Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Oversigt af rapporter og analyser fra Kærgård Plantage

 

Årstal

Dokumenter

Bemærkninger

Feb 2017 Revurdering af afværge af grube 1-4, Kærgård Plantage Rambøll, Geosyntec, COWI

Okt 2012

Kærgård Plantage undersøgelsesrapport, grube 3-4

Bilag til undersøgelsesrapport, grupe 3-4

Rambøll, COWI 

Apr 2012

Kærgård Plantage - grube 3-6, vurdering af omkostninger til oprensning af forurening under grundvandsspejlet

Notat omkring økonomi for grundvandsoprensning

Rambøll, COWI

Mar 2012

Samlerapport, teknologiudvikling vedr. in situ oprensning under grube 1 og 2

Rambøll, COWI, Geosyntec, isotec

Mar 2011

Rapport om undersøgelse af grube 3-6

COWI, Rambøll

Nov 2008

Vandanalyser, Esbjerg Kemi

Okt 2008

Vandanalyser fra grube 1 og 2

Analyser af barbiturater og sulfanoamider, 4 omprøver

Analyser af barbiturater og sulfanoamider, 23 prøver

I efteråret 2008 er der i Kærgård Plantage udtaget vandprøver fra 10 boringer med 25 filtre, der er placeret nedstrøms for grube 1 og grube 2.

Mar 2008

Rapport om forklassificering af jord

Grontmij-Carl Bro

Nov 2007

Vandanalyser fra filter 4 og 5, Esbjerg Kemi

Okt 2007

Vandanalyser fra grube 1 og 2

Analyse af barbiturater og sulfanoamider

Sep 2007

Analyse af tjærestoffer, PCB og cyanid

Prøve-nr. 3024 og 3026 er fra slamlaget i grube 1.
Prøve-nr. 3025 er under slamlaget i grube 1.
Prøve-nr. 3021 og 3023 er fra slamlaget i grube 2.
Prøve-nr. 3022 er under slamlaget i grube 2.

Aug 2007

Vurdering af mobiliteten af kviksølv i undergrunden efter bortgravning af stærkt forurenet jord/sand fra gruberne 1 og 2

Notat om kviksølvsanalyser og andre metaller

Redegørelse om fund af kviksølv og andre metaller

Jens Chr. Tjell, Institut for Miljø & Ressourcer, DTU

DMU

 

Jul 2007

Analyser af tungmetaller

Prøve-nr. 3001, 3003, 3005, 3007, 3011 er fra slamlaget i grube 1 og 2.
Prøve-nr. 3002, 3004, 3008, 3012 er fra under slamlaget i grube 1 og 2.

Jul 2007

Notat om jord- og poreluftundersøgelse, Esbjerg Kemi

COWI

Feb-Mar 2007

Samlerapport om anbefaling til førte trin i en oprensningsindsats

Notat om skitseprojekt for afgravning af grube 1 og 2

Notat om oprensning under grundvandsspejlet i grube 1 og 2 - afværgeprogeam med forslag til teknologiudviklingsprojekt (pilotforsøg)

Notat om afgrænsning af forurening ved grube 1 og 2

Notat om undersøgelser af terrænnær forurening ved strandområde

Anbefalinger, begrundelse, effekt og økonomi, COWI

Nov 2006

Samlerapport over undersøgelser afrapporteret i nov og dec 2006

Delrapport nr. 6 over forurening fra Esbjerg Kemi

Ribe Amt og MST, COWI

Mar 2005

Redegørelse

Ribe Amt og MST

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 21-02-2017.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap