Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Svar på spørgsmål om boliger på Strandvænget

Svar på spørgsmål, som Helle Boesen Petersen, Kerteminde, stillede i spørgetiden på regionsrådets møde 27. oktober 2008 om planerne for nye boliger til beboere på Strandvænget i Nyborg.

Regionsrådets svar

Tak for dine spørgsmål forud for regionsrådsmødet den 27. oktober 2008.

Jeg synes, at det er godt for vores demokrati, når borgerne benytter lejligheden til at komme i direkte dialog med os folkevalgte.

Vi har noteret dine spørgsmål således:

 1. Vi vil gerne vide, hvordan rammerne for de nye boliger skal være. Det kan vi ikke finde ud af iht. planen.
 2. Hvordan kan vi komme ind og være en del af planlægningen af de her boliger, indretning m.v., for det vil vi meget gerne.
 3. Vi vil også gerne vide noget om de pædagogiske tiltag i de her nye boliger (og de gamle). Der er så mange nedskæringer lige nu. Hvordan vil man sikre, at der ikke kommer for få til vores meget dårlige pårørende?
 4. Hvordan skal normeringen holdes?

Svar på dine spørgsmål

 1. Arbejdet det næste år vil afstikke rammerne for de nye boliger. Der er ikke besluttet noget og det er klart at rammerne skal udformes i et samarbejde med interessenterne på området, herunder også pårørende.
 2. Regionsrådets beslutning fremhæver dialogen som fundamentet i det videre arbejde. Når næste års arbejde skal planlægges vil det være et kerneområde for at få skabt en solid plan, at planlægningen sker i en dialog med alle interessenter.
 3. +4. Vi har i dag ansat en ledelse og et personale på Strandvænget, der arbejder meget intenstmed at skabe et pædagogisk indhold, som tilgodeser den enkelte beboers behov.
  Det er vores intention, at de nye bygningsmæssige rammer skal understøtte dette arbejde, og det er også vores håb, at de nye fysiske rammer kan åbne op for nye pædagogiske tilgange og dermed være med til at sikre udvikling for beboerne på Strandvænget og en mere individuel hverdag. Der indgår ikke nogen forudsætning om nedskæringer eller rationaliseringer som udgangspunkt for dette videre arbejde med Strandvænget.

På det efterfølgende Regionsrådsmøde blev følgende besluttet:

 • At regionsrådet ikke på nuværende tidspunkt lægger sig fast på en langsigtet plan for en samlet modernisering af Strandvængets botilbud,
 • At Region Syddanmark igangsætter et arbejde med en langsigtet strategi for fornyelse og modernisering af regionens botilbud og øvrige sociale tilbud generelt, hvor også spørgsmålet om fremtiden for Strandvænget medtages,
 • At dialogen med brugere, pårørende og andre interessenter styrkes yderligere i det fortsatte arbejde med at finde konkrete løsninger vedrørende fremtidens botilbud – også for de borgere, som i dag bor på Strandvænget,
 • At der på kort sigt igangsættes et par mindre, nye tilbud udenfor Strandvængets nuværende bygningsmasse med henblik på at aflaste de nuværende bygninger og tage hul på moderniseringen, der under alle omstændigheder kræver, at dele af bygningerne på skift gøres ledige til ombygning med videre. Nybyggeri af et mindre antal boenheder vil også fremme mulighederne for at alle parter kan gøre erfaringer med den pædagogiske hjælp og støtte i nye omgivelser.

Venlig hilsen
Carl Holst
regionsrådsformand


Siden er sidst opdateret 12-12-2008.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring