Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Svar på spørgsmål om sønderjyske sygehuse

Regionsrådets svar på borgerspørgsmål fra Kim Hansen om de sønderjyske sygehuse. Besvaret på regionsrådets møde 26. oktober 2009.


Kære Kim Hansen,

Hvad gør regionsrådet?

Jeg går ud fra, at der menes hvad vi gør nu, hvor vi har modtaget et brev fra det såkaldte Erik Juhl-udvalg.

Det er det udvalg, der kommer med anbefalinger til regeringen, om de fremtidige sygehusinvesteringer.

I brevet bakker udvalget op om placeringen af et akutsygehus i Aabenraa og et specialsygehus i Sønderborg.

Jeg går ud fra, at det er i denne sammenhæng, du mener, at regionsrådet skylder borgerne i Sønderjylland svar på en række spørgsmål:

Til spørgsmål 1 er svaret Ja! Vi agter at leve op til de krav, Erik-Juhl udvalget stiller for, at opnå en positiv prioritering og et økonomisk tilsagn til projektet med akutsygehus i Aabenraa og specialsygehus i Sønderborg

Svaret på spørgsmål 2 er, at Region Syddanmark ingen planer har om, at der på Sønderborg Sygehus skal være en døgnåben skadestue, som kan modtage alle typer skader.

Dette vil kræve et helt andet lægeligt beredskabsniveau end det eksisterende.

For eksempel skal der være anæstesiologer, ortopædkirurger, organkirurger i tilstedeværelsesvagt døgnet rundt alle årets 365 dage.

Det vi har etableret - og som ikke er i strid hverken med Sundhedsstyrelsens anbefalinger eller Erik Juhl udvalgets udmeldinger - er en døgnåben skadestuefunktion med lægelig back-up.

Det betyder, at de ortopædkirurgiske overlæger i Sønderborg kan kontaktes ved behov i dagtimerne.

I aften- og nattetimerne vil lægerne i Aabenraa kunne kontaktes via videokonference.

Hvis behandlersygeplejerskerne i Sønderborg herudover har behov for lægelig vurdering, kan de tilkalde lægerne på det akutte medicinske visitationsafsnit.

Erik Juhl udvalget tilkendegiver sin tilslutning til, at der uden for akutsygehusene etableres skadeklinikker og lignende.

Skadestuefunktionen falder ind under kategorien ”og lignende”.

Regionsrådets beslutning med akutsygehus i Aabenraa og specialsygehus er således stadig ”gyldig” som spørgeren kalder det, og der er ingen grund til at ændre på denne beslutning.

Det sidste spørgsmål handler om, hvorvidt regionsrådet vil følge anvisningerne fra Sundhedsministeren om, ikke at starte projekter, som ikke er prioriteret af Juhl udvalget.

Jeg ved ikke, hvad det er for anvisninger fra Sundhedsministeren, du her spørger til.

Men det kan være de anvisninger, som er formuleret i Finansministeriets og Sundhedsministeriets brev til Region Syddanmark af 26. januar 2009.

Heraf fremgår det, at ministeriets udmeldte tilsagnsrammer til store byggeprojekter skal betragtes som faste og samlede totalrammer, og at man ikke må udskyde væsentlige dele af projekterne til en senere fase.

Hvis det er de anvisninger, så agter regionsrådet at følge anvisningerne fra Sundhedsministeren også for Aabenraa-projektet, idet hele projektet kan holdes inden for den økonomiske ramme, som er angivet i screeningsmaterialet – dvs. 1.438 mio. kr.

Venlig hilsen

Poul-Erik Svendsen,
Formand for regionsrådets særlige udvalg vedrørende sundhedsområdet


Siden er sidst opdateret 06-11-2009.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring