Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilRegional UdviklingpilUddannelsepilForberedende voksenundervisning

Forberedende voksenundervisning

Der er ca. 144.000 læsesvage i Region Syddanmark. For mange af regionens borgere er det at opnå tilstrækkelige læsefærdigheder derfor et vigtigt skridt på vejen til at opnå de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre en kompetencegivende uddannelse samt fortsat begå sig på arbejdsmarkedet.

At styrke sine læsefærdigheder har stor betydning for den enkeltes livskvalitet, fordi man derved bliver i stand til at deltage mere aktivt i kultur-, familie- og samfundslivet.

Fag inden for forberedende voksenundervisning

Forberedende voksenundervisning (FVU) er et tilbud udviklet særligt til voksne over 18 år med behov for styrkelse af basale færdigheder inden for læsning, skrivning og regning. Disse færdigheder gør, at den pågældende voksen kan honorere udviklingen i arbejdspladsens krav til at kunne skrive, regne og læse. Fra 1. januar 2019 udbydes også fagene FVU-digital og FVU-engelsk, som skal styrke deltageres færdigheder i relation til deres jobfunktion. FVU-digital og FVU-engelsk udbydes fra 2020 både til ansatte og ledige borgere.

FVU består herefter af fem fag:

  1. FVU-start: Mundtlig fremstilling og formidling for tosprogede.
  2. FVU-læsning: Læsning, stavning og skriftlig fremstilling.
  3. FVU-matematik: Talforståelse, regning og basale matematiske begreber.
  4. FVU-digital: Digitale færdigheder.
  5. FVU-engelsk: Engelsk i skrift og tale.

FVU-start har kun ét trin. De øvrige fag er opdelt i flere trin. Man kan gå til prøve efter hvert trin på FVU-læsning og på FVU-matematik. Prøverne er et tilbud. Det er muligt at fortsætte til næste trin uden at have været til prøve. Prøven efter det sidste trin svarer i sværhedsgrad til 9. klasse (folkeskolens afgangsprøve). På FVU-digital og FVU-engelsk kan man gå til prøve efter sidste trin. På de andre trin kan man få en bedømmelse. Prøver og bedømmelser er et tilbud. FVU-start afsluttes med en bedømmelse.

Forberende grundudannelse (FGU) blev fra 1. august 2019 det primære tilbud for unge mellem 18 og 25 år, som har brug for et samlet uddannelsestilbud efter grundskolen for at blive klar til en erhvervsuddannelse, til en gymnasial uddannelse eller til beskæftigelse.

Ordblindeundervisning

Et særligt tilbud er også udviklet til voksne, der har basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget. Der tilbydes særligt tilrettelagt undervisning for at afhjælpe eller begrænse vanskelighederne og forbedre muligheder for at klare sig i sammenhænge, der kræver skriftsproglige færdigheder.

Det er gratis at deltage i FVU- og OBU-undervisningen, der udbydes af de 6 VUC-centre i regionen samt af deres driftsoverenskomstparter.

Du kan finde dit lokale VUC-center her

Regionsrådets rolle

Regionsrådet har den koordinerende opgave i forhold til udbydelsen af FVU til borgere med utilstrækkelige skrive-, læse- og matematikfærdigheder og ordblindeundervisning (OBU) til voksne borgere med basale vanskeligheder med at tilegne sig skriftsproget. Regionsrådet skal ifølge bekendtgørelserne årligt høres om VUC’ernes FVU- og OBU-planer. Planerne bruges til at sikre, at der er et tilstrækkeligt og varieret udbud i Region Syddanmark.

Regionen mødes årligt med udbyderne af FVU. Mødet er Region Syddanmarks og udbydernes fælles værktøj til at gå i dialog om udfordringerne på FVU- og OBU-området og finde fælles løsninger herpå.

Du kan se Region Syddanmarks FVU-skabelon her (pdf). (Bemærk, at skabelonen tilpasses hvert år)

Du kan se FVU-bekendtgørelsen her

Du kan finde OBU-bekendtgørelsen her.

Fokus på læse-, regne- og it-tilbud til voksne

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) sætter gennem en række analyser fokus på forskellige læse-, regne- og it-tilbud til voksne. Læs mere via dette link. 

 

 


Siden er sidst opdateret 06-08-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring