Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

carl og margrethe 27.1

Regionsrådsformand i Region Syddanmark Carl Holst (V) og den radikale Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager mødtes mandag i Vejle til en diskussion om, hvordan man kan bedre forholdene for højtuddannede udlændige, der vil arbejde og bosætte sig i regionen. Foto: Simon Meyer
Mangel på højtuddannede er et nationalt problem

28-01-2014 | Af Jens Kurt Jørgensen

Der var stor ros fra Økonomi- og Indenrigsminister Margrethe Vestager ( R ) til foreningen work-live-stay for det arbejde, som man i samarbejde med Region Syddanmark og de syddanske kommuner udfører for at tiltrække og forbedre forholdene for højtuddannede.

Ministeren var mandag på besøg hos to store syddanske virksomheder, Lego og Graintec, og deltog efterfølgende i politiske drøftelser med repræsentanter fra Region Syddanmark og Vejle og Billund kommuner om, hvordan det offentlige Danmark kan blive bedre til at tage imod internationale talenter og hvilke tiltag, der kan igangsættes for at tiltrække og især fastholde både udenlandske og danske tilflyttere.

Fik et indblik i problemerne

Ved virksomhedsbesøgene fik ministeren adgang til at snakke både med ledelsen og tilflyttede medarbejdere om de problemer, man som udlændinge møder i Danmark. Samtidig fik ministeren et indblik i især de højtuddannede udlændinges betydning for erhvervslivet i Syddanmark.

- Det arbejde, som jeg i dag har fået præsenteret af work-live-stay foreningen og de tilknyttede kommuner og regionen, er eksemplarisk. Det har været godt at få syn for sagen, men samtidig også godt at blive præsenteret for de problemer, der møder især de udenlandske arbejdstagere, når de skal påbegynde ikke kun et arbejdsliv, men også et liv for hele familien. De problemer må vi alle blive bedre til at løse, sagde Margrethe Vestager på et åbent diskusionsmøde mellem ministeren, regionsrådsformand Carl Holst (V), Billunds borgmester Ib Kristensen (V), Vejles borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V), direktør Merete Woltmann fra work-liv-stay og foreningens bestyrelsesformand Tore Østergaard.

Lovgivning spænder ben

Regionsrådsformand Carl Holst fastslog, at det haster med at få et tæt samarbejde mellem kommunerne, regionen og staten på området.

- Det er godt, at vi nu har fået lovning fra Margrethe Vestager om, at man nu vil gå tættere ind i arbejde med at sikre bedre vilkår ved modtagelsen af især udenlandsk arbejdskraft. Men der er stadig mange forhindringer, vi må have løst op for, og jeg ser frem til, at regeringen om forhåbentligt ikke så længe præsenterer sine udspil herom, sagde Carl Holst.

Behov for nationale kampagner

Diskussionsdeltagerne var enige om, at indsatsen også skal inddrage alle borgere og samfundet som helhed, hvis man skal lykkedes med især at fastholde tilflytterne i regionen.

- Jeg ser gerne, at vi får lavet nationale kampagner, gerne med en humoristisk undertone, som skal være med til skabe en holdningsændring i samfundet om, hvordan vi modtager vores nye naboer. For problemet er jo desværre også, at alt for mange af de, der har flyttet hele familien for at skabe en ny tilværelse her i regionen eller andre steder i landet, efter en kortere årrække flytter igen. Vi danskere skal lære at være mere åbne og byde tilflytterne indenfor i vores tilværelse, både i vores dagligliv, på arbejdspladsen og i vores foreningsliv, understregede direktør Merete Woltmann.

Foreningslivet må inddrages mere

Billunds borgmester Ib Kristensen var enig i, at danskerne ofte er for lukkede over for tilflyttere.

- Vi skal alle gøre mere, men jeg tror især på, at hvis vi kan få vores store foreningsliv på alle planer til at engagere sig mere i opgaven, så kan vi være med til at give tilflytterne et bedre socialt netværk, sagde han blandt andet.

Vejles borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V) fremhævede, at der især skal gøres en bedre indsats for de medflyttende ægtefæller, som også skal sikres et fornuftigt arbejdstilbud, ligesom oprettelse af såkaldte bosætnings-konsulenter bør være omdrejningspunktet for at mindske det måske uoverskuelige papir-arbejde med at rette henvendelser til lokale og statslige myndigheder. 

Kommunerne skal være eneste indgang

Endelig præsenterede work-live-stay southern denmark sine forslag til at gøre det lettere for udlændinge at bosætte sig. Et hovedpunkt er, at kommunerne så vidt muligt gøres til den eneste offentlige myndighed, som arbejdstagerne skal i kontakt med gennem en bosætningskoordinator.

Samtidig opfordrer foreningen regeringen til at gøre det muligt for kommunerne at udstede eller udlevere registreringsbevis for EU-borgere, at de statslige myndigheder udsender informationer til tilflyttere på andre sprog end dansk og endelig skal der oprettes et ”fast track” for borgere fra tredjelande, som skal ind og ud af landet flere gange og hver gang skal søge om arbejds- og opholdstilladelse.


Siden er sidst opdateret 28-01-2014
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring