Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Spørgsmål om lukning af Vestbanen

Borgerspørgsmål om lukning af Vestbanen fra Lokomotivpersonalets områdegruppe Arriva under Dansk Jerbaneforbund. Til besvarelse på mødet i Region Syddanmarks regionsråd 26. oktober 2009.Vi er tillidsmænd i LPO Arriva (lokomotivpersonalets områdegrppe Arriva). LPO Arriva er en afdeling af Dansk Jernbaneforbund og vi organiserer alle de medarbejdere (lokomotivførere og banearbejdere) der er beskæftiget med fremførsel af tog og vedligehold af skinnerne på Vestbanen og Arrivas øvrige togstrækninger i Jylland.

Situationen er den, at Vestbanen lukker i December 2010, hvis ikke I som regionsrådspolitikere medvirker til at give den en fremtid. Vores medlemmer har gået i konstant uvished siden marts måned i år, fordi regionen ikke til nu har villet forholde sig til om vestbanen har en fremtid eller I ,kære politikere, blot ønsker at afvikle den. Det er en uholdbar situation.

Der er valg til regionsrådet til november og det er ikke længere kun os og vores medlemmer der har krav på at vide hvad regionen vil gøre for Vestbanen. Alle borgere i region Syddanmark har krav på at vide om de politikere der vælges ind i regionsrådet vil fremme og udvikle den mest bæredygtige og miljøvenlige transportform der firndes: Jernbanen. Alle politiske kræfter på Christiansborg er i disse år enige om at Jernbanen er fremtidens transportmiddel og at flere passagerer skal flyttes fra bilerne over i togene. Vi er bekymrede for at regionen ikke helt har fået øjnene op for denne udvikling.

Derfor har vi følgende konkrete spørgsmål:

  1. Vil regionen bevare den eneste passagerbefordrende Jernbane mellem Varde og Nr. Nebel, som regionen har ansvaret for ?
  2. Det er blevet oplyst at regionen modtager 30 mio. kr. årligt til drift af banen, men idag anvendes kun ca. 9 mio. kr. (betales til Arriva) til drift af banen. For langt mindre end 30 mio. kr. pr. år vil banen kunne drives med helt nye tog og direkte forbindelse til Esbjerg helt frem til 2018. Vil regionen fremover anvende de afsatte midler til disse forbedringer ?
  3. Vil regionen gå aktivt ind i at nedlægge de sidste tilbageværende ubevogtede overkørsler på vestbanen og investere i et nyt sikringsanlæg, så sikkerheden kan forbedres markant for borgere, turister og lokomotivførere?

Spørgsmålene ønskes personligt fremført på mødet.


Med Venlig Hilsen

Jakob Bro
Fællestillidsmand
LPO Arriva
Hans Jørgen Mortensen
Lokal tillidsrepræsentant
LPO Arriva

 


Siden er sidst opdateret 19-10-2009.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring