Til Odense Kommune: Svar på henvendelse om tidshorisont, Roesskovsvej 28, 5000 Odense C
  301899/19
 • Til Esbjerg Kommune, ændr. af off. indsats for overfladevand, Saltgade 11, 6760 Ribe
  301683/19
 • Til borger, UDKAST V2-kortlægningsbrev, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  301685/19
 • Til borger, V2 Høring, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  301686/19
 • Til borger, kortbilag, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  301684/19
 • til varde kommune : Forureningsundersøgelse udført af Kai Graugaard - Adsbølvej 24, Strellev Ølgod
  301306/19
 • Til Odense Kommune: Svar på henvendelse om hurtig sagsbehandling - Lavsenvænget 11, matr. nr. 1akp, Vestermarken, Odense Jorder
  301041/19
 • Korrespondance m. DMR, Spørgsmål og svar til oplæg, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  300882/19
 • Til Rådgiver: Kopi af Varsel om naboundersøgelse på Elvedgårdsvej 14, 7454 Veflinge
  300747/19
 • Til Nordfyns KOmmune: Kopi af varsel om naboundersøgelse på Elvedgårdsvej 14, 7454 Veflinge
  300746/19
 • Til Odense Kommune: Svar på henvendelse om vurdering af monitering/grundvandsrisiko/offentlig indsats, Roesskovsvej 28, 5000 Odense C
  300432/19
 • Til Rambøll: vedr gravetilladelse, overboring Nyborg Gasværk
  350525/19
 • Til Esbjerg Kommune, kommentarer til §8 udkast, Grådybet 73A-C, 6700 Esbjerg
  300056/19
 • Til DMR + Haderslev Kommune, Kommentarer til oplæg, Vester Lindetvej 8, 6510 Gram
  299969/19
 • Til mødedeltagere: mødereferat DK2020 partnerkskab d. 1. juli
  304324/19
 • Til RAmbøll: vedr gravetilladelse, overboring Nyborg Gasværk
  350524/19
 • Til kommunen - hvem står for oprydningen?
  300000/19
 • Til/fra DRU - korrespondance vedr. droneprojekt/hyperspektrale billeder
  380556/19
 • til varde kommune : §8-udkast til udtalelse hos RSD, Fåborgvej 5, Årre, Varde Kommune
  299273/19
 • Til Middelfart kommune: fremsendelse af materiale på Assensvej 141, 5500 Middelfart, Matr. nr. 15cn Skrillinge By, Kauslunde - Materiale fra OM-undersøgelserne på Assensvej 141, 5500 Middelfart.pdf_Sagsnr_11-17622_Dokid_301158-19_v1(1).PDF
  336419/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  341425/19
 • Til ansøger. afslag på ansøgning
  341305/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  341312/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  341318/19
 • Til Læge - Velkommen som praktiserende læge i Region Syddanmark
  301923/19
 • Til borger - Udgår efter undersøgelse Bredsten Landevej 31, 7321 Gadbjerg.pdf
  301128/19
 • Til Realkredit Danmark: Nørregade 15, 6580 Vamdrup, matr. 12CD, V.Vamdrup by, Vamdrup
  301949/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring - UDKAST til V2-afgørelse Langgade 22, 7321 Gadbjerg.pdf
  300584/19
 • Til Borger N1.1, Orientering om undersøgelse og fremsendelse af rapport.pdf
  301958/19
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Opstart af solopraksis i Odense C
  301920/19
 • Til Vejdirektoratet, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Jens P.L. Petersens Vej 16, 6330 Padborg.pdf
  299940/19
 • Til Esbjerg Kommune: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, matr. nr. 7000bd, 6700 Esbjerg.pdf
  301572/19
 • Til Odense Kommune, Spørgsmål til mail, Albanigade 19, 5000 Odense
  301033/19
 • Til DMR: Materiale på Vestergade 29A, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  300113/19
 • Til SIG Holding, Orientering om undersøgelse og fremsendelse rapport.pdf
  301966/19
 • Til borger: Ansøgning om boligundersøgelse
  301994/19
 • Til borger: Eftersendelse af V1-kortlægningsbrev
  301993/19
 • Til Borger R2 med bilag, V2-høring, Adelgade 3-Rådhusstræde 1, Kolding.pdf
  301988/19
 • Til Esbjerg Kommune: V2-varsling, 7000bd, 6700 Esbjerg.pdf
  301509/19
 • Til borger: Vedr. fremsendelse af materiale på Assensvej 141, 5500 Middelfart, Matr. nr. 15cn Skrillinge By, Kauslunde
  301618/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Langgade 22, 7321 Gadbjerg.pdf
  300599/19
 • Til borger - Kortbilag Bredsten Landevej 31, 7321 Gadbjerg.pdf
  301136/19
 • Til Nybolig: Kalkbrænderivej 13A, Kværndrup
  301938/19
 • Bilag til akt. 41-45, rapporten Lok. nr. 621-00033, Adelgade 5-7 og Nicolaiplads 1, 6000 Kolding - Grundejerrapport.pdf
  301972/19
 • Til borger - UDKAST til Boligerklæring Langgade 22, 7321 Gadbjerg.pdf
  300618/19
 • Til Lægevagten: 163082 oprettelse af vagtlæge
  299731/19
 • Til Evald Møller Bolig-Erhverv: Øsbygade 46a, 6100 Haderslev
  301959/19
 • Til Danbolig: Rolfvej 45, 5792 Årslev
  301897/19
 • Indstilling som nyt medlem af det dansk-tyske Interregudvalg
  301588/19
 • Til borger - Svar på mail om undersøgelse - Jyllandsvej 4 5400 Bogense
  299255/19
 • Til Nordicals: Storegade 21, 6740 Bramming
  301052/19
 • Fra Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Stenvej 5, 6300 Gråsten
  301786/19
 • Til Borger: Sv. på henvendelse omk. undersøgelsesomfang
  300459/19
 • Til lægevagten - Vedr. afmelding af vagtydernr og opstart af solopraksis
  301917/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Knudedybet 12, 6700 Esbjerg.pdf
  301689/19
 • Til borger: Mosevej 1a, 6430 Nordborg
  301833/19
 • Til Borger N1.2, Orientering om undersøgelse og fremsendelse af rapport.pdf
  301960/19
 • Til Vejdirektoratet og Aabenraa Kommune, V1-kortbilag - høring, Jens P.L. Petersens Vej 16, 6330 Padborg.pdf
  299934/19
 • Til Borger R1tv, V2-høring med bilag, Adelgade 3-Rådhusstræde 1, Kolding.pdf
  301983/19
 • Til DMR: Middelfartvej 219-221, 5464 Brenderup
  301916/19
 • Til Aabenraa Kommune, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Sønderjyske Motorvej 765, 6330 Padborg.pdf
  299945/19
 • Til Naturstyrelsen, V1-høring, KORTL, 480-81469, Vigelsø 2, 5450 Otterup, Nordfyns Kommune, Matr.nr. 1a, Vigelsø, Østrup.
  299004/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Knudedybet 14, 6700 Esbjerg.pdf
  301639/19
 • Til Borger A3, V2-høring med bilag, Adelgade 3-Rådhusstræde 1, Kolding.pdf
  301979/19
 • Til Lægevagten: 163090 oprettelse af vagtlæge
  299785/19
 • Til DMR: BILAG - zip-fil med Materiale på Vestergade 29A, Vissenbjerg, lok.nr. 491-00008
  300119/19
 • Til borger - Orienteringbrev om undersøgelse.pdf
  300664/19
 • Til Borger R1th, V2-høring med bilag, Adelgade 3-Rådhusstræde 1, Kolding.pdf
  301981/19
 • Bilag til akt 47-50, naborapporten, Lok. nr. 621-00033, Adelgade 3 og Raadhusstræde 1, 6000 Kolding - Nabo grundejerrapport.pdf
  301989/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Gormsgade 109, 6700 Esbjerg.pdf
  302944/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Gormsgade 111, 6700 Esbjerg.pdf
  302956/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Knudedybet 12, Gormsgade 109 og 111, 6700 Esbjerg samt vejareal 7000bd
  303122/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Gormsgade 109, 6700 Esbjerg.pdf
  302937/19
 • Til Borger: Udgår, Gormsgade 107, 6700 Esbjerg.pdf
  303066/19
 • Til Borger: Udgår, Knudedybet 18, 6700 Esbjerg.pdf
  303047/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Gormsgade 111, 6700 Esbjerg.pdf
  302997/19
 • Til Billund Kommune: Kommentarer til udkast til rapport
  302059/19
 • Til PLO og Leverandører vedr. Opstart af solopraksis i Odense
  301918/19
 • Til borger - V2-høring Langgade 22, 7321 Gadbjerg.pdf
  300568/19
 • Til Borger: Bilag - Udkast til boligerklæring, Knudedybet 12, 6700 Bramming.pdf
  301694/19
 • Til Borger: V2-varsling, Knudedybet 14, 6700 Esbjerg.pdf
  301631/19
 • Indstilling som nyt medlem af det dansk-tyske Interreg-udvalg
  301583/19
 • Til Borger A5.1, Orientering om undersøgelse og fremsendelse af rapport.pdf
  301964/19
 • Til Borger: V2-varsling, Knudedybet 12, 6700 Esbjerg.pdf
  301680/19
 • Til Aabenraa Kommune, V1-høring, Sønderjyske Motorvej 765, 6330 Padborg.pdf
  299947/19
 • Til Borger: Udgår, Fanøgade 26, 6700 Esbjerg.pdf
  303063/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Knudedynet 16, 18 og 21, Gormsgade 107 og Fanøgade 26, 6700 Esbjerg
  303127/19
 • Til Borger: Bilag - Kortbilag V2-varsling, Knudedybet 12 og 14, Gormsgade 109 og 111, 6700 Esbjerg samt matr.nr. 7000bd.pdf
  303021/19
 • Til Vejdirektoratet, V1-høring, Jens P.L. Petersens Vej 16, 6330 Padborg.pdf
  299943/19
 • Til Ejerforeningen Adelgade 5-7, Kolding, Orientering om undersøgelse og fremsendelse af rapport.pdf
  301956/19
 • Til Borger: Udgår, Knudedybet 21 og Gl. Vardevej 23, 6700 Esbjerg.pdf
  303052/19
 • Til Borger: Udgår, Knudedybet 16, 6700 Esbjerg.pdf
  303045/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Knudedybet 14, 6700 Esbjerg
  303115/19
 • Til Borger: V2-varsling, Gormsgade 109, 6700 Esbjerg.pdf
  302928/19
 • Til Borger: V2-varsling, Gormsgade 111, 6700 Esbjerg.pdf
  302949/19
 • Til DMR: Regionens kommentarer til revideret oplæg til poreluftundersøgelse - Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  304694/19
 • Til Nordfyns Kommune: §8-høringssvar for Vestre Havnevej 31b, 5400 Bogense, matr.nr. 294a Bogense Bygrunde, Bogense, 423-50041
  304858/19
 • Til ansøger: meddelelse om tilsagn
  329476/19
 • Til ansøger: meddelt afslag til ansøgning
  329605/19
 • Til ansøger: meddelt afslag
  329644/19
 • Til ansøger: meddelt afslag
  329805/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Glasmestervej 1, 5772 Kværndrup
  302317/19

3. juli 2019

Indgående

 • Fra DTU - forslag til dronearbejde inkl. hyperspektrale fotos mm.
  380555/19
 • Fra RAmbøll: vedr gravetilladelse, overboring Nyborg Gasværk
  350522/19
 • Fra rådgiver - forslag til placering af 6 nye MIP mod syd
  380553/19
 • Fra Rambøll: Midlertidig tilslutningstilladelse til afledning af grundvand ved overboring og renovering af Boring DGU nr. 147 939, Nyborg
  350518/19
 • Til Nordicals: svar på forespørgsel - lokalitetsnr. 629-00078 - matr.nr. 6z Brønstrup By, Vamdrup
  298844/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, Kort over placering af jordvold ved Bodumvej matr.nr. 4 m.fl. Lunderup Rise og 1187 m.fl. Brunde, Rise
  324077/19
 • Jordvold_Placering_juli_2019.pdf
  324078/19
 • Fra COWI, GEOGIS Kontrolrapport for lok. nr. 630-81982, Hejlskovbjerg 1, 6040 Egtved
  351484/19
 • Fra COWI, GEOGIS-Kontrolrapport for lok. nr. 630-81930, Tybovej 1, 6040 Egtved
  351525/19
 • Fra COWI, Geogis kontrolrapport for lok. nr. 630-82075, Nydamsvej 4, 6040 Egtved
  351456/19
 • Fra COWI, Geogis Kontrolrapport for lok. nr. 630-82061, Lindebo 1, 6040 Egtved
  351469/19
 • Fra COWI, GEOGIS-Kontrolrapport for lok. nr. 630-81939, Verstvej 1, 6040 Egtved
  351522/19
 • Fra COWI, GEOGIS-kontrolrapport for lok. nr. 605-00055, Kirkevej 20, 6040 Egtved
  351528/19
 • Fra COWI, GEOGIS kontrolrapport for lok. nr. 630-81924, Nydamsvej 17, 6040 Egtved
  351466/19
 • Fra COWI, GEOGIS Kontrolrapport for lok. nr. 630-81950, Aftensang 16A, 6040 Egtved
  351480/19
 • Fra COWI, Geogis Kontrolrapport for lok. nr. 630-82042, Aftensang 7A, 6040 Egtved
  351448/19
 • Fra projekt: orientering om fremsendelse af budget
  342248/19
 • Oplæg til skriftlig votering
  341302/19
 • Fra DGE: Grundejer rapport.pdf
  336390/19
 • Fra DGE: Teknisk rapport.pdf
  336389/19
 • Fra DGE: Nabo grundejer rapport.pdf
  336393/19
 • Dagens post fra DEFAULT - Sider: 1 - Dokument: _BATCH_D000245_2019-07-03T09_23_34_463[3] - Original:
  366229/19
 • Fra Nyborg Kommune. Partnerskabsaftale med underskrifter for NFS og Nyborg Kommune
  324438/19
 • Fra Kolding Kommune. Hermed som lovet et oversigtskort over placering af boringer, mergelgrav og forslag til placering af undersøgelsesboringer
  324675/19
 • Fra Kolding Kommune. CaseNo16-657_Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde efter Jordforureningslovens § 8 på matr. nr. 463b og 458a Kol_DocNo161321-19_v1(1)
  325580/19
 • Fra praksis i Vejle: anmodning om åbent for tilgang af gr. 1-sikrede
  309912/19
 • fra Nordfyns Kommune - ønsker at vende sag. SV_ Forureningsundersøgelse - Grønnegade 40, Otterup
  334585/19
 • HØRING: Målepunktssæt for digitale sundhedsfaglige behandlingssteder
  297296/19
 • Referat Interreg-udvalg og mødedatoer 2020
  298490/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Fåborgvej 9 5620 Glamsbjerg - Grundejerrapport.pdf
  296945/19
 • Fra Nordicals: Forespørgsel - lokalitetsnr. 629-00078 - matr.nr. 6z Brønstrup By, Vamdrup
  298838/19
 • Fra borger - dialog i høringsperiode - Kildegårdavej 2, Nørre Aaby
  297812/19
 • HØRING: Målepunktssæt for kosmetiske behandlingssteder samt de registrerede læger og medhjælpere
  297286/19
 • Fra Adv. Trolle: Bemærkninger vedr Afgørelse Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  298987/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende fenylketonuri - frist 10. juli
  298042/19
 • Fra Realkredit Danmark: "HENV.: Telefonhenvendelse - 573-81082, Enghavevej 17, 6800 Varde"
  298720/19
 • Fra PLO - Medd. vedr. ansættelse af læge i Vojens er ændret til tidubegrænset ansættelse
  297061/19
 • Fra rådgiver - Rapport for indledende undersøgelse på Fåborgvej 9 5620 Glamsbjerg - Teknisk rapport.pdf
  296924/19
 • Fra SUM: Vurdering af kvartalsrapporten vedr. Nyt OUH for 4. kvartal 2018
  298565/19
 • Fra Middelfart Kommune: Forespørgsel om materiale på Gl. Banegårdsvej 7, 9 og 9a 5500 Middelfart
  298997/19
 • Fra borger - dialog i høringsperiode - Kildegårdavej 2, Nørre Aaby
  297779/19
 • fra Borger: Orientering vedr. kommende undersøgelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  297706/19
 • Fra Miljøteknik: henv. vedr. Fåborgvej 16
  298826/19
 • Fra Aabenraa kommune: Svar på Høring om forurening Ravsted hovedgade 32, 6372 Bylderup-Bov
  298748/19
 • Fra borger - hvor skal der foretages undersøgelser på grunden? - Jyllandsvej 4 5400 Bogense
  299054/19
 • Fra Kolding Kommune; § 8 tilladelse til bygge- og anlægsarbejde, matr. nr. 463b og 458a Kolding
  299709/19
 • Fra SWECO - Pulje 29 - økonomi og faktura, juli 2019 del 2
  302665/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Jyllandsvej 2A-B, 5400 Bogense.pdf
  301736/19
 • Fra PLO - Supplernede oplysninger ifm opstart af solorapaksis i Odense
  301871/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Udkast til § 8 tilladelse, Åbjerg 8B, 6340 Kruså, lok.nr. 580-81303
  300653/19
 • Fra SWECO - Pulje 29 - økonomi og faktura, juli 2019 del 1
  302677/19

Udgående

 • Dagsorden til møde om DGI Landsstævne - Fredag
  298972/19
 • Til/fra kommunen - korrespondance vedr. bolig og godkendelse hertil
  299436/19
 • Til Rådgiver: Kontrakt for Pulje 3
  298867/19
 • Til Rådgiver: Kontrakt for Pulje 3
  298872/19
 • Til Rådgiver: Kontrakt for Pulje 3
  298864/19
 • Til Miljøteknik: svar på henv. vedr. Fåborgvej 16_mail3
  298834/19
 • TIL projektgruppen: Opdateret BiD releaseplan 2019
  298719/19
 • Til Miljøteknik: svar på henv. vedr. Fåborgvej 16_mail1
  298832/19
 • Til rådgiver - Placering af 6 nye boringer er ok
  380554/19
 • Til kommunen, Ejlskov og Danfoss - Nyeste resultater fremsendes
  380552/19
 • Til Sundhedsministeriet- Att. Center for Lægemidler for Internationale Forhold
  297323/19
 • Til kommunen - Rykker for påbudsvurdering på 430-81526 - genfremsendt uden rapport
  297148/19
 • Til grundejer: Kopi af kortlægningsafgørelse samt boligerklæring
  296968/19
 • Til kommunen - Rykker for påbudsvurdering på 430-81526
  296613/19
 • Til borger - dialog i høringsperiode - Kildegårdavej 2, Nørre Aaby
  298724/19
 • Til DMR: Regionens kommentarer til oplæg til poreluftundersøgelse - Vestergade 29A, 5492 Vissenbjerg
  297747/19
 • Til Svendborg Kommune: Regionens svar på kommentar til forslået tinglysning på Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg, matr. nr. 667 Svendborg Bygrunde, 479-00084
  296889/19
 • Til Læge - Bekræftelse på at ansættelse er folænget tidubegrænset
  297132/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale på Gl. Banegårdsvej 9, 5500 Middelfart. - mail nr. 3
  299000/19
 • Til Menighedsråd, Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Bjolderupvej 68, 6392 Bolderslev .pdf
  297419/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr forurening, matr nr 5685 Sønderborg
  298824/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Regionens (forsinkede) høringssvar til høringsudkast vedr. påbudsmulighed - Allestedgårdsvej 58, 5672
  298819/19
 • Til Adv. Trolle: Svar vedr. Afgørelse Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  298988/19
 • Til Realkredit Danmark: Vedr. fremsendelse af materiale på ejendommen Enghavevej 17, 6800 Varde - mail nr. 2
  298876/19
 • Til Realkredit Danmark: Vedr. fremsendelse af materiale på Enghavevej 17, 6800 Varde - mail nr. 1
  298837/19
 • Til borger - V1-høring, Tørresøvej 14, 5450 Otterup.pdf
  298190/19
 • Til borger: Høring V2 kortlægning m bilag (B), 569-80005, Storegade 49, 6670 Holsted.pdf
  298404/19
 • Til praksis i Esbjerg: åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  298178/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Vellingevej 62, 5450 Otterup.pdf
  296650/19
 • Til borger: Høring V2 kortlægning m bilag (A), 569-80005, Storegade 49, 6670 Holsted.pdf
  298390/19
 • Til Nordicals: Storegade 21, 6740 Bramming
  301039/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale på Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart. - mail nr. 2
  298999/19
 • Til Vejen kommune: Kopi af rapporter + høring af V2-kortlægning, 569-80005, Storegade 49, 6670 Holsted
  298468/19
 • Til Menighedsråd - V1-kortbilag - høring, Bjolderupvej 68, 6392 Bolderslev.pdf
  297421/19
 • Til borger - Afgørelse om V2-kortlægning jf Jordforureningsloven - Kildegårdsvej 2, Nørre Aaby
  298860/19
 • Til Bobestyrer Adv. Trolle: Bilag - Kortbilag til V1-afgørelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  297612/19
 • Til Varde Kommune: Vedr. regionens vurdering af oprensning af dieseloliespild på spor 6 på en del af matr. nr. 196a Varde Markjorder
  297763/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Vellingevej 62, 5450 Otterup.pdf
  296652/19
 • Til Vejle Kommune: Udgået inden kortlægning
  298699/19
 • Til Lægevagten: mail med oprettelse af vagtlæge 162701
  298366/19
 • Mødebehandling S-20190086
  296746/19
 • Til Bobestyrer Avd. Trolle: V1-afgørelse, Korskildevej 10, 7000 Fredericia.pdf
  297587/19
 • Til skole - Udgået efter undersøgelse på Fåborgvej 9, 5620 Glamsbjerg.pdf
  296961/19
 • Til Miljøteknik: Svar på henvendelse, fremsendelse af sagsmateriale, mail 1, Fåborgvej 14, 5610 Assens
  298866/19
 • Til Skat og Vejle KOmmune: Afgørelse udgået efter oprydning
  298628/19
 • Til Esbjerg Kommune: praksis åbent for tilgang af gruppe 1-sikrede
  298183/19
 • Til borger - V1-høring, Vellingevej 62, 5450 Otterup.pdf
  296651/19
 • Til skole - Kortbilag Fåborgvej 9, 5620 Glamsbjerg.pdf
  296966/19
 • Til grundejer: Regionens vurdering af oprensning af dieseloliespild på spor 6 på en del af matr. nr. 196a Varde Markjorder
  297330/19
 • Til PLO - Bekræftelse på ændring af ansættelse i Vojens
  297158/19
 • Til Borger: Orientering om endelig kortlægning, Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  297550/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Tørresøvej 14, 5450 Otterup.pdf
  298189/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på at ansættelse af læge i praksis er ændret til tidsubegrænset ansættelse
  297111/19
 • Til Menighedsråd - V1-høring, Bjolderupvej 68, 6392 Bolderslev.pdf
  297417/19
 • Til Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende fenylketonuri - frist 10. juli
  297163/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af yderligere materiale på Gl. Banegårdsvej 9, 5500 Middelfart - mail nr. 4
  299001/19
 • Til Fredericia Kommune og Vurderingsstyrelsen: Orientering vedr. Korskildevej 10, 7000 Fredericia
  297651/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Tørresøvej 14, 5450 Otterup.pdf
  298188/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. fremsendelse af materiale på Gl. Banegårdsvej 7, 9 og 9a 5500 Middelfart - mail nr. 1
  298998/19
 • Til borger: V2 høring inkl bilag
  296798/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Jyllandsvej 2A-B, 5400 Bogense
  301750/19
 • Tolkning ved DA-TY partnermøde, tilbud fra Ralf Marquardt
  303303/19
 • Til borger - V2-afgørelse Sletteslovvej 9, 6000 Kolding.pdf
  302855/19
 • Til borger - V2-kortbilg Sletteskovvej 9, 6000 Kolding.pdf
  302866/19
 • Til Lægevagten: 163074 Oprettelse af vagtlæge
  298749/19

2. juli 2019

Indgående

 • FRA TENGBERG: Dagsorden for projektgruppemøde 2019-jul-4
  296216/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Analyserapporter for jordprøver, Hjallesegade 3, Odense S
  385107/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - Analyserapporter for ekstra jordprøver fra område 5, Hjallesegade 3, Odense S
  385105/19
 • Fra Odense Kommune: Revurdering af V2-kortlægning på baggrund af dokumentationsprøver, Hjallesesgade 3, Odense S
  385104/19
 • Fra Esbjerg Kommune, udkast §8-tilladelse, Grådybet 73A, 6700 Esbjerg
  297473/19
 • Bilag1_Situationsplan_tilbygning_Fåborgvej_5.pdf
  299263/19
 • Udkast_§8_Fåborgvej_5.docx
  299262/19
 • Bilag3_DGE_prøvekort.pdf
  299266/19
 • §8-udkast til udtalelse hos RSD, Fåborgvej 5, Årre, Varde Kommune
  299261/19
 • Bilag2_DGE_historik_undersøgelsesoplæg.pdf
  299265/19
 • Fra rådgiver - placering af piezometer
  380551/19
 • Fra rådgiver - fotos af første piezometre
  380550/19
 • SV: Belysningsprojekt Vejle Sygehus
  294527/19
 • Fra rådgiver - kopi af korrespondance vedr. langsom opstart af borearbejde
  380549/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Bilag - Gåsebjergsand_historik_1, Odensevej 150, 5600 Faaborg
  360924/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Omfang af V1-kortlægning, Odensevej 150, 5600 Faaborg, (Gåsebjergsand) - Lok nr 431-00029
  360923/19
 • Fra REGLAB - dialog om proces vedr. leverancer
  304357/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter
  294568/19
 • Fra borger - FORSP vedr. materiale på sagen
  294432/19
 • Fra nabo RÅSTOF Spørgsmål vedr. råstofindvinding i Sdr Nærå
  293716/19
 • Fra Esbjerg kommune - Høring vedr. indsatsplan for grundvandsbeskyttelse - Hjerting Vandværk, V. Gjesing Vandværk og Kjersing Kildeplads
  350917/19
 • Fra Odense Kommune: Kvittering for modtagelse af svar fra regionen, Sandvadvej 3, 5210 Odense NV
  354974/19
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnsbrev
  362971/19
 • Anmodning om aktindsigt
  295758/19
 • fra projekthaver
  292951/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Tidligere undersøgelser Kontor C, Nørre Havnegade 43, Sønderborg
  293100/19
 • Fra Kolding Kommune: Orientering om jordflytning, Egtved Alle 3A, 6000 Kolding
  293696/19
 • Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  295289/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Redegørelsesanmodning vedr. TIPS.
  293066/19
 • Fra Haderselv kommune: Dokumentation for tætning af renserilokale, Jomfrustien 11 A - F, 6100 Haderslev
  295481/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Geoteknisk rapport Kontor B, Nørre HAvnegade 39, Sønderborg
  293094/19
 • Fra Medicinrådet: Ny udpegning af Region Syddanmarks medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende øvre gastrointestinale sygdomme
  294425/19
 • Anmodning om udpegning af klinisk personale til validering af omkostningsanalyser for lægemidler under vurdering af Medicinrådet
  295284/19
 • Fra Medicinrådet: Tak for udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende psykotiske tilstande
  294439/19
 • Fra borger - kommentarer vedr. varslingen af kortlægning - Middelfartvej 210 5464 Brenderup Fyn
  294337/19
 • Fra Medicinrådet: Region Syddanmarks udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandlingsresistent depression
  293434/19
 • Fra DMR: Bilag til "Anmodning" - Historik og oplæg til forureningsundersøgelse
  293749/19
 • Fra Orbicon: Bilag til "Anmodning" - Notat, afgravning, Koldingvej 71, Christiansfeld
  296275/19
 • Fra Orbicon: Anmodning om revurdering af kortlægning pba. oprensning, Koldingvej 71, Christiansfeld
  296267/19
 • Fra Miljøteknik: Henvendelse, rekvirering af sagsmateriale, Faborgvej 16, 5610 Assens
  298814/19
 • Fra Svendborg Kommune: Kommunens kommentarer til forslået tinglysning på Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg, matr. nr. 667 Svendborg Bygrunde, 479-00084
  296878/19
 • Fra Aabenraa Kommune: projektbeskrivelse, Fjordskolen, Åbjerg 8B, 6340 Kruså
  296491/19
 • Kapacitetsanalyse af de medicinske afdelinger - ledelsesresume
  299378/19
 • Fra DMR: Middelfartvej 219-221, 5464 Brenderup
  301907/19
 • Fra Nordicals: Henvendelse 557-04002
  301034/19
 • Kapacitetsanalyse af de medicinske afdelinger - initiativkatalog
  299386/19
 • Mail fra Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning
  296687/19
 • Fra Niras: Kommentar til forslået tinglysning på Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg, matr. nr. 667 Svendborg Bygrunde, 479-00084
  296872/19
 • Fra Niras: Bilag - transektmonitering nr 4 februar 2018.pdf
  297222/19
 • Fra Niras: RAPPORT Transektmonitering nr.. 4 februar 2018
  297217/19
 • Fra Frederiricia Kommune: Orientering vedr. Korskildevej 10 og Møllbo Alle 61, 7000 Fredericia
  297229/19
 • Fra Middelfart Kommune: Forespørgsel på eks. på tilladelse fra Odense Kommune
  304278/19
 • Bekræftelse for reservation nummer 12055.
  303327/19
 • Fra Sundheds- og Ældreministeriet: Aabenraa Sygehus - Udbetaling af kvalitetsfondsmidler for 3. kvartal 2019
  293703/19
 • fra Region Midt
  294054/19
 • Fra DMR: Anmodning om accept af oplæg til undersøgelse, 510-81001
  293744/19
 • Fra projekt: underskrevet tilsagnskontrakt
  332428/19
 • Fra Rådgiver - Endelige rapporter for lok 569-32006, Gørklintvej 9, 6670 Holsted
  332642/19
 • fra Odense Kommune, mail - VS: Revideret §8-ansøgning til nedrivning - Lavsenvænget 11, matr. nr. 1akp, Vestermarken, Odense Jorder
  331173/19
 • Fra projekt: orientering om fondstøtte fra anden side
  330883/19
 • Fra Fredericia kommune: Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til gennemførelse af anlægsarbejder på Kongensgade 113, matrikel 730a m.fl.
  327365/19
 • Fra Niras: Brændekildevej - rapport
  317063/19
 • Fra Nordfyns Kommune: Sv Oplæg til afsluttende undersøgelser ved Bystævnet 41
  319580/19
 • Fra ansøger: svar vedr. afslag
  334756/19
 • Fra Varde Kommune: §8-tilladelse, Nybrovej 185, 6851 Janderup, 19/26636
  336628/19

Udgående

 • Kontraktbilag 2 Kravspecifikation og løsningsbeskrivelse Nordborg Nødbehandlerbil.docx
  295892/19
 • Kontraktbilag3TilbudslisteNordborgNødbehandlerbil (2).pdf
  295893/19
 • Kontraktbilag 14 Kvalitetsmodel det præhospitale område i Region Syddanmark.pdf
  295897/19
 • Kontraktbilag 15 Målepunkterne for det præhospitale områdes tilsyn i 2019Målepunkter_præhospital_2019.pdf
  295898/19
 • Kontrakt til underskrivelse
  295889/19
 • Svar på spørgsmål100519.pdf
  295891/19
 • Kontraktbilag 9 Arbejdsklausul.pdf
  295894/19
 • KontraktNødbehandlerbilNordborgUnderskrevetafRSD.docx
  295890/19
 • Kontraktbilag 10. Region Syddanmarks arbejdsmiljøpolitik.pdf
  295895/19
 • Kontraktbilag12DatabehandleraftaleNordborgNødbehandlerbil.pdf
  295896/19
 • Til indvinder og Odense Kommune RÅSTOF Mødenotat Borgermøde Stenløse
  307189/19
 • Til indvinder og kommune RÅSTOF Tilsyn og Borgermøde Stenløse
  313077/19
 • Til rådgiver - ok til igangsættelse af restopgave
  299427/19
 • Til borger - Svar på FORSP vedr. materiale på sagen
  294433/19
 • Til borger - Svar på FORSP Vedr. Gestenvej 29, 6600 Vejen - jordforurening
  294028/19
 • Til nabo RÅSTOF Svar på spørgsmål om ansøgning råstoffer Blæsbjerggyden.
  293720/19
 • Til rådgiver: Ny tilbudsliste for prøvepumpning ikke OK
  293279/19
 • Til Orbicon: Tilbagemelding vedr. Gl. Stationsvej, afslutningsrapporter
  293414/19
 • Til Orbicon: Tilbagemelding vedr. Gl. Stationsvej, afslutningsrapporter
  293352/19
 • Til Orbicon: Tilbagemelding vedr. Gl. Stationsvej, afslutningsrapporter
  293386/19
 • Til Orbicon: Tilbagemelding vedr. Gl. Stationsvej, afslutningsrapporter
  293369/19
 • Til Vejen kommune: Høring om forurening på værksted, Storegade 49, 6670 Holsted
  294628/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. regionens vurdering af Middelfart Kommunes varsel om afgørelse om ikke-påbud i sagen fra Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  292878/19
 • Til COWI - aftale om slutevaluering
  295927/19
 • til Borger Varsling af ændret indsats på ejendommen Søndergade 2, 6622 Bække efter afgrænsende undersøgelse
  293508/19
 • Til Miljøteknik - svar på henvendelse vedr. Banegårdspladsen 1, 5600 faaborg, lok: 431-00581
  293199/19
 • til Vejen Kommune Varsling af ændret indsats på ejendommen Søndergade 2, 6622 Bække og opretholdelse af V2F0 kortlægning og afgørelse om at Søndergade 4, 6622 Bække ikke kortlægges efter afgrænsende undersøgelse
  293253/19
 • til borger af Søndergade 2 og 4 med Undersøgelsesrapport
  293361/19
 • til borger af Søndergade 2 og 4 med Undersøgelsesrapport
  293628/19
 • til Borger Afgørelse Søndergade 4, 6622 Bække ikke kortlægges efter afgrænsende undersøgelse
  293455/19
 • Til Rambøll, Råstof, miljørapporter til Råstofplan,
  294002/19
 • Til Niras, Mejlbyvej 28, Lintrup - arkivmateriale
  295669/19
 • Til Orbicon, Miljørapporter, Råstofplan
  294079/19
 • Til borger, V1-høring - Munkegårdsvej 4, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  293920/19
 • Til Varde Kommune, Sv på §8 høring
  293719/19
 • Til Miljøteknik - Svar på henvendelse vdr. Banegårdspladsen 1, 5600 Faaborg
  293209/19
 • Til Sønderborg Havneselskab, Sønderborg Kommune: Høring af V2-jordforureningskortlægning, Nørre Havnegade 39.43, Sønderborg
  295899/19
 • Til Nordfyns Kommune: Kopi af høringsbrev vedr. kortlægning, lok. nr. 483-00013, Tårnbjergvej 26
  295521/19
 • Til Sønderborg Havneselskab, Sønderborg Kommune: Høring af V2-jordforureningskortlægning, Nørre Havnegade 39.43, Sønderborg
  295900/19
 • Til borger - Bilag til V1-høring, Udkast til V1-afgørelse, Tørresøvej 33, 5450 Otterup.pdf
  293907/19
 • Til borger - V1-høring, Tørresøvej 33, 5450 Otterup.pdf
  293909/19
 • til Borger Varsling af ændret indsats på ejendommen Søndergade 2, 6622 Bække efter afgrænsende undersøgelse
  293266/19
 • Til Vejle Kommune og SKAT: Orientering - kopi af afgørelse vedr. Bredsten Landevej 35, 7321 Gadbjerg
  293284/19
 • til Borger Bilag Udkast til afgørelse V2F0 Søndergade 2, 6622 Bække
  293272/19
 • til Borger Bilag Udkast til afgørelse V2F0 Søndergade 2, 6622 Bække
  293534/19
 • Til borger, bilag til V1-høring - udkast til V1-afgørelse - Munkegårdsvej 4, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  293918/19
 • til Borger Afgørelse Søndergade 4, 6622 Bække ikke kortlægges efter afgrænsende undersøgelse
  293298/19
 • til Borger Kortbilag med varsling V2F0 Søndergade 2, 6622 Bække
  293281/19
 • Til borger, V1-kortbilag - høring - Munkegårdsvej 4, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  293921/19
 • til Borger Kortbilag med varsling V2F0 Søndergade 2, 6622 Bække
  293563/19
 • Til borger - V1-kortbilag, høring, Tørresøvej 33, 5450 Otterup.pdf
  293911/19
 • til Borger Bilag udkast boligerklæring Søndergade 2, 6622 Bække
  293623/19
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Sønderport 2, Tønder
  295930/19
 • Til Esbjerg Kommune, Mail vedr. kortlægning, Sædding Ringvej 6, 6710 Esbjerg V
  294975/19
 • Til 2 borgere: V2-høringsbrev, med bilag, Gulløkken 27, 5471 Søndersø.pdf
  293859/19
 • Til Haderslev kommune: opfølgning vedr. tiltag, Jomfrustien 11 A - F, 6100 Haderslev
  295718/19
 • Til Tønder Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Sønderport 2, Tønder (541-10031)
  295932/19
 • Til Langeland Kommune: Vedr. Spodsbjergvej 87, Rudkøbing, lok. 475-50069
  294799/19
 • Til Borger: Afgørelse - din grund vurders ikke at være forurenet, matr. 3l
  293196/19
 • Til Orbicon, Råstof, miljørapporter til Råstofplan
  293998/19
 • til Borger Bilag udkast boli Søndergade 2, 6622 Bække
  293285/19
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Sønderport 2, Tønder (541-10031)
  295934/19
 • Til borger - dialog i høringsperiode - Kildegårdavej 2, Nørre Aaby
  295851/19
 • til Vejen Kommune Varsling af ændret indsats på ejendommen Søndergade 2, 6622 Bække og opretholdelse af V2F0 kortlægning og afgørelse om at Søndergade 4, 6622 Bække ikke kortlægges efter afgrænsende undersøgelse
  293240/19
 • Til borger - Svar på henvendelse - Middelfartvej 210 5464 Brenderup Fyn
  294348/19
 • Til MST, Billund Kommune og Region Midtjylland: Udkast til referat
  302229/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. eksempel på §8-tilladelse, hvor der er stillet vilkår i forbindelse med nedrivningen og blotlægningen af jorden
  304284/19

1. juli 2019

Indgående

 • SV: Kvalitetsfondsprojekt på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa - advokatbrev 2. kvartal 2019
  292682/19
 • Fra borger - FORSP vedr. Gestenvej 29, 6600 Vejen
  294024/19
 • Fra DMR A/S: Notat undersøgelse - Storebæltsvej 10, matrikel nr. 1qy Nyborg Markjorder
  301962/19
 • Fra DMR A/S: Bilag - 2019-1168_18.06.2019_Storebæltsvej 10, Nyborg_Notat undersøgelse matr. nr. 1qy
  301963/19
 • Kort opsamling af mødet idag
  348489/19
 • Fra ansøgers konsulent, RÅSTOF, Efterbehandling af yderligere arealer samt revideret graveplan med flyttet adgangsvej matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  324069/19
 • Bilag 5 Graveplan_rev_juli_2019.pdf
  324070/19
 • Plan for efterbehandlede arealer juli 2019.pdf
  324071/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Vedr. udefunktion; Intern Medicin: Hæmatologi; Region Syddanmark
  346856/19
 • Fra Faaborg Gymnasium vedr. projekt
  367557/19
 • fra SWECO : 501-40031 - Sejmosevej 20 - rapport
  372658/19
 • Fra Kommune - Fornyet forespørgsel
  327971/19
 • Fra Shell: høringssvar til UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til gennemførelse af anlægsarbejder på Kongensgade 113, matrikel 730a m.fl.
  327362/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Ansøgning om §8 tilladelse Tyrsbjergvej 61,5210 Odense NV.pdf
  328718/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Udkast til §8-tilladelse.pdf
  328717/19
 • Fra museet - høringssvar
  330652/19
 • Adm. koor. udv. 3. møde, Dybbøl 7. juni 19, ref
  330384/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Kortbilag - Tyrsbjergvej 61.pdf
  328720/19
 • BILAG fra Odense Kommune - rev. udgave - Nedsivningsanlæg.pdf
  328731/19
 • BILAG fra Odense Kommune - Nedsivningsanlæg.pdf
  328719/19
 • BILAG fra Odense Kommune - rev. udgave - Ansøgning om §8 tilladelse Tyrsbjergvej 61,5210 Odense NV.pdf
  328727/19
 • BILAG fra Odense Kommune - rev. udgave - Kortbilag - Tyrsbjergvej 61.pdf
  328736/19
 • Fra projekt: rev. budget og projektbeskrivelse
  330967/19
 • BILAG fra Odense Kommune - §8-ansøgning nedrivning rev1 Gartnerbyen m bilag.pdf
  331175/19
 • Fra DMR til grundejer - sløjfning af boringer onsdag 3. juli '19 - Kildegårdavej 2, Nørre Aaby
  295163/19
 • Fra Kolding Kommune: Fremsendelse af undersøgelsesrapport, Vejlevej 81, 6000 Kolding
  294004/19
 • Fra borger - dialog i høringsperiode - Kildegårdavej 2, Nørre Aaby
  295178/19
 • Fra Business Esbjerg: Dit Karrievalg 2019
  292777/19
 • Fra borger: Henvendelse vedr en kommune
  295787/19
 • Fra Billund Kommune: Orientering om svar til borger
  302052/19
 • Fra Billund Kommune: Svar vedr. opsamling på infomøde
  302048/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - mailkorrespondance vedr §8-ansøgning vedr. genetablering af tankanlæg Møllebugtvej 7 Fredericia.msg
  304056/19
 • Fra Fredericia Kommune: Udkast til §8 tilladelse til etablering af tankgård og tanke på Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia
  304051/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Udkast Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til genetablering af tanke og tankgård på Møllebugtvej 7, 7000 Fredericia,.pdf
  304062/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedr. poreluftsundersøgelser, Finlandsgade 65, Esbjerg
  302605/19
 • fra projekthaver
  292166/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Rev. referat af møde, Nordborgvej 81, Nordborg
  290922/19
 • Fra en gruppe patienter og pårørende: Fokuseret Ultralydsbehandling
  294210/19
 • Fra Svendborg Kommune: Afsluttende korrespondance ang. §8-høringssvar for Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg, 479-00084
  293070/19
 • Fra Orbicon, Råstof, miljørapporter til Råstofplan
  293804/19
 • Fra Orbicon, Råstof, miljørapporter til Råstofplan
  293807/19
 • fra SDSI WHINN 2019
  291009/19
 • Fra Patienterstatningen
  291362/19
 • Høring over revideret bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v. - frist: 12/8-2019
  292209/19
 • Udkast til ’Eftersyn af indsatsen til patienter med cystisk fibrose’ til kommentering - frist. 5. juli
  291988/19
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  291261/19
 • Fra Patienterstatningen
  291369/19
 • Fra projekt: Status på projektet pr. juli 2019
  292079/19
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  291263/19
 • Nyt udkast af bkg.: Høring over revideret bekendtgørelse om Lægemiddelstyrelsens midlertidige drift af apotek samt erstatning ved nedlæggelse af apotek m.v. - frist: 12/8-2019
  292226/19
 • Fra Kolding Kommune: Afgørelse om pålæg af vejbyggelinjer langs Skovvangen,
  291702/19
 • fra projekthaver
  291564/19
 • Fra Læge - Forespørgsel vedr. adgang til blodprøvesvar
  291020/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om åbning for patientindtag
  291570/19

Udgående

 • Til kommunen - Vedr. sikring af nabobygning, Ørstedsgade 24
  299424/19
 • Til Esbjerg Kommune, Forslag til placering af poreluft, Saltgade 11, 6760 Ribe.pdf
  291826/19
 • Til Esbjerg Kommune, korrespondance vedr. undersøgelse, Saltgade 11, 6760 Ribe
  291825/19
 • VS: KOL projekt data uge 1, 2, 22, 51, 52
  291391/19
 • VS: SV: FAM rammedelegation præhospitale chef
  291348/19
 • Rammedelegation.pdf
  291360/19
 • Til hf. Vesterled: Orientering om renovering af en overvågningsboring 147.939
  291864/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar på spørgsmål vedr modtagelse af havnesediment i råstofgraven ved Bachmanns tegl .msg
  370069/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334761/19
 • Til Borger, Kortbilag, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  339687/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  340847/19
 • Til projekt: anmodning om rev. budget og beskrv.
  342272/19
 • Til projekt: anmodning om rev. budget og beskriv.
  342241/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  340840/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  340829/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  340833/19
 • Til projekt: anmodning om rev. budget og beskriv.
  342298/19
 • Til projekt: anmodning om korrigeret budget og projektbeskr.
  342230/19
 • Til projekt: anmodning om rev. budget og beskriv.
  342234/19
 • Til projekt: anmodet om rev. budget og beskriv.
  342289/19
 • Til:yder
  290354/19
 • Til Borger, Kortbilag, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  292409/19
 • Til DGE: Regionens bemærkninger til undersøgelsesrapport og forslag til oprensning, Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  292020/19
 • Til Niras: svar på henv. om historiske oplysninger på lok. 607-00475 og 607-00486
  291552/19
 • Til borger, bilag til V1-høring - udkast til V1- afgørelse - Middelfartvej 210, 5500 Middelfart.pdf
  292023/19
 • Til From & Lykke Invest Aps, V1-kortbilag, afgørelse, Fredericiagade 42A, 7100 Vejle.pdf
  291583/19
 • Til PLO, Lægevagten og Levernadører vedr. Ansat læge er ophørt i Skræbæk
  292087/19
 • Til Aabenraa Kommune - Orientering foreløbige resultater Søndergade 12-14, Aabenraa
  291175/19
 • Til Sønderborg Kommune: Dialog vedr. modtagelse af søsediment, Amtsvejen 22, Sønderborg
  291480/19
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-F2-brev (afgørelse) på Grejs Bakke 9, 7100 Vejle (630-82112)
  291294/19
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse), Grejs Bakke 9, Vejle
  291251/19
 • Til praksis: mail med bekræftelse på åbning for gruppe 1-sikrede pr. 15. juli 2019
  291662/19
 • Til Borger, Bilag Til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  292405/19
 • Til Sønderborg Kommune: Svar vedr. modtagelse af havnesediment i råstofgrav, Amtsvejen 22, Sønderborg
  291191/19
 • Til borger - V2-kortbilag, høring, Andkærvej 255, 7080 Børkop.pdf
  291183/19
 • Til kommunen: Kommunemeddelelse - Svendborg Kommune - lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 2. juli 2019
  290510/19
 • Til Svendborg Kommune: Svar på forespørgsel om §8-høringssvar for Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg, 479-00084
  291540/19
 • Til praksis: mail med bekræftelse på lukning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 2. juli 2019
  290500/19
 • Til Berlingske: Besvarelse af anmodning om aktindsigt
  291176/19
 • Til Borger, V2-høring, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  292416/19
 • Til Borger - Telefonnotat 06-06-2019.pdf
  291244/19
 • Til Læge - Supplerned espørgsmål vedr. adgang til blodprøvasvar
  291142/19
 • Til Rambøll: Svar vedr egenkontrol, Bjerreby bentonitbrud
  292220/19
 • Til From & Lykke Invest Aps, V1-afgørelse, Fredericiagade 42A, 7100 Vejle.pdf
  291582/19
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) Hærvejen 261-263, 7323 Give
  291436/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. spørgsmål om §8 ved nedrivning af renseribygning på Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart
  291809/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. regionens bemærkninger - Kjærsgårdsvej 2, 7323 Give - afrapportering- § 8 tilladelse til nedrivning af bygninger og fjernelse af belægninger
  292343/19
 • Til borger, V1-høring - Middelfartvej 210, 5500 Middelfart.pdf
  292117/19
 • Til Læge - Uddybende spørgsmål vedr. adgang til blodprøvesvar
  291025/19
 • Til borger - svar på spørgsmål i høringsperiokde - Kildegårdavej 2, Nørre Aaby
  292462/19
 • Til Vejle Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Hærvejen 261-263, 7323 Give (630-81645)
  291457/19
 • Fra Rambøll: Godkendelse af instruks for egenkontrol, Sellebjerg råstofgrav,
  292111/19
 • Til rep for ejer - foreløbige undersøgelsesresultater - Søndergade 12 og 14, Aabenraa
  291149/19
 • Til kommunen: 042226 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede pr. 15. juli 2019
  291681/19
 • Kommunemeddelelse - Tønder Kommune - Ansat læge er ophørt i praksis i Skærbæk
  292099/19
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Hærvejen 261-263, 7323 Give (630-81645)
  291466/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Andkærvej 255, 7080 Børkop.pdf
  291180/19
 • Til Billund Kommune: praksis ændres til selektiv lukket for tilflyttere
  291385/19
 • Ny udgave af Aftale om rammedelegation for anlæggelse af Perifer venekateter
  291405/19
 • Til Borger, Udkast til Boligerklæring, Huholt 18, 6400 Sønderborg.pdf
  292413/19
 • Til borger - V2-høring, Andkærvej 255, 7080 Børkop.pdf
  291181/19
 • Til borger, V1- kortbilag - høring-Orienteringsbrev_Middelfartvej 210, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  292335/19
 • Til borger, V1-høring - Middelfartvej 210, 5500 Middelfart.pdf
  292336/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge er forlænget og anden læge er ophørt i praksis
  291536/19
 • Til Skat - Kopi af V2-F2-brev (afgørelse) på Grejs Bakke 9, 7100 Vejle (630-82112)
  291280/19
 • Til Sønderborg Kommune, Høring om forurening på Huholt 18, 6400 Sønderborg samt V2-varsel af en del af ejendommen
  292404/19
 • Til borger, V1- kortbilag - høring-Orienteringsbrev_Middelfartvej 210, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  292106/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334767/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334774/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334782/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334770/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334779/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334783/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334788/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334781/19
 • Til ansøger: orientering om tilskud
  329540/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334787/19
 • Til ansøger. afslag på ansøgning
  334754/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334790/19
 • til ansøger: afslag på ansøgning
  334763/19
 • Til ansøger: afslag på ansøgning
  334776/19

30. juni 2019

Indgående

 • Fra borger: Henvendelse vedr en kommune
  295781/19

29. juni 2019

Indgående

 • Fra:yder
  290341/19
 • Fra borger via DMR - høringssvar/spørgsmål - Kildegaardsvej 2 5580 Nr. Aaby
  292458/19

28. juni 2019

Indgående

 • SV: Til godkendelse - Syddanmarks Sundhedsaftale for perioden 2019-2023
  290748/19
 • Fra rådgiver: Tilbudsliste efter besigtigelse
  292516/19
 • Fra Rambøll: foto fra besigtigelse, moniteringsboring i Nyborg
  291877/19
 • Fra rådgiver: Referat af opstartsmøde: Havrekær 65
  290161/19
 • Fra Rådgiver: Referat af opstartsmøde: Elvedgårdsvej Losseplads
  290163/19
 • Fra Rådgiver: Referat af opstartsmøde - Elkjærhøjevej
  290164/19
 • Fra Svendborg Kommune, RÅSTOF, Høringssvar over udkast til tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  324047/19
 • SV: Godkendelse af licitationsresultat - udvendig bygningsvedligeholdelse 2019 - Sygehus Lillebælt, Kolding- udskiftning af vinduer & facader (bygn. 11)
  289744/19
 • FRA GEO: Datavask- Faktura juni 2019
  290568/19
 • Fra Energistyrelsen: svar på henvendelse
  304186/19
 • "Bognæs", Vestergade 30, Bogense
  336298/19
 • RIT 3.3
  355181/19
 • fra SOSU FVH vedr. projekt
  367578/19
 • Fra MST: Varsel om undersøgelsespåbud for forurening fra overløb af COC-vand til rørgraven nord for Bjørnegrotten
  327343/19
 • Fra Mst: UDKAST-undersøgelsespåbud.pdf
  327344/19
 • Fra Niras: Mølmarksvej 191 økonomiopdatering
  320219/19
 • Fra projekt: forespørgsel vedr. tilsagnskontrakt, rev. budget mv.
  329494/19
 • Fra JEMA: Vedr. pris på væg
  328365/19
 • Fra MST: Varsel om undersøgelsespåbud.pdf
  327347/19
 • Referat administrativt styregruppemøde 27. juni 2019
  331101/19
 • Referat og godkendelse af dagsorden til det politiske styregruppemøde
  331100/19
 • Fra projekt: kvittering for meddelt tilskud
  330441/19
 • Fra GEOdatastyrelsen - Orientering om matrikelændringer U2019-50422. Referencen... [Ref.nr.=95f99e7f08c04651b1dab190be400225]
  293083/19
 • Fra borger: Henvendelse om en kommune
  295772/19
 • Fra Varde Kommune: §8 Høring vedr. anlægsarbejder
  293558/19
 • fra Orbicon Økooversigt Nyvej 6, Vissenbjerg
  297442/19
 • Fra praksis: mail med anmodning om lukning for tilgang
  290491/19
 • Fra Svendborg Kommune: Forespørgsel om §8-høringssvar for Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg, 479-00084
  291530/19
 • Fra Orbicon A/S: SV: Vedr. fremsendelse af materiale for lok. 445-00030, Renseri, Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart, matr. nr. 12bg Middelfart Markjorder
  291300/19
 • Fra Sønderborg Kommune: §8 tilladelse til F24 Brovej 90, i Broager, Sønderborg Kommune
  290521/19
 • Fra Odense Kommune: Svar på regionens mail
  288081/19
 • Til Borger: Varsel undersøgelser (13a)
  289258/19
 • Fra Medicinrådet: Svar på anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i blærehalskirtlen
  288032/19
 • oprindelig ditmer aftale - Abonnementsaftale SprogTolk - Region Syddanmark - onpremise V4 - underskrevet.pdf
  289281/19
 • Fra rep for ejer - svar foreløbige resultater - Søndergade 12 og 14, Aabenraa
  290867/19
 • Fra Rambøll, Miljøvurdering af råstofområder
  290324/19
 • Fra Svendborg Kommune: §8-tilladelse til anlægsarbejde, med udlægning af uforurenet jord, på V2-kortlagt areal på Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg
  291520/19
 • Fra Niras: Vedr. historiske oplysninger på lok. 607-00486
  291420/19
 • Fra projekt: Underskrevet tilsagnsbrev
  291951/19
 • Fra Region Midtjylland: vedr. Forældrekampagne
  290821/19
 • Fra Svendborg Kommune: BILAG §8-tilladelse til anlægsarbejde, med udlægning af uforurenet jord, på V2-kortlagt areal på Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg
  291523/19
 • Fra stedfortræder - vedr. regionsrådsmødet den 26. august 2019
  289853/19
 • Dra SUM Opfølgning på besøg og evaluering af Nyt Kolding Sygehus
  289984/19
 • Fra Praksis - Korrespondance vedr. selektiv lukning
  288982/19
 • Fra COWI: Underskrevet kontrakt
  289315/19
 • oprindelig ditmer aftale - Abonnementsvilkår SprogTolk 1.51.pdf
  289288/19
 • Mail fra Patienterstatningen
  289385/19
 • Fra borger - Høringssvar - forslag til udtagning af område
  287734/19
 • Fra Medicinrådet:Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandlingsresistent depression
  288029/19
 • Til Nordfyns Kommune: Oplæg til afsluttende undersøgelser ved Bystævnet 41
  287703/19
 • Byggetilladelse 2018 ombygning til kortidscenter.pdf
  287482/19

Udgående

 • Til Rådgiver: Ingen Agrolab-prøve
  292499/19
 • Fra Rådgiver: Tilbudsliste efter besigtigelse
  292496/19
 • Til Svendborg Kommune, RÅSTOF, Foreløbig svar på høringssvar over udkast til tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  324051/19
 • Til Vejle Kommune, V2-afgørelse, Nørremarkcenter, 7100 Vejle.pdf
  289829/19
 • Til borger, kortbilag, matr. 42z, 7000y, Nørremarken, Vejle Jorder, 7100 Vejle.pdf
  289830/19
 • Til Vejle Kommune + SKAT, Orientering om V2-afgørelse, Nørremarkcenter, 7100 Vejle
  289828/19
 • Til ansøgers konsulent, RÅSTOF, VS: Forslag til proces- og tidsplan matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  324065/19
 • Til Vejle Kommune, RÅSTOF, Svar om sagsbehandlere på planforespørgsel matr.nr. 2v Daldover By, Randbøl
  324044/19
 • Til Colliers: Matr. nr. 144a udgår efter undersøgelse
  288047/19
 • Til rådgiver - område på østlig del af nr. 707 mangler prøvetagning. Skal udføres.
  300086/19
 • Til kommunen - er der skærver eller fliser idag?
  300082/19
 • Til myndigheder, RÅSTOF, Mail med udkast til råstoftilladelse matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  287721/19
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, info vedr. databeskyttelse raastof matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  287725/19
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, BILAG SAMLET matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  287724/19
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, HØRINGSUDKAST UDEN BILAG matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  287723/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historiske oplysnigner, Østergårdsvej 4, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  287596/19
 • Til borger - UDKAST V2-kortbilag Industriparken 12, 7321 Gadbjerg.pdf
  288337/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Vejrupvej 64 5464 Brenderup Fyn.pdf
  288699/19
 • Til Borger: Varsel undersøgelse (18f)
  289168/19
 • Til Odense Kommune: Opfølgende svar vedr. stokke ved boringer
  287512/19
 • Til Billund Kommune: praksis ændres fra helt lukket for tilgang af gr. 1-sikrede til selektiv lukket
  289500/19
 • Til Middelfart Kommune, V1-høring med bilag, Tanderupvej 51, 5591 Gelsted.pdf
  287844/19
 • Til Orbicon: Svar på henvendelse vedr. Gl. Banegårdsvej 7
  288584/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. sagen fra Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart
  291283/19
 • Til rep for ejer - foreløbige resultater - Søndergade 12 og 14, Aabenraa
  290874/19
 • til Healthcare Denmark Fwd: VS: Besøgscenter husleje
  291315/19
 • Til borger, V2-afgørelse, Nørremarkcenter, 7100 Vejle.pdf
  289841/19
 • Svar på anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i blærehalskirtlen
  287716/19
 • Til borger - V1-afgørelse, med bilag Slotsgade 82-86, 5953 Tranekær_Preben.pdf
  289851/19
 • Til Rambøll: Vedr. skadet maskine og mail fra kommunen
  287404/19
 • Til Læge - Fiktivt ydernummer til Billund
  289551/19
 • Til grundejer: beregningsgrundlag fra ejendomsmæglere
  290170/19
 • Til Borger, Brev om ikke kortlægning, Assensvej 4, Gelsted.pdf
  287235/19
 • Til Rambøll, Råstofplan, Miljøvurdering af råstofområder
  289931/19
 • Til grundejere: orienteringsbrev monitering 2019
  290150/19
 • Til rådgiver - kvittering og juesteret områdeafgrænsing
  290135/19
 • Til Borger, Brev om ikke-kortlægning, Brenderupvej 12.pdf
  287263/19
 • Til Kolding Kommune: moniteringsrapport og gkopi af orienteringsbrev
  290154/19
 • Til Sweco: Accept af tilbud på supplerende undersøgelser
  287857/19
 • Til borger - kvittering -
  287757/19
 • Til borger, V1-afgørelse med bilag, Bogøvej 49, 5450 Otterup.pdf
  288258/19
 • Til Borger: Kopi af varsel om undersøgelse til kontraktperson
  289370/19
 • Til borger - V2-høring Industriparken 12, 7321 Gadbjerg.pdf
  288265/19
 • Til Kolding Kommune, Råstof, Høring af forslag til tillæg 43 til Kommuneplan 2017-2029 samt lokalplan 0641-11 Ved Donsvej i Vester Nebel – et haveboligområde
  287365/19
 • Til Borger: Varsel undersøgelse (122)
  289211/19
 • Til stedfortræder - vedr. muligt afbud til regionsrådsmødet i august
  288980/19
 • Til JEMA: Vedr. udeareal og ny væg
  289968/19
 • Til Orbicon: Vedr. sagsafslutning
  289855/19
 • til Borger Oplysning om at forurening på Bindeballevej 70 Randbøl er bortgravet.docx
  290138/19
 • Til Otterup Autolak, V1-høring med bilag, Ørkebyvej 10, 5450 Otterup.pdf
  289934/19
 • Til borger - V1-afgørelse, med bilag Slotsgade 82-86, 5953 Tranekær_ Christian .pdf
  289849/19
 • Til DK Råstof: Forhåndstilkendegivelse, Engmarksvej 5 i Jerlev
  290216/19
 • kortbilag 630-82198.pdf
  290140/19
 • Til Grundejer: Varsel værditabsundersøgelse
  287565/19
 • Til Miljøstyrelsen: Henvendelse vedr. jordkvalitetskriterier
  287796/19
 • Til Niras: Accept af tilbud
  287714/19
 • Til Borger: Varsel undersøgelse
  287628/19
 • 2018-0961 2018-06-05 Miljøvagtnotat - Bindeballevej 70 - Vejle Kommune.pdf
  290139/19
 • Til myndigheder og parter, RÅSTOF, Følgebrev hoering udkast matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  287722/19
 • Til projekt: vejledning vedr. budget / projektbeskrivelse
  330442/19

27. juni 2019

Indgående

 • Sundhedsaftalen
  287497/19
 • Fra Varde Kommune, RÅSTOF, svar om bemærkninger fra museum matr.nr. 15a Kjelst By, Billum
  324037/19
 • Fra borger: ejerskifte Skovbyvej 26, Hoptrup
  313392/19
 • Fra kommunen - info vedr. anlægsarbejde, fliser og kontaktrisiko
  300077/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Biogasanlæg - miljøgodkendelse, Felstedvej 35C, 6300 Gråsten
  292088/19
 • Svar på henvendelse om hjælp ved fald i eget hjem
  292064/19
 • 450_2019_123566_Referat_til_Sundhedsaftale_2019_2023_fra_Byrådsmød.pdf
  286110/19
 • Referat af punkt vedr. Sundhedsaftalen
  286109/19
 • Godkendelse af Sundhedsaftale i Odense Kommune
  286111/19
 • Fra Vejle Kommune, RÅSTOF, Spm. til proces for etablering af virksomhed i råstofgrav matr.nr. 2v Daldover By, Randbøl
  324035/19
 • Fra Varde Kommune til Region Syddanmark: Til oplysning - Miljøtilladelse til in situ-oprensning i Kærgård Plantage
  378552/19
 • Fra Varde Kommune til Region Syddanmark: Til oplysning - Miljøtilladelse til in situ-oprensning i Kærgård Plantage - Bilag 2 - Kort af gruber 1, 2 og 4.pdf
  378558/19
 • Fra Varde Kommune til Region Syddanmark: Til oplysning - Miljøtilladelse til in situ-oprensning i Kærgård Plantage - Bilag 1 - Oversigtskort grubeområde 1-6.pdf
  378556/19
 • Fra Varde Kommune til Region Syddanmark: Til oplysning - Miljøtilladelse til in situ-oprensning i Kærgård Plantage - Tilladelse_§19_Kærgård_Plantage_2019.pdf
  378554/19
 • Fra Vejle Kommune: Oprensningsnotat for Petersmindevej 53, 7100 Vejle
  382344/19
 • Fra Tietgen vedr. projektidé
  360886/19
 • SV: Monitorering af specialeplanen 2018: Blodbankerne - anmodning om datatræk.
  342592/19
 • Fra Borger: Telefonbesked, Knudedybet 14, 6700 Esbjerg. 561-78015 (haster)
  286944/19
 • Fra ejendomsmægler: telefonhenv. vedr. V2 registrering på ejendommen Vosemosegyden 4, 5250 Odense SV
  286808/19
 • Fra DMR - Rapporter indledende undersøgelse (grundejerdel og teknisk del) - Kildegårdsvej 2, 5580 Nørre Aaby
  286783/19
 • Fra Orbicon. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia
  287112/19
 • Fra ansøger: kvittering for bevillingsbrev
  285380/19
 • Fra Museum Sønderjylland: svar vedr. HØRING: Erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning ejerlav, Svenstrup:
  286848/19
 • Fra GeoDania. Kopi af svar til middelfart Kommune
  285097/19
 • Fra Sønderborg Kommune. VS: OK Søndre Landevej 225, Høruphav, 6470 Sydals
  286745/19
 • Fra Middelfart Kommune: kopi af skrivelse ril GeoDania
  285090/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Forureningsundersøgelse Zone 1, Nørre Havnegade, 6400
  282694/19
 • Resultat af skriftlig afstemning Interreg-udvalg
  283876/19
 • Aftale om MED Klippekortmodul d. 27. juni 2019
  285901/19
 • Fra Middelfart Kommune: Vedr. input til sagen fra Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart
  287211/19
 • Fra PLo - Medd. vedrørende ansat læge er ophørt i Skærbæk
  289986/19
 • Fra borger, henvendelse, Re: Sag 18/34099 . Ribe Landevej 73
  287293/19
 • Fra ansøger: kvittering for bevillingsbrev
  285363/19
 • Fra Tegnestuen Øglen ApS: Dialog: DMR forespørgsel §8 (25-06-2019) - Jernbanealle 1, 7200 Grindsted
  286018/19
 • Fra Nordfyns kommune: Hørringssvar til udvidelse af grusgrav matrikel nr. 2a, Vellinge By, Bederslev
  287310/19
 • Fra Medicinrådet: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende fenylketonuri
  289171/19
 • Fra Kolding Kommune: Jordflytningsanmeldelse, lettere forurenet jord, matr. 14ci Bramdrup, Nr. Bramdrup
  291873/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Orientering om Miljøgodkendelse efter § 33 til etablering af Biogasanlæg, Felstedvej 35C, 6300 Gråsten
  291817/19
 • Fra Odense Kommune: Vurdering af undersøgelsesoplæg ift. §8-tilladelse - Sanderumvej 174, 5250 Odense SV, matr.nr. 42b, Sanderum By, Sanderum
  291636/19
 • Fra Kolding Kommune: Jordflytningsanmeldelse, ren jord, matr. 14ci Bramdrup, Nr. Bramdrup
  291859/19
 • Fra Nordfyns kommune, Yderligere bemærkninger vedr. Ørkebyvej 10, 5450 Otterup
  289923/19
 • Fra Odense Kommune: Spørgsmål til varsel og beskadiget maskine
  287386/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Forureningsundersøgelse Zone 3, Nørre Havnegade, 6400
  282698/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Forureningsundersøgelse Zone 4, Nørre Havnegade, 6400
  282700/19
 • Fra Langeland Kommune: Varsel af påbud om undersøgelse og oprydning på Brovejen 5900 Rudkøbing
  285411/19
 • Fra Orbicon A/S: Vedr. bygge- og anlægsarbejde ved Østerhus, Gl. Banegårdsvej 7, 9a og 9B, 5500 Middelfart - indsigt i sagsmateriale
  287208/19
 • Fra ansøger: kvittering for tilsagnsbrev
  285347/19
 • Fra Fredericia Kommune. Vedr. Kolding Landevej 69, Fredericia.
  287132/19
 • Fra Medicinrådet:: Udpegning af et medlem til Medicinrådets fagudvalg vedrørende fenylketonuri
  287003/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Forureningsundersøgelse Zone 5, Nørre Havnegade, 6400
  282703/19
 • Fra Svendborg Kommune: NIRAS' kommentarer på §8-høringssvar for Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg, matr. nr. 668 Svendborg Bygrunde, 479-00084
  283436/19
 • Fra Orbicon A/S: SV: Vedr. bygge- og anlægsarbejde ved Østerhus, Gl. Banegårdsvej 7, 9a og 9B, 5500 Middelfart - indsigt i sagsmateriale
  287210/19
 • Fra Rambøll: Revideret budgetstatus
  286261/19
 • Fra FES: Supplerende undersøgelse - PFAS, Lilholtvej 2, Vojens
  296457/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Accept af udsættelse af frist for fremsendelse af dokumentationsrapport med redegørelse.p
  299581/19
 • Fra Odense Kommune, Mail omkring undersøgelse, Albanigade 19, 5000 Odense C
  300450/19
 • Fra Fredericia Kommune: Accept af udsættelse af frist for fremsendelse af dokumentationsrapport vedr. byggefelt 57, 59 og 60, matr.nr.763o Fredericia Bygrunde, 7000 Fredericia.
  299572/19
 • Fra Fredericia Kommune: Spørgsmål vedr. §8-ansøgning vedr. genetablering af tankanlæg, Møllebugtvej 7, Fredericia
  297301/19

Udgående

 • Til borger: kopi af anmodning om udbetaling af egenbetaling, Jyllandsgade 44, 7000 Fredericia, jeres J.nr. JF/63681-95050
  286158/19
 • Til UD: Anmodning om udbetaling af egenbetaling, Jyllandsgade 44, 7000 Fredericia, jeres J.nr. JF/63681-95050
  286151/19
 • Til Esbjerg Kommune, Korrespondance ang. §8 ansøgning, Esbjerg Towers, Tovværksgrunden
  285546/19
 • Til Kolding Kommune, svar på undersøgelsespåbud Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  285335/19
 • Til Kommune, Ejlskov og Danfoss - opdatering på feltarbejde inkl. enkelte resultater
  380548/19
 • Aktindsigt - til godkendelse
  284397/19
 • Til kommune og VURDST: Jyllandsgade 44, Fredericia, V2-afgørelse efter delvis oprensning
  284803/19
 • Til Region Syd, intern korrespondance vedr. Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  283688/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar vedr. overkørselstilladelse og spørgsmål om kommunalt areal matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  324027/19
 • Til MST. Høring af afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning af restforurening
  344355/19
 • Til MST. Høring af afgørelse om ikke at meddele påbud om oprensning af restforurening
  326285/19
 • Svar til projekt - tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje (j.nr. 19/11752)
  310013/19
 • Hovedentreprisekontrakt, UNDERSKREVET.pdf
  334295/19
 • Til EDC: Svar på din henvendelse vedr. 15i Vejen By, Vejen
  286756/19
 • Til borger - Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2 , Hindballevej 5, Asperup
  284004/19
 • Til borger, V1-kortbilag - afgørelse - Nymarken 12 5464 Brenderup.pdf
  285362/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hejselvej 11, 6372 Bylderup Bov.pdf
  282315/19
 • Til Borger-, V1-afgørelse, Hejselvej 11, 6372 Bylderup Bov.pdf
  282332/19
 • Til ejendomsmægler: sv vedr. Vosemosegyden 4, 5250 Odense SV, 461-70217
  286813/19
 • Til borger: svar Vedr. undersøgelse af Ravnskovgyden 4, Asperup
  285405/19
 • Til Svendborg Kommune: Revideret §8-høringssvar for Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg, matr. nr. 668 Svendborg Bygrunde, 479-00084
  283444/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. 561-71006 Auktionsgade 20, Esbjerg. V2 kortlægning af en del af matr. nr. 1254 og 1279 Esbjerg Bygrunde
  285808/19
 • Til ansøger: Orientering om bevilling
  287142/19
 • Til Middelfart Kommune: Regionens udtalelse vedr. bygge- og anlægsarbejde ved Gl. Banegårdsvej 9A og B og 7, 5500 Middelfart lokalitets nr. 445-00030
  285908/19
 • Til Borger: Svar vedr. Knudedybet 14, Esbjerg
  286951/19
 • Til Aabenraa Kommune - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Nybølvej 23, 6230 Rødekro (529-40104)
  285900/19
 • Til ansøger: Orientering om bevilling
  287162/19
 • Til Sønderborg Kommune. SV: OK Søndre Landevej 225, Høruphav, 6470 Sydals
  286959/19
 • Til Sønderborg Kommune. VS: OK Søndre Landevej 225, Høruphav, 6470 Sydals
  286974/19
 • Til Tegnestuen. Henvendelse om baggrundsmateriale for V2 kortlægning
  284639/19
 • Til borger. Doc2Mail - Forsendelse 126654078.pdf
  283441/19
 • Til borger, V1-afgørelse med kortbilag, Skolevej 11, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  286817/19
 • Til Borger - Svar vedr. fejlagtig opkrævning af honorar
  283576/19
 • Til ansøger: Orientering om tilsagn
  287081/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Sønderbyvej 21, 5450 Otterup.pdf
  282662/19
 • Til ansøger: Orientering om tilskud
  287153/19
 • Til Skat - Kopi af V2-brev (afgørelse) på Nybølvej 23, 6230 Rødekro (529-40104)
  285909/19
 • Til Vejdirektoratet. Del af Ødisvej 29, 6000 Kolding kortlægges på V2.
  284830/19
 • Til Orbicon A/S: Vedr. fremsendelse af materiale for lok. 445-00030, Renseri, Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart, matr. nr. 12bg Middelfart Markjorder - mail nr. 1
  287212/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Hessum Bygade 36, Otterup.pdf
  282039/19
 • Til Esbjerg Kommune. 561-71006 Auktionsgade 20, Esbjerg. V2 kortlægning af en del af matr. nr. 1254 og 1279 Esbjerg Bygrunde
  285832/19
 • Til EDC: Henvendelse Supplerende vedr. 15i Vejen By, Vejen
  286711/19
 • Til TVS Designradiatorer A/S - Svar på henvendelse om jordforurening - Jyllandsvej 4 5400 Bogense
  284675/19
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Terkelsbøl Bygade 10A, 6360 Tinglev.pdf
  282550/19
 • Til ansøger: Orientering om bevilling
  287149/19
 • Til Home: Svar vedr. Davinde Bygade 42, 5220 Odense SØ
  285962/19
 • Til Kolding Kommune. Del af Ødisvej 29, 6000 Kolding kortlægges på V2.
  283447/19
 • Til ansøger: Orientering om bevilling
  287156/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Hessum Bygade 36, 5450.pdf
  282038/19
 • Til borger - Bilag til V2-høring V2 - UDKAST til V2-afgørelse Industriparken 12, 7321 Gadbjerg.pdf
  288306/19
 • Til Haderslev Kommune - svar vedr. kommunens afgørelse - matr.nr. 182 Arnitlund
  287353/19
 • Til Langeland Kommune: Regionens kommentarer på varslet påbud om undersøgelse og oprydning på Brovejen, 5900 Rudkøbing
  286156/19
 • Til Borger, V1-afgørelse med bilag, Hedevejen 5, 5932 Humble.pdf
  287165/19
 • Til Sweco: Konsulgrausgade 2 Kolding, Billeder hvor gennemføring ned til kælder med slanger. og toppen af faldstammer er.
  284041/19
 • Til Billund Lægeklinik - Forespørgsel vedr. selektiv lukket for tilgang af patienter
  286284/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Sønderbyvej 21, Otterup.pdf
  282658/19
 • Til Orbicon A/S: Vedr. fremsendelse af materiale vedr. Lok. 445-00030 - her rapport fra videregående undersøgelse på Gl. Banegårdsvej 9, 5500 Middelfart - mail nr. 3
  287222/19
 • Til Ejerforeningen Albanigade 19 og Bela-Dan Enterprise, V2-afgørelse, Albanigade 19, 5000 Odense.pdf
  286367/19
 • Til Bygningsstyrelsen: Vedr. regninger
  286116/19
 • Til borger, V1- afgørelse - Nymarken 12 5464 Brenderup.pdf
  285364/19
 • Til Home: Svar vedr. Østergade 10, 3. th. 6400 Sønderborg
  287144/19
 • Til Orbicon A/S: Vedr. fremsendelse af materiale på renserisagen fra Lok. 445-00030, Gl. Banegårdsvej 7, 5500 Middelfart - mail nr. 2
  287213/19
 • Til Borger - V2-brev (afgørelse) - Nybølvej 23, Rødekro
  285820/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Hejselvej 11, Bylderup Bov.pdf
  282339/19
 • Til Vejdirektoratet: Orientering om V0-kortlægning af del af Brovejen, 5900 Rudkøbing, Matr. nr. 7000y, Rudkøbing markjorder
  286004/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Svar Rolighedsvej 23B, 5863 Ferritslev Fyn, matr. nr. 68a Rolsted By, Rolsted
  286611/19
 • Til Brenderup Realskole, V1-afgørelse, med kortbilag, Skolevej 26, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  287111/19
 • Til Vejle KOmmune: 3. rykker vedr. manglende dokumentation
  287158/19
 • Til borger, Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Terkelsbøl Bygade 10B, 6360 Tinglev.pdf
  282551/19
 • Til Fredericia Kommune: §8-høringssvar for Kongensgade 113, 7000 Fredericia
  282125/19
 • Til ansøger: Orientering om bevilling
  287159/19
 • Til Borger: Udgår af kortlægningen på baggrund af afværge
  284995/19
 • Til ansøger: Orientering om bevilling
  287105/19
 • Til ansøger: Orientering om bevilling
  287124/19
 • Til COWI: kontrakt til underskrift
  284652/19
 • Til Orbicon A/S: Re: Vedr. bygge- og anlægsarbejde ved Østerhus, Gl. Banegårdsvej 7, 9a og 9B, 5500 Middelfart - indsigt i sagsmateriale
  287209/19
 • Til ansøger: orientering om bevilling
  286251/19
 • Til Orbicon A/S: Vedr. fremsendelse af materiale i renserisagen fra Lok. 445-00030 - her vedr. suppl. undersøgelser på Gl. Banegårdsvej 9, 5500 Middelfart - mail nr. 4
  287223/19
 • Til ansøger: Orientering om bevilling
  286348/19
 • Til borger V1-afgørelse med kortbilag, Tanggyden 1, 5466 Asperup.pdf
  286633/19
 • Til Vurderingsstyrelsen. Del af Ødisvej 29, 6000 Kolding kortlægges på V2.
  284838/19
 • Til Den Kommunale Selvstyrehavn Esbjerg. Doc2Mail - Forsendelse 126685167.pdf
  285789/19
 • Til borger - Afgørelse Kløvervej 27 og Nannasvej 3, 5, 7 og 9, Ringe - kortlægning på Vidensniveau 2.pdf
  285395/19
 • Til borger - UDKAST Afgørelse - kortlægning på vidensniveau 2, Kildegårdsvej 2, Nørre Aaby.pdf
  287122/19
 • Til borger - Boligerklæring - Kløvervej 27 og nannasvej 3, 5, 7, 9, Ringe.pdf
  285396/19
 • Til borger - UDKAST Boligerklæring - Kildegårdsvej 2, Nørre Aaby.pdf
  287125/19
 • Til borger - Høring - kortlægning på vidensniveau 2 - Kildegårdsvej 2, Nørre Aaby.pdf
  287126/19
 • Til borger - Kortbilag - Nannasvej 3-9, Kløvervej 27
  285394/19
 • Til borger - Kortbilag - Kildegårdsvej 2, Nørre Aaby
  287121/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. §8-ansøgning vedr. genetablering af tankanlæg, Møllebugtvej 7, Fredericia
  296772/19
 • Til Fredericia Kommune: Svar vedr. §8-ansøgning vedr. genetablering af tankanlæg, Møllebugtvej 7, Fredericia
  297304/19

26. juni 2019

Indgående

 • Fra ansøger, RÅSTOF, Forslag til proces- og tidsplan matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  324015/19
 • Fra Colliers: Henv. vedr. 479-00013
  287638/19
 • ESDH JordWeb anmeldelse (162619).pdf
  298885/19
 • ESDH JordWeb anmeldelse (162619).pdf
  298884/19
 • ESDH JordWeb anmeldelse (162619).pdf
  298883/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelseRugårdsvej 1, matrikel 2271h, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-04040 og Jarlsberggade 15, matrikel 17aæ, Åløkkegård Hgd., Odense Bygrunde, lok.nr. 461-80003
  325125/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-ansøgning_Jarlsberggade 1Rugårdsvej 1, matrikel 2271h, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-04040 og Jarlsberggade 15, matrikel 17aæ, Åløkkegård Hgd., Odense Bygrunde, lok.nr. 461-80003
  325126/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - udkast til tilladelseRugårdsvej 1, matrikel 2271h, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-04040 og Jarlsberggade 15, matrikel 17aæ, Åløkkegård Hgd., Odense Bygrunde, lok.nr. 461-80003
  325124/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, regnvandsledning ved Jarlsberggade på hhv. Rugårdsvej 1, matrikel 2271h, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-04040 og Jarlsberggade 15, matrikel 17aæ, Åløkkegård Hgd., Odense Bygrunde, lok.nr. 461-80003
  325123/19
 • Fra rådgiver - samlede resultater inkl. ekstra delområder
  300075/19
 • SV: Fremsendelse af udkast 2 - Storegade 15A - uddybende spørgsmål
  280771/19
 • Referat af projektgruppemøde 20-jun-2019
  281301/19
 • SV: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
  286113/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, høringssvar vedr. vej matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  280615/19
 • Fra Center for anvendelse af IT i undervisningen
  360883/19
 • Fra Center for anvendelse af IT i undervisningen
  360884/19
 • Fra Handelsgymnasiet Vestfyn vedr. idé
  360885/19
 • Fra TI: Projekt om fremtidens byggematerialer, følgegruppe
  351357/19
 • Fra praksis: mail med åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  281574/19
 • Fra DGE: SV vedr. VTU, : Lagervej 1, Bredebro
  280766/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Orientering om godkendelse af nedrivning af bygninger på St. Okseø
  281658/19
 • Fra Esbjerg Kommune, Vedr. konstateret forurening, Sædding Ringvej 6, 6710 Esbjerg V
  281853/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Besøgsrapport
  281667/19
 • Fra Langeland Kommune: BILAG Varsel af påbud om undersøgelse og oprydning på Brovejen, 5900 Rudkøbing
  285404/19
 • Fra Varde kommune: SV: Fremsendelse af udkast 2 - Storegade 15A - uddybende spørgsmål
  281421/19
 • fra Varde kommune orientering om Miljøgodkendelse af Ølgod Produktforretning A/S - Sagsnr16-7449_Doknr101746-19_v1_Endelige revurdering af miljøgodkendelse af Ølgod produktforretning AS - 2019 - Gårdevej 16 - 6870 .PDF
  286630/19
 • Fra TVS Designradiatorer A/S - anmodning om revurdering - Jyllandsvej 4 5400 Bogense
  283504/19
 • Fra COWI: Spørgsmål til godkendelse
  284598/19
 • Fra borger, ønsker afgørelsen fremrykket
  286430/19
 • Fra borger: Vedrørende anmodning om undersøgelse af deres ejendom indenfor et år
  285402/19
 • Fra Sweco: - Pulje 11 - Gothersgade 47, Fredericia, økonomi og faktura
  282646/19
 • Fra Sweco - Gothersgade 47, Fredericia - supplerende undersøgelser og økonomi
  283487/19
 • Fra ansøger: kvittering for bevillingsbrev
  285370/19
 • Fra PLO - Medd. vedr. ansættelsesperiode er forlænget for læge i Skærbæk
  289979/19
 • fra Vejle kommune Orientering om forurening på Engumvej, 7120 Vejle Øst
  298882/19
 • Mail fra Sundhedsstyrelsen
  291560/19
 • Fra Varde kommune: Tilladelse efter § 8 - Storegade 15A, Varde
  282208/19
 • Fra Haderslev Kommune - afslag på landzoneansøgning til etablering af sø - matr.nr. 182 Arnitlund
  287336/19
 • Fra Nordfyns Kommune, benærkninger verdr. Ørkebyvej 10, 5450 Otterup
  289521/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Til Niras: mangler bilag til notat om transektmonitering nr. 6, januar 2019
  287715/19
 • Fra Niras: Ny version med bilag til notat om transektmonitering nr. 6, januar 2019
  287728/19
 • Fra Niras: Bilag - 828 TO Guldager - transektmonitering nr 6 januar 2019_samlet.pdf
  287745/19
 • Svar fra IBC - Tilsagn om støtte fra Region Syddanmarks Uddannelsespulje (j.nr. 19/11752)
  282666/19
 • Fra Middelfart Kommune: Sup. oplysninger
  285009/19
 • Fra Sweco: Pulje 11 - Dejrupvej 16 - økonomi og faktura
  283645/19
 • fra Varde kommune orientering om Miljøgodkendelse af Ølgod Produktforretning A/S
  286623/19
 • Fra EDC: Henvendelse om V2 registreringen på vedhæftede ejendom.
  286671/19
 • Fra Fredericia Kommune: UDKAST Tilladelse efter Jordforureningslovens §8 til gennemførelse af anlægsarbejder på Kongensgade 113, matrikel 730a m.fl.
  282116/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Henv. Rolighedsvej 23B, 5863 Ferritslev Fyn, matr. nr. 68a Rolsted By, Rolsted
  286594/19
 • Fra Home: Henv. Østergade 10, 3. th. 6400 Sønderborg
  287141/19
 • Fra Kommune: V2 afgørelse på: Strandvejen 175, 5450 Otterup, Matr. nr. 22g og 22k Hasmark By, Norup, 471-04021
  282605/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag til §8-ansøgning vedr. genetablering af tankanlæg, Møllebugtvej 7, Fredericia
  296745/19
 • Fra JV: Anmodning om aktindsigt
  299830/19
 • Fra Fredericia Kommune: §8-ansøgning vedr. genetablering af tankanlæg, Møllebugtvej 7, Fredericia
  296697/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - Bilag til §8-ansøgning.pdf
  296758/19
 • Fra firma: RE:Revideret udkast til kommissorium for ekstern gennemgang af Nyt OUH
  299739/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - kortbilag til tilladelseRugårdsvej 1, matrikel 2271h, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-04040 og Jarlsberggade 15, matrikel 17aæ, Åløkkegård Hgd., Odense Bygrunde, lok.nr. 461-80003
  325129/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - udkast til tilladelseRugårdsvej 1, matrikel 2271h, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-04040 og Jarlsberggade 15, matrikel 17aæ, Åløkkegård Hgd., Odense Bygrunde, lok.nr. 461-80003
  325128/19
 • Fra Odense Kommune: Bilag - §8-ansøgning_Jarlsberggade 1Rugårdsvej 1, matrikel 2271h, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-04040 og Jarlsberggade 15, matrikel 17aæ, Åløkkegård Hgd., Odense Bygrunde, lok.nr. 461-80003
  325130/19
 • Fra Odense Kommune: Høring af udkast til §8-tilladelse, regnvandsledning ved Jarlsberggade på hhv. Rugårdsvej 1, matrikel 2271h, Odense Bygrunde, lok.nr. 461-04040 og Jarlsberggade 15, matrikel 17aæ, Åløkkegård Hgd., Odense Bygrunde, lok.nr. 461-80003
  325127/19
 • Fra projekt: Regnskab for journal nr 08/16844 - "I seng med giraffen" - 10228008
  331957/19

Udgående

 • Til EDC: rapport, Lavninggyden 8, Haderslev
  286463/19
 • Til borger, boet: Orientering om undersøgelses resultater, Lavninggyden 8, Haderslev
  286460/19
 • Til Kolding Kommune: Kvittering for modtagelse af varsling af undersøgelsespåbud, Kokmose 7, 6000 Kolding
  282026/19
 • Til TreFor: Opdatering: Projekt vedr. FN's verdensmål
  303884/19
 • Til NCC RÅSTOF Kvittering for modtaget sikkerhedsstillelse
  289243/19
 • Til ansøger, RÅSTOF, svar vedr. kommunens brug af ordet berigtigelse matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  280646/19
 • Til parter og myndigheder, UDKAST MED BILAG till matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby.pdf
  280435/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, Høring over udkast til tillæg til råstoftilladelse matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  280432/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, info om databeskyttelse raastof.pdf
  280438/19
 • Til DIN Forsyning+kommune, Udgår inden kortlægning efter undersøgelse, Nordskrænten, 6705 Esbjerg Ø.pdf
  280756/19
 • revisionsinstruks kulturpuljen.pdf
  279402/19
 • Partnerskabsaftale mellem Esbjerg Kommune, DGI og Region Syddanmark.pdf
  279399/19
 • standardvilkår kulturpuljen.pdf
  279403/19
 • Ansøgningsskema marts 2019.doc
  279401/19
 • til Svendborg Kommune: SV: DGI Landsstævne 2021 - materiale fra mødet i dag
  279398/19
 • Til Ulbølle Vandværk: SV: Analysereultater fra Faaborgvej Losseplads til orientering
  279297/19
 • Svar vedr. modtaget evalueringsrapport om crossingIT, Teknologipagten
  307576/19
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Ansat læge er stoppet i Billund
  281941/19
 • Kommunemeddelelse - Odense Kommune - Praksishandel i Odense V
  281481/19
 • Til PLO og Leverandører - Vedr. praksishandel i Odense V
  281474/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører vedr. Ansat læge er ophørt i Billund
  281940/19
 • Til Fredericia Kommune: praksis lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  280067/19
 • Til Energinet - kontaktoplysninger - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup
  279170/19
 • Til Lægevagten - Vedr. afmelding af vagtydernummer samt praksishandel i Odense
  281463/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansat læge bliver kompagnon i praksis
  280718/19
 • Til Varde kommune: svar Fremsendelse af udkast 2 - Storegade 15A - uddybende spørgsmål
  280775/19
 • Til praksis i Fredericia: lukket for tilgang af gruppe 1-sikrede
  280058/19
 • Til Region Syddanmark som tilladelsesmyndighed- Høring fafgrænsning af miljørapport
  281669/19
 • Til Middelfart KOmmune: SV vedr. oplæg til afgravning
  280913/19
 • Til Læge - Bekræftelse på indtræden i lægepraksis pr. 1.7.2019
  280748/19
 • Til virksomhed - V2-kortbilag Kokmose 7. 6000 Kolding.pdf
  280367/19
 • Til kommunen: 040150 Kommunemeddelelse - Odense Kommune - åbning for tilgang af gruppe 1-sikrede
  281656/19
 • Til Varde kommune: SV: Fremsendelse af udkast 2 - Storegade 15A - uddybende spørgsmål
  281432/19
 • Kommunemeddelelse - Billund Kommune - Ansættelse af læge i Billund
  280335/19
 • Til Vele Museum - Høring afgrænsning af miljørapport
  281595/19
 • Til læge - Bekræftelse på ansættelse som praktiserende læge i Region Syddanmark
  280236/19
 • Til Vejle Kommune -,Høring fafgrænsning af miljørappor
  281608/19
 • Til virksomhed - V2-afgørelse Kokmose 7. 6000 Kolding.pdf
  280349/19
 • Til PLO, Lægevagten og Leverandører - Vedr. ansættelse af læge i Billund
  280329/19
 • Til folketingsmedlemmer: Ang. møde
  281378/19
 • Til borger, Afgørelse om V1-kortlægning af Engvej 13, 5464 Brenderup Fyn - Til borger, V1-afgørelse med bilag, Engvej 13, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  281964/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansættelse af læge i Billunde
  280205/19
 • Til Miljøstyrelsen - Høring afgrænsning af miljørapport
  281614/19
 • Til ansøger: Bevillingsbrev
  285306/19
 • Til ansøger: Bevillingsbrev
  285358/19
 • Til borger: orientering om undersøgelsesresultater, Lavninggyden 8
  286451/19
 • Til ansøger: Bevillingsbrev
  285366/19
 • Til ansøger: bevillingsbrev
  285928/19
 • Til borger, kvittering - vil udfærdige afgørelsen
  286437/19
 • Til parter og myndigheder, RÅSTOF, foelgebrev hoering udkast matr.nr. 11d Bjerreby By, Bjerreby
  280433/19
 • Til DIN Forsyning + kommune, Udgår inden kortlægning, Østre Kjersingvej 21-23, 6705 Esbjerg Ø
  280755/19
 • Til ansøger: bevillingsbrev
  285963/19
 • Til ansøger: Bevillingsbrev
  285375/19
 • Til Praksis - Bekræftelse på ansat læge er ophørt i praksis
  285100/19
 • Til ansøger: bevillingsbrev
  285985/19
 • Til ansøger: bevillingsbrev
  285960/19
 • Til vagtlægen: ændring til cvr. nummer - Husk at sørge for at banken kobler nem-konto op på cvr. nummeret.
  281340/19
 • Til lægerne: mail med bekræftelse på åbning for tilgang pr. 1. juli 2019
  281633/19
 • Til Lars Bjørknæs: Kvittering for modtagelse
  315006/19

25. juni 2019

Indgående

 • SV: Tilsagn vedr. Sundhedsaftale
  286115/19
 • Fra Svendborg Kommune: DGI Landsstævne 2021 - materiale fra mødet i dag
  279210/19
 • Fra ansøger, Råstof, VS: CaseNo18-21991_#195801-18_v1_Adgangstilladelse
  378902/19
 • Fra COWI: Spørgsmål til videregående undersøgelser, pulje 5
  309037/19
 • Beslutninger om kriterier til identifikation og klargøring af terrænnære pejledata 25juni2019.docx
  348492/19
 • RE: Aftaler om det fortsatte arbejde med terrænnært grundvand
  348491/19
 • SV: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 i regionsråd og kommunalbestyrelser
  303401/19
 • VS: Sundhedsaftalen blev godkendt af Haderslev Byråd den 28. maj 2019
  286117/19
 • Fra Rambøll: Overboring og renovering af eksisterende moniteringsboring for Region Syddanmark i Nyborg
  286700/19
 • SV: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
  286118/19
 • Re: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
  286120/19
 • Fra Rambøll: tildsplan, Nyborg
  286696/19
 • Fanø Kommunes godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
  303404/19
 • Fra Langeland Kommune - brev vedr. krav i byggetilladelse BR10 mm.
  299420/19
 • SV: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023
  286121/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, tilbagemelding efter møde matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  280610/19
 • Fra NCC RÅSTOF Ny sikkerhedsstillelse til Sellebjerg Grusgrav
  289223/19
 • Fra Aabenraa Kommune, RÅSTOF, myndighedshøringssvar matr.nr. 15 og 375 Tumbøl, Felsted
  280597/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, bemærkning til myndighedshøring tillæg matr.nr. 41u Kirkeby By, Kirkeby
  280639/19
 • Fra Svendborg Kommune: SV: Analysereultater fra Faaborgvej Losseplads til orientering
  278605/19
 • Fra Assens Kommune RÅSTOF Kvittering for modtagelse
  288007/19
 • Fra BDO: Værditabsregnskab - Møllegade 21, 6400 Sønderborg
  276773/19
 • Fra Orbicon: Rapport til gennemlæsning Gl. Stationsvej 7A
  276667/19
 • Fra Orbicon: Rapport til gennemlæsning Gl. Stationsvej 7
  276666/19
 • Fra Assens Kommune: Udgravning af regnvandsbassin, Roesbjergvej 9, 5683 Haarby
  353823/19
 • Fra Svendborg Kommune: Kvittering for §8-høringssvar for Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg, matr. nr. 668 Svendborg Bygrunde, 479-00084
  278204/19
 • Fra EDC: Henv. vedr. Gestenvej 29, 6600 Vejen
  279130/19
 • Fra Franck Geoteknik: Supplerende oplysninger vedr. oplæg til undersøgelse
  279106/19
 • Fra Varde kommune: Fremsendelse af udkast 2 §8 tilladelse - Storegade 15A
  278836/19
 • Fra Medicinrådet: Anmodning om indstilling af formand til Medicinrådets fagudvalg vedr. kræft i blærehalskirtlen
  278410/19
 • Fra NIRAS, arkivmateriale vedr. 410-81035, Tanderupvej 51, 5591 Gelsted.pdf
  279152/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Fortsat korrespondance med DGE omkring bemærkninger til DGE's statusrapport af 9. april 2019, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  277775/19
 • Fra Esbjerg Kommune: Afslutning af § 19 tilladelse til oplægning af sediment
  278668/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Forespørgsel om RGS' kommentarer til supplerende kommentarer fra DGE ang. kildesporing, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  277797/19
 • Fra Vejle Kommune:kommende møde vedr. tilskud til medicin
  277218/19
 • Fra Nordfyns Kommune: KORT - Stedfæstning af fiskehytte på Vestre Havnevej 13i, 5400 Bogense
  277361/19
 • Fra Middelfart Kommune: Orientering om forurening fra gl. olietank, Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  278998/19
 • Fra Middelfart Kommune: Varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag vedr. forurening fra gl. olietank, Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  279004/19
 • Til Sønderborg Kommune. SV: Påbud om oprydning af forurening ved OBU, Søndre Landevej 225
  278920/19
 • Fra borger: Vedrørende Assens kommune
  279469/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn.pdf
  281572/19
 • Fra Energinet - anmodning om kontaktoplysninger - matr.nr. 3k Terpling, Åstrup
  279169/19
 • Fra Sundhedsstyrelsen: Monitorering af specialeplanen 2018: Blodbankerne - anmodning om datatræk.
  280962/19
 • Fra Franck Geoteknik: Supplerende kommentar vedr. oplæg til undersøgelse
  279108/19
 • Fra Niras: Mølmarksvej - Svendborg
  283548/19
 • Fra Middelfart Kommune: Bygge- og anlægsarbejde ved Gl. Banegårdsvej 9A og B og 7, 5500 Middelfart lokalitets nr. 445-00030
  285876/19
 • Fra Sweco Gothersgade 47 - Indeklimaforsøg Gothersgade 49 - økonomi
  283739/19
 • Fra Sweco - Gothersgade 47 - Indeklimaforsøg Gothersgade 49 - økonomi
  282641/19
 • Fra Home: Henv. vedr. Davinde Bygade 42, 5220 Odense SØ..
  285787/19
 • Fra Aabenraa Kommune: Spørgsmål om §8 pligt, Åbjerg 8B, 6340 Kruså
  289026/19
 • Fra Lægevagten: anmodning om vagtydernummer
  299751/19
 • Fra Fredericia Kommune: Bilag - §8-ansøgning, genopbygning af tankanlæg, Møllebugtvej 7.pdf
  296712/19
 • Servicebrev Psykiatrien 2018 - Servicebrev Psykiatrien 2018.pdf
  307618/19
 • Deloitte, Servicebrev Psykiatrien 2018
  307616/19
 • Fra Lars Bjørknæs: Anmodning om aktindsigt
  314940/19
 • Fra Kolding Kommune, Oplæg til forureningsundersøgelse, Kolding Åpark 24, 6000 Kolding
  311568/19

Udgående

 • TIL KB Software: Månedlig gennemgang af Elmah log
  279111/19
 • Til Svendborg Kommune: SV: DGI Landsstævne 2021 - materiale fra mødet i dag
  279208/19
 • Til FMK RÅSTOF Partshøring af udkast til screeningsafgørelse Blæsbjerggyden
  293709/19
 • Til parter RÅSTOF Partshøring af udkast til screeningsafgørelse Blæsbjerggyden
  278894/19
 • Til ansøger mv.. RÅSTOF, Forslag til proces- og tidsplan matr.nr. 474 Uge Ejerlav, Uge
  280469/19
 • til Rambøll: kontaktoplysninger til Hf. Vesterled, Nyborg
  286693/19
 • Til grundejer - Vedr. status - inkl kopi af moniteringsrapport - mail 1 af 2
  350048/19
 • Til grundejer - Vedr. status - inkl kopi af moniteringsrapport - mail 2 af 2
  350049/19
 • Til Svendborg Kommune: Pesticidværktøj
  278629/19
 • Til Tønder Kommune: §8-høringssvar for Ebbedamvej 4, 6270 Tønder, 550-81208
  278323/19
 • Til Svendborg Kommune: svar vedr. analyseresultater fra Fåborgvej Losseplads
  278541/19
 • Til Rådgiver: Boringsplacering på MCK Svendborgs arealer
  277048/19
 • Kvalitetsfondsprojekt på Sygehus Sønderjylland, Aabenraa - advokatbrev 2. kvartal 2019
  276927/19
 • Til Strøjer Tegl RÅSTOF Klagefrist udløbet, tilladelse Basselund gældende
  288004/19
 • Til NCC RÅSTOF Meddelelse om at tilladelsen Sellebjerg er gældende
  289218/19
 • Til Ulbølle Vandværk: Analysereultater fra Faaborgvej Losseplads til orientering
  278555/19
 • Til:yder
  278337/19
 • Til Esbjerg Kommune: V2-varsling, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  279039/19
 • Til Esbjerg Kommune: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  279072/19
 • Til Varde kommune: høringssvar til udkast 2 §8 tilladelse- Storegade 15A
  278842/19
 • Til Franck Geoteknik: Kommentarer til oplæg til undersøgelse
  277796/19
 • Til ejer, SKAT og kommuneV2 afgørelse på: Strandvejen 175, 5450 Otterup, Matr. nr. 22g og 22k Hasmark By, Norup, 471-04021
  278586/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, 6700 Esbjerg.pdf
  279058/19
 • Til Naturstyrelsen_V1-høring, Vigelsø 2, 5450 Otterup.pdf
  277493/19
 • Til EDC - Bilag 1: til svar på henvendelse om V2-kortlægning på Gestenvej 29,6600 Vejen
  278473/19
 • Til Middelfart Kommune: Vedr. en del af Hollændervej 4, 5500 Middelfart, Middelfart - udgår inden kortlægning
  278902/19
 • Til Dansk Overfladebehandling IS, V1-høring, Rugårdsvej 206, Brenderup Fyn.pdf
  278711/19
 • Til DANSK OVERFLADEBEHANDLING, Kortbilag til V1-høring, Rugårdsvej 206.pdf
  278727/19
 • Til Fanø Kommune. SV: Afmelding af servitut, D2018-48641 Servitut - 49_AE_589
  277098/19
 • Til Aabenraa Kommune - V1-kortbilag - høring, Åbovej 12A-12P, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  277702/19
 • Til Naturstyrelsen_Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Vigelsø 2, 5450 Otterup.pdf
  277501/19
 • Til Svendborg Kommune: Korrespondance om §8-høringssvar for Søgårdsvej 37 og 39, 5700 Svendborg
  278212/19
 • Til virksomhed - V2-afgørelse Volderslevvej 36A og 36B, 5260 Odense S.pdf
  278701/19
 • Til grundejer: refusion af elforbrug
  278660/19
 • Til Assens kommune: SV: Dispensation til fjernelse af dige i forbindelse med indvinding af råstoffer
  277535/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for orientering om forurening fra gl. olietank, Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  279016/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nørregade 19, 6700 Esbjerg
  279092/19
 • Til Aabenraa Kommune, V1-høring med bilag, Slogsherredsvej 27, 6372.pdf
  278307/19
 • Til grundejer: En del udgår inden kortlægning, Hollændervej 4, 5500 Middelfart
  278342/19
 • Til grundejer: Kortbilag med areal, der udgår inden kortlægning, lok. 410-81364
  278779/19
 • Til Aabenraa Kommune - Bilag til V1-høring, UDKAST til V1-afgørelse, Åbovej 12A-12P, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  277696/19
 • Til Danish Agro, V1-høring med bilag, Smedeland 15, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  278552/19
 • Til Naturstyrelsen, Kortbilag til V1-høring, Vigelsø 2, Otterup.pdf
  277504/19
 • Til Esbjerg Kommune: V2-varsling, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  279064/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nørregade 19, 6700 Esbjerg
  279096/19
 • Til Middelfart Kommune: Kvittering for varsel om afgørelse om ikke at meddele påbud i sag vedr. forurening fra gl. olietank, Kærvangen 5, 5500 Middelfart
  279029/19
 • Til Verein Deutsche Privatschule, V1-høring med bilag, Grønnevej 50, 6360 Tinglev.pdf
  278757/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo: V2-varsling, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, 6700 Esbjerg.pdf
  279056/19
 • Til EDC - Bilag 2 til svar på henvendelse om V2-kortlægning på Gestenvej 29,6600 Vejen
  278483/19
 • Til Danske Regioner: Regional stillingtagen til videreførelsen af Medicinpuljen - deadline 21. juni
  277229/19
 • Til virksomhed - V2-kortbilag Volderslevvej 36A og 36B, 5260 Odense S.pdf
  278713/19
 • til Sweco SV: Pulje 19 og 20 - Kontrolkort og kontrolrapporter
  277977/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, 6700 Esbjerg
  279084/19
 • Til Aabenraa Kommune - V1-høring, Åbovej 12A-12P, 6372 Bylderup-Bov.pdf
  277701/19
 • Til EDC - Svar på henvendelse om V2-kortlægning på Gestenvej 29,6600 Vejen
  278438/19
 • Til Esbjerg Kommune og SKAT: Kopi af afgørelse, Forum Kirkevej 2-4, 6715 Esbjerg N
  277051/19
 • Til Vejle Kommune: Vedr. tilskud til medicin
  276995/19
 • Til DH Ejendomme Esbjerg: Afgørelse - udgået af kortlægning, 561-61005
  277042/19
 • Til borger: V2-kortlægning af en del af Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup, matr. nr. 4d og 4e Dongs Højrup By, Kirkeby (Lok. nr. 479-81241).
  277227/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo og Esbjerg Kommune: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  279049/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, 6700 Esbjerg.pdf
  279047/19
 • Til NIRAS: Rykker for svar
  278731/19
 • BILAG: V2-kortlægning af en del af Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup, matr. nr. 4d og 4e Dongs Højrup By, Kirkeby (Lok. nr. 479-81241). - V2-kortlægningsbrev m. bilag, Pavegyden 1A, 5771 Stenstrup, 479-81241.pdf
  277231/19
 • Til Dangrit - udløb klageperiode - matr.nr. 11a Hesselmed Hgd., Ål
  276688/19
 • Tolkegebyr - svar på spørgsmål 20/06-2019 til Dagens Medicin - opfølgning
  278238/19
 • Til Svendborg Kommune: §8-høringssvar for Søgårdsvej 39, 5700 Svendborg, matr. nr. 667 Svendborg Bygrunde, 479-00084
  278396/19
 • Til Jansen-Cilag: Information vedr. Imbruvica
  277500/19
 • Til borger, V1-høring med bilag, Bårdesøvej 79, 5450 Otterup
  278196/19
 • Til DANSK OVERFLADEBEHANDLING IS, BILAG, Udkast til V1-afgørelse, Rugårdsvej 206.pdf
  278719/19
 • Til Ulbølle Vandværk: Analysereultater fra Faaborgvej Losseplads til orientering
  276867/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo og Esbjerg Kommune: Bilag - Kortbilag til V2-varsling, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  279074/19
 • Til Boligforeningen Ungdomsbo: V2-varsling, Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, 6700 Esbjerg.pdf
  279033/19
 • Til Svendborg Kommune: Kommentar til §8-høringssvar for Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg, matr. nr. 668 Svendborg Bygrunde, 479-00084
  278392/19
 • Til Sundheds- og Ældreministeriet: Kvartalsrapportering for kvalitetsfondsprojekter - 1. kvartal 2019 - Region Syddanmark
  277854/19
 • Til Esbjerg Kommune: Orientering vedr. Nygårdsvej 34-46, Finsensgade 10-12, 6700 Esbjerg
  279088/19
 • Tolkegebyr: Tolkegebyr: svar på spørgsmål d.20/06-2019 til Dagens Medicin
  277183/19
 • Til Esbjerg Kommune: Bilag - Udkast til V2-afgørelse, Nørregade 19, 6700 Esbjerg.pdf
  279035/19
 • Til EDC: Svar vedr. Gestenvej 29, 6600 Vejen
  279132/19
 • Til Esbjerg Kommune: Høring om påbudsmuligheder, Findlandsgade 1, 6700 Esbjerg
  278154/19
 • Til kommune, vv og hf. Vesterled: Kopi af orientering om renovering af en overvågningsboring 147.939
  286704/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning om boligundersøgelse, Mosbækvej 9, 5464 Brenderup Fyn
  281582/19
 • Til Nyborg Kommune: orientering om renovering af 147.939
  286812/19
 • Til Læge - Bekræftelse på oprettelse af fiktivt ydernummer
  289548/19
 • Til Nordfyns Kommune, yderligere oplysninger vedr. Ørkebyvej 10, 5450 Otterup ønskes
  289514/19
 • Til Kolding Kommune. SV: [Sagsnr.:16/657] - [Dok.nr.:150378/19] Udkast - Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde efter Jordforureningslovens § 8 på matr. nr. 463b og 458a Kolding Bygrunde, Klostergade 8 – 10 og 16, 6000 Kolding.docx
  325587/19

24. juni 2019

Indgående

 • RE: Aftaler om det fortsatte arbejde med terrænnært grundvand
  348490/19
 • Indberetning af klargjorte terrænnære pejledata fra regioner
  348493/19
 • Fra rådgiver - info vedr. opstart af borearbejde i uge 27
  380547/19
 • Fra Orbicon: Rapport Gl. Stationsvej 5B og 5C
  276664/19
 • Fra Orbicon: Rapport Gl. Stationsvej 5B og 5C
  276665/19
 • Fra REGLAB: Ny endelig CØ-folder med centrale pointer
  304352/19
 • Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023 - Vejle Kommune
  286122/19
 • Fra Rambøll: kontrakt, renovering af moniteringsboring i Nyborg
  286687/19
 • Fra rådgiver, Råstof, SV: 1022 Bolderslev - Råstoftilladelse v4
  379561/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, ansøgning om udvidelse og ændret efterbehandling matr.nr. 12a og 12e Veerst By, Veerst
  276119/19
 • Fra ansøger, RÅSTOF, mail med ansøgning om udvidelse og ændret efterbehandling matr.nr. 12a og 12e Veerst By, Veerst
  276118/19
 • Fra Kolding Kommune: Varsel ang. undersøgelsespåbud, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  283532/19
 • Fra Kolding Kommune: Varsel ang. Undersøgelsespåbud, Kokbjerg 30, 6000 Kolding
  283533/19
 • Fra PLO - Meddelelse vedrørende ansættelse af læge i Billund
  389254/19
 • Til SDSI vedr. projekt
  367596/19
 • Fra projekt Voyager - projekt regnskab
  286795/19
 • Aftale kioskløsning.pdf
  287771/19
 • Aftale svar over tid.pdf
  287775/19
 • Fra DGE: Rapport, videregående undersøgelser, Knudshovedvej 25, 5800 Nyborg
  289907/19
 • Aftale samtykkeerklæring.pdf
  287772/19
 • 0020_Region_Syddanmark_RSYD-436_promt_til_samtykke_til_forskning.pdf
  287770/19
 • Fra Faaborg-Midtfyn Kommune: Håndtering af jord med misfarvning, Odensevej 45, 5750 Ringe
  291257/19
 • Fra Sweco: Vedr. fakturering for Take a Walk
  282635/19
 • Fra Borger, Anmodning om boligundersøgelse, Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev.pdf
  280583/19
 • Fra DGE: Endelig rapport. Lavninggyde 8, Haderslev
  286427/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknisk: Revideret oplæg til undersøgelse
  277167/19
 • Fra PLO - Medd. vedr. ansættelse af læge i Billund
  280079/19
 • FRa Middelfart Kommune: Oplæg til afgravning.
  280896/19
 • Fra Kinnarps: Ordrebekræftelse stole
  275572/19
 • Fra DGE: revideret situationsplan og tilbudsliste; VTU; Lagervej 1, Bredebro
  274791/19
 • Fra EDC - Henvendelse om jordforurening på Beldringevej 122, 5270 Odense
  276020/19
 • Fra NIRAS: Kontrakt 2019 monitering
  274284/19
 • Fra COWI, Teknisk rapport, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  276036/19
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Søndergade 11, 5580 Nørre Aaby.pdf
  275419/19
 • Til COWI: Accept af tilbud
  274790/19
 • Fra Uddannelsescentret Fredericia: Bekræftelse vedr. bookingnr. 3855
  275751/19
 • Fra Læge - Andmoding om ændring af cvr-nr vedr. adgang til sundhed.dk
  275686/19
 • Fra COWI, Teknisk Rapport, Søndergade 11, 5580 Nørre Aaby.pdf
  275421/19
 • Fra Sønderborg Kommune: Henvendelse vedr. arealoverførsel 2
  274831/19
 • Mail fra Lægevagten med anmodning om tildeling af vagtydernummer
  277674/19
 • Fra COWI, Grundejerrapport, Højen Kirkevej 18, 7100 Vejle.pdf
  276028/19
 • Fra DGE: Svar på Kommunens og Regionens bemærkninger til DGE's statusrapport af 9. april 2019, Vejlegårdsvej 2, 5672 Broby
  277747/19
 • Fra Franck Miljø- og Geoteknisk: Bilag - oplæg til undersøgelse, Korskildevej 10 Fredericia.pdf
  277170/19
 • Fra KKR: forslag til dagsordenspunkter til kommende KKU
  304273/19
 • Svar fra EU-kommissionen på positionspapir vedr. interreg 6A sendt af DialogForumNorden
  305734/19
 • Fra Arbejdstilsynet: Kvittering for modtagelse af spørgsmål
  296072/19
 • Fra Lægevagten: mail med anmodning om vagtydernummer
  298786/19

Udgående

 • Til REGLAB: forslag til proces, CØ-folder med centrale pointer
  304355/19
 • Dialog med nabo RÅSTOF Henvendelse og svar om råstofindvinding Jordløse i Assens Kommune
  317206/19
 • Til Rådgiver, Råstof, SV: 1022 Bolderslev - Råstoftilladelse v4
  379552/19
 • Til Ejlskov - svar på omfang af undersøgelser
  380546/19
 • Til DMR, Vedr. bolig, Finlandsgade 65, 6700 Esbjerg
  275290/19
 • Til Borger: Pederstræde 5 og Viadukten 6A, Bramming - Orientering om undersøgelsesresultater
  276375/19
 • Til Faaborg-Midtfyn Kommune: Vurdering af § 8-pligt på indretning af klub og festlokale, Sundvænget 5A, 5600 Faaborg
  275723/19
 • Til Borger, Kortbilag, Søndergade 11, 5580 Nr Aaby.pdf
  275810/19
 • Til Vissenbjerg-Bred Vandværk, svar på henvendelse
  276148/19
 • Til Borger, V1-afgørelse, Ballemose 6, Otterup.pdf
  275415/19
 • Tl Franck Geoteknik. SV: oplæg til forureningsundersøgelse Vejlevej 336, Kolding
  276570/19
 • Til Borger, Udgår af kortlægning efter undersøgelse, Søndergade 11, 5580 Nr Aaby.pdf
  275824/19
 • Til praksis - bekræftelse på ændring af cvr-nr
  275707/19
 • Til Borger, UDKAST til Boligerklæring, Koldingvej 426, 7100 Vejle.pdf
  275054/19
 • Til Borger, Kortbilag, Koldingvej 426, 7100 Vejle.pdf
  275051/19
 • Til Borger, V2-høring, Koldingvej 426, 7100 Vejle.pdf
  275058/19
 • Til FDO: SV: Vedr. lager og olieledning i Håstrup
  274907/19
 • Til EDC - Svar på henvendelse om jordforurening på Beldringevej 122, 5270 Odense
  276038/19
 • Til borgere - Orientering om kortlægningsresultater
  274994/19
 • Til Nyborg Kommune: Vedr. regionens bemærkninger til den samlede undersøgelsesrapport, Storebæltsvej 10, 5800 Nyborg
  275755/19
 • Til Sønderborg Kommune og SKAT: kopi af afgørelse om ændring af V2 kortlægning
  274706/19
 • Til Sønderborg Kommune: svar på henvendelse
  274840/19
 • Til Lavensby vandværk: SV: Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune.
  276133/19
 • Til ansøger: kvittering for besked om fondsstøtte
  275093/19
 • Til Kolding kommune + Skat: Kopi af Afgørelse Efternuancering V2-kortlægning, Storegade 38, 6640 Lunderskov
  275750/19
 • Til projekt: revideret tilsagnskontrakt
  276159/19
 • Til Myndigheder: Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune.
  274906/19
 • Til borger - Udgår efter vurdering af historiske oplysninger, Snogbæk Nederby 21, 6400 Sønderborg.pdf
  274782/19
 • Til Niras: Kvittering på forespørgsel om sagsmateriale på Dalumvej 116A og 130, hhv. matr 1cft Kristiansdal Hgd. og 4b Hjallese By.
  274459/19
 • Til grundejer: Endelig V2 kortlægning
  274968/19
 • Til Sønderborg Kommune: Anmodning om dokumentation, § 8 tilladelse til anlægsarbejde på Nørre Havnegade 39, 6400
  276317/19
 • Til DGE: SV: Revideret situationsplan og tilbudsliste, VTU, Lagervej 1, Bredebro
  274798/19
 • Til Borger: Varsel monitering 2019
  274728/19
 • Til Vurderingsstyrelsen, Aabenraa KOmmune og Naturstyrelsen: Revurdering af afgørelse efter jordforureningsloven om kortlægning på V2, Store Okseø, Aabenraa Kommune
  276334/19
 • Til Sundheds- og Ældreministeriet: Svar på spørgsmål vedr. kvartalsrapport fra Aabenraa, 4. kvartal 2018
  275557/19
 • Til projekt: Rev. tilsagnskontrakt
  276095/19
 • Til borger - Efternuancering m bilag, 623-00013, Storegade 38, 6640 Lunderskov.pdf
  275697/19
 • til Varde komune bemærkninger til undersøgelsesoplæg , Syrenvej matr. 1aa Gellerup, Varde Jorder
  275412/19
 • Til Sønderborg Kommune, Ejendomskontoret: Vedr. Fyldområde Broagervej - afgørelse, del af V2 areal udgår af kortlægning, lok. 533-05704
  274690/19
 • Til Svendborg Kommune: §8-høringssvar for Søgårdsvej 37, 5700 Svendborg, matr. nr. 668 Svendborg Bygrunde, 479-00084
  276415/19
 • Til Borger, Kortbilag til V1-afgørelse, Ballemose 6, Otterup.pdf
  275420/19
 • Til ansøger: orientering om Myndighedshøring vedr. erhvervsmæssig indvinding af sand, grus og sten på matrikel 136 Stevning, Svenstrup i Sønderborg Kommune.
  274940/19
 • Til Borger, Bilag til V2-høring, Udkast til V2-afgørelse, Koldingvej 426, 7100 Vejle.pdf
  275044/19
 • Til Varde kommune: svar vedr. rørgennemføringer §8 ansøgning vedr. Storegade 15a, Varde - mangler supplerende oplysningner om rørgennemføringer m.m.
  274286/19
 • SV: Interreg-udvalg: Beslutningsindstilling til skriftlig afstemning vedr. gennemførelsesrapporten 2018
  276595/19
 • Til Vejle Kommune: Svar på forespørgsel: Haster - Høring § 8 pligt for overfladevand - Vesterbrogade 20, 7100 Vejle
  274928/19
 • Til Sønderborg Kommune, Ejendomskontoret: Bilag til "Vedr. Fyldområde" - Afgørelse, del af V2 areal udgår inkl. bilag
  274698/19
 • Til Sønderborg Kommune: §8-høringssvar for Brovej 90, 6310 Broager, matr. 352 Broager - lok. nr. 507-00006
  275253/19
 • Til Arbejdstilsynet: Bidrag til svar på spørgsmål på informationsmødet
  281561/19
 • Til Borger, Kvittering for anmodning m boligundersøgelse, Skellerupvej 10, 5540 Ullerslev
  280606/19
 • Til Orbicon. SV: Kolding Landevej 69, Fredericia
  287116/19

23. juni 2019

Indgående

 • 51550-19 Sundhedsaftalen 2019-2023.pdf
  286124/19
 • VS: Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023, Fredericia Kommune [Sagsnr.:19/3533]
  286123/19

Siden er sidst opdateret 18-05-2016.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap |