Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Vækstforum 2014-2017_450px

Medlemmer af det nytiltrådte Syddansk Vækstforum samlet på Hotel Munkebjerg i Vejle i anledning af deres første møde. Følgende fem medlemmer mangler på billedet, da de var forhindrede i at deltage: Johanne Gregersen, Anker Boye, Birthe Friis Mortensen, Henrik Dam og Gitte Grønbæk. (Foto: Jakob Fynsk)
Her er det nye Syddansk Vækstforum

08-04-2014 | Af Astrid Westergaard

I de næste fire år er det de 21 medlemmer i det nye Syddansk Vækstforum, som skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser i syddanske virksomheder.

Den store udfordring for det nye vækstforum, som udgøres af 21 politikere, erhvervsledere og uddannelses- og organisationsfolk, er bl.a., at væksten i regionen er lav, at der er mangel på højtuddannede, og at arbejdsstyrken falder.

- Derfor skal vi først og fremmest arbejde med at skabe flere konkurrencedygtige virksomheder og sikre, at de har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Og her er det ikke nok at tænke regionalt og nationalt. Syddanmark er også nødt til at agere globalt, når det handler om at skabe job og vækst inden for områder som f.eks. energi og velfærdsteknologi, siger Carl Holst, regionsrådsformand og medlem af vækstforums nye formandskab, der også tæller borgmester Ib Kristensen, adm. dir. Bo Stærmose og rektor Henrik Dam.

Global indsats

Den globale indsats består bl.a. i at tiltrække internationale talenter og iværksættere. Derved får den syddanske region adgang til masser af gode idéer og desuden et internationalt udsyn på regionens satsninger inden for velfærdsteknologi, offshore, energieffektivisering samt design og kreative erhverv. På den måde kan der bygges videre på de erhvervsklynger, der er udviklet i den foregående vækstforum-periode.

- Det er nu op til det nye vækstforum at samle handsken op og fortsætte det gode arbejde. Udfordringerne er ikke blevet mindre, men vi har en solid platform at arbejde videre fra og et klart sigte, understreger Carl Holst.

De nye medlemmer
Det nye Syddansk Vækstforum er valgt for perioden 2014-2017 og har følgende medlemmer:
Regionsrådsformand Carl Holst, Region Syddanmark
Regionsrådsmedlem Karsten Uno Petersen, Region Syddanmark
Regionsrådsmedlem Stephanie Lose, Region Syddanmark
Adm. direktør Bo Stærmose, Juliana Drivhuse A/S
Senior Vice President Mette Refshauge, Danfoss A/S
Direktør Ove Vestergaard, Bankdata
Direktør Grethe Johnsen, Restaurant Dronning Louise
Direktør Gitte Grønbæk, Dansk Kvæg
Projektudviklingsdirektør Henrik Styrup, Arkil A/S - Stürup
Afdelingsformand Johanne Gregersen, Teknisk Landsforbund Sydvest
Mads Henriksen, medlem af DJØFs bestyrelse
Direktør Sten Jensen, Lindpro A/S
Rektor Henrik Dam, Syddansk Universitet
Rektor Birthe Friis Mortensen, UC Syddanmark
Direktør Lars Bregnehøj Hansen, Syddansk Erhvervsskole, Odense – Vejle
Rådmand Steen Møller, Odense Kommune
Borgmester Ib Kristensen, Billund Kommune
Borgmester Erik Buhl Nielsen, Varde Kommune
Borgmester Morten Andersen, Nordfyns Kommune
Borgmester Anker Boye, Odense Kommune
Borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg Kommune
Observatør:
Formand Hinrich Jürgensen fra det tyske mindretal

Fakta om Vækstforum:

  • Vækstforum er et bredt erhvervspolitisk partnerskab, som arbejder med at:
  • Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst og udviklingsstrategi
  • Følge udviklingen af de regionale vækstvilkår, herunder i yderområderne
  • Beskrive indsatsen for yderområderne i regionen
  • Udvikle og prioritere initiativer om erhvervsfremme inden for erhvervsfremmelovens rammer
  • Afgive indstillinger til regionsrådet om anvendelse af midler til erhvervsudvikling
  • Afgive indstillinger til staten om anvendelse af penge fra EU’s Social- og Regionalfond

I Syddanmark er der 21 medlemmer fordelt med tre fra regionsrådet, seks fra kommunalbestyrelserne i regionen, seks fra erhvervslivet, tre fra videninstitutioner, en fra arbejdergivere og to fra lønmodtagere. Desuden vælges der en observatør fra det tyske mindretal.

Læs mere på: http://vaekstforum.regionsyddanmark.dk/


Siden er sidst opdateret 08-04-2014
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring