Gå til indhold
Forsiden | Kontakt | Ledige job | For ansatte | Presse og nyheder | Web-TV | Besuchen Sie unsere deutsche Website Visit our English website |
Region Syddanmark logo, link til forsiden

Artikler

Artikler
Region Syddanmark godkender hjerteplan
En hjerteplan har set dagens lys i Region Syddanmark. Seks nye indsatser skal styrke behandlingen af de over 100.000 hjertepatienter, der er i regionen. Planen skal være med til at sikre, at patienter med hjerteproblemer opdages tidligere, at der oprettes flere behandlingstilbud i nærområdet og at der sættes fokus på rekruttering og fastholdelse af personalet på hjerteområdet. (18.10.2021)
Flere syddanskere inviteres til revaccination
Region Syddanmark er fra 15. oktober klar til at revaccinere endnu flere syddanskere mod COVID-19. Det drejer sig om tre grupper, hvor der er gået mindst 6 måneder og 14 dage siden andet stik. (15.10.2021)
Frivillige kan støtte alvorligt syge patienter i den sidste tid
Frivillige har i en årrække støttet og ydet omsorg til alvorligt syge og døende patienter på Fyn, som ønsker at tilbringe den sidste tid i eget hjem. Nu bliver tilbuddet om frivillig støtte forlænget på Fyn, og samtidig indgår Region Syddanmark et samarbejde med Røde Kors om en lignende ordning i Jylland. (07.10.2021)
Ole Ryttov stopper som sygeplejefaglig direktør i Psykiatrien
Psykiatrien i Region Syddanmark siger farvel til sygeplejefaglig direktør, Ole Ryttov, der ønsker at stoppe som direktør. Jens Egon Hansen fungerer som konstitueret sygeplejefaglig direktør, indtil jobbet bliver genbesat. (06.10.2021)
Udviklingsalliance skal sætte fart på grøn omstilling i grænselandet
En ny dansk-tysk udviklingsalliance er på vej. Ambitionen er at sikre en grøn, bæredygtig og konkurrencedygtig grænseregion. Rundt om bordet sidder syddanske kommuner, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, delstaten Slesvig-Holsten og regionen. (06.10.2021)
246 kandidater til regionsrådet i Region Syddanmark
Når vælgerne i Region Syddanmark tirsdag den 16. november 2021 står i stemmeboksen med den gule stemmeseddel til regionalvalget, kan de vælge mellem 246 kandidater fordelt på 18 partier og lister. (05.10.2021)
De ældste syddanskere og Johnson og Johnson-vaccinerede inviteres til revaccination
Region Syddanmark er klar til at revaccinere alle syddanskere over 85 år og dem, som har fået Johnson og Johnson-vaccinen. Den ekstra vaccine skal være med til at booste immunforsvaret og øge beskyttelsen mod COVID-19 hos de borgere, hvor effekten af deres vaccinationsforløb tidligere på året nu daler. (30.09.2021)
Region Syddanmarks vaccinationscentre pr. 1. oktober 2021
Fra 1. oktober står Region Syddanmark klar til at vaccinere og revaccinere borgere på otte faste adresser på tværs af regionen. Enkelte af regionens vaccinationscentre skifter adresse i uge 39. Borgerne kan altid finde adresser og åbningstider på coronasmitte.dk (30.09.2021)
Region Syddanmarks solceller skærer i CO2-udledningen
I løbet af det seneste halve år har regionen udledt 17 pct. mindre CO2 fra el- og varmeforbruget sammenlignet med første halvår 2018. Det viser regionens halvårlige Energi- og miljøredegørelse, og det er primært regionens mange solcelleanlæg, der er årsagen. (29.09.2021)
Kommunerne farver Danmark grønt: Går mod klimaneutralitet inden 2050
Klimaudfordringerne skal håndteres lokalt. Det sætter Danmarks kommuner nu en tyk streg under. Yderligere 30 har tilsluttet sig klimaprojektet DK2020 – klimaplaner for hele Danmark. Dermed er tæt på alle landets kommuner med i kapløbet om at blive klimaneutrale inden 2050. Parterne bag – Realdania, KL og regionerne – kalder de kommunale og regionale klimaambitioner for historisk høje. (28.09.2021)
Regionens budget for 2022 er vedtaget
Et bredt flertal i det syddanske regionsråd vedtog mandag 27. september Region Syddanmarks budget for 2022. Regionen har i alt 27,8 mia. kr. at gøre godt med i 2022. Langt de fleste penge går til drift af regionens sygehuse, men takket være regionens stabile økonomi er der også 60 mio. kr. til nye initiativer. Det drejer sig blandt andet om indsatser, der skal forbedre forholdene for de fødende, og indsatser på psykiatriområdet. (28.09.2021)
Region Syddanmark godkender opførelse af ny kræftrådgivning ved det nye OUH
Regionsrådet i Region Syddanmark har godkendt, at Kræftens Bekæmpelse også opfører et kræftrådgivningscenter på det nye OUH, som det også er tilfældet på OUH i dag. Kræftens Bekæmpelse skal leje grunden af regionen og stå for den daglige drift af kræftrådgivningen. (27.09.2021)
Nyt projekt skal samle regionen, ungdomsuddannelser og kommuner om unges mentale sundhed
Region Syddanmark blev i marts 2021 medlem af det nationale partnerskab ’ABC for mental sundhed’. Nu har regionsrådet godkendt og sat penge af til et projekt, der skal arbejde for bedre mental sundhed på ungdomsuddannelserne i regionen. (27.09.2021)
Syddansk samarbejde skal hjælpe børn og unge med overvægt
Det kræver samarbejde på tværs, fokus på trivsel og inddragelse af hele familien, hvis børn og unge skal leve sundere, og færre skal blive overvægtige. Det var nogle af konklusionerne på en regional konference om børn og unge med overvægt, som blev afholdt 22. september 2021. (24.09.2021)
Det nye OUH har nået endnu en milepæl
Byggepladsen summede af liv, da cirka 1.000 håndværkere og samarbejdspartnere var mødt op til rejsegilde på det nye Odense Universitetshospital 20. september. Bygningerne er nu rejst, og dagen, hvor syddanskerne kan tage deres nye, moderne sygehus i brug, er rykket et stort skridt nærmere. (20.09.2021)
Ændrede åbningstider for mindre teststeder
Fra mandag den 6. september får en række mindre PCR-teststeder i regionen justeret deres åbningstid. Samtidig bliver disse steder åbne for drop-in-test uden tidsbestilling. (03.09.2021)
Fem ungdomsuddannelser i Region Syddanmark kickstarter klimaindsatser
Elever fra fem uddannelsesinstitutioner i Region Syddanmark er i dag samlet til virtuelt kickoff på et pilotprojekt, der skal føre til mere klimavenligt forbrug og grønnere adfærd på ungdomsuddannelserne. (25.08.2021)
Tværsektorielle teams er god hjælp til børn og unge i mistrivsel
Medarbejdere fra psykiatrien skal også fremover deltage i tværsektorielle sparringsteams, hvor de sammen med lærere, pædagoger og andre kommunale medarbejdere tager hånd om børn og unge, der ikke trives. Regionsrådet afsætter 4,5 millioner kroner om året til, at psykiatriens fremskudte funktion kan fortsætte. (25.08.2021)
Ny udviklingsalliance danner grundlag for at løfte det dansk-tysk samarbejde til et nyt niveau
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) og ministerpræsident Daniel Günther (CDU) har i dag underskrevet en fælleserklæring om fornyet samarbejde mellem Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten. Som noget nyt etableres en udviklingsalliance som en ekstra motor i samarbejdet. (24.08.2021)
Mere forskning i mental mistrivsel på vej
Der skal forskes mere i, hvordan vi forebygger mistrivsel hos børn og unge. Regionsrådet bevilliger en million kroner om året til formålet. (24.08.2021)
Region Syddanmark tilpasser vaccinationsindsatsen
Hvis du over de kommende måneder besøger et af regionens sygehuse eller psykiatrien, så er der chance for, at du efterfølgende modtager et spørgeskema, hvor du kan fortælle om din oplevelse. Spørgeskemaet bliver brugt til at skabe forbedringer, og dine erfaringer kan komme andre til gode. (23.08.2021)
Nordjysk entreprenør skal opføre voksenpsykiatrien på det nye OUH
Det bliver den nordjyske entreprenør A. Enggaard A/S, der skal stå for at bygge, finansiere og vedligeholde det byggeri, som skal rumme voksenpsykiatrien på det nye OUH. Det besluttede det syddanske regionsråd på mødet i dag. (23.08.2021)
Stor patientundersøgelse er nu i gang
Hvis du over de kommende måneder besøger et af regionens sygehuse eller psykiatrien, så er der chance for, at du efterfølgende modtager et spørgeskema, hvor du kan fortælle om din oplevelse. Spørgeskemaet bliver brugt til at skabe forbedringer, og dine erfaringer kan komme andre til gode. (18.08.2021)
Sundhedscenter i Haderslev udvides
De første spadestik til udvidelsen af Sundhedscenter Haderslev er taget. Tilbygningen kan tages i brug i 2022. (17.08.2021)
Grønt indkøbsteam styrker Region Syddanmarks dialog med leverandører
Ca. 75-85 pct. af Region Syddanmarks samlede klimabelastning stammer fra indkøb af produkter. Derfor vil et miljøteam i den strategiske indkøbsafdeling bestående af miljøspecialister og Category Managers sætte endnu større fokus på grønne indkøb og miljøkrav i dialogen med leverandører. (13.08.2021)
Region Syddanmark fjerner 900 tons blyforurenet jord
Midt i august begynder gravemaskiner at sætte skovlen i jorden for at fjerne en omfattende blyforurening på en tidligere autoværkstedsgrund i Tønder. Forureningen stammer fra et tidligere elværk på ejendommen. (12.08.2021)
Region Syddanmark åbner for drop-in-vaccination
Fra uge 33 bliver det muligt at blive vaccineret flere steder i Region Syddanmark uden forudgående tidsbestilling. (12.08.2021)
Ny organisering skal afhjælpe personalemangel på det urinvejskirurgiske område
Det urinvejskirurgiske område i Region Syddanmark har – i lighed med resten af landet – igennem en længere periode været udfordret af både mangel på speciallæger og generelle rekrutteringsvanskeligheder. Et nyt forslag til struktur på området skal sikre en robust organisering til gavn for patienterne. (09.08.2021)
Status på COVID-19-vaccination i Region Syddanmark
Region Syddanmark vil løbende orientere om status på COVID-19-vaccinernes udrulning i regionen. Dette er status for uge 32. (11.02.2021)
Byggeri af nyt Steno Diabetes Center Odense skydes snart i gang
Entreprenørerne fra 5E Byg, der skal bygge det nye Steno Diabetes Center Odense (SDCO), er netop gået i gang med det forberedende arbejde på Nyt OUH’s byggegrund i den sydøstlige del af Odense. Når centeret står klar, vil diabetespatienterne få markant bedre rammer end i dag, fortæller centerdirektør Jan Erik Henriksen. (13.07.2021)
Region Syddanmark tilpasser restvaccinelisterne
Alle voksne borgere i regionen er nu invitereret til vaccination. Derfor tilpasser regionen, ud fra sygehusenes ønsker, muligheden for at tilmelde sig restvaccinelisterne. Tilbuddet udgår på de mindre vaccinationssteder på Fyn og Langeland fra 10. juli. I resten af regionen kan man stadig tilmelde sig en restvaccineliste. (09.07.2021)
Sygeplejefaglig direktør Susanne Lauth forlader Sydvestjysk Sygehus
Susanne Lauth forlader stillingen som sygeplejefaglig direktør på Sydvestjysk Sygehus for at blive sygeplejefaglig direktør på Aarhus Universitetshospital i Region Midtjylland. (06.07.2021)
Nu er det muligt at få PCR-test uden tidsbestilling
Fra torsdag den 1. juli bliver det på flere af de store PCR-teststeder i regionen muligt at møde op uden tidsbestilling. (01.07.2021)
Region Syddanmark gør klar til sommerens COVID-19-testning
Region Syddanmark vil i samarbejde med kommunerne tilpasse testkapaciteten med færre podere og åbningsdage samt kortere åbningstider, hvor det giver mening. Færre og færre lader sig nemlig teste på teststederne. (28.06.2021)
Sidstehjælp skal støtte pårørende i en svær tid
Det kan være en stor fysisk og psykisk belastning at være pårørende til en alvorligt syg og døende patient. Derfor har regionsrådet nu besluttet at afsætte halvanden million kroner til sidstehjælp, som guider pårørende til, hvordan de bedst hjælper døende og dem selv i den sidste tid. Det er én ud af flere indsatser, som nu sættes i gang for at styrke livskvaliteten hos døende syddanskere og deres pårørende. (23.06.2021)
Regionsrådet udvider samarbejdet med headspace
Regionsrådet vil gerne udvide samarbejdet med headspace, der er et landsdækkende forebyggende tilbud til sårbare børn og unge. Regionsrådet har netop afsat en halv million kroner til at endnu flere medarbejdere fra psykiatrien kan indgå i headspace som fremskudte medarbejdere. (21.06.2021)
NemSMS-påmindelser sættes på pause
I forlængelse af den strejke, der berører sygehusene i regionen, er NemSMS-påmindelser sat på pause. Systemet ville ellers bekræfte aftaler og kontroller, der risikerer at blive udsat på grund af strejken. Borgere opfordres til at holde øje med deres digitale postkasse i stedet. (21.06.2021)
Syddanskerne bakker op om sundhedsundersøgelse
Syddanskerne ligger i toppen, når det gælder om at besvare den landsdækkende undersøgelse af danskernes sundhed og trivsel ”Hvordan har du det?”. Flere end 6 ud af 10 syddanskere, som var inviteret til at deltage i den store sundhedsundersøgelse, indsendte deres svar. Det giver Region Syddanmark den højeste svarprocent blandt landets fem regioner. (17.06.2021)
Der bliver taget hånd om syddanske patienter under strejke
Strejke på landets sygehuse vil ikke påvirke behandlingen af de akutte patienter i Region Syddanmark. Konflikten kan i nogle tilfælde betyde, at planlagte aftaler på sygehusene må udskydes. Berørte patienter vil få direkte besked i deres digitale postkasse eller på anden vis. (15.06.2021)
Region Syddanmarks indkøbere stiller skarpt på kategoristyring
20 indkøbere fra Region Syddanmark er i gang med at videreuddanne sig inden for Category Mangagement. Det skal styrke det strategiske arbejde forud for regionens indkøb, og sikre det nødvendige fokus på bl.a. patient outcome, forsyningssikkerhed og bæredygtighed. (11.06.2021)
Første år med Hjerteløber i Region Syddanmark har været en succes
Region Syddanmark har nu været med i den landsdækkende hjerteløberordning i ét år. Knap tre gange om dagen alarmerede vagtcentralen regionens hjerteløbere for at hjælpe en syddansker i nød. Formanden for Præhospitaludvalget er godt tilfreds med de resultater, som ordningen viser, og er fuld af respekt for de frivillige hjerteløbere. (03.06.2021)
Region Syddanmark har fået styr på ventetiden på høreområdet
I 2018 vedtog regionsrådet i Region Syddanmark en handleplan, der skulle nedbringe ventetiderne på høreapparatsbehandling i regionen. Over de seneste tre år er ventetiderne faldet støt på regionens fire sygehuse. For at nedbringe ventetiden yderligere vil patienter, der skal vente mere end tre måneder på sygehusene, nu automatisk blive tilbudt hurtigere tid på den regionale høreklinik i Sønderborg. (03.06.2021)
Millioner til klima- og renoveringsprojekter på sygehusene
Region Syddanmark vil anvende mellem 85 og 95 millioner til klima- og renoveringsprojekter. Pengene skal bl.a. bruges på at udskifte ventilation og køleanlæg, installere energivenlige varmepumper og renovere el og rør på de syddanske sygehuse. (01.06.2021)
Psykiatri- og socialudvalget bakker op om plan for psykiatrien i Aabenraa
En række sager fra Aabenraa om patient- og pårørendeoplevelser og arbejdsmiljø har over en periode medført en række initiativer, der skal rette op på problemerne. Psykiatri- og socialudvalget er i tæt dialog med psykiatriledelsen, er løbende blevet godt orienteret og har tiltro til, at ledelsens initiativer og handleplaner vil virke. (28.05.2021)
Rengøringsarbejde har spillet vigtig rolle under corona
Afspritning, udluftning og kontaktflader har været på alles læber under coronapandemien. Det er måske nyt for dele af befolkningen, at opmærksomheden på rengøring er så stor. Men det har i mange år været hverdag for rengøringsmedarbejderne og øvrigt personale på de syddanske sygehuse. Medarbejdere har derfor også spillet en essentiel rolle under corona. Seneste rengøringseftersyn viser, at sygehusene har holdt et højt niveau, hvilket har været meget vigtigt under coronapandemien. (25.05.2021)
Christian uddanner sig til den grønne omstilling
Den grønne omstilling kræver masser af faglært arbejdskraft. Da mange faglærte går på pension i de kommende år, og der stadig er for få, der vælger at tage en erhvervsuddannelse, kan det blive et problem. Christian er en af fremtidens grønne helte. Han er i gang med at uddanne sig til elektriker med fokus på den grønne omstilling. (19.05.2021)
Større udkaldsradius for hjerteløbere giver mening i Syddanmark
TrygFonden har sammen med regionerne besluttet at udvide den radius, som frivillige hjerteløbere kan blive alarmeret i, hvis nogen får hjertestop i nærheden. Hidtil har man alarmeret hjerteløbere i en radius af 1,8 kilometer fra personen med hjertestop. Fremover udvides det til 5 kilometer. Det glæder formanden for præhospitaludvalget i Region Syddanmark. (18.05.2021)
Region Syddanmark udvider muligheden for rest-vacciner til alle regionens vaccinationssteder
Fra i dag mandag den 17. maj kan man tilmelde sig rest-vaccinelister hos alle regionens vaccinationscentre og på de lokale vaccinationssteder. Samtidig tilpasser regionen tidsrummet for tilmelding, så ingen borgere skal føle sig nødsaget til at stå op om natten for at tilmelde sig listerne. (12.05.2021)
Ny undersøgelse giver vigtig viden om unges mentale trivsel
Sociale medier, fester og fællesskaber er for mange forbundet med det gode ungdomsliv. Men samtidig kan det også være en kilde til mistrivsel. Det viser en ny undersøgelse af den mentale trivsel blandt børn og unge i Syddanmark. Undersøgelsen er bestilt af regionsrådet, som ønsker at bruge undersøgelsen som afsæt til at forbedre den mentale trivsel hos unge syddanskere. (12.05.2021)
Sundhedspersonale inviteres til anden vaccination med Moderna
Sundhedspersonale i Region Syddanmark, som har fået første vaccination med vaccinen fra AstraZeneca, inviteres de kommende uger til anden og opfølgende vaccination med Moderna. Sundhedspersonalet vil som udgangspunkt blive vaccineret på regionens syv store vaccinationscentre. (03.05.2021)
10-års jubilæum for sundhedsfagligt personale på 112
Landet over markerer vagtcentralerne, at det er 10 år siden, at sygeplejersker, paramedicinere og behandlere overtog de sundhedsfaglige 112-opkald. Det har givet et kvalitetsløft og placeret Danmark som et af de lande i verden, hvor flest mennesker overlever hjertestop. ​ (03.05.2021)
Flere skal behandle egne fodvorter
I stedet for at få behandlet ukomplicerede fodvorter hos lægen skal de fleste syddanskere fremover selv behandle deres fodvorter. Borgere, der er ude af stand til at behandle sig selv, kan dog – som led i en forsøgsordning - blive henvist til vederlagsfri behandling hos en statsautoriseret fodterapeut. (28.04.2021)
To regioner skal sammen drive specialrådgivning til børn og unge med høretab
Region Nordjylland og Region Syddanmark vil også i 2021/22 tilbyde specialrådgivning til børn og unge med høretab i hele landet. Sammen har de to regioner netop vundet Socialstyrelsens udbud, der endnu engang tildeler dem rollen som VISO-leverandører på området. (28.04.2021)
Pårørende til psykisk syge skal have mere hjælp
Regionsrådet har netop godkendt, at der etableres et Center for Pårørendeinddragelse i Region Syddanmark. Blandt målene er, at pårørende til mennesker med psykisk sygdom skal have mere støtte og rådgivning i en hverdag, som kan være meget svær og stressende. (27.04.2021)
Region Syddanmark sender ny akutplan i høring
Regionsrådet har 26. april godkendt at sende den nye akutplan for regionen i høring. Planen skal styrke sammenhængen i det syddanske sundhedsvæsen, så alle borgere med akut opstået sygdom eller skade hurtigt får den rette hjælp. De 32 forslag i planen skal være med til at binde sygehuse, kommuner og praktiserende læger endnu bedre sammen i fremtiden. (27.04.2021)
Sidste fase af nyt centrallager er på plads
Corona-krisen har med stor tydelighed vist, at det er en fin idé at have et godt lager af blandt andet værnemidler. I sommeren 2020 fremrykkede regionsrådet derfor planerne om at bygge et nyt centrallager i Odense. Nu er sidste fase af byggeriplanerne godkendt. (26.04.2021)
Regionale klimakroner til klimafolkemødet i Middelfart
Regionsrådet har som led i Region Syddanmarks partnerskabsaftale med Middelfart Kommune afsat 2 millioner kroner til dette års Klimafolkemøde i Middelfart. Over tre dage samler arrangementet eksperter, politikere, organisationer og borgere om samtaler, møder og aktiviteter i klimaets tegn. Målet er at finde løsninger på klimaudfordringerne og sætte et tydeligt aftryk på den nationale klimadagsorden. (26.04.2021)
Regional visitation af privat, kommunalt og regionalt personale til fremskyndet vaccine
En ny regional visitator vil fremover på baggrund af Sundhedsstyrelsens kriterier kunne henvise private, kommunale og regionale medarbejdere til en fremskyndet vaccine. (26.04.2021)
Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet har udsendt konfliktvarsel
Danske Regioner har 22. april 2021 modtaget konfliktvarsel fra Dansk Sygeplejeråd og Radiograf Rådet, der dermed varsler strejke. Forhandlinger om nødberedskaber påbegyndes snarest. (26.04.2021)
Unge mænd fortæller ikke, hvordan de har det
Kun hver tredje af de unge syddanske mænd, som er inviteret til at svare på den store, landsdækkende undersøgelse ”Hvordan har du det?”, har besvaret spørgeskemaet. Svarene skal bruges til at forbedre danskernes sundhed, og regionen har brug for de unge mænds svar, lyder det fra regionsrådsformanden. (19.04.2021)
Problemer med tidsbooking på vacciner.dk er løst
Regionen har løst det problem, der har været med bookingsystemet vacciner.dk (13.04.2021)
20.000 syddanskere skal vaccineres mandag 12. april
Mandag 12. april vil Region Syddanmark gennemføre endnu en stresstest af regionens vaccinationscentre. Denne gang skrues der op for kapaciteten, så ca. 20.000 borgere får et vaccinestik på samme dag. (09.04.2021)
Alderen for restvaccinelister i Region Syddanmark sænkes til 60 år
Borgere over 70 år i Region Syddanmark har de seneste uger kunnet skrive sig på lister til at blive vaccineret med restvacciner. Nu sænkes aldersgrænsen til 60 år, da flere og flere ældre over 70 år har booket tid til vaccination eller er blevet vaccineret allerede, så antallet af tilmeldinger til listerne er faldet. (08.04.2021)
Mobile akutte tilbud til syddanskere med psykisk sygdom forbedres og udbygges
Region Syddanmark har gode erfaringer med, at en hurtig opsøgende indsats fører til større tryghed, mindre tvang og færre akutte genindlæggelser blandt mennesker, der lider af svær psykisk sygdom. Regionen vil på baggrund af erfaringer fra igangværende akutte tilbud forbedre og styrke den akutte mobile indsats til både børn og voksne. (08.04.2021)
Ny kortlægning kan forudsige oversvømmelser i kommunerne
Nu er der godt nyt til syddanske borgere, der bekymrer sig om oversvømmelser som følge af klimaforandringer. Region Syddanmark stiller et nyt kortlægningsværktøj til rådighed for de syddanske kommuner, så de bedre kan planlægge og prioritere klimatilpasninger, der hvor der er fare for oversvømmelse i fremtiden. (08.04.2021)
Syddansk testrekord i påsken
2. påskedag var den hidtil travleste dag nogensinde på de syddanske teststeder. Næsten 95.000 syddanskere blev testet for corona, og det er regionsrekord. (07.04.2021)
Region Syddanmark er klar til påsketravlhed på teststederne
Mange syddanskere får behov for at blive testet i påsken. Både for at kunne ses med familien og for at være parate, når Danmark gradvist åbner op igen efter påske. I Region Syddanmark vil teststederne være åbne – også i helligdagene. Men da der kan blive travlt på teststederne, anbefaler regionen syddanskerne at booke test i god tid og sprede sig ud over dagene. (26.03.2021)
Vaccination med AstraZeneca sættes på pause i yderligere 3 uger
Sundhedsmyndighederne har besluttet at forlænge pausen af vaccination med AstraZeneca i yderligere 3 uger. Dermed varer suspenderingen foreløbigt til og med 18. april. (25.03.2021)
Region Syddanmark og Odense Esport får 2.1 mio. kr. til Esport for alle projekt
Børn og unge med særlige fysiske handicap skal have mulighed for at gå til esport og være en del af det virtuelle esports-fælleskab ligesom alle andre børn. Det er formålet med projektet ’Esport for alle’, som VELUX FONDEN har bevilliget 2,1 mio. kr. til. (24.03.2021)
Psykiatri- og socialudvalget drøftede status på Psykiatrisk Afdeling Aabenraa
Psykiatri og socialudvalget i Region Syddanmark drøftede på ekstraordinært møde onsdag den 24. marts 2021 status på psykiatrisk afdeling i Aabenraa. (24.03.2021)
Klimahandleplaner viser vejen for den grønne omstilling i Region Syddanmark
Regionsrådet har godkendt klimahandleplanerne for de syddanske sygehusenheder, psykiatrien og socialområdet. Planerne skal få eksisterende initiativer og nye klimaindsatser op i højeste gear og bidrage til at nå de regionale og nationale klimamål. (23.03.2021)
Plan for syddansk psykiatri godt i gang
Selvom coronaen har sat en kæp i hjulet mange steder, er implementeringen af regionens Psykiatriplan 2020-24 godt i gang. 80 procent af planens anbefalinger er allerede i gang eller under opstart. (22.03.2021)
Region Syddanmark tilslutter sig partnerskabet ABC for mental sundhed
Region Syddanmark tilslutter sig nu det nationale partnerskab ”ABC for mental sundhed” for derigennem at styrke de indsatser, der gerne skal forbedre syddanskernes mentale trivsel – ikke mindst de unges. (22.03.2021)
Nye kriterier for restvacciner
Interessen for at blive skrevet op til restvacciner i Sydvest- og Sønderjylland har været stor. Så stor, at Region Syddanmark nu indfører to kriterier for de borgere, der kan få en plads på ventelisten. For at komme på ventelisten skal man fremover enten have modtaget en invitation til vaccination eller være 70 år eller derover. Det sker for at sikre, at ikke unødigt mange skriver sig op på listen uden chance for at kunne få en restvaccine. (19.03.2021)
Region Syddanmark på vej med vaccinationssteder i alle kommuner
Det bliver snart muligt at blive vaccineret for COVID-19 i alle Region Syddanmarks 22 kommuner. Regionen har nu adresser på plads i alle regionens kommuner. Ud over de syv faste vaccinationscentre, åbner regionen snart 24 lokale vaccinationssteder på tværs af regionen, så syddanskerne får kortere afstand til vaccination. De første nye lokale vaccinationssteder åbner i ugen efter påske, og de vil øge deres åbningsdage i takt med, at antallet af vacciner og inviterede borgere stiger. (18.03.2021)
Godt samarbejde har fået flere skuldre med
Et godt samarbejde mellem Region Syddanmark og de syddanske kommuner har fået flere skuldre til at møde en vaccinationsnål. Kommunerne har telefonisk kontaktet de borgere i målgruppe 2 og 3, der endnu ikke selv har fået booket en vaccinationstid. Opringningerne har haft stor effekt, og regionsrådsformanden er imponeret over indsatsen. (18.03.2021)
Flot patienttilfredshed i et coronaår
Hvert år bliver der lavet en landsdækkende undersøgelse af patienttilfredsheden på landets hospitaler. Selvom corona-pandemien har lagt pres på landets sygehuse, er der fortsat en høj tilfredshed blandt patienterne i Region Syddanmark. (17.03.2021)
Sønderjyder og sydvestjyder kan nu melde sig til restvaccineliste
Hvis du bor i nærheden af et vaccinationscenter i Sønderjylland eller Sydvestjylland, kan du fra 17. marts melde dig til at stå til rådighed for at modtage eventuelt overskydende vacciner. (16.03.2021)
Pendlere kan nu blive testet ved grænseovergangen ved Sæd
Pendlere bosat i grænselandet får nu mulighed for at få foretaget en gratis hurtigtest ved grænseovergangen ved Sæd hver mandag formiddag. Det gør det nemmere for pendlerne at opfylde indrejsekravet om en coronatest, der højst er 72 timer gammel. (12.03.2021)
Optagelser af vagtlægesamtaler må ikke sløres
Styrelsen for Patientklager og Patienterstatningen har henvendt sig til Region Syddanmark, da de er blevet bekendt med, at vagtlægerne i Region Syddanmark siden 2014 har udleveret slørede lydoptagelser til brug i klagebehandlingen. Styrelsen og Patienterstatningen har understreget, at de skal have optagelserne uredigerede. (11.03.2021)
Vaccination med AstraZeneca sættes på pause
De nationale sundhedsmyndigheder har sat al vaccination med vaccinen fra AstraZeneca på pause. Det sker, fordi de europæiske lægemiddelmyndigheder undersøger, om der kan være sammenhæng mellem vaccinen og mulige bivirkninger. Alle, der har tid til vaccination med AstraZeneca, skal ikke møde op. De vil senere få en invitation til ny vaccination. (11.03.2021)
Ny partnerskabsaftale om oprensning af Himmark Strand
Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Danfoss indgår nu en partnerskabsaftale om oprensning af generationsforureningen ved Himmark Strand. Det er ambitionen, at oprensningen ved Himmark Strand er gennemført i løbet af 2023. Danfoss vil bidrage med 25 mio. kr. til oprensningen, som skal supplere de midler, Himmark Strand får tilført fra finansloven. (10.03.2021)
Stor interesse for virtuelle borgermøder om Forslag til Råstofplan 2020
Godt 350 spørgelystne borgere klikkede sig ind på regionens hjemmeside og Facebookside og så med, da Region Syddanmark i denne og sidste uge livestreamede fire virtuelle borgermøder om regionens Forslag til Råstofplan 2020. (08.03.2021)
Region Syddanmark klar til at vaccinere sårbare ældre borgere i eget hjem
Sårbare ældre borgere over 65 år, som ikke selv kan transportere sig til et vaccinationssted, vil i løbet af de kommende dage blive kontaktet og tilbudt vaccination i eget hjem med vaccinen fra Pfizer/BioNTech. (04.03.2021)
Region Syddanmark styrker testtilbuddet i Vejle og Vollsmose
Som reaktion på stigende smittetal har Region Syddanmark styrket testtilbuddet i Odense-bydelen Vollsmose samt i Vejle. Det styrkede tilbud gælder foreløbig i uge 9, men kan forlænges ved behov. (01.03.2021)
Region Syddanmark fornyr aftale om akutlægehelikopter i Niebøl
Region Syddanmark indgår ny kontrakt med DRF Luftrettung om at fortsætte samarbejdet om akutlægehelikopteren i Niebøl til syddanske patienter. Den nye aftale løber fra 2022 og fire år frem. (25.02.2021)
Tilbud om hurtigtest bliver mere fintmasket
For bedre at kunne udnytte kapaciteten af hurtigtest ændrer Region Syddanmark, de syddanske kommuner og Carelink i den måde, som testene tilbydes på. Fremover vil hurtigtest i højere grad blive tilbudt fra et mere fintmasket net af pop up-steder rundt om i kommunerne. Samtidig bliver det fra næste uge muligt at få foretaget den nye næseborstest, hvor prøven ikke skal tages så langt oppe i næsen. (26.02.2021)
Ombygning skal gøre sygehuset i Grindsted klar til fremtidig rolle
Nye moderne rammer med bedre pladsudnyttelse og en indretning, der er tilpasset sygehuset i Grindsteds profil for fremtiden. Regionsrådet har afsat 32 millioner kroner til at opdatere de fysiske rammer på flere afdelinger af Sydvestjysk Sygehus i Grindsted. Arbejdet går i gang i foråret 2021 og forventes afsluttet i foråret 2022. (25.02.2021)
I dag er der virtuelle borgermøder om forslag til Råstofplan 2020
Du kan følge borgermøderne virtuelt på regionens hjemmeside - se link her (24.02.2021)
Borgere kan få taget blodprøve og besøge vagtlægen i nyt sundhedscenter
Når Varde Kommune i efteråret 2021 slår dørene op til kommunens nye sundhedscenter, sker det i et samarbejde med regionen, da borgerne fremover også kan få taget blodprøve, tjekket hjerterytme og besøge vagtlægen i sundhedscentret. Både region og kommune ser det som første skridt på vejen til et øget samarbejde. (23.02.2021)
Region Syddanmark skruer op for antallet af ladestandere og elbiler
Ingen elbiler uden el, så nu giver Region Syddanmark lade-infrastrukturen på de syddanske sygehusenheder, ved regionshuset og hos Ambulance Syd en overhaling. 160 nye ladestandere til tjenestebiler og godt 100 ladestandere, som kan bruges af både medarbejdere, patienter og pårørende, bliver etableret i år. Samtidig kommer endnu flere af regions tjenestebiler til at køre på el. (22.02.2021)
Region Syddanmark styrker patientforløbene på kræftområdet
Region Syddanmark vil hjælpe endnu flere patienter godt og sikkert igennem deres kræftforløb. Derfor ansætter regionen nu fire nye patientforløbskoordinatorer, som skal hjælpe de patienter, der udredes for mulige kræftsygdomme uden for de kendte kræftpakkeforløb. De nye koordinatorer indgår i regionens styrkede indsats for at ensrette kræftforløbene for patienter, som ikke umiddelbart kan få stillet en klar kræftdiagnose. (22.02.2021)
Få overblik over testmulighed i Kolding
Her kan du få overblik over testmulighederne i Kolding by. (19.02.2021)
Flere testmuligheder ved grænsen
Nye regler om indrejse betyder, at en test maksimalt må være 72 timer gammel, når man krydser grænsen. For at skabe bedre testmuligheder for borgere i grænselandet åbner regionen to nye hurtigteststeder. (16.02.2021)
Deltag i borgermøder om Forslag til Råstofplan 2020 hjemme fra stuen
Region Syddanmark har sendt Forslag til Råstofplan 2020 i offentlig høring og afholder fire virtuelle borgermøder for Trekantområdet, Sønderjylland, Sydvestjylland og Fyn. (11.02.2021)
Nye regler for indrejse til Danmark
Fra 7. februar skal alle indrejsende testes, når de ankommer til Danmark, og gå i isolation i 10 dage. (06.02.2021)
Status på COVID-19-vaccination i Region Syddanmark
Region Syddanmark vil løbende orientere om status på COVID-19-vaccinernes udrulning i regionen. Dette er den første status. (05.02.2021)
66.000 syddanskere bliver spurgt om deres sundhed
Hvordan har du det? Det spørgsmål bliver 66.000 tilfældigt udvalgte syddanskere nu inviteret til at svare på i Danmarks største undersøgelse af borgernes sundhed og trivsel. Det er fjerde gang, at undersøgelsen gennemføres, og resultaterne bruges til at forbedre forebyggelse af sygdomme og styrke danskernes sundhed og trivsel – både på tværs af landet og i de enkelte regioner og kommuner. (05.02.2021)
Hurtigtest vil i højere grad blive mobile
Fra 1. februar er det firmaet Carelink, der står for at tilbyde hurtigtest i Region Syddanmark. Fremover vil en stor del af testkapaciteten blive et mobilt tilbud, der fordeles i samarbejde med kommunerne. (29.01.2021)
Regionen udvider åbningstider på testcentre
Snart kan du blive testet for corona, inden du går i gang med dagens dont, og når du har spist aftensmad. Regionen udvider åbningstiderne på teststationer og -centre og opfordrer til, at du overvejer at booke tid i weekenderne, hvor der generelt er mange ledige tider. Allerede i den kommende weekend kan du få tid til test på regionens seks små teststationer, som hidtil har været lukket i weekender. (29.01.2021)
Region Syddanmark styrker indsatsen over for senfølger efter kræft
Region Syddanmark opretter fire klinikker for patienter, der oplever senfølger efter kræft. Klinikkerne skal samle de forskellige tilbud, der allerede eksisterer i regionen, og give tidligere kræftpatienter en fælles indgang og hjælp til livet efter en kræftsygdom. I samme omgang opretter regionen også et nyt kompetencecenter, der skal indsamle og koordinere erfaringer på tværs af de fire klinikker. (27.01.2021)
Region Syddanmark bruger vacciner til andet stik
Med allerede 40.000 førstegangsvaccinerede bliver Region Syddanmark over den kommende uge nødt til at reservere de fleste vacciner til at give alle det andet stik. Et problem hos en af leverandørerne har betydet en halvering i vaccineleverancerne i sidste uge. (27.01.2021)
Flere patienter skal tilbydes lindrende behandling i den sidste tid
Flere syddanske patienter med livstruende sygdomme skal have tilbudt lindrende behandling. Derfor afsætter Region Syddanmark nu godt 6 millioner kroner til at styrke den palliative indsats på sygehusene, så flere patienter kan få forbedret livskvaliteten i den sidste tid. (26.01.2021)
Forslag til en ny råstofplan for Region Syddanmark er klar til høring
I dag 25. januar har regionsrådet godkendt et forslag til en ny råstofplan, der for de kommende 12 år baner vejen for en mere bæredygtig råstofforvaltning i Syddanmark i tråd med FN’s Verdensmål. Forslaget til råstofplanen sendes nu i offentlig høring fra 1. februar og otte uger frem. (25.01.2021)
Snart kan børn også blive testet på de mindre teststationer
Børn over to år kan snart blive testet for corona på teststationerne i Nyborg, Middelfart, Grindsted, Haderslev, Tønder og Fredericia. (19.01.2021)
Skærpet indsats skal inddæmme smitte med engelsk coronavariant
Region Syddanmark indfører nu nye tiltag for at inddæmme smitte af den engelske corona-variant B.1.1.7. Det betyder blandt andet, at alle medarbejdere med patientkontakt får tilbudt test en gang om ugen. Tiltagene er sat i gang i kølvandet på de nyeste tal fra Statens Serum Institut, der viser, at den nye variant har fået godt fat i Syddanmark. (18.01.2021)
Nye vaccinetider kommer løbende på vacciner.dk
Syddanskere, der har modtaget invitation til at blive vaccineret mod COVID-19, kan i nogle tilfælde opleve, at der ikke er ledige tider på vaccine.dk. Det skyldes, at vaccinerne bliver givet så hurtigt og til så mange, at der i nogle tilfælde ikke er flere tilgængelige. Nye tider bliver lagt på vacciner.dk, som nye vaccineleverancer ankommer. (15.01.2021)
Region Syddanmark har ny vaccinationsstrategi på plads
Region Syddanmark fremlægger nu vaccinationsstrategi for 2021. Formålet med strategien er at tilbyde syddanskerne vaccinationsmuligheder så tæt på deres hjem som muligt. Samtidig skal strategien sikre, at regionen løbende kan få vaccinerne hurtigt ud til borgerne, så snart de ankommer til regionen. (15.01.2021)
Region Syddanmark modtager 5.000 Moderna-vacciner
Den nye Moderna-vaccine mod corona lander i Odense onsdag, hvor halvdelen lægges på frys til 2. vaccine. Den anden halvdel køres til Vejle, hvorefter den kan anvendes til vaccination fra torsdag. (12.01.2021)
Flere muligheder for lyntest syd for grænsen
Region Syddanmark udvider aftalen med Falck, så udenlandske borgere, der ikke bor i Danmark, kan få en hurtigtest, hvis de skal rejse ind i landet. Samtidig kan udlændinge, der bor syd for grænsen og kan dokumentere, at de har arbejde i Danmark, fremover få testen gratis. (11.01.2021)
Nye restriktioner: Rejsende bør benytte testfaciliteter i Handewitt
Den 9. januar blev der indført nye rejserestriktioner og herunder krav til test af borgere i Slesvig-Holsten i Tyskland. Frem til og med 17. januar skal alle udenlandske borgere, der ikke har bopæl i Danmark, fremvise negative tests, når de rejser ind i landet, og som en midlertidig løsning henviser Region Syddanmark nu til hurtigtest i Falcks center i Handewitt. (10.01.2021)
Vaccinationscentre åbner i flere syddanske byer
Region Syddanmark åbner nu vaccinationscentre i flere syddanske byer, og en række syddanskere vil i de kommende dage modtage en invitation til COVID-19-vaccine i deres digitale postkasse. Det gælder borgere over 65 år, som modtager pleje og hjælp i eget hjem, personer, som er i særlig risiko for alvorlig sygdom, hvis de smittes med coronavirus, og sundhedspersonale, som er i øget risiko for at blive smittet. (06.01.2021)
Første syddansker vaccineret i Odense
Søndag den 27. december blev en mærkedag i det syddanske arbejde med at bekæmpe coronavirus. Leif Heiselberg på 79 år blev den første borger i Region Syddanmark, der blev vaccineret mod COVID-19. Leif er beboer på Ældrecenter Øst i Odense Kommune. (27.12.2020)
Region Syddanmark er klar til at vaccinere udvalgte grupper
Når vaccinerne ankommer, er Region Syddanmark klar til at vaccinere udvalgte grupper af borgere og udvalgte ansatte i sundhedsvæsenet og ældreplejen. (23.12.2020)
Syddansk rengøring holder højt niveau
Hvert halvår bliver der foretaget et eksternt eftersyn af rengøringen i Region Syddanmark. Seneste eftersyn viser, at alle sygehuse holder vanligt højt niveau. (22.12.2020)
Region Syddanmark hjælper pressede østdanske sygehuse
En stigning i antallet af coronasmittede patienter i Region Hovedstaden og Region Sjælland presser sygehusene på den anden side af Storebælt, og derfor træder Region Syddanmark nu til og hjælper med at behandle patienter på en række områder. (22.12.2020)
Syddanske vaccinationscentre falder på plads
Region Syddanmark er i fuld gang med at oprette vaccinationscentre, hvor syddanskerne over de kommende mange måneder kan blive vaccineret mod corona. I første omgang er regionen klar med lokationer for syv af dem. (18.12.2020)
Region Syddanmark satser stort på personlig medicin
De syddanske sygehuse skal i fremtiden kunne tilbyde alle patienter en behandling, der er skræddersyet til den enkelte patient. Derfor opretter regionen nu et datastøttecenter for personlig medicin. Det nye datastøttecenter skal hjælpe med at udbrede anvendelsen af personlig medicin til alle regionens sygehuse. (18.12.2020)
Ekstra sygeplejersker til de syddanske sygehuse
Region Syddanmark ansætter 214 ekstra sygeplejersker i løbet af 2020 og 2021. Det er den syddanske andel af de 1.000 ekstra sygeplejersker, Danske Regioner og regeringen indgik aftale om i januar i år. På regionsrådsmødet 14. december blev hovedparten af de ekstra sygeplejersker for 2021 fordelt mellem regionens sygehuse. (15.12.2020)
Regionsraadet godkender ny vagtlaegeordning paa Aeroe
Regionsrådet har vedtaget, at der fra 1. februar 2021 skal etableres en vagtlægeordning på sygehuset i Ærøskøbing. Det sker for at sikre, at der er praktiserende læger nok på Ærø på længere sigt. (15.12.2020)
Svendborg Sygehus beholder fødeafdeling
Et stort flertal i regionsrådet i Region Syddanmark har i dag skrevet under på en aftale, der betyder, at Svendborg Sygehus også i fremtiden vil beholde den nuværende fødeafdeling. Kun Liberal Alliance står udenfor aftalen. (14.12.2020)
Region Syddanmark skruer op for testkapaciteten op mod julen
Region Syddanmark og de øvrige regioner skruer i øjeblikket op for testkapaciteten i takt med, at flere og flere danskere ønsker at blive testet op mod jul. (11.12.2020)
Regeringen og Region Syddanmark indgår aftale om grøn transport
Regeringen og Region Syddanmark har indgået en aftale, der skal sætte skub i den grønne omstilling på transportområdet. Aftalen indeholder bl.a. planer om klimavenlige busser, test- og demonstrationsprojekt for grøn omstilling af sygetransporter og ambulancer samt udskiftning af regionens benzin- og dieselbiler. (10.12.2020)
Fælles indkøb baner vejen for skræddersyede behandlinger
Danske Regioner og Nationalt Genom Center har indgået en fællesaftale om et nationalt indkøb af reagenser til analyse af patienters gener. Aftalen, som Region Syddanmark har stået i spidsen for, løber op i 650 mio. DKK. (01.12.2020)
Flere ambulante behandlinger og kontroller i speciallaegepraksis
Regionsrådet har godkendt en plan, der skal bidrage til, at flere syddanskere kan få en tid hos en praktiserende speciallæge. (26.11.2020)
Mennesker med psykisk sygdom skal hjælpes i arbejde
Mennesker med psykiske lidelser står langt oftere uden arbejde eller uddannelse end resten af befolkningen. Det vil Region Syddanmark nu forsøge at rette op på ved blandt andet at styrke samarbejdet mellem de kommunale jobcentre og de regionale lokalpsykiatrier. (24.11.2020)
Nu skal regionens tolke også tolke i praksissektoren
Fra 1. juli 2021 skal tolkene på Tolkecenter Syddanmark stå for tolkningen for patienter, der ikke taler dansk, i praksissektoren. Det har et bredt flertal i regionsrådet netop vedtaget. (24.11.2020)
Vagtlægeordning på vej til Ærø Sygehus
Region Syddanmark planlægger at etablere en vagtlægeordning på sygehuset i Ærøskøbing, som skal åbne 1. februar næste år. Det sker for at sikre lægedækningen på længere sigt. (24.11.2020)
Udvalg skal drøfte lukning af lægeklinik på Sydvestjysk Sygehus
Den lægeklinik, der i efteråret 2018 åbnede på Sydvestjysk Sygehus for at afhjælpe lægemanglen i Esbjerg, skal nu muligvis lukke. Udvalget for det nære sundhedsvæsen skal drøfte klinikkens fremtid på deres kommende møde. (24.11.2020)
Frivillige akuthjælpere på vej til Kerteminde Kommune
Nu kan frivillige akuthjælpere snart blive alarmeret, når der er brug for førstehjælp i udvalgte områder af Kerteminde Kommune. Regionsrådet besluttede mandag, at der bliver oprettet akuthjælperordning for nogle områder i kommunen. Akuthjælperordningen bliver oprettet i de områder af kommunen, hvor der er længst responstid. (24.11.2020)
Kolding Sygehus forbedrer adgangsforholdene ved hovedindgangen
Regionsrådet har 23. november godkendt et ideoplæg til forbedring af adgangsforholdene ved hovedindgangen til Kolding Sygehus. Ændringerne sker for at gøre adgangsforholdene bedre for blandt andre gangbesværede og kørestolsbrugere. (23.11.2020)
14 kommuner i Region Syddanmark har meldt sig til DK2020: Nu skal de lave lokale klimaplaner efter internationale standarter
Fra Vejen og Esbjerg til Kerteminde og Nyborg. Nu er der sat navne på de 14 nye kommuner i Region Syddanmark, der sætter turbo på den lokale klimaindsats. Sammen med 32 andre kommuner fra hele landet skal de udvikle klimaplaner, der lever op til Parisaftalen gennem projektet DK2020. Parterne bag – Realdania, KL og regionerne – kalder interessen for overvældende. (18.11.2020)
Odense Universitetshospital og Kolding Sygehus skal huse senfølgeklinikker for COVID-19
Region Syddanmark opretter klinikker for patienter, der oplever senfølger af COVID-19 på Odense Universitetshospital og på Kolding Sygehus. (18.11.2020)
Region Syddanmark opruster på høreområdet
Region Syddanmark investerer i to hørebokse. De skal hjælpe høreklinikkerne i Middelfart og Svendborg med at overholde de nye COVID-19-afstandskrav og nedbringe ventetiderne på høreområdet. Ventetiderne er faldet støt de seneste to år, men udviklingen er blevet bremset af corona-krisen. (18.11.2020)
Region Syddanmark åbner COVID-19-teststationer i Tønder og Fredericia
Region Syddanmark har nu fået detaljerne på plads for de to sidste af regionens nye COVID-19-teststationer. De åbner i Tønder og Fredericia 1. december 2020 (13.11.2020)
Region Syddanmark skærper krav til test ved sygehusbesøg
Skal man møde på de syddanske sygehuse, er der i nogle tilfælde krav om, at man har en negativ COVID-19-test for at undgå at bringe smitte ind på sygehusene. Derfor er det vigtigt, at der benyttes en sikker test. (12.11.2020)
Lokalpsykiatri Brørup modtager Region Syddanmarks arbejdsmiljøpris
Psykiatrisk Afdeling Esbjerg - Lokalpsykiatri Brørup vinder Region Syddanmarks Arbejdsmiljøpris 2020. Afdelingen fik overrakt prisen, da hovedudvalgets formand og næstformand mandag overraskede Lokalpsykiatri Brørup med et besøg. (10.11.2020)
Region Syddanmark: Ekstraordinær krisehjælp til minkavlere og ansatte
Region Syddanmarks krisepsykologiske beredskab står til rådighed for borgere, som bor eller arbejder på minkfarme i Syd- og Sønderjylland og på Fyn. Der er oprettet en særlig hotline, hvor minkavlere og deres familier kan henvende sig. (10.11.2020)
Borgere, der ikke har booket tid, skaber kø ved teststeder
En del syddanskere møder hver dag op til coronatest uden at have booket tid i forvejen. Det skaber køer og forsinkelser for de borgere, der har booket tid. Derfor vil syddanskere, der møder uanmeldt op, fremover blive afvist på teststederne. (05.11.2020)
Regionen er kommet godt fra start med sin klimastrategi
Regionens samlede energiforbrug er faldet 3,4 pct. i årets første 6 måneder, og det skyldes bl.a. flotte varmebesparelser på de sociale institutioner. Det viser den første halvårlige Energi- og miljøredegørelse for Region Syddanmark. (04.11.2020)
It-udfordring løst: Nye teststationer åbner onsdag
Den it-udfordring, der har forsinket åbningen af de nye teststationer i Haderslev, Nyborg og Grindsted, er nu ordnet. Allerede i dag kan man derfor booke tider i de nye stationer, og onsdag slår de dørene op. (03.11.2020)
Forskning i fedme vinder Et Sundere Syddanmark
Tirsdag aften var der finaleshow for Et Sundere Syddanmark, hvor fem forskningsprojekter var i spil til at tage titlen. Vinderen blev Else Marie Bladbjerg fra Sydvestjysk Sygehus med sit forskningsprojekt i årsager til overvægt. (03.11.2020)
Region Syddanmark åbner nye COVID-19-teststationer
Region Syddanmark er nu klar med fire nye faste COVID-19-teststationer. De åbner henholdsvis den 2. og 16. november 2020 og er så klar til at teste borgere i byer på tværs af regionen. (29.10.2020)
Krav om mundbind
Nu skal alle, der kommer på et sygehus, skal til læge eller på besøg på et socialt tilbud bruge mundbind eller visir, fra de træder ind ad døren, til de går igen. Det er kun indlagte patienter, borgere på sociale bosteder og børn under 12 år, der ikke skal have det på. (29.10.2020)
Sundhedsfaglige medarbejdere med milde symptomer kan visitere sig selv til test
Hvis du som sundhedsfaglig medarbejder oplever symptomer på COVID-19, men ikke behøver en sundhedsfaglig vurdering, kan du selv henvise tid til test efter aftale med din leder. (29.10.2020)
Nation of Health i Odense er indviet
Med indvielsen af besøgscenteret Nation of Health onsdag har Syddanmark åbnet et sundheds-innovativt vindue ud til resten af verden. (28.10.2020)
Stigende smittetal kræver flere tests
Smittetallene i Danmark og i Region Syddanmark stiger støt, og det betyder, at borgerne skal være endnu bedre til at passe på hinanden. Derfor opfordrer Region Syddanmark nu til, at borgerne i regionen sørger for at lade sig teste. Der er masser af ledig kapacitet. (23.10.2020)
Flere end tusind hjerteløbere har hjulpet med at redde liv
Region Syddanmark blev 1. maj en del af TrygFonden Hjerteløber. I de fire efterfølgende måneder er antallet af tilmeldte nået over 13.000, og flere end tusind hjerteløbere har været med til at redde liv i Syddanmark. Formanden for præhospitalsudvalget er godt tilfreds med opstarten af den nye ordning. (14.10.2020)
Endnu flere solceller på vej til regionens sygehustage
Region Syddanmark sætter nu endnu mere solstrøm til den syddanske klimastrategi ved at udvide de eksisterende solcelleanlæg på de syddanske sygehustage med knap 50 pct. (09.10.2020)
Brug mundbind når du skal testes for COVID-19
Region Syddanmark indfører fra lørdag 10. oktober krav om brug af mundbind i forbindelse med test ved regionens testfaciliteter. (08.10.2020)
Region Syddanmark gør klar til en vinter i coronaens tegn
Kampen mod corona er langt fra overstået, og derfor åbner Region Syddanmark hen over de kommende måneder syv store testcentre, der kan klare vinterens kulde og blæst. På de nye testcentre vil borgere uden symptomer og borgere med milde symptomer kunne blive testet for COVID-19. Derudover åbner en række mindre teststationer på tværs af regionen. (05.10.2020)
Patienternes P-hus ved Vejle Sygehus vinder arkitekturpris
Et parkeringshus kan godt være smukt og skulpturelt. Det er Patienternes P-hus ved Sygehus Lillebælt i Vejle et godt eksempel på, og nu har den runde bygning med den høje glasfacade vundet Vejle Kommunes arkitekturpris 2019 (05.10.2020)
Underretning om brud på persondatasikkerheden i Region Syddanmark
Region Syddanmark har konstateret sikkerhedsbrud i to af regionens it-systemer. Regionen har efter reglerne anmeldt bruddene til Datatilsynet og underretter hermed borgerne. Bruddene er blevet fundet i forbindelse med den interne undersøgelse, regionen satte i gang i foråret. Alle sikkerhedshullerne er nu lukkede. (02.10.2020)
To medarbejdere og to borgere på socialtilbud i Nyborg testet positiv for COVID-19
To medarbejdere og to borgere på Region Syddanmarks sociale tilbud Engbo er blevet testet positive for COVID-19. De to medarbejdere har været i kontakt med i alt 16 borgere på tilbuddet. Engbo er godt i gang med isolering af borgere på centeret, smitteopsporing og test. Det er i den forbindelse, at to symptomfrie borgere er blevet testet positive. (01.10.2020)
Syddanskere skal have hurtig psykiatrisk vurdering
En ny aftale skal hjælpe syddanskere, der primært lider af stress, angst og depression i let til moderat grad med at få tid til psykiatrisk vurdering indenfor 14 dage. (30.09.2020)
Regionsrådet har vedtaget budget for 2021
Et bredt flertal i det syddanske regionsråd vedtog mandag 28. september Region Syddanmarks budget for 2021. Dermed ligger det fast, hvordan de 27,3 mia. kr., som regionen har at gøre godt med i 2021, skal bruges. Langt de fleste penge går til drift af regionens sygehuse, men regionens stabile økonomi har også gjort det muligt at finde 25 mio. kr. til nye initiativer. (29.09.2020)
Mundbind skal bruges flere steder nu
Nu skal patienter og pårørende, der skal på sygehuset, undersøges af lægen eller besøge et socialt tilbud bruge mundbind, når de kommer tæt på andre. (29.09.2020)
Virksomheder giver idéer til grønnere hospitaler
I dag er en virtuel "matchmaking" i gang mellem hospitalsfolk og virksomheder fra syv europæiske lande. Tre regioner har bedt om input til, hvordan hospitalerne konkret kan reducere fx affaldsmængder og energiforbrug. Håbet er, at den målrettede "speeddating" kan skubbe til den grønne omstilling i sundhedsvæsnet. (24.09.2020)
Det dansk-tyske Interreg-samarbejde er sikret
Der kommer et nyt dansk-tysk samarbejde: Interreg 6A Deutschland-Danmark 2021-2026. Det glæder styregruppen for Interreg 6A, som holdt deres første møde onsdag 23. september. (23.09.2020)
Ventetiderne falder
Region Syddanmark er godt i gang med at nedbringe ventetiderne og forventer at være på normalt niveau omkring årsskiftet. (22.09.2020)
Svendborg Gymnasium vinder prisen som Årets Røgfri Ungdomsuddannelse
For anden gang har Region Syddanmark uddelt prisen som Årets Røgfri Ungdomsuddannelse. Prisen gik til Svendborg Gymnasium, der fik den overrakt mandag formiddag i forbindelse med en morgensamling. (21.09.2020)
Realdania, KL og regionerne sætter turbo på de danske kommuners klimakamp
I nyt klimapartnerskab mellem Realdania, KL og de fem regioner inviteres alle landets kommuner til at blive en del af DK2020. (17.09.2020)
Kun rejsende kan blive testet i Billund Lufthavn og ved grænseovergangene
Fra og med torsdag 17. september kan kun rejsende med en gyldig billet blive testet for COVID-19 i Billund Lufthavn. Samtidig begrænses testene ved den dansk-tyske grænse til kun at omfatte udlændinge samt borgere, der har været bortrejst i mindst et døgn. Det sker for at mindske presset på analysekapaciteten. (16.09.2020)
Kunstig intelligens skal forebygge angst og depression hos hjertepatienter
Et syddansk projekt er indstillet til at modtage millioner til udvikling af kunstig intelligens, som vil gøre det muligt at finde hjertepatienter, der har høj risiko for at få angst eller depression. (10.09.2020)
Det stigende smittetryk i Odense medfører restriktioner på OUH, i psykiatrien og på socialområdet
Både på Odense Universitetshospital, i psykiatrien og på socialområdets afdelinger og tilbud i Odense indfører man fra i dag restriktioner, som betyder at der kun må komme én besøgende pr. patient/borger ad gangen. Det gælder foreløbig frem til 22. september. (09.09.2020)
Unge musikstuderende vinder regionens frivillighedspris
Vinderne af Region Syddanmarks Frivillighedspris 2020 blev studerende fra Musikkonservatoriet i Esbjerg, der spiller for patienter på intensivafdelingen på Sydvestjysk Sygehus. Der var også priser til Akutgruppe Strynø og til Dennis Larsen fra Syrenparken Socialcenter Lillebælt. (09.09.2020)
Underretning om brud på persondatasikkerheden i Region Syddanmark
Region Syddanmark har konstateret sikkerhedsbrud på fire af regionens it-systemer. Regionen har efter reglerne anmeldt bruddene til Datatilsynet og underretter hermed borgerne. Bruddene er blevet fundet i forbindelse med den interne undersøgelse, regionen satte i gang i foråret. Alle bruddene er lukkede. (04.09.2020)
Kommuner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner kan få besøg af COVID-testbiler
10 testbiler skal teste borgere, medarbejdere og studerende, der ikke har symptomer, for COVID-19. Det er kommuner, særlige virksomheder og uddannelsesinstitutioner, der kan anmode om besøg af COVID-testbilerne. (03.09.2020)
Region Syddanmark sender to testbiler til Region Hovedstaden
Region Syddanmark sender nu to testbiler til Region Hovedstaden for at assistere med at teste borgere i København og omegn. (03.09.2020)
Flotte rengøringseftersyn på de syddanske sygehuse
Ved det seneste eftersyn af rengøringen på de syddanske sygehuse har alle sygehusene levet op til de standarder, der er sat. Eftersynet foretages af et eksternt firma. (02.09.2020)
Økonomidirektør Mogens Sehested Kristensen stopper 1. december 2020
Mogens Sehested Kristensen, der siden regionens dannelse har været økonomidirektør i Region Syddanmark, stopper efter eget ønske pr. 1. december 2020 for at gå på pension. (01.09.2020)
Regionen styrker og samler mulighederne for COVID-test
Det skal være nemmere for syddanskere, der er raske eller kun har milde symptomer, at blive testet for COVID-19. Derfor lancerer regionen nu en plan, der styrker og samler testmulighederne samtidig med, at testkapaciteten i regionen øges markant henover efteråret. (31.08.2020)
Nye faste screeningssteder for brystkræft i Region Syddanmark er klar
1. september går otte nye screeningsteder for brystkræft i Region Syddanmark i luften. Det betyder også, at mammografi-busserne stopper med at køre rundt i regionen. Fremover skal kvinder, der skal screenes for brystkræft, møde op på otte faste steder i regionen. (26.08.2020)
Region vil sikre fortsat adgang til uddannelse i Sønderjylland
I Sønderjylland bliver der færre og færre unge i de kommende år. Den udvikling kan betyde, at landsdelen mister ungdomsuddannelser. For at være på forkant med udviklingen kortlægger Region Syddanmark nu problemet og inviterer kommuner og uddannelser til samarbejde. (26.08.2020)
Flere hænder i den ambulante psykiatri
Den ambulante psykiatri i Region Syddanmark skal styrkes og får nu 13 millioner kroner mere om året. Pengene skal bruges på at ansætte flere medarbejdere, så flere syddanskere kan komme i ambulant behandling. (25.08.2020)
Grønne indkøb skal nedbringe regionens klimabelastning
Et enigt regionsråd har i dag vedtaget en ny indkøbspolitik for Region Syddanmark, der vil sætte skub i den grønne omstilling. (24.08.2020)
De syddanske testbiler har travlt
Region Syddanmarks testbiler laver masser af tests i disse dage. Hvor bilerne tidligere turnerede rundt i regionen, så kører de nu ud til områder, hvor coronavirussen blusser op, eller hvor der er risiko for det. (21.08.2020)
Næsten halvdelen af alle syddanske ungdomsuddannelser er røgfri
Fra skolestart sommeren 2021 skal alle landets ungdomsuddannelser have røgfri skoletid. Men allerede et år før tid, har en stor del af uddannelserne i Syddanmark taget skridtet og sagt farvel til tobak. Hele 28 ud af 64 uddannelsesinstitutioner har røgfri skoletid. (18.08.2020)
Medarbejder på syddansk socialtilbud testet positiv for COVID-19
En medarbejder på Region Syddanmarks sociale tilbud Engbo i Nyborg er testet positiv for COVID-19. Medarbejderen havde været i kontakt med i alt 7 kolleger og borgere på tilbuddet, men de er alle efterfølgende testet negativ. (18.08.2020)
Digitaliseringsudvalg ser på OUH-succes
Region Syddanmarks digitaliseringsudvalg besøger i dag, 17. august, Odense Universitetshospital. Her skal udvalget blandt andet blive klogere på en it-succes: En skranke, hvor frivillige står klar til at hjælpe patienter og pårørende med at bruge sygehusets digitale tilbud. (17.08.2020)
Syddanske hjerteløbere tilbydes førstehjælpskursus
Da Region Syddanmark blev en del af TrygFondens Hjerteløber-ordning, besluttede regionsrådet også, at der skulle tilbydes gratis førstehjælpskurser til de hjerteløbere, der ønskede det. Nu er kurserne klar, og alle interesserede hjerteløbere kan tilmelde sig. (14.08.2020)
Kultur skal få syddanskerne op fra sofaen
Regionsrådet har sat to millioner kroner af til kulturelle begivenheder, der skal få syddanskerne op fra sofaen og i bedre humør. (14.08.2020)
Nu kan du hjælpe os med at blive bedre
Den årlige undersøgelse af patienttilfredshed er begyndt. Frem til november vil mange tusind patienter få tilsendt et spørgeskema. Er du én af dem, har du mulighed for at fortælle, hvordan du har oplevet dit besøg på sygehuset. (11.08.2020)
Ventetiden på høreområdet i Region Syddanmark falder yderligere
I 2018 vedtog regionsrådet i Region Syddanmark en handleplan, der skulle nedbringe ventetiderne på høreapparatsbehandling i regionen. Over de seneste to år er ventetiderne faldet støt på regionens fire sygehuse – også selvom corona-krisen har betydet en mindre stigning på et af regionens sygehuse. (11.08.2020)
Regional rundtur til kommunerne skal styrke samarbejdet i psykiatrien
Psykiatrien i Region Syddanmark skal styrkes markant i de kommende år, og det skal regionens nye psykiatriplan samt en stor pose penge være med til at understøtte. Men hvis regionens ambitiøse mål skal blive til virkelighed, er der behov for et fortsat godt samarbejde med kommunerne. Derfor har regionens Psykiatri- og socialudvalg netop indledt en rundtur til de 22 syddanske kommuner. (10.08.2020)
Underretning om brud på persondatasikkerheden i Region Syddanmark
Region Syddanmark underretter hermed borgerne om et brud på persondatasikkerheden i regionens sagsbehandlingssystem. Bruddet er anmeldt til Datatilsynet, og fejlen er udbedret. (31.07.2020)
Information om COVID-19-test af borgere
Som borger i Region Syddanmark kan du nu finde oplysninger om alle dine muligheder for at blive testet for COVID-19 ét sted. (07.07.2020)
Tandlægevagt åbner i Kolding
Borgere i Trekantområdet får nu væsentlig kortere til akut tandlægebehandling i weekender og på helligdage. 4. juli 2020 åbner en ny tandlægevagt på Den Regionale Tandplejes klinik på sygehuset i Kolding. Dermed udvides antallet af syddanske tandlægevagter fra to til tre klinikker, og det betyder kortere ventetid for syddanskerne. (25.06.2020)
Programmet for årets Klimafolkemøde er klar
Nu offentliggøres programmet for Klimafolkemødet 2020. Det er spækket med arrangementer, events og debatter, der inspirerer til klimahandling nu! (26.06.2020)
To Covid-19-testbiler er klar til det syddanske sommerland
Fra i dag kan danske og udenlandske borgere blive testet for Covid-19, mens de nyder det syddanske sommerland. To tilpassede ambulancer kommer til at fungere som mobile teststationer og vil bevæge sig rundt på udvalgte steder i Syddanmark. (26.06.2020)
Tre projekter skal bane vejen for et bedre liv til psykisk syge misbrugere
Psykiatri- og socialudvalget vil i samarbejde med Esbjerg, Middelfart og Fredericia Kommuner søsætte tre projekter for at finde ud af, hvad der skal til for at psykisk syge misbrugere kan få et bedre liv og undgå at komme ud i kriminalitet. (24.06.2020)
Syddanmarks største arbejdsplads er blevet mere klimavenlig
De syddanske sygehuse og de omkring 24.000 medarbejdere bruger fortsat mindre vand, varme og el, og det er på trods af, at de gennemfører flere operationer og behandlinger end før. Det viser Region Syddanmarks seneste energi- og miljøredegørelse. (24.06.2020)
Odense får to klinikker for seksuel sundhed
Unge i Odense får nu mulighed for at komme ind fra gaden og få gode råd om seksuel sundhed, gratis prævention samt at blive testet for kønssygdomme. Et samarbejde mellem Region Syddanmark, Odense Kommune og AIDS-Fondet har resulteret i to klinikker for seksuel sundhed – den ene i Odense centrum, den anden i bydelen Vollsmose. (24.06.2020)
Nu kommer der intensivsenge i hele den syddanske psykiatri
Psykiatrien får i år og fremover 129 millioner kroner mere som følge af sidste års finanslovsforlig. Pengene supplerer de midler, der blev afsat til at udvikle intensivpladser i finansloven for 2019, og skaber mulighed for endnu flere intensivsenge i Psykiatrien i Region Syddanmark. (23.06.2020)
Datatilsynet beder Region Syddanmark at underrette borgere om brud på datasikkerhed
Region Syddanmark har konstateret et datasikkerhedsbrud i et af regionens it-systemer, der anvendes af regionens sygehuse. (23.06.2020)
Region Syddanmark udbyder 20.000 m2 OPP-psykiatribyggeri på Nyt OUH
Når Danmarks største nye sygehus, Nyt OUH, slår dørene op, bliver det som et samlet sygehus, hvor somatikken og psykiatrien bliver tæt integreret. Og byggeriet af psykiatrien bliver til i et offentligt-privat partnerskab med privatfinansiering. Det besluttede de syddanske regionsrådsmedlemmer på deres møde 22. juni. (22.06.2020)
Region Syddanmark vedtager treårig handleplan for forureningerne efter Grindstedværket
Regionsrådet i Region Syddanmark godkendte i dag en samlet plan for, hvordan regionale og statslige midler på 33 mio. kroner til forureningerne efter Grindstedværket skal fordeles. (22.06.2020)
Praktiserende læge overtager lægeklinikken i Ølgod til oktober
Region Syddanmark har solgt udbudsklinikken i Ølgod, som alles Lægehus driver i dag, til en praktiserende læge. Alle patienter kan blive i klinikken og personalet følger med. (19.06.2020)
5 kandidater dyster om Frivillighedsprisen 2020
Det var ikke let, men en dommerkomité har nu valgt de 5 frivillige indsatser, som skal dyste om at vinde Region Syddanmarks Frivillighedspris 2020. (18.06.2020)
Ingen COVID-19-patienter indlagt på syddanske sygehuse
Region Syddanmark har nu for første gang siden starten af marts ingen patienter indlagt med bekræftet COVID-19. (18.06.2020)
Syddanmark skal være mere klimavenlig
Klimaforandringerne kender ingen grænser – hverken kommunale, regionale eller nationale – og derfor er der behov for at samles om at skabe fælles, langtidsholdbare klimaløsninger. Det er er Region Syddanmarks budskab i kølvandet på en ny undersøgelse, der viser, at der er potentiale for og vilje til at udbrede cirkulære løsninger i Syddanmark. (18.06.2020)
Regionsrådsmøde bliver uden tilhørere
Region Syddanmark nødsaget til at lukke regionsrådsmøde for tilhørende af hensyn til corona. Interesserede kan dog følge mødet online. (17.06.2020)
Region Syddanmark vil tilbyde kvinder HPV-hjemmetests
Syddanske kvinder mellem 23 og 64 år, der ikke møder op til livmoderhalskræftsscreening, vil fra næste år blive tilbudt muligheden for selv at lave en HPV-test derhjemme. Formålet med hjemmetesten er at øge antallet af kvinder, der bliver screenet regelmæssigt for livmoderhalskræft. (16.06.2020)
Fynsk entreprenør skal bygge køkkenet på Nyt OUH
Det bliver det fynske entreprenørfirma 5E Byg A/S, der kommer til at bygge hovedkøkkenet på det nye universitetshospital i Odense. Køkkenet skal levere mad til de mange patienter på sygehuset i Odense og i Svendborg. (15.06.2020)
Ærø beholder sin telemedicinske hospiceplads
Døende og alvorligt syge patienter på Ærø har det seneste halvandet år haft adgang til Danmarks første og hidtil eneste telemedicinske hospiceplads. I alt 10 patienter har benyttet pladsen, som har været oprettet som et forsøg. På baggrund af en evaluering ser det nu ud til, at hospicepladsen bliver permanent. (03.06.2020)
Himmark-forurening tættere på en løsning
Efter grundige undersøgelser og analyser foreligger der nu et konkret løsningsforslag, som kan håndtere generationsforureningen på Himmark Strand og bane vejen for en ophævelse af badeforbuddet. Løsningen og den mulige finansiering vil nu blive præsenteret for miljøministeren. (02.06.2020)
Borgerne skal have mere plads i den politiske proces
Den 25. maj besluttede regionsrådet, at det skal være muligt at få foretræde for de politiske udvalg. Det betyder, at borgere, patientforeninger eller private virksomheder nu får muligheden for at få regionens udvalg i tale. Formålet er at få flere gode input til udvalgenes arbejde tidligere i den politiske proces. (29.05.2020)
Ny lægelig direktør på Sygehus Sønderjylland
Sygehus Sønderjylland har nu fundet en ny lægelig direktør. Det bliver Peter Sørensen, som kommer fra en stilling som ledende overlæge på Onkologisk Afdeling på Odense Universitetshospital, men er født og opvokset i Sønderjylland. Han tiltræder 1. juli 2020. (29.05.2020)
Aftale om regionernes økonomi
Efter et ophold i forhandlingerne er det nu lykkedes at få en aftale på plads mellem regeringen og Danske Regioner om de fem regioners økonomi. Det er en aftale, som sikrer økonomisk dækning af covid-udgifterne i 2020. Men der er også nye penge i 2021, som kan bidrage til at dække stigende udgifter til medicin og øgede udgifter, der skyldes befolkningsudviklingen. (29.05.2020)
Region Syddanmark vil forenkle sygehusenes administrative arbejdsgange
Region Syddanmark vil undersøge, om der er procedurer eller arbejdsgange på sygehusene, der kan forenkles eller optimeres. Det besluttede regionsrådet på sit møde den 25. maj. (28.05.2020)
Raske sønderjyder, der frygter smitte, kan nu blive testet i Aabenraa
Sønderjyder, der ikke har symptomer på COVID-19, men har været udsat for smitte, kan nu kontakte deres læge og få en henvisning til test i Aabenraa. (27.05.2020)
Ny udviklingsstrategi for hele regionen
I dag har et enigt regionsråd sagt ja til en strategi, som blandt andet skal være med til at få flere unge til at uddanne og bosætte sig i regionen. Derfor har unge fra regionen også været med til at komme med ønsker og gode idéer til strategien. (25.05.2020)
Akut MR-scanning skal hjælpe flere patienter godt igennem blodpropforløb
Regionens fire trombolysecentre skal i fremtiden lave en akut MR-scanning af alle patienter, der indlægges med mistanke om en blodprop i hjernen. Den nye ordning vil både styrke patienternes behandling og give lægerne bedre mulighed for at forebygge blodpropper. (19.05.2020)
Region Syddanmark vil intensivere tiltag for at minimere risiko for smitteudbrud på sygehusene
Region Syddanmark havde i sidste uge 21 personer, der var blevet smittet med COVID-19 på Sygehus Lillebælt, selvom alle retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen var blevet fulgt. Det får regionen til at intensivere arbejdet med at undgå smittespredning. (19.05.2020)
Corona-smitte på sengeafsnit i Vejle
Urinvejskirurgi på Sygehus Lillebælt i Vejle er blevet ramt af et udbrud af corona-smitte blandt patienter og sygehusansatte. Syv patienter er konstateret smittet, mens 14 sygehusansatte også er testet positiv for covid-19. Som følge af udbruddet vil Region Syddanmark drøfte, om der skal ændres praksis i forhold til sårbare patienter. (17.05.2020)
Grindsted-borgere generelt ikke mere syge end andre
Region Syddanmarks omfattende registerbaserede sundhedsundersøgelse viser, at der generelt ikke er en øget sygdomsforekomst i byen. Der er dog en række udsving i forhold til de 12 byer, sygdomsbilledet i Grindsted sammenlignes med. (13.05.2020)
5.200 nye syddanskere på to år
Vi er nu 1.223.900 borgere i Region Syddanmark. Det fremgår af den nye publikation Kontur 2019 for Region Syddanmark, som tegner et billede af regionens borgere, arbejdspladser, tilgængelighed mm. (12.05.2020)
Forskningsprojekt skal kortlægge smitte hos medarbejdere
Region Syddanmark tilbyder nu alle sygehusansatte og ambulancereddere at blive screenet for COVID-19-antistoffer. I den forbindelse får regionens medarbejdere også et tilbud om at deltage i et forskningsprojekt, der skal undersøge, om de er mere udsatte for at blive smittet med coronavirus sammenlignet med andre borgere. (07.05.2020)
Region Syddanmark er nu koblet på national Hjerteløberordning
Når der for fremtiden bliver kaldt frivillige hjælpere ud til personer med hjertestop, sker det fra dags dato via TrygFondens Hjerteløberordning. (30.04.2020)
Politikere banker på dørene på Ærø
Hvad er vigtigt for dig, når det drejer sig om sundhed, og hvad kan du som borger selv bidrage med? Det vil både regionale og kommunale politikere spørge beboerne på Ærø om, når de til september samles på Ærø for at møde en række af øens beboere. Formålet er at blive klogere på ærøboernes syn på sundhed, og samtalen skal på sigt føre til nogle konkrete initiativer, som kan forbedre sundheden på Ærø. (28.04.2020)
Sygehuse skruer op for COVID-19-sikkerhed
Nye tiltag skal sikre, at smittespredningen på de syddanske sygehuse holdes på et minimum. (26.04.2020)
Ny lægelig direktør på Sygehus Lillebælt
Thomas Larsen tiltræder 1. juli 2020 som ny lægelig direktør på Sygehus Lillebælt. Han har flere års ledelseserfaring og kommer fra en stilling som lægelig direktør på Regionshospital Nordjylland. (23.04.2020)
Medarbejdere på sundheds- og ældreområdet uden symptomer kan i weekender testes for COVID-19
Region Syddanmark giver nu mulighed for, at et antal medarbejdere på sundheds-, social- og ældreområdet og i lægepraksis kan blive testet for sygdommen COVID-19, selvom de ikke har symptomer. Medarbejderne kan blive testet i weekenderne, hvor regionen har kapacitet til at teste 1.000 om dagen. (22.04.2020)
Regionsrådsmøde i alternativ form
Regionsrådsmødet på mandag kommer ikke til at foregå på vanlig vis på grund af corona-situationen. (22.04.2020)
Region Syddanmark undersøger en ny forurening i Grindsted nærmere
Region Syddanmark har - som det vil være de fleste bekendt - igennem en årrække undersøgt grundvandet i Grindsted. Nye undersøgelser tyder på, at der sandsynligvis er en ukendt forureningskilde i byen. Regionen er i gang med at opspore forureningen, der ikke vurderes at have forbindelse til Grindstedværket. Nye forureningskilder opspores løbende i hele Region Syddanmark. (16.04.2020)
Syddanske sygehuse har rustet sig til den kommende tid med coronavirus
Der er blevet uddannet, udvidet og indkøbt for fuld kraft i Region Syddanmark som et led i arbejdet på at kunne håndtere patienter i de kommende uger og måneder. (07.04.2020)
Regionens frivillighedspris uddeles først til september
Region Syddanmark uddeler i år for femte gang regionens frivillighedspris. Men på grund af corona-pandemien skubbes prisuddelingen til 9. september i år. (03.04.2020)
Regionsrådsmedlem Pia Tørving pludselig død
Regionsrådsmedlem Pia Tørving, Odense er uventet og pludseligt afgået ved døden, blot 65 år gammel. (03.04.2020)
Sygefravær på regionens sygehuse kun lidt højere end samme tid sidste år
Sygefraværet i Region Syddanmark er på nuværende tidspunkt på omkring 4,5 procent, mens det i 2019 på samme tidspunkt lå på 3,5 procent. (02.04.2020)
Nu kan flere blive henvist til test for COVID-19
Sundhedsstyrelsen har revideret retningslinjerne for testningen af COVID-19, så flere patienter med milde symptomer nu kan blive henvist direkte til en test for COVID-19 i de regionale udredningsklinikker. (02.04.2020)
Bilkø ved Covid-19-vurderingsklinikker
Nye retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen betyder, at sygehusene nu får henvist markant flere til vurderingsklinikkerne. Det skaber kø. Over de kommende dage vil kapaciteten blive tilpasset, så bilkøer i højere grad kan undgås. (02.04.2020)
Opfordring: Kontakt din læge som du plejer
Det ser ud til, at coronakrisen får folk til at holde igen med at kontakte egen læge. Det kan mærkes på sygehusene i Region Syddanmark, hvor man siden første uge i marts i år har kunnet se en nedgang i antal henvisninger med mistanke om kræft fra egen læge på omkring 20 procent i forhold til samme periode sidste år. Og det er bekymrende. (02.04.2020)
Nu kan du gå til læge, fysioterapeut og kiropraktor hjemmefra
På rekordtid er det lykkedes Region Syddanmark at give alle praktiserende læger, vagtlæger, speciallæger, fysioterapeuter og kiropraktorer i regionen mulighed for at se patienterne via video. På få uger er antallet af videokonsultationer steget voldsomt. (31.03.2020)
800 ekstra sygeplejersker til regionens intensivpladser
I Region Syddanmark bliver der i denne og næste uge opkvalificeret omkring 800 sygeplejersker til at assistere på intensivafdelingerne. Det bringer det samlede antal sygeplejersker på intensivafdelingerne op på 1.500. (27.03.2020)
Region Syddanmark kan teste 1.200 for corona-virus i døgnet
Sygehusene i Region Syddanmark er nu klar til at skrue op for testkadencen, så flere over de kommende 14 dage kan blive testet for COVID-19. (27.03.2020)
Ny lægelig direktør på OUH
Bjarne Dahler-Eriksen bliver ny lægelig direktør på OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus. Han kommer fra en stilling som lægefaglig direktør på Sygehus Sønderjylland. (25.03.2020)
Medarbejdere og ledelse har stærkt sammenhold
Trods udfordringer, der ændrer sig time for time, er samarbejdet godt og dialogen tæt mellem medarbejdere og ledelse i Region Syddanmark. (24.03.2020)
Region Syddanmark er nu klar til at lempe sit midlertidige stop for test af sundhedspersonale i regionen, kommuner og almen praksis (23.03.2020)
Midlertidigt stop for COVID-19 test af personale
Region Syddanmark indfører et midlertidigt stop for test af sundhedspersonale i regionen, kommuner og almen praksis. Årsagen er mangel på reagenser til test for COVID-19. (21.03.2020)
Region Syddanmark fremskynder flytning af medicinsk sengeafsnit i Grindsted
Det medicinske sengeafsnit i Grindsted flytter til Esbjerg allerede 1. april 2020. Det står klart, efter administrationen har godkendt en fremskudt flytning på en anmodning fra sygehusledelsen. (20.03.2020)
Region Syddanmark fremrykker betalinger for 200 mio. kr.
Regionen hjælper virksomheder ved hurtigst muligt at betale fakturaer, som ellers først har betalingsfrist midt i april. (18.03.2020)
Syddanske sygehuse og sociale tilbud lukker ned for besøg
Region Syddanmark skærper nu reglerne for besøgende på de syddanske sygehuse og sociale tilbud. Det sker i bestræbelserne på at stoppe smitten med coronavirus, og dermed følger regionen nye retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed. (18.03.2020)
Region Syddanmarks SMS-påmindelser sættes på pause
Region Syddanmark har sat deres SMS-påmindelser til patienter om aftaler på regionens sygehuse på pause. (18.03.2020)
Regionen opretter corona-jobbank
Regionen opfordrer nu ledige eller pensionerede sygeplejersker, læger og andet sundhedspersonale samt sygepleje- og medicinstuderende og pædagoger til at stille sig til rådighed for de syddanske sygehuse og sociale tilbud. De tilmeldte skal hjælpe til, hvis sygehusene eller de sociale tilbud får brug for flere hænder i forbindelse med coronavirus/COVID19. (15.03.2020)
Sygehusene begynder nu at udsætte ikke-akutte operationer og aftaler
Sygehusene begynder nu at udsætte ikke-akutte operationer og aftaler. Målet er at gøre plads til behandlingskrævende corona-smittede patienter og forebygge, at smitten med coronavirus spreder sig. (14.03.2020)
Pressebriefing om Region Syddanmarks corona-håndtering
Region Syddanmark holder pressebriefing om regionens håndtering af coronavirus. (12.03.2020)
Opfordring til pårørende: Minimer jeres besøg på hospitalerne
Region Syddanmark og de øvrige regionerne anbefaler nu, at pårørende til patienter på sygehusene minimerer deres besøg. Det sker for at mindske risikoen for Corona-smitte af patienter og personale på landets sygehuse. (11.03.2020)
Lægedækningen er nu så god i Grindsted, at den midlertidige udbudsklinik lukker
Region Syddanmark lukker den midlertidige klinik, som alles Lægehus driver i Grindsted. Klinikken lukker 30. juni 2020. (06.03.2020)
96 procent af danskerne er tilfredse med hjælpen fra regionernes vagtcentraler og ambulancetjenester
En ny brugerundersøgelse fra regionerne tager pulsen på, hvordan patienter på tværs af landet oplever det akutte forløb, når de ringer 1-1-2 og får hjælp med ambulancen. Tilfredsheden er meget høj og regionerne har fået ny viden til at skabe endnu bedre patientforløb. (04.03.2020)
Syddanske sygehuse opruster på varelagrene
Coronavirussen har øget efterspørgslen på værnemidler og andet medicinsk udstyr til sygehusene, og det har medført leveringsvanskeligheder for producenterne. De syddanske lagre af sygehusudstyr bliver derfor nøje overvåget, og der er over de seneste dage blevet indkøbt store mængder af forskellige varer såsom mundbind og andre åndedrætsværn. (04.03.2020)
Styrket samarbejde om borgernes sundhed i Middelfart
Region Syddanmark og Middelfart Kommune vil arbejde tættere sammen om at styrke det nære og sammenhængende sundhedsvæsen. En fælles politisk styregruppe skal sætte retningen for samarbejdet, som nu sættes i gang. (03.03.2020)
Manden på bænken skal have et bedre liv i Haderslev
med psykisk sygdom at få den hjælp som passer til dem og deres behov. (26.02.2020)
Opbakning i regionsrådet til ny kurs for Grindsted Sygehus
Et enigt regionsråd bakker op om anbefalingerne fra Sydvestjysk Sygehus og Sundhedsudvalget om at ændre kursen for Sydvestjysk Sygehus Grindsted, så sygehuset fremover i højere grad specialiserer sig i behandlinger og operationer, der kan klares på én dag. (25.02.2020)
Nyt Center for Industriel Mekanik på vej i Sønderborg
SDU går sammen med Bitten & Mads Clausens Fond, LINAK, Region Syddanmark og Sønderborg Kommune om at oprette et nyt Center for Industriel Mekanik (CIM) med forskning, nye laboratorier og tilhørende ingeniøruddannelser inden for mekanikområdet. Den samlede investering beløber sig til mere end 93 mio. kr. frem mod 2030. (25.02.2020)
Sønderjyllands nye akutsygehus står klar til patienterne
Hundredevis af gæster og en kronprins var med til at indvie det nye akutsygehus i Aabenraa. Efter flere år med byggerier på grunden står det nye akutsygehus til 1,4 milliarder kroner nu færdigt til tiden og inden for budgettet. (20.02.2020)
Hjerteløbere i Syddanmark får forsikring, veste og kurser
Region Syddanmarks Præhospitaludvalg foreslår, at nogle af de gode erfaringer fra førstehjælpsordningen Danmark Redder Liv skal flyttes med over i den nye førstehjælpsordning, Trygfonden Hjerteløber. Præhospitaludvalget har fået input fra frivillige førstehjælpere til at finde de tiltag, som med fordel kunne rykkes med til den nye ordning. Region Syddanmark skifter til Trygfonden Hjerteløber i maj 2020. (19.02.2020)
Hurtig psykiatrisk udredning skal bredes ud til hele regionen
Det er win-win, når mennesker, der lider af stress, angst og depression i let til moderat grad hurtigt kan få en tid hos en psykiater. Det slår en ny evaluering af et forsøgsprojekt om hurtig psykiatrisk udredning i Odense fast. På den baggrund arbejder regionen nu på at brede tilbuddet ud i hele regionen – og har taget initiativ til at gøre det landsdækkende. (04.02.2020)
Praktiserende hudlæger skal dæmme op for fnat-epidemi
Antallet af fnat-tilfælde er steget eksplosivt, og det har ført til lange ventetider til behandling. Nu skal en ny aftale med praktiserende hudlæger Region Syddanmark skal føre til hurtigere behandling. (04.02.2020)
Patienter skal undgå unødvendige indlæggelser
Cirka 100.000 syddanskere oplever hvert år at komme akut på sygehuset, og for flere af dem sker det gentagne gange. 3 nye indsatser skal løfte kvaliteten i patientforløbene – både før, under og efter udskrivelse – og skåne patienterne for akutte indlæggelser, som kunne være undgået. (29.01.2020)
Hvem er din favorit til Frivillighedsprisen 2020?
Så er det nu, du kan være med til at bestemme, hvem der fortjener at få en pris for sit frivillige arbejde på sygehuse og sociale centre i Region Syddanmark. Regionen åbner nu for indstilling af kandidater til Frivillighedsprisen 2020 med en samlet præmiesum på 70.000 kr. (23.01.2020)
Nyt center for kamerapilleforskning indviet i Svendborg
Torsdag den 17. januar blev et nyt excellent forskningscenter indviet i Svendborg. Centeret fik for nyligt udmærkelsen Center for Klinisk Excellence sammen med en bevilling på 7 millioner kroner af regionsrådet. Centeret forsker i brugen af kamerapiller til tarmundersøgelser. (17.01.2020)
Sygehuset i Grindsted skal fremtidssikres
Sydvestjysk Sygehus i Grindsted skal fremover i højere grad specialisere sig i operationer og behandlinger, der kan klares på én dag. Derfor anbefaler sygehusledelsen Region Syddanmarks politikere blandt andet at styrke det medicinske daghospital, mens det medicinske sengeafsnit flyttes fra Grindsted til Esbjerg. (10.01.2020)
Gallaforestilling åbner genforeningsåret 2020
En stor gallaforestilling på Det Kgl. Teater markerer i dag starten på den officielle fejring af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Jubilæumsåret byder på op mod 1.000 arrangementer og aktiviteter, der skal fejre genforeningen i hele landet. (09.01.2020)
Svendborg-afdeling får 7,5 millioner til forskning i kamerapille
For femte gang får et forskningscenter i Region Syddanmark udmærkelsen ’Center for Klinisk Excellence’. Modtageren er et forskningscenter, der skal etableres i det sydfynske og skal forske i mere skånsomme tarmundersøgelser med kamerapiller. Regionsrådet vedtog mandag, at forskningscenteret skulle have hæderen. (19.12.2019)
Psykiatrien i Region Syddanmark skal styrkes markant
Bedre behandling, flere sengepladser og større mulighed for at tage del i egen behandling. Sådan lyder de 3 centrale mål i den psykiatriplan, som regionsrådet nu har vedtaget og sat penge af til. Men regionsrådet hæfter sig ved, at der også er behov for en investering fra nationalt hold. (17.12.2019)
Himmark Strand er Danmarks 10. generationsforurening
Region Syddanmark vurderer, at forureningen ved Himmark Strand på Nordals opfylder kriterierne for at være en generationsforurening med offentlig indsats. Himmark Strand er dermed den tredje generationsforurening i regionen ved siden af forureningerne i Kærgård Klitplantage og Grindsted. (17.12.2019)
Region Syddanmark tager kampen op mod digitale trusler
Region Syddanmark skal være bedre til at forudse, forebygge, opdage og håndtere cyberangreb og digitale trusler. Derfor lancerer regionen nu en strategi for cyber- og informationssikkerhed og øremærker 30 mio. kr. til at finansiere strategiens fire indsatsområder. (17.12.2019)
Tandlægevagt åbner i Kolding og Sønderborg
Sønderjyder og beboere i Trekantområdet får fremover kortere vej til akut tandlægebehandling i weekender og på helligdage. I dag skal man til enten Esbjerg eller Odense for at få tandlægehjælp uden for normal åbningstid, men i det nye år åbner der også tandlægevagt i Kolding og Sønderborg. (05.12.2019)
Region Syddanmark på rette kurs mod en bæredygtig udvikling
Region Syddanmarks seneste Energi- og Miljøredegørelse viser flotte besparelser på el-, vand- og varmeforbruget på trods af en stigende aktivitet med flere patienter på de syddanske sygehuse. (05.12.2019)
Region Syddanmark har landets bedste lægedækning
Det går godt med lægedækningen i Region Syddanmark. En opgørelse viser, at Region Syddanmark er det område i landet, hvor flest praktiserende læger har åbent for nye patienter og hvor hver læge har færrest patienter i gennemsnit. (02.12.2019)
Region Syddanmark tager kampen op mod 47 forureninger
Miljøudvalget anbefaler enstemmigt, at Region Syddanmark påbegynder 47 videregående undersøgelser og oprensninger til næste år. Blandt andet vil der blive renset forureninger op i Haderslev, Ringe og Rødding. Forslaget sendes nu i fire ugers offentlig høring. (21.11.2019)
Region Syddanmark vil udfordre sundhedsloven for at undgå udeblivelser
Syddansk røntgen-afdeling bør have dispensation til at omgå sundhedsloven i en forsøgsperiode, hvis det står til Sundhedsudvalget i regionen. For at mindske antallet af udeblivelser vil afdelingen have patienterne til selv at booke deres aftale til MR-scanninger, fremfor bare at få tilsendt en dato med tid og sted. (21.11.2019)
Konference: Hjertet i fremtidens sundhedsvæsen banker for ny teknologi
Kan droner, robotter, virtual reality og kunstig intelligens bidrage til fremtidens sundhedsvæsen, og hvordan arbejder man med de teknologiske løsninger i det daglige? Det er spørgsmål, der i disse dage debatteres ivrigt af offentlige og private aktører fra ind- og udland på WHINN-konferencen i Odense. (20.11.2019)
Nyt datacenter indviet i Kolding
Mandag 18. november blev Region Syddanmarks nye datacenter i Kolding officielt indviet. Det topmoderne center rummer de computere og servere, som kører alle regionens it-systemer. Derfor er driftssikkerheden helt i top til gavn for sundhedspersonale, patienter og borgere. (18.11.2019)
Sundhedscenter Haderslev udvides for 13,8 millioner kroner
Region Syddanmark og Haderslev Kommune har afsat i alt 6,5 millioner kroner til en udvidelse af Sundhedscenter Haderslev. Sammen med statslige penge giver det i alt 13,8 millioner, der skaber plads til blandt andet en ny lægepraksis, mulighed for mammografiscreeninger og kommunens borgerrettede tilbud. (14.11.2019)
Alle syddanske sygehuse kommer igennem rengøringseftersyn med bravur
Rengøringen er i top på de syddanske sygehuse. Ved det seneste rengøringseftersyn klarede alle sygehusene sig flot både ved eftersynet af den generelle rengøring og på de områder, hvor der er særlige krav rettet mod at forebygge smitte. (13.11.2019)
Vær med til at hylde forskningen i Psykiatrien
Forskning er et af pejlemærkerne i Region Syddanmark, og nu inviterer psykiatrisygehuset alle interesserede til Psykiatriens Forskningsdag 5. december. (01.11.2019)
Region byder flere frivillige velkommen
Region Syddanmark vil styrke og udvikle samarbejdet med frivillige. En ny politik, som udstikker rammerne for, hvordan regionen arbejder med frivillighed, og penge til at ansætte frivilligkoordinatorer skal være med til at sætte skub i udviklingen. (28.10.2019)
Sløret løftet for festligheder i genforenings-året
Der bliver flot deltagelse fra kongehuset i anledning af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark. Det blev afsløret på et pressemøde i Aabenraa torsdag 24. oktober, hvor der også blev informeret om flere store arrangementer i anledning af Genforeningen, bl.a. de tre fyrtårnsprojekter støttet af Region Syddanmark. (24.10.2019)
Et flertal peger på Trygfondens hjerteløber-ordning
De mange frivillige førstehjælpere i Region Syddanmark skal fremover være en del af Trygfondens hjerteløber-ordning, hvis det står til et flertal i præhospitaludvalget. Såfremt regionsrådet tilslutter sig den beslutning, skifter regionen samarbejdspartner fra Dansk Folkehjælp til Trygfonden. (21.10.2019)
Syddansk budgetforlig med flere penge til psykiatri og klima
Region Syddanmarks budget for 2020 er nu på plads med et bredt forlig i det syddanske regionsråd. Regionens stabile økonomi kombineret med en god økonomiaftale gør det muligt for forligsparterne at give et mærkbart løft til sundhedsområdet – ikke mindst på psykiatriområdet. Budgetforliget bærer også præg af, at parterne prioriterer klimaindsatsen meget højt. (21.10.2019)
Nye ambulancer er klar til vejen
Tre nye ambulancer er nu klar til at blive taget i brug af Ambulance Syd. De er de første af i alt 63 nyindkøbte ambulancer. Ambulancerne giver bedre forhold for både reddere og patienter. (15.10.2019)
Ny PsykInfo i Fredericia
8. oktober blev snoren klippet til en ny PsykInfo i sundhedshuset i Fredericia. Samtidig gav region og kommune hinanden håndslag på et endnu tættere samarbejde på psykiatriområdet. (09.10.2019)
Vaskeribesparelser styrker introduktionen for nyuddannede på syddanske sygehuse
Endnu flere nyuddannede medarbejdere som f.eks. sygeplejersker, jordemødre og læger skal have et særligt introduktionsforløb, når de lander i et job i regionen. Det skal hjælpe dem godt i gang og give dem lyst til at blive. Og så skal det aflaste de afdelinger, der tager imod de nye medarbejdere. Pengene til indsatsen kommer fra besparelser i forbindelse med regionens vaskeriudbud. (07.10.2019)
Byg til Vækst får pavillon på Nyt OUH-byggepladsen
Byg til Vækst-aftale skal give ledige et arbejde i forbindelse med opførelsen af Nyt OUH. Regionsrådet har nu bevilget 600.000 kr. til indkøb af pavillon, så Byg til Vækst kan være til stede på den enorme byggeplads. (07.10.2019)
Kunstig intelligens på syddanske sygehuse løftes for millioner
To syddanske projekter med kunstig intelligens er udvalgt til at modtage millioner fra en nyoprettet fond. Sygehus Lillebælt får 8,7 millioner kroner til hurtigere og bedre diagnostik af akutte patienter, mens Odense Universitetshospital får 5 millioner kroner til bedre diagnosticering af prostatakræft. (04.10.2019)
Indvielse af et fyrtårn for energieffektiv teknologi
Torsdag d. 3. oktober blev Center for Industriel Elektronik (CIE) i Sønderborg officielt indviet. Centret er hjemsted for forskning, innovation og tre nye ingeniøruddannelser. Det imødekommer den regionale efterspørgsel på ingeniører og er resultatet af et unikt samarbejde mellem erhvervsliv, universitet, region og kommune. (03.10.2019)
Forskning om svangerskabsforgiftning vinder Et Sundere Syddanmark
Onsdag aften var der finaleshow for Et Sundere Syddanmark, hvor fem forskningsprojekter var i spil til at tage titlen. Vinderen blev Anne Cathrine Godtfredsen fra Sydvestjysk Sygehus med sit forskningsprojekt om svangerskabsforgiftning. (02.10.2019)
Nyt projekt vil hjælpe veteraner med PTSD i job
Mange krigsveteraner med posttraumatisk stress (PTSD) har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet. Det skal et nyt samarbejde mellem Psykiatrisygehuset og Kolding, Vejen og Fredericia kommuner nu gøre noget ved. (30.09.2019)
Den franske ambassadør besøgte Odense
Bonjour, Madame Ambassadrice. Onsdag den 25. september besøgte den franske ambassadør Odense. Det blev til besøg på både Odense Universitetshospital og Syddansk Sundhedsinnovation. (25.09.2019)
Nu kan du stemme på din favoritforskning
Fem forskningsprojekter, to millioner kroner og én afstemning, hvor du kan være med til at bestemme, hvem der løber med pengene. I dag åbner afstemningen til Et Sundere Syddanmark 2019. (20.09.2019)
Ditte var til hygiejnekonference med 300 kollegaer
Hygiejnepersoner fra hele regionen mødtes tirsdag i Fredericia for at få ny viden og for at udveksle gode erfaringer fra sygehusene. (19.09.2019)
Ventetider til høreundersøgelse er faldet yderligere
Region Syddanmarks bestræbelser på at sænke ventetiderne på høreundersøgelser bærer frugt. Mest markant er resultaterne fra Sygehus Lillebælt, der har formået at skære 98 uger af ventetiden, og Sygehus Sønderjylland, der nu er nede på bare 10 ugers ventetid. (18.09.2019)
Restriktioner ved Himmark Strand skærpes efter fund af vinylklorid
Region Syddanmark har netop modtaget de første resultater af nye undersøgelser af forureningen på Himmark Strand på Nordals. De indikerer, at forureningen er værre end antaget, og derfor udvides restriktionerne for ophold og badning i området. (12.09.2019)
Regionen vinder innovationspris
Indsatsen ’Tilbage til skole’, der hjælper syddanske børn og unge med psykiske udfordringer tilbage til en stabil skolegang, har vundet national innovationspris. (05.09.2019)
Dansk-Tysk akuthjælp bliver hurtigere
En ny aftale mellem Region Syddanmark og regionens samarbejdspartnere i Tyskland sikrer hurtigere akuthjælp på tværs af grænsen ved større ulykker. (04.09.2019)
Konstruktivt møde mellem Region Syddanmark og TDC
Den seneste uges telefonproblemer i Region Syddanmark blev den 30. august drøftet med TDC på et møde i regionshuset i Vejle. Årsagerne til problemerne skyldes arbejdet med at modernisere telefonnettet. TDC skal nu blandt andet fremlægge en omfattende plan, der sikrer en stabil drift af den samfundskritiske kommunikation. (30.08.2019)
Nyt OUH bygger oven på historien
Snart skyder de første mure op, hvor det kæmpestore universitetshospital Nyt OUH skal ligge. Sygehuset er skabt til at håndtere fremtidens sundhedsvæsen, men bygger oven på gode erfaringer. Derfor markerede Region Syddanmark sygehusets byggestart 28. august 2019 ved at nedstøbe en grundstenskasse med genstande fra OUH. Det skete med hjælp fra sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S). (28.08.2019)
Ny plan for den syddanske psykiatri sendes i høring
Bedre behandling, flere sengepladser og en tilgang, der giver syddanskere, som har psykisk sygdom, bedre mulighed for at tage del i deres behandling. Sådan lyder de 3 centrale mål i den psykiatriplan, som Region Syddanmark nu sender i høring. (27.08.2019)
Nye faste screeningssteder for brystkræft styrker patientsikkerheden
Regionsrådet vil styrke patientsikkerheden i Region Syddanmark og har derfor besluttet at lade mammografi-busserne køre i garagen. (27.08.2019)
Borgerne på Ærø skal udvikle sundhedsområdet
Borgerne på Ærø skal spille en nøglerolle i udviklingen af det nære sundhedsvæsen både på øen og i hele Syddanmark. Ærøboerne skal komme med deres bud på, hvordan øens sundhedsmæssige udfordringer kan takles, samtidig med at løsningsforslagene skal prøves af på Ærø. Erfaringerne kan derefter udbredes til hele regionen. (27.08.2019)
Telefonerne i Region Syddanmark virker igen
Siden kl. 1 i nat har telefonerne til de syddanske sygehuse og lægevagt fungeret, som de skal. (25.08.2019)
Region Syddanmark: Nummeret til lægevagten og sygehuse er ustabilt
Der er i øjeblikket problemer med at ringe til lægevagten og sygehuse i Region Syddanmark. Det skyldes problemer hos TDC. (24.08.2019)
Syddanskere kan få krisesamtaler med lægen
Syddanske borgere får fremover bedre mulighed for at få én eller flere længere samtaler med deres praktiserende læge ved akut opståede livskriser. Det kan være kriser som skilsmisse, arbejdsløshed eller alvorlig sygdom, men også hvis de føler sig stressede eller lider af let angst eller depression. (23.08.2019)
Odense Universitetshospital nomineret til innovationspris
Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital er blevet nomineret til Hverdagsinnovationsprisen, der uddeles af Center for Offentlig Innovation. (22.08.2019)
Slut med at lede efter parkeringspladser
Takket være penge fra regionsrådet, kunne Vejle Sygehus 16. august åbne et helt nyt parkeringshus tæt på sygehuset. (19.08.2019)
To regionale indsatser nomineret til innovationspris
To ud af fire nominerede til ny national innovationspris er fra Region Syddanmark. Det drejer sig om indsatserne ”Tilbage til Skole” og ”Fælles beslutningstagning” målrettet kræftpatienter. (09.08.2019)
Socialsygeplejersker skal hjælpe socialt udsatte på sygehusene i Odense og Svendborg
Udsatte syddanskere, der kommer på sygehuset i Svendborg og Odense kan snart få en ekstra håndsrækning fra en socialsygeplejerske. Regionsrådet har godkendt et pilotprojekt, hvor to socialsygeplejersker skal støtte og hjælpe den enkelte til at få en værdig og god behandling. (04.07.2019)
Nødbehandlerbil i Nordborg skal fortsat køres af Danfoss
Region Syddanmark har besluttet, at Danfoss A/S også i fremtiden skal drive nødbehandlerbilen i Nordborg. Virksomheden har i flere år varetaget driften og har nu genvundet et udbud på opgaven. (05.07.2019)
Region, kommuner og praktiserende læger forpligter sig i ambitiøs syddansk sundhedsaftale
Færre syddanskere ryger, den mentale trivsel hos børn og unge er forbedret, og syge borgere har bedre muligheder for at beholde deres tilknytning til arbejdsmarkedet. Det er nogle af de mål, som Region Syddanmark, de 22 syddanske kommuner og PLO Syddanmark har givet hinanden håndslag på at nå inden 2023. (02.07.2019)
Byggeri af Ronald McDonald Hus ved Nyt OUH kan gå i gang
Det nye universitetshospital i Odense får et Ronald McDonald Hus, som kommer til at ligge tæt ved børneafdelingen. Her kan familier til alvorligt syge børn bo, mens deres børn er indlagt på sygehuset. Det syddanske regionsråd har godkendt husets udvendige arkitektur og samtidig sagt ja til at betale for klargøring af byggegrunden. Byggeriet kan nu gå i gang. (01.07.2019)
Træningsforløb til forældre med børn med ADHD
Forældre til børn med ADHD kan snart deltage i et skræddersyet træningsprogram, hvor de får nogle teknikker til at få en lettere hverdag. Psykiatri- og socialudvalget anbefaler regionsrådet at tilbyde forældrene et træningsforløb, som der er gode erfaringer med i Region Midtjylland. (20.06.2019)
Regionsrådspolitikere vil afdække alle muligheder for lokale sydfynske fødselstilbud
Region Syddanmark er i færd med at kigge på, hvilket fødetilbud kvinderne på Sydfyn skal have i fremtiden. Forskellige krav og udfordringer gør det umiddelbart svært at fastholde en fødeafdeling i Svendborg, men politikerne vil afdække alle muligheder for lokale løsninger. (19.06.2019)
Syddansk rengøring forbedret over en årrække
I 2013 besluttede politikerne i Region Syddanmark, at der skulle foretages eksterne kvalitetseftersyn af rengøringen på sygehusene. Tallene viser, at udviklingen er gået den rigtige vej – og at rengøringsstandarden på regionens sygehuse er meget høj. (11.06.2019)
Ny ambulance i Odense og akutbil i Nr. Nebel
I februar gjorde regionsrådet det tryggere at være syddansker. Det gjorde de med en aftale på det præhospitale område til 9 millioner kroner, som alle partier stod bag. Pengene blev fundet ved driftsoptimeringer i Ambulance Syd. Aftalen styrker den akutte hjælp, som syddanskerne kan få. Nu er de første initiativer i aftalen klar til at blive ført ud i livet – en ny ambulance i Odense og en akutbil i Nr. Nebel i sommermånederne. (16.05.2019)
Syddanske patienter kan igen komme igennem til 112 og regionens sygehuse
Syddanske patienter kan her mandag morgen igen komme igennem til regionens sygehuse og 112. Søndag var der omfattende telefonproblemer i Region Syddanmark, der gjorde det vanskeligt at komme igennem til 112, lægevagten og regionens sygehuse. (13.05.2019)
Fremtidens psykiatri til debat i dag
I dag sætter flere hundrede mennesker hinanden stævne på en konference i Middelfart, hvor de skal diskutere, hvordan den syddanske psykiatri kan blive et bedre sted at blive behandlet og arbejde. Konferencen er afslutningen på en proces, der skal munde ud i en ny plan for fremtidens psykiatri. (07.05.2019)
42 millioner til syddanske sundhedshuse på Fyn og i Jylland
Region Syddanmark har sammen med en række syddanske kommuner fået tilsagn om 42 millioner kroner til nye sundhedshusprojekter. Pengene kommer fra Sundheds- og Ældreministeriet. (03.05.2019)
Ungdommens Røde Kors vinder Frivillighedsprisen 2019
Ungdommens Røde Kors på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital på Odense Universitetshospital løb med hovedprisen, da Region Syddanmark 2. maj uddelte Frivillighedsprisen 2019. Også støtteforeningen Hjertet På Rette Sted, der giver børnene på Sydvestjysk Sygehus gode oplevelser, og patientstøtterne på Geriatrisk Afdeling på sygehuset i Svendborg blev hædret med priser. (01.05.2019)
God løsning på lægedækningen i Billund og Grindsted
2 praktiserende læger springer til og løser de problemer med lægedækningen, der ellers ville opstå i Billund og Grindsted efter sommerferien. (01.05.2019)
SOSU Syd er Årets Røgfri Ungdomsuddannelse
Region Syddanmark har for første gang uddelt prisen som Årets Røgfri Ungdomsuddannelse. SOSU Syd løb med sejren og titlen foran Nyborg Gymnasium og Middelfart Produktionsskole. Alle tre skoler er forbilleder til efterfølgelse, mener regionsrådsformanden. (30.04.2019)
Syddanskerne byder ind på fremtiden
Hvad tænker unge syddanskere om fremtiden i Syddanmark? Det er regionspolitikerne blevet meget klogere på i løbet af marts måned, hvor de bl.a. har lyttet til unge studerende på en række dialogmøder rundt om i hele regionen. (08.04.2019)
Region Syddanmark støtter op om 10 jyske og fynske sundhedshuse
Region Syddanmark og 10 syddanske kommuner på Fyn og i Jylland er gået sammen om at søge om midler til sundhedshuse. Midlerne skal komme fra en pulje på 207 millioner kroner, som Sundheds- og ældreministeriet har stillet til rådighed. (02.04.2019)
Region Syddanmark digitaliserer patologien som de første i Danmark
Patienterne i Region Syddanmark kan fra slutningen af næste år forvente hurtigere diagnosticering af deres vævsprøver. Et stort flertal i Regionsrådet har godkendt, at Sectra Danmark A/S skal levere it-systemet, der skal digitalisere patologien i regionen. (25.03.2019)
Regionen foreslår advarselsskilte ved den gamle losseplads i Grindsted
Udeluft over den gamle losseplads i Grindsted har en god kvalitet. For at eliminere en potentiel kontaktrisiko foreslår Region Syddanmark imidlertid, at der sættes advarselsskilte op ved de mest naturlige indgange til lossepladsen. (21.03.2019)
Nyt center for funktionelle lidelser skal ligge i Odense
Patienter, der lider af funktionelle lidelser, skal behandles i Odense, hvis det står til sundhedsudvalget. Region Syddanmarks nye center for funktionelle lidelser skal placeres på Odense Universitetshospital og behandle de sværest ramte patienter. (21.03.2019)
Syddansk sundhedsapp får nyt navn
25.000 syddanskere bruger appen, der hidtil har været kendt som ’Mit Forløb i Region Syddanmark’. Appen skifter nu navn og kommer fremover til at hedde ’Mit Sygehus’. (20.03.2019)
Praktiserende læger indgår partnerskabsaftale for røgfrit Syddanmark
Region Syddanmark, de syddanske kommuner og PLO Syddanmark har indgået partnerskabsaftale for et røgfrit Syddanmark. Dermed tilkendegiver almen praksis, at de bakker op om arbejdet for en røgfri fremtid. (20.03.2019)
Syddanske patienter er tilfredse med deres forløb på sygehuset
Samlet set er de syddanske patienter godt tilfredse med deres behandling og forløb på de syddanske sygehuse og i psykiatrien. Det viser ny undersøgelse af patienttilfredshed. (15.03.2019)
Akutmedicinerne skal tiltrækkes med sammenhængende uddannelse
En ny sammenhængende uddannelse for akutmedicinske læger i de fælles akutmodtagelser skal tiltrække læger til Sønderjylland. (15.03.2019)
Dialog i højsædet på Regionaldagen
Samarbejde og udvikling i grænselandet var på dagsordenen på Regionaldagen i Padborg. (13.03.2019)
Nye aftaler sikrer sammenhæng i sundhedsvæsenet for sårbare syddanskere
PLO Syddanmark, de syddanske kommuner og Region Syddanmark har indgået fire aftaler, der giver praktiserende læger bedre muligheder for at tage hånd om de mest sårbare patienter i patientens eget hjem og sikrer bedre sammenhæng i samarbejdet mellem kommune, sygehus og praktiserende læge. (04.03.2019)
Akut psykiatrisk udrykningstjeneste skal skabe mere tryghed
Regionens psykiatriske akuttilbud skal forstærkes af en psykiatrisk udrykningstjeneste, som døgnet rundt kan tage med, når politiet eller vagtlægen har brug for hjælp i forbindelse med en borger, der lider af svær psykisk sygdom. (05.03.2019)
Her er de nominerede til Frivillighedsprisen 2019
5 frivillige indsatser er nomineret til Region Syddanmarks Frivillighedspris 2019. De nominerede kommer fra hele regionen og repræsenterer et bredt felt af frivillige indsatser, der hver dag gør en forskel for patienter og pårørende. (01.03.2019)
Fremtidens Syddanmark på tegnebrættet
Hvordan skal fremtidens Syddanmark se ud, så der fortsat er trivsel og udvikling i hele regionen? Det inviterer de syddanske regionsrådspolitikere til dialog om på møder rundt omkring i regionen. (27.02.2019)
Regionen åbner intensive sengepladser til patienter med svær psykisk sygdom
Med en bevilling på 12 millioner kroner er regionen nu klar til at etablere intensive psykiatriske sengepladser til de mest syge patienter. Formålet er at forebygge tvang og højne kvaliteten i behandlingen. (22.02.2019)
Ny strategi giver flere digitale løsninger til borgerne
Borgerne skal have adgang til nye, sikre digitale løsninger, når de er i kontakt med sundhedsvæsenet, og de eksisterende muligheder skal udvikles og udnyttes i større grad. (25.02.2019)
Region Syddanmark tager kampen op med 25 forureninger
De tre første etaper af Tour de France 2021 skal køres i Danmark – heraf to af dem i Region Syddanmark. Det er netop offentliggjort på et pressemøde i København. (22.02.2019)
Tour de France kommer til Syddanmark
De tre første etaper af Tour de France 2021 skal køres i Danmark – heraf to af dem i Region Syddanmark. Det er netop offentliggjort på et pressemøde i København. (21.02.2019)
Elastikgymnastik i arbejdstiden er et hit
På Syddanske Vaskerier i Svendborg er 5 minutters øvelser med elastik blevet en fast del af hverdagen. Det giver bedre trivsel og færre smerter hos medarbejdere. (12.02.2019)
Patient med mæslinger i lægevagten i Odense
Sidst på aftenen den 4. februar har en patient med mæslinger opholdt sig i venteværelset ved lægevagten i Odense, der ligger ved Odense Universitetshospital. Hvis du har været i venteværelset samtidig med patienten, har du fredag modtaget en besked i din e-boks, der beskriver, hvordan du skal forholde dig. (08.02.2019)
Hjælp på vej til syddanske overspisere
Region Syddanmark går snart i luften med to pilotprojekter, hvor voksne syddanskere, der lider af tvangsoverspisning, kan få hjælp og behandling. (05.02.2019)
Region Syddanmark styrker lægedækningen med ni nye ydernumre
Alle syddanskere skal kunne føle sikre på, at de har adgang til en læge. Derfor opruster Region Syddanmark lægedækningen i Nyborg, Kolding, Odense, Vejen og Holsted. I alt ni ydernumre bliver sat til salg. (04.02.2019)
Rejsegilde på akutsygehuset i Aabenraa
Akutsygehuset i Aabenraa skyder i vejret, og 1. februar 2019 afholdt Sygehus Sønderjylland rejsegilde på Fase 2 af byggeriet. (01.02.2019)
Ny strategi giver yderligere støtte til syddansk forskning
Regionsrådet har netop vedtaget en ny strategi for sundhedsforskning. Strategien er det seneste af en række tiltag, der styrker den syddanske forskning og dermed også behandlingen af patienterne i regionen. (29.01.2019)
Kampagne skal få flere kvinder skal sige ja til screening for livmoderhalskræft
Selvom livmoderhalskræft er en livsfarlig sygdom, tager hver 4. syddanske kvinde ikke imod tilbuddet om at blive screenet for sygdommen. Derfor sætter Region Syddanmark og Kræftens Bekæmpelse nu gang i en kampagne, der skal få flere til at sige ja til screening for livmoderhalskræft. (11.01.2019)
Afdelingssygeplejerske: Vi skal udvikle os hele tiden
Charlotte Troldborg fortæller i dette interview om at være leder i Region Syddanmark. (10.01.2019)
Stor tilfredshed blandt syddanske skadestuepatienter
Patienterne på de syddanske akutmodtagelser og akutklinikker er nogle af de mest tilfredse i landet, viser ny undersøgelse. (08.01.2019)
Tolkecenter Syddanmark løfter kvaliteten
I morgen onsdag 9. januar bliver Tolkecenter Syddanmark officielt indviet på Kolding Sygehus. De første tolke tiltrådte 1. oktober i det nyetablerede tolkecenter, som skal løfte kvaliteten af tolkningen på regionens sygehuse og i psykiatrien. (08.01.2019)
Sygeplejersker i akutmodtagelsen skal have tid til oplæring
Stærke introduktionsforløb og efteruddannelse til i alt 10 millioner kroner skal hjælpe sygeplejerskerne på regionens fælles akutmodtagelser og medicinske afdelinger. Erfaringerne viser, at for mange sygeplejersker forlader afdelingerne efter kort tid, og det kræver handling. (17.12.2018)
Regionen har solgt regionsklinikken i Rudkøbing
Region Syddanmark har solgt regionsklinikken Langeland til læge Osman Aden Mohamed, som patienterne allerede kender fra klinikken. Salget er et udtryk for, at regionen ønsker, at så mange lægeklinikker som muligt er ejet og drevet af praktiserende læger. (14.12.2018)
Regionsrådspolitikere vil skyde penge i hurtigere og mere præcise svar på kræftundersøgelser
Odense Universitetshospital skal have en økonomisk millionindsprøjtning fra regionsrådet over de kommende år. Pengene skal gå til hurtigere og mere præcise analyser af kræftpatienter. (13.12.2018)
Sundhedsminister besøgte Esbjerg
Sydvestjysk Sygehus gav torsdag 13. december sundhedsministeren en status på arbejdet med den nye uddannelse i medicin, der tilbydes i Esbjerg fra 2022. (13.12.2018)
Stor donation til fynsk kor for personer med Parkinson
Kan man synge i kor, hvis man har svært ved at tale? Ja – det kan man snart i Odense. For Ernst og Vibeke Husmans Fond har bevilget flere hundrede tusinde kroner til et kor for fynboer med Parkinson. Men koret skal ikke bare synge og have det sjovt. Det skal også være med til at forbedre stemmefunktionen og livskvaliteten. (12.12.2018)
Ambitiøse mål og tæt samarbejde skal styrke sundheden i Syddanmark
Sundhedsaftalen for 2019-2023 er netop sendt i høring. Regionen, de syddanske kommuner og PLO Syddanmark er i den nye aftale klar med en fælles ambition om et mere sammenhængende sundhedsvæsen i Syddanmark. Aftalens hovedingredienser er inddragelse og samarbejde. (10.12.2018)
Tænd for tidsmaskinen: Turen til en røgfri fremtid er godt begyndt
Region Syddanmark er en del af partnerskabet Røgfri Fremtid. For at realisere visionen om en røgfri generation i 2030 har regionen afholdt tre kick-off-arrangementer, der skulle inspirere syddanske ungdomsuddannelser til at arbejde med røgfri skoletid. (10.12.2018)
Første spadestik til nyt datacenter er taget
I dag blev første spadestik taget til det datacenter, der i fremtiden skal håndtere Region Syddanmarks store mængder af data på blandt andet sygehusene. (10.12.2018)
Forbedringer i syddansk rengøring
Hvert halvår bliver der foretaget kontroller af rengøringen på de syddanske sygehuse. Den seneste gennemgang af rengøringen viser forbedringer på næsten alle sygehuse. (05.12.2018)
Syddanske sygehuse får status af universitetshospital
Det er en styrkelse af den regionale forskning, når alle de syddanske sygehuse nu får status af universitetshospital. Den styrkede forskning er også en god nyhed for borgere og patienter. (27.11.2018)
Syddansk tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder rulles ud i hele landet
På hjemmesiden Mindhelper.dk kan børn og unge få råd og redskaber til at håndtere stress, ensomhed og angst. Erfaringerne er så gode, at Danske Regioner nu vil gøre det til et permanent tilbud til børn og unge i hele landet. (26.11.2018)
Syddansk tilbud til børn og unge med psykiske vanskeligheder rulles ud i hele landet
På hjemmesiden Mindhelper.dk kan børn og unge få råd og redskaber til at håndtere stress, ensomhed og angst. Erfaringerne er så gode, at Danske Regioner nu vil gøre det til et permanent tilbud til børn og unge i hele landet. (26.11.2018)
MTU: Rekorddeltagelse og øget tilfredshed
Region Syddanmark har gennemført årets medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU) blandt samtlige ansatte. (22.11.2018)
Rejsegilde på ingeniør-uddannelser
Så er sidste etage lagt på det store CIE-byggeri i Sønderborg. Det blev fejret med rejsegilde fredag 23. november. (23.11.2018)
Nye samarbejder afprøves i Tønder
Normalt klipper man den røde snor, når man indvier nye ting. Men fredag 16. november blev den røde snor ikke klippet, men bundet. Det gjorde den på Sygehus Sønderjylland Tønder for at symbolisere, hvordan Region Syddanmark og Tønder Kommune binder an på nye samarbejder. (19.11.2018)
Bekymring for dansk-tysk samarbejde
I brev til erhvervsminister udtrykker region, delstat og universiteter bekymring for det dansk-tyske samarbejde. (21.11.2018)
Robotter bliver regionens nye virus- og bakteriedræbere
Seks nye robotter skal dræbe bakterier og vira på de syddanske sygehuse. Det er partierne bag budgetforliget, der har afsat fem millioner til indkøb af de digitale dræbere. (13.11.2018)
Alles Lægehus A/S skal drive klinik i Tønder
2.200 borgere er sikret lægedækning, når lægerne Dorte Støy og Kirsten Andreasen fra Tønder Lægehus Nord stopper. (09.11.2018)
80 fremmødte til dialog om sundhedshus i Varde
Det var engagerede borgere, der mødte op, da Varde Kommune og regionen sammen inviterede til dialogmøde om mulighederne for et sundhedshus i byen. (07.11.2018)
Nyt moderne tilbud til udsatte børn og unge
Børn og unge med komplekse problemstillinger får et nyt tilbud i Middelfart. Region Syddanmark har købt Udby Behandlingshjem, og samler det nuværende tilbud Møllebakken i Ringe og Børnehusene i Middelfart på den nye adresse. (06.11.2018)
Telemedicinsk hospicestue på Ærø
Fredag 2. november fik Ærø Sygehus Danmarks første telemedicinske hospicestue. (06.11.2018)
Arbejdet for Røgfri Ungdomsuddannelser er for alvor skudt i gang
Region Syddanmark sætter gang i arbejdet med Røgfri Ungdomsuddannelser. Det sker med tre kick-off-arrangementer. Det første arrangement blev afholdt onsdag i Kolding. (25.10.2018)
Retningslinjer om klimaterapi bliver ændret
Al klimaterapi til psoriasispatienter skal visiteres via Hudafdelingen på OUH. Det er en af de ændringer, som Sundhedsudvalget foreslår, efter at have behandlet retningslinjerne for klimaterapi på deres møde tirsdag. Ændringerne vil give bedre muligheder for ensartet behandling af alle patienter, mener Sundhedsudvalgsformanden. (24.10.2018)
Flere patientforløb understøttes af en app - Mit forløb i Region Syddanmark
Region Syddanmarks Digitaliseringsudvalg besøgte mandag 22. oktober Sydvestjysk Sygehus, hvor de blandt andet blev præsenteret for ”Mit forløb i Region Syddanmark”. (23.10.2018)
150 mødte frem til informationsmøde
Borgerne mødte talstærkt og spørgelystne op til Region Syddanmarks informationsmøde i Magion om den igangværende registerbaserede sundhedsundersøgelse i Grindsted. (17.10.2018)
Banegravsdepotet bliver skiltet
Region Syddanmark vil i løbet af uge 43 sætte skilte op ved banegravsdepotet nord for fabriksgrunden i Grindsted, så ingen uforvarende kommer til at bevæge sig ind på det forurenede område. (22.10.2018)
Mulighed for skræddersyet strålebehandling til den enkelte patient
Færre bivirkninger til strålebehandling og mulighed for at skræddersy strålebehandling til den enkelte patient. Det er hvad man kan med den nye MR accelerator på OUH, som sundhedsminister Ellen Trane Nørby indviede fredag morgen. (05.10.2018)
Nye sundhedstilbud på Brørup Sundhedscenter
En ny røntgenfunktion og en ny høreklinik er officielt indviet på Brørup Sundhedscenter. (04.10.2018)
Retspsykiatrien opgraderer sikkerheden
Region Syddanmark højner sikkerheden for at reducere muligheden for rømninger i Retspsykiatri Syddanmark i Middelfart. Regionsrådet har netop godkendt en model for opgradering af de fysiske rammer. (02.10.2018)
Sundhedsundersøgelse tæt på startskud
Styregruppen for sundhedsundersøgelsen i Grindsted afholdt tirsdag aften sit første møde. (06.09.2018)
Dialog skal gøre de syddanske ambulancer endnu bedre
Mandag 3. september inviterede regionsrådspolitikerne i Region Syddanmark blandt andet ambulancereddere og andre faglige repræsentanter til dialog om videreudviklingen af det præhospitale område i Region Syddanmark. (06.09.2018)
Interreg-karavanen skudt i gang
Mange borgere besøgte Interreg-karavanen, da den gjorde sit første stop 30. august i forbindelse med den traditionsrige kapsejlads Kongelig Classic ved Aabenraa Havn. (05.09.2018)
Nyt katalog skal hjælpe vandværker ved forurening med pesticider
De ca. 560 vandværker i Region Syddanmark får nu et katalog med idéer til, hvordan de kan agere, hvis der findes pesticidrester i deres vand. (04.09.2018)
Nu er lægeklinikken på sygehuset i Esbjerg åbnet
Borgere i Esbjerg og omegn kan fra i dag gå til læge i den nye almene lægeklinik, der er åbnet på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. (03.09.2018)
Ventetiden på høreområdet falder
Bestræbelserne på at sænke ventetiden på høreområdet ser nu ud til at bære frugt. Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland og Odense Universitetshospital har alle formået at sænke ventetiderne markant. (30.08.2018)
Snart kan patienter med psykisk sygdom indlægge sig selv
Der er så gode erfaringer med at lade patienter med svær psykisk sygdom indlægge sig selv, at der nu skal etableres såkaldt patientstyrede senge på alle psykiatriske afdelinger i Region Syddanmark. (29.08.2018)
Region Syddanmark gør plads til korttidscenter på sygehuset i Tønder
Regionsrådet bevilligede mandag 27. august 3,515 mio. kr. til en ombygning på Sygehus Sønderjylland i Tønder. Ombygningen sker for at gøre plads til Tønder Kommunes korttidscenter, som flytter ind på sygehusmatriklen. Flytningen sker for at skabe bedre sammenhæng med daghospitalet. (29.08.2018)
Øget samarbejde skal hjælpe flere med psykisk sygdom i gang
Syddanskere, der har en psykisk sygdom, skal have mere hjælp til at komme i uddannelse eller beskæftigelse. (29.08.2018)
Region Syddanmarks miljøudvalg på besigtigelse i Grindsted
Region Syddanmarks Miljøudvalg var onsdag på besigtigelsestur til de forurenede områder i Grindsted og efterfølgende til møde med Billund Kommunes Teknik- og Miljøudvalg. Formålet var at få en dybere viden om de komplekse forureninger. (29.08.2018)
Kinesisk besøg i psykiatrien
Region Syddanmark har haft besøg af en delegation af kinesiske embedsmænd, som søger inspiration i den syddanske psykiatri og lokale sundhedstilbud. (24.08.2018)
Nye boliger i Syrenparken skal styrke borgernes privatliv og selvstændighed
Onsdag var der indvielse i det socialpsykiatriske botilbud Syrenparken. 35 nye to-rumsboliger blev indviet, alle med egen indgang, ringeklokke og postkasse. Pengene til de nye boliger blev givet af regionsrådet i 2014. (22.08.2018)
Nyt retspsykiatrisk afsnit indviet i Middelfart
Psykiatrien i Region Syddanmark indviede mandag 20. august et nyt retspsykiatrisk afsnit i Middelfart. Afsnittet skal hjælpe med at håndtere det stigende antal patienter, der har behov for behandling i retspsykiatrien. (21.08.2018)
Fyldt Sundhedscenter blev indviet i Haderslev
Der var glæde, klapsalver og taler, da Sundhedscenter Haderslev i dag blev officielt indviet. Samtlige kvadratmeter i huset er fyldt op med regionale, kommunale og private sundhedstilbud. (15.08.2018)
Nye regler for tolkegebyr
Folketinget har vedtaget nye regler for gebyr ved tolkning. Det betyder, at du i visse tilfælde selv skal betale gebyr, hvis du har behov for en tolk i forbindelse med din kontakt til sundhedsvæsenet. (02.07.2018)
Kultur skal trække folk til Syddanmark
Kulturen spænder vidt i Syddanmark. Hvordan den kommer til udtryk, kaster godt fem mio. kr. fra Region Syddanmarks kulturpulje nu lys over. Det skal både give syddanskerne nye oplevelser og gøre Syddanmark tillokkende for nye bosættere. (29.06.2018)
Tilpasning af socialområdet skal give stærkere faglige miljøer
Region Syddanmark laver en justering af organisationen på det sociale område, så seks centre bliver til fire. Øvelsen skal gøre centrene mere fleksible i forhold til vekslende efterspørgsel og skabe endnu stærkere faglighed til glæde for borgerne på centrene. (27.06.2018)
Regionsrådet vil arbejde for røgfri ungdomsuddannelser i Syddanmark
I marts tiltrådte Region Syddanmark det nationale partnerskab Røgfri Fremtid. Nu sætter regionsrådet handling bag visionerne og lancerer et projekt, der skal arbejde for røgfri ungdomsuddannelser i Syddanmark. (25.06.2018)
Syddanske sygehuse oplevede et massivt influenza-pres
De medicinske afdelinger på de syddanske sygehuse oplevede i vinteren 2017/2018 et meget voldsomt pres, der medførte en stigning på 59 procent i antallet af indlagte patienter med influenza i forhold til året før. En række tiltag skal nedbringe travlheden, hvis influenzaen rammer igen. (21.06.2018)
Fem millioner kroner til bedre behandlingsforløb af spiseforstyrrelser og selvskade
Der er hjælp på vej til de borgere, der er ramt af særligt komplicerede former for spiseforstyrrelse. Et projekt, der skal hjælpe borgere med spiseforstyrrelser, modtager fem millioner kroner fra satspuljemidlerne. (19.06.2018)
Tolkecenter Syddanmark slår tolkestillinger op
Region Syddanmarks kommende tolkecenter begynder at tage form. Lederen er fundet, og nu er de første tolkestillinger slået op. (18.06.2018)
Syddanske sygehuse har fortsat fokus på rengøring
Region Syddanmarks markante fokus på hygiejne og herunder rengøringen på sygehusene fortsætter ufortrødent. Den seneste gennemgang af rengøringen viser, at niveauet fortsat er højt, men at der fortsat er steder, hvor man kan blive bedre. (13.06.2018)
Opsagt tandlægeoverenskomst: Fortsat tilskud til tandbehandling for patienter
Overenskomsten mellem tandlægerne og regionerne er opsagt, men det betyder ikke noget for det tilskud, du kan få som borger. En ny lov betyder, at det offentlige fortsat giver tilskud til for eksempel kontroller og tandrensninger. (31.05.2018)
Friklinikken har fundet sin chef
Torsten Wentzer Licht, der siden 1. december har været konstitueret leder af Friklinikken, har søgt jobbet som klinikchef og fået det. (28.05.2018)
Region Syddanmark indgår aftale med Lif om retningslinjer for efteruddannelse af sundhedspersonale
En ny aftale mellem Lægemiddelindustriforeningen (Lif) og Region Syddanmark fastlår fælles principper for samarbejdet om efteruddannelse og kompetenceudvikling af sundhedspersonale på de syddanske sygehuse. (24.05.2018)
Politisk ros til Sygehus Sønderjylland for arbejdsmiljøindsats
Sygehus Sønderjylland er på rette vej. Sundhedsudvalget i Region Syddanmark blev tirsdag 22. maj blandt andet orienteret om arbejdet med at sikre et bedre arbejdsmiljø, og der var ros til ledelsen og medarbejderne fra regionsrådspolitikerne. (24.05.2018)
Ny sygeplejefaglig direktør på OUH
Mathilde Schmidt-Petersen bliver ny sygeplejefaglig direktør på OUH – Odense Universitetshospital, Svendborg Sygehus. Hun kommer fra en stilling som oversygeplejerske på Medicinsk Afdeling M/FAM på sygehuset i Svendborg og tiltræder 15. juni 2018. (22.05.2018)
Sproget åbner døre i grænseregionen
Projekt skal gøre unge bedre til tysk og være med til at skabe endnu mere sammenhæng i grænseregionen. (15.05.2018)
Ny aftale skal skabe bedre patientforløb
En ny aftale mellem Region Syddanmark og de praktiserende læger betyder blandt andet, at praktiserende læger fremover kan holde videosamtaler med sygehuslægen og hjemmesygeplejersken, når patienten skal udskrives. Hensigten er, at patienterne kommer til at opleve bedre koordinering på tværs. (08.05.2018)
Syddanske virksomheder fortsat positive
Små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark har høje forventninger til fremtiden. (08.05.2018)
IT-platform til gavn for det grå guld får fornem pris
Den syddanske it-platform, GTP, der samler forskellige patientdata og gør det let aflæseligt for praktiserende læger, hjemmesygeplejersker og sygehuse, har netop vundet den europæiske ”Silver Economy Award”. (07.05.2018)
IT-platform til gavn for det grå guld får fornem pris
Den syddanske it-platform, GTP, der samler forskellige patientdata og gør det let aflæseligt for praktiserende læger, hjemmesygeplejersker og sygehuse, har netop vundet den europæiske ”Silver Economy Award”. (07.05.2018)
Ny hjemmeside om Grindsted-forureningerne
Billund Kommune og Region Syddanmark lancerer i dag grindstedforurening.dk – en ny fælles hjemmeside om forureningerne i Grindsted. Her kan du finde den nyeste viden om forureningerne og læse om igangværende projekter. (02.05.2018)
Region Syddanmark fortsætter samarbejdet med Responce
Godt samarbejde og stabil ambulancedrift får Region Syddanmark til at fortsætte samarbejdet med ambulancefirmaet Responce. (02.05.2018)
Fælles brev til minister: Nej til centralisering af erhvervsfremme
På regionsrådsmødet mandag 30. april besluttede regionsrådet i Region Syddanmark at sende et åbent brev til erhvervsministeren. I brevet tager regionsrådet afstand fra Forenklingsudvalgets anbefaling om at centralisere erhvervsfremmeindsatsen. (01.05.2018)
Sygehuset i Kolding færdigt til aftalt tid, økonomi og kvalitet
Akutsygehuset i Kolding er nu helt færdigt, og det syddanske regionsråd sender besked til ministeriet om, at det milliard-dyre projekt er gennemført inden for den aftalte tid, økonomi og kvalitet. (30.04.2018)
Der er indgået forlig på det regionale område
Strejker og lockout er derfor afblæst på de syddanske sygehuse. (28.04.2018)
Borgere skal opleve et sømløst sundhedsvæsen
Kommuner, region og praktiserende læger i Syddanmark har nu officielt sat gang i arbejdet med en ny sundhedsaftale for perioden 2019-2022. Aftalen skal bygge videre på de gode erfaringer og tiltag fra den nuværende aftale. (26.04.2018)
Frivillige EN AF OS-ambassadører løb med årets frivillighedspris
Hovedprisen gik til de frivillige EN AF OS-ambassadører i Psykiatrien, da Region Syddanmark uddelte Frivillighedsprisen 25. april 2018. Men der var også priser til en gruppe sygeplejersker på OUH, som i deres fritid hjælper pårørende igennem et donationsforløb, og til lægesekretær Kirsten Pedersen, som hækler trøstemus til børn på skadestuen i Kolding. (25.04.2018)
Region Syddanmark vil forsøge at afdække sundhedsrisiko i Grindsted
Et enigt forretningsudvalg i Region Syddanmark vil undersøge muligheden for at finde svar på nogle af de bekymringer, borgerne i Grindsted har rejst i forhold til at bo tæt ved de massive forureninger i og omkring byen. (19.04.2018)
Robotter og sprit: Sundhedsudvalget fik inspiration til infektionsbekæmpelse
Kan en robot være med til at skabe en fremtid med færre sygehusinfektioner? Svaret på det spørgsmål kom Region Syddanmarks sundhedsudvalg tættere på i dag. På dagens møde i udvalget fik de blandt andet demonstreret en desinfektionsrobot. Regionsrådet vedtog i 2017 en handleplan, der skal nedbringe antallet sygehuserhvervede infektioner. (17.04.2018)
Virtual reality skaber livsglæde hos demensramte
Et virtual reality-besøg på barndommens bondegård eller i ungdommens studieby kan give glæde og livskvalitet til demensramte mennesker samt hjælpe plejepersonalet i det daglige arbejde. Virksomheden TakeawalkVR har i samarbejde med Region Syddanmark over tre måneder testet potentialet i virtual reality til demensramte på fem plejecentre i Kolding Kommune. (12.04.2018)
Telefonisk tilbud giver patienter trygheden tilbage
Aktiv Patientstøtte er et tilbud til patienter med komplekse behandlings- eller plejebehov. Sygeplejersker fra Kolding og Odense yder støtte over telefonen, og det har hjulpet 73-årige Brenda Rasmussen fra Odense. (10.04.2018)
Syddansk kvintet stikker spaden i til banebrydende universitetscenter
Fredag 6. april blev første spadestik taget til Center for Industriel Elektronik (CIE) i Sønderborg. Der er tale om et enestående, regionalt initiativ og unikt offentligt-privat samarbejde mellem erhvervsliv, universitet, region og kommune. CIE bliver hjemsted for tre nye ingeniøruddannelser og forskning på internationalt niveau, og imødekommer virksomhedernes efterspørgsel på højt kvalificeret arbejdskraft. (06.04.2018)
Konflikten er udsat
Strejker og lockout er dermed afblæst på de syddanske sygehuse i første omgang. (29.03.2018)
Syddansk formand i spidsen for Danske Regioner
Det bliver ikke overraskende Region Syddanmarks regionsrådsformand Stephanie Lose (V), der kommer til at stå i spidsen for Danske Regioner. (23.03.2018)
Nye en- og to-sengsstuer på Vejle Sygehus
Fra næste efterår kan hjertepatienter på Vejle Sygehus se frem til at blive indlagt på en- eller to-sengsstuer , og palliative patienter kan tilbringe den sidste tid på enestuer. Regionsrådet besluttede forleden at bevilge penge til første etape af renoveringen af sengeafsnittene på Vejle Sygehus. (23.03.2018)
Tre nye initiativer skal nedbringe ventetider på høreområdet
Sundhedsudvalget i Region Syddanmark anbefaler, at regionen sætter tre nye initiativer i gang for at nedbringe ventetiderne på høreområdet. Initiativer til en samlet pris af 11,6 millioner kroner om året. (22.03.2018)
Sundhedshusene skal rumme flere regionale sundhedstilbud
Borgerne skal have adgang til flere regionale sundhedstilbud i de lokale sundhedshuse, og samarbejdet mellem de forskellige tilbud skal udvikles og styrkes, så borgerne i endnu højere grad oplever et nært og sammenhængende sundhedsvæsen. (21.03.2018)
Rikke Vestergaard forlader jobbet som koncerndirektør i Region Syddanmark
Rikke Vestergaard bliver kommunaldirektør i Esbjerg Kommune fra 1. juni 2018. (19.03.2018)
Nyt landsdækkende tilbud til borgere med angst eller depression
Det er nu muligt at få behandling af angst og depression i eget hjem i Internetpsykiatrien. Tilbuddet har kørt i Region Syddanmark siden 2015, men udbredes nu til hele landet. (15.03.2018)
Størstedelen af de syddanske patienter er tilfredse med sygehusforløbet
Gode karakterer og en generel tilfredshed. Når de syddanske patienter skal vurdere deres sygehusforløb, er de overordnet set tilfredse, viser ny undersøgelse. (14.03.2018)
Uændrede ventetider på høreområdet kræver handling
Sundhedsudvalgsformanden i Region Syddanmark har bedt om et oplæg til en handlingsplan på høreområdet. Lange ventetider har plaget området, og de seneste tal viser ikke tegn på bedring. (14.03.2018)
Danske Regioner: Konflikt vil lamme hospitaler
Hvis overenskomstforhandlingerne ender med strejker og lockout, vil det lamme landets hospitaler, når strejkerne rammer helt essentielle hospitalsfunktioner. Omkring 80.000 regionsansatte vil ikke kunne udføre deres arbejde som følge af strejke og lockout. (12.03.2018)
Syddanskerne drikker mindre, men ryger fortsat for meget
Det viser regionens nyeste sundhedsprofil, hvor 40.000 syddanskere har vurderet deres eget helbred og sundhed. (07.03.2018)
Danske Regioner: Desværre er lockout nødvendigt
Som konsekvens af at de faglige organisationer har varslet strejker på afgørende områder i sundhedsvæsenet, varsler Danske Regioner nu lockout. Op imod 70.000 regionalt ansatte kan dermed blive berørt af en konflikt i regionerne. (07.03.2018)
Direktør på OUH går på pension
Efter 10 år som direktør på Odense Universitetshospital går Judith Mølgaard på pension den 1. juni 2018. (06.03.2018)
Nyt kommunalt akutteam indviet på Odense Universitetshospital
Efter 10 år som direktør på Odense Universitetshospital går Judith Mølgaard på pension den 1. juni 2018. (06.03.2018)
Region Syddanmarks særlige pladser står klar 1. marts
Psykiatrien i Region Syddanmark har etableret 15 særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Vejle, og medarbejderne står klar til at tage imod de borgere, som kommunerne visiterer, og som indlægges frivilligt i de særlige pladser. (01.03.2018)
NCC trækker sig fra klynge-udbud på Nyt OUH
NCC/Bravida Konsortiet har i dag meddelt Region Syddanmark, at konsortiet trækker sig fra at afgive bud på klyngerne på Nyt OUH. Den konkurrenceprægede dialog forsætter med de tre øvrige ansøgere. (26.02.2018)
De lever lykkeligt i Aabenraa
Hvem bor hvor, og hvorledes adskiller byer og landsbyer sig fra hinanden i Aabenraa Kommune? Det giver to nye analyser fra Region Syddanmark svaret på. Heri kan man også læse, at aabenraaerne er mere tilfredse med livet end gennemsnittet i regionen. (09.02.2018)
Jørn Lehmann Petersen fortsætter som formand for Miljøudvalget
Ved dagens konstituerende møde pegede medlemmerne af Miljøudvalget i Region Syddanmark på Jørn Lehmann Petersen (S) til en ny periode som formand. (25.01.2018)
Mette Bossen Linnet bliver formand for nyt Digitaliseringsudvalg
Region Syddanmarks Digitaliseringsudvalg har i dag konstitueret sig og valgt Mette Bossen Linnet (V) som formand. Udvalget skal beskæftige sig med digitale løsninger, som berører patienter, borgere og medarbejdere. (23.01.2018)
Sundhedsudvalget fortsætter med fynsk valgt formand
Poul-Erik Svendsen (S) sætter sig for fjerde valgperiode i spidsen for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, mens nyvalgte Kristian Nørgaard (V) bliver næstformand. Det står klart efter det første møde i Sundhedsudvalget, hvor politikerne konstituerede sig. (23.01.2018)
Karsten Uno Petersen fortsætter som formand i Anlægs- og innovationsudvalget
Regionsrådet nedsatte i går Anlægs- og innovationsudvalget som ét af ni stående politiske udvalg i de næste fire år. (23.01.2018)
Bo Libergren bliver formand for Udvalget for det nære sundhedsvæsen
Region Syddanmarks udvalg for det nære sundhedsvæsen har i dag konstitueret sig og valgt Bo Libergren (V) som formand. Udvalget skal beskæftige sig med sundhedssamarbejdet mellem sygehusene, de praktiserende læger og kommunerne. (22.01.2018)
Mads Skau bliver formand for Præhospitaludvalget
Region Syddanmarks Præhospitaludvalg har i dag konstitueret sig og valgt Mads Skau til formand for udvalget. (22.01.2018)
Tage Petersen valgt til formand for Udvalget for uddannelse og arbejdskraft
Ved dagens konstituering udpegede Udvalget for uddannelse og arbejdskraft Tage Petersen (V) til ny formand. (22.01.2018)
Thies Mathiasen fortsætter som formand for Psykiatri- og socialudvalget
Region Syddanmarks psykiatri- og socialudvalg har på dagens møde udpeget Thies Mathiasen (DF) til formand og Morten Brixtofte Petersen (R) til næstformand. Region Syddanmarks psykiatri- og socialudvalg har på dagens møde udpeget Thies Mathiasen (DF) til formand og Morten Brixtofte Petersen (R) til næstformand. Region Syddanmarks psykiatri- og socialudvalg har på dagens møde udpeget Thies Mathiasen (DF) til formand og Morten Brixtofte Petersen (R) til næstformand. (22.01.2018)
Søren Rasmussen valgt til formand for Udvalget for regional udvikling
Ved konstitueringen i dag valgte Udvalget for regional udvikling at pege på Søren Rasmussen (DF) til formand. (22.01.2018)
Syddanske skadeklinikker og skadestuer har landets mest tilfredse patienter
Tilfredsheden med de syddanske akutklinikker og akutmodtagelser er over landsgennemsnittet i den årlige patientundersøgelse for akutområdet. (11.01.2018)
Kammeradvokaten undersøger konsekvenser ved domme i tilbagebetalingssager
Højesteret har afgjort, at to patienter, der tidligere er blevet pålagt at tilbagebetale deres patienterstatning, alligevel ikke skal betale deres erstatning tilbage til regionen. Konsekvenserne af afgørelsen er ved at blive undersøgt af Kammeradvokaten, så regionerne kan tage endeligt stilling til andre lignende sager. Få overblik over, hvad det betyder for din tilbagebetalingssag. (09.01.2018)
Samarbejdet er en gevinst
Torsdag 4. januar 2018 mødtes regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, for første gang med Justits- og Europa-minister for Slesvig-Holsten, Sabine Sütterlin-Waack (CDU) i Flensborg og Vejle for at tale om det dansk-tyske samarbejde og besøge et uddannelsesprojekt. (05.01.2018)
Tak for godt samarbejde
Flere end 100 syddanske beslutningstagere mødte op, da Region Syddanmark i dag inviterede til nytårskur i regionshuset i Vejle. (04.01.2018)
Italiensk totalentreprenør skal bygge Nyt OUH
Det nye universitetshospital i Odense er kommet et stort skridt videre. Et bredt flertal i det syddanske regionsråd besluttede i går, at den italienske totalentreprenør JV CMB / Itinera skal færdigprojektere og bygge vidensakse og behandlings- og sengeafsnit på Nyt OUH. Beslutningen blev meldt ud på et pressemøde i Odense i dag. (19.12.2017)
Flere midler til Region Syddanmarks akuthjælperordninger
Region Syddanmark sætter nu ekstra penge af til regionens akuthjælperordninger. Pengene skal bruges til uddannelse, udstyr og medicin og skal være med til at styrke kvaliteten af akuthjælperordningerne. Som noget nyt vil også akuthjælperne i Vamdrup, Sommersted, Fjelstrup og Felsted samt på Fanø og Ærø fremover blive støttet økonomisk af regionen. (18.12.2017)
Rådgivere vil også fremover gennemgå syddanskeres medicin
Der er gode erfaringer med at lade farmaceuter fra Psykiatriens Medicinrådgivning undersøge, om syddanskere, der har svære psykiske sygdomme og en kompleks medicinliste, får den rette medicin. Regionsrådet bevilliger nu 3,8 millioner kroner om året til at gøre Psykiatriens Medicinrådgivning permanent. (18.12.2017)
Julehilsen fra Kærgård Klitplantage
Selvom julen nærmer sig, er der ikke udsigt til tidlig juleferie for medarbejderne i Kærgård Klitplantage. (15.12.2017)
Region Syddanmark lytter til kritik på høreområdet
Lange ventetider på høreområdet i Region Syddanmark er ikke acceptable. Derfor vil de syddanske politikere følge området tæt og justere på den nuværende løsning, hvis der ikke er tegn på bedring. (15.12.2017)
Sygehusene i Region Syddanmark får alle flotte placeringer i ny kåring
De syddanske sygehuse får særdeles flotte placeringer i magasinet Dagens Medicins kåring af Danmarks bedste sygehuse. (15.12.2017)
Hyppige undersøgelser skal forbedre patienternes tilfredshed med de syddanske sygehuse
Region Syddanmark vil forbedre patienternes oplevelser på sygehusene ved at gennemføre månedlige tilfredshedsundersøgelser. Den første undersøgelse sendes ud i morgen. (14.12.2017)
CGI træder ud af udbudsforløb omkring nyt EPJ
CGI Danmark har meddelt, at de udtræder af udbudsforløbet omkring den nye EPJ-løsning i Region Syddanmark. Udtrædelsen mødes med ærgrelse i Region Syddanmark. (14.12.2017)
Dansk-tysk samarbejde bærer frugt
Udvalget for dansk-tysk samarbejde med formanden Hans Philip Tietje (V) kan se tilbage på fire år med flotte resultater. Arbejdet fortsætter i Udvalget for Regional Udvikling fra årsskiftet. (14.12.2017)
Flotte skulderklap til syddanske sygehuse i Dagens Medicin
Tre syddanske sygehuse får flot hæder i sundhedsmagasinet Dagens Medicin for god kræftbehandling. (08.12.2017)
Rengøringen er forbedret i Region Syddanmark
Region Syddanmarks halvårlige eksterne rengøringskontrol viser, at rengøringen er forbedret på en lang række områder. En af årsagerne er en mere omfattende rengøringskontrol, der fastholder fokus på området. Særligt Sydvestjysk Sygehus har leveret et flot rengøringsresultat. (06.12.2017)
Stor interesse for at være frivillig i julen
Frivillige gør hver eneste dag en stor forskel i Region Syddanmark. Det gør sig også gældende i julen. (06.12.2017)
Region og SDU vil uddanne læger i Esbjerg
Det er svært at få læger til at slå sig ned i Vestjylland. Men hvis lægerne flytter dertil allerede under uddannelsen, er der større sandsynlighed for, at de bliver boende. Derfor foreslår Sydvestjysk Sygehus og Syddansk Universitet, at der oprettes en kandidatuddannelse i medicin i Esbjerg. (05.12.2017)
Positive meldinger fra Ambulance Syd
Ambulance Syd rykker hurtigere ud end regionsrådspolitikerne forlanger. Ambulanceselskabet er fuldt bemandet, og økonomien ser solid ud. Det var nogle af de gode beskeder ledelsen i Ambulance Syd havde med til Region Syddanmarks præhospitale udvalg i dag. (05.12.2017)
Syddansk forretningsudvalg er på plads
Det syddanske regionsråd har i dag, fredag den 1. december, konstitueret sig og formelt valgt formænd og sammensat regionens forretningsudvalg. (01.12.2017)
Velfærdsteknologi på Ærø inspirerer
Ærø Kommune og Region Syddanmarks projekter med telemedicin vækker opmærksomhed på Christiansborg. Derfor var innovationsminister Sophie Løhde (V) 30. november på besøg på øen. (01.12.2017)
De gamle Koldinghus-mure får stemmer
Syddanskerne kan glæde sig til en perlerække af kulturoplevelser i 2018. Regionsrådet i Syddanmark har netop fordelt knap tre mio. kroner til kulturen i hele regionen. (29.11.2017)
4 totalentreprenører i spil til at bygge klyngerne på Nyt OUH
3 nordiske og en italiensk totalentreprenør er blevet prækvalificeret til at deltage i konkurrencen om at bygge de fire klynger på det nye universitetshospital i Odense. Regionsrådet har i dag besluttet at indlede en såkaldt konkurrencepræget dialog med de fire totalentreprenører. (27.11.2017)
Regionen vil oprette eget tolkekorps
Region Syddanmark vil etablere en regional tolkeenhed, som skal dække alle sygehuse i regionen. Målet med det faste tolkekorps er at styrke kvaliteten af tolkningen, uden at det kommer til at koste mere end i dag. (27.11.2017)
Nyt p-hus til sygehuset i Vejle
Vejle Sygehus får et nyt parkeringshus med plads til flere end 300 biler. Det nye p-hus skal forbedre parkeringsforholdene ved sygehuset, og Region Syddanmark forventer, at parkeringspladserne kan tages i brug i sommeren 2019. (27.11.2017)
Stephanie Lose fortsætter som regionsrådsformand i Region Syddanmark
Oven på regionsvalget blev der natten til onsdag indgået en konstitueringsaftale for det nye regionsråd i Region Syddanmark. (22.11.2017)
Book selv tid til din blodprøve
Borgerne i Region Syddanmark får nu mulighed for at booke tider til blodprøver fra deres tablet, smartphone eller computer. Tiltaget skal give patienterne bedre mulighed for at planlægge deres hverdag og give mindre ventetid. (17.11.2017)
Retningslinjer for efteruddannelse af medarbejdere i Region Syddanmark er nu på plads
De syddanske sygehuse forpligtiger sig fremover til at finansiere medarbejdernes efteruddannelse. Hidtil har det i nogle tilfælde været medicinalindustrien, som har betalt for den type aktiviteter. Med et sæt nye retningslinjer har Region Syddanmarks koncernledelsesforum fastlagt den nye praksis. De nye retningslinjer ændrer ikke ved, at Region Syddanmark fortsat gerne vil samarbejde med medicinalindustrien. (17.11.2017)
Bliv klogere på de syddanske kandidater
Se, hvilke kandidater du kan stemme på til regionsvalget og tag kandidattesten. (16.11.2017)
Lægemangel i Fredericia afblæst
Region Syddanmark har netop solgt regionsklinikken på Danmarksgade 11 til læge Mikkel Voss Kristensen. Mikkel Voss Kristensen planlægger et kompagniskab med tre andre unge læger, hvor de på sigt vil drive praksis i Fredericias nye sundhedshus. (06.11.2017)
Jan Erik Henriksen bliver direktør for Steno Diabetes Center Odense
Som centerdirektør får Jan Erik Henriksen til opgave at virkeliggøre det nye center, som Novo Nordisk Fonden har doneret 1,4 mia. kroner til. (03.11.2017)
Ny profilfilm om Region Syddanmark
Vil du lære din region bedre at kende på få minutter? Se Region Syddanmarks profilfilm, og bliv klogere på, hvilken indflydelse regionen har på din hverdag. (02.11.2017)
Nyt forskningsprojekt skal gøre oprensning af jordforurening billigere
Region Syddanmark vil sammen med Aarhus Universitet teste en ny metode, som kan styrke regionens position inden for jord- og grundvandsoprensning. Forventningen er, at metoden fx kan skære 10 mio. kr. af omkostningerne ved en totaloprensning i Kærgård Klitplantage. (01.11.2017)
Region Syddanmark sælger Strandvænget
Efter at forretningsudvalget den 11. oktober besluttede at sælge Strandvænget i Nyborg til 5E BYG A/S, har regionsrådet i dag godkendt de bevillingsmæssige forhold. (30.10.2017)
Berørte borgere får ny invitation til screening for tarmkræft
Region Syddanmark er gået i gang med at kontakte de borgere, der kan være berørt af forbytning af cpr-numre i forbindelse med invitationer til screening for tarmkræft. (27.10.2017)
Lægedækningen er på plads i Ølgod
Lægedækningen i Ølgod er sikret efter et konstruktivt møde mellem Region Syddanmark og de to læger Lukasz Nowak og Lasse Johansson. Parterne har på mødet gennemgået uenighederne og har i fælles forståelse indgået kompromiser, så lægerne fortsætter praksis i byen. (11.10.2017)
Lægeklinik skal afhjælpe lægemanglen i Esbjerg
En lægeklinik på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er Region Syddanmarks seneste bud på, hvordan man afhjælper lægemanglen i Esbjerg. Hvis Sundheds- og ældreministeriet godkender idéen, bliver klinikken den første af sin art i regionen og skal kunne betjene 3.200 patienter. (10.10.2017)
276 kandidater til regionsvalget i Region Syddanmark
Når vælgerne i Region Syddanmark tirsdag den 21. november 2017 står i stemmeboksen med den gule stemmeseddel til regionsvalget, kan de vælge mellem 276 kandidater fordelt på 18 partier og lister. (09.10.2017)
Sådan! Tre syddanske byggerier vinder arkitekturpriser
Ud- og ombygningen af Kolding Sygehus har vundet Koldings Kommunes arkitekturpris. Lige så heldig har de nybyggede botilbudspladser på Syrenparken i Børkop og den nye psykiatriske afdeling i Vejle været. Byggerierne har vundet ’Vejle-Prisen’ - Kommunens arkitekturpris. (05.10.2017)
Regionens budget for 2018 blev vedtaget
Region Syddanmarks budget for 2018 blev vedtaget på dagens regionsrådsmøde, hvor et bredt flertal stemte for. Regionen har en stabil økonomi og skal derfor ikke ud i en sparerunde på sundhedsområdet i 2018. (25.09.2017)
To ministre på besøg
Fredag 22. september besøgte Ellen Trane Nørby og Sophie Løhde Vejle Sygehus for at blive inspireret af regionens arbejde med at sætte patienten før alt andet. (22.09.2017)
Syddansk forskning skal bane vejen for medicinsk cannabis
Nyt forskningsprojekt i Region Syddanmark skal identificere de forhindringer og faldgruber, der kan være ved brugen af medicinsk cannabis. (20.09.2017)
Mange penge til syddanske demensprojekter
Region Syddanmark og 10 syddanske kommuner har fået bevilget penge fra Den Nationale Demenshandlingsplan. Pengene skal gå til at styrke viden og kompetencer hos medarbejdere, der har med mennesker med demens at gøre. (20.09.2017)
Ny hjemmeside hjælper borgere med høreapparat og nedsat hørelse
De 800.000 danskere, der har hørenedsættelse, kan nu få ekstra hjælp. Region Syddanmarks Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi har i samarbejde med regionens Enhed for E-læring udviklet en hjemmeside med råd og vejledning. Hjemmesiden bliver taget godt imod af Høreforeningen. (14.09.2017)
Enka har trukket sig fra udbud om Nyt OUH
Den tyrkiske entreprenør Enka har meddelt Region Syddanmark, at selskabet ikke længere er interesseret i at byde på opgaverne med at bygge dele af det nye universitetshospital i Odense. Dialogen fortsætter med de tre resterende totalentreprenører. (13.09.2017)
Initiativ skal bekæmpe ulighed i sundhed
Sundhedsvæsenet er til for os alle. Men det er ikke alle, der har lige gode forudsætninger for at modtage den hjælp, de har behov for, og det kan skabe ulighed. Med seks små videoer og en værktøjskasse vil Region Syddanmarks ligestillingsudvalg nu inspirere personalet på regionens sygehuse og institutioner til, hvordan de kan komme uligheden til livs. (12.09.2017)
To millioner kroner skal få sårbare unge i uddannelse og i arbejde
Syddanske unge med psykiske lidelser skal have bedre muligheder for at få en uddannelse eller fastholde et job. Region Syddanmark sætter to millioner kroner af til et projekt, der sættes i søen sammen med Esbjerg Kommune og Fredericia Kommune. (08.09.2017)
Regionen i fuld gang med at finde løsning for patienter uden læge i Fredericia
Region Syddanmark forventer, at der hurtigt kan etableres et nyt lægetilbud til de 1.800 borgere i Fredericia, der pludselig står uden lægedækning, efter Stig Gerdes med omgående virkning har lukket sin praksis. (07.09.2017)
Novo Nordisk Fonden donerer diabetescenter ved Nyt OUH
Novo Nordisk Fondens bestyrelse har nu godkendt Region Syddanmarks ansøgning om finansiering af Steno Diabetes Center i Odense. Målet er, at alle syddanskere med diabetes skal opleve et løft i både livskvalitet og levetid. (06.09.2017)
Stabil økonomi sikrer godt syddansk 2018-budget
Et bredt flertal i det syddanske regionsråd har her til aften indgået forlig om Region Syddanmarks 2018-budget. Region Syddanmarks stabile økonomi betyder, at regionen ikke skal ud i en sparerunde på sundhedsområdet til næste år. (06.09.2017)
Åbent hus på syddanske sygehusbyggerier blev en stor succes
Mange syddanskerne benyttede det fine septembervejr til at tage til åbent hus på et af de fire sygehusbyggerier i Odense, Aabenraa, Esbjerg og Vejle, som Region Syddanmark i dag havde inviteret til. Da åbent hus sluttede søndag eftermiddag vurderede arrangørerne, at de fire arrangementer tilsammen havde haft flere end 3.000 deltagere. (05.09.2017)
Syddanmark arbejder på at åbne døre i Kina
Den danske ambassadør i Kina, A. Carsten Damsgaard, aflagde torsdag 31. august besøg i regionshuset i Vejle. (01.09.2017)
Entreprenører kan byde på mindre dele af Nyt OUH-byggeri
Endnu en stor del af byggeriet af det nye universitetshospital i Odense udbydes inden længe. Det drejer sig om de fire såkaldte klynger. Regionsrådet har besluttet, at det ikke blot skal være muligt at byde på alle fire klynger, men også på én, to eller tre klynger. Dermed får flere virksomheder mulighed for at byde ind på opgaven. (28.08.2017)
ELENA skaber job og besparelser
Region Syddanmark er sammen med 14 syddanske kommuner nu kommet i mål med det treårige fælles energibesparelsesprojekt ELENA. Den endelige evaluering af projektet viser, at der er skabt knap 1.000 nye job og sikret fremtidige energibesparelser på op mod 30 mio. kr. årligt. (29.08.2017)
Syddanske initiativer på dagsordenen
En række syddanske kommuner og Region Syddanmark havde 25. august besøg af Sundheds- og ældreminister Ellen Thrane Nørby. Ministeren kiggede på gode eksempler på det nære sundhedsvæsen. (25.08.2017)
Nye våben mod infektioner på sygehusene
Infektioner på sygehuse er en generel udfordring i det danske sundhedsvæsen. Region Syddanmark har allerede et stærkt fokus og går nu forrest og indfører konkrete handleplaner, der skal begrænse antallet af infektioner. Derudover er regionen i færd med at udbrede et system, der styrker forebyggelse og behandling af infektioner, til samtlige sygehuse. (23.08.2017)
Ny analyse skal helt tæt på nordalsingerne
Hvem bor på Nordals, og hvor mange arbejdspladser er der? Det vil Region Syddanmark og Sønderborg Kommune undersøge i en ny analyse, der skal kortlægge ressourcer og potentiale blandt nordalsingerne. Resultaterne skal bruges i arbejdet med at etablere et nyt ferieresort på Nordals. (22.08.2017)
Gravko tog første spadestik på akutsygehus i Aabenraa
Torsdag formiddag blev der taget et meget stort 1.spadestik ved Sygehus Sønderjyllands akutsygehus i Aabenraa. Regionsrådsformand Stephanie Lose satte sig til rette i en stor gul gravko, som hun tog det første spadestik med til det byggeri, som skal fuldende sønderjydernes akutsygehus. (17.08.2017)
Røntgen og høreklinik skal tættere på borgerne
Fremover skal det være muligt at få foretaget røntgenundersøgelser i sundhedscentrene i Haderslev og Brørup, og i Trekantområdet vil ældre, svækkede borgere kunne få taget røntgenbilleder i eget hjem. Sundhedscentret i Brørup kommer også til at huse en høreklinik – alt sammen for at give borgerne lettere adgang til sundhedsydelserne. (09.08.2017)
Ny mand i spidsen for Nyt OUH-byggeri
Region Syddanmark ansætter Torben Hedegaard Jensen som direktør på Odense Universitetshospital med særligt ansvar for byggeriet af det nye universitetshospital Nyt OUH. Torben Hedegaard Jensen kommer fra en stilling som økonomidirektør i Region Hovedstaden. (30.06.2017)
Ny akuthjælperordning på Fanø
Fra den 1. juli 2017 er 18 frivillige akuthjælpere klar til at rykke ud til for eksempel hjertestop i en ny akuthjælperordning på Fanø. (28.06.2017)
Preben Friis-Hauge genvalgt til Nordsøkommissionen
Regionsrådsmedlem Preben Friis-Hauge (V) er genvalgt til bestyrelsen i Nordsøkommissionen og som formand for transportgruppen. (29.06.2017)
1.600 førstehjælpere til Region Syddanmark
Der bliver endnu kortere til den akutte hjælp, når Region Syddanmark og Dansk Folkehjælp nu påbegynder et nyt samarbejde, der skal få syddanskere til at melde sig som førstehjælpere. De nye førstehjælpere kan aktiveres af regionens vagtcentral allerede i løbet af efteråret 2017. (28.06.2017)
Steen Schougaard Christensen ny direktør for Ambulance Syd
Region Syddanmark har i dag ansat Steen Schougaard Christensen som ny direktør for Ambulance Syd. (23.06.2017)
20 millioner til sårbare familier i Odense
Den A.P. Møllerske Støttefond har endnu engang valgt at donere penge til et projekt i Odense. Denne gang kommer godt 20 millioner kroner sårbare familier til gode. Det er OUH Odense Universitetshospital og Odense Kommune, der har modtaget donationen. De to parter skal sammen med en række frivillige organisationer hjælpe sårbare familier med at skabe trygge og faste rammer om familielivet fra barnet ligger i mors mave til det begynder i skole. (22.06.2017)
Ny helikopterlandingsplads indviet på OUH
Den nye helikopterlandingsplads på Odense Universitetshospital blev indviet mandag 19. juni 2017. Landingspladsen er placeret lige overfor akutmodtagelsen, så de allermest akutte patienter hurtigt kan få behandling. (19.06.2017)
Informationsmøde for kandidater til regionsrådet
Region Syddanmark holder to informationsmøder for syddanske borgere, der overvejer at stille op til regionsvalget i november. Møderne afholdes i regionshuset i Vejle. (07.06.2017)
Ny kampagne: Færre skal ringe til lægevagten
Lægevagten i Region Syddanmark vil gerne bruge tiden på de personer, der akut har brug for hjælp. Desværre oplever vagtlægerne at få mange opkald, der godt kunne vente til en tid ved egen læge. En ny kampagne skal opfordre til omtanke, når man bruger lægevagten. (06.06.2017)
Design kan sætte gang i væksten
I denne uge er design i rampelyset i Syddanmark. Danish Design Award uddeles for første gang i Kolding, og torsdag åbner en stor designudstilling på Koldinghus under Design Week Kolding. (01.06.2017)
Fin opbakning til sundhedsundersøgelse i Region Syddanmark
Knap 7 ud af 10 af de syddanskere, der var tilfældigt udvalgt til at svare på den store sundhedsundersøgelse ”Hvordan har du det?”, har svaret. Svarprocenten er landets højeste. (24.05.2017)
Region Syddanmarks nye Sundhedsplan sendes i høring
Region Syddanmark er i færd med at udarbejde en ny plan for, hvordan regionen vil drive sundhedsområdet. Den såkaldte sundhedsplan for 2017-2021 er netop sendt i høring, og den nye plan bliver smidigere end den tidligere plan. (24.05.2017)
Region indgår aftale om lærlinge på byggepladsen til Nyt OUH
Region Syddanmark har indgået en aftale med en sammenslutning af fynske kommuner og private aktører om, at mindst seks procent af dem, der bygger Nyt OUH, skal være lærlinge eller praktikanter. Aftalen skal styrke beskæftigelsen og uddannelsen i regionen. (23.05.2017)
Penge til forbedringer af fysiske rammer på sygehusene
En række forbedringer af de fysiske rammer på Region Syddanmarks sygehuse i Odense, Svendborg, Vejle, Kolding og Sønderborg er på vej – til glæde for både patienter, pårørende og personalet. (22.05.2017)
Seminar om virksomheders vej til det kinesiske marked
Region Syddanmark var torsdag den 18. maj vært for et seminar om danske virksomheders vej til det kinesiske marked, hvor bl.a. Kinas ambassadør i Danmark, Liu Biwei, deltog. Omdrejningspunktet for seminaret var i hvilket omfang dansk-kinesiske regionale og kommunale samarbejder kan hjælpe danske virksomheder med at åbne døre til det kinesiske marked. (19.05.2017)
40.000 borgere fandt oplysninger om forurening
Flere end 40.000 syddanskere søgte sidste år oplysninger om mulig forurening på deres grund via regionens hjemmeside. (18.05.2017)
Ny sygeplejefaglig direktør på Sygehus Sønderjylland
Eva Nielsen bliver ny sygeplejefaglig direktør på Sygehus Sønderjylland. Den nye direktion på sygehuset er dermed på plads efter en kort periode med konstitueret ledelse. (17.05.2017)
Ny sygeplejefaglig direktør på Sygehus Sønderjylland
Eva Nielsen bliver ny sygeplejefaglig direktør på Sygehus Sønderjylland. Den nye direktion på sygehuset er dermed på plads efter en kort periode med konstitueret ledelse. (17.05.2017)
Region Syddanmark og Tønder Kommune overskrider grænser
Borgerne i og omkring Tønder kommer i fremtiden måske til at opleve, at Region Syddanmarks skadeklinik og daghospital smelter sammen med Tønder Kommunes sygeplejeklinik og akutfunktion. Regionen og kommunen har nemlig indgået en aftale om en samdrift af de fire tilbud. (17.05.2017)
Ny lægefaglig direktør for Sygehus Sønderjylland
Region Syddanmark ansætter Bjarne Dahler-Eriksen som lægefaglig direktør på Sygehus Sønderjylland. (10.05.2017)
Frivillige i headspace løb med Frivillighedsprisen
Det blev de frivillige i headspace, et rådgivningscenter for børn og unge der har det svært, som løb med Region Syddanmarks Frivillighedspris. Røde Kors i Esbjerg fik prisen Den Gode Idé for deres indsats med at strikke varme, skridsikre sokker til patienter med dårligt blodomløb i benene på Sydvestjysk Sygehus. (04.05.2017)
Syddansk åbent hus var en succes
De syddanske sygehuse og sociale tilbud slog fra 27. til 29. april dørene op for borgerne, og arrangementerne gjorde de besøgende klogere på alt fra akuthjælp til fødsler. (01.05.2017)
De nominerede til regionens Frivillighedspris er nu fundet
Fire frivillige indsatser er nomineret til at dyste om to priser, når Region Syddanmark 3. maj uddeler Frivillighedsprisen og Prisen for Den Gode Idé. To af de nominerede indsatser foregår på Fyn, en tredje i Sydvestjylland, og den fjerde flere steder i regionen. (21.04.2017)
Svendborg Sygehus skærper profilen med diagnostisk center
Regionsrådet samler ekspertisen fra de to diagnostiske centre på Fyn i ét center på Svendborg Sygehus. Det sker for at sikre patienter, der mistænkes for alvorlig sygdom, der kan være kræft, hurtigere udredning og for at udvikle Svendborg Sygehus som specialsygehus. (27.03.2017)
Grønt lys til 14 nye retspsykiatriske sengepladser
Den regionale retspsykiatriske afdeling i Middelfart skal ombygges, så den kommer til at rumme 14 nye sengepladser. Regionsrådet har nu nikket til, at ombygningen går i gang. Flere retspsykiatriske patienter vil derfor fremover kunne få et specialiseret behandlingstilbud i stedet for at være på en almindelig psykiatrisk afdeling. (27.03.2017)
Regionsklinik skal sikre lægedækningen på Langeland
1. maj 2017 åbner Region Syddanmark sin første egentlige regionsklinik. Regionsklinikken får til huse i sundhedshuset på Havnegade i Rudkøbing, og her vil to læger sammen med det øvrige personale varetage behandlingen af knap 2.000 patienter. (23.03.2017)
36 mio. kr. skal sætte skub i virksomheders digitale omstilling
En ny kortlægning viser, at syddanske virksomheder har brug for at forstå og udnytte innovative teknologier og services. Det er Syddansk Vækstforum, som har fået udarbejdet kortlægningen, og nu afsætter 36 mio. kr. til at speede Industri 4.0-omstillingen i virksomhederne op. (20.03.2017)
Aftale fornyer 10 års dansk-tysk samarbejde
Region Syddanmark og delstaten Slesvig-Holsten har i dag underskrevet en fornyet partnerskabsaftale og en årsplan for samarbejdet i 2017/2018. Samarbejdet fejrer samtidig 10-års jubilæum. (21.03.2017)
Syddanske patienter generelt tilfredse med sygehusforløbet
Syddanske patienter er generelt tilfredse med sygehusforløbet. Langt de fleste syddanske patienter giver sygehusene gode karakterer og er tilfredse med det samlede forløb. (15.03.2017)
Sygehus Sønderjylland får Peter Fosgrau som ny direktør
Sygehus Sønderjylland vil også fremover have Peter Fosgrau som administrerende direktør. Peter Fosgrau har siden starten af januar været ansat som konstitueret administrerende direktør, og blandt ansøgerne til jobbet var han det stærkeste kort. (02.03.2017)
Danish Design Award skal til Kolding
Regionsrådet støtter med 450.000 kr. den del af Danish Design Award, der foregår i Kolding i år. (01.03.2017)
Penge til mere trivsel på ungdomsuddannelserne
Hver fjerde elev, som falder fra en ungdomsuddannelse, gør det på grund af mistrivsel. En regional indsats for at styrke de unges trivsel har vist gode resultater, og regionsrådet har derfor besluttet at sætte 900.000 kroner af årligt til at fortsætte indsatsen. (01.03.2017)
Folketingspolitikere besøgte regionen
Syddanske folketingspolitikere besøgte regionen 27. februar for at få et indblik i nogle af de udfordringer og løsninger, som regionen dagligt arbejder med. (27.02.2017)
Første spadestik til Sundhedscenter i Haderslev
Vejret var fint og sandet tørt, da mere end 100 borgere, politikere, presse og repræsentanter fra både region og kommune var mødt frem om formiddagen til teltet og byggepladsen på Clausensvej 3 i Haderslev. (24.02.2017)
Region Syddanmark og Tolke Danmark afbryder samarbejdet
Region Syddanmark og Tolke Danmark indgik i går aftes en aftale om at afbryde samarbejdet om fremmedsprogstolkning i regionen. Samarbejdet bliver afbrudt, fordi Region Syddanmark og Tolke Danmark er enige om, at indkøringen af den nye tolkeaftale ikke er forløbet som forudsat. Regionens sygehuse og lægepraksisser får i dag tilsendt en liste over mulige leverandører, som kan kontaktes for at få løst tolkeopgaver. (09.02.2017)
Ny lægelig direktør for Sydvestjysk Sygehus
Region Syddanmark ansætter Alan Kimper-Karl som lægelig direktør på Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg. (08.02.2017)
Dansk-tysk kulturaftale underskrevet
Den 3. februar underskrev repræsentanter fra Danmark og Tyskland den nye Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig. (07.02.2017)
Regionen tager temperaturen på borgernes sundhed og trivsel
Hvordan har du det? Det er det spørgsmål, som ca. 57.000 syddanskere er blevet udvalgt til at svare på i Danmarks største undersøgelse om borgernes trivsel og sundhed. Undersøgelsen giver et indblik i, hvordan det går med danskernes trivsel, sundhed og sygdom både på landsplan og i de enkelte regioner og kommuner. (03.02.2017)
OPP-psykiatrisygehus står færdigt
Region Syddanmark indviede sammen med samarbejdspartnerne, Team OPP, fredag 3. februar 2017 et nyt OPP-sygehusbyggeri i Vejle. (10.02.2017)
Nyrenoveret lægeklinik og to nye læger i Ribe
Ribe fik fredag 13. januar en ny lægepraksis i byens sundhedscenter. Region Syddanmark har finansieret en renovering, der har været med til at lokke to nye læger til byen. (13.01.2017)
Tilfredse syddanske skadestuepatienter
Langt størstedelen af de syddanskere, der har været på skadestuen eller skadeklinik, er tilfredse med den behandling, de har fået. Det viser en landsdækkende undersøgelse af akutte patienters oplevelse. (11.01.2017)
Regionen anerkender størstedelen af tidligere BIOS-medarbejderes lønkrav
Region Syddanmark har nu gennemgået og behandlet anmeldelser om bagudrettede lønkrav fra BIOS-tiden. Regionen anerkender over 70 procent af kravene. (09.01.2017)
Ambulance Syd kommer til at køre ambulancerne til samme pris som BIOS
Region Syddanmark har netop lagt sidste hånd på budgettet for Ambulance Syd, og alt tyder på, at regionens ambulanceselskab kan drive ambulancerne til samme pris som BIOS Ambulance Services. (06.01.2017)
Et år med nye pejlemærker, blå blink og styrket samarbejde (06.01.2017)
De næste skridt mod en science-region
På et velbesøgt science-seminar i Billund diskuterede politikere og fagfolk, hvordan vi sikrer flere science-studerende i Region Syddanmark. (19.12.2016)
Ny finansieringsmodel sætter fokus på kvalitet frem for aktivitet
Personalet på sygehusene skal fokusere på værdi og kvalitet for den enkelte patient frem for bare at løbe hurtigere for at skabe mere sygehusaktivitet. Det mener et enigt syddansk regionsråd, som nu sætter et forsøg i gang, der skal løse en række afdelinger fra statens stramme krav om mere aktivitet for de samme penge. (19.12.2016)
Lokalpolitisk konference skal åbne kinesiske døre
Poul-Erik Svendsen (S), formand for Sundhedsudvalget, og Bo Libergren (V), formand for Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark, fortalte om syddanske styrker inden for sundhed og energi på lokalpolitisk konference i Beijing 5. og 6. december. (09.12.2016)
Ledertalenter prikker til blodprøvekultur på børneafdeling
Der tages for mange unødvendige blodprøver på Sygehus Lillebælt. Det kan føre til unødvendig overbehandling, mener en række syddanske ledertalenter, der har udviklet en metode til at bringe antallet af blodprøver ned. De mener samtidig, at situationen ikke er usædvanlig, og at metoden kan bruges på andre afdelinger og sygehuse. (08.12.2016)
Fredericias borgmester fik nøglen til byens sygehus
Forhandlingerne er afsluttet, kontrakten underskrevet så til sidst var bare at overdrage nøglen til Fredericia Sygehus, som kommunen har købt af regionen. (06.12.2016)
Socialt tilbud i Børkop vinder 25.000 kroner
Det sociale tilbud Syrenparken i Børkop vinder Region Syddanmarks rehabiliteringspris på 25.000 kroner. Tilbuddet får prisen for igennem en stærk faglig indsats at have støttet en 39-årig mand med paranoid skizofreni til at kunne tage vare på sig selv og flytte fra botilbuddet og ind i sin egen lejlighed. Tilbuddet Bognæs, der ligger i Bogense fik andenpladsen, mens Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi, Odense fik tredjepladsen. (05.12.2016)
OUH får nyeste udstyr til kræftbehandling
Odense Universitetshospital bliver et af de første steder i verden, der får mulighed for at tilbyde kræftpatienter strålebehandling i en MR-accelerator. Forventningen er, at MR-acceleratoren vil give patienterne mere præcis strålebehandling, færre bivirkninger og bedre mulighed for helbredelse. (01.12.2016)
Ny strategi mod jordforurening
Regionsrådet vedtog mandag en ny strategi for arbejdet med at beskytte drikkevand, borgere og natur mod forurening. Blandt de nye opgaver i Jordforureningsstrategi 2017 er beskyttelsen af overfladevand og internationale naturområder. (29.11.2016)
Region Syddanmark sætter kurs mod nye pejlemærker
Otte nye pejlemærker skal sætte fælles mål for arbejdet i Region Syddanmark på tværs af regionens opgaver. Arbejdet med pejlemærkerne er foregået i tæt samarbejde med regionens samarbejdspartnere, der alle er kommet med vigtige input. (29.11.2016)
Fremtidens sygehus indviet i Kolding
H.K.H. Kronprinsen indviede i dag Kolding Sygehus. Første spadestik blev taget for seks år siden for at skabe fremtidens akutsygehus. Det er nu blevet til virkelighed. (24.11.2016)
Dansk-tysk samarbejde bidrager til vækst, uddannelse og job
Flere fælles og grænseoverskridende uddannelser på universiteter i Syddanmark og Nordtyskland er et af de mange resultater, der er skabt gennem et dansk-tysk samarbejdsprogram med støtte fra EU. (09.11.2016)
Falck skal drive lægeklinikker på Ærø og i Esbjerg
Falck Lægehuse overtager driften af regionens lægeklinikker på Ærø og i Esbjerg. Aftalerne gælder i fire år. (07.11.2016)
Region Syddanmark overtager redderkrav
Region Syddanmark overtager tidligere BIOS-medarbejderes krav mod ”BIOS Ambulance Services Danmark A/S under konkurs” (07.10.2016)
Psykiatrisk Afdeling Aabenraa vinder arkitekturpris
Psykiatrisk Afdeling Aabenraa har sammen med Aabenraa Statsskole vundet Aabenraa Kommunes Arkitekturpris 2016. (05.10.2016)
Fritagelser for Digital Post udløber 1. november
Cirka 28.000 syddanske borgere er midlertidigt fritaget for Digital Post. Mange af de fritagelser udløber 1. november 2016. Find ud af, om det gælder dig, og hvad du kan gøre. (29.09.2016)
Regionens 2017-budget blev vedtaget
Et bredt flertal i det syddanske regionsråd vedtog regionens samlede budget for 2017 på regionsrådsmødet 26. september 2016. I budgettet er der afsat midler til flere nye tiltag, og budgettet rummer ingen ny sparerunde i 2017. (26.09.2016)
Nyt OUH tilbage på sporet
De nye beregninger fra Medic OUH, Region Syddanmark og bygherrerådgiveren viser, at projektforslaget til Nyt OUH ligger 425 millioner kroner over det budgetterede. Region Syddanmark forventer at kunne tilpasse projektet, uden at det får betydning for kvaliteten og visionerne for Nyt OUH. (22.09.2016)
To ud af tre syddanskere er tilfredse med livet
Region Syddanmark har i samarbejde med Danmarks Statistik og TrygFonden målt danskernes livskvalitet gennem flere end 40.000 interview. De ældste og yngste syddanskere er klart mest tilfredse med tilværelsen. (15.09.2016)
Falck skal drive lægeklinik i Ølgod
Det bliver Falck Lægehuse, der skal drive regionens lægeklinik i Ølgod i de kommende fire år. Falck rykker ind 1. oktober. (14.09.2016)
Første spadestik til ambulant og samlet lokalpsykiatri i Odense
Odense får Syddanmarks største lokalpsykiatri, og 12. september tog Thies Mathiasen første spadestik til byggeriet. (13.09.2016)
Status på whistleblowerordning
Region Syddanmarks whistleblower-ordning har i de første tre måneder, hvor ordningen har eksisteret, fået 11 henvendelser fra medarbejdere eller borgere. 6 henvendelser har ført til, at regionen har undersøgt sagen nærmere, mens 5 sager falder uden for ordningen og de håndteres derfor i et andet regi. (09.09.2016)
Fjernvarmesamarbejde skal øge eksporten i Vestdanmark
Danmark er verdenskendt for fjernvarme. Samtidig spås salget af fjernvarmeløsninger til EU-landene en lys fremtid, og derfor går tre vestdanske regioner nu sammen i et konsortium med grønne organisationer, tænketank og fjernvarmeindustrien for at øge eksporten af fjernvarme fra Vestdanmark. (07.09.2016)
Ny forhal i Svendborg
Svendborg Sygehus fik fredag en festlig indvielse af den nye store forhal, hvor alle veje krydses på sygehuset. Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) og regionsrådsformand Stephanie Lose (V) klippede snorene – en til hver trappe – til forhallen, der allerede er taget i brug og godkendt af de mange patienter, der har deres gang i Svendborg. (05.09.2016)
Region og kommuner sikrer 69 ekstra pladser på SOSU-uddannelsen
I efteråret ansættes ekstra 69 elever på social- og sundhedsassistentuddannelsen i de syddanske kommuner. Det skyldes et effektivt samarbejde mellem Region Syddanmark, de syddanske kommuner og social- og sundhedsskolerne – og det gavner borgerne i Region Syddanmark. (05.09.2016)
Vidensfestival om innovation i sundhedsvæsenet
4.-7. oktober afholdes Week of Health and Innovation (WHINN) i Odense. Her vil du kunne deltage i en vifte af konferencer og events inden for sundhedsinnovation. (02.09.2016)
Ingen økonomiske overraskelser i overtagelse af ambulancedrift
Økonomien i overtagelsen af BIOS Ambulance Services hænger fint sammen, og der er intet, der tyder på, at udgifterne ikke kan holdes inden for de kendte og tidligere udmeldte rammer. (26.08.2016)
Læger skal træne i nyt simulationscenter
Odense Universitetshospital indviede 23. august et nyt simulationscenter, der skal give læger og andet sundhedspersonale træning og rutine i at foretage operationer, før de udfører dem på patienterne. (25.08.2016)
Bred opbakning til diabetescenter i Odense
Region Syddanmark ønsker at gå videre med planerne om etablering et diabetescenter i Odense, der kan opbygges på baggrund af en bevilling fra Novo Nordisk Fonden. Regionsrådet har i dag godkendt et visionsoplæg for diabetesbehandlingen i hele regionen, der er udarbejdet i samarbejde med fonden. En lang række interessenter vil nu blive involveret i den konkrete udformning af centeret. (22.08.2016)
Otte mio. kr. til syddansk turismesucces
Region Syddanmark er den region i Danmark, der har flest turistovernatninger. Det skyldes ikke mindst Foreningen til Markedsføring af ferieturismen i Syddanmark (Fomars). Regionsrådet har netop bevilget otte mio. kr. til fortsættelse af indsatsen. (22.08.2016)
Nyt selskab skal hedde Ambulance Syd
Ambulanceselskabet, der skal køre i Vestjylland, Sønderjylland og Fyn, kommer til at hedde Ambulance Syd. Regionsrådet valgte dermed at følge afstemningsresultatet blandt redderne i det nye selskab, hvor Ambulance Syd vandt med 46,3 procent af stemmerne. (22.08.2016)
Regionale busser på Fyn får halvtimesdrift
Fra december vil passagererne opleve flere regionale bussafgange på seks fynske strækninger, så der vil køre en bus hvert 30. minut på hverdage mellem kl. 6 og kl. 20. Også i weekenderne øges antallet af busafgange. (11.08.2016)
Region takkede tre stifter for kirkerum
Ved en markering i Odense i dag overrakte Fyens, Haderslev og Ribe Stifter et gavebrev til Region Syddanmark til et kirkerum på Nyt OUH, og regionen takkede for gaven. (12.08.2016)
Ansættelsesforhold på plads for reddere ansat fra 15. august
FOA og Region Syddanmark er nu blevet enige om en aftale for de reddere og chauffører, der skal køre i den regionale ambulancetjeneste. Aftalen dækker de reddere og chauffører, der ansættes efter 15. august. (12.08.2016)
Afklaring af ansættelsesforhold for reddere
Ansættelsesvilkårene for reddere, der bliver ansat efter den 15. august i den regionale ambulancetjeneste, kommer på plads senest 12. august. Det står klart efter gode møder mellem Region Syddanmark og FOA. (10.08.2016)
Regionen vil arbejde på at hjemtage ambulancedriften hvis BIOS går konkurs
Hvis BIOS går konkurs, vil Region Syddanmark gå i forhandling med konkursboets kurator om at overtage og videreføre ambulancetjenesten. Beslutningen om en eventuel hjemtagelse vil ikke påvirke samarbejdet med regionens anden ambulanceoperatør, Responce, der fortsat står for ambulancetjenesten i dele af regionen. (26.07.2016)
BIOS er på vej mod konkurs mandag
BIOS er på vej til at gå konkurs, da de ikke er i stand til at betale de fejludbetalte 31 mio. kroner tilbage til regionen, og ikke kan fortsætte driften - medmindre der laves en afdragsplan over 1 år, og BIOS fortsat får fuld betaling de kommende måneder. (24.07.2016)
BIOS tilbagebetaler penge til Region Syddanmark
Ambulanceoperatøren BIOS tilbagebetaler millioner til Region Syddanmark. Det står klart, efter at virksomheden fik udbetalt en måneds forudbetaling for meget. Årsagen til den ekstra betaling beror tilsyneladende på forskellige fortolkninger af kontrakten mellem BIOS og Region Syddanmark samt fejl i regionens håndtering af regningerne. (07.07.2016)
Ambulancer bliver bedre bemandet
13 syddanske ambulancer vil fremover blive opgraderet, så de er bemandet af en paramediciner. Paramediciner-ambulancerne skal blandt andet erstatte de fire akutbiler, som regionen har nedlagt. (06.07.2016)
Regionen drøftede budgetoverskridelse med Medic OUH
Repræsentanter fra Region Syddanmark mødtes mandag 4. juli med totalrådgiveren for Nyt OUH – Medic OUH – for at få en forklaring på den voldsomme budgetoverskridelse, der fremgår af det projektforslag, Medic OUH har afleveret til regionen. (04.07.2016)
Prøver til sygehusene skal ikke længere puttes i postkassen
Fra d. 1. juli kan breve, der puttes i de røde postkasser, være op til fem hverdage undervejs. Det er en af konsekvenserne af postforliget. Det betyder, at patienterne ikke længere skal bruge de røde postkasser til at indsende blodprøver og andet prøvemateriale til sygehusene i Region Syddanmark. Prøverne risikerer at blive for gamle og derfor ubrugelige. De skal i stedet afleveres ved et postindleveringssted og sendes som quickbrev. (01.07.2016)
Kørsel af vagtlæger udbydes før tid
Region Syddanmark sender kørslen af vagtlæger i et nyt udbud med kontraktstart pr. 1. februar 2017. Det har regionen besluttet efter en afgørelse fra Klagenævnet for Udbud. (27.06.2016)
Pejlemærker skal skabe fælles retning for regionens samlede virksomhed
Onsdag i denne uge var knap 150 deltagere samlet for at give deres første bud på, hvordan Region Syddanmarks nye pejlemærker kan formuleres. (24.06.2016)
Vejle Sygehus er blevet en etage bedre
En ny etage på B-bygningen på Vejle Sygehus blev 20. juni officielt indviet med taler, snoreklip og kirsebær. Tilbygningen samler fire specialer i et fælles ambulatorium og giver samtidig patienterne ro og udsigt. (21.06.2016)
Vigtigt med godt Nordsø-naboskab
Region Syddanmark vært for Nordsøkommissionens årlige generalforsamling. (17.06.2016)
Vores interesser stopper ikke ved grænsen
Det er ikke muligt at udvikle regionen uden samarbejde på tværs af grænser, slog regionsrådsformand Stephanie Lose (V) fast ved åbningen af Nordsøkonferencen i Billund onsdag. (16.06.2016)
Rengøringen på sygehusene lever op til national standard
Alle fire somatiske sygehusenheder i Region Syddanmark klarer sig flot i den halvårlige eksterne undersøgelse af sygehusenes rengøring. (15.06.2016)
Syddanske sygehuses journalsystem kører igen som planlagt
De syddanske sygehuses journalsystem COSMIC er igen i normal drift. Systemet har været ude af drift det meste af onsdag efter en fejlslagen opdatering. Region Syddanmark vil nu sammen med leverandøren af systemet evaluere hele forløbet til bunds. (02.06.2016)
Model skaber bedre patientforløb (31.05.2016)
Indsats for patienter i Odense lukkes ned
Et projekt, der har haft til formål at skabe mere sammenhængende patientforløb for ældre medicinske patienter og borgere med stress, angst og depression i Odense-området, lukkes nu ned. En evaluering af projektet ”Integrated Care” har vist, at indsatsen ikke har haft den forventede effekt.. (27.05.2016)
Danmark og Tyskland styrker uddannelsessamarbejde
Ministre og regionsrådsformand inviterer til regionalt uddannelsestopmøde i grænseregionen. (23.05.2016)
Region Syddanmark indkræver bod fra ambulanceoperatører
Ambulanceoperatørerne i Region Syddanmark vil indenfor kort tid få tilsendt opkrævninger for manglende beredskaber og langsomme mobiliseringstider. Det har regionsrådet besluttet på et regionsrådsmøde 23. maj. (23.05.2016)
Sygeplejersker skal bemande ikke-akutte patienttransporter
Nyt pilotprojekt skal styrke kvaliteten på patienttransporterne i Region Syddanmark mellem sygehusene og aflaste ambulanceredderne. Sygeplejersker vil i det kommende år bemande fire sygetransportbiler i regionen. (23.05.2016)
Fælles Akutmodtagelse i Esbjerg indviet (12.05.2016)
Unge mødes for at tale om trivsel
Hvad kan de unge selv gøre for at øge trivslen på ungdomsuddannelserne? Det er temaet på to konferencer, som Region Syddanmark holder 10. og 11. maj. De inviterede er primært elevrådsrepræsentanter fra regionens ungdomsuddannelser. (10.05.2016)
Indsats for at styrke unges trivsel fortsætter
Cirka hver fjerde unge, der dropper ud af en ungdomsuddannelse, angiver mistrivsel som årsag. Et 3-årigt regionalt projekt har haft til formål at styrke trivslen på ungdomsuddannelserne. Projektperioden udløber snart, men flere af projektets indsatser fortsætter. (03.05.2016)
Regionsrådet vedtog besparelser
Besparelserne på sundhedsområdet i Region Syddanmark er nu endeligt vedtaget. Regionsrådet har godkendt den aftale om udmøntning af besparelser, som et bredt flertal bestående af 36 ud af regionsrådets 41 politikere har indgået forlig om. (25.04.2016)
Forlig om syddanske besparelser
36 ud af regionsrådets 41 politikere i Region Syddanmark står bag bredt forlig om, hvor der skal spares for at få balance mellem indtægter og udgifter i 2016 og årene fremover. (04.04.2016)
SMS´er skal få flere patienter til at møde op
En regional kampagne skal oplyse patienterne om, at de kan tilmelde sig NemSMS og dermed få en hjælpende hånd til at huske deres aftaler på sygehuset. (31.03.2016)
Region Syddanmark ansætter to koncerndirektører
Regionsrådet i Region Syddanmark har i dag ansat Rikke Vestergaard og Jens Winther Jensen som koncerndirektører i regionen. Dermed er alle fire direktører i koncerndirektionen, der udgør regionens nye topledelse, på plads. (29.03.2016)
Whistleblower-ordning er nu åbnet
Region Syddanmarks whistleblower-ordning åbnede i dag. Formålet er, at en uvildig part kan tage imod informationer om uregelmæssigheder udenom regionens ledelsessystem og politiske organisation. Regionsrådsformand Stephanie Lose opfordrer til, at muligheden kun benyttes i de tilfælde, hvor de etablerede samarbejdssystemer ikke rækker. (29.03.2016)
670 nye job skaffet til Vestdanmark
670 job, heraf de 305 i Region Syddanmark, er det konkrete resultat af 18 udenlandske investeringer. (22.03.2016)
Region Syddanmark lancerer Én indgang for industrien til sygehuse, psykiatri og socialområdet
Et nyt initiativ hos Syddansk Sundhedsinnovation skal hjælpe virksomheder med velfærds- eller medicoteknologiske produkter og løsninger med at etablere samarbejder med Region Syddanmarks sygehuse, psykiatrien og socialområdet (18.03.2016)
Lægepraksis i sundhedscenter skal få flere læger til Ribe
Region Syddanmark vil indrette en lægepraksis i Ribe Sundhedscenter fra december 2016. Etableringen af en lægepraksis i sundhedshuset skal trække flere praktiserende læger til området. Derudover vil den nye lægepraksis understøtte Esbjerg Kommunes arbejde med at samle de primære sundhedstilbud, så borgerne kan finde en række sundhedstilbud i ét center. (17.03.2016)
Godt samarbejde bag ny indvielse i Toftlund
Toftlund fik 16. marts et nyt sundhedshus, som Tønder Kommune har etableret i samarbejde med Region Syddanmark. Sundhedshuset skal give borgerne nem adgang til sundhedsydelser. (17.03.2016)
Inddragelse står højt på patienters og pårørendes ønskelister
Ny undersøgelse viser, at størstedelen af syddanskerne er tilfredse eller meget tilfredse med den pleje og behandling, de har fået på sygehuset. Regionen ligger dermed på niveau med resten af landet. Men undersøgelsen afspejler også et ønske om mere inddragelse. (15.03.2016)
Høring om besparelser er afsluttet
Syddanske borgere, kommuner og organisationer har siden 25. januar i år haft mulighed for at give deres mening til kende i en offentlig høring om regionens forslag til besparelser på sundhedsområdet. Høringsperioden er nu slut, og regionen har modtaget 168 høringssvar. De indgår nu i den videre politiske behandling af besparelserne. (15.03.2016)
Klare retningslinjer skal skabe tillid
Borgernes tillid til Region Syddanmark skal genoprettes. Derfor sætter regionsrådet fire nye tiltag i gang, der skal skabe klare retningslinjer for administrationen og politikerne. (02.03.2016)
12.000 flere syddanskere i 2020
De 22 syddanske kommuner og Region Syddanmark vil i de kommende fire år øge samarbejdet om at få flere til at slå sig ned og bo, leve og arbejde i vores region. Det er nødvendigt for at modsvare den stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft. (29.02.2016)
Nye pejlemærker skal skabe regional sammenhængskraft
Hvad er det helt særlige, der kendetegner Region Syddanmark – både som politisk organisation, som arbejdsgiver for 25.000 medarbejdere og i mødet med borgerne? Det vil regionen nu finde svar på i en proces, der skal munde ud i en række regionale pejlemærker. (29.02.2016)
Nemme navne nærmer sig
Navnene på sygehusafdelingerne i Region Syddanmark skal fordanskes og ensrettes. Det besluttede regionsrådet 29. februar. De nye navne skal få patienterne til at føle sig mere på hjemmebane. (29.02.2016)
Fugtsugende facadeplader på ny sengebygning i Kolding skal skiftes ud
Den nye sengebygning på sygehuset i Kolding er i lighed med mange andre byggerier monteret med MgO-vindspærreplader. Pladerne har vist sig at suge fugt med risiko for rust og råd til følge. Alle MgO-vindspærreplader skal derfor skiftes ud. Regionen undersøger p.t. ansvarsforholdene. (23.02.2016)
Ja til stærkere diger
Det har længe været et ønske fra Vadehavskommunerne at få lov til at øge indvindingen af klæg, som bruges til det øverste lag på digerne. På sit seneste møde gav Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer sit samtykke til at indvinde klæg ved Allerup syd for Esbjerg. (15.02.2016)
Væksten i udgifterne til medicin ser ud til at aftage
Væksten i Region Syddanmarks udgifter til medicin ser ud til at aftage. Forretningsudvalget i Region Syddanmark er i dag blevet orienteret om muligheden for at nedjustere den forventede vækst i udgifterne til medicin de kommende år. (11.02.2016)
Ny frist for høring af besparelser
Regionsrådet har sendt forslag til besparelser og omstillinger i høring. Høringsfristen er nu udskudt to uger til mandag 14. marts 2016 kl. 12.00. (11.02.2016)
Rapport: Regional indsats skaber job og omsætning
Det kan godt betale sig for private virksomheder i Syddanmark at deltage i projekter, som er en del af den regionale vækstindsats, Syddansk Vækstforum er ansvarlig for. (05.02.2016)
DM i Skills er i gang
Torsdag morgen lød startskuddet til DM i Skills 2016, der afholdes i Fredericia. (05.02.2016)
Fortsatte udfordringer for BIOS Ambulance Services
Januar har været en svær måned for Bios Ambulance Services, hvor virksomheden fortsat har haft problemer med at levere alle de aftalte beredskaber. Responstiderne er steget en smule siden december. Region Syddanmark følger udviklingen tæt. Der er dog også positive tegn med flere reddere på vej pr. 1. februar og en styrket vagtplanlægning. (01.02.2016)
Michael Evan Goodsite ny koncerndirektør for Regional Udvikling
Regionsrådet i Region Syddanmark har på regionsrådsmødet i aftes sagt ja til at ansætte Michael Evan Goodsite som ny koncerndirektør for Regional Udvikling i Region Syddanmark. (27.01.2016)
Sparekatalog sendt i høring
Regionsrådet i Region Syddanmark har nu sendt et katalog med forslag til besparelser på sundhedsområdet i offentlig høring. Høringsperioden strækker sig indtil 29. februar 2016. Derefter vil høringssvarene indgå i den videre politiske behandling af sparekataloget, der skal ende med besparelser for 187 millioner kroner. 25. april træffer regionsrådet den endelige beslutning om besparelserne. (25.01.2016)
Region Syddanmark tager første spadestik til Nyt OUH
Nyt OUH flytter nu fra tegnebrættet ud i virkeligheden. Regionsrådet godkendte i dag den 25. januar bevilling til to delprojekter, der officielt starter byggeriet af Nyt OUH. De to delprojekter skal være med til at forberede letbanens passage gennem det nye universitetshospital og byggemodne grunden til hele sygehusbyggeriet. (25.01.2016)
Region Syddanmark arbejder på kuvøseløsning
Præhospitaludvalget har bedt administrationen om at fremlægge et oplæg, der kan løse problemerne omkring kuvøsetransport på Ærø. Oplægget skal præsenteres for udvalgets medlemmer på næste møde i starten af februar. (22.01.2016)
Psykiatriske patienter udsættes i mindre grad for tvang i Region Syddanmark
Arbejdet med at forebygge tvang i psykiatrien bærer frugt. Nye initiativer som døgnrytmelys, multibaner og sanserum ser ud til at have en gavnlig effekt. Særlig antallet af lange fikseringer er faldet markant. (20.01.2016)
Flot fremmøde ved centerindvielse i Vejle
Vejle Sygehus holdt 6. januar indvielse af Syddansk Colorectal Cancer Center, som er ét af to excellencecentre støttet af regionsrådet i Region Syddanmark. (08.01.2016)
Stabil ambulancedrift i december skal fortsætte i det nye år
Ambulanceberedskabet i Region Syddanmark har på det seneste udviklet sig positivt og mere stabilt end tidligere. Responstiderne har således været fornuftige i december, hvor juledagene og en beredskabsmæssig tung nytårsaften blev dækket på betryggende vis. De kommende måneder skal bruges på at stabilisere og normalisere driften yderligere. (08.01.2016)
Læger skal supplere ambulanceberedskabet på Ærø
Region Syddanmark indgår aftale med de praktiserende læger på Ærø om, at lægerne kører ud, når der er to hastende ambulanceudkald på øen samtidigt. (21.12.2015)
De syddanske kvalitetsfondsbyggerier forløber planmæssigt
Den overordnede økonomi omkring de tre store sygehusbyggerier i Odense, Kolding og Aabenraa, som Region Syddanmark har fået statstilskud til, holder på nuværende tidspunkt, og byggerierne skrider planmæssigt frem. Det viser de seneste kvartalsrapporter om byggerierne. Der er imidlertid en række tvister i forbindelse med byggeriet i Aabenraa, hvoraf én hænger sammen med en bogføringsfejl, som fandt sted ved årsskiftet 2014/2015. (21.12.2015)
Sundhedsdirektør Jens Elkjær fratræder pr. 1. februar 2016
Vilkårene for sundhedsdirektør Jens Elkjærs fratrædelse er nu forhandlet på plads. (21.12.2015)
Avanceret hjerte-CT-scanner indviet på OUH Svendborg Sygehus
Svendborg kunne i dag indvie en af Europas mest avancerede CT-scannere. A.P. Møller Fonden bevilligede i 2014 12,2 millioner kroner til indkøb af scanneren, og den forventes at være i fuld drift i 2016. (18.12.2015)
Lægen taler direkte til patientjournalen
Region Syddanmark tager nu hul på at udbrede et it-system, der kan genkende tale og omdanne lægens talte ord til skreven tekst i patientens journal. Det betyder mere tid til patienterne, og journaler der er opdaterede med det samme - til gavn for patienterne i deres videre forløb. Talegenkendelse er med stor succes benyttet på Sygehus Lillebælt i flere år. (18.12.2015)
Hvad ville Virginia Mason gøre?
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) har fået indsigt i Sydvestjysk Sygehus’ arbejde med at skabe et sygehus, der fokuserer på patientens behov. En tilgang, der er inspireret af Virginia Mason Hospital & Medical Center fra USA. (16.12.2015)
Indvielse i Esbjerg: Sammenhæng i psykiatrien forebygger tvang
Psykiatrisk Afdeling Esbjerg står nu helt færdig, og i dag blev der holdt officiel indvielse. Med en gennemrenovering af de gamle bygninger er der skabt sammenhæng mellem det gamle og det nye. Og med blandt andet sportshal og nye udearealer skal de fysiske rammer understøtte indsatsen for at nedbringe tvang i psykiatrien. (15.12.2015)
Bedre information om jordforurening
Det er et ubehageligt og svært budskab at skulle fortælle husejere om mulig forurening på deres grund. Fire ud af fem grundejere svarer i en ny undersøgelse, at de er godt tilfredse med regionens information og sagsbehandling, men udvalgsformand Jørn Lehmann Petersen (S) mener, at der er plads til yderligere forbedringer. (14.12.2015)
Tvang i psykiatrien skal nedbringes efter engelsk forbillede
Forebyggelse af tvang er en af Region Syddanmarks fokusområder indenfor psykiatrien. Regionen vil halvere brugen af tvang frem mod 2018. Det skal blandt andet gøres ved hjælp af den engelske metode Safewards. (10.12.2015)
Svendborg Sygehus viser vejen til god ernæring på Nyt OUH
Patienterne på Nyt OUH kommer til at få mad fra flere decentrale køkkener, og erfaringerne fra Svendborg viser, at det fungerer. (07.12.2015)
Nyt OUH, Psykiatrien og SDU Nyt SUND får kunst med brugerne i centrum
Det Fælles Kunstudvalg for Nyt OUH, Psykiatrien og SDU Nyt SUND udbygger samarbejdet mellem institutionerne med en fælles kunststrategi. Samtidig har udvalget igangsat fire fælles kunstprojekter, som skal synliggøre forbindelsen mellem de to institutioner. Fire internationalt anerkendte kunstnere skal skabe unikke kunstværker til glæde for patienter, ansatte og studerende. (07.12.2015)
OUH sætter fokus på rengøringen
Den halvårlige eksterne rengøringskontrol, der bliver foretaget på de syddanske sygehuse, er netop overstået. Resultaterne fra andet halvår 2015 viser, at tre af sygehusenhederne klarer sig flot, mens én enkelt sygehusenhed lever ikke op til de nationale standarder. (02.12.2015)
Region Syddanmark ændrer tilbud til sindslidende misbrugere
Region Syddanmark nedlægger nu pladser til sindslidende i Middelfart og omlægger pladser i Fredericia. Omlægningen betyder, at antallet af pladser i højere grad matcher kommunernes behov. (27.11.2015)
Flydedokken på vej ud af Fredericias bymidte
Region Syddanmark arbejder på at finde en ny placering af det sociale tilbud Flydedokken, så stedet kan lukkes i slutningen af næste år. (27.11.2015)
Tidsplan for spare-proces ligger nu fast (25.11.2015)
Strandvænget udbydes til salg
Regionsrådet i Region Syddanmark har valgt at sende Strandvænget i Nyborg til salg i et offentligt udbud. Regionsrådet skulle vælge mellem at overdrage ejendommen til statens ejendomsselskab, Freja Ejendomme, eller udbyde ejendommen selv. Regionen har oplevet interesse hos flere potentielle købere og vælger derfor at sætte det attraktive område til salg for en bredere skare af købere. (25.11.2015)
Nye direktionsmodeller sendes i høring
To modeller for den fremtidige organisering af den øverste administrative ledelse i Region Syddanmark blev præsenteret for regionsrådet på et møde mandag 23. november. Regionsrådet sender nu de to modeller i høring i organisationen. (24.11.2015)
Whistleblower-ordning på trapperne i Region Syddanmark (23.11.2015)
Regionsråd sender sag til politiet
Regionsrådet i Region Syddanmark har i dag besluttet at foretage en anmeldelse til politiet, efter at Statsforvaltningen har udtalt, at bistand til tidligere regionsrådsformand Carl Holsts valgkamp var ulovlig. Regionsrådet har desuden besluttet at sende Kromann Reumert-undersøgelsen til Statsforvaltningen. (23.11.2015)
Syddansk sygehusdirektør kåret som Årets Leder 2015
Sygehus Lillebælts administrerende direktør Dorthe Crüger er kåret som Årets Leder 2015. Hendes store indsats for at sætte patienten først ligger til grund for kåringen. (19.11.2015)
Region Syddanmark hylder frivillige
Regionens første Frivillighedspris uddeles lørdag 14. november 2015 i Fredericia. I alt fire frivillige indsatser er nomineret. (03.11.2015)
Rejsegilde på Danmarks første OPP psykiatri-sygehusbyggeri
Region Syddanmark kunne fredag 30. oktober sammen med konsortiet Team OPP holde rejsegilde på det nye psykiatrisygehusbyggeri i Vejle. (02.11.2015)
Mindretal har vigtig rolle
Regionsrådsformand Stephanie Lose (V), Region Syddanmark, mødtes med Renate Schnack, kommitteret for mindretalsspørgsmål i Slesvig-Holsten. (02.11.2015)
Kinesisk venskabsprovins så på vand
Rent syddansk vand vækker kinesisk interesse. (30.10.2015)
Ambulancer fremme på 8,4 min. i gennemsnit
Også i oktober har ambulancerne i Sydvestjylland, Sønderjylland og i Trekantområdet været fremme til tiden. På Fyn er den gennemsnitlige responstid nu 18 sekunder fra servicemålet. (29.10.2015)
Kinesisk venskabsprovins ser på vand
Embedsfolk fra Guangdong-provinsen i Kina kommer torsdag på besøg i Syddanmark for at drøfte et muligt samarbejde om vand. (28.10.2015)
Prominente besøg i Odense
En minister, en ambassadør og regionsrådsformanden var blandt de mange mennesker, der var med til at sætte Odense på verdenskortet i uge 43. (26.10.2015)
37,5 millioner kroner til energi- og ressourcetjek
Mange små og mellemstore virksomheder i Syddanmark har brug for nye løsninger, der kan gøre dem mere konkurrencedygtige i forhold til forbrug af energi og ressourcer. Derfor afsætter Syddansk Vækstforum og regionsrådet i Region Syddanmark 37,5 mio. kr. til projekter, der kan hjælpe virksomhederne med at løse opgaven. (26.10.2015)
Region Syddanmark takker ja til donation til kirkeligt rum på Nyt OUH
Regionsrådet i Region Syddanmark har sagt ja til en donation på cirka 6,8 mio. kroner fra tre stifter i Region Syddanmark. Pengene skal bruges til et kirkerum på det nye universitetshospital i Odense, Nyt OUH. (26.10.2015)
Regionsrådsformand på besøg i Kiel
Møde mellem regionsrådsformand og minister i Kiel om samarbejde og udfordringer. (23.10.2015)
Vinderen af årets Local Cooking fundet
Rybners elev-team kreerede de bedste lokale retter baseret på lokale råvarer. (23.10.2015)
Oprensning af Holsted-forurening er nu afsluttet
Oprensningen af forurening i Storegade i Holsted efter et tidligere renseri er blevet færdig en uge før tid. (22.10.2015)
Region Syddanmark og Faaborg-Midtfyn Kommune er enige om sagsforløb
I en sag om en patient, der angiveligt først kom på sygehuset otte timer efter at der var bestilt en ambulance, har der været en uenighed mellem Region Syddanmark og Faaborg-Midtfyn Kommune om, hvornår patienten blev hentet af ambulancen. Regionen og kommunen har foretaget grundige undersøgelser af sagen, og de to parter er nu enige om, at Region Syddanmarks tidsangivelser i sagen er korrekte. (20.10.2015)
Patientforeningernes stemmer skal samles i Sundhedsbrugerrådet
Politikerne i Region Syddanmark vil gerne have samlet input fra patientforeningerne og ændrer derfor i sammensætningen af regionens sundhedsbrugerråd. (09.10.2015)
Penge til fødende skal ikke tages fra andre
Region Syddanmark vil gerne styrke fødeområdet med penge fra finansloven for 2015, men kun hvis der også følger penge med i 2016 og frem. Ellers skal politikerne finde pengene andre steder i regionen – og det er ikke en mulighed. (08.10.2015)
Regionsbudget med store besparelser vedtaget
Region Syddanmarks budget for 2016 blev vedtaget af et bredt flertal i det syddanske regionsråd på et ekstraordinært regionsrådsmøde onsdag 7. oktober. Budgettet indeholder blandt andet en besparelse på 200 millioner kroner på sundhedsområdet, der dog først præciseres nærmere, når resultatet af finansloven for 2016 foreligger. (07.10.2015)
Velkomstreception for Lose og Kraglund
Regionsrådet byder velkommen til ny regionsrådsformand Stephanie Lose og ny regionsdirektør Jane Kraglund 9. oktober 2015. (01.10.2015)
Børn får et pusterum på sygehuset
Børnene på Sydvestjysk Sygehus Esbjerg fik 29. september en ny legeplads, der giver børnene et pusterum midt i behandlingen. (30.09.2015)
Opdaterede responstider for ambulancer
Der er nu gået fire uger siden BIOS Ambulance Services og Responce A/S overtog ambulancekørslen i Region Syddanmark, og her er de opdaterede responstider for de første 22 dage. (28.09.2015)
Sydvestjysk Sygehus skal rumme farve, lys og refleksion
Det bliver kunstneren Leonard Forslund, der skal udsmykke den nye sengebygning på Sydvestjysk Sygehus. Det besluttede Region Syddanmarks innovationsudvalg torsdag den 17. september. (21.09.2015)
Nyt biologisk låg reducerer drivhusgas fra gamle lossepladser
Gamle lossepladser udleder metangas i mange år efter, at deponeringen af organisk affald er ophørt. Drivhusgassen belaster klimaet 25 gange mere end kuldioxid (CO2), men et nyt låg af kompost kan medvirke til at reducere udledningen kraftigt. (17.09.2015)
De unge skal trives
Mandag den 7. september var cirka 250 syddanske ledere, undervisere og vejledere fra ungdomsuddannelserne i Region Syddanmark samlet i Middelfart for at debattere, hvordan man kan skabe større trivsel hos de unge. (08.09.2015)
Indstil din favorit til Frivillighedsprisen 2015
Region Syddanmark åbner i dag for indstillinger til Frivillighedsprisen 2015. Det er første gang, regionen uddeler prisen, der skal sætte fokus på det frivillige arbejde og hylde den store indsats, de frivillige bidrager med i regionen. (04.09.2015)
Region Syddanmark melder medarbejder til politiet
Region Syddanmark har meldt en medarbejder på Handicapcenter Nordøstfyn i Nyborg til politiet for at have misbrugt fire beboeres konti. (01.09.2015)
Nye psykiatriske rammer med håb om en lys fremtid
Psykiatrien i Region Syddanmark har netop indviet en ny afdeling i Aabenraa, som er det første og største psykiatri-nybyggeri i regionen. (02.09.2015)
Overdragelsen af ambulancetjenesten gik fint i nat
Ved midnat overtog BIOS Ambulance Services og Responce A/S officielt ambulancedriften i Region Syddanmark. Overdragelsen af det tekniske udstyr foregik uproblematisk. (01.09.2015)
Bo Libergren ny formand for Udvalget for Regional Udvikling
Udvalget for Regional Udvikling i Region Syddanmark har valgt Bo Libergren (V) til ny formand. (28.08.2015)
Ny udvalgsformand i Region Syddanmark
På et møde i Sundhedssamordningsudvalget blev Tage Petersen (V) mandag valgt til ny formand. Partifællen Herdis Hanghøi indtræder samtidig i udvalget som menigt medlem i stedet for Bo Libergren. (27.08.2015)
Jane Kraglund bliver ny regionsdirektør i Region Syddanmark
Det bliver 55-årige Jane Kraglund, nuværende universitetsdirektør for Aarhus Universitet, der 1. oktober 2015 kan sætte sig i regionsdirektørstolen i Region Syddanmark. Det besluttede et enigt regionsråd på mødet i aftes, 24. august 2015. (25.08.2015)
Verdenspremiere på uge med sundheds- og velfærdsinnovation
Regionale, kommunale og nationale aktører går sammen om at samle store konferencer og internationale events inden for sundheds- og velfærdsinnovation i Odense i en enkelt uge, kaldet WHINN. (24.08.2015)
Bevilling vil færdiggøre sygehusbyggeri i Kolding
Med en bevilling på 22 millioner kroner sender regionsrådet nu den sidste store check til akut-sygehusbyggeriet i Kolding. (24.08.2015)
Tre nye syddanske regionsrådsmedlemmer
Søren Rasmussen (DF), Bjarne Jensen (DF) og Hans Winther (SF) indtræder i regionsrådet i Region Syddanmark. (24.08.2015)
Tre patienter smittet med multiresistent bakterie på Odense Universitetshospital
En multiresistent Klebsiella-bakterie er konstateret hos tre patienter på hjerte-lungekirurgiskafdeling på Odense Universitetshospital. To patienter er udskrevet, mens den tredje er isoleret på afdelingen. (31.07.2015)
Region Syddanmark ansætter fem udenlandske læger
1. september 2015 har fem udenlandske praktiserende læger første arbejdsdag i Region Syddanmark. De er netop blevet ansat som regionens anden rekrutteringsrunde af europæiske læger. Den udenlandske rekruttering skal hjælpe med at sikre lægedækningen i dele af regionen. (09.07.2015)
Nye kræfter overtager lægeklinik i Ribe
Praktiserende læge Rune Pallesen overtager Lægeklinikken Saltgade i Ribe fra 1. september 2015. Lægeklinikken får dermed en fast læge tilknyttet i stedet for skiftende lægevikarer. (08.07.2015)
Skimmelsvamp på botilbud
Handicapcenter Sydøstfyn har konstateret skimmelsvamp i centerets nybyggede boliger, Lilleskov - Grejsdalen 13 og 15. Der bliver nu gjort rent og luftet ud hyppigere i boligerne, indtil skimmelvæksten kan fjernes endeligt. (08.07.2015)
Millioner til dansk-tyske projekter
Det dansk-tyske Interreg-udvalg har den 25. juni i Flensborg godkendt 8 projekter, som skal gennemføres som en del af det dansk-tyske Interreg-program. (26.06.2015)
Region Syddanmark vil hylde frivillige
Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet at oprette en frivillighedspris på 50.000 kr., der sammen med et spændende arrangement, hvor prisen uddeles, skal understøtte de frivilliges indsats i regionen. (24.06.2015)
Patienter skal ses, høres og respekteres
Patienter og pårørende skal opleve, at de bliver set, hørt og respekteret. Det er kernen i Region Syddanmarks nye strategi for patient- og pårørendeinddragelse, der i endnu højere grad sætter mennesket i centrum. (22.06.2015)
Stephanie Lose ny regionsrådsformand i Region Syddanmark
Et enigt regionsråd har i dag valgt Stephanie Lose (V) til ny regionsrådsformand i Region Syddanmark. Stephanie Lose afløser Carl Holst, som træder ud af regionsrådet, fordi han ved folketingsvalget den 18. juni blev valgt ind i Folketinget. (22.06.2015)
Internetpsykiatri er fremtiden
Syddanske borgere med depression skal også i 2016 og 2017 have tilbuddet om psykiatrisk behandling over internettet. Region Syddanmarks Psykiatri- og socialudvalg vil derfor afsætte to mio. kr. til driften, indtil projektet forhåbentligt udbredes til hele landet i 2017. (17.06.2015)
Dansk-tysk samarbejde med masser af energi
Torsdag 4. juni underskrev Carl Holst (V) og Anke Spoorendonk (SSW) årsplanen for samarbejdet mellem Region Syddanmark og Schleswig-Holstein. (04.06.2015)
Samarbejde skal hjælpe handicappede
Region Syddanmark og Vejle Kommune har indgået en strategisk samarbejdsaftale, som skal innovere det specialiserede handicapområde. (02.06.2015)
Ulovlige DAMD-oplysninger slettet
Region Syddanmark har i går fået besked fra Dansk Almenmedicinsk KvalitetsEnhed (DAK-E) om, at sletningen af de ulovlige oplysninger i Dansk Almenmedicinsk Database (DAMD) er gennemført. (28.05.2015)
Region Syddanmark tager kontakt til brugere af ASV-apparater
Region Syddanmark har valgt at tage kontakt til søvnapnø-patienter, der benytter sig af de såkaldte ASV-apparater. Producenten af apparatet har oplyst, at der for søvnapnø-patienter med hjertesvigt er mistanke om en øget dødelighed ved brugen. Derfor vil det, indtil eventuelle risici er ordentligt afdækket, kun være specialister fra Respirationscenter Syd, der kan udlevere apparater til nye patienter. (26.05.2015)
Akutsygehuset i Aabenraa klar til Fase 2
Sygehusbyggeriet i Aabenraa går nu ind i Fase 2. Regionsrådet godkendte i dag dispositions-forslaget for anden fase af akutsygehuset i Aabenraa. Byggeriet vil efter planen gå i gang i 2017. (26.05.2015)
Mennesket først - systemet bagefter
Det Sociale Netværk besøgte 12. maj syddansk psykiatri i Esbjerg, hvor der blandt andet blev talt om patient- og pårørendesamarbejde. (13.05.2015)
Samarbejde tiltrækker turister
Samarbejde, unikke oplevelser af høj kvalitet og online tilgængelighed. Sådan kan det syddanske turisterhverv styrkes, er konklusionen på turismekonferencen på Hotel Legoland i Billund torsdag 7. maj. (08.05.2015)
Region Syddanmark og Falck har drøftet loyalitetsforpligtelse
Ifølge regionens kontrakt med Falck er Falck ”forpligtet til loyalt at medvirke til” en smidig overdragelse af opgaverne til en ny leverandør – altså til BIOS. Det blev slået fast på et møde mellem Falck og Region Syddanmark onsdag 6. maj 2015. (06.05.2015)
Fred og debat til Haderslev Lysfest
Fredsbudskabet var i fokus, da Haderslev Lysfest blev afholdt 4. maj. (05.05.2015)
Sygehuse skal tage samme pris for ekstraydelser
Patienter på de syddanske sygehuse skal ikke opleve forskelle i priserne, når de gerne vil have ekstraydelser såsom et ultralydsbillede af deres ufødte barn. Derfor vedtog regionsrådspolitikerne 27. april en harmonisering priserne på de ydelser, der ikke er en del af sygehusbehandlingen. (30.04.2015)
Alle ambulancestationer er nu på plads
Når BIOS og Responce 1. september overtager ambulancekørslen i Region Syddanmark skal ambulancerne rykke ud fra 41 ambulancestationer fordelt over hele regionen. Nu har Region Syddanmark godkendt placeringen af den sidste af de mange stationer. (30.04.2015)
Psykiatribyggeri på Nyt OUH skal bygges som OPP projekt
Regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, hvilken del af det kommende psykiatribyggeri på Nyt OUH i Odense, der skal udbydes som et offentligt-privat partnerskab. (29.04.2015)
Rammerne for Nyt OUH på plads og godkendt
Dispositionsforslaget til Nyt OUH blev mandag endelig godkendt i regionsrådet. Med godkendelsen er de ydre rammer for det nye universitetshospital fastsat, og man begynder nu den endelig proces før spadestikket. (29.04.2015)
Lokalpsykiatri Vejle i nye omgivelser tæt på borger og by
Solen og panoramaudsigten ud over byen var prikken over i ’et på en ellers ganske almindelig tirsdag, da Lokalpsykiatri Vejle fejrede de nye lokaler i Sundhedshuset på Vestre Engvej i Vejle. (29.04.2015)
Rød, gul eller grøn?
Fra 1. april 2015 inddeler tandlæger alle deres patienter i tre nye kategorier. En rød, en gul og en grøn. Den individuelle vurdering er baseret på patienternes tandsundhed og behandlingsbehov. (29.04.2015)
Region Syddanmark forlænger deres søgen efter nye læger
Efter tre års ihærdig rekrutteringsindsats for at sikre lægedækningen har fået Region Syddanmark fået godt tag i de nyuddannede læger, men arbejdet med at sikre regionens læger dækning er langt fra færdigt. Derfor forlænger Region Syddanmark regionens rekrutteringsprojekt med tre år. (28.04.2015)
Forskere forsamles i Fredericia
I morgen mødes hundredvis af forskere fra Syddanmark til Åben Forskerdag i Fredericia. De skal udveksle forskningsresultater og blive klogere på, hvordan patienter og pårørende i højere grad kan inddrages i forskningen – et område, som de danske forskere først så småt har taget hul på. (28.04.2015)
Pengene passer i Region Syddanmark i 2014, men...
For ottende år i træk er der balance i driften i Region Syddanmark. Det viser årsrapporten for 2014, som netop er blevet drøftet på et regionsrådsmøde. Men allerede få måneder inde i 2015 er økonomien presset. (27.04.2015)
Region Syddanmark søger ny regionsdirektør
Region Syddanmark sætter nu gang i arbejdet med at få ansat en ny regionsdirektør, der gerne skal kunne begynde i sit nye job 1. august 2015. Det sker på baggrund af regionsrådsmødet i dag, hvor regionsrådet vedtog rammen for den fremtidige organisering af regionens øverste ledelse. (27.04.2015)
Regler for tilskud til ernæringspræparater skal udbredes
En voldsom stigning i Region Syddanmarks udgifter til tilskud til ernæringspræparater får nu regionen til at sætte en kampagne i gang, der skal oplyse læger og sundhedspersonale om reglerne for tilskud. (23.04.2015)
Ny undersøgelse understøtter behov for inddragelse
Langt de fleste syddanske patienter er godt tilfredse med den pleje og behandling, de får på sygehuset, viser ny landsdækkende undersøgelse. Men undersøgelsen afslører også, at pårørende gerne må komme mere på banen. (22.04.2015)
Erfaring med indvandrer-patienter skal skabe mere lighed
Når en indvandrer bliver indlagt i det danske sundhedsvæsen, kan der være mange barrierer i mødet mellem patienten og sundhedspersonalet. Region Syddanmark har gode erfaringer med at nedbryde de barrierer, og erfaringerne skal nu udbredes til andre patientgrupper. (17.04.2015)
Sammen står vi stærkere
Der var fokus på vækst, udvikling og en fælles erklæring, da Region Syddanmark mandag 13. april 2015 holdt sit allerførste Syddansk Topmøde på Scandic Hotel i Kolding. (16.04.2015)
Dybbøl-bog skal binde fortid og nutid sammen
Region Syddanmark præsenterede ny bog om ”Dybbøl 1864-2014” i Sønderborg. (16.04.2015)
Ligestillingsudvalget søger inspiration udefra
Region Syddanmarks ligestillingsudvalg tager nu på studietur for at få yderligere inspiration til arbejdet med ligestilling. En rapport om regionernes arbejde med ligestilling viste for nylig, at Region Syddanmark er godt med på ligestillingsområdet. (10.04.2015)
Syddanmark inviterer til politisk topmøde
Regionsrådspolitikere, borgmestre, rektorer og landspolitikere mødes 13. april for at lægge sporene for en fortsat stærk vækstudvikling i Syddanmark. Målet er en ny plan for at videreudvikle de syddanske styrker – til gavn for hele Danmark. (31.03.2015)
Flere iværksættere til Region Syddanmark
Det kan lade sig gøre at trække succesrige iværksættervirksomheder til det sydlige Danmark. Det er Next Step Challenge et godt eksempel på. (27.03.2015)
Region Syddanmarks sundhedsudvalg orienteret om belægningssituationen på Svendborg Sygehus
Sundhedsudvalget i Region Syddanmark blev i denne uge orienteret om forholdene på Svendborg Sygehus. Overordnet viser regionens status, at den faglige kvalitet er i orden, og at patienterne er tilfredse, men at belægningen på sygehusene generelt er en udfordring. (27.03.2015)
Hjælp til HPV-vaccinerede piger (26.03.2015)
Fejl i eJournaler på Fyn er rettet
Godt 7.500 fynboer har haft fejl i deres eJournal. Region Syddanmark har rettet fejlen, der ikke har haft betydning for borgernes behandling. (26.03.2015)
Region Syddanmark sikrer bedre geografisk adgang til fodterapi
Regionsrådet godkendte den 23. marts regionens første praksisplan for fodterapi. I den nye plan åbner regionen op for, at fodterapeuter nu kan slå sig ned eller udvide på adresser, der ikke før har været tilgængelige. Det betyder, at det bliver nemmere for borgerne at blive behandlet i deres nærområde. (25.03.2015)
Millionansøgning til mere psykiatri i nærområdet
Med en ansøgning på 207 millioner kroner til satspuljen vil Region Syddanmark styrke indsatsen overfor sindslidende borgere ved blandt andet at opføre lokalpsykiatrier i flere byer. (20.03.2015)
Flot hæder til Sydvestjysk Sygehus og OUH
Ortopædkirurgisk afdeling på Odense Universitetshospital og den fælles akutmodtagelse på Sydvestjysk Sygehus fik forleden uddannelsespriser fra Sundhedsstyrelsen, der uddeles til afdelinger, der er særligt gode til at videreuddanne læger. (23.03.2015)
Region Syddanmark bakker op om milliardbesparelse på indkøb
45 millioner kroner. Så meget vil Region Syddanmark spare på indkøb – hvert eneste år. Dermed løfter regionen sin del af de fem regioners fælles mål om samlet at spare 1 milliard kroner frem mod 2020. Den fælles strategi for at nå det mål er netop blevet godkendt af regionsrådet i Region Syddanmark. (23.03.2015)
Nyt OUH starter næste planlægningsfase
Det har været et stort puslespil at få navigeret alle rum og afdelinger på plads i det nye universitetshospital i Odense, men nu er brikkerne faldet på plads, og Nyt OUH-projektet kan snart begynde på næste planlægningsfase. (12.03.2015)
Sidste læs fra Kærgård
Region Syddanmark er nu færdig med at fjerne den del af forureningen i Kærgård Klitplantage, der kan graves væk. Men arbejdet med at gøre det unikke naturområde fri for gift er ikke færdigt. (02.03.2015)
Region Syddanmark må ikke opgive krav
Det er udelukkende Patienterstatningen eller Ankenævnet for Patienterstatningen, der afgør, hvorvidt patienter kan henholdsvis få og beholde deres erstatninger. Det fastslår Region Syddanmarks sundhedsdirektør efter de seneste dages historier om en patient, der først fik tilkendt en erstatning og derefter frataget den igen. (25.02.2015)
Endnu mere patientsamarbejde i syddansk psykiatri
Der skal skrues op for samarbejdet med patienter og pårørende. Syddansk psykiatri er allerede i gang. 23. februar godkendte regionsrådet en ny patient- og pårørendepolitik. (24.02.2015)
Region Syddanmark har fokus på ligestilling
I en ny rapport om regionernes arbejde med ligestilling placerer Region Syddanmark sig samlet set bedst, og regionen udmærker sig især i forhold til resultatet på kerneydelser. (17.02.2015)
Ny jobportal for sundhedsprofessionelle
Nyhed om ny jobportal for sundhedsprofessionelle (06.02.2015)
Undervisning til lærere og vejledere skal hjælpe sårbare unge (06.02.2015)
Region Syddanmark forlænger hotline-aftale
Syddanskere kan også i hele 2015 ringe til en hotline, hvis de får brug for hjælp til digital post. Region Syddanmark har forlænget aftalen med Hotline Syddanmark, som det seneste halve år har hjulpet med svar på borgernes spørgsmål. (04.02.2015)
Regionen inviterer til borgermøde om bedre sygehuse
28. februar slår Region Syddanmark dørene op for et borgermøde i Middelfart, hvor 150 syddanskere sammen med regionsrådspolitikerne skal komme med forslag til, hvordan sygehusenes kommunikation og service kan forbedres. Invitationerne er netop sendt afsted. (03.02.2015)
Shopovation får de innovative idéer til at spire
Nordisk konference om offentlig-privat samarbejde sætter fokus på begrebet shopovation – innovative indkøb – og hvordan man kan gøde de gode idéer, allerede inden indkøbet sættes i gang. (02.02.2015)
Konference om fremtidens sundhedsvæsen
Cirka 230 medarbejdere og ledere fra landes sygehuse var samlet til konference i Odense mandag den 26. januar for at debattere fremtidens sundhedsvæsen. (29.01.2015)
Region Syddanmark godkender ambitiøs sundhedsaftale
Region Syddanmarks regionsråd godkendte 26. januar en sundhedsaftale for 2015-2018, der er indgået i samarbejde med de 22 syddanske kommuner. Aftalen skal sætte fokus på rehabilitering, lighed og sammenhæng. (27.01.2015)
Ingeniører skaber vækst
Nye tal viser, at ingeniørvirksomheder, der er grundlagt siden 1994, tilsammen har omsat for over 100 milliarder kroner. (19.01.2015)
Kom og oplev det nye akutsygehus i Aabenraa
Søndag den 18. januar fra kl. 11.00 til kl. 15.00 åbner det nye akutsygehus i Aabenraa dørene til et arrangement for hele familien. Der er mulighed for at få indsigt i aktiviteterne på sygehuset og besøg nogle af de mange klinikker. I dagens anledning er der også en lang række underholdende indslag for både børn og voksne. (16.01.2015)
Deltag i konference om tvang i psykiatrien
En stor national konference skal sætte fokus på, hvordan man nedbringer brugen af tvang i psykiatrien. Du kan deltage i arrangementet, der løber af stablen 9. og 10. marts. (16.01.2015)
H.K.H. Prinsesse Marie indvier nybyggeriet på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie og regionsrådsformand Carl Holst (V) indviede i dag nybyggeriet på Sygehus Sønderjylland i Aabenraa. Dagens arrangement markerer den officielle indvielse af blandt andet den Fælles Akutmodtagelse, forhal med restaurant, familiecenter og den ambulante børne-ungdomspsykiatri. Indvielsen er første etape af nybyggeriet på akutsygehuset, der fremadrettet skal betjene 230.000 sønderjyske borgere. (06.01.2015)
Endnu flere job til Lindø
En stor ordre på vindmøller fra Vestas betyder nu endnu flere arbejdspladser i Lindø Industripark. (09.01.2015)
Pårørende og patienter skal spritte hænder
”Af med smitten – på med spritten.” Sådan lyder budskabet i en ny hygiejnekampagne, der skal få patienter og besøgende på syddanske sygehuse til at spritte hænder. (06.01.2015)
Danmarks første testmiljø for velfærdsteknologi indviet
Region Syddanmark åbnede onsdag 17. december banebrydende udviklings- og testlaboratorier for velfærdsteknologiske løsninger. (18.12.2014)
Nye forureningsundersøgelser i høring
Region Syddanmark har nu afsluttet indsatsen med at beskytte grundvandet i fem af de 11 højest prioriterede grundvandsområder. Derfor vil miljøudvalget i 2015 igangsætte yderligere 20 nye videregående undersøgelser og to oprensninger. (17.12.2014)
Nej til ny grusgrav i Varde
Et enigt regionsråd har valgt at vende tommelfingeren nedad til en ansøgning om råstofindvinding i Varde Kommune. (17.12.2014)
Der skabes masser af job i Syddanmark - også i krisetider
Syddanske virksomheder skaber hele tiden nye job, uafhængig af om der er højkonjunktur eller finanskrise. Det viser en ny analyse fra regionerne under overskriften: ”Hvor foregår jobvæksten?”. (17.12.2014)
Region Syddanmark og Tolkedanmark ApS indgår forlig
Mandag den 17. november indgik Region Syddanmark og Tolkedanmark Aps forlig i sagen om de tolkeydelser, firmaet leverede til regionen fra januar 2008 til december 2009. Med forliget er alle mellemværender mellem Region Syddanmark og Tolkedanmark ApS bragt ud af verden. (16.12.2014)
Nyt sundhedshus i Skærbæk blev indviet
Det sidste af i alt seks nye sundhedshuse i Region Syddanmark blev indviet i Skærbæk tirsdag den 16. december. Sundhedshusene er en succes, og flere er på vej. (16.12.2014)
Ambulancerne skal rykke ud lige så hurtigt som i dag
Der har i pressen i de seneste dage været påstande fremme om, at ambulancerne kommer til at rykke langsommere ud, end de gør i dag, når nye ambulanceleverandører skal køre de syddanske ambulancer efter 1. september næste år. Det er ikke korrekt. Region Syddanmark vil fortsat måle på responstiden og sørge for, at de servicemål, som regionsrådet har vedtaget, bliver overholdt. (16.12.2014)
Lægedækningen sikret på Langeland
Borgerne på Langeland skal ikke længere frygte lægemangel på øen. Foreløbig er fem nye læger på vej for at tage over efter læger, der har ønsket at gå på pension i 2015. (12.12.2014)
Indvielse af sundhedshus i Skærbæk
Det tidligere rådhus i Skærbæk er omdannet til et sundhedshus, hvor en række sundhedsfaglige tilbud til borgerne er samlet i nærmiljøet. (11.12.2014)
Ny fælles kampagne mod ulighed i sundhed
Hvis du lider af en psykisk sygdom, risikerer du at dø langt tidligere end resten af befolkningen. Faktisk viser undersøgelser, at den gennemsnitlige levealder hos danskere med svær psykisk sygdom gennemsnitligt er op mod 20 år kortere end hos resten af befolkningen. (09.12.2014)
Del dine erfaringer i nyt udvalg
Du kan dele dine erfaringer og din viden i et nyt patient- og pårørendeudvalg, der skal højne kvaliteten på sygehusene. (08.12.2014)
Opsamling af olie følges politisk
Formand for Region Syddanmarks miljøudvalg, Jørn Lehmann Petersen (S), tager nu initiativ til at oprette en politisk følgegruppe i sagen om olieforurening fra Shells terminal i Fredericia. (08.12.2014)
Det dansk-tyske Interreg-program sat i gang
Tirsdag den 2. december 2014 blev programmet Interreg Deutschland-Danmark officielt sat i gang med en stor Kick-off konference med 300 deltagere i Lübeck. Programmet har 672 mio. kr. til rådighed til dansk-tyske projekter, som skal bidrage til mere vækst og beskæftigelse i det geografiske område, der er omfattet af programmet. (03.12.2014)
Center for Senhjerneskade i Kolding vinder ArbejdsmiljøPrisen 2014
Center for Senhjerneskade i Kolding vandt torsdag den 27. november ArbejdsmiljøPrisen 2014. De vinder prisen for at have erstattet tidligere skader fra direkte løft med forebyggelse og opprioritering af uddannelse til centrets medarbejdere. Det betyder færre skader og større tryghed for borgerne. (27.11.2014)
Nyt OUH og Odense Letbane er enige om at bygge side om side
Nyt OUH ved Region Syddanmark og Odense Letbane ved Odense Kommune har indgået en samarbejdsaftale om finansieringen af ekstraomkostninger, når to af byens største byggepladser kommer til at krydse hinanden. (26.11.2014)
Nye garantiafdelinger skal sikre patienters rettigheder
Region Syddanmark udpeger garantiafdelinger, der skal sikre, at syddanske patienters rettigheder fortsat bliver overholdt, når de skal udredes og behandles. (25.11.2014)
Millioner til efteruddannelse i sundhed og livsstil
Godt fire millioner kroner skal bruges til at sætte fokus på sundhed og livsstil hos borgere med psykiske lidelser. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har bevilliget tre millioner kroner og Region Syddanmark godt en million kroner til projektet. (25.11.2014)
Ny strategi skal give mere selvstændighed
En ny strategi skal støtte borgerne på Region Syddanmarks sociale tilbud, så de kan blive mere selvhjulpne. Strategien sætter fokus på borgernes muligheder for udvikling og på medarbejdernes systematiske arbejde med den rehabiliterende tilgang. (24.11.2014)
Stjerneformet hjem til handicappede børn og unge indviet
24 svært handicappede børn og unge kan nu få foden under eget bord i Børnehusene Stjernen i Odense. Institutionen er stjerneformet og tænkt som en landsby. (20.11.2014)
Svendborg Sygehus forbedrer rammerne
Region Syddanmark har bevilliget 90 millioner kroner til en omfattende renovering og modernisering af Svendborg Sygehus. Det er forventet, at arbejdet på sygehuset er færdigt i efteråret 2016. Formålet er at forbedre de fysiske rammer for Svendborg Sygehus som specialsygehus. (14.11.2014)
Region Syddanmark genindkalder kvinder til mammografiscreening
Region Syddanmark vil nu tilbyde et stort antal kvinder en mammografiscreening. Det sker, efter regionens jurister har vurderet, at regionen har haft en uhensigtsmæssig praksis, hvor kvinder er meldt ud af programmet, fordi de ikke reagerede på i alt tre invitationer til screening. (12.11.2014)
Nye graveområder på Fyn
Psykiatrien i Region Syddanmark har netop holdt en konference på Koldinghus under titlen ”Kunsten at komme sig”. (10.11.2014)
Tilfredse medarbejdere forudsætter dygtige ledere
Regionen har netop modtaget resultaterne for årets medarbejdertilfredshedsundersøgelse. Medarbejderne kvitterer for styrket ledelse og faglighed – også selvom de oplever udfordringer på nogle områder. (11.11.2014)
Kunsten af komme sig
Psykiatrien i Region Syddanmark har netop holdt en konference på Koldinghus under titlen ”Kunsten at komme sig”. (07.11.2014)
Jane Kraglund forlader jobbet som administrerende sygehusdirektør på OUH
Administrerende sygehusdirektør på Odense Universitetshospital Jane Kraglund har fået nyt job som direktør på Aarhus Universitet. (06.11.2014)
Psykisk syge skal leve længere
En ny undersøgelse bekræfter, at psykisk syge borgere i Region Syddanmark lever væsentligt kortere end syddanskere, der ikke lider af en psykisk sygdom. Flere initiativer skal rette op på uligheden. En ny undersøgelse bekræfter, at psykisk syge borgere i Region Syddanmark lever væsentligt kortere end syddanskere, der ikke lider af en psykisk sygdom. Flere initiativer skal rette op på uligheden. En ny undersøgelse bekræfter, at psykisk syge borgere i Region Syddanmark lever væsentligt kortere end syddanskere, der ikke lider af en psykisk sygdom. Flere initiativer skal rette op på uligheden. (05.11.2014)
Center for Senhjerneskade i Kolding nomineret til national arbejdsmiljøpris
På Center for Senhjerneskade i Kolding har en målrettet indsats på arbejdsmiljøområdet resulteret i langt færre arbejdsskader og større tryghed for både medarbejdere og borgere. De flotte resultater er nu blevet anerkendt med en nominering til Arbejdsmiljørådets ArbejdsmiljøPris 2014. (04.11.2014)
Indkaldelser sendes nu digitalt til borgerne
Alle over 15 år er nu tilmeldt Digital Post fra det offentlige og modtager indkaldelser til undersøgelser eller behandlinger på sygehusene digitalt. Så husk at tjekke Digital Post. (31.10.2014)
Region Syddanmark reviderer aftale med lægevagten
Region Syddanmark og PLO Syddanmarks samarbejdsudvalg har revideret aftalen om regionens lægevagt. Den nye aftale opsætter klare regler for vagtchefens rolle samt for lægernes deltagelse i vagtordningen. (31.10.2014)
Region Syddanmark styrker indsatsen overfor sygefravær
Region Syddanmark ser ud til at nå målene for 2014, når det kommer til nedbringelse af sygefraværet, men det kan stadig blive bedre. Derfor sætter regionen nu gang i seks nye initiativer, der skal styrke den ledelelsesmæssige opfølgning og fokusere endnu mere på forebyggelse. (30.10.2014)
Region vil inddrage flere frivillige
Region Syddanmark har på regionsrådsmødet 27. oktober godkendt et oplæg til en strategi, der skal gøre det nemmere for sygehuse og sociale centre at inddrage frivillige. (29.10.2014)
Region Syddanmarks indkøbskurv bliver grønnere
Regionsrådet i Region Syddanmark har netop besluttet at gå med i Miljøministeriets Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb. Dermed forpligter regionen sig til at foretage grønne indkøb på en række områder. (29.10.2014)
Syddanskere reagerer for sent på blodprop i hjernen
Mange syddanskere reagerer for sent, når de oplever symptomer på en blodprop i hjernen. Konsekvensen er, at de ikke kan få opløst blodproppen med medicin og derfor risikerer at få skader, de kunne have undgået. (13.10.2014)
Tilmeld dig Digital Post
Fra 1. november skal alle borgere i Danmark kunne modtage Digital Post fra det offentlige – med mindre de er blevet fritaget. Hvis ikke du allerede har tilmeldt dig Digital Post, er det på høje tid. (27.10.2014)
Jacob Stengaard Madsen konstitueres som regionsdirektør i Region Syddanmark
Regionsrådet i Region Syddanmark har på regionsrådsmødet i dag konstitueret regionens psykiatri- og socialdirektør Jacob Stengaard Madsen som regionsdirektør. Den nuværende regionsdirektør Mikkel Hemmingsen har fået nyt job som administrerende direktør for Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. (27.10.2014)
300 talenter vil dyste i Esbjerg
Over 300 iværksættere fra 75 lande har meldt sig til konkurrencen Next Step Challenge 2015 i Esbjerg. (24.10.2014)
Region Syddanmark indgår aftale om redder-elever
Region Syddanmark har fundet en løsning for de 12 redder-elever, hvis uddannelseskontrakter blev opsagt af Falck. Alle 12 får fra 1. februar 2015 en elevplads hos Responce. (24.10.2014)
Åbent hus i Odense
Omkring 300 besøgende mødte frem på Psykiatrisk Afdeling Odense, da der var åbent hus med cafe, stande og foredrag med blandt andre Anders Lund Madsen. (06.10.2014)
Midlertidigt stop for indsamling af patientdata fra de praktiserende læger
Der er stillet spørgsmålstegn ved det juridiske grundlag for tilladelsen fra Statens Seruminstitut (SSI) til indsamling af data for alle patienter fra de praktiserende lægers patientjournal til anvendelse for kvalitetsudvikling i Dansk Almen Medicinsk Database (DAMD). (06.10.2014)
Sygehuset i Svendborg er ikke under afvikling (03.10.2014)
Samfundets svageste får nye boliger i midten af Middelfart
Borgere med sociale problemer og psykiske lidelser fik fredag 3. oktober et moderne botilbud i hjertet af Middelfart til 35 millioner kroner. Tilbuddet skal give borgerne bedre vilkår og større mulighed for at vende tilbage til et liv på egne præmisser. (03.10.2014)
Gigtafdeling på OUH vinder arbejdsmiljøpris
Region Syddanmark har netop uddelt dette års arbejdsmiljøpris i forbindelse med regionens arbejdsmiljøkonference i Fredericia. (29.09.2014)
Stramt budget for 2015 på plads
På regionsrådsmødet i Region Syddanmark mandag vedtog et flertal af regionsrådet med Venstre, Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og løsgænger Holger Gorm Petersen - Region Syddanmarks budget for 2015. (29.09.2014)
Åben dialog skal hjælpe sårbare unge
Region Syddanmark vil forbedre de unges trivsel, så de i højere grad bliver i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det skal blandt andet ske ved hjælp af metoden ”Åben Dialog”, og interessen for at hjælpe de unge er stor. (24.09.2014)
Kunderne tages med på råd (24.09.2014)
Region Syddanmark ensretter service på høreområdet
Den stramme økonomiaftale, regionerne indgik med regeringen tidligere på året, betyder, at regionen ændrer på rammerne for høreområdet. En ændring, der skal ensrette servicen på området for alle de syddanske patienter, der har brug for et høreapparat. (24.09.2014)
Odense lukker dørene op
Psykiatrisk Afdeling Odense byder lørdag 4. oktober 2014 indenfor til en dag med foredrag, en snak med medarbejdere og stande om psykisk lidelse. Du kan blandt andet høre Anders Lund Madsen fortælle om sit møde med psykiatrien. Formålet med åbent hus arrangementet er at aflive myter og fordomme i psykiatrien. (23.09.2014)
Mikkel Hemmingen forlader jobbet som regionsdirektør i Region Syddanmark
Regionsdirektør i Region Syddanmark Mikkel Hemmingsen har fået nyt job som administrerende direktør for Økonomiforvaltningen i Københavns Kommune. (19.09.2014)
Tavlemøder gør Region Syddanmark endnu mere målrettet
Hver anden uge mødes ledelsen for at dykke ned i de indsatser, der i samarbejde med de administrative områder, er sat på tavlen. Indsatserne kan være udvalgt fordi der er udfordringer eller fordi de har stort driftsmæssigt, strategisk eller politisk fokus. (17.09.2014)
Godt arbejdsmiljø i en sparetid (15.09.2014)
Nyt liv til Lindø
Nordens største indendørs anlæg til test af vindmøller blev indviet i Lindø Industripark 11. september. (12.09.2014)
Nyt sengeafsnit for uhelbredeligt syge på OUH indviet
OUH har som noget helt nyt åbnet et sengeafsnit udelukkende for uhelbredeligt syge patienter. Det nye palliative sengeafsnit, der har plads til 11 patienter, blev indviet torsdag den 4. september. (09.09.2014)
Region Syddanmark har udarbejdet katalog med 33 spareforslag
Sundhedsdirektør Jens Elkjær har sammen med sygehusdirektørerne lagt sidste hånd på et sparekatalog med 33 spareforslag, som i 2015 kan reducere Region Syddanmarks budget med omkring 130 mio. kr. Sparekataloget skal politisk behandles første gang på forretningsudvalgsmødet den 17. september. (08.09.2014)
Integrated Care i Odense går i luften
Hurtig behandling øger chancen for at få borgere med stress, angst og depression tilbage på arbejdsmarkedet. Og en målrettet hurtig indsats kan forhindre gentagne indlæggelser og frustrationer hos ældre medicinske patienter. Det er tesen bag forsøgsprojektet Integrated Care, der i dag blev indviet ved en stor åbningsceremoni i Odense af sundhedsminister Nick Hækkerup (S). Sundhedsminister Nick Hækkerup (S), som i dag holdt tale ved åbningsceremonien, har store forventninger til Integrated Care-projektet: (08.09.2014)
Bedre boliger til psykisk udviklingshæmmede
Region Syddanmark indviede i dag bostedet Midgårdhus i Ribe. De psykisk udviklingshæmmede beboere, der tidligere boede på små enkeltværelser, har nu fået 16 nye, moderne og rummelige lejligheder. (08.09.2014)
Vadehavsfestival kan styrke vækst
Vadehavsfestivalen og det ambitiøse kunstprojekt ”Wadden Tide”, der åbnede 4. september, er med til at sætte fokus på Syddanmark. Festivalen støttes af Region Syddanmark. (05.09.2014)
I H.C. Andersens hjulspor rundt på Fyn og i Slesvig
Snart kan du følge i H.C. Andersens spor rundt på slotte, herregårde og steder over hele Fyn og det tyske hertugdømme Slesvig, som prægede eventyrdigterens liv og værk. (27.08.2014)
Bedre velfærd for færre penge
Region Syddanmark vil finde gode idéer og udvikle dem, så de kan bredes ud og i sidste ende skabe bedre velfærd og vækst for færre penge. (27.08.2014)
Samarbejde skal styrke mænds sundhed (26.08.2014)
Region Syddanmark støtter digital kunst for skolebørn
Et nyt digitalt kunstprojekt til skolebørn på Fyn blev tirsdag åbnet af kulturministeren. Region Syddanmark støtter en turné for projektet i efteråret. (26.08.2014)
Støtte til iPad-projekt for svagtseende ældre
ldre med nedsat syn føler sig i stigende grad koblet af den digitale udvikling. Hjælp til at komme i gang med at bruge iPads kan dog gøre en stor forskel for de ældre. Et syddansk projekt, der skal få de svagtseende ældre i gang med at bruge iPads, bliver nu støttet af TrygFonden med 375.000 kroner. (26.08.2014)
Syddansk sundhedsaftale sendes i offentlig høring
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Syddanmark har netop godkendt, at et udkast til den kommende sundhedsaftale mellem regionen og kommunerne bliver sendt i høring. Fristen for at komme med bemærkninger til udkastet er den 6. oktober. Den nye sundhedsaftale, der træder i kraft fra 2015, skal sikre borgerne et sammenhængende behandlingsforløb på tværs af kommune, sygehus og egen læge. (26.08.2014)
Sammenhæng, lys og nye bygninger på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg
Psykiatrien i Region Syddanmark fejrede etape 1 på udvidelsen af Psykiatrisk Afdeling Esbjerg. De nye bygninger, der hænger fint sammen med de historisk gamle bygninger, skaber en ny sammenhæng med helbredende arkitektur og lys samt en opfordring om flere naturoplevelser og mere fysisk aktivitet. (22.08.2014)
Danmarks første OPP-sygehusbyggeri er i gang i Vejle
Første spadestik blev i dag taget til Danmarks første offentlig-private sygehusbyggeri. En ny psykiatrisk afdeling i Vejle, der skal stå klar i 2017. (25.08.2014)
Grænseoverskridende sejlads
I weekenden 22. – 24. august afholder Flensborg Yacht Club og Segler-Vereinigung Flensburg et fælles arrangement, hvor der skal findes både en danmarksmester og en tysk mester. (21.08.2014)
Region Syddanmark og Medic OUH fortsætter samarbejdet
Region Syddanmark fortsætter samarbejdet med totalrådgiveren for det nye universitetshospital i Odense. Nu skal dispositionsforslaget, der tegner rammerne for regionens nye supersygehus færdiggøres. (21.08.2014)
1864 - Dagbog over en katastrofe
Skuespillet ”1864 – Dagbog over en katastrofe” opført på Sønderborg Slot formidler en intens stemning fra den skæbnesvangre 18. april 1864 og giver stof til eftertanke. Stykket opføres også på Slot Gottorf. (19.08.2014)
Region Syddanmark støtter H.C. Andersen Festivals
Der bliver et væld af kulturarrangementer i Odense i den kommende uge under den anden udgave af H.C. Andersen Festivals, som Region Syddanmark også er en af de økonomiske støtter bag. (15.08.2014)
Ministerbesøg på OUH
Mandag den 18. august besøgte statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) og sundhedsminister Nick Hækkerup (S) Odense Universitetshospital (OUH). Under besøget blev de to ministre blandt andet klogere på det arbejde, der foregår i Dedikeret Medicinsk Udredningscenter. (18.08.2014)
Syddanske byer taber terræn
De fleste af de større syddanske byer vokser, men i resten af landet vokser byerne endnu mere. Samtidig udfordrer den generelle vandring fra land til by landområderne i Syddanmark. (18.08.2014)
Region Syddanmark og headspace Danmark åbner center i Esbjerg
Et nyt center for sårbare unge åbnede fredag i Esbjerg. headspace Esbjerg er Danmarks syvende headspace center, men det første med et særligt fokus på unge og uddannelse. En særlig joblæringsordning skal få de unge tilbage på sporet. (15.08.2014)
Hotline hjælper med Digital Post
De syddanske sygehuse holder gradvist op med at sende indkaldelser ud som almindelige breve og vil i stedet sende indkaldelserne til borgernes digitale postkasser. Patienter, der ikke allerede er tilmeldt Digital Post, kan fra mandag få hjælp hos Hotline Syddanmark. (13.08.2014)
Regionen bag stormøde om fynsk bredbånd
Muligheden for at søge om EU-midler til at sikre bedre bredbånd til Fyn skal nu undersøges. (12.08.2014)
Vagtlægers vagtplaner er gennemgået
Region Syddanmark og PLO Syddanmark har nu gennemgået de aktuelle vagtplaner for vagtlægerne i regionen, og ændringer er gennemført. (15.07.2014)
Eksperter: Overdosering har ikke ført til overdødelighed
En uvildig undersøgelse af forløbene i forbindelse med overdosering af kræftpatienter i Region Midtjylland og Region Syddanmark konkluderer, at overdoseringen ikke har ført til overdødelighed, men kan have givet patienterne øgede bivirkninger og gener. (08.07.2014)
Region Syddanmark og PLO enige om skærpelse af vagtinstruks
Vagtlægernes vagtinstruks bliver nu strammet op, så det sikres, at vagtplanen er fuldt forsvarlig. (07.07.2014)
Vagtlægernes vagtinstruks skal ændres
Region Syddanmark er i forbindelse med sagen fra Fyn, hvor en 36-årig kvinde døde af en blodprop efter at have konsulteret en vagtlæge, blevet opmærksom på, at der ikke er tilstrækkelig klare regler for antallet af den enkelte læges vagter i lægevagtordningen. Det vil regionen nu lave om på. (04.07.2014)
Region Syddanmark kvalificerer køreplan
Region Syddanmark har 3. juli holdt møde med totalrådgiveren for Nyt OUH og i fællesskab aftalt en køreplan for det videre arbejde. (04.07.2014)
Syv udenlandske læger til Esbjerg
Der er lys forude, når det gælder lægedækningen i Esbjerg Kommune. Region Syddanmark søgte seks udenlandske læger og endte med at skrive kontrakt under med syv. (02.07.2014)
Samarbejde sparer region for 15 millioner om året
Samarbejde og indkøb af nyt laboratorieudstyr på tværs af sygehusene i Region Syddanmark nedsætter svartiden på analyser og sparer regionen for over 15 millioner kroner om året – de næste syv år. (02.07.2014)
Syddansk repræsentant i Nordsøkommissionens bestyrelse
Preben Friis-Hauge (V) fra Region Syddanmark er valgt som ny dansk repræsentant i Nordsøkommissionens bestyrelse. (27.06.2014)
Totalrådgiver skal fremlægge køreplan
Region Syddanmark mangler stadigvæk svar på en række spørgsmål til dispositionsplanen for Nyt OUH fra totalrådgiveren, Medic OUH. Det er nu aftalt, at totalrådgiveren i næste uge skal komme med en køreplan for det videre arbejde. (26.06.2014)
Region Syddanmark søsætter pilotprojekt om hurtig psykiatrisk udredning
Region Syddanmark har som landets første region indgået en aftale med regionens praktiserende speciallæger om et nyt pilotprojekt, der skal sikre hurtig psykiatrisk udredning hos praktiserende psykiatere i Odense Kommune. (24.06.2014)
Green Tech Center indviet
Regionsrådsformand Carl Holst (V) glæder sig over indvielsen af Green Tech Center i Vejle, som understøtter regionens styrker inden for energieffektivisering. (24.06.2014)
Pilotprojekt sætter udsatte odenseanere i centrum
Udsatte odenseanere skal ikke være kastebold mellem læge, kommunale instanser og sygehuset – men skal i stedet være centrum for en integreret indsats. Det er kernen i pilotprojektet Integrated Care, og regionsrådet har nu godkendt den partnerskabsaftale mellem PLO, Odense Kommune og Region Syddanmark, der skal gøre det muligt at føre projektet ud i livet. (23.06.2014)
Flere ressourcer til børne- og ungdomspsykiatrien
Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark får nu tilført fem millioner kroner, der skal afhjælpe de aktuelle problemer, der er på området. Samtidig bliver der koblet et konsulentbureau på, der i samarbejde med sygehusledelse og afdelinger skal finde varige løsninger til sikring af en fremtidssikret og robust børne- og ungdomspsykiatri. (23.06.2014)
Alle byer bør være noget for nogen
Mange mindre byer i Syddanmark er under pres, men nogle af dem rummer også masser af ressourcer, som skal frem i lyset for at gøre Syddanmark konkurrencedygtigt. Derfor afdækker regionen de enkelte byers styrker og potentialer til vækst. (23.06.2014)
Nyt sundhedshus i Nordborg er allerede en succes
Seks læger har slået sig ned i det nye sundhedshus i Nordborg. Lægedækningen på Nordals er dermed sikret. Onsdag den 18. juni 2014 blev sundhedshuset officielt indviet. (18.06.2014)
Hjælpen kommer sydfra
11 praktiserende læger kommer på besøg i Esbjerg og Varde fra 20. juni til 22. juni for at se arbejdsmulighederne an og måske blive ansat i en vestjysk praksis. (19.06.2014)
Helikopterlandingsplads indviet
Der var solskin, flag og røde løbere, da regionsrådsformand Carl Holst indviede helikopterlandingspladsen på Kolding Sygehus og lagde grundstenen til det nye akutsygehus. (18.06.2014)
Ny hvilestue indviet i Skopicenter Nyborg
OUH indviede mandag den 16. juni en ny hvilestue i kræftscreeningscentret i Nyborg. Med de nye faciliteter tilbydes patienterne nu muligheden for at slappe af oven på en kikkertundersøgelse i centrets nybyggede hvilerum med udsigt til Nyborg Vold. (17.06.2014)
Nyt liv i lokalerne på Tønder Sygehus
De sidste ledige lokaler på Tønder Sygehus skal fremover huse byens nye sprogcenter. (17.06.2014)
Region Syddanmark og SDU bringer videnskaben tættere på folket
Den nyeste forskning, fremtidens samarbejde og sammenbygningen af universitet og hospital er i centrum, når Region Syddanmark og SDU fremviser morgendagens hospital på international videnskabsfestival i København. (16.06.2014)
Snoreklip og fejring af Retspsykiatri Syddanmark i Middelfart
Flere års projektering og byggeri er veloverstået, og Region Syddanmark kunne fejre samling og indvielse af Retspsykiatri Syddanmark. (16.06.2014)
Region Syddanmark opruster akuthelikopterlandingspladser
1. oktober 2014 træder en ny landsdækkende ordning for akutlægehelikoptere i Danmark i kraft, men i Region Syddanmark er det endnu ikke alle akutsygehuse, der kan tilbyde landingspladser ved den fælles akutmodtagelse. Det laver regionen nu om på. Fremover vil alle syddanske patienter, der ankommer til regionens akutsygehuse med akutlægehelikopter, kunne køres direkte ind til behandling. (10.06.2014)
Sikkert at lege på syddanske legepladser
Omfattende undersøgelser af 171 børnehaver og daginstitutioner viser, at der ikke er grund til bekymring for forurenede legepladser i Syddanmark. (06.06.2014)
Økonomisk boost til genoptræning i Grindsted
Sygehuset i Grindsted skal boostes med 6,5 millioner kroner til genoptræning af patienter med blodpropper i hjernen, derudover får sygehuset yderligere 5,2 millioner til at etablere seks nye sengepladser. (28.05.2014)
Nye sundhedshuse skal tiltrække læger
Seks nye sundhedshuse i Region Syddanmarks yderområder er så stor en succes, at regionen nu har besluttet, at der skal bygges endnu flere. Det skal trække praktiserende læger til områder som Esbjerg og Ribe, hvor der er akut mangel på læger. (28.05.2014)
Region Syddanmark godkender religiøse rum på regionens sygehuse
Religion var igen på skemaet, da Region Syddanmarks regionsråd mandag besluttede, at de religiøse rum, der fremover bygges på regionens sygehuse, skal kunne benyttes af alle trosretninger. Beslutningen, der blev vedtaget med 25 stemmer for og 15 imod, kommer ovenpå en længere debat om prioriteringen af religiøse rum i forbindelse med regionens sygehuse og nybyggerier. (27.05.2014)
Aftale om nyt psykiatrisk hospital i Vejle officielt beseglet
Parterne bag det nye psykiatriske hospital i Vejle mødte tirsdag op hos PKA og satte underskrift på aftalen, der gør hospitalet til virkelighed senest januar 2017. (27.05.2014)
Politikere vil følge Kærgård-oprensning tæt
Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark var onsdag på besøg i Kærgård Plantage for at høre om den forestående afgravning af grube 3 og 4 i Danmarkshistoriens største forureningssag. (26.05.2014)
Region Syddanmark afviser lukning af fynske togstationer
Regionsrådet er stærkt skeptisk over for forslag om nedlæggelse af fynske togstationer for at øge kapaciteten på hovedstrækningen mellem Jylland og Sjælland. For de samfundsmæssige ulemper er alt for store for hverdagslivet i de små bysamfund. (26.05.2014)
Innovativt samarbejde præmieret
Projekt InnoEvent har vundet årets Innovations- og entreprenørskabspris på 100.000 kroner (22.05.2014)
Indkøbsaftale sikrer økologi i sygehuskøkkenerne
Kæmpe indkøbsaftale på fødevarer sikrer millionbesparelser og gode muligheder for køb af økologi. (23.05.2014)
Bedre rengøring gør det ikke alene
Region Syddanmarks tiltag på hygiejneområdet har ifølge eksterne eksperter virket, og nu er regionen klar med en ny plan, der skal forbedre hygiejnen yderligere og dermed sænke antallet af infektioner på de syddanske sygehuse. (22.05.2014)
Medarbejdere i Region Syddanmark er mindst syge
Ansatte som fx sygeplejersker, læger, sosu-assistenter og kontorfolk i den sydlige region har færrest dage i sygesengen blandt landets regioner. (21.05.2014)
Velfærdsteknologi skal få Syddanmark og Danmark på verdenskortet
Region Syddanmark etablerer Center for Borgernær Velfærdsteknologi, der skal sikre, at regioner, kommuner og virksomheder bliver bedre og hurtigere til at udvikle og udbrede borgernær velfærdsteknologi. (20.05.2014)
Margrethe Vestager besøgte Region Syddanmark
Mandag 12. maj var økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R) i Kolding for at debattere fornyelse i den offentlige sektor. (19.05.2014)
Ingen sundhedsfare for beboere i Holsted
Region Syddanmark beskyldes for at have udsat to familier for sundhedsrisiko ved at slukke for et udsugningsanlæg, der skulle rense indeklimaet for klordampe. Men beskyldningerne er ikke korrekte. (19.05.2014)
Studerende og ingeniører skal forkæles i Sønderborg
På et møde onsdag blev det offentlig-private samarbejde om at skaffe flere ingeniører til Sønderborg-området for alvor styrket. Konkrete tiltag skal gøre livet lettere for både studerende og kandidater. (15.05.2014)
Elektronisk patientjournal på plads i 2015
Færdiggørelsen af Region Syddanmarks fælles regionale elektroniske patientjournal og det patientadministrative system bliver forsinket. Årsagen er alvorlige forsinkelser fra it-leverandørens side. (15.05.2014)
Økonomi i byggeri af Nyt OUH skal hænge sammen
En gennemarbejdning af dispositionsplanen for Nyt OUH skal sikre, at økonomien bag det kommende byggeri hænger sammen. (15.05.2014)
Nyt sundhedshus blev indviet i Rudkøbing
Tirsdag den 13. maj blev det nye sundhedshus i Rudkøbing indviet. Langelænderne kan fremover nøjes med at gå igennem én dør for at komme til de mange kommunale, regionale og private sundhedstilbud. (13.05.2014)
Store forventninger til energifusion i Region Syddanmark
Fusionen mellem Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster skal skabe endnu mere vækst og flere arbejdspladser, og regionsrådsformand Carl Holst (V) har store forventninger til den nye klynge, CLEAN. (13.05.2014)
Fremmødte borgere med mange spørgsmål
Den kommende Retspsykiatri Syddanmark i Middelfart holdt den 6. maj 2014 borgermøde for at fortælle om det nye byggeri. (07.05.2014)
Nyt initiativ skal lokke praktiserende læger til Esbjerg Kommune
Lægedækningen i Esbjerg er truet, derfor lancerer Region Syddanmark, PLO Syddanmark og Esbjerg Kommune nu en ny rekrutteringsplan, der skal sikre esbjergenserne lægehjælp. (06.05.2014)
Christian Schacht-Magnussen ny socialdirektør i Region Syddanmark
Christian Schacht-Magnussen afløser Jens Jørn Bøvling som driftsdirektør på socialområdet i den syddanske region. (02.05.2014)
Flere patienter skal være meget tilfredse
Borgerne i Region Syddanmark skal have en endnu bedre oplevelse, når benytter de syddanske sygehuse. (28.04.2014)
Regionen sælger fire sygehuse
Mandag besluttede regionsrådet i Region Syddanmark at sælge sygehusene i Augustenborg, Hviding, Faaborg og Ringe til statens ejendomsselskab, Freja ejendomme A/S. (28.04.2014)
Kolding Sygehus får nyt p-hus
Parkeringsforholdene på Kolding Sygehus er under pres, og nu etablerer Kolding Kommune et sundhedscenter, der beslaglægger over 100 af de nuværende parkeringspladser ved sygehuset. For at sikre gode parkeringsforhold for patienter og pårørende, vedtog Region Syddanmarks regionsråd mandag at bygge et nyt p-hus med plads til over 400 biler ved sygehuset. (28.04.2014)
Regioner gennemfører uvildig undersøgelse
Region Syddanmark og Region Midtjylland vil have uafhængige udenlandske eksperter til at gennemgå behandlingen af de patienter, der er blevet overmedicineret af kemostoffet cabazitaxel. (25.04.2014)
Unge bygger bro mellem fortid og nutid
300 unge fra Syddanmark og Nordtyskland har brugt påskens første dage på den digitale ungdomscamp Young Digitals i Sønderborg i anledning af 1864-markeringen. Projektet er støttet af Region Syddanmark, Sønderborg Kommune og Fabrikant Mads Clausens Fond. (16.04.2014)
Stort presseopbud ved Dybbøl 18. april
Markeringen af 150-året for Slaget ved Dybbøl 18. april bliver et tilløbsstykke for pressen. Foreløbig er over 90 personer akkrediteret. (15.04.2014)
Campus Odense med Nyt OUH i fokus
SDU, Folkeuniversitetet og Projektorganisationen for Nyt OUH som værter, blev 450 fremmødte borgere og TV2, lukket ind bag ellers lukkede døre, til et kik på Nyt OUH. (11.04.2014)
CH taler til Vandreudstilling i Esbjerg
Regionrådsformand Carl Holst talte ved åbningen af udstillingen ”North Atlantic Greeting” og pegede bl.a. på de uopdyrkede erhvervs- og uddannelsesmuligheder (09.04.2014)
Her er det nye Syddansk Vækstforum
I de næste fire år er det de 21 medlemmer i det nye Syddansk Vækstforum, som skal være med til at skabe vækst og arbejdspladser i syddanske virksomheder. (08.04.2014)
To projekter vinder Åbenhedsprisen 2013
Markante initiativer fra OUH og sygehuset i Vejle styrker forholdene for patienter og deres pårørende - og udløser Åbenhedsprisens præmie på 250.000 kr. (04.04.2014)
Regionen ser positivt på lokalplanen for Nyt OUH og Nyt SUND
Få detaljer skiller Region Syddanmark og Odense Kommune omkring det lokalplanforslag for det nye universitetshospital og sundhedsvidenskabelige fakultet, som regionsrådet diskuterede forrige mandag. Høringssvaret er nu på vej til kommunen. Regionen glæder sig over, at hele processen omkring udviklingen af lokalplanen har været præget af en god dialog og tæt samarbejde. (01.04.2014)
Kort telefonventetid for tilskadekomne syddanskere
Tilskadekomne borgere har dagen igennem ringet til Region Syddanmarks nye Læge- og Skadevagt for at få en tid på skadestuen eller på anden måde få hjælp til behandling af deres skader. Alle kom igennem inden for få minutter, og regionen har dermed overholdt de opstillede servicemål. (01.04.2014)
Religiøse rum skaber debat
Religion var på skemaet, da regionsrådet i Region Syddanmark i mandags tog hul på en temadebat om religiøse rum på regionens sygehuse. En debat, der udover prioriteringen af religiøse rum og deres indretning på regionens sygehuse, satte fokus på forskelligheden blandt regionsrådets partier. (26.03.2014)
Regionen protesterer: Vejle, Esbjerg og Kerteminde må ikke miste midler til landdistrikterne
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter ønsker at fjerne Esbjerg, Vejle og Kerteminde kommuner fra listen over kommuner, som kan søge udviklingsmidler til landdistriktsudvikling. Det protesterer Region Syddanmark kraftigt imod. (26.03.2014)
Regionsrådet har udpeget privat partner til Danmarks første OPP-sygehus
Region Syddanmark indgår aftale med Team OPP om at opføre og drive det kommende psykiatrisygehus i Vejle. Det har regionsrådet besluttet i dag. Psykiatrisygehuset bliver det første sygehus i Danmark, som bygges i et offentlig-privat partnerskab. (24.03.2014)
Regionsrådsmedlem Stephanie Lose misbrugt i forfalskede mails
Regionsrådsmedlem Stephanie Lose (V) er blevet misbrugt som afsender af en række forfalskede mails og sms’er. Region Syddanmark har derfor tirsdag meldt sagen til politiet og bedt dem efterforske, om der er foregået noget strafbart. (20.03.2014)
OUH: Yderligere syv kræftpatienter har fået overdosering
En grundig gennemgang af patienter med prostatakræft på Odense Universitetshospital har afdækket, at yderligere syv patienter har fået en for høj dosis af kemostoffet cabazitaxel. De syv patienter har været i behandling som led i et forskningsforsøg i 2011. (20.03.2014)
Debatmøde om fremtiden for Ærø Sygehus
Mandag den 17. marts 2014 var 150 interesserede og debatlystne ærøboere mødt op til debatmøde om Ærø Sygehus’ fremtid. (19.03.2014)
Unge syddanskere kæmper for fremtidens vækst
336 elevvirksomheder gjorde sig umage over for 150 erhvervsfolk og otte repræsentanter fra EU, da der blev afholdt semifinaler i Talentvækst Syddanmark. (18.03.2014)
Hold øje med postkassen
Fra 1. april skal du ringe 70 11 07 07, hvis du er kommet til skade og har brug for behandling på en skadestue eller skadeklinik. Samtlige husstande i regionen modtager snart en pjece, der fortæller om forandringerne. (17.03.2014)
Syddanskere undervurderer risikoen ved alkohol
Næsten halvdelen af alle de syddanskere, der drikker for meget, mener ikke, at deres alkoholforbrug er skadeligt. Det viser den sundhedsprofil, som Region Syddanmark har lavet af de syddanske borgere. (06.03.2014)
Bedre busser får flere med toget
Togene kunne tiltrække langt flere passagerer, hvis der blev sendt flere busser på gaden. Det viser den årlige Transportvaneundersøgelse fra DTU, som også udnævner Region Syddanmark til den mest cyklende region. (06.03.2014)
Skadebehandlingen starter i telefonen
Fra 1. april skal syddanskere, der kommer til skade og har brug for behandling på en skadestue eller skadeklinik, ringe 70 11 07 07 for at få en tid. Behandlingen kan starte derhjemme og telefonvisitationen kan føre til færre unødige besøg på skadestuerne. (05.03.2014)
Klar til samlet ambulant behandling
Region Syddanmark fejrede 28. februar åbningen af Lokalpsykiatri Esbjerg i et nyt hus i centrum af Esbjerg. (03.03.2014)
Felsted klar til akuthjælperordning
Lørdag 1. marts 2014 indviede Region Syddanmark, Felsted Borgerforening og det tidligere Felsted/Tumbøl brandværn en ny akuthjælperordning. Fremover vil ni frivillige akuthjælpere i Felsted kunne træde til og yde livreddende førstehjælp ved for eksempel hjertestop. (03.03.2014)
Syddanskere får tilbud om screening for tarmkræft
Borgere i aldersgruppen 50-74 vil over en fireårig periode blive tilbudt en screening for tarmkræft. Screeningen er en del af Kræftplan III og er et nationalt tiltag. (03.03.2014)
Godt samarbejde skal føre til bedre sociale tilbud
Region Syddanmark har for første gang gennemført en kundetilfredshedsundersøgelse blandt de kommuner, der køber pladser på regionens sociale institutioner. Målet er at skabe bedre og mere effektive tilbud gennem øget samarbejde på tværs. (03.03.2014)
Jørn Lehmann Petersen valgt til formand for Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer
Udvalget for miljø, jordforurening og råstoffer i Region Syddanmark har torsdag konstitueret sig med Jørn Lehmann Petersen (S) som formand og Preben Jensen (V) som næstformand. (12.02.2014)
Kongefamilien repræsenteret ved markeringen af 18. april
To generationer af den kongelige familie har givet tilsagn om at deltage den 18. april, når 150-året for Slaget ved Dybbøl bliver markeret med et omfattende program på Dybbøl Banke og i Sønderborg. (10.02.2014)
Hans Philip Tietje valgt til formand for Udvalget for dansk-tysk samarbejde
Udvalget for dansk-tysk samarbejde i Region Syddanmark har onsdag konstitueret sig og valgt Hans Philip Tietje (V) til formand og Poul Andersen (S) som næstformand. (04.02.2014)
Sorggrupper for forældre ved spædbarnsdød
Region Syddanmark skal i fremtiden etablere sorggrupper ved regionens fødesteder i Odense, Kolding, Esbjerg og Sønderjylland. Det besluttede regionens Sundhedssamordningsudvalg at anbefale regionsrådet på deres møde tirsdag. Sorggrupperne er tiltænkt forældre, der mister et spædbarn. Sorggrupperne skal hjælpe familierne med at komme psykisk godt igennem en meget svær tid. (04.02.2014)
Pierre Topaz valgt som formand for Ligestillingsudvalget
Pierre Topaz (S) blev i dag valgt til formand for Region Syddanmarks Ligestillingsudvalg. Susanne Eilersen (DF) er næstformand. (03.02.2014)
Thyge Nielsen valgt til formand for Region Syddanmarks Præhospitaleudvalg
Region Syddanmarks Præhospitaleudvalg har i dag konstitueret sig og valgt Thyge Nielsen (V) til formand for udvalget. (03.02.2014)
Syddanmark jagter verdens bedste iværksættere
Syddansk Vækstforum har nikket ja til handlingsplanen for 2014–15, som lægger skinnerne ud for de kommende års indsats for at skabe job og vækst i regionen. Vækstforum vil blandt andet fokusere endnu stærkere på initiativer, der kan tiltrække internationale elite-iværksættere inden for sundheds- og velfærdsteknologi. (31.01.2014)
Ingen tegn på øgede bivirkninger hos syddanske kemopatienter
Ingen tegn på øgede bivirkningerder har været i behandling på Odense Universitetshospital og Sygehus Lillebælt Vejle har fået for høj dosis kemoterapi med stoffet cabazitaxel. Der kan ikke påvises øgede bivirkninger, og alle patienter er informeret via en personlig samtale. (31.01.2014)
OUH og SDU sammen om forskning i ny sundhedsteknologi
Odense Universitetshospital og Syddansk Universitet åbnede ved en reception 24. januar officielt for nyt samarbejde i Center for Innovativ Medicinsk Teknologi (28.01.2014)
Thies Mathiasen valgt til formand for Psykiatri- og socialudvalget
Region Syddanmarks Psykiatri- og socialudvalg har i dag konstitueret sig og valgt Thies Mathiasen (DF) til formand og Bente Gertz (S) til næstformand. (27.01.2014)
Regionsrådet bevilger en million kroner til kick-start af redningsaktion i Faaborg
På regionsrådsmødet mandag besluttede det nyvalgte regionsråd at straks-bevilge en million kroner, så arbejdet med at få de 472 fyrede slagteriarbejdere i Faaborg videre kan gå i gang med det samme. (20.01.2014)
Poul Michaelsen ny direktør på Sydvestjysk Sygehus
Region Syddanmark har i dag ansat Poul Michaelsen som ny direktør på Sydvestjysk Sygehus. (17.01.2014)
DR-indslag om lægevagten er ikke retvisende
Ventetiden til regionernes lægevagter blev fredag 10. januar gået efter af TV Avisen, men metoden giver et misvisende billede. (14.01.2014)
Akut-app med syddanske aner nomineret til pris
Region Syddanmarks akuthjælp-app er blevet videreudviklet til en landsdækkende udgave, der nu er nomineret til en pris i Danish App Awards 2013. (13.01.2014)
Ingen patienter uden læge i Esbjerg
Region Syddanmark arbejder konstant på at rekruttere nye læger til hele Syddanmark, og selvom der i øjeblikket er behov for flere læger i Esbjerg, forsikrer regionen, at alle borgere har adgang til en læge. (07.01.2014)
Millioner til forskning i topklasse
Med fem millioner kroner til excellente kliniske forskningsmiljøer går Region Syddanmark nu efter at få flere internationale topforskere indenfor sundhedsområdet på lønningslisten. (19.12.2013)
Handicappede børn og unge får deres egen landsby
I går gik Region Syddanmark i gang med at bygge Børnehusene Stjernen i Fraugde ved Odense, hvor der skal bo 24 handicappede børn og unge. Når byggeriet står færdigt, kommer det til at ligne en lille landsby. (18.12.2013)
Tidligere renseriejendom i Holsted rives ned (18.12.2013)
Internetpsykiatri mod depression
Ifølge Sundhedsstyrelsen bliver hver femte dansker ramt af en depression i løbet af livet, men kun halvdelen får den nødvendige behandling. Det skal Internetpsykiatrien.dk være med til at ændre på. Det digitale behandlingstilbud har premiere i Region Syddanmark 9. december 2013. (09.12.2013)
Statslig opbakning til syddanske klynger
Syddansk innovation og klyngesamarbejde får nu en kontant håndsrækning fra statslig side. Lean Energy Cluster, Offshoreenergy.dk og Sundhed og Velfærdsteknologi er netop sammen med deres medlemsvirksomheder og partnere udpeget til at modtage støtte fra Rådet for Teknologi og Innovation til nye projekter. (06.12.2013)
Invitation til deltagelse i Psykiatrisk Dialogforum (05.12.2013)
Sct. Maria Hospice i nye rammer
Alvorligt syge og døende får nu nye og bedre faciliteter i det nye Sct. Maria Hospice Center, når centeret flytter til Bredballe i udkanten af Vejle. I går blev det nye domicil indviet. (03.12.2013)
Velfærdsteknologi har skabt 800 fuldtidsjob
Det viser effektmålinger af regionens indsats på området, og dermed slås det fast, at det kan lade sig gøre for en region at kickstarte en erhvervsudvikling. Samtidig har indsatsen betydet effektivisering inden for sundhedsområdet og kvalitet for borgerne. (29.11.2013)
Vagtskifte for militærlægebil
Region Syddanmark takkede for 25 års tro tjeneste, da militærlægebilen i Oksbøl ved en ceremoni 28. november overlod opgaven til en akutbil og to døgnbemandede ambulanceberedskaber i Varde. (28.11.2013)
Psykiatrien i Syddanmark gør klar til at smide bæltet væk
Med udsigt til 20 millioner kroner fra satspuljemidlerne gør Region Syddanmark nu klar til at omsætte de politiske ambitioner indenfor psykiatrien til handling. Det betyder blandt andet, at regionen vil gå i gang med forsøg med bæltefri, tvangsfri afdelinger og andre indsatser, der skal nedbringe tvang. (28.11.2013)
Syddansk psykiatri i top
En sammenligning af de danske regioners psykiatriske behandling placerer Region Syddanmark i top, når det kommer til produktivitet. (27.11.2013)
Sådan kommer akutsygehuset i Aabenraa til at se ud
Region Syddanmark og Sygehus Sønderjylland har valgt COWI’s forslag til det ny akutsygehus i Aabenraa. Forslagets tre hvide fløje vil, ifølge dommerkomiteen, give sygehuset en helt ny identitet. (26.11.2013)
Arbejdsglæden er i top i Region Syddanmark
Knap ni ud af ti af de ansatte i Region Syddanmark er glade for deres arbejde. Det viser undersøgelse, der måler tilfredsheden med arbejdspladsen blandt de godt 26.000 ansatte. (21.11.2013)
Regionsvalg - Prognose kl. 00.00
Første prognose baseret på 11,0 pct. af stemmerne (20.11.2013)
Regionsvalg - Prognose kl. 00.16
Anden prognose baseret på 21,1 pct. af stemmerne (20.11.2013)
Regionsvalg - Prognose kl. 00.33
Prognose baseret på 34,6 pct. af stemmerne (20.11.2013)
Regionsvalg - Prognose kl. 01.29
Prognose baseret på 61,7 pct. af stemmerne (20.11.2013)
Endeligt valgresultat i Region Syddanmark
Kl. 02.51 blev de sidste stemmer til regionsvalget i Region Syddanmark talt op. (20.11.2013)
Carl Holst fortsætter som regionsrådsformand i Region Syddanmark
Natten til onsdag blev der indgået en konstitueringsaftale for regionsrådet i Region Syddanmark for den kommende periode. (20.11.2013)
Åbning af telepsykiatrisk center
Psykiatrien i Region Syddanmark har netop åbnet Danmarks første telepsykiatriske center - et regionalt dækkende center, der skal sikre let adgang til psykiatrisk behandling i alle dele af regionen. (18.11.2013)
Region Syddanmark i spidsen for EU projekt om telepsykiatri
Depression er blandt de hurtigst voksende sygdomme i verden, og sygdommen har store menneskelige og økonomiske konsekvenser. I Syddanmark har telepsykiatri længe stået højt på dagsordnen, og nu har EU udpeget regionen til at stå i spidsen for et projekt om psykoterapi over nettet til mennesker med depression i 11 europæiske lande. (18.11.2013)
Ny direktør for Syddansk Sundhedsinnovation
Syddansk Sundhedsinnovation i Odense har ansat Diana Arsovic Nielsen, 38 år, som direktør. Innovationsenheden er døren til Region Syddanmarks indsats inden for innovation, velfærdsteknologi, telemedicin, nyt sygehusbyggeri og offentlig-privat-samarbejde. (07.11.2013)
Undersøgelse af nye skibsruter i dansk-tysk farvand udvides
Mulighederne for at genoplive den grænseoverskridende passagerskibstrafik mellem Danmark og Tyskland i området Lillebælt, Det Sydfynske Øhav, Flensborg Fjord og Eckernförde Fjord skal undersøges yderligere. (04.11.2013)
Se hvem dit parti deler stemmer med
De fleste partier til regionsvalget i Region Syddanmark har indgået valgforbund med ét eller flere andre partier. (01.11.2013)
OUHs nye sterillager indviet
OUH i Odense har indviet et nyt og topmoderne sterillager ved siden af det nuværende centrallager til depotvarer. Sammenlægningen af de centrale lagre er en del af en større plan for at optimere logistikken på hele hospitalet. (01.11.2013)
Regionernes akutlægehelikoptere får nordmænd ved styrepinden
De fem regioner har valgt Norsk Luftambulanse A/S som leverandør af de tre lands- og døgndækkende akutlægehelikoptere. (31.10.2013)
Fynsk robot-udvikler vandt regionens iværksætterpris
Odense-firmaet Inrotech, som har udviklet robotter til svejseopgaver, der hidtil kun har kunnet løses manuelt, blev mandag tildelt regionens EER2013 iværksætterpris. (18.11.2013)
Kunst skaber liv i forsamlingshuse på Fyn
En interaktiv kunstudstilling ”Art Mobil” skal blandt andet være med til at skabe liv rundt om i forsamlingshusene på Fyn. Udstillingen vises desuden på 10 fynske skoler. Regionsrådet støtter udstillingen med 300.000 kr. (29.10.2013)
Frivillighed i fremtiden
Regionsrådet i Region Syddanmark diskuterede 28. oktober mulighederne for øget inddragelse af frivillige i regionens arbejde. (29.10.2013)
Tal til patientjournalen
Region Syddanmark videreudvikler et system, der skal gøre journalarbejdet på sygehusene nemmere og dermed give sygehuspersonalet mere tid til patienterne. (29.10.2013)
Ny legeplads for innovation indviet
Syddansk Sundhedsinnovations indviede sin nye 1.100 kvm store innovationshal torsdag 24. oktober. (28.10.2013)
Indvielse af rehabiliteringsafsnit i Middelfart
Psykiatrien i Region Syddanmark åbnede 24. oktober et rehabiliteringsafsnit for langtidsindlagte retspsykiatriske patienter. (25.10.2013)
256 kandidater til regionsvalg
Borgerne i Region Syddanmark får mulighed for at stemme på 256 kandidater fordelt på 21 lister ved valget 18. november. (24.10.2013)
Nordeuropas mest moderne laboratoriehus indviet
Region Syddanmark kunne 22. oktober indvie Nordeuropas mest moderne laboratoriehus og samtidig klippe snoren til en ny dialysebygning. (23.10.2013)
Regionerne kontakter næsten 19.000 kvinder
Fejl i et tidligere it-system kan være forklaringen på, at flere tusinde kvinder ikke er blevet indkaldt til screeninger. (22.10.2013)
Indvielse af Diagnostisk Center i Svendborg
Fredag blev Diagnostisk Center indviet på Svendborg Sygehus med deltagelse af blandt andre regionrådsformand Carl Holst, formand for sundhedsudvalget Poul-Erik Svendsen og administrerende sygehusdirektør Jane Kraglund. (14.10.2013)
Bedre rammer til de psykisk udviklingshæmmede beboere på Østruplund
Region Syddanmark indviede i dag 33 nye eller nyrenoverede boliger til de psykisk udviklingshæmmede beboere på specialcenteret Østruplund i Otterup. Boligerne er indrettet, så de understøtter regionens ønske om at give beboerne en hverdag, der tilgodeser den enkeltes behov og giver mulighed for at kunne udfolde sit liv på egne præmisser. (08.10.2013)
Nu er Nordfyns Kommunes sundhedshus taget i brug
Tirsdag 8. oktober overdrog kommunal- og regionalpolitikere nøglerne til Bogenses nye sundhedshus til de nye beboere. (08.10.2013)
God opbakning til Syddanske Dage
Bamser i gips, rullende toiletter og et brag af en psykiatri-event. Der var noget for enhver smag, da Region Syddanmark inviterede til Syddanske Dage, og mange sprang på. (07.10.2013)
Samling på sundheden
Ærøs borgere fik 7. oktober 2013 hele to sundhedshuse, der skal samle regionen og kommunen og skabe bedre sundhedstilbud igennem samarbejde. (08.10.2013)
Bedre behandling til medicinske patienter i Trekantområdet
For at sikre medicinske patienter fra Trekantområdet en bedre behandling, har regionsrådet vedtaget, at fremrykke flytningen af medicinske senge fra sygehuset i Fredericia til sygehusene i Kolding og Vejle. Sengene skal flyttes pr. 1. marts 2014. (02.10.2013)
Danmark: Verdens laboratorium for fremtidens sundhedsvæsen
Med over 350 deltagere fra ind- og udland – og mange på venteliste – viste den netop overståede Hospital+Innovation konference i Odense, at Region Syddanmarks invitation til verden om at dele viden på sygehus- og sundhedsområdet opfylder et stort behov. (02.10.2013)
Gik du glip af Syddanske Dage?
Så snyd ikke dig selv for at se en lille reportage (01.10.2013)
Dybbøl bliver til digital undervisning
Historiebøger må vige til fordel for lommefilm og andre digitale platforme, når elever og lærere i foråret 2014 bliver udsat for helt ny undervisning om Dybbøl-slaget og dets betydning for identitet og demokrati i regionen. (30.09.2013)
Styrket samarbejde på det sociale område i Syddanmark
Kommunerne og regionen i Syddanmark styrker samarbejdet om udviklingen på det specialiserede socialområde. Det første fælles projekt er nu afsluttet, mens tre mere forventes færdig til nytår. (27.09.2013)
Kronprinsessen åbner sygehuskonference i Odense
Hospital+Innovation Congress, som bliver åbnet af HKH Kronprinsessen mandag den 30.september, kan nu melde helt udsolgt på både udstiller- og deltagersiden. Med seks internationale delegationer og 350 nationale og internationale deltagere er konferencen i Odense om fremtidens hospitaler blevet et veritabelt tilløbsstykke. (27.09.2013)
Ny aftale fastholder fokus på effektiviseringer
Region Syddanmark vil levere højere kvalitet for færre penge på det sociale område, og det skal ske igennem en mere effektiv drift. (26.09.2013)
Flest cykelturister i Syddanmark
Region Syddanmark har flest cykelturister og lægger sig klart i førertrøjen foran de andre regioner. (24.09.2013)
Ét telefonnummer til skadevisitation og vagtlæge
Regionsrådet i Region Syddanmark vedtog i går en plan, der betyder, at borgerne i regionen kun skal huske på ét nummer, når de har brug for vagtlæge eller skadebehandling på sygehus. (24.09.2013)
Kvalitet i mødet med sundhedsvæsenet
Forud for innovationsudvalgets ordinære møde 19. september deltog politikerne i en kreativ session, hvor de lagde første spor i arbejdet med at definere styrende principper for, hvad der er ’kvalitet for borgerne’ i borgernes møde med sundhedsvæsenet i Region Syddanmark. (24.09.2013)
Syddanske akutpatienter skal have en plan inden for fire timer
Syddanske patienter, der bliver indlagt akut på én af sygehusenes fælles akutmodtagelser, skal have lagt en behandlingsplan inden for fire timer efter at de er blevet indlagt. Det er et af målene i den nye sundhedsplan for Region Syddanmark, som regionsrådet vedtog i dag. (23.09.2013)
Region Syddanmark fordobler antallet af eksterne rengøringskontroller
Regionsrådet vedtog mandag 23. september at fordoble antallet af rengøringskontroller på regionens sygehuse og indføre forsøg med nye kontrolformer. (23.09.2013)
Støtte til forældre skal hindre forkerte uddannelsesvalg
Forældrene har den største indflydelse på unges valg af uddannelse, men for mange ved for lidt om især erhvervsuddannelserne. Det skal en ny indsats rette op på. (23.09.2013)
Region Syddanmark inviterer 6.000 unge syddanskere til interaktive ungevalgmøder
6.000 unge syddanskere vil i løbet af de næste to måneder deltage i 20 interaktive ungevalgmøder på tværs af Region Syddanmark. Formålet med møderne er at øge de unges stemmedeltagelse ved valget 19. november. (18.09.2013)
Uddannelsesprojekt har hjulpet 20.000 unge videre
På få år er Region Syddanmark rykket op over landsgennemsnittet, når det gælder andelen af unge med en ungdomsuddannelse. Det skyldes i høj grad det ambitiøse projekt Hold Fast, som ved hjælp af mentorer og særlige introforløb har hjulpet ca. 20.000 unge videre fra grundskolen. (20.09.2013)
Nye alliancer opstod i Syddanmark
De sociale medier spillede en afgørende rolle, da erhvervsfolk fra hele verden i sidste uge mødtes i Kolding og fik nye samarbejdspartnere med hjem. (11.09.2013)
Varde har rykket sig mest på uddannelse
De seneste fire år har mange flere unge taget en ungdomsuddannelse i Varde Kommune, og den store stigning blev mandag præmieret på en konference i Kolding, hvor den generelle uddannelsesindsats i regionen blev evalueret. (10.09.2013)
Telepsykiatrisk Center på vej til hele regionen
Psykiatrien i Region Syddanmark kunne i dag holde rejsegilde på et byggeri i Odense, der skal huse det fremtidige arbejde med telepsykiatri. (09.09.2013)
Børne- og Ungdomspsykiatri Odense fik en lys og farverig indvielse
En solrig gårdhave, farverige facader og en kommende multibane til fysiske aktiviteter. Velkommen til udvidelsen af Børne- og Ungdomspsykiatri Odense. (09.09.2013)
Region Syddanmark og Microsoft samarbejder om udvikling
Regionsrådsformand Carl Holst (V) og administrerende direktør i Microsoft Danmark Niels Soelberg underskrev fredag en aftale om at undersøge, hvordan nye teknologier og løsninger kan give fordele i fremtidens sygehusdrift. (06.09.2013)
AutismeCenter Holmehøj runder 25 år
6. september fejrede AutismeCenter Holmehøj, at centret nu har eksisteret som botilbud for borgere med autisme i 25 år. (06.09.2013)
Syddanmark sætter erhvervsuddannelser øverst på skoleskemaet
Mens erhvervsuddannelserne debatteres heftigt på landsplan, vil en samlet syddansk uddannelsessektor nu sætte alt ind på at få flere unge ind på erhvervsskolerne. Indsatsen lægges fast på en stor konference 9. september, hvor også undervisningsminister Christine Antorini er til stede. (05.09.2013)
Statsforvaltningen frikender Region Syddanmark i Waterfront-sag
Region Syddanmark har nu modtaget brev fra Statsforvaltningen i sagen om regionens og de 22 syddanske kommuners brug af kommunikationsbureauet Waterfront. Statsforvaltningen ser ikke noget forkert i sagen og vil derfor ikke rejse en tilsynssag. (04.09.2013)
Virkeligheden skal udvikle fremtidens hjælpemidler
På Carefestival 5.-7. september i Fredericia vil Syddansk Sundhedsinnovation vise, hvordan de arbejder med brugerdreven innovation. På deres stand ”Maskinrummet” kan brugere være med til at udvikle ideer til løsninger, der kan lette hverdagen for mennesker med handicap. (04.09.2013)
Sundhedsaftale skal forankres
De syddanske kommuner og Region Syddanmark skal forstå hinanden bedre, hvis den kommende sundhedsaftale skal blive en succes. Flere kronikere og flere ældre er nogle af de udfordringer, som de syddanske kommuner og Region Syddanmark kommer til at forholde sig til. (04.09.2013)
Region Syddanmark forbedrer udredningsgarantien
Region Syddanmark vil give patienterne endnu mere vidtgående muligheder, end den kommende udredningsgaranti lægger op til. (02.09.2013)
Kopi af Kultur og sport markerer Dybbøl 2014
Et grænseoverskridende cykelløb, kortfilm og en regatta er blot nogle af de aktiviteter, som kommer til at markere Dybbøl 2014. (02.09.2013)
Kopi af Erhvervsfolk og forskere fra 40 lande samles i Kolding
Syddanmark tager imod virksomhedsledere og eksperter fra hele verden, når regionen i næste uge er vært for den globale konference, TCI. Deltagerne skal blive klogere på, hvordan de kan skabe vækst og job ved at samarbejde i klynger – og her er der masser af erfaringer at hente i Syddanmark. (02.09.2013)
Statslige Freja skal udvikle Haderslev Sygehus
Nu er aftalen om at sælge sygehuset i Haderslev til Freja, statens ejendomsselskab, endeligt underskrevet. Aftalen indbringer Region Syddanmark 30 mio. kr. og inkluderer en videresalgsklausul på 60 procent af overskuddet ved videresalg. (28.08.2013)
Indsats for ligestilling nytter
Det kan være svært for en indvandrer-patient at have indsigt i det danske sundhedsvæsen. Samtidig kan læger og sygeplejersker have svært ved at omsætte indvandrer-patientens symptomer til entydige diagnoser. (27.08.2013)
Syddanske sygehuse skal levere flere behandlinger
For Region Syddanmark er opgaven i 2014 stort set den samme, som den er her i 2013. De syddanske sygehuse skal behandle flere patienter for de samme penge. Det betyder, at de syddanske borgere vil møde et sundhedsvæsen, der i stadig stigende grad må prioritere i sine ydelser. (26.08.2013)
Region Syddanmark vil placere akutbil i Oksbøl
Region Syddanmark vil forbedre akutberedskabet i Varde Kommune og placere en døgndækkende akutbil i Oksbøl. (23.08.2013)
Byggeriet af Lilleskov er i gang
Tirsdag 20. august tog regionsrådsformand Carl Holst (V) det første spadestik til det 82 mio. kr. dyre byggeri Lilleskov, der skal sikre moderne boliger til psykisk og fysisk funktionshæmmede borgere i Region Syddanmark. (21.08.2013)
Ny landsdækkende akuthjælp-app indtager førstepladsen
Kun to dage efter lanceringen er den nye landsdækkende akuthjælp-app den mest downloadede gratis app i App Store og Google Play. (16.08.2013)
Eventyrdigteren som vækst-lokomotiv
Når besøgende fra nær og fjern besøger den første H.C. Andersen Festivals i Odense i uge 34, er forventningen, at eventyrdigteren kan være med til at forstærke væksten i Syddanmark. (15.08.2013)
Akutapp i ny og bedre version
Region Syddanmarks akutapp bliver nu relanceret i en ny og forbedret udgave, der giver syddanskerne mulighed for at finde akuthjælp i hele landet. (14.08.2013)
H.K.H. Prinsesse Marie besøgte H.C. Andersen Børnehospital
Odense Universitetshospital havde 13. august besøg af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie, der besøgte H.C. Andersen Børnehospital. (14.08.2013)
Psykiatrisk byggeri på vej i Esbjerg
Region Syddanmark kunne mandag 12. august holde rejsegildet for det psykiatriske byggeri i Esbjerg. (13.08.2013)
Nu træder råstofplanen i kraft
Råstofplan 2012 træder nu i kraft med undtagelse af tre graveområder, som borgere har klaget over. Planen sikrer de nødvendige ressourcer til blandt andet sygehusbyggerier og veje. Råstofplan 2012 træder nu i kraft med undtagelse af tre graveområder, som borgere har klaget over. Planen sikrer de nødvendige ressourcer til blandt andet sygehusbyggerier og veje. Råstofplan 2012 træder nu i kraft med undtagelse af tre graveområder, som borgere har klaget over. Planen sikrer de nødvendige ressourcer til blandt andet sygehusbyggerier og veje. (12.08.2013)
1000 nye job i energiinvesteringer
En besparelse på cirka 50 millioner kroner årligt og mere end 1000 nye job. Det er, hvad Region Syddanmark forventer, der kan komme ud af at investere i grønne energirenoveringer. Det viser nye beregninger foretaget af Region Syddanmark og 16 kommuner. (11.07.2013)
Penge til bedre arbejdsmiljø på intensivklinikken i Aabenraa
Medarbejderne i Intensivklinikken på sygehuset i Aabenraa døjer med pladsproblemer og højt støjniveau. Derfor skal afdelingen nu bygges om for en halv million kroner for at skabe et bedre fysisk – og psykisk arbejdsmiljø. (08.07.2013)
DGI Landsstævne sætter regionen på landkortet
DGI Landsstævne 2013 i Esbjerg var en stor både sportslig og folkelig succes med over 23.500 deltagere. (08.07.2013)
Hjælp til sundere vaner
30-49-årige syddanskere skal have mere hjælp til at slippe af med usunde vaner og dårlig livsstil. Region Syddanmark vil sammen med kommunerne og de praktiserende læger finde dem, der har størst risiko for at udvikle en livsstilssygdom og give dem et sundhedstilbud. Det er et af tiltagene i regionens nye sundhedsplan, som for tiden er i høring. (04.07.2013)
Syddansk Vækstforum støtter klynge i verdensklasse (03.07.2013)
Beredskab i bero
Region Syddanmark lægger nu planerne om regionsklinikker i skuffen. Det sker, efter de praktiserende læger har meldt ud, at de går efter at få en aftale med Danske Regioner på plads. (02.07.2013)
Region Syddanmark får europæisk elite-status for at sikre borgerne et sundt og aktivt liv
1. juli udnævnes Region Syddanmark - som den første region i Danmark - til europæisk referencested for aktiv og sund aldring. Det placerer regionen blandt eliten af europæiske regioner, blåstempler regionens fokus på sundhedsinnovation og kan skabe flere syddanske arbejdspladser. (01.07.2013)
Specialisering i kød og blod
Regionsrådsformand Carl Holst var på besøg på sygehuset i Grindsted for at få et førstehåndsindtryk af et sygehus, der har formået at specialisere sig til succes. (25.06.2013)
Syddanske Dage viser Det Gode Liv i Region Syddanmark
Den sidste weekend i september åbner Region Syddanmark dørene for alle, der vil have indblik i regionens arbejde. (24.06.2013)
Bonus skal fjerne patientkøer
Region Syddanmark indfører bonusser, der skal tage livet af den ophobning af henvisninger, som nogle afdelinger kæmper med, inden en ny udredningsgaranti træder i kraft. (24.06.2013)
Lokale håndværkere skal udvide sygehuset i Kolding
Nu er der sat navne på de entreprenører, der skal stå for næste fase af udbygningen af sygehuset i Kolding til nyt akutsygehus. Af de 17 vindende entreprenører er cirka halvdelen fra lokalområdet. (24.06.2013)
Charlotte Rosenkrantz Josefsen ny direktør for psykiatrisygehus
Region Syddanmark har pr. 1. august ansat Charlotte Rosenkrantz Josefsen som administrerende direktør for regionens psykiatrisygehus. (13.06.2013)
Sønderjysk akutsygehus tager form
Tirsdag var kransene hejst over Sygehus Sønderjyllands store byggeplads i Aabenraa. (12.06.2013)
Nyt nationalt videncenter for historieformidling placeres i Jelling
Regionsrådsformand Carl Holst(V) og det syddanske regionsråd har siden 2010 kæmpet for at få et nationalt videncenter for historie og kulturarv placeret i Jelling. I dag har den kamp båret frugt. Det netop indgåede folkeskoleforlig placerer et sådant center i Jelling. (07.06.2013)
Region Syddanmark holder rejsegilde på nyt sundhedshus på Langeland
Kun fire måneder efter byggeriet gik i gang på sundhedshuset i Rudkøbing kunne Region Syddanmark og Langelands Kommune i dag invitere til rejsegilde. (07.06.2013)

Forrige side - Side 1 af 2 - Næste side

Siden er sidst opdateret 09-01-2018
Kontakt Region Syddanmark

Region Syddanmark | Tlf: 76 63 10 00 | CVR nr. 29190909 | Skriv til Regionen | Om hjemmesiden | Sitemap | Tilgængelighedserklæring