Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Spørgsmål fra 2 jordemødre

21.02.2008

Til medlemmerne af Sundhedsudvalget i
Region Syddanmark

Vi er 2 jordemødre, der meget gerne vil stå i spidsen for en "Regional

Hjemmefødselsordning" i Syddanmark.

Vi har ambitioner om at kunne tilbyde regionens borgere et sublimt alternativ til de muligheder kvinder har i dag via det etablerede system.

 • Når en kvinde ytrer ønske om at føde hjemme, bliver hun gjort bekendt med, at der kan opstå situationer (læs spidsbelastninger på sygehuset), der gør, at der alligevel ikke kan komme en jordemoder ud til hende, og at hun derfor kan være nødt til at komme ind på fødegangen.

 • Hjemmefødsler varetages altid af en tilfældig jordemodervagt fra sygehuset.

Den fødende kender således ikke jordemoderen, som ankommer til hjemmet. Omvendt har jordemoderen kun et ringe kendskab til denne fødende, hendes forventninger, ønsker og individuelle behov. Netop kontinuitet er et nøglebegreb for at fastholde den normale fødsel.

 • Barselsamtaler begrænser sig ofte til en telefonopringning (og sjældent fra den jordemoder, der fødte med kvinden).

 • PKU og hørescreening varetages ofte af andet personale som f.eks. social- og sundhedsassistenter, som intet kender til barnet, kvinden eller fødslen, og derfor ikke kan gennemgå forløbet, hvis der er behov herfor.

Hvorfor privat hjemmefødselsordning ?

Flere undersøgelser har dokumenteret, at kontinuitet og kendthed i graviditeten samt under fødslen nedsætter indgrebsfrekvensen betragteligt. Desuden oplever flere kvinder en positiv fødselsoplevelse med indtryk af, at de selv er en aktiv del af processen.

 • Vi kan tilbyde den gravide kendt jordemoder til fødslen. Vigtigst af alt én der har troen på, at kvinder kan føde hjemme uden problemer, én hun har fået tillid til og kender fra graviditetsundersøgelserne.

 • Kvinden vil få en fødselshjælper, der har lyst til hjemmefødsler og som specifikt har valgt denne arbejdsform og livsstil, hvilket giver øget fleksibilitet i arbejdet med de gravide.

 • Vi kender kvinden, familien og hjemmet, idet vi har fulgt hende/dem gennem hele graviditeten og været fysisk tilstede i hjemmet flere gange inden fødslen.

 • Vi tilser kvinden og barnet i dagene efter fødslen, hvor der også vil være god mulighed for at tale forløbet igennem med den jordemoder, der faktisk var til stede ved fødslen.

Skulle der samtidig være behov for at tjekke en evt. bristning/opheling efter fødslen, er vi også være i stand til det.

 • Der vil, hvis kvinden har ønske om det, være tilbud om gruppekonsultationer, med andre gravide. Fødsels- og familieforberedelse vil ligeledes være en naturlig del af vores interaktion med kvinden/familien.

 • PKU og hørescreening af den nyfødte kan også tilbydes, ligesom Anti-D til kvinden, såfremt der er indikation for dette

 • Skulle kvinden, af en eller anden årsag, overflyttes til fødegangen kan vi tilbyde at følge med og varetage fødslen der i stedet.

Uddrag fra kommende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen

 • Regionerne tilrettelægger "et tilbud til gravide, der vælger at føde hjemme". Hjemmefødselsordningen kan være privat eller tilknyttet et af regionens fødesteder.

 • Større fokus på behovet for efterfødselssamtale ved en jordemoder til samtlige kvinder/familier.

 • Fødsels/familieforberedelse anbefales fortsat og nu med større vægt end tidligere.

Fakta om eksisterende hjemmefødselsordning i det tidligere Vestsjællands Amt

 • Fra 1991-2003 40-60 hjemmefødsler pr. år. I 2004 fordobledes antallet af hjemmefødsler. I 2005 var der således 93 hjemmefødsler og i 2006 var der i alt 128 fødsler, hvoraf 19 var fra andre amter.

 • Flotte resultater med maksimal kendthed, patienttilfredshed og lav overflytningsfrekvens.

 • Se mere på www.hjemmefoedsler.dk

Eftersom kvinder har ret til vederlagsfri undersøgelser hos praktiserende læge, jordemoder samt til fødselshjælp, håber vi, at Region Syddanmark vil indgå en aftale ang. honoreringen af vore ydelser, således, at der ikke bliver penge mellem os og de gravide.

Vi ønsker en "hjemmefødselsordning" i privat regi, og synes, vi har et rigtigt godt tilbud til Jer.

Hvilke muligheder ser I for en sådan ordning – og hvordan kommer vi videre?

Vil det evt. være en god idé at møde op til Regionsrådsmødet den 31. marts 2008?

Vi ser frem til at høre positivt fra Jer og glæder os til at uddybe vores tilbud til regionens gravide yderligere.

Med venlig hilsen

------------------------------------------------------ ---------------------------------------

Jordemoder, Susanne Krogh Kristensen
Gl. Bjært 60C – 6091 Bjert
tlf. 60601955
susk@post.cybercity.dk

Jordemoder, Birgit Thalwitzer
Blomsterhaven 21 – Taulov – 7000 Fredericia
tfl. 28258115
info@scanningsjordemoder.dk

 

 

 


Siden er sidst opdateret 26-03-2008.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring