Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Krav og bedømmelseskriterier

For at komme i betragtning til støtte fra regionsrådets uddannelsespulje gælder der nogle krav og kriterier, som du kan læse om på denne side.

Krav

Der stilles en række krav til projekter, hvortil der søges midler fra uddannelsespuljen. Hvis et projekt ikke lever op til kravene, vil det ikke kunne modtage støtte fra regionsrådets uddannelsespulje. Der stilles krav om, at:

 • Ansøger er en ungdomsuddannelsesinstitution eller en institution for forberedende grunduddannelse (FGU).

 • Der er tale om et udviklingsprojekt (dvs. ikke driftsstøtte).

 • Medfinansieringen er mindst 25 procent af de samlede udgifter.

 • Projektet bidrager til at opfylde et af de regionale mål i uddannelsesstrategien ”Kompetencer til fremtiden” eller er en særlig prioriteret indsats for regionsrådet.

 • Projektet har beskrevet en forandringsteori, der viser hvordan projektets indsats påvirker eleverne og dermed bidrager til et af de regionale mål.

 • Projektets leverancer/viden/koncepter mv. stilles til rådighed for offentligheden.

Kriterier

Lever projektet op til ovenstående krav, vil projekterne blive vurderet ud fra nedenstående kriterier:

 • I hvilken grad projektet bidrager til et af de regionale mål i uddannelsesstrategien ”Kompetencer til fremtiden”.

 • I hvilken grad projektet samler flere uddannelsesinstitutioner om at finde fælles løsninger på regionale udfordringer.

 • I hvilken grad projektet har en sammenhængende forandringsteori.

 • I hvilken grad der er sammenhæng mellem projektets aktiviteter, målgruppe og budget.

 • I hvilken grad projektet anvender eksisterende viden og erfaringer til at sikre succesfulde indsatser.

 • I hvilken grad projektet har de relevante parter med for at kunne gennemføre projektets aktiviteter og opnå de forventede resultater.

 • I hvilken grad der sker en implementering og forankring af projektets indsats bredt i organisationen hos parterne, herunder at der er en ledelsesmæssig og strategisk forankring, således at parterne er gearet til at fortsætte de succesfulde indsatser efter projektperioden.

 • I hvilken grad de succesfulde indsatser vil kunne videreføres efter projektperioden inden for parternes egen økonomi.

 


Siden er sidst opdateret 08-03-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring