Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | tysk flag engelsk flag |

Region SyddanmarkTil forsiden

Region SyddanmarkpilPresse og nyhederpilArtiklerpilArtikelarkivpilJanuarpilLang debat om den syddanske infrastruktur

Lang debat om den syddanske infrastruktur

”Det er vigtigt, at vi som region er med til at sætte dagsordenen for infrastrukturarbejdet i Syddanmark. Vi skal samtidig være bevidste om, at infrastrukturen skal bidrage til udviklingen i hele regionen og vi skal sikre at udviklingen sker i balance”.

Ordene kommer fra Poul-Erik Svendsen (S), fungerende regionsrådsformand. De faldt, da regionsrådet i en lang og intens debat drøftede Infrastrukturkommissionens betænkning om Danmarks fremtidige transportinfrastruktur.

Debatten varede i halvanden time og var præget af mange forskellige temaer.

”Vi skal i tiden fremover bevare fokus, så vi får prioriteret, hvad der er vigtigst for fremtidens infrastruktur i regionen og så vi sikrer, at vore synspunkter får gennemslagskraft”, sagde Poul-Erik Svendsen.

Den kollektive trafik skal styrkes
Der vil være et stort behov for fremover at styrke den kollektive trafik.

Biltrafikken i dag befordrer 80% af passagerne og den kollektive trafik kun 20%. Derfor skal regionen bestræbe sig på at gøre det mere attraktivt f.eks. at tage bussen.

Det kræver blandt andet, at rute- og køreplanlægning, indretning af busserne osv. sker efter principper, der tilgodeser passagernes behov.

Der skal træffes en beslutning om øget motorvejskapacitet omkring Vejlefjordbroen og på Vestfyn. En anden mulighed kunne være at lave en jernbane over Vejle Fjord.

Ny Lillebæltsforbindelse
Der kan også blive tale om at etablere en ny sydlig Lillebæltspassage for at aflaste Trekantsområdet.

Der kunne i dette tilfælde etableres en ny motorvej, syd om Kolding og vest om Trekantsområdet, forbi Billund Lufthavn og videre nordpå i en Midtjysk motorvej.

Der anbefales endvidere en strategi for udviklingen af de vigtigste knudepunkter, hvor flere typer af transportmidler mødes. Det bør som minimum omfatte transportcentre i Taulov og Padborg samt Fredericia og Esbjerg havne.

Til gavn for hele regionen
”Det må være vores ambition, at infrastrukturen i Region Syddanmark kommer til at fungere bedre. Jeg mener, at det er en opgave, vi som region må tage på os, så vi sammen med kommunerne kan få skabt en infrastruktur til gavn for hele regionen. Nu må vi for alvor bevise vores værd”, sagde Poul Weber (V).

”Uanset hvad vi beslutter os for, så mener jeg, at det er vigtigt, at vi ser på, hvad det kommer til at koste for naturen. For der er ingen tvivl om, at om det så bliver en ny motorvej eller en tredje Lillebæltspassage, vi laver, så vil det have en naturmæssig omkostning”, sagde Kristian Grønbæk Andersen (R). 

Der indgik også flere temaer i debatten, som kommissionen ikke har været omkring i sin betænkning. Blandt andet mente flere, at Sydvestjylland er blevet overset og at f.eks. en udbygning af hovedvej A11 er helt nødvendig.

Desuden blev trafiksikkerhed nævnt som et overset område.

De forskellige synspunkter skal nu indgå i det videre arbejde.

Regionsrådets særlige udvalg vedrørende infrastruktur skal arbejde videre med emnet, som også vil blive en del af hele den regionale udviklingsplan.

Emnet vil også blive drøftet med regionens mange samarbejdspartnere – de andre regioner, kommunerne og folketingsmedlemmer valgt i regionen.


Siden er sidst opdateret 28-01-2008.
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring