Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Svar 2 på spørgsmål om boliger på Strandvænget

Svar til Frank Edelberg Jensen, Svendborg, på spørgsmål om planerne for nye boliger til beboerne på Strandvænget i Nyborg. Spørgsmålene blev stillet i spørgetiden på regionsrådets møde 27. oktober 2008.

Regionsrådets svar

Kære Frank Edelberg Jensen

Tak for dine spørgsmål forud for regionsrådsmødet den 27. oktober 2008.

Jeg synes at det er godt for vores demokrati, når borgerne benytter lejligheden til at komme i direkte dialog med os folkevalgte.

Vi har noteret dine spørgsmål til regionsrådet således:

 1. I skriver, at der fremover vil blive udvidet, muligvis bygget nogle boliger, og der mangler vi faktisk et egentligt oplæg om, hvor de boliger skal ligge, og hvordan og hvorledes det er.
 2. Vi har stillet en del spørgsmål til Carl Holst, vi har fået svarene igennem Anders Møller Jensen, men de er ikke fyldestgørende nok.
 3. Hvad er egentlig de langsigtede planer med Strandvænget?
 4. Mange forældre/pårørende er interesseret i, at de skal blive boende på Strandvænget. Hvor mange regner I med, at der skal blive boende på Strandvænget?
 5. Hvorfor er der ikke fra starten af lavet en undersøgelse af, hvem der gerne vil bo udenfor Strandvænget? Hvorfor ikke lave en analyse før vi går i gang?

Svar på dine spørgsmål

 1. Planlægningen, der vedrører nybygning, ombygning og eventuelle udvidelser, starter først i 2009. Arbejdet vil blive udført i fællesskab mellem et politisk udvalg, administrationen på socialområdet og øvrige interessenter, herunder også pårørende til beboerne.
 2. Carl Holst har bedt Anders Møller Jensen svare på spørgsmålene. Spørgsmålene blev også rejst den 24. september 2008 på Strandvænget og af referatet fra mødet fremgår Anders Møller Jensens svar. Svarene er ligeledes fremsendt den 3. oktober 2008 på mail til Bente Plauborg fra Anders Møller Jensen.
 3. Svaret på spørgsmål 1, samt regionsrådets beslutninger, jf. nedenfor, skal danne grundlag for de langsigtede planer med Strandvænget. Der er således ikke på nuværende tidspunkt besluttet langsigtede planer for Strandvænget.
 4. Vi kan desværre ikke svare konkret på dette spørgsmål. Vi vil gå i dialog med fagpersoner, beboere, pårørende og kommunen for at blive klogere på dette, og det vil indgå som et væsentligt element i det videre planlægningsarbejde. Vi er gennem høringssvarene og dialogen på fællesmøderne blevet meget opmærksomme på, at dette er et kernepunkt i en fremtidig plan.
 5. Udgangspunktet for arbejdet med udviklingen af Strandvænget har været, at beboerne skal have mere tidssvarende boliger, at personalet får bedre arbejdsvilkår og at den pædagogiske indsats i højere grad end hidtil, kan målrettes den enkeltes behov. Det vil i det videre arbejde skulle undersøges, om det kan lade sig gøre indenfor de eksisterende rammer og det vil også ske i dialog med pårørende. I denne dialog vil en afdækning af interessen for en mulig udflytning for de enkelte beboere også kunne indgå.

På det efterfølgende regionsrådsmøde blev følgende besluttet:

 • At regionsrådet ikke på nuværende tidspunkt lægger sig fast på en langsigtet plan for en samlet modernisering af Strandvængets botilbud,
 • At Region Syddanmark igangsætter et arbejde med en langsigtet strategi for fornyelse og modernisering af regionens botilbud og øvrige sociale tilbud generelt, hvor også spørgsmålet om fremtiden for Strandvænget medtages,
 • At dialogen med brugere, pårørende og andre interessenter styrkes yderligere i det fortsatte arbejde med at finde konkrete løsninger vedrørende fremtidens botilbud – også for de borgere, som i dag bor på Strandvænget,
 • At der på kort sigt igangsættes et par mindre, nye tilbud udenfor Strandvængets nuværende bygningsmasse med henblik på at aflaste de nuværende bygninger og tage hul på moderniseringen, der under alle omstændigheder kræver, at dele af bygningerne på skift gøres ledige til ombygning med videre. Nybyggeri af et mindre antal boenheder vil også fremme mulighederne for at alle parter kan gøre erfaringer med den pædagogiske hjælp og støtte i nye omgivelser.

Venlig hilsen
Carl Holst
regionsrådsformand


Siden er sidst opdateret 12-12-2008.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring