Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Spørgsmål om pensionistbilletter hos Fynbus

Spørgsmål til regionsrådet om Fynbus' fjernelse af tilskud til pensionistbilletter. Stillet af Birte Hansen, formand for Hjernesagen i Nyborg og Kerteminde, samt Johnny Sønnichsen, talskmand for Klub 17, Nyborg, til besvarelse på regionsrådets møde 15. december 2008.

Nyborg d. 4. december 2008/js

Vedr. fjernelse af pensionistbilletter i Fynbus.

Vi har skrevet til Bustrafik af regional betydning, Region Syddanmark, Regional Udvikling, Damhaven 12, 7100 Vejle, via to breve uden at det er lykkedes, at få et svar. Telefonopringninger har heller ikke bragt os nærmere til et svar.

Derfor prøver vi med denne henvendelse til Regionsrådet, for det er vel stadigvæk sådan i vort demokrati, at man kan forvente et svar på en henvendelse?

Inden vi sendte brev 1 af d. 5. september 2008, havde vi sendt et brev til socialudvalget i Nyborg kommune, der i et svarbrev henviser til ovenstående adresse.

Da vi finder det meget vigtigt, at få nogle svar på denne meget overraskende handling, at fjerne tilskud til en svag gruppe i samfundet, altså en gruppe borgere i samfundet – pensionisterne - der også indeholder vor gruppe af førtidspensionister.

Vi håber det er en forkert betragtning, at denne handling er at betragte som et start op angreb på det vi kender som det danske velfærdssamfund hvor alle borgerne i samfundet er fælles om at sikre nogle muligheder/ livskvaliteter for en mindre gruppe borger, der kan betragtes som svage økonomisk som funktionsmæssigt, således at afstanden i muligheder ikke bliver for stor til de borgere, der har deres fulde aktivitets- / funktionsformåen. Det modsatte er vel det ideologiske princip vi bl.a. kender fra USA hvor man i stor udstrækning hylder princippet, at være ”sin egen lykkes smed”.

Vi ved godt, at der er en stor gruppe personer i Danmark der også hylder det princip, måske lidt mere tilsløret her end i USA.

Hvis vi her står med en reduktion i velfærdssamfundets indhold af elementer burde det så ikke være noget, der blev ført som en åben dialog i samfundet og ikke som noget, der kommer ”som en tyv om natten”?

En opsummering af spørgsmålene til Regionsrådet er:

  1. Har man ikke et krav på at få et svar på en henvendelse til en offentlig institution når man er borger, eller gruppe af borgere, der rammes af institutionens ændrede regler?
  2. At fjerne pensionistbilletterne på denne måde er det i overensstemmelse med demokratiets spilleregler i Danmark?
  3. Hvis svaret er ja, Hvor kan vi så anke denne afgørelse?

Vi vedlægger de to ikke besvarede breve til Region Syddanmark som yderlige baggrundsmateriale i vor henvendelse til regionen.

Med forventning om Deres snarlige svar forbliver vi.

Med venlig hilsen

Birte Hansen,
Formand, Hjernesagen i Nyborg og Kerteminde kommuner

Johnny Sønnichsen,
talsmand Klub 17,
CSV SydØstfyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret 10-12-2008.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap