Dette er tekstversionen af Høringer og afgørelser
Klik her for at komme til den grafiske version af Høringer og afgørelser

Forside - Om sitet - Læs op - Sitemap


Høringer og afgørelser


Få overblik over aktuelle høringer og afgørelser fra Region Syddanmark. Du kan komme med dine kommentarer til en høring eller klage over en afgørelse truffet af Region Syddanmark.

Høringer

Når politiske sager er i høring, kan du i en periode komme med dine kommentarer til sagen. Du kan se høringsmaterialet og afgive dit høringssvar i høringsperioden.

De svar der sendes i høringsperioden, offentliggøres her på hjemmesiden og indgår i den videre politiske behandling af sagen.

Afgørelser

Region Syddanmark har afgjort en sag. Du kan klage over vores afgørelse inden for klagefristen. Du finder klagevejledningen i forbindelse med selve afgørelsen. Afgørelserne er primært fra miljø og råstofområdet.


Aktuelle høringer
Forslag til nye forureningsundersøgelser og oprensninger 2020
Region Syddanmark fremlægger nu sit årlige forslag til, hvor regionen skal starte ny videregående indsats i 2020. Forslaget er i høring til 3. januar 2020.
22.11.2019
Høring af forslag til regional udviklingsstrategi 2020-2023
Høring af forslag til den nye regionale udviklingsstrategi 2020-2023, Fremtidens Syddanmark. Strategien afløser den regionale vækst- og udviklingsstrategi 2016-19.
09.10.2019
Aktuelle afgørelser
Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune
Region Syddanmark har truffet afgørelse i sagen, og meddeler hermed tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 1n Juellingsholm Hgd., Sdr. Omme i Billund Kommune. Tilladelsen kan ikke træde i kraft, før klagefristen er udløbet, og alle klagemuligheder udtømt.. Klagefristen er tirsdag den 7. januar 2020.
10.12.2019
Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 5t Fjelsted By, Fjelsted i Middelfart Kommune
Region Syddanmark har truffet afgørelse i sagen, og meddeler hermed tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 5t Fjelsted By, Fjelsted i Middelfart Kommune. Tilladelsen kan ikke træde i kraft, før klagefristen er udløbet, og alle klagemuligheder udtømt. Klagefristen er onsdag den 18. december 2019.
20.11.2019
Tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 83 og 85 Anderup, Stepping i Kolding Kommune.
Region Syddanmark har truffet afgørelse i sagen, og meddeler hermed tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr.nr. 83 og 85 Anderup, Stepping i Kolding Kommune. Tilladelsen kan ikke træde i kraft, før klagefristen er udløbet, og alle klagemuligheder udtømt. Klagefristen er onsdag den 18. december 2019.
20.11.2019
Screeningsafgørelse: Ikke krav om miljøvurdering ved ansøgning om tilladelse til råstofindvinding på matr. nr. 35 Hjortlund By, Hjortlund i Esbjerg Kommune
Region Syddanmark har truffet en screeningsafgørelse i sagen, og meddeler at der ikke er krav om miljøvurdering i forbindelse med ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig indvinding af råstoffer på matr. nr. 35 Hjortlund By, Hjortlund i Esbjerg Kommune. Screeningsafgørelsen er ikke gyldig, før klagefristen er udløbet. Klagefristen er fredag den 13. december 2019
15.11.2019Region Syddanmark - Email: kontakt@regionsyddanmark.dk