Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden
Region SyddanmarkpilRegional UdviklingpilInfrastruktur og mobilitet

Infrastruktur og mobilitet

Regionsrådet har den 25. maj 2020 godkendt den regionale udviklingsstrategi Fremtidens Syddanmark samt delstrategien Syddansk Mobilitetsstrategi, der udfolder den regionale udviklingsstrategi på mobilitetsområdet.

Syddansk Mobilitetsstrategi indeholder tre overordnede mål:

1. Grøn klimaneutral transport – kollektiv som privat

2. Høj tilgængelighed og sammenhæng – trafikalt og digitalt

3. God fremkommelighed, der mindsker trængsel i- og imellem de syddanske byer.

Du kan læse mere herom på Fremtidenssyddanmark.dk.

Som en del af arbejdet med mål 1 og 2, arbejdes der dels hen mod at den regionale kollektive trafik omstilles til CO2 frie-, og på sigt også emissionsfrie, teknologier, og dels med forskellige tiltag i samarbejde med f.eks. kommuner, trafikselskaber og uddannelsesinstitutioner, vedrørende øget brug af grønne transportformer som f.eks. cykeltrafik og samkørsel. Derudover arbejdes der hen mod udskiftning af regionens egne person- og varebiler til el-biler frem mod 2030, og test- og demonstrationsprojekt for omstilling af ambulancer. Endelig skal arbejdet med at sikre tidsvarende digital infrastruktur til alle fortsætte.

Syddanske infrastrukturprioriteringer

Som en del af arbejdet med mål 3, God fremkommelighed, der mindsker trængsel i- og imellem de syddanske byer, har Region Syddanmark og de 22 kommuner i fællesskab besluttet i 2011 og senest ajourført i 2019, at arbejde for de syddanske infrastrukturprioriteringer, som er:

  • Gennemførsel af Timemodellen med de forudsatte fem stop i Syddanmark (Odense, Esbjerg, Fredericia, Kolding og Vejle) samt i en form, som kan understøtte ”Det store H”, herunder en sydgående forbindelse i Jylland, som kan bidrage til bedre forbindelse mod Hamborg.
  • En Midtjysk Motorvej, der knytter an til Billund Lufthavn, og med en tværforbindelse til E45 syd for Vejle.
  • En parallel forbindelse over Lillebælt.

Ud over de tre prioriteter fremhæves E20 syd om Odense og dobbeltsporet mellem Tinglev og Padborg, som projekter, hvor der er vedtaget anlægslov, og som ønskes finansieret og færdiggjort.

I tæt dialog med kommunerne tages løbende stilling til andre relevante syddanske infrastrukturprojekter, og regionen bidrager efter konkret vurdering i analyser, komiteer og lignende, som det f.eks. er sket med Nærbanen ved Esbjerg, udbygningen af rute 9, udvidelsen af E20 samt Fyn-Als forbindelsen, hvor regionen har udført og bidraget til en række analyser.

I forhold til sidstnævnte bemærkes, at FynAls forbindelsen er et projekt med gode perspektiver i forhold til at binde regionen sammen, men at det også er et projekt der har et mere langsigtet perspektiv og er mindre modent end de eksisterende.

En ny national politisk aftale om infrastruktur kan forventes bl.a. at afspejle det overordnede klimamål om 70 % reduktion. Region Syddanmark ønsker som led heri, at nye infrastrukturprojekter i højere grad klimavurderes, og at nye infrastrukturprojekter i højere grad vurderes i sammenhæng med øvrige aktuelle infrastrukturprojekter, med henblik på en vurdering af muligheder for synergieffekter såvel klimamæssigt som økonomisk. Når der foreligger en national aftale om infrastruktur vil Region Syddanmark tage initiativ til sammen med kommunerne at drøfte status og eventuel opdatering og tilpasning af de syddanske infrastrukturinvesteringer.


 


Siden er sidst opdateret 03-07-2020
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring