Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilSocialpilKlagevejledning

Klagevejledning

Medarbejderne i Region Syddanmark bestræber sig på at skabe de bedste rammer for borgere på de regionale sociale tilbud. Vi sætter kvaliteten i højsæde og arbejder på at skabe tryghed for beboere og pårørende.

Hvis der alligevel opstår situationer, hvor du overvejer at klage, kan du få hjælp til at sikre, at klagen kommer det rigtige sted hen.                   

 

Forskellige klageinstanser

Hvis du ønsker at klage over forhold på det sociale område, skal du være opmærksom på, at der er flere klageinstanser. Indholdet af din klage afgør, hvor du skal sende klagen hen.

 

Klager over forhold på de regionale centre:
Klager over forholdene på de regionale centre, eksempelvis de fysiske forhold eller medarbejdernes optræden kan ske til Region Syddanmark.

Klage kan ske til ledelsen på de enkelte centre eller til:

Region Syddanmark
Socialområdet
Damhaven 12
7100 Vejle
Sikker mail: 
Social@rsyd.dk

 

Magtanvendelse:
Hvis du er bruger eller beboer på et af de regionale bo- og dagtilbud for voksne, kan du klage over personalets brug af fysisk magt over for dig til din handlekommune. Hvis du ikke selv kan klage, kan din ægtefælle, dine pårørende, din værge eller en anden repræsentant klage over brugen af fysisk magt over for dig.

Hvis du er anbragt på en regional døgninstitution, og du er fyldt 12 år, kan du klage over personalets brug af fysisk magt over for dig. Hvis du er indehaver af forældremyndigheden over et barn eller en ung, der er anbragt på en regional døgninstitution, kan du klage over personalets brug af fysisk magt over for dit barn. Klage skal ske til anbringelseskommunen.

Region Syddanmarks sociale centre kan give råd og vejledning i forhold til udarbejdelse af klage.

 

Afgørelser om specialundervisning:

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, regionen har truffet om det nærmere indhold af et regionalt specialundervisningstilbud til dit barn i henhold til folkeskolelovens regler, skal klage ske til Klagenævnet for Specialundervisning. Klagefristen er 4 uger.

Hvis du ønsker at klage over en afgørelse, regionen har truffet om det nærmere indhold af et regionalt specialundervisningstilbud til dig i henhold til lov om specialundervisning for voksne, kan dette kun ske, hvis afgørelsen omhandler retlige spørgsmål, eksempelvis om de lovmæssige betingelser for ydelsen i henhold til loven er opfyldt eller om forvaltningsretlige regler er overholdt. Klage skal ske til Klagenævnet for Specialundervisning. Klagefristen er 4 uger.

Klagenævnet for Specialundervisning sekretariatsbetjenes af Ankestyrelsen og kan kontaktes via Ankestyrelsens kontaktoplysninger.


Siden er sidst opdateret 26-08-2020
Socialområdet

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring