Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Regionen én ansættelsesmyndighed

Region Syddanmark udgør én ansættelsesmyndighed. Her kan du læse om, hvad det betyder for medarbejdere og ledere i Region Syddanmark.
 

Generelle forhold

Anciennitetsbestemte rettigheder

Skifter du arbejde indenfor regionen, vil arbejdsgivers opsigelsesvarsel følge dig over i den nye ansættelse. Det betyder, at du kan have flere på hinanden følgende ansættelser i regionen, uden at opsigelsesvarslet overfor dig ændres i nedadgående retning.
 
Du vil også optjene ret til fratrædelsesgodtgørelse efter gældende regler, selvom du har haft flere forskellige ansættelsesforhold i regionen. Er du overført til regionen fra et af de fire amter, medtager du den aktuelle anciennitet fra det overførende amt. Tilsvarende gælder for jubilæumsanciennitet.

Ferie

Du medtager tilgodehavende ferie ved direkte skift fra et arbejdssted til et andet arbejdssted indenfor region. Der udstedes ikke feriekort. Det betyder, at selvom din ferie er optjent i et forudgående ansættelsesforhold i Region Syddanmark holder du ferie med løn i den nye stilling i regionen.

Tidsbegrænset ansættelse

Ansættelse i tidsbegrænsede stillinger sker på samme måde som ordinære ansættelser. Vær dog opmærksom på, at der er særlige forhold i forbindelse med forlængelse af tidsbegrænsede ansættelser.

Ansatte på selvejende institutioner

De selvejende institutioner er selvstændige ansættelsesmyndigheder. Et skifte til et regionalt arbejdssted vil derfor blive betragtet som en ny og selvstændig ansættelse, hvor der kan ansættes med prøvetid. 

Regionen indhenter referencer

I Region Syddanmark indhenter vi altid referencer ved ansættelser.

Overenskomstansatte - fastansættelse

Ansættelsesforholdet reguleres af den til enhver tid gældende overenskomst. Nedenfor er en kort gennemgang af hvad det betyder, at regionen er ét ansættelsesområde.

Prøvetid

Region Syddanmark har 3 måneders prøvetid første gang du ansættes, medmindre andet fremgår af overenskomsten. Ved skift til en ny stilling i regionen, er der som hovedregel ikke ny prøvetid.
 
I særlige situationer, f.eks. ved skift til en avancementsstilling eller en helt anden stilling, kan ny prøvetid komme på tale. Det aftaler vi konkret og kombinerer det eventuelt med orlov fra din hidtidige stilling.

Ændring af tjenestested

Hvis regionen ændrer væsentligt på dine arbejdsvilkår, skal du varsles, og du har ret til at udtale dig. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis regionen flytter tjenestestedet geografisk, og du derved får væsentlig længere transporttid eller lignede.
 
Et fælles ansættelsesområde betyder altså ikke, at regionen uden videre kan ændre dit tjenestested. Hvis ændringen af tjenestestedet ikke er væsentlig, kan ændringen ske med et passende varsel. Varslets længde vurderes konkret i den enkelte situation.

Omplacering

Regionen er i forbindelse med omstruktureringer, lukninger, arbejdsomlægninger o.lign. forpligtet til at prøve at finde andet arbejde til dig. Det betyder, at en afskedigelse med ovenstående begrundelse kun kan ske, hvis det ikke er muligt at finde en ny stilling inden for regionen. 

Tjenestemænd

Tjenestemænd har hele Region Syddanmark som ansættelsesområde med de pligter og rettigheder, der fremgår af det til enhver tid gældende tjenestemandsregulativ m.v.
 


Siden er sidst opdateret 03-02-2021
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring